Energetická bezpečnost asijských zemí a Ruské federace HEDVIKA KOĎOUSKOVÁ PETRA KUCHYŇKOVÁ ANNA LESHCHENKO MARTIN JIRUŠEK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Energetická bezpečnost asijských zemí a Ruské federace HEDVIKA KOĎOUSKOVÁ PETRA KUCHYŇKOVÁ ANNA LESHCHENKO MARTIN JIRUŠEK"

Transkript

1 Energetická bezpečnost asijských zemí a Ruské federace HEDVIKA KOĎOUSKOVÁ PETRA KUCHYŇKOVÁ ANNA LESHCHENKO MARTIN JIRUŠEK

2

3 ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ASIJSKÝCH ZEMÍ A RUSKÉ FEDERACE Hedvika Koďousková Petra Kuchyňková Anna Leshchenko Martin Jirušek Masarykova univerzita Brno 2014

4 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Vědecká redakce Masarykovy univerzity: prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. Ing. Radmila Droběnová, Ph.D. Mgr. Michaela Hanousková doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D. doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D. prof. PhDr. Petr Macek, CSc. PhDr. Alena Mizerová doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D. Mgr. David Povolný Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D. prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. Mgr. Iva Zlatušková doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D. Recenzoval: Doc. PhDr. Alexander Duleba, CSc. 2012, 2014 Hedvika Koďousková, Petra Kuchyňková, Anna Leshchenko, Martin Jirušek 2012, 2014 Masarykova univerzita ISBN ISBN (1. vyd.) DOI: /CZ.MUNI.M

5 Děkujeme tímto Janu Kozubíkovi a Veronice Tesařové za pomoc při kompletaci této publikace.

6

7 OBSAH 7 Obsah Seznam zkratek...11 Seznam jednotek...16 Seznam boxů...17 Seznam obrázků...17 Seznam tabulek...20 Abstract...21 Úvod...23 ČÁST 1. PROČ PRÁVĚ ASIJŠTÍ SPOTŘEBITELÉ?...29 Kapitola 1. Energetická bezpečnost Číny...31 Současné trendy ve spotřebě zdrojů energie v Číně...31 Aktéři čínské energetické bezpečnostní politiky...38 Vládní instituce pro řízení sektoru energetiky: vydařená restrukturalizace?...40 Národní ropné společnosti: vznik, vývoj a současné postavení...43 Národní ropné společnosti a strategie vlády...47 Charakteristické rysy čínské zahraniční energetické politiky...49 Zmírňování rizik námořní přepravy ropy...52 Rusko-čínské vztahy na pozadí energetické bezpečnosti...55 Strategický versus tržní přístup = Čína versus západní spotřebitelé?...60 Zadržování nebo kooperace? Čínsko-americké vztahy pohledem energetické bezpečnosti Kapitola 2. Energetická bezpečnost Japonska...67 Nedostatek vlastních zdrojů energie a energetická efektivita...68 Charakteristické rysy japonské zahraniční energetické politiky: příklon k strategickému přístupu k energetické bezpečnosti?...77 Čínsko-japonské vztahy na pozadí energetické bezpečnosti...80 Kapitola 3. Energetická bezpečnost Indie...85 Primární spotřeba zdrojů energie: trojúhelník ekonomické, sociální a environmentální dimenze energetické bezpečnosti...85 Strategie Indie k zajištění energetické bezpečnosti...99 Opatření vlády k posílení vlastní soběstačnosti: úspěch nebo nezdar? Cenová reforma: v tranzici k otevřené tržní ekonomice? Indická energetická politika v zahraničí Soupeření s Čínou? Kapitola 4. Kaspický region v energetické politice Číny a Indie Energetická diplomacie Číny v kaspickém regionu a zájem na výstavbě přeshraničních projektů Kazachstán Turkmenistán Írán Plánované plynovodní projekty z kaspického regionu do Indie Turkmenistán Írán

8 8 ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ASIJSKÝCH ZEMÍ A RUSKÉ FEDERACE ČÁST 2. ENERGETICKÁ BEZPEČNOST RUSKÉ FEDERACE Kapitola 1. Sektor energetiky v Rusku Primární spotřeba zdrojů energie v Rusku Organizační struktura sektoru ropy a sektoru plynárenství Ropný sektor Sektor plynárenství Uhelný sektor Jaderná energetika Obnovitelné zdroje energie Elektřina Energetická efektivita Proč usilovat o zvýšení energetické efektivity? Pozice vlády v otázce energetické efektivity Závěr Kapitola 2. Ruští národní šampioni: postavení firem Gazprom Rosněfť LUKOIL TNK-BP Novatek Závěr Kapitola 3. Ekonomický a politický význam sektoru energetiky Ekonomický význam sektoru energetiky v Rusku Stabilizační fond: finanční polštář vycpaný petrodolary Vztah mezi cenou zdrojů energie a ruským rozpočtem Závislost ekonomiky na energetice Energetický sektor a průmysl Geografické faktory Závěr Politický význam ruského energetického sektoru: Rusko jako energetická velmoc v kontextu vývoje vnitřní a zahraniční politiky Význam energetické politiky ve vztahu k vnitřní a vnější politice Jelcinova Ruska Putinovo Rusko a energetika jako hard soft power? Význam energetické politiky ve vnější politice RF po roce Význam kaspické oblasti z hlediska ruské energetické politiky Význam arktické oblasti v ruské energetické politice Závěr Kapitola 4. Evropská dimenze ruské energetiky: Rusko a EU Historie vztahů v energetické oblasti Energetická dimenze vztahů EU Rusko: současnost Energetický dialog EU Rusko a jeho hlavní témata

9 OBSAH 9 Problémové body dialogu: Krize dodávek Diverzifikace: příležitost ke kooperaci i sporný bod vztahů EU Rusko Vliv liberalizace trhů v oblasti energií Sousedství EU prostor pro kooperaci EU a RF i oblast střetu zájmů Závěr Kapitola 5. Vztahy mezi Ruskem a tranzitními zeměmi: případové studie Ukrajiny a Běloruska Ukrajina Politicko-ekonomické vztahy mezi státy Ukrajinský plynovodní systém Ukrajinský systém transportu ropy Plynové konflikty mezi Ruskem a Ukrajinou Diverzifikační projekty Diverzifikační projekty Ruska Závěrečné poznámky a perspektivy vývoje rusko-ukrajinských vztahů v energetice Bělorusko Politicko-ekonomické vztahy mezi Běloruskem a Ruskem Ekonomická dimenze vztahů Energetika a rusko-běloruské spory v oblasti ropy a plynu Role elektřiny v rusko-běloruských vztazích v energetické oblasti Shrnutí a perspektivy vývoje rusko-běloruských vztahů v energetice Shrnutí Zdroje literatury Jmenný rejstřík

10

11 SEZNAM ZKRATEK 11 Seznam zkratek 1 ACER ABD AEC AGRI AIOC AMBO ANRE APEC APM ARMZ BN BOFIT BOTAS BPS BRIC BTC BTE CAC CBM CDB CEIB CEGH CENEF CIA CNG CNOOC CNPC CPC ČLR ČR ČSSR DAE DEPA DG TREN DGH DOE EBRD Agency for the Cooperation of Energy Regulators (Agentura pro spolupráci mezi energetickými regulátory EU) Asian Development Bank (Asijská rozvojová banka) Indian Atomic Energy Commision (Komise pro jadernou energetiku Indie) Azerbaijan Georgia Romania Interconnector Azerbaijan International Operating Company Albania Macedonia Bulgaria (ropovod) Agency for Natural Resources and Energy (Agentura pro přírodní zdroje a energetiku Japonsko) Asia Pacific Economic Cooperation (Ekonomické seskupení Asie a Tichomoří) Administration Price Mechanism (mechanismus stanovení cen Indie) AtomRedMetZoloto Uranium Holding Co. Bystrych nějnorach (rychlý množivý [jaderný] reaktor) Bank of Finland Institute for Economies in Transition Petroleum Pipeline Corporation of Turkey Baltic Pipeline System (ropovod) akronym pro skupinu států (Brazílie, Rusko, Indie, Čína) Baku Tbilisi Ceyhan (ropovod) Baku Tbilisi Erzurum (plynovod) Central Asia Center (plynovodní systém) Coal Bed Methan (metan z uhelných slojí) China Development Bank (Čínská rozvojová banka) China Export Import Bank (Čína) Central European Gas Hub GmbH (Středoevropský plynový uzel) Ruské Centrum pro energetickou efektivitu Central Intelligence Agency (Ústřední zpravodajská služba USA) Compressed Natural Gas (stlačený zemní plyn) China National Offshore Oil Corporation (čínská národní ropná společnost) China National Petroleum Corporation (čínská národní ropná společnost) Caspian Pipeline Consorcium (Kaspické ropovodní konsorcium) Čínská lidová republika Česká republika Československá socialistická republika Department of Atomic Energy (Odbor pro atomovou energii Indie) Public Gas Corporation of Greece Directorate-General for Transport and Energy (Generální ředitelství pro dopravu a energetiku EU) Director General of Hydrocarbons (Generální ředitelství pro zdroje uhlovodíků Indie) Department of Energy (Ministerstvo energetiky USA) European Bank for Reconstruction and Development (Evropská banka pro obnovu a rozvoj) 1 V publikaci jsou užívány především zkratky anglických názvů, které se běžně vyskytují v zahraniční literatuře, tak, aby uvedené informace byly snadno dohledatelné v použitých literárních zdrojích. Výjimečně jsou užity zkratky českých názvů.

12 12 ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ASIJSKÝCH ZEMÍ A RUSKÉ FEDERACE ECC Energy Coordination Commitee (Výbor pro koordinaci energetických otázek Indie) ECCJ The Energy Conservation Centre (Centrum pro úsporu energie Japonsko) EGL Elektrizitats-Gesellschaft Laufenburg AG EGOM Empowered Group of Ministers (speciální pověřená skupina ministerstev Indie) EIA U. S. Energy Information Administration (americká organizace poskytující nezávislé statistiky a analýzy) EIB European Investment Bank (Evropská investiční banka) EK Evropská komise ENP (EPS) European Neighbourhood Policy (Evropská politika sousedství) EOR Enhanced Oil Recovery (moderní technologie těžby) ESPO East Siberia Pacific Ocean (ropovod z Ruska na pacifické pobřeží) EU Evropská unie EvrAzEs Evrazijskoje ekonomičeskoje soobščestvo (Euroasijské ekonomické společenství) FBR Fast Breeder Reactor (rychlý množivý [jaderný] reaktor) FSB Federalnaja služba bezopasnosti (Federální bezpečnostní služba Rusko) Gabalinská RLS Gabalinská radiolokační stanice (Azerbajdžán, Rusko) FYROM Former Yugoslav Republic of Macedonia (Bývalá jugoslávská republika Makedonie) GAIL Gas Authority of India Limited (indická národní společnost) GECF Gas Exporting Countries Forum (Fórum zemí vyvážejících plyn) GDF Gaz de France (francouzská plynárenská společnost) GUUAM Georgia, Ukraine, Uzbekistan, Azerbaijan and Moldova Group (organizace, nyní GUAM) IAEA International Atomic Energy Agency (Mezinárodní agentura pro atomovou energii) IEA International Energy Agency (Mezinárodní agentura pro energetiku) IEP Integrated Energy Policy (dokument Integrovaná energetická politika Indie) IFC International Finance Corporation IGAT 7 Iran Gas Trunkline 7 (plynovod) IKL Ingolstadt Kralupy Litvínov (ropovod) INOGATE Interstate Oil and Gas Transportation to Europe (program EU) IOC Indian Oil Corporation Limited (indická národní společnost) IOCs International Oil Companies (mezinárodní ropné společnosti) IOR Improved Oil Recovery (moderní technologie těžby) IPI Iran Pakistan India (zamýšlený plynovod) IPRI Islamabad Policy Research Institute (Pákistán) ISO Independent System Operator (nezávislý systémový operátor) ITC International Trade Centre (Mezinárodní obchodní centrum) ITG Interconnector Turkey Greece Italy (Propojovací plynovod Turecko Řecko Itálie, plánovaná souč. Jižního koridoru) ITO Independent Transmission Operator (nezávislý operátor přenosové soustavy) JAPEX Japan Petroleum Exploration Co (japonská společnost) JE jaderná elektrárna JNOC Japan National Oil Company (dřívější vládní instituce Japonsko) JOGMEC Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (vládní instituce Japonsko)

13 SEZNAM ZKRATEK 13 KMG KOGAS KPRF KSČ LDP LDPR LNG LWGR ME MF MFRF MERO ČR METI MEVO MLR MMAJ MMG MNRE MOFCOM MOGE MOL MoU MPI MPNG MWR NATO NBCI NBCP NDR NDRC NEA NEC NEDO NEF NELG NELP NIGC KazMunaiGas (kazašská národní společnost) Korean Gas Corporation Komunističeskaja partija Rossijskoj federacii (Komunistická strana Ruské federace) Komunistická strana Číny Liberal Democratic Party (Japonsko) Liberalno-demokratičeskaja partija Rossii (Liberálně-demokratická strana Ruska) Liquefied Natural Gas (zkapalněný zemní plyn) Light Water Graphite Reactor (lehkovodní grafitový [jaderný] reaktor) Ministry of Energy of the Russian Federation (Ministerstvo energetiky Rusko) Ministry of Finance (Ministerstvo financí Čína) Ministerstvo finansov Rossijskoj federacii (Ministerstvo financí Ruské federace) Mezinárodní ropovody ČR Ministry of Economy, Trade and Industry (Ministerstvo ekonomiky, obchodu a průmyslu Japonsko) Ministerstvo ekonomického vývoje a obchodu Ukrajiny Ministry of Land and Resources (Ministerstvo pro zemědělství a zdroje Čína) Metal Mining Agency of Japan (dřívější Agentura pro těžbu kovů Japonsko) MangistauMunaiGas (kazašská společnost) The Ministry of New and Renewable Energy (Ministerstvo pro nové a obnovitelné zdroje energie Indie) Ministry of Commerce (Ministerstvo obchodu Čína) Myanmar Oil and Gas Enterprise (myanmarská společnost) Magyar Olaj (maďarská petrochemická skupina) Memorandum o porozumění Ministry of Petroleum Industry (dřívější Ministerstvo pro ropný průmysl v Číně) Ministry of Petroleum and Natural Gas (Ministerstvo pro ropný sektor a sektor plynárenství Indie) Ministry of Water Resources (Ministerstvo pro vodní zdroje Čína) North Atlantic Treaty Organization (Severoatlantická aliance) National Biomass Cookstove Initiative (Indie) National Biomass Cookstove Programme (Indie) Německá demokratická republika National Development and Reform Commission (Národní komise pro reformy a rozvoj Čína) National Energy Administration (vládní instituce Čína) National Energy Commision (vládní instituce Čína) The New Energy and Industrial Technology Development Organisation (Organizace pro rozvoj nových zdrojů energie a průmyslových technologií Japonsko) The New Energy Foundation (Nadace pro rozvoj nových zdrojů energie Japonsko) National Energy Leading Group (Národní vedoucí skupina pro energetiku Čína) New Exploration Licensing Policy (politika přidělování těžebních licencí Indie) National Iranian Gas Company (íránská společnost)

14 14 ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ASIJSKÝCH ZEMÍ A RUSKÉ FEDERACE NIOC National Iran Oil Company (íránská společnost) NISA The Nuclear and Industrial Safety Agency (Agentura pro jadernou bezpečnost a bezpečnost průmyslu Japonsko) NOCs National Oil Companies (státní ropné společnosti) NPT Nuclear Non-Proliferation Treaty (dohoda o nešíření jaderných zbraní) NRA Nuclear Regulation Authority (nový regulátor pro jaderný sektor Japonsko) NSC Nuclear Safety Commission (dřívější vládní organizace Japonsko) NTPC National Thermal Power Corporation (Indie) OALP Open Acreage Licensing Policy (nový systém přidělování těžebních licencí Indie) OBSE Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) OIDB Oil Industry Development Board (Výbor pro rozvoj ropného průmyslu Indie) OIL Oil India Limited (indická národní společnost) OMCs Oil Marketing Companies (společnosti obchodující s ropnými produkty Indie) ONGC Oil and Natural Gas Corporation (indická národní společnost) OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries (Organizace zemí vyvážejících ropu) OSN Organizace spojených národů OVL ONGC Videsh Ltd. (dceřiná společnost ONGC) OZE Obnovitelný zdroj energie PATES Plovoucí jaderný kogenerační závod PCA Partnership and Cooperation Agreement (Dohoda o partnerství a vzájemné spolupráci) PDVSA Petróleos de Venezuela, S. A. PetroChina PetroChina Company Limited (dceřiná společnost čínské CNPC) PK PetroKazakhstan (kazašská společnost odkoupená CNPC a KMG) Plynová pole KG plynová pole Krishna-Godavari PPP Purchasing Power Parity (parita kupní síly) PSA Production Sharing Agreement (dohoda o sdílené produkci) PSC Production Sharing Cooperation (dohoda o sdílené produkci) PWR Pressurized Water Reactor (tlakovodní [jaderný] reaktor) RBMK Reaktor boľšoj moščnosti kanaľnogo tipa (lehkovodní grafitový [jaderný] reaktor) RF Ruská federace RIL Reliance Industries Limited (Indie) RSFSR Ruská sovětská federativní socialistická republika RUE RosUkrEnergo (ve Švýcarsku registrovaná společnost s polovičním podílem Gazpromu zabývající se transportem turkmenského plynu do východní Evropy) RVHP Rada vzájemné hospodářské pomoci SASAC State-Owned Assets Supervision and Administration Commission (Výbor pro dohled nad státním majetkem a jeho správou Čína) SEO State Energy Office (dřívější Státní úřad pro energetiku Čína) SER Second Strategic Energy Review (Druhý strategický přezkum energetické politiky EU)

15 SEZNAM ZKRATEK 15 SIDANKO Siberian Far Eastern Oil Company (ruská ropná firma) Sinochem China Chemical Import and Export Company (čínská národní společnost) Sinopec Corporation China Petroleum & Chemical Corporation (čínská národní ropná společnost dceřiná společnost Sinopec Group) Sinopec Group China Petrochemical Corporation (čínská národní ropná společnost) SNS Společenství nezávislých států SOCAR State Oil Company of Azerbaijan Republic (ázerbájdžánská státní ropná a plynárenská korporace) SOFA Status of Forces Agreement (Smlouva o právním postavení ozbrojených sil) SR Slovenská republika SRN Spolková republika Německo SSSR Svaz sovětských socialistických republik SUEK Siberian Coal Energy Company (ruská uhelná společnost) ŠDKRI Šebelinka Dněpropetrovsk Krivoj rog Izmail (ukrajinský plynovod) ŠDO Šebelinka Dněpropetrovsk Oděsa (ukrajinský plynovod) TAL Transalpine Ölleitung (ropovod) TANAP Transanatolský plynovod TAP Trans Adriatic Pipeline (projekt plynovodu) TAPI Turkmenistan Afghanistan Pakistan India (zamýšlený plynovod) TBP Trans Balkan Pipeline (plánovaný ropovod) TEN-E Trans-European Energy Networks (energetické transevropské sítě EU) TERI The Energy and Resources Institute (think-thank Indie) TKNPZ Turkmenbashi Complex of Oil Refineries (turkmenský průmyslový podnik) TRAO Turkish Petroleum Corporation (turecká ropná korporace) UGMK Ural Mining and Metallurgical Company (ruská těžařská a metalurgická společnost) VBRR Vserossijskij bank razvitija regionov (Všeruská banka pro rozvoj regionů) VSLZ Všečínské shromáždění lidových zástupců VVER Vodo-Vodjanoj Energetičeskij Reaktor (tlakovodní [jaderný] reaktor) WBG World Bank Group (Světová banka) WTO World Trade Organization (Světová obchodní organizace)

16 16 ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ASIJSKÝCH ZEMÍ A RUSKÉ FEDERACE Seznam jednotek b/d (bbl/d) bbl r.e. Bcf bcm bcm/y Btu GW km kw kwh mcm mt mt r.e. mt/y MW r.e. (oe) Tcf tcm toe TWh barel za den barel ropného ekvivalentu miliarda krychlových stop miliarda metrů krychlových miliarda metrů krychlových za rok British thermal unit gigawatt kilometr kilowatt kilowatt za hodinu milion metrů krychlových milion tun milion tun ropného ekvivalentu milion tun ročně megawatt ropný ekvivalent trilion kubických stop trilion metrů krychlových tuna ropného ekvivalentu terawatt hodina

17 SEZNAM BOXŮ, OBRÁZKŮ A TABULEK 17 Seznam boxů Box č. 1: Čínské národní ropné společnosti Box č. 2: Bezpečnostní dilema v energetice a kauza Unocal Box č. 3: Jaderná energetika v Japonsku po havárii v elektrárně Fukušima Box č. 4: Aktéři japonské energetické bezpečnostní politiky Box č. 5: Spor Japonska a Číny o ostrovy Senkaku Box č. 6: Sociální dimenze energetické bezpečnosti na příkladu Indie Box č. 7: Aktéři indické energetické bezpečnostní politiky Box č. 8: Překážky výstavby plynovodu Myanmar Bangladéš Indie Box č. 9: Problematické stránky sektoru ropy a sektoru plynárenství v Rusku Box č. 10: Problémy uhelného sektoru v Rusku Box č. 11: Rusko a Turkmenistán: spolupráce v infrastrukturních projektech a konkurenční aktéři Box č. 12: Rusko a Kazachstán: spolupráce v infrastrukturních projektech a konkurenční aktéři Box č. 13: Jižní plynový koridor Box č. 14: Naleziště Štokman a jeho význam z hlediska ruské energetické politiky Box č. 15: Energetický dialog EU Rusko Box č. 16: Rusko-ukrajinská spolupráce ve sféře jaderné energetiky Box č. 17: Role zemního plynu v běloruské energetice Box č. 18: Ropa v běloruském energetickém sektoru Seznam obrázků ČÁST 1. PROČ PRÁVĚ ASIJŠTÍ SPOTŘEBITELÉ? Kapitola 1. Energetická bezpečnost Číny Obrázek č. 1: Primární spotřeba zdrojů energie v Číně (2009) Obrázek č. 2: Čínská produkce a spotřeba zdrojů energie dle provincií (2005) Obrázek č. 3: Nejvýznamnější naleziště ropy v Číně Obrázek č. 4: Relevantní vládní instituce v sektoru energetiky po roce 2005 Obrázek č. 5: Relevantní vládní instituce v sektoru energetiky po roce 2008 Obrázek č. 6: Námořní transportní trasy a klíčové přepravní uzly: výhled Obrázek č. 7: Alternativní trasy vůči Malackému průlivu Obrázek č. 8: Trasa ropovodu z východní Sibiře na pacifické pobřeží s odbočkou do Číny Kapitola 2. Energetická bezpečnost Japonska Obrázek č. 1: Srovnání japonské energetické soběstačnosti s jinými zeměmi Obrázek č. 2: Primární spotřeba zdrojů energie v Japonsku (2011) Obrázek č. 3: Vývoj podílu ropy na primární spotřebě zdrojů energie v Japonsku Obrázek č. 4: Vývoj energetické spotřeby v Japonsku po jednotlivých sektorech Obrázek č. 5: Naleziště uhlovodíků a teritoriální spory Číny a Japonska ve Východočínském moři Kapitola 3. Energetická bezpečnost Indie Obrázek č. 1: Primární spotřeba zdrojů energie v Indii (2011) Obrázek č. 2: Vývoj importní závislosti v Indii ( ) Obrázek č. 3: Vývoj produkce a spotřeby ropy v Indii ( )

18 18 ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ASIJSKÝCH ZEMÍ A RUSKÉ FEDERACE Obrázek č. 4: Vývoj produkce a spotřeby zemního plynu v Indii ( ) Obrázek č. 5: Plynovodní síť v Indii, 2008 Obrázek č. 6: Ministerstva a úřady, které se v Indii podílejí na formulaci energetické politiky Obrázek č. 7: Existující pověřené skupiny ministerstev (EGOMs) a jejich složení Obrázek č. 8: Historický vývoj režimů udělování licencí k těžbě ropy a zemního plynu v Indii Kapitola 4. Kaspický region v energetické politice Číny a Indie Energetická diplomacie Číny v kaspickém regionu a zájem na výstavbě přeshraničních projektů Obrázek č. 1: Trasa třífázového ropovodu z Kazachstánu do Číny Obrázek č. 2: Čínská produkce a spotřeba zdrojů energie dle provincií (2005) Obrázek č. 3: Trasa plynovodu z Kazachstánu do Číny Obrázek č. 4: Srovnání podílu čínské CNPC na produkci ropy v Kazachstánu (denně) a na vlastnictví celkových zásob ropy v zemi Obrázek č. 5: Trasa středoasijského plynovodu z Turkmenistanu do Číny Obrázek č. 6: Mapa nalezišť uhlovodíků v Íránu a plynovodní síť Plánované plynovodní projekty z kaspického regionu do Indie Obrázek č. 1: Zamyšlené trany plynovodů TAPI a IPI ČÁST 2. ENERGETICKÁ BEZPEČNOST RUSKÉ FEDERACE Kapitola 1. Sektor energetiky v Rusku Obrázek č. 1: Struktura jaderného sektoru ruské energetiky Kapitola 2. Ruští národní šampioni: postavení firem Obrázek č. 1: Vývoj těžby Gazpromu (bcm) Obrázek č. 2: Produkce surové ropy a její zpracování společností Rosněfť (mt ropy) Obrázek č. 3: Těžba TNK-BP v letech (m bbl r.e.) Obrázek č. 4: Vývoj těžby Novateku v letech (m bbl r.e.) Kapitola 3. Ekonomický a politický význam sektoru energetiky Obrázek č. 1: Plynovodní systém CAC Obrázek č. 2: Systém CPC Obrázek č. 3: Kazachstán plynovodní systémy Obrázek č. 4: Arktický region Obrázek č. 5: Naleziště Štokman Kapitola 4. Evropská dimenze ruské energetiky: Rusko a EU Obrázek č. 1: Současná struktura energetického dialogu EU Rusko (2012) Obrázek č. 2: Ropovod Družba Obrázek č. 3: Ropovod Oděsa Brody Obrázek č. 4: Projekt Burgas Alexandroupolis Obrázek č. 5: Nord Stream Obrázek č. 6: Plánovaná trasa plynovodu South Stream Obrázek č. 7: Plánovaná trasa plynovodu Nabucco West Obrázek č. 8: Energetické společenství členská základna

19 SEZNAM BOXŮ, OBRÁZKŮ A TABULEK 19 Kapitola 5. Vztahy mezi Ruskem a tranzitními zeměmi: případové studie Ukrajiny a Běloruska Ukrajina Obrázek č. 1: Ukrajinský plynovodní systém Obrázek č. 2: Tranzit plynu přes území Ukrajiny, bcm Obrázek č. 3: Objem ropy transportované ukrajinským systémem ropovodů, mt Obrázek č. 4: Ukrajinské ropovody včetně nového ropovodu Oděsa Brody Bělorusko Obrázek č. 1: Tranzit plynu přes území Běloruska Obrázek č. 2: Tranzit ropy přes území Běloruska Obrázek č. 3: Systém BPS-2

20 20 ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ASIJSKÝCH ZEMÍ A RUSKÉ FEDERACE Seznam tabulek Tabulka č. 1: Udělené licence k průzkumu a produkci v devíti kolech NELP Tabulka č. 2: Chronologie kol NELP ( ) Tabulka č. 3: Status jednotlivých polí v rámci devíti kol NELP Tabulka č. 4: Ruské exportní ropovody Tabulka č. 5: Ruské exportní plynovody Tabulka č. 6: Importéři plynu Gazpromu v roce 2012 (mld. m 3 ) Tabulka č. 7: Těžba uhlovodíků Lukoilem (bbl r.e.) Tabulka č. 8: Světová produkce surové ropy a zemního plynu (data za r. 2012) Tabulka č. 9: Světový export ropy (situace z r. 2011) Tabulka č. 10: Světový export zemního plynu (situace z r. 2012) Tabulka č. 11: Původ dovážených primárních energetických zdrojů v EU v l (v % dle země původu) Tabulka č. 12: Podíl Ruska na importu, exportu a celkovém zahraničním obchodu se zbožím s Ukrajinou (%) Tabulka č. 13: Ruské exportní plynové kapacity do Evropy (bcm) Tabulka č. 14: Podíl Ruska na běloruském importu plynu a ropy

21 ABSTRACT 21 Abstract What is the nature of energy security of the energy hungry newcomers China and India? How is their rapid growth perceived by Japan former leading Asian consumer? What are the main features of the energy policy of Russia one of the biggest energy producers and exporters? What role Russia plays on European and Asian energy markets? These are some of the questions that Energy Security of Asian Countries and the Russian Federation raises and tackles. The updated version of the book is divided into two main parts with the first one evaluating actors, policies and market positions of the emerging consumers of China, India and Japan and related issues; the second one introducing key actors of Russia s energy sector and analyzing its importance from both political and economic point of view with an emphasis on the European dimension of Russian energy policy. The book also deals with the Russian policies towards transit countries, such as Belarus and Ukraine and evaluates Russian, Chinese as well as Indian energy policies towards the main producers of the Caspian region. This updated version covers latest development of major issues related to energy relations in Asia.

22

23 ÚVOD 23 Úvod Hedvika Koďousková, Petra Kuchyňková a Martin Jirušek V literatuře se obecně setkáváme s dvěma hlavními přístupy k energetické bezpečnosti. Napjatý trh s ropou způsobený rostoucí globální poptávkou a nenadálé výpadky produkce zvyšující cenu strategické komodity, obavy z nacionalismu, nestability v producentských zemích a z teroristických útoků i vědomí ztenčujících se globálních zásob ropy přidávají na dominanci přístupu k energetické bezpečnosti, jenž do značné míry vychází z realistické tradice v mezinárodních vztazích a který je nejčastěji označován jako strategický. Za jeho protipól lze považovat přístup tržní, který se inspiruje liberálně-idealistickou tradicí disciplíny mezinárodních vztahů a reflektuje především důležitost efektivního fungování světového trhu s ropou (Dannreuther, 2003, s ; Tunsjø, 2010, s ; Cuită, 2010, s ; Luft & Korin, 2009, s ). Strategický přístup klade důraz na stát coby nejvýznamnějšího aktéra, jenž se přímo podílí na formulaci a praktickém naplňování domácí i zahraniční energetické politiky. Energetická bezpečnost je dle tohoto přístupu považována za klíčovou složku národní bezpečnosti, na níž do značné míry závisí ekonomický růst, a následně i politická a vojenská moc státu (Fay & Reiertsen, 2007, s. 27). Zdroje energie se stávají integrální součástí toho, co chápeme pod pojmem moc. Mají vliv na ekonomický potenciál daného státu. V době trvání konfliktu či ve válce je zajištění dostatečného množství zdrojů energie určující pro schopnost státu naplno využít svůj vojenský potenciál. Jsou nezbytné k přežití státu. Zdroje energie v rámci realistického uvažování tak významně ovlivňují i vlastní rozložení moci v mezinárodním systému (Cuită, 2010, s. 130). Ropa a do značné míry i zemní plyn nejsou považovány za tradiční tržní komodity, ale suroviny se strategickým významem, bez kterých se jednoduše neobejdeme. Spolehnout se na trh v jejich získávání a akceptovat riziko jeho případného selhání dle strategického přístupu znamená i přijetí permanentního ohrožení národní bezpečnosti (Dannreuther, 2003, s ; Tunsjø, s. 2010, 27 28). Přístup do značné míry odráží zájmy spotřebitelských zemí. Přepokládá, že trh s ropou nepracuje ideálně, naopak přetlak poptávky nahrává producentům a soustředí značnou moc do rukou OPEC či Ruska (Fay & Reiertsen, 2007, s ). Státy (exportéři) zasahují do fungování trhu ve svůj prospěch, ovlivňují cenu ropy a zemního plynu, ustanovují tržní bariéry, znesnadňují investice, (Luft & Korin, 2009, s. 343). Zdroje energie jsou považovány za legitimní nástroj zahraniční politiky každého státu, integrální součást velmocenských politik. A vzhledem k tomu, že jednání států je motivováno výhradně vlastními národními zájmy, tržní síly a ekonomická interdependence nemohou zajistit mír a stabilitu (Luft & Korin, 2009, s. 342). Strategickému chápání pak logicky odpovídají i řešení, jež jsou považována za nezbytná k posílení energetické bezpečnosti. Především je zde snaha omezit nebo zcela eliminovat dopady přerušení dodávek ropy či zemního plynu ze zahraničí. Ztráta dostatečných dodávek, i když dočasná, stát ekonomicky i vojensky oslabuje a posiluje jeho konkurenty. Ideálním řešením je proto dle strategického přístupu dosažení absolutní soběstačnosti nebo alespoň maximální posílení kontroly nad dováženými zdroji skrz série dlouhodobých bilaterálních dohod, jež spotřebitelskému státu umožňují v případě potřeby zatlačit na daného dodavatele (Fay & Reiertsen, 2007, s. 29). Strategickou důležitost má budování ropovodů a plynovodů, neboť závislost producenta na těchto exportních trasách limituje jeho možnosti nečekaně přecházet od jednoho odběratele k druhému. Diverzifikace dodavatelů pak představuje další důležité

24 24 ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ASIJSKÝCH ZEMÍ A RUSKÉ FEDERACE opatření k posílení energetické bezpečnosti, jež má v každém okamžiku zajistit dostatečný objem zdrojů energie, a to i v případě nenadálého přerušení dodávek (ať už v důsledku politického rozhodnutí, technické závady, či přírodní katastrofy). Diverzifikace dodavatelů, transportních tras či zdrojů energie je však spíše univerzálním principem, na němž se, podobně jako na posilování elastičnosti trhu vytvářením nadbytečných kapacit, shodne valná většina autorů zabývajících se problematikou energetické bezpečnosti (Vivoda, 2009, s ). Mezi hlavní principy vedoucí k posílení energetické bezpečnosti ji ostatně řadí i přední teoretik energetické bezpečnosti Daniel Yergin (Yergin, 2006, s ). Multiplikace zdrojů významně redukuje dopady nenadálého výpadku jednoho z nich a poskytuje cenné alternativy. Na rozdíl od strategického přístupu, jenž zdůrazňuje především zájmy spotřebitelských zemí, však Yergin upozorňuje na skutečnost, že diverzifikace slouží k užitku jak spotřebitelům, tak producentům, neboť oba sdílejí společný zájem na stabilním, efektivně fungujícím trhu. Zatímco tedy strategický přístup chápe vztahy mezi spotřebiteli a producenty a mezi spotřebiteli navzájem jako hru s nulovým součtem, kde získá-li jeden, druhý tratí, a zdůrazňuje relativní zisky, Yergin naopak upozorňuje na komplementaritu zájmů všech aktérů v globálním energetickém systému, kde ze správného fungování trhu těží všichni jeho aktéři a kde jsou zisky absolutní. Tržní přístup se na rozdíl od strategického tedy nezaměřuje výhradně na zájmy spotřebitelských zemí, ale rozebírá i postavení producentů na mezinárodních trzích se zdroji energie, jež nechápe výhradně negativně. Naopak zdůrazňuje komplementaritu a společný cíl jednotlivých aktérů stabilní trhy coby efektivní nástroj k dosažení energetické bezpečnosti, uspokojení poptávky spotřebitelů a prostor pro odbyt producentských zemí. Energetická bezpečnost může být svěřena do neviditelné ruky volného trhu, neboť sami exportéři jsou do značné míry závislí na příjmu z exportu ropy a nemohou zcela akceptovat ztrátu svých exportních trhů. Přerušení dodávek z politických důvodů jako v případě ropných šoků v 70. letech se společně se zvyšováním této závislosti ukazuje jako nepravděpodobné. Závislost je vlastně pozitivním jevem, pokud naplňuje logiku vzájemnosti (Fay & Reiertsen, 2007, s ). Tržní přístup rovněž předpokládá, že přestože je ropa unikátní přírodní surovinou, jedná se zároveň o obchodní komoditu, jež může být objektem vyjednávání, a přestože státy potřebují ropu, raději si ji opatří v rámci obchodního vyjednávání (upřednostňují maximalizaci zisku) než násilnými a také dražšími prostředky (Fay & Reiertsen, 2007, s ). Energetická bezpečnost proto není spojována s přežitím státu a národní bezpečností v širokém slova smyslu, ale s efektivním fungováním mezinárodních trhů. Do slovníku tržního přístupu k energetické bezpečnosti pronikají především pojmy jako liberalizace domácích trhů se zdroji energie, odstraňování bariér a posilování zahraničních investic do nových nalezišť a související infrastruktury, budování strategických ropných zásob či zvýšení transparentnosti a toku informací. Přístup také počítá s relevancí rozličných aktérů (mezinárodních nevládních organizací, lobbistů, mezinárodních společností působících na trzích s ropou a zemním plynem ), ne nutně pouze národních států (Dannreuther, 2003, s ; Tunsjø, 2010, s ; Yergin 2006: 69 82). Je zřejmé, že oba přístupy k energetické bezpečnosti poskytují zcela rozdílný pohled na fungování mezinárodních trhů se zdroji energie a na opatření, která by měla být ze strany spotřebitelských i producentských zemí na tomto základě přijata. Přestože se jedná o tzv. extrémní typy a těžko bychom nalezli stát, který uplatňuje výhradně strategický či výhradně tržní přístup k energetické bezpečnosti, s aplikací tržního přístupu je většinou spojována např. energetická politika evropských spotřebitelů, zatímco ke strategickému přístupu je připodobňována energetická politika nově nastupujících spotřebitelských zemí Číny a Indie. V novinových článcích, ale i odborné literatuře se setkáváme s pojmem tzv. zdrojového merkantilismu, tedy úsilí nových spotřebitelů obejít světové trhy s ropou či zemním plynem, získat výhradní práva na těžbu a zdroje energie dovážet od producenta přímo na své území. Také na straně producentských zemí se setkáváme s rostoucí nacionalizací sektorů energetiky či s prvky tzv. zdrojového nacionalismu.

Energetická bezpečnost asijských zemí a Ruské federace HEDVIKA KOĎOUSKOVÁ PETRA KUCHYŇKOVÁ ANNA LESHCHENKO MARTIN JIRUŠEK

Energetická bezpečnost asijských zemí a Ruské federace HEDVIKA KOĎOUSKOVÁ PETRA KUCHYŇKOVÁ ANNA LESHCHENKO MARTIN JIRUŠEK Energetická bezpečnost asijských zemí a Ruské federace HEDVIKA KOĎOUSKOVÁ PETRA KUCHYŇKOVÁ ANNA LESHCHENKO MARTIN JIRUŠEK Všechna práva vyhrazena. Žádná část této elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

Energetická bezpečnost. Petr Binhack 30.1.2010

Energetická bezpečnost. Petr Binhack 30.1.2010 Energetická bezpečnost Petr Binhack 30.1.2010 Bezpečnost a jistota dodávek ropy závisí pouze a jedině na rozmanitosti zdrojů. 2 Energetická bezpečnost: nové paradigma Studená válka dominuje vojensko-politické

Více

Evropský parlament Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Jednotný evropský energetický trh Praha, 3. listopadu 2011 Ing. Evžen Tošenovský místopředseda Výboru ITRE Priority evropské energetiky

Více

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE HOSPODÁŘSKÉ

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE HOSPODÁŘSKÉ Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Kateřina Haganová MGV_Z_SS_1S2_D03_U_SOCGEO_Mez_organizace1_PL Zeměpis Socioekonomická geografie Světové hospodářství

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

MEZINÁRODNÍ OBCHOD 2016 východiska; komparace svět - ČR

MEZINÁRODNÍ OBCHOD 2016 východiska; komparace svět - ČR MEZINÁRODNÍ OBCHOD 2016 východiska; komparace svět - ČR Charakteristika etap mezinárodního Faktory: obchodu po roku 1945 Politické. Rozpad koloniální soustavy a růst ekonomické váhy USA v souvislosti s

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

TEN-E (transevropská energetická síť)

TEN-E (transevropská energetická síť) ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, květen 2014 Ing. Zdeňka Kučerová Porada s kraji 5. 6. 2014 TEN-E (transevropská energetická síť) Legislativa EU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 347/2013 ze dne

Více

Přírodní zdroje. Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny

Přírodní zdroje. Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny Přírodní zdroje Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny Energetické zdroje (primární) 1. Ropa 38,1% 2004: 83,0 mil. barelů denně 2. Uhlí 24,0% 3. Zemní plyn 23,6%

Více

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU 4. ročník konference s mezinárodní účastí Trendy evropské energetiky Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU Obsah Globální pohled Evropský pohled Národní pohled na vývoj energetiky a potřebu plynu

Více

Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC

Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Ing. Miroslav Vrba, CSc., předseda EK ČR/WEC Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Heslo Kongresu Hledejme řešení k problémům světové energetiky

Více

Průmysl. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html#o

Průmysl. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html#o 1. Vysvětlete: a) Jaký je podíl zaměstnaných osob v průmyslu v zemích méně vyspělých a v nejvyspělejších. Proč? b) Jakým způsobem lze členit průmysl. Která odvětví jsou chápána jako tzv. tradiční, moderní

Více

EVROPSKÁ UNIE A RUSKO VZTAHY V OBLASTI ENERGETIKY

EVROPSKÁ UNIE A RUSKO VZTAHY V OBLASTI ENERGETIKY EVROPSKÁ UNIE A RUSKO VZTAHY V OBLASTI ENERGETIKY Václav Štěrba Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie č. 3.054 Listopad 2006 2 OBSAH 1. VÝCHODISKA PRO ENERGETICKÉ

Více

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU Velvyslanectví v Senegalu OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU 21. 11. 2016 Mgr. Pavel Zástěra, ekonomický diplomat, ZÚ Dakar Základní informace o Senegalu Makroekonomika 2. největší ekonomika Západoafrické

Více

PROBLEMATIKA DODÁVEK Z POHLEDU RWE TRANSGAS

PROBLEMATIKA DODÁVEK Z POHLEDU RWE TRANSGAS PROBLEMATIKA DODÁVEK Z POHLEDU RWE TRANSGAS Dr. Wolfgang Peters, člen představenstva, PPM RWE Transgas, a.s. STRANA 1 9 0 0 8 0 0 7 0 0 6 0 0 5 0 0 4 0 0 3 0 0 1 0 0 0 9 0 0 8 0 0 7 0 0 6 0 0 5 0 0 4 0

Více

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI Trendy Evropské Energetiky, Praha, 20.9.2010 Alan Svoboda Ředitel divize Obchod, ČEZ a.s. V ROCE 2008 PROPUKLA FINANČNÍ KRIZE 1 KRIZE SE NÁSLEDNĚ ROZŠÍŘILA NA CELOU

Více

zásoby v roce 2008 ve výši cca 177 x10 12 m 3 roční těžba v roce 2007 byla 3,031 x10 12 m 3

zásoby v roce 2008 ve výši cca 177 x10 12 m 3 roční těžba v roce 2007 byla 3,031 x10 12 m 3 PROČ SE NÁS NEDOTKLA KRIZE DODÁVEK PLYNU PŘES UKRAJINU aneb NEBYLA TO NÁHODA! Ing. Oldřich Petrţilka, Senior Manager, Česká plynárenská unie OBSAH - světové zásoby a zdroje zemního plynu - cesta plynu

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. ledna 2007 Hospodářský ský výbor

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Energetická politika, energetická bezpečnost, Visegrádská skupina, energetická závislost.

Energetická politika, energetická bezpečnost, Visegrádská skupina, energetická závislost. Mgr. Lukáš Harazin Ochrana & Bezpečnost 2014-2015, ročník III., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656 Energetická politika zemí Visegrádské skupiny Anotace Nakolik mohou pro někoho země Visegrádské čtyřky představovat

Více

ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU

ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU (ROLE SPOLEČNOSTI MERO ČR, A.S. V OBLASTI ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY) Dr. Libor LUKÁŠEK, Ph.D. člen představenstva MERO ČR, a.s. ředitel

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

Očekávaný vývoj cen fosilních paliv

Očekávaný vývoj cen fosilních paliv Role cen fosilních paliv v měnové politice Doc. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. Konference Brno Holiday Inn Očekávaný vývoj cen fosilních paliv 28. března b 2007 Obsah prezentace Ceny ropy, plynu a uhlí zcela

Více

Státní energetická koncepce ČR

Státní energetická koncepce ČR Třeboň 22. listopadu 2012 Legislativní rámec - zákon č. 406/2000 Sb. koncepce je strategickým dokumentem s výhledem na 30 let vyjadřujícím cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského

Více

Perspektivní obory pro vývoz do Číny

Perspektivní obory pro vývoz do Číny Perspektivní obory pro vývoz do Číny 1) Úvod Již ve třicátých letech minulého století dodávalo Československo do Číny investiční celky, např. cukrovary. Značného objemu ve vývozu investičních celků do

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Jak by měl být transformován sektor teplárenství a jakou roli by měl hrát

Jak by měl být transformován sektor teplárenství a jakou roli by měl hrát Jak by měl být transformován sektor teplárenství a jakou roli by měl hrát Ing. Josef Novák Veolia Energie ČR, a.s. Pražské evropské energetické fórum 2016 Praha, 21. 4. 2016 Jak může Strategie pro vytápění

Více

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, 29. 11. 2012, Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji Kolik stojí dnešní energetika spalování uhlí v energetice: asi polovina českých emisí (cca 70

Více

CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL

CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL ŠKODA JS STÁLA U ZRODU ČESKOSLOVENSKÉ JADERNÉ VZDĚLANOSTI A PRŮMYSLU Jaderný průmysl se v ČSR rozvíjí od roku 1956, kdy společnost Škoda JS zahájila práce na projektu

Více

JAK SE UPLATNIT V ÁZERBÁJDŽÁNU ANEB CO BY MĚL ČESKÝ PODNIKATEL ZNÁT PŘED VSTUPEM NA ÁZERBÁJDŽÁNSKÝ TRH

JAK SE UPLATNIT V ÁZERBÁJDŽÁNU ANEB CO BY MĚL ČESKÝ PODNIKATEL ZNÁT PŘED VSTUPEM NA ÁZERBÁJDŽÁNSKÝ TRH Obchodní styky České republiky s Ázerbájdžánem Ing. Jiří Lukáš, vedoucí ZK CzechTrade v Ázerbájdžánu 23. 2. 2016 JAK SE UPLATNIT V ÁZERBÁJDŽÁNU ANEB CO BY MĚL ČESKÝ PODNIKATEL ZNÁT PŘED VSTUPEM NA ÁZERBÁJDŽÁNSKÝ

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY S160/06 VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY Dokument Komise a generálního tajemníka, vysokého představitele určený pro zasedání Evropské rady ČELIT VNĚJŠÍM ENERGETICKÝM RIZIKŮM EU

Více

VÝSTAVBA NOVÝCH ENERGETICKÝCH BLOKŮ V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ TEMELÍN. Edvard Sequens 3. září 2013 Praha

VÝSTAVBA NOVÝCH ENERGETICKÝCH BLOKŮ V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ TEMELÍN. Edvard Sequens 3. září 2013 Praha VÝSTAVBA NOVÝCH ENERGETICKÝCH BLOKŮ V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ TEMELÍN Edvard Sequens 3. září 2013 Praha Jaderná energetika na ústupu Jaderná energetika na ústupu Jaderná energetika na ústupu Průměrný věk reaktorů

Více

Globální problémy lidstva

Globální problémy lidstva 21. Letní geografická škola Brno 2013 Globální problémy lidstva Vladimír Herber Geografický ústav MU Brno herber@sci.muni.cz Globální problémy - opakování Nejčastěji se uvažuje o 9 globálních problémech,

Více

Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha,

Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha, Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky prezentace na tiskové konferenci NEK Praha, 4.7.2008 Obecný rámec Kultivace a rozvoj energetických trhů, poskytnutí prostoru podnikatelským subjektům

Více

Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040

Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 2040 Technické, ekonomické a bezpečnostní ukazatele 2040 1 Strategické cíle energetiky ČR Bezpečnost dodávek energie = zajištění nezbytných dodávek energie pro spotřebitele i při skokové změně vnějších

Více

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Vladimír Štěpán Jiří Gavor Únor 2009 ENA s.r.o. stepan@ena.cz Plynárenské a elektrárenské sítě: - Plynárenské sítě jsou výrazně odolnější než elektrárenské

Více

Nové výzvy mimounijních trhů

Nové výzvy mimounijních trhů Nové výzvy mimounijních trhů odborný seminář Ministerstva zemědělství ČR a Potravinářské komory ČR Praha, 14. listopadu 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních

Více

Trh s plynem Ing. Vladimír Štěpán, Ing. Michal Šváb. Květen 2014

Trh s plynem Ing. Vladimír Štěpán, Ing. Michal Šváb. Květen 2014 Trh s plynem 2014 Ing. Vladimír Štěpán, Ing. Michal Šváb Květen 2014 Principy regulace z pohledu odběratelů Dlouhodobě chybí stimulace provozovatelů pro vyšší využívání soustav Platby za překročení kapacity

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

PRACOVNÍ LIST K VÝUCE PROBLEMATIKY ZEMÍ BRICS

PRACOVNÍ LIST K VÝUCE PROBLEMATIKY ZEMÍ BRICS 1. část integrace a mezinárodní uskupení ve světě Vyjmenujte stádia ekonomické integrace od nejnižší po nejvyšší úroveň. 1) oblast volného obchodu 2) celní unie 3) společný trh 4) vnitřní trh 5) hospodářská

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice ENERGIE PRO BUDOUCNOST X Efektivní výroba a využití energie Efektivnost v energetice Brno, MSV, 8.10.2014 Ing. Josef Bubeník Úvodní poznámka Energetická efektivnost není samoúčelným požadavkem, protože

Více

Perspektivní obory pro vývoz do Číny

Perspektivní obory pro vývoz do Číny Perspektivní obory pro vývoz do Číny 1) Úvod Již ve třicátých letech minulého století dodávalo Československo do Číny např. cukrovary a pivovary. Značného objemu ve vývozu do ČLR bylo dosaženo zejména

Více

Mezinárodní ekonomické vztahy po 2.světové válce a jejich subjekty

Mezinárodní ekonomické vztahy po 2.světové válce a jejich subjekty Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Studijní program: Hospodářská politika Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj Forma studia: prezenční Školní rok: 2003/2004 Mezinárodní

Více

Změny trhu s plynem. Ing. Ladislav Sladký. Ředitel prodeje

Změny trhu s plynem. Ing. Ladislav Sladký. Ředitel prodeje Změny trhu s plynem Ing. Ladislav Sladký Ředitel prodeje 2 Obsah prezentace Změny na světovém trhu s plynem a jejich dopad na ČR ČR a SR - současný a budoucí stav Vývoj cen plynu 3 Břidlicový plyn Hydraulické

Více

Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky

Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky, Ing. Marcela Juračková, Mgr. Pavel Kavina, Ph.D. Ministerstvo průmyslu a obchodu Konference ENERGETIKA MOST, 24.9.2014 1 Energetická

Více

Nová strategie obchodní a investiční politiky

Nová strategie obchodní a investiční politiky Úvod Na exportu EU v současné době závisí přes 30 milionů pracovních míst a předpokládá se, že v budoucích 10-15 letech bude 90% růstu generováno za hranicemi EU, proto je potřeba navázat vztahy se třetími

Více

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY 1. 2. 3. ZEMNÍ PLYN Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. zajištění dodávek zemního plynu * těžba, přeprava a skladování zemního plynu evropský kontext * diverzifikace zdrojů a přepravních cest zemního plynu

Více

Energetika: obchodní superpartneři ČR z Východu Rusko: Výhody a úskalí obchodování

Energetika: obchodní superpartneři ČR z Východu Rusko: Výhody a úskalí obchodování Energetika: obchodní superpartneři ČR z Východu Rusko: Výhody a úskalí obchodování Ing. Milan Ráž Pověřený řízením agentury CzechTrade milan.raz@czechtrade.cz 13.05.2014 www.czechtrade.cz Spojené království

Více

POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s.

POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s. POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s. Konference Trendy Evropské Energetiky, Praha, 11.11.2014 ZÁKLADNÍ

Více

JAK SE UPLATNIT V ÁZERBÁJDŽÁNU ANEB CO BY MĚL ČESKÝ PODNIKATEL ZNÁT PŘED VSTUPEM NA ÁZERBÁJDŽÁNSKÝ TRH

JAK SE UPLATNIT V ÁZERBÁJDŽÁNU ANEB CO BY MĚL ČESKÝ PODNIKATEL ZNÁT PŘED VSTUPEM NA ÁZERBÁJDŽÁNSKÝ TRH Obchodní styky České republiky s Ázerbájdžánem Ing. Jiří Lukáš, vedoucí ZK CzechTrade v Ázerbájdžánu 30. 9. 2014 JAK SE UPLATNIT V ÁZERBÁJDŽÁNU ANEB CO BY MĚL ČESKÝ PODNIKATEL ZNÁT PŘED VSTUPEM NA ÁZERBÁJDŽÁNSKÝ

Více

Referát pro MEDZINÁRODNÍ KONFERENCi ÚLOHA JADROVEJ ENERGIE V ENERGETICKEJ POLITIKE SLOVENSKA A EU BRATISLAVA 10.-11.10.2005

Referát pro MEDZINÁRODNÍ KONFERENCi ÚLOHA JADROVEJ ENERGIE V ENERGETICKEJ POLITIKE SLOVENSKA A EU BRATISLAVA 10.-11.10.2005 Referát pro MEDZINÁRODNÍ KONFERENCi ÚLOHA JADROVEJ ENERGIE V ENERGETICKEJ POLITIKE SLOVENSKA A EU BRATISLAVA 10.-11.10.2005 Současné a perspektivní postavení jaderné energetiky v rámci energetické koncepce

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

Evropský parlament. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Ing. Evžen Tošenovský poslanec Evropského parlamentu

Evropský parlament. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Ing. Evžen Tošenovský poslanec Evropského parlamentu Evropský parlament Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Strojírenství Ostrava 2011 Ostrava, 21. dubna 2011 Ing. Evžen Tošenovský poslanec Evropského parlamentu Aktuální otázky z energetiky projednávané

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

Zpráva o činnosti Zelené linky pro export za období leden-září 2013

Zpráva o činnosti Zelené linky pro export za období leden-září 2013 Zpráva o činnosti Zelené linky pro export za období leden-září 201 Zelená linka pro export (dále jen ZLPE), jako součást exportní strategie pro léta 2012-2020, pokračuje ve své činnosti i nadále. ZLPE

Více

N 072 / 10 / 02, K 073 / 10 / 02, K 074 / 10 / 02 a N 075 / 10 / funkční období

N 072 / 10 / 02, K 073 / 10 / 02, K 074 / 10 / 02 a N 075 / 10 / funkční období N 072 / 10 / 02, K 073 / 10 / 02, K 074 / 10 / 02 a N 075 / 10 / 02 10. funkční období N 072 / 10 / 02, K 073 / 10 / 02, K 074 / 10 / 02 a N 075 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

GLOBÁLNÍ HEGEMONIE. Amerika a její výzvy

GLOBÁLNÍ HEGEMONIE. Amerika a její výzvy GLOBÁLNÍ HEGEMONIE Amerika a její výzvy Schopnost prosadit svůj vliv kdekoli ve světě x nakolik je využívaná? Složky hegemonie: Hospodářská Politická Vojenská Kulturní Co je to globalní Hegemonie regionalní

Více

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva?

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva? Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva? Odhad vývoje v energetickém sektoru a možností jaderné energetiky Přednáška pro konferenci Ekonomické aspekty jaderné energetiky Praha, 28. března 2006

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve třetím čtvrtletí roku obrat

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Český zahraniční obchod s nerostnými surovinami. Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové politiky MPO

Český zahraniční obchod s nerostnými surovinami. Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové politiky MPO Český zahraniční obchod s nerostnými surovinami Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové politiky MPO kavina@mpo.cz Cesty nerostných surovin na český trh Většina zemí světa neprodukuje všechny

Více

Konzultace: doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. nebo přímo Prof. Ing. Jaroslav Jakš, DrSc.

Konzultace: doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. nebo přímo Prof. Ing. Jaroslav Jakš, DrSc. MEZINÁRODNÍ OBCHOD Prof. Ing. Jaroslav Jakš, DrSc. Základní požadavky Konzultace: doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. nebo přímo Prof. Ing. Jaroslav Jakš, DrSc. Kancelář č. 630 email: pirozek@econ.muni.cz Zápis

Více

PROMĚNY EKONOMICKÉ DIPLOMACIE V ČR A VE SVĚTĚ

PROMĚNY EKONOMICKÉ DIPLOMACIE V ČR A VE SVĚTĚ JUDITA ŠTOURACOVÁ A KOL. PROMĚNY EKONOMICKÉ DIPLOMACIE V ČR A VE SVĚTĚ PROFESSIONAL PUBLISHING OBSAH: Úvodní poznámky 9 I. část: OBECNĚ - TEORETICKÉ OTÁZKY 13 1. kapitola.._ - Ekonomická dimenze mezinárodních

Více

Svět se rychle mění století bude stoletím boje o přírodní zdroje růst populace, urbanizace, požadavky na koncentraci a stabilitu dodávek energií

Svět se rychle mění století bude stoletím boje o přírodní zdroje růst populace, urbanizace, požadavky na koncentraci a stabilitu dodávek energií Přínos české jaderné energetiky k ochraně životního prostředí a její perspektiva Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha Svět se rychle mění - 21. století bude stoletím boje o přírodní zdroje

Více

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem Konference konaná v hotelu DAP dne 4. 11. 2014 O ICC ICC - International

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády Čeho chceme tedy strategií dosáhnout? Udržení tempa

Více

LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO PROJEKTY BIOPLYNOVÝCH STANIC

LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO PROJEKTY BIOPLYNOVÝCH STANIC LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO XI. ročník konference o bioplynu v ČR Výstavba a provoz bioplynových stanic 13. 14. října 2011, Třeboň OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace pro energetiku

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

STRATEGIE SKUPINY ČEZ. Bohumil Mazač exekutivníředitel pro Business ČEZ Prodej, s.r.o.

STRATEGIE SKUPINY ČEZ. Bohumil Mazač exekutivníředitel pro Business ČEZ Prodej, s.r.o. STRATEGIE SKUPINY ČEZ Bohumil Mazač exekutivníředitel pro Business ČEZ Prodej, s.r.o. EKONOMICKÁ KRIZE ZPŮSOBILA I VÝRAZNÝ POKLES SPOTŘEBY ELEKTŘINY Meziroční vývoj spotřeby elektřiny v procentech Německo

Více

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0 Hospodářský vývoj a Průmysl.0. listopadu 201 ŠKODA AUTO Vysoká škola Hospodářský vývoj a Průmysl.0 Makroekonomický rámec Česká ekonomika v roce 201 meziročně vzrostla o 2 % V roce 201 dynamika hospodářského

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) 25. 11. 2008. o řešení ropné krize (2008/2212(INI))

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) 25. 11. 2008. o řešení ropné krize (2008/2212(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) 25. 11. 2008 NÁVRH ZPRÁVY o řešení ropné krize (2008/2212(INI)) Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj: Herbert

Více

Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK Praha, 3. června 2016

Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK Praha, 3. června 2016 Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2015 Praha, 3. června 2016 2015 - ÚSPĚŠNÝ ROK NAVZDORY MASIVNÍM ZMĚNÁM V EVROPSKÉ ENERGETICE Provozní

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Aktuální problémy české energetiky 2. 4. 2013 Výchozí podmínky ČR ČR jako silně průmyslová země Robustní ES (přebytková bilance i infrastruktura) Rozvinutý systém

Více

Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku. Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23.

Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku. Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23. Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23. květen 2012 Obsah prezentace 1. Postavení ČR v zrcadel dluhových problémů

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

Plynárenství 2015. XXVI. Seminář energetiků. 20.Ledna 2016. Ing. Jan Zaplatílek

Plynárenství 2015. XXVI. Seminář energetiků. 20.Ledna 2016. Ing. Jan Zaplatílek Plynárenství 2015 XXVI. Seminář energetiků 20.Ledna 2016 Spotřeba plynu Spotřeba plynu v uplynulých letech vlivem zejména teplých zim v posledních letech stagnovala resp. v roce 2014 významně propadla

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

Konference Asociace energetických manažerů

Konference Asociace energetických manažerů Konference Asociace energetických manažerů Pohled ekonomické teorie na vývoj cen energetických surovin (aneb Vliv financí na ceny energetických surovin ) Vladimír Tomšík Česká národní banka 1. března 2011

Více

Chytrá energie vize české energetiky

Chytrá energie vize české energetiky 31. května 2011 Chytrá energie vize české energetiky Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Obsah Česká energetika Chytrá energie alternativní koncept Potenciál obnovitelných zdrojů

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Jaderná energetika pod lupou dozorného orgánu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Jaderná energetika pod lupou dozorného orgánu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Jaderná energetika pod lupou dozorného orgánu Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Proč se oživuje diskuse o jaderné energetice? Globální oteplování Energetická bezpečnost Nárůst populace Tlak

Více

Perspektivy elektrotechnického průmyslu z hlediska českého exportu a nástroje jeho podpory

Perspektivy elektrotechnického průmyslu z hlediska českého exportu a nástroje jeho podpory Perspektivy elektrotechnického průmyslu z hlediska českého exportu a nástroje jeho podpory Ing. Radomil Doležal, MBA Generální ředitel CzechTrade 2015 www.czechtradeoffices.com www.czechtrade.cz Služby

Více

Plyn - strategická surovina v době krize. Jiří Mlynář

Plyn - strategická surovina v době krize. Jiří Mlynář Plyn - strategická surovina v době krize Jiří Mlynář Zemní plyn a jeho role v energetice zdroj: Efficiency in electric generation report drafted by EURELECTRIC, July 2003 Page 2 Plyn - nejčistší z fosilních

Více

Energetická politika ČR a vývoj jednotného trhu proměny role národního státu v procesu integrace energetických trhů EU

Energetická politika ČR a vývoj jednotného trhu proměny role národního státu v procesu integrace energetických trhů EU Energetická politika ČR a vývoj jednotného trhu proměny role národního státu v procesu integrace energetických trhů EU EURO Konference PRIORITY ČESKÉ A EVROPSKÉ ENERGETIKY: JAK DÁL? Praha, 8. března 2011

Více

Energetická bezpečnost ekonomickým pohledem

Energetická bezpečnost ekonomickým pohledem Energetická bezpečnost ekonomickým pohledem Vladimír Tomšík 28. ledna 2009 Obsah prezentace Fakta o spotřebě energie Dovozní závislost a zahraniční obchod s energiemi v ČR Těžba domácích surovin Diverzifikace

Více