Vývoj technologií pro čistá paliva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj technologií pro čistá paliva"

Transkript

1 Vývoj technologií pro čistá paliva Ing.Hugo Kittel, CSc., MBA, Česká rafinérská a.s., O.Wichterleho 809, Kralupy n.vlt. Tel , Zpracováno jako příspěvek pro seminář Deset let činnosti ČAPPO, v rámci doprovodného programu 9.Mezinárodního chemického veletrhu CHEMTEC 2002, Sekce A, Výstaviště, Praha 7-Holešovice 13 stránek Úvod Současné požadavky na čistá motorová paliva, především dosažení dříve téměř neuvěřitelné koncentrace maximálně 10 ppm S, zásadně změnilo pohled na základní rafinérské procesy jakými jsou hydrogenační rafinace, katalytické reformování a fluidní katalytické krakování (FCC). Síra je ústředním předmětem pozornosti, protože významně snižuje účinnost katalytických konvertorů výfukových plynů. V projektu čistých paliv se ale změny týkají dalších parametrů, především obecně obsahu aromátů; u automobilových benzinů (BA) zejména pak obsahu benzenu, obsahu olefínů, tlaku par a dalšího využití MTBE; u motorové nafty (NM) zejména cetanového čísla, hustoty, konce destilace a obsahu polycyklických aromátů. Kvalitativní požadavky na čistá paliva nastartovaly další významný rozvoj rafinerií. V literatuře se uvádí, že tyto požadavky představují pro rafinérie výzvu jako nikdy předtím, protože: Budou investičně velmi náročné je spojeno s otázkami intenzifikovat stávající technologie nebo postavit nové, které technologie zvolit, kolik investovat? Není k dispozici mnoho času na jejich realizaci - v této souvislosti správné časování změn v rafinerii, které požadavky čistých paliv vyřešit dříve a které odložit na pozdější dobu. Nejedná se pouze o splnění nových specifikací, ale především o zajištění maximálního zisku rafinerií produkujících paliva s těmito specifikacemi. Jakkoliv jsou aktivity k zajištění čistých paliv povahy udržení v oboru, musí být koncipovány jako rozvojové, aby rafinerie mohlo v budoucnosti ekonomicky přežít. Jsou extrémně komplexní, nemohou být řešené pouze technologickými změnami, vyžadují změnu principů / kultury řízení a provozování rafinerií (operational excellence). Například riziko výroby nekvalitního produktu selháním personálu, jestliže ropa obsahuje ppm a produkt 10 ppm S, bude mnohem větší, než je tomu nyní. Normy kvality čistých paliv není definitivní, budou se dále měnit. To vnáší nejistotu do rozhodování, jak rafinerii rozvíjet Tento příspěvek se zabývá charakteristikou přístupů a přehledem technologií, které rafineriím umožňují naplnit požadavek čistých paliv. Opírá se především o poznatky publikované v posledních letech a vlastní text doplňuje přehledem nových nebo technologií relevantních k tématu čistých paliv. 1

2 Vývoj technologií pro čistá paliva obecně Pojem čistá paliva není zdaleka nový. Požadavky na zlepšení kvality motorových paliv, vyplývající z negativních důsledků jejich využívání na životní prostředí, se objevily již v sedmdesátých letech a dále pak vyústily do jasně definovaných programů, jakými byly: Odstranění olova z BA Výroba tzv. reformulovaných BA, především s použitím kyslíkatých sloučenin (především MTBE), které podporují čisté hoření Naopak, zákaz používání MTBE v BA, tj. nová reformulace Postupné snižování obsahu síry v palivech, které v současnosti vyústilo až požadavek 10 ppm v zemích Evropské unie nejpozději od roku Jedná se vlastně o aplikaci obecného principu udržitelnosti do oblasti rafinérského průmyslu. Implementace principu udržitelnosti při výrobě motorových paliv by nebyla možná bez významného rozvoje rafinérských technologií. Přitom se tímto nemyslí pouze nové technologie, ale i výrazné zlepšování existujících procesů a nalézání synergických efektů v rafinérském a petrochemickém průmyslu jako celku. Vývoj rafinerií nyní intenzivně probíhá na následujících úrovních: Jsou vyvíjeny aktivnější a selektivnější katalyzátory pro existující procesy. Pokrok je zcela zřetelný zejména u technologií hydrogenační rafinace, kde v kombinaci s nižší prostorovou rychlostí se i na nízkotlakých jednotkách daří dosáhnout odsíření středních destilátů 50 ppm a u selektivního odsíření krakových benzinů se daří snížit obsah síry až na 10 ppm, bez výrazného poklesu koncentrace olefínů. Jsou vyvíjena aditiva, která podporují určité selektivní funkce katalyzátorů. Typickým příkladem je technologie FCC, kde aditiva přidávaná v koncentraci až 15% ke katalyzátoru mohou ztrojnásobit výtěžek propylénu (aditiva OlefinMax, OlefinUltra společnosti Grace na bázi zeolitu ZSM 5 [Grace, 2002]) nebo snížit obsah síry v produktech až o 35 %. (GSR-1 - Grace, Convertor Engelhard, Resolve 700 a 750 Akzo [Grace 2002, Huphries, 2002]). Jsou modifikovány nebo doplňovány nové aparáty do existujících jednotek, např. [Li D. aj., 2001]: - Upravují se vestavby hydrorafinačních reaktorů instalováním nového rozdělovacího patra, které významně zlepšuje hydrodynamické poměry v reaktoru, tj.rovnoměrnost proudění reakční směsi ložem katalyzátoru a zvyšuje odolnost reaktoru proti růstu tlakové ztráty. - U hydrogenačních rafinací středních frakcí jsou doplňovány aminové pračky k odstranění sirovodíku z cirkulačního plynu, doplňuje se vypírání usazených anorganických solí z teplovýměnných aparátů a připojuje se modul na čištění cirkulačního vodíkového plynu, např. pomocí membrán (Prism Membrane System). - Významným se stává princip kontinuální regenerace katalyzátoru, aplikovaný původně u technologie FCC jako spojení reaktoru s fluidním ložem katalyzátoru a regenerátoru. Tento princip byl uplatněný i pro sunoucí se lože katalyzátoru u kontinuálního katalytického reformingu, u technologie 2

3 OLEFLEX (u všech dále jmenovaných technologií vizte odkazy u popisu procesu) a nyní i u technologií ALKYLENE, S-ZORB, nebo v tzv. Multi Phase Slurry Reaktor (nezávisle vynález ExxonMobil a Sasol) pro výrobu syntetické ropy Fischer-Tropschovou syntézou [Graaf W., Schrauwen F., 2002; Chang T., 2002.] - Podstatnou se stává aplikace automatických analyzátorů a pokročilých řídících systémů jednotek. Nepoužívané, odstavené jednotky jsou s výhodou konvertovány na moderní technologie, z důvodu úspory investičních nákladů a zkrácení doby realizace projektu. Je to možné proto, že základní dva aparáty procesů zpracování ropy reaktor a destilační / stabilizační kolona jsou integrální součástí i nových procesů. Doporučuje se tuto cestu volit kdykoliv k tomu existují alespoň základní předpoklady. Jako příklady konverzí lze uvést: - MTBE jednotky, z důvodu připravovaného zákazu použití MTBE jako komponenty BA v USA od roku 2004, na technologii nepřímé alkylace INALK. K vlastní jednotce syntézy MTBE je přidána hydrogenační část. Surovina je prakticky shodná (C 4 olefíny, nikoliv ale jen i-buten), ale produkt zcela odlišný (místo MTBE směs isooktanů). - Katalytické reformingy nebo hydrogenační rafinace na selektivní odsíření, jakými jsou procesy PRIME G+ nebo SCANFINING. Využívá se synergie propojení různých technologií, kdy původně si konkurující procesy se s ohledem na nové kvalitativní požadavky účelně doplňují. Toto je v praktické podobě nejčastěji realizováno jako transfer uhlovodíků mezi rafineriemi. Lze uvést následující příklady: - Kombinace hydrokraku a FCC: Zpracování hydrokrakátu s nízkým obsahem síry na FCC představuje způsob, jak alternativně konvertovat těžkou frakci z hydrokraku na uhlovodíky pro výroba BA a současně napomáhá snížení obsahu síry v FCC benzinu. Olefíny produkované technologií katalytického krakování pak pomáhají ředit obsah aromátů v BA z reformování těžkých hydrokrakových benzinů.. - Kombinace technologií zpracování C 4 uhlovodíků, tj. např. technologie INALK s dříve vyvinutými izomerací alkánů BUTAMER a dehydrogenací alkánů OLEFLEX, které umožňují zvýšit množství suroviny pro alkylaci. - V čistých palivech se podstatně více prolínají technologie založené na standardním rafinérském zpracování uhlovodíků a zpracování syntézním plynu nebo LPG. Výroba velmi kvalitní komponenty motorové nafty Fischer- Tropschovou syntézou představuje příklad [Šebor G., 2002]. Jsou vyvíjeny zcela nové technologie, někdy svou podstatou vymykající se standardnímu chápání rafinérských procesů, jindy opírající se standartní chápání rafinérských technologií, ale opírající se o revolučně navržený katalyzátor / reaktor / regenerátor. Přitom některé technologie nejsou selektivně zaměřené na určitý produkt, jako spíše na řešení určitého problému. Jedná se zejména o: - Oxidační odsíření ropných destilátů a ropy technologií ASR-2. Technologie zatím nemá průmyslovou aplikaci, ale zejména zamýšlené využití pro odsíření 3

4 ropy by znamenalo zcela revoluční řešení i pro samotnou výrobu čistých paliv, neboť odsíření by bylo vyřešeno již na samém počátku celého uhlovodíkového řetězce zpracování ropy - Adsorpční technologii S-ZORB, selektivní odsíření uhlovodíků obecně a krakových frakcí speciálně. Jedná se též o revoluční technologii, neboť k odsíření se též nepoužívá vodík, v průběhu odsíření nevzniká sirovodík, nýbrž oxid siřičitý a tudíž odpadá problém rekombinace sirovodíku a olefínů na vyšší merkaptany, který pronásleduje všechny technologie selektivního odsíření s použitím vodíku. - Reaktivní / katalytickou destilaci jako způsob překonání vážného problému řady rafinérských procesů termodynamické rovnováhy vratných chemických reakcí. Jedná se o spojení reaktoru a destilační kolony do jednoho aparátu tak, že náplňová patra kolony jsou nahrazena speciálními segmenty katalyzátoru. Dle ústního vyjádření Dr.Švajgla na konferenci Motorová palivá 2002 tento postup byl aplikován bývalých Chemických závodech Litvínov již v padesátých letech pro demetalizaci benzínů získaných hydrogenací hnědouhelných dehtů. Nově byl uplatněn v technologiích výroby éterů, tj.ethermax firmy UOP nebo obdobné technologii CD-Tech CD MTBE a CD TAME, dále pro selektivní hydrogenační odsíření benzínu z FCC procesy CD HYDRO a CD HDS / HDS+ - I tak zdánlivě jednoduchou technologii, jakou představuje extraktivní oxidativní přeměna merkaptanů na bisulfidy, lze vývojem nového rozpouštědla zdokonalit a to zvýšením účinnosti na merkaptany C 7 a vyšší, vznikající rekombinací olefínů a sirovodíku při hlubokém selektivním odsíření krakových benzínů proces EXOMER. Objevují se nové komponenty motorových paliv uhlovodíkyprodukty Fischer- Tropschovy syntézy jako součástí technologií Gas-To-Liquid (GTL) [Burke B.F., 2001; Graaf W., Schrauwen F, 2002; Chang T., 2002]. Je zajímavé, že v problematice čistých paliv se intenzivně angažují nejen tradiční technologické firmy jako UOP nebo Axens (IFP), ale do vývoje se znovu zapojují i firmy, které tuto oblast opustily, jako ExxonMobil a objevují se outsideři, jako Phillips Petroleum nebo docela malé společnosti typu CDTech. To jasně signalizuje skutečnost, že koncept čistých paliv je výzvou nejen pro rafinerie, ale i technologické společnosti. Firmy též vytvářejí aliance k řešení určitých problémů, např. UOP a INTEVEP SA (Venezuela) pro vývoj procesu ISAL, BP a Axens pro proces OATS, atd. Důvod spočívá v nutnosti spojit dostupné špičkové znalosti určitých dílčích chemických procesů (katalýza) s vynikajícími chemicko inženýrskými schopnostmi navrhování nových aparátů nebo nových uspořádání chemických aparátů. Přitom důležitost detailní znalosti chemie ropných uhlovodíků nabývá přednostního významu. Dále investoři vytvářejí aliance s inženýrskými firmami s cílem zkrátit a zlevnit klasické schéma od rozhodování o určitém projektu až po jeho realizaci Vývojem rafinerií v současnosti obecně a aplikací nových technologií se zabývají některé publikace [Avidan A., Klein B., Ragsdale R., 2001; Švajgl, 2002]. 4

5 Vývoj technologií pro automobilové benziny Zde existují následující centrální problémy, každý reflektován v určitém vývoji technologií: 1) Odstranění síry z krakových (zejména FCC) benzínů. Je reflektován v celé řadě nových technologií, vizte ASR-2, CD HYDRO / CD HDS+, ISAL, OATS, OCTGAIN, PRIME G+, SCANFINING, S-ZORB. Kromě technologií GTL nikde jinde není vidět takový rozvoj, jako právě zde. Přitom i základní varianta selektivního odsíření benzínu z FCC není úplně triviální záležitostí - Nejprve musejí být katalyticky odstraněny dieny v surovině, aby se zabránilo vytváření úsad v zařízení; pak následuje vlastní selektivní odsíření, odseparování sirovodíku a nově vytvořených plynů; následuje odstranění merkaptánů vzniklých rekombinací olefínů a sirovodíku hydrogenačně nebo extraktivně. Proti standardní rafinérské technologii reaktor kolona se tedy jedná o relativně složitý systém zařízení. 2) Omezení možnosti míšení aromátů: Přítomnost aromátů v BA je spojena především se zhodnocením primárních benzinů a těžkých hydrokrakových benzínů katalytickým reformováním. Snížení maximální povolené koncentrace aromátů v BA z 42 na 35 % obj od roku 2005 vyžaduje nalezení alternativy, zejména za reformát z kontinuálního katalytického reformingu s OČMM > 90 jednotek a obsahem aromátů více než 80 % obj. Je nalezena ve vyšším uplatnění alkylátu. Alkylát z hlediska čistých BA je ideální složkou, dokonce má OČMM až 95 jednotek. Technologie alkylace kyselinou fluorovodíkovou, která se zdála z ekologického hlediska nepřijatelná, je dále zdokonalována jak s ohledem na spotřebu kyseliny, tak na prevenci eventuelních úniků kyseliny [de la Mata D.F., 2001]. Více firem operuje s pevným substrátem spojeným s kyselinou fluorovodíkovou, který má snížit její tlak par v procesu a tím i riziko při úniku [Wood C.B. aj, 2001]. Nejvýznamnější pokrok však představuje technologie využívající pevný katalyzátor ALKYLENE, zatím ale bez provozní reference. 3) Omezení možnosti mísení olefínů: Přítomnost olefínů je především spojena s použitím benzínu z FCC. Olefíny representují vedle aromátů a i-parafínů další cennou chemickou strukturu v BA. I když nepříjemně zapáchají a jsou chemicky nestabilní, přispívají k řešení omezené koncentrace aromátů. Moderní technologie odsíření krakových benzínů ale využívají reaktivnosti olefínů nejen k vlastnímu odsíření (OATS, alkylace thiofenů olefíny), ale též k jejich přeměně isomeračními a alkylačními reakcemi na isoparafíny (ISAL, OATS). V kombinaci s takovými technologii může být i samotné FCC nadále perspektivní technologií. 4) Omezení výroby BA motorovým oktanovým číslem: Průměrné OČMM BA se stále více blíží k hodnotě 85 jednotek pro BA SUPER 95. Jen málo složek používaných pro míšení BA však toto OČMM dosahuje nebo překračuje jsou to étery (ohrožené zákazem výroby), reformát z kontinuálního reformingu (omezený obsahem aromátů v BA) a alkylát (vyráběný zatím technologiemi problematickými z hlediska životního prostředí). Z uvedeného vyplývá, jak důležitý je zejména rozvoj technologie alkylace směrem k využití bezproblémového pevného katalyzátoru ALKYLENE a INALK, neboť vedle OČMM řeší současně i problém jak naložit s C 4 olefíny po zákazu produkce MTBE. 5) Vytlačování MTBE z poolu autobenzínu: Dochází k němu nyní v USA, nikdo se ale netroufá odhadnout dopad na Evropu. Řešeno využitím C 4 uhlovodíků alkylačními technologiemi, např. ALKYLENE a INALK. 5

6 Souhrnně lze říci, že za perspektivní se pro výrobu BA považují alkylace, izomerizace, a moderní technologie selektivního i neselektivního odsiřování krakových benzinů. Éterifikace je sice pro čistá paliva velmi vhodnou technologií, protože kyslík v molekule přispívá k čistému spalování BA, ale s ohledem na zjištěný negativní vliv MTBE na životní prostředí v USA je budoucnost této technologie přinejmenším problematická. C 4 a C 5 uhlovodíky, používané nyní převážně pro syntézu éterů, však s ohledem na rozvoj alkylace stále zůstanou cennou surovinou. FCC bez spojení z dalšími technologiemi nebude moci existovat, katalytický reforming bude postupně ustupovat ze své role dominantní technologie pro výrobu BA. Jedná se o zásadní zvrat v pohledu na technologii výroby BA v rafineriích! Vývoj technologií pro motorovou naftu Dříve tyto technologie byly v určitém ústraní za produkcí BA, nyní ale s rozvojem silniční přepravy a malých, úsporných naftových motorů pro osobní automobily se dostaly do popředí pozornosti. Zatímco spotřeba BA v Evropě stagnuje, spotřeba NM se pravidelně zvyšuje o jednotky %/rok. Již dříve, v souvislosti s prohlubujícím se odsířením NM, byl vyřešen problém mazivosti motorové nafty a vodivosti přídavkem speciálních aditiv. NM z hlediska chemismu představuje daleko větší problém, než BA. Obsahuje výrazně větší počet chemických individuí, než BA a značně komplikovaného složení, jako například polycyklické aromáty, dibenzothiofeny apod. Složení není tak detailně probádáno, jako u BA. Ústřední problémy dalšího rozvoje čisté NM představují [Anon. 2002, Bharvani R.R., Henderson R.S, 2001; Hancsók J. aj., 2000; Li.D. a.j., 2001]: 1) Odsíření pod 10 ppm: U NM se jedná o cíl podstatně náročnější, než u BA. Překvapivě úspěšně se s tímto problémem vyrovnává standardní rafinérská technologie hydrogenační rafinace. Dále je uveden přehled opatření doporučovaných pro zvýšení účinnosti technologie, z nichž některé již byly zmíněné v obecné části příspěvku: - Nastavení konce destilace, zlepšení ostrosti destilačního dělení při přípravě suroviny pro NM; vhodný výběr složení suroviny. - Provozování jednotky při maximálním projektovém tlaku. - Regenerace katalyzátoru ex-situ místo in situ, zabezpečí vyšší počáteční aktivitu katalyzátoru. - Vestavba nového, moderního rozdělovacího patra do reaktoru, ke zvýšení rovnoměrnosti hydrodynamického toku v reaktoru a snížení vlivu mechanického zanášení vrchní vrstvy katalyzátoru. - Použití nového, aktivnějšího katalyzátoru. Rozvoj hydrogenačních katalyzátorů zaznamenal v krátké době až neuvěřitelný pokrok. Moderní katalyzátory jsou schopné dosáhnout odsíření primárních plynových olejů až 10 ppm na standardních hydrogenačních rafinacích [Novák V., Černý R, 2002]. - Zvýšení objemu katalyzátoru hustým sypáním nebo instalací dalšího reaktoru. - Zvýšení parciálního tlaku vodíku; existuje více možností, jak toho dosáhnout. 6

7 - Odstranění sirovodíku z cirkulačního plynu instalací aminové pračky, pokud doposud nebyla používána. Linde Process Plants, Inc. a Process Dynamics, Inc.[ Kane L., Romanow S., 2002] nabízejí novou technologii založenou na instalaci předřazeného reaktoru k existující jednotce hydrogenační rafinace a speciálním koncept průtoku vodíkového plynu v předřazeném reaktoru. Samozřejmě i pro odsíření NM by byla zcela revoluční aplikace technologie S-ZORB, jak je nyní poloprovozně ověřováno, nebo univerzální oxidativní technologie ASR-2, 2) Omezení obsah aromátů a polyaromátů: Existují dva základní postupy, jak tento problém řešit: - Intenzifikací běžné jednotky hydrogenačního odsíření, přidáním dalšího katalytického stupně s katalyzátorem na bázi drahého kovu. NM nastřikovaná na takový katalyzátor ale musí mít < 30 ppm S. - Hydrokrakování suroviny při zvýšeném tlaku. 3) Zvýšení produkce NM v rafineriích: Klíčovou technologií jak toho dosáhnout představuje především hydrokrakování. Protože střední destiláty z hydrokraku obsahují větší koncentraci naftenů, cetanové číslo této nafty není nejlepší. Zvýšení produkce NM je spojeno i se snahou uplatnit krakových frakcí, jaké představují těžký benzín z FCC, lehký cyklový olej z FCC, plynový olej z visbreakingu, koksování i pyrolýzy. Tyto frakce v sobě obsahují všechny možné vlastnosti špatné nafty, které tudíž musejí být technologicky zlepšeny. V současné době se tyto frakce zpracovávají hydrorafinačně s primárními frakcemi, ale do budoucnosti, s ohledem na limitování obsahu aromátů v NM, bude nezbytné alespoň mírné krakování. Souhrnně lze konstatovat, že výroba čisté NM více využívá zlepšování existujících technologií a katalyzátorů, než aplikaci nových technologií. Posun v teorii i praxi hydrogenační rafinace rafinerie příjemně překvapil a významně korigoval původní masivní investiční záměry. Zatímco u BA se rozhodující technologická zěmna odehrává již nyní, u NM se pravděpodobně posunuje do budoucnosti, až dojde k omezování obsahu aromátů. Skutečně ideální řešení by ale představovalo použití syntetické NM na bázi Fischer Tropschovy syntézy [Burke B.F., 2001; Graaf W., Schrauwen F., 2002]. Shell např. vyvinul MDS proces orientovaný na výrobu středních destilátů ze zemního plynu. Taková NM dosahuje cetanové číslo až 70, vyznačuje se koncentrací síry < 10 ppm, neobsahuje aromáty ani polyaromáty. Závěr: V současnosti se rafinerie velmi rychle a usilovně transformují na výrobu velmi čistých paliv. Jedná se o celosvětový trend. Rafinerie, která nebude schopna toho dosáhnout, bude muset být odstavena. 7

8 Technologie využívající vodík definitivně překonaly termální procesy, které bez spojení s nimi při produkci čistých prakticky již nemohou existovat. Existuje však i určitá synergie mezi nimi, protože reaktivní C 4 a C 5 olefíny z krakování tvoří důležitou surovinu pro syntézu čistých komponent BA a olefiny pomáhají řešit problém aromátů. Klíčovými procesy se staly především hydrokrakování, hydrogenační rafinace a selektivní odsíření. Toto doplňují procesy na využívající reaktivní C 4 a C 5 olefíny, tj syntéza MTBE, TAME, alkylace a izomerace. Nelze vyloučit široké uplatnění nových revolučních technologií. Neexistuje nějaké univerzálně použitelné nejlepší schéma rafinerie. Najít konfiguraci rafinerie produkující zisk má charakter velmi náročné tvůrčí činnosti a každá rafinerie má tak určitý charakter jedinečnosti. Lze vybírat z řady podobných procesů a také tyto procesy různým způsobem kombinovat, u stejného technologického procesu volit různé kapacity a technologické podmínky. To platí nejen na úrovní celé rafinerie, ale i pro řešení dílčích problémů v rafinerii. Odsíření benzínu z FCC je toho typickým příkladem. Při dalším rozvoji rafinerií je nutné velice intenzivně sledovat a konzultovat vývoj procesů, aby zvolená řešení vyhovovala i budoucím předpokládaným požadavkům na kvalitu motorových paliv. 8

9 PŘÍLOHA: Základní popis technologií zmíněných v příspěvku ALKYLENE: Licensor: UOP Princip: Využití pevného katalyzátoru HAL 100 ve tvaru kuliček (složení nepublikováno, ale může být blízký katalyzátoru pro izomeraci C 5 / C 6 uhlovodíků) pro syntézu alkylátu z C 4 olefínů. Tím se liší od běžných technologií využívajících kapalné kyselinu sírovou nebo fluorovodíkovou. Používá schéma s kontinuální regenerací katalyzátoru. Průmyslová aplikace: Ne Odkazy: Meister J.M. aj, 2000; firemní literatura, presentace licensora v ČeR a.s. ASR-2 Licensor: Unipure Princip: Oxidační odsíření benzinu, středních destilátů, komponent pro výrobu maziv a dokonce i ropy. Reakce probíhá za nízkých teplot a tlaků. V případě odsíření paliv lze dosáhnout až 5 ppm S v produktu, u benzinů nedochází ke snížení OČ. Údajně jen poloviční investiční náklady než u standardní středotlaké hydrogenační rafinace. Průmyslová aplikace: Ne Odkazy: Firemní literatura BUTAMER: Licensor: BP Princip: Izomerace C 4 uhlovodíků na katalyzátoru Pt-alumina Odkazy: Firemní literatura CD Hydro Licensor: CDTech Princip: Odsíření lehkého krakového benzínu s použitím reaktivní destilace. Na destilační koloně se odděluje benzin do 65 C (lehký benzín) a těžký. Lehký benzín se přímo v horní části kolony odsiřuje na Ni katalyzátoru, uloženém v koloně v podobě strukturovaných bloků. Vodík se přivádí na spodek katalytického lože. Merkaptany reagují s olefíny na sulfidy. Ty mají vyšší bod varu a odcházejí z kolony v těžkém benzínu. Lehký benzín je tak odsířený, těžký benzín je zpracováván technologií CD HDS / HDS+. Odkazy: Gardner R., Schwarz E.A., 2001; Rock K., 2000; firemní literatura, presentace licensora v ČeR a.s. CH HDS, HDS+ Licensor: CDTech Současná selektivní hydrogenace a destilace směsi středního a těžkého benzinu v koloně v celém objemu naplněné katalyzátorem v podobě strukturovaných bloků. Vodík se přivádí do spodku kolony. Odkazy: Gardner R., Schwarz E.A., 2001; Rock K., 2000; firemní literatura, presentace licensora v ČeR a.s. 9

10 ETHERMAX: Licensor: UOP Princip: Reaktivní destilace isoolefínů a alkoholů na kyselém ionexu jako katalyzátoru s cílem syntézy MTBE, ETBE, TAME, TAEE. Odkazy: Anon EXOMER: Licensor: ExxonMobil a Merichem Princip: Extraktivní separace merkaptanů. Ve srovnání s procesem MEROX používá jiné rozpouštědlo, které odstraňuje i vyšší merkaptany, vznikající v hluboce odsířených krakových benzínech rekombinační reakcí olefínů a sirovodíku. Odkazy: Sweed N.H., Emmin R., Ryu H., 2002 INALK: Indirect Alkylation Licensor: UOP Princip: Kombinace dvou procesů oligomerace C 4 uhlovodíků na isookteny (katalyzátor podobný jako pro syntézu MTBE) a následující hydrogenace isooktenů na isooktany (katalyzátor na bázi alkalických nebo vzácných kovů). Produkt dosahuje OČMM více jak 94 jednotek a má hustotu jen 715 kg/m 3. Odkazy: Meister J.M. aj., 2002; firemní literatura, presentace licensora v ČeR a.s. ISAL: Vyvinuto ve spolupráci UOP a Intevep (PDVSA, Venezuela) Licensor: UOP Princip: Neselektivní odsíření krakových benzinů + hydrogenace olefínů + izomerační a alkylační reakce k udržení oktanového čísla produktu. Proces řeší současně problém síry a olefínů, bez výrazně negativního dopadu na OČ produktu. Reaktor s pevným ložem katalyzátoru a s chlazením cirkulačním plynem (quench stream) Odkazy: Avidan A., Klein B., Ragsdale R., 2001; Stehen M., 2001; Internet viz; firemní literatura MDS: (Middle Distillate Synthesis) Licensor: Shell Princip: Výroba motorové nafty ze zemního plynu Fischer-Tropshovou syntézou Odkazy: Burke B.F., 2001 OATS Vyvinuto u BP Licensor: Axens, Princip: Selektivní rafinace krakových benzinů. Proces je založen na alkylaci thiofenů olefíny na produkty s vysokým bodem varu, které se od benzínu oddělí 10

11 destilačně a následně se hydrorafinují na již existující jednotce v rafinerii. Současně olefíny jsou izomerovány. Reakce probíhají na kyselém katalyzátoru, bez spotřeby vodíku. Odkazy: Anon. (d), 2001; Anon. (e), 2001; Avidan A., Klein B., Ragsdale R., 2001; Internet OCTGAIN: Licensor: ExxonMobil Princip: Neselektivní odsíření krakového benzínu, tj. včetně hydrogenace olefínů. Krakuje vzniklé n-parafíny na LPG a tak obnovuje OČ produktu. Probíhá na pevném loži katalyzátoru OCT 125. Reaktor vybaven chlazením cirkulačním plynem (quench stream). Nízkotlaký proces. Odkazy: Anon. (f), 2001; Avidan A., Klein B., Ragsdale R., 2001; Sweed N.H., Emmin R., Ryu H, 2002; Internet, firemní literatura OLEFLEX: Licensor: UOP Princip: Katalytická dehydrogenace alkánů C 3 a C 4. Implementována technologie kontinuální regenerace katalyzátoru. Odkazy: Firemní literatura PRIME G+: Licensor: Axens Princip: Selektivní odsíření krakových benzinů na bifunkčním katalyzátoru, nyní velmi rozšířený Odkazy: Avidan A., Klein B., Ragsdale R., 2001; firemní literatuta S-ZORB SRT: (Sulfur Removal Technology) Licensor: Philips Petroleum Princip: Adsorpce sirných sloučenin na speciálním sorbentu. Jedná se o aplikaci technologie vyvinuté na odsíření kouřových plynů. Sorbent se vyznačuje minimální hydrogenační a krakovací aktivitou, ale složení nebylo publikované. Minimální spotřeba vodíku. Kontinuální regenerace sorbentu, oxid siřičitý vzniklý při regeneraci konvertován na síru v Clausově jednotce. Použitelný pro odsíření benzinů a středních destilátů. Velmi selektivní, proto první aplikace na odsíření benzinů z FCC. U této technologie nevzniká sirovodík a proto neexistuje problém rekombinace sirovodíku a oxidu siřičitého na merkaptany - dosažení 10 ppm síry proto není problem. pro krakového benzínu Odkazy: 2001; Anon (b), 2001, Gislason J, 2001; Johnson B.G. aj., 2001; Stynes P.C. aj., 2001; firemní literatura, presentace licensora v ČeR a.s. SCANFINING (Selective Cat Naphtha hydrofining) Licensor: ExxonMobil Princip: Selektivní odsíření krakových benzinů na katalyzátoru RT 225, vyvinutém ve spolupráci ExxonMobil a Akzo Nobel. Může dosáhnout 30 ppm S v produktu 11

12 při ztrátě OČMM 1 jednotka.. Vhodná jak pro široký FCC benzín, tak pro jeho jednotlivé řezy. Při hlubokém odsíření kombinován s technologií EXOMER., nyní již velmi rozšířený Odkazy: Sweed N.H., Emmin R., Ryu H, 2002; Internet viz; firemní literatura, presentace licensora v ČeR a.s. Použité materiály: Časopisy, konference: 1) Anon.: European Chem.News (7), 24 (1991) (ETHERMAX) 2) Anon.: Zpravodaj Grace, červen 2002 (vývoj katalyzátorů a aditiv pro technologii FCC) 3) Anon. (a): Hydrocarbon Engineering 2001 (06), 06 (07) (S-ZORB)) 4) Anon. (b): Oil Gas Journal 2001 (99), 37 (8) (S-ZORB) 5) Anon. (c): Kvapalné palivá vyrobené z plynu začínajů súperiť so skvapalneným zemným plynom. Ropa a uhlie 2001 (43), 01 (46) (GTL) 6) Anon. (d): BP and IFP have formed.... Hydrocarbon Processing 2001 (80), 05 (92G) (OATS) 7) Anon. (e): Process removes sulfur, octane not reduced. Hydrocarbon Processing 2001 (80), 02 (33) (OATS) 8) Anon. (f): Hydrocarbon Engineering 2001 (06), 04 (OCTGAIN) 9) Anon.: SYN technology selected for unit revamp in Hungary. Oil Gas Journal 2002 (100), 03 (Hydrogenační rafinace) 10) Avidan A., Klein B., Ragsdale R.: Improved planning can optimize solutions to produce clean fuels. Hydrocarbon Processing 2001 (80), 02 (47) 11) Bharvani R.R., Henderson R.S.: Revamp your hydrotreater for deep desulfurization. Hydrocarbon Processing 2001 (81), 02 (61) (hydrogenační rafinace) 12) Burke B.F.: Alert: Stranded Gas - Shell's GTL facility at Bintulu, Malaysia. Hydrocarbon Engineering 2001 (06), 04 (20) (GTL) 13) De la Fuente E., Low G.: Cost-effectively improve hydrotreater designs. Hydrocarbon Processing 2001(80), 11 (43) (hydrogenační rafinace) 14) De la Mata D.F.: A safer option. Hydrocarbon Engineering 2001 (06), 04 (28) (HF Alkylace) 15) Gardner R., Schwarz E.A.: Canadian refinery starts up first-of-kind gasoline desulfurization unit. Oil and Gas Journal 2001 (99), 25 (54) (CD HYDRO / CD HDS) 16) Gislason J.: Phillips sulfur-removal process nears commercialization. Oil Gas Journal 2001 (99) 47, (72) (S-ZORB) 17) Graaf W., Schrauwen F.: World scale GTL. Hydrocarbon Engineering 2002 (07), 05 (32) (GTL) 18) Hancsók J. aj.: Investigation of the two step hydrogenation of middle distillates. Petroleum and Coal 2000 (42), 3 a 4 (176) (Hydrogenační rafinace) 19) Humphries A.: An attractive path to follow. Hydrocarbon Engineering 2002 (07), 09 (59) (Aditiva pro FCC katalyzátor) 20) Chang T.: South African company commercializes new F-T process. Oil Gas Journal 2000 (98), 02 (42) (Fisher-Tropshova syntéza) 21) Johnson B.G. aj.: Application of Phillips' S Zorb process to Distillates - Meeting the Challenge. NPRA 2001 Annual Meeting. March 18-20, 2001, Marriott Hotel, New Orleans, L.A., USA. 22) Kane L., Romanow S.: Full-scale installation for ultra-low sulfur diesel. Hydrocarbon Processing 2002 (81), 02 (37). 23) Li D. aj.: German refiner debottlenecks diesel hydrotreater. Oil Gas Journal 2001 (99), 37 (68) (intenzifikace technologie hydrogenační rafinace) 24) Meister J.M. aj.: Optimize alkylate production for clean fuels. Hydrocarbon Processing 2000 (79), 05 (63). (INALK) 25) Novák V., Černý R.: Hluboké odsíření středních destilátů na progresivních katalyzátorech. Sborník konference Aprochem 2002, , str Mílovy. 26) Rock K.: Ultra low sulfur gasoline via optimal catalytic distillation processes. The 2000 European Oil Refining Conference and Exhibition, Maritim pro Arte Hotel, Berlin, Germany (Technologie CD Tech) 27) Stephen M.: Exploiting Synergies in FCC Naphtha Post-treating. Proceedings of UOP European Refining Seminar "Refining for Revenue". Eurobuilding Hotel, Madrid,

13 28) Stynes P.C. aj.: Innovation key to new technology project success - Phillips S ZORB becomes low sulfur gasoline solution. NPRA 2001 Annual Meeting. March 18-20, 2001, Marriott Hotel, New Orleans, L.A., USA. 29) Sweed N.H., Emmin R., Ryu H.: Low sulfur technology. Hydrocarbon Processing 2002 (81), 6 30) Šebor G.: Zemní plyn jako surovina pro výrobu syntetické ropy a kvalitních motorových paliv Sborník 5.mezinárodního sympózia Motorová palivá Vyhne, Slovenská republika, ) Švajg O.: Modifikace rafinérských procesů k výrobě motorových paliv do roku Sborník 5.mezinárodního sympózia Motorová palivá Vyhne, Slovenská republika, ) Wood C.B. aj.: Consider improved liquid alkylation catalysts. Hydrocarbon Processing 2001 (80), 02 (79) Firemní materiály společností Akzo, Axens, ExxonMobil, Grace, Phillips, UOP Internet: 1) (ISAL) 2) (ISAL) 3) (ISAL) 4) (OATS) 5) scanfining.html (Scanfining, Octgain) 13

Ing.Hugo Kittel, CSc., MBA, ČeR a.s. Kralupy n.vlt. Presentace vypracovaná pro ČAPPO Praha 2.10.2002

Ing.Hugo Kittel, CSc., MBA, ČeR a.s. Kralupy n.vlt. Presentace vypracovaná pro ČAPPO Praha 2.10.2002 Ing.Hugo Kittel, CSc., MBA, ČeR a.s. Kralupy n.vlt Presentace vypracovaná pro ČAPPO Praha 2.10.2002 GTL (Gas-to-Liquid) představuje obecný pojem používaný pro technologie konverze plynu na kapalné produkty

Více

Ropa Kondenzované uhlovodíky

Ropa Kondenzované uhlovodíky Nejdůležitější surovina pro výrobu organických sloučenin Nejvýznamnější surovina světové ekonomiky Výroba energie Chemické zpracování - 15 % Cena a zásoby ropy (70-100 let) Ropné krize Nutnost hledání

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 3. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 3. přednáška ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 3. přednáška Termické a katalytické krakování a hydrokrakování těžkých

Více

Komplex FCC v kralupské rafinérii. Ing. Jiří Horský, Aprochem 1998

Komplex FCC v kralupské rafinérii. Ing. Jiří Horský, Aprochem 1998 Komplex FCC v kralupské rafinérii Ing. Jiří Horský, Aprochem 1998 1. Úvod Rafinérie v Kralupech n. Vlt je typickou palivářskou rafinérií hydroskimmingového typu (rafinérie se skládá z atmosférická destilace,

Více

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Ing.. Václav Pražák ČAPPO Česká rafinérská, a.s. CHEMTEC PRAHA 2002 Motorová paliva Nejdůležitější motorová paliva Automobilové benziny Motorové nafty

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: III/2 Inovace a zkvalitněni výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Zpracování ropy

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků

Přírodní zdroje uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Zemní plyn - vznik: Výskyt často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo

Více

Ch - Uhlovodíky VARIACE

Ch - Uhlovodíky VARIACE Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukových materiálů je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 8. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 8. přednáška ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 8. přednáška Vlastnosti a použití petrolejů, motorových naft, topných

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_E.3.13 Integrovaná střední

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Snižování emisí skleníkových plynů a hydrorafinace rostlinných olejů

Snižování emisí skleníkových plynů a hydrorafinace rostlinných olejů Snižování emisí skleníkových plynů a hydrorafinace rostlinných olejů Ing.Jiří Plitz, PARAMO a.s. seminář ČAPPO, 28.11.2013 Aktuální stav biopaliv Mísení biosložek z potravinářských plodin kolem 6 % objemu

Více

Zkušenosti s výrobou ETBE v České rafinérské a.s.

Zkušenosti s výrobou ETBE v České rafinérské a.s. Zkušenosti s výrobou ETBE v České rafinérské a.s. Ing.Hugo Kittel, CSc., MBA. Česká rafinérská a.s., Litvínov Česká republika Bylo vypracováno a předneseno na mezinárodní konferenci Motorová palivá 2002,

Více

Vladimír Matějovský. Kaňkova 32, 108 00 Praha 10 tel. 274 815 452, mob. 603 459 196, e-mail: michm@volny.cz, vladimir.matejovsky@tiscali.

Vladimír Matějovský. Kaňkova 32, 108 00 Praha 10 tel. 274 815 452, mob. 603 459 196, e-mail: michm@volny.cz, vladimir.matejovsky@tiscali. Vladimír Matějovský Kaňkova 32, 108 00 Praha 10 tel. 274 815 452, mob. 603 459 196, e-mail: michm@volny.cz, vladimir.matejovsky@tiscali.cz Automobilová paliva Grada Publishing, spol. s r. o., 2004 Názvy

Více

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec Digitální učební materiál Anotace: Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity:

Více

EMISE Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY

EMISE Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY EMISE Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY Pavel Šimáček, Milan Pospíšil Vysoká škola chemickotechnologická v Praze ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V EU DO R. 2020 Snížení emisí z dopravy o 80 % (v porovnání s r. 1995) Klíčové

Více

UHLOVODÍKOVÉ TECHNOLOGIE PERSPEKTIVY A VÝZVY

UHLOVODÍKOVÉ TECHNOLOGIE PERSPEKTIVY A VÝZVY UHLOVODÍKOVÉ TECHNOLOGIE PERSPEKTIVY A VÝZVY Doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc. VUANCH/UniCRE O ČEM BUDEME DISKUTOVAT? CO POTŘEBUJEME DNES? KRYTÍ NAŠICH POTŘEB - DOSTATEK ROPY ZÁKLADNÍ CHEMIKÁLIE A PALIVA

Více

Odstraňování Absorption minoritních nečistot z bioplynu

Odstraňování Absorption minoritních nečistot z bioplynu www.vscht.cz Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Laboruntersuchungen der Karel Ciahotný Gastrocknung e-mail:karel.ciahotny@vscht.cz mit Hilfe von Adsorption und Odstraňování Absorption minoritních

Více

Ropa Ch_031_Paliva_Ropa Autor: Ing. Mariana Mrázková

Ropa Ch_031_Paliva_Ropa Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ. Rafinérie třetího tisíciletí

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ. Rafinérie třetího tisíciletí třetího tisíciletí Vítejte v České rafinérské Těší nás Váš zájem o Českou rafinérskou. Naše jméno možná všichni z vás neznají, ale velice pravděpodobně všichni používáte naše výrobky, ať už přímo nebo

Více

Vývoj kvality a sortimentu motorových paliv

Vývoj kvality a sortimentu motorových paliv Vývoj kvality a sortimentu motorových paliv Ing. Václav Pražák, Česká rafinérská, a.s., Litvínov (tel.: +420 616 4308; fax: +420 616 4858; E mail: vaclav.prazak@crc.cz; www.crc.cz) Trvalý nárůst silniční

Více

PROCESNÍ OLEJE PRO VÝROBCE PNEUMATIK

PROCESNÍ OLEJE PRO VÝROBCE PNEUMATIK PROCESNÍ OLEJE PRO VÝROBCE PNEUMATIK POPIS PRODUKTU MES 15 Procesní olej s označením MES 15 je olej určený jako změkčovadlo pro výrobu SBR kaučuků a jejich směsí používaných pro výrobu moderních pneumatik.

Více

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika bcsd VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika Jan Čermák Praha, 3.12.2014 PRŮMYSL VS. VODA ČASOVÁ HISTORIE PRŮMYSL -PŮDA VODA MALÝ PRŮMYSL =/=

Více

Průmyslově vyráběná paliva

Průmyslově vyráběná paliva Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

PŘÍRODNÍ ZDROJE ORGANICKÝCH SLOUČENIN

PŘÍRODNÍ ZDROJE ORGANICKÝCH SLOUČENIN PŘÍRODNÍ ZDROJE ORGANICKÝCH SLOUČENIN Přírodní zdroje organických sloučenin můžeme rozdělit do 2 základních skupin: 1) RECENTNÍ (současné) např. dřevo, živočišné tkáně 2) FOSILNÍ (pravěké) ropa, zemní

Více

Motorová paliva historie a současnost

Motorová paliva historie a současnost Motorová paliva historie a současnost Ing. Václav Pražák, Česká rafinérská a.s. Neustále rostoucí doprava na území naší republiky i na celém světě nás nutí zamýšlet se nad používanými motorovými palivy,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

SHELL HELIX MOTOROVÉ OLEJE

SHELL HELIX MOTOROVÉ OLEJE SHELL HELIX MOTOROVÉ OLEJE SHELL HELIX ULTRA NOVÝ POHLED NA SYNTETICKÉ MOTOROVÉ OLEJE Motorové oleje Shell Helix Ultra představují řadu motorových olejů nejvyšší kvality vyvinuté za použití unikátní technologie

Více

Ekonomické a ekologické přínosy ČAPPO

Ekonomické a ekologické přínosy ČAPPO ČESKÁ ASOCIACE PETROLEJÁŘSKÉHO PRŮMYSLU A OBCHODU CZECH ASSOCIATION OF PETROLEUM INDUSTRY AND TRADE U Trati 42 100 00 Praha 10 Strašnice tel.: +420 274 817 404 E-mail: cappo@cappo.cz Ekonomické a ekologické

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem Zemní plyn v dopravě Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie 15.9.2011, Den s fleetem Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v České

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno Zemní plyn v dopravě Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie 8.6.2010, Autotec, Brno Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v

Více

Chemický průmysl. VY_32_INOVACE_Z.3.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2012/2013. Člověk a společnost Geografie

Chemický průmysl. VY_32_INOVACE_Z.3.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2012/2013. Člověk a společnost Geografie Chemický průmysl Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická oblast:

Více

Ropa, zpracování ropy

Ropa, zpracování ropy VY_52_Inovace_246 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ropa, zpracování ropy prezentace Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_03_14

Více

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. T-7 Funkční a substituční deriváty karboxylových kyselin Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu:

Více

Chemické principy průmyslových výrob

Chemické principy průmyslových výrob Chemické principy průmyslových výrob Jiří Vohlídal Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Přírodovědecká fakulta University Karlovy, Praha Jiří Čejka Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie

Více

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních

Více

1.3 Ropa. Jiříček I.-Rábl V. AZE 04/2005

1.3 Ropa. Jiříček I.-Rábl V. AZE 04/2005 1.3 Ropa (Nafta, Petroleum (VB), Crude Oil (USA), Nefť (Rusko), le Petrol (Fr) Ropa patří mezi tzv. fosilní paliva (uhlí, zemní plyn, ropné písky, břidlice) což znamená, že vznikla v dávné minulosti a

Více

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah Chemie 8. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pozorování, pokus a bezpečnost práce Úvod do chemie Vlastnosti látek (hustota, rozpustnost, kujnost, tepelná

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Anorganická chemie Chemie Mgr. Soňa Krampolová 01 - Vlastnosti přechodných prvků -

Více

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Iveta Semencová Chemie Organická chemie Organická chemie-rébusy a tajenky Ročník: 1. 3. Datum vytvoření: červenec 2013 Název: Anotace: Metodický

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

rostlin a přesliček metrové sloje potřeba až třicetimetrová vrstva rašelin a přesliček vázaný uhlík, vodík, dusík a síru.

rostlin a přesliček metrové sloje potřeba až třicetimetrová vrstva rašelin a přesliček vázaný uhlík, vodík, dusík a síru. VZNIK UHLÍ Uhlí vzniklo z pravěkých rostlin a přesliček v údolích, deltách řek a jiných nízko položených územích. Po odumření těchto rostlin klesaly až na dno bažin a za nepřístupu vzduchu jim nebylo umožněno

Více

Organická chemie pro biochemiky II část 14 14-1

Organická chemie pro biochemiky II část 14 14-1 rganická chemie pro biochemiky II část 14 14-1 oxidace a redukce mají v organické chemii trochu jiný charakter než v chemii anorganické obvykle u jde o adici na systém s dvojnou vazbou či štěpení vazby

Více

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. lukas.dvorak@tul.cz Obsah prezentace co je to anaerobní membránový bioreaktor princip technologie výhody a nevýhody technologická uspořádání

Více

(NOVÝ HYDROKRAK ZVÝŠENÍ KAPACITY A KONVERZE)

(NOVÝ HYDROKRAK ZVÝŠENÍ KAPACITY A KONVERZE) Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/01 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb. HCU REVAMP (NOVÝ HYDROKRAK ZVÝŠENÍ KAPACITY A KONVERZE) oznamovatel: ČESKÁ RAFINÉRSKÁ

Více

Řada motorů Euro 6 od společnosti Scania: Osvědčená technologie a řešení pro každou potřebu

Řada motorů Euro 6 od společnosti Scania: Osvědčená technologie a řešení pro každou potřebu 18. listopadu 2013 Řada motorů Euro 6 od společnosti Scania: Osvědčená technologie a řešení pro každou potřebu Scania nyní nabízí jedenáct motorů Euro 6, od 250 hp do 730 hp. Zákazníci z celé Evropy, kteří

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách. Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie Dodavatel energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie 1 Obsah

Více

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě CNG zemní plyn Alternativní palivo v dopravě CNG (compressed natural gas) stlačený zemní plyn Hlavní výhody zemního plynu CNG levný Ekonomické efekty jsou nejvíce patrné u vozidel s vyšším počtem ujetých

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Nadstavbový vzdělávací kurz bude realizován formou osmi samostatných jednodenních školení na vybraná témata, která proběhnou ve vybraných lokalitách.

Nadstavbový vzdělávací kurz bude realizován formou osmi samostatných jednodenních školení na vybraná témata, která proběhnou ve vybraných lokalitách. Nadstavbový vzdělávací kurz bude realizován formou osmi samostatných jednodenních školení na vybraná témata, která proběhnou ve vybraných lokalitách. Pro zájemce, kteří se v rámci agendy potýkají se specifickými

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Čištění a servis deskových výměníků tepla

Čištění a servis deskových výměníků tepla Čištění a servis deskových výměníků tepla Alfa Laval spol. s r.o. je v České republice spolu s prodejem aktivní i v oblasti poprodejního servisu a má vlastní servisní centrum. Servisní centrum provádí

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 25. 7. 2002, č. j. 23 852/2002-23 s platností od 1. září 2002 počínaje prvním ročníkem Učební osnova

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy a příklady Úvod do problematiky jedinečnost metody EPC Ing. Vladimír Sochor

Více

Technologie zplyňování biomasy

Technologie zplyňování biomasy Technologie zplyňování biomasy Obsah prezentace Profil společnosti Proces zplyňování Zplyňovací technologie Generátorový plyn Rozdělení technologií Typy zplyňovacích jednotek Čištění plynu Systém GB Gasifired

Více

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ a Miloš MASARIK, b Libor ČAMEK, a Jiří DUDA, a Zdeněk ŠÁŇA a EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s., Štramberská 2871/47, Czech

Více

atomová hmotnost S + O 2 -> SO 2 Fe + S -> FeS

atomová hmotnost S + O 2 -> SO 2 Fe + S -> FeS PRVKY ŠESTÉ SKUPINY - CHALKOGENY Mezi chalkogeny (nepřechodné prvky 6.skupiny) zařazujeme kyslík, síru, selen, tellur a radioaktivní polonium. Společnou vlastností těchto prvků je šest valenčních elektronů

Více

NEGATIVNÍ ÚČINKY DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1. OVZDUŠÍ 2. VODA, PŮDA

NEGATIVNÍ ÚČINKY DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1. OVZDUŠÍ 2. VODA, PŮDA NEGATIVNÍ ÚČINKY DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Negativní vlivy dopravy se projevují v těchto oblastech: 1. OVZDUŠÍ 2. VODA, PŮDA 3. HLUK 4. VIBRACE 5. OSTATNÍ FYZIKÁLNÍ ZÁŘENÍ 6. JINÉ FAKTORY 1. 2. 3. 4.

Více

Taxation of gas fuels by excise tax and ecological tax

Taxation of gas fuels by excise tax and ecological tax Zdanění plynných paliv spotřební a ekologickou daní Taxation of gas fuels by excise tax and ecological tax Ing. Josef BŘEZINA, CSc Anotace: Příspěvek je zaměřen na zdanění plynných paliv spotřební daní

Více

UNIPETROL Podpis smlouvy o výstavbě PE3 se společností Technip

UNIPETROL Podpis smlouvy o výstavbě PE3 se společností Technip UNIPETROL Podpis smlouvy o výstavbě PE3 se společností Technip Praha 10. září 2015 Klíčové parametry projektu PE3 Unipetrol reaguje na světový trend rostoucí poptávky po vysokohustotním polyetylénu (HDPE).

Více

Motorová paliva a biopaliva

Motorová paliva a biopaliva Motorová paliva a biopaliva Ing. Václav Pražák, Česká rafinérská, a.s., Litvínov (tel.: +420 616 4308; fax: +420 616 4858; E-mail: vaclav.prazak@crc.cz; www.crc.cz) 1. Úvod Provoz na silničních komunikacích

Více

průmyslu a obchodu Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejářského průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář

průmyslu a obchodu Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejářského průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Zkušenosti s uplatněním biopaliv a další vývoj jejich použití v dopravě Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejář průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Česká asociace

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Alternativní paliva možnosti výroby syntetických pohonných hmot Prof. Ing. Gustav Šebor, CSc., Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc.

Alternativní paliva možnosti výroby syntetických pohonných hmot Prof. Ing. Gustav Šebor, CSc., Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc. 156 Alternativní paliva možnosti výroby syntetických pohonných hmot Prof. Ing. Gustav Šebor, CSc., Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc. Ústav technologie ropy a petrochemie, Vysoká škola chemicko-technologická

Více

Náhrada ropy v dopravě ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Ing. Jan Žákovec

Náhrada ropy v dopravě ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Ing. Jan Žákovec Náhrada ropy v dopravě ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Ing. Jan Žákovec V prosinci 2001 Evropská komise (European Commision - EC) přijalo akční plán a 2 návrhy směrnic zabývajících se využitím alternativních

Více

UNIPETROL 1. ČTVRTLETÍ 2008 KONSOLIDOVANÉ NEAUDITOVANÉ FINANČNÍ VÝSLEDKY (IFRS)

UNIPETROL 1. ČTVRTLETÍ 2008 KONSOLIDOVANÉ NEAUDITOVANÉ FINANČNÍ VÝSLEDKY (IFRS) UNIPETROL 1. ČTVRTLETÍ 2008 KONSOLIDOVANÉ NEAUDITOVANÉ FINANČNÍ VÝSLEDKY (IFRS) François Vleugels, CEO Wojciech Ostrowski, CFO 15. května 2008 Program Hlavní údaje Finanční výsledky Přehled segmentů Doprovodné

Více

ALTERNATIVNÍ SUROVINY PRO CHEMICKÝ PR MYSL

ALTERNATIVNÍ SUROVINY PRO CHEMICKÝ PR MYSL 128 ALTERNATIVNÍ SUROVINY PRO CHEMICKÝ PR MYSL Doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc. VUAnCh-UNICV, Revolu ní 84, 400 01 Ústí nad Labem, jaromir.lederer@vuanch.cz Prof. Ing. Gustav Šebor, CSc. Ústav technologie

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

948 677, 00 Kč DUM seznámí žáky se vstupem do organické chemie, využitím základních organických paliv

948 677, 00 Kč DUM seznámí žáky se vstupem do organické chemie, využitím základních organických paliv Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

mod ISO 6326-1:1989 Tato norma obsahuje ISO 6326-1:1989 s národními modifikacemi (viz předmluva). Národní modifikace jsou označeny národní poznámka".

mod ISO 6326-1:1989 Tato norma obsahuje ISO 6326-1:1989 s národními modifikacemi (viz předmluva). Národní modifikace jsou označeny národní poznámka. ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 553.981:543.272.5 Duben 1993 Zemní plyn ČSN 38 5565-1 STANOVENÍ SIRNÝCH SLOUČENIN Část 1: Všeobecný úvod mod ISO 6326-1:1989 Natural gas. Determination of sulfur compounds Part

Více

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE Účinnost technologie ke snižování emisí [%] Nově ohlašovaná položka bude sloužit k vyhodnocení účinnosti jednotlivých typů odlučovačů a rovněž k jejímu sledování ve vztahu k naměřeným koncentracím znečišťujících

Více

Produkt- Titan Fuel Plus. Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti. Popis. Výhody.

Produkt- Titan Fuel Plus. Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti. Popis. Výhody. Titan Fuel Plus Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti Popis Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty pro přeplňované i nepřeplňované vznětové

Více

PŘÍSPĚVEK PLYNOFIKOVANÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY K OZDRAVĚNÍ OVZDUŠÍ VE MĚSTECH MOST A LITVÍNOV

PŘÍSPĚVEK PLYNOFIKOVANÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY K OZDRAVĚNÍ OVZDUŠÍ VE MĚSTECH MOST A LITVÍNOV PŘÍSPĚVEK PLYNOFIKOVANÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY K OZDRAVĚNÍ OVZDUŠÍ VE MĚSTECH MOST A LITVÍNOV Beroun Stanislav 1), Scholz Celestýn 1), Tuček Gerhard 2) 1) Katedra strojů průmyslové dopravy, Fakulta strojní,

Více

Učební osnova předmětu Chemická technologie

Učební osnova předmětu Chemická technologie Učební osnova předmětu Chemická technologie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní Celkový počet vyučovacích

Více

Solane technické benzíny lehká frakce

Solane technické benzíny lehká frakce 4 Alifatická uhlovodíková rozpouštědla Solane technické benzíny lehká frakce PENTANE 15 PENTANE 22 HUSTOTA PŘI 15 C kg/m 3 EN ISO 12185 630 630 659 669 669 693 BARVA DLE SAYBOLTA - ASTM D 156 +30 +30 +30

Více

PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!!

PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!! Page 1 of 5 PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!! BG 106 Rychlé čištění automatické převodovky BG 106-149,- Rychlé čištění automatické převodovky - výplach pro automatické

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Jedinečná bezpečnost bez koroze

Jedinečná bezpečnost bez koroze Jedinečná bezpečnost bez koroze Ekonomická dezinfekce s využitím ECA vody. Kontinuální výstřik lahví využitím ECA vody Dezinfekční systém ohleduplný k životnímu prostředí ECA voda Dezinfekce s přidanou

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

Uhlík a síra CH_102_Uhlík a síra Autor: PhDr. Jana Langerová

Uhlík a síra CH_102_Uhlík a síra Autor: PhDr. Jana Langerová Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

Patnáct let činnosti České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Patnáct let činnosti České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Patnáct let činnosti České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu V listopadu roku 1992 založilo sedmnáct petrolejářských firem, působících na trhu v České republice, Českou asociaci petrolejářského

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

THE ALTERNATIVE FUELS FOR VEHICLES ALTERNATIVNÍ PALIVA PRO MOTOROVÁ VOZIDLA

THE ALTERNATIVE FUELS FOR VEHICLES ALTERNATIVNÍ PALIVA PRO MOTOROVÁ VOZIDLA THE ALTERNATIVE FUELS FOR VEHICLES ALTERNATIVNÍ PALIVA PRO MOTOROVÁ VOZIDLA Čupera J. Ústav základů techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně,

Více

Přednáška na 58. mezinárodním kolokviu motoristického tisku

Přednáška na 58. mezinárodním kolokviu motoristického tisku Juni 2007 RF 70407-d Ho Převrat na automobilovém trhu v USA alternativy v oblasti pohonu a paliva Christopher Qualters Ředitel prodeje diesel a diesel-marketing Bosch USA Přednáška na 58. mezinárodním

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby

24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby 24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby Ústav aplikované a krajinné ekologie strana 2 Úvod Typické vlivy textilního

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Chemické názvosloví Chemické prvky jsou látky složené z atomů o stejném protonovém čísle (počet protonů v jádře atomu. Každému prvku přísluší určitý mezinárodní název a od něho odvozený symbol (značka).

Více

Zkoumání pochodů probíhající při oxidačním spalování odpadů v roztavené soli metodou MSO

Zkoumání pochodů probíhající při oxidačním spalování odpadů v roztavené soli metodou MSO Zkoumání pochodů probíhající při oxidačním spalování odpadů v roztavené soli metodou MSO Ing. Jaroslav Stoklasa, Ph.D., Petr Pražák, Centrum výzkumu Řež, s. r. o.; e-mail: Jaroslav.Stoklasa@cvrez.cz; Petr.Prazak@cvrez.cz

Více

Ropa. Vznik ropy. Těžba ropy

Ropa. Vznik ropy. Těžba ropy Ropa Též (surová nafta, zemní olej, černé zlato) je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků, především alkanů. Nachází se ve svrchních vrstvách zemské kůry nejčastěji v oblasti kontinentálních

Více