DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOUŽIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁZEV CELOROČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROJEKTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a 2010/2011: DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ Náš domeček celý den, okýnkem se kouká ven. Budeme mít na práci, dělat samou legraci. Pohrajeme si, zazpíváme, tělíčka si rozhýbáme. Rozcvičíme jazýčky, procvičíme ručičky. Práce máme dost a dost, děláme vše pro radost.

2 OBSAH 1. Identifikační údaje Název a sídlo školy: Odloučené pracoviště: Kapacita MŠ: Zřizovatel: Ředitelka školy: Základní škola praktická a mateřská škola Toužim, PO Plzeňská 395, Toužim IČO: Tel.: Mateřská škola a školní družina Sídliště 429, Toužim Tel.: dětí Město Toužim Sídliště Toužim PaedDr. Ingrid Franková Platnost dokumentu: od 1.září 2009 do 30.června 2011 Školní vzdělávací program zpracovala Martina Čapková ve spolupráci s Janou Dědouchovou, Jitkou Archmanovou a Janou Zelenou v srpnu roku Program projednán a schválen na pedagogické radě dne: Podklady pro zpracování: - Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Manuál přípravy školního vzdělávacího programu MŠ (2005) - Školní vzdělávací program KUDY, KUDY CESTIČKA (2006) - Školní vzdělávací program KOUZELNÝ KLÍČEK ( )

3 2. Historie školy Speciální MŠ byla zřízena při ZVŠ Toužim v září Během roku 1999/2000 se postupně z jednotřídní MŠ stala školka se třemi třídami pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (odklad školní docházky, vady řeči, kombinované vady, zdravotní postižení). S účinností od je škola příspěvkovou organizací došlo ke změně názvu školy na Základní škola praktická a mateřská škola Toužim. Tělesně postižené děti, které byly integrovány do I. třídy MŠ, byly v roce 2006 přeřazeny do nově otevřené třídy ZŠS v budově ZŠP. Tím se uvolnil prostor pro děti 3-4leté. Mateřská škola sídlila do dubna r ve starší dvoupodlažní budově v klidné Kostelní ulici, jako odloučené pracoviště. Neodpovídající polohu jsme se snažili kompenzovat kvalitním zázemím uvnitř. Každým rokem se nám dařilo vylepšovat naše prostředí ( nové centrální plynové vytápění, nová střecha, nové sociální zařízení v 1. patře, nové prostory pro šatnu dětí, nové vchodové dveře, bezbariérový přistup v přízemní části). Neustále jsme upravovali a zlepšovali vnitřní prostory, vždy podle finančních možností zřizovatele a podpory sponzorů. Velkým negativem byla absence vlastní školní zahrady. Využívali jsme proto veřejných prostor v okolí školky, dále sportoviště u základní školy a po domluvě i školní zahradu MŠ Sluníčko, se kterou spolupracujeme i v oblasti kulturních akcí a sportovních aktivit. Kapacita MŠ byla 32 dětí. Ve školním roce 2008/2009 proběhly organizační změny v uspořádání tříd, neboť objekt, v kterém školka sídlila, byl prodán novému majiteli. Kapacita MŠ se tedy snížila na dvě třídy pro 24 dětí s vadami řeči. Veškerý provoz byl během prázdnin přestěhován do 1. patra. Do dubna 2009 fungoval provoz MŠ v provizorních ne vždy ideálních podmínkách. Díky zřizovateli, který pro nás vyčlenil a zrekonstruoval nové prostory v areálu MŠ SLUNÍČKO, jsme se mohli přestěhovat a zahájit provoz v nové MŠ 2. dubna Charakteristika školy Provoz MŠ se nachází v areálu MŠ Sluníčko v centru města na adrese Sídliště 429. Budova je dvoupodlažní. V přízemí je umístěna šatna MŠ, šatna ŠD, jedna třída ŠD, sociální zařízení a sklad pomůcek. V patře jsou dvě prostorné třídy MŠ, logopedická třída, výdejna stravy s jídelnou, sociální zařízení pro děti se sprchovým koutem, kabinet, úklidová komora a WC pro personál. Negativem stále zůstává absence vlastní školní zahrady. Po domluvě lze však využívat zahradu MŠ Sluníčko, se kterou i nadále spolupracujeme v oblasti kulturních a sportovních akcí. Dále využíváme sportoviště u základní školy a odpočinkové zóny ve městě. Poloha školy umožňuje praktikovat vhodné aktivity ve volné přírodě. 4. Podmínky a organizace vzdělávání 4.1 Věcné podmínky 1. patro: třída Berušky - pro děti od 3 do 5 let Třída je vybavena hracími a pracovními koutky, žebřinami a úložným prostorem pro lůžkoviny a pracovní materiál, pracovními stolky se židličkami, které vyhovují skupinovým i individuálním činnostem. II. třída Včeličky - pro děti od 5 do 7 let Třída je vybavena kontejnerovým nábytkem, klavírem a vyhrazeným prostorem pro pohybové aktivity dětí. Na tuto třídu volně navazuje jídelna. Tento prostor je využíván pro společné stravování a pracovní činnosti zejména předškolních dětí. Jídelna je vybavena nastavitelným nábytkem a samostatným mycím koutkem.

4 Obě třídy mají samostatný vstup do sociálního zařízení, vybaveného 5 toaletami oddělenými nízkými zástěnami, 5 umyvadly výškově odpovídajícími rozdílnému věku a výšce dětí, sprchovým koutem a umyvadlem pro personál. Každé dítě má svůj značkou označený háček na ručník a kelímek na ústní hygienu. Logopedická třída je vybavena zrcadlem s půlkulatým stolkem a nastavitelnými židličkami, relaxačním koutkem s koberečkem a polštářky a úložným nábytkem na pomůcky. Třída je světlá. Výdejna jídla je vybavena kuchyňskou linkou, sporákem, myčkou, nerezovým dřezem a umyvadlem. Odpovídá hygienickým i bezpečnostním podmínkám. Kabinet slouží jako pracovna a prostor pro přípravy výchovně vzdělávací činnosti učitelkám. Je vybavena policovým nábytkem, dvěma psacími stoly a tiskárnou. Úklidová místnost s výlevkou a úložným prostorem pro úklidové prostředky. Prostor před třídami a kabinetem slouží k vystavení prací a výkresů dětí. Přízemí: Šatna kapacitně vyhovuje počtu dětí. Každé dítě má svůj úložný prostor na obuv, přezůvky a oblečení označen svou značkou. Třída školní družiny je vybavena kobercem, sektorovým nábytkem, pracovními stoly, dvěma počítači, TV a DVD. ŠD má samostatné sociální zařízení oddělené pro chlapce a dívky. Šatna ŠD je vybavena úložným nábytkem pro pracovní a výtvarný materiál, pracovními stoly a židlemi. Sklad učebních pomůcek se nachází pod schodištěm, je využíván na uskladnění sezónních pomůcek a tělocvičného nářadí a náčiní. Prostory před schodištěm slouží k informování rodičů formou nástěnek. Všechny vnitřní prostory MŠ splňují bezpečnostní normy dle platných předpisů a vyhovují nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Vybavení pomůckami, hračkami, materiálem a doplňky odpovídá počtu dětí a jejich věku, a podle možností je obměňováno a doplňováno. Podstatná část hraček je umístěna tak, aby je děti mohly samostatně využívat, ale i ukládat. Jsou dobře viditelné. Vždy jsou předem stanovena pravidla pro využívání hraček dětmi. Hygienická zařízení, vybavení pro odpočinek i dětský nábytek odpovídají počtu dětí a jsou zdravotně nezávadné, bezpečné a estetického vzhledu. Děti se samy podílejí na úpravě a výzdobě prostředí, kterém je upraveno tak, aby dětské práce byly přístupné a mohli je shlédnout i rodiče. 4.2 Životospráva Naše zařízení zajišťuje dětem pitný režim a stravování formou dopolední svačiny, oběda a odpolední svačiny prostřednictvím MŠ Sluníčko a následným výdejem v naší MŠ. Podrobné informace ke stravování a jeho zajištění jsou uvedeny v příloze Směrnice k úplatě. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů a je zachována vhodná skladba jídelníčku pro děti předškolního věku s dodržováním technologie přípravy a výdeje pokrmů a nápojů. Zajišťujeme dostatečný pitný režim v průběhu celého dne pobytu dítěte v MŠ, děti se mohou samostatně obsluhovat a nápoje jsou jim vždy k dispozici na přístupném místě. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování.

5 Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, program činností je přizpůsobován aktuálnímu počasí a kvalitě ovzduší. Mají dostatek volného pohybu s možností využití vhodných pomůcek k pohybovým aktivitám. Respektujeme individuální potřebu spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Dětem předškolním a s nižší potřebou spánku nabízíme klidný a relaxační program. 4.3 Psychosociální podmínky Všichni zaměstnanci se snaží usilovat o to, aby se děti i dospělí cítili v prostředí MŠ dobře, spokojeně a bezpečně. Nově příchozí děti mají možnost postupné adaptace na nové prostředí, režim a nové situace. Nikdo není zvýhodňován ani znevýhodňován, všichni mají stejná práva, ale i povinnosti. V dětech se snažíme rozvíjet citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, pomoc a podporu. Respektujeme individuální potřeby dětí a pomáháme jim je uspokojovat. Na nejmenší možnou míru se vyhýbáme stresu a spěchu. Záměrem je podporující a sympatizující způsob pedagogického vedení, který počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Nechceme s dětmi manipulovat a organizování dítěte omezujeme na nezbytně nutné činnosti. Snažíme se, aby se dětem dostávalo jasných a srozumitelných pokynů. V třídních kolektivech usilujeme o přátelskou a klidnou atmosféru. 4.4 Organizace chodu a) řízení mateřské školy - Jsou jasně vymezeny povinnosti, úkoly a pravomoci všech pracovníků. - Snahou je vytvářet důvěrné a tolerantní prostředí, kde je všem zaměstnancům ponechán dostatek pravomoci a kde je respektován jejich názor. - Ředitelka podporuje spoluúčast všech pracovníků na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. - MŠ spolupracuje se zřizovatelem, ZŠ, dětskými lékaři, příslušnými odborníky (PPP, SPC, logoped). - Učitelky spolupracují na přípravách ŠVP a vytvářejí svůj TVP, který je přizpůsobován specifickým požadavkům věkových skupin i jednotlivým dětem v každé třídě zvlášť. - Pedagogické pracovnice pracují jako tým a zvou ke spolupráci rodiče. - Snažíme se rozvíjet spolupráci školy se zájmovými organizacemi v obci, účastnit se podle potřeby jejich akcí a prezentovat tak školu na veřejnosti. b) organizace provozu - Snažíme se o dostatečně pružný denní řád, který reaguje na individuální možnosti dětí, na jejich zájem o činnosti, zaujatost a jejich potřeby. - Usilujeme o vyváženost spontánních a řízených činností a snažíme se, aby děti měly dostatek prostoru a času pro spontánní hru. - Rodiče mají možnost přivádět své děti do MŠ kdykoliv podle svých potřeb a po vzájemné domluvě s pedagogy a s ohledem na denní režim MŠ. - Nově příchozím dětem nabízíme individuálně přizpůsobený adaptační režim. - Do denního programu zařazujeme individuální logopedickou péči a programy speciálně pedagogické péče pro integrované děti. - Pravidelně zařazujeme zdravotně preventivní pohybové aktivity. - Nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídě, spojování tříd je maximálně omezeno. - Podle potřeb je zajišťována služba asistenta pedagoga, logopeda, speciálního pedagoga a služby pedagogicko psychologické poradny.

6 c) Denní režim MŠ - 7:00 8:00 scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí, diskusní a komunikativní kroužky. - 8:00 9:00 ranní cvičení, pohybové a hudební hry, hygiena a svačina. - 9:00 10:00 výchovně vzdělávací aktivity dle vytvořených TVP, logopedická péče. - 10:00 11:00 pobyt venku dle počasí, logopedická péče, pohybové aktivity. - 11:00 12:00 hygiena, příprava na oběd, oběd. - 12:00 14:00 příprava na spánek a relaxační činnosti dle individuálních požadavků dětí. - 14:00 16:00 odpolední svačinka, hry a činnosti dětí dle jejich přání, pohádky a příběhy, dramatické činnosti, odchody dětí. Individuální a kolektivní logopedická preventivní péče a speciálně pedagogická péče probíhají v průběhu celého dopoledne. Denní řád je pružný a umožňuje reagovat na individuální schopnosti a možnosti dětí, zejména na jejich potřeby. d) bezpečnostní opatření při práci s dětmi v MŠ Ředitelka školy je povinna zabezpečit prostřednictvím pedagogů školy dohled nad dětmi, a to při školní i mimoškolní výchově a vzdělávání, tzn. při všech aktivitách organizovaných mateřskou školou. Opatření v průběhu vzdělávacích činností: - Každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich předání rodičů (pověřené osoby) nebo jiného pedagoga školy do doby jejich předání rodičům (pověřené osobě) nebo jinému pedagogovi. - Budova MŠ je z důvodu zajištění bezpečnosti opatřena elektronickým zámkem, který umožňuje kontrolu přicházejících a odcházejících osob v budově MŠ. - Při hře dětí ve třídách dbá učitelka na to, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází konfliktům. Nedovoluje dětem nosit do MŠ nebezpečné předměty nebo hračky. Za věci, které si děti nosí z domova zodpovídají rodiče. - Učitelka nesmí odejít od dětí. Při závažných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice MŠ. - Nesmí dát dětem, bez náležitého dohledu nůžky, štětce, tužky či jiné ostré a špičaté pomůcky, dále drobné korálky a stavebnicové tvary, které by si děti mohly strčit do nosu či ucha. - Při chůzi po schodech dbá, aby se děti nestrkaly, chodily klidně a držely se zábradlí. - Při pohybových aktivitách dbá zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí. Upozorňuje na případné nebezpečí, zajišťuje soustavnou pomoc při cvičení. Před zahájením cvičení musí vždy zkontrolovat, zda je nářadí v pořádku. - Při převlékání dětí v šatnách vykonává učitelka stálý dozor. - Dítě je předáváno rodičům či pověřené osobě, ale to pouze na základě písemného pověření zástupcem dítěte (může být stálé, na určité časové období). Opatření při pobytu venku: - Při pobytu dětí venku odpovídá jeden pedagogický pracovník za jednu třídu MŠ. - Při pobytu dětí na hřišti nedovolí učitelky dětem samostatné vzdálení od prostor hřiště, kam sama nevidí. - Při vycházkách učí děti chodit ve dvojicích a v zástupu tak, aby zajistila jejich bezpečnou chůzi, chodí po chodníku, maximálně se vyhýbají frekventovaným ulicím. Učitelky dbají na bezpečné přecházení vozovky, k čemuž používají terčík. Průběžně seznamují děti s pravidly bezpečného chování na ulici (přechody pro chodce apod.). Opatření při sportovních akcích, výletech, exkurzích, apod.:

7 Ředitelka školy rozhoduje na základě náročnosti akce o určení další způsobilé osoby k zajištění bezpečnosti dětí v závislosti na počtu dětí. Opatření při úrazu: Všichni zaměstnanci školy jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoliv úrazu, v případě potřeby zavolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy a zákonného zástupce. 4.5 Personální zajištění Všechny učitelky MŠ mají předepsanou pedagogickou kvalifikaci doplněnou SPPG. Pedagogové se sebevzdělávají. Ke svému dalšímu vzdělávání přistupují aktivně a využívají nabídky PaVC Karlovy Vary, NIDV K.Vary, KCV a JV Plzeň (semináře, odborné a speciální kurzy apod.). Ředitelka podporuje profesionalizaci pracovního týmu, vytváří podmínky pro jejich další systematické vzdělávání (v rozsahu možností přidělených finančních prostředků). Specializované služby pro děti se specifickými a speciálními potřebami jsou zajišťovány v úzké spolupráci s příslušnými odborníky (speciálními pedagogy, školními či poradenskými psychology, logopedy SPC a PPP). Jméno, titul funkce vzdělání aprobace Franková Ingrid, PaedDr. ředitelka školy PF-SPPG SPPG vych., učitelství Státní rigorózní zkouška Martina Čapková logo. asistentka SPgŠ učitelka MŠ vedoucí učitelka MŠ Lukášková Jana učitelka MŠ SPgŠ učitelka MŠ Archmanová Jitka učitelka MŠ SZŠ+SPPG učitelka MŠ Reichelová Marie asistentka pedagoga SZŠ-ošetřovatelka Hanzlíčková Petra vychovatelka ŠD SPgŠ - SPPG SPPG - vychovatelství ZemanováMonika pracovnice provozu Pokorná Marie uklízečka Personální obsazení tříd v MŠ 1.třída - Archmanová Jitka, učitelka MŠ Reichelová Marie, asistentka pedagoga Čapková Martina, logopedická asistentka 2.třída - Lukášková Jana, učitelka MŠ Čapková Martina,logopedická asistentka Pomocné práce s dětmi pro obě třídy zajišťuje Monika Zemanová. Pedagogický dohled je zabezpečen tak, aby byla vždy zajištěna optimální pedagogická péče. 4.6 Spoluúčast rodičů Spolupráce s rodiči funguje na základě partnerství. Usilujeme o vzájemnou důvěru, vstřícnost, pochopení, respekt a ochotu spolupracovat. - Snažíme se podporovat rodinnou výchovu a pomáhat rodičům v péči o dítě prostřednictvím poradenství. - Chráníme soukromí rodiny a zachováváme mlčenlivost. - Při každém kontaktu informujeme rodiče o problémech, ale hlavně o úspěších dítěte, pokud mají rodiče zájem, domlouváme se na společném postupu při výchově a vzdělávání dětí.

8 - Rodiče mají možnost se podílet na dění v MŠ, účastnit se různých programů, podle svého zájmu vstupovat do her svých dětí včetně doby adaptačního procesu. - Projeví-li rodiče zájem, mají možnost spolupracovat při vytváření plánů a programu MŠ, případně mohou kdykoli navštívit školku a zapojit se do her svých dětí. - Organizujeme společné schůzky, setkání a akce s rodiči. - Usilujeme o spolupráci rodičů při vzdělávací práci, snažíme se různými způsoby zapojovat rodiče do společných činností s dětmi. - Prohlubujeme spolupráci s rodiči předškolních dětí při přípravě na vstup do 1. třídy ZŠ. - Využíváme nabídek rodičů k výpomoci a opravám školního vybavení. Společné akce pro rodiče s dětmi - Společné vítání nového školního roku. - Podzimní dílna - Vánoce ve školce vánoční besídka - Velikonoční dílna - Den matek zpívánky pro maminky - Školní výlety výšlap na Třebouňský vrch, Klubíčko-Plasy, Kojšovice výlet ke koním. - Rozloučení s předškoláky a školním rokem Návrhy na rozšíření spolupráce budou realizovány za aktivní účasti kolektivu školky, dětí a rodičů. 4.7 Spolupráce s ostatními organizacemi: se ZŠ Toužim - Informace školy pro rodiče předškolních dětí o akcích pořádaných školou. - Návštěva předškolních dětí v 1. třídě ZŠ. - Pozvánky na kulturní a společenské akce. se zřizovatelem Město Toužim - Je na dobré úrovni, veškeré požadavky jsou projednávány s radou města a jsou společně řešeny. s MŠ Sluníčko Toužim - Spolupráce při organizování návštěv divadelních představení v MŠ Sluníčko společná účast. - Společná akce oslava dětského dnu. - Možnost využití školní zahrady po dohodě s ředitelkou školky. - Účast na Mateřince. s MŠ Krásné Údolí - Vzájemné návštěvy hry na školní zahradě, společné výlety, procházky. s MŠ Bezvěrov - Společná kulturní představení a výlety. - Akce Děti dětem. - Sportovní Olympiáda. s knihovnou a MŠ v Teplé - Zábavně vzdělávací program pro děti. s městskou knihovnou v Toužimi - Tematické besedy

9 s ZUŠ Toužim - Koncertní představení žáků ZUŠ pro děti MŠ. s SOU Toužim - Ukázky pracovních činností k různým příležitostem (Vánoce, Velikonoce ). Dále dle nabídek a možností spolupracujeme a zapojujeme se do akcí pořádané toužimskými organizacemi: profesionální hasiči, městská knihovna, exkurze do podniků, prohlídka zdejšího kostela, atd. 5. Organizace vzdělávání 5.1 Charakteristika jednotlivých tříd Třída Berušky - Děti ve věku 3 5 let, celková kapacita 12 dětí. - Ve školním roce 2010/2011 je zapsáno 12 dětí. - do této třídy jsou přednostně přijímány děti ve věku 3 5 let se zdravotním, nebo jiným oslabením, s logopedickými vadami vyžadujícími individuální přístup a zařazení do kolektivu s nižším počtem dětí. Úzká spolupráce a poradenství s odborníky a pracovníky SPC, PPP, pediatry, atd. nám umožňuje vytvářet individuální vzdělávací programy a plány, účelně pracovat s kompenzačními pomůckami a reedukačními metodami s využitím speciálně didaktického materiálu. - Nosnou výchovnou metodou je hra, jejímž prostřednictvím se děti učí přemýšlet, řešit situace, komunikovat s ostatními dětmi i dospělými, výtvarně, hudebně a pohybově se vyjadřovat. Vzájemně se prolínají aktivity spontánní a řízené. - Velký důraz je kladen na smyslové a prožitkové vnímání s prvky experimentování. - Důležitou součástí každodenní péče je logopedická činnost logopedické asistentky spočívající především v časné prevenci logopedických vad formou individuální a kolektivní péče. Třída Včeličky - Děti ve věku 5 7 let, celková kapacita 13 dětí. - Ve školním roce 2010/2011 je zapsáno 11 dětí. - V této třídě jsou děti širšího věkového rozmezí. - Největší pozornost je kladena na děti předškolního věku a dětem s OŠD. - Prioritou u mladších dětí je především rozvoj - základních společenských návyků, soužití v kolektivu, rozvoj psychické a fyzické zdatnosti a odolnosti, upevňování sebeobslužných dovedností. - U starších dětí předškolního věku a dětí s OŠD posilujeme především schopnosti učení, soustředění a rozvoji jemné motoriky. V průběhu celého roku jsou děti připravovány na zdárný vstup do ZŠ. - Pro děti s OŠD je připraven stimulační program s názvem MAXÍK, který rozvíjí svou skladbou cvičení všechny oblasti psychomotorických funkcí dítěte. Velký důraz je kladen i na rozvoj grafomotorických činností a návyků. - V této třídě se vzhledem k věkovému složení dětí snažíme podporovat vzájemné mezilidské vztahy a posilovat empatii. 6. Charakteristika vzdělávacího programu Záměrem výchovného působení a filosofií naší školky je vytvořit MŠ rodinného typu s úzkými vazbami na rodiče. Chceme umožnit dětem prožívat aktivní a šťastné dětství tím, že jim vytvoříme

10 pohodové a klidné prostředí bez zbytečného spěchu, kde se budou cítit dobře, kde bude přátelská atmosféra, porozumění a bezpečí. Usilujeme o rozvoj samostatných, tvořivých a zdravě sebevědomých dětí s pozitivním působením na své okolí a společnost, s odpovědností za své chování a jednání, cestou přirozené výchovy dle individuálních možností, zájmů a potřeb. Zvýšenou pozornost věnujeme dětem s odloženou školní docházkou, kde se zaměřujeme na specifické důvody odložení školní docházky a celkový rozvoj osobnosti, abychom tak mohli snižovat případné výukové a jiné obtíže v ZŠ. Nadstandardní péči věnujeme dětem s opožděným vývojem a vadami řeči. Poskytujeme diagnostickou a logopedickou péči, kterou zde každý den zajišťuje logopedická asistentka pod metodickým dohledem logopeda SPC. Práce probíhá formou skupinové a individuální péče prolínající se celým výchovně vzdělávacím procesem. Díky nižšímu počtu dětí ve třídách máme příznivější podmínky pro individuální práci. Pružně reagujeme na umístění integrovaných žáků. Úzce spolupracujeme s odborníky a na základě vytvořeného individuálního vzdělávacího plánu pracujeme s kompenzačními pomůckami a speciálním didaktickým materiálem. Nosnou výchovnou metodou je hra, jejímž prostřednictvím se děti učí přemýšlet, řešit různé situace, komunikovat s ostatními dětmi i dospělými, výtvarně, hudebně a pohybově se vyjadřovat. Vzájemně se zde prolínají aktivity spontánní a řízené. Rámcové cíle předškolního vzdělávání všeobecné: Rozvoj dítěte a jeho schopnost učení. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost. Získání samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Ve vzdělání dětí upřednostňujeme: Aktivitu a tvořivost dětí nad řídící činností pedagoga. Prožitkové vnímání a poznávání souvislostí. Cestu k samostatnosti, k sebedůvěře, vedení dětí ke spolurozhodování a k sounáležitosti s celým kolektivem. Tematické motivační plánování s reakcí na zájmy, potřeby, dovednosti a vědomosti dětí. Využívání námětů ročních období a českých tradic v průběhu celého roku. Vytvářet různorodé hrací koutky dle prostorových možností a tím umožnit dětem výběr činností podle zájmu a potřeb dětí ve skupinách, individuálně i v kolektivu. Formy vzdělávání: Vzdělávání se uskutečňuje po celý den pobytu dětí v MŠ tj. při všech činnostech. Dopolední činnosti probíhají formou plánovaných tematických celků, které na sebe úzce navazují. Usilujeme o to, aby byly děti vzdělávány neformálně, hravými činnostmi, prožitkovým učením, ve kterém se prolínají všechny vzdělávací okruhy. Preferujeme metody a formy respektující specifika předškolního vzdělávání. Součástí vzdělávání jsou akce školní i mimoškolní, které cíleně doplňují, obohacují a zpestřují vzdělávací proces. Vzdělávání v MŠ realizujeme prostřednictvím třídních plánů, které jsou zpracovány v návaznosti na ŠVP. Každá třídní učitelka si zpracovává svůj TVP, kde jsou respektována specifika věkově rozdílných skupin dětí. 7. Vzdělávací obsah ŠVP 7.1 NAŠEL JSEM SI KAMARÁDA

11 Charakteristika bloku Vítáme děti po prázdninách. Nově nastupující děti se seznamují s prostředím. Přiměřeným a přitažlivým způsobem vytvoříme společná pravidla vzájemných vztahů, chování a komunikace, kterými se budeme řídit v každodenním vzájemném styku ve školce i v rodině. Seznámíme se s pravidly bezpečného chování při společných vycházkách. Budeme pozorovat dění ve městě, poznávat bydliště kamarádů, sledovat změny v přírodě v období babího léta, povíme si, co jsme dělali o prázdninách. Očekávání - Získat jistotu v kolektivu třídy, důvěřovat učitelkám, navazovat kamarádské vztahy. - Adaptovat se v prostředí MŠ. - Rozlišovat, co je dobré a co je špatné pro mě i pro ostatní. - Učit se vzájemně domluvit a řešit spory. - Dodržovat dohodnutá pravidla a řídit se jimi. - Uvědomovat si, že každý má v životě své místo (v rodině, ve školce, mezi dětmi). - Svoje prožitky a pocity slovně, výtvarně, pohybově a dramaticky ztvárnit a vyjádřit. - Umět se orientovat v prostorách MŠ, učit se samostatnosti v sebeobsluze. Navrhované činnosti - Praktické seznámení s prostředím školy. - Vycházky, pozorování, poznávání nejbližšího okolí školky a bydliště. - Smyslové hry. - Výtvarné a dramatické ztvárnění prožitků dětí. - Zdravotní, relaxační a dechová cvičení, pohybové hry. - Rozvoj řečového projevu dětí vyprávění, hodnocení, popis, četba podle obrázků, říkadla a básně k tématu. - Grafomotorické cviky. - Zpěv písní, rytmické hry. - Hry zaměřené na posilování kamarádských vztahů a vzájemnou toleranci, spolupráci. 7.2 KOULEJ SE JABLÍČKO, KUTÁLEJ Charakteristika bloku Protože máme velice blízko k přírodě, nabízí se nám možnost přímého pozorování změn, které přináší podzim. Zkusit vnímat podzim jako část roku, jeho barvy a proměny, charakteristické znaky. Zapojit se do ekologické výchovy ochrany živé i neživé přírody. Zaměříme se i na význam zeleniny a ovoce jako zdroj zdraví, vitality a zdravého životního stylu. Očekávání - Naučit se zpaměti krátké texty básní a písní s podzimní tématikou. - Reprodukovat pohádku a zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu. - Chápat prostorové pojmy, zvládat číselnou řadu do 5 (starší děti podle svých schopností i více). - Zachytit a vyjádřit své prožitky výtvarně, hudebně pohybovou improvizací, dramatizací. - Sladit pohyb s rytmem a hudbou. - Poznat zeleninu, ovoce podle vzhledu, chuti, vůně, podle hmatu, chápat význam pro zdraví člověka. - Umět se orientovat v prostoru. - Při rozhovorech a diskuzích počkat, až druhý domluví, učit se toleranci. Činnosti - Hudební a hudebně pohybové hry.

12 - Pozorování a poznávání všemi smysly podzimních plodů, ovoce, zeleniny, zemědělských plodin rozlišovat barvy, umět popsat vlastnosti, určit počet. - Prohlížení knih k tématu a umět obrázky popsat. - Rozvoj řečového projevu rozhovory, diskuze, vyprávění zážitků a příběhů. - Zpěv, recitace, dramatizace. - Sběr přírodnin a hry s přírodninami. - Výtvarné vyjádření prožitků malba, kresba, modelování. - Smyslové hry. - Konstruktivní, námětové a společenské hry. - Grafomotorická cvičení. - Zdravotní, relaxační a dechová cvičení. - Ekohry. - Soutěž dětí s rodiči dýňová světýlka, podzimní dekorace, společné setkání a vyhlášení soutěže 7.3 FOUKEJ, FOUKEJ VĚTŘÍČKU! Charakteristika bloku Cílem bloku je vytvořit u dětí otevřený a odpovědný postoj k životnímu prostředí. Učit je vnímat přírodu, která je obklopuje, rozvíjet v nich pocit sounáležitosti s ní a naučit se ji chránit. Seznámíme děti blíže s ekosystémem les, stromy, lesní plody, probouzet vztah k ekologii - čistota ovzduší, les jako zdroj kyslíku. Naučit se správnému chování v lese a v přírodě vůbec. Pomoc zvířatům krmelec, krmítka.vydáme se na výlet do podzimní přírody. Očekávání - Zvládat běžné způsoby pohybu v různém prostředí (překonávat různé překážky, pohybovat se ve dvojicích, ve vázané řadě, ve skupině dětí, pohybovat se dle pokynů), - Vědomě napodobit pohyb. - Zvládat jemnou motoriku správně zacházet s výtvarným materiálem a pomůckami a s jednoduchými hudebním nástroji. - Poznat některé stromy a rostliny v lese, jejich plody a jejich využití. - Chovat se správně v lese, chápat význam lesa pro člověka. - Pracovat ve skupině umět se vzájemně domluvit a tolerovat se, ovládat se. - Prakticky využívat základní číselné a matematické pojmy (porovnávat, třídit, počítat do 5, poznat více, méně, stejně). - Chápat prostorové pojmy vlevo, vpravo, před, za, pod apod. - Řešit problémy a úkoly překážkové dráhy, pracovní listy. Zapojit se s rodiči do výroby podzimní dekorace a umět ohodnotit práci svou i svých kamarádů chápat, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Navrhované činnosti - Pozorování stromů listnatých a jehličnatých hledání a vnímání rozdílů. - Prohlížení knih a encyklopedií, vyprávění nad obrázky. - Skupinové práce malba, otisky, stříhání, lepení, modelování. - Třídění, porovnávání, poznávání, počítání přírodnin rostoucích v lese. - Skládání obrázků z geometrických tvarů poznávání základních tvarů. - Námětové hry. - Zdolávání překážek v terénu i ve třídě. - Vyprávění, rozhovory, diskuze k tématu. - Nácvik básní a písní k tématu. Pohybové a hudební hry. - Vycházky zaměřené na správnou chůzi ve - pojmy vlevo, vpravo. - Grafomotorická cvičení.

13 - Zdravotní, dechová a relaxační cvičení - Smyslové a pohybové hry. - Zavírání lesa den v přírodě. 7.4 POHÁDKO VYPRÁVĚJ Charakteristika K zimnímu měsíci a dlouhým večerům pohádka neodmyslitelně patří. Prožijeme společně pohádkový měsíc. Prostřednictvím pohádkových příběhů budeme u dětí podněcovat představivost, rozvíjet fantazii, vyjadřovaní i souvislý řečový projev dítěte. Probudíme u dětí cit pro spravedlnost a pravdu, soucit, schopnost vcítit se do pocitů a nálad jiných. V souvislosti s pohádkami se zaměříme i na oblíbené hračky dětí, na to, s čím si hrály děti dříve. Budeme pěstovat a rozvíjet kladný vztah ke knihám a literatuře. Očekávání - Porozumět slyšenému a umět slyšené reprodukovat. - Sledovat děj a zachytit hlavní myšlenku příběhu. - Umět vyjádřit své pocity (soucit, radost, smutek, lásku, strach, spokojenost, zlost). - Naučit se zpaměti krátké texty. - Zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu. - Šetrně zacházet s knihou a pracovat s ní. - Dodržovat základní normy společenského chování a používat slova prosím děkuji, promiň. Navrhované činnosti - Uvolňovací a artikulační cvičení. - Prohlížení a povídání nad knížkami. - Návštěva knihovny. - Výstava pohádkových knížek. - Poslech pohádek a příběhů podle výběru dětí. - Vyprávění pohádek podle obrázků. - Dramatizace jednoduchých pohádkových rolí. - Cvičení v projevu citů a emocí mimické i výtvarné vyjadřování nálad. - Kresba a malba jednotlivostí i části děje. - Nápodoba pohybu a pozice. - Hmatové představy a fantazie modelování. - Vymýšlení odlišných konců známých pohádek. - Rytmizace slov a sousloví. - Poslech a zpěv písní k pohádkám. - Popis hraček vlastnosti, barvy, velikost, počet, z čeho jsou vyrobeny. - Karneval Z pohádky do pohádky vyjádření hudby pohybem, nápodoba pohádkových postav. Soutěže. - Nácvik jednoduchého tanečku. 7.5 AŽ ZAZVONÍ ZVONEČEK Charakteristika bloku V tomto bloku se zaměříme na historii Vánoc, na vánoční tradice a zvyky, na přípravu oslavy vánoc v MŠ. Společně s dětmi a jejich rodiči prožijeme adventní čas naplno, v klidu, v pohodě, bez spěchu a stresu. Děti při společné přípravě oslavy vánoc získají současně i poznatky o okolním světě (tradice jiných národů), o zimním počasí, o časových pojmech (adventní kalendář). Všechny činnosti budou motivačně sjednoceny a povedou k aktivnímu zapojení dětí do výzdoby tříd, pečení cukroví, výroby

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Téma : Maková panenka, Rákosníček, Vydrýsek Měsíc květů a rozkvetlá zahrádka Moje maminka a svátek matek Naše planeta, moře, řeky Cíle : - Osvojení

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Komenského 312, Habartov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Č.j.: 51-21/2014/OŘ 21 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD šř - 1/15 Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 IČD 75033241 Tel.311572152 E-mail ms.olesnaseznarn.cz Kapacita 20 dětí Provozní doba 6:30-15:30 1) Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96 Česká republika Česká školní inspekce Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96 Černovír 96, 562 01 Ústí nad Orlicí Identifikátor školy:

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 Září 2. - 6. 9. VDO Seznámení s řádem ŠD, chování, bezpečnost, vzájemné vztahy, pravidla, poučení,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Barevné putování se Sluníčko

Barevné putování se Sluníčko Modrá třída Třídní vzdělávací program Barevné putování se Sluníčko Motto: Sluníčko rádo čaruje,barvičkami svět maluje modrá třída 2012/2013 Třídní učitelky: Marta Römanová, Romana Zapachová Analýza skupiny:

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD. Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151. Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov

IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD. Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151. Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 Adresa: Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov Telefon: 380 711 626, 380 715 090 E-mail: info@zskrumlov.cz Zřizovatel: Jihočeský

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více