Zkapalněný plyn (LPG) pro pohon automobilu BiFuel Konstrukce a funkce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkapalněný plyn (LPG) pro pohon automobilu BiFuel Konstrukce a funkce"

Transkript

1 Servisní školení Samostudijní program 427 Zkapalněný plyn (LPG) pro pohon automobilu BiFuel Konstrukce a funkce

2 Volkswagen nabízí poprvé přímo z výrobního závodu model Golf 2009 s motorem 1,6 l 75kW MPI s pohonem na zkapalněný plyn. Zkapalněný plyn pro pohon automobilů je označován LPG. LPG je zkratka Liquified Petroleum Gas. Veškeré konstrukční díly potřebné k provozu na plyn, se montují již ve Volkswagen. LPG se používá již desetiletí a je nyní celosvětově nejvíce používané alternativní palivo. Skládá se ze směsi propanu, butanu a přísad. Spaluje se čistě a je proto jednou z nejmodernějších forem energie. V mnoha velkoměstech jezdí vlivem stoupajícího uvědomování si životního prostředí stále více vozidel na LPG. V porovnání s jinými palivy vzniká při použití LPG zřetelně méně emisí výfukových plynů. To platí i pro klima měnící kysličník uhličitý (CO 2 ). Celkově patří výfukové plyny, vytvářené vozidly na LPG, k nejnižším, jaké mohou být v současné době ve spalovacích motorech realizovány. LPG jako palivo je téměř bez síry a spalování nastává téměř bez emisí sazí. Škodlivé látky, jako oxid uhelnatý (CO), uhlovodík (HC), oxidy dusíku (NOX) a další pro zdraví a přírodu škodlivé komponenty výfukových plynů vznikají v podstatně menší míře. Samostudijní program popisuje konstrukci a funkci novinek technického vývoje! Jeho obsah se neaktualizuje. Aktuální návody kontroly, seřizování a opravy najdete v příslušné servisní literatuře. Pozor Upozornění 2

3 Úvodní přehled Úvod...4 Komponenty pohonu na LPG...14 Zařízení na LPG Přehled systému Systém řízení motoru Schéma zapojení Servis Prověřte svoje znalosti

4 Úvod Surovina pro LPG Zkapalněný plyn (LPG - Liquified Petroleum Gas) je kapalina, používaná k pohonu spalovacích motorů. Jako palivo je stejně dobrý jako benzin, motorová nafta nebo zemní plyn. LPG se získává jako odpadní produkt při čerpání zemního plynu a surové ropy. Vyznačuje se vysokým stupněm čistoty. To zabraňuje stárnutí - LPG je palivo časově prakticky neomezeně použitelné. V porovnání k benzinu má LPG velmi vysokou odolnost proti klepání a podle mísicího poměru propanu a butanu oktanové číslo cca 105 až 115. Požadavky na kvalitu LPG jsou v celé Evropě jednotně upraveny normou DIN EN 589 a umožňují tím bezproblémové mezinárodní použití. S relativně malým přetlakem přibližně 6-10 bar jsou plyny zkapalněny a uloženy v tlakových nádržích různých tvarů. Tak jsou velká množství energie schopná transportu a skladování v minimálním prostoru. LPG je palivo použitelné na každém místě. Hlavní součásti V principu je LPG směsí uhlovodíků. Skládá se hlavně ze směsi propanu a butanu. Kromě toho LPG dále obsahuje zápachovou přísadu. Tato přísada je přimíchána jako bezpečnostní opatření, protože čisté LPG palivo je bezbarvé a bez zápachu. Propan je lehčí a zakaplňuje se při nižších teplotách než butan. Butan ale za to obsahuje vyšší podíl energie na jednotku objemu. Mísicí poměr je v závislosti na trhu v létě 50:50 (v procentech propan/butan) a v zimě 85:15. V závislosti na dodávkách jsou možné odchylky mísicího poměru. Protože propan dodává méně energie nez butan, dochází v zimě k poněkud vyšší spotřebě zakaplněného plynu. 4

5 Vlastnosti hlavních součástí Propan C 3 H 8 Butan C 4 H 10 Vzorec: H 3 C-CH 2 -CH 3 Vzorec: H 3 C-CH 2 -CH 2 -CH 3 Bod varu: -42,1 C Bod varu: -0,5 C Zapalovací teplota: 470 C (benzin 240 C) Vlastnosti: - bezbarvý plyn bez zápachu - těžší než vzduch - vysoce vznětlivý plyn Použití jako: - hořlavý plyn pro účely topení a svícení - hnací plyn ve sprejích - plyn v balónech - chladicí prostředek v průmyslu Těžba: Odpadní produkt při rafinaci zemního oleje Zapalovací teplota: 365 C (benzin 240 C) Vlastnosti: - bezbarvý plyn bez zápachu - těžší než vzduch - vysoce vznětlivý plyn Použití jako: - hořlavý plyn v laboratořích a domácnostech - rozpouštědlo pro nízké teploty a extrakční činidlo - hnací plyn ve sprejích - jako chladicí prostředek v chladničce (ne v oboru mražení) Těžba: Odpadní produkt při rafinaci zemního oleje H = vodík, C = uhlík V zahraničí se používají následující označení pro zkapalněný plyn: - LPG = angl. zkratka Liquified Petroleum Gas - GPL = francouzská zkratka Gas de Pétrole Liquéfie, označovaný také jako GPL-C (GPL-Carburant) - GLP = italská zkratka Gas Liquido Propano - GLP = španělská zkratka Gases Licuados del Petróleo (GPL Automoción) 5

6 Úvod Výhody zkaplněného plynu V porovnání s konvenčními palivy a ostatními alternativními pohonnými energiemi vykazuje LPG jako palivo vynikající bilanci v ochraně životního prostředí. Srovnatelné výsledky dociluje pouze vodík a zemní plyn. Výhody pro zákazníka - After Sales (servisní služby) prostřednictvím Volkswagen - plná záruka na celé vozidlo - snížení nákladů na pohonné hmoty - bezproblémová montáž do vozidla se zážehovým motorem - trvale rostoucí síť čerpacích stanic, jednotná, celoevropsky normovaná kvalita paliva podle DIN EN vysoký jízdní dosah vozidla - velmi malé emise škodlivin - daňové zvýhodnění do roku 2018 v Německu - bezproblémové přepínání z plynu na benzin (i za jízdy) - stabilní motor - plnicí přípoje integrovány pod sériovým víkem palivové nádrže a ne v nárazníku - zákazník získá přidanou hodnotu při opětném prodeji Technické a kvalitativní výhody - vyspělá technika - speciální nádrž na zakaplněný plyn - celé zařízení na LPG absolvovalo nárazový test - optimalizované výfukové plyny a jízdní chování přizpůsobeným software - sací potrubí s integrovaným úchytem plynové rozdělovací lišty a ventily napouštění plynu - svazek vedení LPG s konektorovými spoji VW 6

7 Posouzení hospodárnosti LPG má vyšší spotřebu asi o 30 procent než benzin Super; tento zápor je však vyrovnán výhodnou cenou. Spotřeba na 100 kilometrů je s benzinem asi 7,1 litrů a s LPG asi 9,2 litrů. Zda se vozidlo s LPG vyplatí, je znázorněno na jednoduchém příkladu. Příklad kalkulace Roční počet ujetých kilometrů Časový interval Průměrná délka trasy Náklady na přestavbu Cena benzinu za litr Spotřeba benzinu na 100 km Cena zakaplněného plynu za litr Spotřeba zkaplněného plynu na 100 km Cena benzinu při startu na jednu trasu km 5 roků 24 km 2500 Euro 1,26 Euro 7,10 litrů 0,54 Euro 9,2 litrů 0,10 Euro Vývoj nákladů Euro Vyhodnocení LPG benzin Roky Roční úspora oproti benzinu Amortizační trasa Doba amortizace 365,02 Euro km 2,89 roků Všechny zde uvedené hodnoty mají výhradně charakter příkladu a závisí na příslušném trhu. 7

8 Úvod Porovnání LPG Kdo by chtěl do svého vozidla přidat spalování plynu, má možnost to učinit se zážehovými motory s palivem (benzin), s LPG nebo také zemním plynem (zkratka CNG = Compressed Natural Gas). LPG palivo je také nabízeno, jako zemní plyn, jako alternativa s nízkými škodlivinami proti běžným palivům a technikám pohonu - vždy s požadavkem na větší čistotu silničního provozu. Charakteristický znak LPG Palivo zážehových motorů Složení LPG obsahuje propan, butan a aromatickou přísadu. Benzin je komplexní směs více než 100 různých, převážně lehkých uhlovodíků. Těžba LPG se získává jako vedlejší produkt při rafinaci (krakování) zemního oleje (ropy). Benzin se získává při rafinaci (krakování) ropy. Čerpací stanice Instalace čerpací stanice s LPG je jednoduše realizovatelná. Na LPG jsou u čerpací stanice nadzemní nádrže. Benzinové nádrže u čerpací stanice musí být zabudovány nákladně v zemi. Srovnání nákladů Porovnáním nákladů pohonných hmot jsou pro LPG nižší než pro benzin. Odběr se provádí v litrech. Vyšší náklady na pohonné hmoty za benzin a motorovou naftu proti LPG. Kysličník uhličitý (CO 2 ) emise Emise CO 2 u vozidel na LPG jsou přibližně 15 % pod hodnotami vozidel na benzin. Oktanové číslo (podle podílu butanu) oktanové číslo 91 benzinu Normal oktanové číslo 95 benzinu Special oktanové číslo 98 benzinu Super Plus 8

9 Charakteristický znak LPG Palivo zážehových motorů Trvanlivost LPG je velmi čisté palivo a tím je časově neomezeně trvanlivé. Trvanlivost benzinu je omezena. Objem zavazadlového prostoru Nádrž na LPG lze bez problému umístit do prohlubně rezervního kola; tím zůstane zachován celý objem zavazadlového prostoru. Jízdní dosah vozidla Původní benzinová nádrž zůstává ve vozidle Je možný dojezd přibližně 1000 km. Norma/DIN Pro LPG existuje jednotná evropská norma. DIN EN 589, která upravuje kvalitu LPG. Podle petrochemických podníků složení paliva zážehových motorů kolísá. Daně V Německu existuje daňové zvýhodnění pro LPG do roku Daň z minerálních olejů, ekologická daň a daň z přidané hodnoty se musí zaplatit za palivo pro zážehové motory (benzin). 9

10 Úvod Stav vozidel na LPG Počet vozidel, jezdících na LPG v soukromém sektoru stále roste. Tento nárust vysvětluje přibývající akceptování vozidel jezdících na LPG mezi obyvatelstvem. V roce 2004 bylo v Německu na silnicích poprve vozidel, jezdících na LPG; pro jejich tankování bylo k dispozici téměř 500 veřejně přístupných čerpacích stanic s LPG. V současné době jezdí v Německu na silnicích více než vozidel na LPG. Do roku 2015 se v Německu odhaduje 1,5 milionu vozidel, registrovaných na LPG. Celosvětově v současné době existuje více než 5,5 milionu vozidel na LPG. Vývoj počtu vozidel, registrovaných na LPG v Německu 10

11 Síť čerpacích stanic Síť čerpacích stanic s LPG byla v Německu v posledních letech trvale rozšiřena na více než veřejně přístupných čerpacích stanic. Další čerpací stanice s LPG se plánují. Tím existuje i v Německu - stejně jako v ostatních evropských zemích - alternativní plynné palivo, které je celoplošně k dispozici. Ve většině evropských zemí - zejména v Nizozemí, Francii, Itálii a Polsku je budována celoplošná síť čerpacích stanic na zakaplnělý plyn. Síť čerpacích stanic na LPG v Evropě - stav 05/2009 Belgie 529 Bosna a Hercegovina 9 Dánsko 16 Německo 4974 Estonsko 10 Francie 1321 Řecko 22 Velká Británie 563 Irsko 98 Itálie 1981 Chorvatsko 116 Lotyšsko 4 Litva 40 Lucembursko 6 Nizozemsko 1122 Norsko 66 Rakousko 14 Polsko 7000 Portugalsko 94 Rumunsko 34 Švédsko 15 Švýcarsko 21 Srbsko - Černá hora 15 Slovinsko 14 Slovensko 8 Španělsko 34 Česká republika 95 Maďarsko

12 Komponenty pohonu na LPG Přehled součástí Veškeré konstrukční díly, potřebné k provozu na plyn, se montují již ve výrobě. Normální provoz na benzin zůstává zachován. Zařízení na LPG obsahuje: - plnicí hrdlo plynu - nádrž na LPG - přepínací tlačítko s ukazatelem zásoby plynu a spínač volby paliva - výparník - plynový filtr a - plynová rozdělovací lišta s plynovými napouštěcími ventily a snímačem plynové rozdělovací lišty plnicí hrdlo plynu nádrž na LPG se snímačem ukazatele zásoby plynu G707, přetlakovým ventilem, ventilem plynové nádrže N495 a plnicím vypínacím ventilem 12 přepínací tlačítko s ukazatelem zásoby plynu G706 a spínačem volby paliva E395

13 Následky výpadku Vypadne-li jedna nebo více komponent nebo modulů v systému LPG, systém se přepne nazpět na provoz na benzin. Je-li při novém startu opět hlášena závada, systém se přepne na provoz na benzin a musí být vyhledána servisní dílna. řídicí jednotka provozu na plyn J659 výparník s vysokotlakým ventilem provozu na plyn N372 plynový filtr plynová rozdělovací lišta s plynovými napouštěcími ventily N366-N369 a snímačem plynové rozdělovací lišty G401 13

14 Komponenty pohonu na LPG Motor 1,6 l 75 kw s 2ventilovou hlavou válců Základní motor je založen na motoru FlexFuel (E85) s označením CCSA, který je opět založen na technice motoru 1,6 l 75 kw BSE. Oba motory mají zkušební provoz ve vozidle Golf V. Pro umožnění provozu na LPG nejsou zapotřebí žádná mechanícká přizpůsobení na zážahový motor CCSA. Normální benzinový provoz zůstává běžně zachován a může být přepínán přepínacím tlačítkem ve středové konzole na LPG. Při plynovém provozu dosáhne motor výkon 72 kw. Technické charakteristiky dvouventilová hlava válců s jednoramennými vahadly s kladkou hliníkový blok motoru se žebrovanou olejovou vanou systém sekundárního vzduchu plastové sací potrubí s přepínáním délky změněné aplikace v řídicí jednotce motoru, přizpůsobené na plynový provoz - kód převodovky JHT jako u motoru BSE - z motoru FlexFuel CCSA byl převzat ventilový rozvod, píst a pístní kroužky Tento motor nesmí být provozován s etanolem (E85). 14

15 Technická data Diagram točivého momentu a výkonu v porovnání kód motoru konstrukční uspořádání CHGA 4válcový řadový motor zdvihový objem 1 595cm 3 vrtání 81 mm zdvih 77,4 mm počet ventilů 2 na válec kompresní poměr 10,3:1 maximální výkon 75 kw při otáčkách /min s benzinem 72 kw při otáčkách /min s LPG maximální točivý moment řízení motoru palivo dodatečná úprava výfukových plynů emisní norma 148 Nm při otáčkách /min s benzinem 144 Nm při otáčkách /min s LPG Simos 7PP Benzin Super bezolovnatý, oktanové číslo 95 (Normal bezolovnatý, oktanové číslo 91 s nepatrným snížením výkonu) LPG (zkapalněný plyn) hlavní katalyzátor s regulací lambda EU4 točivý moment [Nm] výkon benzin výkon plyn točivý monent benzin točivý moment plyn otáčky [1/min] výkon [kw] 15

16 Komponenty pohonu na LPG Plnicí hrdlo plynu Plnicí plynové hrdlo se je přímo vedle benzinového plnicího hrdla pod víkem palivové nádrže a je spojeno vedením do palivové nádrže na LPG. Plynové plnicí hrdlo je opatřeno zpětným ventilem. Zpětný ventil nechá LPG proudit jedním směrem a zabraňuje, aby LPG palivo mohlo proudit ven směrem opačným. Zpětný ventil se otevře, když je tankováno s tlakem. přetlakový ventil, zpětný ventil plnicí hrdlo plynu uzávěr Na plynové plnicí hrdlo se v závislosti na kódu státu šroubuje adaptér. Tento adaptér uchycuje při tankování čerpací pistoli. 16

17 Adaptér hrdla palivové nádrže Pro tankování vozidla na LPG jsou v současné době v Evropě používány tři různé připojovací systémy. Jedná se o přípoj ACME, přípoj Dish a bajonetový přípoj. Podle kódu státu je pro použití čerpací pistole zapotřebí příslušný adaptér. Přípojení ACME Přípojení Dish Bajonetové přípojení Belgie Německo Anglie Irsko Lucembursko Polsko Skotsko Švýcarsko Dánsko Francie Řecko Maďarsko Itálie Rakousko Portugalsko Nizozemsko 17

18 Komponenty pohonu na LPG Postup tankování Tankování se provádí v uzavřeném systému. Tankování je stejně jednoduché a trvá stejně dlouho jako u benzinu. Tankované množství LPG se udává v litrech a zobrazuje se shodně jako u benzinu na čerpacím stojanu. Využívá se pouze 80 % maximální množství náplně LPG; tím má plyn dostatečný prostor k roztažení, například v létě. Po otevření víka palivové nádrže se odšroubujte uzavírací čepičku plynového plnicího hrdla a našroubujte adaptér. Odejměte čerpací pistoli. Zašroubujte čerpací pistoli s adaptérem, stiskněte spoušť a zaklapněte. 18

19 Držte stisknuté startovací tlačítko tak dlouho, až je palivová nádrž plná. Při uvolnění čerpací pistole uniká LPG. Sejměte ruku z výstupních otvorů. Při kontaktu s kůží existuje nebezpečí omrznutí. Odšroubujte čerpací pistoli a adaptér od plynového plnicího hrdla a přišroubujte uzavírací čepičku na plynové plnicí hrdlo. 19

20 Komponenty pohonu na LPG Vedení LPG Vedením LPG se dostává kapalný LPG k palivové nádrži a odtud k motoru. Zařízení na LPG se dělí na vysokotlakovu a nízkotlakovou oblast. Vedení LPG ve vysokotlaké oblasti je z měděné trubky, obložené hadicí z PVC a v nízkotlaké oblasti je ze speciálních umělohmotných hadic. Jsou zabudována následující vedení LPG: 1. od plynového plnicího hrdla do palivové nádrže (vysokotlaká oblast) - je z měděné trubky, obalené hadicí PVC - tlak 8-10 bar - kapalný LPG 2. od palivové nádrže do výparníku - je z měděné trubky, obalené hadicí PVC - tlak 8-10 bar - kapalný LPG 3. od výparníku do plynové rozdělovací lišty 4. od plynové rozdělovací lišty do vefukování (nízkotlaká oblast) - je ze speciální umělohmotné hadice - tlak 0,1-2 bar - LPG v plynné formě - je ze speciální umělohmotné hadice - tlak 0,1-2 bar - LPG v plynné formě Poškozená vedení při opravě ńebo po nehodě musí být kompletně vyměněna. 20

21 Palivová nádrž na LPG Palivová nádrž na LPG je zabudována v prohloubení rezervního kola. Je vyrobena z oceli tloušťky 3,5mm. Palivová nádrž na LPG s držáky optimalizovanými proti nárazu a kyvným zařízením válcového tvaru s přetlakovým ventilem, plnicí vypínací ventil, snímač ukazatele zásoby plynu G707 a ventil plynové nádrže N495. palivová nádrž na LPG Palivová nádrž na LPG má obsah 49 litrů. Plnicí vypínací ventil přeruší při 80 % LPG v palivové nádrži plnění. Plnicí stav závisí na teplotě a může kolísat. Při vnějších teplotách 15 C pojme palivová nádrž na LPG 39 litrů. přetlakový ventil plnicí vypínací ventil snímač ukazatele zásoby plynu G707 přetlakový ventil ventil plynové nádrže N495 snímač ukazatele zásoby plynu G707 kyvné zařízení válcového tvaru plnicí vypínací ventil ventil plynové nádrže N495 21

22 Komponenty pohonu na LPG Optimalizovaný držák pro případ nárazu V případě nárazu se držák neulomí, nýbrž zdeformováním pojme nárazovou energii. K tomu má držák požadovaná místa deformace. držák kryt hrnce ventilu palivové nádrže Kyvné zařízení válcového tvaru V palivové nádrži je kyvné zařízení válcového tvaru. Zaručuje při všech stavech vozidla, jako je např. jízda do svahu i ze svahu nebo při jízdě v zatáčkách konstantní zásobování LPG. přívodní vedení od plynového plnicího hrdla přívodní vedení do výparníku ventilový hrnec palivové nádrže Kyvné zařízení válcového tvaru má nahoře otvor pro odběrnou trubku. Kyvné zařízení válcového tvaru má dole a po stranách otvory, kterými se dostává kapalný plyn do hrnce plováku. Sací trubka vede k přetlakovému ventilu v hrnci ventilu. sací trubka kyvné zařízení válcového tvaru odběrná trubice do ventilu plynové nádrže otvory 22

23 Ventil plynové nádrže N495 Ventil plynové nádrže N495 je namontován ve ventilovém hrnci a slouží k přerušení přívodu plynu. Je to elektromagnetický ventil a je otevírán řídicí jednotkou plynového provozu J659 během provozu na LPG. Při přepnutí na benzinový provoz, při zastavení motoru, v případě nehody (s identifikací nárazu) nebo při ztrátě napájecího napětí se ventil automaticky zavře a žádné LPG palivo se nedostane do výparníku. Popis funkce: neaktivován pružina Ventil se silou pružiny zatlačí do ventilového sedla a zavře tím přístup do výparníku. cívka kotva ventil do výparníku aktivován pružina cívka kotva ventil do výparníku od palivové nádrže Pro provoz na LPG, řídicí jednotka provozu plynu aktivuje ventil plynové nádrže. Elektromagnetické pole cívky táhne kotvu proti síle pružiny nahoru. Přístup k výparníku je nyní otevřen. Je-li provoz na LPG ukončen, odpojí řídicí jednotka pro provoz plynu ihned ventil pro plynovou nádrž. Ventil se silou pružiny opět zatlačí dílů a přístup k výparníku je uzavřen. od palivové nádrže 23

24 Komponenty pohonu na LPG Plnicí vypínací ventil Plnicí vypínací ventil je ve ventilovém hrnci nádrže na LPG. Ventil slouží k přerušení procesu tankování. Plnění se přeruší, pokud je v nádrži dosažen plnicí stav 80 %. Ventil je ovládaný mechanicky, plovákem. Plnění Zastavení plnění plnicí tlak horní píst spodní píst výfukové otvory sací kanál pružina pružina spodní ventilová komora závěrný ventil vačka plovák Plnicím tlakem je horní a spodní píst tlačen dolů. Horní píst má funkci zpětného ventilu. Spodní píst uvolní výtokový otvor, přes který proudí kapalný plyn do nádrže. Kromě toho má spodní píst uprostřed malý otvor, kterým se dostává kapalný plyn přes otevřený závěrný ventil do palivové nádrže. Při otevřeném závěrném ventilu se nemůže ve spodní ventilové komoře vytvořit žádný tlak. V závislosti na plnicím stavu se během plnění otáčí vačka přes plovák. Vačka ovládá závěrný ventil. Při poloze plováku, která odpovídá plnění 80 %, sklouzne závěrný ventil do prohloubení vačky a uzavře tím závěrný ventil. Kapalný plyn nyní vytvoří tlak ve spodní komoře ventilu. Tento tlak působí se silou pružiny tak, že se spodní píst pohybuje nahoru. Přitom jsou boční výstupní otvory zavřeny. Vytvoří se protitlak k plnícímu tlaku, čerpací zařízení se odpojí a horní píst uzavře sílou pružiny vstupní kanál. 24

25 Přetlakový ventil Přetlakový ventil je zabudován v palivové nádrži LPG ve ventilovém hrnci. Zabraňuje prasknutí palivové nádrže na LPG při nadměrném nárustu tlaku, například důsledkem vysokých teplot. Jakmile tlak v palivové nádrži přestoupí hodnotu 27,5 bar, přetlakový ventil se mechanicky otevře. LPG se nejprve dostane do ventilového hrnce a je přes odvzdušňovací hadice z umělé hmoty vedeno mimo prostor pro cestující. odvětrávací hadice přetlakový ventil Přetlakový ventil uzavřen Přetlakový ventil otevřen prachová krytka unikající LPG výstupní otvor pružina ventilu talíř ventilu tlak v palivové nádrži tlak v palivové nádrži vyšší než 27,5 bar Talíř ventilu se silou pružiny ventilu tlačí dolů. Ventil je zavřen. Výstupní otvor je uzavřen červenou protiprachovou krytkou. Pokud je tlak v palivové nádrži na LPG větší než síla pružiny ventilu, otevře přetlakový ventil a tím se talíř ventilu vytlačí nahoru. Červená ochranná krytka se vytlačí a LPG proudí nejprve do ventilového hrnce. Přes odvzdušňovací hadice je vedeno ven. 25

26 Komponenty pohonu na LPG Snímač ukazatele zásoby plynu G707 Snímač ukazatele zásoby plynu G707 je v palivové nádrži. Hladina kapaliny v palivové nádrži se zobrazuje 1. zobrazovací jednotkou ve ventilovém hrnci palivové nádrže a 2. na ukazateli paliva, integrovaném v přepínacím tlačítku (ukazatel zásoby plynu G706) ve středové konzole. 1. Zobrazení plnicího stavu ve ventilovém hrnci elektrický přípoj k řídicí jednotce provozu na plyn jehla plovák převodová jednotka hlava pouzdra zobrazovací jednotka V závislosti na plnicím stavu se pohybuje plovák snímače ukazatele zásoby paliva G707 v palivové nádrži na LPG. Tento pohyb se mění ozubenými koly převodové jednotky na otáčivý pohyb. Tím se také otáčí kruhový magnet, který je v hlavě pouzdra. V zobrazovací jednotce je rovněž kruhový magnet. Podle stavu plnění mají oba kruhové magnety navzájem určitou polohu a vytváří celkové magnetické pole. Toto celkové magnetické pole ovlivňuje polohu jehly v zobrazovací jednotce, na které lze pak odečíst plnicí stav. Zobrazení plnicího stavu ve ventilovém hrnci slouží pouze pro bezpečnost. 26

27 2. Zobrazení plnicího stavu v přepínacím tlačítku ukazatel zásoby plynu G707 řídicí jednotka provozu na plyn J659 ukazatel zásoby plynu G706 Zobrazení plnicího stavu pro řidiče je provedeno integrovaným ukazatelem zásoby plynu G706 v přepínacím tlačítku, které je ve středové konzole v prostoru pro cestující. K tomu musí snímač ukazatele zásoby plynu G707 komunikovat s řídicí jednotkou provozu na plyn J659. Snímač ukazatele zásoby paliva je aktivován řídicí jednotkou provozu na plyn. Celkové magnetické pole obou kruhových magnetů ovlivňuje nyní elektrický odpor vodiče. Změna elektrického odporu zavedením vnějšího magnetického pole se také označuje jako magnetoresistivní efekty. Podle stavu plnění v palivové nádrži jsou možné různé odpory 0-90 ohmů. Napěťový signál, vysílaný snímačem k řídicí jednotce provozu na plyn a odtud k ukazateli zásoby plynu v přepínacím tlačítku, je mírou plnicího stavu v palivové nádrži na LPG. 27

28 Komponenty pohonu na LPG Výparník LPG se ve výparníku mění z kapalného na plynné skupenství. Výparník má dále úlohu snížit tlak LPG z cca 10 bar na 1 bar, redukovat tlak panující v sacích sběrných potrubích. Roztahování LPG nastává ve výparníku ve dvou stupních. Dvoustupňovou redukcí tlaku mohou být lépe vyrována kolísání tlaku. Technické charakteristiky dvoustupňové snížení tlaku vysokotlaký ventil plynového provozu s vnějším přípojem a integrovaným filtračním prvkem interní okruh chladicí kapaliny pro zamezení tvoření vlhkosti a zalednění 1. stupeň z 3-10 bar na 1,6 bar vysokotlaký ventil provozu na plyn N stupeň z 1,6 bar na 1,0 bar nad tlak v sacím potrubí přítok z palivové nádrže výstup k plynovému filtru Technická data Typ Dvoustupňový výparník s membránou Pracovní tlak 0,95 bar až 1,10 bar Max. pracovní tlak 3,5 bar Hmotnost g Provozní jmenovitá 40 kg/h průchodnost Pracovní teplota -20 C až 120 C chladicí kapalina, přítok podtlakový přípoj sacího potrubí chladicí kapalina, odtok Na výparníku je kontrolní šroub. Po km musí být tento šroub vyšroubován, aby se výparník mohl zkontrolovat na znečištění. Jsou-li zjištěna znečištění, musí být vyměněn filtr ve vysokotakém ventilu. Dodržujte záznamy v ELSA a v tabulce údržby. 28

29 Akonstrukce Každý stupeň výparníku se skládá z vnitřní komory, vnější komory a ovládací komory, ve které je LPG. Přes přepouštěcí kanál se dostává LPG z 1. stupně do 2. stupně. Dále má každý stupeň jeden ventil s klapkou a pístem. Píst je sešroubovaný s membránou. V každé pružinové komoře je jedna pružina. V pružinové komoře 1. stupně je atmosférický tlak. V pružinové komoře 2. stupně je tlak sacího potrubí. Mezi 1. a 2. stupněm je gumové těsnění, které odděluje chladicí okruh od LPG. 1. stupeň 2. stupeň membrána klapka přítok od vysokotlakého ventilu provozu na plyn přepouštěcí kanál výstup k plynovému filtru membrána vnitřní komora vnitřní komora píst pružina klapka píst pružina pružinová komora pružinová komora ovládací komora ovládací komora vnější komora podtlakový přípoj sacího potrubí vnější komora chladicí kapalina, přítok pryžové těsnění chladicí kapalina, odtok 29

30 Komponenty pohonu na LPG Funkce V provozu na plyn se LPG dostane do výparníku. Pro vysvětlení postupů v jednotlivých stupních výparníku, byl řez výparníkem silně zjednodušen. 1. stupeň: Kapalný plyn LPG se dostává přes vysokotlaký ventil provozu na plyn s tlakem maximálně 10 bar do vnitřní komory 1. stupně. Přitom je klapka ventilu otevřena. Kapalný plyn LPG se dostává dále přes vnější komoru do ovládací komory 1. stupně. Tímto způsobem se LPG roztahuje a mění se na plynné skupenství. Membrána 1. stupně je ze strany pružinové komory ovlivněna přednastavenou pružinou a ovlivňuje atmosférický tlak, který je v pružinové komoře. přítok od vysokotlakého ventilu provozu na plyn pružinová komora membrána klapka pružina ovládací komora vnitřní komora vnější komora Přestoupí-li tlak plynu v ovládací komoře hodnotu 1,6 bar, pružina se membránou stlačí k sobě. S membránou sešroubovaný píst ovládá klapku a ventil uzavře přítok od vysokotlakého ventilu provozu na plyn. Nemůže proudit žádný kapalný plyn LPG. LPG může dále expandovat a přes přepouštěcí kanál proudit do vnitřní komory 2. stupně. přepouštěcí kanál klapka (zavřená) píst Tím klesne tlak, který v ovládací komoře působí na membránu opět pod hodnotu 1,6 bar, pružina stlačí přes píst klapku a další LPG může proudit. Tímto způsobem se tlak LPG sníží z maximální hodnoty 10 bar na 1,6 bar. klapka (otevřená) pružina 30

31 přepouštěcí kanál pružinová komora membrána klapka pružina podtlakový přípoj sacího potrubí ovládací komora 2. stupeň: Ve 2. stupni se již kapalný plyn LPG dále rozpíná a snižuje se na tlak 1 bar nad tlak v sacím potrubí. Přes přepouštěcí kanál se LPG dostává z vnější komory 1. stupně do vnitřní komory 2. stupně. Přitom je klapka ventilu 2. stupně otevřena. Při expanzi plynu se plyn dostane přes vnější komoru do ovládací komory 2. stupně. Membrána 2. stupně je ze strany pružinové komory ovlivněna přednastavenou pružinou a tlakem v sacím potrubí, panujícím v pružinové komoře. vnitřní komora vnější komora odtok klapka (zavřená) Přestoupí-li tlak plynu, který působí v ovládací komoře na membránu hodnotu 1 bar nad tlak v sacím potrubí, pružina se přes membránu stlačí k sobě. S membránou sešroubovaný píst ovládá klapku a ventil zavře přepouštěcí kanál. Nemůže proudit žádný kapalný plyn LPG. LPG může dále expandovat a dostává se odtokem k filtru a k napouštěcím plynovým ventilům. píst Tím klesne tlak, který v ovládací komoře působí na membránu opět pod hodnotu 1 bar nad tlak v sacím potrubí, stlačí pružinu, přes píst otevře klapku a může proudit další LPG. klapka (otevřená) pružina 31

32 Komponenty pohonu na LPG Okruh chladicí kapaliny Uspořádání Okruh chladicí kapaliny je uvnitř výparníku. Pro vysvětlení konstrukce výparník je zobrazen uprostřed odklopen. Okruh chladicí kapaliny je přes oba přípoje chladicí kapaliny spojen s chladicím okruhem motoru. Okruh je ve výparníku gumovým těsněním rozdělen do 1. a 2. stupně. Přes oba přepouštěcí kanály se dostává chladicí kapalina z 1. stupně k 2. stupni. přepouštěcí kanál LPG od 1. do 2. stupně 2. stupeň 1. stupeň pryžové těsnění přepouštěcí kanály chladicí kapaliny chladicí kapalina, přítok chladicí voda, odtok Funkce Pokud je LPG snížen z 10 bar na 1 bar nad tlak v sacím potrubí, kapalný plyn LPG se roztáhne a přitom změní stav agregátu z kapalné formy na plynnou. LPG přitom ze svého okolí odebírá tepelnou energii, takže se plyn a jeho okolí ochlazují. Vzniká tak zvaný expanzní chlad, který by mohl vést k zalednění výparníku. Výparník je přes přípoje chladicí kapaliny spojen s chladicím okruhem motoru ještě před výměníkem tepla. Tak je teplá chladicí kapalina vedena výparníkem. Tím se zabrání tomu, že dojde k zalednění výparníku. 32

33 Vysokotlaký ventil provozu na plyn N372 Vysokotlaký ventil provozu na plyn N372 je montovaný na výparník a slouží k přerušení přívodu plynu do výparníku. Ve vysokotlakém ventilu je integrován filtr. Slouží pro ochranu citlivých modulů výparníku, aby eventuelní existující nečistoty v kapalném LPG vyfiltroval. Tento další pojistný ventil pracuje jako Ventil plynové nádrže N495. Vysokotlaký ventil provozu na plyn N372 je elektromagnetický ventil a je otevírán řídicí jednotkou provozu na plyn J659 při provozu na LPG. Při přepnutí na benzinový provoz, při zastavení motoru, v případě nehody (s identifikací nárazu) nebo při ztrátě napájecího napětí se ventil automaticky zavře a žádný kapalný plyn LPG se nedostane do výparníku. neaktivovaný ventilové sedlo pružina cívka aktivovaný ventilové sedlo pružina cívka do výparníku do výparníku filtr kotva filtr kotva od palivové nádrže od palivové nádrže Ventil je silou pružiny zatlačen do ventilového sedla a zavře tím přístup k výparníku. Filtr ve vysokotlakém ventilu musí být po km vyměněn. Jsou-li splněny všechny systémové podmínky provozu na LPG, řídicí jednotka provozu na plyn aktivuje vysokotlaký ventil provozu na plyn. Elektromagnetické pole cívky přitáhne kotvu proti síle pružiny. Přístup k výparníku se otevře. Pokud je provoz na LPG ukončen, odpojí řídicí jednotka provozu na plyn ihned vysokotlaký ventil provozu na plyn. Přístup do výparníku se automaticky uzavře silou pružiny. 33

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 18.12.2013 Název zpracovaného celku: Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Vstřikováním paliva dosáhneme kvalitnější přípravu směsi

Více

Obsah. Obsah. Úvodem. Vlastnosti a rozdělení vozidel na LPG. Druhy zástaveb LPG ve vozidlech. Slovo autora... 9

Obsah. Obsah. Úvodem. Vlastnosti a rozdělení vozidel na LPG. Druhy zástaveb LPG ve vozidlech. Slovo autora... 9 Obsah Obsah Úvodem Slovo autora.................................................. 9 Vlastnosti a rozdělení vozidel na LPG Kde se vzalo LPG.............................................. 11 Fyzikální vlastnosti

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Pokyny pro instalaci: Pokyny pro zapojení: Možnost rychlého spuštění:

Pokyny pro instalaci: Pokyny pro zapojení: Možnost rychlého spuštění: Tryska JLM Pokyny pro instalaci: Nainstalujte nádobu pro přísadu JLM v pevné vodorovné poloze na snadno přístupné místo bez vibrací, které zaručuje, že jsou přístupné přípojky na dně nádrže. Nádrž zatím

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 25 Ventil

Více

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Palivová soustava Steyr 6195 CVT Tisková zpráva Pro více informací kontaktujte: AGRI CS a.s. Výhradní dovozce CASE IH pro ČR email: info@agrics.cz Palivová soustava Steyr 6195 CVT Provoz spalovacího motoru lze řešit mimo používání standardního

Více

OPRAVA PALIVOVÉ SOUSTAVY. PROJEKT. III. ROČNÍK Téma 4.3 Soustava palivová

OPRAVA PALIVOVÉ SOUSTAVY. PROJEKT. III. ROČNÍK Téma 4.3 Soustava palivová PROJEKT Inovace učebních pomůcek pro zvýšení uplatnitelnosti oborů automechanik a autoklempíř na trhu práce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ doc. Ing. Josef ŠTETINA, Ph.D. Předmět 3. ročníku BS http://ottp.fme.vutbr.cz/sat/

Více

Multifunkční zobrazovací jednotka. Uživatelský manuál

Multifunkční zobrazovací jednotka. Uživatelský manuál Multifunkční zobrazovací jednotka Uživatelský manuál Úvod Multifunkční zobrazovací jednotka InfoBoardDisplay (IBD) poskytuje řidičům přímo ve vozidle různé aktuální provozní informace. Údaje o přesném

Více

STIHL TS 500i Nový rozbrušovací stroj STIHL se vstřikováním paliva. Andreas STIHL, spol. s r.o.

STIHL TS 500i Nový rozbrušovací stroj STIHL se vstřikováním paliva. Andreas STIHL, spol. s r.o. Nový rozbrušovací stroj STIHL se vstřikováním paliva 1 Cílové skupiny uživatelů a oblasti použití Cílové skupiny uživatelů stavební průmysl půjčovny stavebních strojů zahradnictví a krajinářství komunální

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

Domácí vodárna. Multi Eco-Top. Typový list

Domácí vodárna. Multi Eco-Top. Typový list Typový list Impressum Typový list Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení výrobce nesmí dále šířit, rozmnožovat, upravovat ani poskytovat třetím osobám. Obecně platí: technické změny

Více

(mechanickou energii) působením na píst, lopatky turbíny nebo využitím reaktivní síly Používají se jako #3

(mechanickou energii) působením na píst, lopatky turbíny nebo využitím reaktivní síly Používají se jako #3 zapis_spalovaci 108/2012 STR Gc 1 z 5 Spalovací Mění #1 energii spalovaného paliva na #2 (mechanickou energii) působením na píst, lopatky turbíny nebo využitím reaktivní síly Používají se jako #3 dopravních

Více

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 POUŽITÍ Řídící automatiky EMA 194 a EMA 196 jsou užívány jako řídící a kontrolní zařízení pro systémy centrálního mazání s progresivními rozdělovači a mazacím přístrojem

Více

Vozy FORD FFV se zřetelem na použití paliva E června 2011 Marek Trešl, produktový manažer

Vozy FORD FFV se zřetelem na použití paliva E června 2011 Marek Trešl, produktový manažer Vozy FORD FFV se zřetelem na použití paliva E85 23. června 2011 Marek Trešl, produktový manažer Přehled Úvod Historie FFV - Švédsko Technologie Nabídka vozů Reálné zkušenosti FFV v ČR Závěr Úvod FFV (Flexible

Více

Technická servisní konference 10/2016 VAT - TSC Motor - Diesel Zdeněk Dráb. Přehled témat:

Technická servisní konference 10/2016 VAT - TSC Motor - Diesel Zdeněk Dráb. Přehled témat: Technická servisní konference 10/2016 VAT - TSC Motor - Diesel Zdeněk Dráb Přehled témat: Ztráta chladící kapaliny - Octavia III 1.6 a 2.0 TDI CR Vadná funkce přestavovače vačkového hřídele motorů TDI

Více

DG 100 DG 101 DG 200 DG 813 DG 815 DG 819 DG 902. Indikátory znečištění

DG 100 DG 101 DG 200 DG 813 DG 815 DG 819 DG 902. Indikátory znečištění Indikátory znečištění DG 100 DG 101 DG 200 DG 813 DG 815 DG 819 DG 902 pro sací nebo zpětné filtry připojovací závit G¼ nebo M12 x 1,5 zobrazovaný / spínací tlak do 2,5 bar 60.20-4c Popis Použití Kontrola

Více

Kontrola kvality a bezpečnosti před dodáním zákazníkovi 2: Kontrolní seznam

Kontrola kvality a bezpečnosti před dodáním zákazníkovi 2: Kontrolní seznam Kontrola kvality a bezpečnosti před dodáním zákazníkovi 2: Úvod Úvod Zkontrolujte, zda byla nástavba nainstalována způsobem, který zajišťuje vysokou kvalitu, vysokou provozní spolehlivost a minimální riziko

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem Zemní plyn v dopravě Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie 15.9.2011, Den s fleetem Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v České

Více

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do Stránka č. 1 z 5 Údaje o zákazníkovi: Jméno: Poštovní Kód: : : SPZ: Stav najetých kilometrů: Vysvětlující ikony: Kód OE Dodatečná Práce OK Dokončeno Potřebuje výměnu/opravu * Mohou být potřebné náhradní

Více

Posilovač spojky 123

Posilovač spojky 123 7. Posilovač spojky 1 123 7. Posilovač spojky Posilovač spojky 970 051... 0 Modulová konstrukční řada Použití: Zmenšení ovládací síly na spojkovém pedálu a zvětšení citlivosti a přesnosti během ovládání

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze 1) Ozubené kódové kolo + Snímač otáček Kódové kolo slouží k určení polohy natočení klikové hřídele, od čehož se odvíjí řízení předstihu a počátku vstřiku paliva.

Více

Komponenty pro hydraulickou výbavu. Všeobecně. Činnosti před spuštěním nového hydraulického systému

Komponenty pro hydraulickou výbavu. Všeobecně. Činnosti před spuštěním nového hydraulického systému Všeobecně Všeobecně Pro provoz hydraulické výbavy je možno objednat komponenty z výrobního závodu. K dispozici jsou následující komponenty: Ovládání Nádrž hydraulického oleje s tlakově omezovacím ventilem

Více

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky Funkce Vlastnosti, oblast použití Pokyny pro konstrukci a montáž Příklady montáže Strana 3b.03.00 3b.03.00 3b.03.00 3b.06.00 Technické údaje výrobků Kluzné lamelové spojky s tělesem s nábojem Konstrukční

Více

KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE

KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE Nářadí [1] Souprava Exxoclim (viz návod od výrobce) : Flash vybavení 2.4.2-1 [2] Zařízení pro vypouštění, recyklaci, vysávání, plnění [3] Sada zátek (pro klimatizaci) :

Více

Komponenty pro hydraulickou výbavu

Komponenty pro hydraulickou výbavu Všeobecné informace Všeobecné informace Z výrobního závodu lze objednat kompletní hydraulický systém. Je také možné objednat samostatné komponenty pro hydraulickou výbavu, například pro tahače snávěsem

Více

Service 80. Vznětové motory 1,2; 1,6 l a 2,0 l. Dílenská učební pomůcka. se systémem vstřikování common rail

Service 80. Vznětové motory 1,2; 1,6 l a 2,0 l. Dílenská učební pomůcka. se systémem vstřikování common rail Service 80 Vznětové motory 1,2; 1,6 l a 2,0 l se systémem vstřikování common rail Dílenská učební pomůcka Obsah Stručný popis motorů 4 Mechanická část motoru 6 7 9 11 12 14 17 19 25 29 Systém řízení motoru

Více

Vozidla na LPG NÁVOD K POUŽITÍ

Vozidla na LPG NÁVOD K POUŽITÍ Vozidla na LPG NÁVOD K POUŽITÍ ČERVENEC 2012 Česky lum_renault_mod 01.indd 1 16/07/2012 10:24:10 NÁVOD K POUŽITÍ Vozidla na LPG Vozidla tohoto typu mohou nezávisle na druhu svého využití jezdit na benzin

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_E.3.20 Integrovaná střední

Více

Uživatelská příručka pro řidiče autobusu

Uživatelská příručka pro řidiče autobusu Systém pro hašení motorového prostoru Uživatelská příručka pro řidiče autobusu Edice 2011-3 Fogmaker International AB Part number 8012-002 1. Obecný popis Autobus je vybaven plně automatickým hasicím systémem

Více

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej V laboratořích Katedry vozidel a motorů Technické univerzity v Liberci byl vyvinut motor pro pohon kogenerační jednotky spalující rostlinný

Více

Dávkovací čerpadla - INVIKTA

Dávkovací čerpadla - INVIKTA Dávkovací čerpadla - INVIKTA SLOŽENÍ SYSTÉMU 1 Šroubení výtlaku 2 Šroubení sání 3 Sací ventil Otočný regulátor otáček Vstup pro napájecí kabel Vstup senzoru hladiny 7 Nástěnná konzole OBSAH BALENÍ INVIKTA

Více

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě CNG zemní plyn Alternativní palivo v dopravě CNG (compressed natural gas) stlačený zemní plyn Hlavní výhody zemního plynu CNG levný Ekonomické efekty jsou nejvíce patrné u vozidel s vyšším počtem ujetých

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1 Základní informace Stacionární kondenzační plynové kotle Vaillant ecovit plus odpovídají nejnovějším technickým požadavkům a jsou konstruované na základě uznaných bezpečnostních a technických pravidel.

Více

Pohon na zemní plyn EcoFuel ve spojení s motorem 1,4 l 110 kw TSI Konstrukce a funkce

Pohon na zemní plyn EcoFuel ve spojení s motorem 1,4 l 110 kw TSI Konstrukce a funkce Servisní školení Samostudijní program 425 Pohon na zemní plyn EcoFuel ve spojení s motorem 1,4 l 110 kw TSI Konstrukce a funkce Po úspěšném nasazení pohonu na zemní plyn EcoFuel v modelech Touran a Caddy

Více

Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel

Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel Caddy EcoFuel Caddy EcoFuel - motor Konstrukce: 4válcový benzínový motor. Objem válců: 1984 cm 3. Vrtání: 82,5 mm. Zdvih: 92,8 mm. Počet ventilů na válec:

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU

UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU UTAHOVACÍ MOMENTY ZAVĚŠENÍ MOTORU Motory : HFX KFV NFU NFS (dan.m) A = HFX KFV B = NFU Pravý závěs motoru (1) : 6 ± 0,4 (2) : 6 ± 0,6 (3) : 4,5 ± 0,4 Táhlo záchytu reakce (4) : 6 ± 0,6 (5) : 6 ± 0,6 (6)

Více

Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel

Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel Caddy EcoFuel Caddy EcoFuel - motor Konstrukce: Objem válců: Vrtání: Zdvih: Počet ventilů na válec: Kompresní poměr: Max.výkon: 4válcový benzínový motor.

Více

1 PALIVOVÁ SOUSTAVA ZÁŽEHOVÝCH MOTORŮ... 7 2 PALIVOVÁ SOUSTAVA VZNĚTOVÝCH MOTORŮ... 70

1 PALIVOVÁ SOUSTAVA ZÁŽEHOVÝCH MOTORŮ... 7 2 PALIVOVÁ SOUSTAVA VZNĚTOVÝCH MOTORŮ... 70 OBSAH 1 PALIVOVÁ SOUSTAVA ZÁŽEHOVÝCH MOTORŮ......... 7 1.1 Palivová soustava zážehových motorů s karburátory............. 8 1.2 Karburátory............................................ 13 1.2.1 Rozdělení

Více

Spádový karburátor SOLEX 1 B3 Schématický řez

Spádový karburátor SOLEX 1 B3 Schématický řez 1 HLAVNÍ ČÁSTI KARBURÁTORU Karburátor se skládá ze tří hlavních částí : směšovací komory se škrtící klapkou, tělesa karburátoru s difuzorem a plovákovou komorou, víka karburátoru. V hlavních částech karburátoru

Více

Pístové spalovací motory-pevné části

Pístové spalovací motory-pevné části Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.8.2013 Definice spalovacího motoru Název zpracovaného celku: Pístové spalovací motory-pevné části Spalovací motory jsou tepelné stroje,

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z1

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z1 Verze: 0 VU /, 0/ a / ecotec exclusiv 0Z Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv jsou výjimečné svým modulačním rozsahem výkonu. VU /,, kw/ kw pro TV VU 0/,0, kw/ kw pro TV VU /,, kw/ kw pro TV Součástí

Více

Základní technický popis kogenerační jednotky EG-50

Základní technický popis kogenerační jednotky EG-50 Energas Czech s.r.o. Na výsluní 201/13 100 00 Praha 10 Základní technický popis kogenerační jednotky EG-50 (platí pro model 2016-01) Výrobce: Energas Czech s.r.o., Na výsluní 201/13, 100 00 Praha 10 Popis

Více

ILTO R120. Technický popis

ILTO R120. Technický popis ILTO R120 Technický popis Větrací jednotka ILTO R120 s kompletní výbavou, rotačním výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a možností připojení kuchyňské digestoře. Větrací jednotka je určená k instalaci

Více

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU Hlavním úkolem mazací soustavy je zásobovat všechna kluzná uložení dostatečným množstvím oleje o příslušné teplotě (viskozitě) a tlaku. Standardní je oběhové tlakové mazání). Potřebné

Více

Zařízení ke zvýšení tlaku. Hya-Compact. Typový list

Zařízení ke zvýšení tlaku. Hya-Compact. Typový list Hya-Compact Typový list Impressum Typový list Hya-Compact KSB Aktiengesellschaft Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti KSB nesmí dále šířit, kopírovat, zpracovávat

Více

Rozpad dílů. rotační kypřič K-60

Rozpad dílů. rotační kypřič K-60 Rozpad dílů rotační kypřič K-60 Hlava válce 1 380020070-0001 šroub s límcem 4 2 120230083-0001 víčko ventilové 1 3 120250032-0001 těsnění ventilového víčka 1 4 270960014-0001 svíčka zapalovací F7TC 1 5

Více

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 VK 654/9-1654/9 Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 - nízkoteplotní kotel s dvoustupňovým hořákem a vestavěnou spalinovou klapkou pro zachování konstantní účinnosti v obou režimech (1. stupeň/jmenovitý

Více

ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1

ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1 ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1 VM1. Univerzální použití Elektrárny Transformační stanice Chemický průmysl Ocelárny Automobilový průmysl Letiště Bytové komplexy VM1. Vypínač

Více

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné Chladicí kapalina může být využita pro vnější topení. Například kabiny jeřábů, skříňové nástavby, atd. Teplo se odebírá z proudění v bloku motoru a vrací se trubkou za chladičem. DŮLEŽITÉ! Následující

Více

Příprava pitné vody. 33.1 Filtry pro pitnou vodu. 33.2 Membránové expanzní nádoby pro instalaci pitné vody. 33.3 Membránové pojistné ventily

Příprava pitné vody. 33.1 Filtry pro pitnou vodu. 33.2 Membránové expanzní nádoby pro instalaci pitné vody. 33.3 Membránové pojistné ventily Příprava pitné vody 33.1 Filtry pro pitnou vodu 33.2 Membránové expanzní nádoby pro instalaci pitné vody 33.3 Membránové pojistné ventily 33.4 Cirkulační čerpadla Grundfos 33 5825 703-3 CZ 09/2010 5825

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Olejová teplovzdušná topidla GP25, GP45, GP85, GP67, GP115 Návod k použití

Olejová teplovzdušná topidla GP25, GP45, GP85, GP67, GP115 Návod k použití Olejová teplovzdušná topidla GP25, GP45, GP85, GP67, GP115 Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz

Více

Chladičů kapalin Grasso FX GC PP Chladicí výkon kw. Návod k údržbě (Překlad originálního textu) L_202524_1

Chladičů kapalin Grasso FX GC PP Chladicí výkon kw. Návod k údržbě (Překlad originálního textu) L_202524_1 Chladičů palin Grasso FX GC PP Chladicí výkon 260-1800 kw Návod k údržbě (Překlad originálního textu) L_202524_1 Chladičů palin Grasso FX GC PP COPYRIGHT Všechna práva vyhrazena. Nic z této publice nesmí

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459.

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslav Zikmund Datum vytvoření: 2. 11. 2012 Ročník: II. Předmět: Motorová

Více

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22 Obsah Seznámení s vozidlem......................................................... 11 Hlavní součásti vozidla........................................................... 11 Identifikace a vy bavení vozidla.....................................................

Více

Příručka pro podporu prodeje výrobků JCB

Příručka pro podporu prodeje výrobků JCB Emisní normy IIIB/ T 4i Informační příručka o motorech JCB EcoMAX ohledně dodržení emisní normy IIIB/T4i Nejnovější uzákoněná emisní úroveň Týká se nových strojů prodaných do zemí Evropské unie, Severní

Více

Service 68. Zážehový motor 1,4 l/92 kw TSI. Dílenská učební pomůcka. s přeplňováním turbodmychadlem

Service 68. Zážehový motor 1,4 l/92 kw TSI. Dílenská učební pomůcka. s přeplňováním turbodmychadlem Service 68 Zážehový motor 1,4 l/92 kw TSI s přeplňováním turbodmychadlem Dílenská učební pomůcka Maximální síla při minimální spotřebě paliva - to jsou hlavní atributy motoru 1,4 l TSI. Díky přeplňování

Více

Škoda Fabia 1,2 44 kw

Škoda Fabia 1,2 44 kw Škoda Fabia 1,2 44 kw Subkritérium A1: Práce Práce (bez materiálu) Poznámka kontrola vozu: zjištění závady/ servisní prohlídka prohlédnutí vozu, ať už za účelem zjištění závady před opravou či servisní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

THM AUTOMATICKÉ PARNÍ STŘEDOTLAKÉ KOTLE

THM AUTOMATICKÉ PARNÍ STŘEDOTLAKÉ KOTLE AUTOMATICKÉ PARNÍ STŘEDOTLAKÉ KOTLE THM Automatické parní středotlaké THM na plynná a kapalná paliva jsou standardně vyráběny v 8 výkonových typech. POPIS KOTLŮ THM: Provedení je dvoutahové s vratným plamencem

Více

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60 Charakteristika Nástěnná vertikální instalace Vzduchový a 5 m /h Diagonální rekuperátor s účinností až 9 % nebo křížový rekuperátor s účinností až Rozměry HR-A--V-G4-E-1-6 6 % Elektrický drátkový dohřev

Více

Automatické přečerpávací zařízení na znečištěnou vodu. Ama-Drainer-Box Mini. Typový list

Automatické přečerpávací zařízení na znečištěnou vodu. Ama-Drainer-Box Mini. Typový list Automatické přečerpávací zařízení na znečištěnou vodu Typový list Impressum Typový list KSB Aktiengesellschaft Pegnitz Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti KSB nesmí

Více

Solární akumulátor ECObasic

Solární akumulátor ECObasic TECHNICKÁ INFORMACE Solární akumulátor Wagner & Co Obr. 1 Solární akumulátor 1. Technické informace Rozsah dodávky Solární akumulátor se dodává sešroubovaný nastojato na paletě; izolace je pevně spojená

Více

Systémem Pro E. Kotel má následující charakteristické vlastnosti: - NO X

Systémem Pro E. Kotel má následující charakteristické vlastnosti: - NO X s atmosférickým hořákem Závěsný kotel v komínovém provedení nebo s nuceným odvodem spalin s vodou chlazeným hořákem pro velmi nízký obsah škodlivin ve spalinách. řady exclusiv se vyznačují speciální konstrukcí

Více

Standardní vstřikovače

Standardní vstřikovače Všeobecně Dávkovací zařízení plynného chloru, která pracují podle DIN 19606, se vyznačují tím, že dávkovaný plynný chlor se používá s tlakem pod úrovní atmosférického tlaku, čímž se jejich provozní režim

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY MOTOR

UTAHOVACÍ MOMENTY MOTOR Hlava válců (dan.m) 1 Šroub sacího potrubí (*) 1,3 ± 0,2 2 Šroub odlučovače oleje (*) 1,3 ± 0,2 3 4 Šroub skříní uložení vačkových hřídelů (*) Závrtný šroub skříní uložení vačkových hřídelů (*) 0,5 ± 0,1

Více

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotec pro VUW turbotec pro

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Závěsné kombinované kotle VUW atmotec pro VUW turbotec pro Nová generace kotlů AtmoGUARD - vylepšený systém dvou spalinových senzorů zajišťuje bezpečný provoz komínové verze atmotec. Optimalizované umístění

Více

Kompaktní kontrola FV generátoru

Kompaktní kontrola FV generátoru Údaje o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro SUNNY STRING MONITOR SSM Kompaktní kontrola FV generátoru Sunny String-Monitor SSM je koncipován speciálně pro kontrolu velkých FV generátorů.

Více

KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE

KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE Nářadí [1] Souprava Exxoclim (viz návod od výrobce) : Flash vybavení 2.4.2-1 [2] Zařízení pro vypouštění, recyklaci, vysávání, plnění [3] Sada zátek (pro klimatizaci) : (-).1701-HZ Kontrola kompresoru

Více

Obsah. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 82880 Mosaz G 1/2 - G 1-0.9-10 bar +90 C 2/2 222

Obsah. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 82880 Mosaz G 1/2 - G 1-0.9-10 bar +90 C 2/2 222 Obsah Proporcionální ventily Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana 8880 Mosaz G / - G -0.9-0 bar +90 C / Flatprop Mosaz, z nerezové oceli cartridge, základna 0 - bar +0 C / 4 Série 8880 Motorizovaný

Více

Závěsné kombinované kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro

Závěsné kombinované kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Závěsné kombinované kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Protože myslí dopředu. Nová generace kotlů nové funkční prvky AtmoGUARD Vvylepšený

Více

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické patrony 5/4" a regulace (součástí IVAR.KIT DRAIN BACK 200): Pozn. Rozměry v mm. Technické charakteristiky: Max. provozní tlak zásobníku:

Více

OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ

OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ 1. Speciálním vozidlem se rozumí drážní vozidlo (vyhláška č. 173/95 Sb. ve znění pozdějších předpisů) pro údržbu a opravy trolejového vedení, vybavené vlastním pohonem a speciálním

Více

Obsah 1. Spalovací motor... 11 2. Opravy a údržba motoru... 93

Obsah 1. Spalovací motor... 11 2. Opravy a údržba motoru... 93 Obsah 1. Spalovací motor... 11 1.1. Princip funkce spalovacího motoru... 11 1.1.1. Čtyřdobý motor... 14 1.1.2. Dvoudobý motor... 16 1.1.3. Rozdíly mezi dvoudobými a čtyřdobými motory... 18 1.1.4. Jedno-

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nový Transporter Motory splňující emisní normu Euro 5 plus Motor 2,0 l TDI 62 kw (84 k) Motor 2,0 l TDI 75 kw (102 k) Motor / Počet ventilů na válec 4válcový

Více

SB-vysokotlaké čističe SB Wash Oel 5/10 F WS VA. Technické údaje

SB-vysokotlaké čističe SB Wash Oel 5/10 F WS VA. Technické údaje SB-vysokotlaké čističe SB Wash Oel 5/10 F WS VA SB-Wash je kompaktní stacionární plně opláštěné samoobslužné vysokotlaké mycí zařízení s ohřevem, které je aktivováno vhozením mincí nebo žetonů. Přes obslužné

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!!

PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!! Page 1 of 5 PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!! BG 106 Rychlé čištění automatické převodovky BG 106-149,- Rychlé čištění automatické převodovky - výplach pro automatické

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 6 Ventil

Více

MOTOR JIKOV GH 1509, GH 1511

MOTOR JIKOV GH 1509, GH 1511 MOTOR JIKOV GH 1509, GH 1511 Vladimír Bernklau 1509,1511 Kliková skříň, vačka JIKOV 4 TAKT Katalog číslo 40/Verze 1/Strana 2 1509,1511 Kliková skříň, vačka 1 5171711 TRUBKA 2 1 2 7461121 DRŽÁK 2 1 3 1512583

Více

STACIONÁRNÍ KOTLE VK 16/6-2 XE AŽ 47/6-2 XE

STACIONÁRNÍ KOTLE VK 16/6-2 XE AŽ 47/6-2 XE STACIOÁRÍ KOTLE VK 16/6- XE AŽ 7/6- XE S dvoustupňovou plynovou armaturou a Systemem Pro E ISPIRACE PRO VYTÁPĚÍ PLYOVÉ KOTLE VK 16/6- XE AŽ 7/6- XE S dvoustupňovou plynovou armaturou 16 17 18 1 1 11 19

Více

19. a 20. PÍSTOVÉ SPALOVACÍ MOTORY ZÁŽEHOVÉ A VZNĚTOVÉ 19. and 20. PETROL AND DIESEL PISTONE COMBUSTION ENGINES

19. a 20. PÍSTOVÉ SPALOVACÍ MOTORY ZÁŽEHOVÉ A VZNĚTOVÉ 19. and 20. PETROL AND DIESEL PISTONE COMBUSTION ENGINES 19. a 20. PÍSTOVÉ SPALOVACÍ MOTORY ZÁŽEHOVÉ A VZNĚTOVÉ 19. and 20. PETROL AND DIESEL PISTONE COMBUSTION ENGINES ROZDĚLENÍ SPLAOVACÍCH MOTORŮ mechanická funkčnost pístové nebo rotační Spalovací motor pracuje

Více

Mercedes-Benz ECONIC NGT (NATURAL GAS TECHNOLOGY) Speciální podvozek pro komunální nástavby

Mercedes-Benz ECONIC NGT (NATURAL GAS TECHNOLOGY) Speciální podvozek pro komunální nástavby Mercedes-Benz ECONIC NGT (NATURAL GAS TECHNOLOGY) Speciální podvozek pro komunální nástavby Tomáš Janů, Mercedes-Benz CZ, Truck Team David Chleboun, Mercedes-Benz CZ, Technická podpora prodeje a školení

Více

Regulátory tlaku plynu typ 133,143,233,243

Regulátory tlaku plynu typ 133,143,233,243 Regulátory tlaku plynu typ 133,143,233,243 Návod na instalaci a uvedení do provozu Provedení Funkce regulátoru: Regulátory jsou určeny k tomu, aby udržovali hodnoty výstupního tlaku na konstantní úrovni

Více

Systémy tvorby palivové směsi spalovacích motorů

Systémy tvorby palivové směsi spalovacích motorů Systémy tvorby palivové směsi spalovacích motorů zážehové motory Úkolem systému je připravit směs paliva se vzduchem v optimálním poměru, s cílem dosáhnout - nejnižší spotřebu - nejmenší obsah škodlivin

Více

4141A LAGUNA II ZELENÁ TECHNICKÁ NÓTA EDITION TCHEQUE. Ostatní dotčené podkapitoly: Motory: Základní dokumentace:

4141A LAGUNA II ZELENÁ TECHNICKÁ NÓTA EDITION TCHEQUE. Ostatní dotčené podkapitoly: Motory: Základní dokumentace: ZELENÁ TECHNICKÁ NÓTA EDITION TCHEQUE LAGUNA II ZÁŘÍ 2001 77 11 307 949 XGO Typ A B 4141A Service 00429 C G J L M R V Ruší a nahrazuje Technickou nótu č. 4123A z července 2001. Změny: servisních řešení

Více

Plnění chladicí kapaliny

Plnění chladicí kapaliny Práce na systému chlazení vozidla Práce na systému chlazení vozidla UPOZORNĚNÍ Při provádění úprav chladicího systému se tento systém musí vyprázdnit, znovu naplnit a projít tlakovou zkouškou. Chladicí

Více

ŠkodaOctavia Dodatek - vozidla s pohonem na LPG

ŠkodaOctavia Dodatek - vozidla s pohonem na LPG SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Dodatek - vozidla s pohonem na LPG 01/2011 Dodatek - vozidla s pohonem na LPG (zkapalněný ropný plyn) 1 Dodatek - vozidla s pohonem na LPG (zkapalněný ropný plyn) Tento dodatek

Více

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle Verze 0 VK 4/8-E až VK 474/8-E atmovit exclusiv 0-S Stacionární litinové kotle s dvoustupňovou plynovou armaturou VK atmovit exclusiv jsou dodávány s atmosférickým hořákem včetně spalinové klapky umístěné

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

MGM-I AUTOMATICKÉ TEPLOVODNÍ KOTLE

MGM-I AUTOMATICKÉ TEPLOVODNÍ KOTLE AUTOMATICKÉ TEPLOVODNÍ KOTLE MGM-I Automatické teplovodní MGM-I na plynná a kapalná paliva jsou standardně vyráběny ve 14 výkonových typech. Na přání zákazníka lze vyrobit i jiné výkonové varianty kotlů

Více

PRI-TeO-PO3-05.13F Palivová soustava vznětového motoru - dopravní (podávací) čerpadla 2 / 5

PRI-TeO-PO3-05.13F Palivová soustava vznětového motoru - dopravní (podávací) čerpadla 2 / 5 1 DOPRAVNÍ (PODÁVACÍ) PALIVOVÁ ČERPADLA Zabezpečují dopravu paliva z palivové nádrže do plnicí komory vstřikovacího čerpadla. Druhy dopravních palivových čerpadel : pístová dopravní čerpadla jednočinné

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno Zemní plyn v dopravě Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie 8.6.2010, Autotec, Brno Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v

Více

Injecto-Flo Pístové rozdělovače pro olej a plastické mazivo

Injecto-Flo Pístové rozdělovače pro olej a plastické mazivo CENTRÁLNÍ MAZACÍ TECHNIKA Injecto-Flo Pístové rozdělovače pro olej a plastické mazivo Pístové rozdělovače dávkují a rozvádějí olej nebo plastické mazivo dopravovaný cyklicky nebo trvale ovládaným čerpadlem.

Více