ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK motto: Hrajeme si celý den Číslo jednací: Hru-4/08/3 Identifikační údaje školy ( str.2 ) Charakteristika školy ( str. 3 4 ) Podmínky a organizace vzdělávání ( str. 4 8 ) Charakteristika vzdělávacího programu ( str ) Vzdělávací nabídky ( str ) Evaluační systém ( str ) Školní vzdělávací program byl vypracován zaměstnanci MŠ a schválen ředitelem ZŠ a nahrazuje tak původní školní vzdělávací program z schválil: Mgr. Oberhel Jaroslav ředitel Pavlíčková Marcela vedoucí učitelka MŠ 1

2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa příspěvkové organizace: Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník Hrubý Jeseník 123, Oskořínek, okres Nymburk Ředitel : Mgr. Oberhel Jaroslav Adresa mateřské školy: Mateřská škola, Hrubý Jeseník 51, Oskořínek Vedoucí učitelka: Pavlíčková Marcela Učitelka: Ottová Jitka IČO: Telefon: , , Redizo: Zřizovatel: Obec Hrubý Jeseník, Hrubý Jeseník 30, Oskořínek, Tel.: Kapacita dětí: 25 Provoz MŠ: 6,30 15,45 hodin Název programu: Hrajeme si celý rok Zpracovala: Pavlíčková Marcela 2

3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Naše Mateřská škola Hrubý Jeseník sídlí v budově, která byla postavena v r.1975 jako školka jednotřídní. Nachází se v samostatné účelové budově jako odloučené pracoviště PO ZŠ Hrubý Jeseník, IZO s celkovou kapacitou 25 dětí. Stojí na kopci ve východní části obce, je dobře dostupná a v jejím bezprostředním okolí se nachází budova základní školy. Součástí mateřské školy je školní zahrada, v jejím blízkém okolí je velké sportovní hřiště, polní cesty a velký i menší kopec ideální pro zimní radovánky. V roce 2008 proběhly v naší mateřské škole drobné opravy a byly vymalovány místnosti. Jedna velká třída, rozdělená posuvnými dveřmi, které jsou využívány při odpoledním odpočinku dětí, byla díky výmalbě opticky rozlišena. Součástí mateřské školy je také výdejna stravy. Jídlo nám paní kuchařky připravují v kuchyni základní školy, která bezprostředně sousedí s naší mateřskou školou. V celé části přízemní budovy je třída s hernou, samostatným hlavním vchodem, vedlejším vchodem, šatna pro děti, WC pro děti, umývárna, šatna pro personál, WC pro zaměstnance, výdejna stravy s kuchyňkou, sklady, úklidová místnost a místnost pro uložení venkovních hraček. Naše škola byla postavena jako přízemní budova, je částečně podsklepená. V prostorném sklepení se nacházejí tři místnosti místnost pro kotel na vytápění pevnými palivy a úložné prostory na dřevo a uhlí. Sklepení je zcela mimo dosah dětí. Velký klad vidíme hlavně v tom, že se jedná o přízemní budovu, již to dokáže přispět k zlepšení a zkvalitnění podmínek pro předškolní vzdělávání. Školní zahrada, která je ihned před vchodem do budovy MŠ, je osázena ovocnými i jehličnatými stromy, máme zde pískoviště pro děti, skluzavku, průlezky, houpačky, dětský kolotoč a zahradní altánek a využíváme také prostory sousedící se školní zahradou, kde byla letos přistavena voliéra na drobné ptactvo. S dětmi jsme také letos na zahradě mateřské školy vybudovali menší zahrádku pro setí a sázení jarních kytiček, zeleniny a ovoce. K úschově venkovních hraček máme k dispozici jednu místnost, která byla dříve využívána pouze jako chodba vedlejšího vstupu pro zaměstnance. Po částečné rekonstrukci se tato chodba přeměnila na požadovanou místnost k ukládání venkovních hraček. V červnu 2008 došlo ke změně ve vedení školy. Odešla vedoucí učitelka paní Brzobohatá Ilona a po roční praxi zůstala jako vedoucí učitelka paní Pavlíčková Marcela. Nově byla přijata jako učitelka paní Ottová Jitka. Paní učitelky nemají odbornou kvalifikaci, ale mají zájem si ji doplnit studiem dle požadavku zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. O bezproblémový chod naší školy po celý rok a příjemné teplo v době topné sezóny se stará domovnice paní Gežová Kateřina a o chutné jídlo paní kuchařky Senohrábková Jana a Bittnerová Jana, která vykonává zároveň i funkci vedoucí kuchyně. 3

4 Snahou všech je, aby děti chodily do mateřské školy s chutí a rády a cítily se v ní dobře, aby byly šťastné a spokojené. Spolupracujeme s rodiči, s dětmi ZŠ Hrubý Jeseník, OÚ Hrubý Jeseník, MŠ Oskořínek, PPP Nymburk a všemi, kteří mají zájem se podílet na práci s dětmi. PODMÍNKY A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Podmínky uvedené v RVP popisují optimální podobu předškolního vzdělávání.realizace některých požadavků může být omezena možnostmi mateřské školy.jde nám však o to, abychom podmínky pro kvalitní předškolní vzdělávání v naší školce postupně zlepšovaly jak pomocí zřizovatele, tak hlavně přístupem zaměstnanců k novým požadavkům. Materiální Podmínky vzdělávání Prostory mateřské školy jsou zcela využívány, vyhovují individuálním i skupinovým aktivitám. Skříně k ukládání hraček jsou sice starší, průměrně opotřebované a chybí zde prostory pro stálou lehárnu, ale snažili jsme se alespoň o výměnu původních lehátek za nová, se kterými je daleko snazší manipulace a vyhovují i prostorově. Původní lehátka byla příliš krátká a úzká a přestávala být funkční. Také třída mateřské školy zaznamenala změny k lepšímu. Byly zde vyměněny staré stolečky a židličky za nové, výškově nastavitelné. Postupně bychom chtěli vyměnit i nábytek ve třídě naší MŠ, který by navazoval k nábytku nižšímu, jímž máme vybavenou hernu naší mateřské školy. Také umývárna a WC mateřské školy zaznamenaly změny k lepšímu. Bylo zde nainstalováno jedno umyvadlo a záchod navíc, vyměněny všechny vodovodní baterie. Nyní je tu dostatečné množství hygienického zařízení. V budoucnu je však nutno počítat s výměnou zbývajících záchodků. Vybavení hračkami a pomůckami je průměrné, jejich uložení je přehledné. Průběžně se odstraňují nevhodné a doplňují za nové. Vybavení metodickými pomůckami je zastaralé, a proto je v budoucnu počítáno s jejich výměnou. Úprava a výzdoba MŠ je obměňována dle ročních období i aktuálního děje a stále jsou vystavovány nové výtvory dětí, které jsou tak přístupné rodičům i veřejnosti. Školní zahrada je vybavena průlezkami, kolotočem, houpačkami, dětským altánem, skluzavkou a pískovištěm. Zahradu bychom chtěli v budoucnu doplnit ještě některými novými prvky nabízených průlezek vyhovujících novým normám, hrou ruské kuželky, dále postupem času a při dostatku finančních prostředků výměna chodníku, oken na budově MŠ a obvodových 4

5 dílů pískoviště. Samozřejmě, že nás každým rokem napadne ještě nějaká drobnost, kterou uděláme radost hlavně dětem, rodičům, ale i nám samotným, vždyť pracovat v prostředí, kde nám všem dohromady je moc hezky, je snem každé z nás. Snažíme se proto, aby prostředí MŠ bylo vnímáno jako zabydlené a útulné. Psychosociální Podmínky i životospráva v naší školce je vyhovující a není proto třeba měnit zavedený systém. Snahou všech je vytvářet bezpečné klima na základě vzájemné důvěry, úcty, diskrétnosti a spolupráce mezi všemi ve škole. Pro zdraví dětí i dospělých je nezbytné uspokojování základních psychických potřeb. Naše MŠ všem umožňuje adaptační proces dítěte, dle dohody mohou matky či otcové, s dětmi trávit u nás tolik času, který jejich děti potřebují k adaptaci na nové prostředí školy a novou organizaci dne. Snažíme se, aby všechny děti měly ve škole rovnocenné postavení, žádné není zvýhodňováno či znevýhodňováno. Pracujeme podle RVP, ale snažíme se také citlivě reagovat na možnosti dětí, jejich zájem, citlivě reagovat a usměrňovat pobyt dětí v MŠ. Snažíme se co nejméně používat negativního hodnocení a pokud přece jen tato situace nastane, snažíme se přijít na to, proč tak dítě reaguje a vyvarovat se těmto situacím.naším stálým cílem je vytvářet dobré vztahy mezi všemi v mateřské škole a okolí. Pobyt venku je rozdělen na dopolední a dle počasí i odpolední, jedině tak lze plnit dvouhodinový interval pobytu. Snažíme se střídat pobyt na zahrádce s vycházkami do okolí a vhodnou motivací děti zaujmout i při méně příznivém počasí. Při vycházkách i pobytu na zahradě využíváme vhodných pohybových her i jiných pohybových aktivit. K těm nám nejvíce slouží hřiště TJ, zahrada školy se svým vybavením a také dostatečně velký prostor v MŠ s některými pomůckami (žebřiny, míče, lavičky, žíněnky, relaxační matrace, polštářky, koš na házení míčem, kuželky).pravidelný pobyt venku je přizpůsoben kvalitě ovzduší. Životospráva v MŠ V naší MŠ se snažíme dětem nabízet plnohodnotnou a vyváženou stravu.zásady zdravé výživy jsou dodržovány i díky tomu, že naše paní kuchařka, která je zároveň i vedoucí školní jídelny, je vysílána na školení k problematice stravování. Přípravu stravy ( svačiny, obědy ), zajišťuje školní jídelna při ZŠ donášením v nerezových termonádobách. Za velký klad považuji, že nám hygienická kontrola během několika let neshledala v provozu kuchyně žádné závady. Je dodržován pitný režim, jsou dodržovány tří hodinové intervaly mezi jídly, k jídlu nejsou děti nuceny, ale vhodně motivovány, během jídla jsou vedeny k samostatné sebeobsluze. Školní jídelna nám zajišťuje i pitný režim ovocnými čaji ( tekutý roztok se ředí převařenou balenou vodou, v teplých měsících pouze vodou balenou ). K dispozici je nápojový stůl v blízkosti přípravné kuchyně, kde si skleničky děti naplňují samy dle potřeby z nerezových termonádob s dávkovačem. V mateřské škole je dodržován denní režim, činnosti se střídají, je respektována individualita dítěte. K otužování dochází již při pobytu venku, vhodným oblékáním, dodržováním teplot ve třídě, omýváním a větráním místností. 5

6 Odpočinek probíhá v předem vyvětrané místnosti ( větráme několikrát denně ) a respektují se individuální potřeby dětí (odpočinek na lehátku s pohádkou, relaxace,spánek) dle věkových skupin. K výměně ložního prádla dochází 1x za měsíc, oblečení na spaní se mění 1x za 2 týdny. Praní prádla zajišťuje domovnice, jelikož MŠ vlastní automatickou pračku. O veškeré prádlo se stará domovnice a společně s lůžkovinami je skladováno v suché, větratelné místnosti s označením místa jménem dítěte. Naše škola má jednu třídu, do které jsou děti přijímány podle těchto kritérií: Organizační chod Podmínky pro přijetí - děti, které dosáhnou věku pěti let do daného kalendářního měsíce jsou zákonem č. 561/2004 Sb. přijímány přednostně, pokud mají trvalý pobyt v Hrubém Jeseníku - děti zaměstnaných matek s trvalým pobytem v Hrubém Jeseníku - děti, které dosáhnou tří let věku v době nástupu do MŠ s trvalým pobytem v Hrubém Jeseníku - děti 2-leté, pokud je alespoň částečně samostatné v oblékání, stravování atd. - děti mladší 4 let na čtyři hodiny denně s trvalým pobytem v Hrubém Jeseníku - celodenní docházka - zaměstnanost rodičů - děti, které nesplňují podmínky, mohou být do MŠ přijaty pouze po uvolnění míst Organizace dne Provozní doba MŠ je od 6,30 do 15,45 hod. Uspořádání dne v naší mateřské škole: 6,30-8,00 hod scházení dětí, spontánní činnosti, hry vycházející ze zájmu dětí, individuální péče o děti, pohybové aktivity dětí, hry v dětských koutcích, podněcování dětí k vlastní aktivitě a experimentování,pitný režim 6

7 8,00-9,00 hod ranní cvičení, ranní hygiena, dopolední svačina, pitný režim,dotváření započatých činností 9,00-9,30 hod programově řízená činnost 9,30-10,00 hod dotváření činností, hygiena 10,00-11,30 hod příprava na pobyt venku, pobyt venku,hygiena před obědem, pitný režim, vedení dětí k samostatnosti 11,30-12,15 hod oběd, pitný režim, hygiena dětí 12,15-12,30 hod čištění zubů, odchod dětí domů po obědě, činnosti dle volby dětí 12,30-14,00 hod odpočinek na lehátku s pohádkou, relaxace, spánek,respektování individuálních potřeb dětí 14,00-14,30 hod hygiena, pitný režim, odpolední svačina 14,30-15,45 hod pohybové hry, dotváření započatých činností z dopoledne, dle aktuálního počasí pobyt na zahrádce, možnost využití zahradního altánku k tvořivé činnosti dětí, rozcházení dětí domů, zájmové činnosti dětí ( individuální, skupinové, volné i řízené) Řízení MŠ Současnou analýzou jsme se shodly, že v naší školce se poskytuje učitelkám dostatečně velký prostor pro vlastní tvůrčí přístup k práci s dětmi. Pravomoci všech zaměstnanců jsou jasně vymezeny, všichni jsou seznámeni se svou pracovní náplní. Hlavním cílem, který se uplatňuje při řízení MŠ je naslouchat druhým, vycházet si navzájem vstříc, být otevřený k požadavkům zaměstnanců a přesvědčit je o správnosti svých argumentů. K tomu slouží pedagogické a provozní porady a v průběhu provozu mateřské školy se kdykoliv podělit o názory, poznatky a postřehy. Personální zajištění 7

8 Provoz mateřské školy zajišťují dvě pedagogické pracovnice. Jedna z nich vykonává funkci vedoucí učitelky, se středoškolským vzděláním obor dětská zdravotní sestra, ukončený maturitou a 1letou praxí v této škole.druhá paní učitelka má také střední zdravotnickou školu ukončenou maturitou a vystudovaný obor všeobecná zdravotní sestra. Dále paní kuchařky, z nichž jedna zastává funkci vedoucí školní jídelny a paní domovnice - uklízečka. Kladen je důraz na chování a vystupování všech zaměstnanců, kteří působí na své okolí. Nezbytný je odpovědný přístup k sobě i k práci všech zaměstnanců, každou zpětnou odezvu na naší činnost nebo práci se budeme snažit v klidu analyzovat, objektivně a sebekriticky vyhodnocovat, a poté zaujímat závěry pro svou další práci. Spoluúčast rodičů Učitelky využívají každodenní setkávání s rodiči, poskytují jim dle zájmu informace o dítěti a dění v MŠ. Snažíme se už při příchodu dítěte do školky zjistit, jak se cítí, nejistotu konzultovat s rodiči, nové poznatky o dětech si ověřovat, chválit děti před rodiči. Rodiče mají možnost podílet se na dění MŠ, účastnit se různých programů, možnost strávit část dne se svým dítětem v dětském kolektivu. Rodiče jsou informováni o všem, co se v MŠ děje, o prospívání dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení formou individuálních rozhovorů během školního roku, tak i společné debaty na schůzkách s rodiči a formou školních nástěnek. Naše mateřská škola je místem, kde jsou rodiče vítáni, umožňujeme dostatečně dlouhou adaptaci nových dětí dle požadavků rodičů, rodiče mohou běžně do tříd vstupovat a hovořit o všem. Rádi vítáme spolupráci s rodiči, kdy do školky nosí různé materiály, a poté s velkým poděkováním se o jejich daru pro děti pravidelně zmíníme na nástěnkách v šatně mateřské školy. Snažíme se o pravidelnou informovanost rodičů - nové změny v chodu MŠ, kulturní akce a výlety, besídky, uzavření MŠ, co nejdříve vyvěsit co nejviditelněji na nástěnku. Další možností pro informovanost rodičů byl zřízen již zmiňovaný . CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Filozofie Laskavým, vstřícným a přátelským prostředím chceme probouzet v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ale i s odvahou ukázat, co vše už umí, zvládne a dokáže. Chceme rozvíjet pozitivní citové vztahy k sobě a druhým, vytvářet ovzduší vzájemné důvěry. 8

9 Cíle pro naši práci s dětmi Cílem naší snahy je spokojené, samostatné a aktivní dítě, které vedeme tak, aby se dobře rozvíjely jeho schopnosti, bylo připravené se učit, vnímat své okolí a komunikovat s ním. Chceme umožnit dětem každodenní přirozený pohyb v mateřské škole i venku a tím položit základy zdravému životnímu stylu a vytvářet prostor pro zdravý rozumový a tělesný vývoj dítěte předškolního věku. K tomu nám pomáhá prostředí ve školce a kolem naší MŠ, zajímavé a bohaté na podněty, aby se u nás dítě cítilo bezpečně, radostně a spokojeně. Odměnou jsou nám rozzářené oči dětí, úsměv na jejich tvářích, spokojenost rodičů a pohodová atmosféra v mateřské škole. Hlavní myšlenka programu Školní vzdělávací program je vypracován podle zásad stanovených Rámcově vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a jeho cílem je umožnit dětem každodenní přirozený pohyb v MŠ i při pobytu venku, upevnit zdravý životní styl a návyky pro další život, seznamovat se základními pravidly bezpečnosti. Prostory MŠ, školní zahrada a sousední hřiště nám pomáhá toto vše dětem umožnit. Pohybové činnosti nenásilnou a přirozenou formou pomáhají rozvíjet osobnost dítěte po fyzické i psychické stránce. Pohybové hry u dětí rozvíjejí smysl pro spravedlnost, toleranci a kamarádství, ohleduplnost a v dnešní hektické době, kdy spoustu dětí chodí ven jen v době pobytu ve školce, upevňování zdraví. V našem Školním vzdělávacím programu vycházíme také z lidových tradic a zvyků,podporujeme hlavně kamarádství mezi dětmi a začlenění do společnosti. Pomocí střídajících se ročních období nabízíme dětem škálu smysluplných činností a aktivit. Velkou pozornost věnujeme říkankám, které nás provází u činností během dne s dětmi. Jednoduché básničky a říkanky slouží k mluveným projevům dětí a díky nim k možnosti objevování vad řečí a návaznosti tak ke spolupráci s rodiči. Hlavně ale respektujeme dětství, snažíme se rozpoznat potřeby dětí, jejich možnosti i limity. Ve vzdělávání předškolních dětí je třeba postupovat rozumně, nabízet jim odpovídající program, který je ve vývoji a učení posune, ale také jim nechá prostor k tomu, aby prožívaly svůj přirozený dětský svět, zkoušet, aktivně poznávat. Dítě potřebuje hlavně volnost a je třeba mu především naslouchat a spolupracovat s rodinou. Je pro nás nejdůležitější, aby byly děti v pohodě, snažíme se jim porozumět a navodit s nimi vztah založený na důvěře. Preferujeme spolupráci rodiny a školy. Proto jsme velmi uvítali souhlas rodičů k akcím, které naše školka pořádá a k možnosti návštěv kulturních akcí a výletů, i když jsou pro některé finančně náročné. Snažíme se tak s celým kolektivem naší MŠ poskytnout dětem v naší vesnické školce kulturní akce srovnatelné s městskými školkami. 9

10 Metody a prostředky Využíváme při práci s dětmi takové metody a prostředky, které jsou přiměřené věku dětí. Hlavní a nejdůležitější prostor má hra a spontánní aktivity dětí. Dále pak veselé činnosti pro potěšení a činnosti řízené, které jsou sladěny s hrou. Jde o individuální činnost, skupinovou práci, zaměstnání, pokusy a experimenty. Plánované činnosti by měly být vázány k tomu, co dítě prožívá, co je rozvíjí a co potřebuje. Jednou z hlavních metod je používání komunikačního kruhu, který napomáhá budování vztahů založených na vzájemné úctě, důvěře a respektu. Je možností především navození prožitku, výměnou informací, pocitem sounáležitosti a výměnou informací s určitými pravidly: - pravidlo vzájemného respektu a úcty - respektování soukromí - pravidlo zdržet se - pravidlo hovořit Máme tak možnost pozorovat a poznávat vztahy mezi dětmi, snažíme se, aby děti neznaly stres, napětí a uměly se tak pomocí komunikativních dovedností vypořádat s problémy. Děti se učí vzájemně komunikovat i s dospělými, hovořit otevřeně o svých problémech a budovat v sobě pocit sebevědomí, mít vlastní názor, umět spolupracovat, učí se empatií a také dokázat říci ne". Schopnost naslouchat, rozpoznávat, sdělit si navzájem naše postřehy a poznatky, vzájemně spolupracovat, sebevzdělávat se, být otevření novým věcem a poznatkům, to vše je pro nás velkým posláním. VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA Motto: Hrajeme si celý rok Našim záměrem je vedle naplňování cílů předškolní výchovy naplňovat také stanovené cíle v RVP a vést děti k vědomí, že v životě člověka se nejedná o množství dosažených výsledků, ale o toleranci k lidem, svému okolí, respektování druhých a připravenost na různé životní situace, např. na první samostatný životní krok - pobyt ve škole. Dětem chceme pomáhat vytvářet potřebné poznatky a předpoklady, které jim umožní vést plnohodnotný život. 10

11 Vzdělávání dítěte předškolního věku se uskutečňuje prostřednictvím specifických vzdělávacích cílů v pěti oblastech a k cílovým předpokladům ( kompetencím) dítěte na konci předškolního období. Co jsou to kompetence: co dítě zvládá, co umí, co je schopno Co jsou záměry: vytvořit, určit, rozvíjet, nabídnout Co jsou prostředky: co budou děti dělat ( činnosti, podmínky) Při své práci proto sledujeme tyto rámcové cíle: 1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení 2. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. Získání osobní samostatnosti schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Vzdělávací obsah našeho ŠVP Hrajeme si celý rok je uspořádán do integrovaných bloků, které sjednocují jednotlivé tématické části - např.týdenní, se stanoveným pedagogickým záměrem. Tématické části vycházejí z přirozeného vývoje dítěte a přirozeného období roku, která jsou dětem blízká, ve spojení s charakteristickými činnostmi, tradicemi, zvyky, oslavami a svátky. Své pedagogické působení rozšiřujeme o nové přístupy, poznatky a metody. Protože je naše školka jednotřídní, heterogenní a věkově různorodá a navštěvují ji děti od 2 do 7 let, dá se mnohem názorněji rozvíjet vzájemná empatie, tolerance, respekt, pomoc mladšímu, slabšímu, je více možností děti pochválit, když např. starší pomáhá mladšímu, naopak když menší děti se snaží vyrovnat starším dětem. Uvědomujeme si nezastupitelný význam volné hry, která by neměla ale tvořit jedinou či naprosto převažující náplň činností. Své místo tu tak mají řízené činnosti, cíleně zaměřené na rozvoj schopností a dovedností určitého věku. Témata jsou zpracována tak, aby vyhovovala dětem i učitelkám a jsou neustále doplňována o nové poznatky a náměty. Při tvorbě byly použity poznatky z praxe v MŠ, z různých školení a vzdělávacích akcí a různých metodických materiálů. 11

12 INTEGROVANÉ BLOKY NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK ZÁŘÍ KDO VŠECHNO PŘIŠEL DO ŠKOLY 1. Škola na nás volá 2. Mám kamarády? Cíl: Seznamovat děti s prostředím MŠ, s novými kamarády, zaměstnanci, se svojí značkou, navykat děti na nový životní rytmus, společné hry dětí, seznámení s novými hračkami, komunikativní schopnosti, prosociální chování. Začátek školního roku je obdobím adaptace, naše snaha je soustředit se na to, aby adaptace proběhla bez příliš mnoha slziček a traumat. Záměr: Vytvořit je dětem takové podmínky, aby za námi a kamarády chodily rády. Očekáváme: Seznamujeme se s celou školkou, režimem dne, s kamarády, rozvíjíme komunikaci, nebát se sdělit svůj názor, či problém, učit se reagovat na jednoduché pokyny, vhodné zapojit i rodiče. Nabídka činností: Volné hry ve školce i na zahradě, procházkami děti seznamovat s okolím školky, individuální výstupy učitelky s loutkou, dát dětem prostor na otázky, výtvarné činnosti, jednoduché pohybové hry s říkankou, tvoříme kruh přátelství barvy, plastelína, 3. Tady jsem doma 4. Léto končí Cíl: Vytváření vztahů k místu a prostředí, upevňování pocitu domova, sociální orientace, rodinné vztahy, rodiče, sourozenci, prarodiče, rozvoj pocitu sounáležitosti s přírodou, poznávat změny v přírodě, umět pojmenovat ptáky, kteří odlétají do teplých krajin, volně žijící zvířata. Záměr: Podporujeme v dětech radost z poznávání okolí školky, zapojení rodičů do jednoduchých úkolů při poznávání celé rodiny i prarodičů, poslech státní hymny,podporujeme nová kamarádství mezi dětmi, jednoduchá dokreslovací cvičení, rozvoj pohybového aparátu. Očekáváme: Pomocí výtvarných činností se naučíme kreslit postavu, naučíme se pojmenovávat členy rodiny, snaha držet správně pastelku i nůžky, sbíráme přírodniny, pozorujeme ptáky. Nabídka činností: Kreslení postavy (rodiny), kreslení státní vlajky, grafomotorické listy, začíná individuální práce s předškolními dětmi, vystřihovánka vlaštovičky, rozpoznávat stromy, pozorování krajiny, poznávání okolí školky, sběr přírodnin, básničky a písničky k tématu. ŘÍJEN SKLÍZÍME PLODY PODZIMU 1. Na poli 2. Na zahradě 12

13 Cíl: Poznávání barev, rozlišování ovoce a zeleniny, polní plodiny, zahradní i polní práce význam sklizené úrody pro zdraví člověka a její využití, umět pojmenovat počasí, znaky podzimu, vycházky spojené se sběrem přírodnin, jak se oblékáme na podzim. Záměr: Využíváme fantazie dětí při práci s přírodninami, učíme se básničky o podzimu, o počasí, umět vyjmenovat čtyři roční období. Očekáváme: Pomocí výtvarných a pracovních činností si vyzdobíme školku podzimními motivy, naučíme se jednoduché písničky o podzimu, sbíráme přírodniny. Nabídka činností: Sběr listů, lisování listů, tvoření pomocí listů i jiných přírodnin, básničky i písničky k tématu, poznávání ovoce podle hmatu, chuti i čichu, grafomotorické listy nejen pro předškoláky, výroba papírových draků, práce s hadrovým panáčkem nácvik zavazování tkaniček, poznávání barev, drobné práce na školním záhonku, sázení stromečku. 3. V lese 4. U lidí Cíl: Rozvíjet paměť dětí, pozornost, představivost, také rozvíjet řečové schopnosti dětí, podporovat správné vyjadřování při řečovém projevu, osvojovat si návyky k podpoře osobní pohody, podporovat zájem o dění kolem o činnostech lidí, časové představy. Záměr: Vytvořit dětem ve školce prostředí bezpečí, nebát se o něco říci, slušně se chovat ke všem, umět poprosit a nezapomenout poděkovat, umět pojmenovat roční období, rozpoznávat časová údobí, procvičovat s dětmi základní číselnou řadu, s menšími dětmi pouze počítání do pěti a s předškoláky do deseti, začlenit enviromentální výchovu Krtek třídí odpadky. Nabídka činností: Podporovat při cvičení správné držení těla, pohybové hry motivované činnostmi lidí, výtvarná činnost, oslava podzimu pouštěním draků Drakiáda, Jablíčkový den, České švestkobraní ( dle časových možností a počasí ), pracovní listy nejen pro předškoláky, grafomotorická cvičení. LISTOPAD: KDYŽ PADÁ LISTÍ 1. Když padá listí 2. Co umí vítr a déšť Cíl: Osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí školky, čistíme okolí mateřské školky, umět se postarat o ptáčky, kteří neodletí do teplých krajin, vytváříme zdravé návyky a postoje. Záměr: Vyhrabávání listí na zahrádce, sběr kaštanů, sběr ořechů, proč fouká vítr, umět pojmenovat ptáky, kteří odlétají do teplých krajin, poznávat ptáčky na krmítku u školky, práce s přírodninami. Nabídka činností: Grafomotorická cvičení s předškoláky- dokresli deštník, ulity šneků, rozfukování barevných tuší pomocí brčka, tvoření krmítek pro ptáčky z netradičních materiálů, poznávání ptáčků na obrázcích a fotografiích, tvoření obrázků z listí. 13

14 3. Moje tělo a zdraví 4. Když kamarád stůně Cíl: Rozvíjet schopnosti a dovednosti vyjádřit pocity, dojmy a prožitky, osvojovat si poznatky o těle a o jeho zdraví, vytvářet zdravé životní návyky a postoje, posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému - v dětské herní skupině, posilovat přirozené poznávací city - zvídavost, radost, zájem. Záměr: Pomocí vytvořeného podzimního listí rozvíjet poznatky o těle, pravá a levá ruka, péče o chrup, rozvíjet pohybové dovednosti, ladnost pohybu, upevnit pomocí říkanek správnou výslovnost, rozvíjet rozlišovací schopnosti, vyhledávat v okolí stejné barvy a tvary. Nabídka činností: Malování prostírání s geometrickými motivy, pohybové hry na vycházkách, upevňovat správné návyky v držení nůžek, chytáme listí padající ze stromů, co jsou to zdravé potraviny, námětové hry Na doktora, Na zubaře, pracovní listy - zdravé i nezdravé potraviny. PROSINEC TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA 1. U nás doma s Mikulášem 2. Putování za zimní královnou Cíl: Rozvíjet kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební, dramatické - vánoční tradice, slavnosti u vánočního stromečku. Záměr: Budeme se dětem snažit vytvořit ve školce podmínky k seznámení s lidovými tradicemi, zvyky, pozveme si do školky na návštěvu Barboru, čerta s andělem a Mikulášem, naučíme se nové básničky o zimě, koledy, písničky, pohybové se zimní tématikou. Nabídka činností: Vánoční výzdoba školky, grafomotorická cvičení s předškoláky, tvoření čertíků a andělů, pečeme perníčky ve školce, určování stromů v okolí, pozorování okolní krajiny, využití netradičních materiálů. 3. Těšíme se na Vánoce 4. Narodil se Ježíšek Cíl: Vnímat obsahy lidových koled, společně se všichni těšíme na nejkrásnější svátky v roce, povídání o české tradici Vánoc, poznáváme důležité hodnoty- jako je úcta, pokora, obdarování, láska k člověku. Záměr: Snažit se dětem vytvořit podmínky k seznámení s lidovými tradicemi, zvyky, povídáme si s dětmi o zvycích u nich doma, o přípravě Vánoc u nich doma, zdobíme stromeček ve školce, prožíváme společně předvánoční čas s pohádkami, zdobíme perníčky. Nabídka činností: Grafomotorická cvičení nejen pro předškolní děti, vánoční besídka, básničky a říkadla s vánoční a zimní tématikou, zpíváme koledy, tvoření vánočních dárečků. LEDEN SNĚŽÍ, SNĚŽÍ MRÁZ KOLEM BĚŽÍ 14

15 1. Paní zima jede 2. Zimní hry a sporty Cíl: Osvojovat si pohybové dovednosti v oblasti jemné a hrubé motoriky, osvojovat si poznatky o tělovýchově a sportu, osvojovat si některé dovednosti, které předcházejí čtení a psaní, typické znaky zimy, přírodní jevy(sníh, led, mráz, rampouchy). Záměr: Umět pojmenovat sporty a sportovní náčiní, umět se pohybovat na sněhu, nezapomeneme děti poučit o nebezpečí na sněhu, hry ve sněhu - stavíme sněhuláky, jízda na kopci, poznáme některé sportovce. Nabídka činností: Grafomotorická cvičení - rozpoznávání písmen, enviromentální výchova dětí ve školce - kam se stromečkem po vánocích a s papírem, pozorování vloček venku s lupou, co se stane se sněhem ve školce, jak se oblékáme v zimě, tvoření čepic a rukavic z papíru, malování sněhuláků, malba zimních motivů, pohybové hry - Na mrazíka, Baba rýma. 3. Půjdu k zápisu 4. Masopust Cíl: Rozvíjet pozornost, paměť, umět pojmenovat barvy ( i doplňkové ), rozvíjet řečový projev, reprodukovat krátký příběh či pohádku, rozvíjet sluchovou paměť, zrakovou představivost, podpořit sounáležitost dětí, hezké vztahy mezi dětmi. Záměr: Umět kultivovaně odpovídat na otázky, pozorně naslouchat mluvenému slovu, osvojovat si dovednosti, které předcházejí čtení a psaní, podpora kamarádství mezi dětmi, umění pomoci, jednoduchá dokreslovací cvičení, rozvoj pohybového aparátu. Nabídka činností: Pracovní listy pro předškoláky, čtení i poslech pohádek, výroba masek. ÚNOR OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS 1. Hádej, čím jsem 2. Co děláme celý den a celý rok Cíl: Poznávat řemesla a jiné lidské činnosti, pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat je, ale i naopak poškozovat a ničit. Záměr: Pomocí obrázků dětem ukázat různá zaměstnání a řemesla, možnost podívat se s dětmi např. do obchodu nebo do kadeřnictví, podle možností přiblížit i jiné lidské činnosti - spolupráce s rodiči, podporovat děti v řečovém projevu při vyprávění o tom, co umí maminka s tatínkem. Nabídka činností: Hry na zaměstnání, Na kominíka", Na výpravčího", kdo pracuje s jakými materiály - učíme se rozpoznávat sklo, železo, dřevo, při cvičení zdokonalujeme rovnováhu těla, pracovní listy- vrabec poskakuje, dotváření žebříku. 3. Čím cestujeme 4. Řeky a moře Cíl: Upevňování výslovnosti a vyjadřovacích schopností, umět poznávat dopravní prostředky, kde s čím jezdíme, dopravní výchova, vytvářet povědomí o existenci jiných kultur 15

16 a národností, vytvářet povědomí o přírodních zákonitostech a jejich vlivu na člověka, poznáváme život v moři, cestování, možná nebezpečí. Záměr: Pomocí obrázků a názorných pomůcek s dětmi podporovat návyky o dopravě, dopravních značkách a pravidlech silničního provozu, co je to semafor, kde ho můžeme vidět, čím se lítá a čím jezdí, co je to metro, prohlížení encyklopedií, časopisů, hledání obrázků kde a jak lidé žijí, pozveme na návštěvu pohádku, děti získávají poznatky o životě lidí v různých zemích severní pól i jiné kontinenty, o cestování. Nabídka činností: Stavíme iglú z kostek cukru, pokusy s ledem a sněhem ve školce, malování na velké plochy papíru, pohybová hra na Eskymáky", využití sněhu k zimním radovánkám venku, učíme se zimní písničky, vykreslujeme hlavičky dětí, hry na dopravní prostředky, nákladní a osobní vlak - hudební improvizace, tvoření obrázků o dopravě na velkou plochu papíru, pozorování dopravy u nás na vesnici a umět ji porovnat s dopravou ve městě, zprostředkovaná beseda s městskou policií. BŘEZEN JAK SE RODÍ JARO 1. Jaro v trávě 2. Když jaro ťuká Cíl: Rozvíjet hudební cítění dětí a hudebně pohybové hry a činnosti, rozvíjet kultivovaný projev, posilovat radost z objevovaného, probouzet zájem a zvídavost dětí, rozvíjet respekt a přizpůsobivost ve vztahu k druhému. Záměr: Jarně si vyzdobíme školku, sledujeme venku probouzející přírodu, v trávě co se děje nového, umět pojmenovat a poznávat nové rostliny drobné živočichy, pozorujeme přílet ptáčků vracejících se z teplých krajin, pozorujeme změny počasí. Nabídka činností: Novými písničkami vítáme jaro, pohybové hry s motivy k jaru, pohybové improvizace na melodii písniček s jarním motivem, jarní básničky a říkanky, pracovní listy - počítání květin, vlaštovek, malujeme jaro a jarní květiny, setí bylinek do kelímků i sadby zeleniny na zahrádku - sledování a zkoumání, grafomotorické listy, vyrábíme budky pro ptáčky z netradičního materiálu, výzdoba hlavního vchodu, malování na kameny. 3. Jaro na zahradě 4. Svátky jara Cíl: Seznámit děti s tradicí sletu čarodějnic, rozvíjení fantazie dětí, nezapomeneme na oslavu Den Země", a na Velikonoce, mít povědomí o živé a neživé přírodě, zahradních květinách, seznámit dětí s jarními prácemi na zahrádce, úpravy záhonů, setí, sázení, pokusy se semínky. Záměr: Rozhovory o tradicích kolem velikonočních příprav, malování vajíček, tvoření velikonoční výzdoby ve školce, sázení osení do květináčků a jeho sledování růstu, učíme se starat o rostlinky. Nabídka činností: Pohybová hra Na zajíčka", zpíváme koledy, učíme se jarní básničky a písničky, k oslavě Den Země" sbíráme odpadky kolem MŠ, zasadíme strom, velikonoční besídka spojená s velikonoční dílnou s rodiči, malování velikonočních vajíček, velikonoční výzdoba školky, přáníčko a výrobek k Velikonocům, výzdoba stolu, grafomotorické listy, při 16

17 prohlížení knih podporujeme děti v řečovém projevu, hledáme jarní květiny v knihách a časopisech, pohádky o jaru, práce na zahrádce. DUBEN Moje zvířátko kde má domov 1. Poznáváme domácí zvířátka a jejich mláďátka 2. Kdo žije u potoků, řek a rybníků Cíl: Učíme chránit sebe i ostatní, mluvíme o nebezpečí kolem nás, upevňovat citové vztahy ke svému okolí, k živým bytostem, uvědomit si důležitost vody pro život, poznat živočichy ve vodě, kolem vody žijící, posilovat zájem o nové poznávání a podporovat fantazii. Záměr: Pomocí obrázků a vesnice poznávat domácí zvířata, umět pojmenovat jejich mláďata, vytleskávat pomocí názvů zvířat slabiky, chůze a běh venku přes nízké překážky, hrajeme si na zvířata, jak se staráme o zvířata doma, četba pohádek o zvířátkách, co umí létat, co běhat nebo plavat, rozhovory s dětmi na téma voda, poslech skladby Vltava, práce s knihou hledání informací o vodě a o životě kolem vody, ve vodě, umět znát pojmenovat zvířata žijící ve vodě a kolem vody, na co všichni potřebujeme vodu, názorné pokusy s vodou. Nabídka činností: Modelování zvířátek, učíme se písničky o zvířátkách, pohybové hry a improvizace, čtení pohádky O kohoutkovi a slepičce, vycházka k rybníku, sledujeme život kolem něho, zpíváme písničky o vodě, pohybové hry na téma voda, hrajeme si na piráty a námořníky, na vodníky, malování podvodního světa, rozhovory s dětmi o bezpečnosti ve vodě a u vody. 3. Která zvířátka žijí ve volné přírodě 4.Jdeme za zvířátky do ZOO Cíl: Poznávání zvířátek žijících na poli, v lese, v ZOO, jejich mláďat, učit se poznávat, čím se živí, mít povědomí o zvířátkách, která by mohla ohrozit náš život, seznámit děti s některými zvířátky výletem do zoologické zahrady. Záměr: Rozhovory s dětmi k tématu, rozvíjet pohybové dovednosti, hudební cítění, poznáváme materiál podle hmatu, poznávat a správně pojmenovat zvířátka, předčítání a učení se říkanek a písniček o zvířátkách. Nabídka činností: Pohybová hra Na blechy, chůze po laně, kreslíme zážitky z výletu ze Zoo, pracujeme s encyklopediemi zvířat, skládáme či vystřihujeme zvířátka z papíru, grafomotorická cvičení dokreslujeme ohrádky zvířátkům, ve výtvarné činnosti využití netradičních technik, výlet do Zoo, na slet čarodějnic výroba čarodějnic, diskotéka pro děti. KVĚTEN KDYŽ VŠECHNO KVETE 17

18 1. Máme se rádi s mámou a tátou 2. Naše maminka má svátek Cíl: Podporovat citové vztahy v rodině, ve školce mezi dětmi, budovat estetický vztah k životu, připravíme společně slavnost pro maminky, rozvíjíme pocit sounáležitosti, s lidmi, se společností. Záměr: Objevovat vlastnosti barev, podporovat představivost a fantazii dětí, orientace v labyrintu na pracovních listech, podporovat prostorovou orientaci, podporovat děti ve vztahu k rodině, proč je rodina důležitá, co každý v rodině dělá a proč, proč musíme pomáhat, vztahy v rodině - dědeček, babička, teta a strýc. Nabídka činností: Cvičení s tělocvičným náčiním, tvoříme korále pro maminku, rozlišujeme potraviny podle hmatu, vůně a chutě, námětové hry na rodinu, slavnostní písničky o maminkách, básničky, oslava Den matek besídkou, procvičování přídavných jmen - jaká je maminka, tvoření dárečků pro maminky v pracovní a výtvarné výchově. 3. Jak je barevná kvetoucí příroda 4. Putování do minulosti Cíl: Vnímání přírody a ochrana životního prostředí v souladu soužití lidí a stromů, poznávání přírody, její historie, pravěká zvířata a rostliny, život lidí v pravěku, objevování vůní květin, květiny a stromy na zahrádce, na louce, péče o ně. Záměr: Posilovat úctu a citlivost k živé přírodě, rozvíjet vnímání a zodpovědnost za sebe a dění kolem sebe, rozvíjet povědomí o pobytu venku, posilovat prostorovou orientaci, umět pojmenovat přírodu kolem sebe, zachycovat a vyjadřovat své prožitky pohybově, slovně, výtvarně, v rámci jiných improvizací. Nabídka činností: Pomocí temperových barev nakreslit kvetoucí strom, přivoníme si ke květinám, pečujeme o květiny ve třídě i na školním záhoně, na velký formát papíru nalepujeme vykreslená a vystříhaná pravěká zvířata. ČERVEN CO UŽ UMÍM 1. Jak oslavujeme svátek dětí 2. Kniha je studnice moudrosti Cíl: Pochopit, že je na světě hodně dětí, a že nemají všechno - např.: tolik hraček, jídla, školku, umět rozpoznávat a pojmenovat emoce, bezpečnost dětí ve školce i venku, podporovat citový vztah ke knihám, k přírodě, ze které vzešly ze stromů, podporovat touhu po vědění. Záměr: Poznat odlišnosti - každý jsme jiný, přání dětí, oslava Dne dětí" spojená se soutěžemi na hřišti a ve školce, výlety do okolí, celodenní výlet, upevňovat návyky v bezpečném zacházení s nůžkami, umět porovnávat větší - menší nejmenší, seznamovat děti s postupy výroby knih, z čeho se knihy vyrábí - návaznost na enviromentální výchovu ve školce, sběr papíru, chráníme tím přírodu, proč knize říkáme: Přítel člověka?", spolupráce s rodiči - nejoblíbenější kniha dítěte - výstavka knih ve školce. 18

19 Nabídka činností: Výzdoba MŠ na jejich oslavu, písničky o dětech se učíme, vystřihovánky o dětech, vykreslování hlaviček dětí, pracovní listy na porovnávání menší - větší největší, malujeme kamaráda ze školky, malování křídami kolem školky, podporovat soudržnost dětí - pohybové hry podporující kamarádství a vzájemnou ohleduplnost, návštěva knihovny, podle obrázků hledáme venku stejné stromy, zjišťujeme k čemu jsou na světě stromy, co je to koruna stromu, co jsou to kořeny, co by nám asi řekl strom, kdyby uměl mluvit, hledáme nejstarší stromy v našem okolí, prohlížení časopisů a knih, čtení z nich, pohybové cviky s knihou na udržení rovnováhy, výroba záložky, leporela či kreslení nejoblíbenějšího pohádkového hrdiny. 3. Planeta Země 4. Hurá na prázdniny Cíl: Vnímat svět i mimo naší planetu Zemi hvězdy, měsíc, seznámit se zmenšeninou naší planety globusem, podporovat v dětech zájem o vědění, seznamovat je pro ně s cizími pojmy ( kosmonaut, raketa, hvězdárna ), lety do vesmíru význam pro člověka, podporovat citové vztahy mezi dětmi, rozvíjíme pocit sounáležitosti společné vzpomínání na léta strávená v MŠ prohlížením fotografií. Záměr: Podporujeme v dětech radost z poznávání nových informací, podporujeme zájem a zvídavost dětí, fantazii při výtvarném projevu, zařadit enviromentální výchovu jak se chovat k naší planetě, proč musíme udržovat pořádek, co by se mohlo stát, kdybychom se nestarali o přírodu, zvířata a ani o hezké vztahy sami mezi sebou, prevence alkoholismu, kouření, šikany, výlety do přírody, loučení některých dětí s MŠ, prázdninové cestování pozor na úrazy. Nabídka činností: Práce s netradičním materiálem při výtvarných i pracovních činnostech, výroba mapy, kreslení sluníčka, měsíce a hvězd, pracovní listy s enviromentální výchovou, prohlížení knih a časopisů s touto tématikou, vystřihování a lepení obrázků z časopisů, poznávání jednoduchých turistických značek, výroba dárečků na rozloučenou s MŠ, slavnostní rozloučení s předškoláky. Navštěvujeme divadelní pohádková představení a kouzelnická představení v ZŠ, pro rodiče a děti připravujeme různé společné akce ( říjen - Drakiáda, říjen Dýňová slavnost, prosinec - Vánoční besídka, únor - Sněhulákový den, březen - Velikonoční vyrábění, květen - besídka k oslavě Dne matek, červen - Dětský den ), výlety. Ve školce slavíme s dětmi narozeniny a opět je zde po letech zavedena výuka cizího jazyka (angličtiny), hlavně pro předškoláky a výuka plaveckého výcviku. Navštěvuje nás také Městská policie a vede s dětmi besedu. METODICKÝ MATERIÁL Kafomet katalog forem a metod práce pro MŠ Hrajeme si: Témata na celý rok 19

20 Hrajeme si: Rok s barevnými kamínky Třída plná pohody Školka plná zábavy Časopis pro mateřské školy Učitelka z mateřské školy Časopis pro výchovu a vzdělávání dětí od 3 do 8 let Informatorium CD ROM Řízení mateřské školy a Rukověť školy ( atre, v.o.s.,nový Bydžov) Stránky ministerstva školství Metodický portál ke školnímu vzdělávacímu programu Zpravodaj pro školní stravování Výživa a potraviny Gastronomický čtvrtletník Fanyinfo Magazín moderní gastronomie Gastromagazín EVALUAČNÍ SYSTÉM V MŠ Jde o řízené hodnocení podle předem daných pravidel, jejím cílem je ověřit a zlepšit kvalitu. Je to proces průběžného vyhodnocování vzdělávacích činností, situací a podmínek a jeho výsledků, realizován systematicky a pravidelně. Jeho výsledky jsou smysluplně využívány. Evaluace probíhá ve školce a může být vnitřní i vnější. V naší školce se zaměřujeme na tato evaluační kritéria: Školní vzdělávací program - zda respektuje a naplňuje cíle a požadavky RVP PV Třídní vzdělávací program - zda respektuje a naplňuje cíle požadavky ŠVP zda jsou naplňovány rámcové cíle a záměry RVP PV Zda je program v souladu s cíli ŠVP, RVP a TVP(tělovýchovnému programu) Výchovně vzdělávací činnosti, které probíhají v MŠ: Zda naplňují cíle v souladu s RVP PV ( Rámcově vzdělávací program předškolní výchovy) Zda jsou respektovány specifické vývojové potřeby, možnosti a zájmy - pohyb, motivace,hra aj. Zda jsou používány vhodné metody - prožitkové učení, přímé zážitky, využívání samostatnosti a experimentování Zda jsou voleny vhodné formy a způsoby organizace - prolínání spontánních a řízených aktivit, vzdělávací aktivity, didakticky zaměřené činnosti obsahující prvky hry a tvořivosti, podněcující radost, zájem o nové zkušenosti a dovednosti Obsah předškolního vzdělávání - zda jsou naplňovány cíle jednotlivých pěti oblastí (biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní, enviromentální) Nadstandardní aktivity- zda jsou přínosem pro děti v souladu s RVP PV 20

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Září: Naše škola, družina, naše město Bezpečná cesta do školy a ze školy Seznámení se školou, školní družinou, režimem dne, bezpečností Pravidla

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období Leden Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh Bezpečnost dětí v zimním období Oblékání v zimě jak se chová naše tělo, když je zima - kterou částí vnímáme zimu - jak se zahřejeme Příroda v zimě

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Časově tematický plán školní družiny

Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny je rozdělen do jednotlivých měsíců. Součástí toho plánu je také celoroční projekt, který se může každý rok měnit. Také se do plánu

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM : JEN SI, DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Ráj domova - Jan Čarek Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě! Jen se děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete! Kolik je tu

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ Z POHÁDKY DO POHÁDKY TAM A ZASE ZPÁTKY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ Z POHÁDKY DO POHÁDKY TAM A ZASE ZPÁTKY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ Z POHÁDKY DO POHÁDKY TAM A ZASE ZPÁTKY Motto: Chválit a povzbuzovat dítě je stokrát účinnější než hrozit a trestat. Orison Swett Marden Obsah

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web)

Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web) VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: 17 / 2016 VŠ Platnost od : 1. 9. 2016 TYP: předškolní zařízení s celodenní péčí VYUŽITÍ ZAŘÍZENÍ PRO JINÉ AKTIVITY: Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 včetně Odloučeného pracoviště Školní 2, Bruntál Identifikační údaje o škole Název a sídlo školy: Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Právní forma: MŠ s právní

Více

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA pracovně technická činnost obkreslujeme podle šablony estetická zájmová činnost vyrábění obrázků libovolná technika přírodovědná zájmová činnost prohlížení encyklopedie

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 V letošním školním roce jsou děti ve školní družině rozděleny do čtyř oddělení. Do 1. oddělení s vychovatelkou Mgr. Štěpánkovou Romanou dochází X žáků. Celá

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

1. Uspořádání dne v mateřské škole. Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim.

1. Uspořádání dne v mateřské škole. Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim. Obsah 1. Uspořádání dne v mateřské škole Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim. 2. Třídní vzdělávací program Charakteristika hlavního tématu LETEM SVĚTEM

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov Školní vzdělávací program školní družiny Datum Podpis Vydává Schválil

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Příloha č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí péče o dítě Plán výchovy a péče v dětské skupině Portusáček Každé dítě je individualitou, každé dítě je originálem při

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN motto programu: Hrajeme si celý rok - Identifikační údaje školy ( str.2 ) - Charakteristika školy ( str. 3) - Podmínky a organizace vzdělávání

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací práce Školní rok 2016 / 2017 4. oddělení Téma: 10 schodů k zábavě Vychovatelé: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Zuzana Fiedlerová ZÁŘÍ Vzájemná komunikace Seznámení s ročním

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem, IČ: 73184934 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Datum : 1.4.2009 PROCHÁZKA PO

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více