ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta"

Transkript

1 ŠVP PV Hrajeme si od podzimu do léta Č. j.: ZSMS/106/2014 ze dne Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace Školní rok 2014/ /2017

2 1 Identifikační údaje Základní škola a mateřská škola Liběšice, okr. Louny, příspěvková organizace Liběšice č. p. 61, PSČ Liběšice Telefon: Web: IČ: Zřizovatel: Obec Liběšice, Liběšice 89, tel , Název MŠ: Mateřská škola Sluníčka Druh MŠ: dvoutřídní MŠ s celodenním provozem při ZŠ a MŠ Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Michaela Gondeková Zpracovatelé: Vladimíra Andrtová, DiS. Hana Kolářová Valentina Růžková Mgr. Michaela Gondeková

3 2 Charakteristika školy Mateřská škola se nachází v přízemí a v 1. patře budovy základní školy ve středu obce. Je dvoutřídní a má kapacitu 40 dětí. Děti dojíždějí a docházejí z obcí Liběšice, Dubčany, Klůček, Líčkov, Dobříčany, Lhota a dalších, např. Nečemice, Trnovany, Třeskonice, Lipno, Tuchořice, Lipenec a Žatec. V celé škole proběhla rekonstrukce střechy, oken, elektroinstalace, topení, podlahy. Třída Malých Sluníček, byla vybavena novým nábytkem. V okolí obce jsou pole, chmelnice, les, potoky, remízky, krajina je mírně kopcovitá. Využíváme ji k seznamování s polními pracemi, s přírodou - rostlinami, volně žijícími zvířaty, s ochranou přírody praktickou formou. Podobně doplňuje denní výchovný program park v centru obce, v němž rostou různé druhy jehličnatých a listnatých stromů, je tu rybník s vodními živočichy. Uspořádání obce má vliv na estetické cítění dětí. Zemědělské družstvo a soukromí zemědělci umožňují seznamování s chovem domácích zvířat a pěstováním zemědělských plodin (obilí, chmel, řepka, ) nad rámec toho, co znají děti z drobného chovu (králíci, slepice, kachny, husy, holubi ) a domácích zahrádek, kam chodíme poznávat květiny, zeleninu, ovocné stromy, okrasné dřeviny V obci stojí kostel a fara, hřbitovy (křesťanský a židovský) využíváme k vytvoření povědomí o existenci mezilidských vztahů, etiky. Občanské soužití si děti uvědomí seznámením s institucemi a občanskou vybaveností např. obecní úřad, obchod, pošta, zdravotní středisko, pravidelná autobusová linka - trasa Žatec Louny, Žatec Nečemice. Starší a nová zástavba působí příznivě na děti svou rozmanitostí. Třída Malých sluníček má dvě místnosti, které slouží současně jako jídelna, ložnice a herna (nastavitelné stolky a židle, koberec, pianino, dětská sedací souprava, dětská kuchyňka, velká molitanová stavebnice, Lego, autodráha, dopravní prostředky a nářadí. Menší hračky, hry a knihy jsou uloženy ve skříňkách, ke kterým mají děti volný přístup. Další místnost je nově vystavěné sociální zařízení a zrekonstruovaná šatna, která slouží také jako chodba. Třída Velkých sluníček je v prostoru školní družiny, která je vybavena novým nábytkem, nastavitelnými stolky a židlemi, koutkem pro kuchyňku se zázemím pro holčičky, policí s auty a traktory pro chlapce. V této třídě se také nachází piano (křídlo), řada hraček, molitanová stavebnice. Pravidelně je využívána cvičebna ZŠ (žíněnky, míče, obruče, lavičky, velké gymnastické míče, žebřiny ) Děti mají k dispozici oplocený zatravněný školní dvorek s pískovištěm, houpačkami a skluzavkami a asfaltovou plochou. Obě třídy MŠ jsou vybaveny počítačem a interaktivní tabulí. Historie: Od září roku 1956 je první zmínka o české mateřské škole v Liběšicích. Nacházela se v budově ZŠ, měla 2 třídy a chodbu s příslušenstvím. Od září 1995 byla MŠ sloučena se základní školou.

4 3 Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky mateřské školy Vybavení: stolky a židle jsou výškově nastavitelné, koberec na části podlahy je obměňován. Počítač a interaktivní tabule umožňují procvičování tvarů, barev, orientace v prostoru, hledání rozdílů (pozornost), sledování pohádek, písniček. Postupně rozšíříme programovou nabídku. Pianino rozvíjí hudební dovednosti, udržování rytmu. Dětský nábytek: kuchyňka, sedací souprava, velká molitanová stavebnice, která slouží k rozvíjení hrubé motoriky. Podstatná část hraček, pomůcek a náčiní je umístěna tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a vyznaly se v jejich uložení (otevřené regály, kontejnery, jen část skříněk má dvířka, děti vědí, kam která věc patří). Využíváme je k vytváření zákoutí a k dokreslení prostředí třídy podle témat integrovaných bloků. Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku; je průběžně obnovováno a doplňováno a pedagogy plně využíváno. Např. umělé ovoce a zelenina v kuchyňce slouží k vytváření povědomí o zdravé výživě, dopravní prostředky k rozvoji dovedností v silničním provozu, zemědělským činnostem (farma zvířata) a přírodě (exotická i volně žijící u nás), technickému rozvoji. K volbě povolání a k osvojení poznatků o těle a zdraví slouží také soubor hraček spojených se zdravotnictvím (obvazy, teploměry ). Dalším podkladem pro volbu povolání, pro výchovu k uznávání práce druhých a vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem slouží dětské kadeřnické potřeby, potřeby pro opraváře atd. - Rodinná výchova je podpořena hračkami jako jsou panenky, kočárky, oblečky, vybavení kuchyňky, dětská sedací souprava Maňásky, divadélko, kulisy, kostýmy a hudební hračky rozvíjejí sociokulturní cítění. - Stavebnice rozvíjejí představivost, jemnou i hrubou motoriku, pohybové manipulační schopnosti, puzzle trpělivost. Stolní deskové hry rozvíjejí pozornost, paměť, soustředění, mluvený projev. Ten rozvíjejí i dětské knihy ze školní knihovny a časopisy (Sluníčko). - K vytváření prací dětí slouží různý výtvarný materiál. Kromě klasických materiálů hledáme neobvyklé výtvarné potřeby. Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě interiéru budovy. Prostředí je upraveno tak, aby dětské práce byly dětem přístupné a mohli je shlédnout i jejich rodiče. Ve třídě, v šatně, na přístupové chodbě, na oknech a ve vitríně v obci. Cvičebnu využíváme společně se ZŠ. Tělocvičné nářadí je zdravotně nezávadné a bezpečné, estetického vzhledu, ale je spíše určeno žákům ZŠ. Do budoucna by bylo vhodné doplnit tělocvičné nářadí i náčiní pro děti MŠ. Stávající nářadí pravidelně prochází revizemi. Mateřská škola má dostatečně velké prostory (podlahová plocha). Obě místnosti jsou využívány jako herna i ložnice. Lehátka jsou denně rozkládána, aby vzniklo takové prostorové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Zdravotně hygienické zařízení (umývárny, toalety) jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí. - Vybavení pro odpočinek dětí (lůžka) jsou přizpůsobena antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadná a bezpečná a jsou estetického vzhledu.

5 - Ložní prádlo je uloženo v samostatných přihrádkách pro každé dítě, čisté prádlo ve skříni. Využíváme služeb prádelny v Žatci. - Zázemí pro pedagogy: sborovna prostor není vyhovující pro nepřímou práci pedagoga, slouží pouze jako šatna a vhodné místo pro odpočinek pedagogů. Ve sborovně je kopírka využívaná pro přípravu tištěných materiálů pro děti a počítač pro pedagogy. Pedagogové rovněž využívají knihovnu. Didaktický materiál si jednotlivé učitelky půjčují. Na budovu školy bezprostředně navazuje travnatá plocha a asfaltové hřiště. Obojí je oplocené. Tyto prostory jsou vybavené tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity (houpačky, pružinové houpačky, skluzavka, pískoviště a příslušné hračky). Do budoucna počítáme s novým vybavením. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy. Záměry do budoucna: Vybavení netradičním tělovýchovným náčiním např. balanční čočky, ježdíci, relaxační vaky. 3.2 Životospráva Životospráva dětí v mateřské škole je vyhovující. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava (dle předpisu). Mléko, mléčné výrobky, zelenina, ovoce, ryby, drůbež, luštěniny. Masitá i bezmasá jídla. Seznamujeme děti nenásilnou formou s méně obvyklými druhy zeleniny (brokolice, ředkev, kuskus, pohanka, vločky ). Ovoce a zeleninu podáváme tepelně upravené i syrové. Hledáme různé formy úpravy známých potravin (zapečené filé s brokolicí). Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu i formou vzdělávací nabídky (např. ochutnávka zeleniny, ovoce smyslové hry). - Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů. Děti mají stále k dispozici ve třídě dostatek tekutin, každé dítě má svou skleničku na značce a může se kdykoli během dne jít napít. Starší děti si nalévají pití samy z nerezové konvice a mladším dětem pomáhají paní učitelky. Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti do jídla nenutíme, ale vhodně motivujeme (ochutnej, přivoň). Máme zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik flexibilní, aby nám umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Např. návštěva divadla, projekty V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Mladší děti chodí odpočívat na lehátko, nejsou nuceny ke spánku, mohou jen relaxovat s hračkou. Starší děti odpočívají na karimatkách. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, pobyt venku je přizpůsobován okamžité kvalitě ovzduší. Děti mají dostatek volného pohybu. V rámci pobytu venku využíváme školní dvůr, obecní hřiště a další volná prostranství v obci a jejím okolí. V interiéru mateřské školy mají děti dostatek prostoru a času k volné a spontánní hře. Pedagogové se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor. Např. nikdo z pracovníků není kuřák, pedagogové jsou dárci krve, sportují atd. 3.3 Psychosociální podmínky Prostředí mateřské školy je vstřícné, proto se děti i dospělí cítí v mateřské škole dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, soukromí. Pedagogové reagují na potřeby dětí a napomáhají v jejich uspokojování (jednají nenásilně, přirozeně a citlivě, navozují situace pohody, klidu, relaxace apod.). Děti nejsou neúměrně zatěžovány či neurotizovány spěchem a chvatem. Rodičům nově příchozích dětí nabízíme pozvolné přivykání s možností účasti rodiče

6 v prvních dnech. Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno. Nepřipouštíme projevy nerovností, podceňování a zesměšňování dětí. Okamžitě reagujeme na podobné náznaky mezi dětmi a problém řešíme podle situace vysvětlení, domluva, hra. Na začátku každého školního roku si společně s dětmi vytváříme třídní pravidla. Volnost a osobní svoboda dětí je vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád a učit děti pravidlům soužití. Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů, které jsou přiměřené jejich věku. Snažíme se, aby třída byla pro děti kamarádským společenstvím, v němž jsou rády, a podporujeme dětská přátelství. Nejčastěji využíváme demokratický styl vedení dětí. Pedagogický styl, jakým děti vedeme, je podporující, sympatizující, projevuje se přímou, vstřícnou, empatickou a naslouchající komunikací pedagoga s dětmi. Je vyloučeno manipulování s dítětem, zbytečné organizování dětí z obavy o časové prostoje, podporování nezdravé soutěživosti dětí. Jakákoli komunikace s dítětem, kterou dítě pociťuje jako násilí, je nepřípustná. Uplatňujeme pedagogický styl s nabídkou, která počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života (je dítěti tematicky blízká, jemu pochopitelná, přiměřeně náročná, dítěti užitečná a prakticky využitelná). Vyhýbáme se negativním slovním komentářům a podporujeme děti v samostatných pokusech, oceňujeme a vyhodnocujeme konkrétní projevy a výkony dítěte a přiměřeně na ně reagujeme pozitivním oceněním, vyvarujeme se paušálních pochval stejně jako odsudků. Ve vztazích mezi dospělými i mezi dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora (např. společná gratulace oslavencům, atd.). Dospělí se chovají důvěryhodně a spolehlivě. V rámci vzdělávací nabídky se věnujeme neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňujeme prosociálním směrem formou kooperativních činností (dále např. prevence šikany a jiných sociálně patologických jevů u dětí). - Pracujeme podle nového ŠVP PV, snažíme se rozvíjet u dětí zdravé sebevědomí. Dbáme na rozvíjení smyslového vnímání, rozvíjíme komunikativní dovednosti. Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, máme zaveden pitný režim. Délka odpoledního odpočinku je přizpůsobena individuálním potřebám dítěte. 3.4 Organizační zajištění chodu mateřské školy: Denní řád je v souladu s podmínkami RVP PV, je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby. Do denního programu pravidelně zařazujeme řízené zdravotně preventivní hudebněpohybové aktivity. Děti se seznamují s pohybovým cvičením s prvky jógy na základě proškolení pedagoga Další doplňující aktivity kroužek logopedická prevence, grafomotorika, výtvarný kroužek a pohybové aktivity. Při vstupu dítěte do mateřské školy uplatňujeme individuálně přizpůsobený adaptační režim. Dítě navštěvuje z počátku MŠ pouze s rodičem, nebo samo na krátkou dobu (1-2 hod) a doba se postupně prodlužuje a omezuje se přítomnost rodičů. Aktuální adaptaci dítěte řešíme společně s rodiči. Snažíme se o vyvážení spontánních a řízených činností a to včetně aktivit, které organizujeme nad rámec běžného programu, např. návštěva divadla, vycházky do lesa, seznámení s městem Žatec..

7 Podporujeme děti v tom, aby dokončily svou hru či činnost, nebo připravíme takové podmínky, aby v ní děti mohly později pokračovat, např. rozestavěnou stavebnici. Snažíme se, aby děti měly dostatek prostoru a času pro spontánní hru a její rozvoj. Vytváříme podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti (zejména hudební a pohybové činnosti a hry), děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách, např. kuchyňka, panenky, auta, stolní hry Dbáme na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, např. postavit si koutek z velké molitanové stavebnice. Při osobní hygieně je možno zajistit soukromí odděleným WC a sprchou. Pedagogové svou vzdělávací nabídku plánují s dostatečným předstihem a včas si připravují potřebné pomůcky v rámci své nepřímé pedagogické práce. Nepřekračujeme stanovené počty dětí ve třídě. 3.5 Řízení mateřské školy Všechny součásti školy řídí ředitelka a pro MŠ je jmenovaná zástupkyně ředitelky. Ředitelka pravidelně informuje učitelky i rodiče prostřednictvím nástěnek, ů, svolává učitelky na pedagogické rady (nejméně 4x za školní rok) a provozní porady, dodržuje zásady: důvěry, tolerance, zapojení spolupracovnic do řízení, dostatek pravomocí, respektování názorů, podporuje pracovnice, vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance. Podporuje a motivuje spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. Pedagogický sbor zve ke spolupráci rodiče prostřednictvím různých akcí. Je tvůrčí, dobře spolu vychází, pracuje jako tým, kde má každý svou úlohu a úkoly, společně se domlouvají na systému plánování, realizace a evaluace tematických celků, podílí se společně s ředitelkou na tvorbě ŠVP PV a jeho úpravách, spolupracuje s odborníky, zřizovatelem, atd. Zástupkyně ředitelky vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s učitelkou mateřské školy. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy, jsou smysluplné a užitečné. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy, se základní školou, místní obecní knihovnou, mysliveckým sdružením a s odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí (např. PPP). 3.6 Personální a pedagogické zajištění Personálně zajišťují provoz tři učitelky na plný úvazek (úvazek zástupce statutárního orgánu) a jedna učitelka na zkrácený úvazek. Nepedagogičtí pracovníci (úklid, administrativa) jsou společní pro celé zařízení. Pedagogové se sebevzdělávají, ke svému dalšímu vzdělávání přistupují aktivně. Další vzdělávání je zabezpečováno v rozsahu možností mateřské školy i zřizovatele. V současné době studuje jedna učitelka v terciárním stupni vzdělávání a veškeré poznatky získané studiem se snaží aplikovat v praxi. Ředitelka podporuje profesionalizaci pracovního týmu, sleduje udržení a další růst profesních kompetencí všech pedagogů (včetně svojí osoby), vytváří podmínky pro jejich další systematické vzdělávání (např. vzdělávací kurzy a semináře z nabídek zasílaných do škol).. Přímá pedagogická činnost pedagogů je organizována tak, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče.

8 Pedagogové se snaží jednat, chovat profesionálním způsobem, v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Specializované služby, jako např. logopedie, vyšetření školní zralosti, popř. psychologická vyšetření či jiná péče, je zajišťována ve spolupráci s příslušnými odborníky (SPC, PPP). 3.7 Spoluúčast rodičů Mezi pedagogy a rodiči se snažíme o vytvoření oboustranné důvěry, otevřenosti, vstřícnosti, porozumění, respektu a ochoty spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství. Rodiče se podílejí na řešení vzniklých problémů. Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, snaží se jim porozumět a vyhovět a popř. konzultovat s rodiči. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole dle svého zájmu, mohou rovněž zasahovat a obohacovat vzdělávací nabídku dětí. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje, prostřednictvím nástěnek a ů. Projeví-li zájem, mohou se spolupodílet při plánování programu mateřské školy např. formou různých dílniček, které jsou zaměřeny na výtvarné tvoření Vánoce, Velikonoce Snažíme se zapojit rodiče do dalších akcí např. vánoční besídka, Den matek, Halloween. - Rodiče dětí s odkladem školní docházky jsou seznámeny s IVP a svůj souhlas s ním stvrzují podpisem. Pedagogové průběžně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání. Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejích svěřených vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny, varují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad. Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě; nabízí rodičům poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné, u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami přihlížíme k stupni a druhu postižení (tělesné postižení, zrakové postižení, sluchové postižení, mentální retardace, poruchy pozornosti a vnímání, poruchy řeči, děti se sociálním znevýhodněním). V případě přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami budeme postupovat podle podmínek RVP PV, stanovených zákonů, vyhlášek a dalších předpisů. V tomto případě budeme spolupracovat s PPP, SPC, lékaři a dalšími odborníky, kteří doporučí sestavení IVP a sledují vývoj dítěte. 4 Organizace vzdělávání Mateřská škola má dvě třídy, celková kapacita je 40 děti. Velká sluníčka (starší děti) v prvním poschodí a Malá sluníčka (mladší děti) v přízemí. Malá sluníčka rozvíjejí základní dovednosti, např. komunikační, sebeobslužné aktivity, hygienu, stolování, učí se spolupracovat s vrstevníky, šetrnému zacházení s hračkami a po skončení hry vrátit hračku na určené místo, začínají se seznamovat s výtvarnými technikami, zpívají, cvičí a hrají hry přiměřeně svému věku. Velká sluníčka se připravují na pokračování v dalším vzdělávání (na roli školáka), správný úchop kresebného náčiní, zaměřují se na grafomotorická cvičení, kooperativní hry a činnosti,

9 a další aktivity spojené s celkovým rozvojem, upevňují ve svém chování pravidla soužití. Děti absolvují předlogopedickou prevenci. Děti mají možnosti účastnit se doplňujících programů a dalších aktivit, např. Metoda dobrého startu, angličtina, výtvarný kroužek. Obě dvě třídy 1x týdně využívají prostory tělocvičny. Dle zájmu rodičů pořádá mateřská škola ozdravný pobyt (nejdéle však na 4 dny) a předplavecký výcvik, který odborně zajišťují lektorky z plavecké školy, kterou si mateřská škola předem domlouvá. Mateřská škola během školního roku zajišťuje pro děti: výlety, divadelní představení, exkurze atd. Mateřská škola organizuje setkávání rodičů s malými dětmi, které budou v budoucnu navštěvovat MŠ 1x za 14 dní. Kritéria: Přednostně jsou přijímány děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání a dále dle dokumentu Kritéria přijímání dětí do MŠ, který je každoročně obměňován dle aktuální situace. Děti mladší tří let jsou přijímány v případě, že jsou schopné odloučení od matky, mají komunikační dovednosti, reagují na pokyny, jsou samostatné v sebeobsluze (jíst lžící, WC, oblékání, obouvání). Pravidla pro zařazování dětí do tříd: hlavním kritériem je věk, aktuální schopnosti a dovednosti dítěte. Individuálně budeme řešit s rodiči např. sourozence. Organizace dne: scházení dětí ve třídě Malých sluníček (začátek dle aktuálních potřeb rodičů ve školním roce) spontánní hra, řízené a spontánní aktivity, cvičení, výchovně vzdělávací činnost, didakticky zacílené činnosti (dopolední vzdělávací nabídka) odchod Velkých sluníček do jejich třídy (v 8.00 odvede ze třídy Malých sluníček ostatní Velká sluníčka paní uklízečka) hygiena, svačina pobyt venku hygiena, oběd hygiena, odpočinek, náhradní nespací, výchovně vzdělávací činnost, doplňující programy a další aktivity (odpolední vzdělávací nabídka) hygiena, svačina odpolední vzdělávací nabídka (řízené a spontánní činnosti), odchod dětí domů

10 5 Charakteristika vzdělávacího programu Naše mateřská škola má název Sluníčka. V tomto duchu chceme i nadále společně strávit čas, aby radost vyzařovala z dětí i zaměstnanců jako teplo ze Slunce. Dosáhnout cíle chceme touto cestou: Citlivým přístupem, hravou formou a příjemným prostředím se snažíme vytvářet v dětech vědomí, že jsou důležitou součástí celého kolektivu. U nejstarší věkové skupiny se snažíme vytvářet dobré předpoklady pro pokračování v dalším vzdělávání. Podporujeme individuální rozvojové možnosti dětí. Během školního roku děti získávají potřebné vědomosti, dovednosti a návyky odpovídající dané věkové skupině. Nejstarší děti získávají základní poznatky o práci s počítačem. Vedeme děti ke správnému vztahu k přírodě. Maximálně využíváme pobytu v přírodě. Vedeme děti k rozvíjení kladných vztahů ke kamarádům i dospělým, učíme starší děti pomáhat mladším kamarádům. Snažíme se vytvářet v MŠ radostnou atmosféru, dáváme dětem možnost poznat radost z tvoření. Zaměřujeme se na celkový rozvoj dítěte. Nabízíme širokou škálu činností. Rodičům nabízíme jistotu, že jejich děti tráví čas příjemně a smysluplně. V mateřské škole uplatňujeme tyto formy vzdělávání: - Individuální (např. děti s OŠD) - Skupinová - Frontální Metody: - Kooperativní učení - Prožitkové učení - Situační učení - Spontánní učení Metody a formy jsou součástí přípravy učitelky, ale podléhají aktuální situaci ve třídě. Snažíme se o vyvážení spontánních i řízených aktivit ve vzdělávací nabídce. Úspěšnost ověřujeme průběžně pozorováním, rozhovory, sledováním reakcí dětí. ŠVP PV Hrajeme si od podzimu do léta máme rozdělen do deseti integrovaných bloků IB, které obsahují dílčí vzdělávací cíle, doporučená podtémata, návrhy činností dětí, očekávané výstupy. Každá učitelka si může vybírat jednotlivá podtémata v IB podle aktuálního složení dětí ve třídě a podle současného dění v MŠ či obci. Pedagogové si mohou upravovat délku trvání tematických celků a tím pádem vynechat některá jiná podtéma v integrovaném bloku, popř. měnit a upravovat konkrétní činnosti podle potřeby.

11 6 Vzdělávací obsah ve školním vzdělávacím programu Vzdělávací nabídka vychází z pěti vzdělávacích oblastí RVP PV: Dítě a jeho tělo Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý Dítě a společnost Dítě a svět Veškeré činnosti dětí v MŠ směřují k naplnění klíčových kompetencí: Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence činnostní a občanské Integrované bloky: 1. Mám nové kamarády 7. Kde má domov zvířátko? 2. Sklízíme plody podzimu 8. Už zaťukalo jaro 3. Jedeme z pohádky do pohádky 9. Když všechno kvete 4. Už voní vánoční stromeček 10. Těšíme se na léto a užíváme si ho 5. Paní zima jede 11. Letní hrátky 6. Objevujeme svět kolem nás

12 6. 1Integrovaný blok č. 1 Mám nové kamarády Záměrem tohoto integrovaného bloku je seznámit děti v rámci třídy i MŠ s nově příchozími kamarády, zopakovat si jména stávajících kamarádů, společně si vytvořit třídní pravidla, mít povědomí o zdraví a zdravém způsobu chování. Dílčí cíle: - rozvoj schopností vážit si života ve všech formách (5) - rozvoj schopností vytvářet citové vztahy k okolí (2.3) - rozvoj schopností důležitých k navazování vztahů dítěte k druhým lidem (3) - rozvoj základních společenských návyků a dovedností dítěte (4) - rozvoj dětských přátelství (3) - ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí (1) - rozvoj přirozených poznávacích citů (2.2) - rozvoj řečové aktivity kultivovaného projevu (2.1) - osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví (1) - posilování prosociálního chování ve vztahu ke kamarádům, rodině (3) - rozvoj zájmu o učení (2.2) - rozvoj hudebních dovedností (1) - vytváření vztahu k místu a prostředí, kde dítě žije (5) - poznávání pravidel společenského soužití v MŠ a jejich spoluvytváření (4) - seznamování s pravidly ve vztahu k druhému (3) Témata: Pojďte si děti hrát! - překračování přírodních překážek, sledování drobného života při vycházce - rozhovor jak se jmenuji a kdo je můj kamarád - do re mi opakování písní z minulého školního roku - nácvik jednoduchých říkadel - vytrhávání předkreslených geometrických tvarů - vytváření pravidel třídy (práva a povinnosti dětí seznámení se školním řádem) - smyslové a psychomotorické hry

13 - jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí a podob - příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi) - příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků Čím jezdíme do školky? - rozstříhání obrázku dopravního prostředku a zpětné skládání - poskoky snožmo na místě i z místa - omalovánky dopravních prostředků - rozhovor o prázdninách - seznámení s písněmi o dopravních prostředcích (např. Auto, ) - pohybová hra - poslech pohádky - tvořivá hra na dopravu Když kamarád stůně - rozhovor o obrázku u lékaře - malování a zdobení knoflíků - vyhazování míče do výšky - nácvik písně - grafomotorické cviky - návštěva zdravotního střediska a lékárny - loutková hra Naše vesnice - kreslíme náš domeček, školu, kostel - rozhovor nad obrázkem vesnice, města rozdíly - hra na stavbaře stavíme vesnici (před, za, vedle)

14 - lezení v podporu dřepmo s vyhýbáním - pohybová hra - modelování placky, vyrývání domečku - zpěv písní hra na rytmické nástroje Očekávané výstupy: - Adaptovat se na nové prostředí, začlenit se do společných činností, začlenit se mezi vrstevníky, spolupracovat a vzájemně se respektovat. (4) - Orientovat se v prostředí školy a blízkém okolí. (5) - Uvědomovat si nebezpečí, mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit, chovat se obezřetně v neznámé situaci, vyjádřit souhlas i nesouhlas v situaci, která to vyžaduje. (5) - Dodržovat dohodnutá pravidla a řídit se jimi. (4) - Navazovat kontakty s dospělým (3) - Dělit se o hračky, pomůcky. (2.3) - Umět se vzájemně domluvit a řešit spory. (2.3) - Zvládat jednoduchou obsluhu, sebeobsluhu. (1) - Uvědomovat si změny v přírodě, chápat pojem babí léto. (5) - Bezpečně se orientovat v dopravním světě. (5) - Mít povědomí o péči, čistotě a zdraví, aktivním pohybu a zdravé výživě. (1) - Rozlišovat některé obrazné symboly (orientační, dopravní značky, označení nebezpečí). (2.1) Konkretizované výstupy: - pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běžné denní úkony, např. používat toaletní papír a splachovací zařízení, mýt si a utírat ruce, umět používat kapesník (1) - samostatně jíst, používat příbor, nalít si nápoj (1) - uvědomovat si, co je nebezpečné a vědět, jak se vyhnout nebezpečí, být opatrné, obezřetné, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc, koho přivolat (1) - rozlišit některé jednoduché obrazné symboly, piktogramy a značky, umět je požívat, např. číst piktogramy, pochopit obrázkové čtení, zná některé číslice, písmena a dopravní značky (2.1)

15 - zapojovat se do činností, komunikovat a kooperovat s dětmi i se známými dospělými, odmítnout neznámé dospělé, reagovat přiměřené dané situace, odmítat agresi, přijímat vzor společenského chování, umět se podřídit (2.3) - navazovat kontakty s učitelkou/učitelkami (3) -umět ve styku s dětmi i s dospělými pozdravit, poprosit, požádat, poděkovat, rozloučit se, vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci, dodržovat společně dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití mateřské školy a na veřejnosti (4) - orientovat se ve školním prostředí, vyznat se v blízkém okolí, vědět, co se kde v blízkosti mateřské školy nachází např. obchod, zastávka, hřiště, pošta, lékař, knihovna, obecní úřad, fara, kostel (5) - chápat základní pravidla chování pro chodce (5) - přijímat pobyt v mateřské škole popř. i na ozdravném rekreačním pobytu, jako běžnou součást života, vědět že rodiče chodí do zaměstnání, dítě do MŠ (2.3) - všímat si kulturních památek kolem sebe - pomník, zámek, kostel, zajímavé stavby (4)

16 6.2 Integrovaný blok č. 2 Sklízíme plody podzimu Záměrem IB je rozvoj sounáležitosti dětí s podzimní přírodou a podzimními tradicemi a zvyky. Dílčí cíle: - rozvoj pohybových dovedností v oblasti jemné motoriky (1) - rozvoj pozornosti (2.2) - rozvoj kulturně estetických dovedností a estetického vztahu ke světu (4) - vytváření povědomí o přírodním prostředí (5) - rozvoj prostorových vztahů (2.2) - osvojení si věku přiměřených praktických dovedností (1) - rozvoj řečových schopností (2.1) - vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti k ostatnímu světu (5) - vytváření kladných postojů k druhému - tolerance (3) - rozvoj schopnosti přizpůsobit se změnám (5) - rozvoj fyzické zdatnosti (1) - rozvoj fantazie (2.2) - posilování samostatnosti a psychické odolnosti (2.3) - rozvoj kooperativních dovedností (3) - poznávání jiných kultur (5) Co se nám urodilo na zahradě a na poli - koulení míče v prostoru (ve dvojicích, v řadách) - tvoření výstavky s podzimním ovocem a zeleninou - tvoření skupin třídění ovoce a zeleniny podle různých kritérií - rozlišování ovoce a zeleniny podle tvaru, chuti - seznámení s písněmi a říkankami s danou tematikou - modelování ovoce - dramatizace pohádky,,o veliké řepě - hry s brambory - vycházky do sadu - pracovní listy zaměřené na počítání ovoce, co na obrázek nepatří - grafomotorické listy

17 Sbíráme barevné listí - barevné otisky listů - vycházky do parku, sběr přírodnin - procvičovat rychlý výběh z dané mety - rozhovor s maňáskem nad obrázkem podzimu - pohybová hra - vytváření ježka - taneční vyjádření písní - navlékání listů - portréty z listů - výroba podzimních skřítků Pouštíme dráčka - skládání dráčka - malování draka - hod drátěnkou na cíl - nácvik říkadla - Co viděl dráček? (izolace hlásky na začátku slova) - pracovní list početní představy 1-6 (10) - pozorování počasí vítr, déšť Strašidýlka a duchové - obkreslení, vystřižení duchů, dýní - navlékání listí, tvoření girlandy s duchy - nácvik písně - rozvoj fantazie vymýšlet strašidelný příběh - volný běh, orientace v prostoru (hledáme ducha) - výroba netopýra - spaní v MŠ v noci lampionový průvod, soutěže v maskách duchů apod.

18 Očekávané výstupy: - Mít povědomí o významu životního prostředí. (5) - Naučit se krátké texty, písně s podzimní tématikou. (2.1) - Chápat prostorové pojmy, umět se orientovat v prostoru. (2.2) - Zvládat číselnou řadu. (2.2) - Spolupracovat s ostatními (3) - Adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy (4) - Sladit pohyb s rytmem a hudbou. (1) - Poznat ovoce, zeleninu podle vzhledu, chuti, vůně, hmatu, vědět o jeho významu pro zdraví člověka. (1) - Při rozhovorech a diskusích respektovat druhého, umět vyslechnout ostatní kamarády. (2.1) - Pojmenovat části těla, některé orgány, mít povědomí o těle a jeho vývoji - o narození, růstu těla, proměnách. (1) Konkretizované výstupy: - pohybovat se rytmicky, dodržet rytmus, doprovázet pohyb zpěvem např. při pohybových hrách, při chůzi, při rytmických činnostech (1) - znát základní zásady zdravého životního stylu - zdravá výživa (1) - pojmenovat viditelné části těla, včetně některých dalších částí např. rameno, koleno, loket, zápěstí a některé vnitřní orgány např. srdce, plíce, žaludek, mozek (1) - zapamatovat si krátké říkanky, rozpočítadla, jednoduché básničky, písničky a reprodukovat je, přijmout jednoduchou dramatickou úlohu (2.1) - dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu řečovou kázeň, např. dokázat naslouchat druhým, vyčkat až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, dokázat zformulovat otázku, samostatně a smysluplně odpovědět na otázku, umět komentovat zážitky a aktivity, posuzovat slyšené (2.1) - orientovat se v číselné řadě od 1 10, chápat, že číslovka označuje počet např. 5 je prstů na ruce, 5 je kuliček (2.2) - rozlišovat a používat základní prostorové pojmy (např. dole, nahoře, uprostřed, před, za, pod, nad, uvnitř, vně, u, vedle, mezi, nízko, vysoko, na kopci, na kraji, vpředu, vzadu, blízko,

19 daleko, dopředu, dozadu, nahoru, dolu) a těchto pojmů běžně užívat (2.2) - uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý může svým chováním působit na životní prostředí, podporovat či narušovat zdraví, přírodní prostředí i společenskou pohodu (5) - vyhledávat partnera pro hru, domlouvat se, rozdělovat a měnit herní role, hru rozvíjet a obohacovat (3) - navazovat s dětmi vztahy, mít ve skupině své kamarády, udržovat a rozvíjet s nimi přátelství (4)

20 6.3 Integrovaný blok č. 3 Jedeme z pohádky do pohádky Záměrem IB seznámit děti s různými pohádkami, podporovat v dětech fantazii, představivost a dramatické schopnosti a dovednosti. Vzbudit v dětech zájem o psanou podobu jazyka. Dílčí cíle: - rozvoj a užívání všech smyslů (1) - rozvoj zájmu o psanou formu jazyka (2.1) - ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztahu s druhými dětmi (3) - vytvářet základy estetického vztahu ke světu (4) - rozvoj pocitu sounáležitosti s živou a neživou přírodou (5) - rozvoj fyzické zdatnosti (1) - rozvoj mluvního projevu (2.1) - posilování prosociálního chování ve vztahu k rodině (3) - vytváření povědomí o hodnotách v mezilidských vztazích (4) - rozvoj pohybových dovedností (1) - rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy a prožitky (2.3) - rozvoj schopnosti přizpůsobit se kolektivu (3) - osvojení si věku přiměřených praktických dovedností (1) - vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem (2.2) - rozvoj komunikativních dovedností (2.1) - vytváření základů estetického vztahu ke kultuře a umění (4) - osvojování jednoduchých poznatků o kulturním prostředí (4) - rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních (4) Hrnečku, vař! - poslech pohádky - didaktická hra (hra se zvuky z čeho se vyrábí) - výroba papírového hrnečku - poznávat suroviny k vaření z čeho maminka vařila - malování puntíků na hrneček - vytleskávání rytmu říkadlo - výstup a sestup po žebříku

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami.

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Věcné (materiální) podmínky Mateřská škola má dostatečné prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ ZÁŘÍ TÉMATA: NAŠE ŠKOLA, ŠD, KAMARÁDI, OBEC A OKOLÍ, BEZPEČNOST- DOPRAVA - rozhovory s dětmi o nových zážitcích - seznamovací hry (vytváření kamarádských vztahů, seznámení s pravidly chování ve školní

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam.

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam. Mateřská škola Studénka Odloučené pracoviště Butovická 106 Telefon: 552 302 759 Email: ms.butovicka@seznam.cz Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání ZE ŠKOLKY DO SVĚTA Školní vzdělávací program

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Hudební a výtvarná výchova Díl II.

Hudební a výtvarná výchova Díl II. Hudební a výtvarná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice 679 06 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB ZŠ Jedovnice Identifikační údaje: Název ŠK Školní klub

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky Projekt O jabloňce 5. třída Berušky šk. rok 2010/2011 Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku: Stromy, rostliny a živočichové na

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC

BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC OBSAH: 1. Identifikační údaje o MŠ 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky ke vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Charakteristika

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Téma : Maková panenka, Rákosníček, Vydrýsek Měsíc květů a rozkvetlá zahrádka Moje maminka a svátek matek Naše planeta, moře, řeky Cíle : - Osvojení

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více