Obchodní rok. Průběh obchodu. Obchod s plynem. Průzkum ložisek a produkce. Skladování plynu. Přeprava plynu. Výhled

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní rok. Průběh obchodu. Obchod s plynem. Průzkum ložisek a produkce. Skladování plynu. Přeprava plynu. Výhled"

Transkript

1 VNG Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft Obchodní rok Průběh obchodu Obchod s plynem Průzkum ložisek a produkce Skladování plynu Přeprava plynu Výhled

2 2 Skupina VNG Skupina VNG Společnost VNG Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft (VNG) se sídlem v Lipsku patří ke 3 nejvýznamnějším německým a k 10 nejvýznamnějším evropským dovozcům zemního plynu. Jako zkušený specialista na zemní plyn s více než 50letou tradicí dodáváme zemní plyn ze široce diverzifikovaných mezinárodních zdrojů nákupu a zušlechtěný bioplyn velkoodběratelům v tuzemsku a v zahraničí. S majetkovými účastmi a kooperacemi je VNG jako velkoobchodník se zemním plynem aktivní v Polské republice, v Itálii, ve Švýcarsku, v Rakousku, v České republice a ve Slovenské republice. V segmentu domácností se VNG angažuje v tuzemsku a v zahraničí výhradně prostřednictvím přímých a nepřímých majetkových účastí na městských distribučních podnicích a regionálních distribučních společnostech. Ve skupině VNG uplatňuje ONTRAS VNG Gastransport GmbH jako nezávislý nadregionální provozovatel dálkových plynovodů na trhu kapacity přibližně kilometrů dlouhé vysokotlaké sítě VNG a poskytuje k tomu příslušné logistické služby. Vývoj obratu společnosti VNG v letech Údaje v mil

3 VNG Obchodní rok VNG vlastní a rozvíjí podzemní skladovací zásobníky plynu s využitelným objemem v současné době přibližně 2,4 miliard kubických metrů. Kapacity lze nediskriminačně rezervovat. Na základě aplikovaného výzkumu a vývoje a inovačních technologií uvádějí VNG, její specializované dceřiné společnosti a majetkové účasti na trh energetické služby v oborech síťové techniky, poradenství IT a vývoje softwaru, marketingové a prodejní komunikace. Společnost VNG Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft byla v obchodním roce 2008 opět úspěšná. S prodaným množstvím ve výši 171,4 miliard kilowatthodin (kwh) zemního plynu byl překročen rekordní odbyt z roku 2007 (165,2 mld. kwh) o čtyři procenta. Hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 140,8 milionů euro podtrhuje dále upevněnou a silnou pozici VNG jako dovozce zemního plynu a provozovatele infrastruktury na německém a evropském trhu. Akcionáři společnosti Údaje v % Wintershall Holding Aktiengesellschaft, Celle 15,79 VNG Verbundnetz Gas Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbh, Halle (Saale) (správce majetku pro dvanáct městských distribučních a komunálních podniků)* 25,79 5,26 5,26 GAZPROM Germania GmbH, Berlin 47,90 EWE Aktiengesellschaft, Oldenburg EEG - Erdgas Transport GmbH, Berlin (100 % Gaz de France) * Annaberg-Buchholz, Chemnitz, Drážďany, Erfurt, Halle (Saale), Hoyerswerda, Jena, Lipsko, Neubrandenburg, Nordhausen, Rostock, Lutherstadt Wittenberg Stav:

4 4 Průběh obchodu Průběh obchodu a rámcové ekonomické podmínky VNG v mezinárodním prostředí Cena ropy po historickém maximu v trvalém poklesu Ceny na mezinárodních energetických trzích vykazovaly v minulých letech stále stoupající tendenci. Cena ropy (druh Brent) dosáhla v červenci 2008 se 143 US$ za barel svého historického maxima. Bezprostředně poté nastal drastický cenový propad. Ke konci roku poklesla cena za barel ropy Brent na úroveň prvního čtvrtletí roku 2005 na 45 US$. Tím ztratila cena ropy v nejkratší době téměř 100 US$. Výkyvy takového rozsahu nebyly zaznamenány od začátku pravidelné registrace cen energií a surovin. Ačkoliv bylo v rámci organizace Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) jako protiopatření proti poklesu ceny zavedeno masivní snížení těžby, cena ropy dále klesala. Obchodníci neočekávají ani v nejbližší době žádné trvalé zotavení. Celosvětově přetrvávající trend ekonomického poklesu bude dále oslabovat poptávku po ropě. OPEC nepočítá s opětovným růstem cen před polovinou roku Stálý růst cen dováženého zemního plynu Dlouhodobé smlouvy o odběrech zemního plynu německých dovozců zemního plynu jsou v podstatě vázány na cenový vývoj konkurenčních produktů z lehkého a těžkého topného oleje, takže ceny dováženého zemního plynu kopírují s časovým zpožděním vývoj cen ropy. Proto ceny dováženého zemního plynu neustále stoupaly až do prosince roku Začátkem roku 2009 budou ceny plynu klesat jak při nákupu, tak i při prodeji podle vývoje cen topného oleje

5 VNG Obchodní rok Porovnání ceny ropy a zemního plynu (vztaženo k obsahu energie) Údaje v centech/kwh Zdroj: Spolkový úřad pro hospodářství a kontrolu vývozu, nakladatelství platts 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Surová ropa druh Brent Zemní plyn (cena na hranicích s Německem) Rok Konjunktura a trendy v Německu Hospodářská situace v Německu se v průběhu roku 2008 výrazně změnila. Napjatá situace na mezinárodních finančních trzích ve druhé polovině roku a s tím spojený pokles světové konjunktury se projevil i v německé proexportně orientované ekonomice. Celkový výkon ekonomiky Německa po počátečním dobrém startu výrazně oslabil. V první polovině roku 2008 byl ještě zaznamenán růst ve výši zhruba 2,5 procenta. Ve druhé polovině roku se však hrubý domácí produkt (HDP) ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku výrazně snížil. Na pozadí klesající tuzemské i zahraniční poptávky ve IV. čtvrtletí prudce klesla produkce průmyslového zboží. Přesto bylo v roce 2008 dosaženo celkového růstu ve výši 1,3 procenta. V roce 2009 se německá ekonomika nachází v recesi, spolková vláda vychází z poklesu hrubého domácího produktu o 2,25 procenta

6 6 Spotřeba energie v Německu stoupla V Německu bylo v roce 2008 spotřebováno přibližně o jedno procento více energie než v předchozím roce. Tento nárůst vyplývá výhradně z vývoje v první polovině roku. Výrazně nižší teploty ve srovnání s předchozím rokem vedly k nárůstu spotřeby energie na vytápění. Počáteční dobrý konjunkturální vývoj podpořil zvýšenou poptávku po energii. Vysoké přírůstky spotřeby zaznamenaly následující druhy energií: jaderná energie, minerální olej a především energie z obnovitelných zdrojů. Ve druhé polovině roku však spotřeba energie ve srovnání se stejným časovým obdobím minulého roku výrazně poklesla, protože byly zvláště ve IV. čtvrtletí stále více citelné dopady hospodářské a finanční krize. Spotřeba zemního plynu se s 951 mld. kwh pohybovala přibližně o jedno procento pod úrovní předchozího roku. Příčinu tohoto poklesu lze spatřovat především ve snížení potřebného množství zemního plynu v průmyslu na pozadí konjunkturálního Podíl zemního plynu na spotřebě primárních zdrojů energií v Německu v letech Zdroj: AG Energiebilanzen Údaje v % ,8 21,0 20,9 21,4 21,7 22,3 22,4 22,7 22,6 22,7 22,

7 Průběh obchodu VNG Obchodní rok Spotřeba zemního plynu v Německu v letech Zdroj: BDEW, AG Energiebilanzen Údaje v mld. kwh vývoje. Spotřeba soukromých domácností, jakož i průmyslových a obchodních podniků a podniků služeb zůstala i přes chladnější počasí nezměněna. Zemní plyn profitoval na začátku roku z omezené disponibility některých jaderných a hnědouhelných elektráren, takže bylo v tomto časovém období využito výrazně více zemního plynu k výrobě elektrické energie. Tento zvláštní efekt v průběhu roku odpadl a využívání zemního plynu v elektrárnách se opět snížilo. Obnovitelné zdroje energií etablovány na trhu Také v roce 2008 se spotřeba energií z obnovitelných zdrojů vyvíjela s růstem 7 procent nadprůměrně. Využívání k výrobě tepla (např. biomasa, geotermální, solární energie) stouplo ještě výrazněji, o 8 procent. Zvláště v kombinaci se systémy vytápění na plyn nebo na olej dosáhly obnovitelné zdroje energií vysokého podílu na trhu

8 8 Prostředí energetické politiky Integrovaný Energetický program a program na ochranu klimatu spolkové vlády 6. června 2008 schválil Německý spolkový sněm jako součásti programu spolkové vlády na ochranu klimatu následující zákony: zákon na podporu obnovitelných zdrojů energií v oblasti tepelné energie das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG), jakož i novelizaci zákona o výrobě energie z obnovitelných zdrojů das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) a zákon o kogeneraci das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKModG). Zákon na podporu obnovitelných zdrojů energií v oblasti tepelné energie (EEWärmeG) má přispět k tomu, aby podíl obnovitelných zdrojů energií na výrobě tepla stoupl do roku 2020 na 14 procent. Pro budovy, které budou nově postaveny od 1. ledna 2009, musí být spotřeba tepelné energie pokryta poměrným dílem využíváním energií z obnovitelných zdrojů. Používání plynné biomasy, a tedy i zušlechtěného bioplynu, je omezeno vazbou na využívání v kogeneračních zařízeních. S novým zněním zákona o výrobě energie z obnovitelných zdrojů (EEG) má do roku 2020 stoupnout podíl energií z obnovitelných zdrojů na spotřebě energie na 25 až 30 procent. Za tímto účelem byl přepracován systém bonusů a mimo jiné byla zvýšena také finanční podpora pro dorůstající suroviny. Novelou zákona o kogeneraci (KWKModG) chce spolková vláda do roku 2020 zdvojnásobit podíl elektrické energie, vyráběné v kogeneračních zařízeních, na celkové produkci elektřiny ze

9 Průběh obchodu VNG Obchodní rok současných dvanácti procent přibližně na 25 procent. Má být dotována modernizace a výstavba nových kogeneračních zařízení, podporováno zavádění palivového článku na trh a urychleno rozšiřování a výstavba teplovodních sítí. Zelený balíček Evropské komise Dne 23. ledna 2008 předložila Evropská komise seznam opatření k realizaci integrovaného Klimaticko-energetického balíčku Evropské unie. Podstatnými tématickými oblastmi je snížení emisí skleníkových plynů, podpora obnovitelných zdrojů energií a trvalé využívání fosilních zdrojů energie. Deklarovaným cílem je snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 o 20 procent. Tento klimaticko-energetický balíček byl schválen velkou většinou poslanců ve Štrasburku dne 17. prosince Oddělení/Unbundling K dalšímu rozvoji vnitřního energetického trhu navrhla Komise v roce 2007 příslušné majetkoprávní oddělení provozovatelů sítí a vlastníků v zájmu zajištění nediskriminačního přístupu k sítím a v zájmu zajištění nezávislých investičních rozhodnutí provozovatelů sítí. Po dlouhých diskusích se ministři energetiky Evropské unie dne 10. října 2008 shodli na třech alternativách k dalšímu oddělení: majetkoprávní oddělení distributorů a provozovatelů sítí (Ownership Unbundling), vyčlenění sítí do nezávislé provozovatelské společnosti a takzvaná třetí cesta. Zde mohou podniky

10 10 ponechat své sítě ve svém vlastnictví, jsou však povinny dosadit do provozovatelských společností nezávislý management. Příslušné členské státy mohou při provádění této směrnice volit mezi těmito třemi alternativami. Předpokládaná Doložka o třetích zemích byla Radou do balíčku pro vnitřní trh zahrnuta pouze v oslabené formě. Kompromisní návrh Francie předpokládá, že si členské státy mohou samy rozhodovat o investicích ve třetích zemích. Je plánováno přezkoumávání těchto projektů Komisí Evropské unie. Další usnesení ministrů energetiky předpokládá zřízení Evropské agentury pro spolupráci energetických regulačních úřadů. Tato má doplňovat činnost národních regulačních úřadů. 3. balíček pro vnitřní energetický trh vyžaduje souhlas Evropského parlamentu. V zájmu dosažení předpokládané dohody do jara 2009 probíhají v současné době jednání mezi zástupci Rady, Komise a Parlamentu. Regulace Od 1. října 2008 platí nové podmínky pro přepravu plynu podle Kooperační dohody III, která byla vypracována svazy: Bundesverband der Deutschen Energie- und Wasserwirtschaft e.v. (BDEW), Verband kommunaler Unternehmen e. V. a Europäischer Verband der unabhängigen Gas- und Stromverteilerunternehmen. Ze základního modelu pravidel kompenzačních dávek a bilancování v sektoru plynárenství vyplynuly značné reorganizace

11 Průběh obchodu VNG Obchodní rok Spolková vláda usiluje podle 41a Nařízení o přístupu k sítím o roční napájení sítí zušlechtěným bioplynem ve výši 6 mld. m³ do roku 2020, respektive 10 mld. m³ do roku Přerozdělování nákladů má zabránit tomu, aby byli provozovatelé sítí neúměrně zatěžováni vysokou hustotou přípojek zušlechtěného bioplynu. Dokud nebude k dispozici konečný model přerozdělování nákladů v rámci celého Německa, budou tyto náklady rozloženy na všechna odběrná místa ke konečným spotřebitelům v rámci jednoho operačního území. Strategické zaměření Těžiště podnikatelské činnosti VNG a jejích dceřiných společností spočívá v posilování klíčových oborů podnikatelské činnosti: dovoz zemního plynu, velkoobchod se zemním plynem, přeprava zemního plynu a prodej kapacit skladovacích zásobníků. Tím VNG pokrývá podstatnou část řetězce tvorby hodnot v plynárenství. VNG urychluje na základě neustále se měnících rámcových a tržních podmínek rozšiřování mezinárodního obchodu. Kromě toho je stanoveno těžiště v oborech podnikatelské činnosti: průzkum ložisek zemního plynu a produkce zemního plynu, obnovitelné zdroje energie, jakož i využívání technologií s vysokou energetickou účinností. Klíčový obchod VNG je doplňován výkonnými a na zákazníky orientovanými službami, zejména softwarovými službami pro realizaci obchodu v prodeji, přepravě a ve skladování plynu

12 12 Klíčové kompetence skupiny VNG Průzkum ložisek a produkce Smlouvy o importech s Ruskem a Norskem Přeprava Provoz a prodej Získávání licencí k těžbě v Norsku LNG terminál Provoz a prodej V nákupu plynu sleduje VNG strategii další diverzifikace zdrojů nákupu a dodávek zemního plynu jak podle geografických, tak podle časových potřeb. Portfolio nákupu obsahuje dlouhodobé dohody s velkým množstvím producentů a obchodních podniků. Toto je základem úspěšné pozice v hospodářské soutěži. Další podstatné obsahy obchodu představuje vybudování vlastního portfolia produkce, jakož i cenová a časová optimalizace spotovými a termínovanými obchody. VNG vychází z toho, že i v liberalizovaném prostředí zaujímá plynárenská infrastruktura ve formě plynovodů a skladovacích zásobníků klíčové postavení pro fungující zásobování zemním plynem. Investice jsou zde účelné, pokud tato rozšiřování infrastruktury podporují zásobování plynem a zajišťují-li budoucí uplatnění kapacit na trhu. Skladovací zásobníky a plynovody jsou důležitou součástí technické a komerční spolehlivosti zásobování a slouží konkurenceschopnosti zemního plynu jako druhu energie, vázaného na trubní vedení

13 Průběh obchodu VNG Obchodní rok Skladovací zásobníky Provoz a prodej Obchod Tuzemsko a zahraničí Obchod se službami: Software IT pro energetiku Servis pro infrastrukturu Energetická účinnost Zušlechtěný bioplyn Konkurencí podmíněný pokles odbytu v operačním území společnosti ONTRAS - VNG Gastransport GmbH, Leipzig (ONTRAS) je kompenzován rozšířením obchodních aktivit se zemním plynem na celém území Spolkové republiky Německo a na evropských trzích. Cíleným budováním spotových a termínovaných obchodů VNG aktivně využívá existujících šancí na trhu. S integrací obchodního podniku ENERGIEUNION AG, Schwerin, do skupiny VNG byl rozšířen sortiment nabídky pro zákazníky, orientovaný podle jejich potřeb. Pro VNG je partnerská spolupráce se všemi účastníky důležitou součástí podnikatelské filozofie: K tomu patří zvyšování hodnoty podniku a dosahování přiměřeného podílu vyplácení dividend pro akcionáře. Stejnou měrou je filozofie zaměřena na zachování jistých a atraktivních pracovních míst v tuzemsku i v zahraničí a na jejich rozšiřování podle možnosti. Je nutné vyzdvihnout rozmanitou angažovanost VNG pro příslušné regionální prostředí. Pro budoucí úspěch je důležitým pilířem také vysoká bonita podniku

14 14 Vývoj struktury rozvahy Údaje v %, zaokrouhleno Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Zásoby Pohledávky a ostatní majetek Ostatní aktiva Pasiva Vlastní zdroje* Cizí zdroje * Položka vlastních zdrojů zahrnuje zvláštní položky charakteru vlastních zdrojů

15 Průběh obchodu VNG Obchodní rok Roční závěrka Tržby z prodeje mil Materiálové náklady mil Osobní náklady mil Odpisy mil Roční zisk mil Investice celkem mil Dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek mil Dlouhodobý finanční majetek mil Bilanční vlastní zdroje mil Rezervy mil Závazky mil Bilanční suma mil Výkonové ukazatele Počet zaměstnanců ke konci roku Prodej plynu mld. kwh 171,4 165,2 Nejvyšší denní prodej mil. kwh Nejnižší denní prodej mil. kwh Plynovodní síť ke konci roku km Výkon kompresních stanic ke konci roku MW 77,8 77,8 Kapacita podzemních zásobníků ke konci roku mld. m³ 2,4 2,

16 16 Obchod s plynem Obchod s plynem Nákup plynu VNG zásobovala také v roce 2008 své zákazníky potřebnými množstvími zemního plynu bezpečně a podle jejich potřeb. Základem pro vysokou spolehlivost zásobování a konkurenceschopnost jsou dlouhodobé smlouvy o dodávkách s četnými producenty a vyššími dodavateli. V uplynulém obchodním roce odebrala VNG zemní plyn od velkého počtu producentů, resp. dodavatelů ve výši 169,5 mld. kwh (předchozí rok 163,9 mld. kwh). Z toho bylo dodáno 42 procent z ruských zdrojů, 24 procent z Norska a 23 procent od tuzemských partnerů a 11 procent bylo nakoupeno pomocí spotových a termínovaných obchodů. Dodávky ruského zemního plynu od rusko-německého exportního společného podniku Wintershall Erdgashandelshaus GmbH & Co. KG (SIEN) probíhaly bez poruch. Oba partneři chtějí vztahy v dodávkách zemního plynu rozšiřovat i do budoucna. VNG tak zajistila pro své zákazníky další importní množství z Ruska ve výši jedné miliardy m 3 ročně až do roku VNG tím posiluje svou pozici na německém a evropském trhu se zemním plynem. Norský zemní plyn odebírala VNG převážně na základě dlouhodobých smluv o dodávkách od dodavatelů StatoilHydro ASA, StatoilHydro Petroleum AS, TOTAL E&P NORGE AS, Eni Norge AS a ExxonMobil Exploration and Production Norway AS (do srpna 2008 ExxonMobil Production Norway Inc.) se sídlem ve Stavangeru

17 VNG Obchodní rok Diverzifikace zdrojů nákupu zemního plynu 2008 Údaje v % Rusko 11 Norsko Německo evropské spotové a termínované obchody 24 K optimalizaci portfolia nákupu využívala VNG v uplynulém kalendářním roce možnosti nákupu množství na spotových a termínovaných trzích v objemu 19,1 mld. kwh. Dlouholetí němečtí dodavatelé vysoce výhřevného plynu, společnosti ExxonMobil Gas Marketing Deutschland GmbH & Co. KG, Hannover, ExxonMobil Gas Marketing Deutschland GmbH, Hannover, a Shell Erdgas Marketing GmbH & Co. KG, Hamburg, se i v obchodním roce 2008 prokázali jako spolehliví smluvní partneři VNG. Ve III. čtvrtletí 2008 bylo se společností Gaz de France Produktion Exploration Deutschland GmbH, Lingen dohodnuto prodloužení smlouvy o dodávkách zemního plynu pro odběr plynu A (nízkokalorického plynu z ložisek v Altmarku) až do 1. října VNG dále disponuje dlouhodobě rezervovanými kapacitami pro přepravu norského zemního plynu na svůj hlavní odbytový trh. Navíc jsou k dispozici přepravní kapacity ve Slovenské Republice a v České republice

18 18 Diverzifikace pomocí LNG (zkapalněného zemního plynu) Vzhledem k poklesu evropských zásob plynu bude mít LNG (liquefied natural gas) v budoucnu stále větší význam pro zásobování Německa a Evropy zemním plynem. Podle odhadů Mezinárodní agentury pro energii (IEA) bude již v roce 2030 celosvětově přepravováno více zemního plynu loděmi než plynovody. K tomu potřebné infrastruktury se nacházejí v současné době ve výstavbě, případně krátce před rozhodnutím o investicích. Jak stále zlepšující se situace nabídky, tak i stále stoupající konkurenceschopnost LNG ukazují, že jsou silněji poptávány možnosti regazifikace LNG. VNG sleduje nákupem LNG strategický cíl další diverzifikace portfolia nákupu dlouhodobým zajištěním nových, i vzdálenějších zdrojů nákupu plynu. Nákupem LNG má být dále zvýšena spolehlivost zásobování a umožněn přístup k novým odbytovým trhům s plynem. VNG společně s partnery pracuje na koncepci nákupu LNG pro evropský trh. Těžiště přitom spočívá v možnostech nákupu ze severní Afriky a z Blízkého Východu. Prodej plynu V roce 2008 prodala VNG 171,4 mld. kwh zemního plynu (předchozí rok 165,2 mld. kwh). K tomuto rekordnímu odbytu přispěly zvýšené dodávky na celé území Spolkové republiky Německo a do zahraničí

19 Obchod s plynem VNG Obchodní rok Odbyt zemního plynu ve srovnání s předchozím rokem Údaje v % 2 tuzemsko 6 11 zahraničí evropské spotové a termínované obchody S dodaným množstvím ve výši 802 mil. kwh byl 4. leden 2008 se svou průměrnou denní teplotou 5,1 C odbytově nejsilnějším dnem. V roce 2008 činila průměrná denní teplota +9,5 C. V předchozím roce to bylo +10,5 C, při dlouhodobém průměru +8,9 C. Prodej plynu tuzemsko Rok 2008 byl charakterizován intenzivní konkurencí na trhu s plynem. Podmíněno vstupem dalších národních a mezinárodních nabízejících na trh, si mohly průmyslové podniky, městské distribuční společnosti a regionální distributoři při výběrových řízeních vybírat z několika konkurenceschopných nabídek. Využívaly stále širší nabídku pro budování diverzifikované struktury dodávek. VNG však v tomto konkurenčním prostředí zaujímá silnou pozici

20 20 Rozšířením prodejních aktivit na celé území Spolkové republiky Německo se VNG podařilo kompenzovat pokles odbytu v operačním území společnosti ONTRAS. Do konce roku 2008 byly vedle již delší dobu existujícího ředitelství prodeje v Neu-Isenburgu otevřeny obchodní kanceláře v Mnichově, ve Stuttgartu a v Dortmundu. Otevření další kanceláře v Hamburku bude následovat v první polovině roku Dodaná a prodaná množství zemního plynu VNG v letech Údaje v mld. kwh ,6 166,6 163,1 158,5 164,2 164,2 165,2 165,2 171,4 171, Dodaná množství zemního plynu Prodaná množství zemního plynu V zájmu zvýšení atraktivity nabídek VNG byla vyvinuta nová rodina značek a produktů: Sortiment produktů VNG doplňují potřebám odpovídající a flexibilní produkty VNG.gasmarkt Vollversorgung, VNG.gasmarkt Struktur, VNG.gasmarkt Handel a VNG.gasmarkt Service. Jsou k dispozici všem distribučním společnostem, průmyslovým velkoodběratelům a obchodníkům s plynem na celém území Spolkové republiky Německo. Vzhledem k ekonomickým změnám na trhu se zemním plynem již není třeba pokračovat v obchodu se zkapalněným plynem pro

21 Obchod s plynem VNG Obchodní rok konečné zákazníky v rámci skupiny VNG. VNG proto tuto obchodní divizi prodala s účinností k 1. říjnu společnosti GUGAS GmbH, Altentreptow. Prodej plynu zahraničí Polsko a Itálie byly také v roce 2008 hlavními oblastmi odbytu VNG mimo Německo. VNG dále rozšířila svou mezinárodní působnost zahájením dodávek plynu do Francie. Po výrazném zvýšení v předchozím roce na základě zvláštních smluv však odbyt v zahraničí v roce 2008 srovnatelně poklesl. Podepsáním několikaleté smlouvy s vedoucím podnikem na polském trhu Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Varšava, o doplňkových dodávkách od 1. října 2008 bude prodej plynu v Polsku signifikantně zvýšen. Vedle dodávek italské skupině HERA, pokračujících na vysoké úrovni, byl především dále rozšířen prodej pro italskou společnost SPIGAS S.r.I., La Spezia (SPIGAS), a pro FlameEnergy Trading GmbH, sídlící ve Vídni. Zpřístupnění tranzitní cesty přes plynovod Trans Austria umožnilo několikaleté smlouvy s italskými zákazníky. Dodávky plynu do České republiky a do Slovenské republiky se budou i v roce 2009 dále zvyšovat. Služby zákazníkům/marketing Služby zákazníkům jsou ve středu zájmu marketingu zemního plynu. Zvláštní význam má přitom spolupráce s tržními partnery. Těžištěm jsou přitom aplikačně zaměřené produkty poradenství k energetické a ekologické účinnosti

22 22 Průzkum ložisek a produkce V podobě programů Brennwert.plus a Kraftpaket.plus představila VNG v roce 2008 dva tržní programy, které mají podpořit aplikaci technologií s vysokou energetickou účinností. Cílem je zvýšit společně s energetickými rozvodnými závody a odbornými řemesly podíl zemního plynu na trhu v sektoru vytápění a uplatnit moderní technologie na bázi zemního plynu v domácnostech, živnostech a průmyslu. Vývoj produktů byl v obchodním roce zintenzivněn. Produkty Energiedialog a Kälteatlas rozšiřují portfolio služeb o dvě atraktivní nabídky. Nově ustavený redakční servis, jakož i individualizované softwarové aplikace tyto služby doplňují. Společně s BDEW byla dále rozvíjena společností VNG a jejími zákazníky vytvořená zastřešující značka ERDGAS. Všechny podniky v oboru plynárenství se tak vůči veřejnosti opět prezentují jednotným vystupováním pod produktem. Používání zemního plynu je a zůstane ve srovnání s ostatními druhy energií přírodní a efektivní ( přírodně efektivní ). Obchod s technickými službami Obchod s technickými službami VNG pokračoval v uplynulém obchodním roce ve stejném objemu. Těžiště spočívalo v řízení provozu a v údržbě plynárenských zařízení. Byly dále rozšířeny aktivity servisní společnosti LEICONET Netz betrieb & Service, založené v roce

23 VNG Obchodní rok Spotové a termínované obchody Význam obchodu s plynem na spotových a termínovaných trzích pro VNG v roce 2008 dále vzrostl. Aktivní obchod se standardními obchodními produkty je používán k další optimalizaci portfolia smluv o nákupu a prodeji plynu, jakož i k rezervaci přepravních a skladovacích kapacit. Obchodní aktivity kromě toho slouží k podpoře odbytu na nových cílových trzích. Kromě toho byly také využívány šance z cenových rozdílů mezi různými obchodními trhy a termínovanými produkty na bázi fyzického portfolia zemního plynu VNG. Čistě finanční obchod není provozován. Společnost VNG byla jako obchodník se zemním plynem v roce 2008 aktivní ve virtuálních obchodních místech v Německu, ve Francii, v Nizozemsku a ve významných fyzických místech importu a exportu. Poprvé byly realizovány transakce v obchodním místě Zeebrugge Hub v Belgii. Vedle bilaterálních obchodů s velkým počtem evropských obchodních partnerů využívá VNG jako obchodní platformu také stále více Lipskou energetickou burzu European Energy Exchange (EEX) a různé obchodníky s plynem. Průzkum ložisek a produkce společností VNG Norge AS Vybudování vlastní produkce zemního plynu je pro VNG jedním z centrálních záměrů v oblasti nákupu plynu. Vlastní produkce zemního plynu dlouhodobě přispívá ke zvýšení spolehlivosti zásobování. Od roku 2019 by mělo být přibližně deset procent ročního nákupu zemního plynu zajišťováno z vlastních zdrojů. K tomu budou nutné zásoby plynu ve výši 15 mld. m³ zemního plynu. Kromě toho musí být produkované množství zemního plynu

24 24 Skladování plynu kontinuálně nahrazováno novými projekty průzkumu ložisek a produkce (E&P). Dceřiná společnost VNG Norge AS (VNG Norge), sídlící ve Stavangeru, provozuje upstream-aktivity v Norsku. Má k dispozici kompetentní tým složený z geologů, geofyziků a inženýrů pro průzkum ložisek a řídí veškeré práce, relevantní pro průzkum ložisek a produkci v Norsku. Přitom je odborně podporována specialisty pro průzkum ložisek a produkci společnosti VNG. Ve středu zájmu upstream-aktivit VNG Norge jsou geograficky výhodně položené zdroje s vysokým potenciálem pro průzkumné a produkční aktivity. Těžiště přitom spočívá v norském kontinentálním šelfu (NCS), zejména v norské části Severního moře a v Norském moři. Tyto oblasti disponují dobře rozvinutou infrastrukturou a velkou částí objevených a očekávaných zdrojů na norském kontinentálním šelfu. V roce 2008 rozšířila VNG Norge své portfolio na osm licencí k průzkumu ložisek zemního plynu. Společnost se přitom podílí v rámci různých konsorcií, mimo jiné s TOTAL E&P NORGE AS, Stavanger, Det norske oljeselskap ASA, Trondheim, BG Norge AS, Stavanger, jakož i s Endeavour Energy Norge AS, Oslo, na pracích v oblasti průzkumu ložisek zemního plynu, jako například na akvizici a interpretaci seismických dat. Již v roce 2009 jsou plánovány první průzkumné vrty. Do roku 2015 hodlá VNG Norge pokrýt cca dvě třetiny zásob plynu z již existujících a budoucích projektů průzkumu ložisek zemního plynu. Další třetina má být zajištěna získáním podílů na prokázaných, avšak v současné době ještě nerozvinutých rezervách

25 VNG Obchodní rok Skladování plynu Rozšiřování skladovacích kapacit Na pozadí rostoucího významu skladovacích zásobníků zemního plynu bude VNG i v budoucnu investovat do výstavby a modernizace svých zásobníků. Čtyři podzemní zásobníky VNG v sídlech Bernburg, Bad Lauchstädt, Buchholz a Kirchheilingen disponují efektivní skladovací kapacitou přibližně 2,4 mld. m³. V následujících 15 letech bude usilováno o rozšíření skladovací kapacity, a tím také o zvýšení efektivní skladovací kapacity o cca 1 mld. m³. V lednu 2008 byla v podzemním zásobníku Bernburg uvedena do provozu nová kaverna. Dokončení další kaverny se předpokládá začátkem roku Prognostický vývoj efektivní skladovací kapacity podzemních zásobníků zemního plynu společnosti VNG Údaje v mil. m

obchodní rok Průběh obchodu Obchod s plynem Skladování plynu Přeprava plynu Výhled VNG Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft

obchodní rok Průběh obchodu Obchod s plynem Skladování plynu Přeprava plynu Výhled VNG Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft VNG Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft obchodní rok Průběh obchodu Obchod s plynem Skladování plynu Přeprava plynu Výhled 2 Portrét společnosti Portrét Společnost VNG Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft

Více

Obchodní rok 2010. VNG Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft

Obchodní rok 2010. VNG Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft Obchodní rok 2010 VNG Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft Import zemního plynu Průzkum ložisek a produkce Velkoobchod se zemním plynem 2 2 6 1 95 7 624 7 2 5 8 3 2 8 1 1 7 8 4 9 3 311 3 8 6 6 76 2 34 5

Více

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI Trendy Evropské Energetiky, Praha, 20.9.2010 Alan Svoboda Ředitel divize Obchod, ČEZ a.s. V ROCE 2008 PROPUKLA FINANČNÍ KRIZE 1 KRIZE SE NÁSLEDNĚ ROZŠÍŘILA NA CELOU

Více

Obchodní rok 2009. VNG Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft

Obchodní rok 2009. VNG Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft Obchodní rok 2009 VNG Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft Import zemního plynu Skladování plynu Odpovědnost Služby v oblasti energie Logistika zemního plynu Průzkum ložisek a produkce Velkoobchod se zemním

Více

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 BEZPEČNOST ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM JE PRO RWE ABSOLUTNÍ PRIORITOU NÁKUP SKLADOVÁNÍ DISTRIBUCE > Dodávky

Více

Role zemního plynu v ekonomice ČR. Ing. Jan Zaplatílek. Praha 26.10. 2010

Role zemního plynu v ekonomice ČR. Ing. Jan Zaplatílek. Praha 26.10. 2010 Role zemního plynu v ekonomice ČR Ing. Jan Zaplatílek Praha 26.10. 2010 Celková roční spotřeba plynu Spotřeba v mil. м3 Spotřeba v GWh Meziroční změna v м3 Meziroční změna v % 1999 9 427 98 982 +37 +0.4

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Connecting Markets Profil společnosti

Connecting Markets Profil společnosti Connecting Markets Profil společnosti Naše přepravní soustava propojuje energetické trhy již více než 40 let. Je zárukou bezpečnosti a spolehlivosti, provozní dokonalosti a inovativních řešení, které

Více

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Vladimír Štěpán Jiří Gavor Únor 2009 ENA s.r.o. stepan@ena.cz Plynárenské a elektrárenské sítě: - Plynárenské sítě jsou výrazně odolnější než elektrárenské

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Připravenost České republiky i Evropy na možnost plynárenské krize v důsledku situace na Ukrajině

Připravenost České republiky i Evropy na možnost plynárenské krize v důsledku situace na Ukrajině Připravenost České republiky i Evropy na možnost plynárensk renské krize v důsledku situace na Ukrajině Trendy Evropské Energetiky 11. listopadu 2014 Struktura primárních energetických zdrojů dle ASEK

Více

Plynárenství v ČR v roce 2012. Ing. Oldřich Petržilka prezident České plynárenské unie člen Výkonného výboru a Rady Českého plynárenského svazu

Plynárenství v ČR v roce 2012. Ing. Oldřich Petržilka prezident České plynárenské unie člen Výkonného výboru a Rady Českého plynárenského svazu Plynárenství v ČR v roce 2012 Ing. Oldřich Petržilka prezident České plynárenské unie člen Výkonného výboru a Rady Českého plynárenského svazu Jesenná konferencia SPNZ Horný Smokovec, 4.10.2012 První

Více

HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012

HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012 HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 ROK 2012 BYL PRO RWE ÚSPĚŠNÝM OBDOBÍM STRANA 2 RWE JE NEJÚSPĚŠNĚJŠÍM ALTERNATIVNÍM OBCHODNÍKEM

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Bezpečnost dodávek plynu v ČR

Bezpečnost dodávek plynu v ČR Bezpečnost dodávek plynu v ČR Institut pro veřejnou diskuzi: Energetická bezpečnost Evropy v kontextu ruskoukrajinského konfliktu Hotel Jalta Praha, 13. května 2014 Plyn, důležitá součást národního energetického

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Evropský parlament Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Jednotný evropský energetický trh Praha, 3. listopadu 2011 Ing. Evžen Tošenovský místopředseda Výboru ITRE Priority evropské energetiky

Více

Solidní výkonnost Silná tvorba likvidity

Solidní výkonnost Silná tvorba likvidity Solidní výkonnost Silná tvorba likvidity Výnosy: EBITDA: Čistý zisk, podíl skupiny: Poměr vlastního/cizího kapitálu: Volný cash flow: 1 Čistý CAPEX: 42,2 miliard EUR (+ 2,3%) 7,9 miliard EUR (+ 2,2%) 3,3

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

Novela energetického zákona

Novela energetického zákona Novela energetického zákona seminář HV PSP Tomáš Hüner Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 18. listopad 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 1 Novela energetického zákona Proč měníme energetický

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 András Tövisi předseda představenstva Celkový trh cigaret Česká republika Celkový trh cigaret vzrostl o 1,6 % zejména v důsledku:

Více

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity 20. srpna 2014 Pololetní tisková konference koncernu Oberbank AG Nové zvýšení dosud nejvyššího hospodářského výsledku Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových

Více

O zemním plynu část 1

O zemním plynu část 1 Co je zemní plyn O zemním plynu část 1 1) Vznik zemního plynu Na vznik zemního plynu existuje více teorií. Jelikož se zemní plyn vyskytuje velice často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo s uhlím (karbonský

Více

Změny trhu s plynem. Ing. Michal Šindýlek. Specialista obchodování s plynem

Změny trhu s plynem. Ing. Michal Šindýlek. Specialista obchodování s plynem Změny trhu s plynem Ing. Michal Šindýlek Specialista obchodování s plynem 2 Obsah prezentace Změny na světovém trhu s plynem a jejich dopad na ČR Česká republika současný a budoucí stav Vývoj cen plynu

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

1 st čtvrtletí 2008 Udržitelný růst výnosů a provozních zisků. Potvrzení cílů výkonnosti na rok 2008

1 st čtvrtletí 2008 Udržitelný růst výnosů a provozních zisků. Potvrzení cílů výkonnosti na rok 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA Paříž, 6. května 2008 Press Service 16 rue de la Ville l'evêque 75008 Paris, France 331 4006 6651 1 st čtvrtletí 2008 Udržitelný růst výnosů a provozních zisků Potvrzení cílů výkonnosti

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě

Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě O geotermálním dálkovém vytápění V Evropě existuje více než 5000 systémů dálkového vytápění, včetně více než 240 geotermálních vytápěcích systémů. První

Více

Jaký vliv bude mít plynová krize a ekonomická recese na budoucnost dodávek zemního plynu pro Českou republiku?

Jaký vliv bude mít plynová krize a ekonomická recese na budoucnost dodávek zemního plynu pro Českou republiku? Jaký vliv bude mít plynová krize a ekonomická recese na budoucnost dodávek zemního plynu pro Českou republiku? Ing. Oldřich Petržilka, Ing. Josef Kastl, Česká plynárenská unie Globální ekonomická krize

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 1. V OBLASTI DODÁVEK ZEMNÍHO PLYNU Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., IES FSV UK 7.3.2013 státní energetická koncepce ČR a zajištění dodávek zemního plynu * těžba, přeprava

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2014

O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2014 Tisková zpráva O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2014 1. srpna 2014 O2 Czech Republic a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za leden až červen 2014, připravené

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 1. AKTUÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI ČR, POLITIKA EU, VÝHLEDY DO BUDOUCNA 24. března 2010 RB 213 energetická bezpečnost ČR v kontextu EU * možnosti posílení

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011 PROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

VÍTEJTE NA VÝROČNÍ TISKOVÉ KONFERENCI SKUPINY RWE V ČESKÉ REPUBLICE. Praha 16. dubna 2012

VÍTEJTE NA VÝROČNÍ TISKOVÉ KONFERENCI SKUPINY RWE V ČESKÉ REPUBLICE. Praha 16. dubna 2012 VÍTEJTE NA VÝROČNÍ TISKOVÉ KONFERENCI SKUPINY RWE V ČESKÉ REPUBLICE Praha 16. dubna 2012 10 LET RWE V ČR Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Transgas VSTUP DO ČESKÉHO PLYNÁRENSTVÍ: ÚSPĚŠNÁ

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 Nová vláda a řešení problémů české ekonomiky náměstek ministra průmyslu Programové prohlášení vlády Priority vlády Rozvoj podmínek pro svobodné podnikání Efektivní vyřešení všech stávajících a chystaných

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny SMP a stavu jejího majetku v roce 2009

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny SMP a stavu jejího majetku v roce 2009 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny SMP a stavu jejího majetku v roce 2009 1. Profil Skupiny SMP Skupina SMP jako konsolidační celek vznikla důsledkem právního oddělení činností spojených

Více

... technika v souladu s přírodou

... technika v souladu s přírodou ... technika v souladu s přírodou filozofie Všechny oblasti podnikání společnosti TEDOM spojuje společná filozofie - efektivní a ekologické využití energetických palivových zdrojů. Tuto filozofii naplňujeme

Více

TEN-E (transevropská energetická síť)

TEN-E (transevropská energetická síť) ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, květen 2014 Ing. Zdeňka Kučerová Porada s kraji 5. 6. 2014 TEN-E (transevropská energetická síť) Legislativa EU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 347/2013 ze dne

Více

Zajištěni energetické bezpečnosti v oblasti dodávek zemního plynu

Zajištěni energetické bezpečnosti v oblasti dodávek zemního plynu Zajištěni energetické bezpečnosti v oblasti dodávek zemního plynu Prof. Michal Mejstřík PhDr.Katarína Marková 8. dubna 2010 Přednáška v rámci cyklu Ekonomická bezpečnost ČR Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 27.4.2015 PRACOVNÍ DOKUMENT o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj:

Více

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu VÁŠ TRADIČNÍ DISTRIBUTOR PLYNU 365 dní v roce 7 dní týdnu 24 hodin denně Snímek 1 Copyright Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ZÁKLADNÍ

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách. Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie Dodavatel energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie 1 Obsah

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Zahajovací konference VÝZKUM VÝVOJ INOVACE Transfer technologií v regionu 25.10.2011 Lucie Křelinová VÝZKUM VÝVOJ - INOVACE: Transfer

Více

VS/2008/0495 SI2.513044

VS/2008/0495 SI2.513044 Konference u kulatého stolu, 25.-29. března 2009 v Balatongyörök Diskuse u kulatého stolu: Výměna informací o zkušenostech jednotlivých zemí a oborů s národní energetickou politikou, vizí budoucnosti,

Více

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky?

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 2. 4. 2015, Pražské evropské energetické fórum 1 Vliv různých faktorů na celkovou spotřebu

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT. SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s.

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT. SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s. VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s. ÚVOD Vybrali jsme si podnik Perstorp Moravskoslezské chemické

Více

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY SMP A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE 2012

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY SMP A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE 2012 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY SMP A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE 2012 Profil Skupiny SMP Skupina SMP jako konsolidační celek vznikla důsledkem právního oddělení činností spojených

Více

Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU

Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU Pražské evropské energetické fórum 2014 MZV ČR Černínský palác Úvod Trh s elektřinou : Aktuální stav trhu s elektřinou Rizika a problémy Možné

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Tisková konference, Praha, Česká republika, 20. prosince 2007 Martin Roman, generální ředitel ČEZ Zsolt Hernádi, generální ředitel MOL Group

Tisková konference, Praha, Česká republika, 20. prosince 2007 Martin Roman, generální ředitel ČEZ Zsolt Hernádi, generální ředitel MOL Group CEZ MOL STRATEGICKÁ ALIANCE Tisková konference, Praha, Česká republika, 20. prosince 2007 Martin Roman, generální ředitel ČEZ Zsolt Hernádi, generální ředitel MOL Group DVA NEJVĚTŠÍ REGIONÁLNÍ SPOLEČNOSTI

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2013

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2013 PROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Národní vize Smart Grid

Národní vize Smart Grid Národní vize Smart Grid Smart Life TOP Hotel Praha - 24. ledna 2012 Obsah Aktualizace energetické koncepce - vize EEGI Meber States Initiative Možný vývoj Smart Grid Regulační schopnosti chytrých sítí

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 Západomoravská energetická s.r.o Západomoravská distribuční a.s. Ing. Pavel Hobl ČR JE POSLEDNÍ ZEMÍ V REGIONU S DOSUD EXISTUJÍCÍM PŘEBYTKEM VÝROBY politické rozhodnutí

Více

Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje. Praha 6. 2. 2013

Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje. Praha 6. 2. 2013 Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje Praha 6. 2. 2013 Vývoj cen zdrojů věštění z křišťálové koule Jak se bránit výkyvům v cenách zdrojů? Zajištění (hedging) Fixace ceny v čase Predikce / prognostika

Více

Zpráva o bezpečnosti dodávek zemního plynu. za rok 2009

Zpráva o bezpečnosti dodávek zemního plynu. za rok 2009 Zpráva o bezpečnosti dodávek zemního plynu za rok 2009 podávaná členským státem dle článku 5 směrnice 2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s plynem a směrnice 2004/67/ES o opatřeních na zajištění

Více

Severomoravská plynárenská, a.s. P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004

Severomoravská plynárenská, a.s. P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004 P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004 Ostrava, červenec 2004 Údaje o společnosti Obchodní jméno: Severomoravská plynárenská, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo společnosti: Plynární 2748/6,

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

Čtvrté čtvrtletí2008. Během roku 2008 nárůst tržeb o +17% Potvrzený cíl růstu EBITDA během roku 2008

Čtvrté čtvrtletí2008. Během roku 2008 nárůst tržeb o +17% Potvrzený cíl růstu EBITDA během roku 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA 2. února 2009 Čtvrté čtvrtletí2008 Během roku 2008 ná tržeb o +17% Potvrzený cíl u EBITDA během roku 2008 GDF SUEZ zveřejňuje své neauditované pro forma hodnoty výnosů za rok, které zahrnují

Více

Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až březen 2014

Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až březen 2014 Mezitímní zpráva Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až březen 2014 14. května 2014 Telefónica Czech Republic, a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za leden až

Více

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Praze CLAM GALLASŮV PALÁC 2.10.2014 Koncept Smart Prahy Vytváření vzájemných synergií mezi různými síťovými odvětvími jako je doprava, energetika, bezpečnost,

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2013

Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2013 Tisková zpráva Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2013 24. července 2013 Telefónica Czech Republic, a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za leden až

Více

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Curych / Praha, 28. února 2014 Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Skupina Swiss Life v roce 2013 znovu zvýšila svoji efektivnost

Více

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 (k 30. červnu 2007) OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014. András Tövisi předseda představenstva

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014. András Tövisi předseda představenstva Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014 András Tövisi předseda představenstva Philip Morris ČR a.s. Řádná valná hromada akcionářů 2014 2 Celkový trh cigaret Česká

Více