Putování časem se sluníčkem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Putování časem se sluníčkem"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace: Hlavní 12, Psáry Dolní Jirčany, Pracoviště MŠ: Pražská 155, Psáry Dolní Jirčany, Účinnost od: Č. j.: 315/2013 Zpracovaly: Mgr., Bc. Irena Vejsadová, ředitelka školy Romana Čiháková, vedoucí metodička MŠ Dana Kristen, zástupkyně ŘŠ pro MŠ 1

2 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY A OKOLÍ PODMÍNKY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Věcné podmínky Životospráva Organizace dne Řízení mateřské školy Psychosociální podmínky Spolupráce s rodiči Personální obsazení mateřské školy ORGANIZACE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP Environmentální výchova Cíle a úkoly školního vzdělávacího programu Rámcové cíle (záměry) předškolního vzdělávání: Klíčové kompetence (výstupy) předškolního vzdělávání: Další cíle předškolního vzdělávání v mateřské škole: VZDĚLÁVACÍ OBSAH ŠVP Popis integrovaných bloků VÍTÁME TĚ VE SLUNÍČKOVÉ ŠKOLCE BAREVNÝ SVĚT PODZIMU KDYŽ PADÁ LISTÍ TĚŠÍME SE NA VÁNOCE PANÍ ZIMA JEDE SVĚT KOLEM NÁS JARO ŤUKÁ NA DVEŘE SVÁTKY JARA NAŠE RODINA HURÁ NA PRÁZDNINY Metody a formy práce Třídní vzdělávací program jako nástroj konkretizace ŠVP Akce školy EVALUAČNÍ SYSTÉM Evaluace výchovně vzdělávací práce Evaluace dětí Evaluace třídy Evaluace školy Přílohy Konkretizované očekávané výstupy předškolního vzdělávání Desatero pro rodiče dětí předškolního věku Bezpečnostní opatření při práci s dětmi v MŠ Evaluace tematických celků prostřednictvím dílčích cílů z RVP PV Evaluační tabulka

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název: Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Sídlo: Hlavní 12, Psáry Dolní Jirčany, IČ: Kontakty: ZŠ, Hlavní 12 MŠ a ŠJ, Pražská 155 ŠJ, Pražská 155 MŠ, Pražská 155 MŠ, Pražská 795 internet: zřizovatel: ředitelka školy: zástupkyně ŘŠ pro MŠ: vedoucí metodička MŠ: (pevná linka, fax) (pevná linka) (mobilní telefon) (mobilní telefon) (mobilní telefon) Obec Psáry Dolní Jirčany, Pražská 137, Psáry, Mgr., Bc. Irena Vejsadová Dana Kristen Romana Čiháková 3

4 2. CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY A OKOLÍ Mateřská škola (dále též MŠ) v objektu Pražská 155 byla postavena v roce 1978, provoz byl zahájen v měsíci prosinci. Škola byla původně dvoutřídní vzhledem k dispozicím objektu. Od byla otevřena další třída s kapacitou 20 žáků v objektu Hlavní 13, kde bylo zároveň umístěno i jedno oddělení školní družiny. Kapacita celé MŠ tak byla do konce školního roku 76 dětí. Mateřská škola se nachází v obci Psáry v okrese Praha-západ, kraj Středočeský, leží jihovýchodně od Prahy mezi Jesenicí a Jílovým u Prahy. Jsou to dvě spojené obce Psáry a Dolní Jirčany. Velkou devizou naší obce je okolní příroda. Psáry mají moc hezkou polohu na úpatí vrchů Posázaví, je zde velké přírodní bohatství. Nachází se zde národní park skála Vápenka a v severní části obce pramení Záhořanský potok, po délce jeho toku vede turistická stezka. Zajímavostí obce je kostel svatého Václava, který pochází z 12. století. Protože je zde krásné okolí, využíváme kromě školní zahrady i vycházky do přírody blízký les, potok, rybník, apod., kde mají děti možnost hrát si s přírodninami. Dále využíváme k pobytu venku i dětská hřiště, která jsou v obci k dispozici. Od byl zahájen provoz ve zrekonstruované a dostavěné mateřské škole Pražská 155, kde bylo vybudováno 1. patro se dvěma novými třídami a zázemím (výdejna obědů a místnost na úklid použitého nádobí). Také zde byla umístěna třída na výuku anglického jazyka, denní místnost a dvě garsoniéry. Tyto prostory byly v srpnu 2011 změněny a vznikly zde místnosti pro školní psycholožku a vedení školy, pedagogický kabinet a dočasně třídy: pro speciální výuku dětí a 1. třída ZŠ. Prostory přízemí byly kompletně zrekonstruovány, školní jídelna výdejna v přízemí a kuchyňka v 1. patře jsou vybaveny novou technologií; do dvou tříd byl pořízen nový nábytek. Kapacita mateřské školy tak vzrostla na 112 dětí. Vzhledem k vysokému počtu žádostí o přijetí dětí do mateřské školy byla s účinností od zřízena další třída s kapacitou 25 dětí v Domově Laguna, Jílovská 138. Celková kapacita mateřské školy dosáhla 137 dětí a předškolní vzdělávání tak probíhalo až do konce školního roku 2011/2012 ve dvou objektech. Od školního roku 2012/2013 probíhalo předškolní vzdělávání v MŠ Pražská 155 ve čtyřech třídách s celkovým počtem 112 dětí, tj. 28 dětí/třída. S účinností od byla zřízena další třída s kapacitou 28 dětí v Zelené škole, Pražská 795. Celková kapacita mateřské školy dosáhla 140 dětí a předškolní vzdělávání probíhá ve dvou objektech, pěti třídách. V průběhu letních prázdnin 2009 byly do školní jídelny výdejny v objektu Pražská 155 doplněny nové technologie a také bylo personálně zajištěno vyvařování obědů pro základní i mateřskou školu. 4

5 Třídy v objektu Pražská 155 jsou velké, světlé, prostorné, slunné, vzdušné, dobře větratelné, přiměřeně vytápěné a vždy pečlivě uklizené. Ve třídách jsou výklenky, kde mají děti hrací kouty, které mají v oblibě. Každý hrací kout je vybaven různým materiálem pro tvořivou hru. Dále děti mají dostatek hraček, knih, nářadí i náčiní, didaktický materiál a společenské hry. Škola má velkou zahradu, na které jsou altán s tabulí, skluzavka a dvě pískoviště. Zahrada je dostatečně členitá a skrývá tajemná místa. Terén zahrady je svažitý a děti mají možnost chodit do kopce a z kopce. Také byl vybudován zahradní domek, kde jsou uloženy hračky a nářadí. V období letních prázdnin 2009/2010 bylo doplněno vybavení školní zahrady o nové herní prvky a pískoviště. Nevyhovující herní prvky byly odstraněny, nové pískoviště zachováno a staré v průběhu školního roku zrekonstruováno. Tuto zahradu děti využívají ve všech ročních obdobích co nejčastěji. Podél celé zahrady jsou vzrostlé vysoké túje, které chrání děti od hluku a prachu ze sousedící komunikace. V jarních měsících, pokud to lze, se některé vzdělávací činnosti přenášejí na zahradu, která poskytuje dostatek příležitostí zkoumat půdní typy, děti se seznamují s vlastností půdy k čemu slouží, jak vzniká, kteří živočichové v ní žijí. Na zahradě je také ohniště, které slouží pro slavnostní příležitosti. Děti mají možnost se (při zachování bezpečnosti) seznámit s živlem oheň. Na stromě je umístěno krmítko pro ptáky, kde mají děti možnost pozorovat ptáčky (zejména v zimním období). 5

6 3. PODMÍNKY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Věcné podmínky Mateřská škola v objektu Pražská 155 má dostatečně velké prostory, vzdušné, světlé, které vyhovují nejrůznějším skupinovým a individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné nářadí i vybavení pro odpočinek dětí jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí a jsou zdravotně nezávadné. Třídy jsou dostatečně vybaveny hračkami, pomůckami, pracovními materiály a průběžně doplňovány. Jejich umístění je přehledně uspořádáno tak, aby si je mohly děti samy brát a zároveň se naučit je zpět ukládat. V letech 2008/2010 byl zakoupen nový nábytek do dvou tříd. Didaktický materiál je soustředěn v kabinetu, kde si ho učitelky půjčují. Vzhledem k tomu, že se z dvoutřídní MŠ stala čtyřtřídní, je potřeba didaktický materiál průběžně doplňovat. Děti se částečně podílejí na úpravě tříd a výzdobě šatny nástěnky s jejich obrázky. Dodržují se bezpečnostní a hygienické normy a platné předpisy. Vnější i venkovní prostředí školy je udržováno v čistotě Životospráva Děti v mateřské škole mají po celý den možnost kdykoliv se napít pitná voda, čaj nebo šťáva. Pro zajištění pitného režimu v letních měsících si děti nosí vlastní pití v lahvičkách v batůžku a nosí si ho s sebou ven. Pokud pití dojde, je jim dolito, o umývání lahví se starají rodiče. Jídelníček odpovídá zásadám zdravé výživy, je pravidelně obměňován a sestavován s přihlédnutím k racionální výživě a veškerým platným předpisům. Pravidelně je zařazována zelenina a ovoce. Mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti nejsou nuceny ke konzumaci pokrmů a nápojů, které nemají rády. Podle zkušeností se i nové děti nenásilně zapojují a naučí se různé pokrmy ochutnat a později i konzumovat. Děti si mohou přidat polévku i hlavní jídlo. V rolích hospodářů si samy připravují stolování a uklízejí po svačině i po obědě. Děti stolují v klidné a pohodové atmosféře, hovoří spolu tiše. Od školního roku 2009/2010 se obědy připravují přímo v objektu Pražská 155, což přispělo ke zlepšení organizace práce i k výchovnému působení na děti, pokud se jedná o stolování. Děti 3 5leté se k odpolednímu odpočinku převlékají do pyžam (lehátka se rozkládají každý den) a děti 5 6leté odpočívají kratší dobu a na odpočinek se nepřevlékají. Významnou součástí denního programu jsou pohybové aktivity, které přispívají k formování zdravého životního stylu. Učitelkám se daří dodržovat čas odchodu na pobyt venku a jeho přiměřenou délku. Děti odchází ven za každého počasí (vyjma prudkého deště, silného větru, mrazů pod 10 stupňů a při zhoršené kvalitě ovzduší). 6

7 3.3. Organizace dne provoz MŠ Mladší děti 3 5 let scházení dětí ranní hry spontánní hry a činnosti dětí, rozvíjení podnětů učitelkou (individuální, skupinové, společné) ranní cvičení s pohybovou hrou přesnídávka :00 řízená vzdělávací činnost příprava na pobyt venku a pobyt venku oběd, hygiena odpočívání dětí na lehátku (spánek) převlékání a hygiena svačina odpolední zájmová činnost, rozcházení domů Předškoláci 5 7 let scházení dětí ranní hry spontánní hry a činnosti dětí, rozvíjení podnětů učitelkou (individuální, skupinové, společné) ranní cvičení s pohybovou hrou přesnídávka řízená vzdělávací činnost příprava na pobyt venku a pobyt venku oběd, hygiena odpočívání dětí četba pracovní listy, klidové činnosti svačina odpolední zájmová činnost, rozcházení domů Časový rozvrh je možné přizpůsobit podle konkrétního denního programu. V průběhu celého dne je zajišťován a dodržován pitný režim. 7

8 3.4. Řízení mateřské školy Mateřská škola je součástí příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ. Statutárním orgánem je Mgr., Bc. Irena Vejsadová, ředitelka školy, která po dohodě se zřizovatelem stanovuje místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí děti k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku a zveřejňuje je způsobem v místě obvyklým. Rozhoduje také o přijetí dítěte v průběhu školního roku, zároveň může po předchozím upozornění rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání. Zpracovává a odpovídá za veškerou dokumentaci školy vnitřní a vnější předpisy. Spolupracuje se zřizovatelem školy a dalšími orgány, které s provozem školy bezprostředně souvisejí. Z rozhodnutí ředitelky školy jsou zřízeny pracovní pozice zástupkyně ŘŠ pro MŠ (kterou od školního roku 2012/2013 vykonává Dana Kristen vede pedagogické pracovníky a řídí chod mateřské školy) a pozice vedoucí metodičky (kterou od školního roku 2012/2013 vykonává Romana Čiháková zajišťuje metodické vzdělávací dokumenty, kterými jsou ŠVP aj. materiály potřebné pro vzdělávání pedagogických pracovníků a dětí a kontroluje dodržování TVP). Nepedagogické pracovníky mateřské školy z rozhodnutí ředitelky školy řídí Mgr. Martina Běťáková, zástupkyně pro ekonomické a provozní záležitosti. Zástupkyně pro MŠ koordinuje činnost tříd, především pokud se jedná o organizaci akcí, škol v přírodě, výletů a dalších aktivit určených pro děti mateřské školy. Zapojuje spolupracovníky do všech aktivit školy a respektuje jejich názory. Zaměstnanci se mohou svobodně vyjádřit ke své práci i k práci jiných zaměstnanců, rovněž k vedení školy. Všichni zaměstnanci respektují povinnost mlčenlivosti a loajality. Zástupkyně pro MŠ úzce spolupracuje s ředitelkou školy a podílí se na plánování činnosti celé organizace. Současně také předává informace, zprávy a fotografie zástupci školy k zveřejnění na webu, který prostřednictvím školních stránek informuje veřejnost o všem, co se týká ZŠ i MŠ Psychosociální podmínky Nově přijaté děti mají možnost adaptace mohou chodit do kolektivu v kratších časových úsecích, aby se dokázaly přizpůsobit novému prostředí a situaci. Rodiče mohou být po domluvě s učitelkou přítomni ve třídě. Jsou informováni o nejvhodnější formě adaptace svého dítěte. Pedagogové respektují potřeby dítěte, navozují pocit klidu, pohody a bezpečí. Děti se učí pravidlům společného soužití, dostává se jim srozumitelných a jasných pokynů. Děti mají dostatečný prostor pro vlastní hru, učení, pobyt venku i relaxační činnosti. Každé dítě je posuzováno individuálně. O dětech jsou vedeny záznamy, které jsou využívány k jejich dalšímu rozvoji. Po domluvě s učitelkou mají děti možnost setkávat se mezi sebou v rámci ostatních tříd, spolupracovat a účastnit se společenských, kulturních i sportovních akcí. Všechny děti dodržují dohodnutá pravidla soužití. Podílejí se na tvorbě pravidel, která jsou viditelně vyvěšena ve třídách. Učitelka preferuje dialog s dítětem o dodržování společně dohodnutých pravidel před direktivními příkazy. Dětem se věnuje také školní psycholožka. V MŠ je přítomna jednou týdně v dopoledních hodinách. Svou činnost zaměřuje především na předškoláky a děti s odkladem školní docházky. 8

9 Po dohodě s učitelkami se věnuje i mladším dětem, které potřebují individuální péči a v kolektivu se projevují sobě vlastním (zvláštním) způsobem. Od nového školního roku 2013/2014 je dětem k dispozici školní logopedka, která také dochází do MŠ jednou týdně Spolupráce s rodiči Práva a povinnosti rodičů vycházejí ze Školního řádu. Rodiče mají možnost podílet se na dění ve třídách, účastnit se třídních i školních akcí, programů a akcí pořádaných ve spolupráci se školou. Spolupráce s rodiči a jejich aktivní přístup je vždy velmi vítaný. Rodiče jsou pravidelně informováni o všem, co se děje, formou informací uveřejněných na nástěnkách, dále prostřednictvím pravidelně aktualizovaných webových stránek a především rozhovory s učitelkami. Zákonní zástupci mají možnost zůstávat s dětmi v adaptačním období v MŠ, zapojují se do akcí tříd besídky, vánoční či velikonoční dílny zajišťuje si každá třída sama dle vlastního uvážení. Doprovázejí děti na kulturní akce obce vánoční a jarní trhy, zpívání v kostele. Zapojují se do podzimní akce Broučkova kouzelná lucernička a také do každoročního loučení s předškoláky u táborového ohně. Aktivně se podílejí na třídění odpadu sběr papíru, víček od PET lahví, elektroodpadu. Učitelky pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dětí, domlouvají se na společném postupu při jejich výchově a vzdělávání. Pedagogové důsledně chrání soukromí rodiny, podporují rodinnou výchovu a jednají s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Nabízejí rodičům poradenský servis (školní poradenská zařízení, logopedická péče, školní psycholog) a aktivity v otázkách výchovy a vzdělání (články, publikace, knihy). Rodiče podle svých možností pomáhají při organizaci školních akcí Personální obsazení mateřské školy Z deseti učitelek je pět třídními a jsou pro tuto práci plně kvalifikované. Ostatních pět pracuje jako učitelky. 1. ročník 1. A Mgr. Lucie Štěpánková, třídní učitelka Ing. Pavlína Hubálková, učitelka 2. ročník 2. A Romana Čiháková, třídní učitelka, vedoucí metodička MŠ Martina Šmerglová, učitelka 2. B PaedDr. Dagmar Hezcková, třídní učitelka Jana Šormová, učitelka 3. ročník 3. A Dana Kristen, třídní učitelka, zástupkyně ŘŠ pro MŠ Markéta Gazdová, učitelka 3. B Monika Mrkvová, třídní učitelka Silvie Seglová, učitelka Učitelky průběžně sledují odborné časopisy a články na webu a pracují s odbornou literaturou. Každý rok se účastní odborných seminářů a poté informují ostatní učitelky a v praxi tak využívají poznatků z dalšího vzdělávání. Na pravidelných pedagogických poradách jsou učitelky seznamovány s programem mateřské školy, s obsahem jednotlivých činností, s funkcí ŠVP. 9

10 Kolektiv pedagogických pracovníků cíleně probouzí a posiluje v dětech harmonický vztah k přírodě. Klade důraz na to, aby se děti učily z vlastní zkušenosti, a poskytují jim co nejvíce příležitostí k aktivnímu pohybu v přírodě, opět se zřetelem na jejich vlastní prožitky a tvořivost. Týmově se zapojují do třídění odpadu sběr papíru, elektroodpadu a víček od PET lahví (ten probíhá na charitativní účely). 4. ORGANIZACE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Kapacita MŠ je 140 dětí. Děti jsou rozděleny do 3 ročníků a 5 tříd podle věku. Každou třídu navštěvuje stejný počet dětí, a to 28. MŠ je s celodenním provozem od 6.30 do hodin. Příchod dětí je do 8.15 hodin, později pouze po dohodě rodičů s učitelkou. Děti, které v MŠ neobědvají, odcházejí před obědem. Po obědě si rodiče vyzvedávají děti od do hodin a po odpoledním odpočinku je možné si děti vyzvednout mezi až hodinou. Mimořádné odchody jsou možné vždy po domluvě s učitelkou. V době hlavních prázdnin je provoz omezen nebo přerušen. Zápis do MŠ probíhá na jaře v březnu nebo dubnu. V průběhu školního roku mohou být děti přijímány pouze v případě, že není zcela naplněna kapacita MŠ. Veřejnost je o rozhodnutích ředitelky o přijetí dítěte, včetně příslušných kritérií pro přijetí dětí do MŠ, informována na veřejných vývěskách, vývěskách školy a webových stranách školy. Kritéria stanovuje ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. V červnu probíhá informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí. Rodiče mají možnost se po domluvě dohodnout na konzultačních hodinách s učitelkou. Při adaptaci nových dětí je rodičům nabídnuto zapojení do celodenního výchovného programu v MŠ. Spontánní a řízené aktivity jsou vzájemně provázané a vyvážené a odpovídají možnostem a potřebám předškolního dítěte. Uplatňovány jsou všechny formy učení individuální, skupinové i frontální. Prožitkové učení je založené na zážitcích a vlastních zkušenostech dítěte a tím je podporována dětská potřeba objevovat a poznávat. Spontánní sociální učení je založené na přirozené nápodobě, a proto jsou dětem poskytovány vhodné vzory chování a postojů. Děti se učí na základě vlastních intelektových a praktických činností. Přes časovou uvolněnost je dodržován stanovený režim dne, který je dostatečně pružný, aby mohl ihned reagovat na potřeby dětí. Denně jsou zařazovány pohybové aktivity dětí, které jsou střídány klidovými a oddechovými činnostmi a vzdělávacími činnostmi. Děti mají dostatečný prostor pro vlastní hru, kterou mají možnost dokončit, či se k ní později vrátit. Plánování činností vždy vychází z potřeb dětí. 10

11 5. CHARAKTERISTIKA ŠVP Tento školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) a odráží podmínky naší mateřské školy a způsob práce s dětmi, který používáme. Přispívá k rozvoji dítěte a jeho učení v různých oblastech. V části VZDĚLÁVACÍ OBSAH je uvedena základní struktura vztahu ŠVP a TVP. Jsou dány návody, jaké tematické celky (témata) v daném období zařadit a jakým činnostem se věnovat. V mateřské škole se zaměřujeme především na environmentální výchovu. Z toho důvodu jsme zvolili název programu PUTOVÁNÍ ČASEM SE SLUNÍČKEM a k tomu odpovídající logo rozesmáté sluníčko, které nás postupně provází všemi ročními obdobími. Pro názornost jsme si zvolili STROM JAKO SYMBOL, který představuje přístupy, formy a metody naší práce při formování osobnosti dítěte. KOŘENY oblasti našeho výchovného působení, ze kterého vycházíme. ZEMĚ symbolizuje společné působení rodiny, školy a prostředí. BAREVNÁ JABLÍČKA představují cílové kompetence, soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro rozvoj a uplatnění dítěte. 11

12 12

13 5.1. Environmentální výchova Motto: Naučili jsme se létat v povětří jako ptáci, potápět se jako ryby. Zbývá jediné naučit se žít na Zemi jako lidé. Smyslem projektu je rozvíjet prostřednictvím různých činností kladný vztah k sobě, k prostředí, ve kterém žijeme, k přírodě. Děti se učí poznávat a chápat, že lidská činnost může životní prostředí chránit, ale také poškozovat. Hlavním cílem je přimět děti k aktivnímu přístupu k okolí a možnostem zlepšení vlastního života. V rámci projektu mají děti možnost v přirozených situacích, ale i zprostředkovaně si osvojovat znalosti, dovednosti a návyky potřebné k ochraně životního prostředí a k vytváření základních ekologických návyků. Vedeme děti k ekologickému cítění a vnímání okolního světa, pomáháme dětem objevovat jejich vztah k přírodě, spolu ji na naučných vycházkách, ale i při různých výukových programech pozorujeme, zkoumáme a objevujeme její zákonitosti. Snažíme se vychovávat děti k ohleduplnosti a vést je v přiměřené míře k odpovědnosti k přírodě, životnímu prostředí, sobě i druhým. V blízkosti MŠ se nachází les, který často využíváme k poznávání přírody, a zároveň se děti učí, jak ji mohou ochraňovat. Děti se seznamují s tříděním a recyklací odpadů. K čemu je vůbec dobré třídit odpad, na jaké druhy se odpad třídí a také, kam se takový odpad ukládá. Celý školní rok ve všech třídách sbíráme papír, který pak odevzdáme do sběru, ten probíhá 2x ročně pro ZŠ a MŠ společně. Finanční prostředky jsou pak rozděleny do všech tříd podle výtěžku, část peněz je určena pro charitativní účely. Kromě papíru sbíráme víčka od PET lahví, které se dále zpracovávají. Ve venkovním prostoru MŠ je umístěn červený kontejner na elektroodpad, kde mohou rodiče společně s dětmi tento odpad třídit. V každém ročním období zařazujeme den v přírodě, kdy děti stráví v přírodě celé dopoledne zajišťuje si každá třída sama, dle uvážení. Často pracujeme a tvoříme s přírodním či odpadovým materiálem. V průběhu školního roku učitelky doplňují TVP o různé náměty a nápady a přizpůsobují je potřebám a schopnostem dětí na třídách. Pracujeme podle odborné literatury a spolupracujeme s ekologickými centry, jako je např. Toulcův dvůr, Středočeská Mrkvička a jiná ekologická centra (dle nabídky) Cíle a úkoly školního vzdělávacího programu Rámcové cíle (záměry) předškolního vzdělávání: 1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 2. Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Klíčové kompetence (výstupy) předškolního vzdělávání: 1. Kompetence k učení 2. Kompetence k řešení problémů 13

14 3. Kompetence komunikativní 4. Kompetence sociální a personální 5. Kompetence činnostní a občanské Další cíle předškolního vzdělávání v mateřské škole: 1. Věnovat se plně dětem, zaujmout citlivý, laskavý, vstřícný přístup k dítěti. Využívat všech poznatků při výchovné práci. Rozhodující vliv na spokojenost dítěte a jeho prospívání má především zájem, jaký učitelka o každé dítě projevuje a jak mu porozumí. 2. Respektovat individualitu dítěte se všemi zvláštnostmi s důrazem na co největší uspokojování jeho potřeb. Respektovat svobodu rozhodování a projevu dítěte, současně dávat dítěti větší důvěru v zodpovědnosti za jeho chování. 3. Promyšleně využívat především individuálního přístupu, zejména u hůře adaptabilních, či neklidných dětí. Věnovat zvýšenou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a dětem nadaným. 4. Vést děti ke zdravému životnímu stylu. 5. Při pobytu venku využívat různého nářadí a náčiní pro hru, promýšlet náplně nové hry, poznávací činnosti, rozvíjení fyzické zdatnosti. 6. Ponechat dětem právo na hru a volnost při výběru činnosti, rozvíjet rozumové schopnosti, myšlení, řeč, vlohy, zájmy, nenásilně zapojovat děti do činnosti vhodnou motivací. 7. Vypracovat třídní vzdělávací program vycházející ze Školního vzdělávacího programu a hlavních témat pro školní rok. 8. Seznamovat rodiče s činnostmi dětí. 9. Hodnocení vytvářet verbální formou, do třídní knihy provádět zápisy jednotně, písemné přípravy dle individuálních potřeb pedagoga. 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH ŠVP Vzdělávací nabídka ŠVP je uspořádaná do deseti integrovaných bloků: 1. VÍTÁME TĚ VE SLUNÍČKOVÉ ŠKOLCE 2. BAREVNÝ SVĚT PODZIMU 3. KDYŽ PADÁ LISTÍ 4. TĚŠÍME SE NA VÁNOCE 5. PANÍ ZIMA JEDE 6. SVĚT KOLEM NÁS 7. JARO ŤUKÁ NA DVEŘE 8. SVÁTKY JARA 9. NAŠE RODINA 10. HURÁ NA PRÁZDNINY 14

15 6.1. Popis integrovaných bloků VÍTÁME TĚ VE SLUNÍČKOVÉ ŠKOLCE Charakteristika: Cílem bloku je adaptace dětí na prostředí mateřské školy a jednotlivých tříd, zavedení společných pravidel, seznámení s novými kamarády a dospělými jak pedagogickými, tak správními zaměstnanci. Dalším cílem je vytvořit každému dítěti vhodné podmínky a zázemí k jeho adaptaci. Pomoci nám může třeba loutka nebo maňásek. Důležité je rovněž postupné zvykání dětí na denní režim, ve třídách předškoláků nastavení modelu cílené, soustavné a smysluplné práce. Tento blok využívá poznatků, které si děti osvojily o letních prázdninách. Děti jsou v průběhu měsíce seznámeny s celoročním tříděním odpadového materiálu, který na půdě mateřské školy probíhá. Vzdělávací cíle: zvládat sebeobsluhu (podle možností a věku dítěte) získání relativní citové samostatnosti rozvoj pohybových schopností a dovedností v oblasti hrubé motoriky seznamovat se s pravidly chování ve vztahu k druhému (respektovat kamaráda) uplatňovat základní hygienické a zdravotně preventivní návyky rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev usnadnit dětem jejich vstup do mateřské školy vhodnou organizací a laskavým přístupem učit se společně si hrát a dodržovat stanovená pravidla podporovat dětská přátelství začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky posilovat prosociální chování ve vztahu k dospělým seznámit děti se světem lidí, kulturou a uměním osvojovat si základní poznatky o prostředí, v němž dítě žije učit se dokončit hru a samostatně uklízet hračky Vzdělávací nabídka: činnosti uvádějící dítě do časových a režimových momentů aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy společné vytváření pravidel činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování volné výtvarné činnosti tvoření obrázků z víček od PET lahví podle vlastní fantazie jednoduché pohybové hry poznávání přírodních zákonů formou vycházek do okolí přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm volné hry na zahradě 15

16 zakopání pokladu různé druhy odpadu (rozložitelný, nerozložitelný) vyprávění vlastních zážitků z přírody jednoduché říkanky, básničky komunitní kruh rozhovory oslava narozenin, výroba kalendáře spontánní hra poslech čtených i vyprávěných pohádek Očekávané výstupy: zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru domluvit se slovy a porozumět slyšenému zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité částečně se orientovat v prostoru i v rovině postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory těšit se z hezkých a příjemných zážitků navazovat kontakty s dospělým přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy všímat si změn a dění v nejbližším okolí. 16

17 BAREVNÝ SVĚT PODZIMU Charakteristika: Hlavním cílem bloku je pozorování náhlých změn v přírodě, spojených s typickými znaky podzimu. Děti se učí všemi smysly rozlišovat různé druhy ovoce a zeleniny. Seznamuje děti s podzimními pracemi na poli, zahradě a v lese. Pozorujeme změny v přírodě, které podzim přináší, všimneme si jeho krásy a barevnosti. Prakticky využijeme dary podzimní přírody a možnosti, které toto období umožňuje. Vzdělávací cíle: rozvíjet a užívat všechny smysly osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví rozvoj kooperativních dovedností práce ve skupinách, sbližování dětí rozvoj tvořivosti a fantazie rozvoj slovní zásoby vytvářet zdravé životní návyky a postoje vytvářet základy pro práci s informacemi posilování přirozených poznávacích citů podporovat verbální i neverbální komunikaci mezi dětmi i ve vztahu s dospělými učit se spolupracovat, vnímat výkon druhého, být empatický rozvíjet společenský a estetický vkus vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný získávat nové poznatky o živé i neživé přírodě Vzdělávací nabídka: pozorování přírody, vycházky do lesa pohybové a hudebně pohybové hry hry a práce s přírodninami výtvarné a pracovní činnosti zapojení všech smyslů rozlišení ovoce a zeleniny podle vůně, vzhledu a hmatu hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti přímé pozorování přírodních jevů odlet ptáků do jižních krajů práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií smyslové a psychomotorické hry postupné seznamování s matematickými pojmy (přiměřeně věku dítěte) poznávací činnosti podzimní příroda poznávání historie krajiny v okolí MŠ ekologicky motivované hravé aktivity vytváření intenzivního vztahu ke konkrétnímu místu nebo stromu konstruktivní a grafické činnosti 17

18 využití knížek, obrázků, fotografií práce s literárními texty a obrazovým materiálem hra na Orffovy nástroje tematicky zaměřené písně modelování. Očekávané výstupy: rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, aktivního pohybu a zdravé výživy pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení přemýšlet, uvažovat, a své myšlenky i úvahy se snažit vyjádřit vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat uvědomovat si svou samostatnost, orientovat se ve skupině snažit se ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky řešit konflikt dohodou utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování ve skupině zachycovat skutečnosti ze svého okolí orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí uvědomovat si, že způsobem, jakým se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí pojmenovat části těla a některé orgány 18

19 KDYŽ PADÁ LISTÍ Charakteristika: Cílem bloku je naučit děti uvědomovat si krásy podzimu, učit se vnímat detaily podzimní přírody a seznámit se s možností využití některých přírodnin. Umožňuje dětem vnímat rozmanitost podzimní přírody, všímat si podobností i odlišností (listnaté a jehličnaté stromy, počasí), také změny počasí jak vzniká déšť, mlha, sníh. Rozvoj vědomostí o ochraně zdraví při nepříznivých vlivech chladného počasí. Seznámení s lidským tělem, s hygienickými návyky, předcházení nemocem, vedení ke zdravému životnímu stylu. Vzdělávací cíle: vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví rozvíjet přiměřenou fyzickou aktivitu rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka posilovat přirozené poznávání (zvídavost, radost, zájem ) rozvíjet kooperativní dovednosti vnímat a přijímat základní hodnoty ve společnosti vytvářet podvědomí o kráse barevného světa kolem nás rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit rozvoj tvořivosti kultivovat mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou a jejími plody osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému v dětské herní skupině vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí a jeho neustálých proměnách pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí Vzdělávací nabídka: příprava přírody na zimu rozhovory, vycházky podzimní přírodou, využití obrazového materiálu listy a plody vzhled, původ tvořivá práce s přírodním materiálem manipulace motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností rozlišovaní stromů jehličnaté a listnaté (charakteristické znaky) ekologicky motivované herní aktivity hrabání listí na školní zahradě 19

20 lesní zvířata kresba hry s barvami barevný svět podzimu pozorování podzimního počasí a jeho proměn zdravotně zaměřené činnosti; zdravé a nezdravé potraviny (rozlišování) vycházky do lesa vnímání proměňující se přírody, překonávání přírodních překážek činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí číselná řada třídění, určování počtu, činnosti zaměřené k vytváření pojmů a osvojování poznatků četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením pohybové činnosti různého charakteru večerní dobrodružná hra Broučkova kouzelná lucernička Očekávané výstupy: zvládnout základní pohybové dovednosti zacházet s běžnými předměty denní potřeby a hračkami zvládat jednoduchou obsluhu odpovídat, slovně reagovat záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného) udržet pozornost chápat prostorové pojmy chápat některé matematické pojmy myslet kreativně nalézat nová nebo alternativní řešení prožívat radost ze zvládnutého a poznaného podílet se na organizaci hry a činnosti uvědomovat si svoje možnosti a limity snažit se ovládat své afektivní chování těšit se z hezkých a přírodních zážitků zachytit a vyjádřit své prožitky uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému uplatňovat své individuální potřeby respektovat rozdílné vlastnosti svých vrstevníků vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných činností osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké všímat si změn a dění v nejbližším okolí a porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé mít povědomí o významu přírody pro člověka pomáhat pečovat o okolní životní prostředí 20

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program 30/2013 Č.j. Mateřská škola Parléřova Parléřova 2a/47, Praha 6 Hradčany Školní vzdělávací program pro školní rok 2013/14 V Praze dne 26. 8. 2013 Holušová školy Věra ředitelka 0 Obsah OBSAH... 1 1 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Barvínek

Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Barvínek Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Barvínek.. razítko, podpis ŘŠ č.j.010908 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK (příloha k ŠVP Společná cesta pro ZV) Obsah. 1. Základní údaje o přípravném

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Zámecká Rosice okres Brno venkov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Se sluníčkem si hrajeme, zpíváme, kreslíme, cvičíme.. Projednán na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více