ZÁKLADNÍ ŠKOLA OPAVA-KYLEŠOVICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA OPAVA-KYLEŠOVICE"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA OPAVA-KYLEŠOVICE

2 M a Vyrábíme medaile Těšíme se na Vánoce Učíme se lyžovat už na prvním stupni Středověký jarmark Karneval Sportovní den Beseda s hráči SFC Branný den

3 ZŠ OPAVA-KYLEŠOVICE Motto: Tajemství výchovy spočívá v tom, zařídit věci tak, aby dítě bylo úspěšné, a pak je za to pochválit. doc. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc. Základní škola Opava-Kylešovice U Hřiště 4, Opava Facebook: Základní škola Opava-Kylešovice tel.: , fax: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Ředitelka školy Mgr. Stanislava Burdová Zástupci ředitele školy Mgr. Jana Marečková Mgr. Jan Hruška Vedoucí vychovatelka Ludmila Pavelková Proč do školy právě k nám? jsme školou v klidném a bezpečném prostředí máme výbornou dostupnost k autobusové a vlakové dopravě dětem se věnují plně kvalifikovaní pedagogové pracujeme v méně početných skupinách, což pomáhá individuálnímu přístupu a kvalitě výuky v 1. ročníku máme třídy s maximálním počtem 25 žáků ročník je oddělen od starších žáků naši žáci dlouhodobě prokazují výborné výsledky ve vzdělávacích a sportovních soutěžích absolventi 9. ročníku prokazují vysokou úspěšnost při volbě dalšího stupně vzdělávání technická vybavenost tříd je na vysoké úrovni organizujeme ozdravné pobyty v přírodě, lyžařské kurzy i na prvním stupni disponujeme vynikajícím sportovním zázemím nabízíme rozšířenou výuku Informačních a komunikačních technologií nabízíme rozšířenou výuku Tělesné výchovy se zaměřením na fotbal 3

4 ŠKOLNÍ DESATERO Vytváříme pozitivní mezilidské vztahy Podporujeme tvůrčí přístup Posilujeme sebevědomí Učíme se hledat, přesvědčovat se, pochybovat 5. Uvádíme žáky do informačního systému 6. Vedeme k sebehodnocení, k sebedůvěře 7. Učíme měnit myšlenky v činy, dotahovat věci do konce, dávat si konkrétní cíle, odpovídající maximu osobních možností 8. Vedeme žáky k aktivnímu naslouchání, rozvoji komunikace 9. Učíme demokratickému chování, pěstujeme toleranci, spoluzodpovědnost a odpovědnost k sobě samému. 10. Přistupujeme k dítěti jako plnohodnotnému člověku, majícímu stejná lidská práva a povinnosti, jako k partneru na cestě za poznáním. Den země Řím a legionáři ŠKOLNÍ REŽIM DNE DOPOLEDNÍ VYUČOVÁNÍ 7.40 otevření školy vyučovací hodina vyučovací hodina velká přestávka vyučovací hodina vyučovací hodina Den země velká přestávka vyučovací hodina vyučovací hodina ODPOLEDNÍ VYUČOVÁNÍ vyučovací hodina vyučovací hodina ZŠ OPAVA-KYLEŠOVICE Týdenní ozdravný pobyt

5 VÝUKA CIZÍCH JAZYKU Vyučuje se v sedmi moderně vybavených jazykových učebnách. Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk roč roč roč. ANGLIČTINA NA 1. STUPNI od 1. třídy do 5. třídy tradiční školní soutěž Lollipop Children zapojení do celostátní soutěže Cambridge Competition (ve školním roce jsme se umístili na vynikajícím místě v ČR) Jazyková učebna NĚMČINA A RUŠTINA NA 2. STUPNI od roč. si žáci volí další jazyk, mají možnost výběru mezi němčinou a ruštinou ANGLIČTINA NA 2. STUPNI každoroční projekt k Evropskému dni jazyků mezinárodní projekt Comenius (vydali jsme vícejazyčné knihy Cookery Book a Legend Book) zapojení do celostátních soutěží (např. literární soutěž SPUSA v roce 2013 obsadila naše žákyně 5. místo v ČR) ODBORNÉ UČEBNY společenská místnost odborná učebna fyziky a chemie odborná učebna přírodopisu učebny pro výuku cizích jazyků multimediální učebna učebna výtvarné výchovy keramická dílna školní kuchyňka učebny výpočetní techniky posilovna, zrcadlový sál dílny pro pracovní výchovu Posilovna a zrcadlový sál Učebna fyziky a chemie 5

6 mnázia O ROZMÍSTENÍ ˇ ŽÁKU 9. TRÍD ˇ PODLE DRUHU VZDELÁVÁNÍ ˇ Naši absolventi jsou velice úspěšnými při přechodu na další stupeň vzdělávání. Ve školním roce 2012/2013 z 9. ročníku vycházelo celkem 62 žáků a jejich konečné rozmístění vypadalo takto: Gymnázia 11 Střední odborné školy 34 Umělecké školy ukončené maturitou 4 Umělecké školy ukončené absolutoriem 0 4-leté obory ukončené maturitou 1 3-leté obory ukončené výučním listem 12 Neumístěných žáků 0 ˇ Střední odborné školy Gymnázia Střední odborné školy Ve školním roce 2013/2014 z 9. ročníku vycházelo celkem Umělecké 64 žáků školy a ukončené jejich konečné maturitourozmístění Umělecké vypadalo školy ukončené ab takto: 4-leté obory ukončené maturitou 3-leté obory ukončené výučn Neumístěných Gymnázia žáků 8 Střední odborné školy 34 Umělecké školy ukončené maturitou 2 Umělecké školy ukončené absolutoriem 1 4-leté obory ukončené maturitou 6 3-leté obory ukončené výučním listem 12 Neumístěných žáků 1 ělecké školy ukončené maturitou Umělecké školy ukončené absolutoriem leté obory ukončené ÚSPEŠNÉ maturitou 3-leté REPREZENTACE obory ukončené výučním listem ŠKOLY umístěných žáků Republikové finále v Astronomické olympiádě Republikové finále v soutěžích Evropské srdce a Eurorebus Republikové finále v Coca Cola školském poháru ve fotbale Prvenství v republikovém finále v atletické soutěži Pohár rozhlasu Republikové finále v matematickém maratonu Krajská finále v řadě sportovních soutěží: atletice, gymnastice, minikopané, florbalu, basketbalu Krajské finále v Matematické olympiádě, Logické olympiádě, Dějepisné olympiádě Krajská finále ve výtvarných soutěžích, přírodopisných soutěžích Pravidelná velmi úspěšná účast v řadě okresních kol ve vědomostních a sportovních soutěžích 6 ZŠ OPAVA-KYLEŠOVICE

7 POVINNE ˇ VOLITELNÉ PREDMETY ˇ ˇ žák je povinen vybrat si v 6. ročníku každý předmět (seminář) je dotován dvěma vyučovacími hodinami Informační a komunikační technologie Tělesná výchova - fotbal Semináře 2 h 2 h 6. roč Seminář Regionální zeměpis 2 h 7. roč Seminář Regionální dějepis 2 h 8. roč Seminář z přírodopisu 2 h 9. roč Seminář z fyziky 1 h 9. roč Seminář z chemie 1 h NEPOVINNÉ PREDMETY ˇ ˇ ročník Pohybové aktivity, jako doplněk ke klasické Tv ÚSPEŠNÍ ˇ ABSOLVENTI KROUŽKY Disco tance I. Disco tance II. Florbal I. Florbal II. Florbal III. Míčové hry - vybíjená I. Míčové hry - vybíjená II. Sportovní kroužek (příprava do sport. soutěží) Volejbal Flétna I. Flétna II. Kreativ (rukodělné, výtvarné činnosti) Keramický kroužek Šikulky - výtvarné aktivity Výtvarné aktivity SCIO kroužek - příprava na SŠ roč roč roč roč roč roč roč roč roč od 4.roč roč roč roč. 9. roč. Zdeněk Pospěch reprezentant ČR ve fotbale Daniel Volný herec Slezského divadla v Opavě Libor Kozák reprezentant ČR ve fotbale 7

8 ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTEˇ Speciální pedagog Mgr. Iveta Sypěnová tel.: Konzultace: první pondělí v měsíci h, nebo po telefonické domluvě Metodik prevence poruch rizikového chování Mgr. Jana Marečková tel.: Konzultace: první pondělí v měsíci h, nebo po telefonické domluvě Výchovný poradce Mgr.Daniela Peikerová tel.: Konzultace: pondělí od hodin (objednávky), středa od hodin (objednávky), nebo po telefonické domluvě Školní psycholog PhDr. Monika Ticháčková kontakt a konzultace zprostředkuje spec. pedagog Co školní poradenské pracoviště nabízí? Vynikající podmínky pro děti s poruchami učení nebo chování ( cvičení pozornosti, paměti, soustředění, nácviky čtení, psaní, grafomotorická cvičení, relaxační techniky ) Kvalifikovanou pravidelnou logopedickou péči pro děti s vadami řeči Zohledňujeme dětí se zdravotními problémy. Snažíme se včas podchytit potíže dítěte a provést primární diagnostiku, zavádíme podpůrné programy pro žáky po dobu 2-3 měsíců, snažíme se zvolit další optimální postup. Můžeme nabídnou pravidelnou terapii pod vedením psychologa nebo jen konzultaci s psychologem. Poradíme v případě neklidného či hyperaktivního dítěte. Pomáháme řešit výchovné problémy a krizové situace žákům i jejich rodičům. Poskytujeme krizovou intervenci dětem, kteří se ocitnou v psychicky mimořádně náročné situaci. Provádíme ve třídách programy, které jsou zaměřeny na posílení pracovní a vztahové atmosféry, na komunikaci s vrstevníky. Snažíme se předcházet rizikovému chování (kouření, alkohol, šikana, záškoláctví) a včas zasáhnout Poradíme Vám s profesní orientací dítěte. 8 ZŠ OPAVA-KYLEŠOVICE

9 ŠKOLNÍ JÍDELNA Zařízení školního stravování Opava, p.o. U Hřiště 35, Opava 6 vedoucí jídelny: Věra Beilnerová, tel.: výdej obědů je řízen elektronicky, každý žák má čip každý strávník má možnost výběru ze dvou jídel na každý den odhlášení nebo změna obědu je možná vždy den předem do 13:00h přímo v jídelně, nebo na internetu, případně telefonicky nebo přes všechny prázdniny a ředitelská volna jsou odhlašovány automaticky a hromadně. výdej obědů: h strávníci ZŠ SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI ŠKOLAMI MŠ 17. listopadu Opava a MŠ Vaníčkova Opava V rámci projektu Comenius Ratiboř - Opava - Roth spolupracujeme s Gymnáziem č.3 Augustýna Weltzla v Ratiboři a s německým Gymnasiem Roth 9

10 SPOLUPRÁCE SE SLEZSKÝM FOTBALOVÝM KLUBEM OPAVA propracovaný systém založený na výchově a vzdělání v souladu se sportovními aktivitami žáci s rozšířenou výukou Tv jsou zařazováni do klasických tříd společně s děvčaty a chlapci rozšířená výuka Tv v roč o předmět Pohybové aktivity, v roč. na 5h týdně trenéři jsou zároveň učiteli na ZŠ trenéři se aktivně podílejí na sledování studijních výsledků žáků hráčů trenéři podle potřeb využívají společně s pedagogy motivační opatření tak, aby si žáci řádně plnili školní povinnosti tréninkový program probíhá v dopoledních i v mimoškolních odpoledních hodinách v průběhu celého školního roku prioritou sportovního odvětví je fotbal důraz je také kladen na všeobecnou sportovní přípravu se zaměřením na atletiku, gymnastiku, úpolové sporty a kompenzační cvičení dopolední program je zabezpečen v areálu při ZŠ Opava-Kylešovice v areálu ZŠ je k dispozici hřiště s umělým travnatým povrchem, atletická tartanová dráha, tartanové hřiště pro míčové hry, posilovna a zrcadlový sál a dvě tělocvičny odpolední tréninkový program je zabezpečen v areálu při ZŠ Opava Kylešovice nebo na travnatých tréninkových plochách v blízkosti hlavního stadiónu v Městských sadech v době mezi vyučováním a tréninkovým procesem děti využívají školní klub, kde jsou pod pedagogickým dozorem a mají tak kompletně zajištěn režim dne i s přípravou do školy, včetně náplně volného času minimalizují se problémy rizikového chování společným cílem je pěstovat v dětech kladný vztah ke svým povinnostem se snahou podporovat jejich individualitu 10 ZŠ OPAVA-KYLEŠOVICE

11 Slezský fotbalový club Opava Lipová 105/2, Opava tel.: Vedoucí trenér Sportovního střediska mládeže SFC Opava Vedoucí trenér kategorií přípravek SFC Opava Radovan Morong tel.: Mgr. Jan Hruška tel.:

12 Počítačová učebna Velká tělocvična Den pro podporu nevidomých Beachvolejbalové hřiště Facebook: Základní škola Opava-Kylešovice Atletická dráha Den dětí

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro víceleté gymnázium nižší stupeň (zpracovaný podle RVP ZV) prima kvarta Gymnázium Uherské Hradiště Velehradská třída 218 Uherské

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Brána do světa Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Strakonice, Dukelská 166, 383 313 230 posta@dukelska.strakonice.cz, www.dukelska.strakonice.cz ředitel školy - Mgr. Václav Vlček 383 313 231 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Radost úspěch zdraví III. PŘEPRACOVANÁ VERZE 1. 9. 2013 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace dokončení ŠVP - červen 2007

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 schváleno školskou radou dne: 18. 10. 2011 1 Charakteristika

Více

1. Identifikační údaje... str. 1

1. Identifikační údaje... str. 1 obsah 1. Identifikační údaje... str. 1 2. Charakteristika školy... str. 2 2.1 Úplnost a velikost školy... str. 2 2.2 Vybavení školy... str. 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... str. 3 2.4 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/12 Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, Frýdek-Místek 738 02 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/12 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 1.1 Charakteristika školy... 4 2.

Více

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 OBSAH : 1. Přesný název školy :...2 2. Zřizovatel školy :...2 3. Charakteristika školy...2 a) Rada

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne: 9.10.

Více

BEZPEČNOU CESTOU LABYRINTEM POZNÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. 9. 2007 Aktualizace 30. 9.

BEZPEČNOU CESTOU LABYRINTEM POZNÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. 9. 2007 Aktualizace 30. 9. BEZPEČNOU CESTOU LABYRINTEM POZNÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. 9. 2007 Aktualizace 30. 9. 2014 MOTTO: "Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. CESTA - Montessori

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. CESTA - Montessori Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CESTA - Montessori 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CESTA - Montessori ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Výsluní Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Kostelecká 1750 Obsah: I. Identifikační údaje... 4 II. Charakteristika

Více

Ámos - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání běžných tříd

Ámos - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání běžných tříd školní vzdělávací program Ámos - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání běžných tříd Škola na jevišti světa Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy a ŠVP... 4 2.1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VESELÍ NAD LUŽNICÍ, BLATSKÉ SÍDLIŠTĚ 23 OBSAH: ŠKOLA PRO ŽIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri 2014 Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační

Více