TÜV SÜD Czech s.r.o. Praha. Směry vývoje předpisů EHK a jejich připravované změny dle 65. zasedání GRPE/EHK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TÜV SÜD Czech s.r.o. Praha. Směry vývoje předpisů EHK a jejich připravované změny dle 65. zasedání GRPE/EHK"

Transkript

1 Novodvorská 994/138, CZ Praha 4 Směry vývoje předpisů EHK a jejich připravované změny dle 65. zasedání GRPE/EHK ve dnech 15. až 18. ledna 2013 Ženeva - Švýcarsko, OBSAH... str. SOUHRN VŠEOBECNÉ INFORMACE Úvod NEOFICIÁLNÍ ZASEDÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN: VLASTNÍ ZASEDÁNÍ GRPE: Schválení agendy jednání Závěry posledního zasedání WP Lehká vozidla Užitková (HD) vozidla Předpisy EHK č. 85 a Traktory a nesilniční stroje Program měření částic Vozidla poháněná plynnými palivy Motocykly a mopedy Vozidla šetrná k životnímu prostředí (EFV) Elektrická vozidla a životní prostředí (EVE) Klasifikace pohonů vozidel (VPSD) Kvalita paliv Systém mezinárodního schvalování typu vozidla (IWVTA) Recyklovatelnost Výměna informací týkajících se emisních požadavků OSTATNÍ AGENDA ZÁVĚR PŘÍLOHA SEZNAM NEOFICIÁLNÍCH (INFORMAL) DOKUMENTŮ DISTRIBUOVANÝCH NA 65. ZASEDÁNÍ GRPE-WP Kontakty: Ing. Václav Tajzich CSc tel: vaclav Fax:

2 SOUHRN Souhrn (vlastní zasedání GRPE) 1. Schválení agendy jednání Dle plánované agendy (viz dokument ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2013/1/Rev1). 2. Závěry posledního zasedání WP.29 Viz dokumenty ECE/TRANS/WP.29/1097+Corr.1 a Lehká vozidla (a) Celosvětově harmonizovaná zkušební procedura pro lehká vozidla (WLTP) Příprava textové části předpisu, probíhají validační mezilaboratorní zkoušky. (b) Zkušební procedura pro posuzování emisí z vozidel vybavených klimatizací (MACTP) Příprava textové části předpisu, příprava detailních podmínek testu. (c) Připravované návrhy doplňků předpisů EHK č. 68, 83, 101 a 103 Příprava nové série změn 07 předpisu č. 83 (Euro 6). 4. Užitková (HD) vozidla (a) Hybridní užitková (HD) vozidla Vyhotoven výpočtový model sériového pohonu, příprava textové části předpisu. (b) Dodatečně montované systémy pro snižování emisí (REC) Připraven návrh nového EHK předpisu. (c) Předpis EHK č. 49 Nepředložen žádný samostatný dokument. (d) Předpis gtr č. 4, 5 a 10 Nepředložen žádný samostatný dokument. 5. Předpisy EHK č. 85 a 115 Nepředložen žádný samostatný dokument. 6. Traktory a nesilniční stroje (a) Předpisy EHK č. 96 a 120 Schválena nové série změn 04 předpisu EHK č. 96. (b) Možný návrh změn gtr č. 11 Nepředložen žádný samostatný dokument. 7. Program měření částic Předloženy výsledky nově uskutečněných měření. 8. Vozidla poháněná plynnými palivy Příprava doplňku předpisu EHK č (Euro V) pro duální pohony HD vozidel. 9. Motocykly a mopedy (a) Mezinárodní homologace vozidel kat. L z hlediska jejich pohonu a vlivu na živ. prostředí Založení a určení kompetencí nové pracovní skupiny (EPPR). (b) Možné návrhy změn předpisů EHK č. 40 a 47 Nepředložen žádný samostatný dokument. (c) Možné návrhy změn předpisu gtr. č. 2 Schváleno korigendum předpisu, viz dokument ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2013/ Vozidla šetrná k životnímu prostředí (EFV) Předložena souhrnná zpráva z činnosti skupiny. 2

3 11. Vozidla s elektrickým pohonem a životní prostředí (EVE) Poskytnuta zpráva o přípravě definic. 12. Klasifikace pohonů vozidel (VPSD) Plánování činnosti skupiny. 13. Kvalita paliv Schváleno oprava znění R.E.3, viz dokument ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2013/ Systém mezinárodního schvalování typu vozidla (IWVTA) Průběžná informace o přípravě procedury mezinárodního schvalování. 15. Recyklovatelnost Viz dokument ECE/TRANS/WP.29/2012/ Výměna informací týkajících se emisních požadavků Předloženy národní strategie (Švédsko, Japonsko, Rusko) ke snižování emisí. 17. Ostatní agenda (a) Předložen dokument (WP.29) týkající se znečistění ze vznětových motorů. (b) Předložen dokument (OICA) týkající vyspělých podpůrných systémů jízdy (ADAS) VŠEOBECNÉ INFORMACE Číslo zprávy TÜV SÜD Czech: CEST Z1/2013 Pracovní cesta na uvedené odborné jednání byla finančně zajišťována Ministerstvem dopravy ČR a pracovník TÜV SÜD Czech byl členem vládní delegace na těchto jednáních. 0.1 Úvod Pracovní cesta českého delegáta byla finančně zajišťována Ministerstvem dopravy a pracovník TÜV SÜD Czech byl členem vládní delegace na jednání. Tohoto jednání se zúčastnilo cca 155 delegátů. Vládní delegace: Rakousko, Belgie, Kanada, Česká republika, Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Nizozemsko, Polsko, Ruská federace, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Spojené království, USA, Čína, Indie, Japonsko, Jižní Korea, Jihoafrická republika, Evropská komise. Nevládní delegace: IEA, AECC, CLEPA, AEGPL, FIA, IANGV, IMMA, OICA, NGVA, EUROMOT, ACEA, IPIECA, T&E, CEFIC-ATC, ICCT, TRL. Poznámka: IEA AECC CLEPA AEGPL FIA IANGV IMMA OICA NGVA EUROMOT ACEA IPIECA T&E CEFIC-ATC = International Energy Agency = Association for Emissions Control by Catalyst = Liaison Committee for Manufacturer of Automobile Equipment And Spare Parts = European Liquefied Petroleum Gas Association = Foundation for the Automobile and Society and FIA Mobility = International Association for Natural Gas Vehicles = International Motorcycle Manufacturers Association = International Organization of Motor Vehicle Manufacturers = NGVA Europe Association = European Association of Internal Combustion Engine Manufacturers = European Automobile Manufacturers Association = International Petroleum Industry Environmental Conservation Association = European Federation for Transport and Environment = Technical Committee of Petroleum Additive Manufacturers in Europe 3

4 ICCT TRL = International council on Clean Transportation = Transport Research Laboratory 2.0 NEOFICIÁLNÍ ZASEDÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN: I. Skupina HDH (Heavy Duty Hybrids) Předseda pracovní skupiny (p. Asman/Švédsko, sekretářem p. Stein) poskytl prostor vyjádření zástupců výzkumných institucí (TU Chalmers, TU Graz a institut IFA), kteří prezentovali souhrnnou zprávu z validačního programu testovací metodiky. Pro návrh certifikační procedury byl mj. vytvořen rozšířený termodynamický model (založený na výsledcích reálných testů), který započítává tepelné spády na spalovacím motoru a jeho příslušenství, včetně teploty elektrických trakčních baterií, elektromotoru, olejových náplní a chladiva; tento výpočtový model (v prostředí Simulink) bude dále adaptován na zkušební podmínky. Dosavadní zkoušky a výpočty prokázaly, že stávající model (upravený pro sériový pohon) není zatím dostatečně propracovaný, protože dochází k výrazným rozdílům v zatížení spalovacího motoru (v případě WHVC/testu celého vozidla nedosahuje ve všech stanovených měřicích bodech motor režimu plného zatížení); návrh křivky harmonizovaného cyklu WHDHC (zatížením na nábojích kol) je proto založen na přepočtu WHTC (motorového) cyklu, rekuperaci a stanovení ztrát v pohonném řetězci, viz obr.: Probíhající výpočtový validační test metodou SILS (softwarově) kromě parametrů vozidla počítá i s různými typy řidičů (rychlý, úsporný, kombinovaný), resp. simulátorů pro zkušební test; jako problematické se ukazují mj. přechodové stavy v pohonném ústrojí při přeřazení resp. mechanické sepnutí/vypnutí spojek (popř. brzd). Bylo zdůrazněno, že pro ovládací systém zkušebního soustrojí bude muset být vyvinut zvláštní sběrnicový systém, který umožní kombinaci různých motorů, převodovek, systémů rekuperace a ukládání energie a jejich řídicích jednotek, včetně řady vstupů z externích senzorů. 4

5 II. Skupina MACTP (Mobile Air Conditioning Test Procedure) Předseda pracovní skupiny p. Rijnders (Nizozemsko) řídil zasedání, jehož obsahem byla prezentace výsledků výzkumného programu EU (konsorcium institucí TNO, TUG a LAT). Hlavním úkolem je finalizace zkušební procedury, která je prakticky hotova, a vývoj doplňků předpisů EHK č. 83 a 101 (včetně definic, prakticky též hotovo). Test prováděný na válcovém dynamometru se skládá ze tří zkušebních fází: kondiciování teploty v kabině (stabilizace při konstantní rychlosti), měření při různých režimech se zapnutou klimatizací (při volnoběhu, 50 km/h a 100 km/h) a stejný postup s vypnutou klimatizací, viz obr.: Výsledkem těchto dílčích testů je pak spotřeba paliva vypočítaná na základě změřených emisí a uhlíkové bilance použitého referenčního paliva. Jako podmínky v laboratoři byly navrženy: relativní vlhkost 45% (±5%), při teplotě 25 C. Dle navrhované certifikační procedury se provádí řada korekcí zohledňující výkon motoru, okolní podmínky (teplotu), a rovněž korekce na velikost kabiny a zasklení. Měla by být také prověřena funkce deaktivace klimatizace při teplotě interiéru nižší než 18 C. Výsledkem zkoušek bude přírůstek spotřeby paliva daný hodnotou FC MAC. V současnosti probíhají srovnávací zkoušky ve čtyřech laboratořích, které zatím prokázaly určité problémy s jejich opakovatelností; proto se uvažuje o zvýšení požadovaných zkušebních cyklů (za stejných podmínek) na tři, bez ohledu na hladinu výsledků. V předpise bude též definována rodina z hlediska MAC; v dalším kroku se předpokládá aplikace a rozšíření předpisu na vozidla s hybridním pohonem. Zástupce EC (p. Steininger) podotkl, že tato metodika bude zanesena do legislativy Evropské unie (resp. do nařízení 715/2007); nebude možno ovšem takto hodnotit zpětně vozidla již schválená z hlediska emisí (v úrovni Euro 5 příp. i Euro 6). 5

6 III. Skupina GFV (Gaseous Fuelled Vehicles) Předseda pracovní skupiny p. Rijnders (sekretář p. Seissler) věnoval prostor pro zprávu o výsledcích uskutečněného workshopu pro HD vozidla z minulého roku, kde byly projednávány duální pohony; jednotlivými zeměmi (UK, S, USA, IT, DE, NL) byly objasněny požadavky národní legislativy. Na základě porovnávacích měření (provedených v TNO) bylo také vyčísleno snížení emisí CO 2 a vliv na další škodliviny, viz obr.: Byla konstatována absence aktuálního EHK předpisu a skutečnost, že některé státy nemají ani národní předpis na HD duální pohony (popř. tyto státy čerpají z jiných předpisů a udělují výjimky pro jednotlivá vozidla nebo v rámci národního typového schvalování). Na základě uvedeného byla navržena možná řešení: nový předpis pro retrofitní montáže, nebo doplněk k EHK č. 115, nebo alespoň jednotná procedura pro nový předpis s novou strukturou (kde by nebyly limitovány emise škodlivin, ale jednalo by se o harmonizovanou metodiku pro zavedení do národní legislativy smluvních států). Bylo konstatováno, že výrobci duálních pohonů cílí spíše na retrofitní montáže (EHK č. 115), zatímco OEM výrobci motorů/vozidel by uvítali nový EHK předpis (ovšem současně s ním by se musela změnit odpovídající část předpisů EHK č. 83 a 49). Dále byl předložen návrh na doplnění předpisů pro HD vozidla (od úrovně homologace Euro IV včetně); byly analyzovány definice rodiny motorů a odpovídající zkušební cykly (které korespondují s rozsahem zkoušek motorů původně schvalovaných dle EHK č. 49). Je také zvažována možnost požadavku na ověření emisního chování v provozu vozidla pomocí PEMS; při testu motoru by měly být stanoveny emise CH 4 vážené na specifickou produkci CO 2, které by v případě duálního pohonu s LPG/CNG neměly být horší než v případě provozu pouze na naftu. IV. Skupina WLTP-DHC (Worldwide harmonized Light Vehicles Test Procedure Development of Harmonized driving Cyle) Předseda pracovní skupiny p. Ishii (Japonsko) spolu se sekretářem (p. Ichikawa/OICA) poskytli prostor několika příspěvkům. Bylo vzato v úvahu doporučení zástupců OICA, Japonska a Indie, aby se při jízdním testu minimalizovala doba plného zatížení motoru resp. maximální rychlosti v daném úseku testu (tj. zejména doba plného otevření škrticí klapky u benzinových motorů z důvodu jeho ochrany), což má význam 6

7 především u vozidel s nízkým výkonem. Toto navrhované opatření by však mělo nežádoucí účinek na nereprezentativnost produkce CO 2 z testu (resp. jeho příliš nízkou hodnotu), proto by měla být definována určitá mezní rychlost. Byly předloženy možné sestavy zkušebního cyklu k posouzení (vytvořeno zástupci KBA), přičemž přichází v úvahu dvě základní varianty (pro každou ze tří kategorií výkon/hmotnost), viz obr. (jízdní profily nyní založeny na verzi jízdního profilu č. 5.1 a 5.3): Dále byl navržen způsob stanovení max. rychlosti vozidel nízkých výkonů při testu, který bude patrně stanoven tímto vztahem (pomocí koeficientu X daného předpisem): v (max, v testu) = v max (vozidla, konstrukčně) / (1+X) kde X nabývá hodnot z intervalu (0 0,1), dle výkonové klasifikace vozidla. Z dalších učiněných závěrů mj. vyplývá, že i přes dosavadní úpravy jízdního profilu bude při testu, zejména u vozidel s manuálním režimem řazení, při některých deceleračních fázích nezbytné podřazení nejméně o dva rychlostní stupně; nicméně definice bodů řazení bude ještě dále zkoumána. Dále byl odsouhlasen jednotný přístup pro stanovení rodiny vozidel (pro jednotlivé výkonnostní třídy), jeho parametrizace však doposud není přesně dána. V. Skupina REC (Retrofit Emission Control) Předseda pracovní skupiny p. Baarbé (sekretář J. May) představil výsledky z minulého setkání, byl upraven časový harmonogram prací; nový předpis by měl být předložen ke schválení do GRPE v lednu Návrh předpisu je z velké části kompletní, přetrvávají ovšem některé nejasnosti (na které podotkli především zástupci sdružení OICA). Mimo jiné účinnost redukce NO x, kde se diskutovalo o úrovni 60% jako minimální požadované pro všechny kategorie motorů schvalované dle WHTC; zástupci Německa požadují minimální účinnost při NRTC (pro NRMM) na úrovni 70% (přičemž při provozu je reálně dosahovaná účinnost nejméně 85%); předseda REC však navrhl minimální účinnost 60% pro systémy motorů schvalovaných dle WHTC i NRTC. Shoda zatím nebyla nalezena, přichází v úvahu i návrh s první etapou na úrovni 60% a v další sérii změn tohoto nového předpisu s požadavkem na vyšší účinnosti. Mj. se v návrhu předpisu konstatuje, že u REC systémů odzkoušených a schválených pro silniční vozidla bude možno toto schválení aplikovat také na nesilniční stroje (opačně ovšem nebude možno použít schválení udělené pro systémy nesilničních strojů na silniční vozidla). V případě dodatečně montovaných zachycovačů částic s kontinuální regenerací i nadále existuje problém s navýšením oxidu dusičitého NO 2, přičemž není zatím definováno, jaký přírůstek lze ještě akceptovat. Bude se dále diskutovat o tom, zda navýšení NO 2 v případě kategorie systémů s navýšením NO 2, má být 20% nebo 30% (některé systémy mají však přírůstek více jak o 30%); případně přichází v úvahu dvoufázový přístup (zpřísnění s novou sérií změn předpisu). Byla vznesena otázka, zda a jak ověřovat funkci regulace NO x (zahrnuje především činidlo AdBlue, jeho množství/hladinu a kvalitu, popř. opatření určená k výstraze řidiči). VI. Skupina WLTP-DTP (Worldwide harmonized Light Vehicles Test Procedure Development of Test Procedure) Předseda pracovní skupiny p. D Urbano poskytl prostor na vyjádření zástupců pracovních podskupin. Zástupcem Evropské komise (p. Steininger) byl zdůrazněn fakt, že současné toleranční podmínky testu dané návrhem předpisu (v laboratoři, na vozidle 7

8 a při vyhodnocování dat) mohou způsobit nepřesnost měření emisí; zejména v případě CO 2 může v extrémním případě nastat jeho nižší tvorba až o 8% oproti reálnému stavu. Také proto byl představiteli Japonska, Indie a Jižní Korei podpořen návrh na další vývoj přesnější metodiky (časově bude probíhat i po vyhotovení WLTP). Bylo konstatováno, že technicky lze přístroji a nastavením podmínek na zkušebně při testu dosáhnout správného výsledku při užších tolerancích. Také bylo diskutováno o nastavení válcové zkušebny z hlediska hmotnosti zkoušeného vozidla, resp. o stanovení setrvačné hmoty. Zde bylo předběžně odsouhlaseno, že tato hodnota bude stanovena na základě provozní hmotnosti a zaokrouhlena na nejbližší desítky kg (bylo zmíněno, že při opakování testu není hmotnost vozidla stejná, např. vlivem spotřebovaného paliva). Tato hodnota by také měla zahrnovat volitelnou výbavu vozidla majícího vliv na hmotnost, včetně faktoru užitečné hmotnosti; zde přichází v úvahu návrh EU, který počítá s naložením 15% už. hm. u osobních vozidel a 35% u lehkých užitkových vozidel (proti tomu stojí návrh Japonska: 15% OA a pouze 30% LUV, konsensus však zatím nebyl nalezen). Jako další parametr pro nastavení při testu bude zahrnut vliv volitelného příslušenství, ovlivňujícího aerodynamiku (včetně např. výběru ráfků kol s největším aerodynamickým odporem); zatím však přesně definováno, zda se tyto vlastnosti budou zjišťovat i na jednotlivých součástech (aer. tunel) nebo na vozidle jako celku (dojezdovou zkouškou). Zohlednění aerodynamických vlastností by mělo být pak provedeno na základě sady zkoušek (3x dojezd, 3x test CO 2 ), viz obr.: V návazné diskuzi byl předložen návrh, že zjištěné hodnoty CO 2 by se, jako přírůstková hodnota, poté přičetly/odečetly k výsledku vozu s danou hmotnostní konfigurací (tento návrh bude dále analyzován). Pro zkoušku aerodynamických vlastností by měly být použity nejširší instalované pneumatiky (což se ale nekryje s worst-case pro emisní test, kde by měly být použity pneumatiky s nejhorším valivým odporem, stanoveným dle EHK č. 117). Doposud nedořešenou otázkou je také stanovení řadicích bodů v případě převodovky s manuálním režimem, případně jízdní cyklus provedený dle průběžně poskytované informace z indikátoru řazení rychlostních stupňů (např. Indie navrhuje použití GSI jako volitelné option ). Z hlediska přípravy (kondiciování) vozidla před emisním testem směřuje dohoda k požadavku měření teploty motorového oleje na hodnotu 25 C (±2 C), p ři nuceném chlazení vzduchem a otevřené kapotě motorového prostoru (původní návrh na alternativu, tj. min. 12 h a max. 36 h, se zavřenou kapotou, se po proběhlé diskuzi ukázal jako problematický, především u vozidel s naftovým motorem nebo speciální tepelnou izolací); zatím otevřenou otázkou je teplotní stabilizace u HEV a BEV. Dosavadní výsledky a návrhy se zakládají na validační fázi 2 přípravy, při které bylo zatím provedeno 211 testů. Zástupcem podskupiny pro elektrická vozidla/pohony byla vznesena připomínka, že některá BEV nejsou schopná dosáhnout požadované akcelerace v testu (u všech výkonnostních tříd 1, 2 a dokonce 3) a proto bude dále projednáváno uspořádání jízdního cyklu (včetně max. rychlosti) pro bateriové elektromobily. V současnosti je připravena pracovní verze č. 1 nového gtr předpisu, která bude dále upravena/doplněna. VII. Skupina EPPR (L-category International Environmental Performance and Propulsion Requirements) První pracovní schůzka skupiny byla zahájena organizačními náležitostmi. Předsedou skupiny je P. Asman (EC/Švédsko), sekretářem T. Vercamenn (EC/Honda). Hlavní náplní aktivit bude především odborná výměna informací k přípravě doplňků předpisů týkajících se motocyklů z hlediska emisí a souvisejících záležitostí; prakticky se jedná především o: 8

9 a) Kategorizaci vozidel (klasifikace, nejméně dle max. rychlosti a výkonu, např. L3- A1) b) Výkonové požadavky (maximální rychlost vozidla; maximální výkon motoru a krouticí moment motoru; maximální výkon vozidla) c) Emise z výfuku (zk. typu I emise z výfuku při jízdním cyklu; zk. typu II emise při volnoběhu; zk. typu V životnost z hlediska emisí; zk. typu VII spotřeba paliva, emise CO 2, stanovení spotřeby elektrické energie a dojezdu na elektřinu) d) Emise nevýfukového charakteru (zk. typu III emise z klikové skříně; zk. typu IV výparné emise; zk. typu VIII systém OBD) Mandát skupiny je udělen zatím do června Cílem činnosti je vytvořit budoucí technicko-legislativní požadavky, přitom minimalizovat rozdíly v legislativě (jednak mezi EHK a gtr, jednak mezi právem EU a EHK) včetně procedurálních náležitostí. Zástupce EC zdůraznil, že v právu EU budou muset být provedeny určitá zjednodušení, aby bylo možno v budoucnu aplikovat EHK popř. gtr. Budou také zahrnuty vyspělé technologie včetně motocyklů s hybridním nebo čistě elektrickým pohonem. Po předcházející diskuzi bylo dále upřesněno, že činnost skupiny by měla zahrnovat všechny kategorie a podkategorie, ovšem s největším důrazem na kategorii L3 (podporuje zejména IMMA), a teprve na základě nových požadavků budou zkušební postupy rozšířeny na mopedy, tříkolky a čtyřkolky. Bylo dále rozhodnuto, že přednost v přípravě doplňků předpisu bude mít gtr č. 2, předpisy EHK č. 40 a 47 budou návazně buď upraveny, nebo zrušeny. Zástupce Japonska závěrem doporučil harmonizovat požadavky na laboratorní zařízení. 3.0 VLASTNÍ ZASEDÁNÍ GRPE: 3.1 Schválení agendy jednání Jednání zahájili předseda skupiny GRPE pan Ch. Albus, sekretář P. Cazzola a nový vicepředseda S. Marathe. K jednání byl připraven program (agenda) viz pracovní dokument ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2013/1/Rev1, který byl schválen. Některé body zasedání byly projednány v jiném pořadí než uvedeném (kvůli ne/přítomnosti některých delegátů), avšak jsou uvedeny dle původní agendy zasedání. 3.2 Závěry posledního zasedání WP.29 Skupina GRPE byla stručně seznámena se závěry 157. a 158. zasedání WP.29, které proběhlo v červnu a listopadu 2012 (viz dokumenty ECE/TRANS/WP.29/1097+Corr.1 a 1099 a dokument GRPE-65-24). 3.3 Lehká vozidla (a) Celosvětově harmonizovaná zkušební procedura pro lehká vozidla (WLTP) Předseda pracovní skupiny DHC p. Ishii a DTP p. D Urbano stručně sdělili současný stav vývoje prací na novém předpisu gtr. Byl zrekapitulován stav prací v neoficiálních pracovních skupinách (viz bod IV. a VI.). Dle současného časového plánu budou probíhat až do srpna 2013 kruhové mezilaboratorní zkoušky. Zástupce Francie zdůraznil nezbytnost včasné přípravy WLTP z důvodu ochrany ovzduší v městských aglomeracích; nutnost energetického štítkování a souvisejících finančních pobídek v zemích EU potvrdila EC. Dle dalšího sdělení zástupce Evropské komise bude nová metodika implementována do evropské legislativy v roce 2016 (zatím nebylo řečeno jakým způsobem). Předseda skupiny pro tvorbu předpisu p. Dubuc seznámil účastníky se současným stavem textové části; mj. se navrhují odlišné parametry referenčních paliv pro jednotlivé regiony na zeměkouli (Evropa, USA, Japonsko, J. Korea). Plán přijmutí nového gtr předpisu v listopadu 2013 na mimořádném 67. zasedání GRPE zůstává nezměněn. 9

10 (b) Zkušební procedura pro posuzování emisí z vozidel vybavených klimatizací (MAC) Předseda skupiny MACTP p. Rijnders spolu se sekretářkou (pí. Hosier/OICA) informovali stručně o vývoji prací v rámci této skupiny na základě předchozí pracovní schůzky. Bylo oznámeno, že nastávající laboratorní fáze B bude mít za cíl v rámci mezilaboratorní kruhové zkoušky prověřit metodiku z hlediska opakovatelnosti měření a citlivosti výsledků na parametry při testu (bude prováděnou pomocí jednoho reprezentativního vozidla). Vyhotovená metodika bude posléze zapracována do předpisu EHK č. 83 a 101; zástupce EC podotkl, že bude implementována do práva Evropské unie a doplněna požadavkem energetického štítkování (bude teprve rozhodnuto, zda se bude týkat samotné účinnosti klimatizace nebo celého vozidla). Dále zdůraznil, že procedura MAC je součastní integrovaného přístupu ke snižování emisí CO 2, který podporuje mj. také TPMS (monitorování tlaku v pneumatikách), GSI (indikátor řazení rychlostních stupňů), používání biopaliv, energetické štítkování pneumatik z hlediska valivého odporu a další. (c) Připravované návrhy doplňků předpisů EHK č. 68, 83, 101 a 103 Bylo předloženo několik neformálních dokumentů (GRPE-65-07, -08, -09, -22), připravených Evropskou komisí. Jedná se o zavedení technických podmínek a požadavků evropské legislativy emisní úrovně Euro 6 do předpisů EHK č. 83 (na sérii změn 07), 101 a 103. Tyto dokumenty budou dále zpracovány a předloženy jako oficiální ke schválení na příštím zasedání GRPE. Bylo uvedeno, že zatím chybí odpovídající jednotné značení emisních podúrovní Euro 6 harmonizované s nařízením 715/2007 (ve znění pozdějších nařízení 692/2008, 595/2009, 566/2011, 459/2012 a 630/2012); smluvní státy zašlou různé komentáře k těmto upravovaným dokumentům. Současně s těmito úpravami bude nutné také doplnit resp. upravit technické požadavky přílohy 9 předpisu EHK č (požadavky na systém OBD u HD vozidel). Z dosavadního vývoje vyplývá, že udělování homologací Euro 6 v některé jeho podúrovni bude (pro osobní automobily v evropské legislativě) pro nové typy resp. nová vozidla probíhat prakticky až do r Užitková (HD) vozidla (a) Hybridní užitková (HD) vozidla Sekretář pracovní skupiny p. Stein informoval o aktuálním vývoji prací. Bylo konstatováno, že současný simulační výpočtový model sériového i paralelního pohonu je komplikovaný a bude vhodné nalézt jeho zjednodušení; jako kritický byl identifikován zejména termodynamický výpočet týkající se spalovacího motoru s příslušenstvím. Pracovní podskupina pro tvorbu textové části návrhu nového předpisu gtr (kdy se jako základ vezme japonský Kokujikan 281) zahájí činnost již v březnu t. r. (v souvislosti s pracovní schůzkou neformální skupiny HDH ve Švédsku); návrh textu by měl být předložen na zasedání GRPE v lednu 2014 (a v listopadu 2014 pak finální podoba nového předpisu ke schválení do WP.29). Bylo zdůrazněno, že bude nutné, vzhledem k technologickému vývoji hybridních pohonů, pokračovat v přípravě dalších zkušebních postupů a výpočtových modelů pro nový předpis i po tomto datu. (b) Dodatečně montované systémy pro snižování emisí Předseda pracovní skupiny p. Baarbé informoval o stavu přípravy nového EHK předpisu na schvalování retrofitně montovaných systémů pro snižování emisí; nový předpis je prakticky hotov (GRPE-65-18), zbývá však rozhodnout některé sporné body: minimální požadovaná účinnost snižování NO x pro silniční aplikace (zkoušené pomocí WHTC) je 60%, ovšem pro nesilniční stroje (zkoušené pomocí NRTC) musí být definována (v úvahu přichází např. minimální požadovaná účinnost 70%); nárůst (přírůstek) tvorby NO 2 u některých systémů, zejména s kontinuální regenerací, požadují některé smluvní strany limitovat přísněji na úrovni 20%, některé smluvní strany požadují širší toleranci přídavného NO 2 (např. až na úroveň 30%, 10

11 z důvodu technické náročnosti na dostatečně účinnou chemickou redukci a protože NO 2 snižuje teplotu regenerace částicového zachycovače), přičemž oxid dusičitý je přímo měřenou veličinou. Dle časového plánu by tyto a další zbývající body (formálního charakteru) měly být dořešeny do června 2013, kdy by již měla být předložena finální kompletní podoba nového EHK předpisu, který bude předložen ke schválení v GRPE. Zástupce EC uvedl, že momentálně chybí EC dostatek věrohodných technických informací k výše uvedenému rozhodnutí; proto jsou smluvní státy požádány k předložení odborných komentářů a zkušeností k produkci přídavného NO 2 u částicových zachycovačů. Stávající návrh počítá se zavedením čtyř skupin systémů pro snižování škodlivin: typ I pro snížení pouze pevných částic (bez navýšení emisí NO 2 ), typ II pro snížení pouze pevných částic a s definovaným navýšením emisí NO 2 (ne více než např. 20 nebo 30% oproti původní produkci emisí NO 2 zjištěné ještě na motoru bez REC), typ III pro snížení pouze emisí NO x (bez vlivu na PM), typ IV pro snížení emisí jak PM tak NO x (včetně snížení NO 2 ). V současnosti je také již připraven návrh revize tohoto dokumentu pro sérii změn 01 předpisu, která bude obsahovat přísnější emisní úrovně pro homologaci dodatečně montovaných systémů ke snižování NO x a PM. Zástupce Francie připomenul také nutnost stanovení detailních podmínek jednak pro COP a jednak pro iniciační audit montážních pracovišť oprávněných k těmto dodatečným montážím (na příští zasedání připraví Francie odpovídající komentáře s návrhy). (c) Předpis EHK č. 49 Nebyl předložen žádný dokument ani komentář. (d) Předpisy gtr č. 4, 5 a 10 Nebyl předložen žádný dokument ani komentář. 3.5 Předpisy EHK č. 85 a 115 Nebyl předložen žádný dokument ani komentář. 3.6 Traktory a nesilniční stroje (a) Předpisy EHK č. 96 a 120 Pracovní dokument: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2013/3 Předložený pracovní dokument resp. nová série změn 04 předpisu EHK č. 96, která harmonizuje tento předpis s evropskou směrnicí 2010/26 (doplňující 97/68/ES), byl jednohlasně přijat. Zástupcem sdružení EUROMOT byl poté vznesen návrh, aby homologační značení z hlediska kategorizace motoru (dle jeho výkonu a použití) bylo shodné se směrnicí 97/68/ES, proto bude připraven návrh opravy Přílohy 3 předpisu. (b) Možný návrh změn globálního technického předpisu č. 11 Nebyl předložen žádný dokument ani komentář. 3.7 Program měření částic Nový předseda skupiny PMP p. G. Martini (sekretářka C. Hosier) informoval o výsledcích aktivit ukončených v r (kruhová zkouška provedená na HD motorech a kruhová zkouška na kalibraci separátoru těkavých částic). Mezilaboratorní srovnávací měření u HD motorů bylo provedeno pomocí tzv. zlatého standardu (naft. Daimler, 290 kw, Euro III, s externě připojeným zachycovačem částic s katalytickým účinkem); byla provedena série testů (WHTC studená/teplá fáze, WHSC, ETC, ESC) osmkrát opakovaná. Z výsledků měření mj. vyplývá, že opakovatelnost zkoušky při měření PM a PN (ať už v jedné laboratoři, nebo mezilaboratorně) je 11

12 nejhorší u ESC (variabilita se pohybuje v intervalu 65 až 150% průměrně naměřených hodnot). Nedetekovaný podíl pevných částic byl nejvyšší v případě testů se studeným startem (až 25% z měřeného vzorku). Zástupce OICA vyjádřil jisté pochybnosti o přesnosti měření částic s velikostí menší než 23 nm, doporučil zdokonalení měřicí metodiky; na základě předchozích měření bude v rámci výzkumných projektů prováděna nově také chemická analýza částic. Mandát skupiny PMP by tak díky těmto novým požadavkům mohl být znovu obnoven. 3.8 Vozidla poháněná plynnými palivy Předseda skupiny GFV p. Rijnders a zástupci OICA představili návrh na vnesení emisních zkušebních požadavků dodatečně montovaných plynových systémů pro duální pohony v úrovni Euro V do předpisu EHK č ; na příštím zasedání GRPE bude předložen odpovídající pracovní dokument. Z hlediska homologace motoru/vozidla přichází v úvahu tři přístupy: homologace jako REC (viz bod 4. (b)), doplnění předpisu EHK č. 115 (podporují výrobci plynových systémů), nebo nový předpis EHK (podporují výrobci motorů/vozidel). Zástupce sdružení OICA poté vznesl připomínku na způsob schvalování vozidel v provozu, které budou vybaveny motorem schváleného typu včetně HDDF v lepší emisní kategorii (zejména v případě přestavby vozidla); GRPE by měla nastavit obecné principy pro harmonizaci dodatečných montáží (nejenom u plynových pohonů). Na příští zasedání GRPE bude připraven detailní komentář. 3.9 Motocykly a mopedy (a) Mezinárodní homologace vozidel kategorie L z hlediska jejich pohonu a vlivu na životní prostředí (EPPR) Předseda skupiny p. Asman seznámil delegáty se založením nové pracovní skupiny v rámci GRPE, pro mezinárodní systém schvalování vozidel kategorie L z hlediska jejich pohonu a vlivu na životní prostředí; mandát skupiny je udělen do listopadu V kompetenci skupiny je příprava podkladů pro úpravu předpisů EHK a gtr a jejich harmonizaci, případně též vyhotovení nových předpisů. Na příštím zasedání GRPE bude předložena pracovní mapa plánovaných aktivit. Zástupce Japonska doporučil, že vzhledem k faktu, že se budou prolínat výstupy skupin EPPR a EVE, měly by mít přednost návrhy z EVE, aby nebyl narušen proces harmonizace; tento přístup byl delegáty odsouhlasen. (b) Možné návrh změn předpisů EHK č. 40 a 47 Nebyl předložen žádný dokument ani komentář. (c) Možné návrhy změn předpisu gtr č. 2 Pracovní dokument: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2013/4 Předložený pracovní dokument byl jednomyslně schválen. Jedná se o korigendum k předpisu gtr č. 2, který opravuje chyby v některých výpočtech a grafech v předpisu Vozidla šetrná k životnímu prostředí (EFV) Byla předložena souhrnná zpráva z činnosti této skupiny (WP ). Vzhledem k dosavadnímu stagnujícímu vývoji a faktu, že aktivity skupiny jsou v současnosti prakticky pokryty činnostmi v ostatních skupinách (zejména WLTP, GFV a EVE), bude ve výboru WP.29 projednáno pozastavení mandátu skupiny EFV. 12

13 3.11 Elektrická vozidla a životní prostředí (EVE) GRPE byla předsedou EVE (p. Olechiw/USA) o výsledku předcházejících pracovních setkání. Bylo upřesněno, že pro výměnu informací, tvorbu definic a podkladů pro činnost stávajících pracovních skupin GRPE budou použity zejména současné definice a technické požadavky popř. zkušební podmínky; činnost skupiny bude dle plánu zakončena vytvořením referenční příručky pro vozidla s elektrickým pohonem Klasifikace pohonů vozidel (VPSD) Předseda GRPE informoval o přípravě podkladů pro tvorbu klasifikace pohonů vozidel; zatím však nebyla ustanovena zvláštní neoficiální pracovní skupina. Klasifikace pohonů a související definice (založené především na výsledcích činnosti skupin WLTP a EVE) by se měly stát součástí rezoluce R.E.3 a S.R.1. (připravovaný návrh viz GRPE a -13). Zástupcem sdružení OICA a následně IANGV bylo zdůrazněno, že v současnosti existuje v definicích pohonů a souvisejících zkušebních postupech řada nekonzistentních požadavků (které v případě plynových pohonů jsou navíc rozdílné oproti např. ISO-normám). Zástupce sdružení CLEPA uvedl nutnost přípravy klasifikace pohonů v úzké spolupráci s dalšími skupinami GR (zejména GRRF a GRB) Kvalita paliv Pracovní dokument: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2013/2 Předložený pracovní dokument byl jednohlasně schválen. Jedná se o drobnou formální úpravu znění konsolidované rezoluce R.E.3, která se ve své základní části doplní o odkaz na kvalitativní parametry paliv (tj. na již existující přílohu 4) Systém mezinárodního schvalování typu vozidla (IWVTA) Zástupce EC předložil dokument (GRPE-65-19) týkající se mezinárodního schvalování typu vozidla. Legislativa pro tuto úroveň homologace bude připravována ve dvou fázích (jednodušší změny rovnou v dotčených předpisech, složitější vytvořením nového předpisu nebo alespoň novou revizí stávající předpisové základny). Rozsahem se jedná zejména o výkon motoru, vliv klimatizace, kouřivost vznět. motoru, spotřebu paliva a emise CO 2 a emise škodlivin (lehkých a užitkových vozidel). Sdružení OICA zdůraznilo problematický koncept různých informačních dokumentů (v systému evropského schvalování), proto doporučuje vytvoření dvou pracovních skupin (pro EHK a gtr) s vzájemnou koordinací činností Recyklovatelnost Pracovní dokument: ECE/TRANS/WP.29/2012/116 Předseda GRPE potvrdil záměr vytvořit nový EHK předpis na recyklovatelnost motorových vozidel (výbor WP.29 rozhodl, že GRPE se má zabývat otázkou recyklovatelnosti); zároveň byla jeho návrhová podoba krátce představena (GRPE-65-11). Zástupce OICA uvedl, že snahou tohoto sdružení bude harmonizovat teoretické výpočty s reálnými materiálovými vlastnostmi (současné materiálové restrikce jsou velmi přísné, platné i pro vozidla vyráběná v malých sériích). Zástupce Ruska uvedl dokument (GRPE-65-21), který jeho určité body zpochybňuje, s návrhy na vylepšení; dokument nebyl doporučen k dalšímu zpracování. Na základě návazné diskuze bylo domluveno, že návrh EHK předpisu na recyklovatelnost bude dále projednán, upraven (jednání se zúčastní Evropská komise, Rusko, OICA, CLEPA) a předložen na příštím zasedání GRPE. Tento předpis by však neměl být zahrnut do systému mezinárodního schvalování typu vozidla (viz bod 14). 13

14 3.16 Výměna informací týkajících se emisních požadavků Zástupcem Švédska byl předložen dokument vysvětlující současný stav a požadavky švédské legislativy na dodatečně montované systémy (GRPE-65-06), zejména s ohledem na užitková vozidla schválená do úrovně Euro III včetně. Dále byl představen dokument připravený Japonskem (GRPE-65-14), který je průřezem národní strategie na snižování emisí a energetické náročnosti (mj. shrnuje taková témata jako emise z motocyklů, výparné emise nebo systémy OBD nebo Off-Cycle Emissions u užitkových vozidel). Další dokument (GRPE-65-20), předložený zástupcem Ruské federace, analyzuje emisní dopady z opotřebení pneumatik v silniční dopravě (např. v případě těžkých užitkových vozidel jsou vypočítány měrné emise přibližně 0,18 g/km, se silným karcinogenním účinkem); tento dokument bude předložen do dalších skupin GR (především GRRF a GRB). 4.0 OSTATNÍ AGENDA a) Zástupkyní sekretariátu WP.29 byl přednesen dokument týkající se znečistění ze vznětových motorů (viz GRPE-65-05), s žádostí o předložení odborných komentářů z GRPE. Sdružení OICA připraví detailní studii k vlivu na životní prostředí. Zástupci Německa doporučují zahrnutí vlivu retrofitních systémů (připraví odpovídající dokument na další zasedání); zástupce sdružení EUROMOT zdůraznil nutnost snižování emisí u nesilničních strojů. Na základě stávajících komentářů a budoucích odborných analýz bude sestaven závěrečný dokument, který by měl být v listopadu 2013 předložen do WP.29, jako podklad pro další aktivity. b) Zástupcem sdružení OICA byl předložen dokument (GRPE-65-23) s komentáři, jež se týkají vyspělých podpůrných systémů jízdy (Advanced Driver Assistance Systems/ADAS), a které mají určitý vliv na výkonové popř. emisní vlastnosti vozidla (motoru). Vzhledem k technickému pokroku bude nutné zahrnout definice a požadavky do emisních předpisů, avšak bylo konstatováno, že vzhledem k ADAS nebude v rámci GRPE vytvářen nový předpis. 5.0 ZÁVĚR Návrh agendy příštího 66. zasedání GRPE, které se bude konat v Ženevě v Paláci národů 3. až 7. června 2013, bude zveřejněn na webových stránkách EHK OSN WP.29/GRPE. Následující tabulka obsahuje pracovní dokumenty schválené na 65. zasedání GRPE, které budou předány k dalšímu posouzení pracovní skupině WP.29 (v červnu 2013): Dokument Předpis Poznámka ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2013/2 R.E.3 oprava ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2013/3 EHK č. 96 s.z. 04 ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2013/4 gtr č. 2 oprava, se zapracováním GRPE Základní dokument GRPE Základní dokument GRPE roadmap, aktivity w.g. EPPR-L roadmap, aktivity w.g. EVE 14

15 PŘÍLOHA SEZNAM NEOFICIÁLNÍCH (INFORMAL) DOKUMENTŮ DISTRIBUOVANÝCH NA 65. ZASEDÁNÍ GRPE-WP.29 Číslo Název GRPE Rev.1 Informal meetings in conjunction with the GRPE session proper: room reservations and schedule GRPE GRPE Transmitted by GRPE-Secretary Comments to the proposal ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2013/2 Transmitted by expert from OICA Progress report Transmitted by EVE-Secretary GRPE Rev.1 Terms of reference for the EVE IWG Transmitted by EVE-Secretary GRPE GRPE Discussion document on diesel exhaust emissions Transmitted by GRPE-Secretary National legislation for retrofit of HDV for reduced emissions Transmitted by expert from Sweden GRPE Proposal for a new series of amendments to Regulation No. 83 GRPE GRPE GRPE GRPE GRPE GRPE GRPE GRPE Transmitted by expert from the European Commission Modifications to UN Regulation No. 101 resulting from the transposition of the Euro 6 legislation into UN Regulation No. 83 Transmitted by expert from the European Commission Modifications to UN Regulation No. 103 resulting from the transposition of the Euro 6 legislation into UN Regulation No. 83 Transmitted by expert from the European Commission Proposal to amend document WP (Proposal for a new Regulation on recyclability of motor vehicles) Transmitted by expert from the European Commission Consolidated proposal for a new Regulation on recyclability of motor vehicles Transmitted by expert from the European Commission Vehicle definitions: explanatory report Transmitted by VPSD-Secretary Vehicle definitions: overview Transmitted by VPSD-Secretary Summary of the future Japanese policy for motor vehicle emission reduction Transmitted by expert from Japan Background information, terms of reference and rules of procedure Transmitted by EPPR-Secretary GRPE Rev.1 Summary of the latest PMP related activities Transmitted by expert from the European Commission and PMP 15

16 GRPE Report on the development of Amendment 3 to global technical regulation No. 2 GRPE GRPE GRPE GRPE Transmitted by expert from Japan Draft new Regulation on uniform provisions concerning the approval of Retrofit Emission Control Devices (REC) for heavy duty vehicles, agricultural and forestry tractors and non-road mobile machinery equipped with compression ignition engines Transmitted by REC-Secretary Priority of discussion on technical requirements for IWVTA and draft report to IWVTA informal meeting Transmitted by IWVTA-Ambassador Particulate matter emissions by tyres Transmitted by expert from Russian Federation Comments on the proposed draft UN Regulation concerning recyclability of automotive vehicles Transmitted by expert from Russian Federation GRPE Rev.1 Transposition of Euro 6 requirements into UN Regulation No. 83 and proposed amendments to UN Regulations Nos. 101 and 103 GRPE GRPE GRPE GRPE GRPE GRPE GRPE GRPE GRPE GRPE GRPE Transmitted expert from the European Commission Comments to the draft design principles for control systems of Advanced Driver Assistance Systems Transmitted by expert from OICA Report on the last sessions of the World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations Transmitted by GRPE-Secretary Status of the informal group on Heavy Duty Hybrids Transmitted by HDH-Secretary Informal group on Heavy Duty Hybrids: report to GRPE Transmitted by HDH-Secretary General information for the GRPE session Transmitted by GRPE-Secretary Updated GRPE agenda Transmitted by GRPE-Secretary Progress report of World-wide Light-duty Test Cycle (WLTC) and mode construction Transmitted by WLTP-DHC-Secretary Updated roadmap Transmitted by WLTP-DTP-Secretary Report to GRPE Transmitted by EVE-Secretary Status report Transmitted by MACTP-Secretary Report to GRPE Transmitted by EVE-Secretary 16

17 GRPE GRPE GRPE GRPE GRPE GRPE Status of the draft GTR Transmitted by WLTP-DTP-Secretary Report to GRPE Transmitted by WLTP-DTP-Secretary Dual-fuel engines and vehicles Rules for retrofitting diesel engines Transmitted by expert from OICA Proposal for a draft supplement to the 5th series of amendments to REGULATION No. 49 (rev. 5) Transmitted by GFV-HDDF-Secretary Report to GRPE Transmitted by REC-Secretary UN Regulation on recyclability of motor vehicles: reply to the comments of the Russian Federation Transmitted by expert from OICA - 17

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla. Place, Date Event Name and company of speaker

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla. Place, Date Event Name and company of speaker Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla Place, Date Event Name and company of speaker Obsah Úvod Nákupní pokyny a kritéria Náklady životního cyklu Ekoznačky Praktické tipy na nákup a užití

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vliv složení vozového parku osobních automobilů v České republice na životní prostředí.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vliv složení vozového parku osobních automobilů v České republice na životní prostředí. 1/12 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vliv složení vozového parku osobních automobilů v České republice na životní prostředí. Číslo zprávy: TECH - Z 05 / 2012 Zprávu vypracoval: Ing. František Horák, CSc. Ředitel sekce:

Více

BUY SMART Zelené nakupování je chytrá volba Nakupování a ochrana klimatu Výkonnostní tabulky pro nakupování vozidel Podporováno www.buy-smart.

BUY SMART Zelené nakupování je chytrá volba Nakupování a ochrana klimatu Výkonnostní tabulky pro nakupování vozidel Podporováno www.buy-smart. BUY SMART Zelené nakupování je chytrá volba Nakupování a ochrana klimatu Výkonnostní tabulky pro nakupování vozidel Podporováno www.buy-smart.info Nakupování a ochrana klimatu... 1 1. Výkonnostní tabulka

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

Automobilismus a emise CO 2

Automobilismus a emise CO 2 Automobilismus a emise CO 2 Artur Güll Škoda Auto, TZZ 13.11.2009 Tento materiál vznikl jako sou ást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R. Obsah

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

Výsledky projektu ATLETE II poukazují na shodu s evropskými požadavky na energetické štítkování a minimální energetickou náročnost v segmentu praček.

Výsledky projektu ATLETE II poukazují na shodu s evropskými požadavky na energetické štítkování a minimální energetickou náročnost v segmentu praček. Brusel / Praha, 25. června 2014 Výsledky projektu ATLETE II poukazují na shodu s evropskými požadavky na energetické štítkování a minimální energetickou náročnost v segmentu praček. Projekt dokazuje výhody

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nová California

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nová California Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nová California Motory splňující emisní normu Euro 6 Typ motoru/počet ventilů na válec Vstřikování/přeplňování Zdvihový objem (cm 3 ) Max. výkon (kw) při otáčkách

Více

Pravidelné technické prohlídky

Pravidelné technické prohlídky Pravidelné technické prohlídky ANOTACE 1. Pravidelné technické prohlídky silničních vozidel 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby prosinec 2012 a leden 2013 4. Obor středního vzdělání odborné

Více

300 KG NA DLANI JEDNÉ RUKY. Co se vám vybaví?

300 KG NA DLANI JEDNÉ RUKY. Co se vám vybaví? 300 KG NA DLANI JEDNÉ RUKY. o se vám vybaví? MIHELIN Total Performance, Nepodceňujte význam pneumatik! Všechny pneumatiky ale nejsou stejné! Pro každé období jsou vhodné jiné pneumatiky! Pneumatiky představují

Více

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Projekt: Téma: TÉMA 4 Montáž základních druhů rozebíratelných spojení, montáž šroubovitých a kolíkových spojů, montáž mechanismů a potrubí Obor: Zámečník Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední

Více

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8.

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. Příloha k č.j.: 22631/2006 12000 Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. května 2003 Obsah: I. Úvodní komentář II. Plnění

Více

Produkt- Titan Fuel Plus. Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti. Popis. Výhody.

Produkt- Titan Fuel Plus. Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti. Popis. Výhody. Titan Fuel Plus Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti Popis Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty pro přeplňované i nepřeplňované vznětové

Více

Žádost o provedení testování historického vozidla

Žádost o provedení testování historického vozidla Číslo protokolu o testování historického nebo silničního vozidla: Klasifikace vozidla podle FIVA FIA Žádost o provedení testování historického vozidla Fotografie historického nebo silničního vozidla o

Více

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky doprava

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky doprava Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky doprava Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. Tento dokument poskytuje kritéria zelených veřejných zakázek pro oblast dopravy. Podrobné vysvětlení důvodů

Více

PRO VOZIDLA KATEGORIE M 1 (ZÁŽEHOVÝ MOTOR BENZÍN, LPG, CNG)

PRO VOZIDLA KATEGORIE M 1 (ZÁŽEHOVÝ MOTOR BENZÍN, LPG, CNG) PŘÍLOHA K METODICKÉMU POKYNU 9/2008 - PROKÁZÁNÍ STUPNĚ PLNĚNÍ EMISNÍ ÚROVNĚ strana 1/8 PRO VOZIDLA KATEGORIE M 1 (ZÁŽEHOVÝ MOTOR BENZÍN, LPG, CNG) SMĚRNICE EHS/ES 70/220/EHS 74/290/EHS 77/102/EHS 78/665/EHS

Více

ODBORNÝ SEMINÁŘ ZIEHL-ABEGG 2014

ODBORNÝ SEMINÁŘ ZIEHL-ABEGG 2014 ODBORNÝ SEMINÁŘ ZIEHL-ABEGG 2014 Díky pozitivní zpětné reakci na seminář konaný v roce 2012, byl opět zorganizovaný firmou ZIEHL- ABEGG s.r.o. Divize pohonů, na podzim roku 2014 odborný seminář zaměřený

Více

PRŮVODCE EU ŠTÍTKOVÁNÍ PNEUMATIK

PRŮVODCE EU ŠTÍTKOVÁNÍ PNEUMATIK PRŮVODCE EU ŠTÍTKOVÁNÍ PNEUMATIK EU Štítky : nový odkaz na home page B2B PIRELLI B2B tyreclub.pirelli.com PIRELLI B2B tyreclub.pirelli.com EU Štítky : Stitky (soubor csv s aktuálním sortimentem a hodnotami

Více

Vývoj elektromobility v České republice

Vývoj elektromobility v České republice Vývoj elektromobility v České republice Shrnutí výsledků studie Praha, listopad 2014 Zkratky a vysvětlivky B2B/B2C Business-to-Business, Business-to-Customer CAGR CNG ČR EV HEV ICE LV OEM OES PHEV TCO

Více

PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY Záleží nám na prostředí, ve kterém žijeme. Mnoho lidí, organizací a státních institucí nám předkládá modely ekologického chování, které mají chránit životní prostředí, zvláště

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

LETECKÉ ORGANIZACE ICAO ECAC EUROCONTROL. ECAC European Civil Aviation Conference Evropská konference civilního letectví

LETECKÉ ORGANIZACE ICAO ECAC EUROCONTROL. ECAC European Civil Aviation Conference Evropská konference civilního letectví LETECKÉ ORGANIZACE MEZIVLÁDNÍ NEVLÁDNÍ ICAO ECAC EUROCONTROL IATA SITA FAA JAA EASA ICAO International Civil Aviation Organization Mezinárodní organizace civilního letectví ECAC European Civil Aviation

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

Úsporné koncepty pro domácnosti a dopravní sektor

Úsporné koncepty pro domácnosti a dopravní sektor Úsporné koncepty pro domácnosti a dopravní sektor Praha, 23. dubna 2013 Dipl.-Phys. Dipl.-Ing. Antonio Džaja Sales Manager East Europe & CIS www.heliocentris.com Agenda I. Úvod Co je Heliocentris Academia?

Více

ErP nařízení žádá vysokou účinnost, EU se zaměřila na zelené ventilátory

ErP nařízení žádá vysokou účinnost, EU se zaměřila na zelené ventilátory ErP nařízení žádá vysokou účinnost, EU se zaměřila na zelené ventilátory V plnění Kyotského protokolu se Evropská Unie zavázala redukovat CO2 emise nejméně o 20 % do roku 2020. Jeden způsob k dosažení

Více

Řada motorů Euro 6 od společnosti Scania: Osvědčená technologie a řešení pro každou potřebu

Řada motorů Euro 6 od společnosti Scania: Osvědčená technologie a řešení pro každou potřebu 18. listopadu 2013 Řada motorů Euro 6 od společnosti Scania: Osvědčená technologie a řešení pro každou potřebu Scania nyní nabízí jedenáct motorů Euro 6, od 250 hp do 730 hp. Zákazníci z celé Evropy, kteří

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA Brno, 10. 12. září 2012 www.ebtc.eu EBTC Představení projektu Hospodářská komora České republiky vyhrála výběrové řízení na tzv. Contact

Více

Brno 8. 10. 2013. Seminář Elektrické autobusy pro město Blok 1: Obecné závěry studie E-mobilita v MHD"

Brno 8. 10. 2013. Seminář Elektrické autobusy pro město Blok 1: Obecné závěry studie E-mobilita v MHD Brno 8. 10. 2013 Seminář Elektrické autobusy pro město Blok 1: Obecné závěry studie E-mobilita v MHD" Shrnutí výsledků studie E-mobilita v MHD Ing. Jakub Slavík, MBA Consulting Services 2 Studie E-mobilita

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno Zemní plyn v dopravě Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie 8.6.2010, Autotec, Brno Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v

Více

Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 3-2: Podkladové informace ke kombinovaným zkouškám teplota/nízký

Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 3-2: Podkladové informace ke kombinovaným zkouškám teplota/nízký ČESKÁ NORMA 19.040;29.020;31.020 Prosinec 1994 Elektrotechnické a elektronické výrobky. ČSN IEC 68-3-2 Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 3-2: Podkladové informace ke kombinovaným

Více

Nízkoemisní zóny ve vybraných evropských městech

Nízkoemisní zóny ve vybraných evropských městech Nízkoemisní zóny ve vybraných evropských městech Beroun 10. listopadu 2010 Mgr. Veronika Tomášková Evropské země s LEZ: Dánsko (Miljøzone) Itálie (Zona a traffico limitato) Německo (Umwelt Zone) Nizozemí

Více

Co můžete jako řidič udělat pro životní prostředí?

Co můžete jako řidič udělat pro životní prostředí? Co můžete jako řidič udělat pro životní prostředí? Některá zajímavá fakta Některá zajímavá fakta V porovnání s dobou před 30-ti lety jsme nyní v oblasti spotřeby paliva o 20-30% hospodárnější. Proto produkujeme

Více

Význam CNG a biometanu pro mobilitu ve městech

Význam CNG a biometanu pro mobilitu ve městech ZEMNÍ PLYN A BIOMETHAN V DOPRAVĚ Význam CNG a biometanu pro mobilitu ve městech Kontakty: Kontaktní osoby: Asociace NGV o. s. Kněžskodvorská 2277/26, CZ 370 04 České Budějovice www.ngva.cz Ing. Zdeněk

Více

LS LT LT+ motor 1,6 16V 91 kw/124 k 351 000 377 000 1,8 16V 104 kw/141 k 415 000

LS LT LT+ motor 1,6 16V 91 kw/124 k 351 000 377 000 1,8 16V 104 kw/141 k 415 000 Modelový rok '12 LS LT LT+ LTZ 351 000 377 000 395 000 415 000 442 200 1,7D 96 kw/130 k ECO 461 400 493 000 2,0 VCDi 120 kw/163 k 462 000 500 200 AKČNÍ 1,7D 96 kw/130 k ECO 2,0 VCDi 120 kw/163 k LS LT

Více

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Notifikace/Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Dle 3 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, Úřad mj. spolupracuje

Více

ÚSTAV PRO VÝZKUM MOTOROVÝCH VOZIDEL s.r.o. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stanovení převodu řízení

ÚSTAV PRO VÝZKUM MOTOROVÝCH VOZIDEL s.r.o. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stanovení převodu řízení TÜV Süddeutschland Holding AG www.uvmv.cz Lihovarská 12, 180 68 Praha 9 Pověřená zkušebna MDS-ČR; Homologační zkušebna E8/C; Autorizovaná osoba 213; Notifikovaná osoba ES 1018; Akreditovaná zkušební laboratoř

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector.

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. LEHKÉ A JEDNODUCHÉ Je vašim cílem udržení stálé teploty na dlouhé vzdálenosti s maximálním užitečným zatížením a minimálním prostojem? Jednotka Vector 1350 v sobě

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických

Více

AKTUALIZACE LONGEVITY PROJECTION UPDATE Software verze 1.1 pro přístroje Medtronic InSync 8040 Thera (včetně i Series )/Prodigy Thera DR 7968i

AKTUALIZACE LONGEVITY PROJECTION UPDATE Software verze 1.1 pro přístroje Medtronic InSync 8040 Thera (včetně i Series )/Prodigy Thera DR 7968i AKTUALIZACE LONGEVITY PROJECTION UPDATE Software verze 1.1 pro přístroje Medtronic InSync 8040 Thera (včetně i Series )/Prodigy Thera DR 7968i Dodatek k průvodci programováním 0123 Úvod 3 Úvod Informace

Více

Spalovací motor má při výrobě kinetické energie účinnost jen 35 %, zatímco elektromotor více než 90 %."

Spalovací motor má při výrobě kinetické energie účinnost jen 35 %, zatímco elektromotor více než 90 %. Vyplatí se jezdit na elektřinu? Uvažujete o tom, jak se pohodlně přepravit po městě či na výlet? Stále oblíbenějším dopravním prostředkem nejen pro tyto účely se stávají skútry. Kromě klasických skútrů

Více

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Aplikace BAT po novele zákona o integrované prevenci Ing. Jan Slavík, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 25.04.2014 Výjimka z aplikace

Více

vážení za jízdy a automatické pokutování

vážení za jízdy a automatické pokutování vážení za jízdy a automatické pokutování CrossWIM DYNAMICKÉ VÁŽENÍ VOZIDEL SE SYSTÉMEM AUTOMATICKÉHO POKUTOVÁNÍ CERTIFIKOVÁN JAKO STANOVENÉ MĚŘIDLO Vážení vozidel za jízdy a automatické pokutování CrossWIM

Více

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ: Rozhodnutí číslo 1753/2000/ES Evropského parlamentu a Rady z 22. června 2000, vytvářející systém sledování specifických emisí CO 2 nových osobních automobilů EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE se

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii

Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii Programy a další nástroje ke zlepšení kvality ovzduší v Lombardii Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii Emisní sektory a kritické body

Více

Dokumentace podprogramu 1

Dokumentace podprogramu 1 Dokumentace podprogramu 1 1. Základní údaje podprogramu: identifikační údaje: Pořízení nízkoemisních pohonných a pomocných jednotek 2. Bilance potřeb a zdrojů financování podprogramu ISPROFIN S 05 270

Více

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01C31GY* Čj: MSK 120307/2013 Sp. zn.: ŽPZ/6861/2014/Chla 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Michal Chlapek

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Vývoj elektromobility v České republice

Vývoj elektromobility v České republice Vývoj elektromobility v České republice IVD konference: Energetika 21. století vize chytré a čisté energie Praha, 10. prosince 2014 Představení Zkušenosti > Přes 6 let zkušeností v consultingu > Několik

Více

PERSPEKTIVY ELEKTROMOBILISMU

PERSPEKTIVY ELEKTROMOBILISMU PERSPEKTIVY ELEKTROMOBILISMU Pavel Vorel Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky (FEKT VUT Brno) Obsah 1) energetická bilance v dopravě, fenomén zvaný Peak Oil, perspektiva elektromobilismu 2) akumulátory

Více

Problematika změny klimatu v ČR

Problematika změny klimatu v ČR Problematika změny klimatu v ČR 2. české uživatelské fórum GMES/Copernicus Mgr. Jana Kontrošová Ministerstvo životního prostředí, odbor energetiky a ochrany klimatu Obsah přednášky Mezinárodní kontext

Více

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 4: Využití nástroje HDM-4 pro hodnocení silničních staveb v ČR Softwarový nástroj HDM-4 a metodika

Více

Nové energetické trendy v budovách. Maximum z vaší energie:

Nové energetické trendy v budovách. Maximum z vaší energie: Nové energetické trendy v budovách Maximum z vaší energie: Celosvětové spotřeby energií 31% Průmysl & Infrastruktura < 2% Datacentra &Sítě 18% Budovy 21% Obytné budovy 28% Transport 100% 90% 80% 70% 16%

Více

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ...

Více

Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel

Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel Caddy EcoFuel Caddy EcoFuel - motor Konstrukce: 4válcový benzínový motor. Objem válců: 1984 cm 3. Vrtání: 82,5 mm. Zdvih: 92,8 mm. Počet ventilů na válec:

Více

Geniální přepravní řešení

Geniální přepravní řešení Geniální přepravní řešení IN MADE GERMANY s jedinečným pohonným systémem Jednoduše uchopte a jede se! touchmove Chytrý Přepravní přístroje, které jsou již v provozu nebo které jsou koncipovány ve spolupráci

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

NABÍDKA. služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.

NABÍDKA. služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. NABÍDKA služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.... partner průmyslu HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY ZKOUŠKY HYDRAULIKY A LPG/CNG Zkušebna hydrauliky

Více

Využití CNG pro vysokozdvižné vozíky Mgr. Martin Řehák

Využití CNG pro vysokozdvižné vozíky Mgr. Martin Řehák Využití CNG pro vysokozdvižné vozíky Mgr. Martin Řehák Linde Material Handling ČR Produktový trenér CNG obecně CNG = Compressed Natural Gas = stlačený zemní plyn Dosahuje běžně úspory cca 50 % v porovnání

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí.

Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí. EVROPSKÝ PRŮZKUM O SME A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí. Vyplnění dotazníku zabere přibližně 5-10 minut. Děkujeme! Dánský technologický

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ 1 INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA Eva SOVJÁKOVÁ GISV 2014 předsedkyně Technicko-normalizační komise 122 (TNK122) působící při ÚNMZ, Biskupský dvůr

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D. Spalovací turbíny Základní informace Historie a vývoj Spalovací

Více

Měření výkonu motorů

Měření výkonu motorů 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kontrola a měření strojních zařízení

Více

Česká vodíková technologická platforma. Luděk Janík 1.11.2007. Stručná historie

Česká vodíková technologická platforma. Luděk Janík 1.11.2007. Stručná historie Česká vodíková technologická platforma Luděk Janík 1.11.2007 Stručná historie 1. 7/2005 MPO ČR zadalo zpracování studie ohledně vodíkových technologií. Hlavní závěr: je třeba založit zastřešující organizaci

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 Srpen 2011 Nedestruktivní zkoušení Akustická emise Všeobecné zásady ČSN EN 13554 01 5081 Non-destructive testing Acoustic emission testing General principles Essais non

Více

Automobilový průmysl ČR a AutoSAP v roce 2013

Automobilový průmysl ČR a AutoSAP v roce 2013 Automobilový průmysl ČR a AutoSAP v roce 2013 ČESKO SASKÝ WORKSHOP MOBILITA 2014 Praha 30. 9. 2014 Corinthia Prague Hotel Jaromír ŠTEFL AutoSAP mezinárodní vztahy Obsah 1. Výsledky a pozice AutoSAP v ekonomice

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/0190(COD) 3.1.2013. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/0190(COD) 3.1.2013. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2012/0190(COD) 3.1.2013 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost

Více

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky Základní informace pro zákazníky Co vám může EPC přinést? Vlastníkovi objektu z veřejného nebo soukromého sektoru může EPC přinést: Moderní technické vybavení budov prostřednictvím specializované firmy

Více

Metodiky a normy. Matěj Vala. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011

Metodiky a normy. Matěj Vala. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011 Metodiky a normy Matěj Vala Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011 Projektové řízení LS 2010/11, Předn. 2 Evropský sociální

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Tisková konference při příležitosti zahájení programu 14. listopadu 2007, Praha T. Voříšek, J. Krivošík, SEVEn, o.p.s.

Tisková konference při příležitosti zahájení programu 14. listopadu 2007, Praha T. Voříšek, J. Krivošík, SEVEn, o.p.s. Obsah programu GreenPlan Tisková konference při příležitosti zahájení programu 14. listopadu 2007, Praha T. Voříšek, J. Krivošík, SEVEn, o.p.s. Obsah prezentace 1. Východiska přípravy obsahu programu GreenPlan

Více

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb 30 4. Studie 3 HODNOCENÍ A OPTIMALIZACE VLIVU STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Hodnocení a optimalizace pozemních staveb jako celků, stejně tak jako jednotlivých konstrukcí, konstrukčních prvků

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015 Instituce: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Vypracoval: Mgr. Marek Tögel Kontakt: 541 641 306, marek.togel@cdv.cz Datum: 29. 7. 2014 Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy

Více

Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel

Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel Caddy EcoFuel Caddy EcoFuel - motor Konstrukce: Objem válců: Vrtání: Zdvih: Počet ventilů na válec: Kompresní poměr: Max.výkon: 4válcový benzínový motor.

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 53.060 1999 Bezpečnost motorových vozíků -Požadavky na elektroinstalaci - Část 2: Všeobecné požadavky na motovozíky ČSN EN 1175-2 26 8830 Březen Safety of industrial trucks -

Více

CZ_manual_ETC. manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser

CZ_manual_ETC. manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser CZ_manual_ETC manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser díl 2 : ETC - řídící jednotka řazení NORGREN I. Použití jednotky ETC Řídící jednotka ETC je určena pro ovládání semi - automatického řazení převodových

Více

GreenPlan. 14. 11. 2007 Peter Tölgyesi. Make a green move GreenPlan. There is a lot to be won

GreenPlan. 14. 11. 2007 Peter Tölgyesi. Make a green move GreenPlan. There is a lot to be won GreenPlan 14. 11. 2007 Peter Tölgyesi Make a green move GreenPlan. There is a lot to be won Představení projektu GreenPlan» je globální iniciativou společnosti LeasePlan. Jde o první iniciativu svého druhu

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

Koncept normy EN15323 Vliv automatizace budov na jejich energetickou účinnost 2012-1. Hannes Luetz. produktový manažer CentraLine c/o Honeywell GmbH

Koncept normy EN15323 Vliv automatizace budov na jejich energetickou účinnost 2012-1. Hannes Luetz. produktový manažer CentraLine c/o Honeywell GmbH 2012-1 Hannes Luetz produktový manažer CentraLine c/o Honeywell GmbH Koncept normy budov na jejich Tento koncept normy EN15232 (2011-06) představuje revizi a rozšíření stávající normy EN15232 z roku 2007.

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Ing. Milan Dont Odbor pozemních komunikací a územního plánu Témata Odbor PK a územního plánu Implementace směrnice

Více

Smlouva o DÍLO na realizaci akce

Smlouva o DÍLO na realizaci akce ZADAVATEL: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Zakázka Část A Příloha č. 9 Smlouva o DÍLO na realizaci akce Garantované parametry 1. GARANTOVANÉ PARAMETRY Kotel musí splňovat níže uvedené jmenovité

Více

Bosch na 64. veletrhu IAA Užitkové vozy v Hannoveru Hospodárné technologie nabízejí příležitosti k růstu Zaměření na neustálé snižování spotřeby

Bosch na 64. veletrhu IAA Užitkové vozy v Hannoveru Hospodárné technologie nabízejí příležitosti k růstu Zaměření na neustálé snižování spotřeby Tisková zpráva Bosch na 64. veletrhu IAA Užitkové vozy v Hannoveru Hospodárné technologie nabízejí příležitosti k růstu Zaměření na neustálé snižování spotřeby Září 2012 PI 7811 Zvýšení hospodárnosti a

Více

Legislativa a zimní pneumatiky

Legislativa a zimní pneumatiky Legislativa a zimní pneumatiky Zimní pneumatiky dle Evropské unie Na území Evropské unie je platná definice zimních pneumatik dle Směrnice rady 92/23/EHS přílohy II v článcích 2.2 a 3.1.5. 2.2 (Specifikace

Více

CNG a LNG pro čistý provoz těžkých vozidel

CNG a LNG pro čistý provoz těžkých vozidel 10. České dopravní fórum, Praha, 31.10.2013, Ministerstvo dopravy ČR CNG a LNG pro čistý provoz těžkých vozidel Ing. Václav Chrz, CSc předseda výboru pro LNG ČPS Chart Ferox, a.s., Děčín Úvodem stručně

Více

3. Mechanická převodná ústrojí

3. Mechanická převodná ústrojí 1M6840770002 Str. 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 3.3 Výzkum metod pro simulaci zatížení dílů převodů automobilů 3.3.1 Realizace modelu jízdy osobního vozidla a uložení hnacího agregátu

Více

Zavádění dopravy na zkapalněný zemní plyn (LNG) Ing. Václav Chrz, CSc Chart Ferox, Děčín,

Zavádění dopravy na zkapalněný zemní plyn (LNG) Ing. Václav Chrz, CSc Chart Ferox, Děčín, 2. mezinárodní konference Trendy Evropské Dopravy Praha,6. 6. 2013 Zavádění dopravy na zkapalněný zemní plyn (LNG) Ing. Václav Chrz, CSc Chart Ferox, Děčín, www.chartindustries.com IGU, Mezinárodní Plynárenská

Více

Kyoto hodně se mluvilo. Kopenhagen hodně se mluvilo. Jednáme: Stálý koncept

Kyoto hodně se mluvilo. Kopenhagen hodně se mluvilo. Jednáme: Stálý koncept Kyoto hodně se mluvilo Kopenhagen hodně se mluvilo Jednáme: Stálý koncept Svět bude zelený environmentální povědomí Již 25 let produkty PANOLIN ECLs* pomáhají chránit životní prostředí V dnešní době PANOLIN

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více