Zkapalněný plyn (LPG) pro pohon automobilu BiFuel Konstrukce a funkce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkapalněný plyn (LPG) pro pohon automobilu BiFuel Konstrukce a funkce"

Transkript

1 Servisní školení Samostudijní program 427 Zkapalněný plyn (LPG) pro pohon automobilu BiFuel Konstrukce a funkce

2 Volkswagen nabízí poprvé přímo z výrobního závodu model Golf 2009 s motorem 1,6 l 75kW MPI s pohonem na zkapalněný plyn. Zkapalněný plyn pro pohon automobilů je označován LPG. LPG je zkratka Liquified Petroleum Gas. Veškeré konstrukční díly potřebné k provozu na plyn, se montují již ve Volkswagen. LPG se používá již desetiletí a je nyní celosvětově nejvíce používané alternativní palivo. Skládá se ze směsi propanu, butanu a přísad. Spaluje se čistě a je proto jednou z nejmodernějších forem energie. V mnoha velkoměstech jezdí vlivem stoupajícího uvědomování si životního prostředí stále více vozidel na LPG. V porovnání s jinými palivy vzniká při použití LPG zřetelně méně emisí výfukových plynů. To platí i pro klima měnící kysličník uhličitý (CO 2 ). Celkově patří výfukové plyny, vytvářené vozidly na LPG, k nejnižším, jaké mohou být v současné době ve spalovacích motorech realizovány. LPG jako palivo je téměř bez síry a spalování nastává téměř bez emisí sazí. Škodlivé látky, jako oxid uhelnatý (CO), uhlovodík (HC), oxidy dusíku (NOX) a další pro zdraví a přírodu škodlivé komponenty výfukových plynů vznikají v podstatně menší míře. Samostudijní program popisuje konstrukci a funkci novinek technického vývoje! Jeho obsah se neaktualizuje. Aktuální návody kontroly, seřizování a opravy najdete v příslušné servisní literatuře. Pozor Upozornění 2

3 Úvodní přehled Úvod...4 Komponenty pohonu na LPG...14 Zařízení na LPG Přehled systému Systém řízení motoru Schéma zapojení Servis Prověřte svoje znalosti

4 Úvod Surovina pro LPG Zkapalněný plyn (LPG - Liquified Petroleum Gas) je kapalina, používaná k pohonu spalovacích motorů. Jako palivo je stejně dobrý jako benzin, motorová nafta nebo zemní plyn. LPG se získává jako odpadní produkt při čerpání zemního plynu a surové ropy. Vyznačuje se vysokým stupněm čistoty. To zabraňuje stárnutí - LPG je palivo časově prakticky neomezeně použitelné. V porovnání k benzinu má LPG velmi vysokou odolnost proti klepání a podle mísicího poměru propanu a butanu oktanové číslo cca 105 až 115. Požadavky na kvalitu LPG jsou v celé Evropě jednotně upraveny normou DIN EN 589 a umožňují tím bezproblémové mezinárodní použití. S relativně malým přetlakem přibližně 6-10 bar jsou plyny zkapalněny a uloženy v tlakových nádržích různých tvarů. Tak jsou velká množství energie schopná transportu a skladování v minimálním prostoru. LPG je palivo použitelné na každém místě. Hlavní součásti V principu je LPG směsí uhlovodíků. Skládá se hlavně ze směsi propanu a butanu. Kromě toho LPG dále obsahuje zápachovou přísadu. Tato přísada je přimíchána jako bezpečnostní opatření, protože čisté LPG palivo je bezbarvé a bez zápachu. Propan je lehčí a zakaplňuje se při nižších teplotách než butan. Butan ale za to obsahuje vyšší podíl energie na jednotku objemu. Mísicí poměr je v závislosti na trhu v létě 50:50 (v procentech propan/butan) a v zimě 85:15. V závislosti na dodávkách jsou možné odchylky mísicího poměru. Protože propan dodává méně energie nez butan, dochází v zimě k poněkud vyšší spotřebě zakaplněného plynu. 4

5 Vlastnosti hlavních součástí Propan C 3 H 8 Butan C 4 H 10 Vzorec: H 3 C-CH 2 -CH 3 Vzorec: H 3 C-CH 2 -CH 2 -CH 3 Bod varu: -42,1 C Bod varu: -0,5 C Zapalovací teplota: 470 C (benzin 240 C) Vlastnosti: - bezbarvý plyn bez zápachu - těžší než vzduch - vysoce vznětlivý plyn Použití jako: - hořlavý plyn pro účely topení a svícení - hnací plyn ve sprejích - plyn v balónech - chladicí prostředek v průmyslu Těžba: Odpadní produkt při rafinaci zemního oleje Zapalovací teplota: 365 C (benzin 240 C) Vlastnosti: - bezbarvý plyn bez zápachu - těžší než vzduch - vysoce vznětlivý plyn Použití jako: - hořlavý plyn v laboratořích a domácnostech - rozpouštědlo pro nízké teploty a extrakční činidlo - hnací plyn ve sprejích - jako chladicí prostředek v chladničce (ne v oboru mražení) Těžba: Odpadní produkt při rafinaci zemního oleje H = vodík, C = uhlík V zahraničí se používají následující označení pro zkapalněný plyn: - LPG = angl. zkratka Liquified Petroleum Gas - GPL = francouzská zkratka Gas de Pétrole Liquéfie, označovaný také jako GPL-C (GPL-Carburant) - GLP = italská zkratka Gas Liquido Propano - GLP = španělská zkratka Gases Licuados del Petróleo (GPL Automoción) 5

6 Úvod Výhody zkaplněného plynu V porovnání s konvenčními palivy a ostatními alternativními pohonnými energiemi vykazuje LPG jako palivo vynikající bilanci v ochraně životního prostředí. Srovnatelné výsledky dociluje pouze vodík a zemní plyn. Výhody pro zákazníka - After Sales (servisní služby) prostřednictvím Volkswagen - plná záruka na celé vozidlo - snížení nákladů na pohonné hmoty - bezproblémová montáž do vozidla se zážehovým motorem - trvale rostoucí síť čerpacích stanic, jednotná, celoevropsky normovaná kvalita paliva podle DIN EN vysoký jízdní dosah vozidla - velmi malé emise škodlivin - daňové zvýhodnění do roku 2018 v Německu - bezproblémové přepínání z plynu na benzin (i za jízdy) - stabilní motor - plnicí přípoje integrovány pod sériovým víkem palivové nádrže a ne v nárazníku - zákazník získá přidanou hodnotu při opětném prodeji Technické a kvalitativní výhody - vyspělá technika - speciální nádrž na zakaplněný plyn - celé zařízení na LPG absolvovalo nárazový test - optimalizované výfukové plyny a jízdní chování přizpůsobeným software - sací potrubí s integrovaným úchytem plynové rozdělovací lišty a ventily napouštění plynu - svazek vedení LPG s konektorovými spoji VW 6

7 Posouzení hospodárnosti LPG má vyšší spotřebu asi o 30 procent než benzin Super; tento zápor je však vyrovnán výhodnou cenou. Spotřeba na 100 kilometrů je s benzinem asi 7,1 litrů a s LPG asi 9,2 litrů. Zda se vozidlo s LPG vyplatí, je znázorněno na jednoduchém příkladu. Příklad kalkulace Roční počet ujetých kilometrů Časový interval Průměrná délka trasy Náklady na přestavbu Cena benzinu za litr Spotřeba benzinu na 100 km Cena zakaplněného plynu za litr Spotřeba zkaplněného plynu na 100 km Cena benzinu při startu na jednu trasu km 5 roků 24 km 2500 Euro 1,26 Euro 7,10 litrů 0,54 Euro 9,2 litrů 0,10 Euro Vývoj nákladů Euro Vyhodnocení LPG benzin Roky Roční úspora oproti benzinu Amortizační trasa Doba amortizace 365,02 Euro km 2,89 roků Všechny zde uvedené hodnoty mají výhradně charakter příkladu a závisí na příslušném trhu. 7

8 Úvod Porovnání LPG Kdo by chtěl do svého vozidla přidat spalování plynu, má možnost to učinit se zážehovými motory s palivem (benzin), s LPG nebo také zemním plynem (zkratka CNG = Compressed Natural Gas). LPG palivo je také nabízeno, jako zemní plyn, jako alternativa s nízkými škodlivinami proti běžným palivům a technikám pohonu - vždy s požadavkem na větší čistotu silničního provozu. Charakteristický znak LPG Palivo zážehových motorů Složení LPG obsahuje propan, butan a aromatickou přísadu. Benzin je komplexní směs více než 100 různých, převážně lehkých uhlovodíků. Těžba LPG se získává jako vedlejší produkt při rafinaci (krakování) zemního oleje (ropy). Benzin se získává při rafinaci (krakování) ropy. Čerpací stanice Instalace čerpací stanice s LPG je jednoduše realizovatelná. Na LPG jsou u čerpací stanice nadzemní nádrže. Benzinové nádrže u čerpací stanice musí být zabudovány nákladně v zemi. Srovnání nákladů Porovnáním nákladů pohonných hmot jsou pro LPG nižší než pro benzin. Odběr se provádí v litrech. Vyšší náklady na pohonné hmoty za benzin a motorovou naftu proti LPG. Kysličník uhličitý (CO 2 ) emise Emise CO 2 u vozidel na LPG jsou přibližně 15 % pod hodnotami vozidel na benzin. Oktanové číslo (podle podílu butanu) oktanové číslo 91 benzinu Normal oktanové číslo 95 benzinu Special oktanové číslo 98 benzinu Super Plus 8

9 Charakteristický znak LPG Palivo zážehových motorů Trvanlivost LPG je velmi čisté palivo a tím je časově neomezeně trvanlivé. Trvanlivost benzinu je omezena. Objem zavazadlového prostoru Nádrž na LPG lze bez problému umístit do prohlubně rezervního kola; tím zůstane zachován celý objem zavazadlového prostoru. Jízdní dosah vozidla Původní benzinová nádrž zůstává ve vozidle Je možný dojezd přibližně 1000 km. Norma/DIN Pro LPG existuje jednotná evropská norma. DIN EN 589, která upravuje kvalitu LPG. Podle petrochemických podníků složení paliva zážehových motorů kolísá. Daně V Německu existuje daňové zvýhodnění pro LPG do roku Daň z minerálních olejů, ekologická daň a daň z přidané hodnoty se musí zaplatit za palivo pro zážehové motory (benzin). 9

10 Úvod Stav vozidel na LPG Počet vozidel, jezdících na LPG v soukromém sektoru stále roste. Tento nárust vysvětluje přibývající akceptování vozidel jezdících na LPG mezi obyvatelstvem. V roce 2004 bylo v Německu na silnicích poprve vozidel, jezdících na LPG; pro jejich tankování bylo k dispozici téměř 500 veřejně přístupných čerpacích stanic s LPG. V současné době jezdí v Německu na silnicích více než vozidel na LPG. Do roku 2015 se v Německu odhaduje 1,5 milionu vozidel, registrovaných na LPG. Celosvětově v současné době existuje více než 5,5 milionu vozidel na LPG. Vývoj počtu vozidel, registrovaných na LPG v Německu 10

11 Síť čerpacích stanic Síť čerpacích stanic s LPG byla v Německu v posledních letech trvale rozšiřena na více než veřejně přístupných čerpacích stanic. Další čerpací stanice s LPG se plánují. Tím existuje i v Německu - stejně jako v ostatních evropských zemích - alternativní plynné palivo, které je celoplošně k dispozici. Ve většině evropských zemí - zejména v Nizozemí, Francii, Itálii a Polsku je budována celoplošná síť čerpacích stanic na zakaplnělý plyn. Síť čerpacích stanic na LPG v Evropě - stav 05/2009 Belgie 529 Bosna a Hercegovina 9 Dánsko 16 Německo 4974 Estonsko 10 Francie 1321 Řecko 22 Velká Británie 563 Irsko 98 Itálie 1981 Chorvatsko 116 Lotyšsko 4 Litva 40 Lucembursko 6 Nizozemsko 1122 Norsko 66 Rakousko 14 Polsko 7000 Portugalsko 94 Rumunsko 34 Švédsko 15 Švýcarsko 21 Srbsko - Černá hora 15 Slovinsko 14 Slovensko 8 Španělsko 34 Česká republika 95 Maďarsko

12 Komponenty pohonu na LPG Přehled součástí Veškeré konstrukční díly, potřebné k provozu na plyn, se montují již ve výrobě. Normální provoz na benzin zůstává zachován. Zařízení na LPG obsahuje: - plnicí hrdlo plynu - nádrž na LPG - přepínací tlačítko s ukazatelem zásoby plynu a spínač volby paliva - výparník - plynový filtr a - plynová rozdělovací lišta s plynovými napouštěcími ventily a snímačem plynové rozdělovací lišty plnicí hrdlo plynu nádrž na LPG se snímačem ukazatele zásoby plynu G707, přetlakovým ventilem, ventilem plynové nádrže N495 a plnicím vypínacím ventilem 12 přepínací tlačítko s ukazatelem zásoby plynu G706 a spínačem volby paliva E395

13 Následky výpadku Vypadne-li jedna nebo více komponent nebo modulů v systému LPG, systém se přepne nazpět na provoz na benzin. Je-li při novém startu opět hlášena závada, systém se přepne na provoz na benzin a musí být vyhledána servisní dílna. řídicí jednotka provozu na plyn J659 výparník s vysokotlakým ventilem provozu na plyn N372 plynový filtr plynová rozdělovací lišta s plynovými napouštěcími ventily N366-N369 a snímačem plynové rozdělovací lišty G401 13

14 Komponenty pohonu na LPG Motor 1,6 l 75 kw s 2ventilovou hlavou válců Základní motor je založen na motoru FlexFuel (E85) s označením CCSA, který je opět založen na technice motoru 1,6 l 75 kw BSE. Oba motory mají zkušební provoz ve vozidle Golf V. Pro umožnění provozu na LPG nejsou zapotřebí žádná mechanícká přizpůsobení na zážahový motor CCSA. Normální benzinový provoz zůstává běžně zachován a může být přepínán přepínacím tlačítkem ve středové konzole na LPG. Při plynovém provozu dosáhne motor výkon 72 kw. Technické charakteristiky dvouventilová hlava válců s jednoramennými vahadly s kladkou hliníkový blok motoru se žebrovanou olejovou vanou systém sekundárního vzduchu plastové sací potrubí s přepínáním délky změněné aplikace v řídicí jednotce motoru, přizpůsobené na plynový provoz - kód převodovky JHT jako u motoru BSE - z motoru FlexFuel CCSA byl převzat ventilový rozvod, píst a pístní kroužky Tento motor nesmí být provozován s etanolem (E85). 14

15 Technická data Diagram točivého momentu a výkonu v porovnání kód motoru konstrukční uspořádání CHGA 4válcový řadový motor zdvihový objem 1 595cm 3 vrtání 81 mm zdvih 77,4 mm počet ventilů 2 na válec kompresní poměr 10,3:1 maximální výkon 75 kw při otáčkách /min s benzinem 72 kw při otáčkách /min s LPG maximální točivý moment řízení motoru palivo dodatečná úprava výfukových plynů emisní norma 148 Nm při otáčkách /min s benzinem 144 Nm při otáčkách /min s LPG Simos 7PP Benzin Super bezolovnatý, oktanové číslo 95 (Normal bezolovnatý, oktanové číslo 91 s nepatrným snížením výkonu) LPG (zkapalněný plyn) hlavní katalyzátor s regulací lambda EU4 točivý moment [Nm] výkon benzin výkon plyn točivý monent benzin točivý moment plyn otáčky [1/min] výkon [kw] 15

16 Komponenty pohonu na LPG Plnicí hrdlo plynu Plnicí plynové hrdlo se je přímo vedle benzinového plnicího hrdla pod víkem palivové nádrže a je spojeno vedením do palivové nádrže na LPG. Plynové plnicí hrdlo je opatřeno zpětným ventilem. Zpětný ventil nechá LPG proudit jedním směrem a zabraňuje, aby LPG palivo mohlo proudit ven směrem opačným. Zpětný ventil se otevře, když je tankováno s tlakem. přetlakový ventil, zpětný ventil plnicí hrdlo plynu uzávěr Na plynové plnicí hrdlo se v závislosti na kódu státu šroubuje adaptér. Tento adaptér uchycuje při tankování čerpací pistoli. 16

17 Adaptér hrdla palivové nádrže Pro tankování vozidla na LPG jsou v současné době v Evropě používány tři různé připojovací systémy. Jedná se o přípoj ACME, přípoj Dish a bajonetový přípoj. Podle kódu státu je pro použití čerpací pistole zapotřebí příslušný adaptér. Přípojení ACME Přípojení Dish Bajonetové přípojení Belgie Německo Anglie Irsko Lucembursko Polsko Skotsko Švýcarsko Dánsko Francie Řecko Maďarsko Itálie Rakousko Portugalsko Nizozemsko 17

18 Komponenty pohonu na LPG Postup tankování Tankování se provádí v uzavřeném systému. Tankování je stejně jednoduché a trvá stejně dlouho jako u benzinu. Tankované množství LPG se udává v litrech a zobrazuje se shodně jako u benzinu na čerpacím stojanu. Využívá se pouze 80 % maximální množství náplně LPG; tím má plyn dostatečný prostor k roztažení, například v létě. Po otevření víka palivové nádrže se odšroubujte uzavírací čepičku plynového plnicího hrdla a našroubujte adaptér. Odejměte čerpací pistoli. Zašroubujte čerpací pistoli s adaptérem, stiskněte spoušť a zaklapněte. 18

19 Držte stisknuté startovací tlačítko tak dlouho, až je palivová nádrž plná. Při uvolnění čerpací pistole uniká LPG. Sejměte ruku z výstupních otvorů. Při kontaktu s kůží existuje nebezpečí omrznutí. Odšroubujte čerpací pistoli a adaptér od plynového plnicího hrdla a přišroubujte uzavírací čepičku na plynové plnicí hrdlo. 19

20 Komponenty pohonu na LPG Vedení LPG Vedením LPG se dostává kapalný LPG k palivové nádrži a odtud k motoru. Zařízení na LPG se dělí na vysokotlakovu a nízkotlakovou oblast. Vedení LPG ve vysokotlaké oblasti je z měděné trubky, obložené hadicí z PVC a v nízkotlaké oblasti je ze speciálních umělohmotných hadic. Jsou zabudována následující vedení LPG: 1. od plynového plnicího hrdla do palivové nádrže (vysokotlaká oblast) - je z měděné trubky, obalené hadicí PVC - tlak 8-10 bar - kapalný LPG 2. od palivové nádrže do výparníku - je z měděné trubky, obalené hadicí PVC - tlak 8-10 bar - kapalný LPG 3. od výparníku do plynové rozdělovací lišty 4. od plynové rozdělovací lišty do vefukování (nízkotlaká oblast) - je ze speciální umělohmotné hadice - tlak 0,1-2 bar - LPG v plynné formě - je ze speciální umělohmotné hadice - tlak 0,1-2 bar - LPG v plynné formě Poškozená vedení při opravě ńebo po nehodě musí být kompletně vyměněna. 20

21 Palivová nádrž na LPG Palivová nádrž na LPG je zabudována v prohloubení rezervního kola. Je vyrobena z oceli tloušťky 3,5mm. Palivová nádrž na LPG s držáky optimalizovanými proti nárazu a kyvným zařízením válcového tvaru s přetlakovým ventilem, plnicí vypínací ventil, snímač ukazatele zásoby plynu G707 a ventil plynové nádrže N495. palivová nádrž na LPG Palivová nádrž na LPG má obsah 49 litrů. Plnicí vypínací ventil přeruší při 80 % LPG v palivové nádrži plnění. Plnicí stav závisí na teplotě a může kolísat. Při vnějších teplotách 15 C pojme palivová nádrž na LPG 39 litrů. přetlakový ventil plnicí vypínací ventil snímač ukazatele zásoby plynu G707 přetlakový ventil ventil plynové nádrže N495 snímač ukazatele zásoby plynu G707 kyvné zařízení válcového tvaru plnicí vypínací ventil ventil plynové nádrže N495 21

22 Komponenty pohonu na LPG Optimalizovaný držák pro případ nárazu V případě nárazu se držák neulomí, nýbrž zdeformováním pojme nárazovou energii. K tomu má držák požadovaná místa deformace. držák kryt hrnce ventilu palivové nádrže Kyvné zařízení válcového tvaru V palivové nádrži je kyvné zařízení válcového tvaru. Zaručuje při všech stavech vozidla, jako je např. jízda do svahu i ze svahu nebo při jízdě v zatáčkách konstantní zásobování LPG. přívodní vedení od plynového plnicího hrdla přívodní vedení do výparníku ventilový hrnec palivové nádrže Kyvné zařízení válcového tvaru má nahoře otvor pro odběrnou trubku. Kyvné zařízení válcového tvaru má dole a po stranách otvory, kterými se dostává kapalný plyn do hrnce plováku. Sací trubka vede k přetlakovému ventilu v hrnci ventilu. sací trubka kyvné zařízení válcového tvaru odběrná trubice do ventilu plynové nádrže otvory 22

23 Ventil plynové nádrže N495 Ventil plynové nádrže N495 je namontován ve ventilovém hrnci a slouží k přerušení přívodu plynu. Je to elektromagnetický ventil a je otevírán řídicí jednotkou plynového provozu J659 během provozu na LPG. Při přepnutí na benzinový provoz, při zastavení motoru, v případě nehody (s identifikací nárazu) nebo při ztrátě napájecího napětí se ventil automaticky zavře a žádné LPG palivo se nedostane do výparníku. Popis funkce: neaktivován pružina Ventil se silou pružiny zatlačí do ventilového sedla a zavře tím přístup do výparníku. cívka kotva ventil do výparníku aktivován pružina cívka kotva ventil do výparníku od palivové nádrže Pro provoz na LPG, řídicí jednotka provozu plynu aktivuje ventil plynové nádrže. Elektromagnetické pole cívky táhne kotvu proti síle pružiny nahoru. Přístup k výparníku je nyní otevřen. Je-li provoz na LPG ukončen, odpojí řídicí jednotka pro provoz plynu ihned ventil pro plynovou nádrž. Ventil se silou pružiny opět zatlačí dílů a přístup k výparníku je uzavřen. od palivové nádrže 23

24 Komponenty pohonu na LPG Plnicí vypínací ventil Plnicí vypínací ventil je ve ventilovém hrnci nádrže na LPG. Ventil slouží k přerušení procesu tankování. Plnění se přeruší, pokud je v nádrži dosažen plnicí stav 80 %. Ventil je ovládaný mechanicky, plovákem. Plnění Zastavení plnění plnicí tlak horní píst spodní píst výfukové otvory sací kanál pružina pružina spodní ventilová komora závěrný ventil vačka plovák Plnicím tlakem je horní a spodní píst tlačen dolů. Horní píst má funkci zpětného ventilu. Spodní píst uvolní výtokový otvor, přes který proudí kapalný plyn do nádrže. Kromě toho má spodní píst uprostřed malý otvor, kterým se dostává kapalný plyn přes otevřený závěrný ventil do palivové nádrže. Při otevřeném závěrném ventilu se nemůže ve spodní ventilové komoře vytvořit žádný tlak. V závislosti na plnicím stavu se během plnění otáčí vačka přes plovák. Vačka ovládá závěrný ventil. Při poloze plováku, která odpovídá plnění 80 %, sklouzne závěrný ventil do prohloubení vačky a uzavře tím závěrný ventil. Kapalný plyn nyní vytvoří tlak ve spodní komoře ventilu. Tento tlak působí se silou pružiny tak, že se spodní píst pohybuje nahoru. Přitom jsou boční výstupní otvory zavřeny. Vytvoří se protitlak k plnícímu tlaku, čerpací zařízení se odpojí a horní píst uzavře sílou pružiny vstupní kanál. 24

25 Přetlakový ventil Přetlakový ventil je zabudován v palivové nádrži LPG ve ventilovém hrnci. Zabraňuje prasknutí palivové nádrže na LPG při nadměrném nárustu tlaku, například důsledkem vysokých teplot. Jakmile tlak v palivové nádrži přestoupí hodnotu 27,5 bar, přetlakový ventil se mechanicky otevře. LPG se nejprve dostane do ventilového hrnce a je přes odvzdušňovací hadice z umělé hmoty vedeno mimo prostor pro cestující. odvětrávací hadice přetlakový ventil Přetlakový ventil uzavřen Přetlakový ventil otevřen prachová krytka unikající LPG výstupní otvor pružina ventilu talíř ventilu tlak v palivové nádrži tlak v palivové nádrži vyšší než 27,5 bar Talíř ventilu se silou pružiny ventilu tlačí dolů. Ventil je zavřen. Výstupní otvor je uzavřen červenou protiprachovou krytkou. Pokud je tlak v palivové nádrži na LPG větší než síla pružiny ventilu, otevře přetlakový ventil a tím se talíř ventilu vytlačí nahoru. Červená ochranná krytka se vytlačí a LPG proudí nejprve do ventilového hrnce. Přes odvzdušňovací hadice je vedeno ven. 25

26 Komponenty pohonu na LPG Snímač ukazatele zásoby plynu G707 Snímač ukazatele zásoby plynu G707 je v palivové nádrži. Hladina kapaliny v palivové nádrži se zobrazuje 1. zobrazovací jednotkou ve ventilovém hrnci palivové nádrže a 2. na ukazateli paliva, integrovaném v přepínacím tlačítku (ukazatel zásoby plynu G706) ve středové konzole. 1. Zobrazení plnicího stavu ve ventilovém hrnci elektrický přípoj k řídicí jednotce provozu na plyn jehla plovák převodová jednotka hlava pouzdra zobrazovací jednotka V závislosti na plnicím stavu se pohybuje plovák snímače ukazatele zásoby paliva G707 v palivové nádrži na LPG. Tento pohyb se mění ozubenými koly převodové jednotky na otáčivý pohyb. Tím se také otáčí kruhový magnet, který je v hlavě pouzdra. V zobrazovací jednotce je rovněž kruhový magnet. Podle stavu plnění mají oba kruhové magnety navzájem určitou polohu a vytváří celkové magnetické pole. Toto celkové magnetické pole ovlivňuje polohu jehly v zobrazovací jednotce, na které lze pak odečíst plnicí stav. Zobrazení plnicího stavu ve ventilovém hrnci slouží pouze pro bezpečnost. 26

27 2. Zobrazení plnicího stavu v přepínacím tlačítku ukazatel zásoby plynu G707 řídicí jednotka provozu na plyn J659 ukazatel zásoby plynu G706 Zobrazení plnicího stavu pro řidiče je provedeno integrovaným ukazatelem zásoby plynu G706 v přepínacím tlačítku, které je ve středové konzole v prostoru pro cestující. K tomu musí snímač ukazatele zásoby plynu G707 komunikovat s řídicí jednotkou provozu na plyn J659. Snímač ukazatele zásoby paliva je aktivován řídicí jednotkou provozu na plyn. Celkové magnetické pole obou kruhových magnetů ovlivňuje nyní elektrický odpor vodiče. Změna elektrického odporu zavedením vnějšího magnetického pole se také označuje jako magnetoresistivní efekty. Podle stavu plnění v palivové nádrži jsou možné různé odpory 0-90 ohmů. Napěťový signál, vysílaný snímačem k řídicí jednotce provozu na plyn a odtud k ukazateli zásoby plynu v přepínacím tlačítku, je mírou plnicího stavu v palivové nádrži na LPG. 27

28 Komponenty pohonu na LPG Výparník LPG se ve výparníku mění z kapalného na plynné skupenství. Výparník má dále úlohu snížit tlak LPG z cca 10 bar na 1 bar, redukovat tlak panující v sacích sběrných potrubích. Roztahování LPG nastává ve výparníku ve dvou stupních. Dvoustupňovou redukcí tlaku mohou být lépe vyrována kolísání tlaku. Technické charakteristiky dvoustupňové snížení tlaku vysokotlaký ventil plynového provozu s vnějším přípojem a integrovaným filtračním prvkem interní okruh chladicí kapaliny pro zamezení tvoření vlhkosti a zalednění 1. stupeň z 3-10 bar na 1,6 bar vysokotlaký ventil provozu na plyn N stupeň z 1,6 bar na 1,0 bar nad tlak v sacím potrubí přítok z palivové nádrže výstup k plynovému filtru Technická data Typ Dvoustupňový výparník s membránou Pracovní tlak 0,95 bar až 1,10 bar Max. pracovní tlak 3,5 bar Hmotnost g Provozní jmenovitá 40 kg/h průchodnost Pracovní teplota -20 C až 120 C chladicí kapalina, přítok podtlakový přípoj sacího potrubí chladicí kapalina, odtok Na výparníku je kontrolní šroub. Po km musí být tento šroub vyšroubován, aby se výparník mohl zkontrolovat na znečištění. Jsou-li zjištěna znečištění, musí být vyměněn filtr ve vysokotakém ventilu. Dodržujte záznamy v ELSA a v tabulce údržby. 28

29 Akonstrukce Každý stupeň výparníku se skládá z vnitřní komory, vnější komory a ovládací komory, ve které je LPG. Přes přepouštěcí kanál se dostává LPG z 1. stupně do 2. stupně. Dále má každý stupeň jeden ventil s klapkou a pístem. Píst je sešroubovaný s membránou. V každé pružinové komoře je jedna pružina. V pružinové komoře 1. stupně je atmosférický tlak. V pružinové komoře 2. stupně je tlak sacího potrubí. Mezi 1. a 2. stupněm je gumové těsnění, které odděluje chladicí okruh od LPG. 1. stupeň 2. stupeň membrána klapka přítok od vysokotlakého ventilu provozu na plyn přepouštěcí kanál výstup k plynovému filtru membrána vnitřní komora vnitřní komora píst pružina klapka píst pružina pružinová komora pružinová komora ovládací komora ovládací komora vnější komora podtlakový přípoj sacího potrubí vnější komora chladicí kapalina, přítok pryžové těsnění chladicí kapalina, odtok 29

30 Komponenty pohonu na LPG Funkce V provozu na plyn se LPG dostane do výparníku. Pro vysvětlení postupů v jednotlivých stupních výparníku, byl řez výparníkem silně zjednodušen. 1. stupeň: Kapalný plyn LPG se dostává přes vysokotlaký ventil provozu na plyn s tlakem maximálně 10 bar do vnitřní komory 1. stupně. Přitom je klapka ventilu otevřena. Kapalný plyn LPG se dostává dále přes vnější komoru do ovládací komory 1. stupně. Tímto způsobem se LPG roztahuje a mění se na plynné skupenství. Membrána 1. stupně je ze strany pružinové komory ovlivněna přednastavenou pružinou a ovlivňuje atmosférický tlak, který je v pružinové komoře. přítok od vysokotlakého ventilu provozu na plyn pružinová komora membrána klapka pružina ovládací komora vnitřní komora vnější komora Přestoupí-li tlak plynu v ovládací komoře hodnotu 1,6 bar, pružina se membránou stlačí k sobě. S membránou sešroubovaný píst ovládá klapku a ventil uzavře přítok od vysokotlakého ventilu provozu na plyn. Nemůže proudit žádný kapalný plyn LPG. LPG může dále expandovat a přes přepouštěcí kanál proudit do vnitřní komory 2. stupně. přepouštěcí kanál klapka (zavřená) píst Tím klesne tlak, který v ovládací komoře působí na membránu opět pod hodnotu 1,6 bar, pružina stlačí přes píst klapku a další LPG může proudit. Tímto způsobem se tlak LPG sníží z maximální hodnoty 10 bar na 1,6 bar. klapka (otevřená) pružina 30

31 přepouštěcí kanál pružinová komora membrána klapka pružina podtlakový přípoj sacího potrubí ovládací komora 2. stupeň: Ve 2. stupni se již kapalný plyn LPG dále rozpíná a snižuje se na tlak 1 bar nad tlak v sacím potrubí. Přes přepouštěcí kanál se LPG dostává z vnější komory 1. stupně do vnitřní komory 2. stupně. Přitom je klapka ventilu 2. stupně otevřena. Při expanzi plynu se plyn dostane přes vnější komoru do ovládací komory 2. stupně. Membrána 2. stupně je ze strany pružinové komory ovlivněna přednastavenou pružinou a tlakem v sacím potrubí, panujícím v pružinové komoře. vnitřní komora vnější komora odtok klapka (zavřená) Přestoupí-li tlak plynu, který působí v ovládací komoře na membránu hodnotu 1 bar nad tlak v sacím potrubí, pružina se přes membránu stlačí k sobě. S membránou sešroubovaný píst ovládá klapku a ventil zavře přepouštěcí kanál. Nemůže proudit žádný kapalný plyn LPG. LPG může dále expandovat a dostává se odtokem k filtru a k napouštěcím plynovým ventilům. píst Tím klesne tlak, který v ovládací komoře působí na membránu opět pod hodnotu 1 bar nad tlak v sacím potrubí, stlačí pružinu, přes píst otevře klapku a může proudit další LPG. klapka (otevřená) pružina 31

32 Komponenty pohonu na LPG Okruh chladicí kapaliny Uspořádání Okruh chladicí kapaliny je uvnitř výparníku. Pro vysvětlení konstrukce výparník je zobrazen uprostřed odklopen. Okruh chladicí kapaliny je přes oba přípoje chladicí kapaliny spojen s chladicím okruhem motoru. Okruh je ve výparníku gumovým těsněním rozdělen do 1. a 2. stupně. Přes oba přepouštěcí kanály se dostává chladicí kapalina z 1. stupně k 2. stupni. přepouštěcí kanál LPG od 1. do 2. stupně 2. stupeň 1. stupeň pryžové těsnění přepouštěcí kanály chladicí kapaliny chladicí kapalina, přítok chladicí voda, odtok Funkce Pokud je LPG snížen z 10 bar na 1 bar nad tlak v sacím potrubí, kapalný plyn LPG se roztáhne a přitom změní stav agregátu z kapalné formy na plynnou. LPG přitom ze svého okolí odebírá tepelnou energii, takže se plyn a jeho okolí ochlazují. Vzniká tak zvaný expanzní chlad, který by mohl vést k zalednění výparníku. Výparník je přes přípoje chladicí kapaliny spojen s chladicím okruhem motoru ještě před výměníkem tepla. Tak je teplá chladicí kapalina vedena výparníkem. Tím se zabrání tomu, že dojde k zalednění výparníku. 32

33 Vysokotlaký ventil provozu na plyn N372 Vysokotlaký ventil provozu na plyn N372 je montovaný na výparník a slouží k přerušení přívodu plynu do výparníku. Ve vysokotlakém ventilu je integrován filtr. Slouží pro ochranu citlivých modulů výparníku, aby eventuelní existující nečistoty v kapalném LPG vyfiltroval. Tento další pojistný ventil pracuje jako Ventil plynové nádrže N495. Vysokotlaký ventil provozu na plyn N372 je elektromagnetický ventil a je otevírán řídicí jednotkou provozu na plyn J659 při provozu na LPG. Při přepnutí na benzinový provoz, při zastavení motoru, v případě nehody (s identifikací nárazu) nebo při ztrátě napájecího napětí se ventil automaticky zavře a žádný kapalný plyn LPG se nedostane do výparníku. neaktivovaný ventilové sedlo pružina cívka aktivovaný ventilové sedlo pružina cívka do výparníku do výparníku filtr kotva filtr kotva od palivové nádrže od palivové nádrže Ventil je silou pružiny zatlačen do ventilového sedla a zavře tím přístup k výparníku. Filtr ve vysokotlakém ventilu musí být po km vyměněn. Jsou-li splněny všechny systémové podmínky provozu na LPG, řídicí jednotka provozu na plyn aktivuje vysokotlaký ventil provozu na plyn. Elektromagnetické pole cívky přitáhne kotvu proti síle pružiny. Přístup k výparníku se otevře. Pokud je provoz na LPG ukončen, odpojí řídicí jednotka provozu na plyn ihned vysokotlaký ventil provozu na plyn. Přístup do výparníku se automaticky uzavře silou pružiny. 33

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 18.12.2013 Název zpracovaného celku: Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Vstřikováním paliva dosáhneme kvalitnější přípravu směsi

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

Vozidla na LPG NÁVOD K POUŽITÍ

Vozidla na LPG NÁVOD K POUŽITÍ Vozidla na LPG NÁVOD K POUŽITÍ ČERVENEC 2012 Česky lum_renault_mod 01.indd 1 16/07/2012 10:24:10 NÁVOD K POUŽITÍ Vozidla na LPG Vozidla tohoto typu mohou nezávisle na druhu svého využití jezdit na benzin

Více

Service 80. Vznětové motory 1,2; 1,6 l a 2,0 l. Dílenská učební pomůcka. se systémem vstřikování common rail

Service 80. Vznětové motory 1,2; 1,6 l a 2,0 l. Dílenská učební pomůcka. se systémem vstřikování common rail Service 80 Vznětové motory 1,2; 1,6 l a 2,0 l se systémem vstřikování common rail Dílenská učební pomůcka Obsah Stručný popis motorů 4 Mechanická část motoru 6 7 9 11 12 14 17 19 25 29 Systém řízení motoru

Více

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze 1) Ozubené kódové kolo + Snímač otáček Kódové kolo slouží k určení polohy natočení klikové hřídele, od čehož se odvíjí řízení předstihu a počátku vstřiku paliva.

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem Zemní plyn v dopravě Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie 15.9.2011, Den s fleetem Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v České

Více

Pohon na zemní plyn EcoFuel ve spojení s motorem 1,4 l 110 kw TSI Konstrukce a funkce

Pohon na zemní plyn EcoFuel ve spojení s motorem 1,4 l 110 kw TSI Konstrukce a funkce Servisní školení Samostudijní program 425 Pohon na zemní plyn EcoFuel ve spojení s motorem 1,4 l 110 kw TSI Konstrukce a funkce Po úspěšném nasazení pohonu na zemní plyn EcoFuel v modelech Touran a Caddy

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

ŠkodaOctavia Dodatek - vozidla s pohonem na LPG

ŠkodaOctavia Dodatek - vozidla s pohonem na LPG SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Dodatek - vozidla s pohonem na LPG 01/2011 Dodatek - vozidla s pohonem na LPG (zkapalněný ropný plyn) 1 Dodatek - vozidla s pohonem na LPG (zkapalněný ropný plyn) Tento dodatek

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno Zemní plyn v dopravě Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie 8.6.2010, Autotec, Brno Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v

Více

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 1 Zpracovatel: ÚSMD a.s. Systém jednotných zkušebních metodik ZM - A/19.12 ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 19 - POHON NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN 12 - KONTROLA PŘESTAVBY NA CNG MALÁ SERIE NA ZKUŠEBNÍ

Více

Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel

Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel Caddy EcoFuel Caddy EcoFuel - motor Konstrukce: 4válcový benzínový motor. Objem válců: 1984 cm 3. Vrtání: 82,5 mm. Zdvih: 92,8 mm. Počet ventilů na válec:

Více

Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel

Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel Caddy EcoFuel Caddy EcoFuel - motor Konstrukce: Objem válců: Vrtání: Zdvih: Počet ventilů na válec: Kompresní poměr: Max.výkon: 4válcový benzínový motor.

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě CNG zemní plyn Alternativní palivo v dopravě CNG (compressed natural gas) stlačený zemní plyn Hlavní výhody zemního plynu CNG levný Ekonomické efekty jsou nejvíce patrné u vozidel s vyšším počtem ujetých

Více

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 02 - MALÁ SÉRIE KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 02 - MALÁ SÉRIE KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI 1 Zpracovatel: ÚSMD a.s. Systém jednotných zkušebních metodik ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 19 - POHON NA ZKAPALNĚNÉ ROPNÉ PLYNY 02 - MALÁ SÉRIE KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

FInformace o systémech. FPokyny k montáži a. Produktová informace. Elektrická palivová čerpadla Přehled produktů pro univerzální použití PI 0034 4 1/8

FInformace o systémech. FPokyny k montáži a. Produktová informace. Elektrická palivová čerpadla Přehled produktů pro univerzální použití PI 0034 4 1/8 roduktová informace OUZ RO TCHNCKÉ RACOVNÍKY! /8 MS Motor Service nternational GmbH 69 CZ lektrická palivová čerpadla řehled produktů pro univerzální použití Vozidlo/použití: Výrobek: lektrické palivové

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.11.2013 Název zpracovaného celku: Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru Úkolem palivové soustavy je dopravit

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

3.2 Dávkovače CENTROMATIC

3.2 Dávkovače CENTROMATIC III. KOMPONENTY MAZACÍCH SYSTÉMŮ 3.2 Dávkovače CENTROMATIC Charakteristika Jednopotrubní dávkovače injektory řady SL - jsou použitelné pro všechny běžné minerální oleje a tuky do třídy NLGI 2. Jedná se

Více

PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!!

PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!! Page 1 of 5 PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!! BG 106 Rychlé čištění automatické převodovky BG 106-149,- Rychlé čištění automatické převodovky - výplach pro automatické

Více

Řada motorů Euro 6 od společnosti Scania: Osvědčená technologie a řešení pro každou potřebu

Řada motorů Euro 6 od společnosti Scania: Osvědčená technologie a řešení pro každou potřebu 18. listopadu 2013 Řada motorů Euro 6 od společnosti Scania: Osvědčená technologie a řešení pro každou potřebu Scania nyní nabízí jedenáct motorů Euro 6, od 250 hp do 730 hp. Zákazníci z celé Evropy, kteří

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

Detektor hořlavých plynů GS 120

Detektor hořlavých plynů GS 120 Detektor hořlavých plynů GS 120 - Instalační příručka - verze 1.0 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah:

Více

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort.

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody Chytrá řešení pro individuální komfort Tepelná čerpadla Teplo pro život Tepelná čerpadla Supraeco SAO-1 vzduch/voda Tepelná čerpadla Junkers

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nová California

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nová California Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nová California Motory splňující emisní normu Euro 6 Typ motoru/počet ventilů na válec Vstřikování/přeplňování Zdvihový objem (cm 3 ) Max. výkon (kw) při otáčkách

Více

Produkt- Titan Fuel Plus. Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti. Popis. Výhody.

Produkt- Titan Fuel Plus. Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti. Popis. Výhody. Titan Fuel Plus Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti Popis Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty pro přeplňované i nepřeplňované vznětové

Více

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS Všeobecné informace o funkci Všeobecné informace o funkci Pomocný náhon s dělenou hřídelí se používá především, pokud jsou požadovány velké výkony na výstupu. Výhodou je to, že poloosy jsou odpojeny a

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

Detektory úniku plynu

Detektory úniku plynu Detektory úniku plynu Pro rychlý přehled testo 317-2 testo 316-1 testo 316-2 testo gas detector testo 316-Ex CH 4 C 3 H 2 Kontrola úniku plynu Stále znovu dochází díky netěsným plynovým potrubím k ničivým

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA

OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Opel Service Od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin: www.cargarantie.com 105807.2 06/2012 TAKTO OMEZÍTE NÁKLADY NA OPRAVY V případě záruční opravy hradí CarGarantie plné

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE RL - RH - RK Kompresor přímo spojený s motorem řešení pro průmysl Vyzkoušená technologie, solidní konstrukce RL-RH-RK jsou kompresory přímo

Více

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody:

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody: BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Profitujte z dlouhodobé záruky. Váš prodejce Opel Vám nabízí optimální jistotu. Díky prodloužené záruce pro nové vozy Opel budete jezdit i po uplynutí dvouleté výrobní záruky i nadále

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4 EZINÁPRAVOVÁ SPOJKA HALDEX 4. GENERACE ezinápravová spojka Haldex 4. generace ezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia

Více

OUTdoor MGW 260. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2

OUTdoor MGW 260. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2 Typový list kogenerační jednotky s plynovým motorem GE WAUKESHA Kontejnerové provedení OUTdoor MGW 260 Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2 Specifikace dodávky Technické parametry Motor a generátor

Více

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40)

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40) REGULAČNÍ LAMELOVÉ KT 1015 12/11 Jmem. velikost 12; 25; 40; 63 do pn 10 MPa Vg 8,5; 19; 32; 47 cm3/ot automatické odvzdušnění umožňuje snadné uvedení do provozu nízká hlučnost hydrodynamické mazání zajišťuje

Více

CNG V DOPRAVĚ. Jan Jiřík. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, Pardubice

CNG V DOPRAVĚ. Jan Jiřík. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, Pardubice Středoškolská technika 2014 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT CNG V DOPRAVĚ Jan Jiřík Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, Pardubice OBSAH Charakteristika

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění:

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění: ALEFFI www.caleffi.com 58684.02 eplotní přetlakový ventil s automatickým plněním opyright 2009 aleffi Funkce Rozsah sortimentu echnické specifikace eplotní přetlakový ventil s dvojím účinkem se používá

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL (ver. 1/2014) Obsah Obsah 3 Úvod 4 Ovládání přepínače služební/soukromá jízda 4 Monitorovací systém AUTOPATROL

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_E.3.13 Integrovaná střední

Více

Ch - Uhlovodíky VARIACE

Ch - Uhlovodíky VARIACE Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukových materiálů je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn

Více

SP19-1. dva výkonné benzinové motory nové generace. s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné.

SP19-1. dva výkonné benzinové motory nové generace. s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné. SP19-1 ŠKODA nabízí na přání další dva výkonné benzinové motory nové generace. V této učební pomůcce se seznámíte s technikou nových motorů, dozvíte se, jaké jsou jejich zvláštnosti i co jim je společné.

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

ROZSAH PRACÍ PŘI OPRAVĚ VOZIDLA CAS 32 T815-PR2 6x6.1 KK

ROZSAH PRACÍ PŘI OPRAVĚ VOZIDLA CAS 32 T815-PR2 6x6.1 KK ROZSAH PRACÍ PŘI OPRAVĚ VOZIDLA CAS 32 T815-PR2 6x6.1 KK POPIS VOZIDLA Cisternová automobilová stříkačka s třínápravovým podvozkem, odstředivým vodním čerpadlem, s vodní nádrží o objemu 9000 l, s nádrží

Více

TECHNOLOGIE PLNĚNÍ CNG

TECHNOLOGIE PLNĚNÍ CNG TECHNOLOGIE PLNĚNÍ CNG Král Václav Ing. Manažer prodeje CNG MOTOR JIKOV Strojírenská, a. s. SÍŤ VEŘEJNÝCH ČERPACÍCH STANIC 61 stanic v ČR výhody Flexibilita a rychlost výstavby Dostupnost CNG i v místech,

Více

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA POUŽITÍ Mazací systémy olej - vzduch jsou užívány pro trvalé, pravidelné mazání a chlazení směsí oleje a vzduchu různých strojů, strojních technologií a zařízení

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily Se zdvihem 20 nebo 40 mm SKB32... SKC32... SKB82... SKC82... SK...32...: Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SK...82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw VIESMANN VITOCAL 300/350 tepelné čerpadlo země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ

Více

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště Řada BlueLine Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště BLUELYZER ST Nejmenší analyzátor s barevným displejem, ideální pro nastavení kondenzačních kotlů Měření: základ O 2, CO /

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus a Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé vody se

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

CO JE TO PLYN - ČÍM TOPÍME, NA ČEM VAŘÍME

CO JE TO PLYN - ČÍM TOPÍME, NA ČEM VAŘÍME PLYNOVOD CO JE TO PLYN - ČÍM TOPÍME, NA ČEM VAŘÍME Co je zemní plyn Zemní plyn je přírodní směs plynných uhlovodíků s převaţujícím podílem metanu CH 4 a proměnlivým mnoţstvím neuhlovodíkových plynů (zejména

Více

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika Ústav automobilního a dopravního inženýrství Datové sběrnice CAN Brno, Česká republika Obsah Úvod Sběrnice CAN Historie sběrnice CAN Výhody Sběrnice CAN Přenos dat ve vozidle s automatickou převodovkou

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2009 / 3 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla C země / voda C je nejprodávanějším kompaktním tepelným čerpadlem

Více

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE Společnost S. U. P. spol. s r. o. je výhradním distributorem mobilních vysokotlakých zařízení dánského výrobce Aquila pro Českou a Slovenskou republiku. Tyto speciální stroje

Více

Funkční součásti, které jsou shodné s již známými motory, najdete

Funkční součásti, které jsou shodné s již známými motory, najdete 1,9 l/50 kw SDI 1,9 l/81 kw TDI SP22-23 Dva nové vznětové motory doplňují osvědčenou řadu koncernových motorů pro vozy ŠKODA. Tento sešit Vás seznámí s novými technickými detaily motorů, s funkcí a konstrukcí

Více

Návod na obsluhu a údržbu vozidla s LPG. Servisní kniha. AutoGas Centrum. Oficiální dovozce vozů a příslušenství značky Hyundai do České republiky

Návod na obsluhu a údržbu vozidla s LPG. Servisní kniha. AutoGas Centrum. Oficiální dovozce vozů a příslušenství značky Hyundai do České republiky Oficiální dovozce vozů a příslušenství značky Hyundai do České republiky AutoGas Centrum Hyundai Motor Czech s.r.o. Siemensova 2717/4 155 00 Praha 5 Telefon: 222 334 399 Fax: 251 025 499 E-mail: info@hyundai.cz

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE - Kompaktní spínací skříňka k instalaci na pneumatické pohony. - Zpětné hlášení polohy prostřednictvím integrovaných koncových mikrospínačů -

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky KIA GARANT pojištění prodloužené záruky Vážená paní, vážený pane, blahopřejeme Vám k pořízení vozidla KIA. Velmi nám záleží na Vaší spokojenosti. Proto vozidlo poskytujeme s mimořádnou prodlouženou zárukou.

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více