Ošetření pánevního dna

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ošetření pánevního dna"

Transkript

1 Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně Certifikovaný kurz fyzioterapeutů v rehabilitační léčbě některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové Seminární práce Ošetření pánevního dna 2015

2 OBSAH 1. Anatomie pánve 2. Svaly dna pánevního 3. Koaktivace svalů dna pánevního 4. Příčiny napětí svalů dna pánevního 5. Vyšetření a terapie spasmu m. levatoru ani 6. Kazuistika 7. Seznam použité literatury

3 1. ANATOMIE PÁNVE Pánev je konečný segment osového orgánu. Je spojem mezi páteří, dolními končetinami a hlavou. Je převodníkem sil z DKK na trup, HKK a hlavu. Pánev je základna pro držení těla. PÁNEV (pelvis) Je pevný kruh, vzniká spojením dvou pánevních kostí (ossa coxae) a kosti křížové (os sacrum), na kterou navazuje kostrč (os coccygis). Kosti pánevní jsou vepředu navzájem spojené sponou stydkou-symfýzou (symphysis) a vzadu jsou s kostí křížovou spojené sakroiliakálním skloubením - SI (articulatio sacroiliaca). Toto spojení vykazuje poměrně malou pohyblivost. Jistá pohyblivost SI skloubení je však evidentně funkční, uplatňuje se při běžných lokomočních pohybech a má důležitou kompenzační a tlumící úlohu. Kost pánevní (os coxae) Vzniká srůstem tří kostí - kosti kyčelní (os ilium), sedací (os ischii) a stydké (os pubis). Všechny tři kosti se spojují (osifikují) na chrupavčité hranici v jamce kyčelního kloubu (acetabulum).

4 obr. 1 3

5 Os ilium Je největší částí pánevní kosti, ležící kraniálně od acetabula. Tělo kosti tvořící strop acetabula se rozšiřuje v plochou lopatu kyčelní kosti (ala ossis ilium), která horním okrajem hřebenem (crista iliaca) přechází ve velmi výrazně orientační body: přední horní trn kyčelní kosti (spina iliaca anterior superior) a hmatný zadní horní trn kyčelní kosti (spina iliaca posterior superior). Kaudálně od nich jsou obdobné trny: přední dolní trn kyčelní (spina iliaca anterior inferior) a zadní dolní trn kyčelní (spina iliaca posterior inferior). Os ischii Má dvě, poměrně masivní složky tvořící dolní okraj pánevní kosti. Tělo kosti se účastní stavby acetabula a široké rameno pokračuje dolů a dopředu, kde vytváří nápadný sedací hrbol (tuber ischiadicum). Os pubis Je nejútlejší částí pánevní kosti. Stydká kost má tři složky. Tělo se opět podílí na formování acetabula a vybíhá z něj horní rameno stydké kosti jdoucí dopředu k symfýze, kde přechází do dolního ramena. Na přechodu mezi horním a dolním ramenem je nerovná plocha pro chrupavčitou sponu stydkých kostí (symphysis pubica). Os sacrum (křížová kost) Je složená z pěti křížových obratlů (S1 S5), které postupně osifikují a srůstají v jedinu kost. Má přibližně trojúhelníkový tvar, první křížový obratel (S1) je spojen meziobratlovou ploténkou s pátým bederním obratlem (L5), na okrajích je křížová kost kloubně spojena s pánevními kostmi (articulatio sacroiliaca) a směrem dolů se křížová kost zužuje a chrupavkou je spojena s kostrčí.

6 Os coccygis (kost kostrční) Vzniká srůstem 4-5 obratlů, které jsou zakrnělé. Délka kostrče je v průměru 3 cm, její obratle se od prvního k poslednímu zmenšují, takže kost má tvar hrotu. Je zahnuta ventrálně směrem do pánve. Je dobře hmatná v intergluteální rýze, lze ji palpovat až k jejímu hrotu (i z ventrální strany). Důležitou složkou v oblasti pánve jsou i ligamenta pánve (např. lig. sacrospinale, lig. sacrotuberale). obr. 2 5

7 Na pánvi rozlišujeme dva prostory: velkou a malou pánev. Velkou pánev (pelvis major) Ohraničují lopaty kostí kyčelních, malou pánev porodnickou (pelvis minor) především křížová kost, stydké a sedací kosti. Hranicí mezi oběma prostory je linea terminalis. Pánev slouží hlavně jako chráněný prostor, kde je uložena řada důležitých orgánů močového, zažívacího a pohlavního systému. 2. SVALY DNA PÁNEVNÍHO Pánevní dno tvoří dvě svalové přepážky: diaphragma pelvis a diaphragma urogenitale. Diaphragma pelvis je dnem malé pánve, má tvar nálevky odstupující od stěn pánve, s vrcholem obráceným ke konečníku. Je tvořena dvěma svaly: m. levator ani a m. coccygeus.

8 obr. 3

9 M. levator ani Je silný plochý sval, který se skládá ze dvou částí, pars iliaca (m. iliococcygeus) a pars pubica (m. pubococcygeus a m. puborectalis). klička m. puborectalis je vepředu uchycena ke stydkým kostem v blízkosti spony stydké. Tahem směrem vpřed uzavírá konečník a je klinicky považována za nejdůležitější součást uzávěrového mechanismu konečníku. Iliococcygeální část navazuje na puborectální přepážku. Začíná od vazivového poutka od kosti stydké až po trn sedací kosti (spina ischiadica) vzadu. Od tohoto širokého začátku směřují svalové snopce dozadu za konečník a upínají se částečně do vazivové přepážky natažené mezi konečníkem a hrotem kostrče a částečně přímo na kostrč. M. coccygeus Je slabý sval, má tvar trojúhelníku, který probíhá od spina ischiadica k laterálnímu okraji kosti křížové a kostrče. Navazuje na zadní okraj levatoru a doplňuje tak zadní část nálevky pánevního dna. Oba svaly jsou inervovány z větve plexus sacralis. obr. 4

10 3. KOAKTIVACE SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA 7 Svaly pánevního dna společně s bránicí a břišními svaly, především s m. transversus abdominis, spolupracují při dýchání a s mm. multifidi tvoří HSSP (hluboký stabilizační systém páteře) lokální stabilizátory L-páteře.

11 Bez aktivace svalů pánevního dna by nebyla správná funkce skeletu mají posturální funkci. 1. jejich aktivita se projeví změnou napětí, ne pohybem 2. tonizace se objevuje před aktivitou ostatních svalů 3. významná je jejich vazba na psychiku 4. při jejich správné funkci nedojde k přetížení v segmentech L-páteře (podmínkou je koaktivace m. transversus abdominis) 5. svaly pánevního dna se významně podílejí na celkové stabilitě 6. m. coccygeus probíhá stejně jako lig. sacroilliacum interosseum, proto malá změna v oblasti pánevního dna může vyvolat SI blokádu 7. dysfunkce pánevního dna vyvolává tzv. KOSTRČOVÝ SYNDROM uvolnění svalů dna pánevního vede nejen k odstranění bolesti, ale i ke zlepšení postury a stability. ½ stavů dysfunkce je z hypertonu a ½ z hypotonie! Při terapii v oblasti pánevního dna se zlepšuje stereotyp extenze v kyčelním kloubu zejména zvýšením aktivity m. glutaeus maximus (význam PIR m. glut. maximus na funkci kostrče a celého pánevního dna). Sacrotuberální vaz má v oblasti tuber ossis ischii kontakt se šlachou m. biceps femoris, extenzory kyčle a svaly pánevního dna spolu úzce komunikují.

12 4. PŘÍČINY NAPĚTÍ SVALŮ DNA PÁNEVNÍHO úrazy kostrče při sportu, při pádu opakovaná mikrotraumata sedavé zaměstnání gynekologické operace, nešetrné gyn. vyšetření, porod Často se vyskytuje zvýšené napětí až spasmus, v akutním stádiu způsobuje poruchy svěračů (retence moči, obstipace), lokální bolest kostrče a dyspareunii. V chronickém stádiu se spasmus nemusí projevovat, je více potíží v oblasti L páteře a ne přímo v oblasti kostrče (u žen s funkční sterilitou). Spasmus m. lev. ani destabilizuje SI kloub, vede k recidivám blokád SI kloubu, dochází ke zřetelné asymetrii v oblasti pánve a bederní oblasti. Typickým klinickým obrazem je i spasmus adduktorů kyčel. kloubů, přestože anatomicky s kostrčí nijak nesouvisí. Možným vysvětlením je vznik řetězce funkčních poruch. M. levator ani totiž začíná v blízkosti spony stydké od zadní plochy stydkých kostí a od dolního ramene stydké kosti začínají i adduktory. Dráždění v oblasti L páteře může vyvolat spasmus vejcovodů a dělohy.

13 5. VYŠETŘENÍ A TERAPIE SPASMU M. LEVATORU ANI Při vyšetření per rectum prochází prst nejprve zevním svěračem konečníku a dále puborectální kličkou levátoru. Nakonec prst dosáhne přední plochy kostrče. Po jejích stranách se nachází m. coccygeus a vlákna m. lev. ani. obr. 5

14 Terapie 1. masáž 2. PIR Add 1) 1 hodinu před výkonem si může pacientka zavést čípek se spasmolytickým účinkem do konečníku (Spasmopan, Algifen, Indometacin) min před výkonem nahřejeme oblast L páteře a sakra infralampou pacientka si klekne, opírá se o předloktí, s uvolněnou L páteří, s mírně rozkročenými koleny terapeut (pravák) stojí zleva, zavede 3. prst pravé ruky v rukavici s trochou vazelíny do recta, projde svěračem do ampuly do volného prostoru recta vypalpuje kostrční obratle, pruží prstem proti obratlům = mobilizace kostrče v předozadním směru vzadu, co nejhlouběji, po stranách kostrče je hmatný m. coccygeus, dorzálněji (nahoru ke kostči) m. iliococcygeus, u svěrače (vepředu) je hmatný coccygeofemoralis. Add 2) odstranění spasmu pomocí PIR, opakovat 4-5x povely: mírně stisknout hýždě, vtáhnout konečník terapeut klade odpor izometrická kontrakce, výdrž do 10 s, poté povel UVOLNIT a svalový snopec s dýcháním 4-6x protáhnout směrem ke kostrči = provést masáž napjatého svalového snopce totéž provádíme na všech zvýšeně napjatých svalových snopcích Při relaxaci pánevního dna se může objevit zvukový fenomén, který je tvořen vzduchem, který vychází zejména z pochvy ženy a z konečníku (u obou pohlaví). Pokud na něj pacient není připraven, může vyvolat pocit studu a zahanbení. Celý výkon trvá přibližně 5 minut.

15 Po výkonu si pacientka lehne na břicho, terapeut provede masáž hýždí od kostrče směrem dolů ke kyčlím a masáž adduktorů kyčlí oboustranně. Doporučí pacientce masírovat doma při sprchování např. kartáčkem, peelingovým sprch. gelem). Potom provede terapeut cvik zadek (cca 3-5x). Na závěr provede terapeut vyšetření uvolňovaných svalů (bolestivost téměř vymizí, spasmus se uvolní). V případě recidivy spasmu m. lev. ani lze proceduru opakovat max. 1x za měsíc, ideálně 7-8 den po menstruaci ( den, do ovulace). U žen s funkční sterilitou je vhodná jen léčba metodou Mojžíšové nekombinovat. Ošetření pánevního dna per rectum lze užít u chronických obstipací, retence moči, po gynekologických operacích i při chronických vertebrogenních potížích v těchto případech lze metodu Mojžíšové kombinovat i s jinými metodami a terapii masáž provádět i 1x za 14 dní. Kontraindikace k léčbě: aktivní hemoroidy onemocnění střev (akutní potíže, ale i chronické, např. Crohnova choroba)

16 6. KAZUISTIKA Iniciály pacienta: J. P. Pohlaví: žena Věk: 1976 Diagnóza: pacientka odeslána lékařem z neurologie pro VAS (víceetážový algický syndrom), tinitus l. sin., coccygodynie Anamnéza RA: bez vážnějších onemocnění OA: 175 cm, 65 kg, 3 porody FA: 0 TA: káva 1-2x denně, nikotin O, alkohol příležitostně PA: ekonomka GA: menses od 13let, dysmenorea, gravidita 3 (2004, 2009, 2011), ITP O, potraty O AA: O NO: tinitus l. sin. 1/2roku - zvyšující se při psychické zátěži, vertebrogenní potíže v oblasti Cp., bolestivá kostrč

17 1. návštěva Kineziologický rozbor pohled zezadu - levé rameno výš - zvýšené napětí trapézového svalu vlevo - levá lopatka výš o 0,5cm - paravertebrální val vlevo v oblasti Th-L zvýšené napětí - SI fenomén předbíhání vpravo - otok měkkých tkání na křížové kosti - intergluteální rýha symetrická - gluteální rýha vpravo pokleslá pohled zepředu - knoflíková ramena - ochablé břišní svaly pohled z boku - předsunuté držení hlavy - mírná kyfóza Th p. - anteverze pánve leh na břiše (špičky přes okraj stolu) - zkratek PDK - zpožďovací reakce glut. svalu vpravo - glut. rýha vpravo pokleslá - palpace kostrče z ventrální strany nebolestivá - edém na křížové kosti - zvýšené napětí paravertebrál. valu vlevo v oblasti spodní Th L3 - mediální okraj lopatek vlevo 2,3 Ž

18 leh na zádech - palpační citlivost symfýzy shora, vpravo napětí m. coccygeus - citlivost sternoclaviculárního spoje vlevo - citlivost sternocostálních spojů 2,3 Ž vlevo sed - palpační citlivost SCM vlevo - citlivost a zvýšené napětí vlevo m. scal. medius a posterior 2,3 Ž Ošetření při 1. návštěvě 1. mobilizace mediálního i laterálního klíčků bilaterálně 2. mobilizace žeber, koulení hlavy 3. obkroužení lopatky (PAPOLO) 4. mobilizace SI žabák, osmička + baletka 5. mobilizace Lp. odkulení prosté s postizometrií, leváda 6. natřepání I., II. 7. uvolnění fascií v oblasti šíje, trakce Cp., mobilizace AO 8. informace o uvolnění m. levatoru ani pacientka nyní odmítá! 2. návštěva Pacientka po první návštěvě udává mírný pocit úlevy v oblasti Cp., tinitus přetrvává. Ošetření 1. mobilizace klíčků a žeber, koulení hlavy 2. PAPOLO 3. žabák, osmičky 4. natřepání I., II. 5. aktivní cvičení 8 cviků, důraz na cvik zadek z důvodu coccygodynií 3. návštěva Přetrvává napětí na mediálním okraji lopatky vlevo m. levator scapulae, zvýšené napětí PV v obl. Lp.

19 Ošetření 1. mobilizace klíčků a žeber, koulení hlavy, PAPOLO 2. tobogán 3. odkulení s PIR a kolébáním, leváda 4. natřepání 5. opakování aktiv. cviků + posilovací cviky, aktivace HSS 4. návštěva Pacientka si doma cvičí sestavu Mojžíšové, 1x denně, opakování cviků 20x. Terapie dnes zaměřena více na oblast Cp, kde je výrazné objektivní i subjektivní zlepšení. Palpační bolestivost symfýzy a především vpravo m. coccygeus přetrvává. Pacientka se již psychicky vyrovnala s mobilizací kostrče per rectum. Toto ošetření provedeme při další návštěvě. Ošetření 1. mobilizace klíčků a prvních tří žeber, koulení hlavy 2. uvolnění fascií šíje, PIR hlubokých šíjových svalů a trapézu, trakce Cp. 3. natřepání II. 4. škola zad, úprava pracovního prostoru

20 Závěr Pacientka velmi spokojená s terapií dle Mojžíšové, cítí zlepšení v oblasti C-Th p. Bohužel hlavní důvod návštěvy fyzioterapie zatím nevyřešen, tinitus nadále trvá. Terapie hodnocena nyní v krátkém časovém úseku (3 týdny), pacientka si přeje pokračovat, uvědomuje si dlouhodobé potíže i v oblasti kostrče. Při terapiích zjištěna i ligamentová bolest v oblasti pánve a kyč. kl. vlevo. Pacientka poučena o vhodnosti pokračovat v aktivním cvičení na protažení zkrácených svalových skupin a posílení oslabených svalů, aktivace HSS v běžném denním režimu. Nutnost dodržování školy zad a pokusit se o psychickou pohodu a dobrou náladu.

21 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY Dylevský,I. Speciální kineziologie. Praha, Grada, Čihák, R. Anatomie vydání, Praha: Avicenum, Hnízdil, J. a kolektiv autorů. Léčebné rehabilitační postupy Ludmily Mojžíšové. 1. vydání, Praha: Grada, Sylabus a ústní sdělení školitelky Mgr. Pavlíny Svobodové Obrázky internet - Google, Wikipedie apod.

Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové

Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové Výchozí poloha: leh pokrčmo, kolena a chodidla asi 20 cm od sebe, paže volně podél těla Průběh: přitisknout bederní páteř, aktivace přímého břišního svalů

Více

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ a STREČINK. Mgr. Ivana Sahánková

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ a STREČINK. Mgr. Ivana Sahánková KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ a STREČINK Mgr. Ivana Sahánková Kompenzační cvičení HLUBOKÝ STABILIZAČNÍ SYSTÉM často nazývaný jako,,core svalová souhra zajišťující stabilizaci páteře při statickém zatížení a doprovází

Více

6. Přílohy. Příloha č. 1: Vyjádření etické komise. Příloha č. 2: Vzor informovaného souhlasu pacienta

6. Přílohy. Příloha č. 1: Vyjádření etické komise. Příloha č. 2: Vzor informovaného souhlasu pacienta 6. Přílohy Příloha č. 1: Vyjádření etické komise Příloha č. 2: Vzor informovaného souhlasu pacienta Příloha č. 3: Fotodokumentace terapie cvičení na Redcordu cvik č. 1 Příloha č. 4: Fotodokumentace terapie

Více

Přehled svalů a svalových skupin

Přehled svalů a svalových skupin Přehled svalů a svalových skupin SVALY ZAD A TRUPU sval trapézový (kápovitý) m. trapezius funkce: extenze hlavy, napomáhá vzpažení horní vlákna zvednutí lopatky střední vlákna přitažení lopatky k páteři

Více

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Hlavním důsledkem svalové dysbalance je to, že namísto vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému zatěžování

Více

Kosti pánevního pletence a pánve. Roviny a směry pánevní. Kosti horní a dolní končetiny. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Kosti pánevního pletence a pánve. Roviny a směry pánevní. Kosti horní a dolní končetiny. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Kosti pánevního pletence a pánve. Roviny a směry pánevní. Kosti horní a dolní končetiny. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Pánev - PELVIS Je složena: 2 kosti pánevní OSSA COXAE Kost křížová OS SACRUM

Více

Diaphragma pelvis. https://www.youtube.com/watch?v=p3bbamwm2eo

Diaphragma pelvis. https://www.youtube.com/watch?v=p3bbamwm2eo Diaphragma pelvis https://www.youtube.com/watch?v=p3bbamwm2eo Pánevní dno V oblasti pánevního dna v těsné blízkosti se setkává více orgánových systémů (konec trávicí soustavy, dolní část močových cest,

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE NA POSÍLENÍ SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA A MOČOVÉ TRUBICE SOUBOR ŠESTI ZÁKLADNÍCH CVIKŮ

CVIČENÍ PRO MUŽE NA POSÍLENÍ SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA A MOČOVÉ TRUBICE SOUBOR ŠESTI ZÁKLADNÍCH CVIKŮ SOUBOR ŠESTI ZÁKLADNÍCH CVIKŮ při problémech s inkontinencí (nekontrolovatelným únikem moči) pro správné držení těla a vzhled břicha pro zpevnění ochablého svalstva měsících cvičení se muž může nechtěného

Více

Anatomie I přednáška 7. Svaly zad.

Anatomie I přednáška 7. Svaly zad. Anatomie I přednáška 7 Svaly zad. Svaly zad I. 4 vrstvy (od povrchu k hlouběji uloženým) 1. vrstva (povrchová) sval trapézový široký sval zádový 2. vrstva zdvihač lopatky svaly rhombické Svaly spinohumerální

Více

Dechové techniky. Dechová cvičení a harmonizace Typy dýchání svalstvo, polohy

Dechové techniky. Dechová cvičení a harmonizace Typy dýchání svalstvo, polohy Dechové techniky Dechová cvičení a harmonizace Typy dýchání svalstvo, polohy Dýchání (respirace, ventilace) Pohybovou osu dýchání tvoří pánev páteř hlava. Dýchací pohyby slouží k ventilaci plic a současně

Více

Příloha č. 1- Kazuistika č. 1

Příloha č. 1- Kazuistika č. 1 Příloha č. 1- Kazuistika č. 1 Průběh terapie Pacientka celkem absolvovala 10 fyzioterapií, kdy při první návštěvě bylo provedeno vstupní kineziologické vyšetření na jehož základě byla stanovena terapie.

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

Svalová dysbalance, svaly zkrácené a oslabené

Svalová dysbalance, svaly zkrácené a oslabené Svalová dysbalance, svaly zkrácené a oslabené Důsledkem svalové dysbalance je to, že namísto vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému zatěžování kloubů a k vadnému

Více

INKONTINENCE MOČI - stále tabuizované téma v ordinacích fyzioterapeuta

INKONTINENCE MOČI - stále tabuizované téma v ordinacích fyzioterapeuta INKONTINENCE MOČI - stále tabuizované téma v ordinacích fyzioterapeuta Klíčová slova: pánevní dno, inkontinence, typy inkontinence, svalové napětí, fyzioterapie V České republice trpí inkontinencí moči

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

BROŽURA CVIKŮ. Cyklista biomechanické a kineziologické aspekty pohybu

BROŽURA CVIKŮ. Cyklista biomechanické a kineziologické aspekty pohybu ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva BROŽURA CVIKŮ Příloha k bakalářské práci Cyklista biomechanické a kineziologické

Více

6 PŘÍLOHY. Č. 1 Souhlas etické komise. Č. 2 Vzor informovaného souhlasu. Č. 3 Seznam tabulek. Č. 4 Seznam zkratek. Č. 5 Obrázky

6 PŘÍLOHY. Č. 1 Souhlas etické komise. Č. 2 Vzor informovaného souhlasu. Č. 3 Seznam tabulek. Č. 4 Seznam zkratek. Č. 5 Obrázky 6 PŘÍLOHY Č. 1 Souhlas etické komise Č. 2 Vzor informovaného souhlasu Č. 3 Seznam tabulek Č. 4 Seznam zkratek Č. 5 Obrázky Příloha č. 2 - Vzor informovaného souhlasu INFORMOVANÝ SOUHLAS Vážená paní, vážený

Více

Anatomie kostry. Kostra psa. 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka. 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky.

Anatomie kostry. Kostra psa. 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka. 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky. Anatomie kostry Kostra psa 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky 1 / 6 6. krční obratle 7. hrudní obratle 8. bederní obratle 9. křížové obratle 10. ocasní

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

Poradna stresové inkontinence z pohledu fyzioterapeuta. Mgr. Petra Brédová Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s.

Poradna stresové inkontinence z pohledu fyzioterapeuta. Mgr. Petra Brédová Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s. Poradna stresové inkontinence z pohledu fyzioterapeuta Mgr. Petra Brédová Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s. Co nás vedlo k otevření poradny? Nedostatečná péče o tuto problematiku v okolí Vysoký počet

Více

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Současná civilizace je charakteristická nedostatečnou pohybovou aktivitou. ICHS obesita DM hemoroidy ICHDK bolesti zad stoupá počet profesí se sedavým charakterem

Více

DĚTSKÁ NEMOCNICE BRNO CVIČENÍ S OVERBALLEM MANUÁL PRO DOMÁCÍ CVIČENÍ DĚTÍ S VADNÝM DRŽENÍM TĚLA A STRUKTURÁLNÍMI VADAMI PÁTEŘE.

DĚTSKÁ NEMOCNICE BRNO CVIČENÍ S OVERBALLEM MANUÁL PRO DOMÁCÍ CVIČENÍ DĚTÍ S VADNÝM DRŽENÍM TĚLA A STRUKTURÁLNÍMI VADAMI PÁTEŘE. DĚTSKÁ NEMOCNICE BRNO CVIČENÍ S OVERBALLEM MANUÁL PRO DOMÁCÍ CVIČENÍ DĚTÍ S VADNÝM DRŽENÍM TĚLA A STRUKTURÁLNÍMI VADAMI PÁTEŘE Kolektiv DRHO Brno 2016 Cvičební jednotka s využitím overballu 1. Protažení

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

Anatomie. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Anatomie. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Anatomie Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Obsah přednášky: svaly zádové svaly hrudníku svaly břicha svaly krku svaly horní končetiny svaly dolní končetiny Musculidorsi svaly zádové Zádovésvaly jsou rozprostřeny

Více

Lidská páteř (aneb trocha anatomie)

Lidská páteř (aneb trocha anatomie) Zdravá záda a správné dýchání doma i ve škole Dagmar Dupalová, Kateřina Neumannová, Martina Šlachtová -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Variace Svalová soustava

Variace Svalová soustava Variace 1 Svalová soustava 21.7.2014 16:15:35 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SVALOVÁ KOSTERNÍ SOUSTAVA Stavba a funkce svalů Sval ( musculus ) hybná, aktivní část pohybového aparátu, kosterní sval

Více

Komplexní kineziologický rozbor CELKOVÝ Mgr. Petra Palanová 2010

Komplexní kineziologický rozbor CELKOVÝ Mgr. Petra Palanová 2010 Komplexní kineziologický rozbor CELKOVÝ Mgr. Petra Palanová 2010 A. anamnéza (bolest, farmakologická tp., ) B. funkční parametry transportního systému (TK, SF, f B ), m, výška, BMI C. stereotyp chůze,

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI

Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI Jméno a příjmení: Studijní kombinace : datum: Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI Úvod: Jedním z prvních hlavních znaků správného držení těla je správné fyziologické zakřivení

Více

9. Seznam příloh. Příloha č.1 Vyjádření etické komise

9. Seznam příloh. Příloha č.1 Vyjádření etické komise 9. Seznam příloh Příloha č.1 Vyjádření etické komise Příloha č.2 Informovaný souhlas Informovaný souhlas a poučení probanda Souhlasím s provedením diagnostického vyšetření a měření v laboratoři BEZ (biomechaniky

Více

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Cviky provádějte raději z počátku s odborně vyškoleným fyzioterapeutem, který má osvědčení pro práci metodou Mojžíšové, vyvarujete se chyb

Více

Polohování prevence a terapie dekubitů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Polohování prevence a terapie dekubitů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Polohování prevence a terapie dekubitů Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Polohování Správné uložení těla nemocného díky změnám poloh Systematická, přesnými pravidly se řídící změna polohy pacienta

Více

FUNKČNÍ STABILIZACE U BOLESTÍ V KŘÍŽI

FUNKČNÍ STABILIZACE U BOLESTÍ V KŘÍŽI Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta Klinika rehabilitačního lékařství Bakalářská práce Obor Fyzioterapie FUNKČNÍ STABILIZACE U BOLESTÍ V KŘÍŽI Vedoucí práce: PhDr. Alena Herbenová Zpracovala:

Více

Anatomie pánve. Foukal J., Richter S. Radiologická klinika FN Brno a LF MU

Anatomie pánve. Foukal J., Richter S. Radiologická klinika FN Brno a LF MU Anatomie pánve Foukal J., Richter S. Radiologická klinika FN Brno a LF MU Pánev prostor od lopat kostí kyčelních po perineum - Velká pánev - Malá pánev hranice - pánevní vchod Aditus pelvis (pánevní vchod)

Více

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m.

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m. Svaly hlavy Dvě funkční skupiny: 1. žvýkací svaly - začínají na kostech lebky, překlenují kloub čelisti a upínají se na dolní čelist, kterou pohybují - spánkový sval m. temporalis - žvýkací sval m. masseter

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

Baterie protahovací. Regionální akademie Pardubického kraje

Baterie protahovací. Regionální akademie Pardubického kraje Baterie protahovací Regionální akademie Pardubického kraje Vypracoval: Radek Baťa Dis., Mgr. Tomáš Hák V Pardubicích 30.9.2016 Kontakt: bata.radek@seznam.cz, tomashak@seznam.cz Tento dokument je majetkem

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

Kořenové syndromy. MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Kořenové syndromy. MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Kořenové syndromy MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Kořenové syndromy Cervikobrachiální syndrom Hrudní úžinový syndrom Výhřez bederní meziobratlové ploténky Pseudoradikulární bolesti Spondylolýza,

Více

Stabilografie x Statokinezimetrie

Stabilografie x Statokinezimetrie Stabilografie x Statokinezimetrie Využití -fyziologie, pat.fyziologie, farmakologie, neurologie, ORL, sportovní medicína, preventivní lékařství, toxikologie. Nejčastější použití při Dg. poruch rovnováhy

Více

Škola zad. Cvičení proti bolestem zad při sedavém zaměstnání

Škola zad. Cvičení proti bolestem zad při sedavém zaměstnání Škola zad Cvičení proti bolestem zad při sedavém zaměstnání 2 Proč nás v kanceláři bolí záda? Při dlouhém sezení, které je pro dnešní kancelářskou práci více než typické, záda zabolí čas od času téměř

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení uvolňovací a dechová Označení materiálu: Datum

Více

PŘÍLOHA č. 1. Informovaný souhlas

PŘÍLOHA č. 1. Informovaný souhlas SEZNAM PŘÍLOH 1. Informovaný souhlas 2. Gaudenzův dotazník 3. Dotazník Kvality ţivota při močové inkontinenci, I-QoL 4. Průběh fyzioterapie v těhotenství pí. H. M. 5. Průběh fyzioterapie po porodu pí.

Více

3.LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE OBOR FYZIOTERAPIE PRAHA Diplomová práce - bakalářská

3.LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE OBOR FYZIOTERAPIE PRAHA Diplomová práce - bakalářská 3.LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE OBOR FYZIOTERAPIE PRAHA 2006 Diplomová práce - bakalářská PROBLEMATIKA PÁNEVNÍHO DNA Z POHLEDU FYZIOTERAPIE FYZIOTHERAPY AND PELVIC FLOOR Vedoucí diplomové

Více

112 CVIČENÍ PRO ZDRAVÁ ZÁDA ANATOMIE CVIČENÍ BEDERNÍ PÁTEŘE

112 CVIČENÍ PRO ZDRAVÁ ZÁDA ANATOMIE CVIČENÍ BEDERNÍ PÁTEŘE 112 CVIČENÍ PRO ZDRAVÁ ZÁDA ANATOMIE 113 Bolest bederní neboli dolní části zad je jedním z nejběžnějších problémů, se kterým se potýká v některé části svého života většina dospělých. Těm z nás, kteří se

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků Obsah Úvod 1. Ohybač paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybač kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory kyčle

Více

LIDSKÁ KOSTRA. KOSTRA OSOVÁ - lebka, páteř (chrání mozek a míchu) sestavená z obratlů, hrudní koš (ukryty plíce a srdce) k. hrudní + žebra.

LIDSKÁ KOSTRA. KOSTRA OSOVÁ - lebka, páteř (chrání mozek a míchu) sestavená z obratlů, hrudní koš (ukryty plíce a srdce) k. hrudní + žebra. LIDSKÁ KOSTRA Lidská kostra je základnou na niž se upínají svaly a opěrným bodem, umožňujícím jejich práci. Chrání životně důležité orgány, ale také produkuje životodárné látky (krvinky z červené kostní

Více

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku.

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku. Anatomie I přednáška 6 Svaly hrudníku. Svaly krku. Pohyby v kloubech -při jejich popisu vycházíme ze základní polohy kloubu (základní anatomický postoj) Zmenšení nebo zvětšení úhlu mezi pohybujícími se

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ Tvoří celek, který plní několik funkcí: - je oporou těla - chrání životně důležité orgány (lebka, páteř, hrudník) - je zásobárnou minerálních látek-vápník - umožňuje pohyb KOSTRA

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU Cílem 1. části je pochopení teoretických východisek pro úspěšnou aplikaci principů metody v praxi. Znát všechny facilitační prvky (procedury) a jejich praktické

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ REHABILITAČNÍ KLINIKA PÁNEVNÍ BOLEST SPOJENÁ S DYSFUNKCÍ SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ REHABILITAČNÍ KLINIKA PÁNEVNÍ BOLEST SPOJENÁ S DYSFUNKCÍ SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ REHABILITAČNÍ KLINIKA PÁNEVNÍ BOLEST SPOJENÁ S DYSFUNKCÍ SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA Bakalářská práce Autor práce: Martina Voňavková, DiS Vedoucí práce:

Více

Zhodnocení vlivu protažení zkráceného m. iliopsoas na postavení pánve u mužů metodou DTP-2

Zhodnocení vlivu protažení zkráceného m. iliopsoas na postavení pánve u mužů metodou DTP-2 Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Zhodnocení vlivu protažení zkráceného m. iliopsoas na postavení pánve u mužů metodou DTP-2 Diplomová práce (magisterská) Autor: Bc. Michaela Pavelková,

Více

Stavba a funkce svalových skupin trupu a končetin. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Stavba a funkce svalových skupin trupu a končetin. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Stavba a funkce svalových skupin trupu a končetin. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Svaly hrudníku MM.THORACIS 1./ Svaly pletence HK Deltový sval M. DELTOIDEUS - upažení, předpažení, rozpažení - udržuje

Více

Části kostry, končetiny

Části kostry, končetiny AM110-0104 AM110-0084 AM110-0086 AM110-0102 AM110-0088 AM110-0065 AM110-0063 AM110-0059 AM110-0082 AM110-0090 AM110-0057 AM110-0061 AM110-0088 Kostra ruky, spojeno drátem, volba L/P AM110-0078 AM110-0080

Více

Metoda Ludmily Mojžíšové

Metoda Ludmily Mojžíšové Metoda Ludmily Mojžíšové Cvičení podle Mojžíšové může ovlivnit mnohá trápení způsobená naší nedobrou svalovou kondicí. Přináší úlevu od bolestí a potíží u lidí s dlouhodobými bolavými problémy. V oblasti

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy člověka. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

Seznam obrázků Obr. 1 Svalová dysbalance v rámci dolního zkříženého syndromu... 6 Obr. 2 Svalová dysbalance v rámci dolního zkříženého syndromu...

Seznam obrázků Obr. 1 Svalová dysbalance v rámci dolního zkříženého syndromu... 6 Obr. 2 Svalová dysbalance v rámci dolního zkříženého syndromu... Funkční poruchy pohybové soustavy 1 / 8 Obsah FUNKČNÍ PORUCHY POHYBOVÉ SOUSTAVY... 2 HYBNÝ STEREOTYP... 2 POSTURÁLNÍ STEREOTYP... 3 Fyziologická postura ve vzpřímeném stoji... 3 Vybrané patologie posturálních

Více

Obsah. Část I: Z á k la d y b io e n e rg e tik y. 1 VIBRACE A POHYBLIVOSŤ...18 Cvičení 7 Základní vibrační a uzemňovací c v ik...

Obsah. Část I: Z á k la d y b io e n e rg e tik y. 1 VIBRACE A POHYBLIVOSŤ...18 Cvičení 7 Základní vibrační a uzemňovací c v ik... Obsah Část I: Z á k la d y b io e n e rg e tik y ÚVOD: CO JE BIOENERGETIKA?... 14 1 VIBRACE A POHYBLIVOSŤ...18 Cvičení 7 Základní vibrační a uzemňovací c v ik...22 2 U Z E M N Ě N Í...24 Cvičení 2 Ohýbaní

Více

Anatomie I přednáška 3. Spojení kostí. Klouby.

Anatomie I přednáška 3. Spojení kostí. Klouby. Anatomie I přednáška 3 Spojení kostí. Klouby. Obsah přednášek Úvod. Přehled studijní literatury. Tkáně. Epitely. Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí. Spojení kostí. Klouby. Páteř, spojení

Více

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny.

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny. Statistiky uvádí, že potíže se zády, šíjí a rameny přivádí do ordinací lékařů stále více lidí. 80% populace již zažilo bolesti v zádech. Nemoci s tím související přispívají značným dílem k rozsahu pracovní

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků 1. Ohybače paže 1. Ohybače paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybače kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory

Více

Variace. Kostra. 21.7.2014 15:54:28 Powered by EduBase

Variace. Kostra. 21.7.2014 15:54:28 Powered by EduBase Variace 1 Kostra 21.7.2014 15:54:28 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA KOSTRA LIDSKÉHO TĚLA Kostra osová Kostra končetin Kostra SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Kostra lidského těla 2 Kostra osová

Více

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ ÚVOD Vlivem nerovnoměrné zátěže pohybového aparátu vznikají u hokejistů svalové dysbalance a poruchy držení těla skolióza, bederní hyperlordóza,

Více

FYZIOTERAPIE U PACIENTŮ S COCCYGODYNIÍ

FYZIOTERAPIE U PACIENTŮ S COCCYGODYNIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ REHABILITAČNÍ KLINIKA FYZIOTERAPIE U PACIENTŮ S COCCYGODYNIÍ Bakalářská práce Autor práce: Andrea Šmídková Vedoucí práce: Mgr. Ludmila Hylmarová

Více

6 věcí které jste nevěděli o břišních svalech

6 věcí které jste nevěděli o břišních svalech 6 věcí které jste nevěděli o břišních svalech Není žádné překvapení, že výraz six pack hledá na googlu měsíčně 1,2 milionů lidí, to stejné platí u slov pevné břicho, břišní svaly a několika dalších spojeních.

Více

Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ

Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ PROTAŽENÍ Výdrž do 8 sekund Opakování 5x 1. opakování tělo zaznamená pohyb 2. opakování tělo mobilizuje svaly 3. opakování tělo začíná protahovat 4.

Více

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o.

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénik Kompenzační cvičení Integrace fyzioterapie do hokejového tréninku Doporučení pro

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE David Kratochvíl

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE David Kratochvíl ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 David Kratochvíl FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B5345 David Kratochvíl

Více

Kostra končetin EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Kostra končetin EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Kostra končetin EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.3 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová Datum

Více

Svaly dolní končetiny

Svaly dolní končetiny Svaly dolní končetiny Mm. coxae Musculus iliopsoas ZAČÁTEK:disci intervertebrales a vazivové snopce po straně bederní páteře, fossa iliaca ÚPON: trochanter minor femoris INERVACE: plexus lumbalis FUNKCE:

Více

Plexus lumbalis et sacralis

Plexus lumbalis et sacralis Plexus lumbalis et sacralis Plexus lumbalis L1-L4 senzoricky kůži v bederní oblasti a kůži na přední a mediální ploše stehna a bérce motoricky zadní a částečně boční skupinu břišních svalů, dále přední

Více

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 2. část Mgr. Jiřina Holubářová doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. Recenzenti: doc. MUDr. František Véle, CSc. MUDr. Jan Vacek, Ph.D. Vydala Univerzita Karlova v

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Využití metody Ludmily Mojžíšové v problematice sterility žen

Využití metody Ludmily Mojžíšové v problematice sterility žen Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Bakalářský studijní program: Specializace ve zdravotnictví Studijní obor: Fyzioterapie Využití metody Ludmily Mojžíšové v problematice sterility žen Bakalářská

Více

Cviky pro břicho. Zahřátí 2 aktivace powerhouse stovka zklidnění 2. Aktivace powerhouse. Zahřátí 2

Cviky pro břicho. Zahřátí 2 aktivace powerhouse stovka zklidnění 2. Aktivace powerhouse. Zahřátí 2 Cviky pro břicho Zahřátí 2 aktivace powerhouse stovka zklidnění 2 1a Aktivace powerhouse Zahřátí 2 Posadíme se uvolněně na speciální podložku nebo na zem. V sedu volně zkřížíme nohy. Napřímíme páteř. Dlaně

Více

Tejpování. Mgr. Jana Kuncová, DiS. Metodický seminář sekce OB 13.-15. 11. 2015

Tejpování. Mgr. Jana Kuncová, DiS. Metodický seminář sekce OB 13.-15. 11. 2015 Tejpování Metodický seminář sekce OB 13.-15. 11. 2015 Mgr. Jana Kuncová, DiS Funkce tejpu Ochranná omezení pohybu kvůli ochraně poraněné tkáně a tím i zmírnění bolestivosti, při sportu jako prevence poranění

Více

Funkční hýžďové svaly

Funkční hýžďové svaly Funkční hýžďové svaly uleví od bolesti a zvýší výkon TEXT: DAGMAR MOSTECKÁ, WWW.BEBALANCED.CZ CHCETE ZVÝŠIT VÝKONNOST, PŘI BĚHU LÉPE VYPADAT A JEŠTĚ ULEVIT KYČLÍM A ZÁDŮM? PAK SE NAUČTE SPRÁVNĚ ZAPOJOVAT

Více

TOPOGRAFICKÁ ANATOMIE ZAD A PÁNVE

TOPOGRAFICKÁ ANATOMIE ZAD A PÁNVE TOPOGRAFICKÁ ANATOMIE ZAD A PÁNVE Václav Báča, David Kachlík Tereza Smržová, Martin Holek, Katarína Hubčíková, Radek Jakša Ústav anatomie 3. LF UK, Praha podpořeno grantem FRVŠ 1101/2008/F3 OHRANIČENÍ:

Více

Cviky na uvolnění páteře

Cviky na uvolnění páteře Cviky na uvolnění páteře Nabízím Vám několik základních uvolňovacích cviků. Při cvičení je ale třeba řídit se určitými pravidly: Cvičení provádějte pravidelně, nejlépe 2x denně alespoň 10 minut. Cvičte

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Špatné držení těla Celkově vzato, křížový syndrom souvisí s naším většinou sedavým stylem života a špatnými

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Hrudní páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Cvičení pro hrudní páteř. Cviky v leže na zádech 1. Leh na zádech, pokrčená kolena, celá páteř na podložce, obě lopatky

Více

Komplikace poranění pánevního kruhu

Komplikace poranění pánevního kruhu Komplikace poranění pánevního kruhu Šrám J., Lukáš R., Taller S., Harcuba R. Traumatologicko - ortopedické centrum KN Liberec a.s. Mikulov 2015 Tento projekt je finančně podpořen z Programu na podporu

Více

TÝMOVÝ STREČINK PRO DRUŽSTVO JUNIORŮ pro sezónu 2010/2011

TÝMOVÝ STREČINK PRO DRUŽSTVO JUNIORŮ pro sezónu 2010/2011 TÝMOVÝ STREČINK PRO DRUŽSTVO JUNIORŮ pro sezónu 2010/2011 Každý hráč, který začíná od 01.06.10 s letní přípravou u týmu či juniorů, bude mít tento strečink nastudovaný Při strečinku je důležitá výdrž,

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Vadné držení těla MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek Cvičení při vadném držení těla Cvičení v lehu na zádech 1. Paty přitáhneme k hýždím, horní končetiny jsou upažené,

Více

O metodě paní Mojžíšové

O metodě paní Mojžíšové O metodě paní Mojžíšové Ludmila Mojžíšová (nar. 25.9.1932) celý svůj život zasvětila práci v oblasti léčby a prevence fu nkčních poruch pohybového ústrojí. Pracovala jako rehabilitační sestra a vyvinula

Více

MOTION. 100 kg. 5 let záruka

MOTION. 100 kg. 5 let záruka MOTION elektricky Výškově stavitelné stoly +5 100 kg certifikace EU 5 let záruka snadná montáž nosnost 100 kg elektricky pohon HOBIS MOTION Stoly, které se vám dokáží přizpůsobit. HOBIS MOTION vám nabízí

Více

Příloha č. 1 Cvičební jednotka v otevřených pohybových řetězcích skupina A. Cvičení v sedu na židli:

Příloha č. 1 Cvičební jednotka v otevřených pohybových řetězcích skupina A. Cvičení v sedu na židli: Příloha č. 1 Cvičební jednotka v otevřených pohybových řetězcích skupina A Cvičení v sedu na židli: Aktivace - vzpažit a vytahovat se do výšky střídavě za PHK a LHK, po té za oběmi najednou, hlava bez

Více

Svalové dysbalance. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Svalové dysbalance. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Svalové dysbalance Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz FLEXORY-ohybače: dvojhlavý sval pažní flexe loketního kloubu sval bedrokyčlostehenní flexe kyčelního kloubu EXTENZORY natahovače, napínače trojhlavý

Více

Pohybový systém KOSTRA A KOSTI. 2. Klouby. 1. Kosti fce. Kost

Pohybový systém KOSTRA A KOSTI. 2. Klouby. 1. Kosti fce. Kost KOSTRA A KOSTI Pohybový systém 1. Kosti 2. Klouby 3. Svaly 4. Vazy Mgr. Jiří Okrouhlý Ph.D. 1. Kosti fce. - pevnost a pružnost - chrání orgány - umožňuje pohyb (úpony svalů) 2. Klouby - část organická

Více

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením...

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením... Stránka 1 z 11 Stránka 2 z 11 Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky Pochází z letáku firmy Boehringer-Ingelheim k preparátu Movalis. Před cvičením... Krční páteř vsedě Cviky provádějte vsedě na židli s

Více

Diagnostika pohybu u lukostřelců. PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz

Diagnostika pohybu u lukostřelců. PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz Diagnostika pohybu u lukostřelců PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz ANAMÉZA DOTAZNÍK PLÁN TRÉNINK nebo TERAPIE VYŠETŘENÍ KONTROLA METODA VOLBA FYZIOTERAPIE, CVIČENÍ DIAGNOSTIKA SVAL Má sílu Trenér

Více

Zdraví a pohyb v kostce

Zdraví a pohyb v kostce Zdraví a pohyb v kostce Základní aspekty zdraví a pohybové aktivity člověka M. Svobodová Ukončený kurz pedagogických pracovníků měl, dle průzkumu, velký přínos: 1/ pro výuku tělesné výchovy (praktická

Více

Základní cviky pro rehabilitaci páteře

Základní cviky pro rehabilitaci páteře Příloha č. 2 Základní cviky pro rehabilitaci páteře 1. cvik Provedení: Leh na zádech, pokrčené nohy, chodidla i kolena od sebe na šířku pánve, ruce podél těla. Podsadíme pánev tak, že stáhneme břišní a

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

CVIKY NA ODSTRANĚNÍ BOLESTI V OBLASTI KRKU

CVIKY NA ODSTRANĚNÍ BOLESTI V OBLASTI KRKU Zpracovala: Monika Zábojníková, Ing., (Zlín, 2012) Zdroj: Pilatesova metoda cvičení 1, Doc. PhDr. Eva Blahušová, CSc. (Praha, 2002) CVIKY NA ODSTRANĚNÍ BOLESTI V OBLASTI KRKU 1 2 Seďte zpříma, zkřižmo.

Více

Téma: Diagnostika svalů s tendencí ke zkrácení

Téma: Diagnostika svalů s tendencí ke zkrácení Téma: Diagnostika svalů s tendencí ke zkrácení Anotace: Materiál podporuje praktickou část výuky. Je zaměřen na zopakování učiva o svalech, které se zkracují. Seznamuje žáky s pohybovými testy, jak rozpoznat

Více

BŘICHO. Svinutí páteře neboli crunch. Cvik na přímý sval břišní. Skvělý cvik ke spálení tuků a získání plochého a svalnatého břicha.

BŘICHO. Svinutí páteře neboli crunch. Cvik na přímý sval břišní. Skvělý cvik ke spálení tuků a získání plochého a svalnatého břicha. Svinutí páteře neboli crunch Cvik na přímý sval břišní. Skvělý cvik ke spálení tuků a získání plochého a svalnatého břicha. 4 série po 0 cvicích Nekřižte prsty za hlavou, abyste nestlačovala krční svaly.

Více

Přehled svalů a svalových skupin

Přehled svalů a svalových skupin Přehled svalů a svalových skupin SVALY ZAD sval trapézový (kápovitý) m. trapezius funkce: extenze hlavy (záklon hlavy), napomáhá vzpažení horní vlákna elevace lopatek (zvednutí lopatek) střední vlákna

Více