Království KOUZELNÝ ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Království KOUZELNÝ ROK"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od Platí pro školní roky: 20012/ /2016 podpis ředitele školy razítko školy

2 MOTTO: V našem malém království, žijeme všichni pospolu. Navzájem si pomáháme, vytváříme pohodu. S kamarády poznáváme, okolní svět, přírodu. Za odměnu po třech letech, vyzrajeme na školu. Co na závěr ještě říct? S kamarády jde vše líp.

3 Obsah 1. Identifikační údaje Obecná charakteristika školy Podmínky předškolního vzdělávání Popis zařízení Charakteristika vzdělávání Věcné podmínky Životospráva Psychosociální podmínky Organizace provozu Řízení mateřské školy Personální podmínky Profesionalita a odpovědnost předškolního pedagoga Spolupráce s rodiči Organizace vzdělávání Charakteristika vzdělávacího programu Integrace dětí jiných kultur a dětí s postižením Jazyková výchova Estetická výchova Formy vzdělávání Vzdělávací obsah Barevná brána Klíč ke školce a kamarádům Klíč skřítka Podzimka Klíč k vitamínům Klíč k plodům podzimu Klíč pd lesa Ledová brána Rohatý klíč Klíč k vánoční pohodě Klíč paní zimy Klíč ke zdravému tělu Klíč k pohádkám Brána jarního probuzení Klíč jarní víly Klíč k jarní louce Klíč k čisté zemi Klíč mláďátek Klíč k svátkům jara... 30

4 Klíč od města Duhová brána Klíč k maminčinně srdci Rodinný klíč Klíč k dětskému úsměvu Klíč od vzdálených zemí Prázdninový klíč Systém evaluace MŠ Podmínky výchovně vzdělávacího procesu Průběh výchovně vzdělávacího procesu Výsledky výchovně vzdělávacího procesu Školní klima Řízení školy Soulad realizovaného ŠVP s RVP ZV Roční plán pro aktuální školní rok Personální obsazení Rozdělení tříd Spolupráce s dalšími organizacemi Plán práce rozvoj spolupráce ZŠ, MŠ Plán dalších aktivit a akcí mateřské školy oblasti zájmové činnosti akce plánované na jednotlivá období... 42

5 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary Myslbekova Ostrov IZO: IČO: Identifikátor právnické osoby: Ředitel školy: Mgr. Martin Fous Zástupce ŘŠ: Mgr. Věra Kučerová Mgr. Václav Hruška Vedoucí učitelka MŠ: Jarmila Jägerová Kontakty: telefon: , web: Zřizovatel: Město Ostrov Klínovecká Ostrov Kontakt na zřizovatele: telefon: Zpracovatelé: Jarmila Jägerová, Václav Hruška Kontakt na koordinátora: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Spolu poznáváme svět strana 5

6 2. Obecná charakteristika školy MŠ se nachází ve východní části města uprostřed sídlištní zástavby. Budova byla postavena v padesátých letech. Její součástí je velká školní zahrada s ovocnými a okrasnými stromy a keři. Od je spojena se ZŠ v jeden právní subjekt. Spojené zařízení je obsaženo i ve společném názvu. Do byly v budově MŠ umístěny jedna přípravná třída a jedna první třída ZŠ. Od jsme čtyřtřídní MŠ. Třídy jsou světlé, dobře větratelné, slouží ke každodenním činnostem dětí. V budově jsou 2 ložnice, jedna je využívána také jako tělocvična, druhá jako relaxační koutek. Po rekonstrukci ( ) je u každé třídy šatna a vlastní hygienické zařízení. K příjemnému prostředí přispívá barevnost vnitřních prostor a výzdoba celého objektu. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Spolu poznáváme svět strana 6

7 3.1. Popis zařízení 3. Podmínky předškolního vzdělávání zařízení odpovídá účelům předškolního vzdělávání zařízení po rekonstrukci odpovídá hygienickým požadavkům technický stav odpovídá stáří budovy počet a rozloha tříd odpovídají počtu dětí každá třída má vlastní šatnu i hygienické zařízení školní zahrada odpovídá velikostí, byla vybavena novými zahradními prvky odpovídajícími novým normám vybavenost MŠ je průběžně doplňována a obnovována podle finančních možností 3.2. Charakteristika vzdělávání školní vzdělávací program vychází z podmínek, které vyplývají ze spojení základní a mateřské školy. MŠ je součástí ZŠ, kde pracuje speciální pedagog a úzce spolupracuje s pedagogy MŠ. Nápravu řeči dětí zajišťuje logoped školy. pedagogové vzájemně spolupracují, vyměňují si své poznatky a předávají zkušenosti, setkávají se i při společných kulturních akcích. děti poznávají při návštěvách ZŠ prostory prvních tříd, školní družiny a při společných akcích i jiné prostory (tělocvična, hřiště apod.). Seznamují se s prací žáků i s pedagogy ZŠ. na MŠ dochází kvalifikovaný pedagog anglického jazyka. školní družina využívá v odpoledních hodinách naší školní zahradu, kde se děti také mají možnost setkávat. děti jsou rozděleny do čtyř tříd. výuka je zajišťována zpravidla kvalifikovanými pedagogy. stravování je zajištěno v budově mateřské školy. MŠ poskytuje péči i dětem zdravotně postiženým nebo znevýhodněným. Ve třídách pracují asistenti pedagoga. Úzce spolupracujeme se Speciálně pedagogickým centrem v Karlových Varech Věcné podmínky podlahová plocha a objem vzduch odpovídají počtu tříd. vybavení tříd odpovídá požadavkům hygieny a je postupně doplňováno dle finančních možností školy. ve všech třídách byl v období posledních tří let vyměněn dětský nábytek výškově přístupnější s bezpečnostním provedením zavírání, rohů a hran. Dětem jsou tak lépe přístupné hračky, knihy i ostatní předměty. každá třída má také svou šatnu, umývárnu a WC Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Spolu poznáváme svět strana 7

8 vybavení hračkami, pomůckami, náčiním odpovídá věku dětí, podle finančních možností je obnovováno a doplňováno. všechny třídy jsou vybaveny didaktickými pomůckami podporujícími všestranný rozvoj osobnosti dítěte zdravotně postiženým dětem slouží speciální didaktické pomůcky, které si často i sami vyrábíme. V každé třídě také působí asistent pedagoga. škola má dvě ložnice, které slouží k odpočinku mladších dětí. V jedné se skládají lehátka a prostor je využíván jako tělocvična k pohybovým aktivitám dětí. Mezi základní nářadí a náčiní patří ribstole, žíněnky, obruče, míče, kladinky, lavičky a různé balanční lávky. Postupně je vybavována dalším náčiním a nářadím. lehátka se skládají i na druhé ložnici, kde se nám podařilo vytvořit relaxační koutek, který slouží nejen integrovaným dětem. ložní prádlo je vyměňováno každých 21dní, pyžama si děti odnášejí vyprat vždy na konci týdne nejstarší děti odpočívají jen krátce na vlastních karimatkách ve třídě vnitřní prostory splňují hygienické normy. součástí školy je také kuchyně, prádelna, sušárna a pracovna pro pedagogické pracovníky součástí MŠ je rozlehlá zahrada. Nevyhovující herní prvky byly vyměněny za nové (pružinová houpadla, kyvadlové houpačky, věže s žebříky a skluzavkami, kladiny, kreslící tabule, dřevěný vlak a auta, dvě nová pískoviště). Stávající průlezky byly opraveny a opatřeny novým nátěrem.. Zahrada je pravidelně udržována (sekání a prořezávání stromů a keřů) Životospráva stravování je zajištěno dle hygienických norem včetně pitného režimu strava je pestrá a vyvážená, plnohodnotná, řídí se předpisy pitný režim /voda, šťáva, minerální voda, čaj/ je dodržován v průběhu celého dne mezi jídly jsou dodržovány vhodné intervaly je nepřípustné děti do jídla nutit děti se spolupodílejí na přípravě stolování a při přípravě ranní svačiny(mají možnost samy si namazat pečivo,vybrat si ovoce i druh pití) děti stolují společně najednou, jelikož je naším záměrem, aby stolování vnímaly jako společenský akt pobyt venku probíhá denně dopoledne (v letním období i odpoledne), přizpůsobuje se aktuálnímu počasí potřeba spánku je respektována, nejstarším dětem po krátkém odpočinku nabízíme zájmové činnosti 3.5. Psychosociální podmínky pedagogové respektují potřeby dětí a jejich adaptaci na prostředí MŠ, jednají citlivě a přirozeně děti nejsou přetěžovány, mají rovnocenné postavení vzdělávání probíhá podle individuálních schopností dětí je nepřípustné násilí Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Spolu poznáváme svět strana 8

9 je doporučován způsob práce, který děti motivuje, aktivuje, pozitivně hodnotí děti jsou vedeny ke kladným vzájemným vztahům, učí se soužití s kamarády, k týmové spolupráci sociální klima školy je založeno na základě důvěry všech účastněných rozvíjíme pozitivní myšlení, vytváříme pohodu, harmonické, estetické a bezpečné prostředí ve vztazích mezi dospělými i dětmi je vzájemná důvěra, tolerance, solidarita vzdělávací nabídka je dětem tematicky blízká, srozumitelná nově příchozí děti mají možnost postupně se adaptovat na nové prostředí /mohou přicházet nejdříve na kratší dobu i s matkou, postupně si dobu prodlužují/ při péči o děti zdravotně postižené úzce spolupracujeme s SPC a s rodiči. Pokud jsou ve třídě integrované dvě takové děti, snižujeme počet dětí ve třídách. V každé třídě také pracuje asistent pedagoga 3.6. Organizace provozu při zajišťování chodu MŠ jsou respektovány všechny zákonné normy a předpisy je vymezena vnitřním a organizačním řádem školy, náplní práce zaměstnanců a denním režimem denní režim umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí, je respektována potřeba klidu, bezpečí a soukromí dětí učitelky se plně věnují dětem a jejich vzdělávání v průběhu celého dne k překrývání služeb učitelek dochází na pobyt venku, kdy je zapotřebí zajistit zvýšený dozor nad dětmi volné a řízené činnosti jsou vyvážené, je ponechán prostor pro individuální potřebu dítěte vzdělávací činnosti vychází ze zájmů a potřeb dětí formou motivace, hry a experimentu střídají se činnosti v malých i velkých skupinách s individuelní prací je zajištěno vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami ve třídách s integrovanými dětmi pracuje asistent pedagoga po celou dobu pobytu integrovaných dětí v zařízení nadaným dětem je umožněno rozvíjet své schopnosti v zájmových činnostech dle jejich zájmu a zájmu rodičů nejsou překračovány počty dětí ve třídě děti mají dostatek prostoru pro spontánní hru v šest hodin ráno se děti scházejí v jedné třídě a postupně od hod odcházejí do svých tříd třída, ve které pracuje jen jedna učitelka se v hodin spojuje s ostatními od hodin jsou děti spojené do jedné třídy zájmové činnosti jsou nabízeny předškolákům dle jejich zájmu, po krátkém odpočinku ve třídě po obědě, každá činnost 1 x týdně /angličtina, pohybově taneční, výtvarné. předškolákům je také nabízena Škola v přírodě. Naše děti jezdí na pět dní do školy v přírodě v Žihli. S dětmi vyjíždí obvykle 2-3 pedagogičtí pracovníci podle počtu přihlášených dětí Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Spolu poznáváme svět strana 9

10 v našem ŠVP jsou realizovány také specifické a doplňkové programy(kurzy bruslení, pobyt v solné jeskyni atd Řízení mateřské školy Všichni pracovníci školy byli seznámeni se svými právy a povinnostmi. Zapojují se do řízení školy. Spolupodílí se na základních otázkách školního vzdělávacího programu. Je vytvořen funkční informační systém. Vnitřní: elektronická pošta, porady ZŘŠ s vedoucí učitelkou, předmětové komise, pedagogické rady: Vnější: třídní schůzky, webové stránky, nástěnky, jednání s rodiči. Pedagogický sbor pracuje jako tým, spolupracuje s rodiči, se správními zaměstnanci Řízením mateřské školy je pověřen zástupce ředitele školy a vedoucí učitelka Jednou měsíčně se schází předmětová komise MŠ a jednou za čtvrt roku také pedagogická rada, která hodnotí uplynulé období, plánuje období následující a řeší aktuální problémy Provozní zaměstnanci se scházejí s vedením školy na provozních poradách. Běžnou kontrolu provádí vedoucí učitelka, komplexnější kontrolu všech úseků pak provádí zástupce ředitele školy. Škola úzce spolupracuje se SPC v Karlových Varech, s PPP v Karlových Varech, a s klinickým logopedem. Dále pak s Domem kultury, s městskou knihovnou, MDDM, lesy ČR, Policií ČR, ZUŠ, SPŠ v K.Varech, se SRPŠ 3.8. Personální podmínky Ve škole pracuje nyní 7 učitelek a 3 asistentky pedagoga, dvě uklízečky a dvě kuchařky V současné době je prioritou v dalším vzdělávání ped. pracovníků získání speciálně pedagogických znalostí a dovedností v souvislosti s integrací dětí se zdravotním postižením /např. školení organizace APLA, odborné semináře a přednášky/ pedagogičtí pracovníci se ale účastní i dalších přednášek a seminářů, které rozvíjí jejich profesní znalosti a dovednosti 3.9. Profesionalita a odpovědnost předškolního pedagoga Snažíme se, aby pedagogové měli vždy odpovídající vzdělávání požadované pro pedagogické působení v předškolním zařízení a to se obvykle daří pedagogové pravidelně analyzují potřeby dětí, zajišťují profesionální péči pedagog zpracovává třídní program, podílí se na tvorbě ŠVP realizuje individuální i skupinové vzdělávací činnosti směřující cílevědomě k rozvoji dětí, k rozšíření jejich kompetencí pravidelně analyzuje všechny potřeby dětí a zajišťuje dětem profesionální péči samostatně plánuje a provádí výchovné a vzdělávací činnosti, hledá vhodné metody jedná taktně s rodiči a dalšími partnery provádí evaluační činnosti, sleduje a posuzuje účinnost vzdělávacího programu, kontroluje a hodnotí individuální pokroky dětí v jejich rozvoji a učení, hodnotí výsledky své práce výsledky evaluace samostatně uplatňuje v plánování i v procesu vzdělávání zodpovídá za soulad třídního vzdělávacího programu se ŠVP a RVP Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Spolu poznáváme svět strana 10

11 provádí poradenskou činnost pro rodiče v oblasti výchovné a vzdělávací odpovídající pedagogickým kompetencím předškolního pedagoga analyzuje vlastní vzdělávací potřeby a naplňuje je dalším sebevzděláváním vede vzdělání tak, aby se děti: cítily v bezpečí Spolupráce s rodiči rozvíjely se v souladu se svými schopnostmi a možnostmi a současně byl podněcován jejich harmonický rozvoj měly dostatek podnětů k učení bylo posilováno sebevědomí dítěte a důvěra ve vlastní schopnosti měly možnost vytvářet a rozvíjet vzájemné vztahy a cítit se bezpečně ve skupině byl dostatečně podporován a stimulován rozvoj jejich řeči a jazyka byl rozvíjen a podporován přirozený pohyb a radost z pohybu individuální pohovory třídní schůzky, dotazníky pro rodiče zapojení rodičů do soutěží a akcí pořádaných mateřskou školou výstavky dětských prací, den otevřených dveří s vystoupením dětí besídky pro maminky informace o práci na třídách a připravovaných akcích na nástěnkách prezentace práce s dětmi na webových stránkách výtvarná dílna s rodiči rodiče pomáhají při některých akcích (bruslení, výlety), sponzorují poradenská činnost Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Spolu poznáváme svět strana 11

12 4. Organizace vzdělávání Provoz mateřské školy je od 6.00 hodin do hodin. Děti jsou do MŠ přijímány dle stanovených kritérií ve správním řízení. Rodičům je umožňováno využití adaptačního období ke vzájemnému seznamování. Ve třídách s integrovanými dětmi pracuje asistent pedagoga. Vzdělávání je zabezpečeno ve čtyřech třídách s vlastními třídními vzdělávacími programy,které vycházejí ze ŠVP. Maximální počet dětí ve třídě je 24. Pokud jsou integrovány dvě děti se zdravotním postižením, snižuje se počet dětí na 19. Organizace vzdělávání je každý rok trochu rozdílná. Závisí na věkovém složení dětí a jejich počtu. Pravidelný rytmus a řád vychází ze školního a provozního řádu. Je ale pružný a flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne. 1. třída Berušky Třídní program Cesta královstvím berušek Vzhledem k tomu, že do této třídy chodí především nejmenší děti, je hlavním záměrem vzdělávacího působení: zvládnout odloučení dětí od rodičů podporovat psychickou pohodu dětí vytvářet vztah k ostatním dětem a naučit se žít v kolektivu dětí, umět se podřídit a přizpůsobit seznamovat se s pravidly chování ve vztahu k druhému integrace zdravotně postižených dětí do běžného kolektivu 2. třída Broučci Třídní program Království broučků Mezi hlavní oblasti práce v této třídě patří: spolupráce, ohleduplnost a tolerance mezi dětmi, zásady slušného chování samostatnost při všech činnostech, prohlubování soustředivosti rozvoj slovní zásoby, grafomotorická cvičení 3. třída Včelky Třídní program Království včeliček Hlavním cílem výchovně vzdělávacího procesu v této třídě je: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Spolu poznáváme svět strana 12

13 integrace dětí s postižením do třídního kolektivu zaměřit se na sociální cítění zdravých dětí, motivovat je kladně, aby dokázaly integrované děti vnímat pozitivně, jako běžnou součást třídního kolektivu logopedická prevence (pravidelné procvičování mluvidel) grafomotorická péče (správný úchop, uvolňovací cviky, grafomotorická cvičení) vést děti k co největší samostatnosti při hygieně, převlékání, stolování a uklízení hraček řešení situací a problémů, vytváření kladných vzájemných vztahů 4. třída Sluníčka Třídní program Obsah třídního vzdělávacího programu směřuje především k přípravě dětí na základní školu poznávání změn v přírodě seznamování se světem kolem nás řešení situací a problémů, vytváření kladných vzájemných vztahů rozvíjení v oblasti výtvarné a pracovní výchovy integrace dětí se zdravotním postižením Integrace zařazeny děti se zdravotním postižením viz přílohy děti zařazeny dle doporučení PPP, SPC a pediatra národnostní menšiny (romská a vietnamská komunita viz přílohy) jsou nenásilně integrovány Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Spolu poznáváme svět strana 13

14 5. Charakteristika vzdělávacího programu Základní koncepcí naší mateřské školy jsou cíle a oblasti RVP, které vycházejí z přirozeného vývoje a života dětí, spojené ročním obdobím. Filozofií naší MŠ je dovést dítě k tomu, aby získalo přiměřené základy pro učení, přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost. Aby se umělo přizpůsobit životu ve společnosti a bylo schopné jednat v duchu etických hodnot. Rozvíjet tvůrčí aktivitu dětí a jejich představivost, zdravý životní styl, péči o životní prostředí. Vzdělávání a výchovnou činnost se snažíme zakládat na metodách přímých zážitků, využíváme dětskou zvídavost a potřeby objevovat nové. Školní vzdělávací program je zpracován v souladu s RVP do vlastního projektu, je členěn do 4 základních částí /ročních období/. Podle cílů výchovy a vzdělávání je realizován ve všech třídách na základě TVP v týdenních plánech. TVP odpovídají konkrétním podmínkám jednotlivých tříd, individuálním potřebám dětí, stupni jejich rozvoje a učení. Je otevřeným pracovním materiálem plánem pedagoga, který jej postupně dotváří, rozvíjí a doplňuje konkrétní vzdělávací nabídku TVP vede pedagoga k cílevědomé, koncepční, pružné a volné pedagogické činnosti. Slouží i jako nástroj pro evoluční činnost, prezentaci a obhájení pedagogických postupů a rozhodnutí. Hlavní cíle vyplývající z integrace MŠ a ZŠ 5.1. Integrace dětí jiných kultur a dětí s postižením Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Zajišťování podmínek s ohledem na vývojová a osobnostní specifika dětí. Postupné zapojování těchto dětí do kolektivu. Vedení dětí ke vzájemné toleranci, ohleduplnosti, vzájemné pomoci. Upevňování kladných vzájemných vztahů, vytváření dětských přátelství. Na jednotlivých třídách vytvářet podmínky pro práci s integrovanými dětmi, získat specifické didaktické pomůcky a hračky, Využívání relaxačního koutku 5.2. Jazyková výchova Na základě integrace jazykové výchovy a výuky ZŠ a MŠ se MŠ zaměřuje především na rodný mateřský jazyk. Cílem je docílit rozvoje samostatného vyjadřování s gramatickou správností mluveného projevu, s bohatou slovní zásobou, porozumět slyšenému, samostatně vyjadřovat své myšlenky, pocity nápady. Rozvíjením řečových schopností a jazykových dovedností připravujeme děti na vstup do ZŠ. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Spolu poznáváme svět strana 14

15 Zaměříme se na: rozvíjení jazykových dovedností, schopností komunikace s dětmi rozšiřování aktivní i pasivní slovní zásoby včasné upozornění na vady výslovnosti (spolupráce s logopedem) hry se slovy rozhovory a vyprávění s dětmi jazykové chvilky, dechová cvičení zařazování cvičení s mluvidly četba, vyprávění pohádek každodenní individuální rozhovory s dětmi cvičení paměti říkadla, písně, básně 5.3. Estetická výchova Rozvíjení estetického cítění probíhá v průběhu celého dne v MŠ. Každodenním pozorování jevů v okolí i v přírodě vedeme děti k rozlišování co je krásné, co se nám líbí, nelíbí apod., patří sem i úprava vlastního zevnějšku. Naší cílem je položit základy estetického cítění v oblasti výtvarného umění. Základními složkami výtvarné výchovy je kresba, malba, modelování. V jejich rámci budeme využívat různé výtvarné techniky a materiály, práce s přírodním a odpadovým materiálem. Budeme u dětí vzbuzovat zájem o výtvarné vyjadřování, rozvíjet představivost a fantazii. Zacházením s výtvarným materiálem budeme rozvíjet jemnou motoriku, vytvářet základy psaní (grafomotorické cvičení, cvičení na uvolňování zápěstí i celé ruky). Zapojíme se s dětmi do výtvarných soutěží, které budou vyhlášeny ve městě.výtvarné práce dětí využijeme k výzdobě MŠ. Tím, že jsme spojené pracoviště se základní školou, daří se nám vytvářet vhodné prostředí a podmínky pro plynulý přechod dětí do základní školy. Obsah vzdělávání je sestaven tak aby respektoval tyto hlavní cíle předškolního vzdělávání. rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení a poznání osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Snažíme se, aby předškolní vzdělávání bylo prováděno celostně a pokrývalo všechny oblasti rozvoje dětí, ve kterých si klademe tyto cíle: biologický - dítě zná svoje tělo a využívá je dle svých možností k dalšímu vývoji motoriky a samostatně vykonává běžné denní potřeby psychický - dítě si uvědomuje svoji identitu, umí vyjadřovat své pocity a přání, přiměřeně řeší problémy a důvěřuje si. Je schopno se na určitou dobu soustředit. interpersonální - dítě navazuje kamarádské vztahy, je schopno komunikovat bez zábran, srozumitelně, umí naslouchat. Dokáže přijmout autoritu cizí osoby. socio-kulturní - dítě respektuje pravidla, orientuje se v nejbližším okolí, chápe různé sociální role. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Spolu poznáváme svět strana 15

16 environmentální - dítě vnímá různorodost světa a zaujímá k němu kladný postoj. Chceme, aby dítě na konci svého předškolního období bylo maximálně rozvinuto na základě svých možností a zájmů a schopno zvládat takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny. Věnujeme pozornost době adaptačního procesu a dále vytvoření bezpečného prostředí, pocitu zázemí a jistoty vhodnými metodami, prostředky a vytvořením dobrých materiálních podmínek. I přes nedostatek místa ve třídách se snažíme o to, aby uspořádání interiéru a umístění hraček bylo takové, aby maximálně mohly přirozenou cestou oslovit dítě a ono si je samostatně volilo pro svoji hru. Pracovní koutky jsou vytvářeny tak, aby umožňovaly získávání vědomostí, dovedností. Možnost volby odpočinku u nejstarší věkové skupiny dětí je nabízena tak, aby bylo vyhověno přirozené potřebě dítěte, zajištěna určitá doba relaxace v rámci psychohygieny dítěte. V souvislosti s porozuměním nové filozofii přístupu k dítěti se prohlubuje spolupráce s rodinou. Zajištěním potřebných materiálních podmínek a podmínek prostředí vytváříme prostor pro maximální možnou spoluúčast dětí při stolování, volbě množství podávané stravy za pomoci dospělého Formy vzdělávání Vzdělávání je uskutečňováno při všech činnostech, během celého pobytu dítěte v mateřské škole. Probíhá vyváženým poměrem spontánních a řízených činností. Specifickou formu představuje didakticky cílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Spolu poznáváme svět strana 16

17 Království Kouzelný rok 2012/ Barevná brána Klíč ke školce a kamarádům Klíč skřítka Podzimka Klíč k vitamínům Klíč k plodům podzimu Klíč od lesa 2. Ledová brána Rohatý klíč Klíč k vánoční pohodě Klíč paní Zimy Klíč k zdravému tělu (sporty) Klíč od zvířecích pelíšků Klíč k pohádkám 3. Brána jarního probouzení Klíč jarní víly Klíč k jarní louce Klíč k čisté Zemi Klíč mláďátek Klíč k svátkům jara Klíč od města Klíč k dopravě 4. Duhová brána Klíč k dětskému úsměvu Rodinný klíč Klíč k maminčinu srdci Klíč od vzdálených zemí Klíč prázdninový Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Spolu poznáváme svět strana 17

18 6.Vzdělávací obsah Vzdělávací obsah je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí, které vzájemně prolínají. Vzdělávací obsah našeho školního programu je rozdělen do čtyř integrovaných bloků, které jsou povinné. Jednotlivé bloky jsou rozpracovány do tematických celků. Tematické celky se plánují na různě dlouhá časová období, lze je tvořivě přizpůsobit podmínkám na jednotlivých třídách a dále je rozpracovávat. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech každodenních činnostech a situacích, je vyvážen poměr řízených a spontánních aktivit. Tato společná témata jsou založena na přímých prožitcích, vycházejí z celoročního pozorování živé i neživé přírody, jsou dětem blízká. Vychází ze zkušeností pedagogických pracovnic z předchozích období. Království Kouzelný rok 5.5. Barevná brána Klíč ke škole a kamarádům Záměr tématu usnadnit dítěti adaptaci, pomáhat při utváření vzájemných vztahů mezi dětmi i dospělými, podporovat duševní pohodu, rozvíjet sebeobsluhu. Sledované cíle seznamovat se s místem a prostředím osvojit si elementární poznatky, dovednosti potřebné k navazování a rozvíjení vzájemných vztahů mezi dětmi i k dospělému poznávání pravidel společenského chování seznamovat se s pravidly chování ve vztahu k druhému osvojit si věku přiměřených praktických dovedností Činnosti a příležitosti manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, které děti obklopují jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu a úpravy prostředí námětové hry činnosti zajišťující radost a spokojenost aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí MŠ Zdravotně zaměřené činnost (relaxační a dechová cvičení, pohybové hry) Očekávané výstupy zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Spolu poznáváme svět strana 18

19 adaptovat se na změnu v životě a na prostředí zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, běžnými pracovními pomůckami prožít radost ze zvládnutého a poznaného navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, snažit se s ním komunikovat, spolupracovat přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat dětská přátelství snažit se ovládat své afektivní chování Klíč skřítka Podzimka Záměr tématu poznávaní změn v podzimní přírodě, charakteristika počasí Sledované cíle rozvíjení pohybových schopností, zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky vytvářet pozitivní vztah k přírodě rozvíjení receptivních jazykových dovedností (vnímání, naslouchání) i produktivních (mluvní projev, vyjadřování, výslovnost) rozvíjet schopnost přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí a jeho změnám Činnosti a příležitosti přirozené pozorování okolní přírody, vycházky a výlety do okolí pohybové činnost, zdravotně zaměřené činnosti (protahovací, relaxační, apod.) manipulační činnosti s přírodním materiálem (třídění, porovnávání, prostorová orientace, apod.) výtvarné a pracovní činnosti práce na školní zahradě/hrabání listí/ kognitivní činnosti kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse, vyprávění, objevování smyslové a psychomotorické hry činnosti sledující rozmanitosti a změny v přírodě (přírodní jevy, živá a neživá příroda, rostliny, živočichové, atd.) smysluplné činnosti přispívající k péči o své okolí (hrabání listí na školní zahradě, úklid) poučení o nebezpečných situacích (nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy) Očekávané výstupy osvojit si elementární poznatky o blízkém okolním prostředí a využít je k dalšímu učení všímat si změn ve svém okolí poznat a vymyslet jednoduchá synonyma Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Spolu poznáváme svět strana 19

20 vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu správně vyslovovat, ovládat dech a tempo řeči záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost chápat elementární prostorové a časové pojmy dodržovat pravidla her mít povědomí o přírodním prostředí, které je blízké a zajímavé a využít je k dalšímu učení poznávat a rozlišovat barvy základní, doplňkové Klíč k vitamínům Záměr tématu poznat a pojmenovat druhy ovoce a zeleniny, rozlišit je všemi smysly Sledované cíle rozvoj a užívání všech smyslů posilování přirozených poznávacích citů osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví Činnosti a příležitosti smyslové a psychomotorické hry konstruktivní, grafické, hudebně pohybové činnosti pozorování sklizně na zahrádkách při vycházkách řečové a rytmické hry poslech, vyprávění určování a pojmenování vlastností (barva, velikost, vůně, apod.) činnosti směřující ke zdravému životnímu stylu (výživa,pitný režim, pohybové činnosti), dodržování hygieny práce s výtvarným materiálem (trhání, lepení,skládání,modelování,malování, atd.) Očekávané výstupy koordinovat lokomoci a další polohy a polohy těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou ovládat koordinaci ruky a těla, zvládat jemnou motoriku porozumět slyšenému naučit se zpaměti krátké texty (říkanky, písničky, apod.) vnímat a rozlišovat pomoci všech smyslů mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, významu zdravé výživy Klíč k plodům podzimu Záměr tématu rozlišit některé stromy a keře, jejich plody Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Spolu poznáváme svět strana 20

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Ředitelka školy: Ing. Zuzana Horáková Radová Zástupce pro I. stupeň, speciální pedagog: Mgr. Eva Junová Třídní učitelka: Ivana Matějková Obsah strana

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program 30/2013 Č.j. Mateřská škola Parléřova Parléřova 2a/47, Praha 6 Hradčany Školní vzdělávací program pro školní rok 2013/14 V Praze dne 26. 8. 2013 Holušová školy Věra ředitelka 0 Obsah OBSAH... 1 1 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY VI. Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Zpracován v souladu s obecně platnými předpisy na základě Rámcového programu

Více

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Zámecká Rosice okres Brno venkov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Se sluníčkem si hrajeme, zpíváme, kreslíme, cvičíme.. Projednán na pedagogické

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více