PL č. 1 Zelenina Spoj čarou název s obrázkem zeleniny.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PL č. 1 Zelenina Spoj čarou název s obrázkem zeleniny."

Transkript

1 PL č. 1 Zelenina Spoj čarou název s obrázkem zeleniny. BRAMBORY CIBULE MRKEV HRÁŠEK ŘEDKVIČKA 87

2 SALÁT ČESNEK PAPRIKA OKURKA BROKOLICE 88

3 PL č. 2 Zdraví z bylin 1. přečti text 2. škrtni špatné odpovědi 3. namaluj a vybarvi pampelišku na druhou stranu papíru 1. Léčivá bylina člověku - pomáhá, léčí jej - škodí mu 2. Bylina má - stonek, listy, květ - kmen, větve 3. Kde najdeš léčivé byliny? - na zahrádce, na louce, v lese - ve vodě, pod zemí 4. Mohu si z bylin uvařit čaj? ano ne 5. Mohu byliny přidávat do jídla? ano ne 6. Kde se pěstuje meduňka a máta? - na zahradě - v lese 7. Kde najdu pampelišku (smetanku) lékařskou? - v lese - na louce 8. Jak se říká sušeným bylinám? - koření - keře 89

4 Nakresli a vybarvi pampelišku 90

5 PL č. 3 Malování jablíček 1. Vybarvi jablíčka 2. Namaluj jedno jablíčko sám 91

6 PL č. 4 - Ovoce Spoj čarou obrázek velkého ovoce se stejným obrázkem malého ovoce. 92

7 PL č. 5 - Zelenina Spoj čarou obrázek velkého ovoce se stejným obrázkem malého ovoce. 93

8 PL č. 6 Zdravé, nezdravé Spoj čarou zdravé a nezdravé potraviny s čistým a špinavým zubem/hubeným či tlustým klukem. 94

9 PL č. 7 Ovoce a zelenina 1. Vybarvi obrázky 2. Ovoce zakroužkuj oranžovou pastelkou 3. Zeleninu zakroužkuj zelenou pastelkou Zdroj 95

10 PL č. 8 Ptáci na jaře Vybarvi omalovánku. Zdroj 96

11 PL č. 9 Omalovánka 1. Vybarvi ovoce a zeleninu 2. Namaluj, na čem rostou jablka 97

12 Namaluj, na čem rostou jablka. 98

13 PL č Mrkev Namaluj, kde roste mrkev. 99

14 PL č Malované ovoce Vybarvi ovoce. 100

15 PL č Malovaná zelenina Vybarvi zeleninu. 101

16 PL č Kde roste jablko Namaluj, na čem roste jablko. 102

17 Téma: Voda Časový úsek: 2 měsíce Vzdělávací cíle: 1. Vytvářet si citlivý vztah k přírodě podporováním přirozené zvídavosti a aktivity 2. Chránit své zdraví, dodržovat naučené stereotypy chování zdravého životního stylu a ochrany životního prostředí 3. Seznámit a upozornit žáky na nutnost ochrany vody, čistoty vody a životního prostředí 4. Rozvíjet komunikační dovednosti, rozvíjet slovní zásobu a rozšiřovat a upevňovat znalosti o vodě v přírodě s využitím mezipředmětových vztahů 5. Vést žáky k uvědomění si o významu a důležitosti vody pro člověka a přírodu 6. Pozorovat přírodu, proměnlivosti počasí jako motivaci pro další pracovní a výtvarné činnosti 7. Seznámit se s koloběhem vody v přírodě, motivovat pro aktivní ztvárnění koloběhu vody 8. Poznávat vlastnosti vody teplota, podoba, přelévání 9. Seznamovat se s vodním prostředím, pozorovat vodní ptactvo a krmit vodní ptactvo, živočichy a výtvarně pozorované ztvárňovat 10. Rozšířit si znalosti o přírodě ve vodě a kolem vody a upevňovat znalosti o vodě v přírodě 11. Rozvíjet grafomotorické schopnosti s využitím interaktivní tabule 12. Soustředit se na poslech pohádek s vodní tématikou, vyjmenovat postavy z pohádky 13. Seznamovat žáky s využitím vody v domácnosti, ( nové obrázky a piktogramy), učit žáky obrázky a činnosti pojmenovávat, přiřazovat, vybírat, třídit podle různých kritérií 14. Zapojovat všechny smysly při provádění praktických cvičení Provádět i smyslová cvičení - přiřadit obrázek ke slyšenému zvuku., 103

18 Využité metody: Individuální a skupinová práce, pozorování přírody, proměnlivého počasí, řízený rozhovor, činnostní učení - didaktická hra, třídění, přiřazování, vyhledávání na PC, vytvoření DUM žáci, využití IT a programu Smart NOTEBOOK ke grafickému ztvárnění vody, využití nástrojů zvoleného programu, grafomotorická cvičení, vycházka do přírody- k rybníku - vyučování v přírodě - realizace moderního vyučování v přírodě, praktické činnosti, řízená kolektivní činnost při vytváření koláže práce s pracovními listy výtvarné a pracovní aktivity čtení, opis textu na PC, pozorování, porovnávání a rozlišování, pohybové hry Pomůcky: Interaktivní tabule, výukový program Místo, kde žijeme Člověk a jeho svět- Voda kolem nás, PC program VODA, kniha pohádek- Pohádky třeboňského kapra, demonstrační a obrazový materiál, vodové barvy, barvy na hedvábí, voskové pastely, papíry, lepidlo, nůžky, mušle, vlna, vata, lepenka, igelity, sisal, knoflíky, houbičky, papírové ubrousky, demonstrační přístroj OPTIKARD, strukturované krabice, zhotovené fotografie Motivace: Shlédnutí výukového programu Místo, kde žijeme/ Voda kolem nás Shlédnutí v programu Glogster život vody Práce s didaktickou pomůckou Opticart, animace koloběhu vody v přírodě, vytvoření modelové situace, praktické provedení koloběhu vody v prostoru Rozhovor o změnách počasí, pravidelné pozorování Procházka v lese, kdo žije v rybníku, kudy přitéká, odtéká voda Život u moře, v moři, rozdíly Tématické básně a říkanky využité pro rytmizaci a grafomotorická cvičení Četba Pohádky Třeboňský kapr Poslech zvuku-zvuky kolem nás Prohlížení fotek z výstavy Pod hladinou Procházka do Bažantnice Místo realizace: ve třídách, v keramické dílně, na školní zahradě, v lese, u rybníka 104

19 Způsoby realizace vzdělávacích cílů - inspirace: Shlédnout výukový program Místo, kde žijeme Člověk a jeho svět Voda kolem nás Shlédnout CD výukový program VODA v progr. GLOGSTER Procházka k rybníku Bažantnice Seznámit se s významem vody v přírodě, pro člověka Pravidelně pozorovat počasí a hovořit o změnách počasí Pozorovat proměnlivost počasí- využít téma pro deklamaci říkanek, četbu, grafomotorická cvičení, malování Seznámit se s koloběhem vody, demonstrační přístroj OPTIKARD), vytvoření modelové situace a při činnostním učení si koloběh vyzkoušet prakticky Pracovat s obrazovým materiálem popsat obrázky s tématikou vody v přírodě Najít obrázky s tématem vody v domácnost i - vyhledávat vhodné obrázky podle nápovědy Vyhledat různé živočichy žijící u vody, třídit obrázky Rozvíjet slovní zásobu, čtení, psaní, skládání a vyznačování klíčových slov, přiřazování slov k obrázkům... Pracovat na IT v programu Smart NOTEBOOK a ke grafickému ztvárnění vody využít nástroje zvoleného programu výběr a tah - vodní plocha, vybarvení objektu, voda, nástroj pero doplnění okolí Prohlížení fotografií z výstavy pod hladinou život v hlubinách Besedovat o podmínkách života akvarijních ryb Společně vyprávět nad dějovými obrázky vodní doprava Poslech pohádek, určování hlavních postav Tvorba SMART DŮM žáky Království vody Samostatně pracovat se strukturovanými krabicemi Praktické činnosti : Poznávat vlastností vody - podoby vody, přelévání, určování teploty Provádět pokus určování skupenství vody Koloběh vody- vytvoření mraku, kapek, sněhu dělat koloběh v pohybu Vytvoření SMART DUM žáci Království vody, Vycházka k rybníku Zhotovení modelu koloběhu vody v přírodě- koláž 105

20 Připravit pomůcky fotoaparát, fotit dokumentaci, prohlížet nafocenou fotodokumentaci Vytvořit hedvábný šátek s tématem vody vodní plocha Nakreslit obrázky u vody Pracovat, malovat na IT v programu Smart NOTEBOOK a ke grafickému ztvárnění vody, využít nástroje zvoleného programu výběr a tah - vodní plocha, vybarvení objektu, voda, nástroj pero doplnění okolí Výtvarně ztvárnit PL Prší, prší za pomoci jednoduché koláže a malby Vytvořit koláž moře- malba doplněná lepenými obrázky a mušlemi Vytvořit akvárium vymodelovat rybičky, namalovat tapetu akvária, nasypat písek, umístit kameny, škeble Krmit zvířata a ptáky žijící u vod Práce na IT Koloběh vody v přírodě 106

21 Koláž koloběh vody Vycházky do přírody Nácvik domácích činností s využitím vody strukturované krabice 107

22 Tvořit, malovat Výroba akvária 108

23 Život pod hladinou Výstupy: Pracovní listy, rybičky z keramické hlíny, tapeta do akvária, obrázky rybníka a okolí, strukturované krabice na třídění obrázků z různého prostředí (dům, škola, rybník), strukturované krabice (přiřazování obrázků k piktogramům), šátek vodní plocha, fotografie potřebné k Smart DUM, SMART DUM - tvoření žáci Království vody, Vycházka k rybníku, model koloběhu vody, vystřižené segmenty počasí z koloběhu vody, videozáznam ICT, koláž moře, grafické listy zhotovené v programu Smart Notebook 2011, výtvarný list Klíčové kompetence: KU- rozumí základním pojmům z tématu voda,dokáže pojmenovat obrázky, vyhledávat a pojmenovávat obrázky, rozvíjí si smyslové vnímání, plní výukové programy v PC a na IT, rozvíjí svou zvídavost, fantazii a kreativitu KŘP- správně reaguje na pokyn učitele, orientuje se v daném prostoru, s pomocí učitele řeší problémy KK - komunikuje se svým okolím - zapojuje se do rozhovoru, odpovídá na otázky, znakuje, hodnotí práci svou, či spolužáků KSP - navazuje adekvátní kontakt se svým okolím ve škole i mimo školu, spolupracuje ve skupině KP - rozvíjí jednoduché pracovní činnosti v oblasti jemné i hrubé motoriky, utváří si pracovní návyky při jednoduchých činnostech, dodržuje základní hygienické návyky, dokáže si vybrat pracovní pomůcky a manipulovat s nimi 109

24 Mezipředmětové vztahy: přírodověda, čtení, psaní, počty, pracovní vyučování, výtvarná výchova, environmentální výchova, řečová výchova Pracovní listy: PL č.1 -Vodní království / žáci, kteří dokážou číst text přečtou, nebo přečte učitel; v bodech ze dvou možností zvolí správnou odpověď a tu označí nebo škrtnou odpověď chybnou PL č.2 -Napiš a nakresli, kdo potřebuje vodu. Žáci si přečtou a doplní zadané úkoly PL č.3 - Vybarvi a domaluj žábu, napiš, kde žije PL č.4 - Namaluj ryby do rybníku PL č.5 - Zakroužkuj, kdo žije ve vodě PLč.6 - Zakroužkuj vodní dopravní prostředek PLč.7- Porovnej menší, větší žábu 110

25 PL č. 1 - Vodní království 4. Přečti text 5. V bodech 1 7 zvol správnou odpověď a tu označ nebo škrtni odpověď chybnou 1. Potřebujeme vodu k životu? ano ne 2. Kdo žije ve vodě? ryba kočka 4. Žije u vody kachna? ano ne 5. Jak se jmenovala přehrada, kde jsme byli na škole v přirodě? Lipno Záplavy 6. Na čem jsme jeli na Lipně? na parníku na voru 2. Je sníh zmrzlá voda? ano ne 3. Vypařuje se voda? ne když se zahřeje 111

26 PL č. 2 - Voda 1. Napiš a nakresli, kdo potřebuje vodu 2. Přečti si zadané úkoly 112

27 113

28 114

29 PL č. 3 Žába 1. Vybarvi žábu 2. Napiš, kde žába žije 115

30 PL č. 4 Ryby v rybníku Namaluj ryby do rybníku. 116

31 PL č. 5 Kdo žije ve vodě Zakroužkuj, kdo žije ve vodě. 117

32 PL č. 6 Dopravní prostředky Zakroužkuj vodní dopravní prostředky. 118

33 PL č. 7 Porovnej žáby Porovnej větší, menší žábu. 119

34 Závěr: Hodnocení hodiny - kontrola splnění vzdělávacích cílů zpětná vazba pro učitele hodnocení práce žáků učitelem hodnocení žáků - sami sebe i ostatní odměna za práci pochvala, známka, razítko, sladkost, Zdroje /- PC program Voda, PL k učebnici vlastivědy pro neslyšící žáky se zbytky sluchu SNP Praha 1982, videoprogram Místo, kde žijeme 120

35 Téma: Jak na odpady? Časový úsek: 2 měsíce (duben květen) Vzdělávací cíle: 1. Pozorovat přírodu ve svém okolí, chápat vzájemné vztahy a souvislosti 2. Utvářet pozitivní vztah k přírodě 3. Prohloubit ekologické cítění a osvojovat pravidla slušného chování 4. Získávat návyky klasifikace a recyklace odpadu 5. Vykonávat praktické činnosti sběr odpadu v přírodě, třídění odpadu do kontejnerů ve škole i mimo ni 6. Pojmenovat předměty, činnosti, nové poznatky a zkušenosti z každodenního života 7. Rozvíjet myšlení a vyjadřování, rozšiřovat slovní zásobu 8. Podporovat přirozenou zvídavost žáků 9. Rozvíjet kreativitu 10.Učit se hrou a tím získávat nové poznatky 11.Učit žáky pracovat ve skupině Využité metody: projektové vyučování, skupinová i individuální práce, komunitní kruh, vycházka do přírody a okolí školy, pozorování, rozlišování, třídění a přiřazování obrazového materiálu, interaktivní výuka v programu Smart, názorná ukázka, exkurse, didaktická hra, řízená komunikace, čtení, psaní, učení hrou - didaktické hry na PC, strukturovaná výuka, sběr a třídění odpadu, vypracování pracovních listů, výtvarné a pracovní činnosti z recyklovaného odpadu - vytváření obrázků, koláží a předmětů, omalovánek, kresba, malba Pomůcky: demonstrační materiál Separating and Recyclyng, školní i veřejné kontejnery na tříděný odpad, demonstrační odpadový materiál (papír, sklo, plast, hliník,bioodpad, nebezpečný odpad, elektroodpad / pracovní listy, rukavice a pytle na odpad, 121

36 fotoaparáty, pet lahve, hliníkové folie, novinový papír, zbytkový materiál z domácnosti (vlna), plastová víčka, CD, barevné kartony, nůžky, tavná pistole, barevná trička, šátky, PC, Interaktivní tabule, ICT program, omalovánky, výtvarné potřeby Motivace : Kde mají odpadky své správné místo? podněcování aktivní účasti na ochraně přírody Tematická hra Ochránce sanace lesního porostu od nevhodných odpadů Kam jezdí vláček Recykláček, Jak třídí Tonda Obal řízený rozhovor s obrázkem, porovnávání s realitou Hledání rozdílů mezi civilizací a přírodou (co se nachází v civilizaci a naopak, co bychom v přírodě neměli z civilizace nacházet) Výlet po turistické stezce jak ochráníme své životní prostředí Místo realizace: ve třídách, v tělocvičně, v okolí školy, v sídlišti, v lese, u rybníka, na turistické stezce Způsoby realizace vzdělávacích cílů inspirace: Pozorovat životní prostředí ve svém okolí - v okolí školy, v sídlišti, v lese, u rybníka, na turistické stezce Sbírat odpadový materiál pracovat ve skupině, spolupracovat Třídit odpady do vhodných kontejnerů (papír, plast, sklo) Plnit úkoly třídění odpadu s demonstračním materiálem formou námětových a pohybových her, manipulací na slovní pokyn, přiřazováním obrázků Seznámit se formou hry s pojmy bioodpad, elektroodpad, nebezpečný odpad, sběrný dvůr Plnit praktické úkoly třídění odpadu do barevných školních kontejnerů Vypracovat pracovní listy číst, psát, vymalovat, spojovat, barevně polepovat, slovně popisovat, doplňovat test, zaškrtávat Komunikovat se žáky klást přiměřené otázky, plnit jednoduché úkoly co do přírody patří, pojmenuj druh odpadu, kam odpad vytřídíš, vysvětli pojem recyklace apd. Vysvětlovat pravidla slušného chování a citlivého vztahu k přírodě jsme součástí přírody spolu s ostatními živočichy a rostlinami, které potkáváme 122

37 Poznávat druhy odpadu zrakem a hmatem, pozorovat jejich vlastnosti Podněcovat aktivní účast na ochraně přírody činnostní učení v přírodě Recyklovat vytříděný odpad, rozvíjet kreativitu - koláže, větrníky, přání Plnit úkoly formou Didaktických námětových a pohybových her Psát zápis z aktivit do deníku, psát diktát klíčových slov Prokazovat znalosti v testech a úkolech na internetu Praktické činnosti: Plnit praktické úkoly třídění odpadu do barevných školních kontejnerů Sbírat odpadový materiál v okolí školy, na vycházce, při turistice, pracovat ve skupině, spolupracovat. Hledat v praxi rozdíly mezi civilizací a přírodou. Třídit sebrané odpady do určených kontejnerů papír, plast, sklo, elektroodpad, bioodpad 123

38 Pracovní a výtvarné činnosti spojené s tvořivou recyklací odpadového materiálu, vytvořit z něj dekorativní předměty, koláže, přání - ztvárnit přírodní tématiku Výstupy: vytříděný komunální odpad, strukturovaná krabice k tematické výuce, výtvarné práce, fotografie, koláže, dekorativní předměty z recyklovaného odpadu, pracovní listy, omalovánka Klíčové kompetence: KU - dokáže pojmenovat věci a děje, rozumí základním pojmům z tématu ekohraní, rozumí výuce praktické i teoretické, dokáže pojmenovat obrázky, dokáže vyhledávat a přiřazovat obrázky ve výukových programech v PC a na IT, rozvíjí přirozenou zvídavost, kreativitu, rozvíjí své smyslové vnímání KK - komunikuje se svým okolím - zapojuje se do rozhovoru, řízené komunikace, odpovídá na otázky, znakuje, ke komunikaci využívá komunikační knihu, program komunikace na ipad, hodnotí práci svou, či spolužáků, rozšiřuje slovní zásobu 124

39 KŘP - spolupracuje podle schopností a dovedností při řešení problému, správně reaguje na pokyn učitele a s jeho pomocí řeší problémy, orientuje se v daném prostoru KP - utváří si pracovní návyky při praktických činnostech sběru a třídění odpadu, dokáže pracovat ve skupině a spolupracuje, dokáže si vybrat ochranné pracovní pomůcky, dodržuje základní hygienické návyky, dokončuje zadané úkoly KSP - spolupracuje ve skupině, navazuje adekvátní kontakt se svým okolím ve škole i mimo školu, snaží se ohodnotit sebe i ostatní spolužáky, upevňuje si pravidla slušného chování a jednání Mezipředmětové vztahy: přírodověda, čtení, řečová výchova, psaní, pracovní vyučování, výtvarná výchova, počítače, hudební výchova, rozumová výchova, smyslová výchova Pracovní listy: PL č.1/a,b,c - žáci spojují čarou vždy jeden typ kontejneru na odpad (modrý, žlutý, zelený) s obrázky vhodných odpadů PL č.2 - žáci písemně odpovídají v testu na otázky: v bodě 1-3 (ano x ne), 4-5 zaškrtnou ze dvou možností správnou odpověď, v bodě 6 nakreslí a popíšou kontejnery na odpad PL č.3 - žáci spojují čarou barevné kontejnery s obrázkem vhodného odpadu PL č.4/a,b,c - žáci škrtají obrázky odpadů, které do daného kontejneru na sklo (papír, plast) nepatří PL č.5 - Omalovánka na výletě v lese - každý žák vybarvuje svoji omalovánku (pohled na rodinu v lese u mraveniště), společně čtou doprovodný text a řízenou komunikací diskutují o ochraně přírody PL č.6 - žáci spojují čarou barevné kontejnery s obrázkem odpadu Strukturovaná krabice - žák přiřazuje obrázky ke kontejnerům 125

40 PL č. 1 Třídění odpadů Spoj čarou vždy jeden typ kontejneru na odpad (modrý, žlutý, zelený) s obrázky vhodných odpadů 126

41 127

42 Zdroj 128

43 PL č. 2 - Odpady 1. Odpověz na otázky č. 1-3 ano/ne 2. U otázky 4, 5 zakroužkuj správnou odpověď úkol - na druhou stranu papíru nakresli a popiš kontejnery na odpad 1. Máme se k přírodě chovat dobře? Máme ji chránit?.. 2. Odhodím odpadky do přírody? Lesa, zahrady? 3. Mám třídit odpady? ( doma, ve škole). 4. Kam odnesu vytříděné odpady? do lesa do kontejneru 5. Kam odvezu rozbitou lednici, televizi? do sběrného dvora k popelnici 129

44 6. Na tuto stranu papíru nakresli a popiš kontejnery na třídění odpadu. 130

45 PL č. 3 - Kontejnery Spoj čarou barevné kontejnery s obrázkem vhodného odpadu Zdroj 131

46 PL č. 4 Kontejner na sklo, papír, plast 1. Škrtni, co do kontejneru na sklo nepatří. 2. Škrtni, co do kontejneru na papír nepatří. 3. Škrtni, co do kontejneru na plast nepatří. 132

47 2. Škrtni, co do kontejneru na papír nepatří. 133

48 3. Škrtni, co do kontejneru na plast nepatří. Zdroj 134

49 PL č. 5 - Omalovánka na výletě v lese 1. Vybarvi obrázek 2. Přečti společně doprovodný text 3. Diskutuj o ochraně přírody Zdroje : /omalovánka / Didaktický materiál na magnetickou tabuli : M. Kvapilová, 135 výtvar. zprac. Z. Prachmanová, tisk: GRA. TISK Kyjov

50 PL č. 6 - Barevné kontejnery Spoj čarou barevné kontejnery s obrázkem odpadu. Zdroj 136

51 Závěr Hodnocení hodiny- kontrola realizovaných vzdělávacích cílů Hodnocení práce žáků učitelem /slovní, písemné do plánů, bodové hodnocení/ Hodnocení žáků - sami sebe i ostatní Odměna za práci razítka, samolepky, sladkosti 137

52 Téma: Školní zahrada Časový úsek: 2 týdny Vzdělávací cíle: 1. Poznat a využít školní zahradu k pracovním činnostem 2. Poznat a využít školní zahradu k zábavě 3. Poznat a využít školní zahradu ke vzdělávacím aktivitám 4. Realizovat moderní vyučování v prostředí přírody 5. Vytvořit biotop vřesoviště 6. Zkušenosti z přírody využít v běžném životě Využité metody: projektové vyučování, pozorování, vyhledávání, třídění, dělení a skládání, porovnávání, přiřazování čtení s porozuměním, praktické činnosti, vnímání více smysly, soutěž, hra, výtvarné ztvárnění Pomůcky: ovoce a zelenina, obrázky ovoce a zeleniny, obrázky stromů a keřů, modely ovoce a zeleniny, fotografie z areálu školní zahrady, fotografie detailů školní zahrady, pracovní listy, zahradní nářadí, hřiště, ipad, strukturované krabice Motivace: Co nám připravili žáci z praktických tříd? pracovat na jednotlivých stanovištích pod vedením pedagogů a s pomocí žáků praktické školy v prostoru školní zahrady Vytvoření biotopu Vřesoviště Jabloň v proměně roku Místo realizace: všechny prostory školní zahrady, venkovní učebna, školní hřiště, třída 138

53 Způsoby realizace vzdělávacích cílů - inspirace: Projektový den Školní zahrada zábava i poučení Poznávat fotografie objektů, určovat fotografie ze školní zahrady, pojmenovávat objekty školní zahrady Přiřazovat detaily k celku přenést poznatek z celku na jeho část Pojmenovat stromy na obrázku, přiřadit kartu s textem Přiřadit obrázek k textu Přiřadit plody, listy Vyhledat některé stromy na zahradě Výstava - představení ovoce a zeleniny, přiřazovat text, vyhledávat pojmenované ovoce Cvičit sebeobsluhu obléknout některé pracovní oblečení a vysvětlit, kterou část těla chrání - pojmenovat pracovní oblečení Řízený rozhovor s ukázkami zahradnického nářadí pojmenovat, popsat způsob užití Poznávat ovoce a zeleninu hmatem a čichem Pracovat s obrazovým materiálem, didaktickými pomůckami - sestavit časovou posloupnost podle změn na obrázcích jablko a kos, list a housenka, zajíc a mrkev; přiřadit barevný obrázek k obrysovému obrázku; přiřadit obrázek ovoce a zeleniny podle polohy na kartě; pojmenovat květiny na obrázku; sestavit zahradní nářadí z půlených obrázků; sestavit ovoce a zeleninu z půlených obrázků Poznávat způsoby uchovávání ovoce a zeleniny - manipulovat s kartami - vkládat obrázky do sklenic vařit kompoty Přiřazovat skutečné ovoce a zeleninu k obrázkům Třídit modely ovoce a zeleniny, vybírat ovoce, které u nás neroste Cvičit motoriku ruky- s pomocí loupat jablka; poznávat vlastnosti nože, dodržovat bezpečnost Hrát pohybové hry na školním hřišti - jezdit a běhat slalom mezi košíky, sbírat ovoce nebo zeleninu, házet do košíku vhodně směrovat hod 139

54 Praktické činnosti: Vytvořit biotop vřesoviště; připravit materiál a pomůcky: rašelina, mulčovací kůra, rostliny (pěnišníky-rododendron, azalka, vřes, vřesovec), rýče, hrábě, pracovní rukavice, lopatky, motyčky Vybrat vhodné místo pro biotop vřesoviště Rozvrhnout rostliny do plochy Rýt jamky, zasypávat rašelinou Sázet rostliny Pokrýt záhon mulčovací kůrou, rozhrabat Zalévat rostliny Průběžně pozorovat růst, plít a zalévat 140

55 Tematické vyučování - Poznávat proměnu jabloně od jara do podzimu, třídit jablka podle barvy a velikosti, Výtvarně zpracovat stromy jarní kvetoucí, letní se zelenými jablky, podzimní s červenými jablky a opadaný Vyrobit z jablka ježka cvičit cílený pohyb, s pomocí pracovat oběma rukama Vytvořit Jablečný kompot - tiskat půlenými jablky poznat jablko uvnitř, cvičit přítlak ruky Vytvářet a ochutnávat pokrmy z jablek krájet, míchat, přemísťovat Úklid zahrady sbírat větvě, lámat větve opékat vuřty Pracovat v programech ipadu - třídit, přesunovat, přiřazovat podle pokynů Plnit úkoly v pracovních listech vést rozhovor nad obrázky, rozumět zadanému úkolu, číst s porozuměním a s dopomocí, pracovat s konkrétní situací Vyznačit určenou barvou ovoce Namalovat záhon s danou zeleninou Namalovat místo pro ukládání nářadí (domeček na školní zahradě) Spojovat obrázek zeleniny s barvou zeleniny Spojovat obrázek ovoce s barvou ovoce Přiřadit spojit obrázky nářadí a činnost Odpovídat na otázky výběr ze dvou odpovědí 141

56 Strukturované krabice- přiřadit model ovoce nebo zeleniny k obrázku, třídit obrázky na skupiny ovoce a zelenina Výstupy: Výtvarné ztvárnění - strom ve vývojových fázích roku, kompot Klíčové kompetence: KK - podle svých možností se správně vyjadřuje, rozumí obsahu jednotlivých sdělení, zapojuje se do rozhovoru, komunikativní dovednosti využívá ke komunikaci se spolužáky KP - utváří pracovní návyky, rozvíjí pracovní dovednosti při práci na pozemku, poznává a vybere vhodné pracovní oblečení a nářadí KU - v praktických situacích získává a procvičuje vědomosti o ovoci a zelenině, střídáním různých metod rozvíjí znalosti, K. k řešení problémů 142

57 s pomocí učitele a spolužáka řeší problémy, konkrétní situace umožňují učit se, na koho mohou požádat o radu KSP - přirozené prostředí zahrady a školy a vedení žáků základní školy praktické rozvíjí představu o vztazích mezi lidmi Mezipředmětové vztahy: přírodověda, pracovní vyučování, čtení, rozumová výchova, tělesná výchova Pracovní listy: PL č. 1 - Barvy ovoce - označit určenou=shodnou barvou ovoce PL č. 2 - Zelenina na záhonu - žáci namalují záhon a umístí do něj mrkev, pórek a ředkvičky PL č. 3 - Zahradní nářadí - dokreslit zahradní domek, pojmenovat zahradní nářadí PL č. 4 - Zahrada - číst s porozuměním a s dopomocí, vybrat a označit správnou odpověď PL č. 5 - Zelenina - pojmenovat barvu zeleniny, spojit zeleninu se stejnou barvou PL č. 6 Ovoce - pojmenovat barvu ovoce, spojit ovoce se stejnou barvou PL č. 7 - Školní zahrada pojmenovat zahradnické nářadí, pojmenovat činnost na zahradě, spojit obrázek nářadí s obrázkem činnosti Závěr: Hodnocení okamžitá zpětná vazba při řešení úkolů a hrách Hodnocení práce žáků učitelem 143

58 PL č. 1 - Barvy ovoce 1. Zakroužkuj modře švestku 2. Zakroužkuj zeleně hroznové víno 3. Zakroužkuj červeně jahody 4. Zakroužkuj žlutě hrušku 144

59 PL č. 2 - Zelenina na záhonu 1. Namaluj záhon 2. Umísti do něj mrkev, pórek a ředkvičky 145

60 PL č. 3 - Zahradní nářadí 1. Pojmenuj zahradní náčiní 2. Namaluj zahradní domek 146

61 PL č. 4 - Zahrada 1. Přečti text 2. vyber a označ správnou odpověď 1. Jakou dřevěnou stavbu máme na zahradě? hrad zámek 2. Kde na zahradě sportujeme, hrajeme fotbal? na cestě na hřišti 3. Kde na zahradě stavíme hrady, vyklápíme bábovky,malujeme do písku? na záhonech na pískovišti 4. Můžeme se někde na zahradě schovat před sluncem, deštěm? Kde se můžeme na zahradě i učit? na lanovce pod pergolou 5. Kde pěstujeme zeleninu, květiny? na písku na záhonech 147

62 PL č. 5 - Zelenina 1. Pojmenuj barvu zeleniny 2. Spoj zeleninu se stejnou barvou 148

63 PL č. 6 - Ovoce 1. Pojmenuj barvu ovoce 2. Spoj ovoce se stejnou barvou 149

64 PL č. 7 - Školní zahrada 1. Pojmenuj zahradnické náčiní 2. Pojmenuj činnosti na zahradě 3. Spoj obrázek náčiní s činností na zahradě 150

65 Téma: Mikrosvěty v naší zahradě ; Barvy lesa ; Barvy vody Časový úsek: 1 týden Vzdělávací cíle: 1. Pozorovat přírodu v naší zahradě a v okolí školy a v lese 2. Estetické osvojování přírody a světa kolem nás prostřednictvím výtvarných činností, vytvářet citlivý vztah ke kráse, kultivovat estetický vkus ve vztahu k sobě a okolí, 3. Rozvíjet schopnosti žáků, zvláště výtvarné pozorování, vnímání, senzibilitu, prostorové vidění, fantazie, vůle, intelektu a tvořivosti 4. Rozvíjet barevné cítění a vyjadřování 5. Rozvíjet grafický a výtvarný projev 6. Vykonávat praktické činnosti, využívat získané zkušenosti a dovednosti z hodin výtvarné výchovy pro volnou výtvarnou činnost 7. Pracovat netradičními technikami, kombinovat je a využívat k vlastní tvůrčí činnosti 8. Výtvarné dovednosti rozvíjet s přihlédnutím k individuálním schopnostem a možnostem žáků. 9. V komunikačních hrách, výtvarných akcích, besedách nad uměním a rozhovorech učit žáky řešit situace, reagovat, sledovat projevy ostatních, vyjadřovat se k problému, hodnotit díla svoje i ostatních, sledovat výtvarné umění a současnou uměleckou tvorbu pro děti Využité metody: vycházky do přírody, individuální práce a skupinová práce v plenéru, řízený rozhovor, pozorování, porovnávání a rozlišování, kolektivní pohybové a námětové hry, praktické činnosti: výtvarné a pracovní činnosti kreslení, malování, tiskání, frotáže, asambláže, práce s mikroskopem a lupou, práce s atlasem rostlin a živočichů 151

66 Pomůcky: výtvarné materiály, pomůcky a nástroje: štětce, houbičky, špachtle, tužky, rudky, uhel, pastely, tempery, kartony, plátno na malování, stojany, lupy a mikroskopy, atlas rostlin, atlas zvířat, fotoaparáty, PC, ipady, Interaktivní tabule Motivace: DVD Film Mikrokosmos ukázka života kolem nás v mikrosvětech ( život hmyzu na zemi a ve vzduchu, DVD Včelka Mája, Ferda mravenec Prezentace výtvarných námětů pro téma Barvy lesa a Barvy vody na IT Hry: Na rybáře chyť si svůj úlovek rybářským prutem,(děti tak losují svůj výtvarný úkol) Na pilné včely co včelka musí udělat od rána do večera( pohybové aktivity na zahradě, snášení různých věcí do fiktivního úlu, bodování) četba a krátká dramatizace pohádky Františka Hrubína O Květušce z knihy Špalíček veršů a pohádek (veršovaná pohádka o malé holčičce a její zahrádce, příběh plný zvířátek, ptáků a květin, malá Květuška pečlivě opatruje svou zahrádku, avšak zlá baba Zimice, která ničí vše, co roste a kvete, se ji snaží zničit, děti se však proti ní spojí a přemohou ji) Pan čáp ztratil čepičku sledování ilustrací Jiřího Trnky, Ondřeje Sekory atd.v knize a na IT Místo realizace: ve třídách, na školní zahradě, v lese, u rybníka, v ateliéru 152

67 Způsoby realizace vzdělávacích cílů - inspirace: Sledováním pohádek a filmů s tématikou přírody získávat nové informace, inspirovat se výtvarnými ilustracemi a fotografiemi Řízený rozhovor se žáky o pohádce, filmu a prezentaci, klást jednoduché otázky Pozorovat přírodu ve svém okolí školní zahradu, les, rybník Pozorovat mikrosvěty v přírodě s pomocí lupy i mikroskopu, vytvořit si rámeček na svůj mikrosvět a výtvarně ho ztvárnit Pozorovat barvy v lese, vybrat si své místo, zachytit barvy, míchat, otiskovat, kombinovat techniky, omezit detaily- změřit se na barvu Pozorovat barvy a linie vody, změny na vodě vlivem slunce, větru apod., výtvarně ztvárnit svůj pohled na vodu Řízený rozhovor se žáky klást jednoduché otázky, plnit jednoduché pokyny co vidíš, najdi kvetoucí strom, přines dva různé listy, utrhni fialku, ukaž rybník v lese, co vidíš ve svém rámečku, co dělá slunce v lese, co dělá vítr s vodou atd. Praktické činnosti : Na školní zahradě: dívat se do trávy, pod lupou sledovat život v na zemi, pohyb, vytvořit si rámeček z papíru a pozorovat pouze jeden vybraný úsek (rostliny, pohyb hmyzu..) 153

68 pracovat s barvou frotáže trávy (válečkem zapracovat trávu a barvu na papír, otiskovat povrchy na papír natřený lepidlem, otiskovat rostliny a přírodniny) kreslit tužkou, rudkou, uhlem (hmyz) V lese: pozorovat barvy lesa, hry slunce mezi stromy, barvy kmenů, listí a jehličí, pozorovat rostliny a zvířata, která můžeme zahlédnout, hledat je v atlasech temperovými barvami nebo suchým pastelem malovat na větší formát (nejméně A3) míchat barvy, nezabývat se detaily, ale soustředit se na barevnou skladbu 154

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Práce s barvou Žák: vnímá, rozliší a použije barvy míchá barvy, vytváří odstíny - míchání barev, rozlévání barev - hra s barvou - podzimní krajina, duha Angličtina

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-15. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme.

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-15. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme Třídění odpadu Ročník 3. (4.) Anotace Prostřednictvím těchto pracovních

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

ZŠ a MŠ Krásný Dvůr PROJEKT

ZŠ a MŠ Krásný Dvůr PROJEKT ZŠ a MŠ Krásný Dvůr PROJEKT Šk.rok: 2013/2014 Zpracoval(a): Mgr.Věra Purnochová Základní údaje Rozsah projektu: celoškolní Termín (datum): září 2013, prezentace práce 5.10.2013 na Jablečném dni Časová

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

14. Labyrint živý plot se zónami na hry

14. Labyrint živý plot se zónami na hry 14. Labyrint živý plot se zónami na hry Kouzelná zahrada staveniště a pískoviště - labyrint s centry (kamenné, pískové, dřevěné) pro hry dětí, stavění z přírodnin hra na stavbaře převoz auty, kolečkem

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

hygiena a bezpečnost pomůcky

hygiena a bezpečnost pomůcky Estetická výchova 1.- 3.ročník str. učivo - témata kompetence žák vytváří jednoduché výrobky z papíru a kartonu hygiena a bezpečnost pomůcky pracuje podle zadaného postupu a využívá pomoc učitele udržuje

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Udržování pořádku ve škole a jejím okolí Žák: udržuje pořádek - udržování pořádku ve třídě, ve škole - udržování pořádku v okolí školy, na hřišti, na zahradě, v

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

CZ. 1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.2.33 Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání ve Středočeském kraji 7.

CZ. 1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.2.33 Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání ve Středočeském kraji 7. Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola speciální Kladno, Pařížská 2199 tel/fax: 312 684 369 e-mail:koralek.kladno@volny.cz www.koralekkladno.cz Číslo operačního programu: CZ.

Více

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ /

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ / Roční realizační plán EVVO na školní rok 2013 2014 1. Roční realizační plán EVVO Cíle EVVO na SpZŠ Úpice - vypěstovat v žácích kladný vztah k životnímu prostředí - upevnit návyk třídit odpad - naučit šetřit

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

1. třída Pohádka o řepě

1. třída Pohádka o řepě 1. třída Pohádka o řepě Seznamovat děti s pohádkou udržet u dětí pozornost Pohádka o řepě Envir. Vývoj psyc sebep V září H2 sa.10 Seznamovat děti se zdrav. Cviky plnit úkol učitel Cvičení na poli psych

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta Základní škola Zelená Havířov - Životice Plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta -1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro základní vzdělávání SPORT TVOŘIVOST ELÁN KOMUNIKACE ŠANCE ŠESTKA 2.

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět výtvarná výchova je vyučován na 1. stupni jako samostatný předmět v tomto časovém vymezení: 1. ročník - 1 hodina týdně

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výtvarná výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Lidské

Více

Plán práce školní družiny II

Plán práce školní družiny II Plán práce školní družiny II Pravidelné aktivity Barvy kolem nás celoročním projektu Hrátky s angličtinou s rodilým mluvčím září, říjen, listopad - tematické hry, soutěže, kvízy - kolektivní a tvořivé

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

Speciální základní škola

Speciální základní škola Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 7204890tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0116 Název: Zkvalitnění vzdělávání na SpZŠ Skuteč 1. Jméno

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň 5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Charakteristickým znakem vyučování

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení Piráti Charakteristika Sportovní den pro děti z MŠ a žáky 3. ročníku. Děti se stávají piráty a překonávají různé překážky jako tyto postavy. Motivace pirátským námětem je pro děti velmi přitažlivá. Děti

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOVĚDA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOVĚDA 5.4. 5.4.3. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOVĚDA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOVĚDA: Vyučovací předmět Přírodověda vychází

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy Příloha 2 Výběr metod a forem práce Základním kritériem pro výběr odpovídající metody je cíl výuky. Pedagog vybírá a přizpůsobuje metody a formy práce žáků podle dané oblasti výuky, podle připravenosti

Více

Hlavní pedagogický záměr. Podtéma: Hlavní pedagogický záměr

Hlavní pedagogický záměr. Podtéma: Hlavní pedagogický záměr Třídní vzdělávací program třídy na měsíc: říjen 2007 Vezu pohádku O ČERVENÉ KARKULCE Jede, jede, čoudí vláček, nese téma na obláček. Vynese ho na měsíc, povíme si o něm víc Záměrem projektu je seznámení

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný M: Škola Žák: - orientuje se ve škole - bezpečně se orientuje v budově školy - pozná spolužáky, učitele, ředitele - pozná svoje spolužáky, třídního učitele, ředitele

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima 1.9.2013 1. CÍL - osvojování základních

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Umění a kultura Výtvarná výchova Výtvarná výchova Časové vymezení předmětu: 1., 3.

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu. Řečová 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Komunikace 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu. Řečová 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Komunikace 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Komunikace je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 5 hodin týdně. Předmět Komunikace

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více