Ceník platnost od U až 0,15 W/m 2 K. Cihly, které již nemusíte zateplovat. český výrobce s tradicí od roku 1876

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ceník platnost od 3. 3. 2010. U až 0,15 W/m 2 K. Cihly, které již nemusíte zateplovat. český výrobce s tradicí od roku 1876"

Transkript

1 NG nová generace stavebního systému Ceník platnost od Cihly, které již nemusíte zateplovat U až 0,15 W/m 2 K český výrobce s tradicí od roku 1876

2 LEPIDLO NG nová generace V CENĚ stavebního BROUŠENÝCH systému CIHEL! Pasivní, nízkoenergetické a energeticky úsporné bydlení se s energetický průkaz a štítek zdarma Užívání budov spotřebovává cca 40 % celkově vyráběného množství energie. Snaha snižovat tuto spotřebu je uvedena již v zákoně 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Od začátku roku 2009 je platná vyhláška 148/2007 Sb., která vyhodnocuje energetickou náročnost budovy. U nových staveb a rekonstrukcí se vyhotovuje energetický průkaz budovy, který vyhodnotí roční potřebu energie na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, větrání a osvětlení. Hodnocením je myšleno zatřídění budovy do klasifikační stupnice a de facto je to výstup, který je pro koncového uživatele nejdůležitější. Hodnocení se provádí na základě vypočtené energetické náročnosti budovy (tj. roční potřeby energie) vztažené na 1 m 2 celkové podlahové plochy a porovnání s referenční hodnotou. Pokud je výsledek výpočtu rovný referenční hodnotě, je budova zařazena do klasifikační třídy C. Budovy s nižší spotřebou energie jsou zařazeny do třídy A, s nejvyšší spotřebou energie pak do třídy F, G. Součástí výpočtu množství spotřebované energie v budově tvoří energetický štítek budovy, který nám zhodnotí tepelné parametry obálky budovy (obvodové stěny, okna, podlahy, stropy příp. střechy). Zde se též uplatňuje ČSN :2007 Požadavky na tepelnětechnické parametry obálkových konstrukcí. Tento štítek nám vyhodnotí a zatřídí budovu do tříd dle celkového průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy U em (W/m 2 K). Hodnotí tedy pouze konstrukci domu, ne potřebu energie v domě. Pokud navrhujeme, z čeho budeme stavět dům, musíme se orientovat podle energetického štítku obálky budovy. Jestliže potřebujeme znát celkovou roční potřebu energie, zjistíme ji v energetickém průkazu budovy, jehož vyhotovení pro stavební povolení je od začátku roku 2009 povinné. Bližší informace o poskytování energetického průkazu a štítku zdarma - viz str. 4. Rozdělení rodinných domů do tříd podle měrné spotřeby energie v kwh/m 2 za rok: zařazení budov do tříd A mimořádně úsporná B úsporná C vyhovující D nevyhovující E nehospodárná F velmi nehospodárná GRAF POROVNÁNÍ PARAMETRŮ CIHELNÝCH BLOKŮ G mimořádně nehospodárná měrná spotřeba energie < > 286 Požadavky na součinitele prostupu tepla: Dle TNI Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění Rodinné domy je potřeba u obálky budovy splnit určité požadavky, které jsou uvedeny v tabulce 8 Hodnocení rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. veličina jednotka požadavek poznámka součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici střední hodnota součinitele prostupu tepla U U em W/(m²K) W/(m²K) ** Součinitel prostupu tepla U = 0,170,19 W/(m 2 K) Splnění požadavku na doporučené hodnoty podle ČSN , pokud není výjimečně zdůvodněno jinak. U em 0,22 pro energeticky pasivní domy Podle konkrétních podmínek se doporučuje splnění hodnot na úrovni 2/3 až 3/4 hodnot** doporučených ČSN Podle konkrétních podmínek se pro energeticky pasivní rodinné domy doporučuje zajistit: U em 0,15-0,18. Jako nízkoenergetický rodinný dům se označuje dům, který má hodnotu měrné spotřeby tepla na vytápění nejvýše 50 kwh/(m 2 a) a doporučuje se, aby splnil požadavky dle tabulky. Jako energeticky pasivní dům se označuje dům, který splňuje požadavky uvedené v tabulce a současně má hodnotu měrné spotřeby tepla na vytápění nejvýše 20 kwh/(m 2 a). FAMILY 50 + polystyrén 12 cm 0,11 FAMILY 44 0,18 STI 30 + izolant 14 cm + STI 25 0,11 THERMO STI 49 broušená 0,19 THERMO STI 49 + izolant 16 cm 0,11 FAMILY 38 0,21 THERMO STI 44 + izolant 18 cm 0,11 THERMO STI 44 broušená 0,21 FAMILY 38 + polystyrén 10 cm 0,14 STI 40 broušená 0,23 FAMILY 50 0,16 STI 38 broušená 0,25 součinitel prostupu tepla U (W/m 2 K) Strana 2 Technické změny vyhrazeny

3 Získejte dotaci Zelená úsporám - až ,- NG nová generace stavebního systému tavebním systémem energetický štítek obálky budovy pasivní domy A nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G rodinné domy stavěné před 20 lety OBSAH Pasivní, nízkoenergetické a energeticky úsporné bydlení DŮM - nadstandardní zákaznický servis Další služby Tabulka zateplovacích systémů Cihly Maloformátové cihly a speciální tvarovky Cihelné obkladové pásky Akustické cihly Materiály a pomůcky pro broušené zdivo Materiály a pomůcky, pracovní oděvy Cihelné komíny Keramické stropní panely Stropy MIAKO Nosné roletové překlady Překlady Obchodní, dodací a platební podmínky Mapka dopravy Program ZELENÁ ÚSPORÁM, zdění z cihel CIHELNÝ PASIVNÍ DŮM HIT základní parametry heluz HIT typ výstavby cihlový dům počet osob / obytné místnosti 4 / 4 roční potřeba tepla na vytápění 18,6 kwh/m 2 obytná plocha 64,1 m² užitná plocha 137,4 m² zastavěná plocha 108,7 m 2 obestavěný prostor 660 m 3 sklon /výška střechy 40 / 7,68 m prodejní cena materiálu bez DPH + doprava ZDARMA Kč * cena projektu včetně DPH + bonus energetický průkaz ZDARMA garážové stání Kč * Cena je platná pouze při koupi projektu přímo od společnosti. Nejedná se o ceníkovou cenu materiálu, ale o cenu se započtením slev. Uvedená cena materiálu na dům HIT je pouze orientační. Aktuální platná cena je uvedena na Cena materiálu zahrnuje: svislé konstrukce obvodové THERMO STI 44 včetně doplňků, PLUS 30 včetně dopňků, svislé konstrukce vnitřní - 14, vodorovné konstrukce - strop MIAKO (nosníky, vložky), překlady - 23,8 a 14,5, extrudovaný polystyrén XPS do kapes krajových cihel, tepelněizolační maltu nebo lepidla či pěny a komínový systém PLYN. V případě použití jiné varianty komínového systému je cena aktuálně upravována. Projekt zákazník objednává přímo u společnosti a je společností přímo dodáván odběrateli (zákazníkovi). Materiál je objednáván též přímo u společnosti. Dodáván je pak prostřednictvím smluvního partnera společnosti blízkého lokalitě stavby. Dodávka přes smluvního partnera nemá vliv na výši prodejní ceny. Firma pomáhá s vyřízením žádostí o dotaci ZELENÁ ÚSPORÁM. Více informací najdete v prospektu CIHELNÝ PASIVNÍ DŮM HIT nebo na garáž Technické změny vyhrazeny Strana 3

4 LEPIDLO NG nová generace V CENĚ stavebního BROUŠENÝCH systému CIHEL! DŮM - nadstandardní zákaznický servis Neprodáváme jenom cihly, nabízíme mnohem víc, připravili jsme pro Vás širokou nabídku služeb pro zákazníky. KOMPLEXNÍ DODÁVKA HRUBÉ STAVBY DOPRAVA ZDARMA Strana 4 nejširší nabídka cihelných bloků nejlepší tepelněizolační parametry lepidlo, pěna a zakládací malta v ceně broušených cihel pomůcky pro zdění stropy MIAKO, panely, překlady, roletové překlady komínové systémy pro všechny druhy spotřebičů U nás si objednáte vše na hrubou stavbu vašeho cihelného domu - příčkové zdivo, překlady, stropní konstrukci, pomůcky pro zdění a broušený cihelný komínový systém. - výrobky INFORMACE ZDARMA zasílání informačních materiálů zdarma bezplatná informační linka osobní konzultace a poradenství široká nabídka programů ke stažení Na naší lince nebo na je možné si objednat veškeré materiály v tištěné či elektronické podobě a sjednat si schůzku s technicko-obchodním poradcem, který Vám poradí s výběrem vhodného cihelného materiálu pro Váš dům. - kontakty ENERGETICKÝ ŠTÍTEK ZDARMA tepelnětechnické posouzení obálky budovy z cihel výpočet ročních nákladů na vytápění Na našich webových stránkách jsme pro vás připravili výpočet energetického štítku. Rádi vám připravíme a zpracujeme energetický štítek pro váš budoucí dům. Více informací a objednávka této služby na: , , - energetický štítek obálky budovy ENERGETICKÝ PRŮKAZ BUDOVY ZDARMA zajištění zpracování energetického průkazu budovy zatřídění budovy do klasifikační skupiny A,B,C vyhodnocení energetické náročnosti budovy v kwh/m² za rok zpracován na základě zálohy 3 000,- Kč, která je vratná při odběru uceleného cihelného systému Kontaktujte nás na , nebo kde se dozvíte veškeré informace k objednání této služby. str služby POROVNÁNÍ MATERIÁLU srovnání nejvýhodnějšího materiálu z hlediska tepelněizolačních vlastností V případě zájmu může dodavatel pro odběratele vyhotovit srovnání nejvýhodnějšího materiálu dostupného na trhu z hlediska tepelněizolačních vlastností. - výpočet ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY zpracování cenové nabídky včetně výpisu materiálu zpracování kladečských plánů stropu a překladů kalkulace cenové a materiálové nabídky komínového systému Připravíme pro vás cenovou nabídku včetně výpisu materiálu. Pro správný výpočet zašlete půdorysy podlaží, řezy, pohledy a krov domu v tištěné nebo elektronické podobě na adresu cihlářský průmysl v.o.s., Dolní Bukovsko 295 nebo na - služby Technické změny vyhrazeny zajištění dopravy výrobků zdarma až na stavbu také je možné objednat vykládku na stavbě a svoz palet Zajištujeme kompletaci vaší zakázky ve výrobním závodě a další služby jako je skládání pomocí hydraulické ruky přímo na stavbě nebo dopravu na čas. str doprava TECHNICKÁ POMOC NA STAVBĚ dotovaná pomoc při založení první řady z broušených cihel zakládací malta v hodnotě Kč ZDARMA asistence při pokládce panelů na stavbě zajištění pokládky keramických panelů na stavbě zajišťujeme revizi komína Nabízíme vám pomoc s realizací stavby z broušených cihel. Rezervace založení první řady cihel na tel.: a em: str. 18, 22, 23, služby 9 PŮJČOVNA půjčovna pracovních pomůcek Půjčíme Vám pomůcky pro zdění z broušených cihel a technologické pomůcky (zakládací soupravy a nanášecí válce). Objednávky 12 zapůjčení pracovních pomůcek na tel.: a em: - služby ŠKOLENÍ FIREM ze systému (i pro program ZELENÁ ÚSPORÁM) pro projektanty, stavební firmy a školy pro montážní firmy roletových a žaluziových systémů pro projektanty a stavební firmy o panelech exkurze pro školy ve výrobních závodech na založení zdiva z broušených cihel montážních firem na komínové systémy Proškolíme Vás ZDARMA na našich závodech Dolní Bukovsko, Libochovice a Hevlín. str služby VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ osvědčení o proškolení stavebních firem z materiálu, z komínových systémů, proškolení z roletového překladu ověření použitého materiálu na stavbě vydání osvědčení, kde je specifikován druh cihelných bloků Smluvní stavební firmy, které mají osvědčení o proškolení z materiálu Heluz jsou pravidelně proškolovány o novinkách. Stavební firmy mohou získat osvědčení o proškolení z komínových systémů a roletových překladů. Dále nabízíme službu, která zaručuje, že na stavbě budou opravdu použity výrobky s nejvyššími tepelnětechnickými parametry v ČR. str služby KONTAKT NA STAVEBNÍ, PROJEKČNÍ A ARCHITEKTONICKÉ FIRMY smluvní projekční kanceláře a stavební firmy certifikované firmy společností seznam doporučených a prověřených firem Rádi Vám poradíme, kterou prověřenou a certifikovanou stavební, projekční nebo architektonickou firmu máte kontaktovat. - obchodní informace - naši partneři str.30

5 NG nová generace stavebního systému DALŠÍ SLUŽBY A INFORMACE Naši nabídku neustále rozšiřujeme dle požadavků našich zákazníků. SLUŽBY STATIKA Kontrola statického návrhu konstrukcí z prvků za poplatek , Kč na rodinný dům. Částka 1 500,-Kč bude vrácena po dodání materiálu na stavbu. Posouzení a statický návrh nosných konstrukcí objektů, únosnosti zdiva, průvlaků, sloupů a základů, nosných průvlaků pro vynesení krovů, schodišť a nosných stěn. Nové návrhy dalších konstrukcí jako jsou schodiště nebo krovy v případě, že je nutno změnit jejich nosný systém. Pro statické posouzení je třeba dodat stavební část projektu obsahující důležité zatěžovací údaje. Ceny jednotlivých výkonů budou kalkulovány hodinovou sazbou předběžným odhadem časové potřeby, sazba: 500,- Kč/hod + DPH + příp. náklady na cestovné Bližší informace a objednávky těchto služeb: tel.: , , str služby Prioritní dodávky Projektant projektující rodinný dům v systému má možnost zaevidovat si svůj projekt u firmy, čímž stavebník získá právo na tzv. prioritní dodávku. Materiál na tyto stavby bude dodáván s co možná nejkratšími dodacími lhůtami, nejdéle do 5 týdnů od objednání. - obchodní informace projekty RODINNÝCH DOMŮ Vyberte si projekt rodinného domu z katalogů partnerských firem Artinex CZ s. r. o., www. archipelag.cz ERLIS projekt s. r. o., EUROLINE Bohemia s. r. o, Enet holding a. s., Stavebnice RD s. r. o., WRANDERS s. r. o, heluz dům výstavy v roce 2010 Rakousko Wels ENERGIESPAR MESSE ČR Uherské Hradiště STAVÍME BYDLÍME Slovensko Bratislava CONECO ČR Hradec Králové STAVBA A ZAHRADA ČR Brno IBF ČR České Budějovice HOBBY ČR České Budějovice ZEMĚ ŽIVITELKA ČR Praha FOR ARCH Další výstavy a aktuální informace naleznete na OSVĚDČENÍ OD FIRMY Osvědčení o použití tepelněizolačních bloků ve stavbě Jedná se o ověření použití materiálu na stavbě a vydání osvědčení, kde je specifikován druh cihelných bloků PLUS (broušená), STI (broušená) nebo FAMILY. Tato služba má chránit jak zákazníka, tak naši společnost před tím, aby na stavbě nebyl použit materiál jiných parametrů než je zákazníkem požadován. Stavební firmy mohou používat toto osvědčení při prezentaci svých staveb zákazníkům. Jak si tuto službu zajistit? Stavebník (investor, projektant, stavební firma), který bude chtít ověřit použití cihelných bloků na realizované stavbě, zavolá po dokončení hrubé stavby na centrálu společnosti (tel.: ), kde si tuto službu objedná a nahlásí kontaktní údaje stavby. Poté se na stavbu dostaví technickoobchodní poradce od společnosti, který prověří, jaký druh materiálu je použit. Následně bude vydáno osvědčení o druhu použitého materiálu. Více informací na OSVĚDČENÍ O proškolení roletové překly a komínové systémy Osvědčení je vydáno na základě proškolení specialistou na komínové systémy a roletové překlady v Dolním Bukovsku. Bližší informace ohledně získání osvědčení na komínové systémy získáte u Ing. Martina Coufalíka ( ), Jana Míchala - oblast Čechy ( ), Pavla Kmeťe - oblast Morava ( ) a na roletové překlady u Zdeňka Bořila ( ) a Martina Kubíka ( ). Více informací na OSVĚDČENÍ O proškolení stavebních firem o výrobcích heluz Osvědčení je vydáno na základě každoročního proškolení. Proškolené firmy jsou informovány o nejnovějších výrobcích a pracovních postupech firmy. V případě zájmu o získání osvědčení kontaktujte centrálu společnosti (tel.: ). Více informací na program komplexní podpory Podpora zasílání aktuálních informačních materiálů. Poradenství při řešení návrhu nízkoenergetických a pasivních objektů. Kontrola vystavení osvědčení o proškolení, zajištění technologického dohledu. Technická pomoc zakládání z broušených cihel, pokládka panelů. Odbornost specializovaný katalog pro řešení tepelných mostů. Podpora projektování moduly knihoven pro programy Archicad, Revit, Allplan, detaily CAD, kalkulační programy CIHLA a KOMÍNY. V případě zájmu se zaregistrujte na v sekci komplexní podpora pro projektanty a stavitele. Při zadání Vaší ové adresy obdržíte nově vydané tiskové materiály ve formátu PDF podstatně dříve než se k Vám mohou dostat v tištěné podobě. Více informací na NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému PLUS VZOR STI (FAMILY) VZOR o proškolení komplexní cihelný systém VZOR VZOR Technické změny vyhrazeny Strana 5

6 LEPIDLO NG nová generace V CENĚ stavebního BROUŠENÝCH systému CIHEL! Tabulka zateplovacích systémů STI 30 + izolant 14 cm + STI 25 FAMILY 50 s polystyrénem tloušťka izolace v kontaktním zateplovacím systému v cm 0* U [W/m 2 K] 0,11 tloušťka zdiva v cm 72,5 U [W/m 2 K] 0,12 0,07 0,07 0,07 tloušťka zdiva v cm 54, FAMILY 50 U [W/m 2 K] 0,15 0,12 0,12 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 tloušťka zdiva v cm 54, FAMILY 44 U [W/m 2 K] 0,17 0,13 0,13 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 tloušťka zdiva v cm 48, FAMILY 38 U [W/m s polystyrénem K] 0,16 0,09 0,08 0,08 tloušťka zdiva v cm 42, FAMILY 38 U [W/m 2 K] 0,20 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,11 0,10 THERMO STI 49 THERMO STI 44 tloušťka zdiva v cm 42, U [W/m 2 K] 0,20 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 tloušťka zdiva v cm 53, U [W/m 2 K] 0,22 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09 tloušťka zdiva v cm 48, PLUS 44 U [W/m 2 K] 0,27 0,20 0,18 0,17 0,15 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,10 0,10 tloušťka zdiva v cm 48, STI 40 U [W/m 2 K] 0,24 0,17 0,16 0,14 0,13 0,13 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 tloušťka zdiva v cm 44, PLUS 40 U [W/m 2 K] 0,29 0,21 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,11 0,10 tloušťka zdiva v cm 44, STI 38 U [W/m 2 K] 0,25 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 tloušťka zdiva v cm 42, PLUS 38 U [W/m 2 K] 0,30 0,22 0,20 0,18 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,10 tloušťka zdiva v cm 42, STI 36,5 U [W/m 2 K] 0,26 0,18 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,10 0,10 tloušťka zdiva v cm 41 45,5 47,5 49,5 51,5 53,5 55,5 57,5 59,5 61,5 63,5 PLUS 36,5 U [W/m 2 K] 0,31 0,22 0,20 0,18 0,17 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12 0,11 0,11 tloušťka zdiva v cm 41 43,5 45,5 47,5 49,5 51,5 53,5 55,5 57,5 59,5 61,5 63,5 STI 30 U [W/m 2 K] 0,31 0,20 0,18 0,17 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12 0,11 0,11 tloušťka zdiva v cm 34, PLUS 30 U [W/m 2 K] - 0,33 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18 0,17 0,15 0,14 0,13 0,12 tloušťka zdiva v cm STI 25 U [W/m 2 K] 0,37 0,22 0,20 0,18 0,17 0,15 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 tloušťka zdiva v cm 29, U [W/m 2 K] 0,34 0,29 0,26 0,23 0,20 0,18 0,17 0,16 0,14 0,13 tloušťka zdiva v cm Hodnoty součinitele prostupu U jsou orientační bez zahrnutí vlivu tepelných mostů, uvedené hodnoty U v tabulce odpovídají hodnotám U 3/U 4. * Zdivo s tepelněizolační omítkou. Výhoda jednovrstvé obvodové konstrukce z cihel FAMILY 50, 44, 38 a THERMO STI 49, 44: V současné době tyto cihly plně vyhovují konstrukci domů pro nízkoenergetický standard a u výrobku FAMILY 50 pro pasivní standard. Rozhodneli se však zákazník někdy v budoucnu při dalším zvýšením cen energií dům dodatečně zateplit, je možné dosáhnout případně vyššího standardu pasivního domu s konstrukčně přijatelnou tloušťkou izolace. Další zlepšení součinitele prostupu tepla u slabších formátů při současném zateplení již možné není. Stavět s firmou je výhodné Bloky mají jmenovitou výšku 238 mm. Jsou vyráběny s výškovou tolerancí od 0 do 4 mm. Při dodržení skladebné výšky 250 mm vychází průměrná spára 8-12 mm. Při dodržení průměrné tloušťky spáry 8 mm můžete ušetřit až 30 % nákladů na zdicí maltu. Další možností je použití TREND s průměrnou tloušťkou spáry 6 mm a úsporou 50 % nákladů na zdicí maltu. Při použití TREND je skladebná výška nepatrně snížena. Strana 6 Technické změny vyhrazeny

7 NG nová generace stavebního systému DOTOVANÁ POMOC PŘI ZALOŽENÍ BROUŠENÉHO ZDIVA! ZAKLÁDACÍ MALTA V HODNOTĚ Kč* ZDARMA! *Při obvyklé velikosti a provedení rodinného domu s podkrovím je zakládací malta použita na základové desce a na stropní desce. doporučuje systém lepení FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické domy cihel tepelná vodivost součinitel prostupu tepla U [W/m 2 K] l tepelný odpor R [m 2 K/W] U cihly spotřeba charakt. zdiva bez spotřeba cihel/m 2 16 ks spotřeba cihel/m 3 32 ks paleta 134x ks včetně (lepidla) bez včetně (lepidla, pěny) a zakládací 1) Tepelněizolační a statické vlastnosti bloků - hodnoty jsou uváděny při použití celoplošného lepidla. Bronzová cena - Stavební výrobek - technologie roku 2009 cihel tepelná vodivost součinitel prostupu tepla U [W/m 2 K] l tepelný odpor R [m 2 K/W] U spotřeba cihel/m 2 16 ks spotřeba cihel/m 3 32,7 ks paleta 134x ks Nejrychlejší výstavby lze docílit pomocí doplňků viz graf str. 13. Pro snadné a rychlé zdění lze využít doplňkových cihel nebo lehce upravit celé cihly řezáním. Cihly jdou snadno řezat. U 1 (R 1) Hodnoty v suchém stavu bez omítek U 2 (R 2); λ U Hodnoty při praktické vlhkosti bez omítek λ z Hodnoty při praktické vlhkosti ve svislém směru U 3 (R 3) Hodnoty při praktické vlhkosti s vnější tepelněizolační omítkou Supertherm TO tl. 30 mm (λ 0,15 W/mK) + 5 mm omítky štukové a vnitřní VC omítky tl. 10 mm U 4 (R 4) Hodnoty při praktické vlhkosti s vnější tepelněizolační omítkou tl. 30 mm (λ 0,10 W/mK) + 5 mm omítky štukové a vnitřní VC omítky tl. 10 mm * Hodnoty tepelného odporu R podle ČSN EN 1745 odst nebo V ceně broušených cihel je započteno lepidlo nebo pěna, zakládací malta v tloušťce 20 mm a pomoc při založení stavby v hodnotě Kč, která je poskytována na požádání za dotovanou cenu Kč včetně platné DPH. Pomoc při zakládání dalších podlaží z broušených cihel bude provedena za dotovanou cenu Kč včetně platné DPH. Rezervace služby je prováděna telefonicky tel.: , fax: , em: příp. elektronicky formulářem na Na přesné stanovení zakl., lepidla, příp. pěny zasílejte projekty na zpracování firmě cihlářský průmysl v. o. s. Pokud není zpracováno podle zaslané projektové dokumentace, je stanovení množství v ceně cihel pouze orientační. Pro objednání zboží můžete využít internetový obchod na Systém lepení pěnou je vhodné používat pro staticky příliš nenamáhané stavby, např. jednopodlažní, podkrovní stavby. Nebroušené cihly jsou prodávány bez, ale je možné objednat jako samostatnou položku k objednávce. Na a omítky se vztahují odlišné slevy než na cihly. Stejným způsobem je dodáván i perlit a drcený polystyrén. NOVINKA! mm W/mK U 1 R 1 U 2 R 2 U 4 R 4 MPa l/m 2 MPa Kč/ks Kč/ks Kč/m 2 Kč/m 3 Kč/m 2 Kč/m 3 FAMILY 50,, s pěnou 1) 247/500/249 0,085 0,16 6,13 0,16 5,99 0,15 6,30 8 9,2 2,2 1) 69, , ,- cihly výpočt. zdiva charakt. zdiva spotřeba bez včetně 2) včetně bez (lepidla, pěny) (lepidla) a zakládací mm W/mK U 1 R 1 U 2 R 2 U 3 R 3 MPa MPa MPa l/m 2 Kč/ks Kč/ks Kč/m 2 Kč/m 3 Kč/m 2 Kč/m 3 THERMO STI 49 broušená 0,20 4,93 0,21 4,69 0,20 4,90 1,4 2,4 5,2 64, , ,- THERMO STI 49 broušená 247/490/249 0, ,9 3,1 9,0 66, ,- 2184,- 0,19 5,02 0,20 4,77 0,19 4,99 THERMO STI 49 broušená 5 m s pěnou 1,0 1,5 2 67, , ,- THERMO STI /490/238 0,110 0,20 4,84 0,21 4,62 0,20 4,84 8 1,0 2, ,50 68,30 853, , , ,- doplňků varianta balení na paletu 134x100 mm Kč/ks ks broušená FAMILY 247/500/249 80,40 K broušená THERMO STI 247/490/ FAMILY 50-K FAMILY 50-K-1/2 THERMO STI 247/490/238 66,00 broušená FAMILY 125/500/249 42,00 K-1/2 broušená THERMO STI 125/490/ THERMO STI 125/490/238 34,10 N* THERMO STI 247/490/155 52,70 70 N** broušená THERMO STI 247/490/166 67,10 70 extrudovaný polystyrén * Tento sortiment pouze do vyprodání zásob. 49-K 49-K-1/2 viz str N **Při výškovém doplnění zdiva FAMILY o N cihly řady THERMO STI nebo PLUS, doporučujeme tyto N cihly použít již v první řadě cihel a vysypat je polystyrénem. 2) U cihel, u kterých je uváděna cena bez, je tento údaj dopočtený a je pouze informativní. cihel FAMILY 50 + polystyrén FAMILY 50 + perlit THERMO STI 49 broušená + perlit tepelná vodivost l z Doplňkové cihly součinitel prostupu tepla U [W/m tepelná 2 K] tepelný odpor R [m vodivost 2 K/W] l U U 1 R 1 U 2 R 2 U 3 R litrů na 3 spotřeba perlitu (polystyrénu) Zlatá plaketa CONECO Cihly s hydrofobizovaným perlitem nebo polystyrénem - izolace 1. vrstvy na základové desce (včetně lepidla a zakládací u broušených cihel) tvarovka + hydrofobizovaný 1 ks cihly l/bm l/m2 l/m základní 3 perlit (polystyrén) tvarovka W/mK W/mK Kč/ks Kč/m 2 0,082 0,065 0,11 9,13 0,12 7,91 0,12 8,13 69,90 90, ,- 18,45 73,8 259,2 590,4 0,086 0,075 0,12 7,97 0,14 6,91 0,14 7,12 69,90 106, ,- 0,162 0,080 0,14 7,05 0,16 6,17 0,15 6,39 18,45 73,8 295,1 603,2 66,80 103, ,- THERMO STI 49 + perlit 0,162 0,085 0,15 6,69 0,16 5,92 0,16 6,14 17,63 70,5 282,1 576,5 53,30 88, ,- Technické změny vyhrazeny Strana 7

8 LEPIDLO NG nová generace V CENĚ stavebního BROUŠENÝCH systému CIHEL! DOTOVANÁ POMOC PŘI ZALOŽENÍ BROUŠENÉHO ZDIVA! ZAKLÁDACÍ MALTA V HODNOTĚ Kč* ZDARMA! *Při obvyklé velikosti a provedení rodinného domu s podkrovím je zakládací malta použita na základové desce a na stropní desce. doporučuje systém lepení spotřeba cihel/m 2 16 ks spotřeba cihel/m 3 36,4 ks THERMO STI 44 paleta 134x ks Čestné uznání FOR ARCH tepelná třeba výpočt. charakt. spo- součinitel prostupu tepla U [W/m vodivost 2 K] včetně 4) cihel tepelný odpor R [m l 2 K/W] bez včetně U cihly zdiva zdiva bez (lepidla, pěny) (lepidla) a zakládací NOVINKA! mm W/mK U 1 R 1 U 2 R 2 U 3 R 3 U 4 R 4 MPa MPa MPa l/m 2 Kč/ks Kč/ks Kč/m 2 Kč/m 3 Kč/m 2 Kč/m 3 FAMILY 44,, s pěnou 1) 0,085 0,18 5,39 0,18 5,27 0,17 5,59 2,2 1) 3) 63, , ,- THERMO STI 44 broušená 0,22 4,42 0,23 4,21 0,22 4,43 1,4 2,4 4,6 59,50 952, ,- THERMO STI 44 broušená 8 0,105 1,9 3,1 8,1 61,80 989, ,- 0,21 4,51 0,22 4,29 0,21 4,50 THERMO STI 44 broušená s pěnou 247/440/249 1,0 1,5 5 m2 62,00 992, ,- PLUS 44 broušená 0,27 3,59 0,28 3,40 0,26 3,62 1,6 2,8 4,6 54,10 866, ,- PLUS 44 broušená 0, ,2 3,6 8,1 56,40 902, ,- 0,26 3,64 0,28 3,45 0,26 3,67 PLUS 44 broušená s pěnou 1,0 1,5 5 m2 56,50 904, ,- P15 44 broušená 0,33 2,90 0,35 2,68 2,1 3,7 4,6 56,90 910, ,- P15 44 broušená 247/440/249 0, ,0 4,8 8,1 59,10 946, ,- P15 44 broušená s pěnou THERMO STI 44 0,110 0,22 4,35 0,23 4,15 0,22 4,37 8 1,0 2,2 48,70 62,40 779, ,- 998, ,- PLUS /440/238 0,135 0,27 3,56 0,28 3,38 0,27 3, ,0 2, ,00 59,70 736, ,- 955, ,- P ) 0,190 0,38 2,49 0,40 2, ,6 49,70 795, ,- TREND /440/238 0,105 0,22 4,47 0,23 4,26 0,22 4, ,90 878, ,- 1) Tepelněizolační a statické vlastnosti bloků FAMILY - hodnoty jsou uváděny při použití celoplošného lepidla. 2) P15 - hodnoty uváděny při vyzdění na MVC. 3) viz ostatní 44 broušené 4) U cihel, u kterých je uváděna cena bez, je tento údaj dopočtený a je pouze informativní. Cihly s hydrofobizovaným perlitem - izolace 1. vrstvy na základové desce výrobku tepelná tepelná součinitel prostupu tepla U [W/m 2 K] spotřeba (včetně lepidla a zakládací u broušených cihel) vodivost vodivost tepelný odpor R [m 2 K/W] perlitu l z l U U 1 R 1 U 2 R 2 U 3 R litrů na 3 1 ks cihly l/bm l/m2 l/m základní tvarovka + hydrofobizovaný perlit W/mK W/mK 3 tvarovka Kč/ks Kč/m 2 THERMO STI 44 broušená + perlit 0,159 0,070 0,15 6,33 0,18 5,54 0,17 5,76 16,56 66,3 265,0 602,9 61,80 94, ,- THERMO STI 44 + perlit 0,159 0,075 0,16 6,01 0,18 5,32 0,18 5,54 15,83 63,3 253,3 576,3 48,70 80, ,- K doplňků K-1/2 varianta 0,32 2,94 0,35 2,72 cena bez DPH balení na paletu 134x100 mm Kč/ks ks broušená THERMO STI, PLUS, FAMILY 247/440/249 73,60 72 THERMO STI, PLUS 247/440/238 58,10 broušená THERMO STI, PLUS, FAMILY 125/440/249 38,40 THERMO STI, PLUS /440/238 30,40 1,5 2,4 5 m2 Doplňky pro 15 MPa 44-1/2 Doplňky pro 8/10 MPa 59,30 949, ,- 1/2 P15 broušená THERMO STI, PLUS, FAMILY 187/440/249 61,30 R THERMO STI, PLUS 187/440/238 44,50 R s kapsou P15 84 N* THERMO STI, PLUS 247/440/155 45,60 90 N** broušená THERMO STI, PLUS 247/440/166 62, K 44-K-1/2 44-R 44-N * Tento sortiment pouze do vyprodání zásob. Nejrychlejší výstavby lze docílit pomocí doplňků viz graf str. 13. Pro snadné ** Při výškovém doplnění zdiva FAMILY o N cihly řady THERMO STI nebo PLUS, doporučujeme tyto a rychlé zdění lze využít doplňkových cihel nebo lehce upravit celé cihly řezáním. N cihly použít již v první řadě cihel a vysypat je polystyrénem. Cihly jdou snadno řezat. U 1 (R 1) Hodnoty v suchém stavu bez omítek U 2 (R 2); λ U Hodnoty při praktické vlhkosti bez omítek λ z Hodnoty při praktické vlhkosti ve svislém směru U 3 (R 3) Hodnoty při praktické vlhkosti s vnější tepelněizolační omítkou Supertherm TO tl. 30 mm (λ 0,15 W/mK) + 5 mm omítky štukové a vnitřní VC omítky tl. 10 mm U 4 (R 4) Hodnoty při praktické vlhkosti s vnější tepelněizolační omítkou tl. 30 mm (λ 0,10 W/mK) + 5 mm omítky štukové a vnitřní VC omítky tl. 10 mm * Hodnoty tepelného odporu R podle ČSN EN 1745 odst nebo V ceně broušených cihel je započteno lepidlo nebo pěna, zakládací malta v tloušťce 20 mm a pomoc při založení stavby v hodnotě Kč, která je poskytována za požádání za dotovanou cenu Kč včetně platné DPH. Pomoc při zakládání dalších podlaží z broušených cihel bude provedena za dotovanou cenu Kč včetně platné DPH.Rezervace služby je prováděna telefonicky tel.: , fax: , em: příp. elektronicky formulářem na Na přesné stanovení zakl., lepidla, příp. pěny zasílejte projekty na zpracování firmě cihlářský průmysl v. o. s. Pokud není zpracováno podle zaslané projektové dokumentace, je stanovení množství v ceně cihel pouze orientační. Pro objednání zboží můžete využít internetový obchod na Systém lepení pěnou je vhodné používat pro staticky příliš nenamáhané stavby, např. jednopodlažní, podkrovní stavby. Nebroušené cihly jsou prodávány bez, ale je možné objednat jako samostatnou položku k objednávce. Na a omítky se vztahují odlišné slevy než na cihly. Stejným způsobem je dodáván i perlit a drcený polystyrén. 44-R extr. polystyrén viz str. 19 Strana 8 Technické změny vyhrazeny

9 NG nová generace stavebního systému DOTOVANÁ POMOC PŘI ZALOŽENÍ BROUŠENÉHO ZDIVA! ZAKLÁDACÍ MALTA V HODNOTĚ Kč* ZDARMA! *Při obvyklé velikosti a provedení rodinného domu s podkrovím je zakládací malta použita na základové desce a na stropní desce. doporučuje systém lepení Doplňky pro obvodové stěny se zalomením pod úhlem 135 délka a = 436 GRAND PRIX FOR ARCH 2007 výrobku a/b/v 44-R /190/ R 135 broušená 44-R 135 broušená cihly cena bez DPH balení na paletu 134x100 mm MPa Kč/ks ks 45,90 436/190/249 55,90 44-R 135 broušená s pěnou 8 Základní rohová tvarovka 305/200/238 25,60 Základní rohová tvarovka broušená Základní rohová tvarovka broušená 305/200/249 30,90 Základní rohová tvarovka broušená s pěnou Doplnky 135 jsou určeny pro výrobkové řady PLUS a THERMO STI R 135 délka a = 305 šířka b = 190 šířka b = 200 základní rohová tvarovka 1. vrstva 2. vrstva Cena za jednotku tepelného odporu u obvodového zdiva sortiment průměrná cena Kč/m 2 zdiva včetně na jednotku tepelného odporu FAMILY STI broušená STI PLUS broušená PLUS 180,- 200,- 210,- 240,- 250,- Výhody cihelného zdiva r tepelná akumulace r tepelná stabilita r zdivo dýchá r zdravý přírodní materiál UHodnoty 1 (R 1) Hodnoty součinitele v suchém prostupu stavu tepla bez U omítek a tepelného Uodporu 2 (R 2); λ R U Hodnoty jsou uváděny při praktické s plně promaltovanou vlhkosti bez omítek spárou vyzděnou λna z vápenocementovou Hodnoty při praktické maltu vlhkosti (λ ve 0,86 svislém W/mK) směru U 3 1 (R 3) 1) Hodnoty při v suchém praktické stavu vlhkosti bez s vnější omítek tepelněizolační omítkou U 2 (R 2) Supertherm Hodnoty při TO praktické tl. 30 mm vlhkosti (λ 0,15 s VC W/mK) omítkou + 5 tl. mm 2x15 omítky mmštukové a vnitřní VC omítky tl. 10 mm * 4 (R Hodnoty 4) Hodnoty součinitele při praktické prostupu vlhkosti tepla s vnější U a tepelněizolační tepelného odporu omítkou R tl. podle 30 mm ČSN (λ EN 0, W/mK) odst mm omítky štukové a vnitřní VC omítky tl. 10 mm Hodnoty tepelného odporu R podle ČSN EN 1745 odst nebo V ceně broušených cihel je započteno lepidlo nebo pěna, zakládací malta v tloušťce 20 mm a pomoc při založení stavby v hodnotě Kč, která je poskytována za požádání za dotovanou ceně broušených cenu cihel Kč je včetně započteno platné lepidlo DPH. nebo Pomoc pěna, při zakládání zakládací dalších malta podlaží tloušťce z broušených 20 mm cihel pomoc bude provedena při založení za stavby dotovanou hodnotě cenu Kč včetně Kč, která platné je poskytována DPH. Rezervace na služby požádání je prováděna telefonicky za dotovanou cenu 2 tel.: Kč včetně platné 053, fax: DPH Pomoc 385 při 726 zakládání 962, em: dalších podlaží z broušených příp. cihel elektronicky bude provedena formulářem za dotovanou na cenu 000 Na Kč přesné včetně stanovení platné DPH. zakl. Rezervace, lepidla, služby příp. je prováděna pěny zasílejte telefonicky projekty na tel.: zpracování firmě , fax: cihlářský průmysl 726 v. 962, o. s. em: Pokud není zpracováno podle zaslané příp. elektronicky projektové formulářem dokumentace, na je stanovení množství Na přesné v ceně stanovení cihel pouze zakl. orientační., lepidla, Pro příp. objednání pěny zasílejte projekty na zpracování firmě cihlářský průmysl v. o. s. Pokud není zpracováno podle zaslané projektové dokumentace, je stanovení množství ceně cihel pouze orientační. Pro objednání zboží zboží můžete můžete využít využít internetový internetový obchod obchod na na Systém Systém lepení lepení pěnou pěnou je je vhodné vhodné používat používat pro pro staticky staticky příliš příliš nenamáhané nenamáhané stavby, stavby, např. např. jednopodlažní, jednopodlažní, podkrovní podkrovní stavby. stavby. Nebroušené Nebroušené cihly cihly jsou jsou prodávány prodávány bez bez,, ale ale je je možné možné objednat objednat jako jako samostatnou samostatnou položku položku k objednávce. objednávce. Na Na a omítky omítky se se vztahují vztahují odlišné odlišné slevy slevy než než na na cihly. cihly. Stejným Stejným způsobem způsobem je je dodáván dodáván i perlit perlit a a drcený drcený polystyrén. Technické změny vyhrazeny Strana 9

10 LEPIDLO NG nová generace V CENĚ stavebního BROUŠENÝCH systému CIHEL! DOTOVANÁ POMOC PŘI ZALOŽENÍ BROUŠENÉHO ZDIVA! ZAKLÁDACÍ MALTA V HODNOTĚ Kč* ZDARMA! *Při obvyklé velikosti a provedení rodinného domu s podkrovím je zakládací malta použita na základové desce a na stropní desce. doporučuje systém lepení Cihly s hydrofobizovaným perlitem - izolace 1. vrstvy na základové desce výrobku STI 40 broušená + perlit tepelná vodivost l U součinitel prostupu tepla U [W/m 2 K] tepelný odpor R [m 2 K/W] spotřeba perlitu spotřeba cihel/m 2 16 ks spotřeba cihel/m 3 40 ks paleta 118x ks výrobku tepelná součinitel prostupu tepla U [W/m vodivost K] třeba výpočt. charakt. spo- tepelný odpor R [m l K/W] včetně 2) včetně U cihly zdiva zdiva bez bez (lepidla, pěny) (lepidla) a zakládací mm W/mK U 1 R 1 U 2 R 2 U 3 R 3 MPa MPa MPa l/m 2 Kč/ks Kč/ks Kč/m 2 Kč/m 3 Kč/m 2 Kč/m 3 STI 40 broušená 0,24 4,02 0,25 3,83 0,24 4,04 1,4 2,4 4,2 53,00 848, ,- STI 40 broušená 0, ,9 3,1 7,4 55,20 883, ,- 0,23 4,10 0,25 3,90 0,23 4,11 STI 40 broušená s pěnou 1,0 1,5 5 m 2 55,60 890, ,- 247/400/249 PLUS 40 broušená 0,29 3,26 0,31 3,09 0,29 3,31 1,6 2,8 4,2 48,80 781, ,- PLUS 40 broušená 0, ,2 3,6 7,4 50,80 813, ,- 0,29 3,31 0,30 3,14 0,28 3,35 PLUS 40 broušená s pěnou 1,1 1,8 5 m 2 51,10 818, ,- P15 40 broušená 0,36 2,64 0,38 2, ,1 3,7 4,2 51,60 826, ,- P15 40 broušená 247/400/249 0, ,0 4,8 7,4 53,20 851, ,- 0,35 2,67 0,38 2,47 P15 40 broušená 15 1,5 2,4 5 m 2 53,60 858, ,- s pěnou STI 40 0,110 0,24 3,95 0,25 3,77 0,24 3,99 8 1,0 2,2 44,50 56,90 712, ,- 910, ,- PLUS /400/238 0,135 0,29 3,24 0,31 3,08 0,29 3, ,0 2, ,90 53,30 654, ,- 853, ,- P ) 0,190 0,41 2,26 0,44 2, ,6 44,90 718, ,- 1) 2) Tepelněizolační vlastnosti bloků P15 - hodnoty uváděny při vyzdění na MVC. U cihel, u kterých je uváděna cena bez, je tento údaj dopočtený a je pouze informativní. (včetně lepidla a zakládací u broušených cihel) U 1 R 1 U 2 R 2 U 3 R litrů na 3 1 ks cihly l/bm l/m 2 l/m základní tvarovka + hydrofobizovaný perlit W/mK 3 tvarovka Kč/ks Kč/m 2 0,070 0,17 5,75 0,19 5,04 0,18 5,25 14,80 59,2 236,8 592,1 55,20 84, ,- STI 40 + perlit 0,075 0,18 5,46 0,20 4,84 0,19 5,05 14,15 56,6 226,4 566,0 44,50 72, ,- K doplňků K-1/2 varianta cena bez DPH balení na paletu 118x100 mm Kč/ks ks broušená STI, PLUS 247/400/249 65,90 STI, PLUS 247/400/238 52,40 broušená STI, PLUS 125/400/249 34,50 1/2 P15 R R s kapsou STI, PLUS 125/400/238 28,50 broušená STI, PLUS 147/400/249 54,80 STI, PLUS P15 147/400/238 31,20 N* STI, PLUS 247/400/155 40,80 90 N** broušená STI, PLUS 247/400/166 55, Doplňky pro 15 MPa 40-1/2 Doplňky pro 8/10 MPa 40-R 40-K 40-K-1/2 40-R extr. polystyrén viz str N Nejrychlejší výstavby lze docílit pomocí doplňků viz graf str. 13. Pro snadné a rychlé zdění lze využít doplňkových cihel nebo lehce upravit celé cihly řezáním. Cihly jdou snadno řezat. * Tento sortiment pouze do vyprodání zásob. ** Při výškovém doplnění zdiva FAMILY o N cihly řady THERMO STI nebo PLUS, doporučujeme tyto N cihly použít již v první řadě cihel a vysypat je polystyrénem. U 1 (R 1) Hodnoty v suchém stavu bez omítek U 2 (R 2); λ U Hodnoty při praktické vlhkosti bez omítek λ z Hodnoty při praktické vlhkosti ve svislém směru U 3 (R 3) Hodnoty při praktické vlhkosti s vnější tepelněizolační omítkou Supertherm TO tl. 30 mm (λ 0,15 W/mK) + 5 mm omítky štukové a vnitřní VC omítky tl. 10 mm * Hodnoty tepelného odporu R podle ČSN EN 1745 odst nebo V ceně broušených cihel je započteno lepidlo nebo pěna, zakládací malta v tloušťce 20 mm a pomoc při založení stavby v hodnotě Kč, která je poskytována na požádání za dotovanou cenu Kč včetně platné DPH. Pomoc při zakládání dalších podlaží z broušených cihel bude provedena za dotovanou cenu Kč včetně platné DPH. Rezervace služby je prováděna telefonicky tel.: , fax: , em: příp. elektronicky formulářem na Na přesné stanovení zakl., lepidla, příp. pěny zasílejte projekty na zpracování firmě cihlářský průmysl v. o. s. Pokud není zpracováno podle zaslané projektové dokumentace, je stanovení množství v ceně cihel pouze orientační. Pro objednání zboží můžete využít internetový obchod na Systém lepení pěnou je vhodné používat pro staticky příliš nenamáhané stavby, např. jednopodlažní, podkrovní stavby. Nebroušené cihly jsou prodávány bez, ale je možné objednat jako samostatnou položku k objednávce. Na a omítky se vztahují odlišné slevy než na cihly. Stejným způsobem je dodáván i perlit a drcený polystyrén. Strana 10 Technické změny vyhrazeny

11 NG nová generace stavebního systému DOTOVANÁ POMOC PŘI ZALOŽENÍ BROUŠENÉHO ZDIVA! ZAKLÁDACÍ MALTA V HODNOTĚ Kč* ZDARMA! *Při obvyklé velikosti a provedení rodinného domu s podkrovím je zakládací malta použita na základové desce a na stropní desce. doporučuje systém lepení spotřeba cihel/m 2 16 ks spotřeba cihel/m 3 42,1 ks paleta 118x ks výrobku tepelná vodivost součinitel prostupu tepla U [W/m 2 K] třeba bez výpočt. charakt. spo- 4) l tepelný odpor R [m 2 K/W] včetně včetně U cihly zdiva zdiva bez (lepidla, pěny) (lepidla) a zakládací NOVINKA! mm W/mK U 1 R 1 U 2 R 2 U 3 R 3 U 4 R 4 MPa MPa MPa l/m 2 Kč/ks Kč/ks Kč/m 2 Kč/m 3 Kč/m 2 Kč/m 3 FAMILY 38,, s pěnou 1) 0,085 0,21 4,66 0,21 4,55 0,20 4,87 1) 3) 2,2 56,70 907, ,- STI 38 broušená 0,25 3,82 0,26 3,64 0,25 3,85 1,4 2,4 4,0 53,00 848, ,- 8 STI 38 broušená 0,105 1,9 3,1 7,0 55,20 883, ,- 0,25 3,89 0,26 3,70 0,24 3,92 STI 38 broušená s pěnou 1,0 1,5 5 m 2 55,60 890, ,- PLUS 38 broušená 0,31 3,10 0,32 2,94 0,30 3,15 1,6 2,8 4,0 48,80 781, ,- 247/380/249 PLUS 38 broušená 0, ,2 3,6 7,0 50,80 813, ,- 0,30 3,15 0,32 2,98 0,30 3,20 PLUS 38 broušená s pěnou 1,1 1,8 5 m 2 51,10 818, ,- P15 38 broušená 0,37 2,50 0,40 2,31 0,37 2,53 2,1 3,7 4,0 51,60 826, ,- P15 38 broušená 0, ,0 4,8 7,0 53,20 851, ,- 0,37 2,54 0,40 2,35 0,37 2,57 P15 38 broušená s pěnou 1,5 2,4 5 m 2 53,60 858, ,- STI 38 0,110 0,25 3,76 0,27 3,58 0,25 3,80 8 1,0 2,2 41,90 53,60 670, ,- 858, ,- PLUS 38 0,135 0,31 3,08 0,32 2,92 0,30 3, ,0 2,2 38,90 50,60 622, ,- 810, ,- 247/380/ P ) 0,190 0,37 2,51 0,40 2,33 0,37 2, ,10 690, ,- TREND 38 0,105 0,25 3,86 0,26 3,68 0,25 3, ,30 789, ,- 1) Tepelněizolační a statické vlastnosti bloků FAMILY - hodnoty jsou uváděny při použití celoplošného lepidla. 2) P15 - hodnoty uváděny při vyzdění na MVC. 3) viz ostatní 38 broušené 4) U cihel, u kterých je uváděna cena bez, je tento údaj dopočtený a je pouze informativní. doplňků varianta cihel FAMILY 38 + polystyrén FAMILY 38 + perlit,, s pěnou tepelná vodivost l z tepelná vodivost l U cena bez DPH balení na paletu 118x100 Doplňkové cihly mm Kč/ks ks FAMILY 38-K FAMILY 38-K-1/2 broušená STI, PLUS, FAMILY 247/380/249 65,90 K 72 STI, PLUS 247/380/238 52,40 broušená STI, PLUS, FAMILY 125/380/249 34,50 K-1/2 STI, PLUS /380/238 28,50 1/2 PLUS extr. polystyrén 38-K 38-K-1/2 viz str /2 38-N N* STI, PLUS 247/380/155 39,10 90 Nejrychlejší výstavby lze docílit pomocí doplňků viz graf str. 13. Pro snadné a rychlé zdění lze N** broušená STI, PLUS 247/380/166 55,60 90 využít doplňkových cihel nebo lehce upravit celé cihly řezáním. Cihly jdou snadno řezat. * Tento sortiment pouze do vyprodání zásob. ** Při výškovém doplnění zdiva FAMILY o N cihly řady THERMO STI nebo PLUS, doporučujeme tyto N cihly použít již v první řadě cihel a vysypat je polystyrénem. Cihly s hydrofobizovaným perlitem nebo polystyrénem - izolace 1. vrstvy na základové desce součinitel prostupu tepla U [W/m 2 K] tepelný odpor R [m 2 K/W] spotřeba perlitu (polystyrénu) (včetně lepidla a zakládací u broušených cihel) tvarovka + hydrofobizovaný perlit (polystyrén) tvarovka U 1 R 1 U 2 R 2 U 3 R litrů na 3 1 ks cihly l/bm l/m2 l/m základní 3 W/mK W/mK Kč/ks Kč/m 2 0,085 0,065 0,14 6,94 0,16 6,01 0,16 6,23 72, ,- 14,02 56,1 224,4 590,4 56,70 0,090 0,075 0,16 6,06 0,18 5,25 0,18 5,47 84, ,- U 1 (R 1) Hodnoty v suchém stavu bez omítek U 2 (R 2); λ U Hodnoty při praktické vlhkosti bez omítek λ z Hodnoty při praktické vlhkosti ve svislém směru U 3 (R 3) Hodnoty při praktické vlhkosti s vnější tepelněizolační omítkou Supertherm TO tl. 30 mm (λ 0,15 W/mK) + 5 mm omítky štukové a vnitřní VC omítky tl. 10 mm U 4 (R 4) Hodnoty při praktické vlhkosti s vnější tepelněizolační omítkou tl. 30 mm (λ 0,10 W/mK) + 5 mm omítky štukové a vnitřní VC omítky tl. 10 mm * Hodnoty tepelného odporu R podle ČSN EN 1745 odst nebo V ceně broušených cihel je započteno lepidlo nebo pěna, zakládací malta v tloušťce 20 mm a pomoc při založení stavby v hodnotě Kč, která je poskytována na požádání za dotovanou cenu Kč včetně platné DPH. Pomoc při zakládání dalších podlaží z broušených cihel bude provedena za dotovanou cenu Kč včetně platné DPH. Rezervace služby je prováděna telefonicky tel.: , fax: , em: příp. elektronicky formulářem na Na přesné stanovení zakl., lepidla, příp. pěny zasílejte projekty na zpracování firmě cihlářský průmysl v. o. s. Pokud není zpracováno podle zaslané projektové dokumentace, je stanovení množství v ceně cihel pouze orientační. Pro objednání zboží můžete využít internetový obchod na Systém lepení pěnou je vhodné používat pro staticky příliš nenamáhané stavby, např. jednopodlažní, podkrovní stavby. Nebroušené cihly jsou prodávány bez, ale je možné objednat jako samostatnou položku k objednávce. Na a omítky se vztahují odlišné slevy než na cihly. Stejným způsobem je dodáván i perlit a drcený polystyrén. Technické změny vyhrazeny Strana 11

12 LEPIDLO NG nová generace V CENĚ stavebního BROUŠENÝCH systému CIHEL! DOTOVANÁ POMOC PŘI ZALOŽENÍ BROUŠENÉHO ZDIVA! ZAKLÁDACÍ MALTA V HODNOTĚ Kč* ZDARMA! *Při obvyklé velikosti a provedení rodinného domu s podkrovím je zakládací malta použita na základové desce a na stropní desce. doporučuje systém lepení výrobku STI 36,5 broušená STI 36,5 broušená STI 36,5 broušená s pěnou PLUS 36,5 broušená PLUS 36,5 broušená PLUS 36,5 broušená s pěnou P15 36,5 broušená 2) P15 36,5 broušená 2) P15 36,5 broušená 2) s pěnou Postup zdění mrazuvzdorného zdiva bez omítky spotřeba cihel/m 2 16 ks spotřeba cihel/m 3 43,8 ks paleta 118x ks tepelná vodivost součinitel prostupu tepla U [W/m 2 K] mrazu- třeba výpočt. charakt. spo- 3) l tepelný odpor R [m 2 K/W] U cihly vzdor- nost bez včetně včetně zdiva zdiva bez (lepidla, pěny) (lepidla) a zakládací mm W/mK U 1 R 1 U 2 R 2 U 3 R 3 MPa MPa MPa l/m 2 Kč/ks Kč/ks Kč/m 2 Kč/m 3 Kč/m 2 Kč/m 3 247/365/249 0,105 0,130 0,165 0,26 3,67 0,27 3,49 0,26 3,71 0,26 3,74 0,27 3,56 0,25 3,77 0,32 2,97 0,33 2,82 0,31 3,04 0,31 3,02 0,33 2,86 0,31 3,08 0,39 2,41 0,42 2,22 0,38 2,44 0,38 2,44 0,41 2,26 0,38 2, cyklů 1,4 2,4 3,9 53,00 848, ,- 1,9 3,1 6,8 55,20 883, ,- 1,0 1,5 5 m 2 55,60 890, ,- 1,6 2,8 3,9 48,80 781, ,- 2,2 3,6 6,8 50,80 813, ,- 1,1 1,8 5 m 2 51,10 818,- 2238,- 2,1 3,7 3,9 51,60 826, ,- 3,0 4,8 6,8 53,20 851, ,- 1,5 2,4 5 m 2 53,60 858, ,- STI 36,5 0,110 0,26 3,61 0,28 3,44 0,26 3,66 8 1,0 2,2 40,20 51,30 643, ,- 821, ,- PLUS 36,5 247/365/238 0,135 0,32 2,95 0,34 2,81 0,31 3, ,0 2, ,20 48,30 595, ,- 773, ,- 25 P15 36,5 1) 0,190 0,45 2,07 0,48 1, ,6 41,10 658, ,- cyklů 1) Tepelněizolační vlastnosti bloků P15 - hodnoty uváděny při vyzdění na MVC. 2) Tyto cihly lze použít jako mrazuvzdorné zdivo s rastrem, tj. zdivo bez omítky. 3) U cihel, u kterých je uváděna cena bez, je tento údaj dopočtený a je pouze informativní. doplňků varianta cena bez DPH balení na paletu 118x100 Doplňky pro 10 MPa mm Kč/ks ks K broušená STI, PLUS 247/365/249 65,90 STI, PLUS 247/365/238 46,70 72 K-1/2 broušená STI, PLUS 125/365/249 34, STI, PLUS 125/365/238 23,30 36,5-K 36,5-K-1/2 36,5-N N* STI, PLUS 247/365/155 38,60 90 N** broušená STI, PLUS 247/365/166 55,60 90 * Tento sortiment pouze do vyprodání zásob. ** Při výškovém doplnění zdiva FAMILY o N cihly řady THERMO STI nebo PLUS, doporučujeme tyto N cihly použít již v první řadě cihel a vysypat je polystyrénem. Nejrychlejší výstavby lze docílit pomocí doplňků viz graf str. 13. Pro snadné a rychlé zdění lze využít doplňkových cihel nebo lehce upravit celé cihly řezáním. Cihly jdou snadno řezat. U 1 (R 1) Hodnoty v suchém stavu bez omítek U 2 (R 2); λ U Hodnoty při praktické vlhkosti bez omítek λ z Hodnoty při praktické vlhkosti ve svislém směru U 3 (R 3) Hodnoty při praktické vlhkosti s vnější tepelněizolační omítkou Supertherm TO tl. 30 mm (λ 0,15 W/mK) + 5 mm omítky štukové a vnitřní VC omítky tl. 10 mm * Hodnoty tepelného odporu R podle ČSN EN 1745 odst nebo extr. polystyrén viz str. 19 V ceně broušených cihel je započteno lepidlo nebo pěna, zakládací malta v tloušťce 20 mm a pomoc při založení stavby v hodnotě Kč, která je poskytována na požádání za dotovanou cenu Kč včetně platné DPH. Pomoc při zakládání dalších podlaží z broušených cihel bude provedena za dotovanou cenu Kč včetně platné DPH. Rezervace služby je prováděna telefonicky tel.: , fax: , em: příp. elektronicky formulářem na Na přesné stanovení zakl., lepidla, příp. pěny zasílejte projekty na zpracování firmě cihlářský průmysl v. o. s. Pokud není zpracováno podle zaslané projektové dokumentace, je stanovení množství v ceně cihel pouze orientační. Pro objednání zboží můžete využít internetový obchod na Systém lepení pěnou je vhodné používat pro staticky příliš nenamáhané stavby, např. jednopodlažní, podkrovní stavby. Nebroušené cihly jsou prodávány bez, ale je možné objednat jako samostatnou položku k objednávce. Na a omítky se vztahují odlišné slevy než na cihly. Stejným způsobem je dodáván i perlit a drcený polystyrén. Strana 12 Technické změny vyhrazeny

13 NG nová generace stavebního systému DOTOVANÁ POMOC PŘI ZALOŽENÍ BROUŠENÉHO ZDIVA! ZAKLÁDACÍ MALTA V HODNOTĚ Kč* ZDARMA! *Při obvyklé velikosti a provedení rodinného domu s podkrovím je zakládací malta použita na základové desce a na stropní desce. doporučuje systém lepení doplňků 1/2 výrobku STI 30 broušená STI 30 broušená STI 30 broušená s pěnou PLUS 30 broušená PLUS 30 broušená PLUS 30 broušená s pěnou P15 30 broušená P15 30 broušená P15 30 broušená s pěnou STI 30 varianta spotřeba cihel/m 2 16 ks spotřeba cihel/m 3 53,3 ks paleta 118x ks tepelná vodivost tepelný odpor R [m 2 K/W] součinitel prostupu tepla U [W/m 2 K] třeba bez výpočt. charakt. spo- včetně 2) včetně cihly zdiva zdiva l bez (lepidla, pěny) U (lepidla) a zakládací mm W/mK U 1 R 1 U 2 R 2 U 3 R 3 MPa MPa MPa l/m 2 Kč/ks Kč/ks Kč/m 2 Kč/m 3 Kč/m 2 Kč/m 3 247/300/249 0,105 cena bez DPH balení na paletu 118x100 mm Kč/ks ks broušená 125/300/249 23,70 0,31 3,02 0,33 2,87 0,31 3,09 0,31 3,07 0,32 2,92 0,30 3,14 0,38 2,45 0,40 2,32 0,37 2,53 125/300/238 19, ,4 2,4 3,2 Rychlost výstavby 43,10 690, ,- 1,9 3,1 5,5 45,10 722, ,- 1,0 1,5 5 m 2 47,00 752, ,- 1,6 2,8 3,2 38,30 613, ,- 0, ,2 3,6 5,5 40,00 640, ,- 0,38 2,48 0,40 2,35 0,36 2,57 1,1 1,8 5 m 2 41,90 670, ,- 0,51 1,71 0,57 1, ,1 3,7 3,2 39,30 629, ,- 0, ,8 4,8 5,5 41,20 659, ,- 0,50 1,73 0,58 1, ,5 2,4 5 m 2 42,40 678, ,- 0,110 0,32 2,97 0,33 2,83 0,31 3,05 8 1,0 2,2 34,20 43,30 547, ,- 693, ,- PLUS /300/238 0,135 0,38 2,43 0,40 2,31 0,37 2, , ,90 42,00 526, ,- 672, ,- P ) 0,245 0,59 1,44 0,67 1, ,6 34,00 544, ,- 1) Tepelněizolační vlastnosti bloků P15 - hodnoty uváděny při vyzdění na MVC. 2) U cihel, u kterých je uváděna cena bez, je tento údaj dopočtený a je pouze informativní. R broušená 182/300/249 38,40 182/300/238 28, /24-N 247/300/155 30, Doplňky pro variantu PLUS a STI. 30-1/2 30-R 30/24-N Nejrychlejší výstavby lze docílit pomocí doplňků viz graf vpravo. Pro snadné a rychlé zdění lze využít doplňkových cihel nebo lehce upravit celé cihly řezáním. Cihly jdou snadno řezat. Hodnoty pro cihly STI a PLUS: U 1 (R 1) Hodnoty v suchém stavu bez omítek U 2 (R 2); λ U Hodnoty při praktické vlhkosti bez omítek U 3 (R 3) Hodnoty při praktické vlhkosti s vnější tepelněizolační omítkou Supertherm TO tl. 30 mm (λ 0,15 W/mK) + 5 mm omítky štukové a vnitřní VC omítky tl. 10 mm * Hodnoty tepelného odporu R podle ČSN EN 1745 odst nebo Hodnoty pro cihly P15: Hodnoty U 1 (R 1) Hodnoty součinitele v suchém prostupu stavu tepla bez U omítek a tepelného odporu U 2 (R 2); R λ U jsou Hodnoty uváděny při praktické s plně promaltovanou vlhkosti bez omítek spárou vyzděnou na λ z vápenocementovou Hodnoty při praktické maltu vlhkosti (λ ve 0,86 svislém W/mK) směru U 3 1 (R 1) 3) Hodnoty v při v suchém praktické stavu vlhkosti bez s omítek vnější tepelněizolační omítkou U 2 (R 2) Hodnoty Supertherm při při praktické TO tl. 30 mm vlhkosti (λ s 0,15 s VC VC W/mK) omítkou + tl. 5 tl. mm 2x15 omítky mm štukové a vnitřní VC omítky tl. 10 mm * 4 Hodnoty (R 4) Hodnoty součinitele při praktické prostupu vlhkosti tepla s vnější U a tepelněizolační tepelného odporu omítkou R tl. podle 30 mm ČSN (λ EN 0, W/mK) odst mm omítky štukové a vnitřní VC omítky tl. 10 mm Hodnoty tepelného odporu R podle ČSN EN 1745 odst nebo V ceně broušených cihel je započteno lepidlo nebo pěna, zakládací malta v v tloušťce mm a a pomoc při při založení stavby v v hodnotě Kč, Kč, která která je je poskytována za na požádání za za ceně dotovanou broušených cenu cenu cihel 000 Kč je Kč včetně započteno včetně platné platné lepidlo DPH. DPH. nebo Pomoc Pomoc pěna, při při zakládací zakládání dalších dalších malta podlaží podlaží v tloušťce z z broušených 20 mm cihel cihel pomoc bude bude při provedena založení s dotovanou stavby příplatkem v hodnotě cenu Kč 7 včetně 000 Kč včetně Kč, platné která platné DPH. je DPH. poskytována Rezervace Rezervace služby na služby požádání je prováděna je prováděna telefonicky za telefonicky dotovanou cenu tel.: tel.: Kč 793 včetně , 793 platné fax: 053, +420 fax: DPH Pomoc , při 726 zakládání 962, em: em: dalších podlaží z broušených příp. příp. elektronicky cihel elektronicky bude provedena formulářem formulářem za na dotovanou na cenu 3 Na 000 přesné Na Kč přesné včetně stanovení stanovení platné zakl. DPH. zakl., Rezervace, lepidla, lepidla, služby příp. příp. pěny je prováděna zasílejte telefonicky projekty na tel.: firmě , fax: v. 962, o. s. em: není příp. elektronicky formulářem na je Na přesné v stanovení zakl., lepidla, příp. pěny zasílejte pěny za- projekty projekty na na zpracování zpracování firmě firmě cihlářský cihlářský průmysl průmysl v. v. o. o. s. s. Pokud Pokud není není zpracováno zpracováno podle podle zaslané zaslané projektové projektové dokumentace, dokumentace, je je stanovení stanovení množství množství v ceně ceně cihel cihel pouze pouze orientační. orientační. Pro Pro objednání objednání zboží zboží můžete můžete využít využít internetový internetový obchod obchod na na Systém Systém lepení lepení pěnou pěnou je je vhodné vhodné používat používat pro pro staticky staticky příliš příliš nenamáhané nenamáhané stavby, stavby, např. např. jednopodlažní, jednopodlažní, podkrovní podkrovní stavby. stavby. Nebroušené Nebroušené cihly i jsou prodávány bez, ale je je možné objednat jako samostatnou položku k objednávce. Na a omítky se se vztahují odlišné slevy než na na cihly. Stejným způsobem je je dodáván i perlit a drcený polystyrén. Technické změny vyhrazeny Strana 13

Ceník. platnost od 3. 3. 2010. U až 0,15 W/m 2 K. Cihly, které již nemusíte zateplovat. český výrobce s tradicí od roku 1876

Ceník. platnost od 3. 3. 2010. U až 0,15 W/m 2 K. Cihly, které již nemusíte zateplovat. český výrobce s tradicí od roku 1876 NG nová generace stavebního systému Ceník platnost od 3. 3. 2010 Cihly, které již nemusíte zateplovat U až 0,15 W/m 2 K český výrobce s tradicí od roku 1876 LEPIDLO NG nová generace V CENĚ stavebního BROUŠENÝCH

Více

Ceník platnost od 3. 3. 2010. U až 0,15 W/m 2 K. Cihly, které již nemusíte zateplovat. Dotisk červen 2010. český výrobce s tradicí od roku 1876

Ceník platnost od 3. 3. 2010. U až 0,15 W/m 2 K. Cihly, které již nemusíte zateplovat. Dotisk červen 2010. český výrobce s tradicí od roku 1876 ský výrobc NG nová generace stavebního systému Ceník platnost od 3. 3. 2010 Cihly, které již nemusíte zateplovat U až 0,15 W/m 2 K Dotisk červen 2010 český výrobce s tradicí od roku 1876 Získejte dotaci

Více

Ceník. platnost od 17. 8. 2009. U = 0,15 W/m 2 K. Cihly, které již nemusíte zateplovat. český výrobce s tradicí od roku 1876

Ceník. platnost od 17. 8. 2009. U = 0,15 W/m 2 K. Cihly, které již nemusíte zateplovat. český výrobce s tradicí od roku 1876 NG nová generace stavebního systému Ceník platnost od 17. 8. 2009 Cihly, které již nemusíte zateplovat U = 0,15 W/m 2 K český výrobce s tradicí od roku 1876 LEPIDLO NG nová generace V CENĚ stavebního BROUŠENÝCH

Více

Ceník. platnost od 17. 8. 2009. U = 0,15 W/m 2 K. Cihly, které již nemusíte zateplovat. český výrobce s tradicí od roku 1876

Ceník. platnost od 17. 8. 2009. U = 0,15 W/m 2 K. Cihly, které již nemusíte zateplovat. český výrobce s tradicí od roku 1876 NG nová generace stavebního systému Ceník platnost od 17. 8. 2009 Cihly, které již nemusíte zateplovat U = 0,15 W/m 2 K český výrobce s tradicí od roku 1876 LEPIDLO NG nová generace V CENĚ stavebního BROUŠENÝCH

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY oceněná KVALITA heluz KOMPLEXNÍ SYSTÉM Nová generace stavebního systému Společnost HELUZ cihlářský průmysl

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÝ DŮM HELUZ HIT MATERIÁL HELUZ od 189 000 Kč Víte, že firma HELUZ nabízí 20 variant řešení obvodového zdiva pro pasivní dům HELUZ HIT? můžete

Více

Profil společnosti. Heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace stavebního systému. vývoj firmy. ocenění a kvalita

Profil společnosti. Heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace stavebního systému. vývoj firmy. ocenění a kvalita Profil společnosti Heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace stavebního systému vývoj firmy ocenění a kvalita HELUZ komplexní systém český výrobce s tradicí od roku 1876 Nová generace stavebního systému

Více

NOVÉ CIHELNÉ BLOKY. U až 0,15 W/m 2 K PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY. pasivní domy. nízkoenergetické. domy. energeticky úsporné

NOVÉ CIHELNÉ BLOKY. U až 0,15 W/m 2 K PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY. pasivní domy. nízkoenergetické. domy. energeticky úsporné NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVÉ CIHELNÉ BLOKY PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY U až 0,15 W/m

Více

Vaše stavba v našich rukou

Vaše stavba v našich rukou Vaše stavba v našich rukou HELUZ cihlářský průmysl v. o. s. 373 65 Dolní Bukovsko 295, tel.: 385 793 030 fax: 385 726 145, heluzdum@heluz.cz www.heluz.cz Obsah: HELUZ DŮM str. 4 Výhody projektu HELUZ

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

Keramické stropní panely heluz. panely základní panely doplňkové panely atypické panely s prostupem panely balkónové panely se zvýšenou únosností

Keramické stropní panely heluz. panely základní panely doplňkové panely atypické panely s prostupem panely balkónové panely se zvýšenou únosností NG nová generace stavebního systému Keramické stropní panely heluz panely základní panely doplňkové panely atypické panely s prostupem panely balkónové panely se zvýšenou únosností Keramické stropní panely

Více

Ceník. platnost od 1. 4. 2011. U až 0,12 W/m 2 K R až 7,91 m 2 K/W. Cihly, které již nemusíte zateplovat

Ceník. platnost od 1. 4. 2011. U až 0,12 W/m 2 K R až 7,91 m 2 K/W. Cihly, které již nemusíte zateplovat český výrobce s tradicí od roku 1876 Cihla - Vaše jistota && teplo && && trvanlivost && ekologie Ceník platnost od 1. 4. 2011 Cihly, které již nemusíte zateplovat U až 0,12 W/m 2 K R až 7,91 m 2 K/W Pasivní,

Více

Ceník POROTHERM. s platností od

Ceník POROTHERM. s platností od Ceník POROTHERM s platností od 6. 2. 2009 Cihly. Stvořené pro člověka. www.porotherm.cz Broušené cihly DRYFIX cihly d/š/v Pevnost v tlaku MPa Hmotnost cca kg/ks Součinitel prostupu tepla U [W/m 2 K] (Tepelný

Více

hrubá stavba Hrubá stavba www.staviva.cz

hrubá stavba Hrubá stavba www.staviva.cz 58 www.staviva.cz Hrubá stavba Pálené zdicí materiály...60 Pórobetonové zdicí materiály...85 Liaporbetonové zdicí materiály...94 Betonové zdicí materiály...98 Vápenopískové zdicí materiály...104 Šamotové

Více

Mrazuvzdorné maloformátové cihly HELUZ P15 36,5 broušená Obkladové pásky HELUZ Vínovky

Mrazuvzdorné maloformátové cihly HELUZ P15 36,5 broušená Obkladové pásky HELUZ Vínovky NG nová generace stavebního systému pohledové PRVKY HELUZ Mrazuvzdorné maloformátové cihly HELUZ P15 36,5 broušená Obkladové pásky HELUZ Vínovky strana 1 Mrazuvzdorné maloformátové cihly Příčně děrované

Více

Nosný roletový a žaluziový. rolety žaluzie

Nosný roletový a žaluziový. rolety žaluzie Nosný roletový a žaluziový překlad HELUZ rolety žaluzie Výhody roletového překladu Heluz až 150 mm 3) 1) 2) 6) 4) 3) 5) 1) 2) 3) 4) 5) 6) Překlad je nosný více než 20 KN/m do délky překladu 2 500 mm U

Více

Ceník POROTHERM s platností od PRO OBCHODNÍ PARTNERY

Ceník POROTHERM s platností od PRO OBCHODNÍ PARTNERY Ceník POROTHERM s platností od 1. 6. 2011 PRO OBCHODNÍ PARTNERY Broušené cihly EKO+ Profi Broušené cihly na zdicí pěnu POROTHERM DRYFIX Rozměry cihly d/š/v (cm) Pevnost v tlaku MPa cca kg/ks ks/m 3 v m

Více

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky NG nová generace stavebního systému Stropy HELUZ miako stropní vložky stropní nosníky věncovky Stropní konstrukce HELUZ miako B C D A 3. Strop HELUZ MIAKO je tvořen z keramobetonových stropních nosníků

Více

Ceník platnost od 1.1.2013

Ceník platnost od 1.1.2013 Zákaznická linka: 800 212 213 Zákaznická linka komíny a rolety: 800 101 121 SKYPE: www.heluz.cz Místo stavby: Okres výstavby: E-mail: Telefon: Stavebniny: Předpokládaný termín výstavby: HELUZ FAMILY 50;

Více

HELUZ Supertherm AKU TICHO

HELUZ Supertherm AKU TICHO cihly se zvýšeným akustickým útlumem HELUZ Supertherm KU TICHO ZVUKOVĚIZOLČNÍ SYSTÉMY HELUZ KU TĚŽKÁ Ploché kotvy Zdivo SUPERTHERM SUPERTHERM KU 30 těžká Malta o objemové hmotnosti minimálně 1 750 kg/m

Více

Ceník. od 1. 1. 2013. U až 0,11 W/m 2 K R až 9,06 m 2 K/W. Cihly, které nemusíte zateplovat

Ceník. od 1. 1. 2013. U až 0,11 W/m 2 K R až 9,06 m 2 K/W. Cihly, které nemusíte zateplovat Jméno zákazníka: BROUŠENÉ Zákaznická linka: 800 212 213 SKYPE: www.heluz.cz NEBROUŠENÉ Ceník od 1. 1. 2013 JARNÍ AKCE OBJEDNÁNÍ A ZAPLACENÍ DO 15. 04. 2013 VÝVOZ DO 15. 05. 2013 Místo stavby: Okres výstavby:

Více

Překlady HELUZ. překlady nosné překlady ploché

Překlady HELUZ. překlady nosné překlady ploché NG nová generace stavebního systému Překlady HELUZ překlady nosné překlady ploché Nosný překlad HELUZ 23,8 238 mm 2 4 1 3 2 Výhody nosného překladu HELUZ 23,8 1. Překlad je plně staticky únosný po osazení

Více

HELUZ FAMILY. Cihla bez kompromisů

HELUZ FAMILY. Cihla bez kompromisů Cihla bez kompromisů 2in1 Stačí jedna vrstva a máte pasivní dům. Cihla FAMILY 2in1 má nejlepší tepelně izolační vlastnosti na trhu. NORMÁLNÍ JE NEZATEPLOVAT 2 PROČ JEDNOVRSTVÉ ZDIVO BEZ ZATEPLENÍ? Doporučujeme

Více

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO Systém KS-QUADRO = každý 10. byt navíc zdarma! 3.5.2008 Bytový dům stavěný klasickou zděnou technologií Bytový dům stavěný z vápenopískových bloků

Více

Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí WWW.HELUZ.CZ. Komplexní cihelný systém. 1 Technické změny vyhrazeny

Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí WWW.HELUZ.CZ. Komplexní cihelný systém. 1 Technické změny vyhrazeny E L U Z Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí Komplexní cihelný systém 1 Technické změny vyhrazeny 6) 1) 2) 5) 4) 2 Technické změny vyhrazeny VÝHODY ROLETOVÉHO PŘEKLADU HELUZ 1) Překlad

Více

Ceník. platnost od 1. 4. 2011. U až 0,11 W/m 2 K R až 8,76 m 2 K/W. Cihly, které nemusíte zateplovat

Ceník. platnost od 1. 4. 2011. U až 0,11 W/m 2 K R až 8,76 m 2 K/W. Cihly, které nemusíte zateplovat Cihla - Vaše jistota && teplo && && trvanlivost && ekologie český výrobce s tradicí od roku 1876 Ceník platnost od 1. 4. 2011 Cihly, které nemusíte zateplovat U až 0,11 W/m 2 K R až 8,76 m 2 K/W Dotisk

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb. Platnost od 1. 4. 2015. www.porotherm.cz

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb. Platnost od 1. 4. 2015. www.porotherm.cz Ceník výrobků a služeb Platnost od 1. 4. 2015 www.porotherm.cz Obsah Přehled základních výrobků.............................. str. 4-5 Porotherm T Profi Dryfix / T Profi / EKO+ Profi Dryfix.... str. 6

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb Porotherm

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb Porotherm Ceník výrobků a služeb Porotherm Platnost od 1. 1. 2014 Obsah Přehled základních výrobků.............................. str. 4-5 Porotherm T Profi / EKO+ Profi Dryfix................... str. 6 Porotherm

Více

Ceník. platnost od 1. 4. 2012. U až 0,11 W/m 2 K R až 9,06 m 2 K/W. Cihly, které nemusíte zateplovat

Ceník. platnost od 1. 4. 2012. U až 0,11 W/m 2 K R až 9,06 m 2 K/W. Cihly, které nemusíte zateplovat Cihla - Vaše jistota && teplo && && trvanlivost && ekologie český výrobce s tradicí od roku 1876 Ceník platnost od 1. 4. 2012 Cihly, které nemusíte zateplovat U až 0,11 W/m 2 K R až 9,06 m 2 K/W OBSAH

Více

Broušené obvodové zdivo na lepidlo/zdící pěnu W-FIX. Broušené příčkové zdivo na lepidlo/zdící pěnu W-FIX

Broušené obvodové zdivo na lepidlo/zdící pěnu W-FIX. Broušené příčkové zdivo na lepidlo/zdící pěnu W-FIX Platnost od 01.01.2017 www.winklmann.cz BROUŠENÉ CIHLY Broušené obvodové zdivo na lepidlo/zdící pěnu W-FIX CB W-CSI 490 248/490/249 6;8 0,18 33/16 89,30 CB W-CSI 440 248/440/249 8;10 0,20 37/16 84,70 CB

Více

KATALOG VÝROBKŮ cihly stropy překlady komíny. Skvělé cihly pro Váš dům

KATALOG VÝROBKŮ cihly stropy překlady komíny. Skvělé cihly pro Váš dům KATALOG VÝROBKŮ cihly stropy překlady komíny Skvělé cihly pro Váš dům 1 Cihly HELUZ pro obvodové zdivo FAMILY 2in1 (50; 44; 38; 30; 25) str. 4 FAMILY (50; 44; 38; 30; 25) str. 5 STI (49; 44; 40; 38) str.

Více

Řešení pro cihelné zdivo. 50% úspora energie. Ceník výrobků a služeb

Řešení pro cihelné zdivo. 50% úspora energie. Ceník výrobků a služeb 50% úspora energie Ceník výrobků a služeb Platnost od 1. 9. 2014 Obsah Přehled základních výrobků.............................. str. 4-5 T Profi Dryfix / T Profi / EKO+ Profi Dryfix............... str.

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb Porotherm

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb Porotherm Ceník výrobků a služeb Porotherm Platnost od 1. 3. 2013 Obsah Přehled základních výrobků.............................. str. 4-5 Porotherm T Profi / EKO+ Profi Dryfix................... str. 6 Porotherm

Více

HELUZ. AKU KOMPAKT 21 broušená. MÍSTO hluku MÍSTO

HELUZ. AKU KOMPAKT 21 broušená. MÍSTO hluku MÍSTO HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená MÍSTO hluku MÍSTO VLASTNOSTI HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená VLASTNOSTI AKU KOMPAKT 21 broušená 240 Tloušťka konstrukce Úsporná tlouštka omítnuté konstrukce 240 mm šetří zastavěnou

Více

Katalog výrobků POROTHERM

Katalog výrobků POROTHERM Katalog výrobků POROTHERM 2009 Cihly. Stvořené pro člověka. CIHLU NIČÍM NENAHRADÍŠ OBSAH OVĚŘENÁ TRADICE Stručný přehled výrobků.....................................................................................

Více

Ceník. platnost od 12. 12. 2011. U až 0,11 W/m 2 K. Cihly, které nemusíte zateplovat. Cihla - Vaše jistota teplo pevnost trvanlivost ekologie.

Ceník. platnost od 12. 12. 2011. U až 0,11 W/m 2 K. Cihly, které nemusíte zateplovat. Cihla - Vaše jistota teplo pevnost trvanlivost ekologie. Cihla - Vaše jistota && teplo && && trvanlivost && ekologie český výrobce s tradicí od roku 1876 Ceník platnost od 12. 12. 2011 Cihly, které nemusíte zateplovat U až 0,11 W/m 2 K -5 o C -10 o C Mrazuvzdorná

Více

Kvalitně, bezpečně a hospodárně v každém detailu ŘEŠENÍ PRO BYTOVÉ DOMY

Kvalitně, bezpečně a hospodárně v každém detailu ŘEŠENÍ PRO BYTOVÉ DOMY Kvalitně, bezpečně a hospodárně v každém detailu ŘEŠENÍ PRO BYTOVÉ DOMY KVALITA JE CESTA K NEJLEPŠÍM VÝSLEDKŮM Ytong přináší bezproblémové řešení Investoři, architekti, stavební firmy nebo developeři.

Více

Ceník výrobků a služeb

Ceník výrobků a služeb Ceník výrobků a služeb Platnost od 1. 7. 2015 www.porotherm.cz Obsah Přehled základních výrobků.............................. str. 4-5 Porotherm T Profi Dryfix / T Profi / EKO+ Profi Dryfix.... str. 6

Více

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 1 HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy Ing. Pavel Heinrich Technický rozvoj heinrich@heluz.cz 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 2 HELUZ Family 2in1 Výroba cihel

Více

HELUZ komplexní cihelný systém

HELUZ komplexní cihelný systém Obsah přednášky HELUZ komplexní cihelný systém cihly stropy překlady - komíny Přednášející: Ing. Miroslav MAŘÍK marketing manažer marik@heluz.cz 1. Česká společnost HELUZ 2. Vývoj cihelných bloků 3. Další

Více

TECHNICKÝ LIST. AKU KOMPAKT 21 broušená. R w. =57 db

TECHNICKÝ LIST. AKU KOMPAKT 21 broušená. R w. =57 db TECHNICKÝ LIST AKU KOMPAKT 21 broušená R w =57 db broušená Použití Cihelné bloky broušená jsou určeny pro konstrukci vnitřních nenosných stěn výšky maximálně 3,5 m s vysokou přidanou hodnotou vyznačující

Více

Nejprodávanější cihly v České republice. Ceník výrobků a služeb

Nejprodávanější cihly v České republice. Ceník výrobků a služeb Ceník výrobků a služeb Platnost od 3. 1. 2016 Obsah Přehled základních výrobků.............................. str. 4-5 Porotherm T Profi Dryfix / T Profi / EKO+ Profi Dryfix.... str. 6 Porotherm EKO+ Profi

Více

Profil společnosti HELUZ cihlářský průmysl v. o. s.

Profil společnosti HELUZ cihlářský průmysl v. o. s. Profil společnosti HELUZ cihlářský průmysl v. o. s. Nová generace stavebního systému Společnost HELUZ cihlářský průmysl v. o. s. vyrábí komplexní sortiment cihlářských výrobků pro hrubou stavbu a je největším

Více

Ceník platný od Cena vč. malty pro tenké spáry Porotherm Profi bez DPH cihel v m 2 zdiva Kč/m 2. Spotřeba.

Ceník platný od Cena vč. malty pro tenké spáry Porotherm Profi bez DPH cihel v m 2 zdiva Kč/m 2. Spotřeba. Cihly T Profi plněné vatou Rozměry cihly d/š/v (cm) Pevnost v tlaku MPa cca kg/ks U (R) 1) Spotřeb a ks/m 2 ks/m 3 Cena vč. malty pro tenké spáry Porotherm Profi bez DPH cihly v m 2 zdiva v m 3 zdiva Cena

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků Konstrukční řešení Katalog výrobků OBSAH Profi DRYFIX str. 4 5 Profi str. 6 7 broušené nejrychlejší technologie zdění EKO+ Profi DRYFIX str. 8 EKO+ Profi str. 9 broušené optimální volba pro nízkoenergetický

Více

Přehled základních produktů a ceny Platný od června 2011. Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství 800 288 888 - volejte zdarma

Přehled základních produktů a ceny Platný od června 2011. Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství 800 288 888 - volejte zdarma Přehled základních produktů a ceny Platný od června 2011 Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství 800 288 888 - volejte zdarma ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY Typ budovy, místní označení

Více

platný od 1. 5. 2013 Ceník YTONg Ve zdravém domě zdravá rodina

platný od 1. 5. 2013 Ceník YTONg Ve zdravém domě zdravá rodina platný od 1. 5. 2013 Ceník YTONg Ve zdravém domě zdravá rodina YTONG ZÁKLAD zdravého bydlení Proč stavět dům z Ytongu? optimální klima interiéru zdravé bydlení Tvárnice Ytong vyrábíme jen z kvalitních

Více

Přehled základních produktů a ceny Platný od května 2012. Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA

Přehled základních produktů a ceny Platný od května 2012. Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA Přehled základních produktů a ceny Platný od května 2012 Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY Typ budovy, místní označení

Více

Stavte s těmi nejlepšími! KATALOG VÝROBKŮ cihly stropy překlady komíny

Stavte s těmi nejlepšími! KATALOG VÝROBKŮ cihly stropy překlady komíny Stavte s těmi nejlepšími! KATALOG VÝROBKŮ cihly stropy překlady komíny Proč stavět z cihel HELUZ Vývoj cihel, porovnání a výhody str. 4 Graf výstavby, tepelněizolační vlastnosti str. 5 Cihly pro tepelněizolační

Více

Stavte s těmi nejlepšími! KATALOG VÝROBKŮ CIHLY STROPY PŘEKLADY KOMÍNY

Stavte s těmi nejlepšími! KATALOG VÝROBKŮ CIHLY STROPY PŘEKLADY KOMÍNY Stavte s těmi nejlepšími! KATALOG VÝROBKŮ CIHLY STROPY PŘEKLADY KOMÍNY Proč stavět z cihel HELUZ str. 4 Cihly HELUZ pro obvodové zdivo 1 FAMILY 2in1 str. 6 FAMILY str. 7 STI str. 8 PLUS str. PLUS uni str.

Více

Ověřené řešení pro cihelné zdivo. Porotherm AKU Profi. broušené akustické cihly. Podklad pro navrhování Technické listy

Ověřené řešení pro cihelné zdivo. Porotherm AKU Profi. broušené akustické cihly. Podklad pro navrhování Technické listy Porotherm AKU Profi broušené akustické cihly Podklad pro navrhování Technické listy Porotherm 30 AKU Z Profi Akusticky dělicí nosná stěna Broušený akustický cihelný blok P+D pro tl. stěny 30 a 64 cm na

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená broušená Použití Cihelné bloky broušená jsou určeny pro konstrukci vnitřních nenosných stěn výšky maximálně 3,5 m s vysokou přidanou hodnotou vyznačující se vysokou mírou zvukové izolace. Cihelné bloky

Více

Obr. 3: Řez rodinným domem

Obr. 3: Řez rodinným domem Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis.

Více

nosný roletový a žaluziový PŘEKLaD HELUz rolety žaluzie

nosný roletový a žaluziový PŘEKLaD HELUz rolety žaluzie nosný roletový a žaluziový PŘEKLaD HELUz rolety žaluzie VÝHODy roletového PŘEKLaDU HELUz až 150 mm 3) 1) 2) 6) 4) 3) 5) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 2 Překlad je nosný více než 20 Kn/m do délky překladu 2 500 mm

Více

Přehled sortimentu 2015/2016

Přehled sortimentu 2015/2016 Přehled sortimentu 2015/2016 Přehled cihelných bloků pro jednovrstvé zdění podle součinitele prostupu tepla U Evoton 49,0 TI 0,067 Ecoton ISO-MAXI 49,0 Evoton 42,5 TI 0,067 Evoton 49,0 TI 0,079 Evoton

Více

CENÍK 2014 LIDÉ ZDĚTE! www.porfix.cz. Platný od 1. března 2014 Bezplatná infolinka: 0800 900 366

CENÍK 2014 LIDÉ ZDĚTE! www.porfix.cz. Platný od 1. března 2014 Bezplatná infolinka: 0800 900 366 CENÍK 2014 www.porfix.cz Platný od 1. března 2014 Bezplatná infolinka: 0800 900 366 LIDÉ ZDĚTE! RYCHLE SNADNO ÚSPORNĚ ENERGETICKÁ ÚSPORA BEZ ZATEPLENÍ λ 10 DRY = 0,090 W/mK Tvárnice PORFIX Plus P2-420

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI HELUZ CIHLÁŘSKÝ PRŮMYSL V. O. S.

ZÁKLADNÍ INFORMACE PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI HELUZ CIHLÁŘSKÝ PRŮMYSL V. O. S. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI HELUZ CIHLÁŘSKÝ PRŮMYSL V. O. S. Společnost HELUZ cihlářský průmysl v. o. s. je českou firmou s rodinnou tradicí již od roku 1876. V současné době má celkem osm výrobních provozů

Více

RODINNÝ DŮM STAŇKOVA 251/7

RODINNÝ DŮM STAŇKOVA 251/7 RODINNÝ DŮM STAŇKOVA 251/7 A.1 SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH DOMŮ B. ENERGETICKÝ POSUDEK a) Průvodní zpráva včetně Závěru a posouzení výsledků b) Protokol výpočtů součinitelů prostupu

Více

Ceník 2013. www.porfix.cz LIDÉ ZDĚTE! Ceník platný od 1. března 2013. Bezplatná infolinka 800 900 366

Ceník 2013. www.porfix.cz LIDÉ ZDĚTE! Ceník platný od 1. března 2013. Bezplatná infolinka 800 900 366 Ceník 2013 www.porfix.cz LIDÉ ZDĚTE! Ceník platný od 1. března 2013 RYCHLE SNADNO ÚSPORNĚ Bezplatná infolinka 800 900 366 ENERGETICKÁ ÚSPORA BEZ ZATEPLENÍ λ 10 DRY = 0,090 W/mK Tvárnice PORFIX Plus P2-420

Více

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie Téma vývoje energetiky budov je v současné době velmi aktuální a stává se společenskou záležitostí, neboť šetřit

Více

CENÍK 2015. Platný od 1.května 2015 Bezplatná infolinka: 800 900 366 LIDÉ, ZDĚTE A VYHRAJTE! rozdáváme 50 000 Kč týdně

CENÍK 2015. Platný od 1.května 2015 Bezplatná infolinka: 800 900 366 LIDÉ, ZDĚTE A VYHRAJTE! rozdáváme 50 000 Kč týdně CENÍK 2015 Platný od 1.května 2015 Bezplatná infolinka: 800 900 366 LIDÉ, ZDĚTE A VYHRAJTE! rozdáváme 50 000 Kč týdně a 500 000 Kč ve finále facebook.com/porfixczsk youtube.com/c/porfixczsk www.porfix.cz

Více

Ceník pro dodávky na území ČR platný pro smluvní odběratele od

Ceník pro dodávky na území ČR platný pro smluvní odběratele od Ceník pro dodávky na území ČR platný pro smluvní odběratele od 1. 4. 2017 Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. K těmto cenám bude fakturována DPH v aktuální platné výši. CIHLY FAMILY 2in1 FAMILY STI PLUS UNI

Více

Ceník. platnost od U až 0,11 W/m 2 K R až 9,06 m 2 K/W. Cihly, které nemusíte zateplovat

Ceník. platnost od U až 0,11 W/m 2 K R až 9,06 m 2 K/W. Cihly, které nemusíte zateplovat Cihla - Vaše jistota && teplo && && trvanlivost && ekologie český výrobce s tradicí od roku 1876 Ceník platnost od 1. 4. 2012 NG nová generace stavebního systému Cihly, které nemusíte zateplovat U až 0,11

Více

sortimentu Společně měníme stavební materiál v trvalé hodnoty.

sortimentu Společně měníme stavební materiál v trvalé hodnoty. Přehled sortimentu Společně měníme stavební materiál v trvalé hodnoty. Přehled cihelných bloků pro jednovrstvé zdění podle součinitele prostupu tepla U Evoton 49,0 TI 0,067 Ecoton ISO-MAXI 49,0 Evoton

Více

CENÍK pro ČR platný od

CENÍK pro ČR platný od CENÍK pro ČR platný od 1. 9. 2017 DA PROČ jednovrstvé zdivo BEZ ZATEPLENÍ? Doporučujeme jednovrstvou konstrukci rodinných domů z cihelných bloků Family 2in1, Family a STI, které jsou vhodné pro stavby

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

CENÍK pro ČR od

CENÍK pro ČR od CENÍK pro ČR od 1. 9. 2018 DA PROČ jednovrstvé zdivo BEZ ZATEPLENÍ? Doporučujeme jednovrstvou konstrukci rodinných domů z cihelných bloků Family 2in1 a Family, které jsou vhodné pro stavby v nulovém, pasivním,

Více

Porotherm S Profi soklové cihly

Porotherm S Profi soklové cihly S Profi soklové cihly Podklad pro navrhování Technické listy 38 S Profi Sokl tepelněizolační vnější stěny Soklové cihly broušené 38 SProfijsou určené pro první vrstvu obvodového nosného i nenosného tloušťky

Více

NOVÉ TECHNOLOGIE ZDĚNÍ

NOVÉ TECHNOLOGIE ZDĚNÍ NG nová generace stavebního systému NOVÉ TECHNOLOGIE ZDĚNÍ cihelné bloky HELUZ broušené cihelné bloky HELUZ zdění na tenkou spáru s lepidlem zdění na tenkou spáru s celoplošným lepidlem zdění se speciální

Více

Přehled sortimentu a ceník 2013

Přehled sortimentu a ceník 2013 Přehled sortimentu a ceník 2013 Vitální cihly Evoton broušené cihly plněné minerální vatou Celoplošné lepidlo MAXIT MUR 900 D vitální cihla Označení Pevnost v tlaku Spotřeba cihel DPH 1) Balení Hmotnost

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Bezplatná infolinka: Platný od

Bezplatná infolinka: Platný od Platný od 1. 4. 2017 Elegantně, snadno a rychle. S materiálem PORFIX PREMIUM lze zdít bez nutnosti dodatečného zateplení. Stavby z pórobetonových tvárnic jsou šetrné k životnímu prostředí, zdravotně nezávadné

Více

nové zdění na tenkou spáru s lepidlem zdění na tenkou spáru s celoplošným lepidlem zdění se speciální polyuretanovou pěnou HELUZ

nové zdění na tenkou spáru s lepidlem zdění na tenkou spáru s celoplošným lepidlem zdění se speciální polyuretanovou pěnou HELUZ nové TECHNOLOGIE ZDĚNÍ cihelné bloky HELUZ broušené cihelné bloky HELUZ zdění na tenkou spáru s lepidlem zdění na tenkou spáru s celoplošným lepidlem zdění se speciální polyuretanovou pěnou HELUZ zdění

Více

NOVINKA. Nejúčinnější způsob jak ušetřit energii. Podkrovní prvky FERMACELL P+D. Profi-tip FERMACELL:

NOVINKA. Nejúčinnější způsob jak ušetřit energii. Podkrovní prvky FERMACELL P+D. Profi-tip FERMACELL: Profi-tip FERMACELL: Podkrovní prvky FERMACELL P+D Nejúčinnější způsob jak ušetřit energii Nový podkrovní prvek FERMACELL P+D splňuje požadavky na součinitel prostupu tepla stropu pod nevytápěnou půdou

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm, konstrukce stropů provedena z železobetonových dutinových

Více

Konstrukční detaily pro cihly Porotherm T Profi plněné minerální vatou

Konstrukční detaily pro cihly Porotherm T Profi plněné minerální vatou Řešení pro cihelné zdivo pro cihly Porotherm T Profi plněné minerální vatou 3. vydání Příručka projektanta pro navrhování nízkoenergetických a pasivních domů Řešení pro cihelné zdivo Porotherm T Profi

Více

Když si to sečtete. porfix. Ceník 2010 Platnost ceníku je od 1. března 2010 Bezplatná infolinka:

Když si to sečtete. porfix.  Ceník 2010 Platnost ceníku je od 1. března 2010 Bezplatná infolinka: Když si to sečtete. porfix. www.porfix.cz Ceník 2010 Platnost ceníku je od 1. března 2010 Bezplatná infolinka: 800 900 366 Rozměr Tepelný odpor Tvárnice PORFIX Plus (P2-420) hladké / s perem, drážkou a

Více

Přehled základních produktů a ceny Platný od 1. 10. 2010. Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA

Přehled základních produktů a ceny Platný od 1. 10. 2010. Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA Přehled základních produktů a ceny Platný od 1. 10. 2010 Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY Typ budovy, místní označení

Více

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie Téma vývoje energetiky budov je v současné době velmi aktuální a stává se společenskou záležitostí, neboť šetřit

Více

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Zakázka číslo: 2015-1201-TT Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Bytový dům Kozlovská 49, 51 750 02 Přerov Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828 a 2829 v Přerově

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Co je to Pasivní dům? Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

CENÍK pro ČR od

CENÍK pro ČR od CENÍK pro ČR od 1.4. 2018 PROČ jednovrstvé zdivo BEZ ZATEPLENÍ? Doporučujeme jednovrstvou konstrukci rodinných domů z cihelných bloků Family 2in1 a Family, které jsou vhodné pro stavby v nulovém, pasivním,

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

TERMOAKUSTICKÝ ZDICÍ SYSTÉM - KLASICKÉ ZDIVO

TERMOAKUSTICKÝ ZDICÍ SYSTÉM - KLASICKÉ ZDIVO TERMOAKUSTICKÝ ZDICÍ SYSTÉM KLASICKÉ ZDIVO Platnost od 1.. 0 do 31. 3. 01 Označení Výrobní rozměry L x B x H Tloušťka stěny bez omítky ní třída e Třída objem. hmotnosti Součinitel prostupu tepla U Index

Více

HELUZ KOMíny. K cihelnému domu cihelný komín. Záruka 30 let WWW.HELUZ. Technické změny vyhrazeny

HELUZ KOMíny. K cihelnému domu cihelný komín. Záruka 30 let WWW.HELUZ. Technické změny vyhrazeny Nová generace stavebního systému HELUZ KOMíny K cihelnému domu cihelný komín Záruka 30 let Technické změny vyhrazeny WWW.HELUZ. JEDNODUCHÉ, rychlé a přesné ŘEŠENÍ ŘEŠENÍ NaDSTŘEŠNÍ části omítnutý komín

Více

HELUZ AKU 30 zalévaná Zdivo se zvýšeným akustickým útlumem EN 771-1

HELUZ AKU 30 zalévaná Zdivo se zvýšeným akustickým útlumem EN 771-1 HELUZ AKU 30 zalévaná se zvýšeným akustickým útlumem Šalovací cihly HELUZ AKU zalévané jsou určeny pro akustické zdivo tloušťky 300 mm. Hotové zdivo má zvýšené akustické a tepelně akumulační vlastnosti

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 1.TRADIČNÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2. CIHELNÉ PRVKY PRO SVISLÉ A 3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 1.TRADIČNÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2. CIHELNÉ PRVKY PRO SVISLÉ A 3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE 1.TRADIČNÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2. CIHELNÉ PRVKY PRO SVISLÉ A 3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE Ing. Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 53) říjen 2013 1.1. CP - KLASICKÁ PLNÁ CIHLA, formáty CP - vf ( velký

Více

Ceník. platnost od U až 0,11 W/m 2 K. Cihly, které nemusíte zateplovat. Cihla - Vaše jistota teplo pevnost trvanlivost ekologie

Ceník. platnost od U až 0,11 W/m 2 K. Cihly, které nemusíte zateplovat. Cihla - Vaše jistota teplo pevnost trvanlivost ekologie Cihla - Vaše jistota && teplo && && trvanlivost && ekologie český výrobce s tradicí od roku 1876 Ceník platnost od 1. 9. 2011 Cihly, které nemusíte zateplovat U až 0,11 W/m 2 K OBSAH Pasivní, nulové, nízkoenergetické

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce,

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce, Miloslav Lev autorizovaný stavitel, soudní znalec a energetický specialista, Čelakovského 861, Rakovník, PSČ 269 01 mobil: 603769743, e-mail: mlev@centrum.cz, www.reality-lev.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Více

Nejprodávanější cihly v České republice. Ceník výrobků a služeb

Nejprodávanější cihly v České republice. Ceník výrobků a služeb Ceník výrobků a služeb Platnost od 2. 1. 2017 Obsah Přehled základních výrobků... str. 4-5 Porotherm T Profi Dryfix / T Profi... str. 6 Porotherm EKO+ Profi Dryfix / EKO+ Profi... str. 7 Porotherm Profi

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka.

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka. Konstrukční řešení POROTHERM Katalog výrobků human touch Cihly. Stvořené pro člověka. OBSAH POROTHERM CB str. 4 5 broušené cihly CB malty POROTHERM Si str. 6 7 superizolační cihly POROTHERM P+D str. 8

Více

Novostavba BD v Rajhradě

Novostavba BD v Rajhradě PASIVNÍ BYTOVÝ DŮM V RAJHRADĚ SOUČÁST BYTOVÉHO KOMPLEXU KLÁŠTERNÍ DVŮR Bytový dům tvořený dvěma bloky B1 a B2 s 52 resp. 51 byty. Investor: Fine Line, s. r. o. Autor projektu: Architektonická a stavební

Více

BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB.

BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. Název akce: Zadavatel: Rodinný dům Pavel Hrych Zpracovatel: Ing. Lada Kotláříková Sídlo firmy: Na Staré vinici 299/31, 140 00 Praha 4 IČ:68854463,

Více