Co se chystá v prosinci 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co se chystá v prosinci 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit)"

Transkript

1 Co se chystá v prosinci 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Česká republika: Hlavní aktualita: Nadále probíhají vzdělávací kurzy programu škola pro udržitelný život. Žáci škol, zapojených do projektu Putování prostorem a časem, se vydají do terénu získávat informace o historii svého regionu. Projekty zaměřené na práci s žáky a studenty Škola pro udržitelný život V průběhu prosince až do posledních předvánočních dní budou nadále probíhat první ze seminářů vzdělávacích kurzů v rámci programu Škola pro udržitelný život. Konkrétně v Jihomoravském, Zlínském, Ostravském, Karlovarském a Plzeňském kraji. Účastníci budou po prvním semináři vybaveni základními znalostmi o komunitním plánování, které využijí v rámci svého plánování s veřejností i žáky při utváření vize rozvoje místa. To je zároveň i první součástí jejich závěrečné práce. Kurzy jsou pořádány v rámci projektu Škola pro udržitelný život - vzdělávání pro udržitelný rozvoj a tvorba sítě škol a jejich partnerů, podporovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. a na sever.ekologickavychova.cz. Bližší informace: Lucie Tomášková, Týden pro udržitelný život - vzdělávací pobytový program pro žáky ZŠ a SŠ SEVER realizuje 36 měsíční projekt zaměřený na zkvalitňování environmentálních pobytových programů pro žáky základních a středních škol. Součástí projektu je např. vytvoření metodiky pro evaluaci pobytových programů, interaktivního webu a metodické příručky. Důležitým faktorem je spolupráce se školami, odborníky na evaluaci a dalšími organizacemi zabývajícími se environmentálními pobytovými programy (např.: sdruženými na Projekt je financován v rámci ESF - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Do pobytového střediska v Horním Maršově přijedou v rámci projektu žáci z Královéhradeckého kraje (viz. níže Trutnovsko a Krkonoše). Bližší informace: Ing. Jaromír Kvasnička, , Putování prostorem a časem Během prosince budou žáci pracovat v terénu. Naučí se vyhledávat informace o minulosti dané lokality, komunikovat s pamětníky a rodinnými příslušníky, navázat komunikaci s různými institucemi (muzea, archivy), zachytit jejich komentáře, vytvářet fotografie míst, kde žijí, porovnávat je s historickými snímky a vytvářet si vlastní názor k dokumentovaným změnám. Každá škola se bude zabývat sedmi tématy, se kterými se žáci seznámili při prvním výukovém programu. K těmto tématům žáci vyhledávají informace o dané lokalitě a staré fotografie. Dále budou pomocí digitálních fotoaparátů pořizovat fotodvojice. Ke každému ze sedmi témat žáci nafotí alespoň 3 fotodvojice. Všechny materiály písemné i obrazové budou zpracovávány pro knihu a výstavní panely. Do projektu jsou zapojeny školy: ZŠ Horní Maršov, ZŠ Strž Dvůr Králové nad Labem, ZŠ Žacléř, ZŠ Úpice Lány, ZŠ Jana Václava Sticha Punta a MŠ Žehušice, ZŠ Zbraslavice, ZŠ Vrdy, ZŠ Starý Kolín, ZŠ a MŠ Maleč, ZŠ Jana Palacha

2 Kutná Hora, Gymnázium Jiřího Ortena Kutná hora, 2. ZŠ Kolín, 5. ZŠ Kolín, ZŠ Čáslav, Nám. Jana Žižky z Trocnova, ZŠ Čáslav, Sadová. Bližší informace: Ing. Eliška Knížková, , SIEU - Schools for Inteligent Energy Use (Školy pro inteligentní využívání energie) V tomto kole budou žáci navrhovat nejefektivnější řešení vytápění pro místnosti kostela v Úpici. Během školního roku bude SEVER zprostředkovávat komunikaci se zadavatelem a s odborníky na úspory a alternativní zdroje energie. Závěrečná konference projektu se bude konat v květnu 2011, kde žáci představí své výstupy. Za ČR se účastní 5 škol: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Jičín, Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice, Střední průmyslová škola stavební Náchod, Střední odborná škola elektrotechnická a strojní Pardubice a Střední průmyslová škola Nové Město nad Metují. Projekt je podpořen Evropskou komisí, SEVER je zde partnerem. Bližší informace: Ing. Eliška Knížková, , Carbon Detectives Europe semináře pro pedagogy v severních Čechách i na jižní Moravě V prosinci budou v rámci projektu Carbon Detectives Europe pokračovat přípravné práce související se spuštěním projektových stránek včetně jejich české verze. Hlavním cílem tříletého mezinárodního projektu je začlenění hlavních zásad udržitelného rozvoje do výuky žáků ve věku 8-14 let. Projekt si klade za cíl žáky inspirovat ke snižování uhlíkové stopy jejich školy a současně bude zvyšovat jejich povědomí o klimatických změnách, možnostech využívání inteligentní energie a důležitosti šetrného nakládání s energiemi. Projekt finančně podpořila Evropská komise prostřednictvím programu Intelligent Energy Europe a Ministerstvo životního prostředí. Bližší informace: Dita Gollová, , Projekty zaměřené na vzdělávání pedagogů Specializační studium pro školní koordinátory EVVO SEVER zajišťuje jeden z běhů studia pro pedagogy z regionu NUTS II Severovýchod (Královéhradecký, Liberecký a Pardubický kraj). Studium bude ukončeno v říjnu 2011 zkouškou a obhajobou závěrečné práce. Studium se koná v rámci projektu Nastavení a ověření podmínek pro vzdělávání k výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy podpořeného ESF v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož příjemcem je SSEV Pavučina a SEVER je dodavatelem. Bližší informace: Dr. Hana Kulichová, , Výhled na další měsíce: se uskuteční další seminář studia v Krkonošském středisku ekolog. výchovy Rýchorská bouda. SEVER školám, školy sobě vzdělávání pro udržitelný život na školách SEVER je hlavním koordinátorem projektu zaměřeného na podporu vzdělávání pedagogů a dalších ped. pracovníků úplných i neúplných ZŠ a SŠ v 9 krajích. Vzdělávací akce, které se v rámci tohoto projektu konají viz. dále Královéhradecký a Ústecký kraj. Bližší informace: Dr. Hana Kulichová, SEVER, , Další akce a projekty Profesní vzdělávání pracovníků neziskových organizací v ekologické výchově Dne proběhne druhý z pěti managerských seminářů v Horním Maršově a bude zaměřen na tvorbu a řízení projektů. Lektorka Mgr. Zuzana Hloušková z Královéhradecké pobočky Občanského poradenského střediska o.p.s. Profesní vzdělávání pracovníků NNO v EVVO je realizováno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

3 Účast na celostátních jednáních se zástupci SEVERu zúčastní valné hromady Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina ve středisku ekologické výchovy Sluňákov bude ředitel SEVERu zastupovat neziskové organizace na jednání Monitorovacího výboru Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na MŠMT v Praze. Pobytové programy na středisku ekologické výchovy navštíví v prosinci žáci ze dvou škol z Královéhradeckého kraje (viz. níže). Královéhradecký kraj: Hlavní aktualita: pro veřejnost připravujeme dílnu pletení z pedigu a pro pedagogy seminář Environmentální výchova v kostce. Škola pro udržitelný život Pedagogové, kteří se zúčastnili 1. semináře v listopadu, plánují se žáky a partnery společnou vizi obce. 2. seminář je připravován na Bližší informace: Mgr. Radka Urbánková, SEVER Hradec Králové, , Projekt Environmentální vzdělávání pedagogů Projekt určený na podporu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost OPVK, podpořeného Evropským sociálním fondem). Jednou z klíčových aktivit je Specializační studium pro školní koordinátory EVVO. Díky tomuto projektu SEVER otevřel již čtvrtý ročník tohoto studia pro pedagogy základních a středních škol Královéhradeckého kraje. Ve studiu je 19 pedagogů. V prosinci proběhnou schůzky s pedagogy biskupského gymnázia Bohuslava Balbína v Hradci Králové a Gymnázia a SOŠ Hořice. Bude se projednávat další průběh projektu na těchto školách. Díky tomuto projektu SEVER vzdělává pedagogické týmy 10 partnerských škol, pro něž připravuje vzdělávací akce šité na míru. Dne proběhne pro pedagogy trutnovského gymnázia rozšířená konzultace, zaměřená na fundraising a podávání grantových žádostí na projekty zaměřené na EV. Výhled na další měsíc: proběhne další seminář studia, tentokrát v Krkonošském středisku ekolog. výchovy Rýchorská bouda Informace: Mgr. Radka Urbánková, SEVER, Hradec Králové, , SEVER školám, školy sobě vzdělávání pro udržitelný život na školách SEVER pokračuje v práci hlavního koordinátora projektu zaměřeného na podporu vzdělávání pedagogů a dalších ped. pracovníků úplných i neúplných ZŠ a SŠ mimo jiné též v Královéhradeckém kraji od 10:00 do 14:00 proběhne na pracovišti SEVER v Hradci Králové seminář EV v kostce, určený pro pedagogy 1. st. ZŠ. Účastníci se seznámí s východisky environmentální výchovy, se způsoby, jak začleňovat EV do výuky podle požadavků RVP ZŠ, a s metodami a formami výuky EV. Lektorka Lenka Hronešová. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR. Přihlášky a informace na tel Bližší informace: Dr. Hana Kulichová, , Putování prostorem a časem SEVER se jako partner podílí na projektu zaměřeném na praktické výukové programy pro ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií k dokumentaci environmentálního a společenského rozvoje oblastí, ve kterých žáci a pedagogové žijí, mj. též v Královéhradeckém kraji.

4 (podrobnosti vizte výše Česká republika). Projekt trvá od do ledna Bližší informace: Ing. Eliška Knížková, , Ekoškola V rámci projektu Síť Ekoškol v ČR proběhne naplánovaný výukový program pro ZŠ Chrast a pro ZŠ Sever Hradec Králové. Kapka 21 Dodavatelé začínají realizovat výukové programy a osvětové akce (vzdělávání dospělých). Na další období jsou naplánovány zejména supervize na programech dodavatelů, sloužící ke zkvalitnění nabídky dodavatelů. Více informací: Lenka Hronešová, SEVER HK, Výukové programy Na měsíc prosinec je naplánováno 20 krátkodobých výukových programů. Další akce Seminář pro veřejnost proběhne v budově fary Církve československé husitské v Trutnově (ul. Úpická, 146/18) v Trutnově a od 16:30 na Kavčím plácku v Hradci Králové přednáška Prof. Jaroslava Petra z České zemědělské univerzity v Praze, na téma Geneticky modifikované organismy. Přednáška je osvětová a je určena pro širokou veřejnost. Akce je finančně podpořena z projektu 2010-Mezinárodní rok biodiverzity. Pro více informací sledujte: Hradec Králové: Hlavní aktualita: Přednáška o geneticky modifikovaných organismech a jejich významu, osvětová akce pro veřejnost se koná Akce pro veřejnost , 15:30-18:00, dílna Zimní inspirace zaměřená na drobné výrobky z pedigu (zvonečky, vánoční ozdoby). Přihlášky a informace: Uzávěrka přihlášek se v prostorách střediska SEVER v Hradci Králové na Kavčím plácku uskuteční přednáška prof. Jaroslava Petra z České zemědělské univerzity v Praze o geneticky modifikovaných organismech. Začátek v 16:30, přednáška je podpořena v rámci projektu 2010 mezinárodní rok biodiverzity. Výukové programy pro Hradec Králové Vizte výše, Královéhradecký kraj. Krkonoše, Trutnovsko: Hlavní aktualita: Dvě přednášky (o geneticky modifikovaných organismech a vaření z biopotravin) a Vánoční Pobejtek s bohatým programem nabízí SEVER v Trutnově a Horním Maršově. Akce pro veřejnost od 9:30 proběhne v prostorách Mateřského Centra Karolínka (Náchodská 359) v Trutnově přednáška spojená s ochutnávkou na téma Vaříme z biopotravin. Akce je určena především pro rodiče dětí předškolního věku. Na programu bude pitný režim, zdravé pochutiny, podpora imunity. Účastníci si odnesou tipy a recepty. Akce je pořádána ve spolupráci s Královéhradeckou firmou Bazalka. Přednášet bude Ing. Jana Lukešová.

5 Akce je finančně podpořena z projektu 2010-Mezinárodní rok biodiverzity. Pro více informací: od 13:00 se v prvním patře pily KUMIHAL v Horním Maršově uskuteční dílna se zpracováním pedigu a drátků. Vyrábět se budou pletené zvonečky a další vánoční dekorace, svícny a ozdoby na vánoční stromeček. Bližší informace o dílnách: nebo od 14:00 do 18:00 hodin jste srdečně zváni na tradiční VÁNOČNÍ POBEJTEK na SEVERu (Pobytové středisko SEVER, Horní Maršov, levý boční vchod ZŠ). Slavnostní zahájení. Připraveny budou řemeslné dílny pro malé i velké, občerstvení a doprovodný program. V 17:00 zahraje divadlo DNO vánoční příběh Oslík a ti druzí, představení určené dětem od tří let. Zajištěna je živá hudba, možnost zakoupení výrobků Fair Trade. V 19:00 hodin se v hotelu SLOVAN v Horním Maršově uskuteční představení pro dospělé v podání divadla DNO Hospodin aneb Kdopak by se Boha BAR, na které divadlo DNO a Šagvoč zvou slovy: V koutku vaší hospody. Z kousků vaší hospody. Zahrajeme vám ty nejstarší příběhy na světě. Proroci, konec světa, hříšníci, světci, zázraky. Představení se hraje nejlépe na baru nebo kdekoliv jinde, kde mají půllitry uši k naslouchání. Bližší informace o vánočním pobejtku: v 16:30 se v prostorách fary Církve československé husitské (Úpická 146/18, Trutnov) uskuteční přednáška prof. Jaroslava Petra na téma geneticky modifikované organismy. Hlavním tématem bude využití geneticky modifikovaných organismů v lékařství a zemědělství, přednáška je osvětová, určená pro širokou veřejnost. Přednáška je podpořena v rámci projektu mezinárodní rok biodiverzity. Začátkem prosince zajistí pracovníci SEVERu v Horním Maršově mikulášskou nadílku a vánoční program s výtvarnou dílnou pro děti z MŠ a ZŠ Horní Maršov. Pobytové programy v prosinci Do pobytového střediska ekologické výchovy v Horním Maršově přijedou v prosinci školy z Královéhradeckého kraje: 30 žáků ze ZŠ praktické z Králík ( )a 25 žáků z VOŠ a SPŠ Jičín ( ). Další informace k výše uvedeným akcím: Středisko ekologické výchovy SEVER, Horská 175, Horní Maršov , , , Středisko ekologické výchovy SEVER, Kavčí plácek 121, Hradec Králové, tel , , Sledujte také naše webové stránky: Ústecký kraj: Hlavní aktualita: se uskuteční již 3. ročník KAPRADÍČKA, čtěte níže. SEVER školám, školy sobě vzdělávání pro udržitelný život na školách SEVER pracuje jako hlavní koordinátor projektu zaměřeného na podporu vzdělávání pedagogů a dalších ped. pracovníků úplných i neúplných ZŠ a SŠ mimo jiné též v Ústeckém kraji (podrobnosti viz. výše Česká republika) pořádáme instruktážní seminář Co si pamatuje krajina, určený pro pedagogy 2. stupně ZŠ, nižších ročníků víceletých gymnázií a prvních ročníků středních škol na téma krajina, vývoj vztahu člověka a krajiny, typy krajin, krajinné prvky, zásahy člověka do krajiny, kořeny současných problémů životního prostředí. Seminář zahrnuje: Praktické ukázky aktivit do vyučování, objasnění návaznosti na průřezová témata a příklady konkrétního zařazení uvedených témat do ŠVP, práce s interaktivním výukovým programem na CD (aktivity, testy,

6 pracovní listy, úkoly, dobrodružné prvky, informace pro učitele), představení dalších pomůcek a literatury, metodický film. Lektorka Hana Kulichová, SEVER. Akce je finančně podpořena v rámci projektu Sever školám školy sobě z MŠMT ČR. Bližší informace: Ivana Poláčková, Přihlášky: Šárka Lepší, SEVER, Litoměřice, , , 961, Projekt Síť environmentálních center v severních Čechách se uskuteční exkurze pořádaná ve spolupráci se Správou Chráněné krajinné oblasti České středohoří do podzemních štol Verneřické oblasti, obývaných netopýry. Akce je určena pro žáky v doprovodu pedagogů. Provázet bude Ing. Borek Franěk a Mgr. Lubomír Peterka. Vzdělávání pedagogů :00 15:00 proběhne v prostorách litoměřického SEVERu (ZŠ Na Valech) již 3. ročník Kapradíčka regionálního setkání pedagogů MŠ se zájmem o ekologickou výchovu a podporující vzájemnou výměnu zkušeností a spolupráci. V rámci setkání se účastníci budou moci zúčastnit některé ze tří dílen: Co se skrývá za bludným kořenem (lektorka Mgr. Jana Modrá představí celoroční projekt), Anyana - Děti a svět (Mgr. Lenka Dudková a její projekt o multikulturní výchově, který může posloužit jako základ pro dlouhodobý i krátkodobý školní projekt) a Tkalcovna Anima (lektor Jana Kocourková), praktická dílna, ve které se účastníci seznámí s významem a zpracováním ovčí vlny od 16:00 pořádá Středisko ekologické výchovy SEVER ve svých prostorách setkání učitelek MŠ. Proběhne ukázka z vánočního programu, který SEVER nabízí. K prohlédnutí i zakoupení bude literatura a krabice pomůcek k zapůjčení, které napomáhají využití ekologické výchovy v praxi. Bližší informace: Ivana Poláčková, Projekt Ekoškola SEVER je krajským koordinátorem tohoto mezinárodního programu v Ústeckém kraji. V současné době pracuje v programu na území kraje 17 škol (13 základních a 4 školy střední). Bližší informace: Bc. Martin Vlček, SEVER, Litoměřice, , Projet Řeka Labe, naše společné dědictví se pracovníci SEVERu a Města Litoměřic zúčastní v německém Lichtenwalde pracovní schůzky v rámci projektu, kdy ze strany Saské zemské nadace přírody a životního prostředí budou ukázány vzorové výukové programy s automobilem životního prostředí navštíví litoměřický SEVER pracovníci Saské zemské nadace přírody a životního prostředí a v rámci projektu bude uspořádán pracovní workshop za účelem vytvoření společného česko-německého výukového programu. Více informací: Síťování činností v EVVO v rámci Ústeckého kraje proběhne setkání Poradního sboru EVVO na Krajském úřadě v Ústí nad Labem. Jednat se bude o naplňování Koncepce EVVO v Ústeckém kraji, o připravovaných a realizovaných projektech v kraji, další spolupráci, volbě nových členů, změny jednacího řádu Poradního sboru EVVO. Na je plánována schůzka s Odborem životního prostředí a Oddělením projektu a strategie za účelem plánování aktivit a spolupráce na rok Litoměřice: Hlavní aktualita: pořádá SEVER vánoční dílnu pro širokou veřejnost, čtěte níže. Výukové programy Pracovníci SEVERu nabízejí v prosinci výukový program Vánoční čarování, který připomíná vánoční zvyky a tradice (i ty již téměř zapomenuté). Děti si budou moci vyrobit vánoční drobnost pro radost i pro ozdobu.

7 Akce pro veřejnost zve litoměřický SEVER rodiče s dětmi na akci Vánoční tvoření, kde si budou moci vyrobit vánoční přáníčka, ozdoby na stromeček, svíčku nebo dekorace do bytu. Součástí bude i zpívání vánočních koled a možnost zakoupení drobných dárečků. Zahájení akce v 16:30 hodin, koná se v areálu střediska SEVER při ZŠ Na Valech v Litoměřicích. Součástí akce je také vánoční jarmark. Další informace k výše uvedeným akcím v Ústeckém kraji: Středisko ekologické výchovy SEVER, Na Valech 53, Litoměřice, tel.: , Sledujte také:

Co se chystá v listopadu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit)

Co se chystá v listopadu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Co se chystá v listopadu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Česká republika: Hlavní aktualita: V celé ČR budou zahájeny

Více

Co se chystá na březen 2011 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit)

Co se chystá na březen 2011 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Co se chystá na březen 2011 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Česká republika: Hlavní aktualita: Byly zprovozněny nové webové

Více

Co se chystá v říjnu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit)

Co se chystá v říjnu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Co se chystá v říjnu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Česká republika: Hlavní aktualita: Pobytové středisko SEVERu v Horním

Více

Co se chystá v květnu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit)

Co se chystá v květnu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Česká republika: Co se chystá v květnu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Hlavní aktualita: Škola pro udržitelný život dokončené

Více

Co se chystá na listopad 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce

Co se chystá na listopad 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce Co se chystá na listopad 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce Hlavní aktualita: také v listopadu vás zveme na setkání pedagogů se zájmem o ekologickou

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí. 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky

Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí. 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky 1. Obsah akce - podrobný přehled témat výuky: Dvoudenní exkurze

Více

Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace

Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace Prioritní oblast IV Ochrana životního prostředí a klimatické změny I. Identifikace programu a výzvy Název programu Číslo výzvy k předkládání

Více

Přidružené školy UNESCO v České republice

Přidružené školy UNESCO v České republice 1953-2013 Přidružené školy UNESCO v České republice 60. výročí ASPnet Kolektiv autorů, ed. Anna Martinková Sekretariát České komise pro UNESCO, Praha 2013 UNESCO Přidružené školy UNESCO v ČR 60 výroší

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH: ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1. Seznam městských částí patřících do správního obvodu Praha 8 2. Počet základních škol

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

Chaloupky o. o p.s. Výro r čn č í í zpr p á r va v o o či č nn n o n sti t Za Z škol o ní í rok o 20 2 05 / 2006

Chaloupky o. o p.s. Výro r čn č í í zpr p á r va v o o či č nn n o n sti t Za Z škol o ní í rok o 20 2 05 / 2006 Chaloupky o.p.s. Výroční zpráva o činnosti Za školní rok 2005 / 2006 Obsah 1. Charakteristika střediska Chaloupky 2. Ekologické výukové programy pro školy - Jednodenní programy - Projektový týden "Škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Úvodní slovo Milí čtenáři, rádi bychom s vámi na následujících stránkách sdíleli, co vše Pavučina a její členové v roce 2014 dokázali. Rok 2014 v mnohém přinesl obrat k lepšímu jak

Více

Pomáháme odborným školám s reformou. Informace o projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Pomáháme odborným školám s reformou. Informace o projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Pomáháme odborným školám s reformou Informace o projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání obsah 3 Zkratky 4 obsah Informace o projektu 5 Pomoc

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 Zpracováno dle 7 ve sbírce zákonů č. 225/2009 Sb., ve znění pozdějších

Více

EKO Gymnázium BRNO o. p. s.

EKO Gymnázium BRNO o. p. s. EKO Gymnázium BRNO o. p. s. Adresa: Labská 27, 625 00 Brno Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet: Telefon: 547 353 744 E-mail: eko@eko-g.cz, www.eko-g.cz EKOLOGICKÁ VÝCHOVA (EVVO environ- Jméno

Více

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4.

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4. INFORMACE O PLNĚNÍ USNESENÍ VLÁDY TÝKAJÍCÍCH SE INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY A AKTIVNÍHO POSTUPU STÁTNÍ SPRÁVY PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ OPATŘENÍ PŘIJATÝCH SOUVISEJÍCÍMI USNESENÍMI VLÁDY KE DNI 31. PROSINCE 2012 II.

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737 Výroční zpráva 2011-2012 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a o hospodaření školy za rok 2011 Strana 2 Výroční zprávu schválil dne 25.

Více

Účastníci studijní cesty do Burundi na čajové plantáži

Účastníci studijní cesty do Burundi na čajové plantáži Účastníci studijní cesty do Burundi na čajové plantáži [výroční zpráva] 2013 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. NAŠE ORGANIZACE... 4 3. PŘEHLED ČINNOSTI PROJEKTY... 5 MDG 15 ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ VE ŠKOLÁCH...

Více

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a bulletin EVVO Královéhradeckého číslo 3 duben 2005 kraje Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek, Karlova 111

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek, Karlova 111 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek, Karlova 111 1 Charakteristika školy 4 Obory vzdělávání 5 Pracovníci školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled

Více

Zavádění inovací do výuky specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj registrační číslo: CZ.1.07/3.2.11/03.

Zavádění inovací do výuky specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj registrační číslo: CZ.1.07/3.2.11/03. Zavádění inovací do výuky specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj registrační číslo: CZ.1.07/3.2.11/03.0066 STUDIE Klíčová aktivita 07: Poradenské centrum forem vzdělávání v zahradnictví

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM

Více