NOVINY MĚSTSKÉ. Uzavírka mostu v Hrnčířské ulici. 8/duben/2009. Z bloku starostky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY MĚSTSKÉ. Uzavírka mostu v Hrnčířské ulici. 8/duben/2009. Z bloku starostky"

Transkript

1 MĚSTSKÉ 8/duben/2009 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 24. dubna 2009 Uzavírka mostu v Hrnčířské ulici Na jeden z květnových víkendů připravuje město Česká Lípa opravu vozovky na mostě v Hrnčířské ulici, který patří k dopravně nejzatíženějším místům v našem městě. Víkend jsme pro opravu povrchu na tomto mostě vybrali zcela záměrně, protože bude nezbytné přistoupit i k úplné uzavírce a ve víkendových dnech je v této oblasti přeci jenom menší provoz. Snahou města tak je, aby se omezení dotklo co nejmenšího počtu motoristů, vysvětluje místostarosta Jan Stejskal. Konkrétně je oprava, která počítá s odfrézováním stávající asfaltové vrstvy, vyrovnáním povrchu a následným položením nového koberce, naplánována na 16. a 17. května. Po celou sobotu a možná ještě v neděli dopoledne tak zůstane most průjezdný pouze pro autobusy MHD. Ostatním vozidlům bude vytýčena objízdná trasa nasměrovaná do Pivovarské ulice a na estakádu. S určitým omezením by měli počítat i chodci, kteří by v době rekonstrukce měli raději využívat přechodu u Banca. Kvůli zajištění bezpečnosti město počítá i s asistencí policie, která by měla napomáhat s regulací dopravy. (ema) Z bloku starostky Mrzelo mne, že se nemohu zúčastnit prvního shromáždění, které začátkem dubna zorganizovalo pro obyvatele nájemních bytů v majetku soukromého vlastníka občanské sdružení Za klidný Sever. (O průběhu akce se mimo jiné dočtete i v tomto vydání MN). Musela jsem se omluvit z ryze osobních důvodů. V době, kdy jsem obdržela pozvánku, se s tím už opravdu nedalo nic dělat. Za svou absenci se proto ještě jednou omlouvám. O tom, jak setkání probíhalo, jsem však dopodrobna informována. Jednak ze zápisu, který jsem nechala zpracovat, ale hlavně od svých kolegů místostarostů, kteří zde reprezentovali radnici a odpovídali na dotazy přítomných. Je zřejmé, že občanské sdružení založené především kvůli tomu, aby pomáhalo nájemníkům prosazovat a chránit jejich práva spojená s bydlením, se neobejde bez pomoci všech, kterých se situace na Severu a Kopečku dotýká. Ačkoliv město není majitelem předmětného bytového fondu a jeho zákonné páky jsou dnes v tomto směru nulové, to, zda jsou občané spokojení, nebo právem naštvaní, se nás týká. Z reakce zastupitelů, s nimiž jsme v různých souvislostech o předmětných lokalitách již nejednou diskutovali, usuzuji, že v tom jsme zajedno se všemi členy městského zastupitelstva. Ano, chceme pomoci. Osobně se však nechci nyní stavět do role populisty ve stylu - nikdo vám nemůže dát víc, než já vám mohu slíbit. Je však nutné naprosto realisticky zhodnotit možnosti účinné pomoci. Ze strany města ji vidím například v podpoře aktivit občanského sdružení. Nakonec si dovoluji připojit ještě pozvánku na tradiční květnové setkání pořádané městem ve spolupráci s Klubem přátel muzea 8. května, kdy si na několika pietních místech opět připomeneme vítězství nad fašismem. Letošní vzpomínkový akt u příležitosti Dne vítězství zahájíme v hod. na městském hřbitově u hrobu polského vojáka. Následně budou položeny květiny také u pamětní desky vojákům 2. polské armády generála Swierczewského na budově středního odborného učiliště na Palackého náměstí. Jediným místem, které nenavštívíme, bude památník na náměstí Osvobození, který je v rekonstrukci. Hana Moudrá

2 č. 8 z radnice duben 2009 Poděkování starostky Vážení přátelé, v letošním roce bych opět ráda jménem města Česká Lípa poděkovala některým našim občanům, kteří se výrazným a příkladným způsobem podíleli na jeho rozvoji, a to především v oblastech společenského a kulturního života. Ocenění v podobě symbolického Poděkování starosty budou již poosmé předávána při příležitosti tradiční městské slavnosti konané v červnu na počest patronů města sv. Petra a sv. Pavla. Poděkování jsou udělována za přínosné aktivity v následujících kategoriích kultura, práce s mládeží, sport a podnikatelská oblast (cena v této oblasti se uděluje nejlepšímu nositeli tradic českého řemesla ), případně mimořádný projev lidskosti či hrdinský čin. Velmi nás potěší, pokud nám i letos na základě svých dlouholetých zkušeností pomůžete s nominací osobnosti, jejichž práce si právem zaslouží veřejného ocenění. Vaše návrhy se stručným zdůvodňujícím komentářem prosím zasílejte nejpozději do písemně na adresu Městský úřad Česká Lípa, sekretariát starostky, nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, či e mailem na adresu Těším se na Vaše návrhy, neboť vím, že mezi námi žije řada lidí, kteří si podobné uznání zaslouží, a proto mi bude velkou ctí podobné ocenění při našich slavnostech udělit. Hana Moudrá Připojte se k deratizaci Město Česká Lípa každoročně provádí plošnou deratizaci ve svých objektech a každoročně vyzývá majitele dalších objektů na území města, aby se k této akci připojili. Jedině tak lze dosáhnout úspěchu, tj. nedojde k přemnožení hlodavců v našem městě, tak jako v některých jiných obcích, kde provádění pravidelné deratizace podcenili. Odbor rozvoje, majetku a investic si tak i pro letošní rok dovoluje touto cestou oslovit veřejnost ve věci deratizace. Tu bude město Česká Lípa opět provádět na svém majetku v květnu a červnu. Věříme, že nutnost investovat do pravidelné deratizace všichni chápou, a proto se všichni ostatní vlastníci bytů a objektů v těchto měsících k naší deratizaci opět připojí, zdůraznila Jolana Nebřenská, vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic. Město zároveň žádá veřejnost o spolupráci při vyhledávání ohniskových lokalit s velkým výskytem především potkanů, které se nacházejí zejména na sídlištích v okolí kanálů a kontejnerů. Problematické bývají především oblasti, kde občané odkládají odpady i kolem kontejnerů a tím přispívají k výskytu hlodavců. Na místa výskytu potkanů můžete upozornit přímo deratizační firmu Jan Muttl, tel , mob. tel , která pro město Česká Lípa v letošním roce deratizaci zajišťuje. Za Vaši spolupráci a pochopení Vám děkuje odbor rozvoje, majetku a investic. (jn) Multimediální obrazovka na OD Andy Na březnovém jednání zastupitelstva byla po diskuzi a připomínkách zejména opozičních zastupitelů schválena možnost umístění multimediální obrazovky na OD Andy, jako výjimka z obecně závazné vyhlášky města Česká Lípa regulující umístění reklamních ploch v památ-- kové zóně. S udělením výjimky souhlasili zastupitelé zejména s ohledem na faktické umístění stavby. Nový reklamní poutač nenaruší současný vzhled objektu ani památkové zóny, protože se nachází na samém jejím konci, který tvoří dvě velká obchodní centra. Součástí usnesení se stala i podmínka možnosti bezplatného využití obrazovky městem Česká Lípa. Žadatelem o povolení je OD Andy jako majitel objektu, avšak samotné umístění a následný provoz obrazovky bude zajišťovat brněnská firma 3X Trade s.r.o. Požádali jsme proto jednatele společnosti Romana Švábenského, aby nám prozradil termín zahájení vysílání obrazovky. Instalace a zahájení vysílání multimediální obrazovky v České Lípě je závislé na termínu rozhodnutí ze strany památkářů. Jejich stanovisko bychom měli znát na začátku května. Pokud bude kladné, rádi bychom provoz obrazovky zahájili ještě v květnu. Obrazovka by podle R. Švábenského měla sloužit jako všestranně využitelné informační obrazové médium k vysílání nejenom aktuálních nabídek firem a společností, ale i s pravidelným intervalovým vysíláním servisu kulturních, sportovních a společenských informací, charitativního vysílání pro dobročinné organizace, informací z města nebo informací o počasí v regionu. Systém umisťování informací do vysílání funguje na bázi internetového připojení a je proto také možné odvysílat ve velmi krátkém čase např. i aktuální obrazové informace a výzvy bezpečnostních složek. Nejde proto o pouhý reklamní banner nového typu, ale naší snahou je, aby se pro veřejnost stala do budoucna zajímavým a praktickým informačněkomunikačním médiem. (red) Využívejte koše na psí exkrementy Příští vydání MN je 15. května Uzávěrka tohoto čísla je 5. května Tak, jak ve městě přibývá počet chovatelů psů, stoupají nářky na adresu psích exkrementů, které po venčení čtyřnohých přátel zůstávají na veřejných prostranstvích. Přímá úměra platí i dál. Čím větší pes, tím větší hromádka. Přitom stačí jediné přirozený pozůstatek psího metabolizmu po vykonání potřeby uklidit. Již vloni se proto město rozhodlo rozšířit počet speciálních košů. Koncem loňského a začátkem letošního roku přibylo v našem městě k 50 košům na psí exkrementy dalších 100 nových. Byly instalovány ve všech částech města a jejich umístění bylo zvoleno po dohodě se smluvním partnerem, který pro město zajišťuje svoz odpadu. Koše poznáte velice snadno, neboť každý je vybaven speciálními sáčky na exkrementy. V sáčku je i lopatka, aby manipulace s exkrementy byla co nejjednodušší. Tyto koše se vyváží každé pondělí a současně se v případě potřeby doplňují sáčky. Toto opatření zatíží rozpočet města částkou cca 300 tis. Kč za rok, a proto město prosí majitele psů, aby dostupnější možnosti úklidu exkrementů při venčení využívali. Napomůžete tím k udržování pořádku a čistoty hlavně na komunikacích města. Současně tím zamezíte oprávněné kritice a stížnostem spoluobčanů na majitele psů a na jejich miláčky. (red) 2

3 investice duben 2009 č. 8 Cyklostezka Varhany se letos prodlouží až do Volfartic O čtyři miliony korun posílilo českolipské zastupitelstvo na svém březnovém zasedání prostředky vyčleněné pro letošní rok na stavbu druhé etapy Cyklostezky Varhany, kterou buduje stejnojmenný svazek obcí na tělese bývalé železniční tratě vedoucí z České Lípy do Kamenického Šenova. Druhá etapa navazuje na první a představuje úsek vedoucí z obce Horní Libchava do Volfartic v délce 2,9 km a přípravné práce na její stavbu již byly zahájeny. Celkové náklady na stavbu druhé etapy jsou vyčísleny na necelých 11 mil. Kč včetně DPH. Na této investici by se podobně jako na první etapě z České Lípy do Horní Libchavy, která byla dokončena vloni v létě, měl opět finančně podílet spolu se O letních prázdninách město zrekonstruuje šatny na Základní škole v Partyzánské ulici na Svárově. Poptávku na veřejnou zakázku malého rozsahu připravil odbor rozvoje, majetku a investic a k předložení nabídek pro realizaci akce vyzval celkem 3 firmy, které se specializují na obdobné stavební práce. Komise všechny nabídky posoudila a doporučila přidělit zakázku českolipské firmě GEDOS, která předložila nejnižší nabídkovou cenu a nejdelší záruku na realizovanou zakázku. svazkem a naším městem také Státní fond dopravní infrastruktury, prozrazuje starostka Hana Moudrá a připomíná: Česká Lípa je členem tohoto svazku a jako nejlidnatější obec se tudíž na této investici od samého počátku spolu se státním fondem finančně podílí nejvíce. S žádostí o dotaci i na druhou etapu stavby se svazek již obrátil a starostka předpokládá, že by z prostředků SFDI mohlo být pokryto cca 50% nákladů na tuto investiční akci. Dodavatelem stavby se na základě svazkem obcí realizovaného výběrového řízení stala litoměřická firma Chládek & Tintěra a jakmile budou dokončeny přípravné práce spočívající zejména ve vyčištění bývalého železničního tělesa, budou následovat Rekonstrukce šaten na ZŠ Partyzánská Svoji nabídkovou cenu vyčíslila na cca ,- Kč bez DPH a provedení díla stanovila na 6 týdnů se zárukou na 60 měsíců. V rámci plnění této investiční akce bude provedena kompletní rekonstrukce šaten školy, popisuje místostarosta České Lípy Jan Stejskal. Součástí bude i výměna oken, podlah, vnitřních rozvodů a stavba nového podhledu v části budovy školy, kde jsou šatny umístěny, doplnil místostarosta Jan Stejskal. Finanční prostředky na akci jsou v rozpočtu odbor rozvoje, majetku a investic na rok (red) Blokové čištění v dubnu a květnu zemní práce. V dané trase dojde k úpravě odvodňovacího systému, opravě mostku, dále tu bude provedena spodní a vrchní stavba komunikace s asfaltovým povrchem a v neposlední řadě montáž zábradlí a finální vegetační úpravy. Dokončení celého díla se plánuje na podzim, odkdy by měla být tato trasa zprovozněna pro veřejnost. V posledním březnovém týdnu byly rovněž zahájeny práce na odstraňování reklamovaných vad na I. etapě. Závady se na prvním vybudovaném úseku projevily již vloni. S žádostí o nápravu se proto svazek obrátil na dodavatele díla firmu Strabag, která přislíbila, že vše napraví ve chvíli, kdy to dovolí klimatické podmínky. Dle předloženého harmonogramu měly být reklamované závady povrchu opraveny do poloviny dubna. (ema) Most u vodního hradu Jiráskova (v obou směrech), Žižkova, ČSA (v obou směrech), Zoubkova (parkoviště), Hradecká včetně parkovišť Sokolská (spodní část parkoviště) Klášterní (po křiž. s ul. R. z Dubé) Roháče z Dubé (podél čp parkoviště, Pražská (celá od Jáchymovské po E. Fily včetně čtverce), Ústecká, Komenského, Kunratická Pátova, Železničářská (včetně parkovišť), Příčná (celá v obou směrech), Špálova, Bratří Čapků Mánesova, Eliášova,Vohradského spojka mezi ul. Vál. zajatců a Mikanova, Příbramská, Arbesova Mikovcova (v obou směrech), Mariánská (před čp. 545 a parkoviště pod čp. 545, Moskevská (od ul. U synagogy po ul. J. z Lipé), Okružní - od Příbramské po I/9 (parkoviště) Okružní (parkoviště ) Okružní (od čp.1997 po ul. Příbramská) Severní (parkoviště) Větrná ( u čp v obou směrech + parkoviště u čp.1828), Jižní (parkoviště), Jihlavská (parkoviště) Stavební práce na rekonstrukci historického mostu u vodního hradu Lipý jsou opět v plném proudu. Výběrové řízení na dodavatele II. etapy vyhrála firma Gedos a zavázala se městu, že zakázku za 830 tisíc korun zhotoví za 12 týdnů. Veškeré práce by tak měly být dokončeny v létě. První návštěvníci hradu by se však po novém mostě mohli projít již během letních slavností, které město plánuje na 19. až 21. června, kdy by měl být most již natolik zrekonstruovaný, že ho bude možné využívat. Na základě doporučení památkářů bude původně gotický most zrekonstruován do barokní podoby, neboť právě ta se nejlépe dochovala. Jeho povrch bude tvořit čedičová dlažba. (ema) 3

4 č. 8 z města duben 2009 Nájemníci ze Severu hledají záchranný kruh Více než 400 nespokojených českolipských nájemníků, kteří žijí v nájemních bytech v majetku akciové společnosti Byty Česká Lípa, se sešlo ve školní jídelně Základní školy Sever na shromáždění uspořádaném počátkem dubna občanským sdružením Za klidný Sever. Pozvání kromě nájemníků přijali také představitelé města, místostarostové Jan Stejskal a Tomáš Vlček, vedoucí odboru sociálních věcí na MěÚ Česká Lípa Květa Rusínková, zástupci městské i republikové policie a zástupce ústecké pobočky obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni. Šlo o první podobné shromáždění organizované novým občanským sdružením. První bod programu proto pořadatelé věnovali představení svých hlavních cílů, kvůli nimž sdružení Za klidný Sever na sklonku minulého roku založili. Jak mimo jiné uvedla předsedkyně I. Kühnová, v první řadě se chtějí zaměřit na prosazování práv a zájmů nájemců. Aktivně se však chtějí podílet i na případném odprodeji bytů soukromého vlastníka nájemníkům. Také stávajícího majitele proto přizvali k jednání v jídelně, kam se však nedostavil. I když právě s jeho správou nejsou nájemníci spokojeni, což vyplynulo i z dubnového shromáždění, kde si řada přítomných stěžovala na špatnou, respektive nulovou údržbu panelových domů ze strany soukromého vlastníka, na chování nepřizpůsobivých nájemníků, jejichž počty podle vyjádření nespokojených obyvatel rostou jak na Severu, tak na Kopečku, díky relativně vstřícným nájemním podmínkám, které při pronájmu svých bytů nabízí soukromý vlastník. Podle mínění nešťastných obyvatel roste v domech i v jejich okolí nepořádek a v daných sídlištních lokalitách se zhoršuje i celková bezpečnostní situace. Největší obavu mají z toho, aby se zde časem nevytvořilo ghetto, kam po setmění není radno vstoupit. Z pléna zazněl rovněž názor, že k situaci na Severu neblaze přispívají i bary a herny. 4 O své ústecké zkušenosti s akciovou společností Spobyt, která je stoprocentní majitelkou akciové společnosti Byty Česká Lípa, se s přítomnými podělil zástupce společnosti Člověk v tísni. Zatímco v České Lípě patří akciové společnosti bývalé podnikové byty státního podniku Diamo, v Ústí šlo pro změnu o podnikové byty chemičky. V současné době již ale v Ústí nefunguje, neboť nájemní domy, podle vyjádření přítomného zástupce organizace Člověk v tísni, odprodala. Nadále ale obhospodařuje své nájemní byty v Předlicích a podle zástupce humanitární organizace se i zde zaměřuje na pronájem zejména nízkopříjmovým nájemníkům. Jak dále prohlásil, dají se na tom vydělat velké peníze, a tudíž nemá zájem do takových bytů investovat. Jednou z prvních otázek směrovanou na přítomné zástupce města bylo, proč podnikové byty Diama nezprivatizovalo město. Kdyby to tehdy radnice udělala a byty následně nabídla k odprodeji nájemníkům, mohlo být dnes po problémech, což připustil i místostarosta Jan Stejskal. Zároveň připomněl, že jde o letitou záležitost, o níž současné zastupitelstvo nerozhodovalo. Ani tehdejší vedení města, které nabízené byty na počátku 90. let odmítlo, ale nemohlo tušit, jak celá záležitost dopadne. Byty pak zprivatizoval stát na základě předloženého privatizačního projektu soukromého subjektu a teprve poté, co byl na nového vlastníka vyhlášen konkurz, byly následně vydraženy ve veřejné dražbě. Ale ani do této transakce se již město nemohlo zapojit, neboť by svoji vyvolávací cenu, se kterou by později vstoupilo do dražby, muselo zveřejnit na veřejném zasedání zastupitelstva, vysvětlil prakticky nulové šance města v takové dražbě místostarosta Jan Stejskal. Podobné je to podle něj i s odkoupením bytů od stávajícího majitele. V první řadě by vlastník musel mít o takový odprodej zájem a učinit městu v tomto směru nabídku, což se zatím nestalo. Po několika urgencích ze strany radnice se zatím uskutečnilo pouze jediné setkání, kde místostarostu Jana Stejkala zástupce společnosti Byty Česká Lípa a. s. ujišťoval, jak chtějí domy na Severu zrekonstruovat a z některých vybudovat luxusní byty. K tomu nemám co dodat. Nicméně pokud by městu domy k odkoupení nabídli, neméně důležitou roli by hrála i kupní cena, za jakou by byl vlastník ochotný své byty městu odprodat. Jak místostarosta naznačil, muselo by jít o částku, která by odpovídala nejenom reálným možnostem města, ale i reálné hodnotě bytů. Jinak by město mohlo jednat protiprávně, respektive v rozporu se zájmy ostatních obyvatel České Lípy. V průběhu cca dvouhodinového setkání se diskutovalo také o podmínkách sociální podpory poskytované ze strany státu a města, či o stížnostech a podnětech, které od obyvatel Severu eviduje město, městská či republiková policie, nebo stavební úřad. Jak v dané souvislosti naznačil místostarosta Tomáš Vlček, v tomto směru není evidovaná agenda nijak obšírná, což nakonec potvrdili i policisté. Pomyslnou tečku za tímto shromážděním pak udělala jedna z nájemnic, když prohlásila, že jedinou smysluplnou obranou bude systematicky prokázat a dokázat majiteli domů, že o své domy z pohledu stavebního zákona a dalších zákonných předpisů skutečně řádně nepečuje a pak v rámci platné legislativy konat. Pasivita ani zbytečné nářky nic neřeší. (ema) Pozvánka na dětské dopravní hřiště Městská policie Česká Lípa - Skupina prevence kriminality a výuky, zve na Dětské dopravní hřiště v České Lípě děti i jejich rodiče. Dětem zapůjčíme helmy, šlapací motokáry, kola, elektrická autíčka či motorky.využijte krásné přírodní prostředí a přijďte se svými dětmi do areálu, kde si mohou zajezdit na všech zmíněných dopravních prostředcích a zároveň se tak prakticky procvičit v dopravních předpisech. Dospělým zde nabídneme i kávu a děti zde prožijí příjemné odpoledne v bezpečném prostředí. Otevřeno pro veřejnost: PO 12:00 HOD - 18:00 HOD ÚT 12:00 HOD - 15:30 HOD ST 12:00 HOD - 15:30 HOD ČT 12:00 HOD - 15:30 HOD PÁ 12:00 HOD - 15:30 HOD Od na DDH otevřeno i o víkendech. So 13:00 hod 17:00 hod Ne 13:00 hod 17:00 hod

5 duben 2009 pravidelné rubriky č. 8 Informace z NsP Nemocnice s poliklinikou má od jara novou dozorčí radu i představenstvo Setkání zaměstnanců s nově jmenovaným managementem uspořádala na počátku dubna Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa. Zdravotníkům i novinářům se tak 8. dubna představili jak noví členové dozorčí rady, kterou do nemocnice jmenovala Rada Libereckého kraje k 1. březnu, tak představenstva, které bylo jmenováno nově ustavenou dozorčí radou v pondělí 6. dubna. Je nezbytné připomenout, že zřizovatelem českolipské nemocnice je Liberecký kraj, který ji v předchozím volebním období transformoval na obchodní společnost a stal se i stoprocentním vlastníkem této nově vzniklé akciovky. K personální výměně v obou vrcholných orgánech akciové společnosti pak přistoupila nová politická reprezentace kraje, která vzešla z loňských voleb do krajského zastupitelstva. Jedním z dotazů ze strany zaměstnanců na dubnovém setkání, byla obava, zda kraj po jmenování nového složení DR a představenstva neuvažuje rovněž o zpětné transformaci nemocnice na příspěvkovou organizaci. Tuto možnost, o které se jako o pravděpodobném kroku psalo i ve sdělovacích prostředcích, však přítomní zástupci Libereckého kraje, kteří jsou dnes zároveň v managementu českolipské nemocnice, jednoznačně vyloučili. V tuto chvíli se podle Zápis do MŠ nich o této alternativě na kraji vůbec nejedná. Případná zpětná transformace se podle jejich mínění týkala od samého počátku spíš liberecké nikoliv českolipské nemocnice. Generální ředitel liberecké krajské nemocnice L. Nečesaný, který byl na setkání rovněž přítomen, pak mimo jiné naznačil, že hlavní snahou nově jmenovaného managementu bude pozvednout českolipskou nemocnici na odpovídající úroveň. V první řadě se musí zlepšit její pověst, která je podle jeho názoru na nevalné úrovni. Přitom má NsP výbornou výchozí pozici vzhledem ke své spádovosti jediného nemocničního zařízení na okrese Česká Lípa. Netajil se však ani názorem, že by do budoucna měla mezi oběma krajskými zdravotnickými zařízeními vzniknout mnohem užší spolupráce, a to jak na ryze odborné tak ekonomické úrovni. Jako příklad uvedl i možnost společných nákupů zdravotnického materiálu s využitím různých zákaznických výhod. SLOŽENÍ ORGÁNŮ A.S. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti, přezkoumává účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. Dozorčí rada jmenuje a Zápis ve všech mateřských školách zřizovaných městem Česká Lípa se koná 13. května od 8 do 16 hodin. odvolává členy představenstva schvaluje smlouvy uzavírané se zdravotními pojišťov-nami a vyhotovuje roční schémata nákupů. Ze své činnosti se odpovídá valné hromadě. Předseda - Zdeněk Bursa, radní Libereckého kraje pověřený řízením resortu ekonomiky, investic a správy majetku. Místo-předseda - Pavel Petráček, radní LB kraje pověřeným vedením resortu sociálních věcí a menšin. Členové: Mgr. Stanislav Valdman, místostarosta města Nový bor a zastupitel LB kraje, Bc. Alena Brodská, vrchní sestra odd. centrálního příjmu NsP ČL, MUDr. Jan Brázda, lékař na odd. ARO NsP ČL, Ing. Karel Kapoun, senátor, místostarosta Doks a zastupitel LB kraje. Představenstvo je statutárním orgánem nemocnice, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Dále rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými předpisy a stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvo rozhoduje o všech Dopravní hrátky Dopravní hrátky 2009 (na snímku), soutěžní dopoledne plné her a zábavy, zaměřené na dopravní výchovu, připravila na 9. dubna pro předškoláky Mateřská škola v Brněnské ulici ve spolupráci s Policií ČR, okresním ředitelstvím ČL, regionálním pracovištěm BESIP, které je partnerem projektu Zdravé město, a studentkami liberecké dopravní školy. Malí účastníci dopravního provozu si mohli prověřit své znalosti z dopravní výchovy na osmi soutěžních stanovištích, kde plnili různé úkoly z oblasti dopravní výchovy. Jde o velice povedenou akci, která má z pohledu praktického dopadu velký význam, neboť právě děti, které zanedlouho nastoupí do základních škol a začnou se samy pohybovat po městě, patří k těm nezranitelnějším účastníkům silničního provozu. Pořadatelům této akce proto za její zorganizování děkuji, poznamenal místostarosta Tomáš Vlček, který přišel pozdravit soutěžící za město, jež tuto akci podpořilo. (ema) zásadních provozních a obchodních záležitostech, souvisejících s fungováním Nemocnice jako obchodní společnosti, zejména provádí personální rozhodnutí podle schváleného organizačního řádu a rozhoduje o všech smlouvách a plněních a o změnách organizační struktury, kde Nemocnice vystupuje jako smluvní partner. Za představenstvo jednají navenek jménem nemocnice jako obchodní společnosti předseda představenstva a nebo místopředseda představenstva, a to každý samostatně. Předseda - Ing. Marcel Zhorný, generální ředitel nemosnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. Místopředseda - Ing. Jaroslav Kratochvíl, finanční náměstek NsP ČL a. s. Členové MUDr. Hana Čerbáková, primářka radiodiagnostického odd NsP ČL, BC. Dana Šperlíková, vedoucí fyzioterapeut NsP ČL, Ing. Milan Trpišovský, MBA, náměstek hospodářskotechnické správy nemocnice Jablonec n. Nisou, p. o., MUDr. Luděk Nečesaný, generální ředitel Krajské nemocnice Liberec, a. s. (red) Městská policie Devětadvacetiletého muže za volantem bez příslušného řidičského oprávnění zadrželi českolipští strážníci v místech, kde porušil svým vozidlem zákaz vjezdu. Řidičský průkaz nikdy nevlastnil a svým jednáním se tak dopustil příslušného trestného činu. Na stejného řidiče-neřidiče narazila jiná hlídka městské policie na jiném místě o několik hodin později. Tentokrát v autě přepravoval navíc ještě nezletilé dítě. Pro své jednání skončil na služebně Policie ČR. Další delikvent (26 let) trestného činu řízení motorového vozidla bez příslušného oprávnění byl strážníky MP zadržen s vozidlem Š 105 na sídlišti Lada. K jeho zadržení přispěla osobní znalost policejní hlídky. Řízení pod vlivem alkoholu se během velikonočních svátků nevyplatilo dvěma řidičům, na které narazili strážníci Městské policie Česká Lípa. Vzhledem k obsahu alkoholu v krvi šlo u obou k přestupkovému jednání, o kterém bude rozhodovat správní orgán. 5

6 historie č. 8 duben 2009 Utváření města zábavy a slavnosti Českolipských Tajemný přechod z aprílu do máje a kouzlo prvního dne nejkrásnějšího měsíce v roce měla Česká Lípa ve své tradici také silně zakořeněný. Ale i zde platí, venkov prožíval kouzla lidových tradic hlouběji a poetičtěji. Valpuržina noc, 30. dubna, nese název po svátku jinak zapomenuté světice. Podle zdejší tradice se této noci scházely na křižovatkách čarodějnice přilétající na košťatech, pohrabáčích (Ofengabel) či na ohnivých psech a potom tančily divoce s čerty. Lidé se jim bránili práskáním bičů, mlácením prken o sebe a jinými hlučnými zvuky vyluzovanými po celý večer. Dveře se označovaly třemi křížky namalovanými posvěcenou křídou a stáje se světily svěcenou vodou, aby dobytek nebyl uhranut. Zvyk na konci 19. století ve zdejších městech silně upadal. Původně byl znám i v česky mluvících oblastech naší země. Tam byl v průběhu 20. století nahrazován pálením velkých ohňů s upalováním čarodějnic. Zvyk se přesunul z noci svatojánské (24. 6.). Svatojánské ohně byly společnou tradicí mládeže všech částí českých zemí. Sílu tohoto zvyku popsal výstižně uprostřed 17. století Bohuslav Balbín, který vzpomí- alegorický vůz z 1.máje 1949 nal, jak s přáteli z liběšické koleje vystoupil onoho večera na horu Sedlo u Levína a pozoroval blikotavá světélka blízkých i vzdálených ohňů po celém kraji. Stavění máje na návsích a prostranstvích, která byla ozdobena fábory, to byl zvyk všeobecně rozšířený. Zvláště na českolipských předměstích, která si uchovávala vesnický ráz, bylo zvykem, že chlapci nosili děvčatům ozdobenou břízku a stavěli ji pod okna a ke vratům. Jedna událost veřejného života moderní doby si vytvořila také své folklórní zázemí. Svátek práce je vůbec zvláštní. Všechny svátky zabarvené politicky se nazývají Mezinárodní. Jen tento je jiný a dokonce se přímo označuje za svátek. První připomínka Svátku práce v České Lípě se datuje k roku Dělníci v řadě závodů přerušili práci, ale mnohdy na pracovištích zůstali. Zajímavé je, že většina zaměstnavatelů dala toho dne pracujícím volno a to o své vůli, aby předešla nepokojům. Naproti tomu úřady hrozily různými postihy, ale nakonec se na nic nezmohly. První léta si zdejší dělníci, svátečně oblečení, vyrazili do hospody, kde v sále konali své shromáždění. Pokud bylo hezké počasí, seděli pod stromy venku před hospodou. Bylo tomu tak třeba v hostinci U Vévody ze Zákup nebo v hospodě U Protěže na Svárově (Svárovská restaurace). Po první světové válce se lidé shromažďovali na náměstí nebo v parku. Svátku se zmocnili již různé politické strany, a tak se při shromáždění stoupenci označovali smluveným znamením. Sociální demokraté připínali zpravidla karafiát. V roce 1938 konali svůj první májový sraz také henleinovci. Scházeli se již dříve, ale tentokrát mělo jít o zvláště vyzývavé setkání. Při něm si připínali stranický odznak Sudetoněmecké strany. Po roce 1948 se z prvního máje stala zcela výjimečná událost. Zaveden byl průvod se zástavami a s předváděním mnoha různých symbolů a názorných vyobrazení. Těm říkáme alegorické vozy. Do popředí tak vystoupil zvláštní historický prvek okázalého procesí. Pozoruhodné je, že právě tato zdobná až pompézní stránka májového průvodu veřejnost naprosto otrávila, třebaže jinak jsou různé průvody a procesí celkem vítanou příležitostí ke shromáždění. Ladislav SMEJKAL Zatrhli jsme pro Vás Z historického kalendáře Nedožité sedmdesátiny Ing. Jaroslava Linharta Loni na podzim jsem připomněl jeho náhlé úmrtí a upozornil jsem na jeho vztah k Lužickým Srbům. Nyní je vhodná příležitost ho připomenout jako významného zemědělského odborníka. Když před třiceti lety vyšla rozsáhlá publikace k výročí vzniku Jednotných zemědělských družstev, byla příjemným překvapením pro každého, kdo trochu rozuměl národohospodářské problematice. Ing. Jaroslav Linhart sem nejen přispěl svými statěmi, ale především tento podnik organizoval. Celé dílo se tak dostalo z roviny ideologických frází na bázi významného pojednání o odborné činnosti zemědělských techniků a vědců, jejichž zásluhou se skutečně zvýšila úroveň zemědělské výroby. Dnes mohu říci, že jubilant vlastně navázal na práci zapomenutých zemědělských odborníků z Českolipska z počátku 20. století. Narodil se 28. dubna 1939 na Kutnohorsku a po dokončení vysokoškolského vzdělání se věnoval biologické ochraně rostlinné výroby. Šlo o prosazování metod ochrany rostlin bez zbytečného nasazování chemických postřiků, které na počátku sedmdesátých let přinášely své neblahé ovoce a signalizovaly vážné škody v přírodě. V osmdesátých letech se věnoval jako zkušený ochránce rostlin českému chmelařství a získal za to mezinárodní uznání. Začleňuji jeho postavu do řady regionálních osobností, jejichž přínos pro náš kraj i pro celou vlast by neměl být zapomenut a měl by být uchováván dalším generacím. První fotograficky zachycený požár v České Lípě 4. května 1884 vypukl ve městě požár, který strávil téměř celou půvabnou a z dřevěných domků postavenou Klášterní ulici. Sotva uhasly plameny, vytáhl fotograf Franz Rössler svůj těžký aparát na stativu a udělal snímek spáleniště a lidí kolem něj. Jistě to pro něj nebylo jednoduché, Klášterní ulice protože i on byl jedním z obyvatel této uličky a možná, že svůj vzácný výrobní prostředek zachránil jen tak tak. Ateliér v Klášterní ulici založil někdy na počátku sedmdesátých let 19. století Julius Schlegel, který sem přišel přes Liberec ze Žitavy. Rössler byl jeho pokračovatelem a hned na začátku osmdesátých let půvabnou uličku dokumentoval. Snímek ze zhoubného požáru si k tomu přiložil. Ladislav SMEJKAL 6

7 rozhovor duben 2009 č. 8 Vyjádření současného majitele bývalých podnikových bytů Diama Otevření Městského centra OPUSCARD S žádostí o odpovědi na několik aktuálních otázek jsme se obrátili na vedení společnosti Byty Česká Lípa a. s., potažmo Spobyt, který je jediným akcionářem výše jmenované společnosti vlastnící nájemní byty v České Lípě na sídlištích Sever a Kopeček. Naše dotazy vycházely z akce, kterou ve školní jídelně na Severu zorganizovalo nově vzniklé občanské sdružení Za klidný Sever. Právě na této akci si stěžovali nájemníci z bytů, jejichž majitelem je společnost Byty ČL, na řadu problémů související s jejich nájemním bydlením. Chtěli jsme proto zveřejnit i vyjádření druhé strany, která se, ačkoliv byla rovněž přizvána, na setkání nedostavila. Odpovědi na zaslané otázky nám adresovala M. Winklerová, vedoucí PR ve společnosti CPI Group. 1) Plánuje společnost Byty Česká Lípa a. s. rekonstrukci svého bytového fondu na sídlišti Sever v České Lípě, zejména jde o výměnu zatékajících oken, opravu popraskaných panelů, vymalování chodeb, atp. a jak postupujete v případě, kdy k poškozování vašeho bytového fondu dochází ze strany samotných nájemníků, důkazem tohoto chování jsou některé zdevastované panelové domy (zejména jde o devastaci společných prostor, které využívají i ostatní nájemníci)? Mrzí nás, že jsme se nemohli schůzky s nájemníky zúčastnit, protože je pro nás komunikace s nimi zásadní. Rekonstrukci domů na sídlišti Sever samozřejmě plánujeme, za současného stavu regulace nájemného je však těžko proveditelná. Z regulovaného nájmu nelze získat takovou částku, aby pokryla náklady na opravy a údržbu domů v řádech milionů korun. Jak sama uvádíte, někteří nájemníci se bohužel sami na devastování majetku podílejí. Vandalství se však v takových případech jen těžko prokazuje. Proto i my sami budeme rádi, pokud nás obyvatelé domů budou o podobných činech a vinících informovat. V případě, že někomu tuto činnost prokážeme, požadujeme plnou náhradu škody. 2) Proč se předmětem vyúčtování záloh stala i úhrada navýšeného DPH, je skutečně na vině správce, který na zaúčtování této daně zapomněl a účtuje dodatečně? DPH bylo účtováno v souladu se Sdělením Ministerstva financí ke změně sazby DPH. (Viz Sazba DPH při přeúčtování spotřeby tepla a vody s datem uskutečnění zdanitelného plnění po Při přeúčtování spotřeby tepla nebo vody podle 13 odst. 4) písm. h) zákona o DPH s datem uskutečnění zdanitelného plnění podle 21 odst. 7 písm. j) zákona o DPH, které bude dnem a později, je plátce povinen přiznat daň ve výši odpovídající sazbě DPH platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění, tj. 9 %, a to bez ohledu na to, jaká výše snížené sazby DPH byla uplatněna při dodání tepla nebo vody dodavatelem.) 3) Hodlá majitel komunikovat s občanským sdružením Za klidný Sever? Samozřejmě a nejen s tímto sdružením. Řešení situace na sídlišti Sever řešíme také se zástupci Městského úřadu (pozn. red.: uskutečnila se pouze jedna schůzka iniciovaná městem, a to místostarosty J. Stejskala s představitelem společnosti Z. Havelkou.) Věříme, že společně jsme schopni najít způsob, jak situaci vyřešit ke spokojenosti místních obyvatel. 4) Jaké obchodní podmínky nabízíte při pronájmu svých bytů v České Lípě? Podle některých vašich nájemníků jsou tyto podmínky ušité na míru nepřizpůsobivým nájemníkům, kteří znepříjemňují soužití obyvatelům, kteří v těchto nájemních bytech žijí již více než 30 let, řádně platí nájem a byty jim byly pronajmuty za práci v podniku, kde se těžil uran. Konkrétní podmínky pro uzavření nové nájemní smlouvy jsou veřejně dostupné a uvedené na Pokud tyto podmínky zájemci o bydlení splňují, není důvod s nimi smlouvu neuzavřít. (pozn. redakce: z ceníku vyplývají následující ceny: 1+0, 1+1, ,- Kč za m 2 bytu ,- Kč za sepsání nájemní smlouvy, 2+1, 3+1, ,- Kč za m 2 bytu ,- Kč za sepsání nájemní smlouvy.) 5) Neuvažujete o odprodeji tohoto bytového fondu nájemníkům, či městu? Za jakých podmínek byste na takovou transakci přistoupili? Naším cílem je domy opravit a dlouhodobě pronajímat. O prodeji tohoto bytového fondu tedy v tuto chvíli neuvažujeme. V současnosti hledáme možnosti, jak získat dostatečné prostředky pro opravu domů např. formou dotací či z různých fondů. Jde skutečně o nemalé částky, které jsou na opravu domů potřeba. Přesto, pokud někdo z nájemců je ochoten platit komerční nájemné, jsme připraveni jeho byt okamžitě přednostně opravit. Zájemci se mohou obracet přímo na Spobyt. Městské informační centrum (MIC) nabízí Nové publikace V nabídce Městského informačního centra Česká Lípa je i řada nově vydaných publikací, brožur a map, které mohou využít českolipští milovníci turistiky v nadcházející sezóně. První z nich je například velice zajímavě zpracovaný sborník 120 tipů turistických zajímavostí z Českolipska a okolí vydaný Klubem českých turistů ve spolupráci s městem Česká Lípa. Každý výlet je v brožuře doplněn nejen mapkou, fotografií, zajímavým textem, ale i souřadnicemi GPS. Pro zájemce jsou přiloženy i podmínky soutěže k získání titulu Turista Českolipska. V prodeji MIC za 25 Kč. Další zajímavou publikací, která vznikla v rámci známé celorepublikové edice Soukup& David, je průvodce Českolipskem. I na jejím vzniku se podílelo město Česká Lípa prostřednictvím svého městského informačního centra spolu s dalšími okolními obcemi a najdete v ní nejen 15 tipů na výlet, ale i další praktické informace (cyklotrasy, naučné stezky, rozhledny, tipy pro vodáky, kulturní nabídky regionu, ubytování atd.) Publikace je v MIC k dostání za 195 Kč a v ceně jsou i vstupenky a slevové poukázky na vstupy do kulturních a sportovních zařízení, jako např. do českolipského vlastivědného muzea, vodního hradu Lipý, na sosnovský autodrom, či do novoborského sklářského muzea. Pod názvem Turistické zajímavosti Českolipska se skrývá fotografická prezentace regionu s ilustrovanou mapou. Brožuru ve 3 jazykových mutacích vydalo město a je vhodná nejen pro prezentaci České Lípy, ale mohou ji využít i turisté při svých toulkách Českolipskem. V prodeji v MICu za 25 Kč. V neposlední řadě připomínáme i jednu novinku z loňského roku Turistický deník. V prodeji za 54 Kč a každý, kdo si takový deník opatří, má pak dokonalý přehled o navštívených místech, neboť slouží ke sbírání turistických vizitek z celé ČR. K tradiční nabídce Městské informačního centra patří i turistické suvenýry. K těm nejoblíbenějším patří turistické známky a na českolipském MIC mají nyní k dostání celkem 5 typů. (red) Tipy na Váš jarní výlet Bobří soutěska Trasa výletu vede překrásným údolím Bobřího potoka. Jedná se o přírodní památku zvanou Bobří soutěska skalnatou rokli na Bobřím potoce, která se nachází v oblasti mezi obcemi Kravaře a Verneřice. Chráněná je od roku 1968 hlavně díky jedinečné ukázce zpětné eroze v čedičovém tělese. V celé délce toku jsou místní peřeje a kaskády. Výchozím bodem mohou být Kravaře, kde můžete navštívit Víseckou rychtu s expozicí lidového bydlení. Z Kravař se jde po zelené přes obce Janovice a Veliká. Vyjít můžete ale i z obce Loučky u Verneřic. Rozhledna Strážný vrch u Merboltic, 601 m n.m. Dřevěná rozhledna byla postavena v roce 2006, vysoká je 12 m. Na jejím místě stávala dříve dřevěná, později i kamenná rozhledna, která se v roce 1963 rozpadla. Z rozhledny je opravdu krásný výhled na Lužické hory, Verneřickou vrchovinu, Jizerské hory a část Středohoří až k Mělnické elektrárně. Cesta vede po polní cestě z obce Velká Javorská, ale také z obce Merboltice. Dostanete se sem také po zelené turistické značce z nádraží Žandov, přes Podlesí, Novosedlo a vyhlídku Havraní vrch. Další turistické nabídky získáte na Městském informačním centru Česká Lípa, náměstí TGM čp. 2. Provozní doba: PO až PÁ , SO Nebo na 7

8 dotace č. 8 duben 2009 Zelená úsporám - program pro majitele rodinných a nepanelových bytových domů Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a nepanelových bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu. Česká republika získala na tento program finanční prostředky prodejem tzv. emisních kreditů Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů. Celková očekávaná alokace programu je až 25 miliard korun. Podpora v rámci programu Zelená úsporám je nastavena tak, aby prostředky mohly být čerpány v průběhu celého období od vyhlášení programu do 31. prosince Žádosti o podporu budou přijímány do 30. června 2012 nebo do vyčerpání finančních prostředků programu. O dotaci lze žádat jak před realizací opatření, tak po ní, nebude však možné žádat o podporu opatření dokončených před vyhlášením programu. Podporu je možné poskytnout na zařízení instalovaná v obytných domech, nikoli např. v objektech určených k individuální rekreaci nebo průmyslových objektech, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště. Základní členění Programu Program je členěn do tří základních oblastí podpory: A. Úspora energie na vytápění A.1. Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu A.2. Kvalitní zateplení vybraných částí obytných domů (dílčí zateplení) B. Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody C.1. Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb C.3. Instalace solárně-termických kolektorů D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření - některé kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání žádosti a maximálně jednou pro daný objekt i při využití více z uvedených kombinací) Kdo může žádat o dotaci Oprávněnými žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů, které podléhají daňové povinnosti podle zákona č. 338/ 1992 Sb., tedy: - fyzické osoby (podporované opatření je určeno pouze pro domácnosti), - společenství vlastníků bytových jednotek, - bytová družstva, - města a obce (včetně městských částí), - podnikatelské subjekty, - případně další právnické osoby. Důležité vymezení Ve všech oblastech a podoblastech podpory jsou oprávněnými žadateli vlastníci rodinných domů a bytových domů nepanelové technologie, pouze v oblasti podpory C. mohou být žadateli i vlastníci bytových domů postavených v jedné z typizovaných konstrukčních soustav panelové technologie. Seznam odborných dodavatelů a Seznam podporovaných výrobků Zaměření programu vyžaduje využití takových materiálů, výrobků a zařízení a zároveň poskytovaných služeb, které zajistí dosažení cílů programu a environmentálních přínosů pro společnost a zároveň budou zárukou kvality pro realizátory projektů. Proto je možné z programu VÝŠE PODPORY podpořit pouze výrobky, zařízení a technologie uvedené v Seznamu výrobků a technologií a služby firem uvedených v Seznamu odborných dodavatelů. Oba seznamy jsou otevřené pro všechny dodavatele a výrobky, které splní předem stanovené podmínky programu. Zápis do seznamů není zpoplatněn. Jak podat žádost Žádosti podávejte písemně na určeném formuláři, který získáte na krajských pracovištích SFŽP a na pobočkách pověřených bank (odkaz na seznam bank bude uveden na přelomu dubna a května). Příjem žádostí a administraci budou zajišťovat dvě skupiny subjektů: Krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR - podpora u bytových domů) Pobočky pověřených bankovních institucí - banky, které žádost administrují, současně nabízejí poskytnutí úvěru na pokrytí zbývající části investice Všechna krajská pracoviště jsou pro veřejnost otevřena v úterý a ve středu a V ostatní dny je návštěva možná jen po předchozí domluvě. Linka Zelená úsporám Pro zájemce o dotace z Programu je zřízena Zelená linka. Profesionálně vyškolení pracovníci Vám poradí při řešení možných nejasností ohledně zpracování a podávání žádostí i následné realizace projektů. Číslo na call centrum je , provoz běží ve všední dny od 7.30 do (jednotně ve všech krajích).své dotazy můžete také posílat na Web Webová prezentace Programu včetně možnosti stažení všech dokumentů k Programu je k dispozici na Naleznete zde i Často kladené otázky (FAQ), vzory dokumentů a další užitečné informace. Podporovaná opatření PRO RODINNÉ DOMY komplexní zateplení (A.1) s dosažením měrné roční potřeby tepla 40 kwh na m 2 komplexní zateplení (A.1) s dosažením měrné roční potřeby tepla 70 kwh na m 2 dílčí zateplení (A.2)a) vnějších stěn, b) střechy/stropu, c) podlahy, d) výměna oken a dveří, e) instalace nuceného větrání s rekuperací alespoň tři z opatření a) - e) dílčí zateplení (A.2) a) vnějších stěn, b) střechy/stropu, c) podlahy, d) výměna oken a dveří, e) instalace nuceného větrání s rekuperací dvě z opatření a) - e) při výměně zdroje vytápění náhrada vytápění (C.1) ze zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva a elektrického vytápění na biomasu s nízkými emisemi náhrada vytápění (C.1) ze zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva a elektrického vytápění na tepelná čerpadla solární systémy (C.3) na ohřev vody solární systémy (C.3) na ohřev vody a přitápění kombinace opatření A.1+C.1, A.1+C.3, A.2+C.1+C.3 Výše dotace 1950 Kč/m 2 vytápěné plochy, max. 50% nákladů 1300 Kč/m 2 vytápěné plochy, max. 50% nákladů 850 Kč/m 2 vytápěné plochy, max. 50% nákladů 650 Kč/m 2 vytápěné plochy,max. 50% nákladů 50 (resp. 60) % nákladů,max. 50 (resp.80) tisíc Kč 30 % nákladů,max. 50 (resp.75) tisíc Kč 50 % nákladů, max. 55 tisíc Kč 50 % nákladů, max. 80 tisíc Kč dotace na jednotlivá opatření+ bonus 20 tisíc Kč / dům 8

9 dotace duben 2009 č. 8 PRO BYTOVÉ DOMY komplexní zateplení - neplatí pro paneláky (A.1) s dosažením měrné roční potřeby tepla 30 kwh na m Kč/m 2 vytápěné plochy, max. 50% nákladů komplexní zateplení - neplatí pro paneláky (A.1) s dosažením měrné roční potřeby tepla 55 kwh na m Kč/m 2 vytápěné plochy,max. 50% nákladů dílčí zateplení - neplatí pro paneláky (A.2): a) vnějších stěn, b) střechy/stropu c) podlahy, d) výměna oken a dveří, e) instalace nuceného větrání s rekuperacíalespoň tři z opatření a) - e) 600 Kč/m 2 vytápěné plochy,max. 50% nákladů dílčí zateplení - neplatí pro paneláky (A.2): a) vnějších stěn, b) střechy/stropu c) podlahy, d) výměna oken a dveří, e) instalace nuceného větrání s rekuperacídvě z opatření a) - e) při výměně zdroje vytápění 450 Kč/m 2 vytápěné plochy,max. 50% nákladů náhrada vytápění (C.1) ze zdrojů na tuhá, kapalná fosilní paliva a elektřinu na biomasu 50 % nákladů, max. 25 tisíc Kč / byt solární systémy (C.3) na ohřev vody 50 % nákladů, max. 25 tisíc Kč / byt solární systémy (C.3) na ohřev vody a přitápění 50 % nákladů, max. 35 tisíc Kč / byt kombinace opatřenía.1+c.1, A.1+C.3, A.2+C.1+C.3 dotace na jednotlivá opatření+ bonus 50 tisíc Kč / dům PRO NOVOSTAVBY Pasivní rodinný dům (B.1) tj. s roční spotřebou tepla do 20 kwh na m tisíc Kč / dům Pasivní bytový dům (B.1) tj. s roční spotřebou tepla do 15 kwh na m tisíc Kč / byt Vytápění biomasou nebo tepelnými čerpadly (C.2)pro domy s nízkou spotřebou tepla do 50 kwh na m 2 dotace v podobné výši jako u náhrady vytápění - viz. Příručka Solární systémy (C.3) stejně jako u stávajících domů kombinace opatřeníb1+c.3, C.2+C.3 + bonus 20 tisíc Kč / rodinný dům+ bonus 50 tisíc Kč / bytový dům Přesnou výši dotace pro konkrétní druh instalovaného zařízení a podmínky, za kterých lze dotaci získat, naleznete v Příručce pro žadatele. Poděkování za finanční dar Na reprezentačním plesu města dne jsme převzali od paní starostky symbolický šek na 50 tisíc korun. Tento velkorysý dar poslouží členům naší odbočky organizace SONS (Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých) v České Lípě, k financování vícedenního poznávacího zájezdu. Bude to jedna z našich hlavních akcí v tomto roce. Poznávací zájezdy pořádáme každoročně a systematicky bereme jeden kraj po druhém. V něm vybereme nejznámější památky, významné stavby a navštívíme některou z tamních odboček SONS nebo tyflocenter. Zorganizujeme vhodný zábavný večer (máme vlastní hudební skupinu a znamenité zpěváky) pro sebe i své přátele. Zbývá nám navštívit Plzeňský kraj, Pardubický, Zlínský a Moravskoslezský, ten právě máme vyhlédnutý pro letošní rok. Jedním z největších nedostatků pro nevidomého, nebo špatně vidícího člověka, jsou vizuální informace. Nahradit vidění ostatními smysly, to je nebetyčný problém a vyžaduje neustálý trénink a výjimečnou snahu. Nevidomí lidé jsou právě proto vystaveni obrovskému stresu, protože jim chybí 80-85% informací k normálnímu žití obstarávané zrakem. Mohu vás ujistit, že naše klubovní setkávání, služby a kompenzační pomůcky poskytované pojišťovnami, státem a občanským sdružením SONS ČR, jsou vždy zaměřeny na zvládnutí tohoto handicapu. Samozřejmě musíme počítat i se čtením a psaním, přece bez toho se nelze něco dozvědět, naučit nebo poznat. Když k tomu přidáte věk většiny našich členů (slepota vás většinou postihne ve vyšším věku), tak si myslím, že málokterý zdravotně postižený člověk na sobě musí tak pracovat, jako nevidomý. Tuto psychicky náročnou zátěž je nejlepší zdolávat v kolektivu stejně postižených lidí. Sdružování nevidomých lidí je velmi důležité, kdo toho nevyužívá, sám sobě škodí. Tam se nestydíte, nestresujete a troufnete si na daleko více věcí, než když jste na všechno sami. Na to přece přišli už v 18. století zakladatelé výuky nevidomých, jako Valentin Haüy, Karel Emanuel Macan nebo Louis Braille apod. Nedivte se, že takový společný zájezd je pro nás nezapomenutelným zážitkem a mimořádnou společenskou událostí. Předem dobře zorganizované, domluvené a speciálně zaměřené průvodcovství, výklad a průběh přizpůsobený nevidomým je podmínkou. Proto si velice považujeme zájmu představitelů města o naši práci a aktivity. Řada kolegů v jiných městech republiky by nám mohla takové podmínky a podporu závidět. Ještě jednou vám všem děkujeme a máte to u nás. Oblastní rada odbočky SONS Česká Lípa Tradiční velikonoční výstavu, kterou každoročně pořádá dolnolibchavský penzion s pečovatelskou službou, si do penzionu přišli prohlédnout také představitelé města Česká Lípa. Obdivuji řemeslnou zručnost i fantazii, jakou projevili tvůrci vystavených exponátů, uvedla na adresu těch, jejichž díla s klasickým i méně tradičním velikonočním motivem byla na výstavě prezentována, starostka Hana Moudrá (na snímku s místostarostou J. Stejskalem). Kromě seniorů z penzionu tu ruční práce svých klientů odprezentovala i další sociální zařízení z České Lípy, Nového Boru, Sloupu v Čechách, Zákup, Liberce a Mnichova Hradiště. Foto: Eva Markgrafová Poděkování všem spolupracovníkům a dárcům Chtěl bych poděkovat všem spolupracovníkům, kteří se podíleli na přípravě a realizaci benefičního koncertu a Velikonoční sbírky ADRA a také všem dárcům, kteří přispěli svými finančními prostředky. V rámci benefičního koncertu pro osmnáctiletou Lucii se vybrala částka Kč. Celkové náklady na operaci budou 250 tis. Kč. Finanční dary je možné nadále zasílat na č.ú. Nadace ADRA / V rámci Velikonoční sbírky bylo vybráno Kč. Jedna třetina je určena na provoz Informačního centra ADRA pro rodiny ve finanční tísni v České Lípě, další na zahraniční rozvojové projekty a poslední bude využita na pomoc při přírodních katastrofách nebo civilizačních konfliktech doma i v zahraničí. Pokud byste chtěli přispět na provoz českolipského Informačního centra, můžete zasílat finanční příspěvky na č.ú /0300, VS 270. Petr MÁŠKA, ved. pobočky ADRA 9

10 inzerce č. 8 duben 2009 Povinné očkování psů proti vzteklině V souladu s ustanovením čl. 4 Vyhlášky Okresní veterinární správy v České Lípě ze dne , kterou se vydávají Mimořádná veterinární opatření pro případ vzniku vztekliny a prevenci v okrese Česká Lípa, bude na území správního obvodu města Česká Lípa provedeno hromadné očkování všech psů starších 3 měsíců v následujících termínech: 30. dubna (čtvrtek) LADA ulice U Rokle května (pátek) ŽIZNÍKOV u bývalého skladu mototechny HEŘMANIČKY u bytovek DOBRANOV před knihovnou PÍSEČNÁ u autobus. zast května (středa) Abychom se měli radši, sejdeme se na Radči. Sraz v 8,30 u vily Adéla na Děčínské ulici. Trasa : Česká Lípa, Libchavy, Radeč 15km Návrat vlakem. Výpravu vede Č. Povolný, tel Snad nám bude teď přát počasí na výhledy. Odjezd z ČL hl.n. v 8,30 do Žandova. Trasa Horní Police, Velká Javorská Strážný Vrch Merboltice Žandov 12 km. Návrat busem. Výpravu vede A. Machová, tel Autovýlet Hruboskalsko Odjezd od vily Adéla v 8.30 do Sedmihorek. Trasa pěšky - Sedmihorky, hrad Valdštejn, možná prohlídka hradu a občerstvení, přes vyhlídky na Hruboskalsko u údolí Kopistova statku, prohlídka rytin v pískovci, Hrubá skála, možná prohlídka zámku s ukázkou řemesel a expozice drahokamů, Lázně Sedmihorky. Délka trasy autem 2x 60 km, pěšky max. 12 km. Vede Petr Papík ml Rozhledny Jizerek Odjezd z ČL hl. n. v do Smržovky dolní nádraží (přes Liberec). Trasa: Dolní Smržovka Horní Tanvald Malý Špičák Špičák - rozhledna Albrechtice Mariánskohorské boudy- Smědava 16 km. Podle počasí a sněhu možnost změny trasy (z Mariánskohorských boud po žluté do Josefova dolu ČD JIRÁSKOVA 11/614 - veterinární ordinace 9 11, DOLNÍ LIBCHAVA Děčínská 98 - veterin. ordinace 8 11, května (sobota) DUBICE u restaurace Neptun DUBICE u prodejny Peklo KOPEČEK u restaurace SVÁROV, ul. Českých Bratří u restaurace STARÁ LÍPA u rest. Nova ŠPIČÁK pod mostem u prodejny Albert STŘELNICE u restaurace SLOVANKA mezi veterinární ordinací a Euroškolou května (středa) DOLNÍ LIBCHAVA, Děčínská 98 Pozvánka Klubu českých turistů s případnou prohlídkou protržené přehrady). Návrat : busem do Bílého Potoka, odtud vlakem na Lbc a ČL v 18,21, nebo 20,21 hod. Výpravu vede P. Morcová, tel k pramenům Bobřího potoka Odjezd z ČL hl.nádr. v 8.34 do Kravař. Trasa: Kravaře - Bobří soutěska - Kravaře 15 km. Výpravu vede K. Jindra, tel večer SEVERNÍ STOPOU okolí Dolní Poustevny -33. ročník Odjezd z hl. n. ČL 6.28, ze Střelnice 6,31 (přes Rumburk) do D. Poustevny. Trasy: pěší -3, 5, 8, 10, 15, 20,24, 28 km - trasy od 10 km přes NSR, cestovní pas nebo OP sebou - trasy 5, 8, 10 km soutěže pro děti. Trasy: cyklo 20, 25, 30, 40 km mapu sebou. Cíl v areálu na Čtverci, hudba, občerstvení,výstava o historii Severní stopy, prodej almanachu 30 let Severní stopy. Občerstvení z vlastních zásob, restaurace Tomášov a Tanečnice. Zajímavosti pochodu: zajímavá razítka na kontrolách, pamětní list a upomínkový předmět z keramiky, odměny účastníkům, hudba - country skupina Srdíčko. Příjezd v pozdějších hodinách. Vede: P. Vejtruba, tel , A. Kaprál, tel Doporučujeme ověření aktuálních údajů ve vývěskách KČT na hl. n., na Střelnici a u vily Adéla na Děčínské ul. - veterin. ordinace 8 11, V ostatní dny vakcinace ve všech veterinárních ordinacích v ordinační hodiny. Pes musí být předveden osobou starší 15 let a opatřen pevným vodítkem a náhubkem. Vakcinace se provádí na náklady majitele zvířete. Povinnost vakcinace psů proti vzteklině 1 krát ročně je nařízena ustanovením 4 zákona č. 166/1999 Autoopravna SOŠ a SOU v České Lípě Dubické ulici 985 /vedle bývalých prádelen/ Nabízí autoopravárenské práce za nejnižší ceny v regionu: Diagnostika a seřizování motorů Autoelektrikářské práce Geometrie náprav Běžné opravy a pneuservis Celoroční akce: Zdarma sezónní prohlídky osobních automobilů Objednávky p. Zahrádka Další služby a práce na JARO ZAČÍNÁ U NÁS Největší výběr balkónových a jarních rostlin ve skleníku v areálu českolipské nemocnice. Najdete zde rostlin v 70 odrůdách. Možnost parkování přímo u skleníku. POZOR!!! Nově zahájen prodej rostlin v čajovně v Klášterní ulici. AUTOOPRAVNA Havlíček - Sedláček Opravy všech značek vozů VÝFUKY - SERVIS! Výměny výfuků zdarma! Nové výfuky na všechny typy vozidel (cena je určena dle kvality) prodej všech náhradních autodílů (na vše 2 roky záruka) OPRAVY: výfuků, brzd, náprav, motorů,oleje RYCHLE, LEVNĚ, KVALITNĚ Výfuky - servis Po - pá: 8:00-12:00, 13:00-17: října areál školy hotelu Lípa tel: Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (veterinární zákon). Porušení této povinnosti je postihováno podle 71 a 73 veterinárního zákona. Na vyžádání může být provedeno očkování i proti ostatním nemocem psů a koček. Přineste s sebou očkovací průkaz. Městský úřad ČL, odb. ŽP Více informací o městě na Zasklívání lodžií Rámové bezrámové AKCE DO KONCE DUBNA Při objednání lodžie dostanete textilní žaluzie zdarma! Žaluzie Markýzy Volejte:

11 inzerce duben 2009 č. 8 Květnové hodiny pro veřejnost (bez objednání) u starostky a místostarostů 4. a od 16 do 18 hodin! NEPŮJČILI VÁM?! MY OCHOTNĚ A BEZ PRŮTAHŮ POMŮŽEME NUTNÝ OP A VOLAT ČESKÁ LÍPA A OKOLÍ PODHÁJSKA , klidné termíny Opět za bezkonkurenční cenu pojeďte za zdravím ke slovenskému Mrtvému moři. Pohybové ústrojí, dýchací i kožní problémy, vířivky 5 100,- Kč/ klimat. bus, pokoje s vl. koup., TV a lednicí, polopenze. CK Mgr. Jana Hušáková Národní 512, Varnsdorf Tel:

12 inzerce č. 8 duben 2009 POZVÁNKA OVV ČSSD v České Lípě společně s poslancem PČR Cyrilem Zapletalem a senátorem PČR Ing. Karlem Kapounem pořádá dne 9. května 2009 od 18,00 hodin v kulturním domě v Sosnové 5. ROČNÍK VESELICE KE DNI MATEK k tanci a poslechu hraje Vratislav Bretšnajdr Vstupné je zdarma a každá žena obdrží malý dárek Na Veselici Vás srdečně zve OVV ČSSD v České Lípě Rada města ČL odsouhlasila podmínky pro udělení grantů na podporu cestovního ruchu, o které mohou uchazeči žádat do 30. dubna. Atraktivní, vzrušující a bezpečná týdenní vodácká dovolená na řece Vltavě vhodná pro školní výlety, začátečníky, rodiny s dětmi a každého, kdo si chce řeku doopravdy užít. Vyšší Brod Rožmberk Český Krumlov Zlatá Koruna - Boršov u Českých Budějovic včetně noční plavby Č. Krumlovem s průvodcem a informacemi o historii města a řeky. Zapůjčíme a dopravíme vybavení na řeku, přepravíme zavazadla mezi tábořišti, naučíme potřebné dovednosti pro bezpečnou jízdu i v nejtěžších úsecích řeky,kde zajistíme doprovod kvalifikovanými instruktory. Termín: každý týden od neděle do pátku v červnu, červenci a srpnu, možno i víkendy tel PRODEJ SLEPIČEK Drůbež Červený Hrádek,firma Dráb,opět prodává slepičky snáškového materialu Hisex hnědý a Dominant žíhaný, kropenatý, černý a modrý. Stáří slepiček týdnů začátek snášky: květen. Cena Kč/ks dle stáří Tradice chovu 14 let prodejů bez jediné reklamace. Prodeje se uskuteční: V České Lípě v pondělí 27. dubna v na parkovišti Benziny naproti OBI. Případné bližší informace tel: , , Více informací na www. mucl.cz 12

13 z města duben 2009 č. 8 Talentem roku je gymnasta a tanečníci V Jiráskově divadle se koncem března uskutečnil již desátý ročník soutěžní přehlídky TALENT ROKU. Zúčastnit se mohl každý, kdo v uplynulém roce dosáhl úspěchů v oblasti sportu, umění či společenských věd. Akci uspořádal DDM LIBERTIN ve spolupráci s KD CRYSTAL za finanční podpory města Česká Lípa. V hledišti divadla zasedlo na 150 lidí, kteří obdrželi hlasovací lístky, aby svým hlasem podpořili svého favorita. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, a to o cenu diváků pro jednotlivce a cenu diváků pro kolektivy. V kategorii jednotlivců soutěžili: Michala Vydrová- judo, Marcel Jirouš - judo, Jana Václavíkováhorolezectví, Tereza Zlatohlávkovákarate, Markéta Barešová- karate, Jakub Šedivý- kanoistika, Jakub Kubíček- sportovní gymnastika a Regina Krchňáková - zobcová flétna. V kategorii kolektivů se Talentu roku zúčastnili: KOŤATA- flétnový soubor MŠ a ZŠ KLÍČ, SPORT RELAX ZNAMENÁČEK - tým karatistek (Martina Plešingrová, Hana Ulíková a Anna Šťastná), Jan a Jiří Pěnkavici - karate shotokan a Katka Jurášková a Dominik Budský - společenský tanec. Za jednotlivce zvítězil sportovní gymnasta Jakub Kubíček a v kategorii kolektivů nejvíce hlasů od diváků obdržel taneční pár Kateřina Cimrman se divil již po jedenácté Tuto sobotu proběhl v českolipském Jiráskově divadle již jedenáctý ročník divadelního festivalu ryze dětských představení oddílů Asociace TOM České republiky. Tomíci sice běžně spíše jezdí do přírody, na výlety, výpravy a tábory, lezou po skalách, sjíždí řeky nebo zdolávají hory, ale nebojí se ani divadelních prken. Letošní hereckou výzvu přijaly děti z České Lípy, Poděbrad, Roztok, Turnova, Skalska, Kamenického Šenova a dokonce i z Ostravy. Zúčastnil se také divadelní kroužek ze Základní školy ve Skalici. Porota nakonec určila pořadí na stupních vítězů a těm rozdala slíbené kašpárky a sladký dort. Zvítězil ale každý, kdo překonal vlastní trému, vystoupil na jeviště a pobavil s kamarády natěšené publikum. Za pořádající českolipský TOM CHIPPEWA děkuji všem rodičům za trpělivost, dětem za odvahu, městu Česká Lípa a Domu děltí a mládeže za podporu. Zdeněk ŠMÍDA TOM CHIPPEWA Poradna pro bydlení Sdružení nájemníků ČR (SON) ve spolupráci s OV KSČM a OV ČSSD v České Lípě otevírají od 4. května pobočku Celostátního informačního centra pro bydlení se sídlem v Sokolské ulici, kde bude poradna přístupná veřejnosti každé pondělí od 13 do 17 hodin. Na problematiku bydlení a bytové politiky bude zaměřena i beseda, kterou SON pořádá pro českolipskou veřejnost 28. dubna od 16 hodin v Kahanu. Pozvánka na 1. Máj OV KSČM v České Lípě zve všechny občany z Českolipska na společenské odpoledne k oslavě 1. Máje Svátku práce. Koná se 1. května od 14 hodin na Škroupově náměstí. V úvodní části programu pozdraví účastníky místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a předseda ÚV KSČM JUDr. Vojtěch Filip. V programu vystoupí mažoretky, o dobrou náladu se postará Sklářská muzika Míly Dočkala z Nového Boru. Co umí, předvedou kynologové se svými čtvernohými svěřenci, s funkčními ukázkami své práce, zejména vojenské techniky vystoupí modeláři ze Semil. Pro děti budou připraveny: soutěže o drobné ceny, možnost zdarma se svézt na koni a jiná rozptýlení pro ně i odrostlejší. Všechny atrakce zdarma. Budou zde stánky s občerstvením, cukrovinkami a jiným drobným zbožím. M. STARÝ Jurášková a Dominik Budský. Děkujeme tímto všem zúčastněným za jejich vystoupení a píli, a také všem divákům, kteří našim mladým talentům drželi pěsti a převzali na sebe Jaký byl Den otevřených dveří? Den otevřených dveří v Domě s pečovatelskou službou na Ladech dopadl nad očekávání dobře. I když venku vládlo nepříznivé a chladné počasí, návštěvnost veřejnosti, budoucích zájemců z řad seniorů v doprovodu svých rodinných příslušníků a všech hostů, byla velká. Přišla se podívat také českolipská starostka Hana Moudrá a Eva Stehlíková, ředitelka příspěvkové organizace Sociální služby města České Lípy. Personál pečovatelské služby se zpočátku trochu strachoval, protože s podobnou akcí nemá tolik zkušeností, ale s příchodem prvního návštěvníka se tyto obavy rozplynuly ke spokojenosti všech zúčastněných, o čemž svědčí i zápisy v knize hostů. Zájemci se mohli zúčastnit prohlídky zařízení v doprovodu pracovnic přímé péče a shlédnout pro představu bydlení bytovou jednotku pokoje pro hosty, která slouží pro návštěvy našich klientů, místnosti pro využití volnočasových aktivit knihovnu, dílnu ručních prací, kde se v současnosti s klienty připravujeme na svátky jara Velikonoce, kuchyňku, klubovnu, zařízenou a vybavenou pomůckami ke cvičení a masážím. Dále pak prostory, kde jsou poskytovány služby uživatelům roli poroty. Velký dík patří v neposlední řadě sponzorům - Jizerským pekárnám s.r.o., Městské knihovně a příspěvkové organizaci Města- SPORT ČESKÁ LÍPA. (DDM) prádelnu, žehlírnu, jídelnu, středisko osobní hygieny, pedikúru a Denní stacionář Střípek, kde zástupkyně občanského sdružení Eureca jednou týdně odpoledne pořádá kavárnu, ve které se klienti setkávají a povídají si s vrstevníky u kávy a zákusků. Pracovnice upozornily i na další služby v objektu DPS kantýnu, ordinaci praktického a zubního lékaře, kadeřnictví, masáže a pokoj krizových lůžek. Součástí Dne otevřených dveří byla, pod názvem Šikovné ruce, prezentace výrobků a výstava ručních prací klientek, expozice fotografií z historie a současnosti DPS a z oblasti sportovních úspěchů našich klientů. Ve velké klubovně vedoucí zařízení paní Ladislava Lahnerová spolu se sociální pracovnicí paní Marií Stehlíkovou vítaly každého z návštěvníků a po celou dobu jim ochotně odpovídaly na všechny dotazy ohledně bytů a jejich přidělování, žádostí na umístění, o průběhu a rozsahu poskytovaných služeb, stravování a dalších. K dispozici byly tiskopisy, letáky, ceníky a další pro každého z návštěvníků. Den otevřených dveří se vydařil a spokojeni byli nejen návštěvníci, ale i všichni zaměstnanci. A. STRNADOVÁ 13

14 č. 8 kulturní nabídka duben Kino Crystal Čt Ne vždy v MADAGASKAR 2 USA Čt Ne vždy v 17.30, So Ne také ve RYCHLÍ A ZBĚSILÍ USA. Čtvrtý díl slavné akční série Čt Pá vždy ve NENAROZENÍ USA. Mezi světem živých a mrtvých se potulují temné duše, které se snaží vrátit do života Po St vždy v 17.30, Út také ve SPIRIT USA. Další film komiksové legendy Franka Millera Po pouze ve Filmový klub uvádí: ZÁPISKY O SKANDÁLU DDM Libertin st Biologická olympiáda čt Pálení čarodějnic na hradě Lipý sraz čarodějnic v 16 hod. před DDM Libertin hod. rej masek, soutěže pro děti, keramická dílna, zapálení čarodějnice, opékání vuřtů, občerstvení, od 19 hod. živá muzika, vstup zdarma pá MAJÁLES NA VODNÍM HRADĚ LIPÝ, hod. Program ve spolupráci se ZUŠ a klubem Progres. Občerstvení, stánkový prodej, táborák. VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ so OTEVŘENÁ SOBOTA Přednášky v AJAK 14. května v 19,00 hod. ŽITAVSKO V ČESKÝCH DĚJINÁCH II. ( století) Mgr. L. Smejkal Májová veselice se seniory Sociální služby města Česká Lípa a Klub důchodců srdečně zvou seniory na Májovou veselici, která se koná 6. května od 14 do 18 hodin v Základní umělecké škole v České Lípě. K tanci a poslechu hraje na klávesy Václav Měkota. Týden opravdových plen Týden opravdových plen (The Real Nappy Week) je akce, do které se každoročně zapojuje mnoho zemí po celém světě. Jejím cílem je ukázat, že látkové pleny jsou stále dobrou volbou pro mnoho rodičů a organizací na světě. Od roku 2007 se to této akce zapojuje i Česká republika. Letos se Týden opradových plen koná od 24. dubna do 3. května a s moderními látkovými plenami se můžete seznámit i v České Lípě. Ve středu od 10,00 hodin se koná v Mateřském centru Pumpkin přednáška Andrey Brixí z firmy ekokramek.cz, která Vás seznámí s moderními látkovými plenkami. Přijďte si plenky prohlédnout, osahat a vyslechnout si zkušenosti s jejich používáním. Těšíme se na Vás. MC Pumpkin Velká Británie Režie: Richard Eyre. V centru příběhu jsou dvě ženy, které se díky svým touhám a nečekané zradě ocitnou ve velmi vyhrocené situaci St pouze ve Projekt 100: NĚCO Z ALENKY Československo, Švýcarsko, Velká Británie, Západní Německo, Scénář, režie a výtvarník: Jan Švankmajer Čt Ne vždy v BOLT PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD USA. Walt Disney Pictures uvádí nový animovaný film pro děti Čt Ne vždy v a 20.00, Po Út vždy v 17.30, St v a NORMAL ČR. Příběh legendárního sériového vraha Po pouze ve Art kino uvádí: V LIBERTINU Počítačový klub 8 12 hod., cena 10 Kč ICM 9 12 hod., cena 10 Kč Otevřená keramická dílna 9 12 hod. poplatek 10 Kč + platba za materiál a výpal, inf. Mgr. Z. Kroupová Křest činčily a krmení zvířátek od 10 hod., v Zookoutku v 1. patře DDM Libertin Počítačový kurz pro seniory 400 Kč (18 hodin výuky)- každé pondělí od 17 hod., počítačová učebna DDM Libertin 1. Patro, kapacita 9 lidí, inf. P. Lundáková, st Taneční soutěž pro jednotlivce od 14 hod. v klubu Spirála, CD s hudbou si přinese soutěžící, inf. P. Lundáková Jiráskovo divadlo 2. května v hodin Dale Wasserman PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM Divadelní klub. V hlavní roli Filip Blažek. Doprodej 290,-Kč. Divadlo A. Dvořáka Příbram 5. května v hodin Axel Hellstenius: CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ Divadelní klub. 290,-Kč. Divadlo Kalich Praha 12. května v hodin Kruh přátel hudby LÁSKA K OPEŘE J. Svobodová, sopranistka ND; O. Kříž, barytonista Státní opery Praha a J. Šaroun, klavírní doprovod prof. AMU. Vstupné 100,-. Klub přátel muzea středa Vernisáž výstavy Příroda starých pánů v Maštálkově síni, sobota Výlet k Mezinárodnímu dni muzeí. Návštěva Technického muzea, elektrárny Hirschfelde u Žitavy, kostela založeného johanitskou komendou, muzea v lidové chalupě. Podle okolností (počasí a čas) návrat do Žitavy cestou podél Nisy přes park Weinau. Odjezd z České Lípy v 6.09 hodin, dále na Žitavu a v 9.01 do Hirschfelde. V případě úplného pěšího putování (cca 12 km) odjezd ze Žitavy v hodin, návrat do ČL v Doporučujeme jízdenky LIBNET+ platné pro celou trasu. POCHYBY USA Režie John Patrick Shanley Út pouze ve Projekt 100: PSYCHO USA Režie Alfred Hitchcock Čt Ne vždy v MĚSTO EMBER USA. Dobrodružné romantické fantasy z produkce Toma Hankse Čt pouze ve VÁLKA NEVĚST USA. Holky, o kterých je řeč, jsou nejlepší kamarádky. Zdá se, že jedno dlouholeté přátelství spěje ke smutnému konci Pá Ne vždy ve ZNOVU 17 USA. Kdo říká, že mládí máš jen jedno So Ne vždy v LOVECKÁ SEZONA 2 Animovaná pohádka. KD Crystal 13. května v hod. PERSEPOLIS - jedinečný kytarový koncert Perské písně v různých úpravách, ve kterých je možné slyšet hlavně flamenco, ale i reggae, nebo blues v podání vynikajících kytaristů Stanislava Barka a Shahaba Tolouie. Vstupné: 120,- Kč Městská knihovna Úterý 5. května od 17,00 hod AGRESIVITA U DĚTÍ Přednáška cyklu Psychologie pro život jak nám psychologie pomáhá (náhradní termín za březen). Přednáší psychoterapeut a etoped Mgr. Alena Zemanová, čítárna městské knihovny nám. TGM Úterý 12. května od 17,00 hod JAK ZVLÁDAT PŘÍPRAVU NA VYUČOVÁNÍ Přednáší psychoterapeut a etoped Mgr. Alena Zemanová, čítárna městské knihovny nám. TGM Středa 13. května od 15,00 hod MALOVÁNÍ PRO DĚTI Interaktivní zábavná show s ilustrátorem dětských knih Adolfem Dudkem. Pobočka Špičák, ul. Červeného kříže Čtvrtek 14. května od 16,00 hod HRAJEME SI NA MALÍŘE Interaktivní zábavná show s ilustrátorem dětských knih Adolfem Dudkem. Tentokrát pro předškolní věk a v dětském oddělení knihovny na nám. TGM Úterý 19. května od 17,00 hod ZNÁTE SVÉ MĚSTO? Turistické informace našeho města, prezentace webových turistických stránek města Česká Lípa, představení činnosti Městského informačního centra, ukázky brožur a prospektů pro turisty i ostatní zájemce, čítárna knihovny nám. TGM SKAUTING PARTA A PŘÍLEŽITOST výstava, prezentace činnosti, nám.t.g.masaryka MINIGALERIE V CHODBĚ

15 nadace, organizace duben 2009 č. 8 Barevný svět v knihovně Čítárna Městské knihovny v České Lípě praskala v úterý 31. března doslova ve švech na přednášku o životě uprchlíků v České republice přišel opravdu velký počet zájemců. Ačkoli Pobytové a integrační středisko Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR ve Stráži pod Ralskem dělí od uzavření jen několik málo měsíců, jeho obyvatelé přijeli ukázat do České Lípy kousek své kultury. Představili se hlavně děti a dospělí z Barmy. A nutno říci, že dojem v návštěvnících knihovny zanechali obrovský od zájmu o jejich osudy až po slzy při písničce o těžkých prvních krůčcích v cizí zemi. Uprchlíci z Barmy žijí ve strážském středisku od října loňského roku a za tu dobu se museli doslova poprat s realitou naučit se žít ve zdejších podmínkách, jednat na úřadech, zvládnout dopravní prostředky a jízdní řády, najít si lékaře, seznámit se s českými potravinami. A především zvládnout český jazyk. Za zajímavý prvek sžívání se zdejším prostředím pak lze považovat to, že české buchty plněné tvarohem se staly pravidelným doplňkem jejich jinak ryze rýžové stravy a že si je již dokáži i sami upéct. Nutno dodat, že českolipským návštěvníkům besedy tedy předvedli nejenom své národní tance a písně, ale také české popěvky. A nezapomněli poděkovat za možnost vystoupení a vyslechnutí. Mgr. Romana ŽATECKÁ Svaz diabetiků zahajuje osvětu Jste diabetik? Máte doma nebo mezi svými blízkými diabetika? Chcete se více dozvědět o cukrovce, o jejím zvládání a životem s ní? Tak právě pro Vás jsme opět zahájili edukačně motivační činnost (EMP). Tentokrát jsme zajistili velice pěkné a příjemné prostory s možností V letošním roce vzpomeneme 64. výročí osvobození našeho města od nacistické okupace. Českolipsko osvobodili vojáci Rudé armády spolu s vojáky polské armády. Strastiplná cesta některých z nich končila jejich smrtí v našem kraji, daleko od jejich domovů. Česko- malého občerstvení. Všechny Vás zveme v úterý od 15:00 do klubovny humanitární organizace ADRA v ulici Čs.armády na neformální povídání o životosprávě při diabetu s edukační sestrou paní Z. Irovou. A. KOLÁŘOVÁ ÚO SD Česká Lípa Uctění výročí osvobození České Lípy lipské vlastenecké organizace, Československá obec legionářská, Český svaz bojovníků za svobodu a Klub českého pohraničí zve všechny občany na shromáždění, které se uskuteční v sobotu dne 9. května v hodin na místním hřbitově v České Lípě. Z. CINCIBUS 2. kolo vědomostní soutěže Pověsti Českolipska Soutěžit mohou jednotlivci do 15 let i žákovské kolektivy, které chtějí vyhrát některou ze zajímavých cen. Naše soutěž, nad kterou převzala záštitu starostka Hana Moudrá, je dvoukolová a otázky pro první kolo byly zveřejněny v minulém vydání MN. Pokud se soutěžící zúčastní i druhého kola a správně zodpoví všechny 4 otázky zveřejněné ve dvou vydáních Městských novin, zvyšují si tak automaticky o 100% svoji šanci na výhru. Pro nápovědu si můžete zajít do knihovny. Každé kolo představuje zodpovězení 2 zveřejněných otázek, které se týkají pověstí o našem kraji. Po skončení obou soutěžních kol budou ze správně zodpovězených dotazů jak v kategorii kolektivů tak jednotlivců vylosováni výherci. POZOR!!! Soutěží se o řadu zajímavých cen věnovaných městem Česká Lípa a k partnerům této soutěže patří i ČSAD SEMILY. Hlavní cenou pro vítězný kolektiv by se tak měl stát výlet do Liberce, kde bude na programu i exkurse do Krajské vědecké knihovny. Předání cen vylosovaným vítězům, kteří správně odpoví na naše otázky a své odpovědi nám doručí do 6. května, proběhne u příležitosti letošního Dne dětí. 2. KOLO Soutěžní otázka č. 3: Vypráví se, že na Myším ostrůvku na Máchově jezeře stával kdysi Myší hrádek, kde přebýval zlý rytíř. Jak se rytíř jmenoval? Nápovědu najdete v knížce J. a T. Linhartových Báje a pověsti ze severních a západních Čech nebo Čtení o hradech a zámcích E. Petišky v pověsti O krutých hradních pánech. Pozvánka na výlet údolím Pekla 1. MO ČSSD Česká Lípa zve všechny na výlet údolím Pekla, který se koná v pátek 8. května. Jako tradičně se pojede vlakem z hlavního nádraží v do Zahrádek a pěšky Soutěžní otázka č. 4: Vypráví se, že na hradě Ronov nedaleko Kravař je ukrytý poklad. Kdy se poklad otevírá? Nápovědu najdete v knížce Báje a pověsti ze severních a západních Čech spisovatelů J. a T. Linhartových. (otázky z 1. kola Soutěžní otázka č.1: Vypráví se, že kdysi dávno nedaleko Jablonného v Podještědí na jednom vrchu rostl Zlatý vavřín. Jak se tento vrch jmenuje? Nápovědu najdete v knížce Pověsti a pohádky z panství Lemberk a Jablonné nebo v knize Čerti na Ještědu spisovatele Františka Patočky. Soutěžní otázka č.2: Vypráví se, že nedaleko Špičáku byl statek bohaté selky, která chtěla rozdat chléb chudým. Její děti na toto přání zapomněly, a proto u nich na půdě strašilo. Copak strašidla u nich prováděla? Nápovědu najdete v knize Uhlíř a poklad spisovatele O. Lichtenberga nebo v knížce Město Žandov a okolí.) Odpovědi můžete zasílat do 6. května elektronicky do českolipské městské knihovny na adresu nebo do Městských novin nebo poštou na adresu Městská knihovna nám. T. G. Masaryka 170, případně osobně do jakéhokoliv oddělení nebo pobočky městské knihovny či městského informačního centra. Nezapomeňte uvést své jméno (název kolektivu) a kontaktní adresu! (Nejlépe i telefon pro případ, že budete vylosováni a my se s vámi budeme chtít co nejrychleji zkontaktovat. ) Přejeme vám dobrou zábavu a těšíme se na správné odpovědi. údolím Pekla do Dubice. Na závěr pochodu bude opékání vuřtů, sportovní a vědomostní soutěže pro děti a dospělé. Pro děti budou jako vždy připraveny sladkosti. (zs) 15

16 č. 8 sport duben 2009 Za historickým úspěchem národního týmu na ME stojí českolipští karatisté Na počátku dubna vyrazil Český národní tým JKA na Mistrovství Evropy JKA v holandském Maastrichtu a široké zastoupení v něm měl i českolipský Sport Relax. Nominováni do soutěže kata byli Jan Drobeček, Filip Peřinka, Jakub Kolek a Adam Zdobinský v juniorské kategorii; Ondřej Samek v seniorské kategorii a Karin Košíková v kategorii juniorek. Jako kata tým byla nominována trojice Drobeček, Kolek, Zdobiský. Jan Drobeček, Filip Peřinka a Adam Zdobinský postupovali hladce základními koly až do semifinále, které bylo na programu později. Jakub Kolek bohužel prohrál ve druhém kole v souboji s belgickým závodníkem, který nakonec obsadil druhé místo. Karin Košíková se se svou kategorií popasovala obdobně jako výše zmíněná trojice a svým výkonem si zajistila účast v odpoledním semifinále. Další na pořadu dne byla soutěž kumite juniorů, kde si skvěle vedl Jan Drobeček, který bohužel ve třetím kole poněkud smolně podlehl maďarskému borci, pozdějšímu bronzovému medailistovi. Adam Zdobinský zakončil svou pouť pavoukem taktéž ve třetím kole. Jakub Kolek navzdory zranění z prvního zápasu postupoval dál, až se v souboji o účast v semifinále opět setkal se svým belgickým sokem. Po doslova proskákaném zápase Jakub využil v posledních vteřinách nepozornosti soupeře a skóroval precizní technikou maegeri, na kterou už oponent nenašel odpověď. Účast ve finálovém bloku byla zajištěna. Dále na tatami nastoupili senioři, zde barvy národní i klubové hájil Ondřej Samek a předvedl se v dobrém světle. Už ve druhém kole narazil na tvrdý oříšek, se kterým si výborně poradil. Vyhraný duel s německým reprezentantem, dvojnásobným mistrem Evropy předznamenal jeho účast v semifinálové osmičce. Předtím ještě přišla na řadu soutěž družstev, náš juniorský tým v devítičlenné konkurenci podal standartní výkon a do finálové čtyřky postupoval z příjemné druhé pozice. Chlapci se také statečně postavili k účasti v týmové soutěži kumite, kde si poradili s týmem Srbska a Itálie a jejich postup zastavil až v emotivním semifinále tým Běloruska. Satisfakcí však byl zisk bronzové medaile. Na MTB českolipský FIGE víkend Již po šesté se uskuteční sportovní akce, která přiláká milovníky horských kol do krásné jarní přírody v okolí České Lípy. Ve dnech 25. až 26. dubna se koná cyklistické klání, kterého se mohou účastnit všechny věkové kategorie, od nejmenších po veterány. Celá akce se uskuteční v Žiznikově před restaurací Keramo, kde jsme našli výborné zázemí pro organizování těchto závodů. Na sobotu 25. dubna jsme připravili cca 800 metrů dlouhý okruh, na kterém proběhnou sprinterské závody na horských kolech. Tato nová disciplína se těší nebývalé oblibě jak u závodníků tak u diváků. Při loňské premiéře jsme zvolili neobvyklí způsob rozjížděk a odvolávání závodníku v těchto rozjížďkách, což způsobilo opravdu silý divácký zážitek, jelikož závodníci bojovali jak na čelních pozicích tak i o udržení v závodě. Přičemž celá trať je přehledná a dobře ozvučená. Díky tomu má divák perfektní přehled o vývoji závodu. Toto celé klání začne v sobotu od 10 hodin dětskými kategoriemi, na které zveme všechny malé cyklisty a připomínáme, že přilba je povinná. Po celý den budou probíhat závody dle věkových kategorií a finálové rozjížďky sprintu profesionálů jsou naplánovány mezi 18. až 19. hodinou. O dobrou zábavu se návštěvníkům postará moderátor a speaker celé akce DJ ROURA. Celý závodní den ukončí večerní vystoupení novoborské skupiny Optimic. Na neděli jsme připravili maratónský závod v délce cca 50 km, který odstartuje ve 12 hodin před restaurací Keramo. Trať závodníky zavede do přírody v okolí Branné a vojenských lesů v okolí Mimoňska. Profil závodu je s minimálním převýšením, které je cca 400 m, což znamená, že trasu zvládne i méně fyzicky zdatný sportovec. Pro nejmenší jsme pak i na tento den připravili dětský závod, který začne ihned po odstartování maratónského závodu, tj. ve 12 hodin. (Všechny závody pro děti jsou zdarma). Každoročně se naší cyklistické akce účastní kolem 500 vyznavačů horských kol a jsou mezi nimi i nositelé zvučných jmen, jako například Jan Svorada, Jan Hruška či Martin Horák. Věříme proto, že i letošní víkend MTB na Českolipsku bude zajímavý jak pro závodníky tak diváky. (pol) juniorském poli předvedli zástupci Sport Relaxu vynikající výkony, kata je však subjektivně hodnocená disciplína, a tak se svým výkonem zalíbil pouze Adam Zdobinský v semifinále startující z nevýhodné první pozice. Získané vysoké známky znamenaly účast v bojích o medaile spolu s reprezentanty Belgie, Anglie a Běloruska. Jan Drobeček a Filip Peřinka se po shodném bodovém zisku podělili o páté a šesté místo. Karin Košíková se díky kvalitně zacvičené Jion probojovala do finále a postupovala na čtvrté pozici. Ondřej Samek po výborné prezentaci ve vyřazovacích bojích nastoupil do ostře nabitého seniorského semifinále, kde nakonec obsadil páté místo. Výkony všech závodníků v následných finálových bojích byly poznamenány únavou. Jako první z našich závodníků se představil Jakub Kolek, nastupující do juniorského semifinále kumite proti běloruskému borci. Jakub držel defenzivně pasivní taktiku a nakonec se spokojil s bronzovou medailí. Jako další v našem zastoupení byla kategorie kata družstev, kde Jan, Jakub a Adam předvedli precizně zacvičenou gojushiho sho, kterou rozhodčí ohodnotili nejvyššími známkami. Chlapci tak završili zlatý hattrick a získali třetí zlato v řadě z evropského šampionátu JKA. Karin Košíková se vzápětí představila ve svém finále, ale bohužel si odvezla pouze pověstnou bramboru, poté co obsadila konečnou čtvrtou příčku. Zároveň na vedlejším zápasišti cvičil Adam Zdobinský, suverénním výkonem a ziskem nejvyšších známek si zasloužil zlatou medaili a mohl si vychutnat tóny národní hymny na stupních vítězů. Stal se tak také nejúspěšnějším členem celé výpravy. Na zpáteční cestě předseda Českého svazu karate JKA Karel Strnad oznámil plnému autobusu, že letošní počet medailí a bodovaných umístění je největším úspěchem v historii českého JKA. Výsledky: Jan Drobeček Kata junioři, 3. Kumite tým junioři, 1. Kata tým junioři Jakub Kolek 3. Kumite junioři, 3. Kumite tým junioři, 1. Kata tým junioři Karin Košíková 4. Kata juniorky Filip Peřinka Kata junioři Ondřej Samek 5. Kata senioři Adam Zdobinský 1. Kata junioři, 3. Kumite tým, 1. Kata tým (PZ) VEČER BOJOVÝCH UMĚNÍ ve Sportareálu 7. května od 19:00 hod. Ojedinělá a první bojová show svého druhu na Českolipsku s MISTRY SVĚTA, EVROPY A ČR. MAKULELE, KICK BOX, BRAZILSKÉ JIUJITSU, KARATE, THAI BOX, VALE TUDO, CAPOEIRA Předprodej vtupenek na vrátnici Sportareálu. Cena vstupného 100,- Kč. MĚSTSKÉ NOVINY, čtrnáctideník, ev. č. MK ČR E Vydává: Město Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka 1, IČO Redakce: MÚ, nám. T. G. M 1, tel.: , , Odpovědný redaktor: Eva Markgrafová. Členové redakční rady: předseda Mgr. Tomáš Vlček, členové Siegfried Tomasch, Mgr. Romana Žatecká, Mgr. Regina Jonášová, Karel Hajný, Jaroslava Procházková, Ing., Jiří Hau, Mgr. Pavlína Lomičová, Zdeněk Novák. Redakční rada má vyhrazené právo zamítnout příspěvky, které budou v rozporu s jejími kodexy, anebo budou dodány po uzávěrce. Distribuce: tel Příjem inzerce: tel , Dopisy a příspěvky čtenářů nemusejí být totožné s názory a stanovisky redakce. Vydavatel také nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce a případné následné škody.

Program Zelená úsporám

Program Zelená úsporám Program Zelená úsporám 1) ZÁKLADNÍ INFORMACE Zaměření programu Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu nízkoemisních zdrojů pro vytápění (kotle na biomasu, tepelná čerpadla, solární kolektory), ale

Více

Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty)

Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty) Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty) Oblast A: Úspora energie na vytápění V oblasti A podporuje program Zelená úsporám opatření vedoucí k úsporám energií na vytápění

Více

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Zelená úsporám je název nového Programu, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

Zelená úsporám. Program podpory úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů. budovách. Odbor GIS Státní fond životního prostředí

Zelená úsporám. Program podpory úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů. budovách. Odbor GIS Státní fond životního prostředí Zelená úsporám Program podpory úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie na vytápění v obytných budovách Odbor GIS Státní fond životního prostředí 19. 5. 2009 Cíle a přínosy Programu ZELENÁ

Více

Dotační program Zelená úsporám

Dotační program Zelená úsporám Dotační program Zelená úsporám Oblasti podpory: A. Úspory energie na vytápění A.1 Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu A.2 Kvalitní zateplení vybraných částí

Více

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ KDO MŮŽE ŽÁDAT a co je možné žádat Program Zelená úsporám podporuje realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití

Více

Podpora Zelená úsporám

Podpora Zelená úsporám Podpora Zelená úsporám Základní informace o programu Program Zelená úsporám je programem podpory využívání energie z obnovitelných zdrojů a úspor energie v oblasti bydlení z výnosů z prodeje povolenek

Více

Informace k akci Zateplení domů BD Černokostelecká 32-44

Informace k akci Zateplení domů BD Černokostelecká 32-44 Informace k akci Zateplení domů BD Černokostelecká 32-44 Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje domácností

Více

3. výzva pro rodinné domy - obecné informace

3. výzva pro rodinné domy - obecné informace 3. výzva pro rodinné domy - obecné Třetí výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ rodinné domy (dále jen výzva") zahrnuje následující oblasti podpory: A. Snižování energetické náročnosti stávajících

Více

Státní fond životního prostředí ČR Jiří Karásek Oddělení reportingu

Státní fond životního prostředí ČR Jiří Karásek Oddělení reportingu Výsledky programu Zelená úsporám Státní fond životního prostředí ČR Jiří Karásek Oddělení reportingu 25.10.2011 Obsah prezentace představení Programu ekonomické výsledky programu environmentální výsledky

Více

Nová zelená úsporám Ú ř a d v l á d y

Nová zelená úsporám Ú ř a d v l á d y Nová zelená úsporám Ú ř a d v l á d y 1. března 2016 Stručný přehled programů Program Zelená úsporám kontinuální výzva RD a BD 1. Výzva BVS 2. Výzva BVS program Nová Zelená úsporám 2013 program Nová Zelená

Více

ZELENÁ ÚSPORÁM. Dotační program. Dotace žadatel obdrží až po ukončení projektu a předložení požadované dokumentace.

ZELENÁ ÚSPORÁM. Dotační program. Dotace žadatel obdrží až po ukončení projektu a předložení požadované dokumentace. Dotační program ZELENÁ ÚSPORÁM Podpora je přidělována jako fixní částka na m 2 maximálně však do 50% uznatelných nákladů takto: Snížení měrné roční potřeby tepla alespoň o 40% Rodinný dům do 350 m 2, snížení

Více

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků s účinností od (bez DPH s valorizační doložkou)

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků s účinností od (bez DPH s valorizační doložkou) Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků s účinností od 4. 4. 2017 (bez DPH s valorizační doložkou) Město Česká Lípa používá při uzavírání nájemních smluv níže uvedené ceny, které jsou

Více

Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách ZELENÁ ÚSPORÁM Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Ing. Bohuslav Doubek Specialista OZE a energetických úspor, krajské pracoviště Hradec

Více

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II 37. průběžná výzva Ing. Jakub Řezníček 6. 9. 2016 Cíl: Snížení energetické náročnosti bytových domů Vyhlášení:

Více

Základní pravidla programu NZÚ pro RD v roce 2015

Základní pravidla programu NZÚ pro RD v roce 2015 Základní pravidla programu NZÚ pro RD v roce 2015 Oblasti A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností C. Efektivní využití

Více

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Předkládá: Jiří Kočandrle, 1. místostarosta města Město Česká Lípa

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015

Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015 Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015 Oblasti A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností C. Efektivní využití zdrojů

Více

Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k / I. Obce. obecně

Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k / I. Obce. obecně Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k 17. 3. 2004/ I. Obce 1. zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a vyhlášení závazné části územně pozdějších předpisů - 29 odst. 3 plánovací

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013 R 99/13 Schválení navýšení úhrad v Domově pro seniory od 01.04.2013 schvaluje navýšení úhrad v Domově pro seniory od 01.04.2013 dle předloženého

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 MANUÁL ŽADATELE O PODPORU Z PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 Vypracoval: Asociace energetických specialistů, z.s. Zpracováno dne: 1. 4. 2015 MANUÁL ŽADATELE O PODPORU Z PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

Více

Zelená úsporám a Nová zelená úsporám 2013 v praxi

Zelená úsporám a Nová zelená úsporám 2013 v praxi Zelená úsporám a Nová zelená úsporám 2013 v praxi 2. 10. 2013 Státní fond životního prostředí ČR wwww.nzu2013.cz Zelená linka: 800 260 500 Obsah semináře 1. Ohlédnutí za dobíhajícím programem Zelená úsporám

Více

Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP

Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP Nová zelená úsporám Program Ministerstva životního prostředí zaměřený na úspory energie

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

16. výzva IROP. Energetické úspory v. bytových domech.

16. výzva IROP. Energetické úspory v. bytových domech. 16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech www.finrevit.cz SPECIFICKÝ CÍL 2.5: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V BYTOVÝCH DOMECH Cíl: Snížit energetickou náročnost bytových domů Alokace: 622,8

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomno: Omluven: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Ing.

Více

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 2. Výzva pro Rodinné domy 1. Výzva pro Bytové domy v Praze Základní schéma administrace Výhled

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 16. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 16. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 16. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH Identifikace výzvy

Více

Senát PČR. ZÚ, NZÚ 2013 a NZÚ. Ing. Jaroslav Hrubeš Pověřen řízením SFŽP ČR

Senát PČR. ZÚ, NZÚ 2013 a NZÚ. Ing. Jaroslav Hrubeš Pověřen řízením SFŽP ČR Senát PČR ZÚ, NZÚ 2013 a NZÚ Ing. Jaroslav Hrubeš Pověřen řízením SFŽP ČR Obsah Zelená úsporám trvání programu 1.4.2009 31.12.2014 Nová zelená úsporám 2013 příjem žádostí 12.8.2013 20.12.2013 Nová zelená

Více

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Název kritéria Aspekt podle Metodického pokynu pro

Více

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků s účinností od (bez DPH s valorizační doložkou)

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků s účinností od (bez DPH s valorizační doložkou) Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků s účinností od 22.8.2016 (bez DPH s valorizační doložkou) Město Česká Lípa používá při uzavírání nájemních smluv níže uvedené ceny, které jsou

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2010 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2011

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2010 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2011 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Úřad MČ Praha 1 57 k rukám starosty MČ Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 414202 /2011 Doubrava / 4314 17. 5. 2011

Více

Dotační program Zelená úsporám

Dotační program Zelená úsporám Dotační program Zelená úsporám Vytápění biomasou Luhačovice 13.5.2009 Martina Breuerová vedoucí oddělení III krajských pracovišť Kde hledat informace k programu? www.sfzp.cz www.zelenausporam.cz dotazy@zelenausporam.cz

Více

ze zákona 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů:

ze zákona 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů: ZDROJE PROGRAMU ze zákona 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů: Dražba povolenek a využití výnosů z dražby (5) Výnos z dražeb povolenek podle odstavců 1, 2 a

Více

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná Systém ASPI - stav k 9.11.2014 do částky 101/2014 Sb. a 31/2014 Sb.m.s. 5/2011 - o čistotě a veřejném pořádku - poslední stav textu Změna: 13/2011 5/2011 Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karviná

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p. Linhartová, Černý), 1 zastupitel omluven-odchod v průběhu jednání Hosté:

Více

Historie I Program Zelená úsporám

Historie I Program Zelená úsporám Historie I Program Zelená úsporám Program Zelená úsporám (2009 2010) financováno z prodeje emisních jednotek AAU (Kjótský protokol) celkové zdroje cca 20,5 mld. Kč administrováno téměř 80 tis. žádostí

Více

MĚSTO BRUNTÁL O VEŘEJNÉM POŘÁDKU. Zastupitelstvo města Bruntálu se na svém 19. zasedání dne usnesením

MĚSTO BRUNTÁL O VEŘEJNÉM POŘÁDKU. Zastupitelstvo města Bruntálu se na svém 19. zasedání dne usnesením MĚSTO BRUNTÁL OBECNĚ ZÁ V AZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013 MĚSTA BRUNT ÁLU O VEŘEJNÉM POŘÁDKU Zastupitelstvo města Bruntálu se na svém 19. zasedání dne 5.11.2013 usnesením č. 727/19Z/2013 usneslo vydat na základě

Více

U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002

U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002 Město Děčín U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002 Usnesení č. 48/02 Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a usnesení č. 1294/01 - tajemník MěÚ VzDK, usnesení

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

RENARDS Aktuální dotační možnosti v oblasti obnovitelné energie, akumulace a elektromobility

RENARDS Aktuální dotační možnosti v oblasti obnovitelné energie, akumulace a elektromobility Aktuální dotační možnosti v oblasti obnovitelné energie, akumulace a elektromobility 15. 9. 2016 Dotační programy s podporou Fotovoltaiky Fotovoltaika jako součást komplexního projektu PODNIKATELÉ OP Podnikání

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

Státní fond životního prostředí

Státní fond životního prostředí Státní fond životního prostředí 27.3.2008 ENERGETICKÉ AUDITY JAKO PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI O PODPORU, Brno Ing. Monika Špačková, SFŽP ČR Přílohy II pro rok 2008 Podepsány ministrem ŽP 20.3.2008 Platné ode dne

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 29. 6. 2015 37 Věc: Hry VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016 investiční a neinvestiční dotace městům a obci Důvod předložení: Zajištění

Více

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client)

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) za podpory: Obsah T Q S C O N S U L T I N G 1 ÚVOD... 1 2 ROZDĚLENÍ PROGRAMU... 2 2.1 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ O DOTACI... 2 2.2 ROZHODNÉ DATUM...

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků (bez DPH s valorizační doložkou)

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků (bez DPH s valorizační doložkou) Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků (bez DPH s valorizační doložkou) Město Česká Lípa používá při uzavírání nájemních smluv níže uvedené ceny, které jsou projednány v poradním orgánu

Více

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 Město Stříbro Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Stříbře a na jeho veřejných prostranstvích, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Více

Milníky programu NZÚ 20. února 2013 6. listopadu 2013 6. ledna 2014 1. dubna 2014 31. prosince 2014 ve 12.hod 2014 2020

Milníky programu NZÚ 20. února 2013 6. listopadu 2013 6. ledna 2014 1. dubna 2014 31. prosince 2014 ve 12.hod 2014 2020 Milníky programu NZÚ 20. února 2013 vláda ČR usnesením 116/2013 schválila věcný záměr programu Nová zelená úsporám 6. listopadu 2013 vláda ČR usnesením 848/2013 schválila dokumentaci programu Nová zelená

Více

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011 Nabídka zajištění dotací z EU XXIV.výzva OPŽP Březen 2011 Operační program životního prostředí 2007 2013 OPŽP je financován ze dvou fondů Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti Druhý

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné Schváleno: 26.04.2011 Účinnost: 11.05.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Zastupitelstvo

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci

Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci prioritní it osy 5 a možnosti kombinace s uplatněním EPC Ing. Ondřej Vrbický Vedoucí oddělení IV, odbor ochrany ovzduší a OZE, SFŽP ČR Ministerstvo životního prostředí

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

V souladu s 6 zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů v platném znění, předkládá přípravný výbor ve složení:

V souladu s 6 zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů v platném znění, předkládá přípravný výbor ve složení: Ministerstvo vnitra ČR- odbor všeobecné správy oddělení volební a sdružování, úsek sdružování Náměstí Hrdinů 3 140 21 Praha 4 Věc: písemný návrh na registraci občanského sdružení V souladu s 6 zákona č.

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

Zkušenosti s doplněným požadavkem na nucené větrání v rámci OPŽP

Zkušenosti s doplněným požadavkem na nucené větrání v rámci OPŽP Zkušenosti s doplněným požadavkem na nucené větrání v rámci OPŽP Ing. Ondřej Vrbický Zástupce ředitele odboru Odbor OO a OZE www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Obsah Prioritní osa 5 Specifické

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o.

Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o. www. jscom m.cz Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o. Od 23. ledna přijímá naše projekční kancelář nabídky na zpracování žádosti do programu Nová zelená úsporám. Projekční kancelář

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N STAROSTA 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 11.2. 2009 Bod pořadu jednání: 14) Informace starosty Věc: Informace starosty

Více

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku STANOVY SPOLKU Málinka z.s. Název spolku: Málinka z.s. Sídlo spolku: Nemile 90, 789 01 Zábřeh Čl. 1 Název, sídlo Čl. 2 Právní postavení spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující rodiče a příznivce

Více

MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE BUDOV

MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE BUDOV INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

Zelená úsporám. Administrativní požadavky na zařazení kotlů do programu. Ing. Tomáš Poledník Odbor GIS - SFŽP ČR

Zelená úsporám. Administrativní požadavky na zařazení kotlů do programu. Ing. Tomáš Poledník Odbor GIS - SFŽP ČR Zelená úsporám Administrativní požadavky na zařazení kotlů do programu Ing. Tomáš Poledník Odbor GIS - SFŽP ČR Téma Definice zdroje na biomasu Oblast podpory C.1.1 náhrada stávajícího zdroje Oblast podpory

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í Městský úřad Kolín Odbor dopravy Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 140, fax: +420 321 748 115, e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz sídlo odboru: Na Valech 72, Kolín II Město Kolín Karlovo

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 22. z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 22. z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 22 z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

ŠETŘENÍ ENERGIÍ. Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011

ŠETŘENÍ ENERGIÍ. Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 ŠETŘENÍ ENERGIÍ Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.14 Vzdělávací oblast: snižování energetické náročnosti

Více

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání: Z á p i s z 4. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 5. 2013 od 14,00 hodin RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové, zasedací místnost

Více

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

Obecní úřad Bystřec. a KČT Malá Haná Velké Opatovice. pořádají. 15. ročník. turistického pochodu a cykloturistiky. Bystřecké kilometry

Obecní úřad Bystřec. a KČT Malá Haná Velké Opatovice. pořádají. 15. ročník. turistického pochodu a cykloturistiky. Bystřecké kilometry Obecní úřad Bystřec a KČT Malá Haná Velké Opatovice pořádají 15. ročník turistického pochodu a cykloturistiky Bystřecké kilometry Datum konání: 8. srpna 2015 Start a cíl pochodu: Hostinec u Špičáků koupaliště

Více

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby Žádosti posuzuje Komise pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 Dotační programy neinvestiční splňují obecně prospěšný

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC ZA ROK 2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00297755 název Město Bílovec ulice, č. p. Slezské náměstí 1 obec Bílovec PSČ 743 01 Obsah závěrečného účtu 1. Komentář k

Více

STRUČNÝ SOUPIS DŮLEŽITÝCH PARAMETRŮ

STRUČNÝ SOUPIS DŮLEŽITÝCH PARAMETRŮ STRUČNÝ SOUPIS DŮLEŽITÝCH PARAMETRŮ Pouze pro RODINNÉ DOMY PRO ROK 2015: Příjem žádostí: od 22.10. 2015 Ukončení příjmu žádostí: do 31. 12. 2021, nebo vyčerpání finančních prostředků Finanční obnos pro

Více

USNESENÍ z 56. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 744/ /D/2016)

USNESENÍ z 56. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 744/ /D/2016) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 56. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 30. 9. 2016 (č. usnesení 744/2016-755/D/2016) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Fórum městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa

Fórum městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa Fórum městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa Veřejná diskuze o problémech, které obyvatele trápí Kulturní sál Horizont Mírová 3465/6, Ústí nad Labem pondělí 12. listopadu od 17 hodin Program: stanovení

Více

Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Jan Nosek, Ing. Jaroslav

Více

Město Horažďovice. Článek 1

Město Horažďovice. Článek 1 Město Horažďovice Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Zastupitelstvo města Horažďovice se

Více

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu.

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu. Zápis č.17/2010-2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lahošť, pro volební období 2010-2014, konaného dne 30.1. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Lahošť. Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera,

Více