Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odhad obvyklé ceny nemovitosti"

Transkript

1 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, ICQ: , GSM: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo /2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.175 s přísl., post. na pozemku parc.č.st. 73 dle LV č.249 pro obec Merboltice, k.ú. Merboltice, okr. Děčín Adresa nemovitosti: Merboltice 175 / 175, Merboltice Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Merboltice, k.ú. Merboltice, kód ČSÚ: , LV: 249 Ostatní stavby: Zděná kolna se sklepem Pozemky: st. 73, 105, 106 Vlastník stavby: Ing. Radim Kotrbatý, Merboltice 175, Merboltice, SJM podíl: 1 / 2 Lenka Kotrbatá, Vysoká 9, Vysoká, SJM podíl: 1 / 2 Vlastník pozemku: Ing. Radim Kotrbatý, Merboltice 175, Merboltice, SJM podíl: 1 / 2 Lenka Kotrbatá, Vysoká 9, Vysoká, SJM podíl: 1 / 2 OBJEDNATEL : Exekutorský úřad Prahy 4, JUDr. Jana Tvrdková; č. obj.:sp.zn. 095 Ex 31/11/ U 01-51, Adresa objednatele: Hornokrčská 650 / 29, Praha 4 IČ: telefon: DIČ: CZ fax: ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Ing. Petr Křivánek Komenského 716, Praha IČ: telefon: DIČ: CZ fax: Zjištění ceny obvyklé v místě a čase, pro účely prodeje nemovitosti v dražbě veřejné nedobrovolné exekuční ke dni (ocenění stávajícího stavu) OBVYKLÁ CENA Současný stav Kč Datum místního šetření: Datum zpracování : Počet stran: 23 stran Počet příloh: 7 V Praze, dne Otisk razítka Ing. Petr Křivánek

2 STAV POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI stavba dokončena v r změna stavby v r. rekonstrukce v r. Rekonstrukce: celková dílčí střecha, fasáda zateplení okna, dveře ostatní SOUČASNÝ STAV Konstrukce: zděné betonové montované kovové dřevěné jiné Využití: bydlení pronájem podnikání bydl., podn. část. obsazen volný objekt Okolí: bytová zóna průmyslová zóna ostatní nákupní zóna Příjezd: zpevněná komunikace Přípojky: / voda / kanalizace / plyn / elektro telefon Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky): MHD železnice autobus Dopravní dostupnost (do 10 minut autem): dálnice/silnice I. tř silnice II.,III.tř Poloha v obci: Stavebně technický stav stavby: Vytápění: širší centrum - bytové domy zděné neudržovaná - k částečné rekonstrukci ústřední / etážové - tuhá paliva RODINNÝ DŮM Typ PP RD Obytná/ Nebyt. Garáž Pozemky výměra OP ZP Rozestavěnost m 2 ks m 2 m 3 m 2 % / ,00 KUPNÍ CENA VYHODNOCENÍ KUPNÍ CENY 0 Kč Protože se zatím k tomuto účelu nejedná o obchodní kontrakt (koupě či prodej) ve vztahu k posuzované nemovitosti, ale o vyhotovení odhadu pro potřebu exekučního řízení, není provedeno vyhodnocení kupní ceny RIZIKA negativní vlivy okolní zástavby právní zánik stavby (zánik čp/čo) sociální riziko riziko přístupu a příjezdu věcná břemena předkupní právo ostatní omezení evidence v KN záplavová a zátopová oblast pojištění proti zaplavení ano / ne - 2 -

3 NÁLEZ Přehled podkladů Charakteristika obce Poloha nemovitosti 1.Usnesení soudního exekutora JUDr. Jany Tvrdkové o ustanovení znalce pro ocenění předmětné nemovitosti ze dne Výpis z KN, podle LV č.249 pro obec Merboltice, k.ú. Merboltice, okr.děčín, vyhotovené KÚ pro Ústecký kraj, KP Děčín ze dne ; 3.Kopie Katastrální mapy předmětného území v k.ú. Merboltice ze dne ; 4.Ortofotomapa předmětné lokality v k.ú. Merboltice, zajištěná znalcem ke zpracování tohoto odhadu z internetového portálu 5.Informace a údaje sdělené majitelem nemovitosti při místním šetření a prohlídce nemovitostí dne ; 6.Informace a údaje zjištěné, resp. ověřené z internetových portálů aj., použité k sumarizaci údajů a poznatků při aplikaci porovnávací metody ocenění; 7. Skutečnosti a výměry zjištěné odhadcem na místě samém; ke kontrolnímu zaměření bylo užito laserového dálkoměru a svinovacího metru (pásma); 8. Fotodokumentace předmětné nemovitosti, pořízená odhadcem na místě samém při místním šetření a prohlídce nemovitostí dne Obec Merboltice se rozkládá v jižní části děčínského okresu v údolí Merboltického potoka po obou stranách silnice vedoucí od Verneřic do Starého Štachova a to po délce 4km. Obec leží v centru oblasti tzv.severočeského roubeného domu v CHKO České středohoří. V roce 2005 byla prohlášena památkovou zónou. V katastru obce byla zřízena přírodní rezervace Kamenná hůra. V obci je 153 domů, z toho je 38 obydlených trvale a 115 je využíváno k rekreaci. Merboltice mají 160 trvale hlášených obyvatel, v sezóně se počet pohybuje kolem 500, i více osob. V obci chybí téměř veškerá základní infrastruktura. Do blízkých Verneřic dojíždějí děti do základní školy a do mateřské školy. Do okolních obcí a měst taktéž dojíždí za lékaři, za kulturou i na nákupy. opravní spojení s okolními městy je zajištěna třemi spoji o víkendu autobus nejezdí. Nemovitost se nachází v zástavbě středočeských roubených domů, které slouží z převážné části jako rekreační objekty. Dům je postaven v pomyslném středu obce cca 200m vzdušnou čarou od obecního domu, který lze považovat za centrum obce. Dům se nachází v území Merboltického potoka (tvoří hranice pozemku) s novou regulací. Dle telefonického sdělení místního úřadu se však nejedná o záplavovou oblast. Na pravý břeh potoka, kde samotný dům stojí se dostaneme z hlavní silnice přes menší mostek, který slouží nejen pro pěší, ale i pro motorová vozidla. Tato hlavní přístupová cesta k nemovitosti (mostek a část pozemku vedoucího ke vstupní brance) je však součástí obecního pozemku (p.č v LV veden jako ostatní plocha-ostatní komunikace) a není zde zřízeno věcné břemeno přístupu. Jelikož je však tato situace dle dostupných informací ustálena v místě mnoho let (a to nejen v tomto případě, ale i na dalších pozemcích v obci), nebude tento fakt dále v ocenění řešen avšak je nutno ho brát v budoucnu v úvahu. Ostatní pozemky, které jsou taktéž součástí ocenění se nachází v těsné blízkosti domu. Jedná se o p.č.105 zahrada (508m2), p.č. 106 trvalý travní porost (1027m2). Navíc však obyvatelé domu fakticky, bez smlouvy či obdobného důvodu, užívají část zmiňovaného pozemku p.č.2221, mají na něm postavenu část plotu se vstupní brankou a drobnou stavbu bez základů a taktéž využívají část pozemku jako zatravněnou zahradu. Tento pozemek však není v jejich vlastnictví a tudíž není v ocenění zahrnut. Obě vzniklé situace jsou považovány za v místě a čase ustálené, nejsou zahrnuty do ocenění a v případě zájmu možného kupujícího o založení nájemního vztahu či zřízení služebnosti musí být předmětem samostatného řízení po projednání s obcí.. Na samotnou tržní cenu předmětných nemovitostí (viz vyznačení v příloze) však nemají dle názoru odhadce zásadní vliv. Popis omezení rizik nemovitostí Sociální riziko Negativní vlivy v okolní zástavbě Záplavová oblast/zátopové území Riziko přístupu a příjezdu Věcná břemena Předkupní právo Ostatní omezení Riziko nezjištěno Riziko nezjištěno Riziko nezjištěno Riziko nezjištěno Riziko nezjištěno Riziko nezjištěno K nemovitosti bylo zřízeno exekutorské zástavní právo a je nařízena exekuce! Tento posudek však odráží tržní cenu nemovitosti jako takové, tudíž k tomuto nebude při stanovení ceny přihlíženo

4 Evidence v KN Právní zánik stavby Popis jednotlivých staveb Riziko nezjištěno Riziko nezjištěno Základní popis Předmětem ocenění je nemovitost - rodinný dům č.p. 175, která se nachází na mírně svažitém terénu směrem na severu k vodoteči. Na pozemku p.č. 73 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 133 m2 se nachází obytná část obdélníkového tvaru, samostatné vedlejší stavby zděná kolna se sklepem, dvě nestandardní původní dřevěné stavby jako kůlny, několik ovocných a okrasných porostů a nepříliš významné venkovní úpravy. Jedná se o nepodsklepený rodinný dům s obytným 1. a 2. NP se sedlovou střechou a nevybaveným půdním prostorem. Příjezd k domu je po zpevněné komunikaci Ostatní pozemky, které jsou taktéž součástí ocenění se nachází v těsné blízkosti domu. Jedná se o p.č.105 zahrada (508m2), p.č. 106 trvalý travní porost (1027m2). Druh stavby - účel využití Objekt byl vystavěn v 1. pol. 20. století kolem roku Hlavní obytná část sloužila k rodinnému bydlení. V průběhu let byl dům přiměřeně udržován a v poslední době byl upraven a modernizován. Ostatní stavby sloužily k chovu dobytka a uskladňování zemědělské produkce. Další vývoj nemovitosti není dochován, v současné době je však již využívána pouze k rodinnému bydlení, ostatní stavby slouží jako skladové prostory. Dispoziční řešení Jedná se o nepodsklepený rodinný dům s obytným 1. a 2. NP a nevybaveným půdním prostorem. 1. NP obsahuje: vstupní verandu (2,5m2), průchozí chodbu se shodami do poschodí a východem (16,4m2), kuchyň a jídelním koutem (11,4m2), obývací místnost (21,8m2), WC (1,2m2), koupena s WC (7,6m2), kotelna (7,4m2), spíž (1,2m2), dřevěná veranda (7,5m2), kterou lze projít na zahradu. 2. NP. obsahuje: chodbu (15,3m2), pokoj 1 (13,5m2), pokoj 2 (11,9m2), pokoj 3 (14,7m2), pokoj 4 (23,7m2), balkon (3,6m2) a v podkroví nevybavený půdní prostor. Popis tech. stavu stavby Rodinný dům č.p. 175 byl postaven v 1. polovině 20. století kolem roku Rodinný dům je osazen na parcele p.č. st.73 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 133m2. Dům je zděný s obdélníkovým půdorysem, je nepodsklepený s obytným 1. a 2. NP se sedlovou střechou a nevybaveným půdním prostorem, se sedlovou střechou. V minulých letech byly na objektu provedeny některé stavební úpravy interiéru, včetně dispozičního řešení. Byla částečně opravena fasáda, vnitřní omítky, nová podlaha v 1.NP (dlažba), opraveno sociální zařízení (nová vana, záchodová mísa, umyvadlo), byly opraveny vnitřní rozvody elektroinstalace, ústřední topení, ohřev TUV. Tyto opravy byly provedeny před rokem Do dnes je prováděna běžná údržba. Technický stav je dobrý. V současné době má dům následující technický popis: Základy bez izolace, obvodové zdivo šíře cca 45cm, je ze smíšeného zdiva, s izolací proti zemní vlhkosti, stropy v 1. a 2. NP jsou dřevěné rovné s omítaným podhledem, vazníkový krov, střecha sedlová, krytina pálená taška, klempířské práce z pozinkovaného plechu, bleskosvod chybí, vnitřní omítky vápenné dvouvrstvé, vnější omítky vápenné ve špatném stavu z části chybějící, vnitřní obklady keramické standardního rozsahu, vnější obklady nejsou, schody do 2. NP betonové, dveře jsou hladké a prosklené v ocelových zárubních, okna jsou dřevěná, převážně zdvojená, podlahy v celém 1. NP dlažba, dále beton a v ostatních místnostech dřevěné s PVC a koberci, vytápění ústřední topení, kotel na tuhá paliva v 1.NP, v některých horních pokojích lokální kamna, elektroinstalace 220, rozvod teplé vody pouze do koupelny, v kuchyni pouze studená voda s lokálním ohřívačem, zdroj teplé vody boiler a průtokový ohřívač, svod kanalizace do septiku s přepadem, v kuchyni je elektrický sporák s keramickou deskou bez digestoře, hygienické vybavení v koupelně vana, umyvadlo a WC a ještě jedno samostatné WC. Některé konstrukce domu vykazují stopy po vlhkosti, které však nemají přímou souvislost se zhoršením technického stavu (spíše se jedná o interiérové záležitosti), i přesto je k tomuto faktu přihlédnuto - 4 -

5 v porovnávací metodě.(dle výše uvedeného se dům nenachází v zátopové oblasti). Příslušenství stavby Konstrukce K výše uvedené oceňované nemovitosti jako příslušenství náleží: zděná kolna se sklepem, dvě nestandardní původní dřevěné stavby jako kůlny, několik ovocných a okrasných porostů a nepříliš významné venkovní úpravy a pozemky. Z pozemků jsou to pozemek p.č. st.73 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 133m2 zastavěný hlavní stavbou, dále pozemek p.č. 105 zahrada (508m2), p.č. 106 trvalý travní porost (1027m2). Vedlejší stavby jsou stejně staré jako dům a jsou v zanedbaném stavu. Zděná kolna se sklepem je na zahradě v blízkosti domu situovaná sklepem do stráně. Kolna je zděná z různých stavebních materiálů bez omítek se sedlovou střechou s pálenou taškou bez klempířských prací. Podlaha je betonová, dveře dřevěné, okno jednoduché, bez instalace. Z venkovních úprav se jedná pouze o oplocení pozemku v přední části. Jedná se o drátěné pletivo na ocelových sloupcích s betonovým prahem s vraty a brankou. Výška plotu je 1,2m a přibližná výměra 28,6m. Byl vybudován v roce Pro tržní cenu má z výše uvedeného větší význam (bude zohledněno v ocenění) pouze: pozemky a vedlejší stavba zděná kolna se sklepem. Ostatní příslušenství je zahrnuto v ceně samotné nemovitosti. Popis 1. Základy betonové pasy izolované 2. Zdivo smíšené zdivo - kamenné a cihelné 3. Stropy dřevěné 4. Střecha dřevěný, sbíjený, vaznicový 5. Krytina pálená krytina 6. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech 7. Vnitřní omítky vápenné 8. Fasádní omítky vápenné stříkané 9. Vnější obklady chybí 10. Vnitřní obklady běžné keramické obklady 11. Schody betonové 12. Dveře dřevěné plné a prosklené do ocelových zárubní 13. Okna dřevěná, zdvojená 14. Podlahy obytných místností dlažby, prkna, PVC 15. Podlahy ostatních místností dlažby 16. Vytápění ústřední s kotlem na TP 17. Elektroinstalace světelná 18. Bleskosvod chybí 19. Rozvod vody teplá pouze do koupelny 20. Zdroj teplé vody bojler, v kuchyni průtok.ohřívač 21. Instalace plynu chybí 22. Kanalizace přípojka do septiku 23. Vybavení kuchyně elektrický sporák se sklokeramickou deskou 24. Vnitřní vybavení 1xWC samost, v koupelně vana, umyvadlo a WC 25. Záchod 2xsplachovací 26. Ostatní chybí Popis pozemků Základní popis oceňovaných pozemků Oceňovány jsou pozemky parc č. St zastavěná plocha a nádvoří o výměře 133m 2 zastavěný hlavní stavbou a dále zahrada p.č. 105 o výměře 508m 2 a dále pozemek p.č trvalý travní porost o výměře 1027m 2, které jsou zapsány v KN vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, KP Děčín na LV č. 249 pro obec Merboltice, k.ú.merboltice, okr.děčín. Na pozemku parc.č. st.73 je postaven oceňovaný dům č.p.175, další zmiňované pozemky tvoří s výše uvedenými nemovitostmi JFC (jednotný funkční celek - ve smyslu ust. zákona č.151/1997 Sb.). Pozemky se nacházejí téměř uprostřed obce Merboltice. Pozemky jsou přístupné z veřejné komunikace - hlavní silnice, která prochází celou obcí a následně přes zmiňovaný můstek (viz výše). Pozemky jsou připojené z inženýrských sítí na el. veřejnou síť a obecní vodovod, naopak chybí veřejná - 5 -

6 Výpočet obestavěného prostoru stavby kanalizace (odkanalizování do septiku s přepadem) i plynofikace. Kromě toho se u pozemků nevyskytují jiné negativní vlivy. Seznam podlaží Název Zastavěná plocha Užitná plocha 1.NP 103,56 m 2 67,05 m 2 Chodba 16,41 m 2 1,00 16,41 m 2 Kuchyň 11,40 m 2 1,00 11,40 m 2 Obývací pokoj 21,83 m 2 1,00 21,83 m 2 WC 1,15 m 2 1,00 1,15 m 2 Koupelna s WC 7,56 m 2 1,00 7,56 m 2 Kotelna 7,42 m 2 0,50 3,71 m 2 Veranda dřevěná 7,56 m 2 0,50 3,78 m 2 Spíž 1,21 m 2 1,00 1,21 m 2 2.NP 103,56 m 2 80,90 m 2 chodba 15,30 m 2 1,00 15,30 m 2 pokoj 1 13,45 m 2 1,00 13,45 m 2 pokoj 2 11,86 m 2 1,00 11,86 m 2 pokoj 3 14,75 m 2 1,00 14,75 m 2 pokoj 4 23,73 m 2 1,00 23,73 m 2 terasa 3,61 m 2 0,50 1,81 m 2 Zastřešení 103,56 m 2 0,00 m 2 1.NP - Veranda 4,13 m 2 2,48 m 2 Veranda 2,48 m 2 1,00 2,48 m 2 Výpočet obestavěného prostoru Název Obestavěný prostor 1.NP (11,43*9,06)*(2,63) = 272,35 m 3 2.NP (11,43*9,06)*(2,63) = 272,35 m 3 Zastřešení (11,43*9,06)*(2,20) = 227,82 m 3 1.NP - Veranda (2,7*1,53)*(2,72) = 11,24 m 3 Obestavěný prostor - celkem: = 783,76 m 3 Současný stav Zastavěná plocha [m 2 ] 104 Obestavěný prostor [m 3 ] 783,76 Rozestavěnost % 100,00 Stáří roků 86 Výpočet věcné hodnoty ostatních staveb Název Zděná kolna se sklepem Popis Zděná původní kolna se sklepem je situována v zahradě, vzadu do stráně. Objekt je zděný ze smíšeného zdiva bez omítek a se sedlovou střechou s pálenou taškovou krytinou bez klempířských konstrukcí a bez podkroví. Podlaha je betonová, dveře dřevěné svlakové, okno jedno jednoduché, nejsou zavedeny žádné instalace ani elektřina. Parc. číslo Množství JC RC Opotřebení VH ,00 m Kč/m Kč 85 % Kč Věcná hodnota ostatních staveb celkem Kč - 6 -

7 OCENĚNÍ Výpočet hodnoty pozemků porovnávacím způsobem Stanovení a zdůvodnění jednotkové ceny pozemků: Pro stanovení ceny pozemku nelze užít porovnávací metody, protože pozemky zastavěné podobnými nemovitostmi nejsou samostatně obchodovatelné (předmětem obchodování jsou pouze jako součást celé nemovitosti). Z tohoto důvodu byla odhadcem určena jednotková cena pozemku - zastavěné plochy a nádvoří ve výši 100,- Kč/m 2 a ostatní pozemky tvořící jednotný funkční celek (v tomto případě zahrada) na 40,- Kč/m 2. Tyto ceny vychází z jednotkové ceny dané v současné době platným oceňovacím předpisem, upravené příslušnými koeficienty, přirážkami za vhodnou lokalizaci a úpravou koeficientu prodejnosti. Podle názoru odhadce je tato cena v daném místě a čase (zejména však jako součást celkové ceny nemovitosti) přiměřená. Všechny okolnosti, které toto rozhodnutí odhadce ovlivňují, jsou uvedeny v jiných částech tohoto odhadu. Druh pozemku Parcela č. Výměra m 2 Jednotková cena Kč/m 2 Celková cena pozemku Kč zastavěná plocha a nádvoří st zahrada trvalý travní porost Celková výměra pozemků Hodnota pozemků celkem Komentář ke stanovení ceny obvyklé posuzovaných nemovitostí Obvyklá cena je cena, kterou by bylo možno za konkrétní věc jako předmět prodeje a koupě v rozhodné době a místě dosáhnout. Úroveň obvyklých (obecných) cen je v podstatě odrazem zprůměrovaných dosažených cen za věci srovnatelného druhu, vlastnosti, stáří apod. Je třeba zdůraznit, že u nemovitostí, které jsou v dostatečném počtu v dané lokalitě obchodovány, je základní metodou cenové porovnání; je však třeba zohlednit i další podmínky, zejména potom vliv konkrétního místa a předpoklad situace a chování na trhu s nemovitostmi v budoucnosti. V tomto případě ocenění bylo použito několika základních metod zpracování odhadu, a to A) metody zjištění (věcné) ceny oceňovaného domu s použitím základní jednotkové realizační ceny za 1 m3 obestavěného prostoru, vypočtené s použitím platného oceňovacího předpisu (podle příslušného paragrafu) a B) metody porovnávací tržní. Od stanovení výnosové hodnoty bylo upuštěno pro irelevantnost předmětu ocenění (v této lokalitě ani blízkém okolí se podobné typy nemovitosti nepronajímají a ani současný technický stav se současným vybavením neumožňuje pronajímání této nemovitosti ). A) Ocenění domu dle platného oceňovacího předpisu 1) Vedlejší stavby ( 7) a) Zděná kolna se sklepem Typ: B Standardní klasifikace produkce (SKP): Konstrukce: zděná v tl. nad 15 cm Střecha: plochá střecha nebo krov neumožňující zříz. podkr. Podsklepení: podsklepený Základní cena: 1 140,00 Kč/m 3 Využitelné podkroví: není Koeficient podkroví: 1,0000 Základní cena za 1 m 3 obestavěného prostoru: 1 140,00 Kč - 7 -

8 Výpočet koeficientu vybavenosti K4: Konstrukční prvek vybavenost FOP koef. podíl na K4 1 Základy standard 8,3000 0,000 0,0000 Základové pásy a patky. 2 Obvodové stěny podstandard 33,6000-1,000-0,3360 Zděné, betonové, tloušťka cm. 3 Stropy standard 22,0000 0,000 0,0000 Jakékoliv bez rozlišení druhu materiálu. 4 Krov standard 6,2000 0,000 0,0000 Bez krovu respektive neumožňující zřízení podkroví. 5 Krytina standard 7,1000 0,000 0,0000 Jakákoliv kromě měděné. 6 Klempířské práce chybí 1,5000-1,852-0, Úprava povrchů chybí 7,0000-1,852-0, Schodiště standard 0,0000 0,000 0,0000 Neuvažuje se. 9 Dveře podstandard 2,1000-1,000-0,0210 Dřevěné nebo kovové kromě svlakových. 10 Okna podstandard 1,3000-1,000-0,0130 Zdvojená popřípadě jednoduchá. 11 Podlahy standard 7,0000 0,000 0,0000 Betonové, dlažby. 12 Elektroinstalace chybí 3,9000-1,852-0,0722 Součet podílů: -0,5996 Koeficient vybavení stavby K4: 1-0,5996 x 0,54 = 0,6762 Koeficient polohový K5: 0,8500 Koeficient změn ceny staveb Ki: 2,1130 Koeficient prodejnosti Kp: 1,3280 Základní cena upravená: 1 140,00 Kč x 0,6762 x 0,8500 x 2,1130 x 1,3280 = 1 838,64 Kč/m 3 Obestavěný prostor: OP vrchní stavby: 29,6x2,35 = 69,56 m 3 Obestavěný prostor celkem: 69,56 m 3 Stáří: 85 roků Životnost: 90 roků Lineární opotřebení: 94,44% Maximální přípustná hodnota lineárního opotřebení je 85%. Cena zjištěná: 1 838,64 Kč x 69,56 m 3 = Opotřebení: ,80 Kč x 85,00% = ,80 Kč ,43 Kč Cena zjištěná po opotřebení: ,37 Kč 2) Rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek - ocenění porovnávacím způsobem ( 26a) a) Rodinný dům Účel užití stavby: k trvalému bydlení Indexovaná průměrná cena za 1 m 3 obestavěného prostoru (IPC): 3 102,00 Kč Obestavěný prostor: OP vrchní stavby: 11,43x9,06x5,26+2,7x1,53x2,72 = 555,94 m 3 OP zastřešení: 11,43x9,06x4,4:2 = 227,82 m 3 Plocha balkonů: 2,44x1,48 = 3,61 m 2 Obestavěný prostor celkem: 787,37 m 3-8 -

9 Kategorie stáří: E - starší než 80 let včetně Koeficient s, kterým se násobí hodnota V13 pro výpočet indexu konstrukce a vybavení: 0,60 Výpočet indexu trhu: Znak číslo pásma Ti 1 II -0,05 Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi: poptávka nižší než nabídka 2 II 0,00 Vlastnictví nemovitostí: stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví) 3 II 0,00 Vliv právních vztahů na prodejnost (např. prodej podílu, pronájem): bez vlivu Součet hodnot T1 až T3 : -0,050 Index trhu IT = 1-0,050 = 0,950 Výpočet indexu polohy: Znak číslo pásma Pi 1 I 0,00 Význam obce z hlediska zeměpisného, kulturního nebo hospodářského: bez většího významu 2 II 0,00 Poloha nemovitosti v obci: okrajové území obce 3 II 0,00 Okolní zástavba a životní prostředí: objekty pro bydlení 4 I -0,03 Obchod, služby, kultura v obci: žádný obchod 5 I -0,03 Školství a sport v obci: žádná základní škola 6 I -0,03 Zdravotní zařízení v obci: žádné zdravotnické zařízení 7 I -0,04 Veřejná doprava: žádná zastávka hromadné dopravy nebo ve vzdálenosti více jak 1000 m 8 II 0,00 Obyvatelstvo: bezproblémové okolí 9 II 0,00 Nezaměstnanost v obci a okolí: průměrná nezaměstnanost 10 III 0,00 Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti: bez vlivu 11 II 0,00 Vlivy neuvedené: bez dalších vlivů Součet hodnot P1 až P11 : -0,130 Index polohy IP = 1-0,130 = 0,870 Výpočet indexu konstrukce a vybavení: Znak číslo pásma Vi 0 Typ stavby: nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. np - se šikmou nebo strmou střechou A: Svislé konstrukce zděné, nepodsklepený nebo podsklepený do 1/2 1.NP, s jedním NP 1 III 0,00 Druh stavby: samostatný rodinný dům 2 III 0,00 Provedení obvodových stěn: zdivo cihelné nebo tvárnicové 3 III 0,03 Tloušťka obvod. stěn: více jak 45 cm 4 I 0,00 Podlažnost: hodnota větší než 2 5 III 0,00 Napojení na sítě (přípojky): přípojka elektro, voda a odkanalizování do žumpy nebo septiku 6 III 0,00 Způsob vytápění stavby: ústřední, etážové, dálkové - 9 -

10 7 III 0,00 Zákl. příslušenství v RD: úplné - standardní provedení 8 I 0,00 Ostatní vybavení v RD: bez dalšího vybavení 9 III 0,00 Venkovní úpravy: standardního rozsahu a provedení 10 II 0,00 Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD: bez vedlejších staveb nebo jejich celkové zastavěné ploše nad 25 m 2 11 III 0,01 Pozemky ve funkčním celku se stavbou: nad 800 m 2 celkem 12 III 0,00 Kriterium jinde neuvedené: bez vlivu na cenu 13 III 0,85 Stavebně-technický stav: stavba se zanedbanou údržbou - (předpoklad provedení menších stavebních úprav) Součet hodnot V1 až V12: 0,040 Index konstrukce a vybavení IV = (1 + 0,040) x 0,850 x 0,60 = 0,530 Index cenového porovnání I = IT x IP x IV = 0,950 x 0,870 x 0,530 = 0,438 Cena upravená: CU = IPC x I = 3 102,00 Kč/m 3 x 0,438 = 1 358,68 Kč/m 3 Výpočet ceny: 1 358,68 Kč/m 3 x 787,37 m 3 = ,87 Kč Cena zjištěná: ,87 Kč 3) Stavební pozemky neuvedené v cenové mapě ( 28) a) Pozemek p.č. st.73 Základní cena je určena podle odstavce k). Počet obyvatel v místě: 160 Podle odstavce 1b) se pro výpočet ceny pozemku použije počet obyvatel Základní cena: ZC = (35 + ( ) x 0,007414) x 1,00 = 35,00 Kč/m 2 Koeficient změn ceny staveb Ki: 2,1690 Koeficient prodejnosti Kp: 1,3280 Úpravy základní ceny podle přílohy číslo 21: nejsou Parcela číslo: 73 Plocha: 133 m 2 Ocenění podle odstavce: 2) zastavěná plocha a nádvoří nebo pozemek k tomuto účelu již užívaný Základní cena upravená: 35,00 x ( )% x ( )% x 2,1690 x 1,3280 = 100,82 Kč/m 2 Cena za parcelu: 100,82 Kč/m 2 x 133 m 2 = ,06 Kč Cena zjištěná: ,06 Kč b) Pozemek p.č.105 Základní cena je určena podle odstavce k). Počet obyvatel v místě: 160 Podle odstavce 1b) se pro výpočet ceny pozemku použije počet obyvatel Základní cena: ZC = (35 + ( ) x 0,007414) x 1,00 = 35,00 Kč/m 2 Koeficient změn ceny staveb Ki: 2,1690 Koeficient prodejnosti Kp: 1,3280 Úpravy základní ceny podle přílohy číslo 21: nejsou

11 Parcela číslo: 105 Plocha: 508 m 2 Ocenění podle odstavce: pozemkem podle odst. 2 Základní cena upravená: 5) zahrada nebo pozemek ostatní plochy, která tvoří jednotný funkční celek se stavebním 35,00 x ( )% x ( )% x 2,1690 x 1,3280 x 0,4 = 40,33 Kč/m 2 Cena za parcelu: 40,33 Kč/m 2 x 508 m 2 = ,64 Kč Cena zjištěná: ,64 Kč c) Pozemek p.č.106 Základní cena je určena podle odstavce k). Počet obyvatel v místě: 160 Podle odstavce 1b) se pro výpočet ceny pozemku použije počet obyvatel Základní cena: ZC = (35 + ( ) x 0,007414) x 1,00 = 35,00 Kč/m 2 Koeficient změn ceny staveb Ki: 2,1690 Koeficient prodejnosti Kp: 1,3280 Úpravy základní ceny podle přílohy číslo 21: Důvod úpravy ceny pozemku úprava % 2. 3 Nemožnost napojení na veřejnou kanalizaci - 7 Úpravy podle tabulky 1: nejsou Úpravy podle tabulky 2: srážka 7% Úpravy podle tabulky 3: nejsou Parcela číslo: 106 Plocha: 1027 m 2 Ocenění podle odstavce: pozemkem podle odst. 2 Základní cena upravená: 5) zahrada nebo pozemek ostatní plochy, která tvoří jednotný funkční celek se stavebním 35,00 x ( )% x (100-7)% x 2,1690 x 1,3280 x 0,4 = 37,50 Kč/m 2 Cena za parcelu: 37,50 Kč/m 2 x 1027 m 2 = ,50 Kč Cena zjištěná: ,50 Kč 4) Oceňování porostů zjednodušeným způsobem ( 42) a) Trvalé porosty Oceňování ovocných dřevin a okrasných rostlin zjednodušeným způsobem. Číslo parcely: 105 Cena za 1 m 2 podle 28: 40,33 Kč Pokryvná plocha porostu: 100 m 2 Druh oceňovaného porostu: ovocné dřeviny a ostatní vinná réva Koeficient pro stanovení ceny porostu podle 42: 0,045 Výpočet ceny porostu: 40,33 Kč x 100 m 2 x 0,045 = 181,49 Kč Číslo parcely: 106 Cena za 1 m 2 podle 28: 37,50 Kč Pokryvná plocha porostu: 300 m 2 Druh oceňovaného porostu: smíšené porosty ovocných dřevin, ostatní vinné révy a okrasných rostlin Koeficient pro stanovení ceny porostu podle 42: 0,065 Výpočet ceny porostu: 37,50 Kč x 300 m 2 x 0,065 = 731,25 Kč

12 Součet pokryvných ploch porostů: 400 m 2 Cena zjištěná: 912,74 Kč C) Rekapitulace zjištěných cen 1) Vedlejší stavby ( 7) a) Zděná kolna se sklepem ,37 Kč Mezisoučet pro 7: ,37 Kč 2) Rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek - ocenění porovnávacím způsobem ( 26a) a) Rodinný dům ,87 Kč Mezisoučet pro 26a: ,87 Kč 3) Stavební pozemky neuvedené v cenové mapě ( 28) a) Pozemek p.č. st ,06 Kč b) Pozemek p.č ,64 Kč c) Pozemek p.č ,50 Kč Mezisoučet pro 28: ,20 Kč 4) Oceňování porostů zjednodušeným způsobem ( 42) a) Trvalé porosty 912,74 Kč Mezisoučet pro 42: 912,74 Kč A) Cena nemovitosti celkem: ,00 Kč (Zaokrouhleno na desítky Kč) Slovy: Jedenmiliónjednostošedesátdvatisícdvěstadevadesát korun českých B) Ocenění tržním způsobem - porovnávací metoda Pro potřebu porovnávací metody ocenění bylo třeba získat informace z dostatečně velkého souboru prodávaných nemovitostí přibližně stejného druhu a známé výměry. Pro tento účel byly užity zejména údaje z nabídkové databáze obdobných nemovitostí, kterou na serveru naplňují nabídky RK v místě působících, dále potom údaje z vlastní databáze odhadce, vytvořené na základě realizovaných prodejů v minulosti (se známou tržní, resp.nabízenou cenou), v neposlední řadě také ve spolupráci s kolegy odhadci (znalci). Nabídky realitních kanceláří, které působí v daném regionu a které byly uveřejněny na internetových serverech (sdružených pod byly ověřeny a verifikovány, v nabízených cenách však byla provedena dílčí úprava. S ohledem na účel posudku byl shledán počet srovnávacích nemovitostí (4) jako postačující. V konkrétním případě je zřejmé, že porovnávaná nemovitost vykazuje takové vlastnosti, technický stav a vybavenost podobné se srovnávacími nemovitostmi, že porovnávací metodou zjištěná obvyklá cena je na trhu s nemovitostmi v daném regionu s největší pravděpodobností u této nemovitosti dosažitelná. Tato cena je v relaci s obdobnými nemovitostmi s přibližně stejným konstrukčním řešením. Též s ohledem na lokalizaci domu (dosažitelnost občanské vybavenosti, vhodnost lokality pro bydlení apod.) byla tato cena shledána jako přiměřená a odpovídající zjištěnému stavu a postavení podobných nemovitostí na trhu s realitami v daném místě. Při použití porovnávací metody (zejména s ohledem na úroveň podkladů v realitní inzerci) nelze však bez alespoň povšechné prohlídky srovnávacích nemovitostí (příp. znalosti místní situace) tuto úvahu o výši obvyklé ceny precizovat, přesto je (též s přihlédnutím k nákladové ceně nemovitosti) porovnávací hodnotou určená obvyklá cena uvažována jako cena výsledná. Úvaha o výši obvyklé ceny tedy vycházela z poznatků výše uvedených; když určitou vypovídací hodnotu o obvyklé ceně domu má rovněž jeho poloha a situování na místě s průměrnou dostupností a dosažitelnosti širšího spektra občanské vybavenosti i centra města

13 Výpočet porovnávací hodnoty Lokalita Užitná plocha Pozemek Požadovaná cena Jednotková cena Koeficient celkový Upravená cena Popis stavby a pozemků / Zdůvodnění koeficientu Kc Foto m 2 m 2 Kč Kč/m 2 KC Kč/m 2 Kravaře (857 obyv.), okr. Česká Lípa 154, , Rodinný dům 6+1 v Kravařích. V přízemí se nachází zádveří, chodba s původní pecí s kováním, koupelna s wc, komora, kuchyň, pokoj a dílna, která je propojená s pecí. V patře jsou 4 pokoje a větší chodba se schodištěm do podkroví, kde lze možno vybudovat další byt. K domu náleží garáž, stodola a je částečně podsklepen, s vlastní studánkou. Objekt stojí u hlavní silnice směr Česká Lípa - Litoměřice a je tak vhodný k podnikání. Nabídka RK - Reality-Sever, s.r.o. - Nový Bor, nabízená cena 990.tisíc Kč, publikováno na serveru Redukce pramene ceny - Odhad oproštění ceny od provize kanceláře a ostatních poplatků; Velikosti objektu - Zohledněna v indexové metodě, kromě garáže (viz níže) žádné významné další stavby; Lokalita, prostředí - O něco lepší lokalita; Provedení a vybavení - Dům má podobné provedení a vybavení; Stáří, technický stav - Dům je v podobném technickém stavu; Vliv pozemku, velikost pozemku - Mnohokrát menší pozemek; Možnosti parkování, garáž - Privátní parkování v kryté garáži; Kunratice u Cvikova (576 obyv.), okr. Česká Lípa 180, , Rodinný dům v Kunraticích u České Kamenice. Jedná se o dům o dispozici 8+1 se dvěma koupelnami a WC o celkové obytné ploše 180m2 se zahradou 550m2. Dům je ve velmi dobrém stavu a prošel rekonstrukcí. Nové koupelny, dřevěné schodiště, podlahy, dveře a okna, terasa. Topení ústřední na tuhá paliva a krbová kamna. Pískovcový sklep. Na pozemku je garáž a kůlna. Vodovod je obecní, odpad je sveden do septiku. V obci se dokončuje čistička, bude tedy možné odpady svést do kanalizace. Vzdálenost do Č. Kamenice 5km, do České Lípy 25km, Děčín 20km. V okolí krásná příroda. Nabídka RK - DRK ČR - Benešov, nabízená cena tisíc Kč, publikováno na serveru Redukce pramene ceny - Odhad oproštění ceny od provize kanceláře a ostatních poplatků; Velikosti objektu - Zohledněna v indexové metodě, kromě garáže (viz níže) žádné významné další stavby; Lokalita, prostředí - O něco lepší lokalita; Provedení a vybavení - Dům je o dost lépe vybaven; Stáří, technický stav - Dům je po rozsáhlé rekonstrukci v mnohem lepším stavu; Vliv pozemku, velikost pozemku - Několikrát menší pozemek; Možnosti parkování, garáž - Privátní parkování v kryté garáži; Valkeřice (417 obyv.), okr. Děčín 150, , Rodinný dům s dispozicí 4+1 v obci Valkeřice, okr. Děčín. Dům se nachází v klidné okrajové části obce uprostřed rovinaté zahrady s celkovou rozlohou 2525 m2. Dům má 2 NP a půdu. 1.NP: kryté zádveří, vstupní chodba, kuchyň s krbovými kamny, obývací pokoj, koupelna, WC a dva prostory (možné jako kotelna, sklepy, uskladnění dřeva atd). 2.NP: tři samostatné pokoje, balkon a vstup na půdu. Vytápění lokální krbová kamna a kamna na tuhá paliva. Dům je napojen na vlastní obecní vodovodní řad. El. 220/380 V. Střecha je původní eternitová. Součástí prodeje je i druhá budova stojící vedle rodinného domu, tzv. bývalá kovárna. Stavba má rozměry 5x8 m a může sloužit jako

14 garáže, dílna atd. Dům je dobře přístupný z přilehlé asfaltové komunikace. V obci je k dispozici základní občanská vybavenost. Dostupnost do Benešova nad Pl. 7 km, Děčín 18 km, Česká Lípa 20 km, Ústí 25 km, Litoměřice 25 km. Nabídka RK - AB-reality.cz, s.r.o. - Teplice, nabízená cena 980.tisíc Kč, publikováno na serveru Redukce pramene ceny - Odhad oproštění ceny od provize kanceláře a ostatních poplatků; Velikosti objektu - Zohledněna v indexové metodě, navíc zděná kůlna (bývalá kovárna); Lokalita, prostředí - Srovnatelná lokalita; Provedení a vybavení - Dům má srovnatelné vybavení i provedení; Stáří, technický stav - Dům je v podobném technickém stavu; Vliv pozemku, velikost pozemku - O dost menší pozemek; Možnosti parkování, garáž - Parkování taktéž pouze na pozemku (možno ve zděné kolně - zohledněno výše); Benešov nad Ploučnicí (3.991 obyv.), okr. Děčín 180, , Patrový rodinný dům o dispozici 5+1, užitná plocha 180 m2, na pozemku o výměře 1326 m2 se nachází v obci Heřmanov přilehlé k městu Benešov nad Ploučnicí. V přízemí je k dispozici prostorná kuchyň, obývací pokoj a velká koupelna, v patře tři obytné místnosti, možnost půdní vestavby. Objekt je ve stavu po částečné rekonstrukci nová střecha, nové rozvody vody, elektřiny, odpadů a topení, částečně provedena výměna oken, rekonstruovaná koupelna a kuchyň, vybavená kvalitními vestavěnými spotřebiči. Dům je napojený na veřejný vodovod, el. 220/380, odpad řešen septikem, topení ústřední výkonná krbová kamna s výměníkem, záložní zdroj je elektrokotel, ohřev TUV elektrickým bojlerem. Plocha oplocené, částečně svažité zahrady s terasovitým profilem je 1211 m2, příslušenstvím zahrady je venkovní posezení s grilem a bazén. Přístupová komunikace je obecní asfaltová silnice, parkovací stání pro několik automobilů před domem. Veškerá občanská vybavenost je k dispozici v 1 km vzdáleném Benešově n.pl. Dostupnost Děčín 12 km, Č. Lípa a Ústí n. L. 20 km. Nabídka RK - FISCHER - nemovitosti - Rovensko pod Troskami, nabízená cena tisíc Kč, publikováno na serveru Redukce pramene ceny - Odhad oproštění ceny od provize kanceláře a ostatních poplatků; Velikosti objektu - Zohledněna v indexové metodě, žádné významné další stavby; Lokalita, prostředí - Výrazně lepší lokalita (infrastruktura); Provedení a vybavení - Dům je lépe a moderněji vybaven a lepší provedení; Stáří, technický stav - Dům je po částečné rekonstrukci v mnohem lepším technickém stavu; Vliv pozemku, velikost pozemku - O málo menší pozemek; Možnosti parkování, garáž - Parkování možné taktéž pouze na pozemku; Průměrná cena Kč/m 2 Celková užitná plocha oceňované nemovitosti 150,43 m 2 Porovnávací hodnota Kč

15 Bylo tedy syntézou výše uvedených údajů, provedených propočtů a zjištění na místě samém určeno, že současná obecná (obvyklá) cena nemovitosti - tj. - rodinného domu čp. 175 postaveného na pozemku p.č. St. 73 s příslušenstvím a pozemky dle LV 249 pro obec Merboltice, k.ú. Merboltice, okr. Děčín, může dosáhnout: Kč B) Cena nemovitosti celkem: ,00 Kč slovy: devětsetdvacetčtyřitisícosmsetčtyřicetčtyřikorun českých (Kč) REKAPITULACE OCENĚNÍ Ke stanovení obvyklé ceny oceňované nemovitosti bylo v tomto případě ocenění použito 2 základních metod zpracování odhadu, a to A) metody zjištění (věcné) ceny oceňovaného objektu a jeho příslušenství s použitím základní jednotkové realizační ceny za 1 m3 obestavěného prostoru, vypočtené s použitím platného oceňovacího předpisu a B) metody porovnávací tržní. A) Ocenění dle vyhlášky Kč B) Tržní ocenění - porovnávací způsob Kč Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v ocenění a s přihlédnutím ke všem známým aspektům a na základě vlastních zkušeností a znalosti situace, stanovuji konečnou cenu nemovitosti - tj. - rodinného domu čp. 175 postaveného na pozemku p.č. St. 73 s příslušenstvím a pozemky dle LV 249 pro obec Merboltice, k.ú. Merboltice, okr. Děčín, na cca : , - Kč (Zaokrouhleno na tisíce Kč) Slovy: devětsettřicettisíckorun českých Ve výše uvedené částce jsou zohledněny všechny aspekty, známé odhadci v dané době o předmětné nemovitosti a dle názoru odhadce ji lze považovat za cenu obvyklou

16 Koncesní listina: Byla vydána Městským úřadem v Moravských Budějovicích - odbor obecní živnostenský úřad, pod č.j.: ZO/U1079/2006/Hr a ev.č K o n c e s n í l i s t i n a vydaná fyzické osobě Ing. Petr Křivánek, r.č /1456; IČO bydliště: Komenského 716, , JEMNICE pro předmět podnikání: Oceňování majetku pro věci nemovité Koncesní listina byla vydána Městským úřadem v Moravských Budějovicích dne na dobu neurčitou, s datem , jako dnem vzniku práva provozovat živnost. Znalecká doložka ============== Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně, ze dne , pod č.j. Spr. 913/2009 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací pro odhady nemovitostí. Znalecký posudek je zapsán pod poř. č /2011 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle přiložené likvidace. V Praze dne Ing. Petr Křivánek Komenského 716 JEMNICE Seznam příloh: počet stran A4 v příloze: Usnesení soudního exekutora JUDr. Jany Tvrdkové o ustanovení znalce pro ocenění předmětné nemovitosti ze dne Výpis z KN podle LV č.249 pro obec Merboltice, k.ú. Merboltice, okres Děčín, ze dne Kopie Katastrální mapy předmětného území v k.ú. Merboltice ze dne s vyznačením předmětné nemovitosti 1 Ortofotomapa předmětné lokality v k.ú. Merboltice s vyznačením polohy domu č.p Fotodokumentace domu čp.175, jeho interiéru a příslušenství ze dne

17 Usnesení soudního exekutora JUDr. Jany Tvrdkové o ustanovení znalce pro ocenění předmětné nemovitosti ze dne

18 Výpis z KN podle LV č.249 pro obec Merboltice, k.ú. Merboltice, okres Děčín, ze dne

19 Kopie Katastrální mapy předmětného území v k.ú. Merboltice ze dne s vyznačením předmětné nemovitosti

20 Ortofotomapa předmětné lokality v k.ú. Merboltice s vyznačením polohy nemovitostí

21 Fotodokumentace domu čp.175, jeho interiéru a příslušenství ze dne Čelní pohled Zadní pohled Boční pohled Příjezd k objektu Zahrada Zahrada Vstup na pozemek Zděná vedlejší stavba

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8639-292/10 o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno -

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 8868-117/11 o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/7883/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/7883/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 153/7883/2013 o stanovení obvyklé ceny domu čp. 555 s příslušenstvím a pozemkem v kat. území Kostelec nad Černými lesy, obec Kostelec nad Černými lesy, Středočeský kraj Objednatel znaleckého

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1631/101/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1631/101/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1631/101/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 105 Adresa nemovitosti: Potoční 105, 471 54 Cvikov Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 148502. Krakovská 1675/2 11000 Praha. pro účely daní a poplatků jako podklad pro převod nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 148502. Krakovská 1675/2 11000 Praha. pro účely daní a poplatků jako podklad pro převod nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK č. 148502 O ceně rodinného domu č.p. 137 trvalých porostů a pozemků v k.ú. Neuměřice, obec Neuměřice Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: M&M Reality holding, a.s. Krakovská

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1372-0106/2013 o ceně rodinného domu č.p.97 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.129 v k.ú. Stránské, obci Rýmařov, okres Bruntál. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

Znalecký posudek č /15

Znalecký posudek č /15 Znalecký posudek č. 5893-275-01/15 O ceně nemovité věci - pozemku parc. č. 2838, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 915 a pozemku parc. č. 2839, v obci Praha, katastrální území Újezd nad Lesy,

Více

Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena

Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena č. 1430-0164/2013 o ceně rodinného domu č.p 24 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.225/1 v k.ú. Zbytiny, obci Zbytiny, okres Prachatice. LV 194. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 8435-88/10/d o ceně bytu č. 23/4 v domě č.p. 23, k.ú. Merklín u Karlových Var, obec Merklín, okres Karlovy Vary. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 273/8003/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 273/8003/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 273/8003/2013 o stanovení obvyklé ceny domu čp. 128 s příslušenstvím a pozemky v kat. území Černé Budy, obec Sázava, Středočeský kraj Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8720-373/10. o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8720-373/10. o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8720-373/10 o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1568/038/2014/16

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1568/038/2014/16 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1568/038/2014/16 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD. č.p. 1454 Adresa nemovitosti: Občanská 1454, 468 51 Smržovka Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Jablonec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13902-342/13 o ceně rodinného domu č.p.52 na parc.č.st.63/3, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně příslušenství, pozemků parc.č.st.63/3, 279/1 a

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

Vlastník pozemku: SJM Jindřich Šindelář, Jižní 350, 471 27 Stráž pod Ralskem, spoluvlastnický podíl: 1 / 1

Vlastník pozemku: SJM Jindřich Šindelář, Jižní 350, 471 27 Stráž pod Ralskem, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1822/097/2015/3 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 350/2 Adresa nemovitosti: Jižní 350, Stráž pod Ralskem Katastrální údaje: Kraj

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 205-32/2012

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 205-32/2012 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 205-32/2012 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p. 136

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8809-58/11 o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ a.s.; Adresa objednatele: Čimická 780 / 61, 181 00 Praha 8. Č.j. 590/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ:

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ a.s.; Adresa objednatele: Čimická 780 / 61, 181 00 Praha 8. Č.j. 590/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1822/097/2015/5 6 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p. 14 Adresa nemovitosti: Valkeřice 14 Katastrální údaje: Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Valkeřice,

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ; č. obj.:, 12.3.2014 Adresa objednatele: U Pískovny 890 / 1, 182 00 Praha 8 IČ: 25023217 telefon: e-mail:

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ; č. obj.:, 12.3.2014 Adresa objednatele: U Pískovny 890 / 1, 182 00 Praha 8 IČ: 25023217 telefon: e-mail: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1568/038/2014/9 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 242/6 Adresa nemovitosti: Revoluční 242, Žandov Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec Žandov,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 102 Adresa nemovitosti: Hrušov 102, 294 73 Hrušov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/10

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/10 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/10 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 503/2 Adresa nemovitosti: Náměstí 17. listopadu 503, 294 71 Benátky nad Jizerou Katastrální údaje : Kraj Středočeský,

Více

Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní

Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní č. 1442-0175/2013 o ceně chaty č.e.89 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.568 v k.ú. Vyžlovka, obci Vyžlovka, okres Praha-východ. LV č.380. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/1

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/1 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/1 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 3415 Adresa nemovitosti: Strážnická 3415, 276 01 Mělník Katastrální údaje : Kraj Středočeský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5954-89/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město, obec Ostrava, k.ú. Muglinov Adresa nemovitosti: Podvojná 120/10,

Více

Znalecký posudek č. 2828/101/2013

Znalecký posudek č. 2828/101/2013 Znalecký posudek č. 2828/101/2013 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.126 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 566, 568 a 1416 v k.ú. Bystřany, obec Bystřany, okres Teplice. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1463-0196/2013 o ceně chaty č.e.160 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.528 v k.ú. Stříbrná Skalice, obci Stříbrná Skalice, okres Praha-východ. LV 651. Objednatel

Více

Č.j. 322/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Účel úvěru: koupě výstavba změna stavby rekonstrukce leasing jiné

Č.j. 322/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Účel úvěru: koupě výstavba změna stavby rekonstrukce leasing jiné Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1822/097/2015/2 6 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p. 136 Adresa nemovitosti: Na Kopečku 136, Chleby Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Nymburk,

Více

Znalecký posudek č. 2827/100/2013

Znalecký posudek č. 2827/100/2013 Znalecký posudek č. 2827/100/2013 O ceně rodinného domu č.p.65 s příslušenstvím a pozemkem parc.č. st. 25/1 v k.ú.bečov u Mostu, obec Bečov, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: CZ Dražby a.s.

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1529/194/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1529/194/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1529/194/2013 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný č.p. 42 Adresa nemovitosti: Jestřebí 42, 471 61 Jestřebí Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ a.s.; č. obj.:, Adresa objednatele: Čimická 780 / 61, 181 00 Praha 8. Č.j. 713/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele:

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ a.s.; č. obj.:, Adresa objednatele: Čimická 780 / 61, 181 00 Praha 8. Č.j. 713/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1854/129/2015/1 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 51/3 Adresa nemovitosti: Střednice 51, Vysoká - Střednice Katastrální údaje: Kraj Středočeský,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 378-91-2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 378-91-2013 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 378-91-2013 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti:

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 2761/299/2011

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 2761/299/2011 Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 2761/299/2011 6 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 288 s příslušenstvím na pozemku p.č. st. 407 a pozemky p.č. st. 407 a p.č. 302/22, vše v k.ú. Velká Ves u Broumova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6914-229/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 556 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Vítkov, k.ú. Vítkov Adresa nemovité věci: Stará 556, 749

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1661/131/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1661/131/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1661/131/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 643 Adresa nemovitosti: Na Průhoně 643, 276 01 Mělník Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8469-122/10 o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor Veveří 125 615

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4663/243/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4663/243/2011 Ing. Libor HAMPL Oceňování majetku pro věci nemovité Koncesní listina ev.č. 380100-10293-00 Znalec z oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí E.Krásnohorské 1706/27, 792 01 Bruntál, tel. 554 712252,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 1863-2012

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 1863-2012 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 1863-2012 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 59, pozemky parcelní číslo 121,122, Rodinný dům čp. 59, pozemky parcelní číslo 121,122 Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Nový

Více

088EX 1442/08-32 Znalecký posudek č. 3631/252/13 Š O ceně podílu 1/4 rodinného domu č.p 2485 ul. Libušínská, parc.č. 2262, 2263 v k.

088EX 1442/08-32 Znalecký posudek č. 3631/252/13 Š O ceně podílu 1/4 rodinného domu č.p 2485 ul. Libušínská, parc.č. 2262, 2263 v k. 088EX 1442/08-32 Znalecký posudek č. 3631/252/13 Š O ceně podílu 1/4 rodinného domu č.p 2485 ul. Libušínská, parc.č. 2262, 2263 v k.ú a obci Kladno Postup při zpracování posudku : dne 11.12.2013 byla provedena

Více

Znalecký posudek č. 3797

Znalecký posudek č. 3797 Znalecký posudek č. 3797 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 216/1 v rodinném domu č.p. 216 na pozemku parc. č. st. 392 včetně pozemku v obci Moravská Třebová, katastrální území Boršov u Moravské Třebové,

Více

Znalecký posudek číslo /07

Znalecký posudek číslo /07 Znalecký posudek číslo 3571 241/07 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 1111 Frýdlant nad Ostravicí katastrální území: Frýdlant nad Ostravicí bývalý okres: Frýdek-Místek O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek číslo /08

Znalecký posudek číslo /08 Znalecký posudek číslo 3850 190/08 O ceně nemovitosti: Rodinný dům čp. 440 B A Š K A katastrální území: Baška bývalý okres: Frýdek-Místek O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku:

Více

strana 1 Popis č. 3773/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3773/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3773/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 246 na pozemku parc.č. st. 14/1 a pozemky parc.č. st. 14/1, 3044/6 a 3044/8 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 24.1.2013

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13891-331/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. povinný Pod strání 983/14 743 01 Bílovec

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13891-331/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. povinný Pod strání 983/14 743 01 Bílovec ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13891-331/13 o ceně rodinného domu č.p.983 na parc.č.895/67, ul. Pod strání 14, katastrální území Bílovec - město, obec Bílovec, okres Nový Jičín, včetně příslušenství, pozemků

Více

Jiné (ocenění stávajícího stavu) Datum místního šetření: Datum zpracování :

Jiné (ocenění stávajícího stavu) Datum místního šetření: Datum zpracování : Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2003/098/2016 6 NEMOVITOST: Pozemek p.č. st. 134 s rodinným domem č.p. 135 Adresa nemovitosti: Boženy Němcové 135, Byšice Katastrální údaje: Kraj

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1356/021/2013/7

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1356/021/2013/7 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1356/021/2013/7 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 238 Adresa nemovitosti: Liběchov 238, 277 21 Liběchov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 243 Adresa nemovitosti: Polní 243, 464 01 Frýdlant Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/8

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/8 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/8 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 18 Adresa nemovitosti: 1. máje 18, 277 06 Lužec nad Vltavou Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/9

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/9 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/9 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 220 Adresa nemovitosti: Habartice 220, 463 73 Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1666/136/2014/7

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1666/136/2014/7 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1666/136/2014/7 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 140 Adresa nemovitosti: Velká Bukovina 140, 407 29 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Velká

Více

IČ: 25023217 telefon: 800 900 490 e-mail: Datum místního šetření: 29.7.2015 Datum zpracování : 29.7.2015

IČ: 25023217 telefon: 800 900 490 e-mail: Datum místního šetření: 29.7.2015 Datum zpracování : 29.7.2015 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1822/097/2015/8 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 745/302 Adresa nemovitosti: Sadová 745, Nový Bor Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Česká

Více

strana 1 Popis č. 3924/2013

strana 1 Popis č. 3924/2013 strana 1 Popis č. 3924/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 119 na pozemku parc.č. st. 208 a pozemky parc.č. st. 208, 124/18 a 134/4 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 12.8.2013

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6913-228/2016 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Byt č. 976/20 s příslušenstvím a podílem ve výši 197/10000 na společných částech domu čp. 679, čp. 976 a na pozemku parc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13946-386/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. povinný Tovární č.p.

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13946-386/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. povinný Tovární č.p. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13946-386/13 o ceně rodinného domu č.p.828 na parc.č.2341/1, ul.tovární, katastrální území, obec a okres Tachov, včetně pozemku parc.č.2341/1, příslušenství a ceny obvyklé. (LV

Více

DRS IMMO a.s.; č. obj.:, Lazy VII 5583, 760 01 Zlín IČ: 26285011 telefon: e-mail: Datum místního šetření: 16.10.2015 Datum zpracování : 16.10.

DRS IMMO a.s.; č. obj.:, Lazy VII 5583, 760 01 Zlín IČ: 26285011 telefon: e-mail: Datum místního šetření: 16.10.2015 Datum zpracování : 16.10. Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1863/138/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 1668/3 Adresa nemovitosti: Jáchymovská 2907, Česká Lípa Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ a.s. Adresa objednatele: Čimická 780 / 61, 181 00 Praha 8 736/2015-N. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele:

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ a.s. Adresa objednatele: Čimická 780 / 61, 181 00 Praha 8 736/2015-N. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/1 6 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p. 152 Adresa nemovitosti: Alšova 152, Nový Bor Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Česká Lípa,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 954/184/2010/4

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 954/184/2010/4 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 954/184/2010/4 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 2172/1 Adresa nemovitosti: Holečkova 2172, 147 00 Praha 4 Katastrální údaje : Kraj Hl.m. Praha, okres

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3399/265/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 98 s příslušenstvím na pozemku p.č. st. 71/3 a pozemky p.č. st. 71/3 a p.č. 963/3, vše v k.ú. Olešnice u Rychnova

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1994/089/2016 6 NEMOVITOST: Rekreační chata, č.e. 73 Adresa nemovitosti: Na stěně 73, Tupadly Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Mělník,

Více

Znalecký posudek č. 2712/167/2012

Znalecký posudek č. 2712/167/2012 Znalecký posudek č. 2712/167/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1105/1 s podílem na společných částech domu č.p.1105,1106,1107, 1108 a pozemků parc.č. 227/7,227/48,227/49,227/50 vše v k.ú.stará Boleslav,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 971/011/2011/4

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 971/011/2011/4 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 971/011/2011/4 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 14 Adresa nemovitosti: Huntířov 14, 407 42 Huntířov Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16 115/2016-A ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, č.p. 86 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Hojovice, k.ú. Hojovice Adresa nemovité věci:

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3677/271/2014 6 NEMOVITOST: Pozemek p.č. st. 7 jehož součástí je stavba čp. 66, to vše v k.ú. Nový Hrádek obce Nový Hrádek. Adresa nemovitosti: Hradní

Více

Jiné (ocenění stávajícího stavu) Datum místního šetření: Datum zpracování :

Jiné (ocenění stávajícího stavu) Datum místního šetření: Datum zpracování : Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1999/094/2016 6 NEMOVITOST: Pozemek p.č. st. 100 s rodinným domem č.p. 69 Adresa nemovitosti: Chorušice 69 Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1306/166/2012/3

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1306/166/2012/3 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1306/166/2012/3 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 262 Adresa nemovitosti: Na Zájezdu 262, 277 42 Obříství Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 884/114/2010/7

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 884/114/2010/7 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 884/114/2010/7 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 368/5 Adresa nemovitosti: Polní 368, 354 91 Lázně Kynžvart Katastrální údaje : Kraj Karlovarský, okres Cheb, obec Lázně

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1600/070/2014/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1600/070/2014/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1600/070/2014/6 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 144 Adresa nemovitosti: Volfartice 144, 471 12 Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2068-77/2013 o ceně rodinného domu čp.1057 s příslušenstvím a s pozemky st.p.č.2263, p.č.1421/35 v Berouně-město, ul.malé Sídliště. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun

Více

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3748/2012 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 474 na pozemku parc.č. st. 444 a pozemek parc.č. st. 444 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemek k datu 21.1.2013 zapsány v katastru

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1652/96/17 o ceně nemovitosti čp.30 a pozemků p.č.st.46, p.č.st.47, p.č.9/1, p.č.9/2 v k.ú. Ježov, obec Ježov, okres Hodonín

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1652/96/17 o ceně nemovitosti čp.30 a pozemků p.č.st.46, p.č.st.47, p.č.9/1, p.č.9/2 v k.ú. Ježov, obec Ježov, okres Hodonín ZNALECKÝ POSUDEK č. 1652/96/17 o ceně nemovitosti čp.30 a pozemků p.č.st.46, p.č.st.47, p.č.9/1, p.č.9/2 v k.ú. Ježov, obec Ježov, okres Hodonín Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1123/163/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1123/163/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1123/163/2011 O ceně nemovitostí - 1/2 rodinného domu č.p. 1469 s příslušenstvím a s 1/2 pozemků p.č. 3876/1 a 3877 vše v obci Česká Lípa, katastrální území Česká Lípa. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3690/284/2014 6 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 199, který je součástí pozemku p.č. st. 134, s příslušenstvím a pozemky p.č. st. 134 a p.č. 1008/1, vše v

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3477/021/2014 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Skuhrov nad Bělou 62 / 62 Katastrální údaje: Bytová jednotka č.p. 62/13 na parcele p.č. st.413,spoluvlastnický

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1192/052/2012/1

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1192/052/2012/1 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1192/052/2012/1 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 412 Adresa nemovitosti: U Herty 412, 468 41 Tanvald Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Jablonec

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1537/007/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1537/007/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1537/007/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 149 Adresa nemovitosti: Václavská 149, 463 34 Hrádek nad Nisou Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec, obec Hrádek

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3250/116/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1082/3 vč. příslušenství a podílu na společných částech bytového domu čp. 1081, 1082 a na pozemcích p.č. st.

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3118/319/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 29/3 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 29 a na pozemku p.č. st. 74, vše v k.ú. Letohrad

Více

Č. j : 754/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Účel úvěru: koupě výstavba změna stavby rekonstrukce leasing jiné

Č. j : 754/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Účel úvěru: koupě výstavba změna stavby rekonstrukce leasing jiné Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/2 6 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p. 491 Adresa nemovitosti: Dolní Podluží 491 Katastrální údaje: Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Dolní

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1805/080/2015/5

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1805/080/2015/5 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1805/080/2015/5 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2702/20 Adresa nemovitosti: Neklanova 2702, 413 01 Roudnice nad Labem Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2093-102/2013. o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Petra Bezruče 1416 27201 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2093-102/2013. o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Petra Bezruče 1416 27201 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2093-102/2013 o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j. 088 EX 3683/10 Petra Bezruče

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6593-245/2011 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 na rodinném domě č.p.4 včetně příslušenství a pozemku parc.č.st.5/1, v kat.území a obci Máslovice, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č JUDr. Jiří Petruň Exekutorský úřad Šumperk K. H. Máchy 1294/ Šumperk

ZNALECKÝ POSUDEK. č JUDr. Jiří Petruň Exekutorský úřad Šumperk K. H. Máchy 1294/ Šumperk ZNALECKÝ POSUDEK č. 70-2011 o obvyklé ceně rodinného domu s příslušenstvím a pozemky, k.ú. Hať, LV č. 872 Objednatel posudku: Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň Exekutorský úřad Šumperk K. H. Máchy 1294/2

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6703-18/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 1574 Katastrální údaje: Kraj Zlínský, okres Vsetín, obec Vsetín, k.ú. Vsetín Adresa nemovité věci: Horská 1574, 755 01 Vsetín

Více

IČ: telefon: Datum místního šetření: Datum zpracování :

IČ: telefon: Datum místního šetření: Datum zpracování : Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1903/188/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 1277/51, včetně podílu na spol. částech č.p. 1277 a na poz. p.č. st. 3519 Adresa nemovitosti: Zálužanská

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 579 Adresa nemovitosti: U Krematoria 579, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec,

Více

Znalecký posudek. číslo 173/11-6604 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Usedlost č.p. 21 a 38 s příslušenstvím a pozemky Honice, 273 03 Stochov

Znalecký posudek. číslo 173/11-6604 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Usedlost č.p. 21 a 38 s příslušenstvím a pozemky Honice, 273 03 Stochov Znalecký posudek číslo 173/11-6604 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Usedlost č.p. 21 a 38 s příslušenstvím a pozemky Honice, 273 03 Stochov Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3943/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3943/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3943/2013 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 50, Rodinný dům č.p. 50 s pozemky Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec, obec Hrádek nad Nisou, k.ú. Oldřichov na Hranicích Adresa

Více

Znalecký posudek číslo 3073-293/05

Znalecký posudek číslo 3073-293/05 Znalecký posudek číslo 3073 293/05 O ceně nemovitosti: Rozestavěný rodinný dům na p.č. 265/8 Dolní Domaslavice katastrální území: Volovec okres: FrýdekMístek Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 2585/123/2011

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 2585/123/2011 Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 2585/123/2011 6 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 10 s příslušenstvím na pozemku p.č. st. 9 a pozemky p.č. st. 9 a p.č. 18, vše v k.ú. Vračovice obce Vračovice

Více