STUDIE VYUŽITÍ LABORATOŘE PROJEKCE S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM PRO PROJEKT SPECIALIZOVANÉ CENTRUM PRO APLIKOVANOU SIMULACI A VIZUALIZACI ŠKOLAMI VŠECH TYPŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIE VYUŽITÍ LABORATOŘE PROJEKCE S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM PRO PROJEKT SPECIALIZOVANÉ CENTRUM PRO APLIKOVANOU SIMULACI A VIZUALIZACI ŠKOLAMI VŠECH TYPŮ"

Transkript

1 STUDIE VYUŽITÍ LABORATOŘE PROJEKCE S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM PRO PROJEKT SPECIALIZOVANÉ CENTRUM PRO APLIKOVANOU SIMULACI A VIZUALIZACI ŠKOLAMI VŠECH TYPŮ Vypracoval: V Děčíně 11/2014 Ing. Miroslav Dlask 1

2 Obsah: 1. Předmět studie 2 2. Důvod využití laboratoře s projekcí o vysokém rozlišení 2 3. Technologie popis a principy technologií vysokého rozlišení Response time 3.2. Inputlag Gamut Kontrast Brightness Resolution Edge blending Posouzení vhodnosti použití projektorů Epson a technologie zobrazení LCD a barevný světelný výkon Výhody technologie EPSON 3 LCD Barevný světelný výkon EPSON Technologie EPSON Edge blending Narůstající potřeba zobrazovaného prostoru pro přiblížení realitě Využití laboratoře s projekcí s vysokým rozlišením školami všech typů Využití laboratoře pro základní školy v Děčíně a okolí Snižování zdravotních rizik při výuce Shrnutí 18 2

3 1. Předmět studie Předmětem studie je posouzení využití laboratoře projekční technologie o vysokém rozlišení pro školy všech typů v Děčíně, resp. v bývalém okrese Děčín, pro realizaci projektu Specializované centrum pro aplikovanou simulaci a vizualizaci, budovaném na Fakultě dopravní ČVUT, pracovišti Děčín. 2. Důvod využití laboratoře s projekcí o vysokém rozlišení V současné době již nestačí používat technologie, zobrazující realitu na monitoru PC, notebooku nebo tabletu, ale je nutné implementovat i do škol technologie zobrazování na velkou plochu o vysokém rozlišení. V současné době je vůbec nejtěžší mladé lidi ke studiu nadchnout a zaujmout je. Lze považovat za základ upoutat ve výuce pozornost mladých lidí. Moderní technologie, k tomu zážitková forma výuky, jsou v současnosti naprostou nutností. Snad každý dnes využívá v soukromí spoustu elektroniky a jde o to, aby výuka byla pro mladé lidi z jejich pohledu záživnější a přitažlivější. Využití laboratoře s projekcí o vysokém rozlišení pro výuku je tedy možné ve všech stupních vzdělání, od základních škol až po univerzity. Záleží jen na formě, jakou budou posluchači žáci tuto technologii užívat. V posledních letech jsme svědky narůstajícího rozlišení řady zobrazovacích přístrojů (např. tablety), které umožňují velmi detailní zobrazení většího množství informací a objektů. Narůstá rozlišení zobrazovaných obrazových i audiovizuálních dat. Ty jsou dnes velmi často využívány při různých simulacích a modelacích reálných dat a objektů. Vizuální data získávají na významu např. v podobě infografik, diagramů, modelů krajin, staveb, dopravních situací, různých simulací, ale i strojních celků a součástí apod. Zcela běžně se při výuce na středním a vyšším stupni vzdělání, zejména technického zaměření, využívá 3D modelování a jeho následné zobrazení ve vysokém rozlišení. Studium na ČVUT Fakultě dopravní pracovišti Děčín je založeno na propojení informatiky, klasických a moderních partií matematiky, managementu a ekonomie dopravy, telekomunikací, dopravních systémů a techniky. Dopravní fakulta vede při 3

4 výuce studenty k používání informačních technologií a moderní výpočetní techniky ve všech oborech studia. Při studiu jsou vytvářeny rozmanité modely a simulace, které následně vedou k návrhům a realizaci systémů podporujících aplikace v oblasti přírodních věd, dopravy, telekomunikací i ekonomie. Důraz je kladen zejména na modelování reality a následnou realizaci s využitím vhodného softwaru i teoretických základů z různých vědních disciplín. Rovněž studium na středních školách všech typů se dnes neobejde bez využívání moderních informačních technologií v různých studijních oborech či zaměřeních, od technických a přírodovědných oborů až po studijní obory humanitní. V základním školství je to obdobné, jde jen o to najít způsob, jak laboratoř s projekcí o vysokém rozlišení budovanou na Fakultě dopravní ČVUT v Děčíně začlenit do výuky. Je to jeden ze způsobů, jak mladým lidem nabídnout a přiblížit možnost studia technických a přírodních disciplín na střední a později případně na vysoké škole. 3. Technologie - popis a principy základních technologií vysokého rozlišení. V zobrazovacích technologiích o vysokém rozlišení jsou kladeny požadavky na následující vlastnosti zobrazovačů: 3.1 Odezva panelu - response time 3.2 Inputlag 3.3 Gamut 3.4 Kontrast 3.5 Jas brightness 3.6 Rozlišení resolution 3.7. Edge blending 4

5 3.1. Response time - doba odezvy udává čas, za který se dokáže změnit pixel z černé barvy na bílou a zpět na černou. Tato změna se identifikuje hodnotou "rise" nebo "fall". "Rise" udává dobu potřebnou pro rozsvícení bodu do bílé barvy a "fall" naopak pro zhasnutí do černé. Celková doba odezvy je v tomto případě rovna součtu obou hodnot. Nižší hodnota tak udává lepší výsledek. Častěji je změna z jednoho odstínu do druhého. A právě proto se v dnešní době hledí převážně na hodnotu "grey to grey", neboli šedášedá, která udává změnu z tmavě šedé a zpět. Výrobci se v poslední době zaměřují právě na tuto odezvu a je udávána ve specifikacích daného výrobku. Dříve byla udávána odezva součtová (tedy "rise" + "fall"), právě z těchto důvodu se odezva výrazně zlepšila. K urychlení této odezvy je nejčastěji použita technologie OverDrive. Pro rychlejší orientaci krystalu do správné pozice zajistí elektronika po velmi krátkou dobu výrazně vyšší napětí, než které je požadováno pro finální natočení. Poté je toto vyšší napětí sníženo na požadovanou hodnotu a pixel se buď dotočí do správné polohy, nebo se vrátí do požadované hodnoty. Technologie OverDrive se snaží přiblížit k vytoužené barvě, aby však zabránila překmitu, ukončí přepětí o hodně dříve. Tím se v jednom snímku nastaví o něco málo jiná barva (až 30 % rozdílná) a v dalším snímku, o 16,7 ms déle, si elektronika musí nastavit barvu jinou a přenastaví tekutý krystal do požadované polohy Inputlag - nedílnou součástí současných LCD zařízení je i takzvaný inputlag. Tímto termínem se rozumí doba, jakou potřebuje elektronika na zpracování obrazu. Pokud například bude elektronika zpracovávat obraz příliš dlouho, tak se může stát, že při rychlém pohybu kurzoru elektronika stále zobrazuje statický obraz, ale fyzická změna je již provedena. Proto je hodnota inputlag hodně důležitá. Extrémní inputlag tak vede k pocitu, že například kurzor při pohybu po monitoru je za pohybem ruky zpožděný Gamut - jako takový se obvykle neuvádí. Některé zobrazovače mají tento údaj uveden, ale to jen z důvodu, že mají gamut opravdu hodně široký. Co však vlastně gamut znamená? Jde o to, jak velký výřez z barevného prostoru je schopen zobrazovač zobrazit. Obecně existuje opravdu široké spektrum barev, avšak jen zlomek z tohoto prostoru je 5

6 schopen člověk vnímat očima. Na obrázku č.1 je RGB diagram, který se skládá ze 3 základních barevných složek (červená, zelená a modrá - RGB). Lidské oko reaguje pouze na tyto 3 základní barvy, diagram tedy představuje barevný prostor, který jsme schopni vnímat. Obrázek č.1 RGB diagram V horní části diagramu je zobrazena zelenou barvou vyznačená plocha. Porovnáním velikosti této zelené plochy a ostatních dvou barevných ploch je patrné, že zelená plocha je o poznání větší. Lidské oko totiž reaguje na zelenou barvu daleko citlivěji než na jakoukoli jinou barvu. Co s tímto barevným prostorem udělá zobrazovač? Zjednodušeně řečeno ořízne, zmenší či znehodnotí tuto plochu. Záleží jen na tom, jak hodně se tento 6

7 barevný prostor ořízne. V dnešní době se s oblibou používá režim srgb, jehož diagram vidíme na obrázku č.2: Obrázek č.2 srgb diagram Čárkovaně je ještě vyznačena barevná plocha Adobe RGB, která zasahuje daleko více do zeleno-azurové barvy. Důvodem zavedení prostoru AdobeRGB je že díky většímu rozsahu barev zeleno-azurové barvy má lepší pokrytí tiskařského prostoru CMYK. Proto se AdobeRGB zobrazovače používají hlavně v DTP či Pre-pressu. V domácím nasazení, webové grafice či filmovém průmyslu nemají až tak velký smysl. Naopak mohou být na škodu, a to za předpokladu, že neumějí simulovat režim srgb. Pokud je 7

8 totiž na monitoru s AdobeRGB zobrazena (bez správy barev) například webová stránka, tak barvy uvidíme příliš výrazné Kontrast - je udáván v poměru dvou čísel jako hodnota důležitá při provozování zobrazovacího panelu nebo projekce za přímého nebo částečného slunečního svitu. Jeho hodnota je vypočítána z poměru svítivosti bílé a černé barvy. Obě hodnoty jsou měřeny v luxech a jednoduše dány do poměru. Zobrazovače lze rozdělit do dvou základních kategorií v oblasti kontrastu: XVA panely, které mají kontrast kolem :1 a pak ostatní (IPS a TN), které mají kontrast kolem :1. Kontrast je hodně důležitý při sledování filmů. Pokud je totiž jas černé barvy moc vysoký, tak se například tmavé scény promění v obraz nezřetelný a málo dynamický Jas (brightness) - je úzce spjat s kontrastem, udává se v [cd/m2]. Jeho hodnota se určuje tak, že všechny pixely zobrazí bílou barvu a změří se svítivost zobrazovače. Příliš vysoký jas může oslňovat. Čím je kontrast vyšší, tím je podání černé barvy lepší i při vysokém jasu. 8

9 Obrázek č.3 diagram jasu Důležitou vlastností jasu je také jeho rozsah. Pokud má zobrazovač rozsah příliš malý, tak se na něm v horších světelných podmínkách pracuje nepříjemně Rozlišení - resolution zobrazovače je počet pixelů (nebo maximální rozlišení obrazu), které může být zobrazeno na obrazovce či promítací ploše. Tento pojem se občas používá i u videa, kde se zaměňuje za rozměr. Udává se jako počet sloupců (též bodů na šířku či horizontální rozlišení, X ) to se uvádí jako první a počet řádků (bodů na výšku, vertikální rozlišení, Y ). Méně často se používá pojem barevné rozlišení, které vyjadřuje bitovou hloubku (počet barev) daného zobrazení. Nejčastější rozlišení: monitory stolních PC: (HD Ready), (UXGA, Ultra-eXtended), (Full HD) notebooky: (HD Ready), a (Full HD) netbooky: , (HD Ready) tablety: (XGA/XVGA, extended), nebo , (2.5K) chytré telefony: , , , a u nejdražších (Full HD) 9

10 televizory: (HD Ready), (Full HD) dataprojektory: 1024 x 768 (XGA) až (Full HD) Mnoho uživatelů, včetně uživatelů různých systémů CAD, používá rozlišení (UXGA, Ultra-eXtended) nebo vyšší, pokud mají odpovídající zařízení. Pokud je rozlišení obrazu vyšší než fyzické rozlišení zobrazovače, mohou některé systémy využít virtuální obrazovku. Pro digitální televizi a HDTV jsou typické vertikální rozlišení 720p nebo 1080p. Rozlišení IBM PS/2 VGA a MCGA byla standardními rozlišeními od roku 1990 do asi Rozlišení bylo standardním zhruba do roku Od té doby je standardním rozlišením a , ale pomalu je nahrazuje Velká část webových stránek a multimediálních aplikací jsou vytvářeny pro rozlišení a mnoho současných počítačových aplikací již nepodporuje rozlišení Microsoft Windows XP a novější jsou navrženy pro minimální rozlišení (přesto je možné vybrat rozlišení v nabídce Pokročilé nastavení a aplikace můžou přepnout do jakéhokoliv jiného rozlišení). GNU/Linux, FreeBSD a mnoho Unixových variant používají X Window a mohou být spuštěny v libovolném požadovaném rozlišení tak, jak to podporuje monitor/display a video karta. Apple operační systémy Mac OS a Mac OS X mohou používat mnoho rozlišení, ačkoli je rozumné minimum. Je potřeba si ovšem uvědomit, že standardní rozlišení a mělo vždy jen orientační hodnotu. Již v roce 1992 se na trhu objevila první grafická karta s 1 MB VRAM a v roce 1995 se již masově prosazovaly 64bitové grafické karty s 2 MB VRAM nabízející plnou 3D podporu rozlišení (UXGA). 10

11 3.7 Technologie Edge blending - je pokročilou funkcí profesionálních projektorů, umožňující spojení, respektive nastavení počtu překrývajících se pixelů na hranách obrazu jednotlivých projekčních zdrojů signálu na jeden ucelený. Pomocí Edge blending funkce lze vytvářet velké uniformované obrazy pomocí více projektorů. Projektory musí disponovat rozšířenou funkcí geometrické korekce obrazu. Obrázek č.4 projekce s funkcí Edge blending 4. Posouzení vhodnosti použití projektorů Epson a jejich technologie zobrazení 4.1. LCD a barevný světelný výkon Tří panelová technologie Epson je založena na simultánní tvorbě obrazů ve třech základních barvách RGB. Pomocí optického hranolu jsou pak tyto tři obrazy překládány přesně přes sebe, čímž vzniká výsledný reálný, zcela přirozený a brilantní obraz, který se dostává do oka diváka bez barevných záblesků a duhového efektu. Bolavé oči a předčasná únava, právě u dětí a mládeže obvyklý problém, se nedostaví. Mnoho 11

12 vzdělávacích institucí proto cíleně hledá projektory pracující s technologií 3 LCD. Další přednosti: maximálně široké barevné spektrum, které projektorům Epson s technologií 3 LCD umožňuje přirozenou reprodukci až 68,7 miliard barev a krystalicky čisté zobrazení i těch nejmenších detailů. Obrázek č.5 princip tří panelové technologie 4.2. Výhody technologie EPSON 3 LCD Osvědčené řešení přes 70 mil. prodaných LCD čipů Spolehlivá technologie s dlouhou životností 20 let zkušeností Zcela přirozené barvy Perfektní barevné přechody a stínování Nízká spotřeba energie Šetří oči Vysoký barevný světelný výkon Živý obraz 12

13 Vynikající kontrast 4.3. Barevný světelný výkon EPSON Barevný světelný výkon je měřítkem schopnosti projektoru zobrazovat barvy. Dosud neměli cí a uživatelé možnost posoudit, zda je jejich projektor schopen účinné a živé reprodukce barev. Kategorie barevného světelného výkonu tak představuje důležitý indikátor kvality obrazu zejména ve třídách, posluchárnách a konferenčních sálech. Dosud se u projektorů udával pouze světelný výkon pro bílou barvu. Lze měřit barvy pomocí jasu či ANSI lumenů? Současné specifikace produktů udávané v kategoriích jasu, světelného výkonu pro bílou barvu, kontrastu a rozlišení neposkytují žádnou informaci o schopnosti projektoru reprodukovat barvy. Tuto mezeru nyní zaplňuje kategorie barevného světelného výkonu (nazývaná rovněž barevný světelný výstup). Proč je barevný světelný výkon důležitý? Barevný světelný výkon je zásadní veličinou, protože klíčovou složkou kvality obrazu je právě barva. Barevný světelný výkon umožňuje kupujícím posoudit kvalitu barevné reprodukce, na jejímž základě se pak mohou fundovaně rozhodovat Technologie EPSON Edge blending Technologií Edge blending (hranové prolnutí obrazu) vyvinutou společností EPSON lze kombinovat několik promítaných obrazů tak, aby výsledkem byl jeden dokonalý plynulý širokoúhlý obraz. Na obrázku níže vlevo je patrné, že při spojení obrazu dvou projektorů dochází na hraně přechodu mezi levým a pravým projektorem ke znásobení jasu pixelů obrazu a v místě přechodu je obraz dvounásobně přesvícený. Na obrázku vpravo je použitá funkce Epson Edge blending. 13

14 Obrázek č. 6 rozdíl výsledku zobrazení, vpravo Epson Edge blending 4.5. Narůstající potřeba zobrazovaného prostoru pro přiblížení realitě Při běžné výuce jsou ve školách většinou využívány projektory, které již nedokáží nabídnout odpovídající optimální rozlišení a zobrazovaný prostor. Např. při modelování dopravních situací na Fakultě dopravní ČVUT je výsledný návrh prostorově značně náročný zejména na velikost zobrazeného prostoru a jeho detailů. Při současné projekci se však vzhledem k omezení velikosti rozlišení jen velmi těžko dosahuje přehledného a detailního zobrazení celého modelu (prakticky to spíše často není vůbec možné). Tím se vzhledem k omezenému množství zobrazených informací výrazně ztrácí komplexní vypovídající hodnota. Nelze tak často přiblížit daný výstup blíže skutečné realitě, která je zde velmi potřebná a žádoucí. Technologie firmy Epson Edge blending umožňuje spojit obraz dvou a více projektorů vedle sebe, čímž je schopná nabídnout např. dvojnásobný projekční prostor. Takto vzniklý širokoúhlý obraz s rozlišením bodů (WUXGA) je schopný zaručit mnohem názornější a kvalitnější zobrazovací prostor a prakticky tak řešit výše uvedené aktuální nedostatky projekce v učebnách. Využití promítaného obrazu touto technologií přináší mnohem názornější a širší využití ve výuce a prezentacích výstupů práce například: 14

15 Lepší možnosti při výuce ovládání softwaru některého systému CAD/CAM/CAE ( SolidWorks, Autodesk Inventor, CATIA, NX, apod) s návazností na systémy CAM pro programování NC strojů simulace drah nástrojů při obrábění obrobku a PLM Product Lifecycle Management - správa životnosti výrobku od návrhu konstrukce až po sešrotování. 5. Využití laboratoře s projekcí s vysokým rozlišením školami všech typů CAD/CAM/CAE systémy využívají celou řadu ovládacích panelů, ikon a nabídek, které jsou problematičtěji zobrazitelné zejména při nižším rozlišení. Větší prostor dovoluje nejenom jejich komplexnější, ale i detailnější zobrazení se zachováním názornosti a čitelnosti i při znázornění (zapnutí) většího množství např. nástrojových panelů. Zde se nabízí využití laboratoře s projekcí o vysokém rozlišení například pro vyšší odborné a střední průmyslové a technické školy v Děčíně a okolí od Ústí nad Labem až po Varnsdorf, například: VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín VOŠ a SŠ Varnsdorf Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5 Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Stará 99 Střední škola lodní dopravy a technických řemesel Děčín Detailnější a prostorově rozsáhlejší zobrazení lze ve výuce dále využít: Architektonické modely staveb a jejich okolí lze prohlížet větší zobrazovací plochu s větším množství dat. Takto lze dosáhnout komplexnějšího pohledu nejenom na stavbu (vnitřní uspořádání), ale také na její okolí (situování). Opět se nabízí využití pro vyšší odborné a střední průmyslové školy se stavebními a architektonickými studijními obory jako například: 15

16 VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín Střední škola stavební a technická Ústí nad Labem Střední škola stavební Teplice GIS modely modelování krajin, dopravních cest a dopravních situací (často náročné právě na velikost zobrazované plochy pro zachování vypovídající hodnoty a všech návazností a detailů). Využití pro dopravní obory a obory s krajinotvorným zaměřením z hlediska zeleně, např: VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín Střední škola zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín studijní obory Univerzity J.E.Purkyně (UJEP) Ústí nad Labem Modely a simulace různých konceptů a jevů (často složité, náročné na prostor a zobrazení potřebných detailů) mimo technické obory, jako například zdravotnictví, kde je potřeba detailně zobrazit digitalizované modely lidského těla Využití například pro: Střední zdravotnická škola Děčín VOŠ a Střední zdravotnická škola Ústí nad Labem Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Rumburk Nabízí se ale i využití pro střední školy (Gymnázia) s humanitním zaměřením a základní školy, kde mohou žáci s vyučujícími využívat: o 3D modelování a animace vizualizace objektů, jejich detailní přiblížení a oddálení při zachování maximální kvality zobrazení. Výstupní kvalita rozlišení narůstá a poskytuje tak větší množství zobrazených detailů. o Infografika (informační grafika) vizuální ztvárnění informací, dat nebo znalostí. Umožňuje rychle a přehledně prezentovat obvykle složitější a komplexnější informace tak, aby došlo k jejich snadnějšímu a rychlejšímu porozumění. 16

17 Využívá při tom různé grafické prvky jako např. značky a symboly, grafy, diagramy, mapy, ilustrace (animace animovaná infografika). Její uplatnění je velmi široké a to jak ve výuce, tak např. i v technických oblastech. Využívá se zejména v prostředí internetu. Infografiky často vyžadují při tvorbě i detailnější zobrazení a větší zobrazovací prostor. o Rozšířená realita (augmentet reality) systém, který reálný obraz světa doplňuje o počítačem vytvořené objekty (grafické, textové, audio a animace). Může být použita k modelaci různých objektů (celých scén) v různých prostředích jejich následnou vizualizaci (umístění objektů do reálného prostředí). Tato oblast nabízí nejenom technickým oborům široké možnosti využití jak přenést např. vymodelované objekty do reálného prostředí a místa. o Videokonference a živé vysílání propojení výuky s praktickým světem a dalšími možnými aktéry výuky a vzdělávání (odborníky, národní i mezinárodní spolupráce studentů a fakult ). 7. Využití pro základní školy v Děčíně a okolí Využití se ale nabízí i pro základní školy v Děčíně: ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5 ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25 ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo náměstí 688/11 ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330 ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12 ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177 ZŠ Děčín I, Komenského náměstí 622/3 ZŠ Děčín II, Kamenická 1145 ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2 ZŠ Děčín XXXII, Míru 152 ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5 17

18 Či blízkém okolí v bývalém okrese Děčín: ZŠ a MŠ Dolní Habartice 152 ZŠ a MŠ Markvartice 197 ZŠ a MŠ Verneřice, Mírové náměstí 141 ZŠ a MŠ Dolní Poustevna, Tyršova 302 ZŠ a MŠ Jílové u Děčína, Školní 287 ZŠ a MŠ Krásná Lípa, Školní 558/10 ZŠ a MŠ Povrly, 5. května 233/14 ZŠ a MŠ Staré Křečany 44 ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkeho Chřibská 280 ZŠ a MŠ Tisá 189 ZŠ a MŠ Vilémov 140 ZŠ Mikulášovice 20 ZŠ Rumburk, Tyršova ulice 1066/2 ZŠ Rumburk, U Nemocnice 1132/5 ZŠ Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31 ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821 ZŠ Varnsdorf, Náměstí E. Beneše 469 ZŠ Varnsdorf, Seifertova 1650 Zde by se zcela jistě nejednalo o pravidelné využití laboratoře s projekcí s vysokým rozlišením, ale vždy o jakousi exkurzi na akademickou půdu Dopravní fakulty ČVUT v Děčíně. Základní školy by zde mohly vhodně implementovat využití laboratoře s projekcí vysokým rozlišením do výuky některého předmětu a současně přiblížit svým žákům studium technických oborů. 18

19 8. Snižování zdravotních rizik při výuce Studenti a žáci při výuce mnohdy dlouhý čas využívají projekce digitálních technologií. Je žádoucí věnovat větší pozornost ochraně jejich zdraví a maximálně snižovat zdravotních rizika, která je mohou ohrožovat. Jednou z možností jak jim předcházet (či je výrazněji snížit), je využití dostatečně vysokého rozlišení kvalitní promítací techniky, ale i kvalitního zobrazení při běžném denním světle v učebnách, kdy je vhodné z výše uvedených důvodů použít projektory o vysoké svítivosti ANSI lumenů. 9. Shrnutí Je zřejmé, že finanční prostředky vložené do laboratoře projekční technologie o vysokém rozlišení v realizaci projektu Specializované centrum pro aplikovanou simulaci a vizualizaci, budovaném na Fakultě dopravní ČVUT, pracovišti Děčín, mohou být využity nejen Fakultou dopravní ČVUT v Děčíně, ale i školami všech typů v Děčíně a okolí. Nabízí se především využití pro školy poskytující střední a vyšší vzdělání technického typu. 19

20 Zdroj technických informací zobrazovací technologie Epson: PROJEKTMEDIA, s.r.o. U Břehu 10, Praha 10 Autor studie je vyučujícím na: VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín, p.o., Čs.armády 10, Děčín II, středisko Slovanská 1000/55 ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, pracoviště Děčín 20

21 21

Jak správně vybrat TV

Jak správně vybrat TV Jak správně vybrat TV aneb NENECHTE SE OKLAMAT! Autoři_ Roman Svoboda Vladimír Kaděra Václav Vozáb Tomáš Malík Obsah_ 1. Předmluva 01 2. Obecné principy a funkce TV 02 Historický vývoj ČB, CRT, Trinitron,

Více

Jak. dokonalou prezentaci v. PowerPointu. Marek Laurenčík

Jak. dokonalou prezentaci v. PowerPointu. Marek Laurenčík Marek Laurenčík Jak na dokonalou prezentaci v PowerPointu Jak na Marek Laurenčík dokonalou prezentaci v PowerPointu Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY VYUŽITÍ INTERAKTIVNÍ TABULE PŘI VÝUCE MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Petr Novák Přírodovědná studia, obor

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky. Diplomová práce. Vypracovala: Bc. Kateřina Hrubešová

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky. Diplomová práce. Vypracovala: Bc. Kateřina Hrubešová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Interaktivní tabule ve výuce anglického jazyka na druhém stupni základní školy Diplomová práce Vypracovala: Bc. Kateřina

Více

1 Stručná historie a vývoj 6. 2 Základní typy přístrojů 8 2.1 Kompaktní přístroj... 8 2.2 Kompaktní přístroj se ZOOMEM... 8

1 Stručná historie a vývoj 6. 2 Základní typy přístrojů 8 2.1 Kompaktní přístroj... 8 2.2 Kompaktní přístroj se ZOOMEM... 8 Úvod 5 1 Stručná historie a vývoj 6 1.1 1998-1999: Technologicky výstřelek... 6 1.2 2000-2001: Hledání kvality... 6 1.3 2002: Boj o cenu a zákazníka... 7 1.4 2003: Rychlost a kapacita... 7 1.5 Jaká bude

Více

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Počítačový design Informační systémy pro elektronické podnikání Robin Palička Obsah 1 Role designu ve firemní identitě...

Více

Interaktivní prostředky informačních technologíí v edukačním procesu. Ing. Michaela Hrubá

Interaktivní prostředky informačních technologíí v edukačním procesu. Ing. Michaela Hrubá Interaktivní prostředky informačních technologíí v edukačním procesu Ing. Michaela Hrubá Diplomová práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky 4 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním

Více

Jak na POČÍTAČ. z cyklu Jak na tech. Kolektiv:

Jak na POČÍTAČ. z cyklu Jak na tech. Kolektiv: 2 Jak na POČÍTAČ z cyklu Jak na tech Kolektiv: Adam Kubeš Petr Veselý Zdeněk Pechar Magda Procházková Jan Mach Martin Vondráček Tomáš Staško Tomáš Arendáč Mátúš Lackovič www.jaknatech.cz 3 4 Obsah 1. Úvod

Více

katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové Prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc. katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové

katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové Prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc. katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ PEDAGOGICKÁ FAKULTA AUDITORIOLOGIE UČEBEN A DIDAKTICKÉ ASPEKTY PŘENOSU INFORMACÍ VE VYUČOVACÍM PROCESU TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ Teze dizertační práce René Drtina 2006 Dizertační práce

Více

Obrázky a fotografie

Obrázky a fotografie KAPITOLA 2 Obrázky a fotografie Formáty souborů s obrazem stručně Při jen trochu pokročilé práci s fotografiemi se setkáte s mnoha odbornými pojmy, bez jejichž znalosti budete často (a to i nepříjemně)

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI Jaroslav Hejný Manuál byl vytvořen pro potřeby projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Operačního

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová. Učební materiál vznikl pro výuku žáků Gymnázia Šternberk v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem materiálu a všech jeho

Více

Interaktivní tabule ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy. Interactive whiteboard in teaching physics on secondary level of primery school

Interaktivní tabule ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy. Interactive whiteboard in teaching physics on secondary level of primery school Interaktivní tabule ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy Interactive whiteboard in teaching physics on secondary level of primery school Diplomová práce Bc. Tomáš Drn Vedoucí diplomové práce: PaedDr.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGAMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VÝPOČETNÍ TECHNIKA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ

Více

Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout. Studijní zátěž. Počet výukových hodin podle počtu kreditů. Semestr 6 216 48 168 126

Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout. Studijní zátěž. Počet výukových hodin podle počtu kreditů. Semestr 6 216 48 168 126 Základy informatiky Garant: Autor: Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout Studijní zátěž Prezenční studium Počet kreditů Počet výukových hodin podle počtu kreditů Počet výukových kontaktních hodin

Více

Jak. dokonalou prezentaci v. PowerPointu. Marek Laurenčík

Jak. dokonalou prezentaci v. PowerPointu. Marek Laurenčík Marek Laurenčík Jak na dokonalou prezentaci v PowerPointu Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jak na Marek Laurenčík dokonalou prezentaci v PowerPointu Upozornění pro čtenáře a uživatele

Více

BUSINESS Vizuálně. Část II. Úvod do grafické interpretace dat pro podnikání a analýzu. Alexander Čech

BUSINESS Vizuálně. Část II. Úvod do grafické interpretace dat pro podnikání a analýzu. Alexander Čech BUSINESS Vizuálně Část II. Úvod do grafické interpretace dat pro podnikání a analýzu Alexander Čech Obsah O AUTOROVI 3 ÚVOD 4 GRAFICKÁ INTERPRETACE DAT PRO PODNIKÁNÍ A ANALÝZU 6 Vizualizace dat pomocí

Více

Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením

Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením Vladimíra Sehnalová CZ.1.07/2.2.00/29.0006 Ostrava, září 2012 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy

Více

Informatika a výpočetní technika pro střední školy

Informatika a výpočetní technika pro střední školy Pavel Roubal Informatika a výpočetní technika pro střední školy Teoretická učebnice Computer Press Brno 2012 Informatika a výpočetní technika pro střední školy Teoretická učebnice Pavel Roubal, www.eduit.cz

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

S počítačem nejen k maturitě

S počítačem nejen k maturitě S počítačem nejen k maturitě 2. díl Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Tematické rozdělení dílů knihy S počítačem nejen k maturitě Obsah prvního dílu

Více

VUT v Brně, Chemická fakulta, Purkyňova 118

VUT v Brně, Chemická fakulta, Purkyňova 118 VUT v Brně, Chemická fakulta, Purkyňova 118 Jméno : Pavla Trněná Předmět : Obrazové inženýrství Semestr : zimní Ročník : IV. Téma : DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁTY OBSAH : Definice digitálního fotoaparátu Vznik

Více

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Analýza struktury webu a její optimalizace Jan Koldinský Vedoucí práce: Ing. David Toth Studijní program:

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY A PŘEHLED NOVINEK V OBORECH

AKTUÁLNÍ TRENDY A PŘEHLED NOVINEK V OBORECH AKTUÁLNÍ TRENDY A PŘEHLED NOVINEK V OBORECH ELEKTROTECHNIKA STAVEBNICTVÍ STROJÍRENSTVÍ TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší

Více

Informatika Učební text 2006

Informatika Učební text 2006 Informatika Učební text 2006 2 1. INFORMACE, TECHNOLOGIE, SYSTÉMY 3 1.1 Informatika 4 1.2 Informace, data, znalosti 5 1.3 Vztah Informační systém (IS) a Informační technologie (IT) 7 1.3.1 Vymezení pojmu

Více

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Publikaci pro vás připravila Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; Husova 1302/11,

Více

Struktura kartografie

Struktura kartografie Struktura kartografie V této kapitole je popsáno několik možných členění kartografie. Je uvedena stručná charakteristika těchto členění, jejich disciplíny a popis těchto odvětví. Jako téměř u všech vědních

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Filip Antoš Problematika skenování historických map a jejich následné prezentace na internetu Problematics

Více