Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. UBK/KN002 Informační věda Zp 1 z

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. UBK/KN002 Informační věda 1 3 2+0+0 Zp 1 z"

Transkript

1 17201R004 - Knihovnictví (dvouoborová) 19 Studijní obor: Knihovnictví (dvouoborová) Studium: Prezenční Speciál] Lzac 00 e: Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. K1K/A - Knihovnictví v kombinaci s jiným studijním oborem Počet kreditů: 26 UBK/KN002 Informační věda Zp 1 z UBK/KN003 Typologie dokumentů 5* Zp,Zk 1 Z UBK/KN049 Akvizice a organizace knihovního fondu 5* Zp,Zk 1 Z UBK/KN005 Dějiny knižní kultury Zp 1 Z UBK/KN102 Informační věda 2 3* Zk 1 L UBK/KN006 Informační analýza dokumentu 5* Zp,Zk 1 L UBK/KN056 Dějiny knižní kultury Zk 1 L K2K/A - Knihovnictví v kombinaci s jiným studijním oborem Počet kreditů: 24 UBK/D014 Dějiny knihoven a knihovnictví 3* Zk 2 Z UBK/KN045 Identifikace dokumentů 5* Zp,Zk 2 L UBK/KN009 Věcné pořádání 5* Zp,Zk 2 L UBK/KN052 Internet a jeho využití Zp 2 L UBK/KN059 Výzkumné metody v knihovnictví Zp 2 L UBK/KN025 Knihovnická praxe D+0D Zp 2 L K3K/A - Knihovnictví v kombinaci s jiným studijním oborem Počet kreditů: 23 UBK/KN024 Knihovnický seminář Zp 3 Z UBK/KN058 Management knihoven Zk 3 Z UBK/KN042 Výchova uživatelů Zp,Zk 3 Z UBK/00100 Státní závěrečná zkouška Szv 3 L UBK/KN037 Personální management a marketing knihov 5* Zk 3 L UBK/LG008 Komunikační dovednosti Zp 3 L UBK/KN025 Knihovnická praxe D+0D Zp 3 L KOI/A - Tělesná výchova Počet kreditů: 1 KTV/00025 Tělesná výchova i Zp z KTV/00125 Tělesná výchova II i Zp L

2 K1K/B - Knihovnictví v kombinaci s jiným studijním oborem Volba min.: 0 kr. UBK/KN306 Úvod do sociologie Zk 1 z 2 B Humanitní studia UBK/KN001 Úvod do studia a perspektivy oboru Zp 1 Z UBK/KN310 Sociální komunikace Zp,Zk 1 Z KLJ/ZJ101 Angličtina Zp 1 Z UBK/KN011 Informační etika Zp 1 z UBK/KN029 Výpočetní technika Zp 1 z UBK/KN047 Estetika Zp 1 z UBK/KN101 Úvod do studia a perspektivy oboru Zp 1 L UVSRP/00050 Filozofie Zk 1 L KLJ/ZJ201 Angličtina Zp 1 L UBK/KN111 Informační etika Zp,Zk 1 L UBK/KN027 Informační technika Zp,Zk 1 L UBK/KN147 Estetika Zk 1 L UBK/KN057 Literární komunikace Zp,Zk 1 L KLJ/ZJ105 Němčina Zp Z KLJ/ZJ201 Angličtina Zp L UBK/ZJ205 Němčina Zp L K2K/B - Knihovnictví v kombinaci s jiným studijním oborem Volba min.: 0 kr. K ň f /Zkr Počet ivdi. / Zjxvi. INdZtJV JJI tjqiilt! 1 LI ZJCLKUIIC UBK/KN008 Teoretické základy selekčních jazyků Zp,Zk 2 z UBK/00036 Česká literatura po roce * Zp 2 z UBK/KN010 Teoretické základy informačních systémů Zp,Zk 2 z UBK/CL022 Světová literatura XX. století Zk 2 z UBK/KN031 Základy semiotiky Zk 2 z UBK/KN054 Knihovnické služby v elektronickém prost Zp 2 z UBK/KN055 Informační politika Zp 2 z UBK/00134 Regionální literatura Zp 2 L UBK/00037 Česká literatura po roce * Zp,Zk 2 L UBK/KN032 Věda o vědě Zk 2 L KLJ/ZJ401 Angličtina Zk 2 L UBK/KN048 Knihovnické systémy 5* Zp,Zk 2 L UBK/KN154 Knihovnické služby v elektronickém prost Zp 2 L UBK/KN155 Informační politika Zk 2 L KLJ/ZJ301 Angličtina Zp Z KLJ/ZJ305 Němčina Zp Z KLJ/ZJ405 Němčina Zp L K3K/B - Knihovnictví v kombinaci s jiným studijním oborem Volba min.: 0 kr.

3 UBK/00007 Úvod do světové literatury Zp 3 Z UBK/KN013 Dokumentografické systémy 7* Zp,Zk 3 Z UBK/00031 Literatura pro děti a mládež Zk 3 Z UBK/KN035 Organizace databází Zp 3 Z UBK/KN039 Stud. a rozborová činnost Zk 3 Z UBK/KN036 Projektování automatizace knihoven Zk 3 Z UBK/KN053 Diplomový seminář Zp 3 L UBK/00013 Úvod do světové literatury 2 3* Zp,Zk 3 L 7310R010 - Angličtina (dvouoborová) 21 UBK/KN138 Bibliografie umělecké literatury 3* Zp 3 L UBK/KN135 Organizace databází Zp 3 L UBK/KN046 Informační průmysl Zk 3 L UBK/KN051 Služby knihoven a inf. služby 6* Zp,Zk 3 L KLJ/ZJ505 Němčina Zk Z Studijní obor: Angličtina (dvouoborová) Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 90 kr 3 B Informační studia a knihovnictví Studijní program: B Informační studia a knihovnictví Kreditní limit: 180 kr. Studijní obor: Knihovnictví Studium: Kombinované Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. Kkl/A - Knihovnictví (komb.) 1. ročník Počet kreditů: 49 KLJ/ZJ101 Angličtina Zp z UBK/KN001 Úvod do studia a perspektivy oboru Zp z UBK/KN002 Informační věda Zp z UBK/KN003 Typologie dokumentů 5* Zp,Zk z UBK/KN005 Dějiny knižní kultury Zp z UBK/KN011 Informační etika Zp z UBK/KN029 Výpočetní technika Zp z KLJ/ZJ201 Angličtina Zp L UBK/KN006 Informační analýza dokumentu 5* Zp,Zk L UBK/KN027 Informační technika Zp,Zk L UBK/KN056 Dějiny knižní kultury Zk L UBK/KN057 Literární komunikace Zp,Zk L UBK/KN101 Úvod do studia a perspektivy oboru Zp L UBK/KN102 Informační věda 2 3* Zk L UBK/KN111 Informační etika Zp,Zk L

4 Kk2/A - Knihovnictví (komb.) 2. ročník Počet kreditů: 50 KLJ/ZJ301 Angličtina 3 i Zp z UBK/KN008 Teoretické základy selekčních jazyků Zp,Zk z UBK/KN010 Teoretické základy informačních systémů Zp,Zk z UBK/KN049 Akvizice a organizace knihovního fondu 5* Zp,Zk z UBK/KN054 Knihovnické služby v elektronickém prost Zp z UBK/KN055 Informační politika Zp z UBK/00036 Česká literatura po roce * Zp z KLJ/ZJ401 Angličtina Zk L UBK/KN009 Věcné pořádání 5* Zp,Zk L UBK/KN025 Knihovnická praxe D+0D Zp L UBK/KN045 Identifikace dokumentů 5* Zp,Zk L UBK/KN048 Knihovnické systémy 5* Zp,Zk L UBK/KN154 Knihovnické služby v elektronickém prost Zp L UBK/KN155 Informační politika Zk L UBK/00037 Česká literatura po roce * Zp,Zk L Kk3/A - Knihovnictví (komb.) 3. ročník Počet kreditů: 56 Kat./Zkr. Název předmětu Počet UBK/KN013 Dokumentografické systémy Zp,Zk z 7201R004 - Knihovnictví 4 UBK/KN024 Knihovnický seminář Zp z UBK/KN035 Organizace databází Zp z UBK/KN036 Projektování automatizace knihoven Zk z UBK/KN042 Výchova uživatelů Zp,Zk z UBK/KN058 Management knihoven Zk z UBK/KN037 Personální management a marketing knihov 5* Zk L UBK/KN046 Informační průmysl Zk L UBK/KN051 Služby knihoven a inf. služby 6* Zp,Zk L UBK/KN052 Internet a jeho využití Zp L UBK/KN053 Diplomový seminář Zp L UBK/KN059 Výzkumné metody v knihovnictví Zp L UBK/KN135 Organizace databází Zp L UBK/00100 Státní závěrečná zkouška Szv L Kkl/B - Knihovnictví (komb.) 1. ročník Volba min.: 0 kr. KLJ/ZJ105 Němčina 1 i Zp z UBK/KN047 Estetika Zp z UBK/KN306 Úvod do sociologie Zk z

5 UBK/KN310 Sociální komunikace Zp,Zk z UBK/KN147 Estetika Zk L UBK/LG008 Komunikační dovednosti Zp L UBK/ZJ205 Němčina Zp L UVSRP/00050 Filozofie Zk L Kk2/B - Knihovnictví (komb.) 2. ročník Volba min.: 0 kr. KLJ/ZJ305 Němčina 3 i Zp z UBK/CL022 Světová literatura XX. století Zk z UBK/D014 Dějiny knihoven a knihovnictví 3* Zk z UBK/KN031 Základy semiotiky Zk z KLJ/ZJ405 Němčina Zp L UBK/KN032 Věda o vědě Zk L UBK/00134 Regionální literatura Zp L Kk3/B- Knihovnictví (komb.) 3. ročník Volba min.: 0 kr. Kat./Zkr. Název předmětu Počet KLJ/ZJ505 Němčina Zk z UBK/KN039 Stud. a rozborová činnost Zk z 5 B Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Knihovnictví Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. Kl/A - (prez.) 1. ročník Počet kreditů: 49 KLJ/ZJ101 Angličtina Zp Z UBK/KN001 Úvod do studia a perspektivy oboru Zp z UBK/KN002 Informační věda Zp z UBK/KN003 Typologie dokumentů 5* Zp,Zk z UBK/KN005 Dějiny knižní kultury Zp z UBK/KN011 Informační etika Zp z UBK/KN029 Výpočetní technika Zp z KLJ/ZJ201 Angličtina Zp L UBK/KN006 Informační analýza dokumentu 5* Zp,Zk L UBK/KN027 Informační technika Zp,Zk L UBK/KN056 Dějiny knižní kultury Zk L UBK/KN057 Literární komunikace Zp,Zk L UBK/KN101 Úvod do studia a perspektivy oboru Zp L UBK/KN102 Informační věda 2 3* Zk L UBK/KN111 Informační etika Zp,Zk L K2/A - (prez.) 2. ročník Počet kreditů: 50 Rok Sem

6 KLJ/ZJ301 Angličtina 3 i Zp Z UBK/KN008 Teoretické základy selekčních jazyků Zp,Zk z UBK/KN010 Teoretické základy informačních systémů Zp,Zk z UBK/KN049 Akvizice a organizace knihovního fondu 5* Zp,Zk z UBK/KN054 Knihovnické služby v elektronickém prost Zp z UBK/KN055 Informační politika Zp z UBK/KN125 Knihovnická praxe D+0D Zp z UBK/00036 Česká literatura po roce * Zp z KLJ/ZJ401 Angličtina Zk L UBK/KN009 Věcné pořádání 5* Zp,Zk L UBK/KN045 Identifikace dokumentů 5* Zp,Zk L UBK/KN048 Knihovnické systémy 5* Zp,Zk L UBK/KN154 Knihovnické služby v elektronickém prost Zp L UBK/KN155 Informační politika Zk L UBK/00037 Česká literatura po roce * Zp,Zk L K3/A - (prez.) 3. ročník Počet kreditů: 59 Kat./Zkr. Název předmětu Počet UBK/KN013 UBK/KN024 Dokumentografické systémy Knihovnický seminář 7* Zp,Zk Zp Z Z 7201R004 - Knihovnictví 6 UBK/KN035 Organizace databází Zp Z UBK/KN036 Projektování automatizace knihoven Zk Z UBK/KN042 Výchova uživatelů Zp,Zk Z UBK/KN058 Management knihoven Zk Z UBK/KN225 Knihovnická praxe D+0D Zp Z UBK/KN037 Personální management a marketing knihov 5* Zk L UBK/KN046 Informační průmysl Zk L UBK/KN051 Služby knihoven a inf. služby 6* Zp,Zk L UBK/KN052 Internet a jeho využití Zp L UBK/KN053 Diplomový seminář Zp L UBK/KN059 Výzkumné metody v knihovnictví Zp L UBK/KN135 Organizace databází Zp L UBK/00100 Státní závěrečná zkouška Szv L KOI/A - Tělesná výchova Počet kreditů: 1 KTV/00025 Tělesná výchova i Zp z

7 KTV/00125 Tělesná výchova II i Zp L Kl/B - (prez.) 1. ročník Volba min.: 0 kr. KLJ/ZJ105 Němčina 1 i Zp z UBK/KN047 Estetika Zp z UBK/KN306 Úvod do sociologie Zk z UBK/KN310 Sociální komunikace Zp,Zk z UBK/00007 Úvod do světové literatury Zp z UBK/KN147 Estetika Zk L UBK/KN150 Biblioterapie Zk L UBK/LG008 Komunikační dovednosti Zp L UBK/ZJ205 Němčina Zp L UBK/00013 Úvod do světové literatury 2 3* Zp,Zk L UVSRP/00050 Filozofie Zk L K3/C UBK/KNP01 Účast na konferenci D Zp Z, UBK/KNP02 Terénní projekt D Zp Z, UBK/00025 Slovenská literatura Zp z UBK/00090 Kap. z dějin židovské literatury a kultu Zp z UBK/00125 Slovenská literatura 2 3* Zp,Zk L UBK/00190 Kap. z dějin židovské literatury a kultu 2* Zp,Zk L 7 B Informační studia a knihovnictví K2/B - (prez.) 2. ročník Volba min.: 0 kr. KLJ/ZJ305 Němčina 3 i Zp z UBK/CL022 Světová literatura XX. století Zk z UBK/D014 Dějiny knihoven a knihovnictví 3* Zk z UBK/KN031 Základy semiotiky Zk z KLJ/ZJ405 Němčina Zp L UBK/KN032 Věda o vědě Zk L UBK/00134 Regionální literatura Zp L K3/B - (prez.) 3. ročník Volba min.: 0 kr. KLJ/ZJ505 Němčina Zk z UBK/KN039 Stud. a rozborová činnost Zk z UBK/00031 Literatura pro děti a mládež Zk z

8 UBK/KN138 Bibliografie umělecké literatury 3* Zp L Studijní obor: Informační studia ze zaměřením na knihovnictví Studium: Prezenční Speciál] Lzac 00 e: Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. KSB/A Počet kreditů: 139 UI/KSB01 Úvod do studia Zp i Z UI/KSB02 Terminologické základy oboru Zk i Z UI/KSB03 Informační a komunikační technologie Zp i Z UI/KSB04 Typologie dokumentu - seminář Zp i Z UI/KSB05 Typologie dokumentu Zk i Z UI/KSB06 Vybrané kapitoly z informační výchovy Zp i Z UI/KSB07 Angličtina I Zp i Z UI/KSB08 Elektronické informační zdroje I Zk i Z UI/KSB09 Úvod do informatiky a výpočetní techniky Zp,Zk i Z UI/KSB10 Knihovnická legislativa Zk i z UI/KSB11 Algoritmy a programování I - cvičení Zp i z UI/KSB12 Algoritmy a programování I Zk i z UI/KSB13 Elektronické a informační zdroje II - cv 2* Zp i L UI/KSB14 Elektronické a informační zdroje II 2* Zk i L UI/KSB15 Informační etika Zp i L UI/KSB16 Informační analýza dokumentu - cvičení Zp i L UI/KSB17 Informační analýza dokumentu Zk i L UI/KSB18 Angličtina II Zp i L UI/KSB19 Algoritmy a programování II - cvičení 3* Zp i L UI/KSB20 Algoritmy a programování II 3* Zk i L UI/KSB21 Úvod do logiky Zp,Zk i L 7201R010 - Informační studia ze zaměřením na knihovnictví 8 UI/KSB22 Informační seminář I Zp 1 L UI/KSB23 Akvizice a organizace knihovního fondu Zp 2 Z UI/KSB24 Akvizice a organizace knihovního fondu Zk 2 Z UI/KSB25 Identifikace dokumentů I - cvičení Zp 2 Z UI/KSB26 Identifikace dokumentů I Zk 2 Z UI/KSB27 Základy informační politiky I Zk 2 Z UI/KSB28 Věcné zpracování dokumentů I - cvičení Zp 2 Z UI/KSB29 Věcné zpracování dokumentů I Zk 2 Z UI/KSB30 Angličtina pro IKS I Zp 2 Z UI/KSB31 Informační seminář II 2* Zp 2 Z UI/KSB32 Informační služby internetu Zp 2 Z UI/KSB33 Tvorba www stránek I Zp 2 Z UI/KSB34 Tvorba elektronických dokumentů Zp 2 L UI/KSB35 Vybrané kapitoly z dějin knihoven a knih Zk 2 L UI/KSB36 Identifikace dokumentů II - cvičení 2* Zp 2 L UI/KSB37 Identifikace dokumentů II 2* Zk 2 L UI/KSB38 Základy informační politiky II 3* Zk 2 L

9 UI/KSB39 Věcné zpracování dokumentů II - cvičení 1* Zp 2 L UI/KSB40 Věcné zpracování dokumentů II 2* Zk 2 L UI/KSB41 Informační seminář III 2* Zp 2 L UI/KSB42 Angličtina pro IKS II 2* Zp 2 L UI/KSB43 Dokumentografické systémy I - cvičení Zp 2 L UI/KSB44 Dokumentografické systémy I Zk 2 L UI/KSB45 Počítačová síť a Internet - cvičení Zp 2 L UI/KSB46 Počítačová síť a Internet Zk 2 L UI/KSB47 Praxe D+0 Zp 2 L UI/KSB48 Dokumentografické systémy II - cvičení 2* Zp 3 Z UI/KSB49 Dokumentografické systémy II 2* Zk 3 Z UI/KSB50 Knihovnické softwary Zp 3 Z UI/KSB51 Studijně rozborová činnost - cvičení Zp 3 Z UI/KSB52 Studijně rozborová činnost Zk 3 Z UI/KSB53 Základy projektování informačních systém Zk 3 Z UI/KSB54 Informační seminář IV 2* Zp 3 Z UI/KSB55 Databázová centra Zp 3 Z UI/KSB56 Systémy zprostředkování dokumentů Zp 3 Z UI/KSB57 Informační systémy I - cvičení Zp 3 Z UI/KSB58 Informační systémy I Zk 3 Z UI/KSB59 Diplomový seminář I Zp 3 Z UI/KSB60 Informační služby knihoven - cvičení Zp 3 L UI/KSB61 Informační služby knihoven Zk 3 L UI/KSB62 Management v informační společnosti Zk 3 L UI/KSB63 Informační systémy II - cvičení 2* Zp 3 L UI/KSB64 Informační systémy II 2* Zk 3 L UI/KSB65 Diplomový seminář II 2* Zp 3 L UI/KSB66 Státní závěrečná zkouška Szv 3 L KOI/A - Tělesná výchova Počet kreditů: 1 Kat./Zkr. Počet Název předmětu KTV/00025 Tělesná výchova Zp 1 Z 9 B Filologie KTV/00125 Tělesná výchova II Zp 1 L KSB/B Volba min.: 0 kr. UHV/M0090 Úvod do ochrany životního prostředí Zk i z UI/KSB67 Němčina pro IKS I Zp i z UI/KS002 Teoretické základy informatiky - seminář Zp i z UVSRP/V0140 Úvod do sociologické teorie Zk i z UVSRP/V0141 Úvod do psychologické teorie Zk i z UI/N1053 Počítačová typografie Zp i L UI/KSB71 Sociální komunikace - seminář Zp Z/L UI/KSB72 Sociální komunikace Zk Z/L UHV/M0009 Ochrana životního prostředí I Zp Z

10 UI/KSB69 Němčina pro IKS III 2* Zp Z UI/KS003 Teoretické základy informatiky Zk z UI/KS205 Znalostní a expertní systémy 4* Zk z UI/KS219 Databázové systémy I - seminář Zp z UI/KS220 Databázové systémy I Zk z UI/KS221 Zpracování přirozeného jazyka I - seminá Zp z UI/KS222 Zpracování přirozeného jazyka I Zk z UI/N1008 Logika a logické programování 6* Zp,Zk z UHV/M0075 Ochrana životního prostředí II Zk L UI/KSB68 Němčina pro IKS II 2* Zp L UI/KSB70 Němčina pro IKS IV 2* Zk L UI/KS227 Databázové systémy II - seminář 3* Zp L UI/KS228 Databázové systémy II 4* Zk L UI/KS229 Zpracování přirozeného jazyka II - semin Zp L UI/KS230 Zpracování přirozeného jazyka II 3* Zk L UI/N1009 Umělá inteligence 4* Zk L UI/N1052 Tvorba www stránek II 3* Zp L UI/N1057 Praktikum z logického programování 3* Zp L 10 N Informační studia a knihovnictví Studijní program: N Informační studia a knihovnictví Kreditní limit: 120 kr. Studijní obor: Informační a knihovnická studia Studium: Kombinované Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 120 kr. IKSNk/A Počet kreditů: 70 -Lvai./ ZJKI. Počet Název předmětu UI/KS001 Úvod do informačních studií Zk 4 z UI/KS002 Teoretické základy informatiky - seminář Zp 4 z UI/KS003 Teoretické základy informatiky Zk 4 z UI/KS004 Rešeršní strategie a informační podpora Zp 4 z UI/KS005 Rešeršní strategie a informační podpora Zk 4 z UI/KS006 Teoretické základy informační vědy Zk 4 L UI/KS007 Informační politika, právo a ekonomie Zk 4 L UI/KS008 Digitální knihovny - seminář Zp 4 L UI/KS009 Digitální knihovny Zk 4 L UI/KS010 Praxe D+0D Zp 4 L UI/KS011 Světové informační systémy Zk 5 z UI/KS012 Informační management Zk 5 z UI/KS013 Selekční jazyky - seminář Zp 5 z UI/KS014 Selekční jazyky Zk 5 z UI/KS015 Sociální psychologie pro IKS Zk 5 z UI/KS101 Diplomový seminář I Zp 5 z UI/KS016 Speciální informační zdroje a služby - s Zp 5 L UI/KS017 Speciální informační zdroje a služby Zk 5 L UI/KS018 Tvorba a design webových stránek Zp 5 L UI/KS019 Bibliometrie a informetrie Zk 5 L UI/KS020 Management tvorby a realizace projektů Zp 5 L

11 UI/KS021 Management tvorby a realizace projektů Zk 5 L UI/KS102 Diplomový seminář II 2* Zp 5 L UI/KS300 Státní závěrečná zkouška Szv L IKSNk/B Volba min.: 45 kr. T^a + /71^r Počet rvai./ ZJKI. Název předmětu UI/KS207 Angličtina pro IKS - seminář Zp 4 z UI/KS223 Úvod do informatiky a výpočetní techniky Zp,Zk 4 z UI/KS231 Algoritmy a programování I - cvičení Zp 4 z UI/KS232 Algoritmy a programování I Zk 4 z UI/KS206 Počítačová síť a Internet Zp,Zk 4 L UI/KS212 Umělá inteligence Zk 4 L UI/KS214 Studijní a rozborová činnost Zk 4 L UI/KS215 Základy ECDL Zp 4 L UI/KS233 Algoritmy a programování II - cvičení 3* Zp 4 L UI/KS234 Algoritmy a programování II 4* Zk 4 L UI/KS200 Typologie dokumentů - seminář Zp 5 Z UI/KS201 Typologie dokumentů Zk 5 Z 7201T008 - Informační a knihovnická studia 11 UI/KS205 Znalostní a expertní systémy 4* Zk 5 Z UI/KS216 Dokumentografické systémy I - seminář Zp 5 Z UI/KS217 Dokumentografické systémy I Zk 5 z UI/KS219 Databázové systémy I - seminář Zp 5 z UI/KS220 Databázové systémy I Zk 5 z UI/KS221 Zpracování přirozeného jazyka I - seminá Zp 5 z UI/KS222 Zpracování přirozeného jazyka I Zk 5 z UI/KS210 Informační služby knihoven - seminář Zp 5 L UI/KS211 Informační služby knihoven Zk 5 L UI/KS224 Dokumentografické systémy II - seminář Zp 5 L UI/KS225 Dokumentografické systémy II Zk 5 L UI/KS227 Databázové systémy II - seminář 3* Zp 5 L UI/KS228 Databázové systémy II 4* Zk 5 L UI/KS229 Zpracování přirozeného jazyka II - semin Zp 5 L UI/KS230 Zpracování přirozeného jazyka II 3* Zk 5 L IKSNk/C Kat l 7Vv ' - A ^ Počet rvai. / ZJKI. IN azev předmětu ZJCL-KUIIC. Rok Sem. UI/KSB02 Terminologické základy oboru Zk 4 z UI/N0243 Elektronické systémy zprostředkování dok i Zk 5 L UI/N0244 Elektronické systémy zprostředkování dok i Zp 5 L UI/KSB35 Vybrané kapitoly z dějin knihoven a knih Zk L Studijní obor: Informační a knihovnická studia Studium: Prezenční Specializace: 00

12 Etapa: první Kreditní limit: 120 kr. IKSNp/A Počet kreditů 70 Kat./Zkr. INdZtJV JJI tjqiilt! 1 LI Počet UI/KS001 Úvod do informačních studií Zk 4 z UI/KS002 Teoretické základy informatiky - seminář Zp 4 z UI/KS003 Teoretické základy informatiky Zk 4 z UI/KS004 Rešeršní strategie a informační podpora Zp 4 z UI/KS005 Rešeršní strategie a informační podpora Zk 4 z UI/KS006 Teoretické základy informační vědy Zk 4 L UI/KS007 Informační politika, právo a ekonomie Zk 4 L UI/KS008 Digitální knihovny - seminář Zp 4 L UI/KS009 Digitální knihovny Zk 4 L UI/KS010 Praxe D+0D Zp 4 L UI/KS011 Světové informační systémy Zk 5 z UI/KS012 Informační management Zk 5 z UI/KS013 Selekční jazyky - seminář Zp 5 z UI/KS014 Selekční jazyky Zk 5 z UI/KS015 Sociální psychologie pro IKS Zk 5 z UI/KS101 Diplomový seminář I Zp 5 z UI/KS016 Speciální informační zdroje a služby - s Zp 5 L UI/KS017 Speciální informační zdroje a služby Zk 5 L 12 N Informační studia a knihovnictví UI/KS018 Tvorba a design webových stránek Zp 5 L UI/KS019 Bibliometrie a informetrie Zk 5 L UI/KS020 Management tvorby a realizace projektů Zp 5 L UI/KS021 Management tvorby a realizace projektů Zk 5 L UI/KS102 Diplomový seminář II 2* Zp 5 L UI/KS300 Státní závěrečná zkouška Szv 5 L ZJCLKUIIC Rok i Se m. IKSNp/B Volba min.: 45 kr. Kat I7\rr Počet rvai./ ZJKI. Název předmětu UI/KS207 Angličtina pro IKS - seminář Zp 4 Z UI/KS223 Úvod do informatiky a výpočetní techniky Zp,Zk 4 Z UI/KS231 Algoritmy a programování I - cvičení Zp 4 Z UI/KS232 Algoritmy a programování I Zk 4 Z UI/KS206 Počítačová síť a Internet Zp,Zk 4 L UI/KS212 Umělá inteligence Zk 4 L UI/KS214 Studijní a rozborová činnost Zk 4 L UI/KS215 Základy ECDL Zp 4 L UI/KS233 Algoritmy a programování II - cvičení 3* Zp 4 L UI/KS234 Algoritmy a programování II 4* Zk 4 L UI/KS200 Typologie dokumentů - seminář Zp 5 Z UI/KS201 Typologie dokumentů Zk 5 Z

13 UI/KS205 Znalostní a expertní systémy 4* Zk 5 Z UI/KS216 Dokumentografické systémy I - seminář Zp 5 Z UI/KS217 Dokumentografické systémy I Zk 5 Z UI/KS219 Databázové systémy I - seminář Zp 5 Z UI/KS220 Databázové systémy I Zk 5 Z UI/KS221 Zpracování přirozeného jazyka I - seminá Zp 5 Z UI/KS222 Zpracování přirozeného jazyka I Zk 5 Z UI/KS210 Informační služby knihoven - seminář Zp 5 L UI/KS211 Informační služby knihoven Zk 5 L UI/KS224 Dokumentografické systémy II - seminář Zp 5 L UI/KS225 Dokumentografické systémy II Zk 5 L UI/KS227 Databázové systémy II - seminář 3* Zp 5 L UI/KS228 Databázové systémy II 4* Zk 5 L UI/KS229 Zpracování přirozeného jazyka II - semin Zp 5 L UI/KS230 Zpracování přirozeného jazyka II 3* Zk 5 L IKSNp/C Kat l 7 V v ' - A ^ Počet rvai. / ZJKI. IN azev předmětu UI/KSB02 Terminologické základy oboru Zk 4 z UI/KSB35 Vybrané kapitoly z dějin knihoven a knih Zk 4 L UI/N0243 Elektronické systémy zprostředkování dok Zk 5 L UI/N0244 Elektronické systémy zprostředkování dok Zp 5 L 7201T011 - Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu 13 Studijní obor: Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 120 kr. KKT/A Počet kreditů L: 80 Kat I 7 \rr Počet xvai./ ZJKI. Název předmětu UBK/KT001 Příroda a kultura Zk 1 z UBK/KT002 Vývoj a současnost knižní kultury Zk 1 z UBK/KT003 Organizace veř. knihoven komunit, typu Zk 1 z UBK/KT005 Současná česká próza Zk 1 z UBK/KT006 Současná česká poezie Zk 1 z UBK/KT009 Elektro. kumunikace a mult. systém Zp 1 z UBK/KT011 Angličtina - odborné texty Zp 1 z UBK/KT004 Organizace veř. knihoven komunit, typu 2 4* Zk 1 L UBK/KT007 Služby pro specifické kategorie uživatel Zk 1 L UBK/KT008 Metodika práce s dětmi a mládeži Zk 1 L UBK/KT010 Elektro. kumunikace a mult. systém 2 4* Zk 1 L UBK/KT012 Angličtina - odborné texty 2 2* Zp 1 L UBK/KT013 Praxe v zahraničí (země EU) D+0 Zp 1 L UBK/KT014 System, dokument, a paměť, instituce Zp 2 Z UBK/KT016 Autor, zákon se zam. na veřej, knihovny Zk 2 Z ZJCL-KUIIC. Rok Sem.

14 UBK/KT017 Manažerské techniky Zp 2 z UBK/KT019 Evropská unie Zk 2 z UBK/KT020 Veřejná správa v ČR Zk 2 z UBK/KT021 Angličtina - odborné texty Zp 2 z UBK/KT040 Digitalizace a veřejné knihovny Zk 2 z UBK/KT015 System, dokument, a paměť, instituce 2 5* Zk 2 L UBK/KT018 Marketingové techniky 4* Zk 2 L UBK/KT022 Angličtina - odborné texty 4 2* Zk 2 L UBK/KT023 Diplomový seminář Zp 2 L UBK/KT024 Státní závěrečná zkouška Szv 2 L KKT/B Volba min.: 20 kr. Kat I 7 \rr Počet xvai./ ZJKI. Název předmětu UBK/KTP02 Základy znalostní ekonomiky I Zp 1 z UBK/KT025 Vybrané kap. ze souč. svět. literatury Zk 1 z UBK/KT026 Hudební knihovny - akvizic, a org. služ Zk 1 z UBK/KT027 Slovenská literární tvorba Zk 1 z UBK/KT030 Němčina - odborné texty Zp 1 z UBK/00032 Literatura a film Zp 1 z UBK/00033 Literatura a hudba Zp 1 z UBK/00085 Ženská otázka v dílech spisovatelek Zp 1 z UBK/KTP01 Informace, komunikace a myšlení Zp 1 L UBK/KTP03 Základy znalostní ekonomiky II Zp 1 L UBK/KT028 Historie regionu Zk 1 L UBK/KT029 Teorie umění a estetika Zk 1 L 14 N Filologie UBK/KT031 Němčina - odborné texty 2 2* Zp 1 L UBK/00038 Literatura a hudba 2 2* Zp 1 L UBK/00077 Literatura a film 2 4* Zp,Zk 1 L UBK/00095 Ženská otázka v dílech spisovatelek 20. 1* Zp 1 L UHV/D2009 České dějiny nejnovější Zk 1 L UHV/00017 Dějiny umění I Zp 1 L UBK/CL020 Scenáristika literárních výstav Zp 2 Z UBK/KT032 Pracovněprávní vztahy v knihovnách Zp 2 Z UBK/KT034 Architektura knihoven Zk 2 Z UBK/KT035 Pedagog, a psycholog, asp. knihov. prof Zk 2 Z UBK/KT036 Rétorika Zp 2 Z UBK/KT038 Němčina - odborné texty 3 2* Zp 2 Z UHV/00018 Dějiny umění II 3* Zp 2 Z UBK/KT033 Pracovněprávní vztahy v knihovnách 2 4* Zk 2 L UBK/KT037 Rétorika Zp 2 L UBK/KT039 Němčina - odborné texty 4 2* Zk 2 L UHV/00021 Dějiny umění III 6* Zk 2 L 7310T010 - Angličtina (dvouoborová)

Studijní obor: Monitorování životního prostředí Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr.

Studijní obor: Monitorování životního prostředí Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. 1 Studijní program: B1702 Aplikovaná fyzika Kreditní limit: 180 kr. Studijní obor: Monitorování životního prostředí Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. F01MZ/A - Základní

Více

INSK / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ (tříleté)

INSK / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ (tříleté) INFORMAČNÍ STUDIA A KNIHOVNICTVÍ INSK INSK / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ (tříleté) Realizace pro 1. rok studia INSK11001 / 102. Kurz rychlého čtení 1) Vášová 5 dní Z -/- Papík INSK11002 /

Více

Kurz rychlého čtení a část Úvodu do studia pro studenty prezenčního studia probíhá v září ve středisku UK na Albeři.

Kurz rychlého čtení a část Úvodu do studia pro studenty prezenčního studia probíhá v září ve středisku UK na Albeři. INFORMAČNÍ STUDIA A KNIHOVNICTVÍ INSK INSK / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ (tříleté) Realizace pro 1. rok studia INSK11001 / 102. Kurz rychlého čtení 1) Lidmila Vášová 5 dní Z -/- Richard Papík

Více

Bakalářský studijní program - prezenční studium

Bakalářský studijní program - prezenční studium Bakalářský studijní program - prezenční studium 1. ročník studia - společný pro obory: Podnikání Podnikání a management v obchodu Informatika a internet v podnikání Podnikání a management v životním prostředí

Více

1 M7503 Učitelství pro základní školy 2 1.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční)... 2

1 M7503 Učitelství pro základní školy 2 1.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční)... 2 1 Obsah 1 M7503 Učitelství pro základní školy 2 1.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční).......................... 2 2 M7503 Učitelství pro základní školy 8 2.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM. Kabinet knihovnictví obor informační studia a knihovnictví

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM. Kabinet knihovnictví obor informační studia a knihovnictví MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM 2007 2008 Kabinet knihovnictví obor informační studia a knihovnictví Masarykova univerzita, 2007 ISBN 978-80-210-4353-4 2 INFORMAČNÍ STUDIA A

Více

Studijní obor: Astrofyzika Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. F01/A - Základní kurz fyziky Počet kreditů: 60

Studijní obor: Astrofyzika Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. F01/A - Základní kurz fyziky Počet kreditů: 60 1 Studijní program: B1701 Fyzika Kreditní limit: 180 kr. Studijní obor: Astrofyzika Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. F01/A - Základní kurz fyziky Počet kreditů:

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy 0 Obsah Obsah 1 9999 Certifikátové programy 1 1.1 Prohloubené studium anglického jazyka................................ 1 1.2 Prohloubené studium dramatické výchovy............................... 2 1.3

Více

Sociální práce. Studijní obor: Sociální práce Studium: Kombinované Specializace: 02 Etapa: první Verze: 1 Kreditní limit: 180 kr.

Sociální práce. Studijní obor: Sociální práce Studium: Kombinované Specializace: 02 Etapa: první Verze: 1 Kreditní limit: 180 kr. 395 Studijní program: B6703 Sociologie Kreditní limit: 180 kr. Sociální práce Studijní obor: Sociální práce Studium: Kombinované Specializace: 02 Etapa: první Verze: 1 Kreditní limit: 180 kr. Povinné předměty

Více

23. Splnitelnost a platnost výrokových formulí, dedukce ve výrokové logice

23. Splnitelnost a platnost výrokových formulí, dedukce ve výrokové logice Okruhy otázek k přijímacím zkouškám Studijní obor: Informační studia se zaměřením na knihovnictví A. TEORETICKÉ A METODOLOGICKÉ ZÁKLADY INFORMAČNÍ VĚDY 1. Citační etika, zásady citování a porušování citační

Více

druh před. způs. zak. Z Z 1p + 2s Zk p 6 2p + 0s Zk p 8 druh

druh před. způs. zak. Z Z 1p + 2s Zk p 6 2p + 0s Zk p 8 druh INFORMAČNÍ STUDIA A KNIHOVNICTVÍ (jednooborové bakalářské studium) B 7201 Informační studia a knihovnictví (Platnost akreditace: 30.10. 2009 31.7. 2016) 1. Úvod do filozofie * Y SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ

Více

1 M7503 Učitelství pro základní školy - čtyřleté studium 2 1.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční)... 2

1 M7503 Učitelství pro základní školy - čtyřleté studium 2 1.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční)... 2 1 Obsah 1 M7503 Učitelství pro základní školy - čtyřleté studium 2 1.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční).......................... 2 2 M7503 Učitelství pro základní školy - čtyřleté studium

Více

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářské studium Forma prezenční Informační technologie Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní

Více

SZZ OTÁZKY T7201 dle předmětů

SZZ OTÁZKY T7201 dle předmětů SZZ OTÁZKY T7201 dle předmětů magisterské navazující studium Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu platnost od října 2015 okruhy: I. Teoretické a metodologické základy oboru (10

Více

Filozofická fakulta UK v Praze

Filozofická fakulta UK v Praze Filozofická fakulta UK v Praze Seminář pro výchovné poradce 3.12.2013 O FAKULTĚ historie a tradice prestiž - nejširší nabídka humanitních oborů v ČR - výběrová fakulta - výborné uplatnění absolventů -

Více

Studijní obor: Optometrie Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Verze: 2014 Kreditní limit: 162 kr.

Studijní obor: Optometrie Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Verze: 2014 Kreditní limit: 162 kr. 1 Studijní program: B5345 Specializace ve zdravotnictví Kreditní limit: 180 kr. Studijní obor: Optometrie Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Verze: 2014 Kreditní limit: 162 kr. Studijní plán:

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Studijní obor: Teoretická fyzika Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 300 kr.

Studijní obor: Teoretická fyzika Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 300 kr. 1 Studijní program: M1701 Fyzika Kreditní limit: 300 kr. Studijní obor: Teoretická fyzika Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 300 kr. F01MF/A - Základní kurz fyziky Počet kreditů:

Více

OBSAH. Funkcionáři UP... 1. Katedry a pracoviště... 9 Informace o kreditovém systému studia... 45

OBSAH. Funkcionáři UP... 1. Katedry a pracoviště... 9 Informace o kreditovém systému studia... 45 OBSAH Funkcionáři UP................................................. 1 Funkcionáři PřF, děkanát........................................... 3 Katedry a pracoviště..............................................

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 30. 1. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP Název Název Typ a forma studia 1) Platnost akreditace do:

Více

Název studijního oboru

Název studijního oboru SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ PLATNÝ K 19. 10. 2015 S KOMENTÁŘEM - doplněno čj. rozhodnutí MŠMT (popř. datum doporučení AK)

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2016 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor Archeologie Forma Počet Uspělo

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2016 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor Archeologie Forma studia Počet

Více

VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma

VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma Kód a název oboru vzdělání: 68-43-N/.. Veřejnosprávní činnost Název vzdělávacího programu: Veřejná správa Zaměření vzdělávacího programu: - Forma studia:

Více

Harmonogram kombinovaného studia PEF akademický rok 2016/2017

Harmonogram kombinovaného studia PEF akademický rok 2016/2017 Harmonogram kombinovaného studia PEF Výuka probíhá v areálu ČZU v Praze. Zkouškové období za akademický rok 2015/2016 končí 9. 9. 2016. Zápis do vyšších ročníků probíhá podle stanoveného harmonogramu.

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů N a v a z u j í c í m a g i s t e r s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2015 Informace o studijních oborech Studijní obor Forma studia Počet uchazečů Dostavilo se Přijato TSP poslední

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PŘEHLED NABÍZENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ CO NABÍZÍME? Bakalářské, magisterské, navazující magisterské

Více

1 N6208 Ekonomika a management T086-Podniková ekonomika a management (prezenční)... 2

1 N6208 Ekonomika a management T086-Podniková ekonomika a management (prezenční)... 2 1 Obsah 1 N6208 Ekonomika a management 2 1.1 6208T086-Podniková ekonomika a management (prezenční)..................... 2 2 N6208 Ekonomika a management 6 2.1 6208T086-Podniková ekonomika a management

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z Ateliér: Divadlo a výchova bakalářské studium Ročník: 1. Vedoucí ročníku: Mgr. Veronika Rodriguezová DRAMATICKÁ VÝCHOVA předmět zimní semestr letní semestr pedagog Úvod do dramatické 0 6 2 z 3 Rodriguezová

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 24. 08. 2016 Kód programu Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 B 6731 N 6202 N 6208 N 6731 P

Více

Učební plán denní formy vzdělávání platný od UČEBNÍ PLÁN

Učební plán denní formy vzdělávání platný od UČEBNÍ PLÁN Učební plán denní formy vzdělávání platný od 1. 9. 2016 UČEBNÍ PLÁN Název vzdělávacího Kód a název oboru vzdělání programu Forma Cestovní ruch 65-43-N/.. Cestovní ruch denní Názvy vyučovacích 1. ročník

Více

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr.

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr. Studijní programy uskutečňované Slezskou univerzitou v Opavě spolu s Matematickým ústavem v Opavě 1) 2) 3) 4) 5) B 1101 Matematika 1103R004 Aplikovaná matematika 3 P Bc. 6207R005 Matematické metody v ekonomice

Více

KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ

KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ KULTUROLOGIE KULT KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ I. cyklus KULT022001 / 204. Základy kulturologie 2/- Zk -/- KULT022002 / 206. Přehled kulturolog. koncepcí Borecký 2/- Zk

Více

Název studijního oboru

Název studijního oboru SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ PLATNÝ K 1. 9. 2016 S KOMENTÁŘEM - doplněno čj. rozhodnutí MŠMT (popř. datum doporučení AK) s

Více

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2013

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2013 Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2013 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním

Více

1 9999 Certifikátové programy 2 1.1 Archeologie - F0... 2 1.2 Bezpečnostní studia - F5... 3 1.3 Metody sociologického výzkumu - F8...

1 9999 Certifikátové programy 2 1.1 Archeologie - F0... 2 1.2 Bezpečnostní studia - F5... 3 1.3 Metody sociologického výzkumu - F8... 1 Obsah 1 9999 Certifikátové programy 2 1.1 Archeologie - F0............................................. 2 1.2 Bezpečnostní studia - F5........................................ 3 1.3 Metody sociologického

Více

Harmonogram kombinovaného studia PEF na akademický rok 2009/2010

Harmonogram kombinovaného studia PEF na akademický rok 2009/2010 Harmonogram kombinovaného studia PEF na akademický rok 2009/2010 Výuka probíhá v areálu ČZU v Praze. Zkouškové období za akademický rok 2008/2009 končí 11. 9. 2009. Zápis do vyšších ročníků probíhá podle

Více

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy 1 Obsah 1 9999 Certifikátové programy 2 1.1 Prohloubené studium dramatické výchovy - 0............................. 2 1.2 Prohloubené studium německého jazyka - 0.............................. 3 1.3 Prohloubené

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 BAKALÁŘSKÁ STUDIA (tříleté studium) Jednooborová Filologie Bohemistika v praxi Pedagogika Andragogika

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 BAKALÁŘSKÁ STUDIA (tříleté studium) Jednooborová Filologie Bohemistika v praxi Pedagogika Andragogika KS

Více

Studijní plány: 2015/2016. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Studijní plány: 2015/2016. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Studijní plány: 2015/2016 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Fakulta ekonomicko správní Fakulta ekonomicko-správní je jednou ze sedmi fakult Univerzity Pardubice. Během své existence se rozvinula

Více

Typ SP. Forma studia. Doba Název studujního oboru STUD. Platnost akreditace. Název studijního programu

Typ SP. Forma studia. Doba Název studujního oboru STUD. Platnost akreditace. Název studijního programu Název studijního programu Typ SP Forma studia Doba studia Název studujního oboru Platnost akreditace Č.j. rozhodnutí o akreditaci Andragogika P P, K 3 Andragogika 31.10.2016 43235/2012 P7501 7501V001 Archeologie

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Ústavní právo a státověda II

Ústavní právo a státověda II Ústavní právo a státověda II pro Váš náplň u obor em? u spokojen se u (z, zk) Teorie práva II pro Váš náplň u obor em? u spokojen se u (z, zk) Ekonomie II pro náplň u em? u u (z, zk) České právní dějiny

Více

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2014

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2014 Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2014 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním

Více

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK?

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě centrum pro vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální vzdělávací centrum

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

Nabídka studia v českém jazyce letní semestr 2013/2014. Bezpečnostní management

Nabídka studia v českém jazyce letní semestr 2013/2014. Bezpečnostní management Nabídka studia v českém jazyce letní semestr 2013/2014 ročník výuka zkouškové období 2. 24. 2. 25. 5. 2014 26. 5. 6. 7. 2014 3. 27. 1. 25. 5. 2014 26. 5. 22. 6. 2014 4. 3. 2. 4. 5. 2014 5. 5. 22. 6. 2014

Více

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Tento materiál byl vytvořen v rámci realizace projektu PERSPEKTIVA a ve spolupráci s prorektorem doc. Ing. Davidem Tučkem, Ph.D. s cílem podpory spolupráce Univerzity

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 15.12.2016 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem Školní rok: 2013/2014 Kód a název oboru vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Název ŠVP: Studia humaniora Ročník: 1., 2., 3., 4. Stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou Délka vzdělávání: čtyři roky Datum

Více

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2012

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2012 Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2012 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním

Více

Okruhy ke SZZK nmgr. studium knihovnické zaměření

Okruhy ke SZZK nmgr. studium knihovnické zaměření Okruhy ke SZZK nmgr. studium knihovnické zaměření Aktualizace k 11. 6. 2016 Otázky platí pro SZZK v září 2016 a dále Předpoklady ke zkoušce - student/ka si vybírá 3 okruhy 2 povinné předměty (Informační

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Typy předmětů a pravidla jejich zařazování do studijního plánu

Typy předmětů a pravidla jejich zařazování do studijního plánu Studijní plán platný od akademického roku 2014 / 15 pro studenty nově nastupující do 1. ročníku Fakulta: Studijní program: Studijní obor: Typ: Forma: Fakulta elektrotechniky a informatiky B2612 Elektrotechnika

Více

SZZ OTÁZKY B7201 dle předmětů

SZZ OTÁZKY B7201 dle předmětů SZZ OTÁZKY B7201 dle předmětů bakalářské 1oborové studium Knihovnictví platnost od října 2015 okruhy: I. Teoretické základy knihovnictví (12 otázek) II. Doplňování, zpracování a organizace KF (12 otázek)

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Studijní plán oboru Sociální a kulturní ekologie

Studijní plán oboru Sociální a kulturní ekologie Studijní plán oboru Sociální a kulturní ekologie (modifikace od roku 2012 2013) základní údaje, podrobnosti uvedeny ve schválené akreditaci A. Fakulta: Fakulta humanitních studií B. Typ studijního programu:

Více

Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní - 1 - Fakulta ekonomicko správní Fakulta ekonomicko-správní je jednou ze sedmi fakult Univerzity Pardubice. Během své existence

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PŘEHLED NABÍZENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ CO NABÍZÍME? Bakalářské, magisterské, navazující magisterské

Více

Směrnice rektora č. 1/2016

Směrnice rektora č. 1/2016 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 50 00 Směrnice rektora č. /206 k pravidlům prostupnosti pro absolventy vyšších odborných škol na Vysoké škole zdravotnické, o. p.

Více

Bakalářská práce z geologie (statut bloku: B) KGE/BAKP1 Bakalářská práce Zp 3 Z KGE/BAKP2 Bakalářská práce 2 7* Zp 3 L

Bakalářská práce z geologie (statut bloku: B) KGE/BAKP1 Bakalářská práce Zp 3 Z KGE/BAKP2 Bakalářská práce 2 7* Zp 3 L 1 Studijní program: B1501 Biologie Kreditní limit: 180 kr. Studijní obor: Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Verze: 2015 Kreditní limit:

Více

I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM Študijný program: Študijný odbor: Forma štúdia: Metóda štúdia: Sociálna práca 3.1.14 Sociálna práca denná a externá kombinovaná (dištančná+prezenčná) 1.

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Ústav informačních studií a knihovnictví

Ústav informačních studií a knihovnictví Ústav informačních studií a knihovnictví Vítejte na prezentaci oborů: Informační studia a knihovnictví Studia nových médií Den otevřených dveří - ÚISK Seznámení s ÚISK Obecné představení ÚISK Představení

Více

OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ EKONOMIKA

OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ EKONOMIKA Bakalářský obor Veřejná správa a regionální ekonomika 1 OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ EKONOMIKA Navazující hlavní specializace: Regionalistika a veřejná správa Garanti: doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.,

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2015/16 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2015/16 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s

Více

Prof il absolventa. Systémové inženýrství a informatika Inženýrská informatika

Prof il absolventa. Systémové inženýrství a informatika Inženýrská informatika Prof il absolventa Systémové inženýrství a informatika Inženýrská informatika Bakalářské studijní obory 2011/2012 Bakalářské studijní obory 2011/2012 Ekonomická informatika Automatizace řízení a informatika

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA MU,

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA MU, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. srpna 1999 pod

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR)

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR) B3-09/4-RR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR) B3-09/4-RR Vyhlášení standardu UP pro stanovení výše poplatků při překročení standardní doby studia a poplatky spojené se studiem na

Více

Studijní obor: Molekulární biofyzika Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Verze: 1 Kreditní limit: 162 kr.

Studijní obor: Molekulární biofyzika Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Verze: 1 Kreditní limit: 162 kr. 1 Studijní program: B1701 Fyzika Kreditní limit: 180 kr. Studijní obor: Molekulární biofyzika Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Verze: 1 Kreditní limit: 162 kr. Studijní plán: 1. a 2. ročník

Více

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány 1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány Seznamy vyučovaných předmětů včetně hodinových dotací v jednotlivých ročnících a oborech Platné od školního roku 2014/2015

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

Profilace studentů. Gymnázium Jana Keplera Praha. www.gjk.cz

Profilace studentů. Gymnázium Jana Keplera Praha. www.gjk.cz Profilace studentů Gymnázium Jana Keplera Praha www.gjk.cz 1. Volitelnost v rámci povinných předmětů předmět absolvují všichni studenti ročníku volí si úroveň nebo jsou zařazeni do úrovně podle svých výsledků

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

Podmínky pololetní klasifikace v předmětech obor Informační technologie Ročník Předmět Typ známky a počet

Podmínky pololetní klasifikace v předmětech obor Informační technologie Ročník Předmět Typ známky a počet Minimální klasifikační portfolio žáka pro pololetní hodnocení Podmínky pololetní klasifikace v předmětech obor Informační technologie Ročník Předmět Typ známky a počet IT1 Český jazyk a literatura Ústní

Více

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10 Bakalářské a magisterské studijní obory B7310 Filologie Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk A23 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Ostravská univerzita v Ostravě Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Proč studovat informatiku Pochopení problematiky moderního a stále se rozvíjejícího oboru. Široké uplatnění v rámci informatických

Více

Doporučený průchod studiem

Doporučený průchod studiem Doporučený průchod studiem B-SPE OVP Učitelství praktického vyučování Kombinované Bc. studium (6 semestrů) Celoživotní vzdělávání (4 semestry) Technické obory Obchod a služby Dopravní služby Zdravotnické

Více

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2016

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2016 Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2016 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů Střední odborná škola Luhačovice Obor: 72-41-M/001 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích Školní rok: 2013/2014 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Sdělení

Více

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty).

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty). Aplikovaná informatika Akreditováno do: 31.10.2013 Délka studia: 3 roky Forma studia: Prezenční studium Předpokládaný počet studentů nastupujících do 1. ročníku: 60 Přijímací zkouška: bez přijímacích zkoušek

Více

Zápis z mimořádného jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 20. 5. 1998

Zápis z mimořádného jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 20. 5. 1998 Zápis z mimořádného jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 20. 5. 1998 Přítomni: Omluven: Hosté: Čemerková, Helešic, Matuszek, Skála, Tuleja, Brunda, Kovács, Kroupová, Lébl, Mrozek Malátek, Suchoňová,

Více

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice www.tf.jcu.cz 1

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice www.tf.jcu.cz 1 STUDIJNÍ PLÁN Studijní program: Vychovatelství bakalářské studium (B7505) Studijní obor: Pedagogika volného času (7505R00) Forma studia: prezenční Verze: 01 Celkem kreditů: 180 Standardní doba studia:

Více

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ METODY KONSPEKTU

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ METODY KONSPEKTU GABRIELA FILIPOVÁ PRAKTICKÉ VYUŽITÍ METODY KONSPEKTU na příkladu Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě Metoda Konspekt KONSPEKT Standard pro popis, hodnocení a porovnávání knihovních fondů 26 předmětových

Více

Marek Tomek, DiS., učo 124298

Marek Tomek, DiS., učo 124298 Informační systém Masarykovy univerzity Moje známky Marek Tomek, DiS. (učo 124298) Studium PrF M-PPV PR [sem 8] 1 podzim +1 IS MU > Osobní administrativa > Student Marek Tomek, DiS., učo 124298 Zobrazit

Více

ASZJSV102 Teoretické základy literární vědy 4 2/- Zk -/- TraJ

ASZJSV102 Teoretické základy literární vědy 4 2/- Zk -/- TraJ STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA (polština, maďarština, slovenština) SES SES / jednooborové Bakalářské studium prezenční (tříleté) Společné oborové předměty 90 kreditů ASZJSV101 Teoretické základy jazykovědy 4 2/-

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

Státní závěrečná zkouška sestává z obhajoby bakalářské práce a ze čtyř předmětů tří povinných a jednoho povinně volitelného předmětu.

Státní závěrečná zkouška sestává z obhajoby bakalářské práce a ze čtyř předmětů tří povinných a jednoho povinně volitelného předmětu. C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru Obsah a rozsah SZZk Univerzita Palackého v Olomouci

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

HARMONOGRAM VÝUKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018. Probíhá každý den podle rozvrhu od do pondělí čtvrtek

HARMONOGRAM VÝUKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018. Probíhá každý den podle rozvrhu od do pondělí čtvrtek DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ HARMONOGRAM VÝUKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Probíhá každý den podle rozvrhu od 18. 9. 2017 do 29. 6. 2018. Den pondělí čtvrtek pátek Obsah výuka odborná praxe VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY PODLE

Více

Znalostní technologie proč a jak?

Znalostní technologie proč a jak? Znalostní technologie proč a jak? Peter Mikulecký Kamila Olševičová Daniela Ponce Univerzita Hradec Králové Motivace 1993 vznik Fakulty řízení a informační technologie na Vysoké škole pedagogické v Hradci

Více