Příjezdový cestovní ruch ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příjezdový cestovní ruch ČR 2009-2015"

Transkript

1 Příjezdový cestovní ruch Č Výsledky za. čtvrtletí 0 Červenec 0 / Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 / Jan uček, van Brhlík, Markéta Hájková / SEM/MK, a.s.

2 OBSH Výsledky z dotazování v okolí hraničních přechodů Shrnutí výsledků strana 0 Východiska a parametry projektu strana 0 Deskripce zahraničních a tranzitujících návštěvníků strana 09 Příloha: Dotazníky strana 7 ealizátor projektu strana 80

3 Příjezdový cestovní ruch - shrnutí hlavních poznatků Ve druhém kvartále roku 0 utratili zahraniční turisté během svého pobytu v Č v průměru 0 Kč, jednodenní návštěvníci Kč a tranzitující cizinci 9 Kč. V meziročním srovnání došlo k poklesu celkových výdajů u zahraničních turistů i u jednodenních návštěvníků. ento rozdíl je částečně způsoben i kurzovým rozdílem koruny, která dlouhodobě neustále posiluje. Q 0 Q 0 Q 00 elkem 70 8 Zahraniční turisté Během pobytu 0 90 Před pobytem elkem Jednodenní návštěvníci Během cesty 8 Před cestou ranzitující návštěvníci Během průjezdu meziroční posuny SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0

4 Příjezdový cestovní ruch - shrnutí hlavních poznatků Jednodenní návštěvníci: Kdo? Proč? Jak často? Kam? o? Převažují obyvatelé ěmecka (6 %). Přijíždějí nejčastěji za nákupy (69 %). 7 % z nich minimálně x měsíčně. Především do příhraničních měst. Jejich výdaje se dělí především mezi nákup zboží a pohonných hmot. Zahraniční turisté: Kdo? Proč? Jak často? Kam? o? Jak dlouho? meziroční posuny ejčastěji obyvatelé ěmecka (6 %), Slovenska (0 %), uska (8 %) a Francie (8 %). ejčastěji na dovolenou (6 %). % z nich poprvé. ejčastěji do Prahy (69 %). ejvětší část výdajů celkem utratí za dopravu a ubytování, během pobytu pak za jídlo a zboží. V průměru stráví v Č,6 dne. SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0

5 Východiska a parametry projektu Metodika projektu Kvantitativní výzkum face-to-face rozhovor respondenta s tazatelem se zaznamenáním jeho odpovědí do tištěného dotazníku. ermín sběru dat: dle předem stanovených harmonogramů a kvót specifických pro hraniční přechod a typ návštěvníka. Místa dotazování v rámci šetření v okolí hlavních hraničních přechodů a v okolí hraničních přechodů regionálního významu - silniční hraniční přechody - železnice - letiště ílová skupina ílovou skupinu tvoří cizí účastníci cestovního ruchu odjíždějící z Č. Může se jednat o: Zahraniční turisty, tj. osoby s alespoň s jedním přenocováním Č. Jednodenní návštěvníky, tj. osoby bez přenocování v Č, pro které byla návštěva Č hlavním účelem jednodenního výletu. ranzitující cizince, kteří územím Č pouze projíždějí a hlavním cílem jejich cesty je jiný stát a v Č nepřespali jedinou noc (pokud Č projíždějí a v Č alespoň jednou přespali, řadíme tyto cizince mezi zahraniční turisty). - autobusová nádraží Více o nezměněné metodice a parametrech projektu lze nalézt např. v předchozí roční souhrnné zprávě. SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0

6 Východiska a parametry projektu SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 6

7 Struktura vzorku Podle věkové skupiny a pohlaví - Q 0 ZÁKLD: Všichni respondenti; n=99 (Q 0) Muž 6 yp návštěvníka ZÁKLD: Všichni respondenti; n=99 (Q 0), n=89 (Q 0), n=70 (Q 00) Jednodenní návštěvník Zahraniční turista ranzitující návštěvník Pohlaví Žena 7 Q až 9 let 0 Věkové kategorie 0 až let až 9 let 9 Q Q a více let 7 0% 0% 0% 60% 80% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, duben-červen 0 0% 0% 0% 60% 80% 00% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, duben-červen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 7

8 Struktura vzorku Hraniční přechod - země ZÁKLD: Všichni respondenti; n=99 (Q 0), n=89 (Q 0), n=70 (Q 00) ěmecko akousko Polsko Hraniční přechod - typ ZÁKLD: Všichni respondenti; n=99 (Q 0), n=89 (Q 0), n=70 (Q 00) Silniční přechody Letiště Slovensko Vnitrozemské Železnice utobus Q Q Q Q Q Q % 0% 0% 60% 80% 00% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, duben-červen 0 0% 0% 0% 60% 80% 00% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, duben-červen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 8

9 ČVLE VÝSLEDKY Z.Q 0

10 Stát trvalého pobytu Všichni respondenti 7 z 0 návštěvníků Č tvoří obyvatelé čtyř sousedních států, / pocházejí z ěmecka, následují obyvatelé Slovenska (%), Polska a akouska (/0). V meziročním srovnání podíl sousedních států velmi mírně oslabil (méně ěmců i akušanů současně). Dále klesl podíl Britů. aopak u států na dalších místech lze zaznamenat mírný meziroční nárůst usů a Francouzů. Jednodenní návštěvníci Pouze ze 00 návštěvníků nepochází z některé sousední země. ři pětiny z nich tvoří návštěvníci z ěmecka. Meziročně mírně vzrostl podíl Slováků, naopak podíl ěmců mírně klesl. U ostatních zemí lze vývoj označit za stabilní. Z Polska přijíždí významně více nejmladší návštěvníci do 9 let, naopak z ěmecka ti nejstarší 6 let a více.

11 Stát trvalého pobytu Zahraniční turisté uristů přijíždějících na více dní do Č je nejvíce z ěmecka (6 %). ásledují Slováci (0 %), usové (8 %) a Francouzi (8 %). Další skupinu tvoří obyvatelé Velké Británie (6 %) a akouska ( %). Meziročně (i mezikvartálně) výrazně klesl podíl Britů. aopak výrazně narostl podíl usů. Meziročně klesl podíl občanů US. ranzitující cizinci Projíždějící jsou také často ze sousedních zemí, čtvrtina ěmců, pětina Poláků i Slováků. Meziročně výrazně poklesl průjezd Poláků a akušanů českým územím. V mezikvartálním srovnání se podíl Poláků téměř nezměnil, podíl akušanů pak mírně klesl. Meziročně se téměř nezměnil podíl projíždějících Slováků, oproti minulému čtvrtletí mírně klesl.

12 Stát trvalého pobytu V Š H E S P O D E ZÁKLD: Všichni respondenti; n=99 (Q 0), n=89 (Q 0), n=70 (Q 00) ěmecko 7 0 Slovensko Polsko akousko usko Francie Velká Británie tálie Ostatní země EU- 6 Q 0 Q 0 Q 00 Ostatní 0% % 0% % 0% % 0% % 0% % ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, duben-červen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0

13 Stát trvalého pobytu J E D O D E Á V Š Ě V ZÁKLD: Jednodenní návštěvníci; n=89 (Q 0), n=69 (Q 0), n=6099 (Q 00) 6 ěmecko 7 Slovensko 6 Polsko akousko 0 Ostatní Q 0 Q 0 Q % 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, duben-červen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0

14 Stát trvalého pobytu ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=9 (Q 0), n=7 (Q 0), n= (Q 00) Z H Č U S É ěmecko Slovensko usko Francie Velká Británie akousko US, Spojené státy merické tálie Španělsko Ostatní země EU- Ostatní Q 0 Q 0 Q % % 0% % 0% % 0% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, duben-červen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0

15 Stát trvalého pobytu Z U J Z ZÁKLD: ranzitující cizinci; n=89 (Q 0), n=690 (Q 0), n=09 (Q 00) ěmecko Polsko 6 Slovensko akousko 6 9 Maďarsko Francie Q 0 Q 0 Bulharsko Ostatní země EU- Ostatní Q % % 0% % 0% % 0% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, duben-červen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0

16 Hlavní důvod návštěvy Všichni respondenti Hlavními důvody návštěvy Č jsou dovolená (6 %) a nákupy ( %). Meziročně došlo k nárůstu dovolených jako hlavního důvodu návštěvy o p.b. naopak došlo k meziročnímu poklesu nákupů o p.b. Jednodenní návštěvníci Hlavním cílem návštěvy této skupiny jsou jednoznačně nákupy (69 %). V meziročním srovnání klesl podíl nákupů o p.b. Meziročně vzrostl o p.b. podíl obchodních cest. Zahraniční turisté ejčastějším důvodem návštěvy je dovolená (6 %). S odstupem následují obchodní cesty (7 %) a návštěvy příbuzných ( %). Za příbuznými přijíždí necelá třetina turistů ze sousedních zemí (nejvíce Slováci). Pro akušany je návštěva příbuzných nejčastějším důvodem. Meziročně podíl obchodních cest vzrostl o p.b., což je patrně odrazem zlepšujícího se stavu české ekonomiky. Přitom na obchodní cestu přijíždějí nejčastěji ěmci a Slováci a míří nejčastěji do Prahy nebo Brna.

17 Hlavní důvod návštěvy V Š H E S P O D E ZÁKLD: Všichni respondenti; n=99 (Q 0), n=89 (Q 0), n=70 (Q 00) Dovolená ákupy Obchodní cesta ranzit ávštěva příbuzných Q 0 Q 0 Q 00 Ostatní 0% % 0% % 0% % 0% % 0% % ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, duben-červen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 7

18 Hlavní důvod návštěvy J E D O D E Á V Š Ě V ZÁKLD: Jednodenní návštěvníci; n=89 (Q 0), n=69 (Q 0), n=6099 (Q 00) ákupy Dovolená Obchodní cesta ávštěva příbuzných Ostatní Q 0 Q 0 Q % 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, duben-červen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 8

19 Hlavní důvod návštěvy ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=9 (Q 0), n=7 (Q 0), n= (Q 00) Z H Č Dovolená Obchodní cesta U S É ávštěva příbuzných ákupy 6 Q 0 Q 0 Q 00 Ostatní 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, duben-červen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 9

20 Frekvence návštěv Č Všichni respondenti Pětina návštěvníků byla v Č poprvé, naopak / jezdí alespoň jednou měsíčně. Meziročně nedošlo k výrazným posunům. Jednodenní návštěvníci 7 z 0 jednodenních návštěvníků přijíždí alespoň jednou měsíčně. Meziročně vzrostl podíl týdenních návštěvníků na úkor návštěvníků s roční a nižší frekvencí. Slovenští, ěmečtí a akouští návštěvníci jezdí častěji než Polští. Zahraniční turisté % turistů zde bylo na první návštěvě, naopak necelá třetina turistů přijíždí více než x ročně. Meziročně poklesl podíl ročních návštěvníků ve prospěch pravidelnějších návštěvníků. K poklesu došlo u nových turistů. oví návštěvníci Č se rekrutují především z nejmladší věkové kategorie do 9 let. ranzitující cizinci /6 tranzitujících Českou republikou projíždí alespoň jednou měsíčně. Meziročně došlo k výraznému poklesu těch, kteří projíždějí minimálně jednou týdně ve prospěch měsíční a roční frekvence přejezdů. Dále se vrátilo méně cizinců, kteří projíždějí Č zřídka a mírně vzrostl podíl cizinců projíždějících poprvé.

21 Frekvence návštěv Č V Š H E S P O D E ZÁKLD: Všichni respondenti; n=99 (Q 0), n=89 (Q 0), n=70 (Q 00) Minimálně x měsíčně ěkolikrát ročně Jednou za rok Méně než x za rok Q 0 Q 0 Q 00 Byl(a) jsem zde poprvé % % 0% % 0% % 0% % 0% % ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, duben-červen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0

22 Frekvence návštěv Č J E D O D E Á V Š Ě V ZÁKLD: Jednodenní návštěvníci; n=89 (Q 0), n=69 (Q 0), n=6099 (Q 00) Prakticky každý den -x týdně -x měsíčně ěkolikrát ročně Jednou za rok Méně než jednou za rok Byl(a) jsem zde poprvé Q 0 Q 0 Q % 0% 0% 0% 0% 0% 60% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, duben-červen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0

23 Frekvence návštěv Č ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=9 (Q 0), n=7 (Q 0), n= (Q 00) Z H Č Minimálně x měsíčně ěkolikrát ročně 7 6 U S É Jednou za rok Méně než x za rok Q 0 Q 0 Q 00 Byl(a) jsem zde poprvé 0% 0% 0% 0% 0% 0% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, duben-červen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0

24 Frekvence návštěv Č Z U J ZÁKLD: ranzitující cizinci; n=89 (Q 0), n=690 (Q 0), n=09 (Q 00) Minimálně x týdně Minimálně x měsíčně ěkolikrát ročně Z Jednou za rok Méně než jednou za rok Byl(a) jsem zde poprvé Q 0 Q 0 Q 00 0% 0% 0% 0% 0% 0% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, duben-červen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0

25 Forma návštěvy Č Zahraniční návštěvníci Hlavní forma návštěvy Č je individuální (8 %), následuje zprostředkování cesty zaměstnavatelem - služební cesta (8 %) a s cestovní kanceláří (6 %). Jednodenní návštěvníci Pouze 6 % jednodenních přijíždí do Č jinak než individuálně. V tom případě se jedná převážně o služební cesty na otočku, které zařizuje zaměstnavatel. Meziročně výrazně vzrostl podíl služebních cest na úkor individuální formy. Významně více využívají jednodenní pracovní cesty Slováci. Zahraniční turisté éměř / turistů přijíždějí individuálně, po desetině z nich pak na pracovní cestu a s cestovní kanceláří. Forma návštěvy u zahraničních turistů vykazuje dlouhodobou stabilitu, nedošlo k významným meziročním ani mezikvartálním posunům.

26 J E D O D E Á V Š Ě V Forma návštěvy Č ZÁKLD: Jednodenní návštěvníci a turisté; n=87 (Q 0), n=780 (Q 00), n=0 (Q 00) ndividuálně Pracovně na služební cestu S K Q 0 Q 0 Q U S É Jinak 0% % % % % % 6% 7% 8% 9% 0% % % ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, duben-červen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 6

27 Forma návštěvy Č J E D O D E Á V Š Ě V ZÁKLD: Jednodenní návštěvníci; n=89 (Q 0), n=69 (Q 0), n=6099 (Q 00) ndividuálně Pracovně na služební cestu S K Jinak 0, 0, 0, 0,6 0,9, Q 0 Q 0 Q % % % 6% 8% 0% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, duben-červen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 7

28 Forma návštěvy Č ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=9 (Q 0), n=7 (Q 0), n= (Q 00) Z H Č U S É ndividuálně Pracovně na služební cestu S K Q 0 Q Q 00 Jinak 0% % % 6% 8% 0% % % 6% 8% 0% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, duben-červen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 8

29 Délka pobytu Zahraniční turisté V.Q 0 strávil zahraniční turista v Č v průměru,6 dne. ejčastěji turisté tráví v Č - nocí. Meziročně počet přenocování v průměru klesl. Zejména lidé ve věku -9 let omezili delší pobyty v Č, což může souviset s poklesem podílu studijních pobytů. Počet přenocování výrazně závisí na účelu návštěvy. akupující typicky - dny, naopak studijní nebo léčebné pobyty i několik týdnů. Délka pobytu se výrazně liší i podle skupiny zemí původu (vzdálenější země delší pobyt). le liší se i mezi obyvateli sousedních států Slováci a ěmci u nás setrvají ve srovnání s Poláky a akušany déle.

30 Z H Č Délka pobytu Q 0 Průměrný počet přenocování OÁZK: Kolikrát jste během této Vaší návštěvy v Č přenocoval(a)/přespal(a)? ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=9 (Q 0), n=7 (Q 0), n= (Q 00). Údaj za.q 0 byl zpřesněn.,6 Q 0 0 Počet nocí strávených v Č OÁZK: Kolikrát jste během své cesty přenocoval(a) v Č? ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=9 (Q 0), n=7 (Q 0), n= (Q 00) noc noci noci - nocí 6 a více nocí U S É Q 0,9 Q Q 00,0 Q nocí nocí nocí nocí nocí 6 nocí ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, duben-červen 0 0% 0% 0% 60% 80% 00% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, duben-červen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 0

31 Délka pobytu Počet přenocování podle země pobytu Počet přenocování podle účelu návštěvy Z H Č ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=9 (Q 0), n=7 (Q 0), n= (Q 00) ěmecko Slovensko usko,8,8,6,,,7 6,6 7, ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=9 (Q 0), n=7 (Q 0), n= (Q 00) ákupy ávštěva příbuzných Dovolená,7,6,7,0,,,6,0 Q 0 Q 0 Q 00 9,9, U S É Francie Velká Británie,,0,,,, Q 0 Q 0 Obchodní cesta Ostatní,,,7,, 9, Ostatní země EU-,,, Q 00 elkem bez ostatních,,,,,6 Ostatní, elkem,9,7,0 nocí nocí nocí nocí nocí 6 nocí 7 nocí 8 nocí 9 nocí ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, duben-červen 0 0 nocí nocí nocí nocí nocí nocí 6 nocí 7 nocí 8 nocí ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, duben-červen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0

32 Druh ubytování v Č Zahraniční turisté / turistů se ubytovávají v hotelu, motelu nebo penzionu. / využívá neplacené ubytování. Struktura podle typu ubytování je dlouhodobě poměrně stabilní. eplacené ubytování využívají ve větší míře turisté starší 6 let, lidé ze sousedních zemí, naproti tomu nemladší věkové skupiny využívají spíše hotely a placené ubytování v soukromí.

33 Druh ubytování v Č ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=9 (Q 0), n=7 (Q 0), n= (Q 00) Počet přenocování podle typu ubytování Z H Č Hotel, motel, penzion Kemp, 0,, ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=9 (Q 0), n=7 (Q 0), n= (Q 00) Hotel, motel, penzion Kemp,,8,9,,, Q 0 Q 0 Q 00 U S É Ostatní hromadná ubytování Placené ubytování v soukromí Q 0 Q 0 Q 00 Ostatní hromadná ubytování Placené ubytování v soukromí 0,, 9, 8,9 9,,8 eplacené ubytování 7 0 eplacené ubytování,6,0,7 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, duben-červen 0 nocí 6 nocí nocí 6 nocí nocí ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, duben-červen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0

34 avštívená místa v Č Zahraniční návštěvníci Praha je dlouhodobě lákadlem pro / všech návštěvníků. Jednodenní návštěvníci Jednodenní návštěvníci preferují především místa v blízkosti hranice. Proto u této skupiny převládají větší města v blízkosti všech hraničních přechodů (š, Hodonín, Hřensko, Železná uda atd.). V meziročním srovnání dochází k mírným rozdílům. yto výkyvy v intenzitě zmiňování jednotlivých míst lze většinou dobře vysvětlit místními uzávěrami přibližovacích tahů na jedné či druhé straně hranice. Zahraniční turisté Jednoznačně dominuje Praha (69 %). S velkým odstupem následuje Brno (6 %), Karlovy Vary ( %) a Český Krumlov ( %), ostatní místa nedosahují více než %. Meziročně se podíl Prahy snížil (o p.b.). Kromě Prahy jsou ostatní místa většinou jako sekundární cíle. elze u nich jednoznačně vysledovat nějaký trend.

35 J E D O D E Á V Š Ě V U S É avštívená místa v Č ZÁKLD: Jednodenní návštěvníci a turisté; n=87 (Q 0), n=780 (Q 00), n=0 (Q 00) Praha Brno š Hodonín heb Železná uda Hřensko Karlovy Vary Český ěšín Varnsdorf SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 0% % % % % % 6% 7% 8% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, duben-červen 0 Q 0 Q 0 Q 00

36 avštívená místa v Č J E D O D E Á V Š Ě V ZÁKLD: Jednodenní návštěvníci; n=89 (Q 0), n=69 (Q 0), n=6099 (Q 00) š 6 Hodonín Hřensko Železná uda 6 heb Varnsdorf Český ěšín homutov 7 Q 0 Q 0 Q % % % % % % 6% 7% 8% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, duben-červen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 6

37 avštívená místa v Č ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=9 (Q 0), n=7 (Q 0), n= (Q 00) Z H Č U S É Praha Brno Karlovy Vary Český Krumlov Plzeň Mariánské Lázně Znojmo Františkovy Lázně Q 0 Q 0 Q % % % % % % 6% 7% 8% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, duben-červen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 7

38 Výdaje placené před cestou/pobytem Jednodenní návštěvníci % jednodenních návštěvníků uvedlo, že měli výdaj související s pobytem před cestou. Meziroční podíl výdajů placených předem výrazně narostl. Jednodenní návštěvníci před cestou utratili v průměru 8 Kč. V meziročním srovnání výrazně narostla v průměru i částka vydávaná před cestou. Jedná se především o výdaje na dopravu a dále pohonné hmoty, které byly v sousedních zemích až na výjimky levnější než u nás. Zahraniční turisté / turistů platily za cestu ještě před ní, a to především za dopravu (letenky) a zájezd na klíč. Podíl platby předem se meziročně téměř nezměnil. Zahraniční turisté utratili v souvislosti s cestou do Č 00 Kč předem. V meziročním srovnání průměrná částka výdajů předem vzrostla. Meziročně se struktura výdajů příliš nezměnila, mírně vzrostl podíl zájezdů na klíč a ubytování na úkor dopravy.

39 Výdaje placené před cestou J E D O D E ZÁKLD: Jednodenní návštěvníci; n=89 (Q 0), n=69 (Q 0), n=6099 (Q 00) Q 0, Á V Š Ě V Q 0 Q 00,, 0% % % 6% 8% 0% % % 6% 8% 0% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, duben-červen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 9

40 Výdaje placené před cestou J E D O D E Výdaje před cestou - jednodenní Částka Q 0 8 Q 0 9 Q 00 9 Á V Š Ě V Výdaje předem Struktura výdajů Kč % Kč % Kč % Doprava 7 9,7 7, 6,7 Pohonné hmoty 6 8, 6,0 9 0,0 Zboží 8,, 7 7, Ostatní 0 6,7 0, 6 6,0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 0

41 Výdaje placené před pobytem Z H Č ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=9 (Q 0), n=7 (Q 0), n= (Q 00) Q 0 76,8 U S É Q 0 80, Q 00 77, 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 70% 80% 90% 00% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, duben-červen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0

42 Výdaje placené před pobytem Z H Č Výdaje před pobytem - turisté Částka Struktura výdajů Q 0 Q 0 Q Kč % Kč % Kč % U S É Výdaje předem Zájezd na klíč 0 9,0 76 0,6 66 7,6 Ubytování 8, 0, 06,0 Doprava 8 0, 7 9, 6 6,7 Pohonné hmoty 9,8 7,0 7,8 Zboží, 0,, Ostatní,,6, SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0

43 Výdaje placené během cesty/pobytu Jednodenní návštěvníci Během pobytu utratili jednodenní návštěvníci přibližně Kč. Jejich výdaje zahrnují zejména zboží (8 %) a nákup pohonných hmot (0 %). Meziročně došlo k poklesu výdajů. Ve struktuře výdajů posílilo zboží (o p.b.) a mírně poklesly pohonné hmoty (o p.b.). Zahraniční turisté Během pobytu utratili turisté za den pobytu přibližně 0 Kč. Své výdaje poměrně rovnoměrně rozdělili mezi zboží ( %), stravování (8 %) a ubytování ( %). Meziročně došlo k poklesu výdajů. Ve struktuře výdajů mírně posílilo stravování (o p.b.) na úkor ubytování, ostatní zůstávána přibližně stejné úrovni. ranzitující cizinci Během pobytu v Č utratili tranzitující v průměru 9 Kč. Zejména za pohonné hmoty ( %) a zboží ( %). Meziročně došlo k poklesu výdajů. Ve struktuře výdajů posílila doprava a pohonné hmoty na úkor stravování a zboží.

44 Výdaje placené během cesty J E D O D E Výdaje během cesty - jednodenní Částka Q 0 Q 0 Q 00 8 Á V Š Ě V Výdaje během Struktura výdajů Kč % Kč % Kč % Doprava,0 6, 9 0,6 Pohonné hmoty 96 0, 0,6 7, Stravování 00 7,6 88 6, 0 7, Zboží 7 7, 78 6, 78, Ostatní 8,7 7, 80, SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0

45 Výdaje placené během pobytu Z H Č Výdaje během pobytu - turisté Q 0 Q 0 Částka 0 Struktura výdajů Q Kč % Kč % Kč % U S É Výdaje během Ubytování 7 0,7 8, 97 6,6 Doprava 7, 60, 87,8 Pohonné hmoty,, 8,9 Stravování 66 7,8 6 7, 6, Zboží 6, 6 7,7 7, Ostatní 8 7, 9,7, SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0

46 Výdaje placené během průjezdu Z U J Výdaje během průjezdu - tranzitující Struktura výdajů Q 0 Q 0 Q 00 Částka Kč % Kč % Kč % Z Výdaje během Ubytování 0,,, Doprava 0, 8, 0,7 Pohonné hmoty,8 8,6 7 8, Stravování 7, 00,9 0 7, Zboží 0,, 7,0 Ostatní 8, 68, 6,8 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 6

47 elkové výdaje Jednodenní návštěvníci elkové výdaje jednodenních návštěvníků ve výši 9 Kč jsou v podstatě rozděleny mezi zboží (%) a pohonné hmoty (%). ejvyšší částku utratí ěmci, proti nim Poláci utratí poloviční částky. Meziročně došlo k poklesu celkových výdajů. Struktura výdajů se téměř nezměnila. Zahraniční turisté uristé celkově utratili v průměru 70 korun na den. Výdaje jsou rozděleny především mezi dopravu, zboží, ubytování a stravování. ejvyšší částku utratí usové. Meziročně došlo k poklesu celkových výdajů. U struktury výdajů došlo k mírnému nárůstu podílu zájezdu na klíč, naopak mírně poklesly výdaje za ubytování. ranzitující cizinci elkové výdaje (během pobytu) ve výši 9 Kč (v poměru pohonné hmoty % a zboží %). Meziročně mírně vzrostl vliv pohonných hmot a dopravy na úkor zboží a stravování. Výdaje se poměrně výrazně liší podle skupiny zemí (především v souvislosti s cenou dopravy), účelu návštěvy i typu ubytování.

48 elkové výdaje J E D O D E Výdaje celkem - jednodenní Částka Struktura výdajů Q 0 Q 0 Q Kč % Kč % Kč % Á V Š Ě V Doprava 87 6,0,6 6, Pohonné hmoty,0 79,9 0, Stravování 00 6,9 88,9 0 6,8 Zboží 76, 796,9 79, Ostatní 8,0 87,8 86, SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 8

49 elkové výdaje Z H Č Výdaje celkem -turisté Q 0 Q 0 Q 00 Částka 70 8 Struktura výdajů Kč % Kč % Kč % Zájezd na klíč 0,9 76, 66 0,8 U S É Výdaje Ubytování 7,8 9 7,7 0 0, Doprava 600, 07,9 6,8 Pohonné hmoty 7, 8,7 76, Stravování 66, 6 6, 6,8 Zboží 0,8 8 7, 89,9 Ostatní 0,7 6 9,8 9, SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 9

50 elkové výdaje stát trvalého pobytu J E D O D E Á V Š Ě V ZÁKLD: Jednodenní návštěvníci; n=89 (Q 0), n=69 (Q 0), n=6099 (Q 00) ěmecko Slovensko Polsko akousko Ostatní Q 0 Ø 9 Kč 78 Q 0 Ø 0 Kč 86 9 Q 00 Ø 7 Kč ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, duben-červen 0 Kč SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 0

51 elkové výdaje důvod návštěvy J E D O D E ZÁKLD: Jednodenní návštěvníci; n=89 (Q 0), n=69 (Q 0), n=6099 (Q 00) ákupy Dovolená Q 0 Ø 9 Kč Q 0 Ø 0 Kč Q 00 Ø 7 Kč Á V Š Ě V Obchodní cesta ávštěva příbuzných Ostatní Kč ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, duben-červen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0

52 elkové výdaje stát trvalého pobytu ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=9 (Q 0), n=7 (Q 0), n= (Q 00) Z H Č U S É ěmecko Slovensko usko Francie Velká Británie Ostatní země EU- Ostatní Q 0 Ø 70 Kč Q 0 Ø 8 Kč Q 00 Ø Kč ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, duben-červen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 Kč

53 elkové výdaje důvod návštěvy ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=9 (Q 0), n=7 (Q 0), n= (Q 00) Z H Č Dovolená ávštěva příbuzných Q 0 Ø 70 Kč Q 0 Ø 8 Kč Q 00 Ø Kč U S É Obchodní cesta ákupy Ostatní ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, duben-červen 0 Kč SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0

54 elkové výdaje druh ubytování ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=9 (Q 0), n=7 (Q 0), n= (Q 00) Z H Č Hotel, motel, penzion Kemp U S É Ostatní hromadná ubytování Placené ubytování v soukromí Q 0 Ø 70 Kč eplacené ubytování Q 0 Ø 8 Kč Q 00 Ø Kč ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, duben-červen 0 Kč SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0

55 Spokojenost s návštěvou Č Všichni účastníci cestovního ruchu 9 z 0 návštěvníků bylo s návštěvou Č více či méně spokojeno. éměř / všech návštěvníků neshledaly na návštěvě Č žádná negativa. Hlavní problémy jsou shodně v obou skupinách: infrastruktura, stav silnic, jazyková vybavenost a přístup lidí ve službách i obyvatel obecně. Jednodenní návštěvníci navíc považují za výraznější negativum vysoké ceny. ejspokojenější jsou Poláci a Slováci, nejkritičtější pak akušané (infrastruktura a ceny). Jednodenní návštěvníci Spokojenost jednodenních návštěvníků meziročně mírně vzrostla. Jsou kritičtější k cenám. V meziročním srovnání došlo k nárůstu těch, kteří uvádějí cenu jako hlavní negativum Č. aopak výrazně poklesl podíl návštěvníků, kteří uváděli infrastrukturu a stav silnic. Zahraniční turisté Spokojenost s návštěvou Č této skupiny se meziročně ani mezikvartálně nezměnila.

56 Spokojenost s návštěvou OÁZK: Zhodnoťte své zkušenosti s návštěvou Č. Jak celkově hodnotíte Č? Jak se Vám zde líbilo? ZÁKLD: Všichni respondenti; n=99 (Q 0), n=89 (Q 0), n=70 (Q 00) =velmi spokojen =zcela nespokojen Všichni respondenti Q 0 Q 0 Q Jednodenní návštěvníci Q 0 Q 0 Q Zahraniční turisté Q 0 Q 0 Q ranzitující cizinci Q 0 Q 0 Q % 0% 0% 60% 80% 00% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, duben-červen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 6

57 J E D O D E Á V Š Ě V U S É egativa Č ZÁKLD: Jednodenní návštěvníci a turisté; n=87 (Q 0), n=780 (Q 00), n=0 (Q 00) Žádné nfrastruktura, stav silnic eny Jazyková vybavenost a příštup obyvatel Jazyková vybavenost lidí ve službách Orientační a navigační systém axislužby Stravovací služby Doprava Ostatní SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, duben-červen 0 Q 0 Q 0 Q 00 0% % 0% % 0%

58 egativa Č J E D O D E Á V Š Ě V ZÁKLD: Jednodenní návštěvníci; n=89 (Q 0), n=69 (Q 0), n=6099 (Q 00) Žádné 6 nfrastruktura, stav silnic 7 eny Orientační a navigační systém Jazyková vybavenost lidí ve službách Jazyková vybavenost a příštup obyvatel sijské tržnice 0 Stravovací služby Ostatní 9 Q 0 Q 0 Q ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, duben-červen 0 0% % % 6% 8% 0% % SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 8

59 egativa Č ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=9 (Q 0), n=7 (Q 0), n= (Q 00) Z H Č U S É Žádné nfrastruktura, stav silnic Jazyková vybavenost a příštup obyvatel Jazyková vybavenost lidí ve službách axislužby eny Stravovací služby Orientační a navigační systém Ubytovací služby Doprava Směnárny Ostatní Q 0 Q 0 Q ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, duben-červen 0 0% % 0% % 0% SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 9

60 Frekvence využívání informačních zdrojů Všichni respondenti izinci pro plánování svých cest nejčastěji využívají svých dosavadních zkušeností (69 % - vždy), internet (8 %) a doporučení svých známých (7 %). / návštěvníků se alespoň občas nechají k návštěvě inspirovat reklamou v rádiu, televizi nebo tisku. Jednodenní návštěvníci Jednodenní návštěvníci jednoznačně využívají především svých dosavadních zkušeností (77 % - vždy). Zahraniční turisté Převládající informační zdroj je uváděn nternet (68 % - vždy). ištěných turistických průvodců využívá necelá třetina ( % - vždy). ranzitující cizinci Stejně jako jednodenní návštěvníci využívají především svých dosavadních zkušeností (7 % - vždy).

61 Frekvence využívání informačních zdrojů Q 0 V Š H ZÁKLD: Všichni respondenti; n=99 (Q 0) POZÁMK: Červená čísla značí průměr na škále - (=Vždy, =Občas, =Vůbec) Vždy Občas Vůbec Průměr Dosavadní vlastní zkušenosti 69 9, E S P O D E nternet Doporučení přátel/známých ištění turističtí průvodci, mapy ávštěva/propagační materiály cestovních kanceláří Dokumentární televizní a rozhlasové pořady o cestování ,7,9,,, Články/rozhovory o dovolených a cestovnání v tisku 7 8, eklamní inzerce v tisku, rozhlasu, televizi, ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, duben-červen 0 0% 0% 0% 60% 80% 00% SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 6

62 Frekvence využívání informačních zdrojů Q 0 J E D O D E ZÁKLD: Jednodenní návštěvníci; n=89 (Q 0) POZÁMK: Červená čísla značí průměr na škále - (=Vždy, =Občas, =Vůbec) Vždy Občas Vůbec Průměr Dosavadní vlastní zkušenosti 77 0, Doporučení přátel/známých 60 6,9 Á V Š Ě V nternet ištění turističtí průvodci, mapy Dokumentární televizní a rozhlasové pořady o cestování ávštěva/propagační materiály cestovních kanceláří Články/rozhovory o dovolených a cestovnání v tisku ,0,,,, eklamní inzerce v tisku, rozhlasu, televizi 9 7, ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, duben-červen 0 0% 0% 0% 60% 80% 00% SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 6

63 Frekvence využívání informačních zdrojů Q 0 Z H Č ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=9 (Q 0) POZÁMK: Červená čísla značí průměr na škále - (=Vždy, =Občas, =Vůbec) Vždy Občas Vůbec Průměr nternet 68 8, Dosavadní vlastní zkušenosti 60 6,6 Doporučení přátel/známých 8 9,9 U S É ištění turističtí průvodci, mapy ávštěva/propagační materiály cestovních kanceláří Dokumentární televizní a rozhlasové pořady o cestování 9 7,9,, Články/rozhovory o dovolených a cestovnání v tisku 7, eklamní inzerce v tisku, rozhlasu, televizi 6,6 ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, duben-červen 0 0% 0% 0% 60% 80% 00% SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 6

64 Frekvence využívání informačních zdrojů Q 0 Z U J ZÁKLD: ranzitující cizinci; n=89 (Q 0) POZÁMK: Červená čísla značí průměr na škále - (=Vždy, =Občas, =Vůbec) Vždy Občas Vůbec Průměr Dosavadní vlastní zkušenosti 7 9 9, nternet 8 9, Doporučení přátel/známých 6 9,9 Z ištění turističtí průvodci, mapy ávštěva/propagační materiály cestovních kanceláří Dokumentární televizní a rozhlasové pořady o cestování Články/rozhovory o dovolených a cestovnání v tisku ,,,, eklamní inzerce v tisku, rozhlasu, televizi, ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, duben-červen 0 0% 0% 0% 60% 80% 00% SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 6

65 Další charakteristiky tranzitujících cizinců ranzitující cizinci 6 z 0 tranzitujících cizinců směřují do některé z okolních zemí, nejčastěji do ěmecka (7 %). Pobyt v cílové destinaci je zhruba dní (medián). Důvodem nezvolení Č je nejčastěji vyřízení pracovních záležitostí. Při cestování do cizích zemí mají tranzitující cizinci největší zájem o památky (%) a pobyt u vody (8 %). Do Č přijela někdy v minulosti na vícedenní návštěvu více než / tranzitujících cizinců. ecelá polovina tranzitujících cizinců plánuje strávit v Č v příštích letech dovolenou nejvíce je lákají památky, architektura, Praha, kultura, historie a příroda. Č může této skupině nabídnout jako motivaci k návštěvě zajímavá místa, služby a možnosti sportovního vyžití a rekreace. Pokud tranzitující cizinci hodnotí Č jako turistickou destinaci, nejhůře hodnotí nabídku a služby cestovních kanceláří a dostatečnost informací o místě dovolené. Mediální propagaci Č jako turistické destinace zaznamenala za hranicemi Č polovina tranzitujících cizinců. ejčastěji se jednalo o prezentaci na internetu ( %) nebo reklamu v V ( %). Meziročně výrazně vzrostl podíl těch, kteří nezaznamenali žádnou propagaci Č. ento pokles byl napříč všemi mediálními kanály s výjimkou prezentací na výstavách a veletrzích.

66 harakteristiky tranzitujících cizinců Z U J Z ZÁKLD: ranzitující cizinci; n=89 (Q 0), n=690 (Q 0), n=09 (Q 00) ěmecko akousko Polsko Slovensko tálie Maďarsko horvatsko 0 Francie Kypr 0 Španělsko izozemí - Holandsko Ostatní ílová země Q 0 6 Q 0 6 Q 00 0% % 0% % 0% % 0% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, duben-červen 0 Počet nocí v cílové zemi ZÁKLD: ranzitující cizinci; n=89 (Q 0), n=690 (Q 0), n=09 (Q 00) 7 Bez přespání noc 7 noci 9 0 Q 0 0 Q 0 noci 7 Q nocí a více nocí 6 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, duben-červen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 66

67 harakteristiky tranzitujících cizinců Z U J Z ZÁKLD: ranzitující cizinci; n=89 (Q 0), n=690 (Q 0), n=09 (Q 00) estuji z pracovních důvodů Č nemá moře/pláže/písek Č nemá podnebí/klima, které hledám Č nemá zajímavé přírodní/kultruní památky V Č je draho V Č nelze provozovat mé oblíbené aktivity/sporty Č nemá hory s podmínkami, které hledám Jiné důvody Důvod pro nezvolení Č Q 0 Q 0 Q % 0% 0% 0% 0% 0% 60% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, duben-červen 0 uristické priority ZÁKLD: ranzitující cizinci; n=89 (Q 0), n=690 (Q 0), n=09 (Q 00) Prohlídky místních památek 9 8 Pobyt u vody 7 Poznávání přírody Poznávání kultury jiné země 8 7 Sport, sportovní aktivity Kulturní akce Q 0 Q 0 Gurmánství, místní speciality Q 00 Ozdravné a léčebné pobyty oční život 8 Jiné oblasti 9 7 0% % 0% % 0% % 0% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, duben-červen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 67

68 harakteristiky tranzitujících cizinců Z U J Z Počet vícedenních návštěv Č ZÁKLD: ranzitující cizinci; n=89 (Q 0), n=690 (Q 0), n=09 (Q 00) ikdy 7 7 Jednou 8 Dvakrát - x -9 krát Q 0 Q 0 Q 00 0 a vícekrát 0% 0% 0% 0% 0% 0% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, duben-červen 0 Úvahy o dovolené v Č ZÁKLD: ranzitující cizinci; n=89 (Q 0), n=690 (Q 0), n=09 (Q 00) Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne Q 0 Q 0 Q % 0% 0% 60% 80% 00% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, duben-červen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 68

69 Hlavní důvody zájmu o návštěvu Č Z U J Z ZÁKLD: ranzitující ciznici, kteří uvedli, že chtějí v Č strávit dovolenou; n=90 (Q 0), n= (Q 0), n=60 (Q 00) POZÁMK: Možnost uvést více důvodů Památky, architektura Praha Kultura, historie Příroda odina a přátelé ákupy Poznávání Sport Č se líbí, návrat Hory Ostatní % 0% 0% 0% 0% 0% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, duben-červen Q 0 Q 0 Q 00 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 69

70 Hlavní motivátory k návštěvě Č Q 0 Z U J ZÁKLD: ranzitující cizinci; n=89 (Q 0) POZÁMK: Možnost uvést více důvodů Klima Vyšší hory eny Kultura, historie, památky, zajímavá místa Služby Sportovní vyžití a rekreace (lázně) Z nformace, komunikace (jazyk) Ubytování, jídlo ic edostatek času V Č je vše OK emám zájem o dovolenou v Č 6 Podle přání rodiny ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, duben-červen 0 0% % 0% % 0% % 0% % 0% SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 70

71 Hodnocení Č Q 0 Z U J ZÁKLD: ranzitující cizinci; n=89 (Q 0) POZÁMK: Červená čísla značí průměr na škále - (=Výborné hodnocení, =ejhorší hodnocení) =výborné hodnocení =nejhorší hodnocení Průměr Osobní bezpečnost Stravování na dovolené Ubytování na dovolené ,0,0, Doprava na dovolenou 9, Z enová dostupnost/variabilita ozmanitá nabídka trávení dovolené Dostatek konkrétních informací o místě dovolené ,,, abídka a služby cestovních kanceláří 0,6 0% 0% 0% 60% 80% 00% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, duben-červen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 7

72 Propagace Č v zahraničí Z U J Z ZÁKLD: ranzitující cizinci; n=89 (Q 0), n=690 (Q 0), n=09 (Q 00) POZÁMK: Možnost uvést více důvodů Prezentace na internetu eklama v V nformační letáky nzerce v tisku Prezentace na výstavách, veletrzích cestovního ruchu Jiná forma ezaznamenal(a) žádnou propagaci Q 0 Q 0 Q ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch 009-0, duben-červen 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 7

73 Příloha: DOZKY SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 7

74 Jednodenní návštěvníci SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 7

75 Jednodenní návštěvníci SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 7

76 Zahraniční turisté SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 76

77 Zahraniční turisté SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 77

78 ranzitující cizinci SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 78

79 ranzitující cizinci SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 79

80 ealizátor projektu Společnost SEM/MK Managing Director Jan UČEK elefon: Senior nalysts van BHLK elefon: Markéta HÁJKOVÁ SEM/MK, a.s. hlumčanského, Praha 8 elefon: Fax: Web: ČO: 68 99, DČ: Z Bankovní spojení: ČB Praha, a Příkopě 8, č.ú.:6900/070 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch 009-0, Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 80

Příjezdový cestovní ruch ČR

Příjezdový cestovní ruch ČR Příjezdový cestovní ruch Č 009-05 Výsledky za. čtvrtletí 0 Duben 0 / Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 / Jan uček, van Brhlík, Bohdana Holá, Markéta Hájková / SEM/MK, a.s. SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR 2009-2015

Příjezdový cestovní ruch ČR 2009-2015 Příjezdový cestovní ruch Č 009-05 Výsledky za. čtvrtletí 0 Červenec 0 / Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 / Jan uček, Markéta Hájková / SEM/MK, a.s. OBSH Výsledky z dotazování v okolí hraničních přechodů

Více

Srpen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá. Souhrnné výsledky za duben až červen 2010

Srpen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá. Souhrnné výsledky za duben až červen 2010 PŘJEZDOÝ CESO UCH 2009-205 Srpen 200 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior nalyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za duben až červen 200 Obsah prezentace Metodické poznámky

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR

Příjezdový cestovní ruch ČR Příjezdový cestovní ruch Č 009-0 Výsledky za. čtvrtletí 0 Červenec 0 / Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 / Markéta Hájková, Jan uček / SEM/MK, a.s. OBSH Výsledky z dotazování v okolí hraničních přechodů

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR

Příjezdový cestovní ruch ČR Příjezdový cestovní ruch Č 009-05 Výsledky za. čtvrtletí 0 Duben 0 / Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 / Markéta Hájková, Jan uček / SEM/MK, a.s. OBSH Výsledky z dotazování v okolí hraničních přechodů Shrnutí

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR

Příjezdový cestovní ruch ČR Příjezdový cestovní ruch Č 009-0 Výsledky za. čtvrtletí 0 Říjen 0 / Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 / Markéta Hájková, Jan uček / SEM/MK, a.s. OBSH Výsledky z dotazování v okolí hraničních přechodů Shrnutí

Více

Souhrnné výsledky za leden až březen 2010

Souhrnné výsledky za leden až březen 2010 PŘJEZDOÝ CESO RUCH 2009-2015 Květen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior Analyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za leden až březen 2010 Obsah prezentace Metodické

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR

Příjezdový cestovní ruch ČR Příjezdový cestovní ruch Č 009-0 Výsledky za. čtvrtletí 0 Říjen 0 / Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 / Jan uček, Markéta Hájková / SEM/MK, a.s. OBSH Výsledky z dotazování v okolí hraničních přechodů Shrnutí

Více

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 3Q 2015

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 3Q 2015 Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva Q Obsah Hlavní zjištění Charakteristiky zahraničních návštěvníků Metodika projektu Realizátor dotazníku 7 Příjezdový cestovní ruch, Průběžná zpráva za Q strana

Více

Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2011

Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2011 Listopad 0 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior nalysts: van Brhlík, Markéta Hájková Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 0 Zde všude se dotazujeme 8 silničních přechodů letišť

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR

Příjezdový cestovní ruch ČR Příjezdový cestovní ruch Č 009-0 Výsledky za. čtvrtletí 0 Duben 0 / Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 / Jan uček, Markéta Hájková / SEM/MK, a.s. OBSH Výsledky z dotazování v okolí hraničních přechodů Shrnutí

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Květen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 204 a rok 203 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2012 / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 2012 Obsah prezentace A. Příjezdový cestovní ruch ČR - podrobné výsledky za Q 2012 -

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2014 / Jan Tuček, Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2014 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a

Více

Příjezdový cestovní ruch

Příjezdový cestovní ruch Příjezdový cestovní ruch Historie projektu Příjezdový cestovní ruch Od-do Měsíců Zadavatel Vzorek Kde / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT Hlavní silniční přechody,železniční

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Odhad počtu zahraničních návštěvníků Typ návštěvníka 2013 2012 2011 A. Zahraniční

Více

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu, 1Q až 3Q 2016 Jan Tuček prosinec 2016

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu, 1Q až 3Q 2016 Jan Tuček prosinec 2016 Příjezdový cestovní ruch 0-06 Prezentace výsledků výzkumu, Q až Q 06 Jan Tuček prosinec 06 Obsah Metodika projektu Odhad počtu a výdajů zahraničních návštěvníků Charakteristiky zahraničních návštěvníků

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Srpen 2013 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. pololetí 2013 Typ návštěvníka 1. pololetí 2013 1. pololetí 2012 A. Zahraniční turista 39,0 % 39,5 % B.

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Květen 2013 / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2013 Typ návštěvníka 1Q 2013 1Q 2012 A. Zahraniční turista 39,1 % 39,8 % B. Jednodenní

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Odhad počtu zahraničních návštěvníků Typ návštěvníka 2014 2013 2012 A. Zahraniční

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2013 / Jan Tuček, Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2013 Příjezdový cestovní ruch ČR 3. čtvrtletí 2013 Typ návštěvníka 3Q 2013

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2014 Typologie návštěvníků

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2013 Typologie návštěvníků

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

Databáze MMR. Souhrnné výsledky za červenec až září 2010

Databáze MMR. Souhrnné výsledky za červenec až září 2010 PŘJEZDOÝ CESO UCH 009-015 Listopad 010 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior nalyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za červenec až září 010 Obsah prezentace Metodické poznámky

Více

Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2012

Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2012 Květen 0 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior nalyst: Markéta Hájková Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 0 Zde všude se dotazujeme 8 silničních přechodů letišť 8 železničních

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu březen 2016

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu březen 2016 Příjezdový cestovní ruch 205 Prezentace výsledků výzkumu březen 206 Obsah prezentace Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich výdajů Charakteristiky zahraničních návštěvníků Ověřování výdajů Ověřování

Více

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu Jan Tuček březen 2017

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu Jan Tuček březen 2017 Příjezdový cestovní ruch 2016 Prezentace výsledků výzkumu Jan Tuček březen 2017 Obsah Metodika projektu Odhad počtu a výdajů zahraničních návštěvníků Charakteristiky zahraničních návštěvníků Ověřování

Více

Příjezdový cestovní ruch 3. čtvrtletí

Příjezdový cestovní ruch 3. čtvrtletí Příjezdový cestovní ruch. čtvrtletí 20 Na úvod shrnutí Ve. čtvrtletí 20 navštívilo ČR 8,7 mil. zahraniční návštěvníků (+ %), kteří utratili 9, mld. Kč (+ %) V -. čtvrtletí 20 navštívilo ČR 2, mil. zahraničních

Více

Souhrnné výsledky za červenec až září 2009

Souhrnné výsledky za červenec až září 2009 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH Listopad 2009 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za červenec až září 2009 Obsah prezentace Metodické

Více

Příjezdový cestovní ruch 2. čtvrtletí 2015

Příjezdový cestovní ruch 2. čtvrtletí 2015 Příjezdový cestovní ruch 2. čtvrtletí 205 Na úvod shrnutí Ve 2. čtvrletí 205 navštívilo ČR 7,7 mil. zahraniční návštěvníků (+ 0 %), kteří utratili, mld. Kč (+ %) V. pololetí 205 navštívilo ČR 2, mil. zahraničních

Více

Příjezdový cestovní ruch 2009-2015

Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Příjezdový cestovní ruch 009-015 Kvantitativní výzkum počet návštěvníků a jejich výdaje, výsledky za leden - březen 010 Duben 010 / Průběžná zpráva z exkluzivního výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2012 Výsledky za 4Q 2012

Více

Březen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá. Souhrnné výsledky za rok 2009

Březen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá. Souhrnné výsledky za rok 2009 PŘJEZDOVÝ CESOV RUCH 009-05 Březen 00 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior Analyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za rok 009 OBSAH PREZEACE Struktura zjištěná čárkováním

Více

Příjezdový cestovní ruch

Příjezdový cestovní ruch Příjezdový cestovní ruch 009-0 Kvantitativní výzkum počet návštěvníků a jejich výdaje, výsledky za červenec - září 009 Říjen 009 / Průběžná zpráva z exkluzivního výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Příjezdový cestovní ruch v roce 2011. Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011)

Příjezdový cestovní ruch v roce 2011. Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011) PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Příjezdový cestovní ruch v roce 2011 Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011) Obsah prezentace Představení projektu Příjezdový cestovní ruch v roce 2011

Více

Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2011

Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2011 PŘJEZDOVÝ CESOV UCH 009-0 Květen 0 / Prezentce výsledků výzkumu / SEM/MK,.s. Ředitel: Jn uček Senior lysts: vn Brhlík, Mrkét Hájková Souhrnné výsledky z. čtvrtletí 0 Q 0 Odhd počtu cizinců jejich výdjů

Více

Souhrnné výsledky za duben až červen 2009

Souhrnné výsledky za duben až červen 2009 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH Září 2009 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analysts: Markéta Hájková, Bohdana Holá Souhrnné výsledky za duben až červen 2009 Obsah prezentace

Více

Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za duben - červen 2010

Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za duben - červen 2010 Příjezdový cestovní ruch 009-05 Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za duben - červen 00 Červenec 00 / Průběžná zpráva z výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 4Q 2015

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 4Q 2015 Příjezdový cestovní ruch 015-016 Průběžná zpráva 4Q 015 Obsah Hlavní zjištění 03 Charakteristiky zahraničních návštěvníků 05 Metodika projektu 54 Realizátor dotazníku 74 Příjezdový cestovní ruch 015 016,

Více

Příjezdový cestovní ruch 2. pololetí Průběžná zpráva 4Q 2016

Příjezdový cestovní ruch 2. pololetí Průběžná zpráva 4Q 2016 Příjezdový cestovní ruch 2. pololetí 2016 Průběžná zpráva 4Q 2016 Obsah Hlavní zjištění 0 Charakteristiky zahraničních návštěvníků 05 Metodika projektu 54 Realizátor dotazníku 72 Příjezdový cestovní ruch

Více

Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji

Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji Sekundární analýza na datech z kontinuálního výzkumu Příjezdový cestovní ruch 2005 2007 Červenec 2008 / Sekundární analýza pro Jihomoravský kraj / Director:

Více

OBSAH. Obsah strana 02. Východiska a parametry projektu strana 03. Shrnutí výsledků strana 09

OBSAH. Obsah strana 02. Východiska a parametry projektu strana 03. Shrnutí výsledků strana 09 Příjezdový cestovní ruch 00-0 Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za červenec - září 00 Říjen 00 / Průběžná zpráva z výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Srpen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. Česká republika výsledky za 1. pololetí 2012 Kraje ČR regionální analýzy dat do roku 2011 Obsah prezentace A. Příjezdový cestovní

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Plzeňsko Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

Příjezdový cestovní ruch

Příjezdový cestovní ruch Příjezdový cestovní ruch 009-0 Kvantitativní výzkum počet návštěvníků a jejich výdaje, výsledky za duben červen 009 Červenec 009 / Závěrečná zpráva z exkluzivního výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Databáze MMR. Příjezdový cestovní ruch Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za duben - červen 2010

Databáze MMR. Příjezdový cestovní ruch Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za duben - červen 2010 Příjezdový cestovní ruch 009-05 Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za duben - červen 00 Červenec 00 / Průběžná zpráva z výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 3Q 2015

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 3Q 2015 Příjezdový cestovní ruch -6 Průběžná zpráva Q Obsah Hlavní zjištění Charakteristiky zahraničních návštěvníků Metodika projektu Realizátor dotazníku 7 Příjezdový cestovní ruch 6, Průběžná zpráva za Q strana

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT III ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNÍKŮ UBYTOVANÝCH V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy ubytovaných návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení,

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 2Q 2016

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 2Q 2016 Příjezdový cestovní ruch 5-6 Průběžná zpráva Q 6 Obsah Hlavní zjištění Charakteristiky zahraničních návštěvníků 5 Metodika projektu 5 Realizátor dotazníku Příjezdový cestovní ruch 5 6, Průběžná zpráva

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT II ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy všech návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení, které vychází

Více

Monitoring návštěvnosti JMK

Monitoring návštěvnosti JMK Monitoring návštěvnosti JMK Doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. Ing. Martin Šauer, Ph.D. Katedra regionální ekonomie a správy 1 Struktura původu respondentů n = 2 080 zahraniční 17,6 % domácí 82,4 % Rusko

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Východní Čechy Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Severozápadní Čechy Vyhodnocení etapy zima 2005/2006 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Aleš Hozdecký

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Aleš Hozdecký Příjezdový cestovní ruch 2009 až 2015 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM Aleš Hozdecký Systém statistických projektů MMR MMR ČR realizuje prostřednictvím Integrovaného operačního

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Liberecký kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Liberecký kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Liberecký kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2018

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2018 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2018 Ve zkratce: Hostů celkem: 3,587.700 ze zahraničí: 3,019.243 (84,2 %) z tuzemska: 568.457 (15,8 %) Celkový přírůstek hostů: 128.875 osob (3,7%) nerezidenti

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA Vyhodnocovací tabulky za celý soubor od r. 2001 výběrový soubor 3 598 respondentů: Kontingenční tabulky podle třídících

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Jihočeský kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Jihočeský kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Jihočeský kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za kvartál 2012

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za kvartál 2012 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za 1. - 3. kvartál 2012 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Jihomoravský kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Jihomoravský kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Jihomoravský kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Olomoucký kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Olomoucký kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Olomoucký kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY ZA PRVNÍ ČTYŘI VLNY DOTAZOVÁNÍ

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY ZA PRVNÍ ČTYŘI VLNY DOTAZOVÁNÍ PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY ZA PRVNÍ ČTYŘI VLNY DOTAZOVÁNÍ Průzkum mezi turisty probíhá na území hlavního města Prahy po dobu tří let Terénní šetření

Více

GfK Group Custom Research Monitoring návštěvníků v regionu Krkonoše Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Krkonoše Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY PRVNÍ A DRUHÉ VLNY DOTAZOVÁNÍ

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY PRVNÍ A DRUHÉ VLNY DOTAZOVÁNÍ PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY PRVNÍ A DRUHÉ VLNY DOTAZOVÁNÍ Šetření mezi turisty probíhá na území hlavního města Prahy po dobu tří let Terénní šetření

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistických regionech ČR Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring návštěvníků v

Více

Profil návštěvníka města Olomouce: Trendy

Profil návštěvníka města Olomouce: Trendy Profil návštěvníka města Olomouce: Trendy 2017 2018 Katedra rekreologie Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci Tř. Míru 117 771 11 Olomouc 2018 Zpracovali: Univerzita Palackého v Olomouci

Více

Návštěvnost města Kutná Hora v roce 2018 Analytické studie

Návštěvnost města Kutná Hora v roce 2018 Analytické studie Návštěvnost města Kutná Hora v roce 2018 Analytické studie - Strukturovaná analýza návštěvnosti města Kutná Hora 2018 - Analýza cílových skupin dle demografických parametrů 2018 - Analýza návštěvnosti

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistických regionech ČR Vyhodnocení etapy zima 06/07 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring návštěvníků

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Porovnání léto 2005 léto 2006

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Porovnání léto 2005 léto 2006 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Porovnání léto léto 6 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda Parametry projektu Hlavní výsledky Shrnutí Parametry projektu Monitoring návštěvníků

Více

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace Kampaň na podporu českých hor 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _ v rámci projektu Česko naše destinace Projekt Česko naše destinace Cíle Marketingový: netradiční inspirace na expedici do destinací ČR

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR Jan Tuček Ředitel

Příjezdový cestovní ruch ČR Jan Tuček Ředitel Příjezdový cestovní ruch ČR 2013 Jan Tuček Ředitel Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich výdajů Charakteristiky zahraničních návštěvníků Regionální výstupy Jak nás vidí

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Ústecký kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Ústecký kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Ústecký kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

VÝTAH ZE STUDIE: NÁZEV: CENTRUM ZIMNÍCH SPORTŮ CHLUM, MARKETINGOVÁ ANALÝZA ZPRACOVÁNO: LISTOPAD 2003 ZPRACOVATEL: INCOMA RESEARCH ZADAVATEL: LIPNO

VÝTAH ZE STUDIE: NÁZEV: CENTRUM ZIMNÍCH SPORTŮ CHLUM, MARKETINGOVÁ ANALÝZA ZPRACOVÁNO: LISTOPAD 2003 ZPRACOVATEL: INCOMA RESEARCH ZADAVATEL: LIPNO VÝTAH ZE STUDIE: NÁZEV: CENTRUM ZIMNÍCH SPORTŮ CHLUM, MARKETINGOVÁ ANALÝZA ZPRACOVÁNO: LISTOPAD 2003 ZPRACOVATEL: INCOMA RESEARCH ZADAVATEL: LIPNO SERVIS S.R.O. ZDROJE STATISTICKÝCH ÚDAJŮ: ČESKÝ STATISTICKÝ

Více

Profil návštěvníka města Olomouce

Profil návštěvníka města Olomouce Profil návštěvníka města Olomouce -VÝZKUMNÁ ZPRÁVA- Autoři: Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D. Mgr. Miroslav Rončák Ing. Vladimír Hobza Katedra rekreologie,, UPOZORNĚNÍ: ÚDAJE OBSAŽENÉ V TÉTO ZPRÁVĚ JSOU MAJETKEM

Více

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Statistiky 1. pololetí 2010 - lázně Celkově vidíme nárůst u počtů hostů, a to o 5% oproti 1. pololetí

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Zlínský kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Zlínský kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Zlínský kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2006

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2006 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Vyhodnocení etapy léto 2006 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Moravskoslezský kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Moravskoslezský kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Moravskoslezský kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová /

Více

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Obsah prezentace Vývoj návštěvnosti domácími turisty Profil návštěvníků Jižních Čech Výzkumy CzechTourism 2 Vývoj návštěvnosti domácími turisty Domácí turisté v

Více

Vývoj CR v České republice. L.Měrtlová

Vývoj CR v České republice. L.Měrtlová Vývoj CR v České republice L.Měrtlová Význam CR v národním hospodářství Při hodnocení významu CR na národním hospodářství je nutné posoudit vytvářenou hrubou přidanou hodnotu, strukturovat ji podle specifických

Více

Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999

Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999 Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999 OBSAH: str. 1. Cíl a metodika výzkumu...2 2. Analýza pobytu návštěvníka...2 2.1. Důvod návštěvy... 2-3 2.2. Počet zahraničních návštěvníků...4 2.3... Průměrná doba

Více

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013 VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013 IOP č. 01358 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Královéhradecký kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Královéhradecký kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Královéhradecký kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová /

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky)

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

PRAHA příjezdový cestovní ruch v roce 2018

PRAHA příjezdový cestovní ruch v roce 2018 PRAHA příjezdový cestovní ruch v roce 218 Ve zkratce: Hosté Celkem: 7 892 184 Ze zahraničí: 6 67 76 (84,5 %) Z ČR: 1 221 478 (15,5 %) Celkový přírůstek hostů: + 239 423 hostů (+ 3,1 %) Nerezidenti přírůstek:

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

Detailní krajská analýza Hlavní město Praha

Detailní krajská analýza Hlavní město Praha Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Hlavní město Praha Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2018

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2018 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2018 Ve zkratce: Hostů celkem: 1,499.044 ze zahraničí: 1,239.848 (82,7 %) z tuzemska: 259.196 (17,3 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 121.224 osob (8,8

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2017

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2017 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2017 Ve zkratce: Hostů celkem: 1,375.825 ze zahraničí: 1,134.667 (82,5 %) z tuzemska: 241.158 (17,5 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 82.791 osob (6,4 %)

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

A OPAKOVANÉ SOUKROMÉ CESTY S PŘENOCOVÁNÍM

A OPAKOVANÉ SOUKROMÉ CESTY S PŘENOCOVÁNÍM VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Název souboru: Papir_dot_VŠCR2016q4.xlsx ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD PAPÍROVÁ VERZE ELEKTRONICKÉHO DOTAZNÍKU Popis členů domácnosti platná od 2. čtvrtletí 2017 (použít pouze

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 2,125.567 ze zahraničí: 1,876.894 (88,3 %) z tuzemska: 248.673 (11,7 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 107.106 osob (5,3

Více