A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu"

Transkript

1 A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu V regionu soudržnosti Severozápad byly přijaty v rámci výzvy/výzev od do projekty v následujících oblastech a podoblastech podpory: Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury - V řádném termínu bylo doručeno a zaevidováno celkem 54 projektů s těmito registračními čísly: Registrační číslo projektu Název žadatele Název projektu CZ.1.09/2.2.00/ Město Toužim Regenerace náměstí Jiřího z Poděbrad, Toužim CZ.1.09/2.2.00/ Město Nové Sedlo Rekonstrukce a modernizace veř. sportovišť a ploch pro volnočas. aktivity v N.Sedle lokalita č. 1 CZ.1.09/2.2.00/ Město Loket Loket - předláždění pěší zóny - náměstí CZ.1.09/2.2.00/ Město Teplá Rekonstrukce a modernizace Domu kultury v Teplé CZ.1.09/2.2.00/ Obec Libá Rekonstrukce a modernizace místní komunikace v Libé, včetně dešťové kanalizace CZ.1.09/2.2.00/ Obec Povrly "Rozvoj Obce Povrly" CZ.1.09/2.2.00/ Město Luby Přístavba výtahu a stavební úpravy zdravotnického střediska CZ.1.09/2.2.00/ Obec Stráž nad Ohří Domov seniorů svatého Lazara ve Stráži nad Ohří CZ.1.09/2.2.00/ Město Nové Sedlo Rekonstrukce, modernizace a vybavení knihovny v Novém Sedle CZ.1.09/2.2.00/ Obec Hřivice Realizace rozvojové strategie Obce Hřivice, I. etapa CZ.1.09/2.2.00/ Obec Kolová Kolová - zřízení chodníků, km 0,000-0,226 a km 0,417-0,870 CZ.1.09/2.2.00/ Město Terezín Revitalizace zóny veřejného prostranství v Terezíně Sestava vytvořena IS Monit. Sestavu vytvořil Bc. Petra Vaňová, dne :29:47 Strana 1 z 12

2 CZ.1.09/2.2.00/ OBEC Údlice Revitalizace centra obce Údlice CZ.1.09/2.2.00/ Obec Drmoul Zlepšení fyzické infrastruktury obce Drmoul CZ.1.09/2.2.00/ Městys Brozany nad Ohří Rekonstrukce hasičské zbrojnice CZ.1.09/2.2.00/ Obec Měcholupy Moderní obecní dům, část 2 CZ.1.09/2.2.00/ Obec Libouchec Sportovní areál - Libouchec CZ.1.09/2.2.00/ Město Úštěk Rekonstruce zdravotního střediska v Úštěku. CZ.1.09/2.2.00/ OBEC KOVÁŘSKÁ Centrum kulturního a komunitního života v Kovářské CZ.1.09/2.2.00/ Město Horní Blatná Revitalizace náměstí v Horní Blatné CZ.1.09/2.2.00/ Město Nová Role Nová Role - Revitalizace sportovního areálu CZ.1.09/2.2.00/ Obec Lipová REKONSTRUKCE A MODERNIZACE VEŘEJNÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU V OBCI LIPOVÁ CZ.1.09/2.2.00/ Město Krásno Novostavba mateřské školy CZ.1.09/2.2.00/ OBEC NOVOSEDLICE Rekonstrukce víceúčelového hřiště u ZŠ v Novosedlicích CZ.1.09/2.2.00/ Obec Tři Sekery Stavební úpravy komunikací Tři Sekery - trasy B, C a F CZ.1.09/2.2.00/ Město Terezín Revitalizace náměstí v Terezíně CZ.1.09/2.2.00/ Městys Brozany nad Ohří Sportovně volnočasový areál - Brozany nad Ohří CZ.1.09/2.2.00/ Město Jáchymov Rekonstrukce prostor v č.p Jáchymov na mateřskou školku CZ.1.09/2.2.00/ Město Hranice Revitalizace Masarykova náměstí CZ.1.09/2.2.00/ OBEC CHBANY Rekonstrukce obecního úřadu a centra obce Chbany CZ.1.09/2.2.00/ Obec Krabčice Rekonstrukce budovy OÚ Krabčice CZ.1.09/2.2.00/ Obec Hazlov Revitalizace středu obce Hazlov - dolní náměstí CZ.1.09/2.2.00/ Obec Žitenice Přestavba školy na vzdělávací centrum s mateřskou školou v Žitenicích CZ.1.09/2.2.00/ Městys Cítoliby Rekonstrukce hlavního sálu Dělnického domu v Cítolibech CZ.1.09/2.2.00/ Město Hroznětín Městské společenské centrum - rekonstrukce domu, Školní ul. 185, Hroznětín CZ.1.09/2.2.00/ Město Lázně Kynžvart Rozšíření parkovacích míst - Dlouhá a Krátká v Lázních Kynžvart CZ.1.09/2.2.00/ Město Jiříkov Revitalizace a rekonstrukce centra města Jiříkov. CZ.1.09/2.2.00/ Město VERNEŘICE Revitalizace Mírového náměstí ve Verneřicích CZ.1.09/2.2.00/ MĚSTO HORNÍ JIŘETÍN Rekonstrukce sportovního areálu - Centrum volnočasových aktivit v Horním Jiřetíně Sestava vytvořena IS Monit. Sestavu vytvořil Bc. Petra Vaňová, dne :29:47 Strana 2 z 12

3 CZ.1.09/2.2.00/ Město Žlutice Revitalizace infrastruktury pro občanskou vybavenost, kulturní a komunitní život ve Žluticích CZ.1.09/2.2.00/ Město Kryry Revitalizace veřejné infrastruktury prostřednictvím víceúčelového sportoviště CZ.1.09/2.2.00/ OBEC OBRNICE Stavební úpravy budovy č.p.111 CZ.1.09/2.2.00/ Město Hroznětín Základní škola, suterén - stavební úpravy CZ.1.09/2.2.00/ OBEC BYSTŘANY Revitalizace okolí při Základní škole v Bystřanech CZ.1.09/2.2.00/ Město Hroznětín Multifunkční veřejné sportoviště v Hroznětíně CZ.1.09/2.2.00/ OBEC BŽANY Víceúčelové sportoviště Bžany-Lhenice CZ.1.09/2.2.00/ Město Bohušovice nad Ohří Revitalizace veřejného prostranství v Bohušovicích nad Ohří CZ.1.09/2.2.00/ Obec Dalovice DALOVICE, Hlavní čp. 82, přístavba a stavební úpravy objektu pro kulturní a komunitní využití CZ.1.09/2.2.00/ Obec Dolní Žandov Průtah obcí Dolní Žandov CZ.1.09/2.2.00/ MĚSTO VEJPRTY Revitalizace Kostelního náměstí ve Vejprtech CZ.1.09/2.2.00/ Město Plesná Rekonstrukce a adaptace nákupního střediska Jednota na multifunkční centrum Plesná CZ.1.09/2.2.00/ Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích Rekonstrukce domova pro seniory CZ.1.09/2.2.00/ Město Březová Půdní vestavba MŠ Březová CZ.1.09/2.2.00/ Obec Lenešice Regenerace a revitalizace lokality Za Školkou a okolí - Lenešice - Formální náležitosti nesplnilo 0 projektů a proto byly vyřazeny z dalšího procesu administrace. Jedná se konkrétně o tyto projekty: Registrační číslo projektu Název žadatele Nesplněné kriterium - Přijatelnost projektu nesplnilo 7 projektů. Tyto projekty byly vyřazeny z dalšího procesu administrace. Jedná se o tyto projekty: Registrační číslo projektu Název žadatele Nesplněné kriterium přijatelnosti CZ.1.09/2.2.00/ Město Nová Role 4 projekt je v souladu s programem ROP SZ a s pravidly vyplývajícími z Prováděcího dokumentu ROP SZ, Příručky pro žadatele a pravidel zveřejněných ke konkrétní výzvě, 6 projekt je v souladu s příslušnou legislativou EU a ČR (zejména týkající se veřejné podpory, ochrany hospodářské soutěže, vlivu na životní prostředí apod.), což je doloženo čestným prohlášením žadatele, 8 výše nárokované dotace nepřesahuje maximální přípustnou výši dotace (zejména s ohledem na pravidla veřejné podpory) Sestava vytvořena IS Monit. Sestavu vytvořil Bc. Petra Vaňová, dne :29:47 Strana 3 z 12

4 CZ.1.09/2.2.00/ Obec Lenešice 4 projekt je v souladu s programem ROP SZ a s pravidly vyplývajícími z Prováděcího dokumentu ROP SZ, Příručky pro žadatele a pravidel zveřejněných ke konkrétní výzvě CZ.1.09/2.2.00/ OBEC NOVOSEDLICE 05 vybrané indikátory jsou v souladu s cílem projektu CZ.1.09/2.2.00/ CZ.1.09/2.2.00/ CZ.1.09/2.2.00/ CZ.1.09/2.2.00/ Město Hroznětín Město Jiříkov Město Horní Blatná Obec Žitenice 3 projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a aktivitami příslušné oblasti podpory, 02 projekt je v souladu se zaměřením dané prioritní osy a konkrétní oblasti podpory 4 projekt je v souladu s programem ROP SZ a s pravidly vyplývajícími z Prováděcího dokumentu ROP SZ, Příručky pro žadatele a pravidel zveřejněných ke konkrétní výzvě 03 projekt je v souladu s kvantifikovanými cíli na úrovni prioritní osy a oblasti podpory, 05 vybrané indikátory jsou v souladu s cílem projektu 4 projekt je v souladu s programem ROP SZ a s pravidly vyplývajícími z Prováděcího dokumentu ROP SZ, Příručky pro žadatele a pravidel zveřejněných ke konkrétní výzvě - Minimální procento vážených bodů za I. a II. Fázi hodnocení (tj.<70%) nesplnilo 11 projektů. Tyto projekty byly vyřazeny z dalšího procesu hodnocení. Jedná se o tyto projekty: Registrační číslo projektu Název žadatele Dosažené procento vážených bodů (70%) za I. a II. fázi hodnocení CZ.1.09/2.2.00/ Město Terezín 69,27 CZ.1.09/2.2.00/ Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích 57,47 CZ.1.09/2.2.00/ Obec Libá 60,53 CZ.1.09/2.2.00/ OBEC KOVÁŘSKÁ 65,98 CZ.1.09/2.2.00/ Obec Dolní Žandov 66,13 CZ.1.09/2.2.00/ Město Kryry 63,08 CZ.1.09/2.2.00/ Obec Měcholupy 67,47 CZ.1.09/2.2.00/ Město Krásno 67,43 CZ.1.09/2.2.00/ Městys Cítoliby 62,17 CZ.1.09/2.2.00/ Obec Tři Sekery 45,34 CZ.1.09/2.2.00/ Obec Kolová 66,77 - Minimální procento vážených bodů za I. až III. Fázi hodnocení (tj.<65%) nesplnilo 0 projektů. Tyto projekty nebyly doporučeny ke schválení. Jedná se o tyto projekty: Registrační číslo projektu Název žadatele Dosažené procento vážených bodů (65%) za I. až III. fázi hodnocení Sestava vytvořena IS Monit. Sestavu vytvořil Bc. Petra Vaňová, dne :29:47 Strana 4 z 12

5 - Fyzickou kontrolou ex-ante neprošlo 0 projektů. Jedná se konkrétně o tyto projekty: Registrační číslo projektu Název žadatele Nesplněné kritérium fyzické kontroly ex-ante Sestava vytvořena IS Monit. Sestavu vytvořil Bc. Petra Vaňová, dne :29:47 Strana 5 z 12

6 Přílohou číslo 1 této souhrnné hodnotící zprávy jsou seznamy hodnocených projektů jako podklad pro výběr projektů k financování. Tyto seznamy jsou řazeny podle jednotlivých oblastí a podoblastí podpory. Souhrnnou hodnotící zprávu pro Výbor Regionální rady NUTS II Severozápad vypracoval: pracovník podpis V... dne :29:44 Souhrnnou hodnotící zprávu pro Výbor Regionální rady NUTS II Severozápad schválil: pracovník podpis Souhrnnou hodnotící zprávu pro Výbor Regionální rady NUTS II Severozápad ověřil: pracovník podpis pracovník podpis Sestava vytvořena IS Monit. Sestavu vytvořil Bc. Petra Vaňová, dne :29:47 Strana 6 z 12

7 Příloha č.1 souhrnné hodnotící zprávy pro Regionální Radu Seznam hodnocených projektů Podklad pro jednání výběrové komise Region soudržnosti: Oblast a podoblast podpory: Severozápad Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury Pořadí 1. Reg. číslo Žadatel Název projektu Celkové způsobilé výdaje Dotace RR (EU+SR+RR) Vlastní zdroje žadatele Požadováno z EU Nápočet požadavků z EU CZ.1.09/2.2.00/ OBEC Údlice Revitalizace centra obce Údlice , , , , ,67 bodů 86,39 bodů v % 86,23 2. CZ.1.09/2.2.00/ OBEC OBRNICE Stavební úpravy budovy č.p , , , , ,67 bodů 84,23 bodů v % 84,08 3. CZ.1.09/2.2.00/ Město Hranice Revitalizace Masarykova náměstí , , , , ,89 bodů 83,35 bodů v % 83,20 4. CZ.1.09/2.2.00/ Městys Brozany nad Ohří Sportovně volnočasový areál - Brozany nad Ohří , , , , ,75 bodů 83,26 bodů v % 83,11 Sestava vytvořena IS Monit. Sestavu vytvořil Bc. Petra Vaňová, dne :29:47 Strana 7 z 12

8 5. CZ.1.09/2.2.00/ Město Bohušovice nad Ohří Revitalizace veřejného prostranství v Bohušovicích nad Ohří , , , , ,07 bodů 82,60 bodů v % 82,45 6. CZ.1.09/2.2.00/ OBEC BYSTŘANY Revitalizace okolí při Základní škole v Bystřanech , , , , ,47 bodů 82,55 bodů v % 82,40 7. CZ.1.09/2.2.00/ Obec Povrly "Rozvoj Obce Povrly" , , , , ,47 bodů 81,87 bodů v % 81,72 8. CZ.1.09/2.2.00/ MĚSTO VEJPRTY Revitalizace Kostelního náměstí ve Vejprtech , , , , ,68 bodů 81,37 bodů v % 81,23 9. CZ.1.09/2.2.00/ Obec Hřivice Realizace rozvojové strategie Obce Hřivice, I. etapa , , , , ,11 bodů 79,28 bodů v % 79, CZ.1.09/2.2.00/ Obec Hazlov Revitalizace středu obce Hazlov - dolní náměstí , , , , ,38 bodů 79,00 bodů v % 78, CZ.1.09/2.2.00/ Město Toužim Regenerace náměstí Jiřího z Poděbrad, Toužim , , , , ,89 bodů 78,95 bodů v % 78,80 Sestava vytvořena IS Monit. Sestavu vytvořil Bc. Petra Vaňová, dne :29:47 Strana 8 z 12

9 12. CZ.1.09/2.2.00/ Město Loket Loket - předláždění pěší zóny - náměstí , , , , ,89 bodů 78,68 bodů v % 78, CZ.1.09/2.2.00/ Město VERNEŘICE Revitalizace Mírového náměstí ve Verneřicích , , , , ,32 bodů 78,67 bodů v % 78, CZ.1.09/2.2.00/ OBEC CHBANY Rekonstrukce obecního úřadu a centra obce Chbany , , , , ,64 bodů 78,65 bodů v % 78, CZ.1.09/2.2.00/ Obec Drmoul Zlepšení fyzické infrastruktury obce Drmoul , , , , ,67 bodů 78,58 bodů v % 78, CZ.1.09/2.2.00/ Obec Lipová bodů 78,57 bodů v % 78,43 REKONSTRUKCE A MODERNIZACE VEŘEJNÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU V OBCI LIPOVÁ , , , , , CZ.1.09/2.2.00/ Město Jáchymov Rekonstrukce prostor v č.p Jáchymov na mateřskou školku , , , , ,17 bodů 78,56 bodů v % 78, CZ.1.09/2.2.00/ Město Nové Sedlo bodů 78,43 bodů v % 78,28 Rekonstrukce a modernizace veř. sportovišť a ploch pro volnočas. aktivity v N.Sedle lokalita č , , , , ,17 Sestava vytvořena IS Monit. Sestavu vytvořil Bc. Petra Vaňová, dne :29:47 Strana 9 z 12

10 19. CZ.1.09/2.2.00/ Město Hroznětín Multifunkční veřejné sportoviště v Hroznětíně , , , , ,57 bodů 78,36 bodů v % 78, CZ.1.09/2.2.00/ MĚSTO HORNÍ JIŘETÍN bodů 78,22 bodů v % 78,07 Rekonstrukce sportovního areálu - Centrum volnočasových aktivit v Horním Jiřetíně , , , , , CZ.1.09/2.2.00/ Obec Krabčice Rekonstrukce budovy OÚ Krabčice , , , , ,56 bodů 78,20 bodů v % 78, CZ.1.09/2.2.00/ Město Březová Půdní vestavba MŠ Březová , , , , ,85 bodů 78,12 bodů v % 77, CZ.1.09/2.2.00/ Město Luby Přístavba výtahu a stavební úpravy zdravotnického střediska , , , , ,52 bodů 77,64 bodů v % 77, CZ.1.09/2.2.00/ Městys Brozany nad Ohří Rekonstrukce hasičské zbrojnice , , , , ,90 bodů 77,05 bodů v % 76, CZ.1.09/2.2.00/ Obec Dalovice bodů 76,51 bodů v % 76,37 DALOVICE, Hlavní čp. 82, přístavba a stavební úpravy objektu pro kulturní a komunitní využití , , , , ,60 Sestava vytvořena IS Monit. Sestavu vytvořil Bc. Petra Vaňová, dne :29:47 Strana 10 z 12

11 26. CZ.1.09/2.2.00/ Město Terezín Revitalizace zóny veřejného prostranství v Terezíně , , , , ,27 bodů 76,25 bodů v % 76, CZ.1.09/2.2.00/ Obec Stráž nad Ohří Domov seniorů svatého Lazara ve Stráži nad Ohří , , , , ,89 bodů 75,99 bodů v % 75, CZ.1.09/2.2.00/ Město Nové Sedlo Rekonstrukce, modernizace a vybavení knihovny v Novém Sedle , , , , ,89 bodů 75,32 bodů v % 75, CZ.1.09/2.2.00/ Město Teplá Rekonstrukce a modernizace Domu kultury v Teplé , , , , ,16 bodů 75,00 bodů v % 74, CZ.1.09/2.2.00/ Město Hroznětín bodů 74,83 bodů v % 74,69 Městské společenské centrum - rekonstrukce domu, Školní ul. 185, Hroznětín , , , , , CZ.1.09/2.2.00/ Město Žlutice bodů 74,12 bodů v % 73,99 Revitalizace infrastruktury pro občanskou vybavenost, kulturní a komunitní život ve Žluticích , , , , , CZ.1.09/2.2.00/ Obec Libouchec Sportovní areál - Libouchec , , , , ,78 bodů 74,03 bodů v % 73,89 Sestava vytvořena IS Monit. Sestavu vytvořil Bc. Petra Vaňová, dne :29:47 Strana 11 z 12

12 33. CZ.1.09/2.2.00/ OBEC BŽANY Víceúčelové sportoviště Bžany-Lhenice , , , , ,29 bodů 72,39 bodů v % 72, CZ.1.09/2.2.00/ Město Lázně Kynžvart Rozšíření parkovacích míst - Dlouhá a Krátká v Lázních Kynžvart , , , , ,34 bodů 72,18 bodů v % 72, CZ.1.09/2.2.00/ Město Plesná bodů 71,54 bodů v % 71,41 Rekonstrukce a adaptace nákupního střediska Jednota na multifunkční centrum Plesná , , , , , CZ.1.09/2.2.00/ Město Úštěk Rekonstruce zdravotního střediska v Úštěku , , , , ,72 bodů 70,07 bodů v % 69,94 Sestava vytvořena IS Monit. Sestavu vytvořil Bc. Petra Vaňová, dne :29:47 Strana 12 z 12

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Příloha č. 1 Text 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro dílčí projekty IPRM JZ/001: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI

Více

Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu

Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu Verze 2.0 platná ke dni 19. 5. 2014, účinná ke dni 19. 5. 2014 Vydání č. 2.0 Platné od/účinná od 19. 5. 2014/ 19. 5. 2014 Zpracoval: Zrevidoval:

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbaniza ních center Dokument Integrovaný plán rozvoje m sta vyhlášení výzvy: 17. b ezna 2008 íjem žádostí: od 17.

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbaniza ních center Dokument Integrovaný plán rozvoje m sta vyhlášení výzvy: 17. b ezna 2008 íjem žádostí: od 17. oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Dokument Integrovaný plán rozvoje města vyhlášení výzvy: 17. března 2008 příjem žádostí: od 17. března do 30. července 2008 1. Důvod vyhlášení výzvy Čerpání

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 57 V21 IPRM Atraktivní Olomouc 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM Bod č. 2 Tisk č.: 023-MV-09 P02 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM za období 02/2009-04/2009 (stav k 15. 04. 2009) 1 Obsah Zpráva

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 18. října 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Ivana Dohnalová, kontakt: Ivana Dohnalová,

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009)

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009) Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. do 2. 10. ) Strana 1 (celkem 78) Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod Obsah 1. Pokrok v realizaci Regionálního operačního

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 20. června 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s.

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodní slovo 2 Správní a organizační struktura 3 Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. 4 Posílení absorpční a administrativní kapacity

Více

Město Valašské Meziříčí

Město Valašské Meziříčí Město Valašské Meziříčí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2014 2020 - NÁVRHOVÁ ČÁST ZEFEKTIVNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ GOOD GOVERNANCE VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ REG. Č. CZ.1.04/4.1.01/89.00069

Více

1.1 Oblast podpory 2.3 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství

1.1 Oblast podpory 2.3 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství 1.1 Oblast podpory 2.3 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství Zaměření / specifikace podpory Oblast školství je jednou ze základních kompetencí regionální a místní veřejné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Úvodní slovo předsedy. strana 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Úvodní slovo předsedy. strana 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Úvodní slovo předsedy Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Luhačovské Zálesí, ve které se snažíme rekapitulovat poslední rok naší činnosti.

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb

Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb Oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí 16.2.2009 Struktura semináře Obecné informace o programu

Více

Město Hranice. Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014. Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311

Město Hranice. Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014. Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 Město Hranice Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ AKČNÍHO PLÁNU PRO ROK 2014 Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014 Zpracoval:

Více

HEJ ROP. Výroční DOSTUPNOST CENTER INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD

HEJ ROP. Výroční DOSTUPNOST CENTER INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD Výroční HEJ ROP INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD 2009 Vážení čtenáři, držíte v ruce výroční vydání bulletinu Regionálního operačního programu Jihozápad. ROP Jihozápad působí

Více

PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE

PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE OBCE VÝRAVY DO ROKU 2020 PŘEDMLUVA Vážení, čas nám rychle ubíhá a blíží se období, kdy musíme zpracovat strategii rozvoje a obnovy obce Výrava na programové období 2014 2020,

Více

Č.j.: 33152/2007-72. Metodický pokyn

Č.j.: 33152/2007-72. Metodický pokyn Č.j.: 33152/2007-72 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna

Více

Schválený rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. na rok 2012

Schválený rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. na rok 2012 Schválený rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2012 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 585/2011 ze dne 5. 12. 2011 Souhrnná bilance rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.2 8. září 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Příloha č. 1. výzvy k předkládání ţádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 1. výzvy k předkládání ţádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Příloha č. 1 Č. j.: MSMT-2122/2014 výzvy k předkládání ţádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Specifická kritéria 1.3 Další vzdělávání

Více

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Verze 3.0 k 16. 6. 2008 revize č. 5 ke dni 10. 2. 2012 OBSAH 1 PRIORITNÍ OSA DOSTUPNOST CENTER... 5 1.1 OBLAST PODPORY

Více

GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, 779 00 Olomouc tel. fax: +420 585 207 018 www.ghconsult.cz

GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, 779 00 Olomouc tel. fax: +420 585 207 018 www.ghconsult.cz rozvoje města GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, 779 00 Olomouc tel. fax: +420 585 207 018 www.ghconsult.cz MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA Tato dokumentace je součástí projektu

Více

Program rozvoje města Hlinska

Program rozvoje města Hlinska Město Hlinsko Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e S V A Z E K I - t e x t o v á č á s t 2007 Obsah svazku I 1. ÚVOD... 4 1.1. ZDŮVODNĚNÍ AKTUALIZACE PROGRAMU... 4 2. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více