PETŘÍNSKÁ ROZHLEDNA A NOVÉ ČASY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PETŘÍNSKÁ ROZHLEDNA A NOVÉ ČASY"

Transkript

1 PETŘÍNSKÁ ROZHLEDNA A NOVÉ ČASY Komentovaná prohlídka pro II. stupeň ZŠ a SŠ STUDIJNÍ MATERIÁL PRO PEDAGOGY KE KOMENTOVANÝM PROHLÍDKÁM PRAŽSKÝCH VĚŽÍ DŮLEŽITÁ DATA PŘEHLED listopadu byl vydán patent o zrušení tuhého poddanství (čili nevolnictví), robota zůstala zachována února skonal císař Josef II., jeho nástupcem se stal Leopold II srpna svolil Leopold II. dekretem, aby byly české korunovační klenoty trvale uloženy v Praze září byl v katedrále sv. Víta korunován Leopold II. českým králem srpna 24. září se konala v Klementinu u příležitosti korunovace první průmyslová výstava na evropském kontinentě; výstavy se účastnilo 49 vystavovatelů března náhle umírá Leopold II. 9. srpna českým králem korunován František II února založila skupina aristokratů v čele hrabětem Františkem Šternberkem Společnost

2 vlasteneckých přátel umění s cílem zřídit obrazárnu a uměleckou školu - Alois Senefelder, pražský rodák, vynalezl tisk z plochy litografii 1797 byl zahájen provoz první strojní přádelny bavlny ve Verneřicích u Děčína 1801 hrabě z Wrbna založil v Hořovicích první řepný cukrovar v českých zemích, (rod Wrbnů se rovněž zasloužil na počátku 19. století o rozvoj železářského průmyslu v Čechách stejně, jako Fürtstenberkové a na Moravě Salmové) - v Českém Krumlově založili Schwarzenbergové soukromou hospodářskou školu pro výchovu hospodářských úředníků (r do této školy nastoupí Antonín Langweil, tvůrce slavného modelu Prahy) 1803 v kartounce ve Varnsdorfu byl zaveden první válcový tisk tkanin v Čechách 1804 ve Stráži nad Nisou byl instalován v soukenické barvírně první parní kotel u nás prosince se odehrála bitva u Slavkova, v níž bojovala francouzská, ruská a rakouská vojska prosince podepsán mír mezi Rakouskem a Francií srpna oznámil František II. zánik Svaté říše římské národa německého a vzdal se titulu římskoněmeckého císaře června předvedl v Praze na Vltavě Josef Božek parní loď 1824 vyzkoušeli bratranci František a Václav Veverkové ruchadlo - moderní pluh prosince založil arcivévoda Rudolf, arcibiskup olomoucký, Vítkovické železárny - 1. srpna zahájena druhá Česká výstava průmyslová ve Vusínovském domě na Starém Městě pražském 1829

3 1. června zahájena třetí Česká výstava průmyslová v Ledeburském paláci na Malé Straně, které se již účastnilo 257 vystavovatelů 1831 proběhla čtvrtá Česká výstava průmyslová, avšak zasáhla do ní nepříznivě epidemie cholery, která si vyžádala v českých zemích 50 tisíc obětí 1832 zahájen provoz na trati České Budějovice Linec; jednalo se o koněspřežnou železnici, jejímž projektantem byl František Antonín Gerstner března založena Jednota k povzbuzení průmyslu v Čechách - v srpnu byla otevřena pátá Česká výstava průmyslová v souvislosti s pobytem krále Františka I. v Praze; výstavu obeslalo 247 vystavovatelů, konala se ve Španělském sále a Německém sále na Pražském Hradě - v Císařském mlýně v Bubenči byla zřízena bratry Antonínem a Wenzelem Schallowitzem první strojní papírna v českých zemích března zemřel František I září byl korunován českým králem Ferdinand V. - proběhla v souvislosti s korunovací Ferdinanda V. šestá průmyslová výstava, která byla obeslána již 60 tisíci předměty (pod výstavními čísly) září přednesl Jan Evangelista Purkyně na sjezdu německých přírodovědců a lékařů v Praze svou buněčnou teorii stavby živočišných těl 1839 byla v kreslířských sálech Klementina, které sloužily Akademii výtvarných umění, uspořádána První řádná výstava umělecká května v Karlíně spuštěn na vodu podnikatelem Vojtěchem Lannou první kolesový parník v Čechách - Bohemia 1842

4 16. května byl za účasti císaře slavnostně v Praze uveden do provozu řetězový most císaře Františka I. (na místě dnešního mostu Legií); po Karlově mostě získalo hlavní město druhý most přes řeku Vltavu 1843 v cukrovaru v Dačicích vyrobili první kostku cukru na světě června probíhaly bouře tiskařů kartounů v Praze, kteří požadovali úpravu mezd a odstranění tiskařských strojů, tzv. perotin; bouře byly potlačeny vojensky srpna vjel do Prahy první parní vlak; jednalo se o železniční spojení Praha Olomouc - Vídeň Severní státní dráhy března se konalo veřejné shromáždění ve Svatováclavských lázních na Novém Městě pražském, na kterém byla formulována petice císaři, jež mimo jiné žádala zrušení roboty a poddanství června probíhal na ostrově Žofín Slovanský sjezd, jehož myšlenkou bylo sjednocení slovanských národů v duchu austroslavizmu června propukly v Praze tzv. svatodušní bouře, došlo ke stavbě barikád a střetům s vojskem s obětmi na životech června bylo nad Prahou vypsáno stanné právo - 9. září podepsal císař zákon o zrušení poddanství a robotních břemen - 2. prosince abdikoval císař Ferdinand I (jako český král Ferdinand V.)., na trůn nastoupil jeho synovec František Josef I byly vydány první poštovní známky v habsburské monarchii května byla v Londýně otevřena I. světová průmyslová výstava, exponáty nebyly vystaveny v samostatných sálech v pronajatých budovách, ale za tímto účelem byla vybudována samostatná budova, slavný Crystal Palace na předměstí Londýna 1854 inženýr Daněk založil v Karlíně strojírenskou továrnu 1855

5 15. května otevřela své brány II. světová výstava, tentokrát konaná v Paříži, pro její účely byl zbudován Průmyslový palác 1859 byl uzákoněn nový živnostenský řád (s platností od 1. ledna 1860), který odstranil poslední zbytky cechovního zřízení a zavedl důsledný liberalizmus 1862 v Londýně otevřena III. světová výstava 1863 Vojta Náprstek založil v Praze Průmyslové muzeum, jehož úkolem bylo "vzdělávati průmyslníky tím způsobem, aby názorně seznali, jak rozmanitě užívá se přírodních látek v průmyslu srpna byla zahájena pravidelná paroplavba po Vltavě z Prahy do Štěchovic června začala rakousko-pruská válka - 8. července 18. září trvala pruská okupace Prahy srpna byla podepsána mírová smlouva mezi Rakouskem a Pruskem února byl veřejně vyhlášen královský reskript, který akceptoval uherské pojetí právní kontinuity - 1. dubna otevřela brány IV. světová výstava v Paříži listopadu se císařským rozhodnutím změnilo označení monarchie na Rakousko-Uherská monarchie května byly položeny základní kameny ke stavbě Národního divadla 1871 skupinou podnikatelů byla v Libni založena První českomoravská strojírna 1872 úsilím Jednoty průmyslové a pražské obchodní komory byla zahájena sedmá zemská průmyslová výstava; konala se na Střeleckém ostrově a byla obeslána 265 vystavovateli

6 května se ve Vídni otevřela V. světová výstava, která potvrdila vystavenými produkty dovršení technické revoluce - 9. května poklesem cen akcií na vídeňské burze propukla světová hospodářská krize z nadvýroby - 1. října byl položen základní kámen k dostavbě svatovítské katedrály 1876 VI. světová výstava byla zahájena za mořem ve Filadelfii 1877 uspořádána první Obecná zemská výstava hospodářská května otevřena VII. světová výstava v Paříži května byla založena Poldina huť na Kladensku - František Křižík nechal patentovat významné zdokonalení obloukové lampy 1880 VIII. světová výstava je zahájena v Austrálii, v Melbourne srpna propukl požár budovy Národního divadla června proběhl v Praze první Všesokolský slet srpna bylo v Praze nainstalováno první veřejné telefonní vedení, účastnilo se ho 11 stanic - František Křižík získal na Mezinárodní elektrotechnické výstavě v Paříži I. cenu za zdokonalenou obloukovou lampu listopadu bylo otevřeno po požáru zrekonstruované a dostavěné Národní divadlo; osvětleno bylo obloukovými lampami Františka Křižíka 1884 ing. František Křižík přenesl svůj závod na výrobu obloukových lamp z Plzně do Prahy 1888

7 1. června byl za spoluúčasti Vojty Náprstka založen Klub českých turistů května byla X. světová výstava otevřena v Paříži května 1889 byla jako přidružená atrakce světové výstavy otevřena pro veřejnost Eiffelova věž inženýra Gustava Eiffela květen byl poprvé slaven jako mezinárodní Svátek práce - 3. září vypukla povodeň, která protrhla dva pilíře Karlova mostu a také přinesla značné oběti na životech května zahájena výstava srpna byla úsilím Klubu českých turistů slavnostně otevřena Petřínská rozhledna srpna zemřel Jan Neruda října 1891 byla Jubilejní výstava ukončena SLOVNÍČEK POJMŮ Jubilejní výstava - při příležitosti korunovace Leopolda II. českým králem r byla z podnětu nejvyššího purkrabího království českého hraběte Jindřicha Františka Rottenhanema uspořádána v sálech Klementina průmyslová výstava (viz níže) - na výstavě byly reprezentovány tkalcovství, sklářství, knoflíkářství, výrobky z papírmaše, české granáty a tištěné kartouny; výstavy se účastnilo 49 vystavovatelů - na tuto výstavu později navázaly hojné regionální a oborové průmyslové výstavy (první r v Praze a následovaly další v Liberci, Plzni, Teplicích, Žatci, Táboře; jednalo se např. o výstavy frizérské, košíkářské, lakýrnické, chovatelské, fotografické, těsnopisné, školní atd.) - asi od r se začíná chystat výstava jubilejní, která měla připomenout výstavu r a zároveň ukázat obrovské pokroky ve výrobě, hospodářství a kultuře, které se za sto let v Českém království udály - původní myšlenka výstavy byla zemská, avšak především pro odpor německých průmyslníků se z ní stala výstava národní - členy výstavního výboru byli Karel kníže Schwarzenberg, Karel Max hrabě Zedtwitz, František Křižík, Bohumil Bondy, Josef Wohanka, Karel hrabě Kinský, Jan Otto a další - výstava byla slavnostně zahájena 15. května 1891, celková návštěvnost od května do října byla návštěvníků

8 parní stroj - již v 1. st. n. l. vynalezl pro zábavu a rozptýlení Héron Alexandrijský parní stroj, ovšem prakticky tuto hříčku nikdy nevyužil - teprve r sestrojil Denis Papin silnostěnný hrnec sloužící k vaření za vyššího tlaku, než je tlak atmosférický známý a dodnes používaný Papinův hrnec - na tento vynález navázal Thomas Savery, který si r nechal patentovat parní stroj sloužící k čerpání vody z dolů - tento vynález pak zdokonalil r James Watt a vytvořil stroj na principu kondenzace syté páry ve válci - lidstvo přestalo být závislé na vodní a větrné energii či na tahu zvířat a vstoupilo do století páry - parní energie poháněla lokomotivy, lodě, mlýny, sekačky, mlátičky a dokonce i první automobily nevolnictví - bylo v předmoderní Evropě vztahem mezi majitelem půdy a rolníkem, který byl nájemcem půdy a byl tak právně závislý na jejím majiteli - jaké povinnosti vyplývaly nevolníkovi ze vztahu k pánovi je zřejmé z šesti článků patentu o zrušení nevolnictví, které bylo v Habsburské monarchii zrušeno 16. listopadu 1781: 1) poddaný smí svobodně vstupovat do stavu manželského, 2) poddaní se smí stěhovat, 3) poddaní se smějí svobodně věnovat řemeslům a umění, 4+5) ruší se povinnost dětí nevolníků sloužit ve vrchnostenských dvorech po několik roků 6) v platnosti zůstávají povinnosti jakými jsou robota (viz níže), naturální a peněžité platy průmyslová výstava - nesmělé krůčky průmyslové výroby 18. století byly již v 19. století minulostí průmyslově vyspělé země začínají usilovat o světové trhy; nejpřínosnějším způsobem jak prezentovat výrobky, je produkty vystavit a zároveň využít příležitosti poučit se u svých konkurentů - první průmyslová výstava na evropském kontinentu se odehrála r v Praze, první světová výstava, která rovněž založila tradici tzv. Expa, byla uspořádána z podnětu prince Alberta r v Anglii - motivaci k uspořádání II. průmyslové výstavy v Čechách r vystihuje následující text: úřady chtěly shlédnouti výrobky průmyslu, aby poznaly úroveň domácí výroby a aby tak získaly pevný bod, z něhož by průmysl ve všech svých odvětvích na cestě k vyšší dokonalosti mohl býti pozorován, podporován a povzbuzován. (Sto let jednoty k povzbuzení průmyslu v Čechách) - roku 2012 bylo Expo uspořádáno v Jižní Koreji, r se odehraje v Miláně v Itálii

9 robota - byla povinností poddaného vykonávat bez náhrady činnost pro svého pána, nejvýše však tři dny týdně (viz robotní patent r. 1680, r. 1771) a mohla zahrnovat různé rozličné činnosti, nejčastěji však tzv. robotu ruční či robotu s potahem (tedy práci osobní či zapřažení tažných zvířat) - 9. září 1848 pak bylo poddanství i robota v Českých zemích zrušeny a ve svém důsledku se tak uvolnilo veliké množství lidí pro nastupující industriální výrobu secese (lat.) - odštěpení, odloučení - vysoce dekorativní a ornamentální umělecký sloh přelomu 19. a 20. stol., který vznikl jako reakce na převládající historizmus a akademizmus v umění a architektuře - ústředním znakem secesního cítění je stylizace, charakteristickými znaky tohoto stylu jsou tvary převzaté z přírody (listy, květy), dekorativní křivky (zvláště tzv. křivka kouřová), tematika lidského i zvířecího těla - z materiálů jsou k výzdobě často používány mozaiky, kachle a kované zdobné prvky - v architektuře dělíme tento sloh na geometrický a dekorativní, který je se secesí spojován častěji - z nejvýraznějších architektů tohoto směru u nás jmenujme Josefa Fantu, Osvalda Polívku či Antonína Balšánka INSPIRACE PRO VÝUKU: 1) Jubilejní výstava inspirovala nejen autory četných ilustrací zobrazujících výstavní ruch, ale také spisovatele Svatopluka Čecha, který potřetí oživil hrdinu Matěje Broučka, staropražského měšťana a pana domácího a vyslal ho ve svém novém díle na tuto výstavu. Vzniklo tak dílko, které na rozdíl od dvou předešlých prací (Pravý výlet pana Broučka do Měsíce a Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do XV. století), upadlo téměř do zapomnění: Matěj Brouček na výstavě. Pro dnešního čtenáře nebude patrně příliš čtivé, ale žáci mohou alespoň jeho prolistováním získat dobrý přehled o tehdejších výstavních pavilonech či o vystavovaných předmětech a dalších atrakcích. 2) Na vybudování Petřínské rozhledny měl největší zásluhu Klub českých turistů, který vznikl 11. června r a jehož spoluzakladatelem byl Vojta Náprstek. Tohoto muže také připomíná památník na Petříně u Hladové zdi. Zprvu velmi dobrodružný život tohoto muže, který si přál být cestovatelem a nakonec se jím tak trochu opravdu stal na útěku před důsledky revoluce r. 1848, by mohl zaujmout vaše žáky. Vyzvěte je, ať zpracují životní osudy muže, který se zúčastnil v Americe mírových jednání s Indiány, podpořil emancipaci českých žen, propagoval veřejné toalety, pračky i psací stroje, podporoval české cestovatele, založil Průmyslové muzeum a byl průkopníkem, v Čechách tehdy ještě nepovolených, pohřbů žehem.

10 3) Výstavy, které propagovaly průmyslové úspěchy, by nebyly možné bez obrovského množství anonymních dělníků a dělnic, kteří v manufakturách a továrnách pracovali 12, 14 někdy i 16 hodin denně. Můžete nechat žáky prozkoumat, jak, kdy a proč vznikalo sociální zabezpečení dělníků, kdo byli štrajchpudlíci či kdo jako první v našich zemích inicioval výstavbu sociálního bydlení pro dělnictvo. (Sociální péče o zaměstnané začíná nastupovat až v okamžiku, kdy se veliké množství převážně vesnických lidí stěhuje za prací v továrnách do měst (předměstí) sociální vesnické vazby byly zpřetrhány, jako nekvalifikovaná pracovní síla se tito lidé nemohli opřít ani o podporu cechu či po jejich zrušení řemeslnického spolku, byli odkázáni sami na sebe. Např. r proběhla na Smíchově schůze dělníků, kteří vytvořili podpůrný výbor na pomoc dělnickým rodinám v nouzi. Štrajchpudlík bylo označení pro dětského (!) dělníka, který v kartounce namáčel látku, aby na ní za vlhka mohl být prováděn tisk. Vzpomeňme stejnojmenný román Jakuba Arbesa. Zřejmě první výstavba sociálního bydlení u nás je spojena se jménem průmyslníka barona Františka Ringhoffera, který pro své dělníky vystavěl v 70. letech 19. století tzv. kolonii jednopatrové zděné domky s kuchyní a toaletou společnou vždy pro 2 byty. Tato kolonie stála na kopci Mrázovka na Smíchově.) 4) V Muzeu hl. m. Prahy je nad centrálním schodištěm umístěn panoramatický obraz Prahy od jevištního výtvarníka Antonia Sacchetiho, který vytvořil r Umístění v budově muzea však není původní, původně se jednalo o cykloráma vystavené v samostatné stavbě zřízené k tomu účelu. Panoráma, cykloráma, dioráma předchůdci dnešních filmů, 3D kinosálů a Imaxů. Vybídněte své žáky, ať se vydají po stopách těchto, v 19. století tak populárních, atrakcí a projdou se v čase od cykloramatu až k Imaxu. Můžeme ještě v Praze najít nějaké diorámy? (Snad již od konce 18. století se začínají v Evropě objevovat panoramatická zobrazení evropských měst, námořních bitev a dalších motivů v Praze byla např. vystavována v domě U železných dveří. Později bylo toto zobrazení zdokonaleno pod označením cykloráma, tedy obraz namalovaný na jakémsi plátěném bubnu, v jehož prostředku stál divák. K dokonalosti byly tyto scény dovedené Louisem Daguerrem, jedním z průkopníků fotografie a jsou známy jako diorámy. Dioráma zvyšuje dojem skutečnosti a plasticity umístěním rekvizit v popředí panoramatu (příp. cyklorámy). Kromě diorámy bratří Liebscherů v zrcadlovém bludišti na Petříně, je dalším známým panoramatem Bitva u Lipan Luďka Marolda na Výstavišti.) DOPORUČENÁ LITERATURA: Americký klub dam, Secká Milena, Národní muzeum Praha, 2012 Architektura 19. století, Zatloukal Pavel, Správa Pražského hradu, 2001 Dějiny dopravy v českých zemích v období průmyslové revoluce, Hlavačka Milan, Academia, 1990 Etnografie pražského dělnictva, Akademie věd ČR, 1975

11 Jak se tvoří město: vývoj dopravního systému Prahy v období průmyslové revoluce, Říha Zdeněk, Fojtík Pavel, ČVUT 2012 Vojta Náprstek, Secká Milena, Národní muzeum 2011 Smíchov - město za Újezdskou branou, Jungmann Jan, Muzeum hlavního města Prahy 2007 Sto let jubilejní, Augusta Pavel, Nakladatelství technické literatury, 1991 INFORMACE: Program připravilo lektorské oddělení Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s oddělením historických sbírek Muzea hlavního města Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8, Program vede: Markéta Gausová Zörnerová, , Programy lektorského oddělení objednávejte na

12

Koncepce rozvoje Národního technického muzea 2013-2020

Koncepce rozvoje Národního technického muzea 2013-2020 Koncepce rozvoje Národního technického muzea 2013-2020 Zpracoval: Bc. Karel Ksandr generální ředitel NTM Praha, 29. listopadu 2012 Č.j.: NTM 2318/12-GŘ 1 OBSAH: OBSAH 2 MOTTO.. 4 I. Údaje o zpracovateli....

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Diplomová práce Dějiny školství ve Frýdku-Místku Autor: Bc. Radka Kulhánková Vedoucí práce: PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. Olomouc

Více

Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích

Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích Bakalářská práce Autor: Miroslav Novotný Právní administrativa v podnikatelské sféře

Více

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Monika Lupoměská III. ročník prezenční studium Obor: Společenské vědy přírodopis Historie školství v Chrudimi se zaměřením

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Irena Blahníková

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Irena Blahníková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Irena Blahníková Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Skrytá reklama a product placement v médiích Irena Blahníková Bakalářská práce 2011

Více

Vysoká škola polytechnická Jihlava. Dějiny turismu. Vysokoškolská skripta

Vysoká škola polytechnická Jihlava. Dějiny turismu. Vysokoškolská skripta Vysoká škola polytechnická Jihlava Dějiny turismu Vysokoškolská skripta RNDr. PaedDr. Jaromír Rux, CSc. 2014 Dějiny turismu 1. Vydání Vydala Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, Jihlava, 2014

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra společenských věd. Bakalářská práce. Veronika Kozlová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra společenských věd. Bakalářská práce. Veronika Kozlová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Bakalářská práce Veronika Kozlová Dějiny školství na Hlučínsku v historickém kontextu regionu Olomouc 2013 vedoucí práce: PhDr.

Více

PRAŽSKÝ 08*2015. přehled KULTURNÍCH POŘADŮ. soutěž o kalendáře s ilustracemi Alfonse Muchy, 8 slevových kuponů. 30 Kč www.prazskyprehled.

PRAŽSKÝ 08*2015. přehled KULTURNÍCH POŘADŮ. soutěž o kalendáře s ilustracemi Alfonse Muchy, 8 slevových kuponů. 30 Kč www.prazskyprehled. PRAŽSKÝ 08*2015 přehled KULTURNÍCH POŘADŮ soutěž o kalendáře s ilustracemi Alfonse Muchy, 8 slevových kuponů 30 Kč www.prazskyprehled.cz na Harfě O víkendech letní kino na střeše VSTUP ZDARMA vedle areny

Více

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA VZNIK A VÝVOJ V LETECH 1718 1945

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA VZNIK A VÝVOJ V LETECH 1718 1945 STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA VZNIK A VÝVOJ V LETECH 1718 1945 Eva Sošková Státní technická knihovna e.soskova@stk.cz Státní technická knihovna (STK) patří k nejvýznamnějším českým technickým knihovnám. Shromažďuje

Více

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín ZDARMA Turistický magazín ročník 2, březen 2008 Příští stanice jaro! Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století Ústecký kraj, brána do Čech Uvnitř časopisu

Více

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100.

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100. OBSAH: 1.ÚVOD 2 2.ARCHITEKTURA V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU 4 2.1.BRNĚNSKÁ MEZIVÁLEČNÁ ARCHITEKTURA 6 3. BEDŘICH ROZEHNAL 9 3.1. OSOBNOST 9 3.2. INSPIRACE A TVORBA 12 4. MĚSTSKÉ NÁJEMNÉ BYTY V BRNĚ 15

Více

KRAJINSKÁ VÝSTAVA V TURNOVĚ A JEJÍ KULTURNÍ PŘESAHY COUNTRY EXPOSITION IN TURNOV AND ITS CULTURAL EXTENSIONS

KRAJINSKÁ VÝSTAVA V TURNOVĚ A JEJÍ KULTURNÍ PŘESAHY COUNTRY EXPOSITION IN TURNOV AND ITS CULTURAL EXTENSIONS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Historie Studijní program: Historická studia Studijní obor (kombinace): Kulturněhistorická a muzeologická studia KRAJINSKÁ

Více

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV STÁLÁ EXPOZICE Historie Mariánské Týnice a mariánský kult - nejnovější archeologické nálezy - Santiniho

Více

VÝVOJ KRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE

VÝVOJ KRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE VÝVOJ KRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE 1 VÝVOJ KRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE Radim Lokoč Michaela Lokočová Miroslava Kolářová Šulcová 2 3 texty Radim Lokoč, Michaela Lokočová, 2010 grafický design a ilustrace Miroslava

Více

Historie a součastnost školy ve Hvozdě

Historie a součastnost školy ve Hvozdě Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA HISTORIE Historie a součastnost školy ve Hvozdě Závěrečná práce rozšiřující studium dějepisu pro ZŠ Vedoucí práce: Doc. PhDr. František Čapka, CSc. Vypracoval:

Více

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Zašové

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Zašové 10 let Sboru dobrovolných hasičů v Zašové Almanach k oslavám 10. jubilea založení Sboru dobrovolných hasičů v Zašové, konaných 0. července 013 Vážení čtenáři tento výroční almanach je připomínkou 10 let

Více

Z historie budov Ministerstva Financí

Z historie budov Ministerstva Financí Z historie budov Ministerstva Financí Autor: Technická redakce: Ing. Jaroslava Musilová Mgr. Jiří Machonský Vydalo Ministerstvo financí Personální odbor Oddělení Finanční a ekonomické informace Letenská

Více

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23.

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23. PROGRAM 16. 17. 5. 2015 Obsah Úvodní slovo 3 Festival ve světě 4 Záštity 5 Jak si Open House užít 6 ArtGen 9 Danube House 9 Dům odborových svazů 10 Dům U Dvou zlatých medvědů 10 Elektrárna Štvanice 11

Více

PŘIPOMEŇME SI V ČERVNU. www.shakespeare.cz

PŘIPOMEŇME SI V ČERVNU. www.shakespeare.cz www.shakespeare.cz Smíchov dávno není venkovskou periferií, do jejíž zeleně se Pražané jezdili rekreovat, ani onou pověstnou průmyslovou čtvrtí zalidněnou dělnickým živlem, v kterou se změnil v 19. století.

Více

Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století

Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století 1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra dějin státu a práva Bakalářská práce Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století Zuzana Bratterová 2007/2008 Prohlašují tímto, že jsem

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Patenty Marie Terezie vedoucí práce: JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová autor: Bc. Eva Andrlová 2012 2 Prohlášení

Více

Podnikatel v oboru filmového průmyslu Ing. Eduard Svoboda a redaktor

Podnikatel v oboru filmového průmyslu Ing. Eduard Svoboda a redaktor Josef Maršík Průkopníci rozhlasového vysílání 1923 1925 Podnikatel v oboru filmového průmyslu Ing. Eduard Svoboda a redaktor kulturní rubriky Národní politiky Miloš Čtrnáctý přicházejí s myšlenkou založit

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

Památky Nového Boru. Autoři: Zdeněk Hruška, Věra Katzerová, Vendula Málková. Konzultanti: PaedDr. Helena Studecká, Ing. Petr Fiala.

Památky Nového Boru. Autoři: Zdeněk Hruška, Věra Katzerová, Vendula Málková. Konzultanti: PaedDr. Helena Studecká, Ing. Petr Fiala. Památky Nového Boru Autoři: Zdeněk Hruška, Věra Katzerová, Vendula Málková Konzultanti: PaedDr. Helena Studecká, Ing. Petr Fiala Nový Bor 2015-1 - - 2 - 1. KOSTELY MODLITEBNY FARA BÝVALÝ PIARISTICKÝ KLÁŠTER

Více

Kronika KRONIKA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

Kronika KRONIKA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 Kronika 2012 KRONIKA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 Zápis do kroniky MČ Praha 9 za rok 2012 byl zpracován na podkladě článků a informací v časopise Devítka, vybraných zpráv z monitoringu českých novin firmy Newton,

Více

23. číslo, vyšlo 13. listopadu 2013 1/19 http://zamoravu.eu

23. číslo, vyšlo 13. listopadu 2013 1/19 http://zamoravu.eu 23. číslo, vyšlo 13. listopadu 2013 1/19 23 Úvodní slovo Vážení čtenáři, dostalo se Vám do rukou poslední letošní číslo Moravské obce. Rád bych upozornil na velmi zajímavý seriál Podnikatelské fenomény

Více

2009 byl to dobrý rok

2009 byl to dobrý rok Zpravodaj Města Litomyšle 6. ledna 2010 Ročník XX. 1 Vážení spoluobčané, než vám všem popřeji do nového roku 2010, chtěl bych zde moc poděkovat především za to, co mnozí z vás udělali pro nás všechny v

Více

Historie Citic do roku 1938

Historie Citic do roku 1938 Historie Citic do roku 1938 Čím začít? Snad dobou asi před 40 až 50 milióny let, kdy došlo na jihu a východě Evropy k obnovené horotvorné činnosti a vrásnění Alp a Karpat. Část zemské kůry, ležící severně

Více

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA Jaroslav Roušar Ministerstvo obrany České republiky Praha 2006 Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, 2006 ISBN 80-7278-312-2

Více