Zkapalněný plyn (LPG) pro pohon automobilu BiFuel Konstrukce a funkce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkapalněný plyn (LPG) pro pohon automobilu BiFuel Konstrukce a funkce"

Transkript

1 Servisní školení Samostudijní program 427 Zkapalněný plyn (LPG) pro pohon automobilu BiFuel Konstrukce a funkce

2 Volkswagen nabízí poprvé přímo z výrobního závodu model Golf 2009 s motorem 1,6 l 75kW MPI s pohonem na zkapalněný plyn. Zkapalněný plyn pro pohon automobilů je označován LPG. LPG je zkratka Liquified Petroleum Gas. Veškeré konstrukční díly potřebné k provozu na plyn, se montují již ve Volkswagen. LPG se používá již desetiletí a je nyní celosvětově nejvíce používané alternativní palivo. Skládá se ze směsi propanu, butanu a přísad. Spaluje se čistě a je proto jednou z nejmodernějších forem energie. V mnoha velkoměstech jezdí vlivem stoupajícího uvědomování si životního prostředí stále více vozidel na LPG. V porovnání s jinými palivy vzniká při použití LPG zřetelně méně emisí výfukových plynů. To platí i pro klima měnící kysličník uhličitý (CO 2 ). Celkově patří výfukové plyny, vytvářené vozidly na LPG, k nejnižším, jaké mohou být v současné době ve spalovacích motorech realizovány. LPG jako palivo je téměř bez síry a spalování nastává téměř bez emisí sazí. Škodlivé látky, jako oxid uhelnatý (CO), uhlovodík (HC), oxidy dusíku (NOX) a další pro zdraví a přírodu škodlivé komponenty výfukových plynů vznikají v podstatně menší míře. Samostudijní program popisuje konstrukci a funkci novinek technického vývoje! Jeho obsah se neaktualizuje. Aktuální návody kontroly, seřizování a opravy najdete v příslušné servisní literatuře. Pozor Upozornění 2

3 Úvodní přehled Úvod...4 Komponenty pohonu na LPG...14 Zařízení na LPG Přehled systému Systém řízení motoru Schéma zapojení Servis Prověřte svoje znalosti

4 Úvod Surovina pro LPG Zkapalněný plyn (LPG - Liquified Petroleum Gas) je kapalina, používaná k pohonu spalovacích motorů. Jako palivo je stejně dobrý jako benzin, motorová nafta nebo zemní plyn. LPG se získává jako odpadní produkt při čerpání zemního plynu a surové ropy. Vyznačuje se vysokým stupněm čistoty. To zabraňuje stárnutí - LPG je palivo časově prakticky neomezeně použitelné. V porovnání k benzinu má LPG velmi vysokou odolnost proti klepání a podle mísicího poměru propanu a butanu oktanové číslo cca 105 až 115. Požadavky na kvalitu LPG jsou v celé Evropě jednotně upraveny normou DIN EN 589 a umožňují tím bezproblémové mezinárodní použití. S relativně malým přetlakem přibližně 6-10 bar jsou plyny zkapalněny a uloženy v tlakových nádržích různých tvarů. Tak jsou velká množství energie schopná transportu a skladování v minimálním prostoru. LPG je palivo použitelné na každém místě. Hlavní součásti V principu je LPG směsí uhlovodíků. Skládá se hlavně ze směsi propanu a butanu. Kromě toho LPG dále obsahuje zápachovou přísadu. Tato přísada je přimíchána jako bezpečnostní opatření, protože čisté LPG palivo je bezbarvé a bez zápachu. Propan je lehčí a zakaplňuje se při nižších teplotách než butan. Butan ale za to obsahuje vyšší podíl energie na jednotku objemu. Mísicí poměr je v závislosti na trhu v létě 50:50 (v procentech propan/butan) a v zimě 85:15. V závislosti na dodávkách jsou možné odchylky mísicího poměru. Protože propan dodává méně energie nez butan, dochází v zimě k poněkud vyšší spotřebě zakaplněného plynu. 4

5 Vlastnosti hlavních součástí Propan C 3 H 8 Butan C 4 H 10 Vzorec: H 3 C-CH 2 -CH 3 Vzorec: H 3 C-CH 2 -CH 2 -CH 3 Bod varu: -42,1 C Bod varu: -0,5 C Zapalovací teplota: 470 C (benzin 240 C) Vlastnosti: - bezbarvý plyn bez zápachu - těžší než vzduch - vysoce vznětlivý plyn Použití jako: - hořlavý plyn pro účely topení a svícení - hnací plyn ve sprejích - plyn v balónech - chladicí prostředek v průmyslu Těžba: Odpadní produkt při rafinaci zemního oleje Zapalovací teplota: 365 C (benzin 240 C) Vlastnosti: - bezbarvý plyn bez zápachu - těžší než vzduch - vysoce vznětlivý plyn Použití jako: - hořlavý plyn v laboratořích a domácnostech - rozpouštědlo pro nízké teploty a extrakční činidlo - hnací plyn ve sprejích - jako chladicí prostředek v chladničce (ne v oboru mražení) Těžba: Odpadní produkt při rafinaci zemního oleje H = vodík, C = uhlík V zahraničí se používají následující označení pro zkapalněný plyn: - LPG = angl. zkratka Liquified Petroleum Gas - GPL = francouzská zkratka Gas de Pétrole Liquéfie, označovaný také jako GPL-C (GPL-Carburant) - GLP = italská zkratka Gas Liquido Propano - GLP = španělská zkratka Gases Licuados del Petróleo (GPL Automoción) 5

6 Úvod Výhody zkaplněného plynu V porovnání s konvenčními palivy a ostatními alternativními pohonnými energiemi vykazuje LPG jako palivo vynikající bilanci v ochraně životního prostředí. Srovnatelné výsledky dociluje pouze vodík a zemní plyn. Výhody pro zákazníka - After Sales (servisní služby) prostřednictvím Volkswagen - plná záruka na celé vozidlo - snížení nákladů na pohonné hmoty - bezproblémová montáž do vozidla se zážehovým motorem - trvale rostoucí síť čerpacích stanic, jednotná, celoevropsky normovaná kvalita paliva podle DIN EN vysoký jízdní dosah vozidla - velmi malé emise škodlivin - daňové zvýhodnění do roku 2018 v Německu - bezproblémové přepínání z plynu na benzin (i za jízdy) - stabilní motor - plnicí přípoje integrovány pod sériovým víkem palivové nádrže a ne v nárazníku - zákazník získá přidanou hodnotu při opětném prodeji Technické a kvalitativní výhody - vyspělá technika - speciální nádrž na zakaplněný plyn - celé zařízení na LPG absolvovalo nárazový test - optimalizované výfukové plyny a jízdní chování přizpůsobeným software - sací potrubí s integrovaným úchytem plynové rozdělovací lišty a ventily napouštění plynu - svazek vedení LPG s konektorovými spoji VW 6

7 Posouzení hospodárnosti LPG má vyšší spotřebu asi o 30 procent než benzin Super; tento zápor je však vyrovnán výhodnou cenou. Spotřeba na 100 kilometrů je s benzinem asi 7,1 litrů a s LPG asi 9,2 litrů. Zda se vozidlo s LPG vyplatí, je znázorněno na jednoduchém příkladu. Příklad kalkulace Roční počet ujetých kilometrů Časový interval Průměrná délka trasy Náklady na přestavbu Cena benzinu za litr Spotřeba benzinu na 100 km Cena zakaplněného plynu za litr Spotřeba zkaplněného plynu na 100 km Cena benzinu při startu na jednu trasu km 5 roků 24 km 2500 Euro 1,26 Euro 7,10 litrů 0,54 Euro 9,2 litrů 0,10 Euro Vývoj nákladů Euro Vyhodnocení LPG benzin Roky Roční úspora oproti benzinu Amortizační trasa Doba amortizace 365,02 Euro km 2,89 roků Všechny zde uvedené hodnoty mají výhradně charakter příkladu a závisí na příslušném trhu. 7

8 Úvod Porovnání LPG Kdo by chtěl do svého vozidla přidat spalování plynu, má možnost to učinit se zážehovými motory s palivem (benzin), s LPG nebo také zemním plynem (zkratka CNG = Compressed Natural Gas). LPG palivo je také nabízeno, jako zemní plyn, jako alternativa s nízkými škodlivinami proti běžným palivům a technikám pohonu - vždy s požadavkem na větší čistotu silničního provozu. Charakteristický znak LPG Palivo zážehových motorů Složení LPG obsahuje propan, butan a aromatickou přísadu. Benzin je komplexní směs více než 100 různých, převážně lehkých uhlovodíků. Těžba LPG se získává jako vedlejší produkt při rafinaci (krakování) zemního oleje (ropy). Benzin se získává při rafinaci (krakování) ropy. Čerpací stanice Instalace čerpací stanice s LPG je jednoduše realizovatelná. Na LPG jsou u čerpací stanice nadzemní nádrže. Benzinové nádrže u čerpací stanice musí být zabudovány nákladně v zemi. Srovnání nákladů Porovnáním nákladů pohonných hmot jsou pro LPG nižší než pro benzin. Odběr se provádí v litrech. Vyšší náklady na pohonné hmoty za benzin a motorovou naftu proti LPG. Kysličník uhličitý (CO 2 ) emise Emise CO 2 u vozidel na LPG jsou přibližně 15 % pod hodnotami vozidel na benzin. Oktanové číslo (podle podílu butanu) oktanové číslo 91 benzinu Normal oktanové číslo 95 benzinu Special oktanové číslo 98 benzinu Super Plus 8

9 Charakteristický znak LPG Palivo zážehových motorů Trvanlivost LPG je velmi čisté palivo a tím je časově neomezeně trvanlivé. Trvanlivost benzinu je omezena. Objem zavazadlového prostoru Nádrž na LPG lze bez problému umístit do prohlubně rezervního kola; tím zůstane zachován celý objem zavazadlového prostoru. Jízdní dosah vozidla Původní benzinová nádrž zůstává ve vozidle Je možný dojezd přibližně 1000 km. Norma/DIN Pro LPG existuje jednotná evropská norma. DIN EN 589, která upravuje kvalitu LPG. Podle petrochemických podníků složení paliva zážehových motorů kolísá. Daně V Německu existuje daňové zvýhodnění pro LPG do roku Daň z minerálních olejů, ekologická daň a daň z přidané hodnoty se musí zaplatit za palivo pro zážehové motory (benzin). 9

10 Úvod Stav vozidel na LPG Počet vozidel, jezdících na LPG v soukromém sektoru stále roste. Tento nárust vysvětluje přibývající akceptování vozidel jezdících na LPG mezi obyvatelstvem. V roce 2004 bylo v Německu na silnicích poprve vozidel, jezdících na LPG; pro jejich tankování bylo k dispozici téměř 500 veřejně přístupných čerpacích stanic s LPG. V současné době jezdí v Německu na silnicích více než vozidel na LPG. Do roku 2015 se v Německu odhaduje 1,5 milionu vozidel, registrovaných na LPG. Celosvětově v současné době existuje více než 5,5 milionu vozidel na LPG. Vývoj počtu vozidel, registrovaných na LPG v Německu 10

11 Síť čerpacích stanic Síť čerpacích stanic s LPG byla v Německu v posledních letech trvale rozšiřena na více než veřejně přístupných čerpacích stanic. Další čerpací stanice s LPG se plánují. Tím existuje i v Německu - stejně jako v ostatních evropských zemích - alternativní plynné palivo, které je celoplošně k dispozici. Ve většině evropských zemí - zejména v Nizozemí, Francii, Itálii a Polsku je budována celoplošná síť čerpacích stanic na zakaplnělý plyn. Síť čerpacích stanic na LPG v Evropě - stav 05/2009 Belgie 529 Bosna a Hercegovina 9 Dánsko 16 Německo 4974 Estonsko 10 Francie 1321 Řecko 22 Velká Británie 563 Irsko 98 Itálie 1981 Chorvatsko 116 Lotyšsko 4 Litva 40 Lucembursko 6 Nizozemsko 1122 Norsko 66 Rakousko 14 Polsko 7000 Portugalsko 94 Rumunsko 34 Švédsko 15 Švýcarsko 21 Srbsko - Černá hora 15 Slovinsko 14 Slovensko 8 Španělsko 34 Česká republika 95 Maďarsko

12 Komponenty pohonu na LPG Přehled součástí Veškeré konstrukční díly, potřebné k provozu na plyn, se montují již ve výrobě. Normální provoz na benzin zůstává zachován. Zařízení na LPG obsahuje: - plnicí hrdlo plynu - nádrž na LPG - přepínací tlačítko s ukazatelem zásoby plynu a spínač volby paliva - výparník - plynový filtr a - plynová rozdělovací lišta s plynovými napouštěcími ventily a snímačem plynové rozdělovací lišty plnicí hrdlo plynu nádrž na LPG se snímačem ukazatele zásoby plynu G707, přetlakovým ventilem, ventilem plynové nádrže N495 a plnicím vypínacím ventilem 12 přepínací tlačítko s ukazatelem zásoby plynu G706 a spínačem volby paliva E395

13 Následky výpadku Vypadne-li jedna nebo více komponent nebo modulů v systému LPG, systém se přepne nazpět na provoz na benzin. Je-li při novém startu opět hlášena závada, systém se přepne na provoz na benzin a musí být vyhledána servisní dílna. řídicí jednotka provozu na plyn J659 výparník s vysokotlakým ventilem provozu na plyn N372 plynový filtr plynová rozdělovací lišta s plynovými napouštěcími ventily N366-N369 a snímačem plynové rozdělovací lišty G401 13

14 Komponenty pohonu na LPG Motor 1,6 l 75 kw s 2ventilovou hlavou válců Základní motor je založen na motoru FlexFuel (E85) s označením CCSA, který je opět založen na technice motoru 1,6 l 75 kw BSE. Oba motory mají zkušební provoz ve vozidle Golf V. Pro umožnění provozu na LPG nejsou zapotřebí žádná mechanícká přizpůsobení na zážahový motor CCSA. Normální benzinový provoz zůstává běžně zachován a může být přepínán přepínacím tlačítkem ve středové konzole na LPG. Při plynovém provozu dosáhne motor výkon 72 kw. Technické charakteristiky dvouventilová hlava válců s jednoramennými vahadly s kladkou hliníkový blok motoru se žebrovanou olejovou vanou systém sekundárního vzduchu plastové sací potrubí s přepínáním délky změněné aplikace v řídicí jednotce motoru, přizpůsobené na plynový provoz - kód převodovky JHT jako u motoru BSE - z motoru FlexFuel CCSA byl převzat ventilový rozvod, píst a pístní kroužky Tento motor nesmí být provozován s etanolem (E85). 14

15 Technická data Diagram točivého momentu a výkonu v porovnání kód motoru konstrukční uspořádání CHGA 4válcový řadový motor zdvihový objem 1 595cm 3 vrtání 81 mm zdvih 77,4 mm počet ventilů 2 na válec kompresní poměr 10,3:1 maximální výkon 75 kw při otáčkách /min s benzinem 72 kw při otáčkách /min s LPG maximální točivý moment řízení motoru palivo dodatečná úprava výfukových plynů emisní norma 148 Nm při otáčkách /min s benzinem 144 Nm při otáčkách /min s LPG Simos 7PP Benzin Super bezolovnatý, oktanové číslo 95 (Normal bezolovnatý, oktanové číslo 91 s nepatrným snížením výkonu) LPG (zkapalněný plyn) hlavní katalyzátor s regulací lambda EU4 točivý moment [Nm] výkon benzin výkon plyn točivý monent benzin točivý moment plyn otáčky [1/min] výkon [kw] 15

16 Komponenty pohonu na LPG Plnicí hrdlo plynu Plnicí plynové hrdlo se je přímo vedle benzinového plnicího hrdla pod víkem palivové nádrže a je spojeno vedením do palivové nádrže na LPG. Plynové plnicí hrdlo je opatřeno zpětným ventilem. Zpětný ventil nechá LPG proudit jedním směrem a zabraňuje, aby LPG palivo mohlo proudit ven směrem opačným. Zpětný ventil se otevře, když je tankováno s tlakem. přetlakový ventil, zpětný ventil plnicí hrdlo plynu uzávěr Na plynové plnicí hrdlo se v závislosti na kódu státu šroubuje adaptér. Tento adaptér uchycuje při tankování čerpací pistoli. 16

17 Adaptér hrdla palivové nádrže Pro tankování vozidla na LPG jsou v současné době v Evropě používány tři různé připojovací systémy. Jedná se o přípoj ACME, přípoj Dish a bajonetový přípoj. Podle kódu státu je pro použití čerpací pistole zapotřebí příslušný adaptér. Přípojení ACME Přípojení Dish Bajonetové přípojení Belgie Německo Anglie Irsko Lucembursko Polsko Skotsko Švýcarsko Dánsko Francie Řecko Maďarsko Itálie Rakousko Portugalsko Nizozemsko 17

18 Komponenty pohonu na LPG Postup tankování Tankování se provádí v uzavřeném systému. Tankování je stejně jednoduché a trvá stejně dlouho jako u benzinu. Tankované množství LPG se udává v litrech a zobrazuje se shodně jako u benzinu na čerpacím stojanu. Využívá se pouze 80 % maximální množství náplně LPG; tím má plyn dostatečný prostor k roztažení, například v létě. Po otevření víka palivové nádrže se odšroubujte uzavírací čepičku plynového plnicího hrdla a našroubujte adaptér. Odejměte čerpací pistoli. Zašroubujte čerpací pistoli s adaptérem, stiskněte spoušť a zaklapněte. 18

19 Držte stisknuté startovací tlačítko tak dlouho, až je palivová nádrž plná. Při uvolnění čerpací pistole uniká LPG. Sejměte ruku z výstupních otvorů. Při kontaktu s kůží existuje nebezpečí omrznutí. Odšroubujte čerpací pistoli a adaptér od plynového plnicího hrdla a přišroubujte uzavírací čepičku na plynové plnicí hrdlo. 19

20 Komponenty pohonu na LPG Vedení LPG Vedením LPG se dostává kapalný LPG k palivové nádrži a odtud k motoru. Zařízení na LPG se dělí na vysokotlakovu a nízkotlakovou oblast. Vedení LPG ve vysokotlaké oblasti je z měděné trubky, obložené hadicí z PVC a v nízkotlaké oblasti je ze speciálních umělohmotných hadic. Jsou zabudována následující vedení LPG: 1. od plynového plnicího hrdla do palivové nádrže (vysokotlaká oblast) - je z měděné trubky, obalené hadicí PVC - tlak 8-10 bar - kapalný LPG 2. od palivové nádrže do výparníku - je z měděné trubky, obalené hadicí PVC - tlak 8-10 bar - kapalný LPG 3. od výparníku do plynové rozdělovací lišty 4. od plynové rozdělovací lišty do vefukování (nízkotlaká oblast) - je ze speciální umělohmotné hadice - tlak 0,1-2 bar - LPG v plynné formě - je ze speciální umělohmotné hadice - tlak 0,1-2 bar - LPG v plynné formě Poškozená vedení při opravě ńebo po nehodě musí být kompletně vyměněna. 20

21 Palivová nádrž na LPG Palivová nádrž na LPG je zabudována v prohloubení rezervního kola. Je vyrobena z oceli tloušťky 3,5mm. Palivová nádrž na LPG s držáky optimalizovanými proti nárazu a kyvným zařízením válcového tvaru s přetlakovým ventilem, plnicí vypínací ventil, snímač ukazatele zásoby plynu G707 a ventil plynové nádrže N495. palivová nádrž na LPG Palivová nádrž na LPG má obsah 49 litrů. Plnicí vypínací ventil přeruší při 80 % LPG v palivové nádrži plnění. Plnicí stav závisí na teplotě a může kolísat. Při vnějších teplotách 15 C pojme palivová nádrž na LPG 39 litrů. přetlakový ventil plnicí vypínací ventil snímač ukazatele zásoby plynu G707 přetlakový ventil ventil plynové nádrže N495 snímač ukazatele zásoby plynu G707 kyvné zařízení válcového tvaru plnicí vypínací ventil ventil plynové nádrže N495 21

22 Komponenty pohonu na LPG Optimalizovaný držák pro případ nárazu V případě nárazu se držák neulomí, nýbrž zdeformováním pojme nárazovou energii. K tomu má držák požadovaná místa deformace. držák kryt hrnce ventilu palivové nádrže Kyvné zařízení válcového tvaru V palivové nádrži je kyvné zařízení válcového tvaru. Zaručuje při všech stavech vozidla, jako je např. jízda do svahu i ze svahu nebo při jízdě v zatáčkách konstantní zásobování LPG. přívodní vedení od plynového plnicího hrdla přívodní vedení do výparníku ventilový hrnec palivové nádrže Kyvné zařízení válcového tvaru má nahoře otvor pro odběrnou trubku. Kyvné zařízení válcového tvaru má dole a po stranách otvory, kterými se dostává kapalný plyn do hrnce plováku. Sací trubka vede k přetlakovému ventilu v hrnci ventilu. sací trubka kyvné zařízení válcového tvaru odběrná trubice do ventilu plynové nádrže otvory 22

23 Ventil plynové nádrže N495 Ventil plynové nádrže N495 je namontován ve ventilovém hrnci a slouží k přerušení přívodu plynu. Je to elektromagnetický ventil a je otevírán řídicí jednotkou plynového provozu J659 během provozu na LPG. Při přepnutí na benzinový provoz, při zastavení motoru, v případě nehody (s identifikací nárazu) nebo při ztrátě napájecího napětí se ventil automaticky zavře a žádné LPG palivo se nedostane do výparníku. Popis funkce: neaktivován pružina Ventil se silou pružiny zatlačí do ventilového sedla a zavře tím přístup do výparníku. cívka kotva ventil do výparníku aktivován pružina cívka kotva ventil do výparníku od palivové nádrže Pro provoz na LPG, řídicí jednotka provozu plynu aktivuje ventil plynové nádrže. Elektromagnetické pole cívky táhne kotvu proti síle pružiny nahoru. Přístup k výparníku je nyní otevřen. Je-li provoz na LPG ukončen, odpojí řídicí jednotka pro provoz plynu ihned ventil pro plynovou nádrž. Ventil se silou pružiny opět zatlačí dílů a přístup k výparníku je uzavřen. od palivové nádrže 23

24 Komponenty pohonu na LPG Plnicí vypínací ventil Plnicí vypínací ventil je ve ventilovém hrnci nádrže na LPG. Ventil slouží k přerušení procesu tankování. Plnění se přeruší, pokud je v nádrži dosažen plnicí stav 80 %. Ventil je ovládaný mechanicky, plovákem. Plnění Zastavení plnění plnicí tlak horní píst spodní píst výfukové otvory sací kanál pružina pružina spodní ventilová komora závěrný ventil vačka plovák Plnicím tlakem je horní a spodní píst tlačen dolů. Horní píst má funkci zpětného ventilu. Spodní píst uvolní výtokový otvor, přes který proudí kapalný plyn do nádrže. Kromě toho má spodní píst uprostřed malý otvor, kterým se dostává kapalný plyn přes otevřený závěrný ventil do palivové nádrže. Při otevřeném závěrném ventilu se nemůže ve spodní ventilové komoře vytvořit žádný tlak. V závislosti na plnicím stavu se během plnění otáčí vačka přes plovák. Vačka ovládá závěrný ventil. Při poloze plováku, která odpovídá plnění 80 %, sklouzne závěrný ventil do prohloubení vačky a uzavře tím závěrný ventil. Kapalný plyn nyní vytvoří tlak ve spodní komoře ventilu. Tento tlak působí se silou pružiny tak, že se spodní píst pohybuje nahoru. Přitom jsou boční výstupní otvory zavřeny. Vytvoří se protitlak k plnícímu tlaku, čerpací zařízení se odpojí a horní píst uzavře sílou pružiny vstupní kanál. 24

25 Přetlakový ventil Přetlakový ventil je zabudován v palivové nádrži LPG ve ventilovém hrnci. Zabraňuje prasknutí palivové nádrže na LPG při nadměrném nárustu tlaku, například důsledkem vysokých teplot. Jakmile tlak v palivové nádrži přestoupí hodnotu 27,5 bar, přetlakový ventil se mechanicky otevře. LPG se nejprve dostane do ventilového hrnce a je přes odvzdušňovací hadice z umělé hmoty vedeno mimo prostor pro cestující. odvětrávací hadice přetlakový ventil Přetlakový ventil uzavřen Přetlakový ventil otevřen prachová krytka unikající LPG výstupní otvor pružina ventilu talíř ventilu tlak v palivové nádrži tlak v palivové nádrži vyšší než 27,5 bar Talíř ventilu se silou pružiny ventilu tlačí dolů. Ventil je zavřen. Výstupní otvor je uzavřen červenou protiprachovou krytkou. Pokud je tlak v palivové nádrži na LPG větší než síla pružiny ventilu, otevře přetlakový ventil a tím se talíř ventilu vytlačí nahoru. Červená ochranná krytka se vytlačí a LPG proudí nejprve do ventilového hrnce. Přes odvzdušňovací hadice je vedeno ven. 25

26 Komponenty pohonu na LPG Snímač ukazatele zásoby plynu G707 Snímač ukazatele zásoby plynu G707 je v palivové nádrži. Hladina kapaliny v palivové nádrži se zobrazuje 1. zobrazovací jednotkou ve ventilovém hrnci palivové nádrže a 2. na ukazateli paliva, integrovaném v přepínacím tlačítku (ukazatel zásoby plynu G706) ve středové konzole. 1. Zobrazení plnicího stavu ve ventilovém hrnci elektrický přípoj k řídicí jednotce provozu na plyn jehla plovák převodová jednotka hlava pouzdra zobrazovací jednotka V závislosti na plnicím stavu se pohybuje plovák snímače ukazatele zásoby paliva G707 v palivové nádrži na LPG. Tento pohyb se mění ozubenými koly převodové jednotky na otáčivý pohyb. Tím se také otáčí kruhový magnet, který je v hlavě pouzdra. V zobrazovací jednotce je rovněž kruhový magnet. Podle stavu plnění mají oba kruhové magnety navzájem určitou polohu a vytváří celkové magnetické pole. Toto celkové magnetické pole ovlivňuje polohu jehly v zobrazovací jednotce, na které lze pak odečíst plnicí stav. Zobrazení plnicího stavu ve ventilovém hrnci slouží pouze pro bezpečnost. 26

27 2. Zobrazení plnicího stavu v přepínacím tlačítku ukazatel zásoby plynu G707 řídicí jednotka provozu na plyn J659 ukazatel zásoby plynu G706 Zobrazení plnicího stavu pro řidiče je provedeno integrovaným ukazatelem zásoby plynu G706 v přepínacím tlačítku, které je ve středové konzole v prostoru pro cestující. K tomu musí snímač ukazatele zásoby plynu G707 komunikovat s řídicí jednotkou provozu na plyn J659. Snímač ukazatele zásoby paliva je aktivován řídicí jednotkou provozu na plyn. Celkové magnetické pole obou kruhových magnetů ovlivňuje nyní elektrický odpor vodiče. Změna elektrického odporu zavedením vnějšího magnetického pole se také označuje jako magnetoresistivní efekty. Podle stavu plnění v palivové nádrži jsou možné různé odpory 0-90 ohmů. Napěťový signál, vysílaný snímačem k řídicí jednotce provozu na plyn a odtud k ukazateli zásoby plynu v přepínacím tlačítku, je mírou plnicího stavu v palivové nádrži na LPG. 27

28 Komponenty pohonu na LPG Výparník LPG se ve výparníku mění z kapalného na plynné skupenství. Výparník má dále úlohu snížit tlak LPG z cca 10 bar na 1 bar, redukovat tlak panující v sacích sběrných potrubích. Roztahování LPG nastává ve výparníku ve dvou stupních. Dvoustupňovou redukcí tlaku mohou být lépe vyrována kolísání tlaku. Technické charakteristiky dvoustupňové snížení tlaku vysokotlaký ventil plynového provozu s vnějším přípojem a integrovaným filtračním prvkem interní okruh chladicí kapaliny pro zamezení tvoření vlhkosti a zalednění 1. stupeň z 3-10 bar na 1,6 bar vysokotlaký ventil provozu na plyn N stupeň z 1,6 bar na 1,0 bar nad tlak v sacím potrubí přítok z palivové nádrže výstup k plynovému filtru Technická data Typ Dvoustupňový výparník s membránou Pracovní tlak 0,95 bar až 1,10 bar Max. pracovní tlak 3,5 bar Hmotnost g Provozní jmenovitá 40 kg/h průchodnost Pracovní teplota -20 C až 120 C chladicí kapalina, přítok podtlakový přípoj sacího potrubí chladicí kapalina, odtok Na výparníku je kontrolní šroub. Po km musí být tento šroub vyšroubován, aby se výparník mohl zkontrolovat na znečištění. Jsou-li zjištěna znečištění, musí být vyměněn filtr ve vysokotakém ventilu. Dodržujte záznamy v ELSA a v tabulce údržby. 28

29 Akonstrukce Každý stupeň výparníku se skládá z vnitřní komory, vnější komory a ovládací komory, ve které je LPG. Přes přepouštěcí kanál se dostává LPG z 1. stupně do 2. stupně. Dále má každý stupeň jeden ventil s klapkou a pístem. Píst je sešroubovaný s membránou. V každé pružinové komoře je jedna pružina. V pružinové komoře 1. stupně je atmosférický tlak. V pružinové komoře 2. stupně je tlak sacího potrubí. Mezi 1. a 2. stupněm je gumové těsnění, které odděluje chladicí okruh od LPG. 1. stupeň 2. stupeň membrána klapka přítok od vysokotlakého ventilu provozu na plyn přepouštěcí kanál výstup k plynovému filtru membrána vnitřní komora vnitřní komora píst pružina klapka píst pružina pružinová komora pružinová komora ovládací komora ovládací komora vnější komora podtlakový přípoj sacího potrubí vnější komora chladicí kapalina, přítok pryžové těsnění chladicí kapalina, odtok 29

30 Komponenty pohonu na LPG Funkce V provozu na plyn se LPG dostane do výparníku. Pro vysvětlení postupů v jednotlivých stupních výparníku, byl řez výparníkem silně zjednodušen. 1. stupeň: Kapalný plyn LPG se dostává přes vysokotlaký ventil provozu na plyn s tlakem maximálně 10 bar do vnitřní komory 1. stupně. Přitom je klapka ventilu otevřena. Kapalný plyn LPG se dostává dále přes vnější komoru do ovládací komory 1. stupně. Tímto způsobem se LPG roztahuje a mění se na plynné skupenství. Membrána 1. stupně je ze strany pružinové komory ovlivněna přednastavenou pružinou a ovlivňuje atmosférický tlak, který je v pružinové komoře. přítok od vysokotlakého ventilu provozu na plyn pružinová komora membrána klapka pružina ovládací komora vnitřní komora vnější komora Přestoupí-li tlak plynu v ovládací komoře hodnotu 1,6 bar, pružina se membránou stlačí k sobě. S membránou sešroubovaný píst ovládá klapku a ventil uzavře přítok od vysokotlakého ventilu provozu na plyn. Nemůže proudit žádný kapalný plyn LPG. LPG může dále expandovat a přes přepouštěcí kanál proudit do vnitřní komory 2. stupně. přepouštěcí kanál klapka (zavřená) píst Tím klesne tlak, který v ovládací komoře působí na membránu opět pod hodnotu 1,6 bar, pružina stlačí přes píst klapku a další LPG může proudit. Tímto způsobem se tlak LPG sníží z maximální hodnoty 10 bar na 1,6 bar. klapka (otevřená) pružina 30

31 přepouštěcí kanál pružinová komora membrána klapka pružina podtlakový přípoj sacího potrubí ovládací komora 2. stupeň: Ve 2. stupni se již kapalný plyn LPG dále rozpíná a snižuje se na tlak 1 bar nad tlak v sacím potrubí. Přes přepouštěcí kanál se LPG dostává z vnější komory 1. stupně do vnitřní komory 2. stupně. Přitom je klapka ventilu 2. stupně otevřena. Při expanzi plynu se plyn dostane přes vnější komoru do ovládací komory 2. stupně. Membrána 2. stupně je ze strany pružinové komory ovlivněna přednastavenou pružinou a tlakem v sacím potrubí, panujícím v pružinové komoře. vnitřní komora vnější komora odtok klapka (zavřená) Přestoupí-li tlak plynu, který působí v ovládací komoře na membránu hodnotu 1 bar nad tlak v sacím potrubí, pružina se přes membránu stlačí k sobě. S membránou sešroubovaný píst ovládá klapku a ventil zavře přepouštěcí kanál. Nemůže proudit žádný kapalný plyn LPG. LPG může dále expandovat a dostává se odtokem k filtru a k napouštěcím plynovým ventilům. píst Tím klesne tlak, který v ovládací komoře působí na membránu opět pod hodnotu 1 bar nad tlak v sacím potrubí, stlačí pružinu, přes píst otevře klapku a může proudit další LPG. klapka (otevřená) pružina 31

32 Komponenty pohonu na LPG Okruh chladicí kapaliny Uspořádání Okruh chladicí kapaliny je uvnitř výparníku. Pro vysvětlení konstrukce výparník je zobrazen uprostřed odklopen. Okruh chladicí kapaliny je přes oba přípoje chladicí kapaliny spojen s chladicím okruhem motoru. Okruh je ve výparníku gumovým těsněním rozdělen do 1. a 2. stupně. Přes oba přepouštěcí kanály se dostává chladicí kapalina z 1. stupně k 2. stupni. přepouštěcí kanál LPG od 1. do 2. stupně 2. stupeň 1. stupeň pryžové těsnění přepouštěcí kanály chladicí kapaliny chladicí kapalina, přítok chladicí voda, odtok Funkce Pokud je LPG snížen z 10 bar na 1 bar nad tlak v sacím potrubí, kapalný plyn LPG se roztáhne a přitom změní stav agregátu z kapalné formy na plynnou. LPG přitom ze svého okolí odebírá tepelnou energii, takže se plyn a jeho okolí ochlazují. Vzniká tak zvaný expanzní chlad, který by mohl vést k zalednění výparníku. Výparník je přes přípoje chladicí kapaliny spojen s chladicím okruhem motoru ještě před výměníkem tepla. Tak je teplá chladicí kapalina vedena výparníkem. Tím se zabrání tomu, že dojde k zalednění výparníku. 32

33 Vysokotlaký ventil provozu na plyn N372 Vysokotlaký ventil provozu na plyn N372 je montovaný na výparník a slouží k přerušení přívodu plynu do výparníku. Ve vysokotlakém ventilu je integrován filtr. Slouží pro ochranu citlivých modulů výparníku, aby eventuelní existující nečistoty v kapalném LPG vyfiltroval. Tento další pojistný ventil pracuje jako Ventil plynové nádrže N495. Vysokotlaký ventil provozu na plyn N372 je elektromagnetický ventil a je otevírán řídicí jednotkou provozu na plyn J659 při provozu na LPG. Při přepnutí na benzinový provoz, při zastavení motoru, v případě nehody (s identifikací nárazu) nebo při ztrátě napájecího napětí se ventil automaticky zavře a žádný kapalný plyn LPG se nedostane do výparníku. neaktivovaný ventilové sedlo pružina cívka aktivovaný ventilové sedlo pružina cívka do výparníku do výparníku filtr kotva filtr kotva od palivové nádrže od palivové nádrže Ventil je silou pružiny zatlačen do ventilového sedla a zavře tím přístup k výparníku. Filtr ve vysokotlakém ventilu musí být po km vyměněn. Jsou-li splněny všechny systémové podmínky provozu na LPG, řídicí jednotka provozu na plyn aktivuje vysokotlaký ventil provozu na plyn. Elektromagnetické pole cívky přitáhne kotvu proti síle pružiny. Přístup k výparníku se otevře. Pokud je provoz na LPG ukončen, odpojí řídicí jednotka provozu na plyn ihned vysokotlaký ventil provozu na plyn. Přístup do výparníku se automaticky uzavře silou pružiny. 33

Praktická dílna. Vstřikovací systémy zážehových motorů II. utoexper. ervenec/sr. Automobil od A do Z. Servis Podvozek Organizace práce

Praktická dílna. Vstřikovací systémy zážehových motorů II. utoexper. ervenec/sr. Automobil od A do Z. Servis Podvozek Organizace práce omobil od A do Z Servis Podvozek Organizace práce Motor Systémy a příslušenství Bezpečnost a hygiena práce Geometrie Nářadí a vybavení dílen Paliva a maziva Diagnostika a měření Elektr. zařízení, elektronika

Více

V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru SP 16-1

V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru SP 16-1 ... velký výkon, malá spotřeba! V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový motor s přímým vstřikováním. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru vysokého výkonu při nízké spotřebě! SP

Více

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení A0888 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí provozovatel!

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou.

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 1. Kola a pneumatiky: - dotažení matic kol - neporušenost ráfků kol - tlak v pneumatikách (i náhradní kolo) a stav dezénu 2. Motor, převodovky, hnací nápravy,

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY MOTOROVÝCH VOZIDEL

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY MOTOROVÝCH VOZIDEL Prof. Ing. František Vlk, DrSc. ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY MOTOROVÝCH VOZIDEL Použití elektroniky v motorovém vozidle vede k odlehčení řidiče a uvolňuje tím lidskou kapacitu k lepšímu pozorování vnějšího dopravního

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění EOLO Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030588CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

NÁVRH A OPTIMALIZACE REGULAČNÍHO VENTILU PRO EHRS VÝMĚNÍK

NÁVRH A OPTIMALIZACE REGULAČNÍHO VENTILU PRO EHRS VÝMĚNÍK VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs NÁVOD K OBSLUZE 2013 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL Výr.č. 3211953cs MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM 1 MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM Rádi bychom Vám poblahopřáli v Vašemu

Více

DŘEVOPLYNOVÉ GENERÁTORY

DŘEVOPLYNOVÉ GENERÁTORY VIKTOR MRÁZ JOSEF MRÁZ DŘEVOPLYNOVÉ GENERÁTORY NAŠE VOJSKO SVAZ PRO SPOLUPRÁCI S ARMÁDOU PRAHA 1954 ÚVODEM Generátorový plyn jako pohonná látka pro motory je znám již po mnoho desítiletí. V začátcích kolem

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s.

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s. Kondenzační kotel Q7K-28-24-COMBI Q7K-36-30-COMBI Q7K-22-SOLO Q7K-28-SOLO Návod na montáž,obsluhu a údržbu Quantum, a.s. OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecné...5 1.2 Instalace ústředního vytápění...5

Více

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa Návod k montáži a provozu DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa A1111 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Pohon všech kol vozidel Škoda

MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Pohon všech kol vozidel Škoda Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Masná 18, 110 00 Praha 1 Obor vzdělání: Zaměření: 23-45-M/01 Dopravní prostředky Silniční vozidla MATURITNÍ PRÁCE Téma: Pohon

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více