PROVOZNÍ ŘÁD. Ubytovací a stravovací kapacita střediska je 60 osob.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROVOZNÍ ŘÁD. Ubytovací a stravovací kapacita střediska je 60 osob."

Transkript

1 PROVOZNÍ ŘÁD UČEBNÍ A VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO (UVS) AMU v PRAZE PONĚŠICE U HLUBOKÉ NAD VLTAVOU Adresa : UVS AMU Poněšice, Hluboká nad Vltavou Telefon/fax , Středisko je organizační složkou Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU). Konají se zde výuková soustředění posluchačů AMU a dalších škol, kurzy KTV AMU, rekreační pobyty zejména pro zaměstnance AMU a další dospělé i děti a jiné akce. Ubytovací a stravovací kapacita střediska je 60 osob. 1. Personální zajištění provozu Vedoucí střediska 1 Domovník-údržbář-řidič 1 Kuchařka 2 Pomocná kuchařka, uklízečka 2 Sezónní brigáda úklid 1 2. Provozní doba Přesné termíny budou stanoveny pro každou sezónu po dohodě vedoucího střediska a kvestora/ky AMU. Příprava sezóny 1.3. až Hlavní provozní sezóna až Zimní provozní sezóna až Provozní doba bazénu až Topná sezóna dle rozhodnutí vedoucího střediska 3. Základní ustanovení pro provoz Vedoucí akce/turnusu : Pro každou akci je určen příslušnou fakultou či součástí AMU odpovědný pracovník. jako vedoucí. Ten předá vedoucímu UVS jmenný seznam osob, které se zúčastní akce. Pokud některý účastník požaduje zvláštní podmínky, např.dietní či vegetariánskou stravu, bude tato skutečnost vyznačena v seznamu. V závěru akce odsouhlasí evidenci stravování a ubytování jako podklad pro vyúčtování. Vedoucí akce/turnusu odpovídá za objednávku a finanční vyrovnání akce, její průběh a dodržování provozního řádu. 1

2 Úhrada : a) v hlavní činnosti Vzhledem k novele zákona o DPH (účinnost od ) není již možná vnitřní fakturace. Je proto potřeba, aby všichni zaměstnanci AMU, kteří pojedou do tohoto střediska na pracovní cestu, prováděli úhradu v hotovosti a náhradu cestovních nákladů nárokovali prostřednictvím cestovního příkazu jako v případě jakékoliv jiné pracovní cesty. Vnitřní fakturace není pochopitelně možná ani pro studenty AMU. Ti musejí provádět úhradu rovněž v hotovosti (byť třeba hromadně) nebo přesně identifikovaným bankovním převodem či poštovní poukázkou. Rozhodující je dohoda fakulty či součásti AMU s vedoucím UVS a vedoucí EO AMU. b) v doplňkové činnosti (rekreace) Ceny poukazů vycházejí z cen za ubytování a stravování, které upravuje platný výnos rektora. Tiskopisy přihlášek (a zároveň poukazů) na rekreaci v UVS a poštovní poukázky směrem k vedoucím jednotlivých turnusů distribuuje EO AMU. Pro každý turnus jsou EO AMU vydány přihlášky zvlášť (variabilní symbol, jméno vedoucího turnusu, termín turnusu apod.). Oběh těchto přihlášek na jednotlivých fakultách a organizačních složkách AMU již zajišťují sami/y vedoucí turnusů. Pobyt je nutné uhradit 4 týdny před nástupem bankovním převodem či poštovní poukázkou. Předpokladem úhrady je správně a úplně vyplněná přihláška a poukaz. Přihlášky a poukazy vyplňují účastníci. Vedoucí turnusů je potom kontrolují a svým podpisem schvalují. Vedoucí turnusů zasílají kopie schválených přihlášek/poukazů s doplněným variabilním symbolem ještě před zaplacením jako avízo do EO AMU. Je také povinností vedoucích turnusů vypsat účastníkům poštovní poukázku (tj. vypsat jméno toho, kdo úhradu provádí v souladu s přihláškou/poukazem, dále vypsat celkovou částku a variabilní i konstantní symbol). Před zahájením turnusu je každý vedoucí turnusu povinen zaslat do EO AMU jmenný seznam účastníků včetně částek k úhradě a variabilních čísel a kopie všech poukazů. Za předpis storno poplatků a avízo EO AMU odpovídají vedoucí turnusů. Po příjezdu je mu předán uklizený, připravený areál včetně sportovního vybavení. Po ukončení akce její vedoucí zajistí předání uklizených chatiček a uklizeného areálu, t.j. likvidace nepořádku vzniklého běžným používáním. Řešení veškerých stížností na provoz, by mělo probíhat prostřednictvím vedoucího akce s vedoucím UVS. V závažných případech i s kvestorem/kou AMU. Mimořádné případy musí být ihned hlášeny kvestorovi/ce. 2

3 Kouření Ve všech budovách,chatičkách a sportovištích UVS je zakázáno kouřit. K tomu účelu vyhradí vedoucí UVS místa, např. pasáž před hlavní budovou. Rozdělávání ohně je možné jen na určeném ohništi se souhlasem vedoucího UVS. Zajištění lékařské pomoci Za zajištění lékařské pomoci odpovídá vedoucí s UVS spolu s vedoucím akce. V případě jejich nepřítomnosti jimi pověřená osoba. Noční klid Ve všech prostorách UVS je stanoven noční klid od hod. do 6.30 hod. Změna je možná pouze se souhlasem vedoucího UVS a vedoucího akce. Děti Děti ve věku do 3 let mohou ve středisku pobývat jen s předchozím souhlasem vedoucího UVS. Stravu plně zajišťují rodiče. Za bezpečnost dětí plně odpovídají rodiče nebo jejich pověřený zástupce. Zvířata Do UVS není možné z hygienických důvodů vozit domácí zvířata (psy, kočky apod.). Výpadek elektrické energie V případě výpadku dodávky elektrické energie neteče voda. Po tuto dobu budou uzavřeny umývárny a WC (je možné použít suchých WC pod kurty). 4. Provozní řád pro jednotlivá zařízení UVS Hlavní budova Společenská místnost Společenská místnost slouží jako učebna a jídelna, po večeři jako společenská místnost s občerstvením (káva,čaj, nealko nápoje apod.) Použití krbu je možné s předchozím souhlasem vedoucího UVS. Určená osoba zajistí bezpečný provoz a před odchodem z místnosti úplné vyhoření krbu. Místnost na noc zamyká pověřená osoba. Přístupná je opět v 7.00 hod. Vedoucí akce odpovídá za dodržování čistoty a pořádku. 3

4 Místnost je vybavena TV přístrojem satelitním přijímačem, videorekordérem a sestavou minivěže (kazety a CD). Dále jsou zde zásuvky na připojení k internetu. Učebna v přízemí Tato učebna je vybavena stoly s kapacitou minimálně 20 osob. V době nepříznivého počasí je možno ji využít jako jídelnu. Hostinské pokoje v prvním poschodí s příslušenstvím Pokoje slouží pro ubytování vedoucího akce, pedagogů a hostů.v případě potřeby mohou být využity jako marodka. Učebna v prvním poschodí Vstup je povolen pouze v domácí obuvi. Místnost je vybavena sedacím nábytkem, stoly, TV přístrojem s videorekordérem, minivěží. Dále jsou zde zásuvky pro připojení na internet. V době kdy není místnost využita jako učebna, může sloužit jako společenská místnost. Učebna v prvním poschodí Vstup je povolen v domácí obuvi. Je vybavena sedacím nábytkem, stolem. Slouží jako učebna pro menší skupinu osob. V době kdy není místnost využita jako učebna, slouží jako společenská místnost s kulečníkovým stolem. Víceúčelová učebna kinosál Tato učebna slouží jako zkušebna, filmová a video projekce. Obsluhovat promítací stroje může pouze kvalifikovaný promítač (zajišťuje FAMU). Obsluhu ostatních přístrojů zajišťuje vedoucí střediska nebo jím pověřená osoba, nebo osoba pověřená vedoucím akce. Klíče od učebny převezme vedoucí akce, který zodpovídá za dodržování zákazu kouření, konzumace jídla a pití. Dohlíží na dodržování celkového pořádku v projekci a promítací kabině. Místnost je vybavena rekuperací vzduchu, promítací kabina klimatizací. V době kdy není učebna využívána pro výuku, bude uzamčena. Telefon a fax Ve vstupní hale do prvního poschodí je stále přístupný telefonní mincovní automat (mince 1,2,5,10 Kč). Číslo telefonu je Fax je k dispozici v kanceláři vedoucího UVS č Provozní budova Místnosti v poschodí slouží pro ubytování vedoucího UVS. 4

5 Hostinské pokoje v přízemí slouží pro ubytování vedení AMU a jejích hostů. Garáž je přístupna pouze pro personál UVS. Vstup ostatních osob jen se souhlasem vedoucího UVS. Ubytovací chaty Jedná se o celodřevěné chaty s verandou a dvěma samostatnými ložnicemi o dvou lůžkách s polštářem, prošívanou dekou a obyčejnou dekou. Místnost je vybavena elektrickým přímotopem s centrálním zapínáním, šatní skříní, stolkem a 2 židlemi, roletami na oknech a úklidovými prostředky. Chatičky je možné vytápět po dohodě vedoucího akce s vedoucím UVS. V chatičkách je zakázáno kouřit, používat zařízení s otevřeným ohněm. Možno používat pouze drobné spotřebiče denní potřeby. Klíč (náhrada při ztrátě 100 Kč) a ložní prádlo obdrží účastníci akce od vedoucího akce. Každý ubytovaný je povinen udržovat v chatě a okolí pořádek po celou dobu pobytu. Při ukončení pobytu je dále povinen vysypat odpadky do popelnic, chatu uklidit, odevzdat vypůjčené ložní prádlo na určené místo, uzamknout a odevzdat klíč vedoucímu akce nebo vedoucímu UVS. Sprchy a umývárna Sprchy a umývárna se nacházejí v nové přístavbě. Provoz ve sprchách není časově omezen, voda se ohřívá průběžně, přesto je potřeba šetřit teplou vodou. Také je nutné udržovat čistotu. Ve sprchách se nachází také 3 WC (jedno pro invalidní osoby). Při výpadku elektrického proudu bude zařízení uzamčeno. Samostatné WC Samostatné WC se nachází v samostatné budově naproti kuchyni. Je oddělené pro muže a ženy. I zde je nutné udržovat čistotu a pořádek. Malé děti sem mohou pouze v doprovodu rodičů. V případě vypnutého elektrického proudu budou uzamčené, nutno použít náhradní suché WC na jižním okraji areálu. Kávová kuchyňka Kávová kuchyňka je určena pro hosty ubytované v chatách k uvaření kávy, čaje, případně jednoduchého jídla. K dispozici jsou tři lednice, elektrický vařič, rychlovarná konvice, průtokový ohřívač vody a dvojdřez. Běžné nádobí je uloženo ve skříňce. Po použití je povinnost jej umýt a vrátit zpět do skříňky. Opět je potřeba udržovat pořádek, nenechat děti manipulovat s elektrickými přístroji. Mycí prostředky dodává vedoucí UVS. Kuchyně UVS Do kuchyně má přístup pouze personál střediska a kontrolní orgány. 5

6 Jídlo se vydává u prvního okénka a použité nádobí se odevzdává na poslední okénko kuchyně. Jednotná strava se podává 3x denně. Změna se provádí jen se souhlasem vedoucího střediska. Snídaně 8,30 hod. až 9,30 hod. Oběd 12,30 hod. až 13,30 hod. Večeře 18,00 hod. až 18,30 hod. S vedoucím UVS je možné, dle potřeb výuky, dohodnout i jiné výdejní hodiny. Individuální vaření není možné. Strava je jednotná dle jídelníčku odsouhlaseného vedoucím akce. Výjimky u vegetariánské a dietní stravy musí být nahlášeny vedoucím akce před zahájením pobytu vedoucímu střediska. Prodej kávy, nápojů, občerstvení a pohlednic Prodejní místo je umístěno v prostoru společenské místnosti. Prodejní časy navazují na čas výdeje jídla, pokud není s vedoucím UVS dohodnuto jinak. Prodej se realizuje za nákupní ceny. Letní jídelna Letní jídelna v době mimo hodiny stravování slouží jako společenská místnost. V případě svolení vedoucího UVS i jako kuřárna. Je nutno používat popelníky a udržovat pořádek. Plavecký bazén V období od do je v provozu nepřetržitě. Hloubka bazénu kolísá od 120 cm do 150 cm. Děti do 10let mají vstup do bazénu povolen jen pod dozorem dospělé osoby. Vstup do bazénu je zakázán pouze v době nezbytného čištění bazénu elektrickým vysavačem nečistot, nebo v případě provozní závady. Výluka bude vždy projednána vedoucím UVS s vedoucím akce. Před vstupem do bazénu je potřeba používat sprchu. Je nutné dávat pozor na tmavé lesklé kameny v dlažbě okolo bazénu. Kloužou a hrozí tak nebezpečí úrazu. V okolí bazénu a na odpočívací terase se nesmí kouřit a používat skleněné a podobné rozbitné předměty. Stejně tak není povoleno nosit sem jídlo a pití. Je nutné dodržovat hygienu a pořádek kolem bazénu a okolí. Sauna Sauna je horkovzdušná, vytápěna elektrickými kamny. Vyhřátí sauny na provozní teplotu trvá cca. 2 hodiny. Sauna bude zapnuta po dohodě vedoucího akce a vedoucího UVS při zájmu minimálně 10 osob. Sauna je v provozu nejdéle do hod. Do sauny se nesmí nosit rozbitné předměty, hrozí nebezpečí úrazu. Děti mladší 10 let sem mohou jen v doprovodu dospělé osoby. 6

7 Sportoviště Za přípravu sportovišť před zahájením sezóny odpovídá KTV AMU. Všechna hřiště je třeba po ukončení hry uklidit a ošetřit dle pokynů vedoucího UVS. Na hřištích se nesmí kouřit a nosit tam rozbitné předměty. Zapůjčené potřeby pro hru je povinnost vracet na určené místo. Tenisový a volejbalový kurt Kurt je vybaven novým povrchem umělá tráva -, je nutné používat pouze sportovní obuv pro míčové hry na umělém povrchu. Kurt je zamykán a klíč vydává vedoucí UVS. Kurt je vybaven umělým osvětlením, které obsluhuje vedoucí střediska, nebo jím pověřená osoba. Po každém ukončení hry, je nutné kurt zamést. Malé hřiště Hřiště je vybaveno novým povrchem umělá tráva -, vstupovat je možno pouze ve sportovní obuvi pro míčové hry (nikoli kopačky). Hřiště je určeno pro míčové hry. Po každém použití hřiště je nutno jej zamést. Škvárové hřiště Hřiště je vhodné pro fotbal, petang apod. Rovněž je nutno udržovat pořádek. Horolezecká stěna Jedná se o novou tříbokou horolezeckou stěnu o výšce 7 m. Používání je povoleno pouze s určeným vybavením pro výstup na stěnu, pod dohledem a jištěním oprávněné osoby. Za použití a bezpečnost odpovídá vždy osoba která zajišťuje jištění. Výstup je možný pouze ve sportovní obuvi. Pomůcky zapůjčuje vedoucí UVS nebo jím pověřená osoba. O zápůjčce bude vedena evidence. Je potřeba dodržovat provozní řád stěny, který je u stěny vyvěšen.. V okolí stěny je nutné udržovat pořádek a nenosit sem rozbitné předměty. Lodě Lodě, pádla a ostatní materiál pro kurzy vydává a udržuje skladník KTV. V ostatních případech půjčuje vyčleněné lodě, pádla, vesty vedoucí UVS nebo jím pověřená osoba.o zapůjčený materiál je třeba řádně pečovat. Lodě je potřeba vždy řádně přivázat a večer vynést na betonové plato před loděnicí, případně uložit do garáží. Přehradní nádrž je až 10 metrů hluboká. Používání lodí je na vlastní nebezpečí. Děti do12 let mohou používat lodě jen v doprovodu dospělé osoby. 7

8 Posilovna Posilovna je umístěna v loděnici. Je vybavena základním sportovním nářadím. V je provozu nepřetržitě. Je nutné i zde udržovat pořádek. Sklady a dílny Do skladů a dílen je povolen vstup pouze za přítomnosti vedoucího UVS nebo personálu UVS. Na strojích smí pracovat pouze osoby k tomu určené. Úpravna vody u bazénu Vstup do úpravny je povolen pouze personálu UVS a kontrolám. Čistírna odpadních vod Vstup do čistírny je povolen pouze personálu UVS a kontrolám. Studna s vodárnou a čističkou Parkoviště I sem je vstup povolen pouze personálu UVS a kontrolám Pro parkování osobních automobilů je určeno parkoviště u vjezdu do areálu před závorou. Vjezd za závoru je nutné domluvit s vedoucím střediska. Služební automobil Na základě požadavku vedoucího akce zajistí vedoucí UVS odvoz z nádraží a na nádraží starších osob a menších dětí, zavazadel a těžkého nákladu pro výuku. Pro účely provozu střediska zajišťuje dopravu materiálu, potravin, pošty, první pomoci, přepravy lodí a bagáže vedoucí UVS. Děkuji všem účastníkům pobytu v UVS za dodržování tohoto řádu. V Praze Ing. Tamara Čuříková, kvestorka 8

PROVOZNÍ ŘÁD AREÁLU ZDRAVÍ VELKÉ LOSINY

PROVOZNÍ ŘÁD AREÁLU ZDRAVÍ VELKÉ LOSINY PROVOZNÍ ŘÁD AREÁLU ZDRAVÍ VELKÉ LOSINY Část I. Základní ustanovení Článek 1 Závazný předpis Obce a podmínky užívání víceúčelové haly Vlastník a provozovatel: Obec Velké Losiny Rudé armády 321 788 15 Velké

Více

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Úvod Domácí řád upravuje normy

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště Svitavy I. Základní ustanovení Vnitřní řád domova mládeže vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 108/2005 Sb. o školských výchovných

Více

Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice

Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice příspěvková organizace, Staroměstská 2469/27, 370 04 České Budějovice VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY CSS STAROMĚSTSKÁ

Více

PROVOZNÍ ŘÁD STUDENTSKÉ REZIDENCE VISTA

PROVOZNÍ ŘÁD STUDENTSKÉ REZIDENCE VISTA PROVOZNÍ ŘÁD STUDENTSKÉ REZIDENCE VISTA Studentská rezidence Vista Kpt. Vajdy 3046/2 700 30 Ostrava Zábřeh Článek 1. Základní ustanovení 1. Studentská rezidence VISTA (dále jen rezidence) je účelovým zařízením,

Více

LUNA PŘÍBOR, STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 1346, PSČ:

LUNA PŘÍBOR, STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 1346, PSČ: LUNA PŘÍBOR, STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU příspěvková organizace Dukelská 1346, PSČ: 742 58, telefon: 556 725 029 e-mail: luna@lunapribor.cz, http://www.lunapribor.cz/ VNITŘNÍ ŘÁD OBSAH Kap. Název Strana I.

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d Platný od 1. 1. 2014 Mgr. Dušan Šimonka ředitel DDŠ 2 Obsah: 1. Charakteristika a struktura dětského

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Vnitřní řád DM se řídí zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský

Více

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné, p.o. Proseč u Pošné 1 PACOV 395 01 Tel.: 565 442 295 Informace č.: 1 pro žadatele, klienty, kontaktní osoby a návštěvy Domova 1) Úvod Domácí řád Domova důchodců Proseč u

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Tento Návštěvní řád má sloužit k dodržování platných předpisů, ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků BAZÉNU A WELLNESS (dále jen BaW).

Tento Návštěvní řád má sloužit k dodržování platných předpisů, ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků BAZÉNU A WELLNESS (dále jen BaW). NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD BAZÉN, WELLNESS Návštěvní řád je vypracován zejména na základě 7a z.č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu a dále v souladu se zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších

Více

Provozní řád tělocvičny Základní školy Pelhřimov, Osvobození 1881

Provozní řád tělocvičny Základní školy Pelhřimov, Osvobození 1881 Provozní řád tělocvičny Základní školy Pelhřimov, Osvobození 1881 Dodatek č. 1 nahrazuje bod 1. směrnice 10/2007 a ostatní části se tímto nařízením nemění. Vlastníkem tělocvičny je město Pelhřimov. Provozovatelem

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Vnitřní řád v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb. v platném znění a vyhl. č. 438/2006 Sb., vč. přílohy a dle zák.č.333/2012

Více

Školní řád Obchodní akademie

Školní řád Obchodní akademie Obchodní akademie a Jazyková škola S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, Čelakovského 200, 397 01 Písek Školní řád Obchodní akademie Školní řád Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Brno, Chodská 15 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Datum vzniku organizace: 01.07.1996 Právní forma organizace: příspěvková organizace Úplný název zřizovatele: Statutární město Brno Se sídlem Dominikánské

Více

Důležité informace o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb

Důležité informace o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb DŮLEŽITÉ INFORMACE 2015 CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. Důležité informace o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb Ve vlastním zájmu Vás prosíme o důkladné prostudování níže uvedených informací,

Více

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád Domácí řád Vážení klienti, vítáme Vás v naší sociální pobytové službě VIA s.r.o. a děkujeme za Vaší důvěru, kterou jste nám projevili. Svými službami poskytujeme péči a podporu klientům po dobu, než jim

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4 OBSAH Čl. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 3 1. Vlastník budovy NTK 3 2. Důležitá telefonní čísla 3 3. Kontaktní adresa: Zkvalitnění služeb zákazníkům 3 4. Otevírací doba budovy NTK 3 Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Více

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace 1 Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova Tel.: 412 391 322, fax.: 412 391 714, e-mail.: ddlip@interdata.cz IČ: 0041074 DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD

Více

Podmínky, pokyny a informace pro vystavovatele a realizátory expozic 15. ročníku mezinárodního veletrhu Czech Raildays

Podmínky, pokyny a informace pro vystavovatele a realizátory expozic 15. ročníku mezinárodního veletrhu Czech Raildays Podmínky, pokyny a informace pro vystavovatele a realizátory expozic 15. ročníku mezinárodního veletrhu Czech Raildays 1. Místo a doba konání veletrhu Veletrh se koná v areálu nákladového nádraží železniční

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE platný od 1. 9. 2014

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE platný od 1. 9. 2014 Domov mládeže a Školní jídelna, Písek, Budějovická 1664 Budějovická 1664, Písek, 397 01 VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE platný od 1. 9. 2014 Motto: Ze všech věd, které člověk může a musí znát, tou hlavní je

Více

UBYTOVACÍ ŘÁD AZYLOVÉHO DOMU SKLONĚNÁ v plném znění

UBYTOVACÍ ŘÁD AZYLOVÉHO DOMU SKLONĚNÁ v plném znění Centrum sociálních služeb Praha AZYLOVÝ DŮM SKLONĚNÁ Malá Skloněná 521, Praha 9 Vysočany, tel.: 284 825 240-1 UBYTOVACÍ ŘÁD AZYLOVÉHO DOMU SKLONĚNÁ v plném znění Použité zkratky v textu: CSSP Centrum sociálních

Více

Důležité informace o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb,

Důležité informace o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb, o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb, které jsou součástí Smlouvy o zájezdu a Smluvních podmínek Letecká doprava Lety nabízené pořadatelem (dále také jen CK) jsou provozovány renomovanými

Více

PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH

PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH Provozní řád nekrytého umělého koupaliště je vypracován dle 6c odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

Více

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově.

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově. D O M Á C Í Ř Á D Domácí řád jsou pravidla určená návštěvníkům, klientům a zaměstnancům domova, která vydává ředitel organizace. Stanoví především práva a povinnosti klientů při poskytování pobytových,

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více