ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta"

Transkript

1 ŠVP PV Hrajeme si od podzimu do léta Č. j.: ZSMS/106/2014 ze dne Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace Školní rok 2014/ /2017

2 1 Identifikační údaje Základní škola a mateřská škola Liběšice, okr. Louny, příspěvková organizace Liběšice č. p. 61, PSČ Liběšice Telefon: Web: IČ: Zřizovatel: Obec Liběšice, Liběšice 89, tel , Název MŠ: Mateřská škola Sluníčka Druh MŠ: dvoutřídní MŠ s celodenním provozem při ZŠ a MŠ Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Michaela Gondeková Zpracovatelé: Vladimíra Andrtová, DiS. Hana Kolářová Valentina Růžková Mgr. Michaela Gondeková

3 2 Charakteristika školy Mateřská škola se nachází v přízemí a v 1. patře budovy základní školy ve středu obce. Je dvoutřídní a má kapacitu 40 dětí. Děti dojíždějí a docházejí z obcí Liběšice, Dubčany, Klůček, Líčkov, Dobříčany, Lhota a dalších, např. Nečemice, Trnovany, Třeskonice, Lipno, Tuchořice, Lipenec a Žatec. V celé škole proběhla rekonstrukce střechy, oken, elektroinstalace, topení, podlahy. Třída Malých Sluníček, byla vybavena novým nábytkem. V okolí obce jsou pole, chmelnice, les, potoky, remízky, krajina je mírně kopcovitá. Využíváme ji k seznamování s polními pracemi, s přírodou - rostlinami, volně žijícími zvířaty, s ochranou přírody praktickou formou. Podobně doplňuje denní výchovný program park v centru obce, v němž rostou různé druhy jehličnatých a listnatých stromů, je tu rybník s vodními živočichy. Uspořádání obce má vliv na estetické cítění dětí. Zemědělské družstvo a soukromí zemědělci umožňují seznamování s chovem domácích zvířat a pěstováním zemědělských plodin (obilí, chmel, řepka, ) nad rámec toho, co znají děti z drobného chovu (králíci, slepice, kachny, husy, holubi ) a domácích zahrádek, kam chodíme poznávat květiny, zeleninu, ovocné stromy, okrasné dřeviny V obci stojí kostel a fara, hřbitovy (křesťanský a židovský) využíváme k vytvoření povědomí o existenci mezilidských vztahů, etiky. Občanské soužití si děti uvědomí seznámením s institucemi a občanskou vybaveností např. obecní úřad, obchod, pošta, zdravotní středisko, pravidelná autobusová linka - trasa Žatec Louny, Žatec Nečemice. Starší a nová zástavba působí příznivě na děti svou rozmanitostí. Třída Malých sluníček má dvě místnosti, které slouží současně jako jídelna, ložnice a herna (nastavitelné stolky a židle, koberec, pianino, dětská sedací souprava, dětská kuchyňka, velká molitanová stavebnice, Lego, autodráha, dopravní prostředky a nářadí. Menší hračky, hry a knihy jsou uloženy ve skříňkách, ke kterým mají děti volný přístup. Další místnost je nově vystavěné sociální zařízení a zrekonstruovaná šatna, která slouží také jako chodba. Třída Velkých sluníček je v prostoru školní družiny, která je vybavena novým nábytkem, nastavitelnými stolky a židlemi, koutkem pro kuchyňku se zázemím pro holčičky, policí s auty a traktory pro chlapce. V této třídě se také nachází piano (křídlo), řada hraček, molitanová stavebnice. Pravidelně je využívána cvičebna ZŠ (žíněnky, míče, obruče, lavičky, velké gymnastické míče, žebřiny ) Děti mají k dispozici oplocený zatravněný školní dvorek s pískovištěm, houpačkami a skluzavkami a asfaltovou plochou. Obě třídy MŠ jsou vybaveny počítačem a interaktivní tabulí. Historie: Od září roku 1956 je první zmínka o české mateřské škole v Liběšicích. Nacházela se v budově ZŠ, měla 2 třídy a chodbu s příslušenstvím. Od září 1995 byla MŠ sloučena se základní školou.

4 3 Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky mateřské školy Vybavení: stolky a židle jsou výškově nastavitelné, koberec na části podlahy je obměňován. Počítač a interaktivní tabule umožňují procvičování tvarů, barev, orientace v prostoru, hledání rozdílů (pozornost), sledování pohádek, písniček. Postupně rozšíříme programovou nabídku. Pianino rozvíjí hudební dovednosti, udržování rytmu. Dětský nábytek: kuchyňka, sedací souprava, velká molitanová stavebnice, která slouží k rozvíjení hrubé motoriky. Podstatná část hraček, pomůcek a náčiní je umístěna tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a vyznaly se v jejich uložení (otevřené regály, kontejnery, jen část skříněk má dvířka, děti vědí, kam která věc patří). Využíváme je k vytváření zákoutí a k dokreslení prostředí třídy podle témat integrovaných bloků. Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku; je průběžně obnovováno a doplňováno a pedagogy plně využíváno. Např. umělé ovoce a zelenina v kuchyňce slouží k vytváření povědomí o zdravé výživě, dopravní prostředky k rozvoji dovedností v silničním provozu, zemědělským činnostem (farma zvířata) a přírodě (exotická i volně žijící u nás), technickému rozvoji. K volbě povolání a k osvojení poznatků o těle a zdraví slouží také soubor hraček spojených se zdravotnictvím (obvazy, teploměry ). Dalším podkladem pro volbu povolání, pro výchovu k uznávání práce druhých a vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem slouží dětské kadeřnické potřeby, potřeby pro opraváře atd. - Rodinná výchova je podpořena hračkami jako jsou panenky, kočárky, oblečky, vybavení kuchyňky, dětská sedací souprava Maňásky, divadélko, kulisy, kostýmy a hudební hračky rozvíjejí sociokulturní cítění. - Stavebnice rozvíjejí představivost, jemnou i hrubou motoriku, pohybové manipulační schopnosti, puzzle trpělivost. Stolní deskové hry rozvíjejí pozornost, paměť, soustředění, mluvený projev. Ten rozvíjejí i dětské knihy ze školní knihovny a časopisy (Sluníčko). - K vytváření prací dětí slouží různý výtvarný materiál. Kromě klasických materiálů hledáme neobvyklé výtvarné potřeby. Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě interiéru budovy. Prostředí je upraveno tak, aby dětské práce byly dětem přístupné a mohli je shlédnout i jejich rodiče. Ve třídě, v šatně, na přístupové chodbě, na oknech a ve vitríně v obci. Cvičebnu využíváme společně se ZŠ. Tělocvičné nářadí je zdravotně nezávadné a bezpečné, estetického vzhledu, ale je spíše určeno žákům ZŠ. Do budoucna by bylo vhodné doplnit tělocvičné nářadí i náčiní pro děti MŠ. Stávající nářadí pravidelně prochází revizemi. Mateřská škola má dostatečně velké prostory (podlahová plocha). Obě místnosti jsou využívány jako herna i ložnice. Lehátka jsou denně rozkládána, aby vzniklo takové prostorové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Zdravotně hygienické zařízení (umývárny, toalety) jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí. - Vybavení pro odpočinek dětí (lůžka) jsou přizpůsobena antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadná a bezpečná a jsou estetického vzhledu.

5 - Ložní prádlo je uloženo v samostatných přihrádkách pro každé dítě, čisté prádlo ve skříni. Využíváme služeb prádelny v Žatci. - Zázemí pro pedagogy: sborovna prostor není vyhovující pro nepřímou práci pedagoga, slouží pouze jako šatna a vhodné místo pro odpočinek pedagogů. Ve sborovně je kopírka využívaná pro přípravu tištěných materiálů pro děti a počítač pro pedagogy. Pedagogové rovněž využívají knihovnu. Didaktický materiál si jednotlivé učitelky půjčují. Na budovu školy bezprostředně navazuje travnatá plocha a asfaltové hřiště. Obojí je oplocené. Tyto prostory jsou vybavené tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity (houpačky, pružinové houpačky, skluzavka, pískoviště a příslušné hračky). Do budoucna počítáme s novým vybavením. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy. Záměry do budoucna: Vybavení netradičním tělovýchovným náčiním např. balanční čočky, ježdíci, relaxační vaky. 3.2 Životospráva Životospráva dětí v mateřské škole je vyhovující. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava (dle předpisu). Mléko, mléčné výrobky, zelenina, ovoce, ryby, drůbež, luštěniny. Masitá i bezmasá jídla. Seznamujeme děti nenásilnou formou s méně obvyklými druhy zeleniny (brokolice, ředkev, kuskus, pohanka, vločky ). Ovoce a zeleninu podáváme tepelně upravené i syrové. Hledáme různé formy úpravy známých potravin (zapečené filé s brokolicí). Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu i formou vzdělávací nabídky (např. ochutnávka zeleniny, ovoce smyslové hry). - Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů. Děti mají stále k dispozici ve třídě dostatek tekutin, každé dítě má svou skleničku na značce a může se kdykoli během dne jít napít. Starší děti si nalévají pití samy z nerezové konvice a mladším dětem pomáhají paní učitelky. Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti do jídla nenutíme, ale vhodně motivujeme (ochutnej, přivoň). Máme zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik flexibilní, aby nám umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Např. návštěva divadla, projekty V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Mladší děti chodí odpočívat na lehátko, nejsou nuceny ke spánku, mohou jen relaxovat s hračkou. Starší děti odpočívají na karimatkách. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, pobyt venku je přizpůsobován okamžité kvalitě ovzduší. Děti mají dostatek volného pohybu. V rámci pobytu venku využíváme školní dvůr, obecní hřiště a další volná prostranství v obci a jejím okolí. V interiéru mateřské školy mají děti dostatek prostoru a času k volné a spontánní hře. Pedagogové se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor. Např. nikdo z pracovníků není kuřák, pedagogové jsou dárci krve, sportují atd. 3.3 Psychosociální podmínky Prostředí mateřské školy je vstřícné, proto se děti i dospělí cítí v mateřské škole dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, soukromí. Pedagogové reagují na potřeby dětí a napomáhají v jejich uspokojování (jednají nenásilně, přirozeně a citlivě, navozují situace pohody, klidu, relaxace apod.). Děti nejsou neúměrně zatěžovány či neurotizovány spěchem a chvatem. Rodičům nově příchozích dětí nabízíme pozvolné přivykání s možností účasti rodiče

6 v prvních dnech. Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno. Nepřipouštíme projevy nerovností, podceňování a zesměšňování dětí. Okamžitě reagujeme na podobné náznaky mezi dětmi a problém řešíme podle situace vysvětlení, domluva, hra. Na začátku každého školního roku si společně s dětmi vytváříme třídní pravidla. Volnost a osobní svoboda dětí je vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád a učit děti pravidlům soužití. Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů, které jsou přiměřené jejich věku. Snažíme se, aby třída byla pro děti kamarádským společenstvím, v němž jsou rády, a podporujeme dětská přátelství. Nejčastěji využíváme demokratický styl vedení dětí. Pedagogický styl, jakým děti vedeme, je podporující, sympatizující, projevuje se přímou, vstřícnou, empatickou a naslouchající komunikací pedagoga s dětmi. Je vyloučeno manipulování s dítětem, zbytečné organizování dětí z obavy o časové prostoje, podporování nezdravé soutěživosti dětí. Jakákoli komunikace s dítětem, kterou dítě pociťuje jako násilí, je nepřípustná. Uplatňujeme pedagogický styl s nabídkou, která počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života (je dítěti tematicky blízká, jemu pochopitelná, přiměřeně náročná, dítěti užitečná a prakticky využitelná). Vyhýbáme se negativním slovním komentářům a podporujeme děti v samostatných pokusech, oceňujeme a vyhodnocujeme konkrétní projevy a výkony dítěte a přiměřeně na ně reagujeme pozitivním oceněním, vyvarujeme se paušálních pochval stejně jako odsudků. Ve vztazích mezi dospělými i mezi dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora (např. společná gratulace oslavencům, atd.). Dospělí se chovají důvěryhodně a spolehlivě. V rámci vzdělávací nabídky se věnujeme neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňujeme prosociálním směrem formou kooperativních činností (dále např. prevence šikany a jiných sociálně patologických jevů u dětí). - Pracujeme podle nového ŠVP PV, snažíme se rozvíjet u dětí zdravé sebevědomí. Dbáme na rozvíjení smyslového vnímání, rozvíjíme komunikativní dovednosti. Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, máme zaveden pitný režim. Délka odpoledního odpočinku je přizpůsobena individuálním potřebám dítěte. 3.4 Organizační zajištění chodu mateřské školy: Denní řád je v souladu s podmínkami RVP PV, je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby. Do denního programu pravidelně zařazujeme řízené zdravotně preventivní hudebněpohybové aktivity. Děti se seznamují s pohybovým cvičením s prvky jógy na základě proškolení pedagoga Další doplňující aktivity kroužek logopedická prevence, grafomotorika, výtvarný kroužek a pohybové aktivity. Při vstupu dítěte do mateřské školy uplatňujeme individuálně přizpůsobený adaptační režim. Dítě navštěvuje z počátku MŠ pouze s rodičem, nebo samo na krátkou dobu (1-2 hod) a doba se postupně prodlužuje a omezuje se přítomnost rodičů. Aktuální adaptaci dítěte řešíme společně s rodiči. Snažíme se o vyvážení spontánních a řízených činností a to včetně aktivit, které organizujeme nad rámec běžného programu, např. návštěva divadla, vycházky do lesa, seznámení s městem Žatec..

7 Podporujeme děti v tom, aby dokončily svou hru či činnost, nebo připravíme takové podmínky, aby v ní děti mohly později pokračovat, např. rozestavěnou stavebnici. Snažíme se, aby děti měly dostatek prostoru a času pro spontánní hru a její rozvoj. Vytváříme podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti (zejména hudební a pohybové činnosti a hry), děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách, např. kuchyňka, panenky, auta, stolní hry Dbáme na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, např. postavit si koutek z velké molitanové stavebnice. Při osobní hygieně je možno zajistit soukromí odděleným WC a sprchou. Pedagogové svou vzdělávací nabídku plánují s dostatečným předstihem a včas si připravují potřebné pomůcky v rámci své nepřímé pedagogické práce. Nepřekračujeme stanovené počty dětí ve třídě. 3.5 Řízení mateřské školy Všechny součásti školy řídí ředitelka a pro MŠ je jmenovaná zástupkyně ředitelky. Ředitelka pravidelně informuje učitelky i rodiče prostřednictvím nástěnek, ů, svolává učitelky na pedagogické rady (nejméně 4x za školní rok) a provozní porady, dodržuje zásady: důvěry, tolerance, zapojení spolupracovnic do řízení, dostatek pravomocí, respektování názorů, podporuje pracovnice, vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance. Podporuje a motivuje spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. Pedagogický sbor zve ke spolupráci rodiče prostřednictvím různých akcí. Je tvůrčí, dobře spolu vychází, pracuje jako tým, kde má každý svou úlohu a úkoly, společně se domlouvají na systému plánování, realizace a evaluace tematických celků, podílí se společně s ředitelkou na tvorbě ŠVP PV a jeho úpravách, spolupracuje s odborníky, zřizovatelem, atd. Zástupkyně ředitelky vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s učitelkou mateřské školy. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy, jsou smysluplné a užitečné. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy, se základní školou, místní obecní knihovnou, mysliveckým sdružením a s odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí (např. PPP). 3.6 Personální a pedagogické zajištění Personálně zajišťují provoz tři učitelky na plný úvazek (úvazek zástupce statutárního orgánu) a jedna učitelka na zkrácený úvazek. Nepedagogičtí pracovníci (úklid, administrativa) jsou společní pro celé zařízení. Pedagogové se sebevzdělávají, ke svému dalšímu vzdělávání přistupují aktivně. Další vzdělávání je zabezpečováno v rozsahu možností mateřské školy i zřizovatele. V současné době studuje jedna učitelka v terciárním stupni vzdělávání a veškeré poznatky získané studiem se snaží aplikovat v praxi. Ředitelka podporuje profesionalizaci pracovního týmu, sleduje udržení a další růst profesních kompetencí všech pedagogů (včetně svojí osoby), vytváří podmínky pro jejich další systematické vzdělávání (např. vzdělávací kurzy a semináře z nabídek zasílaných do škol).. Přímá pedagogická činnost pedagogů je organizována tak, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče.

8 Pedagogové se snaží jednat, chovat profesionálním způsobem, v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Specializované služby, jako např. logopedie, vyšetření školní zralosti, popř. psychologická vyšetření či jiná péče, je zajišťována ve spolupráci s příslušnými odborníky (SPC, PPP). 3.7 Spoluúčast rodičů Mezi pedagogy a rodiči se snažíme o vytvoření oboustranné důvěry, otevřenosti, vstřícnosti, porozumění, respektu a ochoty spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství. Rodiče se podílejí na řešení vzniklých problémů. Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, snaží se jim porozumět a vyhovět a popř. konzultovat s rodiči. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole dle svého zájmu, mohou rovněž zasahovat a obohacovat vzdělávací nabídku dětí. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje, prostřednictvím nástěnek a ů. Projeví-li zájem, mohou se spolupodílet při plánování programu mateřské školy např. formou různých dílniček, které jsou zaměřeny na výtvarné tvoření Vánoce, Velikonoce Snažíme se zapojit rodiče do dalších akcí např. vánoční besídka, Den matek, Halloween. - Rodiče dětí s odkladem školní docházky jsou seznámeny s IVP a svůj souhlas s ním stvrzují podpisem. Pedagogové průběžně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání. Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejích svěřených vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny, varují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad. Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě; nabízí rodičům poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné, u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami přihlížíme k stupni a druhu postižení (tělesné postižení, zrakové postižení, sluchové postižení, mentální retardace, poruchy pozornosti a vnímání, poruchy řeči, děti se sociálním znevýhodněním). V případě přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami budeme postupovat podle podmínek RVP PV, stanovených zákonů, vyhlášek a dalších předpisů. V tomto případě budeme spolupracovat s PPP, SPC, lékaři a dalšími odborníky, kteří doporučí sestavení IVP a sledují vývoj dítěte. 4 Organizace vzdělávání Mateřská škola má dvě třídy, celková kapacita je 40 děti. Velká sluníčka (starší děti) v prvním poschodí a Malá sluníčka (mladší děti) v přízemí. Malá sluníčka rozvíjejí základní dovednosti, např. komunikační, sebeobslužné aktivity, hygienu, stolování, učí se spolupracovat s vrstevníky, šetrnému zacházení s hračkami a po skončení hry vrátit hračku na určené místo, začínají se seznamovat s výtvarnými technikami, zpívají, cvičí a hrají hry přiměřeně svému věku. Velká sluníčka se připravují na pokračování v dalším vzdělávání (na roli školáka), správný úchop kresebného náčiní, zaměřují se na grafomotorická cvičení, kooperativní hry a činnosti,

9 a další aktivity spojené s celkovým rozvojem, upevňují ve svém chování pravidla soužití. Děti absolvují předlogopedickou prevenci. Děti mají možnosti účastnit se doplňujících programů a dalších aktivit, např. Metoda dobrého startu, angličtina, výtvarný kroužek. Obě dvě třídy 1x týdně využívají prostory tělocvičny. Dle zájmu rodičů pořádá mateřská škola ozdravný pobyt (nejdéle však na 4 dny) a předplavecký výcvik, který odborně zajišťují lektorky z plavecké školy, kterou si mateřská škola předem domlouvá. Mateřská škola během školního roku zajišťuje pro děti: výlety, divadelní představení, exkurze atd. Mateřská škola organizuje setkávání rodičů s malými dětmi, které budou v budoucnu navštěvovat MŠ 1x za 14 dní. Kritéria: Přednostně jsou přijímány děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání a dále dle dokumentu Kritéria přijímání dětí do MŠ, který je každoročně obměňován dle aktuální situace. Děti mladší tří let jsou přijímány v případě, že jsou schopné odloučení od matky, mají komunikační dovednosti, reagují na pokyny, jsou samostatné v sebeobsluze (jíst lžící, WC, oblékání, obouvání). Pravidla pro zařazování dětí do tříd: hlavním kritériem je věk, aktuální schopnosti a dovednosti dítěte. Individuálně budeme řešit s rodiči např. sourozence. Organizace dne: scházení dětí ve třídě Malých sluníček (začátek dle aktuálních potřeb rodičů ve školním roce) spontánní hra, řízené a spontánní aktivity, cvičení, výchovně vzdělávací činnost, didakticky zacílené činnosti (dopolední vzdělávací nabídka) odchod Velkých sluníček do jejich třídy (v 8.00 odvede ze třídy Malých sluníček ostatní Velká sluníčka paní uklízečka) hygiena, svačina pobyt venku hygiena, oběd hygiena, odpočinek, náhradní nespací, výchovně vzdělávací činnost, doplňující programy a další aktivity (odpolední vzdělávací nabídka) hygiena, svačina odpolední vzdělávací nabídka (řízené a spontánní činnosti), odchod dětí domů

10 5 Charakteristika vzdělávacího programu Naše mateřská škola má název Sluníčka. V tomto duchu chceme i nadále společně strávit čas, aby radost vyzařovala z dětí i zaměstnanců jako teplo ze Slunce. Dosáhnout cíle chceme touto cestou: Citlivým přístupem, hravou formou a příjemným prostředím se snažíme vytvářet v dětech vědomí, že jsou důležitou součástí celého kolektivu. U nejstarší věkové skupiny se snažíme vytvářet dobré předpoklady pro pokračování v dalším vzdělávání. Podporujeme individuální rozvojové možnosti dětí. Během školního roku děti získávají potřebné vědomosti, dovednosti a návyky odpovídající dané věkové skupině. Nejstarší děti získávají základní poznatky o práci s počítačem. Vedeme děti ke správnému vztahu k přírodě. Maximálně využíváme pobytu v přírodě. Vedeme děti k rozvíjení kladných vztahů ke kamarádům i dospělým, učíme starší děti pomáhat mladším kamarádům. Snažíme se vytvářet v MŠ radostnou atmosféru, dáváme dětem možnost poznat radost z tvoření. Zaměřujeme se na celkový rozvoj dítěte. Nabízíme širokou škálu činností. Rodičům nabízíme jistotu, že jejich děti tráví čas příjemně a smysluplně. V mateřské škole uplatňujeme tyto formy vzdělávání: - Individuální (např. děti s OŠD) - Skupinová - Frontální Metody: - Kooperativní učení - Prožitkové učení - Situační učení - Spontánní učení Metody a formy jsou součástí přípravy učitelky, ale podléhají aktuální situaci ve třídě. Snažíme se o vyvážení spontánních i řízených aktivit ve vzdělávací nabídce. Úspěšnost ověřujeme průběžně pozorováním, rozhovory, sledováním reakcí dětí. ŠVP PV Hrajeme si od podzimu do léta máme rozdělen do deseti integrovaných bloků IB, které obsahují dílčí vzdělávací cíle, doporučená podtémata, návrhy činností dětí, očekávané výstupy. Každá učitelka si může vybírat jednotlivá podtémata v IB podle aktuálního složení dětí ve třídě a podle současného dění v MŠ či obci. Pedagogové si mohou upravovat délku trvání tematických celků a tím pádem vynechat některá jiná podtéma v integrovaném bloku, popř. měnit a upravovat konkrétní činnosti podle potřeby.

11 6 Vzdělávací obsah ve školním vzdělávacím programu Vzdělávací nabídka vychází z pěti vzdělávacích oblastí RVP PV: Dítě a jeho tělo Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý Dítě a společnost Dítě a svět Veškeré činnosti dětí v MŠ směřují k naplnění klíčových kompetencí: Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence činnostní a občanské Integrované bloky: 1. Mám nové kamarády 7. Kde má domov zvířátko? 2. Sklízíme plody podzimu 8. Už zaťukalo jaro 3. Jedeme z pohádky do pohádky 9. Když všechno kvete 4. Už voní vánoční stromeček 10. Těšíme se na léto a užíváme si ho 5. Paní zima jede 11. Letní hrátky 6. Objevujeme svět kolem nás

12 6. 1Integrovaný blok č. 1 Mám nové kamarády Záměrem tohoto integrovaného bloku je seznámit děti v rámci třídy i MŠ s nově příchozími kamarády, zopakovat si jména stávajících kamarádů, společně si vytvořit třídní pravidla, mít povědomí o zdraví a zdravém způsobu chování. Dílčí cíle: - rozvoj schopností vážit si života ve všech formách (5) - rozvoj schopností vytvářet citové vztahy k okolí (2.3) - rozvoj schopností důležitých k navazování vztahů dítěte k druhým lidem (3) - rozvoj základních společenských návyků a dovedností dítěte (4) - rozvoj dětských přátelství (3) - ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí (1) - rozvoj přirozených poznávacích citů (2.2) - rozvoj řečové aktivity kultivovaného projevu (2.1) - osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví (1) - posilování prosociálního chování ve vztahu ke kamarádům, rodině (3) - rozvoj zájmu o učení (2.2) - rozvoj hudebních dovedností (1) - vytváření vztahu k místu a prostředí, kde dítě žije (5) - poznávání pravidel společenského soužití v MŠ a jejich spoluvytváření (4) - seznamování s pravidly ve vztahu k druhému (3) Témata: Pojďte si děti hrát! - překračování přírodních překážek, sledování drobného života při vycházce - rozhovor jak se jmenuji a kdo je můj kamarád - do re mi opakování písní z minulého školního roku - nácvik jednoduchých říkadel - vytrhávání předkreslených geometrických tvarů - vytváření pravidel třídy (práva a povinnosti dětí seznámení se školním řádem) - smyslové a psychomotorické hry

13 - jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí a podob - příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi) - příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků Čím jezdíme do školky? - rozstříhání obrázku dopravního prostředku a zpětné skládání - poskoky snožmo na místě i z místa - omalovánky dopravních prostředků - rozhovor o prázdninách - seznámení s písněmi o dopravních prostředcích (např. Auto, ) - pohybová hra - poslech pohádky - tvořivá hra na dopravu Když kamarád stůně - rozhovor o obrázku u lékaře - malování a zdobení knoflíků - vyhazování míče do výšky - nácvik písně - grafomotorické cviky - návštěva zdravotního střediska a lékárny - loutková hra Naše vesnice - kreslíme náš domeček, školu, kostel - rozhovor nad obrázkem vesnice, města rozdíly - hra na stavbaře stavíme vesnici (před, za, vedle)

14 - lezení v podporu dřepmo s vyhýbáním - pohybová hra - modelování placky, vyrývání domečku - zpěv písní hra na rytmické nástroje Očekávané výstupy: - Adaptovat se na nové prostředí, začlenit se do společných činností, začlenit se mezi vrstevníky, spolupracovat a vzájemně se respektovat. (4) - Orientovat se v prostředí školy a blízkém okolí. (5) - Uvědomovat si nebezpečí, mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit, chovat se obezřetně v neznámé situaci, vyjádřit souhlas i nesouhlas v situaci, která to vyžaduje. (5) - Dodržovat dohodnutá pravidla a řídit se jimi. (4) - Navazovat kontakty s dospělým (3) - Dělit se o hračky, pomůcky. (2.3) - Umět se vzájemně domluvit a řešit spory. (2.3) - Zvládat jednoduchou obsluhu, sebeobsluhu. (1) - Uvědomovat si změny v přírodě, chápat pojem babí léto. (5) - Bezpečně se orientovat v dopravním světě. (5) - Mít povědomí o péči, čistotě a zdraví, aktivním pohybu a zdravé výživě. (1) - Rozlišovat některé obrazné symboly (orientační, dopravní značky, označení nebezpečí). (2.1) Konkretizované výstupy: - pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běžné denní úkony, např. používat toaletní papír a splachovací zařízení, mýt si a utírat ruce, umět používat kapesník (1) - samostatně jíst, používat příbor, nalít si nápoj (1) - uvědomovat si, co je nebezpečné a vědět, jak se vyhnout nebezpečí, být opatrné, obezřetné, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc, koho přivolat (1) - rozlišit některé jednoduché obrazné symboly, piktogramy a značky, umět je požívat, např. číst piktogramy, pochopit obrázkové čtení, zná některé číslice, písmena a dopravní značky (2.1)

15 - zapojovat se do činností, komunikovat a kooperovat s dětmi i se známými dospělými, odmítnout neznámé dospělé, reagovat přiměřené dané situace, odmítat agresi, přijímat vzor společenského chování, umět se podřídit (2.3) - navazovat kontakty s učitelkou/učitelkami (3) -umět ve styku s dětmi i s dospělými pozdravit, poprosit, požádat, poděkovat, rozloučit se, vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci, dodržovat společně dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití mateřské školy a na veřejnosti (4) - orientovat se ve školním prostředí, vyznat se v blízkém okolí, vědět, co se kde v blízkosti mateřské školy nachází např. obchod, zastávka, hřiště, pošta, lékař, knihovna, obecní úřad, fara, kostel (5) - chápat základní pravidla chování pro chodce (5) - přijímat pobyt v mateřské škole popř. i na ozdravném rekreačním pobytu, jako běžnou součást života, vědět že rodiče chodí do zaměstnání, dítě do MŠ (2.3) - všímat si kulturních památek kolem sebe - pomník, zámek, kostel, zajímavé stavby (4)

16 6.2 Integrovaný blok č. 2 Sklízíme plody podzimu Záměrem IB je rozvoj sounáležitosti dětí s podzimní přírodou a podzimními tradicemi a zvyky. Dílčí cíle: - rozvoj pohybových dovedností v oblasti jemné motoriky (1) - rozvoj pozornosti (2.2) - rozvoj kulturně estetických dovedností a estetického vztahu ke světu (4) - vytváření povědomí o přírodním prostředí (5) - rozvoj prostorových vztahů (2.2) - osvojení si věku přiměřených praktických dovedností (1) - rozvoj řečových schopností (2.1) - vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti k ostatnímu světu (5) - vytváření kladných postojů k druhému - tolerance (3) - rozvoj schopnosti přizpůsobit se změnám (5) - rozvoj fyzické zdatnosti (1) - rozvoj fantazie (2.2) - posilování samostatnosti a psychické odolnosti (2.3) - rozvoj kooperativních dovedností (3) - poznávání jiných kultur (5) Co se nám urodilo na zahradě a na poli - koulení míče v prostoru (ve dvojicích, v řadách) - tvoření výstavky s podzimním ovocem a zeleninou - tvoření skupin třídění ovoce a zeleniny podle různých kritérií - rozlišování ovoce a zeleniny podle tvaru, chuti - seznámení s písněmi a říkankami s danou tematikou - modelování ovoce - dramatizace pohádky,,o veliké řepě - hry s brambory - vycházky do sadu - pracovní listy zaměřené na počítání ovoce, co na obrázek nepatří - grafomotorické listy

17 Sbíráme barevné listí - barevné otisky listů - vycházky do parku, sběr přírodnin - procvičovat rychlý výběh z dané mety - rozhovor s maňáskem nad obrázkem podzimu - pohybová hra - vytváření ježka - taneční vyjádření písní - navlékání listů - portréty z listů - výroba podzimních skřítků Pouštíme dráčka - skládání dráčka - malování draka - hod drátěnkou na cíl - nácvik říkadla - Co viděl dráček? (izolace hlásky na začátku slova) - pracovní list početní představy 1-6 (10) - pozorování počasí vítr, déšť Strašidýlka a duchové - obkreslení, vystřižení duchů, dýní - navlékání listí, tvoření girlandy s duchy - nácvik písně - rozvoj fantazie vymýšlet strašidelný příběh - volný běh, orientace v prostoru (hledáme ducha) - výroba netopýra - spaní v MŠ v noci lampionový průvod, soutěže v maskách duchů apod.

18 Očekávané výstupy: - Mít povědomí o významu životního prostředí. (5) - Naučit se krátké texty, písně s podzimní tématikou. (2.1) - Chápat prostorové pojmy, umět se orientovat v prostoru. (2.2) - Zvládat číselnou řadu. (2.2) - Spolupracovat s ostatními (3) - Adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy (4) - Sladit pohyb s rytmem a hudbou. (1) - Poznat ovoce, zeleninu podle vzhledu, chuti, vůně, hmatu, vědět o jeho významu pro zdraví člověka. (1) - Při rozhovorech a diskusích respektovat druhého, umět vyslechnout ostatní kamarády. (2.1) - Pojmenovat části těla, některé orgány, mít povědomí o těle a jeho vývoji - o narození, růstu těla, proměnách. (1) Konkretizované výstupy: - pohybovat se rytmicky, dodržet rytmus, doprovázet pohyb zpěvem např. při pohybových hrách, při chůzi, při rytmických činnostech (1) - znát základní zásady zdravého životního stylu - zdravá výživa (1) - pojmenovat viditelné části těla, včetně některých dalších částí např. rameno, koleno, loket, zápěstí a některé vnitřní orgány např. srdce, plíce, žaludek, mozek (1) - zapamatovat si krátké říkanky, rozpočítadla, jednoduché básničky, písničky a reprodukovat je, přijmout jednoduchou dramatickou úlohu (2.1) - dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu řečovou kázeň, např. dokázat naslouchat druhým, vyčkat až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, dokázat zformulovat otázku, samostatně a smysluplně odpovědět na otázku, umět komentovat zážitky a aktivity, posuzovat slyšené (2.1) - orientovat se v číselné řadě od 1 10, chápat, že číslovka označuje počet např. 5 je prstů na ruce, 5 je kuliček (2.2) - rozlišovat a používat základní prostorové pojmy (např. dole, nahoře, uprostřed, před, za, pod, nad, uvnitř, vně, u, vedle, mezi, nízko, vysoko, na kopci, na kraji, vpředu, vzadu, blízko,

19 daleko, dopředu, dozadu, nahoru, dolu) a těchto pojmů běžně užívat (2.2) - uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý může svým chováním působit na životní prostředí, podporovat či narušovat zdraví, přírodní prostředí i společenskou pohodu (5) - vyhledávat partnera pro hru, domlouvat se, rozdělovat a měnit herní role, hru rozvíjet a obohacovat (3) - navazovat s dětmi vztahy, mít ve skupině své kamarády, udržovat a rozvíjet s nimi přátelství (4)

20 6.3 Integrovaný blok č. 3 Jedeme z pohádky do pohádky Záměrem IB seznámit děti s různými pohádkami, podporovat v dětech fantazii, představivost a dramatické schopnosti a dovednosti. Vzbudit v dětech zájem o psanou podobu jazyka. Dílčí cíle: - rozvoj a užívání všech smyslů (1) - rozvoj zájmu o psanou formu jazyka (2.1) - ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztahu s druhými dětmi (3) - vytvářet základy estetického vztahu ke světu (4) - rozvoj pocitu sounáležitosti s živou a neživou přírodou (5) - rozvoj fyzické zdatnosti (1) - rozvoj mluvního projevu (2.1) - posilování prosociálního chování ve vztahu k rodině (3) - vytváření povědomí o hodnotách v mezilidských vztazích (4) - rozvoj pohybových dovedností (1) - rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy a prožitky (2.3) - rozvoj schopnosti přizpůsobit se kolektivu (3) - osvojení si věku přiměřených praktických dovedností (1) - vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem (2.2) - rozvoj komunikativních dovedností (2.1) - vytváření základů estetického vztahu ke kultuře a umění (4) - osvojování jednoduchých poznatků o kulturním prostředí (4) - rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních (4) Hrnečku, vař! - poslech pohádky - didaktická hra (hra se zvuky z čeho se vyrábí) - výroba papírového hrnečku - poznávat suroviny k vaření z čeho maminka vařila - malování puntíků na hrneček - vytleskávání rytmu říkadlo - výstup a sestup po žebříku

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Ředitelka školy: Ing. Zuzana Horáková Radová Zástupce pro I. stupeň, speciální pedagog: Mgr. Eva Junová Třídní učitelka: Ivana Matějková Obsah strana

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz Příloha č. 1 5.1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická)

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro mateřskou školu při Základní škole a mateřské škole Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace pro školní rok 2014/2015 Název ročního programu : CESTY A CESTIČKY

Více

Návrh standardů předškolního vzdělávání

Návrh standardů předškolního vzdělávání Návrh standardů předškolního vzdělávání Standardy představují očekávané výstupy rozpracované do konkrétnější podoby a v úrovni odpovídající běžným a vývojově přiměřeným (standardním) možnostem a potřebám

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY VI. Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Zpracován v souladu s obecně platnými předpisy na základě Rámcového programu

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ Základní škola a Mateřská škola Stružinec Vypracovala: Markéta Fišarová Verze č.1 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje.str.1 2.

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Barvínek

Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Barvínek Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Barvínek.. razítko, podpis ŘŠ č.j.010908 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více