Speciální spalovací motory a alternativní pohony

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Speciální spalovací motory a alternativní pohony"

Transkript

1 Jn Hrmádk s prblemtiku využívání lterntivních phnů. N první kpitly, které zřzují tém d celsvětvé sptřeby energií, nvzují kpitly mtrech speciální knstrukce splvcí turbín, Stirlingův mtr, Wnkelův mtr mderní prní mtr. Smsttná kpitl je věnván vzidlům n plynná pliv. Hlubší rzbr je změřen n prblemtiku lterntivníh způsbu phnu vzidel předstvvný elektrickými vzidly n bterie, hybridními vzidly elektrickými vzidly s plivvým článkem. Závěrečná část je věnván plivům bilgickéh půvdu nlýze buducnsti phnu mtrvých vzidel. Knih je určen studentům technických utmbilních škl všech typů (vyšší dbrné, střední i vyské škly), smzřejmě i dbrné veřejnsti tké zájemcům utmbilvu techniku. Grd Publishing,. s., U Průhnu 22, Prh 7 tel.: , fx: e-mil: Speciální splvcí mtry lterntivní phny Kmplexně pjtá dbrná publikce seznmuje čtenáře Jn Hrmádk Speciální y r t m í c splv y n h p í n iv t ltern Kmp prbl d e l h e ř p í lexn e mtik hny typy c e š v r p y techn ilních b m t u ických ův, Stirling ín b r u t í c tr splv r, prní m t m v lů Wnke mbily elektr ní phny hybrid liv v bip li p á n n ply cnst budu z lý n nů ních ph iv t n r e lt škl

2 Ukázk knihy z internetvéh knihkupectví

3 Jn Hrmádk Speciální splvcí mtry lterntivní phny Kmplexní přehled prblemtiky pr všechny typy technických utmbilních škl Grd Publishing.s.

4 Upzrnění pr čtenáře uživtele tét knihy Všechn práv vyhrzen. Žádná část tét štěné či elektrnické knihy nesmí být reprdukván šířen v ppírvé, elektrnické či jiné pdbě bez předchzíh písemnéh suhlsu nkldtele. Neprávněné uži tét knihy bude trestně s hán. Ing. Jn Hrmádk, Ph.D. Speciální splvcí mtry ltern vní phny Kmplexní přehled prblem ky pr všechny typy technických utmbilních škl TIRÁŽ TIŠTĚNÉ PUBLIKACE: Vydl Grd Publishing,.s. U Průhnu 22, Prh 7 tel.: , fx: jk svu publikci Odpvědná redktrk ing. Šárk Němečkvá Szb Artedit, spl. s.r.. Pčet strn 160 První vydání, Prh 2012 Vytiskly Tiskárny Hvlíčkův Brd,. s. Recenzvl: Ing. Pvel Štěrb Grd Publishing,.s., 2012 Cver Design Grd Publishing,.s., 2012 Názvy prduktů, fi rem pd. pužité v knize mhu být chrnnými známkmi neb registrvnými chrnnými známkmi příslušných vlstníků. ISBN TIRÁŽ ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE: ISBN (ve frmštu PDF) ISBN (ve frmštu EPUB)

5 Obsh Předmluv Úvd Prblemtik prdukce xidu uhličitéh Sptřeb fsilních pliv Prdukce škdlivých emisí Splvcí mtry speciální knstrukce Splvcí turbín P-V digrm tepelná účinnst splvcí turbíny Zvýšení účinnsti splvcí turbíny Vzidl se splvcí turbínu Stirlingův mtr Histrický vývj Stirlingv mtru Princip funkce sučsnéh Stirlingv mtru Mdifi kce Stirlingv mtru Aplikce Stirlingv mtru Stirlingův mtr fi rmy Tedm Výhdy Stirlingv mtru Wnkelův mtr Histrický vývj Wnkelv mtru Rzbr prblémů výhd Wnkelvých mtrů Buducnst Wnkelv mtru Prní mtr Histrie prníh mtru Vývj prníh mtru ZEE (Zer Emissin Engine) Dsžené výsledky prjektu ZEE Elektrická vzidl n bterie Histrický vývj elektrmbilů Elektrmtr Stejnsměrný mtr s cizím buzením Asynchrnní mtr Trnsversální mtr Řízený reluktnční mtr Stejnsměrný mtr bez krtáčů Bterivé systémy energetické zásbníky Olvěný kumulátr Bterie Nikl-kdmium Bterie Nikl-metlhydridvá Bterie lithium-intvá Bterie vysktepltní

6 :\ Obsh > 3.4 Legendární elektrvzidl GM EV Sučsná elektrvzidl Hybridní phny utmbilů Princip činnsti hybridníh phnu Řešení hybridníh phnu u Tyty Prius Hybridní utbus Zásbníky energie Elektrický kumulátr bterie Vysk energetický kndenzátr superkndenzátr Mechnický kumulátr energie Hydrsttický kumulátr energie Hybridní phn s lineárním splvcím mtrem Elektrická vzidl s plivvými články Histrický vývj plivvéh článku Funkce plivvéh článku Typy plivvých článků Plivvé články s plymerní intměničvu membránu (PEMFC) Plivvé články s lklickým elektrlytem (AFC) Plivvé články s kyselinu fsfrečnu (PAFC) Plivvé články s uhličitnvu tveninu (MCFC) Plivvé články s pevným elektrlytem (SOFC) Plivvý článek pr přímu rekci methnlu (DMFC) Refrmvání pliv Příkld vzidel s plivvými články Vzidl n plynná pliv Histrický vývj využití plynných pliv v dprvě Vzidl n LPG (Liquefied petrleum gs) Vzidl n zemní plyn Výhdy zemníh plynu Nevýhdy zemníh plynu Výrb prmetry utmbilu s phnem n zemní plyn Plnící stnice CNG Přímý vstřik zemníh plynu d válce Zkplněný zemní plyn (LNG Liquefi ed Nturl Gs) Osttní plynná pliv Biplyn Vdík Bipliv Histrie využívání bipliv Legisltiv pr blst bipliv Výrb chrkteristik bipliv Výrb chrkteristik biethnlu Výrb chrkteristik methylesteru řepkvéh leje

7 Obsh > Výrb syntetické mtrvé nfty Anlýz lterntivních phnů Well t Wheel nlýz nejběžnějších lterntivních phnů pliv Zákldní pstup tvrby Well t Wheel nlýzy Výsledky Well t Wheel nlýzy pr nejpužívnější pliv Buducnst phnu mtrvých vzidel Využití slární energie v utmbilech Princip činnsti ftvltických článků Využití ftvltických článků u vzidel Využití energie splin dpdníh tepl splvcíh mtru Turbkmpudní systémy Termelektrický generátr Turbstemer Exhust Het Recvery Pužitá litertur

8 Výrb bipliv Výrb fsilních pliv Ustálená kncentrce CO 2 Phlcení CO 2 Prdukce CO 2 CO 2 zásb zásb 2 2 Vedlejší Výrb Skldvání Výrb Skldvání Vedlejší Knverze ve Knverze ve Ukázk knihy z internetvéh knihkupectví

9 Knižní publikce je určen studentům vyských, vyšších dbrných středních škl se změřením n utmbilvu dprvu. Dále je publikce určen dbrné veřejnsti všem zájemcům lterntivní phny mtrvých vzidel. Publikce seznmuje čtenáře s mtry speciální knstrukce jk je splvcí turbín, Stirlingův mtr, Wnkelův mtr prní mtr. Krmě th jsu uvedeny vzidl n elektrický phn, hybridní vzidl vzidl s plivvým článkem. N tut část nvzuje kpitl změřená n prblemtiku využití plynných pliv ve vzidlech. V publikci jsu tké uvedeny lterntivní pliv bilgickéh půvdu nvzující prblemtik hdncení jedntlivých lterntivních phnů. Závěrečná kpitl je změřen n buducí mžnsti získávání dlší energie ve vzidlech předstvvná slární energií energií dpdníh tepl. Autr by závěrem rád pděkvl svým spluprcvníkům z Ktedry vzidel pzemní dprvy všem sttním, kteří se nemlu měru pdíleli n vzniku tét publikce. V Prze Autr 9

10

11 1.Úvd Autmbilvá dprv se stl fenménem stletí. Vynález utmbilu ptžm splvcíh mtru lze pvžvt z jeden z největších vynálezů, který vlivnil vývj mderní splečnsti. S nrůstjícím pčtem utmbilů všk rychle rstu negtivní spekty spjené s prvzem mtrvých vzidel, které vedu ke snze nlézt lterntivní mžnsti phnů mtrvých vzidel s menšími negtivními spekty. V sučsné dbě předstvuje největší prblém prdukce xidu uhličitéh s tím spjená sptřeb fsilních pliv. Dlší význmný prblém je spjený s prdukcí škdlivých emisí. Závžnst tht prblému s rstucím zdknlváním knvenčních splvcích mtrů zejmén jejich systémů uprvující výfukvé plyny klesá. Dminntním důvdem prč tedy hledt lterntivní mžnsti prvzu mtrvých vzidel zůstává prdukce xidu uhličitéh sptřeb fsilních pliv. Mezi lterntivní phny vzidel lze zhrnut všechny kncepce phnů lišící se d knvenčníh způsbu phnu. Z histrickéh hledisk lze mezi první lterntivní phny zhrnut elektrvzidl, i když důvd jejich vyžívání byl dlišný. Vzhledem k jednduché knstrukci elektrvzidel, lehké bsluze nenárčnéh strtvání byly elektrvzidl n knci 19. stletí blíbenější než vzidl s klsickým splvcím mtrem. V rce 1900 se v USA dknce vyrbil třetinu více vzidel s elektrickým phnem než vzidel se splvcím mtrem. Dlší směr v lterntivních phnech byl změřen splvcí mtry speciální knstrukce. Mezi tyt mtry je mžné zhrnut splvcí turbínu, Stirlingův mtr Wnkelův mtr. V 90. letech minuléh stletí se tké bjevuje snh renesnci prníh mtru. Smsttnu kpitlu tvří lterntivní pliv v dnešní dbě předstvvná převážně biplivy. Tyt pliv jsu známá d zčátku uvedení splvcích mtrů. Není tjemstvím, že první splvcí mtry využívly, jk zdrj energie, převážně plynná pliv. První pužití bipliv je spjen s biethnlem, který se ve 30. letech minuléh stletí vyráběl téměř v kždé větší vesnici. Vstupní zdrj bimsy tvřily přebytky z grárníh sektru. 1.1 Prblem k prdukce xidu uhličitéh Kncentrce xidu uhličitéh se z bdbí před zčátkem průmyslvé revluce (přibližně plvin 18. stletí) zvýšil z půvdních 280 ppm n dnešních 387 ppm. Tent nárůst je zpříčiněn převážně splváním fsilních pliv, dlesňváním, kácením prlesů, změnu využívání půdy (přeměnu pstvin n rnu půdu) dlší lidsku činnstí. Krmě xidu uhličitéh se n skleníkvém efektu pdílí i řd dlších plynů. Jejich kncentrce je výrzně nižší, z t jejich fktr vyjdřující násbnst účinku prti xidu uhličitému je vyský. Kncentrce metnu vzrstl z půvdních 700 n nynějších 1800 ppb (pr per bilin, kncentrce vyjdřující pdíl v částech z jedné milirdy), kncentrce xidu dusnéh z 270 n 320 ppb kncentrce trpsférickéh znu z 25 n 34 ppb. Ekvivlent vyjádřený v násbcích účinku dnéh plynu prti xidu uhličitéh dshuje u metnu hdntu 23, u xidu dusnéh 296 u trpsférickéh zónu více jk 2000 [1]. Následující br. 1.1 znázrňuje pdíl jedntlivých látek n skleníkvém efektu. Pdíl jedntlivých látek je vyjádřen pmcí ekvivlentu vztženéh n xid uhličitý. Obr. 1.2 znázrňuje pdíl jedntlivých lidských činnstí n skleníkvém efektu. 11

12 1 :\ Úvd > Prti klsické terii škdlivsti xidu uhličitéh jeh vlivu n skleníkvý efekt vystupuje řd skeptiků, které pdpruje řd výzkumných prjektů, jež shdně uvádějí, že největší pdíl n skleníkvém efektu má vdní pár její schpnst vytvářet rdiční clnu [2]. 1,10% 2,80% 7,90% 56,60% 14,30% Obr. 1.1 Pdíl jedntlivých plynů n skleníkvém efektu 17,30% dprv; 13,10% stvebnictví; 7,90% dpdní technlgie; 2,80% energií; 29,90% lesnictví; 14,40% 13,50% 19,40% Obr. 1.2 Pdíl lidské činns n skleníkvém efektu Eurpen Envirnment Agency ve své zprávě z rku 2010 uvádí, že prdukce xidu uhličitéh ve většině dvětví lidské činnsti mírně klesl neb zznmenl stgnci. N rzdíl d th dprvní sektr zznmenl vyský nárůst. V letech dprv zznmenl nárůst v prdukci xidu uhličitéh 28 % ve všech členských státech Eurpen Envirnment Agency. Dprv tk d buducn předstvuje jednu z nejprblemtičtějších blstí z phledu prdukce xidu uhličitéh [3]. Nejvýznmnější celsvětvá snh snížení prdukce xidu uhličitéh je předstvván Kjótským prtklem, který byl přijt v rce 1997 jk prtkl k Rámcvé úmluvě OSN změně klimtu. V Kjótském prtklu se průmyslvě vyspělé státy zvázly ke snížení skleníkvých plynů 5,2 % v kntrlním bdbí ve srvnání se stvem v rce Úhrnné redukce emisí 5,2 % měl být dsžen diferencvným snížením, které je uveden v ddtku prtklu. Prcentuální změn prdukce skleníkvých plynů pr jedntlivé státy úmluvy je uveden v tb. 1. Redukce skleníkvých plynů se týkl šesti nejpdsttnějších, xidu uhličitéh (CO 2 ), metnu (CH 4 ), xidu dusnéh (N 2 O), hydrgenvných flurvdíku (HFCs), plyflurvdíku (PFCs) fluridu sírvéh (SF 6 ), vyjádřených ve frmě ekvivlentu CO 2 (tzv. uhlíkvý ekvivlent) ntrpgenních emisí. Krmě emisí skleníkvých plynů bere Prtkl v úvhu i jejich prpdy, tj. bsrpci vyvlnu změnmi ve využívání krjiny (zlesňvání, péče lesní prsty, resp. dlesňvání). Sučástí Prtklu jsu tzv. flexibilní mechnismy, které umžňují průmyslvým státům, by snížily emise n území jinéh státu neb dkupily d jinéh státu práv vypuštět skleníkvé plyny. Jsu jimi: bchdvání s emisemi (Emissin Trding, ET), splečně zvděná ptření (Jint Implementtin, JI), mechnismus čistéh rzvje (Clen Develpment Mechnism, CDM). 12

13 Prblemtik prdukce xidu uhličitéh > Česku republiku byl Prtkl pdepsán n zákldě usnesení vlády č. 669/1998 rtifikván (č. 81/2005 Sb. m. s.). Prtkl má ke dni celkem 190 smluvních strn. Země přílhy I Úmluvy se n celkvých emisích pdílejí 63,7 % [4]. Tb. 1 Prcentuální změn prdukce skleníkvých plynů pr jedntlivé státy úmluvy Austrálie 108 Mnk 92 Belgie 92 Německ 92 Bulhrsk 92 Nizzemsk 92 Česká republik 92 Nrsk 101 Dánsk 92 Nvý Zélnd 100 Estnsk 92 Plsk 94 Evrpské splečenství 92 Prtuglsk 92 Finsk 92 Rkusk 92 Frncie 92 Rumunsk 92 Chrvtsk 95 Ruská federce 100 Irsk 92 Řeck 92 Islnd 110 Slvensk 92 Itálie 92 Slvinsk 92 Jpnsk 94 Knd 94 Spjené králvství Velké Británie Severníh Irsk 92 Lichtenštejnsk 92 Spjené státy merické 93 Litv 92 Špnělsk 92 Ltyšsk 92 Švédsk 92 Lucembursk 92 Švýcrsk 92 Mďrsk 94 Ukrjin 100 Zákldní prblém Kjótskéh prtklu byl spjený s dmítnutím rtifikce smluvy Spjenými státy merickými. Kjótský prtkl i přest vyšel v pltnst (pdmínku byl rtifikce lespň 55 státy tlik státy, by jejich pdíl n skleníkvých plynech dshvl lespň 55 % prdukce států Ddtku I) zejmén p rtifikci Rusku federcí. Kjótský prtkl, přes dmítnutí některými státy nesplnil dsžení cíle snížení prdukce skleníkvých plynů 5,2 % s rkem 1990, přest jej lze pvžvt z úspěšný prjekt. V sučsné dbě vrchlí snhy n příprvě nástupce Kjótskéh prtklu. Ztím pslední jednání hledně nvéh prtklu byl uskutečněn n klimtlgickém kngresu v jihfrickém Durbnu. Nvý prtkl by měl zhrnvt i prdukci skleníkvých plynů z rychle rstucích eknmik, jk jsu Čín Indie. K připrvvnému prtklu by se měly připjit i Spjené státy merické. Pltnst nvéh prtklu je plánvná n rk

14 1 :\ Úvd > 1.2 Sptřeb fsilních pliv rp; 34% uhlí; 26% zemní plyn; 17% Mžnst brzkéh vyčerpání zásb fsilních pliv předstvuje jeden z hlvních důvdů prč pdprvt lterntivní phny. Mezi nejdůležitější fsilní pliv ptří rp, zemní plyn uhlí. Tyt pliv tvří největší zdrje pkrývjící sptřebu energie. Pdíl jedntlivých zdrjů energie je uveden n br vdní energie; 5,50% jderná energie; 3,30% Obr. 1.3 Pdíl jedntlivých zdrjů energie n celsvětvé sptřebě energie Rp V sučsné dbě předstvuje rp největší zdrj energie, který se využívá ve většině dvětví lidské splečnsti. Rp vznikl nerbní fermentcí dumřelých bkterií řs přibližně v jurském bdbí. Mezi zákldní technlgické chrkteristiky rpy ptří hustt stnvená při tepltě 20 C při nrmálním tmsférickém tlku. V závislsti n bshu rzpuštěných látek se phybuje v rzmezí d 0,6 0,85 g/cm³ pr lehké rpy, 0,85 0,93 g/cm³ pr středně těžké ž 0,93 1,05 víc g/cm³ pr velmi těžké rpy. Pr měření bjemu rpy se pužívá míry 1 brel = 42 merických glnů = 35 britských glnů = 158,97 litrů. Jeden brel rpy tk v závislsti n druhu rpy váží d 96,972 kg d 166,92 kg. Mnžství rpy se tké někdy udává v tunách, jedn tun rpy tk dpvídá přibližně 6 10,32 brelům. Přibližnu předstvu slžení rpy dávjí následující hmtnstní pdíly, uhlík %, vdík %, kyslík ž 1 %, sír ž 4 %, dusík ž 1 %. Bez hledu n nvé bjevy je jsné, že fsilní pliv nejsu nevyčerptelná tké, že zejmén rp se sptřebvává mnhem větší rychlstí, než s jku se v přírdě vytváří. Pptávk p rpě neustále rste nehledě n její vyšší ceny. Zvýšená pptávk je způsben zejmén vzestupem eknmiky v rzvjvých zemích. Zvyšující se pptávk p rpě vede ke zmenšení její zásby. Vyhlídky všk nejsu tk chmurné, jk se může zdát. Někteří dbrníci dhdli, že věřené zásby rpy reprezentují jen jednu třetinu skutečných zásb skrytých pd zemí. Pmcí nvých technlgií bude mžné pdsttně zvýšit dhd zásb, které lze eknmicky těžit. Pčátkem 90. let tht stletí meričtí vědci vyvinuli techniku zvnu chemické zplvvání, která umžňuje získávt rpu z existujících nlezišť. Tt technik spčívá ve vyplvení rpy z hrnin pužitím chemikálie pdbné spnátu. Pužívání tét techniky byl v minulsti mezen pr vysku cenu tét chemikálie. Vědci le nyní tvrdí, že nlezli levný prces, který využívá vedlejších prduktů vznikjících při výrbě ppíru. Vědci se dmnívjí, že díky tét technice se mhu zvýšit ptenciální zásby USA téměř šestinásbně. Tké pdzemními výbuchy lze zvýšit hrnici, která určuje mnžství rpy vyčerptelné z vrtu. Pdzemními výbuchy se ttiž rzvlňuje hrnin, jejíž dutinky jsu nplněny rpu, t může lépe téci k čerpcímu vrtu. Osttní zdrje rpy zhrnují sfltvé písky, cž jsu hrniny nsycené lepkvu rpu. Získávání rpy z těcht písků je 14 Ukázk knihy z internetvéh knihkupectví

15 Sptřeb fsilních pliv > všk velmi nákldné. Jiným zdrjem rpy je skupin hrnin zvná 100 břidlice, které jsu bhté n látku 80 zvnu kergen, z níž lze zís- 60 kávt vlnu rpu. Odhd světvé 40 prdukce rpy z různých nlezišť je uveden n br Pdle Interntinl Energy Agency lze rpná 20 0 nleziště rzdělit n neknvenční rpné zdrje; těžbu zkplněnéh zemníh plynu; těžbu z dsud nebjevených Obr. 1.4 Odhd světvé prdukce rpy z různých nlezišť [5] nlezišť; těžbu z nle- zišť, která jsu v sučsnsti známá, le nejsu rztěžen; těžb ze stávjících rpných plí. mb/d Uhlí Uhlí je druhým nejvýznmnějším zdrjem energie. Jedná se hřlvu hrninu vzniklu v průběhu desítek ž stvek miliónů let slžitými nerbními prcesy. Většin světvých zásb uhlí se zčl tvřit v bdbí krbnu, gelgické epše, která zčl před 360 milióny let sknčil před 286 milióny let. Půvdce uhlí tvří převážně strmvé přesličky, plvuně, kprdiny, u hnědéh uhlí pk tké jehličnté listnté strmy, které se pzvlným uhelntěním v mčálech přeměňvly n uhelntu hrninu. Uhlí lze rzdělit n: Lignit tké znčvný jk hnědé uhlí, je t nejméně kvlitní druh uhlí. Užívá se výhrdně pr výrbu elektřiny neb výrbu technlgickéh tepl. Leštěné byl využíván jk zdbný kámen d dby železné. Je třetihrníh půvdu. Hnědé uhlí pužívá se k vytápění dmácnstí neb k výrbě tepl elektřiny Hněd-černé jeh vlstnsti spdjí mezi hnědé černé uhlí. Využívá se pr výrbu elektřiny, tepl chemicku výrbu Černé uhlí má vysku husttu, jeh brv je bvykle černá ž hnědčerná. Uhlí je prvhrníh druhhrníh půvdu. Vzniká rzkldem pruhelňváním vyhynulých strmvých plvuní, které se prpdly d bžin (bdbí perm). Antrcit jde nejkvlitnější uhlí, pužívá se n vytápění k výrbě chemikálií. Jk je uveden výše převážné využití uhlí je v sučsné dbě spjenu s výrbu elektrické energie, přípdně tepl. V bdbí druhé světvé války tvřil uhlí zákld výrby kplných uhlvdíkvých pliv jk je utmbilvý benzín mtrvá nft. Nejčstější technlgický prces využívný pr tut výrbu je znčván z Fischer-Trpschvu syntézu. Tt technlgie se pět vrcí d ppředí zájmů dbrné veřejnsti zejmén z důvdů využití tét technlgie k výrbě bipliv II. generce. Výrb kplných pliv z uhlí je v sučsné dbě eknmicky nevýhdná její pětvné využití nelze čekávt. Zemní plyn Zemní plyn je nejméně zstupeným zdrjem fsilních pliv. Jeh hlvní slžku je metn (bvykle přes 90 %) etn (1 6 %). Nchází se v pdzemí buď smsttně, splečně s rpu neb černým uhlím. Díky vyskému bshu metnu vzniká při jeh splvání méně xidu uhličitéh než při splvání rpy neb uhlí. O vzniku zemníh plynu existuje více terií. Jelikž se zemní plyn vyskytuje velice čst splu s rpu neb s uhlím, přiklánějí se terie jeh vzniku nejčstěji 15

Speciální spalovací motory a alternativní pohony

Speciální spalovací motory a alternativní pohony Jn Hrmádk s prblemiku využívání lernivních phnů. N první kpily, keré zřzují ém d celsvěvé spřeby energií, nvzují kpily mrech speciální knsrukce splvcí urbín, Sirlingův mr, Wnkelův mr mderní prní mr. Smsná

Více

Doprava a přeprava základní pojmy

Doprava a přeprava základní pojmy Dprava a přeprava základní pjmy Dprava je způsb phybvání se bjektů z místa na míst. Jde přemisťvání. Objektem můžu být předměty, sby, zvířata ale třeba i infrmace neb energie. Dpravní technlgie sestávají

Více

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010 AAA AUTO Grup zveřejnila své neauditvané knslidvané hspdářské výsledky za první čtvrtletí rku 2010 Praha / Budapešť, 31. května 2010 Dle hspdářských výsledků za první čtvrtletí rku 2010, které splečnst

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020 Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Stavebnictví v kntextu nárdníh hspdářství Studie Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Studie Cíle studie: Upzrnit dbrnu veřejnst na situaci v Evrpě

Více

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města Kupní smluv čísl: č. zhtvitele: 3396/2013/169 I. Smluvní strny 1.1. Kupující: Sídl: Zstupený: zástupce pvěřený k jednání ve věcech: IC: DIČ: Dňvý režim: Bnkvní spjení: C.účtu: Tel.č.: 1.2. Prdávjící: Sídl:

Více

č.1 ke smlouvě o dflo číslo: 2971/2014/IM /dáiejen dodatek"/ MOR v- \yyy / ~.*,\ KKA. KR.VSKV I.'K -VÍ>.

č.1 ke smlouvě o dflo číslo: 2971/2014/IM /dáiejen dodatek/ MOR v- \yyy / ~.*,\ KKA. KR.VSKV I.'K -VÍ>. KUMSPQAQL č.1 Veřejná zkázk č. 114/2015 ke smluvě dfl čísl: 2971/2014/IM /dáiejen ddtek"/ MR v- \yyy / ~.*,\ KKA. KR.VSKV I.'K -VÍ. SMLUVNÍ STRANY: \&7H/f1?/Jf ff^ či /- 1. Mrvskslezský krj Se sídlem:

Více

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU?

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? . s. a t k e j r p r d y H c e w S kalu í n á v ň zply a Sušení dklad p í n v Prac 1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? Kal je materiál, který vzniká na všech kmunálních čistírnách dpadních vd, prt je nevyhnutelným

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Uran = energie 21. století Štěpán Pírko, 12/2/2007 pirko@colosseum.cz, tel. +420-246088888

Uran = energie 21. století Štěpán Pírko, 12/2/2007 pirko@colosseum.cz, tel. +420-246088888 Uran = energie 21. stletí Štěpán Pírk, 12/2/2007 pirk@clsseum.cz, tel. +420-246088888 Suhrn Uhlí byl energií 19. stletí, rpa energií 20. stletí. Zdrjem energie v 21. stletí bude uran. Splečnsti, které

Více

SOUVISLOST MEZI DEMOGRAFICKÝMI ZMĚNAMI A EKONOMICKÝM RŮSTEM

SOUVISLOST MEZI DEMOGRAFICKÝMI ZMĚNAMI A EKONOMICKÝM RŮSTEM SOUVISLOST MEZI DEMOGRAFICKÝMI ZMĚNAMI A EKONOMICKÝM RŮSTEM Abstrakt Jan Hrabák V pslední dbě neustále sklňvané stárnutí byvatelstva vyspělých zemí bude mít dle mnhých významný dpad na eknmiku jedntlivých

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti GYMNÁZIUM DR.J. PEKAŘE Maturitní prací student svědčuje svu schpnst samstatně pracvat na prjektech a aktivně využívat nabyté zkušensti Pravidla pr psaní maturitní práce. Hdncení práce Frmální zpracvání

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie Efektivita českéh systému třídění dpadu v kntextu Evrpské unie CETA Centrum eknmických a tržních analýz Executive summary Teretická výchdiska: Nakládání s dpady představuje unikátní labratř regulace. Bez

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Maintenance. Tomáš Krátký. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Maintenance. Tomáš Krátký. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Maintenance Tmáš Krátký tmas.kratky@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/cz/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka C je údržba? Stav systému Systém je

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK Tmáš Kabrhel 1 T že dkáže ptimalizvat a ušetřit firemní klientele náklady na servis a pravy vzidel jen dkladuje neustále se rzšiřující se pčet vzidel ve správě včetně rzšiřující

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

C V I Č E N Í 3 1. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. Teplice a. Vyráběný sortiment

C V I Č E N Í 3 1. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. Teplice a. Vyráběný sortiment Technlgie skla 00/0 C V I Č E N Í. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. [-]. Viskzitní křivka skla [,6]. Výpčet pmcí Vgel-Fulcher-Tammannvy rvnice [,6]. Výpčet z chemickéh slžení [,6]. Představení firmy

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

1 SKLO Z POŽÁRNÍHO HLEDISKA - TEPELNÉ VLASTNOSTI SKLA

1 SKLO Z POŽÁRNÍHO HLEDISKA - TEPELNÉ VLASTNOSTI SKLA 1 SKLO Z POŽÁRNÍHO HLDISKA - TPLNÉ VLASTNOSTI SKLA Skl patří k materiálům, které významně vlivňují vývj stavební techniky a architektury. Nálezy skla pcházející z dby asi klem 5000 let před naším letpčtem

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

20 let modernizace koridorů a co dál?

20 let modernizace koridorů a co dál? 20 let mdernizace kridrů a c dál? Bc. Marek Bink ředitel dbru strategie Praha, 21. listpadu 2013 začátek mdernizace tranzitních železničních kridrů v rce 1993 p 20 letech máme příležitst k zamyšlení jaké

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Prjekt: Invace bru Mechatrnik pr Zlínský kraj Registrační čísl: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Pdmínky živta abitické pdmínky - tj. slžky neživé přírdy: sluneční záření, vda, vzduší, půda... bitické pdmínky -

Více

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V jádru krásná kupelna Stavební veletrh BVV Brn 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V rámci expzice Vám přestavíme : Mderní kmpaktní materiály Technistne a SlidStne, jejich využití v interieru. - reknstrukce

Více

www.thunova.cz Kapitola 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST

www.thunova.cz Kapitola 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST Kapitla 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST Hspdářské cykly: hspdářský cyklus představuje klísání reálnéh hrubéh dmácíh prduktu (RHDP či Y) klem ptenciálníh prduktu Y* výkyvy v eknmické aktivitě dprvázené

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Výsledky sledvání indikátru ECI/TIMUR A.3: Mbilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Vydala: Týmvá iniciativa pr místní udržitelný rzvj Zpracval: Jsef Nvák http://www.timur.cz 2008 Úvd Indikátr

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

NOVÉ PROJEKTORY HITACHI ED X40 A ED X42 URČUJÍ STANDARD PRO NÁKLADY NA VLASTNICTVÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ. Prakticky bezúdržbové LCD projektory

NOVÉ PROJEKTORY HITACHI ED X40 A ED X42 URČUJÍ STANDARD PRO NÁKLADY NA VLASTNICTVÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ. Prakticky bezúdržbové LCD projektory News Release PRAKTICKY BEZÚDRŽBOVÉ LCD PROJEKTORY URČENÉ PRO VZDĚLÁVÁNÍ: Nejnižší náklady na vlastnictví: Výjimečně nízké nárky na údržbu díky zdknalenému hybridnímu filtru Hitachi a lampě s dluhu živtnstí

Více

4.Silniční motorová vozidla

4.Silniční motorová vozidla 4.Silniční mtrvá vzidla Silniční mtrvá vzidla jsu strje určené pr dpravu sb a nákladů p silničních kmunikacích. V širším smyslu d tét skupiny strjů patří také vzidla určená k dpravě p cestách a v terénu.

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

Analýzy a doporučení. Unipetrol, a.s. Nové ocenění Unipetrol, a.s. Doporučení: Držet Cílová cena: 175 Kč 21.5.2013

Analýzy a doporučení. Unipetrol, a.s. Nové ocenění Unipetrol, a.s. Doporučení: Držet Cílová cena: 175 Kč 21.5.2013 Analýzy a dpručení Unipetrl, a.s. Nvé cenění Unipetrl, a.s. Dpručení: Držet Cílvá cena: 175 Kč 21.5.2013 Unipetrl, a.s. Nvé dpručení - držet Předešlé dpručení držet Nvá cílvá cena 175,- Kč Předešlá cílvá

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

*** Č.3 ke smlouvě o dílo číslo: 01881/2014/IM

*** Č.3 ke smlouvě o dílo číslo: 01881/2014/IM KUfispeeQEBYe PERAČNÍ PRCRAW ivtnf PRSTŘEDÍ AVSKSl EZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD t;íkh SMLUVY (DDATKU) -4- \~" Ě V-R-^gt^j^rwfE u. _v L isůb, FnB^uBHňsti vzduh přírdu Veřejná zkázk t 7/015 Č. ke smluvě díl

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Porovnání výsledků analytických metod

Porovnání výsledků analytických metod Metdický lit 1 EURCHEM-ČR 212 Editr: Zbyněk Plzák (plzk@iic.c.cz) Prvnání výledků nlytických metd Chrkterizce výknnti nlytické měřící metdy je jedním z důležitých znků nlytickéh měřicíh ytému, zejmén pr

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Jak IoT a chytré technologie přispívají ke zdravému bydlení

Jak IoT a chytré technologie přispívají ke zdravému bydlení Jak IT a chytré technlgie přispívají ke zdravému bydlení Osnva Insight Hme, a.s. O Insight Hme, a.s. Vybraní partneři Chytré technlgie a zdravé bydlení Bydlíme ve 30 starých autech Celsvětvý výzkum BERG

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Nárdní zpráva PIRLS 2011 Obsah Úvd.......................................................... 3 1 Celkvé výsledky................................................ 6 2 Výsledky v mezinárdním

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Evrpská unie Hlubec - menu vprav nahře: Zpět (návrat na předchzí stranu), Úvdní stránka, Nápvěda, Knec aplikace Slv úvdem C je EU? Slv autrů O prgramu Histrie EU Úvd Zásadní smluvy Pařížská smluva Římské

Více

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny Nvela zákna investičních pbídkách pzitivní změny Prezident republiky Milš Zeman pdepsal 1. dubna nvelu zákna investičních pbídkách a suvisejících záknů. Změny nabudu účinnsti d 1. května. Návrh pršel ve

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách Rekuperace rdinnéh dmu v Přestavlkách Pjem: Rekuperace, nebli zpětné získávání tepla je děj, při němž se přiváděný vzduch d budvy předehřívá teplým dpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku dveden

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice Plitlgie = věda plitice plis měst lgs věda iks rdina přelm 19./20. stletí - pjem 1949 - samstatná vědní disciplína vyučvaná na univerzitě prvpčátky už v Antice Stát a nárd Stát: - území - st. aparát -

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV KOTLE ÚT + UTV NÁVOD K OBSLUZE 2 Návd k bsluze SP-06 LOCJIC 1. Ppis předníh panelu 3 1 2 7 4 5 6 Phled na regulátr s značenými funkcemi Opis stanu pracy

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

Zabezpečovací technika v kontextu koncepce rozvoje železniční infrastruktury

Zabezpečovací technika v kontextu koncepce rozvoje železniční infrastruktury Zabezpečvací technika v kntextu kncepce rzvje železniční infrastruktury Bc. Marek Bink ředitel dbru strategie České Budějvice, 12. listpadu 2013 Kncepce rzvje železniční infrastruktury vstupy: technické

Více

VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA. Hornicko-geologická fakulta 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba. Projekt VaV ČBÚ č.57-07

VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA. Hornicko-geologická fakulta 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba. Projekt VaV ČBÚ č.57-07 VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Hrnick-gelgická fakulta 17. listpadu 15, 708 33 Ostrava-Pruba Prjekt VaV ČBÚ č.57-07 Ochrana zaměstnanců před důsledky průtrží hrnin a plynů Závěrečná zpráva Zdpvědný řešitel:

Více

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch Efektivní řešení pr elektřinu a tepl Kgenerační jedntky Bsch 2 Efektivní řešení pr elektřinu a tepl - Kgenerační jedntky Bsch Vítejte u splečnsti Bsch Již více než st let je jmén Bsch synnymem pr prvtřídní

Více

Evaluační systém MŠ SEDMIKRÁSKA Horní Ves ve školním roce 2011/2012

Evaluační systém MŠ SEDMIKRÁSKA Horní Ves ve školním roce 2011/2012 Mteřská škl SEDMIKRÁSKA, kres Pelhřimv, příspěvkvá rgnizce Mteřská škl SEDMIKRÁSKA Hrní Ves 71 393 01 Pelhřimv e-mil: ms.sedmikrskhv@seznm.cz tel: 565 381 027 IČO: 710 02 171 č. účtu:181837220/0300 Evluční

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM C je, k čemu je a jak se pracuje s GISem C JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM Ve sdělvacích prstředcích se stále více mluví tm, že žijeme v "infrmačním věku JJ. Na infrmace se nahlíží jak na klíč k

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení Infrmačně expertní systém včasnéh varvání a vyrzumění v důsledku stanvení rizik skalníh řícení Prjekt je realizván za finanční pdpry Ministerstva vnitra České republiky, v rámci Prgramu bezpečnstníh výzkumu

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

... P R O V A ŠE P O H O D L Í

... P R O V A ŠE P O H O D L Í .PROVAŠEPOHODLÍ Naše splečnst se zaměřuje na výrbu mbilních vytápěcích a chladicích zařízení. Histrie splečnsti se datuje už d šedesátých let. V sučasné dbě je hlavní sídl Desa Int v Bwling Green, Kentucky,

Více

Katalogový list kladičkové lineární vedení typu MR

Katalogový list kladičkové lineární vedení typu MR Země půvdu kladičkvéh lineárníh vedení typu ML je EU, knkrétně Itálie. Země půvdu pužitéh materiálu na výrbu kladičkvéh lineárníh vedení typu ML : vdící lišty - EU jezdců včetně příslušenství - EU valivé

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí -

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Pražské služby, a.s. Analýza eknmické situace s hledem na realizaci záměru prpachtvání části pdniku ve prspěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Říjen 2014 1 Manažerské shrnutí 1.1 Předmět a cíle prjektu

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

Oponentský posudek disertační práce Ing. Jany Berounské. SPECIÁLNÍ ANORGANICKÉ PIGMENTY NA BÁZI CeO 2

Oponentský posudek disertační práce Ing. Jany Berounské. SPECIÁLNÍ ANORGANICKÉ PIGMENTY NA BÁZI CeO 2 Opnentský psudek disertační práce Ing. Jany Berunské SPECIÁLNÍ ANORGANICKÉ PIGMENTY NA BÁZI CeO 2 Ing. Jana Berunská se ve své disertační práci zabývá mžnstmi přípravy netradičních vysktepltních pigmentů

Více

Vyrobeno pro váš televizor BRAVIA : nové flexibilní DVD rekordéry s pevným diskem

Vyrobeno pro váš televizor BRAVIA : nové flexibilní DVD rekordéry s pevným diskem Tiskvá zpráva Praha, duben 2008 Vyrben pr váš televizr BRAVIA : nvé flexibilní DVD rekrdéry s pevným diskem Mžnst připjení HDD videkamery pr přímé digitální kpírvání* Funkce X-Pict Stry pr vytváření pkrčilých

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více