Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. UBK/KN002 Informační věda Zp 1 z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. UBK/KN002 Informační věda 1 3 2+0+0 Zp 1 z"

Transkript

1 17201R004 - Knihovnictví (dvouoborová) 19 Studijní obor: Knihovnictví (dvouoborová) Studium: Prezenční Speciál] Lzac 00 e: Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. K1K/A - Knihovnictví v kombinaci s jiným studijním oborem Počet kreditů: 26 UBK/KN002 Informační věda Zp 1 z UBK/KN003 Typologie dokumentů 5* Zp,Zk 1 Z UBK/KN049 Akvizice a organizace knihovního fondu 5* Zp,Zk 1 Z UBK/KN005 Dějiny knižní kultury Zp 1 Z UBK/KN102 Informační věda 2 3* Zk 1 L UBK/KN006 Informační analýza dokumentu 5* Zp,Zk 1 L UBK/KN056 Dějiny knižní kultury Zk 1 L K2K/A - Knihovnictví v kombinaci s jiným studijním oborem Počet kreditů: 24 UBK/D014 Dějiny knihoven a knihovnictví 3* Zk 2 Z UBK/KN045 Identifikace dokumentů 5* Zp,Zk 2 L UBK/KN009 Věcné pořádání 5* Zp,Zk 2 L UBK/KN052 Internet a jeho využití Zp 2 L UBK/KN059 Výzkumné metody v knihovnictví Zp 2 L UBK/KN025 Knihovnická praxe D+0D Zp 2 L K3K/A - Knihovnictví v kombinaci s jiným studijním oborem Počet kreditů: 23 UBK/KN024 Knihovnický seminář Zp 3 Z UBK/KN058 Management knihoven Zk 3 Z UBK/KN042 Výchova uživatelů Zp,Zk 3 Z UBK/00100 Státní závěrečná zkouška Szv 3 L UBK/KN037 Personální management a marketing knihov 5* Zk 3 L UBK/LG008 Komunikační dovednosti Zp 3 L UBK/KN025 Knihovnická praxe D+0D Zp 3 L KOI/A - Tělesná výchova Počet kreditů: 1 KTV/00025 Tělesná výchova i Zp z KTV/00125 Tělesná výchova II i Zp L

2 K1K/B - Knihovnictví v kombinaci s jiným studijním oborem Volba min.: 0 kr. UBK/KN306 Úvod do sociologie Zk 1 z 2 B Humanitní studia UBK/KN001 Úvod do studia a perspektivy oboru Zp 1 Z UBK/KN310 Sociální komunikace Zp,Zk 1 Z KLJ/ZJ101 Angličtina Zp 1 Z UBK/KN011 Informační etika Zp 1 z UBK/KN029 Výpočetní technika Zp 1 z UBK/KN047 Estetika Zp 1 z UBK/KN101 Úvod do studia a perspektivy oboru Zp 1 L UVSRP/00050 Filozofie Zk 1 L KLJ/ZJ201 Angličtina Zp 1 L UBK/KN111 Informační etika Zp,Zk 1 L UBK/KN027 Informační technika Zp,Zk 1 L UBK/KN147 Estetika Zk 1 L UBK/KN057 Literární komunikace Zp,Zk 1 L KLJ/ZJ105 Němčina Zp Z KLJ/ZJ201 Angličtina Zp L UBK/ZJ205 Němčina Zp L K2K/B - Knihovnictví v kombinaci s jiným studijním oborem Volba min.: 0 kr. K ň f /Zkr Počet ivdi. / Zjxvi. INdZtJV JJI tjqiilt! 1 LI ZJCLKUIIC UBK/KN008 Teoretické základy selekčních jazyků Zp,Zk 2 z UBK/00036 Česká literatura po roce * Zp 2 z UBK/KN010 Teoretické základy informačních systémů Zp,Zk 2 z UBK/CL022 Světová literatura XX. století Zk 2 z UBK/KN031 Základy semiotiky Zk 2 z UBK/KN054 Knihovnické služby v elektronickém prost Zp 2 z UBK/KN055 Informační politika Zp 2 z UBK/00134 Regionální literatura Zp 2 L UBK/00037 Česká literatura po roce * Zp,Zk 2 L UBK/KN032 Věda o vědě Zk 2 L KLJ/ZJ401 Angličtina Zk 2 L UBK/KN048 Knihovnické systémy 5* Zp,Zk 2 L UBK/KN154 Knihovnické služby v elektronickém prost Zp 2 L UBK/KN155 Informační politika Zk 2 L KLJ/ZJ301 Angličtina Zp Z KLJ/ZJ305 Němčina Zp Z KLJ/ZJ405 Němčina Zp L K3K/B - Knihovnictví v kombinaci s jiným studijním oborem Volba min.: 0 kr.

3 UBK/00007 Úvod do světové literatury Zp 3 Z UBK/KN013 Dokumentografické systémy 7* Zp,Zk 3 Z UBK/00031 Literatura pro děti a mládež Zk 3 Z UBK/KN035 Organizace databází Zp 3 Z UBK/KN039 Stud. a rozborová činnost Zk 3 Z UBK/KN036 Projektování automatizace knihoven Zk 3 Z UBK/KN053 Diplomový seminář Zp 3 L UBK/00013 Úvod do světové literatury 2 3* Zp,Zk 3 L 7310R010 - Angličtina (dvouoborová) 21 UBK/KN138 Bibliografie umělecké literatury 3* Zp 3 L UBK/KN135 Organizace databází Zp 3 L UBK/KN046 Informační průmysl Zk 3 L UBK/KN051 Služby knihoven a inf. služby 6* Zp,Zk 3 L KLJ/ZJ505 Němčina Zk Z Studijní obor: Angličtina (dvouoborová) Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 90 kr 3 B Informační studia a knihovnictví Studijní program: B Informační studia a knihovnictví Kreditní limit: 180 kr. Studijní obor: Knihovnictví Studium: Kombinované Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. Kkl/A - Knihovnictví (komb.) 1. ročník Počet kreditů: 49 KLJ/ZJ101 Angličtina Zp z UBK/KN001 Úvod do studia a perspektivy oboru Zp z UBK/KN002 Informační věda Zp z UBK/KN003 Typologie dokumentů 5* Zp,Zk z UBK/KN005 Dějiny knižní kultury Zp z UBK/KN011 Informační etika Zp z UBK/KN029 Výpočetní technika Zp z KLJ/ZJ201 Angličtina Zp L UBK/KN006 Informační analýza dokumentu 5* Zp,Zk L UBK/KN027 Informační technika Zp,Zk L UBK/KN056 Dějiny knižní kultury Zk L UBK/KN057 Literární komunikace Zp,Zk L UBK/KN101 Úvod do studia a perspektivy oboru Zp L UBK/KN102 Informační věda 2 3* Zk L UBK/KN111 Informační etika Zp,Zk L

4 Kk2/A - Knihovnictví (komb.) 2. ročník Počet kreditů: 50 KLJ/ZJ301 Angličtina 3 i Zp z UBK/KN008 Teoretické základy selekčních jazyků Zp,Zk z UBK/KN010 Teoretické základy informačních systémů Zp,Zk z UBK/KN049 Akvizice a organizace knihovního fondu 5* Zp,Zk z UBK/KN054 Knihovnické služby v elektronickém prost Zp z UBK/KN055 Informační politika Zp z UBK/00036 Česká literatura po roce * Zp z KLJ/ZJ401 Angličtina Zk L UBK/KN009 Věcné pořádání 5* Zp,Zk L UBK/KN025 Knihovnická praxe D+0D Zp L UBK/KN045 Identifikace dokumentů 5* Zp,Zk L UBK/KN048 Knihovnické systémy 5* Zp,Zk L UBK/KN154 Knihovnické služby v elektronickém prost Zp L UBK/KN155 Informační politika Zk L UBK/00037 Česká literatura po roce * Zp,Zk L Kk3/A - Knihovnictví (komb.) 3. ročník Počet kreditů: 56 Kat./Zkr. Název předmětu Počet UBK/KN013 Dokumentografické systémy Zp,Zk z 7201R004 - Knihovnictví 4 UBK/KN024 Knihovnický seminář Zp z UBK/KN035 Organizace databází Zp z UBK/KN036 Projektování automatizace knihoven Zk z UBK/KN042 Výchova uživatelů Zp,Zk z UBK/KN058 Management knihoven Zk z UBK/KN037 Personální management a marketing knihov 5* Zk L UBK/KN046 Informační průmysl Zk L UBK/KN051 Služby knihoven a inf. služby 6* Zp,Zk L UBK/KN052 Internet a jeho využití Zp L UBK/KN053 Diplomový seminář Zp L UBK/KN059 Výzkumné metody v knihovnictví Zp L UBK/KN135 Organizace databází Zp L UBK/00100 Státní závěrečná zkouška Szv L Kkl/B - Knihovnictví (komb.) 1. ročník Volba min.: 0 kr. KLJ/ZJ105 Němčina 1 i Zp z UBK/KN047 Estetika Zp z UBK/KN306 Úvod do sociologie Zk z

5 UBK/KN310 Sociální komunikace Zp,Zk z UBK/KN147 Estetika Zk L UBK/LG008 Komunikační dovednosti Zp L UBK/ZJ205 Němčina Zp L UVSRP/00050 Filozofie Zk L Kk2/B - Knihovnictví (komb.) 2. ročník Volba min.: 0 kr. KLJ/ZJ305 Němčina 3 i Zp z UBK/CL022 Světová literatura XX. století Zk z UBK/D014 Dějiny knihoven a knihovnictví 3* Zk z UBK/KN031 Základy semiotiky Zk z KLJ/ZJ405 Němčina Zp L UBK/KN032 Věda o vědě Zk L UBK/00134 Regionální literatura Zp L Kk3/B- Knihovnictví (komb.) 3. ročník Volba min.: 0 kr. Kat./Zkr. Název předmětu Počet KLJ/ZJ505 Němčina Zk z UBK/KN039 Stud. a rozborová činnost Zk z 5 B Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Knihovnictví Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. Kl/A - (prez.) 1. ročník Počet kreditů: 49 KLJ/ZJ101 Angličtina Zp Z UBK/KN001 Úvod do studia a perspektivy oboru Zp z UBK/KN002 Informační věda Zp z UBK/KN003 Typologie dokumentů 5* Zp,Zk z UBK/KN005 Dějiny knižní kultury Zp z UBK/KN011 Informační etika Zp z UBK/KN029 Výpočetní technika Zp z KLJ/ZJ201 Angličtina Zp L UBK/KN006 Informační analýza dokumentu 5* Zp,Zk L UBK/KN027 Informační technika Zp,Zk L UBK/KN056 Dějiny knižní kultury Zk L UBK/KN057 Literární komunikace Zp,Zk L UBK/KN101 Úvod do studia a perspektivy oboru Zp L UBK/KN102 Informační věda 2 3* Zk L UBK/KN111 Informační etika Zp,Zk L K2/A - (prez.) 2. ročník Počet kreditů: 50 Rok Sem

6 KLJ/ZJ301 Angličtina 3 i Zp Z UBK/KN008 Teoretické základy selekčních jazyků Zp,Zk z UBK/KN010 Teoretické základy informačních systémů Zp,Zk z UBK/KN049 Akvizice a organizace knihovního fondu 5* Zp,Zk z UBK/KN054 Knihovnické služby v elektronickém prost Zp z UBK/KN055 Informační politika Zp z UBK/KN125 Knihovnická praxe D+0D Zp z UBK/00036 Česká literatura po roce * Zp z KLJ/ZJ401 Angličtina Zk L UBK/KN009 Věcné pořádání 5* Zp,Zk L UBK/KN045 Identifikace dokumentů 5* Zp,Zk L UBK/KN048 Knihovnické systémy 5* Zp,Zk L UBK/KN154 Knihovnické služby v elektronickém prost Zp L UBK/KN155 Informační politika Zk L UBK/00037 Česká literatura po roce * Zp,Zk L K3/A - (prez.) 3. ročník Počet kreditů: 59 Kat./Zkr. Název předmětu Počet UBK/KN013 UBK/KN024 Dokumentografické systémy Knihovnický seminář 7* Zp,Zk Zp Z Z 7201R004 - Knihovnictví 6 UBK/KN035 Organizace databází Zp Z UBK/KN036 Projektování automatizace knihoven Zk Z UBK/KN042 Výchova uživatelů Zp,Zk Z UBK/KN058 Management knihoven Zk Z UBK/KN225 Knihovnická praxe D+0D Zp Z UBK/KN037 Personální management a marketing knihov 5* Zk L UBK/KN046 Informační průmysl Zk L UBK/KN051 Služby knihoven a inf. služby 6* Zp,Zk L UBK/KN052 Internet a jeho využití Zp L UBK/KN053 Diplomový seminář Zp L UBK/KN059 Výzkumné metody v knihovnictví Zp L UBK/KN135 Organizace databází Zp L UBK/00100 Státní závěrečná zkouška Szv L KOI/A - Tělesná výchova Počet kreditů: 1 KTV/00025 Tělesná výchova i Zp z

7 KTV/00125 Tělesná výchova II i Zp L Kl/B - (prez.) 1. ročník Volba min.: 0 kr. KLJ/ZJ105 Němčina 1 i Zp z UBK/KN047 Estetika Zp z UBK/KN306 Úvod do sociologie Zk z UBK/KN310 Sociální komunikace Zp,Zk z UBK/00007 Úvod do světové literatury Zp z UBK/KN147 Estetika Zk L UBK/KN150 Biblioterapie Zk L UBK/LG008 Komunikační dovednosti Zp L UBK/ZJ205 Němčina Zp L UBK/00013 Úvod do světové literatury 2 3* Zp,Zk L UVSRP/00050 Filozofie Zk L K3/C UBK/KNP01 Účast na konferenci D Zp Z, UBK/KNP02 Terénní projekt D Zp Z, UBK/00025 Slovenská literatura Zp z UBK/00090 Kap. z dějin židovské literatury a kultu Zp z UBK/00125 Slovenská literatura 2 3* Zp,Zk L UBK/00190 Kap. z dějin židovské literatury a kultu 2* Zp,Zk L 7 B Informační studia a knihovnictví K2/B - (prez.) 2. ročník Volba min.: 0 kr. KLJ/ZJ305 Němčina 3 i Zp z UBK/CL022 Světová literatura XX. století Zk z UBK/D014 Dějiny knihoven a knihovnictví 3* Zk z UBK/KN031 Základy semiotiky Zk z KLJ/ZJ405 Němčina Zp L UBK/KN032 Věda o vědě Zk L UBK/00134 Regionální literatura Zp L K3/B - (prez.) 3. ročník Volba min.: 0 kr. KLJ/ZJ505 Němčina Zk z UBK/KN039 Stud. a rozborová činnost Zk z UBK/00031 Literatura pro děti a mládež Zk z

8 UBK/KN138 Bibliografie umělecké literatury 3* Zp L Studijní obor: Informační studia ze zaměřením na knihovnictví Studium: Prezenční Speciál] Lzac 00 e: Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. KSB/A Počet kreditů: 139 UI/KSB01 Úvod do studia Zp i Z UI/KSB02 Terminologické základy oboru Zk i Z UI/KSB03 Informační a komunikační technologie Zp i Z UI/KSB04 Typologie dokumentu - seminář Zp i Z UI/KSB05 Typologie dokumentu Zk i Z UI/KSB06 Vybrané kapitoly z informační výchovy Zp i Z UI/KSB07 Angličtina I Zp i Z UI/KSB08 Elektronické informační zdroje I Zk i Z UI/KSB09 Úvod do informatiky a výpočetní techniky Zp,Zk i Z UI/KSB10 Knihovnická legislativa Zk i z UI/KSB11 Algoritmy a programování I - cvičení Zp i z UI/KSB12 Algoritmy a programování I Zk i z UI/KSB13 Elektronické a informační zdroje II - cv 2* Zp i L UI/KSB14 Elektronické a informační zdroje II 2* Zk i L UI/KSB15 Informační etika Zp i L UI/KSB16 Informační analýza dokumentu - cvičení Zp i L UI/KSB17 Informační analýza dokumentu Zk i L UI/KSB18 Angličtina II Zp i L UI/KSB19 Algoritmy a programování II - cvičení 3* Zp i L UI/KSB20 Algoritmy a programování II 3* Zk i L UI/KSB21 Úvod do logiky Zp,Zk i L 7201R010 - Informační studia ze zaměřením na knihovnictví 8 UI/KSB22 Informační seminář I Zp 1 L UI/KSB23 Akvizice a organizace knihovního fondu Zp 2 Z UI/KSB24 Akvizice a organizace knihovního fondu Zk 2 Z UI/KSB25 Identifikace dokumentů I - cvičení Zp 2 Z UI/KSB26 Identifikace dokumentů I Zk 2 Z UI/KSB27 Základy informační politiky I Zk 2 Z UI/KSB28 Věcné zpracování dokumentů I - cvičení Zp 2 Z UI/KSB29 Věcné zpracování dokumentů I Zk 2 Z UI/KSB30 Angličtina pro IKS I Zp 2 Z UI/KSB31 Informační seminář II 2* Zp 2 Z UI/KSB32 Informační služby internetu Zp 2 Z UI/KSB33 Tvorba www stránek I Zp 2 Z UI/KSB34 Tvorba elektronických dokumentů Zp 2 L UI/KSB35 Vybrané kapitoly z dějin knihoven a knih Zk 2 L UI/KSB36 Identifikace dokumentů II - cvičení 2* Zp 2 L UI/KSB37 Identifikace dokumentů II 2* Zk 2 L UI/KSB38 Základy informační politiky II 3* Zk 2 L

9 UI/KSB39 Věcné zpracování dokumentů II - cvičení 1* Zp 2 L UI/KSB40 Věcné zpracování dokumentů II 2* Zk 2 L UI/KSB41 Informační seminář III 2* Zp 2 L UI/KSB42 Angličtina pro IKS II 2* Zp 2 L UI/KSB43 Dokumentografické systémy I - cvičení Zp 2 L UI/KSB44 Dokumentografické systémy I Zk 2 L UI/KSB45 Počítačová síť a Internet - cvičení Zp 2 L UI/KSB46 Počítačová síť a Internet Zk 2 L UI/KSB47 Praxe D+0 Zp 2 L UI/KSB48 Dokumentografické systémy II - cvičení 2* Zp 3 Z UI/KSB49 Dokumentografické systémy II 2* Zk 3 Z UI/KSB50 Knihovnické softwary Zp 3 Z UI/KSB51 Studijně rozborová činnost - cvičení Zp 3 Z UI/KSB52 Studijně rozborová činnost Zk 3 Z UI/KSB53 Základy projektování informačních systém Zk 3 Z UI/KSB54 Informační seminář IV 2* Zp 3 Z UI/KSB55 Databázová centra Zp 3 Z UI/KSB56 Systémy zprostředkování dokumentů Zp 3 Z UI/KSB57 Informační systémy I - cvičení Zp 3 Z UI/KSB58 Informační systémy I Zk 3 Z UI/KSB59 Diplomový seminář I Zp 3 Z UI/KSB60 Informační služby knihoven - cvičení Zp 3 L UI/KSB61 Informační služby knihoven Zk 3 L UI/KSB62 Management v informační společnosti Zk 3 L UI/KSB63 Informační systémy II - cvičení 2* Zp 3 L UI/KSB64 Informační systémy II 2* Zk 3 L UI/KSB65 Diplomový seminář II 2* Zp 3 L UI/KSB66 Státní závěrečná zkouška Szv 3 L KOI/A - Tělesná výchova Počet kreditů: 1 Kat./Zkr. Počet Název předmětu KTV/00025 Tělesná výchova Zp 1 Z 9 B Filologie KTV/00125 Tělesná výchova II Zp 1 L KSB/B Volba min.: 0 kr. UHV/M0090 Úvod do ochrany životního prostředí Zk i z UI/KSB67 Němčina pro IKS I Zp i z UI/KS002 Teoretické základy informatiky - seminář Zp i z UVSRP/V0140 Úvod do sociologické teorie Zk i z UVSRP/V0141 Úvod do psychologické teorie Zk i z UI/N1053 Počítačová typografie Zp i L UI/KSB71 Sociální komunikace - seminář Zp Z/L UI/KSB72 Sociální komunikace Zk Z/L UHV/M0009 Ochrana životního prostředí I Zp Z

10 UI/KSB69 Němčina pro IKS III 2* Zp Z UI/KS003 Teoretické základy informatiky Zk z UI/KS205 Znalostní a expertní systémy 4* Zk z UI/KS219 Databázové systémy I - seminář Zp z UI/KS220 Databázové systémy I Zk z UI/KS221 Zpracování přirozeného jazyka I - seminá Zp z UI/KS222 Zpracování přirozeného jazyka I Zk z UI/N1008 Logika a logické programování 6* Zp,Zk z UHV/M0075 Ochrana životního prostředí II Zk L UI/KSB68 Němčina pro IKS II 2* Zp L UI/KSB70 Němčina pro IKS IV 2* Zk L UI/KS227 Databázové systémy II - seminář 3* Zp L UI/KS228 Databázové systémy II 4* Zk L UI/KS229 Zpracování přirozeného jazyka II - semin Zp L UI/KS230 Zpracování přirozeného jazyka II 3* Zk L UI/N1009 Umělá inteligence 4* Zk L UI/N1052 Tvorba www stránek II 3* Zp L UI/N1057 Praktikum z logického programování 3* Zp L 10 N Informační studia a knihovnictví Studijní program: N Informační studia a knihovnictví Kreditní limit: 120 kr. Studijní obor: Informační a knihovnická studia Studium: Kombinované Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 120 kr. IKSNk/A Počet kreditů: 70 -Lvai./ ZJKI. Počet Název předmětu UI/KS001 Úvod do informačních studií Zk 4 z UI/KS002 Teoretické základy informatiky - seminář Zp 4 z UI/KS003 Teoretické základy informatiky Zk 4 z UI/KS004 Rešeršní strategie a informační podpora Zp 4 z UI/KS005 Rešeršní strategie a informační podpora Zk 4 z UI/KS006 Teoretické základy informační vědy Zk 4 L UI/KS007 Informační politika, právo a ekonomie Zk 4 L UI/KS008 Digitální knihovny - seminář Zp 4 L UI/KS009 Digitální knihovny Zk 4 L UI/KS010 Praxe D+0D Zp 4 L UI/KS011 Světové informační systémy Zk 5 z UI/KS012 Informační management Zk 5 z UI/KS013 Selekční jazyky - seminář Zp 5 z UI/KS014 Selekční jazyky Zk 5 z UI/KS015 Sociální psychologie pro IKS Zk 5 z UI/KS101 Diplomový seminář I Zp 5 z UI/KS016 Speciální informační zdroje a služby - s Zp 5 L UI/KS017 Speciální informační zdroje a služby Zk 5 L UI/KS018 Tvorba a design webových stránek Zp 5 L UI/KS019 Bibliometrie a informetrie Zk 5 L UI/KS020 Management tvorby a realizace projektů Zp 5 L

11 UI/KS021 Management tvorby a realizace projektů Zk 5 L UI/KS102 Diplomový seminář II 2* Zp 5 L UI/KS300 Státní závěrečná zkouška Szv L IKSNk/B Volba min.: 45 kr. T^a + /71^r Počet rvai./ ZJKI. Název předmětu UI/KS207 Angličtina pro IKS - seminář Zp 4 z UI/KS223 Úvod do informatiky a výpočetní techniky Zp,Zk 4 z UI/KS231 Algoritmy a programování I - cvičení Zp 4 z UI/KS232 Algoritmy a programování I Zk 4 z UI/KS206 Počítačová síť a Internet Zp,Zk 4 L UI/KS212 Umělá inteligence Zk 4 L UI/KS214 Studijní a rozborová činnost Zk 4 L UI/KS215 Základy ECDL Zp 4 L UI/KS233 Algoritmy a programování II - cvičení 3* Zp 4 L UI/KS234 Algoritmy a programování II 4* Zk 4 L UI/KS200 Typologie dokumentů - seminář Zp 5 Z UI/KS201 Typologie dokumentů Zk 5 Z 7201T008 - Informační a knihovnická studia 11 UI/KS205 Znalostní a expertní systémy 4* Zk 5 Z UI/KS216 Dokumentografické systémy I - seminář Zp 5 Z UI/KS217 Dokumentografické systémy I Zk 5 z UI/KS219 Databázové systémy I - seminář Zp 5 z UI/KS220 Databázové systémy I Zk 5 z UI/KS221 Zpracování přirozeného jazyka I - seminá Zp 5 z UI/KS222 Zpracování přirozeného jazyka I Zk 5 z UI/KS210 Informační služby knihoven - seminář Zp 5 L UI/KS211 Informační služby knihoven Zk 5 L UI/KS224 Dokumentografické systémy II - seminář Zp 5 L UI/KS225 Dokumentografické systémy II Zk 5 L UI/KS227 Databázové systémy II - seminář 3* Zp 5 L UI/KS228 Databázové systémy II 4* Zk 5 L UI/KS229 Zpracování přirozeného jazyka II - semin Zp 5 L UI/KS230 Zpracování přirozeného jazyka II 3* Zk 5 L IKSNk/C Kat l 7Vv ' - A ^ Počet rvai. / ZJKI. IN azev předmětu ZJCL-KUIIC. Rok Sem. UI/KSB02 Terminologické základy oboru Zk 4 z UI/N0243 Elektronické systémy zprostředkování dok i Zk 5 L UI/N0244 Elektronické systémy zprostředkování dok i Zp 5 L UI/KSB35 Vybrané kapitoly z dějin knihoven a knih Zk L Studijní obor: Informační a knihovnická studia Studium: Prezenční Specializace: 00

12 Etapa: první Kreditní limit: 120 kr. IKSNp/A Počet kreditů 70 Kat./Zkr. INdZtJV JJI tjqiilt! 1 LI Počet UI/KS001 Úvod do informačních studií Zk 4 z UI/KS002 Teoretické základy informatiky - seminář Zp 4 z UI/KS003 Teoretické základy informatiky Zk 4 z UI/KS004 Rešeršní strategie a informační podpora Zp 4 z UI/KS005 Rešeršní strategie a informační podpora Zk 4 z UI/KS006 Teoretické základy informační vědy Zk 4 L UI/KS007 Informační politika, právo a ekonomie Zk 4 L UI/KS008 Digitální knihovny - seminář Zp 4 L UI/KS009 Digitální knihovny Zk 4 L UI/KS010 Praxe D+0D Zp 4 L UI/KS011 Světové informační systémy Zk 5 z UI/KS012 Informační management Zk 5 z UI/KS013 Selekční jazyky - seminář Zp 5 z UI/KS014 Selekční jazyky Zk 5 z UI/KS015 Sociální psychologie pro IKS Zk 5 z UI/KS101 Diplomový seminář I Zp 5 z UI/KS016 Speciální informační zdroje a služby - s Zp 5 L UI/KS017 Speciální informační zdroje a služby Zk 5 L 12 N Informační studia a knihovnictví UI/KS018 Tvorba a design webových stránek Zp 5 L UI/KS019 Bibliometrie a informetrie Zk 5 L UI/KS020 Management tvorby a realizace projektů Zp 5 L UI/KS021 Management tvorby a realizace projektů Zk 5 L UI/KS102 Diplomový seminář II 2* Zp 5 L UI/KS300 Státní závěrečná zkouška Szv 5 L ZJCLKUIIC Rok i Se m. IKSNp/B Volba min.: 45 kr. Kat I7\rr Počet rvai./ ZJKI. Název předmětu UI/KS207 Angličtina pro IKS - seminář Zp 4 Z UI/KS223 Úvod do informatiky a výpočetní techniky Zp,Zk 4 Z UI/KS231 Algoritmy a programování I - cvičení Zp 4 Z UI/KS232 Algoritmy a programování I Zk 4 Z UI/KS206 Počítačová síť a Internet Zp,Zk 4 L UI/KS212 Umělá inteligence Zk 4 L UI/KS214 Studijní a rozborová činnost Zk 4 L UI/KS215 Základy ECDL Zp 4 L UI/KS233 Algoritmy a programování II - cvičení 3* Zp 4 L UI/KS234 Algoritmy a programování II 4* Zk 4 L UI/KS200 Typologie dokumentů - seminář Zp 5 Z UI/KS201 Typologie dokumentů Zk 5 Z

13 UI/KS205 Znalostní a expertní systémy 4* Zk 5 Z UI/KS216 Dokumentografické systémy I - seminář Zp 5 Z UI/KS217 Dokumentografické systémy I Zk 5 Z UI/KS219 Databázové systémy I - seminář Zp 5 Z UI/KS220 Databázové systémy I Zk 5 Z UI/KS221 Zpracování přirozeného jazyka I - seminá Zp 5 Z UI/KS222 Zpracování přirozeného jazyka I Zk 5 Z UI/KS210 Informační služby knihoven - seminář Zp 5 L UI/KS211 Informační služby knihoven Zk 5 L UI/KS224 Dokumentografické systémy II - seminář Zp 5 L UI/KS225 Dokumentografické systémy II Zk 5 L UI/KS227 Databázové systémy II - seminář 3* Zp 5 L UI/KS228 Databázové systémy II 4* Zk 5 L UI/KS229 Zpracování přirozeného jazyka II - semin Zp 5 L UI/KS230 Zpracování přirozeného jazyka II 3* Zk 5 L IKSNp/C Kat l 7 V v ' - A ^ Počet rvai. / ZJKI. IN azev předmětu UI/KSB02 Terminologické základy oboru Zk 4 z UI/KSB35 Vybrané kapitoly z dějin knihoven a knih Zk 4 L UI/N0243 Elektronické systémy zprostředkování dok Zk 5 L UI/N0244 Elektronické systémy zprostředkování dok Zp 5 L 7201T011 - Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu 13 Studijní obor: Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 120 kr. KKT/A Počet kreditů L: 80 Kat I 7 \rr Počet xvai./ ZJKI. Název předmětu UBK/KT001 Příroda a kultura Zk 1 z UBK/KT002 Vývoj a současnost knižní kultury Zk 1 z UBK/KT003 Organizace veř. knihoven komunit, typu Zk 1 z UBK/KT005 Současná česká próza Zk 1 z UBK/KT006 Současná česká poezie Zk 1 z UBK/KT009 Elektro. kumunikace a mult. systém Zp 1 z UBK/KT011 Angličtina - odborné texty Zp 1 z UBK/KT004 Organizace veř. knihoven komunit, typu 2 4* Zk 1 L UBK/KT007 Služby pro specifické kategorie uživatel Zk 1 L UBK/KT008 Metodika práce s dětmi a mládeži Zk 1 L UBK/KT010 Elektro. kumunikace a mult. systém 2 4* Zk 1 L UBK/KT012 Angličtina - odborné texty 2 2* Zp 1 L UBK/KT013 Praxe v zahraničí (země EU) D+0 Zp 1 L UBK/KT014 System, dokument, a paměť, instituce Zp 2 Z UBK/KT016 Autor, zákon se zam. na veřej, knihovny Zk 2 Z ZJCL-KUIIC. Rok Sem.

14 UBK/KT017 Manažerské techniky Zp 2 z UBK/KT019 Evropská unie Zk 2 z UBK/KT020 Veřejná správa v ČR Zk 2 z UBK/KT021 Angličtina - odborné texty Zp 2 z UBK/KT040 Digitalizace a veřejné knihovny Zk 2 z UBK/KT015 System, dokument, a paměť, instituce 2 5* Zk 2 L UBK/KT018 Marketingové techniky 4* Zk 2 L UBK/KT022 Angličtina - odborné texty 4 2* Zk 2 L UBK/KT023 Diplomový seminář Zp 2 L UBK/KT024 Státní závěrečná zkouška Szv 2 L KKT/B Volba min.: 20 kr. Kat I 7 \rr Počet xvai./ ZJKI. Název předmětu UBK/KTP02 Základy znalostní ekonomiky I Zp 1 z UBK/KT025 Vybrané kap. ze souč. svět. literatury Zk 1 z UBK/KT026 Hudební knihovny - akvizic, a org. služ Zk 1 z UBK/KT027 Slovenská literární tvorba Zk 1 z UBK/KT030 Němčina - odborné texty Zp 1 z UBK/00032 Literatura a film Zp 1 z UBK/00033 Literatura a hudba Zp 1 z UBK/00085 Ženská otázka v dílech spisovatelek Zp 1 z UBK/KTP01 Informace, komunikace a myšlení Zp 1 L UBK/KTP03 Základy znalostní ekonomiky II Zp 1 L UBK/KT028 Historie regionu Zk 1 L UBK/KT029 Teorie umění a estetika Zk 1 L 14 N Filologie UBK/KT031 Němčina - odborné texty 2 2* Zp 1 L UBK/00038 Literatura a hudba 2 2* Zp 1 L UBK/00077 Literatura a film 2 4* Zp,Zk 1 L UBK/00095 Ženská otázka v dílech spisovatelek 20. 1* Zp 1 L UHV/D2009 České dějiny nejnovější Zk 1 L UHV/00017 Dějiny umění I Zp 1 L UBK/CL020 Scenáristika literárních výstav Zp 2 Z UBK/KT032 Pracovněprávní vztahy v knihovnách Zp 2 Z UBK/KT034 Architektura knihoven Zk 2 Z UBK/KT035 Pedagog, a psycholog, asp. knihov. prof Zk 2 Z UBK/KT036 Rétorika Zp 2 Z UBK/KT038 Němčina - odborné texty 3 2* Zp 2 Z UHV/00018 Dějiny umění II 3* Zp 2 Z UBK/KT033 Pracovněprávní vztahy v knihovnách 2 4* Zk 2 L UBK/KT037 Rétorika Zp 2 L UBK/KT039 Němčina - odborné texty 4 2* Zk 2 L UHV/00021 Dějiny umění III 6* Zk 2 L 7310T010 - Angličtina (dvouoborová)

Studijní obor: Monitorování životního prostředí Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr.

Studijní obor: Monitorování životního prostředí Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. 1 Studijní program: B1702 Aplikovaná fyzika Kreditní limit: 180 kr. Studijní obor: Monitorování životního prostředí Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. F01MZ/A - Základní

Více

Bakalářský studijní program - prezenční studium

Bakalářský studijní program - prezenční studium Bakalářský studijní program - prezenční studium 1. ročník studia - společný pro obory: Podnikání Podnikání a management v obchodu Informatika a internet v podnikání Podnikání a management v životním prostředí

Více

Studijní obor: Astrofyzika Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. F01/A - Základní kurz fyziky Počet kreditů: 60

Studijní obor: Astrofyzika Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. F01/A - Základní kurz fyziky Počet kreditů: 60 1 Studijní program: B1701 Fyzika Kreditní limit: 180 kr. Studijní obor: Astrofyzika Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. F01/A - Základní kurz fyziky Počet kreditů:

Více

23. Splnitelnost a platnost výrokových formulí, dedukce ve výrokové logice

23. Splnitelnost a platnost výrokových formulí, dedukce ve výrokové logice Okruhy otázek k přijímacím zkouškám Studijní obor: Informační studia se zaměřením na knihovnictví A. TEORETICKÉ A METODOLOGICKÉ ZÁKLADY INFORMAČNÍ VĚDY 1. Citační etika, zásady citování a porušování citační

Více

1 M7503 Učitelství pro základní školy - čtyřleté studium 2 1.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční)... 2

1 M7503 Učitelství pro základní školy - čtyřleté studium 2 1.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční)... 2 1 Obsah 1 M7503 Učitelství pro základní školy - čtyřleté studium 2 1.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční).......................... 2 2 M7503 Učitelství pro základní školy - čtyřleté studium

Více

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářské studium Forma prezenční Informační technologie Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní

Více

Studijní obor: Teoretická fyzika Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 300 kr.

Studijní obor: Teoretická fyzika Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 300 kr. 1 Studijní program: M1701 Fyzika Kreditní limit: 300 kr. Studijní obor: Teoretická fyzika Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 300 kr. F01MF/A - Základní kurz fyziky Počet kreditů:

Více

VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma

VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma Kód a název oboru vzdělání: 68-43-N/.. Veřejnosprávní činnost Název vzdělávacího programu: Veřejná správa Zaměření vzdělávacího programu: - Forma studia:

Více

KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ

KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ KULTUROLOGIE KULT KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ I. cyklus KULT022001 / 204. Základy kulturologie 2/- Zk -/- KULT022002 / 206. Přehled kulturolog. koncepcí Borecký 2/- Zk

Více

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA Univerzita Palackého volomouci INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA s ohledem na aktuální stav informační společnosti, digitalizaci mediální sféry a rozvoj mediální gramotnosti Katedra žurnalistiky

Více

Zápis z mimořádného jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 20. 5. 1998

Zápis z mimořádného jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 20. 5. 1998 Zápis z mimořádného jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 20. 5. 1998 Přítomni: Omluven: Hosté: Čemerková, Helešic, Matuszek, Skála, Tuleja, Brunda, Kovács, Kroupová, Lébl, Mrozek Malátek, Suchoňová,

Více

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice www.tf.jcu.cz 1

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice www.tf.jcu.cz 1 STUDIJNÍ PLÁN Studijní program: Sociální práce (B7508) Studijní obor: Sociální a charitativní práce (6731R006) Forma studia: kombinovaná Verze: 2006 Celkem kreditů: 180 Standardní doba studia: 6 semestrů

Více

Studijní plány: 2015/2016. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Studijní plány: 2015/2016. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Studijní plány: 2015/2016 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Fakulta ekonomicko správní Fakulta ekonomicko-správní je jednou ze sedmi fakult Univerzity Pardubice. Během své existence se rozvinula

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty).

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty). Aplikovaná informatika Akreditováno do: 31.10.2013 Délka studia: 3 roky Forma studia: Prezenční studium Předpokládaný počet studentů nastupujících do 1. ročníku: 60 Přijímací zkouška: bez přijímacích zkoušek

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

STUDIJNÍ PROGRAM MATEMATIKA

STUDIJNÍ PROGRAM MATEMATIKA STUDIJNÍ PROGRAM MATEMATIKA Akademický rok 2010/2011 OBSAH Slezská univerzita v Opavě.... ii Matematický ústav v Opavě.. iv Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU (vybraná pracoviště)...... ix Harmonogram

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

1 Studijní program: N2301 Strojní inženýrství

1 Studijní program: N2301 Strojní inženýrství 1 Obsah 1 N2301 Strojní inženýrství 2 1.1 2301T001-Dopravní a manipulační technika (prezenční)....................... 2 1.2 2302T040-Konstrukce zdravotnické techniky (prezenční).......................

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy 1 Obsah 1 9999 Certifikátové programy 2 1.1 Prohloubené studium speciální pedagogiky - 0............................ 2 1.2 Astronomie - P3............................................. 3 1.3 Český jazyk

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy 1 Obsah 1 9999 Certifikátové programy 2 1.1 Metrologie a diagnostika elektrických zařízení - E3.......................... 2 1.2 Základy projektování a odborná způsobilost v elektrotechnice - E4.................

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STUDIUM NA UJEP Formy studia - prezenční - kombinovaná Studium v prezenční formě se uskutečňuje

Více

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů Střední odborná škola Luhačovice Obor: 72-41-M/001 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích Školní rok: 2013/2014 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Sdělení

Více

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány 1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány Seznamy vyučovaných předmětů včetně hodinových dotací v jednotlivých ročnících a oborech Platné od školního roku 2014/2015

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem Školní rok: 2013/2014 Kód a název oboru vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Název ŠVP: Studia humaniora Ročník: 1., 2., 3., 4. Stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou Délka vzdělávání: čtyři roky Datum

Více

Opatření děkana č. 2/2015

Opatření děkana č. 2/2015 EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Univerzita Karlova Opatření děkana č. 2/2015 Upřesnění opatření děkana č. 3/2011 pro akademický rok 2015/16 1. Uznání studijních povinností v rámci studia PSP se vedle studentů

Více

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Zimní termín SZZ SZZ v zimním termínu (leden) lze v souladu s rozhodnutím děkanky konat v posledním roce studia. Podmínkou účasti

Více

Zaměření IT Podnikání v IT

Zaměření IT Podnikání v IT Zaměření IT Podnikání v IT Nové zaměření Podnikání v IT VOŠ 11. září 2014 Autor: Mgr. Pavel Anderle Zaměření IT Podnikání v IT Nové zaměření Podnikání v IT Předpokládané uplatnění studenta Podnikání v

Více

Specializace Kognitivní informatika

Specializace Kognitivní informatika Specializace Kognitivní informatika Otevřené dveře specializace Kognitivní informatika, 10.5.2007 V rámci projektu, financovaného Evropským sociálním fondem pod č. 3206 Multi- a transdisciplinární obor

Více

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK?

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě centrum pro vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální vzdělávací centrum

Více

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10 Bakalářské a magisterské studijní obory B7310 Filologie Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk A23 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR Zlínský kraj Vsetín, 24.4.2013 Mgr. Vladana Pillerová Mgr. Zlata Houšková Odpovědi Dotazníky vyplnily 862 knihovny (676 knihoven obcí, krajů,

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

12:30-13:15. 13:20-14:05 ATK100024 - Sociologie kultury a+b Doc. Martin Matějů (306) ATK100013 - Psychologie kultury c+d PhDr. Karel Hnilica (138)

12:30-13:15. 13:20-14:05 ATK100024 - Sociologie kultury a+b Doc. Martin Matějů (306) ATK100013 - Psychologie kultury c+d PhDr. Karel Hnilica (138) Pátek Čtvrtek Středa Úterý Pondělí ZS 2010/2011 1. ročník 2. ročník 3. ročník 09:10-09:55 10:00-10:45 10:50-11:35 11:40-12:25 ATK100007 - Psychologie kultury a+b PhDr. Karel Hnilica (138) 12:30-13:15 13:20-14:05

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů Soubor odborných předmětů 72-41-M/01 - Informační služby Forma zkoušky: Praktická zkouška Zkouška obsahuje učivo z předmětů informační procesy a praxe. 1. Katalogizování skupiny dokumentů A 2. Katalogizování

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... Obsah NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 DĚJINY UMĚNÍ TVOŘIVĚ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

Charakteristika kombinovaného studia. Organizace kombinovaného studia. Podmínky přijetí ke studiu

Charakteristika kombinovaného studia. Organizace kombinovaného studia. Podmínky přijetí ke studiu Charakteristika kombinovaného studia Kombinovaná forma studia je určena především uchazečům, kteří mají zájem studovat při zaměstnání. Složení předmětů pro kombinovanou formu je obdobné se skladbou předmětů

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT

DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT Ateliér divadelního manažerství, bakalářské studium se zaměřením Produkční management Ročník: 1. Projektový management I 1 1 2 klz 2 Krejčí Vznik divadelní inscenace

Více

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 Jak jsme na tom v našem kraji? Zdroje VISK2, RF, ESF (Trisia Třinec) většinou zdarma,

Více

Profilace studentů. Gymnázium Jana Keplera Praha. www.gjk.cz

Profilace studentů. Gymnázium Jana Keplera Praha. www.gjk.cz Profilace studentů Gymnázium Jana Keplera Praha www.gjk.cz 1. Volitelnost v rámci povinných předmětů předmět absolvují všichni studenti ročníku volí si úroveň nebo jsou zařazeni do úrovně podle svých výsledků

Více

Rozvoj podnikatelských dovedností na SŠ ve ZK. Podnikání se může vyvíjet různě

Rozvoj podnikatelských dovedností na SŠ ve ZK. Podnikání se může vyvíjet různě Podnikání se může vyvíjet různě Co dělal dobře? Co dělal špatně? Cílem projektu je připravit a realizovat prvky výuky podnikatelství na SPŠ Zlín a výsledky aplikovat u dalších SŠ ve ZK. Projekt je realizován

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

Zápis z jednání studijní rady dne 22. 3. 1999

Zápis z jednání studijní rady dne 22. 3. 1999 Zápis z jednání studijní rady dne 22. 3. 1999 Přítomni: doc. Řezanková, Ing. Benáčanová, RNDr. Strossa a Mgr. Nedomová Za studenty: P. Hendl Host: Ing. Rosický 1. Akreditace nových předmětů a) Katedra

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2 Obsah NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 DĚJINY UMĚNÍ TVOŘIVĚ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

Sociální a kulturní soudržnost

Sociální a kulturní soudržnost STEM, Středisko empirických výzkumů Praha SOÚ, Sociologický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha CESES, Centrum sociálních a ekonomických strategií FSV UK Celetná 20, 110 00 Praha Sociální a kulturní

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Evropská integrace Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace Vyhodnocení dotazníku k doplňování knihovního fondu 2014 Cílem dotazníkového šetření, které probíhalo od října do konce prosince 2014 na webových stránkách knihovny, bylo především zjistit, jaké vědní

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa Prof il absolventa Hospodářská politika a správa Bakalářské studijní obory 2011/2012 Bakalářské studijní obory 2011/2012 Veřejná správa Finance Fast facts Titul: Bc. Délka studia: 3 roky Forma studia:

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková

PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková Proč e-learning? Výhody pro vás - potenciální účastníky školení Alternativa ke klasickým kurzům a seminářům pořádaným v NLK či IPVZ

Více

Orange Factory. Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy s.r.o. www.orangefactory.cz

Orange Factory. Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy s.r.o. www.orangefactory.cz Orange Factory Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy s.r.o. www.orangefactory.cz Škola pro lidi, kteří chtějí tvořit a nebojí se dělat věci, které budou vidět. Studium na Orange factory připravuje

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 9.12.2012 do částky 159/2012 Sb. a 51/2012 Sb.m.s. Obsah a text 304/2012 Sb. - poslední stav textu 304/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 12. září 2012 o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků

Více

Manažerská informatika

Manažerská informatika Studijní obor Manažerská informatika Studijní program Systémové inženýrství a informatika SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Získáte znalosti z oboru informatika a informačních technologií znalosti ze souvisejících

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 6

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 6 NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 KONVERZACE V RUSKÉM JAZYCE... 2 DĚJINY UMĚNÍ - PRAKTICKÉ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava Knihovny, zaměstnanci a standardy typ Knihovny pobočky celkem zaměstnanci Krajská knihovna 1 0 1 68 Pověřené knihovny 15 76 91 361,6 Profesionální

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Stupeň Druhy informačních pramenů Retrospektiva Tematické vymezení MDT úplnosti Počet exemplářů - domácí/zahraniční doplňování doplň. I. TECHNICKÉ OBORY

Více

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická E2 Univerzita Palackého v Olomouci (UP), www.upol.cz Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF), www.upol.cz Humanitní studia n B6141 Teologie (Bc., PS, 3) Teologická studia +: Anglická filologie, Aplikovaná

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz www.fm.tul.cz Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz Technická univerzita v Liberci Budova CxI Hlavní areál univerzity Rektorát, IC Budova A (sídlo FM) Menza 2 Základní

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Akreditační komise rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004 v Blansku, že bude v souladu s 84 odst.

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno Struktura Univerzity obrany Fakulta vojenského leadershipu

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

Prezentace oboru Letový provoz

Prezentace oboru Letový provoz Prezentace oboru Letový provoz motto: Aktivity v letovém provozu jsou podmíněné vysokou odborností a profesionalitou v oboru doc. Ing. Luděk Beňo, CSc. VŠO Katedra letecké dopravy 1 V čem spočívá rozdíl

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jarní 2014 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Předmět:

Více