Digitální učební materiál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digitální učební materiál"

Transkript

1 Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_ INOVACE_E.3.13 Integrovaná střední škola technická Mělník K učilišti 2566, Mělník Ing. Bohuslav Štolba Strojírenství 3. ročník maturitního studia strojírenských oborů, 2. ročník nástavbového maturitního studia, 3. ročník učňovského odborného studia stroj. oborů. Strojírenství Slovní výklad, frontální vyučování doplněné metodou kladení otázek, názorná obrazová demonstrace textu a obrázků pomocí projektoru, fyzické předvádění dílů. květen/2012 1

2 Paliva pro zážehové motory: plynná paliva: snadno se směšují se vzduchem. Mají vysokou výhřevnost. Proti palivům kapalným, méně znečišťují životní prostředí. Ale obtížně se skladují a rozvádějí. LPG LNG CNG (Liquefied Petroleum Gas) neboli zkapalněný ropný plyn. Je novější označení pro směs uhlovodíkových plynů známou jako propan - butan. (Liguefied Natural Gas) neboli zkapalnělý zemní plyn musí být z bezpečnostních důvodů udržován v nádrži při snížené teplotě. Proto pro motorová vozidla je častěji používán CNG. (Compressed Natural Gas) neboli stlačený zemní plyn. 2

3 Paliva pro zážehové motory: plynná paliva: Bioplyn Svítiplyn (biometan) obsahuje metan a oxid uhličitý. Vzniká na skládkách jako skládkový plyn a v čistírnách odpadních vod vyhníváním kalů. Získává se v bioplynových stanicích z komunálních biologických odpadů, zemědělských rostlinných odpadů, hnojiv a kejdy. Složením se blíží CNG. technický plyn tvořený směsí vodíků CH, oxidu uhelnatého CO, oxidu uhličitého CO 2 a dalších plynů. Vzniká zplyňováním hnědého uhlí nebo štěpením zemního plynu. Pro svou jedovatost (CO) byl nahrazen zemním plynem. 3

4 Paliva pro zážehové motory: plynná paliva: Koksárenský plyn Generátorový plyn Kychtový plyn je syntetický plyn vznikající při výrobě koksu. Má podobné vlastnosti jako svítiplyn. je syntetický plyn vznikající zplyňováním koksu nebo uhlí vzduchem či vodní párou. Používá se jako palivo v průmyslu a hutnictví. je vysokopecní plyn, který se používá v ohřívačích vzduchu a plynových motorech v okolí hutních závodů. Má malou výhřevnost. 4

5 Paliva pro zážehové motory: kapalná paliva lehká: obtížněji se směšují se vzduchem Snadno se uskladňují a dopravují. Benzín získává se frakční destilací surové ropy. Obsahuje alifatické uhlovodíky s přídavkem issooktanu nebo aromatických uhlovodíků toluenu a benzenu. Pro zvýšení nízkého oktanového čísla benzínu, pro zvýšení výkonu motorů a snížení škodlivých emisí jsou do něho přidávána aditiva (antidetonátory). Dříve se jako antidetonátory přidávaly tetraethyl a tetramethyl olova, které jsou dnes pro svou toxicitu zakázány. Nahrazeny byly organokovovými sloučeninami manganu, aromatickými aminy či halogenidy přechodných kovů. Např. karbonilem železa nebo monometylanilinem. 5

6 Odolnost paliva proti předčasnému detonačnímu zážehu samozápalu, který se projevuje jako tzv. klepání, při kompresi ve válci spalovacího motoru, charakterizuje oktanové číslo. Vyšší oktanové číslo umožňuje použít vyšší kompresní poměr. Oktanové číslo je součástí označení benzínového paliva na stojanech pump. Oktanové číslo paliva vyjadřuje procentuální obsah izo-oktanu (přesněji 2, 2, 4 -trimethylpentanu s n-heptanem) ve směsi, která je proti samozápalu stejně odolná jako zkoumané palivo. Čistý n-heptan má oktanové číslo 0, čistý izo-oktan má oktanové číslo 100. Např. benzín s oktanovým číslem 95 je proti samozápalu stejně odolný, jako směs skládající se z 95 % oktanu a 5 % n -heptanu. 6

7 Paliva pro zážehové motory: kapalná paliva lehká: Benzín syntetický je destilát z hnědého uhlí. Benzín s přídavkem lihu obsahuje 5 až 10 % etanolu jako částečně alternativní palivo E 85. Metanol Benzen Benzol Petrolej používá se ve směsi s benzínem podobně jako etanol. Má malou výhřevnost. mísí se s benzínem, pro změkčení chodu motoru. přidává se do benzínu v malém množství. používá se málo, zanechává hodně zplodin. 7

8 Kontrolní otázky: 1. Která paliva se snadněji směšují se vzduchem: a) plynná, b) kapalná, c) pevná? 2. Která paliva znečišťují méně životní prostředí: a) plynná, b) kapalná, c) pevná? 3. Která paliva se lépe skladují a dopravují: a) plynná, b) kapalná? 4. Jaké plyny se skrývají pod označením LPG (Liquefied Petroleum Gas): a) kyslík - vodík, b) kyslík - acetylén, c) propan - butan? 5. Jak musí být z bezpečnostních důvodů skladován zkapalnělý zemní plyn LNG (Liguefied Natural Gas)? 8

9 Kontrolní otázky: 6. Mohou zážehové motory pracovat na stlačený zemní plyn CNG (Compressed Natural Gas)? 7. Jak se nazývá plyn, který vzniká tlením na skládkách odpadů, vyhníváním kalů odpadních vod, z biologických a rostlinných odpadů a kejdy? 8. Zplyňováním hnědého uhlí nebo štěpením zemního plynu vzniká plyn použitelný jako palivo pro motory. Prvotně byl používán pro svícení. Pro svou jedovatost (CO 2 ) se již nepoužívá. Jak se tento plyn nazývá? 9. Které plyny vznikají při výrobě, nebo zplyňování koksu? 10. Jaký plyn vzniká při výrobě surového železa ve vysoké peci? 9

10 Kontrolní otázky: 11. Z čeho se destilací vyrábí benzín: a) z ropy b) z uhlí? 12. Z čeho se destilací vyrábí syntetický benzín: a) z ropy b) z uhlí? 13. Aby mohl mít motor vyšší kompresní poměr, musí mít benzín vyšší: a) tekutost b) oktanové číslo, c) cetanové číslo? 14. Oktanové číslo paliva vyjadřuje procentuální obsah směsi: a) Izo-oktanu s n-heptanem, b) benzínu s olejem, c) benzínu s jeho parami? 15. Do benzínu se přidávají aditiva (antidetonátory) pro: a) zvýšení odolnosti paliva proti předčasnému detonačnímu zážehu-klepání b) zvýšení oktanového čísla, c) zvýšení výkonu motoru, d) snížení emisí, e) zvýšení kompresního poměru. Vyberte správné odpovědi! 10

11 Použité zdroje: Literatura a obrázky: [2] Ing. Josef Doleček, CSc., Ing. Zdeněk Holoubek Strojnictví II pro střední odborná učiliště SNTL Praha [3] Ing. Vlastimil Skopal, Ing. Jindřich Adámek, Ing. Mojmír Hofírek Stavba a provoz strojů IV Konstrukční uspořádání, provoz a údržba. SNTL Praha

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_E.3.18 Integrovaná střední

Více

1.3 Ropa. Jiříček I.-Rábl V. AZE 04/2005

1.3 Ropa. Jiříček I.-Rábl V. AZE 04/2005 1.3 Ropa (Nafta, Petroleum (VB), Crude Oil (USA), Nefť (Rusko), le Petrol (Fr) Ropa patří mezi tzv. fosilní paliva (uhlí, zemní plyn, ropné písky, břidlice) což znamená, že vznikla v dávné minulosti a

Více

Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě

Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě 1. část (revidovaná) Vypracovali: Prof. Ing. Gustav Šebor, CSc. Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc. Ing. Jan Žákovec Praha, červen 2006 Obsah

Více

Postupy správného topení

Postupy správného topení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Postupy správného topení Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Bogoczová Ing. Jiří Horák, Ph.D. V rámci projektu Podpora

Více

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj. předpisů) Prof. Ing.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Hana Hynoušová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod Toky ropy a zemního plynu

Více

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc Studie v rámci projektu Možnosti lokálního

Více

Technologie ochrany životního prostředí

Technologie ochrany životního prostředí Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí Technologie ochrany životního prostředí Část III Technologie zneškodňování odpadů Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR.ING Ústí nad Labem,

Více

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH C-SUROVIN A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH C-SUROVIN A JEJICH ZPRACOVÁNÍ PŘELED ZÁKLADNÍC C-SURVIN A JEJIC ZPRACVÁNÍ bsah 1 Úvod 2 2 Tuky a oleje 3 2.1 Výroba mýdla 2.2 Výroba mastných kyselin hydrolýzou triglyceridů 2.3 Výroba vysokých alkoholů 3 Sacharidy 4 4 Dřevo a jeho

Více

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí prosinec 2010 Ing.arch. Radek Janků, MVDr. Jan Černý, Ondřej Ertl, Ivana Halámková ČRA PRAHA A.S. 1 KAPITOLY Úvod...

Více

Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_467A Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz 978-80-7080--65-0 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007 www.vscht.cz 2 Obsah Program 21. letní školy 5 Servis VŠCHT Praha středním školám - hodina

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (DMML, kombinované studium) Hana Kovaříková Název práce: Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Prohlášení: Prohlašuji, že předložená

Více

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO DECENTRALIZOVANOU ENERGETIKU říjen 2008 Ing. Karel Srdečný Ing. Jiří Beranovský, PhD, MBA Identifikační údaje Předmět zakázky: Technologie vhodné pro decentralizovanou energetiku

Více

Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000

Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000 Č E S K Á R A F I N É R S K Á Česká rafinérská, a. s., 436 70 Litvínov, Záluží 2, Czech Republic Tel.: +420/35/616 35 67, Fax: +420/35/616 50 86 Česká rafinérská,

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 17.12.2010 CS Úřední věstník Evropské unie L 334/17 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění)

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Energetický AZ kvíz Michaela Svobodová Jihlava 2012 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie Energetický AZ kvíz Energy

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 352 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. července 2002, kterým se stanoví

Více

Ropa. Vznik ropy. Těžba ropy

Ropa. Vznik ropy. Těžba ropy Ropa Též (surová nafta, zemní olej, černé zlato) je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků, především alkanů. Nachází se ve svrchních vrstvách zemské kůry nejčastěji v oblasti kontinentálních

Více

ENERGETIKA. Elektárny [online].[cit. 2009-12-05]. Dostupný z WWW:

ENERGETIKA. Elektárny [online].[cit. 2009-12-05]. Dostupný z WWW: <http://www.inovacnipodnikani.cz/uvod/8> ENERGETIKA Je průmyslové odvětví, které se zabývá všemi možnými zdroji energie. Elektárny [online].[cit. 2009-12-05]. Dostupný z WWW: Zdroj prezentace: is.muni.cz/th/135711/pedf_m/neobnovitelne_a_obnovitelne_ze.ppt

Více

Ropa, zpracování ropy

Ropa, zpracování ropy VY_52_Inovace_246 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ropa, zpracování ropy prezentace Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu MOTTO: Voda je uhlí budoucnosti. Energie zítřka je voda rozložená elektrickým proudem. Získané elementy vodík a kyslík zajistí na dlouhou

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007D0589 CS 21.09.2011 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18. července 2007, kterým se

Více

Obsah doprovodného CD

Obsah doprovodného CD Obsah doprovodného CD I. Přílohy příručky přesunuté na CD: Část A Chemické látky a přípravky: Příloha č. 18 Hlášení o vzniku závažné havárie (příloha č. 1 k vyhlášce č. 255/2006 Sb.) Příloha č. 19 Příloha

Více

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Metodická příručka ke studii Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc v rámci projektu

Více

IC - 30 v.č. IC/002/2013

IC - 30 v.č. IC/002/2013 www.siltek.cz Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií IC - 30 v.č. IC/002/2013 Upozornění : Před a při použití stroje, při provádění údržby, kontroly a oprav je nutné

Více

SOUHRN OTÁZEK A OD PO VĚ DÍ PRO IN STA LA TÉ RY ODBORNÉ PŘEDMĚTY. URČENO I. ROČNÍKŮM SOŠ a SOU K TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ VÝUCE

SOUHRN OTÁZEK A OD PO VĚ DÍ PRO IN STA LA TÉ RY ODBORNÉ PŘEDMĚTY. URČENO I. ROČNÍKŮM SOŠ a SOU K TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ VÝUCE SOUHRN OTÁZEK A OD PO VĚ DÍ U Č Ň O V S K Á K N I Ž N I C E PRO IN STA LA TÉ RY AUTOR: ING. LUPTÁK LADISLAV URČENO I. ROČNÍKŮM SOŠ a SOU K TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ VÝUCE ODBORNÉ PŘEDMĚTY 1. STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Více

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově 1. díl JIŘÍ ROUBAL motto: 1. Nikdy nemůžete zvítězit, v nejlepším případě dosáhnete nerozhodného výsledku. 2. Nerozhodného výsledku můžete

Více