Energetická bezpečnost asijských zemí a Ruské federace HEDVIKA KOĎOUSKOVÁ PETRA KUCHYŇKOVÁ ANNA LESHCHENKO MARTIN JIRUŠEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Energetická bezpečnost asijských zemí a Ruské federace HEDVIKA KOĎOUSKOVÁ PETRA KUCHYŇKOVÁ ANNA LESHCHENKO MARTIN JIRUŠEK"

Transkript

1 Energetická bezpečnost asijských zemí a Ruské federace HEDVIKA KOĎOUSKOVÁ PETRA KUCHYŇKOVÁ ANNA LESHCHENKO MARTIN JIRUŠEK

2

3 ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ASIJSKÝCH ZEMÍ A RUSKÉ FEDERACE Hedvika Koďousková Petra Kuchyňková Anna Leshchenko Martin Jirušek Masarykova univerzita Brno 2014

4 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Vědecká redakce Masarykovy univerzity: prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. Ing. Radmila Droběnová, Ph.D. Mgr. Michaela Hanousková doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D. doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D. prof. PhDr. Petr Macek, CSc. PhDr. Alena Mizerová doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D. Mgr. David Povolný Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D. prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. Mgr. Iva Zlatušková doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D. Recenzoval: Doc. PhDr. Alexander Duleba, CSc. 2012, 2014 Hedvika Koďousková, Petra Kuchyňková, Anna Leshchenko, Martin Jirušek 2012, 2014 Masarykova univerzita ISBN ISBN (1. vyd.) DOI: /CZ.MUNI.M

5 Děkujeme tímto Janu Kozubíkovi a Veronice Tesařové za pomoc při kompletaci této publikace.

6

7 OBSAH 7 Obsah Seznam zkratek...11 Seznam jednotek...16 Seznam boxů...17 Seznam obrázků...17 Seznam tabulek...20 Abstract...21 Úvod...23 ČÁST 1. PROČ PRÁVĚ ASIJŠTÍ SPOTŘEBITELÉ?...29 Kapitola 1. Energetická bezpečnost Číny...31 Současné trendy ve spotřebě zdrojů energie v Číně...31 Aktéři čínské energetické bezpečnostní politiky...38 Vládní instituce pro řízení sektoru energetiky: vydařená restrukturalizace?...40 Národní ropné společnosti: vznik, vývoj a současné postavení...43 Národní ropné společnosti a strategie vlády...47 Charakteristické rysy čínské zahraniční energetické politiky...49 Zmírňování rizik námořní přepravy ropy...52 Rusko-čínské vztahy na pozadí energetické bezpečnosti...55 Strategický versus tržní přístup = Čína versus západní spotřebitelé?...60 Zadržování nebo kooperace? Čínsko-americké vztahy pohledem energetické bezpečnosti Kapitola 2. Energetická bezpečnost Japonska...67 Nedostatek vlastních zdrojů energie a energetická efektivita...68 Charakteristické rysy japonské zahraniční energetické politiky: příklon k strategickému přístupu k energetické bezpečnosti?...77 Čínsko-japonské vztahy na pozadí energetické bezpečnosti...80 Kapitola 3. Energetická bezpečnost Indie...85 Primární spotřeba zdrojů energie: trojúhelník ekonomické, sociální a environmentální dimenze energetické bezpečnosti...85 Strategie Indie k zajištění energetické bezpečnosti...99 Opatření vlády k posílení vlastní soběstačnosti: úspěch nebo nezdar? Cenová reforma: v tranzici k otevřené tržní ekonomice? Indická energetická politika v zahraničí Soupeření s Čínou? Kapitola 4. Kaspický region v energetické politice Číny a Indie Energetická diplomacie Číny v kaspickém regionu a zájem na výstavbě přeshraničních projektů Kazachstán Turkmenistán Írán Plánované plynovodní projekty z kaspického regionu do Indie Turkmenistán Írán

8 8 ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ASIJSKÝCH ZEMÍ A RUSKÉ FEDERACE ČÁST 2. ENERGETICKÁ BEZPEČNOST RUSKÉ FEDERACE Kapitola 1. Sektor energetiky v Rusku Primární spotřeba zdrojů energie v Rusku Organizační struktura sektoru ropy a sektoru plynárenství Ropný sektor Sektor plynárenství Uhelný sektor Jaderná energetika Obnovitelné zdroje energie Elektřina Energetická efektivita Proč usilovat o zvýšení energetické efektivity? Pozice vlády v otázce energetické efektivity Závěr Kapitola 2. Ruští národní šampioni: postavení firem Gazprom Rosněfť LUKOIL TNK-BP Novatek Závěr Kapitola 3. Ekonomický a politický význam sektoru energetiky Ekonomický význam sektoru energetiky v Rusku Stabilizační fond: finanční polštář vycpaný petrodolary Vztah mezi cenou zdrojů energie a ruským rozpočtem Závislost ekonomiky na energetice Energetický sektor a průmysl Geografické faktory Závěr Politický význam ruského energetického sektoru: Rusko jako energetická velmoc v kontextu vývoje vnitřní a zahraniční politiky Význam energetické politiky ve vztahu k vnitřní a vnější politice Jelcinova Ruska Putinovo Rusko a energetika jako hard soft power? Význam energetické politiky ve vnější politice RF po roce Význam kaspické oblasti z hlediska ruské energetické politiky Význam arktické oblasti v ruské energetické politice Závěr Kapitola 4. Evropská dimenze ruské energetiky: Rusko a EU Historie vztahů v energetické oblasti Energetická dimenze vztahů EU Rusko: současnost Energetický dialog EU Rusko a jeho hlavní témata

9 OBSAH 9 Problémové body dialogu: Krize dodávek Diverzifikace: příležitost ke kooperaci i sporný bod vztahů EU Rusko Vliv liberalizace trhů v oblasti energií Sousedství EU prostor pro kooperaci EU a RF i oblast střetu zájmů Závěr Kapitola 5. Vztahy mezi Ruskem a tranzitními zeměmi: případové studie Ukrajiny a Běloruska Ukrajina Politicko-ekonomické vztahy mezi státy Ukrajinský plynovodní systém Ukrajinský systém transportu ropy Plynové konflikty mezi Ruskem a Ukrajinou Diverzifikační projekty Diverzifikační projekty Ruska Závěrečné poznámky a perspektivy vývoje rusko-ukrajinských vztahů v energetice Bělorusko Politicko-ekonomické vztahy mezi Běloruskem a Ruskem Ekonomická dimenze vztahů Energetika a rusko-běloruské spory v oblasti ropy a plynu Role elektřiny v rusko-běloruských vztazích v energetické oblasti Shrnutí a perspektivy vývoje rusko-běloruských vztahů v energetice Shrnutí Zdroje literatury Jmenný rejstřík

10

11 SEZNAM ZKRATEK 11 Seznam zkratek 1 ACER ABD AEC AGRI AIOC AMBO ANRE APEC APM ARMZ BN BOFIT BOTAS BPS BRIC BTC BTE CAC CBM CDB CEIB CEGH CENEF CIA CNG CNOOC CNPC CPC ČLR ČR ČSSR DAE DEPA DG TREN DGH DOE EBRD Agency for the Cooperation of Energy Regulators (Agentura pro spolupráci mezi energetickými regulátory EU) Asian Development Bank (Asijská rozvojová banka) Indian Atomic Energy Commision (Komise pro jadernou energetiku Indie) Azerbaijan Georgia Romania Interconnector Azerbaijan International Operating Company Albania Macedonia Bulgaria (ropovod) Agency for Natural Resources and Energy (Agentura pro přírodní zdroje a energetiku Japonsko) Asia Pacific Economic Cooperation (Ekonomické seskupení Asie a Tichomoří) Administration Price Mechanism (mechanismus stanovení cen Indie) AtomRedMetZoloto Uranium Holding Co. Bystrych nějnorach (rychlý množivý [jaderný] reaktor) Bank of Finland Institute for Economies in Transition Petroleum Pipeline Corporation of Turkey Baltic Pipeline System (ropovod) akronym pro skupinu států (Brazílie, Rusko, Indie, Čína) Baku Tbilisi Ceyhan (ropovod) Baku Tbilisi Erzurum (plynovod) Central Asia Center (plynovodní systém) Coal Bed Methan (metan z uhelných slojí) China Development Bank (Čínská rozvojová banka) China Export Import Bank (Čína) Central European Gas Hub GmbH (Středoevropský plynový uzel) Ruské Centrum pro energetickou efektivitu Central Intelligence Agency (Ústřední zpravodajská služba USA) Compressed Natural Gas (stlačený zemní plyn) China National Offshore Oil Corporation (čínská národní ropná společnost) China National Petroleum Corporation (čínská národní ropná společnost) Caspian Pipeline Consorcium (Kaspické ropovodní konsorcium) Čínská lidová republika Česká republika Československá socialistická republika Department of Atomic Energy (Odbor pro atomovou energii Indie) Public Gas Corporation of Greece Directorate-General for Transport and Energy (Generální ředitelství pro dopravu a energetiku EU) Director General of Hydrocarbons (Generální ředitelství pro zdroje uhlovodíků Indie) Department of Energy (Ministerstvo energetiky USA) European Bank for Reconstruction and Development (Evropská banka pro obnovu a rozvoj) 1 V publikaci jsou užívány především zkratky anglických názvů, které se běžně vyskytují v zahraniční literatuře, tak, aby uvedené informace byly snadno dohledatelné v použitých literárních zdrojích. Výjimečně jsou užity zkratky českých názvů.

12 12 ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ASIJSKÝCH ZEMÍ A RUSKÉ FEDERACE ECC Energy Coordination Commitee (Výbor pro koordinaci energetických otázek Indie) ECCJ The Energy Conservation Centre (Centrum pro úsporu energie Japonsko) EGL Elektrizitats-Gesellschaft Laufenburg AG EGOM Empowered Group of Ministers (speciální pověřená skupina ministerstev Indie) EIA U. S. Energy Information Administration (americká organizace poskytující nezávislé statistiky a analýzy) EIB European Investment Bank (Evropská investiční banka) EK Evropská komise ENP (EPS) European Neighbourhood Policy (Evropská politika sousedství) EOR Enhanced Oil Recovery (moderní technologie těžby) ESPO East Siberia Pacific Ocean (ropovod z Ruska na pacifické pobřeží) EU Evropská unie EvrAzEs Evrazijskoje ekonomičeskoje soobščestvo (Euroasijské ekonomické společenství) FBR Fast Breeder Reactor (rychlý množivý [jaderný] reaktor) FSB Federalnaja služba bezopasnosti (Federální bezpečnostní služba Rusko) Gabalinská RLS Gabalinská radiolokační stanice (Azerbajdžán, Rusko) FYROM Former Yugoslav Republic of Macedonia (Bývalá jugoslávská republika Makedonie) GAIL Gas Authority of India Limited (indická národní společnost) GECF Gas Exporting Countries Forum (Fórum zemí vyvážejících plyn) GDF Gaz de France (francouzská plynárenská společnost) GUUAM Georgia, Ukraine, Uzbekistan, Azerbaijan and Moldova Group (organizace, nyní GUAM) IAEA International Atomic Energy Agency (Mezinárodní agentura pro atomovou energii) IEA International Energy Agency (Mezinárodní agentura pro energetiku) IEP Integrated Energy Policy (dokument Integrovaná energetická politika Indie) IFC International Finance Corporation IGAT 7 Iran Gas Trunkline 7 (plynovod) IKL Ingolstadt Kralupy Litvínov (ropovod) INOGATE Interstate Oil and Gas Transportation to Europe (program EU) IOC Indian Oil Corporation Limited (indická národní společnost) IOCs International Oil Companies (mezinárodní ropné společnosti) IOR Improved Oil Recovery (moderní technologie těžby) IPI Iran Pakistan India (zamýšlený plynovod) IPRI Islamabad Policy Research Institute (Pákistán) ISO Independent System Operator (nezávislý systémový operátor) ITC International Trade Centre (Mezinárodní obchodní centrum) ITG Interconnector Turkey Greece Italy (Propojovací plynovod Turecko Řecko Itálie, plánovaná souč. Jižního koridoru) ITO Independent Transmission Operator (nezávislý operátor přenosové soustavy) JAPEX Japan Petroleum Exploration Co (japonská společnost) JE jaderná elektrárna JNOC Japan National Oil Company (dřívější vládní instituce Japonsko) JOGMEC Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (vládní instituce Japonsko)

13 SEZNAM ZKRATEK 13 KMG KOGAS KPRF KSČ LDP LDPR LNG LWGR ME MF MFRF MERO ČR METI MEVO MLR MMAJ MMG MNRE MOFCOM MOGE MOL MoU MPI MPNG MWR NATO NBCI NBCP NDR NDRC NEA NEC NEDO NEF NELG NELP NIGC KazMunaiGas (kazašská národní společnost) Korean Gas Corporation Komunističeskaja partija Rossijskoj federacii (Komunistická strana Ruské federace) Komunistická strana Číny Liberal Democratic Party (Japonsko) Liberalno-demokratičeskaja partija Rossii (Liberálně-demokratická strana Ruska) Liquefied Natural Gas (zkapalněný zemní plyn) Light Water Graphite Reactor (lehkovodní grafitový [jaderný] reaktor) Ministry of Energy of the Russian Federation (Ministerstvo energetiky Rusko) Ministry of Finance (Ministerstvo financí Čína) Ministerstvo finansov Rossijskoj federacii (Ministerstvo financí Ruské federace) Mezinárodní ropovody ČR Ministry of Economy, Trade and Industry (Ministerstvo ekonomiky, obchodu a průmyslu Japonsko) Ministerstvo ekonomického vývoje a obchodu Ukrajiny Ministry of Land and Resources (Ministerstvo pro zemědělství a zdroje Čína) Metal Mining Agency of Japan (dřívější Agentura pro těžbu kovů Japonsko) MangistauMunaiGas (kazašská společnost) The Ministry of New and Renewable Energy (Ministerstvo pro nové a obnovitelné zdroje energie Indie) Ministry of Commerce (Ministerstvo obchodu Čína) Myanmar Oil and Gas Enterprise (myanmarská společnost) Magyar Olaj (maďarská petrochemická skupina) Memorandum o porozumění Ministry of Petroleum Industry (dřívější Ministerstvo pro ropný průmysl v Číně) Ministry of Petroleum and Natural Gas (Ministerstvo pro ropný sektor a sektor plynárenství Indie) Ministry of Water Resources (Ministerstvo pro vodní zdroje Čína) North Atlantic Treaty Organization (Severoatlantická aliance) National Biomass Cookstove Initiative (Indie) National Biomass Cookstove Programme (Indie) Německá demokratická republika National Development and Reform Commission (Národní komise pro reformy a rozvoj Čína) National Energy Administration (vládní instituce Čína) National Energy Commision (vládní instituce Čína) The New Energy and Industrial Technology Development Organisation (Organizace pro rozvoj nových zdrojů energie a průmyslových technologií Japonsko) The New Energy Foundation (Nadace pro rozvoj nových zdrojů energie Japonsko) National Energy Leading Group (Národní vedoucí skupina pro energetiku Čína) New Exploration Licensing Policy (politika přidělování těžebních licencí Indie) National Iranian Gas Company (íránská společnost)

14 14 ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ASIJSKÝCH ZEMÍ A RUSKÉ FEDERACE NIOC National Iran Oil Company (íránská společnost) NISA The Nuclear and Industrial Safety Agency (Agentura pro jadernou bezpečnost a bezpečnost průmyslu Japonsko) NOCs National Oil Companies (státní ropné společnosti) NPT Nuclear Non-Proliferation Treaty (dohoda o nešíření jaderných zbraní) NRA Nuclear Regulation Authority (nový regulátor pro jaderný sektor Japonsko) NSC Nuclear Safety Commission (dřívější vládní organizace Japonsko) NTPC National Thermal Power Corporation (Indie) OALP Open Acreage Licensing Policy (nový systém přidělování těžebních licencí Indie) OBSE Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) OIDB Oil Industry Development Board (Výbor pro rozvoj ropného průmyslu Indie) OIL Oil India Limited (indická národní společnost) OMCs Oil Marketing Companies (společnosti obchodující s ropnými produkty Indie) ONGC Oil and Natural Gas Corporation (indická národní společnost) OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries (Organizace zemí vyvážejících ropu) OSN Organizace spojených národů OVL ONGC Videsh Ltd. (dceřiná společnost ONGC) OZE Obnovitelný zdroj energie PATES Plovoucí jaderný kogenerační závod PCA Partnership and Cooperation Agreement (Dohoda o partnerství a vzájemné spolupráci) PDVSA Petróleos de Venezuela, S. A. PetroChina PetroChina Company Limited (dceřiná společnost čínské CNPC) PK PetroKazakhstan (kazašská společnost odkoupená CNPC a KMG) Plynová pole KG plynová pole Krishna-Godavari PPP Purchasing Power Parity (parita kupní síly) PSA Production Sharing Agreement (dohoda o sdílené produkci) PSC Production Sharing Cooperation (dohoda o sdílené produkci) PWR Pressurized Water Reactor (tlakovodní [jaderný] reaktor) RBMK Reaktor boľšoj moščnosti kanaľnogo tipa (lehkovodní grafitový [jaderný] reaktor) RF Ruská federace RIL Reliance Industries Limited (Indie) RSFSR Ruská sovětská federativní socialistická republika RUE RosUkrEnergo (ve Švýcarsku registrovaná společnost s polovičním podílem Gazpromu zabývající se transportem turkmenského plynu do východní Evropy) RVHP Rada vzájemné hospodářské pomoci SASAC State-Owned Assets Supervision and Administration Commission (Výbor pro dohled nad státním majetkem a jeho správou Čína) SEO State Energy Office (dřívější Státní úřad pro energetiku Čína) SER Second Strategic Energy Review (Druhý strategický přezkum energetické politiky EU)

15 SEZNAM ZKRATEK 15 SIDANKO Siberian Far Eastern Oil Company (ruská ropná firma) Sinochem China Chemical Import and Export Company (čínská národní společnost) Sinopec Corporation China Petroleum & Chemical Corporation (čínská národní ropná společnost dceřiná společnost Sinopec Group) Sinopec Group China Petrochemical Corporation (čínská národní ropná společnost) SNS Společenství nezávislých států SOCAR State Oil Company of Azerbaijan Republic (ázerbájdžánská státní ropná a plynárenská korporace) SOFA Status of Forces Agreement (Smlouva o právním postavení ozbrojených sil) SR Slovenská republika SRN Spolková republika Německo SSSR Svaz sovětských socialistických republik SUEK Siberian Coal Energy Company (ruská uhelná společnost) ŠDKRI Šebelinka Dněpropetrovsk Krivoj rog Izmail (ukrajinský plynovod) ŠDO Šebelinka Dněpropetrovsk Oděsa (ukrajinský plynovod) TAL Transalpine Ölleitung (ropovod) TANAP Transanatolský plynovod TAP Trans Adriatic Pipeline (projekt plynovodu) TAPI Turkmenistan Afghanistan Pakistan India (zamýšlený plynovod) TBP Trans Balkan Pipeline (plánovaný ropovod) TEN-E Trans-European Energy Networks (energetické transevropské sítě EU) TERI The Energy and Resources Institute (think-thank Indie) TKNPZ Turkmenbashi Complex of Oil Refineries (turkmenský průmyslový podnik) TRAO Turkish Petroleum Corporation (turecká ropná korporace) UGMK Ural Mining and Metallurgical Company (ruská těžařská a metalurgická společnost) VBRR Vserossijskij bank razvitija regionov (Všeruská banka pro rozvoj regionů) VSLZ Všečínské shromáždění lidových zástupců VVER Vodo-Vodjanoj Energetičeskij Reaktor (tlakovodní [jaderný] reaktor) WBG World Bank Group (Světová banka) WTO World Trade Organization (Světová obchodní organizace)

16 16 ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ASIJSKÝCH ZEMÍ A RUSKÉ FEDERACE Seznam jednotek b/d (bbl/d) bbl r.e. Bcf bcm bcm/y Btu GW km kw kwh mcm mt mt r.e. mt/y MW r.e. (oe) Tcf tcm toe TWh barel za den barel ropného ekvivalentu miliarda krychlových stop miliarda metrů krychlových miliarda metrů krychlových za rok British thermal unit gigawatt kilometr kilowatt kilowatt za hodinu milion metrů krychlových milion tun milion tun ropného ekvivalentu milion tun ročně megawatt ropný ekvivalent trilion kubických stop trilion metrů krychlových tuna ropného ekvivalentu terawatt hodina

17 SEZNAM BOXŮ, OBRÁZKŮ A TABULEK 17 Seznam boxů Box č. 1: Čínské národní ropné společnosti Box č. 2: Bezpečnostní dilema v energetice a kauza Unocal Box č. 3: Jaderná energetika v Japonsku po havárii v elektrárně Fukušima Box č. 4: Aktéři japonské energetické bezpečnostní politiky Box č. 5: Spor Japonska a Číny o ostrovy Senkaku Box č. 6: Sociální dimenze energetické bezpečnosti na příkladu Indie Box č. 7: Aktéři indické energetické bezpečnostní politiky Box č. 8: Překážky výstavby plynovodu Myanmar Bangladéš Indie Box č. 9: Problematické stránky sektoru ropy a sektoru plynárenství v Rusku Box č. 10: Problémy uhelného sektoru v Rusku Box č. 11: Rusko a Turkmenistán: spolupráce v infrastrukturních projektech a konkurenční aktéři Box č. 12: Rusko a Kazachstán: spolupráce v infrastrukturních projektech a konkurenční aktéři Box č. 13: Jižní plynový koridor Box č. 14: Naleziště Štokman a jeho význam z hlediska ruské energetické politiky Box č. 15: Energetický dialog EU Rusko Box č. 16: Rusko-ukrajinská spolupráce ve sféře jaderné energetiky Box č. 17: Role zemního plynu v běloruské energetice Box č. 18: Ropa v běloruském energetickém sektoru Seznam obrázků ČÁST 1. PROČ PRÁVĚ ASIJŠTÍ SPOTŘEBITELÉ? Kapitola 1. Energetická bezpečnost Číny Obrázek č. 1: Primární spotřeba zdrojů energie v Číně (2009) Obrázek č. 2: Čínská produkce a spotřeba zdrojů energie dle provincií (2005) Obrázek č. 3: Nejvýznamnější naleziště ropy v Číně Obrázek č. 4: Relevantní vládní instituce v sektoru energetiky po roce 2005 Obrázek č. 5: Relevantní vládní instituce v sektoru energetiky po roce 2008 Obrázek č. 6: Námořní transportní trasy a klíčové přepravní uzly: výhled Obrázek č. 7: Alternativní trasy vůči Malackému průlivu Obrázek č. 8: Trasa ropovodu z východní Sibiře na pacifické pobřeží s odbočkou do Číny Kapitola 2. Energetická bezpečnost Japonska Obrázek č. 1: Srovnání japonské energetické soběstačnosti s jinými zeměmi Obrázek č. 2: Primární spotřeba zdrojů energie v Japonsku (2011) Obrázek č. 3: Vývoj podílu ropy na primární spotřebě zdrojů energie v Japonsku Obrázek č. 4: Vývoj energetické spotřeby v Japonsku po jednotlivých sektorech Obrázek č. 5: Naleziště uhlovodíků a teritoriální spory Číny a Japonska ve Východočínském moři Kapitola 3. Energetická bezpečnost Indie Obrázek č. 1: Primární spotřeba zdrojů energie v Indii (2011) Obrázek č. 2: Vývoj importní závislosti v Indii ( ) Obrázek č. 3: Vývoj produkce a spotřeby ropy v Indii ( )

18 18 ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ASIJSKÝCH ZEMÍ A RUSKÉ FEDERACE Obrázek č. 4: Vývoj produkce a spotřeby zemního plynu v Indii ( ) Obrázek č. 5: Plynovodní síť v Indii, 2008 Obrázek č. 6: Ministerstva a úřady, které se v Indii podílejí na formulaci energetické politiky Obrázek č. 7: Existující pověřené skupiny ministerstev (EGOMs) a jejich složení Obrázek č. 8: Historický vývoj režimů udělování licencí k těžbě ropy a zemního plynu v Indii Kapitola 4. Kaspický region v energetické politice Číny a Indie Energetická diplomacie Číny v kaspickém regionu a zájem na výstavbě přeshraničních projektů Obrázek č. 1: Trasa třífázového ropovodu z Kazachstánu do Číny Obrázek č. 2: Čínská produkce a spotřeba zdrojů energie dle provincií (2005) Obrázek č. 3: Trasa plynovodu z Kazachstánu do Číny Obrázek č. 4: Srovnání podílu čínské CNPC na produkci ropy v Kazachstánu (denně) a na vlastnictví celkových zásob ropy v zemi Obrázek č. 5: Trasa středoasijského plynovodu z Turkmenistanu do Číny Obrázek č. 6: Mapa nalezišť uhlovodíků v Íránu a plynovodní síť Plánované plynovodní projekty z kaspického regionu do Indie Obrázek č. 1: Zamyšlené trany plynovodů TAPI a IPI ČÁST 2. ENERGETICKÁ BEZPEČNOST RUSKÉ FEDERACE Kapitola 1. Sektor energetiky v Rusku Obrázek č. 1: Struktura jaderného sektoru ruské energetiky Kapitola 2. Ruští národní šampioni: postavení firem Obrázek č. 1: Vývoj těžby Gazpromu (bcm) Obrázek č. 2: Produkce surové ropy a její zpracování společností Rosněfť (mt ropy) Obrázek č. 3: Těžba TNK-BP v letech (m bbl r.e.) Obrázek č. 4: Vývoj těžby Novateku v letech (m bbl r.e.) Kapitola 3. Ekonomický a politický význam sektoru energetiky Obrázek č. 1: Plynovodní systém CAC Obrázek č. 2: Systém CPC Obrázek č. 3: Kazachstán plynovodní systémy Obrázek č. 4: Arktický region Obrázek č. 5: Naleziště Štokman Kapitola 4. Evropská dimenze ruské energetiky: Rusko a EU Obrázek č. 1: Současná struktura energetického dialogu EU Rusko (2012) Obrázek č. 2: Ropovod Družba Obrázek č. 3: Ropovod Oděsa Brody Obrázek č. 4: Projekt Burgas Alexandroupolis Obrázek č. 5: Nord Stream Obrázek č. 6: Plánovaná trasa plynovodu South Stream Obrázek č. 7: Plánovaná trasa plynovodu Nabucco West Obrázek č. 8: Energetické společenství členská základna

19 SEZNAM BOXŮ, OBRÁZKŮ A TABULEK 19 Kapitola 5. Vztahy mezi Ruskem a tranzitními zeměmi: případové studie Ukrajiny a Běloruska Ukrajina Obrázek č. 1: Ukrajinský plynovodní systém Obrázek č. 2: Tranzit plynu přes území Ukrajiny, bcm Obrázek č. 3: Objem ropy transportované ukrajinským systémem ropovodů, mt Obrázek č. 4: Ukrajinské ropovody včetně nového ropovodu Oděsa Brody Bělorusko Obrázek č. 1: Tranzit plynu přes území Běloruska Obrázek č. 2: Tranzit ropy přes území Běloruska Obrázek č. 3: Systém BPS-2

20 20 ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ASIJSKÝCH ZEMÍ A RUSKÉ FEDERACE Seznam tabulek Tabulka č. 1: Udělené licence k průzkumu a produkci v devíti kolech NELP Tabulka č. 2: Chronologie kol NELP ( ) Tabulka č. 3: Status jednotlivých polí v rámci devíti kol NELP Tabulka č. 4: Ruské exportní ropovody Tabulka č. 5: Ruské exportní plynovody Tabulka č. 6: Importéři plynu Gazpromu v roce 2012 (mld. m 3 ) Tabulka č. 7: Těžba uhlovodíků Lukoilem (bbl r.e.) Tabulka č. 8: Světová produkce surové ropy a zemního plynu (data za r. 2012) Tabulka č. 9: Světový export ropy (situace z r. 2011) Tabulka č. 10: Světový export zemního plynu (situace z r. 2012) Tabulka č. 11: Původ dovážených primárních energetických zdrojů v EU v l (v % dle země původu) Tabulka č. 12: Podíl Ruska na importu, exportu a celkovém zahraničním obchodu se zbožím s Ukrajinou (%) Tabulka č. 13: Ruské exportní plynové kapacity do Evropy (bcm) Tabulka č. 14: Podíl Ruska na běloruském importu plynu a ropy

21 ABSTRACT 21 Abstract What is the nature of energy security of the energy hungry newcomers China and India? How is their rapid growth perceived by Japan former leading Asian consumer? What are the main features of the energy policy of Russia one of the biggest energy producers and exporters? What role Russia plays on European and Asian energy markets? These are some of the questions that Energy Security of Asian Countries and the Russian Federation raises and tackles. The updated version of the book is divided into two main parts with the first one evaluating actors, policies and market positions of the emerging consumers of China, India and Japan and related issues; the second one introducing key actors of Russia s energy sector and analyzing its importance from both political and economic point of view with an emphasis on the European dimension of Russian energy policy. The book also deals with the Russian policies towards transit countries, such as Belarus and Ukraine and evaluates Russian, Chinese as well as Indian energy policies towards the main producers of the Caspian region. This updated version covers latest development of major issues related to energy relations in Asia.

22

23 ÚVOD 23 Úvod Hedvika Koďousková, Petra Kuchyňková a Martin Jirušek V literatuře se obecně setkáváme s dvěma hlavními přístupy k energetické bezpečnosti. Napjatý trh s ropou způsobený rostoucí globální poptávkou a nenadálé výpadky produkce zvyšující cenu strategické komodity, obavy z nacionalismu, nestability v producentských zemích a z teroristických útoků i vědomí ztenčujících se globálních zásob ropy přidávají na dominanci přístupu k energetické bezpečnosti, jenž do značné míry vychází z realistické tradice v mezinárodních vztazích a který je nejčastěji označován jako strategický. Za jeho protipól lze považovat přístup tržní, který se inspiruje liberálně-idealistickou tradicí disciplíny mezinárodních vztahů a reflektuje především důležitost efektivního fungování světového trhu s ropou (Dannreuther, 2003, s ; Tunsjø, 2010, s ; Cuită, 2010, s ; Luft & Korin, 2009, s ). Strategický přístup klade důraz na stát coby nejvýznamnějšího aktéra, jenž se přímo podílí na formulaci a praktickém naplňování domácí i zahraniční energetické politiky. Energetická bezpečnost je dle tohoto přístupu považována za klíčovou složku národní bezpečnosti, na níž do značné míry závisí ekonomický růst, a následně i politická a vojenská moc státu (Fay & Reiertsen, 2007, s. 27). Zdroje energie se stávají integrální součástí toho, co chápeme pod pojmem moc. Mají vliv na ekonomický potenciál daného státu. V době trvání konfliktu či ve válce je zajištění dostatečného množství zdrojů energie určující pro schopnost státu naplno využít svůj vojenský potenciál. Jsou nezbytné k přežití státu. Zdroje energie v rámci realistického uvažování tak významně ovlivňují i vlastní rozložení moci v mezinárodním systému (Cuită, 2010, s. 130). Ropa a do značné míry i zemní plyn nejsou považovány za tradiční tržní komodity, ale suroviny se strategickým významem, bez kterých se jednoduše neobejdeme. Spolehnout se na trh v jejich získávání a akceptovat riziko jeho případného selhání dle strategického přístupu znamená i přijetí permanentního ohrožení národní bezpečnosti (Dannreuther, 2003, s ; Tunsjø, s. 2010, 27 28). Přístup do značné míry odráží zájmy spotřebitelských zemí. Přepokládá, že trh s ropou nepracuje ideálně, naopak přetlak poptávky nahrává producentům a soustředí značnou moc do rukou OPEC či Ruska (Fay & Reiertsen, 2007, s ). Státy (exportéři) zasahují do fungování trhu ve svůj prospěch, ovlivňují cenu ropy a zemního plynu, ustanovují tržní bariéry, znesnadňují investice, (Luft & Korin, 2009, s. 343). Zdroje energie jsou považovány za legitimní nástroj zahraniční politiky každého státu, integrální součást velmocenských politik. A vzhledem k tomu, že jednání států je motivováno výhradně vlastními národními zájmy, tržní síly a ekonomická interdependence nemohou zajistit mír a stabilitu (Luft & Korin, 2009, s. 342). Strategickému chápání pak logicky odpovídají i řešení, jež jsou považována za nezbytná k posílení energetické bezpečnosti. Především je zde snaha omezit nebo zcela eliminovat dopady přerušení dodávek ropy či zemního plynu ze zahraničí. Ztráta dostatečných dodávek, i když dočasná, stát ekonomicky i vojensky oslabuje a posiluje jeho konkurenty. Ideálním řešením je proto dle strategického přístupu dosažení absolutní soběstačnosti nebo alespoň maximální posílení kontroly nad dováženými zdroji skrz série dlouhodobých bilaterálních dohod, jež spotřebitelskému státu umožňují v případě potřeby zatlačit na daného dodavatele (Fay & Reiertsen, 2007, s. 29). Strategickou důležitost má budování ropovodů a plynovodů, neboť závislost producenta na těchto exportních trasách limituje jeho možnosti nečekaně přecházet od jednoho odběratele k druhému. Diverzifikace dodavatelů pak představuje další důležité

24 24 ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ASIJSKÝCH ZEMÍ A RUSKÉ FEDERACE opatření k posílení energetické bezpečnosti, jež má v každém okamžiku zajistit dostatečný objem zdrojů energie, a to i v případě nenadálého přerušení dodávek (ať už v důsledku politického rozhodnutí, technické závady, či přírodní katastrofy). Diverzifikace dodavatelů, transportních tras či zdrojů energie je však spíše univerzálním principem, na němž se, podobně jako na posilování elastičnosti trhu vytvářením nadbytečných kapacit, shodne valná většina autorů zabývajících se problematikou energetické bezpečnosti (Vivoda, 2009, s ). Mezi hlavní principy vedoucí k posílení energetické bezpečnosti ji ostatně řadí i přední teoretik energetické bezpečnosti Daniel Yergin (Yergin, 2006, s ). Multiplikace zdrojů významně redukuje dopady nenadálého výpadku jednoho z nich a poskytuje cenné alternativy. Na rozdíl od strategického přístupu, jenž zdůrazňuje především zájmy spotřebitelských zemí, však Yergin upozorňuje na skutečnost, že diverzifikace slouží k užitku jak spotřebitelům, tak producentům, neboť oba sdílejí společný zájem na stabilním, efektivně fungujícím trhu. Zatímco tedy strategický přístup chápe vztahy mezi spotřebiteli a producenty a mezi spotřebiteli navzájem jako hru s nulovým součtem, kde získá-li jeden, druhý tratí, a zdůrazňuje relativní zisky, Yergin naopak upozorňuje na komplementaritu zájmů všech aktérů v globálním energetickém systému, kde ze správného fungování trhu těží všichni jeho aktéři a kde jsou zisky absolutní. Tržní přístup se na rozdíl od strategického tedy nezaměřuje výhradně na zájmy spotřebitelských zemí, ale rozebírá i postavení producentů na mezinárodních trzích se zdroji energie, jež nechápe výhradně negativně. Naopak zdůrazňuje komplementaritu a společný cíl jednotlivých aktérů stabilní trhy coby efektivní nástroj k dosažení energetické bezpečnosti, uspokojení poptávky spotřebitelů a prostor pro odbyt producentských zemí. Energetická bezpečnost může být svěřena do neviditelné ruky volného trhu, neboť sami exportéři jsou do značné míry závislí na příjmu z exportu ropy a nemohou zcela akceptovat ztrátu svých exportních trhů. Přerušení dodávek z politických důvodů jako v případě ropných šoků v 70. letech se společně se zvyšováním této závislosti ukazuje jako nepravděpodobné. Závislost je vlastně pozitivním jevem, pokud naplňuje logiku vzájemnosti (Fay & Reiertsen, 2007, s ). Tržní přístup rovněž předpokládá, že přestože je ropa unikátní přírodní surovinou, jedná se zároveň o obchodní komoditu, jež může být objektem vyjednávání, a přestože státy potřebují ropu, raději si ji opatří v rámci obchodního vyjednávání (upřednostňují maximalizaci zisku) než násilnými a také dražšími prostředky (Fay & Reiertsen, 2007, s ). Energetická bezpečnost proto není spojována s přežitím státu a národní bezpečností v širokém slova smyslu, ale s efektivním fungováním mezinárodních trhů. Do slovníku tržního přístupu k energetické bezpečnosti pronikají především pojmy jako liberalizace domácích trhů se zdroji energie, odstraňování bariér a posilování zahraničních investic do nových nalezišť a související infrastruktury, budování strategických ropných zásob či zvýšení transparentnosti a toku informací. Přístup také počítá s relevancí rozličných aktérů (mezinárodních nevládních organizací, lobbistů, mezinárodních společností působících na trzích s ropou a zemním plynem ), ne nutně pouze národních států (Dannreuther, 2003, s ; Tunsjø, 2010, s ; Yergin 2006: 69 82). Je zřejmé, že oba přístupy k energetické bezpečnosti poskytují zcela rozdílný pohled na fungování mezinárodních trhů se zdroji energie a na opatření, která by měla být ze strany spotřebitelských i producentských zemí na tomto základě přijata. Přestože se jedná o tzv. extrémní typy a těžko bychom nalezli stát, který uplatňuje výhradně strategický či výhradně tržní přístup k energetické bezpečnosti, s aplikací tržního přístupu je většinou spojována např. energetická politika evropských spotřebitelů, zatímco ke strategickému přístupu je připodobňována energetická politika nově nastupujících spotřebitelských zemí Číny a Indie. V novinových článcích, ale i odborné literatuře se setkáváme s pojmem tzv. zdrojového merkantilismu, tedy úsilí nových spotřebitelů obejít světové trhy s ropou či zemním plynem, získat výhradní práva na těžbu a zdroje energie dovážet od producenta přímo na své území. Také na straně producentských zemí se setkáváme s rostoucí nacionalizací sektorů energetiky či s prvky tzv. zdrojového nacionalismu.

TEN-E (transevropská energetická síť)

TEN-E (transevropská energetická síť) ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, květen 2014 Ing. Zdeňka Kučerová Porada s kraji 5. 6. 2014 TEN-E (transevropská energetická síť) Legislativa EU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 347/2013 ze dne

Více

Energetická politika, energetická bezpečnost, Visegrádská skupina, energetická závislost.

Energetická politika, energetická bezpečnost, Visegrádská skupina, energetická závislost. Mgr. Lukáš Harazin Ochrana & Bezpečnost 2014-2015, ročník III., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656 Energetická politika zemí Visegrádské skupiny Anotace Nakolik mohou pro někoho země Visegrádské čtyřky představovat

Více

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE HOSPODÁŘSKÉ

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE HOSPODÁŘSKÉ Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Kateřina Haganová MGV_Z_SS_1S2_D03_U_SOCGEO_Mez_organizace1_PL Zeměpis Socioekonomická geografie Světové hospodářství

Více

Evropský parlament Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Jednotný evropský energetický trh Praha, 3. listopadu 2011 Ing. Evžen Tošenovský místopředseda Výboru ITRE Priority evropské energetiky

Více

Průmysl. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html#o

Průmysl. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html#o 1. Vysvětlete: a) Jaký je podíl zaměstnaných osob v průmyslu v zemích méně vyspělých a v nejvyspělejších. Proč? b) Jakým způsobem lze členit průmysl. Která odvětví jsou chápána jako tzv. tradiční, moderní

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY S160/06 VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY Dokument Komise a generálního tajemníka, vysokého představitele určený pro zasedání Evropské rady ČELIT VNĚJŠÍM ENERGETICKÝM RIZIKŮM EU

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU

ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU (ROLE SPOLEČNOSTI MERO ČR, A.S. V OBLASTI ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY) Dr. Libor LUKÁŠEK, Ph.D. člen představenstva MERO ČR, a.s. ředitel

Více

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI Trendy Evropské Energetiky, Praha, 20.9.2010 Alan Svoboda Ředitel divize Obchod, ČEZ a.s. V ROCE 2008 PROPUKLA FINANČNÍ KRIZE 1 KRIZE SE NÁSLEDNĚ ROZŠÍŘILA NA CELOU

Více

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 1. V OBLASTI DODÁVEK ZEMNÍHO PLYNU Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., IES FSV UK 7.3.2013 státní energetická koncepce ČR a zajištění dodávek zemního plynu * těžba, přeprava

Více

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 1. AKTUÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI ČR, POLITIKA EU, VÝHLEDY DO BUDOUCNA 24. března 2010 RB 213 energetická bezpečnost ČR v kontextu EU * možnosti posílení

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

Zajištěni energetické bezpečnosti v oblasti dodávek zemního plynu

Zajištěni energetické bezpečnosti v oblasti dodávek zemního plynu Zajištěni energetické bezpečnosti v oblasti dodávek zemního plynu Prof. Michal Mejstřík PhDr.Katarína Marková 8. dubna 2010 Přednáška v rámci cyklu Ekonomická bezpečnost ČR Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Vladimír Štěpán Jiří Gavor Únor 2009 ENA s.r.o. stepan@ena.cz Plynárenské a elektrárenské sítě: - Plynárenské sítě jsou výrazně odolnější než elektrárenské

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Očekávaný vývoj cen fosilních paliv

Očekávaný vývoj cen fosilních paliv Role cen fosilních paliv v měnové politice Doc. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. Konference Brno Holiday Inn Očekávaný vývoj cen fosilních paliv 28. března b 2007 Obsah prezentace Ceny ropy, plynu a uhlí zcela

Více

VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO

VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO VY_32_INOVACE_ZEM_79 VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO Mgr. Doležal Zdeněk Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: duben

Více

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva?

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva? Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva? Odhad vývoje v energetickém sektoru a možností jaderné energetiky Přednáška pro konferenci Ekonomické aspekty jaderné energetiky Praha, 28. března 2006

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Průmysl. Těžební průmysl

Průmysl. Těžební průmysl Průmysl Průmysl se stavebnictvím tvoří tzv. sekundární sektor (druhovýroba). Je základní složkou světového hospodářství. Na celkovém objemu materiální produkce světa se podílí asi 75%, zaměstnává kolem

Více

Globální problémy lidstva

Globální problémy lidstva 21. Letní geografická škola Brno 2013 Globální problémy lidstva Vladimír Herber Geografický ústav MU Brno herber@sci.muni.cz Globální problémy - opakování Nejčastěji se uvažuje o 9 globálních problémech,

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

Perspektivy v dopravě

Perspektivy v dopravě Perspektivy v dopravě doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera KDMML, ÚADN Studentská 95, 532 10 Pardubice Tel.: 466 036 429 e-mail: ivo.drahotsky@upce.cz Vzájemné

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Zemní plyn, jeho zdroje, možnosti použití a jeho ceny

Zemní plyn, jeho zdroje, možnosti použití a jeho ceny M Ý T Y A F A K T A o problematice zemního plynu, o jeho zdrojích, možnostech použití a jeho cenách Zpracovala a předkládá Odborná sekce Energetika při Okresní hospodářské komoře v Mostě, ve spolupráci

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice. «Perspektivy rozvoje rusko-české obchodní a hospodářské spolupráce»

Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice. «Perspektivy rozvoje rusko-české obchodní a hospodářské spolupráce» «Perspektivy rozvoje rusko-české obchodní a hospodářské spolupráce» Praha, 19. června 2014 Zahraniční ekonomické styky Evropská unie základný obchodní partner Ruské federace Podíl EU na obratu zboží RF

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Mexiko patří k nejvyspělejším a rozlohou největším státům Latinské Ameriky. Člen OECD, Pacifické aliance Aktuálně 14. ekonomika světa (MMF) 1,972

Více

Současný stav a další vývoj Energiewende

Současný stav a další vývoj Energiewende Současný stav a další vývoj Energiewende Ing. Milan Šimoník 8.12.2014 www.zeleni.cz EW: Reakce na ropné krize, Černobyl, klimat. změny Závislost na importu energetických zdrojů Geopolitické změny, boj

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Synergické efekty členství ČR v EU

Synergické efekty členství ČR v EU Synergické efekty členství ČR v EU Ing. Jiří Paroubek VŠ BIBS 27. 3. 2014 EU, evropský projekt vznikl na počátku jako projekt německo-francouzské spolupráce překonávající vše negativní ve vzájemných vztazích

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

Připravenost České republiky i Evropy na možnost plynárenské krize v důsledku situace na Ukrajině

Připravenost České republiky i Evropy na možnost plynárenské krize v důsledku situace na Ukrajině Připravenost České republiky i Evropy na možnost plynárensk renské krize v důsledku situace na Ukrajině Trendy Evropské Energetiky 11. listopadu 2014 Struktura primárních energetických zdrojů dle ASEK

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika Ing. Ivan Beneš Místopředseda Českého národního výboru pro omezování katastrof Člen Rady expertů, Czech BCSD/WBCSD Konference Smart Life Praha 29.1.2014 Tento

Více

Norsko: Energetická zásobárna Evropy

Norsko: Energetická zásobárna Evropy Norsko: Energetická zásobárna Evropy Ropa a zemní plyn táhnou bohatství země 97 % elektřiny je vyráběno z vody Značné nároky na rozvoj technologií dělají Norsko zajímavým místem pro inovace Náročné bezpečnostní

Více

Vládní program na podporu exportu České republiky

Vládní program na podporu exportu České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu EGAP hájí obchodní zájmy České republiky v EU, WTO, OECD podílí se na odstraňování obchodních bariér podporuje českou oficiální

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

CzechTrade: brána k novým trhům

CzechTrade: brána k novým trhům CzechTrade: brána k novým trhům Ing. Radomil Doležal, MBA Generální ředitel CzechTrade radomil.dolezal@czechtrade.cz 08.10.2014 www.czechtrade.cz CzechTrade: brána k novým trhům díky CzechTrade získáte

Více

Vyplatí se nám podpora investic do OZE? E15 Leading Minds Forum Budoucnost energetiky v ČR K.Šimeček - SVSE/AEM Představení SVSE Organizace zastupující zájmy průmyslových spotřebitelů v souladu s direktivou

Více

Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013

Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013 Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013 CETA Cílem dohody je odstranit obchodní bariéry v předem daných oblastech a podpořit tím obchod mezi EU a

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

Connecting Markets Profil společnosti

Connecting Markets Profil společnosti Connecting Markets Profil společnosti Naše přepravní soustava propojuje energetické trhy již více než 40 let. Je zárukou bezpečnosti a spolehlivosti, provozní dokonalosti a inovativních řešení, které

Více

Jaký vliv bude mít plynová krize a ekonomická recese na budoucnost dodávek zemního plynu pro Českou republiku?

Jaký vliv bude mít plynová krize a ekonomická recese na budoucnost dodávek zemního plynu pro Českou republiku? Jaký vliv bude mít plynová krize a ekonomická recese na budoucnost dodávek zemního plynu pro Českou republiku? Ing. Oldřich Petržilka, Ing. Josef Kastl, Česká plynárenská unie Globální ekonomická krize

Více

Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin v Albánii

Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin v Albánii Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin v Albánii Seminář organizovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR 28. března 2008 Ing. Vladimír Bomberovič vedoucí obchodně

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

PROMĚNY EKONOMICKÉ DIPLOMACIE V ČR A VE SVĚTĚ

PROMĚNY EKONOMICKÉ DIPLOMACIE V ČR A VE SVĚTĚ JUDITA ŠTOURACOVÁ A KOL. PROMĚNY EKONOMICKÉ DIPLOMACIE V ČR A VE SVĚTĚ PROFESSIONAL PUBLISHING OBSAH: Úvodní poznámky 9 I. část: OBECNĚ - TEORETICKÉ OTÁZKY 13 1. kapitola.._ - Ekonomická dimenze mezinárodních

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Role zemního plynu v ekonomice ČR. Ing. Jan Zaplatílek. Praha 26.10. 2010

Role zemního plynu v ekonomice ČR. Ing. Jan Zaplatílek. Praha 26.10. 2010 Role zemního plynu v ekonomice ČR Ing. Jan Zaplatílek Praha 26.10. 2010 Celková roční spotřeba plynu Spotřeba v mil. м3 Spotřeba v GWh Meziroční změna v м3 Meziroční změna v % 1999 9 427 98 982 +37 +0.4

Více

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Věda, technika a průmysl v zemích OECD: Stav v roce 2005. Stručný souhrn

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Věda, technika a průmysl v zemích OECD: Stav v roce 2005. Stručný souhrn OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Czech Věda, technika a průmysl v zemích OECD: Stav v roce 2005 Přehled v českém jazyce Stručný souhrn Pokračuje dlouhodobé směřování k

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku.

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku. MIR-1200 Modernized International Reactor Projekt nejen pro energetiku. Milan Kohout, člen představenstva a obchodní ředitel ŠKODA JS a.s. IVD ČR a jeden z největších jaderných tendrů ve světě Praha, 22.

Více

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE Tisková konference MPO 5. 3. 2013 1 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 2020 Naplnění poptávky českých exportérů Zaměření exportní

Více

Změny trhu s plynem. Ing. Michal Šindýlek. Specialista obchodování s plynem

Změny trhu s plynem. Ing. Michal Šindýlek. Specialista obchodování s plynem Změny trhu s plynem Ing. Michal Šindýlek Specialista obchodování s plynem 2 Obsah prezentace Změny na světovém trhu s plynem a jejich dopad na ČR Česká republika současný a budoucí stav Vývoj cen plynu

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. května 2007 Parlament České republiky

Více

Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje. Praha 6. 2. 2013

Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje. Praha 6. 2. 2013 Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje Praha 6. 2. 2013 Vývoj cen zdrojů věštění z křišťálové koule Jak se bránit výkyvům v cenách zdrojů? Zajištění (hedging) Fixace ceny v čase Predikce / prognostika

Více

Energetická strategie ČR do roku 2040

Energetická strategie ČR do roku 2040 Energetická strategie ČR do roku 2040 Vnější a vnitřní podmínky, strategické priority a koncepce rozvoje české energetiky Konference KHKJM v Brně, 12. 11. 2012 2040 Vnější podmínky energetiky ČR Ekonomický

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt: hlousek@fss.muni.cz Přednáška

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Význam CNG a biometanu pro mobilitu ve městech

Význam CNG a biometanu pro mobilitu ve městech ZEMNÍ PLYN A BIOMETHAN V DOPRAVĚ Význam CNG a biometanu pro mobilitu ve městech Kontakty: Kontaktní osoby: Asociace NGV o. s. Kněžskodvorská 2277/26, CZ 370 04 České Budějovice www.ngva.cz Ing. Zdeněk

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

ČEB součást proexportní politiky ČR

ČEB součást proexportní politiky ČR ČEB součást proexportní politiky ČR Vznikla 1. 3. 1995 Akciová společnost ve vlastnictví českého státu Tvoří nedílnou součást systému státní proexportní politiky Zajišťuje zejména typy financování, které

Více

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem.

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem. 3. Zajištěný fond Odvaz s minimálním rizikem. 1 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do 3. Zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 106 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem svého investování

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Smluvní základna ČR se zeměmi SNS v hospodářské oblasti

Smluvní základna ČR se zeměmi SNS v hospodářské oblasti Stav k 11.02.2009 Smluvní základna ČR se zeměmi SNS v hospodářské oblasti ARMÉNIE Smlouva mezi Českou republikou a Arménskou republikou o zamezení dvojímu zdanění [podpis v Jerevanu 07.07.2008, schválena

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA Brno, 10. 12. září 2012 www.ebtc.eu EBTC Představení projektu Hospodářská komora České republiky vyhrála výběrové řízení na tzv. Contact

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Bezpečnost dodávek plynu v ČR

Bezpečnost dodávek plynu v ČR Bezpečnost dodávek plynu v ČR Institut pro veřejnou diskuzi: Energetická bezpečnost Evropy v kontextu ruskoukrajinského konfliktu Hotel Jalta Praha, 13. května 2014 Plyn, důležitá součást národního energetického

Více

SAFINA utržila za první čtvrtletí více než 150 mil. Kč v segmentu investičních drahých kovů

SAFINA utržila za první čtvrtletí více než 150 mil. Kč v segmentu investičních drahých kovů Tisková zpráva SAFINA utržila za první čtvrtletí více než 150 mil. Kč v segmentu investičních drahých kovů -Společnost rovněž hodnotí hlavní trendy ve vývoji trhu s investičními drahými kovy za dané období-

Více

Struktura přednášky. - charakteristika. Vývoj po druhé světové válce v hlavních světových ekonomických centrech. Asijské centrum 1.

Struktura přednášky. - charakteristika. Vývoj po druhé světové válce v hlavních světových ekonomických centrech. Asijské centrum 1. Základy světové a evropské integrace Vývoj po druhé světové válce v hlavních světových ekonomických centrech Asijské centrum Přednáška č. 11 Struktura přednášky 1. JAPONSKO hospodářský vývoj od začátku

Více

Svět t energie. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha

Svět t energie. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha Svět t energie Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha To je náš svět. A jiný nemáme... Několik čísel: V současné době žije na Zemi více než 6,3 miliard obyvatel s průměrným ročním přírůstkem

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015 VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2 Obsah 1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky... 3 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu... 6 2.1 Export...

Více

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků 1 Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV

Více

Milan Hovorka. Ministerstvo průmyslu a obchodu

Milan Hovorka. Ministerstvo průmyslu a obchodu Milan Hovorka Mám ambici být úspěšným velvyslancem v zemi, která patří k největším a nejrychleji rostoucím ekonomikám světa. Navážu na co nejlepší tradice česko-indických hospodářských vztahů, které využiji

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Trendy rozvoje letecké přepravy v letech 2006-2008

Trendy rozvoje letecké přepravy v letech 2006-2008 Trendy rozvoje letecké přepravy v letech 2006-2008 Jan Váňa Člen představenstva Viceprezident pro Strategické plánování a rozvoj ČSA 8. března 2006 Růst letecké přepravy bude pokračovat Stabilní růst přepravy

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Ing. Jan Vogl Abstrakt Cílem této studie je analýza zahraničního obchodu se zaměřením na stroje a dopravní prostředky. V provedené analýze

Více