Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie , Autotec, Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno"

Transkript

1 Zemní plyn v dopravě Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie , Autotec, Brno

2 Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v České republice a Evropské unii. Založena v roce 1994 v souvislosti se zahájením privatizace českého plynárenství. Sdružení právnických osob s licencí na obchod, přepravu, distribuci nebo uskladňování zemního plynu. Člen sdružení EUROGAS.

3 Česká plynárenská unie V oblasti podpory užití CNG se ČPU zejména zaměřuje na: vytváření vhodných podmínek pro rozvoj; prosazování úprav legislativy; informování odborné i laické veřejnosti v rámci komunikační kampaně; propagaci předností CNG; podporu rozvoje výstavby plnících stanic CNG v ČR.

4 Proč podpora využívání CNG? Celý svět (tedy i EU a ČR) čelí vážným výzvám: nedostatek ropy, nestabilní ceny ropy a ropných produktů, znečišťování ovzduší, = podpora vhodných alternativních pohonů vozidel splňujících současné ekologické požadavky. Přijato řešení: Bílá kniha dopravní politiky - náhrada 20 % ropných PHM do r. 2020, z toho 10 % CNG.

5 CNG (zemní plyn) CNG = Compressed Natural Gas (stlačený zemní plyn); obsahuje % metanu; vysoký tlak 200 bar; oktanové číslo 130; Není plyn jako plyn (!) LPG (propan-butan) LPG = Liquefied Petroleum Gas (zkapalněný rafinérský plyn); obsahuje cca 50 % propanu+50 % butanu (letní či zimní směs); je vedlejším produktem při zpracování ropy či při těžbě zemního plynu; zaručená kvalita plynu v celé ČR; uskladněn v plynném skupenství v silnostěnných tlakových nádobách; lehčí než vzduch, volně se rozptyluje, lze snadno odvětrat; v zahraničí lze parkovat auta v podzemních hromadných garážích. nejednotná kvalita, záleží na distributorovi resp. zdroji; uskladněn v kapalném skupenství v tlakových nádobách; v plynném skupenství těžší než vzduch, shromažďuje se v kanálech, prohlubních, podzemních prostorech, nelze snadno odvětrat.

6 Charakteristiky pohonných hmot Znak jakosti Jedn. Benzíny Nafty LPG (propanbutan) Zemní plyn Oktanové číslo, rozsah Cetanové číslo, rozsah Teplota vzplanutí 0 C až Teplota hoření 0 C Teplota vznícení 0 C Teplota varu 0 C až -0,5-161,6 Hustota při 15 0 C kg/m ,678 Min. výhřevnost kap. MJ/kg 46,5 fáze, resp. plynné fáze MJ/m 3 43,5 41, Meze výbušnosti ve 4,4 až % 0,6 až 8 0,6 až 6,5 1,5 až 9,5 směsi se vzduchem 15 Třída nebezpečnosti I. III. I. IV.

7 Garážování CNG vozidel v ČR rok : jednání s GŘ HZS ČR: - nová norma ČSN Požární bezpečnost staveb; - úprava vyhl. č. 23/2008, o tech. podm. požární ochrany staveb. jednání s MD ČR: - úpravy vyhl. č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. zakladačová garáž Chrudim hasičské cvičení požáru CNG vozidla

8 Studie CDV a FBI studie CDV - Předpisy pro parkování CNG vozidel v garážích ve státech EU, posouzení a doporučení pro ČR - závěr - ČR je jedinou zemí v EU, kde je garážování CNG vozidel v podzemních hromadných garážích zakázáno; studie FBI Bezpečnostní studie pro parkování vozidel s pohonem na CNG ve veřejných hromadných podzemních garážích závěr - CNG vozidla nepředstavují větší hrozbu než vozidla benzinová; obě studie se shodují, že není třeba zvláštní opatření v garážích kvůli CNG vozidlům.

9 Podzemní garáže situace v Německu, Rakousku důsledné rozdělení dle vlastností obou plynů CNG a LPG jako pohonné hmoty; CNG jako PHM je bezpečný; zákaz vjezdu pouze pro LPG.

10 Podpora CNG v ČR rok 2005 základ změny přístupu Usnesení vlády ČR č. 563, úkoly zainteresovaným ministerstvům v oblasti podpory CNG; rok 2006 Dobrovolná dohoda mezi státem a všemi plynárenskými společnostmi k podpoře CNG jako alternativního paliva v dopravě, závazky na obou stranách; rok spotřební daň opět nulová sazba 0 Kč/t (0 Kč/m 3 ); sazba 500 Kč/t (0,36 Kč/m 3 ); sazba Kč/t (0,7 Kč/m 3 ); sazba Kč/t (1,4 Kč/m 3 ); od 2020 sazba Kč/t (2,36 Kč/m 3 ), resp. minimální úroveň dle EU.

11 Podpora CNG v ČR rok /2008 cenové rozhodnutí ERÚ odstranění poplatku v případě překročení denní kapacity na CNG stanicích; rok silniční daň - nulová (pro vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou hmotností do 12 tun, která používají jako palivo CNG); rok 2009 až dotace od MD ČR na nové nízkopodlažní CNG autobusy, Program obnovy vozidel veřejné autobusové dopravy, částka 500 tisíc Kč (linkové) a 600 tisíc Kč (MHD).

12 Plynofikace vozidel státní správy rok 2009 až 2013 vládou schválen Program obměny vozového parku veřejné správy za čistá vozidla, stanoven je 25% podíl čistých vozidel na celkovém vozovém parku využívaném orgány státní správy do r = odpovídá ročnímu nákupu asi vozidel

13 25 veřejných plnících stanic v ČR, v roce 2010 otevření 7 dalších do r možnost plnících stanic CNG podél všech hlavních silničních tahů ČR stav v oblasti CNG vysokozdvihy, rolby nákladní vozidla 270 autobusů Celkem více než CNG vozidel: 75 malých domácích plniček Více než osobních a dodávkových vozů svozová vozidla čistící vozidla Cíl pro ČR k r. 2020: nahradit 10 % kapalných paliv v dopravě, tj. roční prodej plynu více než 800 mil. m 3, CNG vozidel, plnících stanic.

14 Veřejné plnicí stanice CNG Veřejné plnící stanice CNG 25 stanic k 04/2010 Veřejné plynárenské Veřejné jiných Plán společností veřejné plynárenské Plán veřejné jiných společností Stanice v realizaci

15 Pákistán 2,25 mil. NGV Argentina 1,8 mil. NGV Brazílie 1,6 mil. NGV Itálie NGV Ukrajina NGV Německo NGV Bulharsko NGV USA NGV CNG ve světě leden 2010: Evropa 1,2 mil. NGV, přes plnicích stanic CNG, Celý svět 11,1 mil. NGV, plnicích stanic CNG, spotřeba zemního plynu 35,4 mld. m 3 /rok, 65 výrobců vozidel.

16 rok 2020: CNG ve světě Evropa 23,5 mil. NGV Celý svět - 65 mil. NGV (9 % počtu vozidel ve světě), - desítky tisíc stanic CNG, - spotřeba plynu 400 mld. m 3

17 Ekologické přínosy užití CNG - CNG je ekologická pohonná hmota; - CNG auta splňují EURO V, resp. Euro VI. příznivé složení zemního plynu: výrazné snížení škodlivých emisí ve výfukových plynech; nulové emise pevných částic; nulové emise aromatických uhlovodíků a aldehydů; minimální emise oxidu siřičitého a oxidu uhelnatého; emise NOx o 60 % nižší, emise CO 2 až o 30 % nižší, nižší emise hluku.

18 Perspektivy využívání dlouhodobá podpora od EU i vlády ČR; na trhu více než 25 druhů osobních a užitkových CNG vozidel; v současné době k dispozici 25 plnicích stanic; do konce r dalších 7 stanic; cena CNG vozidel je shodná s cenou dieselových vozidel; pomaluplnicí domácí stanice; provoz za 1 Kč/km; nádrže zabudované v podvozku;

19 dlouhodobě nulová a poté minimální spotřební daň; nulová silniční daň; CNG je dlouhodobě nejlevnější PHM; ekologický provoz; bezpečný provoz; zaručená a stálá kvalita plynu v celé ČR; oktanové číslo 130 vysoký výkon motoru; plná garance servisu a záručních oprav.

20

21 děkuji a těším se na dotazy

Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě

Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě 1. část (revidovaná) Vypracovali: Prof. Ing. Gustav Šebor, CSc. Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc. Ing. Jan Žákovec Praha, červen 2006 Obsah

Více

Zařízení pro plnění stlačeného zemního plynu. MOTOR JIKOV Strojírenská a.s., www.jikovcng.cz, www.motorjikov.cz mjs@mjs.cz, tel.

Zařízení pro plnění stlačeného zemního plynu. MOTOR JIKOV Strojírenská a.s., www.jikovcng.cz, www.motorjikov.cz mjs@mjs.cz, tel. Zařízení pro plnění stlačeného zemního plynu MOTOR JIKOV Strojírenská a.s., www.jikovcng.cz, www.motorjikov.cz mjs@mjs.cz, tel. 381 504 101 OSNOVA PREZENTACE Základní informace o CNG Motor Jikov a CNG

Více

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (DMML, kombinované studium) Hana Kovaříková Název práce: Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Prohlášení: Prohlašuji, že předložená

Více

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu MOTTO: Voda je uhlí budoucnosti. Energie zítřka je voda rozložená elektrickým proudem. Získané elementy vodík a kyslík zajistí na dlouhou

Více

VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015-2020

VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015-2020 VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015 2020 Praha, 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Výchozí stav a současné zaměření politiky a legislativy EU a ČR v oblasti

Více

Univerzita Karlova v Praze Centrum pro otázky životního prostředí U Kříže 8 158 00 Praha 5 ředitel: prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.

Univerzita Karlova v Praze Centrum pro otázky životního prostředí U Kříže 8 158 00 Praha 5 ředitel: prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. Univerzita Karlova v Praze Centrum pro otázky životního prostředí U Kříže 8 158 00 Praha 5 ředitel: prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. Přehled nástrojů regulace dopravního chování 2.3 projektu MD 24/2006-430-OPI/3

Více

Náklady na provoz silničních motorových vozidel

Náklady na provoz silničních motorových vozidel Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Náklady na provoz silničních motorových vozidel BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Adéla KOŘÍNKOVÁ Vedoucí bakalářské

Více

SILNIČNÍ DAŇ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE

SILNIČNÍ DAŇ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SILNIČNÍ DAŇ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů: Podrobná specifikace prioritní oblasti Světová energetika je vystavena bezprecedentní nejistotě. Primární zdroje jsou na Zeměkouli nerovnoměrně rozděleny

Více

2007 2009: Úspěšná ekologická politika Bodový přehled dosažených výsledků:

2007 2009: Úspěšná ekologická politika Bodový přehled dosažených výsledků: 2007 2009: Úspěšná ekologická politika Bodový přehled dosažených výsledků: 1) 37 miliard z evropských fondů pro 2359 projektů 2) Zelená úsporám nejkonkrétnější protikrizové opatření vlády 3) Dalších 15

Více

Postupy správného topení

Postupy správného topení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Postupy správného topení Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Bogoczová Ing. Jiří Horák, Ph.D. V rámci projektu Podpora

Více

8. NÁVRH SCÉNÁŘE OPATŘENÍ

8. NÁVRH SCÉNÁŘE OPATŘENÍ 8. NÁVRH SCÉNÁŘE OPATŘENÍ 8.1 Snižování emisí škodlivin ze zvláště velkých spalovacích st. zdrojů Skupina opatření směřuje zejména k omezení emisí látek, u kterých jsou zvláště velké spalovací zdroje významných

Více

Firmy tak bojují například o techniky, strojaře, elektrotechniky...

Firmy tak bojují například o techniky, strojaře, elektrotechniky... NOVINY SKUPINY MOTOR JIKOV GROUP KVĚTEN, ČERVEN 2011 Teoretické vědomosti se nejlépe upevňují praxí S cílem umožnit učňům odborných učilišť a studentům středních technických škol již během studia praxi

Více

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Verze 3.0 k 16. 6. 2008 revize č. 5 ke dni 10. 2. 2012 OBSAH 1 PRIORITNÍ OSA DOSTUPNOST CENTER... 5 1.1 OBLAST PODPORY

Více

Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000

Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000 Č E S K Á R A F I N É R S K Á Česká rafinérská, a. s., 436 70 Litvínov, Záluží 2, Czech Republic Tel.: +420/35/616 35 67, Fax: +420/35/616 50 86 Česká rafinérská,

Více

Volební program. Kvalita života

Volební program. Kvalita života Volební program Kvalita života OBSAH: 1. ÚVOD 7 2. MODERNIZACE ČESKÉ SPOLEČNOSTI 10 2.1. ZDRAVÁ EKONOMIKA základ dlouhodobé prosperity 10 Globální prostředí Podpora investic Stát a podnikání Daňový systém:

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, 201. Zákon o ochraně ovzduší O B S A H : Strana 2786 Sbírka zákonů č. 201 / 2012 Částka 69 201 ZÁKON ze dne

Více

Společná environmentální zpráva Skupiny UNIPETROL za rok 2006. Jeden tým, jeden cíl

Společná environmentální zpráva Skupiny UNIPETROL za rok 2006. Jeden tým, jeden cíl Společná environmentální zpráva Skupiny UNIPETROL za rok 2006 Jeden tým, jeden cíl 1 tým Společná environmentální zpráva Stovky lidí, desítky profesí, pět společností práce každého je potřebná ke společnému

Více

Aktualizace podle dodatků MV ČR k 31.8.2008. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní

Aktualizace podle dodatků MV ČR k 31.8.2008. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Hodnocení dopadů regulace po zpoplatnění všech silnic spravovaných státem tj. dálnic, rychlostních komunikací (D+R) a vybraných silnic I.třídy (VS

Více

ZÁKON ze dne 2012 o ochraně ovzduší ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON ze dne 2012 o ochraně ovzduší ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁKON ze dne 2012 o ochraně ovzduší Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 (1) Ochranou ovzduší se rozumí předcházení znečišťování ovzduší a snižování úrovně

Více

Ekologické daně a jejich dopad na domácnosti Impact of Environmental Taxation on Households

Ekologické daně a jejich dopad na domácnosti Impact of Environmental Taxation on Households MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Miroslava Zezulová Ekologické daně a jejich dopad na domácnosti Impact of Environmental Taxation on Households Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jarmila

Více

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka 1. Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka návrhová část ZADAVATEL: ZPRACOVAL:

Více

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj. předpisů) Prof. Ing.

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí 2014 1 Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení společnosti Metrostav a.s. (dále jen společnost)

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

Řešení problematiky veřejné podpory

Řešení problematiky veřejné podpory Řešení problematiky veřejné podpory v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti JIHOZÁPAD Aktualizace duben 2014 PBA Group, s.r.o. Sídlo firmy: Záhřebská 33, 120 00, Praha 2, Česká republika,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více