UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY BUTTERFLY AND CONTROL CHECK VALVES CZ / EN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY BUTTERFLY AND CONTROL CHECK VALVES CZ / EN"

Transkript

1 UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY UTTERFLY AND CONTROL CHECK VALVES CZ / EN

2 PROFIL SPOLEČNOSTI Společnost ARMATURY Group a.s. je významným českým výrobcem průmyslových armatur, dodavatelem potrubí a příslušenství a automatizovaných systémů ovládání armatur. Roční produkce činí více než armatur a položek hutního materiálu. Svou činnost firma zahájila 1. ledna Tradice této mladé dynamicky se rozvíjející společnosti je úzce spjata s padesátiletou historií výroby armatur v hlučínském regionu. Ve spolupráci se strategickými partnery společnost nabízí řešení výstavby a rekonstrukce technologických celků pro odběratele na celém světě. Našim zákazníkům nabízíme kompletní dodávky potrubních celků. Dodávky produktů a služeb směřují do těchto průmyslových odvětví: energetika klasická i jaderná chemie a petrochemie plynárenství hutní průmysl vodárenství V České republice společnost disponuje třemi provozovnami. Zahraniční pobočky jsou na Slovensku a v Rusku. V dalších státech celého světa, např. Číně, Indii a Egyptě, má ARMATURY Group své zástupce. Společnost je držitelem certifikátu řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009, certifikátu EMS dle EN ISO 14001:2005, certifikátu systému kvality ve svařování dle EN ISO , vývozních certifikátů dle GOST-R, monogramu API Spec 6D. COMPANY PROFILE The company ARMATURY Group a.s. is a leading Czech manufacturer and distributor of industrial valves, fittings and control systems for valves. The annual production is of more than valves and metallurgical stock items. The company was established January 1, The tradition of our young and dynamically developing company is closely linked with the more than fifty-years history of valve production in the Hlučín Region. Our products have been supplied to local and foreign customers for the following industries: power engineering, nuclear power chemical and petrochemical gas supply metallurgical industry water supply ARMATURY Group consists of three production plants located in Czech Repulic, three sales offices in Slovakia and subsidiary company in Russia. ARMATURY Group is ČSN EN ISO 9001:2009, EN ISO 14001:2005, EN ISO , API Spec 6D and GOST-R certified.

3 OSAH TALE OF CONTENT Profil společnosti Obsah Typ L32.6 Uzavírací klapky s jednou excentricititou Typ L32.7 Uzavírací klapky s dvojitou excentricitou Company profile Table of content Type L32.6 Single-eccentric butterfly valves Type L32.7 Double-eccentric butterfly valves Typ L32.8 Uzavírací klapky s trojitou excentricitou Průtokové charakteristiky Typ L35.1 Regulační klapky centrické Typ L35.6 Regulační klapky excentrické Výpočty proudění, výpočty MKP Certifikace Skladba typové čísla Type L32.8 Triple-eccentric butterfly valves Flow characteristics Type L35.1 Centric control check valves Type L35.6 Eccentric control check valves CFD Analysis, FEM Analysis Certification Type number composition Uzavírací klapka L32.7 DN zabudovaná ve vodní elektrárně v norském Rendalenu. / utterfly valve L32.7 DN install in the hydropower plant in Rendalen in Norway. 3

4 UZAVÍRACÍ KLAPKY S JEDNOU EXCENTRICITOU SINGLE-ECCENTRIC UTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.6 Použití Uzavírací klapky s jednou excentricitou jsou průmyslové armatury určené k úplnému otevření nebo uzavření průtoku. Lze je použít i pro regulaci průtoku. Při dlouhodobém používání v regulačním režimu nelze zaručit 100% těsnost. Pracovní médium Odpadní a užitková voda, pitná voda, horká voda a pára, neagresivní kapaliny a plyny (zemní plyn, koksárenský plyn, ropné produkty a další). Klapky lze dodat s povrchovou ochranou, která je provedena nánosem plastických hmot (rilsan, halar). Tato povrchová úprava spolu s použitím nerezových materiálů rozšiřuje oblast použití klapek pro chemicky agresivní nebo abrasivní látky a mořskou vodu. Maximální pracovní teplota je závislá na materiálu těsnění. Elastomer Nitril-butadein-kaučuk / Nitrile-butadien rubber Etylen-propylen-kaučuk / Ethylene-propylene rubber Fluor-kaučuk (viton) / Fluorine rubber Technický popis Jedna excentricita (Obr. A) - osa ovládacího hřídele je mimo osu těsnění - jednoduchá výměna těsnění - těsnění není po obvodě přerušeno hřídelem Talíř je uchycen na ovládacím hřídeli a čepu, které jsou otočně uloženy v samomazných kluzných ložiskách (Obr. ). Hřídel je utěsněn pomocí O kroužku (Obr. ). Obr. / Fig. A Značení / Identification NR EPDM FPM Úhel sedla / Seat angle Pracovní médium / Working medium Voda, vzduch, minerální oleje, petrolej, benzín, živočišné a rostlinné oleje, neagresivní plyny / Water, air, mineral oils, petroleum, petrol, animal and vegetable oils, non-agressive gases Pára, horká voda, ozón; nevhodný pro oleje a tuky / Steam, hot water, ozone; not suitable for oil and grease Application Single-eccentric butterfly valves are industrial valves, which are designed to fully open or close a passage of the working medium flowing through a pipeline. They can also be used for flow-control purposes. However, a 100% tightness of the valve cannot be guaranteed in a long-term use for control purposes. Working medium Waste and service water, drinking water, hot water and steam, non-aggressive liquids and gases (natural gas, CO-gas, petroleum products, etc.). utterfly valves is possible to deliver with surface protection which is done by coverage with plastic material (rilsan, halar). This surface protection together with the use of stainless steel material is widening the usage of utterfly valves for Chemically aggressive or abrasive media and Sea water. Maximum working temperature of the butterfly valve depends on the packing material used. Nejvyšší chemická odolnost ze všech elastomerů; ropné produkty, vysokopecní a koksárenský plyn apod.; nevhodný pro páru a horkou vodu / The highest chemical resistance of all elastomers; oil products, stack and coke-oven gases etc.; not suitable for steam and hot water 1. excentricita / 1. Eccentricity Pracovní teplota / Working temperature od / from -20 C do / to +80 C od / from -40 C do / to +130 C od / from -20 C do / to +180 C Technical description Single eccentricity (Fig. A) - the operating shaft axis is eccentric to the packing axis - easy replacement of gasket - gasket is not interrupted on the circumference by shaft Disc is clamped on the operating shaft and pivot, which are pivoted in self-lubricated friction bearings (Fig. ). Shaft is sealed by O-ring (Fig. ). Obr. / Fig. Ložisko / earing O kroužek / O-ring 4

5 UZAVÍRACÍ KLAPKY S JEDNOU EXCENTRICITOU SINGLE-ECCENTRIC UTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.6 Čep je utěsněn plochým těsněním (Obr. C). Těsnění dosedá na kuželovou plochu sedla a je společně s talířem dotlačováno tlakem média do sedla a tím je zajištěna absolutní těsnost v tomto směru (Obr. C). V opačném směru je nutno se o stupni netěsnosti informovat u výrobce. The pivot is sealed by flat gasket (Fig. C). The sealing bears on the conical area of the seat, and is together with the disc pushed by the media pressure onto the conical seat, and by this is an absolute tightness reached (Fig. C). To see the tightness grade in the opposite direction please contact manufacturer. Obr. / Fig. C Ploché těsnění / Flat seal Ovládání Převod, elektropohon, pneumatický nebo hydraulický pohon, pohon umístěný mimo armaturu (na stojanu), pomocné zařízení (páka se závažím a hydraulický válec). Zkoušení Armatury jsou zkoušeny dle EN /ISO Připojení do potrubí přírubové dle EN , DIN 2501 stavební délky dle EN řada 14 bezpřírubové dle EN , DIN 2501 stavební délky dle EN řada 16 přivařovací dle EN , resp. dle požadavku zákazníka stavební délky dle EN řada 14 Jiné stavební délky a připojovací rozměry na vyžádání, např. ANSI. Montáž Uzavírací klapky se montují do vodorovného, svislého i šikmého potrubí tak, aby šipka na tělese souhlasila se směrem požadované těsnosti (šipka směřuje od vyššího tlaku k nižšímu při zavřeném talíři) a osa otáčení talíře klapky byla ve vodorovné poloze. Dále je nutno brát zřetel na typ šroubu v oblasti čepových partií. V případě klapky s elektropohonem je nutno se řídit ještě ustanovením výrobce pohonu. Sedlo / Seat Delta kroužek / Delta ring Talíř / Disc Operation Manual gear-box, electric actuator, pneumatic or hydraulic actuator, remote control from a stand, lever with a counterweight for closing the valve and hydraulic cylinder for opening the valve. Testing The valves are tested according to EN /ISO Connection to piping flanged ends acc. to EN , DIN 2501, face to face dimensions acc. to EN 558-1, Series 14 wafer type acc. to EN , DIN 2501, face to face dimensions acc. to EN 558-1, Series 16 welded ends acc. to EN , eventually acc. to the customer s requirement face to face dimension acc. to EN , Series 14 Other face to face and connecting dimensions are acc. to the customer s requierement, e.g. ANSI. Installation The butterfly valves can be mounted into horizontal, vertical or inclined pipeline so that the arrow stamped on the valve body corresponds with the direction of the tightness (arrow points from higher pressure to lower when the disc is closed), and the rotating axe of the disc is in a horizontal position. The bolt type at the pivot area is also very important. When there is a butterfly valve with electric actuator it is important to abide the actuator s manufacturer. ezpřírubové provedení s ručním převodem / Wafer-type with manual gear-box ezpřírubové provedení s elektropohonem / Wafer-type with electric actuator Přírubové provedení s pneupohonem / Flanged ends with pneumatic actuator Přírubové provedení s pákovým závažím a hydraulickým válcem / Flanged ends with hydraulic cylinder and lever 5

6 UZAVÍRACÍ KLAPKY S JEDNOU EXCENTRICITOU SINGLE-ECCENTRIC UTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.6 Materiál / Material Pozice / Position Součást / Component Materiál dle EN / Material acc. EN Materiál dle ASTM / Material acc. ASTM 1 Těleso / ody A 105 A 350 LF2 A182 F316 2 Talíř / Disc A 105 A 350 LF2 A182 F316 3 Sedlo / Seat A 182 F304 A 182 F304 A182 F316 4, 5 Hřídel, čep / Shaft, Pivot ocel / steel 13 % Cr A182 F6A A 182 F6A A182 F Rozsah výroby / Production range Přírubové provedení / Flanged ends ezpřírubové provedení / Wafer type Přivařovací provedení / Welded ends DN PN PN PN 2, , , Po konzultaci je možno nabídnout i jiné dimenze v dalších tlakových řadách (do DN 3500). Other dimensions (up to DN 3500) can be offered upon request. 6

7 UZAVÍRACÍ KLAPKY S JEDNOU EXCENTRICITOU SINGLE-ECCENTRIC UTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.6 PN 2,5-25 DN Tmax +180 C Připojení / Connection: EN PŘÍRUOVÉ / FLANGED ENDS EN PŘIVAŘOVACÍ / WELDED ENDS f D1 D3 DN a F (ISO 5211) n x d L PN 2,5 DN A C L* F d1 l1 Přírubové provedení / Flanged ends D1 D2 D3 a f d n kg PN 6 max. 10 ø ø A 0,7 L1 1,5 max ,5 ±5 0 A L1 1,5 t Úprava přivařovacícho konce / Welded ends max. 30 ø DN ø ø A ø A - dle EN / acc. to EN ø - vnitřní průměr trubky (dle zákazníka) / inner pipe diameter (upon customer s request) t - tloušťka stěny trubky (dle zákazníka) / pipe thickness (upon customer s request) L1 = 48 pro / for T 16 L1 = 3 T pro / for < T 50 DN A C L* F d1 l1 Přírubové provedení / Flanged ends D1 D2 D3 a f d n kg C 1,5 l ,5 max. 30 ±5 0 d1 D2 * stavební délky pro přivařovací provedení jsou shodné jako pro provedení přírubové (na přání zákazníka lze po domluvě s výrobcem dodat armatury i s jinými stavebními délkami) Rozměry trubky ød x t (ød - vnější průměr trubky; t - tloušťka stěny trubky) pro přivaření přivařovacího provedení určuje zákazník. * face to face dimensions for welded ends are in compliance with flange connections (can be different upon customer s request) Pipe dimensions ød x t (ød outside pipe diameter; t the pipe thickness) for welding are given by customer. 7

8 UZAVÍRACÍ KLAPKY S JEDNOU EXCENTRICITOU SINGLE-ECCENTRIC UTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.6 PN 2,5 25 DN Tmax +180 C PN 10 Připojení / Connection: EN PŘÍRUOVÉ / FLANGED ENDS EN PŘIVAŘOVACÍ / WELDED ENDS DN A C L* F d1 l1 Přírubové provedení / Flanged ends D1 D2 D3 a f d n kg PN 16 DN A C L* F d1 l1 Přírubové provedení / Flanged ends D1 D2 D3 a f d n kg PN 25 DN A C L* F d1 l1 Přírubové provedení / Flanged ends D1 D2 D3 a f d n kg * stavební délky pro přivařovací provedení jsou shodné jako pro provedení přírubové (na přání zákazníka lze po domluvě s výrobcem dodat armatury i s jinými stavebními délkami) Rozměry trubky ød x t (ød - vnější průměr trubky; t - tloušťka stěny trubky) pro přivaření přivařovacího provedení určuje zákazník. * face to face dimensions for welded ends are in compliance with flange connections (can be different upon customer s request) Pipe dimensions ød x t (ød outside pipe diameter; t the pipe thickness) for welding are given by customer. 8

9 UZAVÍRACÍ KLAPKY S JEDNOU EXCENTRICITOU SINGLE-ECCENTRIC UTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.6 PN 2,5-25 DN Tmax +180 C DN > 1200 na základě zvláštního ujednání / upon special agreement Připojení / Connection: EN EZPŘÍRUOVÉ / WAFER TYPE D3 DN F (ISO 5211) PN 2,5 PN 6 L n x M DN A C L F D2 D3 d1 M n l1 kg M M M M DN A C L F D2 D3 d1 M n l1 kg M M M M M M M M M M M M M A D2 C l1 d1 Hloubka závitu M v tělese se rovná vždy jmenovitému rozměru závitu (závrtné šrouby dle ČSN ). / Depth of the thread ( M ) in the body is corresponds to the thread dimension. 9

10 UZAVÍRACÍ KLAPKY S JEDNOU EXCENTRICITOU SINGLE-ECCENTRIC UTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.6 PN 2,5-25 DN Tmax +180 C DN > 1200 na základě zvláštního ujednání / upon special agreement Připojení / Connection: EN EZPŘÍRUOVÉ / WAFER TYPE PN 10 PN 16 PN 25 DN A C L F D2 D3 d1 M n l1 kg M M M M M M M M M M36 x M39 x M45 x M45 x DN A C L F D2 D3 d1 M n l1 kg M M M M M M M M M36 x M39 x M45 x M45 x M52 x DN A C L F D2 D3 d1 M n l1 kg M M M M M M M36 x M39 x M45 x M52 x M52 x M56 x Hloubka závitu M v tělese se rovná vždy jmenovitému rozměru závitu (závrtné šrouby dle ČSN ). / Depth of the thread ( M ) in the body is corresponds to the thread dimension. 10

11 UZAVÍRACÍ KLAPKY S DVOJITOU EXCENTRICITOU DOULE-ECCENTRIC UTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.7 Použití Uzavírací klapky s dvojitou excentricitou jsou průmyslové armatury určené k úplnému otevření nebo uzavření průtoku. Lze je použít i pro regulaci průtoku. Při dlouhodobém používání v regulačním režimu nelze zaručit 100% těsnost. Pracovní médium Odpadní a užitková voda, pitná voda, horká voda a pára, neagresivní kapaliny a plyny (zemní plyn, koksárenský plyn, ropné produkty a další). Klapky lze dodat s povrchovou ochranou, která je provedena nánosem plastických hmot (rilsan, halar). Tato povrchová úprava spolu s použitím nerezových materiálů rozšiřuje oblast použití klapek pro chemicky agresivní nebo abrasivní látky a mořskou vodu. Maximální pracovní teplota je závislá na materiálu těsnění. Těsnění / Seal Těsnění měkké / Soft seal Těsnění kov x kov / Metal x metal seal Technický popis Dvojitá excentricita (Obr. A) 1. osa ovládacího hřídele je mimo osu těsnění talíře 2. osa ovládacího hřídele je mimo osu průtoku Talíř je uchycen na ovládacím hřídeli a čepu, které jsou otočně uloženy v samomazných kluzných ložiskách (Obr. ). Hřídel je utěsněn pomocí ucpávkového těsnění (Obr. ). Čep je utěsněn plochým těsněním. Obr. / Fig. A Značení / Identification PTFE + 15 % C, grafit s nerezovým kroužkem a pružinou / graphite with stainless steel ring and spring NR nitril-butadien-kaučuk / nitrile-butadien rubber EPDM etylen-propylen-kaučuk / ethylene-propylene rubber FPM fluor-kaučuk (viton) / fluorine rubber Application Double-eccentric butterfly valves are industrial valves, which are designed to fully open or close the passage of the working medium flowing through a pipeline. They can also be used for flow-control purposes. However, a 100% tightness of the valve cannot be guaranteed in a long-term use for control purposes. Working medium Waste and service water, drinking water, hot water and steam, non-aggressive liquids and gases (natural gas, CO-gas, petroleum products, etc.). utterfly valves is possible to deliver with surface protection which is done by coverage with plastic material (rilsan, halar). This surface protection together with the use of stainless steel material is widening the usage of utterfly valves for Chemically aggressive or abrasive media and Sea water. A maximum working temperature of the butterfly valve depends on the packing material used. Pracovní teplota / Working temperature od / from -50 C do / to +250 C od / from -20 C do / to + 80 C od / from -40 C do / to +130 C od / from -20 C do / to +180 C Kov / Metal od / from -40 C do / to +350 C Úhel sedla / Seat angle 1. excentricita / 1. Eccentricity Technical description Double eccentricity (Fig. A) 1. the operating shaft axis is eccentric to the packing axis of the disc 2. the operating shaft axis is eccentric to the flow axe Disc is clamped on the operating shaft and pivot, which are pivoted in self-lubricated friction bearings (Fig. ). The shaft is sealed by gland packing (Fig. ). The pivot is sealed by flat gasket. Obr. / Fig. Ložisko / earing Kroužek ucpávkový / Gland ring 2. Excentricita / 2. Eccentricity O kroužek / O-ring 11

12 UZAVÍRACÍ KLAPKY S DVOJITOU EXCENTRICITOU DOULE-ECCENTRIC UTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.7 Těsnění dosedá na kuželovou plochu nerezového sedla a společně s talířem je dotlačováno tlakem média do kuželového sedla a tím je v tomto směru zajištěna absolutní těsnost (Obr. C). V opačném směru proudění média je těsnost omezena. O stupni netěsnosti v protisměru je nutno se informovat u výrobce. U světlostí DN je hlavní těsnící kroužek uchycen pomocí přítlačného kruhu v tělese. Talíř je v zavřeném stavu dotlačován tlakem média svou kuželovou plochou do těsnění a tím je zajišťována absolutní těsnost v tomto směru (Obr. D). I u této varianty je v opačném směru proudění média těsnost omezena. O stupni netěsněsnosti v protisměru je nutno se informovat u výrobce. Obr. / Fig. C Sedlo / Seat Těsnění PTFE / Seal PTFE Ovládání Převod, elektropohon, pneumatický nebo hydraulický pohon, pohon umístěný mimo armaturu (na stojanu), pomocné zařízení (páka se závažím a hydraulický válec). Zkoušení Armatury jsou zkoušeny dle EN /ISO Připojení do potrubí přírubové dle EN , stavební délky dle EN řada 14 bezpřírubové dle EN , stavební délky dle EN řada 16 přivařovací dle EN , resp. dle požadavku zákazníka, stavební délky dle EN řada 14 Jiné stavební délky a připojovací rozměry na vyžádání, např. ANSI. Montáž Uzavírací klapky se montují do vodorovného, svislého i šikmého potrubí tak, aby šipka na tělese souhlasila se směrem požadované těsnosti (šipka směřuje od vyššího tlaku k nižšímu při zavřeném talíři) a osa otáčení talíře klapky byla ve vodorovné poloze. Dále je nutno brát zřetel na typ šroubu v oblasti čepových partií. V případě klapky s elektropohonem je nutno se řídit ještě ustanovením výrobce pohonu. The gasket bears on the conical area of the stainless steel seat, and is together with the disc pushed by the media pressure onto the conical seat, and by this is an absolute tightness reached (Fig. C). The tightness is restricted when the media flow is from the opposite side. To see the tightness grade is upon request. For DN is the major packing ring attached in the body by the thrust ring. In the closed position, the disc is pushed against the seat by its conical area due to the pressure caused by the working medium, which ensures a total tightness in that direction (Fig. D). For all the valve variants, however, the valve tightness is limited in the opposite flow direction. For the leakage class in opposite direction please contact manufacturer. Obr. / Fig. D Těsnění PTFE / Seal PTFE Talíř / Disc Operation Manual gear-box, electric actuator, pneumatic or hydraulic actuator, remote control from a stand, lever with a counterweight for closing the valve and hydraulic cylinder for opening the valve. Testing The valves are tested according to EN /ISO Connection to piping flanged ends acc. to EN , face to face dimensions acc. to EN 558-1, Series 14 wafer type acc. to EN , face to face dimensions acc. to EN 558-1, Series 16 welded ends acc. to EN , eventually acc. to the customer s requirement face to face dimension acc. to EN , Series 14 Other face to face and connecting dimensions are acc. to the customer s requierement, e.g. ANSI. Installation The butterfly valves can be mounted into horizontal, vertical or inclined pipeline so that the arrow stamped on the valve body corresponds with the direction of the tightness (arrow points from higher pressure to lower when the disc is closed), and the rotating axe of the disc is in a horizontal position. The bolt type at the pivot area is also very important. When there is a butterfly valve with electric actuator it is important to abide the actuator s manufacturer. 12

13 UZAVÍRACÍ KLAPKY S DVOJITOU EXCENTRICITOU DOULE-ECCENTRIC UTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.7 Materiál / Material Pozice / Position Součást / Component Materiál dle EN / Material acc. EN Materiál dle ASTM / Material acc. ASTM 1 Těleso / ody A 105 A 350 LF2 A182 F316 2 Talíř / Disc A 105 A 350 LF2 A182 F316 3 Sedlo / Seat A 182 F304 A 182 F304 A182 F316 4, 5 Hřídel, čep / Shaft, Pivot ocel / steel 13 % Cr A182 F6A A 182 F6A A182 F316 Rozsah výroby / Production range Přírubové provedení / Flanged ends Přivařovací provedení / Welded ends ezpřírubové provedení / Wafer type Přírubové a bezpřírubové provedení KOV x KOV / Flanged ends and wafer DN type design metal x metal PN PN PN PN 2, , , Klapky s pryžovým těsněním v provedení s dvojitou excentricitou typu L32.7 se vyrábějí ve shodném výrobním rozsahu jako typ L32.6. / Rubber sealed butterfly valves with double-eccentricity type L32.7 are produced in the same production range as type L

14 UZAVÍRACÍ KLAPKY S DVOJITOU EXCENTRICITOU DOULE-ECCENTRIC UTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.7 PN 2,5-40 DN Tmax +250 C - provedení s těsněním PTFE / Design: PTFE seal Připojení / Connection: EN PŘÍRUOVÉ / FLANGED ENDS EN PŘIVAŘOVACÍ / WELDED ENDS f D1 D3 DN L a PN 2,5 DN A C L* F d1 l1 Přírubové provedení / Flanged ends D1 D2 D3 a f d n kg PN 6 ø ø A 0,7 L1 A max. 10 1, ,5 C max. 10 L1 1,5 t ±5 0 max. 30 ø DN ø ø A F (ISO 5211) DN A C L* F d1 l1 Přírubové provedení / Flanged ends D1 D2 D3 a f d n kg l1 d1 1,5 max ,5 ±5 0 n x d Úprava přivařovacícho konce / Welded ends D2 ø A - dle EN / acc. to EN ø - vnitřní průměr trubky (dle zákazníka) / inner pipe diameter (upon customer s request) t - tloušťka stěny trubky (dle zákazníka) / pipe thickness (upon customer s request) L1 = 48 pro / for T 16 L1 = 3 T pro / for 16 < T 50 * stavební délky pro přivařovací provedení jsou shodné jako pro provedení přírubové (na přání zákazníka lze po domluvě s výrobcem dodat armatury i s jinými stavebními délkami) Rozměry trubky ød x t (ød - vnější průměr trubky; t - tloušťka stěny trubky) pro přivaření přivařovacího provedení určuje zákazník. * face to face dimensions for welded ends are in compliance with flange connections (can be different upon customer s request) Pipe dimensions ød x t (ød outside pipe diameter; t the pipe thickness) for welding are given by customer. 14

15 UZAVÍRACÍ KLAPKY S DVOJITOU EXCENTRICITOU DOULE-ECCENTRIC UTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.7 PN 2,5-40 DN Tmax +250 C - provedení s těsněním PTFE / Design: PTFE seal PN 10 Připojení / Connection: EN PŘÍRUOVÉ / FLANGED ENDS EN PŘIVAŘOVACÍ / WELDED ENDS DN A C L* F d1 l1 Přírubové provedení / Flanged ends D1 D2 D3 a f d n kg PN 16 DN A C L* F d1 l1 Přírubové provedení / Flanged ends D1 D2 D3 a f d n kg PN 25 DN A C L* F d1 l1 Přírubové provedení / Flanged ends D1 D2 D3 a f d n kg * stavební délky pro přivařovací provedení jsou shodné jako pro provedení přírubové (na přání zákazníka lze po domluvě s výrobcem dodat armatury i s jinými stavebními délkami) Rozměry trubky ød x t (ød - vnější průměr trubky; t - tloušťka stěny trubky) pro přivaření přivařovacího provedení určuje zákazník. * face to face dimensions for welded ends are in compliance with flange connections (can be different upon customer s request) Pipe dimensions ød x t (ød outside pipe diameter; t the pipe thickness) for welding are given by customer. 15

16 UZAVÍRACÍ KLAPKY S DVOJITOU EXCENTRICITOU DOULE-ECCENTRIC UTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.7 PN 2,5-40 DN Tmax +250 C - provedení s těsněním PTFE / Design: PTFE seal PN 40 Připojení / Connection: EN PŘÍRUOVÉ / FLANGED ENDS EN PŘIVAŘOVACÍ / WELDED ENDS DN A C L* F d1 l1 Přírubové provedení / Flanged ends D1 D2 D3 a f d n kg * stavební délky pro přivařovací provedení jsou shodné jako pro provedení přírubové (na přání zákazníka lze po domluvě s výrobcem dodat armatury i s jinými stavebními délkami) Rozměry trubky ød x t (ød - vnější průměr trubky; t - tloušťka stěny trubky) pro přivaření přivařovacího provedení určuje zákazník. * face to face dimensions for welded ends are in compliance with flange connections (can be different upon customer s request) Pipe dimensions ød x t (ød outside pipe diameter; t the pipe thickness) for welding are given by customer. Přivařovací provedení s elektropohonem / Welded ends with electric actuator Přírubové provedení s pákovým závažím a hydraulickým válcem / Flanged ends with hydraulic cylinder and lever Přírubové provedení s úpravou pro ovládání / Flanged ends with bare shaft Přírubové provedení s ručním převodem / Flanged ends with manual gear-box 16

17 UZAVÍRACÍ KLAPKY S DVOJITOU EXCENTRICITOU DOULE-ECCENTRIC UTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.7 PN 2,5-40 DN Tmax +350 C Provedení kov x kov / Design: metal x metal seal PN 2,5-40 DN Tmax +250 C Provedení s těsněním PTFE / Design: PTFE seal D3 DN Připojení / Connection: C F (ISO 5211) EN EZPŘÍRUOVÉ / WAFER TYPE n x M L PN 2,5 PN 6 DN A kov x kov / metal x metal DN A C L F D2 D3 d1 M n l1 kg M M M M DN A C L F D2 D3 d1 d M n l1 kg M16* M16* M16* M M M M M M M M M M M M M39 x l1 d1 C n x d nebo / or n x M* D2 D2 C * tyto údaje platí pouze pro provedení se závitovými oky pro připojení Hloubka závitu M v tělese se rovná vždy jmenovitému rozměru závitu (závrtné šrouby dle ČSN ). * these apply only for lug type connection Depth of the thread ( M ) in the body is corresponds to the thread dimension. 17

18 UZAVÍRACÍ KLAPKY S DVOJITOU EXCENTRICITOU DOULE-ECCENTRIC UTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.7 PN 2,5-40 DN Tmax +350 C Provedení kov x kov / Design: metal x metal seal PN 2,5-40 DN Tmax +250 C Provedení s těsněním PTFE / Design: PTFE seal PN 10 Připojení / Connection: EN EZPŘÍRUOVÉ / WAFER TYPE DN A C L F D2 D3 d1 d M n l1 kg M16* M16* M16* M M M M M M M M M M36 x M39 x M45 x M45 x PN 16 DN A C L F D2 D3 d1 d M n l1 kg M16* M16* M16* M M M M M M M M M36 x M39 x M45 x M45 x M52 x * tyto údaje platí pouze pro provedení se závitovými oky pro připojení Hloubka závitu M v tělese se rovná vždy jmenovitému rozměru závitu (závrtné šrouby dle ČSN ). * these apply only for lug type connection Depth of the thread ( M ) in the body is corresponds to the thread dimension. 18

19 UZAVÍRACÍ KLAPKY S DVOJITOU EXCENTRICITOU DOULE-ECCENTRIC UTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.7 PN 2,5-40 DN Tmax +350 C Provedení kov x kov / Design: metal x metal seal PN 2,5-40 DN Tmax +250 C Provedení s těsněním PTFE / Design: PTFE seal PN 25 Připojení / Connection: EN EZPŘÍRUOVÉ / WAFER TYPE DN A C L F D2 D3 d1 d M n l1 kg M16* M20* M24* M M M M M M M36 x M39 x M45 x M52 x M52 x M56 x PN 40 DN A C L F D2 D3 d1 d M n l1 kg M16* M20* M24* M M M M M36 x M39 x M45 x M45 x M52 x * tyto údaje platí pouze pro provedení se závitovými oky pro připojení Hloubka závitu M v tělese se rovná vždy jmenovitému rozměru závitu (závrtné šrouby dle ČSN ). * these apply only for lug type connection Depth of the thread ( M ) in the body is corresponds to the thread dimension. 19

20 UZAVÍRACÍ KLAPKY S TROJITOU EXCENTRICITOU TRIPLE-ECCENTRIC UTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.8 Použití Uzavírací klapky s trojitou excentricitou jsou průmyslové armatury určené k úplnému otevření nebo uzavření průtoku. Lze je použít i pro regulaci průtoku. Při dlouhodobém používání v regulačním režimu nelze zaručit danou těsnost. Pracovní médium Odpadní a užitková voda, horká voda a pára, neagresivní kapaliny a plyny (zemní plyn, koksárenský plyn, ropné produkty a další). Maximální pracovní teplota je +400 C, dle dohody až +550 C a je závislá na materiálu tělesa. Technický popis Trojitá excentricita (Obr. A) 1. osa ovládacího hřídele je mimo osu těsnění talíře 2. osa ovládacího hřídele je mimo osu průtoku 3. osa kužele sedla je mimo osu průtoku Konstrukce s trojí excentricitou zajišťuje, že těsnění zůstává mimo těsnící plochu talíře s výjimkou uzavřené polohy, což vede k dlouhé životnosti těsnění a počtu ovládacích cyklů. Konstrukce s trojí excentricitou při otevírání okamžitě oddělí talíř od těsnící plochy a při uzavírání klapky se talíř dotkne těsnící plochy až bezprostředně před uzavřením. Tím se zmenšuje otevírací i uzavírací moment a otevírání a zavírání armatury probíhá s nejmenším třením, čímž se prodlužuje její životnost. Klapka je obousměrně těsnící, šipka na tělese klapky označuje směr, kde je těsnost zabezpečena dlouhodobě. Klapky vyrobené dle předpisu TA-LUFT nebo Fugitive Emision mají ovládací čep utěsněn pomocí těsnění Quick set firmy Garlock. Obr. / Fig. A 2. excentricita 1. excentricita Ovládání Převod, elektropohon, pneumatický nebo hydraulický pohon, pohon umístěný mimo armaturu (na stojanu), pomocné zařízení (páka se závažím a hydraulický válec). Zkoušení Armatury jsou zkoušeny dle EN /ISO Připojení do potrubí bezpřírubové dle EN , stavební délky dle EN 558-2, řada ANSI Jiné stavební délky a připojovací rozměry dle dohody. α α α = 3. excentricita Application Triple-eccentric butterfly valves are industrial valves, which designed to fully open or close the passage of the working medium flowing through a pipeline. They can also be used for flowcontrol purposes. However, the tightness of the valve cannot be guaranteed in a long-term use for control purposes. Working medium Waste and service water, hot water and steam, non-aggressive liquids and gases (natural gas, CO-gas, petroleum products, etc.). A maximum working temperature of the butterfly valve is +400 C, by agreement up to +550 C and depends on the body material used. Technical description Triple eccentricity (Fig. A) 1. the operating shaft axe is eccentric to the packing axis 2. the operating shaft axe is eccentric to the axis of the flow 3. the axe of the seat cone is eccentric to the axis of the flow Triple eccentricity assures, that the packing stays out of sealing surface of the disc except for the closed position, which results in long life-time of the packing (sealing) and lots of cycles. The triple eccentricity design immediately divides the disc from the sealing surface and when closing the valve the disc touches sealing surface just before closure. y this is the closing and opening torque lower and the opening and closing of the valve is done by very little friction. This makes the valves life-time longer. utterfly valve is both-side tight. The arrow stamped on the valve body corresponds with the direction of the long-term tightness. Stems of the butterfly valves manufactured according to TA-Luft standard or in compliance with Fugitive Emission are tightened through the Quick set seal from Garlock company. Operation Manual gear-box, electric actuator, pneumatic or hydraulic actuator, remote control from a stand, lever with a counterweight for closing the valve and hydraulic cylinder for opening the valve. Testing The valves are tested according to EN /ISO Connection to piping wafer type acc. to EN , face to face dimensions acc. to EN 558-2, Series ANSI Other face to face and connecting dimensions are acc. to the customer s requierement. 20

PŘÍRUBY FLANGES PRODUKTOVÝ KATALOGALOG PRODUCT CATALOGUE CZ EN

PŘÍRUBY FLANGES PRODUKTOVÝ KATALOGALOG PRODUCT CATALOGUE CZ EN PŘÍRUBY FLANGES PRODUKTOVÝ KATALOGALOG PRODUCT CATALOGUE CZ EN PROFIL SPOLEČNOSTI Společnost ARMATURY Group a. s. (dále jen AG) je významným českým výrobcem průmyslových armatur, dodavatelem čerpadel,

Více

TRI-CON (ALFA) THE SERIES THAT KEEPS ITS PROMISE

TRI-CON (ALFA) THE SERIES THAT KEEPS ITS PROMISE SÉRIE, KTERÁ DRŽÍ SVÉ SLIBY TRI-CON (ALFA) THE SERIES THAT KEEPS ITS PROMISE TRI CON (ALFA) TRI CON (ALFA) KOVOVĚ TĚSNÍCÍ TROJITĚ EXCENTRICKÁ UZAVÍRACÍ KLAPKA METAL SEATED TRIPLE OFF-SET BUTTERFLY VALVE

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T Obsah / Contents Obecná čast / General Part Úvodní slovo / Introduction... 2 Tuzemský obchod / Inland trade... 6 Zahraniční obchod / Foreign trade...

Více

Vysoce výkonná klapka se sedlem z PTFE nebo kovu. DN 50 a 600 (2 a 24 ) Tlaková třída: Třída 300 Konstrukce v souladu s ASME B16.

Vysoce výkonná klapka se sedlem z PTFE nebo kovu. DN 50 a 600 (2 a 24 ) Tlaková třída: Třída 300 Konstrukce v souladu s ASME B16. Katalogový sešit 8460.132/5 -- 64 DANAÏS MT II Class 300 Vysoce výkonná klapka se sedlem z PTFE nebo kovu DN 50 a 600 (2 a 24 ) Tlaková třída: Třída 300 Konstrukce v souladu s ASME B16.34 a EN 12516 Použití

Více

KAPITOLA B. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES. Překlad a anglické znění

KAPITOLA B. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES. Překlad a anglické znění KAPITOLA B Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES Překlad a anglické znění Překlad směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES (tlaková zařízení) byl zpracován v rámci Programu technické harmonizace

Více

total adjustment from the flush sidewall délky potrubí vedoucích k protipožárním tryskám. K prodloužení to which životnosti the protipožárních

total adjustment from the flush sidewall délky potrubí vedoucích k protipožárním tryskám. K prodloužení to which životnosti the protipožárních Technical Services: Tel: (800) http://www.tyco-fireproducts.com 381-9312 / Fax: (800) 791-5500 Series Horizontální boční 5.6 protipožární and 8.0 K-factor trysky Extended řady, Coverage rozšířený Horizontal

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 OBSAH TABLE OF CONTENT 4 OBSAH TABLE OF CONTENT OBSAH TABLE OF CONTENT 5 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE I.1 Identifi kační údaje... 8 I.2

Více

www.alu-sv.com SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVBY BOX TYPE BODIES 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10

www.alu-sv.com SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVBY BOX TYPE BODIES 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 CZ 4.1 Skříňové nástavby ARCAL 4.2 Rolety 4.3 Přeprava šatů 4.4 Přeprava masa ve visu 4.5 Zvedací a posuvné přepážky 4.6 Nakládací systémy 4.7 Hliníkové profily skříně 4.8 Závěry skříně 4.9 Panty skříně

Více

Vae Controls Group. the company profile

Vae Controls Group. the company profile Vae Controls Group Vae Controls Group the company profile VAE CONTROLS Group, corp. elaborates full-scale project documentation (mechanical, civil and electrical engineering) from study up to detail project

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

NOVÉ ŽELEZNIČNÍ TUNELY NA TRAŤOVÉM ÚSEKU VOTICE BENEŠOV NEW RAILWAY TUNNELS ON VOTICE BENEŠOV TRACK SECTION

NOVÉ ŽELEZNIČNÍ TUNELY NA TRAŤOVÉM ÚSEKU VOTICE BENEŠOV NEW RAILWAY TUNNELS ON VOTICE BENEŠOV TRACK SECTION NOVÉ ŽELEZNIČNÍ TUNELY NA TRAŤOVÉM ÚSEKU VOTICE BENEŠOV NEW RAILWAY TUNNELS ON VOTICE BENEŠOV TRACK SECTION MICHAL GRAMBLIČKA, JIŘÍ MÁRA, LIBOR MAŘÍK ÚVOD Rozvoj železniční infrastruktury patří již řadu

Více

ISORIA 16. Centrické motýlové klapky s manžetou z elastomeru AMRING. DN 40 až 1000 mm Dovolený tlak PS 16 bar Konstrukce podle EN 593 a ISO 10631

ISORIA 16. Centrické motýlové klapky s manžetou z elastomeru AMRING. DN 40 až 1000 mm Dovolený tlak PS 16 bar Konstrukce podle EN 593 a ISO 10631 Katalogový sešit 8445.1/4 -- 64 ISORIA 16 Centrické motýlové klapky s manžetou z elastomeru AMRING DN 40 až 1000 mm Dovolený tlak PS 16 bar Konstrukce podle EN 593 a ISO 10631 Použití Uzavírací a regulační

Více

c. cabin crew, is defined in JAR-OPS; or c. palubním průvodčím je definován v předpisu JAR-OPS; nebo

c. cabin crew, is defined in JAR-OPS; or c. palubním průvodčím je definován v předpisu JAR-OPS; nebo ČÁST 1 JAR-1 JAR 1.1. General Definitions JAR 1.1. Všeobecné definice 'Abortive Start' (turbine engines) means an attempt to start, in which the engine lights up, but fails to accelerate. NOTE: The handling

Více

2/2007 VOD-KA KATALOG VÝROBKŮ A SLUŽEB PRO PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. www.vodka.cz - snadná cesta ke kvalitě

2/2007 VOD-KA KATALOG VÝROBKŮ A SLUŽEB PRO PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. www.vodka.cz - snadná cesta ke kvalitě R D1 D2 2/2007 VOD-KA D3 R1 D R R R1 KATALOG VÝROBKŮ A SLUŽEB PRO PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ D VOD-KA a.s. R2 R2 R2 242 D www.vodka.cz - snadná cesta ke kvalitě 1 obsah číslo stránky Informace o společnosti

Více

Instrument Transformers General informations. Přístrojové transformátory Obecné informace. é fl ËÌÙÓappleÏ ˆËfl

Instrument Transformers General informations. Přístrojové transformátory Obecné informace. é fl ËÌÙÓappleÏ ˆËfl Instrument Transformers General informations Přístrojové transformátory Obecné informace àáïâappleëúâî Ì Â Úapple ÌÒÙÓappleÏ ÚÓapple é fl ËÌÙÓappleÏ ˆËfl Instrument Transformers General informations Přístrojové

Více

S3-03. S3-03_Dodavatelský manuál (Supplier Quality Manual)

S3-03. S3-03_Dodavatelský manuál (Supplier Quality Manual) Dodavatelský manuál / Supplier Quality Manual 1/20 Procesní instrukce č.: Process instruction no.: Název procesní instrukce: Process instruction name: S3-03 Dodavatelský manuál Supplier Quality Manual

Více

Upínací technika Clamping Technology

Upínací technika Clamping Technology Upínací technika Clamping Technology Není upnutí jako upnutí It s the right move that counts Správně upnutá ozubená kola Clamping gear wheels correctly Upínací systémy ozubených kol Clamping Systems for

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Grundfos CR, CRI, CRN CRE, CRIE, CRNE Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Grundfos CR, CRI, CRN CRE, CRIE, CRNE Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla 50 Hz TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Grundfos CR, CRI, CRN CRE, CRIE, CRNE Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla 5 z 88_CR.indd 1 1.1.5 9:3:8 Obsah Údaje o výrobcích Úvod 3 Provozní rozsah - CR, CRI a CRN Provozní

Více

CATALOGUE FITTINGS ЗАПOРНАЯ АРМАТУРА KATALOG ARMATUREN KATALOG ARMATUR

CATALOGUE FITTINGS ЗАПOРНАЯ АРМАТУРА KATALOG ARMATUREN KATALOG ARMATUR 2014 Producer of stainless PiPing systems ПРОИЗВОДИТЕЛЬ соединительной И РЕгуЛИРующЕй арматуры hersteller von edelstahlarmaturen VÝROBCE NEREZOVÝCH POTRUBNÍCH SYSTEMŮ CATALOGUE FITTINGS ЗАПOРНАЯ АРМАТУРА

Více

STTA1. Mechanické vlastnosti materiálů. Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT"

STTA1. Mechanické vlastnosti materiálů. Projekt Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT" Mechanické vlastnosti materiálů STTA1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR 1 Mechanické vlastnosti Materiály

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

typ: FB2 Diagram tlaku a teploty www.fluidtechnik.eu Průmyslové armatury kulové kohouty Kulový kohout kompaktní DN150 200, PN10 40, ANSI150 300

typ: FB2 Diagram tlaku a teploty www.fluidtechnik.eu Průmyslové armatury kulové kohouty Kulový kohout kompaktní DN150 200, PN10 40, ANSI150 300 Vlastnosti a použití: Pro vodu, páru, tlakový vzduch, vakuum a další plynná a kapalná média s přihlédnutím na odolnost použitých materiálů. Díky konstrukčnímu provedení lze použít i na agresivní plynné

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS CM, CME. Horizontální vícestupňová odstředivá čerpadla 50/60 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS CM, CME. Horizontální vícestupňová odstředivá čerpadla 50/60 Hz TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Horizontální vícestupňová odstředivá čerpadla 5/6 Hz Obsah Všebecný popis Úvod 4 Přehled Přehled 6 Použití Použití 7 Charakteristické vlastnosti avýhody Charakteristické vlastnosti

Více

TRINEC CMC LTD. CMC TRINEC STAHLHANDEL GMBH CMC TRINEC STAHLHANDEL GMBH OBERBAU

TRINEC CMC LTD. CMC TRINEC STAHLHANDEL GMBH CMC TRINEC STAHLHANDEL GMBH OBERBAU OBSAH CONTENT 03 VÝROBA KOLEJNIC 03 THE MANUFACTURE OF 04 ZKOUŠENÍ, TŘÍDĚNÍ, PŘEJÍMKA 04 TESTING, CLASSIFICATION, AND ACCEPTANCE 05 VÝZKUM A VÝVOJ 05 RESEARCH AND DEVELOPMENT 06 TECHNICKÉ ÚDAJE A PARAMETRY

Více

PŘESTAVBA STANICE LONDÝNSKÉHO METRA KING S CROSS KING S CROSS LONDON UNDERGROUND STATION REDEVELOPMENT

PŘESTAVBA STANICE LONDÝNSKÉHO METRA KING S CROSS KING S CROSS LONDON UNDERGROUND STATION REDEVELOPMENT PŘESTAVBA STANICE LONDÝNSKÉHO METRA KING S CROSS KING S CROSS LONDON UNDERGROUND STATION REDEVELOPMENT BENOIT JONES ÚVOD Oblast King s Cross je rušnou součástí centrálního Londýna a velkou dopravní křižovatkou.

Více

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Presentation Section 4 Company Profile 6 The Past and the Present 6 Fundamental Company Data 8 Company Owner

Více

REGULAČNÍ VENTIL TYP Z3. Z3 verze 06/2005

REGULAČNÍ VENTIL TYP Z3. Z3 verze 06/2005 REGULAČNÍ VENTIL TYP Z Z verze 6/ POUŽITÍ Používají se v automatických systémech a systémech dálkového ovládání k regulaci průtoku kapalin, par a plynů.jsou určeny pro směšování dvou proudů média nebo

Více

majetku, Česká národní banka, Český rozhlas, Česká televize a další. Veřejná zakázka

majetku, Česká národní banka, Český rozhlas, Česká televize a další. Veřejná zakázka 16 Veřejné zakázky Zadávání veřejných zakázek se řídí zákonem č. 40 / 2004 o veřejných zakázkách. Obsahem tohoto zákona je definice osob, které jsou povinny zadávat zakázky prostřednictví veřejné soutěže

Více

Příští zasedání TNK bude uskutečněno podle potřeby během příštího roku 2013. Přílohy: 1 až 5

Příští zasedání TNK bude uskutečněno podle potřeby během příštího roku 2013. Přílohy: 1 až 5 Zápis ze zasedání TNK 32 Ochrana proti korozi 19.11.2013 Přítomni: (viz prezenční listina, příloha č.1) Program: 1. Úvod předseda 2. Personální informace - tajemník 3. Kontrola zápisu ze zasedání v listopadu

Více

KLIMKOVICKÝ TUNEL UVEDEN DO PROVOZU KLIMKOVICE TUNNEL INAUGURATION

KLIMKOVICKÝ TUNEL UVEDEN DO PROVOZU KLIMKOVICE TUNNEL INAUGURATION KLIMKOVICKÝ TUNEL UVEDEN DO PROVOZU KLIMKOVICE TUNNEL INAUGURATION JIŘÍ PECHMAN, JAN STACH, ONDŘEJ HORT, DAVID POHLODEK, JOSEF ALDORF 1. ÚVOD Dne 6. 5. 2008 byl slavnostně uveden do provozu další úsek

Více