Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Na Pískovně 76/3, Liberec tel Výroční zpráva za školní rok /3 zpracovala: Ladislava Sehnoutková ředitelka MŠ Beruška v Liberci, dne 3.8.3

2 Na Pískovně 76/3, Liberec tel Základní údaje: Název školy: od.4.4 Druh a typ školy: Mateřská škola s celodenní péčí. Provoz od 6,3 hod. do 6,3 hod. Pětitřídní mateřská škola rozdělení dětí dle věku Stanovená kapacita : 35 dětí. třída MOTÝLCI. třída KUŔÁTKA 3. třída BROUČCI 4. třída KOŤÁTKA 5. třída BOBŘÍCI Právní forma: od..3 Příspěvková organizace IČO: IZO: Adresa: Na Pískovně 76/3, Liberec XIV Ruprechtice, 46 4

3 Na Pískovně 76/3, Liberec tel Zřizovatel školy: Statutární město Liberec Nám. Dr. E. Beneše Liberec Kraj: Liberecký Zřizovatel školní jídelny: Statutární město Liberec Nám. Dr. E. Beneše Liberec I Druh a typ jídelny: při mateřské škole - příspěvková organizace od..3 zahájení činnosti mateřské školy Beruška Ředitel školy: Ladislava Sehnoutková Zastupující učitelka: Monika Winklerová Vedoucí školního stravování : Gabriela Kulhavá Přehled součástí MATEŘSKÁ ŠKOLA JÍDELNA MATEŘSKÉ ŠKOLY IZO IZO kapacita kapacita 35 5 Telefon školy: 485 3, Fax: WWW stránky: Základní statistické údaje: Počty se uvádějí za každé odloučené pracoviště zvlášť k příslušného roku Pracoviště Počet Z toho Počet Z toho ve Individuálně Průměr. roční tříd spec. tř. dětí spec. tř. integrovaných docházka v % MŠ Beruška Celkem

4 Na Pískovně 76/3, Liberec tel Pedagogičtí pracovníci (pouze učitelé MŠ) do 3-ti Kvalifikační let předpoklady celk./žen Splňuje Nesplňuje 3až 4 let 4 až 5 let 5 až důchodový věk důchodový věk Celkem celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen 6 4 Všechny paní učitelky MŠ, které nesplňují kvalifikační předpoklady nastoupily na studia, kde získají danou kvalifikaci dle zákona. Údaj o dalším vzdělávání pracovníků nebo v rámci celoživotního vzdělávání Název vzdělávacího programu Interaktivní tabule v mateřské škole Výtvarný projev a jeho souvislosti s osobností dítěte S tužkou Týnou na cestách - Grafomotorická cvičení Výuka v MŠ - náměty na besídky (Krtek a jeho kamarádi, Muzikanti jdou) Sborový zpěv v mateřské škole Projekt Mrkvička - O čtyřech královstvích Práce s rodinou / rodinami dítěte s problémovým chováním Agrese a agresivita u dětí pro učitelky mateřských skol. Projekt Mrkvička - Příroda nadosah aneb Proč být s dětmi v přírodě Novela právních předpisů k..3 Rozvoj tanečních a pohybových aktivit u dětí předškolního věku Námětová a dramatická hra v MŠ Zdravá výživa a škola Spisová služba Počet účastníků 3. Charakteristika školy organizace vzdělávání a výchovy: školní vzdělávací program: pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu, který byl vypracován dle potřeb školy. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání - jsme vytvořili pod názvem Hrajeme si od jara do zimy Každá třída má vypracovaný svůj třídní vzdělávací program. V naší mateřské škole úspěšně realizujeme projekt 4

5 Na Pískovně 76/3, Liberec tel Maminko, tatínku, pojďte s námi do mateřské školky, jehož cílem je zapojit rodiče do dění mateřské školy a připravit pro ně netradiční formy spolupráce. Vytvářet atmosféru domova, kde je dobře dětem i rodičům. Společně s rodiči a dětmi plníme oříšky veverky Zrzečky.. oříšek zeleninové odpoledne (sestavování postaviček ze zeleniny) podzimní odpoledne (sestavování podzimníčků, dráčků z přírodního materiálu) hudební a pohybové odpoledne (tančíme a zpíváme s mamkou a taťkou ). oříšek sportovní odpoledne pro rodiče a děti 3. oříšek vánoční ozdůbka, dekorace (tvoříme s mamkou a taťkou ) 4. oříšek čertovský úkol výroba masek čertíků na Mikulášskou nadílku (tvoříme s mamkou a taťkou) 5. oříšek soutěž o nejoriginálnější cukroví (tvoříme s mamkou a taťkou) 6. oříšek - výroba karnevalové masky ( tvoříme s mamkou a taťkou ) 7. oříšek soutěž o nejoriginálnější jarní a velikonoční dekoraci (tvoříme s mamkou a taťkou ) 8. oříšek Zábavná show (Zpívá celá rodina) 9. oříšek úklid zahrady, Rej čarodějnic výroba čarodějnice nebo převleku čarodějnice Snažíme se, aby koncepce naší předškolní výchovy byla zaměřena na kladné a bohaté citové prožitky dětí, k duševnímu a fyzickému zdraví dítěte, jeho potřeb tvořivé činnosti a svobodnému projevu. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, dle svého zájmu vstupovat do her svých dětí. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje. Veškeré činnosti v mateřské školce se uskutečňují formou hry se zaměřením na tělesný, výtvarný a duševní rozvoj dětí. V mateřské škole jsme si po dohodě s rodiči založili KLUB RODIČŮ. 5

6 Na Pískovně 76/3, Liberec tel Sběru papíru a PET lahví Sběru pomerančové kůry Sběru kaštanů a žaludů Fond Sidus,o.p.s. sbírka na vybavení dětských zdravotnických zařízení přístroji Fakultní nemocnice v Motole. Dárky pro útulek na opuštěná zvířátka nadstandardní nabídka vzdělávacích a pobytových akcí v přírodě, sportovních aktivit - pěvecký sbor Berušky - plavecký výcvik v libereckém bazéně - pohybové hry na ZŠ Vrchlického - Zkoumálek fyzikální pokusy - počítačová výuka v MŠ, práce na interaktivní tabuli - angličtina hrou - lyžařský výcvik - škola v přírodě - bruslení - návštěva solné jeskyně - logopedická péče spolupráce práce se studenty SŠ pedagogická praxe - praxe během celého školního roku - 6 studentů 3. roč. SOŠPg - měsíční praxe dvou studentek. a 3. ročníku SOŠPg Nabídka výuky základů cizího jazyka (vkládejte zkratky Nj, Aj, Fj, Rj apod.) Aj

7 Na Pískovně 76/3, Liberec tel Organizace poradenských služeb (působnost níže uvedených zaměstnanců) na škole včetně počtu zaměstnanců (logopedická poradna). Odpovídejte formou ( ano/ne/počet) jen s odpovídajícím kvalifikačním předpokladem Školní psycholog Speciální pedagog Logoped ne ne ne 5. Stručné údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti vystoupení pěveckého sborečku Berušky Vánoční vystoupení Berušek v pečovatelském domě na Borovém vrchu Vystoupení pěveckého sborečku Beruška na ZŠ Vrchlického Vánoční zpívání Mateřinka v ZUŠ Ať je léto nebo zima, s knížkou je nám vždycky prima Vystoupení Berušek Kytička písniček v Jablonci nad Nisou v Eurocentru Pěvecký sboreček Berušky- vystoupení v NC Plaza ve spolupráci s projektem ZŠ Vrchlického Retro odpoledne vystoupení Berušek Kytička písniček IV. v ZUŠ v Liberci Pořadatelem celé přehlídky pěveckých sborečků - MŠ Beruška - grant KÚ, Nadace škola hrou Vystoupení Berušek na Koncertě pro správnou věc charitativní koncert pořádaný ZŠ Vrchlického v Koloseu společné aktivity s rodiči a dětmi Cvičení s veverkou Zrzečkou - cvičení rodičů a dětí na ZŠ Sokolovská Vánoční dílničky na ZŠ Vrchlického výroba včelích svícínků a ozdobiček z vosku výstava vánočních výrobků na radnici Vánoce očima dětí Jarní veselice XI. U Košků - pro rodiče a přátele MŠ výstava na radnici Velikonoce očima dětí Oslava ke dni MDD - Spolupráce s Besipem a Hasiči Sever dopoledne na zahradě, soutěže, skákací hrad, Rej čarodějnic soutěže o nejlepší čarodějnici, soutěže pro děti na zahradě MŠ Beruška, odpoledne s rodiči posezení u ohýnku, rej čarodějnic, spolupráce s DHS Sever zahrada MŠ 7

8 Na Pískovně 76/3, Liberec tel sportovní aktivity a další aktivity I. kolo Mezinárodní školkové olympiády LTK Tenis bez hranic Běh nás baví - Aréna, MŠ LK Sportovní olympiáda, účast 4 dětí z MŠ lyžařské výcviky v Bedřichově návštěva Arény bruslení, cvičení, solná jeskyně školy v přírodě velká účast ve výtvarných soutěžích úspěšné umístění prací dětí, výzdoba prostor MŠ 6. Ekonomická část - mimorozpočtové zdroje jako jsou granty obce, kraje, nadace, prostředky EU a pod. Část údajů z výroční zprávy o hospodaření). Mimorozpočtové zdroje Státní dotace Kč Dotace obce Kč Poplatky žáků 66 9 Kč Hosp. činnost Kč Ostatní Kč Celkem Kč Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok výdajová část včetně ŠJ Investiční výdaje Mzdy Odvody Učebnice pomůcky DVPP Stipendia Provozní náklady 6496 Celkem Schválený hosp. výsledek Přehled výstupů kontrolních orgánů za uplynulý školní rok (kdo, termín, stručný přehled kladných a záporných zjištění). I. Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje 4.. a Kontrola čerpání finančních prostředků poskytovaných dle 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 56/4 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání za období roku a personalistika roku Kontrolou čerpání finančních prostředků dle 6 odst.6 písm. b) zákona č. 56/4 Sb., o předškolním, základním, středním, vašším odborném a jiném vzdělávání za rok a bylo zjištěno, že škola až na uvedený nedostatek ( zaměstnanec, kterému dle vnitřního organizačního předpisu náleží příplatek za vedení,měl tento příplatek nižší než je stanoveno v zákoně) postupovala v souladu s platnými právními předpisy. 8

9 Na Pískovně 76/3, Liberec tel Dle přiložených dokladů lze konstatovat, že poskytnutou neinvestiční dotaci čerpala MŠ hospodárně, účelně a efektivně. II. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plnění povinností dle zákona č. 58/ Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, ve spojení s vyhl. č. 4/5 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhl. č. 343/9 Sb. A vyhl. č. 6/3 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb. Nesoulad: okna v pobytových I nepobytových místnostech ve všech pavilonech vyjma stravovacího prostoru jsou stará, oprýskaná, nedoléhající. Problematické je jejich otvírání, okna jsou vyklápěcí a při otevření se musí mezi okno rám dát dřevěný špalíček, který zajistí, aby se okno nezavřelo. Okenní rámy jsou v některých případech v dezolátním stavu, místy je dřevo i odtrženo ( nesoulad s 7 odst. z.č. 58/ Sb., v platném znění ve spojení s 7 odst. vyhl. č. 4/5 Sb., v platném znění). V hlavním objektu a v objektu prádelny je poškozená střecha a do objektů zatéká. V hlavním objektu byly stopy po zatékání zjištěny na hygienickém zařízení a v šatně oddělení Koťátek, ve třídě Kuřátek. V pavilonu prádelny stopy po zatékání zjištěny v místnosti s mandlem a skladem pomůcek (nesoulad s 7 odst. z.č. 58/ Sb., v platném znění ve spojení s 5 vyhl. č. 6/3 Sb.). Výskyt plísně v době kontroly zjištěn nebyl, ale sdělení paní ředitelky se plíseň již vyskytla a byla zlikvidována. V oddělení Bobříků dochází v šatnách k opadávání malby a zdiva v prostoru šaten. III. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plnění povinností dle Nařízení ES č. 85/4 o hygieně potravin, Nařízení ES č. 78/, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizujese Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví se postupy týkající se bezpečnosti potravin, dále dle zákona č.58/ Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, ve spojení s vyhl. č. 37/4 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných ve znění vyhl.č. 6/6 Sb. A z.č. /997 Sb. O potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Nesoulad: Ve skladu brambor a zeleniny byly v jednom rohu u svodu stopy po zatékání, což je v rozporu s čl. 4 odst. ve spojení s přílohou II., kap. I bod nařízení 85/4/ES. 9

10 Na Pískovně 76/3, Liberec tel Ostatní přílohy dle zvážení a rozhodnutí ředitele školy včetně případné fotodokumentace.

11 Na Pískovně 76/3, Liberec tel

12 Na Pískovně 76/3, Liberec tel

MŠ Rosnička, Liberec, Školní vršek 503/3, příspěvková organizace

MŠ Rosnička, Liberec, Školní vršek 503/3, příspěvková organizace Zpracovala dne 20. 9. 2014 Langerová Alice 1 1. Základní údaje (název školy, právní forma, IČO, adresa, zřizovatel, ředitel a zástupce, zařazení do sítě, kapacita školy, tel. fax, E-mail, www stránky).

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Klíček, Liberec, Žitná 832/19, příspěvková organizace Kdo chce vychovat dítě, sám sobě si nerozumí. Kdo se však dítěti věnuje, ten jej nemusí vychovávat. Adresa: Žitná 832/19, 460 06 Liberec

Více

Počty se uvádějí za každé odloučené pracoviště zvlášť k 30. 6. příslušného roku Počet tříd

Počty se uvádějí za každé odloučené pracoviště zvlášť k 30. 6. příslušného roku Počet tříd 1. Základní údaje Název školy: Mateřská škola U Bertíka Liberec, Purkyňova 458/19, příspěvková organizace Sídlo: PSČ 460 01, Liberec 14, Purkyňova 458/19 Identifikační číslo: 72742747 Odloučené pracoviště:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

2011/2012 Výroční zpráva

2011/2012 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Štefcova 1092 Hradec Králové 2011/2012 Výroční zpráva Mgr. Eduard Hlávka Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 1.1. Škola... 4 1.2. Zřizovatel... 4 1.3. Místo poskytovaného

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V

V Ý R O Č N Í Z P R Á V 463 31 Ch r a s t a v a, Tel. č. 485 143 076 Fa: 482 322 864, č.u. 181 602 165/0300 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2006/2007 Předkládá:Marie Pilařová ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Jeseníku nad Odrou za školní rok 2008/2009 1 z 16 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání, vzdělávací programy,

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace Matiční 5/08 78 Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 0/0 Zpracovala: Mgr. Dagmar Hrabovská ředitelka Obsah str. I. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2012/2013 Mateřská škola Zbraslavice 328, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2012/2013 Mateřská škola Zbraslavice 328, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2012/2013 Mateřská škola Zbraslavice 328, příspěvková organizace Vypracovala: Petra Zdeňková, ředitelka MŠ Zbraslavice 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-149/13-C Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Frymburk vykonávající činnost školy: Sídlo: 382 79 Frymburk 112 IČO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, Školy 56. okres Semily. Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy. Výroční zpráva srpen 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, Školy 56. okres Semily. Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy. Výroční zpráva srpen 2013 Základní škola Turnov Mašov, Školy 56 okres Semily VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy strana 1 Obsah A ) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 B ) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace tel./ fax : 487 829 321, e-mail : zsjizni@seznam.cz, www. zsjizni.clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007 Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Verze: k 31. 10. 2007 Obsah: 1. Základní

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-103/09-11 Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bohdalec

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

za školní rok 2013 2014

za školní rok 2013 2014 M a t e ř s k á š k o l a, Praha 4, Blatenská 2145 www.ms-blatenska.cz, e-mail: info@ms-blatenska, tel.fax :272 933 137, mobil : 724 251 550 ÚMČ Praha 11 OŠK Vidimova 1324 149 41 Praha 4 V Praze dne č.j.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VŠECHNO, CO POTŘEBUJI OPRAVDU ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLE VEŘEJNÁ ELEKTRONICKÁ ČÁST. PŘÍLOHY JSOU SOUČÁSTÍ ÚPLNÉ VERZE. ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

Více

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace o č innosti a hospodař ení školy č innost za školní rok 2006 2007 hospodař ení za kalendář ní rok 2006 Mozartova 24 Jablonec

Více

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obsah Část I. Základní údaje o škole 2 Část II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje 3

Více