Vědecký projekt RM 10/01/10. Důsledky potenciálního tureckoíránského. partnerství pro energetickou politiku EU (shrnutí)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vědecký projekt RM 10/01/10. Důsledky potenciálního tureckoíránského. partnerství pro energetickou politiku EU (shrnutí)"

Transkript

1 Důsledky potenciálního turecko-íránského energetického partnerství pro (shrnuti) Důsledky potenciálního tureckoíránského energetického partnerství pro energetickou politiku EU (shrnutí) Petr Binhack Michal Thim

2 Důsledky potenciálního turecko-íránského energetického partnerství pro (shrnuti) Předložený text je shrnutím z výstupu Vědeckého projektu RM 10/01/10 Důsledky potenciálního turecko-íránského energetického partnerství pro energetickou politiku EU, který zpracoval řešitelský tým Asociace pro mezinárodní otázky. Součástí shrnutí je i rozsáhla přílohová část s přehledovými tabulkami, mapami a seznamem zdrojů, ze kterých bylo čerpáno při zpracování studie. Shrnutí Předkládaná studie se zabývá analýzou energetických vztahů mezi Tureckem a Íránem v posledním desetiletí a posouzením významu těchto vztahů pro posílení energetické bezpečnosti Evropské unie. Základním východiskem je, že Evropská unie usiluje o diverzifikaci energetických zdrojů a realizace čtvrtého energetického koridoru, který se prozatím potýká s nedostatkem zajištěných zdrojů. Účast Íránu by mohla znamenat významný krok k naplnění tohoto cíle. Role Turecka pro úspěch projektu zcela zásadní. Přestože trasy tranzitních koridorů jsou dostatečně známé, rolím a cílům Turecka jako tranzitní země bylo dosud věnováno jen málo pozornosti. Některá turecká prohlášení a zastávané pozice ve vztahu k projektům produktovodů vyvolávají otázky ohledně podmínek, kterými bude Turecko podmiňovat svoji účast na výstavbě a provozu těchto zařízení. Turecko-íránské energetické partnerství nabízí možnost řešení pro realizaci čtvrtého energetického koridoru a to jak po stránce tranzitu, tak po stránce dostatečných zdrojů pro naplnění kapacit projektu. Právě nedostatek přístupných zdrojů k naplnění kapacit plynovodu Nabucco, tvořícího páteř nového energetického koridoru, je v současné době jednou z hrozeb jeho realizace. Tato studie se primárně zabývá potenciálem turecko-íránského partnerství pro energetickou bezpečnost EU, je ovšem zřejmé, že jeho naplnění není možné bez vyřešení otázky jaderného programu a to z velmi prostého důvodu: bude-li přetvávat spor mezi Západem a Íránem, evropský trh zůstane pro íránský plyn uzavřen. 1 Regionální kontext

3 Důsledky potenciálního turecko-íránského energetického partnerství pro (shrnuti) Zahraniční politika Ankary vyvolává v poslední době více otazníků, než jsme kdy byli u Turecka zvyklí. Debata o tom zdali se Turecko odvrací od Západu je neodmyslitelně spojena s vládou konzervativní strany Spravedlnosti a pokroku (AKP) pod vedením Recepa Tayyipa Erdoğana. "Politika nulových problémů" je jedním z pěti principů zahraniční politiky Turecka formulovaných ministrem Davutoğlu. Dalším je princip "rytmické diplomacie", v jejímž rámci Turecko aspiruje na roli aktivního zprostředkovatele a hostitele významných mezinárodních setkání. Důsledkem těchto principů je výrazně vyšší diplomatická aktivita Ankary ve vztahu ke svým sousedům. Přes rostoucí význam rusko-tureckých vztahů pro oba státy je zde řada oblastí, kde se politika Moskvy a Ankary rozcházejí. Jedním z nich je i turecké úsilí stát se významným transportním koridorem, v lepším případě důležitým centrem mezinárodního obchodu s plynem. Jinými slovy, zatímco Rusko usiluje o monopolizaci kaspických surovin, Turecko prezentuje samo sebe jako (jediná) bezpečná alternativa nejen pro Kaspický region, ale i pro íránský či katarský plyn. Turecká politika směrem k Íránu ukazuje některé slabiny nové turecké zahraničně politické linie. Je zřejmé, že stabilizace (či vyhnutí se konfliktu) v bezprostředním sousedství Turecka je v tureckém národním zájmu. Aktivní diplomacie je zároveň považována za prostředek posílení pozice v regionu a Ankara je rozhodně úspěšná v prosazování Turecka jako místa diplomatických jednání. Nicméně není příliš zřejmé, jakým způsobem chce Ankara řešit problémy, které již existují a které jsou dlouhodobým faktorem nestability v oblasti. Turecký energetický sektor Turecký energetický sektor je charakteristický pro vysokou míru závislosti na importu zemního plynu a ropy a zároveň prakticky nulovými vlastními rezervami, ačkoli to úplně neplatí pro zemní plyn a možná ložiska v Černém, Egejském a Středozemním moři nebyla dostatečně prozkoumána. Přes absenci vlastních zdrojů je Turecko důležitým hráčem na poli transportu (a perpektivně i obchodu s) ropy a zemního plynu, což může mít perspektivně pozitivní dopad na energetickou bezpečnost Turecka, zejména pokud jde o závislost na ruských dodávkách zemního plynu. 2

4 Důsledky potenciálního turecko-íránského energetického partnerství pro (shrnuti) Turecko je v mnoha ohledech v podobné situaci jako řada států EU, kde je trh s elektřinou liberalizován, nicméně v oblasti zemního plynu je trh v držení státního monopolu. V současné době je Turecko napojeno na zdroje ropy z Ázerbájdžánu (ropovod Baku-Tbilisi-Ceyhan), Iráku (Kirkúk-Ceyhan) a plyn z Ruska (Blue Stream a větev plynovodu Sajuz ze západního směru z doby existence SSSR), Ázerbájdžánu (Baku-Tbilisi-Erzerum) a Íránu (Tabríz-Ankara), kromě pozemních (v případě Blue Stream podvodního) spojení využívá Turecko námořní přepravy pro import LNG a ropy. Potřeba primárních energií (primary energy demand) byla v roce 2008 na úrovni 101,8 mil. tun ropného ekvivalentu (mtoe), v roce 2009 byl zaznamenán pokles na 93 mtoe a za rok 2010 byl předpokládán nárust na 97,2 mtoe. Podíl fosilních paliv na spotřebě primárních energií dosáhl v roce ,2 % (31,5 % plyn, 30,6 % ropa a uhlí 29,1 %), z obnovitelných zdrojů zaujímá hlavní místo voda s podílem 8,6 %. Z toho mj. plyne, že podíl dalších obnovitelných zdrojů primární energie je zanedbatelný (zejména to platí o větrné a solární energii). Důležitým faktorem bezpečnosti dodávek je délka kontraktu s dodavatelem. Turecko má v současnosti nasmlouvány dlouhodobé dodávky plynu z Ruska, Íránu, Ázerbájdžánu, Alžírska a Nigérie ve fromě LNG a Turkmenistánu. Dloudobé kontrakty se ovšem mohou stát i přítěží, jsou-li nastaveny nevýhodné podmínky poplatků za neodběr nasmlouvaného množství, tzv. take-or-pay klauzule. V tureckém případě se tento případ několikrát projevil naplno, když Turecko bylo nuceno platit Rusku a Íránu za neodebraný plyn. Íránský energetický sektor 3 Írán má strategicky významnou pozici umožňující spojení mezi zeměmi Střední Asie a Jižního Kavkazu a Perským zálivem, případně Indickým oceánem. Tato pozice je především do budoucna významná z hlediska transportu středoasijského zemního plynu na světové trhy. Írán je významný i jako aktér těžby ropy a zemního plynu v

5 Důsledky potenciálního turecko-íránského energetického partnerství pro (shrnuti) Perském zálivu a tranzitu na světové trhy přes Hormuzskou úžinu, která je klíčovou přepravní trasou obchodu s ropou s globálním významem. Írán má třetí největší zásoby ropy a druhé největší zásoby zemního plynu na světě, což jej řadí ke klíčovým aktérům globálních energetických vztahů. Potenciál Íránu jako fosilní zdroje exportujícího státu nejsou v současné době plně využity. Důvodem tohoto stavu jsou především dotace domácí spotřeby, nedostatek investic do rozvoje nových těžebních a přepravních kapacit a nedostatečný přístup k moderním technologiím. Využití energetických zdrojů k udržení společenského stability a politické překážky spolupráci v energetice jsou hlavními příčinami současného stavu. Zatímco v případě ropy je Írán čtvrtým největším exportérem, v případě zemního plynu patří tento stát od roku 1997 závislý na dovozu a to i přesto, že má v globálním kontextu čtvrtou největší produkci. Sektor ropy a zemního plynu je ovládán státem vlastněnými společnostmi s omezenými možnostmi vlastnictví produkčních, zpracovatelských a přepravních kapacit pro zahraniční a soukromé společnosti. Soukromé vlastnictví v oblasti průzkumu a těžby ropy a zemního plynu je íránskou ústavou zakázáno. Nicméně vláda může vydávat licence, které zahraničním společnostem umožňují vstup na íránský trh prostřednictvím místních poboček. Klíčovými společnostmi v ropném sektoru je National Iranion oil Company (NIOC) a v plynárenství National Iranian Gas Company (NIGC). Klíčovými zahraničními partery jsou především státem vlastněné společnosti z Ruska, Číny a Indie, od jejichž vstupu na íránský trh si vláda slibuje především příliv investic a technologií. Írán má poměrně kvalitní a dobře rozvinutou plynovodnou infrastrukturu a to jak vnitrostátní, tak exportní. Stávající infrastruktura by měla být v budoucnosti dále rozšiřována, aby byla podpořena proexportní orientace země. V současné době navrhované rozšíření exportních kapacit by mohlo vést ke zvýšení objemu exportu především do Turecka a Indie. V červenci 2010 byla uzavřena dohoda na realizaci druhého plynovodu mezi Íránem a Tureckem s možností prodloužení dále do Evropy. Plynovod by měl být dlouhý 660 km a s kapacitou bcm/y by znamenal významné navýšení dosavadní spolupráce mezi zeměmi na poli zemního plynu. Turecko-íránské energetické partnerství 4

6 Důsledky potenciálního turecko-íránského energetického partnerství pro (shrnuti) Počátek vzájemné spolupráce Turecka a Iránu na poli energetiky můžeme datovat do poloviny 90. let, kdy byla podepsána dohoda o vybudování íránsko-tureckého plynovodu, který byl dokončen už v roce V důsledku vzájemného obviňování ze zpoždění při výstavbě byl 2577 kilometrů dlouhý plynovod uveden do provozu v roce Dohoda o dodávkách plynu podepsaná v roce 1996 na dobu 24 let zaručovala Turecku dodávky 4 bcm/y plynu v roce 2002 s očekávaným nárůstem na 10 bcm/y od roku Novou kapitolu v energetických vztazích obou zemí otevírá Memorandum o porozumění, které bylo podepsáno 17. listopadu 2008, o produkci a vývozu zemního plynu. Plán spolupráce poprvé představený v létě 2007 předpokládá podíl Turecka na rozvoji pole Jižní Pars v Perském zálivu a realizaci plynovodu, který by přes Turecko transportoval íránský plyn do Evropy a rovněž zásoboval turecký trh. Současné vztahy Turecka a Íránu jsou na dobré úrovni, i když spolupráce obou zemí v případě zemního plynu nelze označit za zcela úspěšnou. Dlouhodobé kontrakty nejsou dodržovány žádnou ze stran a vzájemnou důvěru podkopávají neustálé spory o objem dodávek a jejich cenu, kdy si obě strany hrozí mezinárodní arbitráží. Ankara sleduje v energetické politice několik cílů, ve který může hrát Írán důležitou roli. Turecká politika energetických tras má tři základní cíle: (1) diverzifikace vlastní závislosti na importu energetických surovin; (2) přístupem k levné ropě a plynu a (3) ambice stát se hlavní světovou křižovatkou/centrem přepravy ropy a (zejména) zemního plynu. Význam partnerství pro EU je definovaný primárně překrývajícími se zájmy. Írán bude usilovat o export zemního plynu, zvlášť když celá řada jeho ropných polí je v závěrečné fázi životnosti. Export skrze plynovody je preferovanější variantou vzhledem k tomu, že v oblasti LNG nedisponuje technologiemi a ani lidskými zdroji. EU nutně hledá zdroje pro Nabucco a Írán se doslova nabízí s druhými nejvyššími zásobami. Turecko má v tomto směru komplexnější zájem než Írán: (1) snaží se skrze realizované energetické projekty zýšit svou cenu pro státy EU; (2) usiluje o diverzifikaci zdrojů, což má s EU společné; (3) posiluje vztahy s Teheránem v intencích politiky nulových problémů. Zároveň je zřejmé, že pro EU jsou benefity energetického partnerství mezi Íránem a Tureckem spíše v hypotetické rovině. Překážkou, která brání realizace je íránský 5

7 Důsledky potenciálního turecko-íránského energetického partnerství pro (shrnuti) jaderný program. Díky této překážce a špatné situaci v oblasti lidských práv v Íránu nefunguje na ose EU-Turecko-Írán běžný tržní mechanismus nabídky a poptávky. Čtvrtý koridor Zkušenost plynových krizí a vysoký podíl ruského plynu na celkovém dovozu Evropské unie vede ke snahám o větší diverzifikaci zdrojových oblastí. Pozornost se soustředila zejména na infrastrukturní projekty podporující diverzifikaci zdrojových oblastí dovozu zemního plynu z oblastí mimo Rusko. Vedle tří současných energetických koridorů (koridory spojující státy Evropské unie s Ruskem, Norskem a severní Afrikou) byla pozornost Evropské komise soustředěna především na tzv. čtvrtý či jižní energetický koridor, který by do Evropy přivedl zdroje z Kaspického regionu a Blízkého východu. Z hlediska realizace čtvrtého energetického koridoru je Turecko klíčovou tranzitní zemí, která by měla do budoucna hrát zásadní roli pro bezpečnost přepravních tras a diverzifikaci dovozů zemního plynu do Evropské unie a to především na svoji pozici přirozeného geografického mostu mezi Evropou jako hlavním spotřebitelem energií a Střední Asií a Blízkým východem, kde se nachází 65 % světových zásob ropy a 72 % zemního plynu. Írán je se svými bohatými energetickými zásobami potenciálně jednou z nejperspektivnějších zdrojových zemí v oblasti. Celková kapacita čtvrtého energetického koridoru by měla dosáhnout až 95 bcm/y. V současné době je již v provozu interkonektor ITG (Turecko-Řecko) a do Řecka přivádí omezené množství plynu Ázerbájdžánu, který do Turecka proudí plynovodem Baku-Tbilisi-Erzerum (BTE) kopírujícím trasu plynovodu Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC). V současné době je aktuální dění okolo plynovodu Nabucco. Realizací plynovodu White Stream se v tuto chvíli nejeví jako možná v blízké budoucnosti. 6 Klíčovým projektem čtvrtého energetického koridoru je plynovod Nabucco s kapacitou 31 bcm/y, který by měl přivádět plyn z Kaspického regionu a Blízkého východu do střední Evropy. Plynovod s předpokládanými náklady 8 mld. EUR však v současné době nemá zajištěny dostatečné kapacity

8 Důsledky potenciálního turecko-íránského energetického partnerství pro (shrnuti) k ekonomicky výhodnému provozu. Dosud jedinými volnými zdroji v regionu v době dokončení bude plyn z II. Fáze rozvoje naleziště Shah Deniz v Ázerbájdžánu. Jako potenciální zdrojové země se nabízejí Turkmenistán, Irák, Egypt, Katar, ale také Írán, který má v oblasti vývozu zemního plynu velice ambiciózní. Překážkou napojení těchto zdrojových zemí na Nabucco jsou v oblasti technické, finanční či politické. Přílohy Předpověď spotřeby plynu podle BMI,

9 Důsledky potenciálního turecko-íránského energetického partnerství pro (shrnuti) Zdroj: BMI. (2011). Turkey Oil & Gas Report Q1 2011, s. 79 8

10 Zásobníky a další plynová infrastruktura v Turecku Zdroj: IEA. (2010). Energy Policies of IEA Countries Turkey 2009 Review, s. 75

11 LNG terminály v Turecku Zdroj (mapa): Petroleum Economist. (2008). World Energy Atlas (mapa); Zdroj (tabulka): IEA. (2010). Energy Policies of IEA Countries Turkey 2009 Review, s. 77 (tabulka). 10

12 Důsledky potenciálního turecko-íránského energetického partnerství pro (shrnuti) Tab. 10: Import zemního plynu do turecka v roce 2009 Zdroj Objem (bcm/y) Ázerbájdžán (plynovod BTE) 4,96 Írán (plynovod Tabríz-Ankara) 5,26 Rusko (plynovod South Stream, plynovod Soyuz) 17,26 Alžírsko (LNG) 4,20 Egypt (LNG) 0,08 Katar (LNG) 0,32 Nigérie (LNG) 0,94 Omán (LNG) 0,08 Trinidad a Tobago (LNG) 0,08 Celkem 33,18 Plynovody 27,48 LNG 5,7 11

13 Důsledky potenciálního turecko-íránského energetického partnerství pro (shrnuti) Produkce plynu na Blízkém východě Zdroj: BMI. (2010). Iran Oil & Gas Report Q4 2010, s

14 Důsledky potenciálního turecko-íránského energetického partnerství pro (shrnuti) Spotřeba plynu na Blízkém východě Zdroj: BMI. (2010). Iran Oil & Gas Report Q4 2010, s

15 Důsledky potenciálního turecko-íránského energetického partnerství pro (shrnuti) Naleziště ropy a zemního plynu v Perském zálivu s přepravní a zpracovatelskou infrastrukturou. Zdroj: Petroleum Economist. (2008). World Energy Atlas

16 Důsledky potenciálního turecko-íránského energetického partnerství pro (shrnuti) Ropovodná a plynárenská infrastruktura v Íránu Zdroj: Petroleum Economist. (2008). World Energy Atlas

17 Důsledky potenciálního turecko-íránského energetického partnerství pro (shrnuti) SWOT analýza íránského sektoru ropy a zemního plynu Silné stránky Írán disponuje třetími největšími zásobami ropy a druhými největšími zásobami zemního plynu na světě. Írán je druhým největším producentem ropy v OPEC a třetí největším exportérem. Slabé stránky Domácí spotřeba ropy a zemního plynu rychle stoupá, což má negativní dopad na exportní možnosti Íránu. Pomalu pokračující privatizace v energetice. Zahraničním společnostem není dovoleno vlastnic íránské fosilní zdroje. V současné době těžená ropná pole mají vysokou míru poklesu produkce (až 13 %) v důsledky končící životnosti a nedostatečných investic v minulosti. Příležitosti Především odvětví těžby zemního plynu zůstává nedostatečně využité a poskytuje dostatečný prostor pro budoucí rozvoj a s tím související možnosti navýšení produkce a kapacit pro export. V červnu 2009 byla zahájena výstavba nového plynovodu do Turecka, kterým by bylo možno exportovat zemní plyn na evropský trh. Hrozby Pokles cen ropy a zemního plynu v důsledku globální ekonomické krize snižuje šanci na další rozvoj íránského energetického sektoru. Další zhoršení vztahů Íránu s mezinárodním společenstvím může vést k prohloubení a rozšíření ekonomických sankcí, které by měly negativní dopad na participaci zahraničních společností v ropném a plynárenském sektoru. Možné ohrožení investic plynoucí z možného konfliktu. Podle íránských autorit vyžaduje ropný a plynárenský sektor v příštích 16 letech investice ve výši 500 miliard USD. 16

18 Důsledky potenciálního turecko-íránského energetického partnerství pro (shrnuti) prokázané rezervy (Rusko, Kaspický region, Blízký východ) 2009 Thousand Thousand Oil: Proved reserves million million Share tonnes barrels of total Azerbaijan 1,0 7,0 0,5% Kazakhstan 5,3 39,8 3,0% Russian Federation 10,2 74,2 5,6% Egypt 0,6 4,4 0,3% Iran 18,9 137,6 10,3% Iraq 15,5 115,0 8,6% Kuwait 14,0 101,5 7,6% Qatar 2,8 26,8 2,0% Saudi Arabia 36,3 264,6 19,8% Syria 0,3 2,5 0,2% United Arab Emirates 13,0 97,8 7,3% Total 117,9 871,3 65,3% Zdroj: British Petroleum. (2010). Statistical Review of World Energy 2010 Zemní plyn prokázané rezervy (Rusko, Kaspický region, Blízký východ) Trillion Trillion Natural gas: Proved reserves cubic cubic Share feet metres of total Azerbaijan 46,3 1,31 0,7% Kazakhstan 64,4 1,82 1,0% Russian Federation 1567,1 44,38 23,7% Turkmenistan 286,2 8,10 4,3% Uzbekistan 59,4 1,68 0,9% Egypt 77,3 2,19 1,2% Iran 1045,7 29,61 15,8% Iraq 111,9 3,17 1,7% Kuwait 63,0 1,78 1,0% Qatar 895,8 25,37 13,5% Saudi Arabia 279,7 7,92 4,2% Syria 10,0 0,28 0,2% United Arab Emirates 227,1 6,43 3,4% Total 4733,94 134,05 71,5% Zdroj: British Petroleum. (2010). Statistical Review of World Energy 2010

19 Turecko energetická infrastruktura (ropa) Zdroj: IEA. (2010). Energy Policies of IEA Countries Turkey 2009 Review, s. 55.

20 Turecko energetická infrastruktura (plyn) Zdroj: Pozn.: mapa je aktualní k roku 2006 a nereflektuje dokončení plynovodu BTE (South Caucasus Pipeline

21 SWOT analýza čtvrtého energetického koridoru Silné stránky Diverzifikace dodávek zemního do Evropské unie. Přístup ke zdrojům zemního plynu v Kaspickém regionu a na Blízkém východě, které jsou z největších na světě. Slabé stránky Zranitelnost koridoru plynoucí z fyzického ohrožení plynovodné infrastruktury a omezených možností jejich ochrany. Producentské státy nebudou schopné dosáhnout předpokládané úrovně těžby k naplnění kapacity koridoru. Posílení energetické bezpečnosti Evropské unie relativním oslabení pozice tradičně nejsilnějších importujících států. Posílení vzájemného propojení zemí nacházejících se na trase koridoru. Čtvrtý koridor pokryje pouze malý podíl na celkové spotřebě zemního plynu v Evropské unii. K naplnění kapacit zamýšlených plynovodů (Nabucco) bude nutné realizovat mnoho vedlejších projektů, bez kterých koridor nebude ekonomicky rentabilní. Příležitosti V regionech Kaspického moře a Blízkého východu se nabízejí velké investiční možnosti v energetickém sektoru, především plynárenství. Již existující infrastruktura mezi Tureckem- Ázerbájdžánem a Tureckem-Íránem nabízí příležitost k dalšímu rozvoji koridoru. Hrozby Možné vypuknutí konfliktu na Jižním či Severním Kavkaze či na Blízkém východě. Dlouhodobý převis nabídky nad poptávkou může vést k dostupným velkým objemům zemního plynu za nižší cenu na spotových trzích. Ohrožení investic do energetického sektoru z regionu plynoucí z nestabilní vojenskopolitické situace. Vybudovaná infrastruktura je příležitostí k posílení vztahů mezi EU a zdrojovými zeměmi Očekávaný růst spotřeby tranzitních zemí, především Turecka znamená posílení nutnosti realizovat infrastrukturní projekty, které jsou součástí čtvrtého koridoru. Nedostatečná poptávka po zemním plynu v Evropské unii. Teroristické útoky na plynovodnou infrastrukturu

22 Turecko a tranzitní produktovody Název Zdroj Další tranzitní země Kapacita Uvedení do provozu Pozn. Ropa Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) Délka: 1768 km Ázerbájdžán Gruzie 1 mil. barelů/den 2005 Z terminálu v Ceyhanu je ropa distrubuována na další trhy. Ropovod představuje cca 80% ázerbájdžánského exportu ropy. Kirkúk-Ceyhan (Kirkúk- Yumurtalık) Délka: 960 km Irák - 1,6 mil. barelů/den 1976 Často cílem teroristických útoků; kapacita v roce 2009 byla využita na cca 29%. Samsun-Ceyhan (Trans Anadolu, Trans Anatolian Pipeline) Délka: Rusko - Zemní plyn Baku-Tbilisi-Erzerum (BTE, South Caucasus Pipeline) Délka: 692 km 21 Ázerbájdžán Gruzie 8,8 bcm/y 2007 BTE umožňuje dodávky plynu do Řecka a v budoucnu bude součástí plynovodu Nabucco

23 Interconnector Turkey- Greece-Italy Délka: 807 km Ázerbájdžán Turecko, Řecko, Itálie 11,5 bcm/y 2012 (plán) Turecko-řecká část (Karacabey-Komotini) uvedena do provozu v listopadu 2007, dokončení celého interkonektoru se očekává v roce 2012, tři roky později oproti původnímu plánu. Arab Gas Pipeline (AGP) Délka: 1200 km Egypt Jordánsko, Izrael, Sýrie, Libanon 10,3 bcm/y 2011 (plán) Propojení s jednotlivými zeměmi dokončeno: Jordánsko (červenenec 2003), Sýrie (červenec 2008), Libanon (září 2009), Izrael 1 (únor 2008), Turecko (2011) Tabríz-Ankara (Iran- Turkey Pipeline) Délka: 2577 km Írán 10,22 bcm/y 2001 Časté výpadky Persian Pipeline (Iran- Europe Pipeline) Délka: 660 km (pouze turecká sekce) Írán Turecko, Řecko, (Albánie), Itálie, Švýcarsko (Rakousko, Německo), Francie, Španělsko bcm/y 2013 (odhad) Kapacita a rok uvedení do provozu jsou odhady vztahující se k turecké sekci projektu. TAP předpokládá uvedení do provozu po spuštění druhé fáze 22 1 Plynovod Arish-Ashkelon není oficiálně součástí AGP, Egypt dodal do Izraele 1,7 bcm zemního plynu v roce 2009.

24 ázerbájdžánského pole Shah Deniz II (2017 předpoklad), s přepravní kapacitou 20 bcm/y. Uvedení do provozu u íránské sekce (IGAT-9) není známo. Alternativou k TAP může být IGTI či prosté napojení na Nabucco po dokončení IGAT-9 a jeho propojení s tureckou sítí. Blue Stream Délka: 1213 km (Blue Stream 1) Rusko Turecko, Kypr, Izrael, Libanon (Blue Stream 2) bcm/y 2006 (Blue Stream 1) Blue Stream se stane tranzitním plynovodem, bude-li realizován Blue Stram 2, jehož podoba se mění a realizace oddaluje. South Stream Délka: - Rusko Turecko (EEZ), Bulharsko- Řecko-Itálie (jižní větev), Bulharsko- Maďarsko- Chorvatsko, Slovinsko, Rakousko (severní větev) 63 bcm/y 2015 (odhad) Plánovaná trasa prochází exkluzivní ekonomickou zónou Turecka. 23

25 Arab Gas Pipeline Zdroj: Petroleum Economist. (2008). World Energy Atlas

26 Blue Stream a South Stream Zdroj: Gazprom ropovod BTC a plynovod BTE Zdroj: 25

27 Autoři Petr Binhack Petr Binhack absolvoval bakalářské a magisterské studium mezinárodních vztahů a politologie na Fakultě sociálních věd Západočeské university v Plzni. V současné době je studentem interního doktorského programu mezinárodních vztahů na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2006 absolvoval měsíční studijní pobyt na Newcastle upon Tyne University a v roce 2007 semestrální výměnný pobyt na Salford University. Od roku 2009 vyučuje na Katedře mezinárodní vztahů UK kurzy věnované geopolitice a energetické bezpečnosti. Od března 2009 působí v Asociaci pro mezinárodní otázky, kde je zodpovědný za agendu energetické bezpečnosti. Podílel se na řešení výzkumných projektů a grantů pro akademický, státní i soukromý sektor. Michal Thim Michal Thim absolvoval magisterské studium politologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Od července 2007 do srpna 2010 byl ředitelem Výzkumného centra AMO. V záři 2010 nastoupil do magisterského programu Asia- Pacific Studies na National Chengchi University v Tchaj-peji, kde se zabývá zahraniční politikou Číny, bezpečnostní a zahraniční politikou Tchaj-wanu a roli USA v regionu východní Asie. Podílel se na realizaci řady výzkumných projektu Ministerstva zahraničních věcí ČR, převážně se zaměřením na zahraniční a bezpečnostní politiku Turecka a energetickou bezpečnost. 26

28 Legenda k mapám Petroleum Economist 27 Zdroj: Petroleum Economist. (2008). World Energy Atlas 2009.

29 Zdroje Publikace Knihy a části knih Cordesman, A. H. (2007). Iran s Military Forces and Warfighting Capabilities: The Threat in the Northern Gulf. Westport: Praeger Security International. Ehteshami, A., & Zweiri, M. (Eds.). (2008). Iran s Foreign Policy: From Khatami to Ahmadinejad. Reading: Ithaca Press. Hunter, S. T. (2010). Iran s foreign policy in the post-soviet era : resisting the new international order. Santa Barbara: Praeger. Kandiyoti, R. (2008). Pipelines: Flowing Oil and Crude Politics. London: I.B. Tauris. Kibaroğlu, M., & Kibaroğlu, A. (2009). Global Security Watch Turkey: A Reference Handbook. Westport: Praeger Security International. Luft, G. Korin, A. eds. (2009). Energy Security Challenges for the 21 st Century. Oxford: Praeger Security International. Maloney, S. (2008). Iran's Long Reach: Iran as Pivotal State in the Muslim World. Washington, D.C.: United States Institute of Peace Press. Mattair, T. R. (2008). Global Security Watch Iran: A Reference Handbook. Westport: Praeger Security International. Mufti, M. (2009). Daring and Caution in Turkish Strategic Culture: Republic at Sea. New York: Palgrave Macmillan. 28 Özcan, M. (2008). Harmonizing Foreign Policy: Turkey, the EU and the Middle East. Aldershot: Ashgate Publishing Ltd.

30 Özdemir, V. (2008). Turkey's Role in European Energy Security. In S. Cornell & N. Nilsson (Eds.), Europe's Energy Security: Gazprom's Dominance and Caspian Supply Alternatives (pp ). Washington, D.C.: Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program (CACI-SRSP). Dostupné z webu ISN ETH Zürich: Library/Publications/Detail/?lng=en&ots627=fce62fe0-528d cdf- 283c282cf0b2&ots736=0c54e3b3-1e9c-be1e-2c24-a6a8c &id= Tekin, A. Williams, P. A. (2010). Geo-politics of the Euro-Asia Energy Nexus: The European Union, Russia and Turkey. Basingston: Palgrave Macmillan. Institucionální zdroje British Petroleum. (2011). BP Energy Outlook Dostupné z webu BP: 48. British Petroleum. (2010). Statistical Review of World Energy Dostupné z webu BP: Business Monitor International. (2010). Azerbaijan Oil & Gas Report, Q London: Business Monitor International Ltd. Business Monitor International. (2011). Iran Oil & Gas Report, Q London: Business Monitor International Ltd. Business Monitor International. (2011). Iraq Oil & Gas Report, Q London: Business Monitor International Ltd. Business Monitor International. (2011). Qatar Oil & Gas Report, Q London: Business Monitor International Ltd. Business Monitor International. (2011). Turkey Oil & Gas Report, Q London: Business Monitor International Ltd. Business Monitor International. (2011). Turkmenistan Oil & Gas Report, Q London: Business Monitor International Ltd. 29

31 Evropská komise. (2006). Registration of Crude Oil imports and Deliveries in the European Union (EU25). Dostupné z webu EC: Evropská komise. (2007). Registration of Crude Oil imports and Deliveries in the European Union (EU27). Dostupné z webu EC: Evropská komise. (2008). Registration of Crude Oil imports and Deliveries in the European Union (EU27). Dostupné z webu EC: Evropská komise. (2009). Registration of Crude Oil imports and Deliveries in the European Union (EU27). Dostupné z webu EC: Evropská komise. (2010). Registration of Crude Oil imports and Deliveries in the European Union (EU27). Dostupné z webu EC: Energy Agency. (2010). Natural Gas Information Paris: OECD/IEA. International Energy Agency. (2010). Energy Policies of IEA Countries Turkey 2009 Review. Paris: OECD/IEA. Dostupné z webu IEA: International Energy Agency. (2009). World Energy Outlook Paris: OECD/IEA. Petroleum Economist. (2008). World Energy Atlas The Petroleum Economist Ltd. URL: U.S. Energy Information Administration. (2010). International Energy Outlook Washington, D.C.: U.S. Department of Energy. Dostupné z webu EIA: U.S. Energy Information Administration. (2010). Iran Energy Data, Statistics and Analysis Oil, Gas, Electricity and Coal. Washington, D.C.: U.S. Department of Energy. 30 Ventures Middle East. (2010). Islamic Republic of Iran. Oil & Gas Directory middle East.

32 Články a studie Alkadiri, R. (2010). Oil and the question of federalism in Iraq. International Affairs, 86.6, Aras, B. (2009, May). Davutoğlu Era in Turkish Foreign Policy. SETA Policy Brief No. 32. Dostupné z webu SETA Foundation: Aras, B., & İşeri, E. (2009, July). The Nabucco Natural Gas Pipeline: From Opera to Reality. SETA Policy Brief No. 34. Dostupné z webu SETA Foundation: Atai, F. (2009). The Dynamics of Bilateral Relations in the South Caucasus: Iran and its North Neighbors. China and Eurasian Forum Quaterly, Vol. 7., No. 3, Babalı, T. (2010). Regional Energy Equations and Turkish Foreign Policy: The Middle East and the CIS. Insight Turkey, 11.3, Baev, P. K., & Øverland, I. (2010). The South Stream versus Nabucco pipeline race: geopolitical and economic (ir)rationales and political stakes in mega-projects. International Affairs, 86.5, Barysch, K. (2010, May). Should the Nabucco piperine project be shelved? Centre for European Reform. Barysch, K. (2007, Dec.). Turkey's role in European energy security. Centre for European Reform. Dostupné z webu CER: Behdad, K. Pourfakhraei, M. A. (2010). A systém dynamic model for production and consumption policy in Iran oil and gas sector. Energy policy, 38, Bilgin, M. (2010). Geo-Economics of European Gas Security: Trade, Geography and International Politics. Insight Turkey, 11.4, Bilgin, M. (2009). Geopolitics of European natural gas demand: Supplies fromrussia, Caspian and the Middle East. Energy Policy, 37,

Vědecký projekt RM 10/01/10. Důsledky potenciálního tureckoíránského. partnerství pro energetickou politiku EU (shrnutí)

Vědecký projekt RM 10/01/10. Důsledky potenciálního tureckoíránského. partnerství pro energetickou politiku EU (shrnutí) Důsledky potenciálního turecko-íránského energetického partnerství pro (shrnuti) Důsledky potenciálního tureckoíránského energetického partnerství pro energetickou politiku EU (shrnutí) Petr Binhack Michal

Více

Energetická bezpečnost. Petr Binhack 30.1.2010

Energetická bezpečnost. Petr Binhack 30.1.2010 Energetická bezpečnost Petr Binhack 30.1.2010 Bezpečnost a jistota dodávek ropy závisí pouze a jedině na rozmanitosti zdrojů. 2 Energetická bezpečnost: nové paradigma Studená válka dominuje vojensko-politické

Více

PROBLEMATIKA DODÁVEK Z POHLEDU RWE TRANSGAS

PROBLEMATIKA DODÁVEK Z POHLEDU RWE TRANSGAS PROBLEMATIKA DODÁVEK Z POHLEDU RWE TRANSGAS Dr. Wolfgang Peters, člen představenstva, PPM RWE Transgas, a.s. STRANA 1 9 0 0 8 0 0 7 0 0 6 0 0 5 0 0 4 0 0 3 0 0 1 0 0 0 9 0 0 8 0 0 7 0 0 6 0 0 5 0 0 4 0

Více

Změny trhu s plynem. Ing. Ladislav Sladký. Ředitel prodeje

Změny trhu s plynem. Ing. Ladislav Sladký. Ředitel prodeje Změny trhu s plynem Ing. Ladislav Sladký Ředitel prodeje 2 Obsah prezentace Změny na světovém trhu s plynem a jejich dopad na ČR ČR a SR - současný a budoucí stav Vývoj cen plynu 3 Břidlicový plyn Hydraulické

Více

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Proč na energetické politice záleží II. Proč musíme jednat

Více

Vývoj na trhu s plynem

Vývoj na trhu s plynem Vývoj na trhu s plynem Ing. Jaromír Fajman ředitel obchodování s plynem 2 Obsah prezentace Fundamentální změny na energetických trzích mýty, které padly Změny na světovém trhu s plynem a jejich dopad na

Více

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Vladimír Štěpán Jiří Gavor Únor 2009 ENA s.r.o. stepan@ena.cz Plynárenské a elektrárenské sítě: - Plynárenské sítě jsou výrazně odolnější než elektrárenské

Více

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU 4. ročník konference s mezinárodní účastí Trendy evropské energetiky Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU Obsah Globální pohled Evropský pohled Národní pohled na vývoj energetiky a potřebu plynu

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Energetická politika, energetická bezpečnost, Visegrádská skupina, energetická závislost.

Energetická politika, energetická bezpečnost, Visegrádská skupina, energetická závislost. Mgr. Lukáš Harazin Ochrana & Bezpečnost 2014-2015, ročník III., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656 Energetická politika zemí Visegrádské skupiny Anotace Nakolik mohou pro někoho země Visegrádské čtyřky představovat

Více

Přírodní zdroje. Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny

Přírodní zdroje. Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny Přírodní zdroje Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny Energetické zdroje (primární) 1. Ropa 38,1% 2004: 83,0 mil. barelů denně 2. Uhlí 24,0% 3. Zemní plyn 23,6%

Více

Změny trhu s plynem. Ing. Michal Šindýlek. Specialista obchodování s plynem

Změny trhu s plynem. Ing. Michal Šindýlek. Specialista obchodování s plynem Změny trhu s plynem Ing. Michal Šindýlek Specialista obchodování s plynem 2 Obsah prezentace Změny na světovém trhu s plynem a jejich dopad na ČR Česká republika současný a budoucí stav Vývoj cen plynu

Více

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI Trendy Evropské Energetiky, Praha, 20.9.2010 Alan Svoboda Ředitel divize Obchod, ČEZ a.s. V ROCE 2008 PROPUKLA FINANČNÍ KRIZE 1 KRIZE SE NÁSLEDNĚ ROZŠÍŘILA NA CELOU

Více

Výhled cen plynu do roku 2020 (a vliv břidlicového plynu)

Výhled cen plynu do roku 2020 (a vliv břidlicového plynu) Výhled cen plynu do roku 2020 (a vliv břidlicového plynu) Jiří Mlynář XVII. jarní konference AEM 27. 3. 2012 RWE Supply & Trading CZ, a.s. Historický vývoj cen plynu > Ceny ve smlouvách s producenty z

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Efektivita vládních výdajů na IT v zemích V4. Jan Petrůj IDC Insights, Central and Eastern Europe

Efektivita vládních výdajů na IT v zemích V4. Jan Petrůj IDC Insights, Central and Eastern Europe Efektivita vládních výdajů na IT v zemích V4 Jan Petrůj IDC Insights, Central and Eastern Europe IDC: Získáváme data k odhalování IT trendů Střední a východní Evropa Albánie Moldavsko Ázerbájdžán Polsko

Více

JAK SE UPLATNIT V ÁZERBÁJDŽÁNU ANEB CO BY MĚL ČESKÝ PODNIKATEL ZNÁT PŘED VSTUPEM NA ÁZERBÁJDŽÁNSKÝ TRH

JAK SE UPLATNIT V ÁZERBÁJDŽÁNU ANEB CO BY MĚL ČESKÝ PODNIKATEL ZNÁT PŘED VSTUPEM NA ÁZERBÁJDŽÁNSKÝ TRH Obchodní styky České republiky s Ázerbájdžánem Ing. Jiří Lukáš, vedoucí ZK CzechTrade v Ázerbájdžánu 23. 2. 2016 JAK SE UPLATNIT V ÁZERBÁJDŽÁNU ANEB CO BY MĚL ČESKÝ PODNIKATEL ZNÁT PŘED VSTUPEM NA ÁZERBÁJDŽÁNSKÝ

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Průmysl. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html#o

Průmysl. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html#o 1. Vysvětlete: a) Jaký je podíl zaměstnaných osob v průmyslu v zemích méně vyspělých a v nejvyspělejších. Proč? b) Jakým způsobem lze členit průmysl. Která odvětví jsou chápána jako tzv. tradiční, moderní

Více

JAK SE UPLATNIT V ÁZERBÁJDŽÁNU ANEB CO BY MĚL ČESKÝ PODNIKATEL ZNÁT PŘED VSTUPEM NA ÁZERBÁJDŽÁNSKÝ TRH

JAK SE UPLATNIT V ÁZERBÁJDŽÁNU ANEB CO BY MĚL ČESKÝ PODNIKATEL ZNÁT PŘED VSTUPEM NA ÁZERBÁJDŽÁNSKÝ TRH Obchodní styky České republiky s Ázerbájdžánem Ing. Jiří Lukáš, vedoucí ZK CzechTrade v Ázerbájdžánu 30. 9. 2014 JAK SE UPLATNIT V ÁZERBÁJDŽÁNU ANEB CO BY MĚL ČESKÝ PODNIKATEL ZNÁT PŘED VSTUPEM NA ÁZERBÁJDŽÁNSKÝ

Více

1993-1998. Hans Strelow

1993-1998. Hans Strelow Doprava v zemích střední Evropy 1993-1998 Hans Strelow Polsko, Rumunsko a Česká republika dohromady představují 62% celkové délky železničních tratí zemí střední Evropy. Silnice a železnice jsou dominantními

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Plyn - strategická surovina v době krize. Jiří Mlynář

Plyn - strategická surovina v době krize. Jiří Mlynář Plyn - strategická surovina v době krize Jiří Mlynář Zemní plyn a jeho role v energetice zdroj: Efficiency in electric generation report drafted by EURELECTRIC, July 2003 Page 2 Plyn - nejčistší z fosilních

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

SOUČASNOST A BUDOUCNOST ENERGETIKY V ČESKÉ REPUBLICE

SOUČASNOST A BUDOUCNOST ENERGETIKY V ČESKÉ REPUBLICE SOUČASNOST A BUDOUCNOST ENERGETIKY V ČESKÉ REPUBLICE SEMINÁŘ ASOCIACÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ V ČR POSLANECKÁ SNĚMOVNA, 15.9.2011 Martin Bursík, ekolog, konzultant v oblasti obnovitelných zdrojů energie přednáší

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády Čeho chceme tedy strategií dosáhnout? Udržení tempa

Více

Energetické vztahy EU a Írán: příležitosti a překážky pro dodávky zemního plynu

Energetické vztahy EU a Írán: příležitosti a překážky pro dodávky zemního plynu Ústav mezinárodních vztahů prosinec 2016 Policy Paper Lukáš Tichý Energetické vztahy EU a Írán: příležitosti a překážky pro dodávky zemního plynu SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ Írán s největšími zásobami zemního

Více

Břidlicový plyn a jeho dopad na ceny

Břidlicový plyn a jeho dopad na ceny Břidlicový plyn a jeho dopad na ceny Ing. Oldřich Petržilka Asociace energetických manažerů Konference AEM Klimaticko-energetická politika EU k roku 2030 Praha, 26. února 2014 Co je břidlicový plyn? Co

Více

Zajištěni energetické bezpečnosti v oblasti dodávek zemního plynu

Zajištěni energetické bezpečnosti v oblasti dodávek zemního plynu Zajištěni energetické bezpečnosti v oblasti dodávek zemního plynu Prof. Michal Mejstřík PhDr.Katarína Marková 8. dubna 2010 Přednáška v rámci cyklu Ekonomická bezpečnost ČR Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

zásoby v roce 2008 ve výši cca 177 x10 12 m 3 roční těžba v roce 2007 byla 3,031 x10 12 m 3

zásoby v roce 2008 ve výši cca 177 x10 12 m 3 roční těžba v roce 2007 byla 3,031 x10 12 m 3 PROČ SE NÁS NEDOTKLA KRIZE DODÁVEK PLYNU PŘES UKRAJINU aneb NEBYLA TO NÁHODA! Ing. Oldřich Petrţilka, Senior Manager, Česká plynárenská unie OBSAH - světové zásoby a zdroje zemního plynu - cesta plynu

Více

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY 1. 2. 3. ZEMNÍ PLYN Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. zajištění dodávek zemního plynu * těžba, přeprava a skladování zemního plynu evropský kontext * diverzifikace zdrojů a přepravních cest zemního plynu

Více

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU Velvyslanectví v Senegalu OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU 21. 11. 2016 Mgr. Pavel Zástěra, ekonomický diplomat, ZÚ Dakar Základní informace o Senegalu Makroekonomika 2. největší ekonomika Západoafrické

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

EVROPSKÁ UNIE A RUSKO VZTAHY V OBLASTI ENERGETIKY

EVROPSKÁ UNIE A RUSKO VZTAHY V OBLASTI ENERGETIKY EVROPSKÁ UNIE A RUSKO VZTAHY V OBLASTI ENERGETIKY Václav Štěrba Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie č. 3.054 Listopad 2006 2 OBSAH 1. VÝCHODISKA PRO ENERGETICKÉ

Více

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE V EU A VE SVĚTĚ KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PODPORU

Více

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 1. V OBLASTI ELEKTROENERGETIKY 19. dubna 2012 státní energetická politika ČR a oblast zajištění elektrické energie * liberalizace energetiky v EU * energetika jako

Více

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 1. V OBLASTI DODÁVEK ZEMNÍHO PLYNU Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., IES FSV UK 7.3.2013 státní energetická koncepce ČR a zajištění dodávek zemního plynu * těžba, přeprava

Více

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2013 energetika uhelné hornictví kapalná paliva plynárenství elektroenergetika statistika

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2013 energetika uhelné hornictví kapalná paliva plynárenství elektroenergetika statistika MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2013 energetika uhelné hornictví kapalná paliva plynárenství elektroenergetika statistika Nedílnou součástí publikace je i její zpracování

Více

POPULAČNÍ STÁRNUTÍ A SOCIOEKONOMICKÝ VÝVOJ VE SVĚTĚ PO ROCE Olga Sivková, PřF UK

POPULAČNÍ STÁRNUTÍ A SOCIOEKONOMICKÝ VÝVOJ VE SVĚTĚ PO ROCE Olga Sivková, PřF UK POPULAČNÍ STÁRNUTÍ A SOCIOEKONOMICKÝ VÝVOJ VE SVĚTĚ PO ROCE 1950 Olga Sivková, PřF UK XLII. konference České demografické společnosti, PřF UK, 25. 5. 2012 Populační stárnutí Proces, kdy dochází k nárůstu

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

Více

Vývoj cen ropy a zemního plynu

Vývoj cen ropy a zemního plynu Vývoj cen ropy a zemního plynu světové zásoby, vzájemný vztah, ceny v EU Michal Mejstřík, EEIP, a.s. a IES FSV UK Spoluautorky: Dita Tesárková a Julie Chytilová Prezentace pro konferenci Očekávaný vývoj

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

Konference Asociace energetických manažerů

Konference Asociace energetických manažerů Konference Asociace energetických manažerů Pohled ekonomické teorie na vývoj cen energetických surovin (aneb Vliv financí na ceny energetických surovin ) Vladimír Tomšík Česká národní banka 1. března 2011

Více

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 1. AKTUÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI ČR, POLITIKA EU, VÝHLEDY DO BUDOUCNA 24. března 2010 RB 213 energetická bezpečnost ČR v kontextu EU * možnosti posílení

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Průmysl. Těžební průmysl

Průmysl. Těžební průmysl Průmysl Průmysl se stavebnictvím tvoří tzv. sekundární sektor (druhovýroba). Je základní složkou světového hospodářství. Na celkovém objemu materiální produkce světa se podílí asi 75%, zaměstnává kolem

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Bezpečnost dodávek plynu v ČR

Bezpečnost dodávek plynu v ČR Bezpečnost dodávek plynu v ČR Institut pro veřejnou diskuzi: Energetická bezpečnost Evropy v kontextu ruskoukrajinského konfliktu Hotel Jalta Praha, 13. května 2014 Plyn, důležitá součást národního energetického

Více

STRATEGIE SKUPINY ČEZ. Bohumil Mazač exekutivníředitel pro Business ČEZ Prodej, s.r.o.

STRATEGIE SKUPINY ČEZ. Bohumil Mazač exekutivníředitel pro Business ČEZ Prodej, s.r.o. STRATEGIE SKUPINY ČEZ Bohumil Mazač exekutivníředitel pro Business ČEZ Prodej, s.r.o. EKONOMICKÁ KRIZE ZPŮSOBILA I VÝRAZNÝ POKLES SPOTŘEBY ELEKTŘINY Meziroční vývoj spotřeby elektřiny v procentech Německo

Více

TEN-E (transevropská energetická síť)

TEN-E (transevropská energetická síť) ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, květen 2014 Ing. Zdeňka Kučerová Porada s kraji 5. 6. 2014 TEN-E (transevropská energetická síť) Legislativa EU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 347/2013 ze dne

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 3 Průmyslová

Více

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem Konference konaná v hotelu DAP dne 4. 11. 2014 O ICC ICC - International

Více

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY S160/06 VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY Dokument Komise a generálního tajemníka, vysokého představitele určený pro zasedání Evropské rady ČELIT VNĚJŠÍM ENERGETICKÝM RIZIKŮM EU

Více

Evropský parlament Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Jednotný evropský energetický trh Praha, 3. listopadu 2011 Ing. Evžen Tošenovský místopředseda Výboru ITRE Priority evropské energetiky

Více

Curriculum Vitae. Personal Information Name Martina Ponížilová

Curriculum Vitae. Personal Information Name Martina Ponížilová Curriculum Vitae Personal Information Name Martina Ponížilová E-mail mponizil@kap.zcu.cz Education September 2011 International relations PhDr. oral examination, degree: PhDr. (doctoral degree) since 2010

Více

Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha,

Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha, Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky prezentace na tiskové konferenci NEK Praha, 4.7.2008 Obecný rámec Kultivace a rozvoj energetických trhů, poskytnutí prostoru podnikatelským subjektům

Více

Český zahraniční obchod s nerostnými surovinami. Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové politiky MPO

Český zahraniční obchod s nerostnými surovinami. Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové politiky MPO Český zahraniční obchod s nerostnými surovinami Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové politiky MPO kavina@mpo.cz Cesty nerostných surovin na český trh Většina zemí světa neprodukuje všechny

Více

Mejstřík Presentace plyn EURO. Snímek 1 www.eeip.cz

Mejstřík Presentace plyn EURO. Snímek 1 www.eeip.cz Vztah ceny zemního plynu a ropy - světové zásoby, vývoj cen zemního plynu po skončení regulace vyplývající ze zkušenosti EU, regionalizace trhu s flexibilitou, zkušenosti z liberalizace v zahraničí Michal

Více

ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU

ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU (ROLE SPOLEČNOSTI MERO ČR, A.S. V OBLASTI ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY) Dr. Libor LUKÁŠEK, Ph.D. člen představenstva MERO ČR, a.s. ředitel

Více

ENERGETICKÁ SITUACE ŠPANĚLSKA ENERGY SITUATION IN SPAIN

ENERGETICKÁ SITUACE ŠPANĚLSKA ENERGY SITUATION IN SPAIN ENERGETICKÁ SITUACE ŠPANĚLSKA ENERGY SITUATION IN SPAIN ANTOUŠKOVÁ Michaela, (ČR) ABSTRACT This article deals with the energy situation of Spain. Some indicators are compared with the indicators of the

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Podzim 2008 Copyright 2008 Oxford Economics 1 PROGNÓZY V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Celkový přehled za šest členských států CECIMO Francie Německo Itálie Španělsko

Více

VÍTEJTE NA VÝROČNÍ TISKOVÉ KONFERENCI SKUPINY RWE V ČESKÉ REPUBLICE. Praha 16. dubna 2012

VÍTEJTE NA VÝROČNÍ TISKOVÉ KONFERENCI SKUPINY RWE V ČESKÉ REPUBLICE. Praha 16. dubna 2012 VÍTEJTE NA VÝROČNÍ TISKOVÉ KONFERENCI SKUPINY RWE V ČESKÉ REPUBLICE Praha 16. dubna 2012 10 LET RWE V ČR Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Transgas VSTUP DO ČESKÉHO PLYNÁRENSTVÍ: ÚSPĚŠNÁ

Více

Jednotný evropský energetický trh blízká vize nebo vzdálená budoucnost?

Jednotný evropský energetický trh blízká vize nebo vzdálená budoucnost? Jednotný evropský energetický trh blízká vize nebo vzdálená budoucnost? Praha, 3. listopadu 2011 Úvod Deklarace o spolupráci mezi Českou a Slovenskou federativní republikou, Polskou republikou a Maďarskou

Více

Integrace středoevropského trhu s plynem XVIII. Jarní konference AEM

Integrace středoevropského trhu s plynem XVIII. Jarní konference AEM Integrace středoevropského trhu s plynem XVIII. Jarní konference AEM Úvod V roce 1998 byla přijata první liberalizační směrnice v oblasti plynárenství Z obecného pohledu měla liberalizace trhu se zemním

Více

OCEŇOVÁNÍ FINANČNÍCH INVESTIC

OCEŇOVÁNÍ FINANČNÍCH INVESTIC OCEŇOVÁNÍ FINANČNÍCH INVESTIC Komodity Doc. RNDr. Petr Budinský, CSc. Praha, 2016 Finanční trhy Globální ekonomika Dluhopisy Forex Akcie Komodity Deriváty Komodity a komoditní trhy Souvislost mezi cenami

Více

Středoevropský plynárenský kongres. Bezpečnost dodávek zemního plynu ve střední Evropě

Středoevropský plynárenský kongres. Bezpečnost dodávek zemního plynu ve střední Evropě Středoevropský plynárenský kongres Bezpečnost dodávek zemního plynu ve střední Evropě Možnosti technického řešení přepravy plynu v případě přerušení dodávek přes Ukrajinu Ing. Jan Nehoda Jednatel, RWE

Více

OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ A SPECIFICKÉ AKTIVITY MEZI ČR A ČÍNOU

OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ A SPECIFICKÉ AKTIVITY MEZI ČR A ČÍNOU ANALÝZA AMSP ČR OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ A SPECIFICKÉ AKTIVITY MEZI ČR A ČÍNOU 29. 3. 2016, Praha Zpracoval řešitelský tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Obsah: Export a import zboží

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) 25. 11. 2008. o řešení ropné krize (2008/2212(INI))

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) 25. 11. 2008. o řešení ropné krize (2008/2212(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) 25. 11. 2008 NÁVRH ZPRÁVY o řešení ropné krize (2008/2212(INI)) Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj: Herbert

Více

Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC

Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Ing. Miroslav Vrba, CSc., předseda EK ČR/WEC Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Heslo Kongresu Hledejme řešení k problémům světové energetiky

Více

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE...

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... ...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... 20 let ve vývoji společnosti STOMIX PŘED ZALOŽENÍM Ing. Milan Ševčík - STOMIX 6.5.1993 založení společnosti NA TRH UVEDEN VLASTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Výrobna i sklad

Více

Energetika: obchodní superpartneři ČR z Východu Rusko: Výhody a úskalí obchodování

Energetika: obchodní superpartneři ČR z Východu Rusko: Výhody a úskalí obchodování Energetika: obchodní superpartneři ČR z Východu Rusko: Výhody a úskalí obchodování Ing. Milan Ráž Pověřený řízením agentury CzechTrade milan.raz@czechtrade.cz 13.05.2014 www.czechtrade.cz Spojené království

Více

MEZINÁRODNÍ OBCHOD 2016 východiska; komparace svět - ČR

MEZINÁRODNÍ OBCHOD 2016 východiska; komparace svět - ČR MEZINÁRODNÍ OBCHOD 2016 východiska; komparace svět - ČR Charakteristika etap mezinárodního Faktory: obchodu po roku 1945 Politické. Rozpad koloniální soustavy a růst ekonomické váhy USA v souvislosti s

Více

Jaký vliv bude mít plynová krize a ekonomická recese na budoucnost dodávek zemního plynu pro Českou republiku?

Jaký vliv bude mít plynová krize a ekonomická recese na budoucnost dodávek zemního plynu pro Českou republiku? Jaký vliv bude mít plynová krize a ekonomická recese na budoucnost dodávek zemního plynu pro Českou republiku? Ing. Oldřich Petržilka, Ing. Josef Kastl, Česká plynárenská unie Globální ekonomická krize

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

Důsledky potenciálního turecko-íránského energetického. partnerství pro energetickou politiku EU

Důsledky potenciálního turecko-íránského energetického. partnerství pro energetickou politiku EU MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Shrnutí vědeckého projektu RM 03/01/10 Důsledky potenciálního turecko-íránského energetického partnerství pro energetickou politiku EU Autoři: PhDr. Slavomír

Více

Česká exportní banka Česká banka pro český export. JAR, EGYPT, MAROKO, SAE a IZRAEL Slibné exportní trhy , MSV Brno

Česká exportní banka Česká banka pro český export. JAR, EGYPT, MAROKO, SAE a IZRAEL Slibné exportní trhy , MSV Brno Česká exportní banka Česká banka pro český export JAR, EGYPT, MAROKO, SAE a IZRAEL Slibné exportní trhy 16.9.2015, MSV Brno MAROKO Rozloha - 446 550 km² Počet obyvatel - 33.01 miliónů 3 MAROKO Poptávané

Více

GLOBÁLNÍ HEGEMONIE. Amerika a její výzvy

GLOBÁLNÍ HEGEMONIE. Amerika a její výzvy GLOBÁLNÍ HEGEMONIE Amerika a její výzvy Schopnost prosadit svůj vliv kdekoli ve světě x nakolik je využívaná? Složky hegemonie: Hospodářská Politická Vojenská Kulturní Co je to globalní Hegemonie regionalní

Více

Český národní zájem. Praha,

Český národní zájem. Praha, Český národní zájem Praha, 14. 2. 2017 Národní zájem ČR silný minimálně závislý stát Buďme minimálně soběstační v tom co můžeme sami produkovat To co nemusíme kupovat produkujme sami To co musíme kupovat,

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE O VÝVOJI TRHU S MLÉKEM

AKTUÁLNÍ INFORMACE O VÝVOJI TRHU S MLÉKEM AKTUÁLNÍ INFORMACE O VÝVOJI TRHU S MLÉKEM Listopad 2015 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Českomoravský svaz mlékárenský SVĚTOVÁ PRODUKCE MLÉKA 2 kravské buvolí ostatní 2014: 802 mil. tun 2016: předpoklad 830 mil.

Více

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Mexiko patří k nejvyspělejším a rozlohou největším státům Latinské Ameriky. Člen OECD, Pacifické aliance Aktuálně 14. ekonomika světa (MMF) 1,972

Více

Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin v Albánii

Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin v Albánii Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin v Albánii Seminář organizovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR 28. března 2008 Ing. Vladimír Bomberovič vedoucí obchodně

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 28. února 2017 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 1. 2017 do 31.

Více

Role teplárenství v transformaci energetiky

Role teplárenství v transformaci energetiky XXVII. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Role teplárenství v transformaci energetiky Ing. Martin Hájek, Ph.D. 26. ledna 2017, hotel Harmonie, Luhačovice Pařížská dohoda vstoupila v platnost 4.11. 2016 Ratifikovalo 126

Více

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Marian Jurečka ministr zemědělství 3. 10. 2017 Strategie MZe s výhledem do roku 2030 Konkurenceschopnost a udržitelnost českého

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

Exportní konference. Nigérie, Maroko, Egypt , MPO. Andrea Heverlová Ministerstvo průmyslu a obchodu NIGÉRIE, MAROKO, EGYPT

Exportní konference. Nigérie, Maroko, Egypt , MPO. Andrea Heverlová Ministerstvo průmyslu a obchodu NIGÉRIE, MAROKO, EGYPT Exportní konference Nigérie, Maroko, Egypt rady a tipy pro český export 7. 2. 2017, MPO ČR vs. AFRIKA Hospodářské zájmy ČR na třetích trzích: Odbytiště ZB, SL vývoz, prodej Investice, výroba, joint venture

Více

Energetická strategie státu v plynárenství a ropě

Energetická strategie státu v plynárenství a ropě Energetická strategie státu v plynárenství a ropě Ing. Jan Zaplatílek Praha 10. listopadu 2009 Srovnání stávající a aktualizované SEK v oblasti plynárenství a ropném/rafinerském průmyslu Stávající SEK

Více

Větrná energetika v číslech

Větrná energetika v číslech Větrná energetika v číslech Stav v ČR i ve světě v roce 2009 Mgr. Jiří Přikryl Větrná energetika v ČR v roce 2009 V ČR pro tento rok lze předpokládat ř výrobu na úrovni 300 GWh, loni 245 GWh Na konci roku

Více

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Ing. Ludmila Navrátilová Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 4, 612 00 Brno, Česká

Více

HLAVNÍ DRIVERY ENERGETIKY

HLAVNÍ DRIVERY ENERGETIKY HLAVNÍ DRIVERY ENERGETIKY PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom Konference Nízkouhlíková budoucnost ČR 21. 9. 2015, Praha AGENDA Situace v energetice Hlavní drivery dalšího vývoje Jaká bude energetika v budoucnosti

Více

Makroekonomická predikce pro ČR: 2012 a 2013

Makroekonomická predikce pro ČR: 2012 a 2013 Makropredikce 2/2012 Makroekonomická predikce pro ČR: 2012 a 2013 POSLEDNÍ UPDATE 7.8. 2012 VILÉM SEMERÁK Ukazatel 2012 2013 Změna predikce pro rok 2012 proti červenci 2012 (p.b.) Reálný růst HDP (%) -0.8

Více

Spojené arabské emiráty

Spojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty Roman Míšek ZK Dubaj roman.misek@czechtrade.cz 15. 9. 2015 www.czechtrade.cz Spojené arabské emiráty země Perského zálivu Charakteristika trhu, kulturní odlišnosti, praktické obchodní

Více

Globální ekonomika a trhy zkraje podzimu 2016: implikace pro měnovou politiku

Globální ekonomika a trhy zkraje podzimu 2016: implikace pro měnovou politiku Globální ekonomika a trhy zkraje podzimu 2016: implikace pro měnovou politiku (Radomír Jáč, hlavní ekonom) Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. říjen 2016 2 Globální ekonomika a trhy zkraje

Více

Bezpečnostní fórum Zlínského kraje

Bezpečnostní fórum Zlínského kraje Bezpečnostní fórum Zlínského kraje Energetická bezpečnost z pohledu ASEK, zajištění zdrojů a surovin Zlín, 27. 1. 2016, Hotel Baltaci, Lešetín II 651 Primární energetické zdroje z pohledu SEK (2015) Spotřeba

Více

Státní energetická koncepce ČR

Státní energetická koncepce ČR Třeboň 22. listopadu 2012 Legislativní rámec - zákon č. 406/2000 Sb. koncepce je strategickým dokumentem s výhledem na 30 let vyjadřujícím cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského

Více

Zemní plyn, jeho zdroje, možnosti použití a jeho ceny

Zemní plyn, jeho zdroje, možnosti použití a jeho ceny M Ý T Y A F A K T A o problematice zemního plynu, o jeho zdrojích, možnostech použití a jeho cenách Zpracovala a předkládá Odborná sekce Energetika při Okresní hospodářské komoře v Mostě, ve spolupráci

Více