Království KOUZELNÝ ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Království KOUZELNÝ ROK"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od Platí pro školní roky: 20012/ /2016 podpis ředitele školy razítko školy

2 MOTTO: V našem malém království, žijeme všichni pospolu. Navzájem si pomáháme, vytváříme pohodu. S kamarády poznáváme, okolní svět, přírodu. Za odměnu po třech letech, vyzrajeme na školu. Co na závěr ještě říct? S kamarády jde vše líp.

3 Obsah 1. Identifikační údaje Obecná charakteristika školy Podmínky předškolního vzdělávání Popis zařízení Charakteristika vzdělávání Věcné podmínky Životospráva Psychosociální podmínky Organizace provozu Řízení mateřské školy Personální podmínky Profesionalita a odpovědnost předškolního pedagoga Spolupráce s rodiči Organizace vzdělávání Charakteristika vzdělávacího programu Integrace dětí jiných kultur a dětí s postižením Jazyková výchova Estetická výchova Formy vzdělávání Vzdělávací obsah Barevná brána Klíč ke školce a kamarádům Klíč skřítka Podzimka Klíč k vitamínům Klíč k plodům podzimu Klíč pd lesa Ledová brána Rohatý klíč Klíč k vánoční pohodě Klíč paní zimy Klíč ke zdravému tělu Klíč k pohádkám Brána jarního probuzení Klíč jarní víly Klíč k jarní louce Klíč k čisté zemi Klíč mláďátek Klíč k svátkům jara... 30

4 Klíč od města Duhová brána Klíč k maminčinně srdci Rodinný klíč Klíč k dětskému úsměvu Klíč od vzdálených zemí Prázdninový klíč Systém evaluace MŠ Podmínky výchovně vzdělávacího procesu Průběh výchovně vzdělávacího procesu Výsledky výchovně vzdělávacího procesu Školní klima Řízení školy Soulad realizovaného ŠVP s RVP ZV Roční plán pro aktuální školní rok Personální obsazení Rozdělení tříd Spolupráce s dalšími organizacemi Plán práce rozvoj spolupráce ZŠ, MŠ Plán dalších aktivit a akcí mateřské školy oblasti zájmové činnosti akce plánované na jednotlivá období... 42

5 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary Myslbekova Ostrov IZO: IČO: Identifikátor právnické osoby: Ředitel školy: Mgr. Martin Fous Zástupce ŘŠ: Mgr. Věra Kučerová Mgr. Václav Hruška Vedoucí učitelka MŠ: Jarmila Jägerová Kontakty: telefon: , web: Zřizovatel: Město Ostrov Klínovecká Ostrov Kontakt na zřizovatele: telefon: Zpracovatelé: Jarmila Jägerová, Václav Hruška Kontakt na koordinátora: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Spolu poznáváme svět strana 5

6 2. Obecná charakteristika školy MŠ se nachází ve východní části města uprostřed sídlištní zástavby. Budova byla postavena v padesátých letech. Její součástí je velká školní zahrada s ovocnými a okrasnými stromy a keři. Od je spojena se ZŠ v jeden právní subjekt. Spojené zařízení je obsaženo i ve společném názvu. Do byly v budově MŠ umístěny jedna přípravná třída a jedna první třída ZŠ. Od jsme čtyřtřídní MŠ. Třídy jsou světlé, dobře větratelné, slouží ke každodenním činnostem dětí. V budově jsou 2 ložnice, jedna je využívána také jako tělocvična, druhá jako relaxační koutek. Po rekonstrukci ( ) je u každé třídy šatna a vlastní hygienické zařízení. K příjemnému prostředí přispívá barevnost vnitřních prostor a výzdoba celého objektu. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Spolu poznáváme svět strana 6

7 3.1. Popis zařízení 3. Podmínky předškolního vzdělávání zařízení odpovídá účelům předškolního vzdělávání zařízení po rekonstrukci odpovídá hygienickým požadavkům technický stav odpovídá stáří budovy počet a rozloha tříd odpovídají počtu dětí každá třída má vlastní šatnu i hygienické zařízení školní zahrada odpovídá velikostí, byla vybavena novými zahradními prvky odpovídajícími novým normám vybavenost MŠ je průběžně doplňována a obnovována podle finančních možností 3.2. Charakteristika vzdělávání školní vzdělávací program vychází z podmínek, které vyplývají ze spojení základní a mateřské školy. MŠ je součástí ZŠ, kde pracuje speciální pedagog a úzce spolupracuje s pedagogy MŠ. Nápravu řeči dětí zajišťuje logoped školy. pedagogové vzájemně spolupracují, vyměňují si své poznatky a předávají zkušenosti, setkávají se i při společných kulturních akcích. děti poznávají při návštěvách ZŠ prostory prvních tříd, školní družiny a při společných akcích i jiné prostory (tělocvična, hřiště apod.). Seznamují se s prací žáků i s pedagogy ZŠ. na MŠ dochází kvalifikovaný pedagog anglického jazyka. školní družina využívá v odpoledních hodinách naší školní zahradu, kde se děti také mají možnost setkávat. děti jsou rozděleny do čtyř tříd. výuka je zajišťována zpravidla kvalifikovanými pedagogy. stravování je zajištěno v budově mateřské školy. MŠ poskytuje péči i dětem zdravotně postiženým nebo znevýhodněným. Ve třídách pracují asistenti pedagoga. Úzce spolupracujeme se Speciálně pedagogickým centrem v Karlových Varech Věcné podmínky podlahová plocha a objem vzduch odpovídají počtu tříd. vybavení tříd odpovídá požadavkům hygieny a je postupně doplňováno dle finančních možností školy. ve všech třídách byl v období posledních tří let vyměněn dětský nábytek výškově přístupnější s bezpečnostním provedením zavírání, rohů a hran. Dětem jsou tak lépe přístupné hračky, knihy i ostatní předměty. každá třída má také svou šatnu, umývárnu a WC Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Spolu poznáváme svět strana 7

8 vybavení hračkami, pomůckami, náčiním odpovídá věku dětí, podle finančních možností je obnovováno a doplňováno. všechny třídy jsou vybaveny didaktickými pomůckami podporujícími všestranný rozvoj osobnosti dítěte zdravotně postiženým dětem slouží speciální didaktické pomůcky, které si často i sami vyrábíme. V každé třídě také působí asistent pedagoga. škola má dvě ložnice, které slouží k odpočinku mladších dětí. V jedné se skládají lehátka a prostor je využíván jako tělocvična k pohybovým aktivitám dětí. Mezi základní nářadí a náčiní patří ribstole, žíněnky, obruče, míče, kladinky, lavičky a různé balanční lávky. Postupně je vybavována dalším náčiním a nářadím. lehátka se skládají i na druhé ložnici, kde se nám podařilo vytvořit relaxační koutek, který slouží nejen integrovaným dětem. ložní prádlo je vyměňováno každých 21dní, pyžama si děti odnášejí vyprat vždy na konci týdne nejstarší děti odpočívají jen krátce na vlastních karimatkách ve třídě vnitřní prostory splňují hygienické normy. součástí školy je také kuchyně, prádelna, sušárna a pracovna pro pedagogické pracovníky součástí MŠ je rozlehlá zahrada. Nevyhovující herní prvky byly vyměněny za nové (pružinová houpadla, kyvadlové houpačky, věže s žebříky a skluzavkami, kladiny, kreslící tabule, dřevěný vlak a auta, dvě nová pískoviště). Stávající průlezky byly opraveny a opatřeny novým nátěrem.. Zahrada je pravidelně udržována (sekání a prořezávání stromů a keřů) Životospráva stravování je zajištěno dle hygienických norem včetně pitného režimu strava je pestrá a vyvážená, plnohodnotná, řídí se předpisy pitný režim /voda, šťáva, minerální voda, čaj/ je dodržován v průběhu celého dne mezi jídly jsou dodržovány vhodné intervaly je nepřípustné děti do jídla nutit děti se spolupodílejí na přípravě stolování a při přípravě ranní svačiny(mají možnost samy si namazat pečivo,vybrat si ovoce i druh pití) děti stolují společně najednou, jelikož je naším záměrem, aby stolování vnímaly jako společenský akt pobyt venku probíhá denně dopoledne (v letním období i odpoledne), přizpůsobuje se aktuálnímu počasí potřeba spánku je respektována, nejstarším dětem po krátkém odpočinku nabízíme zájmové činnosti 3.5. Psychosociální podmínky pedagogové respektují potřeby dětí a jejich adaptaci na prostředí MŠ, jednají citlivě a přirozeně děti nejsou přetěžovány, mají rovnocenné postavení vzdělávání probíhá podle individuálních schopností dětí je nepřípustné násilí Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Spolu poznáváme svět strana 8

9 je doporučován způsob práce, který děti motivuje, aktivuje, pozitivně hodnotí děti jsou vedeny ke kladným vzájemným vztahům, učí se soužití s kamarády, k týmové spolupráci sociální klima školy je založeno na základě důvěry všech účastněných rozvíjíme pozitivní myšlení, vytváříme pohodu, harmonické, estetické a bezpečné prostředí ve vztazích mezi dospělými i dětmi je vzájemná důvěra, tolerance, solidarita vzdělávací nabídka je dětem tematicky blízká, srozumitelná nově příchozí děti mají možnost postupně se adaptovat na nové prostředí /mohou přicházet nejdříve na kratší dobu i s matkou, postupně si dobu prodlužují/ při péči o děti zdravotně postižené úzce spolupracujeme s SPC a s rodiči. Pokud jsou ve třídě integrované dvě takové děti, snižujeme počet dětí ve třídách. V každé třídě také pracuje asistent pedagoga 3.6. Organizace provozu při zajišťování chodu MŠ jsou respektovány všechny zákonné normy a předpisy je vymezena vnitřním a organizačním řádem školy, náplní práce zaměstnanců a denním režimem denní režim umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí, je respektována potřeba klidu, bezpečí a soukromí dětí učitelky se plně věnují dětem a jejich vzdělávání v průběhu celého dne k překrývání služeb učitelek dochází na pobyt venku, kdy je zapotřebí zajistit zvýšený dozor nad dětmi volné a řízené činnosti jsou vyvážené, je ponechán prostor pro individuální potřebu dítěte vzdělávací činnosti vychází ze zájmů a potřeb dětí formou motivace, hry a experimentu střídají se činnosti v malých i velkých skupinách s individuelní prací je zajištěno vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami ve třídách s integrovanými dětmi pracuje asistent pedagoga po celou dobu pobytu integrovaných dětí v zařízení nadaným dětem je umožněno rozvíjet své schopnosti v zájmových činnostech dle jejich zájmu a zájmu rodičů nejsou překračovány počty dětí ve třídě děti mají dostatek prostoru pro spontánní hru v šest hodin ráno se děti scházejí v jedné třídě a postupně od hod odcházejí do svých tříd třída, ve které pracuje jen jedna učitelka se v hodin spojuje s ostatními od hodin jsou děti spojené do jedné třídy zájmové činnosti jsou nabízeny předškolákům dle jejich zájmu, po krátkém odpočinku ve třídě po obědě, každá činnost 1 x týdně /angličtina, pohybově taneční, výtvarné. předškolákům je také nabízena Škola v přírodě. Naše děti jezdí na pět dní do školy v přírodě v Žihli. S dětmi vyjíždí obvykle 2-3 pedagogičtí pracovníci podle počtu přihlášených dětí Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Spolu poznáváme svět strana 9

10 v našem ŠVP jsou realizovány také specifické a doplňkové programy(kurzy bruslení, pobyt v solné jeskyni atd Řízení mateřské školy Všichni pracovníci školy byli seznámeni se svými právy a povinnostmi. Zapojují se do řízení školy. Spolupodílí se na základních otázkách školního vzdělávacího programu. Je vytvořen funkční informační systém. Vnitřní: elektronická pošta, porady ZŘŠ s vedoucí učitelkou, předmětové komise, pedagogické rady: Vnější: třídní schůzky, webové stránky, nástěnky, jednání s rodiči. Pedagogický sbor pracuje jako tým, spolupracuje s rodiči, se správními zaměstnanci Řízením mateřské školy je pověřen zástupce ředitele školy a vedoucí učitelka Jednou měsíčně se schází předmětová komise MŠ a jednou za čtvrt roku také pedagogická rada, která hodnotí uplynulé období, plánuje období následující a řeší aktuální problémy Provozní zaměstnanci se scházejí s vedením školy na provozních poradách. Běžnou kontrolu provádí vedoucí učitelka, komplexnější kontrolu všech úseků pak provádí zástupce ředitele školy. Škola úzce spolupracuje se SPC v Karlových Varech, s PPP v Karlových Varech, a s klinickým logopedem. Dále pak s Domem kultury, s městskou knihovnou, MDDM, lesy ČR, Policií ČR, ZUŠ, SPŠ v K.Varech, se SRPŠ 3.8. Personální podmínky Ve škole pracuje nyní 7 učitelek a 3 asistentky pedagoga, dvě uklízečky a dvě kuchařky V současné době je prioritou v dalším vzdělávání ped. pracovníků získání speciálně pedagogických znalostí a dovedností v souvislosti s integrací dětí se zdravotním postižením /např. školení organizace APLA, odborné semináře a přednášky/ pedagogičtí pracovníci se ale účastní i dalších přednášek a seminářů, které rozvíjí jejich profesní znalosti a dovednosti 3.9. Profesionalita a odpovědnost předškolního pedagoga Snažíme se, aby pedagogové měli vždy odpovídající vzdělávání požadované pro pedagogické působení v předškolním zařízení a to se obvykle daří pedagogové pravidelně analyzují potřeby dětí, zajišťují profesionální péči pedagog zpracovává třídní program, podílí se na tvorbě ŠVP realizuje individuální i skupinové vzdělávací činnosti směřující cílevědomě k rozvoji dětí, k rozšíření jejich kompetencí pravidelně analyzuje všechny potřeby dětí a zajišťuje dětem profesionální péči samostatně plánuje a provádí výchovné a vzdělávací činnosti, hledá vhodné metody jedná taktně s rodiči a dalšími partnery provádí evaluační činnosti, sleduje a posuzuje účinnost vzdělávacího programu, kontroluje a hodnotí individuální pokroky dětí v jejich rozvoji a učení, hodnotí výsledky své práce výsledky evaluace samostatně uplatňuje v plánování i v procesu vzdělávání zodpovídá za soulad třídního vzdělávacího programu se ŠVP a RVP Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Spolu poznáváme svět strana 10

11 provádí poradenskou činnost pro rodiče v oblasti výchovné a vzdělávací odpovídající pedagogickým kompetencím předškolního pedagoga analyzuje vlastní vzdělávací potřeby a naplňuje je dalším sebevzděláváním vede vzdělání tak, aby se děti: cítily v bezpečí Spolupráce s rodiči rozvíjely se v souladu se svými schopnostmi a možnostmi a současně byl podněcován jejich harmonický rozvoj měly dostatek podnětů k učení bylo posilováno sebevědomí dítěte a důvěra ve vlastní schopnosti měly možnost vytvářet a rozvíjet vzájemné vztahy a cítit se bezpečně ve skupině byl dostatečně podporován a stimulován rozvoj jejich řeči a jazyka byl rozvíjen a podporován přirozený pohyb a radost z pohybu individuální pohovory třídní schůzky, dotazníky pro rodiče zapojení rodičů do soutěží a akcí pořádaných mateřskou školou výstavky dětských prací, den otevřených dveří s vystoupením dětí besídky pro maminky informace o práci na třídách a připravovaných akcích na nástěnkách prezentace práce s dětmi na webových stránkách výtvarná dílna s rodiči rodiče pomáhají při některých akcích (bruslení, výlety), sponzorují poradenská činnost Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Spolu poznáváme svět strana 11

12 4. Organizace vzdělávání Provoz mateřské školy je od 6.00 hodin do hodin. Děti jsou do MŠ přijímány dle stanovených kritérií ve správním řízení. Rodičům je umožňováno využití adaptačního období ke vzájemnému seznamování. Ve třídách s integrovanými dětmi pracuje asistent pedagoga. Vzdělávání je zabezpečeno ve čtyřech třídách s vlastními třídními vzdělávacími programy,které vycházejí ze ŠVP. Maximální počet dětí ve třídě je 24. Pokud jsou integrovány dvě děti se zdravotním postižením, snižuje se počet dětí na 19. Organizace vzdělávání je každý rok trochu rozdílná. Závisí na věkovém složení dětí a jejich počtu. Pravidelný rytmus a řád vychází ze školního a provozního řádu. Je ale pružný a flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne. 1. třída Berušky Třídní program Cesta královstvím berušek Vzhledem k tomu, že do této třídy chodí především nejmenší děti, je hlavním záměrem vzdělávacího působení: zvládnout odloučení dětí od rodičů podporovat psychickou pohodu dětí vytvářet vztah k ostatním dětem a naučit se žít v kolektivu dětí, umět se podřídit a přizpůsobit seznamovat se s pravidly chování ve vztahu k druhému integrace zdravotně postižených dětí do běžného kolektivu 2. třída Broučci Třídní program Království broučků Mezi hlavní oblasti práce v této třídě patří: spolupráce, ohleduplnost a tolerance mezi dětmi, zásady slušného chování samostatnost při všech činnostech, prohlubování soustředivosti rozvoj slovní zásoby, grafomotorická cvičení 3. třída Včelky Třídní program Království včeliček Hlavním cílem výchovně vzdělávacího procesu v této třídě je: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Spolu poznáváme svět strana 12

13 integrace dětí s postižením do třídního kolektivu zaměřit se na sociální cítění zdravých dětí, motivovat je kladně, aby dokázaly integrované děti vnímat pozitivně, jako běžnou součást třídního kolektivu logopedická prevence (pravidelné procvičování mluvidel) grafomotorická péče (správný úchop, uvolňovací cviky, grafomotorická cvičení) vést děti k co největší samostatnosti při hygieně, převlékání, stolování a uklízení hraček řešení situací a problémů, vytváření kladných vzájemných vztahů 4. třída Sluníčka Třídní program Obsah třídního vzdělávacího programu směřuje především k přípravě dětí na základní školu poznávání změn v přírodě seznamování se světem kolem nás řešení situací a problémů, vytváření kladných vzájemných vztahů rozvíjení v oblasti výtvarné a pracovní výchovy integrace dětí se zdravotním postižením Integrace zařazeny děti se zdravotním postižením viz přílohy děti zařazeny dle doporučení PPP, SPC a pediatra národnostní menšiny (romská a vietnamská komunita viz přílohy) jsou nenásilně integrovány Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Spolu poznáváme svět strana 13

14 5. Charakteristika vzdělávacího programu Základní koncepcí naší mateřské školy jsou cíle a oblasti RVP, které vycházejí z přirozeného vývoje a života dětí, spojené ročním obdobím. Filozofií naší MŠ je dovést dítě k tomu, aby získalo přiměřené základy pro učení, přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost. Aby se umělo přizpůsobit životu ve společnosti a bylo schopné jednat v duchu etických hodnot. Rozvíjet tvůrčí aktivitu dětí a jejich představivost, zdravý životní styl, péči o životní prostředí. Vzdělávání a výchovnou činnost se snažíme zakládat na metodách přímých zážitků, využíváme dětskou zvídavost a potřeby objevovat nové. Školní vzdělávací program je zpracován v souladu s RVP do vlastního projektu, je členěn do 4 základních částí /ročních období/. Podle cílů výchovy a vzdělávání je realizován ve všech třídách na základě TVP v týdenních plánech. TVP odpovídají konkrétním podmínkám jednotlivých tříd, individuálním potřebám dětí, stupni jejich rozvoje a učení. Je otevřeným pracovním materiálem plánem pedagoga, který jej postupně dotváří, rozvíjí a doplňuje konkrétní vzdělávací nabídku TVP vede pedagoga k cílevědomé, koncepční, pružné a volné pedagogické činnosti. Slouží i jako nástroj pro evoluční činnost, prezentaci a obhájení pedagogických postupů a rozhodnutí. Hlavní cíle vyplývající z integrace MŠ a ZŠ 5.1. Integrace dětí jiných kultur a dětí s postižením Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Zajišťování podmínek s ohledem na vývojová a osobnostní specifika dětí. Postupné zapojování těchto dětí do kolektivu. Vedení dětí ke vzájemné toleranci, ohleduplnosti, vzájemné pomoci. Upevňování kladných vzájemných vztahů, vytváření dětských přátelství. Na jednotlivých třídách vytvářet podmínky pro práci s integrovanými dětmi, získat specifické didaktické pomůcky a hračky, Využívání relaxačního koutku 5.2. Jazyková výchova Na základě integrace jazykové výchovy a výuky ZŠ a MŠ se MŠ zaměřuje především na rodný mateřský jazyk. Cílem je docílit rozvoje samostatného vyjadřování s gramatickou správností mluveného projevu, s bohatou slovní zásobou, porozumět slyšenému, samostatně vyjadřovat své myšlenky, pocity nápady. Rozvíjením řečových schopností a jazykových dovedností připravujeme děti na vstup do ZŠ. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Spolu poznáváme svět strana 14

15 Zaměříme se na: rozvíjení jazykových dovedností, schopností komunikace s dětmi rozšiřování aktivní i pasivní slovní zásoby včasné upozornění na vady výslovnosti (spolupráce s logopedem) hry se slovy rozhovory a vyprávění s dětmi jazykové chvilky, dechová cvičení zařazování cvičení s mluvidly četba, vyprávění pohádek každodenní individuální rozhovory s dětmi cvičení paměti říkadla, písně, básně 5.3. Estetická výchova Rozvíjení estetického cítění probíhá v průběhu celého dne v MŠ. Každodenním pozorování jevů v okolí i v přírodě vedeme děti k rozlišování co je krásné, co se nám líbí, nelíbí apod., patří sem i úprava vlastního zevnějšku. Naší cílem je položit základy estetického cítění v oblasti výtvarného umění. Základními složkami výtvarné výchovy je kresba, malba, modelování. V jejich rámci budeme využívat různé výtvarné techniky a materiály, práce s přírodním a odpadovým materiálem. Budeme u dětí vzbuzovat zájem o výtvarné vyjadřování, rozvíjet představivost a fantazii. Zacházením s výtvarným materiálem budeme rozvíjet jemnou motoriku, vytvářet základy psaní (grafomotorické cvičení, cvičení na uvolňování zápěstí i celé ruky). Zapojíme se s dětmi do výtvarných soutěží, které budou vyhlášeny ve městě.výtvarné práce dětí využijeme k výzdobě MŠ. Tím, že jsme spojené pracoviště se základní školou, daří se nám vytvářet vhodné prostředí a podmínky pro plynulý přechod dětí do základní školy. Obsah vzdělávání je sestaven tak aby respektoval tyto hlavní cíle předškolního vzdělávání. rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení a poznání osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Snažíme se, aby předškolní vzdělávání bylo prováděno celostně a pokrývalo všechny oblasti rozvoje dětí, ve kterých si klademe tyto cíle: biologický - dítě zná svoje tělo a využívá je dle svých možností k dalšímu vývoji motoriky a samostatně vykonává běžné denní potřeby psychický - dítě si uvědomuje svoji identitu, umí vyjadřovat své pocity a přání, přiměřeně řeší problémy a důvěřuje si. Je schopno se na určitou dobu soustředit. interpersonální - dítě navazuje kamarádské vztahy, je schopno komunikovat bez zábran, srozumitelně, umí naslouchat. Dokáže přijmout autoritu cizí osoby. socio-kulturní - dítě respektuje pravidla, orientuje se v nejbližším okolí, chápe různé sociální role. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Spolu poznáváme svět strana 15

16 environmentální - dítě vnímá různorodost světa a zaujímá k němu kladný postoj. Chceme, aby dítě na konci svého předškolního období bylo maximálně rozvinuto na základě svých možností a zájmů a schopno zvládat takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny. Věnujeme pozornost době adaptačního procesu a dále vytvoření bezpečného prostředí, pocitu zázemí a jistoty vhodnými metodami, prostředky a vytvořením dobrých materiálních podmínek. I přes nedostatek místa ve třídách se snažíme o to, aby uspořádání interiéru a umístění hraček bylo takové, aby maximálně mohly přirozenou cestou oslovit dítě a ono si je samostatně volilo pro svoji hru. Pracovní koutky jsou vytvářeny tak, aby umožňovaly získávání vědomostí, dovedností. Možnost volby odpočinku u nejstarší věkové skupiny dětí je nabízena tak, aby bylo vyhověno přirozené potřebě dítěte, zajištěna určitá doba relaxace v rámci psychohygieny dítěte. V souvislosti s porozuměním nové filozofii přístupu k dítěti se prohlubuje spolupráce s rodinou. Zajištěním potřebných materiálních podmínek a podmínek prostředí vytváříme prostor pro maximální možnou spoluúčast dětí při stolování, volbě množství podávané stravy za pomoci dospělého Formy vzdělávání Vzdělávání je uskutečňováno při všech činnostech, během celého pobytu dítěte v mateřské škole. Probíhá vyváženým poměrem spontánních a řízených činností. Specifickou formu představuje didakticky cílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Spolu poznáváme svět strana 16

17 Království Kouzelný rok 2012/ Barevná brána Klíč ke školce a kamarádům Klíč skřítka Podzimka Klíč k vitamínům Klíč k plodům podzimu Klíč od lesa 2. Ledová brána Rohatý klíč Klíč k vánoční pohodě Klíč paní Zimy Klíč k zdravému tělu (sporty) Klíč od zvířecích pelíšků Klíč k pohádkám 3. Brána jarního probouzení Klíč jarní víly Klíč k jarní louce Klíč k čisté Zemi Klíč mláďátek Klíč k svátkům jara Klíč od města Klíč k dopravě 4. Duhová brána Klíč k dětskému úsměvu Rodinný klíč Klíč k maminčinu srdci Klíč od vzdálených zemí Klíč prázdninový Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Spolu poznáváme svět strana 17

18 6.Vzdělávací obsah Vzdělávací obsah je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí, které vzájemně prolínají. Vzdělávací obsah našeho školního programu je rozdělen do čtyř integrovaných bloků, které jsou povinné. Jednotlivé bloky jsou rozpracovány do tematických celků. Tematické celky se plánují na různě dlouhá časová období, lze je tvořivě přizpůsobit podmínkám na jednotlivých třídách a dále je rozpracovávat. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech každodenních činnostech a situacích, je vyvážen poměr řízených a spontánních aktivit. Tato společná témata jsou založena na přímých prožitcích, vycházejí z celoročního pozorování živé i neživé přírody, jsou dětem blízká. Vychází ze zkušeností pedagogických pracovnic z předchozích období. Království Kouzelný rok 5.5. Barevná brána Klíč ke škole a kamarádům Záměr tématu usnadnit dítěti adaptaci, pomáhat při utváření vzájemných vztahů mezi dětmi i dospělými, podporovat duševní pohodu, rozvíjet sebeobsluhu. Sledované cíle seznamovat se s místem a prostředím osvojit si elementární poznatky, dovednosti potřebné k navazování a rozvíjení vzájemných vztahů mezi dětmi i k dospělému poznávání pravidel společenského chování seznamovat se s pravidly chování ve vztahu k druhému osvojit si věku přiměřených praktických dovedností Činnosti a příležitosti manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, které děti obklopují jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu a úpravy prostředí námětové hry činnosti zajišťující radost a spokojenost aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí MŠ Zdravotně zaměřené činnost (relaxační a dechová cvičení, pohybové hry) Očekávané výstupy zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Spolu poznáváme svět strana 18

19 adaptovat se na změnu v životě a na prostředí zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, běžnými pracovními pomůckami prožít radost ze zvládnutého a poznaného navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, snažit se s ním komunikovat, spolupracovat přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat dětská přátelství snažit se ovládat své afektivní chování Klíč skřítka Podzimka Záměr tématu poznávaní změn v podzimní přírodě, charakteristika počasí Sledované cíle rozvíjení pohybových schopností, zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky vytvářet pozitivní vztah k přírodě rozvíjení receptivních jazykových dovedností (vnímání, naslouchání) i produktivních (mluvní projev, vyjadřování, výslovnost) rozvíjet schopnost přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí a jeho změnám Činnosti a příležitosti přirozené pozorování okolní přírody, vycházky a výlety do okolí pohybové činnost, zdravotně zaměřené činnosti (protahovací, relaxační, apod.) manipulační činnosti s přírodním materiálem (třídění, porovnávání, prostorová orientace, apod.) výtvarné a pracovní činnosti práce na školní zahradě/hrabání listí/ kognitivní činnosti kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse, vyprávění, objevování smyslové a psychomotorické hry činnosti sledující rozmanitosti a změny v přírodě (přírodní jevy, živá a neživá příroda, rostliny, živočichové, atd.) smysluplné činnosti přispívající k péči o své okolí (hrabání listí na školní zahradě, úklid) poučení o nebezpečných situacích (nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy) Očekávané výstupy osvojit si elementární poznatky o blízkém okolním prostředí a využít je k dalšímu učení všímat si změn ve svém okolí poznat a vymyslet jednoduchá synonyma Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Spolu poznáváme svět strana 19

20 vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu správně vyslovovat, ovládat dech a tempo řeči záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost chápat elementární prostorové a časové pojmy dodržovat pravidla her mít povědomí o přírodním prostředí, které je blízké a zajímavé a využít je k dalšímu učení poznávat a rozlišovat barvy základní, doplňkové Klíč k vitamínům Záměr tématu poznat a pojmenovat druhy ovoce a zeleniny, rozlišit je všemi smysly Sledované cíle rozvoj a užívání všech smyslů posilování přirozených poznávacích citů osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví Činnosti a příležitosti smyslové a psychomotorické hry konstruktivní, grafické, hudebně pohybové činnosti pozorování sklizně na zahrádkách při vycházkách řečové a rytmické hry poslech, vyprávění určování a pojmenování vlastností (barva, velikost, vůně, apod.) činnosti směřující ke zdravému životnímu stylu (výživa,pitný režim, pohybové činnosti), dodržování hygieny práce s výtvarným materiálem (trhání, lepení,skládání,modelování,malování, atd.) Očekávané výstupy koordinovat lokomoci a další polohy a polohy těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou ovládat koordinaci ruky a těla, zvládat jemnou motoriku porozumět slyšenému naučit se zpaměti krátké texty (říkanky, písničky, apod.) vnímat a rozlišovat pomoci všech smyslů mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, významu zdravé výživy Klíč k plodům podzimu Záměr tématu rozlišit některé stromy a keře, jejich plody Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Spolu poznáváme svět strana 20

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Obsah vzdělávacího programu Naše vzdělávací nabídka je rozdělena do čtyř integrovaných bloků, které vycházejí z ročních období, zvyků, tradic, společenských událostí a hlavně z koncepce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 včetně Odloučeného pracoviště Školní 2, Bruntál Identifikační údaje o škole Název a sídlo školy: Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Právní forma: MŠ s právní

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM : JEN SI, DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Ráj domova - Jan Čarek Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě! Jen se děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete! Kolik je tu

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016

Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016 Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016 Charakteristika Poznávání nového prostředí seznamování se s novými kamarády, pracovníky mš seznámení se s pravidly a režimem mš seznámení se s třídním vzdělávacím

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Poznáváme svět přírody

Poznáváme svět přírody Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Družstevní čtvrť 3149 695 03 Hodonín IČO 65766628 e-mail: mshod.druzstevni@centrum.cz webové stránky: www.mspestrokvitek.cz Poznáváme

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Září: Naše škola, družina, naše město Bezpečná cesta do školy a ze školy Seznámení se školou, školní družinou, režimem dne, bezpečností Pravidla

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Časově tematický plán školní družiny

Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny je rozdělen do jednotlivých měsíců. Součástí toho plánu je také celoroční projekt, který se může každý rok měnit. Také se do plánu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Svět kolem nás Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. Čínské přísloví CHARAKTERISTIKA: Školní vzdělávací program Svět kolem nás klade

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY VESELÁ ŠKOLKA Razítko a podpis ředitele:

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Č.j. 344/2010/2

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

6. Vesmír. Podtéma: Dílčí vzdělávací cíle:

6. Vesmír. Podtéma: Dílčí vzdělávací cíle: 6. Vesmír Děti se seznámí s vesmírem, jeho planetami, s planetou Zemí. Co je na ní jiné, než na ostatních planetách, jak se na ní žije, bydlí. Poznáme různé státy, jejich obyvatele, kulturu, řeč. Každý

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí, vytváření zdravých životních návyků a postojů

Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí, vytváření zdravých životních návyků a postojů 4. Vítáme nový rok Budeme vést děti k pochopení a porozumění této slavnostní povánoční atmosféry vlastním prožitkem, na základě jednoduchého divadelního zpracování - Přišli k nám Tři králové. Připomeneme

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.J. 193 451 / 2015 / ZSHM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ MOŠTĚNICE ,, Školka plná pohody aneb Rok v MŠ 1. Identifikační údaje o mateřské škole Název: Základní

Více

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam.

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam. Mateřská škola Studénka Odloučené pracoviště Butovická 106 Telefon: 552 302 759 Email: ms.butovicka@seznam.cz Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání ZE ŠKOLKY DO SVĚTA Školní vzdělávací program

Více

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí 7. Jaro Po ledové zimě uvidíme první změny v počasí - začne se oteplovat a vyrostou první jarní květiny. Poznáme jejich tvar, barvu, vůni název. První jarní den přivítáme vlastnoručně vyrobenou Mařenou,

Více