DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOUŽIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁZEV CELOROČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROJEKTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a 2010/2011: DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ Náš domeček celý den, okýnkem se kouká ven. Budeme mít na práci, dělat samou legraci. Pohrajeme si, zazpíváme, tělíčka si rozhýbáme. Rozcvičíme jazýčky, procvičíme ručičky. Práce máme dost a dost, děláme vše pro radost.

2 OBSAH 1. Identifikační údaje Název a sídlo školy: Odloučené pracoviště: Kapacita MŠ: Zřizovatel: Ředitelka školy: Základní škola praktická a mateřská škola Toužim, PO Plzeňská 395, Toužim IČO: Tel.: Mateřská škola a školní družina Sídliště 429, Toužim Tel.: dětí Město Toužim Sídliště Toužim PaedDr. Ingrid Franková Platnost dokumentu: od 1.září 2009 do 30.června 2011 Školní vzdělávací program zpracovala Martina Čapková ve spolupráci s Janou Dědouchovou, Jitkou Archmanovou a Janou Zelenou v srpnu roku Program projednán a schválen na pedagogické radě dne: Podklady pro zpracování: - Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Manuál přípravy školního vzdělávacího programu MŠ (2005) - Školní vzdělávací program KUDY, KUDY CESTIČKA (2006) - Školní vzdělávací program KOUZELNÝ KLÍČEK ( )

3 2. Historie školy Speciální MŠ byla zřízena při ZVŠ Toužim v září Během roku 1999/2000 se postupně z jednotřídní MŠ stala školka se třemi třídami pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (odklad školní docházky, vady řeči, kombinované vady, zdravotní postižení). S účinností od je škola příspěvkovou organizací došlo ke změně názvu školy na Základní škola praktická a mateřská škola Toužim. Tělesně postižené děti, které byly integrovány do I. třídy MŠ, byly v roce 2006 přeřazeny do nově otevřené třídy ZŠS v budově ZŠP. Tím se uvolnil prostor pro děti 3-4leté. Mateřská škola sídlila do dubna r ve starší dvoupodlažní budově v klidné Kostelní ulici, jako odloučené pracoviště. Neodpovídající polohu jsme se snažili kompenzovat kvalitním zázemím uvnitř. Každým rokem se nám dařilo vylepšovat naše prostředí ( nové centrální plynové vytápění, nová střecha, nové sociální zařízení v 1. patře, nové prostory pro šatnu dětí, nové vchodové dveře, bezbariérový přistup v přízemní části). Neustále jsme upravovali a zlepšovali vnitřní prostory, vždy podle finančních možností zřizovatele a podpory sponzorů. Velkým negativem byla absence vlastní školní zahrady. Využívali jsme proto veřejných prostor v okolí školky, dále sportoviště u základní školy a po domluvě i školní zahradu MŠ Sluníčko, se kterou spolupracujeme i v oblasti kulturních akcí a sportovních aktivit. Kapacita MŠ byla 32 dětí. Ve školním roce 2008/2009 proběhly organizační změny v uspořádání tříd, neboť objekt, v kterém školka sídlila, byl prodán novému majiteli. Kapacita MŠ se tedy snížila na dvě třídy pro 24 dětí s vadami řeči. Veškerý provoz byl během prázdnin přestěhován do 1. patra. Do dubna 2009 fungoval provoz MŠ v provizorních ne vždy ideálních podmínkách. Díky zřizovateli, který pro nás vyčlenil a zrekonstruoval nové prostory v areálu MŠ SLUNÍČKO, jsme se mohli přestěhovat a zahájit provoz v nové MŠ 2. dubna Charakteristika školy Provoz MŠ se nachází v areálu MŠ Sluníčko v centru města na adrese Sídliště 429. Budova je dvoupodlažní. V přízemí je umístěna šatna MŠ, šatna ŠD, jedna třída ŠD, sociální zařízení a sklad pomůcek. V patře jsou dvě prostorné třídy MŠ, logopedická třída, výdejna stravy s jídelnou, sociální zařízení pro děti se sprchovým koutem, kabinet, úklidová komora a WC pro personál. Negativem stále zůstává absence vlastní školní zahrady. Po domluvě lze však využívat zahradu MŠ Sluníčko, se kterou i nadále spolupracujeme v oblasti kulturních a sportovních akcí. Dále využíváme sportoviště u základní školy a odpočinkové zóny ve městě. Poloha školy umožňuje praktikovat vhodné aktivity ve volné přírodě. 4. Podmínky a organizace vzdělávání 4.1 Věcné podmínky 1. patro: třída Berušky - pro děti od 3 do 5 let Třída je vybavena hracími a pracovními koutky, žebřinami a úložným prostorem pro lůžkoviny a pracovní materiál, pracovními stolky se židličkami, které vyhovují skupinovým i individuálním činnostem. II. třída Včeličky - pro děti od 5 do 7 let Třída je vybavena kontejnerovým nábytkem, klavírem a vyhrazeným prostorem pro pohybové aktivity dětí. Na tuto třídu volně navazuje jídelna. Tento prostor je využíván pro společné stravování a pracovní činnosti zejména předškolních dětí. Jídelna je vybavena nastavitelným nábytkem a samostatným mycím koutkem.

4 Obě třídy mají samostatný vstup do sociálního zařízení, vybaveného 5 toaletami oddělenými nízkými zástěnami, 5 umyvadly výškově odpovídajícími rozdílnému věku a výšce dětí, sprchovým koutem a umyvadlem pro personál. Každé dítě má svůj značkou označený háček na ručník a kelímek na ústní hygienu. Logopedická třída je vybavena zrcadlem s půlkulatým stolkem a nastavitelnými židličkami, relaxačním koutkem s koberečkem a polštářky a úložným nábytkem na pomůcky. Třída je světlá. Výdejna jídla je vybavena kuchyňskou linkou, sporákem, myčkou, nerezovým dřezem a umyvadlem. Odpovídá hygienickým i bezpečnostním podmínkám. Kabinet slouží jako pracovna a prostor pro přípravy výchovně vzdělávací činnosti učitelkám. Je vybavena policovým nábytkem, dvěma psacími stoly a tiskárnou. Úklidová místnost s výlevkou a úložným prostorem pro úklidové prostředky. Prostor před třídami a kabinetem slouží k vystavení prací a výkresů dětí. Přízemí: Šatna kapacitně vyhovuje počtu dětí. Každé dítě má svůj úložný prostor na obuv, přezůvky a oblečení označen svou značkou. Třída školní družiny je vybavena kobercem, sektorovým nábytkem, pracovními stoly, dvěma počítači, TV a DVD. ŠD má samostatné sociální zařízení oddělené pro chlapce a dívky. Šatna ŠD je vybavena úložným nábytkem pro pracovní a výtvarný materiál, pracovními stoly a židlemi. Sklad učebních pomůcek se nachází pod schodištěm, je využíván na uskladnění sezónních pomůcek a tělocvičného nářadí a náčiní. Prostory před schodištěm slouží k informování rodičů formou nástěnek. Všechny vnitřní prostory MŠ splňují bezpečnostní normy dle platných předpisů a vyhovují nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Vybavení pomůckami, hračkami, materiálem a doplňky odpovídá počtu dětí a jejich věku, a podle možností je obměňováno a doplňováno. Podstatná část hraček je umístěna tak, aby je děti mohly samostatně využívat, ale i ukládat. Jsou dobře viditelné. Vždy jsou předem stanovena pravidla pro využívání hraček dětmi. Hygienická zařízení, vybavení pro odpočinek i dětský nábytek odpovídají počtu dětí a jsou zdravotně nezávadné, bezpečné a estetického vzhledu. Děti se samy podílejí na úpravě a výzdobě prostředí, kterém je upraveno tak, aby dětské práce byly přístupné a mohli je shlédnout i rodiče. 4.2 Životospráva Naše zařízení zajišťuje dětem pitný režim a stravování formou dopolední svačiny, oběda a odpolední svačiny prostřednictvím MŠ Sluníčko a následným výdejem v naší MŠ. Podrobné informace ke stravování a jeho zajištění jsou uvedeny v příloze Směrnice k úplatě. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů a je zachována vhodná skladba jídelníčku pro děti předškolního věku s dodržováním technologie přípravy a výdeje pokrmů a nápojů. Zajišťujeme dostatečný pitný režim v průběhu celého dne pobytu dítěte v MŠ, děti se mohou samostatně obsluhovat a nápoje jsou jim vždy k dispozici na přístupném místě. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování.

5 Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, program činností je přizpůsobován aktuálnímu počasí a kvalitě ovzduší. Mají dostatek volného pohybu s možností využití vhodných pomůcek k pohybovým aktivitám. Respektujeme individuální potřebu spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Dětem předškolním a s nižší potřebou spánku nabízíme klidný a relaxační program. 4.3 Psychosociální podmínky Všichni zaměstnanci se snaží usilovat o to, aby se děti i dospělí cítili v prostředí MŠ dobře, spokojeně a bezpečně. Nově příchozí děti mají možnost postupné adaptace na nové prostředí, režim a nové situace. Nikdo není zvýhodňován ani znevýhodňován, všichni mají stejná práva, ale i povinnosti. V dětech se snažíme rozvíjet citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, pomoc a podporu. Respektujeme individuální potřeby dětí a pomáháme jim je uspokojovat. Na nejmenší možnou míru se vyhýbáme stresu a spěchu. Záměrem je podporující a sympatizující způsob pedagogického vedení, který počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Nechceme s dětmi manipulovat a organizování dítěte omezujeme na nezbytně nutné činnosti. Snažíme se, aby se dětem dostávalo jasných a srozumitelných pokynů. V třídních kolektivech usilujeme o přátelskou a klidnou atmosféru. 4.4 Organizace chodu a) řízení mateřské školy - Jsou jasně vymezeny povinnosti, úkoly a pravomoci všech pracovníků. - Snahou je vytvářet důvěrné a tolerantní prostředí, kde je všem zaměstnancům ponechán dostatek pravomoci a kde je respektován jejich názor. - Ředitelka podporuje spoluúčast všech pracovníků na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. - MŠ spolupracuje se zřizovatelem, ZŠ, dětskými lékaři, příslušnými odborníky (PPP, SPC, logoped). - Učitelky spolupracují na přípravách ŠVP a vytvářejí svůj TVP, který je přizpůsobován specifickým požadavkům věkových skupin i jednotlivým dětem v každé třídě zvlášť. - Pedagogické pracovnice pracují jako tým a zvou ke spolupráci rodiče. - Snažíme se rozvíjet spolupráci školy se zájmovými organizacemi v obci, účastnit se podle potřeby jejich akcí a prezentovat tak školu na veřejnosti. b) organizace provozu - Snažíme se o dostatečně pružný denní řád, který reaguje na individuální možnosti dětí, na jejich zájem o činnosti, zaujatost a jejich potřeby. - Usilujeme o vyváženost spontánních a řízených činností a snažíme se, aby děti měly dostatek prostoru a času pro spontánní hru. - Rodiče mají možnost přivádět své děti do MŠ kdykoliv podle svých potřeb a po vzájemné domluvě s pedagogy a s ohledem na denní režim MŠ. - Nově příchozím dětem nabízíme individuálně přizpůsobený adaptační režim. - Do denního programu zařazujeme individuální logopedickou péči a programy speciálně pedagogické péče pro integrované děti. - Pravidelně zařazujeme zdravotně preventivní pohybové aktivity. - Nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídě, spojování tříd je maximálně omezeno. - Podle potřeb je zajišťována služba asistenta pedagoga, logopeda, speciálního pedagoga a služby pedagogicko psychologické poradny.

6 c) Denní režim MŠ - 7:00 8:00 scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí, diskusní a komunikativní kroužky. - 8:00 9:00 ranní cvičení, pohybové a hudební hry, hygiena a svačina. - 9:00 10:00 výchovně vzdělávací aktivity dle vytvořených TVP, logopedická péče. - 10:00 11:00 pobyt venku dle počasí, logopedická péče, pohybové aktivity. - 11:00 12:00 hygiena, příprava na oběd, oběd. - 12:00 14:00 příprava na spánek a relaxační činnosti dle individuálních požadavků dětí. - 14:00 16:00 odpolední svačinka, hry a činnosti dětí dle jejich přání, pohádky a příběhy, dramatické činnosti, odchody dětí. Individuální a kolektivní logopedická preventivní péče a speciálně pedagogická péče probíhají v průběhu celého dopoledne. Denní řád je pružný a umožňuje reagovat na individuální schopnosti a možnosti dětí, zejména na jejich potřeby. d) bezpečnostní opatření při práci s dětmi v MŠ Ředitelka školy je povinna zabezpečit prostřednictvím pedagogů školy dohled nad dětmi, a to při školní i mimoškolní výchově a vzdělávání, tzn. při všech aktivitách organizovaných mateřskou školou. Opatření v průběhu vzdělávacích činností: - Každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich předání rodičů (pověřené osoby) nebo jiného pedagoga školy do doby jejich předání rodičům (pověřené osobě) nebo jinému pedagogovi. - Budova MŠ je z důvodu zajištění bezpečnosti opatřena elektronickým zámkem, který umožňuje kontrolu přicházejících a odcházejících osob v budově MŠ. - Při hře dětí ve třídách dbá učitelka na to, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází konfliktům. Nedovoluje dětem nosit do MŠ nebezpečné předměty nebo hračky. Za věci, které si děti nosí z domova zodpovídají rodiče. - Učitelka nesmí odejít od dětí. Při závažných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice MŠ. - Nesmí dát dětem, bez náležitého dohledu nůžky, štětce, tužky či jiné ostré a špičaté pomůcky, dále drobné korálky a stavebnicové tvary, které by si děti mohly strčit do nosu či ucha. - Při chůzi po schodech dbá, aby se děti nestrkaly, chodily klidně a držely se zábradlí. - Při pohybových aktivitách dbá zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí. Upozorňuje na případné nebezpečí, zajišťuje soustavnou pomoc při cvičení. Před zahájením cvičení musí vždy zkontrolovat, zda je nářadí v pořádku. - Při převlékání dětí v šatnách vykonává učitelka stálý dozor. - Dítě je předáváno rodičům či pověřené osobě, ale to pouze na základě písemného pověření zástupcem dítěte (může být stálé, na určité časové období). Opatření při pobytu venku: - Při pobytu dětí venku odpovídá jeden pedagogický pracovník za jednu třídu MŠ. - Při pobytu dětí na hřišti nedovolí učitelky dětem samostatné vzdálení od prostor hřiště, kam sama nevidí. - Při vycházkách učí děti chodit ve dvojicích a v zástupu tak, aby zajistila jejich bezpečnou chůzi, chodí po chodníku, maximálně se vyhýbají frekventovaným ulicím. Učitelky dbají na bezpečné přecházení vozovky, k čemuž používají terčík. Průběžně seznamují děti s pravidly bezpečného chování na ulici (přechody pro chodce apod.). Opatření při sportovních akcích, výletech, exkurzích, apod.:

7 Ředitelka školy rozhoduje na základě náročnosti akce o určení další způsobilé osoby k zajištění bezpečnosti dětí v závislosti na počtu dětí. Opatření při úrazu: Všichni zaměstnanci školy jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoliv úrazu, v případě potřeby zavolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy a zákonného zástupce. 4.5 Personální zajištění Všechny učitelky MŠ mají předepsanou pedagogickou kvalifikaci doplněnou SPPG. Pedagogové se sebevzdělávají. Ke svému dalšímu vzdělávání přistupují aktivně a využívají nabídky PaVC Karlovy Vary, NIDV K.Vary, KCV a JV Plzeň (semináře, odborné a speciální kurzy apod.). Ředitelka podporuje profesionalizaci pracovního týmu, vytváří podmínky pro jejich další systematické vzdělávání (v rozsahu možností přidělených finančních prostředků). Specializované služby pro děti se specifickými a speciálními potřebami jsou zajišťovány v úzké spolupráci s příslušnými odborníky (speciálními pedagogy, školními či poradenskými psychology, logopedy SPC a PPP). Jméno, titul funkce vzdělání aprobace Franková Ingrid, PaedDr. ředitelka školy PF-SPPG SPPG vych., učitelství Státní rigorózní zkouška Martina Čapková logo. asistentka SPgŠ učitelka MŠ vedoucí učitelka MŠ Lukášková Jana učitelka MŠ SPgŠ učitelka MŠ Archmanová Jitka učitelka MŠ SZŠ+SPPG učitelka MŠ Reichelová Marie asistentka pedagoga SZŠ-ošetřovatelka Hanzlíčková Petra vychovatelka ŠD SPgŠ - SPPG SPPG - vychovatelství ZemanováMonika pracovnice provozu Pokorná Marie uklízečka Personální obsazení tříd v MŠ 1.třída - Archmanová Jitka, učitelka MŠ Reichelová Marie, asistentka pedagoga Čapková Martina, logopedická asistentka 2.třída - Lukášková Jana, učitelka MŠ Čapková Martina,logopedická asistentka Pomocné práce s dětmi pro obě třídy zajišťuje Monika Zemanová. Pedagogický dohled je zabezpečen tak, aby byla vždy zajištěna optimální pedagogická péče. 4.6 Spoluúčast rodičů Spolupráce s rodiči funguje na základě partnerství. Usilujeme o vzájemnou důvěru, vstřícnost, pochopení, respekt a ochotu spolupracovat. - Snažíme se podporovat rodinnou výchovu a pomáhat rodičům v péči o dítě prostřednictvím poradenství. - Chráníme soukromí rodiny a zachováváme mlčenlivost. - Při každém kontaktu informujeme rodiče o problémech, ale hlavně o úspěších dítěte, pokud mají rodiče zájem, domlouváme se na společném postupu při výchově a vzdělávání dětí.

8 - Rodiče mají možnost se podílet na dění v MŠ, účastnit se různých programů, podle svého zájmu vstupovat do her svých dětí včetně doby adaptačního procesu. - Projeví-li rodiče zájem, mají možnost spolupracovat při vytváření plánů a programu MŠ, případně mohou kdykoli navštívit školku a zapojit se do her svých dětí. - Organizujeme společné schůzky, setkání a akce s rodiči. - Usilujeme o spolupráci rodičů při vzdělávací práci, snažíme se různými způsoby zapojovat rodiče do společných činností s dětmi. - Prohlubujeme spolupráci s rodiči předškolních dětí při přípravě na vstup do 1. třídy ZŠ. - Využíváme nabídek rodičů k výpomoci a opravám školního vybavení. Společné akce pro rodiče s dětmi - Společné vítání nového školního roku. - Podzimní dílna - Vánoce ve školce vánoční besídka - Velikonoční dílna - Den matek zpívánky pro maminky - Školní výlety výšlap na Třebouňský vrch, Klubíčko-Plasy, Kojšovice výlet ke koním. - Rozloučení s předškoláky a školním rokem Návrhy na rozšíření spolupráce budou realizovány za aktivní účasti kolektivu školky, dětí a rodičů. 4.7 Spolupráce s ostatními organizacemi: se ZŠ Toužim - Informace školy pro rodiče předškolních dětí o akcích pořádaných školou. - Návštěva předškolních dětí v 1. třídě ZŠ. - Pozvánky na kulturní a společenské akce. se zřizovatelem Město Toužim - Je na dobré úrovni, veškeré požadavky jsou projednávány s radou města a jsou společně řešeny. s MŠ Sluníčko Toužim - Spolupráce při organizování návštěv divadelních představení v MŠ Sluníčko společná účast. - Společná akce oslava dětského dnu. - Možnost využití školní zahrady po dohodě s ředitelkou školky. - Účast na Mateřince. s MŠ Krásné Údolí - Vzájemné návštěvy hry na školní zahradě, společné výlety, procházky. s MŠ Bezvěrov - Společná kulturní představení a výlety. - Akce Děti dětem. - Sportovní Olympiáda. s knihovnou a MŠ v Teplé - Zábavně vzdělávací program pro děti. s městskou knihovnou v Toužimi - Tematické besedy

9 s ZUŠ Toužim - Koncertní představení žáků ZUŠ pro děti MŠ. s SOU Toužim - Ukázky pracovních činností k různým příležitostem (Vánoce, Velikonoce ). Dále dle nabídek a možností spolupracujeme a zapojujeme se do akcí pořádané toužimskými organizacemi: profesionální hasiči, městská knihovna, exkurze do podniků, prohlídka zdejšího kostela, atd. 5. Organizace vzdělávání 5.1 Charakteristika jednotlivých tříd Třída Berušky - Děti ve věku 3 5 let, celková kapacita 12 dětí. - Ve školním roce 2010/2011 je zapsáno 12 dětí. - do této třídy jsou přednostně přijímány děti ve věku 3 5 let se zdravotním, nebo jiným oslabením, s logopedickými vadami vyžadujícími individuální přístup a zařazení do kolektivu s nižším počtem dětí. Úzká spolupráce a poradenství s odborníky a pracovníky SPC, PPP, pediatry, atd. nám umožňuje vytvářet individuální vzdělávací programy a plány, účelně pracovat s kompenzačními pomůckami a reedukačními metodami s využitím speciálně didaktického materiálu. - Nosnou výchovnou metodou je hra, jejímž prostřednictvím se děti učí přemýšlet, řešit situace, komunikovat s ostatními dětmi i dospělými, výtvarně, hudebně a pohybově se vyjadřovat. Vzájemně se prolínají aktivity spontánní a řízené. - Velký důraz je kladen na smyslové a prožitkové vnímání s prvky experimentování. - Důležitou součástí každodenní péče je logopedická činnost logopedické asistentky spočívající především v časné prevenci logopedických vad formou individuální a kolektivní péče. Třída Včeličky - Děti ve věku 5 7 let, celková kapacita 13 dětí. - Ve školním roce 2010/2011 je zapsáno 11 dětí. - V této třídě jsou děti širšího věkového rozmezí. - Největší pozornost je kladena na děti předškolního věku a dětem s OŠD. - Prioritou u mladších dětí je především rozvoj - základních společenských návyků, soužití v kolektivu, rozvoj psychické a fyzické zdatnosti a odolnosti, upevňování sebeobslužných dovedností. - U starších dětí předškolního věku a dětí s OŠD posilujeme především schopnosti učení, soustředění a rozvoji jemné motoriky. V průběhu celého roku jsou děti připravovány na zdárný vstup do ZŠ. - Pro děti s OŠD je připraven stimulační program s názvem MAXÍK, který rozvíjí svou skladbou cvičení všechny oblasti psychomotorických funkcí dítěte. Velký důraz je kladen i na rozvoj grafomotorických činností a návyků. - V této třídě se vzhledem k věkovému složení dětí snažíme podporovat vzájemné mezilidské vztahy a posilovat empatii. 6. Charakteristika vzdělávacího programu Záměrem výchovného působení a filosofií naší školky je vytvořit MŠ rodinného typu s úzkými vazbami na rodiče. Chceme umožnit dětem prožívat aktivní a šťastné dětství tím, že jim vytvoříme

10 pohodové a klidné prostředí bez zbytečného spěchu, kde se budou cítit dobře, kde bude přátelská atmosféra, porozumění a bezpečí. Usilujeme o rozvoj samostatných, tvořivých a zdravě sebevědomých dětí s pozitivním působením na své okolí a společnost, s odpovědností za své chování a jednání, cestou přirozené výchovy dle individuálních možností, zájmů a potřeb. Zvýšenou pozornost věnujeme dětem s odloženou školní docházkou, kde se zaměřujeme na specifické důvody odložení školní docházky a celkový rozvoj osobnosti, abychom tak mohli snižovat případné výukové a jiné obtíže v ZŠ. Nadstandardní péči věnujeme dětem s opožděným vývojem a vadami řeči. Poskytujeme diagnostickou a logopedickou péči, kterou zde každý den zajišťuje logopedická asistentka pod metodickým dohledem logopeda SPC. Práce probíhá formou skupinové a individuální péče prolínající se celým výchovně vzdělávacím procesem. Díky nižšímu počtu dětí ve třídách máme příznivější podmínky pro individuální práci. Pružně reagujeme na umístění integrovaných žáků. Úzce spolupracujeme s odborníky a na základě vytvořeného individuálního vzdělávacího plánu pracujeme s kompenzačními pomůckami a speciálním didaktickým materiálem. Nosnou výchovnou metodou je hra, jejímž prostřednictvím se děti učí přemýšlet, řešit různé situace, komunikovat s ostatními dětmi i dospělými, výtvarně, hudebně a pohybově se vyjadřovat. Vzájemně se zde prolínají aktivity spontánní a řízené. Rámcové cíle předškolního vzdělávání všeobecné: Rozvoj dítěte a jeho schopnost učení. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost. Získání samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Ve vzdělání dětí upřednostňujeme: Aktivitu a tvořivost dětí nad řídící činností pedagoga. Prožitkové vnímání a poznávání souvislostí. Cestu k samostatnosti, k sebedůvěře, vedení dětí ke spolurozhodování a k sounáležitosti s celým kolektivem. Tematické motivační plánování s reakcí na zájmy, potřeby, dovednosti a vědomosti dětí. Využívání námětů ročních období a českých tradic v průběhu celého roku. Vytvářet různorodé hrací koutky dle prostorových možností a tím umožnit dětem výběr činností podle zájmu a potřeb dětí ve skupinách, individuálně i v kolektivu. Formy vzdělávání: Vzdělávání se uskutečňuje po celý den pobytu dětí v MŠ tj. při všech činnostech. Dopolední činnosti probíhají formou plánovaných tematických celků, které na sebe úzce navazují. Usilujeme o to, aby byly děti vzdělávány neformálně, hravými činnostmi, prožitkovým učením, ve kterém se prolínají všechny vzdělávací okruhy. Preferujeme metody a formy respektující specifika předškolního vzdělávání. Součástí vzdělávání jsou akce školní i mimoškolní, které cíleně doplňují, obohacují a zpestřují vzdělávací proces. Vzdělávání v MŠ realizujeme prostřednictvím třídních plánů, které jsou zpracovány v návaznosti na ŠVP. Každá třídní učitelka si zpracovává svůj TVP, kde jsou respektována specifika věkově rozdílných skupin dětí. 7. Vzdělávací obsah ŠVP 7.1 NAŠEL JSEM SI KAMARÁDA

11 Charakteristika bloku Vítáme děti po prázdninách. Nově nastupující děti se seznamují s prostředím. Přiměřeným a přitažlivým způsobem vytvoříme společná pravidla vzájemných vztahů, chování a komunikace, kterými se budeme řídit v každodenním vzájemném styku ve školce i v rodině. Seznámíme se s pravidly bezpečného chování při společných vycházkách. Budeme pozorovat dění ve městě, poznávat bydliště kamarádů, sledovat změny v přírodě v období babího léta, povíme si, co jsme dělali o prázdninách. Očekávání - Získat jistotu v kolektivu třídy, důvěřovat učitelkám, navazovat kamarádské vztahy. - Adaptovat se v prostředí MŠ. - Rozlišovat, co je dobré a co je špatné pro mě i pro ostatní. - Učit se vzájemně domluvit a řešit spory. - Dodržovat dohodnutá pravidla a řídit se jimi. - Uvědomovat si, že každý má v životě své místo (v rodině, ve školce, mezi dětmi). - Svoje prožitky a pocity slovně, výtvarně, pohybově a dramaticky ztvárnit a vyjádřit. - Umět se orientovat v prostorách MŠ, učit se samostatnosti v sebeobsluze. Navrhované činnosti - Praktické seznámení s prostředím školy. - Vycházky, pozorování, poznávání nejbližšího okolí školky a bydliště. - Smyslové hry. - Výtvarné a dramatické ztvárnění prožitků dětí. - Zdravotní, relaxační a dechová cvičení, pohybové hry. - Rozvoj řečového projevu dětí vyprávění, hodnocení, popis, četba podle obrázků, říkadla a básně k tématu. - Grafomotorické cviky. - Zpěv písní, rytmické hry. - Hry zaměřené na posilování kamarádských vztahů a vzájemnou toleranci, spolupráci. 7.2 KOULEJ SE JABLÍČKO, KUTÁLEJ Charakteristika bloku Protože máme velice blízko k přírodě, nabízí se nám možnost přímého pozorování změn, které přináší podzim. Zkusit vnímat podzim jako část roku, jeho barvy a proměny, charakteristické znaky. Zapojit se do ekologické výchovy ochrany živé i neživé přírody. Zaměříme se i na význam zeleniny a ovoce jako zdroj zdraví, vitality a zdravého životního stylu. Očekávání - Naučit se zpaměti krátké texty básní a písní s podzimní tématikou. - Reprodukovat pohádku a zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu. - Chápat prostorové pojmy, zvládat číselnou řadu do 5 (starší děti podle svých schopností i více). - Zachytit a vyjádřit své prožitky výtvarně, hudebně pohybovou improvizací, dramatizací. - Sladit pohyb s rytmem a hudbou. - Poznat zeleninu, ovoce podle vzhledu, chuti, vůně, podle hmatu, chápat význam pro zdraví člověka. - Umět se orientovat v prostoru. - Při rozhovorech a diskuzích počkat, až druhý domluví, učit se toleranci. Činnosti - Hudební a hudebně pohybové hry.

12 - Pozorování a poznávání všemi smysly podzimních plodů, ovoce, zeleniny, zemědělských plodin rozlišovat barvy, umět popsat vlastnosti, určit počet. - Prohlížení knih k tématu a umět obrázky popsat. - Rozvoj řečového projevu rozhovory, diskuze, vyprávění zážitků a příběhů. - Zpěv, recitace, dramatizace. - Sběr přírodnin a hry s přírodninami. - Výtvarné vyjádření prožitků malba, kresba, modelování. - Smyslové hry. - Konstruktivní, námětové a společenské hry. - Grafomotorická cvičení. - Zdravotní, relaxační a dechová cvičení. - Ekohry. - Soutěž dětí s rodiči dýňová světýlka, podzimní dekorace, společné setkání a vyhlášení soutěže 7.3 FOUKEJ, FOUKEJ VĚTŘÍČKU! Charakteristika bloku Cílem bloku je vytvořit u dětí otevřený a odpovědný postoj k životnímu prostředí. Učit je vnímat přírodu, která je obklopuje, rozvíjet v nich pocit sounáležitosti s ní a naučit se ji chránit. Seznámíme děti blíže s ekosystémem les, stromy, lesní plody, probouzet vztah k ekologii - čistota ovzduší, les jako zdroj kyslíku. Naučit se správnému chování v lese a v přírodě vůbec. Pomoc zvířatům krmelec, krmítka.vydáme se na výlet do podzimní přírody. Očekávání - Zvládat běžné způsoby pohybu v různém prostředí (překonávat různé překážky, pohybovat se ve dvojicích, ve vázané řadě, ve skupině dětí, pohybovat se dle pokynů), - Vědomě napodobit pohyb. - Zvládat jemnou motoriku správně zacházet s výtvarným materiálem a pomůckami a s jednoduchými hudebním nástroji. - Poznat některé stromy a rostliny v lese, jejich plody a jejich využití. - Chovat se správně v lese, chápat význam lesa pro člověka. - Pracovat ve skupině umět se vzájemně domluvit a tolerovat se, ovládat se. - Prakticky využívat základní číselné a matematické pojmy (porovnávat, třídit, počítat do 5, poznat více, méně, stejně). - Chápat prostorové pojmy vlevo, vpravo, před, za, pod apod. - Řešit problémy a úkoly překážkové dráhy, pracovní listy. Zapojit se s rodiči do výroby podzimní dekorace a umět ohodnotit práci svou i svých kamarádů chápat, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Navrhované činnosti - Pozorování stromů listnatých a jehličnatých hledání a vnímání rozdílů. - Prohlížení knih a encyklopedií, vyprávění nad obrázky. - Skupinové práce malba, otisky, stříhání, lepení, modelování. - Třídění, porovnávání, poznávání, počítání přírodnin rostoucích v lese. - Skládání obrázků z geometrických tvarů poznávání základních tvarů. - Námětové hry. - Zdolávání překážek v terénu i ve třídě. - Vyprávění, rozhovory, diskuze k tématu. - Nácvik básní a písní k tématu. Pohybové a hudební hry. - Vycházky zaměřené na správnou chůzi ve - pojmy vlevo, vpravo. - Grafomotorická cvičení.

13 - Zdravotní, dechová a relaxační cvičení - Smyslové a pohybové hry. - Zavírání lesa den v přírodě. 7.4 POHÁDKO VYPRÁVĚJ Charakteristika K zimnímu měsíci a dlouhým večerům pohádka neodmyslitelně patří. Prožijeme společně pohádkový měsíc. Prostřednictvím pohádkových příběhů budeme u dětí podněcovat představivost, rozvíjet fantazii, vyjadřovaní i souvislý řečový projev dítěte. Probudíme u dětí cit pro spravedlnost a pravdu, soucit, schopnost vcítit se do pocitů a nálad jiných. V souvislosti s pohádkami se zaměříme i na oblíbené hračky dětí, na to, s čím si hrály děti dříve. Budeme pěstovat a rozvíjet kladný vztah ke knihám a literatuře. Očekávání - Porozumět slyšenému a umět slyšené reprodukovat. - Sledovat děj a zachytit hlavní myšlenku příběhu. - Umět vyjádřit své pocity (soucit, radost, smutek, lásku, strach, spokojenost, zlost). - Naučit se zpaměti krátké texty. - Zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu. - Šetrně zacházet s knihou a pracovat s ní. - Dodržovat základní normy společenského chování a používat slova prosím děkuji, promiň. Navrhované činnosti - Uvolňovací a artikulační cvičení. - Prohlížení a povídání nad knížkami. - Návštěva knihovny. - Výstava pohádkových knížek. - Poslech pohádek a příběhů podle výběru dětí. - Vyprávění pohádek podle obrázků. - Dramatizace jednoduchých pohádkových rolí. - Cvičení v projevu citů a emocí mimické i výtvarné vyjadřování nálad. - Kresba a malba jednotlivostí i části děje. - Nápodoba pohybu a pozice. - Hmatové představy a fantazie modelování. - Vymýšlení odlišných konců známých pohádek. - Rytmizace slov a sousloví. - Poslech a zpěv písní k pohádkám. - Popis hraček vlastnosti, barvy, velikost, počet, z čeho jsou vyrobeny. - Karneval Z pohádky do pohádky vyjádření hudby pohybem, nápodoba pohádkových postav. Soutěže. - Nácvik jednoduchého tanečku. 7.5 AŽ ZAZVONÍ ZVONEČEK Charakteristika bloku V tomto bloku se zaměříme na historii Vánoc, na vánoční tradice a zvyky, na přípravu oslavy vánoc v MŠ. Společně s dětmi a jejich rodiči prožijeme adventní čas naplno, v klidu, v pohodě, bez spěchu a stresu. Děti při společné přípravě oslavy vánoc získají současně i poznatky o okolním světě (tradice jiných národů), o zimním počasí, o časových pojmech (adventní kalendář). Všechny činnosti budou motivačně sjednoceny a povedou k aktivnímu zapojení dětí do výzdoby tříd, pečení cukroví, výroby

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program 30/2013 Č.j. Mateřská škola Parléřova Parléřova 2a/47, Praha 6 Hradčany Školní vzdělávací program pro školní rok 2013/14 V Praze dne 26. 8. 2013 Holušová školy Věra ředitelka 0 Obsah OBSAH... 1 1 CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Mateřská škola Rybka, o.p.s. Nuzice 24, 37501 Týn nad Vltavou IČ: 021 42317 IZO: 181053039 Ředitelka: Bc. Jana Baštářová Mateřská škola

Více