str. 3 Jak šetřit během topné sezóny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "str. 3 Jak šetřit během topné sezóny"

Transkript

1 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. zima str. 3 Jak šetřit během topné sezóny str. 7 Filip Renč - tvůrce televizní reklamy odpovídá str. 5 Zemní plyn v dopravě - šance pro řidiče i pro životní prostředí

2 2 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. zima Úspory ve vytápění MILÍ ČTENÁŘI, Aktuálně Vánoce jsou opět za dveřmi. Nastává čas zamyšlení nad rokem, který odchází, a blíží se čas nových předsevzetí a plánů. Toto zimní číslo časopisu Vám přináší návody, jak uspořit při vytápění zemním plynem, aniž byste se museli třást zimou. Dočtete se, jak se pomalu, ale jistě blýská na lepší časy ekologičtějším způsobům dopravy, mezi něž bezesporu patří doprava vozidly poháněnými zemním plynem. Mnohdy se chováme dosti zvláštně svým přístupem k šetření energií. Je vcelku normální, že se v domácnostech často ozývá: Zhasnul jsi na záchodě? A vyšleme dalšího člena domácnosti, aby se šel podívat, je-li tomu tak. Ale jak je to s úsporou u zastaralých kotlů? Není náš kotel příliš zastaralý? Ano, chováme se ekonomicky a za účelem šetření energie jsme ochotni si koupit dražší úspornou žárovku. Ale teď ruku na srdce, kolikrát jste se takto ekonomicky zamysleli nad provozem svého plynového kotle? V mnoha případech nejspíš ne. Přesto je nesrovnatelné porovnávat provozní spotřebu 40 W žárovky na WC a třeba 24 kw plynového kotle. Asi si každý dovede představit, co znamená provozní úspora deset procent energie u obou zmiňovaných spotřebičů. Je samozřejmě několik možností, jak se zamyslet nad provozem Vašeho kotle. První úvaha by měla být samozřejmě na téma: Není náš kotel již příliš zastaralý? Není zbytečný luxus ten jeho věčný plamínek? A co jeho účinnost? Dále by měla následovat otázka: A co regulace našeho kotle, Energetický audit Energetický audit obsahuje klasifikaci energetické kvality budovy a výčet opatření, jejichž realizace sníží energetickou spotřebu budovy, a tím i provozní náklady na teplo a teplou vodu. Obsahuje i ekonomické vyhodnocení navržených úprav s výpočtem doby návratnosti jednotlivých investic v něm doporučených. Je základem pro vystavení energetického průkazu budovy, který na základě novely zákona č. 406/2000 Sb., obsahujícího podmínky pro Energetickou certifikaci budov, bude po 4. lednu 2006 jednotný pro celou EU a bude se vztahovat na daleko větší soubor budov než dosud. je vhodná? Ze své letité praxe vím, že použitím vhodné regulace, například jen termostatu s týdenním programem, můžete docílit značných úspor. Méně technické typy lidí vystraší desítky ovládacích knoflíků a přepínačů. Je samozřejmé, že nastavení zařízení, které nepoužíváme denně, v nás může vyvolat pocit, že to nezvládneme. Ovšem dnešní výrobci kotlů a regulací to samozřejmě vědí. Regulace mají většinou od výrobce nastavené programy, které odpovídají nejběžnějším požadavkům domácností, a aktivace, případně změna, je stejně jednoduchá jako obsluha mobilního telefonu. Dobrá topenářská firma by měla rozhodně doporučit správné řešení pro Váš kotel. Topenářská firma Karel Hranička Průkaz se stane důležitou součástí dokumentace k budově, vlastník budovy bude povinen ho předložit při jejím prodeji nebo pronájmu a nesmí být starší deseti let. Metodika výpočtů bude začleněna do novely vyhl. č. 291/2001 Sb. o měrné spotřebě tepla na vytápění. Budou zavedeny pravidelné inspekce kotlů od 20 do 100 kw, které bude provádět Státní energetická inspekce nejdéle po dvou letech. Výsledek těchto opatření bude v souladu s evropskou směrnicí 2002/91/ES o energetické náročnosti budov. Tímto číslem časopisu se pro čtenáře ze severních a západních Čech uzavírá první ročník, pro čtenáře z Čech středních, východních a z jižní Moravy již druhý ročník v pořadí. Na webové adrese si můžete stáhnout všechna čísla časopisu Žijeme na plný plyn, která dosud vyšla. My se těšíme na všechny Vaše připomínky či náměty, které nám pošlete prostřednictvím kontaktu na těchto www stránkách nebo na naši ovou adresu Přejeme Vám příjemnou pohodu s naším časopisem a věříme, že nám přízeň zachováte i v novém roce Ing. Alena Srbová člen Redakční rady OBSAH Úspory ve vytápění str. 2 Nebojte se regulace, ušetří Vaše výdaje za palivo str. 3 Jak nejlépe ušetřit náklady na tepelnou energii str. 4 Zemní plyn v dopravě - šance pro řidiče i životní prostředí str. 5 Z regionu str. 6 Filip Renč - tvůrce televizní reklamy odpovídá str. 7

3 Hlavní téma Nebojte se regulace, ušetří Vaše výdaje za palivo Víte, jak regulovat topení? Začíná to výběrem samotné technologie. Nabídka na trhu je velmi široká a my Vám pomůžeme se v ní zorientovat. Termostatické ventily a hlavice V oblasti nižších investičních nákladů se pohybuje instalace termostatických ventilů a hlavic na otopná tělesa ve vytápěných prostorách. Jejich namontování zamezí nežádoucímu přetápění a současně pomůže zachytit tepelné zisky vzniklé osluněním nebo vnitřními zdroji, třeba vařením, žehlením nebo i pobytem osob. Ekvitermní regulace Jako další krok můžeme uvést regulaci topného systému v závislosti na venkovní teplotě pomocí směšovacího ventilu a centrálního regulátoru. Tento způsob je nazýván ekvitermní regulace a jeho zavedení představuje úsporu tepelné energie v rozmezí od 20 % do 30 % celoroční spotřeby. Cena takového zařízení pro potřebu bytu nebo rodinného domu se bude pohybovat od šesti do deseti tisíc korun. Nastavení termostatů Dále zkontrolujeme nastavení termostatů kotle a bojleru. Necháme odborným servisem před zahájením topné sezóny prověřit a zkontrolovat stav všech plynových spotřebičů. Můžeme tak nejen snížit jejich spotřebu, ale zamezit i nežádoucímu úniku plynu při netěsných spotřebičích a rozvodech. Výměna technologií Vyšší náklady představuje výměna fyzicky zastaralé technologie za současnou, i když návratnost takového opatření je při stále vyšších cenách energií zajímavá. K nejméně progresivním způsobům výroby tepla a teplé vody můžeme řadit staré atmosférické kotle bez modulace tepelného výkonu a přípravu teplé vody průtočným způsobem tzv. karmou. Ta je nevýhodná hlavně mimo topné období a při častých malých odběrech teplé vody. Na každý takovýto odběr musíme ohřát celou hmotu zařízení, které vzápětí opět bez užitku vychladne. Daleko lepší způsob ohřevu teplé vody je použití maloobjemového rychloohřívacího bojleru. Jako další je možno uvést přiblížení přípravy teplé vody co nejblíže místu její největší spotřeby. Teď již zbývá prověřit námi používaný kotel ústředního vytápění. Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. zima Správný výkon kotle Jedna z prvotních prověrek se týká správného dimenzování výkonu kotle vzhledem k tepelným ztrátám domu nebo bytu. Velmi časté předimenzování výkonu tepelného zdroje vede i u kotlů s modulací výkonu k cyklování - provozní termostat je nucen při zvýšení teploty topné vody nad nastavenou hodnotu vypnout plynový hořák a po nějaké chvíli jej opět uvede do provozu. Podle měření firmy Hydroterm dochází při takovém provozu plynového kotle ke značným ztrátám vlivem chlazení ohřátých teplosměnných ploch kotle průchodem okolního vzduchu. Ztráta je tím větší, čím větší je přestávka v provozu proti době běhu zapáleného hořáku. Při poměru doby odstávky a doby provozu 50/50 % je ztráta chladnutím tělesa kotle rovna 15% roční spotřeby plynu. Takovýto způsob provozu degraduje i moderní zařízení na úroveň starého kotle na tuhé palivo. Platí zásada, že tepelný výkon plynového kotle by se měl pohybovat okolo 75 % hodnoty tepelné ztráty objektu vypočítané podle ČSN a ČSN Je třeba zdůraznit vypočítané, ne odborně odhadnuté z m 2 vytápěné plochy nebo m 3 vytápěného prostoru. Rychlou orientační kontrolu správného nadimenzování tepelného zdroje, zde plynového kotle, si může provést každý sám. Roční spotřebu tepla v kwh uvedenou na fakturách plynárenské společnosti vydělí číslem Výsledek je orientační výkon zdroje, který postačí k pokrytí fakturované spotřeby tepla. Pokud Váš kotel, ať starý či nový, cykluje, je to důvod ke zjištění příčiny a k jejímu odstranění. Tím dochází k úspoře finančních prostředků vynaložených na tepelnou pohodu. Jaký kotel je nejvýhodnější Jako nejvýhodnější technologii spalování plynu pro potřeby vytápění je možné uvést kondenzační kotle. Jejich vyšší cena se vrací v provozních nákladech při současných cenách zemního plynu v době okolo čtyř let. K jejich použití jsou nutné následující předpoklady. Topná soustava našeho obydlí, což jsou otopná tělesa, je nadimenzována tak, že v průběhu topného období není nutné zvyšovat teplotu topné vody nad 65 o C. To znamená, že díky předimenzování topných těles v minulosti provozujeme v současnosti již téměř nízkoteplotní systém. Samozřejmě čím více se blíží maximální teplota topné vody hodnotě 50 o C, tím lépe, protože kondenzace kouřových plynů bude probíhat po delší dobu topného období. Vysoká účinnost = významná úspora V případě plné kondenzace můžeme dosáhnout účinnosti kotle počítané z výhřevnosti plynu. Hodnoty se pohybují nad 100 %, a to až ke hranici 107 %. To znamená, že můžeme ušetřit 25 % až 30 % provozních nákladů proti staré nebo neodborně navržené technologii. Protože roční náklady na teplo a investiční náklady na pořízení topného systému nejsou právě zanedbatelné, je možné na závěr doporučit vždy konzultaci s odborníkem a topný systém vybudovat na základě kvalitně vypracovaného projektu. Náklady na dobrý projekt se brzy vrátí v ušetřených provozních nákladech za zemní plyn. Plynový kotel na zemní plyn s akumulačním zásobníkem TUV. Vpravo regulační jednotka, expanze, pojistný ventil a odkapová nádoba.

4 4 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. zima Rady, tipy Jak nejlépe ušetřit náklady na tepelnou energii Dotazy čtenářů - odpovídá Jitka Spurná Jak nejlépe ušetřit náklady na tepelnou energii? Odpověď na tuto otázku se budeme snažit soustředit do několika stručných, ale užitečných rad zaměřených k úspoře tepla při spalování zemního plynu. Odborné informace připravil pro čtenáře projektant vytápění Václav Šolc. Co ovlivňuje stanovení výše stálé měsíční platby za zemní plyn? Topení a teplá voda jsou energeticky nejnáročnější, a proto v první řadě zamezíme přetápění obytných prostor. Topení a teplá voda Začneme tím, co nás stojí nejméně, a to změnami způsobu spotřeby, dále její regulací a nakonec prověřením a stavebními změnami našeho bytu nebo domu. Zaměříme se na energeticky nejnáročnější položky - topení a teplou vodu. V první řadě zamezíme přetápění obytných prostor a neohříváme teplou vodu nad 55 o C. Známé tvrzení, že každý stupeň Celsia nad námi požadovanou teplotu znamená v celoročním provozu zvýšení spotřeby tepla, a tím i zemního plynu o cca 6 % až 7 %, je pravdivé. Stačí-li nám k pocitu tepelné pohody například 21 o C, vytápěním na 24 o C bychom zvýšili náš rozpočet na vytápění o 18 % až 21 %. K tomu stačí zkontrolovat teploměry ve vytápěných místnostech, nastavení kotlového termostatu a termostatu na ohřívači teplé vody. Dále omezíme nebo nepoužíváme mytí nádobí pod tekoucí vodou, před koupáním ve vaně dáme přednost sprchování. Já vím, zde si mnozí řeknou, že omezování osobních návyků a pohodlí není pro ně, ale ti také v tomto okamžiku přestávají dále číst. Vychladnutí domu či bytu My budeme pokračovat dál. K dalším zásadám úspor patří, že nenecháme náš byt nebo dům vychladnout pod teplotu 15 o C, protože všechny stavební konstrukce musíme následně znovu ohřát, a to se značnou spotřebou energie. Tím také zamezíme vzniku plísní, které vznikají při překročení rosného bodu (teplota pod cca 12 o C) při relativní vlhkosti vnitřního vzduchu okolo 60 %. Děje se to obzvláště v rozích místností bytů v nejvyšších patrech domu, za nábytkem bez nožiček přistaveným blízko obvodové zdi a všude tam, kde jsou takzvané tepelné mosty, to znamená třeba v místech neizolovaných betonových prvků, jako jsou třeba nadokenní překlady. Těsnost oken a dveří Prověříme těsnost okenních křídel a vstupních dveří bytu. Zvláště křídla zdvojených oken větších rozměrů, opatřená dvěma zavíracími kličkami, mohou být pokroucená a odstávají v horních partiích, protože jsme horní kličku pro její špatnou dostupnost nikdy nezavírali. Netěsné vstupní dveře bytu ve vysokých domech mohou být díky komínovému efektu schodiště spolu s netěsnými okny zdrojem proudění chladného vzduchu bytem a my jsme nuceni k dosažení tepelné pohody přidat na vytápění. Stavební prvky Nyní přejdeme k nákladnějším způsobům, jak snížit spotřebu zemního plynu. Nejprve se zaměříme na stavební prvky, to znamená na obvodový plášť našeho domu nebo bytu. Největší množství tepla, a to 35 % až 40 % nám uteče okny. Zdvojená okna mají vyšší koeficient prostupu tepla U = 2,8 a současně vysoký součinitel spárové průvzdušnosti. Výrazně ušteříme, když je vyměníme za okna nová s hodnotami U = 1,1. Všimněme si číselných hodnot a hned vidíme, že tato okna snižují únik tepla prostupem o 60 % a infiltrací o 50 %. Návratnost investice do takového opatření se pohybuje okolo pěti let. Trochu lepší je situace tam, kde jsou špaletová okna s hodnotami U = 2,3. Tam můžeme, pokud to stav venkovních křídel dovolí, s menšími finančními výdaji nechat do nich namontovat zdvojené vakuované zasklení a získáme tím vlastně trojité zasklení s koeficientem prostupu tepla pod hodnotu U = 1,0. Při tom můžeme Cena za dodávku zemního plynu je dvousložková, jde o složku komoditní (MWh) a kapacitní (tzv. stálý měsíční plat poplatek za distribuci zemního plynu). Stálý měsíční plat je účtován od prvního měsíce napojení plynoměru až do ukončení odběru, a to i v případě, že v průběhu fakturačního období nebyl v některém měsíci odběr zemního plynu uskutečněn. Výše stálého platu se odvozuje dle skutečné spotřeby zemního plynu v daném roce. Například při roční spotřebě zemního plynu do 1,89 MWh (cca 180 m 3 ) bude měsíční platba 37 Kč. Při spotřebě nad 1,89 MWh do 9,45 MWh pak bude měsíční platba činit 55 Kč atd. Cena měsíčního stálého platu se v dalších pásmech spotřeby dále zvyšuje, ale současně se snižuje cena za komoditu. Jitka Spurná Středočeská plynárenská, a.s. Vedoucí zákaznické kanceláře nechat opravit stávající obvodové těsnění křídel nebo nechat osadit účinnější nové těsnění. Stropy a podlahy V dalším způsobu zateplení se zaměříme na vodorovné konstrukce - stropy nejvyšších a podlahy nejnižších podlaží domu nebo bytu. Stropy nejvyšších podlaží zateplíme buď položením izolačních rohoží, jsou-li z horní strany tyto konstrukce přístupné, nebo použijeme foukané izolace v nepřístupných místech nebo u dřevěných stropů s podbitím a záklopem. Byty nad nevytápěnými sklepy izolujeme nalepením polystyrénových desek na spodní stranu podlahové konstrukce. Pokud to stavební provedení dovolí, vždy dodržujeme zásadu, že tepelně izolační vrstvu umisťujeme vždy na ochlazovanou stranu stavební konstrukce. Ing. Václav Šolc, projektant vytápění

5 Z plynárenství Zemní plyn v dopravě - šance pro řidiče i životní prostředí Užití plynu pro pohon automobilů má dlouhou historii. Důkazem je i název jednoho z pedálů - plynový, a nikoliv benzinový či naftový. Zemní plyn má oproti benzinu a naftě několik nesporných výhod, díky kterým se otevírá možnost pro jeho velmi účelné a efektivní využití. V blízkých letech bude postupně probíhat částečná náhrada tradičních rafinérských paliv v dopravě takzvanými alternativními palivy, mezi nimiž má právě zemní plyn významný podíl. Ekologie Ekologické výhody použití zemního plynu pro pohon motorových vozidel jsou jednoznačné a jsou dány jeho chemickým složením. Vozidla na plynový pohon produkují výrazně méně škodlivin, a to nejen tak zvaných standardních a dnes běžně sledovaných složek - emisí oxidů dusíku, oxidu uhelnatého, uhlovodíků a pevných částic, ale zejména nestandardních složek emisí - aromátů (včetně benzenu), polyaromatických uhlovodíků a aldehydů. Zemní plyn tedy podstatně méně zatěžuje životní prostředí, přispívá ke snížení produkce karcinogenních prvků z dopravy. Ekonomika Tím, co automobilisty, provozovatele firemních aut osobních i nákladních a provozovatele autobusové dopravy na zemním plynu nejvíce láká, jsou o zhruba 40 až 50 % nižší provozní náklady oproti naftě a benzinu. Na základě usnesení vlády ČR z května 2005 bude stabilizována spotřební daň na stlačený plyn použitý pro pohony automobilů na minimální úrovni, a to až do roku Naproti tomu spotřební daně na rafinérská paliva budou podle požadavků EU stále stoupat, takže cenová výhodnost zemního plynu jako paliva pro automobily bude zachována. Bezpečnost při provozu Motoristé se nemusí obávat o svou bezpečnost, např. při havárii, neboť zemní plyn (CNG) je vzhledem ke způsobu uskladnění ve vozidle nejbezpečnějším palivem pro pohon automobilů. Nutnost skladovat jej pod vysokým tlakem znamená, že je uskladněn v silnostěnných tlakových nádobách, které pevnostně vydrží několikanásobné tlaky, nádrže odolávají nárazu při havárii. V případě přerušení plynového potrubí jsou nádrže jištěny bezpečnostními ventily, které automaticky uzavírají nádrže, takže zemní plyn nemůže unikat a vytvářet tak výbušné prostředí. V případě požáru vozidla tavná pojistka nádrží zajistí postupné vypouštění Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. zima FIAT Multipla Natural Power již jako dvoupalivový - benzin i CNG a vyhoření plynu tak, aby nedošlo k explozi nádrže. Naproti tomu benzinové, naftové či nádrže na LPG snadněji podléhají destrukci a unikající palivo může způsobit požár či výbuch. Nabídka motoristům Motoristé v ČR mohou začít využívat nabídky dovozců plynových automobilů značek FIAT, Citroen, OPEL, Renault, k nimž se v brzké době přiřadí další značky. V případě vozidel značky ŠKODA je zapotřebí objednat přestavbu na pohon CNG. Automobily jsou zpravidla dvoupalivové: CNG + benzin. Rovněž existuje nabídka tří výrobců plynových autobusů: SOR Ekobus, Karosa Citelis, Tedom. V současné době je v ČR provozováno 9 veřejných plnicích stanic stlačeného zemního plynu a plynárenské společnosti připravují výstavbu dalších až 100 plnicích stanic do roku Mimo to připravují výstavbu plnicích stanic i soukromé společnosti, takže území celé České republiky bude dostatečně pokryto. MAPA PLNICÍCH STANIC CNG Ústí nad Labem Plzeň Praha Liberec České Budějovice Hradec Králové Pardubice Brno Jeseník Ostrava Horní Suchá Frýdek-Místek Prostějov stávající plnicí stanice plánované plnicí stanice Orientační propočet efektivnosti pohonu na stlačený zemní plyn CNG *) Cena pohonných hmot Náklady na ujetí 1 km benzin Natural: 32,00 Kč/l benzin Natural: 2,56 Kč SLOVNÍČEK POJMŮ zemní plyn: 15,00 Kč/m 3 zemní plyn: 1,18 Kč Ujetá vzdálenost za 1000 Kč 391 km 847 km Průměrné ceny platné k *) Pro výpočet se uvažuje osobní automobil se spotřebou benzinu 8 l/100 km, tomu odpovídá spotřeba CNG 8 m 3 /100 km resp. spotřeba CNG 5,6 kg/100 km CNG Zkratka anglického výrazu Compressed Natural Gas, tj. stlačený zemní plyn. V České republice jsou provozovány automobily s pohonem na CNG, který je stlačován do nádrží pod tlakem 20 MPa. NGV Zkratka anglického výrazu Natural Gas Vehicle, tj. automobil s pohonem na zemní plyn, přičemž není rozhodující, zda na stlačený (CNG) nebo zkapalněný (LNG). LNG Zkratka anglického výrazu Liquefied Natural Gas, tj. zkapalněný zemní plyn. Zdrojem zkapalněného plynu může být nezkapalněný plyn. LPG Zkratka anglického výrazu Liquefied Petroleum Gas, tj. zkapalněný ropný plyn. V České republice po benzinu a naftě třetí nejrozšířenější pohonná hmota pro automobily. Bifuel Označení automobilů s pohonem na 2 druhy pohonných hmot, např. kombinace benzin a CNG. Plynové automobily mohou nést další různé označení - Natural Power a podobně. Alternativní pohonná hmota Pohonná hmota, která není vyrobena z ropy, tj. např. CNG, LNG, metylester, bioethanol apod. Neplatí pro LPG, který je vedlejším produktem při rafinaci ropy. Plnicí stanice CNG Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro automobily, doba plnění obdobně jako u benzinu cca 3 5 minut. Plnicí stanice CNG mohou být s obsluhou či firemní samoobslužné na zákaznickou kartu.

6 6 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. zima Z regionu Tržní partnerství Náš zákazník, náš pán, tak zní lety prověřené motto úspěšných obchodníků. Proto se i v rámci skupiny RWE začaly hledat takové způsoby obsluhy zákazníků, které by byly maximálně vstřícné a poskytovaly co nejširší pokrytí regionu kontaktními místy. Vybudovat opravdu hustou síť kanceláří, jejichž pracovníci by byli opravdovými odborníky v oboru a dokázali provést zejména nového zákazníka všemi úskalími plynofikace, je však zdlouhavé a navíc i velmi nákladné. Na svět tak přišla myšlenka užší spolupráce s těmi, kteří jsou odborníky na slovo vzatými a navíc znají území, v němž působí tedy s firmami poskytujícími stavební, montážní a servisní služby v oblasti využití zemního plynu. Tento koncept nazvaný Tržní partnerství začali jako první rozvíjet naši kolegové z moravských distribučních společností. V Čechách se jako první této nové příležitosti směřující ke zlepšení komfortu obsluhy našich zákazníků chopili v Západočeské plynárenské, kde projekt Tržní partnerství úspěšně zavedli již v průběhu roku V rámci projektu tržní partneři Západočeské plynárenské jednak pečují o stávající klienty a jednak se věnují získávání nových zákazníků. Vzhledem k pozitivním ohlasům ze strany zákazníků jsme se rozhodli zavést tento nový způsob péče o zákazníky také v regionech obsluhovaných Středočeskou plynárenskou. Pilotní fáze, do které je zapojeno pět partnerských firem, byla odstartována 1. října 2005 a věříme, že v průběhu příštího roku se podaří uvést celý projekt do plného provozu. Výhody, které zákazníkům přinese, si můžeme nejlépe ukázat na příkladu fungování sítě tržních partnerů v ZČP. Nejhmatatelnějšími výhodami jsou navýšení počtu kontaktních míst a poskytování komplexních služeb. Partneři se touto cestou přímo napojují na klíčového dodavatele zemního plynu a STP si svým partnerským postupem buduje silnější pozici na regionálním trhu. Zatím existují dvě partnerské kategorie odlišující se poskytovanými službami: Partneři STP oslovují nové zákazníky a následně se o ně starají. Zhotovují projektovou dokumentaci, provádějí instalace odběrných plynových zařízení nebo otopných soustav, instalují plynové spotřebiče a uvádějí je do provozu, uzavírají návrhy smluv na dodávku zemního plynu a instalují plynoměry. Smluvní partneři STP poskytují stejné služby jako Partneři a navíc nahrazují zákaznickou kancelář, nabízí komplexní služby pro nové i stávající zákazníky, poskytují konzultace a poradenství v oblasti využití zemního plynu. STP svým partnerům poskytuje školení obchodních a technických dovedností, marketingovou propagaci a podílí se na úhradě nákladů spojených s péčí o zákazníky. Do pilotního projektu STP jsou v kategorii Partner zapojeny tyto firmy: TEZA, s.r.o., Hořovice; Zdeněk Koutecký - Plynoservis, Rakovník; COMONT, s.r.o., Příbram; Dr. Karel Vrba - THERMOKOMPLET, Třebestovice; Ká plus, s.r.o., Benešov Chcete změnit výši zálohy? Zálohu, kterou platíte Středočeské plynárenské, a.s., za odběr zemního plynu, lze snížit nebo zvýšit velmi jednoduše. Zavolejte na bezplatnou telefonní linku zákaznického centra nebo sdělte svůj požadavek osobně či písemně kterémukoli z kontaktních míst Středočeské plynárenské, a.s., nebo na ovu adresu: Váš požadavek bude odpovídat výši Vašeho odběru, jistě Vám vyhovíme. Stejným způsobem můžete nahlásit tzv. samoodečet, tj. nahlásit stav plynoměru ke změně ceny zemního plynu. Také lze požádat o vystavení mimořádné faktury za odběr zemního plynu. Pokud budete znát číslo Vašeho odběrného místa, fakturu Vám rychle vystavíme a odešleme Vám ji poštou. Vážení zákazníci, obdrželi jste další vydání zákaznického časopisu Středočeské plynárenské, a.s., Žijeme na plný plyn. Na této regionální straně se Vás snažíme informovat o změnách, které jsme pro Vás připravili a které pro Vás chystáme ve Vašem regionu, v místě působnosti Vaší plynárenské společnosti. Toto číslo Vám přináší informace o projektu Tržního partnerství. Snažíme se Vám být co nejblíže a Vaše problémy řešit ve spolupráci s místními odborníky. Jsme velmi rádi, že jste nám zachovali přízeň po celý tento rok a těšíme se na shledanou na stránkách našeho časopisu pro Vás opět v příštím roce. Ing. Roman Budinský předseda představenstva a ředitel divize obchodu 03 Žijeme na plný plyn Magazín pro uživatele zemního plynu Vychází 3 x ročně Číslo: 3/2005 Uzávěrka čísla: Středočeské vydání Pro Středočeskou plynárenskou, a. s., vydává: Visual Agency s.r.o. Rantířovská 497, Jihlava, IČ Evidenční číslo: MK ČR E Redakční rada: Alena Petrlíková, STP, a. s., František Kůst, JMP, a. s., Lenka Samková, VČP, a. s., Šárka Dvořáková, SČP, a. s., Alena Srbová, ZČP, a.s., Monika Čížková, RWE Transgas, a. s. Adresa redakce: Středočeská plynárenská, a. s., Novodvorská 803/82, Praha 4 Foto: Archiv JMP, SČP, STP, VČP, ZČP, RWE Transgas, BOSCH a Visual Agency Distribuce: Mediaservis s.r.o., Středočeská plynárenská, a. s. Náměty, připomínky a dotazy rádi přivítáme na ové adrese:

7 Zajímavosti Tvůrce televizní reklamy odpovídá Barrandovským ateliérem číslo čtyři se v těchto dnech nesou rázné pokyny režiséra. Stop! Tak na tento povel jsme čekali, abychom mohli vyzpovídat podle přání čtenářů čerstvého čtyřicátníka a bývalého bouřliváka Filipa Renče. Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. zima Jaká byla hlavní myšlenka reklamního spotu na zemní plyn pro skupinu RWE? Myslím, že to byla příjemná imageová reklama, která nebyla popisná, byla taková emotivní, metaforická. Měla zapůsobit na pocity diváka. Reklama byla zároveň dost technicky a výtvarně náročná, protože digitální animace byla ve 3D, takže jsme si s tím v postprodukčním studiu dali dost práce. Co Vás bavilo na realizaci spotu? Mě baví realizace jakéhokoliv spotu nebo filmu. Natáčení mám rád, mám rád to prostředí a samozřejmě k práci si vybírám takové lidi, se kterými mě baví pracovat, a vybírám si takovou práci, která mě baví, a to se týká i reklamních spotů. Která část této televizní reklamy byla nejvíce náročná? Velmi náročná byla práce s pozadím a vůbec s exteriérem domku a celou tou kostkou, která byla vlastně bublinkou ve tvaru kostky. Nad tím jsme strávili celé hodiny ve studiu u počítače, aby se nám podařilo dát to tam tak, jak bylo potřeba. Samotná realizace nebyla tak náročná jako samotné dokončování. Povězte nám o castingu a podle čeho jste vybírali herce? Castingem se zabývá moje castingová agentura, se kterou již několik let spolupracuji. Vybírají herce na všechny moje filmy a spoty. Výběr probíhá samozřejmě podle požadavků klienta - podle toho, co chtějí za typy lidí. Já s nimi pak udělám krátké kamerové zkoušky a z nich si vyberu ty nejvhodnější herce pro reklamní spot. Proč Vás, renomovaného filmového režiséra, baví pracovat v reklamní branži? Je to takový rychlý a pestrý život. Člověk se naučí pracovat pod tlakem. Je nucen se vyjádřit ve velmi krátkém časovém úseku, v půlminutovém obrazovém spotu. Delší čas na to zpravidla nemá. Pořád se učí novým technologickým trendům - je pořád in - pořád se něco děje. Je to takový rychlý filmový život a je to hlavně pro filmaře trénink a zároveň výplň volného času, třeba v době příprav na celovečerní film. Reklama je jednou z oblastí, kterou se živí většina režisérů. Na čem v současné době pracujete? Momentálně pracuji na dvou reklamních spotech a připravuji divadelní muzikál Golem se Zdeňkem Zelenkou. Dále budu dělat detektivku pro Českou televizi a příští rok mne čeká realizace filmu Případ nevěrné Kláry se scénářem od autora stejnojmenného románu, spisovatele Michala Viewegha. Začínal jste jako herec. Co Vás vedlo k režírovaní? Mne zaujala práce pana Kovala a Ondříčka, se kterými jsem jako dítě spolupracoval. A když jsem se měl rozhodovat po základní škole, zda půjdu na herectví nebo jestli budu spíš chtít stát za kamerou, tak jsem se zavčas rozhodl, že dosavadní herectví opustím. Přihlásil jsem se na gymnázium, abych potom mohl jít na FAMU. Už od 13 let jsem si byl jist, že chci dělat režii, takže to nebyl problém. Filip Renč Curriculum Vitae: Filip Renč se narodil v roce 1965 v Praze. Během studia na FAMU ( ) natočil filmy ZAPADÁKOV a DRAVCI NA START, které získaly hlavní cenu na festivalu světových filmových škol v Mnichově. Následující rok opět získal tuto cenu, a to díky filmu SRDÍČKO. Již od svých pěti let se objevoval v různých dětských filmech, např. JULEK (1980) nebo LEVÉ KŘÍDLO (1983). V roce 1991 režíroval svůj první film REQUIEM PRO PANENKU, za který získal hlavní cenu na festivalu Československého filmu FÓRUM v Bratislavě. V roce 1992 byl tento film nejnavštěvovanějším českým filmem. Roku 1995 natočil svůj druhý celovečerní film VÁLKA BAREV. Filip Renč se věnuje také režírování hudebních videoklipů, např. k písni Medvídek (1999) od skupiny Lucie nebo k písním Lucie Bílé Láska je láska (1993) a Zahrada rajských potěšení (1995). V roce 2000 natočil klip k písni Ivety Bartošové Nad Jezerem. V poslední době se Filip Renč věnuje hlavně natáčení televizních reklam pro významné klienty. V roce 2001 natočil Filip Renč velice úspěšný muzikálový film REBELOVÉ, ve kterém si zahráli např. Jan Révai (Šimon), Zuzana Norisová (Tereza), Alžběta Stanková (Bugyna), Jaromír Nosek (Bob) atd. Nově uvedený film Filipa Renče ROMÁN PRO ŽENY, podle románu Michala Viewegha, vypráví groteskní příběh dvou žen v podání Zuzany Kanóczové a Simony Stašové. Bublinka z bublifuku......se ve studiu změnila v kostku

8 8 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. zima Na čem sedí ptáček? Křížovka o ceny Vyluštěnou tajenku zašlete do na adresu: Žijeme na plný plyn, Rantířovská 497, Jihlava. Sto vylosovaných luštitelů odměníme denním diářem velikosti A5. Slosování správných odpovědí bude dne Pro volný čas Jména výherců z minulého čísla: I. Blažková, Kladno; R. Neumannová, Červený Újezd; B. Čermák, Kralupy nad Vltavou; E. Knížetová, Velká Dobrá; D. Charouz, Kolín; V. Steinbachová, Rakovník; J. Tauš, Brandýsek; J. Faltus, Kralupy nad Vltavou; M. Žiška, Příbram; J. Kout, Mladá Boleslav; N. Kaprová, Kladno; K. Smažík, Mladá Boleslav; J. Trefná, Rakovník; H. Švancerová, Kutná Hora; M. Dvořáková, Slaný; M. Mašek, Lysá nad Labem;V. Kočí, Praha 9; J. Vágnerová, Poděbrady; P. Hamsová, Čáslav; B. Šourek, Kladno; M. Hrabaňová, Čáslav; R. Vosmek, Mladá Boleslav; K. Žižka, Mnichovo Hradiště; L. Hájková, Úvaly u Prahy. J. Kubátová, Vrchlabí; V. Sýkora, Pardubice; A. Horáčková, Stará Paka; J. Doležalová, Dvůr Králové; E. Slaninová, Lanškroun; T. Pilař, Hradec Králové; K. Píša, Jičín; J. Neumannová, Hodonín; K. Lach, Rumburk; J. Erben, Habry; J Dostál, Brandýs nad Orlicí; V. Pilarová, Havlíčkův Brod; N. Kuntová, Lomnice nad Popelkou; L. Kopřivová, Chrudim; V. Herloková, Jilemnice; M. Racek, Litomyšl; J. Linka, Roudnice nad Labem; V. Kovalčuk, Hradec Králové; J. Ciml, Pardubice; E. Komoňová, Moravská Třebová; V. Permanová, Nová Paka; I. Mikulecká, Pardubice; L. Šmíd, Dvůr Králové; J. Kotyzová, Lanškroun. J. Doleček, Jablonec; V. Šírová, Děčín; J. Cábal, Česká Lípa; J. Bernasová, Chomutov; J. Hrubý, Liberec; V. Burda, Proboštov u Teplic; M. Laštovičková, Děčín; V. Rotschedl, Liberec; J. Ullmann, Liberec; J. Kalivodová, Libochovice; O. Sadecký, Jablonec; I. Kalinová, Jablonec; A. Holečková, Žatec; V. Kettnerová, Louny; Č. Veselý, Liberec; L. Pařezová, Novosedlice; Z. Heuschneider, Roudnice nad Labem; V. Dreieckerová, Lovosice; F. Kodrlík, Ústí nad Labem; P. Mikešová, Liberec; M. Švecová, Louny; J. Novotný, Jablonec; V. Kučera, Duchcov; D. Čečrlová, Teplice. Z. Jarušek, Kuřim; J. Janírková, Znojmo; M. Hadašová, Brno; A. Hořavová, Prostějov; A. Peterková, Otrokovice; D. Zajíčková, Mikulov; J. Vranková, Brno; J. Novotný, Znojmo. V. Hruška, Cheb; Z. Nidlová, Cheb; V. Novák, Mariánské Lázně; A. Dobeš, Plasy; P. Pola, Plzeň; J. Hantáková, Aš; P. Kapinus, Klatovy; M. Novotná, Plzeň; A. Loulová, Třemošná; A. Dederová, Útvina; B. Matasová, Starý Plzenec; J. Vališ, Plzeň; I. Argaláš, Mariánské Lázně; J. Švecová, Drmoul; R. Šebesta, Kraslice; V. Procházková, Mariánské Lázně; M. Bačík, Karlovy Vary; L. Filipová, Plzeň; J. Pokorný, Karlovy Vary; K. Hora, Plzeň.

str. 3 Jak šetřit během topné sezóny

str. 3 Jak šetřit během topné sezóny Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. zima 2005 www.zijemenaplnyplyn.cz str. 3 Jak šetřit během topné sezóny str. 7 Filip Renč - tvůrce televizní reklamy odpovídá str. 5 Zemní plyn v dopravě -

Více

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě CNG zemní plyn Alternativní palivo v dopravě CNG (compressed natural gas) stlačený zemní plyn Hlavní výhody zemního plynu CNG levný Ekonomické efekty jsou nejvíce patrné u vozidel s vyšším počtem ujetých

Více

D O H O D A. uzavřená ve smyslu 51 občanského zákoníku v platném znění

D O H O D A. uzavřená ve smyslu 51 občanského zákoníku v platném znění D O H O D A uzavřená ve smyslu 51 občanského zákoníku v platném znění Smluvní strany RWE Transgas, a. s. se sídlem v Praze 10, Limuzská 12, Zastoupená Dr. Ulrichem Jobsem, předsedou představenstva a Ing.

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno Zemní plyn v dopravě Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie 8.6.2010, Autotec, Brno Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem Zemní plyn v dopravě Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie 15.9.2011, Den s fleetem Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v České

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: cca. 1986 počet podlaží: o 3 budovy: Pavilon MVD 3, Pavilon S4, spojovací

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Varnsdorf - Muster Gebäudebeurteilung 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: 1989 počet podlaží: o 7 budov: 1x 4 podlažní

Více

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě Strojírenství a doprava CNG v dopravě CNG jako palivo v dopravě Ekologické palivo (výrazné omezení vypouštěných zplodin přispívá k ochraně ovzduší) CNG vozidla neprodukují prachové částice, výrazně nižší

Více

Využití CNG pro vysokozdvižné vozíky Mgr. Martin Řehák

Využití CNG pro vysokozdvižné vozíky Mgr. Martin Řehák Využití CNG pro vysokozdvižné vozíky Mgr. Martin Řehák Linde Material Handling ČR Produktový trenér CNG obecně CNG = Compressed Natural Gas = stlačený zemní plyn Dosahuje běžně úspory cca 50 % v porovnání

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

BONETT CNG OUTSOURCING

BONETT CNG OUTSOURCING BONETT CNG OUTSOURCING Dodávky & Investice CNG stanice na čerpacích stanicích PHM Bonett Gas Investment, a.s. ing. Václav Holovčák Místopředseda představenstva POHLED EVROPSKÉ UNIE AKTIVITY EVROPSKÉ UNIE

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Chceš být IN? Tankuj zemní plyn!

Chceš být IN? Tankuj zemní plyn! CNG Company s. r. o. Hředle 81 267 51 Zdice IČ: 256 73 386 DIČ: CZ 256 73 386 č. ú: 19-6496590207/0100 info@cngcompany.cz Chceš být IN? Tankuj zemní plyn! Proč právě zemní plyn? LEVNĚJŠÍ PROVOZ CNG umožňuje

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 KOLIK UŠETŘÍ TEPELNÉ ČERPADLO?... 8 VLASTNÍ ZKUŠENOSTI?... 9 TEPELNÉ ČERPADLO

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny Název stavby: Instalace plynové kotelny bytového domu, ul. Píškova Místo stavby : Píškova 1960/40, Praha 13 Charakter

Více

ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU

ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU 2 PŘESVĚDČTE SE, PROČ SE VYPLATÍ JEZDIT NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN NEBO ELEKTŘINU. STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN (CNG) JE PALIVEM BUDOUCNOSTI

Více

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort [ Vzduch ] [ Voda ] Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení [ Země ] [ Buderus ] V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Logatherm WPLS Comfort Logatherm WPLS Light Teplo je náš živel Využijte

Více

Energetická efektivita

Energetická efektivita Energetická efektivita / jak ji vnímáme, co nám přináší, jak ji dosáhnout / Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize ISOVER Počernická 272/96 108 03 Praha 10 Ing. Libor Urbášek Energetická efektivita

Více

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000 Odvzdušnění nádrže Výstup TUV (teplé užitkové vody) Plastový kryt TUV z oceli 1.4404 Ochranný vnější obal Vstup topné vody do nádrže Teploměr 0-120 C Ocelová nádrž Max. provozní tlak: 0,6MPa Propojovací

Více

CNG v Praze a Středočeském kraji Ing. Jan Žákovec Pražská plynárenská, a.s.

CNG v Praze a Středočeském kraji Ing. Jan Žákovec Pražská plynárenská, a.s. CNG v Praze a Středočeském kraji Ing. Jan Žákovec Pražská plynárenská, a.s. Výhody CNG vozidel Ekologické výhody CNG vozidel Směrnice EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva zajistit vybudování

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

CNG stlačený zemní plyn Alternativní palivo v dopravě

CNG stlačený zemní plyn Alternativní palivo v dopravě Dobrý partner dává více než energii Řešení pro mobilitu CNG stlačený zemní plyn Alternativní palivo v dopravě eon.energieplus.cz/ekologicka-doprava www.eon.cz/cng CNG (compressed natural gas) stlačený

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové

Více

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz Jak snížit náklady na vytápění bytu Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz 1 Co nás čeká 1. Detekce problémů termovizní snímkování 2. Zajištění úspor systémové řešení =

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

3. České energetické a ekologické fórum 10.11.2011 Praha

3. České energetické a ekologické fórum 10.11.2011 Praha CNG a biometanv bo dopravě ě 3. České energetické a ekologické fórum 10.11.2011 Praha Ing. Zdeněk Prokopec předseda sdružení zprokopec@ngva.cz Definice pojmů teorie Problémy dopravy Bílá kniha dopravní

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1.

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. ledna 2012 I Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje. 29.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU/ LCM E

Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje. 29.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU/ LCM E Příklady dobré praxe ve veřejném sektoru Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje 1 Budovy a energie Spotřebují 40% vyrobené energie Produkují 21% emisí CO 2 Industry (direct emissions

Více

... technika v souladu s přírodou

... technika v souladu s přírodou ... technika v souladu s přírodou filozofie Všechny oblasti podnikání společnosti TEDOM spojuje společná filozofie - efektivní a ekologické využití energetických palivových zdrojů. Tuto filozofii naplňujeme

Více

Kaskádové kotelny - výkon do 1440 kw

Kaskádové kotelny - výkon do 1440 kw Kaskádové kotelny - výkon do 1440 kw ekonomika technologie komfort Co je kaskádová kotelna Thermona systém zapojení několika menších kotlových jednotek do jednoho celku pro vytápění a přípravu teplé vody

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

Význam CNG a biometanu pro mobilitu ve městech

Význam CNG a biometanu pro mobilitu ve městech ZEMNÍ PLYN A BIOMETHAN V DOPRAVĚ Význam CNG a biometanu pro mobilitu ve městech Kontakty: Kontaktní osoby: Asociace NGV o. s. Kněžskodvorská 2277/26, CZ 370 04 České Budějovice www.ngva.cz Ing. Zdeněk

Více

Zařízení pro plnění stlačeného zemního plynu. MOTOR JIKOV Strojírenská a.s., www.jikovcng.cz, www.motorjikov.cz mjs@mjs.cz, tel.

Zařízení pro plnění stlačeného zemního plynu. MOTOR JIKOV Strojírenská a.s., www.jikovcng.cz, www.motorjikov.cz mjs@mjs.cz, tel. Zařízení pro plnění stlačeného zemního plynu MOTOR JIKOV Strojírenská a.s., www.jikovcng.cz, www.motorjikov.cz mjs@mjs.cz, tel. 381 504 101 OSNOVA PREZENTACE Základní informace o CNG Motor Jikov a CNG

Více

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v. o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

Akční sestavy Vitosol 100-F

Akční sestavy Vitosol 100-F Akční sestavy Vitosol 100-F Platný od 1. února do 30. června 2011 Akční sestavy Vitosol 100-F 2/3 Nečekejte na zelenou, ušetřete již dnes! Moderní a úsporné vytápění to je více než jen úsporný kotel.

Více

RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie

RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie Nová generace prostorových termostatů pro vytápění kombinující jednoduché ovládání a moderní design. Answers for infrastructure.

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si

PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si PODLAHOVÉ TOPENÍ SPRÁVNÝ SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ MUSÍ DODRŽET NĚKOLIK PRAVIDEL Vybrali jste si do své novostavby či rekonstrukce podlahové vytápění a nevíte,

Více

EPC jako ověřená cesta k úsporám

EPC jako ověřená cesta k úsporám EPC jako ověřená cesta k úsporám Energy Performance Contracting v objektech Pardubického kraje Ing. Radim Kohoutek, ředitel útvaru energetických služeb 1 Obsah: Co víme o budovách Co je to EPC Princip

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

TISKOVÁ INFORMACE. Tisková informace, 11.7.2011. Analýza: Ceny plynu vzrostly za dva měsíce o 7,6 %

TISKOVÁ INFORMACE. Tisková informace, 11.7.2011. Analýza: Ceny plynu vzrostly za dva měsíce o 7,6 % TISKOVÁ INFORMACE Analýza: Ceny plynu vzrostly za dva měsíce o 7,6 % Ceny zemního plynu vzrostly v průběhu června a července u většiny dodavatelů v průměru o 7,6 %, některé tarify zdražily až o 10 %. 14

Více

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PŘIPOJIT NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PŘIPOJIT NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PŘIPOJIT NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO NOVÉ PŘIPOJENÍ KDY SE ŘEŠÍ PŘIPOJENÍ NOVÉHO ODBĚRNÉHO MÍSTA NA PLYN Připojení nového odběrného místa představuje proces několika

Více

Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání. Seminář Lednice

Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání. Seminář Lednice Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání Seminář Lednice Proč společnost E.ON podporuje energeticky úsporná opatření? Cílem E.ONu je nabízet zákazníkovi komplexní řešení, nejen dodávku

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3 EKOLINE 1237 4 00 000 Kč 2 720 000 Kč 114 m 2 7686 m 3 114 m 2 909 m 2

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

Intervenční centra v České republice

Intervenční centra v České republice Intervenční centra v České republice IC Benešov Právnická osoba: profem o.p.s. Adresa: Piaristická kolej Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov Tel: 774 433 034 (osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě)

Více

Ad 2.5 Ad 2.9.2 Ad 2.10.1

Ad 2.5 Ad 2.9.2 Ad 2.10.1 Připomínky k 3. nám známé verze studie. Dokument obsahuje rovněž předchozí připomínky (normální text), odpověď zhotovitele (modře), připomínky k odpovědím zhotovitele (žlutý text). Doplnění po připomínkách

Více

Požadavky tepelných čerpadel

Požadavky tepelných čerpadel Požadavky tepelných čerpadel na přípravu, pravu, návrh, projekt a stavební dokumentaci seminář ASPIRE v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Tomáš Straka, Ph.D. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1973 1979

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 MANUÁL ŽADATELE O PODPORU Z PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 Vypracoval: Asociace energetických specialistů, z.s. Zpracováno dne: 1. 4. 2015 MANUÁL ŽADATELE O PODPORU Z PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

Více

JAK EFEKTIVNĚ CNG V DOPRAVĚ VE NSKÉM M KRAJI. Zlín n 3. 6. 2009 úška Project manager Bonett Gas Investment, a. s.

JAK EFEKTIVNĚ CNG V DOPRAVĚ VE NSKÉM M KRAJI. Zlín n 3. 6. 2009 úška Project manager Bonett Gas Investment, a. s. Jak efektivně využít potenciál CNG v dopravě? JAK EFEKTIVNĚ VYUŽÍT T POTENCIÁL CNG V DOPRAVĚ VE ZLÍNSK NSKÉM M KRAJI Zlín n 3. 6. 2009 Dušan Matúš úška Project manager Bonett Gas Investment, a. s. PROČ

Více

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc 1 Začneme v dolní části diagramu s výkonem kotle (například 18 kw), pokračujeme horizontálně k hodnotě Δt (doporučená výrobcem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.8 m 2

Více

Zaručené úspory energie ve školství

Zaručené úspory energie ve školství Zaručené úspory energie ve školství Právě základní a střední školství patří mezi oblasti, v nichž se náš systém zaručených úspor energie známý též jako EPC používá k dosažení úspor provozních nákladů nejčastěji.

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

Podlahové vytápění. Jaroslav Dufka

Podlahové vytápění. Jaroslav Dufka Jaroslav Dufka Podlahové vytápění Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@gradapublishing.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 jako svou 2547. publikaci Odpovědný

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

E.ON dodavatel elektřiny, plynu a souvisejících služeb. Ing. Luboš Jedlička E.ON Energie, a.s.

E.ON dodavatel elektřiny, plynu a souvisejících služeb. Ing. Luboš Jedlička E.ON Energie, a.s. E.ON dodavatel elektřiny, plynu a souvisejících služeb Ing. Luboš Jedlička E.ON Energie, a.s. Koncern E.ON Společnost s jasným zaměřením a s vedoucí pozicí na trhu s elektřinou a plynem Jeden z největších

Více

NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A ENERGIÍ ZPŮSOBIL VYROVNÁVÁNÍ CEN NĚKTERÝCH TOPNÝCH MÉDIÍ.

NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A ENERGIÍ ZPŮSOBIL VYROVNÁVÁNÍ CEN NĚKTERÝCH TOPNÝCH MÉDIÍ. NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A ENERGIÍ ZPŮSOBIL VYROVNÁVÁNÍ CEN NĚKTERÝCH TOPNÝCH MÉDIÍ. PROPAN V PROVOZNÍCH NÁKLADECH SROVNATELNÝ SE ZEMNÍM PLYNEM PROPANOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: Skládá se z baterie nádrží,

Více

CNG V DOPRAVĚ. Jan Jiřík. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, Pardubice

CNG V DOPRAVĚ. Jan Jiřík. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, Pardubice Středoškolská technika 2014 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT CNG V DOPRAVĚ Jan Jiřík Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, Pardubice OBSAH Charakteristika

Více

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client)

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) za podpory: Obsah T Q S C O N S U L T I N G 1 ÚVOD... 1 2 ROZDĚLENÍ PROGRAMU... 2 2.1 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ O DOTACI... 2 2.2 ROZHODNÉ DATUM...

Více

II. diskusní fórum. Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

II. diskusní fórum. Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU II. diskusní fórum K projektu Cesty na zkušenou Na téma Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? které se konalo dne 9. prosince 2013 od 12:30 do 17 hodin v místnosti H108 v areálu Fakulty

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří Hrubeš, Hana Hrubešová, V Podhájí 251/10, Rumburk 408 02 Energetický

Více

WolfAkademie: Vzdělávání profesionálů Odborné a praktické semináře o vytápění, využití alternativních energií a větrání systémy Wolf

WolfAkademie: Vzdělávání profesionálů Odborné a praktické semináře o vytápění, využití alternativních energií a větrání systémy Wolf WolfAkademie: Vzdělávání profesionálů Odborné a praktické semináře o vytápění, využití alternativních energií a větrání systémy Wolf WolfAkademie: školení od profesionálů pro profesionály Vědomosti a kompetence

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více