Obchodní rok. Průběh obchodu. Obchod s plynem. Průzkum ložisek a produkce. Skladování plynu. Přeprava plynu. Výhled

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní rok. Průběh obchodu. Obchod s plynem. Průzkum ložisek a produkce. Skladování plynu. Přeprava plynu. Výhled"

Transkript

1 VNG Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft Obchodní rok Průběh obchodu Obchod s plynem Průzkum ložisek a produkce Skladování plynu Přeprava plynu Výhled

2 2 Skupina VNG Skupina VNG Společnost VNG Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft (VNG) se sídlem v Lipsku patří ke 3 nejvýznamnějším německým a k 10 nejvýznamnějším evropským dovozcům zemního plynu. Jako zkušený specialista na zemní plyn s více než 50letou tradicí dodáváme zemní plyn ze široce diverzifikovaných mezinárodních zdrojů nákupu a zušlechtěný bioplyn velkoodběratelům v tuzemsku a v zahraničí. S majetkovými účastmi a kooperacemi je VNG jako velkoobchodník se zemním plynem aktivní v Polské republice, v Itálii, ve Švýcarsku, v Rakousku, v České republice a ve Slovenské republice. V segmentu domácností se VNG angažuje v tuzemsku a v zahraničí výhradně prostřednictvím přímých a nepřímých majetkových účastí na městských distribučních podnicích a regionálních distribučních společnostech. Ve skupině VNG uplatňuje ONTRAS VNG Gastransport GmbH jako nezávislý nadregionální provozovatel dálkových plynovodů na trhu kapacity přibližně kilometrů dlouhé vysokotlaké sítě VNG a poskytuje k tomu příslušné logistické služby. Vývoj obratu společnosti VNG v letech Údaje v mil

3 VNG Obchodní rok VNG vlastní a rozvíjí podzemní skladovací zásobníky plynu s využitelným objemem v současné době přibližně 2,4 miliard kubických metrů. Kapacity lze nediskriminačně rezervovat. Na základě aplikovaného výzkumu a vývoje a inovačních technologií uvádějí VNG, její specializované dceřiné společnosti a majetkové účasti na trh energetické služby v oborech síťové techniky, poradenství IT a vývoje softwaru, marketingové a prodejní komunikace. Společnost VNG Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft byla v obchodním roce 2008 opět úspěšná. S prodaným množstvím ve výši 171,4 miliard kilowatthodin (kwh) zemního plynu byl překročen rekordní odbyt z roku 2007 (165,2 mld. kwh) o čtyři procenta. Hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 140,8 milionů euro podtrhuje dále upevněnou a silnou pozici VNG jako dovozce zemního plynu a provozovatele infrastruktury na německém a evropském trhu. Akcionáři společnosti Údaje v % Wintershall Holding Aktiengesellschaft, Celle 15,79 VNG Verbundnetz Gas Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbh, Halle (Saale) (správce majetku pro dvanáct městských distribučních a komunálních podniků)* 25,79 5,26 5,26 GAZPROM Germania GmbH, Berlin 47,90 EWE Aktiengesellschaft, Oldenburg EEG - Erdgas Transport GmbH, Berlin (100 % Gaz de France) * Annaberg-Buchholz, Chemnitz, Drážďany, Erfurt, Halle (Saale), Hoyerswerda, Jena, Lipsko, Neubrandenburg, Nordhausen, Rostock, Lutherstadt Wittenberg Stav:

4 4 Průběh obchodu Průběh obchodu a rámcové ekonomické podmínky VNG v mezinárodním prostředí Cena ropy po historickém maximu v trvalém poklesu Ceny na mezinárodních energetických trzích vykazovaly v minulých letech stále stoupající tendenci. Cena ropy (druh Brent) dosáhla v červenci 2008 se 143 US$ za barel svého historického maxima. Bezprostředně poté nastal drastický cenový propad. Ke konci roku poklesla cena za barel ropy Brent na úroveň prvního čtvrtletí roku 2005 na 45 US$. Tím ztratila cena ropy v nejkratší době téměř 100 US$. Výkyvy takového rozsahu nebyly zaznamenány od začátku pravidelné registrace cen energií a surovin. Ačkoliv bylo v rámci organizace Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) jako protiopatření proti poklesu ceny zavedeno masivní snížení těžby, cena ropy dále klesala. Obchodníci neočekávají ani v nejbližší době žádné trvalé zotavení. Celosvětově přetrvávající trend ekonomického poklesu bude dále oslabovat poptávku po ropě. OPEC nepočítá s opětovným růstem cen před polovinou roku Stálý růst cen dováženého zemního plynu Dlouhodobé smlouvy o odběrech zemního plynu německých dovozců zemního plynu jsou v podstatě vázány na cenový vývoj konkurenčních produktů z lehkého a těžkého topného oleje, takže ceny dováženého zemního plynu kopírují s časovým zpožděním vývoj cen ropy. Proto ceny dováženého zemního plynu neustále stoupaly až do prosince roku Začátkem roku 2009 budou ceny plynu klesat jak při nákupu, tak i při prodeji podle vývoje cen topného oleje

5 VNG Obchodní rok Porovnání ceny ropy a zemního plynu (vztaženo k obsahu energie) Údaje v centech/kwh Zdroj: Spolkový úřad pro hospodářství a kontrolu vývozu, nakladatelství platts 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Surová ropa druh Brent Zemní plyn (cena na hranicích s Německem) Rok Konjunktura a trendy v Německu Hospodářská situace v Německu se v průběhu roku 2008 výrazně změnila. Napjatá situace na mezinárodních finančních trzích ve druhé polovině roku a s tím spojený pokles světové konjunktury se projevil i v německé proexportně orientované ekonomice. Celkový výkon ekonomiky Německa po počátečním dobrém startu výrazně oslabil. V první polovině roku 2008 byl ještě zaznamenán růst ve výši zhruba 2,5 procenta. Ve druhé polovině roku se však hrubý domácí produkt (HDP) ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku výrazně snížil. Na pozadí klesající tuzemské i zahraniční poptávky ve IV. čtvrtletí prudce klesla produkce průmyslového zboží. Přesto bylo v roce 2008 dosaženo celkového růstu ve výši 1,3 procenta. V roce 2009 se německá ekonomika nachází v recesi, spolková vláda vychází z poklesu hrubého domácího produktu o 2,25 procenta

6 6 Spotřeba energie v Německu stoupla V Německu bylo v roce 2008 spotřebováno přibližně o jedno procento více energie než v předchozím roce. Tento nárůst vyplývá výhradně z vývoje v první polovině roku. Výrazně nižší teploty ve srovnání s předchozím rokem vedly k nárůstu spotřeby energie na vytápění. Počáteční dobrý konjunkturální vývoj podpořil zvýšenou poptávku po energii. Vysoké přírůstky spotřeby zaznamenaly následující druhy energií: jaderná energie, minerální olej a především energie z obnovitelných zdrojů. Ve druhé polovině roku však spotřeba energie ve srovnání se stejným časovým obdobím minulého roku výrazně poklesla, protože byly zvláště ve IV. čtvrtletí stále více citelné dopady hospodářské a finanční krize. Spotřeba zemního plynu se s 951 mld. kwh pohybovala přibližně o jedno procento pod úrovní předchozího roku. Příčinu tohoto poklesu lze spatřovat především ve snížení potřebného množství zemního plynu v průmyslu na pozadí konjunkturálního Podíl zemního plynu na spotřebě primárních zdrojů energií v Německu v letech Zdroj: AG Energiebilanzen Údaje v % ,8 21,0 20,9 21,4 21,7 22,3 22,4 22,7 22,6 22,7 22,

7 Průběh obchodu VNG Obchodní rok Spotřeba zemního plynu v Německu v letech Zdroj: BDEW, AG Energiebilanzen Údaje v mld. kwh vývoje. Spotřeba soukromých domácností, jakož i průmyslových a obchodních podniků a podniků služeb zůstala i přes chladnější počasí nezměněna. Zemní plyn profitoval na začátku roku z omezené disponibility některých jaderných a hnědouhelných elektráren, takže bylo v tomto časovém období využito výrazně více zemního plynu k výrobě elektrické energie. Tento zvláštní efekt v průběhu roku odpadl a využívání zemního plynu v elektrárnách se opět snížilo. Obnovitelné zdroje energií etablovány na trhu Také v roce 2008 se spotřeba energií z obnovitelných zdrojů vyvíjela s růstem 7 procent nadprůměrně. Využívání k výrobě tepla (např. biomasa, geotermální, solární energie) stouplo ještě výrazněji, o 8 procent. Zvláště v kombinaci se systémy vytápění na plyn nebo na olej dosáhly obnovitelné zdroje energií vysokého podílu na trhu

8 8 Prostředí energetické politiky Integrovaný Energetický program a program na ochranu klimatu spolkové vlády 6. června 2008 schválil Německý spolkový sněm jako součásti programu spolkové vlády na ochranu klimatu následující zákony: zákon na podporu obnovitelných zdrojů energií v oblasti tepelné energie das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG), jakož i novelizaci zákona o výrobě energie z obnovitelných zdrojů das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) a zákon o kogeneraci das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKModG). Zákon na podporu obnovitelných zdrojů energií v oblasti tepelné energie (EEWärmeG) má přispět k tomu, aby podíl obnovitelných zdrojů energií na výrobě tepla stoupl do roku 2020 na 14 procent. Pro budovy, které budou nově postaveny od 1. ledna 2009, musí být spotřeba tepelné energie pokryta poměrným dílem využíváním energií z obnovitelných zdrojů. Používání plynné biomasy, a tedy i zušlechtěného bioplynu, je omezeno vazbou na využívání v kogeneračních zařízeních. S novým zněním zákona o výrobě energie z obnovitelných zdrojů (EEG) má do roku 2020 stoupnout podíl energií z obnovitelných zdrojů na spotřebě energie na 25 až 30 procent. Za tímto účelem byl přepracován systém bonusů a mimo jiné byla zvýšena také finanční podpora pro dorůstající suroviny. Novelou zákona o kogeneraci (KWKModG) chce spolková vláda do roku 2020 zdvojnásobit podíl elektrické energie, vyráběné v kogeneračních zařízeních, na celkové produkci elektřiny ze

9 Průběh obchodu VNG Obchodní rok současných dvanácti procent přibližně na 25 procent. Má být dotována modernizace a výstavba nových kogeneračních zařízení, podporováno zavádění palivového článku na trh a urychleno rozšiřování a výstavba teplovodních sítí. Zelený balíček Evropské komise Dne 23. ledna 2008 předložila Evropská komise seznam opatření k realizaci integrovaného Klimaticko-energetického balíčku Evropské unie. Podstatnými tématickými oblastmi je snížení emisí skleníkových plynů, podpora obnovitelných zdrojů energií a trvalé využívání fosilních zdrojů energie. Deklarovaným cílem je snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 o 20 procent. Tento klimaticko-energetický balíček byl schválen velkou většinou poslanců ve Štrasburku dne 17. prosince Oddělení/Unbundling K dalšímu rozvoji vnitřního energetického trhu navrhla Komise v roce 2007 příslušné majetkoprávní oddělení provozovatelů sítí a vlastníků v zájmu zajištění nediskriminačního přístupu k sítím a v zájmu zajištění nezávislých investičních rozhodnutí provozovatelů sítí. Po dlouhých diskusích se ministři energetiky Evropské unie dne 10. října 2008 shodli na třech alternativách k dalšímu oddělení: majetkoprávní oddělení distributorů a provozovatelů sítí (Ownership Unbundling), vyčlenění sítí do nezávislé provozovatelské společnosti a takzvaná třetí cesta. Zde mohou podniky

10 10 ponechat své sítě ve svém vlastnictví, jsou však povinny dosadit do provozovatelských společností nezávislý management. Příslušné členské státy mohou při provádění této směrnice volit mezi těmito třemi alternativami. Předpokládaná Doložka o třetích zemích byla Radou do balíčku pro vnitřní trh zahrnuta pouze v oslabené formě. Kompromisní návrh Francie předpokládá, že si členské státy mohou samy rozhodovat o investicích ve třetích zemích. Je plánováno přezkoumávání těchto projektů Komisí Evropské unie. Další usnesení ministrů energetiky předpokládá zřízení Evropské agentury pro spolupráci energetických regulačních úřadů. Tato má doplňovat činnost národních regulačních úřadů. 3. balíček pro vnitřní energetický trh vyžaduje souhlas Evropského parlamentu. V zájmu dosažení předpokládané dohody do jara 2009 probíhají v současné době jednání mezi zástupci Rady, Komise a Parlamentu. Regulace Od 1. října 2008 platí nové podmínky pro přepravu plynu podle Kooperační dohody III, která byla vypracována svazy: Bundesverband der Deutschen Energie- und Wasserwirtschaft e.v. (BDEW), Verband kommunaler Unternehmen e. V. a Europäischer Verband der unabhängigen Gas- und Stromverteilerunternehmen. Ze základního modelu pravidel kompenzačních dávek a bilancování v sektoru plynárenství vyplynuly značné reorganizace

11 Průběh obchodu VNG Obchodní rok Spolková vláda usiluje podle 41a Nařízení o přístupu k sítím o roční napájení sítí zušlechtěným bioplynem ve výši 6 mld. m³ do roku 2020, respektive 10 mld. m³ do roku Přerozdělování nákladů má zabránit tomu, aby byli provozovatelé sítí neúměrně zatěžováni vysokou hustotou přípojek zušlechtěného bioplynu. Dokud nebude k dispozici konečný model přerozdělování nákladů v rámci celého Německa, budou tyto náklady rozloženy na všechna odběrná místa ke konečným spotřebitelům v rámci jednoho operačního území. Strategické zaměření Těžiště podnikatelské činnosti VNG a jejích dceřiných společností spočívá v posilování klíčových oborů podnikatelské činnosti: dovoz zemního plynu, velkoobchod se zemním plynem, přeprava zemního plynu a prodej kapacit skladovacích zásobníků. Tím VNG pokrývá podstatnou část řetězce tvorby hodnot v plynárenství. VNG urychluje na základě neustále se měnících rámcových a tržních podmínek rozšiřování mezinárodního obchodu. Kromě toho je stanoveno těžiště v oborech podnikatelské činnosti: průzkum ložisek zemního plynu a produkce zemního plynu, obnovitelné zdroje energie, jakož i využívání technologií s vysokou energetickou účinností. Klíčový obchod VNG je doplňován výkonnými a na zákazníky orientovanými službami, zejména softwarovými službami pro realizaci obchodu v prodeji, přepravě a ve skladování plynu

12 12 Klíčové kompetence skupiny VNG Průzkum ložisek a produkce Smlouvy o importech s Ruskem a Norskem Přeprava Provoz a prodej Získávání licencí k těžbě v Norsku LNG terminál Provoz a prodej V nákupu plynu sleduje VNG strategii další diverzifikace zdrojů nákupu a dodávek zemního plynu jak podle geografických, tak podle časových potřeb. Portfolio nákupu obsahuje dlouhodobé dohody s velkým množstvím producentů a obchodních podniků. Toto je základem úspěšné pozice v hospodářské soutěži. Další podstatné obsahy obchodu představuje vybudování vlastního portfolia produkce, jakož i cenová a časová optimalizace spotovými a termínovanými obchody. VNG vychází z toho, že i v liberalizovaném prostředí zaujímá plynárenská infrastruktura ve formě plynovodů a skladovacích zásobníků klíčové postavení pro fungující zásobování zemním plynem. Investice jsou zde účelné, pokud tato rozšiřování infrastruktury podporují zásobování plynem a zajišťují-li budoucí uplatnění kapacit na trhu. Skladovací zásobníky a plynovody jsou důležitou součástí technické a komerční spolehlivosti zásobování a slouží konkurenceschopnosti zemního plynu jako druhu energie, vázaného na trubní vedení

13 Průběh obchodu VNG Obchodní rok Skladovací zásobníky Provoz a prodej Obchod Tuzemsko a zahraničí Obchod se službami: Software IT pro energetiku Servis pro infrastrukturu Energetická účinnost Zušlechtěný bioplyn Konkurencí podmíněný pokles odbytu v operačním území společnosti ONTRAS - VNG Gastransport GmbH, Leipzig (ONTRAS) je kompenzován rozšířením obchodních aktivit se zemním plynem na celém území Spolkové republiky Německo a na evropských trzích. Cíleným budováním spotových a termínovaných obchodů VNG aktivně využívá existujících šancí na trhu. S integrací obchodního podniku ENERGIEUNION AG, Schwerin, do skupiny VNG byl rozšířen sortiment nabídky pro zákazníky, orientovaný podle jejich potřeb. Pro VNG je partnerská spolupráce se všemi účastníky důležitou součástí podnikatelské filozofie: K tomu patří zvyšování hodnoty podniku a dosahování přiměřeného podílu vyplácení dividend pro akcionáře. Stejnou měrou je filozofie zaměřena na zachování jistých a atraktivních pracovních míst v tuzemsku i v zahraničí a na jejich rozšiřování podle možnosti. Je nutné vyzdvihnout rozmanitou angažovanost VNG pro příslušné regionální prostředí. Pro budoucí úspěch je důležitým pilířem také vysoká bonita podniku

14 14 Vývoj struktury rozvahy Údaje v %, zaokrouhleno Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Zásoby Pohledávky a ostatní majetek Ostatní aktiva Pasiva Vlastní zdroje* Cizí zdroje * Položka vlastních zdrojů zahrnuje zvláštní položky charakteru vlastních zdrojů

15 Průběh obchodu VNG Obchodní rok Roční závěrka Tržby z prodeje mil Materiálové náklady mil Osobní náklady mil Odpisy mil Roční zisk mil Investice celkem mil Dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek mil Dlouhodobý finanční majetek mil Bilanční vlastní zdroje mil Rezervy mil Závazky mil Bilanční suma mil Výkonové ukazatele Počet zaměstnanců ke konci roku Prodej plynu mld. kwh 171,4 165,2 Nejvyšší denní prodej mil. kwh Nejnižší denní prodej mil. kwh Plynovodní síť ke konci roku km Výkon kompresních stanic ke konci roku MW 77,8 77,8 Kapacita podzemních zásobníků ke konci roku mld. m³ 2,4 2,

16 16 Obchod s plynem Obchod s plynem Nákup plynu VNG zásobovala také v roce 2008 své zákazníky potřebnými množstvími zemního plynu bezpečně a podle jejich potřeb. Základem pro vysokou spolehlivost zásobování a konkurenceschopnost jsou dlouhodobé smlouvy o dodávkách s četnými producenty a vyššími dodavateli. V uplynulém obchodním roce odebrala VNG zemní plyn od velkého počtu producentů, resp. dodavatelů ve výši 169,5 mld. kwh (předchozí rok 163,9 mld. kwh). Z toho bylo dodáno 42 procent z ruských zdrojů, 24 procent z Norska a 23 procent od tuzemských partnerů a 11 procent bylo nakoupeno pomocí spotových a termínovaných obchodů. Dodávky ruského zemního plynu od rusko-německého exportního společného podniku Wintershall Erdgashandelshaus GmbH & Co. KG (SIEN) probíhaly bez poruch. Oba partneři chtějí vztahy v dodávkách zemního plynu rozšiřovat i do budoucna. VNG tak zajistila pro své zákazníky další importní množství z Ruska ve výši jedné miliardy m 3 ročně až do roku VNG tím posiluje svou pozici na německém a evropském trhu se zemním plynem. Norský zemní plyn odebírala VNG převážně na základě dlouhodobých smluv o dodávkách od dodavatelů StatoilHydro ASA, StatoilHydro Petroleum AS, TOTAL E&P NORGE AS, Eni Norge AS a ExxonMobil Exploration and Production Norway AS (do srpna 2008 ExxonMobil Production Norway Inc.) se sídlem ve Stavangeru

17 VNG Obchodní rok Diverzifikace zdrojů nákupu zemního plynu 2008 Údaje v % Rusko 11 Norsko Německo evropské spotové a termínované obchody 24 K optimalizaci portfolia nákupu využívala VNG v uplynulém kalendářním roce možnosti nákupu množství na spotových a termínovaných trzích v objemu 19,1 mld. kwh. Dlouholetí němečtí dodavatelé vysoce výhřevného plynu, společnosti ExxonMobil Gas Marketing Deutschland GmbH & Co. KG, Hannover, ExxonMobil Gas Marketing Deutschland GmbH, Hannover, a Shell Erdgas Marketing GmbH & Co. KG, Hamburg, se i v obchodním roce 2008 prokázali jako spolehliví smluvní partneři VNG. Ve III. čtvrtletí 2008 bylo se společností Gaz de France Produktion Exploration Deutschland GmbH, Lingen dohodnuto prodloužení smlouvy o dodávkách zemního plynu pro odběr plynu A (nízkokalorického plynu z ložisek v Altmarku) až do 1. října VNG dále disponuje dlouhodobě rezervovanými kapacitami pro přepravu norského zemního plynu na svůj hlavní odbytový trh. Navíc jsou k dispozici přepravní kapacity ve Slovenské Republice a v České republice

18 18 Diverzifikace pomocí LNG (zkapalněného zemního plynu) Vzhledem k poklesu evropských zásob plynu bude mít LNG (liquefied natural gas) v budoucnu stále větší význam pro zásobování Německa a Evropy zemním plynem. Podle odhadů Mezinárodní agentury pro energii (IEA) bude již v roce 2030 celosvětově přepravováno více zemního plynu loděmi než plynovody. K tomu potřebné infrastruktury se nacházejí v současné době ve výstavbě, případně krátce před rozhodnutím o investicích. Jak stále zlepšující se situace nabídky, tak i stále stoupající konkurenceschopnost LNG ukazují, že jsou silněji poptávány možnosti regazifikace LNG. VNG sleduje nákupem LNG strategický cíl další diverzifikace portfolia nákupu dlouhodobým zajištěním nových, i vzdálenějších zdrojů nákupu plynu. Nákupem LNG má být dále zvýšena spolehlivost zásobování a umožněn přístup k novým odbytovým trhům s plynem. VNG společně s partnery pracuje na koncepci nákupu LNG pro evropský trh. Těžiště přitom spočívá v možnostech nákupu ze severní Afriky a z Blízkého Východu. Prodej plynu V roce 2008 prodala VNG 171,4 mld. kwh zemního plynu (předchozí rok 165,2 mld. kwh). K tomuto rekordnímu odbytu přispěly zvýšené dodávky na celé území Spolkové republiky Německo a do zahraničí

19 Obchod s plynem VNG Obchodní rok Odbyt zemního plynu ve srovnání s předchozím rokem Údaje v % 2 tuzemsko 6 11 zahraničí evropské spotové a termínované obchody S dodaným množstvím ve výši 802 mil. kwh byl 4. leden 2008 se svou průměrnou denní teplotou 5,1 C odbytově nejsilnějším dnem. V roce 2008 činila průměrná denní teplota +9,5 C. V předchozím roce to bylo +10,5 C, při dlouhodobém průměru +8,9 C. Prodej plynu tuzemsko Rok 2008 byl charakterizován intenzivní konkurencí na trhu s plynem. Podmíněno vstupem dalších národních a mezinárodních nabízejících na trh, si mohly průmyslové podniky, městské distribuční společnosti a regionální distributoři při výběrových řízeních vybírat z několika konkurenceschopných nabídek. Využívaly stále širší nabídku pro budování diverzifikované struktury dodávek. VNG však v tomto konkurenčním prostředí zaujímá silnou pozici

20 20 Rozšířením prodejních aktivit na celé území Spolkové republiky Německo se VNG podařilo kompenzovat pokles odbytu v operačním území společnosti ONTRAS. Do konce roku 2008 byly vedle již delší dobu existujícího ředitelství prodeje v Neu-Isenburgu otevřeny obchodní kanceláře v Mnichově, ve Stuttgartu a v Dortmundu. Otevření další kanceláře v Hamburku bude následovat v první polovině roku Dodaná a prodaná množství zemního plynu VNG v letech Údaje v mld. kwh ,6 166,6 163,1 158,5 164,2 164,2 165,2 165,2 171,4 171, Dodaná množství zemního plynu Prodaná množství zemního plynu V zájmu zvýšení atraktivity nabídek VNG byla vyvinuta nová rodina značek a produktů: Sortiment produktů VNG doplňují potřebám odpovídající a flexibilní produkty VNG.gasmarkt Vollversorgung, VNG.gasmarkt Struktur, VNG.gasmarkt Handel a VNG.gasmarkt Service. Jsou k dispozici všem distribučním společnostem, průmyslovým velkoodběratelům a obchodníkům s plynem na celém území Spolkové republiky Německo. Vzhledem k ekonomickým změnám na trhu se zemním plynem již není třeba pokračovat v obchodu se zkapalněným plynem pro

21 Obchod s plynem VNG Obchodní rok konečné zákazníky v rámci skupiny VNG. VNG proto tuto obchodní divizi prodala s účinností k 1. říjnu společnosti GUGAS GmbH, Altentreptow. Prodej plynu zahraničí Polsko a Itálie byly také v roce 2008 hlavními oblastmi odbytu VNG mimo Německo. VNG dále rozšířila svou mezinárodní působnost zahájením dodávek plynu do Francie. Po výrazném zvýšení v předchozím roce na základě zvláštních smluv však odbyt v zahraničí v roce 2008 srovnatelně poklesl. Podepsáním několikaleté smlouvy s vedoucím podnikem na polském trhu Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Varšava, o doplňkových dodávkách od 1. října 2008 bude prodej plynu v Polsku signifikantně zvýšen. Vedle dodávek italské skupině HERA, pokračujících na vysoké úrovni, byl především dále rozšířen prodej pro italskou společnost SPIGAS S.r.I., La Spezia (SPIGAS), a pro FlameEnergy Trading GmbH, sídlící ve Vídni. Zpřístupnění tranzitní cesty přes plynovod Trans Austria umožnilo několikaleté smlouvy s italskými zákazníky. Dodávky plynu do České republiky a do Slovenské republiky se budou i v roce 2009 dále zvyšovat. Služby zákazníkům/marketing Služby zákazníkům jsou ve středu zájmu marketingu zemního plynu. Zvláštní význam má přitom spolupráce s tržními partnery. Těžištěm jsou přitom aplikačně zaměřené produkty poradenství k energetické a ekologické účinnosti

22 22 Průzkum ložisek a produkce V podobě programů Brennwert.plus a Kraftpaket.plus představila VNG v roce 2008 dva tržní programy, které mají podpořit aplikaci technologií s vysokou energetickou účinností. Cílem je zvýšit společně s energetickými rozvodnými závody a odbornými řemesly podíl zemního plynu na trhu v sektoru vytápění a uplatnit moderní technologie na bázi zemního plynu v domácnostech, živnostech a průmyslu. Vývoj produktů byl v obchodním roce zintenzivněn. Produkty Energiedialog a Kälteatlas rozšiřují portfolio služeb o dvě atraktivní nabídky. Nově ustavený redakční servis, jakož i individualizované softwarové aplikace tyto služby doplňují. Společně s BDEW byla dále rozvíjena společností VNG a jejími zákazníky vytvořená zastřešující značka ERDGAS. Všechny podniky v oboru plynárenství se tak vůči veřejnosti opět prezentují jednotným vystupováním pod produktem. Používání zemního plynu je a zůstane ve srovnání s ostatními druhy energií přírodní a efektivní ( přírodně efektivní ). Obchod s technickými službami Obchod s technickými službami VNG pokračoval v uplynulém obchodním roce ve stejném objemu. Těžiště spočívalo v řízení provozu a v údržbě plynárenských zařízení. Byly dále rozšířeny aktivity servisní společnosti LEICONET Netz betrieb & Service, založené v roce

23 VNG Obchodní rok Spotové a termínované obchody Význam obchodu s plynem na spotových a termínovaných trzích pro VNG v roce 2008 dále vzrostl. Aktivní obchod se standardními obchodními produkty je používán k další optimalizaci portfolia smluv o nákupu a prodeji plynu, jakož i k rezervaci přepravních a skladovacích kapacit. Obchodní aktivity kromě toho slouží k podpoře odbytu na nových cílových trzích. Kromě toho byly také využívány šance z cenových rozdílů mezi různými obchodními trhy a termínovanými produkty na bázi fyzického portfolia zemního plynu VNG. Čistě finanční obchod není provozován. Společnost VNG byla jako obchodník se zemním plynem v roce 2008 aktivní ve virtuálních obchodních místech v Německu, ve Francii, v Nizozemsku a ve významných fyzických místech importu a exportu. Poprvé byly realizovány transakce v obchodním místě Zeebrugge Hub v Belgii. Vedle bilaterálních obchodů s velkým počtem evropských obchodních partnerů využívá VNG jako obchodní platformu také stále více Lipskou energetickou burzu European Energy Exchange (EEX) a různé obchodníky s plynem. Průzkum ložisek a produkce společností VNG Norge AS Vybudování vlastní produkce zemního plynu je pro VNG jedním z centrálních záměrů v oblasti nákupu plynu. Vlastní produkce zemního plynu dlouhodobě přispívá ke zvýšení spolehlivosti zásobování. Od roku 2019 by mělo být přibližně deset procent ročního nákupu zemního plynu zajišťováno z vlastních zdrojů. K tomu budou nutné zásoby plynu ve výši 15 mld. m³ zemního plynu. Kromě toho musí být produkované množství zemního plynu

24 24 Skladování plynu kontinuálně nahrazováno novými projekty průzkumu ložisek a produkce (E&P). Dceřiná společnost VNG Norge AS (VNG Norge), sídlící ve Stavangeru, provozuje upstream-aktivity v Norsku. Má k dispozici kompetentní tým složený z geologů, geofyziků a inženýrů pro průzkum ložisek a řídí veškeré práce, relevantní pro průzkum ložisek a produkci v Norsku. Přitom je odborně podporována specialisty pro průzkum ložisek a produkci společnosti VNG. Ve středu zájmu upstream-aktivit VNG Norge jsou geograficky výhodně položené zdroje s vysokým potenciálem pro průzkumné a produkční aktivity. Těžiště přitom spočívá v norském kontinentálním šelfu (NCS), zejména v norské části Severního moře a v Norském moři. Tyto oblasti disponují dobře rozvinutou infrastrukturou a velkou částí objevených a očekávaných zdrojů na norském kontinentálním šelfu. V roce 2008 rozšířila VNG Norge své portfolio na osm licencí k průzkumu ložisek zemního plynu. Společnost se přitom podílí v rámci různých konsorcií, mimo jiné s TOTAL E&P NORGE AS, Stavanger, Det norske oljeselskap ASA, Trondheim, BG Norge AS, Stavanger, jakož i s Endeavour Energy Norge AS, Oslo, na pracích v oblasti průzkumu ložisek zemního plynu, jako například na akvizici a interpretaci seismických dat. Již v roce 2009 jsou plánovány první průzkumné vrty. Do roku 2015 hodlá VNG Norge pokrýt cca dvě třetiny zásob plynu z již existujících a budoucích projektů průzkumu ložisek zemního plynu. Další třetina má být zajištěna získáním podílů na prokázaných, avšak v současné době ještě nerozvinutých rezervách

25 VNG Obchodní rok Skladování plynu Rozšiřování skladovacích kapacit Na pozadí rostoucího významu skladovacích zásobníků zemního plynu bude VNG i v budoucnu investovat do výstavby a modernizace svých zásobníků. Čtyři podzemní zásobníky VNG v sídlech Bernburg, Bad Lauchstädt, Buchholz a Kirchheilingen disponují efektivní skladovací kapacitou přibližně 2,4 mld. m³. V následujících 15 letech bude usilováno o rozšíření skladovací kapacity, a tím také o zvýšení efektivní skladovací kapacity o cca 1 mld. m³. V lednu 2008 byla v podzemním zásobníku Bernburg uvedena do provozu nová kaverna. Dokončení další kaverny se předpokládá začátkem roku Prognostický vývoj efektivní skladovací kapacity podzemních zásobníků zemního plynu společnosti VNG Údaje v mil. m

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 červenec 2011 Seznam nejpoužívanějších zkratek ERÚ MPO OTE ČEPS PXE EEX SEI ÚOHS APG CEER ENTSO ERGEG PDS PZP SAIDI SAIFI CAIDI

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 Příloha A Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, dovolte,

Více

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s.

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2009 Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2 700 Počet zákazníků celé Skupiny KB přesáhl 2,7 milionu.

Více

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice.

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice. 1 PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch spoleãností v âeské republice. Obsah Profil společnosti Vývoj nejdůležitějších ekonomických ukazatelů Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Erste Bank 2004 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Erste Bank 2004 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Výroční zpráva 2004 Erste Bank 2004 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Integrace: projekty k využití synergií skupiny odstartovány Další posílení zisků: nárůst čistého zisku o 54,1

Více

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE ENERGIE A DOPRAVA Zpráva o vývoji za období let 2000-2004 Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE OBSAH ÚVOD... 3 1. Ekonomický kontext, vliv událostí a obecné směry politiky... 6 1.1

Více

Politika a výzvy v oblasti energetiky

Politika a výzvy v oblasti energetiky Politika a výzvy v oblasti energetiky Příspěvek Komise k zasedání Evropské rady dne 22. května 2013 Politika a výzvy v oblasti energetiky Příspěvek Komise k zasedání Evropské rady dne 22. května 2013 Tento

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Export společnosti Škoda Auto v roce 2005 činil 152,8 mld. Kč a podíl na celkovém exportu České republiky dosáhl úrovně 8,2 %. V roce 2005 dosáhla Škoda Auto

Více

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR ČÁST MPO zpracovatelský průmysl na bázi dřeva Dřevozpracující průmysl v ČR Odvětví dřevozpracujícího průmyslu

Více

ŠKODA Výroční zpráva

ŠKODA Výroční zpráva 2013 ŠKODA Výroční zpráva ŠKODA AUTO a.s. Obsah 4 Úvodní slovo Zpráva představenstva 8 Profil skupiny ŠKODA AUTO 9 Správa a řízení 9 Zpráva dozorčí rady 10 Orgány společnosti ŠKODA AUTO 12 Prohlášení o

Více

SIMPLY CLEVER. Auta pro život

SIMPLY CLEVER. Auta pro život SIMPLY CLEVER Auta pro život ŠkodaAuto Výroční zpráva 2009 Vnímáme svět kolem nás, inspiruje a motivuje. Vnášet do našich modelů ověřené mechanismy, tvary nebo struktury a efektivním způsobem tak dosáhnout

Více

dědictví záměna pekařka svatební cesta 20 minut dívka v parku dospívání osudové setkání překvapení jediný kontakt konečně doma ve znamení zelené

dědictví záměna pekařka svatební cesta 20 minut dívka v parku dospívání osudové setkání překvapení jediný kontakt konečně doma ve znamení zelené záměna jediný kontakt 20 minut konečně doma Skupina ČEZ Výroční zpráva 2014 ve znamení zelené dospívání svatební cesta překvapení dívka v parku osudové setkání pekařka dědictví SEZONA 2014 22 let už seriál

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Výroční zpráva 2003 Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Vedoucí postavení: více než 11 milionů klientů Expanze: získání maďarské společnosti Postabank Integrace: Erste

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Slovo předsedy Představenstva...5

Slovo předsedy Představenstva...5 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA EC úspora energie OBSAH Slovo předsedy Představenstva...5 Strategie a cíle společnosti...6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9

Více

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. 12 13 Výroční zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2010 2014 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2014 2013

Více

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s.

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Obsah O společnosti 1 Profil Skupiny Komerční banky Přehled 1. pololetí 2014 Strategie a výsledky společnosti Správa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 Kvita, Pawlita & Partneři, s. r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 VE VĚCI URČENÍ ZPENĚŽITELNÉ

Více

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH I. POPIS ČESKÉHO SEKTORU ELEKTROENERGETIKY II. VÝROBA E-OZE, STÁVAJÍCÍ POLITIKA A PŘÍLEŽITOSTI

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů: Podrobná specifikace prioritní oblasti Světová energetika je vystavena bezprecedentní nejistotě. Primární zdroje jsou na Zeměkouli nerovnoměrně rozděleny

Více

Více úvěrů pro ekonomiku díky navýšení kapitálu EIB a společným iniciativám Komise a EIB

Více úvěrů pro ekonomiku díky navýšení kapitálu EIB a společným iniciativám Komise a EIB Více úvěrů pro ekonomiku díky navýšení kapitálu EIB a společným iniciativám Komise a EIB Společná zpráva Komise a EIB určená Evropské radě, 27.-28. července 2013 Více úvěrů pro ekonomiku díky navýšení

Více

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2012 Skupina ČEZ 005 012 015 021 Obsluha zákazníků Skupiny ČEZ získala ve světové soutěži kontaktních center (2012 Top Ranking Performers in the Contact Center Industry) 3. místo. 076 078

Více

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu STRATEGIE HODNOTY LIDÉ VÝSLEDKY PERSPEKTIVY ČÍSLA A DATA Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2007 KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu klientů www.kb.cz Můj svět. Moje banka. Různí lidé,

Více

Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce

Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce Petr Lang, programový koordinátor PSSI Andrej Nosko, spolupracovník PSSI Jiří Schneider, programový ředitel PSSI Praha, 30. srpna 2009 Shrnutí Energetická

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více