Vytápění. Rady, tipy, informace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vytápění. Rady, tipy, informace"

Transkript

1 Rady, tipy, informace

2 Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. 2 Centrum energetického poradenství PRE Jungmannova 747/28, Praha 1 (palác TeTa) Otevírací doba: Po Pá tel.: ,

3 Obsah Energeticky úsporné bydlení 2 Topná média 9 elektřinou 11 zemním plynem 24 LPG 31 lehkými topnými oleji 34 pevnými palivy 35 Alternativní zdroje vytápění 45 Regulace 54 Větrání a rekuperace tepla 57 Úspory ve vytápění 60 Závady na otopném systému a údržba 61 Rady, tipy, informace 1

4 Energeticky úsporné bydlení Pro obytné domy splňující nároky na nízkou spotřebu energií se vžil obecný pojem energeticky úsporné bydlení a toto označení se postupně stalo standardem kvalitní výstavby bytových i rodinných domů. Energetickou náročnost budovy charakterizuje množství energie spotřebované na vytápění, ohřev vody, osvětlení, klimatizaci a běžný provoz spotřebičů. standardních rodinných domů i bytů má na běžné spotřebě energie největší podíl. Podle odborníků se v běžné domácnosti vynaloží 60 až 70 % energie právě na vytápění, zbývajících 30 až 40 % se rozdělí mezi ohřev vody a provoz domácích a dalších elektrospotřebičů. Vysoký podíl nákladů na vytápění nás vede k hledání možností, jak tyto výdaje snížit. V první řadě je nutné se zaměřit na eliminaci tepelných ztrát domu, které mají přímý vliv na spotřebu tepla a z ní vyplývající náklady na vytápění. Koncepce energeticky úsporného domu je postavena na zásadě udržet teplo uvnitř budovy. Kromě správně nastaveného systému vytápění jsou pro snižování energetické náročnosti využívány i tepelné zisky. Díky správné orientaci domu vůči světovým stranám, případně vhodnému umístění na pozemku, lze teplo získávat i z běžného slunečního záření, pronikajícího dovnitř okny, případně prosklenými částmi fasády. Tepelné zisky a intenzitu světla je třeba regulovat prvky protisluneční ochrany roletami, žaluziemi, markýzami a podobně. Konstrukce energeticky úsporných domů je shodná s běžnými stavbami. Při použití vhodných materiálů a technologických postupů lze jako energeticky úspornou realizovat téměř libovolnou stavbu. 2

5 Energeticky úsporné bydlení Jak zamezit tepelným ztrátám K nízké tepelné spotřebě energeticky úsporného domu nejvíce přispívají důkladně zateplený obvodový plášť budovy, kvalitní okna a tepelně izolovaná střecha a podlaha. Spolu s vhodně navrženou a nastavenou otopnou soustavou představují optimální cestu k úsporám. Základním předpokladem energeticky úsporného bydlení je však kvalitní projekt, neméně důležité je pečlivé provedení stavby. V současnosti lze energeticky úsporné domy stavět prakticky ze všech stavebních mate riálů. Obvodové zdi jsou doplněny kvalitní izolací, okny s nízkým součinitelem prostupu tepla a dalšími prvky, které společně zajišťují požadované nízké tepelné ztráty. Velmi důležité zůstává správné řešení detailů, zejména napojení rámů oken a dveří na obvodové zdivo. Standardy energetické náročnosti Hodnoty energetické spotřeby, podle kterých rozlišujeme domy na energeticky úsporné, nízkoenergetické a pasivní, jsou jasně stanovené. Potřeba tepla může být v těchto budovách oproti starým nerekonstruovaným domům až desetkrát nižší, a to při zajištění vysokého komfortu bydlení v zimě i v létě. Podle energetické náročnosti (potřeby tepla na vytápění) se domy řadí do čtyř základních kategorií energeticky úsporný dům, nízkoenergetický dům, pasivní dům a nulový nebo plusový dům. Energeticky úsporný dům dnes můžeme považovat za standardní řešení novostavby. Je postaven ze stavebních materiálů s potřebnými tepelně izolačními vlastnostmi, které spolu s vhodně řešenou otopnou soustavou zajistí moderní bydlení s nízkými náklady na vytápění. Energeticky úsporný dům spotřebuje zhruba o 30 % méně energie než dům běžný. Návrh nízkoenergetického domu vychází ze systémového konceptu s využitím prvků zvyšujících energetickou efektivitu stavby. bývá řešeno nízkoteplotním otopným systémem, často je využívána sluneční energie, a to jak pasivně v podobě tepelných zisků domu, tak aktivně prostřednictvím solárních kolektorů. Od roku 2020 jen v pasivním standardu Evropská unie ukládá České republice povinnost od roku 2020 realizovat výstavbu pouze v pasivním standardu, tedy téměř s nulovou spotřebou energie. Rady, tipy, informace 3

6 Energeticky úsporné bydlení Je dům skutečně energeticky úsporný? Nízká energetická náročnost novostavby je dnes silným argumentem prakticky všech stavebních společností. Udávané hodnoty se však vyplatí vždy ověřit, protože některé fi rmy používají označení energeticky úsporné domy jen ve svém obchodním názvu, případně pouze jako součást marketingové strategie. Požadujte proto u každého nového domu i bytu doložení průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) je dnes již ze zákona povinné. Pasivní dům má dokonalou tepelně izolační obálku. K pokrytí zbytkové potřeby tepla, která vzniká v důsledku jeho přirozeného úniku z budovy, obvykle postačuje zpětné získávání tepla z odcházejícího vzduchu pomocí rekuperační jednotky, případně v kombinaci s energií získanou tepelným čerpadlem, z biomasy či slunečního záření. Pasivní tepelné zisky a využití větracích systémů se zpětným získáváním tepla v pasivních domech pokryjí až 80 % jeho spotřeby. Nulový dům se vyznačuje vyrovnaným poměrem vytvořené a spotřebované energie. Využívá teplotní zisky ze slunečního záření, zbytkové teplo z provozu běžných domácích elektrospotřebičů i teplo, které vydávají jeho obyvatelé. I tak se ale neobejde bez doplňkového zdroje tepla pro vytápění a pro ohřev vody. Provoz nulového domu v současnosti není hodnocen jako ekonomicky efektivní, protože kromě systému řízeného větrání s rekuperací tepla vyžaduje instalaci dalších nákladných technologických zařízení. 4

7 Energeticky úsporné bydlení Průkaz energetické náročnosti budovy Náklady na vytápění v rodinném domě nebo bytě se s rostoucími cenami energií stávají stále důležitější informací. K posouzení jsou však nezbytné vzájemně porovnatelné údaje se skutečnou vypovídací hodnotou. Objektivní hodnocení energetické náročnosti budovy poskytuje průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Jeho smyslem je zlepšit orientaci majitelů, kupců a nových nájemníků v nákladech na energie v nemovitos- tech. PENB poskytuje přehled o spotřebě energií rozepsaný do jednotlivých položek spotřeba na vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti, přípravu teplé vody a osvětlení. Který typ budov a v jakém termínu musí mít Průkaz energetické náročnosti budov zpracovaný, určuje zákon o hospodaření energií. U novostaveb rodinných domů si musí nechat zpracovat průkaz ti majitelé, kteří podali žádost o stavební povolení Potřebujete poradit? Informace o průkazu energetické náročnosti budov získáte v Centru energetického poradenství PRE. Dozvědět se ale můžete mnohem více. Odborní poradci zodpoví vaše dotazy týkající se PENB i dalších oblastí bydlení a v téměř dvaceti expozicích jsou pro vás připraveny informace, rady a tipy související s vytápěním, ohřevem vody, obnovitelnými zdroji energie, okny, osvětlením, domácími spotřebiči a příbuznými tématy. Dozvíte se, jak ušetřit nemalé peníze a v řadě případů současně zvýšit komfort bydlení. Rady, tipy, informace 5

8 Energeticky úsporné bydlení Termovizní měření Pro zjištění míst, kudy z domu uniká nejvíce tepla, a skrytých vad jednotlivých konstrukčních prvků lze využít termovizní měření. Jedná se o bezkontaktní způsob kontroly kvality stavebních prací, který umožňuje získat přehled o rozložení teploty na snímaném povrchu. Podrobné informace k této problematice získáte v Centru energetického poradenství PRE, kde je možné tuto službu za výhodných podmínek také objednat. V případě bytového, ale i rodinného domu, je důležitým prvním krokem odborné posouzení výchozí situav roce Obdobné podmínky platí i pro renovaci rodinného domu. Jednoduše řečeno, jde o stavební úpravy či jakékoli nástavby nebo přístavby zasahující do více než 25 % obálky budovy. Pokud se majitelé budovy rozhodnou daný objekt prodat nebo nově pronajmout, musí hodnoty z PENB uvádět také v inzerci. Cílem je efektivní hospodaření energiemi V době, kdy byly ceny energií nižší, nebyl tlak na omezení tepelných ztrát tak vel- ký. Současné novostavby mají spotřebu tepla na vytápění výrazně nižší než domy postavené před dvaceti či více lety. U starších budov je proto potřeba snížit energetickou náročnost jedním z nejčastějších důvodů pro rekonstrukci. Úspory jsou podmíněny regulací otopné soustavy Po zateplení a souvisejících stavebních úpravách bude mít dům nižší spotřebu tepla podle rozsahu a typu úprav lze dosáhnout snížení nákladů na vytápění o 30 až 50 %. Tomuto novému stavu se musí přizpůsobit i otopná soustava, jinak nebude možné potenciál úspor plně využít. 6

9 Energeticky úsporné bydlení % % Nejvíce tepla uniká z obytných budov okny a venkovními dveřmi. U vícepodlažních bytových domů se podíl jednotlivých konstrukcí na tepelných ztrátách od rodinného domu mírně liší. Stěnami uniká 30 až 40 % tepla, okny a dveřmi 40 až 50 %, střechou ale jen 5 až 8 % a podlahou v přízemí 4 až 6 % % 5 10 % a úpravou či rekonstrukcí otopné soustavy konče. Velmi důležitým krokem, na který se při rekonstrukcích stále ještě poměrně často zapomíná, je nutnost otopnou soustavu nově vyregulovat. ce jak technického stavu budovy, tak její energetické náročnosti. Teprve na základě vstupní analýzy je možné navrhnout soubor opatření, která povedou k úsporám. Zejména u starších domů jich bývá celá řada počínaje výměnou oken a zateplením obálky domu včetně střechy Kolik tepla bude potřeba? Optimální způsob vytápění nelze stanovit obecně, ale vždy jen pro konkrétní budovu. Je nutné vzít v úvahu řadu aspektů mate riály a technologie použité při výstavbě, architektonické řešení domu i kvalitu projektu. Ani to ale nestačí. Porovnáme-li dva zcela shodné domy, spotřeba energie na vytápění se může lišit až několikanásobně. Vliv na ni má nejen počet osob, které v domě či bytě žijí, ale i jejich zvyklosti a nároky. Záleží také na orientaci domu vůči světovým stranám, na místních klimatických podmínkách a dostupnosti energií zvažovaných pro vytápění. To vše by měl projektant při návrhu otopné soustavy zohlednit. Při stavbě nového rodinného domu je nezbytné systém vytápění plánovat již v počáteční fázi projektové přípravy. S návrhem otopné soustavy totiž souvisí celý soubor prvků a technologických řešení v domě od zdroje tepla přes provozní instalace až po regulaci celé soustavy. Nejdůležitější informací je, jaký výkon bude pro topení a ohřev vody v konkrétním domě optimální. Tepelné ztráty Tepelná ztráta představuje okamžitou hodnotu tepelné energie, která z domu uniká prostupem stavebními prvky, konstrukcemi a větráním. Na výši tepelných ztrát se podílí nejen materiály, ze kterých jsou stavební konstrukce, ale i poloha místnosti v objektu, počet stěn sousedících s venkovním prostorem, typ, počet a velikost otvorů (oken a dveří), větrání a další faktory. Rady, tipy, informace 7

10 Energeticky úsporné bydlení musí být především efektivní Důležitým kritériem při výběru vytápění je úspornost. Cílem je zvolit co nejúčinnější řešení, kdy energie pro vytápění bude stát co nejméně, ale přinese co možná nejvyšší topný efekt. Současnými předpoklady jsou minimální nároky na provoz a údržbu a dlouhá životnost systému i jednotlivých zdrojů tepla. S ohledem na tepelné ztráty musí být zvolen výkon otopné soustavy a tepelný zdroj. Pro stanovení potřebného výkonu zdroje tepla je třeba vypočítat tepelnou ztrátu celého objektu, pro zjištění výkonu otopných těles je nutné stanovit tepelnou ztrátu jednotlivých místností. Určení výkonu zdroje tepla na základě výpočtu tepelných ztrát tedy může ušetřit jak významné investiční, tak i provozní náklady. Vhodné dimenzování zdroje je také důležitým předpokladem pro dosažení vysoké účinnosti, optimálního fungování a nízkých emisí topidla. V Centru energetického poradenství PRE si můžete prostřednictvím dotykové plazmové obrazovky sami zjistit, kolik ušetříte za vytápění domu, přistoupíte-li k zateplení jeho pláště a výměně oken, kolik vás tyto úpravy budou stát a jakou úsporu vám přinesou. Tepelné mosty S tepelnými ztrátami velice úzce souvisejí i tepelné mosty. Tak jsou označována místa, jimiž dochází ke zvýšeným únikům tepla z vytápěného prostoru. V praxi se tepelné mosty projevují chladnějším místem v interiéru, nebo naopak teplejším místem v exteriéru, pochopitelně pokud je interiér teplejší než exteriér. Na úniky tepla tepelnými mosty často navazují problémy spojené s vyšší koncentrací vlhkosti v daném místě. Zřetelným a zdraví nebezpečným projevem je objevení plísní, závažným následkem je nižší životnost stavebních prvků a konstrukcí. Interaktivní aplikace Posouzení účinnosti zateplení objektu a výměny oken, která je k dispozici v Centru energetického poradenství PRE, umožňuje objektivně porovnat vliv různě účinného zateplení obvodového zdiva a různých typů oken na celkové tepelné ztráty domu a určit potenciální výši úspor a dobu návratnosti investice. 8

11 Topná média Volba systému vytápění pro byt či rodinný dům je rozhodnutí s dlouhodobým dopadem. Jakákoli zásadnější změna v budoucnu vždy znamená nezanedbatelnou další investici. Výběr v první řadě podmiňuje dostupnost určitého paliva, elektřiny nebo jiného energetického zdroje v dané lokalitě. Důležitý je i fakt, zda jsme omezeni typem anebo parametry stávající otopné soustavy. Hned na dalším místě jsou provozní náklady, technická náročnost a náklady na údržbu. Způsob vytápění byste rozhodně neměli podřídit pouze výši počáteční investice. Je totiž možné, že takto vybraný systém bude mít drahý provoz, kratší životnost nebo další nároky, které výhodu Rady, tipy, informace 9

12 Topná média Služby a spotřebiče za zvýhodněné ceny díky PRE Slevy u našich partnerů a zvýhodněnou nabídku zboží pro zákazníky PRE naleznete na adrese nízké pořizovací ceny rychle převáží. Zmíněná úvaha však v některých případech platí i naopak, a to zejména u objektů s velmi nízkou tepelnou ztrátou. Možností vytápění je celá řada od tradičních až po zcela nové, vznikající pod tlakem měnících se požadavků. K trojici nejpoužívanějších, kam tradičně patří pevná paliva, zemní plyn a elektřina, se přidala kapalná paliva v podobě lehkých topných olejů. Samostatnou a stále se rychle rozvíjející oblastí jsou alternativní zdroje solární energie, využívání energie z vody, vzduchu a půdy (nečastěji pomocí tepelných čerpadel), vytápění biomasou a některá další, v současnosti méně běžná řešení. Právě alternativním zdrojům s obrovským potenciálem nových možností je v rámci odborných studií přikládán velký význam. 10

13 Lokální, nebo ústřední vytápění? Společně s výběrem topného média je třeba mimo jiné vyřešit otázku, zda bude vhodnější lokální, nebo ústřední vytápění. V případě lokálního vytápění jsou topidla umístěna přímo ve vytápěných místnostech, případně je z nich teplo rozváděno například průduchy do nejbližších okolních prostor. Jedná se především o kamna, krby a elektrické konvektory. Podle přenosu tepla se lokální topidla dále dělí na topidla konvekční, která ohřívají především vzduch, a na topidla sálavá, z nichž se teplo na okolní objekty šíří převážně infračerveným zářením. Druhou volbou je ústřední vytápění, které je vhodné v domech s větším počtem místností. Nejběžnější jsou systémy klasického ústředního topení, kde přenos tepla mezi kotlem a radiátory zajišťuje cirkulující voda. Výhodou vody jako média je její vysoká měrná tepelná kapacita, tedy schopnost akumulovat teplo. Jinou formou ústředního vytápění je vytápění nízkoteplotní. Může být podlahové, stěnové nebo stropní. Díky velké vyhřívané ploše stačí nízká teplota topné vody, což je velmi výhodné při použití kondenzačního kotle nebo kotle na dřevo s akumulační nádrží či v případě solárního systému. Méně známou a obvyklou formou ústředního vytápění je vytápění teplovzdušné. Získává na oblibě zejména v posledních letech, kdy je navrhováno do domů a bytů s nízkou spotřebou tepla a řízeným větráním s rekuperací tepla nebo tepelným čerpadlem typu vzduch / vzduch. elektřinou elektřinou prošlo v minulosti několika etapami. Ne zrovna nejlépe se na vnímání využití elektřiny pro tyto účely podepsalo období velkého rozmachu přímotopů v polovině devadesátých let. Po utlumení zpočátku výrazné státní podpory ztratil tento způsob vytápění v očích uživatelů na fi nanční výhodnosti. Především kvůli tomu se nejen přímotopy, ale vytápění domovů elektřinou obecně, dostaly na řadu let mimo zájem. Nyní se elektřina jako hlavní topné médium vrací zpět. Současné domy mají výrazně nižší měrnou potřebu tepla na vytápění, řada majitelů domů a bytů proto o jejím využití k tomuto účelu vážně uvažuje. Počáteční investice a náklady na údržbu elektrických tepelných zdrojů jsou totiž nižší než u topidel na plyn a pevná paliva. O tom, zda se vám vyplatí budovu vytápět elektřinou, rozhoduje mimo jiné i to, zda zvolíte přímotopy, elektrické podlahové vytápění nebo elektrokotel. Rozdíly v pořizovacích i provozních nákladech jsou značné o to je důležitější správné zhodnocení konkrétních požadavků a volba řešení, které bude optimální jak z hlediska investiční náročnosti, tak i z hlediska komfortu, údržby a nákladů na provoz. Důležitým kritériem je vedle rozměrů a příkonu i předpokládaná životnost zařízení. Ve výběru vás může omezit nedostatečná kapacita připojení k elektrorozvodné síti Rady, tipy, informace 11

14 elektřinou v dané lokalitě s předstihem proto projednejte plánovanou instalaci se svým dodavatelem elektřiny. Systém vybírejte u renomovaných fi rem, které budou schopny zajistit spolehlivý záruční i pozáruční servis, a instalaci přenechejte profesionálům. Elektrokotel Elektrokotel se nejčastěji používá jako samostatný hlavní zdroj pro teplovodní vytápění, případně jako bivalentní zdroj k tepelnému čerpadlu. Jeho součástí je vždy teplovodní otopná soustava a regulační systém. Všechny části musí být navrženy ve vzájemném souladu, jinak není možné dosáhnout požadované hospodárnosti provozu. Předností elektrokotle je vysoká účinnost vytápění s rychlým náběhem na nastavenou teplotu a možností snadné a přesné regulace, a to včetně vzdáleného přístupu. Elektrokotel je vhodný jako náhrada kotlů na tuhá paliva (uhlí, dřevo) nebo může sloužit jako sekundární zdroj například pro období, kdy jsme mimo dům a nemůžeme tedy přikládat. Je možné ho umístit jak do technické místnosti či chodby, tak do obytných prostor. Účinnost elektrokotle dosahuje až 95 %. Oceníte tichý provoz, snadnou obsluhu bez nutnosti doplňování topiva a absenci spalin. Elektrokotle se nejčastěji vyrábějí v závěsném provedení a díky své kompaktní velikosti nebývají náročné na umístění. Elektrokotle vyžadují třífázové připojení k síti. Vysokým hodnotám elektrického proudu je nutné přizpůsobit rozvody a zvolit odpovídající jističe. Pro instalaci elektro kotle je nezbytný souhlas distributora elektřiny, který vám přidělí potřebný příkon a tarif. Optimální výkon kotle se stanoví z odhadu tepelných ztrát objektu. Maximální teplota vody na výstupu kotle je zpravidla 85 C. Bezpečnost provozu zajišťuje řada ochranných Hlavní a doplňkové zdroje tepla Zdroje vytápění lze rozdělit na hlavní a doplňkové. K hlavním zdrojům zpravidla řadíme centrální vytápěcí jednotky (elektrokotel, tepelné čerpadlo, plynový kotel a podobně), ale například i akumulační kamna, případně přímotopy. K doplňkovým zdrojům patří infrazářiče, infrapanely, případně topné žebříky, které nejsou napojeny na teplovodní soustavu vytápění. Pokud vytápíte dvě a méně místností, postačí vám lokální zdroj tepla do každé místnosti (přímotopné konvektory, akumulační kamna). Pro více než čtyři místnosti se už vyplatí řešit vytápění centrálně pomocí elektrokotle či tepelného čerpadla. 12

15 elektřinou Z obecného hodnocení vycházejí přímotopy jako investičně nejméně nákladné, avšak ve srovnání napříprvků. Elektro kotel v základním provedení je možné doplnit oběhovým čerpadlem pro nucený oběh kapaliny, manometrem, expanzo matem a pojišťovacím ventilem. Také u elektrokotle lze zvolit verzi s akumulačním zásobníkem. V této verzi je přebytečná energie ukládána v akumulačních nádržích, odkud je podle potřeby automaticky dodávána do otopného systému. Při kombinaci elektrokotle s nepřímotopným zásobníkem o objemu 60 až 500 litrů lze zajistit ohřev vody pro celý dům. Přímotopy Elektrické přímotopy mají účinnost 98 % a pracují na principu klasického konvekčního vytápění topným tělesem je ohříván vzduch v místnosti, který cirkuluje a prohřívá ji. Jejich hlavní výhodou je schopnost nabídnout prakticky okamžitě požadovaný tepelný výkon. S jejich pomocí lze velmi rychle zajistit vhodné tepelné podmínky kdekoli v bytě či domě. Moderní typy přímotopů jsou vybaveny akumulační deskou, která zvyšuje jejich účinnost a až o jednu hodinu prodlužuje dobu, během které se teplo uvolňuje do okolí po vypnutí signálu hromadného dálkového ovládání. Lze je dobře regulovat pomocí programátoru. V domech a bytech se standardní spotřebou tepla na vytápění jsou přímotopy nejčastěji využívány jako doplněk k hlavnímu zdroji tepla, případně v kombinaci s alternativními zdroji. Vyráběny jsou v mnoha provedeních, včetně přenosných modelů s menším výkonem. O tuto skupinu je trvale velký zájem, protože díky své mobilitě, skladnosti a schopnosti rychle vyhřát daný prostor nabízejí pře- elektřinou + výborná dostupnost + snadné rozvedení po celém domě + snadná regulace výkonu + jednoduchá a komfortní obsluha + absence spalin v místě využití + výhodné vytápění pro domy s menší tepelnou ztrátou + ekonomicky výhodnější speciální sazby pro vytápění elektřinou (například v sazbě D45d je proud 20 hodin denně dodáván v levnějším nízkém tarifu) cena elektrické energie například přímotopy patří mezi dražší možnosti vytápění nosné přímotopy snadné řešení vytápění všude tam, kam je zavedena elektřina. Přímotopy existují v mnoha velikostech i provedeních modely určené k umístění na zeď i přenosné spotřebiče s ventilátorem pro rychlejší proudění ohřátého vzduchu do vytápěné místnosti s použitím integrovaných spínacích hodin (s odstupňováním po 15 minutách). Rady, tipy, informace 13

16 elektřinou Domácnost zaplatí v nízkém tarifu 2,63* Kč/kWh, ve vysokém tarifu 3,07* Kč/kWh. Zvýhodněná sazba Komfort PŘÍMOTOP 20, D45d** bude zákazníkovi přiznána, pokud: věrohodným způsobem prokáže, že pro vytápění objektu jsou řádně instalovány a používány přímotopné elektrické spotřebiče, součtový instalovaný příkon přímotopných elektrických spotřebičů a bojleru (pokud je instalován), činí nejméně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe, odběratel zajistí technické blokování topných elektrických spotřebičů v době platnosti vysokého tarifu. * Ceny jsou platné v roce 2013 a jsou uvedeny včetně DPH. ** Kompletní podmínky pro uplatnění distribuční sazby D45d naleznete na webu klad s akumulačními kamny je jejich provoz znatelně dražší. Nevýhodou je jejich vysoká spotřeba elektřiny a v řadě případů i minimální nebo nulový podíl sálavé složky. Absence sálání způsobuje, že i když teplota vzduchu v místnosti rychle narůstá, stěny a podlaha zůstávají dlouho chladné. Relativně brzy po vypnutí konvektorů se proto v místnosti opět ochladí. Tento jev odstraňují sálavé konvektory, které jsou konstrukčně provedeny tak, že polovina tepelné energie je předávána sáláním, druhá polovina konvekcí. Je tak zachována dynamika topení a současně jsou okolní stavební konstrukce ohřívány i přímou cestou. Proto je provoz sálavých konvektorů podstatně komfortnější a v obytných místnostech by měly dostat jednoznačnou přednost. Akumulační kamna Základem akumulačních kamen je jádro ze speciálního materiálu s vysokou schopností zadržovat v sobě teplo. Akumulační kamna mění elektřinu na teplo v době nízké sazby a během vyššího tarifu akumulovanými přebytky vytápějí prostředí. Topení je tedy levnější i v době vyššího tarifu a provoz Akumulační kamna dnes nacházejí uplatnění především při rekonstrukcích budov. Výhodou je instalace s využitím stávajících elektrických rozvodů. Moderní řídicí elektronika navíc výrazně zlepšila možnosti regulace, takže provoz je ekonomičtější. 14

17 elektřinou akumulačních kamen díky tomu vychází levněji než provoz přímotopů. Ve srovnání s přímotopy však musíme počítat s vyššími pořizovacími náklady. Nevýhodou je i fakt, že akumulační kamna nejsou schopna dostatečně pružně reagovat na okamžitou potřebu tepla. Nutné je zmínit jejich rozměrnost a vysokou hmotnost, která se v závislosti na velikosti kamen pohybuje přibližně mezi 70 a 400 kg. Nevýhodou je vysoká povrchová teplota a nemožnost vyžít kamna také pro ohřev vody. U regulace počítejte pouze s orientační přesností. Ve srovnání s ostatními zdroji tepla jsou možnosti standardních akumulačních kamen omezené, zůstávají proto poněkud v ústraní. Lépe se přizpůsobit současným požadavkům na vytápění dokážou dynamická akumulační kamna, která postupně klasické typy nahradila. V případě osmihodinové akumulační sazby jsou díky svým vlastnostem vhodná jako hlavní zdroj vytápění. Samovolnému úbytku akumulovaného tepla brání kvalitní dvouvrstvá izolace. Kamna jsou vybavena ventilátorem, který zvyšuje jejich účinnost zrychlením cirkulace ohřátého vzduchu. U moderních typů oceňujeme také až o 30 % menší velikost a nižší hmotnost, které umožňují i zavěšení na stěnu pomocí speciálních konzol. Dynamická akumulační kamna jsou ve srovnání se standardními typy na nesrovnatelně vyšší úrovni i ovládáním nastavení se provádí prostřednictvím digitálního programovatelného termostatu. Akumulační kamna se k síti připojují zpravidla třífázově a jejich příkon se pohybuje mezi 2 a 7 kw. Sálavé panely Hledáte-li moderní a stylové řešení vytápění, určitě by vaší pozornosti neměly uniknout elektrické sálavé panely. K vytápění využívají infračervené záření, takže na rozdíl od konvekčních topidel neohřívají vzduch, ale přímo stěny, předměty a osoby. Nevzniká tedy proudění, které by vířilo prach, proto je sálavé vytápění vhodné pro alergiky a astmatiky. Účinnost přenosu energie je vysoká, provoz panelů je tichý a snadno se reguluje. Tento způsob vytápění je velmi příjemný, připomíná totiž teplo vyzařované sluncem, přináší s sebou ale i omezení. Panely vytvářejí tepelné záření, jen pokud jsou zapnuté, a sálají pouze do určité vzdálenosti mimo tuto aktivní zónu je zima. Domácnost zaplatí v nízkém tarifu 2,34* Kč/kWh, ve vysokém tarifu 3,63* Kč/kWh. Zvýhodněná sazba Komfort AKU 8, D26d** bude zákazníkovi přiznána, pokud: věrohodným způsobem prokáže, že pro vytápění objektu jsou řádně instalovány a používány akumulační elektrické spotřebiče, součtový instalovaný příkon akumulačních elektrických spotřebičů činí nejméně 55 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe, odběratel zajistí technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v době platnosti vysokého tarifu. * Ceny jsou platné v roce 2013 a jsou uvedeny včetně DPH. ** Kompletní podmínky pro uplatnění distribuční sazby D26d naleznete na webu Rady, tipy, informace 15

18 elektřinou Ke zvýšení teploty vzduchu ve vytápěném prostoru dochází až po dlouhé době od ohřívaných předmětů, jejich využití v roli hlavního zdroje tepla by proto bylo velmi nákladné. Sálavé panely obvykle slouží jako doplňkové vytápění pro příležitostné účely, například v koupelnách nebo v ložnicích. Nejčastěji bývají vyrobeny z přírodního kamene (často je využíván mramor, žula, pískovec a trachyt) nebo tvrzeného skla. Díky svému hladkému povrchu jsou zcela hygienické a velmi snadno se udržují. Infrazářiče Na stejném principu jako elektrické sálavé panely pracují infrazářiče. Známé jsou zejména z původních koupelen panelákových bytů. Zatímco u starších typů nebylo možné regulovat výkon a měly vysokou spotřebu elektřiny, v současné době se na Sálavý panel je konstrukčně jednoduchý skládá se z krycí desky z tvrzeného skla, kamene či kovu, topného elementu a termostatu. Panely jsou určeny k pevné instalaci na stěnu a trvalému připojení do elektrické sítě. trhu stále častěji objevují elektrická sálavá topidla nové generace, využívající technologických inovací z oboru tepelné techniky. Nabízejí zdokonalené konstrukční provedení infračerveného ohřevu a hlavně nové materiály zvyšující účinnost přenosu tepla. K nejdokonalejším typům v současné době patří sálavá topidla s parabolickými hliníkovými refl ektory. Elektrická sálavá topidla mají okamžitý tepelný účinek, vyšší modely navíc umožňují regulaci intenzity vydáva- Infrazářiče ohřívají jen předměty nebo osoby nacházející se v prostoru sálání, vzduch se ohřívá až druhotně od předmětů. Díky tomu je možné záření směrovat efektivně a nevytápět zbytečně neobsazený prostor. Infrazářič přejde na plný výkon během několika sekund po zapnutí. Umístění ovlivňuje funkci U sálavých panelů a infrazářičů hraje velkou roli jejich umístění. Při zavěšení na stěně sálají do prostoru rovnoměrně a účinněji. V případě instalace ke stropu nebo na něj ohřívají především předměty a osoby přímo pod sebou. 16

19 elektřinou Typickým zástupcem nízkoteplotních topných soustav je elektrické podlahové vytápění. Rovnoměrné vyhřívání interiéru a temperance podlahy jsou vnímány jako velmi příjemné. Využití přirozeného pohybu ohřátého vzduchu směrem vzhůru naného tepelného záření. V porovnání s přímotopy jsou díky využití infračerveného ohřevu energeticky nenáročná. Nová generace elektrických sálavých topidel je nabízena v mobilním i nástěnném provedení včetně designových řešení určených pro interiéry. V domácnostech naleznou využití jak pro přitápění v obytných interiérech, tak v koupelnách či na chodbách domu. Řadu typů lze použít i pro ohřev mimo dům či byt na terasách, balkónech v dílně nebo pro posezení na zahrádce. Jedinou podmínkou je dostupnost elektrické přípojky. Elektrický krb Elektrické krby jsou především designovou záležitostí. Jejich výkon se pohybuje mezi 1 a 2 kw, dokáží tedy vytopit místnost s podlahovou plochou zhruba do 20 m 2. Většina typů nabízí možnost regulace výkonu termostatem a dálkové ovládání. Pro provoz nepotřebují žádné palivo, k ohřevu využívají pouze elektrickou energii. Plameny i hořící polena a žhnoucí uhlíky jsou pouze imitace. Některé typy jsou vybaveny nádržkou na vodu, která se odpařuje a napodobuje kouř. Výhodou je prostorově nenáročná konstrukce krbu a snadná instalace. Nízkoteplotní topné systémy Existují nízkoteplotní topné systémy elektrické a teplovodní, oba typy v provedení podlahovém, stěnovém a stropním. Používají se často v kombinaci s kondenzačními kotli (voda v systému má nižší teplotu než u otopných těles), ale i s tepelnými čerpadly nebo slunečními kolektory. Tyto topné systémy patří mezi současné trendy. Důvodem je především nízká spotřeba energie a optimální rozložení teploty. Velké teplosměnné plochy jsou ohřívány na teploty jen o málo vyšší, než je teplota prostředí, přesto nám přinášejí požadovanou tepelnou pohodu. Rozdílem oproti takzvaným bodovým zdrojům tepla dochází také k podstatně rovnoměrnějšímu rozložení teploty v prostoru, omezení cirkulace vzduchu a jeho vysušování. Nízkoteplotní topné systémy lze v energeticky úsporných domech použít jako hlavní zdroj vytápění. Výběr elektrického podlahového vytápění Elektrický krb pohodlně umístíte i do bytu v panelovém domě, nevyžaduje totiž žádný komín ani přívod plynu, stačí mu jen připojení k elektrické síti. Rady, tipy, informace 17

20 elektřinou víc přináší i úsporu elektřiny. Rozdíl mezi teplotou vzduchu u podlahy a u stropu je přitom jen kolem 1 C. Díky tomu je možné místnosti vyhřívat na teplotu až o několik stupňů nižší než u vysokoteplotních systémů (například radiátorů), a to při zachování pocitu stejné teploty. Důležitou součástí elektrického podlahového vytápění je regulace. Současné inteligentní termostaty umožňují velmi efektivní řízení provozu včetně možnosti nastavení dlouhodobých režimů. V praxi mají podlahové zdroje tepla nejčastěji podobu topných rohoží, kabelů a fólií. Kabely a rohože jsou určeny převážně do konstrukcí budovaných mokrým procesem, tedy do betonů a tmelů. Topné fólie lze využít pouze v kombinaci se suchými stavebními prvky například pod plovoucí podlahy nebo stropní sádrokartonové konstrukce, kde není v rámci technologických postupů používána voda. Skladbu podlahy ovlivní její umístění vzhledem k okolním podmínkám jinak bude vypadat struktura podlahy nad vytápěnými místnostmi, jinak nad nevytápěným či Topné rohože jsou v závislosti na výkonu určené jako hlavní zdroj pro vytápění objektů s nízkými tepelnými ztrátami nebo pro komfortní vyhřívání podlahy v koupelnách a kuchyních. Příklad struktury podlahy vytápěné elektrickou topnou rohoží: 1 Nášlapná vrstva (keramická dlažba) 2 Flexibilní lepicí tmel 3 Topná rohož 4 Podlahová (limitační) sonda v ochranné trubici 5 Nosná betonová plovoucí deska 6 Ocelová výztuž 7 Tepelná izolace 8 Podklad (betonová deska) Rohož, nebo kabel? Zda bude v konkrétním případě vhodnější topná rohož, nebo topný kabel, závisí především na tvaru vytápěné plochy. Pokud se jedná o místnost, která není příliš členitá, je vhodné použít topnou rohož. U té je předem daná rozteč mezi smyčkami a tím i rozměry plochy, kterou s ní pokryjete. V případě, že potřebujete vytápět celou podlahu členitější místnosti, je vhodnější, ale zároveň i pracnější, použít topný kabel. U něj je nutné si dopředu spočítat rozteč mezi smyčkami a při pokládce ji přesně dodržet. 18

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ

vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ Vytápění, ohřev vody a chlazení Účinná energetická řešení pro rezidenční a komerční prostory 2 3 Vy a

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Postupy správného topení

Postupy správného topení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Postupy správného topení Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Bogoczová Ing. Jiří Horák, Ph.D. V rámci projektu Podpora

Více

Pasivní domy Úsporné zdroje energie

Pasivní domy Úsporné zdroje energie Pasivní domy Úsporné zdroje energie Když už šetřit, tak pořádně! Domácnosti jsou se spotřebou primární energie přes 40% po průmyslu druhým největším spotřebitelem energie v ČR. U pasivních domů je značně

Více

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1 Identifikace Identifikace studie Název díla / Title Reference (smlouva / contract) Vypracoval / Processed by Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice Ing.

Více

Obsah. Úvod... Chyba! Záložka není definována. Teplovodní podlahové vytápění... 2. Elektrické podlahové vytápění:... 3. Výhody a nevýhody...

Obsah. Úvod... Chyba! Záložka není definována. Teplovodní podlahové vytápění... 2. Elektrické podlahové vytápění:... 3. Výhody a nevýhody... Obsah Úvod... Chyba! Záložka není definována. Teplovodní podlahové vytápění... 2 Elektrické podlahové vytápění:... 3 Výhody a nevýhody... 4 Volba krytiny pro podlahové vytápění... 6 Výběr kotle pro podlahové

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE KATALOG PRO ZÁKAZNÍKY olární systémy Tepelná čerpadla Řízené větrání s rekuperací tepla Kotle na biomasu Ekologické stavby, vysoké ceny energií, státní podpora a v neposlední

Více

Byty, Domy, Zahrady. pro. Domácí posilovna: Nutnost, nebo móda? Kamenná klasika pro každého Plánujeme nový bazén ROZŠÍŘENÁ PŘÍLOHA BUSINESS OFFICE

Byty, Domy, Zahrady. pro. Domácí posilovna: Nutnost, nebo móda? Kamenná klasika pro každého Plánujeme nový bazén ROZŠÍŘENÁ PŘÍLOHA BUSINESS OFFICE pro prosinec 2007 Byty, Domy, Zahrady www.hyperbydleni.cz ZDARMA pro obchodní partnery Domácí posilovna: Nutnost, nebo móda? Kamenná klasika pro každého Plánujeme nový bazén ROZŠÍŘENÁ PŘÍLOHA BUSINESS

Více

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby 5 5.1 Úvod širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností 4 2014 AKTUÁLNĚ: Pražské stavební předpisy pozastaveny, šetří je Policie ČR Být tak pasivní jako Brusel! LEED Platinum

Více

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu MOTTO: Voda je uhlí budoucnosti. Energie zítřka je voda rozložená elektrickým proudem. Získané elementy vodík a kyslík zajistí na dlouhou

Více

Vytápění staveb a jeho vliv na tržní hodnotu

Vytápění staveb a jeho vliv na tržní hodnotu Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Vytápění staveb a jeho vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Ing. Libor Koblása Studijní obor: Oceňování majetku Vedoucí práce:

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

Byty, Domy, Zahrady CHCETE SI KOUPIT POHOVKU SVÝCH SNŮ? PORADÍME NA STR. 12

Byty, Domy, Zahrady CHCETE SI KOUPIT POHOVKU SVÝCH SNŮ? PORADÍME NA STR. 12 březen 2007 Byty, Domy, Zahrady CHCETE SI KOUPIT POHOVKU SVÝCH SNŮ? PORADÍME NA STR. 12 ZDARMA pro obchodní partnery NÍZKOENERGETICKÝ DŮM V ČECHÁCH VAŠE VODNÍ SÍLA A ELEKTŘINA ZADARMO BYDLET CO NEJBLÍŽE

Více

svépomocné solární systémy

svépomocné solární systémy Armin Themeßl Werner Weiß svépomocné solární systémy Příručka projektování a stavby solárních systémů Pro workshop svépomocné instalace přeložil a připravil Ekologický institut Autoři děkují všem, kteří

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha

Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování majetku Moderní materiály a technologie pro výstavbu a jejích vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Zuzana Horníčková Oceňování majetku Vedoucí

Více

Inovace. pro ještě lepší okna STV. IKD Profily s vypěněnnými komorami. acrylcolor. Systém IQ plus

Inovace. pro ještě lepší okna STV. IKD Profily s vypěněnnými komorami. acrylcolor. Systém IQ plus Inovace pro ještě lepší okna www.gealan.cz IQ SERVICE s r.o. Obchodní zastoupení a servis GEALAN Fenster-systeme GmbH 602 567 661, 573 336 684 acrylcolor Vysoce odolné barvení okenních profilů STV Statické

Více

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO DECENTRALIZOVANOU ENERGETIKU říjen 2008 Ing. Karel Srdečný Ing. Jiří Beranovský, PhD, MBA Identifikační údaje Předmět zakázky: Technologie vhodné pro decentralizovanou energetiku

Více

19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně

19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně 1 19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně Historie a perspektivy vývoje energetické náročnosti budov Ing. Bronislav Bechník, PhD. reing@seznam.cz Úvod Energetická náročnost v užším pojetí - podle

Více

Hnutí DUHA Friends of the Earth Czech Republic. Nezávisle. Jak se žije s nízkou spotřebou fosilních paliv

Hnutí DUHA Friends of the Earth Czech Republic. Nezávisle. Jak se žije s nízkou spotřebou fosilních paliv Hnutí DUHA Friends of the Earth Czech Republic Nezávisle Jak se žije s nízkou spotřebou fosilních paliv Autoři: Karel Polanecký, Ivo Kropáček, Míla Zemanová Palánová, Karel Srdečný (kapitola Vlastní výroba

Více

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná.

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná. 50 Realizace. Princip: optimalizace tepelné Každý stavební prvek má zásadní vliv. Ať střecha, obvodová stěna nebo sklep dobrá tepelná kvalita jednotlivých komponentů je vždy tou nejbezpečnější a nejvíce

Více

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Ročenka ČKLOP 2014 Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Vydala Česká komora lehkých obvodových plášťů, Golčova 486, Praha 4 cklop@cklop.cz, www.cklop.cz Sazba, grafi cké zpracování a

Více

Chcete inspiraci? Moderní elektroinstalace Elektro-Praga Pro vyšší komfort a bezpečnost

Chcete inspiraci? Moderní elektroinstalace Elektro-Praga Pro vyšší komfort a bezpečnost Chcete inspiraci? Moderní elektroinstalace Elektro-Praga Pro vyšší komfort a bezpečnost 02 Úvod Průvodce moderní elektroinstalací Obsah Průvodce moderní elektroinstalací Komfort 04 Stmívání 06 Spínání

Více

Bulletin 1/2014 ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ

Bulletin 1/2014 ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ www.admd.cz Bulletin 1/2014 ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ Vážení a milí čtenáři, nemusel jsem dlouho přemýšlet, jakému tématu bych se rád v těchto řádcích věnoval. Chci mluvit o hodnotách a rád

Více

PANELOVÝ DŮM A BYT. PANELOVÁ SÍDLIŠTĚ vize realita inovace 28/2009. Pozvánky na výstavy: Výstaviště Praha Holešovice 26. 28. února

PANELOVÝ DŮM A BYT. PANELOVÁ SÍDLIŠTĚ vize realita inovace 28/2009. Pozvánky na výstavy: Výstaviště Praha Holešovice 26. 28. února 28/2009 ročník 12 Pozvánky na výstavy: PANELOVÝ DŮM A BYT Výstaviště Praha Holešovice 26. 28. února PANELOVÁ SÍDLIŠTĚ vize realita inovace Ostrava, Brno, Praha Program PANEL by mohl pomoci proti krizi

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 10 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Průvodce moderní elektroinstalací Komfort a bezpečnost

Průvodce moderní elektroinstalací Komfort a bezpečnost Průvodce moderní elektroinstalací Komfort a bezpečnost ABB s.r.o. Elektro-Praga Nové bydlení = moderní elektroinstalace A jaké jsou její možnosti? Obsah Komfort Stmívání 6 7 Spínání na základě pohybu 8

Více