Obchodní rok. Průběh obchodu. Obchod s plynem. Průzkum ložisek a produkce. Skladování plynu. Přeprava plynu. Výhled

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní rok. Průběh obchodu. Obchod s plynem. Průzkum ložisek a produkce. Skladování plynu. Přeprava plynu. Výhled"

Transkript

1 VNG Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft Obchodní rok Průběh obchodu Obchod s plynem Průzkum ložisek a produkce Skladování plynu Přeprava plynu Výhled

2 2 Skupina VNG Skupina VNG Společnost VNG Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft (VNG) se sídlem v Lipsku patří ke 3 nejvýznamnějším německým a k 10 nejvýznamnějším evropským dovozcům zemního plynu. Jako zkušený specialista na zemní plyn s více než 50letou tradicí dodáváme zemní plyn ze široce diverzifikovaných mezinárodních zdrojů nákupu a zušlechtěný bioplyn velkoodběratelům v tuzemsku a v zahraničí. S majetkovými účastmi a kooperacemi je VNG jako velkoobchodník se zemním plynem aktivní v Polské republice, v Itálii, ve Švýcarsku, v Rakousku, v České republice a ve Slovenské republice. V segmentu domácností se VNG angažuje v tuzemsku a v zahraničí výhradně prostřednictvím přímých a nepřímých majetkových účastí na městských distribučních podnicích a regionálních distribučních společnostech. Ve skupině VNG uplatňuje ONTRAS VNG Gastransport GmbH jako nezávislý nadregionální provozovatel dálkových plynovodů na trhu kapacity přibližně kilometrů dlouhé vysokotlaké sítě VNG a poskytuje k tomu příslušné logistické služby. Vývoj obratu společnosti VNG v letech Údaje v mil

3 VNG Obchodní rok VNG vlastní a rozvíjí podzemní skladovací zásobníky plynu s využitelným objemem v současné době přibližně 2,4 miliard kubických metrů. Kapacity lze nediskriminačně rezervovat. Na základě aplikovaného výzkumu a vývoje a inovačních technologií uvádějí VNG, její specializované dceřiné společnosti a majetkové účasti na trh energetické služby v oborech síťové techniky, poradenství IT a vývoje softwaru, marketingové a prodejní komunikace. Společnost VNG Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft byla v obchodním roce 2008 opět úspěšná. S prodaným množstvím ve výši 171,4 miliard kilowatthodin (kwh) zemního plynu byl překročen rekordní odbyt z roku 2007 (165,2 mld. kwh) o čtyři procenta. Hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 140,8 milionů euro podtrhuje dále upevněnou a silnou pozici VNG jako dovozce zemního plynu a provozovatele infrastruktury na německém a evropském trhu. Akcionáři společnosti Údaje v % Wintershall Holding Aktiengesellschaft, Celle 15,79 VNG Verbundnetz Gas Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbh, Halle (Saale) (správce majetku pro dvanáct městských distribučních a komunálních podniků)* 25,79 5,26 5,26 GAZPROM Germania GmbH, Berlin 47,90 EWE Aktiengesellschaft, Oldenburg EEG - Erdgas Transport GmbH, Berlin (100 % Gaz de France) * Annaberg-Buchholz, Chemnitz, Drážďany, Erfurt, Halle (Saale), Hoyerswerda, Jena, Lipsko, Neubrandenburg, Nordhausen, Rostock, Lutherstadt Wittenberg Stav:

4 4 Průběh obchodu Průběh obchodu a rámcové ekonomické podmínky VNG v mezinárodním prostředí Cena ropy po historickém maximu v trvalém poklesu Ceny na mezinárodních energetických trzích vykazovaly v minulých letech stále stoupající tendenci. Cena ropy (druh Brent) dosáhla v červenci 2008 se 143 US$ za barel svého historického maxima. Bezprostředně poté nastal drastický cenový propad. Ke konci roku poklesla cena za barel ropy Brent na úroveň prvního čtvrtletí roku 2005 na 45 US$. Tím ztratila cena ropy v nejkratší době téměř 100 US$. Výkyvy takového rozsahu nebyly zaznamenány od začátku pravidelné registrace cen energií a surovin. Ačkoliv bylo v rámci organizace Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) jako protiopatření proti poklesu ceny zavedeno masivní snížení těžby, cena ropy dále klesala. Obchodníci neočekávají ani v nejbližší době žádné trvalé zotavení. Celosvětově přetrvávající trend ekonomického poklesu bude dále oslabovat poptávku po ropě. OPEC nepočítá s opětovným růstem cen před polovinou roku Stálý růst cen dováženého zemního plynu Dlouhodobé smlouvy o odběrech zemního plynu německých dovozců zemního plynu jsou v podstatě vázány na cenový vývoj konkurenčních produktů z lehkého a těžkého topného oleje, takže ceny dováženého zemního plynu kopírují s časovým zpožděním vývoj cen ropy. Proto ceny dováženého zemního plynu neustále stoupaly až do prosince roku Začátkem roku 2009 budou ceny plynu klesat jak při nákupu, tak i při prodeji podle vývoje cen topného oleje

5 VNG Obchodní rok Porovnání ceny ropy a zemního plynu (vztaženo k obsahu energie) Údaje v centech/kwh Zdroj: Spolkový úřad pro hospodářství a kontrolu vývozu, nakladatelství platts 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Surová ropa druh Brent Zemní plyn (cena na hranicích s Německem) Rok Konjunktura a trendy v Německu Hospodářská situace v Německu se v průběhu roku 2008 výrazně změnila. Napjatá situace na mezinárodních finančních trzích ve druhé polovině roku a s tím spojený pokles světové konjunktury se projevil i v německé proexportně orientované ekonomice. Celkový výkon ekonomiky Německa po počátečním dobrém startu výrazně oslabil. V první polovině roku 2008 byl ještě zaznamenán růst ve výši zhruba 2,5 procenta. Ve druhé polovině roku se však hrubý domácí produkt (HDP) ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku výrazně snížil. Na pozadí klesající tuzemské i zahraniční poptávky ve IV. čtvrtletí prudce klesla produkce průmyslového zboží. Přesto bylo v roce 2008 dosaženo celkového růstu ve výši 1,3 procenta. V roce 2009 se německá ekonomika nachází v recesi, spolková vláda vychází z poklesu hrubého domácího produktu o 2,25 procenta

6 6 Spotřeba energie v Německu stoupla V Německu bylo v roce 2008 spotřebováno přibližně o jedno procento více energie než v předchozím roce. Tento nárůst vyplývá výhradně z vývoje v první polovině roku. Výrazně nižší teploty ve srovnání s předchozím rokem vedly k nárůstu spotřeby energie na vytápění. Počáteční dobrý konjunkturální vývoj podpořil zvýšenou poptávku po energii. Vysoké přírůstky spotřeby zaznamenaly následující druhy energií: jaderná energie, minerální olej a především energie z obnovitelných zdrojů. Ve druhé polovině roku však spotřeba energie ve srovnání se stejným časovým obdobím minulého roku výrazně poklesla, protože byly zvláště ve IV. čtvrtletí stále více citelné dopady hospodářské a finanční krize. Spotřeba zemního plynu se s 951 mld. kwh pohybovala přibližně o jedno procento pod úrovní předchozího roku. Příčinu tohoto poklesu lze spatřovat především ve snížení potřebného množství zemního plynu v průmyslu na pozadí konjunkturálního Podíl zemního plynu na spotřebě primárních zdrojů energií v Německu v letech Zdroj: AG Energiebilanzen Údaje v % ,8 21,0 20,9 21,4 21,7 22,3 22,4 22,7 22,6 22,7 22,

7 Průběh obchodu VNG Obchodní rok Spotřeba zemního plynu v Německu v letech Zdroj: BDEW, AG Energiebilanzen Údaje v mld. kwh vývoje. Spotřeba soukromých domácností, jakož i průmyslových a obchodních podniků a podniků služeb zůstala i přes chladnější počasí nezměněna. Zemní plyn profitoval na začátku roku z omezené disponibility některých jaderných a hnědouhelných elektráren, takže bylo v tomto časovém období využito výrazně více zemního plynu k výrobě elektrické energie. Tento zvláštní efekt v průběhu roku odpadl a využívání zemního plynu v elektrárnách se opět snížilo. Obnovitelné zdroje energií etablovány na trhu Také v roce 2008 se spotřeba energií z obnovitelných zdrojů vyvíjela s růstem 7 procent nadprůměrně. Využívání k výrobě tepla (např. biomasa, geotermální, solární energie) stouplo ještě výrazněji, o 8 procent. Zvláště v kombinaci se systémy vytápění na plyn nebo na olej dosáhly obnovitelné zdroje energií vysokého podílu na trhu

8 8 Prostředí energetické politiky Integrovaný Energetický program a program na ochranu klimatu spolkové vlády 6. června 2008 schválil Německý spolkový sněm jako součásti programu spolkové vlády na ochranu klimatu následující zákony: zákon na podporu obnovitelných zdrojů energií v oblasti tepelné energie das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG), jakož i novelizaci zákona o výrobě energie z obnovitelných zdrojů das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) a zákon o kogeneraci das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKModG). Zákon na podporu obnovitelných zdrojů energií v oblasti tepelné energie (EEWärmeG) má přispět k tomu, aby podíl obnovitelných zdrojů energií na výrobě tepla stoupl do roku 2020 na 14 procent. Pro budovy, které budou nově postaveny od 1. ledna 2009, musí být spotřeba tepelné energie pokryta poměrným dílem využíváním energií z obnovitelných zdrojů. Používání plynné biomasy, a tedy i zušlechtěného bioplynu, je omezeno vazbou na využívání v kogeneračních zařízeních. S novým zněním zákona o výrobě energie z obnovitelných zdrojů (EEG) má do roku 2020 stoupnout podíl energií z obnovitelných zdrojů na spotřebě energie na 25 až 30 procent. Za tímto účelem byl přepracován systém bonusů a mimo jiné byla zvýšena také finanční podpora pro dorůstající suroviny. Novelou zákona o kogeneraci (KWKModG) chce spolková vláda do roku 2020 zdvojnásobit podíl elektrické energie, vyráběné v kogeneračních zařízeních, na celkové produkci elektřiny ze

9 Průběh obchodu VNG Obchodní rok současných dvanácti procent přibližně na 25 procent. Má být dotována modernizace a výstavba nových kogeneračních zařízení, podporováno zavádění palivového článku na trh a urychleno rozšiřování a výstavba teplovodních sítí. Zelený balíček Evropské komise Dne 23. ledna 2008 předložila Evropská komise seznam opatření k realizaci integrovaného Klimaticko-energetického balíčku Evropské unie. Podstatnými tématickými oblastmi je snížení emisí skleníkových plynů, podpora obnovitelných zdrojů energií a trvalé využívání fosilních zdrojů energie. Deklarovaným cílem je snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 o 20 procent. Tento klimaticko-energetický balíček byl schválen velkou většinou poslanců ve Štrasburku dne 17. prosince Oddělení/Unbundling K dalšímu rozvoji vnitřního energetického trhu navrhla Komise v roce 2007 příslušné majetkoprávní oddělení provozovatelů sítí a vlastníků v zájmu zajištění nediskriminačního přístupu k sítím a v zájmu zajištění nezávislých investičních rozhodnutí provozovatelů sítí. Po dlouhých diskusích se ministři energetiky Evropské unie dne 10. října 2008 shodli na třech alternativách k dalšímu oddělení: majetkoprávní oddělení distributorů a provozovatelů sítí (Ownership Unbundling), vyčlenění sítí do nezávislé provozovatelské společnosti a takzvaná třetí cesta. Zde mohou podniky

10 10 ponechat své sítě ve svém vlastnictví, jsou však povinny dosadit do provozovatelských společností nezávislý management. Příslušné členské státy mohou při provádění této směrnice volit mezi těmito třemi alternativami. Předpokládaná Doložka o třetích zemích byla Radou do balíčku pro vnitřní trh zahrnuta pouze v oslabené formě. Kompromisní návrh Francie předpokládá, že si členské státy mohou samy rozhodovat o investicích ve třetích zemích. Je plánováno přezkoumávání těchto projektů Komisí Evropské unie. Další usnesení ministrů energetiky předpokládá zřízení Evropské agentury pro spolupráci energetických regulačních úřadů. Tato má doplňovat činnost národních regulačních úřadů. 3. balíček pro vnitřní energetický trh vyžaduje souhlas Evropského parlamentu. V zájmu dosažení předpokládané dohody do jara 2009 probíhají v současné době jednání mezi zástupci Rady, Komise a Parlamentu. Regulace Od 1. října 2008 platí nové podmínky pro přepravu plynu podle Kooperační dohody III, která byla vypracována svazy: Bundesverband der Deutschen Energie- und Wasserwirtschaft e.v. (BDEW), Verband kommunaler Unternehmen e. V. a Europäischer Verband der unabhängigen Gas- und Stromverteilerunternehmen. Ze základního modelu pravidel kompenzačních dávek a bilancování v sektoru plynárenství vyplynuly značné reorganizace

11 Průběh obchodu VNG Obchodní rok Spolková vláda usiluje podle 41a Nařízení o přístupu k sítím o roční napájení sítí zušlechtěným bioplynem ve výši 6 mld. m³ do roku 2020, respektive 10 mld. m³ do roku Přerozdělování nákladů má zabránit tomu, aby byli provozovatelé sítí neúměrně zatěžováni vysokou hustotou přípojek zušlechtěného bioplynu. Dokud nebude k dispozici konečný model přerozdělování nákladů v rámci celého Německa, budou tyto náklady rozloženy na všechna odběrná místa ke konečným spotřebitelům v rámci jednoho operačního území. Strategické zaměření Těžiště podnikatelské činnosti VNG a jejích dceřiných společností spočívá v posilování klíčových oborů podnikatelské činnosti: dovoz zemního plynu, velkoobchod se zemním plynem, přeprava zemního plynu a prodej kapacit skladovacích zásobníků. Tím VNG pokrývá podstatnou část řetězce tvorby hodnot v plynárenství. VNG urychluje na základě neustále se měnících rámcových a tržních podmínek rozšiřování mezinárodního obchodu. Kromě toho je stanoveno těžiště v oborech podnikatelské činnosti: průzkum ložisek zemního plynu a produkce zemního plynu, obnovitelné zdroje energie, jakož i využívání technologií s vysokou energetickou účinností. Klíčový obchod VNG je doplňován výkonnými a na zákazníky orientovanými službami, zejména softwarovými službami pro realizaci obchodu v prodeji, přepravě a ve skladování plynu

12 12 Klíčové kompetence skupiny VNG Průzkum ložisek a produkce Smlouvy o importech s Ruskem a Norskem Přeprava Provoz a prodej Získávání licencí k těžbě v Norsku LNG terminál Provoz a prodej V nákupu plynu sleduje VNG strategii další diverzifikace zdrojů nákupu a dodávek zemního plynu jak podle geografických, tak podle časových potřeb. Portfolio nákupu obsahuje dlouhodobé dohody s velkým množstvím producentů a obchodních podniků. Toto je základem úspěšné pozice v hospodářské soutěži. Další podstatné obsahy obchodu představuje vybudování vlastního portfolia produkce, jakož i cenová a časová optimalizace spotovými a termínovanými obchody. VNG vychází z toho, že i v liberalizovaném prostředí zaujímá plynárenská infrastruktura ve formě plynovodů a skladovacích zásobníků klíčové postavení pro fungující zásobování zemním plynem. Investice jsou zde účelné, pokud tato rozšiřování infrastruktury podporují zásobování plynem a zajišťují-li budoucí uplatnění kapacit na trhu. Skladovací zásobníky a plynovody jsou důležitou součástí technické a komerční spolehlivosti zásobování a slouží konkurenceschopnosti zemního plynu jako druhu energie, vázaného na trubní vedení

13 Průběh obchodu VNG Obchodní rok Skladovací zásobníky Provoz a prodej Obchod Tuzemsko a zahraničí Obchod se službami: Software IT pro energetiku Servis pro infrastrukturu Energetická účinnost Zušlechtěný bioplyn Konkurencí podmíněný pokles odbytu v operačním území společnosti ONTRAS - VNG Gastransport GmbH, Leipzig (ONTRAS) je kompenzován rozšířením obchodních aktivit se zemním plynem na celém území Spolkové republiky Německo a na evropských trzích. Cíleným budováním spotových a termínovaných obchodů VNG aktivně využívá existujících šancí na trhu. S integrací obchodního podniku ENERGIEUNION AG, Schwerin, do skupiny VNG byl rozšířen sortiment nabídky pro zákazníky, orientovaný podle jejich potřeb. Pro VNG je partnerská spolupráce se všemi účastníky důležitou součástí podnikatelské filozofie: K tomu patří zvyšování hodnoty podniku a dosahování přiměřeného podílu vyplácení dividend pro akcionáře. Stejnou měrou je filozofie zaměřena na zachování jistých a atraktivních pracovních míst v tuzemsku i v zahraničí a na jejich rozšiřování podle možnosti. Je nutné vyzdvihnout rozmanitou angažovanost VNG pro příslušné regionální prostředí. Pro budoucí úspěch je důležitým pilířem také vysoká bonita podniku

14 14 Vývoj struktury rozvahy Údaje v %, zaokrouhleno Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Zásoby Pohledávky a ostatní majetek Ostatní aktiva Pasiva Vlastní zdroje* Cizí zdroje * Položka vlastních zdrojů zahrnuje zvláštní položky charakteru vlastních zdrojů

15 Průběh obchodu VNG Obchodní rok Roční závěrka Tržby z prodeje mil Materiálové náklady mil Osobní náklady mil Odpisy mil Roční zisk mil Investice celkem mil Dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek mil Dlouhodobý finanční majetek mil Bilanční vlastní zdroje mil Rezervy mil Závazky mil Bilanční suma mil Výkonové ukazatele Počet zaměstnanců ke konci roku Prodej plynu mld. kwh 171,4 165,2 Nejvyšší denní prodej mil. kwh Nejnižší denní prodej mil. kwh Plynovodní síť ke konci roku km Výkon kompresních stanic ke konci roku MW 77,8 77,8 Kapacita podzemních zásobníků ke konci roku mld. m³ 2,4 2,

16 16 Obchod s plynem Obchod s plynem Nákup plynu VNG zásobovala také v roce 2008 své zákazníky potřebnými množstvími zemního plynu bezpečně a podle jejich potřeb. Základem pro vysokou spolehlivost zásobování a konkurenceschopnost jsou dlouhodobé smlouvy o dodávkách s četnými producenty a vyššími dodavateli. V uplynulém obchodním roce odebrala VNG zemní plyn od velkého počtu producentů, resp. dodavatelů ve výši 169,5 mld. kwh (předchozí rok 163,9 mld. kwh). Z toho bylo dodáno 42 procent z ruských zdrojů, 24 procent z Norska a 23 procent od tuzemských partnerů a 11 procent bylo nakoupeno pomocí spotových a termínovaných obchodů. Dodávky ruského zemního plynu od rusko-německého exportního společného podniku Wintershall Erdgashandelshaus GmbH & Co. KG (SIEN) probíhaly bez poruch. Oba partneři chtějí vztahy v dodávkách zemního plynu rozšiřovat i do budoucna. VNG tak zajistila pro své zákazníky další importní množství z Ruska ve výši jedné miliardy m 3 ročně až do roku VNG tím posiluje svou pozici na německém a evropském trhu se zemním plynem. Norský zemní plyn odebírala VNG převážně na základě dlouhodobých smluv o dodávkách od dodavatelů StatoilHydro ASA, StatoilHydro Petroleum AS, TOTAL E&P NORGE AS, Eni Norge AS a ExxonMobil Exploration and Production Norway AS (do srpna 2008 ExxonMobil Production Norway Inc.) se sídlem ve Stavangeru

17 VNG Obchodní rok Diverzifikace zdrojů nákupu zemního plynu 2008 Údaje v % Rusko 11 Norsko Německo evropské spotové a termínované obchody 24 K optimalizaci portfolia nákupu využívala VNG v uplynulém kalendářním roce možnosti nákupu množství na spotových a termínovaných trzích v objemu 19,1 mld. kwh. Dlouholetí němečtí dodavatelé vysoce výhřevného plynu, společnosti ExxonMobil Gas Marketing Deutschland GmbH & Co. KG, Hannover, ExxonMobil Gas Marketing Deutschland GmbH, Hannover, a Shell Erdgas Marketing GmbH & Co. KG, Hamburg, se i v obchodním roce 2008 prokázali jako spolehliví smluvní partneři VNG. Ve III. čtvrtletí 2008 bylo se společností Gaz de France Produktion Exploration Deutschland GmbH, Lingen dohodnuto prodloužení smlouvy o dodávkách zemního plynu pro odběr plynu A (nízkokalorického plynu z ložisek v Altmarku) až do 1. října VNG dále disponuje dlouhodobě rezervovanými kapacitami pro přepravu norského zemního plynu na svůj hlavní odbytový trh. Navíc jsou k dispozici přepravní kapacity ve Slovenské Republice a v České republice

18 18 Diverzifikace pomocí LNG (zkapalněného zemního plynu) Vzhledem k poklesu evropských zásob plynu bude mít LNG (liquefied natural gas) v budoucnu stále větší význam pro zásobování Německa a Evropy zemním plynem. Podle odhadů Mezinárodní agentury pro energii (IEA) bude již v roce 2030 celosvětově přepravováno více zemního plynu loděmi než plynovody. K tomu potřebné infrastruktury se nacházejí v současné době ve výstavbě, případně krátce před rozhodnutím o investicích. Jak stále zlepšující se situace nabídky, tak i stále stoupající konkurenceschopnost LNG ukazují, že jsou silněji poptávány možnosti regazifikace LNG. VNG sleduje nákupem LNG strategický cíl další diverzifikace portfolia nákupu dlouhodobým zajištěním nových, i vzdálenějších zdrojů nákupu plynu. Nákupem LNG má být dále zvýšena spolehlivost zásobování a umožněn přístup k novým odbytovým trhům s plynem. VNG společně s partnery pracuje na koncepci nákupu LNG pro evropský trh. Těžiště přitom spočívá v možnostech nákupu ze severní Afriky a z Blízkého Východu. Prodej plynu V roce 2008 prodala VNG 171,4 mld. kwh zemního plynu (předchozí rok 165,2 mld. kwh). K tomuto rekordnímu odbytu přispěly zvýšené dodávky na celé území Spolkové republiky Německo a do zahraničí

19 Obchod s plynem VNG Obchodní rok Odbyt zemního plynu ve srovnání s předchozím rokem Údaje v % 2 tuzemsko 6 11 zahraničí evropské spotové a termínované obchody S dodaným množstvím ve výši 802 mil. kwh byl 4. leden 2008 se svou průměrnou denní teplotou 5,1 C odbytově nejsilnějším dnem. V roce 2008 činila průměrná denní teplota +9,5 C. V předchozím roce to bylo +10,5 C, při dlouhodobém průměru +8,9 C. Prodej plynu tuzemsko Rok 2008 byl charakterizován intenzivní konkurencí na trhu s plynem. Podmíněno vstupem dalších národních a mezinárodních nabízejících na trh, si mohly průmyslové podniky, městské distribuční společnosti a regionální distributoři při výběrových řízeních vybírat z několika konkurenceschopných nabídek. Využívaly stále širší nabídku pro budování diverzifikované struktury dodávek. VNG však v tomto konkurenčním prostředí zaujímá silnou pozici

20 20 Rozšířením prodejních aktivit na celé území Spolkové republiky Německo se VNG podařilo kompenzovat pokles odbytu v operačním území společnosti ONTRAS. Do konce roku 2008 byly vedle již delší dobu existujícího ředitelství prodeje v Neu-Isenburgu otevřeny obchodní kanceláře v Mnichově, ve Stuttgartu a v Dortmundu. Otevření další kanceláře v Hamburku bude následovat v první polovině roku Dodaná a prodaná množství zemního plynu VNG v letech Údaje v mld. kwh ,6 166,6 163,1 158,5 164,2 164,2 165,2 165,2 171,4 171, Dodaná množství zemního plynu Prodaná množství zemního plynu V zájmu zvýšení atraktivity nabídek VNG byla vyvinuta nová rodina značek a produktů: Sortiment produktů VNG doplňují potřebám odpovídající a flexibilní produkty VNG.gasmarkt Vollversorgung, VNG.gasmarkt Struktur, VNG.gasmarkt Handel a VNG.gasmarkt Service. Jsou k dispozici všem distribučním společnostem, průmyslovým velkoodběratelům a obchodníkům s plynem na celém území Spolkové republiky Německo. Vzhledem k ekonomickým změnám na trhu se zemním plynem již není třeba pokračovat v obchodu se zkapalněným plynem pro

21 Obchod s plynem VNG Obchodní rok konečné zákazníky v rámci skupiny VNG. VNG proto tuto obchodní divizi prodala s účinností k 1. říjnu společnosti GUGAS GmbH, Altentreptow. Prodej plynu zahraničí Polsko a Itálie byly také v roce 2008 hlavními oblastmi odbytu VNG mimo Německo. VNG dále rozšířila svou mezinárodní působnost zahájením dodávek plynu do Francie. Po výrazném zvýšení v předchozím roce na základě zvláštních smluv však odbyt v zahraničí v roce 2008 srovnatelně poklesl. Podepsáním několikaleté smlouvy s vedoucím podnikem na polském trhu Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Varšava, o doplňkových dodávkách od 1. října 2008 bude prodej plynu v Polsku signifikantně zvýšen. Vedle dodávek italské skupině HERA, pokračujících na vysoké úrovni, byl především dále rozšířen prodej pro italskou společnost SPIGAS S.r.I., La Spezia (SPIGAS), a pro FlameEnergy Trading GmbH, sídlící ve Vídni. Zpřístupnění tranzitní cesty přes plynovod Trans Austria umožnilo několikaleté smlouvy s italskými zákazníky. Dodávky plynu do České republiky a do Slovenské republiky se budou i v roce 2009 dále zvyšovat. Služby zákazníkům/marketing Služby zákazníkům jsou ve středu zájmu marketingu zemního plynu. Zvláštní význam má přitom spolupráce s tržními partnery. Těžištěm jsou přitom aplikačně zaměřené produkty poradenství k energetické a ekologické účinnosti

22 22 Průzkum ložisek a produkce V podobě programů Brennwert.plus a Kraftpaket.plus představila VNG v roce 2008 dva tržní programy, které mají podpořit aplikaci technologií s vysokou energetickou účinností. Cílem je zvýšit společně s energetickými rozvodnými závody a odbornými řemesly podíl zemního plynu na trhu v sektoru vytápění a uplatnit moderní technologie na bázi zemního plynu v domácnostech, živnostech a průmyslu. Vývoj produktů byl v obchodním roce zintenzivněn. Produkty Energiedialog a Kälteatlas rozšiřují portfolio služeb o dvě atraktivní nabídky. Nově ustavený redakční servis, jakož i individualizované softwarové aplikace tyto služby doplňují. Společně s BDEW byla dále rozvíjena společností VNG a jejími zákazníky vytvořená zastřešující značka ERDGAS. Všechny podniky v oboru plynárenství se tak vůči veřejnosti opět prezentují jednotným vystupováním pod produktem. Používání zemního plynu je a zůstane ve srovnání s ostatními druhy energií přírodní a efektivní ( přírodně efektivní ). Obchod s technickými službami Obchod s technickými službami VNG pokračoval v uplynulém obchodním roce ve stejném objemu. Těžiště spočívalo v řízení provozu a v údržbě plynárenských zařízení. Byly dále rozšířeny aktivity servisní společnosti LEICONET Netz betrieb & Service, založené v roce

23 VNG Obchodní rok Spotové a termínované obchody Význam obchodu s plynem na spotových a termínovaných trzích pro VNG v roce 2008 dále vzrostl. Aktivní obchod se standardními obchodními produkty je používán k další optimalizaci portfolia smluv o nákupu a prodeji plynu, jakož i k rezervaci přepravních a skladovacích kapacit. Obchodní aktivity kromě toho slouží k podpoře odbytu na nových cílových trzích. Kromě toho byly také využívány šance z cenových rozdílů mezi různými obchodními trhy a termínovanými produkty na bázi fyzického portfolia zemního plynu VNG. Čistě finanční obchod není provozován. Společnost VNG byla jako obchodník se zemním plynem v roce 2008 aktivní ve virtuálních obchodních místech v Německu, ve Francii, v Nizozemsku a ve významných fyzických místech importu a exportu. Poprvé byly realizovány transakce v obchodním místě Zeebrugge Hub v Belgii. Vedle bilaterálních obchodů s velkým počtem evropských obchodních partnerů využívá VNG jako obchodní platformu také stále více Lipskou energetickou burzu European Energy Exchange (EEX) a různé obchodníky s plynem. Průzkum ložisek a produkce společností VNG Norge AS Vybudování vlastní produkce zemního plynu je pro VNG jedním z centrálních záměrů v oblasti nákupu plynu. Vlastní produkce zemního plynu dlouhodobě přispívá ke zvýšení spolehlivosti zásobování. Od roku 2019 by mělo být přibližně deset procent ročního nákupu zemního plynu zajišťováno z vlastních zdrojů. K tomu budou nutné zásoby plynu ve výši 15 mld. m³ zemního plynu. Kromě toho musí být produkované množství zemního plynu

24 24 Skladování plynu kontinuálně nahrazováno novými projekty průzkumu ložisek a produkce (E&P). Dceřiná společnost VNG Norge AS (VNG Norge), sídlící ve Stavangeru, provozuje upstream-aktivity v Norsku. Má k dispozici kompetentní tým složený z geologů, geofyziků a inženýrů pro průzkum ložisek a řídí veškeré práce, relevantní pro průzkum ložisek a produkci v Norsku. Přitom je odborně podporována specialisty pro průzkum ložisek a produkci společnosti VNG. Ve středu zájmu upstream-aktivit VNG Norge jsou geograficky výhodně položené zdroje s vysokým potenciálem pro průzkumné a produkční aktivity. Těžiště přitom spočívá v norském kontinentálním šelfu (NCS), zejména v norské části Severního moře a v Norském moři. Tyto oblasti disponují dobře rozvinutou infrastrukturou a velkou částí objevených a očekávaných zdrojů na norském kontinentálním šelfu. V roce 2008 rozšířila VNG Norge své portfolio na osm licencí k průzkumu ložisek zemního plynu. Společnost se přitom podílí v rámci různých konsorcií, mimo jiné s TOTAL E&P NORGE AS, Stavanger, Det norske oljeselskap ASA, Trondheim, BG Norge AS, Stavanger, jakož i s Endeavour Energy Norge AS, Oslo, na pracích v oblasti průzkumu ložisek zemního plynu, jako například na akvizici a interpretaci seismických dat. Již v roce 2009 jsou plánovány první průzkumné vrty. Do roku 2015 hodlá VNG Norge pokrýt cca dvě třetiny zásob plynu z již existujících a budoucích projektů průzkumu ložisek zemního plynu. Další třetina má být zajištěna získáním podílů na prokázaných, avšak v současné době ještě nerozvinutých rezervách

25 VNG Obchodní rok Skladování plynu Rozšiřování skladovacích kapacit Na pozadí rostoucího významu skladovacích zásobníků zemního plynu bude VNG i v budoucnu investovat do výstavby a modernizace svých zásobníků. Čtyři podzemní zásobníky VNG v sídlech Bernburg, Bad Lauchstädt, Buchholz a Kirchheilingen disponují efektivní skladovací kapacitou přibližně 2,4 mld. m³. V následujících 15 letech bude usilováno o rozšíření skladovací kapacity, a tím také o zvýšení efektivní skladovací kapacity o cca 1 mld. m³. V lednu 2008 byla v podzemním zásobníku Bernburg uvedena do provozu nová kaverna. Dokončení další kaverny se předpokládá začátkem roku Prognostický vývoj efektivní skladovací kapacity podzemních zásobníků zemního plynu společnosti VNG Údaje v mil. m

obchodní rok Průběh obchodu Obchod s plynem Skladování plynu Přeprava plynu Výhled VNG Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft

obchodní rok Průběh obchodu Obchod s plynem Skladování plynu Přeprava plynu Výhled VNG Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft VNG Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft obchodní rok Průběh obchodu Obchod s plynem Skladování plynu Přeprava plynu Výhled 2 Portrét společnosti Portrét Společnost VNG Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft

Více

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI Trendy Evropské Energetiky, Praha, 20.9.2010 Alan Svoboda Ředitel divize Obchod, ČEZ a.s. V ROCE 2008 PROPUKLA FINANČNÍ KRIZE 1 KRIZE SE NÁSLEDNĚ ROZŠÍŘILA NA CELOU

Více

Tisková zpráva. BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku

Tisková zpráva. BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku Tisková zpráva BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku 1. srpna 2016 Silvia Tajbliková BASF spol. s.r.o. Tel: +421 2 58

Více

Obchodní rok 2010. VNG Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft

Obchodní rok 2010. VNG Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft Obchodní rok 2010 VNG Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft Import zemního plynu Průzkum ložisek a produkce Velkoobchod se zemním plynem 2 2 6 1 95 7 624 7 2 5 8 3 2 8 1 1 7 8 4 9 3 311 3 8 6 6 76 2 34 5

Více

Tisková zpráva. BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje. 3. čtvrtletí roku 2016: Tržby 14,0 mld.

Tisková zpráva. BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje. 3. čtvrtletí roku 2016: Tržby 14,0 mld. Tisková zpráva BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje 3. listopadu 2016 Silvia Tajbliková BASF spol. s.r.o. Tel: +421 2 58 266 778 silvia.tajblikova@basf.com 3. čtvrtletí

Více

1BHospodářský telegram 08/2010

1BHospodářský telegram 08/2010 1BHospodářský telegram 08/2010 Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání Index obchodního klimatu ifo pro živnostenské hospodářství Saska, nových spolkových zemí a Německa, statistické hodnoty,

Více

PROBLEMATIKA DODÁVEK Z POHLEDU RWE TRANSGAS

PROBLEMATIKA DODÁVEK Z POHLEDU RWE TRANSGAS PROBLEMATIKA DODÁVEK Z POHLEDU RWE TRANSGAS Dr. Wolfgang Peters, člen představenstva, PPM RWE Transgas, a.s. STRANA 1 9 0 0 8 0 0 7 0 0 6 0 0 5 0 0 4 0 0 3 0 0 1 0 0 0 9 0 0 8 0 0 7 0 0 6 0 0 5 0 0 4 0

Více

zásoby v roce 2008 ve výši cca 177 x10 12 m 3 roční těžba v roce 2007 byla 3,031 x10 12 m 3

zásoby v roce 2008 ve výši cca 177 x10 12 m 3 roční těžba v roce 2007 byla 3,031 x10 12 m 3 PROČ SE NÁS NEDOTKLA KRIZE DODÁVEK PLYNU PŘES UKRAJINU aneb NEBYLA TO NÁHODA! Ing. Oldřich Petrţilka, Senior Manager, Česká plynárenská unie OBSAH - světové zásoby a zdroje zemního plynu - cesta plynu

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR Budoucnost české energetiky Václav Pačes Akademie věd ČR Nezávislá energetická komise (NEK) se m.j. zabývala těmito oblastmi 1. Jak snížit energetickou náročnost ČR 2. Jak uspokojit rozvoj společnosti

Více

Role zemního plynu v ekonomice ČR. Ing. Jan Zaplatílek. Praha 26.10. 2010

Role zemního plynu v ekonomice ČR. Ing. Jan Zaplatílek. Praha 26.10. 2010 Role zemního plynu v ekonomice ČR Ing. Jan Zaplatílek Praha 26.10. 2010 Celková roční spotřeba plynu Spotřeba v mil. м3 Spotřeba v GWh Meziroční změna v м3 Meziroční změna v % 1999 9 427 98 982 +37 +0.4

Více

Státní energetická koncepce ČR

Státní energetická koncepce ČR Třeboň 22. listopadu 2012 Legislativní rámec - zákon č. 406/2000 Sb. koncepce je strategickým dokumentem s výhledem na 30 let vyjadřujícím cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského

Více

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU 4. ročník konference s mezinárodní účastí Trendy evropské energetiky Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU Obsah Globální pohled Evropský pohled Národní pohled na vývoj energetiky a potřebu plynu

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 BEZPEČNOST ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM JE PRO RWE ABSOLUTNÍ PRIORITOU NÁKUP SKLADOVÁNÍ DISTRIBUCE > Dodávky

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Změny trhu s plynem. Ing. Ladislav Sladký. Ředitel prodeje

Změny trhu s plynem. Ing. Ladislav Sladký. Ředitel prodeje Změny trhu s plynem Ing. Ladislav Sladký Ředitel prodeje 2 Obsah prezentace Změny na světovém trhu s plynem a jejich dopad na ČR ČR a SR - současný a budoucí stav Vývoj cen plynu 3 Břidlicový plyn Hydraulické

Více

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Územní energetická koncepce Pardubického kraje Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Energetická koncepce Povinnost zpracování energetické koncepce zavádí pro Českou republiku, resp.

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve třetím čtvrtletí roku obrat

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. října 2015 o regulačním výkaznictví

VYHLÁŠKA ze dne 1. října 2015 o regulačním výkaznictví Strana 3106 Sbírka zákonů č. 262 / 2015 262 VYHLÁŠKA ze dne 1. října 2015 o regulačním výkaznictví Energetický regulační úřad stanoví podle 98a odst. 2 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání

Více

Fórum českého stavebnictví 2013

Fórum českého stavebnictví 2013 Fórum českého stavebnictví 2013 Jak se vyrovnává s recesí německé stavebnictví RA Michael Knipper, generální ředitel Hlavního svazu německého stavebního průmyslu, Berlín Březen 2013 Průmysl je oporou německého

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Vladimír Štěpán Jiří Gavor Únor 2009 ENA s.r.o. stepan@ena.cz Plynárenské a elektrárenské sítě: - Plynárenské sítě jsou výrazně odolnější než elektrárenské

Více

Tisková zpráva. OVB Holding AG: Výrazně lepší výsledek

Tisková zpráva. OVB Holding AG: Výrazně lepší výsledek Strana 1 ze 5 OVB Holding AG: Výrazně lepší výsledek Další posílení prodejního potenciálu: Růst finančních poradců, zákazníků a nových smluv Trvale pozitivní vývoj obchodu v segmentu jižní a západní Evropy

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Aktuální problémy české energetiky 2. 4. 2013 Výchozí podmínky ČR ČR jako silně průmyslová země Robustní ES (přebytková bilance i infrastruktura) Rozvinutý systém

Více

LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO PROJEKTY BIOPLYNOVÝCH STANIC

LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO PROJEKTY BIOPLYNOVÝCH STANIC LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO XI. ročník konference o bioplynu v ČR Výstavba a provoz bioplynových stanic 13. 14. října 2011, Třeboň OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace pro energetiku

Více

Obchodní rok 2009. VNG Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft

Obchodní rok 2009. VNG Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft Obchodní rok 2009 VNG Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft Import zemního plynu Skladování plynu Odpovědnost Služby v oblasti energie Logistika zemního plynu Průzkum ložisek a produkce Velkoobchod se zemním

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU ENERGETICKÉ KONCEPCE Tisková konference MPO 31. 7. 2012 Kde se nacházíme 2 Vnější podmínky Globální soupeření o primární zdroje energie Energetická politika EU Technologický

Více

1BHospodářský telegram 10/2010

1BHospodářský telegram 10/2010 1BHospodářský telegram 10/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 108,0 nz 107,1 N 106,7 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Plynárenství v ČR v roce 2012. Ing. Oldřich Petržilka prezident České plynárenské unie člen Výkonného výboru a Rady Českého plynárenského svazu

Plynárenství v ČR v roce 2012. Ing. Oldřich Petržilka prezident České plynárenské unie člen Výkonného výboru a Rady Českého plynárenského svazu Plynárenství v ČR v roce 2012 Ing. Oldřich Petržilka prezident České plynárenské unie člen Výkonného výboru a Rady Českého plynárenského svazu Jesenná konferencia SPNZ Horný Smokovec, 4.10.2012 První

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 31. května 2017 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 4. 2017 do 30.

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat

Více

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2013

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2013 SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2013 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 PRODEJ NET4GAS PŘISPĚL K UPEVNĚNÍ KAPITÁLOVÉ ZÁKLADNY RWE A POSÍLIL FINANČNÍ SÍLU CELÉHO KONCERNU

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Energetické služby se zárukou

Energetické služby se zárukou Energetické služby se zárukou BANKA BUSINESS CENTRUM Poskytovatel komplexních energetických služeb a spolehlivý dodavatel elektřiny Skupina Enel 40 98 1,9 61 73 42 zemí GW milionu milionu tisíc % na ctyrech

Více

Evropský parlament Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Jednotný evropský energetický trh Praha, 3. listopadu 2011 Ing. Evžen Tošenovský místopředseda Výboru ITRE Priority evropské energetiky

Více

VÝVOJ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2015

VÝVOJ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2015 VÝVOJ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2015 Ivan Souček ředitel Svazu chemického průmyslu ČR KONFERENCIA pri príležitosti 25. výročia ZCHFP SR 29.11.2016 Makroekonomické předpoklady Z pohledu

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Tisková zpráva. BASF: Tržby a zisky v 1. čtvrtletí oproti loňsku výrazně vzrostly. Tržby ve výši 16,9 miliardy eur (plus 19 %)

Tisková zpráva. BASF: Tržby a zisky v 1. čtvrtletí oproti loňsku výrazně vzrostly. Tržby ve výši 16,9 miliardy eur (plus 19 %) Tisková zpráva BASF: Tržby a zisky v 1. čtvrtletí oproti loňsku výrazně vzrostly Tržby ve výši 16,9 miliardy eur (plus 19 %) Pokračuje trend navyšování objemů (plus 8 %) EBIT před zaúčtováním mimořádných

Více

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 31. července Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí Hlavní události 1 : Čistý úrokový výnos vzrostl z 1 369,5 mil. EUR na 1 481,8 mil. EUR (+8,2 %) Čisté příjmy z poplatků

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Bezpečnost dodávek plynu v ČR

Bezpečnost dodávek plynu v ČR Bezpečnost dodávek plynu v ČR Institut pro veřejnou diskuzi: Energetická bezpečnost Evropy v kontextu ruskoukrajinského konfliktu Hotel Jalta Praha, 13. května 2014 Plyn, důležitá součást národního energetického

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU 19. - VÝROBA NÁBYTKU Výroba nábytku 19.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroba nábytku používá k výrobě jako hlavní surovinu předem zpracované (upravené) dříví nebo dřevařské výrobky, zejména aglomerované

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012

HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012 HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 ROK 2012 BYL PRO RWE ÚSPĚŠNÝM OBDOBÍM STRANA 2 RWE JE NEJÚSPĚŠNĚJŠÍM ALTERNATIVNÍM OBCHODNÍKEM

Více

Změny trhu s plynem. Ing. Michal Šindýlek. Specialista obchodování s plynem

Změny trhu s plynem. Ing. Michal Šindýlek. Specialista obchodování s plynem Změny trhu s plynem Ing. Michal Šindýlek Specialista obchodování s plynem 2 Obsah prezentace Změny na světovém trhu s plynem a jejich dopad na ČR Česká republika současný a budoucí stav Vývoj cen plynu

Více

Novela Energetického zákona

Novela Energetického zákona Novela Energetického zákona Hlavní změny EZ pohled ERÚ Seminář AEM Praha 13.5.2009 Josef Fiřt předseda Energetického regulačního úřadu I. Cíle připravované novely EZ II. Hlavní změny v novele EZ a dopady

Více

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.11.2015 COM(2015) 496 final ANNEXES 1 to 2 PŘÍLOHY návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o evropských statistikách cen zemního plynu a elektřiny a o zrušení směrnice

Více

PRODEJ ZEMNÍHO PLYNU. Martin Ludvík ředitel Podpory prodeje Business ČEZ Prodej, s.r.o.

PRODEJ ZEMNÍHO PLYNU. Martin Ludvík ředitel Podpory prodeje Business ČEZ Prodej, s.r.o. PRODEJ ZEMNÍHO PLYNU Martin Ludvík ředitel Podpory prodeje Business ČEZ Prodej, s.r.o. OSNOVA 1. ČEZ PRODEJ - VEDOUCÍ OBCHODNÍK S ELEKTŘINOU V ČR 2. VSTUP NA TRH SE ZEMNÍM PLYNEM 3. DUÁLNÍ NABÍDKA - LOGICKÝ

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny VČP a stavu jejího majetku v roce 2011

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny VČP a stavu jejího majetku v roce 2011 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny VČP a stavu jejího majetku v roce 2011 Profil Skupiny VČP Skupina VČP jako konsolidační celek vznikla důsledkem právního oddělení činností spojených

Více

POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s.

POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s. POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s. Konference Trendy Evropské Energetiky, Praha, 11.11.2014 ZÁKLADNÍ

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

STRATEGIE SKUPINY ČEZ. Bohumil Mazač exekutivníředitel pro Business ČEZ Prodej, s.r.o.

STRATEGIE SKUPINY ČEZ. Bohumil Mazač exekutivníředitel pro Business ČEZ Prodej, s.r.o. STRATEGIE SKUPINY ČEZ Bohumil Mazač exekutivníředitel pro Business ČEZ Prodej, s.r.o. EKONOMICKÁ KRIZE ZPŮSOBILA I VÝRAZNÝ POKLES SPOTŘEBY ELEKTŘINY Meziroční vývoj spotřeby elektřiny v procentech Německo

Více

Connecting Markets Profil společnosti

Connecting Markets Profil společnosti Connecting Markets Profil společnosti Naše přepravní soustava propojuje energetické trhy již více než 40 let. Je zárukou bezpečnosti a spolehlivosti, provozní dokonalosti a inovativních řešení, které

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Praha, 31. srpna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 16 326 16 468 Ostatní provozní výnosy 1 803 1 721 Náklady -14 327-14 191

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 András Tövisi předseda představenstva Celkový trh cigaret Česká republika Celkový trh cigaret vzrostl o 1,6 % zejména v důsledku:

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 31. března 2017 V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2017 dodáno

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040

Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 2040 Technické, ekonomické a bezpečnostní ukazatele 2040 1 Strategické cíle energetiky ČR Bezpečnost dodávek energie = zajištění nezbytných dodávek energie pro spotřebitele i při skokové změně vnějších

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Proč na energetické politice záleží II. Proč musíme jednat

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

Petr Štulc Člen představenstva, ředitel úseku produkty a trhy ČEZ ESCO, a.s.

Petr Štulc Člen představenstva, ředitel úseku produkty a trhy ČEZ ESCO, a.s. SOUČASNÉ TRENDY V ENERGETICE 20. 10. 2016 Petr Štulc Člen představenstva, ředitel úseku produkty a trhy ČEZ ESCO, a.s. BUDOUCNOST ENERGETIKY? 1 EVROPSKOU ENERGETIKU DETERMINUJÍ CENY KOMODIT, POLITICKÁ

Více

Prezentace společnosti. CONTE spol. s r.o.

Prezentace společnosti. CONTE spol. s r.o. Prezentace společnosti CONTE spol. s r.o. Obsah Základní informace/ Kdo jsme Informace o majitelích Proč právě my/ Co umíme Jak zajistíme bezpečnost dodávek Co nabízíme Reference Kontakty www.conte-energy.cz

Více

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Roman Portužák ředitel odboru elektroenergetiky Obsah. OZE jako součást energetické strategie ČR 2. Podpora OZE 3.

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Tisková zpráva 15. 03. 2011 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Setrvalý růst obratu Prudký pokles škodní kvóty Obnova dynamiky pozitivních výsledků Posílení

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank TISKOVÁ ZPRÁVA Praha, 22. května 2014: Bilanční tisková konference koncernu Oberbank AG Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank Podrobné výsledky: hospodářský výsledek po zdanění

Více

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, 29. 11. 2012, Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji Kolik stojí dnešní energetika spalování uhlí v energetice: asi polovina českých emisí (cca 70

Více

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity 20. srpna 2014 Pololetní tisková konference koncernu Oberbank AG Nové zvýšení dosud nejvyššího hospodářského výsledku Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových

Více

Výhled cen plynu do roku 2020 (a vliv břidlicového plynu)

Výhled cen plynu do roku 2020 (a vliv břidlicového plynu) Výhled cen plynu do roku 2020 (a vliv břidlicového plynu) Jiří Mlynář XVII. jarní konference AEM 27. 3. 2012 RWE Supply & Trading CZ, a.s. Historický vývoj cen plynu > Ceny ve smlouvách s producenty z

Více

Jak podnikat v energetice?

Jak podnikat v energetice? Jak podnikat v energetice? 1 Co musím znát pro podnikání v energetice Energetická politika Legislativa Trh s elektřinou Trh s plynem Trh s teplem Obnovitelné zdroje 2 Energetická politika ČR 3 1. Legislativa

Více

Vývoj na trhu se skladovací kapacitou v ČR: změny a očekávání

Vývoj na trhu se skladovací kapacitou v ČR: změny a očekávání Vývoj na trhu se skladovací kapacitou v ČR: změny a očekávání Podzimní konference SPNZ 29. 30. září 2011, Horný Smokovec Lubor Veleba Jednatel RWE Gas Storage RWE Gas Storage, s.r.o. Základní údaje o RWE

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Portrét. Skupina VNG

Portrét. Skupina VNG Portrét Skupina VNG Skupina VNG Skupina VNG (VNG) s mateřskou společností VNG Verbundnetz Gas AG (VNG AG) se sídlem v Lipsku je vedoucím německým importérem zemního plynu, velkoobchodníkem se zemním plynem

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Celkem 1 927,8 PJ. Ostatní OZE 86,2 PJ 4,3% Tuhá palia 847,8 PJ 42,5% Prvotní elektřina -33,1 PJ -1,7% Prvotní teplo 289,6 PJ 14,5%

Celkem 1 927,8 PJ. Ostatní OZE 86,2 PJ 4,3% Tuhá palia 847,8 PJ 42,5% Prvotní elektřina -33,1 PJ -1,7% Prvotní teplo 289,6 PJ 14,5% Energetický mix Primární energetické zdroje v teplárenství Ing. Vladimír Vlk Praha 30. listopadu 2009 1 Obsah prezentace Energetický mix v České republice Aktuální podíl PEZ při výrobě tepla Celkový podíl

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky?

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 2. 4. 2015, Pražské evropské energetické fórum 1 Vliv různých faktorů na celkovou spotřebu

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR

ROČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR ROČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR www.eru.cz www.ote-cr.cz LEDEN - PROSINEC Obsah Komentář a Komentář k roční zprávě o dodávkách a spotřebách zemního plynu v

Více

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč.

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč. MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2008 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Seznam regulačních výkazů

Seznam regulačních výkazů Seznam regulačních výkazů (1) Účetní závěrka s přílohou výkaz zisků a ztrát, rozvaha a výkaz peněžních toků, termín odevzdání pro jednotlivé držitele do kalendářního roku za předcházející účetní období.

Více

Vývoj na trhu s plynem

Vývoj na trhu s plynem Vývoj na trhu s plynem Ing. Jaromír Fajman ředitel obchodování s plynem 2 Obsah prezentace Fundamentální změny na energetických trzích mýty, které padly Změny na světovém trhu s plynem a jejich dopad na

Více

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010)

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Mezitímní zpráva Období: 1. 1. 2010 19. 5. 2010 (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Na Hroudě 1492/4 100 05 Praha 10 IČ: 60193913 Základní údaje Pražské energetiky, a.s. Základní údaje IČ 60193913

Více