INSPIRAČNÍ NOVINY 2010/11 Mezinárodní program GLOBE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSPIRAČNÍ NOVINY 2010/11 Mezinárodní program GLOBE"

Transkript

1 INSPIRAČNÍ NOVINY 2010/11 Mezinárodní program GLOBE G lobal Learning and O bservations to B enefit the E nvironment Mezinárodní dlouhodobý program GLOBE si klade za cíl podporovat u žáků základních a středních škol zájem o přírodní vědy. Vede žáky k využívání Program GLOBE ve školním roce 2009/2010 v číslech: výzkumných metod a výsledků vlastního 112 zapojených zemí ze všech kontinentů bádání k identifikaci 15 let mezinárodního programu GLOBE ve světě i v České republice a řešení environmentálních 13. GLOBE Games ve Svitavách, kterých se zúčastnilo 37 škol problémů ve svém okolí. 128 škol z ČR zapojeno do programu GLOBE 6 seminářů a workshopů, kterými prošlo 118 žáků a učitelů 7 x Mini GLOBE Games ZŠ Stříbro Gymnázium Litomyšl ZŠ Moravské Budějovice Gymnázium Humpolec Gymnázium Kadaň ZŠ Vsetín, Rokytnice ZŠ Křesomyslova ZŠ Jílovská Praha 4 /

2 Kampaně GLOBE Akce, kterých se může zúčastnit každý. Světový den vody I Vaše škola se může zapojit do každoroční kampaně ke Světovému dni vody (22. března). Tento významný den se slaví již od roku 1993 a jeho hlavním posláním je připomenout všem význam vody a potřebu ochrany vodních zdrojů. V loňském školním roce se Světového dne vody zúčastnilo osm škol z České republiky. Studenti Gymnázia Kadaň sbírali odpadky a zároveň prováděli i botanický průzkum v okolí potoka. Starší žáci ZŠ Třebíč učili mladší žáky, jak je důležitá ochrana vodních zdrojů. Seznámili je se základy analýzy vody dle protokolů z manuálu programu GLOBE. Studenti ISŠ Valašské Meziříčí připravili pro žáky základní školy vyučovací hodinu v přírodě, kde společně analyzovali vlastnosti vody. Všech osm škol, které se zapojily do kampaně, získalo ocenění GLOBE Star. Kampaň nabízí prostor zaměřit se na tato témata: používání naměřených dat jako základ pro studentský výzkum diskutování o změnách kvality vody a dostupnosti místních vodních zdrojů objevování lokálních zdrojů sladké vody podílení se na čistění a obnovování vodních zdrojů spolupráci se studenty z celého světa Další inspiraci najdete v manuálu programu GLOBE v kapitole Hydrologie. Více se dozvíte na Běh pro vodu The Run for Water Dne se uskutečnil běh pro vodu (The Run for Water) dlouhý symbolických 6 km. Je to průměrná vzdálenost, kterou musí ženy a děti v Africe, Asii a Latinské Americe každý den ujít, aby získaly pitnou vodu. I v tomto školním roce můžete svou školu nebo město přihlásit k symbolickému běhu. GLOBE at Night Světelné znečištění je jedním z největších problémů dnešního světa. Velké aglomerace vytváří nadmíru přebytečného světla, které se rozptyluje v atmosféře a škodí lidem i přírodě. GLOBE at Night má za cíl upozornit na tuto problematiku, ukázat, jak je důležité správné používání i výběr osvětlení. Dále upozorňuje na plýtvání energií a ovlivnění životního prostředí nadbytečným osvětlením. GLOBE at Night je každoroční celosvětová akce, jejímž cílem je pomoci s mapováním světelného znečištění oblohy. Pozorování je velice snadné. Během 2 týdnů v průběhu března si můžete vybrat jakýkoli den či více dnů a dle jednoduchého manuálu pozorovat souhvězdí Orionu (http://globe.terezanet.cz/ globe-at-night.html). Na našich webových stránkách naleznete též velké množství odkazů pro inspiraci do výuky na téma světelné znečištění. V letošním roce bylo odesláno měření z 86 zemí světa, přičemž Česká republika se na pozorování podílela více než 400 pozorováními. Záznamy pozorování z celého světa si můžete prohlédnout na webových stránkách Víte, že v Jizerských horách byla vyhlášena první mezinárodní rezervace tmy? Více na

3 Téma roku PEDOLOGIE Jaký typ půdy se nachází v okolí školy? Co ovlivňuje zbarvení půdy? Proč je potřeba půdu znát? Téma roku zvýšilo zájem o oblast pedologie a provedlo školy jednotlivými protokoly od výběru stanoviště, určení základních půdních znaků až po práci s půdními vzorky v laboratoři. Na tyto i další otázky hledaly odpovědi školy, které se zapojily do Tématu roku 2009/10 PEDOLOGIE. Co vše žáci pod vedením svých učitelů zvládli v terénu i vlaboratoři v průběhu deseti školních měsíců, se dozvíte z následujících stránek. V září proběhl SEMINÁŘ ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou. Zúčastnilo se ho 25 učitelů a 9 studentů z 21 školy! Účastníci si V TERÉNU vyzkoušeli řadu činností náročnou práci s půdním vrtákem, odběr neporušených půdních vzorků nebo správný postup při měření teploty. V neposlední řadě určovali základní půdní znaky u půdní sondy odhalili, co skrývají pojmy zrnitost, struktura nebo konzistence půdy. V LABORATOŘI pracovaly skupiny se vzorky půd, které si přivezly z okolí své školy nebo bydliště. Půdy se tedy již na první pohled od sebe lišily. Na vzorky se však účastníci semináře podívali zblízka a vyzkoušeli si dva protokoly z manuálu GLOBE. Zrnitostním rozborem lze přesně určit obsah jílu, písku a prachu v půdním vzorku. Na základě procentuelního zastoupení těchto částic rozlišujeme půdní druhy písčité, hlinité, jílovité a přechody mezi nimi. Půdní druh vzorku odebraný v blízkosti ZŠ Bánov je hlinitý písek. Určit měrnou hmotnost půdy zvládli pod vedením odborníků z české zemědělské univerzity nejen učitelé, ale i studenti. Důležitým krokem v postupu bylo zahřívání vody a půdy, aby ze suspenze unikl všechen vzduch.

4 Téma roku PEDOLOGIE Úlohy, měření či pozorování zacílené na půdu byly uveřejněny každý měsíc na webových stránkách. Žáci a učitelé využívali jednak manuál programu GLOBE, ale také fotoprůvodce, které jim usnadnili zorientovat se v náročnějších protokolech. Školy, které poslaly výstupy ze svých pozorování v terénu a v laboratoři, odvedly velký kus práce. Musely mnohdy překonat řadu překážek a úskalí. Výsledky jejich práce ale svědčí o tom, že se se vším vyrovanly. ZŠ Ledeč nad Sázavou Tato škola je v programu GLOBE úplným nováčkem. Přesto se odvážně pustila do pedologických pozorování. Žáci provedli dvoudenní sledování teploty půdy a vzduchu. Zaznamenali průběh teplot půdy v hloubce 5 a 10 cm a tyto hodnoty porovnávali s teplotou vzduchu. Z naměřených dat vytvořili grafy. Druhý den jsme pozorovali výrazný výkyv teploty vzduchu, ale teploty půdy se měnily mnohem pomaleji. Gymnázium Kadaň Důležitým krokem je dobrý výběr stanoviště a také jeho podrobný popis. Na gymnáziu Kadaň, podobně jako ve Vsetíně, využili stavební činnosti v okolí školy. Popis profilu, určení základních půdních znaků a odběr vzorků provedli žáci ve stavebním výkopu. Dále již pracovali se vzorky v laboratoři.

5 Téma roku PEDOLOGIE ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 Když jsme se dozvěděli, že letošním GLOBE tématu roku je pedologie, posmutněli jsme. Školní zahrada, kde by mohl probíhat výzkum, sice čítá 2 hektary, ale leží na svahu kopce Bečevná na rozhraní Vizovické vrchoviny a Vsetínských vrchů, 370 m n. m. na Magurském flyši, všude samý jíl. S půdou zde roky bojujeme na školním ekologickém pozemku. Při každoročním sázení stromů kopeme jámy pro kořenový bal několik hodin a nejzdatnější kopáči si domů odnášejí pěkné mozoly. Bylo nám jasné, že půdní sondu vlastními silami nevykopeme a půdní vrt také nepřipadá v úvahu. Naštěstí procházela naše školní zahrada rozsáhlou rekonstrukcí. Součástí projektu byla i nádrž na jímání dešťové vody, pro kterou musela být vybagrována jáma 3 x 1,5 x 1,5 metru to je přece půdní sonda! Liběna Dopitová Konečně jsme začali se zkoumáním půdy! Gymnázium Jana Palacha, Mělník Studenti gymnázia Jana Palacha patřili, podobně jako v předchozím tématu roku zaměřeném na fenologii, mezi nejčinorodější a půdu ve svém okolí opravdu prozkoumali podrobně. Zrnitostní složení určili orientačně prstovou zkouškou písčité částice skřípou mezi prsty, prachové (hlinité) částice jsou jemné a jílovitě mazlavé. V laboratoři provedli studenti podrobný zrnistostní rozbor, z kterého získali procentické zastoupení jednotlivých půdních částic. Na základě těchto údajů určili pomocí trojúhelnkového diagramu přesný půdní druh. Na si můžete prohlédnout všechny protokoly a fotografie z jednotlivých GLOBE škol. Výsledný půdní druh jíl.

6 Téma roku PEDOLOGIE Pedologie na GLOBE Games ve Svitavách GLOBE Games 2010 proběhly května ve Svitavách. Účastníci mají vždy možnost setkat nejen s dalšími GLOBE školami, ale také s odborníky. Z České zemědělské univerzity přijela letos do Svitav Ing. Monika Bradová. Předávala své znalosti a zkušenosti týmům v terénu, ale také hodnotila výkony prezentujících na studentské konferenci. Na stanovišti v terénu porovnávaly týmy dva půdní profily jeden z borového lesíka a druhý z podmáčené olšiny. Mnozí měli možnost porpvé si vyzkoušet práci s půdním vrtákem. Velké zastoupení mělo Téma roku i na studentské konferenci celkem devět škol si pedologii zvolilo pro realizaci svého projektu. Žáci ze základní školy Jílovská v Praze 4 zaujali prezentací s názvem Po čem šlapeme? Jejich projekt byl velmi rozsáhlý v blízkosti školy vykopali sondu, u odkrytého profilu určili základní půdní znaky, velkou část věnovali laboratorním rozborům. V terénu pomocí klíče poznávali půdní bezobratlé organismy, určili i řadu rostlinných druhů typických pro půdu v okolí jejich stanoviště. ZŠ Solnice si pro svůj projekt vytyčila cíl porovnat dva odlišné půdní profily. Jednu sondu vykopali žáci sami trvalo jim to 15 hodin. S odkryvem druhého profilu pomohlo město, které zapůjčilo potřebnou techniku. V průběhu projektu se žáci potýkali s velkým množstvím spodní vody, která se v pedologické sondě stále držela. Všem školám, které prezentovaly výstupy svých pedologických projektů, přejeme hodně úspěchů do další práce. ZŠ a MŠ Andělská Hora ZŠ Bánov Česko-anglické gymnázium, České Budějovice ZŠ Borovského, Karviná ZŠ Otnice ZŠ Jílovská, Praha 4 ZŠ Solnice ZŠ Sokolovská, Svitavy DDM Astra Zlín

7 Projekty ZŠ Vsetín, Rokytnice Nechte se inspirovat výsledky projektů, které prezentovaly žáci na GLOBE Games ve Svitavách. Zapojte své žáky do řešení podobné problematiky životního prostředí ve svém okolí. Oblast GLOBE: METEOROLOGIE Projekt: ZPRÁVY Z NAŠÍ METEOROLOGICKÉ BUDKY Popis: Rozhodli jsme se zpracovat data meteorologických měření v naší meteorologické budce na školní zahradě za uplynulých 6 let a porovnat je s dostupnými meteorologickými údaji. Cíl: určit průměrné měsíční a roční teploty, množství srážek kapalných i pevných vyhodnotit klimaticky významné dny a jejich počet popsat klima v okolí školy a jeho změny DOBRÝ TIP: 1. Pro práci s daty, jejich hodnocení a tvorbu grafů jsme použili program Excel. 2. Navázali jsme spolupráci s bývalým žákem naší školy, který studuje geografii. Poradil nám s vyhodnocením i interpretací dat. VÝSLEDKY: V letech jsme naměřili větší počet tropických a letních dnů a menší počet ledových a mrazových dnů než odpovídá mírně teplému klimatu naší oblasti. Své závěry jsme konzultovali s pracovníky Hvězdárny Vsetín. Porovnali jsme průměrné roční teploty s údaji ze stanice ČHMU na Hvězdárně Vsetín a s průměrem Zlínského kraje pro období Černá čára na grafu ukazuje dlouhodobý průměr od r Kladné odchylky od dlouhodobého průměru potvrzují, že poslední roky patří k nejteplejším za poslední desítky let. ZÁVĚR: 1. Hodnocením teplot získaných v naší meteorologické budce za uplynulých 6 let a jejich porovnáním s dostupnými údaji o klimatu jsme zjistili, že námi naměřené teploty jsou o 1 2 C vyšší než průměrné hodnoty pro Zlínský kraj. 2. Z tohoto zjištění však nemůžeme jednoznačně konstatovat, že klima na Valašsku je teplejší. Naměřená data výrazně ovlivňuje různá poloha měřících stanic. Okolí Vsetína je velmi členité s velkými rozdíly v nadmořské výšce. Teplotu může ovlivňovat také různá svažitost terénu, odlišná délka oslunění, typ vegetace a okolní zástavba. 3. Srovnáním dat z různých zdrojů jsme ověřili, že naše měření odpovídají umístění stanice a jsou poměrně přesná. PRO ZAJÍMAVOST: Navázali jsme spolupráci s pracovníky Hvězdárny Vsetín, kteří chtějí v průběhu roku instalovat vlastní měřící stanici, jejíž data nám budou moci poskytnout pro srovnání. Vůbec nás nenapadlo, že by mohl být problém získat aktuální meteorologická data z měřících stanic ČHMU. Ani pracovníci Hvězdárny Vsetín, kteří tuto stanici obsluhují, tato data nemohou zveřejnit. Dostupné jsou pouze informace o klimatu v literatuře a dlouhodobé roční a měsíční průměry, či starší data na internetových stránkách ČHMU nebo konkrétních měřících stanic. PLÁNY DO BUDOUCNA: 1. Určitě bychom chtěli dále rozvíjet spolupráci s odborníky ze vsetínské hvězdárny. 2. O tom, zda se klima na Valašsku otepluje nebo ne, bude možné rozhodnout až po delším pozorování. Důležité je, aby byla data dlouhodobě získávána na stejném místě a za stejných podmínek. Předáváme tak štafetu další generaci GLOBE-měřičů v ZŠ Vsetín, Rokytnice, kteří třeba po dalších 6 letech budou vědět více.

8 Škola: ZŠ a MŠ Albrechtice Oblast GLOBE: PEDOLOGIE Projekt: PŮDA V HODINĚ 1. STUPNĚ Popis: Přírodovědný kroužek na naší škole funguje již šest let. Má tedy tradici a chtěli bychom, aby byl navštěvován i další generací žáků. Rozhodli jsme se předat své zkušenosti z pedologie žákům 1. stupně naší školy. Vybrali jsme čtyři pokusy, které jsme sami bez pomoci učitelů upravili pro žáky 1. stupně. Pokusy vycházely z metodiky GLOBE. Celou hodinu jsme sami sestavili a sami jsme ji i vedli. Cíl: přiblížení tématu pedologie 1. stupni ZŠ získání pokračovatelů do přírodovědného kroužku, který vychází z programu GLOBE spolupráce mladších žáků se staršími a vytváření přátelské atmosféry VYBRANÉ POKUSY: 1. barva půdy z navlhčené hlíny žáci udělali kuličku a porovnávali jí s barevnou škálou 2. propustnost půdy žáci pozorovali rychlosti průsaků vody u vzorků odebrané půdy 3. ph půdy žáci porovnávali různá ph vzorků půdy se stupnicí 4. život v půdě žáci určovali, kteří živočichové v půdě žijí a naopak co do půdy nepatří POPIS HODINY: Děti jsme si rozdělili do 4 skupinek. Na každém stanovišti jsme jim ukázali jeden z pokusů a s jeho řešením jsme jim pomáhali. Děti během hodiny prošly všemi 4 stanovišti. Na závěr hodiny byl dětem rozdán dotazník se zpětnou vazbou, z kterého jsme zjišťovali atraktivnost oblasti pedologie. DOBRÝ TIP: Připravte si k prvním dvěma stanovištím lavor s vodou a ručníky, aby děti nemusely chodit k umyvadlu a práce se nezdržovala. U propustnosti půdy zvolte dvě naprosto odlišné půdy (např. písčitá a jílovitá). Je lépe vidět rozdíl rychlosti průsaků. VÝSLEDKY: Děti všechny činnosti bez problémů zvládly, největší zájem byl o barvu půdy a propustnost půdy. ZÁVĚR: Navštívili jsme všechny třídy 1. stupně a zjistili, že největší zájem o pedologii měli děti z první třídy. Domníváme se, že jsme dětem z 1. stupně předali mnoho zajímavých informací a že jsme dětem oblast pedologie představili a ukázali, že může být velice zajímavá. PRO ZAJÍMAVOST: Pokud odeberete půdu s dětmi, budou mít větší zájem o její prozkoumání. PLÁNY DO BUDOUCNA: V hodinách na 1. stupni chceme pokračovat, děti se nejvíce naučí tím, že učí jiné a mladší získávají praktické dovednosti při pozorování přírody. Uvažujeme o začlenění podobných hodin 1x za pololetí. / Za použití materiálů škol vydalo Sdružení TEREZA, Praha 2010 Fotografie: archiv Sdružení TEREZA, ZŠ Vsetín, Rokytnice, ZŠ a MŠ Albrechtice, Grafická úprava: Dita Baboučková Noviny vyšly za finanční podpory MŽP a MŠMT. Generálním partnerem programu je společnost KPMG Česká republika, s.r.o. Partnerem programu a hlavním partnerem GLOBE Games je společnost Unilever ČR, s.r.o. Hlavním partnerem Sdružení TEREZA je společnost NET4GAS, s.r.o.

Mezinárodní program GLOBE

Mezinárodní program GLOBE Mezinárodní program GLOBE Sdružení TEREZA Haštalská 17 110 00 Praha 1 tel.: 224 816 868, fax: 224 819 161 e-mail: globe@terezanet.cz Koordinátorky programu: Mgr. Pavlína Hrdličková Ing. Michaela Erbanová,

Více

Mezinárodní program GLOBE

Mezinárodní program GLOBE Mezinárodní program GLOBE G lobal Learning and O bservations to B enefit the E nvironment GLOBE je mezinárodní dlouhodobý program určený základním a středním školám. Žáci s využitím jednoduchých vědeckých

Více

INSPIRAČNÍ NOVINY Mezinárodní program GLOBE

INSPIRAČNÍ NOVINY Mezinárodní program GLOBE INSPIRAČNÍ NOVINY Mezinárodní program GLOBE G lobal Learning and O bservations to B enefit the E nvironment METEOROLOGIE Téma školního roku 21/11 Jak vznikají oblaka? Co nám mohou prozradit západy Slunce?

Více

Co skrývají pupeny stromů?

Co skrývají pupeny stromů? Co skrývají pupeny stromů? Autorka Liběna Dopitová, ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 Vhodné pro věk/třídu 6. 7. ročník Potřebný čas 1 + 1 vyučovací hodina (oddělené 14 dny) Potřebný prostor a uspořádání Učebna

Více

Průvodce pozorováním noční oblohy pro projekt Globe at Night

Průvodce pozorováním noční oblohy pro projekt Globe at Night Průvodce pozorováním noční oblohy pro projekt Globe at Night Celosvětový projekt GLOBE at Night nabízí možnost zapojit se do jednoduchého pozorování, které pomáhá mapovat světelné znečištění po celém světě.

Více

Téma roku - PEDOLOGIE

Téma roku - PEDOLOGIE Téma roku - PEDOLOGIE Březen Kolik vody dokáže zadržet půda? Zadrží více vody půda písčitá nebo jílovitá? Jak lépe předpovědět povodně nebo velká sucha? Proveďte měření půdní vlhkosti v blízkosti vaší

Více

Protokoly z projektových dnů na vysokých školách Jméno a příjmení:

Protokoly z projektových dnů na vysokých školách Jméno a příjmení: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Pardubickém kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0012 KA11 (KA7) Dlouhodobá spolupráce středních škol a vysokých škol vedoucí k udržení/zvýšení zájmu žáků SŠ

Více

Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA

Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA Zpracovali: žáci Základní školy Vsetín, Luh 1544 13.11.2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Cíl miniprojektu... 2 2.1. Orientace v terénu... 2 2.2. Dokumentační

Více

Podmínky působící na organismy: abiotické - vlivy neživé části prostředí na organismus biotické - vlivy ostatních živých organismů na život jedince, m

Podmínky působící na organismy: abiotické - vlivy neživé části prostředí na organismus biotické - vlivy ostatních živých organismů na život jedince, m Přednáška č. 4 Pěstitelství, základy ekologie, pedologie a fenologie Země Podmínky působící na organismy: abiotické - vlivy neživé části prostředí na organismus biotické - vlivy ostatních živých organismů

Více

Nabídka environmentálních výukových programů pro školní rok 2009/2010

Nabídka environmentálních výukových programů pro školní rok 2009/2010 Nabídka environmentálních výukových programů pro školní rok 2009/2010 Eva Kudelová tel. 577 142 297, 603 301 435, e-mail: e.kudelova@ddmastra.cz Monika Hiblerová tel. 577 142 297, 774 192 105, e-mail:

Více

Nabídka mapových a datových produktů Data KPP

Nabídka mapových a datových produktů Data KPP , e-mail: data@vumop.cz www.vumop.cz Nabídka mapových a datových produktů Data KPP OBSAH: Úvod... 3 Generalizované kartogramy zrnitosti, skeletovitosti a zamokření (1:50 000)- ornice... 4 Generalizované

Více

Přírodovědný klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Voda a půda. Půda a voda

Přírodovědný klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Voda a půda. Půda a voda 0 Přírodovědný klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť Voda a půda Půda a voda 0 Studované území Vybrali jsme si lokalitu v blízkosti naší školy. Nacházíme se ve zlínském kraji téměř na okraji města ve čtvrti

Více

Rozbor sedimentu z koupaliště Lhotka a návrh na další nakládání s vytěženou hmotou

Rozbor sedimentu z koupaliště Lhotka a návrh na další nakládání s vytěženou hmotou Strana 1 (celkem 6) Rozbor sedimentu z koupaliště Lhotka a návrh na další nakládání s vytěženou hmotou Objednavatel: SUNCAD s.r.o. Nám. Na Lužinách 3 Praha 13 155 00 Podkladové materiály Pitter, P. : Hydrochemie,

Více

1. VYUČOVACÍ HODINA, V TERÉNU

1. VYUČOVACÍ HODINA, V TERÉNU Green-Down Autor Liběna Dopitová, ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 Vhodné pro věk/třídu 6. ročník Potřebný čas 1 + 1 vyučovací hodina následuje podzimní fenologické měření Green-Down (samostatné pozorování 2 týdně)

Více

L01KA Fytocenologický výzkum

L01KA Fytocenologický výzkum L01KA Fytocenologický výzkum Cíle: - posílit zájem o své okolí - získat vztah k přírodě, uvědomit si smysl ochrany přírody - inovovat výuku formou aktivit v terénu, poukázat na klady a těžkosti této formy

Více

NEWSLETTER 5 PROJEKT OP VK PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI

NEWSLETTER 5 PROJEKT OP VK PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI NEWSLETTER 5 PROJEKT OP VK PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 Klíčová aktivita 1: Inovace a vybavení dílen praktického vyučování

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro střední školy a učiliště Seznamte se s naší nabídkou poutavých naučných programů zaměřených nejen na

Více

Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a grafické zpracování teplotním čidlem. (práce v terénu + laboratorní práce)

Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a grafické zpracování teplotním čidlem. (práce v terénu + laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a grafické zpracování teplotním čidlem (práce v terénu + laboratorní

Více

PISA 2012. SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Kód vaší školy: M 2 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZPRÁVA

PISA 2012. SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Kód vaší školy: M 2 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZPRÁVA VÝSLEDKY ŠETŘENÍ PISA 1 ŠKOLNÍ ZPRÁVA SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha Kód vaší školy: M Tato zpráva je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Zdroje znečištění vody a břehů Moravské Dyje v katastru města Dačice. ZŠ Dačice Boženy Němcové Globe Games 2013 Litvínov

Zdroje znečištění vody a břehů Moravské Dyje v katastru města Dačice. ZŠ Dačice Boženy Němcové Globe Games 2013 Litvínov Zdroje znečištění vody a břehů Moravské Dyje v katastru města Dačice ZŠ Dačice Boženy Němcové Globe Games 2013 Litvínov Obsah naší prezentace 1. Úvod - Globe tým a naše město 2. Jak jsme postupovali 3.

Více

GLOBE TEAM: Kateřina Glombková. Monika Mokrošová. Miriam Hrachovcová. Jana Prymusová

GLOBE TEAM: Kateřina Glombková. Monika Mokrošová. Miriam Hrachovcová. Jana Prymusová GLOBE TEAM: Kateřina Glombková Monika Mokrošová Miriam Hrachovcová Jana Prymusová o Albrechtice leží ve východní části České republiky o je to malá obec mezi Karvinou a Českým Těšínem o do naší školy chodí

Více

Protokoly z projektových dnů na vysokých školách

Protokoly z projektových dnů na vysokých školách Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Pardubickém kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0012 KA11 (KA7) Dlouhodobá spolupráce středních škol a vysokých škol vedoucí k udržení/zvýšení zájmužáků SŠ

Více

osvědčené PROGRAMY opravdové PŘÍBĚHY ověřené MATERIÁLY

osvědčené PROGRAMY opravdové PŘÍBĚHY ověřené MATERIÁLY Environmentální výchova osvědčené PROGRAMY opravdové PŘÍBĚHY ověřené MATERIÁLY 2007/2008 Sdružení TEREZA pomáhá učitelům se zařazením environmentální výchovy do výuky od roku 1990. V této publikaci najdete

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMIŘICKÝCH 740 ASPnet UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz

Více

Řeka Klabava. Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová

Řeka Klabava. Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Řeka Klabava Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová 1 Obsah 1 Navštívená lokalita a náš cíl... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2 4 Náš postup... 3 5 Terénní deník... 3 7

Více

Výsledky dětí v testech, zkouškách a přijímacím řízení na vyšší stupeň

Výsledky dětí v testech, zkouškách a přijímacím řízení na vyšší stupeň Výsledky dětí v testech, zkouškách a přijímacím řízení na vyšší stupeň V rámci celé školy je zaveden systém sledování, jak žáci dosahují očekávaných výstupů. Na konci každého pololetí jsou v každé třídě

Více

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici Trénink o dobré praxi ochrany půdy KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici kvalita půdy jaro na Vysočině jarní porosty na Vysočině Ohrožení půdy nejen na Vysočině Ohrožení půdy Změna zemědělské politiky po

Více

Školní dotazník. 4. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1

Školní dotazník. 4. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 Školní dotazník 4. ročník Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Více

Jak máme pečovat o svůj zrak? Je můj zrak v pořádku? ZŠ Vsetín, Rokytnice 436

Jak máme pečovat o svůj zrak? Je můj zrak v pořádku? ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 Jak máme pečovat o svůj zrak? Je můj zrak v pořádku? ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 59 badatele.cz / S očima i bez nich / Sdružení Tereza S OČIMA I BEZ NICH Cílová skupina VIII. IX. ročník 90 min. (2 vyučovací

Více

Základy meteorologie - měření tlaku a teploty vzduchu (práce v terénu + laboratorní práce)

Základy meteorologie - měření tlaku a teploty vzduchu (práce v terénu + laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Základy meteorologie - měření tlaku a teploty vzduchu (práce v terénu + laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-F-8-12

Více

Terénní cvičení na Špičáku u Varnsdorfu

Terénní cvičení na Špičáku u Varnsdorfu Název miniprojektu: Hlavní geologické procesy Škola: Základní škola náměstí E. Beneše, Varnsdorf Školní rok: 2013 / 2014 Vedoucí kroužku: Bc. Lucie Šeráková Terénní cvičení na Špičáku u Varnsdorfu Obsah

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Školní zpráva pro: Základní škola, Kuncova 1580, Praha 5 - Stodůlky Kód vaší školy: ZS 5 Praha prosinec 2009 Úvod Tato zpráva obsahuje předběţné výsledky vaší školy

Více

Vodní hospodářství krajiny 2 2. cvičení. 143VHK2 V8, LS 2013 2 + 1; z,zk

Vodní hospodářství krajiny 2 2. cvičení. 143VHK2 V8, LS 2013 2 + 1; z,zk Vodní hospodářství krajiny 2 2. cvičení 143VHK2 V8, LS 2013 2 + 1; z,zk Kvantifikace erozních jevů metoda USLE (Universal Soil Loss Equation ) odvozena W.H.Wischmeierem a D.D.Smithem v r. 1965 - používá

Více

VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU - Zelená škola podpora ekologických aktivit na GFK

VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU - Zelená škola podpora ekologických aktivit na GFK VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU - Zelená škola podpora ekologických aktivit na GFK Gymnázium Františka Křižíka získalo v roce 2015 finanční příspěvek 99 500,- Kč na projekt EKOLOGICKÉ AKTIVITY NA GFK. Škola se dlouhodobě

Více

Příprava pro lektora

Příprava pro lektora Příprava pro lektora stanoviště aktivita pomůcky 1 typy oblačnosti podle manuálu Globe stanov typy mraků na obrázcích pokryvnost oblohy vytvoř model oblohy s 25% oblačností, použij modrý papír (obloha)

Více

VODA. Cíl hodiny: vysvětlit, kde všude se voda v přírodě nachází, jednoduše popsat koloběh vody v přírodě.

VODA. Cíl hodiny: vysvětlit, kde všude se voda v přírodě nachází, jednoduše popsat koloběh vody v přírodě. VODA Cíl hodiny: vysvětlit, kde všude se voda v přírodě nachází, jednoduše popsat koloběh vody v přírodě. Pomůcky: prezentace, šablony přírodniny, opakování, křížovka, koloběh vody, Doporučený věk žáků:

Více

Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci

Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci Vítejte u prezentace akce Ne moc médií Hana Hančová 2007 Projekt ASP UNESCO Člov lověk a média dia GVN v rámci projektu škol ASP UNESCO Člověk a média navázalo

Více

APLIKOVANÉ METODICKÉ POSTUPY. Šárka Poláková, Ladislav Kubík

APLIKOVANÉ METODICKÉ POSTUPY. Šárka Poláková, Ladislav Kubík APLIKOVANÉ METODICKÉ POSTUPY Šárka Poláková, Ladislav Kubík 1992 190 základní subsystém 1995 1997 27 subsystém kontaminovaných ploch Hlavní zásady výběru monitorovacích ploch v základním subsystému dodržení

Více

Kód programu: 1516/E. Projekt: Z lavice do louže. Vypracoval vedoucí projektu: Mgr. Theimer Josef

Kód programu: 1516/E. Projekt: Z lavice do louže. Vypracoval vedoucí projektu: Mgr. Theimer Josef Závěrečná zpráva dotačního programu na podporu školních projektů v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních pro školní rok 2015/2016 Kód programu: 1516/E

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

Jak změřit výšku stromu v nerovném terénu

Jak změřit výšku stromu v nerovném terénu Jak změřit výšku stromu v nerovném terénu Autor Lenka Juříková, Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, Třinec Vhodné pro věk/třídu 9. ročník Poznámka Lekce je určena právě pro žáky 9. ročníku, kteří mají za sebou

Více

Školní dotazník. 8. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1

Školní dotazník. 8. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 Školní dotazník 8. ročník Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové, v následující zprávě se Vám dostávají do rukou výsledky šetření klimatu Vašeho učitelského sboru. Můžete se tedy dozvědět, jak jsou u Vás ve

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Michaela Pomališová http://www.timur.cz

Více

Základní škola Ulice Míru, Rokycany. Mgr. Sylva Zemánková. Mgr. Monika Abrtová. Obsah

Základní škola Ulice Míru, Rokycany. Mgr. Sylva Zemánková. Mgr. Monika Abrtová. Obsah Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Sylva Zemánková Mgr. Monika Abrtová Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Cíl projektu... 2 3 Postup při zpracování... 2 3 Terénní deník... 3 4 Závěr miniprojektu...

Více

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad Obsah: 1) Úvod výběr lokality a) Seznámení s geologickou mapou okolí Lázní Bělohradu b) Exkurze do Fričova muzea c) Příprava

Více

První studentský seminář CZELTA se konal 15.12.2006 na Gymnáziu Pardubice

První studentský seminář CZELTA se konal 15.12.2006 na Gymnáziu Pardubice Vladimír Vícha, Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 8. 7. 2013 První studentský seminář CZELTA se konal 15.12.2006 na Gymnáziu Pardubice První studenti, kteří se zabývali projektem Czelta v letech 2006-2007,

Více

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu.

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu. Název projektu: Les a klimatické změny Název školy: ZŠ Horymírova, Ostrava Jméno autora příkladu: Martina Doubravová, Jana Kindlmannová Anotace Projekt na téma Les a jeho mikroklima probíhal po dobu sedmi

Více

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Dne 31. 5. 2011 proběhla na Náměstí OSN tradiční akce s názvem Mikroklima 2011. Protože OSN vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", zvolili jsme za hlavní

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Předmět: Praktikum ze zeměpisu

Předmět: Praktikum ze zeměpisu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nepovinné předměty Předmět: Praktikum ze zeměpisu Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Protokoly z projektových dnů na vysokých školách Jméno a příjmení:

Protokoly z projektových dnů na vysokých školách Jméno a příjmení: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Pardubickém kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0012 KA11 (KA7) Dlouhodobá spolupráce středních škol a vysokých škol vedoucí k udržení/zvýšení zájmužáků SŠ

Více

Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a tlaku vzduchu, grafické zpracování teplotním čidlem a barometrem

Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a tlaku vzduchu, grafické zpracování teplotním čidlem a barometrem Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a tlaku vzduchu, grafické zpracování teplotním čidlem a barometrem (práce

Více

Úvodní list. 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku

Úvodní list. 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku Úvodní list Předmět: Fyzika Cílová skupina: 8. nebo 9. ročník ZŠ Délka trvání: 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku Název hodiny: Měření tlaku vzduchu v terénu Vzdělávací oblast v

Více

Spokojenost rodičů s MŠ a ZŠ v Praze 20

Spokojenost rodičů s MŠ a ZŠ v Praze 20 Spokojenost rodičů s MŠ a ZŠ v Praze 20 MČ Praha 20 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Prosinec 2016 Obsah

Více

Mikrobiologie vody. Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace. Odborná práce biologického kroužku

Mikrobiologie vody. Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace. Odborná práce biologického kroužku Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace Odborná práce biologického kroužku Mikrobiologie vody Vypracovali: Martina Ďásková, Jaroslava Ježková, Alexandra Kunčíková, Michaela Matulová, Michaela Rampulová

Více

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 zpracovala koordinátorka EVVO schválil ředitel ZŠ Vsetín, Sychrov 97 PhDr. Jaroslava Ševčíková Mgr. Michal Molek

Více

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami:

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami: 5.13 Environmentální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Environmentální výchova integruje všechny tematické okruhy

Více

4.cvičení Metody stanovení zrnitosti

4.cvičení Metody stanovení zrnitosti 4.cvičení Metody stanovení zrnitosti Ing. Petra Hubová hubova@af.czu.cz č.dv. 234 ÚVOD Zrnitost (textura) půdy Význam vliv na zvětrávání a půdotvorný proces jemnozrnné substráty snáze zvětrávají vliv na

Více

Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ

Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ Otrokovice, 30. 4. 2013 Filip Pastuszek CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ (připravovaný projekt) Projekt Zlínského kraje pro podporu přírodovědného a technického vzdělávání Zdroj:

Více

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2

Více

Renáta Bednárová, Petr Sládek. Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno

Renáta Bednárová, Petr Sládek. Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno Renáta Bednárová, Petr Sládek Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno Cíle Úvod Cíle projektu Charakteristika e-kurzu Několik poznámek k pedagogickému šetření Využití e-kurzu v praxi Možnosti

Více

ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ

ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed): Seminář Extrémy počasí a podnebí, Brno, 11. března 24, ISBN 8-8669-12-1 ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ František Toman, Hana Pokladníková

Více

Objevy čekají na tebe

Objevy čekají na tebe Objevy čekají na tebe Název operačního programu: OPVK Číslo operačního programu:7.2 Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Číslo oblasti podpory: 7.2.3 Název oblasti podpory: Lidské

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Analýza vody pomocí kufříkové sady AQUANAL EKOTEST

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Analýza vody pomocí kufříkové sady AQUANAL EKOTEST Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Analýza vody pomocí kufříkové sady AQUANAL EKOTEST (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Ch-02 Předmět: Biologická,

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny Kdy? říjen - listopad 2015 O co jde? Projekt Studenti čtou a píší noviny probíhá osmým rokem a každoročně se do něj zapojuje přes 400 škol a více než

Více

VÝSTUP Z PROJEKTU A: Práce s žáky speciální třídy Podzim Zima B: Práce s dětmi v keramickém kroužku

VÝSTUP Z PROJEKTU A: Práce s žáky speciální třídy Podzim Zima  B: Práce s dětmi v keramickém kroužku VÝSTUP Z PROJEKTU A: Práce s žáky speciální třídy Podzim Žáci se seznámili s vlastnostmi keramické hlíny a šamotu pod vedením zkušené keramičky. Vznikaly první výrobky sluníčka (foto č. 1). Na téma: Co

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Podzemní vody. Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor. miniprojekt k tematickému celku Podzemní vody. (projekt skupiny H.

Podzemní vody. Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor. miniprojekt k tematickému celku Podzemní vody. (projekt skupiny H. Podzemní vody miniprojekt k tematickému celku Podzemní vody Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor (projekt skupiny H. Chotovinské) Obsah: 1) Měření rychlosti vsaku vody 2) Geologické a hydrogeologické poměry

Více

Základní škola a Mateřská škola Třešňová 99 Osoblaha Výsledky žáků ze základní školy

Základní škola a Mateřská škola Třešňová 99 Osoblaha Výsledky žáků ze základní školy Kód školy: 13017 HLAVNÍ ŠETŘENÍ PISA 2015 ŠKOLNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Třešňová 99 Osoblaha Výsledky žáků ze základní školy Praha, leden 2016 Obsah 1 Úvod... 3 2 Šetření PISA... 3 3 Gramotnosti

Více

40. výročí školy. Pěvecká soutěž

40. výročí školy. Pěvecká soutěž 40. výročí školy 4. 10. 2014 se u příležitosti 40. výročí založení školy uskutečnilo setkání současných i bývalých zaměstnanců s vedením školy a města. V rámci oslav proběhl den otevřených dveří, kdy mohli

Více

Konzultace k programu GLOBE

Konzultace k programu GLOBE Konzultace k programu GLOBE Milena Bendová Jsem učitelkou na ZŠ Třebíč, ul. Kpt. Jaroše s dvace letou praxí. Koordinuji program GLOBE a další ak vity spojené s environmentální výchovou. Práce se žáky z

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Pedologické charakteristiky a fyzikální vlastnosti půd na plochách BMP

Pedologické charakteristiky a fyzikální vlastnosti půd na plochách BMP Pedologické charakteristiky a fyzikální vlastnosti půd na plochách BMP Kubík Ladislav Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Page 1 Pozorovací plocha BMP 40 m 1000 m 2 25 m Obecné charakteristiky

Více

Experimentální měření sněhu na vybraných lokalitách Jeseníků a Beskyd

Experimentální měření sněhu na vybraných lokalitách Jeseníků a Beskyd Experimentální měření sněhu na vybraných lokalitách Jeseníků a Beskyd Přednáška ČHMÚ Ostrava 16/04/2012 Martin JONOV Šárka MADĚŘIČOVÁ Měření sněhové pokrývky - pravidelné měření se provádí v rámci ČHMÚ

Více

CO JE TO KLIMATOLOGIE

CO JE TO KLIMATOLOGIE CO JE TO KLIMATOLOGIE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to klimatologie V této kapitole se dozvíte: Co je to klimatologie. Co potřebují znát meteorologové pro předpověď počasí. Jaké jsou klimatické

Více

Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda. Ondřej Šimik

Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda. Ondřej Šimik Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda Ondřej Šimik Kontext přírodovědného vzdělávání na 1. stupni ZŠ Transformace české školy - RVP ZV Člověk a jeho svět

Více

Proudění podzemní vody

Proudění podzemní vody Podpovrchová voda krystalická a strukturní voda vázaná fyzikálně-chemicky adsorpční vázaná molekulárními silami na povrchu částic hygroskopická (pevně vázaná) obalová (volně vázaná) volná voda kapilární

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

VY_32_INOVACE_018. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_018. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_018 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Biosféra - prezentace Vyučovací předmět:

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Neutralizace kyseliny zásadou

Neutralizace kyseliny zásadou Neutralizace kyseliny zásadou Metodický list pro učitele Časový harmonogram a) doba na přípravu - 10 minut b) doba na provedení - 15 minut Pomůcky a) chemikálie - kyselina chlorovodíková - hydroxid sodný

Více

THEIA SK01-KA _5

THEIA SK01-KA _5 THEIA 2014-1-SK01-KA201-000485_5 Partnerské školy Gymnázium Andreja Vrábla Levice, Slovenská republika koordinátor GJŠ Zlín, Česká republika - gymnázium C.P.C.I.P.S. La Salle La Laguna, Španělsko základní

Více

Pedologie pro zahradníky

Pedologie pro zahradníky Pedologie pro zahradníky I. cvičení Metody stanovení zrnitosti Ing. Julie Jeřábková jerabkovaj@af.czu.cz č.dv. 234/36 Podmínky zápočtu max 2 absence za semestr (v případě více absencí, nutno nahradit cvičení

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZNEČIŠTĚNÍ VODY

ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZNEČIŠTĚNÍ VODY ABSTRAKT V rámci projektu ENVI-MOBILE, jehož cílem je poskytnout učitelům základních a středních škol inovativní výukové materiály zaměřené na environmentální výchovu, jsme realizovali krátký průzkum veřejného

Více

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU egistrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/03.0046 ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU 5. listopadu 2009 Lesná v Krušných horách O projektu Projekt Ekologická měření v praxi odborné kompetence žáků představuje

Více

VYUŽITÍ ICT VE VÝUCE FYZIKY NA GYMNÁZIU. Jana Škrabánková Vít Schindler

VYUŽITÍ ICT VE VÝUCE FYZIKY NA GYMNÁZIU. Jana Škrabánková Vít Schindler VYUŽITÍ ICT VE VÝUCE FYZIKY NA GYMNÁZIU Jana Škrabánková Vít Schindler Struktura prezentace 1. Připomínka ke stavu výuky přírodovědných předmětů na území ČR, speciáně fyziky 2. Specifické profesní kompetence

Více

MATEMATIKA. Statistika

MATEMATIKA. Statistika MATEMATIKA Statistika Během těchto vyučovacích hodin změří žáci pomocí senzorů Pasco svoji klidovou tepovou frekvenci a tepovou frekvenci po námaze. Získané výsledky budou v další hodině zpracovávat do

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Zora Pištěcká http://www.timur.cz 2010 1.

Více

Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ

Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ Projekt realizovaný v rámci JPD 3, spolufinancovaný ESF, státním rozpočtem ČR a rozpočtem HMP Cílem je vytvořit

Více

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Výroční zpráva 2015 Obsah Úvod 2 Informace o organizaci 3 Akce pro děti, žáky a studenty 4 Akce veřejnost 6 Koordinace programu Ekoškola v Moravskoslezském kraji 7 Poděkování 8 2 Úvod Rozchodník, o. s.

Více