Putování časem se sluníčkem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Putování časem se sluníčkem"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace: Hlavní 12, Psáry Dolní Jirčany, Pracoviště MŠ: Pražská 155, Psáry Dolní Jirčany, Účinnost od: Č. j.: 315/2013 Zpracovaly: Mgr., Bc. Irena Vejsadová, ředitelka školy Romana Čiháková, vedoucí metodička MŠ Dana Kristen, zástupkyně ŘŠ pro MŠ 1

2 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY A OKOLÍ PODMÍNKY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Věcné podmínky Životospráva Organizace dne Řízení mateřské školy Psychosociální podmínky Spolupráce s rodiči Personální obsazení mateřské školy ORGANIZACE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP Environmentální výchova Cíle a úkoly školního vzdělávacího programu Rámcové cíle (záměry) předškolního vzdělávání: Klíčové kompetence (výstupy) předškolního vzdělávání: Další cíle předškolního vzdělávání v mateřské škole: VZDĚLÁVACÍ OBSAH ŠVP Popis integrovaných bloků VÍTÁME TĚ VE SLUNÍČKOVÉ ŠKOLCE BAREVNÝ SVĚT PODZIMU KDYŽ PADÁ LISTÍ TĚŠÍME SE NA VÁNOCE PANÍ ZIMA JEDE SVĚT KOLEM NÁS JARO ŤUKÁ NA DVEŘE SVÁTKY JARA NAŠE RODINA HURÁ NA PRÁZDNINY Metody a formy práce Třídní vzdělávací program jako nástroj konkretizace ŠVP Akce školy EVALUAČNÍ SYSTÉM Evaluace výchovně vzdělávací práce Evaluace dětí Evaluace třídy Evaluace školy Přílohy Konkretizované očekávané výstupy předškolního vzdělávání Desatero pro rodiče dětí předškolního věku Bezpečnostní opatření při práci s dětmi v MŠ Evaluace tematických celků prostřednictvím dílčích cílů z RVP PV Evaluační tabulka

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název: Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Sídlo: Hlavní 12, Psáry Dolní Jirčany, IČ: Kontakty: ZŠ, Hlavní 12 MŠ a ŠJ, Pražská 155 ŠJ, Pražská 155 MŠ, Pražská 155 MŠ, Pražská 795 internet: zřizovatel: ředitelka školy: zástupkyně ŘŠ pro MŠ: vedoucí metodička MŠ: (pevná linka, fax) (pevná linka) (mobilní telefon) (mobilní telefon) (mobilní telefon) Obec Psáry Dolní Jirčany, Pražská 137, Psáry, Mgr., Bc. Irena Vejsadová Dana Kristen Romana Čiháková 3

4 2. CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY A OKOLÍ Mateřská škola (dále též MŠ) v objektu Pražská 155 byla postavena v roce 1978, provoz byl zahájen v měsíci prosinci. Škola byla původně dvoutřídní vzhledem k dispozicím objektu. Od byla otevřena další třída s kapacitou 20 žáků v objektu Hlavní 13, kde bylo zároveň umístěno i jedno oddělení školní družiny. Kapacita celé MŠ tak byla do konce školního roku 76 dětí. Mateřská škola se nachází v obci Psáry v okrese Praha-západ, kraj Středočeský, leží jihovýchodně od Prahy mezi Jesenicí a Jílovým u Prahy. Jsou to dvě spojené obce Psáry a Dolní Jirčany. Velkou devizou naší obce je okolní příroda. Psáry mají moc hezkou polohu na úpatí vrchů Posázaví, je zde velké přírodní bohatství. Nachází se zde národní park skála Vápenka a v severní části obce pramení Záhořanský potok, po délce jeho toku vede turistická stezka. Zajímavostí obce je kostel svatého Václava, který pochází z 12. století. Protože je zde krásné okolí, využíváme kromě školní zahrady i vycházky do přírody blízký les, potok, rybník, apod., kde mají děti možnost hrát si s přírodninami. Dále využíváme k pobytu venku i dětská hřiště, která jsou v obci k dispozici. Od byl zahájen provoz ve zrekonstruované a dostavěné mateřské škole Pražská 155, kde bylo vybudováno 1. patro se dvěma novými třídami a zázemím (výdejna obědů a místnost na úklid použitého nádobí). Také zde byla umístěna třída na výuku anglického jazyka, denní místnost a dvě garsoniéry. Tyto prostory byly v srpnu 2011 změněny a vznikly zde místnosti pro školní psycholožku a vedení školy, pedagogický kabinet a dočasně třídy: pro speciální výuku dětí a 1. třída ZŠ. Prostory přízemí byly kompletně zrekonstruovány, školní jídelna výdejna v přízemí a kuchyňka v 1. patře jsou vybaveny novou technologií; do dvou tříd byl pořízen nový nábytek. Kapacita mateřské školy tak vzrostla na 112 dětí. Vzhledem k vysokému počtu žádostí o přijetí dětí do mateřské školy byla s účinností od zřízena další třída s kapacitou 25 dětí v Domově Laguna, Jílovská 138. Celková kapacita mateřské školy dosáhla 137 dětí a předškolní vzdělávání tak probíhalo až do konce školního roku 2011/2012 ve dvou objektech. Od školního roku 2012/2013 probíhalo předškolní vzdělávání v MŠ Pražská 155 ve čtyřech třídách s celkovým počtem 112 dětí, tj. 28 dětí/třída. S účinností od byla zřízena další třída s kapacitou 28 dětí v Zelené škole, Pražská 795. Celková kapacita mateřské školy dosáhla 140 dětí a předškolní vzdělávání probíhá ve dvou objektech, pěti třídách. V průběhu letních prázdnin 2009 byly do školní jídelny výdejny v objektu Pražská 155 doplněny nové technologie a také bylo personálně zajištěno vyvařování obědů pro základní i mateřskou školu. 4

5 Třídy v objektu Pražská 155 jsou velké, světlé, prostorné, slunné, vzdušné, dobře větratelné, přiměřeně vytápěné a vždy pečlivě uklizené. Ve třídách jsou výklenky, kde mají děti hrací kouty, které mají v oblibě. Každý hrací kout je vybaven různým materiálem pro tvořivou hru. Dále děti mají dostatek hraček, knih, nářadí i náčiní, didaktický materiál a společenské hry. Škola má velkou zahradu, na které jsou altán s tabulí, skluzavka a dvě pískoviště. Zahrada je dostatečně členitá a skrývá tajemná místa. Terén zahrady je svažitý a děti mají možnost chodit do kopce a z kopce. Také byl vybudován zahradní domek, kde jsou uloženy hračky a nářadí. V období letních prázdnin 2009/2010 bylo doplněno vybavení školní zahrady o nové herní prvky a pískoviště. Nevyhovující herní prvky byly odstraněny, nové pískoviště zachováno a staré v průběhu školního roku zrekonstruováno. Tuto zahradu děti využívají ve všech ročních obdobích co nejčastěji. Podél celé zahrady jsou vzrostlé vysoké túje, které chrání děti od hluku a prachu ze sousedící komunikace. V jarních měsících, pokud to lze, se některé vzdělávací činnosti přenášejí na zahradu, která poskytuje dostatek příležitostí zkoumat půdní typy, děti se seznamují s vlastností půdy k čemu slouží, jak vzniká, kteří živočichové v ní žijí. Na zahradě je také ohniště, které slouží pro slavnostní příležitosti. Děti mají možnost se (při zachování bezpečnosti) seznámit s živlem oheň. Na stromě je umístěno krmítko pro ptáky, kde mají děti možnost pozorovat ptáčky (zejména v zimním období). 5

6 3. PODMÍNKY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Věcné podmínky Mateřská škola v objektu Pražská 155 má dostatečně velké prostory, vzdušné, světlé, které vyhovují nejrůznějším skupinovým a individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné nářadí i vybavení pro odpočinek dětí jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí a jsou zdravotně nezávadné. Třídy jsou dostatečně vybaveny hračkami, pomůckami, pracovními materiály a průběžně doplňovány. Jejich umístění je přehledně uspořádáno tak, aby si je mohly děti samy brát a zároveň se naučit je zpět ukládat. V letech 2008/2010 byl zakoupen nový nábytek do dvou tříd. Didaktický materiál je soustředěn v kabinetu, kde si ho učitelky půjčují. Vzhledem k tomu, že se z dvoutřídní MŠ stala čtyřtřídní, je potřeba didaktický materiál průběžně doplňovat. Děti se částečně podílejí na úpravě tříd a výzdobě šatny nástěnky s jejich obrázky. Dodržují se bezpečnostní a hygienické normy a platné předpisy. Vnější i venkovní prostředí školy je udržováno v čistotě Životospráva Děti v mateřské škole mají po celý den možnost kdykoliv se napít pitná voda, čaj nebo šťáva. Pro zajištění pitného režimu v letních měsících si děti nosí vlastní pití v lahvičkách v batůžku a nosí si ho s sebou ven. Pokud pití dojde, je jim dolito, o umývání lahví se starají rodiče. Jídelníček odpovídá zásadám zdravé výživy, je pravidelně obměňován a sestavován s přihlédnutím k racionální výživě a veškerým platným předpisům. Pravidelně je zařazována zelenina a ovoce. Mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti nejsou nuceny ke konzumaci pokrmů a nápojů, které nemají rády. Podle zkušeností se i nové děti nenásilně zapojují a naučí se různé pokrmy ochutnat a později i konzumovat. Děti si mohou přidat polévku i hlavní jídlo. V rolích hospodářů si samy připravují stolování a uklízejí po svačině i po obědě. Děti stolují v klidné a pohodové atmosféře, hovoří spolu tiše. Od školního roku 2009/2010 se obědy připravují přímo v objektu Pražská 155, což přispělo ke zlepšení organizace práce i k výchovnému působení na děti, pokud se jedná o stolování. Děti 3 5leté se k odpolednímu odpočinku převlékají do pyžam (lehátka se rozkládají každý den) a děti 5 6leté odpočívají kratší dobu a na odpočinek se nepřevlékají. Významnou součástí denního programu jsou pohybové aktivity, které přispívají k formování zdravého životního stylu. Učitelkám se daří dodržovat čas odchodu na pobyt venku a jeho přiměřenou délku. Děti odchází ven za každého počasí (vyjma prudkého deště, silného větru, mrazů pod 10 stupňů a při zhoršené kvalitě ovzduší). 6

7 3.3. Organizace dne provoz MŠ Mladší děti 3 5 let scházení dětí ranní hry spontánní hry a činnosti dětí, rozvíjení podnětů učitelkou (individuální, skupinové, společné) ranní cvičení s pohybovou hrou přesnídávka :00 řízená vzdělávací činnost příprava na pobyt venku a pobyt venku oběd, hygiena odpočívání dětí na lehátku (spánek) převlékání a hygiena svačina odpolední zájmová činnost, rozcházení domů Předškoláci 5 7 let scházení dětí ranní hry spontánní hry a činnosti dětí, rozvíjení podnětů učitelkou (individuální, skupinové, společné) ranní cvičení s pohybovou hrou přesnídávka řízená vzdělávací činnost příprava na pobyt venku a pobyt venku oběd, hygiena odpočívání dětí četba pracovní listy, klidové činnosti svačina odpolední zájmová činnost, rozcházení domů Časový rozvrh je možné přizpůsobit podle konkrétního denního programu. V průběhu celého dne je zajišťován a dodržován pitný režim. 7

8 3.4. Řízení mateřské školy Mateřská škola je součástí příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ. Statutárním orgánem je Mgr., Bc. Irena Vejsadová, ředitelka školy, která po dohodě se zřizovatelem stanovuje místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí děti k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku a zveřejňuje je způsobem v místě obvyklým. Rozhoduje také o přijetí dítěte v průběhu školního roku, zároveň může po předchozím upozornění rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání. Zpracovává a odpovídá za veškerou dokumentaci školy vnitřní a vnější předpisy. Spolupracuje se zřizovatelem školy a dalšími orgány, které s provozem školy bezprostředně souvisejí. Z rozhodnutí ředitelky školy jsou zřízeny pracovní pozice zástupkyně ŘŠ pro MŠ (kterou od školního roku 2012/2013 vykonává Dana Kristen vede pedagogické pracovníky a řídí chod mateřské školy) a pozice vedoucí metodičky (kterou od školního roku 2012/2013 vykonává Romana Čiháková zajišťuje metodické vzdělávací dokumenty, kterými jsou ŠVP aj. materiály potřebné pro vzdělávání pedagogických pracovníků a dětí a kontroluje dodržování TVP). Nepedagogické pracovníky mateřské školy z rozhodnutí ředitelky školy řídí Mgr. Martina Běťáková, zástupkyně pro ekonomické a provozní záležitosti. Zástupkyně pro MŠ koordinuje činnost tříd, především pokud se jedná o organizaci akcí, škol v přírodě, výletů a dalších aktivit určených pro děti mateřské školy. Zapojuje spolupracovníky do všech aktivit školy a respektuje jejich názory. Zaměstnanci se mohou svobodně vyjádřit ke své práci i k práci jiných zaměstnanců, rovněž k vedení školy. Všichni zaměstnanci respektují povinnost mlčenlivosti a loajality. Zástupkyně pro MŠ úzce spolupracuje s ředitelkou školy a podílí se na plánování činnosti celé organizace. Současně také předává informace, zprávy a fotografie zástupci školy k zveřejnění na webu, který prostřednictvím školních stránek informuje veřejnost o všem, co se týká ZŠ i MŠ Psychosociální podmínky Nově přijaté děti mají možnost adaptace mohou chodit do kolektivu v kratších časových úsecích, aby se dokázaly přizpůsobit novému prostředí a situaci. Rodiče mohou být po domluvě s učitelkou přítomni ve třídě. Jsou informováni o nejvhodnější formě adaptace svého dítěte. Pedagogové respektují potřeby dítěte, navozují pocit klidu, pohody a bezpečí. Děti se učí pravidlům společného soužití, dostává se jim srozumitelných a jasných pokynů. Děti mají dostatečný prostor pro vlastní hru, učení, pobyt venku i relaxační činnosti. Každé dítě je posuzováno individuálně. O dětech jsou vedeny záznamy, které jsou využívány k jejich dalšímu rozvoji. Po domluvě s učitelkou mají děti možnost setkávat se mezi sebou v rámci ostatních tříd, spolupracovat a účastnit se společenských, kulturních i sportovních akcí. Všechny děti dodržují dohodnutá pravidla soužití. Podílejí se na tvorbě pravidel, která jsou viditelně vyvěšena ve třídách. Učitelka preferuje dialog s dítětem o dodržování společně dohodnutých pravidel před direktivními příkazy. Dětem se věnuje také školní psycholožka. V MŠ je přítomna jednou týdně v dopoledních hodinách. Svou činnost zaměřuje především na předškoláky a děti s odkladem školní docházky. 8

9 Po dohodě s učitelkami se věnuje i mladším dětem, které potřebují individuální péči a v kolektivu se projevují sobě vlastním (zvláštním) způsobem. Od nového školního roku 2013/2014 je dětem k dispozici školní logopedka, která také dochází do MŠ jednou týdně Spolupráce s rodiči Práva a povinnosti rodičů vycházejí ze Školního řádu. Rodiče mají možnost podílet se na dění ve třídách, účastnit se třídních i školních akcí, programů a akcí pořádaných ve spolupráci se školou. Spolupráce s rodiči a jejich aktivní přístup je vždy velmi vítaný. Rodiče jsou pravidelně informováni o všem, co se děje, formou informací uveřejněných na nástěnkách, dále prostřednictvím pravidelně aktualizovaných webových stránek a především rozhovory s učitelkami. Zákonní zástupci mají možnost zůstávat s dětmi v adaptačním období v MŠ, zapojují se do akcí tříd besídky, vánoční či velikonoční dílny zajišťuje si každá třída sama dle vlastního uvážení. Doprovázejí děti na kulturní akce obce vánoční a jarní trhy, zpívání v kostele. Zapojují se do podzimní akce Broučkova kouzelná lucernička a také do každoročního loučení s předškoláky u táborového ohně. Aktivně se podílejí na třídění odpadu sběr papíru, víček od PET lahví, elektroodpadu. Učitelky pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dětí, domlouvají se na společném postupu při jejich výchově a vzdělávání. Pedagogové důsledně chrání soukromí rodiny, podporují rodinnou výchovu a jednají s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Nabízejí rodičům poradenský servis (školní poradenská zařízení, logopedická péče, školní psycholog) a aktivity v otázkách výchovy a vzdělání (články, publikace, knihy). Rodiče podle svých možností pomáhají při organizaci školních akcí Personální obsazení mateřské školy Z deseti učitelek je pět třídními a jsou pro tuto práci plně kvalifikované. Ostatních pět pracuje jako učitelky. 1. ročník 1. A Mgr. Lucie Štěpánková, třídní učitelka Ing. Pavlína Hubálková, učitelka 2. ročník 2. A Romana Čiháková, třídní učitelka, vedoucí metodička MŠ Martina Šmerglová, učitelka 2. B PaedDr. Dagmar Hezcková, třídní učitelka Jana Šormová, učitelka 3. ročník 3. A Dana Kristen, třídní učitelka, zástupkyně ŘŠ pro MŠ Markéta Gazdová, učitelka 3. B Monika Mrkvová, třídní učitelka Silvie Seglová, učitelka Učitelky průběžně sledují odborné časopisy a články na webu a pracují s odbornou literaturou. Každý rok se účastní odborných seminářů a poté informují ostatní učitelky a v praxi tak využívají poznatků z dalšího vzdělávání. Na pravidelných pedagogických poradách jsou učitelky seznamovány s programem mateřské školy, s obsahem jednotlivých činností, s funkcí ŠVP. 9

10 Kolektiv pedagogických pracovníků cíleně probouzí a posiluje v dětech harmonický vztah k přírodě. Klade důraz na to, aby se děti učily z vlastní zkušenosti, a poskytují jim co nejvíce příležitostí k aktivnímu pohybu v přírodě, opět se zřetelem na jejich vlastní prožitky a tvořivost. Týmově se zapojují do třídění odpadu sběr papíru, elektroodpadu a víček od PET lahví (ten probíhá na charitativní účely). 4. ORGANIZACE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Kapacita MŠ je 140 dětí. Děti jsou rozděleny do 3 ročníků a 5 tříd podle věku. Každou třídu navštěvuje stejný počet dětí, a to 28. MŠ je s celodenním provozem od 6.30 do hodin. Příchod dětí je do 8.15 hodin, později pouze po dohodě rodičů s učitelkou. Děti, které v MŠ neobědvají, odcházejí před obědem. Po obědě si rodiče vyzvedávají děti od do hodin a po odpoledním odpočinku je možné si děti vyzvednout mezi až hodinou. Mimořádné odchody jsou možné vždy po domluvě s učitelkou. V době hlavních prázdnin je provoz omezen nebo přerušen. Zápis do MŠ probíhá na jaře v březnu nebo dubnu. V průběhu školního roku mohou být děti přijímány pouze v případě, že není zcela naplněna kapacita MŠ. Veřejnost je o rozhodnutích ředitelky o přijetí dítěte, včetně příslušných kritérií pro přijetí dětí do MŠ, informována na veřejných vývěskách, vývěskách školy a webových stranách školy. Kritéria stanovuje ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. V červnu probíhá informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí. Rodiče mají možnost se po domluvě dohodnout na konzultačních hodinách s učitelkou. Při adaptaci nových dětí je rodičům nabídnuto zapojení do celodenního výchovného programu v MŠ. Spontánní a řízené aktivity jsou vzájemně provázané a vyvážené a odpovídají možnostem a potřebám předškolního dítěte. Uplatňovány jsou všechny formy učení individuální, skupinové i frontální. Prožitkové učení je založené na zážitcích a vlastních zkušenostech dítěte a tím je podporována dětská potřeba objevovat a poznávat. Spontánní sociální učení je založené na přirozené nápodobě, a proto jsou dětem poskytovány vhodné vzory chování a postojů. Děti se učí na základě vlastních intelektových a praktických činností. Přes časovou uvolněnost je dodržován stanovený režim dne, který je dostatečně pružný, aby mohl ihned reagovat na potřeby dětí. Denně jsou zařazovány pohybové aktivity dětí, které jsou střídány klidovými a oddechovými činnostmi a vzdělávacími činnostmi. Děti mají dostatečný prostor pro vlastní hru, kterou mají možnost dokončit, či se k ní později vrátit. Plánování činností vždy vychází z potřeb dětí. 10

11 5. CHARAKTERISTIKA ŠVP Tento školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) a odráží podmínky naší mateřské školy a způsob práce s dětmi, který používáme. Přispívá k rozvoji dítěte a jeho učení v různých oblastech. V části VZDĚLÁVACÍ OBSAH je uvedena základní struktura vztahu ŠVP a TVP. Jsou dány návody, jaké tematické celky (témata) v daném období zařadit a jakým činnostem se věnovat. V mateřské škole se zaměřujeme především na environmentální výchovu. Z toho důvodu jsme zvolili název programu PUTOVÁNÍ ČASEM SE SLUNÍČKEM a k tomu odpovídající logo rozesmáté sluníčko, které nás postupně provází všemi ročními obdobími. Pro názornost jsme si zvolili STROM JAKO SYMBOL, který představuje přístupy, formy a metody naší práce při formování osobnosti dítěte. KOŘENY oblasti našeho výchovného působení, ze kterého vycházíme. ZEMĚ symbolizuje společné působení rodiny, školy a prostředí. BAREVNÁ JABLÍČKA představují cílové kompetence, soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro rozvoj a uplatnění dítěte. 11

12 12

13 5.1. Environmentální výchova Motto: Naučili jsme se létat v povětří jako ptáci, potápět se jako ryby. Zbývá jediné naučit se žít na Zemi jako lidé. Smyslem projektu je rozvíjet prostřednictvím různých činností kladný vztah k sobě, k prostředí, ve kterém žijeme, k přírodě. Děti se učí poznávat a chápat, že lidská činnost může životní prostředí chránit, ale také poškozovat. Hlavním cílem je přimět děti k aktivnímu přístupu k okolí a možnostem zlepšení vlastního života. V rámci projektu mají děti možnost v přirozených situacích, ale i zprostředkovaně si osvojovat znalosti, dovednosti a návyky potřebné k ochraně životního prostředí a k vytváření základních ekologických návyků. Vedeme děti k ekologickému cítění a vnímání okolního světa, pomáháme dětem objevovat jejich vztah k přírodě, spolu ji na naučných vycházkách, ale i při různých výukových programech pozorujeme, zkoumáme a objevujeme její zákonitosti. Snažíme se vychovávat děti k ohleduplnosti a vést je v přiměřené míře k odpovědnosti k přírodě, životnímu prostředí, sobě i druhým. V blízkosti MŠ se nachází les, který často využíváme k poznávání přírody, a zároveň se děti učí, jak ji mohou ochraňovat. Děti se seznamují s tříděním a recyklací odpadů. K čemu je vůbec dobré třídit odpad, na jaké druhy se odpad třídí a také, kam se takový odpad ukládá. Celý školní rok ve všech třídách sbíráme papír, který pak odevzdáme do sběru, ten probíhá 2x ročně pro ZŠ a MŠ společně. Finanční prostředky jsou pak rozděleny do všech tříd podle výtěžku, část peněz je určena pro charitativní účely. Kromě papíru sbíráme víčka od PET lahví, které se dále zpracovávají. Ve venkovním prostoru MŠ je umístěn červený kontejner na elektroodpad, kde mohou rodiče společně s dětmi tento odpad třídit. V každém ročním období zařazujeme den v přírodě, kdy děti stráví v přírodě celé dopoledne zajišťuje si každá třída sama, dle uvážení. Často pracujeme a tvoříme s přírodním či odpadovým materiálem. V průběhu školního roku učitelky doplňují TVP o různé náměty a nápady a přizpůsobují je potřebám a schopnostem dětí na třídách. Pracujeme podle odborné literatury a spolupracujeme s ekologickými centry, jako je např. Toulcův dvůr, Středočeská Mrkvička a jiná ekologická centra (dle nabídky) Cíle a úkoly školního vzdělávacího programu Rámcové cíle (záměry) předškolního vzdělávání: 1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 2. Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Klíčové kompetence (výstupy) předškolního vzdělávání: 1. Kompetence k učení 2. Kompetence k řešení problémů 13

14 3. Kompetence komunikativní 4. Kompetence sociální a personální 5. Kompetence činnostní a občanské Další cíle předškolního vzdělávání v mateřské škole: 1. Věnovat se plně dětem, zaujmout citlivý, laskavý, vstřícný přístup k dítěti. Využívat všech poznatků při výchovné práci. Rozhodující vliv na spokojenost dítěte a jeho prospívání má především zájem, jaký učitelka o každé dítě projevuje a jak mu porozumí. 2. Respektovat individualitu dítěte se všemi zvláštnostmi s důrazem na co největší uspokojování jeho potřeb. Respektovat svobodu rozhodování a projevu dítěte, současně dávat dítěti větší důvěru v zodpovědnosti za jeho chování. 3. Promyšleně využívat především individuálního přístupu, zejména u hůře adaptabilních, či neklidných dětí. Věnovat zvýšenou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a dětem nadaným. 4. Vést děti ke zdravému životnímu stylu. 5. Při pobytu venku využívat různého nářadí a náčiní pro hru, promýšlet náplně nové hry, poznávací činnosti, rozvíjení fyzické zdatnosti. 6. Ponechat dětem právo na hru a volnost při výběru činnosti, rozvíjet rozumové schopnosti, myšlení, řeč, vlohy, zájmy, nenásilně zapojovat děti do činnosti vhodnou motivací. 7. Vypracovat třídní vzdělávací program vycházející ze Školního vzdělávacího programu a hlavních témat pro školní rok. 8. Seznamovat rodiče s činnostmi dětí. 9. Hodnocení vytvářet verbální formou, do třídní knihy provádět zápisy jednotně, písemné přípravy dle individuálních potřeb pedagoga. 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH ŠVP Vzdělávací nabídka ŠVP je uspořádaná do deseti integrovaných bloků: 1. VÍTÁME TĚ VE SLUNÍČKOVÉ ŠKOLCE 2. BAREVNÝ SVĚT PODZIMU 3. KDYŽ PADÁ LISTÍ 4. TĚŠÍME SE NA VÁNOCE 5. PANÍ ZIMA JEDE 6. SVĚT KOLEM NÁS 7. JARO ŤUKÁ NA DVEŘE 8. SVÁTKY JARA 9. NAŠE RODINA 10. HURÁ NA PRÁZDNINY 14

15 6.1. Popis integrovaných bloků VÍTÁME TĚ VE SLUNÍČKOVÉ ŠKOLCE Charakteristika: Cílem bloku je adaptace dětí na prostředí mateřské školy a jednotlivých tříd, zavedení společných pravidel, seznámení s novými kamarády a dospělými jak pedagogickými, tak správními zaměstnanci. Dalším cílem je vytvořit každému dítěti vhodné podmínky a zázemí k jeho adaptaci. Pomoci nám může třeba loutka nebo maňásek. Důležité je rovněž postupné zvykání dětí na denní režim, ve třídách předškoláků nastavení modelu cílené, soustavné a smysluplné práce. Tento blok využívá poznatků, které si děti osvojily o letních prázdninách. Děti jsou v průběhu měsíce seznámeny s celoročním tříděním odpadového materiálu, který na půdě mateřské školy probíhá. Vzdělávací cíle: zvládat sebeobsluhu (podle možností a věku dítěte) získání relativní citové samostatnosti rozvoj pohybových schopností a dovedností v oblasti hrubé motoriky seznamovat se s pravidly chování ve vztahu k druhému (respektovat kamaráda) uplatňovat základní hygienické a zdravotně preventivní návyky rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev usnadnit dětem jejich vstup do mateřské školy vhodnou organizací a laskavým přístupem učit se společně si hrát a dodržovat stanovená pravidla podporovat dětská přátelství začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky posilovat prosociální chování ve vztahu k dospělým seznámit děti se světem lidí, kulturou a uměním osvojovat si základní poznatky o prostředí, v němž dítě žije učit se dokončit hru a samostatně uklízet hračky Vzdělávací nabídka: činnosti uvádějící dítě do časových a režimových momentů aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy společné vytváření pravidel činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování volné výtvarné činnosti tvoření obrázků z víček od PET lahví podle vlastní fantazie jednoduché pohybové hry poznávání přírodních zákonů formou vycházek do okolí přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm volné hry na zahradě 15

16 zakopání pokladu různé druhy odpadu (rozložitelný, nerozložitelný) vyprávění vlastních zážitků z přírody jednoduché říkanky, básničky komunitní kruh rozhovory oslava narozenin, výroba kalendáře spontánní hra poslech čtených i vyprávěných pohádek Očekávané výstupy: zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru domluvit se slovy a porozumět slyšenému zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité částečně se orientovat v prostoru i v rovině postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory těšit se z hezkých a příjemných zážitků navazovat kontakty s dospělým přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy všímat si změn a dění v nejbližším okolí. 16

17 BAREVNÝ SVĚT PODZIMU Charakteristika: Hlavním cílem bloku je pozorování náhlých změn v přírodě, spojených s typickými znaky podzimu. Děti se učí všemi smysly rozlišovat různé druhy ovoce a zeleniny. Seznamuje děti s podzimními pracemi na poli, zahradě a v lese. Pozorujeme změny v přírodě, které podzim přináší, všimneme si jeho krásy a barevnosti. Prakticky využijeme dary podzimní přírody a možnosti, které toto období umožňuje. Vzdělávací cíle: rozvíjet a užívat všechny smysly osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví rozvoj kooperativních dovedností práce ve skupinách, sbližování dětí rozvoj tvořivosti a fantazie rozvoj slovní zásoby vytvářet zdravé životní návyky a postoje vytvářet základy pro práci s informacemi posilování přirozených poznávacích citů podporovat verbální i neverbální komunikaci mezi dětmi i ve vztahu s dospělými učit se spolupracovat, vnímat výkon druhého, být empatický rozvíjet společenský a estetický vkus vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný získávat nové poznatky o živé i neživé přírodě Vzdělávací nabídka: pozorování přírody, vycházky do lesa pohybové a hudebně pohybové hry hry a práce s přírodninami výtvarné a pracovní činnosti zapojení všech smyslů rozlišení ovoce a zeleniny podle vůně, vzhledu a hmatu hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti přímé pozorování přírodních jevů odlet ptáků do jižních krajů práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií smyslové a psychomotorické hry postupné seznamování s matematickými pojmy (přiměřeně věku dítěte) poznávací činnosti podzimní příroda poznávání historie krajiny v okolí MŠ ekologicky motivované hravé aktivity vytváření intenzivního vztahu ke konkrétnímu místu nebo stromu konstruktivní a grafické činnosti 17

18 využití knížek, obrázků, fotografií práce s literárními texty a obrazovým materiálem hra na Orffovy nástroje tematicky zaměřené písně modelování. Očekávané výstupy: rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, aktivního pohybu a zdravé výživy pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení přemýšlet, uvažovat, a své myšlenky i úvahy se snažit vyjádřit vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat uvědomovat si svou samostatnost, orientovat se ve skupině snažit se ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky řešit konflikt dohodou utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování ve skupině zachycovat skutečnosti ze svého okolí orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí uvědomovat si, že způsobem, jakým se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí pojmenovat části těla a některé orgány 18

19 KDYŽ PADÁ LISTÍ Charakteristika: Cílem bloku je naučit děti uvědomovat si krásy podzimu, učit se vnímat detaily podzimní přírody a seznámit se s možností využití některých přírodnin. Umožňuje dětem vnímat rozmanitost podzimní přírody, všímat si podobností i odlišností (listnaté a jehličnaté stromy, počasí), také změny počasí jak vzniká déšť, mlha, sníh. Rozvoj vědomostí o ochraně zdraví při nepříznivých vlivech chladného počasí. Seznámení s lidským tělem, s hygienickými návyky, předcházení nemocem, vedení ke zdravému životnímu stylu. Vzdělávací cíle: vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví rozvíjet přiměřenou fyzickou aktivitu rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka posilovat přirozené poznávání (zvídavost, radost, zájem ) rozvíjet kooperativní dovednosti vnímat a přijímat základní hodnoty ve společnosti vytvářet podvědomí o kráse barevného světa kolem nás rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit rozvoj tvořivosti kultivovat mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou a jejími plody osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému v dětské herní skupině vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí a jeho neustálých proměnách pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí Vzdělávací nabídka: příprava přírody na zimu rozhovory, vycházky podzimní přírodou, využití obrazového materiálu listy a plody vzhled, původ tvořivá práce s přírodním materiálem manipulace motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností rozlišovaní stromů jehličnaté a listnaté (charakteristické znaky) ekologicky motivované herní aktivity hrabání listí na školní zahradě 19

20 lesní zvířata kresba hry s barvami barevný svět podzimu pozorování podzimního počasí a jeho proměn zdravotně zaměřené činnosti; zdravé a nezdravé potraviny (rozlišování) vycházky do lesa vnímání proměňující se přírody, překonávání přírodních překážek činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí číselná řada třídění, určování počtu, činnosti zaměřené k vytváření pojmů a osvojování poznatků četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením pohybové činnosti různého charakteru večerní dobrodružná hra Broučkova kouzelná lucernička Očekávané výstupy: zvládnout základní pohybové dovednosti zacházet s běžnými předměty denní potřeby a hračkami zvládat jednoduchou obsluhu odpovídat, slovně reagovat záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného) udržet pozornost chápat prostorové pojmy chápat některé matematické pojmy myslet kreativně nalézat nová nebo alternativní řešení prožívat radost ze zvládnutého a poznaného podílet se na organizaci hry a činnosti uvědomovat si svoje možnosti a limity snažit se ovládat své afektivní chování těšit se z hezkých a přírodních zážitků zachytit a vyjádřit své prožitky uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému uplatňovat své individuální potřeby respektovat rozdílné vlastnosti svých vrstevníků vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných činností osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké všímat si změn a dění v nejbližším okolí a porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé mít povědomí o významu přírody pro člověka pomáhat pečovat o okolní životní prostředí 20

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz PŘÍLOHA Č. 3 Roční plán pro

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz PŘÍLOHA Č. 4 Roční plán pro

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Aktualizace ŠVP školní družiny Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Tento dokument upravuje některé body původního ŠVP školní družiny ze dne 3.září

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Č.j. 344/2010/2

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK (příloha k ŠVP Společná cesta pro ZV) Obsah. 1. Základní údaje o přípravném

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 1.1. Cíle školního vzdělávacího programu... 3 1.2. Klíčové kompetence... 3 1.2.1.Kompetence k

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace Adresa školy: Hluboké Mašůvky 157, 671 52 www.zsmasuvky.ic.cz Zřizovatel školy: Ředitel školy:

Více

Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Město ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VESELÁ ŠKOLKA. na dobu tří školních let: 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Město ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VESELÁ ŠKOLKA. na dobu tří školních let: 2005-2006 2006-2007 2007-2008 Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Město ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VESELÁ ŠKOLKA na dobu tří školních let: 2005-2006 2006-2007 2007-2008 Motto: Vše co potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Komenského 312, Habartov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Č.j.: 51-21/2014/OŘ 21 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Platnost od 1. září 2014 Obsah: ROČNÍ PLÁN: Roční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště Identifikační údaj Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání pro školní rok 2013/2014 Jaro, léto, podzim, zima, to je celý rok Identifikační údaje Název zařízení: Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov

Více

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta Základní škola Zelená Havířov - Životice Plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta -1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více