Volby do žákovského parlamentu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Volby do žákovského parlamentu"

Transkript

1 Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Volby do žákovského parlamentu Naše škola se zapojila do projektu ŢÁKOVSKÉ PARLAMENTY S.O.S. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Pro správné fungování ţákovského parlamentu si museli ţáci ve spolupráci se svými třídními učiteli zvolit kandidáty na zástupce třídy na volební kandidátku. Vlastní volby proběhly 18. a 20. září 2012 ve volební místnosti. Volební komisi tvořili v úterý ţáci pátého ročníku a ve čtvrtek ţáci devátého ročníku. Do našeho ţákovského parlamentu byli zvoleni tito zástupci tzv. parlamenťáci.

2 Zpravodaj Sloţení ţákovského parlamentu 2.A Natálie Šimůnková 6.A Jakub Nývlt Tereza Fišerová Natálie Válková 2.B Aneţka Krajčová6.B 6.B Ondráček Jaroslav Jakub Ţačok Borůvková Kateřina 3.A Karolína Malíková 7.A Denisa Korotvičková Martin Sapár Karel Kostka 3.B Jakub Borůvka 7.B David Mikyska Alena Briknerová František Sibor 3.C Veronika Bradnová 8.A Kraus Tomáš Vít Morávek Ondráčková Lucie 4.A Tereza Ţitnáková 8.B Drahý Lukáš Tereza Mikešová Štuchal Jan 4.B Tereza Šrejberová 9.A Sandra Bartelová Tomáš Haufer Klára Velechová 4.C Tobiáš Praţák 9.B Geisler Filip Denisa Coufalová Vrkoslav Daniel 5.A Klára Kynčlová Jan Charouz 5.B Adam Vlček Aneţka Stolínová Památky v rodném městě Dne jsme se vydali (ţáci 3. tříd) po stopách našich předků. Cesta vedla přes trutnovský park na nejvyšší místo v okolí Trutnova. Zde je umístěna jedna z nejstarších staveb v Trutnově Janská kaple. Ta dnes slouţí nejen k bohosluţbám, ale také jako muzeum Rakousko Pruské války z roku Odtud je jen kousek na vrch Šibeník. Zde jsme obdivovali 17 metrů vysokou mohylu, v které jsou umístěny ostatky generála Gablenze. S památkami nás blíţe seznámil pan V. Grof, jeho výklad doplňoval v dobové uniformě pan V. Hurdálek. Přiblíţili nám dobu, v které se odehrávala Stránka 2

3 Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 válka, jeţ jako jediná prošla naším městem. Výhled od Gablenzova pomníku na hory a naše město nás uchvátil. Našli jsme u krkonošské silnice rozestavěné Tesco, svoje panelové domy na Zelené louce. Určitě se sem půjdeme podívat i s rodiči. Na zpáteční cestě jsme se zastavili u UFFA. Potkali jsme se s autorem T. Medkem, který zde vystavoval svoje dílo Mandarinka a banán. Prohlédli jsme si i nový umělecký objekt od Č. Sušky Rezavé květy. Na naší vycházce jsme navštívili nejstarší a nejnovější díla v našem městě. Učitelky třetích tříd Informace KZČ Eldorádo Informace k zájmovým krouţkům a kurzům V týdnech od a od zahajují svou činnost zájmové krouţky. Formou mailové nebo SMS pozvánky jsou na první schůzku zváni přihlášení zájemci, kteří nejsou ţáky naší školy. Ţáci tříd ZŠ Mládeţnická jsou zváni em nebo písemnou pozvánkou, rozdávanou ve škole. Naši ţáci ze tříd jsou informováni školním rozhlasem a rozpisy termínů prvních schůzek vyvěšenými na nástěnkách a vchodových dveřích školy z těchto si děti zjišťují termíny samostatně! Zájmové útvary, kam je ještě možné podat přihlášku: Hejbni kostrou Dětský aerobik Šikulky Keramika Rybáři Mladí hasiči Soptíci Střelci Angličtina po škole Stránka 3

4 Zpravodaj Zájmové útvary, které pro malý zájem letos neotevřeme: Zdravotníček (2 přihlášení) Wéwéwé dětský internet (3) Angličtina hrou (5) Mediál (1) Elektronické šipky (3) Rybáři jiţ začali... V sobotu 1.9. se v Albeřicích na rybníčku konaly dětské rybářské závody. Náš krouţek měl zastoupení devíti dětí, které se v konkurenci vůbec neztratily. Jan Friedrich chytil největší rybu ze všech. 54 cm velký kapr mu udělal ohromnou radost. A shodou okolností celé závody také Honza vyhrál. Jo, kdo umí, ten umí. Na 7. a 8. místě se umístili bratři Holubovi, 9.místo patřilo jediné naší dívce Nikole Klečákové. Ceny všem účastníkům přišel rozdat sám vládce hor Krakonoš. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili. vedoucí kroužku Josef Morávek a Luděk Vik Softballové stříbro z MČR pro naše ţákyně! Milé překvapení všem připravily naše nejmladší naděje - ţákyně do 13 let. Z finálového turnaje přiváţejí skvělé stříbrné medaile. Ze čtvrtého místa po dlouhodobé soutěţi se v play-off dokázaly probít přes Eagles Praha a SaBaT Praha aţ do finále, kde po nádherném, vyrovnaném boji podlehly aţ v poslední směně vítěznému Dvoru Králové 1:3. Stránka 4

5 Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Akce chystané na říjen ReBels Team svou vrcholící přípravu směřuje k první soutěţi v akrobatickém rokenrolu, kterou bude Letenský pohár v Praze Dne proběhne další Sběrový den starého papíru. Papír budeme vybírat opět u šaten na 2. stupni ZŠ v 7:30-8:30 a 14:00-16:00 hodin. Zpráva pro všechny piráty korábu Chobotnice Ve dnech a jsou na všech mořích vyhlášeny podzimní prázdniny. Jenţe piráty nic nepřekvapí, jsou vţdy ve střehu a nikdy nespí, zvláště ne ti, co jsou na širém moři. Proto se koráby pirátů školního klubu Chobotnice vydávají na pirátskou plavbu. Pro zájemce bude paluba otevřena oba dny od 8:00 hod. do 16:00 hod. Zájemci si vyzvednou přihlášku ve školním klubu Chobotnice od a závazně se přihlásí do V případě malého zájmu se plavba nekoná. Stravu pirátů si musíte telefonicky nebo osobně přihlásit ve školní jídelně, a to za plnou cenu 53,- Kč. Mořský vlk p. uč. Šembera Fotografie z I. běhu tábora - The Return Of The Legends - jsou k mání ve školním klubu Chobotnice u p. uč. Šembery. Stačí si přinést DVD nebo flash disk. Stránka 5

6 Zpravodaj Informace ze školní družiny Podzimní dovádění ve školní druţině Začátkem školního roku není moc důvodů slavit. Prázdniny skončily, přišla spousta povinností, ale školní druţina se chmurám nepoddává a důvod k oslavám si vţdycky najde. Proto jsme se ve čtvrtek sešli na chodbě u školní druţiny, abychom si zpříjemnili nástup podzimních plískanic. První oddělení se proměnilo v zelené mochomůrky, druhé naopak na mochomůrky červené. Třetí oddělení se zahalilo do ovocného převleku a čtvrté pro své kostýmy vyuţilo padající listí. Podzimní slavnost jsme nemohli zahájit ničím jiným neţ písní ZÁŘÍ. Přehlídku všech houbiček, ovoce i listnáčů vystřídala soutěţ v česání jablek a převoz hrušek trakařem na vlastní pohon. Nechyběl ani tanec, ale hlavní a velmi očekávanou chvilkou bylo ochutnávání občerstvení, které připravilo kaţdé oddělení z podzimních surovin. Stačily dvě oblíbené písně k tanci, poslechu a pojídání všech nachystaných dobrot a na talířích bylo vymeteno. Co víc by si mohli všichni kuchtíci přát. Prázdný talíř je nejlepší pochvala. Nesmíme také zapomenout na naše úţasné PODZIMNÍČKY, které děti vyráběly se svými rodiči! Můţete si je prohlédnout na chodbě u druţiny. Všem moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci! A co bude dál? Nechte se překvapit, ale určitě se i nadále, budeme dobře bavit. Vychovatelky ŠD Cesta za podzimním ovocem V úterý 18. září čekala hned po obědě 4. oddělení školní druţiny pěší túra na Českou Čtvrť. Některým dětem se pěšky moc nechtělo, ale přesto se těšily na zahradu, malé štěňátko irského setra, koláč ze švestek a jablíček, který jsem jim Stránka 6

7 upekla, na další moučníky od některých maminek (patří jim moje velké poděkování) a samozřejmě také na grilované párečky. Malý pejsek, kdyţ zahlédl naši partu u branky, nejdříve ze strachu zacouval do kotce, ale brzy běhal veselý po zahradě. Některé děti byly nadšené, ţe si mohly vylézt na švestku a trhat si ovoce přímo ze stromu, také jablíček se mohly najíst dosyta. Nemohu ale nezmínit, ţe hezkou atmosféru a příjemnou pohodu nám trochu kazili někteří jedinci, kteří opravdu nevědí, jak se mají chovat na návštěvě. G. Hofmanová Pravidelný provoz: (Herna do 15 h pouze v případě, ţe dorazíte do 12 h nebo po předchozí domluvě.) PONDĚLÍ 9:00 15:00 VOLNÁ HERNA 9:30 CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ s moţností hlídání starších dětí 10:00 MANIPULACE S MIMINKY A MALÝMI DĚTMI ÚTERÝ 9:00 15:00 VOLNÁ HERNA 9:00 KULIHRÁŠCI cvičení rodičů s dětmi 1 2 roky STŘEDA 9: 45 KLUBÍČKA - cvičení rodičů s dětmi od 6 měsíců - 1 rok 9:00 15:00 VOLNÁ HERNA 9:30 RARÁŠCI - cvičení rodičů s dětmi od 2 let ČTVRTEK 9:00 15:00 VOLNÁ HERNA 9:30 NOTIČKA - hravé zpívání, hudební nástroje, tanečky, rytmus... 10:30 ŠIKULKA výtvarná dílnička pro děti a jejich rodiče 10:30 STIMULACE DĚTÍ DO 1 ROKU - rozvoj a kontrola všestranného psychomotorického tj. (psychického a pohybového) vývoje dítěte 16:30 SVĚTLUŠKY - taneční průprava pro děti od 4 let (tančí se bez rodičů) PÁTEK Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Informace ze Želvičky 9:00 15:00 VOLNÁ HERNA 10:00 ŠIKULKA - rozvoj jemné motoriky, grafomotorická cvičení Kalendář akcí: BAZAR DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A SPORTOVNÍCH POTŘEB STIMULACE DĚTÍ DO 1 ROKU - 11., od 10:30 h MANIPULACE S NOVOROZENCI A MALÝMI DĚTMI - 15., 22., od 10 h Připravované akce: Výţivové poradenství, bioimpedanční měření více informací na stránkách Ţelvičky nebo na dotaz. Stránka 7

8 Stránka 8 Zpravodaj

Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4

Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Ve dnech 20. a 21. ledna 2012 proběhl na naší škole zápis do budoucích 1. tříd. Téměř všichni předškoláčci se usmívali a předvedli, ţe jsou skvěle připraveni

Více

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Je to neuvěřitelné, ale ještě před dvaceti lety jsme uměli přežít bez mobilních telefonů, internetu a počítačů. Dnes už nemůžeme pochopit, že jsme si dokázali

Více

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Dne 27. listopadu 2013 proběhla na naší škole veřejná prezentace žákovského parlamentu, při které došlo k slavnostnímu vyhlášení Konzultačního centra na podporu

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Z ák ní lad šk o la, Mlá n d e ž ic k á 53 6, Tru t no v4 Jak víte již z minulého Zpravodaje, proběhla v týdnu od 13. do 17. dubna na naší škole tematická výuka

Více

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 ní lad Zák M la, ško ežnick á5 lád 36, Tru t no v4 Kdy dveře nejsou dveřmi? Když jsou otevřené Pojďme si společně připomenout, co vše může být k vidění, pokud

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu Milí čtenáři, sluníčko už nás všechny láká

Více

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Základní škola Šumperk, Šumavská 21 červen 2012 telefon: 583215284-5 e-mail: skola@6zs.cz www.6zs.cz

Základní škola Šumperk, Šumavská 21 červen 2012 telefon: 583215284-5 e-mail: skola@6zs.cz www.6zs.cz Základní škola Šumperk, Šumavská 21 červen 2012 telefon: 583215284-5 e-mail: skola@6zs.cz www.6zs.cz Vážení rodiče a příznivci naší školy, blížící se konec školního roku 2011/2012 je vhodnou příležitostí

Více

Školní stravování odebírání obědů v době nepřítomnosti žáka ve škole

Školní stravování odebírání obědů v době nepřítomnosti žáka ve škole Vážení rodiče, děkujeme Vám za spolupráci a Vaše podněty ve školním roce 2014/2015. Přejeme Vám i Vašim dětem dlouhé slunečné prázdniny a klidnou dovolenou. Vedení školy Co se událo ve škole v posledním

Více

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 Předsedkyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová a starosta města Jaroslav Král po ukončení slavnostního aktu přestřižení pásky a otevření

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

Uzávěrka tohoto čísla 5. 6. 2005

Uzávěrka tohoto čísla 5. 6. 2005 6) 2005 Uzávěrka tohoto čísla 5. 6. 2005 Foto V. Derner Třebechovické Haló str. 2 Slovo starosty Třebechovice navazují unikátní partnerství s městem Betlém V souvislosti s hlubokým vztahem našeho města

Více

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč V galerii Konírna byla ve čtvrtek 24. října zahájena poslední letošní výstava. Potrvá až do 5. ledna 2014, jmenuje se NOE 20, nejvíc se

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc Fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Charakteristika školy Organizační schéma Organizace

Více

Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ

Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ Základní škola Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2009-2010 ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Školní rok 2009-10 začal v úterý 1.září 2009. Školní maţoretky pod vedením A.Hrádkové

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem šk. rok 2012 2013 / č. 41 / vydáno 15. listopadu 2012 Vážení rodiče, přinášíme další číslo Zpravodaje, ve kterém najdete nejdůležitější informace

Více

PŘELOM HOSPODÁŘSKÉ KRIZE?

PŘELOM HOSPODÁŘSKÉ KRIZE? prosinec Váţení občané, dovolte mi, abych Vám popřál klidné proţití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů v novém roce. Současně s tímto přáním umisťujeme na titulní stránku zpravodaje,

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 27. 10. 2009 * ročník VII * školní rok 2009/2010 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Obsah IX/01. Úvodník 3

Obsah IX/01. Úvodník 3 Obsah Úvodník 3 Ze života školy a parlamentu 4 Exkurze, výlety, školní akce 8 Projekty 17 Soutěže 21 Studenti a věda 22 Sport 24 Filmy, seriály, fandom 27 Příspěvky studentů 29 2 IX/01 Úvodník Abych se

Více

jarní číslo 2014/2015 Myšmaš aneb my, z Masarykovy školy

jarní číslo 2014/2015 Myšmaš aneb my, z Masarykovy školy jarní číslo 2014/2015 Myšmaš aneb my, z Masarykovy školy 1 Prvňáčci na Cestě úhoře Ve středu 13. května jsme navštívili interaktivní hřiště ve Vodňanech s názvem Cesta úhoře. Zde jsme se prostřednictvím

Více

Stop novým automatům ve městě

Stop novým automatům ve městě Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 2 číslo 5 květen 2012 Aktuality Město Organizace Sport Mateřinky ve městě Jak bude vypadat park? Hospic sv. Štěpána

Více

města Frýdku-Místku slovo náměstka primátora Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek

města Frýdku-Místku slovo náměstka primátora Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Zastupitelstvo rozhodlo o převodu stadionu Frýdecko-místečtí radní na svém posledním zasedání

Více

Vážení spoluobčané, 70. výročí osvobození obce. Svatojánské slavnosti NAVALIS v Praze k uctění sv. Jana Nepomuckého

Vážení spoluobčané, 70. výročí osvobození obce. Svatojánské slavnosti NAVALIS v Praze k uctění sv. Jana Nepomuckého Vážení spoluobčané, letní teploty těchto dnů jsou neklamným znamením nastupujícího léta a tím i končící první poloviny roku. Proto je namístě rekapitulace naší letošní činnosti. Podařilo se dokončit práce

Více

NA CESTĚ k sobě i druhým, ke vzdělání, přírodě, vstříc praktickému životu.

NA CESTĚ k sobě i druhým, ke vzdělání, přírodě, vstříc praktickému životu. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk - školní rok 2010/2011 MOTTO ŠKOLY: NA CESTĚ k sobě i druhým, ke vzdělání, přírodě, vstříc praktickému životu. Zpracovala:

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více