ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK motto: Hrajeme si celý den Číslo jednací: Hru-4/08/3 Identifikační údaje školy ( str.2 ) Charakteristika školy ( str. 3 4 ) Podmínky a organizace vzdělávání ( str. 4 8 ) Charakteristika vzdělávacího programu ( str ) Vzdělávací nabídky ( str ) Evaluační systém ( str ) Školní vzdělávací program byl vypracován zaměstnanci MŠ a schválen ředitelem ZŠ a nahrazuje tak původní školní vzdělávací program z schválil: Mgr. Oberhel Jaroslav ředitel Pavlíčková Marcela vedoucí učitelka MŠ 1

2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa příspěvkové organizace: Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník Hrubý Jeseník 123, Oskořínek, okres Nymburk Ředitel : Mgr. Oberhel Jaroslav Adresa mateřské školy: Mateřská škola, Hrubý Jeseník 51, Oskořínek Vedoucí učitelka: Pavlíčková Marcela Učitelka: Ottová Jitka IČO: Telefon: , , Redizo: Zřizovatel: Obec Hrubý Jeseník, Hrubý Jeseník 30, Oskořínek, Tel.: Kapacita dětí: 25 Provoz MŠ: 6,30 15,45 hodin Název programu: Hrajeme si celý rok Zpracovala: Pavlíčková Marcela 2

3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Naše Mateřská škola Hrubý Jeseník sídlí v budově, která byla postavena v r.1975 jako školka jednotřídní. Nachází se v samostatné účelové budově jako odloučené pracoviště PO ZŠ Hrubý Jeseník, IZO s celkovou kapacitou 25 dětí. Stojí na kopci ve východní části obce, je dobře dostupná a v jejím bezprostředním okolí se nachází budova základní školy. Součástí mateřské školy je školní zahrada, v jejím blízkém okolí je velké sportovní hřiště, polní cesty a velký i menší kopec ideální pro zimní radovánky. V roce 2008 proběhly v naší mateřské škole drobné opravy a byly vymalovány místnosti. Jedna velká třída, rozdělená posuvnými dveřmi, které jsou využívány při odpoledním odpočinku dětí, byla díky výmalbě opticky rozlišena. Součástí mateřské školy je také výdejna stravy. Jídlo nám paní kuchařky připravují v kuchyni základní školy, která bezprostředně sousedí s naší mateřskou školou. V celé části přízemní budovy je třída s hernou, samostatným hlavním vchodem, vedlejším vchodem, šatna pro děti, WC pro děti, umývárna, šatna pro personál, WC pro zaměstnance, výdejna stravy s kuchyňkou, sklady, úklidová místnost a místnost pro uložení venkovních hraček. Naše škola byla postavena jako přízemní budova, je částečně podsklepená. V prostorném sklepení se nacházejí tři místnosti místnost pro kotel na vytápění pevnými palivy a úložné prostory na dřevo a uhlí. Sklepení je zcela mimo dosah dětí. Velký klad vidíme hlavně v tom, že se jedná o přízemní budovu, již to dokáže přispět k zlepšení a zkvalitnění podmínek pro předškolní vzdělávání. Školní zahrada, která je ihned před vchodem do budovy MŠ, je osázena ovocnými i jehličnatými stromy, máme zde pískoviště pro děti, skluzavku, průlezky, houpačky, dětský kolotoč a zahradní altánek a využíváme také prostory sousedící se školní zahradou, kde byla letos přistavena voliéra na drobné ptactvo. S dětmi jsme také letos na zahradě mateřské školy vybudovali menší zahrádku pro setí a sázení jarních kytiček, zeleniny a ovoce. K úschově venkovních hraček máme k dispozici jednu místnost, která byla dříve využívána pouze jako chodba vedlejšího vstupu pro zaměstnance. Po částečné rekonstrukci se tato chodba přeměnila na požadovanou místnost k ukládání venkovních hraček. V červnu 2008 došlo ke změně ve vedení školy. Odešla vedoucí učitelka paní Brzobohatá Ilona a po roční praxi zůstala jako vedoucí učitelka paní Pavlíčková Marcela. Nově byla přijata jako učitelka paní Ottová Jitka. Paní učitelky nemají odbornou kvalifikaci, ale mají zájem si ji doplnit studiem dle požadavku zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. O bezproblémový chod naší školy po celý rok a příjemné teplo v době topné sezóny se stará domovnice paní Gežová Kateřina a o chutné jídlo paní kuchařky Senohrábková Jana a Bittnerová Jana, která vykonává zároveň i funkci vedoucí kuchyně. 3

4 Snahou všech je, aby děti chodily do mateřské školy s chutí a rády a cítily se v ní dobře, aby byly šťastné a spokojené. Spolupracujeme s rodiči, s dětmi ZŠ Hrubý Jeseník, OÚ Hrubý Jeseník, MŠ Oskořínek, PPP Nymburk a všemi, kteří mají zájem se podílet na práci s dětmi. PODMÍNKY A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Podmínky uvedené v RVP popisují optimální podobu předškolního vzdělávání.realizace některých požadavků může být omezena možnostmi mateřské školy.jde nám však o to, abychom podmínky pro kvalitní předškolní vzdělávání v naší školce postupně zlepšovaly jak pomocí zřizovatele, tak hlavně přístupem zaměstnanců k novým požadavkům. Materiální Podmínky vzdělávání Prostory mateřské školy jsou zcela využívány, vyhovují individuálním i skupinovým aktivitám. Skříně k ukládání hraček jsou sice starší, průměrně opotřebované a chybí zde prostory pro stálou lehárnu, ale snažili jsme se alespoň o výměnu původních lehátek za nová, se kterými je daleko snazší manipulace a vyhovují i prostorově. Původní lehátka byla příliš krátká a úzká a přestávala být funkční. Také třída mateřské školy zaznamenala změny k lepšímu. Byly zde vyměněny staré stolečky a židličky za nové, výškově nastavitelné. Postupně bychom chtěli vyměnit i nábytek ve třídě naší MŠ, který by navazoval k nábytku nižšímu, jímž máme vybavenou hernu naší mateřské školy. Také umývárna a WC mateřské školy zaznamenaly změny k lepšímu. Bylo zde nainstalováno jedno umyvadlo a záchod navíc, vyměněny všechny vodovodní baterie. Nyní je tu dostatečné množství hygienického zařízení. V budoucnu je však nutno počítat s výměnou zbývajících záchodků. Vybavení hračkami a pomůckami je průměrné, jejich uložení je přehledné. Průběžně se odstraňují nevhodné a doplňují za nové. Vybavení metodickými pomůckami je zastaralé, a proto je v budoucnu počítáno s jejich výměnou. Úprava a výzdoba MŠ je obměňována dle ročních období i aktuálního děje a stále jsou vystavovány nové výtvory dětí, které jsou tak přístupné rodičům i veřejnosti. Školní zahrada je vybavena průlezkami, kolotočem, houpačkami, dětským altánem, skluzavkou a pískovištěm. Zahradu bychom chtěli v budoucnu doplnit ještě některými novými prvky nabízených průlezek vyhovujících novým normám, hrou ruské kuželky, dále postupem času a při dostatku finančních prostředků výměna chodníku, oken na budově MŠ a obvodových 4

5 dílů pískoviště. Samozřejmě, že nás každým rokem napadne ještě nějaká drobnost, kterou uděláme radost hlavně dětem, rodičům, ale i nám samotným, vždyť pracovat v prostředí, kde nám všem dohromady je moc hezky, je snem každé z nás. Snažíme se proto, aby prostředí MŠ bylo vnímáno jako zabydlené a útulné. Psychosociální Podmínky i životospráva v naší školce je vyhovující a není proto třeba měnit zavedený systém. Snahou všech je vytvářet bezpečné klima na základě vzájemné důvěry, úcty, diskrétnosti a spolupráce mezi všemi ve škole. Pro zdraví dětí i dospělých je nezbytné uspokojování základních psychických potřeb. Naše MŠ všem umožňuje adaptační proces dítěte, dle dohody mohou matky či otcové, s dětmi trávit u nás tolik času, který jejich děti potřebují k adaptaci na nové prostředí školy a novou organizaci dne. Snažíme se, aby všechny děti měly ve škole rovnocenné postavení, žádné není zvýhodňováno či znevýhodňováno. Pracujeme podle RVP, ale snažíme se také citlivě reagovat na možnosti dětí, jejich zájem, citlivě reagovat a usměrňovat pobyt dětí v MŠ. Snažíme se co nejméně používat negativního hodnocení a pokud přece jen tato situace nastane, snažíme se přijít na to, proč tak dítě reaguje a vyvarovat se těmto situacím.naším stálým cílem je vytvářet dobré vztahy mezi všemi v mateřské škole a okolí. Pobyt venku je rozdělen na dopolední a dle počasí i odpolední, jedině tak lze plnit dvouhodinový interval pobytu. Snažíme se střídat pobyt na zahrádce s vycházkami do okolí a vhodnou motivací děti zaujmout i při méně příznivém počasí. Při vycházkách i pobytu na zahradě využíváme vhodných pohybových her i jiných pohybových aktivit. K těm nám nejvíce slouží hřiště TJ, zahrada školy se svým vybavením a také dostatečně velký prostor v MŠ s některými pomůckami (žebřiny, míče, lavičky, žíněnky, relaxační matrace, polštářky, koš na házení míčem, kuželky).pravidelný pobyt venku je přizpůsoben kvalitě ovzduší. Životospráva v MŠ V naší MŠ se snažíme dětem nabízet plnohodnotnou a vyváženou stravu.zásady zdravé výživy jsou dodržovány i díky tomu, že naše paní kuchařka, která je zároveň i vedoucí školní jídelny, je vysílána na školení k problematice stravování. Přípravu stravy ( svačiny, obědy ), zajišťuje školní jídelna při ZŠ donášením v nerezových termonádobách. Za velký klad považuji, že nám hygienická kontrola během několika let neshledala v provozu kuchyně žádné závady. Je dodržován pitný režim, jsou dodržovány tří hodinové intervaly mezi jídly, k jídlu nejsou děti nuceny, ale vhodně motivovány, během jídla jsou vedeny k samostatné sebeobsluze. Školní jídelna nám zajišťuje i pitný režim ovocnými čaji ( tekutý roztok se ředí převařenou balenou vodou, v teplých měsících pouze vodou balenou ). K dispozici je nápojový stůl v blízkosti přípravné kuchyně, kde si skleničky děti naplňují samy dle potřeby z nerezových termonádob s dávkovačem. V mateřské škole je dodržován denní režim, činnosti se střídají, je respektována individualita dítěte. K otužování dochází již při pobytu venku, vhodným oblékáním, dodržováním teplot ve třídě, omýváním a větráním místností. 5

6 Odpočinek probíhá v předem vyvětrané místnosti ( větráme několikrát denně ) a respektují se individuální potřeby dětí (odpočinek na lehátku s pohádkou, relaxace,spánek) dle věkových skupin. K výměně ložního prádla dochází 1x za měsíc, oblečení na spaní se mění 1x za 2 týdny. Praní prádla zajišťuje domovnice, jelikož MŠ vlastní automatickou pračku. O veškeré prádlo se stará domovnice a společně s lůžkovinami je skladováno v suché, větratelné místnosti s označením místa jménem dítěte. Naše škola má jednu třídu, do které jsou děti přijímány podle těchto kritérií: Organizační chod Podmínky pro přijetí - děti, které dosáhnou věku pěti let do daného kalendářního měsíce jsou zákonem č. 561/2004 Sb. přijímány přednostně, pokud mají trvalý pobyt v Hrubém Jeseníku - děti zaměstnaných matek s trvalým pobytem v Hrubém Jeseníku - děti, které dosáhnou tří let věku v době nástupu do MŠ s trvalým pobytem v Hrubém Jeseníku - děti 2-leté, pokud je alespoň částečně samostatné v oblékání, stravování atd. - děti mladší 4 let na čtyři hodiny denně s trvalým pobytem v Hrubém Jeseníku - celodenní docházka - zaměstnanost rodičů - děti, které nesplňují podmínky, mohou být do MŠ přijaty pouze po uvolnění míst Organizace dne Provozní doba MŠ je od 6,30 do 15,45 hod. Uspořádání dne v naší mateřské škole: 6,30-8,00 hod scházení dětí, spontánní činnosti, hry vycházející ze zájmu dětí, individuální péče o děti, pohybové aktivity dětí, hry v dětských koutcích, podněcování dětí k vlastní aktivitě a experimentování,pitný režim 6

7 8,00-9,00 hod ranní cvičení, ranní hygiena, dopolední svačina, pitný režim,dotváření započatých činností 9,00-9,30 hod programově řízená činnost 9,30-10,00 hod dotváření činností, hygiena 10,00-11,30 hod příprava na pobyt venku, pobyt venku,hygiena před obědem, pitný režim, vedení dětí k samostatnosti 11,30-12,15 hod oběd, pitný režim, hygiena dětí 12,15-12,30 hod čištění zubů, odchod dětí domů po obědě, činnosti dle volby dětí 12,30-14,00 hod odpočinek na lehátku s pohádkou, relaxace, spánek,respektování individuálních potřeb dětí 14,00-14,30 hod hygiena, pitný režim, odpolední svačina 14,30-15,45 hod pohybové hry, dotváření započatých činností z dopoledne, dle aktuálního počasí pobyt na zahrádce, možnost využití zahradního altánku k tvořivé činnosti dětí, rozcházení dětí domů, zájmové činnosti dětí ( individuální, skupinové, volné i řízené) Řízení MŠ Současnou analýzou jsme se shodly, že v naší školce se poskytuje učitelkám dostatečně velký prostor pro vlastní tvůrčí přístup k práci s dětmi. Pravomoci všech zaměstnanců jsou jasně vymezeny, všichni jsou seznámeni se svou pracovní náplní. Hlavním cílem, který se uplatňuje při řízení MŠ je naslouchat druhým, vycházet si navzájem vstříc, být otevřený k požadavkům zaměstnanců a přesvědčit je o správnosti svých argumentů. K tomu slouží pedagogické a provozní porady a v průběhu provozu mateřské školy se kdykoliv podělit o názory, poznatky a postřehy. Personální zajištění 7

8 Provoz mateřské školy zajišťují dvě pedagogické pracovnice. Jedna z nich vykonává funkci vedoucí učitelky, se středoškolským vzděláním obor dětská zdravotní sestra, ukončený maturitou a 1letou praxí v této škole.druhá paní učitelka má také střední zdravotnickou školu ukončenou maturitou a vystudovaný obor všeobecná zdravotní sestra. Dále paní kuchařky, z nichž jedna zastává funkci vedoucí školní jídelny a paní domovnice - uklízečka. Kladen je důraz na chování a vystupování všech zaměstnanců, kteří působí na své okolí. Nezbytný je odpovědný přístup k sobě i k práci všech zaměstnanců, každou zpětnou odezvu na naší činnost nebo práci se budeme snažit v klidu analyzovat, objektivně a sebekriticky vyhodnocovat, a poté zaujímat závěry pro svou další práci. Spoluúčast rodičů Učitelky využívají každodenní setkávání s rodiči, poskytují jim dle zájmu informace o dítěti a dění v MŠ. Snažíme se už při příchodu dítěte do školky zjistit, jak se cítí, nejistotu konzultovat s rodiči, nové poznatky o dětech si ověřovat, chválit děti před rodiči. Rodiče mají možnost podílet se na dění MŠ, účastnit se různých programů, možnost strávit část dne se svým dítětem v dětském kolektivu. Rodiče jsou informováni o všem, co se v MŠ děje, o prospívání dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení formou individuálních rozhovorů během školního roku, tak i společné debaty na schůzkách s rodiči a formou školních nástěnek. Naše mateřská škola je místem, kde jsou rodiče vítáni, umožňujeme dostatečně dlouhou adaptaci nových dětí dle požadavků rodičů, rodiče mohou běžně do tříd vstupovat a hovořit o všem. Rádi vítáme spolupráci s rodiči, kdy do školky nosí různé materiály, a poté s velkým poděkováním se o jejich daru pro děti pravidelně zmíníme na nástěnkách v šatně mateřské školy. Snažíme se o pravidelnou informovanost rodičů - nové změny v chodu MŠ, kulturní akce a výlety, besídky, uzavření MŠ, co nejdříve vyvěsit co nejviditelněji na nástěnku. Další možností pro informovanost rodičů byl zřízen již zmiňovaný . CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Filozofie Laskavým, vstřícným a přátelským prostředím chceme probouzet v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ale i s odvahou ukázat, co vše už umí, zvládne a dokáže. Chceme rozvíjet pozitivní citové vztahy k sobě a druhým, vytvářet ovzduší vzájemné důvěry. 8

9 Cíle pro naši práci s dětmi Cílem naší snahy je spokojené, samostatné a aktivní dítě, které vedeme tak, aby se dobře rozvíjely jeho schopnosti, bylo připravené se učit, vnímat své okolí a komunikovat s ním. Chceme umožnit dětem každodenní přirozený pohyb v mateřské škole i venku a tím položit základy zdravému životnímu stylu a vytvářet prostor pro zdravý rozumový a tělesný vývoj dítěte předškolního věku. K tomu nám pomáhá prostředí ve školce a kolem naší MŠ, zajímavé a bohaté na podněty, aby se u nás dítě cítilo bezpečně, radostně a spokojeně. Odměnou jsou nám rozzářené oči dětí, úsměv na jejich tvářích, spokojenost rodičů a pohodová atmosféra v mateřské škole. Hlavní myšlenka programu Školní vzdělávací program je vypracován podle zásad stanovených Rámcově vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a jeho cílem je umožnit dětem každodenní přirozený pohyb v MŠ i při pobytu venku, upevnit zdravý životní styl a návyky pro další život, seznamovat se základními pravidly bezpečnosti. Prostory MŠ, školní zahrada a sousední hřiště nám pomáhá toto vše dětem umožnit. Pohybové činnosti nenásilnou a přirozenou formou pomáhají rozvíjet osobnost dítěte po fyzické i psychické stránce. Pohybové hry u dětí rozvíjejí smysl pro spravedlnost, toleranci a kamarádství, ohleduplnost a v dnešní hektické době, kdy spoustu dětí chodí ven jen v době pobytu ve školce, upevňování zdraví. V našem Školním vzdělávacím programu vycházíme také z lidových tradic a zvyků,podporujeme hlavně kamarádství mezi dětmi a začlenění do společnosti. Pomocí střídajících se ročních období nabízíme dětem škálu smysluplných činností a aktivit. Velkou pozornost věnujeme říkankám, které nás provází u činností během dne s dětmi. Jednoduché básničky a říkanky slouží k mluveným projevům dětí a díky nim k možnosti objevování vad řečí a návaznosti tak ke spolupráci s rodiči. Hlavně ale respektujeme dětství, snažíme se rozpoznat potřeby dětí, jejich možnosti i limity. Ve vzdělávání předškolních dětí je třeba postupovat rozumně, nabízet jim odpovídající program, který je ve vývoji a učení posune, ale také jim nechá prostor k tomu, aby prožívaly svůj přirozený dětský svět, zkoušet, aktivně poznávat. Dítě potřebuje hlavně volnost a je třeba mu především naslouchat a spolupracovat s rodinou. Je pro nás nejdůležitější, aby byly děti v pohodě, snažíme se jim porozumět a navodit s nimi vztah založený na důvěře. Preferujeme spolupráci rodiny a školy. Proto jsme velmi uvítali souhlas rodičů k akcím, které naše školka pořádá a k možnosti návštěv kulturních akcí a výletů, i když jsou pro některé finančně náročné. Snažíme se tak s celým kolektivem naší MŠ poskytnout dětem v naší vesnické školce kulturní akce srovnatelné s městskými školkami. 9

10 Metody a prostředky Využíváme při práci s dětmi takové metody a prostředky, které jsou přiměřené věku dětí. Hlavní a nejdůležitější prostor má hra a spontánní aktivity dětí. Dále pak veselé činnosti pro potěšení a činnosti řízené, které jsou sladěny s hrou. Jde o individuální činnost, skupinovou práci, zaměstnání, pokusy a experimenty. Plánované činnosti by měly být vázány k tomu, co dítě prožívá, co je rozvíjí a co potřebuje. Jednou z hlavních metod je používání komunikačního kruhu, který napomáhá budování vztahů založených na vzájemné úctě, důvěře a respektu. Je možností především navození prožitku, výměnou informací, pocitem sounáležitosti a výměnou informací s určitými pravidly: - pravidlo vzájemného respektu a úcty - respektování soukromí - pravidlo zdržet se - pravidlo hovořit Máme tak možnost pozorovat a poznávat vztahy mezi dětmi, snažíme se, aby děti neznaly stres, napětí a uměly se tak pomocí komunikativních dovedností vypořádat s problémy. Děti se učí vzájemně komunikovat i s dospělými, hovořit otevřeně o svých problémech a budovat v sobě pocit sebevědomí, mít vlastní názor, umět spolupracovat, učí se empatií a také dokázat říci ne". Schopnost naslouchat, rozpoznávat, sdělit si navzájem naše postřehy a poznatky, vzájemně spolupracovat, sebevzdělávat se, být otevření novým věcem a poznatkům, to vše je pro nás velkým posláním. VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA Motto: Hrajeme si celý rok Našim záměrem je vedle naplňování cílů předškolní výchovy naplňovat také stanovené cíle v RVP a vést děti k vědomí, že v životě člověka se nejedná o množství dosažených výsledků, ale o toleranci k lidem, svému okolí, respektování druhých a připravenost na různé životní situace, např. na první samostatný životní krok - pobyt ve škole. Dětem chceme pomáhat vytvářet potřebné poznatky a předpoklady, které jim umožní vést plnohodnotný život. 10

11 Vzdělávání dítěte předškolního věku se uskutečňuje prostřednictvím specifických vzdělávacích cílů v pěti oblastech a k cílovým předpokladům ( kompetencím) dítěte na konci předškolního období. Co jsou to kompetence: co dítě zvládá, co umí, co je schopno Co jsou záměry: vytvořit, určit, rozvíjet, nabídnout Co jsou prostředky: co budou děti dělat ( činnosti, podmínky) Při své práci proto sledujeme tyto rámcové cíle: 1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení 2. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. Získání osobní samostatnosti schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Vzdělávací obsah našeho ŠVP Hrajeme si celý rok je uspořádán do integrovaných bloků, které sjednocují jednotlivé tématické části - např.týdenní, se stanoveným pedagogickým záměrem. Tématické části vycházejí z přirozeného vývoje dítěte a přirozeného období roku, která jsou dětem blízká, ve spojení s charakteristickými činnostmi, tradicemi, zvyky, oslavami a svátky. Své pedagogické působení rozšiřujeme o nové přístupy, poznatky a metody. Protože je naše školka jednotřídní, heterogenní a věkově různorodá a navštěvují ji děti od 2 do 7 let, dá se mnohem názorněji rozvíjet vzájemná empatie, tolerance, respekt, pomoc mladšímu, slabšímu, je více možností děti pochválit, když např. starší pomáhá mladšímu, naopak když menší děti se snaží vyrovnat starším dětem. Uvědomujeme si nezastupitelný význam volné hry, která by neměla ale tvořit jedinou či naprosto převažující náplň činností. Své místo tu tak mají řízené činnosti, cíleně zaměřené na rozvoj schopností a dovedností určitého věku. Témata jsou zpracována tak, aby vyhovovala dětem i učitelkám a jsou neustále doplňována o nové poznatky a náměty. Při tvorbě byly použity poznatky z praxe v MŠ, z různých školení a vzdělávacích akcí a různých metodických materiálů. 11

12 INTEGROVANÉ BLOKY NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK ZÁŘÍ KDO VŠECHNO PŘIŠEL DO ŠKOLY 1. Škola na nás volá 2. Mám kamarády? Cíl: Seznamovat děti s prostředím MŠ, s novými kamarády, zaměstnanci, se svojí značkou, navykat děti na nový životní rytmus, společné hry dětí, seznámení s novými hračkami, komunikativní schopnosti, prosociální chování. Začátek školního roku je obdobím adaptace, naše snaha je soustředit se na to, aby adaptace proběhla bez příliš mnoha slziček a traumat. Záměr: Vytvořit je dětem takové podmínky, aby za námi a kamarády chodily rády. Očekáváme: Seznamujeme se s celou školkou, režimem dne, s kamarády, rozvíjíme komunikaci, nebát se sdělit svůj názor, či problém, učit se reagovat na jednoduché pokyny, vhodné zapojit i rodiče. Nabídka činností: Volné hry ve školce i na zahradě, procházkami děti seznamovat s okolím školky, individuální výstupy učitelky s loutkou, dát dětem prostor na otázky, výtvarné činnosti, jednoduché pohybové hry s říkankou, tvoříme kruh přátelství barvy, plastelína, 3. Tady jsem doma 4. Léto končí Cíl: Vytváření vztahů k místu a prostředí, upevňování pocitu domova, sociální orientace, rodinné vztahy, rodiče, sourozenci, prarodiče, rozvoj pocitu sounáležitosti s přírodou, poznávat změny v přírodě, umět pojmenovat ptáky, kteří odlétají do teplých krajin, volně žijící zvířata. Záměr: Podporujeme v dětech radost z poznávání okolí školky, zapojení rodičů do jednoduchých úkolů při poznávání celé rodiny i prarodičů, poslech státní hymny,podporujeme nová kamarádství mezi dětmi, jednoduchá dokreslovací cvičení, rozvoj pohybového aparátu. Očekáváme: Pomocí výtvarných činností se naučíme kreslit postavu, naučíme se pojmenovávat členy rodiny, snaha držet správně pastelku i nůžky, sbíráme přírodniny, pozorujeme ptáky. Nabídka činností: Kreslení postavy (rodiny), kreslení státní vlajky, grafomotorické listy, začíná individuální práce s předškolními dětmi, vystřihovánka vlaštovičky, rozpoznávat stromy, pozorování krajiny, poznávání okolí školky, sběr přírodnin, básničky a písničky k tématu. ŘÍJEN SKLÍZÍME PLODY PODZIMU 1. Na poli 2. Na zahradě 12

13 Cíl: Poznávání barev, rozlišování ovoce a zeleniny, polní plodiny, zahradní i polní práce význam sklizené úrody pro zdraví člověka a její využití, umět pojmenovat počasí, znaky podzimu, vycházky spojené se sběrem přírodnin, jak se oblékáme na podzim. Záměr: Využíváme fantazie dětí při práci s přírodninami, učíme se básničky o podzimu, o počasí, umět vyjmenovat čtyři roční období. Očekáváme: Pomocí výtvarných a pracovních činností si vyzdobíme školku podzimními motivy, naučíme se jednoduché písničky o podzimu, sbíráme přírodniny. Nabídka činností: Sběr listů, lisování listů, tvoření pomocí listů i jiných přírodnin, básničky i písničky k tématu, poznávání ovoce podle hmatu, chuti i čichu, grafomotorické listy nejen pro předškoláky, výroba papírových draků, práce s hadrovým panáčkem nácvik zavazování tkaniček, poznávání barev, drobné práce na školním záhonku, sázení stromečku. 3. V lese 4. U lidí Cíl: Rozvíjet paměť dětí, pozornost, představivost, také rozvíjet řečové schopnosti dětí, podporovat správné vyjadřování při řečovém projevu, osvojovat si návyky k podpoře osobní pohody, podporovat zájem o dění kolem o činnostech lidí, časové představy. Záměr: Vytvořit dětem ve školce prostředí bezpečí, nebát se o něco říci, slušně se chovat ke všem, umět poprosit a nezapomenout poděkovat, umět pojmenovat roční období, rozpoznávat časová údobí, procvičovat s dětmi základní číselnou řadu, s menšími dětmi pouze počítání do pěti a s předškoláky do deseti, začlenit enviromentální výchovu Krtek třídí odpadky. Nabídka činností: Podporovat při cvičení správné držení těla, pohybové hry motivované činnostmi lidí, výtvarná činnost, oslava podzimu pouštěním draků Drakiáda, Jablíčkový den, České švestkobraní ( dle časových možností a počasí ), pracovní listy nejen pro předškoláky, grafomotorická cvičení. LISTOPAD: KDYŽ PADÁ LISTÍ 1. Když padá listí 2. Co umí vítr a déšť Cíl: Osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí školky, čistíme okolí mateřské školky, umět se postarat o ptáčky, kteří neodletí do teplých krajin, vytváříme zdravé návyky a postoje. Záměr: Vyhrabávání listí na zahrádce, sběr kaštanů, sběr ořechů, proč fouká vítr, umět pojmenovat ptáky, kteří odlétají do teplých krajin, poznávat ptáčky na krmítku u školky, práce s přírodninami. Nabídka činností: Grafomotorická cvičení s předškoláky- dokresli deštník, ulity šneků, rozfukování barevných tuší pomocí brčka, tvoření krmítek pro ptáčky z netradičních materiálů, poznávání ptáčků na obrázcích a fotografiích, tvoření obrázků z listí. 13

14 3. Moje tělo a zdraví 4. Když kamarád stůně Cíl: Rozvíjet schopnosti a dovednosti vyjádřit pocity, dojmy a prožitky, osvojovat si poznatky o těle a o jeho zdraví, vytvářet zdravé životní návyky a postoje, posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému - v dětské herní skupině, posilovat přirozené poznávací city - zvídavost, radost, zájem. Záměr: Pomocí vytvořeného podzimního listí rozvíjet poznatky o těle, pravá a levá ruka, péče o chrup, rozvíjet pohybové dovednosti, ladnost pohybu, upevnit pomocí říkanek správnou výslovnost, rozvíjet rozlišovací schopnosti, vyhledávat v okolí stejné barvy a tvary. Nabídka činností: Malování prostírání s geometrickými motivy, pohybové hry na vycházkách, upevňovat správné návyky v držení nůžek, chytáme listí padající ze stromů, co jsou to zdravé potraviny, námětové hry Na doktora, Na zubaře, pracovní listy - zdravé i nezdravé potraviny. PROSINEC TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA 1. U nás doma s Mikulášem 2. Putování za zimní královnou Cíl: Rozvíjet kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební, dramatické - vánoční tradice, slavnosti u vánočního stromečku. Záměr: Budeme se dětem snažit vytvořit ve školce podmínky k seznámení s lidovými tradicemi, zvyky, pozveme si do školky na návštěvu Barboru, čerta s andělem a Mikulášem, naučíme se nové básničky o zimě, koledy, písničky, pohybové se zimní tématikou. Nabídka činností: Vánoční výzdoba školky, grafomotorická cvičení s předškoláky, tvoření čertíků a andělů, pečeme perníčky ve školce, určování stromů v okolí, pozorování okolní krajiny, využití netradičních materiálů. 3. Těšíme se na Vánoce 4. Narodil se Ježíšek Cíl: Vnímat obsahy lidových koled, společně se všichni těšíme na nejkrásnější svátky v roce, povídání o české tradici Vánoc, poznáváme důležité hodnoty- jako je úcta, pokora, obdarování, láska k člověku. Záměr: Snažit se dětem vytvořit podmínky k seznámení s lidovými tradicemi, zvyky, povídáme si s dětmi o zvycích u nich doma, o přípravě Vánoc u nich doma, zdobíme stromeček ve školce, prožíváme společně předvánoční čas s pohádkami, zdobíme perníčky. Nabídka činností: Grafomotorická cvičení nejen pro předškolní děti, vánoční besídka, básničky a říkadla s vánoční a zimní tématikou, zpíváme koledy, tvoření vánočních dárečků. LEDEN SNĚŽÍ, SNĚŽÍ MRÁZ KOLEM BĚŽÍ 14

15 1. Paní zima jede 2. Zimní hry a sporty Cíl: Osvojovat si pohybové dovednosti v oblasti jemné a hrubé motoriky, osvojovat si poznatky o tělovýchově a sportu, osvojovat si některé dovednosti, které předcházejí čtení a psaní, typické znaky zimy, přírodní jevy(sníh, led, mráz, rampouchy). Záměr: Umět pojmenovat sporty a sportovní náčiní, umět se pohybovat na sněhu, nezapomeneme děti poučit o nebezpečí na sněhu, hry ve sněhu - stavíme sněhuláky, jízda na kopci, poznáme některé sportovce. Nabídka činností: Grafomotorická cvičení - rozpoznávání písmen, enviromentální výchova dětí ve školce - kam se stromečkem po vánocích a s papírem, pozorování vloček venku s lupou, co se stane se sněhem ve školce, jak se oblékáme v zimě, tvoření čepic a rukavic z papíru, malování sněhuláků, malba zimních motivů, pohybové hry - Na mrazíka, Baba rýma. 3. Půjdu k zápisu 4. Masopust Cíl: Rozvíjet pozornost, paměť, umět pojmenovat barvy ( i doplňkové ), rozvíjet řečový projev, reprodukovat krátký příběh či pohádku, rozvíjet sluchovou paměť, zrakovou představivost, podpořit sounáležitost dětí, hezké vztahy mezi dětmi. Záměr: Umět kultivovaně odpovídat na otázky, pozorně naslouchat mluvenému slovu, osvojovat si dovednosti, které předcházejí čtení a psaní, podpora kamarádství mezi dětmi, umění pomoci, jednoduchá dokreslovací cvičení, rozvoj pohybového aparátu. Nabídka činností: Pracovní listy pro předškoláky, čtení i poslech pohádek, výroba masek. ÚNOR OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS 1. Hádej, čím jsem 2. Co děláme celý den a celý rok Cíl: Poznávat řemesla a jiné lidské činnosti, pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat je, ale i naopak poškozovat a ničit. Záměr: Pomocí obrázků dětem ukázat různá zaměstnání a řemesla, možnost podívat se s dětmi např. do obchodu nebo do kadeřnictví, podle možností přiblížit i jiné lidské činnosti - spolupráce s rodiči, podporovat děti v řečovém projevu při vyprávění o tom, co umí maminka s tatínkem. Nabídka činností: Hry na zaměstnání, Na kominíka", Na výpravčího", kdo pracuje s jakými materiály - učíme se rozpoznávat sklo, železo, dřevo, při cvičení zdokonalujeme rovnováhu těla, pracovní listy- vrabec poskakuje, dotváření žebříku. 3. Čím cestujeme 4. Řeky a moře Cíl: Upevňování výslovnosti a vyjadřovacích schopností, umět poznávat dopravní prostředky, kde s čím jezdíme, dopravní výchova, vytvářet povědomí o existenci jiných kultur 15

16 a národností, vytvářet povědomí o přírodních zákonitostech a jejich vlivu na člověka, poznáváme život v moři, cestování, možná nebezpečí. Záměr: Pomocí obrázků a názorných pomůcek s dětmi podporovat návyky o dopravě, dopravních značkách a pravidlech silničního provozu, co je to semafor, kde ho můžeme vidět, čím se lítá a čím jezdí, co je to metro, prohlížení encyklopedií, časopisů, hledání obrázků kde a jak lidé žijí, pozveme na návštěvu pohádku, děti získávají poznatky o životě lidí v různých zemích severní pól i jiné kontinenty, o cestování. Nabídka činností: Stavíme iglú z kostek cukru, pokusy s ledem a sněhem ve školce, malování na velké plochy papíru, pohybová hra na Eskymáky", využití sněhu k zimním radovánkám venku, učíme se zimní písničky, vykreslujeme hlavičky dětí, hry na dopravní prostředky, nákladní a osobní vlak - hudební improvizace, tvoření obrázků o dopravě na velkou plochu papíru, pozorování dopravy u nás na vesnici a umět ji porovnat s dopravou ve městě, zprostředkovaná beseda s městskou policií. BŘEZEN JAK SE RODÍ JARO 1. Jaro v trávě 2. Když jaro ťuká Cíl: Rozvíjet hudební cítění dětí a hudebně pohybové hry a činnosti, rozvíjet kultivovaný projev, posilovat radost z objevovaného, probouzet zájem a zvídavost dětí, rozvíjet respekt a přizpůsobivost ve vztahu k druhému. Záměr: Jarně si vyzdobíme školku, sledujeme venku probouzející přírodu, v trávě co se děje nového, umět pojmenovat a poznávat nové rostliny drobné živočichy, pozorujeme přílet ptáčků vracejících se z teplých krajin, pozorujeme změny počasí. Nabídka činností: Novými písničkami vítáme jaro, pohybové hry s motivy k jaru, pohybové improvizace na melodii písniček s jarním motivem, jarní básničky a říkanky, pracovní listy - počítání květin, vlaštovek, malujeme jaro a jarní květiny, setí bylinek do kelímků i sadby zeleniny na zahrádku - sledování a zkoumání, grafomotorické listy, vyrábíme budky pro ptáčky z netradičního materiálu, výzdoba hlavního vchodu, malování na kameny. 3. Jaro na zahradě 4. Svátky jara Cíl: Seznámit děti s tradicí sletu čarodějnic, rozvíjení fantazie dětí, nezapomeneme na oslavu Den Země", a na Velikonoce, mít povědomí o živé a neživé přírodě, zahradních květinách, seznámit dětí s jarními prácemi na zahrádce, úpravy záhonů, setí, sázení, pokusy se semínky. Záměr: Rozhovory o tradicích kolem velikonočních příprav, malování vajíček, tvoření velikonoční výzdoby ve školce, sázení osení do květináčků a jeho sledování růstu, učíme se starat o rostlinky. Nabídka činností: Pohybová hra Na zajíčka", zpíváme koledy, učíme se jarní básničky a písničky, k oslavě Den Země" sbíráme odpadky kolem MŠ, zasadíme strom, velikonoční besídka spojená s velikonoční dílnou s rodiči, malování velikonočních vajíček, velikonoční výzdoba školky, přáníčko a výrobek k Velikonocům, výzdoba stolu, grafomotorické listy, při 16

17 prohlížení knih podporujeme děti v řečovém projevu, hledáme jarní květiny v knihách a časopisech, pohádky o jaru, práce na zahrádce. DUBEN Moje zvířátko kde má domov 1. Poznáváme domácí zvířátka a jejich mláďátka 2. Kdo žije u potoků, řek a rybníků Cíl: Učíme chránit sebe i ostatní, mluvíme o nebezpečí kolem nás, upevňovat citové vztahy ke svému okolí, k živým bytostem, uvědomit si důležitost vody pro život, poznat živočichy ve vodě, kolem vody žijící, posilovat zájem o nové poznávání a podporovat fantazii. Záměr: Pomocí obrázků a vesnice poznávat domácí zvířata, umět pojmenovat jejich mláďata, vytleskávat pomocí názvů zvířat slabiky, chůze a běh venku přes nízké překážky, hrajeme si na zvířata, jak se staráme o zvířata doma, četba pohádek o zvířátkách, co umí létat, co běhat nebo plavat, rozhovory s dětmi na téma voda, poslech skladby Vltava, práce s knihou hledání informací o vodě a o životě kolem vody, ve vodě, umět znát pojmenovat zvířata žijící ve vodě a kolem vody, na co všichni potřebujeme vodu, názorné pokusy s vodou. Nabídka činností: Modelování zvířátek, učíme se písničky o zvířátkách, pohybové hry a improvizace, čtení pohádky O kohoutkovi a slepičce, vycházka k rybníku, sledujeme život kolem něho, zpíváme písničky o vodě, pohybové hry na téma voda, hrajeme si na piráty a námořníky, na vodníky, malování podvodního světa, rozhovory s dětmi o bezpečnosti ve vodě a u vody. 3. Která zvířátka žijí ve volné přírodě 4.Jdeme za zvířátky do ZOO Cíl: Poznávání zvířátek žijících na poli, v lese, v ZOO, jejich mláďat, učit se poznávat, čím se živí, mít povědomí o zvířátkách, která by mohla ohrozit náš život, seznámit děti s některými zvířátky výletem do zoologické zahrady. Záměr: Rozhovory s dětmi k tématu, rozvíjet pohybové dovednosti, hudební cítění, poznáváme materiál podle hmatu, poznávat a správně pojmenovat zvířátka, předčítání a učení se říkanek a písniček o zvířátkách. Nabídka činností: Pohybová hra Na blechy, chůze po laně, kreslíme zážitky z výletu ze Zoo, pracujeme s encyklopediemi zvířat, skládáme či vystřihujeme zvířátka z papíru, grafomotorická cvičení dokreslujeme ohrádky zvířátkům, ve výtvarné činnosti využití netradičních technik, výlet do Zoo, na slet čarodějnic výroba čarodějnic, diskotéka pro děti. KVĚTEN KDYŽ VŠECHNO KVETE 17

18 1. Máme se rádi s mámou a tátou 2. Naše maminka má svátek Cíl: Podporovat citové vztahy v rodině, ve školce mezi dětmi, budovat estetický vztah k životu, připravíme společně slavnost pro maminky, rozvíjíme pocit sounáležitosti, s lidmi, se společností. Záměr: Objevovat vlastnosti barev, podporovat představivost a fantazii dětí, orientace v labyrintu na pracovních listech, podporovat prostorovou orientaci, podporovat děti ve vztahu k rodině, proč je rodina důležitá, co každý v rodině dělá a proč, proč musíme pomáhat, vztahy v rodině - dědeček, babička, teta a strýc. Nabídka činností: Cvičení s tělocvičným náčiním, tvoříme korále pro maminku, rozlišujeme potraviny podle hmatu, vůně a chutě, námětové hry na rodinu, slavnostní písničky o maminkách, básničky, oslava Den matek besídkou, procvičování přídavných jmen - jaká je maminka, tvoření dárečků pro maminky v pracovní a výtvarné výchově. 3. Jak je barevná kvetoucí příroda 4. Putování do minulosti Cíl: Vnímání přírody a ochrana životního prostředí v souladu soužití lidí a stromů, poznávání přírody, její historie, pravěká zvířata a rostliny, život lidí v pravěku, objevování vůní květin, květiny a stromy na zahrádce, na louce, péče o ně. Záměr: Posilovat úctu a citlivost k živé přírodě, rozvíjet vnímání a zodpovědnost za sebe a dění kolem sebe, rozvíjet povědomí o pobytu venku, posilovat prostorovou orientaci, umět pojmenovat přírodu kolem sebe, zachycovat a vyjadřovat své prožitky pohybově, slovně, výtvarně, v rámci jiných improvizací. Nabídka činností: Pomocí temperových barev nakreslit kvetoucí strom, přivoníme si ke květinám, pečujeme o květiny ve třídě i na školním záhoně, na velký formát papíru nalepujeme vykreslená a vystříhaná pravěká zvířata. ČERVEN CO UŽ UMÍM 1. Jak oslavujeme svátek dětí 2. Kniha je studnice moudrosti Cíl: Pochopit, že je na světě hodně dětí, a že nemají všechno - např.: tolik hraček, jídla, školku, umět rozpoznávat a pojmenovat emoce, bezpečnost dětí ve školce i venku, podporovat citový vztah ke knihám, k přírodě, ze které vzešly ze stromů, podporovat touhu po vědění. Záměr: Poznat odlišnosti - každý jsme jiný, přání dětí, oslava Dne dětí" spojená se soutěžemi na hřišti a ve školce, výlety do okolí, celodenní výlet, upevňovat návyky v bezpečném zacházení s nůžkami, umět porovnávat větší - menší nejmenší, seznamovat děti s postupy výroby knih, z čeho se knihy vyrábí - návaznost na enviromentální výchovu ve školce, sběr papíru, chráníme tím přírodu, proč knize říkáme: Přítel člověka?", spolupráce s rodiči - nejoblíbenější kniha dítěte - výstavka knih ve školce. 18

19 Nabídka činností: Výzdoba MŠ na jejich oslavu, písničky o dětech se učíme, vystřihovánky o dětech, vykreslování hlaviček dětí, pracovní listy na porovnávání menší - větší největší, malujeme kamaráda ze školky, malování křídami kolem školky, podporovat soudržnost dětí - pohybové hry podporující kamarádství a vzájemnou ohleduplnost, návštěva knihovny, podle obrázků hledáme venku stejné stromy, zjišťujeme k čemu jsou na světě stromy, co je to koruna stromu, co jsou to kořeny, co by nám asi řekl strom, kdyby uměl mluvit, hledáme nejstarší stromy v našem okolí, prohlížení časopisů a knih, čtení z nich, pohybové cviky s knihou na udržení rovnováhy, výroba záložky, leporela či kreslení nejoblíbenějšího pohádkového hrdiny. 3. Planeta Země 4. Hurá na prázdniny Cíl: Vnímat svět i mimo naší planetu Zemi hvězdy, měsíc, seznámit se zmenšeninou naší planety globusem, podporovat v dětech zájem o vědění, seznamovat je pro ně s cizími pojmy ( kosmonaut, raketa, hvězdárna ), lety do vesmíru význam pro člověka, podporovat citové vztahy mezi dětmi, rozvíjíme pocit sounáležitosti společné vzpomínání na léta strávená v MŠ prohlížením fotografií. Záměr: Podporujeme v dětech radost z poznávání nových informací, podporujeme zájem a zvídavost dětí, fantazii při výtvarném projevu, zařadit enviromentální výchovu jak se chovat k naší planetě, proč musíme udržovat pořádek, co by se mohlo stát, kdybychom se nestarali o přírodu, zvířata a ani o hezké vztahy sami mezi sebou, prevence alkoholismu, kouření, šikany, výlety do přírody, loučení některých dětí s MŠ, prázdninové cestování pozor na úrazy. Nabídka činností: Práce s netradičním materiálem při výtvarných i pracovních činnostech, výroba mapy, kreslení sluníčka, měsíce a hvězd, pracovní listy s enviromentální výchovou, prohlížení knih a časopisů s touto tématikou, vystřihování a lepení obrázků z časopisů, poznávání jednoduchých turistických značek, výroba dárečků na rozloučenou s MŠ, slavnostní rozloučení s předškoláky. Navštěvujeme divadelní pohádková představení a kouzelnická představení v ZŠ, pro rodiče a děti připravujeme různé společné akce ( říjen - Drakiáda, říjen Dýňová slavnost, prosinec - Vánoční besídka, únor - Sněhulákový den, březen - Velikonoční vyrábění, květen - besídka k oslavě Dne matek, červen - Dětský den ), výlety. Ve školce slavíme s dětmi narozeniny a opět je zde po letech zavedena výuka cizího jazyka (angličtiny), hlavně pro předškoláky a výuka plaveckého výcviku. Navštěvuje nás také Městská policie a vede s dětmi besedu. METODICKÝ MATERIÁL Kafomet katalog forem a metod práce pro MŠ Hrajeme si: Témata na celý rok 19

20 Hrajeme si: Rok s barevnými kamínky Třída plná pohody Školka plná zábavy Časopis pro mateřské školy Učitelka z mateřské školy Časopis pro výchovu a vzdělávání dětí od 3 do 8 let Informatorium CD ROM Řízení mateřské školy a Rukověť školy ( atre, v.o.s.,nový Bydžov) Stránky ministerstva školství Metodický portál ke školnímu vzdělávacímu programu Zpravodaj pro školní stravování Výživa a potraviny Gastronomický čtvrtletník Fanyinfo Magazín moderní gastronomie Gastromagazín EVALUAČNÍ SYSTÉM V MŠ Jde o řízené hodnocení podle předem daných pravidel, jejím cílem je ověřit a zlepšit kvalitu. Je to proces průběžného vyhodnocování vzdělávacích činností, situací a podmínek a jeho výsledků, realizován systematicky a pravidelně. Jeho výsledky jsou smysluplně využívány. Evaluace probíhá ve školce a může být vnitřní i vnější. V naší školce se zaměřujeme na tato evaluační kritéria: Školní vzdělávací program - zda respektuje a naplňuje cíle a požadavky RVP PV Třídní vzdělávací program - zda respektuje a naplňuje cíle požadavky ŠVP zda jsou naplňovány rámcové cíle a záměry RVP PV Zda je program v souladu s cíli ŠVP, RVP a TVP(tělovýchovnému programu) Výchovně vzdělávací činnosti, které probíhají v MŠ: Zda naplňují cíle v souladu s RVP PV ( Rámcově vzdělávací program předškolní výchovy) Zda jsou respektovány specifické vývojové potřeby, možnosti a zájmy - pohyb, motivace,hra aj. Zda jsou používány vhodné metody - prožitkové učení, přímé zážitky, využívání samostatnosti a experimentování Zda jsou voleny vhodné formy a způsoby organizace - prolínání spontánních a řízených aktivit, vzdělávací aktivity, didakticky zaměřené činnosti obsahující prvky hry a tvořivosti, podněcující radost, zájem o nové zkušenosti a dovednosti Obsah předškolního vzdělávání - zda jsou naplňovány cíle jednotlivých pěti oblastí (biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní, enviromentální) Nadstandardní aktivity- zda jsou přínosem pro děti v souladu s RVP PV 20

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ Základní škola a Mateřská škola Stružinec Vypracovala: Markéta Fišarová Verze č.1 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje.str.1 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Radomyšl okres Strakonice Školní 164, Radomyšl 387 31 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název programu JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ. Školní rok 2013/14 Školní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program 30/2013 Č.j. Mateřská škola Parléřova Parléřova 2a/47, Praha 6 Hradčany Školní vzdělávací program pro školní rok 2013/14 V Praze dne 26. 8. 2013 Holušová školy Věra ředitelka 0 Obsah OBSAH... 1 1 CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Mateřská škola Rybka, o.p.s. Nuzice 24, 37501 Týn nad Vltavou IČ: 021 42317 IZO: 181053039 Ředitelka: Bc. Jana Baštářová Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY VI. Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Zpracován v souladu s obecně platnými předpisy na základě Rámcového programu

Více

Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22. Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3

Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22. Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3 Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22 Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si spolu Projednáno

Více