VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY ředitelka školy

2 Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2006/ Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, Chyšky právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy ředitelka: Mgr. Jana Korandová zástupkyně ředitelky: Mgr. Monika Bardová tel.: kontakt fax: www: zschysky.cz 1.2 zřizovatel název zřizovatele adresa zřizovatele kontakt Obec Chyšky, okres Písek Chyšky 27, Chyšky tel.: součásti školy kapacita Základní škola 200 Školní družina 60 Školní jídelna ZŠ základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu 1. stupeň ZŠ ,4 2. stupeň ZŠ ,0 Školní družina materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. 9 učeben, 2 herny (oddělení školní družiny) 3 odborné pracovny (chemie, počítačová učebna, cvičná kuchyně), 2 knihovny (žákovská, učitelská) asfaltové hřiště, dopravní hřiště, zahrada rekonstruovaná tělocvična, doskočiště před školou, hřiště pro vrh koulí dílny pro technické činnosti, pozemky 2 třídy vybavené nastavitelným nábytkem třídy vybavené kvalitními učebními pomůckami, zakoupené nové sportovní

3 Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou pomůcky (florbalové hole a branky ), zakoupené nové hračky do školní družiny učebnice jsou nakupovány dle potřeby vyučujících kabinety a laboratoře vybavovány novými učebními pomůckami dle finančních možností audiovizuální technika v dostačující míře, zakoupen DVD přehrávač, zastaralá výpočetní technika Komentář: Na škole chybí multimediální učebna a kvalitní a v dostačující míře výpočetní technika. Zastaralé je i vybavení v odborné učebně chemie a fyziky a v učebně technických činností. 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 12 Kontakt Jana Vaverková, Chyšky, tel.: Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1. Vzdělávací programy Vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j /96-2 OBECNÁ ŠKOLA - č.j / NÁRODNÍ ŠKOLA - č.j / ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j / ) Zařazené třídy třída - 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 20 Počet učitelů ZŠ 12 Počet vychovatelů ŠD 1 Počet správních zaměstnanců ZŠ 3 Počet správních zaměstnanců ŠJ Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Funkce Úvazek Roků ped. praxe Stupeň vzdělání Aprobace Bardová Monika zástupkyně ředitele 1,0 11 VŠ ČJ - D Dvořáková Ivana vychovatelka 1,0 28 SŠ vychovatelka ŠD

4 Fuka Josef učitel 1,0 32 VŠ Z - TV Korandová Jana ředitelka školy 1,0 24 VŠ I.stupeň (+VV ) + AJ Kotalíková Hana učitelka 1,0 10 VŠ ČJ - OV Málková Alena učitelka 1,0 11 VŠ I. stupeň Pešičková Lenka učitelka 1,0 14 VŠ I. stupeň +VV Průšová Květa učitelka 1,0 11 VŠ I. stupeň + HV Molík Václav učitel 1,0 5 VŠ I. stupeň + AJ Řehořová Martina učitelka 1,0 11 VŠ M - PŘ Vachta Josef učitel 1,0 29 VŠ F - TČ Smrt Josef učitel VŠZ + 1,0 5 VŠ pedagogické minimum Zemanová Hana učitelka 1,0 26 VŠ ČJ - OV Komentář: - Od zaměstnána Vošahlíková Hana - úvazek 1,0; aprobace M - Z + NJ. Počet roků praxe 3 roky. Propuštěna pro nadbytečnost v aprobovanosti Mgr. Kotalíková Hana (ČJ - OV ). 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace Aprobovanost ve výuce Učitelé 1. stupně 5 Učitelé 1. stupně Matematiku ve 4. a 5. třídě vyučuje aprobovaná učitelka matematiky z II. stupně. Ostatní vyučující jsou aprobovaní pro výuku na I. stupni. Učitelé 2. stupně 7 Učitelé 2. stupně Není zajištěna aprobovanost výtvarné výchovy a hudební výchovy. Výuku chemie zajišťuje absolvent VŠZ s vystudovaným pedagogickým minimem. Výuka anglického jazyka vyučující s dosaženou jazykovou úrovní B1. Ostatní předměty jsou vyučovány aprobovaně. Vychovatelka ŠD Vychovatelka ŠD Aprobovaná pro práci ve školní družině

5 Komentář: - Vedení ZŠ již druhým rokem inzerovalo na pedagogických fakultách (Plzeň a České Budějovice), na Úřadech práce (Tábor, Písek), v časopisu Učitelské listy volné místo pro aprobaci chemie, matematika a cizí jazyk. Na výuku chemie se zatím nepřihlásil vhodný adept, pouze absolventi VŠZ. 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Jiřina Jirecová samostatná odb. kuchařka 1,0 SOU Lenka Čapková kuchařka 1,0 SOU Hana Chocholová pomocná kuchařka 0,6 SŠ Marie Lachoutová ved. školní jídelny ZŠ 1,0 SOU Josef Kudrna školník 1,0 SOU Jaroslava Petříková uklízečka 1,0 SOU Jaromíra Hanusová uklízečka 1,0 SŠ 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce Počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6-ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2007/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 1 0 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0

6 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední střední celkem akademie školy školy školy odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 12 0 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu 1. stupeň: Třída Počet Prospělo Prospělo žáků s vyzn. Neprospělo Nehodnoceno I II III IV V Celkem stupeň: Třída Počet Prospělo Prospělo s Neprospělo Nehodnoceno žáků vyznamenáním VI VII VIII IX Celkem

7 Celkový přehled: Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Nehodnoceno 1. stupeň stupeň Celkem Přehled o chování 1. stupeň: Třída Počet žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenutí třídního učitele Důtky TU Důtky ŘŠ I II III IV V Celkem stupeň: Třída Počet Pochvala Pochvala Důtka Důtka 2. NTU žáků TU ŘŠ TU ŘŠ stupeň VI VII VIII IX Celkem : 3. stupeň Celkový přehled: Počet žáků 1. stupeň 2. stupeň Pochval a TU Pochval a ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň Celkem Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. stupeň ,87 0 0

8 2. stupeň , Celkem , Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 0 Zrakové postižení 0 0 S vadami řeči 0 0 Tělesné postižení 0 0 S kombinací postižení 0 0 S vývojovými poruchami učení Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy rozvrh hodin (psychohygiena) vzdělávání mimořádně nadaných žáků školní řád, klasifikační řád informační systém vůči žákům a rodičům činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC prevence sociálně-patologických jevů Rozvrh hodin sestaven tak, aby splňoval požadavky psychohygieny žáků. Zveřejněn na internetových stránkách školy. Individuální práce s talentovanými žáky. Zveřejněn na internetových stránkách školy, v jednotlivých třídách a vyvěšen na úřední desce ZŠ Chyšky. Žákovské knížky, internetové stránky školy, třídní schůzky, Den otevřených dveří, Školská rada Chyšky. Spolupráce s PPP Písek individuální konzultace učitelů k problémovým dětem, vyšetření problém.žáků, škol.zralost. Spolupráce s PPP, spolupráce s MÚ Milevsko sociální odbor, Arkáda Písek protidrogová prevence, besedy.

9 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: 13 Údaje jsou za školní rok 2006/2007: Ukázková hodina českého jazyka na I. stupni ZŠ SSŠ Písek Netradiční techniky ve výtvarné výchově SSŠ Písek Matematika pro I. stupeň ukázková hodina SSŠ Písek Sídlištní komunitní škola Rosa společnost pro ekologické informace a aktivity, České Budějovice Legislativní změny v práci ředitele školy SSŠ Písek Motivace hrou ve vyučování na I.stupni ZŠ SSŠ Písek Aranžování sušeného materiálu praktický seminář SSŠ Písek Podzimní den environmentálního vzdělání, výchovy a osvěty Centrum ekologické výchovy Dřípatka, České Budějovice Primary Teachers Afternoon Britské centrum České Budějovice Seminář Nově ekologicky šetrná škola MÚ Písek Šetření stížností po zrušení vládní vyhlášky č.150/1958 Sb. SSŠ Písek Setkání výchovných poradců Úřad práce Písek Rámcově vzdělávací program a aktuální problémy výuky zeměpisu Výpočetní technika dvouleté studium PF České Budějovice Katedra informatiky Brána jazyků jazyková úroveň B1 Národní institut pro další vzdělávání Rozšiřující studium anglického jazyka pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ Komentář: Rozšiřující studium anglického jazyka nedokončeno pro nevhodnost požadované aprobovanosti. 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Údaje o významných mimoškolních aktivitách prezentace školy na veřejnost: - účast na 6. divadelním festivalu v Milevsku divadelní soubor při ZŠ Chyšky s pohádkou O pokažené válce - účast na divadelním festivalu Bechyňské jaro 2007 divadelní soubor při ZŠ Chyšky s Čertovskou pohádkou - Božejovice divadelní soubor při ZŠ Chyšky - Den královské milosti začátek adventu - Mikulášská obchůzka - Vánoční dílničky - Školní akademie 2 představení - 5.školní ples ZŠ Chyšky - Zápis do 1.třídy - Srdíčkový den sv. Valentin - Karnevalový den - Jarní receptář Velikonoce

10 - Koncert ke Dni matek - Den dětí Spolupráce školy a dalších subjektů : - spolupráce se Školskou radou Chyšky - se žákovskou a místní knihovnou - spolupráce se školním parlamentem - spolupráce s jinými ZŠ - spolupráce s dětským divadelním souborem Hlásek z Milevska - spolupráce s německou obcí Lengerich ( nabízí se možnost výměnného pobytu žáků) - ová korespondence se školou San Antonio v Texasu - zájmové útvary Významné akce školy Akce k prevenci sociálně patologických jevů: - beseda o sexu - beseda o lásce a přátelství 8. a 9. třída organizace ACET (pan Nadrchal) - beseda o šikaně - 6. třída(4 lekce) Arkáda Písek (pí Šašková) Akce k environmentální výchově : - beseda o myslivosti I. stupeň - zástupci mysliveckého sdružení Chyšky - Jak dělá žirafa aneb za přírodou Jižní Afriky II. stupeň RnDr. Karel Pecl, Písek - beseda o ochraně vydry říční ( nadační fond pro vydru ) Matouš Šimek Třeboň - beseda handicapovaní živočichové draví ptáci, útulek pro handicapované živočichy p. Nagy - Den zvířat školní akce Den Země módní přehlídka z odpadů - Účast v kampani I ty ovládáš změnu klimatu Další aktivity školy - Vzdělání a řemeslo České Budějovice 8. a 9. ročník - Ochrana člověka za mimořádných událostí - branný den pro ročník - Policejní pes Ajax - 2., 3. třída - Možná přijde i kouzelník I. a II. stupeň - Sokolská akademie Milevsko - Multikino Praha 4., 5., 6.třída - Meditační zahrada Plzeň 8. třída - Dopravní hřiště Písek 4. třída - Sběr starého papíru celoškolní soutěž - Exkurze do senátu Praha

11 - Planetárium České Budějovice - 1., 6. třída - Fond Sidus zasláno 1 050,- Kč - Testy Cermat 9. třída Výlety: - Praha Mořský svět 1., 2., 3. třída - Třeboň 4., 5. třída - Kutná Hora 6., 7. třída - Javorová skála 8. třída cyklistický výlet - Štědronín 9. třída Besedy, přednášky, koncerty, divadla: - Projekt Člověk v tísni Mgr. Monika Bardová, Mgr. Jana Korandová 8., 9. třída - Renesanční vojenství - Beseda o Mexiku pan děkan Jakub Berka - Přednáška o Janu Nerudovi p. Kotlík - Divadélko K. Čapka Hradec Králové - Divadlo Písek- Putování za zázračnou hvězdou - Koncert ZUŠ Sedlčany V. Calta - Divadelní vystoupení souboru Hlásek pí M. Bolková Milevsko Péče o volný čas žáků: Na škole ve školním roce 2006/2007 byly otevřeny tyto zájmové útvary: - Hudební kroužek - Divadelní kroužek - Výtvarný kroužek - Taneční kroužek - Hra na hudební nástroj - Zdravotní kroužek Komentář: Byla zavedena platba za pobyt ve školní družině a za zájmové útvary částka 20,-Kč za žáka měsíčně. Finanční částky slouží k nákupu hraček ve školní družině a k lepšímu vybavení pomůckami v jednotlivých zájmových útvarech. Ve školním roce 2006/2007 se uskutečnil na škole týdenní lyžařský výcvik žáků 7.ročníku. Ve školním roce 2007/2008 bychom rádi rozšířili zájmové útvary o sportovní kroužky. 7.2 Účast žáků školy v soutěžích MIMOŘÁDNÉ ÚSPĚCHY ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007 Okresní kolo Olympiády v českém jazyce Olga Kořánková Tadeáš Vaverka místo místo

12 Okresní kolo Dějepisné olympiády Tadeáš Vaverka Okresní kolo Konverzační soutěže v angličtině kat. A II Tadeáš Vaverka Lukáš Souček Okresní kolo Zeměpisné olympiády kat. A Barbora Petříková Markéta Jakešová kat. B Tereza Hanusová Jan Zeman kat. C Olga Kořánková Zuzana Hanusová Okresní kolo Fyzikální olympiády kat. E Olga Kořánková Patrik Kosek kat. F Lukáš Souček Andrea Šetinová Okresní kolo Matematické olympiády kat. Z -7 Ondřej Dvořák Tereza Hanusová kat. Z -8 Lukáš Souček Zuzana Hanusová Andrea Šetinová místo místo 12. místo místo místo 1. místo místo místo 18. místo 7. místo místo 1. místo 4. místo místo místo 6. místo místo místo Okresní kolo Biologické olympiády kat. C Andrea Šetinová Zuzana Hanusová Okresní kolo Pythagoriády 5. roč. Petr Jelínek 1. místo 4. místo místo

13 Kateřina Pilíková 39. místo Krajské kolo Zeměpisné olympiády Tereza Hanusová Dopravní soutěž mladých cyklistů Natálie Novotná Družstva Krajské kolo Biologické olympiády kat. C Andrea Šetinová Okresní kolo Pythagoriády 6. roč. Markéta Jakešová Natálie Novotná Barbora Petříková 12. místo 3. místo 2. a 4. místo 11. místo místo místo místo Zeměpisná soutěž Eurorébus kat. ZŠ 01 Jan Zeman 13. místo 7. třída 13. místo kat. ZŠ třída 15. místo 8. třída 32. místo Okresní kolo Biologické olympiády kat. D Tereza Hanusová Jan Louda 4. místo 10. místo Okresní kolo Hlídek mladých zdravotníků 1. stupeň družstvo 3. místo 2. stupeň družstvo 4. místo Literární soutěž Požární ochrana očima dětí Okresní kolo III. kat. Karel Žák IV. kat. Lenka Chocholová 3. místo 2. místo Krajské kolo III. kat. Karel Žák 2. místo IV. kat.

14 Lenka Chocholová Výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí Okresní kolo III. kat. Tereza Hanusová 1. místo 1. místo Sportovní soutěže: Okresní finále ZŠ ve florbale chlapců kat. IV. 8. a 9. třída 5. místo Okresní finále ZŠ v přespolním běhu kat.iv. chlapci 7. místo dívky 2. místo kat. III. dívky 5. místo chlapci 6. místo Kinderiáda Veronika Vostřáková běh na 60 metrů Družstvo 2. místo 15. místo OK Minifotbal kat. IV. 8. a 9. třída 7. místo Okresní kolo v minifotbale Mc Donaldś kat. B družstvo 6. místo Turnaj v malé kopané třída 4. místo Pohár rozhlasu okresní kolo mladší žáci mladší žákyně starší žáci starší žákyně 9. místo 9. místo 7. místo 8. místo 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Viz inspekční zprávy.

15 9. Závěry Výuka na ZŠ Chyšky probíhala podle programu Základní škola čj /96-22 včetně pozdějších úprav. I v tomto školním roce jsme se zaměřili zejména na posilování vztahu k životnímu prostředí, na akce k environmentální výchově, na ktrátkodobé projekty v rámci projektu Lidé a Země a rozvíjení komunikace v cizím jazyce. Ve výchovně vzdělávací práci jsou stanoveny nejdůležitější priority školního roku: prevence šikany, návykových látek, rasismu, výuka cizích jazyků, zapojení žáků do soutěží.učitelé se snaží, aby všichni žáci maximálně rozvinuli své předpoklady, dávají najevo důvěru ve schopnosti žáků, nabízejí podporu, všímají si pozorně pokroku každého žáka a oceňují jej. Ve školním roce 2006/2007 se žáci v mnoha soutěžích umístili na předních místech. Ve školním roce 2006/2007 jsme dokončili tvorbu školního vzdělávacího programu (ŠVP). Podle dokončeného ŠVP začne probíhat výuka v 1. a 6. ročníku ve školním roce 2007/2008. Na škole i nadále velmi dobře pracuje školní parlament. Žáci se aktivně zapojují do činnosti školy, posilují se vztahy mezi žáky, žáky a učiteli. Byla stanovena Pedagogická pravidla školy (viz. úřední deska školy a internetové stránky školy). Na škole pracovalo šest zájmových útvarů. Tyto zájmové útvary aktivně naplňují volný čas žáků. Ve školním roce 2007/2008 bychom rádi rozšířili nabídku zájmových útvarů o útvary se sportovním zaměřením. Škola opět využila možnosti testování žáků v projektu výsledku vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ CERMAT. Pedagogové se zúčastnili mnoha vzdělávacích akcí a bylo dokončeno dvouleté studium informatiky a cizího jazyka. Nevýhodou DVVP je velmi komplikované spojení do Písku a Českých Budějovic, časová náročnost cestování a s tím spojena finanční náročnost suplování. Pedagogové velmi dobře znají klima školy a vyhodnocují možná rizika. Ve škole panuje řád a pořádek, pravidla jsou jasná a sdílená, četnost kázeňských přestupků byla ve školním roce 2006/2007 nízká, oceňování žáků převažuje nad tresty. Práce žáků je monitorována, výsledkům je přikládán velký význam, stejná pozornost je věnována i výsledkům práce školy. Každé čtvrtletí provádíme kontrolu v oblasti záškoláctví, násilí a šikanování. Nepřítomnost ve škole je průběžně sledována. V případě nutnosti je okamžitě řešena se zákonnými zástupci žáků. Škola je otevřená rodičům a aktivně usiluje o jejich spolupráci. Klade velký důraz na získání těch rodičů, kteří se spolupráci brání. Učitelé dávají konkrétní návody, jak mají pracovat se svými dětmi. Ve školním roce 2006/2007 se podařilo poprvé zorganizovat na škole týdenní lyžařský výcvik žáků 7. třídy s využitím dobrých sněhových podmínek zdejší lokality. Ve školním roce 2006/2007 byla rekonstruována tělocvična školy, vymalovány spojovací chodby u tělocvičny a vybaveny dvě třídy výškově nastavitelným nábytkem. Na škole je neekonomické vytápění (elektrické přímotopy), které velmi zatěžuje rozpočet školy. I když má škola zakoupeno mnoho výukových programů, počítačová technika je na škole nedostačující a zastaralá. Zastaralé je i vybavení odborné učebny chemie a učebny technických činností.

16 Základní škola Chyšky je od roku 2007 podlimitní. Základní škola se všemi devíti třídami má 136 žáků, to je průměrný počet žáků na třídu 15. Z důvodu ekonomické efektivnosti je podle Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.v 4 stanoven minimální průměrný počet 17 žáků na 1 třídu tj. 153 žáků na školu. Z tohoto důvodu se škola stala školou podlimitní a zřizovatel školy udělil škole výjimku s tím, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost ( Školský zákon 23 ). Výroční zpráva byla předána Školské radě dne a vyvěšena na veřejném místě (sborovna) v budově školy. Na vědomí: - 1x Školská rada Chyšky - 1x ZŠ Chyšky - 1x OÚ Chyšky (po schválení Školskou radou při ZŠ Chyšky) - zveřejněna na internetových stránkách školy Příloha: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 vypracovaná pí Marií Hošnovou účetní školy. Mgr. Jana Korandová ředitelka školy

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole . ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Za školní rok 2013/2014 Ekonomická zpráva za rok 2013 Zprávu předkládá: Mgr. Dagmar Adamová, ředitelka školy Mgr.

Více

Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 IČO: 60152885 e-mail: zsbuky@zsbuky.cz http://www.zsbuky.cz Skype: zsbuky.reditelna TEL./ZÁZN.: +420499873129 TEL./FAX/ZÁZN.: +420499773250

Více

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 zpracovala ředitelka Mgr. Jana Šejbová ŠR schválila dne: Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola a Mateřská škola, O činnosti školy za školní rok 2007 2008. Hradec Králové Plotiště, P.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola a Mateřská škola, O činnosti školy za školní rok 2007 2008. Hradec Králové Plotiště, P. Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2007 2008 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 2010 Hradec Králové, říjen 2010 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E

Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2012 2013 Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové Výroční zpráva Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 03/04 ( 7 vyhlášky 5/005 Sb. ve znění pozdějších předpisů) Základní škola Tachov Hornická 35 příspěvková organizace září 04 Tachov OBSAH. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 V Krupce v říjnu 2014 Mgr. Bc. Ctirad Vaník ředitel školy Masarykova základní škola a Mateřská škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova. Šalounova 56,Ostrava-Vítkovice

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova. Šalounova 56,Ostrava-Vítkovice Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027411 IZO 102508526 identifikátor školy 600145174 vedení školy Kontakt ZŠ Šalounova

Více

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Výroční zpráva za školní rok 2011/12 Obsah: strana 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Škola 3 1.2 Zřizovatel 3 1.3 Charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 2012 Hradec Králové, říjen 2012 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 4. základní škola Cheb, Hradební 14, 350 02 Cheb Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Střílky, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Střílky, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Střílky, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Č.j.: ZŠ MŠ 215/09 Účinnost od: 1. 9. 2009 Spisový znak: B - 1 Skartační znak: A 5 Vypracovala : Mgr. Ludmila Ludvová Schválila

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více