Soumrak továrního LPG?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soumrak továrního LPG?"

Transkript

1 1 ----''--'----'------' '-- _ TÉMA Alternativní pohon na LPG LPGvCR natankujete navice než 900místech, cenysi proti natura/u trvale drží poloviční úroveň -butan(lpg). Dnes se pomyslné cenové nůžky opět zavírají, navíc čím dál víc nových aut není schopno garantovaně spalovat lpg. Je..gas" opravdu na ústupu? oumrak továrního LPG? V době, kdy litr naturalu atakoval 40 Kč, nacházeli lidé spásu v pohonu na zkapalněný propan _ " Máme tady posledních t řic et legacy na LPG - a další nebudou," vitá nás p ř i predávání testovacího subaru PR manažer české ho dovozce Zde ně k Zikmun d. Japonsko se zkrátka rozhodlo nepokračova t v souběžné výrobě dvou verzí motoru ijeden klasický, druhý upravený s tvrzenými sedly ven t il ů určený pro p řes tavbu na LPGI jak u nového cvoulitru, tak většího 2,5 I. Škoda. " I standardní mo tor by dál zvládl provoz na plyn, jenže u ně j nejsme schopni garantovat úplnou spolehlivost po celou dobu záruky. Takže bohužel... " ubaru to ale stejně moc bolet nebude, prodeje LPG 32 Auto Tip 01/13. programu v Cesku klesají a 18% podíl vozů ) se smrskl na lo ň s ká 3 % 120 aul). Ani Škodovka už s tovární instalací LPG nepočítá, pře sto ž e u octavie " modelovým rokem 2013 unás LPG končí. Unových motoru nejsme schopni garantovat bezproblémový provoz po celou dobu záruky.,, Zd e n ě k Zikmund. ubaru CR ji nabízela od roku V ceníku však od fíjna 2012 nefiguruje z n ě kolika d ůvod ů : končící dvouvsntil 1.6 MPI, stabšl zájem zá ka z n ík ů a marketingové u poz ad ě n l modelu. který teoreticky mohl zaujmout mnohem víc lidí, než tomu ve skutečn o sti bylo. Kdo by nechtěl jezdit Octa vi ř Combi za 1,50 Kč na kilometr? Škoda se ale spíš so ustř ed í na CNG verzi minivozu Citigo a do t řet í generace octavie s LPG opravdu n epočítá. Zato Mitsubishi si verzi LPG u svého crossoveru AX zatím ponechá. tady setrvání v nabídce nic nebrání a uvažuje se o rozšíře n í portfol ia dalšími modely. estnáctistovka poho n na LPG v pohodě zvládá a na zhruba 10% snížení výkonu u ní nikdo z typ ických kupců nežehrá, Importér samoz ře irn ě p0 skytuje na systém záruku ve stejném rozsahu jako u zbytku auta. tedy 3 roky/ km, jen musíte počíta t se zvýšenými servisními náklady (revize ústroji. častější seřizov á n' ventilů) a periodickou výmě n o u součásti plynového pohonu (filtr LPG...J. Další alternativy p ředstavuj í značky eat, nabízející originální LPG

2 Tankovánípropan-butanuje s ložitější. Když jste proškolení. může te ho provádět sami. Při u vo lňo ván í pistole může část palivauniknout ven! Originální zástavby mají plnicí hrdlo pod víčkem nádrže, k napojení hubice slouží redukce - pozor. není u všech aut stejná! VYPLATí E? Obecně platl, že se plynová přestavba vrátipoujet ř n e j m é ně tolika kilome tr ů. kolik sama stála: dáte-ii za modifikaci nalpg Kč, investice seza čne vyplácet po30 000km, zpravidla to ale bývá o něco pozděj i. Pro zjištěn í přesného čísla použijtevzorec: cena p řestavby h ' b"l" (k ) = ran_ce renta I _tv m rozdíl n áklad ů na1 km Mítsubishi AX 1.6 MIVEC stojí v plynové verzi o K č víc. Provozní náklady jsou o 0,79 Kčlkm nižši než uverze nabenzin (1benzinový kmsloji 2,07 Kf. plynovýpak 1,28 Kč - uvažujemespotřebu benzinu 5,91/100 km(továrnf] a LPG pak 7,6V100 km (změřeno u )). Zrovnicevyjde. že musite urazit minimálně km, aby selpg provoz začal rentovat...._.. -_._- '- - ::.=-.: _ _ _- _ _ ystém LPG rná svoji vlastní servisní knížku Klasický manuál dop lňuje návod k obsluze plynového zařízeni Ze zákonamusí být vozy na LPGoznačeny předepsanou nálepkou. Bez ní se dopouštíte přestupku ohodnoceného pokutouaž2000 Kč, Paliva ajejich podu na skladbě nových aut vcr 1-11/2012 VEZMETE VPOTAZ! Než serozhodnete pro koupi vozu přestavěného nalpg, měli byste si uvědomil několik specifik: >- Omezení p ři parkování: zákazové značky v podzemních garážích se slabým odvětrávánim či absenci detektorů plynu (vlcenáklady si každý developer rozmysli) vám mohou překazit plány. Jde jen o to, zdali máte to srdce senad zákaz povznést a prostě hoporušil >- Obl u n ěj š í tankováni: pokud nejste proškoleni (u prodejce plynu), měla by vám asistovat obsluha, která nemust mít zrovna čas ani chuř. amotný proces uvolňování tankovací hubice je pro do Ibizy kw ( Kč proti srovnatelné V/63 kw). Hyundai s modelem i ( Kč) nebo Fiat (500. Panda Classic, Punto, Linea, edici, Bravo, Oubo, Fiorino. DobI6). Výrobci dávají v době úspor od továrních vestaveb LPG ruce pryč. s oustřed í se maximálně na CNG (Compressed Natural Gas otrlé, tlak v potrubí může nep řflemně.joukncut" ven a hrozí nebezpeč í úniku hořlaviny. >- nllený výkon: vozy s pohonem na LPG vykazují proti benzinu pokles výkonu v řádu 10 %. Na druhou stranu kdo uvažuje o l PG, tomu nejde o sprinty nasemaforech. ale šetřen í nákladů. A při defenzivní jlzdě nižšl potenciál motoru vlastně >- Zmenšený zavazadelník: válcovou nádrž známou ze žiguliků a favo ritů, kde zabírala místo v zavazadelniku, si už můžete n a š t ě s t í odpustit a použit toroidní rezervoár zasazený doprostoru náhradní- LPG nepozna. Liquified Petroleum Gas = zkapalně ný pmpan-butan (v po m ěru 60:40 nebo 40:60 podle ročního obdobq. LPG vzniká jako směs zkapa lněných p lynů př i rafinaci ropy nebo metanu. Zkapalněnim a zchlazením se objem zmenšuje až260krát. Je těžší nežvzduch, atakse při únikuhrcmadi u země. Proto sevozidlům nalpg zakazuje vjezd do vě tšiny podzemních garáží (bez úč inné ventilace). ho kola. Pokud jevšak vůz homologován s rezervou. budete ji muset sebou stejně vozit. V opačném případě můžete použit lepicí sadu. >- Dodržujte servis: plynový aparát potřebuje servis, obvykle každých rok, k běžné prohlidce si tak připočtěte asi 500 Kč. Po 60 ooo-ao 000 kilometrech by se měl repasovat reduktor včetně ztvrdlých membrán, interval serízenf ventilů se rovněž zkracuje. Nádrž také není věčná. mění se každých deset let spolu s viceúčelovým ventilem a plynotěsnou schránou - př i koupi ojetiny to mějte napaměti! = stlače ný zemní plyn) anebo svůj program alternativních paliv směřu jí hybridní č i elektr ickou cestou. Vám tak zbývá sáhnout po zbytcich ve skladech (ubaru, Škodal nebo si vybrat z ceniků zna ček Mitsubishi (a eatu, Hyundaie. Fiatu...L které tovární LPG stále drží v oficiálních nabídkách. Co z plynového portfolia nejlépe zvolit? Napoví srovnávací test na následujících č ty ře c h stranách. L. Hlisnikovský,:!'e ~ <!l' '\: 49' ~. <;:). ' 1,7% po h on ů specifikovánojako.ostatní" Robin Babický, technický ředitel M MotorsCZ jakými servisními úkony semusí uax nal PG poč í ta t? U LPGje ze zákona p ředepsána ročni prohlídka. Po 40000kmseseřizuje vůle ventilů. každých kmsemění filtr LPG. Kdeprobíhá montáž zařízen í l PG? P řestavba nalpg je od renomované firmy t ovato, zastoupené českým dovozcem Auto Gas Centrum. Instalace pak probíhá v jednotlivých dealerstvích Milsubishi, a to personálem proško!eným pro montáž a revize l PG. Zachováte lpg i do budoucna? Ano, model AX budeme nadále nabízet a uvažujeme o dalšich typech. Vtuto chvíli jsme schopnirealizovatp ř estavbu j dovozidel Mitsubishi, kterájsou jižv provozu. Auto Tip 01 /13 33

3 co NABÍZEJí ROVNÁVACí TET Mitsubishi AX 1.6 MIVEC LPG vs. ubaru Legacy Kombi 2.5i line _ Na p řed choz í dvou stran ě jsme si objasnili, jak je to s LPG ob ec n ě. a nyn í jdeme do konkrétní praxe. Máme rodinu a chceme š etřit. Nafta nám ale nevoní a nechce se nám za pořřze ní dieselového auta dávat zbytečné tisíce navíc. M odelový p ř ík lad m ů že vyú stit ve tři testova né alternativy. Škoda Octavia Comb i: samo zřejmá č eská rodinná volba s obřím zavazadelníkem, osvědč eno u technikou, snadnou obsluhou. levným servise m a kombinací pohodli i jistých jízdních vlast ností. Ale také staré zboží, kt eré od února vytěs ní tletl generace. U ni už se s LPG nepočitá. uba ru Lega cy Kom bi: ideál pro rnejetnějš í řsjnšm ekrv, co si potrpí na pohon všech kol. Za témě' dvojnásobnou cenu proti octavii dosta net e m nohem lep ši techniku (4x4. ploch ý motor. bez e s t up ň ov á p řevod ov ka Lineartronic... l. p ros t orn ěj š í kabinu. V', az Plynové alternativy oblíbených rodinných aut es s e rovnání malého UV vedle kombi nižší střední a střední třídy sice nemusí dávat na první pohled smysl. jenže společné jmenovatele má tahle různorodá trojice hned dva: pohon na lpg a rodinu. pohocln ěiš! a jistěj~i jizdu nebo delš ř záruku. Vyvážíto však cenový rozdíl? Mitsubishi AX: kompaktni UV se libi hlavně ženám - připadaj í si v něm bezpečně a íépe z něj vidí, důchodcům se do něj zase snadno nastu puje. v šechov pak uspokojují schopný zavazadelník. prijemné jízdni vlastnosti nebo jednoduchá mechanika nehrozící poruchami - diky O vě kombi a jedno UV: Mitsubishi AX na LPGzůstává na rozdíl od škodov kya subaru II nabídce ; pro modelový rok OctavU či legacy seženete maximálně někde II dealerských skladech. I Pro LPG dostal motor 1.6 MPI tvf i zenásedla ventilů, ~. pístovou skupinu z vene E85, stejně jako odolnější plastové díly a těsnění a sání přizpůso bené vs třikování plynu (připojo va cími hrdly), Nový je kabelovýsvazek a řídicí jednotka LPG. 34 Auto Tip 01 /13.

4 ., artronic LPG vs. Škoda Dctavia Combi 1.8 MPI LPG na ves ní zůst ává pohon na LPG II nabídce importéra Mitsubishi i pro rok JAK JEZDí Trojice se chová vlastně úplně stejně jako klasická autana benzin. Na něj zároveň probíhá starta prvních pár kilometrů. poté systém automaticky plepne na LPG - kvůli ochraně palivové pumpy a injektorů. Dnešnísystémy vstřikován í zkapalněného plynu znatelně zlepšily vlastnosti vozů na LPG, což byl přlpad i našich tli aut. Nejpropracovaněji funguje subaru, využívající vícebodové vstřikován í plynu LPi - distribuuje zkapalněný plyn do sacího potrubí, umožňuje plesné dávkováni a netrpí zpětnými zášlehy. Zážehový čtylválcový boxer velké kubatury 2,5 litru je sám o sebě houževnatý pohon, tím spíš když ho Japonci vyrábějí v odolnější verzi s tvrzenými ventilovými sedly a dalšími úpravami pro pohon na LPG. amotná jizda pak probíhá velmi kultivovaně. protiběžné písty z principu eliminuji vibrace a jako bonus vám přidaj í Hporsche-sound H při vytáčení. Přestože se 229 newtonmetrů dosahuje až ve 40oo/min, už nad volnoběhem má objemný pohon sny dost a jeho rychlým reakcim pomáhá bezestupňováp řevodovka. Najejífunkci simusíte zvyknout, ale pokud patřlte k defenzivnějším [ezdc ům, bude se vám charakteristika variátoru líbit. Plynulé tempo = nízké otáčky, dálničních LPG 130 kmih tak znamená jen 2200/min a legacy pf! uvolněném stylu "žere" snesitelných 8,2 litru plynu na 100 km. Tolik ukázal palubn í počítač (nerozlišuje benzin či plyn, ale prostě to. CO proteče do vstřikovač ů - v našem přřpadě LPGI. než jsme sjeli na okresku, kde se pii dodržováni rychlostních limitů podařilo konzumaci snížit na 7.6 litru, aby se celkový průměr Z denního testování ustálil na 7,9 Vloo km. Tedy méně, než udává výrobce v kombinovaném cyklu! O dynamiku se netfeba strachovat, přesné měřenl akcelerace na benzin/lpg vykázalo ani ne sekundové zhoršeni, pružnost také rapidněji neklesla. amotné jízdní vlastnosti patři k tomu nejlepšřrnu, co můžete v dané tlidě koupit, takže proti octavii či AX hrálo subaru extraligu. Nizké těžiště dovolilo ladičům použit poddajné tlumiče, které se podepsaly pod neskonalým komfortem jízdy. Pohon 4x4 zde sice není realizován symetricky přes mezinápravový diferenciál LD s omezenou svorností (ten majíjen verze s manuální převodovkou), nicmé ně aktivní dělení sily (provedení s bezestupňovým ~ - Velký boxer s tovární úpravoutvrzených ventilových sedel snáší pohon na LPG bezvadn ě. Vstřiko vání plynu do sání od tradičn í holandské firmy VisU. (od 1967/ funguje skvě le a podepisuje se."l podzamenitou tt,...., sp o třeb u paliva. ~...-r-r"..j" " '" 01/13 35

5 ROVNÁVACí TET Mitsubishi AX 1.6 MIVEC LPG vs. ubaru Legacy Kombi 2.5i line Vextrémuse AXovládá přesně a chová čite lně. Chválíme dobře naladěn é tlumiče, pohodlí neutrp ělo. koda jen vyšší vnitřní hlučnosti. Verze LPG n epřišla o stendarda; sten -slopa&g Hezkému interiérus pohodlnými sedadly škodí la c inější plasty. odbyté detaily a v testovaném voze vrzání od panelujinak schopného audiosystému Přepínání plynu by sizasloužilo větší a hodnot nější tla čítko, ještě víc ale vadí nepřesný ukazatel stavu LPG Vprostoru rezervního kola leží toroidnírezervoár na 53 litrů zkapalněného plynu lineartronikem) zde fungujea nahrává úspornosti. V poc tivě smontovaném interiéru se bydlí parádně, vzadu pak poznáte. že tolik místa jako v superbu vlas tně ani nepotfebujete, a zavezadelnik pobere 526 litrů. O 206 mil imetrů kratší Octavia Combi však spolkne ješ tě o 54 litrů víc a praktičtějš í..díra" s rovnými boky, háčky, síťkami a samonavijecí roletou pat ř í k hlavním benefi tům škodovky, Octavia II se ani po necelých deviti letech služby nemusi stydě t za interiér, byt už v d i l č ic h ohíedech (sedadla, prostor na příč) ke špičce ne pa tř í. nejlepšími se však stále m ůže m ě řit kultivovaností jízdy a utlumením hluku. Za zenit se ale už dávno dostala dvouventilová šestn áctistovka, která se znásilňovaná emisními normami postupně Kromě žluté zákonné propadala pod průměr, až zazpívala nálepky prozradí octa- svoji labutí p íseň v plynové verzi. vii LPGzelené.JČko Nijak světoborných 75 kw se provozem na LPG sniží na 72 kw, takže absolutní dynamika se i s poloprázdným vozem dostává na ú roveň třlvářcov é fabie. Na plyn motor reaguje podobn ě ospale jako na benzin, a přestože se mu krátké ptevody snaži pomáhat, rozhýbat octavii dá 138 newtonmetrům získaným vytočením na 3800/min práci. Po dálnici kombi sviští celkem relaxovaně a udržet rychlost neč iní díky skvělé aerodynamice problém, jenže spotřeba letí vzhůru : 9,3 I na 100 km je dost a ani okreskových 7,5 litru nedává d ů vod k nadšeni. Výsledných 8.4 I na 100 km po celodenním ~ Výhra velkého a technicky propra covanéhosubaruse dala čekat překvapilo ale Mitsubishi AXporazilo kodu Octavia Combi! 36 Auto Tip 01/13.

6 artronic LPG vs. Škoda Octavia Combi 1.8 MPI LPG LPG I,, I Pohodlí i jistotana íimiíu: II za táčkách se plynové [egaey vyžívá.nádrž II zbvazade/niku ještě vylepšuje už tak dobré vyvážen; a odladění podvozku dovolujevelmi vysoké tempo IPřepínání benzin/lpg funguje po stisku tlač ítka. pohonyindikuji různé barvysymbolu. Ukazatel zásoby paliva je celkem přesn Ý. To vární zástavby majf výhodu hrdlaplynové nádržepod společným víčkem s lím benzínovým Vprostoru rezervy Irůnítoroidni nádri na 61 litrů LPG. ve spojeni s 65/;1,01l0u benzinovou nemusíte tankovat až ~ 1595km! Prostorná kabina s pohodlnými sedadly láká k dlouhým cestám, vadí snad jen až příliš strohá architektura. Bohatá výbavaodpovídá cenovce. Rozllor 2,75 m zaručuje velkorysou prostornost líbí se též cestovní komfort Mezi kuželkami trochu topornější, jinak ale pohodlná a hla vně kultivovanáa tichá - ještě po devíti letech výrobypatří jízda k nadprůměru Octavia ctí detaily a LPG status komunikuje přes MFD. Nechybí ani originální ručičkový ukazatel stavu plynu v nádrži! Interiér stále boduje sk vělým i plasty, zpracováním. povedeným volantem a funkčností, s místem nap říč to už takováslávanení Jádná dodatečná zařízení- pohony přepín áte v ocíevii oríginálním tlačítkem integrovaným do s tře dové h o panelu 01 /13 37

7 ROVNÁVACí TET Mitsubishi AI 1.8 MIVEC LPG vs. ubaru Legacy Kombi 2.5i Line TECHNICKÉ ÚDAJE Mltsoblshl AX I obarulegacy Kombi I koda Oetavla Combl Motor R4, benzin. OOHC B4, benzin. DHC R4, benzin. DHe ZdvihO ' ob"em 1590 cm J 2457 cm! 1595 cm' V'ken kw/min To čivý moment N.mlmln 86/ / {)0 229/ Pohán ěná kola p ředn í všechna řednl Pře v od ov ka 5 MT CVl 5 MT Vnní rozměr mm 4295 x 1770 x , 1780x x1769x1463 Rozvor mm Pneumati /60 R /50R R16 Typ pláš lů Hankook Winteri"cept evo Nokian WR A3 ContiWinterConlact T830 Brzd vpředu k o tou č ové chlazené kotoučo v é chlazené kotoučové chlazené Brzd vzadu k o to u č ové ko toučové kot ou č o v ě Palivová nádrž 63 I benzin + 53 I l PG 65 I benzin +61 J lpg 55 J benzin +44I LPG Po h otov o smju žít e čn á hmotnost Brzd ěn ' I n e b r zd ě n' př ívěs 1315/555 kg 1200/670kg 1507/523 kg 180on35 k 1270/660 kg 1200/600 kg ervisní interval kmil rek kmi1 rok variabhní12 roky N e "v ě tšf chlast 183kmih 205 kmih 188kmih Z chlenío l00 kmjh 11.4s 10,3 s 12.9 s p otře ba na 100km V<robofzávod Okazaki, Japonsko Gunma, Japonsko MladáBoleslav, CR Základnícena 39D000 Kč 769 ODD K č K č UverzeLPG nelze z důvodu do datečn é nádrže uplatnitrozšiřujíc; sadu zavazadelniku, takže objem zůstá vá jen na 442 /itrech CENY A VYBAVENI Mllsoblshl AX I obarulegacy Kombi I koda Ocla,laCombl Verze 1.6 MIVEC 2WOInfurm 2.5Lineartronic Active lpg1.6 MPI Active* Základní cena K č 769 DDDKč 358 9DDKč P ř estavb a nalpg K č Kč Kč Airbag tab ilizač ní s stém Centrální zamykáni Litá 16" kola s Mí 'bavou 17' 16700K č Klimatizace Kč Tem omal s šši Obavou K č RádiO s CO amp K č Metaliza Kč K č Výslednácena 435 9DDKč Kč Kč " tardal dně, N Nedodává se."oficiálníprodej skont:il nyli' jendop"cdci 5kl.ldov1ch VOlil udl>..il1erij Celková Proti korozi 3 rok km 12let 3 ro 11QOOOOkm 12 1' 1 ". I 2ro 12 1et VNITftNIRDZM~RY Mitsublshl AX I obarulegacy Kombi I koda Octa,la Combl ířka v ramenech vředu 132Dmm 1315 mm 1225 mm iřka v loktech vp ř e d u 1470 mm 1500 mm 1450mm Šiřka v ramenech vzadu 1295 mm 1520 mm 1430 mm ířka v loktech vzadu 1495mm 1490 mm 1430 mm Průměr volantu Výška sedáku vpředu maxjmin. 370 mm mm 370 mm 510/445 mm 375 mm 530/460 mm V'ška sedáku vzadu 620 mm 500 mm 540 mm Místo p ře d koleny vzadu ideálu 10 mm 100 mm 35 mm Místo vzadu max/ min. 390/175mm 440/180 mm mm V'ška nad hlavou vpředu 60 mm 95mm 50 mm V'ška nad hlavou vzadu' Omm 55mm 20mm ZAVAZADLOVÝ PROTOR Mltsoblshl AX I obarolegacy Kombi I koda Ocla,laCombi Ilhiem 0, m' 0,526/1,726 mj 0,580/1,620mJ Hloubka 805 mm 1035 mm 1040 mm í řka mezi odb ěh maxjmin mm mm mm 475mm 440 mm 590 mm Ne 'vět ší ložná délka 1820 mm 1775 mm 21 30mm V'škanakládací hran od země 740 mm 575 mm 630 mm V'škapod klopenou zádi 1840 mm 2185 mm 1870 mm I,.,., ". I Dálnice-lna 100 kml Okreska lna100 km) I 7.51 I Průmě r (na 100km\ 7,6 1 7,91 I 8,41 I Praktický zavazade/ník s háčky a siťkami nemá konkurenci, objem580 litrů musí stačit každému cestování znamenalo nejhorší hodnotu v testu, doko nce o púl litr u pl evýšilo silnější a ro změ r nějš í subaru s větš ími odpory pohonného ústrojí (CVl + 4x41. Naopak Mitsubishi AX se ukázalo jako nejúspornějši "plymk": 7.6 litru LPG na 100 km znamená, že jeden kilometr urazite (při ce ně 16.8 Kč/I) za zajímavých 1.30 Kč. Jen pětist upňová p ře vod ov ka sice žene dálniční konzumaci nad osmilitrovou metu (130 kmih = 3400/minl, nicmé ně mi moměstské komunikace dokážou udržet s potřeb u pod sedmilitrovou hranici. Vyplatí se jet ekonomicky, plynové AX totiž není kdovijaký sprinte r a o ři přeojí ž dě nl vám vlažná pružnost zabrnká na nervy. Naladění tlumič ů ctí ideální komprom is. kdy dokáže držet kola na zemi, a p ř itom príliš "nedupat" do relativně tuhé karoserie, Bonusem je přesné rizení, malusem pak kostrbaté řazen í a pazvuky linoud se od panelu rádia... KOUK TOJí koca Octavia Combi LPG se stažen ím z nabidky dostala m imo hru - už se neprodává a narazit na ni můžete leda ve skladech většíc h 38 Aulo Tip 01/13.

8 artronic LPG vs. Škoda Octavia Combi 1.8 MPI " I Karoserie ::; => ::; x «::; Prostornostv p ř ed u Prostornostvza du Pocit prostornosti Zavazadelník Užite čný náklad Hmotnost p řív ě s u P řeh lednost I Kvalitazpracováni Funkčnost Bezpe čn cstnt vybava Mezi souč et Pohon Zrych lení Pružnost Ne j vět š í rychlost Kultura běhu motoru Toč ivostirea k ce na plyn P ř evod o v ka pot řeba vtestu Jizdní dosah Mezisoučet Komfort Nástup do vozu Pozice sedadel edadla v p ř e d u edadlavzadu Ovládání Pérováni V ni t ř"! hlu čn ost Aerodynamický hluk Komfortní výbava Mult i medialpř i poj. (série) 10 9 Asiste n čn í systémy 5 3 Klimatizace 10 8 Mezi souče t III III Ovladatelnost 20 \ 4 18 Elektronické systémy měrová stabilita Agilita ('Uzení Trakce topový p růměr otáčeni 10 I 5 6 Brzdy Me zi součet t Jízdní dynamika Životní prostředí Vnější rozměry Pohotovostní hmotnost Emise CO Škcdliviny Vnějš í hlu čnost Ekologické technologie Mezi součet Náklady Základní cena 30 5 Z ůst at ková hodnota Pojištění 10 3 ervis 5 2 Záruky 10 6 Palivo ériová výbava/přípl atky 10 9 Mezisou čet Celkem UMlsTĚNI Výsledná cena vkč Cena za bod v Kč POMĚR CENA/VÝKON...ElJII ubaru Legacy Kombi 502 bodů Japonská čtyřkolka je t řída a propracovaný holandský plyn ji na kráse neubírá naopak! Docela zamrzí, že si od letošního roku LPG užnekoupíte. MitsubishiAX 450 bodů Kdo nespěchá. s plynovým AX reprohloupí- získá ~ j e zd ivý " a relativně prostorný crossover. pohonem na benzinllpg ale vcesku vůz nezfskáte jako4x4. 3.J.' ",' \ '\ škoda Oclavia Combi 436 bodů Oktávka je díky kufru. podvozku a ovladatelnosti stále ve fo r m ě. ne však jako plynové auto- vysoká spotřeba a pod p rům ě r ná dynamika dnes nikoho neuhranou. Tři srovnávané vory jsme testovali na stejné trase z Prahy do Hoškovic u Mnichova Hradiště. na tamním letišti.jl.!.cr{edli měření a cestou přes Mělnlk do MmENr razili z pět do Prahy. Provoz ~ probíhal výhradně na LPG (s marginálními přepnutími během startováni a m ěřen í dynamiky na benzin). potřebu jsme kontrolovali palubním počítačem - odečet spotřeby při octankování totiž není u LPG průkazný, nikdy sinam ůžete být jisti,zdali jste natankovali opravdu plnou nádrž plynu. Ostatnfvel iči ny jsme odečítali pomocf GP měřiče Racelogic, délkové hodnoty pomocí metru. dealerů. amotná cena Kč ne zněl a špa tn ě, jenže v základní výbavě se přip í ácelo i za takové samozfejmosti jako rádio či klimatizace. Cena za p ře stav b u ve výši Kč by se vám vrátila po ujeti km : uvažujeme kilome trový rozdil n á k lad ů 1,08 Kč, protože s pot řeba benzinu (dle výrobce) čin ř 7,1 I na 100 km a námi namě řen á konzumaceplynu pak 8,4 I na 100 km. Za pře s ta vbu ubaru Legacy sice dáte t u č ných Kč, jenže levný plynový provoz, kde jsme spo t ře b u na LPG naměřili dokonce /100 km nižší nežna naturel, vám investici dorovná po kilome trech. Základní akčni čás tka Kč sice není z levného kraje, dostáváte ale š pičkovou techniku s vrchovatou výbavou a t ř íl eto u zárukou. tejnou garanci (vztahuje se i na LPG) nabízí také Mitsubishi AX - s n ej levnějš i p řesta vbo u na LPGza Kč. Tento p ř ípla tek je l evnějšim provozem zaplacen po ujetí kilom etrů průměrném u řidiči se tak M itsubishi AX na LPG vyplatí zhruba po dvou letech. 2e ubaru Legacy Kombi vy hrálo test, asi nikoho ne p ře kvap i - aby ne, když stojí po- " I Z chlení 0-60 kmih kmih kmih Max. přetíženi li z chlení!fl Pružnost kmih 4. st kmih 5. st. Brzdy zahřát é ze 100kmih Max. p řetížení p ři zpomal ení Olát motoru ři 130 kmih potřebaytestu (na 100km) Doiezd na plnou nádrž benzin + LPG III Z chleni 0-60 kmih kmih kmih Max. řelíien i řl z chlení!fl Pružnost kmih 4, st kmih 5. st. Mitsubishi AX 6.5s 14,2 s 22,9s 0.46g 15.6s 25,4 s 51,1 m O,90g 3400/min 5 7, km Mitsubishi AX 6.2s 13,7 s 21,9s 0.47g 14,5s 23,0s malu dvakrát tolik co škodovka nebo m itsubishi, M ode l AX ale dokázal porazit domáci bestseller diky slušné výbav ě, pohodové jízdě a praktickému zam ěře n t. Octavia si pak ubaru Legacy Kombi 5,2s 10,8 s 17,9s O,50g 11.4s 40,0s 6 43,1 m l,oog 2200/min 6 7,9 I 1595 km ubaru Legacy Kombi 4,9 s 10,3 s 17,1 s 0,51 10,8 s 38,5 s 6 koda Octavia Combi 6,6s 15,7 s 27,3s 0,45 12,5s 18,5s 46,5 m O,94g 4000/min 5 8, km koda Octavia Combi 6,3 s 14.5 s 25,3s 0,45 12,3s 18,1 s podře za l a větev vysokou s potře bo u ned uživého motoru, jenže tahle prohra výb ěhového vozu asi v Mladé Boleslavi niko ho trápit nebude... Libor Hlisnikovský AutoTip 01/

Technická data - Golf

Technická data - Golf Technická data Golf I. generace (1974 1983) Informace (VW Golf I GTI, 1976) Konstrukce řadový čtyřválec Pivo benzín Plnění atmosférické sání Rozvod OHC Uložení vpředu napříč Zdvihový objem [cm3] 1588 Kompresní

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Testovaný model Mitsubishi ASX

Testovaný model Mitsubishi ASX Testovaný model Mitsubishi ASX motor: 1.8 01-0 Mivec výkon: 110 kw/150 k při 4000 ot./min. točivý moment: 300 Nm při 2-3000 ot./min. rozměry: délka 4295 mm, šířka 1770 mm, výška 1615 mm rozvor náprav:

Více

Vydejte se za dobrodružstvím!

Vydejte se za dobrodružstvím! 2 Vydejte se za dobrodružstvím! Hranice není třeba posouvat, Vy jich totiž vůbec nemusíte dosáhnout. Jimny je dostatečně silný i odhodlaný k výletu do náročného terénu. Jeho kompaktní karoserie umožňuje

Více

Fiat CNG program. vozy s pohonem na zemní plyn

Fiat CNG program. vozy s pohonem na zemní plyn Fiat CNG program vozy s pohonem na zemní plyn Jezdíme s ohledem na budoucnost! Ohled na životní prostředí, na přírodu a na svět, ve kterém žijeme každý den, nutně klade požadavky jak na výrobce, tak na

Více

VÝBAVY A CENY AVEO 4DVEŘOVÉ

VÝBAVY A CENY AVEO 4DVEŘOVÉ VÝBAVY A CENY AVEO 4DVEŘOVÉ CENÍK PLATNÝ OD 1.4.2012 CENA 1.2 Edice 100 1.4 Edice 100 CENÍKOVÁ CENA AKČNÍ CENA 279 900 Kč 286 900 Kč \ Interiér Kapsa na zadní straně sedadla řidiče Zapalovač a popelník

Více

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ CENÍK PLATNÝ OD 1.4.2012 CENA 1.2 Edice 100 CENÍKOVÁ CENA AKČNÍ CENA 273 900 Kč Interiér Kapsa na zadní straně sedadla řidiče Kapsa na zadní straně sedadla spolujezdce Sluneční

Více

Obsah. Obsah. Úvodem. Vlastnosti a rozdělení vozidel na LPG. Druhy zástaveb LPG ve vozidlech. Slovo autora... 9

Obsah. Obsah. Úvodem. Vlastnosti a rozdělení vozidel na LPG. Druhy zástaveb LPG ve vozidlech. Slovo autora... 9 Obsah Obsah Úvodem Slovo autora.................................................. 9 Vlastnosti a rozdělení vozidel na LPG Kde se vzalo LPG.............................................. 11 Fyzikální vlastnosti

Více

Yeti 1,2 TSI Srovnávací test (Citroën C4 Aircross 1,6)

Yeti 1,2 TSI Srovnávací test (Citroën C4 Aircross 1,6) zdroj model ŠKODA autopruvodce.cz Octavia Combi 1,6 LPG Test Yeti 1,2 TSI Srovnávací test (Citroën C4 Aircross 1,6) autoforum.cz Rapid 1,6 TDI Test autopruvodce.cz Superb Combi 2,0 TDI Test zdroj model

Více

H-1 Van: praktická dodávka

H-1 Van: praktická dodávka H-1 H-1 Van: praktická dodávka Nejnovější H-1 Van je praktický a pracovitý pomocník, který společnost Hyundai vyvinula proto, aby splnila vaše požadavky na dopravu nákladu. Ústředním motivem je velkorysý

Více

Škoda Octavia Scout. Hodnocení 88% Základní informace. Protokol kontroly technického stavu vozu. Kompletní servis při prodeji a nákupu ojetého vozu.

Škoda Octavia Scout. Hodnocení 88% Základní informace. Protokol kontroly technického stavu vozu. Kompletní servis při prodeji a nákupu ojetého vozu. Protokol kontroly technického stavu vozu Škoda Octavia Scout Datum kontroly 27.09.2016 Kód technika UZ0004 Základní informace Rok výroby 2008 Hodnocení 88% Dokumenty 95 % Počet km 101 535 km Karoserie

Více

Proč přestavba na LPG?

Proč přestavba na LPG? Proč přestavba na? Když se u automobilu řekne plynový pohon, každému se vybaví zkratka. Pochází z anglického Liquified Petroleum Gas a skrývá se pod ní starý známý tlakem zkapalněný propan-butan. Pod zkratkou

Více

DOKUMENTACE K VOZU PO KONTROLE TECHNIKEM

DOKUMENTACE K VOZU PO KONTROLE TECHNIKEM 1 DOKUMENTACE K VOZU PO KONTROLE TECHNIKEM ---------------------------------------------------- Klientské číslo: Jméno a přímení: Telefon: Email: Informace o vozidle Tovární značka: Model: Datum 1. registr.

Více

1/17 Číslo protokolu: csob cr 5163

1/17 Číslo protokolu: csob cr 5163 1/17 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ÚDAJE O VOZIDLE Tovární značka (výrobce): VIN: Max. výkon (kw): Typ karoserie: Datum

Více

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2365

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2365 1/9 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O VOZIDLE

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nový Transporter Motory splňující emisní normu Euro 5 plus Motor 2,0 l TDI 62 kw (84 k) Motor 2,0 l TDI 75 kw (102 k) Motor / Počet ventilů na válec 4válcový

Více

Zážehové motory. bezolovnatý benzin min. o. č. 95 (91)*

Zážehové motory. bezolovnatý benzin min. o. č. 95 (91)* ŠKODA Octavia Zážehové motory Technické údaje 1,4 MPI/59 kw 1,6 MPI/ kw 1,6 MPI/ kw (A) 1,6 MPI/ kw Flex Fuel 1,6 MPI/ kw LPG zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč zážehový,

Více

Celkové zhodnocení stavu vozidla technikem

Celkové zhodnocení stavu vozidla technikem DOKUMENTACE K VOZU PO KONTROLE TECHNIKEM....... Klientské číslo 20171010 VIN VF30E9HZH9S133800 Jméno a příjmení Fair Play Auto Telefon Email Informace o vozidle Tovární značka Peugeot Model vozu 5008 RZ

Více

!"#$!%#"&'"!(#")*+,-./'$0+$1. Duben 2013

!#$!%#&'!(#)*+,-./'$0+$1. Duben 2013 !"#$!%#"&'"!(#")*+,-./'$0+$1 Duben 2013 zdroj model ŠKODA Octavia 2,0 TDI Srovnávací test (Hyiundai i40) Auto 7 Octavia 1,2 TSI Elegance Test Auto 7 Octavia Rapid 1,2 TSI Ambition Srovnávací test (Renault

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 1669

1/12 Číslo protokolu: csob cr 1669 1/12 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Amarok

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Amarok Technická data Platná pro modelový rok 2013 Užitkové vozy Amarok Informace o spotřebě paliva a emisích CO 2 najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru, převodovky a karoserie

Více

Zážehové motory. Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/75 kw 1,6 MPI/75 kw Motor. zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč

Zážehové motory. Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/75 kw 1,6 MPI/75 kw Motor. zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč ŠKODA Octavia Tour Zážehové motory Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/ kw 1,6 MPI/ kw zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč zážehový, řadový, chlazený kapalinou, OHC, uložený

Více

Zážehové motory. zážehový, řadový, chlazený kapalinou, OHC, uložený vpředu napříč

Zážehové motory. zážehový, řadový, chlazený kapalinou, OHC, uložený vpředu napříč ŠKODA Octavia Zážehové motory Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/ kw 1,6 MPI/ kw (A) 1,6 FSI/85 kw 1,6 FSI/85 kw (A) zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2x OHC, uložený vpředu napříč zážehový, řadový,

Více

ŠKODA AUTO Česká republika Ondřej Pospíšil 10. září 2015

ŠKODA AUTO Česká republika Ondřej Pospíšil 10. září 2015 ŠKODA AUTO Česká republika Ondřej Pospíšil 10. září 2015 Aktivní zastoupení na více než 100 trzích po celém světě Automobily ŠKODA se vyrábějí v 7 zemích světa 5 286 prodejních a servisních partnerů Přes

Více

Veřejná zakázka: Nákladní a užitkové automobily do 3,5 t 1. část - Nákladní automobily do 3,5 t v provedení pick-up - 3 ks. Technické podmínky dodávky

Veřejná zakázka: Nákladní a užitkové automobily do 3,5 t 1. část - Nákladní automobily do 3,5 t v provedení pick-up - 3 ks. Technické podmínky dodávky Veřejná zakázka: Nákladní a užitkové automobily do 3,5 t 1. část - Nákladní automobily do 3,5 t v provedení pick-up - 3 ks Příloha č. 1A Technické podmínky dodávky 1 ks nákladní automobil pick - up s nástavbou

Více

Technická data Platná pro modelový rok Crafter. Nový

Technická data Platná pro modelový rok Crafter. Nový Technická data Platná pro modelový rok 2017 Crafter Nový Motory splňující emisní normu Euro 6 Typ motoru/počet ventilů na válec Vstřikování/přeplňování Zdvihový objem (cm 3 ) Max. výkon [kw (k)] při otáčkách

Více

Audi A4 limuzína A4 Avant A4 allroad quattro Audi S4 limuzína S4 Avant Audi Náskok díky technice

Audi A4 limuzína A4 Avant A4 allroad quattro Audi S4 limuzína S4 Avant Audi Náskok díky technice A4 Audi A4 limuzína A4 Avant A4 allroad quattro Audi S4 limuzína S4 Avant Audi Náskok díky technice 108 Technická data Audi A4 limuzína / A4 Avant Model A4 1.8 TFSI (88 kw) A4 1.8 TFSI (125 kw) A4 1.8

Více

Zážehové motory. Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/75 kw 1,6 MPI/75 kw Motor. zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč

Zážehové motory. Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/75 kw 1,6 MPI/75 kw Motor. zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč ŠKODA Octavia Tour Zážehové motory Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/75 kw 1,6 MPI/75 kw zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč zážehový, řadový, chlazený kapalinou, OHC,

Více

ŠKODA AUTO Fleet v České republice Miroslav Bláha 23. dubna 2015

ŠKODA AUTO Fleet v České republice Miroslav Bláha 23. dubna 2015 ŠKODA AUTO Fleet v České republice Miroslav Bláha 23. dubna 2015 Aktivní zastoupení na více než 100 trzích po celém světě Automobily ŠKODA se vyrábějí v 7 zemích světa 5 286 prodejních a servisních partnerů

Více

1/10 Číslo protokolu: csob cr 3562

1/10 Číslo protokolu: csob cr 3562 1/10 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 ÚDAJE O VOZIDLE RZ: 3AD0371 Tovární

Více

ŠKODA FABIA Vznětové motory

ŠKODA FABIA Vznětové motory Vznětové motory Technické údaje 1,4 TDI/55 kw*** 1,4 TDI/66 kw 1,4 TDI/66 kw (A) 1,4 TDI/77 kw Motor Motor vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou,

Více

1/17 Číslo protokolu: csob cr 2031

1/17 Číslo protokolu: csob cr 2031 1/17 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O

Více

4 v řadě - umístěné vpředu napříč. Vrtání x zdvih v mm 75 x 88,3 85 x 88 85 x 88

4 v řadě - umístěné vpředu napříč. Vrtání x zdvih v mm 75 x 88,3 85 x 88 85 x 88 JUMPY_TCH_06-2008.qxd 22.5.2008 15:58 Page 1 CITROËN JUMPY TECHNICKÉ PARAMETRY 1.6 HDi 90 k 2.0 HDI 120 k 2.0 HDi 138 k FAP MOTOR Typ vstřikování Turbodiesel Turbodiesel Turbodiesel přímé vysokotlaké s

Více

Zážehové motory. 1,8 TSI/132 kw (A) Green tec Motor Motor. 1,2 TSI/63 kw Green tec. 1,2 TSI/77 kw (A) Green tec

Zážehové motory. 1,8 TSI/132 kw (A) Green tec Motor Motor. 1,2 TSI/63 kw Green tec. 1,2 TSI/77 kw (A) Green tec ŠKODA Octavia Zážehové motory 1,2 TSI/63 kw 1,2 TSI/77 kw 1,2 TSI/77 kw (A) 1,4 TSI/103 kw 1,4 TSI/103 kw (A) 1,8 TSI/132 kw 1,8 TSI/132 kw (A) zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou,

Více

1/10 Číslo protokolu: csob cr 1329

1/10 Číslo protokolu: csob cr 1329 1/10 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více

Protokol kontroly motorového vozidla. Škoda Yeti

Protokol kontroly motorového vozidla. Škoda Yeti Protokol kontroly motorového vozidla Škoda Yeti Datum kontroly 15.1.015 Cena 360 000 Kč Kód technika UZ0001 Základní informace Rok výroby 011 Počet 85 850 Motor.0 TDI Výkon 103 kw Převodovka DSG VIN TMBLD75L1B6035711

Více

Zcela nový Subaru Outback (specifikace pro evropské trhy, MY15)

Zcela nový Subaru Outback (specifikace pro evropské trhy, MY15) Zcela nový Subaru Outback (specifikace pro evropské trhy, MY15) Nejprostornější a nejschopnější Outback charakterizuje smělejší a výraznější design Převodovka Lineartronic CVT v kombinaci s motorem Boxer

Více

Citigo 1,0 MPI/55 kw Srovnávací test (FIAT Panda 1,2)

Citigo 1,0 MPI/55 kw Srovnávací test (FIAT Panda 1,2) zdroj model ŠKODA Citigo 1,0 MPI/55 kw Srovnávací test (FIAT Panda 1,2) ifaster.cz Octavia RS 2,0 TDI DSG Test veciautomobilove.cz Yeti Recenze ojetého vozu zdroj model ŠKODA AutoBild Yeti GreenLine Ruhr

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nový Transporter Motory splňující emisní normu Euro 5 plus Typ motoru/počet ventilů na válec Vstřikování/přeplňování Zdvihový objem (cm 3 ) Max. výkon (kw) při

Více

Zametací stroje se sedící obsluhou s manuálním vysypáváním FLOORTEC R 360

Zametací stroje se sedící obsluhou s manuálním vysypáváním FLOORTEC R 360 obsluhou s manuálním FLOORTEC R 360 Komfortní zametání velkých ploch nebo úzkých prostor Kompaktní design v kombinaci s 1000 mm širokou zametací stopou, 360 otáčením a dostatkem síly na úklid šikmých plošin

Více

Oskenujte kód a prohlédněte si na videu Jimny v akci.

Oskenujte kód a prohlédněte si na videu Jimny v akci. 02 Oskenujte kód a prohlédněte si na videu Jimny v akci. Vydejte se za dobrodružstvím! Hranice není třeba posouvat, vy jich totiž vůbec nemusíte dosáhnout. Jimny je dostatečně silný i odhodlaný k výletu

Více

Statutární město Ostrava. Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

Statutární město Ostrava. Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

OSOBNÍ AUTOMOBIL STŘEDNÍ TŘÍDY TYP A

OSOBNÍ AUTOMOBIL STŘEDNÍ TŘÍDY TYP A Příloha č. 1 - Technická specifikace vozidel Parametry požadované zadavatelem sedan (4dveřový) / liftback (5dveřový) 5ti místný (homologováno pro řidiče + 4 cestující) motor zážehový, přeplňovaný (palivo

Více

Zážehové motory. elektronické vícebodové vstřikování paliva MPI. elektronicky řízené přímé vstřikování paliva Zapalování Mazání Palivo Pohon Pohon

Zážehové motory. elektronické vícebodové vstřikování paliva MPI. elektronicky řízené přímé vstřikování paliva Zapalování Mazání Palivo Pohon Pohon Zážehové motory Technické údaje 1,0 MPI/44 kw 1,0 MPI/55 kw 1,2 TSI/66 kw 1,2 TSI/81 kw 1,2 TSI/81 kw (A) zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový,

Více

Protokol kontroly motorového vozidla. Audi A6

Protokol kontroly motorového vozidla. Audi A6 Protokol kontroly motorového vozidla Audi A6 Datum kontroly 11.11.201 Kód technika UZ0001 Základní informace Rok výroby 2007 Počet 349 12 Motor 2.7 TDI Výkon 128 kw Převodovka Manuální VIN WAUZZZ4F98N02619

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

1,2 TSI/63 kw* 1,0 TSI/85 kw (A) 1,8 TSI/ 132 kw (A) 1,4 TSI/ 110 kw. 1,4 TSI/ 110 kw (A) 1,8 TSI/ 132 kw. 1,0 TSI/85 kw. Technické údaje Motor

1,2 TSI/63 kw* 1,0 TSI/85 kw (A) 1,8 TSI/ 132 kw (A) 1,4 TSI/ 110 kw. 1,4 TSI/ 110 kw (A) 1,8 TSI/ 132 kw. 1,0 TSI/85 kw. Technické údaje Motor Technické údaje Motor Motor 1,2 TSI/63 kw* zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč Počet válců 4 3 4 Zdvihový objem [cm 3 ] 1197 999 1395 1798 Vrtání

Více

Vznětové motory. Technické údaje 1,4 TDI/55 kw 1,4 TDI/66 kw 1,4 TDI/66 kw (A) 1,4 TDI/77 kw Motor Motor Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ]

Vznětové motory. Technické údaje 1,4 TDI/55 kw 1,4 TDI/66 kw 1,4 TDI/66 kw (A) 1,4 TDI/77 kw Motor Motor Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ] Vznětové motory Technické údaje 1,4 TDI/55 kw 1,4 TDI/66 kw 1,4 TDI/66 kw (A) 1,4 TDI/77 kw Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ] vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový,

Více

Hybridní revoluce pokračuje...

Hybridní revoluce pokračuje... Hybridní revoluce pokračuje... Doubská 424, Liberec, tel.: 488 577 377, e-mail: toyota@federalcars.cz www.toyotaliberec.cz Využijte výhodného financování a pojištění od společnosti Toyota Financial Services

Více

1/12 Číslo Expertízy: csobl crg 569

1/12 Číslo Expertízy: csobl crg 569 1/12 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE Datum

Více

Akční nabídka Škoda Family

Akční nabídka Škoda Family Akční nabídka Škoda Family AKČNÍ MODELY ŠKODA FAMILY Fabia Family Fabia Family Grand Roomster Family Roomster Family Grand Octavia Tour Family verzi Škoda Fabia Family a Fabia Combi Family Pod kapotou

Více

1/10 Číslo protokolu: csob cr 2269

1/10 Číslo protokolu: csob cr 2269 1/10 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O

Více

LS LT LT+ motor 1,6 16V 91 kw/124 k 351 000 377 000 1,8 16V 104 kw/141 k 415 000

LS LT LT+ motor 1,6 16V 91 kw/124 k 351 000 377 000 1,8 16V 104 kw/141 k 415 000 Modelový rok '12 LS LT LT+ LTZ 351 000 377 000 395 000 415 000 442 200 1,7D 96 kw/130 k ECO 461 400 493 000 2,0 VCDi 120 kw/163 k 462 000 500 200 AKČNÍ 1,7D 96 kw/130 k ECO 2,0 VCDi 120 kw/163 k LS LT

Více

VITO 110 CDI EXPRES VITO 110CDI/K EXPRES. Cena základního modelu. Cena bez DPH (Kč) 404 000,- Základní technická specifikace vozu Označení motoru

VITO 110 CDI EXPRES VITO 110CDI/K EXPRES. Cena základního modelu. Cena bez DPH (Kč) 404 000,- Základní technická specifikace vozu Označení motoru VITO 110 CDI EXPRES Cena základního modelu VITO 110CDI/K EXPRES Cena s DPH (Kč) 484 800,- Cena bez DPH (Kč) 404 000,- Základní technická specifikace vozu Označení motoru 110CDI Typ Vznětový Počet válců

Více

1/13 Číslo protokolu: csob cr 3544

1/13 Číslo protokolu: csob cr 3544 1/13 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ÚDAJE O VOZIDLE Tovární značka (výrobce): VIN: Max. výkon (kw): Typ karoserie: Datum

Více

1/11 Číslo protokolu: csob banka 80

1/11 Číslo protokolu: csob banka 80 1/11 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O

Více

Zaváděcí ceny na nový model se zvýhodněním až 55 000 Kč! Navíc pakety výbav se zvýhodněním až 30 000 Kč.

Zaváděcí ceny na nový model se zvýhodněním až 55 000 Kč! Navíc pakety výbav se zvýhodněním až 30 000 Kč. Nový Auris - ceník Zaváděcí ceny na nový model se zvýhodněním až 55 000 Kč! Navíc pakety výbav se zvýhodněním až 30 000 Kč. Výbava Motor Výkon Převodovka Standardní cena Zvýhodnění Zaváděcí cena Power

Více

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2178

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2178 1/9 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O VOZIDLE

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Multivan

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Multivan Technická data Platná pro modelový rok 13 Užitkové vozy Multivan Informace o spotřebě paliva, emisích CO 2 a energetických třídách najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru,

Více

1/9 Číslo protokolu: csob cr 730

1/9 Číslo protokolu: csob cr 730 1/9 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

Zážehové motory. Technické údaje 2,0 TSI/169 kw 2,0 TSI/169 kw (A) Motor Motor Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ]

Zážehové motory. Technické údaje 2,0 TSI/169 kw 2,0 TSI/169 kw (A) Motor Motor Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ] ŠKODA Octavia RS 230 Zážehové motory Technické údaje 2,0 TSI/169 kw 2,0 TSI/169 kw (A) Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ] zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený

Více

QUADRO4 - světová novinka na 4 kolech!

QUADRO4 - světová novinka na 4 kolech! QUADRO4 JÍZDA NA MOTORCE S ŘIDIČÁKEM NA AUTO! QUADRO 350S QUADRO4 - světová novinka na 4 kolech! SVĚTOVÁ NOVINKA NA 4 KOLECH! VÍCE TRAKCE - VÍCE ZÁBAVY - VÍCE BEZPEČNOSTI! Více stability, více bezpečnosti,

Více

Obsah. 2B Z áže hový m o to r 1.6 - o p ra vy pro váděné. ve v o z id le... 61. O b s a h... 78. Stupně o btížnosti... 61. Všeobecné ú d a je...

Obsah. 2B Z áže hový m o to r 1.6 - o p ra vy pro váděné. ve v o z id le... 61. O b s a h... 78. Stupně o btížnosti... 61. Všeobecné ú d a je... Obsah P ře d s ta v u je m e...10 Účel a uspořádání kn ih y... 10 Bezpečnost především!...11 Opravy během jíz d y... 13 Nelze nastartovat motor, protože se neotáčí startér. 13 Nelze nastartovat motor,

Více

ELIOS 230 220 210. Agilní výkon.

ELIOS 230 220 210. Agilní výkon. ELIOS 230 220 210 Agilní výkon. Agilní výkon na míru. Zejména podniky chovající dobytek, obhospodařující louky a zpracovávající zeleninu, ale také uživatelé mimo zemědělství patří k široké řadě zákazníků

Více

HONDA CB500X, modelový rok 2016

HONDA CB500X, modelový rok 2016 HONDA CB500X, modelový rok 2016 Datum vydání: Inovovaný model: Cestovní enduro CB500X o výkonu 35 kw, jež je určeno pro držitele řidičského oprávnění kategorie A2, získalo velkou porci stylu, vylepšenou

Více

ŠKODA AUTO Fleet v České republice Ondřej Pospíšil 18. června 2015

ŠKODA AUTO Fleet v České republice Ondřej Pospíšil 18. června 2015 ŠKODA AUTO Fleet v České republice Ondřej Pospíšil 18. června 2015 Aktivní zastoupení na více než 100 trzích po celém světě Automobily ŠKODA se vyrábějí v 7 zemích světa 5 286 prodejních a servisních partnerů

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Caddy

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Caddy Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nový Spotřeba paliva, emise CO 2 skříňový vůz/skříňový vůz BlueMotion novaný provoz (l/100 km) novaný provoz (g/ km) 1,2 l TSI BMT 5stupňová manuální 62 (84)

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 958

1/12 Číslo protokolu: csob cr 958 1/12 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

Ceník Mercedes-Benz Sprinter KAWA NOVÝ SPRINTER EURO 5/6 - skříňová dodávka (3 místa k sezení) Platné od 1.7.2015

Ceník Mercedes-Benz Sprinter KAWA NOVÝ SPRINTER EURO 5/6 - skříňová dodávka (3 místa k sezení) Platné od 1.7.2015 Celková 2800 kg 3000 kg 4600 kg Objem nákl. prostoru (m3) * 3250 3250 7,5 (8,5) 9 (10,5) 3250 7,5 (8,5) 14 (15,5) 9 (10,5 / 11,5) 3265x1780x1650 (1940 / 2140) 15,5 (17) 4300x1780x1940 (2140) 9 (10,5 /

Více

1/14 Číslo protokolu: havex arval cr 4350

1/14 Číslo protokolu: havex arval cr 4350 1/14 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ARVAL CZ s.r.o. Na Pankraci 26 140 00 Praha 4 ÚDAJE O VOZIDLE RZ: Tovární značka (výrobce):

Více

1/11 Číslo protokolu: csob cr 2406

1/11 Číslo protokolu: csob cr 2406 1/11 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE Vozidlo

Více

MASTER combi/bus VÝBAVA ROZMĚRY Celková hmotnost MOTORIZACE CENA VČ. DPH. 3 000 kg. 3 300 kg

MASTER combi/bus VÝBAVA ROZMĚRY Celková hmotnost MOTORIZACE CENA VČ. DPH. 3 000 kg. 3 300 kg Renault MASTER MASTER combi/bus VÝBAVA ROZMĚRY Celková hmotnost MOTORIZACE CENA VČ. DPH COMBI - 9 MÍST L1H1 3 000 kg Energy dci 140 814 900 Energy dci 170 854 900 3 300 kg Energy dci 140 834 900 Energy

Více

LADA KALINA KOMBI / HATCHBACK / SEDAN

LADA KALINA KOMBI / HATCHBACK / SEDAN LADA KALINA KOMBI / HATCHBACK / SEDAN LADA KALINA KOMBI LADA KALINA HATCHBACK LADA KALINA SEDAN INTERIÉR Moderní design, prostorný interiér zdůrazňuje osobitost tohoto modelu. Lada Kalina umožňuje pohodlné

Více

Škoda Fabia Style 1,2 TSI 66k. (ESP), protiprokluzový systém kol. Škoda Fabia Style 1,2 TSI 81k. vyr. 2017, kombi/5, benzin 81 kw

Škoda Fabia Style 1,2 TSI 66k. (ESP), protiprokluzový systém kol. Škoda Fabia Style 1,2 TSI 81k. vyr. 2017, kombi/5, benzin 81 kw Nové osobní a terénní vozy 29 vozů ihned k vyzkoušení a odběru Citigo Style 1,0 MPI 44 Fabia Style 1,2 TSI 66k Fabia Ambition 1,2 TSI vyr. 2017, hatchback/5, benzin 44 kw vyr. 2017, hatchback/5, benzin

Více

LAUNCh CONTROL SYSTÉM KONTROLOVANÉhO NEJRYChLEJŠÍhO ROZJEZDU S PEVNÝM STARTEM. CENÍKOVÁ CENA Clio R.S. 1,6 TURBO R.S. 200/147 kw EDC 564 900

LAUNCh CONTROL SYSTÉM KONTROLOVANÉhO NEJRYChLEJŠÍhO ROZJEZDU S PEVNÝM STARTEM. CENÍKOVÁ CENA Clio R.S. 1,6 TURBO R.S. 200/147 kw EDC 564 900 CLIO ZÁVODNÍM JEZDCEM KAŽDÝ DEN Od 564 900 Kč QQ LAUNCh CONTROL SYSTÉM KONTROLOVANÉhO NEJRYChLEJŠÍhO ROZJEZDU S PEVNÝM STARTEM QQ DRIVE VOLBA 3 REŽIMŮ NASTAVENÍ VOZU MOTOR CENÍKOVÁ CENA Clio 1,6 TURBO

Více

1/16 Číslo Expertízy: csobl crg 805

1/16 Číslo Expertízy: csobl crg 805 1/16 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 ÚDAJE O PROHLÍDCE Dokumenty od

Více

KTERÁ SEKAČKA JE PRO VÁS NEJVHODNĚJŠÍ?

KTERÁ SEKAČKA JE PRO VÁS NEJVHODNĚJŠÍ? Trávník pro radost Pomoc při výběru sekačky na trávu KTERÁ SEKAČKA JE PRO VÁS NEJVHODNĚJŠÍ? 1. JAK VELKÝ TRÁVNÍK CHCETE SEKAT? Na obrázku napravo zjistíte, která sekačka nejlépe odpovídá velikosti vašeho

Více

1/23 Číslo protokolu: csob cr 3720

1/23 Číslo protokolu: csob cr 3720 1/23 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 ÚDAJE O VOZIDLE RZ: 1AZ6213 Tovární

Více

Test Hondy CR-V 2.2 i-dtec: čtvrté vydání spoluzakladatele rodu N...

Test Hondy CR-V 2.2 i-dtec: čtvrté vydání spoluzakladatele rodu N... 1 z 5 19.2.2013 23:41 Test Hondy CR-V 2.2 i-dtec: čtvrté vydání spoluzakladatele rodu První generace Hondy CR-V v roce 1995 spoluzakládala segment kompaktních SUV, nyní na trh přichází již čtvrtá řada.

Více

m{zd{ MX-5 Ceník platnost od 1. 2. 2014

m{zd{ MX-5 Ceník platnost od 1. 2. 2014 m{zd{ MX-5 Ceník platnost od 1. 2. 2014 Ceník M{zd{ MX-5 Výkon kw (k) Převodovka Emotion Challenge Revolution 1.8 Roadster 93 (126) man. 5st. 574 900 631 900-1.8 Roadster Coupé 93 (126) man. 5st. - 681

Více

teploty Chromované kliky dveří Výškově nastavitelný volant Systém UConnect Radio s 6 reproduktory, vstupy AUX-IN a USB a ovládáním na volantu

teploty Chromované kliky dveří Výškově nastavitelný volant Systém UConnect Radio s 6 reproduktory, vstupy AUX-IN a USB a ovládáním na volantu N O V Ý POP 500 Verze POP vás vítá ve světě 500. Nabízí ležérní styl, který je ideální pro každý den. POP 7 airbagů LED světla denního svícení Nová elipsovitá světla 14 ocelová kola* Elektricky ovládaná

Více

ŠKODA Octavia Combi RS

ŠKODA Octavia Combi RS zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC,

Více

Recenze Saab Napsal uživatel Neděle, 10 Květen :50

Recenze Saab Napsal uživatel Neděle, 10 Květen :50 Jedním z nejspolehlivějších saabů je paradoxně model 9000, který vzešel ze spolupráce s italským koncernem Fiat. Hranatý design a nízké povědomí o nevšední severské značce způsobují, že se tyto vozy prodávají

Více

HONDA CB500F, modelový rok 2013

HONDA CB500F, modelový rok 2013 HONDA CB500F, modelový rok 2013 Datum vydání: 12. listopadu 2012 Nový model: Dvouválcový motocykl střední váhy ve stylu naked, jeden z trojice zcela nových modelů. Zábavný, agilní, lehký, s nízkou spotřebou,

Více

OPEL Combo Combi. Diesel. Combo Combi (N1) www.opel.cz. Motor. Převodovka 335.000 405.350 350.000 423.500 380.000 459.800 365.000 441.

OPEL Combo Combi. Diesel. Combo Combi (N1) www.opel.cz. Motor. Převodovka 335.000 405.350 350.000 423.500 380.000 459.800 365.000 441. Diesel OPEL Combo Combo (N1) L1H1 L2H1 Motor Převodovka 1.4 70kW (95k) 5-st. manuální 33 405.350 350.000 423.500 1.3 CDTI 66kW (90k) 5-st. manuální 36 441.650 380.000 459.800 1.6 CDTI 66kW (90k) 5-st.

Více

Příloha č. 3 - TECHNICKÝ POPIS Mikrobus komerční Karoserie: Mikrobus komerční; Vozidlo - parametry: - Celková délka maximálně 5300 mm (bez tažného

Příloha č. 3 - TECHNICKÝ POPIS Mikrobus komerční Karoserie: Mikrobus komerční; Vozidlo - parametry: - Celková délka maximálně 5300 mm (bez tažného Příloha č. 3 - TECHNICKÝ POPIS Mikrobus komerční Karoserie: Mikrobus komerční; Vozidlo - parametry: - Celková délka maximálně 5300 mm (bez tažného zařízení); - Celková šířka (bez sklopných vnějších zpětných

Více

1/26 Číslo protokolu: csob banka 254

1/26 Číslo protokolu: csob banka 254 1/26 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ÚDAJE O VOZIDLE Tovární značka (výrobce): VIN: Max. výkon (kw): Typ karoserie: Datum

Více

Technická specifika automobilů

Technická specifika automobilů Příloha č. 1 výzvy Technická specifika automobilů 2 ks automobilů ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční; počet dveří: minimálně 4; počet míst k sezení: 5; brzdy: pohon: 4x2,

Více

DOKUMENTACE K VOZU CERTIFIKÁT TOTO JE POUZE VZOR VZOR

DOKUMENTACE K VOZU CERTIFIKÁT TOTO JE POUZE VZOR VZOR DOKUMENTACE K VOZU CERTIFIKÁT VZOR Klient: Klientské číslo: 14017734 Jméno a přímení: Telefon: Email: Blanka Uličná 604 000 XXX b.ulicna@neeistuje.aa Za AUTOTÝM zpracoval: Jméno a přímení: Telefon: Email:

Více

1/12 Číslo protokolu: arval3 cr 11280

1/12 Číslo protokolu: arval3 cr 11280 1/12 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ARVAL CZ s.r.o. Na Pankraci 26 140 00 Praha 4 ÚDAJE O VOZIDLE RZ: Tovární značka (výrobce):

Více

Technické podmínky dodávky

Technické podmínky dodávky Digitálně podepsal Radomír Doležel DN: c=cz, o=povodí Odry, státní podnik [IČ 70890021], ou=105916, cn=radomír Doležel, serialnumber=p434615 Datum: 2015.05.29 12:46:55 +02'00' Příloha č. 1 Technické podmínky

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Scout

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Scout SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Scout Připravena na každou cestu odolná ŠKODA Octavia Scout. Vnější zrcátka s automatickým sklápěním se po přidržení tlačítka uzamčení na dálkovém ovládání samočinně sklopí.

Více

Za 12 045 Kč Úrok 0 % + měsíčně + Výbava Motor Výkon Převodovka Pohon Cena

Za 12 045 Kč Úrok 0 % + měsíčně + Výbava Motor Výkon Převodovka Pohon Cena Nový RAV4 Ceník Za 12 045 Kč = Úrok 0 % + měsíčně + Garance budoucí hodnoty vozu Kombinace paketů se zvýhodněním až 50 000 Kč! Výbava Motor Výkon Převodovka Pohon Cena Power 2,0 Valvematic 111 kw 6 M/T

Více

Ceník Mercedes-Benz Sprinter KAWA NOVÝ SPRINTER EURO 5/6 - skříňová dodávka (3 místa k sezení) Platné od výrobního měsíce Září 2014

Ceník Mercedes-Benz Sprinter KAWA NOVÝ SPRINTER EURO 5/6 - skříňová dodávka (3 místa k sezení) Platné od výrobního měsíce Září 2014 Celková 2800 kg 3000 kg 4600 kg Objem nákl. prostoru (m3) * 3250 14 (15,5) Rozměry nákladového prostoru DxŠxV (mm) * 7,5 (8,5) 9 (10,5) 3265x1780x1650 (1940) 3265x1780x1650 (1940) 3250 7,5 (8,5) 15,5 (17)

Více

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39 Obsah Úvod.............................................................. 11 Seznámení s vozidlem........................................... 14 Všeobecný technický popis...........................................

Více

Ceník Mercedes-Benz Sprinter KAWA NOVÝ SPRINTER EURO 5/6 - skříňová dodávka (3 místa k sezení) Platné od 1. června 2013

Ceník Mercedes-Benz Sprinter KAWA NOVÝ SPRINTER EURO 5/6 - skříňová dodávka (3 místa k sezení) Platné od 1. června 2013 Celková 2800 kg 3000 kg 4600 kg Objem nákl. prostoru (m3) * 3250 3250 7,5 (8,5) 3250 7,5 (8,5) 3665 4325 14 (15,5) Rozměry nákladového prostoru DxŠxV (mm) * 7,5 (8,5) 3665 9 (10,5) 3265x1780x1650 (1940)

Více

ŠKODA OCTAVIA Vznětové motory

ŠKODA OCTAVIA Vznětové motory Vznětové motory Technické údaje 1,6 TDI/66 kw*** 1,6 TDI/85 kw 1,6 TDI/85 kw 2,0 TDI/110 kw 2,0 TDI/110 kw Motor Motor vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený

Více

Dobrý partner dává více než energii. Katalog vozidel s pohonem na CNG. www.eon.cz/cng www.ekobonus.cz

Dobrý partner dává více než energii. Katalog vozidel s pohonem na CNG. www.eon.cz/cng www.ekobonus.cz Dobrý partner dává více než energii Katalog vozidel s pohonem na CNG www.eon.cz/cng www.ekobonus.cz CNG (compressed natural gas) stlačený zemní plyn CNG alternativa u a nafty CNG je zkratka pro stlačený

Více

Protokol kontroly motorového vozidla. Lexus RX350

Protokol kontroly motorového vozidla. Lexus RX350 Protokol kontroly motorového vozidla Lexus RX50 Datum kontroly 0.12.2015 Cena 570 000 Kč Kód technika UZ0001 Základní informace Rok výroby 2012 Počet 5 200 Motor.5i Výkon 20 kw Převodovka Automatická VIN

Více

Nissan Finance NISSAN SMART

Nissan Finance NISSAN SMART v NISSAN e-nv CENA BEZ DPH OD 720 000 Kč Nissan Finance 50 50 NISSAN SMART ZÁRUKA NA KAPACITU BATERIE 5 LET / 100 000 KM DODEJTE SVÉMU PODNIKÁNÍ ŠŤÁVU KOMBINACÍ OCEŇOVANÝCH MODELŮ A LEAF JSME VYTVOŘILI

Více