PL č. 1 Zelenina Spoj čarou název s obrázkem zeleniny.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PL č. 1 Zelenina Spoj čarou název s obrázkem zeleniny."

Transkript

1 PL č. 1 Zelenina Spoj čarou název s obrázkem zeleniny. BRAMBORY CIBULE MRKEV HRÁŠEK ŘEDKVIČKA 87

2 SALÁT ČESNEK PAPRIKA OKURKA BROKOLICE 88

3 PL č. 2 Zdraví z bylin 1. přečti text 2. škrtni špatné odpovědi 3. namaluj a vybarvi pampelišku na druhou stranu papíru 1. Léčivá bylina člověku - pomáhá, léčí jej - škodí mu 2. Bylina má - stonek, listy, květ - kmen, větve 3. Kde najdeš léčivé byliny? - na zahrádce, na louce, v lese - ve vodě, pod zemí 4. Mohu si z bylin uvařit čaj? ano ne 5. Mohu byliny přidávat do jídla? ano ne 6. Kde se pěstuje meduňka a máta? - na zahradě - v lese 7. Kde najdu pampelišku (smetanku) lékařskou? - v lese - na louce 8. Jak se říká sušeným bylinám? - koření - keře 89

4 Nakresli a vybarvi pampelišku 90

5 PL č. 3 Malování jablíček 1. Vybarvi jablíčka 2. Namaluj jedno jablíčko sám 91

6 PL č. 4 - Ovoce Spoj čarou obrázek velkého ovoce se stejným obrázkem malého ovoce. 92

7 PL č. 5 - Zelenina Spoj čarou obrázek velkého ovoce se stejným obrázkem malého ovoce. 93

8 PL č. 6 Zdravé, nezdravé Spoj čarou zdravé a nezdravé potraviny s čistým a špinavým zubem/hubeným či tlustým klukem. 94

9 PL č. 7 Ovoce a zelenina 1. Vybarvi obrázky 2. Ovoce zakroužkuj oranžovou pastelkou 3. Zeleninu zakroužkuj zelenou pastelkou Zdroj 95

10 PL č. 8 Ptáci na jaře Vybarvi omalovánku. Zdroj 96

11 PL č. 9 Omalovánka 1. Vybarvi ovoce a zeleninu 2. Namaluj, na čem rostou jablka 97

12 Namaluj, na čem rostou jablka. 98

13 PL č Mrkev Namaluj, kde roste mrkev. 99

14 PL č Malované ovoce Vybarvi ovoce. 100

15 PL č Malovaná zelenina Vybarvi zeleninu. 101

16 PL č Kde roste jablko Namaluj, na čem roste jablko. 102

17 Téma: Voda Časový úsek: 2 měsíce Vzdělávací cíle: 1. Vytvářet si citlivý vztah k přírodě podporováním přirozené zvídavosti a aktivity 2. Chránit své zdraví, dodržovat naučené stereotypy chování zdravého životního stylu a ochrany životního prostředí 3. Seznámit a upozornit žáky na nutnost ochrany vody, čistoty vody a životního prostředí 4. Rozvíjet komunikační dovednosti, rozvíjet slovní zásobu a rozšiřovat a upevňovat znalosti o vodě v přírodě s využitím mezipředmětových vztahů 5. Vést žáky k uvědomění si o významu a důležitosti vody pro člověka a přírodu 6. Pozorovat přírodu, proměnlivosti počasí jako motivaci pro další pracovní a výtvarné činnosti 7. Seznámit se s koloběhem vody v přírodě, motivovat pro aktivní ztvárnění koloběhu vody 8. Poznávat vlastnosti vody teplota, podoba, přelévání 9. Seznamovat se s vodním prostředím, pozorovat vodní ptactvo a krmit vodní ptactvo, živočichy a výtvarně pozorované ztvárňovat 10. Rozšířit si znalosti o přírodě ve vodě a kolem vody a upevňovat znalosti o vodě v přírodě 11. Rozvíjet grafomotorické schopnosti s využitím interaktivní tabule 12. Soustředit se na poslech pohádek s vodní tématikou, vyjmenovat postavy z pohádky 13. Seznamovat žáky s využitím vody v domácnosti, ( nové obrázky a piktogramy), učit žáky obrázky a činnosti pojmenovávat, přiřazovat, vybírat, třídit podle různých kritérií 14. Zapojovat všechny smysly při provádění praktických cvičení Provádět i smyslová cvičení - přiřadit obrázek ke slyšenému zvuku., 103

18 Využité metody: Individuální a skupinová práce, pozorování přírody, proměnlivého počasí, řízený rozhovor, činnostní učení - didaktická hra, třídění, přiřazování, vyhledávání na PC, vytvoření DUM žáci, využití IT a programu Smart NOTEBOOK ke grafickému ztvárnění vody, využití nástrojů zvoleného programu, grafomotorická cvičení, vycházka do přírody- k rybníku - vyučování v přírodě - realizace moderního vyučování v přírodě, praktické činnosti, řízená kolektivní činnost při vytváření koláže práce s pracovními listy výtvarné a pracovní aktivity čtení, opis textu na PC, pozorování, porovnávání a rozlišování, pohybové hry Pomůcky: Interaktivní tabule, výukový program Místo, kde žijeme Člověk a jeho svět- Voda kolem nás, PC program VODA, kniha pohádek- Pohádky třeboňského kapra, demonstrační a obrazový materiál, vodové barvy, barvy na hedvábí, voskové pastely, papíry, lepidlo, nůžky, mušle, vlna, vata, lepenka, igelity, sisal, knoflíky, houbičky, papírové ubrousky, demonstrační přístroj OPTIKARD, strukturované krabice, zhotovené fotografie Motivace: Shlédnutí výukového programu Místo, kde žijeme/ Voda kolem nás Shlédnutí v programu Glogster život vody Práce s didaktickou pomůckou Opticart, animace koloběhu vody v přírodě, vytvoření modelové situace, praktické provedení koloběhu vody v prostoru Rozhovor o změnách počasí, pravidelné pozorování Procházka v lese, kdo žije v rybníku, kudy přitéká, odtéká voda Život u moře, v moři, rozdíly Tématické básně a říkanky využité pro rytmizaci a grafomotorická cvičení Četba Pohádky Třeboňský kapr Poslech zvuku-zvuky kolem nás Prohlížení fotek z výstavy Pod hladinou Procházka do Bažantnice Místo realizace: ve třídách, v keramické dílně, na školní zahradě, v lese, u rybníka 104

19 Způsoby realizace vzdělávacích cílů - inspirace: Shlédnout výukový program Místo, kde žijeme Člověk a jeho svět Voda kolem nás Shlédnout CD výukový program VODA v progr. GLOGSTER Procházka k rybníku Bažantnice Seznámit se s významem vody v přírodě, pro člověka Pravidelně pozorovat počasí a hovořit o změnách počasí Pozorovat proměnlivost počasí- využít téma pro deklamaci říkanek, četbu, grafomotorická cvičení, malování Seznámit se s koloběhem vody, demonstrační přístroj OPTIKARD), vytvoření modelové situace a při činnostním učení si koloběh vyzkoušet prakticky Pracovat s obrazovým materiálem popsat obrázky s tématikou vody v přírodě Najít obrázky s tématem vody v domácnost i - vyhledávat vhodné obrázky podle nápovědy Vyhledat různé živočichy žijící u vody, třídit obrázky Rozvíjet slovní zásobu, čtení, psaní, skládání a vyznačování klíčových slov, přiřazování slov k obrázkům... Pracovat na IT v programu Smart NOTEBOOK a ke grafickému ztvárnění vody využít nástroje zvoleného programu výběr a tah - vodní plocha, vybarvení objektu, voda, nástroj pero doplnění okolí Prohlížení fotografií z výstavy pod hladinou život v hlubinách Besedovat o podmínkách života akvarijních ryb Společně vyprávět nad dějovými obrázky vodní doprava Poslech pohádek, určování hlavních postav Tvorba SMART DŮM žáky Království vody Samostatně pracovat se strukturovanými krabicemi Praktické činnosti : Poznávat vlastností vody - podoby vody, přelévání, určování teploty Provádět pokus určování skupenství vody Koloběh vody- vytvoření mraku, kapek, sněhu dělat koloběh v pohybu Vytvoření SMART DUM žáci Království vody, Vycházka k rybníku Zhotovení modelu koloběhu vody v přírodě- koláž 105

20 Připravit pomůcky fotoaparát, fotit dokumentaci, prohlížet nafocenou fotodokumentaci Vytvořit hedvábný šátek s tématem vody vodní plocha Nakreslit obrázky u vody Pracovat, malovat na IT v programu Smart NOTEBOOK a ke grafickému ztvárnění vody, využít nástroje zvoleného programu výběr a tah - vodní plocha, vybarvení objektu, voda, nástroj pero doplnění okolí Výtvarně ztvárnit PL Prší, prší za pomoci jednoduché koláže a malby Vytvořit koláž moře- malba doplněná lepenými obrázky a mušlemi Vytvořit akvárium vymodelovat rybičky, namalovat tapetu akvária, nasypat písek, umístit kameny, škeble Krmit zvířata a ptáky žijící u vod Práce na IT Koloběh vody v přírodě 106

21 Koláž koloběh vody Vycházky do přírody Nácvik domácích činností s využitím vody strukturované krabice 107

22 Tvořit, malovat Výroba akvária 108

23 Život pod hladinou Výstupy: Pracovní listy, rybičky z keramické hlíny, tapeta do akvária, obrázky rybníka a okolí, strukturované krabice na třídění obrázků z různého prostředí (dům, škola, rybník), strukturované krabice (přiřazování obrázků k piktogramům), šátek vodní plocha, fotografie potřebné k Smart DUM, SMART DUM - tvoření žáci Království vody, Vycházka k rybníku, model koloběhu vody, vystřižené segmenty počasí z koloběhu vody, videozáznam ICT, koláž moře, grafické listy zhotovené v programu Smart Notebook 2011, výtvarný list Klíčové kompetence: KU- rozumí základním pojmům z tématu voda,dokáže pojmenovat obrázky, vyhledávat a pojmenovávat obrázky, rozvíjí si smyslové vnímání, plní výukové programy v PC a na IT, rozvíjí svou zvídavost, fantazii a kreativitu KŘP- správně reaguje na pokyn učitele, orientuje se v daném prostoru, s pomocí učitele řeší problémy KK - komunikuje se svým okolím - zapojuje se do rozhovoru, odpovídá na otázky, znakuje, hodnotí práci svou, či spolužáků KSP - navazuje adekvátní kontakt se svým okolím ve škole i mimo školu, spolupracuje ve skupině KP - rozvíjí jednoduché pracovní činnosti v oblasti jemné i hrubé motoriky, utváří si pracovní návyky při jednoduchých činnostech, dodržuje základní hygienické návyky, dokáže si vybrat pracovní pomůcky a manipulovat s nimi 109

24 Mezipředmětové vztahy: přírodověda, čtení, psaní, počty, pracovní vyučování, výtvarná výchova, environmentální výchova, řečová výchova Pracovní listy: PL č.1 -Vodní království / žáci, kteří dokážou číst text přečtou, nebo přečte učitel; v bodech ze dvou možností zvolí správnou odpověď a tu označí nebo škrtnou odpověď chybnou PL č.2 -Napiš a nakresli, kdo potřebuje vodu. Žáci si přečtou a doplní zadané úkoly PL č.3 - Vybarvi a domaluj žábu, napiš, kde žije PL č.4 - Namaluj ryby do rybníku PL č.5 - Zakroužkuj, kdo žije ve vodě PLč.6 - Zakroužkuj vodní dopravní prostředek PLč.7- Porovnej menší, větší žábu 110

25 PL č. 1 - Vodní království 4. Přečti text 5. V bodech 1 7 zvol správnou odpověď a tu označ nebo škrtni odpověď chybnou 1. Potřebujeme vodu k životu? ano ne 2. Kdo žije ve vodě? ryba kočka 4. Žije u vody kachna? ano ne 5. Jak se jmenovala přehrada, kde jsme byli na škole v přirodě? Lipno Záplavy 6. Na čem jsme jeli na Lipně? na parníku na voru 2. Je sníh zmrzlá voda? ano ne 3. Vypařuje se voda? ne když se zahřeje 111

26 PL č. 2 - Voda 1. Napiš a nakresli, kdo potřebuje vodu 2. Přečti si zadané úkoly 112

27 113

28 114

29 PL č. 3 Žába 1. Vybarvi žábu 2. Napiš, kde žába žije 115

30 PL č. 4 Ryby v rybníku Namaluj ryby do rybníku. 116

31 PL č. 5 Kdo žije ve vodě Zakroužkuj, kdo žije ve vodě. 117

32 PL č. 6 Dopravní prostředky Zakroužkuj vodní dopravní prostředky. 118

33 PL č. 7 Porovnej žáby Porovnej větší, menší žábu. 119

34 Závěr: Hodnocení hodiny - kontrola splnění vzdělávacích cílů zpětná vazba pro učitele hodnocení práce žáků učitelem hodnocení žáků - sami sebe i ostatní odměna za práci pochvala, známka, razítko, sladkost, Zdroje /- PC program Voda, PL k učebnici vlastivědy pro neslyšící žáky se zbytky sluchu SNP Praha 1982, videoprogram Místo, kde žijeme 120

35 Téma: Jak na odpady? Časový úsek: 2 měsíce (duben květen) Vzdělávací cíle: 1. Pozorovat přírodu ve svém okolí, chápat vzájemné vztahy a souvislosti 2. Utvářet pozitivní vztah k přírodě 3. Prohloubit ekologické cítění a osvojovat pravidla slušného chování 4. Získávat návyky klasifikace a recyklace odpadu 5. Vykonávat praktické činnosti sběr odpadu v přírodě, třídění odpadu do kontejnerů ve škole i mimo ni 6. Pojmenovat předměty, činnosti, nové poznatky a zkušenosti z každodenního života 7. Rozvíjet myšlení a vyjadřování, rozšiřovat slovní zásobu 8. Podporovat přirozenou zvídavost žáků 9. Rozvíjet kreativitu 10.Učit se hrou a tím získávat nové poznatky 11.Učit žáky pracovat ve skupině Využité metody: projektové vyučování, skupinová i individuální práce, komunitní kruh, vycházka do přírody a okolí školy, pozorování, rozlišování, třídění a přiřazování obrazového materiálu, interaktivní výuka v programu Smart, názorná ukázka, exkurse, didaktická hra, řízená komunikace, čtení, psaní, učení hrou - didaktické hry na PC, strukturovaná výuka, sběr a třídění odpadu, vypracování pracovních listů, výtvarné a pracovní činnosti z recyklovaného odpadu - vytváření obrázků, koláží a předmětů, omalovánek, kresba, malba Pomůcky: demonstrační materiál Separating and Recyclyng, školní i veřejné kontejnery na tříděný odpad, demonstrační odpadový materiál (papír, sklo, plast, hliník,bioodpad, nebezpečný odpad, elektroodpad / pracovní listy, rukavice a pytle na odpad, 121

36 fotoaparáty, pet lahve, hliníkové folie, novinový papír, zbytkový materiál z domácnosti (vlna), plastová víčka, CD, barevné kartony, nůžky, tavná pistole, barevná trička, šátky, PC, Interaktivní tabule, ICT program, omalovánky, výtvarné potřeby Motivace : Kde mají odpadky své správné místo? podněcování aktivní účasti na ochraně přírody Tematická hra Ochránce sanace lesního porostu od nevhodných odpadů Kam jezdí vláček Recykláček, Jak třídí Tonda Obal řízený rozhovor s obrázkem, porovnávání s realitou Hledání rozdílů mezi civilizací a přírodou (co se nachází v civilizaci a naopak, co bychom v přírodě neměli z civilizace nacházet) Výlet po turistické stezce jak ochráníme své životní prostředí Místo realizace: ve třídách, v tělocvičně, v okolí školy, v sídlišti, v lese, u rybníka, na turistické stezce Způsoby realizace vzdělávacích cílů inspirace: Pozorovat životní prostředí ve svém okolí - v okolí školy, v sídlišti, v lese, u rybníka, na turistické stezce Sbírat odpadový materiál pracovat ve skupině, spolupracovat Třídit odpady do vhodných kontejnerů (papír, plast, sklo) Plnit úkoly třídění odpadu s demonstračním materiálem formou námětových a pohybových her, manipulací na slovní pokyn, přiřazováním obrázků Seznámit se formou hry s pojmy bioodpad, elektroodpad, nebezpečný odpad, sběrný dvůr Plnit praktické úkoly třídění odpadu do barevných školních kontejnerů Vypracovat pracovní listy číst, psát, vymalovat, spojovat, barevně polepovat, slovně popisovat, doplňovat test, zaškrtávat Komunikovat se žáky klást přiměřené otázky, plnit jednoduché úkoly co do přírody patří, pojmenuj druh odpadu, kam odpad vytřídíš, vysvětli pojem recyklace apd. Vysvětlovat pravidla slušného chování a citlivého vztahu k přírodě jsme součástí přírody spolu s ostatními živočichy a rostlinami, které potkáváme 122

37 Poznávat druhy odpadu zrakem a hmatem, pozorovat jejich vlastnosti Podněcovat aktivní účast na ochraně přírody činnostní učení v přírodě Recyklovat vytříděný odpad, rozvíjet kreativitu - koláže, větrníky, přání Plnit úkoly formou Didaktických námětových a pohybových her Psát zápis z aktivit do deníku, psát diktát klíčových slov Prokazovat znalosti v testech a úkolech na internetu Praktické činnosti: Plnit praktické úkoly třídění odpadu do barevných školních kontejnerů Sbírat odpadový materiál v okolí školy, na vycházce, při turistice, pracovat ve skupině, spolupracovat. Hledat v praxi rozdíly mezi civilizací a přírodou. Třídit sebrané odpady do určených kontejnerů papír, plast, sklo, elektroodpad, bioodpad 123

38 Pracovní a výtvarné činnosti spojené s tvořivou recyklací odpadového materiálu, vytvořit z něj dekorativní předměty, koláže, přání - ztvárnit přírodní tématiku Výstupy: vytříděný komunální odpad, strukturovaná krabice k tematické výuce, výtvarné práce, fotografie, koláže, dekorativní předměty z recyklovaného odpadu, pracovní listy, omalovánka Klíčové kompetence: KU - dokáže pojmenovat věci a děje, rozumí základním pojmům z tématu ekohraní, rozumí výuce praktické i teoretické, dokáže pojmenovat obrázky, dokáže vyhledávat a přiřazovat obrázky ve výukových programech v PC a na IT, rozvíjí přirozenou zvídavost, kreativitu, rozvíjí své smyslové vnímání KK - komunikuje se svým okolím - zapojuje se do rozhovoru, řízené komunikace, odpovídá na otázky, znakuje, ke komunikaci využívá komunikační knihu, program komunikace na ipad, hodnotí práci svou, či spolužáků, rozšiřuje slovní zásobu 124

39 KŘP - spolupracuje podle schopností a dovedností při řešení problému, správně reaguje na pokyn učitele a s jeho pomocí řeší problémy, orientuje se v daném prostoru KP - utváří si pracovní návyky při praktických činnostech sběru a třídění odpadu, dokáže pracovat ve skupině a spolupracuje, dokáže si vybrat ochranné pracovní pomůcky, dodržuje základní hygienické návyky, dokončuje zadané úkoly KSP - spolupracuje ve skupině, navazuje adekvátní kontakt se svým okolím ve škole i mimo školu, snaží se ohodnotit sebe i ostatní spolužáky, upevňuje si pravidla slušného chování a jednání Mezipředmětové vztahy: přírodověda, čtení, řečová výchova, psaní, pracovní vyučování, výtvarná výchova, počítače, hudební výchova, rozumová výchova, smyslová výchova Pracovní listy: PL č.1/a,b,c - žáci spojují čarou vždy jeden typ kontejneru na odpad (modrý, žlutý, zelený) s obrázky vhodných odpadů PL č.2 - žáci písemně odpovídají v testu na otázky: v bodě 1-3 (ano x ne), 4-5 zaškrtnou ze dvou možností správnou odpověď, v bodě 6 nakreslí a popíšou kontejnery na odpad PL č.3 - žáci spojují čarou barevné kontejnery s obrázkem vhodného odpadu PL č.4/a,b,c - žáci škrtají obrázky odpadů, které do daného kontejneru na sklo (papír, plast) nepatří PL č.5 - Omalovánka na výletě v lese - každý žák vybarvuje svoji omalovánku (pohled na rodinu v lese u mraveniště), společně čtou doprovodný text a řízenou komunikací diskutují o ochraně přírody PL č.6 - žáci spojují čarou barevné kontejnery s obrázkem odpadu Strukturovaná krabice - žák přiřazuje obrázky ke kontejnerům 125

40 PL č. 1 Třídění odpadů Spoj čarou vždy jeden typ kontejneru na odpad (modrý, žlutý, zelený) s obrázky vhodných odpadů 126

41 127

42 Zdroj 128

43 PL č. 2 - Odpady 1. Odpověz na otázky č. 1-3 ano/ne 2. U otázky 4, 5 zakroužkuj správnou odpověď úkol - na druhou stranu papíru nakresli a popiš kontejnery na odpad 1. Máme se k přírodě chovat dobře? Máme ji chránit?.. 2. Odhodím odpadky do přírody? Lesa, zahrady? 3. Mám třídit odpady? ( doma, ve škole). 4. Kam odnesu vytříděné odpady? do lesa do kontejneru 5. Kam odvezu rozbitou lednici, televizi? do sběrného dvora k popelnici 129

44 6. Na tuto stranu papíru nakresli a popiš kontejnery na třídění odpadu. 130

45 PL č. 3 - Kontejnery Spoj čarou barevné kontejnery s obrázkem vhodného odpadu Zdroj 131

46 PL č. 4 Kontejner na sklo, papír, plast 1. Škrtni, co do kontejneru na sklo nepatří. 2. Škrtni, co do kontejneru na papír nepatří. 3. Škrtni, co do kontejneru na plast nepatří. 132

47 2. Škrtni, co do kontejneru na papír nepatří. 133

48 3. Škrtni, co do kontejneru na plast nepatří. Zdroj 134

49 PL č. 5 - Omalovánka na výletě v lese 1. Vybarvi obrázek 2. Přečti společně doprovodný text 3. Diskutuj o ochraně přírody Zdroje : /omalovánka / Didaktický materiál na magnetickou tabuli : M. Kvapilová, 135 výtvar. zprac. Z. Prachmanová, tisk: GRA. TISK Kyjov

50 PL č. 6 - Barevné kontejnery Spoj čarou barevné kontejnery s obrázkem odpadu. Zdroj 136

51 Závěr Hodnocení hodiny- kontrola realizovaných vzdělávacích cílů Hodnocení práce žáků učitelem /slovní, písemné do plánů, bodové hodnocení/ Hodnocení žáků - sami sebe i ostatní Odměna za práci razítka, samolepky, sladkosti 137

52 Téma: Školní zahrada Časový úsek: 2 týdny Vzdělávací cíle: 1. Poznat a využít školní zahradu k pracovním činnostem 2. Poznat a využít školní zahradu k zábavě 3. Poznat a využít školní zahradu ke vzdělávacím aktivitám 4. Realizovat moderní vyučování v prostředí přírody 5. Vytvořit biotop vřesoviště 6. Zkušenosti z přírody využít v běžném životě Využité metody: projektové vyučování, pozorování, vyhledávání, třídění, dělení a skládání, porovnávání, přiřazování čtení s porozuměním, praktické činnosti, vnímání více smysly, soutěž, hra, výtvarné ztvárnění Pomůcky: ovoce a zelenina, obrázky ovoce a zeleniny, obrázky stromů a keřů, modely ovoce a zeleniny, fotografie z areálu školní zahrady, fotografie detailů školní zahrady, pracovní listy, zahradní nářadí, hřiště, ipad, strukturované krabice Motivace: Co nám připravili žáci z praktických tříd? pracovat na jednotlivých stanovištích pod vedením pedagogů a s pomocí žáků praktické školy v prostoru školní zahrady Vytvoření biotopu Vřesoviště Jabloň v proměně roku Místo realizace: všechny prostory školní zahrady, venkovní učebna, školní hřiště, třída 138

53 Způsoby realizace vzdělávacích cílů - inspirace: Projektový den Školní zahrada zábava i poučení Poznávat fotografie objektů, určovat fotografie ze školní zahrady, pojmenovávat objekty školní zahrady Přiřazovat detaily k celku přenést poznatek z celku na jeho část Pojmenovat stromy na obrázku, přiřadit kartu s textem Přiřadit obrázek k textu Přiřadit plody, listy Vyhledat některé stromy na zahradě Výstava - představení ovoce a zeleniny, přiřazovat text, vyhledávat pojmenované ovoce Cvičit sebeobsluhu obléknout některé pracovní oblečení a vysvětlit, kterou část těla chrání - pojmenovat pracovní oblečení Řízený rozhovor s ukázkami zahradnického nářadí pojmenovat, popsat způsob užití Poznávat ovoce a zeleninu hmatem a čichem Pracovat s obrazovým materiálem, didaktickými pomůckami - sestavit časovou posloupnost podle změn na obrázcích jablko a kos, list a housenka, zajíc a mrkev; přiřadit barevný obrázek k obrysovému obrázku; přiřadit obrázek ovoce a zeleniny podle polohy na kartě; pojmenovat květiny na obrázku; sestavit zahradní nářadí z půlených obrázků; sestavit ovoce a zeleninu z půlených obrázků Poznávat způsoby uchovávání ovoce a zeleniny - manipulovat s kartami - vkládat obrázky do sklenic vařit kompoty Přiřazovat skutečné ovoce a zeleninu k obrázkům Třídit modely ovoce a zeleniny, vybírat ovoce, které u nás neroste Cvičit motoriku ruky- s pomocí loupat jablka; poznávat vlastnosti nože, dodržovat bezpečnost Hrát pohybové hry na školním hřišti - jezdit a běhat slalom mezi košíky, sbírat ovoce nebo zeleninu, házet do košíku vhodně směrovat hod 139

54 Praktické činnosti: Vytvořit biotop vřesoviště; připravit materiál a pomůcky: rašelina, mulčovací kůra, rostliny (pěnišníky-rododendron, azalka, vřes, vřesovec), rýče, hrábě, pracovní rukavice, lopatky, motyčky Vybrat vhodné místo pro biotop vřesoviště Rozvrhnout rostliny do plochy Rýt jamky, zasypávat rašelinou Sázet rostliny Pokrýt záhon mulčovací kůrou, rozhrabat Zalévat rostliny Průběžně pozorovat růst, plít a zalévat 140

55 Tematické vyučování - Poznávat proměnu jabloně od jara do podzimu, třídit jablka podle barvy a velikosti, Výtvarně zpracovat stromy jarní kvetoucí, letní se zelenými jablky, podzimní s červenými jablky a opadaný Vyrobit z jablka ježka cvičit cílený pohyb, s pomocí pracovat oběma rukama Vytvořit Jablečný kompot - tiskat půlenými jablky poznat jablko uvnitř, cvičit přítlak ruky Vytvářet a ochutnávat pokrmy z jablek krájet, míchat, přemísťovat Úklid zahrady sbírat větvě, lámat větve opékat vuřty Pracovat v programech ipadu - třídit, přesunovat, přiřazovat podle pokynů Plnit úkoly v pracovních listech vést rozhovor nad obrázky, rozumět zadanému úkolu, číst s porozuměním a s dopomocí, pracovat s konkrétní situací Vyznačit určenou barvou ovoce Namalovat záhon s danou zeleninou Namalovat místo pro ukládání nářadí (domeček na školní zahradě) Spojovat obrázek zeleniny s barvou zeleniny Spojovat obrázek ovoce s barvou ovoce Přiřadit spojit obrázky nářadí a činnost Odpovídat na otázky výběr ze dvou odpovědí 141

56 Strukturované krabice- přiřadit model ovoce nebo zeleniny k obrázku, třídit obrázky na skupiny ovoce a zelenina Výstupy: Výtvarné ztvárnění - strom ve vývojových fázích roku, kompot Klíčové kompetence: KK - podle svých možností se správně vyjadřuje, rozumí obsahu jednotlivých sdělení, zapojuje se do rozhovoru, komunikativní dovednosti využívá ke komunikaci se spolužáky KP - utváří pracovní návyky, rozvíjí pracovní dovednosti při práci na pozemku, poznává a vybere vhodné pracovní oblečení a nářadí KU - v praktických situacích získává a procvičuje vědomosti o ovoci a zelenině, střídáním různých metod rozvíjí znalosti, K. k řešení problémů 142

57 s pomocí učitele a spolužáka řeší problémy, konkrétní situace umožňují učit se, na koho mohou požádat o radu KSP - přirozené prostředí zahrady a školy a vedení žáků základní školy praktické rozvíjí představu o vztazích mezi lidmi Mezipředmětové vztahy: přírodověda, pracovní vyučování, čtení, rozumová výchova, tělesná výchova Pracovní listy: PL č. 1 - Barvy ovoce - označit určenou=shodnou barvou ovoce PL č. 2 - Zelenina na záhonu - žáci namalují záhon a umístí do něj mrkev, pórek a ředkvičky PL č. 3 - Zahradní nářadí - dokreslit zahradní domek, pojmenovat zahradní nářadí PL č. 4 - Zahrada - číst s porozuměním a s dopomocí, vybrat a označit správnou odpověď PL č. 5 - Zelenina - pojmenovat barvu zeleniny, spojit zeleninu se stejnou barvou PL č. 6 Ovoce - pojmenovat barvu ovoce, spojit ovoce se stejnou barvou PL č. 7 - Školní zahrada pojmenovat zahradnické nářadí, pojmenovat činnost na zahradě, spojit obrázek nářadí s obrázkem činnosti Závěr: Hodnocení okamžitá zpětná vazba při řešení úkolů a hrách Hodnocení práce žáků učitelem 143

58 PL č. 1 - Barvy ovoce 1. Zakroužkuj modře švestku 2. Zakroužkuj zeleně hroznové víno 3. Zakroužkuj červeně jahody 4. Zakroužkuj žlutě hrušku 144

59 PL č. 2 - Zelenina na záhonu 1. Namaluj záhon 2. Umísti do něj mrkev, pórek a ředkvičky 145

60 PL č. 3 - Zahradní nářadí 1. Pojmenuj zahradní náčiní 2. Namaluj zahradní domek 146

61 PL č. 4 - Zahrada 1. Přečti text 2. vyber a označ správnou odpověď 1. Jakou dřevěnou stavbu máme na zahradě? hrad zámek 2. Kde na zahradě sportujeme, hrajeme fotbal? na cestě na hřišti 3. Kde na zahradě stavíme hrady, vyklápíme bábovky,malujeme do písku? na záhonech na pískovišti 4. Můžeme se někde na zahradě schovat před sluncem, deštěm? Kde se můžeme na zahradě i učit? na lanovce pod pergolou 5. Kde pěstujeme zeleninu, květiny? na písku na záhonech 147

62 PL č. 5 - Zelenina 1. Pojmenuj barvu zeleniny 2. Spoj zeleninu se stejnou barvou 148

63 PL č. 6 - Ovoce 1. Pojmenuj barvu ovoce 2. Spoj ovoce se stejnou barvou 149

64 PL č. 7 - Školní zahrada 1. Pojmenuj zahradnické náčiní 2. Pojmenuj činnosti na zahradě 3. Spoj obrázek náčiní s činností na zahradě 150

65 Téma: Mikrosvěty v naší zahradě ; Barvy lesa ; Barvy vody Časový úsek: 1 týden Vzdělávací cíle: 1. Pozorovat přírodu v naší zahradě a v okolí školy a v lese 2. Estetické osvojování přírody a světa kolem nás prostřednictvím výtvarných činností, vytvářet citlivý vztah ke kráse, kultivovat estetický vkus ve vztahu k sobě a okolí, 3. Rozvíjet schopnosti žáků, zvláště výtvarné pozorování, vnímání, senzibilitu, prostorové vidění, fantazie, vůle, intelektu a tvořivosti 4. Rozvíjet barevné cítění a vyjadřování 5. Rozvíjet grafický a výtvarný projev 6. Vykonávat praktické činnosti, využívat získané zkušenosti a dovednosti z hodin výtvarné výchovy pro volnou výtvarnou činnost 7. Pracovat netradičními technikami, kombinovat je a využívat k vlastní tvůrčí činnosti 8. Výtvarné dovednosti rozvíjet s přihlédnutím k individuálním schopnostem a možnostem žáků. 9. V komunikačních hrách, výtvarných akcích, besedách nad uměním a rozhovorech učit žáky řešit situace, reagovat, sledovat projevy ostatních, vyjadřovat se k problému, hodnotit díla svoje i ostatních, sledovat výtvarné umění a současnou uměleckou tvorbu pro děti Využité metody: vycházky do přírody, individuální práce a skupinová práce v plenéru, řízený rozhovor, pozorování, porovnávání a rozlišování, kolektivní pohybové a námětové hry, praktické činnosti: výtvarné a pracovní činnosti kreslení, malování, tiskání, frotáže, asambláže, práce s mikroskopem a lupou, práce s atlasem rostlin a živočichů 151

66 Pomůcky: výtvarné materiály, pomůcky a nástroje: štětce, houbičky, špachtle, tužky, rudky, uhel, pastely, tempery, kartony, plátno na malování, stojany, lupy a mikroskopy, atlas rostlin, atlas zvířat, fotoaparáty, PC, ipady, Interaktivní tabule Motivace: DVD Film Mikrokosmos ukázka života kolem nás v mikrosvětech ( život hmyzu na zemi a ve vzduchu, DVD Včelka Mája, Ferda mravenec Prezentace výtvarných námětů pro téma Barvy lesa a Barvy vody na IT Hry: Na rybáře chyť si svůj úlovek rybářským prutem,(děti tak losují svůj výtvarný úkol) Na pilné včely co včelka musí udělat od rána do večera( pohybové aktivity na zahradě, snášení různých věcí do fiktivního úlu, bodování) četba a krátká dramatizace pohádky Františka Hrubína O Květušce z knihy Špalíček veršů a pohádek (veršovaná pohádka o malé holčičce a její zahrádce, příběh plný zvířátek, ptáků a květin, malá Květuška pečlivě opatruje svou zahrádku, avšak zlá baba Zimice, která ničí vše, co roste a kvete, se ji snaží zničit, děti se však proti ní spojí a přemohou ji) Pan čáp ztratil čepičku sledování ilustrací Jiřího Trnky, Ondřeje Sekory atd.v knize a na IT Místo realizace: ve třídách, na školní zahradě, v lese, u rybníka, v ateliéru 152

67 Způsoby realizace vzdělávacích cílů - inspirace: Sledováním pohádek a filmů s tématikou přírody získávat nové informace, inspirovat se výtvarnými ilustracemi a fotografiemi Řízený rozhovor se žáky o pohádce, filmu a prezentaci, klást jednoduché otázky Pozorovat přírodu ve svém okolí školní zahradu, les, rybník Pozorovat mikrosvěty v přírodě s pomocí lupy i mikroskopu, vytvořit si rámeček na svůj mikrosvět a výtvarně ho ztvárnit Pozorovat barvy v lese, vybrat si své místo, zachytit barvy, míchat, otiskovat, kombinovat techniky, omezit detaily- změřit se na barvu Pozorovat barvy a linie vody, změny na vodě vlivem slunce, větru apod., výtvarně ztvárnit svůj pohled na vodu Řízený rozhovor se žáky klást jednoduché otázky, plnit jednoduché pokyny co vidíš, najdi kvetoucí strom, přines dva různé listy, utrhni fialku, ukaž rybník v lese, co vidíš ve svém rámečku, co dělá slunce v lese, co dělá vítr s vodou atd. Praktické činnosti : Na školní zahradě: dívat se do trávy, pod lupou sledovat život v na zemi, pohyb, vytvořit si rámeček z papíru a pozorovat pouze jeden vybraný úsek (rostliny, pohyb hmyzu..) 153

68 pracovat s barvou frotáže trávy (válečkem zapracovat trávu a barvu na papír, otiskovat povrchy na papír natřený lepidlem, otiskovat rostliny a přírodniny) kreslit tužkou, rudkou, uhlem (hmyz) V lese: pozorovat barvy lesa, hry slunce mezi stromy, barvy kmenů, listí a jehličí, pozorovat rostliny a zvířata, která můžeme zahlédnout, hledat je v atlasech temperovými barvami nebo suchým pastelem malovat na větší formát (nejméně A3) míchat barvy, nezabývat se detaily, ale soustředit se na barevnou skladbu 154

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vydán ŘŠ pod Č.: 1/2012 Upraven a schválen pedagogickou radou: Zpracovala: Bc. Vendula Macháčková

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro mateřskou školu při Základní škole a mateřské škole Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace pro školní rok 2014/2015 Název ročního programu : CESTY A CESTIČKY

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 1.1. Cíle školního vzdělávacího programu... 3 1.2. Klíčové kompetence... 3 1.2.1.Kompetence k

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školní družiny... 4 2.1. Budova ŠD a vybavení... 4 2.2. Provoz školní družiny... 4

Více

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ Základní škola a Mateřská škola Stružinec Vypracovala: Markéta Fišarová Verze č.1 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje.str.1 2.

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY VI. Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Zpracován v souladu s obecně platnými předpisy na základě Rámcového programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM tel.: 353999244 Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okr. Karlovy Vary, příspěvková organizace Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou e-mail: zs.becov@seznam.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Č.j. MŠ/181/2010 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Ústřední téma školy: Poznáváme všemi smysly Mateřská škola Motto: Správně vidíme jen srdcem Identifikační údaje Adresa zařízení: Dětský

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Platnost od 1. 9. 2007 Základní škola Trmice 1. POSLÁNÍ A CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Hlavním posláním přípravné třídy je příprava dětí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Ředitelka školy: Ing. Zuzana Horáková Radová Zástupce pro I. stupeň, speciální pedagog: Mgr. Eva Junová Třídní učitelka: Ivana Matějková Obsah strana

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 33 33 33 66 66 Učební texty: 1 1. období A) Cíle vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378028801, fax.: 378028802 e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz

Více

SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1

SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání SPOLU ZA POZNÁNÍM září 2010 verze 1.1 1. Identifikační údaje: PŘÍLOHA I Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více