Pozn.: Profesor přerovského gymnázia v letech , starosta Přerova , předseda spolku Pokrokové dívčí pedagogium.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pozn.: Profesor přerovského gymnázia v letech 1903-1930, starosta Přerova 1923-1927, předseda spolku Pokrokové dívčí pedagogium."

Transkript

1 BOŘECKÝ,Karel - literární historik, pedagog * Ctidružice Ctidružice Místo působení: Přerov Pozn.: Profesor přerovského gymnázia v letech , starosta Přerova , předseda spolku Pokrokové dívčí pedagogium. Literatura: Kalendárium osobností Moravy pro období Brno DIVÍŠEK,Václav - vynálezce, hudební mechanik, převor, farář Pseudonym: Diviš,Prokop * Helvíkovice Znojmo 1 / 18

2 Doba působení: , místa : Přímětice, Znojmo - fara Životopis: Absolvent znojemské jezuitské latinské školy ( ). Koncem r složil v klášteře Louce profesní slib a o tři roky později se stal podjáhnem, za rok jáhnem a v r byl vysvěcen na kněze. V letech vyučoval v klášteře v Louce filozofickým předmětům a teologii. Jmenován univerzitou v Salzburku doktorem teologie (1733). V témže roce se stal podpřevorem v klášteře v Louce. A o tři roky později ho opat odvolal z funkce podpřevora a jmenoval správcem fary v Příměticích. Po teologických disputacích v r zastával funkci převora v klášteře v Louce. Nebylo mu však přáno v ní dlouho setrvat. V červenci odešel podruhé jako farář do Přímětic, kde působil až do své smrti. V postatě celý svůj život řeholního kanovníka prožil na jižní Moravě. Dopisoval si s některými předními učenci své doby např. s jezuitským vychovatelem budoucího císaře Josefa II. J. Francem, s profesorem Lékařské fakulty Karlovy univerzity v Praze J. A. Scrincim. Dílo: Vynálezce: V roce 1754 postavil v Příměticích meteorologický stroj a po několika letech i druhý, který umístnil na věž přímětického kostela. Konstrukce povětrnostního stroje byla složitá, odpovídala Divišově představě o odsávání elektřiny z atmosféry a předcházení blesku. Bleskosvod se skládal ze dvou horizontálních železných tyčí sestavených do kříže, usazeného na vertikální ose. Každé rameno křížila další tyč. Ramena i tyče končily krabičkami, třináctá krabička byla umístěna na vertikální ose. V krabičkách byly železné piliny a tři řady otvorů s hřebíky dotýkajícími se dna. Bleskosvod měl navíc tři plechová křídla pro určování směru větru. Celá konstrukce byla upevněna k zemi hluboko zakotvenými železnými řetězy. Sestrojil originální hudební přístroj nazvaný Denisdor (Zlatý Diviš). Denisdor byl skříňovým strunným nástrojem o délce 160 cm, šířce 92 cm a výšce 128 cm, s pedálem a vysouvací klaviaturou. Měl celkem 790 kovových strun. Všechny jeho díly byly spojeny otáčivými šrouby. Měl 14 většinou zdvojených rejstříků, přičemž při úhozu na klaviaturu zněl první rejstřík sytě, druhý pak tlumeně a rezonancí dlouho dozníval. Nástroj byl tak důmyslně sestaven, že jej bylo možno vyladit během 45 minut. Simuloval zvuky různých hudebních nástrojů, harfy, loutny, klavíru, zvonkohry, prý též lesního roku, fagotu a klarinetu. Měl hluboký bas a varhanový rejstřík vox humana. Po jeho smrti se dostal nástroj do kláštera v Louce, kde na něj uměli hrát. Po zrušení kláštera 1784 byl denisdor převezen do Vídně. Na něm zde koncertoval bývalý kanovník z Louky N. Wieser, který s ním jezdil po Rakousko-Uhersku. Poslední koncert uspořádal v Prešpurku, poté denisdor i majitel zmizeli. Denisdor byl nejsložitějším dílem Divišovy mechanické dovednosti. Předpokládal spolupráci s výtečnými řemeslníky - kovářem a truhlářem. Je důkazem vynikající úrovně řemeslníků v Příměticích nebo na Znojemsku. Zajímal se o léčení elektřinou. Dosáhl dobrých výsledků. Své poznatky z léčení elektřinou shrnul v knize Magia Naturálie (1765). Literatura: Haubelt,J.: České osvícenství. Praha 1986., Kdo byl kdo v našich dějinách do roku Prachatice 1992., Kvítek,M.: Průkopníci vědy a techniky v českých zemích. Praha 1994., Mayer,D.: Pohledy do minulosti elektrotechniky. České Budějovice, Kopp / 18

3 FREY,Jaroslav - knihovník, spisovatel, prozaik, vydavatel * Znojmo Znojmo Šifry: J. F., jf. Místa působení: Hodonín, Praha, Hodonice Životopis: Absolvent gymnázia (1921), Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ( ) a jednoleté knihovnické školy (státní zkouška, 1926). Praktikant městské knihovny ve Znojmě, knihovník v Hodoníně a v řadě dalších míst. Majitel a vydavatel Časopisu pro psychologii a pedagogiku čtenáře (1933). V letech zaměstnanec Ústřední knihovny hlavního města Prahy a od r jejím ředitelem. Instruktor vojenských knihoven Ministerstva národní obrany ( ), vedoucí knihovník pokusné knihovny v Hodonicích (od r.1956). V r odešel do důchodu. Dílo: Beletrie: Ruské a české pohádky (1946), Co bylo a co bude (1950), Pohádka o dvou bratřích (1950), Vyprávění o veliké válce (1950). Ostatní práce: Psychologie čtenáře (1929), Základy československého knihovnictví (1932), Literární místopis Moravy a Slezska (1933), Literární místopis země České a Moravskoslezské (1938), Jak číst a co číst nejmenším dětem (1941), Jak číst českou literaturu (1947), Plán historické četby (1949), Postavy a dějiště souboru spisů A. Jiráska (1953), Knihovnická kronika (1967) aj. Redigoval časopisy: Knihovna (Hodonín, ), Časopis pro psychologii a pedagogiku čtenáře (1933), Knihy a čtenáři ( ), Čtenář ( ). Publikoval v novinách a časopisech: Časopis pro psychologii a pedagogiku, Čtenář, Pionýr, Knihovna, Knihovník, Knihy a čtenáři, Předvoj, Rudé právo, Zemědělské noviny. 3 / 18

4 Literatura: Lexikon české literatury. Praha HÁJEK,Mojmír - sociolog, pedagog, PhDr., docent, CSc. * Miroslav Brno Místo působení: Brno Životopis: Absolvent Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (I. A. Bláha).V letech středoškolský profesor na gymnáziích v Ivančicích, Hlučíně a v Brně-Husovicích. Po válce krátce působil jako asistent profesora Arnošta Bláhy. Účastnil se výzkumů moravské vesnice, postavení a životního způsobu horníků. Po administrativním zákazu sociologie v roce 1948 působil jako učitel na středních a učňovských školách. V 60. letech se habilitoval ze sociologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V letech docent Filozofické fakulty Karlovy univerzity. Patřil k čelním představitelům naší průmyslové sociologie. Dílo: Sociologie horníka (1949), Podíl Brněnské sociologické školy na rozvoji terénního výzkumu u nás (1968) aj. Literatura: Universitas, 1993, č.3., Tomeš,J.: Český bibliografický slovník XX. století. l.díl. Praha, Paseka / 18

5 HORÁK,Josef - houslař * Kamenné Žehrovice Znojmo Doba působení: po r.1945, místa : Znojmo, Kladno Životopis: Vyučil se houslařem u houslařského mistra A. Bittnera v Kladně ( ). V roce 1915 nastoupil vojenskou základní službu. Po vojně opět pracoval u mistra A. Bittnera. V letech vyráběl a opravoval hudební nástroje u firmy Zazvonil v Kladně. V období velké hospodářské krize našel práci u poštovního úřadu. Po roce 1945 přišel do Znojma. Působil jako národní správce houslařské firmy Vilibald Kreutzinger. Od r byl zaměstnancem Okresního průmyslového podniku. Pracoval v opravně hudebních nástrojů. Zhotovil model Stradivari a Quarneri. Používal dřevo ze Schönbachu (Lubů). Připravoval olejový lak barvy zlatočervené. Literatura: Kalendárium osobností Moravy pro období Brno 1995., Kronika města Znojma JANOVSKÝ,Jan - malíř, písničkář * Jevišovice 5 / 18

6 Jevišovice Místo působení: Jevišovice Pozn.: Autor kramářských písní. Literatura: Ročenka Okresního archivu ve Znojmě. Znojmo KOSMÁK,Václav - teolog, básník, prozaik * Martínkov Prosiměřice Doba působení: , místa : Hostim, Biskupice, Řeznovice, Moutnice, Tvarožná, Prosiměřice Životopis: Vystudoval německé gymnáziu v Jihlavě a bohosloví v Brně. Po vysvěcení v roce 1866 působil v řadě jihomoravských obcí (Moravské Budějovice, Hostim, Biskupice, Tvarožná, Prosiměřice). V roce 1894 byl jmenován znojemským děkanem. Působil jako kněz. Dílo: Několik obrázků z Kukátka (1883), Eugenie (1885), O pouti (1887), Ztracená (1891), 6 / 18

7 Lidský zvěřinec (1892), Otrávená růže (1897). Přispíval do časopisů Obzor, Moravská orlice, Beseda, Náš domov, Opavský týdeník, Neuer freier Wau-Wau, Brünner Beobachter. V roce 1871 začal psát své povídky a črty z venkovského života do brněnského časopisu Hlas do rubriky Kukátko. Literatura: Lidová čítanka moravská. Praha 1901., 700 let Tvarožné u Brna. Tvarožná 1988., Od Horácka k Podyjí. Vlastivědný sborník západní Moravy. Znojmo 1926., Slovník českých spisovatelů. Praha 1964., Vlastivědný věstník moravský, roč.23, sešit 3. Brno, Musejní spolek 1971.Chmel,Z.: Galerie brněnských osobností 2. Brno, Ante 1999., Od Horácka k Podyjí. 2001, č.1. KOUKAL,František - scénárista * Vídeň Znojmo Životopis: Absolvent Obchodní akademie v Třebíči. S několika profesory této školy procestoval část Afriky. V r se podílel na výstavbě opevnění podél řeky Dyje. Po Mnichovu odešel do Prahy. Účastník Pražského povstání v r Do Znojma se vrátil v r. 196O a stal se ředitelem Sklářských strojíren v Příměticích. Později pracoval jako referent pro obalovou techniku v Keramických závodech ve Znojmě. Zde založil lidově umělecký soubor Znojemčan. S tímto souborem se zúčastnil několikrát nahrávek v Čs. rozhlase. Od r byl ředitelem podniku Znojemské historické vinobraní (ZHV). V r podnik zaniká a s ním i velkolepé kulturně-historické slavnosti ZHV. V roce 1973 odešel do důchodu, ale do r. 1976, kdy probíhaly na znojemském hradě Hodokvasy, byl jejich hlavní organizátorem. V březnu r byl jmenován čestným občanem města Znojma in memoriam. Dílo: Odborná literatura: Tavený čedič a jeho praktické využití. Scénáře: Znojemské historické vinobraní ( ), Královské hodokvasy s českým králem Přemyslem Otakarem II. s 7 / 18

8 rytířskou obsluhou na koních, Znojemské hodokvasy s Hynkem Suchým Čertem aj. Hudebně satirická pásma: Dobře je mi na Znojemi (umělecký soubor Znojemčan, premiéra 1964) a Pod znojemským sluncem. Literatura: Znojemsko, 11.4., 19.4., MELKUS,Rudolf - geometr, protifašistický bojovník * Vídeň Brno Doba působení: *od 1916, místo : Znojmo Životopis: Narodil se v rodině vídeňských Čechů. Navštěvoval ve Vídni českou školu Komenského. Uprostřed l. světové války se Melkusovi přestěhovali do Znojma. Po absolvování znojemského gymnázia v roce 1929 pracoval jako úředník na měřičském úřadě města Znojma. V roce 1939 byl nacisty uvězněn a odvezen do Vídně, ale za půl roku byl propuštěn. Odstěhoval se s rodinou do Brna, kde pracoval na městském úřadě. Zapojil se do podzemního hnutí. Na základě udání v roce 1941 zatčen a uvězněn v Kounicových kolejích a v září téhož roku popraven. Dne 28. října 1946 byl vyznamenán nejvyšší skautskou poctou Junáckým křížem za vlast, zlatým stupněm. Na jeho počest byla ve Znojmě přejmenována bývalá ulice Vrbkova ve čtvrti Marešov na ulici Melkusova. Dílo: Zpracoval a nakreslil první český plán města Znojma v nástěnném formátu, který v šestibarevném provedení vydalo knihkupectví A. Kloudy ve Znojmě. Ve spolupráci s tehdejším předsedou Klubu turistů, ředitelem měšťanské školy K. Zobalem, zpracoval turistického průvodce Podyjím, nakreslil mapu středního a horního Podyjí se značenými turistickými 8 / 18

9 stezkami. Literatura: Znojemské listy, , Šabacký,J.: Nezapomeneme...Znojmo, MÖRTL,Michael - keramik, sochař, pedagog * Fürnitz Karlovy Vary Doba působení: , místo : Znojmo Životopis: Pedagog na Odborné keramické škole Znojmo ( ). Absolvent Odborné školy dřevařské a Umělecko průmyslové školy Vídeň. Po příchodu do Karlových Varů pracoval v oboru porcelánové plastiky. Dílo: Porcelánové plastiky: Dívka po koupeli, sv. Krištof, Jelen, Skupina ryb aj. Literatura: Šturc,L.: Odborná keramická škola ve Znojmě. Znojmo / 18

10 ODSTRČIL,Mořic - MUDr. * Bezděčí Moravský Krumlov Doba působení: 1872, místo : Moravský Krumlov Pozn.: V roce 1891 byl jmenován státním úředním lékařem pro zdravotní okres moravskokrumlovský. Literatura: Moravskokrumlovské noviny, č.4/1994. POKORNÝ,Bohumír - pedagog, varhaník, sbormistr, hudební skladatel * Pavlice Jihlava Místa působení: Brno, Jaroměřice nad Rokytnou, Telč Pozn.: Žák Leoše Janáčka. Pedagog na reálce v Telči. Sbormistr telčského Pěveckého sboru 10 / 18

11 Smetana. Upravovatel lidových písní. Dílo: Zpěvem k srdci Literatura: Československý hudební slovník osob a institucí. Praha 1965., Osobnosti Znojemska. Hudebníci. Znojmo 1989.POSPÍCHAL,Alexander - generál, protifašistický bojovník * Dačice Místo působení: Znojmo Literatura: Znojemské listy, POSPÍCHAL,Karel - generálmajor, protifašistický bojovník * Dačice Místo působení: Znojmo Životopis: Po vyučení pracoval ve firmě Baťa, kterou zastupoval obchodně i na Dálném východě. Týden před vypuknutím druhé světové války pobýval služebně ve Francii. Po její okupaci v roce 1940 odjel do Anglie. Zde absolvoval leteckou školu pro dvoumotorová letadla a posléze nastoupil do známé 311. bombardovací perutě českých letců v Británii. Stal se velitelem letounu Liberator. Patřil do letecké posádky, ve které bojoval znojemský rodák Josef 11 / 18

12 Košťál. Po těžkém zranění ležel řadu měsíců ve Skotsku a zbytek války strávil v Londýně. Zůstal natrvalo v Anglii, kde žije dosud. Poprvé navštívil Československo v roce 1961 a po roce 1989 v roce Je jednatelem Svazu letců Svobodného Československa a členem Československé obce legionářské v zahraničí. V Londýně v roce 1990 navrhl pamětní medaile pro naše letce v Anglii. Je nositelem pěti válečných křížů, tří medailí za chrabrost a řady ocenění za zásluhy. Literatura: Nové znojemské listy, POSTL,Karl - spisovatel, cestovatel, žurnalista, teolog Jinak: Postl,Karel Pseudonym : Sealsfield,Charles; C.Sidons * Popice Solothurn Doba působení: , místo : Znojmo - gymnázium Používané jazyky: němčina, angličtina Životopis: Po absolvování znojemského gymnázia (5 tříd, ). V r vstoupil do řádu křížovníků s červenou hvězdou a v následujícím roce složil klášterní slib. Vystudoval teologii a byl v r vysvěcen na kněze. Stal se tajemníkem řádu. V r odjel do Vídně, kde se ucházel o místo dvorního sekretáře řádu a od té doby o Postlovi už nikdo neslyšel. Na podzim r přijel do Ameriky. Změnil si jméno na Charles Sealsfield. Po třech letech pobytu 12 / 18

13 v USA získal americké státní občanství. Pracoval jako žurnalista v New Yorku, pak v Paříži a v Londýně. Procestoval jihozápadní státy Ameriky, které se staly dějištěm jeho pozdějších románů. V r se natrvalo usadil v Solothurnu (Švýcarsko). Teprve po jeho smrti vyšlo najevo z jeho závěti, v níž odkazoval své jmění příbuzným v Popicích, že Sealsfield je totožný se zmizelým Postlem. V r na dolním nádvoří hradu ve Znojmě mu byl postaven pomník. Kameninová replika pomníku stojí v horní části Husových sadů. Na rodném domě v Popicích se nachází pamětní deska, instalována v r Další památkou je Sealsfieldův kámen nad meandrem Dyje. K jeho 150. výročí narození bylo ve Znojmě vzpomenuto příležitostným razítkem dne Dílo: O demokracii v Americe, Kniha o kajutě, Rakousko jaké je, Tokeah aneb Bílá růže, Místodržitel a šlechta, Jih a sever (3 svazky), Obrazy ze západní polokoule (6 svazků) aj. Literatura: Co v učebnicích chybělo. Praha PŘEČEK,František - středoškolský učitel, architekt, malíř * Kroměříž Místa působení: Znojmo, Brno. - střední škola-pedagog Pozn.: Malíř figurálních obrazů a krajin. Profesor reálného gymnázia v Brně. Literatura: Toman,P.: Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců. Praha / 18

14 ROUPEC,Antonín - legionář, pedagog, protifašistický bojovník, kulturní pracovník * Ratibořice Moravské Budějovice Doba působení: 1921-, místo : Blížkovice - škola-řídící učitel Životopis: Dne 1. září 1921 byl ustanoven řídícím učitelem v Blížkovicích, kde působil 28 let. Byl francouzským legionářem, nadporučíkem v záloze a kulturním pracovníkem, starostou Ústředního spolku jednot učitelských v Brně a náměstek starosty Svazu čs. učitelstva v Praze. Za války byl zapojen do odboje Obrana národa. Zorganizoval ilegální odbojovou skupinu Obrany národa v okrese Moravské Budějovice, v Jemnici, Hrotovicích a v Moravském Krumlově. Za svou činnost byl zatčen a uvězněn. Po osvobození se vrátil do Moravských Budějovic. Čestný občan Blížkovic. Literatura: Nepublikované materiály. SOBOTKA,Josef - JUDr. * Černíkovice 14 / 18

15 Praha Místa působení: Moravský Krumlov, Praha, Přerov. okresní hejtmanství Životopis: Vystudoval právnickou fakultu české univerzity v Praze. Po promoci v roce 1898 působil nejdříve u pražského magistrátu, poté u okresního hejtmanství v Moravském Krumlově a Přerově. V letech byl úředníkem českého místodržitelství v Praze a v letech pracoval jako úředník a později jako ministerský rada na ministerstvu vnitra ve Vídni. Po vzniku Československa pomáhal organizovat české ministerstvo vnitra v Praze, kde působil od roku 1919 jako sekční rada a od roku 1926 prezidiální šéf. V letech byl zemským prezidentem v Čechách. Literatura: Tomeš,J.: Český biografický slovník XX. století. 3. díl. Praha, Paseka STAROŠTÍK,Josef - kronikář, redaktor, výtvarník * Unčovice ? Doba působení: 1948-, místo : Moravský Krumlov Životopis: Začal studovat reálné gymnázium v Litovli, ale studia musel přerušit. Několik let pracoval jako dělník. V r se přihlásil na jednoroční mlékárenskou praxi do želetavské mlékárny. Poté přijat do mlékárenské školy v Kroměříži. Po absolvování nastoupil jako vedoucí výroby do soukromé mlékárny na Českobrodsku v Čechách. V r odešel do Prahy, 15 / 18

16 pracoval v mlékárenském ústředí. Zástupce vedoucího výrobního oddělení Svazu pro mléko a tuky ( ) a později jeho vedoucí. Ředitel mlékárenského závodu v Moravském Krumlově ( ). Dílo: Zakladatel periodického městského časopisu Moravskokrumlovský zpravodaj (1971). Téhož roku se ujal zpracování městské kroniky, kterou v Moravském Krumlově po ztrátě původní kroniky v r nikdo nevedl. Kronikářem byl 16 let. Zaznamenával události tak, aby se zápisy staly pravdivým obrazem života společnosti, v níž nejsou jen samé úspěchy, ale i problémy, jak je život s sebou přináší. Proto jsou jeho záznamy cenným pramenem pro místní historiky. Od r řídil a spravoval Zámeckou galerii Alfonse Muchy. Věnoval se také výtvarnictví. Své ilustrace uplatňoval nejen v kronice města a v městském zpravodaji, ale pořádal i výstavy svých obrazů. Literatura: Ročenka Okresního archivu ve Znojmě. Znojmo 1988., Zpravodaj města Moravského Krumlova. 1988, č.8. VACEK,Pavel - spisovatel * Únanov Prostějov Místa působení: Znojmo, Kravsko, Prostějov - gymnázium-student Životopis: Absolvent čtyř ročníků znojemského gymnázia. Poté pracoval v keramickém závodě v Kravsku. Po vojenské službě působil nějaký čas na severu Čech (Hradec Králové), kde napsal a vydal řadu knih. Po obsazení pohraničí odešel do Prostějova. 16 / 18

17 Dílo: Příboj, Bouře mládí, Olověný déšť, Dvoje spojení, Zelené prokletí, Propast, Soumrak duší, Obecní mesiáš, Modrý plamen, Černá tůň, Stříbrná noc - děj se odehrává v okolí Plavče. "Díky dokonalé znalosti postav, jejich osudů i prostředí, se mu podařilo vytvořit dobrou a vkusnou lidovou četbu, která zaujme poměrně jednoduchým, ale dramatickým dějem, a k jejíž přednostem patří i poetické líčení přírody a jejich proměn."(citace Svoboda, J.:Před čtvrtstoletím zemřel spisovatel Pavel Vacek. Znojemsko, ). Literatura: Znojemsko, VALÍK,Jan - hudební skladatel, dirigent, pedagog, rozhlasový režisér * Horní Bobrová Doba působení: , místa : Znojmo, Velké Meziříčí, Brno, Ořechov - LŠU Životopis: Absolvent reálného gymnázia ve Velkém Meziříčí a konzervatoře v Brně ( , dirigentské a dechovém oddělení). Pedagog na hudební škole ve Velkém Meziříčí a v Ořechově u Brna. Externí dirigent orchestru a hudební režisér Čs. rozhlasu v Brně a ve studiu Gottwaldov (dnešní Zlín). Pedagog a později zástupce ředitele LŠU ve Znojmě ( ). Dirigent dechové souboru, dirigent komorního orchestru LŠU při Městské osvětové besedě a kapelník dechové hudby Práčská 10 (dnes Znojemská 10). Dílo: Autor asi 100 skladeb natočených rozhlasem a televizí. Literatura: Československý hudební slovník osob a institucí. Praha ZIMA,Rudolf - umělecký fotograf 17 / 18

18 * Znojmo Vídeň Místo působení: Znojmo - odborná keramická škola-absolvent Pozn: Ve své tvorbě se zabýval ušlechtilými tisky (bromolej, gumotisk aj.). Literatura: Šturc,L.: Odborná keramická škola. Znojmo Kalendárium pro Vás sestavila Šrámková 18 / 18

Milotický hospodář Nakladatelství odborné zemědělské literatury a beletrie při stejnojmenném časopisu v Miloticích nad Bečvou; knihkupectví,

Milotický hospodář Nakladatelství odborné zemědělské literatury a beletrie při stejnojmenném časopisu v Miloticích nad Bečvou; knihkupectví, Příloha č. 1 Významné osobnosti Josef Heřman Agapit Gallaš K významným rodákům Hranic patří Josef Heřman Agapit Gallaš - buditel, lékař, spisovatel, malíř, který ve svém rodném domě zřídil nemocnici, vyučoval

Více

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Monika Lupoměská III. ročník prezenční studium Obor: Společenské vědy přírodopis Historie školství v Chrudimi se zaměřením

Více

FRANTIŠEK MACHNÍK život agrárního politika a ministra národní obrany

FRANTIŠEK MACHNÍK život agrárního politika a ministra národní obrany JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Historický ústav FF Diplomová práce Lukáš Kopecký FRANTIŠEK MACHNÍK život agrárního politika a ministra národní obrany Vedoucí diplomové

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra společenských věd. Bakalářská práce. Veronika Kozlová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra společenských věd. Bakalářská práce. Veronika Kozlová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Bakalářská práce Veronika Kozlová Dějiny školství na Hlučínsku v historickém kontextu regionu Olomouc 2013 vedoucí práce: PhDr.

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti,

Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti, Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti, je mi nesmírnou ctí, že Vás mohu přivítat na půdě Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově, která se stala v letošním

Více

HŘBITOVY V HRANICÍCH A DRAHOTUŠÍCH

HŘBITOVY V HRANICÍCH A DRAHOTUŠÍCH VÁCLAV BEDNÁŘ MIROSLAV ČERNÝ JIŘÍ LAPÁČEK MIROSLAV MARADA HŘBITOVY V HRANICÍCH A DRAHOTUŠÍCH Průvodce Celkový pohled na kapli sv. Antonína Paduánského od severu VÁCLAV BEDNÁŘ MIROSLAV ČERNÝ JIŘÍ LAPÁČEK

Více

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d p r o s i n e c 2 0 0 9 č í s l o 1 2 Z D A R M A w w w. u b.

Více

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV STÁLÁ EXPOZICE Historie Mariánské Týnice a mariánský kult - nejnovější archeologické nálezy - Santiniho

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Diplomová práce Dějiny školství ve Frýdku-Místku Autor: Bc. Radka Kulhánková Vedoucí práce: PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. Olomouc

Více

MÍSTOPIS PŘÍBRAMI PŘÍBRAMSKÉ HŘBITOVY HISTORIE PŘÍBRAMSKÝCH HŘBITOVŮ. (Montánní památky a význačné osobnosti na příbramských hřbitovech)

MÍSTOPIS PŘÍBRAMI PŘÍBRAMSKÉ HŘBITOVY HISTORIE PŘÍBRAMSKÝCH HŘBITOVŮ. (Montánní památky a význačné osobnosti na příbramských hřbitovech) MÍSTOPIS PŘÍBRAMI PŘÍBRAMSKÉ HŘBITOVY HISTORIE PŘÍBRAMSKÝCH HŘBITOVŮ (Montánní památky a význačné osobnosti na příbramských hřbitovech) JAROSLAV KORBEL PODBRDSKÝ Příbram 2001, 2008 Příbram v době držení

Více

Pedagogická poema 2013

Pedagogická poema 2013 Pedagogická poema 2013 Zpravodaj 46. ročníku Pedagogické poemy v Odrách Obsah Slovo ředitelky................................................. 1 Program......................................................

Více

Slezské zemské muzeum v Opavě fotografická sbírka 1960 1969 s důrazem na výtvarnou fotografii

Slezské zemské muzeum v Opavě fotografická sbírka 1960 1969 s důrazem na výtvarnou fotografii Vladimír Meletzký Slezské zemské muzeum v Opavě fotografická sbírka 1960 1969 s důrazem na výtvarnou fotografii TEORETICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Více

Zprávy, perličky a jiné zajímavosti ze Spomyšle a okolí Vydává nepravidelně Obecní úřad ve Spomyšli.

Zprávy, perličky a jiné zajímavosti ze Spomyšle a okolí Vydává nepravidelně Obecní úřad ve Spomyšli. Spomyšelské aktuality Zprávy, perličky a jiné zajímavosti ze Spomyšle a okolí Vydává nepravidelně Obecní úřad ve Spomyšli. květen 2004 Vážení spoluobčané! V březnu tohoto roku bylo zastupitelstvo obce

Více

Kronika Městské části Praha 14 2013

Kronika Městské části Praha 14 2013 Kronika Městské části Praha 14 2013 Mgr. Tereza Střelbová Kronikářka Bc. Radek Vondra Starosta Obsah Úvod... 5 VÝZNAMNÁ VÝROČÍ 2013... 6 1. Události z České republiky... 18 2. Události ze světa... 36 3.

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

Divadelní spolek Zdobničan

Divadelní spolek Zdobničan ROČNÍK 14/ ČÍSLO 3 BŘEZEN 2004 Divadelní spolek Zdobničan 2. února 2004 se sešli bývalí i současní vamberští ochotníci na Valné hromadě divadelního spolku Zdobničan, aby zhodnotili svoji činnost v loňském

Více

V temnici někdo změkne. a někdo ztvrdne

V temnici někdo změkne. a někdo ztvrdne V temnici někdo změkne 1 a někdo ztvrdne V sobotu 5. března 2011 jsme se rozloučili s jedním z nejvýznamnějších představitelů podzemního katolického hnutí, Mons. Oto Mádrem. STANISLAVA VODIČKOVÁ Podzemní

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 9 č í s l o 5 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

Cena města Olomouce za rok 2008

Cena města Olomouce za rok 2008 Cena města Olomouce za rok 2008 Dámy a pánové, dostává se Vám do rukou publikace, ve které tradičně představujeme v krátkých medailoncích nové držitele Ceny města Olomouce a zároveň také přidáváme přehled

Více

Sport na ČVUT kdysi a dnes

Sport na ČVUT kdysi a dnes Sport na ČVUT kdysi a dnes PaedDr. Zdeněk Valjent, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze 2012 Publikace byla vydána při příležitosti výročí 60 let existence katedry tělesné výchovy Českého vysokého

Více

MONTÁNNÍ, KULTURNÍ A HISTORICKÁ VÝROČÍ

MONTÁNNÍ, KULTURNÍ A HISTORICKÁ VÝROČÍ 1 MONTÁNNÍ, KULTURNÍ A HISTORICKÁ VÝROČÍ VÝROČÍ ROKU 2009 Jaroslav Korbel Podbrdský 2008-2009 2 LEDEN 5. výročí Chytil, Rudolf Páter, CSsR * 02.03.1910 Tučapy u Holešova (KM) + 01.01.2004 Stará Boleslav,

Více

Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY. generální štáb 1919 2009

Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY. generální štáb 1919 2009 Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY generální štáb 1919 2009 Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY generální štáb 1919 2009 SRDCE ARMÁDY Ministerstvo obrany České republiky Prezentační a informační centrum ISBN 978-80-7278-515-5

Více

Ob asník Zbýova 2/2012 v novaný nejnov jím aktualitám KV TEN ERVENEC

Ob asník Zbýova 2/2012 v novaný nejnov jím aktualitám KV TEN ERVENEC Ob asník Zbýova 2/2012 v novaný nejnov jím aktualitám KV TEN ERVENEC Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Z kulturního a spole enského ivota Zakon ení kolního roku 20112012 1 Záběry z vydařených akcí MKC více

Více

10 Kč. 11/2009 Vysokomýtský. zpravodaj

10 Kč. 11/2009 Vysokomýtský. zpravodaj 10 Kč 11/2009 Vysokomýtský zpravodaj Na přední straně obálky: Z vysokomýtského hřbitova Foto Lucie Šedová Listopad 1 Neděle 2 Pondělí 3 Úterý 4 Středa 5 Čtvrtek 6 Pátek 7 Sobota 8 Neděle 9 Pondělí 10 Úterý

Více

Z historie poslední jičínské židovské komunity. aneb. Po stopách zmizelých

Z historie poslední jičínské židovské komunity. aneb. Po stopách zmizelých Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Z historie poslední jičínské židovské komunity aneb Po stopách zmizelých Anna Sedláčková Lepařovo gymnázium, Jiráskova

Více

zůstávaly mimo anebo jen na okraji zájmu sběratelů

zůstávaly mimo anebo jen na okraji zájmu sběratelů Proč Pročpohádky? Čtenářům České besedy dobře známá autorka zajímavých článků a též půvabných společensko-historických románů s tematikou národního probuzení v západních Čechách - Marie Korandová - opět

Více

Kojetínský ZPRAVODAJ. Ročník XVI Číslo 1 Leden 2015 10,- Kč. Slovo starosty na prahu nového roku

Kojetínský ZPRAVODAJ. Ročník XVI Číslo 1 Leden 2015 10,- Kč. Slovo starosty na prahu nového roku Kojetínský ZPRAVODAJ Ročník XVI Číslo 1 Leden 2015 10,- Kč Vážení čtenáři Kojetínského zpravodaje, vážení spoluobčané! Rok 2015 se stal realitou a to, co jsme v roce minulém nestihli učinit, již musíme

Více

Vážení králičtí přátelé,

Vážení králičtí přátelé, Květen 2010/číslo 5 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč V měsíci květnu oslaví 85 let pan Franz Jentschke, čestný občan města Králíky. U přiležitosti tohoto významnému jubileu děkujeme panu panu Jentschkemu

Více

Univerzitní centrum otevřeno

Univerzitní centrum otevřeno 5 květen 2011 ROÈNÍK XXII cena: 6 Kè Radosti a starosti telčského starosty Univerzitní centrum otevřeno Asi až v budoucnu si uvědomíme význam slavnostního aktu, který se odehrál v pondělí 11. dubna v budově

Více