Vytápění. Rady, tipy, informace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vytápění. Rady, tipy, informace"

Transkript

1 Rady, tipy, informace

2 Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. 2 Centrum energetického poradenství PRE Jungmannova 747/28, Praha 1 (palác TeTa) Otevírací doba: Po Pá tel.: ,

3 Obsah Energeticky úsporné bydlení 2 Topná média 9 elektřinou 11 zemním plynem 24 LPG 31 lehkými topnými oleji 34 pevnými palivy 35 Alternativní zdroje vytápění 45 Regulace 54 Větrání a rekuperace tepla 57 Úspory ve vytápění 60 Závady na otopném systému a údržba 61 Rady, tipy, informace 1

4 Energeticky úsporné bydlení Pro obytné domy splňující nároky na nízkou spotřebu energií se vžil obecný pojem energeticky úsporné bydlení a toto označení se postupně stalo standardem kvalitní výstavby bytových i rodinných domů. Energetickou náročnost budovy charakterizuje množství energie spotřebované na vytápění, ohřev vody, osvětlení, klimatizaci a běžný provoz spotřebičů. standardních rodinných domů i bytů má na běžné spotřebě energie největší podíl. Podle odborníků se v běžné domácnosti vynaloží 60 až 70 % energie právě na vytápění, zbývajících 30 až 40 % se rozdělí mezi ohřev vody a provoz domácích a dalších elektrospotřebičů. Vysoký podíl nákladů na vytápění nás vede k hledání možností, jak tyto výdaje snížit. V první řadě je nutné se zaměřit na eliminaci tepelných ztrát domu, které mají přímý vliv na spotřebu tepla a z ní vyplývající náklady na vytápění. Koncepce energeticky úsporného domu je postavena na zásadě udržet teplo uvnitř budovy. Kromě správně nastaveného systému vytápění jsou pro snižování energetické náročnosti využívány i tepelné zisky. Díky správné orientaci domu vůči světovým stranám, případně vhodnému umístění na pozemku, lze teplo získávat i z běžného slunečního záření, pronikajícího dovnitř okny, případně prosklenými částmi fasády. Tepelné zisky a intenzitu světla je třeba regulovat prvky protisluneční ochrany roletami, žaluziemi, markýzami a podobně. Konstrukce energeticky úsporných domů je shodná s běžnými stavbami. Při použití vhodných materiálů a technologických postupů lze jako energeticky úspornou realizovat téměř libovolnou stavbu. 2

5 Energeticky úsporné bydlení Jak zamezit tepelným ztrátám K nízké tepelné spotřebě energeticky úsporného domu nejvíce přispívají důkladně zateplený obvodový plášť budovy, kvalitní okna a tepelně izolovaná střecha a podlaha. Spolu s vhodně navrženou a nastavenou otopnou soustavou představují optimální cestu k úsporám. Základním předpokladem energeticky úsporného bydlení je však kvalitní projekt, neméně důležité je pečlivé provedení stavby. V současnosti lze energeticky úsporné domy stavět prakticky ze všech stavebních mate riálů. Obvodové zdi jsou doplněny kvalitní izolací, okny s nízkým součinitelem prostupu tepla a dalšími prvky, které společně zajišťují požadované nízké tepelné ztráty. Velmi důležité zůstává správné řešení detailů, zejména napojení rámů oken a dveří na obvodové zdivo. Standardy energetické náročnosti Hodnoty energetické spotřeby, podle kterých rozlišujeme domy na energeticky úsporné, nízkoenergetické a pasivní, jsou jasně stanovené. Potřeba tepla může být v těchto budovách oproti starým nerekonstruovaným domům až desetkrát nižší, a to při zajištění vysokého komfortu bydlení v zimě i v létě. Podle energetické náročnosti (potřeby tepla na vytápění) se domy řadí do čtyř základních kategorií energeticky úsporný dům, nízkoenergetický dům, pasivní dům a nulový nebo plusový dům. Energeticky úsporný dům dnes můžeme považovat za standardní řešení novostavby. Je postaven ze stavebních materiálů s potřebnými tepelně izolačními vlastnostmi, které spolu s vhodně řešenou otopnou soustavou zajistí moderní bydlení s nízkými náklady na vytápění. Energeticky úsporný dům spotřebuje zhruba o 30 % méně energie než dům běžný. Návrh nízkoenergetického domu vychází ze systémového konceptu s využitím prvků zvyšujících energetickou efektivitu stavby. bývá řešeno nízkoteplotním otopným systémem, často je využívána sluneční energie, a to jak pasivně v podobě tepelných zisků domu, tak aktivně prostřednictvím solárních kolektorů. Od roku 2020 jen v pasivním standardu Evropská unie ukládá České republice povinnost od roku 2020 realizovat výstavbu pouze v pasivním standardu, tedy téměř s nulovou spotřebou energie. Rady, tipy, informace 3

6 Energeticky úsporné bydlení Je dům skutečně energeticky úsporný? Nízká energetická náročnost novostavby je dnes silným argumentem prakticky všech stavebních společností. Udávané hodnoty se však vyplatí vždy ověřit, protože některé fi rmy používají označení energeticky úsporné domy jen ve svém obchodním názvu, případně pouze jako součást marketingové strategie. Požadujte proto u každého nového domu i bytu doložení průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) je dnes již ze zákona povinné. Pasivní dům má dokonalou tepelně izolační obálku. K pokrytí zbytkové potřeby tepla, která vzniká v důsledku jeho přirozeného úniku z budovy, obvykle postačuje zpětné získávání tepla z odcházejícího vzduchu pomocí rekuperační jednotky, případně v kombinaci s energií získanou tepelným čerpadlem, z biomasy či slunečního záření. Pasivní tepelné zisky a využití větracích systémů se zpětným získáváním tepla v pasivních domech pokryjí až 80 % jeho spotřeby. Nulový dům se vyznačuje vyrovnaným poměrem vytvořené a spotřebované energie. Využívá teplotní zisky ze slunečního záření, zbytkové teplo z provozu běžných domácích elektrospotřebičů i teplo, které vydávají jeho obyvatelé. I tak se ale neobejde bez doplňkového zdroje tepla pro vytápění a pro ohřev vody. Provoz nulového domu v současnosti není hodnocen jako ekonomicky efektivní, protože kromě systému řízeného větrání s rekuperací tepla vyžaduje instalaci dalších nákladných technologických zařízení. 4

7 Energeticky úsporné bydlení Průkaz energetické náročnosti budovy Náklady na vytápění v rodinném domě nebo bytě se s rostoucími cenami energií stávají stále důležitější informací. K posouzení jsou však nezbytné vzájemně porovnatelné údaje se skutečnou vypovídací hodnotou. Objektivní hodnocení energetické náročnosti budovy poskytuje průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Jeho smyslem je zlepšit orientaci majitelů, kupců a nových nájemníků v nákladech na energie v nemovitos- tech. PENB poskytuje přehled o spotřebě energií rozepsaný do jednotlivých položek spotřeba na vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti, přípravu teplé vody a osvětlení. Který typ budov a v jakém termínu musí mít Průkaz energetické náročnosti budov zpracovaný, určuje zákon o hospodaření energií. U novostaveb rodinných domů si musí nechat zpracovat průkaz ti majitelé, kteří podali žádost o stavební povolení Potřebujete poradit? Informace o průkazu energetické náročnosti budov získáte v Centru energetického poradenství PRE. Dozvědět se ale můžete mnohem více. Odborní poradci zodpoví vaše dotazy týkající se PENB i dalších oblastí bydlení a v téměř dvaceti expozicích jsou pro vás připraveny informace, rady a tipy související s vytápěním, ohřevem vody, obnovitelnými zdroji energie, okny, osvětlením, domácími spotřebiči a příbuznými tématy. Dozvíte se, jak ušetřit nemalé peníze a v řadě případů současně zvýšit komfort bydlení. Rady, tipy, informace 5

8 Energeticky úsporné bydlení Termovizní měření Pro zjištění míst, kudy z domu uniká nejvíce tepla, a skrytých vad jednotlivých konstrukčních prvků lze využít termovizní měření. Jedná se o bezkontaktní způsob kontroly kvality stavebních prací, který umožňuje získat přehled o rozložení teploty na snímaném povrchu. Podrobné informace k této problematice získáte v Centru energetického poradenství PRE, kde je možné tuto službu za výhodných podmínek také objednat. V případě bytového, ale i rodinného domu, je důležitým prvním krokem odborné posouzení výchozí situav roce Obdobné podmínky platí i pro renovaci rodinného domu. Jednoduše řečeno, jde o stavební úpravy či jakékoli nástavby nebo přístavby zasahující do více než 25 % obálky budovy. Pokud se majitelé budovy rozhodnou daný objekt prodat nebo nově pronajmout, musí hodnoty z PENB uvádět také v inzerci. Cílem je efektivní hospodaření energiemi V době, kdy byly ceny energií nižší, nebyl tlak na omezení tepelných ztrát tak vel- ký. Současné novostavby mají spotřebu tepla na vytápění výrazně nižší než domy postavené před dvaceti či více lety. U starších budov je proto potřeba snížit energetickou náročnost jedním z nejčastějších důvodů pro rekonstrukci. Úspory jsou podmíněny regulací otopné soustavy Po zateplení a souvisejících stavebních úpravách bude mít dům nižší spotřebu tepla podle rozsahu a typu úprav lze dosáhnout snížení nákladů na vytápění o 30 až 50 %. Tomuto novému stavu se musí přizpůsobit i otopná soustava, jinak nebude možné potenciál úspor plně využít. 6

9 Energeticky úsporné bydlení % % Nejvíce tepla uniká z obytných budov okny a venkovními dveřmi. U vícepodlažních bytových domů se podíl jednotlivých konstrukcí na tepelných ztrátách od rodinného domu mírně liší. Stěnami uniká 30 až 40 % tepla, okny a dveřmi 40 až 50 %, střechou ale jen 5 až 8 % a podlahou v přízemí 4 až 6 % % 5 10 % a úpravou či rekonstrukcí otopné soustavy konče. Velmi důležitým krokem, na který se při rekonstrukcích stále ještě poměrně často zapomíná, je nutnost otopnou soustavu nově vyregulovat. ce jak technického stavu budovy, tak její energetické náročnosti. Teprve na základě vstupní analýzy je možné navrhnout soubor opatření, která povedou k úsporám. Zejména u starších domů jich bývá celá řada počínaje výměnou oken a zateplením obálky domu včetně střechy Kolik tepla bude potřeba? Optimální způsob vytápění nelze stanovit obecně, ale vždy jen pro konkrétní budovu. Je nutné vzít v úvahu řadu aspektů mate riály a technologie použité při výstavbě, architektonické řešení domu i kvalitu projektu. Ani to ale nestačí. Porovnáme-li dva zcela shodné domy, spotřeba energie na vytápění se může lišit až několikanásobně. Vliv na ni má nejen počet osob, které v domě či bytě žijí, ale i jejich zvyklosti a nároky. Záleží také na orientaci domu vůči světovým stranám, na místních klimatických podmínkách a dostupnosti energií zvažovaných pro vytápění. To vše by měl projektant při návrhu otopné soustavy zohlednit. Při stavbě nového rodinného domu je nezbytné systém vytápění plánovat již v počáteční fázi projektové přípravy. S návrhem otopné soustavy totiž souvisí celý soubor prvků a technologických řešení v domě od zdroje tepla přes provozní instalace až po regulaci celé soustavy. Nejdůležitější informací je, jaký výkon bude pro topení a ohřev vody v konkrétním domě optimální. Tepelné ztráty Tepelná ztráta představuje okamžitou hodnotu tepelné energie, která z domu uniká prostupem stavebními prvky, konstrukcemi a větráním. Na výši tepelných ztrát se podílí nejen materiály, ze kterých jsou stavební konstrukce, ale i poloha místnosti v objektu, počet stěn sousedících s venkovním prostorem, typ, počet a velikost otvorů (oken a dveří), větrání a další faktory. Rady, tipy, informace 7

10 Energeticky úsporné bydlení musí být především efektivní Důležitým kritériem při výběru vytápění je úspornost. Cílem je zvolit co nejúčinnější řešení, kdy energie pro vytápění bude stát co nejméně, ale přinese co možná nejvyšší topný efekt. Současnými předpoklady jsou minimální nároky na provoz a údržbu a dlouhá životnost systému i jednotlivých zdrojů tepla. S ohledem na tepelné ztráty musí být zvolen výkon otopné soustavy a tepelný zdroj. Pro stanovení potřebného výkonu zdroje tepla je třeba vypočítat tepelnou ztrátu celého objektu, pro zjištění výkonu otopných těles je nutné stanovit tepelnou ztrátu jednotlivých místností. Určení výkonu zdroje tepla na základě výpočtu tepelných ztrát tedy může ušetřit jak významné investiční, tak i provozní náklady. Vhodné dimenzování zdroje je také důležitým předpokladem pro dosažení vysoké účinnosti, optimálního fungování a nízkých emisí topidla. V Centru energetického poradenství PRE si můžete prostřednictvím dotykové plazmové obrazovky sami zjistit, kolik ušetříte za vytápění domu, přistoupíte-li k zateplení jeho pláště a výměně oken, kolik vás tyto úpravy budou stát a jakou úsporu vám přinesou. Tepelné mosty S tepelnými ztrátami velice úzce souvisejí i tepelné mosty. Tak jsou označována místa, jimiž dochází ke zvýšeným únikům tepla z vytápěného prostoru. V praxi se tepelné mosty projevují chladnějším místem v interiéru, nebo naopak teplejším místem v exteriéru, pochopitelně pokud je interiér teplejší než exteriér. Na úniky tepla tepelnými mosty často navazují problémy spojené s vyšší koncentrací vlhkosti v daném místě. Zřetelným a zdraví nebezpečným projevem je objevení plísní, závažným následkem je nižší životnost stavebních prvků a konstrukcí. Interaktivní aplikace Posouzení účinnosti zateplení objektu a výměny oken, která je k dispozici v Centru energetického poradenství PRE, umožňuje objektivně porovnat vliv různě účinného zateplení obvodového zdiva a různých typů oken na celkové tepelné ztráty domu a určit potenciální výši úspor a dobu návratnosti investice. 8

11 Topná média Volba systému vytápění pro byt či rodinný dům je rozhodnutí s dlouhodobým dopadem. Jakákoli zásadnější změna v budoucnu vždy znamená nezanedbatelnou další investici. Výběr v první řadě podmiňuje dostupnost určitého paliva, elektřiny nebo jiného energetického zdroje v dané lokalitě. Důležitý je i fakt, zda jsme omezeni typem anebo parametry stávající otopné soustavy. Hned na dalším místě jsou provozní náklady, technická náročnost a náklady na údržbu. Způsob vytápění byste rozhodně neměli podřídit pouze výši počáteční investice. Je totiž možné, že takto vybraný systém bude mít drahý provoz, kratší životnost nebo další nároky, které výhodu Rady, tipy, informace 9

12 Topná média Služby a spotřebiče za zvýhodněné ceny díky PRE Slevy u našich partnerů a zvýhodněnou nabídku zboží pro zákazníky PRE naleznete na adrese nízké pořizovací ceny rychle převáží. Zmíněná úvaha však v některých případech platí i naopak, a to zejména u objektů s velmi nízkou tepelnou ztrátou. Možností vytápění je celá řada od tradičních až po zcela nové, vznikající pod tlakem měnících se požadavků. K trojici nejpoužívanějších, kam tradičně patří pevná paliva, zemní plyn a elektřina, se přidala kapalná paliva v podobě lehkých topných olejů. Samostatnou a stále se rychle rozvíjející oblastí jsou alternativní zdroje solární energie, využívání energie z vody, vzduchu a půdy (nečastěji pomocí tepelných čerpadel), vytápění biomasou a některá další, v současnosti méně běžná řešení. Právě alternativním zdrojům s obrovským potenciálem nových možností je v rámci odborných studií přikládán velký význam. 10

13 Lokální, nebo ústřední vytápění? Společně s výběrem topného média je třeba mimo jiné vyřešit otázku, zda bude vhodnější lokální, nebo ústřední vytápění. V případě lokálního vytápění jsou topidla umístěna přímo ve vytápěných místnostech, případně je z nich teplo rozváděno například průduchy do nejbližších okolních prostor. Jedná se především o kamna, krby a elektrické konvektory. Podle přenosu tepla se lokální topidla dále dělí na topidla konvekční, která ohřívají především vzduch, a na topidla sálavá, z nichž se teplo na okolní objekty šíří převážně infračerveným zářením. Druhou volbou je ústřední vytápění, které je vhodné v domech s větším počtem místností. Nejběžnější jsou systémy klasického ústředního topení, kde přenos tepla mezi kotlem a radiátory zajišťuje cirkulující voda. Výhodou vody jako média je její vysoká měrná tepelná kapacita, tedy schopnost akumulovat teplo. Jinou formou ústředního vytápění je vytápění nízkoteplotní. Může být podlahové, stěnové nebo stropní. Díky velké vyhřívané ploše stačí nízká teplota topné vody, což je velmi výhodné při použití kondenzačního kotle nebo kotle na dřevo s akumulační nádrží či v případě solárního systému. Méně známou a obvyklou formou ústředního vytápění je vytápění teplovzdušné. Získává na oblibě zejména v posledních letech, kdy je navrhováno do domů a bytů s nízkou spotřebou tepla a řízeným větráním s rekuperací tepla nebo tepelným čerpadlem typu vzduch / vzduch. elektřinou elektřinou prošlo v minulosti několika etapami. Ne zrovna nejlépe se na vnímání využití elektřiny pro tyto účely podepsalo období velkého rozmachu přímotopů v polovině devadesátých let. Po utlumení zpočátku výrazné státní podpory ztratil tento způsob vytápění v očích uživatelů na fi nanční výhodnosti. Především kvůli tomu se nejen přímotopy, ale vytápění domovů elektřinou obecně, dostaly na řadu let mimo zájem. Nyní se elektřina jako hlavní topné médium vrací zpět. Současné domy mají výrazně nižší měrnou potřebu tepla na vytápění, řada majitelů domů a bytů proto o jejím využití k tomuto účelu vážně uvažuje. Počáteční investice a náklady na údržbu elektrických tepelných zdrojů jsou totiž nižší než u topidel na plyn a pevná paliva. O tom, zda se vám vyplatí budovu vytápět elektřinou, rozhoduje mimo jiné i to, zda zvolíte přímotopy, elektrické podlahové vytápění nebo elektrokotel. Rozdíly v pořizovacích i provozních nákladech jsou značné o to je důležitější správné zhodnocení konkrétních požadavků a volba řešení, které bude optimální jak z hlediska investiční náročnosti, tak i z hlediska komfortu, údržby a nákladů na provoz. Důležitým kritériem je vedle rozměrů a příkonu i předpokládaná životnost zařízení. Ve výběru vás může omezit nedostatečná kapacita připojení k elektrorozvodné síti Rady, tipy, informace 11

14 elektřinou v dané lokalitě s předstihem proto projednejte plánovanou instalaci se svým dodavatelem elektřiny. Systém vybírejte u renomovaných fi rem, které budou schopny zajistit spolehlivý záruční i pozáruční servis, a instalaci přenechejte profesionálům. Elektrokotel Elektrokotel se nejčastěji používá jako samostatný hlavní zdroj pro teplovodní vytápění, případně jako bivalentní zdroj k tepelnému čerpadlu. Jeho součástí je vždy teplovodní otopná soustava a regulační systém. Všechny části musí být navrženy ve vzájemném souladu, jinak není možné dosáhnout požadované hospodárnosti provozu. Předností elektrokotle je vysoká účinnost vytápění s rychlým náběhem na nastavenou teplotu a možností snadné a přesné regulace, a to včetně vzdáleného přístupu. Elektrokotel je vhodný jako náhrada kotlů na tuhá paliva (uhlí, dřevo) nebo může sloužit jako sekundární zdroj například pro období, kdy jsme mimo dům a nemůžeme tedy přikládat. Je možné ho umístit jak do technické místnosti či chodby, tak do obytných prostor. Účinnost elektrokotle dosahuje až 95 %. Oceníte tichý provoz, snadnou obsluhu bez nutnosti doplňování topiva a absenci spalin. Elektrokotle se nejčastěji vyrábějí v závěsném provedení a díky své kompaktní velikosti nebývají náročné na umístění. Elektrokotle vyžadují třífázové připojení k síti. Vysokým hodnotám elektrického proudu je nutné přizpůsobit rozvody a zvolit odpovídající jističe. Pro instalaci elektro kotle je nezbytný souhlas distributora elektřiny, který vám přidělí potřebný příkon a tarif. Optimální výkon kotle se stanoví z odhadu tepelných ztrát objektu. Maximální teplota vody na výstupu kotle je zpravidla 85 C. Bezpečnost provozu zajišťuje řada ochranných Hlavní a doplňkové zdroje tepla Zdroje vytápění lze rozdělit na hlavní a doplňkové. K hlavním zdrojům zpravidla řadíme centrální vytápěcí jednotky (elektrokotel, tepelné čerpadlo, plynový kotel a podobně), ale například i akumulační kamna, případně přímotopy. K doplňkovým zdrojům patří infrazářiče, infrapanely, případně topné žebříky, které nejsou napojeny na teplovodní soustavu vytápění. Pokud vytápíte dvě a méně místností, postačí vám lokální zdroj tepla do každé místnosti (přímotopné konvektory, akumulační kamna). Pro více než čtyři místnosti se už vyplatí řešit vytápění centrálně pomocí elektrokotle či tepelného čerpadla. 12

15 elektřinou Z obecného hodnocení vycházejí přímotopy jako investičně nejméně nákladné, avšak ve srovnání napříprvků. Elektro kotel v základním provedení je možné doplnit oběhovým čerpadlem pro nucený oběh kapaliny, manometrem, expanzo matem a pojišťovacím ventilem. Také u elektrokotle lze zvolit verzi s akumulačním zásobníkem. V této verzi je přebytečná energie ukládána v akumulačních nádržích, odkud je podle potřeby automaticky dodávána do otopného systému. Při kombinaci elektrokotle s nepřímotopným zásobníkem o objemu 60 až 500 litrů lze zajistit ohřev vody pro celý dům. Přímotopy Elektrické přímotopy mají účinnost 98 % a pracují na principu klasického konvekčního vytápění topným tělesem je ohříván vzduch v místnosti, který cirkuluje a prohřívá ji. Jejich hlavní výhodou je schopnost nabídnout prakticky okamžitě požadovaný tepelný výkon. S jejich pomocí lze velmi rychle zajistit vhodné tepelné podmínky kdekoli v bytě či domě. Moderní typy přímotopů jsou vybaveny akumulační deskou, která zvyšuje jejich účinnost a až o jednu hodinu prodlužuje dobu, během které se teplo uvolňuje do okolí po vypnutí signálu hromadného dálkového ovládání. Lze je dobře regulovat pomocí programátoru. V domech a bytech se standardní spotřebou tepla na vytápění jsou přímotopy nejčastěji využívány jako doplněk k hlavnímu zdroji tepla, případně v kombinaci s alternativními zdroji. Vyráběny jsou v mnoha provedeních, včetně přenosných modelů s menším výkonem. O tuto skupinu je trvale velký zájem, protože díky své mobilitě, skladnosti a schopnosti rychle vyhřát daný prostor nabízejí pře- elektřinou + výborná dostupnost + snadné rozvedení po celém domě + snadná regulace výkonu + jednoduchá a komfortní obsluha + absence spalin v místě využití + výhodné vytápění pro domy s menší tepelnou ztrátou + ekonomicky výhodnější speciální sazby pro vytápění elektřinou (například v sazbě D45d je proud 20 hodin denně dodáván v levnějším nízkém tarifu) cena elektrické energie například přímotopy patří mezi dražší možnosti vytápění nosné přímotopy snadné řešení vytápění všude tam, kam je zavedena elektřina. Přímotopy existují v mnoha velikostech i provedeních modely určené k umístění na zeď i přenosné spotřebiče s ventilátorem pro rychlejší proudění ohřátého vzduchu do vytápěné místnosti s použitím integrovaných spínacích hodin (s odstupňováním po 15 minutách). Rady, tipy, informace 13

16 elektřinou Domácnost zaplatí v nízkém tarifu 2,63* Kč/kWh, ve vysokém tarifu 3,07* Kč/kWh. Zvýhodněná sazba Komfort PŘÍMOTOP 20, D45d** bude zákazníkovi přiznána, pokud: věrohodným způsobem prokáže, že pro vytápění objektu jsou řádně instalovány a používány přímotopné elektrické spotřebiče, součtový instalovaný příkon přímotopných elektrických spotřebičů a bojleru (pokud je instalován), činí nejméně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe, odběratel zajistí technické blokování topných elektrických spotřebičů v době platnosti vysokého tarifu. * Ceny jsou platné v roce 2013 a jsou uvedeny včetně DPH. ** Kompletní podmínky pro uplatnění distribuční sazby D45d naleznete na webu klad s akumulačními kamny je jejich provoz znatelně dražší. Nevýhodou je jejich vysoká spotřeba elektřiny a v řadě případů i minimální nebo nulový podíl sálavé složky. Absence sálání způsobuje, že i když teplota vzduchu v místnosti rychle narůstá, stěny a podlaha zůstávají dlouho chladné. Relativně brzy po vypnutí konvektorů se proto v místnosti opět ochladí. Tento jev odstraňují sálavé konvektory, které jsou konstrukčně provedeny tak, že polovina tepelné energie je předávána sáláním, druhá polovina konvekcí. Je tak zachována dynamika topení a současně jsou okolní stavební konstrukce ohřívány i přímou cestou. Proto je provoz sálavých konvektorů podstatně komfortnější a v obytných místnostech by měly dostat jednoznačnou přednost. Akumulační kamna Základem akumulačních kamen je jádro ze speciálního materiálu s vysokou schopností zadržovat v sobě teplo. Akumulační kamna mění elektřinu na teplo v době nízké sazby a během vyššího tarifu akumulovanými přebytky vytápějí prostředí. Topení je tedy levnější i v době vyššího tarifu a provoz Akumulační kamna dnes nacházejí uplatnění především při rekonstrukcích budov. Výhodou je instalace s využitím stávajících elektrických rozvodů. Moderní řídicí elektronika navíc výrazně zlepšila možnosti regulace, takže provoz je ekonomičtější. 14

17 elektřinou akumulačních kamen díky tomu vychází levněji než provoz přímotopů. Ve srovnání s přímotopy však musíme počítat s vyššími pořizovacími náklady. Nevýhodou je i fakt, že akumulační kamna nejsou schopna dostatečně pružně reagovat na okamžitou potřebu tepla. Nutné je zmínit jejich rozměrnost a vysokou hmotnost, která se v závislosti na velikosti kamen pohybuje přibližně mezi 70 a 400 kg. Nevýhodou je vysoká povrchová teplota a nemožnost vyžít kamna také pro ohřev vody. U regulace počítejte pouze s orientační přesností. Ve srovnání s ostatními zdroji tepla jsou možnosti standardních akumulačních kamen omezené, zůstávají proto poněkud v ústraní. Lépe se přizpůsobit současným požadavkům na vytápění dokážou dynamická akumulační kamna, která postupně klasické typy nahradila. V případě osmihodinové akumulační sazby jsou díky svým vlastnostem vhodná jako hlavní zdroj vytápění. Samovolnému úbytku akumulovaného tepla brání kvalitní dvouvrstvá izolace. Kamna jsou vybavena ventilátorem, který zvyšuje jejich účinnost zrychlením cirkulace ohřátého vzduchu. U moderních typů oceňujeme také až o 30 % menší velikost a nižší hmotnost, které umožňují i zavěšení na stěnu pomocí speciálních konzol. Dynamická akumulační kamna jsou ve srovnání se standardními typy na nesrovnatelně vyšší úrovni i ovládáním nastavení se provádí prostřednictvím digitálního programovatelného termostatu. Akumulační kamna se k síti připojují zpravidla třífázově a jejich příkon se pohybuje mezi 2 a 7 kw. Sálavé panely Hledáte-li moderní a stylové řešení vytápění, určitě by vaší pozornosti neměly uniknout elektrické sálavé panely. K vytápění využívají infračervené záření, takže na rozdíl od konvekčních topidel neohřívají vzduch, ale přímo stěny, předměty a osoby. Nevzniká tedy proudění, které by vířilo prach, proto je sálavé vytápění vhodné pro alergiky a astmatiky. Účinnost přenosu energie je vysoká, provoz panelů je tichý a snadno se reguluje. Tento způsob vytápění je velmi příjemný, připomíná totiž teplo vyzařované sluncem, přináší s sebou ale i omezení. Panely vytvářejí tepelné záření, jen pokud jsou zapnuté, a sálají pouze do určité vzdálenosti mimo tuto aktivní zónu je zima. Domácnost zaplatí v nízkém tarifu 2,34* Kč/kWh, ve vysokém tarifu 3,63* Kč/kWh. Zvýhodněná sazba Komfort AKU 8, D26d** bude zákazníkovi přiznána, pokud: věrohodným způsobem prokáže, že pro vytápění objektu jsou řádně instalovány a používány akumulační elektrické spotřebiče, součtový instalovaný příkon akumulačních elektrických spotřebičů činí nejméně 55 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe, odběratel zajistí technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v době platnosti vysokého tarifu. * Ceny jsou platné v roce 2013 a jsou uvedeny včetně DPH. ** Kompletní podmínky pro uplatnění distribuční sazby D26d naleznete na webu Rady, tipy, informace 15

18 elektřinou Ke zvýšení teploty vzduchu ve vytápěném prostoru dochází až po dlouhé době od ohřívaných předmětů, jejich využití v roli hlavního zdroje tepla by proto bylo velmi nákladné. Sálavé panely obvykle slouží jako doplňkové vytápění pro příležitostné účely, například v koupelnách nebo v ložnicích. Nejčastěji bývají vyrobeny z přírodního kamene (často je využíván mramor, žula, pískovec a trachyt) nebo tvrzeného skla. Díky svému hladkému povrchu jsou zcela hygienické a velmi snadno se udržují. Infrazářiče Na stejném principu jako elektrické sálavé panely pracují infrazářiče. Známé jsou zejména z původních koupelen panelákových bytů. Zatímco u starších typů nebylo možné regulovat výkon a měly vysokou spotřebu elektřiny, v současné době se na Sálavý panel je konstrukčně jednoduchý skládá se z krycí desky z tvrzeného skla, kamene či kovu, topného elementu a termostatu. Panely jsou určeny k pevné instalaci na stěnu a trvalému připojení do elektrické sítě. trhu stále častěji objevují elektrická sálavá topidla nové generace, využívající technologických inovací z oboru tepelné techniky. Nabízejí zdokonalené konstrukční provedení infračerveného ohřevu a hlavně nové materiály zvyšující účinnost přenosu tepla. K nejdokonalejším typům v současné době patří sálavá topidla s parabolickými hliníkovými refl ektory. Elektrická sálavá topidla mají okamžitý tepelný účinek, vyšší modely navíc umožňují regulaci intenzity vydáva- Infrazářiče ohřívají jen předměty nebo osoby nacházející se v prostoru sálání, vzduch se ohřívá až druhotně od předmětů. Díky tomu je možné záření směrovat efektivně a nevytápět zbytečně neobsazený prostor. Infrazářič přejde na plný výkon během několika sekund po zapnutí. Umístění ovlivňuje funkci U sálavých panelů a infrazářičů hraje velkou roli jejich umístění. Při zavěšení na stěně sálají do prostoru rovnoměrně a účinněji. V případě instalace ke stropu nebo na něj ohřívají především předměty a osoby přímo pod sebou. 16

19 elektřinou Typickým zástupcem nízkoteplotních topných soustav je elektrické podlahové vytápění. Rovnoměrné vyhřívání interiéru a temperance podlahy jsou vnímány jako velmi příjemné. Využití přirozeného pohybu ohřátého vzduchu směrem vzhůru naného tepelného záření. V porovnání s přímotopy jsou díky využití infračerveného ohřevu energeticky nenáročná. Nová generace elektrických sálavých topidel je nabízena v mobilním i nástěnném provedení včetně designových řešení určených pro interiéry. V domácnostech naleznou využití jak pro přitápění v obytných interiérech, tak v koupelnách či na chodbách domu. Řadu typů lze použít i pro ohřev mimo dům či byt na terasách, balkónech v dílně nebo pro posezení na zahrádce. Jedinou podmínkou je dostupnost elektrické přípojky. Elektrický krb Elektrické krby jsou především designovou záležitostí. Jejich výkon se pohybuje mezi 1 a 2 kw, dokáží tedy vytopit místnost s podlahovou plochou zhruba do 20 m 2. Většina typů nabízí možnost regulace výkonu termostatem a dálkové ovládání. Pro provoz nepotřebují žádné palivo, k ohřevu využívají pouze elektrickou energii. Plameny i hořící polena a žhnoucí uhlíky jsou pouze imitace. Některé typy jsou vybaveny nádržkou na vodu, která se odpařuje a napodobuje kouř. Výhodou je prostorově nenáročná konstrukce krbu a snadná instalace. Nízkoteplotní topné systémy Existují nízkoteplotní topné systémy elektrické a teplovodní, oba typy v provedení podlahovém, stěnovém a stropním. Používají se často v kombinaci s kondenzačními kotli (voda v systému má nižší teplotu než u otopných těles), ale i s tepelnými čerpadly nebo slunečními kolektory. Tyto topné systémy patří mezi současné trendy. Důvodem je především nízká spotřeba energie a optimální rozložení teploty. Velké teplosměnné plochy jsou ohřívány na teploty jen o málo vyšší, než je teplota prostředí, přesto nám přinášejí požadovanou tepelnou pohodu. Rozdílem oproti takzvaným bodovým zdrojům tepla dochází také k podstatně rovnoměrnějšímu rozložení teploty v prostoru, omezení cirkulace vzduchu a jeho vysušování. Nízkoteplotní topné systémy lze v energeticky úsporných domech použít jako hlavní zdroj vytápění. Výběr elektrického podlahového vytápění Elektrický krb pohodlně umístíte i do bytu v panelovém domě, nevyžaduje totiž žádný komín ani přívod plynu, stačí mu jen připojení k elektrické síti. Rady, tipy, informace 17

20 elektřinou víc přináší i úsporu elektřiny. Rozdíl mezi teplotou vzduchu u podlahy a u stropu je přitom jen kolem 1 C. Díky tomu je možné místnosti vyhřívat na teplotu až o několik stupňů nižší než u vysokoteplotních systémů (například radiátorů), a to při zachování pocitu stejné teploty. Důležitou součástí elektrického podlahového vytápění je regulace. Současné inteligentní termostaty umožňují velmi efektivní řízení provozu včetně možnosti nastavení dlouhodobých režimů. V praxi mají podlahové zdroje tepla nejčastěji podobu topných rohoží, kabelů a fólií. Kabely a rohože jsou určeny převážně do konstrukcí budovaných mokrým procesem, tedy do betonů a tmelů. Topné fólie lze využít pouze v kombinaci se suchými stavebními prvky například pod plovoucí podlahy nebo stropní sádrokartonové konstrukce, kde není v rámci technologických postupů používána voda. Skladbu podlahy ovlivní její umístění vzhledem k okolním podmínkám jinak bude vypadat struktura podlahy nad vytápěnými místnostmi, jinak nad nevytápěným či Topné rohože jsou v závislosti na výkonu určené jako hlavní zdroj pro vytápění objektů s nízkými tepelnými ztrátami nebo pro komfortní vyhřívání podlahy v koupelnách a kuchyních. Příklad struktury podlahy vytápěné elektrickou topnou rohoží: 1 Nášlapná vrstva (keramická dlažba) 2 Flexibilní lepicí tmel 3 Topná rohož 4 Podlahová (limitační) sonda v ochranné trubici 5 Nosná betonová plovoucí deska 6 Ocelová výztuž 7 Tepelná izolace 8 Podklad (betonová deska) Rohož, nebo kabel? Zda bude v konkrétním případě vhodnější topná rohož, nebo topný kabel, závisí především na tvaru vytápěné plochy. Pokud se jedná o místnost, která není příliš členitá, je vhodné použít topnou rohož. U té je předem daná rozteč mezi smyčkami a tím i rozměry plochy, kterou s ní pokryjete. V případě, že potřebujete vytápět celou podlahu členitější místnosti, je vhodnější, ale zároveň i pracnější, použít topný kabel. U něj je nutné si dopředu spočítat rozteč mezi smyčkami a při pokládce ji přesně dodržet. 18

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění místností. Princip

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění místností. Princip ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Vytápění místností 67 Princip Zajištění tepelného komfortu pro uživatele při minimálních provozních nákladech Tepelná ztráta při dané teplotě

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 8 8 Copyright U k á z k

Více

Stavba prošla v roce 2005 stavebními úpravami, součástí kterých byla také rekonstrukce systému vytápění. Objekt je obýván čtyřčlennou rodinou.

Stavba prošla v roce 2005 stavebními úpravami, součástí kterých byla také rekonstrukce systému vytápění. Objekt je obýván čtyřčlennou rodinou. Rodinný dům ve Zlíně Popis objektu: Jedná se o zděný cihelný dům, ve kterém jsou dvě samostatné bytové jednotky - tzv. Baťovský půldomek" - situovaný do historické zástavby ve Zlíně - část Letná. Stavba

Více

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal OBSAH: A. Představení produktu 1) Obálka budovy v souvislosti s PENB 2) Větrání bytů v souvislostech 3) Letní stabilita bytů 4) Volba zdroje tepla pro

Více

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Zehnder vše pro komfortní, zdravé a energeticky úsporné vnitřní klima Vytápění, chlazení,

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé užitkové vody se v současné době stává stále důležitější. Nejen stoupající

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle VC 126, 186, 246/3 VCW 236/3 Závěsné kondenzační kotle Technické údaje Označení 1 Vstup topné vody (zpátečka) R ¾ / 22 2 Přívod studené vody R ¾ / R½ 3 Připojení plynu 1 svěrné šroubení / R ¾ 4 Výstup

Více

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016 OPTIMAL 1643 3 800 000 Kč 2 090 000 Kč 903 m 2 s garáží 1148 m 2 6798 m 3 1407 m 2 892 m 2 předpokl spotřeba energie za rok

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA SYSTÉM OPTIHEAT OPTIHeat je ucelený systém teplovodního vytápění

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Technické systémy pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Technické systémy pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Technické systémy pro pasivní domy Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze PASIVNÍ DŮM - VYTÁPĚNÍ snížení potřeby tepla na vytápění na minimum

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: místní vytápění

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: místní vytápění Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: místní vytápění Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1208_místní_vytápění_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost

Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu

Více

Anhydritový potěr s podlahovým topením. Elektrické nízkoteplotní vytápění

Anhydritový potěr s podlahovým topením. Elektrické nízkoteplotní vytápění Anhydritový potěr s podlahovým topením Elektrické nízkoteplotní vytápění ANHYLEVEL a se řadí mezi nejefektivnější podlahové topné systémy současnosti. Využití nanotechnologie karbonu pro elektrické topné

Více

Plynové kotle. www.viadrus.cz

Plynové kotle. www.viadrus.cz Plynové kotle www.viadrus.cz Plynové kotle G36 stacionární samotížný plynový kotel G42 (ECO) stacionární plynový nízkoteplotní kotel vysoká provozní spolehlivost a dlouhá životnost litinového tělesa vysoká

Více

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VSC ecocompact VSC S aurocompact Protože myslí dopředu. ecocompact revoluce ve vytápění

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Chytrý dům s.r.o. 1. Návrh a výstavba pasivních dřevostaveb 2. Projekty energeticky úsporných opatření stávajících domů

Více

Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem

Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem VSC ecocompact Zlatá medaile SHK BRNO 2004 11-22 ecocompact Pohled na vnitřní část kotle ecocompact VSC 196-C 150 a b c a Kondenzační nerezový výměník

Více

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov 1. Klimatické poměry a prvky (přehled prvků a jejich význam z hlediska návrhu a provozu otopných systémů) a. Tepelná

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

kompaktní akumulační kamna

kompaktní akumulační kamna kompaktní akumulační kamna RoVe ucelená stavebnice kompaktních akumulačních kamen Kamnová stavebnice RoVe byla vyvinuta na základě dvanáctiletých zkušeností s navrhováním a stavbou akumulačních kamen.

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka 002136247893 Investor : Hrstka Rd Podsedice Tel: Email: Montážní firma: Tomáš Mach

Více

topné systémy ECOFLOOR

topné systémy ECOFLOOR topné systémy ECOFLOOR Nabízené elektrické topné kabely se liší svou konstrukcí a výkonem. Výběr správného typu závisí na účelu použití (podlahové vytápění, vyhřívání venkovní plochy, ochrana střešního

Více

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem VSC ecocompact VSC S aurocompact ecocompact - revoluce ve vytápění Pohled na vnitřní

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 00210406101 Montážní partner: Investor: Jaromír Šnajdr 252 63 Roztoky Tel: 603422858

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Pasivní rodinný dům v praxi Ing. Tomáš Moučka, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

Podlahové vytápění. Jaroslav Dufka

Podlahové vytápění. Jaroslav Dufka Jaroslav Dufka Podlahové vytápění Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@gradapublishing.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 jako svou 2547. publikaci Odpovědný

Více

Slunce # Energie budoucnosti

Slunce # Energie budoucnosti Možnosti využití sluneční energie Slunce # Energie budoucnosti www.nelumbo.cz 1 Globální klimatická změna hrozí Země se ohřívá a to nejrychleji od doby ledové.# Prognózy: další růst teploty o 1,4 až 5,8

Více

Termodynamické panely = úspora energie

Termodynamické panely = úspora energie Termodynamické panely = úspora energie EnergyPanel se zabývá vývojem a výrobou termodynamických a solárních systémů. Tvoří součást skupiny podniků Macral s podnikatelskou působností více než 20-ti let.

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Projektování nízkoenergetických a pasivních staveb konkrétní návrhy budov RD Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Jaroslav Dufka Hospodárné vytápění domů a bytů Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220

Více

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Co je to Pasivní dům? Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně

Více

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové

Více

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 BUDOVY BUDOVY SE PODÍLEJÍ 40% NA CELKOVÉ SPOTŘEBĚ ENERGIE DANÉ ÚZEMÍ OVLIVŇUJÍ NA VELMI DLOUHOU DOBU 2 ZÁKLADNÍ POJMY MĚRNÁ SPOTŘEBA / POTŘEBATEPLA

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 2 2 U k á z k a k n i h

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Teplovodní krbové vložky

Teplovodní krbové vložky Pantone 5405 C Teplovodní krbové vložky 100% 100% Pantone Red 032 C Teplovodní vytápění krbem Teplovodní krb přináší dvě velké výhody v jednom. Využíváte výhod klasického krbu, který zútulní Váš domov

Více

Nepřímotopné zásobníky teplé vody

Nepřímotopné zásobníky teplé vody Nepřímotopné zásobníky teplé vody unistor VIH R unistor VIH CQ unistor VIH Q VIH CK 70 VIH CB 75 aurostor VIH S geostor VIH RW geostor VDH aurostor VPS S VPS VIH R 120/150/200 pro závěsné a stacionární

Více

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ]

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ] 1643 m 2 [celková plocha 83 m 2 ] [celková plocha 790 m 2 ] s garáží 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč praktický a pohodlný patrový dům s moderním vzhledem, vhodný i do města kompaktní tvar je předpokladem nižší

Více

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou Michal Kovařík, 3.S termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou současně základem pro téměř nulové

Více

Akumulační nádrže a zásobníkové ohřívače teplé vody

Akumulační nádrže a zásobníkové ohřívače teplé vody Akumulační nádrže a zásobníkové ohřívače teplé vody ZDROJE SPOTŘEBIČE Sluneční kolektory Otopná tělesa Plynový/olejový kotel Podlahové vytápění Elektrické topení Koupelnová tělesa Tepelné čerpadlo Teplá

Více

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU NÍZKOENERGETICKÝ DŮM V PARAMETRECH PASIVU!!! RODINNÝ DŮM TÉMĚŘ BEZ VYTÁPĚNÍ LZE UŠETŘIT AŽ 70% V PROVOZNÍCH NÁKLADECH! RODINNÉ DOMKY S NEUVĚŘITELNÝMI TEPELNÝMI ZTRÁTAMI 5-6,4 A 8 KW. TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Nepřímotopné zásobníky teplé vody

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Nepřímotopné zásobníky teplé vody Nepřímotopné zásobníky teplé vody Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. unistor VIH R unistor VIH CQ unistor VIH Q VIH CK 70 VIH CB 75 aurostor VIH S geostor VIH RW geostor VDH aurostor

Více

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku.

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. 1 Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. Podkladem pro zpracování PD byly stavební výkresy a konzultace se zodpovědným projektantem a zástupci investora.

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz Elektrické podlahové vytápění Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz elegance ohřevu O firmě Slovenská společnost HA-KL dnes úspěšně využívá svoje

Více

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU Martin Kny student Ph.D., ČVUT v Praze, fakulta stavební, katedra technických zařízení budov martin.kny@fsv.cvut.cz Konference

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. 125ESB Energetické systémy budov. prof. Ing. Karel Kabele, CSc. ESB1 - Harmonogram

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. 125ESB Energetické systémy budov. prof. Ing. Karel Kabele, CSc. ESB1 - Harmonogram ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov 125ESB Energetické systémy budov prof. Ing. Karel Kabele, CSc. prof.karel Kabele 1 ESB1 - Harmonogram 1 Vytápění budov. Navrhování teplovodních

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

EKOLINE Kč Kč Kč EKOLINE 1237 RODINNÉ DOMY EUROLINE m m 3

EKOLINE Kč Kč Kč EKOLINE 1237 RODINNÉ DOMY EUROLINE m m 3 EUROLINE SLOVAKIA 2012 EKOLINE 1237 4 20 000 Kč 2 20 000 Kč -10 000 Kč POSCHODÍ [plocha 1000 m 2 ] [plocha 1097 m 2 ] předpokl spotřeba energie za rok komfortní moderní dům navržený v souladu s moderními

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 0014000264 Montážní partner: E-mail: Tel.: Investor: Jiří Seifert Ranná E-mail: seifert24@seznam.cz tel.: 603263820 Vytvořil:

Více

Nepřímotopné zásobníky TUV. unistor VIH R unistor VIH CQ unistor VIH Q VIH CK 70 VIH CB 75

Nepřímotopné zásobníky TUV. unistor VIH R unistor VIH CQ unistor VIH Q VIH CK 70 VIH CB 75 Nepřímotopné zásobníky TUV unistor VIH R unistor VIH CQ unistor VIH Q VIH CK 70 VIH CB 75 VIH R 120/150/200 pro závěsné a stacionární kotle Výhody velmi rychlý ohřev užitkové vody zásobníky jsou vhodné

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka č. 00201518039 Montážní partner : E-mail: Tel.: Zadavatel: Jaroslav Škeřík Rabštejnská

Více

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3 EKOLINE 1237 4 00 000 Kč 2 720 000 Kč 114 m 2 7686 m 3 114 m 2 909 m 2

Více

PODKLADY POTŘEBNÉ PRO ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZU PRO

PODKLADY POTŘEBNÉ PRO ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZU PRO PODKLADY POTŘEBNÉ PRO ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZU PRO RODINNÉ A BYTOVÉ DOMY ANEB ODFAJKUJTE SI, JESTLI MÁTE VŠE PRO PRODEJ NEBO PRONÁJEM BYTU NEBO CELÉ BUDOVY POTŘEBNÉ PODKLADY V případě, že nechcete jenom čekat,

Více

VY_32_INOVACE 42. Ročník : domácnosti

VY_32_INOVACE 42. Ročník : domácnosti VY_32_INOVACE 42 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Ročník : Člověk a svět práce Provoz a údržba domácnosti 9. TEPELNÁ POHODA teplota vzduchu v místnosti průměrná teplota okolních ploch udržování tepelné

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla OBSAH 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla T E C H N I C K Á Z P R Á V A Projekt řeší vytápění rodinného domu manželů Vytlačilových, Roztoky

Více

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 1 ČÍSLO ŽÁDOSTI * Část A - Identifikační údaje IDENTIFIKACE ŽADATELE

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. Projekt je realizován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2012

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 ZÁKLADNÍ PARAMETRY PASIVNÍ DŮM JE BUDOVA, KTERÁ DÍKY SVÉ KONSTRUKCI ZARUČUJE KVALITNÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V LÉTĚ I V ZIMĚ, BEZ TRADIČNÍHO

Více

Technická zpráva návrh tepelného čerpadla pro RD ve Zdětíně

Technická zpráva návrh tepelného čerpadla pro RD ve Zdětíně Technická zpráva návrh tepelného čerpadla pro RD ve Zdětíně vypraoval Filip Kňažko akademický rok 2005/06 Z uvedených vstupních údajů vyplývá, že optimální řešení vytápění rodinného domku pomocí tepelného

Více

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 KOLIK UŠETŘÍ TEPELNÉ ČERPADLO?... 8 VLASTNÍ ZKUŠENOSTI?... 9 TEPELNÉ ČERPADLO

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda) Nabídka č. 25032037 Zadavatel: VODAPLYNTOPENÍ HOLICE s.r.o. Jiří Kamenický Email: votopholice@seznam.cz

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 ZÁKLADNÍ PARAMETRY PASIVNÍ DŮM JE BUDOVA, KTERÁ DÍKY SVÉ KONSTRUKCI ZARUČUJE KVALITNÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V LÉTĚ I V ZIMĚ, BEZ TRADIČNÍHO

Více

Projekční podklady. Dimenzování a návrh spalinové cesty kaskádových kotelen s kotli Logamax plus GB112-24/29/43/60

Projekční podklady. Dimenzování a návrh spalinové cesty kaskádových kotelen s kotli Logamax plus GB112-24/29/43/60 Projekční podklady Dimenzování a návrh spalinové cesty kaskádových kotelen s kotli Logamax plus GB112-24/29/43/60 Vydání 07/2003 Úvod 1. Úvod do kondenzační techniky Kondenzační kotle použité jako zdroje

Více

Nepřímotopné zásobníky teplé vody. unistor VIH R unistor VIH CQ unistor VIH Q VIH CK 70 VIH CB 75

Nepřímotopné zásobníky teplé vody. unistor VIH R unistor VIH CQ unistor VIH Q VIH CK 70 VIH CB 75 Nepřímotopné zásobníky teplé vody unistor VIH R unistor VIH CQ unistor VIH Q VIH CK 70 VIH CB 75 VIH R 120/150/200 pro závěsné a stacionární kotle Výhody velmi rychlý ohřev teplé vody zásobníky jsou vhodné

Více

KONDENZAČNÍ TURBO PLYNOVÉ TOPIDLO FOTOVOLTAIKA

KONDENZAČNÍ TURBO PLYNOVÉ TOPIDLO FOTOVOLTAIKA KONDENZAČNÍ TURBO PLYNOVÉ TOPIDLO FOTOVOLTAIKA BALI BTFS E32 elektronické zapalování hořák vybaven třemi hořákovými trubicemi a ionizační kontrolou plamene atmosférický hořák z nerezové oceli sekundární

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Výzva č. 1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících

Více

Fotovoltaický ohřev teplé vody v zásobnících DZ Dražice

Fotovoltaický ohřev teplé vody v zásobnících DZ Dražice Fotovoltaický ohřev teplé vody v zásobnících DZ Dražice Fotovoltaický systém využívá k ohřevu teplé vody elektrickou energii, která je vyrobena fotovoltaickými panely. K přenosu tepla do vody se využívá

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

F.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

F.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB Investor: AURUM DEVELOPMENT s.r.o. U LIBEŇSKÉHO PIVOVARU 2015/10, PRAHA 8 Akce: REZIDENCE AURUM NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Místo realizace: NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Datum: ČERVEN 2011

Více

PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si

PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si PODLAHOVÉ TOPENÍ SPRÁVNÝ SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ MUSÍ DODRŽET NĚKOLIK PRAVIDEL Vybrali jste si do své novostavby či rekonstrukce podlahové vytápění a nevíte,

Více

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Ing. Juraj Hazucha Centrum pasivního domu juraj.hazucha@pasivnidomy.cz tel. 511111813 www.pasivnidomy.cz Výchozí stav stávající budovy

Více

MgA. Tomáš Kubec tel. (+420) 604 753 677 kamenná prodejna: 143 00 Praha 4 - Modřany Borová 1532/8

MgA. Tomáš Kubec tel. (+420) 604 753 677 kamenná prodejna: 143 00 Praha 4 - Modřany Borová 1532/8 MgA. Tomáš Kubec tel. (+420) 604 753 677 kamenná prodejna: Borová 1532/8 Gloriet-Infratopení 143 00 Praha 4 - Modřany Borová 1532/8 143 00 Praha 4 - Modřany, www.gloriet-infratopeni.cz Co je UFO Infrared

Více