TÜV SÜD Czech s.r.o. Praha. Směry vývoje předpisů EHK a jejich připravované změny dle 65. zasedání GRPE/EHK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TÜV SÜD Czech s.r.o. Praha. Směry vývoje předpisů EHK a jejich připravované změny dle 65. zasedání GRPE/EHK"

Transkript

1 Novodvorská 994/138, CZ Praha 4 Směry vývoje předpisů EHK a jejich připravované změny dle 65. zasedání GRPE/EHK ve dnech 15. až 18. ledna 2013 Ženeva - Švýcarsko, OBSAH... str. SOUHRN VŠEOBECNÉ INFORMACE Úvod NEOFICIÁLNÍ ZASEDÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN: VLASTNÍ ZASEDÁNÍ GRPE: Schválení agendy jednání Závěry posledního zasedání WP Lehká vozidla Užitková (HD) vozidla Předpisy EHK č. 85 a Traktory a nesilniční stroje Program měření částic Vozidla poháněná plynnými palivy Motocykly a mopedy Vozidla šetrná k životnímu prostředí (EFV) Elektrická vozidla a životní prostředí (EVE) Klasifikace pohonů vozidel (VPSD) Kvalita paliv Systém mezinárodního schvalování typu vozidla (IWVTA) Recyklovatelnost Výměna informací týkajících se emisních požadavků OSTATNÍ AGENDA ZÁVĚR PŘÍLOHA SEZNAM NEOFICIÁLNÍCH (INFORMAL) DOKUMENTŮ DISTRIBUOVANÝCH NA 65. ZASEDÁNÍ GRPE-WP Kontakty: Ing. Václav Tajzich CSc tel: vaclav Fax:

2 SOUHRN Souhrn (vlastní zasedání GRPE) 1. Schválení agendy jednání Dle plánované agendy (viz dokument ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2013/1/Rev1). 2. Závěry posledního zasedání WP.29 Viz dokumenty ECE/TRANS/WP.29/1097+Corr.1 a Lehká vozidla (a) Celosvětově harmonizovaná zkušební procedura pro lehká vozidla (WLTP) Příprava textové části předpisu, probíhají validační mezilaboratorní zkoušky. (b) Zkušební procedura pro posuzování emisí z vozidel vybavených klimatizací (MACTP) Příprava textové části předpisu, příprava detailních podmínek testu. (c) Připravované návrhy doplňků předpisů EHK č. 68, 83, 101 a 103 Příprava nové série změn 07 předpisu č. 83 (Euro 6). 4. Užitková (HD) vozidla (a) Hybridní užitková (HD) vozidla Vyhotoven výpočtový model sériového pohonu, příprava textové části předpisu. (b) Dodatečně montované systémy pro snižování emisí (REC) Připraven návrh nového EHK předpisu. (c) Předpis EHK č. 49 Nepředložen žádný samostatný dokument. (d) Předpis gtr č. 4, 5 a 10 Nepředložen žádný samostatný dokument. 5. Předpisy EHK č. 85 a 115 Nepředložen žádný samostatný dokument. 6. Traktory a nesilniční stroje (a) Předpisy EHK č. 96 a 120 Schválena nové série změn 04 předpisu EHK č. 96. (b) Možný návrh změn gtr č. 11 Nepředložen žádný samostatný dokument. 7. Program měření částic Předloženy výsledky nově uskutečněných měření. 8. Vozidla poháněná plynnými palivy Příprava doplňku předpisu EHK č (Euro V) pro duální pohony HD vozidel. 9. Motocykly a mopedy (a) Mezinárodní homologace vozidel kat. L z hlediska jejich pohonu a vlivu na živ. prostředí Založení a určení kompetencí nové pracovní skupiny (EPPR). (b) Možné návrhy změn předpisů EHK č. 40 a 47 Nepředložen žádný samostatný dokument. (c) Možné návrhy změn předpisu gtr. č. 2 Schváleno korigendum předpisu, viz dokument ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2013/ Vozidla šetrná k životnímu prostředí (EFV) Předložena souhrnná zpráva z činnosti skupiny. 2

3 11. Vozidla s elektrickým pohonem a životní prostředí (EVE) Poskytnuta zpráva o přípravě definic. 12. Klasifikace pohonů vozidel (VPSD) Plánování činnosti skupiny. 13. Kvalita paliv Schváleno oprava znění R.E.3, viz dokument ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2013/ Systém mezinárodního schvalování typu vozidla (IWVTA) Průběžná informace o přípravě procedury mezinárodního schvalování. 15. Recyklovatelnost Viz dokument ECE/TRANS/WP.29/2012/ Výměna informací týkajících se emisních požadavků Předloženy národní strategie (Švédsko, Japonsko, Rusko) ke snižování emisí. 17. Ostatní agenda (a) Předložen dokument (WP.29) týkající se znečistění ze vznětových motorů. (b) Předložen dokument (OICA) týkající vyspělých podpůrných systémů jízdy (ADAS) VŠEOBECNÉ INFORMACE Číslo zprávy TÜV SÜD Czech: CEST Z1/2013 Pracovní cesta na uvedené odborné jednání byla finančně zajišťována Ministerstvem dopravy ČR a pracovník TÜV SÜD Czech byl členem vládní delegace na těchto jednáních. 0.1 Úvod Pracovní cesta českého delegáta byla finančně zajišťována Ministerstvem dopravy a pracovník TÜV SÜD Czech byl členem vládní delegace na jednání. Tohoto jednání se zúčastnilo cca 155 delegátů. Vládní delegace: Rakousko, Belgie, Kanada, Česká republika, Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Nizozemsko, Polsko, Ruská federace, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Spojené království, USA, Čína, Indie, Japonsko, Jižní Korea, Jihoafrická republika, Evropská komise. Nevládní delegace: IEA, AECC, CLEPA, AEGPL, FIA, IANGV, IMMA, OICA, NGVA, EUROMOT, ACEA, IPIECA, T&E, CEFIC-ATC, ICCT, TRL. Poznámka: IEA AECC CLEPA AEGPL FIA IANGV IMMA OICA NGVA EUROMOT ACEA IPIECA T&E CEFIC-ATC = International Energy Agency = Association for Emissions Control by Catalyst = Liaison Committee for Manufacturer of Automobile Equipment And Spare Parts = European Liquefied Petroleum Gas Association = Foundation for the Automobile and Society and FIA Mobility = International Association for Natural Gas Vehicles = International Motorcycle Manufacturers Association = International Organization of Motor Vehicle Manufacturers = NGVA Europe Association = European Association of Internal Combustion Engine Manufacturers = European Automobile Manufacturers Association = International Petroleum Industry Environmental Conservation Association = European Federation for Transport and Environment = Technical Committee of Petroleum Additive Manufacturers in Europe 3

4 ICCT TRL = International council on Clean Transportation = Transport Research Laboratory 2.0 NEOFICIÁLNÍ ZASEDÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN: I. Skupina HDH (Heavy Duty Hybrids) Předseda pracovní skupiny (p. Asman/Švédsko, sekretářem p. Stein) poskytl prostor vyjádření zástupců výzkumných institucí (TU Chalmers, TU Graz a institut IFA), kteří prezentovali souhrnnou zprávu z validačního programu testovací metodiky. Pro návrh certifikační procedury byl mj. vytvořen rozšířený termodynamický model (založený na výsledcích reálných testů), který započítává tepelné spády na spalovacím motoru a jeho příslušenství, včetně teploty elektrických trakčních baterií, elektromotoru, olejových náplní a chladiva; tento výpočtový model (v prostředí Simulink) bude dále adaptován na zkušební podmínky. Dosavadní zkoušky a výpočty prokázaly, že stávající model (upravený pro sériový pohon) není zatím dostatečně propracovaný, protože dochází k výrazným rozdílům v zatížení spalovacího motoru (v případě WHVC/testu celého vozidla nedosahuje ve všech stanovených měřicích bodech motor režimu plného zatížení); návrh křivky harmonizovaného cyklu WHDHC (zatížením na nábojích kol) je proto založen na přepočtu WHTC (motorového) cyklu, rekuperaci a stanovení ztrát v pohonném řetězci, viz obr.: Probíhající výpočtový validační test metodou SILS (softwarově) kromě parametrů vozidla počítá i s různými typy řidičů (rychlý, úsporný, kombinovaný), resp. simulátorů pro zkušební test; jako problematické se ukazují mj. přechodové stavy v pohonném ústrojí při přeřazení resp. mechanické sepnutí/vypnutí spojek (popř. brzd). Bylo zdůrazněno, že pro ovládací systém zkušebního soustrojí bude muset být vyvinut zvláštní sběrnicový systém, který umožní kombinaci různých motorů, převodovek, systémů rekuperace a ukládání energie a jejich řídicích jednotek, včetně řady vstupů z externích senzorů. 4

5 II. Skupina MACTP (Mobile Air Conditioning Test Procedure) Předseda pracovní skupiny p. Rijnders (Nizozemsko) řídil zasedání, jehož obsahem byla prezentace výsledků výzkumného programu EU (konsorcium institucí TNO, TUG a LAT). Hlavním úkolem je finalizace zkušební procedury, která je prakticky hotova, a vývoj doplňků předpisů EHK č. 83 a 101 (včetně definic, prakticky též hotovo). Test prováděný na válcovém dynamometru se skládá ze tří zkušebních fází: kondiciování teploty v kabině (stabilizace při konstantní rychlosti), měření při různých režimech se zapnutou klimatizací (při volnoběhu, 50 km/h a 100 km/h) a stejný postup s vypnutou klimatizací, viz obr.: Výsledkem těchto dílčích testů je pak spotřeba paliva vypočítaná na základě změřených emisí a uhlíkové bilance použitého referenčního paliva. Jako podmínky v laboratoři byly navrženy: relativní vlhkost 45% (±5%), při teplotě 25 C. Dle navrhované certifikační procedury se provádí řada korekcí zohledňující výkon motoru, okolní podmínky (teplotu), a rovněž korekce na velikost kabiny a zasklení. Měla by být také prověřena funkce deaktivace klimatizace při teplotě interiéru nižší než 18 C. Výsledkem zkoušek bude přírůstek spotřeby paliva daný hodnotou FC MAC. V současnosti probíhají srovnávací zkoušky ve čtyřech laboratořích, které zatím prokázaly určité problémy s jejich opakovatelností; proto se uvažuje o zvýšení požadovaných zkušebních cyklů (za stejných podmínek) na tři, bez ohledu na hladinu výsledků. V předpise bude též definována rodina z hlediska MAC; v dalším kroku se předpokládá aplikace a rozšíření předpisu na vozidla s hybridním pohonem. Zástupce EC (p. Steininger) podotkl, že tato metodika bude zanesena do legislativy Evropské unie (resp. do nařízení 715/2007); nebude možno ovšem takto hodnotit zpětně vozidla již schválená z hlediska emisí (v úrovni Euro 5 příp. i Euro 6). 5

6 III. Skupina GFV (Gaseous Fuelled Vehicles) Předseda pracovní skupiny p. Rijnders (sekretář p. Seissler) věnoval prostor pro zprávu o výsledcích uskutečněného workshopu pro HD vozidla z minulého roku, kde byly projednávány duální pohony; jednotlivými zeměmi (UK, S, USA, IT, DE, NL) byly objasněny požadavky národní legislativy. Na základě porovnávacích měření (provedených v TNO) bylo také vyčísleno snížení emisí CO 2 a vliv na další škodliviny, viz obr.: Byla konstatována absence aktuálního EHK předpisu a skutečnost, že některé státy nemají ani národní předpis na HD duální pohony (popř. tyto státy čerpají z jiných předpisů a udělují výjimky pro jednotlivá vozidla nebo v rámci národního typového schvalování). Na základě uvedeného byla navržena možná řešení: nový předpis pro retrofitní montáže, nebo doplněk k EHK č. 115, nebo alespoň jednotná procedura pro nový předpis s novou strukturou (kde by nebyly limitovány emise škodlivin, ale jednalo by se o harmonizovanou metodiku pro zavedení do národní legislativy smluvních států). Bylo konstatováno, že výrobci duálních pohonů cílí spíše na retrofitní montáže (EHK č. 115), zatímco OEM výrobci motorů/vozidel by uvítali nový EHK předpis (ovšem současně s ním by se musela změnit odpovídající část předpisů EHK č. 83 a 49). Dále byl předložen návrh na doplnění předpisů pro HD vozidla (od úrovně homologace Euro IV včetně); byly analyzovány definice rodiny motorů a odpovídající zkušební cykly (které korespondují s rozsahem zkoušek motorů původně schvalovaných dle EHK č. 49). Je také zvažována možnost požadavku na ověření emisního chování v provozu vozidla pomocí PEMS; při testu motoru by měly být stanoveny emise CH 4 vážené na specifickou produkci CO 2, které by v případě duálního pohonu s LPG/CNG neměly být horší než v případě provozu pouze na naftu. IV. Skupina WLTP-DHC (Worldwide harmonized Light Vehicles Test Procedure Development of Harmonized driving Cyle) Předseda pracovní skupiny p. Ishii (Japonsko) spolu se sekretářem (p. Ichikawa/OICA) poskytli prostor několika příspěvkům. Bylo vzato v úvahu doporučení zástupců OICA, Japonska a Indie, aby se při jízdním testu minimalizovala doba plného zatížení motoru resp. maximální rychlosti v daném úseku testu (tj. zejména doba plného otevření škrticí klapky u benzinových motorů z důvodu jeho ochrany), což má význam 6

7 především u vozidel s nízkým výkonem. Toto navrhované opatření by však mělo nežádoucí účinek na nereprezentativnost produkce CO 2 z testu (resp. jeho příliš nízkou hodnotu), proto by měla být definována určitá mezní rychlost. Byly předloženy možné sestavy zkušebního cyklu k posouzení (vytvořeno zástupci KBA), přičemž přichází v úvahu dvě základní varianty (pro každou ze tří kategorií výkon/hmotnost), viz obr. (jízdní profily nyní založeny na verzi jízdního profilu č. 5.1 a 5.3): Dále byl navržen způsob stanovení max. rychlosti vozidel nízkých výkonů při testu, který bude patrně stanoven tímto vztahem (pomocí koeficientu X daného předpisem): v (max, v testu) = v max (vozidla, konstrukčně) / (1+X) kde X nabývá hodnot z intervalu (0 0,1), dle výkonové klasifikace vozidla. Z dalších učiněných závěrů mj. vyplývá, že i přes dosavadní úpravy jízdního profilu bude při testu, zejména u vozidel s manuálním režimem řazení, při některých deceleračních fázích nezbytné podřazení nejméně o dva rychlostní stupně; nicméně definice bodů řazení bude ještě dále zkoumána. Dále byl odsouhlasen jednotný přístup pro stanovení rodiny vozidel (pro jednotlivé výkonnostní třídy), jeho parametrizace však doposud není přesně dána. V. Skupina REC (Retrofit Emission Control) Předseda pracovní skupiny p. Baarbé (sekretář J. May) představil výsledky z minulého setkání, byl upraven časový harmonogram prací; nový předpis by měl být předložen ke schválení do GRPE v lednu Návrh předpisu je z velké části kompletní, přetrvávají ovšem některé nejasnosti (na které podotkli především zástupci sdružení OICA). Mimo jiné účinnost redukce NO x, kde se diskutovalo o úrovni 60% jako minimální požadované pro všechny kategorie motorů schvalované dle WHTC; zástupci Německa požadují minimální účinnost při NRTC (pro NRMM) na úrovni 70% (přičemž při provozu je reálně dosahovaná účinnost nejméně 85%); předseda REC však navrhl minimální účinnost 60% pro systémy motorů schvalovaných dle WHTC i NRTC. Shoda zatím nebyla nalezena, přichází v úvahu i návrh s první etapou na úrovni 60% a v další sérii změn tohoto nového předpisu s požadavkem na vyšší účinnosti. Mj. se v návrhu předpisu konstatuje, že u REC systémů odzkoušených a schválených pro silniční vozidla bude možno toto schválení aplikovat také na nesilniční stroje (opačně ovšem nebude možno použít schválení udělené pro systémy nesilničních strojů na silniční vozidla). V případě dodatečně montovaných zachycovačů částic s kontinuální regenerací i nadále existuje problém s navýšením oxidu dusičitého NO 2, přičemž není zatím definováno, jaký přírůstek lze ještě akceptovat. Bude se dále diskutovat o tom, zda navýšení NO 2 v případě kategorie systémů s navýšením NO 2, má být 20% nebo 30% (některé systémy mají však přírůstek více jak o 30%); případně přichází v úvahu dvoufázový přístup (zpřísnění s novou sérií změn předpisu). Byla vznesena otázka, zda a jak ověřovat funkci regulace NO x (zahrnuje především činidlo AdBlue, jeho množství/hladinu a kvalitu, popř. opatření určená k výstraze řidiči). VI. Skupina WLTP-DTP (Worldwide harmonized Light Vehicles Test Procedure Development of Test Procedure) Předseda pracovní skupiny p. D Urbano poskytl prostor na vyjádření zástupců pracovních podskupin. Zástupcem Evropské komise (p. Steininger) byl zdůrazněn fakt, že současné toleranční podmínky testu dané návrhem předpisu (v laboratoři, na vozidle 7

8 a při vyhodnocování dat) mohou způsobit nepřesnost měření emisí; zejména v případě CO 2 může v extrémním případě nastat jeho nižší tvorba až o 8% oproti reálnému stavu. Také proto byl představiteli Japonska, Indie a Jižní Korei podpořen návrh na další vývoj přesnější metodiky (časově bude probíhat i po vyhotovení WLTP). Bylo konstatováno, že technicky lze přístroji a nastavením podmínek na zkušebně při testu dosáhnout správného výsledku při užších tolerancích. Také bylo diskutováno o nastavení válcové zkušebny z hlediska hmotnosti zkoušeného vozidla, resp. o stanovení setrvačné hmoty. Zde bylo předběžně odsouhlaseno, že tato hodnota bude stanovena na základě provozní hmotnosti a zaokrouhlena na nejbližší desítky kg (bylo zmíněno, že při opakování testu není hmotnost vozidla stejná, např. vlivem spotřebovaného paliva). Tato hodnota by také měla zahrnovat volitelnou výbavu vozidla majícího vliv na hmotnost, včetně faktoru užitečné hmotnosti; zde přichází v úvahu návrh EU, který počítá s naložením 15% už. hm. u osobních vozidel a 35% u lehkých užitkových vozidel (proti tomu stojí návrh Japonska: 15% OA a pouze 30% LUV, konsensus však zatím nebyl nalezen). Jako další parametr pro nastavení při testu bude zahrnut vliv volitelného příslušenství, ovlivňujícího aerodynamiku (včetně např. výběru ráfků kol s největším aerodynamickým odporem); zatím však přesně definováno, zda se tyto vlastnosti budou zjišťovat i na jednotlivých součástech (aer. tunel) nebo na vozidle jako celku (dojezdovou zkouškou). Zohlednění aerodynamických vlastností by mělo být pak provedeno na základě sady zkoušek (3x dojezd, 3x test CO 2 ), viz obr.: V návazné diskuzi byl předložen návrh, že zjištěné hodnoty CO 2 by se, jako přírůstková hodnota, poté přičetly/odečetly k výsledku vozu s danou hmotnostní konfigurací (tento návrh bude dále analyzován). Pro zkoušku aerodynamických vlastností by měly být použity nejširší instalované pneumatiky (což se ale nekryje s worst-case pro emisní test, kde by měly být použity pneumatiky s nejhorším valivým odporem, stanoveným dle EHK č. 117). Doposud nedořešenou otázkou je také stanovení řadicích bodů v případě převodovky s manuálním režimem, případně jízdní cyklus provedený dle průběžně poskytované informace z indikátoru řazení rychlostních stupňů (např. Indie navrhuje použití GSI jako volitelné option ). Z hlediska přípravy (kondiciování) vozidla před emisním testem směřuje dohoda k požadavku měření teploty motorového oleje na hodnotu 25 C (±2 C), p ři nuceném chlazení vzduchem a otevřené kapotě motorového prostoru (původní návrh na alternativu, tj. min. 12 h a max. 36 h, se zavřenou kapotou, se po proběhlé diskuzi ukázal jako problematický, především u vozidel s naftovým motorem nebo speciální tepelnou izolací); zatím otevřenou otázkou je teplotní stabilizace u HEV a BEV. Dosavadní výsledky a návrhy se zakládají na validační fázi 2 přípravy, při které bylo zatím provedeno 211 testů. Zástupcem podskupiny pro elektrická vozidla/pohony byla vznesena připomínka, že některá BEV nejsou schopná dosáhnout požadované akcelerace v testu (u všech výkonnostních tříd 1, 2 a dokonce 3) a proto bude dále projednáváno uspořádání jízdního cyklu (včetně max. rychlosti) pro bateriové elektromobily. V současnosti je připravena pracovní verze č. 1 nového gtr předpisu, která bude dále upravena/doplněna. VII. Skupina EPPR (L-category International Environmental Performance and Propulsion Requirements) První pracovní schůzka skupiny byla zahájena organizačními náležitostmi. Předsedou skupiny je P. Asman (EC/Švédsko), sekretářem T. Vercamenn (EC/Honda). Hlavní náplní aktivit bude především odborná výměna informací k přípravě doplňků předpisů týkajících se motocyklů z hlediska emisí a souvisejících záležitostí; prakticky se jedná především o: 8

9 a) Kategorizaci vozidel (klasifikace, nejméně dle max. rychlosti a výkonu, např. L3- A1) b) Výkonové požadavky (maximální rychlost vozidla; maximální výkon motoru a krouticí moment motoru; maximální výkon vozidla) c) Emise z výfuku (zk. typu I emise z výfuku při jízdním cyklu; zk. typu II emise při volnoběhu; zk. typu V životnost z hlediska emisí; zk. typu VII spotřeba paliva, emise CO 2, stanovení spotřeby elektrické energie a dojezdu na elektřinu) d) Emise nevýfukového charakteru (zk. typu III emise z klikové skříně; zk. typu IV výparné emise; zk. typu VIII systém OBD) Mandát skupiny je udělen zatím do června Cílem činnosti je vytvořit budoucí technicko-legislativní požadavky, přitom minimalizovat rozdíly v legislativě (jednak mezi EHK a gtr, jednak mezi právem EU a EHK) včetně procedurálních náležitostí. Zástupce EC zdůraznil, že v právu EU budou muset být provedeny určitá zjednodušení, aby bylo možno v budoucnu aplikovat EHK popř. gtr. Budou také zahrnuty vyspělé technologie včetně motocyklů s hybridním nebo čistě elektrickým pohonem. Po předcházející diskuzi bylo dále upřesněno, že činnost skupiny by měla zahrnovat všechny kategorie a podkategorie, ovšem s největším důrazem na kategorii L3 (podporuje zejména IMMA), a teprve na základě nových požadavků budou zkušební postupy rozšířeny na mopedy, tříkolky a čtyřkolky. Bylo dále rozhodnuto, že přednost v přípravě doplňků předpisu bude mít gtr č. 2, předpisy EHK č. 40 a 47 budou návazně buď upraveny, nebo zrušeny. Zástupce Japonska závěrem doporučil harmonizovat požadavky na laboratorní zařízení. 3.0 VLASTNÍ ZASEDÁNÍ GRPE: 3.1 Schválení agendy jednání Jednání zahájili předseda skupiny GRPE pan Ch. Albus, sekretář P. Cazzola a nový vicepředseda S. Marathe. K jednání byl připraven program (agenda) viz pracovní dokument ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2013/1/Rev1, který byl schválen. Některé body zasedání byly projednány v jiném pořadí než uvedeném (kvůli ne/přítomnosti některých delegátů), avšak jsou uvedeny dle původní agendy zasedání. 3.2 Závěry posledního zasedání WP.29 Skupina GRPE byla stručně seznámena se závěry 157. a 158. zasedání WP.29, které proběhlo v červnu a listopadu 2012 (viz dokumenty ECE/TRANS/WP.29/1097+Corr.1 a 1099 a dokument GRPE-65-24). 3.3 Lehká vozidla (a) Celosvětově harmonizovaná zkušební procedura pro lehká vozidla (WLTP) Předseda pracovní skupiny DHC p. Ishii a DTP p. D Urbano stručně sdělili současný stav vývoje prací na novém předpisu gtr. Byl zrekapitulován stav prací v neoficiálních pracovních skupinách (viz bod IV. a VI.). Dle současného časového plánu budou probíhat až do srpna 2013 kruhové mezilaboratorní zkoušky. Zástupce Francie zdůraznil nezbytnost včasné přípravy WLTP z důvodu ochrany ovzduší v městských aglomeracích; nutnost energetického štítkování a souvisejících finančních pobídek v zemích EU potvrdila EC. Dle dalšího sdělení zástupce Evropské komise bude nová metodika implementována do evropské legislativy v roce 2016 (zatím nebylo řečeno jakým způsobem). Předseda skupiny pro tvorbu předpisu p. Dubuc seznámil účastníky se současným stavem textové části; mj. se navrhují odlišné parametry referenčních paliv pro jednotlivé regiony na zeměkouli (Evropa, USA, Japonsko, J. Korea). Plán přijmutí nového gtr předpisu v listopadu 2013 na mimořádném 67. zasedání GRPE zůstává nezměněn. 9

10 (b) Zkušební procedura pro posuzování emisí z vozidel vybavených klimatizací (MAC) Předseda skupiny MACTP p. Rijnders spolu se sekretářkou (pí. Hosier/OICA) informovali stručně o vývoji prací v rámci této skupiny na základě předchozí pracovní schůzky. Bylo oznámeno, že nastávající laboratorní fáze B bude mít za cíl v rámci mezilaboratorní kruhové zkoušky prověřit metodiku z hlediska opakovatelnosti měření a citlivosti výsledků na parametry při testu (bude prováděnou pomocí jednoho reprezentativního vozidla). Vyhotovená metodika bude posléze zapracována do předpisu EHK č. 83 a 101; zástupce EC podotkl, že bude implementována do práva Evropské unie a doplněna požadavkem energetického štítkování (bude teprve rozhodnuto, zda se bude týkat samotné účinnosti klimatizace nebo celého vozidla). Dále zdůraznil, že procedura MAC je součastní integrovaného přístupu ke snižování emisí CO 2, který podporuje mj. také TPMS (monitorování tlaku v pneumatikách), GSI (indikátor řazení rychlostních stupňů), používání biopaliv, energetické štítkování pneumatik z hlediska valivého odporu a další. (c) Připravované návrhy doplňků předpisů EHK č. 68, 83, 101 a 103 Bylo předloženo několik neformálních dokumentů (GRPE-65-07, -08, -09, -22), připravených Evropskou komisí. Jedná se o zavedení technických podmínek a požadavků evropské legislativy emisní úrovně Euro 6 do předpisů EHK č. 83 (na sérii změn 07), 101 a 103. Tyto dokumenty budou dále zpracovány a předloženy jako oficiální ke schválení na příštím zasedání GRPE. Bylo uvedeno, že zatím chybí odpovídající jednotné značení emisních podúrovní Euro 6 harmonizované s nařízením 715/2007 (ve znění pozdějších nařízení 692/2008, 595/2009, 566/2011, 459/2012 a 630/2012); smluvní státy zašlou různé komentáře k těmto upravovaným dokumentům. Současně s těmito úpravami bude nutné také doplnit resp. upravit technické požadavky přílohy 9 předpisu EHK č (požadavky na systém OBD u HD vozidel). Z dosavadního vývoje vyplývá, že udělování homologací Euro 6 v některé jeho podúrovni bude (pro osobní automobily v evropské legislativě) pro nové typy resp. nová vozidla probíhat prakticky až do r Užitková (HD) vozidla (a) Hybridní užitková (HD) vozidla Sekretář pracovní skupiny p. Stein informoval o aktuálním vývoji prací. Bylo konstatováno, že současný simulační výpočtový model sériového i paralelního pohonu je komplikovaný a bude vhodné nalézt jeho zjednodušení; jako kritický byl identifikován zejména termodynamický výpočet týkající se spalovacího motoru s příslušenstvím. Pracovní podskupina pro tvorbu textové části návrhu nového předpisu gtr (kdy se jako základ vezme japonský Kokujikan 281) zahájí činnost již v březnu t. r. (v souvislosti s pracovní schůzkou neformální skupiny HDH ve Švédsku); návrh textu by měl být předložen na zasedání GRPE v lednu 2014 (a v listopadu 2014 pak finální podoba nového předpisu ke schválení do WP.29). Bylo zdůrazněno, že bude nutné, vzhledem k technologickému vývoji hybridních pohonů, pokračovat v přípravě dalších zkušebních postupů a výpočtových modelů pro nový předpis i po tomto datu. (b) Dodatečně montované systémy pro snižování emisí Předseda pracovní skupiny p. Baarbé informoval o stavu přípravy nového EHK předpisu na schvalování retrofitně montovaných systémů pro snižování emisí; nový předpis je prakticky hotov (GRPE-65-18), zbývá však rozhodnout některé sporné body: minimální požadovaná účinnost snižování NO x pro silniční aplikace (zkoušené pomocí WHTC) je 60%, ovšem pro nesilniční stroje (zkoušené pomocí NRTC) musí být definována (v úvahu přichází např. minimální požadovaná účinnost 70%); nárůst (přírůstek) tvorby NO 2 u některých systémů, zejména s kontinuální regenerací, požadují některé smluvní strany limitovat přísněji na úrovni 20%, některé smluvní strany požadují širší toleranci přídavného NO 2 (např. až na úroveň 30%, 10

11 z důvodu technické náročnosti na dostatečně účinnou chemickou redukci a protože NO 2 snižuje teplotu regenerace částicového zachycovače), přičemž oxid dusičitý je přímo měřenou veličinou. Dle časového plánu by tyto a další zbývající body (formálního charakteru) měly být dořešeny do června 2013, kdy by již měla být předložena finální kompletní podoba nového EHK předpisu, který bude předložen ke schválení v GRPE. Zástupce EC uvedl, že momentálně chybí EC dostatek věrohodných technických informací k výše uvedenému rozhodnutí; proto jsou smluvní státy požádány k předložení odborných komentářů a zkušeností k produkci přídavného NO 2 u částicových zachycovačů. Stávající návrh počítá se zavedením čtyř skupin systémů pro snižování škodlivin: typ I pro snížení pouze pevných částic (bez navýšení emisí NO 2 ), typ II pro snížení pouze pevných částic a s definovaným navýšením emisí NO 2 (ne více než např. 20 nebo 30% oproti původní produkci emisí NO 2 zjištěné ještě na motoru bez REC), typ III pro snížení pouze emisí NO x (bez vlivu na PM), typ IV pro snížení emisí jak PM tak NO x (včetně snížení NO 2 ). V současnosti je také již připraven návrh revize tohoto dokumentu pro sérii změn 01 předpisu, která bude obsahovat přísnější emisní úrovně pro homologaci dodatečně montovaných systémů ke snižování NO x a PM. Zástupce Francie připomenul také nutnost stanovení detailních podmínek jednak pro COP a jednak pro iniciační audit montážních pracovišť oprávněných k těmto dodatečným montážím (na příští zasedání připraví Francie odpovídající komentáře s návrhy). (c) Předpis EHK č. 49 Nebyl předložen žádný dokument ani komentář. (d) Předpisy gtr č. 4, 5 a 10 Nebyl předložen žádný dokument ani komentář. 3.5 Předpisy EHK č. 85 a 115 Nebyl předložen žádný dokument ani komentář. 3.6 Traktory a nesilniční stroje (a) Předpisy EHK č. 96 a 120 Pracovní dokument: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2013/3 Předložený pracovní dokument resp. nová série změn 04 předpisu EHK č. 96, která harmonizuje tento předpis s evropskou směrnicí 2010/26 (doplňující 97/68/ES), byl jednohlasně přijat. Zástupcem sdružení EUROMOT byl poté vznesen návrh, aby homologační značení z hlediska kategorizace motoru (dle jeho výkonu a použití) bylo shodné se směrnicí 97/68/ES, proto bude připraven návrh opravy Přílohy 3 předpisu. (b) Možný návrh změn globálního technického předpisu č. 11 Nebyl předložen žádný dokument ani komentář. 3.7 Program měření částic Nový předseda skupiny PMP p. G. Martini (sekretářka C. Hosier) informoval o výsledcích aktivit ukončených v r (kruhová zkouška provedená na HD motorech a kruhová zkouška na kalibraci separátoru těkavých částic). Mezilaboratorní srovnávací měření u HD motorů bylo provedeno pomocí tzv. zlatého standardu (naft. Daimler, 290 kw, Euro III, s externě připojeným zachycovačem částic s katalytickým účinkem); byla provedena série testů (WHTC studená/teplá fáze, WHSC, ETC, ESC) osmkrát opakovaná. Z výsledků měření mj. vyplývá, že opakovatelnost zkoušky při měření PM a PN (ať už v jedné laboratoři, nebo mezilaboratorně) je 11

12 nejhorší u ESC (variabilita se pohybuje v intervalu 65 až 150% průměrně naměřených hodnot). Nedetekovaný podíl pevných částic byl nejvyšší v případě testů se studeným startem (až 25% z měřeného vzorku). Zástupce OICA vyjádřil jisté pochybnosti o přesnosti měření částic s velikostí menší než 23 nm, doporučil zdokonalení měřicí metodiky; na základě předchozích měření bude v rámci výzkumných projektů prováděna nově také chemická analýza částic. Mandát skupiny PMP by tak díky těmto novým požadavkům mohl být znovu obnoven. 3.8 Vozidla poháněná plynnými palivy Předseda skupiny GFV p. Rijnders a zástupci OICA představili návrh na vnesení emisních zkušebních požadavků dodatečně montovaných plynových systémů pro duální pohony v úrovni Euro V do předpisu EHK č ; na příštím zasedání GRPE bude předložen odpovídající pracovní dokument. Z hlediska homologace motoru/vozidla přichází v úvahu tři přístupy: homologace jako REC (viz bod 4. (b)), doplnění předpisu EHK č. 115 (podporují výrobci plynových systémů), nebo nový předpis EHK (podporují výrobci motorů/vozidel). Zástupce sdružení OICA poté vznesl připomínku na způsob schvalování vozidel v provozu, které budou vybaveny motorem schváleného typu včetně HDDF v lepší emisní kategorii (zejména v případě přestavby vozidla); GRPE by měla nastavit obecné principy pro harmonizaci dodatečných montáží (nejenom u plynových pohonů). Na příští zasedání GRPE bude připraven detailní komentář. 3.9 Motocykly a mopedy (a) Mezinárodní homologace vozidel kategorie L z hlediska jejich pohonu a vlivu na životní prostředí (EPPR) Předseda skupiny p. Asman seznámil delegáty se založením nové pracovní skupiny v rámci GRPE, pro mezinárodní systém schvalování vozidel kategorie L z hlediska jejich pohonu a vlivu na životní prostředí; mandát skupiny je udělen do listopadu V kompetenci skupiny je příprava podkladů pro úpravu předpisů EHK a gtr a jejich harmonizaci, případně též vyhotovení nových předpisů. Na příštím zasedání GRPE bude předložena pracovní mapa plánovaných aktivit. Zástupce Japonska doporučil, že vzhledem k faktu, že se budou prolínat výstupy skupin EPPR a EVE, měly by mít přednost návrhy z EVE, aby nebyl narušen proces harmonizace; tento přístup byl delegáty odsouhlasen. (b) Možné návrh změn předpisů EHK č. 40 a 47 Nebyl předložen žádný dokument ani komentář. (c) Možné návrhy změn předpisu gtr č. 2 Pracovní dokument: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2013/4 Předložený pracovní dokument byl jednomyslně schválen. Jedná se o korigendum k předpisu gtr č. 2, který opravuje chyby v některých výpočtech a grafech v předpisu Vozidla šetrná k životnímu prostředí (EFV) Byla předložena souhrnná zpráva z činnosti této skupiny (WP ). Vzhledem k dosavadnímu stagnujícímu vývoji a faktu, že aktivity skupiny jsou v současnosti prakticky pokryty činnostmi v ostatních skupinách (zejména WLTP, GFV a EVE), bude ve výboru WP.29 projednáno pozastavení mandátu skupiny EFV. 12

13 3.11 Elektrická vozidla a životní prostředí (EVE) GRPE byla předsedou EVE (p. Olechiw/USA) o výsledku předcházejících pracovních setkání. Bylo upřesněno, že pro výměnu informací, tvorbu definic a podkladů pro činnost stávajících pracovních skupin GRPE budou použity zejména současné definice a technické požadavky popř. zkušební podmínky; činnost skupiny bude dle plánu zakončena vytvořením referenční příručky pro vozidla s elektrickým pohonem Klasifikace pohonů vozidel (VPSD) Předseda GRPE informoval o přípravě podkladů pro tvorbu klasifikace pohonů vozidel; zatím však nebyla ustanovena zvláštní neoficiální pracovní skupina. Klasifikace pohonů a související definice (založené především na výsledcích činnosti skupin WLTP a EVE) by se měly stát součástí rezoluce R.E.3 a S.R.1. (připravovaný návrh viz GRPE a -13). Zástupcem sdružení OICA a následně IANGV bylo zdůrazněno, že v současnosti existuje v definicích pohonů a souvisejících zkušebních postupech řada nekonzistentních požadavků (které v případě plynových pohonů jsou navíc rozdílné oproti např. ISO-normám). Zástupce sdružení CLEPA uvedl nutnost přípravy klasifikace pohonů v úzké spolupráci s dalšími skupinami GR (zejména GRRF a GRB) Kvalita paliv Pracovní dokument: ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2013/2 Předložený pracovní dokument byl jednohlasně schválen. Jedná se o drobnou formální úpravu znění konsolidované rezoluce R.E.3, která se ve své základní části doplní o odkaz na kvalitativní parametry paliv (tj. na již existující přílohu 4) Systém mezinárodního schvalování typu vozidla (IWVTA) Zástupce EC předložil dokument (GRPE-65-19) týkající se mezinárodního schvalování typu vozidla. Legislativa pro tuto úroveň homologace bude připravována ve dvou fázích (jednodušší změny rovnou v dotčených předpisech, složitější vytvořením nového předpisu nebo alespoň novou revizí stávající předpisové základny). Rozsahem se jedná zejména o výkon motoru, vliv klimatizace, kouřivost vznět. motoru, spotřebu paliva a emise CO 2 a emise škodlivin (lehkých a užitkových vozidel). Sdružení OICA zdůraznilo problematický koncept různých informačních dokumentů (v systému evropského schvalování), proto doporučuje vytvoření dvou pracovních skupin (pro EHK a gtr) s vzájemnou koordinací činností Recyklovatelnost Pracovní dokument: ECE/TRANS/WP.29/2012/116 Předseda GRPE potvrdil záměr vytvořit nový EHK předpis na recyklovatelnost motorových vozidel (výbor WP.29 rozhodl, že GRPE se má zabývat otázkou recyklovatelnosti); zároveň byla jeho návrhová podoba krátce představena (GRPE-65-11). Zástupce OICA uvedl, že snahou tohoto sdružení bude harmonizovat teoretické výpočty s reálnými materiálovými vlastnostmi (současné materiálové restrikce jsou velmi přísné, platné i pro vozidla vyráběná v malých sériích). Zástupce Ruska uvedl dokument (GRPE-65-21), který jeho určité body zpochybňuje, s návrhy na vylepšení; dokument nebyl doporučen k dalšímu zpracování. Na základě návazné diskuze bylo domluveno, že návrh EHK předpisu na recyklovatelnost bude dále projednán, upraven (jednání se zúčastní Evropská komise, Rusko, OICA, CLEPA) a předložen na příštím zasedání GRPE. Tento předpis by však neměl být zahrnut do systému mezinárodního schvalování typu vozidla (viz bod 14). 13

14 3.16 Výměna informací týkajících se emisních požadavků Zástupcem Švédska byl předložen dokument vysvětlující současný stav a požadavky švédské legislativy na dodatečně montované systémy (GRPE-65-06), zejména s ohledem na užitková vozidla schválená do úrovně Euro III včetně. Dále byl představen dokument připravený Japonskem (GRPE-65-14), který je průřezem národní strategie na snižování emisí a energetické náročnosti (mj. shrnuje taková témata jako emise z motocyklů, výparné emise nebo systémy OBD nebo Off-Cycle Emissions u užitkových vozidel). Další dokument (GRPE-65-20), předložený zástupcem Ruské federace, analyzuje emisní dopady z opotřebení pneumatik v silniční dopravě (např. v případě těžkých užitkových vozidel jsou vypočítány měrné emise přibližně 0,18 g/km, se silným karcinogenním účinkem); tento dokument bude předložen do dalších skupin GR (především GRRF a GRB). 4.0 OSTATNÍ AGENDA a) Zástupkyní sekretariátu WP.29 byl přednesen dokument týkající se znečistění ze vznětových motorů (viz GRPE-65-05), s žádostí o předložení odborných komentářů z GRPE. Sdružení OICA připraví detailní studii k vlivu na životní prostředí. Zástupci Německa doporučují zahrnutí vlivu retrofitních systémů (připraví odpovídající dokument na další zasedání); zástupce sdružení EUROMOT zdůraznil nutnost snižování emisí u nesilničních strojů. Na základě stávajících komentářů a budoucích odborných analýz bude sestaven závěrečný dokument, který by měl být v listopadu 2013 předložen do WP.29, jako podklad pro další aktivity. b) Zástupcem sdružení OICA byl předložen dokument (GRPE-65-23) s komentáři, jež se týkají vyspělých podpůrných systémů jízdy (Advanced Driver Assistance Systems/ADAS), a které mají určitý vliv na výkonové popř. emisní vlastnosti vozidla (motoru). Vzhledem k technickému pokroku bude nutné zahrnout definice a požadavky do emisních předpisů, avšak bylo konstatováno, že vzhledem k ADAS nebude v rámci GRPE vytvářen nový předpis. 5.0 ZÁVĚR Návrh agendy příštího 66. zasedání GRPE, které se bude konat v Ženevě v Paláci národů 3. až 7. června 2013, bude zveřejněn na webových stránkách EHK OSN WP.29/GRPE. Následující tabulka obsahuje pracovní dokumenty schválené na 65. zasedání GRPE, které budou předány k dalšímu posouzení pracovní skupině WP.29 (v červnu 2013): Dokument Předpis Poznámka ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2013/2 R.E.3 oprava ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2013/3 EHK č. 96 s.z. 04 ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2013/4 gtr č. 2 oprava, se zapracováním GRPE Základní dokument GRPE Základní dokument GRPE roadmap, aktivity w.g. EPPR-L roadmap, aktivity w.g. EVE 14

15 PŘÍLOHA SEZNAM NEOFICIÁLNÍCH (INFORMAL) DOKUMENTŮ DISTRIBUOVANÝCH NA 65. ZASEDÁNÍ GRPE-WP.29 Číslo Název GRPE Rev.1 Informal meetings in conjunction with the GRPE session proper: room reservations and schedule GRPE GRPE Transmitted by GRPE-Secretary Comments to the proposal ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2013/2 Transmitted by expert from OICA Progress report Transmitted by EVE-Secretary GRPE Rev.1 Terms of reference for the EVE IWG Transmitted by EVE-Secretary GRPE GRPE Discussion document on diesel exhaust emissions Transmitted by GRPE-Secretary National legislation for retrofit of HDV for reduced emissions Transmitted by expert from Sweden GRPE Proposal for a new series of amendments to Regulation No. 83 GRPE GRPE GRPE GRPE GRPE GRPE GRPE GRPE Transmitted by expert from the European Commission Modifications to UN Regulation No. 101 resulting from the transposition of the Euro 6 legislation into UN Regulation No. 83 Transmitted by expert from the European Commission Modifications to UN Regulation No. 103 resulting from the transposition of the Euro 6 legislation into UN Regulation No. 83 Transmitted by expert from the European Commission Proposal to amend document WP (Proposal for a new Regulation on recyclability of motor vehicles) Transmitted by expert from the European Commission Consolidated proposal for a new Regulation on recyclability of motor vehicles Transmitted by expert from the European Commission Vehicle definitions: explanatory report Transmitted by VPSD-Secretary Vehicle definitions: overview Transmitted by VPSD-Secretary Summary of the future Japanese policy for motor vehicle emission reduction Transmitted by expert from Japan Background information, terms of reference and rules of procedure Transmitted by EPPR-Secretary GRPE Rev.1 Summary of the latest PMP related activities Transmitted by expert from the European Commission and PMP 15

16 GRPE Report on the development of Amendment 3 to global technical regulation No. 2 GRPE GRPE GRPE GRPE Transmitted by expert from Japan Draft new Regulation on uniform provisions concerning the approval of Retrofit Emission Control Devices (REC) for heavy duty vehicles, agricultural and forestry tractors and non-road mobile machinery equipped with compression ignition engines Transmitted by REC-Secretary Priority of discussion on technical requirements for IWVTA and draft report to IWVTA informal meeting Transmitted by IWVTA-Ambassador Particulate matter emissions by tyres Transmitted by expert from Russian Federation Comments on the proposed draft UN Regulation concerning recyclability of automotive vehicles Transmitted by expert from Russian Federation GRPE Rev.1 Transposition of Euro 6 requirements into UN Regulation No. 83 and proposed amendments to UN Regulations Nos. 101 and 103 GRPE GRPE GRPE GRPE GRPE GRPE GRPE GRPE GRPE GRPE GRPE Transmitted expert from the European Commission Comments to the draft design principles for control systems of Advanced Driver Assistance Systems Transmitted by expert from OICA Report on the last sessions of the World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations Transmitted by GRPE-Secretary Status of the informal group on Heavy Duty Hybrids Transmitted by HDH-Secretary Informal group on Heavy Duty Hybrids: report to GRPE Transmitted by HDH-Secretary General information for the GRPE session Transmitted by GRPE-Secretary Updated GRPE agenda Transmitted by GRPE-Secretary Progress report of World-wide Light-duty Test Cycle (WLTC) and mode construction Transmitted by WLTP-DHC-Secretary Updated roadmap Transmitted by WLTP-DTP-Secretary Report to GRPE Transmitted by EVE-Secretary Status report Transmitted by MACTP-Secretary Report to GRPE Transmitted by EVE-Secretary 16

17 GRPE GRPE GRPE GRPE GRPE GRPE Status of the draft GTR Transmitted by WLTP-DTP-Secretary Report to GRPE Transmitted by WLTP-DTP-Secretary Dual-fuel engines and vehicles Rules for retrofitting diesel engines Transmitted by expert from OICA Proposal for a draft supplement to the 5th series of amendments to REGULATION No. 49 (rev. 5) Transmitted by GFV-HDDF-Secretary Report to GRPE Transmitted by REC-Secretary UN Regulation on recyclability of motor vehicles: reply to the comments of the Russian Federation Transmitted by expert from OICA - 17

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

NÁVRH A OPTIMALIZACE REGULAČNÍHO VENTILU PRO EHRS VÝMĚNÍK

NÁVRH A OPTIMALIZACE REGULAČNÍHO VENTILU PRO EHRS VÝMĚNÍK VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Hledání cest pro přechod k budovám s téměř nulovou spotřebou energie. Nástroje pro tvůrce politik

Hledání cest pro přechod k budovám s téměř nulovou spotřebou energie. Nástroje pro tvůrce politik Hledání cest pro přechod k budovám s téměř nulovou spotřebou energie Nástroje pro tvůrce politik Napsali projektoví partneři projektu ENTRANZE Lukas Kranzl (project coordinator) Agne Toleikyte Andreas

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.10.2006 KOM(2006)545 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 OBSAH ÚVOD...4 ANALYTICKÁ ČÁST...6 1 ANALÝZA VÝVOJE NEHODOVOSTI V ČR...8 1.1 Celkový vývoj nehodovosti... 8 1.2 Plnění Národní strategie na národní

Více

Národní program snižování emisí České republiky

Národní program snižování emisí České republiky Národní program snižování emisí České republiky Zpracovalo: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika Dne: 11. června 2007 1 Obsah: 1. Manažerské shrnutí 3 2. Analýza

Více

VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015-2020

VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015-2020 VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015 2020 Praha, 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Výchozí stav a současné zaměření politiky a legislativy EU a ČR v oblasti

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě

Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě 1. část (revidovaná) Vypracovali: Prof. Ing. Gustav Šebor, CSc. Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc. Ing. Jan Žákovec Praha, červen 2006 Obsah

Více

SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2005

SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2005 SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2005 NEJISTOTY MĚŘENÍ, PŘESNOST MĚŘENÍ, SPRÁVNOST MĚŘENÍ A OTÁZKY SPOJENÉ SE VZÁJEMNOU POROVNATELNOSTÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ A S PROHLÁŠENÍM O SHODĚ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI

Více

2,5 miliardy korun na zateplování. Z Operačního programu Životní prostředí bude uvolněno více peněz do zateplování veřejných budov

2,5 miliardy korun na zateplování. Z Operačního programu Životní prostředí bude uvolněno více peněz do zateplování veřejných budov Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 3 I ČERVENEC 2011 I zdarma I www.opzp.cz Prostředky proplácíme plynule, každý den podepisuji příkazy k proplacení 60 70 milionů korun, říká

Více

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah AUDITOR 10/2011 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Informace ze schůzky se zástupci MF ČR (Martina Smetanová)... 3 Evidenční záznam KPV za rok 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

Představujeme nové členy

Představujeme nové členy Představujeme nové členy YAPP CZECH AUTOMOTIVE SYSTEMS Co., s.r.o. Plazy 128 293 01 Mladá Boleslav Tel.: 724 616 263 E-mail: Pavellala@yapp.com http://www.yapp.com Rybník 242 560 02 Česká Třebová Rok založení:

Více

Koncept zákona o snižování závislosti na fosilních palivech

Koncept zákona o snižování závislosti na fosilních palivech Koncept zákona o snižování závislosti na fosilních palivech Listopad 2012 1 Zpracovalo Hnutí DUHA ve spolupráci s Ekologickým právním servisem, říjen 2012. autoři: Vojtěch Kotecký, Jiří Koželouh, Martin

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2015 Obsah

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

Univerzita Karlova v Praze Centrum pro otázky životního prostředí U Kříže 8 158 00 Praha 5 ředitel: prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.

Univerzita Karlova v Praze Centrum pro otázky životního prostředí U Kříže 8 158 00 Praha 5 ředitel: prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. Univerzita Karlova v Praze Centrum pro otázky životního prostředí U Kříže 8 158 00 Praha 5 ředitel: prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. Přehled nástrojů regulace dopravního chování 2.3 projektu MD 24/2006-430-OPI/3

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ

PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ Ing. Jiří Kropáč, Ph.D. I Ing. Lukáš Frýba prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc. PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 17.12.2010 CS Úřední věstník Evropské unie L 334/17 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění)

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů

Více

ZÁSADY UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE PRO VÝTAHY 95/16/ES. (překlad)

ZÁSADY UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE PRO VÝTAHY 95/16/ES. (překlad) Sborníky technické harmonizace 2007 ZÁSADY UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE PRO VÝTAHY 95/16/ES (překlad) Vážení čtenáři a kolegové, od r. 1996 vydával Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2003 2006: KONCEPCE REFORMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2003 2006: KONCEPCE REFORMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ Ministerstvo financí Č.j. 10/46716/2003 ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2003 2006: KONCEPCE REFORMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR USNESENÍM Č. 624/2003 - červen 2003-1 OBSAH: I. Usnesení vlády II. Předkládací

Více

Výroční zpráva o kontrole exportu vojenského materiálu a ručních zbraní pro civilní použití v České republice za rok 2007

Výroční zpráva o kontrole exportu vojenského materiálu a ručních zbraní pro civilní použití v České republice za rok 2007 Výroční zpráva o kontrole exportu vojenského materiálu a ručních zbraní pro civilní použití v České republice za rok 2007 ministr průmyslu a obchodu Martin Říman Vážené dámy, vážení pánové, předkládám

Více

MPHASIS. Společný postup v otázce bezdomovství prostřednictvím podpory a posilování informačních systémů

MPHASIS. Společný postup v otázce bezdomovství prostřednictvím podpory a posilování informačních systémů MPHASIS Společný postup v otázce bezdomovství prostřednictvím podpory a posilování informačních systémů Financováno z prostředků EVROPSKÉ KOMISE GD pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Srpen 2014 ve znění usnesení č. 21 ze dne 14. ledna 2015 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 2. KONTEXT VZNIKU STRATEGICKÉHO RÁMCE...

Více