ediční kalendář a ceník 2013 editorial calendar and rates inspiruje interakci inženýrů inspiring engineering interaction

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.controlengcesko.com 2013 ediční kalendář a ceník 2013 editorial calendar and rates inspiruje interakci inženýrů inspiring engineering interaction"

Transkript

1 2013 ediční kalendář a ceník 2013 editorial calendar and rates inspiruje interakci inženýrů inspiring engineering interaction

2 2013 ediční kalendář 2013 editorial calendar LEDEN/ÚNOR JANUARY/FEBRUARY Uzávěrka vydání BŘEZEN / MARCH DUBEN / APRIL KVĚTEN / MAY ČERVEN / JUNE ČERVENEC/SRPEN JULY/AUGUST Ad close ZÁŘÍ / SEPTEMBER ŘÍJEN / OCTOBER LISTOPAD / NOVEMBER PROSINEC / DECEMBER Řídicí systémy a DCS, PAC a PLC, řízení smyčkou, PID, zabudované řízení, řízení strojů a polohování, přístrojová technika, senzory, I/O a počítačové vidění PID / Fixing PID Integrace bezpečnosti a zabezpečení / Integrating safety and security Distribuovaná inteligence hardware a software / Distributed intelligence software and hardware Radiofrekvenční identifikace (RFID) / Radio frequency identification (RFID) Implementace procesních I/O / Process I/O implementation HMI ve vzdálených aplikacích / HMIs in remote applications Co je nového v oblasti PLC/PAC / What s new in PLCs/PACs Virtualizace / Virtualization Pokročilé metody řízení procesů APC (zvládněte to sami) / Advanced process control (do it yourself) Informace a HMI, SCADA, datové sklady, správa alarmů, správa výrobních prostředků, prediktivní údržba, MES, SCM, APS, ERP, zálohování a obnova, kyberprostorové zabezpečení, simulace, energie, bezpečnost, optimalizace Vzdálené procesní I/O / Remote process I/O Control Systems and DCS, PACs & PLCs, loop control, PID, embedded, machine and motion control, instrumentation, sensors, I/O and vision Metody řízení: PID / Control methods: PID Software pro HMI / HMI software Inovace v počítačovém vidění / Machine vision innovations Simulační software procesních systémů / Process systems simulation software Lidé jako řídicí prvky procesu co nelze automatizovat / Humans as process controllers What cannot be automated Řídicí místnosti, HMI pro operátory nové generace / Control rooms, HMI for next generation operators Výběr strategie pro bezpečnostní zařízení / Selecting safety device strategy Stavební kameny simulace procesu / Building blocks of process simulation Migrace DCS: Je řídicí systém dostatečný? / DCS migration: Is the control system enough? Information and HMI, SCADA, historians, alarm management, asset management, predictive maintenance, MES, SCM, APS, ERP, backup and recovery, cyber security, simulation, energy, safety, optimization Řídící zařízení (akční členy) a motory, řídicí prvky a pohony, čerpadla, robotika, regulační ventily, mechatronika Control equipment (actuators) and motors, controllers and drives, pumps, robotics, control valves, mechatronics Obnovitelné zdroje / Regenerative power Výzvy práce na moři ropa a plyn / Chalenges of working offshore oil and gas Řízení servopohonů / Servodrive control CNC / CNC Robotika / Robotics Polohovací systémy na bázi krokových motorů / Stepper motor based motion control systems Mechatronika: Elektromechanické výrobní systémy / Mechatronics: Electro-mechanical manufacturing systems Bezpečnost: Interakce člověka a robota / Safety: Robot-human interactions Práce v síti a průmyslový Ethernet, bezdrátové sítě, řídicí sítě, senzorové sítě, polohovací sítě, bezpečnostní sítě, související komponenty, energie a optimalizace Integrované systémy zásobníků energie / Integrated energy storage system Outsourcing automatizace / Automation service contracts Proč dodavatelé a systémoví integrátoři spojují síly? / Why do vendors and system integrators join forces? Senzorové sítě / Sensor networks Vzdělávání, lidé, zdroje a systémoví integrátoři, poradci, předpisy a normy, školení, hodnocení a motivace, zdroje, služby Budoucnost automatizace: Pracovní síly nové generace / Automation future: Next generation workforce Průzkum: Posouzení kariéry v oblasti řídicí techniky / Survey: Control Engineering career study Networking and industrial Ethernet, wireless networks, control networks, sensor networks, motion networks, safety networks, related components, energy and optimization Kryty Globální příloha k HART / Enclosures Global HART supplement Harmonogramy automatizačních projektů / Automation project road maps Novinky v průmyslových sítích / Industrial networks update Bezpečnost: Řízení rizika / Safety: risk management Řídicí prvky pro obnovitelné zdroje energie / Renewable energy controls Distributoři automatizace: Nejen produkty / Automation distributors: beyond products Interakce závodu a oddělení IT / Plant and IT interaction Navrhování systémů: Od nápadu k implementaci / System design: Idea to implentation Řízení internetu věcí (M2M) / Controlling the Internet of things (M2M) Education, people and resources and system integrators, consultants, regulations and standards, training, evaluating and motivating, resources, service Systémoví integrátoři: Kdy automatizovat / System integrators: When to automate Veletrhy, konference, semináře Trade shows, Seminars, Conferences AMPER , Brno FOR INDUSTRY , Praha MSV , Nitra MSV , Brno VIENNA-TEC 2013 říjen, Vídeň FOR ELECTRON , Praha Údržba 2013 říjen/listopad, Liblice Týden FM listopad, Praha Elosys 2013 říjen, Trenčín Každý měsíc, tištěná a online verze Control Engineering International, Zpět k základům, Představení produktu, Tipy a triky, Aplikace, Případové studie Every month, print and online: Control Engineering International, Back to Basics, Product Exclusive, Tips and Tricks, Applications, Case studies

3 íslo 8 (53) íslo 6 (51) íslo 5 (50) 2013 profil časopisu 2013 magazine profile Nasazování cloudu roste s jeho užitečností 36 Mezinárodní zdroj informací o ízení, p ístrojovém vybavení a automatizaci ÍJEN 2012 Zvyšujte kompetenci operátor školením na simulátoru 18 UVNIT STROJ Integrace polohovacího systému 10 Programování ízení kotle 12 PC v roli PLC, CNC a HMI 14 Plnění lahví: Zvolte průtokoměry 14 Posuzování systému bezpečnosti procesů 24 Síťová funkční bezpečnost 30 Kde a kdy použít pneumatické akční členy 48 SOCIÁLNÍ SÍTĚ: Cloud computing a správa alarmů 6 Mezinárodní zdroj informací o ízení, p ístrojovém vybavení a automatizaci ERVENEC 2012 Kdy mohou ídicí systém procesu a bezpe nostní systém sdílet provozní za ízení? 16 Zavádění videa do HMI 20 Čistota signálu průmyslového Ethernetu 26 Optimalizujte čistotu signálu v průmyslové síti 28 Záplatování softwarových problémů 48 Obnova po zlém snu 30 PLC s integrovaným rozhraním HMI Jsou praktické, ale jen ve správných aplikacích 18 Doporučení pro návrhy řídicích panelů a skříní 24 Bezdrátové sítě LAN 38 Mezinárodní zdroj informací o ízení, p ístrojovém vybavení a automatizaci ERVEN 2012 Konkurenční výhodou Control Engineering Česko je jeho schopnost cíleného oslovení osob rozhodujících o nákupu produktů z oblasti automatizace, řízení a přístrojového vybavení. Český a slovenský trh automatizace, řízení a přístrojového vybavení Control Engineering Česko aspiruje na titul nejčtenějšího zdroje informací z oblasti technologie, novinek a trendů na trhu automatizace, řízení a přístrojového vybavení. Veškeré informace určené výrobním podnikům jsou dostupné v tradiční tištěné podobě a na internetu. V průběhu kalendářního roku vychází 10 čísel. Control Engineering Česko je nezbytnou četbou pro všechny, kteří se zabývají průmyslovou automatizací. Control Engineering Česko informuje o trhu průmyslové automatizace a zabývá se problematikou projektování, zavádění, údržby a správy systémů řízení a vybavení, komponenty, stroji a zařízením ve výrobních i nevýrobních průmyslových odvětvích, jako například: elektronika polovodiče výroba fi nálních produktů (OEM) letecký průmysl hutnictví výroba bílé techniky chemický průmysl strojní průmysl potravinářský průmysl automobilový průmysl Obsah Control Engineering Česko celulózový a papírenský průmysl farmaceutický průmysl petrochemický průmysl rafi nace Redakce Control Engineering má více než 50 let zkušeností s tvorbou publikací pro oblast průmyslu. Časopis Control Engineering Česko je toho nejlepším důkazem. Je to cenný zdroj informací o technologiích, produktech a novinkách z oblasti automatizace, řízení a přístrojového vybavení v těchto oblastech: procesní a zdokonalené řízení přístrojové vybavení a snímače automatické řízení a diskrétní snímače motory, pohony a řízení pohybu sítě a komunikace řídicí prvky integrace informací integrace programového vybavení rozhraní člověk-stroj zabudované systémy řízení systémová integrace Editorial coverage that reaches engineering decision-makers in the global control, instrumentation, and automation marketplace. Správní odběratelé čtenáři Control Engineering Česko Oslovte na stránkách Control Engineering Česko odbornou veřejnost: více než čtenářů časopisu ve výrobních podnicích vedoucích oddělení automatizace, vedoucích výroby, výrobních a automatizačních techniků, specialistů a konstruktérů zodpovědných za nákup produktů a systémů automatizace v největších výrobních podnicích v České republice a na Slovensku předplatitele zodpovědné za projektování systémů, řízení a přístrojové vybavení, systémovou integraci, kontrolu kvality a standardů, výrobu (zpracovatelskou či diskrétní) a inženýrství průměrně čtenářů Control Engineering Česko. Časopis je distribuován na nejdůležitějších oborových veletrzích a konferencích podrobnější informace najdete v Edičním plánu PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ / JOB FUNCTION Control Engineering Czech delivers the right audience Reach Control Engineering s Česko qualified audience over confi rmed subscribers of the magazine automation managers, production managers, automation and production engineers, experts and designers responsible for products and automation system purchases for the largest manufacturing plants in the Czech Republic and Slovakia engineering subscribers job function include: system design, control and/ or instrument, systems integration, quality control, standards, production (process or manufacturing) and other engineering there are readers of Control Engineering Czech. The circulation is widely distributed on all more important branch trade fairs and conferences exact data are in the Publisher s Calendar Provozní management / poradenství Engineering Management / Consulting 48 % Řídicí & přístrojová technika Control & Instrument Engineering 25 % Jiné Others 14 % Řízení jakosti & zkušební technika Quality Control & Test Engineering 4 % Projektování & vývoj Design & Development Engineering 2 % Generální & podnikové řízení General & Corporate Management 4 % Provoz & údržba Operations & Maintenance 3 % Celkem Total 100 % PRŮMYSL / INDUSTRY OBLAST / REGION The Czech and Slovak automation, control and instrumentation market Control Engineering Česko strives to be must-read information source, providing more information on technology, products, news and trend in automation, control and instrumentation in print and online than any other source for personal and plant-wide productivity. Control Engineering Česko covers the automation market, which designs, implements, maintains, and manages control/instrumentation systems, components, and equipment in manufacturing and non-manufacturing industries such as: electronics semiconductors pulp & paper food & beverage appliances metallurgy OEM energy paper products refining automotive pharmaceuticals chemical aerospace Control Engineering Czech editorial coverage Control Engineering s editorial staff has many years experience in manufacturing making it a trusted and authoritative industry source. Control Engineering Czech covers automation, control, and instrumentation in the following areas: process & advanced control machine control and discrete sensors embedded control control components instrumentations and process sensors human machine interface (HMI) networks and communication software integration information integration motors, drivers and motion control system integration Časopis Control Engineering Česko zahrnuje celou škálu průmyslových odvětví v České republice a na Slovensku. Control Engineering Czech circulation goes deep into all of the large scale manufacturing industries in the Czech Republic and Slovakia. Strojírenský průmysl Engineering 24 % Potraviny a nápoje Food and Beverage 16 % Chemický průmysl Chemical 16 % Zpracování nerostných surovin Minerals 7 % Energetický průmysl Energy 6 % Rafi nace ropy a plynu Petroleum and Gas Refi ning 4 % Hutní průmysl Metallurgy 4 % Průmysl papíru a celulózy Pulp and Paper 2 % Farmaceutický průmysl Pharmaceutical 3 % Jiné Others 18 % Celkem Total 100 % Časopis Control Engineering Česko je distribuován ve všech rychle se rozvíjejících průmyslových městech a oblastech České republiky a rovněž na Slovensku. Control Engineering Czech circulation covers industrial cities and areas whose economy developed rapidly in Czech Republic and also Slovakia. 13 krajů a hlavní město Praha 13 Regions and the Capital City of Prague Jihočeský kraj / Region Jihomoravský kraj / Region Karlovarský kraj / Region Královéhradecký kraj / Region Liberecký kraj / Region Moravskoslezský kraj / Region Olomoucký kraj / Region Pardubický kraj / Region Plzeňský kraj / Region Praha / Prague Středočeský kraj / Region Ústecký kraj / Region Vysočina / Region Vysočina Zlínský kraj / Region Slovensko / Slovakia

4 íslo 4 (49) íslo 3 (48) Mobilní pracovníci v pr myslu 12 Používání protokolu HART se systémy pro správu výrobních prostředků 20 Komunikace HART se osvědčuje v rámci velkého projektu a přispívá k jeho úspěšnému rozjezdu 24 Vypůjčování od spotřební elektroniky 30 Ochrana teploměrných jímek 48 Pokročilé metody řízení procesů u elektráren 36 Mezinárodní zdroj informací o ízení, p ístrojovém vybavení a automatizaci KV TEN 2012 Zkoumání robotiky pro závody budoucnosti 10 Produkt roku Posuzování kybernetického zabezpečení 26 Rozšiřování kompatibility nad rámec zařízení 32 Nanosenzory pro stroje 46 Garantovaná úspěšnost investice oslovení lidí s rozhodovací pravomocí ve výrobních podnicích Čtenáři Control Engineering Česko jsou osoby rozhodující o nákupech produktů nebo systémů automatizace, řízení a přístrojového vybavení. 97,9 % předplatitelů Control Engineering Česko nám sdělilo, že doporučilo, specifi kovalo nebo nakoupilo nejméně jeden z produktů nebo systémů uvedených v anketě. V průměru každý čtenář Control Engineering Česko doporučil, specifi koval nebo nakoupil 7 vyrobků nebo systémů*. Investment effectiveness guarantee reaching people who make decisions in production companies All Control Engineering Česko subscribers have purchasing infl uence. 97,9 % of subscribers indicated that they recommended, specify, and / or buy at least one product or system. On average, each subscriber recommends, specifi es and / or buy 7 products or system*. * Zdroj: Vlastní údaje vydavatele, 2007 / Source: Publisher s own data, 2007 Inzerujte, když se čtenáři Control Engineering Česko chystají nakupovat Z našeho průzkumu vyplývá, že 100 % čtenářů po přečtení reklamy nebo článku v Control Engineering Česko učinilo kroky k seznámení se s inzerovaným produktem, řešením nebo službou. Čtenáři v Control Engineering Česko hledají produkty a služby, které jim mají pomoci v běžné činnosti, počínaje nákupy a konče zjišťováním a odstraňováním závad. Be there when Control Engineering Česko subscribers take action 100% of subscribers indicated that they have taken action as a result of an advertisement and/or article in Control Engineering Česko. Subscribers turn to Control Engineering Česko to fi nd products and services to help them in their day-to-day activities, from purchasing to troubleshooting. Na dotaz o rozhodnutích učiněných po přečtení reklamy nebo článku v Control Engineering Česko během posledního roku odpověděli techničtí pracovníci takto: What actions have you taken based on an editorial, product review or advertisement in Control Engineering Česko during the past year? Ceny a specifikace / Rates and specs Ceník reklamy / Rates Rozměr / Size Počet opakování / Number of editions Celá strana / Full Page Kč $ Kč $ Kč $ 2/3 strany / 2/3 Page Kč $ Kč $ Kč $ 1/2 strany / 1/2 Page Kč $ Kč $ Kč $ 1/3 strany / 1/3 Page Kč $ Kč $ Kč $ 1/4 strany / 1/4 Page Kč $ Kč $ Kč $ Ceny jsou uvedeny bez DPH 20 %. / Prices do not include 20 % VAT. Rozměr inzerátu v mm / Mechanical Requirements (mm) Celá strana Full Page ( ) Obálka / Cover 2/3 strany 2/3 Page ( ) Pro všechny inzeráty přidejte 3 mm pro ořez. II. obálka / II cover Kč / / $ III. obálka / III cover Kč / / $ IV. obálka / IV cover Kč / / $ Ceny jsou uvedeny bez DPH 20 %. / Prices do not include 20 % VAT. BANNERY / BANNERS Podrobná nabídka na straně 6. Details can be found on page 6. 1/2 strany 1/2 Page vert. ( ) Akceptovatelné inzertní materiály: Illustrator EPS, Photoshop EPS/TIFF, QuarkXpress a InDesign. Všechny obrázky musí být uloženy ve formátu CMYK, s rozlišením 300 dpi, s rozložením inzerátu při tisku a ve skutečné velikosti, se všemi spojenými soubory a včetně fontů. Skladování: Inzertní materiály jsou skladovány pouze jeden rok a nebude-li vyžádáno jinak, budou po této době skartovány. Nátisky: Pro všechny inzeráty je vyžadován jeden zkušební barevný nátisk. Doporučení pro ořezání: Ponechejte kolem inzerátu bezpečnou oblast 5 mm. Požadavky na ořezání specifi kujte na inzertní objednávce. Nadpisy, které přesahují sloupce, musí být rozděleny mezi slova, nebo povoleny 5 mm do mezery mezi sloupci. 1/2 strany 1/2 Page hor. ( ) 1/3 strany 1/3 Page vert. (67 267) 1/3 strany 1/3 Page hor. (200 89) BURZA Control Engineering Česko / Product Marts Reklama v modulech / Advertising in moduls 1 modul (57 80 mm) 3300 Kč / 1 module (57 80 mm) 130 / 175 $ 2 moduly ( mm horizontální, mm vertikální) 5500 Kč; 2 moduls ( mm horizontal, mm vertical) 220 / 290 $ 3 moduly ( mm horizontální, mm vertikální) 6500 Kč; 3 moduls ( mm horizontal, mm vertical) 260 / 340 $ Ceny jsou uvedeny bez DPH 20 %. / Prices do not include 20 % VAT. 1/4 strany 1/4 Page ( ) Please add 3 mm bleed to all addvertisements placed on the edge of the page. Advertising specifications Digital fi les accepted: Illustrator EPS (fonts converted to curves), Photoshop EPS/TIFF. All images should be saved in CMYK format; 300 dpi resolution at actual print ad size, all linked fi les and fonts must be included. Storage: Ad materials are stored for one year only and will be destroyed unless special requests are made. Proofs: One progressive color proof is required for all ads. Bleed recommendation: Leave 5 mm safe area all around. Bleed requests must be specifi ed on insertion order. Headlines that cross a spread must be split between words, or be allowed 5 mm in gutter. CONTROL ENGINEERING ČESKO Milan Katrušák Vydavatel / Publisher Mánesova 536/27, Český Těšín Česká republika / Czech Republic Tel.: Barbora Byrtusová Zástupce šéfredaktora / Assistant Editor Mánesova 536/27, Český Těšín Česká republika / Czech Republic Tel.: GSM: REKLAMA Miroslava Pyszková Account Manager / Account Manager Mánesova 536/27, Český Těšín Česká republika / Czech Republic Tel.: GSM:

5 2013 on-line propagace 2013 on-line propagation Controlengcesko.com komunikační brána ke klientům Portál controlengcesko.com má ambici stát se jedničkou mezi internetovými informačními servisy pro specialisty na oblast řízení, přístrojového vybavení a automatizace v průmyslových podnicích. Koncem roku 2008 byla uvedena do provozu nová, zdokonalená a vysoce interaktivní tvář portálu controlengcesko.com. Čtenáři zde naleznou nejen kompletní archiv časopisů Control Engineering Česko, ale rovněž nejaktuálnější informace z trhu, případové studie, průzkumy trhu, katalogy dodavatelů produktů průmyslové automatizace či integrátorů automatizačních řešení. Reklamní sdělení klientů portálu controlengcesko.com tak sousedí s vysoce kvalitními a aktuálními informacemi z trhu průmyslové automatizace. Controlengcesko.com Communication Gate to the Clients The controlengcesko.com portal has the ambition to become No.1 among internet services for the specialists in control, instrumentation and automation in industrial plants. A new, improved and highly interactive design of the portal has been launched in the end of The readers are able to fi nd not only a comprehensive archive of Control Engineering Czech magazines, but also current information from the market, case studies, market surveys, Buyers Guide and Integrators Guide Catalogues. This way the commercial announcement of controlengcesko.com clients will be placed alongside top-quality and up-to-date information from the industrial automation market. Bannery / Banners C A D E B Typ banneru / Banner Type Rozměry / Resolution A Leaderboard px Cena / Price* Kč / 160 / 210 $ 3500 Kč / 140 / B SkyScraper px 185 $ 4000 Kč / 160 / C Boombox px 210 $ 3500 Kč / 140 / D POP-up px 185 $ E Box/Button px Kč / 70 / 95 $ * Ceny jsou bez DPH 20% / Prices do not include 20% VAT Jednotka / Unit Paket EFEKT Je řešením pro klienty, kteří plánují jednorázovou, velmi efektivní reklamní kampaň. Sponzoring jednoho vydání e-newsletteru (pozice č. 1) Leaderboard 1 měsíc Sponzorovaný odkaz na 1 měsíc Reklama 1/3 strany v časopise Control Engineering Česko. Cena (bez DPH): Kč / 996 / 1253 $ Textová reklama / Text Advertisement Textová reklama / Text Advertisement Téma měsíce / Topic of the Month TOP produkt / TOP Product Případové studie / Case Study Sponzorovaný odkaz / Sponsored Link Popis / Description Název článku + úvodní text (200 znaků), foto (190 pixelů na šířku), celý text (max znaků) / Article title + introduction (200 characters), photo (width 190 px), the whole text (max 3000 characters) Název produktu, popis produktu (200 znaků), logo firmy nebo foto produktu, odkaz na www firmy nebo na kompletní text o produktu (max znaků) / Product name, product description (200 characters), company logo or product photograph, link to the company web pages or to the complete product characteristics (max characters) Název článku + úvodní text (200 znaků), foto (190 pixelů na šířku), celý text (max znaků) / Article title + introduction (200 characters), photo (width 190 px), the whole text (max characters) Název reklamy, foto ( px), popis (200 znaků), odkaz na www / Advert title, photo ( px), description (200 characters), link to the web pages * Ceny jsou bez DPH 20% / Prices do not include 20% VAT e-newsletter / e-newsletter Reklama v e-newsletteru / Advertisement in the e-newsletter EFFECT Packet Is suitable for clients who need a one-off effective advertising campaign. One sponsored edition of the e-newsletter (position No. 1) Leaderboard Sponsored link for Advertisement on 1/3 of a page in CE Czech. Price (without VAT): Kč / 996 / $ Zobrazení / Display Hlavní strana rámeček nebo sekce Aktuality / Main page frame or News section Hlavní strana - rámeček / Main page frame Hlavní strana - rámeček / Main page frame Hlavní strana + tematické oblasti / Main page + subject areas Cena / Price * Kč / 140 / 185 $ Kč / 120 / 160 $ Kč / 120 / 160 $ Kč / 40 / 55 $ Jednotka / Unit Popis / Description Cena / Price * Ideálním řešením propagujícím vaše výrobky či služby a současně podporujícím vaši značku jsou pakety: Paket TOP PRODUKT Ideální řešení propagující na trh nově uváděný produkt nebo podporující prodej již zavedeného produktu. Sponzorovaný článek o produktu v jednom vydání e-newsletteru Odkaz na www v sekci TOP produkt směřovaný na stránku s produkty 1 měsíc Článek v časopise Control Engineering Česko v sekci TOP PRODUKT Cena (bez DPH): Kč / 790 / 990 $ The following packets represent the ideal solution of how to advertise your products or services and support your brand at the same time: TOP PRODUCT Packet The ideal solution of how to introduce a new product to the market or support the sales of a well-established product. Sponsored article on the product in one edition of the e-newsletter Sponsored link to the product page for (in the section TOP Product) Article in Control Engineering Cesko magazine in the TOP PRODUCT section Price (without VAT): Kč / 790 / 990 $ Pozice č.1 / Position 1 Pozice č.2 / Position 2 Sponzorovaný článek / Sponsored Article Foto px, text max znaků, odkaz na www / Photo px, text max characters, sponsored link Logo px, text max znaků, odkaz na www / Logo px, text max characters, sponsored link Titul článku + úvodní text max. 200 znaků + foto o šířce 220 px + odkaz na celý text (max znaků)/ Title of the Article + Lead (200 spaces) + photo wide 200 px + link to the komplete text (max characters) Kč / 200 / 265 $ Kč / 115 / 150 $ Kč / 200 / 265 $ Banner px (jpg / gif) Kč / 100 / 130 $ * Ceny jsou bez DPH 20% / Prices do not include 20% VAT

6 SEVERNÍ AMERIKA / NORTH AMERICA Jim Langhenry Steven Rourke tel: fax: CONTROL ENGINEERING ČESKO / CONTROL ENGINEERING CZECH Milan Katrušák Šéfredaktor / Editor in Chief Barbora Byrtusová Zástupce šéfredaktora / Assistant Editor gsm: Lukáš Smelík Editor / Editor gsm: Miroslava Pyszková Account Manager gsm: Monika Galbová Asistentka / Office Manager Jiří Rataj grafika / DTP tel.: ASIE / ASIA JAPONSKO / JAPAN Toshiyuki Uematsu tel.: fax: TCHAJ-WAN / TAIWAN Charles Yang tel.: fax: KOREA Young Seoh-Chinn tel.: fax: SINGAPUR / HONG KONG SINGAPORE / HONG KONG June Tan tel.: fax: AUSTRÁLIE / AUSTRALIA Bud Keegan tel.: fax: INDIE / INDIA Kaushal Shah tel.: fax: EVROPA / EUROPE VELKÁ BRITÁNIE, SKANDINÁVIE / UK, SCANDINAVIA Stephen Waddell tel faks NIZOZEMSKO, BELGIE, LUCEMBURSKO / THE NETHERLANDS, BELGIUM, LUXEM- BURG Hamilton Pearman tel.: fax: FRANCIE / FRANCE Alain Faure tel.: fax: NĚMECKO / GERMANY Erhardt Eisenacher tel.: fax: ITÁLIE / ITALY Riccardo Laureri tel.: fax: RAKOUSKO / AUSTRIA Peter Wokurka tel.: fax: IZRAEL / ISRAEL Asa Talbar tel.: (nebo/or 6) fax: VYDAVATELÉ / PUBLISHERS Control Engineering Severní Amerika / Control Engineering North America Jim Langhenry Steven Rourke Tel: Fax: Control Engineering Asie / Control Engineering Asia June Tan tel.: fax: Control Engineering Čína / Control Engineering China Liz Lee tel.: Control Engineering Polsko/Česko / Control Engineering Poland/Czech republic Michael Majchrzak tel.: w. 102 fax: Control Engineering Blízký Východ / Control Engineering Middle East Andrea Church tel.: fax: Trade Media International, s. r. o., Mánesova 536/27, Český Těšín,

www.controlengcesko.com 2014 ediční kalendář a ceník 2014 editorial calendar and rates inspiruje interakci inženýrů inspiring engineering interaction

www.controlengcesko.com 2014 ediční kalendář a ceník 2014 editorial calendar and rates inspiruje interakci inženýrů inspiring engineering interaction 2014 ediční kalendář a ceník 2014 editorial calendar and rates inspiruje interakci inženýrů inspiring engineering interaction 2014 ediční kalendář 2014 editorial calendar LEDEN/ÚNOR JANUARY/FEBRUARY Uzávěrka

Více

2012 ediční kalendář a ceník 2012 editorial calendar and rates. inspiruje interakci inženýrů. inspiring engineering interaction

2012 ediční kalendář a ceník 2012 editorial calendar and rates. inspiruje interakci inženýrů. inspiring engineering interaction www.controlengcesko.com 2012 ediční kalendář a ceník 2012 editorial calendar and rates inspiruje interakci inženýrů inspiring engineering interaction 2012 ediční plán / Redakce / Editorial Team Milan Katrušák

Více

2011 Ediční kalendář a ceník. inspiruje interakci inženýrů. 2011 Editorial Calendar and Rates. inspiring engineering interaction

2011 Ediční kalendář a ceník. inspiruje interakci inženýrů. 2011 Editorial Calendar and Rates. inspiring engineering interaction www.controlengcesko.com inspiruje interakci inženýrů inspiring engineering interaction 2011 Ediční kalendář a ceník 2011 Editorial Calendar and Rates 2011 Ediční plán / 2011 Editorial Calendar Redakce

Více

2015 ediční kalendář a ceník 2015 editorial calendar and rates. inspirujeme interakci inženýrů inspiring engineering interaction

2015 ediční kalendář a ceník 2015 editorial calendar and rates. inspirujeme interakci inženýrů inspiring engineering interaction 2015 ediční kalendář a ceník 2015 editorial calendar and rates inspirujeme interakci inženýrů inspiring engineering interaction Tiskové zprávy a informace o nových produktech zasílejte na redakce@controlengcesko.com.

Více

www.udrzbapodniku.cz 2013 ediční kalendář a ceník 2013 editorial calendar and rates inspiruje interakci inženýrů inspiring engineering interaction

www.udrzbapodniku.cz 2013 ediční kalendář a ceník 2013 editorial calendar and rates inspiruje interakci inženýrů inspiring engineering interaction www.udrzbapodniku.cz 2013 ediční kalendář a ceník 2013 editorial calendar and rates inspiruje interakci inženýrů inspiring engineering interaction Tiskové zprávy zasílejte Lukáši Smelíkovi na adresu lukas.smelik@trademedia.us.

Více

www.udrzbapodniku.cz 2014 ediční kalendář a ceník 2014 editorial calendar and rates inspiruje interakci inženýrů inspiring engineering interaction

www.udrzbapodniku.cz 2014 ediční kalendář a ceník 2014 editorial calendar and rates inspiruje interakci inženýrů inspiring engineering interaction www.udrzbapodniku.cz 2014 ediční kalendář a ceník 2014 editorial calendar and rates inspiruje interakci inženýrů inspiring engineering interaction Objednávky a reklamní materiály na barbora.smuzova@trademedia.us.

Více

2012 ediční kalendář a ceník 2012 editorial calendar and rates. www.udrzbapodniku.cz. vždy napřed ahead the curve

2012 ediční kalendář a ceník 2012 editorial calendar and rates. www.udrzbapodniku.cz. vždy napřed ahead the curve 2012 ediční kalendář a ceník 2012 editorial calendar and rates www.udrzbapodniku.cz vždy napřed ahead the curve Tiskové zprávy zasílejte Lukáši Smelíkovi na adresu ls@udrzbapodniku.cz. Informace o nových

Více

Jste připraveni na Průmysl 4.0?

Jste připraveni na Průmysl 4.0? Draft Jste připraveni na Průmysl 4.0? Okolo roku 2000 se v IT začínal prosazovat nový pojem e-business Podaří-li se plně a v celé šíři firmy integrovat procesy a navázat je na klíčové obchodní partnery,

Více

VŽDY NAPŘED / AHEAD THE CURVE 2011 MEDIA KIT.

VŽDY NAPŘED / AHEAD THE CURVE 2011 MEDIA KIT. VŽDY NAPŘED / AHEAD THE CURVE 2011 MEDIA KIT EDIČNÍ PLÁN 2011 2011 EDITORIAL CALENDAR Leden / January Únor / February Březen March Duben April Květen May Uzávěrka čísla / Ad close 14. 1. 2011 14. 2. 2011

Více

Digitální podnik na cestě k Průmyslu 4.0

Digitální podnik na cestě k Průmyslu 4.0 Draft Digitální podnik na cestě k Průmyslu 4.0 Unrestricted Siemens AG 2016 Okolo roku 2000 se začínal prosazovat nový pojem e-business Podaří-li se plně a v celé šíři firmy integrovat procesy a navázat

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Digitalizace Možnosti a výhledy digitální společnosti

Digitalizace Možnosti a výhledy digitální společnosti Digitalizace Možnosti a výhledy digitální společnosti Ing. Filip Nechvátal 10. května 2016 Obsah 1 Průmysl 4.0 a veřejné mínění 2 Siemens pozice v rámci Průmyslu 4.0 a digitalizace 3 Základ digitalizace

Více

10 MEDIA KIT VŽDY NAPŘED. www.udrzbapodniku.cz ČASOPIS / PRINT E-MARKETING / ONLINE OBOROVÉ AKCE / EVENTS PRŮZKUMY / RESEARCH

10 MEDIA KIT VŽDY NAPŘED. www.udrzbapodniku.cz ČASOPIS / PRINT E-MARKETING / ONLINE OBOROVÉ AKCE / EVENTS PRŮZKUMY / RESEARCH 2009 MEDIA KIT VŽDY NAPŘED AHEAD OF THE CURVE 20 10 MEDIA KIT ČASOPIS / PRINT E-MARKETING / ONLINE OBOROVÉ AKCE / EVENTS PRŮZKUMY / RESEARCH DATABÁZE / DATABASE ACCESS NEJNOVĚJŠÍ POZNATKY CUTTING-EDGE

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Řešení průmyslové automatizace Industry 4.0

Řešení průmyslové automatizace Industry 4.0 Řešení průmyslové automatizace Industry 4.0 EPLAN je součástí mezinárodní skupiny Friedhelm Loh Group Rittal the system. Faster better everywhere. Celosvětový lídr rozváděčových skříní, klimatizační systémy,

Více

VŽDY NAPŘED AHEAD OF THE CURVE

VŽDY NAPŘED AHEAD OF THE CURVE 2009 MEDIA KIT VŽDY NAPŘED AHEAD OF THE CURVE ČASOPIS E-MARKETING OBOROVÉ AKCE PRŮZKUMY DATABÁZE PRINT ONLINE EVENTS RESEARCH DATABASE ACCESS www.udrzbapodniku.cz VYCHÁZÍ V LICENCI ON LICENSE FROM USA

Více

Accelerating High Performance Operations

Accelerating High Performance Operations Accelerating High Performance Operations 1 Rockwell Automation - celosvětově at A GLANCE 22,500 EMPLOYEES 80+ COUNTRIES $6.3B Fiscal 2015 Sales Leading global provider of industrial power, control and

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

EDIČNÍ KALENDÁŘ A CENÍK 2016/17

EDIČNÍ KALENDÁŘ A CENÍK 2016/17 EDIČNÍ KALENDÁŘ A CENÍK 2016/17 www.automatizacevpotravinarstvi.cz Představení Časopis Automatizace v potravinářství je určen producentům potravin a nápojů a svým jednostranným zaměřením na tento progresivní

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

TRADE MEDIA INTERNATIONAL MORE THEN PUBLISHING MEDIA KIT Moderní technologie pro inženýry.

TRADE MEDIA INTERNATIONAL MORE THEN PUBLISHING MEDIA KIT Moderní technologie pro inženýry. TRADE MEDIA INTERNATIONAL MORE THEN PUBLISHING MEDIA KIT Moderní technologie pro inženýry www.trademedia.cz Plant Engineering Czech Plant Engineering Czech s editors stay on top of the latest trends in

Více

EDIČNÍ KALENDÁŘ A CENÍK 2015/16

EDIČNÍ KALENDÁŘ A CENÍK 2015/16 EDIČNÍ KALENDÁŘ A CENÍK 2015/16 www.automatizacevpotravinarstvi.cz Představení Ceník inzerce v časopisu Automatizace v potravinářství Časopis Automatizace v potravinářství je určen producentům potravin

Více

COMOS Software Solutions

COMOS Software Solutions COMOS Software Solutions From Integrated Engineering to Integrated Operations Od integrovaného inženýrství k integrovanému provozu Moderace Robert Macháček Business Development & Customer Relationship

Více

SIMATIC PLC úvod, aktuální nabídka. R. Kosek Siemens 2015. All Rights Reserved.

SIMATIC PLC úvod, aktuální nabídka. R. Kosek Siemens 2015. All Rights Reserved. SIMATIC PLC úvod, aktuální nabídka SIMATIC Controllers Inovativní řešení pro všechny úkoly z průmyslové automatizace SIMATIC Modular Controllers Přehled Basic Advanced SIMATIC S7-400 SIMATIC S7-300 2009

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

TILE AND SANITARY CERAMICS - TRADE MAGAZINE

TILE AND SANITARY CERAMICS - TRADE MAGAZINE 6 / 2013 ROČNÍK 6 CENA 49 Kč www.atemi.cz PROFI MAGAZÍN THE TRADE MAGAZINE TILE AND SANITARY CERAMICS is an industry periodical about pavement and wall tiles, sanitary ceramics and related chemical products.

Více

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u uživatelů ve veřejné správě Bez nutnosti nasazování dalšího

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

IoT v průmyslové praxi

IoT v průmyslové praxi Vitězslav Lukáš, Konference Industry 4.0 v praxi, Liberec, 30.11.2016 IoT v průmyslové praxi ABB Ability TM Slide 1 Společnost ABB Slide 2 Globální lídr v oblasti energetiky a automatizace ~135 000 zaměstnanců

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

UNIVERSITY OF MUMBAI RESULT OF THE REVALUATION CASES FOR EXAMINATION OF FACULTY OF ENGINEERING 1ST HALF' 2015

UNIVERSITY OF MUMBAI RESULT OF THE REVALUATION CASES FOR EXAMINATION OF FACULTY OF ENGINEERING 1ST HALF' 2015 Page 1 of 5 SR. NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 UNIVERSITY OF MUMBAI RESULT OF THE REVALUATION CASES FOR EXAMINATION OF FACULTY OF ENGINEERING 1ST HALF' 2015

Více

Modernizace systémů potravinářského chlazení

Modernizace systémů potravinářského chlazení Modernizace systémů potravinářského chlazení Základníúdaje o společnosti(1) je jednou z významných českých firem zabývající se: Automatizací procesů a technologií Průmyslovou informatikou Kvalifikační

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Strojírenské časopisy a weby MEDIAKIT 2018

Strojírenské časopisy a weby MEDIAKIT 2018 Strojírenské časopisy a weby MEDIAKIT 2018 3 dobré důvody, proč inzerovat u nás 1/ máme největší databázi a fórum registrovaných strojařů a čtenářů 2/ máme nejnavštěvovanější web Portál profesionálů STROJIRENSTVI.CZ

Více

ELEKTRONICKÝ MARKETING. Pavel Kotyza, B_EM 2. října 2014

ELEKTRONICKÝ MARKETING. Pavel Kotyza, B_EM 2. října 2014 ELEKTRONICKÝ MARKETING Pavel Kotyza, B_EM 2. října 2014 Rozcvička než začnem http://bit.ly/b_em14 Obsah kurzu I. 1/ Marketingový koncept IT CRM (Information Technology Customer Relationship Management)

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation 1. - 3 čtvrtletí 2010 Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay index počet hostů 1-3 Q 2010/1-3

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

www.disney.cz Rozšiřte své možnosti ONLINE

www.disney.cz Rozšiřte své možnosti ONLINE www.disney.cz Rozšiřte své možnosti ONLINE Prezentace webových stránek Disney Channel Děti milují INTERAKTIVITU Co je www.disney.cz? jediné místo, kde děti a rodiče naleznou ty nejžhavější novinky z DISNEY

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

SAP a SUSE - dokonalá symbióza s open source. Martin Zikmund Technical Account Manager

SAP a SUSE - dokonalá symbióza s open source. Martin Zikmund Technical Account Manager SAP a SUSE - dokonalá symbióza s open source Martin Zikmund Technical Account Manager martin.zikmund@suse.com O mně 5 let na pozici Presale v SAP Zodpovědný za různá řešení: Mobilní platformy UX (SAP Fiori,

Více

SIMOTION novinky v4.4

SIMOTION novinky v4.4 SIMOTION novinky v4.4 Přehled Control every machine Unrestricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved. siemens.com/simotion SIMOTION v TIA Portal Dnes SIMOTION působí ve všech průmyslových odvětvích

Více

BRNO - VÝSTAVIŠTĚ / BRNO - EXHIBITION CENTRE VELETRH OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

BRNO - VÝSTAVIŠTĚ / BRNO - EXHIBITION CENTRE VELETRH OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ VELETRH OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ TRADE FAIR FOR RENEWABLE ENERGY RESOURCES IN AGRICULTURE AND FORESTRY 31. 3. 4. 4. 2012 BRNO - VÝSTAVIŠTĚ / BRNO - EXHIBITION CENTRE souběžně

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 IMPORTANT NOTE: Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference. FMD Module

Více

PERFECTION IN AUTOMATION

PERFECTION IN AUTOMATION PERFECTION IN AUTOMATION Jan Ohřál jednatel B&R automatizace Brno office.cz@br-automation.com B&R Industrial Automation Založili 1979 v Rakousku Erwin Bernecker & Josef Rainer 180 kanceláří po celém světě

Více

ANGLICKÝ JAZYK Advertising

ANGLICKÝ JAZYK Advertising ANGLICKÝ JAZYK Advertising www.ssgbrno.cz Vytvořila: Mgr. Jana Macenauerová Adverstising Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na SŠG

Více

Efektivní provoz koncových stanic

Efektivní provoz koncových stanic Efektivní provoz koncových stanic Jan Vávra SSP Datacenter Trendy a výzvy Trend a situace Více starostí Co chtějí uživatelé Překvapivě více pracovat. IT. Co udělá? Musí reagovat. Různorodá zařízení, mobilita,

Více

INSPIRACE PRO VÁŠ BYZNYS A INOVACE MEDIA INFORMACE 2015/2016

INSPIRACE PRO VÁŠ BYZNYS A INOVACE MEDIA INFORMACE 2015/2016 INSPIRACE PRO VÁŠ BYZNYS A INOVACE MEDIA INFORMACE 015/016 Packaging Herald je moderní BB magazín o novinkách a trendech v obalovém průmyslu a souvisejících odvětvích. Každé dva měsíce přináší svým čtenářům

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

63. 6 000 12. ročník časopisu měsíční náklad vydání ročně veletržní čísla 9 000 ks

63. 6 000 12. ročník časopisu měsíční náklad vydání ročně veletržní čísla 9 000 ks MEDIADATA 2015 KDO JSME Nakladatelství Sdělovací technika vydává stejnojmenný odborný časopis, provozuje portál www.stech.cz a pořádá konference. Už více než šedesát let je časopis Sdělovací technika zdrojem

Více

New Automation Technology. Beckhoff I/O. Průmyslová PC. Beckhoff Image 1

New Automation Technology. Beckhoff I/O. Průmyslová PC. Beckhoff Image 1 New Automation Technology Beckhoff Průmyslová PC Software I/O Pohony Beckhoff Image 1 Beckhoff Automation Vývoj celosvětového obratu Beckhoff Image 2 PC-based Control Architektura pro otevřené řízení HMI

Více

Výstavní katalog. Výstava fotografií. studentů a absolventů Pražské fotografické školy. Oáza tantry, Velké Kunratické 1355/15, Praha 4 - Krč

Výstavní katalog. Výstava fotografií. studentů a absolventů Pražské fotografické školy. Oáza tantry, Velké Kunratické 1355/15, Praha 4 - Krč Výstavní katalog Výstava fotografií studentů a absolventů Pražské fotografické školy Oáza tantry, Velké Kunratické 1355/15, Praha 4 - Krč 1. 6. 1. 10. 2017 www.fotografickaskola.cz www.oaza-tantry.cz ZALOŽENA

Více

Stereo & Video. cílová skupina. charakteristika

Stereo & Video. cílová skupina. charakteristika Stereo & Video cílová skupina muži 30-49 manažeři, vedoucí pracovníci/ soukr. podnikatelé, hifisti B2B segment prodavači, market. specialisti, dealeři, distributoři středoškolské, vysokoškolské vzdělání

Více

České vysoké učení technické v Praze je jednou z nejstarších technicky zaměřených univerzit.

České vysoké učení technické v Praze je jednou z nejstarších technicky zaměřených univerzit. České vysoké učení technické v Praze je jednou z nejstarších technicky zaměřených univerzit. Poskytuje kvalitní vysokoškolské vzdělání v rozsáhlém spektru zejména inženýrských disciplín, zajišťuje základní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Design and implementation of algorithms for adaptive control of stationary robots Marcel Vytečka 1, Karel Zídek 2 Abstrakt Článek

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů

O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů Ladislav Müller IBM GTS 9.2.2010 O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů Proč takové téma Objemy zpracovávaných dat rychle rostou Úkoly, které jsou při menším objemu dat

Více

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ ADC Young Creative O ZNAČCE: MOBIL.CZ je virtuální mobilní operátor, který nabízí SIM karty, tarify, telefony a zdarma LTE internet. Každý zákazník si může vybrat ideální řešení pomocí webových stránek,

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Software pro efektivní výrobu v době 4. průmyslové revoluce. TOMÁŠ LÍN, SCADA Servis s.r.o.

Software pro efektivní výrobu v době 4. průmyslové revoluce. TOMÁŠ LÍN, SCADA Servis s.r.o. Software pro efektivní výrobu v době 4. průmyslové revoluce TOMÁŠ LÍN, SCADA Servis s.r.o. ŘEŠÍTE NÁSLEDUJÍCÍ PROBLÉMY? RYCHLOST DODÁNÍ VÝROBKŮ NA TRH EFEKTIVITA A VYUŽITÍ KAPACIT MENŠÍ VÝROBNÍ DÁVKY A

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS WHO ARE WE? a company specializing in software applications for smart energy grids management and innovation a multidisciplinary team of experienced professionals from practice and from Czech technical

Více

Plant-wide Automation

Plant-wide Automation Plant-wide Automation Totálně Integrovaná Automatizace v potravinásřví Unrestricted @ Siemens AG 2016 siemens.com Potravinářský průmysl Celosvětové trendy Posílení konkurenceschopnosti Uvedení výrobků

Více

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014 Procurement Forum 2014 Začlenění útvaru nákupu ve společnosti Téměř 80 % společností vnímá organizační uspořádání nákupu jako centralizované Umístění nákupu u téměř 70 % společností vypovídá o silném zaměření

Více

ABOUT THE MAGAZINE NUMBER OF COPIES AND DISTRIBUTION CONCEPT OF THE MAGAZINE SCHEDULE OF ISSUE ADVERTISING & TECHNICAL SPECIFICATION CONTACTS

ABOUT THE MAGAZINE NUMBER OF COPIES AND DISTRIBUTION CONCEPT OF THE MAGAZINE SCHEDULE OF ISSUE ADVERTISING & TECHNICAL SPECIFICATION CONTACTS ABOUT THE MAGAZINE NUMBER OF COPIES AND DISTRIBUTION CONCEPT OF THE MAGAZINE SCHEDULE OF ISSUE ADVERTISING & TECHNICAL SPECIFICATION CONTACTS YOUR GUIDE TO THE LIFE OF DEMANDING PEOPLE LA BOHÈME is a lifestyle

Více

CENÍK. Ceník je platný od 1. září 2010 a veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. www.sreality.cz m.sreality.cz časopisy Sreality

CENÍK. Ceník je platný od 1. září 2010 a veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. www.sreality.cz m.sreality.cz časopisy Sreality CENÍK Ceník je platný od 1. září 2010 a veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. www.sreality.cz m.sreality.cz časopisy Sreality www.seznam.cz...najdu tam, co neznám! Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Cena

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky 1 Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 40 Téma: Výukové systémy FESTO Lektor: Ing. Petr Hůla, Ph.D. Třída/y: 3ME, 3MSA, 4ST

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Digitální výroba, Brno,

Digitální výroba, Brno, Digitální výroba, Brno, 10.5.2016 Trendy v oblasti průmyslové automatizace Strategie Industry 4.0 Dr. Juraj Vitkaj Process Automation Solutions An ATS Company Skupina ATS Transportation 36% Consumer/ Electronics

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Business correspondence Business English Ročník: Identifikace materiálu:

Více

jaromir.slesinger@ca.com

jaromir.slesinger@ca.com Jarom jaromir.slesinger@ca.com Source: IDC Server Virtualization MCS 2007, 2008, 2009; IDC Datacenter and Cloud Survey 2010 Rostou nároky na rychlost technologických inovací s cílem: 2 Virtualizace hnací

Více

Innovation Tour TIA Portal V14

Innovation Tour TIA Portal V14 Innovation Tour TIA Portal V14 Část: Digitalizace R. Kosek siemens.com/tia-portal Innovation Tour V14 Page 2 Trend: Paralelní provádění inženýrských prací Předpoklady: Softwary spolupracují, sdílená data

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PLZEŇ 2015 Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 Kateřina Bícová, Josef Sklenička Fakulta strojní, ZČU v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň 30614, E-mail:

Více

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů.

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů. MarketingSalesMedia je první titul v České republice určený primárně pro zadavatele reklamy s řízenou distribucí, která pokrývá 5000 odběratelů na Českém trhu. Projekt MarketingSalesMedia dodává lidem

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více