Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XIX ČERVENEC - SRPEN Z rybářských závodů na rybníku Velká Rašelina. Více na str. 17.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XIX ČERVENEC - SRPEN 2010. Z rybářských závodů na rybníku Velká Rašelina. Více na str. 17."

Transkript

1 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XIX ČERVENEC - SRPEN 2010 cena 6 Kč Malé ohlédnutí za volbami Ve dnech 28. a 29. května 2010 se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Volby, kde byl očekáván jasný vítěz a jeho lákavé sliby na jedné straně a na druhé straně obava z možných komplikací prosperity státu, zejména v oblasti ekonomiky, vzniknuvších právě díky lákavým slibům. Výsledek těchto voleb všichni známe. A tak jen pro připomenutí: Do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se dostalo 5 stran a volební účast byla 63%. Volby vyhrála ČSSD s 22,08% se ziskem 56 křesel v PS, na 2. místě ODS s 20,22% a 53 křesly v PS, 3. TOP s 16,7% a 41 křesly v PS, 4. KSČM s 11,27% a 26 křesly a 5. VV s 10,88% a 24 křesly. O výsledku voleb bylo napsáno již mnoho komentářů a nemíním čtenáři Varty předkládat další. Chci jen uvést několik čísel vztahujících se k našemu regionu a ke Stráži pod Ralskem. A tak hezky popořádku: SLOVO STAROSTKY Vážení a milí čtenáři našeho zpravodaje VARTA, dnes se zaměřím na PANDU, protože to je téma, které je neustále velmi diskutované a které se týká celého města. A to nejen z hlediska financí, ale provozuje větší část městských sportovišť a organizuje pro nás i kulturu. Vím, že bych mohla se vzpomínkami zajít hodně daleko do minulosti, ale minulost je pryč. Po odchodu Mgr. Hlinčíka bylo jednou z podmínek přijetí na pozici ředitele příspěvkové organizace předložení koncepce rozvoje PANDY. Současný ředitel Ing. Špinka při nástupu koncepci také předložil. Nazval ji Vlastní koncepce rozvoje a provozu zařízení. Jako budoucí ředitel v ní slibuje, že seriózní koncepci je schopen zpracovat po seznámení se stávajícím stavem a ekonomikou, nejpozději do konce roku. Dne byla předložena ředitelem Špinkou nová Koncepce činnosti a rozvoje p.o. PANDA SPORT pro rok Pravda, byla propracovanější, ale stále to nebyla koncepce ve svém smyslu. Po projednání na RMě a vysvětlení, co si pod pojmem koncepce radní představují, předložil Ing. Špinka Radě města dne další elaborát. Na jednání RMě dne , kde se měla koncepce projednávat, se ze zdravotních důvodů osobně omluvil a požádal RMě o prodloužení lhůty pro předložení konečné strategie. Jeho další verze obsahovala pouze Z rybářských závodů na rybníku Velká Rašelina. Více na str. 17. podklady pro koncepci zpracované jednotlivými vedoucími středisek, a to střediska sportovního areálu s tenisovými kurty a plaveckého bazénu. Rada města na základě slibů pana ředitele přijala usnesení, kterým uložila řediteli PANDY předložit strategickou koncepci do Po upomínání byla koncepce předložena a rozeslána všem členům Rady města em. Na jednání RMě dne mohla být koncepce projednána, ale s ohledem na počet přítomných členů Rady (jednání se ze 7 členů účastnili pouze 4 členové rady) byl materiál odložen na další zasedání. Konečně se dne 9. června 2010 jako první bod jednání projednávala Radou města koncepce PANDY předložená panem ředitelem Ing. Špinkou dne , jak jsem již výše uvedla. Proběhla hodinová diskuze. Radní byli nespokojeni, znovu vysvětlovali svoje představy, jak má strategie vypadat, a pan ředitel znovu sliboval...rada k předloženému Návrhu strategie: problémy, vize, rozvojové aktivity přijala toto usnesení: Rada města nesouhlasí s předloženou strategií rozvoje PANDA SPORT p. o. Tolik k historii jedné koncepce... PANDA je ještě dnes spojená se jménem jejího dlouholetého ředitele Mgr. Hlinčíkem, ten v roce 2008 rezignoval. Dokončení na str. 5 V Libereckém kraji byla volební účast 61 %. Volby zde vyhrála ODS s 20,47%, dále TOP 09 s 19,44%, ČSSD 19,40%, VV s 12,79% a KSČM s 10,32%. V okrese Č. Lípa byla volební účast 55%. Volby zde vyhrála ČSSD 22,10%, dále ODS s 17,57%, TOP 09 s 14,28%, KSČM s 14,02%, VV s 13,27% a Suverenita 5,35%. Ve Stráži pod Ralskem byla volební účast 49%. Volby zde vyhrála ČSSD s 420 hlasy,tj. 25,34%, dále KSČM s 256 hlasy, tj. 15,44%, VV s 221 hlasy, tj. 13,33%, ODS s 218 hlasy, tj. 13,15%, TOP 09 s 185 hlasy, tj. 11,16% a Suverenita s 88 hlasy, tj. 5,31%. Další strany nepřekročily 5% hranici. Z 18 volebních stran, které kandidovaly v Libereckém kraji, získalo ve Stráži pod Ralskem hlasy 17 stran. Stráž pod Ralskem byla rozdělena na 3 volební okrsky s 3411 osobami zapsanými do stálého a zvláštního seznamu voličů. Voleb se zúčastnilo 1685 voličů, kteří odevzdali 1657 platných hlasů. Dokončení na str. 2 Uvnitř najdete: Sportovní úspěchy ZŠ Přehled hospodaření města Host: Karel Krůta

2 červenec - srpen 2010 Děti odpočítávají poslední dny školního roku a už se moc a moc těší na prázdniny rodiče už shánějí plavky na brzkou dovolenou a kdo zůstane o prázdninách doma v našem městě, si jistě už také připravuje nějaký program...a nebo bude jenom odpočívat. Před prázdninami a během nich nás však čeká několik událostí a akcí v režii vedení města: Velkou akcí bude modernizace sportovního komplexu, tedy bazénu konečně po mnoha letech, kdy povrch v tělocvičně byl na hranici bezpečnosti, jsme získali dotaci na opravu podlahy; další fází, která začne o prázdninách, se bude týkat prostor bazénu a bude se jednat o výměnu rekuperačních jednotek, oken, dveří a také se po letech vybaví nově šatny a posilovna a na to vše Strážský ruch se nám podařilo získat tolik potřebné dotace. Další velkou událostí města budou Vartenberské slavnosti tentokrát se budou konat ještě před koncem prázdnin a poprvé bude ve velkém sále i veselice pro všechny Strážáky. Již tradiční je na konci školního roku rozloučení s končícími deváťáky z naší základní školy v obřadní síni budou odměněni také žáci, kteří výborně reprezentovali školu hlavně ve sportu, a všem se dostane i dobrých rad pro další života. Tedy radostně vzhůru na dovolenou a prázdniny Ing. Jitka Urbánková Malé ohlédnutí... dokončení ze str. 1 Ve volebním okrsku č voličů, zúčastnilo se 537 (47,9%), odevzdáno 530 platných hlasů. Ve volebním okrsku č voličů, zúčastnilo se 575 (43,4%), odevzdáno 571 platných hlasů. Ve volebním okrsku č voličů, zúčastnilo se 573 (58,5%), odevzdáno 556 platných hlasů. Do tohoto volebního okrsku patřila i Věznice Stráž pod Ralskem. Zde bylo zapsáno do zvláštního seznamu 416 voličů a voleb se zúčastnilo 282 voličů. To je dosud neobvykle vysoká účast, která nemá zatím ve Stráži p. R. obdoby. Pro volební komisi to znamenalo dojít s urnou do věznice, kde byla pro volby vyhrazena místnost, a umožnit odsouzeným volit. Rovněž volební komise docházela s přenosnou urnou na vyžádání do bytu, a to v 10 případech a rovněž docházela do DPS. Společnost pro rozvoj Podralska, o. p. s., město Stráž pod Ralskem a Radio Contact Vászvounavýjimečnouudálostletošníholéta. VARTENBERSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2010 startuje 28. července! I letos přináší dva folkové koncerty a čtyři e-cinema promítání. Kultura, hudba a open-air na nádvoří zámku ve Stráži pod Ralskem v průběhu července i srpna. To vše za podpory města Stráž pod Ralskem, Mega, a. s., hotelu Uran a Radia Contact. Program: Středa Bobule filmpodširýmnebempo21.hodině Čtvrtek Madagaskar filmpodširýmnebempo21.hodině Pátek koncert DRUHÁ TRÁVA s Robertem Křesťanem od 20:00 Sobota Shrek filmpodširýmnebempo21.hodině Neděle 1.8. Líbáš jako bůh filmpodširýmnebempo21.hodině Pátek koncert IVO JAHELKA od 20:00 Vstupenky na koncerty je možné zakoupit také předem během července a srpna v Informačním centru ve Stráži pod Ralskem. Vstupné: Druhá Tráva 120,- Kč, Ivo Jahelka 80,- Kč, filmy 50,- Kč Informace o programu, jeho změnách a prodeji vstupenek na a Nové turistické cyklobusy na českolipsku Od 3. července budou v pravidelných intervalech přivážet do Máchova kraje turisty nové cyklobusy. Tato aktivita je součástí projektu města Česká Lípa Turistické autobusy. Autobusy budou jezdit 2x denně, o víkendech a svátcích během měsíců červenec a srpen na trase Česká Lípa Nádraží ČD - Doksy - Ralsko, Hradčany - Mimoň - Noviny pod Ralskem - Stráž pod Ralskem - Hamr na Jezeře a zpět. strana 2 Před 20 lety jsme zažili první svobodné volby. Bylo po sametové revoluci, pan Václav Havel se stal prezidentem a na 8. a 9. června 1990 vyhlásil volby. To jsme ještě měli Československou socialistickou republiku a volilo se do České národní rady (ČNR), dnešní obdoba poslanecké sněmovny, a dále do Federálního shromáždění, které se skládalo ze 2 sněmoven (Sněmovna lidu a Sněmovna národů). Stráž p. R. se skládala ze 6 volebních okrsků (3 okrsky ve Stráži, po jednom v Dubnici, Hamru n. J. a Břevništi). Pro volby do ČNR bylo zapsáno 3100 voličů, zúčastnilo se 2860 (92%!), odevzdáno 2796 platných hlasů. Pro volby do FS SL zapsáno 3105 voličů, zúčastnilo se 2865 (92%), odevzdáno 2861 platných hlasů. Pro volby do FS SN zapsáno 3100 voličů, zúčastnilo se 2860 (92%), odevzdáno 2820 platných hlasů. Volební okrsek č. 1 byl v budově bývalé radnice na náměstí, volební okrsek č. 2 v budově Floridy a okrsek č. 3 na velkém sále KD. Volební zákon pro tehdejší volby byl ve svém výkladu tak rigidní, že příslušné volební komise byly nepřetržitě nonstop ve volebních místnostech od 12 hod. v pátek až do doby, kdy okresní volební komise schválila výsledky za příslušný okrsek, tzn. někdy kolem půlnoci v sobotu. Pak se teprve volební komise rozcházela domů. Neexistovalo žádné elektronické zpracování, vše se počítalo ručně a pak fyzicky odváželo na Okresní národní výbor v České Lípě. Volebním krajem byl Severočeský kraj a volební období bylo stanoveno na 2 roky. Za okres Česká Lípa byla do ČNR zvolena paní MUDr. Milada Kadlecová, dětská lékařka, která působila ve Stráži p. R. Kandidovala za Občanské fórum, které tyto volby vyhrálo se ziskem téměř 50%. V roce 1992 se 5. a 6. června konaly volby s řádným 4letým volebním obdobím. Stát měl federativní uspořádání a nazýval se Česko-slovenská federativní republika. Volilo se opět jako v roce 1990 do ČNR a FS SL a FS SN. V uplynulém mezidobí došlo k odloučení Dubnice a Hamru n.j., a tak Stráž p. R. měla 4 volební okrsky (3 ve Stráži a 1 v Břevništi). 1.,2. a 3. volební okrsek se nacházel v budově školy v učebnách družiny nad školní jídelnou. Ve Stráži bylo zapsáno 2620 voličů, pro volby do ČNR se zúčastnilo 1970 (75%) a odevzdalo 1932 platných hlasů. Pro volby do obou komor FS se zúčastnilo 1970 voličů (75%) a odevzdalo 1940 platných hlasů. V pátek 5. června 1992 se v ulicích Stráže p. R. poprvé objevili městští strážníci! Karel Huml

3 červenec - srpen 2010 ÚŘAD SE PŘEDSTAVUJE... Pro lepší informovanost občanů o činnosti městského úřadu a práci jednotlivých úředníků se redakční rada rozhodla pro tuto rubriku. V tomto čísle Varty Vám paní Helena Bušová představí odbor výstavby. Jmenuji se Helena Bušová a pracuji na odboru výstavby Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem od roku 1990, takže je to letos již 20 let. Od roku 2003 vykonávám funkci vedoucí odboru výstavby. Spolu se mnou na odboru výstavby ještě pracují Jaroslava Šebková (od roku 1999), Dita Vránová (od roku příští měsíc odchází na mateřskou dovolenou), Renáta Badalcová a Hana Babjarčiková (obě od roku 2007). Do loňského roku měl náš stavební úřad sídlo v neútulném přízemí staré budovy na náměstí, odloučené od hlavní budovy úřadu. V prosinci loňského roku jsme se spolu s celým úřadem přestěhovali do budovy polikliniky, a získali jsme tak pro nás nové prosluněné pracoviště a vhodné prostory pro ukládání potřebného spisového materiálu a dokumentace. V budově je náš odbor umístěn s odborem správy majetku a rozvoje města v jednom křídle, protože naše práce spolu úzce souvisí. Jako stavební úřad vykonáváme především přenesenou působnost státní správy, a to pro správní obvod, do kterého vedle Stráže pod Ralskem, spadá území obcí Novin pod Ralskem, Dubnice a Hamru na Jezeře včetně Útěchovic a Břevniště. Pro všechna tato území vykonáváme funkci obecného stavebního úřadu, tzn., že všechny stavby posuzujeme z hlediska územního a stavebního řízení (mimo staveb speciálních). Dále pro správní území Stráž pod Ralskem vykonáváme funkci silničního správního úřadu, přidělujeme čísla popisná a vedeme evidenci památek na území města Stráž pod Ralskem. Samozřejmě náš odbor zajišťuje další potřebné úkoly v rámci samosprávy města Stráž pod Ralskem, jako je například zajišťování agendy spojené se získáváním a čerpáním dotací. Pro příklad uvádím zámek Vartenberk, kde připravujeme podklady pro dotace a vedeme jejich realizace již od roku 2004 a troufám si říci, že úspěšně. Musím říci, že když jsem před 20 lety nastoupila na úřad, nevěřila jsem v záchranu zdejšího zámku a dnes, když přijíždím do Stráže a vidím červenou střechu zámku, tak jsem hrdá na prozatím dosažený úspěch. Helena Bušová, vedoucí OV Technická zpráva informuje V Jezerní ulici u prodejny zmrzliny pana Schwarzkopfa jsme umístnili řadu sloupků, které zabraňují v podélném pakování mezi stromy. Toto opatření jsme učinili z toho důvodu, že mnoho řidičů nerespektovalo zákaz zastavení v této lokalitě, čímž zhoršovali přehlednost dopravní situace. Především tím chceme zabezpečit bezpečnost chodců, zákazníků ale hlavně dětí, které si v letních měsících dopřávají kornout dobré zmrzliny. Na komunikaci ke garážím pod Mimoňskou ulicí jsme zahájili úpravu terénu za účelem prodloužení panelové cesty k poslední řadě garáží. Práce by měli být hotové nejpozději do Jan Dostál, vedoucí technické správy města Komunální odpad Vzhledem k tomu, že se stále objevují případy, kdy občané odkládají odpad ke kontejnerům, upozorňujeme opět na to, že sběrný dvůr ve Stráži pod Ralskem se nachází v ulici Mimoňská čp. 75. Provozní doba je každé úterý,čtvrtek a sobota od 10,00 hodin do 18,00 hodin. Na sběrném dvoře můžete bezplatně předat obsluze veškerý odpad, kromě stavebního, pokud se prokážete trvalým bydlištěm ve Stráži p. R. Na sběrném dvoře můžete také předat vyřazená elektrozařízení v rámci zpětného odběru. V lokalitách města jsou umístěny i kontejnery na tříděný odpad papír, sklo, plast. Jsou řádně barevně označeny, přesto se stále setkáváme s případy, kdy kontejnery na domovní odpad jsou přeplněné kartony a PET lahvemi. Monika Procházková, vedoucí OSMaRM Oprava podlahy v tělocvičně V těchto dnech probíhají práce na kompletní opravě podlahy tělocvičny nad plaveckým bazénem v tělovýchovném pavilonu. Podlaha byla ve velmi špatném stavu, z těchto důvodů byla tělocvična uzavřena. V rámci oprav bude provedena kompletní výměna všech částí konstrukce podlahy. Celá podlaha bude postupně rozebrána a na odkrytou stropní konstrukci budou provedeny nové vrstvy podlahy. V tělocvičně budou zapracovány kotevní prvky pro sloupky na volejbal a šplhadla. Finální úpravu povrchu tělocvičny bude tvořit podlaha z vlysů parket. Parkety budou opatřeny třemi vrstvami laku a budou zbroušeny. Na druhý nátěr bude provedeno lajnování pro basketbal, volejbal, házenou, sálovou kopanou a florball. Celkovou opravu provádí firma ROYAL TECH s.r.o. Pardubice, která byla vybrána ve výběrovém řízení. Práce by měly být ukončeny k Monika Procházková, vedoucí OSMaRM z radnice Občanské průkazy V současné době zaznamenáváme množící se případy, ve kterých je občanům, kteří žádají o vydání občanského průkazu či provedení změny v něm, udělena i bloková pokuta za nesplnění povinností uvedených v zákoně o občanských průkazech. Občan se tak dopouští přestupku a je mu vyměřena pokuta v rozsahu od 100,- do 10000,- Kč podle závažnosti přestupku. Proto bych ráda upozornila občany na některé zákonem stanovené povinnosti a lhůty, abychom tak mohli udělení případné pokuty předejít. Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. O vydání občanského průkazu žádá občan starší 15 let. Za občana mladšího 15 let žádá jeho zákonný zástupce (nejdříve 60 dnů před dosažením 15 let, nejpozději v den dosažení 15 let jeho věku). Za vydání nového občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, nebo vydání občanského průkazu na žádost občana z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných údajů (zapsání dítěte, manžela/manželky, partnera/partnerky, titulu) popřípadě z jiného osobního důvodu občana je vybírán správní poplatek 100 Kč. Je-li nový občanský průkaz vydáván z důvodu provedení změn povinných údajů (změna trvalého pobytu, rodinného stavu, jména, příjmení), správní poplatek se nevybírá. Podle ustanovení 16a zákona o občanských průkazech se fyzická osoba dopustí přestupku například tím, že poruší povinnost mít občanský průkaz podle 2 odst. 3 zákona, nepožádá o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů například v případě ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu, po uplynutí doby jeho platnosti, po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství, po rozvodu manželství či zrušení partnerství, po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera, po změně jména, příjmení, po změně místa trvalého pobytu, úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu, nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let, v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů. Doufám, že tyto informace Vám pomohou předejít vyměření pokuty při vydání občanského průkazu. Přesné a úplné informace ohledně žádostí o vydání občanského průkazu Vám ráda poskytnu v kanceláři č.4 mětského úřadu nebo na telefonním čísle Jana Mužáková, evidence obyvatel Prodám byt 4+1 v OV ve Stráži pod Ralskem, 2. patro, ulice Pionýrů. Byt po kompletní vnitřní rekonstrukci vč. vestavby, vyměněny dveře, nová kuchyňská linka, podlahy plovoucí v kombinaci s dlažbou, WC i koupelna po rekonstrukci. Objekt zateplen, plastová okna, nový balkon. V domě výtah. Volný během prázdnin. Cena Kč. Kontakt: strana 3

4 červenec - srpen 2010 ZASTUPITELSKÉ BILANCOVÁNÍ Funkční období současných zastupitelů se pomalu blíží ke konci a začíná čas bilancování. Proto jsme jim položili několik otázek, na které budou na stránkách Varty postupně odpovídat. 1. Jak hodnotíte Vaši dosavadní práci v Zastupitelstvu města? 2. Jakých úspěchů si ceníte nejvíce? 3. Jaké jsou Vaše ambice do dalších let? 4. Které věci by měly být podle Vás pro Stráž pod Ralskem prioritou? Jméno: Ladislav Poncar Zvolen za: Sdružení nezávislých kandidátů Naše město 1. V zastupitelstvu města jsem od r. 1994, nejprve jako řadový člen a v letech ve funkci místostarosty. Hodnotit svojí dosavadní práci v ZMě sám nemohu a ani nechci, neboť to je výsadní právo jen voličů v den komunálních voleb, i když často to vypadá tak, jako kdyby komunální volby byly cosi podřadného, téměř zbytečného. 2. Tak především na léta strávená na radnici rád vzpomínám, přestože to byla práce nesmírně náročná a ukázaly to různé audity, že ne zbytečná, byly to roky ve znamení největšího ekonomického růstu ve Stráži p. R. Určitě toho bylo hodně, na něco určitě zapomenu, ale prosím, byla dokončena výmalba kostela sv. Zikmunda a kostel byl zpřístupněn veřejnosti, v roce 2003 se začalo s opravou střechy na zámku, těžkým oříškem byla dostavba domu s peč. službou, stavbu nakonec dokončila jiná firma a ve vzorné kvalitě. No školu, tu nám mohou závidět na celém okrese, nové šatny, sociální zařízení, okna, jídelna, nová kuchyně v nerezu, školní hřiště. Velkou radost mám, že se po roce 2002 rozjela výstavba rod. domků, dnes jich je už na tři desítky. Bylo toho mnohem a mnohem více, pro Vaší představu v letech si Stráž přilepšila o téměř 90 mil. Kč mimo rozpočet města. V ZMě se samozřejmě celá řada věcí nepovedla - jedna z nich je privatizace velké průmyslové zóny. 3. Do zastupitelstva jsem vždy kandidoval jako nezávislý kandidát, letos poprvé budu na kandidátce ČSSD jako jejich člen. Chceme oslovit mladé lidi, ale zájem pracovat pro město je nepatrný. 4. Stráž si pamatuji jako rekreační odpočinkové místo, takže priorita je jasná a další jsou opravy příjezdových komunikací, opravit zbytek panel. domů, ale taky, aby se ve Stráži stále hrál dobrý fotbal. Jméno: Antonín Nevole Zvolen za: ODS 1. Snad jsem přispěl reprezentací názorů voličů, kteří mě preferenčními hlasy do funkce zastupitele zvolili, k rozumným rozhodnutím, kterých v budoucnu občané nebudou litovat. 2. Jsem rád, že se zatím nepodařilo prodat zámek a díky pořádání různých kulturních akcí ukazuje turistům Stráž i jinou tvář. 3. Podpořím ideály strany, za kterou jsem kandidoval i v dalším volebním období. 4. Konečně si uvědomit, jaký obrovský potenciál skýtá naše nádherné okolí a naučit se toho smysluplně využívat. Jméno: Jaroslav Machytka Zvolen za: KSČM 1. Mám-li hodnotit vlastní činnost v zastupitelstvu města Stráž p. R. v tomto volebním období, pak je to poměrně jednoduchý úkol. Jak je známo, v posledních komunálních volbách nebyla levicová uskupení úspěšná, a tak se vytvořily podmínky pro vznik pravé, silně většinové vlády nad městem. Výsledkem pak je skutečnost, že město utratilo (proinvestovalo) doposud největší částky za svojí historii po roce Většinou se jednalo o z mého pohledu (kéž bych se mýlil) megalomanské akce pro naplnění potřeb poměrně úzkého okruhu občanů Stráže. Faktem je, že z velké části byly tyto investice kryty z dotací. To však na podstatě věci nic nemění. Jsou to stejně prostředky nás všech. Toto vše samo o sobě ještě není to nejhorší. Daleko horší je to, že rostou nutné provozní náklady města a to už je velmi rizikový jev pro budoucnost. Především se mi takto jeví akce Skatepark, pak celý převod objektu bývalé polikliniky do majetku města a následně vynucené náklady na adaptaci. Až letos se podařilo vrátit zpět do majetku státu (firmě Diamo) komunikace, které sloužily a slouží převážne této firmě pro technologickou přepravu a pro dopravu zaměstnanců. Tento stav, kdy tyto komunikace udržovalo město za svého rozpočtu, byl nenormální a vznikl za vedení starosty B. Rychtaříka. Kolik tam odteklo peněz z rozpočtu města za tuto dobu? Ti občané, kteří tyto komunikace používají, mohou sami posoudit v jakém jsou stavu. Osobně se domnívám, že město už nepotřebuje takřka žádné nové stavby, ale potřebuje stávající majetek udržovat a obnovovat. Snaha o čerpání evropských peněz za každou cenu pak vede i k těmto paradoxům. Osobně budu rád, když se ještě podaří opravit objekt a technologii bazénu a následně i podlahu tělocvičny v ZŠ. Toto zařízení slouží širokému okruhu obyvatel a je potřeba takovým akcím dávat nejvyšší prioritu Moje ambice pro další volební období jsou stále stejné. Moje možnosti však už takové nejsou. Jsem sice již od února 2009 důchodce, ale protože nejsem ještě ochoten vykonat tak rychlý sešup své životní úrovně, tak musím ještě pracovat i při důchodu. Znamená to však, že za prací dojíždím do Liberce a tím se můj volný čas podstatně snížil. Jsem si vědom toho, že účast na jednání výboru, komisí a případně i na jednání MěZ by byla velmi komplikovaná. Ještě tuto věc budu velmi zvažovat. V každém případě udělám vše proto, aby kormidlo, které momentálně řídí naše město, změnilo směr a sladilo se více s potřebami občanů a ne s potřebami realizátorů investic a zisků z nich plynoucích. Ptala se Barbora Balvínová z návštěvní knihy internetových stránek města Přeplatky Jméno: František Dobrý den, chci se zeptat, jestli budete posílat přeplatky těm, od kterých nemáte čísla účtu třeba složenkou, nebo si má každý dojít číslo účtu nahlásit, co když někdo nemá přístup k internetu a tím pádem přístup k těmto informacím? Energetické centrum Stráž a.s Dobrý den, výplata přeplatků z ročního vyúčtování služeb za rok 2009 bude pouze na účet nájemníka. Složenky zasílány nebudou. Nájemník musí nahlásit číslo účtu, kam má být přeplatek poukázán. Může tak učinit osobně na přepážce Domovní správy vždy ve středu od Petra Znamenáčková CA POHODA nabízí již dvanáctou sezonu v Mimoni bohatý výběr pobytových a poznávacích zájezdů do zahraničí i tuzemska Nově od letošní sezony prodej i přes internet V nabídce velký výběr zájezdů na poslední chvíli Navštívit nás můžete v Mimoni na náměstí v budově banky, nebo na tel Vzdělávací centrum ARCHA v Mimoni Pořádá jazykové kurzy pro začátečníky i pokročilé Výuka v malých skupinách - vyučují zkušení lektoři - moderní metody VOLEJTE Jindřich Krous nebo pište na Informace na webu DOBRÁ CENA - PŘÁTELSKÝ PŘÍSTUP MIMOŇSKÁ AUTOŠKOLA ARCHA Poctivá výuka, velká úspěšnost u zkoušek. Zavádíme ve výcviku jízdu po dálnici. Výcvik možný na splátky. VOLEJTE Jaroslav Mrtka nebo pište na Více na webu DOBRÁ CENA - PŘÁTELSKÝ PŘÍSTUP strana 4

5 květen červenec srpen 2010 z radnice Slovo starostky... dokončení ze str. 1 Na všechny ředitele je velký tlak ohledně výše provozní dotace a hospodaření na jednotlivých střediscích. V roce 2009 se vyměnilo několik ředitelů. Pro Vaši představu vám v tabulce předkládám přehled o výši provozní dotace PANDY a hospodářském výsledku: rok provozní dotace zisk/ztráta , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 Nejen PANDA dnes představuje sport a kulturu ve městě. Máme zde školu, která pronajímá a spravuje školní hřiště, máme Výry, Lutru a Šešule, kteří vlastní budoucí volejbalové hřiště,máme zde fotbalisty a jejich fotbalové hřiště, máme zde nového provozovatele SKATE PARKU, který nabízí i spinning. Kulturu dnes zajišťuje kromě PANDY i např. Biberova společnost, SPOROP, město samo zabezpečuje Vartenberské slavnosti a různá setkání pro naše seniory. Město také financuje provoz kina a skoro 1 mil. Kč město investuje do grantů, z kterých se kromě kulturních a sportovních aktivit financují i některé aktivity mimo naše město. Pod PANDU dnes patří bazén s tělocvičnami, hala a tenisové kurty s restaurací, vodní vlek s občerstvením a kulturní dům. Budovy, v kterých PANDA hospodaří, jsou ve velmi špatném stavu, postupně každý rok se smažíme do těchto budov investovat, ale pro tak malé město, jako je Stráž pod Ralskem, je to velké sousto. Určitě se nechceme žádné z těchto možností sportovních i kulturních vzdát a uzavření ztrátových provozů, které nutně potřebují investice, není podle mého žádným řešením. Pokud město nemůže nebo nechce financovat ztrátové provozy a současně investovat do těchto objektů, musí přijít změna! Nabízím možné řešení: Největším problém se jeví provozování kulturního domu. Jeho hospodaření je dlouhodobě ztrátové. Strategie by mohla vycházet ze změny užívání tohoto zařízení. Nabízím myšlenku uzavření restauračních provozů, zachovala bych jen dnešní pizzerii jako malou útulnou restauraci a možná vinárnu, které by bylo možné případně pronajímat. Ostatní prostory kulturního domu bych využila pro potřeby města. Pracujeme stále na sloučení mateřských školek, a proto hledáme vhodné prostory pro knihovnu a informační centrum, prostory můžeme dále využívat např. pro různé stálé výstavy a podobné akce. Dům by se mohl stát kulturním centrem pro všechny věkové skupiny. Pro podobné aktivity jsme si plánovali využití Gablerova domu, ale odhadovaná investice 100 mil. Kč je zatím v nedohlednu. Změnou užívání bychom výrazně snížili finanční ztrátu kulturního domu a přitom zajistili provozování celého velmi nákladného objektu, který nemůžeme nechat zchátrat. Ostatní střediska, která dnes PANDA provozuje, může PANDA nadále provozovat sama nebo může střediska pronajmout. Tenisové kurty s halou a restaurací tvoří celek, který se dá využívat v létě i v zimě. Může to být dobrá příležitost pro nájemce. Lyžařský vlek s občerstvením a sociálním zařízením by mohl být také předmětem nájmu. Jeho hospodaření, stejně jako hospodaření ostatních provozoven, je známé, byla by to jen otázka výše pronájmu. Bazén s tělocvičnami by bylo možné převést např. pod správu Základní a mateřské školy. Škola by tak spolu se školním hřištěm utvořila také jeden uzavřený celek. Je potřeba si říct, že PANDA jako příspěvková organizace by nezanikla. Už bychom si nemuseli ČERVENEC říkat, že město dotuje hospody a tím zcela nesmyslně likviduje konkurenci, nemuseli bychom řešit problémy, které vznikají z dodavatelských vztahů nebo z pracovně právních vztahů. Zachovali bychom sportovní aktivity a současně možnosti pro kulturu. Pravděpodobně jsem nepopsala všechny pozitiva a určitě jsem nepopsala všechny negativa. Předložený návrh není nijak hlouběji prověřován. Chtěla jsem Vám jen předložit jiný pohled na hospodaření s majetkem města ve správě PANDY a otevřít diskuzi na téma koncepce jejího dalšího rozvoje. STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST SRPEN Vaše starostka ordinační hodiny: soboty, neděle, svátky od hodin sobota 3.7. neděle 4.7. pondělí 5.7. úterý 6.7. sobota neděle sobota neděle sobota neděle MUDr. Lubomír Picmaus 28. října 2707, Česká Lípa tel MUDr. Karla Ponikelská Revoluční 1 64, Stráž p. R. tel MUDr. Ilona Tulisová Revoluční 1 64, Stráž p. R. tel MUDr. Eva Frýdová Hvězdovská 178, Mimoň tel MUDr. Pavel Klíma Smetanova 372, Nový Bor tel MUDr. Dita Lacinová Purkyňova 1 849, Česká Lípa tel Pavla Antošová Bendlova 2236, Česká Lípa tel MUDr. Pavel Hříbal Revoluční 1 64, Stráž p. R. tel MUDr. Vladimíra Černá Osvobození 446, Kam. Šenov tel MUDr. Vladimíra Černá Osvobození 446, Kam. Šenov tel sobota neděle 1.8. sobota 7.8. neděle 8.8. sobota neděle sobota neděle sobota neděle MUDr. Milena Horáčková Mariánská 845, Česká Lípa tel MUDr. Jitka Červenková Náměstí Svobody 250, Zákupy tel MUDr. Jaroslav Lysický Bulharská 844, Česká Lípa tel MUDr. Zdeňka Lysická Ústecká 2855, Česká Lípa tel MUDr. Jitka Červenková Náměstí Svobody 250, Zákupy tel MUDr. Miroslav Kopřiva 28. října 3004, Česká Lípa tel MUDr. Přemysl Černý Osvobození 446, Kam. Šenov tel MUDr. Miroslav Kopřiva 28. října 3004, Česká Lípa tel MUDr. Ladislav Záruba Jižní 1903, Česká Lípa tel MUDr. Zlatuše Erbenová Tovární Vrch 78, Doksy tel strana 5

6 z radnice červenec - srpen 2010 Stručný přehled hospodaření města Stráž pod Ralskem za rok 2009 Město Stráž pod Ralskem hospodařilo v roce 2009 se schodkem ve výši ,92 Kč. Tento rozpočtový schodek byl krytý přijetím úvěru ve výši ,00 Kč na nákup azylového domu a dále snížením přebytku hospodaření z minulých let (finančních prostředků na bankovních účtech) ve výši ,29 Kč. Město v roce 2009 splatilo na úvěrech ,37 Kč. Porovnání jednotlivých tříd rozpočtu za rok 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009 po konsolidaci: Komentář k TŘÍDĚ 4: V roce 2009 město obdrželo níže uvedené dotace: Za největší úspěch lez považovat získání dotace na rekonstrukci a modernizaci školního hřiště, dále pak dotaci na rekonstrukci tělocvičny v Rusku a dotaci na statické zajištění zámku Vartenberk. Všechny výše uvedené dotace byly řádně vyúčtovány. strana 6

7 červenec - srpen 2010 z radnice Komentář k TŘÍDĚ 1: Daňové příjmy oproti roku 2008 klesly nepatrně díky 100% navýšení daně z nemovitostí, která v roce 2008 byla ve výši tis. Kč a v roce tis. Kč. Kdyby nebyla daň z nemovitosti navýšena, představoval by pokles tis. Kč. Předpovědi oslabení ekonomiky v důsledku finanční krize se v roce 2009 potvrdily. Komentář k TŘÍDĚ 2: Nedaňové příjmy v roce 2009 rostly. Meziroční nárůst o cca tis. Kč, který je způsobený zejména navýšením cen o DPH u ekonomických činností, inflačním navýšením pronájmů, zejména pak navýšením nájemného v budově polikliniky platného pro rok Komentář k TŘÍDĚ 3: Kapitálové příjmy byly oproti roku 2008 poloviční. I nadále probíhala privatizace bytového fondu, prodej budov, pozemků a ostatního majetku. Kapitálové příjmy stále přestavují velký objem příjmů do rozpočtu města. Koncem roku město vlastnilo 424 bytových jednotek. Komentář k TŘÍDĚ 5: Běžné výdaje dosáhly 70 mil. Kč. Tento nárůst lze vysvětlit stále se zvyšujícími výdaji na běžný provoz města tj. veškerých neinvestičních výdajů položek rozpočtu 5xxx. Saldo běžného hospodaření vykázaného v roce 2009 skončilo poprvé od roku 2005 v záporných číslech. To znamená, že běžné příjmy nekryjí běžné výdaje. Saldo běžného hospodaření musí být opět plusové, tedy běžné příjmy musí krýt běžné výdaje a musí ještě zbývat na splátky úvěrů a částečně na rozvoj a investice. Město se bez zlepšení salda běžného hospodaření nesmí více zadlužit. Komentář k TŘÍDĚ 6: Kapitálové výdaje oproti roku 2008 narostly o cca 27,7 mil. Kč. Město v roce 2009 investovalo 38,8 mil. Kč. Největší podíl přestavuje dostavba Školního hřiště, nákup Azylového domu a přestavba 4. patra budovy Polikliniky na Městský úřad. Za investici můžeme považovat i úpravu tělocvičny v Rusku, která byla z většiny neinvestičním výdajem z důvodu poskytnutí neinvestiční dotace. Pohledávky města: Pohledávky jsou ve výši ,27 Kč. Krátkodobé závazky města: Krátkodobé závazky jsou ve výši ,68 Kč. Dlouhodobé závazky města: Město v roce 2009 přijalo dlouhodobý úvěr na nákup Azylového domu ve výši 8 mil. Kč. Rekonstrukce domu se uskuteční v první polovině roku 2010 dočerpáním úvěru do výše 12 mil. Kč. Stav úvěrů k: ,69 Kč ,32 Kč Příspěvková organizace: Velice nepříznivé bylo hospodaření příspěvkové organizace PANDA SPORT. Její hospodaření skončilo v roce 2009 se schodkem ve výši 293 tis. Kč. při meziročním navýšení provozní dotace o cca 1 mil. Kč. Tj. se zhoršeným výsledkem hospodaření oproti roku 2008, kdy hospodaření skončilo s přebytkem ve výši 827 tis. Kč. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Stráž pod Ralskem za rok 2009: Přezkoumání provedla Ivana Šilhánková, Jaroslava Voborská a Ing. Ivana Míčková, kontroloři Krajského úřadu Libereckého kraje. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celku a dobrovolných svazků obcí jako dílčí přezkoumání hospodaření ve dnech 24. a a závěrečné přezkoumání hospodaření dne Závěr a opatření k nedostatkům zjištěným: Odstranit jediný nedostatek vyplývající ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 obce Stráž pod Ralskem, který spočívá v podání písemné informace o odstranění nedostatků zjištěných při kontrole za rok Michal Randula, vedoucí finančního odboru strana 7

8 z radnice červenec - srpen 2010 Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í z 11. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem, konaného dne 26. května 2010 Přítomni: dle presenční listiny 4 Omluveni: Ing. Jiří Mužák, Ph. D., Ing. Eduard Horčík, Danuška Votočková Ověřovatelé zápisu: Bc. Brigita Suchardová, Ing. Petr Křesťan R/1 69/201 0 Předvolební agitace KSČM. Rada města bere na vědomí předvolební agitaci strany KSČM konanou dne od na náměstí ve Stráži pod Ralskem. R/1 70/201 0 Výběrové řízení servis, revize a opravy výtahů v objektech Revoluční čp. 164 a Máchova čp. 4 ve Stráži pod Ralskem. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy na Servis, revize a opravy výtahů v objektech Revoluční čp. 164 a Máchova čp. 4 ve Stráži pod Ralskem s firmou Schindler CZ a. s. Praha. R/171/2010 Záměr prodej movitého majetku. Rada města doporučuje ZMě odsouhlasit záměr prodeje movitého majetku speciální vozidlo AVIA 20F, r.z. CLA za minimální nabídnutou cenu ,- Kč včetně DPH. Veškeré náklady při přepisu vozidla hradí kupující. Záměr bude zveřejněn minimálně na 30 dnů. R/1 72/201 0 Uvolněný byt č. 9 Máchova č. p Rada města Stráže pod Ralskem souhlasí s přidělením uvolněného bytu č. 9, Máchova č.p. 363 ve Stráži pod Ralskem paní R. H., která splnila podmínky výběrového řízení na odkoupení bytu a byla vybrána z došlých žádostí. Byt bude po uzavření nájemní smlouvy odprodán za cenu: ,- Kč. V případě, že z jakéhokoliv důvodu nedojde ze strany kupujícího k zaplacení kupní ceny do 30ti dnů ode dne oznámení a následně poté k uzavření kupní smlouvy, postupuje automaticky na místo kupujícího další v pořadí. Žadatel, který v současné době užívá městský byt (menší či větší velikosti) je povinen tento v termínu do 30ti dnů odevzdat zpět městu (pronajímateli) doba 30ti dnů postačuje na přestěhování. R/1 73/201 0 Záměr pronájmu pozemku v k. ú. Stráž p. R. Rada města nesouhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku p. č. 2135/2 v k. ú. Stráž p. R. dle předloženého návrhu. Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města zveřejnit záměr prodeje části pozemku p. č. 2135/2 v k. ú. Stráž p. R. dle předloženého návrhu. R/1 74/201 0 Záměr prodeje části p. p. č. 2135/62 v k. ú. Stráž p. R. RMě doporučuje ZMě zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 2135/62 v k. ú. Stráž p. R. R/1 75/201 0 Záměr prodeje nemovitostí v k. ú. Stráž pod Ralskem záměr výstavby prodejny KIK. Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města zveřejnění záměru prodeje st. p. č. 369, včetně objektu umístěného na tomto pozemku, označeného č. p. 36, p. p. č. 81/3, p. p. č. 80/2, p. p. č v k. ú. Stráž p. R. R/1 76/201 0 Žádost o svolení pořádání závodu MTBO. RMě souhlasí s pořádáním závodů v orientačním závodě na horských kolech na pozemcích města Stráž p. R. R/1 77/201 0 Připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny nízkého napětí (nn) bývalý azylový dům č. p. 4, Máchova ulice, Stráž pod Ralskem. Rada města souhlasí s uzavřením smluv o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny nízkého napětí (nn) v domě č.p. 4 na st.p.č. 418 v kat. území Stráž pod Ralskem s ČEZ Distribuce, a.s. R/1 78/201 0 Žádost o souhlas s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na kabelové vedení NN na pozemku p.č. 1254/8 Stráž p. R. v rámci stavby CL Stráž p.r. Luční knn ppč. 1254/8. RMě souhlasí s umístěním a provedením stavby zemního kabelového vedení CL Stráž p.r. Luční knn ppč. 1254/8 na pozemku p.č. 1254/8 v kat. území Stráž p. R. a s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na uvedenou stavbu. R/1 79/201 0 Žádost o splátkový kalendář J. M. Rada města doporučuje ZMě žádosti vyhovět a povolit splátkový kalendář na základní dluh ve výši ,- Kč s minimální měsíční splátkou ve výši 500,- Kč k předpisu běžného nájemného. Po dobu splácení pozastavit tvorbu penále. R/1 80/201 0 Revokace usnesení R/138/2010 1) Rada města revokuje usnesení R/138/ ) Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na základní dluh ve výši ,- Kč s minimální měsíční splátkou ve výši 1 000,- Kč k předpisu běžného nájemného. Po dobu splácení pozastavit tvorbu penále. Toto usnesení pozbývá platnosti, nebude-li splátkový kalendář uzavřen do R/181/2010 Žádost o prominutí penále O. D. Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 100% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu podle usnesení Z/102/2005. R/1 82/201 0 Žádost o splátkový kalendář J. T. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na základní dluh ve výši 2 879,- Kč s minimální měsíční splátkou ve výši 300,- Kč k předpisu běžného nájemného. Po dobu splácení pozastavit tvorbu penále. Toto usnesení pozbývá platnosti, nebude-li splátkový kalendář uzavřen do R/1 83/201 0 Žádost o splátkový kalendář J. T. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na základní dluh ve výši 2 930,- Kč s minimální měsíční splátkou ve výši 500,- Kč k předpisu běžného nájemného. Po dobu splácení pozastavit tvorbu penále. Toto usnesení pozbývá platnosti, nebude-li splátkový kalendář uzavřen do R/1 84/201 0 Žádost o splátkový kalendář K. S. Rada města doporučuje ZMě žádosti vyhovět a povolit splátkový kalendář na základní dluh ve výši 4 130,- Kč s minimální měsíční splátkou ve výši 200,- Kč k předpisu běžného nájemného. Po dobu splácení pozastavit tvorbu penále. R/1 85/201 0 Žádost o splátkový kalendář L. S. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na základní dluh ve výši 3 397,- Kč s minimální měsíční splátkou ve výši 500,- Kč k předpisu běžného nájemného. Po dobu splácení pozastavit tvorbu penále. Toto usnesení pozbývá platnosti, nebude-li splátkový kalendář uzavřen do R/1 86/201 0 Žádost o prominutí penále J. N. Rada města ve věci nerozhodla. R/1 87/201 0 Žádost o odklad úhrady nájemného a splátky N. S. Rada města ve věci nerozhodla. R/1 88/201 0 Komise pro strategický rozvoj. Rada města bere na vědomí zápis Komise pro strategický rozvoje ze dne R/1 89/201 0 Příspěvková organizace PANDA SPORT - strategie. RMě rozhodnutí odkládá. R/1 90/201 0 Fondy příspěvkové organizace PANDA SPORT. a) Rada města ukládá příspěvkové organizaci PANDA SPORT převod z fondu odměn do fondu rezervního ve výši ,19 Kč. b) Rada města ukládá příspěvkové organizaci PANDA SPORT převod z fondu investičního do fondu rezervního ve výši ,70 Kč. c) Rada města ukládá příspěvkové organizaci PANDA SPORT pokrýt ztrátu hospodaření minulých let z fondu rezervního ve výši ,89 Kč. R/191/2010 Komise životního prostředí. Rada města bere na vědomí zápis Komise životního prostředí ze dne R/1 92/201 0 Žádost o splátkový kalendář O. T. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na základní dluh ve výši 4 120,- Kč s minimální měsíční splátkou ve výši 500,- Kč k předpisu běžného nájemného. Po dobu splácení pozastavit tvorbu penále. Toto usnesení pozbývá platnosti, nebude-li splátkový kalendář uzavřen do R/1 93/201 0 Přidělení bytů v č. p. 4 sdružené fin. prostředky. 1) Rada města souhlasí s přidělením bytu velikosti 3+KK č. bytu 32 v ulici Máchova č. p. 4 paní H. B. 2) Rada města souhlasí s přidělením bytu velikosti 2+KK č. bytu 16 v ulici Máchova č. p. 4 panu M. Š. 3) Rada města souhlasí s přidělením bytu velikosti 2+KK č. bytu 20 v ulici Máchova č. p. 4 panu P. T. 4) Rada města souhlasí s přidělením bytu velikosti 2+KK č. bytu 28 v ulici Máchova č. p. 4 panu M. K. V případě, že ve lhůtě 30ti dnů od tohoto usnesení jednotliví zájemci neuzavřenou příslušné smlouvy na sdružení finančních prostředků a nebude uhrazena stanovená částka, pozbývá jednotlivé usnesení o přidělení bytu platnosti a byt bude přidělen jinému zájemci. R/1 94/201 0 Výběrové řízení - Opravy místních komunikací a chodníků ve Stráži pod Ralskem v roce Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy na Opravy místních komunikací a chodníků ve Stráži pod Ralskem s firmou SaM silnice a mosty, a. s., Česká Lípa. INFORMACE: - trestní oznámení na způsobenou škodu panem M. L. strana 8 Bc. Věra Reslová, starostka Ing. Jitka Urbánková, místostarostka města

9 červenec - srpen 2010 z radnice Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem, konaného dne 9. června 2010 Přítomni: dle presenční listiny 6 Omluven: Ing. Eduard Horčík Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Mužák, Ph.D., Danuška Votočková R/1 95/201 0 Příspěvková organizace PANDA SPORT - strategie. Rada města nesouhlasí s předloženou Strategii rozvoje PANDA SPORT, p. o. R/1 96/201 0 Rezervní fond příspěvkové organizace PANDA SPORT. Rada města schvaluje příspěvkové organizaci PANDA SPORT použití rezervního fondu dle předloženého rozpočtu výdajů ve výši ,70 Kč. Rada města ukládá řediteli příspěvkové organizace PANDA SPORT vrátit do rezervního fondu prostředky utracené na běžné výdaje ve výši ,- Kč do Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit odstranění jediného nedostatku vyplývajícího ze zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2009 obce Stráž pod Ralskem zasláním vyrozumění Krajskému úřadu o odstranění nedostatků z roku R/206/201 0 Rozpočtové opatření č. 4. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit Rozpočtové opatření č. 4 v předloženém znění takto: PŘÍJMY se navyšují o: Kč VÝDAJE se navyšují o: Kč FINANCOVÁNÍ se snižuje o: Kč R/1 97/201 0 Komise životního prostředí. Rada města bere na vědomí zápis Komise životního prostředí ze dne R/1 98/201 0 Výkon technického dozoru. Rada města schvaluje výkon technického dozoru na stavbě ZŠ - Stráž pod Ralskem rekonstrukce podlahy tělocvičny nad bazénem tělovýchovného pavilonu dle předloženého návrhu. R/1 99/201 0 Prodej movitého majetku. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit záměr prodeje movitého majetku polní kuchyně PK 60 za minimální nabídnutou cenu ,- Kč včetně DPH. Záměr bude zveřejněn minimálně na 30 dnů. Prodej bude uskutečněn obálkovou metodou. R/200/201 0 Prodej movitého majetku. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit prodej movitého majetku mobilních telefonů Nokia za minimální doporučené prodejní ceny. Prodej bude uskutečněn obálkovou metodou R/201 /201 0 Žádost o splátkový kalendář E. K. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na základní dluh ve výši 5 287,- Kč s minimální měsíční splátkou ve výši 1 000,- Kč k předpisu běžného nájemného. Po dobu splácení pozastavit tvorbu penále. Toto usnesení pozbývá platnosti, nebude-li splátkový kalendář uzavřen do R/202/201 0 Žádost o splátkový kalendář M. B. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádosti vyhovět a povolit splátkový kalendář na základní dluh ve výši 5 868,- Kč s minimální měsíční splátkou ve výši 200,- Kč k předpisu běžného nájemného. Po dobu splácení pozastavit tvorbu penále. R/203/201 0 Bc. Brigita Suchardová se zdržuje jakéhokoliv projednání ve věci žádosti o dodatečné slevy z kupní ceny z důvodu střetu zájmu. Žádost o dodatečnou slevu z kupní ceny pozemku. Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit dodatečnou slevu z kupní ceny za odkoupení pozemku p. č. 2135/112 v k. ú. Stráž pod Ralskem manželům J. a F. S. R/204/201 0 Záměr pronájmu pozemku v k. ú. Stráž pod Ralskem. Rada města souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku p. č. 305 a části p. p. č. 30/2 v k.ú. Stráž pod Ralskem. R/205/201 0 Závěrečný účet za rok Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit celoroční hospodaření města Stráž pod Ralskem a jeho zřízených a založených právnických osob s výhradou. R/207/201 0 Komise pro strategický rozvoj. Rada města bere na vědomí zápis Komise pro strategický rozvoje ze dne R/208/201 0 Žádost o splátkový kalendář N. Č. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na základní dluh ve výši ,- Kč s minimální měsíční splátkou ve výši 1 500,- Kč k předpisu běžného nájemného. Po dobu splácení pozastavit tvorbu penále. Toto usnesení pozbývá platnosti, nebude-li splátkový kalendář uzavřen do R/209/201 0 Přijetí dotace na projekt Modernizace víceúčelového sportovního areálu. Rada města doporučuje ZMě města souhlasit s přijetím dotace ve výši ,-Kč. R/21 0/201 0 Souhlas s realizací boulderové stěny v objektu č.p. 35 Stráž pod Ralskem (budova bývalé ZUŠ). Rada města souhlasí s realizaci boulderové stěny v půdním prostoru budovy č. p. 35 na st. p. č. 139 v k. ú. Stráž pod Ralskem a s uzavřením smlouvy o podmínkách provedení stavby boulderové stěny v budově č. p. 35 na st. p. č. 139 v k.ú. Stráž pod Ralskem. R/211/2010 Záměr pronájmu p. p. č. 694/16 k. ú. Noviny pod Ralskem. Rada města souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu p. p. č. 694/16 v k. ú. Noviny pod Ralskem. Rada města souhlasí se sdružením finančních prostředků města pro jednorázovou opravu komunikace umístěné na p. p. č. 694/16 v k. ú. Noviny pod Ralskem ve výši ,- Kč. R/21 2/201 0 Záměr prodeje p. p. č. 694/16 v k. ú. Noviny pod Ralskem. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 694/16, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6544 m2, včetně asfaltového povrchu této komunikace v k. ú. Noviny pod Ralskem. R/21 3/201 0 Přijetí dotace na projekt Varovný systém ochrany před povodněmi a přírodními živly Mikroregionu Podralsko. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit převod částky ,-Kč na zvláštní účet Mikroreginonu Podralsko. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města souhlasit s přijetím dotace ve výši ,-Kč. RMě doporučuje ZMě pověřit starostku města podpisem partnerské smlouvy o zajištění majetkových a provozních náležitostí projektu. INFORMACE: - přiznání dotace na bazén - záměr prodej pozemků v ulici Jižní Bc. Věra Reslová, starostka Ing. Jitka Urbánková, místostarostka strana 9

10 z radnice červenec - srpen 2010 Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem, konaného dne 21. června 2010 Přítomni: dle presenční listiny 6 Omluven: Ing. Petr Křesťan Ověřovatelé zápisu: Ing. Eduard Horčík, Bc. Brigita Suchardová R/21 4/201 0 Prodej pozemků pro výstavbu a provoz komfortního areálu bydlení pro seniory. Rada města doporučuje ZMě uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na pozemky pro výstavbu a provoz komfortního areálu bydlení pro seniory s firmou PROMOVEO GROUP, a. s., se sídlem A. Cihláře 194, Šimonovice. R/21 5/201 0 Žádost o splátkový kalendář J. B. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádosti vyhovět a povolit splátkový kalendář na základní dluh ve výši 9 631,- Kč s minimální měsíční splátkou ve výši 200,- Kč k předpisu běžného nájemného. Po dobu splácení pozastavit tvorbu penále. R/21 6/201 0 Bc. Brigita Suchardová se zdržuje jakéhokoliv projednání ve věci R/216/2010 z důvodu střetu zájmů. Žádost o prominutí penále J. N. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádosti vyhovět a prominout penále ve výši 100% dle usnesení Z/102/2005 po uhrazení předepsaného nájemného za měsíc červen R/21 7/201 0 Žádost o odklad úhrady nájemného a splátky N. S. Rada města žádost zamítá. R/21 8/201 0 Žádost o splátkový kalendář M. L. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na základní dluh ve výši Kč s minimální měsíční splátkou ve výši 300,- Kč k předpisu běžného nájemného. Po dobu splácení pozastavit tvorbu penále. Toto usnesení pozbývá platnosti, nebude-li splátkový kalendář uzavřen do R/21 9/201 0 Žádost o finanční příspěvek. RMě schvaluje poskytnutí finančního příspěvku FK Stráž pod Ralskem na úhradu autobusové dopravy v částce ,- Kč na uhrazení autobusové dopravy starších a mladších žáků. R/220/201 0 Odstoupení od smlouvy pronájem zahrádky. Rada města nesouhlasí s ukončením smlouvy o nájmu pozemku na pronájem zahrádky č. 80 v zahrádkářské kolonii dohodou a trvá na výpovědní lhůtě 3 měsíců v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou, tj. ke dni V případě, že se najde nový zájemce o pronájem předmětné zahrádky, bude nájemní smlouva ukončena následnou dohodou obou smluvních stran. R/221 /201 0 Výpověď z nájmu sklepních prostor. Rada města nesouhlasí s ukončením nájemní smlouvy o nájmu sklepních prostor na části p. p. č. 63 (3. sklep) v k. ú. Stráž p. R. dohodou a trvá na výpovědní lhůtě 3 měsíců v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou, tj. ke dni R/222/201 0 Uvolněný byt č. 8 Jižní č. p RMě souhlasí s přidělením uvolněného bytu č. 8, velikost bytu 1+1, Jižní č.p. 343 ve Stráži p. R. paní M. P. která splnila podmínky výběrového řízení na odkoupení bytu a byla vybrána z došlých žádostí. Byt bude po uzavření nájemní smlouvy odprodán za cenu: ,- Kč. V případě, že z jakéhokoliv důvodu nedojde ze strany kupujícího k zaplacení kupní ceny do 30ti dnů ode dne oznámení a následně poté k uzavření kupní smlouvy, postupuje automaticky na místo kupujícího další v pořadí. Žadatel, který v současné době užívá městský byt (menší či větší velikosti) je povinen tento v termínu do 30ti dnů odevzdat zpět městu (pronajímateli) doba 30ti dnů postačuje na přestěhování. R/223/201 0 Uvolněný byt č. 3 Okružní č. p RMě souhlasí s přidělením uvolněného bytu č. 3, velikost bytu 3+1, Okružní č.p. 338 ve Stráži p. R. paní M. F., která splnila podmínky výběrového řízení na odkoupení bytu a byla vybrána z došlých žádostí. Byt bude po uzavření nájemní smlouvy odprodán za cenu: ,- Kč. V případě, že z jakéhokoliv důvodu nedojde ze strany kupujícího k zaplacení kupní ceny do 30ti dnů ode dne oznámení a následně poté k uzavření kupní smlouvy, postupuje automaticky na místo kupujícího další v pořadí. Žadatel, který v současné době užívá městský byt (menší či větší velikosti) je povinen tento v termínu do 30ti dnů odevzdat zpět městu (pronajímateli) doba 30ti dnů postačuje na přestěhování. R/224/201 0 Žádost o povolení provedení oplocení a o uzavření smlouvy o podmínkách umístění a provedení oplocení blok č. IX zahrádek v zahrádkářské kolonii Stráž pod Ralskem (Mimoňská ulice). Rada města souhlasí s provedením oplocení bloku zahrádek č. IX v zahrádkářské kolonii ve Stráži pod Ralskem a s uzavřením smlouvy o podmínkách umístění a provedení stavby oplocení bloku zahrádek č. IX (označené č. 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80 a 81) v zahrádkářské kolonii na p.č. 1639/3, 1638/1, 1638/2 a 233/1 v kat.území Stráž pod Ralskem. R/225/201 0 Přidělení bytu v DPS ve Stráži p. R. RMě souhlasí s přidělením bytu č. 8 v domě s pečovatelskou službou paní L. P. Účinnost nájemní smlouvy od strana 1 0 R/226/201 0 Rozpočtové opatření č. 4. Rada města revokuje usnesení č. R/206/2010. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit Rozpočtové opatření č. 4 v předloženém znění takto: PŘÍJMY se navyšují o: VÝDAJE se navyšují o: FINANCOVÁNÍ se snižuje o: Kč Kč Kč R/227/201 0 Přidělení uvolněných bytů. Rada města souhlasí s přidělením bytu velikosti 1+0, č. bytu 39 v ulici Jižní č. p. 367 do kategorie B, velikosti 1+1, č. bytu 59 v ulici Jižní č. p. 367 do kategorie B. R/228/201 0 Žádost o finanční příspěvek. Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvek o.s. TUDY Z NUDY Stráž pod Ralskem na úhradu autobusové dopravy letního táboru v částce 6.800,- Kč R/229/201 0 Přidělení bytů v č. p. 4 sdružené fin. prostředky. Rada města částečně revokuje usnesení č. R/193/2010 ze dne a to v bodě č. 4. Bc. Věra Reslová se zdržuje jakéhokoliv projednání ve věci R/229/2010 bod č. 1) z důvodu střetu zájmů. Rada města souhlasí s přidělením 1) bytu velikosti 4+KK č. bytu 28 v ulici Máchova č. p. 4 paní V. R. 2) bytu velikosti 2+KK č. bytu 7 v ulici Máchova č. p. 4 panu J. V. 3) bytu velikosti 2+KK č. bytu 19 v ulici Máchova č. p. 4 panu R. M. 4) bytu velikosti 3+KK č. bytu 31 v ulici Máchova č. p. 4 paní Z. H. 5) bytu velikosti 2+KK č. bytu 8 v ulici Máchova č. p. 4 paní I. K. 6) bytu velikosti 2+KK č. bytu 24 v ulici Máchova č. p. 4 panu L. Č. 7) bytu velikosti 2+KK č. bytu 27 v ulici Máchova č. p. 4 paní I. H. 8) bytu velikosti 2+KK č. bytu 11 v ulici Máchova č. p. 4 společnosti Praktik systém, s. r. o., provozovna Stráž pod Ralskem. 9) bytu velikosti 2+KK č. bytu 13 v ulici Máchova č. p. 4 panu J. M. 10) bytu velikosti 2+KK č. bytu 30 v ulici Máchova č. p. 4 panu J. O. 11) bytu velikosti 2+KK č. bytu 17 v ulici Máchova č. p. 4 paní K. K. 12) bytu velikosti 2+KK č. bytu 21 v ulici Máchova č. p. 4 paní M. S. 13) bytu velikosti 2+KK č. bytu 12 v ulici Máchova č. p. 4 panu M. F. 14) bytu velikosti 2+KK č. bytu 14 v ulici Máchova č. p. 4 panu P. K. 15) bytu velikosti 2+KK č. bytu 29 v ulici Máchova č. p. 4 panu D. Ř. 16) bytu velikosti 2+KK č. bytu 9 v ulici Máchova č. p. 4 paní J. M. 17) bytu velikosti 2+KK č. bytu 18 v ulici Máchova č. p. 4 paní M. P. 18) bytu velikosti 2+KK č. bytu 4 v ulici Máchova č. p. 4 paní H. G. 19) 2 bytů bytu velikosti 2+KK č. bytu 25 a 26 v ulici Máchova č. p. 4 státnímu podniku DIAMO, se sídlem Máchova 201, Stráž pod Ralskem. 20) bytu velikosti 2+KK č. bytu 22 v ulici Máchova č. p. 4 paní L. Š. 21) bytu velikosti 2+KK č. bytu 23 v ulici Máchova č. p. 4 panu F. B. 22) bytu velikosti 2+KK č. bytu 10 v ulici Máchova č. p. 4 paní Z. Ř. 23) bytu velikosti 2+KK č. bytu 5 v ulici Máchova č. p. 4 panu J. B. 24) bytu velikosti 2+KK č. bytu 3 v ulici Máchova č. p. 4 paní R. H. 25) bytu velikosti 2+KK č. bytu 6 v ulici Máchova č. p. 4 panu M. H. 26) bytu velikosti 2+KK č. bytu 15 v ulici Máchova č. p. 4 panu M. K. V případě, že ve lhůtě 30ti dnů od tohoto usnesení jednotliví zájemci neuzavřenou příslušné smlouvy na sdružení finančních prostředků a nebude uhrazena stanovená částka, pozbývá jednotlivé usnesení o přidělení bytu platnosti a byt bude přidělen jinému zájemci. R/230/201 0 Žádost o splátkový kalendář P. V. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na základní dluh ve výši Kč s minimální měsíční splátkou ve výši 300,- Kč k předpisu běžného nájemného. Po dobu splácení pozastavit tvorbu penále. Toto usnesení pozbývá platnosti, nebude-li splátkový kalendář uzavřen do R/231/2010 Prodej movitého majetku. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit prodej movitého majetku dvoububnová sekačka INZECO 1200 městu Osečná za nabídnutou cenu ,- Kč včetně DPH. Prodej bude uskutečněn nejdéle do R/232/201 0 Prodej movitého majetku. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit prodej movitého majetku osobního vozidla Škoda favorit, červené barvy, r.z. CLE panu P. B. za nabídnutou cenu 5.200,- Kč včetně DPH. Prodej bude uskutečněn nejdéle do INFORMACE: - oznámení MC Otevřeno dětem o nerealizovaném projektu Bc. Věra Reslová, starostka Ing. Jitka Urbánková, místostarostka

11 květen 2010 červenec - srpen 2010 Ceník inzerce: A4 (celá stránka) fyzická osoba Kč právnická osoba Kč inzerce A6 (92 x 125 mm) fyzická osoba Kč právnická osoba Kč A5 (190 x 128 mm) fyzická osoba Kč právnická osoba Kč A7 (92 x 60 mm) fyzická osoba Kč právnická osoba Kč A8 (60 x 44 mm) fyzická osoba - 90 Kč právnická osoba Kč strana 1 1

12 červenec - srpen 2010 Rozloučení s předškoláky v MŠ II, U Potoka HOLA, HOLA ŠKOLA VOLÁ! Předškoláci, všichni k tanci, v rytmu valčíku i polky, roztančíme kluky, holky. Máme velký rej a ty hudbo hrej! Holčičky mašličky a chlapci čepičky, do taktu písničky: Boleslav, Boleslav, překrásné město, neplač, holka, nenaříkej, moje nevěsto. červenec Broncová Miloslava Černý Pavel Čonka Miroslav Fencl Zdeněk Fuksová Stanislava Havlíčková Ladislava Hlinčík Zdeněk Honzírek Jiří Kokyová Irena Kosinová Dagmar Kraemerová Dagmar Kresáčová Anna Kurillová Alena Liška Emil Mališová Helena Minář Zdenek Pilař Vladimír Pilařová Lidie Prušovicová Marie Skákal Pavel Skalický František Životní jubilea Šírová Brigita Štulík Arnošt Tomková Jarmila Urbánková Jitka Ing. Váňová Anna Večerek Roman Volejníková Markéta srpen Bambušek Vladimír Bergrová Anna Brázdová Václava Drábková Marie Dufek Dušan Guncziková Jarmila Hlaváčková Marie Chmelíková Helena Kroužek František Lebedová Miloslava Martínková Miloslava Matoušek Miroslav Michalová Ludmila Musilová Vlasta Nanačíková Jaroslava Nasonov Josef Nasonová Františka Novotná Alena Okrajek Josef Pelc Vladimír Prousková Věra Rožec Vladimír Seidl Zdeněk Smetanová Jaroslava Staněk Jan Staňková Ivana Ščerbová Lada Šír Miroslav Špak Stanislav Štainbruchová Hana Mudr. Štenglová Milena Štětina Ladislav Vrbková Eva Výboh Milan Blahopřejeme Kubu a Sabinku, Adélku, Sárinku, Matěje a Barunky, Kájíka a Lucinky propouštíme ze školky. Pro Janičku a Norinku, Verunku a Františka připravena je pěkná knížka. Dominika a Markétku, též Terezky a Davídka, bavila naše besídka. Také ještě na Adámka čeká lehká hádanka. A školní taška z marcipánu, tak školáčci nashledanou, nashledanou školáčci, už z vás budou prvňáčci s dětmi se loučí kolektiv učitelek MŠ II VÝUKA A DOUČOVÁNÍ JAZYKŮ vč. PŘEKLADŮ ANGLIČTINA NĚMČINA ČEŠTINA Kvalifikovaná lektorka jazyků nabízí výuku anglického a německého jazyka, doučování českého jazyka a překlady textů. Stráž pod Ralskem strana 1 2

13 květen červenec srpen 2010 Českolipská nemocnice zavedla dobrovolnickou službu Českolipská nemocnice, podobně jako některé další nemocnice v republice, již nabízí svým pacientům možnost využití dobrovolnického programu. Ten je zaveden nyní nejprve na odděleních LDN a Chirurgie 1. Záštitu nad dobrovolnickou službou v NsP Česká Lípa převzaly smluvně dvě renomované humanitární organizace - občanské sdružení ADRA a Maltézská pomoc. Zprávy z českolipské nemocnice Zdravotnický personál daného oddělení bude pacienty, pro něž jsou tyto služby zcela bezplatné, plně informovat o podmínkách výkonu a využití dobrovolnické služby, sdělila hlavní sestra nemocnice Lenka Caklová, která je v NsP Česká Lípa odborným garantem dobrovolnické služby. Jak zdůraznila, dobrovolnictví v nemocnicích je vědomá, svobodně zvolená činnost ve prospěch druhých, kterou dobrovolníci poskytují jiným lidem bez nároku na finanční odměnu. Dobrovolník věnuje část svého času a energie do činnosti, která je časově a obsahově vymezena, upozornila Caklová. Podle ní k dobrovolnické práci v českolipské nemocnici bude náležet například obstarávání společnosti osamělým či zdravotně postiženým pacientům, doprovod pacientů na procházky po oddělení nebo v areálu nemocnice, předčítání z knih nebo novin a časopisů. Některé pacienty povzbudí společenské hry, hudební nebo výtvarné aktivity. Dobrovolníci mohou nemocným lidem pomoci i při psaní sms zpráv, nebo telefonickém kontaktu s příbuznými. Pacient, který se rozhodne využít pomoc dobrovolníka a podepíše souhlas s výkonem dobrovolnické služby, může kdykoliv během hospitalizace své rozhodnutí písemně zrušit, doplnila Caklová. Žádný z dobrovolníků v nemocnici, nemá přístup k zdravotnické dokumentaci a při všech svých aktivitách se řídí Kodexem dobrovolníka. Rovněž je povinen dodržet povinnou mlčenlivost vztahující se ke všem skutečnostem, se kterými se při výkonu dobrovolnické služby setká. Dobrovolníci jsou důkladně vybráni a řádně proškoleni, ale také označeni identifikačními jmenovkami. Jejich aktivity jsou zaznamenávány. Ambulance pro kuřáky je nejúspěšnější v celé zemi Na setkání specializovaných Center pro závislé na tabáku, které se uskutečnilo 7. května 2010, byla jako nejúspěšnější z registrovaných center České republiky vyhodnocena ambulance, kterou provozuje plicní oddělení NsP Česká Lípa. Kritériem byla úspěšnost léčby respektive procento odnaučených kuřáků, které zde dosáhlo 31,9 %. Na druhém místě bylo oceněno odborné pracoviště v Litoměřicích, s úspěšností léčby 28,3 %, a na třetí pozici skončila Všeobecná fakultní nemocnice Praha s 26 procenty odnaučených kuřáků. NsP Česká Lípa uvedla svoji ambulanci do provozu v březnu 2007 a za dobu své působnosti jí využilo přes 250 kuřáků, kteří se rozhodli se svým zlozvykem přestat. Ambulance je nadále otevřena široké veřejnosti: ordinační hodiny zde jsou každou středu od 13 do 15 hodin. Zájemci se mohou rovněž předem telefonicky objednat na čísle Petr Pokorný tiskový mluvčí Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Purkyňova 1849, Česká Lípa tel mobil: www. nemcl.cz strana 1 3

14 ze školy červenec - srpen 2010 Sportovec roku 2010 Ve dnech a děti čtvrtých a pátých tříd mezi sebou soupeřily v družstvech o titul Sportovec roku Děti ze čtvrtých ročníků se sešly ve třech šestičlenných družstvech a snažily se být nejlepší v několika kolektivních disciplínách, které prověřily jejich soudržnost, ale i individuální schopnosti. Ledová Praha 2010 Ledová Praha je tradiční akce, při které jsou jednou v roce zlevněné vstupy do různých kulturních památek a atrakcí v Praze. Tentokrát se nám povedl nábor a vyjížděl nás plný autobus. Protože byly pololetní prázdniny, odjíždělo se v už pátek 29. ledna ráno. Ubytovaní jsme byli ve škole Plaménkové na Pankráci. Bylo nás hodně, takže pro nás vyčlenili celou tělocvičnu. V pátek jsme se rozhodli rovnou pro největší z atrakcí, a tou byla nesporně bobová dráha. Vyplatilo se. Dráhu jsme měli téměř celou jen pro sebe. Adrenalin jsme následně vystřídali historií české armády, a to především té prvorepublikové, které je věnována převážná část expozice Vojenského muzea. Na úplný závěr dne jsme stihli noční procházku po Pražském hradě a Staroměstském náměstí. Pasování prvňáčků na čtenáře Dne 8. června 2010 se dětské oddělení v knihovně zaplnilo žáky prvních tříd Základní školy Stráž pod Ralskem. V knihovně pro ně bylo připraveno místo k sezení, kde malí čtenáři tiše seděli a čekali na rytíře a hradní paní. Soutěžily například ve vybíjené, šplhu na tyči, týmovém štafetovém dvojskoku do dálky, ale nechyběly ani náročnější disciplíny, jako štafetový běh kolem tělocvičny nebo přeskoky přes točící se a stále zrychlující lano. Děti z pátých ročníků se sešly v menším počtu, a proto soutěžily v družstvech po čtyřech. Disciplíny však měly stejné, jedinou výjimkou byla pouze přehazovaná na místo vybíjené. Všechna družstva byla odměněna medailemi, diplomy a samozřejmě nějakou tou cukrovinkou. Doufáme, že příští ročník bude vydařený stejně jako ročník letošní. Celá akce byla finančně podpořena městem dotací ve výši Kč. o.s. Lutra Naše mateřské centrum Otevřeno dětem, o.s. uspořádalo Den dětí ve Stráži pod Ralskem. Celá akce se konala na pláži u jezera. Naše centrum ve spolupráci s PS Výři pro děti připravilo zábavný sportovní program. Vše odstartoval Šáša Váša, který za doprovodu známých dětských písniček všechny bavil celé dopoledne. Současně naše centrum s PS Výři pro všechny připravilo sportovní stanoviště s jednoduchými úkoly, které musely děti podstoupit a splnit, aby dostaly razítko na kartičku a následně s 11 razítky vyrazily pro odměnu. strana 1 4 V sobotu se již tradičně dělíme podle zájmů jednotlivých skupin. První skupina chtěla na voskové figuríny a stavět si na výstavě Merkuru. S druhou jsme viděli Vodní svět i se zlověstnou barakudou. Společná byla návštěva Národního a Policejního muzea. Zvlášť to druhé má pro děti vždy připravený zajímavý program. Celý večer vyplnil koncert Děti dětem, který, kromě dětských vystoupení, měl dva jasné vrcholy, a to vystoupení blonďaté superstar Jana Drdy a především Heidy Janků, která předvedla, co to je udělat show pro děti. V neděli to už bylo rychlé, stihli jsme pouze Petřín a už nás autobus odvážel zpět do Stráže. Letošní ročník byl určitě jeden z nejpovedenějších. Podle závěrečné autobusové ankety u dětí vyhrála jednoznačně bobová dráha, následoval Vodní svět a Policejní muzeum se umístilo na třetím místě. Celá akce byla díky dotaci ve výši Kč od města Stráž pod Ralskem pro rodiče finančně přijatelná. Den dětí ve Stráži pod Ralskem PS Výři Po celou dobu mohly děti dovádět na skákacím hradu, trampolíně, čtyřkolkách nebo se jen povozit na konících ze Zákup. Celé akci přálo krásné slunečné počasí, takže malé občerstvení v podobě zmrzliny, dortíku nebo dalších pamlsků využila většina příchozích. Tímto děkujeme městu Stráž pod Ralskem, že akci finančně podpořilo z Grantového fondu města. Také děkujeme PS Výři za spolupráci. Těšíme se opět za rok. Holky z MCéčka Knihovnice paní Kvapilová děti přivítala, seznámila je s průběhem pasování a vyzvala k pravidelným návštěvám knihovny. Potom malí muzikanti ze základní umělecké školy zahráli na harmoniku a flétnu několik skladeb, které všechny přítomné utišily. Prvňáčkům byl přečten slib a každý malý čtenář byl hradní paní vyzván, aby přistoupil a rytíř svým mečem každého z nich pasoval na rytíře řádu knižního Království knihovního ve Stráži pod Ralskem. Pasovaným rytířům byly předány malé dárky a pasovací dekrety, aby nezapomněli na svůj slib. Celkem bylo pasováno 44 žáků prvních tříd. Poděkování patří: - Paní Věře Volfové - ADAVE - POHÁRY, ME- DAILE s.r.o., která se podílela na vyhotovení pasovacích dekretů pro malé čtenáře - Skupině historického šermu GOLEM, jejíž rytíř a hradní paní přišli prvňáčky pasovat - Základní umělecké škole Stráž pod Ralskem a paní učitelce Martině Vítkové, která připravila malé muzikanty - Paní Evě Husníkové, která dětem přečetla slib a svými slovy uvolnila jejich napětí. Miroslava Schlauchová, vedoucí organizační složky MěKIC

15 červenec - srpen 2010 host varty Karel Krůta - Na návštěvě u nejstaršího občana Stráže 13. května oslavil své 92. narozeniny pan Karel Krůta z Mimoňské ulice. Gratulovat za MěÚ přišly - tomuto nejstaršímu občanovi Stráže pod Ralskem - nejvyšší představitelky města: paní Věra Reslová a paní Jitka Urbánková. A ony také vytipovaly dnešního hosta Varty. Zájmem o veškeré dění, aktivitou a výtvarnou činností je pan Krůta doslova nadchl. V dalších dnech kontaktuji pí Editu Ptáčkovou, dceru pana Krůty, a ta mi setkání s otcem zprostředkuje. Scházíme se 25. května, tři dny před volbami (později přijde řeč i na ně). Pan Krůta je ročník 1918, ročník konce 1. světové války, ročník Velké říjnové revoluce v Rusku, ale hlavně ročník vzniku samostatného československého státu. Pan Krůta je o 5 měsíců a 15 dní starší, než Československo! Kdejstesenarodil?-jemojeprvníotázka. Ve středních Čechách, v obci Krhanice, na okrese Jílové. Asi 500 obyvatel měly Krhanice v té době. Bydleli jsme v hájovně, na kraji obce u lesa. Vážení přátelé a milovníci ryb, lososi byli v minulosti rybou, která měla své místo v říčním hospodářství. Připlouvali na naše území v celých hejnech přes německou část Labe až do horních toků našich řek a museli překonávat vzdálenosti přesahující několik set kilometrů. První lososi se objevovali v oblasti Litoměřic už brzy na jaře, v březnu a dubnu. Obvykle to byly větší ryby, až 15 kg těžké. V důsledku lidských činností, zejména příčných staveb na tocích a velkému znečištění vody byli zcela vyhubeni; poslední lososi byli v Labi zaznamenáni koncem 40. let minulého století. Od roku 1997 běží na území ČR projekt Losos 2000, který vznikl ve spolupráci Českého a Německého rybářského svazu a jehož cílem je návrat lososů. V rámci tohoto projektu byla vybrána geneticky vhodná populace lososa obecného a v roce 1998 započalo pravidelné jarní vysazování odchovaného plůdku do Jaké školy jste vychodil? Otec - hajný - byl přeložen do Čerčan. Obecnou školu jsem vychodil v Čerčanech. V pěti letech jsem prodělal dětskou obrnu, a tak jsem šel do školy až o dva roky později. Měšťanku jsem vychodil v Benešově a také jednoroční nástavbový kurz němčiny a psaní na stroji. Dva roky jsem pak praktikoval u otce v lesním hospodářství. Zdraví se zlepšovalo, ale lesnickou školu mi nedoporučili. Místo ní jsem byl poslán na Slovensko na dvouletou dřevařsko - pilařskou školu na úrovni nižší průmyslové školy. Po návratu jsem našel uplatnění na lesní správě Křivoklát, kde jsem bydlel na hradě ve služebním bytě. Tři kilometry jsem to měl na státní pilu, kde jsem byl adjunktem u správce. Potom přišla okupace Vzpomínky pana Karla by vydaly na román. Prožil celou První republiku s tatíčkem Masarykem v čele, 2. světovou válku, osvobození, nástup KSČ k moci i konec totality. Po otci zdědil lásku k přírodě, ke stromům a dřevu obzvlášť. Před válkou i po ní projezdil celé Československo, ať už po pilách za dřevem, za prací, nebo za války po vesnicích za potravinami. A v neposlední řadě za láskou. Jeho žena byla Slovenka. Prožili spolu dobré i zlé. Vychovali 3 dcery. Pádu komunismu se dočkali ještě spolu. Paní Marie zemřela měsíc po Sametové revoluci. Přenesme se ale do současnosti, do roku Jaký je Váš denní program? Vstávám v hodin, po ranní hygieně si udělám snídani. Nejčastěji bílou kávu a chleba s máslem nebo se sýrem. Potom si přečtu celý teletext, nahrazuje mi noviny. Pak se přesunu k pracovnímu stolu a začnu něco tvořit. Abych se nenudil, tak mne rodina zásobuje materiálem a já vystřihuji a lepím hrady a zámky nebo dělám plastikové modely letadel z 2. světové války nebo skládám puzzle- i dost rozměrné obrazy (Hotové modely zdobí obě místnosti, které pan Krůta obývá, pokud je už nedaroval někomu z rodiny.). Průměrně pracuji tak 4-5 hodin. Podle únavy. Musím šetřit oči. V poledne něco posvačím, obědvám až po 4. hodině. Večeře je lehká, třeba jenom ovoce. Na televizi se dívám, jen když mne něco zajímá. Mám rád sport( fotbal, hokej), politiku a také dokumenty o přírodě. Spát chodím po 23. hodině. Sledujete politiku? Ano, všechny meetingy, nevynechám nic z politických debat. K volbám jít nemohu, ale doufám, že volební komisaři přijdou za mnou. Co nemám rád u politiků, je osobní nevraživost, vzájemné napadání, závist. Koho budu volit, v tom mám jasno,i když mám výhrady k některým politikům. Ale jeden politik stranu nedělá a odmítat koalici kvůli jednomu politikovi je blbost. Komunisty nemám rád, ale něco dělali dobře. Spoustu věcí špatně, i kriminálních, ale k moci se už nevrátí. Návrat lososa obecného do našich řek řek Kamenice, Chřibská Kamenice, Ploučnice a Ohře. První úspěch se dostavil již v roce 2002, kdy byl zaznamenán první návrat dospělých jedinců do řeky Kamenice v Českém Švýcarsku. A nyní se dostávám k tomu, jak pomáhá naše organizace. Každý rok se do našeho chovného potoka vysazuje přibližně ks plůdku lososa. Tento plůdek je ve velikosti 2-3 cm a v naší vodě zůstává 2 roky. Po této době začne migrovat do Severního moře. Z důvodu kontroly tahu lososa a jeho kondice se letos také uskutečnil kontrolní odlov. Tento odlov byl plně pod dohledem pracovníka z hospodářského oddělení ČRS ing. Pavla Vrány. Odchytlo se 17 ks lososa o velikostech cm. Bylo potvrzeno, že se jim v naší vodě líbí a že jsou ve skvělé kondici, aby zvládli dlouhou cestu do Severního moře. Závěrem bych chtěl dodat, že věřím ve zdárné Už jsme vyspělí, nejsme tak naivní, jako já v roce 1946 a další, co vstoupili do strany. Někteří sledovali jen výhody a postup. Co soudíte o dnešní mládeži? Mládež je moc přechytralá, bere jí to hodně mládí. Počítače jsou dnes nezbytné - to uznávám - v mnoha odvětvích průmyslu a vědy, ale přístup k internetu, jeho snadná dosažitelnost, není vždy výhoda. A je tu nebezpečí jeho zneužití. Mne počítač nechytl, dal jsem ho vnučce. Covyasport? V mládí jsem hodně sportoval. Abych zesílil a procvičil se (po obrně), měl jsem kolo i kopací míč (to byla vzácnost, tehdy) a hodně kamarádů. Na kole jsme jezdili do Prahy na fotbal (na Spartu i Slávii, na Viktorku, na Čechii Karlín). Lístek stál 3 Kč pro děti, 6 Kč pro dospělé (to byl tehdy oběd). Za 1. republiky také byli sportovní fanoušci. Byly i výstřelky, ale humorné. Dnešní fanoušky a jejich řádění odsuzuji. A co se mi také nelíbí, je neúcta ke státním symbolům. Jako je čmárání po vlajce. Ať si fanoušci napíšou své město na transparent, ale ne na vlajku. Jako teď naposled při MS v hokeji. Ve vašich vzpomínkách se objevila Česká Lípa i Jablonné v Podještědí, ale co vy a Stráž? Přiznám se, že jsem se dlouho nechtěl stěhovat, ale dnes jsem tu rád. Už 5 let bydlím v jednom doměs dcerou,kterážijevestrážiuž25let. Stráž se mi velice líbí. Musím ocenit práci MěÚ, jak se stará o čistotu města a o údržbu zeleně. Byla osázena spousta krásných i cizokrajných stromů, nové topoly. V Mimoni nechali kdysi zbourat zámek na náměstí, ale tady ho zachránili. Nová střecha zámku září do daleka. Jak slouží zdraví? Když tady s vámi mluvím, tak mne nic nebolí, ale stačí udělat pár kroků ke stolu a ucítím bolest v nohou. Mám artrózu v levém koleni, v levé kyčli a v pravém rameni. Ale ruce jsou dobré a to je hlavní. Jinak bych se nemohl věnovat své výtvarné činnosti. Tak ať se vám tu líbí ještě dlouho! Přeji pevné zdraví. Ivana Bršlicová vybudování rybích přechodů kolem malých vodních elektráren na dolním toku Ploučnice a my se dočkáme toho, že budeme moci pozorovat tření lososa v našem potoku. Také musím poděkovat všem z naší organizace, kteří se podílejí na návratu lososa, ať agregací před vysazováním, či přímo vysazováním plůdku. Bez jejich nadšení by nebylo možné tento projekt úspěšně dokončit. Martin Kozlík, hospodář MO Stráž p. R. strana 1 5

16 tipnavýlet červenec - srpen 2010 Bobří soutěsku najdeme mezi obcemi Verneřice a Kravaře (zhruba 18 km západně od České Lípy). Soutěskou teče stejnojmenný tzn. Bobří potok, který na začátku soutěsky (za Verneřicemi) tvoří vodopády, největší zajímavost našeho putování. Bobří soutěska u Kravař To můžeme začít v Kravařích (popř. v Janovicích - ušetříme si 2km po asfaltu), odkud se vydáme po zelené turistické značce. Jelikož půjdeme proti proudu, bude to překvapivě pořád mírně do kopce:-) Ale zpáteční cesta bude pak o to veselejší z Kravař všechny atributy dobrodružství hodného hochů od Bobří řeky: mizící značení - tu na levém břehu, tu na pravém, strhané můstky a lávky, kamenná mostní torza, popadané stromy, chůze po kamení, ve vodě i bahnu...zkrátka nic pro kočárky, cyklisty a vysoké podpatky. Ovšem pokud se vydáme ze zmíněné silnice od Verneřic pouze k vodopádům, těch 300 metrů se dá zvládnout i na podpatcích bez problémů:-) sloupky, druhý, mnohem vyšší vodopád, najdeme o kousek níže na přítoku z pravé strany. (celkem ujdeme tam i zpět asi 10km). Druhá varianta je začít na silnici před Verneřicemi, odkud to máme k vodopádům asi 300 metrů. Ale to by byla myslím škoda, vzhledem k tomu, jakou povahu cesta Bobří soutěskou má. Při mé poslední návštěvě na podzim 2009 vykazovala trasa Bobří soutěskou po zelené První vodopád je přímo na Bobřím potoce kousek za čedičovou skálou s charakteristickými A až budeme zpátky v Kravařích, můžeme navštívit známou Víseckou rychtu s expozicí lidového bydlení. Petr Pražák Úspěšná sezóna žáků FK Loňský postup z I.A třídy do přeboru Libereckého kraje znamenal v místním fotbalovém klubu posun o veliký krok dopředu v práci s mladými talenty. Zařadili jsme se tím v kraji mezi kluby s fotbalovou tradicí a výbornými výsledky s mládeží jako je FC Nový Bor, SK Semily, FKP Turnov, Slovan Frýdlant, FK Baumit Jablonec, FK Jilemnice a další. Nutno říct, že v náročné soutěži žáci nezklamali a uspěli v roli nováčka se ctí. Na dobře rozehranou podzimní část soutěže navázali výbornými výkony i v jarní polovině a v celkovém hodnocení obsadili nečekané, ale zasloužené 4. místo. Mužstvo těžilo po celý rok především z nedobytného domácího stadionu ve Stráži. Vždyť potupnou osmičku si odtud odvezl Slovan Hrádek n. Nis. i Jiskra Mimoň. S nepopulárním búrem odjel Slovan Frýdlant, SK Semily, Sokol Doubí, FK Košťálov. Nepořídily tady ani N. Bor, SK Jilemnice, Desná. K tomu se povedlo přivézt několik bodů ze hřišť soupeřů a 4. místo bylo na světě. Na tomto úspěchu se podíleli tito hráči: Lahůlek, Ďurač, Košťál, Liška, Vítek, Matuška, Antonín, Špivák, Zelený, Libich, Majer, Sedláček, Roll, Kotek, Štrba. Kromě pochvaly hráčům patří poděkování našim štědrým sponzorům, jež nám pomohli zajistit soutěž po materiální a finanční stránce, a to zejména MěÚ Stráž, Mgr. Hlinčík Zdeněk, Svítek Julius, MUDr. Knejzlík Karel, Bartoš Pavel, Vrba Lubomír a další. Karel Knejzlík strana 1 6 ŽEHLENÍ PRÁDLA A OBLEČENÍ Ceník: 100Kč/hod, koš Kč(v případěpravidelného využívání služeb sleva 1000 Kč/4 koše). Ceník jednotlivých ks oblečení: Tričko 20 Kč Halenka 25 Kč Kalhoty 30 Kč Utěrka 5 Kč Košile 30 Kč Povlečení polštář 20 Kč Povlečení deka 30 Kč Možné určit ceny dohodou. V případě zájmu volejte na tel.č

17 červenec - srpen 2010 Rybářské závody 2010 Český rybářský svaz, místní organizace Stráž p. R., uspořádala v sobotu Rybářské závody na rybníku Velká Rašelina. Tyto závody se pořádají pro členy místního spolku a pozvané hosty z okolních organizací a v letošním roce se závodů zúčastnily i děti z rybářského kroužku se v Jablonném v Podještědí konalo krajské finále atletického čtyřboje. Zde startuje pouze pět závodníků, první čtyři s největším počtem bodů se započítávají do konečného součtu. Náročnější jsou tyto závody v tom, že každý absolvuje 4 discipliny: 60m, skok daleký nebo vysoký, vrh koulí nebo hod míčkem a 1000m. Stadion v Jablonném je pro nás téměř domácí prostředí, což se projevilo i na výkonech. Naše pětice atletů si v průběhu celých závodů udržovala malý náskok na zbylé školy a o výsledku měl tedy rozhodnout závěrečný běh na 1000m. Kluci ho zvládli a 1. místem si po roce opět zajistili postup sport Po roce další republika do republikového finále, kde se utkají s vítězi ostatních krajů ČR. Za pozornost stojí výkony Marka Kulhánka. Ve skoku vysokém a ve sprintu na 60m obsadil v jednotlivcích druhá místa a vrh koulí dokonce vyhrál. Svým bodovým součtem se stal nejlepším čtyřbojařem Libereckého kraje. O republikovém finále, které se koná v Šumperku, se budete moci dočíst příště. Doufejme, že naši borci minimálně naváží na loňské výkony (4.místo v republice). Mgr. Robin Horáček Rybářských závodů se zúčastnilo 38 startujících závodníků. Po dvoukolovém zápolení a vyhodnocení dosažených úlovků byli soutěžící oceněni poháry a hodnotnými cenami, převážně rybářskými potřebami. Musím poděkovat za sponzorský příspěvek města Stráž pod Ralskem, díky kterému jsme mohli tyto hodnotné ceny pořídit. Soutěžilo se i o pohár za největší rybu, který získal p. Karel Coufal za kapra o velikosti 57 cm. Na prvních třech místech se umístili: 1. Karel Coufal 420 bodů 2. Karel Mastný 231 bodů 3. Miroslav Staněk 222 bodů I když nám počasí moc nepřálo a celkově ulovených ryb bylo méně, než se očekávalo, mohu si dovolit říct, že všichni byli spokojeni. Tyto závody pořádáme každým rokem pro naše členy jako poděkování za práci, kterou během roku vykonávají pro organizaci, a proto věřím, že příští rok jich přijde ještě více než letos. Také bych chtěl touto cestou poděkovat našim ženám, které se celý den staraly o to, aby soutěžící nehladověli, nežíznili a i díky jejich péči si spousta z nich odvezlo domů mnoho příjemných zážitků. Martin Kozlík, hospodář MO ČRS Stráž pod Ralskem Nejúspěšnější škola v kraji Koncem května a začátkem června čekala naše atlety dvě krajská finále se v Turnově na stadionu Ludvíka Daňka sešlo nejlepších osm družstev ve čtyřech kategoriích z Libereckého kraje. Soutěžilo se v atletických disciplinách o pohár rozhlasu a strážská škola se se třemi týmy stala nejúspěšnější, co se týká obsazení. Do krajského finále se probojovali starší chlapci (1.místo v okresním finále), starší dívky (2. místo v OF) a mladší chlapci (1. místo v OF). Konkurence byla veliká, a to hlavně díky zařazení sportovních škol, které do letoška měly vlastní kategorii. Počasí nebylo ideální a závody musely být dokonce kvůli prudkému dešti asi na 45 min. přerušeny. V průběhu celých závodů se všechna naše družstva pohybovala průběžně okolo 3. místa. Medailovou pozici si ale bohužel dokázali udržet pouze starší chlapci. Druhým místem tak potvrdili dlouhodobé dobré výsledky. Zároveň to i posílilo naše naděje v dalším krajském finále, do kterého naši starší chlapci postoupili. Pohár rozhlasu tedy skončil velmi dobrým výsledkem pro strážskou školu: Starší chlapci 2. místo (28. v celorepublikovém pořadí) Starší dívky 4. místo (!27.! a součtem bodů 5484 náš nejlepší výsledek v této kategorii) Mladší chlapci 5. místo (45.místo) do soutěže vstoupilo přes 1000 škol v celé republice. Zajímavé bylo sledovat i jednotlivce, někteří svými výkony přispěli velkou měrou ke kvalitě závodů. Anna Czichoňová obsadila ve skoku vysokém výkonem 151cm 1. místo v kategorii st. žákyň. Velmi dobře se uvedl Karel Knejzlík, který skončil 2. v běhu na 60m i na 1000m v ml. žácích. Kvalitní výkony předvedli i naši starší chlapci: Marek Kulhánek 2. ve vrhu koulí (12,62m) a 3. ve skoku vysokém, stejně jako Ondra Šúchal (oba skočili 162cm) a 3. skončil také Jakub Kadlec v běhu na 1500m (4:53,57). Mgr. Robin Horáček strana 1 7

18 kultura červenec - srpen 2010 Program na červenec a srpen informace na tel.: , http: PROSTOROVÝ ZVUK DOLBY SURROUND 1.7.Čt 2.7.Pá vždy ve /148 min. /74+1/titulky/příst. 12+/ ROBIN HOOD USA. V řadách vojsk krále Richarda hájil problematickou čest Anglické koruny 13. století i bezejmenný lučištník Robin (Russell Crowe). Ten se stane očitým svědkem smrti krále při obléhání francouzského hradu a spolu s několika kumpány se rozhodne na vlastní pěst dostat se po letech trmácení světem co nejrychleji domů, do Anglie... Režie Ridley Scott. V hl. rolích Russell Crowe a Cate Blanchett. 4.7.Ne 5.7.Po vždy ve /11 6 min. /69+1 /titulky/přístupný/ PRINC Z PERSIE: PÍSKY ČASU 2D USA. Akční dobrodružný velkofilm, který se odehrává v tajuplné Persii. Rozpustilý princ Dastan (Jake Gyllenhaal) je v něm nucen spojit své síly s tajemnou princeznou Taminou (Gemma Arterton) a společně se pokusit porazit temné síly v honbě za prastarou dýkou, která je schopna ovládat Písky času - dar bohů, s jehož pomocí lze vracet čas a tomu, kdo ho vlastní, umožňuje vládnout celému světu Čt v a /97 min. /74+1 /dabing/příst. / JAK VYCVIČIT DRAKA USA. Tvůrci chlupaté Kung Fu Pandy a zeleného zlobráka Shreka se tentokrát rozhodli pro podívanou, která je ve všech ohledech poněkud drsnější. Jejich nejnovější dobrodružství se odehrává na drsném Severu, který obývají ještě drsnější Vikingové a spolu s nimi i draci. Ti jsou jednoznačně nejdrsnější Ne 12.7.Po vždy ve /118 min./79+1/česky/přístupný 12+/ ŽENY V POKUŠENÍ ČR. Komedie Jiřího Vejdělka - více v srpnovém programu Čt v a /142 min. / 79+1/titulky/přístupný 12+/ SEX VE MĚSTĚ 2 USA. Zábava, móda, přátelství nejen toto všechno znovu přináší film, ve kterém se vrací Carrie, Samatha, Charlotte a Miranda. Poznejte jejich životy a lásky po dvou letech. Tentokrát v podobě úžasného dobrodružství plného slunce, které čtveřici žen smete přímo z New Yorku do jednoho z nejluxusnějších exotických míst V hlavních rolích: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis Ne 19.7.Po vždy ve /100min. / 74+1 /titulky/přístupný 12+/ IRON MAN 2 USA. Pokračování příběhu excentrického milionáře, který se z obchodníka se zbraněmi proměnil v autoritu, která v kovovém brnění chrání svět před zlem. Hrají Scarlett Johansson, Robert Downey Jr. Sam Rockwell, Mickey Rourke Čt 23.7.Pá vždy ve /116 min./79+1/česky/přístupný/ DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ ČR. Komedie Zdeňka Trošky - více v srpnovém programu Ne 26.7.Po v a /1 05min/ 74+1 /česky/přístupný/ Dobrodružný rodinný příběh Jana Svěráka... KUKY SE VRACÍ 2D ČR. Šestiletý Ondra trpí astmatem, a tak ze zdravotních důvodů musí pryč i jeho oblíbená hračka - růžový medvídek Kuky. Když maminka vyhodí Kukyho do popelnice, začne pracovat Ondrova fantazie, v níž prožívá medvídkovy příběhy v neznámém přírodním světě. V kombinaci hraného a animovaného příběhu hrají Zdeněk Svěrák, Jiří Macháček, Petr Čtvrtníček, Pavel Liška, Oldřich Kaiser... Promítání v letním kině na zámku ve Stráži p. R vždy po setmění 28.7.St /90 min. /49+1 /česky/přístupný/ BOBULE ČR. Letní melancholická komedie o dvou kamarádech, kteří pochopí, že nejen u moře se dá prožít fantastická dovolená. Hrají: Kryštof Hádek, Lukáš Langmajer, Tomáš Matonoha, Václav Postránecký, Lubomír Lipský, Tereza Voříšková a další Čt /85 min. /49+1 /dabing/přístupný/ MADAGASKAR USA. Hlavními hrdiny animovaného příběhu jsou čtyři rozmazlená zvířátka z newyorské ZOO: lev Alex, hrošice Glorie a žirafa Melman se vydávají do newyorských ulic za zebrou Martym, čímž odstartují řetězec jen těžko uvěřitelných událostí, které je přivedou až na pobřeží exotického ostrova Madagaskar Pá Vstupné 120, - DRUHÁ TRÁVA A ROBERT KŘESŤAN Koncert přední bluegrassové skupiny So /88 min. /49+1 /dabing/přístupný/ SHREK USA. Shrek, zelený obr, se vydává vysvobodit krásnou princeznu Fionu. Na cestách za záchranou princezny čeká Shreka mnoho dobrodružství ale také nebezpečných nástrah Ne /115min./49+1/česká verze/přístupný/ LÍBÁŠ JAKO BŮH ČR. Muž mezi dvěma ženami a žena mezi dvěma muži to jsou motory komedie, poháněné pošetilostmi, sebeiluzemi i sny, kterým podléhají zamilovaní, nemilovaní i žárliví Hrají: Kamila Magálová, Oldřich Kaiser, Jiří Bartoška a další. strana Čt 6.8.Pá vždy ve /117 min. / 74+1/titulky/příst. 12+/ A-TEAM USA. Velkolepá akční komedie, plná honiček, vtípků, digitálních triků vychází z populárního seriálu z osmdesátých let The A-Team, jehož autorem byli Frank Lupo a Stephen J. Cannell. V hlavních rolích Bradley Cooper, Liam Neeson, Sharlto Copley, Quinton 'Rampage' Jackson, Jessica Biel, Patrick Wilson Ne 9.8.Po vždy v a /92 min. / 69+1 /dabing/přístupný/ Bláznivá rodinná komedie v českém znění... CHLUPATÁ ODPLATA USA. Dan Sanders (Brendan Fraser) se kvůli práci přestěhuje i s rodinou z Chicaga do oregonských lesů, kde má dohlížet na stavbu zdánlivě ekologického projektu. Zpočátku si myslí, že největším problémem pro něj budou zhýčkaná manželka (Brooke Shieldsová) a pubertální syn (Matt Prokop), jenž má z přírody panickou hrůzu. To ovšem ještě netuší, že se kvůli své nové funkci stal nepřítelem č. 1 pro všechna místní zvířata, která se nehodlají svého domova vzdát bez boje! Divoká stvoření z místních lesů ztrpčují Danovi život na každém kroku. Ničí jeho práci, rodinný život i oblečení Čt ve /105 min. / 69+1/titulky/přístupný/ DOPISY PRO JULII USA. Romantická road movie po krásné Itálii, plná slunce, vinic a lásky. Mladá Američanka najde ve Veroně, městě, kde Romeo potkal Julii, dopis adresovaný právě bájné Julii a žádající radu v otázce mladé beznadějné lásky. Dopis je z roku Rozhodne se na něj odpovědět a nastartuje poetickou jízdu italskou krajinou za nadějí s velmi zvláštní posádkou. V hlavních rolích se představí Amanda Seyfried, dcera Meryl Streep z hitu Mamma Mia!, oscarová Vanessa Redgrave a Gael García Bernal Ne 16.8.Po vždy ve /116 min./79+1/česky/přístupný/ DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ ČR. Komedie Zdeňka Trošky podle stejnojmenného bestselleru Miloslava Švandrlíka....Mladý lékař Čeněk Dobešek pracuje v pražské nemocnici na interně a žije v bytě se svou manželkou a její matkou. Ve složitém propletenci jejich vztahů bezkonkurenčně dominuje rázná tchyně Marie Košvancová, která si pro svou atraktivní, ziskuchtivou a vypočítavou dceru vždycky přála prvotřídní partii, nejlépe lékaře, zámožného, úspěšného a váženého...hrají: Jaroslav Šmíd, Eva Holubová, Markéta Plánková, Alžběta Stanková, Bob Klepl Čt v a /118 min./79+1/česky/příst.12+/ ŽENY V POKUŠENÍ ČR. Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na manželské problémy jednoho dne zjišťuje, že se dostala do situace, jaké řeší se svými pacienty. Její doposud milující a milovaný manžel je přistižen in flagranti s mladší ženou a Helena brzy bezradně stojí na prahu nového života. Dvacetiletá dcera Laura chce být matce oporou, zároveň se však potýká s nástrahami vlastní první opravdové lásky. Pomocnou ruku nabízí k Helenině zděšení i matka Vilma, bývalá herečka, která na všechny situace aplikuje svéráznou školu života.hrají: Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, Vojtěch Dyk, Jiří Macháček, Roman Zach a další Ne 23.8.Po vždy v a /92 min. / 74+1 /česky/přístupný/ Premiéra dalšího pokračování příběhů zeleného zlobra... SHREK: ZVONEC A KONEC USA. Co nás čeká ve čtvrtém díle Shreka? Mnohem drsnější Fiona, otylý Kocour v botách a mnohem zmatenější Oslík. A království Za sedmero horami vzhůru nohama. Na svědomí to má Shrek, který vypustil do světa jedno velmi nerozumné přání Čt 27.8.Pá vždy ve /110 min./79+1/česky/přístupný/ MAMAS & PAPAS ČR. Příběh filmu tvoří mozaika osudů několika manželských či partnerských dvojic, které v určitém zlomovém bodě života řeší otázky chtěného, nechtěného, vytouženého nebo zmařeného rodičovství. Záměrem scenáristky a režisérky Alice Nellis je ukázat pomocí souběžného vyprávění několika příběhů, že problém moderního rodičovství je širší a hlubší než konkrétní situace kterékoliv jednotlivé postavy...dále hrají Petr Franěk, Filip Čapka, Zuzana Čapková Ne 30.8.Po vždy v a /109 min./ 69+1/česky/přístupný/ Johnny Depp ve fantasknípodívané Tima Burtona... ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ USA. Alenku Kingsleyovou čeká zážitek, na který hned tak nezapomene. Když ji na viktoriánské zahradní slavnosti požádá o ruku Hamish, bohatý, ale přihlouplý syn lorda a lady Ascotových, sebere se a uteče pryč. Vydá se za Bílý králíkem ve vestě a s kapesními hodinkami, kterého uvidí pospíchat po louce... Připravujeme na září: Twilight sága: Zatmění, Kájinek a další... VARTA - zpravodaj města Stráž pod Ralskem. IČO Vydávání povoleno MK ČR E Měsíčník. Náklad 700 výtisků. Vychází 30.b6.b Redakční rada: Karel Huml (šéfredaktor), Michaela Hylská, Petr Pražák, Ivana Bršlicová, Barbora Balvínová. Příjem příspěvků na infocentru nebo na Zasílané příspěvky musí obsahovat jméno a adresu autora (na žádost nemusí být zveřejněno). Nezveřejněné příspěvky budou otištěny v příštím vydání. Adresář přispěvatelů je k dispozici na IC. Veškerá inzerce je placená dle daného ceníku. Vytiskla Tiskárna Irbis, Liberec. Uzávěrka příštího čísla je

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem -- ------------------- Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 13. srpna 2014 Přítomní:

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 17. října 2012 Přítomní: Omluven: Ověřovatelé

Více

Město Stráž pod Ralskem. USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 19. září 2012

Město Stráž pod Ralskem. USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 19. září 2012 Jlt Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 19. září 2012 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 14. března 2012 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů!

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Str á ž pod Ralskem USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem, konaného dne 25.6.2014 Přítomni na začátku jednání:

Více

Příloha č. 3. k Závěrečnému účtu za rok 2012. OSTATNí DOPLŇUJící ÚDAJE. 1.1. Výsledek hospodaření za rok 2012 2. 1.2. Usnesení k účetní závěrce 2

Příloha č. 3. k Závěrečnému účtu za rok 2012. OSTATNí DOPLŇUJící ÚDAJE. 1.1. Výsledek hospodaření za rok 2012 2. 1.2. Usnesení k účetní závěrce 2 Příloha č. 3 k Závěrečnému účtu za rok 2012 OSTATNí DOPLŇUJící ÚDAJE OBSAH 1. Hlavní a hospodářská činnost města 2 1.1. Výsledek hospodaření za rok 2012 2 1.2. Usnesení k účetní závěrce 2 1.3. Údaje z

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 11. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 13.4.2015 v 15:30 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 3/2016 Usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 3/2016, které se uskutečnilo dne 05.05.2016 od 17.00 hod., na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově, Dolní Žandov

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

- 1 - U S N E S E N Í. ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu (č. 1007/ /70)

- 1 - U S N E S E N Í. ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu (č. 1007/ /70) - 1 - U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu 2013 (č. 1007/70 1020/70) Přítomní členové rady : I. Mikulica, J. Dřevjaný, Ing. R. Pracuch, R. Schmuch Omluveni

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Usnesení. k k základní běžný účet

Usnesení. k k základní běžný účet Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.6.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Mgr. Dušan Krabec (9) Antonín Vyšohlíd (2) Pavel Morong (10)

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bukovice, IČ: 00653675 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 22/2013 Ze schůze Rady města Toužim č. 22 konané dne 18. listopadu 2013 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí 2. Projednání žádosti o nájem pozemku

Více

~ PROTOKOL. Rozsah kontroly: Plnění přijatých usnesení zjednání Zastupitelstva města

~ PROTOKOL. Rozsah kontroly: Plnění přijatých usnesení zjednání Zastupitelstva města ~ - ~~l ~ r-------- PROTOKOL Do!lodnt: - 8-09- 2010 _ Městský úřad Stráž pod Ralskel o výsledku kontroly plnění usnesení Zastupit ~a m"ě;;;' ~~-~~~~"=~ '&4 za rok 2003-2004-2005-2006-2007-2008-20 Poéolll.lJfph1

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 R 598/16 R 599/16 R 600/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 12. 09. 2016, b) souhlasí

Více

za rok 2013 Schválený Rozpočtová

za rok 2013 Schválený Rozpočtová Č.j. OÚ-922/2014-Kp ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORCE za rok 2013 podle ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 1. Plnění rozpočtu příjmů

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod. * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Usnesení č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Broumova ze dne 9. 4. 2008

Usnesení č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Broumova ze dne 9. 4. 2008 Usnesení č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Broumova ze dne 9. 4. 2008 ZM volí 2/1 Návrhovou komisi ve složení: paní Hana Židová, Ing. Radomír Roško, paní D.Nosková (zapisovatelka). 3/1 Bc.Lubomíra

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila:

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 21.03.2016 od 14.30 hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 98/16: Rada města schválila program jednání

Více

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomno: Omluven: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Ing.

Více

2. Závěrečný účet hospodaření za rok 2013, účetní závěrka za rok 2013

2. Závěrečný účet hospodaření za rok 2013, účetní závěrka za rok 2013 Zápis z jednání 02 / 2014 Finanční výbor Datum konání 9.6.2014 Členové finančního výboru Subjekt Poznámka Prantner Jiří, Ing. Předseda FV Přítomen Hubka Karel Člen FV Omluven Hána Petr, Mgr. Člen FV Nepřítomen

Více

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.4.2017 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/9/RM/2017 Občanská komise zápis ze zasedání občanské komise ze dne 20. 3. 2017. 2/9/RM/2017

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 29. dubna 2014 od 8.00.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Duchcov Přítomno: 6 Nepřítomno: 0

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková Zastupitelstva města, které se konalo 1/10 Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková,

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Z Á P I S č. 10/2013 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.12.2013

Z Á P I S č. 10/2013 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.12.2013 Z Á P I S č. 10/2013 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.12.2013 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 19. jednání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 24.01.2013 v 16:00 hodin ve velké zasedací síni Městského úřadu

Více

Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010

Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010 Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) I. Finanční hospodaření města v roce 2010 Zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

Závěrečný účet Obce Řenče za rok návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Řenče za rok návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obec Řenče Řenče 54 IČ: 00257184 Závěrečný účet Obce Řenče za rok 2015 - návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 9. 5. 2016 Zpracovala:

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 24. 6. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 24. 6. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 24. 6. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 120/5/2015 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Rozpočet Město Starý Plzenec (v Kč) (rozpočet byl schválen ZM ) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2015

Rozpočet Město Starý Plzenec (v Kč) (rozpočet byl schválen ZM ) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2015 Rozpočet 2015 - Město Starý Plzenec (v Kč) (rozpočet byl schválen ZM 15.12.2014) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2015 1111 DPFO ze záv. činnosti 9 900 000,00 1112 DPFO z podnikání 800

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 18. května 2011 ve hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 18. května 2011 ve hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 18. května 2011 ve 20.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: Omluven: 13 členů zastupitelstva ředitelka PO Základní škola a Mateřská

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 24.01.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.02.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

Výpis přijatých usnesení. ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne

Výpis přijatých usnesení. ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne Výpis přijatých usnesení ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne 05. 10. 2010 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Usnesení. ze 7. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. ze 7. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 27.4.2011 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 197/11 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu pana Vladimíra

Více

1.1. v o l í návrhovou komisi ve složení: MUDr. Jarmila Hankeová (Nezávislí-SNK) Ing. Taťána Kociánová (SNK-Občané pro občany)

1.1. v o l í návrhovou komisi ve složení: MUDr. Jarmila Hankeová (Nezávislí-SNK) Ing. Taťána Kociánová (SNK-Občané pro občany) U S N E S E N Í z 12. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, konaného dne 16.6.2004 v budově Obecního úřadu v Dobré obřadní síň. -----------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 Podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. 1/ Rozpočet, hospodářský výsledek / údaje jsou v Kč, po

Více

Závěrečný účet obce VLACHOVICE za rok 2014 Údaje o hospodaření obce v roce 2014

Závěrečný účet obce VLACHOVICE za rok 2014 Údaje o hospodaření obce v roce 2014 Závěrečný účet obce VLACHOVICE za rok 2014 Údaje o hospodaření obce v roce 2014 Obsah: I. Finanční hospodaření obce Vlachovice a plnění rozpočtu za rok 2014 II. Majetek Obce Vlachovice a finanční situace

Více

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Zápis č. 1/2009 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, p. Vrabec,

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 2. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 09.12.2014 od 14:00 do 17:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.8/2013, které se konalo dne od 8.30 hodin na OÚ Obrnice

Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.8/2013, které se konalo dne od 8.30 hodin na OÚ Obrnice Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.8/2013, které se konalo dne 25.6.2013 od 8.30 hodin na OÚ Obrnice Program jednání: 1) Program rady 2) Volba ověřovatelů zápisu 3) Kontrola usnesení 4) Strategický

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Hrodek, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svobodová Omluveni: Ing.

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 0802631201 OIKUSK 016430/20111KUSK Stejnopis č.1j Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce DALEKÉ DUŠNÍKY IČ: 00242071 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. čas konání: od 19.00 hod. do 20.30 hod Přítomni: Rosůlek Václav, Žižka Pavel, Lukáč Petr,

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva městyse, které se konalo dne od 17:00 hod. na Úřadě městyse Slavětína

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva městyse, které se konalo dne od 17:00 hod. na Úřadě městyse Slavětína Z á p i s z 11. zasedání Zastupitelstva městyse, které se konalo dne 11. 5. 2016 od 17:00 hod. na Úřadě městyse Slavětína pozn. zveřejněna je verze dokumentu upravená z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 13/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 11. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení 47. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2012

Usnesení 47. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2012 Usnesení 47. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2012 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1108/47/12 1. schvaluje program 47. schůze

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 28. srpna 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 28. srpna 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 28. srpna 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2015 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2015 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov, Město Pacov závěrečný účet za 2015 MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2015 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný

Více

USNESENÍ Zastupitelstva města dne 11. prosince 2013

USNESENÍ Zastupitelstva města dne 11. prosince 2013 USNESENÍ Zastupitelstva města dne 11. prosince 2013 Přítomno 12 zastupitelů, omluveni 3 (Ing. Kapoun, p. Listoň, pí Líbalová) Z 107/13 Podíly z výtěžku loterií a) souhlasí s ukončením platnosti usnesení

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne 29. 6. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV 2242 /2015 Počet listů dokumentu: 6 Usnesení RM č. 352/2015 Rada města Jablonné

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více