STUDIE VYUŽITÍ LABORATOŘE PROJEKCE S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM PRO PROJEKT SPECIALIZOVANÉ CENTRUM PRO APLIKOVANOU SIMULACI A VIZUALIZACI ŠKOLAMI VŠECH TYPŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIE VYUŽITÍ LABORATOŘE PROJEKCE S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM PRO PROJEKT SPECIALIZOVANÉ CENTRUM PRO APLIKOVANOU SIMULACI A VIZUALIZACI ŠKOLAMI VŠECH TYPŮ"

Transkript

1 STUDIE VYUŽITÍ LABORATOŘE PROJEKCE S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM PRO PROJEKT SPECIALIZOVANÉ CENTRUM PRO APLIKOVANOU SIMULACI A VIZUALIZACI ŠKOLAMI VŠECH TYPŮ Vypracoval: V Děčíně 11/2014 Ing. Miroslav Dlask 1

2 Obsah: 1. Předmět studie 2 2. Důvod využití laboratoře s projekcí o vysokém rozlišení 2 3. Technologie popis a principy technologií vysokého rozlišení Response time 3.2. Inputlag Gamut Kontrast Brightness Resolution Edge blending Posouzení vhodnosti použití projektorů Epson a technologie zobrazení LCD a barevný světelný výkon Výhody technologie EPSON 3 LCD Barevný světelný výkon EPSON Technologie EPSON Edge blending Narůstající potřeba zobrazovaného prostoru pro přiblížení realitě Využití laboratoře s projekcí s vysokým rozlišením školami všech typů Využití laboratoře pro základní školy v Děčíně a okolí Snižování zdravotních rizik při výuce Shrnutí 18 2

3 1. Předmět studie Předmětem studie je posouzení využití laboratoře projekční technologie o vysokém rozlišení pro školy všech typů v Děčíně, resp. v bývalém okrese Děčín, pro realizaci projektu Specializované centrum pro aplikovanou simulaci a vizualizaci, budovaném na Fakultě dopravní ČVUT, pracovišti Děčín. 2. Důvod využití laboratoře s projekcí o vysokém rozlišení V současné době již nestačí používat technologie, zobrazující realitu na monitoru PC, notebooku nebo tabletu, ale je nutné implementovat i do škol technologie zobrazování na velkou plochu o vysokém rozlišení. V současné době je vůbec nejtěžší mladé lidi ke studiu nadchnout a zaujmout je. Lze považovat za základ upoutat ve výuce pozornost mladých lidí. Moderní technologie, k tomu zážitková forma výuky, jsou v současnosti naprostou nutností. Snad každý dnes využívá v soukromí spoustu elektroniky a jde o to, aby výuka byla pro mladé lidi z jejich pohledu záživnější a přitažlivější. Využití laboratoře s projekcí o vysokém rozlišení pro výuku je tedy možné ve všech stupních vzdělání, od základních škol až po univerzity. Záleží jen na formě, jakou budou posluchači žáci tuto technologii užívat. V posledních letech jsme svědky narůstajícího rozlišení řady zobrazovacích přístrojů (např. tablety), které umožňují velmi detailní zobrazení většího množství informací a objektů. Narůstá rozlišení zobrazovaných obrazových i audiovizuálních dat. Ty jsou dnes velmi často využívány při různých simulacích a modelacích reálných dat a objektů. Vizuální data získávají na významu např. v podobě infografik, diagramů, modelů krajin, staveb, dopravních situací, různých simulací, ale i strojních celků a součástí apod. Zcela běžně se při výuce na středním a vyšším stupni vzdělání, zejména technického zaměření, využívá 3D modelování a jeho následné zobrazení ve vysokém rozlišení. Studium na ČVUT Fakultě dopravní pracovišti Děčín je založeno na propojení informatiky, klasických a moderních partií matematiky, managementu a ekonomie dopravy, telekomunikací, dopravních systémů a techniky. Dopravní fakulta vede při 3

4 výuce studenty k používání informačních technologií a moderní výpočetní techniky ve všech oborech studia. Při studiu jsou vytvářeny rozmanité modely a simulace, které následně vedou k návrhům a realizaci systémů podporujících aplikace v oblasti přírodních věd, dopravy, telekomunikací i ekonomie. Důraz je kladen zejména na modelování reality a následnou realizaci s využitím vhodného softwaru i teoretických základů z různých vědních disciplín. Rovněž studium na středních školách všech typů se dnes neobejde bez využívání moderních informačních technologií v různých studijních oborech či zaměřeních, od technických a přírodovědných oborů až po studijní obory humanitní. V základním školství je to obdobné, jde jen o to najít způsob, jak laboratoř s projekcí o vysokém rozlišení budovanou na Fakultě dopravní ČVUT v Děčíně začlenit do výuky. Je to jeden ze způsobů, jak mladým lidem nabídnout a přiblížit možnost studia technických a přírodních disciplín na střední a později případně na vysoké škole. 3. Technologie - popis a principy základních technologií vysokého rozlišení. V zobrazovacích technologiích o vysokém rozlišení jsou kladeny požadavky na následující vlastnosti zobrazovačů: 3.1 Odezva panelu - response time 3.2 Inputlag 3.3 Gamut 3.4 Kontrast 3.5 Jas brightness 3.6 Rozlišení resolution 3.7. Edge blending 4

5 3.1. Response time - doba odezvy udává čas, za který se dokáže změnit pixel z černé barvy na bílou a zpět na černou. Tato změna se identifikuje hodnotou "rise" nebo "fall". "Rise" udává dobu potřebnou pro rozsvícení bodu do bílé barvy a "fall" naopak pro zhasnutí do černé. Celková doba odezvy je v tomto případě rovna součtu obou hodnot. Nižší hodnota tak udává lepší výsledek. Častěji je změna z jednoho odstínu do druhého. A právě proto se v dnešní době hledí převážně na hodnotu "grey to grey", neboli šedášedá, která udává změnu z tmavě šedé a zpět. Výrobci se v poslední době zaměřují právě na tuto odezvu a je udávána ve specifikacích daného výrobku. Dříve byla udávána odezva součtová (tedy "rise" + "fall"), právě z těchto důvodu se odezva výrazně zlepšila. K urychlení této odezvy je nejčastěji použita technologie OverDrive. Pro rychlejší orientaci krystalu do správné pozice zajistí elektronika po velmi krátkou dobu výrazně vyšší napětí, než které je požadováno pro finální natočení. Poté je toto vyšší napětí sníženo na požadovanou hodnotu a pixel se buď dotočí do správné polohy, nebo se vrátí do požadované hodnoty. Technologie OverDrive se snaží přiblížit k vytoužené barvě, aby však zabránila překmitu, ukončí přepětí o hodně dříve. Tím se v jednom snímku nastaví o něco málo jiná barva (až 30 % rozdílná) a v dalším snímku, o 16,7 ms déle, si elektronika musí nastavit barvu jinou a přenastaví tekutý krystal do požadované polohy Inputlag - nedílnou součástí současných LCD zařízení je i takzvaný inputlag. Tímto termínem se rozumí doba, jakou potřebuje elektronika na zpracování obrazu. Pokud například bude elektronika zpracovávat obraz příliš dlouho, tak se může stát, že při rychlém pohybu kurzoru elektronika stále zobrazuje statický obraz, ale fyzická změna je již provedena. Proto je hodnota inputlag hodně důležitá. Extrémní inputlag tak vede k pocitu, že například kurzor při pohybu po monitoru je za pohybem ruky zpožděný Gamut - jako takový se obvykle neuvádí. Některé zobrazovače mají tento údaj uveden, ale to jen z důvodu, že mají gamut opravdu hodně široký. Co však vlastně gamut znamená? Jde o to, jak velký výřez z barevného prostoru je schopen zobrazovač zobrazit. Obecně existuje opravdu široké spektrum barev, avšak jen zlomek z tohoto prostoru je 5

6 schopen člověk vnímat očima. Na obrázku č.1 je RGB diagram, který se skládá ze 3 základních barevných složek (červená, zelená a modrá - RGB). Lidské oko reaguje pouze na tyto 3 základní barvy, diagram tedy představuje barevný prostor, který jsme schopni vnímat. Obrázek č.1 RGB diagram V horní části diagramu je zobrazena zelenou barvou vyznačená plocha. Porovnáním velikosti této zelené plochy a ostatních dvou barevných ploch je patrné, že zelená plocha je o poznání větší. Lidské oko totiž reaguje na zelenou barvu daleko citlivěji než na jakoukoli jinou barvu. Co s tímto barevným prostorem udělá zobrazovač? Zjednodušeně řečeno ořízne, zmenší či znehodnotí tuto plochu. Záleží jen na tom, jak hodně se tento 6

7 barevný prostor ořízne. V dnešní době se s oblibou používá režim srgb, jehož diagram vidíme na obrázku č.2: Obrázek č.2 srgb diagram Čárkovaně je ještě vyznačena barevná plocha Adobe RGB, která zasahuje daleko více do zeleno-azurové barvy. Důvodem zavedení prostoru AdobeRGB je že díky většímu rozsahu barev zeleno-azurové barvy má lepší pokrytí tiskařského prostoru CMYK. Proto se AdobeRGB zobrazovače používají hlavně v DTP či Pre-pressu. V domácím nasazení, webové grafice či filmovém průmyslu nemají až tak velký smysl. Naopak mohou být na škodu, a to za předpokladu, že neumějí simulovat režim srgb. Pokud je 7

8 totiž na monitoru s AdobeRGB zobrazena (bez správy barev) například webová stránka, tak barvy uvidíme příliš výrazné Kontrast - je udáván v poměru dvou čísel jako hodnota důležitá při provozování zobrazovacího panelu nebo projekce za přímého nebo částečného slunečního svitu. Jeho hodnota je vypočítána z poměru svítivosti bílé a černé barvy. Obě hodnoty jsou měřeny v luxech a jednoduše dány do poměru. Zobrazovače lze rozdělit do dvou základních kategorií v oblasti kontrastu: XVA panely, které mají kontrast kolem :1 a pak ostatní (IPS a TN), které mají kontrast kolem :1. Kontrast je hodně důležitý při sledování filmů. Pokud je totiž jas černé barvy moc vysoký, tak se například tmavé scény promění v obraz nezřetelný a málo dynamický Jas (brightness) - je úzce spjat s kontrastem, udává se v [cd/m2]. Jeho hodnota se určuje tak, že všechny pixely zobrazí bílou barvu a změří se svítivost zobrazovače. Příliš vysoký jas může oslňovat. Čím je kontrast vyšší, tím je podání černé barvy lepší i při vysokém jasu. 8

9 Obrázek č.3 diagram jasu Důležitou vlastností jasu je také jeho rozsah. Pokud má zobrazovač rozsah příliš malý, tak se na něm v horších světelných podmínkách pracuje nepříjemně Rozlišení - resolution zobrazovače je počet pixelů (nebo maximální rozlišení obrazu), které může být zobrazeno na obrazovce či promítací ploše. Tento pojem se občas používá i u videa, kde se zaměňuje za rozměr. Udává se jako počet sloupců (též bodů na šířku či horizontální rozlišení, X ) to se uvádí jako první a počet řádků (bodů na výšku, vertikální rozlišení, Y ). Méně často se používá pojem barevné rozlišení, které vyjadřuje bitovou hloubku (počet barev) daného zobrazení. Nejčastější rozlišení: monitory stolních PC: (HD Ready), (UXGA, Ultra-eXtended), (Full HD) notebooky: (HD Ready), a (Full HD) netbooky: , (HD Ready) tablety: (XGA/XVGA, extended), nebo , (2.5K) chytré telefony: , , , a u nejdražších (Full HD) 9

10 televizory: (HD Ready), (Full HD) dataprojektory: 1024 x 768 (XGA) až (Full HD) Mnoho uživatelů, včetně uživatelů různých systémů CAD, používá rozlišení (UXGA, Ultra-eXtended) nebo vyšší, pokud mají odpovídající zařízení. Pokud je rozlišení obrazu vyšší než fyzické rozlišení zobrazovače, mohou některé systémy využít virtuální obrazovku. Pro digitální televizi a HDTV jsou typické vertikální rozlišení 720p nebo 1080p. Rozlišení IBM PS/2 VGA a MCGA byla standardními rozlišeními od roku 1990 do asi Rozlišení bylo standardním zhruba do roku Od té doby je standardním rozlišením a , ale pomalu je nahrazuje Velká část webových stránek a multimediálních aplikací jsou vytvářeny pro rozlišení a mnoho současných počítačových aplikací již nepodporuje rozlišení Microsoft Windows XP a novější jsou navrženy pro minimální rozlišení (přesto je možné vybrat rozlišení v nabídce Pokročilé nastavení a aplikace můžou přepnout do jakéhokoliv jiného rozlišení). GNU/Linux, FreeBSD a mnoho Unixových variant používají X Window a mohou být spuštěny v libovolném požadovaném rozlišení tak, jak to podporuje monitor/display a video karta. Apple operační systémy Mac OS a Mac OS X mohou používat mnoho rozlišení, ačkoli je rozumné minimum. Je potřeba si ovšem uvědomit, že standardní rozlišení a mělo vždy jen orientační hodnotu. Již v roce 1992 se na trhu objevila první grafická karta s 1 MB VRAM a v roce 1995 se již masově prosazovaly 64bitové grafické karty s 2 MB VRAM nabízející plnou 3D podporu rozlišení (UXGA). 10

11 3.7 Technologie Edge blending - je pokročilou funkcí profesionálních projektorů, umožňující spojení, respektive nastavení počtu překrývajících se pixelů na hranách obrazu jednotlivých projekčních zdrojů signálu na jeden ucelený. Pomocí Edge blending funkce lze vytvářet velké uniformované obrazy pomocí více projektorů. Projektory musí disponovat rozšířenou funkcí geometrické korekce obrazu. Obrázek č.4 projekce s funkcí Edge blending 4. Posouzení vhodnosti použití projektorů Epson a jejich technologie zobrazení 4.1. LCD a barevný světelný výkon Tří panelová technologie Epson je založena na simultánní tvorbě obrazů ve třech základních barvách RGB. Pomocí optického hranolu jsou pak tyto tři obrazy překládány přesně přes sebe, čímž vzniká výsledný reálný, zcela přirozený a brilantní obraz, který se dostává do oka diváka bez barevných záblesků a duhového efektu. Bolavé oči a předčasná únava, právě u dětí a mládeže obvyklý problém, se nedostaví. Mnoho 11

12 vzdělávacích institucí proto cíleně hledá projektory pracující s technologií 3 LCD. Další přednosti: maximálně široké barevné spektrum, které projektorům Epson s technologií 3 LCD umožňuje přirozenou reprodukci až 68,7 miliard barev a krystalicky čisté zobrazení i těch nejmenších detailů. Obrázek č.5 princip tří panelové technologie 4.2. Výhody technologie EPSON 3 LCD Osvědčené řešení přes 70 mil. prodaných LCD čipů Spolehlivá technologie s dlouhou životností 20 let zkušeností Zcela přirozené barvy Perfektní barevné přechody a stínování Nízká spotřeba energie Šetří oči Vysoký barevný světelný výkon Živý obraz 12

13 Vynikající kontrast 4.3. Barevný světelný výkon EPSON Barevný světelný výkon je měřítkem schopnosti projektoru zobrazovat barvy. Dosud neměli cí a uživatelé možnost posoudit, zda je jejich projektor schopen účinné a živé reprodukce barev. Kategorie barevného světelného výkonu tak představuje důležitý indikátor kvality obrazu zejména ve třídách, posluchárnách a konferenčních sálech. Dosud se u projektorů udával pouze světelný výkon pro bílou barvu. Lze měřit barvy pomocí jasu či ANSI lumenů? Současné specifikace produktů udávané v kategoriích jasu, světelného výkonu pro bílou barvu, kontrastu a rozlišení neposkytují žádnou informaci o schopnosti projektoru reprodukovat barvy. Tuto mezeru nyní zaplňuje kategorie barevného světelného výkonu (nazývaná rovněž barevný světelný výstup). Proč je barevný světelný výkon důležitý? Barevný světelný výkon je zásadní veličinou, protože klíčovou složkou kvality obrazu je právě barva. Barevný světelný výkon umožňuje kupujícím posoudit kvalitu barevné reprodukce, na jejímž základě se pak mohou fundovaně rozhodovat Technologie EPSON Edge blending Technologií Edge blending (hranové prolnutí obrazu) vyvinutou společností EPSON lze kombinovat několik promítaných obrazů tak, aby výsledkem byl jeden dokonalý plynulý širokoúhlý obraz. Na obrázku níže vlevo je patrné, že při spojení obrazu dvou projektorů dochází na hraně přechodu mezi levým a pravým projektorem ke znásobení jasu pixelů obrazu a v místě přechodu je obraz dvounásobně přesvícený. Na obrázku vpravo je použitá funkce Epson Edge blending. 13

14 Obrázek č. 6 rozdíl výsledku zobrazení, vpravo Epson Edge blending 4.5. Narůstající potřeba zobrazovaného prostoru pro přiblížení realitě Při běžné výuce jsou ve školách většinou využívány projektory, které již nedokáží nabídnout odpovídající optimální rozlišení a zobrazovaný prostor. Např. při modelování dopravních situací na Fakultě dopravní ČVUT je výsledný návrh prostorově značně náročný zejména na velikost zobrazeného prostoru a jeho detailů. Při současné projekci se však vzhledem k omezení velikosti rozlišení jen velmi těžko dosahuje přehledného a detailního zobrazení celého modelu (prakticky to spíše často není vůbec možné). Tím se vzhledem k omezenému množství zobrazených informací výrazně ztrácí komplexní vypovídající hodnota. Nelze tak často přiblížit daný výstup blíže skutečné realitě, která je zde velmi potřebná a žádoucí. Technologie firmy Epson Edge blending umožňuje spojit obraz dvou a více projektorů vedle sebe, čímž je schopná nabídnout např. dvojnásobný projekční prostor. Takto vzniklý širokoúhlý obraz s rozlišením bodů (WUXGA) je schopný zaručit mnohem názornější a kvalitnější zobrazovací prostor a prakticky tak řešit výše uvedené aktuální nedostatky projekce v učebnách. Využití promítaného obrazu touto technologií přináší mnohem názornější a širší využití ve výuce a prezentacích výstupů práce například: 14

15 Lepší možnosti při výuce ovládání softwaru některého systému CAD/CAM/CAE ( SolidWorks, Autodesk Inventor, CATIA, NX, apod) s návazností na systémy CAM pro programování NC strojů simulace drah nástrojů při obrábění obrobku a PLM Product Lifecycle Management - správa životnosti výrobku od návrhu konstrukce až po sešrotování. 5. Využití laboratoře s projekcí s vysokým rozlišením školami všech typů CAD/CAM/CAE systémy využívají celou řadu ovládacích panelů, ikon a nabídek, které jsou problematičtěji zobrazitelné zejména při nižším rozlišení. Větší prostor dovoluje nejenom jejich komplexnější, ale i detailnější zobrazení se zachováním názornosti a čitelnosti i při znázornění (zapnutí) většího množství např. nástrojových panelů. Zde se nabízí využití laboratoře s projekcí o vysokém rozlišení například pro vyšší odborné a střední průmyslové a technické školy v Děčíně a okolí od Ústí nad Labem až po Varnsdorf, například: VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín VOŠ a SŠ Varnsdorf Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5 Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Stará 99 Střední škola lodní dopravy a technických řemesel Děčín Detailnější a prostorově rozsáhlejší zobrazení lze ve výuce dále využít: Architektonické modely staveb a jejich okolí lze prohlížet větší zobrazovací plochu s větším množství dat. Takto lze dosáhnout komplexnějšího pohledu nejenom na stavbu (vnitřní uspořádání), ale také na její okolí (situování). Opět se nabízí využití pro vyšší odborné a střední průmyslové školy se stavebními a architektonickými studijními obory jako například: 15

16 VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín Střední škola stavební a technická Ústí nad Labem Střední škola stavební Teplice GIS modely modelování krajin, dopravních cest a dopravních situací (často náročné právě na velikost zobrazované plochy pro zachování vypovídající hodnoty a všech návazností a detailů). Využití pro dopravní obory a obory s krajinotvorným zaměřením z hlediska zeleně, např: VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín Střední škola zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín studijní obory Univerzity J.E.Purkyně (UJEP) Ústí nad Labem Modely a simulace různých konceptů a jevů (často složité, náročné na prostor a zobrazení potřebných detailů) mimo technické obory, jako například zdravotnictví, kde je potřeba detailně zobrazit digitalizované modely lidského těla Využití například pro: Střední zdravotnická škola Děčín VOŠ a Střední zdravotnická škola Ústí nad Labem Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Rumburk Nabízí se ale i využití pro střední školy (Gymnázia) s humanitním zaměřením a základní školy, kde mohou žáci s vyučujícími využívat: o 3D modelování a animace vizualizace objektů, jejich detailní přiblížení a oddálení při zachování maximální kvality zobrazení. Výstupní kvalita rozlišení narůstá a poskytuje tak větší množství zobrazených detailů. o Infografika (informační grafika) vizuální ztvárnění informací, dat nebo znalostí. Umožňuje rychle a přehledně prezentovat obvykle složitější a komplexnější informace tak, aby došlo k jejich snadnějšímu a rychlejšímu porozumění. 16

17 Využívá při tom různé grafické prvky jako např. značky a symboly, grafy, diagramy, mapy, ilustrace (animace animovaná infografika). Její uplatnění je velmi široké a to jak ve výuce, tak např. i v technických oblastech. Využívá se zejména v prostředí internetu. Infografiky často vyžadují při tvorbě i detailnější zobrazení a větší zobrazovací prostor. o Rozšířená realita (augmentet reality) systém, který reálný obraz světa doplňuje o počítačem vytvořené objekty (grafické, textové, audio a animace). Může být použita k modelaci různých objektů (celých scén) v různých prostředích jejich následnou vizualizaci (umístění objektů do reálného prostředí). Tato oblast nabízí nejenom technickým oborům široké možnosti využití jak přenést např. vymodelované objekty do reálného prostředí a místa. o Videokonference a živé vysílání propojení výuky s praktickým světem a dalšími možnými aktéry výuky a vzdělávání (odborníky, národní i mezinárodní spolupráce studentů a fakult ). 7. Využití pro základní školy v Děčíně a okolí Využití se ale nabízí i pro základní školy v Děčíně: ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5 ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25 ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo náměstí 688/11 ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330 ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12 ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177 ZŠ Děčín I, Komenského náměstí 622/3 ZŠ Děčín II, Kamenická 1145 ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2 ZŠ Děčín XXXII, Míru 152 ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5 17

18 Či blízkém okolí v bývalém okrese Děčín: ZŠ a MŠ Dolní Habartice 152 ZŠ a MŠ Markvartice 197 ZŠ a MŠ Verneřice, Mírové náměstí 141 ZŠ a MŠ Dolní Poustevna, Tyršova 302 ZŠ a MŠ Jílové u Děčína, Školní 287 ZŠ a MŠ Krásná Lípa, Školní 558/10 ZŠ a MŠ Povrly, 5. května 233/14 ZŠ a MŠ Staré Křečany 44 ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkeho Chřibská 280 ZŠ a MŠ Tisá 189 ZŠ a MŠ Vilémov 140 ZŠ Mikulášovice 20 ZŠ Rumburk, Tyršova ulice 1066/2 ZŠ Rumburk, U Nemocnice 1132/5 ZŠ Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31 ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821 ZŠ Varnsdorf, Náměstí E. Beneše 469 ZŠ Varnsdorf, Seifertova 1650 Zde by se zcela jistě nejednalo o pravidelné využití laboratoře s projekcí s vysokým rozlišením, ale vždy o jakousi exkurzi na akademickou půdu Dopravní fakulty ČVUT v Děčíně. Základní školy by zde mohly vhodně implementovat využití laboratoře s projekcí vysokým rozlišením do výuky některého předmětu a současně přiblížit svým žákům studium technických oborů. 18

19 8. Snižování zdravotních rizik při výuce Studenti a žáci při výuce mnohdy dlouhý čas využívají projekce digitálních technologií. Je žádoucí věnovat větší pozornost ochraně jejich zdraví a maximálně snižovat zdravotních rizika, která je mohou ohrožovat. Jednou z možností jak jim předcházet (či je výrazněji snížit), je využití dostatečně vysokého rozlišení kvalitní promítací techniky, ale i kvalitního zobrazení při běžném denním světle v učebnách, kdy je vhodné z výše uvedených důvodů použít projektory o vysoké svítivosti ANSI lumenů. 9. Shrnutí Je zřejmé, že finanční prostředky vložené do laboratoře projekční technologie o vysokém rozlišení v realizaci projektu Specializované centrum pro aplikovanou simulaci a vizualizaci, budovaném na Fakultě dopravní ČVUT, pracovišti Děčín, mohou být využity nejen Fakultou dopravní ČVUT v Děčíně, ale i školami všech typů v Děčíně a okolí. Nabízí se především využití pro školy poskytující střední a vyšší vzdělání technického typu. 19

20 Zdroj technických informací zobrazovací technologie Epson: PROJEKTMEDIA, s.r.o. U Břehu 10, Praha 10 Autor studie je vyučujícím na: VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín, p.o., Čs.armády 10, Děčín II, středisko Slovanská 1000/55 ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, pracoviště Děčín 20

21 21

Technologie LCD panelů. Jan Vrzal, verze 0.8

Technologie LCD panelů. Jan Vrzal, verze 0.8 Technologie LCD panelů Jan Vrzal, verze 0.8 Princip LCD panelů tekuté krystaly jsou látka, která má stále krystalickou mřížku a zároveň se chová podobně jako kapalina tyto krystaly byly objeveny na nervových

Více

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. LCD displeje. p. 1q. ZS 2015/ Ing. Václav Rada, CSc.

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. LCD displeje. p. 1q. ZS 2015/ Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace LCD displeje p. 1q. ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. TECHNIKA PRO - SNÍMÁNÍ OBRAZU - ZOBRAZENÍ OBRAZU - VYUŽITÍ V TECHNOLOGICKÝCH

Více

Full High-Definition Projektor pro domácí kino PT-AE3000

Full High-Definition Projektor pro domácí kino PT-AE3000 Full High-Definition Projektor pro domácí kino Parametry Označení Zobrazovač 0.74" LCD panely (D7) (formát 16:9) Rozlišení 1920 x 1080 (nativní) Světelný výkon 1.600 ANSI lumen (High Power mode) Kontrast

Více

Multimediální systémy. 02 Reprezentace barev v počítači

Multimediální systémy. 02 Reprezentace barev v počítači Multimediální systémy 02 Reprezentace barev v počítači Michal Kačmařík Institut geoinformatiky, VŠB-TUO Osnova přednášky Reprezentace barev v PC Způsoby míchání barev Barevné modely Bitová hloubka Barvy

Více

Grafická karta nebo také videoadaptér je součást počítače, která se stará o grafický výstup na monitor, TV obrazovku či jinou zobrazovací jednotku.

Grafická karta nebo také videoadaptér je součást počítače, která se stará o grafický výstup na monitor, TV obrazovku či jinou zobrazovací jednotku. Grafická karta nebo také videoadaptér je součást počítače, která se stará o grafický výstup na monitor, TV obrazovku či jinou zobrazovací jednotku. Grafická karta je zařízení, které převádí signál z počítače,nuly

Více

Dataprojektory. Parametry projektorů

Dataprojektory. Parametry projektorů Dataprojektory Projektory, neboli audiovizuální média, slouží k přenosu obrazu na promítací plátno či zeď, případně na podobný povrch. Zdrojem obrazu může být osobní počítač, notebook, přehrávač dvd a

Více

Monitory a grafické adaptéry

Monitory a grafické adaptéry Monitory a grafické adaptéry Monitor je důležitá součást rozhraní mezi uživatelem a počítačem Podle technologie výroby monitorů rozlišujeme: CRT monitory (Cathode Ray Tube) stejný princip jako u TV obrazovek

Více

Úvod do problematiky. Význam počítačové grafiky. Trochu z historie. Využití počítačové grafiky

Úvod do problematiky. Význam počítačové grafiky. Trochu z historie. Využití počítačové grafiky Přednáška 1 Úvod do problematiky Význam počítačové grafiky Obrovský přínos masovému rozšíření počítačů ovládání počítače vizualizace výsledků rozšíření možnosti využívání počítačů Bouřlivý rozvoj v oblasti

Více

Jak. dokonalou prezentaci v. PowerPointu. Marek Laurenčík

Jak. dokonalou prezentaci v. PowerPointu. Marek Laurenčík Marek Laurenčík Jak na dokonalou prezentaci v PowerPointu Jak na Marek Laurenčík dokonalou prezentaci v PowerPointu Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Počítačová grafika. Studijní text. Karel Novotný

Počítačová grafika. Studijní text. Karel Novotný Počítačová grafika Studijní text Karel Novotný P 1 Počítačová grafika očítačová grafika je z technického hlediska obor informatiky 1, který používá počítače k tvorbě umělých grafických objektů a dále také

Více

Full High Definition LCD projektor pro pokročilé domácí kino PT-AE1000

Full High Definition LCD projektor pro pokročilé domácí kino PT-AE1000 Full High Definition LCD projektor pro pokročilé domácí kino PT-AE1000 Parametry PT-AE1000 Označení PT-AE1000 Zobrazovač LCD panely C2Fine úhlopříčky 0.74 (širokoúhlý filmový formát 16:9) Rozlišení 1920

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY. Využití a vlastnosti

SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY. Využití a vlastnosti SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY Využití a vlastnosti - Seznam objektů dělený do kategorií - Půdorys objektu - Systém trasování - Zvukové komentáře - Jazykové mutace - Propojení s virtuálními prohlídkami - Virtuální

Více

Rozšíření bakalářské práce

Rozšíření bakalářské práce Rozšíření bakalářské práce Vojtěch Vlkovský 2011 1 Obsah Seznam obrázků... 3 1 Barevné modely... 4 1.1 RGB barevný model... 4 1.2 Barevný model CMY(K)... 4 1.3 Další barevné modely... 4 1.3.1 Model CIE

Více

Úkoly pro úpravu textu

Úkoly pro úpravu textu Úkoly pro úpravu textu 1) Na nadpisech je použit styl Nadpis 1, zarovnaný na střed, mezery před a za auto, řádkování 1,5. 2) První část textu je rozdělena do třech sloupců (první sloupec je široký 5 cm,

Více

Barvy a barevné modely. Počítačová grafika

Barvy a barevné modely. Počítačová grafika Barvy a barevné modely Počítačová grafika Barvy Barva základní atribut pro definici obrazu u každého bodu, křivky či výplně se definuje barva v rastrové i vektorové grafice všechny barvy, se kterými počítač

Více

Zobrazovací jednotky a monitory

Zobrazovací jednotky a monitory Zobrazovací jednotky a monitory Zobrazovací jednotka - karta, která se zasunuje do jednoho z konektorů na sběrnici uvnitř počítače. Dva režimy činnosti: Textový režim - zobrazuje znaky uvedené v tabulce

Více

PREZENTACE S VYUŽITÍM POČÍTAČE

PREZENTACE S VYUŽITÍM POČÍTAČE při VŠCHT Praha Technické prostředky prezentace základní pojmy : technické parametry, principy funkce propojení počítače s dataprojektorem pomocné technické prostředky základní pojmy fotometrické fyzikální

Více

DUM 01 téma: Úvod do počítačové grafiky

DUM 01 téma: Úvod do počítačové grafiky DUM 01 téma: Úvod do počítačové grafiky ze sady: 02 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace:

Více

Zařízeni musí splňovat minimální parametry uvedené níže u každého zařízení ve sloupci Specifikace předmětu zakázky.

Zařízeni musí splňovat minimální parametry uvedené níže u každého zařízení ve sloupci Specifikace předmětu zakázky. ICT 1 MSZ Příloha 1a Specifikace předmětu zakázky Seznam zboží s uvedením jeho kvantifikace, technických parametrů a ceny Zakázka: 2/2013 Zadavatel: Základní údaje: Střední škola technická a zemědělská,

Více

monitor a grafická karta

monitor a grafická karta monitor a grafická karta monitor a grafická karta monitor slouží ke sdělování výsledků či průběhu řešených úloh a komunikaci operačního systému nebo programu s uživatelem. vše co má být zobrazeno na obrazovce,

Více

Michal Bílek Karel Johanovský. Zobrazovací jednotky

Michal Bílek Karel Johanovský. Zobrazovací jednotky Michal Bílek Karel Johanovský SPŠ - JIA Zobrazovací jednotky CRT, LCD, Plazma, OLED E-papír papír, dataprojektory 1 OBSAH Úvodem Aditivní model Gamut Pozorovací úhel CRT LCD Plazma OLED E-Paper Dataprojektory

Více

Úvod do problematiky. Význam počítačové grafiky. Trochu z historie. Využití počítačové grafiky

Úvod do problematiky. Význam počítačové grafiky. Trochu z historie. Využití počítačové grafiky Přednáška 1 Úvod do problematiky Význam počítačové grafiky Obrovský přínos masovému rozšíření počítačů ovládání počítače vizualizace výsledků rozšíření možnosti využívání počítačů Bouřlivý rozvoj v oblasti

Více

zdroj světla). Z metod transformace obrázku uvedeme warping a morfing, které se

zdroj světla). Z metod transformace obrázku uvedeme warping a morfing, které se Kapitola 3 Úpravy obrazu V následující kapitole se seznámíme se základními typy úpravy obrazu. První z nich je transformace barev pro výstupní zařízení, dále práce s barvami a expozicí pomocí histogramu

Více

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1 MS PowerPoint 2007 1 MS POWERPOINT Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou Datum: 1. 12. 2013 Projekt: Registrační číslo: Číslo DUM: Škola: Jméno autora: Název sady: Název práce: Předmět: Ročník: Obor: Časová dotace: Vzdělávací cíl: Pomůcky: Využití ICT techniky především v uměleckém

Více

Kde se používá počítačová grafika

Kde se používá počítačová grafika POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Kde se používá počítačová grafika Tiskoviny Reklama Média, televize, film Multimédia Internetové stránky 3D grafika Virtuální realita CAD / CAM projektování Hry Základní pojmy Rastrová

Více

Lekce 8 IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Lekce 8 IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

IVT. Rastrová grafika. 8. ročník

IVT. Rastrová grafika. 8. ročník IVT Rastrová grafika 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Rozlišení - V současnosti patří mezi nejběžněji používaná rozlišení: SVGA (800 600), XGA (1024 768), SXGA (1280 1024), UXGA (1600 1200)

Rozlišení - V současnosti patří mezi nejběžněji používaná rozlišení: SVGA (800 600), XGA (1024 768), SXGA (1280 1024), UXGA (1600 1200) PROJEKTORY Dataprojektor, nebo také datový projektor, je zařízení umožňující zprostředkovat prezentaci všem přítomným tím, že obraz, jehož zdrojem může být osobní počítač, notebook, přehrávač DVD jiná

Více

5. Zobrazovací jednotky

5. Zobrazovací jednotky 5. Zobrazovací jednotky CRT, LCD, Plazma, OLED E-papír, diaprojektory Zobrazovací jednotky Pro připojení zobrazovacích jednotek se používá grafická karta nebo také video adaptér. Úkolem grafické karty

Více

Učební pomůcky. Didaktická technika

Učební pomůcky. Didaktická technika pro výuku zeměpisu Učební pomůcky zprostředkování žákům poznání skutečností a slouží k osvojování jejich vědomostí a dovedností jsou to takové předměty a materiály, které jsou používány ve vyučovacími

Více

MONITOR. Helena Kunertová

MONITOR. Helena Kunertová MONITOR Helena Kunertová Úvod O monitorech Historie a princip fungování CRT LCD PDP Nabídka na trhu Nabídka LCD na trhu Monitor Výstupní elektronické zařízení sloužící k zobrazování textových a grafických

Více

Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka prezentační techniky a jazykové laboratoře

Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka prezentační techniky a jazykové laboratoře Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka prezentační techniky a jazykové laboratoře Název projektu: Přírodní vědy moderně Reg. číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/30.01592

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 INFORMATIKA 7. ročník Microsoft POWER POINT 2010 Ing. Miroslava Maříková PŘÍPRAVA Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /7.roč./

Více

Zobrazovací jednotky. 1 z :53. LED technologie.

Zobrazovací jednotky.  1 z :53. LED technologie. 1 z 11 14. 11. 2016 23:53 Zobrazovací jednotky slouží k zobrazení informací většinou malého rozsahu. Základní dělení dle technologie. Základní dělení dle možností zobrazování. Základní dělení dle technologie:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti Název školy Číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing. Martin Baričák Název šablony III/2 Název DUMu 2.13 Výstupní zařízení I. Tematická oblast Předmět

Více

Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy

Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy Centrum Digitální Optiky Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy Výzkumná zpráva projektu Identifikační čí slo výstupu: TE01020229DV003 Pracovní balíček: Zpracování dat S-H senzoru

Více

Informatika Počítačová grafika Mgr. Jan Jílek (v.11/12) Počítačová grafika

Informatika Počítačová grafika Mgr. Jan Jílek (v.11/12) Počítačová grafika Počítačová grafika - obor informatiky zabývající se zpracováním grafické informace (př. obrázky, videa, fotografie, informační plakáty, reklamy, konstrukční plány, návrhy, virtuální světy, hry aj.) První

Více

Technické požadavky -příloha- celkem 8 stran

Technické požadavky -příloha- celkem 8 stran Technické požadavky -přílohacelkem 8 stran Technické požadavky A) 16 kusů PC včetně operačního softwaru s následujícími parametry: Požadavek Splněno (doplňte: ano/ne) Vyplní žadatel (max. 18 znaků) RAM:

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_13 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Teorie barev. 1. Barvený model. 2. Gamut. 3. Barevný prostor. Barevný prostor různých zařízení

Teorie barev. 1. Barvený model. 2. Gamut. 3. Barevný prostor. Barevný prostor různých zařízení Teorie barev 1. Barvený model Barevný model představuje metodu (obvykle číselnou) popisu barev. Různé barevné modely popisují barvy, které vidíme a se kterými pracujeme v digitálních obrazech a při jejich

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

27. 11. 2012, Brno Připravil: Ing. Jaromír Landa. Postprocessing videa

27. 11. 2012, Brno Připravil: Ing. Jaromír Landa. Postprocessing videa 27. 11. 2012, Brno Připravil: Ing. Jaromír Landa Postprocessing videa Digitální video Digitální video Typ záznamového zařízení, které pracuje s digitálním signálem a ne s analogovým. Proces, kdy se v určitém

Více

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Aktualizované šablony Šablony vám pomáhají při

Více

INFORMATIKA. Grafické studio ve škole

INFORMATIKA. Grafické studio ve škole INFORMATIKA Grafické studio ve škole LUKÁŠ RACHŮNEK Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc V současné době školy všech typů často potřebují grafické práce. Jedná se například o prezentaci školy ve formě brožur,

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

Konverze grafických rastrových formátů

Konverze grafických rastrových formátů ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Konverze grafických rastrových formátů semestrální práce Jakub Hořejší Ondřej Šalanda V

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pokročilé metody parametrického modelování

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pokročilé metody parametrického modelování Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pokročilé metody parametrického modelování Animace

Více

Příloha č. 3 ZD. Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze. Audiovizuální vybavení přednáškových a seminárních prostor

Příloha č. 3 ZD. Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze. Audiovizuální vybavení přednáškových a seminárních prostor Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze Audiovizuální vybavení přednáškových a seminárních prostor 1 Úvod Audiovizuálního vybavení přednáškových a seminárních prostor vychází z požadavků fakulty

Více

Full HD 3D Projektor pro domácí kino PT-AE8000 PT-AT6000. Srpen 2012

Full HD 3D Projektor pro domácí kino PT-AE8000 PT-AT6000. Srpen 2012 Full HD 3D Projektor pro domácí kino PT-AE8000 PT-AT6000 Srpen 2012 Vývoj projektorů Panasonic pro domácí kino První projektor pro domácí kino Technologie Smooth Screen Počátek koncepce Záměr tvůrců filmu

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Vizualizační technika Ing. Jakab Barnabáš

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Vizualizační technika Ing. Jakab Barnabáš Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Vizualizační technika

Více

Uchazeč není oprávněn nabídnout repasované zboží! Veškeré zboží bude nové. Výkonný stolní PC Základní technické požadavky: Počet jednotek

Uchazeč není oprávněn nabídnout repasované zboží! Veškeré zboží bude nové. Výkonný stolní PC Základní technické požadavky: Počet jednotek Dodávka vybavení učebny předtiskové přípravy Příloha č. 2 Technická specifikace Uchazeč není oprávněn nabídnout repasované zboží! Veškeré zboží bude nové. Požadavky: Výkonný stolní PC Základní technické

Více

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Zadavatel: Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.2511 Název projektu: Moderní škola

Více

T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2200HD/T2200HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru...

Více

ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE V COLOR MANAGEMENTU

ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE V COLOR MANAGEMENTU ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE V COLOR MANAGEMENTU V Colormanagementu se neustále operuje s několika termíny: a) barevný gamut, b) barevné prostory CMYK a RGB, c) nezávislý barevný prostor, d) ICC profil S těmito

Více

Monitor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Monitor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Monitor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.12 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky, konfigurace

Více

Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú /0100, IČO: Výukový materiál

Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú /0100, IČO: Výukový materiál Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02, tel.: 465534626, fax: 465 534 632, mail : slavik@zs-habrmanova.cz Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona V/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

SNADNO PŘENOSNÉ PROJEKTORY

SNADNO PŘENOSNÉ PROJEKTORY EB-1700 SNADNO PŘENOSNÉ PROJEKTORY Řada elegantních, lehkých, pohodlných a přenosných projektorů, jež jsou doslova nabité funkcemi, po kterých u mobilního projektoru toužíte. Nabízí výjimečně kvalitní

Více

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Registrační číslo projektu : Číslo DUM : CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_32_INOVACE_04.02 Tématická oblast : Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Barvy na počítači a grafické formáty

Barvy na počítači a grafické formáty Barvy na počítači a grafické formáty Hlavním atributem, který se používá při práci s obrazem či s grafickými formáty, je barva. Při práci s barvami je důležité určit základní množinu barev, se kterou budeme

Více

T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T52WA 15 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce

Více

Software pro správu barev Palette Master

Software pro správu barev Palette Master Software pro správu barev Palette Master Návod k použití 01 Speciální software pro kalibraci Software Palette Master, který byl vyvinut ve spolupráci s předními odborníky na kalibraci barev X-Rite, zjednodušuje

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ NAFOCENÉ FOTOGRAFIE Z DIGITÁLNÍHO FOTOAPARÁTU MŮŽEME NEJEN PROHLÍŽET, ALE TAKÉ UPRAVOVAT JAS KONTRAST BAREVNOST OŘÍZNUTÍ ODSTRANĚNÍ ČERVENÝCH

Více

Obsah. Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11. Kapitola 2 Obrázky a fotografie 21

Obsah. Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11. Kapitola 2 Obrázky a fotografie 21 Obsah Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11 Potřebné parametry počítače pro práci s multimédii 12 Stručně pro každého 12 Podrobněji pro zájemce o techniku 12 Jak ověřit kvalitu svého počítače

Více

Dodatečné informace č. 1

Dodatečné informace č. 1 Dodatečné informace č. 1 1) Název zadavatele Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace 2) Název zakázky: Učíme se, vzděláváme se, bádáme moderně, efektivně, pro život

Více

1. Srovnávací měření jasu monitorů pomocí Color Analyzeru a Chromametru

1. Srovnávací měření jasu monitorů pomocí Color Analyzeru a Chromametru Laboratorní úlohy ze světla a osvětlovací techniky 1/5 1. Srovnávací měření jasu monitorů pomocí Color Analyzeru a Chromametru 1.1 Úvod Jedním z úkolů světelné techniky je vytvořit osvětlovací podmínky,

Více

HANTAREX digitální video stěny zpráv, reklam a dalších propagačních a informačních spotů

HANTAREX digitální video stěny zpráv, reklam a dalších propagačních a informačních spotů VIDEOWALL - vellkopllošná projjekčníí stěna Společnost HANTAREX vyvinula a zpracovala technologii modulárních monitorů pro digitální video stěny. Tato technologie splňuje veškeré potřeby v oblasti velkoplošné

Více

MS OFFICE, POWERPOINT - ANIMACE OBJEKTŮ

MS OFFICE, POWERPOINT - ANIMACE OBJEKTŮ Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D16_Z_OFF_PP_ANIM.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT - ANIMACE

Více

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav P.č. 1 Stolní PC sestava + SW 17ks Procesor čtyř jádrový procesor, benchmark min. 3,350 Paměti min 4GB Grafická

Více

Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012

Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012 Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012 Možná struktura prezentace Základní vizuální efekty Postupy zpracování obsahu Didaktické principy Práce s textem Snímek pouze s textem Práce s obrázky

Více

BenQ MW860USTi. Dell S500wi. Syté, ale matné a tmavé, kromě azurové, která je jakoby pastelová. 8 bodů 9 bodů 9 bodů 10 bodů

BenQ MW860USTi. Dell S500wi. Syté, ale matné a tmavé, kromě azurové, která je jakoby pastelová. 8 bodů 9 bodů 9 bodů 10 bodů Kvalita projekce textu Kvalita barvy Syté, ale tmavé. Žlutá a zelená jsou matné. Syté, ale matné, tmavé a kalné. Syté, ale matné a tmavé, kromě azurové, která je jakoby pastelová. Syté, ale matné a tmavé,

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy SOU Valašské Klobouky,

Více

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V Kapitola 2 Barvy, barvy, barvičky 2.1 Vnímání barev Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V něm se vyskytují všechny známé druhy záření, např. gama záření či infračervené

Více

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno,

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, Prezentace Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, využití interaktivní tabule. Postup při tvorbě prezentace I 1. Stanovení cílů.

Více

Základy velkoplošného zobrazování. ČVUT FEL, listopad 2008

Základy velkoplošného zobrazování. ČVUT FEL, listopad 2008 Základy velkoplošného zobrazování ČVUT FEL, listopad 2008 Způsoby velkoplošného zobrazování Projektory projekční ploché zobrazovače neprojekční CRT LCD DLP PLASMA LED LCD D-ILA, refl. LCD LASER? Projektory

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

3D virtuální video brýle 80 pro hry a filmy PCM920 Manuál

3D virtuální video brýle 80 pro hry a filmy PCM920 Manuál 3D virtuální video brýle 80 pro hry a filmy PCM920 Manuál Propojení s počítačem Podpora 3D Podporuje rozlišení 1024X768800X600640X480 3 módy výstupního rozlišení Milí uživatelé: Děkujeme, že jste si koupili

Více

Jak dosáhnout toho, aby jednotlivá zařízení (monitor, skener, tiskový stroj) tlumočily barvu co nejvěrněji?

Jak dosáhnout toho, aby jednotlivá zařízení (monitor, skener, tiskový stroj) tlumočily barvu co nejvěrněji? ? Jak dosáhnout toho, aby jednotlivá zařízení (monitor, skener, tiskový stroj) tlumočily barvu co nejvěrněji? skener by měl maximálně zachovat barevnost skenovaného originálu monitor by měl zobrazovat

Více

Programové vybavení počítačů operační systémy

Programové vybavení počítačů operační systémy Programové vybavení počítačů operační systémy Operační systém Základní program, který oživuje hardware a poskytuje prostředí pro ostatní programy Řídí využití procesoru, síťovou komunikaci, tisk, ovládá

Více

2. Základní informace o počítačové grafice

2. Základní informace o počítačové grafice 2. Základní informace o počítačové grafice Počítačová grafika je obor, který se ve výpočetní technice rozvíjí velmi dynamicky. Není to zase až tak dávno, kdy nebylo možné na osobním počítači editovat v

Více

Příloha 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Příloha 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Počítačová učebna Detailní specifikace hardwarového vybavení serverová technika: 1 Víceúčelový server Konfigurace 2 procesor 4 jádra, cache 8 MB, RAM 64 GB

Více

Přídavné karty. Zvuková karta. Síťová karta

Přídavné karty. Zvuková karta. Síťová karta Přídavné karty - jsou samostatná hardwarová zařízení umožňující rozšířit možnosti počítače o nové funkce, které základní hardwarová sestava neumožňuje. - díky přídavným kartám se z počítače stává skutečně

Více

RGB16 PLNOBAREVNÉ OBRAZOVKY S VLASTNÍ PAMĚTÍ (RASTR 16mm) Nabídka platná od 01.01.2012

RGB16 PLNOBAREVNÉ OBRAZOVKY S VLASTNÍ PAMĚTÍ (RASTR 16mm) Nabídka platná od 01.01.2012 RGB16 PLNOBAREVNÉ OBRAZOVKY S VLASTNÍ PAMĚTÍ (RASTR 16mm) Nabídka platná od 01.01.2012 A8led je oficiální distributor panelů LED technologie (diody SMD super jasné, s širokým úhlem záření/ OUTDOOR LONG

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

Základní informace. Operační systém (OS)

Základní informace. Operační systém (OS) Základní informace Operační systém (OS) OS je základní program, který oživuje technické díly počítače (hardware) a poskytuje prostředí pro práci všech ostatních programů. Operační systém musí být naistalován

Více

RYCHLÝ ÚVOD PRO Lumens PS 350 / 550 New

RYCHLÝ ÚVOD PRO Lumens PS 350 / 550 New RYCHLÝ ÚVOD PRO Lumens PS 350 / 550 New Úvod Gratulujeme vám k zakoupení nového digitálního vizualizéru. Jenž je navržen a konstruován pro skupinové firemní prezentace, interaktivní přednášky a školní

Více

Návod k použití prezentační techniky v posluchárně P1

Návod k použití prezentační techniky v posluchárně P1 Návod k použití prezentační techniky v posluchárně P1 V této posluchárně je přednášejícím k dispozici hlavní dataprojektor s velkým plátnem, dále druhý dataprojektor spolu s interaktivní tabulí SmartBoard

Více

Nabídka Kupující:

Nabídka Kupující: Nabídka 100814002 Prodávající: Jan Prušák Tylovická 9/200, 155 21 Praha 5 Zličín tel: 607 600 929 e-mail: info@x-computers.eu http://www.x-computers.eu IČO: 71798714, DIČ: CZ8612280501 Živ. list evidenční

Více

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 6. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 11. 10. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Webové stránky. 16. Obrázky na webových stránkách, optimalizace GIF. Datum vytvoření: 12. 1. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.

Webové stránky. 16. Obrázky na webových stránkách, optimalizace GIF. Datum vytvoření: 12. 1. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr. Webové stránky 16. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 12. 1. 2013 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Zásady prezentace CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Zásady prezentace CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Zásady prezentace CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Prezentace Prezentace: přednášený text + elektronický materiál Přednášený text: poutavý

Více

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Zadavatel: Registrační číslo projektu: Název projektu: Střední škola Pohoda s.r.o., Na Vinici 2244, Litoměřice CZ.1.07/1.5.00/34.0613 Moderní škola Identifikační

Více

L1942S POMĚR STRAN 4:3, ANALOGOVÝ VSTUP

L1942S POMĚR STRAN 4:3, ANALOGOVÝ VSTUP L1942S POMĚR STRAN 4:3, ANALOGOVÝ VSTUP Monitory řady L42 s klasickým poměrem stran 4:3, jsou ideálními zobrazovacími jednotkami pro použití v kanceláři, osloví však i uživatele, kteří používají své počítače

Více

Autodesk AutoCAD 2018

Autodesk AutoCAD 2018 Novinky Autodesk AutoCAD 2018 www.graitec.cz www.cadnet.cz, helpdesk.graitec.cz, www.graitec.com Novinky Autodesk AutoCAD 2018 PDF dokument obsahuje přehled novinek produktu AutoCAD 2018. AutoCAD 2018

Více