STUDIE VYUŽITÍ LABORATOŘE PROJEKCE S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM PRO PROJEKT SPECIALIZOVANÉ CENTRUM PRO APLIKOVANOU SIMULACI A VIZUALIZACI ŠKOLAMI VŠECH TYPŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIE VYUŽITÍ LABORATOŘE PROJEKCE S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM PRO PROJEKT SPECIALIZOVANÉ CENTRUM PRO APLIKOVANOU SIMULACI A VIZUALIZACI ŠKOLAMI VŠECH TYPŮ"

Transkript

1 STUDIE VYUŽITÍ LABORATOŘE PROJEKCE S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM PRO PROJEKT SPECIALIZOVANÉ CENTRUM PRO APLIKOVANOU SIMULACI A VIZUALIZACI ŠKOLAMI VŠECH TYPŮ Vypracoval: V Děčíně 11/2014 Ing. Miroslav Dlask 1

2 Obsah: 1. Předmět studie 2 2. Důvod využití laboratoře s projekcí o vysokém rozlišení 2 3. Technologie popis a principy technologií vysokého rozlišení Response time 3.2. Inputlag Gamut Kontrast Brightness Resolution Edge blending Posouzení vhodnosti použití projektorů Epson a technologie zobrazení LCD a barevný světelný výkon Výhody technologie EPSON 3 LCD Barevný světelný výkon EPSON Technologie EPSON Edge blending Narůstající potřeba zobrazovaného prostoru pro přiblížení realitě Využití laboratoře s projekcí s vysokým rozlišením školami všech typů Využití laboratoře pro základní školy v Děčíně a okolí Snižování zdravotních rizik při výuce Shrnutí 18 2

3 1. Předmět studie Předmětem studie je posouzení využití laboratoře projekční technologie o vysokém rozlišení pro školy všech typů v Děčíně, resp. v bývalém okrese Děčín, pro realizaci projektu Specializované centrum pro aplikovanou simulaci a vizualizaci, budovaném na Fakultě dopravní ČVUT, pracovišti Děčín. 2. Důvod využití laboratoře s projekcí o vysokém rozlišení V současné době již nestačí používat technologie, zobrazující realitu na monitoru PC, notebooku nebo tabletu, ale je nutné implementovat i do škol technologie zobrazování na velkou plochu o vysokém rozlišení. V současné době je vůbec nejtěžší mladé lidi ke studiu nadchnout a zaujmout je. Lze považovat za základ upoutat ve výuce pozornost mladých lidí. Moderní technologie, k tomu zážitková forma výuky, jsou v současnosti naprostou nutností. Snad každý dnes využívá v soukromí spoustu elektroniky a jde o to, aby výuka byla pro mladé lidi z jejich pohledu záživnější a přitažlivější. Využití laboratoře s projekcí o vysokém rozlišení pro výuku je tedy možné ve všech stupních vzdělání, od základních škol až po univerzity. Záleží jen na formě, jakou budou posluchači žáci tuto technologii užívat. V posledních letech jsme svědky narůstajícího rozlišení řady zobrazovacích přístrojů (např. tablety), které umožňují velmi detailní zobrazení většího množství informací a objektů. Narůstá rozlišení zobrazovaných obrazových i audiovizuálních dat. Ty jsou dnes velmi často využívány při různých simulacích a modelacích reálných dat a objektů. Vizuální data získávají na významu např. v podobě infografik, diagramů, modelů krajin, staveb, dopravních situací, různých simulací, ale i strojních celků a součástí apod. Zcela běžně se při výuce na středním a vyšším stupni vzdělání, zejména technického zaměření, využívá 3D modelování a jeho následné zobrazení ve vysokém rozlišení. Studium na ČVUT Fakultě dopravní pracovišti Děčín je založeno na propojení informatiky, klasických a moderních partií matematiky, managementu a ekonomie dopravy, telekomunikací, dopravních systémů a techniky. Dopravní fakulta vede při 3

4 výuce studenty k používání informačních technologií a moderní výpočetní techniky ve všech oborech studia. Při studiu jsou vytvářeny rozmanité modely a simulace, které následně vedou k návrhům a realizaci systémů podporujících aplikace v oblasti přírodních věd, dopravy, telekomunikací i ekonomie. Důraz je kladen zejména na modelování reality a následnou realizaci s využitím vhodného softwaru i teoretických základů z různých vědních disciplín. Rovněž studium na středních školách všech typů se dnes neobejde bez využívání moderních informačních technologií v různých studijních oborech či zaměřeních, od technických a přírodovědných oborů až po studijní obory humanitní. V základním školství je to obdobné, jde jen o to najít způsob, jak laboratoř s projekcí o vysokém rozlišení budovanou na Fakultě dopravní ČVUT v Děčíně začlenit do výuky. Je to jeden ze způsobů, jak mladým lidem nabídnout a přiblížit možnost studia technických a přírodních disciplín na střední a později případně na vysoké škole. 3. Technologie - popis a principy základních technologií vysokého rozlišení. V zobrazovacích technologiích o vysokém rozlišení jsou kladeny požadavky na následující vlastnosti zobrazovačů: 3.1 Odezva panelu - response time 3.2 Inputlag 3.3 Gamut 3.4 Kontrast 3.5 Jas brightness 3.6 Rozlišení resolution 3.7. Edge blending 4

5 3.1. Response time - doba odezvy udává čas, za který se dokáže změnit pixel z černé barvy na bílou a zpět na černou. Tato změna se identifikuje hodnotou "rise" nebo "fall". "Rise" udává dobu potřebnou pro rozsvícení bodu do bílé barvy a "fall" naopak pro zhasnutí do černé. Celková doba odezvy je v tomto případě rovna součtu obou hodnot. Nižší hodnota tak udává lepší výsledek. Častěji je změna z jednoho odstínu do druhého. A právě proto se v dnešní době hledí převážně na hodnotu "grey to grey", neboli šedášedá, která udává změnu z tmavě šedé a zpět. Výrobci se v poslední době zaměřují právě na tuto odezvu a je udávána ve specifikacích daného výrobku. Dříve byla udávána odezva součtová (tedy "rise" + "fall"), právě z těchto důvodu se odezva výrazně zlepšila. K urychlení této odezvy je nejčastěji použita technologie OverDrive. Pro rychlejší orientaci krystalu do správné pozice zajistí elektronika po velmi krátkou dobu výrazně vyšší napětí, než které je požadováno pro finální natočení. Poté je toto vyšší napětí sníženo na požadovanou hodnotu a pixel se buď dotočí do správné polohy, nebo se vrátí do požadované hodnoty. Technologie OverDrive se snaží přiblížit k vytoužené barvě, aby však zabránila překmitu, ukončí přepětí o hodně dříve. Tím se v jednom snímku nastaví o něco málo jiná barva (až 30 % rozdílná) a v dalším snímku, o 16,7 ms déle, si elektronika musí nastavit barvu jinou a přenastaví tekutý krystal do požadované polohy Inputlag - nedílnou součástí současných LCD zařízení je i takzvaný inputlag. Tímto termínem se rozumí doba, jakou potřebuje elektronika na zpracování obrazu. Pokud například bude elektronika zpracovávat obraz příliš dlouho, tak se může stát, že při rychlém pohybu kurzoru elektronika stále zobrazuje statický obraz, ale fyzická změna je již provedena. Proto je hodnota inputlag hodně důležitá. Extrémní inputlag tak vede k pocitu, že například kurzor při pohybu po monitoru je za pohybem ruky zpožděný Gamut - jako takový se obvykle neuvádí. Některé zobrazovače mají tento údaj uveden, ale to jen z důvodu, že mají gamut opravdu hodně široký. Co však vlastně gamut znamená? Jde o to, jak velký výřez z barevného prostoru je schopen zobrazovač zobrazit. Obecně existuje opravdu široké spektrum barev, avšak jen zlomek z tohoto prostoru je 5

6 schopen člověk vnímat očima. Na obrázku č.1 je RGB diagram, který se skládá ze 3 základních barevných složek (červená, zelená a modrá - RGB). Lidské oko reaguje pouze na tyto 3 základní barvy, diagram tedy představuje barevný prostor, který jsme schopni vnímat. Obrázek č.1 RGB diagram V horní části diagramu je zobrazena zelenou barvou vyznačená plocha. Porovnáním velikosti této zelené plochy a ostatních dvou barevných ploch je patrné, že zelená plocha je o poznání větší. Lidské oko totiž reaguje na zelenou barvu daleko citlivěji než na jakoukoli jinou barvu. Co s tímto barevným prostorem udělá zobrazovač? Zjednodušeně řečeno ořízne, zmenší či znehodnotí tuto plochu. Záleží jen na tom, jak hodně se tento 6

7 barevný prostor ořízne. V dnešní době se s oblibou používá režim srgb, jehož diagram vidíme na obrázku č.2: Obrázek č.2 srgb diagram Čárkovaně je ještě vyznačena barevná plocha Adobe RGB, která zasahuje daleko více do zeleno-azurové barvy. Důvodem zavedení prostoru AdobeRGB je že díky většímu rozsahu barev zeleno-azurové barvy má lepší pokrytí tiskařského prostoru CMYK. Proto se AdobeRGB zobrazovače používají hlavně v DTP či Pre-pressu. V domácím nasazení, webové grafice či filmovém průmyslu nemají až tak velký smysl. Naopak mohou být na škodu, a to za předpokladu, že neumějí simulovat režim srgb. Pokud je 7

8 totiž na monitoru s AdobeRGB zobrazena (bez správy barev) například webová stránka, tak barvy uvidíme příliš výrazné Kontrast - je udáván v poměru dvou čísel jako hodnota důležitá při provozování zobrazovacího panelu nebo projekce za přímého nebo částečného slunečního svitu. Jeho hodnota je vypočítána z poměru svítivosti bílé a černé barvy. Obě hodnoty jsou měřeny v luxech a jednoduše dány do poměru. Zobrazovače lze rozdělit do dvou základních kategorií v oblasti kontrastu: XVA panely, které mají kontrast kolem :1 a pak ostatní (IPS a TN), které mají kontrast kolem :1. Kontrast je hodně důležitý při sledování filmů. Pokud je totiž jas černé barvy moc vysoký, tak se například tmavé scény promění v obraz nezřetelný a málo dynamický Jas (brightness) - je úzce spjat s kontrastem, udává se v [cd/m2]. Jeho hodnota se určuje tak, že všechny pixely zobrazí bílou barvu a změří se svítivost zobrazovače. Příliš vysoký jas může oslňovat. Čím je kontrast vyšší, tím je podání černé barvy lepší i při vysokém jasu. 8

9 Obrázek č.3 diagram jasu Důležitou vlastností jasu je také jeho rozsah. Pokud má zobrazovač rozsah příliš malý, tak se na něm v horších světelných podmínkách pracuje nepříjemně Rozlišení - resolution zobrazovače je počet pixelů (nebo maximální rozlišení obrazu), které může být zobrazeno na obrazovce či promítací ploše. Tento pojem se občas používá i u videa, kde se zaměňuje za rozměr. Udává se jako počet sloupců (též bodů na šířku či horizontální rozlišení, X ) to se uvádí jako první a počet řádků (bodů na výšku, vertikální rozlišení, Y ). Méně často se používá pojem barevné rozlišení, které vyjadřuje bitovou hloubku (počet barev) daného zobrazení. Nejčastější rozlišení: monitory stolních PC: (HD Ready), (UXGA, Ultra-eXtended), (Full HD) notebooky: (HD Ready), a (Full HD) netbooky: , (HD Ready) tablety: (XGA/XVGA, extended), nebo , (2.5K) chytré telefony: , , , a u nejdražších (Full HD) 9

10 televizory: (HD Ready), (Full HD) dataprojektory: 1024 x 768 (XGA) až (Full HD) Mnoho uživatelů, včetně uživatelů různých systémů CAD, používá rozlišení (UXGA, Ultra-eXtended) nebo vyšší, pokud mají odpovídající zařízení. Pokud je rozlišení obrazu vyšší než fyzické rozlišení zobrazovače, mohou některé systémy využít virtuální obrazovku. Pro digitální televizi a HDTV jsou typické vertikální rozlišení 720p nebo 1080p. Rozlišení IBM PS/2 VGA a MCGA byla standardními rozlišeními od roku 1990 do asi Rozlišení bylo standardním zhruba do roku Od té doby je standardním rozlišením a , ale pomalu je nahrazuje Velká část webových stránek a multimediálních aplikací jsou vytvářeny pro rozlišení a mnoho současných počítačových aplikací již nepodporuje rozlišení Microsoft Windows XP a novější jsou navrženy pro minimální rozlišení (přesto je možné vybrat rozlišení v nabídce Pokročilé nastavení a aplikace můžou přepnout do jakéhokoliv jiného rozlišení). GNU/Linux, FreeBSD a mnoho Unixových variant používají X Window a mohou být spuštěny v libovolném požadovaném rozlišení tak, jak to podporuje monitor/display a video karta. Apple operační systémy Mac OS a Mac OS X mohou používat mnoho rozlišení, ačkoli je rozumné minimum. Je potřeba si ovšem uvědomit, že standardní rozlišení a mělo vždy jen orientační hodnotu. Již v roce 1992 se na trhu objevila první grafická karta s 1 MB VRAM a v roce 1995 se již masově prosazovaly 64bitové grafické karty s 2 MB VRAM nabízející plnou 3D podporu rozlišení (UXGA). 10

11 3.7 Technologie Edge blending - je pokročilou funkcí profesionálních projektorů, umožňující spojení, respektive nastavení počtu překrývajících se pixelů na hranách obrazu jednotlivých projekčních zdrojů signálu na jeden ucelený. Pomocí Edge blending funkce lze vytvářet velké uniformované obrazy pomocí více projektorů. Projektory musí disponovat rozšířenou funkcí geometrické korekce obrazu. Obrázek č.4 projekce s funkcí Edge blending 4. Posouzení vhodnosti použití projektorů Epson a jejich technologie zobrazení 4.1. LCD a barevný světelný výkon Tří panelová technologie Epson je založena na simultánní tvorbě obrazů ve třech základních barvách RGB. Pomocí optického hranolu jsou pak tyto tři obrazy překládány přesně přes sebe, čímž vzniká výsledný reálný, zcela přirozený a brilantní obraz, který se dostává do oka diváka bez barevných záblesků a duhového efektu. Bolavé oči a předčasná únava, právě u dětí a mládeže obvyklý problém, se nedostaví. Mnoho 11

12 vzdělávacích institucí proto cíleně hledá projektory pracující s technologií 3 LCD. Další přednosti: maximálně široké barevné spektrum, které projektorům Epson s technologií 3 LCD umožňuje přirozenou reprodukci až 68,7 miliard barev a krystalicky čisté zobrazení i těch nejmenších detailů. Obrázek č.5 princip tří panelové technologie 4.2. Výhody technologie EPSON 3 LCD Osvědčené řešení přes 70 mil. prodaných LCD čipů Spolehlivá technologie s dlouhou životností 20 let zkušeností Zcela přirozené barvy Perfektní barevné přechody a stínování Nízká spotřeba energie Šetří oči Vysoký barevný světelný výkon Živý obraz 12

13 Vynikající kontrast 4.3. Barevný světelný výkon EPSON Barevný světelný výkon je měřítkem schopnosti projektoru zobrazovat barvy. Dosud neměli cí a uživatelé možnost posoudit, zda je jejich projektor schopen účinné a živé reprodukce barev. Kategorie barevného světelného výkonu tak představuje důležitý indikátor kvality obrazu zejména ve třídách, posluchárnách a konferenčních sálech. Dosud se u projektorů udával pouze světelný výkon pro bílou barvu. Lze měřit barvy pomocí jasu či ANSI lumenů? Současné specifikace produktů udávané v kategoriích jasu, světelného výkonu pro bílou barvu, kontrastu a rozlišení neposkytují žádnou informaci o schopnosti projektoru reprodukovat barvy. Tuto mezeru nyní zaplňuje kategorie barevného světelného výkonu (nazývaná rovněž barevný světelný výstup). Proč je barevný světelný výkon důležitý? Barevný světelný výkon je zásadní veličinou, protože klíčovou složkou kvality obrazu je právě barva. Barevný světelný výkon umožňuje kupujícím posoudit kvalitu barevné reprodukce, na jejímž základě se pak mohou fundovaně rozhodovat Technologie EPSON Edge blending Technologií Edge blending (hranové prolnutí obrazu) vyvinutou společností EPSON lze kombinovat několik promítaných obrazů tak, aby výsledkem byl jeden dokonalý plynulý širokoúhlý obraz. Na obrázku níže vlevo je patrné, že při spojení obrazu dvou projektorů dochází na hraně přechodu mezi levým a pravým projektorem ke znásobení jasu pixelů obrazu a v místě přechodu je obraz dvounásobně přesvícený. Na obrázku vpravo je použitá funkce Epson Edge blending. 13

14 Obrázek č. 6 rozdíl výsledku zobrazení, vpravo Epson Edge blending 4.5. Narůstající potřeba zobrazovaného prostoru pro přiblížení realitě Při běžné výuce jsou ve školách většinou využívány projektory, které již nedokáží nabídnout odpovídající optimální rozlišení a zobrazovaný prostor. Např. při modelování dopravních situací na Fakultě dopravní ČVUT je výsledný návrh prostorově značně náročný zejména na velikost zobrazeného prostoru a jeho detailů. Při současné projekci se však vzhledem k omezení velikosti rozlišení jen velmi těžko dosahuje přehledného a detailního zobrazení celého modelu (prakticky to spíše často není vůbec možné). Tím se vzhledem k omezenému množství zobrazených informací výrazně ztrácí komplexní vypovídající hodnota. Nelze tak často přiblížit daný výstup blíže skutečné realitě, která je zde velmi potřebná a žádoucí. Technologie firmy Epson Edge blending umožňuje spojit obraz dvou a více projektorů vedle sebe, čímž je schopná nabídnout např. dvojnásobný projekční prostor. Takto vzniklý širokoúhlý obraz s rozlišením bodů (WUXGA) je schopný zaručit mnohem názornější a kvalitnější zobrazovací prostor a prakticky tak řešit výše uvedené aktuální nedostatky projekce v učebnách. Využití promítaného obrazu touto technologií přináší mnohem názornější a širší využití ve výuce a prezentacích výstupů práce například: 14

15 Lepší možnosti při výuce ovládání softwaru některého systému CAD/CAM/CAE ( SolidWorks, Autodesk Inventor, CATIA, NX, apod) s návazností na systémy CAM pro programování NC strojů simulace drah nástrojů při obrábění obrobku a PLM Product Lifecycle Management - správa životnosti výrobku od návrhu konstrukce až po sešrotování. 5. Využití laboratoře s projekcí s vysokým rozlišením školami všech typů CAD/CAM/CAE systémy využívají celou řadu ovládacích panelů, ikon a nabídek, které jsou problematičtěji zobrazitelné zejména při nižším rozlišení. Větší prostor dovoluje nejenom jejich komplexnější, ale i detailnější zobrazení se zachováním názornosti a čitelnosti i při znázornění (zapnutí) většího množství např. nástrojových panelů. Zde se nabízí využití laboratoře s projekcí o vysokém rozlišení například pro vyšší odborné a střední průmyslové a technické školy v Děčíně a okolí od Ústí nad Labem až po Varnsdorf, například: VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín VOŠ a SŠ Varnsdorf Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5 Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Stará 99 Střední škola lodní dopravy a technických řemesel Děčín Detailnější a prostorově rozsáhlejší zobrazení lze ve výuce dále využít: Architektonické modely staveb a jejich okolí lze prohlížet větší zobrazovací plochu s větším množství dat. Takto lze dosáhnout komplexnějšího pohledu nejenom na stavbu (vnitřní uspořádání), ale také na její okolí (situování). Opět se nabízí využití pro vyšší odborné a střední průmyslové školy se stavebními a architektonickými studijními obory jako například: 15

16 VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín Střední škola stavební a technická Ústí nad Labem Střední škola stavební Teplice GIS modely modelování krajin, dopravních cest a dopravních situací (často náročné právě na velikost zobrazované plochy pro zachování vypovídající hodnoty a všech návazností a detailů). Využití pro dopravní obory a obory s krajinotvorným zaměřením z hlediska zeleně, např: VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín Střední škola zahradnická a zemědělská A.E.Komerse Děčín studijní obory Univerzity J.E.Purkyně (UJEP) Ústí nad Labem Modely a simulace různých konceptů a jevů (často složité, náročné na prostor a zobrazení potřebných detailů) mimo technické obory, jako například zdravotnictví, kde je potřeba detailně zobrazit digitalizované modely lidského těla Využití například pro: Střední zdravotnická škola Děčín VOŠ a Střední zdravotnická škola Ústí nad Labem Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Rumburk Nabízí se ale i využití pro střední školy (Gymnázia) s humanitním zaměřením a základní školy, kde mohou žáci s vyučujícími využívat: o 3D modelování a animace vizualizace objektů, jejich detailní přiblížení a oddálení při zachování maximální kvality zobrazení. Výstupní kvalita rozlišení narůstá a poskytuje tak větší množství zobrazených detailů. o Infografika (informační grafika) vizuální ztvárnění informací, dat nebo znalostí. Umožňuje rychle a přehledně prezentovat obvykle složitější a komplexnější informace tak, aby došlo k jejich snadnějšímu a rychlejšímu porozumění. 16

17 Využívá při tom různé grafické prvky jako např. značky a symboly, grafy, diagramy, mapy, ilustrace (animace animovaná infografika). Její uplatnění je velmi široké a to jak ve výuce, tak např. i v technických oblastech. Využívá se zejména v prostředí internetu. Infografiky často vyžadují při tvorbě i detailnější zobrazení a větší zobrazovací prostor. o Rozšířená realita (augmentet reality) systém, který reálný obraz světa doplňuje o počítačem vytvořené objekty (grafické, textové, audio a animace). Může být použita k modelaci různých objektů (celých scén) v různých prostředích jejich následnou vizualizaci (umístění objektů do reálného prostředí). Tato oblast nabízí nejenom technickým oborům široké možnosti využití jak přenést např. vymodelované objekty do reálného prostředí a místa. o Videokonference a živé vysílání propojení výuky s praktickým světem a dalšími možnými aktéry výuky a vzdělávání (odborníky, národní i mezinárodní spolupráce studentů a fakult ). 7. Využití pro základní školy v Děčíně a okolí Využití se ale nabízí i pro základní školy v Děčíně: ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5 ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25 ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo náměstí 688/11 ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330 ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12 ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177 ZŠ Děčín I, Komenského náměstí 622/3 ZŠ Děčín II, Kamenická 1145 ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2 ZŠ Děčín XXXII, Míru 152 ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5 17

18 Či blízkém okolí v bývalém okrese Děčín: ZŠ a MŠ Dolní Habartice 152 ZŠ a MŠ Markvartice 197 ZŠ a MŠ Verneřice, Mírové náměstí 141 ZŠ a MŠ Dolní Poustevna, Tyršova 302 ZŠ a MŠ Jílové u Děčína, Školní 287 ZŠ a MŠ Krásná Lípa, Školní 558/10 ZŠ a MŠ Povrly, 5. května 233/14 ZŠ a MŠ Staré Křečany 44 ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkeho Chřibská 280 ZŠ a MŠ Tisá 189 ZŠ a MŠ Vilémov 140 ZŠ Mikulášovice 20 ZŠ Rumburk, Tyršova ulice 1066/2 ZŠ Rumburk, U Nemocnice 1132/5 ZŠ Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31 ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821 ZŠ Varnsdorf, Náměstí E. Beneše 469 ZŠ Varnsdorf, Seifertova 1650 Zde by se zcela jistě nejednalo o pravidelné využití laboratoře s projekcí s vysokým rozlišením, ale vždy o jakousi exkurzi na akademickou půdu Dopravní fakulty ČVUT v Děčíně. Základní školy by zde mohly vhodně implementovat využití laboratoře s projekcí vysokým rozlišením do výuky některého předmětu a současně přiblížit svým žákům studium technických oborů. 18

19 8. Snižování zdravotních rizik při výuce Studenti a žáci při výuce mnohdy dlouhý čas využívají projekce digitálních technologií. Je žádoucí věnovat větší pozornost ochraně jejich zdraví a maximálně snižovat zdravotních rizika, která je mohou ohrožovat. Jednou z možností jak jim předcházet (či je výrazněji snížit), je využití dostatečně vysokého rozlišení kvalitní promítací techniky, ale i kvalitního zobrazení při běžném denním světle v učebnách, kdy je vhodné z výše uvedených důvodů použít projektory o vysoké svítivosti ANSI lumenů. 9. Shrnutí Je zřejmé, že finanční prostředky vložené do laboratoře projekční technologie o vysokém rozlišení v realizaci projektu Specializované centrum pro aplikovanou simulaci a vizualizaci, budovaném na Fakultě dopravní ČVUT, pracovišti Děčín, mohou být využity nejen Fakultou dopravní ČVUT v Děčíně, ale i školami všech typů v Děčíně a okolí. Nabízí se především využití pro školy poskytující střední a vyšší vzdělání technického typu. 19

20 Zdroj technických informací zobrazovací technologie Epson: PROJEKTMEDIA, s.r.o. U Břehu 10, Praha 10 Autor studie je vyučujícím na: VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín, p.o., Čs.armády 10, Děčín II, středisko Slovanská 1000/55 ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, pracoviště Děčín 20

21 21

Úvod do problematiky. Význam počítačové grafiky. Trochu z historie. Využití počítačové grafiky

Úvod do problematiky. Význam počítačové grafiky. Trochu z historie. Využití počítačové grafiky Přednáška 1 Úvod do problematiky Význam počítačové grafiky Obrovský přínos masovému rozšíření počítačů ovládání počítače vizualizace výsledků rozšíření možnosti využívání počítačů Bouřlivý rozvoj v oblasti

Více

SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY. Využití a vlastnosti

SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY. Využití a vlastnosti SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY Využití a vlastnosti - Seznam objektů dělený do kategorií - Půdorys objektu - Systém trasování - Zvukové komentáře - Jazykové mutace - Propojení s virtuálními prohlídkami - Virtuální

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti Název školy Číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing. Martin Baričák Název šablony III/2 Název DUMu 2.13 Výstupní zařízení I. Tematická oblast Předmět

Více

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Zadavatel: Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.2511 Název projektu: Moderní škola

Více

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V Kapitola 2 Barvy, barvy, barvičky 2.1 Vnímání barev Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V něm se vyskytují všechny známé druhy záření, např. gama záření či infračervené

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 INFORMATIKA 7. ročník Microsoft POWER POINT 2010 Ing. Miroslava Maříková PŘÍPRAVA Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /7.roč./

Více

Technologie Liquid Crystal Display

Technologie Liquid Crystal Display Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Cvičení z fyziky 2013-2014 2. seminární práce Technologie Liquid Crystal Display Jan Horáček (jan.horacek@seznam.cz) 8. května 2014 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Parametry dnešních displayů

Více

2. Základní informace o počítačové grafice

2. Základní informace o počítačové grafice 2. Základní informace o počítačové grafice Počítačová grafika je obor, který se ve výpočetní technice rozvíjí velmi dynamicky. Není to zase až tak dávno, kdy nebylo možné na osobním počítači editovat v

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

Technické požadavky -příloha- celkem 8 stran

Technické požadavky -příloha- celkem 8 stran Technické požadavky -přílohacelkem 8 stran Technické požadavky A) 16 kusů PC včetně operačního softwaru s následujícími parametry: Požadavek Splněno (doplňte: ano/ne) Vyplní žadatel (max. 18 znaků) RAM:

Více

Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.18 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

Projektory. you can. XEED WUX10 Mark II XEED SX7 XEED SX6 XEED SX80 Mark II XEED SX800 XEED X700 JASNĚJŠÍ MYŠLENÍ

Projektory. you can. XEED WUX10 Mark II XEED SX7 XEED SX6 XEED SX80 Mark II XEED SX800 XEED X700 JASNĚJŠÍ MYŠLENÍ JASNĚJŠÍ MYŠLENÍ Projektory XEED WUX10 Mark II XEED SX7 XEED SX6 XEED SX80 Mark II XEED SX800 XEED X700 you can JASNĚJŠÍ MYŠLENÍ Zanechte oslnivý dojem. Pro profesionály, kteří vědí, jak důležitá je vizuální

Více

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Program CEWE fotosvět profi Vám umožní pomocí Adobe InDesign objednat CEWE FOTOKNIHU. Abyste vše zvládli správně na první pokus, přečtěte si prosím níže

Více

Programové vybavení počítačů operační systémy

Programové vybavení počítačů operační systémy Programové vybavení počítačů operační systémy Operační systém Základní program, který oživuje hardware a poskytuje prostředí pro ostatní programy Řídí využití procesoru, síťovou komunikaci, tisk, ovládá

Více

Úvod, rozdělení CAD systémů Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Karel Procházka

Úvod, rozdělení CAD systémů Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Karel Procházka Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav P.č. 1 Stolní PC sestava + SW 17ks Procesor čtyř jádrový procesor, benchmark min. 3,350 Paměti min 4GB Grafická

Více

Příloha č. 5 - Specifikace předmětu plnění. k veřejné zakázce malého rozsahu

Příloha č. 5 - Specifikace předmětu plnění. k veřejné zakázce malého rozsahu stránka (6) Příloha č. 5 - Specifikace předmětu plnění k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka počítačové a didaktické techniky pro Základní školu Benešov, Dukelská 88 Nejedná se o zadávací řízení dle

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači.

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Ot 2. Rastrová počítačová grafika 1.1.1 Rastrové obrazy Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Rastrový

Více

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ UMT Tomáš Zajíc, David Svoboda Typy počítačové grafiky Rastrová Vektorová Rastrová grafika Pixely Rozlišení Barevná hloubka Monitor 72 PPI Tiskárna

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

1. Úvod do Systémů CAD

1. Úvod do Systémů CAD 1. Úvod do Systémů CAD Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován CA technologiím. Po úvodním seznámení se soustředíme především na oblast počítačové podpory konstruování, tedy CAD. Doba nutná k nastudování

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Barvy v digitální fotografii. Jaroslav Svoboda

Barvy v digitální fotografii. Jaroslav Svoboda Barvy v digitální fotografii Jaroslav Svoboda Co je fotografie? Stroj času Trošku víc fyzikálně a bez sci-fi Záznam odrazu světla v určitém časovém intervalu Můžeme zaznamenat nejen intenzitu, ale i vlnovou

Více

Základy práce v programovém balíku Corel

Základy práce v programovém balíku Corel Základy práce v programovém balíku Corel Mgr. Tomáš Pešina Výukový text vytvořený v rámci projektu DOPLNIT První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Základy počítačové

Více

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi Výstupový indikátor 06.43.19 Název Autor: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obory: Ročník: Časový rozsah: Pomůcky: Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov - Mosty Digitální fotografie Petr Hepner,

Více

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1 MS PowerPoint 2007 1 MS POWERPOINT Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky elmag. záření s určitou vlnovou délkou dopadající na sítnici našeho oka vnímáme jako barvu v rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit přibližně 10 milionů barev

Více

První obnovené reálné gymnázium, o. p. s.

První obnovené reálné gymnázium, o. p. s. str. 1 z 10 Věc: Poptávka nabídky na dodávku výpočetní techniky První obnovené reálné gymnázium, o. p. s. Vás jako zadavatel poptává k předložení nabídky na: dodávku materiálně technického vybavení multimediální

Více

PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH

PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH Projekt PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH "Získání dovednosti v programování na CNC obráběcích strojích pro žáky středních odborných škol a učilišť" CZ.1.07 Datum zahájení projektu: 1.4. 2012 Datum ukončení

Více

Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012

Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012 Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012 Možná struktura prezentace Základní vizuální efekty Postupy zpracování obsahu Didaktické principy Práce s textem Snímek pouze s textem Práce s obrázky

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

SW - OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS CZ (PRO PODNIKATELE)

SW - OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS CZ (PRO PODNIKATELE) Příloha smlouvy č. 1 Popis zboží Kancelářský SW - OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS CZ (PRO PODNIKATELE) Kancelářský balík, který je plně kompatibilní s operačním systémem a je v hodný pro výuky. Balík obsahuje

Více

Novinky v TV přijímačích

Novinky v TV přijímačích Novinky v TV přijímačích Radiokomunikace 2014, Pardubice Ondřej ZACH www.urel.feec.vutbr.cz Obsah TV přijímače jak šel čas Novinky v TV přijímačích UHD TV OLED displeje Smart TV, HbbTV Další vývoj urel@feec.vutbr.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Notebook. Příloha č. 1 k zakázce č. 1/2011

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Notebook. Příloha č. 1 k zakázce č. 1/2011 Příloha č. 1 k zakázce č. 1/2011 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Notebook Počet: 22 Rozměry displeje: 15-16 HDD: alespoň 500 GB Klávesnice s numerickou částí Grafická karta: alespoň 1 GB, nutná podpora i v minoritních

Více

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod VY_32_INOVACE_INF4_12 Počítačová grafika Úvod Základní rozdělení grafických formátů Rastrová grafika (bitmapová) Vektorová grafika Základním prvkem je bod (pixel). Vhodná pro zpracování digitální fotografie.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona V/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 3.3.2010 Verze: 1.4 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

Průvodce kvalitou barvy

Průvodce kvalitou barvy Stránka 1 z 6 Průvodce kvalitou barvy Průvodce kvalitou barvy se snaží uživatelům vysvětlit operace, které jsou na tiskárně k dispozici a mohou být užity pro úpravu a přizpůsobení barevného výstupu. Nabídka

Více

2.12 Vstupní zařízení II.

2.12 Vstupní zařízení II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak79 2009/2010 1 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat

Více

ENTER PRICE ROKY ZÁRUKA. HAL3000 Enterprice 1015. www.enter-price.cz. Kód: PCHS2069. Win 10 64bit 1 TB DISK. Pentium DDR3

ENTER PRICE ROKY ZÁRUKA. HAL3000 Enterprice 1015. www.enter-price.cz. Kód: PCHS2069. Win 10 64bit 1 TB DISK. Pentium DDR3 10 2015 ZPÁTKY NA UNIVERZITU S WINDOWS 10 9 990,včetně DPH + SLUCHÁTKA ZDARMA Intel 4 GB Pentium DDR3 1 TB DISK Win 10 64bit 3 ROKY ZÁRUKA + BEZSTAROSTNÝ SERVIS HAL3000 Enterprice 1015 Kód: PCHS2069 procesor

Více

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 6. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 11. 10. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Digitální prezentac e informací

Digitální prezentac e informací Kapitola desátá Digitální prezentac e informací Učební text Mgr. Radek Hoszowski Digitální prezentace informací Prezentace informací Počítače slouží převážně pro prezentaci informací v digitálním prostředí.

Více

Základní technické dovednosti lektora

Základní technické dovednosti lektora Základní technické dovednosti lektora CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Uspořádání prostoru Divadelní Školní Modulové U uspořádání T uspořádání

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380 Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02, tel.: 465534626, fax: 465 534 632, mail : slavik@zs-habrmanova.cz Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100,

Více

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů Základní pojmy Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů LMS - Learning Management System E-learning M-learning Blended learning E-learning Prezentace PowerPoint E-learning Výhody Elektronické

Více

IVT. 8. ročník. listopad, prosinec 2013. Autor: Mgr. Dana Kaprálová

IVT. 8. ročník. listopad, prosinec 2013. Autor: Mgr. Dana Kaprálová IVT Počítačová grafika - úvod 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Možnosti využití vzdělávacího centra pro další vzdělávání obchodní zástupců farmaceutických firem

Možnosti využití vzdělávacího centra pro další vzdělávání obchodní zástupců farmaceutických firem Možnosti využití vzdělávacího centra pro další vzdělávání obchodní zástupců farmaceutických firem Data Agentura INFOPHARM s.r.o. 2 Vzdělávací centrum v Nové Pace nabízí široké využití pro různé druhy vzdělávání,

Více

Příloha č. 1: 1. 30ks počítačů s těmito parametry: 2. 2ks počítačů s těmito parametry: 3. Komunikační řešení:

Příloha č. 1: 1. 30ks počítačů s těmito parametry: 2. 2ks počítačů s těmito parametry: 3. Komunikační řešení: Příloha č. 1: Počítačové vybavení a služby pro - MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRUPKA, MASARYKOVA 461 1. 30ks počítačů s těmito parametry: - Počítač - CPU benchmark min. 1000 (PassMark www.cpubenchmark.net).

Více

4K SXRD Projektor pro domácí kino

4K SXRD Projektor pro domácí kino 4K SXRD Projektor pro domácí kino VPL-VW1000ES Projektor 4K pro domácí kino www.pro.sony.eu/homecinemaprojectors Obraz 4K přináší ohromující vizuální zážitek Projektor VPL-VW1000ES je prošpikován moderními

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

VIAKOM. Crystal-za kladní ovla da ní

VIAKOM. Crystal-za kladní ovla da ní VIAKOM Crystal-za kladní ovla da ní Obsah 1. Živý obraz... 2 1.1 Seznam zobrazení... 4 1.2 Seznam obsahu... 4 1.2.1 Zobrazení videa... 4 1.2.2 Nástroje kamery... 4 1.3 PTZ Panel... 5 1.3.1 Popis PTZ ovládání...

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Operační program

Více

Technické podmínky POPIS ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ

Technické podmínky POPIS ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ Technické podmínky POPIS ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ Uvedené požadavky na technickou specifikaci jsou chápány jako minimální přípustné. Technická specifikace je nastavena níže uvedeným způsobem z důvodu zajištění

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa...

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... Videosekvence vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... VIDEOSEKVENCE (VIDEO) Sekvence obrázků rychle po sobě jdoucích (např. 60 snímků za sekundu) tak, že vznikne pro diváka iluze pohybu.

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

Staré mapy v prostředí Internetu

Staré mapy v prostředí Internetu Staré mapy v prostředí Internetu Vladimír Brůna, Kateřina Křováková Laboratoř geoinformatiky UJEP, Dělnická 21, 434 01 Most tel./fax: 476 137 448, e-mail: bruna@geolab.cz, cariad@geolab.cz http://www.geolab.cz

Více

Informatika pro 8. ročník. Hardware

Informatika pro 8. ročník. Hardware Informatika pro 8. ročník Hardware 3 druhy počítačů Vstupní a výstupní zařízení Další vstupní a výstupní zařízení Nezapomeňte Máme tři druhy počítačů: stolní notebook all-in-one Zařízení, která odesílají

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Mgr. Petr Štorek,Ph. D.

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy SOU Valašské Klobouky,

Více

Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II.

Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II. Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II. Projekt Inovace ve vzdělávacím procesu Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Bzenec, registrační číslo CZ.1.07/1.3.41/01.0038

Více

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Ivan Picek Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware InTouch je oblíbený software pro vizualizaci, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů kategorie

Více

Úvod do programu Solid Edge

Úvod do programu Solid Edge Úvod do programu Solid Edge Cíle této kapitoly V průběhu této kapitoly se naučíte: jak vypadá prostředí programu Solid Edge, najít a otevřít dokument programu Solid Edge, vytvořit a uložit dokument, používat

Více

OŽIVTE SVÉ PREZENTACE

OŽIVTE SVÉ PREZENTACE Řady Epson EB-1400Wi OŽIVTE SVÉ PREZENTACE max. rozměr projekce: komentovat může více uživatelů tisk, ukládání a sdílení URČENO K PODNIKÁNÍ INTEGROVANÝ, INTERAKTIVNÍ SYSTÉM PRO JEDNACÍ MÍSTNOSTI Promítání

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Správa barev. ICC profil monitorů. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 3. ledna 2013. www.isspolygr.cz

Správa barev. ICC profil monitorů. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 3. ledna 2013. www.isspolygr.cz ICC profil monitorů www.isspolygr.cz Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 3. ledna 2013 Strana: 1/11 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 18 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 24.02.2014 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: monitory CRT a LCD - princip funkce, srovnání (výhody

Více

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství Videoendoskopy a příslušenství Strana 2 Úvod Jsme rádi, že vám můžeme představit katalog videoendoskopů a jejich příslušenství. Přenosné videoendoskopy model V55100 a X55100 s velkým barevným LCD displejem,

Více

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 2, 3 CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Jak by měla vypadat prezentace v PowerPointu Typy na správnou prezentaci Základním prvkem prezentace je text kontrola opakujících se slov v prezentaci Texty

Více

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík Ing. Dalibor Hula Mgr. Petr

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více

Technická specifikace nabídky

Technická specifikace nabídky Příloha č. Dodatečné informace. PC učebna Technická specifikace nabídky Mark min. 3800), RAM GB, HDD 500GB, Ethernet Gb, WiFi 802.n (kompatibilní s IEEE 802.a/b/g), Bluetooth.0, min. x USB (min. 2x USB

Více

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Rastrová grafika Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Kvalita je určena rozlišením mřížky a barevnou hloubkou (počet bitů

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

Obsah. Historický vývoj Jednotlivé technologie 3D technologie Zobracovací zařízení Budoucnost

Obsah. Historický vývoj Jednotlivé technologie 3D technologie Zobracovací zařízení Budoucnost Radek Lacina Obsah Historický vývoj Jednotlivé technologie 3D technologie Zobracovací zařízení Budoucnost Historie Bratři Lumiérové 1895 patentován kinematograf 35 mm film, 16 fps (převzato od Edisona)

Více

Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet)

Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet) Dodavatel Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet) Zadavatel: Název: Název Požadované minimální technické parametry Množství Splněno/nesplněno (uchazeč doplní toto

Více

Mobilní informační průvodce - RegTim

Mobilní informační průvodce - RegTim Mobilní informační průvodce - RegTim nabízí zpřístupnění kulturního a přírodního dědictví regionu s využitím moderních mobilních informačních technologií pro podporu cestovního ruchu a inovativní propagaci

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012 Komplexní správa technických dat PDM základní pojmy Ing. Martin Nermut, 2012 Projektování - konstrukční a technologické procesy součást životního cyklu výrobku (PLM - Product Lifecycle Management) Nárůst

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání kytkopták základní verze loga: pravidla používání Základní verze loga se skládá z piktogramu ( kytkopták ) a názvu organizace, který je umístěn do půlkruhu ve spodní části loga. Oko ptáčka je tvořeno jedním

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové ICT plán školy Název školy: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové Ulice: Komenského 234, PSČ, Místo: 50003 Hradec Králové Tel: 495 075 111 Fax: 495 513 485 Web::

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze. Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o.

Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze. Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o. Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o. 1 Architektonický návrh: Ing. Arch. Alena Šrámková Ing.arch. Tomáš Koumar Ing. Arch. Lukáš Ehl Návrh

Více

Tvorba počítačových clusterů pomocí Linuxu. Vedoucí práce: Mgr. Jiří Pech, Ph.D. Katedra informatiky

Tvorba počítačových clusterů pomocí Linuxu. Vedoucí práce: Mgr. Jiří Pech, Ph.D. Katedra informatiky Tvorba počítačových clusterů pomocí Linuxu Řešitel: Petr Ciml Vedoucí práce: Mgr. Jiří Pech, Ph.D. Katedra informatiky ik Zásady pro vypracování Pod pojmem počítačový cluster zde rozumíme skupinu více

Více

Tvorba 3D výukových aplikací pomocí technologie

Tvorba 3D výukových aplikací pomocí technologie Tvorba 3D výukových aplikací pomocí technologie Microsoft Silverlight Martin Tribula, Martin Vavrek, Michal Otčenášek Abstrakt V dnešním moderním světě je virtuální realita považovaná za rozvíjející se

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Externí zařízení - procvičování

Externí zařízení - procvičování Externí zařízení - procvičování EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.19 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia

Více