Vracíme krajině život

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vracíme krajině život"

Transkript

1 13. ledna 2011 l číslo 2 l ročník 41 Noviny zdarma nejen pro havíře Bezpečnostní heslo na leden: CHRAŇ SVÉ ZDRAVÍ NERISKUJ!!! CI je dobrá značka! Zlepšování zabralo u lidí a skvěle pomáhá firmě strany 2 a 3 Web OKD přitahuje Návštěvnost stránek těžební společnosti svědčí i o jejich kvalitě strana 6 Kolektivní smlouva zaručuje 4procentní růst mzdových tarifů Těsně před středeční uzávěrkou Horníka podepsali zástupci vedení OKD a odboráři mzdový dodatek ke kolektivní smlouvě, který zaměstnancům zaručuje čtyřprocentní nárůst tarifních mezd. OSTRAVA Zaměstnanci mají podle dohody navíc nárok na čtrnáctinásobek průměrného denního platu jako přídavek na dovolenou a na šestnáctinásobek průměrného denního platu jako přídavek na Vánoce. Tyto bonusy navíc nejsou na rozdíl od roku 2010 podmíněny splněním podnikatelského záměru OKD. Jsme si vědomi, že tato dohoda je nejdůležitější dohodou za celý rok, jak pro zdravý vývoj ekonomiky firmy, tak pro spravedlivé ohodnocení zaměstnanců, řekl po uzavření dodatku personální ředitel OKD Radim Tabášek. vs Putovní kahan pro Důl Darkov OSTRAVA Fedrunkový kahan za nejlepší výsledky v ekonomice a bezpečnosti získal za poslední čtvrtletí roku 2010 Důl Darkov. O výborném finiši darkovských více na straně 3. Druhé místo v pomyslném pořadí, které hodnotí hlavní výrobní a bezpečnostní ukazatele, patří Dolu Paskov. vs OSTRAVA V závěru roku jsme požádali vybrané osobnosti našeho regionu o odpovědi na dvě anketní otázky. 1. Jak hodnotíte spolupráci se společností OKD v uplynulém roce? 2. Co očekáváte od této těžební firmy v roce 2011? Ing. Jaroslav Palas hejtman Moravskoslezského kraje 1. Společnost OKD je jediným producentem černého uhlí v České republice a velice významným Vracíme krajině život OKD věnuje otázce navrácení využitých pozemků přírodě mimořádnou pozornost. Svědčí o tom i údaje z nové publikace REGION Těžba černého uhlí, byť se odehrává stovky metrů pod zemí, výrazně ovlivňuje krajinu na povrchu. Paradoxně snad ještě více utváří reliéf krajiny následné rekultivace, které mají za cíl zahladit stopy hornické činnosti. Lidé si myslí, že si mohou těžaři dělat při rekultivacích, co se jim zachce. Opak je pravdou. Třeba v Orlové existuje lokalita, které se říká podle zakladatele českého skautingu Antonína Benjamína Svojsíka Svojsíkovo údolí. Jedná se o poklesovou kotlinu, která se po nějakou dobu využívala pro ukládání hlušiny z blízké úpravny Dolu Lazy. V důsledku rekultivace zahájené v roce 1998 tu byl navezením další hlušiny vymodelován rozsáhlý členitý kopec, osázený lesními dřevinami, zejména borovicemi. Původní údolí se tak změnilo vlastně na Svojsíkův vrch, na kterém šumí les a zpívají lesní ptáci. Co je to vlastně rekultivace? Do našeho slovníku se toto slovo dostalo přibližně před 50 lety v souvislosti s krajinou, která byla zásadně proměněna lidskou činností. V podstatě jde o proces, který usiluje o obnovení biologických funkcí v krajině, o uvedení postiženého území do takového stavu, aby mohlo fungovat jako soběstačný ekosystém. Inspirující příklady lze najít v zahraničí, zejména v posledních letech se však rozsáhlé rekultivace rozvinuly také na území ostravsko-karvinského uhelného revíru. FOTO: Richard Sklář Na území ostravsko-karvinského revíru jsou rekultivavána rozsáhlá území. Mezi ně patří na příklad lokalita Husova u Dolu Darkov. Pro příklady není třeba jít daleko. Jde třeba o tzv. Darkovské moře, lokalitu Lipiny v Karviné, obnovu louckých rybníků, úpravu Karvinského potoka, lokality Husova v Karviné či Kateřiny a Nový Svět ve Stonavě, Křemenec na rozhraní Orlové a Doubravy, doubravskou Macurůvku, orlovskou vodní plochu Kozí Becirk, Lazecké jezero, Oprechtický les u cesty z Ostravy do Frýdku-Místku a další. Tam všude se krajina cíleně mění a získává novou kvalitu. Společnost OKD věnuje problematice rekultivací opravdu velkou pozornost. Svědčí o tom zaměstnavatelem našeho Moravskoslezského kraje. Je to tedy firma, která má velký vliv na rozvoj našeho regionu, ovlivňuje sociální jistoty mnoha našich občanů a vnímám ji jako společnost, která se snaží, dle svých možností, zlepšovat životní prostředí našeho kraje. Velmi oceňuji aktivity společnosti v oblasti zdravotní péče, kde firma investuje nemalé finanční prostředky do Karvinské hornické nemocnice, jejímž hlavním programem je pracovní medicína. 2. Je předpoklad, že v souvislosti s ubývajícími zásobami ropy a zemního plynu se bude zájem o kvalitní uhlí pro hutnictví zvyšovat. Na jedné straně to znamená práci pro občany kraje, to však nesmí být na úkor životního prostředí. Věřím, že spolupráce se společností OKD bude pokračovat v roce 2011 tak, abychom vždy nacházeli dobrý kompromis pro oba tyto faktory. Tomáš Hanzel primátor města Karviná 1. Myslím, že to byl rok přelomový uzavřeli jsme s OKD novou dohodu, která městu a jeho obyvatelstvu zaručí minimalizaci vlivů těžby na jejich život a zároveň OKD umožní zachovat pracovní místa v revíru. A to je dobrý výsledek pro obě strany. Musím říct, že spolupráci s těžaři považujeme za výbornou dlouhodobě a doufám, že to tak bude i nadále. 2. V novém roce očekávám stále dobrou spolupráci a podporu aktivit ve městě i údaje z nově vydané publikace Vracíme krajině život s podtitulkem Rekultivace krajiny na Ostravsko-Karvinsku, kterou můžete najít v elektronické podobě na internetových stránkách OKD Vedle informací o výsledcích rekultivační činnosti Budoucnost regionu Dnes můžeme s jistotou říct, že uhlí bude i v dalších desetiletích hlavním motorem pro rozvoj moravskoslezského regionu a zdrojem jeho bohatství. Přesto věříme, že celý region bude příjemným místem pro život. Klaus-Dieter Beck, generální ředitel OKD uzavřená dohoda nám mj. zajišťuje přísun peněz právě do kultury, sportu nebo sociální oblasti, a to pochopitelně nejen městu jako příjemci, ale především organizacím na jeho území. Těší mě taky, že se už u nás etablovaly zářijové hornické slavnosti a budu se na ně zase těšit. MUDr. Jiří Michalík starosta města Orlová 1. V roce 2010 bylo dokončeno naplnění střednědobé dohody města se společností OKD o vyřešení střetů zájmů na půdorysu materiálu EIA studie vlivů na životní prostředí pro oblast města Orlové do roku 2010 a byla vyčerpána témata k řešení z roku Nadále probíhá technický monitoring území tam najdete i popis základních principů, jimiž se rekultivační činnost řídí. I v této oblasti totiž krouží mezi lidmi řada zjednodušení a mýtů, které je dobré uvést na pravou míru. Jeden příklad za všechny. Citujeme z uvedené publikace: Mnoho lidí se myslí, že si může těžební společnost dělat při rekultivačních pracích, co se jí zachce. Opak je pravdou. O využití území v konkrétní lokalitě rozhoduje vždy zastupitelstvo jednotlivých obcí a probíhající práce jsou pod kontrolou úřadu ochrany životního prostředí. Bohuslav Krzyžanek Těžaři a radnice oboustranně výhodná a všem prospěšná spolupráce Anketa Horníka s představiteli kraje, měst a obcí našeho hornického regionu ukázala, že společnost OKD vnímají jako korektního partnera seismické projevy, měření poklesů, významné přírodní prvky a realizace asanačně-rekultivačních prací. Jsou realizovány zbývající procesy vypořádání důlních škod na majetku soukromých osob i společností. Město v roce 2010 obdrželo v rámci plateb za vydobytý nerost a dobývací prostory částku téměř 14 mil. Kč a dalších 10 mil. Kč na rozvoj města. V závěru roku vedení OKD naznačilo záměry dalšího pokračování podnikatelského záměru hornické činnosti ovlivňující území města. 2. Z minulého období přechází k případnému dalšímu jednání otázka oboustranně výhodných směn pozemků, resp. možnost jakýchsi pozemkových úprav, s cílem vytvořit efektivní ucelené a souvislé plochy k dalšímu smysluplnému využití. Pokračování na straně 2

2 2 Z OKD CI na Darkově: Přemýšlet se vyplácí DARKOV Jednoznačným vzkazem pro dodavatelské pracovníky, že za dobré nápady není třeba se stydět, byl výsledek losování soutěže Continuous Improvement na darkovské šachtě. Výhercem se totiž stal Ireneusz Bąk, mechanik rubáňového úseku Pol-Alpexu. Jsem rád, že soutěž trvalého zlepšování vyhrál fedrunkový. Jeho nápad patřil i k těm vůbec nejlepším, konstatoval ředitel Václav Kabourek, který třem vylosovaným gratuloval spolu s provozním ředitelem OKD Leo Bayerem. Takže se vyplatilo přemýšlet, že? Toto losování bylo CI loterií snad s největší pravděpodobností úspěchu. V roce 2011 se pravděpodobnost musí ale co nejvíce snížit, což znamená zapojení ještě více lidí, prohlásil Bayer. CI na Paskově: Losování v podání předáků STAŘÍČ Revírník z rubání Miroslav Kredba, vedoucí úseku centrálního odtěžení Jozef Žilt a povrchový elektrikář Oldřich Neshoda. To jsou jména výherců podnikové soutěže Continuous Improvement Dolu Paskov. První pojede na dovolenou s Čedokem za 35 tisíc, druhý si pořídí televizi za 20 tisíc, třetí notebook v hodnotě 15 tisíc korun. Losování se odehrálo před pravidelnou prosincovou bezpečnostní poradou a hlavní roli měli kromě podnikového vedoucího trvalého zlepšování Zdeňka Těžaři a radnice oboustranně výhodná a všem prospěšná spolupráce Dokončení ze strany 1 Očekáváme zejména dlouhá a složitá vyjednávání směřující k vyřešení střetů zájmů v případě definitivního potvrzení rozhodnutí o hornické činnosti v tzv. 18 kře Dolu Karviná pod lokalitou Výhoda. Orgány města budou hledat co nejefektivnější řešení náhrady újmy na nemovitém majetku města včetně sítí a další infrastruktury tak, aby územní integrita byla zachována a zájemci o individuální bydlení získali včas dostatečně připravené a vybavené pozemky, například na tzv. VI. etapě. Pro dosažení těchto cílů je nutno zvážit také použití ustanovení Horního zákona, 37 odst. (4) o realizaci předstihových investic v rámci plnění budoucí náhrady škody, především na sítích a infrastruktuře města. Výherce první ceny Miroslav Kredba. Hlavní předáci losovali pod dohledem šéfa CI Zdeňka Kovala. Bąk, jenž si užije zájezd za 35 tisíc korun, se nechal slyšet, že největším problémem nebylo vymýšlení zlepšováku, ale jazyková bariéra při jeho podávání. Nám zase dalo velkou práci přeložit zásady CI do polštiny. Bylo to rozhodně těžší, než převést do češtiny polské nápady z provozu; ten všichni známe, řekl asistent vedoucího trvalého zlepšování René Mahdal. Kromě Ireneusze Bąka se na Dole Darkov stali výherci Eduard Siuda (povrchový dělník elektroúdržby) s poukazem na 20 tisícovek na nákup televizoru a Vlastimil Paloncy (zámečník u horizontální důlní dopravy) s poukazem na pořízení notebooku v hodnotě 15 tisíc korun. uzi Kovala hlavní předáci z příprav a rubání Rostislav Palička, Břetislav Novák a Vladislav Horák. Právě oni postupně vybrali z koše jména výherců. Do slosování jsme zařadili 134 zlepšovacích návrhů. Celkem jich bylo na naší šachtě podáno okolo dvou stovek, informoval Koval. Přínos trvalého zlepšování pro Důl Paskov je vyčíslen na zhruba deset milionů korun. Mnohem více až čtyřicet milionů korun pak podnik uspořil zavedením optimalizačních opatření. uzi, syl Ing. Květuše Szyroká starostka obce Doubrava 1. Spolupráci obce Doubrava a OKD považuji za korektní a myslím si, že nejsou důvody pro negativní hodnocení našich vzájemných vztahů. Je velice obtížné vyvážit zájmy obce v jejím rozvoji a životaschopnosti s potřebami současně probíhající těžby pod katastrem obce. Naším společným zájmem je hledat řešení, což se děje na společných jednáních výboru pro rozvoj obce se zástupci Dolu Karviná. Velice pozitivně hodnotím finanční pomoc Nadace OKD, která nám poskytla finanční prostředky na odstranění škod po povodních a na hřiště u mateřské školky. 2. V roce 2011 nelze jinak, než očekávat minimálně stejně dobrou úroveň vztahů a spolupráce a stejnou nebo rostoucí podporu rozvoje aktivit v obci a také realizaci revitalizace území a následně vracení života do oblastí s doznívající nebo ukončenou těžbou. V těchto oblastech jistě najdeme na společných jednáních prostor k otevřené spolupráci a cesty k úspěšnému řešení vzniklých problémů. Spolupráce s těžaři jistě bude na vysoké úrovni, pokud těžba bude probíhat bez mimořádných událostí, s pravým hornickým štěstím při plnění náročných úkolů. Ing. Ondřej Feber starosta obce Stonava 1. Spolupráce mezi Stonavou a společností OKD je obecně a již tradičně od začátku tohoto století na velmi dobré úrovni. 2. Očekávám kontinuitu v prohlubování vzájemných korektních vztahů u obou subjektů, Stonavy a OKD obecně a také u jednotlivých lidí. syl FOTO: Josef Lys, Radek Lukša ročník 41 l číslo 2 Dokonalé věci neexistují Výherce hlavní ceny v losování Continuous Improvement Ireneusz Bąk se chystá k moři DARKOV Velmi příjemné problémy řešil o vánočních svátcích třiačtyřicetiletý mechanik úseku rubání Pol-Alpex 1 na Dole Darkov Ireneusz Bąk. Byl to právě on, kdo vyhrál hlavní cenu při losování nápadů přihlášených do programu trvalého zlepšování Continuous Improvement, a získal tak poukaz na dovolenou s Čedokem v hodnotě pětatřicet tisíc. Využít ji určitě využije, ale o tom, kam pojede, zatím nerozhodl. Motivací je snaha pomoci kolegům, zjednodušit a usnadnit jim práci. Mám roční dcerku, druhá má pět, takže na nějakou exotiku nemyslím, určitě nám stačí Evropa, svěřil se, než zasedl k vánoční tabuli. Jak dodal, nejspíš to bude moře, a to pokud možno teplé, tedy jižní. Ženě by se líbilo Španělsko, ale se dvěma malými dětmi se mi to zdá daleko. Nevím, času na rozhodování je dost, nastínil, kudy se ubírají jeho úvahy. Ireneusz Bąk pochází z polských Katovic. Na tamějším hornickém učilišti se vyučil jako důlní technik-mechanik, a poté na něm složil i maturitní zkoušky. Fárat začal v roce 1986 na Dole Wujek, kde odpracoval 13 let. V roce 2001 přišel s dodavatelskou firmou Alpex do Česka, které se mu stalo novým domovem. Založil tu totiž novou rodinu a přestěhoval se za ní do Karviné. Práce na dole je v Čechách stejná jako všude jinde, spolupráce s českými kolegy funguje perfektně, takže jsem spokojen, konstatuje Bąk. Možná i proto, že pokud jde o plnění pracovních povinností, Ireneusz Bąk rozhodně nepatří mezi ty, kteří si přicházejí pouze odkroutit svých osm hodin. Jako mechanik úseku se cítí odpovědný nejen za správné fungování techniky, ale také za podmínky, v jakých pracují jeho kolegové z kolektivu. Jsem přesvědčen, že dokonalé věci neexistují. Každé zařízení, každý stroj, byť i ten nejmodernější, lze stále zlepšovat. Rozhodující jsou tu znalosti, zkušenosti, a především chuť a odvaha do toho jít. Zamyslet se nad tím, jak by šlo věci změnit a modernizovat. Pro mne je největší motivací snaha pomoci kolegům, zjednodušit a usnadnit jim práci tak, aby vše šlo co nejlépe při co nejmenším vkladu práce, přibližuje své názory. O tom, že to myslí vážně, svědčí nejlépe sedm nápadů na zlepšení, které přihlásil v rámci projektu Continuous Improvement. Všechny už byly uvedeny do praxe a fungují k prospěchu lidí i provozu. Díky pomoci českých spolupracovníků je sepsal v češtině a jejich vstřícnost si velmi pochvaluje. Vztahy v kolektivu a s českými kolegy jsou na našem úseku opravdu výborné. Stačí, abych řekl, že to chci tak a tak, a všichni mi ochotně vyhoví, popisuje s tím, že vstřícnost českých kolegů je pro něj o to důležitější, že za svůj hlavní handicap považuje jazykovou bariéru. Nemyslím tím samozřejmě při běžné komunikaci, tam problémy nejsou, ale při psaní odborných textů, vysvětluje. I proto vítá výzvu vedení Continuous Improvement na darkovské šachtě, aby polští zaměstnanci podávali své nápady ve svém rodném jazyce. Je to cenné rozhodnutí, které může věci hodně pomoci, myslí si Ireneusz Bąk. Bohuslav Krzyžanek Noví držitelé medaile Jiřího Agricoly Vyznamenané resortní medailí za přínos hornictví ocenil GŘ OKD Klaus-Dieter Beck PRAHA/OSTRAVA Reprezentační prostory Českého báňského úřadu v Praze se v prosinci oděly do slavnostního hávu, aby vybrané osobnosti převzaly z rukou jeho ředitele Ivo Pěgřimka resortní medaili Jiřího Agricoly za zásluhy o české hornictví. Bylo mezi nimi i pět zástupců OKD, kterým toto pondělí v budově ostravského ředitelství OKD slavnostně poděkovali a předali finanční ocenění generální ředitel K. D. Beck a provozní ředitel Leo Bayer. Technický náměstek Dolu Darkov Josef Gmuzdek byl oceněn za dlouholetý přínos hornictví při řešení problematiky bezpečnosti práce. Vysokou odborností a manažerskými schopnostmi přispěl k úspěšnému zavedení technologií POP 2010 na Dole Darkov. Technický náměstek Dolu ČSM Marian Weiser získal vyznamenání za podíl na zvyšování technické úrovně dolu, když aktivně spolupracoval na zavádění nových technologií a vedl tým pro implementaci systému ISO. Závodní Dolu Staříč Jiří Hůla byl oceněn za podíl na praktickém zavádění technologií při dobývání, ražení důlních děl a za zásadní vstupy do řešení otvírky a přípravy části důlního FOTO: Radek Lukša FOTO: ČBÚ Nefalšovaná radost v podání výherců soutěže CI na Dole Darkov. Ireneusz Bąk z Pol-Alpexu má první cenu. pole na Dole Paskov. Dalším důvodem pro udělení medaile byly dlouhodobě příznivé výsledky v bezpečnosti práce na Dole Paskov, významný podíl na zlepšování úrovně BOZP a inovace ve tvorbě a aplikaci systému řízení bezpečnosti práce. Výrobní náměstek VOJ SC Josef Piekar byl vyznamenán za dlouholetý přínos při zavádění moderních technologií na Dole Darkov a řešení centralizace opravárenství v OKD. Jeho klíčovou prioritou vždy byla bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Momentálně působí při zavádění projektu CI jako jeho vedoucí na VOJ SC. Ján Fabián se zabývá především strategickými rozhodnutími v oblasti nových zdrojů a těžebních kapacit nejen v rámci OKD, ale i v Polsku a na Ukrajině. Úzce spolupracuje s VŠB-TU Ostrava, kde se podílí se na výchově perspektivních pracovníků pro hornictví. Jako provozní ředitel NWR zodpovídá za provoz a bezpečnost v této nadnárodní skupině. Marek Síbrt Zleva: Vladislav Gadula (Pol-Alpex), Ján Fabián, Josef Piekar, Klaus-Dieter Beck, Josef Gmuzdek, Pavel Hliněný, Jiří Hůla a Marian Weiser.

3 13. ledna 2010 Výherci děkují kolegům z kolektivu Výhry potěší, ale hlavním cílem, proč se zapojili do projektu trvalého zlepšování, bylo usnadnit si vlastní práci DARKOV Ano, dobrý nápad je dílem jednoho člověka. Pokud ale má být uveden do praxe, musí najít pochopení a podporu u spolupracovníků. Shodli se na tom vítězové stříbrné a bronzové odměny v losování cen za dobré nápady přihlášené do projektu Continuous Improvement na Dole Darkov Edvard Siuda a Vlastimil Paloncy. Abychom vyměnili vadný obvod, nemusíme teď už nikam šplhat. Hornictví je kolektivní činnost a v dole není člověk nikdy sám. Vždy pracuje v kolektivu a výsledky jeho snažení jsou závislé na tom, jak se k tomu postaví ostatní. Já měl to štěstí, že jsem působil ve výborném týmu, kde mají snahy o zkvalitnění práce a zlepšení bezpečnosti zelenou, upřesnil zámečník Paloncy z kolektivu horizontální důlní dopravy hlavního předáka Vladislava Smuže na darkovském závodě 2. Třiapadesátiletý dopravář pracoval pod zemí od roku Mimo jiné díky příznivému klimatu na úseku důlní dopravy podal Nejlepší výsledky kolektivů v roce 2010 na Dole Darkov Vlastní kolektivy: Nejvyšší roční těžba tun. Kolektiv hl. předáka Rostislava Walici, vedoucí úseku Ivan Hrubý. Nejvyšší kombajnová ražba 1771 m. Kolektiv hl. předáka Josefa Lenárda, vedoucí úseku Lubomír Poloček. Nejvyšší klasická ražba 515 m. Kolektiv hl. předáka Ladislava Budaye, vedoucí úseku Lubomír Poloček. Dodavatelské kolektivy: Nejvyšší roční těžba tun. Kolektiv Pol-Alpex 2 hl. předáka Tadeusze Czaji, vedoucí úseku Józef Ulman, vedoucí provozu Czesław Witek. Nejvyšší kombajnová ražba 1774 m. Kolektiv Alpex 3 hl. předáka Franciszka Koszałky, vedoucí úseku Piotr Kiełbasa. Nejvyšší klasická ražba 529 m. Kolektiv Pol-Alpex 10 hl. předáka Stanisława Nocuły, vedoucí úseku Krzysztof Kuczera. Připomínáme DARKOV Zaměstnanci Dolu Darkov, kteří si nestihli vyzvednout stolní kalendář, mají možnost ještě do konce měsíce ledna, a to: zaměstnanci závodu 3 ve známkovně na závodě 3. zaměstnanci lokality závodu 2, úpravny, podniku, pomocného závodu v propagaci na závodě 2. dd Rubáňové osádky nezaváhaly ani v prosinci V posledním měsíci roku padlo hned sedm limitů Mimořádné výkony týmů hlavních předáků Romana Badury a Rastislava Valenčíka jistily v prosinci další kolektivy DARKOV Měsíce se trápili v těžkých a složitých podmínkách porubu na závodě 2 Dolu Darkov, než jim loňský prosinec přinesl snad až nečekaný úspěch. Kolektiv hlavního předáka Romana Badury z úseku vedeného Petrem Věčorkem vytěžil v posledním měsíci roku m 3 čistého odrubaného prostoru a splnil parametry limitního výkonu na vynikajících 136,5 procenta! Zdatně si ale v prosinci vedli také chlapi z rubáňových kolektivů hlavních předáků Miroslava Prekopa a Rostislava Walici z úseků, FOTO: Bohuslav Krzyžanek Darkovští zlepšovatelé (zleva) Edvard Siuda a Vlastimil Paloncy. vloni pět zlepšováků. Ten vylosovaný, za nějž získal poukázky na nákup notebooku v hodnotě 15 tisíc korun, se týkal uchycení vodící a těsnící vložky válce hydraulických posunovačů k posunu vozů skrze zásobníky na 9. patře. V podstatě jde o vylepšení uchycení vložky, které zamezuje jejímu uvolňování. Při uvolnění vložky totiž docházelo k únikům hydraulického oleje a k prostojům kvůli opravě této časté závady, vysvětlil Paloncy. DARKOV Rubáňové osádky z Dolu Darkov nezaváhaly ani v posledním měsíci loňského roku, kdy splnily úkoly technického režimu na 107,3 procenta. Celkem vytěžily m 3 čistého odrubaného prostoru. Revírní odbytová těžba podniku činila tun uhlí. Dodavatelský kolektiv Pol-Alpex 1 vedoucího provozu Józefa Tomczyka v porubu vytěžil m 3 uhlí. Bohužel, v důsledku zvýšeného vývinu CO musel být porub ve 3. dekádě dočasně uzavřen. Kolektiv hlavního předáka Romana Badury vytěžil v porubu O úspěchu přípravářů rozhodl famózní finiš DARKOV Po úspěšném listopadu splnili přípraváři z Dolu Darkov své úkoly také v prosinci. Celkem vyrazili 1900 metrů dlouhých důlních děl, což představuje loňský čtvrtý nejlepší měsíční výsledek. Za celý loňský rok vyrazili metrů provozní metráže (33 m nad podnikatelský záměr) a 1008 m investiční metráže (+ 3 m). O splnění ročního úkolu rozhodly výsledky posledních dvou měsíců. Vraťme se ale k prosinci. Shodou okolností na obou darkovských závodech splnily přípravářské osádky které řídí Marian Hradil a Ivan Hrubý. První vytěžili v porubu celkem m 3 a splnili parametry limiťáku na 113,9 procenta, druzí nakopali v rubání v součtu m 3 a pokořili hranici limitu o 0,1 procenta. Walicovi chlapi si zaslouží mimořádnou pochvalu také proto, že to byl v jejich podání šestý loňský nadstandardní výsledek. Prekopův kolektiv, složený ze zaměstnanců Darkova a dodavatelské firmy Polcarbo, si připsal v roce 2010 tři, Badurův tým pak dva limitní výkony. Podporu kolegů při realizaci svého nápadu si pochvaloval také pětačtyřicetiletý pracovník povrchové elektroúdržby, rovněž z dvojky, Siuda. Vyučený elektrikář pro tehdejší Důl 1. máj se sedmadvacetiletou praxí navrhl přemístit elektrické ovládací systémy portálového jeřábu v dílně příprav, které konstruktéři stroje umístili do krabice upevněné přímo na hnací jednotce na rameni jeřábu ve výšce 5 metrů, na snáze dostupné místo. Konkrétně na nohu stroje do úrovně, kam člověk snadno dosáhne ze země pomocí střední technologie POP m 3 a po dlouhé době se mu podařilo opět splnit parametry limitního výkonu. Kolektiv hlavního předáka Miroslava Prekopa, doplněný pracovníky firmy Polcarbo, vytěžil v porubu na pomocném závodě m 3 uhlí. Přestože v porubu je nutná trvalá přibírka kamene v počvě, i jemu se podařilo splnit limitní výkon. Kolektiv hlavního předáka Rostislava Walici v porubu vytěžil m 3, tj. nejvíc z vlastních kolektivů. Taktéž Walicovi chlapi své úkoly na rovných 100 procent. Na závodě 2 vyrazily 1215 m, na závodě 3 pak 685 m provozní metráže. Investiční metráž nebyla ražena. Nejlepší výsledek mezi vlastními kombajnovými osádkami zaznamenal na závodě 2 kolektiv hlavního předáka Petra Špernogy, který vyrazil pomocí kombajnu AM 50 na ražbách a v součtu 129 m, mezi klasiky tým Ladislava Budaye s 56 metry na ražbě Z dodavatelských A jak se vedlo přípravářům? Tady zastínil všechny kombajnový kolektiv hlavního předáka Rastislava Valenčíka z úseku Radima Kalafuta, pro který znamenalo 93 metrů na ražbě číslo 4054/4 splnění čtvrtého loňského limitu, a to na úctyhodných 155 procent! Posedmé za loňský rok uspěl tým hlavního předáka Františka Kuriaka ze stejného úseku, který vyrazil 126 m na ražbě a stanovené parametry splnil na na 100,8 procenta. Třetím do party mezi kolektivy pracujícími s kombajny byla osádka Miroslava Vráblika Myšlenka to byla jednoduchá, ale její realizace složitá. Důležité proto bylo, že mne podpořili chlapi z kolektivu v čele s mistrem Pavlem Recmanem. Pracovali jsme na tom nakonec čtyři dny, od soboty do úterý, a podílelo se na tom osm elektrikářů, popsal situaci Siuda. Výsledek však zcela naplnil očekávání. Abychom vyměnili vadný obvod, nemusíme teď nikam šplhat, shánět plošinu či stavět lešení. Všechno je snazší, rychlejší a také bezpečnější, liboval si výherce televize v hodnotě 20 tisíc korun. Další oblastí, v níž se oba darkovští zlepšovatelé shodnou, je přínos programu Continuous Improvement. Je dobře nastavený, je kolem něj výborná osvěta, je dostupný pro každého a poskytuje dobrou motivaci, tvrdí. Za jeho hlavní přínos považují to, že skýtá lidem možnost usnadnit si a zjednodušit na základě vlastních zkušeností práci, kterou vykonávají. Výhry, jež získali, je potěšily, ale nejsou tím nejdůležitějším. Kvůli tomu jsem to fakt nedělal, prohlásil jednoznačně Edvard Siuda. Řeknu to přímo. Můj nápad zjednodušuje a usnadňuje moji vlastní práci, to je moje hlavní odměna. Bohuslav Krzyžanek splnili po dlouhé době parametry limitu. Kolektiv hlavního předáka Zbyňka Rzidkého vytěžil v nově vybaveném porubu j prvních 5160 m 3 čistého odrubaného prostoru. Bez větších potíží se mu podařilo porub rozfedrovat. Rubáňový dodavatelský kolektiv Polalpex 2 vedoucího provozu Czesława Witka v porubu vytěžil m 3. V důsledku geomechaniky byl v rubání omezen postup. V současné době tady horníci kladou umělý strop a připravují porub k ukončení. sc kolektivů se opět blýskl Alpex 3 hlavního předáka Franciszka Koszałky na ražbě Pomocí razicího kombajnu MR 340 Ex vyrazil 155 m. Na závodě 3 si zaslouží uznání původně klasický kolektiv hlavního předáka Františka Kuriaka, který pomocí razicího kombajnu AM 50 vyrazil 126 m na ražbě Z dodavatelských kolektivů dosáhl nejlepšího výsledku kolektiv Piotra Lipa, který na čelbách , /2 a /3, rovněž pomocí kombajnu AM 50, vyrazil 118 m. er z úseku Lubomíra Poločka, která si výkonem 106 m na ražbě připsala druhý loňský úspěch při překročení stanoveného cíle o 0,9 procenta. Mezi klasiky se blýskl tým hlavního předáka Ladislava Budaye, rovněž z úseku Poločka, který dosáhl na ražbě výsledku 56 m, co představuje splnění limitního výkonu na 101,8 procenta. Celkem vloni zaznamenal Budayův kolektiv čtyři limity. V prosinci usilovalo na Dole Darkov o splnění limitního výkonu celkem 12 kolektivů. bk Slovo ředitele 3 Další úspěšný rok Vážení spolupracovníci, před několika dny jsme uzavřeli rok 2010 a na jeho výsledky můžeme být právem hrdí. Celková těžba Dolu Darkov byla překročena. Celá těžba dolu byla realizována v 17 porubech, šesti rubáňovými osádkami, z toho čtyřmi darkovskými a dvěma dodavatelskými. Nejvíc se o úspěšné splnění úkolů v těžbě zasloužil kolektiv Pol-Alpex 2 vedoucího provozu Czesława Witka, který v porubech a vybavených vysokou technologii POP 2010 vytěžil tun uhlí, jen málo mu chybělo k tomu, aby podruhé za sebou překonal magickou hranici tun za rok. Mezi vlastními kolektivy se může pochlubit nejlepším výsledkem kolektiv hlavního předáka Rostislava Walici z úseku vedeného Ivanem Hrubým, který dosáhl roční těžby tun uhlí. Pochvalu si zaslouží také darkovští přípraváři, kteří vyrazili metrů dlouhých důlních děl. I oni se tak úspěšně vyrovnali se svým ročním úkolem, i když o konečném úspěšném výsledku rozhodli až ve dvou posledních měsících. Nesmazatelný kus práce odvedly osádky důlně technických služeb SLD-1, vedené vedoucím úseku Lubomírem Kokošínským a hlavním předákem Zbyňkem Glogarem, a SLD-2, kterou řídí vedoucí úseku Andrzej Trzaskalik a hlavní předák Marek Szelong. Stejně tak si ocenění zaslouží kolektiv firmy Bastav CZ v čele s vedoucím úseku Petrem Sklepkem a hlavním předákem Liborem Ondruchem. Dobré výsledky důlních kolektivů se promítly do práce povrchových provozů. Zaměstnanci úpravárenského komplexu vysoce překročili úkoly v nakládce uhelných produktů pro tuzemské i zahraniční odběratele, a to při dodržení stanovené kvality. Mimořádné ocenění si navíc zaslouží za bezúrazový provoz. Po celý rok nebyl na úpravně Dolu Darkov zaznamenán ani jeden registrovaný či evidovaný úraz. Složitější je hodnocení vývoje úrazovosti v rámci celého podniku, včetně dodavatelských firem. U evidovaných úrazů došlo ke snížení o 49 případů, u registrovaných úrazů o 34. Úrazová četnost poklesla z hodnoty 14,16 v roce 2009 na 9,41 v roce 2010, úrazová závažnost z 8,19 na 7,17. Tento trend je nutné udržet také v následujících letech s cílem snížit hodnotu ukazatele úrazové četnosti na 5 do konce roku Bohužel, ani loni se nám však nevyhnuly mimořádné události. Celkem jsme jich zaznamenali pět, přičemž dvě souvisely se smrtelným zraněním zaměstnance. Před několika dny jsme uzavřeli rok 2010 a vkročili do roku Úkoly, které nás čekají, budou opět náročné. Pro nás pro všechny je to velká a nelehká výzva. Pevně věřím, že s osvědčeným týmem zaměstnanců Dolu Darkov a všech dodavatelských firem se nám ji podaří zvládnout. Václav Kabourek ředitel Dolu Darkov

4 4 ZA BRANAMI OKD Podpořili dobrovolné hasiče AWT se posunul mezi špičku Otevřený terminál Ostrava-Paskov výrazně rozšířil nabídku služeb Překladač Hyster IH, kterým disponuje paskovský terminál, dokáže uzvednout až 45 tun. OSTRAVA Mezinárodní dopravní a logistická skupina Advanced World Transport (AWT) výrazně rozšířila portfolio služeb na svém otevřeném terminálu Ostrava-Paskov. Na počátku roku uvedla do provozu nový moderní překladač Hyster IH, který umí vedle běžných ISO kontejnerů manipulovat rovněž se silničními návěsy a výměnnými nástavbami. Výhody stále populárnější kombinované dopravy tak budou moci ve větší míře využívat i silniční dopravci. Hned prvním zákazníkem se stal jeden z největších evropských silničních a intermodálních dopravců, společnost Ewals Cargo Care. Manipulace silničních návěsů posunuje naši skupinu mezi špičky terminálových operátorů, kteří nabízejí tuto službu. První zákazník, Ewals Cargo Care, který sám provozuje více než 4500 vlastních přepravních jednotek, je pro nás skvělou referencí. Zároveň je však i velkou odpovědností a závazkem na kvalitu OSTRAVA Více než 300 tisíc korun z letošní povodňové sbírky věnuje a rozdělí dopravní skupina AWT mezi ty, na jejichž nezištnou pomoc při všech povodních se velmi často zapomíná mezi dobrovolné hasiče. Za prostředky vybrané zaměstnanci a odbory a navýšené skupinou AWT si nakoupí nové pomůcky a vybavení dobrovolní hasiči v obcích Moravskoslezského kraje (Paskov, Doubrava, Stonava a Petřvald) a v obcích Ústeckého kraje (Verneřice, Malé Březno, Štětí a Litoměřice). Vybrali jsme obce z regionů, odkud pocházejí naši zaměstnanci a kde ovlivňujeme místní každodenní život svojí činností. Záleží nám na rozvoji těchto regionů i na tom, aby se v nich místním lidem hezky žilo, uvedl ředitel korporátní komunikace skupiny AWT Petr Jonák, který má ve skupině na starosti i společenskou odpovědnost. Sbírka mezi zaměstnanci byla vyhlášena loni v červnu bezprostředně po ničivých povodních na severu Lidé ze skupiny AWT podpořili svou sbírkou také dobrovolníé hasiče obce Doubrava. Výše přidělené finanční podpory Moravskoslezský kraj Paskov Doubrava Stonava Petřvald Kč Kč Kč Kč Moravy. Skupina AWT slíbila vybranou částku zdvojnásobit a přispět se rozhodly také odbory. Celkem se tak vybralo přes 350 tisíc Kč. Květnové povodně na Moravě ani následné srpnové na Ústecku a Liberecku naštěstí zaměstnance skupiny AWT výrazně nezasáhly. Lehce zasažené rodiny si tak mezi sebe rozdělily 50 tisíc korun a zbylé peníze se skupina rozhodla věnovat právě dobrovolným hasičům. Na konci loňského roku byly podepsány potřebné smlouvy a finanční prostředky odeslány. pj našich služeb, uvedl Martin Cetl, který má ve skupině AWT na starosti veškerou spedici a kombinovanou dopravu. Nový překladač Hyster IH dokáže uzvednout až 45 tun, při manipulaci do vyšší, druhé řady až 24 tun. Skupina AWT si zcela nový stroj pronajala na pět let s možností jeho odkoupení kdykoli v průběhu nájmu i po jeho skončení. Nájem zahrnuje kompletní servis včetně příjezdu technika do 24 hodin od nahlášení poruchy. Spolu s novým strojem Hyster používá terminál Ostrava-Paskov i vlastní překladač Kalmar. Vedle odbavení ucelených vlaků i jednotlivých vozových zásilek terminál nabízí rovněž překládku, svoz a rozvoz kontejnerů. Disponuje skladovací kapacitou 1400 TEU a celním zastoupením přímo na místě. Provoz na terminálu byl zahájen v roce Za poslední tři roky se počet přeložených kontejnerů více než zpětinásobil a v roce 2010 přesáhl 20 tisíc. pj FOTO: Archiv AWT FOTO: Archiv AWT ročník 41 l číslo 2 Většinový souhlas s úpravou nájmu Do řešení bytové politiky realitní skupiny RPG RE se zapojilo i Sdružení nájemníků ČR OSTRAVA Nájemníky nežádáme, aby jen platili více, nabízíme jim za to komfortnější bydlení v renovovaných domech i vyšší míru bezpečnosti. Těmito slovy šéf rezidenčního portfolia RPG Real Estate Pavel Klimeš komentoval úpravu výše nájemného. S novými platbami souhlasilo už více než devadesát procent lidí žijících v bytech spravovaných touto realitní skupinou v Moravskoslezském kraji. Přesně Úpravu odmítlo pouze 143 nájemníků, 1758 nám zaslalo vlastní protinávrh a 1633 nereagovalo vůbec, upřesnil Klimeš údaje z druhého lednového týdne. Všichni, kdo akceptovali úpravu nájemného do 23. prosince loňského roku, získali navíc padesátiprocentní slevu na čistý nájem za druhý měsíc letošního roku. Doposud nerozhodnuté nájemníky osloví RPG RE s dalším návrhem. Případy, kdy se nájemník a pronajímatel nedohodnou, budou řešit právníci. Realitní skupina vlastnící bytů hlavně v Karviné, Havířově, Orlové, Ostravě, Opavě a Frýdku- Místku vstoupila koncem loňského roku do jednání i se Sdružením nájemníků ČR (SON). Výsledkem bylo několik ústupků ve prospěch nájemníků v podmínkách pronájmů. SON bude i prostředníkem mezi nájemníky a RPG RE a jeho zástupci mohou kontrolovat například plnění investičního plánu či vyplácení příspěvků z fondů bydlení ze strany majitele domů. Můžeme slíbit nižší platby za topení. Chystáme totiž zateplování domů a výměnu oken. Jen v tomto roce plánujeme přes čtyřicet tisíc oken ve zhruba desíti tisících bytů, uvedl Klimeš s tím, že RPG RE přijde také s programem Bezpečnost počítajícím s úpravami společných prostor i vstupů. V letech 2011 až 2014 chce RPG RE do svého bytového portfolia investovat částku přesahující pět miliard korun. uzi Technika prochází zimní zkouškou Zárukou úspěšného splnění stanovených úkolů je řádný stav strojního parku LAZY Důležitou součástí strojního parku Centra servisních služeb (VOJ SC) jsou kolejové lokomotivy a vysokozdvižné vozíky, které spolu s jeřáby a dalšími zdvihacími zařízeními zajišťují manipulaci s materiálem a jeho dopravu v areálech jednotlivých důlních závodů OKD. Pro ilustraci a lepší představu: VOJ SC obhospodařuje v současné době celkem 25 důlních kolejových lokomotiv a 67 vysokozdvižných a motorových manipulačních vozíků různých typů. Bohužel, většina těchto strojů je staršího data. Používané lokomotivy byly vyrobeny v letech 1954 až 1994 a podobné je to i u motorových a vysokozdvižných vozíků. Adekvátní k tomu jsou i náklady na jejich provoz. Jen v roce 2010 činily náklady na revize, opravy a údržbu lokomotiv 0,4 mil. korun, u vysokozdvižných a motorových manipulačních vozíků dokonce 2,2 mil. korun. Zvláště nyní, v zimním období, je důležité udržovat tuto techniku v řádném technickém stavu, aby její provoz byl bezpečný jak pro obsluhy, tak i pro další zaměstnance, kteří se podílejí na manipulaci s materiálem. Pravidelně při pochůzkách je proto kontrolován její stav a případné závady jsou ihned odstraňovány. Chci poděkovat všem, kteří se o chod nakládky materiálu starají, a potvrdit, že jsme si plně vědomi důležitosti bezpečného provozu při plnění stanovených úkolů pro další období. Protože zima ještě zdaleka nekončí, řekl Oldřich Pavlík, vedoucí služeb VOJ SC. op Horké novinky v horizontální dopravě ze SeMi OSTRAVA Aktuální novinky pro letošní rok představila závěrem toho uplynulého v nové výrobní hale na Dnech důlní techniky společnost Se-Mi Technology z Radvanic. Trubkový dopravník a pásový dopravník šířky 1200 milimetrů jsou prototypy, které nabídnou i do revíru OKD. Ze standardně použité šířky se stočí včetně dopravovaného materiálu do kruhového průměru. Z dvanáctistovky tak můžeme mít třistapadesátku a dovnitř nevnikne voda ani prach. Zvládne proměnlivé úklony, Ředitel rezidenčního portfolia Klimeš s daty o novém nájemném. Manipulaci s materiálem a jeho dopravu v areálech důlních závodů komplikují zimní podmínky. navíc nemusí jet v přímce, jako ty běžně používané, uvedl k trubkovému dopravníku obchodník důlní divize Jaroslav Klos. Využití je podle něj ideální také na povrchu v úpravnách uhlí či elektrárnách kde chrání před deštěm. Nový pásový dopravník se dvěma pohony i převodovkami a zásobníkem pásového potahu až do stometrové délky už místo určení má. Turecko, řekl obchodní náměstek Lubomír Vlček k zařízení s výkonem 250 kw postavenému pro dvoucentimetrovou těžkou gumu. Má kvůli tomu i zvětšené průměry hnacích a převáděcích bubnů či vratných stanic. Do obložení bubnů byly pro větší spolehlivost zalisovány keramické destičky. Se-Mi Technology dodala vloni OKD součásti pro pásové a hřeblové dopravníky a podílela se také na modernizaci šachet. Na ČSA to byly skipové nádoby, klínové úvazky. Na ČSA i ČSM nové druhy kolového vedení. V Chlebovicích čtyřetážová klec, sdělil Martin Hula ze svislé dopravy. uzi Dopravník má kapacitu až 1800 t/h. Bílé keramické destičky v obložení bubnů. Trubkový dopravník stočí pás do kruhu. FOTO: Radek Lukša FOTO: Radek Lukša FOTO: VOJ SC

5 Zábavná příloha nejen pro havíře Ze školní povinnosti láska na celý život Jiří Drahoňovský začal hledat minerály už během svého studia na báňské, teď je v penzi a má jich na šest tisícovek Báňský inženýr ve výslužbě Jiří Drahoňovský se celý život věnuje mineralogii. OSTRAVA Geologický pavilon profesora Pošepného na Vysoké škole báňské Technické univerzitě (VŠB-TU) v Ostravě hostil druhé úterý v lednu setkání nadšenců do neživé přírody, kroužku sběratelů minerálů. Nejméně třetina jeho členů měla nebo stále má vazby Část exponátů má vystavenu u sebe v pracovně Co všecko němusim Pravila mi před svatkami Mařa, ža bysem se měl kupiť jakesik hadry, bo, jak jemně pravila: Ze všeckeho už si zase vyrost, Lojzečku! Dodal sem, že potřebuju aji buty. Ale až po Novym roku, až budu slevy. Moc mě ale to rozhodnuti nětěšilo, bo esli cosik bytostně něznašam, potym to je chozeni do holiča a ešče vic kupovani oblečeňa. Holičaé něsnašam už od mala. Vtedy zme s mojim tatikem chodili k susedovi, istemu emeritnimu holičovi panu Dorazilovi. Ten mě za tři koruny, jak pravil, podstřihnul a ja šel s vylepanym zatylkem až po temeno a chocholku nad čelem s bekem dom. Jednak se mi ten střih nělibil, bo sem chtěl měť vlasy sčesane dozadku, jak američti herci-kovboji Johny Wayne, Gregory Peck či Gary Cooper, i když ten na havířinu tak jako Jiří Drahoňovský (64) z Havířova, který strávil na šachtách rovných šestadvacet let. Začínal jsem s tím na báňské při studiu oboru hlubinné dobývání ložisek užitkových nerostů. Z původně školní povinnosti se postupem času stala jedna z mých největších zálib, nechal se slyšet absolvent Hornickogeologické fakulty. Než na ni ale nastoupil, měl hotovou hornickou průmyslovku a za sebou první zkušenosti z kladenských dolů, kde pracoval také v porubech. Jako syn úředníka jsem v tehdejší době neměl jinou možnost než hornictví. I přesto, že jsem školy končil s vyznamenáním, podotkl Drahoňovský, který po báňské zůstal definitivně na Ostravsku a nastoupil na Důl ČSM. Přes revírnické funkce, projektanta, šéfa přípravy výroby či technologa to nakonec to nosil spiš na paťana Ale hlavně mě zbytki vlasu za limcem tak dřely, že to bylo k něvydržeňu. Ale raz za dva měsice sem tu proceduru u holiča musel vytrpěť, bo to mi dycki tatik oznamili, že vypadam jak dratenik, vtiskli mi třikačku do ruki a ja smětal do Dorazila. Ale to se ešče dalo vydržeť, bo sem se doma umyl krk a vlasy mě už něžraly a za paru dni se vylepany zatylek ochmyřil a ja zas chvilu vypadal jak člověk. Horši to bylo, když mi maminka oznamily že ideme do města kupovať oblečeni. Žebral sem sice, až to maminka kupja bez mně, ale to něšlo, tuš sem musel šmatlať od obchoda ku obchodu a do zblbnuťa zkušať. A když už se mi aji jakesik hadry libily a řek sem mamě, že to je ono, pohladila mě po hlavě a mile pravila: Ešče zme, Lojzečku, něbyli u Bachnera a u Brouka a Babki! Něvim, čim to je, že babam něstači tajak chlopum zajsť do prvniho obchoda a kupiť, co potřebuju, ony musa oblizať všecki obchody ve městě a stejnak potym kupja to, co viděly už v tym prvnim V mladi sem to nakupovani znašal sice špatně, ale přeci enem, bo sem byl štihly a ohebny. Ale včil? Zavřu vas aji z vašu šedesatikilovu nadvahu do male budky, zvane kabinka. Tam se potitě jak dveři od chlivka, furt do čehosik naražatě a němožetě se srovnať. Ja když Jak to vidí stryk Lojzek Hornické MINERALOG příběhy z regionu dotáhl na hlavnho geomechanika podniku. Byl jím celkem deset let. V odboru geomechaniky Důlního průzkumu a bezpečnosti v Paskově pak dělal specialistu na otřesy a trhací práce velkého rozsahu. Minerály mě tak provázely celou dobu. Hledal jsem je všude, kam FOTO: Radek Lukša a archiv a jako doma je s kolegy z mineralogického kroužku. jsem se dostal. Něco mám i z ciziny, z Kuby a Thajska, pokračoval Drahoňovský, jenž je v současnosti poradce v oboru hornické, stavební, strojírenské a přednáškové činnosti. Sběratelský kroužek má mezi sebou členy, kteří jsou prvonálezci jako první na světě objevili určitý nerost. Život spojený s minerály v jeho případě znamená sbírku čítající na šest tisíc kusů. Nejvíce si cením těch, které mě stály nejvíce úsilí při jejich získání. Také těch, se kterými mám spojeny určité vzpomínky. Je za tím spousta času a námahy, konstatoval s tím, že málokterý minerál zakoupený na burze může mít pro pravého sběratele přidanou hodnotu v podobě zajímavých zážitků. Kvůli jednomu vzorku jsme s kolegy strávili několik týdnů v jedné lokalitě v Jeseníkách. Ty mám ostatně z našich nalezišť nejraději, řekl Drahoňovský, odmítající na rozdíl od některých mineralogů užívat výrazu šutry. Ty můžete sebrat leda tak někde na cestě. Jsou bezcenné, komentoval svůj postoj. K němu patří skutečnost, že exponáty raději vyměňuje, než prodává. Radek Lukša tam navleču jednu nohavicu, tak musim druhu nohu vystrčiť ven, abysem navlek cele galaty. A k temu všeckemu se vas prodavačka furt pta, esli je vam to dobre, male či velke, aby mohla přiněsť na zkušani ine. A za ňu stoja ve frontě další zajemci s hadrami v rukach a nětrpělivě čekaju, až z kabinky vypadnětě, aby tam mohli vlezť oni! Aji když mi chlopi včera Na Upadnici suhlasně přikivovali, na ty nakupy musim. A tak se mě snažil rozveseliť aspoň Erďa: Chlap zlity jak Dan idě z hospody. U jedneho domu zazvoni. Vyleze baba a pravi:,tady nebydlíte. Chlapek obejdě barak a znovu zvoni. Baba uz nasrana křikně:,tady nebydlíte a já chci spát! Chlop zas obejdě barak, znovu zvoni a baba ječi:,tady nebydlíš, ty ožralo!,zato ty bydlíš všude, píčo!!! Fajne, ni?! Tuš Zdař Buh, vaš Lojzek P. S. Rudek se ešče furt něobjevil! Tuš něvime Hra o tři stokoruny Hravost koťátek a koček všeobecně je notoricky známá. Hrají si nejen s myší, se svou svou klasickou obětí, ale také s nejrůznějšími předměty. Naše kočička na soutěžním snímku č. 1 si našla pro svou hru a ukrácení času korkovou zátku od šampaňského. Co se jí při tom honilo hlavou a co při pohledu na fotografii napadalo naše čtenářské vtipálky? To si můžete přečíst sami. Nejlepší tři vtipné texty jsme vybrali k ocenění stokorunovými bankovkami. 1 Výherci soutěžní fotografie č. 1 jsou: Věra Plečková, Věra Vacková a Pavel Nohava, všichni tři z Ostravy. Kočičce stačila vůně zátky a skotačila na plné obrátky. Nevíme co asi tropili ti, co obsah láhve vypili. (vv) Velkou radost já z něj mám, co já s ním ale udělám? Nenechali ani kapičku pro svou malou kočičku! (vp)...však já se to žonglování naučím! (pn) 2 Následkům lásky ke zvířátkům se nevyhnul jeden z aktérů živého betlému instalovaného vloni o vánočních svátcích v Ostravě. Mladá dáma na soutěžním snímku č. 2 údajně nejprve sympatickému oslíkovi něco šeptala do jednoho z jeho dlouhých uší, a pak mu bez okolků vlepila vřelý polibek. Pokud mu nařizovala Oslíčku, otřes se!, evidentně to nezafungovalo. Možná však, že mu sdělila své tajné přání. Jaké? Toť otázka a zároveň inspirace pro vás. Pište krátké vtipné komentáře k naší fotografii. Na tři nejvydařenější čeká v redakci stokoruna. syl Uzávěrka je v úterý 18. ledna Texty posílejte poštou na adresu redakce: Týdeník Horník, Prokešovo nám. 6, Ostrava, faxem na tel. číslo: , nebo em: Zaslaný text označte SOUTĚŽ. Nezapomeňte připsat své jméno, adresu, případně telefonní číslo. Výherci si mohou odměnu vyzvednout po předchozí telefonické domluvě s Renatou Pavlíkovou na čísle , nejpozději však do 10. dne následujícího měsíce. Pokud tak neučiní, výhra propadá. Jména výherců soutěžní fotografie č. 2 zveřejníme v dalším čísle novin.

6 6 PANORAMA ročník 41 l číslo 2 Že by recept na dlouhověkost? Bývalí horníci sportují v karvinské Tělovýchovné jednotě Sokol KARVINÁ Již několik let se každé nedělní dopoledne věnuje v tělocvičně základní školy Dělnická v Karviné stolnímu tenisu skupinka seniorů, z nichž většina má bohaté zkušenosti z práce na šachtách. Osmadvacet let odpracoval například na dolech Pavel Franek, necelých třiatřicet Jan Indyka, dlouhá hornická léta mají za sebou za pár dní 72letý Rudolf Górecki, 74letý Jaroslav Kozubek, František Kolarz, Zdeněk Kozačka, Karel Slowik... Spolu s dalšími jsou členy karvinské Tělovýchovné jednoty Sokol a věnují se nejen tenisu, ale i jiným sportům. Třeba cyklistice, nohejbalu, lyžování. Rudolf Górecki vyhrál vloni ve své kategorii i plavecký závod pořádaný jako memoriál někdejšího předsedy Územní organizace Hornickým seniorům nebrání ve sportovním výkonu ani šediny. Diabetici nově do KHN KARVINÁ Od pondělí 3. ledna 2011 zahájila v Karvinské hornické nemocnici zcela nově provoz diabetologická ambulance. Sídlí v budově Centra pracovní medicíny v prvním patře a její ordinační Diaklubu Karviná a bývalého technika z Dolu ČSM Jana Schmida. Jsou to prostě chlapáci, kteří se brání stárnutí tím nejlepším způsobem. V tělocvičně se navíc potkávají i s aktivními havíři nebo s těmi, jejichž důchodový výměr čpí novotou. Třeba jako s bývalým mistrem odborné výchovy učňů, a pak štajgrem na jihu dolu ČSM, čerstvým penzistou Vítězslavem Vicherkem, stále aktivním čéesemákem Radkem Kiszou, vrtmistrem ze závodu Lazy Dolu Karviná Miroslavem Růžičkou. Může se pak někdo divit, že si senioři v takové společnosti rádi dají po sportovním výkonu jedno orosené? Ostatně i to je možná jednou ze součástí receptu na dlouhověkost. Prý jim potom lépe chutná oběd. jb hodiny jsou kromě čtvrtku v běžné pracovní dny od 6.30 do 14 hodin. Jejich služeb mohou využít pacienti zrušené diabetologické ambulance, která sídlila v budově Úřadu práce v Karviné-Novém Městě. hb Pivovar Radegast uvedl na trh nový speciál Radegast Extra Hořký Poprvé ve své historii uvařil pivovar Radegast vedle tradičního výčepního piva a ležáku pivo speciální. Jedná se o Radegast Extra Hořký. Nošovičtí sládci při jeho zrodu navázali na odkaz prvního sládka Jaromíra Franzla a vtiskli novému speciálu výraznější hořkost, než je obvyklé u ostatních českých světlých piv. Novinka, která rozšiřuje rodinu piv Radegast, je na celé Moravě k dostání v hospodách, restauracích a zároveň i v půllitrových lahvích v obchodech. Jak ví všichni milovníci piva v našem regionu, je Radegast typický především svou výraznou příjemnou chmelovou hořkostí. U nového speciálu Radegast Extra Hořký jsme tuto charakteristiku ještě zvýraznili. Nový speciál patří k nejvíce hořkým pivům na českém trhu. Zatímco běžné ležáky se pohybují v hořkosti kolem 30 jednotek, toto pivo má 42 stupňů hořkosti. Přes svou vysokou intenzitu zůstává hořkost příjemná a je vhodně doplněná bohatou sladovou chutí, přiblížil chuť nového piva manažer pivovaru Radegast Ivo Kaňák. Při výrobě byla zachována receptura typická pro pivo Radegast. Světlý ležák Radegast Extra Hořký je však unikátní vyšší dávkou chmele žateckého poloraného červeňáku, což je český chmel nejvyšší kvality. Limitovanou várku speciálu Radegast Extra Hořký si mohou spotřebitelé vychutnat do konce března letošního roku. Čepovaný Radegast Extra Hořký je nabízen ve stovkách hospod po celé Moravě. Lahvová varianta je k dispozici v prodejnách. Seznam provozoven, kde je Radegast Extra Hořký nabízen, je uveden na stránkách pr FOTO: Jaroslav Břoza Návštěvnický rekord webu OKD Stále oblíbenější internetové stránky vycházejí novými funkcemi vstříc uživatelům OSTRAVA Jedním z kritérií, které vyzdvihli porotci soutěže Moderní firma 2010, v níž získala společnost OKD na podzim loňského roku zvláštní ocenění za kvalitu marketingové komunikace, byly pravidelně aktualizované, přehledné a kvalitními texty naplněné internetové stránky firmy. Že podobně pozitivně vnímají web OKD i uživatelé, potvrzuje meziroční nárůst návštěvnosti o 10 procent, když stránky loni dosáhly s počtem návštěv rekordu. Denně si web těžařské společnosti prohlédlo přes 500 uživatelů a za rok 2010 ho navštívilo unikátních návštěvníků, kteří na stránkách strávili průměrně přes 20 minut. Význam internetu dynamicky roste. Považujeme firemní stránky za klíčové pro to, aby byla naše společnost vnímána jako otevřený a transparentní subjekt, který se chce o novinky a aktuální dění podělit se zaměstnanci a veřejností. Proto jsme od nového roku významně zvýšili uživatelskou pohodlnost webu a přidali nejen nové moderní funkce, ale i inovované prezentační materiály, říká ředitelka Útvaru PR a komunikace Petra Mašínová. Čtenáři si mohou přečíst nejen aktualizovaný firemní profil, ale především novou rekultivační brožuru mapující návrat krajiny v konkrétních lokalitách po ukončení těžby do přirozeného stavu. Nové moderní funkce na webu OKD Stránky OKD byly na počátku roku 2011 doplněny o nové interaktivní funkce, které zvyšují uživatelský komfort a atraktivitu pro čtenáře. Vzhledem k tomu, že podle posledních průzkumů přesáhne počet mobilů s internetovým připojením letos čtyřnásobně počet osobních počítačů, připravila společnost OKD mobilní verzi stránek. Ta ve zjednodušené grafické podobě zpřístupňuje veškerý obsah i funkce na všech běžných inteligentních telefonech s prohlížečem webových stránek na adrese cz. Funkce doporučit stránku umožňuje poslat odkaz na prohlíženou stránku s případným komentářem na vašich kolegů či přátel. Nově je možné ukládat prohlížené stránky do formátu pdf, případně je v tomto formátu přímo tisknout. Zdokonaleno bylo také vyhledávání na webu OKD, kdy tzv. našeptávač podle zadaných počátečních písmen zobrazí, které výrazy se shodným začátkem hledali předchozí návštěvníci. Prostřednictvím RSS kanálu je možné sledovat aktuální dění na stránkách. Informační technologie pádí dopředu závratnou rychlostí. Cením si toho, že se nám podařilo tempo zachytit a naši zaměstnanci i veřejnost mohou informace týkající se dění ve firmě pohodlně získat v nejkratším možném čase, navíc v atraktivní a přehledné formě, uzavírá Mašínová. ms Historie revíru očima badatelů Přátelé Hornického muzea uspořádali seminář Hornické památky na Ostravsku OSTRAVA Klub přátel Hornického muzea v Ostravě uspořádal v úterý 7. prosince u příležitosti oslav patronky horníků svaté Barbory již osmý ročník pracovního semináře Hornické památky na Ostravsku. Seminář byl současně připomínkou nedožitých 75. narozenin zakladatele a prvního ředitele Hornického muzea Stanislava Vopaska, nedožitých 75. narozenin druhého předsedy Klubu Otakara Podhajského a deseti let od úmrtí iniciátora KPHM a Nadace Landek Ostrava a jejího prvního ředitele Pravomila Vokřínka. Jednání zahájil místopředseda Klubu přátel Petr Rojíček, poté zazněly jednotlivé příspěvky. Eva Mertová věnovala svůj referát osobnosti Václava Šusty, Účastníci 8. ročníku semináře Hornické památky na Ostravsku. významného geologa. Jaroslav Klát seznámil s výsledkem další části svého dlouhodobého výzkumu počátků důlní činnosti na Ostravsku, tentokrát v příspěvku Upřesnění počátků některých dolů na Karvinsku. Obsahem vystoupení Kateřiny Stenchlé byla obsáhlá informace o tom, co je uloženo ve sbírkách Muzea Těšínska k dějinám hornictví v OKR. Martin Jemelka zpracoval v přednášce Úkoly v bádání o hornických koloniích na Ostravsku přehled o současné literatuře, která se zabývá hornickými koloniemi na Ostravsku. Kriticky zhodnotil úroveň těchto prací a nastínil možnosti dalšího výzkumu v této oblasti. Velmi zajímavá byla přednáška Vladimíra Markla Nálezy FOTO: Jiří Hrubý v podzemí, dokumentující, co všechno již bylo v dolech po skončení těžby objeveno a jaké jsou v tomto směru další možnosti. Lucie Stařinská věnovala svůj příspěvek Archivu OKD významnému zdroji poznání hornictví na Ostravsku. Stručně popsala jeho vývoj, představila jeho současné postavení a úkoly a informovala o nejcennějších souborech archivních dokumentů. Ivana Švajnochová podala základní přehled o rozsáhlém souboru důlně měřické dokumentace z již utlumených dolů v OKR. Tato dokumentace je uložena ve spisovně OKD (organizační součásti Archivu OKD), situované v areálu bývalého dolu Jan Šverma. Pavel Palata v přednášce Diplomové práce obhájené na katedře historie Ostravské univerzity zabývající se hornictvím představil účastníkům semináře práce k dějinám OKR, které jsou veřejnosti prakticky neznámé. Jindra Biolková a Petr Kašing věnovali pozornost osudům Jaroslava Máchy, významného odborníka v oblasti bezpečnosti práce v dolech a prvního ředitele Hlavní báňské záchranné stanice v OKR. Seminář uzavřelo vystoupení Oldřicha Klepka, věnované životu a dílu Pravomila Vokřínka, významné osobnosti ostravského hornického muzejnictví. Oldřich Klepek

7 13. ledna 2010 PANORAMA 7 Důležitější než peníze je projev podpory Při novoročním koncertu Májováku se vybralo na svatou Barborku téměř šest tisíc korun KARVINÁ Už podruhé byla letos součástí Novoročního koncertu velkého dechového orchestru Májovák v Městském domě kultury v Karviné sbírka pro Občanské sdružení svatá Barbora. Jak nás informovala šéfka barborkového výboru maminek Marta Szamaránszká, akce se opět konala za velkého zájmu posluchačů a ve velice příjemné atmosféře. Bylo to opět moc milé a moc hezké, konstatovala Szamaránszká. Spolu s předsedou sdružení Vladislavem Sobolem a studentkou Martinou Ivanovou jsme byli až překvapeni, jak k nám byli lidé vstřícní a přívětiví. Člověk opravdu nepoznal, kdo má s hornictvím nějakou zkušenost a kdo ne. Navíc jsem nabyla dojmu, že novoroční sbírka už vešla do povědomí lidí, občané Karviné si ji vzali za svou a pro FOTO: Edmund Kijonka mnohé z nich se stal novoroční příspěvek pro Barborku součástí novoročních tradic a zvyků, všimla si Szamaránszká. Součástí Novoročního koncertu velkého dechového orchestru Májovák byla i tentokrát sbírka pro občanské sdružení svatá Barbora, která se těšila velkému zájmu a podpoře posluchačů. S posláním a činností sv. Barbory seznámil návštěvníky novoročního koncertu Májováku předseda sdružení Vladislav Sobol. Oficiálně byl výsledek sbírky sečten ve středu 5. ledna na karvinském magistrátu. Vybralo se celkem 5809 korun, které byly ihned převedeny na konto sdružení. Výtěžek ale není v tomto případě tím nejdůležitějším. Mnohem podstatnější pro nás je, že cítíme podporu, vidíme, jak lidem není osud hornických sirotků lhostejný. To člověka na začátku roku nejvíc povzbudí a dá mu sílu do další práce, svěřila se předsedkyně výboru maminek. Sbírku u příležitosti novoročního koncertu Májováku ostatně nepořádá svatá Barbora, ale sám Májovák, který s touto iniciativou přišel. A opravdu si toho moc vážíme, je to pěkné gesto a další projev podpory pro nás a naše děti, poděkovala Marta Szamaránszká. bk Tipy Horníka Zámecká zimní zabijačka OSTRAVA Na nádvoří historického zámku v Zábřehu se v sobotu 15. ledna vrací tradiční domácí zabijačka. Řezník bude při bourání vykrmeného pašíka k vidění od 11 hodin. Jelítka, jitrničky a další zabijačkové speciality budou nejen k ochutnání, ale i zakoupení domů. Boj balkánských dechovek OSTRAVA Souboj balkánských dechovek srbského Boban i Marko Marković Orkestar a rumunského Fanfare Ciocarlia slibuje jubilejní 10. ročník Colours Of Ostrava. Bude to sice až v červenci, nicméně prvních pět tisíc lístků je už v prodeji za zvýhodněnou cenu. Komedie o městě zločinu KARVINÁ Jak to dopadne, když se idylické městečko Valance ve Francii promění v doupě zločinu, se mohou přesvědčit ve čtvrtek 13. ledna návštěvníci městského kulturního domu. Ve velkém sále od 19 hodin zahraje Docela velké divadlo komedii Gangsteři z městečka. Africké bubny v Karviné KARVINÁ Muzikant a perkusionista Pavel Nowak bude ve čtvrtek 20. ledna v městském kulturním domě vyučovat hru na exotické africké bubny djembe. Začíná se v 17 hodin ve velkém sále a celý večer se ponese v duchu západoafrických lidových rytmů. Taneční kurzy pro dospělé KARVINÁ Obnovený městský kulturní dům Družba ve Fryštátě pořádá od 14. ledna do 23. března taneční kurzy pro dospělé. Povedou je taneční mistři Renáta a Miroslav Holušovi, kteří budou vyučovat mj. waltz, valčík, tango, foxtrot, polku Více na Sluníčko slaví narozeniny KARVINÁ Nadací OKD podpořené Centrum pro rodinu Sluníčko oslaví osmé narozeniny. A to v pátek 14. ledna, pochopitelně ve svých prostorách v někdejší školce Jurkevičova 1547 v Novém Městě. Začíná se v 16 hodin, bude divadlo a zábava pro malé i velké. Umělkyně vystavují spolu KARVINÁ Opěrný bod nazvaly společnou výstavu Jindřiška Růžičková a Jarka Rybová. První bude mít v Galerii Zdravého města na univerzitě malby a grafiky a druhá keramickou tvorbu. Vernisáž je ve čtvrtek 13. ledna v 17 hodin. Výstava potrvá až do 18 února. Gulliverovy cesty v novém KARVINÁ Českou premiéru bude mít v kině Centrum nejnovější zpracování klasického příběhu Gulliverovy cesty. Dobrodružnou komedii americké produkce o trosečníkovi na ostrově plném malých liliputánů promítají od čtvrtka 20. do středy 26. ledna. Pink Floyd s filharmoniky HAVÍŘOV Filharmonie Bohuslava Martinů ze Zlína představí v neděli 16. ledna v sále KD Leoše Janáčka předělávky písní Pink Floyd. Koncert spojující zvuk symfonického orchestru s melodiemi rockové kapely začíná pod taktovkou Miloše Machka v 19 hodin. 1/02-VII/11 UCB_ONB_PR_Karvina_Hornik_260x190.indd :26:55

8 8 ZÁBAVA ročník 41 l číslo 2 Horoskop od do Beran Zásadní rozhodnutí si vyžádá situace, kdy můžete hodně ztratit. Je nutno vše pečlivě zvážit a dobře se připravit. Pohrnou se na vás i jisté povinnosti, o kterých jste byli přesvědčeni, že jsou záležitostí někoho jiného. Nezbývá než si vyhrnout rukávy a pustit se do práce. Bolesti hlavy obvykle nemíváte, ale tentokrát vás dost potrápí. Býk Pozor na spěch, je to nepřítel, který může být nápomocen zhatění vašich plánů a předsevzetí. Nepřeceňujte ani své síly, zamyslete se nad novoročními přáními a zkuste dodržet příkladnou životosprávu. Jen z povzdálí pozorujte hemžení a ruch ve firmě. Čeká vás seznámení s člověkem, jehož neobvyklé hobby vás přímo nadchne. Blíženci Právem budete rozzlobení na partnera, kolegy nebo známé, kteří za vámi budou chodit s naprostými prkotinami. Zdržte se dalších komentářů, riskovali byste roztržku, které je lepší se vyhnout. Skutečností ale je, že vám bude chybět čas na vlastní povinnosti a zájmy. Radost vám udělají děti, jejichž důvtip a logické uvažování vám vezme dech. Váhy Vánoce a oslavy příchodu nového roku jsou již minulostí, přesto váš nástup do plného pracovního nasazení se pohybuje velice pomalu. Jedním z důvodů mohou být i menší spory v rodinném kruhu. Pamatujte, ono se nakonec všechno vyřeší. Neztrácejte proto hlavu a myslete pozitivně. Jen tak se co nejrychleji dostanete přes překážky. Štír Vaše intuice pomůže odhalit některé nešvary na pracovišti. Pohádáte se kvůli tomu s jistými lidmi, ale litovat toho nemusíte. Silný vliv na vaše chování bude mít tentokrát váš partner. Pozor, abyste mu neustoupili i tam, kde pravdu budete mít vy. Nastává plesová sezóna, která vás strhne do středu zábavy a vy poznáte nové zajímavé lidi. Střelec Zajímavý kontakt navážete při pracovním jednání. Půjde o někoho, kdo zastává téměř stejné postoje jako vy. Do budoucna máte šanci, aby se z vás stali ideální spojenci nebo dokonce společníci. Všímejte si dění v okolí bydliště. Snadno by se mohlo stát, že zažijete nepříjemný šok. Zvídavých a zvědavých sousedů je opravdu hodně. V KNIHKUPECTVÍ: Právě dnes jsme dostali nové vydání Shakespeara, povídá prodavač. Zákazník: Vážně? (viz tajenka) Pomůcka: aal, Inini, OER, RBS, TEU, YER. Přístroj k určování světových stran Potravinářská folie Kostra hlavy Los TAJENKA Slovenská předložka Angl. zkratka Standard. národní certifi kát Anglické univerzitní město Řeka ve Francouz. Guyaně Milostně toužit (přenes.) Úbytek váhy při přepravě kapalin Nealkoholický nápoj Hončarovo jméno Mez. kód letiště Te Anau Zesílené přitakání Konžský generál a prezident Zkr. Evrop. rozhlasové společnosti Zběhlost Značka olova Darebák Domácky Dezider Královna víl Španělská exkrálovna Německy úhoř Špice Spojit vodivě se zemí Tajenka křížovky k č. 1:... ale neřekne nikomu nic. Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z nakladatelství Alpress. Výherce křížovky č. 1 je paní Pavla Glacová z Rychvaldu. Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, tel.: , Styl Korálový ostrov Mongolský pastevec Nepřilepovat Kurovití ptáci na chov Divoký kůň Italský zpěvák Hornina (usazenina) Komerční televize Citosl. znění struny Červené barvivo obsažené v mrkvi Podbradek Zkratka jemenského rialu Název písmene Sportovní plavidlo Listnatý strom Číslice Čínské ženské jméno Křížovka o knihu Iniciály anglického dramatika Sheridana Slovenská číslovka Smažený moučník Ohleduplnost Inic. malíře Komárka Plachetní plavidlo Zástava vylučování moči Domácky Oldřich Dotaz na množství Popravčí AUTOR: František Krejča Rak Začínáte se pomalu rozjíždět, budete hýřit nápady, až sami sebe nebudete poznávat. Mlhavé plány získají konkrétní podobu. Zároveň se vám podaří oprostit se od chyb z minulosti. Vývoj v zaměstnání se tak rozjede, že vám nezůstane čas na rodinu. Partner pochopí, že v této situaci mu nebude zbývat nic jiného, jen vás trochu přibrzdit. Lev Vaše bankovní konto velice pozitivně ovlivní zapojení se do obchodního projektu blízkého známého. V zaměstnání může dojít k jistým změnám, které se vám obloukem vyhnou a jichž se nemusíte bát. Pozor si musíte dát, aby vaše mylná představa, její neobratné prezentování ve špatnou chvíli a při nevhodné příležitosti, vám neublížila. Kozoroh Nápady, které se vám v době svátků honily hlavou, vám zajistí sympatie nadřízených a kolegů. Využijte nabízené další příležitosti. Konstelace planet Merkuru a Jupitera vám jde na ruku. Důležité je, že v jistých věcech si vystačíte sami. Oprostěte se od přemýšlení nad jedovatými poznámkami škodolibé osoby ve vašem okolí. Vodnář K vyřízení táhnoucích se restů z minulého roku vtipně využijete schopnosti domluvit se s lidmi různého věku a pohlaví. Nelze vyloučit ani navázání trvalého, přátelského vztahu. V partnerském vztahu se zdržte komentářů a vměšování se do věcí rodiny vašeho protějšku. Jindy byste uspěli, ale v těchto dnech byste si jenom uškodili. Panna Slibný rozjezd v minulém týdnu bude zbrzděn jistou změnou na pracovišti, která vás dosti rozladí. Poznat nové partnery si vyžádá delší čas. Počítejte s tím, že realizace vašich představ se poněkud posune. Pár náročných hodin strávíte diskusí s někým, komu se snažíte pomoci a nezdá se, že by na vás dal. Zato rodinný krb funguje na jedničku. Recept Horníka Tvarohové řezy Ryby V zápalu pracovního nadšení se čím dál častěji začnete uchylovat k rozkazovačnému tónu. Takové vás nikdo nezná a kolegy tím budete přímo šokovat. Zato v rodinném a partnerském životě se situace zklidní a vy si budete užívat hýčkání ze strany partnera. Pokud si uděláte i čas na ratolesti, jejich radost a obdiv vám budou odměnou. POTŘEBNÉ PŘÍSADY: Těsto: 150 g hladké mouky, 50 g cukru moučka, 100 g másla nebo Hery, 1 žloutek, 1 lžička citrónové kůry, 1/2 lžičky prášku do pečiva. Náplň: 250 g měkkého tvarohu, 120 g cukru moučka, 2 vejce, 1 lžíce rozinek, 1 lžička vanilkového cukru. Piškot: 4 vejce, 100 g pískového cukru, 100 g hladké mouky. POSTUP PŘÍPRAVY: Mouku smícháme s cukrem, práškem do pečiva, citrónovou kůrou, spojíme žloutkem a změklým máslem a vypracujeme těsto. Vyválíme na velikost velkého pekáče, který vymastíme, rozložíme do něj těsto a asi 10 minut pečeme v horké troubě. Mezitím si umícháme tvaroh s cukrem a vejci a přidáme spařené rozinky. Zapečené těsto vyjmeme z trouby, po povrchu rozetřeme ochucený tvaroh a vložíme zpět do trouby. Z vajec určených na piškot oddělíme žloutky a bílky za postupného přidávání cukru vyšleháme na tuhý sníh, vmícháme žloutky a mouku. Na zapečený koláč buď nastříkáme proužky cukrářským sáčkem nebo piškotovou hmotu rozetřeme po koláči. Pečeme do zlatova. Vtipy Tak jsem se vydal na úřadpráce práce, abych získal sociální dávky pro svého psa. Paní u okénka mi řekla, že to nejde, že psi nemůžou dávky dostat. Tak jsem jí vysvětlil: Můj pes je nezaměstnaný, líný, neumí česky, je několikrát napomínán za sexuální obtěžování, má plno potomků po celé vesnici, neplatí daně, na záchod chodí do parku, obtěžuje cizí lidi a žebrá, krade jídlo a netuší, kdo je jeho otec. Paní se ještě jednou podívala do papírů a... v pondělí se mám stavit pro peníze. Pozor: Jestliže se některým politiků lesknou oči, nemusí to ještě znamenat, že se blýská na lepší časy. Proč nosí smrtka kosu? Protože neudělala papíry na kombajn. Co je to svatební noc? Přechod mezi směli a musí. Je ráno. Sluneční paprsky pronikají do zámecké komnaty. V posteli se rozvaluje tlustý žabák a spokojeně pokuřuje. U postele se krčí zmuchlaná princezna a kvílí: Ty jsi mi lhal! Mladík dobíhá autobus a nedoběhne. Zastaví ho děda a povídá mu: Pamatuj si, chlapče, že za autobusem, tramvají a ženskou se neběhá, přijdou samy nebo můžeš počkat na další. Sudoku Jak luštit sudoku: Každý řádek, sloupec a každý čtverec (3 x 3 políčka) musí obsahovat čísla od 1 do 9. Řešení dnešního sudoku:

9 13 stycznia 2011 l numer 2 l rocznik 8 Darmowa gazeta nie tylko dla górników Historia kołem się toczy... Od Polskiego Domu Katolickiego do Domu Gminnego Drużba KARWINA Ogromne zainteresowanie towarzyszyło uroczystemu otwarciu Domu Gminnego Drużba w Karwinie. W środę 15 grudnia dokonał go oficjalnie prezydent miasta Tomáš Hanzel. Dom powinien odtąd służyć jako najważniejsza placówka kulturalna w górniczym mieście. Jego przebudowa kosztowała około 110 milionów koron; 40 procent z tej kwoty powinna pokryć Unia Europejska. O przyszłość Drużby karwiński ratusz nie obawia się, gdyż w mieście od lat brakowało sali z prawdziwego zdarzenia. Także pierwsze doświadczenia pokazują, że dom na 320 miejsc siedzących będzie się cieszył dużym wzięciem. Już w chwili otwarcia były zajęte wszystkie weekendy do 5 marca. Jedną z pierwszych dużych imprez będzie tu 22 stycznia Bal Towarzyski Kopalni Karwina. Karwiński Bal Polski Dom Katolicki po 80 latach jako Dom Gminny Drużba. Miejski zaplanowano na luty. W placówce powinny odbywać się także przedstawienia teatralne, imprezy taneczne, kongresy, konferencje, spotkania... Warto przypomnieć, że historia obecnie Domu Gminnego Drużba jest ściśle związana z działalnością polskiej mniejszości narodowej w Karwinie oraz z Kopalnią ČSA, teraz zakładem Kopalni Karwina. Inicjatorem jego budowy była Polska Kongregacja Młodzieńców we Frysztacie, którą poparły dalsze karwińskie polskie organizacje zawodowe i chrześcijańskie. Zbiórkę na budowę Życzenia W grudniu ub. roku obchodzili zacne jubileusze życiowe następujący pracownicy firm zewnętrznych: Z firmy ALPEX Gońsior Stefan, Hudzik Waldemar, Palka Ryszard, Prorok Tadeusz, Pruczkowski Grzegorz, Wójcik Józef, Jarawka Eugeniusz, Olszewski Marian Z firmy POLCARBO Janík Jaromír Kadra kierownicza firm życzy wszystkim solenizantom dużo zdrowia, szczęścia oraz sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. jk Polskiego Domu Katolickiego zainaugurowano w 1927 roku, a jego uroczystego otwarcia dokonano jesienią 1929 r. Dalsze dzieje placówki odzwierciedlają bieg historii na Zaolziu. W latach II wojny światowej dom został skonfiskowany na rzecz hitlerowskich Niemiec i nazwany Deutsches Heim, po 1945 roku jako Dom J. W. Stalina służył od 1947 r. jako siedziba Powiatowego Zarządu Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, 15 lipca 1957 r. przejęła go Rada Narodowa w Karwinie 1 (Frysztacie), która przebudowała go na dom kultury, nazwany dla upamiętnienia polskiego rodowodu placówki Přátelství Przyjaźń. W 1966 roku Rada Narodowa z powodu braku finansów przekazuje dom ówczesnej Kopalni ČSA, która realizuje w latach jego gruntowną przebudowę i doczepia do niego tylny trakt z kawiarnią. Dům družby Dom Przyjaźni, jak brzmiała jego nowa nazwa, stał się wtedy niekwestionowanym centrum karwińskiej kultury. Okres świetności domu skończył się w latach po aksamitnej rewolucji 1989 roku, kiedy to kopalnia wynajęła go prywatnym organizacjom i firmom, które korzystały z pomieszczeń, nie troszcząc się o utrzymanie obiektu. Przed trzema laty OKD zaoferowało dlatego mocno sfatygowaną placówkę miastu. bk Na rzecz Barbórki KARWINA Duże zainteresowanie oraz miły nastrój towarzyszyły zbiórce na rzecz Stowarzyszenia Obywatelskiego Święta Barbara, zorganizowanej przy okazji Koncertu Noworocznego wielkiej orkiestry dętej Májovák w Karwinie. W sumie zebrano 5809 koron. Pieniądze nie były jednak w tym przypadku najważniejsze podkreśliła szefowa rady mam przy Barbórce Marta Szamaránszká. Dużo istotniejsze jest to, że odczuwamy poparcie, że widzimy, że losy górniczych sierot nie są ludziom obojętne. To pobudzi człowieka i doda mu sił do dalszej pracy powiedziała pani prezes. FOT. Bogusław Krzyżanek Przyjemny kłopot na głowie Główną nagrodę CI w KWK Darków wygrał sztygar maszynowy z Pol-Alpexu Ireneusz Bąk DARKÓW Całkiem przyjemny kłopot zwalił się pod koniec ubiegłego roku na głowę sztygara maszynowego z oddziału ścianowego Pol-Alpex 1 w Kopalni Darków Ireneusza Bąka. To właśnie on wygrał w losowaniu kopalnianych nagród za dobre pomysły zgłoszone do programu ciągłej poprawy Continuous Improvement nagrodę główną w postaci wczasów wartości 35 tysięcy koron z biurem podróży Čedok i stanął przed problemem - dokąd pojechać? Żeby wszystko szło jak najlepiej z jak najmniejszym wkładem pracy. Prawdę mówiąc, jeszcze tego nie rozstrzygnęliśmy powiedział na krótko przed świętami Bożego Narodzenia Bąk. Pewne jest jedynie to, że ze skierowania skorzysta i że nie będą to wczasy egzotyczne. Młodsza córka ma roczek, druga pięć, na pewno więc wystarczy nam Europa wytłumaczył. W grze jest przede wszystkim morze, i to najlepiej ciepłe, południowe. Partnerce podobałaby się Hiszpania, ale z dwoma małymi dziećmi wydaje mi się to trochę daleko przybliżył bieg rodzinnych rozważań. Czterdziestotrzyletni Ireneusz Bąk pochodzi z Katowic. W tamtejszej szkole górniczej wyuczył się zawodu technika-mechanika i później zdał również maturę. Praktykę górniczą rozpoczął w 1986 roku w Kopalni Wujek, gdzie pracował przez trzynaście lat. W 2001 roku przybył z firmą zewnętrzną Alpex do Czech, które stały się jego drugą ojczyzną. Założył tu nową rodzinę i sprowadził się do nadgranicznej Karwiny. Praca w kopalni jest tu taka sama, jak gdzie indziej, współpraca z czeskimi kolegami układa się znakomicie, niczego mi więc nie brakuje skonkludował Bąk. Być może dzieje się tak również dlatego, że jeśli chodzi o realizację roboczych obowiązków, to Ireneusz Bąk na pewno nie należy do tych, którzy przychodzą do pracy tylko odkręcić swoich osiem godzin. Jako sztygar maszynowy poczuwa się do odpowiedzialności nie tylko za bezproblemowe funkcjonowanie techniki, ale także za warunki, w jakich pracują jego koledzy z brygady. Jestem przekonany, że nie ma rzeczy doskonałych. Każde urządzenie, każdą maszynę, nawet tę najnowocześniejszą, można dalej ulepszać. Ważne są wiadomości, doświadczenie, a przede wszystkim chęć zastanowić się nad tym, jak można rzeczy usprawnić, zmodernizować. Staram się szukać takich rozwiązań, które ułatwiłyby i uprościły pracę pod ziemią. Żeby wszystko szło jak najlepiej z jak najmniejszym wkładem pracy mówi Bąk. O tym, że nie są to słowa rzucane na wiatr, świadczy siedem pomysłów racjonalizatorskich zgłoszonych w ramach projektu Continuous Improvement, które wszystkie utorowały sobie drogę do praktyki. Dzięki pomocy miejscowych kolegów napisał je po czesku, bardzo chwaląc sobie ich dobrą wolę. Stosunki w oddziale i z czeskimi kolegami są naprawdę jak najlepsze. Wystarczy powiedzieć, co i jak chcę zmienić, a zawsze wyjdą mi na rękę opisuje Bąk nastroje w brygadzie. Uprzejmość miejscowych jest dla niego tym ważniejsza, że również w jego przypadku duży problemem stanowi bariera językowa. Naturalnie nie mam teraz na myśli zwykłej rozmowy, bo z tym nie ma kłopotów, ale chodzi mi o pisanie fachowych tekstów tłumaczy Bąk. Z tego też powodu z zadowoleniem przyjmuje apel kierownictwa programu Continuous Improvement w darkowskiej kopalni, żeby Polacy zgłaszali swe pomysły po polsku. To dobra decyzja, która może pomóc sprawie uważa Ireneusz Bąk. Bogusław Krzyżanek Kombajn ścianowy zamiast struga Grupa Famur zaprezentowała unikatowy kompleks do eksploatacji niskich pokładów węgla KATOWICE Unikatowy kompleks do eksploatacji niskich pokładów węgla zaprezentował pod koniec minionego roku wiodący polski producent maszyn i urządzeń dla górnictwa, katowicka Grupa Famur. Kompleks, wyprodukowany dla kopalni Katowickiego FOT. Radek Lukša Ireneusz Bąk odbiera gratulacje z rąk dyrektora Kopalni Darków Václava Kabourka. W tle dyrektor operacyjny OKD Leo Bayer. Holdingu Węglowego KWK Murcki-Staszic, tworzą kombajn górniczy ścianowy, 156 kompletów ścianowych obudów zmechanizowanych, obudowa skrzyżowania z przeznaczeniem do zastosowania w chodniku podścianowym, kompletny przenośnik ścianowy Kompleks do eksploatacji pokładów niskich, w którym strug zastąpił niski kombajn ścianowy. FOT. Famur i podścianowy z kruszarką kęsów, stacja zwrotna najazdowa przenośnika taśmowego, wysokociśnieniowa instalacja zasilająca zmechanizowaną obudowę ścianową oraz kompletne wyposażenie elektryczne wraz z systemem wizualizacji. Nowość w skali światowej stanowi alternatywę dla struga, a nawet pozwala na dotarcie do pokładów węgla zalegających w warunkach górniczych niedostępnych dla strugu. Podczas prezentacji w Katowicach nową technikę wyprodukowaną w całości przez zakłady należące do Grupy obejrzeli przedstawiciele zakładów górniczych z Polski, ale także z Rosji, Ukrainy, Argentyny czy Meksyku. Jak podkreślił prezes zarządu Famuru Waldemar Łaski, opinie na temat nowego osiągnięcia grupy były bardzo pozytwne. bk Redakcja Horník-Górnik Adres redakcji: Prokešovo nám. 6, Moravská Ostrava Redaktor kolumny: Mgr. Bogusław Krzyżanek Tel.: Komórka:

10 10 INZERCE ročník 41 l číslo HOTEL REPISKÁ JASNÁ, NÍZKE TATRY PRAJE VŠETKO NAJLEPŠIE V NOVOM ROKU A ZNOVA PRICHÁDZA S VEĽKÝMI ZĽAVAMI najlepšia ponuka je vždy pre zamestnancov OKD, a.s.!!! POBYT LYŽOVAČKA A RELAX CENA/osoba /noc VÍKEND 2-3 noci 31,- PREDĹŽENÝ VÍKEND 4-5 nocí 28,- TÝŽDEŇ 6 a viac nocí 27,- V cene: ubytovanie, stravovanie (polpenzia), voľný vstup do bazéna, sáun, fitness, parkovanie pri hoteli (monitorované kamerovým systémom) a zľavy v Thermal Parku Bešeňová a Aquapark Tatralandia % s Liptov Card...a ceny skipassov sú tiež so zľavou min. 20% a 4. osoba na prístelke UBYTOVANIE GRÁTIS (platia len stravu). Informácie: tel.: +421/ , mob.: /02-X/11 Řádková inzerce zdarma pro zaměstnance OKD OZNÁMENÍ Hluboce zarmouceni oznamujeme hornické veřejnosti, že dne 7. ledna 2011 náhle zemřel ve věku 92 let pan Ing. Vlastimír Dlabaja, CSc., který celý svůj produktivní věk věnoval práci v ostravsko-karvinském revíru a v resortu paliv a energetiky, kde zastával řadu odpovědných a významných vedoucích funkcí. S drahým zesnulým se rozloučíme v pátek 14. ledna 2011 ve hod. ve Smuteční obřadní síni ve Frýdlantě nad Ostravicí. Za celou rodinu synové a dcera. B7/02/11 VZPOMÍNÁME Dne uplynul rok, co nás opustil pan Josef Kasper, dlouholetý zaměstnanec a záchranář Dolu Doubrava. Teprve až ztratíme někoho, koho jsme milovali, si uvědomíme, jak moc nám schází. Ty jsi odešel tak náhle, že jsme se nestačili ani rozloučit, ale v srdcích nás všech zůstaneš napořád. Zarmoucená rodina. B8/02/11 BLAHOPŔÁNÍ Dne oslaví své 75. narozeniny pan Květoslav Kuzník z Rychvaldu, dlouholetý pracovník Dolu Doubrava. Hodně zdraví, štěstí a životního optimismu do dalších let přeje rodina Kuzníkova, Žiškova a Chrobokova. B9/02/11 PRODEJ Čivava prodám krásná typová štěňátka po kvalitních a zdravých rodičích, odčervená, očkovaná, zdravá, bez vad, odchovaná v bytě s láskou a celodenní péčí, naučená na granulky, oba rodiče u nás k vidění. Inf. na tel.: B10/02/11 Prodám štěňata knírače malého pepř a sůl s PP. Štěňata jsou naočkovaná, odčervená a tetovaná, vhodná na výstavy i jako rodinný společník. Inf. na tel.: B11/02/11 Prodám garáž za Domovem důchodců v Karviné 6. Cena Kč. Při rychlém jednání možná sleva. Inf. na tel.: B12/0211 BYTY Prodám dr. byt v Orlové-Lutyni. V bytě jsou omítky, plovoucí podlahy, kuch. linka 6 let stará, vykachlíkovaná koupelna + WC v původním stavu. Dům je zateplen, má plastová okna, kamerový systém, nové elektr. zvonky. Cena Kč. Dohoda možná. Inf. na tel.: B13/02/11 Prodám byt 2 + k.k., plastová okna, nové výtahy, spojovací chodba mezi byty a výtahem k uzamčení, kamerový systém, MHD v dosahu. Lokalita Ostrava- Hrabůvka. Cena dohodou. Inf. na tel.: B14/02/11 Prodám RD v Chotěbuzi, pozemek 9000 m 2, hospodářská budova, stodola. Cena dohodou. Inf. na tel.: B15/02/11 Prodám chalupu v Jablunkově. Cena Kč. Při rychlém jednání možná sleva, dohoda jistá. Inf. na tel.: B16/02/11 Pronajmu garsonku v Havířově-Šumbarku nádherný výhled, slunná, ihned k nastěhování, platba předem. Inf. na tel.: nebo B17/02/11 Prodám stavební parcelu 800 m 2 pro chatu (nebo RD) 150 m od Těrlické přehrady. Cena 320 Kč/m 2. Inf. na tel.: B18/02/11 AUTO-MOTO Toyota Carina E použité sada pl. disků 5 1/2x14 ET 45, střed 54 a pneu letní zn. Dunlop, 175x70x14R. Cena za vše 2400 Kč. Dále prodám pl. disky DAEWOO/OPEL 5,5 Jx13x100 56,5 ET49, 3/02-X/11 Přehled aktuálních výběrových řízení vyhlášených v Horníku č. 2 ze dne Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: Výběrová řízení/horník speciál. Investice stavební (ISTAV) Investice strojní (ISTR) Samostatná výběrová řízení 3358, 3360, 3361, 3362, 3363 Společná výběrová řízení Opravy stavební (OSTAV) 111 Opravy strojní (OSTR) Samostatná výběrová řízení Společná výběrová řízení Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ) Akce v oblasti služeb (SL) Důlně stavební práce (DSP) použitá sada, cena 800 Kč. Inf. na tel.: B19/02/11 Prodám plechové disky Audi Seat Škoda I. Volkswagen, jako nové, min. jeté 6 1/2 J x 16, rozteč 5 x 100 ET 42 střed 57. Cena 2000 Kč. Inf. na tel.: B20/02/11 Prodám 4 zimní pneumatiky i s disky na Škodu 120, ježděné jednu zimu, vorek cca 90%, značka Debica-Frigo 165/R- 13. Pneumatiky možno použít i na Škodu Favorit nebo Felicii. Cena 1500 Kč. Nejlépe osobní odběr v Havířově-Bludovicích. Inf. na tel.: B21/02/11 Prodám 4 ks litá kola obutá 165/70R13 vzorek 70%, cena 1600 Kč + 1 ks kolo plech s pneumatikou Bridgestone 175/70R13 vzorek 70%, disky originál Mazda. Rezerva nově nastříkaná stříbrná, cena 300 Kč, rozteč děr 4x114,3 perfektní stav. Při odběru všech kol sleva. Dále prodám vodní pumpu nová originál Japan Mazda 323 pro typy motoru BG 1,6 63 kw vyrobené v r , cena 1000 Kč. Chladič Mazda upraven, perfektní stav, cena 300 Kč a přední levé světlo kompletní nové, cena 700 Kč. Při rychlém jednání dohoda možná. Inf. na tel.: B22/02/11 Prodám Škodu Favorit 135 L na LPG ve výborném stavu, ujeto km, LPG do r Cena Kč. Inf. na tel.: B23/02/11 Prodám automobil zn. ROVER 75, obsah 1,8 l, STK do r. 2012, naprasklé přední sklo a pravý bok poškrábaný. Cena Kč. Inf. na tel.: B24/02/11 KOUPĚ Koupím roubenou chalupu v Beskydech k rodinné rekreaci, nejlépe lokalita Visalaje, Krásná, Morávka. Inf. na tel.: B25/02/11

11 Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí Rok 2011 berou neziskovky jako výzvu OSTRAVA Neziskové organizace podporované Nadací OKD mají za sebou rok 2010, který přinesl jejich snažení v pomoci potřebným řadu úspěchů, ale někdy i obtížných momentů. Oslovili jsme je na začátku nového roku s dvěma otázkami: Co se vaší organizaci loni nejvíce povedlo? Jaké jsou vaše plány do letošního roku? Vzhledem k velkému počtu odpovědí publikujeme ve zkrácené podobě jen některé z nich. TOM KADAO OPAVA Tom Weicht 1. Uspořádali jsme více než 30 akcí pro členy turistického oddílu. Stanový tábor na Vysočině, týdenní cyklistické putování Orlickými horami, lyžařský pobyt v rakouských Alpách a podzimní putování Hostýnskými vrchy... Velmi zdařilá byla klubovní činnost. 2. Největším úkolem je rekonstrukce klubovny. Těšíme se, že se na jaře bude naše činnost konat v nových prostorech. Na podzim chystáme Mezinárodní olympiádu oddílů TOM. Občanské sdružení Letní dům Martina Veselá, PR pracovnice 1. Těší nás, že o naše služby mají velký zájem děti z dětských domovů i dobrovolníci. Obě skupiny odjíždějí z víkendových a prázdninových pobytů plné zážitků i praktických informací. Proškolili jsme 20 nových dobrovolníků, navázali spolupráci s dětským domovem v Unhošti a podařilo se nám připravit výstavu obrazů dětí a mladých lidí Tajemství barev. 2. Čekají nás dvě výstavy Cesta barev aneb 121 dní v obrazech na Krajském úřadě Libereckého kraje a výstava v Evropském parlamentu Informační kanceláři ČR. Přestěhovali jsme se do nových prostor a v únoru otevřeme dveře veřejnosti. DDM Orlová Mgr. Jana Šertlerová, ředitelka 1. S pomocí Nadace OKD a města Orlová jsme zmodernizovali hřiště na turistické základně v Krásné. Vzniklo víceúčelové hřiště s umělým trávníkem, volejbalovými sloupky a basketbalovým košem. Hřiště již stačili využít účastníci víkendových pobytů (děti ze ZŠ v Orlové U Kapličky, dětí i Domu dětí a mládeže v Orlové). 2. Chceme modernizovat učebny v naší budově. Z fondů EU jsme získali dotaci na program Zkvalitnění nabídky volnočasových aktivit. Dojde k modernizaci divadelního sálu, vybudování přírodovědné učebny, jazykové laboratoře FOTO: archiv Nadace OKD a dalších učeben. Dětem nabídneme nové aktivity ve výtvarném umění nebo přírodovědných akcích. Připravujeme letní tábory. DKM Orlová Ing. Šárka Ligocká, ředitelka 1. Poprvé jsme pořádali všechny velké kulturní akce města Dny města Orlové, Orlovský jarmark a Festival národnostních kultur. Všechny dopadly výborně. Nejvíc pyšní jsme na nové letní akce: rockový festival charitativního charakteru Rocktherapy a soutěž restauratérů Slavnosti piva a gulášů. 2. Novinkou je zapojení do celorepublikového festivalu Expediční kamera v půlce března, kde budou promítány cestovatelské filmy za symbolické vstupné. Nejdůležitějším projektem bude Rocktherapy, tentokrát na podporu handicapovaných. Máme vybrány tři tváře projektu, kterým bude výtěžek z akce předán. Příští rok bychom chtěli touto akcí podpořit děti z Občanského sdružení svatá Barbora. Centrum handicapovaných lyžařů, o. s. Marek Dušek, předseda 1. Všechny akce pravidelného výukového programu byly kvalitní a splnily očekávání klientů. Kvůli aktuální situaci v paralympijském hnutí jsme ale nemohli zopakovat pořádání úspěšného Otevřeného MČR V zimní sezóně 2010/11 plánujeme rozšíření výukového programu do dalších středisek v ČR. Díky podpoře Nadace OKD jsme se rozhodli v roce 2011 rozšířit výukový program na Ostravsko, kde druhou sezónu spolupracujeme se ZŠ a MŠ Ukrajinská 19, Ostrava-Poruba. Pobočku centra podporujeme materiálně kompenzačními pomůckami a proškolením dobrovolníků na licenčním kurzu FTK UP Olomouc Instruktor monoski. Charita Ostrava Martin Pražák, ředitel 1. Díky získanému grantu z fondů EU se podařilo zrekonstruovat azylový dům a noclehárnu sv. Františka sloužící lidem bez domova. Zlepšil se stav objektu a vytvořilo se 14 nových lůžek. Díky tříkrálové sbírce jsme upravili zázemí v Domově pokojného stáří sv. Václava a vyměnili část oken. 2. Otevíráme v Charitním domě sv. Benedikta Labre zimní nízkoprahové noční centrum pro lidi bez domova s kapacitou 40 lůžek. Jeho vybudování by nebylo možné bez podpory města Ostravy, Nadace OKD a dalších. Ve stejném domě nabízíme lidem bez domova služby denního centra, které bude vyžadovat rekonstrukci. V rámci 20. výročí vzniku Charity Ostrava proběhne v půlce února na Výstavišti Černá louka benefiční koncert Věry Špinarové a kapely Buty na podporu lidí bez domova. Budeme intenzivně připravovat rekonstrukci Domova pokojného stáří sv. Václava. Charita Opava Ing. Tomáš Schaffartzik, zástupce ředitele 1. Díky podpoře NOKD při rekonstrukci chráněné technické dílny se výrazně zlepšilo pracovní prostředí pro lidi s postižením. Podařilo se nám tak zajistit práci pro 30 zaměstnanců. Začala tvorba nového strategického plánu Charity Opava, obhájili jsme certifikaci ISO 9001 a 14001, udrželi jsme chráněná pracovní místa (199 zaměstnanců a 18 maminek na mateřské dovolené), máme pravidelnou rubriku v Regionu Opavsko Občanské judo, zlepšili jsme pracovní podmínky na střediscích poskytujících zdravotní služby, ukotvili jsme činnost sdružení Klubu sv. Anežky a Komunitního plánu města Opavy, byla provedena rekonstrukce domu na Komenského ulici. 2. Budeme se snažit zajistit prostředky na zpevnění venkovních ploch u chráněné technické dílny a postupně plochy opravovat. Budeme pokračovat v práci na strategickém plánu, chceme udržet současné projekty a zaměstnanost a pokračovat v rekonstrukci Domu pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách. Charita sv. Alexandra Pavel Folta, ředitel 1. V roce 2010 jsme s významnou pomocí Nadace OKD celkově opravili chráněnou kulturní památku Kočárovna v objektu bývalého dolu Alexandr v Ostravě-Kunčičkách. Došlo k záchraně zchátralé památky, ale i k výraznému zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců chráněných dílen naší charity. Kromě této akce jsme provedli řadu dalších vylepšení, zejména ve vybavení dílen. 2. V letošním roce bude největší akcí pokračování v opravě další budovy, opět chráněné kulturní památky Administrativní budova, která bude využívána pro rozvoj sociálních služeb. Oprava již byla s přispěním Nadace OKD zahájena v loňském roce. Záměrem je připravit budovu pro chráněné bydlení handicapovaných spoluobčanů a navazující aktivity v podobě přípravy na práci, respektive sociálně terapeutické dílny. Klub Maminek Klokánek Hlučín Bc. Věra Stuchlá, garant projektu 1. Klokánek navštěvují děti se zvláštnostmi v chování, v sociálním kontaktu, děti s opožděným vývojem a děti s pervazivní vývojovou poruchou a jejich rodiče. Všechny děti jsou ve věku před nástupem do mateřské školy. Největší akcí byl výlet do Hlučína na koně. Díky těmto výletům prohlubujeme vztah mezi rodiči a dětmi a daří se integrovat děti s postižením do společnosti. 2. Rádi bychom zopakovali výlet na dětský ranč v Hlučíně. Plánujeme maškarní ples, Jarní oslavy, výlet do Aquaparku v Kravařích, Mikulášskou nadílku a také Čertovské rejdění. Nadále bychom se chtěli snažit o integraci dětí se zvláštnostmi v chování. Mensa Alena Novotná, PR a granty 1. Radost nám udělala Logická olympiáda. Druhý celorepublikový ročník ukázal, že se zapsala do povědomí dětí, učitelů i rodičů. Na Evropském výročním setkání členů Mensy v Praze jsme tento projekt podpořený Nadací OKD prezentovali ostatním národním pobočkám Mensy. 2. Chystáme akce pro dospělé, jako jsou setkání, exkurze či přednášky, a také projekty pro děti a mládež, jako jsou rozvoj Klubů nadaných dě tí, které organizujeme ve spolupráci se školami, pokračování korespondenčních soutěží pro děti a mládež, letní campy, Dny plné her, další ročník soutěže Logická olympiáda a také Měsíc inteligence u příležitosti dvacátého výročí Mensy ČR a 65. výročí založení Mensy International. Helpale, o. s. Vzájemné soužití Lucie Mastná, ředitelka sociálních služeb 1. Díky podpoře Nadace OKD a spolupráci s RPG RE a obyvateli sociálně vyloučené lokality Liščina se nám podařilo tuto oblast zvelebit. Domy dostaly novou fasádu, byla vyměněna okna, byly opraveny společné prostory v domech, byla vybudována odpočinková zóna u dětského koutku Liščináček. 2. Na Liščině budeme pokračovat ve zvelebování lokality za aktivní účasti místních obyvatel. Chceme vybudovat minizahrádky a posezení před domy, umožnit mládeži získávat praktické zkušenosti v kutilské dílně a využívat tyto výrobky ke zvelebování lokality. Podané ruce, o. s. Monika Olbrechtová, místopředsedkyně 1. Jsme pyšní na každý projektový krůček. Důležitými kroky pro rozvoj canisterapie jsou realizované Canisterapeutické víkendy věnované budoucím dobrovolníkům, kteří se o lásku svého pejska chtějí podělit s handicapovanými. 12. srpna 2010 jsme uspořádali pro lidi se zdravotním postižením zábavné dopoledne Náš svět s pejsky. 2. Plánujeme tři canisterapeutické víkendy. Během nich budeme pořádat povahové testy psů a odborné semináře. Budeme organizovat jednorázové besedy o canisterapii na školách, o letních prázdninách navštívíme děti v příměstských táborech. Znovu uspořádáme zábavné akce u canisterapeutických klientů s handicapem, kde službu celoročně poskytujeme. Regionální knihovna Karviná PhDr. Halina Molinová, ředitelka 1. Díky spolupráci knihovny a Nadace OKD se uskutečnil 16. ročník Knižního jarmarku, den poté náměstí v Karviné ožilo Nadačním městečkem OKD. V roce 2010 se díky spolupráci knihovny a nadace začal realizovat projekt Permoníkova čítanka, který bude pokračovat do konce školního roku. 2. Největší událostí bude otevření zrekonstruované budovy Regionální knihovny Karviná, která kromě standardních služeb nabídne modernizovaný kinosál s prostorovým zvukem, literární salón s terasou a možností občerstvení a multimediální učebnu. Dalšími akcemi budou Knižní jarmark, Nadační městečko nebo Kurz počítačové gramotnosti a Permoníkova čítanka. Sdružení Filip Neri Miroslav Přikryl, místopředseda 1. I se slabšími finančními zdroji se nám podařilo udržet kvalitu i rozsah festivalu sv. Jan session ve Frýdku-Místku, kde vystoupilo 100 účinkujících. Velmi úspěšná byla Noc kostelů, při které do otevřeného kostela a věže sv. Jana Křtitele ve Frýdku přišlo přes tisíc návštěvníků. 2. Díky grantu Nadace OKD plánujeme pravidelné zpřístupnění věže kostela sv. Jana Křtitele ve Frýdku, která bude vybavena instalacemi expozic o historii kostela a věže a současným výtvarným uměním. Otvíráme 27. května v rámci Noci kostelů. Marek Síbrt

12 12 SPORT Marek Vančo nejlepším hráčem V dresu národního týmu s označením B se objevili hned tři házenkáři HCB OKD Karviná Marek Vančo se v dresu národního týmu představil v dobrém světle. KARVINÁ V sobotu se v Karviné uskutečnil sváteční zápas. Pod hlavičkou národního týmu B zde totiž hrál ligový výběr české nejvyšší soutěže s reprezentací Portugalska. Nejlepším hráčem zápasu byl odchovanec Baníku OKD Karviná Marek Vančo. Jeho přímočarost, rychlost a nebojácnost slavily proti obraně Portugalců, kteří rovněž postavili výběr nejlepších ligových hráčů, úspěch. Vančo střelecky výrazně pomohl ke konečné remíze 30:30 a potvrdil, že při udržení současného trendu pro něj budou brány prvního mužstva brzy otevřené. Na mé pozici je ale dost vynikajících hráčů, takže zatím sbírám zkušenosti v dresu béčka a časem snad přijde i možnost nakouknout do elitního výběru, nezatracuje Vančo ani postupné krůčky ke svému hernímu vrcholu. Mladý házenkář Baníku držel svými góly český celek v náskoku, o který domácí hráči přišli v poslední pětiminutovce. Je to škoda, protože celý zápas jsme v podstatě vedli. Měli jsme vyhrát, mínil po utkání šikovný křídelník Karviné a nyní již i národního týmu. FOTO: Ivo Dudek Domácí borce zlobila hra Portugalců přes pivota, na kterou soupeř vsadil ve druhé půli. Na to jsme se připravovali, dívali se na video. Portugalci tyhle akce chytře rozehrávali, takže jsem se svým protihráčem často sbíhal. Problém byl v tom, že měl asi o třicet kilo víc než já, usmíval se Vančo. Český tým měl v řadách tři hráče karvinského HCB OKD. Kromě Vanča ještě Vojtěcha Petrovského a Radka Kružíka, který v nominaci nahradil jiného hráče Baníku Romana Požárka. Ten se v týdnu před utkáním zranil. Byli jsme spolu od středy, stihli jsme asi čtyři tréninky. Ty byly zaměřené především na kombinaci, protože spousta hráčů v našem týmu pohromadě ještě nikdy nehrála, upozornil nový český reprezentant Vančo. Stejně jako soupeř vsadil i český celek pod hlavičkou B týmu na domácí hráče z české Zubr extraligy. A bylo pozitivní zjištění, že většinu času hosty z Pyrenejského poloostrova přehrával. Oni Portugalci na tom byli herně podobně. Taky moc nehrají na spojky z větší vzdálenosti, takže oba soupeři byli herně srovnatelní. Nás může těšit, že jsme se naší hrou dokázali prosadit. Kdybychom přidali důraznější bránění, mohli jsme v poklidu vyhrát. Každá reprezentační zkušenost je ale přínosná, zakončil Marek Vančo házenkářský vstup do nového roku Martin Ruščin Žákovské celky předváděly kvalitu Mladí fotbalisté MFK OKD se svými výkony starají o dobré jméno karvinského klubu KARVINÁ Ve fotbalovém klubu MFK OKD Karviná by si do nového roku 2011 přáli, aby mládežnické celky pokračovaly v úspěšném budování svého renomé, které před časem započaly. Svým dílem se o to starají převážně žákovské týmy MFK OKD, s jejichž výkony i umístěním panuje v klubu velká spokojenost. Karviná ve spolupráci se svým významným partnerem OKD vybudovala pro mládežnické složky nadstandardní zázemí a vydala se na dlouhou a složitou cestu postupného zdokonalování a zkvalitňování mládežnického fotbalu ve městě. I tak už se první výsledky dostavují. Ligoví žáci kategorie U15 a U13 se ve svých soutěžích rozhodně neztratili. Patnáctka renomovaného trenéra Jana Laslopa, jenž zodpovídá v klubu za žákovskou sekci, figuruje v klidném středu tabulky daleko od sestupové hrozby a na páté místo za silným kvartetem Ostrava, Jihlava, Brno a Olomouc ztrácí hráči MFK OKD pouhé dva bodíky. Jejich mladší kolegové z kategorie U13 jsou na tom podobně. Získali klidný střed tabulky, dvanáct bodů, ovšem trojici soupeřů, která je před nimi, mají také na dosah. A to jsou hráči, kteří v minulé sezóně nastupovali až o dvě soutěže níže. Žákovské fotbalové celky MFK OKD mají ve svých soutěžích různé ambice. S napětím očekávají, jak do soutěží promluví organizační změny po sezóně. U našich ligových týmů můžeme vyslovit spokojenost s umístěním a částečně i s předváděnou hrou. Kluci se velmi snaží na sobě pracovat a postupně se zlepšovat. Jarní část bude ještě dlouhá, takže prostor pro další výkonnostní posun je dostatečný, podotýká trenér Jan Laslop. Totéž se dá říci i o B žácích, kteří válčí v krajském přeboru. Tady postupové ambice nemáme. Naší prioritou je dát šanci co nejširšímu počtu hráčů, aby získávali zkušenosti. Trenérům jsme vyloženě nařídili, aby dávali prostor všem hráčům. Potřebujeme, aby se kluci vyhráli. Po sezóně přichází reorganizace soutěží a teprve podle toho, jak vlastně budou vypadat, se zařídíme i my, objasňuje Jan Laslop. Přesto si hlavně starší B žáci kategorie U14 nevedou vůbec špatně a po podzimu figurují na pěkném třetím místě. Na jaře jistě zaútočí na druhou pozici za suverénním céčkem Baníku, který do hry nasazuje i loňské ligové žáky! Mladší žáci U12 hrají také velmi slušně. Kluci, kteří v minulé sezóně nastupovali až v krajské soutěži, se drží bez problémů v klidném středu tabulky a zdokonalují své fotbalové dovednosti. Totéž se dá říci i o našich céčkách. I zde jsou hráči velmi poctiví, zakončil hodnocení žáků Laslop. luk ročník 41 l číslo 2 HORNÍK Vydává: R MEDIA, spol. s r.o., Praha 7, Dobrovského 25 Ředitel Ing. David Švábenický; předseda výkonné redakční rady Vladislav Sobol, šéfredaktor Mgr. Josef Lys, Adresa redakce: Prokešovo nám. 6, Moravská Ostrava; tel: sekretariát: , fax: , příjem inzerce: , ústředna: Grafika Robin Caïs, Ilustrace Marie Koželuhová, Vychází ve čtvrtek Registrace MK ČR E Tiskne: Moravská typografie, a. s., Moravské náměstí 13, Brno Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí. FOTO: Ivo Dudek FOTO: Ivo Dudek Zatrénoval si i Laštůvka KARVINÁ Poslední trénink před odletem na Ukrajinu absolvoval s dorosteneckým celkem MFK OKD Karviná v pátek večer i odchovanec karvinské kopané, reprezentační brankář a mistr ligy s Baníkem Ostrava Jan Laštůvka (na snímku v červeném). KARVINÁ Další známá osobnost fotbalového dění v kraji přišla v minulém týdnu posílit trenérský tým dobře zajištěného klubu MFK OKD. Do Karviné zamířil někdejší gólman ostravského Baníku a bratislavského Slovanu Tomáš Bernady (na snímku Ivo Dudka). Na jakou pozici do MFK OKD přicházíte? Měl bych v klubu působit jako hlavní trenér karvinské juniorky a zároveň působit v Laštůvkově brankářské akademii, kde se budu snažit něco naučit mladé kluky z Karviné a okolí. Talentů je tady dost. Dosavadní kouč béčka Marek Bielan přechází k prvnímu týmu jako asistent, ale bude mi ještě s béčkem, které tak úspěšně vedl, vypomáhat. Přece jen jsem tady nový a potřebuji čas k seznámení s mužstvem. Jaké plány máte? Předně bychom měli s karvinským béčkem postoupit do krajského přeboru, neboť I. A třída, kterou naše juniorka hraje, je až příliš nízkou soutěží. Pro zajištění plné funkce juniorského týmu je zapotřebí vybojovat spíše divizi. Druholigoví hráči, kteří se po zranění přijdou rozehrát do béčka, by neměli absolvovat takový velký výkonnostní skok, jaký momentálně pociťují v I. A třídě. Platí to samozřejmě i naopak. O co se budete s rezervou druholigového mužstva snažit? Díky němu jsem vlastně mohl být před časem na stáži v anglickém West Hamu, kde Honza chytal, prozradil úspěšný trenér karvinských dorostenců Zdeněk Jelínek. Kromě mládežnických celků začala zimní příprava i mužským týmům. mar Tomáš Bernady přichází do Karviné To je jednoduché juniorka by měla plnit jediný účel, a to vychovávat hráče pro první mužstvo. Čím vyšší soutěž bude hrát, tím lépe pro samotné fotbalisty. V dnešní době je navíc nanejvýš důležité, aby se áčko doplňovalo hráči z vlastních zdrojů, tak jako to dělají zavedené velké kluby; u nás jako například Ostrava nebo Olomouc. Nějaké zkušenosti jsem už, myslím, nabral, takže bych týmu mohl být v tomto směru prospěšný. Prospěšný jste byl už na hřišti coby spolehlivý gólman. Když se ohlédnete za svou kariérou, které úspěchy vám utkvěly v paměti? Nejraději vzpomínám pochopitelně na Baník, se kterým se mi povedlo vyhrát Československý pohár. Dařilo se mi i na Slovensku, kde jsem s Púchovem získal Slovenský pohár, a hlavně ve Slovanu, se kterým mám titul. To už je ale dávno, a proto bych se k hráčské kariéře již nevracel. Bylo to dlouhé a bylo to fajn, ale teď je přede mnou nová výzva a jsem rozhodnutý udělat vše pro to, aby se mi dařilo jako trenérovi. První krok jste již učinil, údajně si doděláváte nejvyšší trenérské vzdělání? Ano, to je pravda, v současné době studuji profilicenci, což je časově dost náročné, ale pro mě nezbytné. Po ukončení aktivní kariéry jsem krátce působil v manažerské funkci v Baníku a nyní se chci plně věnovat trenérskému řemeslu. Tak uvidíme (úsměv). luk Tři reprezentanti HCB OKD KARVINÁ Karvinská házená, mající velkou podporu ve společnosti OKD, je dlouholetou zásobárnou reprezentačních celků různých věkových kategorií. Hned tři hráči Baníku OKD se objevili i v dresu národního týmu mužů při první reprezentační akci nového roku 2011 v Karviné. Zleva sedí Radek Kružík, Vojtěch Petrovský a Marek Vančo. luk

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž?

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii, OKD, a.s. 10. prosince 2012, Praha Surovinová politika a surovinová bezpečnost ČR Uhlí nejdemokratičtěji

Více

ZISKOVÁ HLUBINNÁ TĚŽBA UHLÍ V

ZISKOVÁ HLUBINNÁ TĚŽBA UHLÍ V ZISKOVÁ HLUBINNÁ TĚŽBA UHLÍ V EVROPĚ FIKCE NEBO REALITA? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii a zástupce GŘ 1. června 2010 Praha, IVD OKD, a.s. Prokešovo náměstí 6/2020 728 30 Ostrava OKD

Více

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ Co přinese Evropský rok dobrovolnictví? Zastoupení Evropské komise v ČR, Praha, 15. 2. 2011 PROFIL Jeden z klíčových hráčů na trhu dopravy a logistiky ve střední

Více

SKUPINA AWT ČLEN SKUPINY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE

SKUPINA AWT ČLEN SKUPINY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE SKUPINA AWT ČLEN SKUPINY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE SKUPINA AWT, ČLEN SKUPINY PKP CARGO JEDEN Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB NÁKLADNÍ

Více

AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM

AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM KONFERENCE ZNAČKY V REGIONU ROZVOJ REGIONU Hotel Imperial, Ostrava 20. květen 2010 / Petr Jonák, ředitel korporátní komunikace skupiny AWT ADVANCED WORLD TRANSPORT A.S.

Více

UNIPETROL. Rafinérská a petrochemická skupina. HSRM 12. prosince 2016

UNIPETROL. Rafinérská a petrochemická skupina. HSRM 12. prosince 2016 UNIPETROL Rafinérská a petrochemická skupina HSRM 12. prosince 2016 Skupina Unipetrol Největší subjekt v petrochemickém a rafinérském průmyslu v ČR Vlastník největší sítě čerpacích stanic v České republice

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht 2010 spojení zkušeností z oboru železniční dopravy a přepravy a vytvoření jedné silné entity pod

Více

final report M0BILITY LOGISTICS MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ VELETRH 8 9 10 10 2013 www.bvv.cz/eurotrans

final report M0BILITY LOGISTICS MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ VELETRH 8 9 10 10 2013 www.bvv.cz/eurotrans www.bvv.cz/eurotrans M0BILITY LOGISTICS BUSINESS SERVICE MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ VELETRH 8 9 10 10 2013 final report Nultý ročník veletrhu EUROTRANS přinesl vystavovatelům nové obchody Mezinárodní dopravní

Více

Spolupráce firmy Kasper Kovo a průmyslovky přináší úspěchy

Spolupráce firmy Kasper Kovo a průmyslovky přináší úspěchy reklama Trutnovinky» Zprávy» Aktuality Spolupráce firmy Kasper Kovo a průmyslovky přináší úspěchy 23.11.2015 Aktuality čtenost 634 Trutnov - Firma Kasper Kovo a Střední průmyslová škola (SPŠ) v Trutnově

Více

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

Hospodářská situace v Moravskoslezském kraji a podpora investic

Hospodářská situace v Moravskoslezském kraji a podpora investic Hospodářská situace v Moravskoslezském kraji a podpora investic Miroslav Novák hejtman Ostrava, 8. 10. 2014 Čemu v kraji čelíme Očekávaný útlum těžby uhlí nejen na dole Paskov Uzavření OKD by znamenalo

Více

Vážení akcionáři a obchodní partneři, milí kolegové a přátelé,

Vážení akcionáři a obchodní partneři, milí kolegové a přátelé, Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva 2008 3 Vážení akcionáři a obchodní partneři, milí kolegové a přátelé, rok 2008 by se dal nazvat rokem velkých změn, které se nějakým způsobem dotkly asi každého státu

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Prokešovo nám. 6, 728 30 Ostrava - Mor. Ostrava Telefon: +420 596 262 228 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 724 133 630 Internet: www.volny.cz/nadace-landek

Více

AQUEL Credit, s.r.o. dceřiná společnost AQUEL Bohemia. Press kit

AQUEL Credit, s.r.o. dceřiná společnost AQUEL Bohemia. Press kit dceřiná společnost AQUEL Bohemia Press kit Leden 2012 Obsah: 1. AQUEL GROUP 3 2. AQUEL Credit pojištění, finance, hypotéky 5 3. Partneři divize AQUEL Credit 7 4. CREDIT Max exkluzivní fond pro investiční

Více

Nakladatelství. PASPARTA, o.p.s. fungování sociálního podniku, praxe v ČR. Martin Mařík

Nakladatelství. PASPARTA, o.p.s. fungování sociálního podniku, praxe v ČR. Martin Mařík Nakladatelství PASPARTA, o.p.s. fungování sociálního podniku, praxe v ČR Martin Mařík Co je Nakladatelství PASPARTA? nakladatelství odborné literatury, poskytovatel služeb v oblasti grafiky založeno v

Více

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Page 1 of 5 2. 5. 2013 poslední aktualizace: 2. 5. 2013 02:06 Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Jan Sochor Editor HN V odměňování šéfů českých firem hraje stále větší roli to, jak se

Více

ZÁPIS. Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období

ZÁPIS. Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období V Praze dne 7. 8. 2015 Č.j.: 55804/ENV/15 ZÁPIS z veřejného projednání dokumentace a posudku podle ustanovení 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících

Více

Zápis č. 8 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 14. 4. 2010

Zápis č. 8 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 14. 4. 2010 Zápis č. 8 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 14. 4. 2010 Přítomni: Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Ing. Jiří Kropáč Věra Kocianová Mgr. Helena Kulinová

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 596 620 045 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Pracující důchodci v Česku

Pracující důchodci v Česku Pracující důchodci v Česku 22. 9. 2015 ČT 1 19:00 Události Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka Skoro devadesát procent českých seniorů nepracuje a spoléhá jenom na podporu státu. Důvodem není podle nové

Více

Cebia SUMMARY 2/2017

Cebia SUMMARY 2/2017 C Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Zdroje C Společnost Cebia provedla celoroční analýzu výsledků trhu ojetých vozidel za první pololetí 2017, jejímž cílem je analýza

Více

PKP CARGO spojuje své síly s AWT

PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO připraveno expandovat do Evropy 1 2 3 4 Druhý dopravce v EU Licence na dopravu v devíti zemích EU Komplexní logistické služby v rámci skupiny PKP CARGO Dobrá

Více

Z á p i s. dle prezenční listiny. Ing. Miroslav Uchytil, Ing. Jan Chaloupka, Mgr. Zdeněk Jonáš. Neomluveni: Rudolf Fiala

Z á p i s. dle prezenční listiny. Ing. Miroslav Uchytil, Ing. Jan Chaloupka, Mgr. Zdeněk Jonáš. Neomluveni: Rudolf Fiala Z á p i s z 23. jednání výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 3. 11. 2011 od 9hod. v zasedací místnosti Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje, a.s. Přítomni:

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

HAVÍŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

HAVÍŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Havířov se rozkládá na východě Moravskoslezského kraje. Ze severu je ohraničen obcemi správního obvodu Orlová, na severovýchodě hraničí s obcemi správního obvodu Karviná, na jihovýchodě s

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 DUBNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY STANOVISKO ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE HARTMANN, JELÍNEK, FRÁŇA A PARTNEŘI KE KAUZE BLANKA

Více

listopad prosinec 2013

listopad prosinec 2013 listopad prosinec 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu Jak jsme slibovali na konci 6. čísla, přinášíme drobnou obrazovou

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství Praha, 17. 3. 2014 Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok V únoru 2014 nahlásilo hromadné propouštění celkem 13 zaměstnavatelů. Tento krok se dotkne 593 jejich

Více

Titul DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI získaly školy na setkání s významnými firmami z regionu ve ŠKODA AUTO Kvasiny

Titul DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI získaly školy na setkání s významnými firmami z regionu ve ŠKODA AUTO Kvasiny TISKOVÁ INFORMACE Kvasiny, 21. 10. 2014 Titul DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI získaly školy na setkání s významnými firmami z regionu ve ŠKODA AUTO Kvasiny Zástupci renomovaných zaměstnavatelů ocenili v hlasování

Více

Příloha č. 1: Dopis národního sportovního svazu okresního sdružení ČSTV svým členským klubům

Příloha č. 1: Dopis národního sportovního svazu okresního sdružení ČSTV svým členským klubům 1 SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1: Dopis národního sportovního svazu okresního sdružení ČSTV svým členským klubům Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo, vážení činovníci a představitelé sportovního

Více

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva. Nové Město nad Metují

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva. Nové Město nad Metují Mateřské centrum Na zámečku Výroční zpráva 2012 Nové Město nad Metují Obsah: 1. Základní údaje 2. Naše poslání a činnost 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Spolupráce 5. Výhled

Více

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje bylo založeno počátkem devadesátých let, v současnosti

Více

Výzkum potenciálu a možností komplexního využití hlubinných dolů po ukončení těžební činnosti, včetně tzv. aktivní konzervace důlních jam

Výzkum potenciálu a možností komplexního využití hlubinných dolů po ukončení těžební činnosti, včetně tzv. aktivní konzervace důlních jam Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Český báňský úřad Adresa Kozí 4/ Kontaktní osoba Ing. Jan Macura Telefon 596 100

Více

Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu

Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Jsme ryze českou společností poskytující služby v oblasti zdvihací techniky a spolu s našimi odborníky se řadíme

Více

Investice. Co letos plánují skiareály. Metro rubrika: Finance - strana: 10 - autor: ČTK

Investice. Co letos plánují skiareály. Metro rubrika: Finance - strana: 10 - autor: ČTK Investice. Co letos plánují skiareály Metro - 11.4.2017 rubrika: Finance - strana: 10 - autor: ČTK 5 Na české hory dorazilo v zimě o pětinu víc lyžařů než v předchozí sezoně ČRo Radiožurnál - 10.4.2017

Více

Shrnutí dosažených výsledků řešení P. č. 44-06

Shrnutí dosažených výsledků řešení P. č. 44-06 Shrnutí dosažených výsledků řešení P. č. 44-06 Výsledky v oblasti vyztužování a strategie vedení důlních děl Matematické modelování účinnosti doplňující svorníkové výztuže při dynamickém zatěžování výztuže

Více

VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT

VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT 2009 Vážení partneři automobilového týmu Palmimotorsport, Dovolte, abychom Vás seznámil s výsledky jezdců týmu PALMIMOTORSPORT v jeho automobilové a sportovní

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ZÁŘÍ 2014

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ZÁŘÍ 2014 ZÁŘÍ 2014 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI ZÁŘÍ 2014 Equica, a.s. 2014 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2011

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2011 MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 211 15. 7. 3. 7. 211 Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z.s. Třída 1. máje 263, 753 1 Hranice Kontakt: tel.: (+42) 581 626 22

Více

OBEC KŘIŽÁNKY Význam školy pro rozvoj malé obce

OBEC KŘIŽÁNKY Význam školy pro rozvoj malé obce OBEC KŘIŽÁNKY Význam školy pro rozvoj malé obce ING. MGR. JAN SEDLÁČEK STAROSTA OBCE KŘIŽÁNKY 16.10.2013 - KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Krátké představení obce Křižánky jsou malá obec ležící v severní části

Více

Pomoc Severočeských dolů a. s. ústeckému regionu

Pomoc Severočeských dolů a. s. ústeckému regionu Pomoc Severočeských dolů a. s. ústeckému regionu Podpora Severočeských dolů našemu regionu se stala již tradicí. Také v roce 2008 poskytly formou darů zejména Ústeckému kraji značné finanční prostředky.

Více

1. 11. 2011. Zámek Lešná nově otevřen veřejnosti

1. 11. 2011. Zámek Lešná nově otevřen veřejnosti 1. 11. 2011 Zámek Lešná nově otevřen veřejnosti Veřejnosti dosud nepřístupný zámek Lešná u Valašského Meziříčí byl včera, po devítiměsíční rekonstrukci, slavnostně otevřen. Pro širokou veřejnost je Den

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Každý úspěšný člověk, jestliže chce dosáhnout svého cíle, se musí věnovat své práci na 100%. Náš cíl je jasný. Vydělávat snadno, rychle a neomezené

Více

www.hornipomoravi.eu zpravodaj MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s.

www.hornipomoravi.eu zpravodaj MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s. zpravodaj www.hornipomoravi.eu MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 4 2015 Číslo 4, 30. prosinec 2015 I Ročník VII Společenský

Více

Pokročilé funkce (pokr.)

Pokročilé funkce (pokr.) Co je Kompas Slev? Kompas Slev je moderním portálem umožňujícím uživatelům listovat letákovými nabídkami obchodníků a využívat různé pokročilé funkce. Historie: 7/2012 prvotní nápad ohledně projektu letáků

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o. Za hospodářský rok 2006 (období od 01.09.2006 do 31.8.2007) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 31.3.2008 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 26. 9. 2012 Přítomni: Nepřítomni: Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA MUDr. Pavel Holík Eva Fischerová Ing.

Více

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (IWI-C) VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava- Poruba,

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

Marketing 21. století - jak přilákat nové návštěvníky do regionu, jak je udržet a motivovat je přijet zase. Tomáš Jindříšek

Marketing 21. století - jak přilákat nové návštěvníky do regionu, jak je udržet a motivovat je přijet zase. Tomáš Jindříšek Marketing 21. století - jak přilákat nové návštěvníky do regionu, jak je udržet a motivovat je přijet zase Tomáš Jindříšek Kdo k nám dorazí? Doba zájezdních hostinců je pryč Nečekejme, až si host udělá

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Tisková zpráva. Tři roky českého internetu v číslech

Tisková zpráva. Tři roky českého internetu v číslech Tři roky českého internetu v číslech Projekt NetMonitor - měření návštěvnosti a výzkum sociodemografického profilu návštěvníků internetových serverů v České republice, který realizuje Mediaresearch ve

Více

Č. j.: 2R 28/02 Hr V Brně dne 28. listopadu 2002

Č. j.: 2R 28/02 Hr V Brně dne 28. listopadu 2002 Č. j.: 2R 28/02 Hr V Brně dne 28. listopadu 2002 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 27.5.2002 společností Severočeské doly a. s., se sídlem Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov, zast. předsedou

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

ZÁPIS + DEKLARACE Z JEDNÁNÍ XX. KULATÉHO STOLU v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

ZÁPIS + DEKLARACE Z JEDNÁNÍ XX. KULATÉHO STOLU v rámci projektu Posilování sociálního dialogu Regionální rada OS ČMKOS Moravskoslezského kraje U Tiskárny 1, 702 00 Ostrava-Přívoz ZÁPIS + DEKLARACE Z JEDNÁNÍ XX. KULATÉHO STOLU v rámci projektu Posilování sociálního dialogu konaného dne 9. 9. 2009

Více

PERSPEKTIVNÍ ZAMĚSTNAVATEL

PERSPEKTIVNÍ ZAMĚSTNAVATEL PERSPEKTIVNÍ ZAMĚSTNAVATEL Společnost Lovochemie, a.s. je významným zaměstnavatelem Ústeckého kraje. Svým zaměstnancům poskytujeme zázemí stabilní a prosperující společnosti. Pro posílení motivace, spokojenosti

Více

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Slezské dny preventivní medicíny Karviná Darkov,

Více

školy představení společnosti

školy představení společnosti školy představení společnosti ondřejovická strojírna historie 2/21 Ondřejovická strojírna má dlouholetou historii, která sahá do roku 1899. Již v tomto roce zde byla zavedena strojírenská výroba zaměřená

Více

Analýza poskytování sociální služby Občanské poradny SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Ostravě za rok Řešené zakázky OP Ostrava 2015

Analýza poskytování sociální služby Občanské poradny SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Ostravě za rok Řešené zakázky OP Ostrava 2015 Analýza poskytování sociální služby Občanské poradny SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Ostravě za rok Poskytovatel sociální služby: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. Místo poskytování služby: U Tiskárny 515/3, Ostrava-Přívoz,

Více

Řadový dům na malém městě

Řadový dům na malém městě Řadový dům na malém městě HN hodnotí prostorný byt 4 + kk v Buštěhradu na Kladensku. Nezvykle prostorný řadový dům. Ale bohužel jen s jednou koupelnou. To byly dvě hlavní věci, které zaujaly hodnotitele

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

Obsah čísla Redakce Adresa redakce: Redakční

Obsah čísla Redakce Adresa redakce: Redakční 10/2012 ŘÍJEN VÍTEJTE Obsah čísla Úvodník 3 Vítězství pro WEBDISPEČINK 4 Novinka rychlejší zamykání knihy jízd 5 Novinka zpřesnění výpočtu času pro dojezd do cíle 6 Kapitola z WD Fleet 7 Soutěž 9 Redakce

Více

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013 doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Průměrný počet osob v ročníku Thousands 1000 Vývoj populačních ročníků Česká republika 2000-2020 900 800 700 600 15

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

PROJEKT REVITALIZACE BÝVALÝCH KASÁREN VE STŘÍBŘE ZPRÁVA O ČINNOSTI 2009-2013

PROJEKT REVITALIZACE BÝVALÝCH KASÁREN VE STŘÍBŘE ZPRÁVA O ČINNOSTI 2009-2013 PROJEKT REVITALIZACE BÝVALÝCH KASÁREN VE STŘÍBŘE ZPRÁVA O ČINNOSTI 2009-2013 2007: KASÁRNA PATŘÍ MĚSTU Město převzalo areál bývalých kasáren darem od Armády ČR Celková výměra převzatého území činí ca 45

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne 20. 12. 2010 v 18.00 hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Přítomno: ing. Jindřiška Brožová, ing. Jiří Dokoupil, Milan Fiala, Václav

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014 ArcelorMittal Ostrava a.s. Barbora Černá Dvořáková tisková mluvčí T +420 595 683 390 M +420 606 774 346 barbora.cerna-dvorakova@arcelormittal.com www.arcelormittal.com/ostrava Hospodářské výsledky ArcelorMittal

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 3 Účel nadačního fondu 4 6 Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Program podpory zdravotnictví 8 Program pro jesle a mateřské

Více

Ing. Libor Jalůvka Datum: 10.10.2013. Regenerace brownfields z pohledu státního podniku DIAMO

Ing. Libor Jalůvka Datum: 10.10.2013. Regenerace brownfields z pohledu státního podniku DIAMO Ing. Libor Jalůvka Datum: 10.10.2013 Obsah prezentace 1. Úloha, odštěpného závodu ODRA v Moravskoslezském kraji 2. Přehled lokalit utlumených dolů (areálů) 3. Postup při vypořádání areálů a nemovitého

Více

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing Pro pochopení textu publikace je důležité sjednocení terminologie popisované problematiky. Kapitola výklad pojmů je proto jakýmsi glosářem k tématu outsourcingu. Vedle definování pojmů jako outsourcing,

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Budoucnost českého teplárenství

Budoucnost českého teplárenství Pavlas Luboš Budoucnost českého teplárenství S uhlím nebo bez? Mělník, Euroenergy, 20. 21. 6. 2013 Tři hlavní otázky 1. Potřebuje nebo chce ČR udržet systém dálkového zásobování teplem? 2. Chtějí vůbec

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST

OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST Nemocnici v Mostě musí řídit město t o j e j e d i n á š a n c e n a z m ě n u Volební program Sdružení Mostečané Mostu 2014 říká: Budeme usilovat o získání nemocnice

Více

Správa nemovitostí Představení společnosti SVOBODA & WILLIAMS

Správa nemovitostí Představení společnosti SVOBODA & WILLIAMS Svoboda & Williams patří mezi nejzavedenější jména na pražském realitním trhu. Je považována za klíčového hráče v segmentu prodeje i pronájmu nadstandardních a high-endových rezidenčních nemovitostí. SVOBODA

Více

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy PRAHA, 11. března 2015 V České republice funguje na 246 franchisových konceptů a 5272 franchisantů. Obliba podnikání pod zavedenou značkou nadále roste a přináší

Více

ANAlýza trhu

ANAlýza trhu Rezidenční trh v Praze POKLES CEN POTVRZEN Praha 18.3.2011 Třetí část našich pravidelných analýz se bude týkat změn v počtech bytů i v jejich cenách na pražském rezidenčním trhu. Dnešní stav Souhrnné počty

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

tisková zpráva Novinky v CONSTRUCTU Nové produkty řady Vario

tisková zpráva Novinky v CONSTRUCTU Nové produkty řady Vario Novinky v CONSTRUCTU Nové vedení společnosti Nové produkty řady Vario Aktualita NOVÉ VEDENÍ SPOLEČNOSTI Společnost CONSTRUCT, působící na českém trhu více než 20 let, prošla zásadní personální změnou.

Více

Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service

Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service Přímý příjem Komplexní způsob příjmu vozidla do servisu, to je přímý příjem vozu na zvedáku za Vaší přítomnosti,

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu V průběhu roku 213 pokračoval v České republice proces stárnutí populace. Zvýšil se průměrný věk obyvatel (na 41,5 let) i počet a podíl osob ve věku 65 a více

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: 7. 12. 2016 bod programu: 49 věc: Souhlas s umístěním sídla spolku v objektu města důvod předložení: 102 odst. 2 písm. b) zákona o obcích, v platném znění

Více