str. 3 Jak šetřit během topné sezóny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "str. 3 Jak šetřit během topné sezóny"

Transkript

1 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. zima str. 3 Jak šetřit během topné sezóny str. 7 Filip Renč - tvůrce televizní reklamy odpovídá str. 5 Zemní plyn v dopravě - šance pro řidiče i pro životní prostředí

2 2 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. zima Úspory ve vytápění MILÍ ČTENÁŘI, Aktuálně Vánoce jsou opět za dveřmi. Nastává čas zamyšlení nad rokem, který odchází, a blíží se čas nových předsevzetí a plánů. Toto zimní číslo časopisu Vám přináší návody, jak uspořit při vytápění zemním plynem, aniž byste se museli třást zimou. Dočtete se, jak se pomalu, ale jistě blýská na lepší časy ekologičtějším způsobům dopravy, mezi něž bezesporu patří doprava vozidly poháněnými zemním plynem. Mnohdy se chováme dosti zvláštně svým přístupem k šetření energií. Je vcelku normální, že se v domácnostech často ozývá: Zhasnul jsi na záchodě? A vyšleme dalšího člena domácnosti, aby se šel podívat, je-li tomu tak. Ale jak je to s úsporou u zastaralých kotlů? Není náš kotel příliš zastaralý? Ano, chováme se ekonomicky a za účelem šetření energie jsme ochotni si koupit dražší úspornou žárovku. Ale teď ruku na srdce, kolikrát jste se takto ekonomicky zamysleli nad provozem svého plynového kotle? V mnoha případech nejspíš ne. Přesto je nesrovnatelné porovnávat provozní spotřebu 40 W žárovky na WC a třeba 24 kw plynového kotle. Asi si každý dovede představit, co znamená provozní úspora deset procent energie u obou zmiňovaných spotřebičů. Je samozřejmě několik možností, jak se zamyslet nad provozem Vašeho kotle. První úvaha by měla být samozřejmě na téma: Není náš kotel již příliš zastaralý? Není zbytečný luxus ten jeho věčný plamínek? A co jeho účinnost? Dále by měla následovat otázka: A co regulace našeho kotle, Energetický audit Energetický audit obsahuje klasifikaci energetické kvality budovy a výčet opatření, jejichž realizace sníží energetickou spotřebu budovy, a tím i provozní náklady na teplo a teplou vodu. Obsahuje i ekonomické vyhodnocení navržených úprav s výpočtem doby návratnosti jednotlivých investic v něm doporučených. Je základem pro vystavení energetického průkazu budovy, který na základě novely zákona č. 406/2000 Sb., obsahujícího podmínky pro Energetickou certifikaci budov, bude po 4. lednu 2006 jednotný pro celou EU a bude se vztahovat na daleko větší soubor budov než dosud. je vhodná? Ze své letité praxe vím, že použitím vhodné regulace, například jen termostatu s týdenním programem, můžete docílit značných úspor. Méně technické typy lidí vystraší desítky ovládacích knoflíků a přepínačů. Je samozřejmé, že nastavení zařízení, které nepoužíváme denně, v nás může vyvolat pocit, že to nezvládneme. Ovšem dnešní výrobci kotlů a regulací to samozřejmě vědí. Regulace mají většinou od výrobce nastavené programy, které odpovídají nejběžnějším požadavkům domácností, a aktivace, případně změna, je stejně jednoduchá jako obsluha mobilního telefonu. Dobrá topenářská firma by měla rozhodně doporučit správné řešení pro Váš kotel. Topenářská firma Karel Hranička Průkaz se stane důležitou součástí dokumentace k budově, vlastník budovy bude povinen ho předložit při jejím prodeji nebo pronájmu a nesmí být starší deseti let. Metodika výpočtů bude začleněna do novely vyhl. č. 291/2001 Sb. o měrné spotřebě tepla na vytápění. Budou zavedeny pravidelné inspekce kotlů od 20 do 100 kw, které bude provádět Státní energetická inspekce nejdéle po dvou letech. Výsledek těchto opatření bude v souladu s evropskou směrnicí 2002/91/ES o energetické náročnosti budov. Tímto číslem časopisu se pro čtenáře ze severních a západních Čech uzavírá první ročník, pro čtenáře z Čech středních, východních a z jižní Moravy již druhý ročník v pořadí. Na webové adrese si můžete stáhnout všechna čísla časopisu Žijeme na plný plyn, která dosud vyšla. My se těšíme na všechny Vaše připomínky či náměty, které nám pošlete prostřednictvím kontaktu na těchto www stránkách nebo na naši ovou adresu Přejeme Vám příjemnou pohodu s naším časopisem a věříme, že nám přízeň zachováte i v novém roce Ing. Alena Srbová člen Redakční rady OBSAH Úspory ve vytápění str. 2 Nebojte se regulace, ušetří Vaše výdaje za palivo str. 3 Jak nejlépe ušetřit náklady na tepelnou energii str. 4 Zemní plyn v dopravě - šance pro řidiče i životní prostředí str. 5 Z regionu str. 6 Filip Renč - tvůrce televizní reklamy odpovídá str. 7

3 Hlavní téma Nebojte se regulace, ušetří Vaše výdaje za palivo Víte, jak regulovat topení? Začíná to výběrem samotné technologie. Nabídka na trhu je velmi široká a my Vám pomůžeme se v ní zorientovat. Termostatické ventily a hlavice V oblasti nižších investičních nákladů se pohybuje instalace termostatických ventilů a hlavic na otopná tělesa ve vytápěných prostorách. Jejich namontování zamezí nežádoucímu přetápění a současně pomůže zachytit tepelné zisky vzniklé osluněním nebo vnitřními zdroji, třeba vařením, žehlením nebo i pobytem osob. Ekvitermní regulace Jako další krok můžeme uvést regulaci topného systému v závislosti na venkovní teplotě pomocí směšovacího ventilu a centrálního regulátoru. Tento způsob je nazýván ekvitermní regulace a jeho zavedení představuje úsporu tepelné energie v rozmezí od 20 % do 30 % celoroční spotřeby. Cena takového zařízení pro potřebu bytu nebo rodinného domu se bude pohybovat od šesti do deseti tisíc korun. Nastavení termostatů Dále zkontrolujeme nastavení termostatů kotle a bojleru. Necháme odborným servisem před zahájením topné sezóny prověřit a zkontrolovat stav všech plynových spotřebičů. Můžeme tak nejen snížit jejich spotřebu, ale zamezit i nežádoucímu úniku plynu při netěsných spotřebičích a rozvodech. Výměna technologií Vyšší náklady představuje výměna fyzicky zastaralé technologie za současnou, i když návratnost takového opatření je při stále vyšších cenách energií zajímavá. K nejméně progresivním způsobům výroby tepla a teplé vody můžeme řadit staré atmosférické kotle bez modulace tepelného výkonu a přípravu teplé vody průtočným způsobem tzv. karmou. Ta je nevýhodná hlavně mimo topné období a při častých malých odběrech teplé vody. Na každý takovýto odběr musíme ohřát celou hmotu zařízení, které vzápětí opět bez užitku vychladne. Daleko lepší způsob ohřevu teplé vody je použití maloobjemového rychloohřívacího bojleru. Jako další je možno uvést přiblížení přípravy teplé vody co nejblíže místu její největší spotřeby. Teď již zbývá prověřit námi používaný kotel ústředního vytápění. Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. zima Správný výkon kotle Jedna z prvotních prověrek se týká správného dimenzování výkonu kotle vzhledem k tepelným ztrátám domu nebo bytu. Velmi časté předimenzování výkonu tepelného zdroje vede i u kotlů s modulací výkonu k cyklování - provozní termostat je nucen při zvýšení teploty topné vody nad nastavenou hodnotu vypnout plynový hořák a po nějaké chvíli jej opět uvede do provozu. Podle měření firmy Hydroterm dochází při takovém provozu plynového kotle ke značným ztrátám vlivem chlazení ohřátých teplosměnných ploch kotle průchodem okolního vzduchu. Ztráta je tím větší, čím větší je přestávka v provozu proti době běhu zapáleného hořáku. Při poměru doby odstávky a doby provozu 50/50 % je ztráta chladnutím tělesa kotle rovna 15% roční spotřeby plynu. Takovýto způsob provozu degraduje i moderní zařízení na úroveň starého kotle na tuhé palivo. Platí zásada, že tepelný výkon plynového kotle by se měl pohybovat okolo 75 % hodnoty tepelné ztráty objektu vypočítané podle ČSN a ČSN Je třeba zdůraznit vypočítané, ne odborně odhadnuté z m 2 vytápěné plochy nebo m 3 vytápěného prostoru. Rychlou orientační kontrolu správného nadimenzování tepelného zdroje, zde plynového kotle, si může provést každý sám. Roční spotřebu tepla v kwh uvedenou na fakturách plynárenské společnosti vydělí číslem Výsledek je orientační výkon zdroje, který postačí k pokrytí fakturované spotřeby tepla. Pokud Váš kotel, ať starý či nový, cykluje, je to důvod ke zjištění příčiny a k jejímu odstranění. Tím dochází k úspoře finančních prostředků vynaložených na tepelnou pohodu. Jaký kotel je nejvýhodnější Jako nejvýhodnější technologii spalování plynu pro potřeby vytápění je možné uvést kondenzační kotle. Jejich vyšší cena se vrací v provozních nákladech při současných cenách zemního plynu v době okolo čtyř let. K jejich použití jsou nutné následující předpoklady. Topná soustava našeho obydlí, což jsou otopná tělesa, je nadimenzována tak, že v průběhu topného období není nutné zvyšovat teplotu topné vody nad 65 o C. To znamená, že díky předimenzování topných těles v minulosti provozujeme v současnosti již téměř nízkoteplotní systém. Samozřejmě čím více se blíží maximální teplota topné vody hodnotě 50 o C, tím lépe, protože kondenzace kouřových plynů bude probíhat po delší dobu topného období. Vysoká účinnost = významná úspora V případě plné kondenzace můžeme dosáhnout účinnosti kotle počítané z výhřevnosti plynu. Hodnoty se pohybují nad 100 %, a to až ke hranici 107 %. To znamená, že můžeme ušetřit 25 % až 30 % provozních nákladů proti staré nebo neodborně navržené technologii. Protože roční náklady na teplo a investiční náklady na pořízení topného systému nejsou právě zanedbatelné, je možné na závěr doporučit vždy konzultaci s odborníkem a topný systém vybudovat na základě kvalitně vypracovaného projektu. Náklady na dobrý projekt se brzy vrátí v ušetřených provozních nákladech za zemní plyn. Plynový kotel na zemní plyn s akumulačním zásobníkem TUV. Vpravo regulační jednotka, expanze, pojistný ventil a odkapová nádoba.

4 4 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. zima Rady, tipy Jak nejlépe ušetřit náklady na tepelnou energii Dotazy čtenářů - odpovídá Jitka Spurná Jak nejlépe ušetřit náklady na tepelnou energii? Odpověď na tuto otázku se budeme snažit soustředit do několika stručných, ale užitečných rad zaměřených k úspoře tepla při spalování zemního plynu. Odborné informace připravil pro čtenáře projektant vytápění Václav Šolc. Co ovlivňuje stanovení výše stálé měsíční platby za zemní plyn? Topení a teplá voda jsou energeticky nejnáročnější, a proto v první řadě zamezíme přetápění obytných prostor. Topení a teplá voda Začneme tím, co nás stojí nejméně, a to změnami způsobu spotřeby, dále její regulací a nakonec prověřením a stavebními změnami našeho bytu nebo domu. Zaměříme se na energeticky nejnáročnější položky - topení a teplou vodu. V první řadě zamezíme přetápění obytných prostor a neohříváme teplou vodu nad 55 o C. Známé tvrzení, že každý stupeň Celsia nad námi požadovanou teplotu znamená v celoročním provozu zvýšení spotřeby tepla, a tím i zemního plynu o cca 6 % až 7 %, je pravdivé. Stačí-li nám k pocitu tepelné pohody například 21 o C, vytápěním na 24 o C bychom zvýšili náš rozpočet na vytápění o 18 % až 21 %. K tomu stačí zkontrolovat teploměry ve vytápěných místnostech, nastavení kotlového termostatu a termostatu na ohřívači teplé vody. Dále omezíme nebo nepoužíváme mytí nádobí pod tekoucí vodou, před koupáním ve vaně dáme přednost sprchování. Já vím, zde si mnozí řeknou, že omezování osobních návyků a pohodlí není pro ně, ale ti také v tomto okamžiku přestávají dále číst. Vychladnutí domu či bytu My budeme pokračovat dál. K dalším zásadám úspor patří, že nenecháme náš byt nebo dům vychladnout pod teplotu 15 o C, protože všechny stavební konstrukce musíme následně znovu ohřát, a to se značnou spotřebou energie. Tím také zamezíme vzniku plísní, které vznikají při překročení rosného bodu (teplota pod cca 12 o C) při relativní vlhkosti vnitřního vzduchu okolo 60 %. Děje se to obzvláště v rozích místností bytů v nejvyšších patrech domu, za nábytkem bez nožiček přistaveným blízko obvodové zdi a všude tam, kde jsou takzvané tepelné mosty, to znamená třeba v místech neizolovaných betonových prvků, jako jsou třeba nadokenní překlady. Těsnost oken a dveří Prověříme těsnost okenních křídel a vstupních dveří bytu. Zvláště křídla zdvojených oken větších rozměrů, opatřená dvěma zavíracími kličkami, mohou být pokroucená a odstávají v horních partiích, protože jsme horní kličku pro její špatnou dostupnost nikdy nezavírali. Netěsné vstupní dveře bytu ve vysokých domech mohou být díky komínovému efektu schodiště spolu s netěsnými okny zdrojem proudění chladného vzduchu bytem a my jsme nuceni k dosažení tepelné pohody přidat na vytápění. Stavební prvky Nyní přejdeme k nákladnějším způsobům, jak snížit spotřebu zemního plynu. Nejprve se zaměříme na stavební prvky, to znamená na obvodový plášť našeho domu nebo bytu. Největší množství tepla, a to 35 % až 40 % nám uteče okny. Zdvojená okna mají vyšší koeficient prostupu tepla U = 2,8 a současně vysoký součinitel spárové průvzdušnosti. Výrazně ušteříme, když je vyměníme za okna nová s hodnotami U = 1,1. Všimněme si číselných hodnot a hned vidíme, že tato okna snižují únik tepla prostupem o 60 % a infiltrací o 50 %. Návratnost investice do takového opatření se pohybuje okolo pěti let. Trochu lepší je situace tam, kde jsou špaletová okna s hodnotami U = 2,3. Tam můžeme, pokud to stav venkovních křídel dovolí, s menšími finančními výdaji nechat do nich namontovat zdvojené vakuované zasklení a získáme tím vlastně trojité zasklení s koeficientem prostupu tepla pod hodnotu U = 1,0. Při tom můžeme Cena za dodávku zemního plynu je dvousložková, jde o složku komoditní (MWh) a kapacitní (tzv. stálý měsíční plat poplatek za distribuci zemního plynu). Stálý měsíční plat je účtován od prvního měsíce napojení plynoměru až do ukončení odběru, a to i v případě, že v průběhu fakturačního období nebyl v některém měsíci odběr zemního plynu uskutečněn. Výše stálého platu se odvozuje dle skutečné spotřeby zemního plynu v daném roce. Například při roční spotřebě zemního plynu do 1,89 MWh (cca 180 m 3 ) bude měsíční platba 37 Kč. Při spotřebě nad 1,89 MWh do 9,45 MWh pak bude měsíční platba činit 55 Kč atd. Cena měsíčního stálého platu se v dalších pásmech spotřeby dále zvyšuje, ale současně se snižuje cena za komoditu. Jitka Spurná Středočeská plynárenská, a.s. Vedoucí zákaznické kanceláře nechat opravit stávající obvodové těsnění křídel nebo nechat osadit účinnější nové těsnění. Stropy a podlahy V dalším způsobu zateplení se zaměříme na vodorovné konstrukce - stropy nejvyšších a podlahy nejnižších podlaží domu nebo bytu. Stropy nejvyšších podlaží zateplíme buď položením izolačních rohoží, jsou-li z horní strany tyto konstrukce přístupné, nebo použijeme foukané izolace v nepřístupných místech nebo u dřevěných stropů s podbitím a záklopem. Byty nad nevytápěnými sklepy izolujeme nalepením polystyrénových desek na spodní stranu podlahové konstrukce. Pokud to stavební provedení dovolí, vždy dodržujeme zásadu, že tepelně izolační vrstvu umisťujeme vždy na ochlazovanou stranu stavební konstrukce. Ing. Václav Šolc, projektant vytápění

5 Z plynárenství Zemní plyn v dopravě - šance pro řidiče i životní prostředí Užití plynu pro pohon automobilů má dlouhou historii. Důkazem je i název jednoho z pedálů - plynový, a nikoliv benzinový či naftový. Zemní plyn má oproti benzinu a naftě několik nesporných výhod, díky kterým se otevírá možnost pro jeho velmi účelné a efektivní využití. V blízkých letech bude postupně probíhat částečná náhrada tradičních rafinérských paliv v dopravě takzvanými alternativními palivy, mezi nimiž má právě zemní plyn významný podíl. Ekologie Ekologické výhody použití zemního plynu pro pohon motorových vozidel jsou jednoznačné a jsou dány jeho chemickým složením. Vozidla na plynový pohon produkují výrazně méně škodlivin, a to nejen tak zvaných standardních a dnes běžně sledovaných složek - emisí oxidů dusíku, oxidu uhelnatého, uhlovodíků a pevných částic, ale zejména nestandardních složek emisí - aromátů (včetně benzenu), polyaromatických uhlovodíků a aldehydů. Zemní plyn tedy podstatně méně zatěžuje životní prostředí, přispívá ke snížení produkce karcinogenních prvků z dopravy. Ekonomika Tím, co automobilisty, provozovatele firemních aut osobních i nákladních a provozovatele autobusové dopravy na zemním plynu nejvíce láká, jsou o zhruba 40 až 50 % nižší provozní náklady oproti naftě a benzinu. Na základě usnesení vlády ČR z května 2005 bude stabilizována spotřební daň na stlačený plyn použitý pro pohony automobilů na minimální úrovni, a to až do roku Naproti tomu spotřební daně na rafinérská paliva budou podle požadavků EU stále stoupat, takže cenová výhodnost zemního plynu jako paliva pro automobily bude zachována. Bezpečnost při provozu Motoristé se nemusí obávat o svou bezpečnost, např. při havárii, neboť zemní plyn (CNG) je vzhledem ke způsobu uskladnění ve vozidle nejbezpečnějším palivem pro pohon automobilů. Nutnost skladovat jej pod vysokým tlakem znamená, že je uskladněn v silnostěnných tlakových nádobách, které pevnostně vydrží několikanásobné tlaky, nádrže odolávají nárazu při havárii. V případě přerušení plynového potrubí jsou nádrže jištěny bezpečnostními ventily, které automaticky uzavírají nádrže, takže zemní plyn nemůže unikat a vytvářet tak výbušné prostředí. V případě požáru vozidla tavná pojistka nádrží zajistí postupné vypouštění Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. zima FIAT Multipla Natural Power již jako dvoupalivový - benzin i CNG a vyhoření plynu tak, aby nedošlo k explozi nádrže. Naproti tomu benzinové, naftové či nádrže na LPG snadněji podléhají destrukci a unikající palivo může způsobit požár či výbuch. Nabídka motoristům Motoristé v ČR mohou začít využívat nabídky dovozců plynových automobilů značek FIAT, Citroen, OPEL, Renault, k nimž se v brzké době přiřadí další značky. V případě vozidel značky ŠKODA je zapotřebí objednat přestavbu na pohon CNG. Automobily jsou zpravidla dvoupalivové: CNG + benzin. Rovněž existuje nabídka tří výrobců plynových autobusů: SOR Ekobus, Karosa Citelis, Tedom. V současné době je v ČR provozováno 9 veřejných plnicích stanic stlačeného zemního plynu a plynárenské společnosti připravují výstavbu dalších až 100 plnicích stanic do roku Mimo to připravují výstavbu plnicích stanic i soukromé společnosti, takže území celé České republiky bude dostatečně pokryto. MAPA PLNICÍCH STANIC CNG Ústí nad Labem Plzeň Praha Liberec České Budějovice Hradec Králové Pardubice Brno Jeseník Ostrava Horní Suchá Frýdek-Místek Prostějov stávající plnicí stanice plánované plnicí stanice Orientační propočet efektivnosti pohonu na stlačený zemní plyn CNG *) Cena pohonných hmot Náklady na ujetí 1 km benzin Natural: 32,00 Kč/l benzin Natural: 2,56 Kč SLOVNÍČEK POJMŮ zemní plyn: 15,00 Kč/m 3 zemní plyn: 1,18 Kč Ujetá vzdálenost za 1000 Kč 391 km 847 km Průměrné ceny platné k *) Pro výpočet se uvažuje osobní automobil se spotřebou benzinu 8 l/100 km, tomu odpovídá spotřeba CNG 8 m 3 /100 km resp. spotřeba CNG 5,6 kg/100 km CNG Zkratka anglického výrazu Compressed Natural Gas, tj. stlačený zemní plyn. V České republice jsou provozovány automobily s pohonem na CNG, který je stlačován do nádrží pod tlakem 20 MPa. NGV Zkratka anglického výrazu Natural Gas Vehicle, tj. automobil s pohonem na zemní plyn, přičemž není rozhodující, zda na stlačený (CNG) nebo zkapalněný (LNG). LNG Zkratka anglického výrazu Liquefied Natural Gas, tj. zkapalněný zemní plyn. Zdrojem zkapalněného plynu může být nezkapalněný plyn. LPG Zkratka anglického výrazu Liquefied Petroleum Gas, tj. zkapalněný ropný plyn. V České republice po benzinu a naftě třetí nejrozšířenější pohonná hmota pro automobily. Bifuel Označení automobilů s pohonem na 2 druhy pohonných hmot, např. kombinace benzin a CNG. Plynové automobily mohou nést další různé označení - Natural Power a podobně. Alternativní pohonná hmota Pohonná hmota, která není vyrobena z ropy, tj. např. CNG, LNG, metylester, bioethanol apod. Neplatí pro LPG, který je vedlejším produktem při rafinaci ropy. Plnicí stanice CNG Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro automobily, doba plnění obdobně jako u benzinu cca 3 5 minut. Plnicí stanice CNG mohou být s obsluhou či firemní samoobslužné na zákaznickou kartu.

6 6 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. zima Z regionu Tržní partnerství Náš zákazník, náš pán, tak zní lety prověřené motto úspěšných obchodníků. Proto se i v rámci skupiny RWE začaly hledat takové způsoby obsluhy zákazníků, které by byly maximálně vstřícné a poskytovaly co nejširší pokrytí regionu kontaktními místy. Vybudovat opravdu hustou síť kanceláří, jejichž pracovníci by byli opravdovými odborníky v oboru a dokázali provést zejména nového zákazníka všemi úskalími plynofikace, je však zdlouhavé a navíc i velmi nákladné. Na svět tak přišla myšlenka užší spolupráce s těmi, kteří jsou odborníky na slovo vzatými a navíc znají území, v němž působí tedy s firmami poskytujícími stavební, montážní a servisní služby v oblasti využití zemního plynu. Tento koncept nazvaný Tržní partnerství začali jako první rozvíjet naši kolegové z moravských distribučních společností. V Čechách se jako první této nové příležitosti směřující ke zlepšení komfortu obsluhy našich zákazníků chopili v Západočeské plynárenské, kde projekt Tržní partnerství úspěšně zavedli již v průběhu roku V rámci projektu tržní partneři Západočeské plynárenské jednak pečují o stávající klienty a jednak se věnují získávání nových zákazníků. Vzhledem k pozitivním ohlasům ze strany zákazníků jsme se rozhodli zavést tento nový způsob péče o zákazníky také v regionech obsluhovaných Středočeskou plynárenskou. Pilotní fáze, do které je zapojeno pět partnerských firem, byla odstartována 1. října 2005 a věříme, že v průběhu příštího roku se podaří uvést celý projekt do plného provozu. Výhody, které zákazníkům přinese, si můžeme nejlépe ukázat na příkladu fungování sítě tržních partnerů v ZČP. Nejhmatatelnějšími výhodami jsou navýšení počtu kontaktních míst a poskytování komplexních služeb. Partneři se touto cestou přímo napojují na klíčového dodavatele zemního plynu a STP si svým partnerským postupem buduje silnější pozici na regionálním trhu. Zatím existují dvě partnerské kategorie odlišující se poskytovanými službami: Partneři STP oslovují nové zákazníky a následně se o ně starají. Zhotovují projektovou dokumentaci, provádějí instalace odběrných plynových zařízení nebo otopných soustav, instalují plynové spotřebiče a uvádějí je do provozu, uzavírají návrhy smluv na dodávku zemního plynu a instalují plynoměry. Smluvní partneři STP poskytují stejné služby jako Partneři a navíc nahrazují zákaznickou kancelář, nabízí komplexní služby pro nové i stávající zákazníky, poskytují konzultace a poradenství v oblasti využití zemního plynu. STP svým partnerům poskytuje školení obchodních a technických dovedností, marketingovou propagaci a podílí se na úhradě nákladů spojených s péčí o zákazníky. Do pilotního projektu STP jsou v kategorii Partner zapojeny tyto firmy: TEZA, s.r.o., Hořovice; Zdeněk Koutecký - Plynoservis, Rakovník; COMONT, s.r.o., Příbram; Dr. Karel Vrba - THERMOKOMPLET, Třebestovice; Ká plus, s.r.o., Benešov Chcete změnit výši zálohy? Zálohu, kterou platíte Středočeské plynárenské, a.s., za odběr zemního plynu, lze snížit nebo zvýšit velmi jednoduše. Zavolejte na bezplatnou telefonní linku zákaznického centra nebo sdělte svůj požadavek osobně či písemně kterémukoli z kontaktních míst Středočeské plynárenské, a.s., nebo na ovu adresu: Váš požadavek bude odpovídat výši Vašeho odběru, jistě Vám vyhovíme. Stejným způsobem můžete nahlásit tzv. samoodečet, tj. nahlásit stav plynoměru ke změně ceny zemního plynu. Také lze požádat o vystavení mimořádné faktury za odběr zemního plynu. Pokud budete znát číslo Vašeho odběrného místa, fakturu Vám rychle vystavíme a odešleme Vám ji poštou. Vážení zákazníci, obdrželi jste další vydání zákaznického časopisu Středočeské plynárenské, a.s., Žijeme na plný plyn. Na této regionální straně se Vás snažíme informovat o změnách, které jsme pro Vás připravili a které pro Vás chystáme ve Vašem regionu, v místě působnosti Vaší plynárenské společnosti. Toto číslo Vám přináší informace o projektu Tržního partnerství. Snažíme se Vám být co nejblíže a Vaše problémy řešit ve spolupráci s místními odborníky. Jsme velmi rádi, že jste nám zachovali přízeň po celý tento rok a těšíme se na shledanou na stránkách našeho časopisu pro Vás opět v příštím roce. Ing. Roman Budinský předseda představenstva a ředitel divize obchodu 03 Žijeme na plný plyn Magazín pro uživatele zemního plynu Vychází 3 x ročně Číslo: 3/2005 Uzávěrka čísla: Středočeské vydání Pro Středočeskou plynárenskou, a. s., vydává: Visual Agency s.r.o. Rantířovská 497, Jihlava, IČ Evidenční číslo: MK ČR E Redakční rada: Alena Petrlíková, STP, a. s., František Kůst, JMP, a. s., Lenka Samková, VČP, a. s., Šárka Dvořáková, SČP, a. s., Alena Srbová, ZČP, a.s., Monika Čížková, RWE Transgas, a. s. Adresa redakce: Středočeská plynárenská, a. s., Novodvorská 803/82, Praha 4 Foto: Archiv JMP, SČP, STP, VČP, ZČP, RWE Transgas, BOSCH a Visual Agency Distribuce: Mediaservis s.r.o., Středočeská plynárenská, a. s. Náměty, připomínky a dotazy rádi přivítáme na ové adrese:

7 Zajímavosti Tvůrce televizní reklamy odpovídá Barrandovským ateliérem číslo čtyři se v těchto dnech nesou rázné pokyny režiséra. Stop! Tak na tento povel jsme čekali, abychom mohli vyzpovídat podle přání čtenářů čerstvého čtyřicátníka a bývalého bouřliváka Filipa Renče. Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. zima Jaká byla hlavní myšlenka reklamního spotu na zemní plyn pro skupinu RWE? Myslím, že to byla příjemná imageová reklama, která nebyla popisná, byla taková emotivní, metaforická. Měla zapůsobit na pocity diváka. Reklama byla zároveň dost technicky a výtvarně náročná, protože digitální animace byla ve 3D, takže jsme si s tím v postprodukčním studiu dali dost práce. Co Vás bavilo na realizaci spotu? Mě baví realizace jakéhokoliv spotu nebo filmu. Natáčení mám rád, mám rád to prostředí a samozřejmě k práci si vybírám takové lidi, se kterými mě baví pracovat, a vybírám si takovou práci, která mě baví, a to se týká i reklamních spotů. Která část této televizní reklamy byla nejvíce náročná? Velmi náročná byla práce s pozadím a vůbec s exteriérem domku a celou tou kostkou, která byla vlastně bublinkou ve tvaru kostky. Nad tím jsme strávili celé hodiny ve studiu u počítače, aby se nám podařilo dát to tam tak, jak bylo potřeba. Samotná realizace nebyla tak náročná jako samotné dokončování. Povězte nám o castingu a podle čeho jste vybírali herce? Castingem se zabývá moje castingová agentura, se kterou již několik let spolupracuji. Vybírají herce na všechny moje filmy a spoty. Výběr probíhá samozřejmě podle požadavků klienta - podle toho, co chtějí za typy lidí. Já s nimi pak udělám krátké kamerové zkoušky a z nich si vyberu ty nejvhodnější herce pro reklamní spot. Proč Vás, renomovaného filmového režiséra, baví pracovat v reklamní branži? Je to takový rychlý a pestrý život. Člověk se naučí pracovat pod tlakem. Je nucen se vyjádřit ve velmi krátkém časovém úseku, v půlminutovém obrazovém spotu. Delší čas na to zpravidla nemá. Pořád se učí novým technologickým trendům - je pořád in - pořád se něco děje. Je to takový rychlý filmový život a je to hlavně pro filmaře trénink a zároveň výplň volného času, třeba v době příprav na celovečerní film. Reklama je jednou z oblastí, kterou se živí většina režisérů. Na čem v současné době pracujete? Momentálně pracuji na dvou reklamních spotech a připravuji divadelní muzikál Golem se Zdeňkem Zelenkou. Dále budu dělat detektivku pro Českou televizi a příští rok mne čeká realizace filmu Případ nevěrné Kláry se scénářem od autora stejnojmenného románu, spisovatele Michala Viewegha. Začínal jste jako herec. Co Vás vedlo k režírovaní? Mne zaujala práce pana Kovala a Ondříčka, se kterými jsem jako dítě spolupracoval. A když jsem se měl rozhodovat po základní škole, zda půjdu na herectví nebo jestli budu spíš chtít stát za kamerou, tak jsem se zavčas rozhodl, že dosavadní herectví opustím. Přihlásil jsem se na gymnázium, abych potom mohl jít na FAMU. Už od 13 let jsem si byl jist, že chci dělat režii, takže to nebyl problém. Filip Renč Curriculum Vitae: Filip Renč se narodil v roce 1965 v Praze. Během studia na FAMU ( ) natočil filmy ZAPADÁKOV a DRAVCI NA START, které získaly hlavní cenu na festivalu světových filmových škol v Mnichově. Následující rok opět získal tuto cenu, a to díky filmu SRDÍČKO. Již od svých pěti let se objevoval v různých dětských filmech, např. JULEK (1980) nebo LEVÉ KŘÍDLO (1983). V roce 1991 režíroval svůj první film REQUIEM PRO PANENKU, za který získal hlavní cenu na festivalu Československého filmu FÓRUM v Bratislavě. V roce 1992 byl tento film nejnavštěvovanějším českým filmem. Roku 1995 natočil svůj druhý celovečerní film VÁLKA BAREV. Filip Renč se věnuje také režírování hudebních videoklipů, např. k písni Medvídek (1999) od skupiny Lucie nebo k písním Lucie Bílé Láska je láska (1993) a Zahrada rajských potěšení (1995). V roce 2000 natočil klip k písni Ivety Bartošové Nad Jezerem. V poslední době se Filip Renč věnuje hlavně natáčení televizních reklam pro významné klienty. V roce 2001 natočil Filip Renč velice úspěšný muzikálový film REBELOVÉ, ve kterém si zahráli např. Jan Révai (Šimon), Zuzana Norisová (Tereza), Alžběta Stanková (Bugyna), Jaromír Nosek (Bob) atd. Nově uvedený film Filipa Renče ROMÁN PRO ŽENY, podle románu Michala Viewegha, vypráví groteskní příběh dvou žen v podání Zuzany Kanóczové a Simony Stašové. Bublinka z bublifuku......se ve studiu změnila v kostku

8 8 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. zima Na čem sedí ptáček? Křížovka o ceny Vyluštěnou tajenku zašlete do na adresu: Žijeme na plný plyn, Rantířovská 497, Jihlava. Sto vylosovaných luštitelů odměníme denním diářem velikosti A5. Slosování správných odpovědí bude dne Pro volný čas Jména výherců z minulého čísla: I. Blažková, Kladno; R. Neumannová, Červený Újezd; B. Čermák, Kralupy nad Vltavou; E. Knížetová, Velká Dobrá; D. Charouz, Kolín; V. Steinbachová, Rakovník; J. Tauš, Brandýsek; J. Faltus, Kralupy nad Vltavou; M. Žiška, Příbram; J. Kout, Mladá Boleslav; N. Kaprová, Kladno; K. Smažík, Mladá Boleslav; J. Trefná, Rakovník; H. Švancerová, Kutná Hora; M. Dvořáková, Slaný; M. Mašek, Lysá nad Labem;V. Kočí, Praha 9; J. Vágnerová, Poděbrady; P. Hamsová, Čáslav; B. Šourek, Kladno; M. Hrabaňová, Čáslav; R. Vosmek, Mladá Boleslav; K. Žižka, Mnichovo Hradiště; L. Hájková, Úvaly u Prahy. J. Kubátová, Vrchlabí; V. Sýkora, Pardubice; A. Horáčková, Stará Paka; J. Doležalová, Dvůr Králové; E. Slaninová, Lanškroun; T. Pilař, Hradec Králové; K. Píša, Jičín; J. Neumannová, Hodonín; K. Lach, Rumburk; J. Erben, Habry; J Dostál, Brandýs nad Orlicí; V. Pilarová, Havlíčkův Brod; N. Kuntová, Lomnice nad Popelkou; L. Kopřivová, Chrudim; V. Herloková, Jilemnice; M. Racek, Litomyšl; J. Linka, Roudnice nad Labem; V. Kovalčuk, Hradec Králové; J. Ciml, Pardubice; E. Komoňová, Moravská Třebová; V. Permanová, Nová Paka; I. Mikulecká, Pardubice; L. Šmíd, Dvůr Králové; J. Kotyzová, Lanškroun. J. Doleček, Jablonec; V. Šírová, Děčín; J. Cábal, Česká Lípa; J. Bernasová, Chomutov; J. Hrubý, Liberec; V. Burda, Proboštov u Teplic; M. Laštovičková, Děčín; V. Rotschedl, Liberec; J. Ullmann, Liberec; J. Kalivodová, Libochovice; O. Sadecký, Jablonec; I. Kalinová, Jablonec; A. Holečková, Žatec; V. Kettnerová, Louny; Č. Veselý, Liberec; L. Pařezová, Novosedlice; Z. Heuschneider, Roudnice nad Labem; V. Dreieckerová, Lovosice; F. Kodrlík, Ústí nad Labem; P. Mikešová, Liberec; M. Švecová, Louny; J. Novotný, Jablonec; V. Kučera, Duchcov; D. Čečrlová, Teplice. Z. Jarušek, Kuřim; J. Janírková, Znojmo; M. Hadašová, Brno; A. Hořavová, Prostějov; A. Peterková, Otrokovice; D. Zajíčková, Mikulov; J. Vranková, Brno; J. Novotný, Znojmo. V. Hruška, Cheb; Z. Nidlová, Cheb; V. Novák, Mariánské Lázně; A. Dobeš, Plasy; P. Pola, Plzeň; J. Hantáková, Aš; P. Kapinus, Klatovy; M. Novotná, Plzeň; A. Loulová, Třemošná; A. Dederová, Útvina; B. Matasová, Starý Plzenec; J. Vališ, Plzeň; I. Argaláš, Mariánské Lázně; J. Švecová, Drmoul; R. Šebesta, Kraslice; V. Procházková, Mariánské Lázně; M. Bačík, Karlovy Vary; L. Filipová, Plzeň; J. Pokorný, Karlovy Vary; K. Hora, Plzeň.

Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. léto 2007 www.zijemenaplnyplyn.cz

Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. léto 2007 www.zijemenaplnyplyn.cz Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. léto 2007 www.zijemenaplnyplyn.cz 2 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. léto 2007 www.zijemenaplnyplyn.cz Sjednocení Zákaznické linky 840 11 33 55

Více

Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 5. léto 2008 www.zijemenaplnyplyn.cz MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA PRO ČTENÁŘE ČASOPISU

Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 5. léto 2008 www.zijemenaplnyplyn.cz MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA PRO ČTENÁŘE ČASOPISU Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 5. léto 2008 www.zijemenaplnyplyn.cz MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA PRO ČTENÁŘE ČASOPISU 2 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 5. léto 2008 www.zijemenaplnyplyn.cz

Více

ÚSPORY ENERGIE S RWE JIŽ POTŘETÍ

ÚSPORY ENERGIE S RWE JIŽ POTŘETÍ Magazín pro uživatele zemního plynu Podzim 2009 www.zijemenaplnyplyn.cz ÚSPORY ENERGIE S RWE JIŽ POTŘETÍ Využijte nabídku RWE a šetřete energii i své finance Mnoho zajímavých informací nejen o zemním plynu

Více

RWE - ENERGIE ČESKÉHO LYŽOVÁNÍ

RWE - ENERGIE ČESKÉHO LYŽOVÁNÍ Magazín pro uživatele zemního plynu Zima 2010 www.zijemenaplnyplyn.cz RWE - ENERGIE ČESKÉHO LYŽOVÁNÍ jedinečný projekt na podporu rozvoje lyžování pokračuje i v roce 2010 Mnoho zajímavých informací nejen

Více

Praktický rádce pro SVJ

Praktický rádce pro SVJ Praktický rádce pro SVJ INFORMACE PRO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, BYTOVÁ DRUŽSTVA A JEJICH ČLENY 3 2013 Doporučujeme: Online měření tepla a vody - prokazatelnost spotřeby Refinancování úvěrů bez ztráty dotace

Více

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností 4 2014 AKTUÁLNĚ: Pražské stavební předpisy pozastaveny, šetří je Policie ČR Být tak pasivní jako Brusel! LEED Platinum

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

Novinka Investiční fondy Rozhovor: Petr Janda Olympic už jiný nebude! Vyznejte se ve svých penězích Moudré spoření

Novinka Investiční fondy Rozhovor: Petr Janda Olympic už jiný nebude! Vyznejte se ve svých penězích Moudré spoření Nabídka finančních služeb Modré pyramidy je kompletní Magazín klientů Modré pyramidy www.modrapyramida.cz Novinka Investiční fondy Rozhovor: Petr Janda Olympic už jiný nebude! Vyznejte se ve svých penězích

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 10/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 10/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 10/2006 ročník IV. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Veletrh komunální techniky ve Vídni strana 2 O Rekultivační práce

Více

bytová družstva SVJ správa domů ZELENÁ HORA, 1/2014 www.scmbd.cz VYPLATÍ SE ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA? KDE TEPLO ZDRAŽUJE A KDE ZLEVNÍ

bytová družstva SVJ správa domů ZELENÁ HORA, 1/2014 www.scmbd.cz VYPLATÍ SE ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA? KDE TEPLO ZDRAŽUJE A KDE ZLEVNÍ bytová družstva SVJ správa domů Časopis Svazu českých a moravských bytových družstev ročník XI 1/2014 VYPLATÍ SE ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA? KDE TEPLO ZDRAŽUJE A KDE ZLEVNÍ EU RADÍ, DOPORUČUJE, NAŘIZUJE

Více

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory Hlavní téma Úspory energií Zaměřeno na informační technologie měsíčník pro firmy a veřejnou správu listopad 2011 Úspory měst a obcí Nejlepší paneláky na Moravě Na návštěvě v Kotvrdovicích 2 4 6 V Modřicích

Více

19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně

19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně 1 19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně Historie a perspektivy vývoje energetické náročnosti budov Ing. Bronislav Bechník, PhD. reing@seznam.cz Úvod Energetická náročnost v užším pojetí - podle

Více

Postupy správného topení

Postupy správného topení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Postupy správného topení Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Bogoczová Ing. Jiří Horák, Ph.D. V rámci projektu Podpora

Více

PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ

PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ Bydlete s RCB Bydlete s RCB 1 Časopis nejen pro revitalizaci bytových domů 1 / 2009 VÍCE FINANCÍ Z PROGRAMU PANEL MOHOU DOMY DÝCHAT? PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ 2 Bydlete s RCB EDITORIAL Bydlete s RCB 3 Na začátku

Více

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 22 PROSINEC 2012 Naši zákazníci se připravují na oživení vidíme to v naší nástrojárně, jejíž kapacita je naplněna na více než půl roku dopředu, říká Ladislav

Více

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 6, SRPEN 2007

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 6, SRPEN 2007 ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 6, SRPEN 2007 česká elektřina míří na burzu Zelená energie úspory elektřiny cyklostezky v okolí Dukovan 2 obsah 2 Minianketa MINIANKETA: DÁVÁTE PŘEDNOST ELEKTRONICKÝM,

Více

ČEZINFO. Duální nabídka elektřiny a plynu je pro nás ideální, říká poradce předsedy dozorčí rady společnosti Thun 1794 Vlastimil Argman

ČEZINFO. Duální nabídka elektřiny a plynu je pro nás ideální, říká poradce předsedy dozorčí rady společnosti Thun 1794 Vlastimil Argman ČEZINFO odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 13 prosinec 2009 Duální nabídka elektřiny a plynu je pro nás ideální, říká poradce předsedy dozorčí rady společnosti Thun 1794 Vlastimil Argman Chytrá

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu slovo ředitele Oproti roku 2011 očekáváme mírný pokles celoročních výsledků Vážené kolegyně, vážení kolegové, známe už výsledky

Více

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania 4 3 Studenti Plynule a elegantně MOTOR JIKOV poznávají na vysokou trávu podpořil praxi Rallye ČK 2012 6 3/2012 16. ROČNÍK NOVINY SKUPINY MOTOR JIKOV GROUP ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské

Více

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 1 2 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené

Více

RAVODAJ "..'" I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat?

RAVODAJ ..' I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? "..'" I ~ RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 33.Číslo - duben 2002 MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? Čas od času proběhne v médiích zpráva, jak složitá je situace bývalých členů

Více

2006 / ročník 11. Zabezpečení ochrany kovových konstrukcí metra (08) Potřebují tramvaje signál pozor? (10) Rošády na kolejích (14) číslo.

2006 / ročník 11. Zabezpečení ochrany kovových konstrukcí metra (08) Potřebují tramvaje signál pozor? (10) Rošády na kolejích (14) číslo. listopad 2006 / ročník 11 zdarma číslo 11 Zabezpečení ochrany kovových konstrukcí metra (08) Potřebují tramvaje signál pozor? (10) Rošády na kolejích (14) 1 EDITORIAL Výluky Petr Malík, šéfredaktor Nad

Více

1. 3. 5. G. 7. Ii. -'J. lo. II. I].

1. 3. 5. G. 7. Ii. -'J. lo. II. I]. TEPLICE KRUPKA ~'1 22. číslo - únor 2000 Blahopřání k novému roku 2000 V1ein~$~~~Mh piíefeme fménem ~ i Wedt ~ ~~cz~~~ ~ cz ~ ~ "uwb ~ a:tědf cz ~jakll- pmici, iakill-ojo!mim~ JJcileudm piíefeme, ~ u ~

Více

36/2011 ročník 14. Koupelna s luxferami vypadá nádherně. Přitom tento efekt je snadno realizovatelný.

36/2011 ročník 14. Koupelna s luxferami vypadá nádherně. Přitom tento efekt je snadno realizovatelný. 36/2011 ročník 14 Hledáte rady a tipy na bydlení? Zveme Vás na FOR ARCH PVA EXPO Praha 21. 25. 9. v Letňanech Evropské dotace pomáhají zlepšit prostředí českých sídlišť www.panelovydum.cz Koupelna s luxferami

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Řízení vztahu se zákazníkem a jeho význam pro posílení konkurenceschopnosti podniku Customer Relationship Management and its Importance

Více

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1 Identifikace Identifikace studie Název díla / Title Reference (smlouva / contract) Vypracoval / Processed by Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice Ing.

Více

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími Škodovák číslo 63 Informační časopis skupiny ŠKODA 1/2011 Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími MOVO investuje, získalo nové špičkové zázemí Firmy volily nejlepší zaměstnance

Více

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery 24 32 8 16 36 34 Obsah 4 ČEZ nej Jaderná elektrárna Dukovany 6 Listárna

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku slovo ředitelky Vysoká výkonnost se vyplácí Vážené kolegyně, vážení kolegové, pro náročné úkoly, které jsou před námi, a úspěšné

Více

Industry Fórum. Šetříme čas i energii. Mezinárodní strojírenský veletrh 2014. Atomový reaktor, kterému stačí půl gramu paliva

Industry Fórum. Šetříme čas i energii. Mezinárodní strojírenský veletrh 2014. Atomový reaktor, kterému stačí půl gramu paliva www.siemens.cz/iadt Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 2.2014 Mezinárodní strojírenský veletrh 2014 Šetříme čas i energii strana 4 Atomový reaktor, kterému stačí

Více