TÜV SÜD Czech s.r.o. Praha. Směry vývoje předpisů EHK a jejich připravované změny dle 65. zasedání GRPE/EHK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TÜV SÜD Czech s.r.o. Praha. Směry vývoje předpisů EHK a jejich připravované změny dle 65. zasedání GRPE/EHK"

Transkript

1 Novodvorská 994/138, CZ Praha 4 Směry vývoje předpisů EHK a jejich připravované změny dle 65. zasedání GRPE/EHK ve dnech 15. až 18. ledna 2013 Ženeva - Švýcarsko, OBSAH... str. SOUHRN VŠEOBECNÉ INFORMACE Úvod NEOFICIÁLNÍ ZASEDÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN: VLASTNÍ ZASEDÁNÍ GRPE: Schválení agendy jednání Závěry posledního zasedání WP Lehká vozidla Užitková (HD) vozidla Předpisy EHK č. 85 a Traktory a nesilniční stroje Program měření částic Vozidla poháněná plynnými palivy Motocykly a mopedy Vozidla šetrná k životnímu prostředí (EFV) Elektrická vozidla a životní prostředí (EVE) Klasifikace pohonů vozidel (VPSD) Kvalita paliv Systém mezinárodního schvalování typu vozidla (IWVTA) Recyklovatelnost Výměna informací týkajících se emisních požadavků OSTATNÍ AGENDA ZÁVĚR PŘÍLOHA SEZNAM NEOFICIÁLNÍCH (INFORMAL) DOKUMENTŮ DISTRIBUOVANÝCH NA 65. ZASEDÁNÍ GRPE-WP Kontakty: Ing. Václav Tajzich CSc tel: vaclav Fax:

2 SOUHRN Souhrn (vlastní zasedání GRPE) 1. Schválení agendy jednání Dle plánované agendy (viz dokument ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2013/1/Rev1). 2. Závěry posledního zasedání WP.29 Viz dokumenty ECE/TRANS/WP.29/1097+Corr.1 a Lehká vozidla (a) Celosvětově harmonizovaná zkušební procedura pro lehká vozidla (WLTP) Příprava textové části předpisu, probíhají validační mezilaboratorní zkoušky. (b) Zkušební procedura pro posuzování emisí z vozidel vybavených klimatizací (MACTP) Příprava textové části předpisu, příprava detailních podmínek testu. (c) Připravované návrhy doplňků předpisů EHK č. 68, 83, 101 a 103 Příprava nové série změn 07 předpisu č. 83 (Euro 6). 4. Užitková (HD) vozidla (a) Hybridní užitková (HD) vozidla Vyhotoven výpočtový model sériového pohonu, příprava textové části předpisu. (b) Dodatečně montované systémy pro snižování emisí (REC) Připraven návrh nového EHK předpisu. (c) Předpis EHK č. 49 Nepředložen žádný samostatný dokument. (d) Předpis gtr č. 4, 5 a 10 Nepředložen žádný samostatný dokument. 5. Předpisy EHK č. 85 a 115 Nepředložen žádný samostatný dokument. 6. Traktory a nesilniční stroje (a) Předpisy EHK č. 96 a 120 Schválena nové série změn 04 předpisu EHK č. 96. (b) Možný návrh změn gtr č. 11 Nepředložen žádný samostatný dokument. 7. Program měření částic Předloženy výsledky nově uskutečněných měření. 8. Vozidla poháněná plynnými palivy Příprava doplňku předpisu EHK č (Euro V) pro duální pohony HD vozidel. 9. Motocykly a mopedy (a) Mezinárodní homologace vozidel kat. L z hlediska jejich pohonu a vlivu na živ. prostředí Založení a určení kompetencí nové pracovní skupiny (EPPR). (b) Možné návrhy změn předpisů EHK č. 40 a 47 Nepředložen žádný samostatný dokument. (c) Možné návrhy změn předpisu gtr. č. 2 Schváleno korigendum předpisu, viz dokument ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2013/ Vozidla šetrná k životnímu prostředí (EFV) Předložena souhrnná zpráva z činnosti skupiny. 2

3 11. Vozidla s elektrickým pohonem a životní prostředí (EVE) Poskytnuta zpráva o přípravě definic. 12. Klasifikace pohonů vozidel (VPSD) Plánování činnosti skupiny. 13. Kvalita paliv Schváleno oprava znění R.E.3, viz dokument ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2013/ Systém mezinárodního schvalování typu vozidla (IWVTA) Průběžná informace o přípravě procedury mezinárodního schvalování. 15. Recyklovatelnost Viz dokument ECE/TRANS/WP.29/2012/ Výměna informací týkajících se emisních požadavků Předloženy národní strategie (Švédsko, Japonsko, Rusko) ke snižování emisí. 17. Ostatní agenda (a) Předložen dokument (WP.29) týkající se znečistění ze vznětových motorů. (b) Předložen dokument (OICA) týkající vyspělých podpůrných systémů jízdy (ADAS) VŠEOBECNÉ INFORMACE Číslo zprávy TÜV SÜD Czech: CEST Z1/2013 Pracovní cesta na uvedené odborné jednání byla finančně zajišťována Ministerstvem dopravy ČR a pracovník TÜV SÜD Czech byl členem vládní delegace na těchto jednáních. 0.1 Úvod Pracovní cesta českého delegáta byla finančně zajišťována Ministerstvem dopravy a pracovník TÜV SÜD Czech byl členem vládní delegace na jednání. Tohoto jednání se zúčastnilo cca 155 delegátů. Vládní delegace: Rakousko, Belgie, Kanada, Česká republika, Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Nizozemsko, Polsko, Ruská federace, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Spojené království, USA, Čína, Indie, Japonsko, Jižní Korea, Jihoafrická republika, Evropská komise. Nevládní delegace: IEA, AECC, CLEPA, AEGPL, FIA, IANGV, IMMA, OICA, NGVA, EUROMOT, ACEA, IPIECA, T&E, CEFIC-ATC, ICCT, TRL. Poznámka: IEA AECC CLEPA AEGPL FIA IANGV IMMA OICA NGVA EUROMOT ACEA IPIECA T&E CEFIC-ATC = International Energy Agency = Association for Emissions Control by Catalyst = Liaison Committee for Manufacturer of Automobile Equipment And Spare Parts = European Liquefied Petroleum Gas Association = Foundation for the Automobile and Society and FIA Mobility = International Association for Natural Gas Vehicles = International Motorcycle Manufacturers Association = International Organization of Motor Vehicle Manufacturers = NGVA Europe Association = European Association of Internal Combustion Engine Manufacturers = European Automobile Manufacturers Association = International Petroleum Industry Environmental Conservation Association = European Federation for Transport and Environment = Technical Committee of Petroleum Additive Manufacturers in Europe 3

4 ICCT TRL = International council on Clean Transportation = Transport Research Laboratory 2.0 NEOFICIÁLNÍ ZASEDÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN: I. Skupina HDH (Heavy Duty Hybrids) Předseda pracovní skupiny (p. Asman/Švédsko, sekretářem p. Stein) poskytl prostor vyjádření zástupců výzkumných institucí (TU Chalmers, TU Graz a institut IFA), kteří prezentovali souhrnnou zprávu z validačního programu testovací metodiky. Pro návrh certifikační procedury byl mj. vytvořen rozšířený termodynamický model (založený na výsledcích reálných testů), který započítává tepelné spády na spalovacím motoru a jeho příslušenství, včetně teploty elektrických trakčních baterií, elektromotoru, olejových náplní a chladiva; tento výpočtový model (v prostředí Simulink) bude dále adaptován na zkušební podmínky. Dosavadní zkoušky a výpočty prokázaly, že stávající model (upravený pro sériový pohon) není zatím dostatečně propracovaný, protože dochází k výrazným rozdílům v zatížení spalovacího motoru (v případě WHVC/testu celého vozidla nedosahuje ve všech stanovených měřicích bodech motor režimu plného zatížení); návrh křivky harmonizovaného cyklu WHDHC (zatížením na nábojích kol) je proto založen na přepočtu WHTC (motorového) cyklu, rekuperaci a stanovení ztrát v pohonném řetězci, viz obr.: Probíhající výpočtový validační test metodou SILS (softwarově) kromě parametrů vozidla počítá i s různými typy řidičů (rychlý, úsporný, kombinovaný), resp. simulátorů pro zkušební test; jako problematické se ukazují mj. přechodové stavy v pohonném ústrojí při přeřazení resp. mechanické sepnutí/vypnutí spojek (popř. brzd). Bylo zdůrazněno, že pro ovládací systém zkušebního soustrojí bude muset být vyvinut zvláštní sběrnicový systém, který umožní kombinaci různých motorů, převodovek, systémů rekuperace a ukládání energie a jejich řídicích jednotek, včetně řady vstupů z externích senzorů. 4

5 II. Skupina MACTP (Mobile Air Conditioning Test Procedure) Předseda pracovní skupiny p. Rijnders (Nizozemsko) řídil zasedání, jehož obsahem byla prezentace výsledků výzkumného programu EU (konsorcium institucí TNO, TUG a LAT). Hlavním úkolem je finalizace zkušební procedury, která je prakticky hotova, a vývoj doplňků předpisů EHK č. 83 a 101 (včetně definic, prakticky též hotovo). Test prováděný na válcovém dynamometru se skládá ze tří zkušebních fází: kondiciování teploty v kabině (stabilizace při konstantní rychlosti), měření při různých režimech se zapnutou klimatizací (při volnoběhu, 50 km/h a 100 km/h) a stejný postup s vypnutou klimatizací, viz obr.: Výsledkem těchto dílčích testů je pak spotřeba paliva vypočítaná na základě změřených emisí a uhlíkové bilance použitého referenčního paliva. Jako podmínky v laboratoři byly navrženy: relativní vlhkost 45% (±5%), při teplotě 25 C. Dle navrhované certifikační procedury se provádí řada korekcí zohledňující výkon motoru, okolní podmínky (teplotu), a rovněž korekce na velikost kabiny a zasklení. Měla by být také prověřena funkce deaktivace klimatizace při teplotě interiéru nižší než 18 C. Výsledkem zkoušek bude přírůstek spotřeby paliva daný hodnotou FC MAC. V současnosti probíhají srovnávací zkoušky ve čtyřech laboratořích, které zatím prokázaly určité problémy s jejich opakovatelností; proto se uvažuje o zvýšení požadovaných zkušebních cyklů (za stejných podmínek) na tři, bez ohledu na hladinu výsledků. V předpise bude též definována rodina z hlediska MAC; v dalším kroku se předpokládá aplikace a rozšíření předpisu na vozidla s hybridním pohonem. Zástupce EC (p. Steininger) podotkl, že tato metodika bude zanesena do legislativy Evropské unie (resp. do nařízení 715/2007); nebude možno ovšem takto hodnotit zpětně vozidla již schválená z hlediska emisí (v úrovni Euro 5 příp. i Euro 6). 5

6 III. Skupina GFV (Gaseous Fuelled Vehicles) Předseda pracovní skupiny p. Rijnders (sekretář p. Seissler) věnoval prostor pro zprávu o výsledcích uskutečněného workshopu pro HD vozidla z minulého roku, kde byly projednávány duální pohony; jednotlivými zeměmi (UK, S, USA, IT, DE, NL) byly objasněny požadavky národní legislativy. Na základě porovnávacích měření (provedených v TNO) bylo také vyčísleno snížení emisí CO 2 a vliv na další škodliviny, viz obr.: Byla konstatována absence aktuálního EHK předpisu a skutečnost, že některé státy nemají ani národní předpis na HD duální pohony (popř. tyto státy čerpají z jiných předpisů a udělují výjimky pro jednotlivá vozidla nebo v rámci národního typového schvalování). Na základě uvedeného byla navržena možná řešení: nový předpis pro retrofitní montáže, nebo doplněk k EHK č. 115, nebo alespoň jednotná procedura pro nový předpis s novou strukturou (kde by nebyly limitovány emise škodlivin, ale jednalo by se o harmonizovanou metodiku pro zavedení do národní legislativy smluvních států). Bylo konstatováno, že výrobci duálních pohonů cílí spíše na retrofitní montáže (EHK č. 115), zatímco OEM výrobci motorů/vozidel by uvítali nový EHK předpis (ovšem současně s ním by se musela změnit odpovídající část předpisů EHK č. 83 a 49). Dále byl předložen návrh na doplnění předpisů pro HD vozidla (od úrovně homologace Euro IV včetně); byly analyzovány definice rodiny motorů a odpovídající zkušební cykly (které korespondují s rozsahem zkoušek motorů původně schvalovaných dle EHK č. 49). Je také zvažována možnost požadavku na ověření emisního chování v provozu vozidla pomocí PEMS; při testu motoru by měly být stanoveny emise CH 4 vážené na specifickou produkci CO 2, které by v případě duálního pohonu s LPG/CNG neměly být horší než v případě provozu pouze na naftu. IV. Skupina WLTP-DHC (Worldwide harmonized Light Vehicles Test Procedure Development of Harmonized driving Cyle) Předseda pracovní skupiny p. Ishii (Japonsko) spolu se sekretářem (p. Ichikawa/OICA) poskytli prostor několika příspěvkům. Bylo vzato v úvahu doporučení zástupců OICA, Japonska a Indie, aby se při jízdním testu minimalizovala doba plného zatížení motoru resp. maximální rychlosti v daném úseku testu (tj. zejména doba plného otevření škrticí klapky u benzinových motorů z důvodu jeho ochrany), což má význam 6

7 především u vozidel s nízkým výkonem. Toto navrhované opatření by však mělo nežádoucí účinek na nereprezentativnost produkce CO 2 z testu (resp. jeho příliš nízkou hodnotu), proto by měla být definována určitá mezní rychlost. Byly předloženy možné sestavy zkušebního cyklu k posouzení (vytvořeno zástupci KBA), přičemž přichází v úvahu dvě základní varianty (pro každou ze tří kategorií výkon/hmotnost), viz obr. (jízdní profily nyní založeny na verzi jízdního profilu č. 5.1 a 5.3): Dále byl navržen způsob stanovení max. rychlosti vozidel nízkých výkonů při testu, který bude patrně stanoven tímto vztahem (pomocí koeficientu X daného předpisem): v (max, v testu) = v max (vozidla, konstrukčně) / (1+X) kde X nabývá hodnot z intervalu (0 0,1), dle výkonové klasifikace vozidla. Z dalších učiněných závěrů mj. vyplývá, že i přes dosavadní úpravy jízdního profilu bude při testu, zejména u vozidel s manuálním režimem řazení, při některých deceleračních fázích nezbytné podřazení nejméně o dva rychlostní stupně; nicméně definice bodů řazení bude ještě dále zkoumána. Dále byl odsouhlasen jednotný přístup pro stanovení rodiny vozidel (pro jednotlivé výkonnostní třídy), jeho parametrizace však doposud není přesně dána. V. Skupina REC (Retrofit Emission Control) Předseda pracovní skupiny p. Baarbé (sekretář J. May) představil výsledky z minulého setkání, byl upraven časový harmonogram prací; nový předpis by měl být předložen ke schválení do GRPE v lednu Návrh předpisu je z velké části kompletní, přetrvávají ovšem některé nejasnosti (na které podotkli především zástupci sdružení OICA). Mimo jiné účinnost redukce NO x, kde se diskutovalo o úrovni 60% jako minimální požadované pro všechny kategorie motorů schvalované dle WHTC; zástupci Německa požadují minimální účinnost při NRTC (pro NRMM) na úrovni 70% (přičemž při provozu je reálně dosahovaná účinnost nejméně 85%); předseda REC však navrhl minimální účinnost 60% pro systémy motorů schvalovaných dle WHTC i NRTC. Shoda zatím nebyla nalezena, přichází v úvahu i návrh s první etapou na úrovni 60% a v další sérii změn tohoto nového předpisu s požadavkem na vyšší účinnosti. Mj. se v návrhu předpisu konstatuje, že u REC systémů odzkoušených a schválených pro silniční vozidla bude možno toto schválení aplikovat také na nesilniční stroje (opačně ovšem nebude možno použít schválení udělené pro systémy nesilničních strojů na silniční vozidla). V případě dodatečně montovaných zachycovačů částic s kontinuální regenerací i nadále existuje problém s navýšením oxidu dusičitého NO 2, přičemž není zatím definováno, jaký přírůstek lze ještě akceptovat. Bude se dále diskutovat o tom, zda navýšení NO 2 v případě kategorie systémů s navýšením NO 2, má být 20% nebo 30% (některé systémy mají však přírůstek více jak o 30%); případně přichází v úvahu dvoufázový přístup (zpřísnění s novou sérií změn předpisu). Byla vznesena otázka, zda a jak ověřovat funkci regulace NO x (zahrnuje především činidlo AdBlue, jeho množství/hladinu a kvalitu, popř. opatření určená k výstraze řidiči). VI. Skupina WLTP-DTP (Worldwide harmonized Light Vehicles Test Procedure Development of Test Procedure) Předseda pracovní skupiny p. D Urbano poskytl prostor na vyjádření zástupců pracovních podskupin. Zástupcem Evropské komise (p. Steininger) byl zdůrazněn fakt, že současné toleranční podmínky testu dané návrhem předpisu (v laboratoři, na vozidle 7

8 a při vyhodnocování dat) mohou způsobit nepřesnost měření emisí; zejména v případě CO 2 může v extrémním případě nastat jeho nižší tvorba až o 8% oproti reálnému stavu. Také proto byl představiteli Japonska, Indie a Jižní Korei podpořen návrh na další vývoj přesnější metodiky (časově bude probíhat i po vyhotovení WLTP). Bylo konstatováno, že technicky lze přístroji a nastavením podmínek na zkušebně při testu dosáhnout správného výsledku při užších tolerancích. Také bylo diskutováno o nastavení válcové zkušebny z hlediska hmotnosti zkoušeného vozidla, resp. o stanovení setrvačné hmoty. Zde bylo předběžně odsouhlaseno, že tato hodnota bude stanovena na základě provozní hmotnosti a zaokrouhlena na nejbližší desítky kg (bylo zmíněno, že při opakování testu není hmotnost vozidla stejná, např. vlivem spotřebovaného paliva). Tato hodnota by také měla zahrnovat volitelnou výbavu vozidla majícího vliv na hmotnost, včetně faktoru užitečné hmotnosti; zde přichází v úvahu návrh EU, který počítá s naložením 15% už. hm. u osobních vozidel a 35% u lehkých užitkových vozidel (proti tomu stojí návrh Japonska: 15% OA a pouze 30% LUV, konsensus však zatím nebyl nalezen). Jako další parametr pro nastavení při testu bude zahrnut vliv volitelného příslušenství, ovlivňujícího aerodynamiku (včetně např. výběru ráfků kol s největším aerodynamickým odporem); zatím však přesně definováno, zda se tyto vlastnosti budou zjišťovat i na jednotlivých součástech (aer. tunel) nebo na vozidle jako celku (dojezdovou zkouškou). Zohlednění aerodynamických vlastností by mělo být pak provedeno na základě sady zkoušek (3x dojezd, 3x test CO 2 ), viz obr.: V návazné diskuzi byl předložen návrh, že zjištěné hodnoty CO 2 by se, jako přírůstková hodnota, poté přičetly/odečetly k výsledku vozu s danou hmotnostní konfigurací (tento návrh bude dále analyzován). Pro zkoušku aerodynamických vlastností by měly být použity nejširší instalované pneumatiky (což se ale nekryje s worst-case pro emisní test, kde by měly být použity pneumatiky s nejhorším valivým odporem, stanoveným dle EHK č. 117). Doposud nedořešenou otázkou je také stanovení řadicích bodů v případě převodovky s manuálním režimem, případně jízdní cyklus provedený dle průběžně poskytované informace z indikátoru řazení rychlostních stupňů (např. Indie navrhuje použití GSI jako volitelné option ). Z hlediska přípravy (kondiciování) vozidla před emisním testem směřuje dohoda k požadavku měření teploty motorového oleje na hodnotu 25 C (±2 C), p ři nuceném chlazení vzduchem a otevřené kapotě motorového prostoru (původní návrh na alternativu, tj. min. 12 h a max. 36 h, se zavřenou kapotou, se po proběhlé diskuzi ukázal jako problematický, především u vozidel s naftovým motorem nebo speciální tepelnou izolací); zatím otevřenou otázkou je teplotní stabilizace u HEV a BEV. Dosavadní výsledky a návrhy se zakládají na validační fázi 2 přípravy, při které bylo zatím provedeno 211 testů. Zástupcem podskupiny pro elektrická vozidla/pohony byla vznesena připomínka, že některá BEV nejsou schopná dosáhnout požadované akcelerace v testu (u všech výkonnostních tříd 1, 2 a dokonce 3) a proto bude dále projednáváno uspořádání jízdního cyklu (včetně max. rychlosti) pro bateriové elektromobily. V současnosti je připravena pracovní verze č. 1 nového gtr předpisu, která bude dále upravena/doplněna. VII. Skupina EPPR (L-category International Environmental Performance and Propulsion Requirements) První pracovní schůzka skupiny byla zahájena organizačními náležitostmi. Předsedou skupiny je P. Asman (EC/Švédsko), sekretářem T. Vercamenn (EC/Honda). Hlavní náplní aktivit bude především odborná výměna informací k přípravě doplňků předpisů týkajících se motocyklů z hlediska emisí a souvisejících záležitostí; prakticky se jedná především o: 8

9 a) Kategorizaci vozidel (klasifikace, nejméně dle max. rychlosti a výkonu, např. L3- A1) b) Výkonové požadavky (maximální rychlost vozidla; maximální výkon motoru a krouticí moment motoru; maximální výkon vozidla) c) Emise z výfuku (zk. typu I emise z výfuku při jízdním cyklu; zk. typu II emise při volnoběhu; zk. typu V životnost z hlediska emisí; zk. typu VII spotřeba paliva, emise CO 2, stanovení spotřeby elektrické energie a dojezdu na elektřinu) d) Emise nevýfukového charakteru (zk. typu III emise z klikové skříně; zk. typu IV výparné emise; zk. typu VIII systém OBD) Mandát skupiny je udělen zatím do června Cílem činnosti je vytvořit budoucí technicko-legislativní požadavky, přitom minimalizovat rozdíly v legislativě (jednak mezi EHK a gtr, jednak mezi právem EU a EHK) včetně procedurálních náležitostí. Zástupce EC zdůraznil, že v právu EU budou muset být provedeny určitá zjednodušení, aby bylo možno v budoucnu aplikovat EHK popř. gtr. Budou také zahrnuty vyspělé technologie včetně motocyklů s hybridním nebo čistě elektrickým pohonem. Po předcházející diskuzi bylo dále upřesněno, že činnost skupiny by měla zahrnovat všechny kategorie a podkategorie, ovšem s největším důrazem na kategorii L3 (podporuje zejména IMMA), a teprve na základě nových požadavků budou zkušební postupy rozšířeny na mopedy, tříkolky a čtyřkolky. Bylo dále rozhodnuto, že přednost v přípravě doplňků předpisu bude mít gtr č. 2, předpisy EHK č. 40 a 47 budou návazně buď upraveny, nebo zrušeny. Zástupce Japonska závěrem doporučil harmonizovat požadavky na laboratorní zařízení. 3.0 VLASTNÍ ZASEDÁNÍ GRPE: 3.1 Schválení agendy jednání Jednání zahájili předseda skupiny GRPE pan Ch. Albus, sekretář P. Cazzola a nový vicepředseda S. Marathe. K jednání byl připraven program (agenda) viz pracovní dokument ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2013/1/Rev1, který byl schválen. Některé body zasedání byly projednány v jiném pořadí než uvedeném (kvůli ne/přítomnosti některých delegátů), avšak jsou uvedeny dle původní agendy zasedání. 3.2 Závěry posledního zasedání WP.29 Skupina GRPE byla stručně seznámena se závěry 157. a 158. zasedání WP.29, které proběhlo v červnu a listopadu 2012 (viz dokumenty ECE/TRANS/WP.29/1097+Corr.1 a 1099 a dokument GRPE-65-24). 3.3 Lehká vozidla (a) Celosvětově harmonizovaná zkušební procedura pro lehká vozidla (WLTP) Předseda pracovní skupiny DHC p. Ishii a DTP p. D Urbano stručně sdělili současný stav vývoje prací na novém předpisu gtr. Byl zrekapitulován stav prací v neoficiálních pracovních skupinách (viz bod IV. a VI.). Dle současného časového plánu budou probíhat až do srpna 2013 kruhové mezilaboratorní zkoušky. Zástupce Francie zdůraznil nezbytnost včasné přípravy WLTP z důvodu ochrany ovzduší v městských aglomeracích; nutnost energetického štítkování a souvisejících finančních pobídek v zemích EU potvrdila EC. Dle dalšího sdělení zástupce Evropské komise bude nová metodika implementována do evropské legislativy v roce 2016 (zatím nebylo řečeno jakým způsobem). Předseda skupiny pro tvorbu předpisu p. Dubuc seznámil účastníky se současným stavem textové části; mj. se navrhují odlišné parametry referenčních paliv pro jednotlivé regiony na zeměkouli (Evropa, USA, Japonsko, J. Korea). Plán přijmutí nového gtr předpisu v listopadu 2013 na mimořádném 67. zasedání GRPE zůstává nezměněn. 9

10 (b) Zkušební procedura pro posuzování emisí z vozidel vybavených klimatizací (MAC) Předseda skupiny MACTP p. Rijnders spolu se sekretářkou (pí. Hosier/OICA) informovali stručně o vývoji prací v rámci této skupiny na základě předchozí pracovní schůzky. Bylo oznámeno, že nastávající laboratorní fáze B bude mít za cíl v rámci mezilaboratorní kruhové zkoušky prověřit metodiku z hlediska opakovatelnosti měření a citlivosti výsledků na parametry při testu (bude prováděnou pomocí jednoho reprezentativního vozidla). Vyhotovená metodika bude posléze zapracována do předpisu EHK č. 83 a 101; zástupce EC podotkl, že bude implementována do práva Evropské unie a doplněna požadavkem energetického štítkování (bude teprve rozhodnuto, zda se bude týkat samotné účinnosti klimatizace nebo celého vozidla). Dále zdůraznil, že procedura MAC je součastní integrovaného přístupu ke snižování emisí CO 2, který podporuje mj. také TPMS (monitorování tlaku v pneumatikách), GSI (indikátor řazení rychlostních stupňů), používání biopaliv, energetické štítkování pneumatik z hlediska valivého odporu a další. (c) Připravované návrhy doplňků předpisů EHK č. 68, 83, 101 a 103 Bylo předloženo několik neformálních dokumentů (GRPE-65-07, -08, -09, -22), připravených Evropskou komisí. Jedná se o zavedení technických podmínek a požadavků evropské legislativy emisní úrovně Euro 6 do předpisů EHK č. 83 (na sérii změn 07), 101 a 103. Tyto dokumenty budou dále zpracovány a předloženy jako oficiální ke schválení na příštím zasedání GRPE. Bylo uvedeno, že zatím chybí odpovídající jednotné značení emisních podúrovní Euro 6 harmonizované s nařízením 715/2007 (ve znění pozdějších nařízení 692/2008, 595/2009, 566/2011, 459/2012 a 630/2012); smluvní státy zašlou různé komentáře k těmto upravovaným dokumentům. Současně s těmito úpravami bude nutné také doplnit resp. upravit technické požadavky přílohy 9 předpisu EHK č (požadavky na systém OBD u HD vozidel). Z dosavadního vývoje vyplývá, že udělování homologací Euro 6 v některé jeho podúrovni bude (pro osobní automobily v evropské legislativě) pro nové typy resp. nová vozidla probíhat prakticky až do r Užitková (HD) vozidla (a) Hybridní užitková (HD) vozidla Sekretář pracovní skupiny p. Stein informoval o aktuálním vývoji prací. Bylo konstatováno, že současný simulační výpočtový model sériového i paralelního pohonu je komplikovaný a bude vhodné nalézt jeho zjednodušení; jako kritický byl identifikován zejména termodynamický výpočet týkající se spalovacího motoru s příslušenstvím. Pracovní podskupina pro tvorbu textové části návrhu nového předpisu gtr (kdy se jako základ vezme japonský Kokujikan 281) zahájí činnost již v březnu t. r. (v souvislosti s pracovní schůzkou neformální skupiny HDH ve Švédsku); návrh textu by měl být předložen na zasedání GRPE v lednu 2014 (a v listopadu 2014 pak finální podoba nového předpisu ke schválení do WP.29). Bylo zdůrazněno, že bude nutné, vzhledem k technologickému vývoji hybridních pohonů, pokračovat v přípravě dalších zkušebních postupů a výpočtových modelů pro nový předpis i po tomto datu. (b) Dodatečně montované systémy pro snižování emisí Předseda pracovní skupiny p. Baarbé informoval o stavu přípravy nového EHK předpisu na schvalování retrofitně montovaných systémů pro snižování emisí; nový předpis je prakticky hotov (GRPE-65-18), zbývá však rozhodnout některé sporné body: minimální požadovaná účinnost snižování NO x pro silniční aplikace (zkoušené pomocí WHTC) je 60%, ovšem pro nesilniční stroje (zkoušené pomocí NRTC) musí být definována (v úvahu přichází např. minimální požadovaná účinnost 70%); nárůst (přírůstek) tvorby NO 2 u některých systémů, zejména s kontinuální regenerací, požadují některé smluvní strany limitovat přísněji na úrovni 20%, některé smluvní strany požadují širší toleranci přídavného NO 2 (např. až na úroveň 30%, 10

11 z důvodu technické náročnosti na dostatečně účinnou chemickou redukci a protože NO 2 snižuje teplotu regenerace částicového zachycovače), přičemž oxid dusičitý je přímo měřenou veličinou. Dle časového plánu by tyto a další zbývající body (formálního charakteru) měly být dořešeny do června 2013, kdy by již měla být předložena finální kompletní podoba nového EHK předpisu, který bude předložen ke schválení v GRPE. Zástupce EC uvedl, že momentálně chybí EC dostatek věrohodných technických informací k výše uvedenému rozhodnutí; proto jsou smluvní státy požádány k předložení odborných komentářů a zkušeností k produkci přídavného NO 2 u částicových zachycovačů. Stávající návrh počítá se zavedením čtyř skupin systémů pro snižování škodlivin: typ I pro snížení pouze pevných částic (bez navýšení emisí NO 2 ), typ II pro snížení pouze pevných částic a s definovaným navýšením emisí NO 2 (ne více než např. 20 nebo 30% oproti původní produkci emisí NO 2 zjištěné ještě na motoru bez REC), typ III pro snížení pouze emisí NO x (bez vlivu na PM), typ IV pro snížení emisí jak PM tak NO x (včetně snížení NO 2 ). V současnosti je také již připraven návrh revize tohoto dokumentu pro sérii změn 01 předpisu, která bude obsahovat přísnější emisní úrovně pro homologaci dodatečně montovaných systémů ke snižování NO x a PM. Zástupce Francie připomenul také nutnost stanovení detailních podmínek jednak pro COP a jednak pro iniciační audit montážních pracovišť oprávněných k těmto dodatečným montážím (na příští zasedání připraví Francie odpovídající komentáře s návrhy). (c) Předpis EHK č. 49 Nebyl předložen žádný dokument ani komentář. (d) Předpisy gtr č. 4, 5 a 10 Nebyl předložen žádný dokument ani komentář. 3.5 Předpisy EHK č. 85 a 115 Nebyl předložen žádný dokument ani komentář. 3.6 Traktory a nesilniční stroje (a) Předpisy EHK č. 96 a 120 Pracovní dokument: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2013/3 Předložený pracovní dokument resp. nová série změn 04 předpisu EHK č. 96, která harmonizuje tento předpis s evropskou směrnicí 2010/26 (doplňující 97/68/ES), byl jednohlasně přijat. Zástupcem sdružení EUROMOT byl poté vznesen návrh, aby homologační značení z hlediska kategorizace motoru (dle jeho výkonu a použití) bylo shodné se směrnicí 97/68/ES, proto bude připraven návrh opravy Přílohy 3 předpisu. (b) Možný návrh změn globálního technického předpisu č. 11 Nebyl předložen žádný dokument ani komentář. 3.7 Program měření částic Nový předseda skupiny PMP p. G. Martini (sekretářka C. Hosier) informoval o výsledcích aktivit ukončených v r (kruhová zkouška provedená na HD motorech a kruhová zkouška na kalibraci separátoru těkavých částic). Mezilaboratorní srovnávací měření u HD motorů bylo provedeno pomocí tzv. zlatého standardu (naft. Daimler, 290 kw, Euro III, s externě připojeným zachycovačem částic s katalytickým účinkem); byla provedena série testů (WHTC studená/teplá fáze, WHSC, ETC, ESC) osmkrát opakovaná. Z výsledků měření mj. vyplývá, že opakovatelnost zkoušky při měření PM a PN (ať už v jedné laboratoři, nebo mezilaboratorně) je 11

12 nejhorší u ESC (variabilita se pohybuje v intervalu 65 až 150% průměrně naměřených hodnot). Nedetekovaný podíl pevných částic byl nejvyšší v případě testů se studeným startem (až 25% z měřeného vzorku). Zástupce OICA vyjádřil jisté pochybnosti o přesnosti měření částic s velikostí menší než 23 nm, doporučil zdokonalení měřicí metodiky; na základě předchozích měření bude v rámci výzkumných projektů prováděna nově také chemická analýza částic. Mandát skupiny PMP by tak díky těmto novým požadavkům mohl být znovu obnoven. 3.8 Vozidla poháněná plynnými palivy Předseda skupiny GFV p. Rijnders a zástupci OICA představili návrh na vnesení emisních zkušebních požadavků dodatečně montovaných plynových systémů pro duální pohony v úrovni Euro V do předpisu EHK č ; na příštím zasedání GRPE bude předložen odpovídající pracovní dokument. Z hlediska homologace motoru/vozidla přichází v úvahu tři přístupy: homologace jako REC (viz bod 4. (b)), doplnění předpisu EHK č. 115 (podporují výrobci plynových systémů), nebo nový předpis EHK (podporují výrobci motorů/vozidel). Zástupce sdružení OICA poté vznesl připomínku na způsob schvalování vozidel v provozu, které budou vybaveny motorem schváleného typu včetně HDDF v lepší emisní kategorii (zejména v případě přestavby vozidla); GRPE by měla nastavit obecné principy pro harmonizaci dodatečných montáží (nejenom u plynových pohonů). Na příští zasedání GRPE bude připraven detailní komentář. 3.9 Motocykly a mopedy (a) Mezinárodní homologace vozidel kategorie L z hlediska jejich pohonu a vlivu na životní prostředí (EPPR) Předseda skupiny p. Asman seznámil delegáty se založením nové pracovní skupiny v rámci GRPE, pro mezinárodní systém schvalování vozidel kategorie L z hlediska jejich pohonu a vlivu na životní prostředí; mandát skupiny je udělen do listopadu V kompetenci skupiny je příprava podkladů pro úpravu předpisů EHK a gtr a jejich harmonizaci, případně též vyhotovení nových předpisů. Na příštím zasedání GRPE bude předložena pracovní mapa plánovaných aktivit. Zástupce Japonska doporučil, že vzhledem k faktu, že se budou prolínat výstupy skupin EPPR a EVE, měly by mít přednost návrhy z EVE, aby nebyl narušen proces harmonizace; tento přístup byl delegáty odsouhlasen. (b) Možné návrh změn předpisů EHK č. 40 a 47 Nebyl předložen žádný dokument ani komentář. (c) Možné návrhy změn předpisu gtr č. 2 Pracovní dokument: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2013/4 Předložený pracovní dokument byl jednomyslně schválen. Jedná se o korigendum k předpisu gtr č. 2, který opravuje chyby v některých výpočtech a grafech v předpisu Vozidla šetrná k životnímu prostředí (EFV) Byla předložena souhrnná zpráva z činnosti této skupiny (WP ). Vzhledem k dosavadnímu stagnujícímu vývoji a faktu, že aktivity skupiny jsou v současnosti prakticky pokryty činnostmi v ostatních skupinách (zejména WLTP, GFV a EVE), bude ve výboru WP.29 projednáno pozastavení mandátu skupiny EFV. 12

13 3.11 Elektrická vozidla a životní prostředí (EVE) GRPE byla předsedou EVE (p. Olechiw/USA) o výsledku předcházejících pracovních setkání. Bylo upřesněno, že pro výměnu informací, tvorbu definic a podkladů pro činnost stávajících pracovních skupin GRPE budou použity zejména současné definice a technické požadavky popř. zkušební podmínky; činnost skupiny bude dle plánu zakončena vytvořením referenční příručky pro vozidla s elektrickým pohonem Klasifikace pohonů vozidel (VPSD) Předseda GRPE informoval o přípravě podkladů pro tvorbu klasifikace pohonů vozidel; zatím však nebyla ustanovena zvláštní neoficiální pracovní skupina. Klasifikace pohonů a související definice (založené především na výsledcích činnosti skupin WLTP a EVE) by se měly stát součástí rezoluce R.E.3 a S.R.1. (připravovaný návrh viz GRPE a -13). Zástupcem sdružení OICA a následně IANGV bylo zdůrazněno, že v současnosti existuje v definicích pohonů a souvisejících zkušebních postupech řada nekonzistentních požadavků (které v případě plynových pohonů jsou navíc rozdílné oproti např. ISO-normám). Zástupce sdružení CLEPA uvedl nutnost přípravy klasifikace pohonů v úzké spolupráci s dalšími skupinami GR (zejména GRRF a GRB) Kvalita paliv Pracovní dokument: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2013/2 Předložený pracovní dokument byl jednohlasně schválen. Jedná se o drobnou formální úpravu znění konsolidované rezoluce R.E.3, která se ve své základní části doplní o odkaz na kvalitativní parametry paliv (tj. na již existující přílohu 4) Systém mezinárodního schvalování typu vozidla (IWVTA) Zástupce EC předložil dokument (GRPE-65-19) týkající se mezinárodního schvalování typu vozidla. Legislativa pro tuto úroveň homologace bude připravována ve dvou fázích (jednodušší změny rovnou v dotčených předpisech, složitější vytvořením nového předpisu nebo alespoň novou revizí stávající předpisové základny). Rozsahem se jedná zejména o výkon motoru, vliv klimatizace, kouřivost vznět. motoru, spotřebu paliva a emise CO 2 a emise škodlivin (lehkých a užitkových vozidel). Sdružení OICA zdůraznilo problematický koncept různých informačních dokumentů (v systému evropského schvalování), proto doporučuje vytvoření dvou pracovních skupin (pro EHK a gtr) s vzájemnou koordinací činností Recyklovatelnost Pracovní dokument: ECE/TRANS/WP.29/2012/116 Předseda GRPE potvrdil záměr vytvořit nový EHK předpis na recyklovatelnost motorových vozidel (výbor WP.29 rozhodl, že GRPE se má zabývat otázkou recyklovatelnosti); zároveň byla jeho návrhová podoba krátce představena (GRPE-65-11). Zástupce OICA uvedl, že snahou tohoto sdružení bude harmonizovat teoretické výpočty s reálnými materiálovými vlastnostmi (současné materiálové restrikce jsou velmi přísné, platné i pro vozidla vyráběná v malých sériích). Zástupce Ruska uvedl dokument (GRPE-65-21), který jeho určité body zpochybňuje, s návrhy na vylepšení; dokument nebyl doporučen k dalšímu zpracování. Na základě návazné diskuze bylo domluveno, že návrh EHK předpisu na recyklovatelnost bude dále projednán, upraven (jednání se zúčastní Evropská komise, Rusko, OICA, CLEPA) a předložen na příštím zasedání GRPE. Tento předpis by však neměl být zahrnut do systému mezinárodního schvalování typu vozidla (viz bod 14). 13

14 3.16 Výměna informací týkajících se emisních požadavků Zástupcem Švédska byl předložen dokument vysvětlující současný stav a požadavky švédské legislativy na dodatečně montované systémy (GRPE-65-06), zejména s ohledem na užitková vozidla schválená do úrovně Euro III včetně. Dále byl představen dokument připravený Japonskem (GRPE-65-14), který je průřezem národní strategie na snižování emisí a energetické náročnosti (mj. shrnuje taková témata jako emise z motocyklů, výparné emise nebo systémy OBD nebo Off-Cycle Emissions u užitkových vozidel). Další dokument (GRPE-65-20), předložený zástupcem Ruské federace, analyzuje emisní dopady z opotřebení pneumatik v silniční dopravě (např. v případě těžkých užitkových vozidel jsou vypočítány měrné emise přibližně 0,18 g/km, se silným karcinogenním účinkem); tento dokument bude předložen do dalších skupin GR (především GRRF a GRB). 4.0 OSTATNÍ AGENDA a) Zástupkyní sekretariátu WP.29 byl přednesen dokument týkající se znečistění ze vznětových motorů (viz GRPE-65-05), s žádostí o předložení odborných komentářů z GRPE. Sdružení OICA připraví detailní studii k vlivu na životní prostředí. Zástupci Německa doporučují zahrnutí vlivu retrofitních systémů (připraví odpovídající dokument na další zasedání); zástupce sdružení EUROMOT zdůraznil nutnost snižování emisí u nesilničních strojů. Na základě stávajících komentářů a budoucích odborných analýz bude sestaven závěrečný dokument, který by měl být v listopadu 2013 předložen do WP.29, jako podklad pro další aktivity. b) Zástupcem sdružení OICA byl předložen dokument (GRPE-65-23) s komentáři, jež se týkají vyspělých podpůrných systémů jízdy (Advanced Driver Assistance Systems/ADAS), a které mají určitý vliv na výkonové popř. emisní vlastnosti vozidla (motoru). Vzhledem k technickému pokroku bude nutné zahrnout definice a požadavky do emisních předpisů, avšak bylo konstatováno, že vzhledem k ADAS nebude v rámci GRPE vytvářen nový předpis. 5.0 ZÁVĚR Návrh agendy příštího 66. zasedání GRPE, které se bude konat v Ženevě v Paláci národů 3. až 7. června 2013, bude zveřejněn na webových stránkách EHK OSN WP.29/GRPE. Následující tabulka obsahuje pracovní dokumenty schválené na 65. zasedání GRPE, které budou předány k dalšímu posouzení pracovní skupině WP.29 (v červnu 2013): Dokument Předpis Poznámka ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2013/2 R.E.3 oprava ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2013/3 EHK č. 96 s.z. 04 ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2013/4 gtr č. 2 oprava, se zapracováním GRPE Základní dokument GRPE Základní dokument GRPE roadmap, aktivity w.g. EPPR-L roadmap, aktivity w.g. EVE 14

15 PŘÍLOHA SEZNAM NEOFICIÁLNÍCH (INFORMAL) DOKUMENTŮ DISTRIBUOVANÝCH NA 65. ZASEDÁNÍ GRPE-WP.29 Číslo Název GRPE Rev.1 Informal meetings in conjunction with the GRPE session proper: room reservations and schedule GRPE GRPE Transmitted by GRPE-Secretary Comments to the proposal ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2013/2 Transmitted by expert from OICA Progress report Transmitted by EVE-Secretary GRPE Rev.1 Terms of reference for the EVE IWG Transmitted by EVE-Secretary GRPE GRPE Discussion document on diesel exhaust emissions Transmitted by GRPE-Secretary National legislation for retrofit of HDV for reduced emissions Transmitted by expert from Sweden GRPE Proposal for a new series of amendments to Regulation No. 83 GRPE GRPE GRPE GRPE GRPE GRPE GRPE GRPE Transmitted by expert from the European Commission Modifications to UN Regulation No. 101 resulting from the transposition of the Euro 6 legislation into UN Regulation No. 83 Transmitted by expert from the European Commission Modifications to UN Regulation No. 103 resulting from the transposition of the Euro 6 legislation into UN Regulation No. 83 Transmitted by expert from the European Commission Proposal to amend document WP (Proposal for a new Regulation on recyclability of motor vehicles) Transmitted by expert from the European Commission Consolidated proposal for a new Regulation on recyclability of motor vehicles Transmitted by expert from the European Commission Vehicle definitions: explanatory report Transmitted by VPSD-Secretary Vehicle definitions: overview Transmitted by VPSD-Secretary Summary of the future Japanese policy for motor vehicle emission reduction Transmitted by expert from Japan Background information, terms of reference and rules of procedure Transmitted by EPPR-Secretary GRPE Rev.1 Summary of the latest PMP related activities Transmitted by expert from the European Commission and PMP 15

16 GRPE Report on the development of Amendment 3 to global technical regulation No. 2 GRPE GRPE GRPE GRPE Transmitted by expert from Japan Draft new Regulation on uniform provisions concerning the approval of Retrofit Emission Control Devices (REC) for heavy duty vehicles, agricultural and forestry tractors and non-road mobile machinery equipped with compression ignition engines Transmitted by REC-Secretary Priority of discussion on technical requirements for IWVTA and draft report to IWVTA informal meeting Transmitted by IWVTA-Ambassador Particulate matter emissions by tyres Transmitted by expert from Russian Federation Comments on the proposed draft UN Regulation concerning recyclability of automotive vehicles Transmitted by expert from Russian Federation GRPE Rev.1 Transposition of Euro 6 requirements into UN Regulation No. 83 and proposed amendments to UN Regulations Nos. 101 and 103 GRPE GRPE GRPE GRPE GRPE GRPE GRPE GRPE GRPE GRPE GRPE Transmitted expert from the European Commission Comments to the draft design principles for control systems of Advanced Driver Assistance Systems Transmitted by expert from OICA Report on the last sessions of the World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations Transmitted by GRPE-Secretary Status of the informal group on Heavy Duty Hybrids Transmitted by HDH-Secretary Informal group on Heavy Duty Hybrids: report to GRPE Transmitted by HDH-Secretary General information for the GRPE session Transmitted by GRPE-Secretary Updated GRPE agenda Transmitted by GRPE-Secretary Progress report of World-wide Light-duty Test Cycle (WLTC) and mode construction Transmitted by WLTP-DHC-Secretary Updated roadmap Transmitted by WLTP-DTP-Secretary Report to GRPE Transmitted by EVE-Secretary Status report Transmitted by MACTP-Secretary Report to GRPE Transmitted by EVE-Secretary 16

17 GRPE GRPE GRPE GRPE GRPE GRPE Status of the draft GTR Transmitted by WLTP-DTP-Secretary Report to GRPE Transmitted by WLTP-DTP-Secretary Dual-fuel engines and vehicles Rules for retrofitting diesel engines Transmitted by expert from OICA Proposal for a draft supplement to the 5th series of amendments to REGULATION No. 49 (rev. 5) Transmitted by GFV-HDDF-Secretary Report to GRPE Transmitted by REC-Secretary UN Regulation on recyclability of motor vehicles: reply to the comments of the Russian Federation Transmitted by expert from OICA - 17

TÜV SÜD Czech s.r.o. Praha

TÜV SÜD Czech s.r.o. Praha Novodvorská 994/138, CZ 142 21 Praha 4 Směry vývoje předpisů EHK a jejich připravované změny dle 57. zasedání GRB/EHK ve dnech 5. až 7. února 2013 Ženeva - Švýcarsko, OBSAH... str. 0. VŠEOBECNÉ INFORMACE...

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.5.2013 COM(2013) 302 final 2013/0158 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie v příslušných výborech při Evropské hospodářské komisi

Více

Směry vývoje předpisů EHK a jejich připravované změny dle 66. zasedání GRE/EHK

Směry vývoje předpisů EHK a jejich připravované změny dle 66. zasedání GRE/EHK Směry vývoje předpisů EHK a jejich připravované změny dle 66. zasedání GRE/EHK ve dnech 4.10 až 6.10.2011 Ženeva - Švýcarsko, VŠEOBECNÉ INFORMACE Číslo zprávy TÜV SÜD Czech: CEST - Z 8 / 2011 Pracovní

Více

WP25: Pokročilé zkušební metody pro spalovací motory a hnací řetězec Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

WP25: Pokročilé zkušební metody pro spalovací motory a hnací řetězec Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku Popis plnění balíčku WP25: Pokročilé zkušební metody pro spalovací motory a hnací řetězec WP25: Pokročilé zkušební metody pro spalovací motory a hnací řetězec Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním

Více

Delegace naleznou v příloze dokument D040155/01 - Annex 1 - Part 2/3.

Delegace naleznou v příloze dokument D040155/01 - Annex 1 - Part 2/3. Rada Evropské unie Brusel 24. září 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 23. září 2015 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č.

Více

STRATEGIE ŘÍZENÍ TOKU ENERGIE PRO POHON VOZIDLA S PNEUMATICKY HYBRIDNÍM MOTOREM Energy Management Strategies for Hybrid Pneumatic Engine

STRATEGIE ŘÍZENÍ TOKU ENERGIE PRO POHON VOZIDLA S PNEUMATICKY HYBRIDNÍM MOTOREM Energy Management Strategies for Hybrid Pneumatic Engine STRATEGIE ŘÍZENÍ TOKU ENERGIE PRO POHON VOZIDLA S PNEUMATICKY HYBRIDNÍM MOTOREM Energy Management Strategies for Hybrid Pneumatic Engine A. Ivančo, J.Bíla, Y. Chamaillard Souhrn: Článek představuje nový

Více

Automobilismus a emise CO 2

Automobilismus a emise CO 2 Automobilismus a emise CO 2 Artur Güll Škoda Auto, TZZ 03.12.2010 Tento materiál vznikl jako součást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Obsah

Více

WP25: Pokročilé zkušební metody pro spalovací motory a hnací řetězec Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

WP25: Pokročilé zkušební metody pro spalovací motory a hnací řetězec Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku Popis obsahu balíčku WP25: Pokročilé zkušební metody pro spalovací motory a WP25: Pokročilé zkušební metody pro spalovací motory a Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku TÜV SÜD Czech s.r.o.,

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla. Place, Date Event Name and company of speaker

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla. Place, Date Event Name and company of speaker Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla Place, Date Event Name and company of speaker Obsah Úvod Nákupní pokyny a kritéria Náklady životního cyklu Ekoznačky Praktické tipy na nákup a užití

Více

Obecné cíle a řešené dílčí etapy

Obecné cíle a řešené dílčí etapy 5.1.3. Nestacionární zkoušky motorů Obecné cíle a řešené dílčí etapy 5.1.3. Nestacionární zkoušky motorů Ověření emisního chování vozidel při simulaci různých reálných provozních podmínek Verifikace spotřeby

Více

Vliv paliv obsahujících bioložky na provozní parametry vznětových motorů

Vliv paliv obsahujících bioložky na provozní parametry vznětových motorů 185 Vliv paliv obsahujících bioložky na provozní parametry vznětových motorů doc. Ing. Josef Laurin, CSc., doc. Ing. Lubomír Moc, CSc., Ing. Radek Holubec Technická univerzita v Liberci, Studentská 2,

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nový Transporter Motory splňující emisní normu Euro 5 plus Motor 2,0 l TDI 62 kw (84 k) Motor 2,0 l TDI 75 kw (102 k) Motor / Počet ventilů na válec 4válcový

Více

Delegace naleznou v příloze dokument D048925/03.

Delegace naleznou v příloze dokument D048925/03. Rada Evropské unie Brusel 13. února 2017 (OR. en) 6214/17 ENV 124 ENT 35 MI 122 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 3. února 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: D048925/03 Předmět:

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.10.2013 COM(2013) 693 final 2013/0333 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Unie zaujmout v rámci správního výboru Evropské hospodářské komise Organizace spojených

Více

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY Původní Metodika stanovení emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy, která je schválená pro výpočty emisí z dopravy na celostátní a regionální

Více

technických prohlídkách Nová technická řešení a jiná opatření ke snížení výfukových emisí:

technických prohlídkách Nová technická řešení a jiná opatření ke snížení výfukových emisí: Emisní vlastnosti automobilů a automobilových motorů Ochrana životního prostředí: podíl automobilové dopravy na celkovém znečištění ovzduší Emisní předpisy: CARB, EPA, ECE (EHK), národní legislativa Emisní

Více

Technická data Platná pro modelový rok Crafter. Nový

Technická data Platná pro modelový rok Crafter. Nový Technická data Platná pro modelový rok 2017 Crafter Nový Motory splňující emisní normu Euro 6 Typ motoru/počet ventilů na válec Vstřikování/přeplňování Zdvihový objem (cm 3 ) Max. výkon [kw (k)] při otáčkách

Více

IVECO BUS CNG technologie autobusech emisní normy Euro VI

IVECO BUS CNG technologie autobusech emisní normy Euro VI IVECO BUS CNG technologie autobusech emisní normy Euro VI Roman Koblása Produkt Manager Praha 2014 Listopad 2014 IVECO BUS CNG technologie Euro VI. 2 IVECO BUS Globální značka Listopad 2014 IVECO BUS CNG

Více

Zpráva zpracovaná na základě

Zpráva zpracovaná na základě Zpráva zpracovaná na základě PROTOKOLU č 11410/2014 o zkoušce palivového kondicionéru Boogie Energy Pill společnostní DEKRA CZ a.s. pověřenou zkušebnou Ministerstva dopravy ČR podle zákona č. 56/2001 Sb.

Více

Zpráva zpracovaná na základě

Zpráva zpracovaná na základě Zpráva zpracovaná na základě PROTOKOLU č 11410/2014 o zkoušce palivového kondicionéru Boogie Energy Pill společnostní DEKRA CZ a.s. pověřenou zkušebnou Ministerstva dopravy ČR podle zákona č. 56/2001 Sb.

Více

NÁVRH USNESENÍ. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament B8-0040/

NÁVRH USNESENÍ. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament B8-0040/ Evropský parlament 2014-2019 Dokument ze zasedání B8-0040/2016 12.1.2016 NÁVRH USNESENÍ předložený v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. c) jednacího řádu o návrhu nařízení Komise (EU).../...

Více

POROVNÁNÍ EMISÍ EURO-6 ZÁŢEHOVÉHO MOTORU S PŘÍMOU TVOROBU SMĚSI BĚHEM RŮZNÝCH JÍZDNÍCH CYKLŮ

POROVNÁNÍ EMISÍ EURO-6 ZÁŢEHOVÉHO MOTORU S PŘÍMOU TVOROBU SMĚSI BĚHEM RŮZNÝCH JÍZDNÍCH CYKLŮ POROVNÁNÍ EMISÍ EURO-6 ZÁŢEHOVÉHO MOTORU S PŘÍMOU TVOROBU SMĚSI BĚHEM RŮZNÝCH JÍZDNÍCH CYKLŮ Vít Beránek Jitka Štolcpartová Michal Vojtíšek Úvod 2/15 Centrum vozidel udrţitelné mobility České vysoké učení

Více

Rada Evropské unie Brusel 21. prosince 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 21. prosince 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 21. prosince 2016 (OR. en) 15756/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 19. prosince 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2016) 8383 final Předmět: ENT 239 MI 810 ENV 822

Více

5. VDI4707 2009. Tab. 2: Spektrum zatížení dle VDI4707: Zatížení v % jmen. zatížení Množství jízd v % 0 % 50 % 25 % 30 % 50 % 10 % 75 % 10 % 100 % 0 %

5. VDI4707 2009. Tab. 2: Spektrum zatížení dle VDI4707: Zatížení v % jmen. zatížení Množství jízd v % 0 % 50 % 25 % 30 % 50 % 10 % 75 % 10 % 100 % 0 % 5. VDI4707 2009 VDI4707 určuje velikost potřebného výkonu v klidovém stavu (všech komponentů) a tzv. specifickou spotřebu jízdy (účinnost jízdy). A výsledná známka je vypočítána z těchto dvou hodnot v

Více

Směrnice 2000/25/ES se mění takto: 1. V článku 1 se doplňuje nová odrážka, která zní: 2. V článku 3 se doplňuje nový odstavec, který zní:

Směrnice 2000/25/ES se mění takto: 1. V článku 1 se doplňuje nová odrážka, která zní: 2. V článku 3 se doplňuje nový odstavec, který zní: 1.3.2005 Úřední věstník Evropské unie L 55/35 SMĚRNICE KOMISE 2005/13/ES ze dne 21. února 2005, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES týkající se emisí plynných znečišťujících

Více

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej V laboratořích Katedry vozidel a motorů Technické univerzity v Liberci byl vyvinut motor pro pohon kogenerační jednotky spalující rostlinný

Více

BUY SMART Zelené nakupování je chytrá volba Nakupování a ochrana klimatu Výkonnostní tabulky pro nakupování vozidel Podporováno www.buy-smart.

BUY SMART Zelené nakupování je chytrá volba Nakupování a ochrana klimatu Výkonnostní tabulky pro nakupování vozidel Podporováno www.buy-smart. BUY SMART Zelené nakupování je chytrá volba Nakupování a ochrana klimatu Výkonnostní tabulky pro nakupování vozidel Podporováno www.buy-smart.info Nakupování a ochrana klimatu... 1 1. Výkonnostní tabulka

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES. KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.11.2009 KOM(2009)642 v konečném znění 2008/0221 (COD) SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající

Více

Výsledky projektu ATLETE II poukazují na shodu s evropskými požadavky na energetické štítkování a minimální energetickou náročnost v segmentu praček.

Výsledky projektu ATLETE II poukazují na shodu s evropskými požadavky na energetické štítkování a minimální energetickou náročnost v segmentu praček. Brusel / Praha, 25. června 2014 Výsledky projektu ATLETE II poukazují na shodu s evropskými požadavky na energetické štítkování a minimální energetickou náročnost v segmentu praček. Projekt dokazuje výhody

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní Katedra vozidel a motorů (KVM) Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka Nízkoemisní autobusový motor ML 637 NGS na zemní plyn (Dokončení

Více

Funkční vzorek vozidlového motoru EA111.03E-LPG

Funkční vzorek vozidlového motoru EA111.03E-LPG Funkční vzorek vozidlového motoru EA111.03E-LPG Funkční vzorek vozidlového motoru EA111.03E-LPG je výsledkem výzkumných, vývojových a optimalizačních prací, prováděných v laboratoři (zkušebně motorů) Katedry

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro dopravu a cestovní ruch NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro dopravu a cestovní ruch NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 17.4.2015 2014/0012(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro dopravu a cestovní ruch pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Amarok

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Amarok Technická data Platná pro modelový rok 2013 Užitkové vozy Amarok Informace o spotřebě paliva a emisích CO 2 najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru, převodovky a karoserie

Více

SMĚRNICE KOMISE 2009/108/ES

SMĚRNICE KOMISE 2009/108/ES L 213/10 Úřední věstník Evropské unie 18.8.2009 SMĚRNICE SMĚRNICE KOMISE 2009/108/ES ze dne 17. srpna 2009, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady

Více

Zápis ze zasedání TNK

Zápis ze zasedání TNK Zápis ze zasedání TNK 59. zasedání TNK 59 Stroje a zařízení pro zemní práce, stavební výrobu, výrobu stavebních materiálů a povrchovou těžbu, které se konalo v PSP Real Estate, s. r. o., Přerov ve dnech

Více

Ing. Karel Horníček Organizace Dinprojekt Název textu Emisní kontrola vozidel zkušenosti z provozu v USA

Ing. Karel Horníček Organizace Dinprojekt Název textu Emisní kontrola vozidel zkušenosti z provozu v USA Autor Ing. Karel Horníček Organizace Dinprojekt Název textu Emisní kontrola vozidel zkušenosti z provozu v USA Blok BK4 Emise liniové zdroje Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou

Více

Spotřeba paliva a její měření je jedna z nejdůležitějších užitných vlastností vozidla. Měřit a uvádět spotřebu paliva je možno několika způsoby.

Spotřeba paliva a její měření je jedna z nejdůležitějších užitných vlastností vozidla. Měřit a uvádět spotřebu paliva je možno několika způsoby. S Spotřeba paliva Spotřeba paliva a její měření je jedna z nejdůležitějších užitných vlastností vozidla. ěřit a uvádět spotřebu paliva je možno několika způsoby. S.1 Spotřeba a měrná spotřeba Spotřeba

Více

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8.

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. Příloha k č.j.: 22631/2006 12000 Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. května 2003 Obsah: I. Úvodní komentář II. Plnění

Více

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností ostatního zvláštního vozidla kategorie R s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb.

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností ostatního zvláštního vozidla kategorie R s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. Ověření shody vlastností ostatního zvláštního vozidla kategorie R s technickými požadavky stanovenými Objednavatel: Výrobce: PRINOTH AG/SPA, Brennerstraße 34, I-39049 Sterzing/Vipiteno, Italy Název a typ:

Více

Zkušenosti s provozem parciálního trolejbusu

Zkušenosti s provozem parciálního trolejbusu Elektrické autobusy pro město V doprovodný program veletrhu CZECHBUS 2016 24. listopadu 2016 Výstaviště Praha-Holešovice Zkušenosti s provozem parciálního trolejbusu Elektromobilita Elektromobilita Slibný

Více

S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů

S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů NECHTE SI UPRAVIT VOZIDLO NA E85 A UŠETŘETE NA PHM Střední škola technických oborů v Havířově nabízí profesionální úpravu vozidel na E85 pomocí konverzního kitu METEX PT-E85, který je schválený Ministerstvem

Více

Obsah. Obsah. Úvodem. Vlastnosti a rozdělení vozidel na LPG. Druhy zástaveb LPG ve vozidlech. Slovo autora... 9

Obsah. Obsah. Úvodem. Vlastnosti a rozdělení vozidel na LPG. Druhy zástaveb LPG ve vozidlech. Slovo autora... 9 Obsah Obsah Úvodem Slovo autora.................................................. 9 Vlastnosti a rozdělení vozidel na LPG Kde se vzalo LPG.............................................. 11 Fyzikální vlastnosti

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.10.2016 COM(2016) 684 final 2016/0341 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise

Více

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - Kolokvium Božek 2014, 6. 11. 2014 Roztoky -

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - Kolokvium Božek 2014, 6. 11. 2014 Roztoky - WP17: Agregáty s dělením toku výkonu pro vysoce účinné mechanismy CVT/IVT, hybridní vozy a vozidlové diferenciály Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku České vysoké učení technické v Praze

Více

5.1.1 Nestacionární režim motoru

5.1.1 Nestacionární režim motoru 5. 1 Simulace a experimenty pro návrh a optimalizaci řízení motoru 5.1.1 Nestacionární režim motoru Podíl na řešení: 12 241.1 Miloš Polášek, Jan Macek, Oldřich Vítek, Michal Takáts, Jiří Vávra, Vít Doleček

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Transporter

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Transporter Technická data Platná pro modelový rok 3 Užitkové vozy Transporter Informace o spotřebě paliva a emisích CO 2 najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru, převodovky a karoserie

Více

Farmall U Pro Efficient Power Představení prémiového traktoru

Farmall U Pro Efficient Power Představení prémiového traktoru 1 Nabídka modelů Farmall U Pro pro rok 2013 Tier 4a made in Aust r ia Model Motor jmenovitý výkon při 2300 min -1 (k) max. výkon při 1900 min -1 (k) Převodovka Hydraulika Max. zdvihací síla Hmotnost Min.

Více

Mezinárodní smlouvy a evropské právní předpisy Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Mezinárodní smlouvy a evropské právní předpisy Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Mezinárodní smlouvy a evropské právní předpisy Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší

Více

Monitoring kvality České obchodní inspekce Pečeť kvality motorových paliv Bezpečné použití vysokoobsahových biopaliv

Monitoring kvality České obchodní inspekce Pečeť kvality motorových paliv Bezpečné použití vysokoobsahových biopaliv KVALITA PALIV V ČESKÉ REPUBLICE Monitoring kvality České obchodní inspekce Pečeť kvality motorových paliv Bezpečné použití vysokoobsahových biopaliv 25.5.2011, Dobrovice Ing. Miloš Auersvald Největší světová

Více

Evropské normy a technické specifikace pro interoperabilitu

Evropské normy a technické specifikace pro interoperabilitu Výroční setkání představitelů ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHU PRŮMYSLU Štiřín 8. listopadu 2012 Evropské normy a technické specifikace pro interoperabilitu Ing. Danuše Marusičová TSI & technické normy Od vydání TSI

Více

173/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

173/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 173/016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 016 o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel Vláda nařizuje podle 37 odst. 7 písm. a) a 118 odst. 3 zákona

Více

Michelin představuje vlastnosti různých řad svých pneumatik a vysvětluje, k čemu slouží nové evropské nařízení o štítkování pneumatik

Michelin představuje vlastnosti různých řad svých pneumatik a vysvětluje, k čemu slouží nové evropské nařízení o štítkování pneumatik Tisková zpráva 1.června 2012 Michelin představuje vlastnosti různých řad svých pneumatik a vysvětluje, k čemu slouží nové evropské nařízení o štítkování pneumatik V době, kdy evropská legislativa týkající

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.6.2010 KOM(2010)280 v konečném znění 2010/0168 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o povinném použití předpisu Evropské hospodářské komise OSN č. 100 pro schvalování motorových

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vliv složení vozového parku osobních automobilů v České republice na životní prostředí.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vliv složení vozového parku osobních automobilů v České republice na životní prostředí. 1/12 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vliv složení vozového parku osobních automobilů v České republice na životní prostředí. Číslo zprávy: TECH - Z 05 / 2012 Zprávu vypracoval: Ing. František Horák, CSc. Ředitel sekce:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ doc. Ing. Josef ŠTETINA, Ph.D. Předmět 3. ročníku BS http://ottp.fme.vutbr.cz/sat/

Více

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.5.2014 COM(2014) 285 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2 {SWD(2014)

Více

Tisková informace. Autopříslušenství prvovýbava Řízení elektrické energie a startovací generátor pro palubní síť budoucnosti. Duben 2001 RF10406

Tisková informace. Autopříslušenství prvovýbava Řízení elektrické energie a startovací generátor pro palubní síť budoucnosti. Duben 2001 RF10406 Tisková informace Autopříslušenství prvovýbava Řízení elektrické energie a startovací generátor pro palubní síť budoucnosti Duben 2001 RF10406 Dr. Beda-Helmut Bolzenius, mluvčí vedení úseku startérů a

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Caddy

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Caddy Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nový Spotřeba paliva, emise CO 2 skříňový vůz/skříňový vůz BlueMotion novaný provoz (l/100 km) novaný provoz (g/ km) 1,2 l TSI BMT 5stupňová manuální 62 (84)

Více

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2014, Roztoky -

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2014, Roztoky - Popis obsahu balíčku WP25 Pokročilé zkušební metody pro spalovací motory WP25: Pokročilé zkušební metody pro spalovací motory Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku TÜV SÜD Czech s.r.o.,

Více

Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV)

Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV) Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV) Ing. Zdeněk Malkovský 1), Doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc. 2) 1) Ing. Zdeněk Malkovský VÚKV a.s., Praha www.vukv.cz 2) Doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc. Západočeská

Více

Příloha č. 3 - TECHNICKÝ POPIS Mikrobus komerční Karoserie: Mikrobus komerční; Vozidlo - parametry: - Celková délka maximálně 5300 mm (bez tažného

Příloha č. 3 - TECHNICKÝ POPIS Mikrobus komerční Karoserie: Mikrobus komerční; Vozidlo - parametry: - Celková délka maximálně 5300 mm (bez tažného Příloha č. 3 - TECHNICKÝ POPIS Mikrobus komerční Karoserie: Mikrobus komerční; Vozidlo - parametry: - Celková délka maximálně 5300 mm (bez tažného zařízení); - Celková šířka (bez sklopných vnějších zpětných

Více

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1.1 Úvod V roce 1985 byl v ES zahájen proces sjednocení postupů při hodnocení výrobků. Aby mohly být výrobky takto jednotně hodnoceny, je zapotřebí znát

Více

AUTO-KLIMA Bohemia s. r. o.

AUTO-KLIMA Bohemia s. r. o. Přepravní chlazení ALEX Original TRCH2000 s topením (Chladící výkon při 0 C = 2686W ) - pohon od motoru vozidla - střešní zapuštěná kondenzační jednotka, - bez el. přípojky, s topením do + 10 C - motorová

Více

Vše, co byste měli znát... ORIGINÁLNÍ DÍLY PEUGEOT

Vše, co byste měli znát... ORIGINÁLNÍ DÍLY PEUGEOT Vše, co byste měli znát... ORIGINÁLNÍ DÍLY PEUGEOT VŠE, CO BYSTE MĚLI ZNÁT... ORIGINÁLNÍ DÍLY PEUGEOT Originální díly: know-how značky Vaše vozidlo Peugeot je homogenní a koherentní celek součástek navržených

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vliv složení vozového parku osobních automobilů v České republice na životní prostředí.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vliv složení vozového parku osobních automobilů v České republice na životní prostředí. 1/13 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vliv složení vozového parku osobních automobilů v České republice na životní prostředí. Číslo zprávy: TECH - Z 08 / 2013 Zprávu vypracoval: Ing. František Horák, CSc. Ředitel sekce:

Více

PROTOKOL č. 27015-06 - TÜV UVMV

PROTOKOL č. 27015-06 - TÜV UVMV Zkoušený výrobek: Vyvažovací závaží 1/14 Protokol neakreditovaný CZ.R09.dot Protokol 27015-06 Vyvazovaci zavazi Rotobalanc PROTOKOL č. 27015-06 - TÜV UVMV Zkoušky vyvažovacích závaží pro silniční motorová

Více

Audi A4 limuzína A4 Avant A4 allroad quattro Audi S4 limuzína S4 Avant Audi Náskok díky technice

Audi A4 limuzína A4 Avant A4 allroad quattro Audi S4 limuzína S4 Avant Audi Náskok díky technice A4 Audi A4 limuzína A4 Avant A4 allroad quattro Audi S4 limuzína S4 Avant Audi Náskok díky technice 108 Technická data Audi A4 limuzína / A4 Avant Model A4 1.8 TFSI (88 kw) A4 1.8 TFSI (125 kw) A4 1.8

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) 16.4.2016 L 101/17 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/587 ze dne 14. dubna 2016 o schválení technologie použité v účinném vnějším osvětlení vozidla využívajícím diod vyzařujících světlo jako inovativní

Více

ErP nařízení žádá vysokou účinnost, EU se zaměřila na zelené ventilátory

ErP nařízení žádá vysokou účinnost, EU se zaměřila na zelené ventilátory ErP nařízení žádá vysokou účinnost, EU se zaměřila na zelené ventilátory V plnění Kyotského protokolu se Evropská Unie zavázala redukovat CO2 emise nejméně o 20 % do roku 2020. Jeden způsob k dosažení

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.11.2008 KOM(2008) 779 v konečném znění 2008/0221 (COD) C6-0411/08 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o označování pneumatik s ohledem na palivovou

Více

WP22: Human Centered Cabin Design (modely lidských faktorů a optimalizace hardwaru kabiny) Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

WP22: Human Centered Cabin Design (modely lidských faktorů a optimalizace hardwaru kabiny) Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku faktorů a optimalizace hardwaru kabiny WP22: Human Centered Cabin Design (modely lidských faktorů a optimalizace hardwaru kabiny) Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku Vysoké učení technické

Více

Tato norma je identická s EN 608:1994 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

Tato norma je identická s EN 608:1994 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium. ČESKÁ NORMA ICS 65.060.80 Únor 1997 Únor 1997 Zemědělské a lesnické stroje - Přenosné řetězové pily - Bezpečnost ČSN EN 608 47 0194 Agricultural and forestry machinery - Portable chain saws - Safety Matériel

Více

PRŮVODCE EU ŠTÍTKOVÁNÍ PNEUMATIK

PRŮVODCE EU ŠTÍTKOVÁNÍ PNEUMATIK PRŮVODCE EU ŠTÍTKOVÁNÍ PNEUMATIK EU Štítky : nový odkaz na home page B2B PIRELLI B2B tyreclub.pirelli.com PIRELLI B2B tyreclub.pirelli.com EU Štítky : Stitky (soubor csv s aktuálním sortimentem a hodnotami

Více

Nebezpečné látky ve stavebních výrobcích

Nebezpečné látky ve stavebních výrobcích Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Nebezpečné látky ve stavebních výrobcích Ing. Petr Vodrážka Analytik anorganická chemie vodrazkapetr@tzus.cz 31.8.2016 Obsah Nebezpečné látky ve stavebních

Více

Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann.

Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann. Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann. NOVÁ DIMENZE VÝKONU. V tomto materiálu jsou zčásti vyobrazeny také prvky výbavy, které nejsou součástí sériového vybavení. 2. Fahrerhaus Fahrerhaus.

Více

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Palivová soustava Steyr 6195 CVT Tisková zpráva Pro více informací kontaktujte: AGRI CS a.s. Výhradní dovozce CASE IH pro ČR email: info@agrics.cz Palivová soustava Steyr 6195 CVT Provoz spalovacího motoru lze řešit mimo používání standardního

Více

Štítkování elektrospotřebičů. 3.12.2009 Martin Sailer generální ředitel

Štítkování elektrospotřebičů. 3.12.2009 Martin Sailer generální ředitel Štítkování elektrospotřebičů 3.12.2009 Martin Sailer generální ředitel CECED CECED - Conseil Europeen de la Construction d Appareils Domestiques European Committee of Manufacturers of Domestic Equipment)

Více

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility)

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility) Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility) J. Opava Ústav ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací Fakulta dopravní ČVUT Praha J. Opava Ústav ekonomiky a a managementu

Více

Fiat CNG program. vozy s pohonem na zemní plyn

Fiat CNG program. vozy s pohonem na zemní plyn Fiat CNG program vozy s pohonem na zemní plyn Jezdíme s ohledem na budoucnost! Ohled na životní prostředí, na přírodu a na svět, ve kterém žijeme každý den, nutně klade požadavky jak na výrobce, tak na

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO ROK 2013 A STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO OBDOBÍ 2013-2015 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013 Počet stran: Č. j.: RRSZ 1069/2013 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Interní

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

SMĚRNICE KOMISE 2013/60/EU

SMĚRNICE KOMISE 2013/60/EU 10.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 329/15 SMĚRNICE SMĚRNICE KOMISE 2013/60/EU ze dne 27. listopadu 2013, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu

Více

Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005

Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005 Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005 II. 1. Emisní inventura Zpracování této zprávy ukládá nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy

Více

Elektromobilita. Dosavadní vývoj, praxe a trendy CIGRE, Skalský dvůr

Elektromobilita. Dosavadní vývoj, praxe a trendy CIGRE, Skalský dvůr Elektromobilita Dosavadní vývoj, praxe a trendy 25. 3. 2015 CIGRE, Skalský dvůr Aktuálně: regulace provozu automobilů v Paříži, 23. 3. 2015. Obsah Silniční doprava Úvod v kostce Faktory rozvoje elektromobility

Více

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI internetové centrum pro energetické řízení Program energetického managementu a monitoringu Úvod Náklady na paliva, energii a vodu se stávají

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. ledna 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 17. ledna 2017 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 17. ledna 2017 (OR. en) 5365/17 ADD 6 ENT 13 ENV 28 MI 46 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 16. ledna 2017 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok.

Více

Energy Performance Contracting Energetické služby se zárukou PROCES

Energy Performance Contracting Energetické služby se zárukou PROCES Energy Performance Contracting Energetické služby se zárukou PROCES přípravy výběrového řízení veřejné zakázky na poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem metodou EPC Prosinec 2012 Praha

Více

Metodický postup pro určení úspor primární energie

Metodický postup pro určení úspor primární energie Metodický postup pro určení úspor primární energie ORGRZ, a.s., DIVIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOVA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 197, BRNO 2 z.č. 2 Obsah 1 abulka hodnot vstupujících do výpočtu...4 2 Stanovení

Více

Směrnice o energetické náročnosti budov Cíle, podmínky a stav v její implementaci

Směrnice o energetické náročnosti budov Cíle, podmínky a stav v její implementaci Směrnice o energetické náročnosti budov Cíle, podmínky a stav v její implementaci Roger Hitchin Klíčový expert BRE Obsah Směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD) Jaké jsou její cíle? Co bude její

Více

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SPT s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb.

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SPT s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SPT s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. Objednavatel: PEKASS, a. s. Přátelství 987, Praha 10 Výrobce:

Více

TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ

TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ Přednáška č. 9 Snímek 1. Osnova přednášky Základní údaje o automobilové dopravě Princip funkce spalovacího motoru Přehled emisí ze spalovacích motorů Metody omezování emisí

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.040.40 2006 Kvalita ovzduší - Stacionární zdroje emisí - Stanovení celkového obsahu rtuti: automatizované měřicí systémy ČSN EN 14884 83 4762 Září Air quality - Stationary

Více

Revize Tematické strategie EU o znečištění ovzduší. Kateřina Sukdolová, Pavel Gadas 19. listopadu 2013 Plzeň

Revize Tematické strategie EU o znečištění ovzduší. Kateřina Sukdolová, Pavel Gadas 19. listopadu 2013 Plzeň Revize Tematické strategie EU o znečištění ovzduší Kateřina Sukdolová, Pavel Gadas 19. listopadu 2013 Plzeň Obsah Důvody revize Cíl a obsah revize Revize směrnic ke kvalitě ovzduší Nové směrnice v oblasti

Více

Translation ÚVMV Praha ECE/RCTE/CONF/4/Add.1 30. dubna 2002 DOHODA

Translation ÚVMV Praha ECE/RCTE/CONF/4/Add.1 30. dubna 2002 DOHODA DOHODA O PŘIJETÍ JEDNOTNÝCH PODMÍNEK PRO PERIODICKOU TECHNICKOU PROHLÍDKU KOLOVÝCH VOZIDEL A O VZÁJEMNÉM UZNÁVÁNÍ TAKOVÝCH PROHLÍDEK, dáno ve Vídni dne 13.listopadu 1997 Příloha 1: Pravidlo č. 1 Datum

Více

Homologace vozidel kategorií T, C, R, typová schvalování vozidel, zkoušky OECD, zkoušky ochranných konstrukcí, další zkoušky v SZZPLS (útvar 22)

Homologace vozidel kategorií T, C, R, typová schvalování vozidel, zkoušky OECD, zkoušky ochranných konstrukcí, další zkoušky v SZZPLS (útvar 22) STÁTNÍ ZKUŠEBNA ZEMĚDĚLSKÝCH, POTRAVINÁŘSKÝCH A LESNICKÝCH STROJŮ, a.s. Homologace vozidel kategorií T, C, R, typová schvalování vozidel, zkoušky OECD, zkoušky ochranných konstrukcí, další zkoušky v SZZPLS

Více

Heat exchangers - Test procedures for establishing performance of air to air and flue gases heat recovery devices

Heat exchangers - Test procedures for establishing performance of air to air and flue gases heat recovery devices ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 27.060.30 Květen 1998 Výměníky tepla Metody zkoušek pro ověření výkonnosti zařízení pro regeneraci tepla ČSN EN 308 69 6308 Heat exchangers - Test procedures for establishing

Více

LESNÍ TECHNIKA 1490D SVAZKOVAČ TĚŽEBNÍHO ODPADU. 1490D Eco III

LESNÍ TECHNIKA 1490D SVAZKOVAČ TĚŽEBNÍHO ODPADU. 1490D Eco III LESNÍ TECHNIKA 1490D SVAZKOVAČ TĚŽEBNÍHO ODPADU 1490D Eco III V novém inovovaném 1490D Eco III se skrývají hned dva stroje: svazkovač těžebního odpadu a vyvážecí traktor. John Deere 1490D je k dispozici

Více