Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odhad obvyklé ceny nemovitosti"

Transkript

1 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, ICQ: , GSM: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo /2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.175 s přísl., post. na pozemku parc.č.st. 73 dle LV č.249 pro obec Merboltice, k.ú. Merboltice, okr. Děčín Adresa nemovitosti: Merboltice 175 / 175, Merboltice Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Merboltice, k.ú. Merboltice, kód ČSÚ: , LV: 249 Ostatní stavby: Zděná kolna se sklepem Pozemky: st. 73, 105, 106 Vlastník stavby: Ing. Radim Kotrbatý, Merboltice 175, Merboltice, SJM podíl: 1 / 2 Lenka Kotrbatá, Vysoká 9, Vysoká, SJM podíl: 1 / 2 Vlastník pozemku: Ing. Radim Kotrbatý, Merboltice 175, Merboltice, SJM podíl: 1 / 2 Lenka Kotrbatá, Vysoká 9, Vysoká, SJM podíl: 1 / 2 OBJEDNATEL : Exekutorský úřad Prahy 4, JUDr. Jana Tvrdková; č. obj.:sp.zn. 095 Ex 31/11/ U 01-51, Adresa objednatele: Hornokrčská 650 / 29, Praha 4 IČ: telefon: DIČ: CZ fax: ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Ing. Petr Křivánek Komenského 716, Praha IČ: telefon: DIČ: CZ fax: Zjištění ceny obvyklé v místě a čase, pro účely prodeje nemovitosti v dražbě veřejné nedobrovolné exekuční ke dni (ocenění stávajícího stavu) OBVYKLÁ CENA Současný stav Kč Datum místního šetření: Datum zpracování : Počet stran: 23 stran Počet příloh: 7 V Praze, dne Otisk razítka Ing. Petr Křivánek

2 STAV POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI stavba dokončena v r změna stavby v r. rekonstrukce v r. Rekonstrukce: celková dílčí střecha, fasáda zateplení okna, dveře ostatní SOUČASNÝ STAV Konstrukce: zděné betonové montované kovové dřevěné jiné Využití: bydlení pronájem podnikání bydl., podn. část. obsazen volný objekt Okolí: bytová zóna průmyslová zóna ostatní nákupní zóna Příjezd: zpevněná komunikace Přípojky: / voda / kanalizace / plyn / elektro telefon Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky): MHD železnice autobus Dopravní dostupnost (do 10 minut autem): dálnice/silnice I. tř silnice II.,III.tř Poloha v obci: Stavebně technický stav stavby: Vytápění: širší centrum - bytové domy zděné neudržovaná - k částečné rekonstrukci ústřední / etážové - tuhá paliva RODINNÝ DŮM Typ PP RD Obytná/ Nebyt. Garáž Pozemky výměra OP ZP Rozestavěnost m 2 ks m 2 m 3 m 2 % / ,00 KUPNÍ CENA VYHODNOCENÍ KUPNÍ CENY 0 Kč Protože se zatím k tomuto účelu nejedná o obchodní kontrakt (koupě či prodej) ve vztahu k posuzované nemovitosti, ale o vyhotovení odhadu pro potřebu exekučního řízení, není provedeno vyhodnocení kupní ceny RIZIKA negativní vlivy okolní zástavby právní zánik stavby (zánik čp/čo) sociální riziko riziko přístupu a příjezdu věcná břemena předkupní právo ostatní omezení evidence v KN záplavová a zátopová oblast pojištění proti zaplavení ano / ne - 2 -

3 NÁLEZ Přehled podkladů Charakteristika obce Poloha nemovitosti 1.Usnesení soudního exekutora JUDr. Jany Tvrdkové o ustanovení znalce pro ocenění předmětné nemovitosti ze dne Výpis z KN, podle LV č.249 pro obec Merboltice, k.ú. Merboltice, okr.děčín, vyhotovené KÚ pro Ústecký kraj, KP Děčín ze dne ; 3.Kopie Katastrální mapy předmětného území v k.ú. Merboltice ze dne ; 4.Ortofotomapa předmětné lokality v k.ú. Merboltice, zajištěná znalcem ke zpracování tohoto odhadu z internetového portálu 5.Informace a údaje sdělené majitelem nemovitosti při místním šetření a prohlídce nemovitostí dne ; 6.Informace a údaje zjištěné, resp. ověřené z internetových portálů aj., použité k sumarizaci údajů a poznatků při aplikaci porovnávací metody ocenění; 7. Skutečnosti a výměry zjištěné odhadcem na místě samém; ke kontrolnímu zaměření bylo užito laserového dálkoměru a svinovacího metru (pásma); 8. Fotodokumentace předmětné nemovitosti, pořízená odhadcem na místě samém při místním šetření a prohlídce nemovitostí dne Obec Merboltice se rozkládá v jižní části děčínského okresu v údolí Merboltického potoka po obou stranách silnice vedoucí od Verneřic do Starého Štachova a to po délce 4km. Obec leží v centru oblasti tzv.severočeského roubeného domu v CHKO České středohoří. V roce 2005 byla prohlášena památkovou zónou. V katastru obce byla zřízena přírodní rezervace Kamenná hůra. V obci je 153 domů, z toho je 38 obydlených trvale a 115 je využíváno k rekreaci. Merboltice mají 160 trvale hlášených obyvatel, v sezóně se počet pohybuje kolem 500, i více osob. V obci chybí téměř veškerá základní infrastruktura. Do blízkých Verneřic dojíždějí děti do základní školy a do mateřské školy. Do okolních obcí a měst taktéž dojíždí za lékaři, za kulturou i na nákupy. opravní spojení s okolními městy je zajištěna třemi spoji o víkendu autobus nejezdí. Nemovitost se nachází v zástavbě středočeských roubených domů, které slouží z převážné části jako rekreační objekty. Dům je postaven v pomyslném středu obce cca 200m vzdušnou čarou od obecního domu, který lze považovat za centrum obce. Dům se nachází v území Merboltického potoka (tvoří hranice pozemku) s novou regulací. Dle telefonického sdělení místního úřadu se však nejedná o záplavovou oblast. Na pravý břeh potoka, kde samotný dům stojí se dostaneme z hlavní silnice přes menší mostek, který slouží nejen pro pěší, ale i pro motorová vozidla. Tato hlavní přístupová cesta k nemovitosti (mostek a část pozemku vedoucího ke vstupní brance) je však součástí obecního pozemku (p.č v LV veden jako ostatní plocha-ostatní komunikace) a není zde zřízeno věcné břemeno přístupu. Jelikož je však tato situace dle dostupných informací ustálena v místě mnoho let (a to nejen v tomto případě, ale i na dalších pozemcích v obci), nebude tento fakt dále v ocenění řešen avšak je nutno ho brát v budoucnu v úvahu. Ostatní pozemky, které jsou taktéž součástí ocenění se nachází v těsné blízkosti domu. Jedná se o p.č.105 zahrada (508m2), p.č. 106 trvalý travní porost (1027m2). Navíc však obyvatelé domu fakticky, bez smlouvy či obdobného důvodu, užívají část zmiňovaného pozemku p.č.2221, mají na něm postavenu část plotu se vstupní brankou a drobnou stavbu bez základů a taktéž využívají část pozemku jako zatravněnou zahradu. Tento pozemek však není v jejich vlastnictví a tudíž není v ocenění zahrnut. Obě vzniklé situace jsou považovány za v místě a čase ustálené, nejsou zahrnuty do ocenění a v případě zájmu možného kupujícího o založení nájemního vztahu či zřízení služebnosti musí být předmětem samostatného řízení po projednání s obcí.. Na samotnou tržní cenu předmětných nemovitostí (viz vyznačení v příloze) však nemají dle názoru odhadce zásadní vliv. Popis omezení rizik nemovitostí Sociální riziko Negativní vlivy v okolní zástavbě Záplavová oblast/zátopové území Riziko přístupu a příjezdu Věcná břemena Předkupní právo Ostatní omezení Riziko nezjištěno Riziko nezjištěno Riziko nezjištěno Riziko nezjištěno Riziko nezjištěno Riziko nezjištěno K nemovitosti bylo zřízeno exekutorské zástavní právo a je nařízena exekuce! Tento posudek však odráží tržní cenu nemovitosti jako takové, tudíž k tomuto nebude při stanovení ceny přihlíženo

4 Evidence v KN Právní zánik stavby Popis jednotlivých staveb Riziko nezjištěno Riziko nezjištěno Základní popis Předmětem ocenění je nemovitost - rodinný dům č.p. 175, která se nachází na mírně svažitém terénu směrem na severu k vodoteči. Na pozemku p.č. 73 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 133 m2 se nachází obytná část obdélníkového tvaru, samostatné vedlejší stavby zděná kolna se sklepem, dvě nestandardní původní dřevěné stavby jako kůlny, několik ovocných a okrasných porostů a nepříliš významné venkovní úpravy. Jedná se o nepodsklepený rodinný dům s obytným 1. a 2. NP se sedlovou střechou a nevybaveným půdním prostorem. Příjezd k domu je po zpevněné komunikaci Ostatní pozemky, které jsou taktéž součástí ocenění se nachází v těsné blízkosti domu. Jedná se o p.č.105 zahrada (508m2), p.č. 106 trvalý travní porost (1027m2). Druh stavby - účel využití Objekt byl vystavěn v 1. pol. 20. století kolem roku Hlavní obytná část sloužila k rodinnému bydlení. V průběhu let byl dům přiměřeně udržován a v poslední době byl upraven a modernizován. Ostatní stavby sloužily k chovu dobytka a uskladňování zemědělské produkce. Další vývoj nemovitosti není dochován, v současné době je však již využívána pouze k rodinnému bydlení, ostatní stavby slouží jako skladové prostory. Dispoziční řešení Jedná se o nepodsklepený rodinný dům s obytným 1. a 2. NP a nevybaveným půdním prostorem. 1. NP obsahuje: vstupní verandu (2,5m2), průchozí chodbu se shodami do poschodí a východem (16,4m2), kuchyň a jídelním koutem (11,4m2), obývací místnost (21,8m2), WC (1,2m2), koupena s WC (7,6m2), kotelna (7,4m2), spíž (1,2m2), dřevěná veranda (7,5m2), kterou lze projít na zahradu. 2. NP. obsahuje: chodbu (15,3m2), pokoj 1 (13,5m2), pokoj 2 (11,9m2), pokoj 3 (14,7m2), pokoj 4 (23,7m2), balkon (3,6m2) a v podkroví nevybavený půdní prostor. Popis tech. stavu stavby Rodinný dům č.p. 175 byl postaven v 1. polovině 20. století kolem roku Rodinný dům je osazen na parcele p.č. st.73 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 133m2. Dům je zděný s obdélníkovým půdorysem, je nepodsklepený s obytným 1. a 2. NP se sedlovou střechou a nevybaveným půdním prostorem, se sedlovou střechou. V minulých letech byly na objektu provedeny některé stavební úpravy interiéru, včetně dispozičního řešení. Byla částečně opravena fasáda, vnitřní omítky, nová podlaha v 1.NP (dlažba), opraveno sociální zařízení (nová vana, záchodová mísa, umyvadlo), byly opraveny vnitřní rozvody elektroinstalace, ústřední topení, ohřev TUV. Tyto opravy byly provedeny před rokem Do dnes je prováděna běžná údržba. Technický stav je dobrý. V současné době má dům následující technický popis: Základy bez izolace, obvodové zdivo šíře cca 45cm, je ze smíšeného zdiva, s izolací proti zemní vlhkosti, stropy v 1. a 2. NP jsou dřevěné rovné s omítaným podhledem, vazníkový krov, střecha sedlová, krytina pálená taška, klempířské práce z pozinkovaného plechu, bleskosvod chybí, vnitřní omítky vápenné dvouvrstvé, vnější omítky vápenné ve špatném stavu z části chybějící, vnitřní obklady keramické standardního rozsahu, vnější obklady nejsou, schody do 2. NP betonové, dveře jsou hladké a prosklené v ocelových zárubních, okna jsou dřevěná, převážně zdvojená, podlahy v celém 1. NP dlažba, dále beton a v ostatních místnostech dřevěné s PVC a koberci, vytápění ústřední topení, kotel na tuhá paliva v 1.NP, v některých horních pokojích lokální kamna, elektroinstalace 220, rozvod teplé vody pouze do koupelny, v kuchyni pouze studená voda s lokálním ohřívačem, zdroj teplé vody boiler a průtokový ohřívač, svod kanalizace do septiku s přepadem, v kuchyni je elektrický sporák s keramickou deskou bez digestoře, hygienické vybavení v koupelně vana, umyvadlo a WC a ještě jedno samostatné WC. Některé konstrukce domu vykazují stopy po vlhkosti, které však nemají přímou souvislost se zhoršením technického stavu (spíše se jedná o interiérové záležitosti), i přesto je k tomuto faktu přihlédnuto - 4 -

5 v porovnávací metodě.(dle výše uvedeného se dům nenachází v zátopové oblasti). Příslušenství stavby Konstrukce K výše uvedené oceňované nemovitosti jako příslušenství náleží: zděná kolna se sklepem, dvě nestandardní původní dřevěné stavby jako kůlny, několik ovocných a okrasných porostů a nepříliš významné venkovní úpravy a pozemky. Z pozemků jsou to pozemek p.č. st.73 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 133m2 zastavěný hlavní stavbou, dále pozemek p.č. 105 zahrada (508m2), p.č. 106 trvalý travní porost (1027m2). Vedlejší stavby jsou stejně staré jako dům a jsou v zanedbaném stavu. Zděná kolna se sklepem je na zahradě v blízkosti domu situovaná sklepem do stráně. Kolna je zděná z různých stavebních materiálů bez omítek se sedlovou střechou s pálenou taškou bez klempířských prací. Podlaha je betonová, dveře dřevěné, okno jednoduché, bez instalace. Z venkovních úprav se jedná pouze o oplocení pozemku v přední části. Jedná se o drátěné pletivo na ocelových sloupcích s betonovým prahem s vraty a brankou. Výška plotu je 1,2m a přibližná výměra 28,6m. Byl vybudován v roce Pro tržní cenu má z výše uvedeného větší význam (bude zohledněno v ocenění) pouze: pozemky a vedlejší stavba zděná kolna se sklepem. Ostatní příslušenství je zahrnuto v ceně samotné nemovitosti. Popis 1. Základy betonové pasy izolované 2. Zdivo smíšené zdivo - kamenné a cihelné 3. Stropy dřevěné 4. Střecha dřevěný, sbíjený, vaznicový 5. Krytina pálená krytina 6. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech 7. Vnitřní omítky vápenné 8. Fasádní omítky vápenné stříkané 9. Vnější obklady chybí 10. Vnitřní obklady běžné keramické obklady 11. Schody betonové 12. Dveře dřevěné plné a prosklené do ocelových zárubní 13. Okna dřevěná, zdvojená 14. Podlahy obytných místností dlažby, prkna, PVC 15. Podlahy ostatních místností dlažby 16. Vytápění ústřední s kotlem na TP 17. Elektroinstalace světelná 18. Bleskosvod chybí 19. Rozvod vody teplá pouze do koupelny 20. Zdroj teplé vody bojler, v kuchyni průtok.ohřívač 21. Instalace plynu chybí 22. Kanalizace přípojka do septiku 23. Vybavení kuchyně elektrický sporák se sklokeramickou deskou 24. Vnitřní vybavení 1xWC samost, v koupelně vana, umyvadlo a WC 25. Záchod 2xsplachovací 26. Ostatní chybí Popis pozemků Základní popis oceňovaných pozemků Oceňovány jsou pozemky parc č. St zastavěná plocha a nádvoří o výměře 133m 2 zastavěný hlavní stavbou a dále zahrada p.č. 105 o výměře 508m 2 a dále pozemek p.č trvalý travní porost o výměře 1027m 2, které jsou zapsány v KN vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, KP Děčín na LV č. 249 pro obec Merboltice, k.ú.merboltice, okr.děčín. Na pozemku parc.č. st.73 je postaven oceňovaný dům č.p.175, další zmiňované pozemky tvoří s výše uvedenými nemovitostmi JFC (jednotný funkční celek - ve smyslu ust. zákona č.151/1997 Sb.). Pozemky se nacházejí téměř uprostřed obce Merboltice. Pozemky jsou přístupné z veřejné komunikace - hlavní silnice, která prochází celou obcí a následně přes zmiňovaný můstek (viz výše). Pozemky jsou připojené z inženýrských sítí na el. veřejnou síť a obecní vodovod, naopak chybí veřejná - 5 -

6 Výpočet obestavěného prostoru stavby kanalizace (odkanalizování do septiku s přepadem) i plynofikace. Kromě toho se u pozemků nevyskytují jiné negativní vlivy. Seznam podlaží Název Zastavěná plocha Užitná plocha 1.NP 103,56 m 2 67,05 m 2 Chodba 16,41 m 2 1,00 16,41 m 2 Kuchyň 11,40 m 2 1,00 11,40 m 2 Obývací pokoj 21,83 m 2 1,00 21,83 m 2 WC 1,15 m 2 1,00 1,15 m 2 Koupelna s WC 7,56 m 2 1,00 7,56 m 2 Kotelna 7,42 m 2 0,50 3,71 m 2 Veranda dřevěná 7,56 m 2 0,50 3,78 m 2 Spíž 1,21 m 2 1,00 1,21 m 2 2.NP 103,56 m 2 80,90 m 2 chodba 15,30 m 2 1,00 15,30 m 2 pokoj 1 13,45 m 2 1,00 13,45 m 2 pokoj 2 11,86 m 2 1,00 11,86 m 2 pokoj 3 14,75 m 2 1,00 14,75 m 2 pokoj 4 23,73 m 2 1,00 23,73 m 2 terasa 3,61 m 2 0,50 1,81 m 2 Zastřešení 103,56 m 2 0,00 m 2 1.NP - Veranda 4,13 m 2 2,48 m 2 Veranda 2,48 m 2 1,00 2,48 m 2 Výpočet obestavěného prostoru Název Obestavěný prostor 1.NP (11,43*9,06)*(2,63) = 272,35 m 3 2.NP (11,43*9,06)*(2,63) = 272,35 m 3 Zastřešení (11,43*9,06)*(2,20) = 227,82 m 3 1.NP - Veranda (2,7*1,53)*(2,72) = 11,24 m 3 Obestavěný prostor - celkem: = 783,76 m 3 Současný stav Zastavěná plocha [m 2 ] 104 Obestavěný prostor [m 3 ] 783,76 Rozestavěnost % 100,00 Stáří roků 86 Výpočet věcné hodnoty ostatních staveb Název Zděná kolna se sklepem Popis Zděná původní kolna se sklepem je situována v zahradě, vzadu do stráně. Objekt je zděný ze smíšeného zdiva bez omítek a se sedlovou střechou s pálenou taškovou krytinou bez klempířských konstrukcí a bez podkroví. Podlaha je betonová, dveře dřevěné svlakové, okno jedno jednoduché, nejsou zavedeny žádné instalace ani elektřina. Parc. číslo Množství JC RC Opotřebení VH ,00 m Kč/m Kč 85 % Kč Věcná hodnota ostatních staveb celkem Kč - 6 -

7 OCENĚNÍ Výpočet hodnoty pozemků porovnávacím způsobem Stanovení a zdůvodnění jednotkové ceny pozemků: Pro stanovení ceny pozemku nelze užít porovnávací metody, protože pozemky zastavěné podobnými nemovitostmi nejsou samostatně obchodovatelné (předmětem obchodování jsou pouze jako součást celé nemovitosti). Z tohoto důvodu byla odhadcem určena jednotková cena pozemku - zastavěné plochy a nádvoří ve výši 100,- Kč/m 2 a ostatní pozemky tvořící jednotný funkční celek (v tomto případě zahrada) na 40,- Kč/m 2. Tyto ceny vychází z jednotkové ceny dané v současné době platným oceňovacím předpisem, upravené příslušnými koeficienty, přirážkami za vhodnou lokalizaci a úpravou koeficientu prodejnosti. Podle názoru odhadce je tato cena v daném místě a čase (zejména však jako součást celkové ceny nemovitosti) přiměřená. Všechny okolnosti, které toto rozhodnutí odhadce ovlivňují, jsou uvedeny v jiných částech tohoto odhadu. Druh pozemku Parcela č. Výměra m 2 Jednotková cena Kč/m 2 Celková cena pozemku Kč zastavěná plocha a nádvoří st zahrada trvalý travní porost Celková výměra pozemků Hodnota pozemků celkem Komentář ke stanovení ceny obvyklé posuzovaných nemovitostí Obvyklá cena je cena, kterou by bylo možno za konkrétní věc jako předmět prodeje a koupě v rozhodné době a místě dosáhnout. Úroveň obvyklých (obecných) cen je v podstatě odrazem zprůměrovaných dosažených cen za věci srovnatelného druhu, vlastnosti, stáří apod. Je třeba zdůraznit, že u nemovitostí, které jsou v dostatečném počtu v dané lokalitě obchodovány, je základní metodou cenové porovnání; je však třeba zohlednit i další podmínky, zejména potom vliv konkrétního místa a předpoklad situace a chování na trhu s nemovitostmi v budoucnosti. V tomto případě ocenění bylo použito několika základních metod zpracování odhadu, a to A) metody zjištění (věcné) ceny oceňovaného domu s použitím základní jednotkové realizační ceny za 1 m3 obestavěného prostoru, vypočtené s použitím platného oceňovacího předpisu (podle příslušného paragrafu) a B) metody porovnávací tržní. Od stanovení výnosové hodnoty bylo upuštěno pro irelevantnost předmětu ocenění (v této lokalitě ani blízkém okolí se podobné typy nemovitosti nepronajímají a ani současný technický stav se současným vybavením neumožňuje pronajímání této nemovitosti ). A) Ocenění domu dle platného oceňovacího předpisu 1) Vedlejší stavby ( 7) a) Zděná kolna se sklepem Typ: B Standardní klasifikace produkce (SKP): Konstrukce: zděná v tl. nad 15 cm Střecha: plochá střecha nebo krov neumožňující zříz. podkr. Podsklepení: podsklepený Základní cena: 1 140,00 Kč/m 3 Využitelné podkroví: není Koeficient podkroví: 1,0000 Základní cena za 1 m 3 obestavěného prostoru: 1 140,00 Kč - 7 -

8 Výpočet koeficientu vybavenosti K4: Konstrukční prvek vybavenost FOP koef. podíl na K4 1 Základy standard 8,3000 0,000 0,0000 Základové pásy a patky. 2 Obvodové stěny podstandard 33,6000-1,000-0,3360 Zděné, betonové, tloušťka cm. 3 Stropy standard 22,0000 0,000 0,0000 Jakékoliv bez rozlišení druhu materiálu. 4 Krov standard 6,2000 0,000 0,0000 Bez krovu respektive neumožňující zřízení podkroví. 5 Krytina standard 7,1000 0,000 0,0000 Jakákoliv kromě měděné. 6 Klempířské práce chybí 1,5000-1,852-0, Úprava povrchů chybí 7,0000-1,852-0, Schodiště standard 0,0000 0,000 0,0000 Neuvažuje se. 9 Dveře podstandard 2,1000-1,000-0,0210 Dřevěné nebo kovové kromě svlakových. 10 Okna podstandard 1,3000-1,000-0,0130 Zdvojená popřípadě jednoduchá. 11 Podlahy standard 7,0000 0,000 0,0000 Betonové, dlažby. 12 Elektroinstalace chybí 3,9000-1,852-0,0722 Součet podílů: -0,5996 Koeficient vybavení stavby K4: 1-0,5996 x 0,54 = 0,6762 Koeficient polohový K5: 0,8500 Koeficient změn ceny staveb Ki: 2,1130 Koeficient prodejnosti Kp: 1,3280 Základní cena upravená: 1 140,00 Kč x 0,6762 x 0,8500 x 2,1130 x 1,3280 = 1 838,64 Kč/m 3 Obestavěný prostor: OP vrchní stavby: 29,6x2,35 = 69,56 m 3 Obestavěný prostor celkem: 69,56 m 3 Stáří: 85 roků Životnost: 90 roků Lineární opotřebení: 94,44% Maximální přípustná hodnota lineárního opotřebení je 85%. Cena zjištěná: 1 838,64 Kč x 69,56 m 3 = Opotřebení: ,80 Kč x 85,00% = ,80 Kč ,43 Kč Cena zjištěná po opotřebení: ,37 Kč 2) Rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek - ocenění porovnávacím způsobem ( 26a) a) Rodinný dům Účel užití stavby: k trvalému bydlení Indexovaná průměrná cena za 1 m 3 obestavěného prostoru (IPC): 3 102,00 Kč Obestavěný prostor: OP vrchní stavby: 11,43x9,06x5,26+2,7x1,53x2,72 = 555,94 m 3 OP zastřešení: 11,43x9,06x4,4:2 = 227,82 m 3 Plocha balkonů: 2,44x1,48 = 3,61 m 2 Obestavěný prostor celkem: 787,37 m 3-8 -

9 Kategorie stáří: E - starší než 80 let včetně Koeficient s, kterým se násobí hodnota V13 pro výpočet indexu konstrukce a vybavení: 0,60 Výpočet indexu trhu: Znak číslo pásma Ti 1 II -0,05 Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi: poptávka nižší než nabídka 2 II 0,00 Vlastnictví nemovitostí: stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví) 3 II 0,00 Vliv právních vztahů na prodejnost (např. prodej podílu, pronájem): bez vlivu Součet hodnot T1 až T3 : -0,050 Index trhu IT = 1-0,050 = 0,950 Výpočet indexu polohy: Znak číslo pásma Pi 1 I 0,00 Význam obce z hlediska zeměpisného, kulturního nebo hospodářského: bez většího významu 2 II 0,00 Poloha nemovitosti v obci: okrajové území obce 3 II 0,00 Okolní zástavba a životní prostředí: objekty pro bydlení 4 I -0,03 Obchod, služby, kultura v obci: žádný obchod 5 I -0,03 Školství a sport v obci: žádná základní škola 6 I -0,03 Zdravotní zařízení v obci: žádné zdravotnické zařízení 7 I -0,04 Veřejná doprava: žádná zastávka hromadné dopravy nebo ve vzdálenosti více jak 1000 m 8 II 0,00 Obyvatelstvo: bezproblémové okolí 9 II 0,00 Nezaměstnanost v obci a okolí: průměrná nezaměstnanost 10 III 0,00 Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti: bez vlivu 11 II 0,00 Vlivy neuvedené: bez dalších vlivů Součet hodnot P1 až P11 : -0,130 Index polohy IP = 1-0,130 = 0,870 Výpočet indexu konstrukce a vybavení: Znak číslo pásma Vi 0 Typ stavby: nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. np - se šikmou nebo strmou střechou A: Svislé konstrukce zděné, nepodsklepený nebo podsklepený do 1/2 1.NP, s jedním NP 1 III 0,00 Druh stavby: samostatný rodinný dům 2 III 0,00 Provedení obvodových stěn: zdivo cihelné nebo tvárnicové 3 III 0,03 Tloušťka obvod. stěn: více jak 45 cm 4 I 0,00 Podlažnost: hodnota větší než 2 5 III 0,00 Napojení na sítě (přípojky): přípojka elektro, voda a odkanalizování do žumpy nebo septiku 6 III 0,00 Způsob vytápění stavby: ústřední, etážové, dálkové - 9 -

10 7 III 0,00 Zákl. příslušenství v RD: úplné - standardní provedení 8 I 0,00 Ostatní vybavení v RD: bez dalšího vybavení 9 III 0,00 Venkovní úpravy: standardního rozsahu a provedení 10 II 0,00 Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD: bez vedlejších staveb nebo jejich celkové zastavěné ploše nad 25 m 2 11 III 0,01 Pozemky ve funkčním celku se stavbou: nad 800 m 2 celkem 12 III 0,00 Kriterium jinde neuvedené: bez vlivu na cenu 13 III 0,85 Stavebně-technický stav: stavba se zanedbanou údržbou - (předpoklad provedení menších stavebních úprav) Součet hodnot V1 až V12: 0,040 Index konstrukce a vybavení IV = (1 + 0,040) x 0,850 x 0,60 = 0,530 Index cenového porovnání I = IT x IP x IV = 0,950 x 0,870 x 0,530 = 0,438 Cena upravená: CU = IPC x I = 3 102,00 Kč/m 3 x 0,438 = 1 358,68 Kč/m 3 Výpočet ceny: 1 358,68 Kč/m 3 x 787,37 m 3 = ,87 Kč Cena zjištěná: ,87 Kč 3) Stavební pozemky neuvedené v cenové mapě ( 28) a) Pozemek p.č. st.73 Základní cena je určena podle odstavce k). Počet obyvatel v místě: 160 Podle odstavce 1b) se pro výpočet ceny pozemku použije počet obyvatel Základní cena: ZC = (35 + ( ) x 0,007414) x 1,00 = 35,00 Kč/m 2 Koeficient změn ceny staveb Ki: 2,1690 Koeficient prodejnosti Kp: 1,3280 Úpravy základní ceny podle přílohy číslo 21: nejsou Parcela číslo: 73 Plocha: 133 m 2 Ocenění podle odstavce: 2) zastavěná plocha a nádvoří nebo pozemek k tomuto účelu již užívaný Základní cena upravená: 35,00 x ( )% x ( )% x 2,1690 x 1,3280 = 100,82 Kč/m 2 Cena za parcelu: 100,82 Kč/m 2 x 133 m 2 = ,06 Kč Cena zjištěná: ,06 Kč b) Pozemek p.č.105 Základní cena je určena podle odstavce k). Počet obyvatel v místě: 160 Podle odstavce 1b) se pro výpočet ceny pozemku použije počet obyvatel Základní cena: ZC = (35 + ( ) x 0,007414) x 1,00 = 35,00 Kč/m 2 Koeficient změn ceny staveb Ki: 2,1690 Koeficient prodejnosti Kp: 1,3280 Úpravy základní ceny podle přílohy číslo 21: nejsou

11 Parcela číslo: 105 Plocha: 508 m 2 Ocenění podle odstavce: pozemkem podle odst. 2 Základní cena upravená: 5) zahrada nebo pozemek ostatní plochy, která tvoří jednotný funkční celek se stavebním 35,00 x ( )% x ( )% x 2,1690 x 1,3280 x 0,4 = 40,33 Kč/m 2 Cena za parcelu: 40,33 Kč/m 2 x 508 m 2 = ,64 Kč Cena zjištěná: ,64 Kč c) Pozemek p.č.106 Základní cena je určena podle odstavce k). Počet obyvatel v místě: 160 Podle odstavce 1b) se pro výpočet ceny pozemku použije počet obyvatel Základní cena: ZC = (35 + ( ) x 0,007414) x 1,00 = 35,00 Kč/m 2 Koeficient změn ceny staveb Ki: 2,1690 Koeficient prodejnosti Kp: 1,3280 Úpravy základní ceny podle přílohy číslo 21: Důvod úpravy ceny pozemku úprava % 2. 3 Nemožnost napojení na veřejnou kanalizaci - 7 Úpravy podle tabulky 1: nejsou Úpravy podle tabulky 2: srážka 7% Úpravy podle tabulky 3: nejsou Parcela číslo: 106 Plocha: 1027 m 2 Ocenění podle odstavce: pozemkem podle odst. 2 Základní cena upravená: 5) zahrada nebo pozemek ostatní plochy, která tvoří jednotný funkční celek se stavebním 35,00 x ( )% x (100-7)% x 2,1690 x 1,3280 x 0,4 = 37,50 Kč/m 2 Cena za parcelu: 37,50 Kč/m 2 x 1027 m 2 = ,50 Kč Cena zjištěná: ,50 Kč 4) Oceňování porostů zjednodušeným způsobem ( 42) a) Trvalé porosty Oceňování ovocných dřevin a okrasných rostlin zjednodušeným způsobem. Číslo parcely: 105 Cena za 1 m 2 podle 28: 40,33 Kč Pokryvná plocha porostu: 100 m 2 Druh oceňovaného porostu: ovocné dřeviny a ostatní vinná réva Koeficient pro stanovení ceny porostu podle 42: 0,045 Výpočet ceny porostu: 40,33 Kč x 100 m 2 x 0,045 = 181,49 Kč Číslo parcely: 106 Cena za 1 m 2 podle 28: 37,50 Kč Pokryvná plocha porostu: 300 m 2 Druh oceňovaného porostu: smíšené porosty ovocných dřevin, ostatní vinné révy a okrasných rostlin Koeficient pro stanovení ceny porostu podle 42: 0,065 Výpočet ceny porostu: 37,50 Kč x 300 m 2 x 0,065 = 731,25 Kč

12 Součet pokryvných ploch porostů: 400 m 2 Cena zjištěná: 912,74 Kč C) Rekapitulace zjištěných cen 1) Vedlejší stavby ( 7) a) Zděná kolna se sklepem ,37 Kč Mezisoučet pro 7: ,37 Kč 2) Rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek - ocenění porovnávacím způsobem ( 26a) a) Rodinný dům ,87 Kč Mezisoučet pro 26a: ,87 Kč 3) Stavební pozemky neuvedené v cenové mapě ( 28) a) Pozemek p.č. st ,06 Kč b) Pozemek p.č ,64 Kč c) Pozemek p.č ,50 Kč Mezisoučet pro 28: ,20 Kč 4) Oceňování porostů zjednodušeným způsobem ( 42) a) Trvalé porosty 912,74 Kč Mezisoučet pro 42: 912,74 Kč A) Cena nemovitosti celkem: ,00 Kč (Zaokrouhleno na desítky Kč) Slovy: Jedenmiliónjednostošedesátdvatisícdvěstadevadesát korun českých B) Ocenění tržním způsobem - porovnávací metoda Pro potřebu porovnávací metody ocenění bylo třeba získat informace z dostatečně velkého souboru prodávaných nemovitostí přibližně stejného druhu a známé výměry. Pro tento účel byly užity zejména údaje z nabídkové databáze obdobných nemovitostí, kterou na serveru naplňují nabídky RK v místě působících, dále potom údaje z vlastní databáze odhadce, vytvořené na základě realizovaných prodejů v minulosti (se známou tržní, resp.nabízenou cenou), v neposlední řadě také ve spolupráci s kolegy odhadci (znalci). Nabídky realitních kanceláří, které působí v daném regionu a které byly uveřejněny na internetových serverech (sdružených pod byly ověřeny a verifikovány, v nabízených cenách však byla provedena dílčí úprava. S ohledem na účel posudku byl shledán počet srovnávacích nemovitostí (4) jako postačující. V konkrétním případě je zřejmé, že porovnávaná nemovitost vykazuje takové vlastnosti, technický stav a vybavenost podobné se srovnávacími nemovitostmi, že porovnávací metodou zjištěná obvyklá cena je na trhu s nemovitostmi v daném regionu s největší pravděpodobností u této nemovitosti dosažitelná. Tato cena je v relaci s obdobnými nemovitostmi s přibližně stejným konstrukčním řešením. Též s ohledem na lokalizaci domu (dosažitelnost občanské vybavenosti, vhodnost lokality pro bydlení apod.) byla tato cena shledána jako přiměřená a odpovídající zjištěnému stavu a postavení podobných nemovitostí na trhu s realitami v daném místě. Při použití porovnávací metody (zejména s ohledem na úroveň podkladů v realitní inzerci) nelze však bez alespoň povšechné prohlídky srovnávacích nemovitostí (příp. znalosti místní situace) tuto úvahu o výši obvyklé ceny precizovat, přesto je (též s přihlédnutím k nákladové ceně nemovitosti) porovnávací hodnotou určená obvyklá cena uvažována jako cena výsledná. Úvaha o výši obvyklé ceny tedy vycházela z poznatků výše uvedených; když určitou vypovídací hodnotu o obvyklé ceně domu má rovněž jeho poloha a situování na místě s průměrnou dostupností a dosažitelnosti širšího spektra občanské vybavenosti i centra města

13 Výpočet porovnávací hodnoty Lokalita Užitná plocha Pozemek Požadovaná cena Jednotková cena Koeficient celkový Upravená cena Popis stavby a pozemků / Zdůvodnění koeficientu Kc Foto m 2 m 2 Kč Kč/m 2 KC Kč/m 2 Kravaře (857 obyv.), okr. Česká Lípa 154, , Rodinný dům 6+1 v Kravařích. V přízemí se nachází zádveří, chodba s původní pecí s kováním, koupelna s wc, komora, kuchyň, pokoj a dílna, která je propojená s pecí. V patře jsou 4 pokoje a větší chodba se schodištěm do podkroví, kde lze možno vybudovat další byt. K domu náleží garáž, stodola a je částečně podsklepen, s vlastní studánkou. Objekt stojí u hlavní silnice směr Česká Lípa - Litoměřice a je tak vhodný k podnikání. Nabídka RK - Reality-Sever, s.r.o. - Nový Bor, nabízená cena 990.tisíc Kč, publikováno na serveru Redukce pramene ceny - Odhad oproštění ceny od provize kanceláře a ostatních poplatků; Velikosti objektu - Zohledněna v indexové metodě, kromě garáže (viz níže) žádné významné další stavby; Lokalita, prostředí - O něco lepší lokalita; Provedení a vybavení - Dům má podobné provedení a vybavení; Stáří, technický stav - Dům je v podobném technickém stavu; Vliv pozemku, velikost pozemku - Mnohokrát menší pozemek; Možnosti parkování, garáž - Privátní parkování v kryté garáži; Kunratice u Cvikova (576 obyv.), okr. Česká Lípa 180, , Rodinný dům v Kunraticích u České Kamenice. Jedná se o dům o dispozici 8+1 se dvěma koupelnami a WC o celkové obytné ploše 180m2 se zahradou 550m2. Dům je ve velmi dobrém stavu a prošel rekonstrukcí. Nové koupelny, dřevěné schodiště, podlahy, dveře a okna, terasa. Topení ústřední na tuhá paliva a krbová kamna. Pískovcový sklep. Na pozemku je garáž a kůlna. Vodovod je obecní, odpad je sveden do septiku. V obci se dokončuje čistička, bude tedy možné odpady svést do kanalizace. Vzdálenost do Č. Kamenice 5km, do České Lípy 25km, Děčín 20km. V okolí krásná příroda. Nabídka RK - DRK ČR - Benešov, nabízená cena tisíc Kč, publikováno na serveru Redukce pramene ceny - Odhad oproštění ceny od provize kanceláře a ostatních poplatků; Velikosti objektu - Zohledněna v indexové metodě, kromě garáže (viz níže) žádné významné další stavby; Lokalita, prostředí - O něco lepší lokalita; Provedení a vybavení - Dům je o dost lépe vybaven; Stáří, technický stav - Dům je po rozsáhlé rekonstrukci v mnohem lepším stavu; Vliv pozemku, velikost pozemku - Několikrát menší pozemek; Možnosti parkování, garáž - Privátní parkování v kryté garáži; Valkeřice (417 obyv.), okr. Děčín 150, , Rodinný dům s dispozicí 4+1 v obci Valkeřice, okr. Děčín. Dům se nachází v klidné okrajové části obce uprostřed rovinaté zahrady s celkovou rozlohou 2525 m2. Dům má 2 NP a půdu. 1.NP: kryté zádveří, vstupní chodba, kuchyň s krbovými kamny, obývací pokoj, koupelna, WC a dva prostory (možné jako kotelna, sklepy, uskladnění dřeva atd). 2.NP: tři samostatné pokoje, balkon a vstup na půdu. Vytápění lokální krbová kamna a kamna na tuhá paliva. Dům je napojen na vlastní obecní vodovodní řad. El. 220/380 V. Střecha je původní eternitová. Součástí prodeje je i druhá budova stojící vedle rodinného domu, tzv. bývalá kovárna. Stavba má rozměry 5x8 m a může sloužit jako

14 garáže, dílna atd. Dům je dobře přístupný z přilehlé asfaltové komunikace. V obci je k dispozici základní občanská vybavenost. Dostupnost do Benešova nad Pl. 7 km, Děčín 18 km, Česká Lípa 20 km, Ústí 25 km, Litoměřice 25 km. Nabídka RK - AB-reality.cz, s.r.o. - Teplice, nabízená cena 980.tisíc Kč, publikováno na serveru Redukce pramene ceny - Odhad oproštění ceny od provize kanceláře a ostatních poplatků; Velikosti objektu - Zohledněna v indexové metodě, navíc zděná kůlna (bývalá kovárna); Lokalita, prostředí - Srovnatelná lokalita; Provedení a vybavení - Dům má srovnatelné vybavení i provedení; Stáří, technický stav - Dům je v podobném technickém stavu; Vliv pozemku, velikost pozemku - O dost menší pozemek; Možnosti parkování, garáž - Parkování taktéž pouze na pozemku (možno ve zděné kolně - zohledněno výše); Benešov nad Ploučnicí (3.991 obyv.), okr. Děčín 180, , Patrový rodinný dům o dispozici 5+1, užitná plocha 180 m2, na pozemku o výměře 1326 m2 se nachází v obci Heřmanov přilehlé k městu Benešov nad Ploučnicí. V přízemí je k dispozici prostorná kuchyň, obývací pokoj a velká koupelna, v patře tři obytné místnosti, možnost půdní vestavby. Objekt je ve stavu po částečné rekonstrukci nová střecha, nové rozvody vody, elektřiny, odpadů a topení, částečně provedena výměna oken, rekonstruovaná koupelna a kuchyň, vybavená kvalitními vestavěnými spotřebiči. Dům je napojený na veřejný vodovod, el. 220/380, odpad řešen septikem, topení ústřední výkonná krbová kamna s výměníkem, záložní zdroj je elektrokotel, ohřev TUV elektrickým bojlerem. Plocha oplocené, částečně svažité zahrady s terasovitým profilem je 1211 m2, příslušenstvím zahrady je venkovní posezení s grilem a bazén. Přístupová komunikace je obecní asfaltová silnice, parkovací stání pro několik automobilů před domem. Veškerá občanská vybavenost je k dispozici v 1 km vzdáleném Benešově n.pl. Dostupnost Děčín 12 km, Č. Lípa a Ústí n. L. 20 km. Nabídka RK - FISCHER - nemovitosti - Rovensko pod Troskami, nabízená cena tisíc Kč, publikováno na serveru Redukce pramene ceny - Odhad oproštění ceny od provize kanceláře a ostatních poplatků; Velikosti objektu - Zohledněna v indexové metodě, žádné významné další stavby; Lokalita, prostředí - Výrazně lepší lokalita (infrastruktura); Provedení a vybavení - Dům je lépe a moderněji vybaven a lepší provedení; Stáří, technický stav - Dům je po částečné rekonstrukci v mnohem lepším technickém stavu; Vliv pozemku, velikost pozemku - O málo menší pozemek; Možnosti parkování, garáž - Parkování možné taktéž pouze na pozemku; Průměrná cena Kč/m 2 Celková užitná plocha oceňované nemovitosti 150,43 m 2 Porovnávací hodnota Kč

15 Bylo tedy syntézou výše uvedených údajů, provedených propočtů a zjištění na místě samém určeno, že současná obecná (obvyklá) cena nemovitosti - tj. - rodinného domu čp. 175 postaveného na pozemku p.č. St. 73 s příslušenstvím a pozemky dle LV 249 pro obec Merboltice, k.ú. Merboltice, okr. Děčín, může dosáhnout: Kč B) Cena nemovitosti celkem: ,00 Kč slovy: devětsetdvacetčtyřitisícosmsetčtyřicetčtyřikorun českých (Kč) REKAPITULACE OCENĚNÍ Ke stanovení obvyklé ceny oceňované nemovitosti bylo v tomto případě ocenění použito 2 základních metod zpracování odhadu, a to A) metody zjištění (věcné) ceny oceňovaného objektu a jeho příslušenství s použitím základní jednotkové realizační ceny za 1 m3 obestavěného prostoru, vypočtené s použitím platného oceňovacího předpisu a B) metody porovnávací tržní. A) Ocenění dle vyhlášky Kč B) Tržní ocenění - porovnávací způsob Kč Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v ocenění a s přihlédnutím ke všem známým aspektům a na základě vlastních zkušeností a znalosti situace, stanovuji konečnou cenu nemovitosti - tj. - rodinného domu čp. 175 postaveného na pozemku p.č. St. 73 s příslušenstvím a pozemky dle LV 249 pro obec Merboltice, k.ú. Merboltice, okr. Děčín, na cca : , - Kč (Zaokrouhleno na tisíce Kč) Slovy: devětsettřicettisíckorun českých Ve výše uvedené částce jsou zohledněny všechny aspekty, známé odhadci v dané době o předmětné nemovitosti a dle názoru odhadce ji lze považovat za cenu obvyklou

16 Koncesní listina: Byla vydána Městským úřadem v Moravských Budějovicích - odbor obecní živnostenský úřad, pod č.j.: ZO/U1079/2006/Hr a ev.č K o n c e s n í l i s t i n a vydaná fyzické osobě Ing. Petr Křivánek, r.č /1456; IČO bydliště: Komenského 716, , JEMNICE pro předmět podnikání: Oceňování majetku pro věci nemovité Koncesní listina byla vydána Městským úřadem v Moravských Budějovicích dne na dobu neurčitou, s datem , jako dnem vzniku práva provozovat živnost. Znalecká doložka ============== Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně, ze dne , pod č.j. Spr. 913/2009 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací pro odhady nemovitostí. Znalecký posudek je zapsán pod poř. č /2011 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle přiložené likvidace. V Praze dne Ing. Petr Křivánek Komenského 716 JEMNICE Seznam příloh: počet stran A4 v příloze: Usnesení soudního exekutora JUDr. Jany Tvrdkové o ustanovení znalce pro ocenění předmětné nemovitosti ze dne Výpis z KN podle LV č.249 pro obec Merboltice, k.ú. Merboltice, okres Děčín, ze dne Kopie Katastrální mapy předmětného území v k.ú. Merboltice ze dne s vyznačením předmětné nemovitosti 1 Ortofotomapa předmětné lokality v k.ú. Merboltice s vyznačením polohy domu č.p Fotodokumentace domu čp.175, jeho interiéru a příslušenství ze dne

17 Usnesení soudního exekutora JUDr. Jany Tvrdkové o ustanovení znalce pro ocenění předmětné nemovitosti ze dne

18 Výpis z KN podle LV č.249 pro obec Merboltice, k.ú. Merboltice, okres Děčín, ze dne

19 Kopie Katastrální mapy předmětného území v k.ú. Merboltice ze dne s vyznačením předmětné nemovitosti

20 Ortofotomapa předmětné lokality v k.ú. Merboltice s vyznačením polohy nemovitostí

21 Fotodokumentace domu čp.175, jeho interiéru a příslušenství ze dne Čelní pohled Zadní pohled Boční pohled Příjezd k objektu Zahrada Zahrada Vstup na pozemek Zděná vedlejší stavba

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 102 Adresa nemovitosti: Hrušov 102, 294 73 Hrušov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 243 Adresa nemovitosti: Polní 243, 464 01 Frýdlant Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 579 Adresa nemovitosti: U Krematoria 579, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec,

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3118/319/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 29/3 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 29 a na pozemku p.č. st. 74, vše v k.ú. Letohrad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2068-77/2013 o ceně rodinného domu čp.1057 s příslušenstvím a s pozemky st.p.č.2263, p.č.1421/35 v Berouně-město, ul.malé Sídliště. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Číslo 3340/206/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p.12 na pozemku p.č. st. 2/1 s příslušenstvím a pozemky p.č. st. 2/1, p.č. 2/1, p.č.2/4 a p.č.3/2, to vše v k.ú.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2499/135/2010 6 NEMOVITOST: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemky Adresa nemovitosti: Dolní Nětčice 20 Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Přerov, obec Dolní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 438 na pozemku parc.č. St. 816 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 816 a 856/20 vše v katastrálním

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2745/2 Adresa nemovitosti: Národní 2163, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Varnsdorf,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2658/3/2012 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 409 Adresa nemovitosti: Mlýnská 409, Zlaté Hory Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Zlaté Hory, k.ú.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2742/87/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1408/9 Adresa nemovitosti: Černá 1408, Opava - Kateřinky Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Opava,

Více

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4.

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4. Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3990-59/2014 EX 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 215/13 Adresa nemovitosti: Komenského 215, Stochov Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Kladno,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2816/25/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1327/3 Adresa nemovitosti: Fučíkova 1327, Karviná - Nové Město Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2944/153/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 477 Adresa nemovitosti: Revoluční 477, Bohumín - Nový Bohumín Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec

Více

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec NEMOVITOST: typ nemovitosti rodinný dům čp.214 na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13821-261/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13821-261/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13821-261/13 o ceně rodinného domu č.p.1245 na parc.č.st.2124, katastrální území, obec a okres Pardubice, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.1521) Objednavatel

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Ostatní stavby: Vlastník stavby: Bytová jednotka - č. 04 v domě čp. 1054 Jablonského 1054, 50801 Hořice

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2925/134/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 264 Adresa nemovitosti: Ráj 264 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Karviná, k.ú. Ráj, kód k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13353-213/12 o ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 k rodinnému domu č.p.131 na parc.č.st.92, katastrální území a obec Slaný, okres Kladno, včetně pozemků a příslušenství.

Více

Znalecký posudek č. 4087/2013

Znalecký posudek č. 4087/2013 Znalecký posudek č. 4087/2013 O ceně nemovitosti - rodinný dům čp.2014 ve Varnsdorfu stanovení obvyklé ceny ( Špičková) Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 O ceně pozemku p.č.4413, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 456 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.215 v ulici Drkolnovská, obec Příbram V-Zdaboř, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3164 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 107/2 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, k.ú. Pardubice Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2580-179/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 104 na pozemku p.č. 5 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Jiříkovice, obec Jiříkovice, okres Brno-venkov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 O ceně rodinného domu v obci Bučovice, Vícemilice, Urbáškova č.p.63, včetně příslušenství a pozemků p.č.438, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 412 m 2 a p.č.439, zahrada,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12880-160/11 o ceně budovy č.p.858 na parc.č.3416, katastrální území, obec a okres Vsetín, včetně pozemku. (LV č.6100) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Účel posudku:

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 304-17/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 304-17/2013 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 304-17/2013 NEMOVITOST: Rodinný dům - č.p.54

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2588/2013 O ceně nemovitosti - obvyklé hodnoty bytové jednotky č. 464/39 v objektu čp. 464, Pod lysinami, obec Praha, včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2880/89/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 2103/12 Adresa nemovitosti: Malá Trávnická 2103, Přerov - Přerov I-Město Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Přerov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 O ceně rodinného domu v obci Zborovice, Lesní č.p.157, včetně příslušenství a pozemku p.č.402, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 269 m 2, vše zapsáno na LV č.1421 pro

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12608-313/10 o ceně rodinného domu č.p.125 na parc.č.809, katastrální území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem včetně pozemků, příslušenství a pozemku parc.č.884/127, katastrální území

Více

Znalecký posudek č. 2617/73/2012

Znalecký posudek č. 2617/73/2012 Znalecký posudek č. 2617/73/2012 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.78 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 84, 85, 5220 a 5616 v k.ú.české Meziříčí, obec České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

Znalecký posudek č. 648

Znalecký posudek č. 648 Znalecký posudek č. 648 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 657/25 v objektu čp.657, ulice Gruzínská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1392/1,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 257-84/2012

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 257-84/2012 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 257-84/2012 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.48

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č.474/2. Adresa nemovitosti: Nový Svět 474, Harrachov 512 46 Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Semily, obec Harrachov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3043/72/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka byt č. 700/2 Adresa nemovitosti: Olbrachtova 700 / 13, 734 01 Karviná - Ráj Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Unčice 6 798 30 Pavlovice u Kojetína

ZNALECKÝ POSUDEK. Unčice 6 798 30 Pavlovice u Kojetína ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12980-260/11 o ceně rodinného domu č.p.6 na parc.č.st.87, katastrální území a obec Pavlovice u Kojetína, okres Prostějov, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.97)

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Exekuční řízení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4049-65/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Byt č.323/3 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Ústí nad Orlicí, obec Vysoké Mýto, k.ú. Vysoké Mýto Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc.

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14372-122/15 o ceně bytové jednotky č.2270/11 situované v domě č.p.2270 na parc.č.st.3321, katastrální území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava - město, včetně podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

Znalecký posudek č. 2014/176

Znalecký posudek č. 2014/176 Znalecký posudek č. 2014/176 o ceně nemovitosti, stavby bez čp/če - garáže na pozemku, parcele č. 5191/93, v katastrálním území Slezská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 721/191/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 68 na pozemku č. parc. St. 52/2 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 52/2, č. parc. 70/3, č. parc. 70/6, k.ú. Otín u Jindřichova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY RODINNÉHO DOMU Č. P. 6 S PŘÍSLUŠENSTVÍM V OBCI VŠESTARY, K. Ú. LÍPA

ODHAD OBVYKLÉ CENY RODINNÉHO DOMU Č. P. 6 S PŘÍSLUŠENSTVÍM V OBCI VŠESTARY, K. Ú. LÍPA 167 EX 52533/13 ODHAD OBVYKLÉ CENY RODINNÉHO DOMU Č. P. 6 S PŘÍSLUŠENSTVÍM V OBCI VŠESTARY, K. Ú. LÍPA číslo 6290-265 / 2014 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Hradec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 2127/22 V budově č. p.: 2127 Na pozemku

Více

Znalecký posudek č. 509/2012

Znalecký posudek č. 509/2012 Znalecký posudek č. 509/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1329/3 v objektu čp. 1329, ulice V Olšinách, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6901/67-2014 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 473/5 v bytovém domě čp. 473 v k.ú. Poříčí u Trutnova, obec Trutnov, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budovy

Více

Znalecký posudek č. 3849/2011

Znalecký posudek č. 3849/2011 Znalecký posudek č. 3849/2011 O ceně nemovitosti - rodinný dům č.p. 528 v Litoměřicích stanovení obvyklé ceny Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02 Děčín ze dne:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2381-120/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2381-120/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2381-120/12 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 430 na pozemku p.č. 539 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Otaslavice, obec Otaslavice, okres Prostějov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 28/1 V budově č. p.: 28 Na pozemku parc.

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 5207-69/2014 6 NEMOVITOST: Rodinný dům, rodinný dům na p.č.st.112/1 Adresa nemovitosti: Nětčice 2081 Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres Hodonín, obec Kyjov,

Více

Znalecký posudek č. 1991/09

Znalecký posudek č. 1991/09 Znalecký posudek č. 1991/09 O ceně nemovitosti bytové jednotky č.125/2 v bytovém domě čp.125, postaveném na stavební parcele č.32, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy čp.125 a

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3133/20/2015 6 Rodinný dům Adresa nemovitosti: U Valu 229 / 229, 735 81 Bohumín - Starý Bohumín Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 6221-0862/2015 o ceně rodinného domu č.p.202 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.326 v k.ú. Mochov, obci Mochov, okres Praha-východ. Objednatel posudku: Účel

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2722-49/2015

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2722-49/2015 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2722-49/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům. Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav, obec Horky nad Jizerou, k.ú. Horky nad Jizerou Adresa nemovité Horky nad Jizerou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 O ceně bytové jednotky č.572/32 v Olomouci, U Cukrovaru 572/10, vč.příslušenství a podílu o velikosti 185/7986 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.2304 pro

Více

Znalecký posudek č. 49/2013. Exekutorský úřad Kladno Petra Bezruče 1416 272 01 Kladno

Znalecký posudek č. 49/2013. Exekutorský úřad Kladno Petra Bezruče 1416 272 01 Kladno 1 Znalecký posudek č. 49/2013 O ceně rodinného domu čp. 653 na st.p.č. 677, včetně pozemku st.p.č. 677 a p.p.č. 953/8, vše v obci a k.ú. Luby. Objednatel posudku: JUDr. Jana Škofová Exekutorský úřad Kladno

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03016-0096 / 2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03016-0096 / 2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 03016-0096 / 2013 o ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.377 v k.ú. Smržovka, obec Smržovka, kraj Liberecký, včetně příslušenství a pozemků. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 46/2011 Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 46/2011 Odhad obvyklé ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo 46/2011 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) EURODRAŽBY.CZ a.s. NEMOVITOST: Bytová jednotka, Byt 3+1 Adresa nemovitosti: Uzbecká 555/13, Brno Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2448/2012. Murmanská 4 100 00 Praha 10. dražby.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2448/2012. Murmanská 4 100 00 Praha 10. dražby. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2448/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 466/30 v objektu čp. 466, ulice Tupolevova, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku

Více

Katastrální území: Libeň [730891] Číslo LV: 12395 Výměra [m2]: 306

Katastrální území: Libeň [730891] Číslo LV: 12395 Výměra [m2]: 306 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4996-33/15 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje : Adresa nemovité věci: garážové stání č.2058/165 v osobním vlastnictví Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha,

Více

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B O ceně obvyklé rodinného domu č.p.216 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.228 a 258/3 v k.ú.zlonice, obec Zlonice, okres Kladno Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

typ nemovitosti bytová jednotka č.449/49 k.ú.horní Rokytnice nad Jizerou Adresa nemovitosti: Kraj Liberecký, obec Rokytnice nad Jizerou 51245

typ nemovitosti bytová jednotka č.449/49 k.ú.horní Rokytnice nad Jizerou Adresa nemovitosti: Kraj Liberecký, obec Rokytnice nad Jizerou 51245 Z n a l e c k ý p o s u d e k číslo T 1840-140 / 2013 o obvyklé ceně bytové jednotky č.449/49 s podílem 241/10000 na budově čp.449 a pozemku st.447/1 dle LV 2408 a 2015 k.ú.horní Rokytnice nad Jizerou,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2730-57-2015 6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2730-57-2015 6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2730-57-2015 6 MOVITOST: Bytová jednotka č.86/3. Adresa nemovitosti: Břevniště 86 Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec Hamr na Jezeře, k.ú. Břevniště

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 518/200/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 518/200/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 518/200/2010 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 13, na pozemku č. parc. 1500 vč. příslušenství a pozemků č. parc. 1500, č. parc. 1501, č. parc. 1607/1, k.ú. Proseč nad Nisou, obec Jablonec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1904/34/2015 NEMOVITÁ VĚC: Spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 17 v bytovém domu č.p. 1875 se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 567-30/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 567-30/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 567-30/15 o ceně nemovitosti, bytu č. 1 s příslušenstvím v domě č.p. 2702 na pozemku p.č. 2173/12, id. spoluvl. podílu 1588/5259 na pozemku p.č. 2173/12, spoluvl. podílu 190/450 na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 2657/2013

ZNALECKÝ POSUDEK 2657/2013 ZNALECKÝ POSUDEK 2657/2013 O ceně nemovitosti - obvyklá cena rodinného domu čp. 245, ulice K parku, okres Praha - východ, obec Nupaky, včetně příslušenství a pozemku parcelní číslo 253 a 81/463 na katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 Okres:Jihlava Obec :Jihlava ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI objektu rodinného domu č.p.2902 v ulici Hálkova s příslušenstvím a pozemky v k.ú.helenín a obci Jihlava, okres

Více

D o d a t e k čís.2944-195/2011. čís.1858-02/2008

D o d a t e k čís.2944-195/2011. čís.1858-02/2008 Okres: Český Krumlov Obec: Rožmberk nad Vltavou D o d a t e k čís.2944-195/2011 k Z N A L E C K É M U čís.1858-02/2008 k D o d a t k u čís.2812-63/2011 P O S U D E K zjištění obvyklé ceny nemovitosti budovy

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 157-088/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.247

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více