Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. UBK/KN002 Informační věda Zp 1 z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. UBK/KN002 Informační věda 1 3 2+0+0 Zp 1 z"

Transkript

1 17201R004 - Knihovnictví (dvouoborová) 19 Studijní obor: Knihovnictví (dvouoborová) Studium: Prezenční Speciál] Lzac 00 e: Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. K1K/A - Knihovnictví v kombinaci s jiným studijním oborem Počet kreditů: 26 UBK/KN002 Informační věda Zp 1 z UBK/KN003 Typologie dokumentů 5* Zp,Zk 1 Z UBK/KN049 Akvizice a organizace knihovního fondu 5* Zp,Zk 1 Z UBK/KN005 Dějiny knižní kultury Zp 1 Z UBK/KN102 Informační věda 2 3* Zk 1 L UBK/KN006 Informační analýza dokumentu 5* Zp,Zk 1 L UBK/KN056 Dějiny knižní kultury Zk 1 L K2K/A - Knihovnictví v kombinaci s jiným studijním oborem Počet kreditů: 24 UBK/D014 Dějiny knihoven a knihovnictví 3* Zk 2 Z UBK/KN045 Identifikace dokumentů 5* Zp,Zk 2 L UBK/KN009 Věcné pořádání 5* Zp,Zk 2 L UBK/KN052 Internet a jeho využití Zp 2 L UBK/KN059 Výzkumné metody v knihovnictví Zp 2 L UBK/KN025 Knihovnická praxe D+0D Zp 2 L K3K/A - Knihovnictví v kombinaci s jiným studijním oborem Počet kreditů: 23 UBK/KN024 Knihovnický seminář Zp 3 Z UBK/KN058 Management knihoven Zk 3 Z UBK/KN042 Výchova uživatelů Zp,Zk 3 Z UBK/00100 Státní závěrečná zkouška Szv 3 L UBK/KN037 Personální management a marketing knihov 5* Zk 3 L UBK/LG008 Komunikační dovednosti Zp 3 L UBK/KN025 Knihovnická praxe D+0D Zp 3 L KOI/A - Tělesná výchova Počet kreditů: 1 KTV/00025 Tělesná výchova i Zp z KTV/00125 Tělesná výchova II i Zp L

2 K1K/B - Knihovnictví v kombinaci s jiným studijním oborem Volba min.: 0 kr. UBK/KN306 Úvod do sociologie Zk 1 z 2 B Humanitní studia UBK/KN001 Úvod do studia a perspektivy oboru Zp 1 Z UBK/KN310 Sociální komunikace Zp,Zk 1 Z KLJ/ZJ101 Angličtina Zp 1 Z UBK/KN011 Informační etika Zp 1 z UBK/KN029 Výpočetní technika Zp 1 z UBK/KN047 Estetika Zp 1 z UBK/KN101 Úvod do studia a perspektivy oboru Zp 1 L UVSRP/00050 Filozofie Zk 1 L KLJ/ZJ201 Angličtina Zp 1 L UBK/KN111 Informační etika Zp,Zk 1 L UBK/KN027 Informační technika Zp,Zk 1 L UBK/KN147 Estetika Zk 1 L UBK/KN057 Literární komunikace Zp,Zk 1 L KLJ/ZJ105 Němčina Zp Z KLJ/ZJ201 Angličtina Zp L UBK/ZJ205 Němčina Zp L K2K/B - Knihovnictví v kombinaci s jiným studijním oborem Volba min.: 0 kr. K ň f /Zkr Počet ivdi. / Zjxvi. INdZtJV JJI tjqiilt! 1 LI ZJCLKUIIC UBK/KN008 Teoretické základy selekčních jazyků Zp,Zk 2 z UBK/00036 Česká literatura po roce * Zp 2 z UBK/KN010 Teoretické základy informačních systémů Zp,Zk 2 z UBK/CL022 Světová literatura XX. století Zk 2 z UBK/KN031 Základy semiotiky Zk 2 z UBK/KN054 Knihovnické služby v elektronickém prost Zp 2 z UBK/KN055 Informační politika Zp 2 z UBK/00134 Regionální literatura Zp 2 L UBK/00037 Česká literatura po roce * Zp,Zk 2 L UBK/KN032 Věda o vědě Zk 2 L KLJ/ZJ401 Angličtina Zk 2 L UBK/KN048 Knihovnické systémy 5* Zp,Zk 2 L UBK/KN154 Knihovnické služby v elektronickém prost Zp 2 L UBK/KN155 Informační politika Zk 2 L KLJ/ZJ301 Angličtina Zp Z KLJ/ZJ305 Němčina Zp Z KLJ/ZJ405 Němčina Zp L K3K/B - Knihovnictví v kombinaci s jiným studijním oborem Volba min.: 0 kr.

3 UBK/00007 Úvod do světové literatury Zp 3 Z UBK/KN013 Dokumentografické systémy 7* Zp,Zk 3 Z UBK/00031 Literatura pro děti a mládež Zk 3 Z UBK/KN035 Organizace databází Zp 3 Z UBK/KN039 Stud. a rozborová činnost Zk 3 Z UBK/KN036 Projektování automatizace knihoven Zk 3 Z UBK/KN053 Diplomový seminář Zp 3 L UBK/00013 Úvod do světové literatury 2 3* Zp,Zk 3 L 7310R010 - Angličtina (dvouoborová) 21 UBK/KN138 Bibliografie umělecké literatury 3* Zp 3 L UBK/KN135 Organizace databází Zp 3 L UBK/KN046 Informační průmysl Zk 3 L UBK/KN051 Služby knihoven a inf. služby 6* Zp,Zk 3 L KLJ/ZJ505 Němčina Zk Z Studijní obor: Angličtina (dvouoborová) Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 90 kr 3 B Informační studia a knihovnictví Studijní program: B Informační studia a knihovnictví Kreditní limit: 180 kr. Studijní obor: Knihovnictví Studium: Kombinované Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. Kkl/A - Knihovnictví (komb.) 1. ročník Počet kreditů: 49 KLJ/ZJ101 Angličtina Zp z UBK/KN001 Úvod do studia a perspektivy oboru Zp z UBK/KN002 Informační věda Zp z UBK/KN003 Typologie dokumentů 5* Zp,Zk z UBK/KN005 Dějiny knižní kultury Zp z UBK/KN011 Informační etika Zp z UBK/KN029 Výpočetní technika Zp z KLJ/ZJ201 Angličtina Zp L UBK/KN006 Informační analýza dokumentu 5* Zp,Zk L UBK/KN027 Informační technika Zp,Zk L UBK/KN056 Dějiny knižní kultury Zk L UBK/KN057 Literární komunikace Zp,Zk L UBK/KN101 Úvod do studia a perspektivy oboru Zp L UBK/KN102 Informační věda 2 3* Zk L UBK/KN111 Informační etika Zp,Zk L

4 Kk2/A - Knihovnictví (komb.) 2. ročník Počet kreditů: 50 KLJ/ZJ301 Angličtina 3 i Zp z UBK/KN008 Teoretické základy selekčních jazyků Zp,Zk z UBK/KN010 Teoretické základy informačních systémů Zp,Zk z UBK/KN049 Akvizice a organizace knihovního fondu 5* Zp,Zk z UBK/KN054 Knihovnické služby v elektronickém prost Zp z UBK/KN055 Informační politika Zp z UBK/00036 Česká literatura po roce * Zp z KLJ/ZJ401 Angličtina Zk L UBK/KN009 Věcné pořádání 5* Zp,Zk L UBK/KN025 Knihovnická praxe D+0D Zp L UBK/KN045 Identifikace dokumentů 5* Zp,Zk L UBK/KN048 Knihovnické systémy 5* Zp,Zk L UBK/KN154 Knihovnické služby v elektronickém prost Zp L UBK/KN155 Informační politika Zk L UBK/00037 Česká literatura po roce * Zp,Zk L Kk3/A - Knihovnictví (komb.) 3. ročník Počet kreditů: 56 Kat./Zkr. Název předmětu Počet UBK/KN013 Dokumentografické systémy Zp,Zk z 7201R004 - Knihovnictví 4 UBK/KN024 Knihovnický seminář Zp z UBK/KN035 Organizace databází Zp z UBK/KN036 Projektování automatizace knihoven Zk z UBK/KN042 Výchova uživatelů Zp,Zk z UBK/KN058 Management knihoven Zk z UBK/KN037 Personální management a marketing knihov 5* Zk L UBK/KN046 Informační průmysl Zk L UBK/KN051 Služby knihoven a inf. služby 6* Zp,Zk L UBK/KN052 Internet a jeho využití Zp L UBK/KN053 Diplomový seminář Zp L UBK/KN059 Výzkumné metody v knihovnictví Zp L UBK/KN135 Organizace databází Zp L UBK/00100 Státní závěrečná zkouška Szv L Kkl/B - Knihovnictví (komb.) 1. ročník Volba min.: 0 kr. KLJ/ZJ105 Němčina 1 i Zp z UBK/KN047 Estetika Zp z UBK/KN306 Úvod do sociologie Zk z

5 UBK/KN310 Sociální komunikace Zp,Zk z UBK/KN147 Estetika Zk L UBK/LG008 Komunikační dovednosti Zp L UBK/ZJ205 Němčina Zp L UVSRP/00050 Filozofie Zk L Kk2/B - Knihovnictví (komb.) 2. ročník Volba min.: 0 kr. KLJ/ZJ305 Němčina 3 i Zp z UBK/CL022 Světová literatura XX. století Zk z UBK/D014 Dějiny knihoven a knihovnictví 3* Zk z UBK/KN031 Základy semiotiky Zk z KLJ/ZJ405 Němčina Zp L UBK/KN032 Věda o vědě Zk L UBK/00134 Regionální literatura Zp L Kk3/B- Knihovnictví (komb.) 3. ročník Volba min.: 0 kr. Kat./Zkr. Název předmětu Počet KLJ/ZJ505 Němčina Zk z UBK/KN039 Stud. a rozborová činnost Zk z 5 B Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Knihovnictví Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. Kl/A - (prez.) 1. ročník Počet kreditů: 49 KLJ/ZJ101 Angličtina Zp Z UBK/KN001 Úvod do studia a perspektivy oboru Zp z UBK/KN002 Informační věda Zp z UBK/KN003 Typologie dokumentů 5* Zp,Zk z UBK/KN005 Dějiny knižní kultury Zp z UBK/KN011 Informační etika Zp z UBK/KN029 Výpočetní technika Zp z KLJ/ZJ201 Angličtina Zp L UBK/KN006 Informační analýza dokumentu 5* Zp,Zk L UBK/KN027 Informační technika Zp,Zk L UBK/KN056 Dějiny knižní kultury Zk L UBK/KN057 Literární komunikace Zp,Zk L UBK/KN101 Úvod do studia a perspektivy oboru Zp L UBK/KN102 Informační věda 2 3* Zk L UBK/KN111 Informační etika Zp,Zk L K2/A - (prez.) 2. ročník Počet kreditů: 50 Rok Sem

6 KLJ/ZJ301 Angličtina 3 i Zp Z UBK/KN008 Teoretické základy selekčních jazyků Zp,Zk z UBK/KN010 Teoretické základy informačních systémů Zp,Zk z UBK/KN049 Akvizice a organizace knihovního fondu 5* Zp,Zk z UBK/KN054 Knihovnické služby v elektronickém prost Zp z UBK/KN055 Informační politika Zp z UBK/KN125 Knihovnická praxe D+0D Zp z UBK/00036 Česká literatura po roce * Zp z KLJ/ZJ401 Angličtina Zk L UBK/KN009 Věcné pořádání 5* Zp,Zk L UBK/KN045 Identifikace dokumentů 5* Zp,Zk L UBK/KN048 Knihovnické systémy 5* Zp,Zk L UBK/KN154 Knihovnické služby v elektronickém prost Zp L UBK/KN155 Informační politika Zk L UBK/00037 Česká literatura po roce * Zp,Zk L K3/A - (prez.) 3. ročník Počet kreditů: 59 Kat./Zkr. Název předmětu Počet UBK/KN013 UBK/KN024 Dokumentografické systémy Knihovnický seminář 7* Zp,Zk Zp Z Z 7201R004 - Knihovnictví 6 UBK/KN035 Organizace databází Zp Z UBK/KN036 Projektování automatizace knihoven Zk Z UBK/KN042 Výchova uživatelů Zp,Zk Z UBK/KN058 Management knihoven Zk Z UBK/KN225 Knihovnická praxe D+0D Zp Z UBK/KN037 Personální management a marketing knihov 5* Zk L UBK/KN046 Informační průmysl Zk L UBK/KN051 Služby knihoven a inf. služby 6* Zp,Zk L UBK/KN052 Internet a jeho využití Zp L UBK/KN053 Diplomový seminář Zp L UBK/KN059 Výzkumné metody v knihovnictví Zp L UBK/KN135 Organizace databází Zp L UBK/00100 Státní závěrečná zkouška Szv L KOI/A - Tělesná výchova Počet kreditů: 1 KTV/00025 Tělesná výchova i Zp z

7 KTV/00125 Tělesná výchova II i Zp L Kl/B - (prez.) 1. ročník Volba min.: 0 kr. KLJ/ZJ105 Němčina 1 i Zp z UBK/KN047 Estetika Zp z UBK/KN306 Úvod do sociologie Zk z UBK/KN310 Sociální komunikace Zp,Zk z UBK/00007 Úvod do světové literatury Zp z UBK/KN147 Estetika Zk L UBK/KN150 Biblioterapie Zk L UBK/LG008 Komunikační dovednosti Zp L UBK/ZJ205 Němčina Zp L UBK/00013 Úvod do světové literatury 2 3* Zp,Zk L UVSRP/00050 Filozofie Zk L K3/C UBK/KNP01 Účast na konferenci D Zp Z, UBK/KNP02 Terénní projekt D Zp Z, UBK/00025 Slovenská literatura Zp z UBK/00090 Kap. z dějin židovské literatury a kultu Zp z UBK/00125 Slovenská literatura 2 3* Zp,Zk L UBK/00190 Kap. z dějin židovské literatury a kultu 2* Zp,Zk L 7 B Informační studia a knihovnictví K2/B - (prez.) 2. ročník Volba min.: 0 kr. KLJ/ZJ305 Němčina 3 i Zp z UBK/CL022 Světová literatura XX. století Zk z UBK/D014 Dějiny knihoven a knihovnictví 3* Zk z UBK/KN031 Základy semiotiky Zk z KLJ/ZJ405 Němčina Zp L UBK/KN032 Věda o vědě Zk L UBK/00134 Regionální literatura Zp L K3/B - (prez.) 3. ročník Volba min.: 0 kr. KLJ/ZJ505 Němčina Zk z UBK/KN039 Stud. a rozborová činnost Zk z UBK/00031 Literatura pro děti a mládež Zk z

8 UBK/KN138 Bibliografie umělecké literatury 3* Zp L Studijní obor: Informační studia ze zaměřením na knihovnictví Studium: Prezenční Speciál] Lzac 00 e: Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. KSB/A Počet kreditů: 139 UI/KSB01 Úvod do studia Zp i Z UI/KSB02 Terminologické základy oboru Zk i Z UI/KSB03 Informační a komunikační technologie Zp i Z UI/KSB04 Typologie dokumentu - seminář Zp i Z UI/KSB05 Typologie dokumentu Zk i Z UI/KSB06 Vybrané kapitoly z informační výchovy Zp i Z UI/KSB07 Angličtina I Zp i Z UI/KSB08 Elektronické informační zdroje I Zk i Z UI/KSB09 Úvod do informatiky a výpočetní techniky Zp,Zk i Z UI/KSB10 Knihovnická legislativa Zk i z UI/KSB11 Algoritmy a programování I - cvičení Zp i z UI/KSB12 Algoritmy a programování I Zk i z UI/KSB13 Elektronické a informační zdroje II - cv 2* Zp i L UI/KSB14 Elektronické a informační zdroje II 2* Zk i L UI/KSB15 Informační etika Zp i L UI/KSB16 Informační analýza dokumentu - cvičení Zp i L UI/KSB17 Informační analýza dokumentu Zk i L UI/KSB18 Angličtina II Zp i L UI/KSB19 Algoritmy a programování II - cvičení 3* Zp i L UI/KSB20 Algoritmy a programování II 3* Zk i L UI/KSB21 Úvod do logiky Zp,Zk i L 7201R010 - Informační studia ze zaměřením na knihovnictví 8 UI/KSB22 Informační seminář I Zp 1 L UI/KSB23 Akvizice a organizace knihovního fondu Zp 2 Z UI/KSB24 Akvizice a organizace knihovního fondu Zk 2 Z UI/KSB25 Identifikace dokumentů I - cvičení Zp 2 Z UI/KSB26 Identifikace dokumentů I Zk 2 Z UI/KSB27 Základy informační politiky I Zk 2 Z UI/KSB28 Věcné zpracování dokumentů I - cvičení Zp 2 Z UI/KSB29 Věcné zpracování dokumentů I Zk 2 Z UI/KSB30 Angličtina pro IKS I Zp 2 Z UI/KSB31 Informační seminář II 2* Zp 2 Z UI/KSB32 Informační služby internetu Zp 2 Z UI/KSB33 Tvorba www stránek I Zp 2 Z UI/KSB34 Tvorba elektronických dokumentů Zp 2 L UI/KSB35 Vybrané kapitoly z dějin knihoven a knih Zk 2 L UI/KSB36 Identifikace dokumentů II - cvičení 2* Zp 2 L UI/KSB37 Identifikace dokumentů II 2* Zk 2 L UI/KSB38 Základy informační politiky II 3* Zk 2 L

9 UI/KSB39 Věcné zpracování dokumentů II - cvičení 1* Zp 2 L UI/KSB40 Věcné zpracování dokumentů II 2* Zk 2 L UI/KSB41 Informační seminář III 2* Zp 2 L UI/KSB42 Angličtina pro IKS II 2* Zp 2 L UI/KSB43 Dokumentografické systémy I - cvičení Zp 2 L UI/KSB44 Dokumentografické systémy I Zk 2 L UI/KSB45 Počítačová síť a Internet - cvičení Zp 2 L UI/KSB46 Počítačová síť a Internet Zk 2 L UI/KSB47 Praxe D+0 Zp 2 L UI/KSB48 Dokumentografické systémy II - cvičení 2* Zp 3 Z UI/KSB49 Dokumentografické systémy II 2* Zk 3 Z UI/KSB50 Knihovnické softwary Zp 3 Z UI/KSB51 Studijně rozborová činnost - cvičení Zp 3 Z UI/KSB52 Studijně rozborová činnost Zk 3 Z UI/KSB53 Základy projektování informačních systém Zk 3 Z UI/KSB54 Informační seminář IV 2* Zp 3 Z UI/KSB55 Databázová centra Zp 3 Z UI/KSB56 Systémy zprostředkování dokumentů Zp 3 Z UI/KSB57 Informační systémy I - cvičení Zp 3 Z UI/KSB58 Informační systémy I Zk 3 Z UI/KSB59 Diplomový seminář I Zp 3 Z UI/KSB60 Informační služby knihoven - cvičení Zp 3 L UI/KSB61 Informační služby knihoven Zk 3 L UI/KSB62 Management v informační společnosti Zk 3 L UI/KSB63 Informační systémy II - cvičení 2* Zp 3 L UI/KSB64 Informační systémy II 2* Zk 3 L UI/KSB65 Diplomový seminář II 2* Zp 3 L UI/KSB66 Státní závěrečná zkouška Szv 3 L KOI/A - Tělesná výchova Počet kreditů: 1 Kat./Zkr. Počet Název předmětu KTV/00025 Tělesná výchova Zp 1 Z 9 B Filologie KTV/00125 Tělesná výchova II Zp 1 L KSB/B Volba min.: 0 kr. UHV/M0090 Úvod do ochrany životního prostředí Zk i z UI/KSB67 Němčina pro IKS I Zp i z UI/KS002 Teoretické základy informatiky - seminář Zp i z UVSRP/V0140 Úvod do sociologické teorie Zk i z UVSRP/V0141 Úvod do psychologické teorie Zk i z UI/N1053 Počítačová typografie Zp i L UI/KSB71 Sociální komunikace - seminář Zp Z/L UI/KSB72 Sociální komunikace Zk Z/L UHV/M0009 Ochrana životního prostředí I Zp Z

10 UI/KSB69 Němčina pro IKS III 2* Zp Z UI/KS003 Teoretické základy informatiky Zk z UI/KS205 Znalostní a expertní systémy 4* Zk z UI/KS219 Databázové systémy I - seminář Zp z UI/KS220 Databázové systémy I Zk z UI/KS221 Zpracování přirozeného jazyka I - seminá Zp z UI/KS222 Zpracování přirozeného jazyka I Zk z UI/N1008 Logika a logické programování 6* Zp,Zk z UHV/M0075 Ochrana životního prostředí II Zk L UI/KSB68 Němčina pro IKS II 2* Zp L UI/KSB70 Němčina pro IKS IV 2* Zk L UI/KS227 Databázové systémy II - seminář 3* Zp L UI/KS228 Databázové systémy II 4* Zk L UI/KS229 Zpracování přirozeného jazyka II - semin Zp L UI/KS230 Zpracování přirozeného jazyka II 3* Zk L UI/N1009 Umělá inteligence 4* Zk L UI/N1052 Tvorba www stránek II 3* Zp L UI/N1057 Praktikum z logického programování 3* Zp L 10 N Informační studia a knihovnictví Studijní program: N Informační studia a knihovnictví Kreditní limit: 120 kr. Studijní obor: Informační a knihovnická studia Studium: Kombinované Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 120 kr. IKSNk/A Počet kreditů: 70 -Lvai./ ZJKI. Počet Název předmětu UI/KS001 Úvod do informačních studií Zk 4 z UI/KS002 Teoretické základy informatiky - seminář Zp 4 z UI/KS003 Teoretické základy informatiky Zk 4 z UI/KS004 Rešeršní strategie a informační podpora Zp 4 z UI/KS005 Rešeršní strategie a informační podpora Zk 4 z UI/KS006 Teoretické základy informační vědy Zk 4 L UI/KS007 Informační politika, právo a ekonomie Zk 4 L UI/KS008 Digitální knihovny - seminář Zp 4 L UI/KS009 Digitální knihovny Zk 4 L UI/KS010 Praxe D+0D Zp 4 L UI/KS011 Světové informační systémy Zk 5 z UI/KS012 Informační management Zk 5 z UI/KS013 Selekční jazyky - seminář Zp 5 z UI/KS014 Selekční jazyky Zk 5 z UI/KS015 Sociální psychologie pro IKS Zk 5 z UI/KS101 Diplomový seminář I Zp 5 z UI/KS016 Speciální informační zdroje a služby - s Zp 5 L UI/KS017 Speciální informační zdroje a služby Zk 5 L UI/KS018 Tvorba a design webových stránek Zp 5 L UI/KS019 Bibliometrie a informetrie Zk 5 L UI/KS020 Management tvorby a realizace projektů Zp 5 L

11 UI/KS021 Management tvorby a realizace projektů Zk 5 L UI/KS102 Diplomový seminář II 2* Zp 5 L UI/KS300 Státní závěrečná zkouška Szv L IKSNk/B Volba min.: 45 kr. T^a + /71^r Počet rvai./ ZJKI. Název předmětu UI/KS207 Angličtina pro IKS - seminář Zp 4 z UI/KS223 Úvod do informatiky a výpočetní techniky Zp,Zk 4 z UI/KS231 Algoritmy a programování I - cvičení Zp 4 z UI/KS232 Algoritmy a programování I Zk 4 z UI/KS206 Počítačová síť a Internet Zp,Zk 4 L UI/KS212 Umělá inteligence Zk 4 L UI/KS214 Studijní a rozborová činnost Zk 4 L UI/KS215 Základy ECDL Zp 4 L UI/KS233 Algoritmy a programování II - cvičení 3* Zp 4 L UI/KS234 Algoritmy a programování II 4* Zk 4 L UI/KS200 Typologie dokumentů - seminář Zp 5 Z UI/KS201 Typologie dokumentů Zk 5 Z 7201T008 - Informační a knihovnická studia 11 UI/KS205 Znalostní a expertní systémy 4* Zk 5 Z UI/KS216 Dokumentografické systémy I - seminář Zp 5 Z UI/KS217 Dokumentografické systémy I Zk 5 z UI/KS219 Databázové systémy I - seminář Zp 5 z UI/KS220 Databázové systémy I Zk 5 z UI/KS221 Zpracování přirozeného jazyka I - seminá Zp 5 z UI/KS222 Zpracování přirozeného jazyka I Zk 5 z UI/KS210 Informační služby knihoven - seminář Zp 5 L UI/KS211 Informační služby knihoven Zk 5 L UI/KS224 Dokumentografické systémy II - seminář Zp 5 L UI/KS225 Dokumentografické systémy II Zk 5 L UI/KS227 Databázové systémy II - seminář 3* Zp 5 L UI/KS228 Databázové systémy II 4* Zk 5 L UI/KS229 Zpracování přirozeného jazyka II - semin Zp 5 L UI/KS230 Zpracování přirozeného jazyka II 3* Zk 5 L IKSNk/C Kat l 7Vv ' - A ^ Počet rvai. / ZJKI. IN azev předmětu ZJCL-KUIIC. Rok Sem. UI/KSB02 Terminologické základy oboru Zk 4 z UI/N0243 Elektronické systémy zprostředkování dok i Zk 5 L UI/N0244 Elektronické systémy zprostředkování dok i Zp 5 L UI/KSB35 Vybrané kapitoly z dějin knihoven a knih Zk L Studijní obor: Informační a knihovnická studia Studium: Prezenční Specializace: 00

12 Etapa: první Kreditní limit: 120 kr. IKSNp/A Počet kreditů 70 Kat./Zkr. INdZtJV JJI tjqiilt! 1 LI Počet UI/KS001 Úvod do informačních studií Zk 4 z UI/KS002 Teoretické základy informatiky - seminář Zp 4 z UI/KS003 Teoretické základy informatiky Zk 4 z UI/KS004 Rešeršní strategie a informační podpora Zp 4 z UI/KS005 Rešeršní strategie a informační podpora Zk 4 z UI/KS006 Teoretické základy informační vědy Zk 4 L UI/KS007 Informační politika, právo a ekonomie Zk 4 L UI/KS008 Digitální knihovny - seminář Zp 4 L UI/KS009 Digitální knihovny Zk 4 L UI/KS010 Praxe D+0D Zp 4 L UI/KS011 Světové informační systémy Zk 5 z UI/KS012 Informační management Zk 5 z UI/KS013 Selekční jazyky - seminář Zp 5 z UI/KS014 Selekční jazyky Zk 5 z UI/KS015 Sociální psychologie pro IKS Zk 5 z UI/KS101 Diplomový seminář I Zp 5 z UI/KS016 Speciální informační zdroje a služby - s Zp 5 L UI/KS017 Speciální informační zdroje a služby Zk 5 L 12 N Informační studia a knihovnictví UI/KS018 Tvorba a design webových stránek Zp 5 L UI/KS019 Bibliometrie a informetrie Zk 5 L UI/KS020 Management tvorby a realizace projektů Zp 5 L UI/KS021 Management tvorby a realizace projektů Zk 5 L UI/KS102 Diplomový seminář II 2* Zp 5 L UI/KS300 Státní závěrečná zkouška Szv 5 L ZJCLKUIIC Rok i Se m. IKSNp/B Volba min.: 45 kr. Kat I7\rr Počet rvai./ ZJKI. Název předmětu UI/KS207 Angličtina pro IKS - seminář Zp 4 Z UI/KS223 Úvod do informatiky a výpočetní techniky Zp,Zk 4 Z UI/KS231 Algoritmy a programování I - cvičení Zp 4 Z UI/KS232 Algoritmy a programování I Zk 4 Z UI/KS206 Počítačová síť a Internet Zp,Zk 4 L UI/KS212 Umělá inteligence Zk 4 L UI/KS214 Studijní a rozborová činnost Zk 4 L UI/KS215 Základy ECDL Zp 4 L UI/KS233 Algoritmy a programování II - cvičení 3* Zp 4 L UI/KS234 Algoritmy a programování II 4* Zk 4 L UI/KS200 Typologie dokumentů - seminář Zp 5 Z UI/KS201 Typologie dokumentů Zk 5 Z

13 UI/KS205 Znalostní a expertní systémy 4* Zk 5 Z UI/KS216 Dokumentografické systémy I - seminář Zp 5 Z UI/KS217 Dokumentografické systémy I Zk 5 Z UI/KS219 Databázové systémy I - seminář Zp 5 Z UI/KS220 Databázové systémy I Zk 5 Z UI/KS221 Zpracování přirozeného jazyka I - seminá Zp 5 Z UI/KS222 Zpracování přirozeného jazyka I Zk 5 Z UI/KS210 Informační služby knihoven - seminář Zp 5 L UI/KS211 Informační služby knihoven Zk 5 L UI/KS224 Dokumentografické systémy II - seminář Zp 5 L UI/KS225 Dokumentografické systémy II Zk 5 L UI/KS227 Databázové systémy II - seminář 3* Zp 5 L UI/KS228 Databázové systémy II 4* Zk 5 L UI/KS229 Zpracování přirozeného jazyka II - semin Zp 5 L UI/KS230 Zpracování přirozeného jazyka II 3* Zk 5 L IKSNp/C Kat l 7 V v ' - A ^ Počet rvai. / ZJKI. IN azev předmětu UI/KSB02 Terminologické základy oboru Zk 4 z UI/KSB35 Vybrané kapitoly z dějin knihoven a knih Zk 4 L UI/N0243 Elektronické systémy zprostředkování dok Zk 5 L UI/N0244 Elektronické systémy zprostředkování dok Zp 5 L 7201T011 - Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu 13 Studijní obor: Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 120 kr. KKT/A Počet kreditů L: 80 Kat I 7 \rr Počet xvai./ ZJKI. Název předmětu UBK/KT001 Příroda a kultura Zk 1 z UBK/KT002 Vývoj a současnost knižní kultury Zk 1 z UBK/KT003 Organizace veř. knihoven komunit, typu Zk 1 z UBK/KT005 Současná česká próza Zk 1 z UBK/KT006 Současná česká poezie Zk 1 z UBK/KT009 Elektro. kumunikace a mult. systém Zp 1 z UBK/KT011 Angličtina - odborné texty Zp 1 z UBK/KT004 Organizace veř. knihoven komunit, typu 2 4* Zk 1 L UBK/KT007 Služby pro specifické kategorie uživatel Zk 1 L UBK/KT008 Metodika práce s dětmi a mládeži Zk 1 L UBK/KT010 Elektro. kumunikace a mult. systém 2 4* Zk 1 L UBK/KT012 Angličtina - odborné texty 2 2* Zp 1 L UBK/KT013 Praxe v zahraničí (země EU) D+0 Zp 1 L UBK/KT014 System, dokument, a paměť, instituce Zp 2 Z UBK/KT016 Autor, zákon se zam. na veřej, knihovny Zk 2 Z ZJCL-KUIIC. Rok Sem.

14 UBK/KT017 Manažerské techniky Zp 2 z UBK/KT019 Evropská unie Zk 2 z UBK/KT020 Veřejná správa v ČR Zk 2 z UBK/KT021 Angličtina - odborné texty Zp 2 z UBK/KT040 Digitalizace a veřejné knihovny Zk 2 z UBK/KT015 System, dokument, a paměť, instituce 2 5* Zk 2 L UBK/KT018 Marketingové techniky 4* Zk 2 L UBK/KT022 Angličtina - odborné texty 4 2* Zk 2 L UBK/KT023 Diplomový seminář Zp 2 L UBK/KT024 Státní závěrečná zkouška Szv 2 L KKT/B Volba min.: 20 kr. Kat I 7 \rr Počet xvai./ ZJKI. Název předmětu UBK/KTP02 Základy znalostní ekonomiky I Zp 1 z UBK/KT025 Vybrané kap. ze souč. svět. literatury Zk 1 z UBK/KT026 Hudební knihovny - akvizic, a org. služ Zk 1 z UBK/KT027 Slovenská literární tvorba Zk 1 z UBK/KT030 Němčina - odborné texty Zp 1 z UBK/00032 Literatura a film Zp 1 z UBK/00033 Literatura a hudba Zp 1 z UBK/00085 Ženská otázka v dílech spisovatelek Zp 1 z UBK/KTP01 Informace, komunikace a myšlení Zp 1 L UBK/KTP03 Základy znalostní ekonomiky II Zp 1 L UBK/KT028 Historie regionu Zk 1 L UBK/KT029 Teorie umění a estetika Zk 1 L 14 N Filologie UBK/KT031 Němčina - odborné texty 2 2* Zp 1 L UBK/00038 Literatura a hudba 2 2* Zp 1 L UBK/00077 Literatura a film 2 4* Zp,Zk 1 L UBK/00095 Ženská otázka v dílech spisovatelek 20. 1* Zp 1 L UHV/D2009 České dějiny nejnovější Zk 1 L UHV/00017 Dějiny umění I Zp 1 L UBK/CL020 Scenáristika literárních výstav Zp 2 Z UBK/KT032 Pracovněprávní vztahy v knihovnách Zp 2 Z UBK/KT034 Architektura knihoven Zk 2 Z UBK/KT035 Pedagog, a psycholog, asp. knihov. prof Zk 2 Z UBK/KT036 Rétorika Zp 2 Z UBK/KT038 Němčina - odborné texty 3 2* Zp 2 Z UHV/00018 Dějiny umění II 3* Zp 2 Z UBK/KT033 Pracovněprávní vztahy v knihovnách 2 4* Zk 2 L UBK/KT037 Rétorika Zp 2 L UBK/KT039 Němčina - odborné texty 4 2* Zk 2 L UHV/00021 Dějiny umění III 6* Zk 2 L 7310T010 - Angličtina (dvouoborová)

Studijní obor: Monitorování životního prostředí Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr.

Studijní obor: Monitorování životního prostředí Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. 1 Studijní program: B1702 Aplikovaná fyzika Kreditní limit: 180 kr. Studijní obor: Monitorování životního prostředí Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. F01MZ/A - Základní

Více

Bakalářský studijní program - prezenční studium

Bakalářský studijní program - prezenční studium Bakalářský studijní program - prezenční studium 1. ročník studia - společný pro obory: Podnikání Podnikání a management v obchodu Informatika a internet v podnikání Podnikání a management v životním prostředí

Více

1 M7503 Učitelství pro základní školy 2 1.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční)... 2

1 M7503 Učitelství pro základní školy 2 1.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční)... 2 1 Obsah 1 M7503 Učitelství pro základní školy 2 1.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční).......................... 2 2 M7503 Učitelství pro základní školy 8 2.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň

Více

Studijní obor: Astrofyzika Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. F01/A - Základní kurz fyziky Počet kreditů: 60

Studijní obor: Astrofyzika Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. F01/A - Základní kurz fyziky Počet kreditů: 60 1 Studijní program: B1701 Fyzika Kreditní limit: 180 kr. Studijní obor: Astrofyzika Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. F01/A - Základní kurz fyziky Počet kreditů:

Více

Sociální práce. Studijní obor: Sociální práce Studium: Kombinované Specializace: 02 Etapa: první Verze: 1 Kreditní limit: 180 kr.

Sociální práce. Studijní obor: Sociální práce Studium: Kombinované Specializace: 02 Etapa: první Verze: 1 Kreditní limit: 180 kr. 395 Studijní program: B6703 Sociologie Kreditní limit: 180 kr. Sociální práce Studijní obor: Sociální práce Studium: Kombinované Specializace: 02 Etapa: první Verze: 1 Kreditní limit: 180 kr. Povinné předměty

Více

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy 0 Obsah Obsah 1 9999 Certifikátové programy 1 1.1 Prohloubené studium anglického jazyka................................ 1 1.2 Prohloubené studium dramatické výchovy............................... 2 1.3

Více

23. Splnitelnost a platnost výrokových formulí, dedukce ve výrokové logice

23. Splnitelnost a platnost výrokových formulí, dedukce ve výrokové logice Okruhy otázek k přijímacím zkouškám Studijní obor: Informační studia se zaměřením na knihovnictví A. TEORETICKÉ A METODOLOGICKÉ ZÁKLADY INFORMAČNÍ VĚDY 1. Citační etika, zásady citování a porušování citační

Více

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářské studium Forma prezenční Informační technologie Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní

Více

1 M7503 Učitelství pro základní školy - čtyřleté studium 2 1.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční)... 2

1 M7503 Učitelství pro základní školy - čtyřleté studium 2 1.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční)... 2 1 Obsah 1 M7503 Učitelství pro základní školy - čtyřleté studium 2 1.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční).......................... 2 2 M7503 Učitelství pro základní školy - čtyřleté studium

Více

Studijní obor: Optometrie Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Verze: 2014 Kreditní limit: 162 kr.

Studijní obor: Optometrie Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Verze: 2014 Kreditní limit: 162 kr. 1 Studijní program: B5345 Specializace ve zdravotnictví Kreditní limit: 180 kr. Studijní obor: Optometrie Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Verze: 2014 Kreditní limit: 162 kr. Studijní plán:

Více

OBSAH. Funkcionáři UP... 1. Katedry a pracoviště... 9 Informace o kreditovém systému studia... 45

OBSAH. Funkcionáři UP... 1. Katedry a pracoviště... 9 Informace o kreditovém systému studia... 45 OBSAH Funkcionáři UP................................................. 1 Funkcionáři PřF, děkanát........................................... 3 Katedry a pracoviště..............................................

Více

Studijní obor: Teoretická fyzika Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 300 kr.

Studijní obor: Teoretická fyzika Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 300 kr. 1 Studijní program: M1701 Fyzika Kreditní limit: 300 kr. Studijní obor: Teoretická fyzika Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 300 kr. F01MF/A - Základní kurz fyziky Počet kreditů:

Více

Název studijního oboru

Název studijního oboru SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ PLATNÝ K 19. 10. 2015 S KOMENTÁŘEM - doplněno čj. rozhodnutí MŠMT (popř. datum doporučení AK)

Více

VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma

VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma Kód a název oboru vzdělání: 68-43-N/.. Veřejnosprávní činnost Název vzdělávacího programu: Veřejná správa Zaměření vzdělávacího programu: - Forma studia:

Více

Studijní plány: 2015/2016. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Studijní plány: 2015/2016. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Studijní plány: 2015/2016 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Fakulta ekonomicko správní Fakulta ekonomicko-správní je jednou ze sedmi fakult Univerzity Pardubice. Během své existence se rozvinula

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů N a v a z u j í c í m a g i s t e r s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r

Více

KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ

KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ KULTUROLOGIE KULT KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ I. cyklus KULT022001 / 204. Základy kulturologie 2/- Zk -/- KULT022002 / 206. Přehled kulturolog. koncepcí Borecký 2/- Zk

Více

1 9999 Certifikátové programy 2 1.1 Archeologie - F0... 2 1.2 Bezpečnostní studia - F5... 3 1.3 Metody sociologického výzkumu - F8...

1 9999 Certifikátové programy 2 1.1 Archeologie - F0... 2 1.2 Bezpečnostní studia - F5... 3 1.3 Metody sociologického výzkumu - F8... 1 Obsah 1 9999 Certifikátové programy 2 1.1 Archeologie - F0............................................. 2 1.2 Bezpečnostní studia - F5........................................ 3 1.3 Metody sociologického

Více

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy 1 Obsah 1 9999 Certifikátové programy 2 1.1 Prohloubené studium dramatické výchovy - 0............................. 2 1.2 Prohloubené studium německého jazyka - 0.............................. 3 1.3 Prohloubené

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK?

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě centrum pro vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální vzdělávací centrum

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem Školní rok: 2013/2014 Kód a název oboru vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Název ŠVP: Studia humaniora Ročník: 1., 2., 3., 4. Stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou Délka vzdělávání: čtyři roky Datum

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Typy předmětů a pravidla jejich zařazování do studijního plánu

Typy předmětů a pravidla jejich zařazování do studijního plánu Studijní plán platný od akademického roku 2014 / 15 pro studenty nově nastupující do 1. ročníku Fakulta: Studijní program: Studijní obor: Typ: Forma: Fakulta elektrotechniky a informatiky B2612 Elektrotechnika

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice www.tf.jcu.cz 1

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice www.tf.jcu.cz 1 STUDIJNÍ PLÁN Studijní program: Vychovatelství bakalářské studium (B7505) Studijní obor: Pedagogika volného času (7505R00) Forma studia: prezenční Verze: 01 Celkem kreditů: 180 Standardní doba studia:

Více

Ústav informačních studií a knihovnictví

Ústav informačních studií a knihovnictví Ústav informačních studií a knihovnictví Vítejte na prezentaci oborů: Informační studia a knihovnictví Studia nových médií Den otevřených dveří - ÚISK Seznámení s ÚISK Obecné představení ÚISK Představení

Více

Zápis z mimořádného jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 20. 5. 1998

Zápis z mimořádného jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 20. 5. 1998 Zápis z mimořádného jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 20. 5. 1998 Přítomni: Omluven: Hosté: Čemerková, Helešic, Matuszek, Skála, Tuleja, Brunda, Kovács, Kroupová, Lébl, Mrozek Malátek, Suchoňová,

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Prof il absolventa. Systémové inženýrství a informatika Inženýrská informatika

Prof il absolventa. Systémové inženýrství a informatika Inženýrská informatika Prof il absolventa Systémové inženýrství a informatika Inženýrská informatika Bakalářské studijní obory 2011/2012 Bakalářské studijní obory 2011/2012 Ekonomická informatika Automatizace řízení a informatika

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2015/16 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2015/16 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s

Více

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány 1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány Seznamy vyučovaných předmětů včetně hodinových dotací v jednotlivých ročnících a oborech Platné od školního roku 2014/2015

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10 Bakalářské a magisterské studijní obory B7310 Filologie Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk A23 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Studijní plán oboru Sociální a kulturní ekologie

Studijní plán oboru Sociální a kulturní ekologie Studijní plán oboru Sociální a kulturní ekologie (modifikace od roku 2012 2013) základní údaje, podrobnosti uvedeny ve schválené akreditaci A. Fakulta: Fakulta humanitních studií B. Typ studijního programu:

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Ostravská univerzita v Ostravě Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Proč studovat informatiku Pochopení problematiky moderního a stále se rozvíjejícího oboru. Široké uplatnění v rámci informatických

Více

Profilace studentů. Gymnázium Jana Keplera Praha. www.gjk.cz

Profilace studentů. Gymnázium Jana Keplera Praha. www.gjk.cz Profilace studentů Gymnázium Jana Keplera Praha www.gjk.cz 1. Volitelnost v rámci povinných předmětů předmět absolvují všichni studenti ročníku volí si úroveň nebo jsou zařazeni do úrovně podle svých výsledků

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Marek Tomek, DiS., učo 124298

Marek Tomek, DiS., učo 124298 Informační systém Masarykovy univerzity Moje známky Marek Tomek, DiS. (učo 124298) Studium PrF M-PPV PR [sem 8] 1 podzim +1 IS MU > Osobní administrativa > Student Marek Tomek, DiS., učo 124298 Zobrazit

Více

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty).

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty). Aplikovaná informatika Akreditováno do: 31.10.2013 Délka studia: 3 roky Forma studia: Prezenční studium Předpokládaný počet studentů nastupujících do 1. ročníku: 60 Přijímací zkouška: bez přijímacích zkoušek

Více

ASZJSV102 Teoretické základy literární vědy 4 2/- Zk -/- TraJ

ASZJSV102 Teoretické základy literární vědy 4 2/- Zk -/- TraJ STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA (polština, maďarština, slovenština) SES SES / jednooborové Bakalářské studium prezenční (tříleté) Společné oborové předměty 90 kreditů ASZJSV101 Teoretické základy jazykovědy 4 2/-

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

STUDIJNÍ PROGRAM MATEMATIKA

STUDIJNÍ PROGRAM MATEMATIKA STUDIJNÍ PROGRAM MATEMATIKA Akademický rok 2010/2011 OBSAH Slezská univerzita v Opavě.... ii Matematický ústav v Opavě.. iv Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU (vybraná pracoviště)...... ix Harmonogram

Více

STUDIJNÍ PLÁN - NĚMECKÁ FILOLOGIE Jednooborové bakalářské studium: Němčina jako jazyk humanitních věd

STUDIJNÍ PLÁN - NĚMECKÁ FILOLOGIE Jednooborové bakalářské studium: Němčina jako jazyk humanitních věd STUDIJNÍ PLÁN - NĚMECKÁ FILOLOGIE Jednooborové bakalářské studium: Němčina jako jazyk humanitních věd Bakalářské studium německé filologie bylo dosud na Katedře germanistiky FF UP akreditováno jen jako

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

Znalostní technologie proč a jak?

Znalostní technologie proč a jak? Znalostní technologie proč a jak? Peter Mikulecký Kamila Olševičová Daniela Ponce Univerzita Hradec Králové Motivace 1993 vznik Fakulty řízení a informační technologie na Vysoké škole pedagogické v Hradci

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

1. ÚVODNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTU. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

1. ÚVODNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTU. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 1. ÚVODNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů Střední odborná škola Luhačovice Obor: 72-41-M/001 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích Školní rok: 2013/2014 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Sdělení

Více

APLIKOVANÁ EKONOMICKÁ STUDIA

APLIKOVANÁ EKONOMICKÁ STUDIA Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT, studijní obor APLIKOVANÁ EKONOMICKÁ STUDIA dvouoborové bakalářské studium na Katedře aplikované ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Křížkovského

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Bakalář ské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Pro studenty př ijaté ke studiu od akademického roku 2009/10 Akademický

Více

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy 1 Obsah 1 9999 Certifikátové programy 2 1.1 Prohloubené studium speciální pedagogiky - 0............................ 2 1.2 Astronomie - P3............................................. 3 1.3 Český jazyk

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Bakalář ské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Pro studenty př ijaté ke studiu od akademického roku 2006/07 akademického

Více

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice www.tf.jcu.cz 1

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice www.tf.jcu.cz 1 STUDIJNÍ PLÁN Studijní program: Sociální práce (B7508) Studijní obor: Sociální a charitativní práce (6731R006) Forma studia: kombinovaná Verze: 2006 Celkem kreditů: 180 Standardní doba studia: 6 semestrů

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09 1 z 7 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA Univerzita Palackého volomouci INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA s ohledem na aktuální stav informační společnosti, digitalizaci mediální sféry a rozvoj mediální gramotnosti Katedra žurnalistiky

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání 1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání Sociální pedagogika 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Názvy vyučovacích modulů 1. ročník

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Zimní termín SZZ SZZ v zimním termínu (leden) lze v souladu s rozhodnutím děkanky konat v posledním roce studia. Podmínkou účasti

Více

Bakalářský. obor STM. Manažerská informatika. a řízení elektrotechniky a energetiky. navazující mag.. studium Magisterský oboro Ekonomika

Bakalářský. obor STM. Manažerská informatika. a řízení elektrotechniky a energetiky. navazující mag.. studium Magisterský oboro Ekonomika Bakalářský obor STM Manažerská informatika navazující mag.. studium Magisterský oboro Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky Vidíte své budoucí uplatnění spíše v managementu a řízení, než v čistě

Více

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené informace uvádějí,

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně INFORMACE O STUDIU Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně Institut celoživotního vzdělávání (ICV) vznikl v roce 2003, kdy se zaměřoval zejména na projekt Univerzity třetího věku,

Více

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace Vyhodnocení dotazníku k doplňování knihovního fondu 2014 Cílem dotazníkového šetření, které probíhalo od října do konce prosince 2014 na webových stránkách knihovny, bylo především zjistit, jaké vědní

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech vnitřní předpis vedení školy Nová (reformovaná) maturitní zkouška se skládá

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

Specializace ve zdravotnictví B5345 Radiologický asistent - kombinované bakalářské studium 5345R010

Specializace ve zdravotnictví B5345 Radiologický asistent - kombinované bakalářské studium 5345R010 Specializace ve zdravotnictví B5345 Radiologický asistent - kombinované bakalářské studium 5345R010 1. ročník Základy obecné a vývojové psychologie Zobrazovací postupy 1 Nukleární medicína 1 Radiobiologie

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Specializace ve zdravotnictví B5345 Radiologický asistent - prezenční bakalářské studium 5345R010

Specializace ve zdravotnictví B5345 Radiologický asistent - prezenční bakalářské studium 5345R010 Specializace ve zdravotnictví B5345 Radiologický asistent - prezenční bakalářské studium 5345R010 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Základy obecné

Více

Fakulta pedagogická. a) Bakalářské studijní programy vedoucí ke studiu učitelství nebo k odbornému výstupu:

Fakulta pedagogická. a) Bakalářské studijní programy vedoucí ke studiu učitelství nebo k odbornému výstupu: Fakulta pedagogická Sedláčkova 38, Plzeň, 30614 Tel.: 377 636 010-15,, fax: 377 636 022 E-mail: uchazec-fpe@fpe.zcu.cz, WWW Stránka: www.fpe.zcu.cz Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

Program OMEGA a KREATIVNÍ EKONOMIKA. 17.1. 2014 od 13:00 hod

Program OMEGA a KREATIVNÍ EKONOMIKA. 17.1. 2014 od 13:00 hod Program OMEGA a KREATIVNÍ EKONOMIKA 17.1. 2014 od 13:00 hod Systém podpory VaVaI v ČR Organizační struktura Předsedkyně Výzkumná rada Předsednictvo Kontrolní rada Kancelář Oddělení strategií a analýz Oddělení

Více

Orange Factory. Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy s.r.o. www.orangefactory.cz

Orange Factory. Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy s.r.o. www.orangefactory.cz Orange Factory Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy s.r.o. www.orangefactory.cz Škola pro lidi, kteří chtějí tvořit a nebojí se dělat věci, které budou vidět. Studium na Orange factory připravuje

Více

Navazující magisterský studijní obor Cestovní ruch. Garant: doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., Katedra cestovního ruchu

Navazující magisterský studijní obor Cestovní ruch. Garant: doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., Katedra cestovního ruchu Navazující magisterský studijní obor Cestovní ruch Garant: doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., Katedra cestovního ruchu Cílem studia oboru Cestovní ruch je získání kvalifikace pro podnikatelskou i manažerskou

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jarní 2014 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Předmět:

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

1 Studijní program: N2301 Strojní inženýrství

1 Studijní program: N2301 Strojní inženýrství 1 Obsah 1 N2301 Strojní inženýrství 2 1.1 2301T001-Dopravní a manipulační technika (prezenční)....................... 2 1.2 2302T040-Konstrukce zdravotnické techniky (prezenční).......................

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2 Obsah NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 DĚJINY UMĚNÍ TVOŘIVĚ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR Zlínský kraj Vsetín, 24.4.2013 Mgr. Vladana Pillerová Mgr. Zlata Houšková Odpovědi Dotazníky vyplnily 862 knihovny (676 knihoven obcí, krajů,

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

Student dvouoborového studia PT zapisuje předmět pouze jednou. 3)

Student dvouoborového studia PT zapisuje předmět pouze jednou. 3) PTR PŘEKLADATELSTVÍ A TLUMOČNICTVÍ RUŠTINA PTR / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ (I. cyklus je tříletý, II. cyklus je dvouletý) I. cyklus SPOL00001 / 001. Filozofie (spol. základ) 2) 2/- 2/-

Více

PŘEKLADATELSTVÍ A TLUMOČNICTVÍ FRANCOUZŠTINA

PŘEKLADATELSTVÍ A TLUMOČNICTVÍ FRANCOUZŠTINA PŘEKLADATELSTVÍ A TLUMOČNICTVÍ FRANCOUZŠTINA PTF / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ (I. cyklus je tříletý, II. cyklus je dvouletý) PTF I. cyklus SPOL00001 / 001. Filozofie (spol. základ) 2) ÚFaR

Více