Vědecký projekt RM 10/01/10. Důsledky potenciálního tureckoíránského. partnerství pro energetickou politiku EU (shrnutí)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vědecký projekt RM 10/01/10. Důsledky potenciálního tureckoíránského. partnerství pro energetickou politiku EU (shrnutí)"

Transkript

1 Důsledky potenciálního turecko-íránského energetického partnerství pro (shrnuti) Důsledky potenciálního tureckoíránského energetického partnerství pro energetickou politiku EU (shrnutí) Petr Binhack Michal Thim

2 Důsledky potenciálního turecko-íránského energetického partnerství pro (shrnuti) Předložený text je shrnutím z výstupu Vědeckého projektu RM 10/01/10 Důsledky potenciálního turecko-íránského energetického partnerství pro energetickou politiku EU, který zpracoval řešitelský tým Asociace pro mezinárodní otázky. Součástí shrnutí je i rozsáhla přílohová část s přehledovými tabulkami, mapami a seznamem zdrojů, ze kterých bylo čerpáno při zpracování studie. Shrnutí Předkládaná studie se zabývá analýzou energetických vztahů mezi Tureckem a Íránem v posledním desetiletí a posouzením významu těchto vztahů pro posílení energetické bezpečnosti Evropské unie. Základním východiskem je, že Evropská unie usiluje o diverzifikaci energetických zdrojů a realizace čtvrtého energetického koridoru, který se prozatím potýká s nedostatkem zajištěných zdrojů. Účast Íránu by mohla znamenat významný krok k naplnění tohoto cíle. Role Turecka pro úspěch projektu zcela zásadní. Přestože trasy tranzitních koridorů jsou dostatečně známé, rolím a cílům Turecka jako tranzitní země bylo dosud věnováno jen málo pozornosti. Některá turecká prohlášení a zastávané pozice ve vztahu k projektům produktovodů vyvolávají otázky ohledně podmínek, kterými bude Turecko podmiňovat svoji účast na výstavbě a provozu těchto zařízení. Turecko-íránské energetické partnerství nabízí možnost řešení pro realizaci čtvrtého energetického koridoru a to jak po stránce tranzitu, tak po stránce dostatečných zdrojů pro naplnění kapacit projektu. Právě nedostatek přístupných zdrojů k naplnění kapacit plynovodu Nabucco, tvořícího páteř nového energetického koridoru, je v současné době jednou z hrozeb jeho realizace. Tato studie se primárně zabývá potenciálem turecko-íránského partnerství pro energetickou bezpečnost EU, je ovšem zřejmé, že jeho naplnění není možné bez vyřešení otázky jaderného programu a to z velmi prostého důvodu: bude-li přetvávat spor mezi Západem a Íránem, evropský trh zůstane pro íránský plyn uzavřen. 1 Regionální kontext

3 Důsledky potenciálního turecko-íránského energetického partnerství pro (shrnuti) Zahraniční politika Ankary vyvolává v poslední době více otazníků, než jsme kdy byli u Turecka zvyklí. Debata o tom zdali se Turecko odvrací od Západu je neodmyslitelně spojena s vládou konzervativní strany Spravedlnosti a pokroku (AKP) pod vedením Recepa Tayyipa Erdoğana. "Politika nulových problémů" je jedním z pěti principů zahraniční politiky Turecka formulovaných ministrem Davutoğlu. Dalším je princip "rytmické diplomacie", v jejímž rámci Turecko aspiruje na roli aktivního zprostředkovatele a hostitele významných mezinárodních setkání. Důsledkem těchto principů je výrazně vyšší diplomatická aktivita Ankary ve vztahu ke svým sousedům. Přes rostoucí význam rusko-tureckých vztahů pro oba státy je zde řada oblastí, kde se politika Moskvy a Ankary rozcházejí. Jedním z nich je i turecké úsilí stát se významným transportním koridorem, v lepším případě důležitým centrem mezinárodního obchodu s plynem. Jinými slovy, zatímco Rusko usiluje o monopolizaci kaspických surovin, Turecko prezentuje samo sebe jako (jediná) bezpečná alternativa nejen pro Kaspický region, ale i pro íránský či katarský plyn. Turecká politika směrem k Íránu ukazuje některé slabiny nové turecké zahraničně politické linie. Je zřejmé, že stabilizace (či vyhnutí se konfliktu) v bezprostředním sousedství Turecka je v tureckém národním zájmu. Aktivní diplomacie je zároveň považována za prostředek posílení pozice v regionu a Ankara je rozhodně úspěšná v prosazování Turecka jako místa diplomatických jednání. Nicméně není příliš zřejmé, jakým způsobem chce Ankara řešit problémy, které již existují a které jsou dlouhodobým faktorem nestability v oblasti. Turecký energetický sektor Turecký energetický sektor je charakteristický pro vysokou míru závislosti na importu zemního plynu a ropy a zároveň prakticky nulovými vlastními rezervami, ačkoli to úplně neplatí pro zemní plyn a možná ložiska v Černém, Egejském a Středozemním moři nebyla dostatečně prozkoumána. Přes absenci vlastních zdrojů je Turecko důležitým hráčem na poli transportu (a perpektivně i obchodu s) ropy a zemního plynu, což může mít perspektivně pozitivní dopad na energetickou bezpečnost Turecka, zejména pokud jde o závislost na ruských dodávkách zemního plynu. 2

4 Důsledky potenciálního turecko-íránského energetického partnerství pro (shrnuti) Turecko je v mnoha ohledech v podobné situaci jako řada států EU, kde je trh s elektřinou liberalizován, nicméně v oblasti zemního plynu je trh v držení státního monopolu. V současné době je Turecko napojeno na zdroje ropy z Ázerbájdžánu (ropovod Baku-Tbilisi-Ceyhan), Iráku (Kirkúk-Ceyhan) a plyn z Ruska (Blue Stream a větev plynovodu Sajuz ze západního směru z doby existence SSSR), Ázerbájdžánu (Baku-Tbilisi-Erzerum) a Íránu (Tabríz-Ankara), kromě pozemních (v případě Blue Stream podvodního) spojení využívá Turecko námořní přepravy pro import LNG a ropy. Potřeba primárních energií (primary energy demand) byla v roce 2008 na úrovni 101,8 mil. tun ropného ekvivalentu (mtoe), v roce 2009 byl zaznamenán pokles na 93 mtoe a za rok 2010 byl předpokládán nárust na 97,2 mtoe. Podíl fosilních paliv na spotřebě primárních energií dosáhl v roce ,2 % (31,5 % plyn, 30,6 % ropa a uhlí 29,1 %), z obnovitelných zdrojů zaujímá hlavní místo voda s podílem 8,6 %. Z toho mj. plyne, že podíl dalších obnovitelných zdrojů primární energie je zanedbatelný (zejména to platí o větrné a solární energii). Důležitým faktorem bezpečnosti dodávek je délka kontraktu s dodavatelem. Turecko má v současnosti nasmlouvány dlouhodobé dodávky plynu z Ruska, Íránu, Ázerbájdžánu, Alžírska a Nigérie ve fromě LNG a Turkmenistánu. Dloudobé kontrakty se ovšem mohou stát i přítěží, jsou-li nastaveny nevýhodné podmínky poplatků za neodběr nasmlouvaného množství, tzv. take-or-pay klauzule. V tureckém případě se tento případ několikrát projevil naplno, když Turecko bylo nuceno platit Rusku a Íránu za neodebraný plyn. Íránský energetický sektor 3 Írán má strategicky významnou pozici umožňující spojení mezi zeměmi Střední Asie a Jižního Kavkazu a Perským zálivem, případně Indickým oceánem. Tato pozice je především do budoucna významná z hlediska transportu středoasijského zemního plynu na světové trhy. Írán je významný i jako aktér těžby ropy a zemního plynu v

5 Důsledky potenciálního turecko-íránského energetického partnerství pro (shrnuti) Perském zálivu a tranzitu na světové trhy přes Hormuzskou úžinu, která je klíčovou přepravní trasou obchodu s ropou s globálním významem. Írán má třetí největší zásoby ropy a druhé největší zásoby zemního plynu na světě, což jej řadí ke klíčovým aktérům globálních energetických vztahů. Potenciál Íránu jako fosilní zdroje exportujícího státu nejsou v současné době plně využity. Důvodem tohoto stavu jsou především dotace domácí spotřeby, nedostatek investic do rozvoje nových těžebních a přepravních kapacit a nedostatečný přístup k moderním technologiím. Využití energetických zdrojů k udržení společenského stability a politické překážky spolupráci v energetice jsou hlavními příčinami současného stavu. Zatímco v případě ropy je Írán čtvrtým největším exportérem, v případě zemního plynu patří tento stát od roku 1997 závislý na dovozu a to i přesto, že má v globálním kontextu čtvrtou největší produkci. Sektor ropy a zemního plynu je ovládán státem vlastněnými společnostmi s omezenými možnostmi vlastnictví produkčních, zpracovatelských a přepravních kapacit pro zahraniční a soukromé společnosti. Soukromé vlastnictví v oblasti průzkumu a těžby ropy a zemního plynu je íránskou ústavou zakázáno. Nicméně vláda může vydávat licence, které zahraničním společnostem umožňují vstup na íránský trh prostřednictvím místních poboček. Klíčovými společnostmi v ropném sektoru je National Iranion oil Company (NIOC) a v plynárenství National Iranian Gas Company (NIGC). Klíčovými zahraničními partery jsou především státem vlastněné společnosti z Ruska, Číny a Indie, od jejichž vstupu na íránský trh si vláda slibuje především příliv investic a technologií. Írán má poměrně kvalitní a dobře rozvinutou plynovodnou infrastrukturu a to jak vnitrostátní, tak exportní. Stávající infrastruktura by měla být v budoucnosti dále rozšiřována, aby byla podpořena proexportní orientace země. V současné době navrhované rozšíření exportních kapacit by mohlo vést ke zvýšení objemu exportu především do Turecka a Indie. V červenci 2010 byla uzavřena dohoda na realizaci druhého plynovodu mezi Íránem a Tureckem s možností prodloužení dále do Evropy. Plynovod by měl být dlouhý 660 km a s kapacitou bcm/y by znamenal významné navýšení dosavadní spolupráce mezi zeměmi na poli zemního plynu. Turecko-íránské energetické partnerství 4

6 Důsledky potenciálního turecko-íránského energetického partnerství pro (shrnuti) Počátek vzájemné spolupráce Turecka a Iránu na poli energetiky můžeme datovat do poloviny 90. let, kdy byla podepsána dohoda o vybudování íránsko-tureckého plynovodu, který byl dokončen už v roce V důsledku vzájemného obviňování ze zpoždění při výstavbě byl 2577 kilometrů dlouhý plynovod uveden do provozu v roce Dohoda o dodávkách plynu podepsaná v roce 1996 na dobu 24 let zaručovala Turecku dodávky 4 bcm/y plynu v roce 2002 s očekávaným nárůstem na 10 bcm/y od roku Novou kapitolu v energetických vztazích obou zemí otevírá Memorandum o porozumění, které bylo podepsáno 17. listopadu 2008, o produkci a vývozu zemního plynu. Plán spolupráce poprvé představený v létě 2007 předpokládá podíl Turecka na rozvoji pole Jižní Pars v Perském zálivu a realizaci plynovodu, který by přes Turecko transportoval íránský plyn do Evropy a rovněž zásoboval turecký trh. Současné vztahy Turecka a Íránu jsou na dobré úrovni, i když spolupráce obou zemí v případě zemního plynu nelze označit za zcela úspěšnou. Dlouhodobé kontrakty nejsou dodržovány žádnou ze stran a vzájemnou důvěru podkopávají neustálé spory o objem dodávek a jejich cenu, kdy si obě strany hrozí mezinárodní arbitráží. Ankara sleduje v energetické politice několik cílů, ve který může hrát Írán důležitou roli. Turecká politika energetických tras má tři základní cíle: (1) diverzifikace vlastní závislosti na importu energetických surovin; (2) přístupem k levné ropě a plynu a (3) ambice stát se hlavní světovou křižovatkou/centrem přepravy ropy a (zejména) zemního plynu. Význam partnerství pro EU je definovaný primárně překrývajícími se zájmy. Írán bude usilovat o export zemního plynu, zvlášť když celá řada jeho ropných polí je v závěrečné fázi životnosti. Export skrze plynovody je preferovanější variantou vzhledem k tomu, že v oblasti LNG nedisponuje technologiemi a ani lidskými zdroji. EU nutně hledá zdroje pro Nabucco a Írán se doslova nabízí s druhými nejvyššími zásobami. Turecko má v tomto směru komplexnější zájem než Írán: (1) snaží se skrze realizované energetické projekty zýšit svou cenu pro státy EU; (2) usiluje o diverzifikaci zdrojů, což má s EU společné; (3) posiluje vztahy s Teheránem v intencích politiky nulových problémů. Zároveň je zřejmé, že pro EU jsou benefity energetického partnerství mezi Íránem a Tureckem spíše v hypotetické rovině. Překážkou, která brání realizace je íránský 5

7 Důsledky potenciálního turecko-íránského energetického partnerství pro (shrnuti) jaderný program. Díky této překážce a špatné situaci v oblasti lidských práv v Íránu nefunguje na ose EU-Turecko-Írán běžný tržní mechanismus nabídky a poptávky. Čtvrtý koridor Zkušenost plynových krizí a vysoký podíl ruského plynu na celkovém dovozu Evropské unie vede ke snahám o větší diverzifikaci zdrojových oblastí. Pozornost se soustředila zejména na infrastrukturní projekty podporující diverzifikaci zdrojových oblastí dovozu zemního plynu z oblastí mimo Rusko. Vedle tří současných energetických koridorů (koridory spojující státy Evropské unie s Ruskem, Norskem a severní Afrikou) byla pozornost Evropské komise soustředěna především na tzv. čtvrtý či jižní energetický koridor, který by do Evropy přivedl zdroje z Kaspického regionu a Blízkého východu. Z hlediska realizace čtvrtého energetického koridoru je Turecko klíčovou tranzitní zemí, která by měla do budoucna hrát zásadní roli pro bezpečnost přepravních tras a diverzifikaci dovozů zemního plynu do Evropské unie a to především na svoji pozici přirozeného geografického mostu mezi Evropou jako hlavním spotřebitelem energií a Střední Asií a Blízkým východem, kde se nachází 65 % světových zásob ropy a 72 % zemního plynu. Írán je se svými bohatými energetickými zásobami potenciálně jednou z nejperspektivnějších zdrojových zemí v oblasti. Celková kapacita čtvrtého energetického koridoru by měla dosáhnout až 95 bcm/y. V současné době je již v provozu interkonektor ITG (Turecko-Řecko) a do Řecka přivádí omezené množství plynu Ázerbájdžánu, který do Turecka proudí plynovodem Baku-Tbilisi-Erzerum (BTE) kopírujícím trasu plynovodu Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC). V současné době je aktuální dění okolo plynovodu Nabucco. Realizací plynovodu White Stream se v tuto chvíli nejeví jako možná v blízké budoucnosti. 6 Klíčovým projektem čtvrtého energetického koridoru je plynovod Nabucco s kapacitou 31 bcm/y, který by měl přivádět plyn z Kaspického regionu a Blízkého východu do střední Evropy. Plynovod s předpokládanými náklady 8 mld. EUR však v současné době nemá zajištěny dostatečné kapacity

8 Důsledky potenciálního turecko-íránského energetického partnerství pro (shrnuti) k ekonomicky výhodnému provozu. Dosud jedinými volnými zdroji v regionu v době dokončení bude plyn z II. Fáze rozvoje naleziště Shah Deniz v Ázerbájdžánu. Jako potenciální zdrojové země se nabízejí Turkmenistán, Irák, Egypt, Katar, ale také Írán, který má v oblasti vývozu zemního plynu velice ambiciózní. Překážkou napojení těchto zdrojových zemí na Nabucco jsou v oblasti technické, finanční či politické. Přílohy Předpověď spotřeby plynu podle BMI,

9 Důsledky potenciálního turecko-íránského energetického partnerství pro (shrnuti) Zdroj: BMI. (2011). Turkey Oil & Gas Report Q1 2011, s. 79 8

10 Zásobníky a další plynová infrastruktura v Turecku Zdroj: IEA. (2010). Energy Policies of IEA Countries Turkey 2009 Review, s. 75

11 LNG terminály v Turecku Zdroj (mapa): Petroleum Economist. (2008). World Energy Atlas (mapa); Zdroj (tabulka): IEA. (2010). Energy Policies of IEA Countries Turkey 2009 Review, s. 77 (tabulka). 10

12 Důsledky potenciálního turecko-íránského energetického partnerství pro (shrnuti) Tab. 10: Import zemního plynu do turecka v roce 2009 Zdroj Objem (bcm/y) Ázerbájdžán (plynovod BTE) 4,96 Írán (plynovod Tabríz-Ankara) 5,26 Rusko (plynovod South Stream, plynovod Soyuz) 17,26 Alžírsko (LNG) 4,20 Egypt (LNG) 0,08 Katar (LNG) 0,32 Nigérie (LNG) 0,94 Omán (LNG) 0,08 Trinidad a Tobago (LNG) 0,08 Celkem 33,18 Plynovody 27,48 LNG 5,7 11

13 Důsledky potenciálního turecko-íránského energetického partnerství pro (shrnuti) Produkce plynu na Blízkém východě Zdroj: BMI. (2010). Iran Oil & Gas Report Q4 2010, s

14 Důsledky potenciálního turecko-íránského energetického partnerství pro (shrnuti) Spotřeba plynu na Blízkém východě Zdroj: BMI. (2010). Iran Oil & Gas Report Q4 2010, s

15 Důsledky potenciálního turecko-íránského energetického partnerství pro (shrnuti) Naleziště ropy a zemního plynu v Perském zálivu s přepravní a zpracovatelskou infrastrukturou. Zdroj: Petroleum Economist. (2008). World Energy Atlas

16 Důsledky potenciálního turecko-íránského energetického partnerství pro (shrnuti) Ropovodná a plynárenská infrastruktura v Íránu Zdroj: Petroleum Economist. (2008). World Energy Atlas

17 Důsledky potenciálního turecko-íránského energetického partnerství pro (shrnuti) SWOT analýza íránského sektoru ropy a zemního plynu Silné stránky Írán disponuje třetími největšími zásobami ropy a druhými největšími zásobami zemního plynu na světě. Írán je druhým největším producentem ropy v OPEC a třetí největším exportérem. Slabé stránky Domácí spotřeba ropy a zemního plynu rychle stoupá, což má negativní dopad na exportní možnosti Íránu. Pomalu pokračující privatizace v energetice. Zahraničním společnostem není dovoleno vlastnic íránské fosilní zdroje. V současné době těžená ropná pole mají vysokou míru poklesu produkce (až 13 %) v důsledky končící životnosti a nedostatečných investic v minulosti. Příležitosti Především odvětví těžby zemního plynu zůstává nedostatečně využité a poskytuje dostatečný prostor pro budoucí rozvoj a s tím související možnosti navýšení produkce a kapacit pro export. V červnu 2009 byla zahájena výstavba nového plynovodu do Turecka, kterým by bylo možno exportovat zemní plyn na evropský trh. Hrozby Pokles cen ropy a zemního plynu v důsledku globální ekonomické krize snižuje šanci na další rozvoj íránského energetického sektoru. Další zhoršení vztahů Íránu s mezinárodním společenstvím může vést k prohloubení a rozšíření ekonomických sankcí, které by měly negativní dopad na participaci zahraničních společností v ropném a plynárenském sektoru. Možné ohrožení investic plynoucí z možného konfliktu. Podle íránských autorit vyžaduje ropný a plynárenský sektor v příštích 16 letech investice ve výši 500 miliard USD. 16

18 Důsledky potenciálního turecko-íránského energetického partnerství pro (shrnuti) prokázané rezervy (Rusko, Kaspický region, Blízký východ) 2009 Thousand Thousand Oil: Proved reserves million million Share tonnes barrels of total Azerbaijan 1,0 7,0 0,5% Kazakhstan 5,3 39,8 3,0% Russian Federation 10,2 74,2 5,6% Egypt 0,6 4,4 0,3% Iran 18,9 137,6 10,3% Iraq 15,5 115,0 8,6% Kuwait 14,0 101,5 7,6% Qatar 2,8 26,8 2,0% Saudi Arabia 36,3 264,6 19,8% Syria 0,3 2,5 0,2% United Arab Emirates 13,0 97,8 7,3% Total 117,9 871,3 65,3% Zdroj: British Petroleum. (2010). Statistical Review of World Energy 2010 Zemní plyn prokázané rezervy (Rusko, Kaspický region, Blízký východ) Trillion Trillion Natural gas: Proved reserves cubic cubic Share feet metres of total Azerbaijan 46,3 1,31 0,7% Kazakhstan 64,4 1,82 1,0% Russian Federation 1567,1 44,38 23,7% Turkmenistan 286,2 8,10 4,3% Uzbekistan 59,4 1,68 0,9% Egypt 77,3 2,19 1,2% Iran 1045,7 29,61 15,8% Iraq 111,9 3,17 1,7% Kuwait 63,0 1,78 1,0% Qatar 895,8 25,37 13,5% Saudi Arabia 279,7 7,92 4,2% Syria 10,0 0,28 0,2% United Arab Emirates 227,1 6,43 3,4% Total 4733,94 134,05 71,5% Zdroj: British Petroleum. (2010). Statistical Review of World Energy 2010

19 Turecko energetická infrastruktura (ropa) Zdroj: IEA. (2010). Energy Policies of IEA Countries Turkey 2009 Review, s. 55.

20 Turecko energetická infrastruktura (plyn) Zdroj: Pozn.: mapa je aktualní k roku 2006 a nereflektuje dokončení plynovodu BTE (South Caucasus Pipeline

21 SWOT analýza čtvrtého energetického koridoru Silné stránky Diverzifikace dodávek zemního do Evropské unie. Přístup ke zdrojům zemního plynu v Kaspickém regionu a na Blízkém východě, které jsou z největších na světě. Slabé stránky Zranitelnost koridoru plynoucí z fyzického ohrožení plynovodné infrastruktury a omezených možností jejich ochrany. Producentské státy nebudou schopné dosáhnout předpokládané úrovně těžby k naplnění kapacity koridoru. Posílení energetické bezpečnosti Evropské unie relativním oslabení pozice tradičně nejsilnějších importujících států. Posílení vzájemného propojení zemí nacházejících se na trase koridoru. Čtvrtý koridor pokryje pouze malý podíl na celkové spotřebě zemního plynu v Evropské unii. K naplnění kapacit zamýšlených plynovodů (Nabucco) bude nutné realizovat mnoho vedlejších projektů, bez kterých koridor nebude ekonomicky rentabilní. Příležitosti V regionech Kaspického moře a Blízkého východu se nabízejí velké investiční možnosti v energetickém sektoru, především plynárenství. Již existující infrastruktura mezi Tureckem- Ázerbájdžánem a Tureckem-Íránem nabízí příležitost k dalšímu rozvoji koridoru. Hrozby Možné vypuknutí konfliktu na Jižním či Severním Kavkaze či na Blízkém východě. Dlouhodobý převis nabídky nad poptávkou může vést k dostupným velkým objemům zemního plynu za nižší cenu na spotových trzích. Ohrožení investic do energetického sektoru z regionu plynoucí z nestabilní vojenskopolitické situace. Vybudovaná infrastruktura je příležitostí k posílení vztahů mezi EU a zdrojovými zeměmi Očekávaný růst spotřeby tranzitních zemí, především Turecka znamená posílení nutnosti realizovat infrastrukturní projekty, které jsou součástí čtvrtého koridoru. Nedostatečná poptávka po zemním plynu v Evropské unii. Teroristické útoky na plynovodnou infrastrukturu

22 Turecko a tranzitní produktovody Název Zdroj Další tranzitní země Kapacita Uvedení do provozu Pozn. Ropa Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) Délka: 1768 km Ázerbájdžán Gruzie 1 mil. barelů/den 2005 Z terminálu v Ceyhanu je ropa distrubuována na další trhy. Ropovod představuje cca 80% ázerbájdžánského exportu ropy. Kirkúk-Ceyhan (Kirkúk- Yumurtalık) Délka: 960 km Irák - 1,6 mil. barelů/den 1976 Často cílem teroristických útoků; kapacita v roce 2009 byla využita na cca 29%. Samsun-Ceyhan (Trans Anadolu, Trans Anatolian Pipeline) Délka: Rusko - Zemní plyn Baku-Tbilisi-Erzerum (BTE, South Caucasus Pipeline) Délka: 692 km 21 Ázerbájdžán Gruzie 8,8 bcm/y 2007 BTE umožňuje dodávky plynu do Řecka a v budoucnu bude součástí plynovodu Nabucco

23 Interconnector Turkey- Greece-Italy Délka: 807 km Ázerbájdžán Turecko, Řecko, Itálie 11,5 bcm/y 2012 (plán) Turecko-řecká část (Karacabey-Komotini) uvedena do provozu v listopadu 2007, dokončení celého interkonektoru se očekává v roce 2012, tři roky později oproti původnímu plánu. Arab Gas Pipeline (AGP) Délka: 1200 km Egypt Jordánsko, Izrael, Sýrie, Libanon 10,3 bcm/y 2011 (plán) Propojení s jednotlivými zeměmi dokončeno: Jordánsko (červenenec 2003), Sýrie (červenec 2008), Libanon (září 2009), Izrael 1 (únor 2008), Turecko (2011) Tabríz-Ankara (Iran- Turkey Pipeline) Délka: 2577 km Írán 10,22 bcm/y 2001 Časté výpadky Persian Pipeline (Iran- Europe Pipeline) Délka: 660 km (pouze turecká sekce) Írán Turecko, Řecko, (Albánie), Itálie, Švýcarsko (Rakousko, Německo), Francie, Španělsko bcm/y 2013 (odhad) Kapacita a rok uvedení do provozu jsou odhady vztahující se k turecké sekci projektu. TAP předpokládá uvedení do provozu po spuštění druhé fáze 22 1 Plynovod Arish-Ashkelon není oficiálně součástí AGP, Egypt dodal do Izraele 1,7 bcm zemního plynu v roce 2009.

24 ázerbájdžánského pole Shah Deniz II (2017 předpoklad), s přepravní kapacitou 20 bcm/y. Uvedení do provozu u íránské sekce (IGAT-9) není známo. Alternativou k TAP může být IGTI či prosté napojení na Nabucco po dokončení IGAT-9 a jeho propojení s tureckou sítí. Blue Stream Délka: 1213 km (Blue Stream 1) Rusko Turecko, Kypr, Izrael, Libanon (Blue Stream 2) bcm/y 2006 (Blue Stream 1) Blue Stream se stane tranzitním plynovodem, bude-li realizován Blue Stram 2, jehož podoba se mění a realizace oddaluje. South Stream Délka: - Rusko Turecko (EEZ), Bulharsko- Řecko-Itálie (jižní větev), Bulharsko- Maďarsko- Chorvatsko, Slovinsko, Rakousko (severní větev) 63 bcm/y 2015 (odhad) Plánovaná trasa prochází exkluzivní ekonomickou zónou Turecka. 23

25 Arab Gas Pipeline Zdroj: Petroleum Economist. (2008). World Energy Atlas

26 Blue Stream a South Stream Zdroj: Gazprom ropovod BTC a plynovod BTE Zdroj: 25

27 Autoři Petr Binhack Petr Binhack absolvoval bakalářské a magisterské studium mezinárodních vztahů a politologie na Fakultě sociálních věd Západočeské university v Plzni. V současné době je studentem interního doktorského programu mezinárodních vztahů na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2006 absolvoval měsíční studijní pobyt na Newcastle upon Tyne University a v roce 2007 semestrální výměnný pobyt na Salford University. Od roku 2009 vyučuje na Katedře mezinárodní vztahů UK kurzy věnované geopolitice a energetické bezpečnosti. Od března 2009 působí v Asociaci pro mezinárodní otázky, kde je zodpovědný za agendu energetické bezpečnosti. Podílel se na řešení výzkumných projektů a grantů pro akademický, státní i soukromý sektor. Michal Thim Michal Thim absolvoval magisterské studium politologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Od července 2007 do srpna 2010 byl ředitelem Výzkumného centra AMO. V záři 2010 nastoupil do magisterského programu Asia- Pacific Studies na National Chengchi University v Tchaj-peji, kde se zabývá zahraniční politikou Číny, bezpečnostní a zahraniční politikou Tchaj-wanu a roli USA v regionu východní Asie. Podílel se na realizaci řady výzkumných projektu Ministerstva zahraničních věcí ČR, převážně se zaměřením na zahraniční a bezpečnostní politiku Turecka a energetickou bezpečnost. 26

28 Legenda k mapám Petroleum Economist 27 Zdroj: Petroleum Economist. (2008). World Energy Atlas 2009.

29 Zdroje Publikace Knihy a části knih Cordesman, A. H. (2007). Iran s Military Forces and Warfighting Capabilities: The Threat in the Northern Gulf. Westport: Praeger Security International. Ehteshami, A., & Zweiri, M. (Eds.). (2008). Iran s Foreign Policy: From Khatami to Ahmadinejad. Reading: Ithaca Press. Hunter, S. T. (2010). Iran s foreign policy in the post-soviet era : resisting the new international order. Santa Barbara: Praeger. Kandiyoti, R. (2008). Pipelines: Flowing Oil and Crude Politics. London: I.B. Tauris. Kibaroğlu, M., & Kibaroğlu, A. (2009). Global Security Watch Turkey: A Reference Handbook. Westport: Praeger Security International. Luft, G. Korin, A. eds. (2009). Energy Security Challenges for the 21 st Century. Oxford: Praeger Security International. Maloney, S. (2008). Iran's Long Reach: Iran as Pivotal State in the Muslim World. Washington, D.C.: United States Institute of Peace Press. Mattair, T. R. (2008). Global Security Watch Iran: A Reference Handbook. Westport: Praeger Security International. Mufti, M. (2009). Daring and Caution in Turkish Strategic Culture: Republic at Sea. New York: Palgrave Macmillan. 28 Özcan, M. (2008). Harmonizing Foreign Policy: Turkey, the EU and the Middle East. Aldershot: Ashgate Publishing Ltd.

30 Özdemir, V. (2008). Turkey's Role in European Energy Security. In S. Cornell & N. Nilsson (Eds.), Europe's Energy Security: Gazprom's Dominance and Caspian Supply Alternatives (pp ). Washington, D.C.: Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program (CACI-SRSP). Dostupné z webu ISN ETH Zürich: Library/Publications/Detail/?lng=en&ots627=fce62fe0-528d cdf- 283c282cf0b2&ots736=0c54e3b3-1e9c-be1e-2c24-a6a8c &id= Tekin, A. Williams, P. A. (2010). Geo-politics of the Euro-Asia Energy Nexus: The European Union, Russia and Turkey. Basingston: Palgrave Macmillan. Institucionální zdroje British Petroleum. (2011). BP Energy Outlook Dostupné z webu BP: 48. British Petroleum. (2010). Statistical Review of World Energy Dostupné z webu BP: Business Monitor International. (2010). Azerbaijan Oil & Gas Report, Q London: Business Monitor International Ltd. Business Monitor International. (2011). Iran Oil & Gas Report, Q London: Business Monitor International Ltd. Business Monitor International. (2011). Iraq Oil & Gas Report, Q London: Business Monitor International Ltd. Business Monitor International. (2011). Qatar Oil & Gas Report, Q London: Business Monitor International Ltd. Business Monitor International. (2011). Turkey Oil & Gas Report, Q London: Business Monitor International Ltd. Business Monitor International. (2011). Turkmenistan Oil & Gas Report, Q London: Business Monitor International Ltd. 29

31 Evropská komise. (2006). Registration of Crude Oil imports and Deliveries in the European Union (EU25). Dostupné z webu EC: Evropská komise. (2007). Registration of Crude Oil imports and Deliveries in the European Union (EU27). Dostupné z webu EC: Evropská komise. (2008). Registration of Crude Oil imports and Deliveries in the European Union (EU27). Dostupné z webu EC: Evropská komise. (2009). Registration of Crude Oil imports and Deliveries in the European Union (EU27). Dostupné z webu EC: Evropská komise. (2010). Registration of Crude Oil imports and Deliveries in the European Union (EU27). Dostupné z webu EC: Energy Agency. (2010). Natural Gas Information Paris: OECD/IEA. International Energy Agency. (2010). Energy Policies of IEA Countries Turkey 2009 Review. Paris: OECD/IEA. Dostupné z webu IEA: International Energy Agency. (2009). World Energy Outlook Paris: OECD/IEA. Petroleum Economist. (2008). World Energy Atlas The Petroleum Economist Ltd. URL: U.S. Energy Information Administration. (2010). International Energy Outlook Washington, D.C.: U.S. Department of Energy. Dostupné z webu EIA: U.S. Energy Information Administration. (2010). Iran Energy Data, Statistics and Analysis Oil, Gas, Electricity and Coal. Washington, D.C.: U.S. Department of Energy. 30 Ventures Middle East. (2010). Islamic Republic of Iran. Oil & Gas Directory middle East.

32 Články a studie Alkadiri, R. (2010). Oil and the question of federalism in Iraq. International Affairs, 86.6, Aras, B. (2009, May). Davutoğlu Era in Turkish Foreign Policy. SETA Policy Brief No. 32. Dostupné z webu SETA Foundation: Aras, B., & İşeri, E. (2009, July). The Nabucco Natural Gas Pipeline: From Opera to Reality. SETA Policy Brief No. 34. Dostupné z webu SETA Foundation: Atai, F. (2009). The Dynamics of Bilateral Relations in the South Caucasus: Iran and its North Neighbors. China and Eurasian Forum Quaterly, Vol. 7., No. 3, Babalı, T. (2010). Regional Energy Equations and Turkish Foreign Policy: The Middle East and the CIS. Insight Turkey, 11.3, Baev, P. K., & Øverland, I. (2010). The South Stream versus Nabucco pipeline race: geopolitical and economic (ir)rationales and political stakes in mega-projects. International Affairs, 86.5, Barysch, K. (2010, May). Should the Nabucco piperine project be shelved? Centre for European Reform. Barysch, K. (2007, Dec.). Turkey's role in European energy security. Centre for European Reform. Dostupné z webu CER: Behdad, K. Pourfakhraei, M. A. (2010). A systém dynamic model for production and consumption policy in Iran oil and gas sector. Energy policy, 38, Bilgin, M. (2010). Geo-Economics of European Gas Security: Trade, Geography and International Politics. Insight Turkey, 11.4, Bilgin, M. (2009). Geopolitics of European natural gas demand: Supplies fromrussia, Caspian and the Middle East. Energy Policy, 37,

Vědecký projekt RM 10/01/10. Důsledky potenciálního tureckoíránského. partnerství pro energetickou politiku EU (shrnutí)

Vědecký projekt RM 10/01/10. Důsledky potenciálního tureckoíránského. partnerství pro energetickou politiku EU (shrnutí) Důsledky potenciálního turecko-íránského energetického partnerství pro (shrnuti) Důsledky potenciálního tureckoíránského energetického partnerství pro energetickou politiku EU (shrnutí) Petr Binhack Michal

Více

Energetická politika, energetická bezpečnost, Visegrádská skupina, energetická závislost.

Energetická politika, energetická bezpečnost, Visegrádská skupina, energetická závislost. Mgr. Lukáš Harazin Ochrana & Bezpečnost 2014-2015, ročník III., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656 Energetická politika zemí Visegrádské skupiny Anotace Nakolik mohou pro někoho země Visegrádské čtyřky představovat

Více

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Vladimír Štěpán Jiří Gavor Únor 2009 ENA s.r.o. stepan@ena.cz Plynárenské a elektrárenské sítě: - Plynárenské sítě jsou výrazně odolnější než elektrárenské

Více

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI Trendy Evropské Energetiky, Praha, 20.9.2010 Alan Svoboda Ředitel divize Obchod, ČEZ a.s. V ROCE 2008 PROPUKLA FINANČNÍ KRIZE 1 KRIZE SE NÁSLEDNĚ ROZŠÍŘILA NA CELOU

Více

Průmysl. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html#o

Průmysl. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html#o 1. Vysvětlete: a) Jaký je podíl zaměstnaných osob v průmyslu v zemích méně vyspělých a v nejvyspělejších. Proč? b) Jakým způsobem lze členit průmysl. Která odvětví jsou chápána jako tzv. tradiční, moderní

Více

Zajištěni energetické bezpečnosti v oblasti dodávek zemního plynu

Zajištěni energetické bezpečnosti v oblasti dodávek zemního plynu Zajištěni energetické bezpečnosti v oblasti dodávek zemního plynu Prof. Michal Mejstřík PhDr.Katarína Marková 8. dubna 2010 Přednáška v rámci cyklu Ekonomická bezpečnost ČR Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 1. V OBLASTI DODÁVEK ZEMNÍHO PLYNU Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., IES FSV UK 7.3.2013 státní energetická koncepce ČR a zajištění dodávek zemního plynu * těžba, přeprava

Více

Změny trhu s plynem. Ing. Michal Šindýlek. Specialista obchodování s plynem

Změny trhu s plynem. Ing. Michal Šindýlek. Specialista obchodování s plynem Změny trhu s plynem Ing. Michal Šindýlek Specialista obchodování s plynem 2 Obsah prezentace Změny na světovém trhu s plynem a jejich dopad na ČR Česká republika současný a budoucí stav Vývoj cen plynu

Více

Průmysl. Těžební průmysl

Průmysl. Těžební průmysl Průmysl Průmysl se stavebnictvím tvoří tzv. sekundární sektor (druhovýroba). Je základní složkou světového hospodářství. Na celkovém objemu materiální produkce světa se podílí asi 75%, zaměstnává kolem

Více

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 1. AKTUÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI ČR, POLITIKA EU, VÝHLEDY DO BUDOUCNA 24. března 2010 RB 213 energetická bezpečnost ČR v kontextu EU * možnosti posílení

Více

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY S160/06 VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY Dokument Komise a generálního tajemníka, vysokého představitele určený pro zasedání Evropské rady ČELIT VNĚJŠÍM ENERGETICKÝM RIZIKŮM EU

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

VÍTEJTE NA VÝROČNÍ TISKOVÉ KONFERENCI SKUPINY RWE V ČESKÉ REPUBLICE. Praha 16. dubna 2012

VÍTEJTE NA VÝROČNÍ TISKOVÉ KONFERENCI SKUPINY RWE V ČESKÉ REPUBLICE. Praha 16. dubna 2012 VÍTEJTE NA VÝROČNÍ TISKOVÉ KONFERENCI SKUPINY RWE V ČESKÉ REPUBLICE Praha 16. dubna 2012 10 LET RWE V ČR Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Transgas VSTUP DO ČESKÉHO PLYNÁRENSTVÍ: ÚSPĚŠNÁ

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

Jaký vliv bude mít plynová krize a ekonomická recese na budoucnost dodávek zemního plynu pro Českou republiku?

Jaký vliv bude mít plynová krize a ekonomická recese na budoucnost dodávek zemního plynu pro Českou republiku? Jaký vliv bude mít plynová krize a ekonomická recese na budoucnost dodávek zemního plynu pro Českou republiku? Ing. Oldřich Petržilka, Ing. Josef Kastl, Česká plynárenská unie Globální ekonomická krize

Více

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Mejstřík Presentace plyn EURO. Snímek 1 www.eeip.cz

Mejstřík Presentace plyn EURO. Snímek 1 www.eeip.cz Vztah ceny zemního plynu a ropy - světové zásoby, vývoj cen zemního plynu po skončení regulace vyplývající ze zkušenosti EU, regionalizace trhu s flexibilitou, zkušenosti z liberalizace v zahraničí Michal

Více

TEN-E (transevropská energetická síť)

TEN-E (transevropská energetická síť) ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, květen 2014 Ing. Zdeňka Kučerová Porada s kraji 5. 6. 2014 TEN-E (transevropská energetická síť) Legislativa EU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 347/2013 ze dne

Více

Středoevropský plynárenský kongres. Bezpečnost dodávek zemního plynu ve střední Evropě

Středoevropský plynárenský kongres. Bezpečnost dodávek zemního plynu ve střední Evropě Středoevropský plynárenský kongres Bezpečnost dodávek zemního plynu ve střední Evropě Možnosti technického řešení přepravy plynu v případě přerušení dodávek přes Ukrajinu Ing. Jan Nehoda Jednatel, RWE

Více

Evropský parlament Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Jednotný evropský energetický trh Praha, 3. listopadu 2011 Ing. Evžen Tošenovský místopředseda Výboru ITRE Priority evropské energetiky

Více

Zemní plyn, jeho zdroje, možnosti použití a jeho ceny

Zemní plyn, jeho zdroje, možnosti použití a jeho ceny M Ý T Y A F A K T A o problematice zemního plynu, o jeho zdrojích, možnostech použití a jeho cenách Zpracovala a předkládá Odborná sekce Energetika při Okresní hospodářské komoře v Mostě, ve spolupráci

Více

CzechTrade: brána k novým trhům

CzechTrade: brána k novým trhům CzechTrade: brána k novým trhům Ing. Radomil Doležal, MBA Generální ředitel CzechTrade radomil.dolezal@czechtrade.cz 08.10.2014 www.czechtrade.cz CzechTrade: brána k novým trhům díky CzechTrade získáte

Více

1 st čtvrtletí 2008 Udržitelný růst výnosů a provozních zisků. Potvrzení cílů výkonnosti na rok 2008

1 st čtvrtletí 2008 Udržitelný růst výnosů a provozních zisků. Potvrzení cílů výkonnosti na rok 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA Paříž, 6. května 2008 Press Service 16 rue de la Ville l'evêque 75008 Paris, France 331 4006 6651 1 st čtvrtletí 2008 Udržitelný růst výnosů a provozních zisků Potvrzení cílů výkonnosti

Více

Bezpečnost dodávek plynu v ČR

Bezpečnost dodávek plynu v ČR Bezpečnost dodávek plynu v ČR Institut pro veřejnou diskuzi: Energetická bezpečnost Evropy v kontextu ruskoukrajinského konfliktu Hotel Jalta Praha, 13. května 2014 Plyn, důležitá součást národního energetického

Více

ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU

ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU (ROLE SPOLEČNOSTI MERO ČR, A.S. V OBLASTI ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY) Dr. Libor LUKÁŠEK, Ph.D. člen představenstva MERO ČR, a.s. ředitel

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií)

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Výběr vhodných destinací pro uplatnění české potravinové produkce na trzích EU a třetích zemí. Úvod

Více

Vztahy mezi Evropskou unií a Ruskou federací v sektoru zemního plynu

Vztahy mezi Evropskou unií a Ruskou federací v sektoru zemního plynu Vztahy mezi Evropskou unií a Ruskou federací v sektoru zemního plynu Lukáš Tichý 1 Abstract: Relations between the European Union and the Russian Federation in the Natural Gas Sector. The issue of the

Více

Lehký topný olej - LONG

Lehký topný olej - LONG Lehký topný olej - LONG Zima trápí Evropu a tlačí cenu topného oleje vzhůru Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 13. 02. 2012 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.:

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

ČEB součást proexportní politiky ČR

ČEB součást proexportní politiky ČR ČEB součást proexportní politiky ČR Vznikla 1. 3. 1995 Akciová společnost ve vlastnictví českého státu Tvoří nedílnou součást systému státní proexportní politiky Zajišťuje zejména typy financování, které

Více

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY IVETA OCÁSKOVÁ VÝKONNÁ ŘEDITELKA PRO KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ KOMERČNÍ BANKA STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY STROJÍRENSKÉ FÓRUM 2015 STROJÍRENSKÉ SPOLEČNOSTI Většina strojírenských společností patří

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Seznam analytiků Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)

Seznam analytiků Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Seznam analytiků Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 za účelem výzkumu a vzdělávání v oblasti mezinárodních

Více

Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin v Albánii

Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin v Albánii Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin v Albánii Seminář organizovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR 28. března 2008 Ing. Vladimír Bomberovič vedoucí obchodně

Více

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE Tisková konference MPO 5. 3. 2013 1 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 2020 Naplnění poptávky českých exportérů Zaměření exportní

Více

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Mexiko patří k nejvyspělejším a rozlohou největším státům Latinské Ameriky. Člen OECD, Pacifické aliance Aktuálně 14. ekonomika světa (MMF) 1,972

Více

Connecting Markets Profil společnosti

Connecting Markets Profil společnosti Connecting Markets Profil společnosti Naše přepravní soustava propojuje energetické trhy již více než 40 let. Je zárukou bezpečnosti a spolehlivosti, provozní dokonalosti a inovativních řešení, které

Více

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků 1 Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Kam kráčí evropské plynárenství?

Kam kráčí evropské plynárenství? prezentace pro konferenci Plynárenství ČR a SR 2005 pořádanou společností IIR, 8.-9.11. 2005, Brno Michal Mejstřík, EEIP, a.s. spoluautor: Miloš Čebík Snímek 1 Obsah 1. Vývoj rámce EU pro liberalizaci

Více

Potraviny v širších souvislostech

Potraviny v širších souvislostech Potraviny v širších souvislostech Ostrava, 6.11. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext V roce 2009 trpěla hladem více než miliarda

Více

PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE

PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE ZEMĚ/Název dohody Pokud není v Úředním věstníku EU oficiální česká verze, je ponechán název dohody v anglické verzi. Publikace v Úředním

Více

Připravenost České republiky i Evropy na možnost plynárenské krize v důsledku situace na Ukrajině

Připravenost České republiky i Evropy na možnost plynárenské krize v důsledku situace na Ukrajině Připravenost České republiky i Evropy na možnost plynárensk renské krize v důsledku situace na Ukrajině Trendy Evropské Energetiky 11. listopadu 2014 Struktura primárních energetických zdrojů dle ASEK

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Hana Hynoušová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod Toky ropy a zemního plynu

Více

Éra nízkých cen ropy. Jan Bureš Petr Báča

Éra nízkých cen ropy. Jan Bureš Petr Báča Éra nízkých cen ropy Jan Bureš Petr Báča l 2 Co se děje na trhu s ropou? Cena ropy Brent od konce června poklesla zhruba o 40 % Výprodej spustilo patrně setrvalé snižování odhadů růstu poptávky po ropě

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž?

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii, OKD, a.s. 10. prosince 2012, Praha Surovinová politika a surovinová bezpečnost ČR Uhlí nejdemokratičtěji

Více

Zemní plyn - long: Rostoucí spotřeba potlačí cenu plynu

Zemní plyn - long: Rostoucí spotřeba potlačí cenu plynu Zemní plyn - long: Rostoucí spotřeba potlačí cenu plynu Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 15. 06. 2011 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420 2460 888 88, Fax:

Více

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Mezinárodní konference CAN SLOVAKIA SECURE ENERGY SUPPLY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITHOUT NUCLEAR? 5.- 6.května 2004 Bratislava 1 Struktura společnosti

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

Globální problémy lidstva

Globální problémy lidstva 21. Letní geografická škola Brno 2013 Globální problémy lidstva Vladimír Herber Geografický ústav MU Brno herber@sci.muni.cz Globální problémy - opakování Nejčastěji se uvažuje o 9 globálních problémech,

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

PKP CARGO spojuje své síly s AWT

PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO připraveno expandovat do Evropy 1 2 3 4 Druhý dopravce v EU Licence na dopravu v devíti zemích EU Komplexní logistické služby v rámci skupiny PKP CARGO Dobrá

Více

Energetická strategie ČR do roku 2040

Energetická strategie ČR do roku 2040 Energetická strategie ČR do roku 2040 Vnější a vnitřní podmínky, strategické priority a koncepce rozvoje české energetiky Konference KHKJM v Brně, 12. 11. 2012 2040 Vnější podmínky energetiky ČR Ekonomický

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Význam CNG a biometanu pro mobilitu ve městech

Význam CNG a biometanu pro mobilitu ve městech ZEMNÍ PLYN A BIOMETHAN V DOPRAVĚ Význam CNG a biometanu pro mobilitu ve městech Kontakty: Kontaktní osoby: Asociace NGV o. s. Kněžskodvorská 2277/26, CZ 370 04 České Budějovice www.ngva.cz Ing. Zdeněk

Více

Kakao long. Nákup kakaa očekáváme růst ceny. Červen 2005. Kamil Bednář

Kakao long. Nákup kakaa očekáváme růst ceny. Červen 2005. Kamil Bednář Kakao long Nákup kakaa očekáváme růst ceny Červen 2005 Kamil Bednář 1 Kakao na vzestup Ještě před 500 lety bylo kakao nazýváno pokrmem bohů. Nyní se zdá, že si bohové budou muset šáhnout při jeho nákupu

Více

40 let tranzitu zemního plynu přes území České republiky

40 let tranzitu zemního plynu přes území České republiky 40 let tranzitu zemního plynu přes území České republiky Spolehlivost zásobování, bezpečnost provozu, šetrnost k životnímu prostředí již 40 let. Společnost NET4GAS, s.r.o., jako nástupce společností Tranzitní

Více

Zajištěni energetické bezpečnosti v oblasti dodávek zemního plynu

Zajištěni energetické bezpečnosti v oblasti dodávek zemního plynu Zajištěni energetické bezpečnosti v oblasti dodávek zemního plynu Prof. Michal Mejstřík 14. duben 2011 Přednáška v rámci cyklu Ekonomická bezpečnost ČR Institut ekonomických studií FSV UK v Praze Obsah

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA Brno, 10. 12. září 2012 www.ebtc.eu EBTC Představení projektu Hospodářská komora České republiky vyhrála výběrové řízení na tzv. Contact

Více

40 let tranzitu zemního plynu přes území České republiky

40 let tranzitu zemního plynu přes území České republiky 40 let tranzitu zemního plynu přes území České republiky Spolehlivost zásobování, bezpečnost provozu, šetrnost k životnímu prostředí již 40 let. Společnost NET4GAS, s.r.o., jako nástupce společností Tranzitní

Více

Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013

Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013 Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013 GPE - Všechny služby na jednom místě Card management a personalizace ATM & POS network management Autorizační služby Naši partneři Vývoj aplikací

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

Vyplatí se nám podpora investic do OZE? E15 Leading Minds Forum Budoucnost energetiky v ČR K.Šimeček - SVSE/AEM Představení SVSE Organizace zastupující zájmy průmyslových spotřebitelů v souladu s direktivou

Více

PRO-ENERGY Forum 9. a 10. máj 2011 Grand hotel Permon, Podbanské. Ing. Pavlína Novotná, MSc.

PRO-ENERGY Forum 9. a 10. máj 2011 Grand hotel Permon, Podbanské. Ing. Pavlína Novotná, MSc. PRO-ENERGY Forum 9. a 10. máj 2011 Grand hotel Permon, Podbanské Ing. Pavlína Novotná, MSc. Evropské burzy a jejich vývoj Likvidita vliv podvodůs DPH a krádežíeua Ochranná opatření, seznamy Cenový spread

Více

Očekávaný vývoj cen fosilních paliv

Očekávaný vývoj cen fosilních paliv Role cen fosilních paliv v měnové politice Doc. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. Konference Brno Holiday Inn Očekávaný vývoj cen fosilních paliv 28. března b 2007 Obsah prezentace Ceny ropy, plynu a uhlí zcela

Více

Ropa WTI - short. Břidlicová revoluce v USA tlačí cenu ropy dolů. Vít Jedlička, analytik 3.12.2013. jedlicka@colosseum.cz

Ropa WTI - short. Břidlicová revoluce v USA tlačí cenu ropy dolů. Vít Jedlička, analytik 3.12.2013. jedlicka@colosseum.cz Ropa WTI - short Břidlicová revoluce v USA tlačí cenu ropy dolů Vít Jedlička, analytik jedlicka@colosseum.cz 3.12.2013 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420 2460 888 88,

Více

Solidní výkonnost Silná tvorba likvidity

Solidní výkonnost Silná tvorba likvidity Solidní výkonnost Silná tvorba likvidity Výnosy: EBITDA: Čistý zisk, podíl skupiny: Poměr vlastního/cizího kapitálu: Volný cash flow: 1 Čistý CAPEX: 42,2 miliard EUR (+ 2,3%) 7,9 miliard EUR (+ 2,2%) 3,3

Více

PODKLADOVÁ STUDIE Současnost a budoucnost evropské energetické politiky. Autor: Petr Binhack, Asociace pro mezinárodní otázky

PODKLADOVÁ STUDIE Současnost a budoucnost evropské energetické politiky. Autor: Petr Binhack, Asociace pro mezinárodní otázky PODKLADOVÁ STUDIE Současnost a budoucnost evropské energetické politiky Autor: Petr Binhack, Asociace pro mezinárodní otázky Studie, zpracovaná externím subjektem AMO Asociace pro mezinárodní otázky, slouží

Více

VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO

VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO VY_32_INOVACE_ZEM_79 VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO Mgr. Doležal Zdeněk Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: duben

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

Manpower Q1 2011. Index trhu práce Česká republika

Manpower Q1 2011. Index trhu práce Česká republika Manpower Q1 211 Index trhu práce Česká republika Výsledky průzkumu 1. čtvrtletí 211 Manpower Index trhu práce Česká republika Obsah Q1/11 Index trhu práce v České republice 1 Regionální porovnání Porovnání

Více

Průmysl. Těžební průmysl. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045

Průmysl. Těžební průmysl. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045 Průmysl Těžební průmysl Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045 Členění průmyslu těžební (těžba nerostných surovin) energetický (výroba elektrické energie) zpracovatelský:

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

Afrika Severní region. Státy část I

Afrika Severní region. Státy část I Afrika Severní region Státy část I Severní Afrika Přiřaď státy do mapy severní Afriky Súdán Egypt Libye Alžírsko Tunisko Maroko Západní Sahara Hry a testy o Africe (EN) Alžírsko Alžírská demokratická a

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Strategické cíle projektu a projektové řízení. Martina Matoušková Konference Projektové řízení 2012 26.9.2012, Praha, Hotel Diplomat

Strategické cíle projektu a projektové řízení. Martina Matoušková Konference Projektové řízení 2012 26.9.2012, Praha, Hotel Diplomat Strategické cíle projektu a projektové řízení Martina Matoušková Konference Projektové řízení 2012 26.9.2012, Praha, Hotel Diplomat Společný cíl pro business, PMO a dodavatele je dodat projekty s nejvyšší

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

ZVLÁŠTNOSTI MAKROEKONOMICKÉ POLITIKY ZEMÍ BLÍZKÉHO VÝCHODU. 7.3 Ropa

ZVLÁŠTNOSTI MAKROEKONOMICKÉ POLITIKY ZEMÍ BLÍZKÉHO VÝCHODU. 7.3 Ropa 7.3 Ropa Druhý kanál přenášející globální hospodářskou krizi na arabské země byl trh s ropou. Globální recese vedla k poklesu poptávky po ropě, což vyvolalo prudký pokles cen ropy. V červenci 2008 dosáhla

Více

INDEX POLITICKÉHO RIZIKA ZEMÍ SEVEROATLANTICKÉ ALIANCE A VYBRANÝCH ZEMÍ SKUPINY PARTNERSTVÍ PRO MÍR 1

INDEX POLITICKÉHO RIZIKA ZEMÍ SEVEROATLANTICKÉ ALIANCE A VYBRANÝCH ZEMÍ SKUPINY PARTNERSTVÍ PRO MÍR 1 Jakub ODEHNAL INDEX POLITICKÉHO RIZIKA ZEMÍ SEVEROATLANTICKÉ ALIANCE A VYBRANÝCH ZEMÍ SKUPINY PARTNERSTVÍ PRO MÍR 1 Abstract: The paper deals with the assessment of political risk in the selected North

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: Asie ropa Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, fyzika, chemie Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia)

Více

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO!

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Cílem této aktivity je poskytnout studentům navazujícího magisterského a doktorského studia možnost absolvovat pracovní stáž v zahraniční instituci mezinárodního

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Vládní program na podporu exportu České republiky

Vládní program na podporu exportu České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu EGAP hájí obchodní zájmy České republiky v EU, WTO, OECD podílí se na odstraňování obchodních bariér podporuje českou oficiální

Více

SVĚT ROPY A PLYNU V TABULKÁCH A V MAPÁCH

SVĚT ROPY A PLYNU V TABULKÁCH A V MAPÁCH SVĚT ROPY A PLYNU V TABULKÁCH A V MAPÁCH 2014 1 SVĚT ROPY A PLYNU V TABULKÁCH A V MAPÁCH. Praha, 2014 Brožura zahrnuje číselné a kartografické údaje o zásobách, těžbě, zpracování, spotřebě uhlovodíků a

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo děkana Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) vznikla v roce 1991 jako pokračovatelka jedné ze

Více

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Jan Koucký 1. Uplatnění

Více