ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 9. KVĚTNA 2, HORNÍ POLICE TEL , E- MAIL: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZPRACOVALA: MGR. LEONA JEŽKOVÁ PŘEDKLÁDÁ: MGR. LEONA JEŽKOVÁ, ŘEDITELKA ŠKOLY V HORNÍ POLICI DNE

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 9. KVĚTNA 2, HORNÍ POLICE TEL , E- MAIL: OBSAH Základní údaje o škole... 3 Vzdělávací programy školy... 3 Personální zabezpečení činnosti školy... 5 Zápis do 1. třídy... 6 Údaje o výsledcích vzdělávání... 6 Prevence sociopatologických jevů... 7 Další vzdělávání pedagogických pracovníků... 8 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti... 9 Údaje o inspekční činnosti Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Hospodaření školy Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Předložené a realizované projekty Spolupráce s odborovými organizacemi Závěr Fotodokumentace z akcí... 16

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Ø Základní škola Horní Police, sídlo 9. května 2, Horní Police, okr. Česká Lípa, příspěvková organizace, bez odloučeného pracoviště. Ø Zřizovatelem školy je Obec Horní Police, Náměstí Odboje 12, Horní Police. Ø Právní forma školy příspěvková organizace IČO Ø Datum zařazení školy do sítě Ø Ředitelka školy Mgr. Leona Ježková. Ø Zástupce ředitelky školy Mgr. Miloslav Vítů. Ø Webové stránky: e- mail: Ø Telefon: Ø Na škole ustanoveno občanské sdružení rodičů, předsedkyně paní Martina Vaszilyová. Ø Na škole ustanovena Školská rada ve složení: o za rodiče: paní Marie Matysová; o za školu: Mgr. Miloslav Vítů; o za obec: paní Eva Dohnalová. PŘEHLED SOUČÁSTÍ: ZÁKLADNÍ ŠKOLA IZO Kapacita 400 ŠKOLNÍ JÍDELNA ZŠ IZO Kapacita 170 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLY Vzdělávací program: školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro praktický život. Na I. stupni byly spojeny 2. a 3. ročník; 4. a 5. ročník. Na II. st. nebyly paralelní třídy, proto jsme na výuku tělesné, výtvarné výchovy, volitelných předmětů spojovali žáky z různých ročníků. Na škole nepracuje školní družina. Zajišťuje ji MŠ Horní Police. Ráno se žáci scházejí v MŠ a jsou učitelkou MŠ odvedeni do budovy ZŠ Horní Police. Po skončení vyučování si je učitelky MŠ vyzvedávají v šatně školy a odvádějí si je do MŠ. ŽÁCI SI V NABÍDCE VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ VYBRALI TYTO VOLITELNÉ PŘEDMĚTY: v 6. třída: Ø Technická praktika Ø Domácnost 3

4 v 7. třída: Ø nemají VP v 8. třída: Ø nemají VP v 9. třída: Ø nemají VP 7. až 9. ročník nemá VP z důvodu zavedení dalšího cizího jazyka jako povinného předmětu V NABÍDCE PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ BYLY OTEVŘENY TYTO PŘEDMĚTY: v 6. třída: Ø Práce s technickými materiály v 7. třída: Ø Pěstitelství a chovatelství Ø Práce s technickými materiály v 8. třída: Ø Svět práce v 9. třída: Ø Design a konstruování Ø Příprava pokrmů PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ: Školní rok 2013/2014 Vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO V ročnících Počet žáků k 1.9. I. - IX. 148 PRAKTICKÝ ŽIVOT 4

5 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY ÚDAJE O PEDAGOGICKÝCH A NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH: Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, Poznámka aprobace 1. Ředitelka 8 1 VŠ I. stupeň+inf.- II. st. FS II, koord. ICT 2. Zástupce ředitelky VŠ Čj, D FS I, koord. ICT 3. Učitelka - I. stupeň 22 1 VŠ I. stupeň 4. Učitelka I. stupeň 22 1 VŠ I. stupeň 5. Učitelka I. stupeň 22 1 SŠ, studující Jazyk.zk., nekval. 6. Učitelka II. stupeň 22 1 VŠ Rj, Nj, Z Výchovné poradenství (nekval.) 7. Učitelka II. stupeň 22 1 VŠST nekval. 8. Učitelka II. stupeň 11 0,5 VŠ RJ, Ov 9. Učitel II. stupeň 22 1 VŠ II. stupeň Fy 10. Učitelka II. stupeň 22 1 VŠ - andragogika 11. Učitel ka II. stupeň 22 1 SŠ Mezinárod. jazyk. zk., nekval. Pedagogičtí pracovníci 12. Účetní 0, Hospodářka/vedoucí šk. jídelny Domovník/topič Hlavní kuchařka 0,94 Nepedagogičtí pracovníci 16. Uklizečka/kuchařka 0, Uklizečka 0,87 JMÉNO APROBACE VYUČUJE Mgr. Leona Ježková 1. st. ZŠ, informatika 2. st. ZŠ + FS II MA, Inf., Fag Mgr. Miloslav Vítů ČJ+D, FS I ČJ, Inf., MV Mgr. Zdena Horáčková Mgr. Bohdana Přívratská 1. st. ZŠ 1. st., Tv, Vku 1. st. Mgr. Jaroslava Ferdanová RJ+OV Vko, Vkz, RJ Mgr. Hana Havlíková RJ+Z+NJ Ze, D, Pč, GV, Nj Mgr. Alice Nápravníková nemá AJ, Př, Ch Ing. Ludmila Boleslavová nemá Př, M, Prv, Tv, Vv, Pč Václava Adamčíková nemá TV, Čj, Vp Mgr. Jan Kacafírek FY+TP M, Fy, Pč, Tv, Tp Ivana Krejčová nemá Pč, Čas, AJ, Vv, Hv Ve škole chybí hlavně aprobace AJ, M, CH, PŘ, TV, HV, PČ- částečně. Je velice těžké zajistit plnou aprobovanost při nízkém počtu učitelů. 5

6 ZÁPIS DO 1. TŘÍDY Zapsaní do 1. třídy pro rok 2013/2014 Počet žádostí o odklad pro rok 2013/2014 Nastoupilo do 1. třídy ve šk. roce 2013/2014 Stav na konci školního roku 2013/ žákyně nastoupila po zápisu na jiné škole, ale rodiče zažádali v řádném termínu o odklad, který jí byl povolen. Během školního roku se jedna žákyně odstěhovala a 1 žák dočasně odjel do Anglie, na naší ZŠ je veden jako žák plnící školní docházku v zahraničí. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ PŘEHLED POČTU TŘÍD, ŽÁKŮ: Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu PŘEHLED PROSPĚCHU ŽÁKŮ ZA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU: PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY ŠK.ROK 2013 / 2014, I. POLOLETÍ Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŽÁKA Třída Třídní učitel Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená p I.A Mgr. Zdeňka Horáčkov á , ,07 28,07 II.A Mgr. Bohdana Přív ratská , ,43 23,43 III.A Mgr. Bohdana Přív ratská , ,13 26,13 IV.A Iv ana Krejčov á, Dis , ,22 34,22 V.A Iv ana Krejčov á, Dis , ,75 48,75 VI.A Mgr. Hana Hav líkov á , ,17 51,17 VII.A Ing. Ludmila Boleslav ov á , ,57 60,57 VIII.A Václav a Adamčíkov á , ,82 69,82 IX.A Mgr. Jan Kacaf írek , ,24 64,24 CELKEM/POČET x x x x PROCENT v x v x x x PRŮMĚR , ,13 51,13 0 6

7 PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY ŠK.ROK 2013 / 2014, II. POLOLETÍ Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŽÁKA Třída Třídní učitel Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená p I.A Mgr. Zdeňka Horáčkov á , ,93 43,93 II.A Mgr. Bohdana Přív ratská , ,29 34,29 III.A Mgr. Bohdana Přív ratská , ,00 40,00 IV.A Iv ana Krejčov á, Dis , ,44 46,44 V.A Iv ana Krejčov á, Dis , ,00 45,00 VI.A Mgr. Hana Hav líkov á , ,00 66,00 VII.A Ing. Ludmila Boleslav ov á , ,21 52,14 1,07 VIII.A Václav a Adamčíkov á , ,86 74,86 IX.A Mgr. Jan Kacaf írek , ,10 71,10 CELKEM/POČET x x x x PROCENT v x v x x x PRŮMĚR , ,07 56,86 0,21 POČTY ZAMEŠKANÝCH VYUČOVACÍCH HODIN VE ŠKOLNÍM ROCE: Omluvených Neomluvených Celkem Průměr na 1 žáka Celkem Průměr na 1 žáka I. pololetí II. pololetí Celkem šk. rok ,21 POČTY ŽÁKŮ PŘIJATÝCH KE STUDIU VE STŘENÍCH ŠKOLÁCH (VÍCELETÝCH G): Gymnázia 8 letá 4 letá SOŠ maturitní obory SOŠ Přihl. Přij. Přihl. Přij. Přihl. Přij. Přihl. Přij. Nepodal přihlášku PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Cílem minimálního preventivního programu byla prevence sociopatologických jevů a výchova ke zdravému životnímu stylu, všestranný rozvoj osobnosti a osvojení pozitivního chování ve škole, v rodině, v celé společnosti. 7

8 Na I. stupni je prevence a zdravý životní styl zahrnut do vyučovaných předmětů prvouka a přírodověda: základní hygienické návyky, zásady mezilidské komunikace, režim dne, zdraví a jeho ochrana, rodina, volný čas, ochrana proti obtěžování cizí osobou, Na II. stupni tuto problematiku probírají v předmětech výchova k občanství (soužití lidí, právní řád, sebepoznání, systém osobních hodnot), výchova ke zdraví a rodinná výchova (režim dne, hygiena, volný čas, funkce rodiny, ), chemie (vliv a složení chemických látek), přírodopisu (lidské tělo, ochrana zdraví). Mezi akce, které proběhly ve školním roce a přispěly k prevenci sociopatologických jevů, například patří: Ø environmentální týden 1. stupně (rozvoj komunikativních dovedností, environmentální výchova, péče o dobré vztahy, respektování zákonů); Ø Den CO (ochrany zdraví za mimořádných událostí) za účasti studentů SZŠ Děčín a SDH Žandov Ø výcvik žáků 4. a 5. ročníku na dopravním hřišti. Škola nabízí volnočasové aktivity zájmové útvary: tělesná zdatnost, matematika, anglický jazyk, konverzace v NJ, NPÚ, český jazyk. Problémem zůstává malý zájem ze strany žáků. Žáci byli po celý rok vedeni k ekologické výchově (sběr papíru, třídění odpadu, úklid v okolí). Ve škole je k dispozici školní knihovna, kterou využívá pouze třetina žáků, a to hlavně z nižších ročníků. V tomto školním roce se nadále prohlubovala užší spolupráce s rodiči, rodiče se zúčastnili společných tvořivých dílen (z dotace KÚ LK). Výuka v tomto školním roce byla časově ještě více přizpůsobena dojíždějícím žákům, byl upraven časový rozvrh tak, aby po odpoledním vyučování žáci stíhali často jediný spoj do svého bydliště. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ semináře DVPP interní školení 5 Krejčová, Kacafírek, Ježková, Vítů, Havlíková 2 Přívratská, Ježková 12 Do pracovní náplně učitele spadá i oblast jeho dalšího vzdělávání, a to jednak ve formě organizované (nabídky DVPP a semináře) nebo v samostatném studiu. Průběžně se má seznamovat s pedagogickou literaturou, směrnicemi, novými metodami výuky, s moderními ICT technologiemi, Škola učitelům umožňuje další vzdělávání a sebevzdělávání: vyčleněním rozpočtu na DVPP a studijním volnem v době vedlejších prázdnin. Učitel by se měl vzdělávat především v oblastech 8

9 předmětových znalostí, znalostech kurikula, metod a forem výuky, chování žáků, komunikace s rodiči, v oblastech souvisejících se strategickými cíli školy, Nabídka DVPP učitelům i vedoucím pracovníkům je sice široká, ale ne vždy vyhovující a finanční prostředky jsou omezené. Celoročního vzdělávání- koordinátor ŠVP se zúčastnila Bohdana Přívratská a Leona Ježková. Soustavně sledovanou oblastí jsou kompetence k užívávání ICT pedagogických pracovníků, proto i v tomto roce proběhly ve škole interní kurzy vzdělávání z oblasti ICT: Ø Word, Excel, PowerPoint, Smart Response, které vedla Mgr. Leona Ježková, Ø cloudové služby, nastavení intranetu, jež vedl Mgr. Miloslav Vítů. Zároveň jednotlivým učitelům byla nabídnuta Mgr. Leonou Ježkovou i metodická pomoc při tvorbě digitálních učebních materiálů a tvorbě testů a Mgr. Miloslav Vítů pomáhal při zavádění testování a shrnutí výsledků přímo v jednotlivých předmětech. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI V letošním školním roce se škola prezentovala na veřejnosti formou vývěsek v Horní Polici a v Žandově a na webových stránkách. Vyučující přispívali články s aktualitami školy do Regionálního zpravodaje. V prosinci se konal Den otevřených dveří spojený se školním projektem Advent. Bohatý program se líbil nejenom žákům školy, ale i jejich rodičům a všem, kdo se přišli podívat. Bohužel účast ze strany rodičů nesplnila naše očekávání. Z pravidelné účasti na Dni ochrany obyvatel za mimořádných situací se omluvili příslušníci Policie ČR z OO Žandov. Pro žáky si paní učitelky připravily projektové dny: Den stromů a zvířat, Advent, Den vody, Velikonoce, Den Země. Pod vedením Mgr. Jana Kacafírka žáci reprezentovali školu ve sportu: ŠKOLNÍ FUTSALOVÁ LIGA 7 - postup z okresního kola v Kamenickém Šenově jako druzí, účast v krajském kole v Krupce u Teplic, kde jsme sehráli pěkné utkání s tehdy úřadujícím republikovým mistrem a současným vicemistrem ZŠ Edisonova Teplice. (Na základě tohoto zápasu David Skalický byl odchycen skauty Teplic a kvůli dojíždění umístěn do klubu v Děčíně.) ŠKOLNÍ FUTSALOVÁ LIGA 9 - postup z okresního kola v Děčíně jako první (vyhrané všechny zápasy), účast na krajském kole v Kamenickém Šenově 9

10 Fotbalový turnaj AŠSK v Zákupech - velmi dobré výkony v obou věkových kategoriích, kdy jsme pokaždé hráli o postup do finálové skupiny (postupovali první dva a pokaždé jsme byli třetí) Trunaj Vladimíra Šmicera ve Verneřicích - obě věkové kategorie zanechaly výborný sportovní dojem, opět postup do finále unikl o vlásek Pohár rozhlasu (atletika) - zúčastnili jsme se jako jediná vesnická škola, v konkurenci městských a sportovních škol jsme obstáli nad očekávání. V jednotlivých disciplínách zaujali především: Ø Martin Jonáš - celkově 4. ve vrhu koulí Ø David Samec - celkově 8. ve skoku vysokém (skákal to vůbec poprvé v životě) Ø dívčí štafeta 4x60 m - úžasný výkon na předávkách a konkurence schopný běh Ø Dana Hrabánková - solidní umístění v 800 m běh uprostřed výsledků Ø nikdo z chlapců na 1500 m nebyl poslední! Ø v soutěži družstev chlapci 15. s odstupem pouhých 70 bodů (celkově předposlední). Bylo by jistě pěkné vyzvednout fakt, že za velmi ubohých podmínek se daří přivádět děti ke sportu a jejich píle je korunována velmi dobrými výsledky při meziškolních akcích. Vycházející žáci se zúčastnili veletrhu EDUCA MY JOB Liberec a Burzy škol v České Lípě. V rámci výchovného poradenství pro vycházející žáky se osmáci a deváťáci v říjnu zapojili do projektu DEN Střední průmyslové školy v České Lípě (Projektový den s technickými obory na SPŠ Česká Lípa) a po jeho absolvování získali představu o oborech strojírenství a informační technologie, jejich specifických požadavcích a možnostech dalšího studia a zaměstnání v těchto průmyslových odvětvích. Zároveň si vyzkoušeli jednoduché úkony z obou oborů a viděli ukázku práce CNC obráběcích strojů. V tomto školním roce se žáci 2. stupně zúčastnili: Projektových fyzikálních dílen na SPŠ 1. elektřina, 2. zvuk; Dílenského projektu na SPŠ - úvodní přednášky o technických oborech - Ing. Badalec u nás, předvedení odborných učeben a vybavení + výroba vlastních výrobků na SPŠ Exkurze na ÚP Č. Lípa- Eva Bartošová - školení o volbě dalšího studia a povolání Profesní přednášky Lucie Kacafírkové - kadeřnictví, hairdesign, práce v zahraničí ZŠ uspěla se žádostí o dotaci Libereckého kraje na volnočasové aktivity s projektem Poznej svoje dovednosti, uplatníš je v budoucnosti! Harmonogram ukazují následující body: Ø Čarování s barvami: zaměření na rozvoj kreativity, prostorové představivosti, návrhářství, (batika studenými barvami, malujeme na trička) 10

11 Ø Než zaplatit, tak raději vyrobit: výroba dětské dřevěné hračky: zaměřeno na práci s dřevem, zručnost, přesnost, kreativita Ø Dráteník bylo řemeslo: zaměření na zručnost, jemnou motoriku, estetické cítění (drátování nádob, korálkování, výroba šperku) Ø Hrátky s elektřinou: výroba přepínače a detektoru pohybu, zaměřeno na rozvoj myšlení, jemné motoriky a seznámení s praktickými možnostmi elektrotechnických zapojení Ø Pečení je či není dřina?: zaměřeno na estetiku, motoriku, kreativitu (pečeme dortíky, zdobíme cukroví) Ø Zkus si práci s kovem: výroba kovové svěrky, zaměřeno na poznávání materiálů, přesnost, zručnost, trpělivost Škola nabídla školení Práce s počítačem pro všechny dospělé: od maminek na MD po dědečky a babičky, kteří neustrnuli, neustále se chtějí vzdělávat, či si oživit své dovednosti práce s PC a hlavně nechtějí zaostávat za svými dětmi, vnoučaty, Kurzy byly zdarma, účast mizivá V rámci preventivního programu navštívil naši školu v Horní Polici pan Ing. Jiří Pachovský, vedoucí oddělení pro hlídkovou službu Městské policie Česká Lípa. Jelikož pan Pachovský sloužil spoustu let také u Policie ČR, mohl naše žáky seznámit s prací kriminalistů, dopravních policistů či členů zásahových jednotek. Jeho zážitky děti velmi zaujaly. Také žákům objasnil rozdíl mezi Policií ČR a městskou policií. Velice pečlivě dětem vysvětlil problémy šikany, drog, trestné činnosti nezletilých, přednesl i zásady chování při jízdě na kole po silnici, upozornil je na bezpečnost silničního provozu. Přednáška naše žáky upoutala a všichni se shodli na tom, že pan Ing. Pachovský je nejen skvělý policista, ale také milý, příjemný a vstřícný člověk. Žáci 1. stupně se zúčastnili besedy o cvičení asistenčních psů. Dorazila za námi Zuzana Rajtrová ze společnosti Helppes i se svými mazlíčky, kteří nám předvedli, jak dokážou pomoci svým pánům, kteří jsou upoutáni na vozík a potřebují často pomoc. Co všechno zvládli? Sundat pánovi botu, klobouk, brýle, bundu a dokonce i ponožku. Předvedli nám také, jak by dokázali podat v obchodě prodavači peněženku, otevřít a zavřít zásuvku u stolu a mnoho dalších činností, nad kterými jsme jenom kroutili hlavou a žasli údivem. Nesmíme zapomenout na výlet žáků 1. stupně do ZOO Liberec. I zde se dozvěděli mnoho nových informací. Zoo Liberec připravuje pro žáky základní škol různé zajímavé programy. My jsme se zúčastnili programu pod názvem Všechno souvisí se vším. Jeho cílem bylo se seznámit s biomy a v nich žijícími zvířaty včetně souvislostí mezi nimi a člověkem. Provedli nás zaměstnanci zoologické 11

12 zahrady, kteří nás hravou formou vtáhli do tundry, savany, pouště a tropického lesa. Druhý den jsme si ve škole hned vyplnili pracovní listy, které jsme získali. Mohli jsme se přesvědčit, zda jsme si nové informace zapamatovali. V listopadu se konala Ekologická soutěž pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Soutěž byla pořádána SOŠ a SOU 28. října, Vlastivědným muzeem a Galerií v České Lípě. Letošního ročníku se zúčastnilo 32 družstev z 16 škol. Na žáky čekaly úkoly z oblasti ochrany přírody, třídění odpadů, poznávání invazních rostlin i minerálů a hornin nebo řada testových úloh, celkem 11 sad úkolů. Naše škola se zúčastnila v tomto složení: Jan Hlavnička (8. tř.), Alena Slaměná (8. tř.), Lukáš Ehrlich (9. tř.), Pavel Dibus (9. tř.), Jakub Kurjak (9. tř.) a Václav Pluhař (9. tř.). Žáci dosáhli výborných výsledků, ve velmi silné konkurenci obsadili 6. a 16. místo. Tímto všem ještě jednou gratulujeme. V úterý 15. dubna navštívila naši školu v Horní Polici paní Jana Hajduchová, která už několik let žije na hranicích Francie a Švýcarska. Jana měla u nás ve škole jen jeden úkol, a to seznámit žáky s tím, jaké je to žít v cizině, povědět něco o francouzské kultuře, o své práci pro Zoo Praha, Greenpeace a o projektu Pomáháme gorilám. Žákům pověděla něco i o práci svého muže v OSN a o městu Ženeva. Beseda byla určena pro žáky druhého stupně. Žáci byli rozděleni podle tříd, nejprve měli besedu žáci 8. a 9. ročníku. Jana našim osmákům a deváťákům řekla, co obnáší její práce pro Zoo Praha, jak je těžké se zapojit do pracovního procesu v zahraničí, že je velice důležité přijmout nabídku práce nebo studia v zahraničí. A že i dělník je schopen se umístit v nějaké zahraniční firmě, když svou práci dělá dobře. Ovšem základem všeho je umět cizí jazyk, nejlépe angličtinu. Žákům pověděla i několik zážitků ze svých cest a ze svého života. Žáky nejvíce zaujalo povídání o OSN a francouzské kultuře i jak ve Francii řeší problematiku s Romy. Naopak žáky 6. a 7. ročníku nejvíce zaujalo povídání o Greenpeace a projektu Pomáháme gorilám. Janino povídání bylo doplněno jejími fotografiemi, na kterých byla vidět např. největší hora Evropy Mont Blanc. Do celé besedy se zapojili žáci i učitelé, kteří kladli velice zajímavé dotazy. Jana naši školu opouštěla s velice příjemným a kladným pocitem a se slovy:,,máte hodné a chytré děti. Dne 22. dubna žáci 4. a 5. ročníku absolvovali závěrečnou lekci na Dopravním hřišti v České Lípě. V rámci této lekce si prověřili své znalosti dopravních předpisů a značek. A dále si praktickou formou vyzkoušeli různé dopravní situace. Na závěr jim byl slavnostně předán průkaz cyklisty. V dubnu jsme také s žáky 1. stupně navštívili státní zámek v Benešově nad Ploučnicí. Zúčastnili jsme se prohlídky zámku a dozvěděli jsme se spoustu zajímavého o jeho historii a o životě na zámku. Rovněž květen měli žáci zpestřen aktivitami mimo budovu školy, 22. května jsme s žáky 4. a 5. ročníku navštívili Městskou knihovnu v České Lípě. Zúčastnili jsme se besedy nazvané Hrátky s 12

13 češtinou, kdy žáci netradičním způsobem rozvíjeli své jazykové schopnosti a dovednosti. Na závěr nám bylo umožněno si knihovnu prohlédnout. Dětem se beseda se zaměstnanci knihovny i vlastní knihovna moc líbila a těšíme se na její další návštěvu. Následující den, tj. 23. května proběhl na naší škole Enviromentální den. Během něj se žáci 1. stupně seznámili s problematikou ochrany životního prostředí. Ve spolupráci s žáky 2. stupně pro ně bylo připraveno několik stanovišť s danými úkoly (poznávání zvířat, rostlin, třídění odpadů, ochrana životního prostředí). Na konci tohoto dne žáci měli možnost posedět si u táborového ohně. Žáci prvního stupně sázeli nových lip v aleji u polického kostela v rámci projektu Ziel 3. Naše škola se snaží reagovat na obecný trend snižujících se senzomotorických a technických dovedností dětí. Za přispění Libereckého kraje, firmy Sauer a.s. a rodičů jsme nakoupili čtrnáct tradičních stavebnic Merkur. Podobně jako školy v kraji Vysočina jsme tyto stavebnice zařadili do výuky a nabídli dětem poškolní program věnovaný práci s touto pomůckou. Tato nabídka se setkala s velmi kladnou reakcí dětí i rodičů. Technicky a manuálně zdatnější se vrhli rovnou na složitější modely, zatímco mladší, kteří se začali se stavebnicí teprve seznamovat, za pomoci učitele nebo rodičů zkoušeli jednodušší výrobky. Kromě celoškolních akcí se žáci spolu s třídními učitelkami účastnili exkurzí projekce Planeta 3000 a projekce Svět kolem nás v České Lípě. Zapojili jsme se do projektů Jeden svět na školách Příběhy bezpráví, Zdravá pětka, Les ve škole, Aktivní škola portálu proskoly.cz. Úspěch u žáků 9. ročníku měla přednáška s praktickým cvičením finanční gramotnosti firmy Broker Consulting. Po celý rok žáci sbírali papír. Pozvání do školy opakovaně přijaly děti a učitelky z MŠ Horní Police. Úspěch zaznamenala školní akademie a výstava žákovských prací nainstalovaná na konci školního roku ve výstavních prostorách hornopolického zámku. Výstava představovala průřez výtvarných prací a rukodělných výrobků žáků naší školy od prvního až po devátý ročník. ÚDAJE O INSPEKČNÍ ČINNOSTI V letošním školním roce proběhly státní kontroly: veřejnosprávní kontrola vedená společností ACONTIS s. r. o, zadaná zřizovatelem a kontrola Krajské hygienické stanice, pracoviště Česká Lípa. Protokoly obou kontrol jsou uloženy ve spisovně školy. 13

14 ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Škola se nezapojila do mezinárodních programů. Škola je zapojena do programu Aktivní škola (využívání nabídky a Les ve škole, Ovoce do škol a školní mléko. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Náklady rok 2013 Výnosy rok 2013 spotřeba materiálu ,25 provozní dotace obec ,-- předplatné, literatura 5 761,-- nájemné tělocvična ,-- pohonné hmoty 1 296,-- úroky z účtů 3,66 spotřeba el. energie ,-- ostatní tržby ,-- spotřeba vody ,-- stravné ŠJ ,-- spotřeba plynu ,37 tržby bufet ,-- opravy a udržování ,30 čerpání fondů ,-- učebnice 4 763,55 pojistné plnění ,-- telefon, internet ,44 bankovní poplatky 6 413,-- školení 400,-- ostatní služby ,14 poštovné 3 581,-- mzdy ,-- odvody ,-- FKSP 379,-- zákonné pojištění ,-- pojištění majetku ,-- majetek ,60 spotřeba potravin ,50 potraviny bufet ,-- spolufinancování dotace , , ,66 14

15 Náklady na rok 2013 školství Výnosy rok 2013 školství učebnice ,60 dotace z odboru školství ,-- učební pomůcky ,40 dotace sport ,-- pracovní pomůcky 4 917,-- dotace doprava 6 500,-- dotace - sport ,-- dotace volnočas ,-- dotace volnočas ,-- vzdělávání ,-- doprava dětí na veletrh 6 500,-- hrubá mzda ,-- náhrada mzdy ,-- odvody ,-- FKSP ,-- majetek 3 629, , ,-- ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ V naší základní škole se nevyučují studenti v rámci celoživotního učení. PŘEDLOŽENÉ A REALIZOVANÉ PROJEKTY Škole se podařilo získat dotaci KÚ na volnočasové aktivity dětí. SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI Na škole nepracuje odborová organizace. 15

16 ZÁVĚR V příštím období chceme i nadále spolupracovat s firmou Sauer Žandov, oddělením Policie ČR v Žandově, se Sborem dobrovolných hasičů Žandov, se ZUŠ Žandov, MŠ Horní Police, ZŠ Žandov. Mgr. Miloslav Vítů pokračuje v práci ve školské radě, Mgr. Leona Ježková zůstává jako ředitelka na další období. Letos jsme museli dát výpověď nekvalifikované pedagogické pracovnici (nechtěla si doplnit pedagogické vzdělání) a jedna paní učitelka, která pracovala na poloviční úvazek, podala výpověď z pracovního poměru bez uvedení důvodu. Naším cílem je zvýšit povědomí o škole mezi širší veřejností, udržet si žáky, aby neodcházeli do škol v České Lípě. Neustále budeme pracovat na školním vzdělávacím programu, ale rozšiřovat oblast volitelných předmětů již v podstatě není možné, MŠMT totiž svými úpravami RVP zbavuje školy původně proklamované autonomie v tvorbě školního vzdělávacího programu a zavedla povinné oblasti a výstupy. Žáci druhého stupně musí povinně absolvovat nejméně 6 hodin dalšího cizího jazyka. V dalším období nás čeká proškolení učitelů v novinkách oblasti ICT. Nadále chceme spolupracovat se zřizovatelem a budeme se snažit zapojit více rodičů do spolupráce se školou. FOTODOKUMENTACE Z AKCÍ Prvňáčci

17 Profesní přednáška slečny Lucie Kacafírkové Helppes, ukázka výcviku a přednáška Zuzany Rajtrové 17

18 Educa MYJOB Liberec 18

19 Severočeské muzeum Liberec Mikuláš v 1. ročníku 19

20 Výroční zpráva o činnosti školy 2013/14 Aktivity na SPŠ v České Lípě 20

21 Výroční zpráva o činnosti školy 2013/14 Den s Finanční a ekonomickou gramotností 21

22 Výroba daru - šachů pro sponzorskou firmu Sauer, a.s. 22

23 Divadélko ve škole Sázení lip u kostela 23

24 Školní akademie 24

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 9. KVĚTNA 2, 471 06 HORNÍ POLICE TEL. 487 861 238, E-MAIL: REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ, WWW.ZSHP.CZ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZPRACOVALA: PŘEDKLÁDÁ:

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014

Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOŠŤÁLKOVÁ, OKRES VSETÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Dolní Řasnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Václava Melicharová, ředitelka Místo zpracování: Dolní Řasnice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Název školy: Základní škola Teplice, Edisonova 1732

Název školy: Základní škola Teplice, Edisonova 1732 Název školy: Základní škola Teplice, Edisonova 1732 Výroční zpráva o činnosti školy šk.rok 2013 2014 Mgr.Mašek Vladimír ředitel školy Mgr.Vladimír Mašek ředitel školy 1 Základní škola Teplice Edisonova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1 Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Základní informace - gymnázium adresa: Pontassievská 3, 669 02 Znojmo ředitel: RNDr. Leoš Gretz

Více