Návod na obsluhu a údržbu vozidla s LPG. Servisní kniha. AutoGas Centrum. Oficiální dovozce vozů a příslušenství značky Hyundai do České republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod na obsluhu a údržbu vozidla s LPG. Servisní kniha. AutoGas Centrum. Oficiální dovozce vozů a příslušenství značky Hyundai do České republiky"

Transkript

1 Oficiální dovozce vozů a příslušenství značky Hyundai do České republiky AutoGas Centrum Hyundai Motor Czech s.r.o. Siemensova 2717/ Praha 5 Telefon: Fax: Návod na obsluhu a údržbu vozidla s LPG Váš dodavatel: Servisní kniha

2 Vážený zákazníku, do Vašeho vozidla byl namontován alternativní pohon na zkapalněný uhlovodíkový plyn propan butan (LPG). Aby vaše vozidlo fungovalo na plynový pohon spolehlivě a bez závad, doporučujeme Vám dodržovat určitá předepsaná pravidla. Tato pravidla ovšem nejsou nikterak obsáhlá a jak se přesvědčíte, rozdíly proti stavu, kdy je vozidlo poháněno klasickým palivem, nejsou velké. Tyto rozdíly o provozu vozidel na propan-butan jsme se snažili zachytit na následujících stránkách. Přejeme Vám mnoho šťastných kilometrů s alternativním pohonem, a bezproblémový provoz Vašeho vozidla. Autogas Centrum s.r.o. Případné dotazy Vám zodpovíme v naší firmě: Provozní doba servisu: Po až Pá hodin Čerpací stanice LPG: Po až Ne hodin Obsah: LPG jako pohonná hmota... 2 Hlavní části zařízení LPG... 2 Popis činnosti pro uživatele... 4 Typ zařízení ve vašem vozidle... 4 Ovládání přepínače... 5 Údržba vozidla... 6 Bezpečnostní pokyny... 6 Bezpečnostní pokyny při opravě... 6 Označení vozidel s pohonem LPG... 7 Bezpečnostní pokyny v případě poruchy... 8 Bezpečnostní pokyny v případě havárie... 8 Bezpečnostní pokyny v případě požáru... 8 Servisní kniha Záruční lhůty Historie závad na vozidle Kde nás najdete

3 LPG jako pohonná hmota v motorových vozidlech, základní informace LPG z angl. liquidfied petroleum gas = zkapalněný ropný plyn. Tvoří ho směs propanu C3H8 a butanu C4H10 a dalších příměsí. Je bez barvy chuti a zápachu. Proto se přidává odorizant, u nás nejčastěji merkaptan. Samotné LPG je nedýchatelné (vytláčí z plic kyslík) a má mírně toxické účinky. kapalných, která nám v sacím traktu mohou různě kondenzovat.výsledkem tohoto jevu je, že na LPG zejména studený motor běží klidněji s menším sklonem k vynechávání a s tím souvisejícím lepším využití paliva, zejména v oblasti částečného zatížení motoru. Základem výroby LPG je u nás destilace ropy a současně stabilizace benzínu. Zároveň získáváme potřebné uhlovodíky při tepelném zpracování, rozkladu a následné přeměně ropných frakcí. Všechny tyto plyny se zpravidla zpracovávají na jednotkách dělení rafinérských plynů. Při provozu na LPG přivádíme palivo do motoru většinou už v plynném stavu, ve kterém se daleko lépe mísí se vzduchem na rozdíl od paliv POZOR! V plynném skupenství je těžší než vzduch, v kapalném skupenství lehčí než voda. Proto je nutné si pamatovat, že v případě úniku bude sedat na nejnižší situovaná místa okolí. Protože se nekontaminuje s půdou, vzduchem ani vodou, v nevětraných prostorech se udrží poměrně dlouho. Je velice reaktivní při iniciaci zapálením (výbušná směs je už při koncentraci cca 2 10 %. Hlavní části a činnost zařízení na pohon LPG 1. Nádrž je ocelová tlaková nádoba s výrobním štítkem a přírubou přichycená k vozidlu speciálním rámem, provedení válcové,toroidni (umístění místo rezervy) 2. Přípojka dálkového plnění slouží na připojení tankovací pistole při čerpání ze schválené čerpací stanice LPG. 3. Víceúčelový multiventil s plynotěsnou schránkou je vsazen do příruby nádrže a obsahuje plnící jednotku s nevratným zařízením, hla Uzavírací ventil LPG je elektromagnetický ventil s filtrem LPG. Zavírá nebo otevírá přívod plynu podle zvolené polohy na přepínači. plastem, speciální gumové hadice na LPG, SK spony, vodiče, příchytky a vodotěsné konektory, kabeláž. 6. Směšovač je umístěn v sacím traktu před akceleračni klapkou, do kterého se přivádí LPG (již se sníženým tlakem) a míchá se ze vzduchem. U vozidel se vstřikovacím systémem se LPG přivádí pomocí vstřikovačů do sacího traktu co nejblíže k ventilům motoru. 8. Řídící jednotka vyhodnocuje údaje lambda sondy, TPS signálu, podtlaku v sání, napěti. otáček, teploty pro přepnutí apod. a řídí optimální směs a jízdní vlastnosti vozidla, vyhodnocuje množství směsi v daném okamžiku zatížení motoru. 7. Elektroinstalace a příslušenství tvoří měděné trubky potažené 9. Přepínač benzin/plyn umístěný v zorném poli řidiče umožňuje volbu pohonu vozidla za splnění podmínek pro přepnutí. Schématické znázornění zástavby LPG v automobilu Plnící koncovka Pojistka elektrického okruhu plynového zařízení Elektronický přepínač, plyn/benzin s bezpečnostním vypnutím zhasnutí motoru dinoměrem(pokud to umožňuje ŘJ lze napojit elektrické měření), zařízením omezujícím naplnění nádrže nad 80% jejího objemu, přetlakový pojistný ventil, provozní ventil a přepadový ventil. Plynotěsná schránka chrání multiventil a současně odvětrává prostor schránky. 4. Odpařovač s regulátorem tlaku provádí proměnu tekutého LPG do stavu plynného s výrazným poklesem tlaku, napojením na vodní okruh umožňuje dokonalé odpařování plynu. Směšovač plyn-vzduch (mix, mixér) Dvoustupňový regulátor tlaku plynu s bezpečnostní elektrickou cívkou Toroidní nádrž s: přetlakovým ventilem 27 bar omezovačem plnění na 80 % elektrickou uzavírací cívkou bezpečnostním ventilem proti náhlému úniku plynu ukazatelem stavu paliva Měděné pogumované potrubí tlakové Řídicí počítač na LPG Plynový ventil Lambda sonda 3

4 Stručný popis činnosti pro uživatele OZNAČENÍ PŘEPÍNAČE: FOTO: Comutatore ONE-TOUCH Při tankování zkapalněného LPG proudí plyn pod tlakem od přípojky dálkového plnění přes víceúčelový ventil do nádrže, kde jeho množství je indikováno mechanickým ručičkovým hladinoměrem na nádrži (válcové nádrže) Pozn. U toroidních nádrží /místo rezervního kola/je tento hladinoměr zakrytován plynotěsnou schránkou. Stav je indikován elektronicky na přepínači benzín-plyn/pokud to umožňuje řídící jednotka/, nebo se zobrazí na benzínovém palivoměru v provozu vozidla na plyn. Při jízdě na plyn se z nádrže odčerpává LPG přes víceúčelový ventil. Vysokotlakovým potrubím se dostává k uzavíracímu ventilu, který ho propouští do odpařovace s regulátorem tlaku plynu (reduktoru). Zde se tekuté LPG mění na plynné skupenství a současně se v regulátoru redukuje jeho tlak snižuje. Energie potřebná k ohřátí reduktoru a tím zamezení zamrzání LPG při jeho odpařování se získává z chladící soustavy motoru zavedením teplé vody do reduktoru. U jednodušších zařízení alt. pohonu LPG (pro vozidla s karburátorem a vstřikováním kromě vstřikování sekvenčního) je odpařené LPG odsáváno přes potrubí a regulační člen do směšovače.ve směšovací pak vzniká ideální směs nasávaného vzduchu a regulovaného množství LPG a zavedena do motoru. U vozidel s jednobodovým i vícebodovým vstřikováním jsou vstřikovače benzínu vyřazeny z funkce a nahrazeny umělým signálem z ŘJ plynu, u karburátorových vozů je elektroventilem uzavřen přívod benzínu do karburátoru. U vozů se sekvenčním vstřikováním je regulované množství plynu vedeno do sacího potrubí vlastními tryskami LPG umístěnými v blízkosti vstřikovacích ventilů benzinu. Vstřikovače benzinu jsou při jízdě na LPG vyřazeny z funkce a nahrazeny umělým signálem z ŘJ plynu Při jízdě na benzin jsou funkce zařízení na LPG vyřazeny z funkce. Vaše vozidlo bylo doplněno níže uvedeným zařízením LPG URČENÍ: POPIS: 1 x tlačítko 4 x LED indikace množství plynu v nádrži 1 x LED indikace přepnutí (červená benzín, zelená plyn) Je určen pro vozidla se sekvenčním vstřikováním BRC Po zapnutí klíčku svítí ind. stavu provozu Benzín (červená LED) nad popiskem BRC pokud nesvítí je nutno stisknout tlačíto. Systém se automaticky přepne do plynu po dosažení nastavených otáček a teploty vod teplota od cca C, otáčky od cca 1200 ot./min. Přepnutí na provoz plynu je indikováno zeleným svitem LED nad popiskem BRC. 4 zelené LED indikace množství LPG zhasínají z pravá do leva po 1/4 úbytku. Rezerva je indikována blikáním poslední levé LED. Po vyjetí plynu z nádrže systém automaticky přepne do benzínu s výstražným zapípánír. Typ vozidla SPZ Majitel provozovatel Adresa Dat.montáže Stav tachometru Plynové zařízeni / Výrobce Plynové zařízeni / Typ Nádrž typ / objem / výr.č. Číslo TP Servisní technik Poznámky Důležité upozornění!!! Pokud dojde při tankování k mírnému přeplnění nádrže, je to indikováno blikáním všech čtyř zelených LED. Po několika km blikání přestane. 4 5

5 Obsluha a údržba vozidla Vozidlo nevyžaduje odlišnou údržbu než je stanovena v uživatelské příručce výrobce. Doporučujeme udržovat v dokonalém stavu zapalování a vzduchový filtr. Upozornění: plyn je těžší než vzduch, drží se u země, je neviditelný a při určitém poměru smíšení se vzduchem se tvoří výbušná směs. opravy a servis zařízení zajistit prostřednictvím odborné oprávněné fi rmy. zamezit provádění neodborných zásahů do plynového zařízení vozidla. zajistit dodržování těchto a dále uvedených bezpečnostních opatření. dodržovat zákaz přečerpávání plynu mimo schválených čerpacích stanic. 6 Údržba zařízení LPG, kterou smí provádět provozovatel Kontrola těsnosti zařízení podle níže uvedených bezpečnostních pokynů. Ostatní údržba se provádí pouze u oprávněných servisních organizací v těchto termínech: Každých ujetých km: kontrola těsnosti kontrola pevnosti Bezpečnostní zásady a pokyny Provozovatel je zodpovědný za technický stav vozidla s LPG zařízením Provozovatel je povinen: ve stanovených lhůtách nechat ověřit odborným posouzením (revizí) bezpečný a spolehlivý stav plynového zařízení, seznámit řidiče vozidla s návodem a bezpečnostními předpisy. při poruše plynového zařízení, zejména úniku plynu z kterékoliv části palivového systému, trhliny nebo poškození, které by mělo za následek únik PB, poruše regulátoru, výpamíku, uzavíracího ventilu, kontrola stavu nízkotlakých hadic výměna fi ltru LPG (plynný) kontrola olejových usazenin kontrola elektrického zařízení kontrola tlaku 1 regulátoru kontrola zařízení uchycení tlakové nádrže, poruše odvětrávacího systému, neprovedené revizi systémua překročení koncentrace škodlivých exhalací ve výfukových plynech, je třeba vozidlo neprodleně odstavit z provozu. plnění nádrže provádět jen u schválené čerpací stanice.ve vzdálenosti menší než 10 m od výdejných stojanů je zakázáno kouřit a používat zdroje možného zážehu (oheň apod.)j Při plnění je nutné vypnout motor a zapalování, kontrolovat tésnost plnícího ventilu. Bezpečnostní opatření při provozu vozidla je zakázáno při provozu čerpat současně z několika zásobníků. je zakázáno jakékoliv přepouštění paliva do nádrže vozidla jiným způsobem než prostřednictvím schválené čerpací stanice. je zakázána manipulace se zaplombovanými regulačními prvky. tlaková nádrž nesmí být vystavena vyšší teplotě (při svařování apod.). garážování vozidla je možné jen v garáži bjz montážní jámy a vybavené alespoň dvěma větracími otvory, z nichž jeden je na úrovni podlahy. není povoleno parkování v podzemních garážích. před vjezdem do opravny nebo společné garáže musí být odpovědný pracovník tohoto objektu informováno tom, že vozidlo je poháněno palivem LPG. vyhledávání případných netěsností se zásadně provádí natíráním pěnotvorným roztokem (saponát nebo mýdlová voda). Vyhledávání netěsnosti plamenem je přísně zakázáno. LPG vypouštění plynu z palivového systému provádí se jen mimořádně při demontáži plynového zařízení nebo při svařování na vozidle v blízkosti plynové instalace. Tento úkon může provést pouze oprávněná servisní organizace při dodržení příslušných bezpečnostních zásad. při odstavení vozidla z provozu delším než 30 dnů, je vhodné palivovou soustavu včetně nádrže vyprázdnit zásadně provozem vozidla. je zakázán vjezd do uzavřených prostor (uzavřené a jim podobné prostory, skladovací prostory). 7

6 Bezpečnostní opatření v případě poruchy Záruční lhůty dodávaného zboží firmou AGC spol. s r.o. Strakonice vypnout zapalování vozidlo odstavit na bezpečném větraném místě venkovního prostoru nejméně 15 m od vstupu do podzemních prostor (kanalizace apod.) zajistit neprodleně odstranění závady Firma Autogas Centrum spol. s r.o. se sídlem ve Strakonicích, poskytuje na montáž a zařízení alternativního pohonu LPG záruku měsíců, počínaje dnem provedení montáže. Záruční doba se v případě záruční opravy prodlužuje o dobu opravy. Bezpečnostní opatřeni v případě havárie vozidla Záruka se neposkytuje v případě že: vypnout zapalování přepravované osoby nechat (bez paniky) z vozidla vystoupit místo nehody zabezpečit tak, aby nedošlo ke shlukování osob příslušníky dopravní policie upozornit, že vozidlo je vybaveno zařízením pro pohon zkapalněným plynem LPG k závadám došlo neodborným zásahem do zařízení opravy provedla neoprávněná fi rma vzniklé závady jsou způsobeny špatnou činností původního příslušenství vozidla (zapalovacích kabelů, svíček, lambda sondy apod.) mechanickým poškozením dílů (neodborné opravy, havárie vozidla apod.) nejsou plněny dohodnuté podmínky kontrol (dle ujetých km nebo 1 rok) závady vznikly nečistotami v LPG (mechanické nečistoty, voda apod.) Záruka se neposkytuje na fi ltry LPG a membrány reduktoru 8 Bezpečnostní opatřeni při požáru vozidla ihned vyrozumět hasiče při hoření čistého kapalného plynu plameny nehasit hořící objekt (nádrž, motor, trubky apod.) intenzívně ochlazovat při přesahu plamenů do okolí je však třeba požár hasit pomocí hasících přístrojů typu S6 a S15 pokud je to možné, hořící vozidlo přemístit na volné prostranství poskytnout první pomoc postiženým osobám a vyrozumět záchranou službu. V benzínové nádrži musí byt minimálně 10 l paliva, jinak by mohlo dojít k poškození benzínového čerpadla. Dne: Zákazník při reklamaci je povinen předložit záruční list, přílohu k TP o montáži alt. pohonu LPG a návod na obsluhu a údržbu jehož součástí je servisní kniha. Bez předložení těchto dokladů se reklamace neuznává! Podpis: Zákazník bere na vědomí a souhlasí s výše uvedenými záručními podmínkami. 9

7 UPOZORNĚNÍ První / BEZPLATNÁ / servisní prohlídka po ujetí 2500 až 3000 km Dodatečné nastavení tlaku Termíny kontrol systému LPG u vozidel jsou shodné s klasickou servisní prohlídkou vozidla Další / PLACENÁ / servisní prohlídka po ujetí km Výměna filtru LPG (plynná) 10 11

8 Další / PLACENÉ / servisní prohlídky po ujetí dalších km Další / PLACENÉ / servisní prohlídky po ujetí dalších km Výměna filtru LPG (plynná a tekutá) Výměna filtru LPG (plynná a tekutá) Další / PLACENÉ / servisní prohlídky po ujetí dalších km Další / PLACENÉ / servisní prohlídky po ujetí dalších km Výměna filtru LPG (plynná) Výměna filtru LPG (plynná) 12 13

9 Další / PLACENÉ / servisní prohlídky po ujetí dalších km Další / PLACENÉ / servisní prohlídky po ujetí dalších km Výměna filtru LPG (plynná a tekutá) Výměna filtru LPG (plynná a tekutá) Další / PLACENÉ / servisní prohlídky po ujetí dalších km Výměna filtru LPG (plynná) 14 15

10 Záruční lhůty dodávaného zboží firmou AGC spol. s r.o. Strakonice Služby nabízené naší firmou Dále provádíme k závadám došlo neodborným zásahem do zařízení opravy provedla neoprávněná fi rma vzniklé závady jsou způsobeny špatnou činností původního příslušenství vozidla (zapalovacích kabelů, svíček, lambda sondy apod.) Firma Autogas Centrum spol. s r.o. se sídlem ve Strakonicích, poskytuje na montáž a zařízení alternativního pohonu LPG záruku měsíců, počínaje dnem provedení montáže. Záruční doba se v případě záruční opravy prodlužuje o dobu opravy. Záruka se neposkytuje v případě že: Záruka se neposkytuje na fi ltry LPG a membrány reduktoru mechanickým poškozením dílů (neodborné opravy, havárie vozidla apod.) nejsou plněny dohodnuté podmínky kontrol (dle ujetých km nebo 1 rok) závady vznikly nečistotami v LPG (mechanické nečistoty, voda apod.) montáže, servis, revize plynových zařízeni LPG opravy plynových systémů vozidel revize dovozových vozidel na LPG diagnostika řídících jednotek LPG Historie závad na vozidle prodej propan-butanu na čerpací stanici LPG (slevové karty zákazníka) výměna PB lahví 2,10, 33 kg Datum Závada Odstranění V benzínové nádrži musí byt minimálně 10 l paliva, jinak by mohlo dojít k poškození benzínového čerpadla. Zákazník při reklamaci je povinen předložit záruční list, přílohu k TP o montáži alt. pohonu LPG a návod na obsluhu a údržbu jehož součástí je servisní kniha. 16 Dne: Bez předložení těchto dokladů se reklamace neuznává! Podpis: Zákazník bere na vědomí a souhlasí s výše uvedenými záručními podmínkami. ISO: Uvedení dokumentu do užívání: 2010 Dokument vytvořil: Ing.Patáky Odborní poradci: Šmíd, Apfelthaler 17

IC - 30 v.č. IC/002/2013

IC - 30 v.č. IC/002/2013 www.siltek.cz Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií IC - 30 v.č. IC/002/2013 Upozornění : Před a při použití stroje, při provádění údržby, kontroly a oprav je nutné

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL JP - JEDNOTLIVÁ PŘESTAVBA KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL JP - JEDNOTLIVÁ PŘESTAVBA KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI Zpracovatel: ÚSMD a.s. Systém jednotných zkušebních metodik ZM-A/19.14 ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL ZP - POHON NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN JP - JEDNOTLIVÁ PŘESTAVBA KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel OBSAH 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 1.1 Použité symboly 4 1.2 Bezpečnostní pokyny 4 2 ROZSAH DODÁVKY 5 3 ÚDAJE O VÝROBKU

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 32 BM

K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 32 BM NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 32 BM 1 Vážený zákazníku děkujeme Vám za zakoupení plynového kotle VIADRUS G 32 BM a tím projevenou důvěru k firmě ŽDB a.s. Bohumín, Závod topenářské techniky

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. www.geminox.cz

THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. www.geminox.cz THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE www.geminox.cz Návod k obsluze a údržbě kondenzačního kotle THRi Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral kondenzační plynový kotel Geminox řady THRi. Kotel je

Více

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM Výrobní číslo kotle je vyznačené na štítku, který je připevněn na plechu pod ovládacím panelem. Štítek je přístupný po odklopení předního krytu. V časti Návod na obsluhu najdete

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

ORGANIZACE. Místní provozní řád kotelny NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

ORGANIZACE. Místní provozní řád kotelny NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. ORGANIZACE NÁZEV PŘEDPISU Místní provozní řád kotelny Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Č Á S T P

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů PRO 14 KX, X, XZ Obsah: 1. Použití... 3 2. Všeobecný popis... 3 3. Technické údaje... 4 4. Výrobní kontrola... 4 5. Základní pokyny pro montáž... 4 Umístění kotle... 5 Zavěšení

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Odběrné panely medicinálních plynů

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Odběrné panely medicinálních plynů spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Odběrné panely medicinálních plynů DAN M-R06 DAN V-R06 DAN V-M KP R06 LKM R06 LKM DIN OBSAH OBSAH... 2 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1 Úvod... 3 1.2

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Lahvový zdroj medicinálních plynů ZA1 30 ZM1 30, ZM2 30 ZR1 30, ZR2 30

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Lahvový zdroj medicinálních plynů ZA1 30 ZM1 30, ZM2 30 ZR1 30, ZR2 30 spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Lahvový zdroj medicinálních plynů ZA1 30 ZM1 30, ZM2 30 ZR1 30, ZR2 30 OBSAH OBSAH... 2 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Výrobce... 3

Více

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Návod k obsluze a Servisní knížka HONDA MOTOR Co., Ltd. 2002 Vydání 18/01/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : 1. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY.... 5 2. UMÍSTĚŇÍ

Více

Vozidla na LPG NÁVOD K POUŽITÍ

Vozidla na LPG NÁVOD K POUŽITÍ Vozidla na LPG NÁVOD K POUŽITÍ ČERVENEC 2012 Česky lum_renault_mod 01.indd 1 16/07/2012 10:24:10 NÁVOD K POUŽITÍ Vozidla na LPG Vozidla tohoto typu mohou nezávisle na druhu svého využití jezdit na benzin

Více

Návod k instalaci. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ 6 720 648 407-00.

Návod k instalaci. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ 6 720 648 407-00. Návod k instalaci Kotel na pevná paliva 6 720 648 407-00.1T Logano S111-2 x (WT) Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. 3 1.1

Více

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou.

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 1. Kola a pneumatiky: - dotažení matic kol - neporušenost ráfků kol - tlak v pneumatikách (i náhradní kolo) a stav dezénu 2. Motor, převodovky, hnací nápravy,

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více