INSPIRAČNÍ NOVINY 2010/11 Mezinárodní program GLOBE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSPIRAČNÍ NOVINY 2010/11 Mezinárodní program GLOBE"

Transkript

1 INSPIRAČNÍ NOVINY 2010/11 Mezinárodní program GLOBE G lobal Learning and O bservations to B enefit the E nvironment Mezinárodní dlouhodobý program GLOBE si klade za cíl podporovat u žáků základních a středních škol zájem o přírodní vědy. Vede žáky k využívání Program GLOBE ve školním roce 2009/2010 v číslech: výzkumných metod a výsledků vlastního 112 zapojených zemí ze všech kontinentů bádání k identifikaci 15 let mezinárodního programu GLOBE ve světě i v České republice a řešení environmentálních 13. GLOBE Games ve Svitavách, kterých se zúčastnilo 37 škol problémů ve svém okolí. 128 škol z ČR zapojeno do programu GLOBE 6 seminářů a workshopů, kterými prošlo 118 žáků a učitelů 7 x Mini GLOBE Games ZŠ Stříbro Gymnázium Litomyšl ZŠ Moravské Budějovice Gymnázium Humpolec Gymnázium Kadaň ZŠ Vsetín, Rokytnice ZŠ Křesomyslova ZŠ Jílovská Praha 4 /

2 Kampaně GLOBE Akce, kterých se může zúčastnit každý. Světový den vody I Vaše škola se může zapojit do každoroční kampaně ke Světovému dni vody (22. března). Tento významný den se slaví již od roku 1993 a jeho hlavním posláním je připomenout všem význam vody a potřebu ochrany vodních zdrojů. V loňském školním roce se Světového dne vody zúčastnilo osm škol z České republiky. Studenti Gymnázia Kadaň sbírali odpadky a zároveň prováděli i botanický průzkum v okolí potoka. Starší žáci ZŠ Třebíč učili mladší žáky, jak je důležitá ochrana vodních zdrojů. Seznámili je se základy analýzy vody dle protokolů z manuálu programu GLOBE. Studenti ISŠ Valašské Meziříčí připravili pro žáky základní školy vyučovací hodinu v přírodě, kde společně analyzovali vlastnosti vody. Všech osm škol, které se zapojily do kampaně, získalo ocenění GLOBE Star. Kampaň nabízí prostor zaměřit se na tato témata: používání naměřených dat jako základ pro studentský výzkum diskutování o změnách kvality vody a dostupnosti místních vodních zdrojů objevování lokálních zdrojů sladké vody podílení se na čistění a obnovování vodních zdrojů spolupráci se studenty z celého světa Další inspiraci najdete v manuálu programu GLOBE v kapitole Hydrologie. Více se dozvíte na Běh pro vodu The Run for Water Dne se uskutečnil běh pro vodu (The Run for Water) dlouhý symbolických 6 km. Je to průměrná vzdálenost, kterou musí ženy a děti v Africe, Asii a Latinské Americe každý den ujít, aby získaly pitnou vodu. I v tomto školním roce můžete svou školu nebo město přihlásit k symbolickému běhu. GLOBE at Night Světelné znečištění je jedním z největších problémů dnešního světa. Velké aglomerace vytváří nadmíru přebytečného světla, které se rozptyluje v atmosféře a škodí lidem i přírodě. GLOBE at Night má za cíl upozornit na tuto problematiku, ukázat, jak je důležité správné používání i výběr osvětlení. Dále upozorňuje na plýtvání energií a ovlivnění životního prostředí nadbytečným osvětlením. GLOBE at Night je každoroční celosvětová akce, jejímž cílem je pomoci s mapováním světelného znečištění oblohy. Pozorování je velice snadné. Během 2 týdnů v průběhu března si můžete vybrat jakýkoli den či více dnů a dle jednoduchého manuálu pozorovat souhvězdí Orionu (http://globe.terezanet.cz/ globe-at-night.html). Na našich webových stránkách naleznete též velké množství odkazů pro inspiraci do výuky na téma světelné znečištění. V letošním roce bylo odesláno měření z 86 zemí světa, přičemž Česká republika se na pozorování podílela více než 400 pozorováními. Záznamy pozorování z celého světa si můžete prohlédnout na webových stránkách Víte, že v Jizerských horách byla vyhlášena první mezinárodní rezervace tmy? Více na

3 Téma roku PEDOLOGIE Jaký typ půdy se nachází v okolí školy? Co ovlivňuje zbarvení půdy? Proč je potřeba půdu znát? Téma roku zvýšilo zájem o oblast pedologie a provedlo školy jednotlivými protokoly od výběru stanoviště, určení základních půdních znaků až po práci s půdními vzorky v laboratoři. Na tyto i další otázky hledaly odpovědi školy, které se zapojily do Tématu roku 2009/10 PEDOLOGIE. Co vše žáci pod vedením svých učitelů zvládli v terénu i vlaboratoři v průběhu deseti školních měsíců, se dozvíte z následujících stránek. V září proběhl SEMINÁŘ ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou. Zúčastnilo se ho 25 učitelů a 9 studentů z 21 školy! Účastníci si V TERÉNU vyzkoušeli řadu činností náročnou práci s půdním vrtákem, odběr neporušených půdních vzorků nebo správný postup při měření teploty. V neposlední řadě určovali základní půdní znaky u půdní sondy odhalili, co skrývají pojmy zrnitost, struktura nebo konzistence půdy. V LABORATOŘI pracovaly skupiny se vzorky půd, které si přivezly z okolí své školy nebo bydliště. Půdy se tedy již na první pohled od sebe lišily. Na vzorky se však účastníci semináře podívali zblízka a vyzkoušeli si dva protokoly z manuálu GLOBE. Zrnitostním rozborem lze přesně určit obsah jílu, písku a prachu v půdním vzorku. Na základě procentuelního zastoupení těchto částic rozlišujeme půdní druhy písčité, hlinité, jílovité a přechody mezi nimi. Půdní druh vzorku odebraný v blízkosti ZŠ Bánov je hlinitý písek. Určit měrnou hmotnost půdy zvládli pod vedením odborníků z české zemědělské univerzity nejen učitelé, ale i studenti. Důležitým krokem v postupu bylo zahřívání vody a půdy, aby ze suspenze unikl všechen vzduch.

4 Téma roku PEDOLOGIE Úlohy, měření či pozorování zacílené na půdu byly uveřejněny každý měsíc na webových stránkách. Žáci a učitelé využívali jednak manuál programu GLOBE, ale také fotoprůvodce, které jim usnadnili zorientovat se v náročnějších protokolech. Školy, které poslaly výstupy ze svých pozorování v terénu a v laboratoři, odvedly velký kus práce. Musely mnohdy překonat řadu překážek a úskalí. Výsledky jejich práce ale svědčí o tom, že se se vším vyrovanly. ZŠ Ledeč nad Sázavou Tato škola je v programu GLOBE úplným nováčkem. Přesto se odvážně pustila do pedologických pozorování. Žáci provedli dvoudenní sledování teploty půdy a vzduchu. Zaznamenali průběh teplot půdy v hloubce 5 a 10 cm a tyto hodnoty porovnávali s teplotou vzduchu. Z naměřených dat vytvořili grafy. Druhý den jsme pozorovali výrazný výkyv teploty vzduchu, ale teploty půdy se měnily mnohem pomaleji. Gymnázium Kadaň Důležitým krokem je dobrý výběr stanoviště a také jeho podrobný popis. Na gymnáziu Kadaň, podobně jako ve Vsetíně, využili stavební činnosti v okolí školy. Popis profilu, určení základních půdních znaků a odběr vzorků provedli žáci ve stavebním výkopu. Dále již pracovali se vzorky v laboratoři.

5 Téma roku PEDOLOGIE ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 Když jsme se dozvěděli, že letošním GLOBE tématu roku je pedologie, posmutněli jsme. Školní zahrada, kde by mohl probíhat výzkum, sice čítá 2 hektary, ale leží na svahu kopce Bečevná na rozhraní Vizovické vrchoviny a Vsetínských vrchů, 370 m n. m. na Magurském flyši, všude samý jíl. S půdou zde roky bojujeme na školním ekologickém pozemku. Při každoročním sázení stromů kopeme jámy pro kořenový bal několik hodin a nejzdatnější kopáči si domů odnášejí pěkné mozoly. Bylo nám jasné, že půdní sondu vlastními silami nevykopeme a půdní vrt také nepřipadá v úvahu. Naštěstí procházela naše školní zahrada rozsáhlou rekonstrukcí. Součástí projektu byla i nádrž na jímání dešťové vody, pro kterou musela být vybagrována jáma 3 x 1,5 x 1,5 metru to je přece půdní sonda! Liběna Dopitová Konečně jsme začali se zkoumáním půdy! Gymnázium Jana Palacha, Mělník Studenti gymnázia Jana Palacha patřili, podobně jako v předchozím tématu roku zaměřeném na fenologii, mezi nejčinorodější a půdu ve svém okolí opravdu prozkoumali podrobně. Zrnitostní složení určili orientačně prstovou zkouškou písčité částice skřípou mezi prsty, prachové (hlinité) částice jsou jemné a jílovitě mazlavé. V laboratoři provedli studenti podrobný zrnistostní rozbor, z kterého získali procentické zastoupení jednotlivých půdních částic. Na základě těchto údajů určili pomocí trojúhelnkového diagramu přesný půdní druh. Na si můžete prohlédnout všechny protokoly a fotografie z jednotlivých GLOBE škol. Výsledný půdní druh jíl.

6 Téma roku PEDOLOGIE Pedologie na GLOBE Games ve Svitavách GLOBE Games 2010 proběhly května ve Svitavách. Účastníci mají vždy možnost setkat nejen s dalšími GLOBE školami, ale také s odborníky. Z České zemědělské univerzity přijela letos do Svitav Ing. Monika Bradová. Předávala své znalosti a zkušenosti týmům v terénu, ale také hodnotila výkony prezentujících na studentské konferenci. Na stanovišti v terénu porovnávaly týmy dva půdní profily jeden z borového lesíka a druhý z podmáčené olšiny. Mnozí měli možnost porpvé si vyzkoušet práci s půdním vrtákem. Velké zastoupení mělo Téma roku i na studentské konferenci celkem devět škol si pedologii zvolilo pro realizaci svého projektu. Žáci ze základní školy Jílovská v Praze 4 zaujali prezentací s názvem Po čem šlapeme? Jejich projekt byl velmi rozsáhlý v blízkosti školy vykopali sondu, u odkrytého profilu určili základní půdní znaky, velkou část věnovali laboratorním rozborům. V terénu pomocí klíče poznávali půdní bezobratlé organismy, určili i řadu rostlinných druhů typických pro půdu v okolí jejich stanoviště. ZŠ Solnice si pro svůj projekt vytyčila cíl porovnat dva odlišné půdní profily. Jednu sondu vykopali žáci sami trvalo jim to 15 hodin. S odkryvem druhého profilu pomohlo město, které zapůjčilo potřebnou techniku. V průběhu projektu se žáci potýkali s velkým množstvím spodní vody, která se v pedologické sondě stále držela. Všem školám, které prezentovaly výstupy svých pedologických projektů, přejeme hodně úspěchů do další práce. ZŠ a MŠ Andělská Hora ZŠ Bánov Česko-anglické gymnázium, České Budějovice ZŠ Borovského, Karviná ZŠ Otnice ZŠ Jílovská, Praha 4 ZŠ Solnice ZŠ Sokolovská, Svitavy DDM Astra Zlín

7 Projekty ZŠ Vsetín, Rokytnice Nechte se inspirovat výsledky projektů, které prezentovaly žáci na GLOBE Games ve Svitavách. Zapojte své žáky do řešení podobné problematiky životního prostředí ve svém okolí. Oblast GLOBE: METEOROLOGIE Projekt: ZPRÁVY Z NAŠÍ METEOROLOGICKÉ BUDKY Popis: Rozhodli jsme se zpracovat data meteorologických měření v naší meteorologické budce na školní zahradě za uplynulých 6 let a porovnat je s dostupnými meteorologickými údaji. Cíl: určit průměrné měsíční a roční teploty, množství srážek kapalných i pevných vyhodnotit klimaticky významné dny a jejich počet popsat klima v okolí školy a jeho změny DOBRÝ TIP: 1. Pro práci s daty, jejich hodnocení a tvorbu grafů jsme použili program Excel. 2. Navázali jsme spolupráci s bývalým žákem naší školy, který studuje geografii. Poradil nám s vyhodnocením i interpretací dat. VÝSLEDKY: V letech jsme naměřili větší počet tropických a letních dnů a menší počet ledových a mrazových dnů než odpovídá mírně teplému klimatu naší oblasti. Své závěry jsme konzultovali s pracovníky Hvězdárny Vsetín. Porovnali jsme průměrné roční teploty s údaji ze stanice ČHMU na Hvězdárně Vsetín a s průměrem Zlínského kraje pro období Černá čára na grafu ukazuje dlouhodobý průměr od r Kladné odchylky od dlouhodobého průměru potvrzují, že poslední roky patří k nejteplejším za poslední desítky let. ZÁVĚR: 1. Hodnocením teplot získaných v naší meteorologické budce za uplynulých 6 let a jejich porovnáním s dostupnými údaji o klimatu jsme zjistili, že námi naměřené teploty jsou o 1 2 C vyšší než průměrné hodnoty pro Zlínský kraj. 2. Z tohoto zjištění však nemůžeme jednoznačně konstatovat, že klima na Valašsku je teplejší. Naměřená data výrazně ovlivňuje různá poloha měřících stanic. Okolí Vsetína je velmi členité s velkými rozdíly v nadmořské výšce. Teplotu může ovlivňovat také různá svažitost terénu, odlišná délka oslunění, typ vegetace a okolní zástavba. 3. Srovnáním dat z různých zdrojů jsme ověřili, že naše měření odpovídají umístění stanice a jsou poměrně přesná. PRO ZAJÍMAVOST: Navázali jsme spolupráci s pracovníky Hvězdárny Vsetín, kteří chtějí v průběhu roku instalovat vlastní měřící stanici, jejíž data nám budou moci poskytnout pro srovnání. Vůbec nás nenapadlo, že by mohl být problém získat aktuální meteorologická data z měřících stanic ČHMU. Ani pracovníci Hvězdárny Vsetín, kteří tuto stanici obsluhují, tato data nemohou zveřejnit. Dostupné jsou pouze informace o klimatu v literatuře a dlouhodobé roční a měsíční průměry, či starší data na internetových stránkách ČHMU nebo konkrétních měřících stanic. PLÁNY DO BUDOUCNA: 1. Určitě bychom chtěli dále rozvíjet spolupráci s odborníky ze vsetínské hvězdárny. 2. O tom, zda se klima na Valašsku otepluje nebo ne, bude možné rozhodnout až po delším pozorování. Důležité je, aby byla data dlouhodobě získávána na stejném místě a za stejných podmínek. Předáváme tak štafetu další generaci GLOBE-měřičů v ZŠ Vsetín, Rokytnice, kteří třeba po dalších 6 letech budou vědět více.

8 Škola: ZŠ a MŠ Albrechtice Oblast GLOBE: PEDOLOGIE Projekt: PŮDA V HODINĚ 1. STUPNĚ Popis: Přírodovědný kroužek na naší škole funguje již šest let. Má tedy tradici a chtěli bychom, aby byl navštěvován i další generací žáků. Rozhodli jsme se předat své zkušenosti z pedologie žákům 1. stupně naší školy. Vybrali jsme čtyři pokusy, které jsme sami bez pomoci učitelů upravili pro žáky 1. stupně. Pokusy vycházely z metodiky GLOBE. Celou hodinu jsme sami sestavili a sami jsme ji i vedli. Cíl: přiblížení tématu pedologie 1. stupni ZŠ získání pokračovatelů do přírodovědného kroužku, který vychází z programu GLOBE spolupráce mladších žáků se staršími a vytváření přátelské atmosféry VYBRANÉ POKUSY: 1. barva půdy z navlhčené hlíny žáci udělali kuličku a porovnávali jí s barevnou škálou 2. propustnost půdy žáci pozorovali rychlosti průsaků vody u vzorků odebrané půdy 3. ph půdy žáci porovnávali různá ph vzorků půdy se stupnicí 4. život v půdě žáci určovali, kteří živočichové v půdě žijí a naopak co do půdy nepatří POPIS HODINY: Děti jsme si rozdělili do 4 skupinek. Na každém stanovišti jsme jim ukázali jeden z pokusů a s jeho řešením jsme jim pomáhali. Děti během hodiny prošly všemi 4 stanovišti. Na závěr hodiny byl dětem rozdán dotazník se zpětnou vazbou, z kterého jsme zjišťovali atraktivnost oblasti pedologie. DOBRÝ TIP: Připravte si k prvním dvěma stanovištím lavor s vodou a ručníky, aby děti nemusely chodit k umyvadlu a práce se nezdržovala. U propustnosti půdy zvolte dvě naprosto odlišné půdy (např. písčitá a jílovitá). Je lépe vidět rozdíl rychlosti průsaků. VÝSLEDKY: Děti všechny činnosti bez problémů zvládly, největší zájem byl o barvu půdy a propustnost půdy. ZÁVĚR: Navštívili jsme všechny třídy 1. stupně a zjistili, že největší zájem o pedologii měli děti z první třídy. Domníváme se, že jsme dětem z 1. stupně předali mnoho zajímavých informací a že jsme dětem oblast pedologie představili a ukázali, že může být velice zajímavá. PRO ZAJÍMAVOST: Pokud odeberete půdu s dětmi, budou mít větší zájem o její prozkoumání. PLÁNY DO BUDOUCNA: V hodinách na 1. stupni chceme pokračovat, děti se nejvíce naučí tím, že učí jiné a mladší získávají praktické dovednosti při pozorování přírody. Uvažujeme o začlenění podobných hodin 1x za pololetí. / Za použití materiálů škol vydalo Sdružení TEREZA, Praha 2010 Fotografie: archiv Sdružení TEREZA, ZŠ Vsetín, Rokytnice, ZŠ a MŠ Albrechtice, Grafická úprava: Dita Baboučková Noviny vyšly za finanční podpory MŽP a MŠMT. Generálním partnerem programu je společnost KPMG Česká republika, s.r.o. Partnerem programu a hlavním partnerem GLOBE Games je společnost Unilever ČR, s.r.o. Hlavním partnerem Sdružení TEREZA je společnost NET4GAS, s.r.o.

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu 1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy 1.1. Koncepce rozvoje školy do roku 2010 V roce 2004 byla přijata koncepce rozvoje školy do roku 2010. Tento materiál se stal východiskem pro zpracovávání

Více

PŮDA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

PŮDA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 2 ROČ NÍK 7 DUBEN 2009 BIOZAHRADA V BÍLÉM DOMĚ FANTASTICKÝ SVĚT PŮDY A KAMENÍ NA JEZÍRKU STRUČNÝ PRŮVODCE BIOTEXTILEM BŮH UPLÁCAL ČLOVĚKA Z HLÍNY EMILKA STREJČKOVÁ: Z

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Milí přát. popsané nápady vás inspir

Milí přát. popsané nápady vás inspir Les ve škole škola v lese INSPIRACE OD ÚČASTNÍKŮ PROJEK JEKTU V ROCE 2004/2005 září 2005 ZŠ Rych chvald Na ZŠ Rychvald se do projektu zapojili všichni vyučující a děti na 1. stupni, na 2. stupni s projektem

Více

Škola pro udržitelný život. Příručka dobré praxe

Škola pro udržitelný život. Příručka dobré praxe Škola pro udržitelný život Příručka dobré praxe Našim žákům umožnil projekt pracovat na něčem, co přesahuje výuku a dokonce i školu jako instituci. Ukázal jim, že i obyčejný člověk může ve své komunitě

Více

Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji

Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji 1. ročník soutěže vyhlašovatel soutěže: Sborník projektů krajského kola r. 2007 2008 organizátor: metodické vedení: sponzoři soutěže: Pardubický

Více

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová S paní zástupkyní ZŠ Fantova Kaplice 1 Mgr. Janou Drdákovou jsem se poprvé setkala na kurzu RWCT v Českém Krumlově. Už tady jsem poznala, že se ve

Více

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 1 Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Zpracovala: Ing. Alena Vašáková 2 Úvod Základní škola Školní rok 2012/2013 byl zahájen

Více

Moravskoslezské 1/2015

Moravskoslezské 1/2015 Moravskoslezské 1/2015 Občasník Moravskoslezského kraje zaměřený na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v kraji ročník V, číslo 1, červen 2015 Milé čtenářky, milí čtenáři, vítáme vás u předprázdninového

Více

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 XVII. výroční zpráva za školní rok 2005/2006 1 Výroční zpráva obsah Základní údaje o škole 3 Pracovníci školy 4 Další vzdělávání učitelů

Více

?> www.salto-youth.net/otlas. otlas. Hledání zahraničních partnerů už není nic složitého... co najdete uvnitr. bulletin evropských príležitostí

?> www.salto-youth.net/otlas. otlas. Hledání zahraničních partnerů už není nic složitého... co najdete uvnitr. bulletin evropských príležitostí duben 2011 Ilustrační foto Hledání zahraničních partnerů už není nic složitého... Plánujete mezinárodní výměnu nebo chcete zorganizovat seminář, školení či konferenci s partnery ze zahraničí? Ve všech

Více

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Karel Starý a kol. Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Česká školní inspekce 2013 3 OSAH Předmluva...4 GRAMOTNOST V ŠETŘENÍ PISA 2009 A VÝSLEDKY ČESKÝH ŽÁKŮ...5 Příloha: Ukázka

Více

POZNEJ TAJEMSTVÍ VĚDY

POZNEJ TAJEMSTVÍ VĚDY POZNEJ TAJEMSTVÍ VĚDY Za vánoční hvězdou do Planetária Rozhovor s exministrem školství Slovenské republiky doc. Ing. Peterem Ponickým, Ph.D. Vytiskněte si dárek pod stromeček na 3D tiskárně Laboratórium

Více

Rozvoj kompetencí pedagoga II.

Rozvoj kompetencí pedagoga II. VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj kompetencí pedagoga II. CZ.1.07/1.3.05/03.0032 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah Obsah str. 1 Úvodní

Více

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce metodická příručka Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Výuka astronomie na školách v Olomouci

Výuka astronomie na školách v Olomouci Astronomické vzdelávanie Školská fyzika 2013 / 6 Výuka astronomie na školách v Olomouci Lukáš Richterek, František Látal 1, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci V příspěvku je pojednáno

Více

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika vypracovaná v rámci Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů expertním týmem klíčové aktivity Motivační aktivity

Více

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více

Přidružené školy UNESCO v České republice

Přidružené školy UNESCO v České republice 1953-2013 Přidružené školy UNESCO v České republice 60. výročí ASPnet Kolektiv autorů, ed. Anna Martinková Sekretariát České komise pro UNESCO, Praha 2013 UNESCO Přidružené školy UNESCO v ČR 60 výroší

Více

Vydavatel: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. Nakladatelství: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. ISBN: 978-80-87838-01-3

Vydavatel: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. Nakladatelství: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. ISBN: 978-80-87838-01-3 Vydavatel: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. Nakladatelství: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. ISBN: 978-80-87838-01-3 Obsah 1 Gymnázium Kadaň v roce 2012/2013... 3 Gymnázium Kadaň v číslech...

Více

SPORT Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

SPORT Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 3 ROČ NÍK 7 Č ERVEN 2009 SPORT STAROČESKÉ HRY EKOLOGIE V OLYMPIJSKÉM HNUTÍ O UMĚLÉM SNĚHU VE SPORTU PŘED 10, 15 LETY NEMYSLITELNÉ... LAKROS HRA NEJENOM NA INDIÁNSKÉ TÁBORY

Více

Pokud se na vyhlášených

Pokud se na vyhlášených TÝDENÍK 13 3. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Chcete si ověřit své jazykové znalosti? Víme, jak na to.... 3 Genetická metoda čtení... 5 Druhý český Digital Learning Day Den s panem Googlem...

Více

Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do školního vzdělávacího programu

Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do školního vzdělávacího programu Jan Andreska, Martina Hovorková, Kateřina Květoňová, Jaroslav Novák, Alexandra Polášková, Simona Krůfová, Filip Svoboda, Linda Taláčková Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S.

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. doc. Ing. Jan Kolář, CSc. Výroční zpráva České kosmické kanceláře, o.p.s., za rok 2012 2 Obsah 1. Představení společnosti a základní údaje... 4 2.

Více

Základní škola, Praha 13, Mládí 135 Mládí 135, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Základní škola, Praha 13, Mládí 135 Mládí 135, 155 00 Praha 5 - Stodůlky Základní škola, Praha 3, Mládí 35 Mládí 35, 55 Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2 . Základní údaje a charakteristika školy a) název školy: Základní škola, Praha

Více

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústav pro informace ve vzdělávání Středisko vzdělávací politiky ÚRVŠ PedF UK Výsledky výzkumu Autoři: Jan Koucký, Jan Kovařovic, Jana Palečková, Vladislav Tomášek

Více

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT Čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost patnáctiletých žáků v zemích OECD Jana Straková a kol. Praha 2002 RNDr. Jana Straková Ústav pro informace ve vzdělávání

Více

UŽŠÍ VÝBĚR PROJEKTŮ VE TŘECH KATEGORIÍCH V CENĚ GRATIAS TIBI 2014 ZA OBČANSKOU AKTIVITU MLADÝCH LIDÍ OVLIVŇUJÍCÍ POZITIVNĚ ŽIVOT VE SPOLEČNOSTI

UŽŠÍ VÝBĚR PROJEKTŮ VE TŘECH KATEGORIÍCH V CENĚ GRATIAS TIBI 2014 ZA OBČANSKOU AKTIVITU MLADÝCH LIDÍ OVLIVŇUJÍCÍ POZITIVNĚ ŽIVOT VE SPOLEČNOSTI UŽŠÍ VÝBĚR PROJEKTŮ VE TŘECH KATEGORIÍCH V CENĚ GRATIAS TIBI 2014 ZA OBČANSKOU AKTIVITU MLADÝCH LIDÍ OVLIVŇUJÍCÍ POZITIVNĚ ŽIVOT VE SPOLEČNOSTI WWW.GRATIASTIBI.CZ KATEGORIE I: ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. Bezpečnější

Více

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora školní rok 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole. 2 2. Charakteristika školy. 3 3. Škola a školská zařízení členění 5 4. Obor vzdělávání a údaje

Více

Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB

Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB Stránka 1 z 33 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU Program: Operační program Vzdělávání pro Konkurenceschopnost Prioritní osa: Oblast podpory:

Více