str. 3 Jak šetřit během topné sezóny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "str. 3 Jak šetřit během topné sezóny"

Transkript

1 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. zima str. 3 Jak šetřit během topné sezóny str. 7 Filip Renč - tvůrce televizní reklamy odpovídá str. 5 Zemní plyn v dopravě - šance pro řidiče i pro životní prostředí

2 2 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. zima Úspory ve vytápění MILÍ ČTENÁŘI, Aktuálně Vánoce jsou opět za dveřmi. Nastává čas zamyšlení nad rokem, který odchází, a blíží se čas nových předsevzetí a plánů. Toto zimní číslo časopisu Vám přináší návody, jak uspořit při vytápění zemním plynem, aniž byste se museli třást zimou. Dočtete se, jak se pomalu, ale jistě blýská na lepší časy ekologičtějším způsobům dopravy, mezi něž bezesporu patří doprava vozidly poháněnými zemním plynem. Mnohdy se chováme dosti zvláštně svým přístupem k šetření energií. Je vcelku normální, že se v domácnostech často ozývá: Zhasnul jsi na záchodě? A vyšleme dalšího člena domácnosti, aby se šel podívat, je-li tomu tak. Ale jak je to s úsporou u zastaralých kotlů? Není náš kotel příliš zastaralý? Ano, chováme se ekonomicky a za účelem šetření energie jsme ochotni si koupit dražší úspornou žárovku. Ale teď ruku na srdce, kolikrát jste se takto ekonomicky zamysleli nad provozem svého plynového kotle? V mnoha případech nejspíš ne. Přesto je nesrovnatelné porovnávat provozní spotřebu 40 W žárovky na WC a třeba 24 kw plynového kotle. Asi si každý dovede představit, co znamená provozní úspora deset procent energie u obou zmiňovaných spotřebičů. Je samozřejmě několik možností, jak se zamyslet nad provozem Vašeho kotle. První úvaha by měla být samozřejmě na téma: Není náš kotel již příliš zastaralý? Není zbytečný luxus ten jeho věčný plamínek? A co jeho účinnost? Dále by měla následovat otázka: A co regulace našeho kotle, Energetický audit Energetický audit obsahuje klasifikaci energetické kvality budovy a výčet opatření, jejichž realizace sníží energetickou spotřebu budovy, a tím i provozní náklady na teplo a teplou vodu. Obsahuje i ekonomické vyhodnocení navržených úprav s výpočtem doby návratnosti jednotlivých investic v něm doporučených. Je základem pro vystavení energetického průkazu budovy, který na základě novely zákona č. 406/2000 Sb., obsahujícího podmínky pro Energetickou certifikaci budov, bude po 4. lednu 2006 jednotný pro celou EU a bude se vztahovat na daleko větší soubor budov než dosud. je vhodná? Ze své letité praxe vím, že použitím vhodné regulace, například jen termostatu s týdenním programem, můžete docílit značných úspor. Méně technické typy lidí vystraší desítky ovládacích knoflíků a přepínačů. Je samozřejmé, že nastavení zařízení, které nepoužíváme denně, v nás může vyvolat pocit, že to nezvládneme. Ovšem dnešní výrobci kotlů a regulací to samozřejmě vědí. Regulace mají většinou od výrobce nastavené programy, které odpovídají nejběžnějším požadavkům domácností, a aktivace, případně změna, je stejně jednoduchá jako obsluha mobilního telefonu. Dobrá topenářská firma by měla rozhodně doporučit správné řešení pro Váš kotel. Topenářská firma Karel Hranička Průkaz se stane důležitou součástí dokumentace k budově, vlastník budovy bude povinen ho předložit při jejím prodeji nebo pronájmu a nesmí být starší deseti let. Metodika výpočtů bude začleněna do novely vyhl. č. 291/2001 Sb. o měrné spotřebě tepla na vytápění. Budou zavedeny pravidelné inspekce kotlů od 20 do 100 kw, které bude provádět Státní energetická inspekce nejdéle po dvou letech. Výsledek těchto opatření bude v souladu s evropskou směrnicí 2002/91/ES o energetické náročnosti budov. Tímto číslem časopisu se pro čtenáře ze severních a západních Čech uzavírá první ročník, pro čtenáře z Čech středních, východních a z jižní Moravy již druhý ročník v pořadí. Na webové adrese si můžete stáhnout všechna čísla časopisu Žijeme na plný plyn, která dosud vyšla. My se těšíme na všechny Vaše připomínky či náměty, které nám pošlete prostřednictvím kontaktu na těchto www stránkách nebo na naši ovou adresu Přejeme Vám příjemnou pohodu s naším časopisem a věříme, že nám přízeň zachováte i v novém roce Ing. Alena Srbová člen Redakční rady OBSAH Úspory ve vytápění str. 2 Nebojte se regulace, ušetří Vaše výdaje za palivo str. 3 Jak nejlépe ušetřit náklady na tepelnou energii str. 4 Zemní plyn v dopravě - šance pro řidiče i životní prostředí str. 5 Z regionu str. 6 Filip Renč - tvůrce televizní reklamy odpovídá str. 7

3 Hlavní téma Nebojte se regulace, ušetří Vaše výdaje za palivo Víte, jak regulovat topení? Začíná to výběrem samotné technologie. Nabídka na trhu je velmi široká a my Vám pomůžeme se v ní zorientovat. Termostatické ventily a hlavice V oblasti nižších investičních nákladů se pohybuje instalace termostatických ventilů a hlavic na otopná tělesa ve vytápěných prostorách. Jejich namontování zamezí nežádoucímu přetápění a současně pomůže zachytit tepelné zisky vzniklé osluněním nebo vnitřními zdroji, třeba vařením, žehlením nebo i pobytem osob. Ekvitermní regulace Jako další krok můžeme uvést regulaci topného systému v závislosti na venkovní teplotě pomocí směšovacího ventilu a centrálního regulátoru. Tento způsob je nazýván ekvitermní regulace a jeho zavedení představuje úsporu tepelné energie v rozmezí od 20 % do 30 % celoroční spotřeby. Cena takového zařízení pro potřebu bytu nebo rodinného domu se bude pohybovat od šesti do deseti tisíc korun. Nastavení termostatů Dále zkontrolujeme nastavení termostatů kotle a bojleru. Necháme odborným servisem před zahájením topné sezóny prověřit a zkontrolovat stav všech plynových spotřebičů. Můžeme tak nejen snížit jejich spotřebu, ale zamezit i nežádoucímu úniku plynu při netěsných spotřebičích a rozvodech. Výměna technologií Vyšší náklady představuje výměna fyzicky zastaralé technologie za současnou, i když návratnost takového opatření je při stále vyšších cenách energií zajímavá. K nejméně progresivním způsobům výroby tepla a teplé vody můžeme řadit staré atmosférické kotle bez modulace tepelného výkonu a přípravu teplé vody průtočným způsobem tzv. karmou. Ta je nevýhodná hlavně mimo topné období a při častých malých odběrech teplé vody. Na každý takovýto odběr musíme ohřát celou hmotu zařízení, které vzápětí opět bez užitku vychladne. Daleko lepší způsob ohřevu teplé vody je použití maloobjemového rychloohřívacího bojleru. Jako další je možno uvést přiblížení přípravy teplé vody co nejblíže místu její největší spotřeby. Teď již zbývá prověřit námi používaný kotel ústředního vytápění. Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. zima Správný výkon kotle Jedna z prvotních prověrek se týká správného dimenzování výkonu kotle vzhledem k tepelným ztrátám domu nebo bytu. Velmi časté předimenzování výkonu tepelného zdroje vede i u kotlů s modulací výkonu k cyklování - provozní termostat je nucen při zvýšení teploty topné vody nad nastavenou hodnotu vypnout plynový hořák a po nějaké chvíli jej opět uvede do provozu. Podle měření firmy Hydroterm dochází při takovém provozu plynového kotle ke značným ztrátám vlivem chlazení ohřátých teplosměnných ploch kotle průchodem okolního vzduchu. Ztráta je tím větší, čím větší je přestávka v provozu proti době běhu zapáleného hořáku. Při poměru doby odstávky a doby provozu 50/50 % je ztráta chladnutím tělesa kotle rovna 15% roční spotřeby plynu. Takovýto způsob provozu degraduje i moderní zařízení na úroveň starého kotle na tuhé palivo. Platí zásada, že tepelný výkon plynového kotle by se měl pohybovat okolo 75 % hodnoty tepelné ztráty objektu vypočítané podle ČSN a ČSN Je třeba zdůraznit vypočítané, ne odborně odhadnuté z m 2 vytápěné plochy nebo m 3 vytápěného prostoru. Rychlou orientační kontrolu správného nadimenzování tepelného zdroje, zde plynového kotle, si může provést každý sám. Roční spotřebu tepla v kwh uvedenou na fakturách plynárenské společnosti vydělí číslem Výsledek je orientační výkon zdroje, který postačí k pokrytí fakturované spotřeby tepla. Pokud Váš kotel, ať starý či nový, cykluje, je to důvod ke zjištění příčiny a k jejímu odstranění. Tím dochází k úspoře finančních prostředků vynaložených na tepelnou pohodu. Jaký kotel je nejvýhodnější Jako nejvýhodnější technologii spalování plynu pro potřeby vytápění je možné uvést kondenzační kotle. Jejich vyšší cena se vrací v provozních nákladech při současných cenách zemního plynu v době okolo čtyř let. K jejich použití jsou nutné následující předpoklady. Topná soustava našeho obydlí, což jsou otopná tělesa, je nadimenzována tak, že v průběhu topného období není nutné zvyšovat teplotu topné vody nad 65 o C. To znamená, že díky předimenzování topných těles v minulosti provozujeme v současnosti již téměř nízkoteplotní systém. Samozřejmě čím více se blíží maximální teplota topné vody hodnotě 50 o C, tím lépe, protože kondenzace kouřových plynů bude probíhat po delší dobu topného období. Vysoká účinnost = významná úspora V případě plné kondenzace můžeme dosáhnout účinnosti kotle počítané z výhřevnosti plynu. Hodnoty se pohybují nad 100 %, a to až ke hranici 107 %. To znamená, že můžeme ušetřit 25 % až 30 % provozních nákladů proti staré nebo neodborně navržené technologii. Protože roční náklady na teplo a investiční náklady na pořízení topného systému nejsou právě zanedbatelné, je možné na závěr doporučit vždy konzultaci s odborníkem a topný systém vybudovat na základě kvalitně vypracovaného projektu. Náklady na dobrý projekt se brzy vrátí v ušetřených provozních nákladech za zemní plyn. Plynový kotel na zemní plyn s akumulačním zásobníkem TUV. Vpravo regulační jednotka, expanze, pojistný ventil a odkapová nádoba.

4 4 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. zima Rady, tipy Jak nejlépe ušetřit náklady na tepelnou energii Dotazy čtenářů - odpovídá Jitka Spurná Jak nejlépe ušetřit náklady na tepelnou energii? Odpověď na tuto otázku se budeme snažit soustředit do několika stručných, ale užitečných rad zaměřených k úspoře tepla při spalování zemního plynu. Odborné informace připravil pro čtenáře projektant vytápění Václav Šolc. Co ovlivňuje stanovení výše stálé měsíční platby za zemní plyn? Topení a teplá voda jsou energeticky nejnáročnější, a proto v první řadě zamezíme přetápění obytných prostor. Topení a teplá voda Začneme tím, co nás stojí nejméně, a to změnami způsobu spotřeby, dále její regulací a nakonec prověřením a stavebními změnami našeho bytu nebo domu. Zaměříme se na energeticky nejnáročnější položky - topení a teplou vodu. V první řadě zamezíme přetápění obytných prostor a neohříváme teplou vodu nad 55 o C. Známé tvrzení, že každý stupeň Celsia nad námi požadovanou teplotu znamená v celoročním provozu zvýšení spotřeby tepla, a tím i zemního plynu o cca 6 % až 7 %, je pravdivé. Stačí-li nám k pocitu tepelné pohody například 21 o C, vytápěním na 24 o C bychom zvýšili náš rozpočet na vytápění o 18 % až 21 %. K tomu stačí zkontrolovat teploměry ve vytápěných místnostech, nastavení kotlového termostatu a termostatu na ohřívači teplé vody. Dále omezíme nebo nepoužíváme mytí nádobí pod tekoucí vodou, před koupáním ve vaně dáme přednost sprchování. Já vím, zde si mnozí řeknou, že omezování osobních návyků a pohodlí není pro ně, ale ti také v tomto okamžiku přestávají dále číst. Vychladnutí domu či bytu My budeme pokračovat dál. K dalším zásadám úspor patří, že nenecháme náš byt nebo dům vychladnout pod teplotu 15 o C, protože všechny stavební konstrukce musíme následně znovu ohřát, a to se značnou spotřebou energie. Tím také zamezíme vzniku plísní, které vznikají při překročení rosného bodu (teplota pod cca 12 o C) při relativní vlhkosti vnitřního vzduchu okolo 60 %. Děje se to obzvláště v rozích místností bytů v nejvyšších patrech domu, za nábytkem bez nožiček přistaveným blízko obvodové zdi a všude tam, kde jsou takzvané tepelné mosty, to znamená třeba v místech neizolovaných betonových prvků, jako jsou třeba nadokenní překlady. Těsnost oken a dveří Prověříme těsnost okenních křídel a vstupních dveří bytu. Zvláště křídla zdvojených oken větších rozměrů, opatřená dvěma zavíracími kličkami, mohou být pokroucená a odstávají v horních partiích, protože jsme horní kličku pro její špatnou dostupnost nikdy nezavírali. Netěsné vstupní dveře bytu ve vysokých domech mohou být díky komínovému efektu schodiště spolu s netěsnými okny zdrojem proudění chladného vzduchu bytem a my jsme nuceni k dosažení tepelné pohody přidat na vytápění. Stavební prvky Nyní přejdeme k nákladnějším způsobům, jak snížit spotřebu zemního plynu. Nejprve se zaměříme na stavební prvky, to znamená na obvodový plášť našeho domu nebo bytu. Největší množství tepla, a to 35 % až 40 % nám uteče okny. Zdvojená okna mají vyšší koeficient prostupu tepla U = 2,8 a současně vysoký součinitel spárové průvzdušnosti. Výrazně ušteříme, když je vyměníme za okna nová s hodnotami U = 1,1. Všimněme si číselných hodnot a hned vidíme, že tato okna snižují únik tepla prostupem o 60 % a infiltrací o 50 %. Návratnost investice do takového opatření se pohybuje okolo pěti let. Trochu lepší je situace tam, kde jsou špaletová okna s hodnotami U = 2,3. Tam můžeme, pokud to stav venkovních křídel dovolí, s menšími finančními výdaji nechat do nich namontovat zdvojené vakuované zasklení a získáme tím vlastně trojité zasklení s koeficientem prostupu tepla pod hodnotu U = 1,0. Při tom můžeme Cena za dodávku zemního plynu je dvousložková, jde o složku komoditní (MWh) a kapacitní (tzv. stálý měsíční plat poplatek za distribuci zemního plynu). Stálý měsíční plat je účtován od prvního měsíce napojení plynoměru až do ukončení odběru, a to i v případě, že v průběhu fakturačního období nebyl v některém měsíci odběr zemního plynu uskutečněn. Výše stálého platu se odvozuje dle skutečné spotřeby zemního plynu v daném roce. Například při roční spotřebě zemního plynu do 1,89 MWh (cca 180 m 3 ) bude měsíční platba 37 Kč. Při spotřebě nad 1,89 MWh do 9,45 MWh pak bude měsíční platba činit 55 Kč atd. Cena měsíčního stálého platu se v dalších pásmech spotřeby dále zvyšuje, ale současně se snižuje cena za komoditu. Jitka Spurná Středočeská plynárenská, a.s. Vedoucí zákaznické kanceláře nechat opravit stávající obvodové těsnění křídel nebo nechat osadit účinnější nové těsnění. Stropy a podlahy V dalším způsobu zateplení se zaměříme na vodorovné konstrukce - stropy nejvyšších a podlahy nejnižších podlaží domu nebo bytu. Stropy nejvyšších podlaží zateplíme buď položením izolačních rohoží, jsou-li z horní strany tyto konstrukce přístupné, nebo použijeme foukané izolace v nepřístupných místech nebo u dřevěných stropů s podbitím a záklopem. Byty nad nevytápěnými sklepy izolujeme nalepením polystyrénových desek na spodní stranu podlahové konstrukce. Pokud to stavební provedení dovolí, vždy dodržujeme zásadu, že tepelně izolační vrstvu umisťujeme vždy na ochlazovanou stranu stavební konstrukce. Ing. Václav Šolc, projektant vytápění

5 Z plynárenství Zemní plyn v dopravě - šance pro řidiče i životní prostředí Užití plynu pro pohon automobilů má dlouhou historii. Důkazem je i název jednoho z pedálů - plynový, a nikoliv benzinový či naftový. Zemní plyn má oproti benzinu a naftě několik nesporných výhod, díky kterým se otevírá možnost pro jeho velmi účelné a efektivní využití. V blízkých letech bude postupně probíhat částečná náhrada tradičních rafinérských paliv v dopravě takzvanými alternativními palivy, mezi nimiž má právě zemní plyn významný podíl. Ekologie Ekologické výhody použití zemního plynu pro pohon motorových vozidel jsou jednoznačné a jsou dány jeho chemickým složením. Vozidla na plynový pohon produkují výrazně méně škodlivin, a to nejen tak zvaných standardních a dnes běžně sledovaných složek - emisí oxidů dusíku, oxidu uhelnatého, uhlovodíků a pevných částic, ale zejména nestandardních složek emisí - aromátů (včetně benzenu), polyaromatických uhlovodíků a aldehydů. Zemní plyn tedy podstatně méně zatěžuje životní prostředí, přispívá ke snížení produkce karcinogenních prvků z dopravy. Ekonomika Tím, co automobilisty, provozovatele firemních aut osobních i nákladních a provozovatele autobusové dopravy na zemním plynu nejvíce láká, jsou o zhruba 40 až 50 % nižší provozní náklady oproti naftě a benzinu. Na základě usnesení vlády ČR z května 2005 bude stabilizována spotřební daň na stlačený plyn použitý pro pohony automobilů na minimální úrovni, a to až do roku Naproti tomu spotřební daně na rafinérská paliva budou podle požadavků EU stále stoupat, takže cenová výhodnost zemního plynu jako paliva pro automobily bude zachována. Bezpečnost při provozu Motoristé se nemusí obávat o svou bezpečnost, např. při havárii, neboť zemní plyn (CNG) je vzhledem ke způsobu uskladnění ve vozidle nejbezpečnějším palivem pro pohon automobilů. Nutnost skladovat jej pod vysokým tlakem znamená, že je uskladněn v silnostěnných tlakových nádobách, které pevnostně vydrží několikanásobné tlaky, nádrže odolávají nárazu při havárii. V případě přerušení plynového potrubí jsou nádrže jištěny bezpečnostními ventily, které automaticky uzavírají nádrže, takže zemní plyn nemůže unikat a vytvářet tak výbušné prostředí. V případě požáru vozidla tavná pojistka nádrží zajistí postupné vypouštění Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. zima FIAT Multipla Natural Power již jako dvoupalivový - benzin i CNG a vyhoření plynu tak, aby nedošlo k explozi nádrže. Naproti tomu benzinové, naftové či nádrže na LPG snadněji podléhají destrukci a unikající palivo může způsobit požár či výbuch. Nabídka motoristům Motoristé v ČR mohou začít využívat nabídky dovozců plynových automobilů značek FIAT, Citroen, OPEL, Renault, k nimž se v brzké době přiřadí další značky. V případě vozidel značky ŠKODA je zapotřebí objednat přestavbu na pohon CNG. Automobily jsou zpravidla dvoupalivové: CNG + benzin. Rovněž existuje nabídka tří výrobců plynových autobusů: SOR Ekobus, Karosa Citelis, Tedom. V současné době je v ČR provozováno 9 veřejných plnicích stanic stlačeného zemního plynu a plynárenské společnosti připravují výstavbu dalších až 100 plnicích stanic do roku Mimo to připravují výstavbu plnicích stanic i soukromé společnosti, takže území celé České republiky bude dostatečně pokryto. MAPA PLNICÍCH STANIC CNG Ústí nad Labem Plzeň Praha Liberec České Budějovice Hradec Králové Pardubice Brno Jeseník Ostrava Horní Suchá Frýdek-Místek Prostějov stávající plnicí stanice plánované plnicí stanice Orientační propočet efektivnosti pohonu na stlačený zemní plyn CNG *) Cena pohonných hmot Náklady na ujetí 1 km benzin Natural: 32,00 Kč/l benzin Natural: 2,56 Kč SLOVNÍČEK POJMŮ zemní plyn: 15,00 Kč/m 3 zemní plyn: 1,18 Kč Ujetá vzdálenost za 1000 Kč 391 km 847 km Průměrné ceny platné k *) Pro výpočet se uvažuje osobní automobil se spotřebou benzinu 8 l/100 km, tomu odpovídá spotřeba CNG 8 m 3 /100 km resp. spotřeba CNG 5,6 kg/100 km CNG Zkratka anglického výrazu Compressed Natural Gas, tj. stlačený zemní plyn. V České republice jsou provozovány automobily s pohonem na CNG, který je stlačován do nádrží pod tlakem 20 MPa. NGV Zkratka anglického výrazu Natural Gas Vehicle, tj. automobil s pohonem na zemní plyn, přičemž není rozhodující, zda na stlačený (CNG) nebo zkapalněný (LNG). LNG Zkratka anglického výrazu Liquefied Natural Gas, tj. zkapalněný zemní plyn. Zdrojem zkapalněného plynu může být nezkapalněný plyn. LPG Zkratka anglického výrazu Liquefied Petroleum Gas, tj. zkapalněný ropný plyn. V České republice po benzinu a naftě třetí nejrozšířenější pohonná hmota pro automobily. Bifuel Označení automobilů s pohonem na 2 druhy pohonných hmot, např. kombinace benzin a CNG. Plynové automobily mohou nést další různé označení - Natural Power a podobně. Alternativní pohonná hmota Pohonná hmota, která není vyrobena z ropy, tj. např. CNG, LNG, metylester, bioethanol apod. Neplatí pro LPG, který je vedlejším produktem při rafinaci ropy. Plnicí stanice CNG Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro automobily, doba plnění obdobně jako u benzinu cca 3 5 minut. Plnicí stanice CNG mohou být s obsluhou či firemní samoobslužné na zákaznickou kartu.

6 6 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. zima Z regionu Tržní partnerství Náš zákazník, náš pán, tak zní lety prověřené motto úspěšných obchodníků. Proto se i v rámci skupiny RWE začaly hledat takové způsoby obsluhy zákazníků, které by byly maximálně vstřícné a poskytovaly co nejširší pokrytí regionu kontaktními místy. Vybudovat opravdu hustou síť kanceláří, jejichž pracovníci by byli opravdovými odborníky v oboru a dokázali provést zejména nového zákazníka všemi úskalími plynofikace, je však zdlouhavé a navíc i velmi nákladné. Na svět tak přišla myšlenka užší spolupráce s těmi, kteří jsou odborníky na slovo vzatými a navíc znají území, v němž působí tedy s firmami poskytujícími stavební, montážní a servisní služby v oblasti využití zemního plynu. Tento koncept nazvaný Tržní partnerství začali jako první rozvíjet naši kolegové z moravských distribučních společností. V Čechách se jako první této nové příležitosti směřující ke zlepšení komfortu obsluhy našich zákazníků chopili v Západočeské plynárenské, kde projekt Tržní partnerství úspěšně zavedli již v průběhu roku V rámci projektu tržní partneři Západočeské plynárenské jednak pečují o stávající klienty a jednak se věnují získávání nových zákazníků. Vzhledem k pozitivním ohlasům ze strany zákazníků jsme se rozhodli zavést tento nový způsob péče o zákazníky také v regionech obsluhovaných Středočeskou plynárenskou. Pilotní fáze, do které je zapojeno pět partnerských firem, byla odstartována 1. října 2005 a věříme, že v průběhu příštího roku se podaří uvést celý projekt do plného provozu. Výhody, které zákazníkům přinese, si můžeme nejlépe ukázat na příkladu fungování sítě tržních partnerů v ZČP. Nejhmatatelnějšími výhodami jsou navýšení počtu kontaktních míst a poskytování komplexních služeb. Partneři se touto cestou přímo napojují na klíčového dodavatele zemního plynu a STP si svým partnerským postupem buduje silnější pozici na regionálním trhu. Zatím existují dvě partnerské kategorie odlišující se poskytovanými službami: Partneři STP oslovují nové zákazníky a následně se o ně starají. Zhotovují projektovou dokumentaci, provádějí instalace odběrných plynových zařízení nebo otopných soustav, instalují plynové spotřebiče a uvádějí je do provozu, uzavírají návrhy smluv na dodávku zemního plynu a instalují plynoměry. Smluvní partneři STP poskytují stejné služby jako Partneři a navíc nahrazují zákaznickou kancelář, nabízí komplexní služby pro nové i stávající zákazníky, poskytují konzultace a poradenství v oblasti využití zemního plynu. STP svým partnerům poskytuje školení obchodních a technických dovedností, marketingovou propagaci a podílí se na úhradě nákladů spojených s péčí o zákazníky. Do pilotního projektu STP jsou v kategorii Partner zapojeny tyto firmy: TEZA, s.r.o., Hořovice; Zdeněk Koutecký - Plynoservis, Rakovník; COMONT, s.r.o., Příbram; Dr. Karel Vrba - THERMOKOMPLET, Třebestovice; Ká plus, s.r.o., Benešov Chcete změnit výši zálohy? Zálohu, kterou platíte Středočeské plynárenské, a.s., za odběr zemního plynu, lze snížit nebo zvýšit velmi jednoduše. Zavolejte na bezplatnou telefonní linku zákaznického centra nebo sdělte svůj požadavek osobně či písemně kterémukoli z kontaktních míst Středočeské plynárenské, a.s., nebo na ovu adresu: Váš požadavek bude odpovídat výši Vašeho odběru, jistě Vám vyhovíme. Stejným způsobem můžete nahlásit tzv. samoodečet, tj. nahlásit stav plynoměru ke změně ceny zemního plynu. Také lze požádat o vystavení mimořádné faktury za odběr zemního plynu. Pokud budete znát číslo Vašeho odběrného místa, fakturu Vám rychle vystavíme a odešleme Vám ji poštou. Vážení zákazníci, obdrželi jste další vydání zákaznického časopisu Středočeské plynárenské, a.s., Žijeme na plný plyn. Na této regionální straně se Vás snažíme informovat o změnách, které jsme pro Vás připravili a které pro Vás chystáme ve Vašem regionu, v místě působnosti Vaší plynárenské společnosti. Toto číslo Vám přináší informace o projektu Tržního partnerství. Snažíme se Vám být co nejblíže a Vaše problémy řešit ve spolupráci s místními odborníky. Jsme velmi rádi, že jste nám zachovali přízeň po celý tento rok a těšíme se na shledanou na stránkách našeho časopisu pro Vás opět v příštím roce. Ing. Roman Budinský předseda představenstva a ředitel divize obchodu 03 Žijeme na plný plyn Magazín pro uživatele zemního plynu Vychází 3 x ročně Číslo: 3/2005 Uzávěrka čísla: Středočeské vydání Pro Středočeskou plynárenskou, a. s., vydává: Visual Agency s.r.o. Rantířovská 497, Jihlava, IČ Evidenční číslo: MK ČR E Redakční rada: Alena Petrlíková, STP, a. s., František Kůst, JMP, a. s., Lenka Samková, VČP, a. s., Šárka Dvořáková, SČP, a. s., Alena Srbová, ZČP, a.s., Monika Čížková, RWE Transgas, a. s. Adresa redakce: Středočeská plynárenská, a. s., Novodvorská 803/82, Praha 4 Foto: Archiv JMP, SČP, STP, VČP, ZČP, RWE Transgas, BOSCH a Visual Agency Distribuce: Mediaservis s.r.o., Středočeská plynárenská, a. s. Náměty, připomínky a dotazy rádi přivítáme na ové adrese:

7 Zajímavosti Tvůrce televizní reklamy odpovídá Barrandovským ateliérem číslo čtyři se v těchto dnech nesou rázné pokyny režiséra. Stop! Tak na tento povel jsme čekali, abychom mohli vyzpovídat podle přání čtenářů čerstvého čtyřicátníka a bývalého bouřliváka Filipa Renče. Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. zima Jaká byla hlavní myšlenka reklamního spotu na zemní plyn pro skupinu RWE? Myslím, že to byla příjemná imageová reklama, která nebyla popisná, byla taková emotivní, metaforická. Měla zapůsobit na pocity diváka. Reklama byla zároveň dost technicky a výtvarně náročná, protože digitální animace byla ve 3D, takže jsme si s tím v postprodukčním studiu dali dost práce. Co Vás bavilo na realizaci spotu? Mě baví realizace jakéhokoliv spotu nebo filmu. Natáčení mám rád, mám rád to prostředí a samozřejmě k práci si vybírám takové lidi, se kterými mě baví pracovat, a vybírám si takovou práci, která mě baví, a to se týká i reklamních spotů. Která část této televizní reklamy byla nejvíce náročná? Velmi náročná byla práce s pozadím a vůbec s exteriérem domku a celou tou kostkou, která byla vlastně bublinkou ve tvaru kostky. Nad tím jsme strávili celé hodiny ve studiu u počítače, aby se nám podařilo dát to tam tak, jak bylo potřeba. Samotná realizace nebyla tak náročná jako samotné dokončování. Povězte nám o castingu a podle čeho jste vybírali herce? Castingem se zabývá moje castingová agentura, se kterou již několik let spolupracuji. Vybírají herce na všechny moje filmy a spoty. Výběr probíhá samozřejmě podle požadavků klienta - podle toho, co chtějí za typy lidí. Já s nimi pak udělám krátké kamerové zkoušky a z nich si vyberu ty nejvhodnější herce pro reklamní spot. Proč Vás, renomovaného filmového režiséra, baví pracovat v reklamní branži? Je to takový rychlý a pestrý život. Člověk se naučí pracovat pod tlakem. Je nucen se vyjádřit ve velmi krátkém časovém úseku, v půlminutovém obrazovém spotu. Delší čas na to zpravidla nemá. Pořád se učí novým technologickým trendům - je pořád in - pořád se něco děje. Je to takový rychlý filmový život a je to hlavně pro filmaře trénink a zároveň výplň volného času, třeba v době příprav na celovečerní film. Reklama je jednou z oblastí, kterou se živí většina režisérů. Na čem v současné době pracujete? Momentálně pracuji na dvou reklamních spotech a připravuji divadelní muzikál Golem se Zdeňkem Zelenkou. Dále budu dělat detektivku pro Českou televizi a příští rok mne čeká realizace filmu Případ nevěrné Kláry se scénářem od autora stejnojmenného románu, spisovatele Michala Viewegha. Začínal jste jako herec. Co Vás vedlo k režírovaní? Mne zaujala práce pana Kovala a Ondříčka, se kterými jsem jako dítě spolupracoval. A když jsem se měl rozhodovat po základní škole, zda půjdu na herectví nebo jestli budu spíš chtít stát za kamerou, tak jsem se zavčas rozhodl, že dosavadní herectví opustím. Přihlásil jsem se na gymnázium, abych potom mohl jít na FAMU. Už od 13 let jsem si byl jist, že chci dělat režii, takže to nebyl problém. Filip Renč Curriculum Vitae: Filip Renč se narodil v roce 1965 v Praze. Během studia na FAMU ( ) natočil filmy ZAPADÁKOV a DRAVCI NA START, které získaly hlavní cenu na festivalu světových filmových škol v Mnichově. Následující rok opět získal tuto cenu, a to díky filmu SRDÍČKO. Již od svých pěti let se objevoval v různých dětských filmech, např. JULEK (1980) nebo LEVÉ KŘÍDLO (1983). V roce 1991 režíroval svůj první film REQUIEM PRO PANENKU, za který získal hlavní cenu na festivalu Československého filmu FÓRUM v Bratislavě. V roce 1992 byl tento film nejnavštěvovanějším českým filmem. Roku 1995 natočil svůj druhý celovečerní film VÁLKA BAREV. Filip Renč se věnuje také režírování hudebních videoklipů, např. k písni Medvídek (1999) od skupiny Lucie nebo k písním Lucie Bílé Láska je láska (1993) a Zahrada rajských potěšení (1995). V roce 2000 natočil klip k písni Ivety Bartošové Nad Jezerem. V poslední době se Filip Renč věnuje hlavně natáčení televizních reklam pro významné klienty. V roce 2001 natočil Filip Renč velice úspěšný muzikálový film REBELOVÉ, ve kterém si zahráli např. Jan Révai (Šimon), Zuzana Norisová (Tereza), Alžběta Stanková (Bugyna), Jaromír Nosek (Bob) atd. Nově uvedený film Filipa Renče ROMÁN PRO ŽENY, podle románu Michala Viewegha, vypráví groteskní příběh dvou žen v podání Zuzany Kanóczové a Simony Stašové. Bublinka z bublifuku......se ve studiu změnila v kostku

8 8 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. zima Na čem sedí ptáček? Křížovka o ceny Vyluštěnou tajenku zašlete do na adresu: Žijeme na plný plyn, Rantířovská 497, Jihlava. Sto vylosovaných luštitelů odměníme denním diářem velikosti A5. Slosování správných odpovědí bude dne Pro volný čas Jména výherců z minulého čísla: I. Blažková, Kladno; R. Neumannová, Červený Újezd; B. Čermák, Kralupy nad Vltavou; E. Knížetová, Velká Dobrá; D. Charouz, Kolín; V. Steinbachová, Rakovník; J. Tauš, Brandýsek; J. Faltus, Kralupy nad Vltavou; M. Žiška, Příbram; J. Kout, Mladá Boleslav; N. Kaprová, Kladno; K. Smažík, Mladá Boleslav; J. Trefná, Rakovník; H. Švancerová, Kutná Hora; M. Dvořáková, Slaný; M. Mašek, Lysá nad Labem;V. Kočí, Praha 9; J. Vágnerová, Poděbrady; P. Hamsová, Čáslav; B. Šourek, Kladno; M. Hrabaňová, Čáslav; R. Vosmek, Mladá Boleslav; K. Žižka, Mnichovo Hradiště; L. Hájková, Úvaly u Prahy. J. Kubátová, Vrchlabí; V. Sýkora, Pardubice; A. Horáčková, Stará Paka; J. Doležalová, Dvůr Králové; E. Slaninová, Lanškroun; T. Pilař, Hradec Králové; K. Píša, Jičín; J. Neumannová, Hodonín; K. Lach, Rumburk; J. Erben, Habry; J Dostál, Brandýs nad Orlicí; V. Pilarová, Havlíčkův Brod; N. Kuntová, Lomnice nad Popelkou; L. Kopřivová, Chrudim; V. Herloková, Jilemnice; M. Racek, Litomyšl; J. Linka, Roudnice nad Labem; V. Kovalčuk, Hradec Králové; J. Ciml, Pardubice; E. Komoňová, Moravská Třebová; V. Permanová, Nová Paka; I. Mikulecká, Pardubice; L. Šmíd, Dvůr Králové; J. Kotyzová, Lanškroun. J. Doleček, Jablonec; V. Šírová, Děčín; J. Cábal, Česká Lípa; J. Bernasová, Chomutov; J. Hrubý, Liberec; V. Burda, Proboštov u Teplic; M. Laštovičková, Děčín; V. Rotschedl, Liberec; J. Ullmann, Liberec; J. Kalivodová, Libochovice; O. Sadecký, Jablonec; I. Kalinová, Jablonec; A. Holečková, Žatec; V. Kettnerová, Louny; Č. Veselý, Liberec; L. Pařezová, Novosedlice; Z. Heuschneider, Roudnice nad Labem; V. Dreieckerová, Lovosice; F. Kodrlík, Ústí nad Labem; P. Mikešová, Liberec; M. Švecová, Louny; J. Novotný, Jablonec; V. Kučera, Duchcov; D. Čečrlová, Teplice. Z. Jarušek, Kuřim; J. Janírková, Znojmo; M. Hadašová, Brno; A. Hořavová, Prostějov; A. Peterková, Otrokovice; D. Zajíčková, Mikulov; J. Vranková, Brno; J. Novotný, Znojmo. V. Hruška, Cheb; Z. Nidlová, Cheb; V. Novák, Mariánské Lázně; A. Dobeš, Plasy; P. Pola, Plzeň; J. Hantáková, Aš; P. Kapinus, Klatovy; M. Novotná, Plzeň; A. Loulová, Třemošná; A. Dederová, Útvina; B. Matasová, Starý Plzenec; J. Vališ, Plzeň; I. Argaláš, Mariánské Lázně; J. Švecová, Drmoul; R. Šebesta, Kraslice; V. Procházková, Mariánské Lázně; M. Bačík, Karlovy Vary; L. Filipová, Plzeň; J. Pokorný, Karlovy Vary; K. Hora, Plzeň.

str. 3 Jak šetřit během topné sezóny

str. 3 Jak šetřit během topné sezóny Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. zima 2005 www.zijemenaplnyplyn.cz str. 3 Jak šetřit během topné sezóny str. 7 Filip Renč - tvůrce televizní reklamy odpovídá str. 5 Zemní plyn v dopravě -

Více

str. 3 Jak šetřit během topné sezóny

str. 3 Jak šetřit během topné sezóny Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. zima 2005 www.zijemenaplnyplyn.cz str. 3 Jak šetřit během topné sezóny str. 7 Filip Renč - tvůrce televizní reklamy odpovídá str. 5 Zemní plyn v dopravě -

Více

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně Otevření první veřejné CNG stanice v Brně V Brně dne 3. 4. 2007 - Společnost Jihomoravská plynárenská, a.s., zahájila provoz nové plnicí stanice CNG, určené pro automobilovou dopravu a pro užitková vozidla

Více

D O H O D A. uzavřená ve smyslu 51 občanského zákoníku v platném znění

D O H O D A. uzavřená ve smyslu 51 občanského zákoníku v platném znění D O H O D A uzavřená ve smyslu 51 občanského zákoníku v platném znění Smluvní strany RWE Transgas, a. s. se sídlem v Praze 10, Limuzská 12, Zastoupená Dr. Ulrichem Jobsem, předsedou představenstva a Ing.

Více

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě CNG zemní plyn Alternativní palivo v dopravě CNG (compressed natural gas) stlačený zemní plyn Hlavní výhody zemního plynu CNG levný Ekonomické efekty jsou nejvíce patrné u vozidel s vyšším počtem ujetých

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení Zadání Vytvořte protokol k energetickému štítku obálky budovy řešeného objektu, vyplňte štítek obálky budovy a stanovte předběžnou tepelnou ztrátu budovy pomocí tzv. obálkové

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST (*IK=InterKurýr) Kontaktní spojení Brno hl.n. *IK 972625244 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem Zemní plyn v dopravě Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie 15.9.2011, Den s fleetem Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v České

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno Zemní plyn v dopravě Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie 8.6.2010, Autotec, Brno Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v

Více

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: cca. 1986 počet podlaží: o 3 budovy: Pavilon MVD 3, Pavilon S4, spojovací

Více

Posudek budovy - MŠ Chrastava

Posudek budovy - MŠ Chrastava Posudek budovy - MŠ Chrastava 1. Základní popis typ výstavby: mateřská škola železobetonový skelet MS 66; obvodový plášť CDK cihly, nebo plynosilikát rok výstavby: 1972 počet podlaží (obytná, technická,

Více

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Varnsdorf - Muster Gebäudebeurteilung 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: 1989 počet podlaží: o 7 budov: 1x 4 podlažní

Více

Zpráva o kontrole kotle a vnitřních rozvodů tepla

Zpráva o kontrole kotle a vnitřních rozvodů tepla Zpráva o kontrole kotle a vnitřních rozvodů tepla Jméno majitele/správce Adresa kontrolovaného objektu Identifikace systému vytápění Celková podlahová plocha Za celý objekt neuvedeno. Kotelna vytápí jen

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

BONETT CNG OUTSOURCING

BONETT CNG OUTSOURCING BONETT CNG OUTSOURCING Dodávky & Investice CNG stanice na čerpacích stanicích PHM Bonett Gas Investment, a.s. ing. Václav Holovčák Místopředseda představenstva POHLED EVROPSKÉ UNIE AKTIVITY EVROPSKÉ UNIE

Více

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy 10000 Praha 10 10001 Praha 100 10003 Praha 103 10004 Praha 104 10005 Praha 105 10007 Praha 107 10010 Praha 110 10100 Praha 101 10200 Praha 102 10300 Praha 113 10400 Praha 114 10600 Praha 106 10700 Praha

Více

Automatizace v praxi. Část 3 - PLYN. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - - Centrum Odborné přípravy Sezimovo Ústí

Automatizace v praxi. Část 3 - PLYN. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - - Centrum Odborné přípravy Sezimovo Ústí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - - Centrum Odborné přípravy Sezimovo Ústí Studijní text pro 3. a 4. ročníky Automatizace v praxi Část 3 - PLYN Verse: 2.1 Vypracoval: Ing. Václav Šediv

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších

Více

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika v České republice Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika 1 Hlavní důvody novelizace zákona: - směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov,

Více

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 KOLIK UŠETŘÍ TEPELNÉ ČERPADLO?... 8 VLASTNÍ ZKUŠENOSTI?... 9 TEPELNÉ ČERPADLO

Více

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE EMI-TEST s.r.o. Na Sibiři 451 549 54 Police nad Metují ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE podle 3 odstavec 1 a 3 vyhlášky 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie číslo 0043/14

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost

Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu

Více

Stupeň PD: D2.4a Ústřední vytápění, stlačený vzduch + přeložky plynu a vody. Datum: prosinec 2015. Číslo výtisku. plynu a vody

Stupeň PD: D2.4a Ústřední vytápění, stlačený vzduch + přeložky plynu a vody. Datum: prosinec 2015. Číslo výtisku. plynu a vody Energeticko-technická Profese: Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti na pozemcích D2.4a Ústřední vytápění, stlačený vzduch + přeložky Datum: prosinec 2015 Číslo

Více

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové

Více

Ceník č. 1/2018 za distribuci zemního plynu

Ceník č. 1/2018 za distribuci zemního plynu Ceník č. 1/2018 za distribuci zemního plynu Platný od 1. 1. 2018 E.ON Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1 1. Úvodní ustanovení Tento ceník obsahuje pevné

Více

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP CZ0211 Benešov 93 156 115 Benešov 52 232 50 Vlašim 26 008 49 Votice 11 970 15 Sedlčany 2 946 1 CZ0212 Beroun 75 684 86 Beroun 49 145 49 Hořovice 26 539 37 CZ0213 Kladno 150 198 100 Kladno 113 043 47 Slaný

Více

ODBĚRATEL PLATEBNÍ PODMÍNKY FAKTURACE NEDOPLATEK VE VÝŠI 5 871,00 KČ UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 35-3600132/0800 NEJPOZDĚJI DO 2.2.2015.

ODBĚRATEL PLATEBNÍ PODMÍNKY FAKTURACE NEDOPLATEK VE VÝŠI 5 871,00 KČ UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 35-3600132/0800 NEJPOZDĚJI DO 2.2.2015. Část A ODBĚRATEL FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Česká pirátská strana IČ: 71339698 DIČ: účtu: 000000-2100048174/2010 DORUČOVACÍ ADRESA: Česká pirátská strana Faktura za zemní plyn číslo 1215102359 byla vystavena 12.1.2015

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Výzva č. 1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

PROGRAM REKUPERACE. Tabulky Úspora emise znečišťujících látek při využití rekuperace...4 Úspora emisí skleníkových plynů při využití rekuperace...

PROGRAM REKUPERACE. Tabulky Úspora emise znečišťujících látek při využití rekuperace...4 Úspora emisí skleníkových plynů při využití rekuperace... PROGRAM REKUPERACE Obsah 1 Proč využívat rekuperaci...2 2 Varianty řešení...3 3 Kritéria pro výběr projektu...3 4 Přínosy...3 4.1. Přínosy energetické...3 4.2. Přínosy environmentální...4 5 Finanční analýza

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území

Více

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla OBSAH 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla T E C H N I C K Á Z P R Á V A Projekt řeší vytápění rodinného domu manželů Vytlačilových, Roztoky

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě Strojírenství a doprava CNG v dopravě CNG jako palivo v dopravě Ekologické palivo (výrazné omezení vypouštěných zplodin přispívá k ochraně ovzduší) CNG vozidla neprodukují prachové částice, výrazně nižší

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka č. 00201518039 Montážní partner : E-mail: Tel.: Zadavatel: Jaroslav Škeřík Rabštejnská

Více

Využití CNG pro vysokozdvižné vozíky Mgr. Martin Řehák

Využití CNG pro vysokozdvižné vozíky Mgr. Martin Řehák Využití CNG pro vysokozdvižné vozíky Mgr. Martin Řehák Linde Material Handling ČR Produktový trenér CNG obecně CNG = Compressed Natural Gas = stlačený zemní plyn Dosahuje běžně úspory cca 50 % v porovnání

Více

Ceník č. 1/2013 za distribuci zemního plynu

Ceník č. 1/2013 za distribuci zemního plynu Ceník č. 1/2013 za distribuci zemního plynu Platný od 1. 1. 2013 E. ON Distribuce a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice 1. Úvodní ustanovení Tento ceník obsahuje pevné ceny za distribuci zemního

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lešenská 535/7 a 536/5 181 00 Praha 8 Troja kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání. Seminář Lednice

Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání. Seminář Lednice Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání Seminář Lednice Proč společnost E.ON podporuje energeticky úsporná opatření? Cílem E.ONu je nabízet zákazníkovi komplexní řešení, nejen dodávku

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

F.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

F.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB Investor: AURUM DEVELOPMENT s.r.o. U LIBEŇSKÉHO PIVOVARU 2015/10, PRAHA 8 Akce: REZIDENCE AURUM NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Místo realizace: NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Datum: ČERVEN 2011

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU

ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU 2 PŘESVĚDČTE SE, PROČ SE VYPLATÍ JEZDIT NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN NEBO ELEKTŘINU. STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN (CNG) JE PALIVEM BUDOUCNOSTI

Více

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny Název stavby: Instalace plynové kotelny bytového domu, ul. Píškova Místo stavby : Píškova 1960/40, Praha 13 Charakter

Více

Ceník za distribuci zemního plynu - Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. - s účinností dnem 1.

Ceník za distribuci zemního plynu - Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. - s účinností dnem 1. Ceník za distribuci zemního plynu - Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. - s účinností dnem 1. ledna 2009 I. Obecná ujednání Tento ceník obsahuje pevné ceny distribuce

Více

Ceny za distribuci plynu

Ceny za distribuci plynu Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny pro distribuci plynu do odběrného místa zákazníka provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská

Více

Ceny za distribuci plynu

Ceny za distribuci plynu Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny pro distribuci plynu do odběrného místa zákazníka provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky V současnosti se u řady stávajících bytových objektů provádí zvyšování tepelných odporů obvodového pláště, neboli zateplování

Více

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort [ Vzduch ] [ Voda ] Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení [ Země ] [ Buderus ] V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Logatherm WPLS Comfort Logatherm WPLS Light Teplo je náš živel Využijte

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda) Nabídka č. 25032037 Zadavatel: VODAPLYNTOPENÍ HOLICE s.r.o. Jiří Kamenický Email: votopholice@seznam.cz

Více

Ceny za distribuci plynu

Ceny za distribuci plynu Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny pro distribuci plynu do odběrného místa zákazníka provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort [ Vzduch ] [ Voda ] Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení [ Země ] [ Buderus ] V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Logatherm WPLS Comfort Logatherm WPLS Light Teplo je náš živel Využijte

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Chytrý dům s.r.o. 1. Návrh a výstavba pasivních dřevostaveb 2. Projekty energeticky úsporných opatření stávajících domů

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Zakládání staveb Legislativní požadavky Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

Bezpečné připojení. Bezpečné použití plynu v domácnosti

Bezpečné připojení. Bezpečné použití plynu v domácnosti Bezpečné připojení Bezpečné použití plynu v domácnosti Distribuce plynu Skupina E.ON je součástí koncernu E.ON, největší energetické a plynárenské akciové společnosti na světě. V České republice spolehlivě

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Fiat CNG program. vozy s pohonem na zemní plyn

Fiat CNG program. vozy s pohonem na zemní plyn Fiat CNG program vozy s pohonem na zemní plyn Jezdíme s ohledem na budoucnost! Ohled na životní prostředí, na přírodu a na svět, ve kterém žijeme každý den, nutně klade požadavky jak na výrobce, tak na

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz Jak snížit náklady na vytápění bytu Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz 1 Co nás čeká 1. Detekce problémů termovizní snímkování 2. Zajištění úspor systémové řešení =

Více

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov

Více

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1.

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. ledna 2012 I Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL85 (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL85 (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL85 (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2015090201 Montážní partner: Investor: David Kamenický Rajhrad email: Tel.:

Více

ing. Roman Šubrt PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

ing. Roman Šubrt PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ing. Roman Šubrt Energy Consulting o.s. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI e-mail: web: roman@e-c.cz www.e-c.cz tel.: 777 196 154 1 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Zákon 406/2000 Sb. v aktuálním znění

Více

Školení řidiču Scania. Ceská ˇ republika

Školení řidiču Scania. Ceská ˇ republika Školení řidiču Scania Ceská ˇ republika Kateřina Hanzlíková, jednatelka společnosti EUROFRIGO Trucking, s.r.o. Systém Ecolution jsme si poprvé vyzkoušeli při testování nových tahačů EURO 6. Na základě

Více

NAPOJENÍ NA SÍTĚ CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM ČEZ Teplárenská, a.s.

NAPOJENÍ NA SÍTĚ CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM ČEZ Teplárenská, a.s. NAPOJENÍ NA SÍTĚ CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM ČEZ Teplárenská, a.s. www.cezteplarenska.cz SKUPINA ČEZ řešíte zdroj tepelné energie pro váš objekt? NAPOJENÍ OBJEKTU NA TEPLÁRENSKÉ SÍTĚ A ZAJIŠTĚNÍ DODÁVKY

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 0910201319 Investor: sl. Trnková RD Dyšiná email: GSM: Vyhotovil: Daniel Pytlík

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka 002136248654 Investor : Montážní firma: ENVIRA Group s.r.o. Petr Gajdoš E-mail :

Více

RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie

RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie Nová generace prostorových termostatů pro vytápění kombinující jednoduché ovládání a moderní design. Answers for infrastructure.

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Adresa: Majitel: Bytový dům Rakouská 543, 289 24 Milovice Společenství vlastníků bytů Vila

Více

záměnou kotle a zateplením

záměnou kotle a zateplením Úroveň snížen ení emisí záměnou kotle a zateplením Mgr. Veronika Hase Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění pevnými palivy Horní Bečva 9.11. 10.11. 2011 Obsah prezentace Účel vypracování studie

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 8 8 Copyright U k á z k

Více

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal OBSAH: A. Představení produktu 1) Obálka budovy v souvislosti s PENB 2) Větrání bytů v souvislostech 3) Letní stabilita bytů 4) Volba zdroje tepla pro

Více

Ekonomické hodnocení

Ekonomické hodnocení Energetický audit budov doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. 1 Smyslem energeticky úsporných opatření je snížit ekonomickou náročnost provozu (kromě jiného např. ekologie) Roční úspora čistá roční úspora (Kč/a)

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 00210406101 Montážní partner: Investor: Jaromír Šnajdr 252 63 Roztoky Tel: 603422858

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2904201418 Montážní partner: Investor: Petr Nedvěd K Nové škole 1293 Praha 5,

Více

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Malenovicích k 1.1.2005 TOT přebírá rozvody od Tepla Zlín 74 předávacích

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více