Putování časem se sluníčkem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Putování časem se sluníčkem"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace: Hlavní 12, Psáry Dolní Jirčany, Pracoviště MŠ: Pražská 155, Psáry Dolní Jirčany, Účinnost od: Č. j.: 315/2013 Zpracovaly: Mgr., Bc. Irena Vejsadová, ředitelka školy Romana Čiháková, vedoucí metodička MŠ Dana Kristen, zástupkyně ŘŠ pro MŠ 1

2 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY A OKOLÍ PODMÍNKY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Věcné podmínky Životospráva Organizace dne Řízení mateřské školy Psychosociální podmínky Spolupráce s rodiči Personální obsazení mateřské školy ORGANIZACE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP Environmentální výchova Cíle a úkoly školního vzdělávacího programu Rámcové cíle (záměry) předškolního vzdělávání: Klíčové kompetence (výstupy) předškolního vzdělávání: Další cíle předškolního vzdělávání v mateřské škole: VZDĚLÁVACÍ OBSAH ŠVP Popis integrovaných bloků VÍTÁME TĚ VE SLUNÍČKOVÉ ŠKOLCE BAREVNÝ SVĚT PODZIMU KDYŽ PADÁ LISTÍ TĚŠÍME SE NA VÁNOCE PANÍ ZIMA JEDE SVĚT KOLEM NÁS JARO ŤUKÁ NA DVEŘE SVÁTKY JARA NAŠE RODINA HURÁ NA PRÁZDNINY Metody a formy práce Třídní vzdělávací program jako nástroj konkretizace ŠVP Akce školy EVALUAČNÍ SYSTÉM Evaluace výchovně vzdělávací práce Evaluace dětí Evaluace třídy Evaluace školy Přílohy Konkretizované očekávané výstupy předškolního vzdělávání Desatero pro rodiče dětí předškolního věku Bezpečnostní opatření při práci s dětmi v MŠ Evaluace tematických celků prostřednictvím dílčích cílů z RVP PV Evaluační tabulka

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název: Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Sídlo: Hlavní 12, Psáry Dolní Jirčany, IČ: Kontakty: ZŠ, Hlavní 12 MŠ a ŠJ, Pražská 155 ŠJ, Pražská 155 MŠ, Pražská 155 MŠ, Pražská 795 internet: zřizovatel: ředitelka školy: zástupkyně ŘŠ pro MŠ: vedoucí metodička MŠ: (pevná linka, fax) (pevná linka) (mobilní telefon) (mobilní telefon) (mobilní telefon) Obec Psáry Dolní Jirčany, Pražská 137, Psáry, Mgr., Bc. Irena Vejsadová Dana Kristen Romana Čiháková 3

4 2. CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY A OKOLÍ Mateřská škola (dále též MŠ) v objektu Pražská 155 byla postavena v roce 1978, provoz byl zahájen v měsíci prosinci. Škola byla původně dvoutřídní vzhledem k dispozicím objektu. Od byla otevřena další třída s kapacitou 20 žáků v objektu Hlavní 13, kde bylo zároveň umístěno i jedno oddělení školní družiny. Kapacita celé MŠ tak byla do konce školního roku 76 dětí. Mateřská škola se nachází v obci Psáry v okrese Praha-západ, kraj Středočeský, leží jihovýchodně od Prahy mezi Jesenicí a Jílovým u Prahy. Jsou to dvě spojené obce Psáry a Dolní Jirčany. Velkou devizou naší obce je okolní příroda. Psáry mají moc hezkou polohu na úpatí vrchů Posázaví, je zde velké přírodní bohatství. Nachází se zde národní park skála Vápenka a v severní části obce pramení Záhořanský potok, po délce jeho toku vede turistická stezka. Zajímavostí obce je kostel svatého Václava, který pochází z 12. století. Protože je zde krásné okolí, využíváme kromě školní zahrady i vycházky do přírody blízký les, potok, rybník, apod., kde mají děti možnost hrát si s přírodninami. Dále využíváme k pobytu venku i dětská hřiště, která jsou v obci k dispozici. Od byl zahájen provoz ve zrekonstruované a dostavěné mateřské škole Pražská 155, kde bylo vybudováno 1. patro se dvěma novými třídami a zázemím (výdejna obědů a místnost na úklid použitého nádobí). Také zde byla umístěna třída na výuku anglického jazyka, denní místnost a dvě garsoniéry. Tyto prostory byly v srpnu 2011 změněny a vznikly zde místnosti pro školní psycholožku a vedení školy, pedagogický kabinet a dočasně třídy: pro speciální výuku dětí a 1. třída ZŠ. Prostory přízemí byly kompletně zrekonstruovány, školní jídelna výdejna v přízemí a kuchyňka v 1. patře jsou vybaveny novou technologií; do dvou tříd byl pořízen nový nábytek. Kapacita mateřské školy tak vzrostla na 112 dětí. Vzhledem k vysokému počtu žádostí o přijetí dětí do mateřské školy byla s účinností od zřízena další třída s kapacitou 25 dětí v Domově Laguna, Jílovská 138. Celková kapacita mateřské školy dosáhla 137 dětí a předškolní vzdělávání tak probíhalo až do konce školního roku 2011/2012 ve dvou objektech. Od školního roku 2012/2013 probíhalo předškolní vzdělávání v MŠ Pražská 155 ve čtyřech třídách s celkovým počtem 112 dětí, tj. 28 dětí/třída. S účinností od byla zřízena další třída s kapacitou 28 dětí v Zelené škole, Pražská 795. Celková kapacita mateřské školy dosáhla 140 dětí a předškolní vzdělávání probíhá ve dvou objektech, pěti třídách. V průběhu letních prázdnin 2009 byly do školní jídelny výdejny v objektu Pražská 155 doplněny nové technologie a také bylo personálně zajištěno vyvařování obědů pro základní i mateřskou školu. 4

5 Třídy v objektu Pražská 155 jsou velké, světlé, prostorné, slunné, vzdušné, dobře větratelné, přiměřeně vytápěné a vždy pečlivě uklizené. Ve třídách jsou výklenky, kde mají děti hrací kouty, které mají v oblibě. Každý hrací kout je vybaven různým materiálem pro tvořivou hru. Dále děti mají dostatek hraček, knih, nářadí i náčiní, didaktický materiál a společenské hry. Škola má velkou zahradu, na které jsou altán s tabulí, skluzavka a dvě pískoviště. Zahrada je dostatečně členitá a skrývá tajemná místa. Terén zahrady je svažitý a děti mají možnost chodit do kopce a z kopce. Také byl vybudován zahradní domek, kde jsou uloženy hračky a nářadí. V období letních prázdnin 2009/2010 bylo doplněno vybavení školní zahrady o nové herní prvky a pískoviště. Nevyhovující herní prvky byly odstraněny, nové pískoviště zachováno a staré v průběhu školního roku zrekonstruováno. Tuto zahradu děti využívají ve všech ročních obdobích co nejčastěji. Podél celé zahrady jsou vzrostlé vysoké túje, které chrání děti od hluku a prachu ze sousedící komunikace. V jarních měsících, pokud to lze, se některé vzdělávací činnosti přenášejí na zahradu, která poskytuje dostatek příležitostí zkoumat půdní typy, děti se seznamují s vlastností půdy k čemu slouží, jak vzniká, kteří živočichové v ní žijí. Na zahradě je také ohniště, které slouží pro slavnostní příležitosti. Děti mají možnost se (při zachování bezpečnosti) seznámit s živlem oheň. Na stromě je umístěno krmítko pro ptáky, kde mají děti možnost pozorovat ptáčky (zejména v zimním období). 5

6 3. PODMÍNKY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Věcné podmínky Mateřská škola v objektu Pražská 155 má dostatečně velké prostory, vzdušné, světlé, které vyhovují nejrůznějším skupinovým a individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné nářadí i vybavení pro odpočinek dětí jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí a jsou zdravotně nezávadné. Třídy jsou dostatečně vybaveny hračkami, pomůckami, pracovními materiály a průběžně doplňovány. Jejich umístění je přehledně uspořádáno tak, aby si je mohly děti samy brát a zároveň se naučit je zpět ukládat. V letech 2008/2010 byl zakoupen nový nábytek do dvou tříd. Didaktický materiál je soustředěn v kabinetu, kde si ho učitelky půjčují. Vzhledem k tomu, že se z dvoutřídní MŠ stala čtyřtřídní, je potřeba didaktický materiál průběžně doplňovat. Děti se částečně podílejí na úpravě tříd a výzdobě šatny nástěnky s jejich obrázky. Dodržují se bezpečnostní a hygienické normy a platné předpisy. Vnější i venkovní prostředí školy je udržováno v čistotě Životospráva Děti v mateřské škole mají po celý den možnost kdykoliv se napít pitná voda, čaj nebo šťáva. Pro zajištění pitného režimu v letních měsících si děti nosí vlastní pití v lahvičkách v batůžku a nosí si ho s sebou ven. Pokud pití dojde, je jim dolito, o umývání lahví se starají rodiče. Jídelníček odpovídá zásadám zdravé výživy, je pravidelně obměňován a sestavován s přihlédnutím k racionální výživě a veškerým platným předpisům. Pravidelně je zařazována zelenina a ovoce. Mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti nejsou nuceny ke konzumaci pokrmů a nápojů, které nemají rády. Podle zkušeností se i nové děti nenásilně zapojují a naučí se různé pokrmy ochutnat a později i konzumovat. Děti si mohou přidat polévku i hlavní jídlo. V rolích hospodářů si samy připravují stolování a uklízejí po svačině i po obědě. Děti stolují v klidné a pohodové atmosféře, hovoří spolu tiše. Od školního roku 2009/2010 se obědy připravují přímo v objektu Pražská 155, což přispělo ke zlepšení organizace práce i k výchovnému působení na děti, pokud se jedná o stolování. Děti 3 5leté se k odpolednímu odpočinku převlékají do pyžam (lehátka se rozkládají každý den) a děti 5 6leté odpočívají kratší dobu a na odpočinek se nepřevlékají. Významnou součástí denního programu jsou pohybové aktivity, které přispívají k formování zdravého životního stylu. Učitelkám se daří dodržovat čas odchodu na pobyt venku a jeho přiměřenou délku. Děti odchází ven za každého počasí (vyjma prudkého deště, silného větru, mrazů pod 10 stupňů a při zhoršené kvalitě ovzduší). 6

7 3.3. Organizace dne provoz MŠ Mladší děti 3 5 let scházení dětí ranní hry spontánní hry a činnosti dětí, rozvíjení podnětů učitelkou (individuální, skupinové, společné) ranní cvičení s pohybovou hrou přesnídávka :00 řízená vzdělávací činnost příprava na pobyt venku a pobyt venku oběd, hygiena odpočívání dětí na lehátku (spánek) převlékání a hygiena svačina odpolední zájmová činnost, rozcházení domů Předškoláci 5 7 let scházení dětí ranní hry spontánní hry a činnosti dětí, rozvíjení podnětů učitelkou (individuální, skupinové, společné) ranní cvičení s pohybovou hrou přesnídávka řízená vzdělávací činnost příprava na pobyt venku a pobyt venku oběd, hygiena odpočívání dětí četba pracovní listy, klidové činnosti svačina odpolední zájmová činnost, rozcházení domů Časový rozvrh je možné přizpůsobit podle konkrétního denního programu. V průběhu celého dne je zajišťován a dodržován pitný režim. 7

8 3.4. Řízení mateřské školy Mateřská škola je součástí příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ. Statutárním orgánem je Mgr., Bc. Irena Vejsadová, ředitelka školy, která po dohodě se zřizovatelem stanovuje místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí děti k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku a zveřejňuje je způsobem v místě obvyklým. Rozhoduje také o přijetí dítěte v průběhu školního roku, zároveň může po předchozím upozornění rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání. Zpracovává a odpovídá za veškerou dokumentaci školy vnitřní a vnější předpisy. Spolupracuje se zřizovatelem školy a dalšími orgány, které s provozem školy bezprostředně souvisejí. Z rozhodnutí ředitelky školy jsou zřízeny pracovní pozice zástupkyně ŘŠ pro MŠ (kterou od školního roku 2012/2013 vykonává Dana Kristen vede pedagogické pracovníky a řídí chod mateřské školy) a pozice vedoucí metodičky (kterou od školního roku 2012/2013 vykonává Romana Čiháková zajišťuje metodické vzdělávací dokumenty, kterými jsou ŠVP aj. materiály potřebné pro vzdělávání pedagogických pracovníků a dětí a kontroluje dodržování TVP). Nepedagogické pracovníky mateřské školy z rozhodnutí ředitelky školy řídí Mgr. Martina Běťáková, zástupkyně pro ekonomické a provozní záležitosti. Zástupkyně pro MŠ koordinuje činnost tříd, především pokud se jedná o organizaci akcí, škol v přírodě, výletů a dalších aktivit určených pro děti mateřské školy. Zapojuje spolupracovníky do všech aktivit školy a respektuje jejich názory. Zaměstnanci se mohou svobodně vyjádřit ke své práci i k práci jiných zaměstnanců, rovněž k vedení školy. Všichni zaměstnanci respektují povinnost mlčenlivosti a loajality. Zástupkyně pro MŠ úzce spolupracuje s ředitelkou školy a podílí se na plánování činnosti celé organizace. Současně také předává informace, zprávy a fotografie zástupci školy k zveřejnění na webu, který prostřednictvím školních stránek informuje veřejnost o všem, co se týká ZŠ i MŠ Psychosociální podmínky Nově přijaté děti mají možnost adaptace mohou chodit do kolektivu v kratších časových úsecích, aby se dokázaly přizpůsobit novému prostředí a situaci. Rodiče mohou být po domluvě s učitelkou přítomni ve třídě. Jsou informováni o nejvhodnější formě adaptace svého dítěte. Pedagogové respektují potřeby dítěte, navozují pocit klidu, pohody a bezpečí. Děti se učí pravidlům společného soužití, dostává se jim srozumitelných a jasných pokynů. Děti mají dostatečný prostor pro vlastní hru, učení, pobyt venku i relaxační činnosti. Každé dítě je posuzováno individuálně. O dětech jsou vedeny záznamy, které jsou využívány k jejich dalšímu rozvoji. Po domluvě s učitelkou mají děti možnost setkávat se mezi sebou v rámci ostatních tříd, spolupracovat a účastnit se společenských, kulturních i sportovních akcí. Všechny děti dodržují dohodnutá pravidla soužití. Podílejí se na tvorbě pravidel, která jsou viditelně vyvěšena ve třídách. Učitelka preferuje dialog s dítětem o dodržování společně dohodnutých pravidel před direktivními příkazy. Dětem se věnuje také školní psycholožka. V MŠ je přítomna jednou týdně v dopoledních hodinách. Svou činnost zaměřuje především na předškoláky a děti s odkladem školní docházky. 8

9 Po dohodě s učitelkami se věnuje i mladším dětem, které potřebují individuální péči a v kolektivu se projevují sobě vlastním (zvláštním) způsobem. Od nového školního roku 2013/2014 je dětem k dispozici školní logopedka, která také dochází do MŠ jednou týdně Spolupráce s rodiči Práva a povinnosti rodičů vycházejí ze Školního řádu. Rodiče mají možnost podílet se na dění ve třídách, účastnit se třídních i školních akcí, programů a akcí pořádaných ve spolupráci se školou. Spolupráce s rodiči a jejich aktivní přístup je vždy velmi vítaný. Rodiče jsou pravidelně informováni o všem, co se děje, formou informací uveřejněných na nástěnkách, dále prostřednictvím pravidelně aktualizovaných webových stránek a především rozhovory s učitelkami. Zákonní zástupci mají možnost zůstávat s dětmi v adaptačním období v MŠ, zapojují se do akcí tříd besídky, vánoční či velikonoční dílny zajišťuje si každá třída sama dle vlastního uvážení. Doprovázejí děti na kulturní akce obce vánoční a jarní trhy, zpívání v kostele. Zapojují se do podzimní akce Broučkova kouzelná lucernička a také do každoročního loučení s předškoláky u táborového ohně. Aktivně se podílejí na třídění odpadu sběr papíru, víček od PET lahví, elektroodpadu. Učitelky pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dětí, domlouvají se na společném postupu při jejich výchově a vzdělávání. Pedagogové důsledně chrání soukromí rodiny, podporují rodinnou výchovu a jednají s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Nabízejí rodičům poradenský servis (školní poradenská zařízení, logopedická péče, školní psycholog) a aktivity v otázkách výchovy a vzdělání (články, publikace, knihy). Rodiče podle svých možností pomáhají při organizaci školních akcí Personální obsazení mateřské školy Z deseti učitelek je pět třídními a jsou pro tuto práci plně kvalifikované. Ostatních pět pracuje jako učitelky. 1. ročník 1. A Mgr. Lucie Štěpánková, třídní učitelka Ing. Pavlína Hubálková, učitelka 2. ročník 2. A Romana Čiháková, třídní učitelka, vedoucí metodička MŠ Martina Šmerglová, učitelka 2. B PaedDr. Dagmar Hezcková, třídní učitelka Jana Šormová, učitelka 3. ročník 3. A Dana Kristen, třídní učitelka, zástupkyně ŘŠ pro MŠ Markéta Gazdová, učitelka 3. B Monika Mrkvová, třídní učitelka Silvie Seglová, učitelka Učitelky průběžně sledují odborné časopisy a články na webu a pracují s odbornou literaturou. Každý rok se účastní odborných seminářů a poté informují ostatní učitelky a v praxi tak využívají poznatků z dalšího vzdělávání. Na pravidelných pedagogických poradách jsou učitelky seznamovány s programem mateřské školy, s obsahem jednotlivých činností, s funkcí ŠVP. 9

10 Kolektiv pedagogických pracovníků cíleně probouzí a posiluje v dětech harmonický vztah k přírodě. Klade důraz na to, aby se děti učily z vlastní zkušenosti, a poskytují jim co nejvíce příležitostí k aktivnímu pohybu v přírodě, opět se zřetelem na jejich vlastní prožitky a tvořivost. Týmově se zapojují do třídění odpadu sběr papíru, elektroodpadu a víček od PET lahví (ten probíhá na charitativní účely). 4. ORGANIZACE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Kapacita MŠ je 140 dětí. Děti jsou rozděleny do 3 ročníků a 5 tříd podle věku. Každou třídu navštěvuje stejný počet dětí, a to 28. MŠ je s celodenním provozem od 6.30 do hodin. Příchod dětí je do 8.15 hodin, později pouze po dohodě rodičů s učitelkou. Děti, které v MŠ neobědvají, odcházejí před obědem. Po obědě si rodiče vyzvedávají děti od do hodin a po odpoledním odpočinku je možné si děti vyzvednout mezi až hodinou. Mimořádné odchody jsou možné vždy po domluvě s učitelkou. V době hlavních prázdnin je provoz omezen nebo přerušen. Zápis do MŠ probíhá na jaře v březnu nebo dubnu. V průběhu školního roku mohou být děti přijímány pouze v případě, že není zcela naplněna kapacita MŠ. Veřejnost je o rozhodnutích ředitelky o přijetí dítěte, včetně příslušných kritérií pro přijetí dětí do MŠ, informována na veřejných vývěskách, vývěskách školy a webových stranách školy. Kritéria stanovuje ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. V červnu probíhá informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí. Rodiče mají možnost se po domluvě dohodnout na konzultačních hodinách s učitelkou. Při adaptaci nových dětí je rodičům nabídnuto zapojení do celodenního výchovného programu v MŠ. Spontánní a řízené aktivity jsou vzájemně provázané a vyvážené a odpovídají možnostem a potřebám předškolního dítěte. Uplatňovány jsou všechny formy učení individuální, skupinové i frontální. Prožitkové učení je založené na zážitcích a vlastních zkušenostech dítěte a tím je podporována dětská potřeba objevovat a poznávat. Spontánní sociální učení je založené na přirozené nápodobě, a proto jsou dětem poskytovány vhodné vzory chování a postojů. Děti se učí na základě vlastních intelektových a praktických činností. Přes časovou uvolněnost je dodržován stanovený režim dne, který je dostatečně pružný, aby mohl ihned reagovat na potřeby dětí. Denně jsou zařazovány pohybové aktivity dětí, které jsou střídány klidovými a oddechovými činnostmi a vzdělávacími činnostmi. Děti mají dostatečný prostor pro vlastní hru, kterou mají možnost dokončit, či se k ní později vrátit. Plánování činností vždy vychází z potřeb dětí. 10

11 5. CHARAKTERISTIKA ŠVP Tento školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) a odráží podmínky naší mateřské školy a způsob práce s dětmi, který používáme. Přispívá k rozvoji dítěte a jeho učení v různých oblastech. V části VZDĚLÁVACÍ OBSAH je uvedena základní struktura vztahu ŠVP a TVP. Jsou dány návody, jaké tematické celky (témata) v daném období zařadit a jakým činnostem se věnovat. V mateřské škole se zaměřujeme především na environmentální výchovu. Z toho důvodu jsme zvolili název programu PUTOVÁNÍ ČASEM SE SLUNÍČKEM a k tomu odpovídající logo rozesmáté sluníčko, které nás postupně provází všemi ročními obdobími. Pro názornost jsme si zvolili STROM JAKO SYMBOL, který představuje přístupy, formy a metody naší práce při formování osobnosti dítěte. KOŘENY oblasti našeho výchovného působení, ze kterého vycházíme. ZEMĚ symbolizuje společné působení rodiny, školy a prostředí. BAREVNÁ JABLÍČKA představují cílové kompetence, soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro rozvoj a uplatnění dítěte. 11

12 12

13 5.1. Environmentální výchova Motto: Naučili jsme se létat v povětří jako ptáci, potápět se jako ryby. Zbývá jediné naučit se žít na Zemi jako lidé. Smyslem projektu je rozvíjet prostřednictvím různých činností kladný vztah k sobě, k prostředí, ve kterém žijeme, k přírodě. Děti se učí poznávat a chápat, že lidská činnost může životní prostředí chránit, ale také poškozovat. Hlavním cílem je přimět děti k aktivnímu přístupu k okolí a možnostem zlepšení vlastního života. V rámci projektu mají děti možnost v přirozených situacích, ale i zprostředkovaně si osvojovat znalosti, dovednosti a návyky potřebné k ochraně životního prostředí a k vytváření základních ekologických návyků. Vedeme děti k ekologickému cítění a vnímání okolního světa, pomáháme dětem objevovat jejich vztah k přírodě, spolu ji na naučných vycházkách, ale i při různých výukových programech pozorujeme, zkoumáme a objevujeme její zákonitosti. Snažíme se vychovávat děti k ohleduplnosti a vést je v přiměřené míře k odpovědnosti k přírodě, životnímu prostředí, sobě i druhým. V blízkosti MŠ se nachází les, který často využíváme k poznávání přírody, a zároveň se děti učí, jak ji mohou ochraňovat. Děti se seznamují s tříděním a recyklací odpadů. K čemu je vůbec dobré třídit odpad, na jaké druhy se odpad třídí a také, kam se takový odpad ukládá. Celý školní rok ve všech třídách sbíráme papír, který pak odevzdáme do sběru, ten probíhá 2x ročně pro ZŠ a MŠ společně. Finanční prostředky jsou pak rozděleny do všech tříd podle výtěžku, část peněz je určena pro charitativní účely. Kromě papíru sbíráme víčka od PET lahví, které se dále zpracovávají. Ve venkovním prostoru MŠ je umístěn červený kontejner na elektroodpad, kde mohou rodiče společně s dětmi tento odpad třídit. V každém ročním období zařazujeme den v přírodě, kdy děti stráví v přírodě celé dopoledne zajišťuje si každá třída sama, dle uvážení. Často pracujeme a tvoříme s přírodním či odpadovým materiálem. V průběhu školního roku učitelky doplňují TVP o různé náměty a nápady a přizpůsobují je potřebám a schopnostem dětí na třídách. Pracujeme podle odborné literatury a spolupracujeme s ekologickými centry, jako je např. Toulcův dvůr, Středočeská Mrkvička a jiná ekologická centra (dle nabídky) Cíle a úkoly školního vzdělávacího programu Rámcové cíle (záměry) předškolního vzdělávání: 1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 2. Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Klíčové kompetence (výstupy) předškolního vzdělávání: 1. Kompetence k učení 2. Kompetence k řešení problémů 13

14 3. Kompetence komunikativní 4. Kompetence sociální a personální 5. Kompetence činnostní a občanské Další cíle předškolního vzdělávání v mateřské škole: 1. Věnovat se plně dětem, zaujmout citlivý, laskavý, vstřícný přístup k dítěti. Využívat všech poznatků při výchovné práci. Rozhodující vliv na spokojenost dítěte a jeho prospívání má především zájem, jaký učitelka o každé dítě projevuje a jak mu porozumí. 2. Respektovat individualitu dítěte se všemi zvláštnostmi s důrazem na co největší uspokojování jeho potřeb. Respektovat svobodu rozhodování a projevu dítěte, současně dávat dítěti větší důvěru v zodpovědnosti za jeho chování. 3. Promyšleně využívat především individuálního přístupu, zejména u hůře adaptabilních, či neklidných dětí. Věnovat zvýšenou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a dětem nadaným. 4. Vést děti ke zdravému životnímu stylu. 5. Při pobytu venku využívat různého nářadí a náčiní pro hru, promýšlet náplně nové hry, poznávací činnosti, rozvíjení fyzické zdatnosti. 6. Ponechat dětem právo na hru a volnost při výběru činnosti, rozvíjet rozumové schopnosti, myšlení, řeč, vlohy, zájmy, nenásilně zapojovat děti do činnosti vhodnou motivací. 7. Vypracovat třídní vzdělávací program vycházející ze Školního vzdělávacího programu a hlavních témat pro školní rok. 8. Seznamovat rodiče s činnostmi dětí. 9. Hodnocení vytvářet verbální formou, do třídní knihy provádět zápisy jednotně, písemné přípravy dle individuálních potřeb pedagoga. 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH ŠVP Vzdělávací nabídka ŠVP je uspořádaná do deseti integrovaných bloků: 1. VÍTÁME TĚ VE SLUNÍČKOVÉ ŠKOLCE 2. BAREVNÝ SVĚT PODZIMU 3. KDYŽ PADÁ LISTÍ 4. TĚŠÍME SE NA VÁNOCE 5. PANÍ ZIMA JEDE 6. SVĚT KOLEM NÁS 7. JARO ŤUKÁ NA DVEŘE 8. SVÁTKY JARA 9. NAŠE RODINA 10. HURÁ NA PRÁZDNINY 14

15 6.1. Popis integrovaných bloků VÍTÁME TĚ VE SLUNÍČKOVÉ ŠKOLCE Charakteristika: Cílem bloku je adaptace dětí na prostředí mateřské školy a jednotlivých tříd, zavedení společných pravidel, seznámení s novými kamarády a dospělými jak pedagogickými, tak správními zaměstnanci. Dalším cílem je vytvořit každému dítěti vhodné podmínky a zázemí k jeho adaptaci. Pomoci nám může třeba loutka nebo maňásek. Důležité je rovněž postupné zvykání dětí na denní režim, ve třídách předškoláků nastavení modelu cílené, soustavné a smysluplné práce. Tento blok využívá poznatků, které si děti osvojily o letních prázdninách. Děti jsou v průběhu měsíce seznámeny s celoročním tříděním odpadového materiálu, který na půdě mateřské školy probíhá. Vzdělávací cíle: zvládat sebeobsluhu (podle možností a věku dítěte) získání relativní citové samostatnosti rozvoj pohybových schopností a dovedností v oblasti hrubé motoriky seznamovat se s pravidly chování ve vztahu k druhému (respektovat kamaráda) uplatňovat základní hygienické a zdravotně preventivní návyky rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev usnadnit dětem jejich vstup do mateřské školy vhodnou organizací a laskavým přístupem učit se společně si hrát a dodržovat stanovená pravidla podporovat dětská přátelství začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky posilovat prosociální chování ve vztahu k dospělým seznámit děti se světem lidí, kulturou a uměním osvojovat si základní poznatky o prostředí, v němž dítě žije učit se dokončit hru a samostatně uklízet hračky Vzdělávací nabídka: činnosti uvádějící dítě do časových a režimových momentů aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy společné vytváření pravidel činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování volné výtvarné činnosti tvoření obrázků z víček od PET lahví podle vlastní fantazie jednoduché pohybové hry poznávání přírodních zákonů formou vycházek do okolí přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm volné hry na zahradě 15

16 zakopání pokladu různé druhy odpadu (rozložitelný, nerozložitelný) vyprávění vlastních zážitků z přírody jednoduché říkanky, básničky komunitní kruh rozhovory oslava narozenin, výroba kalendáře spontánní hra poslech čtených i vyprávěných pohádek Očekávané výstupy: zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru domluvit se slovy a porozumět slyšenému zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité částečně se orientovat v prostoru i v rovině postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory těšit se z hezkých a příjemných zážitků navazovat kontakty s dospělým přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy všímat si změn a dění v nejbližším okolí. 16

17 BAREVNÝ SVĚT PODZIMU Charakteristika: Hlavním cílem bloku je pozorování náhlých změn v přírodě, spojených s typickými znaky podzimu. Děti se učí všemi smysly rozlišovat různé druhy ovoce a zeleniny. Seznamuje děti s podzimními pracemi na poli, zahradě a v lese. Pozorujeme změny v přírodě, které podzim přináší, všimneme si jeho krásy a barevnosti. Prakticky využijeme dary podzimní přírody a možnosti, které toto období umožňuje. Vzdělávací cíle: rozvíjet a užívat všechny smysly osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví rozvoj kooperativních dovedností práce ve skupinách, sbližování dětí rozvoj tvořivosti a fantazie rozvoj slovní zásoby vytvářet zdravé životní návyky a postoje vytvářet základy pro práci s informacemi posilování přirozených poznávacích citů podporovat verbální i neverbální komunikaci mezi dětmi i ve vztahu s dospělými učit se spolupracovat, vnímat výkon druhého, být empatický rozvíjet společenský a estetický vkus vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný získávat nové poznatky o živé i neživé přírodě Vzdělávací nabídka: pozorování přírody, vycházky do lesa pohybové a hudebně pohybové hry hry a práce s přírodninami výtvarné a pracovní činnosti zapojení všech smyslů rozlišení ovoce a zeleniny podle vůně, vzhledu a hmatu hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti přímé pozorování přírodních jevů odlet ptáků do jižních krajů práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií smyslové a psychomotorické hry postupné seznamování s matematickými pojmy (přiměřeně věku dítěte) poznávací činnosti podzimní příroda poznávání historie krajiny v okolí MŠ ekologicky motivované hravé aktivity vytváření intenzivního vztahu ke konkrétnímu místu nebo stromu konstruktivní a grafické činnosti 17

18 využití knížek, obrázků, fotografií práce s literárními texty a obrazovým materiálem hra na Orffovy nástroje tematicky zaměřené písně modelování. Očekávané výstupy: rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, aktivního pohybu a zdravé výživy pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení přemýšlet, uvažovat, a své myšlenky i úvahy se snažit vyjádřit vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat uvědomovat si svou samostatnost, orientovat se ve skupině snažit se ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky řešit konflikt dohodou utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování ve skupině zachycovat skutečnosti ze svého okolí orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí uvědomovat si, že způsobem, jakým se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí pojmenovat části těla a některé orgány 18

19 KDYŽ PADÁ LISTÍ Charakteristika: Cílem bloku je naučit děti uvědomovat si krásy podzimu, učit se vnímat detaily podzimní přírody a seznámit se s možností využití některých přírodnin. Umožňuje dětem vnímat rozmanitost podzimní přírody, všímat si podobností i odlišností (listnaté a jehličnaté stromy, počasí), také změny počasí jak vzniká déšť, mlha, sníh. Rozvoj vědomostí o ochraně zdraví při nepříznivých vlivech chladného počasí. Seznámení s lidským tělem, s hygienickými návyky, předcházení nemocem, vedení ke zdravému životnímu stylu. Vzdělávací cíle: vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví rozvíjet přiměřenou fyzickou aktivitu rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka posilovat přirozené poznávání (zvídavost, radost, zájem ) rozvíjet kooperativní dovednosti vnímat a přijímat základní hodnoty ve společnosti vytvářet podvědomí o kráse barevného světa kolem nás rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit rozvoj tvořivosti kultivovat mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou a jejími plody osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému v dětské herní skupině vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí a jeho neustálých proměnách pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí Vzdělávací nabídka: příprava přírody na zimu rozhovory, vycházky podzimní přírodou, využití obrazového materiálu listy a plody vzhled, původ tvořivá práce s přírodním materiálem manipulace motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností rozlišovaní stromů jehličnaté a listnaté (charakteristické znaky) ekologicky motivované herní aktivity hrabání listí na školní zahradě 19

20 lesní zvířata kresba hry s barvami barevný svět podzimu pozorování podzimního počasí a jeho proměn zdravotně zaměřené činnosti; zdravé a nezdravé potraviny (rozlišování) vycházky do lesa vnímání proměňující se přírody, překonávání přírodních překážek činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí číselná řada třídění, určování počtu, činnosti zaměřené k vytváření pojmů a osvojování poznatků četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením pohybové činnosti různého charakteru večerní dobrodružná hra Broučkova kouzelná lucernička Očekávané výstupy: zvládnout základní pohybové dovednosti zacházet s běžnými předměty denní potřeby a hračkami zvládat jednoduchou obsluhu odpovídat, slovně reagovat záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného) udržet pozornost chápat prostorové pojmy chápat některé matematické pojmy myslet kreativně nalézat nová nebo alternativní řešení prožívat radost ze zvládnutého a poznaného podílet se na organizaci hry a činnosti uvědomovat si svoje možnosti a limity snažit se ovládat své afektivní chování těšit se z hezkých a přírodních zážitků zachytit a vyjádřit své prožitky uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému uplatňovat své individuální potřeby respektovat rozdílné vlastnosti svých vrstevníků vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných činností osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké všímat si změn a dění v nejbližším okolí a porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé mít povědomí o významu přírody pro člověka pomáhat pečovat o okolní životní prostředí 20

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016

Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016 Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016 Charakteristika Poznávání nového prostředí seznamování se s novými kamarády, pracovníky mš seznámení se s pravidly a režimem mš seznámení se s třídním vzdělávacím

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz PŘÍLOHA Č. 3 Roční plán pro

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz PŘÍLOHA Č. 4 Roční plán pro

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, Nučice, IČO:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, Nučice, IČO: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz PŘÍLOHA Č. 4 DUHOVÁ KULIČKA

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, Nučice, IČO:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, Nučice, IČO: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz PŘÍLOHA Č. 3 Rok s moudrou

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program mateřské školy Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace: Hlavní

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Září: Naše škola, družina, naše město Bezpečná cesta do školy a ze školy Seznámení se školou, školní družinou, režimem dne, bezpečností Pravidla

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 včetně Odloučeného pracoviště Školní 2, Bruntál Identifikační údaje o škole Název a sídlo školy: Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Právní forma: MŠ s právní

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Časově tematický plán školní družiny

Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny je rozdělen do jednotlivých měsíců. Součástí toho plánu je také celoroční projekt, který se může každý rok měnit. Také se do plánu

Více

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Obsah vzdělávacího programu Naše vzdělávací nabídka je rozdělena do čtyř integrovaných bloků, které vycházejí z ročních období, zvyků, tradic, společenských událostí a hlavně z koncepce

Více

Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před

Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Děti jsou do přípravné

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

OTEVÍRÁME DEŠTNÍK PŘÍBĚHŮ

OTEVÍRÁME DEŠTNÍK PŘÍBĚHŮ Třídní vzdělávací program školní rok 2016/2017 OTEVÍRÁME DEŠTNÍK PŘÍBĚHŮ Zpracoval: Bc. Kateřina Homolová Marta Zoubková Mapa tematických celků Deštník Petrklíč k jaru klíč Souhrnný přehled integrovaných

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

V kapkách deště je celý svět Měsíční témata

V kapkách deště je celý svět Měsíční témata ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz PŘÍLOHA Č. 1 V kapkách deště

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Příloha č. 2 Minimálního preventivního programu pro dětský domov Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Více

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice Environmentální výchova PŘÍRODNÍ ZAHRADA Obsah:

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ Péče a výchova v dětské skupině zařízení péče o děti NKÚ (dále jen dětská skupina ) probíhá v úzké spolupráci s rodiči dětí. Ve vztahu mezi pečujícími osobami a

Více

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: Nabývá platnosti dne: Jiřina Dvořáková ředitelka školy PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Podmínky provozu

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem, IČ: 73184934 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Datum : 1.4.2009 PROCHÁZKA PO

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více