Soumrak továrního LPG?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soumrak továrního LPG?"

Transkript

1 1 ----''--'----'------' '-- _ TÉMA Alternativní pohon na LPG LPGvCR natankujete navice než 900místech, cenysi proti natura/u trvale drží poloviční úroveň -butan(lpg). Dnes se pomyslné cenové nůžky opět zavírají, navíc čím dál víc nových aut není schopno garantovaně spalovat lpg. Je..gas" opravdu na ústupu? oumrak továrního LPG? V době, kdy litr naturalu atakoval 40 Kč, nacházeli lidé spásu v pohonu na zkapalněný propan _ " Máme tady posledních t řic et legacy na LPG - a další nebudou," vitá nás p ř i predávání testovacího subaru PR manažer české ho dovozce Zde ně k Zikmun d. Japonsko se zkrátka rozhodlo nepokračova t v souběžné výrobě dvou verzí motoru ijeden klasický, druhý upravený s tvrzenými sedly ven t il ů určený pro p řes tavbu na LPGI jak u nového cvoulitru, tak většího 2,5 I. Škoda. " I standardní mo tor by dál zvládl provoz na plyn, jenže u ně j nejsme schopni garantovat úplnou spolehlivost po celou dobu záruky. Takže bohužel... " ubaru to ale stejně moc bolet nebude, prodeje LPG 32 Auto Tip 01/13. programu v Cesku klesají a 18% podíl vozů ) se smrskl na lo ň s ká 3 % 120 aul). Ani Škodovka už s tovární instalací LPG nepočítá, pře sto ž e u octavie " modelovým rokem 2013 unás LPG končí. Unových motoru nejsme schopni garantovat bezproblémový provoz po celou dobu záruky.,, Zd e n ě k Zikmund. ubaru CR ji nabízela od roku V ceníku však od fíjna 2012 nefiguruje z n ě kolika d ůvod ů : končící dvouvsntil 1.6 MPI, stabšl zájem zá ka z n ík ů a marketingové u poz ad ě n l modelu. který teoreticky mohl zaujmout mnohem víc lidí, než tomu ve skutečn o sti bylo. Kdo by nechtěl jezdit Octa vi ř Combi za 1,50 Kč na kilometr? Škoda se ale spíš so ustř ed í na CNG verzi minivozu Citigo a do t řet í generace octavie s LPG opravdu n epočítá. Zato Mitsubishi si verzi LPG u svého crossoveru AX zatím ponechá. tady setrvání v nabídce nic nebrání a uvažuje se o rozšíře n í portfol ia dalšími modely. estnáctistovka poho n na LPG v pohodě zvládá a na zhruba 10% snížení výkonu u ní nikdo z typ ických kupců nežehrá, Importér samoz ře irn ě p0 skytuje na systém záruku ve stejném rozsahu jako u zbytku auta. tedy 3 roky/ km, jen musíte počíta t se zvýšenými servisními náklady (revize ústroji. častější seřizov á n' ventilů) a periodickou výmě n o u součásti plynového pohonu (filtr LPG...J. Další alternativy p ředstavuj í značky eat, nabízející originální LPG

2 Tankovánípropan-butanuje s ložitější. Když jste proškolení. může te ho provádět sami. Při u vo lňo ván í pistole může část palivauniknout ven! Originální zástavby mají plnicí hrdlo pod víčkem nádrže, k napojení hubice slouží redukce - pozor. není u všech aut stejná! VYPLATí E? Obecně platl, že se plynová přestavba vrátipoujet ř n e j m é ně tolika kilome tr ů. kolik sama stála: dáte-ii za modifikaci nalpg Kč, investice seza čne vyplácet po30 000km, zpravidla to ale bývá o něco pozděj i. Pro zjištěn í přesného čísla použijtevzorec: cena p řestavby h ' b"l" (k ) = ran_ce renta I _tv m rozdíl n áklad ů na1 km Mítsubishi AX 1.6 MIVEC stojí v plynové verzi o K č víc. Provozní náklady jsou o 0,79 Kčlkm nižši než uverze nabenzin (1benzinový kmsloji 2,07 Kf. plynovýpak 1,28 Kč - uvažujemespotřebu benzinu 5,91/100 km(továrnf] a LPG pak 7,6V100 km (změřeno u )). Zrovnicevyjde. že musite urazit minimálně km, aby selpg provoz začal rentovat...._.. -_._- '- - ::.=-.: _ _ _- _ _ ystém LPG rná svoji vlastní servisní knížku Klasický manuál dop lňuje návod k obsluze plynového zařízeni Ze zákonamusí být vozy na LPGoznačeny předepsanou nálepkou. Bez ní se dopouštíte přestupku ohodnoceného pokutouaž2000 Kč, Paliva ajejich podu na skladbě nových aut vcr 1-11/2012 VEZMETE VPOTAZ! Než serozhodnete pro koupi vozu přestavěného nalpg, měli byste si uvědomil několik specifik: >- Omezení p ři parkování: zákazové značky v podzemních garážích se slabým odvětrávánim či absenci detektorů plynu (vlcenáklady si každý developer rozmysli) vám mohou překazit plány. Jde jen o to, zdali máte to srdce senad zákaz povznést a prostě hoporušil >- Obl u n ěj š í tankováni: pokud nejste proškoleni (u prodejce plynu), měla by vám asistovat obsluha, která nemust mít zrovna čas ani chuř. amotný proces uvolňování tankovací hubice je pro do Ibizy kw ( Kč proti srovnatelné V/63 kw). Hyundai s modelem i ( Kč) nebo Fiat (500. Panda Classic, Punto, Linea, edici, Bravo, Oubo, Fiorino. DobI6). Výrobci dávají v době úspor od továrních vestaveb LPG ruce pryč. s oustřed í se maximálně na CNG (Compressed Natural Gas otrlé, tlak v potrubí může nep řflemně.joukncut" ven a hrozí nebezpeč í úniku hořlaviny. >- nllený výkon: vozy s pohonem na LPG vykazují proti benzinu pokles výkonu v řádu 10 %. Na druhou stranu kdo uvažuje o l PG, tomu nejde o sprinty nasemaforech. ale šetřen í nákladů. A při defenzivní jlzdě nižšl potenciál motoru vlastně >- Zmenšený zavazadelník: válcovou nádrž známou ze žiguliků a favo ritů, kde zabírala místo v zavazadelniku, si už můžete n a š t ě s t í odpustit a použit toroidní rezervoár zasazený doprostoru náhradní- LPG nepozna. Liquified Petroleum Gas = zkapalně ný pmpan-butan (v po m ěru 60:40 nebo 40:60 podle ročního obdobq. LPG vzniká jako směs zkapa lněných p lynů př i rafinaci ropy nebo metanu. Zkapalněnim a zchlazením se objem zmenšuje až260krát. Je těžší nežvzduch, atakse při únikuhrcmadi u země. Proto sevozidlům nalpg zakazuje vjezd do vě tšiny podzemních garáží (bez úč inné ventilace). ho kola. Pokud jevšak vůz homologován s rezervou. budete ji muset sebou stejně vozit. V opačném případě můžete použit lepicí sadu. >- Dodržujte servis: plynový aparát potřebuje servis, obvykle každých rok, k běžné prohlidce si tak připočtěte asi 500 Kč. Po 60 ooo-ao 000 kilometrech by se měl repasovat reduktor včetně ztvrdlých membrán, interval serízenf ventilů se rovněž zkracuje. Nádrž také není věčná. mění se každých deset let spolu s viceúčelovým ventilem a plynotěsnou schránou - př i koupi ojetiny to mějte napaměti! = stlače ný zemní plyn) anebo svůj program alternativních paliv směřu jí hybridní č i elektr ickou cestou. Vám tak zbývá sáhnout po zbytcich ve skladech (ubaru, Škodal nebo si vybrat z ceniků zna ček Mitsubishi (a eatu, Hyundaie. Fiatu...L které tovární LPG stále drží v oficiálních nabídkách. Co z plynového portfolia nejlépe zvolit? Napoví srovnávací test na následujících č ty ře c h stranách. L. Hlisnikovský,:!'e ~ <!l' '\: 49' ~. <;:). ' 1,7% po h on ů specifikovánojako.ostatní" Robin Babický, technický ředitel M MotorsCZ jakými servisními úkony semusí uax nal PG poč í ta t? U LPGje ze zákona p ředepsána ročni prohlídka. Po 40000kmseseřizuje vůle ventilů. každých kmsemění filtr LPG. Kdeprobíhá montáž zařízen í l PG? P řestavba nalpg je od renomované firmy t ovato, zastoupené českým dovozcem Auto Gas Centrum. Instalace pak probíhá v jednotlivých dealerstvích Milsubishi, a to personálem proško!eným pro montáž a revize l PG. Zachováte lpg i do budoucna? Ano, model AX budeme nadále nabízet a uvažujeme o dalšich typech. Vtuto chvíli jsme schopnirealizovatp ř estavbu j dovozidel Mitsubishi, kterájsou jižv provozu. Auto Tip 01 /13 33

3 co NABÍZEJí ROVNÁVACí TET Mitsubishi AX 1.6 MIVEC LPG vs. ubaru Legacy Kombi 2.5i line _ Na p řed choz í dvou stran ě jsme si objasnili, jak je to s LPG ob ec n ě. a nyn í jdeme do konkrétní praxe. Máme rodinu a chceme š etřit. Nafta nám ale nevoní a nechce se nám za pořřze ní dieselového auta dávat zbytečné tisíce navíc. M odelový p ř ík lad m ů že vyú stit ve tři testova né alternativy. Škoda Octavia Comb i: samo zřejmá č eská rodinná volba s obřím zavazadelníkem, osvědč eno u technikou, snadnou obsluhou. levným servise m a kombinací pohodli i jistých jízdních vlast ností. Ale také staré zboží, kt eré od února vytěs ní tletl generace. U ni už se s LPG nepočitá. uba ru Lega cy Kom bi: ideál pro rnejetnějš í řsjnšm ekrv, co si potrpí na pohon všech kol. Za témě' dvojnásobnou cenu proti octavii dosta net e m nohem lep ši techniku (4x4. ploch ý motor. bez e s t up ň ov á p řevod ov ka Lineartronic... l. p ros t orn ěj š í kabinu. V', az Plynové alternativy oblíbených rodinných aut es s e rovnání malého UV vedle kombi nižší střední a střední třídy sice nemusí dávat na první pohled smysl. jenže společné jmenovatele má tahle různorodá trojice hned dva: pohon na lpg a rodinu. pohocln ěiš! a jistěj~i jizdu nebo delš ř záruku. Vyvážíto však cenový rozdíl? Mitsubishi AX: kompaktni UV se libi hlavně ženám - připadaj í si v něm bezpečně a íépe z něj vidí, důchodcům se do něj zase snadno nastu puje. v šechov pak uspokojují schopný zavazadelník. prijemné jízdni vlastnosti nebo jednoduchá mechanika nehrozící poruchami - diky O vě kombi a jedno UV: Mitsubishi AX na LPGzůstává na rozdíl od škodov kya subaru II nabídce ; pro modelový rok OctavU či legacy seženete maximálně někde II dealerských skladech. I Pro LPG dostal motor 1.6 MPI tvf i zenásedla ventilů, ~. pístovou skupinu z vene E85, stejně jako odolnější plastové díly a těsnění a sání přizpůso bené vs třikování plynu (připojo va cími hrdly), Nový je kabelovýsvazek a řídicí jednotka LPG. 34 Auto Tip 01 /13.

4 ., artronic LPG vs. Škoda Dctavia Combi 1.8 MPI LPG na ves ní zůst ává pohon na LPG II nabídce importéra Mitsubishi i pro rok JAK JEZDí Trojice se chová vlastně úplně stejně jako klasická autana benzin. Na něj zároveň probíhá starta prvních pár kilometrů. poté systém automaticky plepne na LPG - kvůli ochraně palivové pumpy a injektorů. Dnešnísystémy vstřikován í zkapalněného plynu znatelně zlepšily vlastnosti vozů na LPG, což byl přlpad i našich tli aut. Nejpropracovaněji funguje subaru, využívající vícebodové vstřikován í plynu LPi - distribuuje zkapalněný plyn do sacího potrubí, umožňuje plesné dávkováni a netrpí zpětnými zášlehy. Zážehový čtylválcový boxer velké kubatury 2,5 litru je sám o sebě houževnatý pohon, tím spíš když ho Japonci vyrábějí v odolnější verzi s tvrzenými ventilovými sedly a dalšími úpravami pro pohon na LPG. amotná jizda pak probíhá velmi kultivovaně. protiběžné písty z principu eliminuji vibrace a jako bonus vám přidaj í Hporsche-sound H při vytáčení. Přestože se 229 newtonmetrů dosahuje až ve 40oo/min, už nad volnoběhem má objemný pohon sny dost a jeho rychlým reakcim pomáhá bezestupňováp řevodovka. Najejífunkci simusíte zvyknout, ale pokud patřlte k defenzivnějším [ezdc ům, bude se vám charakteristika variátoru líbit. Plynulé tempo = nízké otáčky, dálničních LPG 130 kmih tak znamená jen 2200/min a legacy pf! uvolněném stylu "žere" snesitelných 8,2 litru plynu na 100 km. Tolik ukázal palubn í počítač (nerozlišuje benzin či plyn, ale prostě to. CO proteče do vstřikovač ů - v našem přřpadě LPGI. než jsme sjeli na okresku, kde se pii dodržováni rychlostních limitů podařilo konzumaci snížit na 7.6 litru, aby se celkový průměr Z denního testování ustálil na 7,9 Vloo km. Tedy méně, než udává výrobce v kombinovaném cyklu! O dynamiku se netfeba strachovat, přesné měřenl akcelerace na benzin/lpg vykázalo ani ne sekundové zhoršeni, pružnost také rapidněji neklesla. amotné jízdní vlastnosti patři k tomu nejlepšřrnu, co můžete v dané tlidě koupit, takže proti octavii či AX hrálo subaru extraligu. Nizké těžiště dovolilo ladičům použit poddajné tlumiče, které se podepsaly pod neskonalým komfortem jízdy. Pohon 4x4 zde sice není realizován symetricky přes mezinápravový diferenciál LD s omezenou svorností (ten majíjen verze s manuální převodovkou), nicmé ně aktivní dělení sily (provedení s bezestupňovým ~ - Velký boxer s tovární úpravoutvrzených ventilových sedel snáší pohon na LPG bezvadn ě. Vstřiko vání plynu do sání od tradičn í holandské firmy VisU. (od 1967/ funguje skvě le a podepisuje se."l podzamenitou tt,...., sp o třeb u paliva. ~...-r-r"..j" " '" 01/13 35

5 ROVNÁVACí TET Mitsubishi AX 1.6 MIVEC LPG vs. ubaru Legacy Kombi 2.5i line Vextrémuse AXovládá přesně a chová čite lně. Chválíme dobře naladěn é tlumiče, pohodlí neutrp ělo. koda jen vyšší vnitřní hlučnosti. Verze LPG n epřišla o stendarda; sten -slopa&g Hezkému interiérus pohodlnými sedadly škodí la c inější plasty. odbyté detaily a v testovaném voze vrzání od panelujinak schopného audiosystému Přepínání plynu by sizasloužilo větší a hodnot nější tla čítko, ještě víc ale vadí nepřesný ukazatel stavu LPG Vprostoru rezervního kola leží toroidnírezervoár na 53 litrů zkapalněného plynu lineartronikem) zde fungujea nahrává úspornosti. V poc tivě smontovaném interiéru se bydlí parádně, vzadu pak poznáte. že tolik místa jako v superbu vlas tně ani nepotfebujete, a zavezadelnik pobere 526 litrů. O 206 mil imetrů kratší Octavia Combi však spolkne ješ tě o 54 litrů víc a praktičtějš í..díra" s rovnými boky, háčky, síťkami a samonavijecí roletou pat ř í k hlavním benefi tům škodovky, Octavia II se ani po necelých deviti letech služby nemusi stydě t za interiér, byt už v d i l č ic h ohíedech (sedadla, prostor na příč) ke špičce ne pa tř í. nejlepšími se však stále m ůže m ě řit kultivovaností jízdy a utlumením hluku. Za zenit se ale už dávno dostala dvouventilová šestn áctistovka, která se znásilňovaná emisními normami postupně Kromě žluté zákonné propadala pod průměr, až zazpívala nálepky prozradí octa- svoji labutí p íseň v plynové verzi. vii LPGzelené.JČko Nijak světoborných 75 kw se provozem na LPG sniží na 72 kw, takže absolutní dynamika se i s poloprázdným vozem dostává na ú roveň třlvářcov é fabie. Na plyn motor reaguje podobn ě ospale jako na benzin, a přestože se mu krátké ptevody snaži pomáhat, rozhýbat octavii dá 138 newtonmetrům získaným vytočením na 3800/min práci. Po dálnici kombi sviští celkem relaxovaně a udržet rychlost neč iní díky skvělé aerodynamice problém, jenže spotřeba letí vzhůru : 9,3 I na 100 km je dost a ani okreskových 7,5 litru nedává d ů vod k nadšeni. Výsledných 8.4 I na 100 km po celodenním ~ Výhra velkého a technicky propra covanéhosubaruse dala čekat překvapilo ale Mitsubishi AXporazilo kodu Octavia Combi! 36 Auto Tip 01/13.

6 artronic LPG vs. Škoda Octavia Combi 1.8 MPI LPG LPG I,, I Pohodlí i jistotana íimiíu: II za táčkách se plynové [egaey vyžívá.nádrž II zbvazade/niku ještě vylepšuje už tak dobré vyvážen; a odladění podvozku dovolujevelmi vysoké tempo IPřepínání benzin/lpg funguje po stisku tlač ítka. pohonyindikuji různé barvysymbolu. Ukazatel zásoby paliva je celkem přesn Ý. To vární zástavby majf výhodu hrdlaplynové nádržepod společným víčkem s lím benzínovým Vprostoru rezervy Irůnítoroidni nádri na 61 litrů LPG. ve spojeni s 65/;1,01l0u benzinovou nemusíte tankovat až ~ 1595km! Prostorná kabina s pohodlnými sedadly láká k dlouhým cestám, vadí snad jen až příliš strohá architektura. Bohatá výbavaodpovídá cenovce. Rozllor 2,75 m zaručuje velkorysou prostornost líbí se též cestovní komfort Mezi kuželkami trochu topornější, jinak ale pohodlná a hla vně kultivovanáa tichá - ještě po devíti letech výrobypatří jízda k nadprůměru Octavia ctí detaily a LPG status komunikuje přes MFD. Nechybí ani originální ručičkový ukazatel stavu plynu v nádrži! Interiér stále boduje sk vělým i plasty, zpracováním. povedeným volantem a funkčností, s místem nap říč to už takováslávanení Jádná dodatečná zařízení- pohony přepín áte v ocíevii oríginálním tlačítkem integrovaným do s tře dové h o panelu 01 /13 37

7 ROVNÁVACí TET Mitsubishi AI 1.8 MIVEC LPG vs. ubaru Legacy Kombi 2.5i Line TECHNICKÉ ÚDAJE Mltsoblshl AX I obarulegacy Kombi I koda Oetavla Combl Motor R4, benzin. OOHC B4, benzin. DHC R4, benzin. DHe ZdvihO ' ob"em 1590 cm J 2457 cm! 1595 cm' V'ken kw/min To čivý moment N.mlmln 86/ / {)0 229/ Pohán ěná kola p ředn í všechna řednl Pře v od ov ka 5 MT CVl 5 MT Vnní rozměr mm 4295 x 1770 x , 1780x x1769x1463 Rozvor mm Pneumati /60 R /50R R16 Typ pláš lů Hankook Winteri"cept evo Nokian WR A3 ContiWinterConlact T830 Brzd vpředu k o tou č ové chlazené kotoučo v é chlazené kotoučové chlazené Brzd vzadu k o to u č ové ko toučové kot ou č o v ě Palivová nádrž 63 I benzin + 53 I l PG 65 I benzin +61 J lpg 55 J benzin +44I LPG Po h otov o smju žít e čn á hmotnost Brzd ěn ' I n e b r zd ě n' př ívěs 1315/555 kg 1200/670kg 1507/523 kg 180on35 k 1270/660 kg 1200/600 kg ervisní interval kmil rek kmi1 rok variabhní12 roky N e "v ě tšf chlast 183kmih 205 kmih 188kmih Z chlenío l00 kmjh 11.4s 10,3 s 12.9 s p otře ba na 100km V<robofzávod Okazaki, Japonsko Gunma, Japonsko MladáBoleslav, CR Základnícena 39D000 Kč 769 ODD K č K č UverzeLPG nelze z důvodu do datečn é nádrže uplatnitrozšiřujíc; sadu zavazadelniku, takže objem zůstá vá jen na 442 /itrech CENY A VYBAVENI Mllsoblshl AX I obarulegacy Kombi I koda Ocla,laCombl Verze 1.6 MIVEC 2WOInfurm 2.5Lineartronic Active lpg1.6 MPI Active* Základní cena K č 769 DDDKč 358 9DDKč P ř estavb a nalpg K č Kč Kč Airbag tab ilizač ní s stém Centrální zamykáni Litá 16" kola s Mí 'bavou 17' 16700K č Klimatizace Kč Tem omal s šši Obavou K č RádiO s CO amp K č Metaliza Kč K č Výslednácena 435 9DDKč Kč Kč " tardal dně, N Nedodává se."oficiálníprodej skont:il nyli' jendop"cdci 5kl.ldov1ch VOlil udl>..il1erij Celková Proti korozi 3 rok km 12let 3 ro 11QOOOOkm 12 1' 1 ". I 2ro 12 1et VNITftNIRDZM~RY Mitsublshl AX I obarulegacy Kombi I koda Octa,la Combl ířka v ramenech vředu 132Dmm 1315 mm 1225 mm iřka v loktech vp ř e d u 1470 mm 1500 mm 1450mm Šiřka v ramenech vzadu 1295 mm 1520 mm 1430 mm ířka v loktech vzadu 1495mm 1490 mm 1430 mm Průměr volantu Výška sedáku vpředu maxjmin. 370 mm mm 370 mm 510/445 mm 375 mm 530/460 mm V'ška sedáku vzadu 620 mm 500 mm 540 mm Místo p ře d koleny vzadu ideálu 10 mm 100 mm 35 mm Místo vzadu max/ min. 390/175mm 440/180 mm mm V'ška nad hlavou vpředu 60 mm 95mm 50 mm V'ška nad hlavou vzadu' Omm 55mm 20mm ZAVAZADLOVÝ PROTOR Mltsoblshl AX I obarolegacy Kombi I koda Ocla,laCombi Ilhiem 0, m' 0,526/1,726 mj 0,580/1,620mJ Hloubka 805 mm 1035 mm 1040 mm í řka mezi odb ěh maxjmin mm mm mm 475mm 440 mm 590 mm Ne 'vět ší ložná délka 1820 mm 1775 mm 21 30mm V'škanakládací hran od země 740 mm 575 mm 630 mm V'škapod klopenou zádi 1840 mm 2185 mm 1870 mm I,.,., ". I Dálnice-lna 100 kml Okreska lna100 km) I 7.51 I Průmě r (na 100km\ 7,6 1 7,91 I 8,41 I Praktický zavazade/ník s háčky a siťkami nemá konkurenci, objem580 litrů musí stačit každému cestování znamenalo nejhorší hodnotu v testu, doko nce o púl litr u pl evýšilo silnější a ro změ r nějš í subaru s větš ími odpory pohonného ústrojí (CVl + 4x41. Naopak Mitsubishi AX se ukázalo jako nejúspornějši "plymk": 7.6 litru LPG na 100 km znamená, že jeden kilometr urazite (při ce ně 16.8 Kč/I) za zajímavých 1.30 Kč. Jen pětist upňová p ře vod ov ka sice žene dálniční konzumaci nad osmilitrovou metu (130 kmih = 3400/minl, nicmé ně mi moměstské komunikace dokážou udržet s potřeb u pod sedmilitrovou hranici. Vyplatí se jet ekonomicky, plynové AX totiž není kdovijaký sprinte r a o ři přeojí ž dě nl vám vlažná pružnost zabrnká na nervy. Naladění tlumič ů ctí ideální komprom is. kdy dokáže držet kola na zemi, a p ř itom príliš "nedupat" do relativně tuhé karoserie, Bonusem je přesné rizení, malusem pak kostrbaté řazen í a pazvuky linoud se od panelu rádia... KOUK TOJí koca Octavia Combi LPG se stažen ím z nabidky dostala m imo hru - už se neprodává a narazit na ni můžete leda ve skladech většíc h 38 Aulo Tip 01/13.

8 artronic LPG vs. Škoda Octavia Combi 1.8 MPI " I Karoserie ::; => ::; x «::; Prostornostv p ř ed u Prostornostvza du Pocit prostornosti Zavazadelník Užite čný náklad Hmotnost p řív ě s u P řeh lednost I Kvalitazpracováni Funkčnost Bezpe čn cstnt vybava Mezi souč et Pohon Zrych lení Pružnost Ne j vět š í rychlost Kultura běhu motoru Toč ivostirea k ce na plyn P ř evod o v ka pot řeba vtestu Jizdní dosah Mezisoučet Komfort Nástup do vozu Pozice sedadel edadla v p ř e d u edadlavzadu Ovládání Pérováni V ni t ř"! hlu čn ost Aerodynamický hluk Komfortní výbava Mult i medialpř i poj. (série) 10 9 Asiste n čn í systémy 5 3 Klimatizace 10 8 Mezi souče t III III Ovladatelnost 20 \ 4 18 Elektronické systémy měrová stabilita Agilita ('Uzení Trakce topový p růměr otáčeni 10 I 5 6 Brzdy Me zi součet t Jízdní dynamika Životní prostředí Vnější rozměry Pohotovostní hmotnost Emise CO Škcdliviny Vnějš í hlu čnost Ekologické technologie Mezi součet Náklady Základní cena 30 5 Z ůst at ková hodnota Pojištění 10 3 ervis 5 2 Záruky 10 6 Palivo ériová výbava/přípl atky 10 9 Mezisou čet Celkem UMlsTĚNI Výsledná cena vkč Cena za bod v Kč POMĚR CENA/VÝKON...ElJII ubaru Legacy Kombi 502 bodů Japonská čtyřkolka je t řída a propracovaný holandský plyn ji na kráse neubírá naopak! Docela zamrzí, že si od letošního roku LPG užnekoupíte. MitsubishiAX 450 bodů Kdo nespěchá. s plynovým AX reprohloupí- získá ~ j e zd ivý " a relativně prostorný crossover. pohonem na benzinllpg ale vcesku vůz nezfskáte jako4x4. 3.J.' ",' \ '\ škoda Oclavia Combi 436 bodů Oktávka je díky kufru. podvozku a ovladatelnosti stále ve fo r m ě. ne však jako plynové auto- vysoká spotřeba a pod p rům ě r ná dynamika dnes nikoho neuhranou. Tři srovnávané vory jsme testovali na stejné trase z Prahy do Hoškovic u Mnichova Hradiště. na tamním letišti.jl.!.cr{edli měření a cestou přes Mělnlk do MmENr razili z pět do Prahy. Provoz ~ probíhal výhradně na LPG (s marginálními přepnutími během startováni a m ěřen í dynamiky na benzin). potřebu jsme kontrolovali palubním počítačem - odečet spotřeby při octankování totiž není u LPG průkazný, nikdy sinam ůžete být jisti,zdali jste natankovali opravdu plnou nádrž plynu. Ostatnfvel iči ny jsme odečítali pomocf GP měřiče Racelogic, délkové hodnoty pomocí metru. dealerů. amotná cena Kč ne zněl a špa tn ě, jenže v základní výbavě se přip í ácelo i za takové samozfejmosti jako rádio či klimatizace. Cena za p ře stav b u ve výši Kč by se vám vrátila po ujeti km : uvažujeme kilome trový rozdil n á k lad ů 1,08 Kč, protože s pot řeba benzinu (dle výrobce) čin ř 7,1 I na 100 km a námi namě řen á konzumaceplynu pak 8,4 I na 100 km. Za pře s ta vbu ubaru Legacy sice dáte t u č ných Kč, jenže levný plynový provoz, kde jsme spo t ře b u na LPG naměřili dokonce /100 km nižší nežna naturel, vám investici dorovná po kilome trech. Základní akčni čás tka Kč sice není z levného kraje, dostáváte ale š pičkovou techniku s vrchovatou výbavou a t ř íl eto u zárukou. tejnou garanci (vztahuje se i na LPG) nabízí také Mitsubishi AX - s n ej levnějš i p řesta vbo u na LPGza Kč. Tento p ř ípla tek je l evnějšim provozem zaplacen po ujetí kilom etrů průměrném u řidiči se tak M itsubishi AX na LPG vyplatí zhruba po dvou letech. 2e ubaru Legacy Kombi vy hrálo test, asi nikoho ne p ře kvap i - aby ne, když stojí po- " I Z chlení 0-60 kmih kmih kmih Max. přetíženi li z chlení!fl Pružnost kmih 4. st kmih 5. st. Brzdy zahřát é ze 100kmih Max. p řetížení p ři zpomal ení Olát motoru ři 130 kmih potřebaytestu (na 100km) Doiezd na plnou nádrž benzin + LPG III Z chleni 0-60 kmih kmih kmih Max. řelíien i řl z chlení!fl Pružnost kmih 4, st kmih 5. st. Mitsubishi AX 6.5s 14,2 s 22,9s 0.46g 15.6s 25,4 s 51,1 m O,90g 3400/min 5 7, km Mitsubishi AX 6.2s 13,7 s 21,9s 0.47g 14,5s 23,0s malu dvakrát tolik co škodovka nebo m itsubishi, M ode l AX ale dokázal porazit domáci bestseller diky slušné výbav ě, pohodové jízdě a praktickému zam ěře n t. Octavia si pak ubaru Legacy Kombi 5,2s 10,8 s 17,9s O,50g 11.4s 40,0s 6 43,1 m l,oog 2200/min 6 7,9 I 1595 km ubaru Legacy Kombi 4,9 s 10,3 s 17,1 s 0,51 10,8 s 38,5 s 6 koda Octavia Combi 6,6s 15,7 s 27,3s 0,45 12,5s 18,5s 46,5 m O,94g 4000/min 5 8, km koda Octavia Combi 6,3 s 14.5 s 25,3s 0,45 12,3s 18,1 s podře za l a větev vysokou s potře bo u ned uživého motoru, jenže tahle prohra výb ěhového vozu asi v Mladé Boleslavi niko ho trápit nebude... Libor Hlisnikovský AutoTip 01/

Suzuki SX4. Větší, chytřejší, praktičtější... DRAGSTERY. Konečně! Oblíbený crossover se dočkal centimetrů navíc

Suzuki SX4. Větší, chytřejší, praktičtější... DRAGSTERY. Konečně! Oblíbený crossover se dočkal centimetrů navíc č. 9, ročník 12, vychází 3. Září 2013 časopis pro širokou motoristickou veřejnost / zdarma Škoda 130 RS n. 49 winner rally Monte Carlo 1977 1:43 FOXTOYS obj. č.: FOXS104 990 Kč www.foxtoys.cz představujeme

Více

HYUNDAI i40. Žralok lovící ve vodách střední třídy 7NEJLEPŠÍCH OSOBNOSTOST. Octavia Green E Line. Oblíbený crossover po omlazení

HYUNDAI i40. Žralok lovící ve vodách střední třídy 7NEJLEPŠÍCH OSOBNOSTOST. Octavia Green E Line. Oblíbený crossover po omlazení Č. 2, ROČNÍK 11, VYCHÁZÍ 7. ÚNORA 2012 ČASOPIS PRO ŠIROKOU MOTORISTICKOU VEŘEJNOST / ZDARMA TEST Větší než byste čekali TEST SUZUKI SX4 Oblíbený crossover po omlazení HYUNDAI i40 Žralok lovící ve vodách

Více

Bezpečí, které těžko hledá konkurenci

Bezpečí, které těžko hledá konkurenci Č. 10, ROČNÍK 11, VYCHÁZÍ 2. ŘÍJNA 2012 ČASOPIS PRO ŠIROKOU MOTORISTICKOU VEŘEJNOST / ZDARMA PŘEDSTAVUJEME Švédové chtějí konkurenci zaskočit líbivým hatchbackem VOLVO V40 Bezpečí, které těžko hledá konkurenci

Více

Zázrak z říše levných automobilů

Zázrak z říše levných automobilů Č. 6, ROČNÍK 11, VYCHÁZÍ 5. ČERVNA 2012 ČASOPIS PRO ŠIROKOU MOTORISTICKOU VEŘEJNOST / ZDARMA PŘEDSTAVUJEME Rodinné auto, které vás nezadluží na dlouhá léta Dacia Lodgy Zázrak z říše levných automobilů

Více

x-perience cactus Nový Seat Leon Škoda Fabia Combi Největší zavazadlový prostor ve své třídě

x-perience cactus Nový Seat Leon Škoda Fabia Combi Největší zavazadlový prostor ve své třídě č. 2, ročník 14, vychází 3. února 2015 časopis pro širokou motoristickou veřejnost / zdarma představujeme Nový Seat Leon x-perience Terénní kombi překvapí funkčností 4x4 a vysokou světlou výškou Více na

Více

Co stojí za nečekaným úspěchem tohoto vozu?

Co stojí za nečekaným úspěchem tohoto vozu? č. 12 1, ročník 12, vychází 3. PROSINCE 2013 časopis pro širokou motoristickou veřejnost / zdarma DÁLNIČNÍ ZNÁMKA na rok 2014 ZDARMA k povinnému ručení CarFIX Více informací na straně 5 enerali_inzerce[95x62]_podzim2013_zena_fin.indd

Více

Hyundai se drží zavedeného třídního

Hyundai se drží zavedeného třídního SROVNÁVACÍ TEST i30 1.6 CRDi vs. Octavia 1.6 TDI Souboj roku Zářijová kampaň e vzbudila rozruch v jeho prodejnách stály škodovky coby hlavní konkurenti, aby si zákazník udělal vlastní názor. se prý srovnání

Více

Paříž s plnou parádou, nebo slevy v Tokiu?

Paříž s plnou parádou, nebo slevy v Tokiu? SROVNÁVACÍ TEST Wagon 2.2 MZR-CD, Grandtour Paříž s plnou parádou, nebo slevy v Tokiu? už řadu let útočí poměrem ceny a výbavy. Teď mu šlapou na paty konkurenti z Japonska. Doženou ho? A co nabízejí navíc?

Více

Kia CARENS 10 % Až sedm míst za velmi rozumné peníze. Atraktivní rodinné auto. Legenda nám povyrostla! PODVOZKOVÉ DÍLY SE SLEVOU

Kia CARENS 10 % Až sedm míst za velmi rozumné peníze. Atraktivní rodinné auto. Legenda nám povyrostla! PODVOZKOVÉ DÍLY SE SLEVOU č. 6, ročník 12, vychází 4. června 2013 časopis pro širokou motoristickou veřejnost / zdarma AKCE OD PODVOZKOVÉ DÍLY SE SLEVOU a navíc výhodná cena práce www.autokellyautoservis.cz 10. 6. DO 7. 7. 2013

Více

Labyrint možností. Otev ená stíha ka. Klikaté cesty. Slalom v oblacích. Pr vodce modelovou adou 3 BMW E90 a E91 (sedan a kombi) BMW M3 Cabrio

Labyrint možností. Otev ená stíha ka. Klikaté cesty. Slalom v oblacích. Pr vodce modelovou adou 3 BMW E90 a E91 (sedan a kombi) BMW M3 Cabrio 1/2008 www.bmwrevue.cz, cena 85 Kč/125 Sk Labyrint možností Pr vodce modelovou adou 3 BMW E90 a E91 (sedan a kombi) Klikaté cesty Kylie Minogue Otev ená stíha ka BMW M3 Cabrio Slalom v oblacích Red Bull

Více

Magazín NOVÁ ŠKODA SUPERB. Začátek nové éry LÉTO 2015. Magazín pro zákazníky a příznivce značky ŠKODA

Magazín NOVÁ ŠKODA SUPERB. Začátek nové éry LÉTO 2015. Magazín pro zákazníky a příznivce značky ŠKODA Magazín Magazín pro zákazníky a příznivce značky ŠKODA LÉTO 2015 NOVÁ ŠKODA SUPERB Začátek nové éry Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita RAPID SEDAN A RAPID SPACEBACK

Více

Magazín. Vyčnívat z davu Nabídka ŠKODA Originálního příslušenství. Levá šest za strom! Za co všechno je v rally zodpovědný spolujezdec?

Magazín. Vyčnívat z davu Nabídka ŠKODA Originálního příslušenství. Levá šest za strom! Za co všechno je v rally zodpovědný spolujezdec? Magazín Magazín pro zákazníky a příznivce značky ŠKODA ZIMA 2012 ŠKODA Rapid Prostor ve své nejkrásnější podobě. Vyčnívat z davu Nabídka ŠKODA Originálního příslušenství. Levá šest za strom! Za co všechno

Více

SROVNÁVACÍ TEST. Kia Rio 1.25 CVVT KIA RIO RENAULT CLIO ŠKODA FABIA VÍTĚZ TESTU DESIGN ROZDĚLUJE KVALITNÍ A PŘEHLEDNÁ

SROVNÁVACÍ TEST. Kia Rio 1.25 CVVT KIA RIO RENAULT CLIO ŠKODA FABIA VÍTĚZ TESTU DESIGN ROZDĚLUJE KVALITNÍ A PŘEHLEDNÁ SROVNÁVACÍ TEST KIA RIO RENAULT CLIO ŠKODA FABIA Foto: Václav Novák Zdánlivě nerovný DESIGN ROZDĚLUJE Clio je na pohled zajímavé, kdekdo se za ním otočí. Rio dává přednost konzervativnější eleganci. Na

Více

KNIHOVNIČKA OSOBNÍCH FINANCÍ JAK KOUPIT AUTOMOBIL. Pavel Novotný a kolektiv

KNIHOVNIČKA OSOBNÍCH FINANCÍ JAK KOUPIT AUTOMOBIL. Pavel Novotný a kolektiv KNIHOVNIČKA OSOBNÍCH FINANCÍ JAK KOUPIT AUTOMOBIL Pavel Novotný a kolektiv Obsah: Užitné vlastnosti 3 Rozdělení automobilů 3 Barva automobilu 4 Auto a pohodlí 5 Provozní náklady automobilu 7 Spolehlivost

Více

www.toyota.cz RAV4 s integrovaným systémem Active Drive

www.toyota.cz RAV4 s integrovaným systémem Active Drive www.toyota.cz RAV4 s integrovaným systémem Active Drive Kvalita není pro Toyotu jen slibem, je to její životní styl Nic není tak dobré, aby se to nedalo dělat lépe. I to je jedním z důvodů, proč se neustále

Více

Mercedes-Benz. 15. let Hoffmann & Žižák. Hoffmann & žižák. Mercedes- -Benz. Značkový servis se vyplatí, nejen na jaře. Klenot nejen na obdivování

Mercedes-Benz. 15. let Hoffmann & Žižák. Hoffmann & žižák. Mercedes- -Benz. Značkový servis se vyplatí, nejen na jaře. Klenot nejen na obdivování Hoffmann & žižák 01 10 Mercedes-Benz SLS 63 AMG Klenot nejen na obdivování 15. let Hoffmann & Žižák Mercedes- -Benz Actros Borec na stavby Značkový servis se vyplatí, nejen na jaře Hoffmann & ŽiŽák včera

Více

HYUNDAISRAZ MORAVA 2009

HYUNDAISRAZ MORAVA 2009 HYUNDAISRAZ MORAVA 2009 Se tentokráte uskutečnil ve dnech 3. 6. září 2009 v prostorách autokempu a hotelu Maják v Soběšovicích na Frýdeckomístecku. Pro všechny účastníky byl tento sraz přelomový, jelikož

Více

Hyundai představil v Ţenevě první hybrid v kombinaci s LPG

Hyundai představil v Ţenevě první hybrid v kombinaci s LPG Hyundai představil v Ţenevě první hybrid v kombinaci s LPG 2 - Novinky, tiskové zprávy 3 - J. D. Power: Hyundai je nejlepší neprémiovou značkou 4 - Partneři Hyundaiclubu: Tomkar autodíly Děhylov Hyundai

Více

Emoce a jistota. auta s duší sportovce. Představujeme zcela nové Subaru XV OBSAH. PROVĚŘENÝ POHON AWD Unikátní řešení. motory Výkon a spotřeba

Emoce a jistota. auta s duší sportovce. Představujeme zcela nové Subaru XV OBSAH. PROVĚŘENÝ POHON AWD Unikátní řešení. motory Výkon a spotřeba auta s duší sportovce motory boxer Výkon a spotřeba PROVĚŘENÝ POHON AWD Unikátní řešení Emoce a jistota Představujeme zcela nové Subaru XV Poctivá technika SUBARU OUTBACK Všestrannost SUBARU FORESTER OBSAH

Více

AMG GT MERCEDES-AMG GT STEJNÝ JAKO FORMULE 1 HOFFMANN & ŽIŽÁK PRO ILI JSME POVEDENÝCH 20 LET TĚŠÍME SE NA DALŠÍ MERCEDES-BENZ CLA SHOOTING BRAKE

AMG GT MERCEDES-AMG GT STEJNÝ JAKO FORMULE 1 HOFFMANN & ŽIŽÁK PRO ILI JSME POVEDENÝCH 20 LET TĚŠÍME SE NA DALŠÍ MERCEDES-BENZ CLA SHOOTING BRAKE HOFFMANN & ŽIŽÁK 01 15 MERCEDES-AMG GT STEJNÝ JAKO FORMULE 1 PRO ILI JSME POVEDENÝCH 20 LET TĚŠÍME SE NA DALŠÍ ROKY AMG GT MERCEDES-BENZ CLA SHOOTING BRAKE NEJVĚTŠÍ NOVINKY PRO ROK 2015 VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

Více

Crediumnews Časopis společnosti Credium, a.s.

Crediumnews Časopis společnosti Credium, a.s. 3/2010 www.credium.cz Crediumnews Časopis společnosti Credium, a.s. Představujeme nové logo Výsledky Credium pokračuje v růstu ivan hašek Nejsem nijak zvláštní řidič editorial News Od 1. ledna 2011 vstoupí

Více

Nová Toyota Corolla sedan. Tøetí generace Subaru Impreza. TrendCar slaví 10 let. S novým designem a lepšími vlastnostmi...

Nová Toyota Corolla sedan. Tøetí generace Subaru Impreza. TrendCar slaví 10 let. S novým designem a lepšími vlastnostmi... Nová Toyota Corolla sedan S novým designem a lepšími vlastnostmi... Tøetí generace Subaru Impreza Auto, které vás bude fascinovat každý den TrendCar slaví 10 let Historie a souèasnost spoleènosti... Milí

Více

Technické údaje 30 Údaje o motoru 30 Spotřeba paliva a emise CO 2 31 Hmotnosti 32 Varianty uspořádání sedadel 33 Rozměry 34

Technické údaje 30 Údaje o motoru 30 Spotřeba paliva a emise CO 2 31 Hmotnosti 32 Varianty uspořádání sedadel 33 Rozměry 34 Nové Vito. Kombi. Obsah Vito kombi 4 Interiér 10 Flexibilita 10 Komfort a funkčnost 12 Vito CREW 14 Technika 16 Motory a BlueEFFICIENCY 16 Podvozek a pohon všech kol 4x4 18 Technické údaje 30 Údaje o motoru

Více

SROVNÁVACÍ TEST. Kia Cee d SW 1.6 CRDi Exclusive HYUNDAI I30 KIA CEE D CHEVROLET CRUZE VÍTĚZ TESTU

SROVNÁVACÍ TEST. Kia Cee d SW 1.6 CRDi Exclusive HYUNDAI I30 KIA CEE D CHEVROLET CRUZE VÍTĚZ TESTU SROVNÁVACÍ TEST HYUNDAI I30 KIA CEE D CHEVROLET CRUZE Foto: Václav Novák Korejský trojboj 24/2012 Kia Cee d SW 1.6 CRDi Exclusive VÍTĚZ TESTU VYSOKÁ KVALITA Jízdní vlastnosti cee du jsou stejně jako sedadla

Více

magazín BMW 3 Gran Tourismo Ve znamení prostoru a praktičnosti Herec Martin Trnavský Z4 mám místo motorky

magazín BMW 3 Gran Tourismo Ve znamení prostoru a praktičnosti Herec Martin Trnavský Z4 mám místo motorky Jaro Léto 2013 magazín BMW 3 Gran Tourismo Ve znamení prostoru a praktičnosti Herec Martin Trnavský Z4 mám místo motorky MINI Cooper SD Paceman Nejsem žádná miniatura OBJEV SVOU SILNOU STRÁNKU. www.renocar.com/mini

Více

Skříňová dodávka & Mixto.

Skříňová dodávka & Mixto. Vito. Skříňová dodávka & Mixto. Obsah Skříňová dodávka Vito 4 Vito Mixto 12 Řešení pro jednotlivé obory/ Nástavby a vestavby 16 Interiér 18 Komfort a funkčnost 18 Technika 20 Motory 20 BlueEFFICIENCY 22

Více

2/2008. RECENZE mazda6 Zabezpečovací systémy Cesta k bezpečí kanáry Ostrovy věčného jara

2/2008. RECENZE mazda6 Zabezpečovací systémy Cesta k bezpečí kanáry Ostrovy věčného jara 2/2008 FORMULE 1 Hamilton se v thrilleru stal mistrem světa! Diamond Race Rychle a zběsile RECENZE mazda6 Zabezpečovací systémy Cesta k bezpečí kanáry Ostrovy věčného jara 04 Novinky ze Santander Consumer

Více

Obsah. 4 Jarní prohlídky 5 Nový Yeti. 6 Rozhovor: Operativní leasing 7 Reportáž: Škoda Park 8 ŠKODA Muzeum 11 ŠKODA Fabia Tour 13 Nová KIA Sportage

Obsah. 4 Jarní prohlídky 5 Nový Yeti. 6 Rozhovor: Operativní leasing 7 Reportáž: Škoda Park 8 ŠKODA Muzeum 11 ŠKODA Fabia Tour 13 Nová KIA Sportage obsah editorial Obsah 4 Jarní prohlídky 5 Nový Yeti 6 Rozhovor: Operativní leasing 7 Reportáž: Škoda Park 8 ŠKODA Muzeum 11 ŠKODA Fabia Tour 13 Nová KIA Sportage Vážení zákazníci, s radostí Vám představujeme

Více

mercedes-benz sportovně prémiový HatcHback

mercedes-benz sportovně prémiový HatcHback HOFFMANN & ŽIŽÁK 01 1 2 mercedes-benz třída a sportovně střižený prémiový HatcHback F L E E T B O A R D : Vše pod kontrolou S E R VS I Hoffmann a ŽiŽák: Ceny padají, kvalita zůstává mercedes a kombi: komfort,

Více

Hyundai ix-metro: UFO z Nošovic?

Hyundai ix-metro: UFO z Nošovic? Hyundai ix-metro: UFO z Nošovic? Podle slov automobilky Hyundai tenhle koncept přináší "kosmický design do města". Tato bílá studie představená na autosalonu ve Frankfurtu by ale také mohla naznačovat

Více