Školní vzdělávací program:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program:"

Transkript

1 Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení Tělesný rozvoj vést k uvědomování si vlastního těla, nutnosti péče o vlastní zdraví a bezpečnost s ohledem na druhé. Rozvíjet pohybové dovednosti, fyzickou zdatnost, (správné dýchání, držení těla, hrubá a jemná motorika, zdravotní cviky, překonávání překážek, dodržování pravidel při pohybových hrách, pohyb v terénu, pohyb ve vodě apod.). Řeč zvládnout správnou výslovnost všech hlásek, rozvíjet slovní zásobu, gramatickou správnost, tempo, cvičit dovednosti usnadňující další učení (rytmizace, vyjádření vlastní myšlenky, recitace, popis, vyprávění zážitku, dramatizace, zraková a sluchová percepce, apod.). Myšlení a paměť rozvíjet smyslové vnímání, paměť, pozornost, tvořivost, představivost a fantazii, přecházet od konkrétně názorného myšlení k slovně logickému (pojmovému). Posilovat zvídavost a radost z objevování (třídění, porovnávání, odhad, hádanky, labyrinty, kognitivní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční a dramatické činnosti, apod.). Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost Jedinec a kolektiv umožnit poznání hodnoty lidských práv, individuální svobody, hodnotu vztahů, soudržnosti s ostatními, hodnotu života, zdraví, životního prostředí 1

2 (vlastní soukromí, možnost volby, rovnost všech, soucítění a solidarita, ohled na jiné, spolupráce, komunikace). Připravovat na život v multikulturní společnosti (různost kulturních komunit a zvyků, vzájemné sbližování). Kulturní dědictví přispívat k uvědomění si hodnot jazyka, tradic, uměleckých děl (lidové písně a pohádky, pořekadla, zvyky, stavby, obrazy, sochy, apod.) Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Vlastní osobnost - rozvíjet poznání sama sebe, vlastních zájmů, možností a potřeb, zdravého sebevědomí a sebedůvěry (zkoušky a omyly, porovnávání s druhým, překonávání strachu). Společný život vést k zájmu o činnost druhých a možnosti ovlivňování své situace (spolupráce, pohybové, taneční a námětové hry, dramatizace). Klíčové kompetence dítěte ukončujícího předškolní vzdělávání: 1. k učení (soustředěně pozoruje, všímá si souvislostí, uplatňuje své zkušenosti, orientuje se ve svém prostředí, aktivně si všímá okolí, záměrně vyvine úsilí k dalšímu porozumění věcem, jevům a dějům, umí postupovat dle instrukcí, chce dokončit započaté, uvědomuje si své pokroky, chce se učit) 2. k řešení problémů (všímá si dění a problémů, řeší samostatně známé situace na základě zkušeností, zkouší a experimentuje, užívá logických, matematických a empirických postupů, rozlišuje řešení vedoucí k cíli, uvědomuje si možnost ovlivnit situaci svou aktivitou, nebojí se chybovat, pokud je oceněno za snahu) 3. komunikativní (ovládá řeč, rozumí slyšenému, dokáže vyjadřovat své myšlenky, prožitky, nálady různými prostředky, ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní, rozšiřuje slovní zásobu a aktivně ji využívá v komunikaci s okolím, umí využít informativní a komunikační prostředky, uvědomuje si existenci cizích jazyků a možnost naučit se je) 4. sociální a personální (umí si vytvořit vlastní názor a vyjádřit jej, uvědomuje si, že za své chování odpovídá a nese důsledky, rozpozná nespravedlnost, nevhodné chování, umí ho odmítnout a dokáže se bránit, ve skupině se 2

3 dokáže prosadit i podřídit, spolupracovat, dodržovat dohodnutá pravidla a základní společenské návyky, je schopno chápat odlišnost jiných a být k nim tolerantní) 5. činnostní a občanské (svoje činnosti se učí plánovat, organizovat, vyhodnocovat, uvědomuje si své slabé a silné stránky, odhaduje rizika a přizpůsobuje se daným okolnostem, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, váží si práce i úsilí druhých, snaží se chovat v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, uvědomuje si svá práva i práva druhých, stejnou hodnotu všech lidí, zajímá se o dění a prostředí, uvědomuje si, že je svým chováním může ovlivnit, dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých) Integrované bloky: Krtek ve školce (4 týdny) září Krtek v lese (8 týdnů) říjen, listopad Krtek na horách (8 týdnů) prosinec, leden, půlka února Když přichází jaro (6 týdnů) konec února, březen Koho mám rád (6 týdnů) duben, půlka května Krtek na výletě (6 týdnů) konec května, červen Časový plán bloků je orientační a plně přizpůsobitelný pedagogům. Náš program tvoří šest bloků. Děti provází pohádková postavička Krtek, která má svým chováním k dětem velmi blízko. Stejně jako ony pozoruje a poznává svět kolem sebe. Děti mají příležitost poznávat přírodu kolem sebe všemi smysly a objevovat její tajemství. Sledují přirozený cyklus ročních období, přírodních a společenských situací s nimi spojených (přírodní jevy, vliv člověka na přírodu, tradice, svátky). Pomáhají dítěti porozumět okolnímu světu, zejména vlivu přírody na veškeré dění. Navozují konkrétní situaci a činnost, která bezprostředně souvisí se životem dítěte. Školní vzdělávací program vychází z publikace Miloslavy Sloupové: Rok s Krtkem, Portál

4 Podtémata: Vycházejí z integrovaných bloků. Jsou pro pedagoga návrhem, který může volně dle potřeb doplňovat a obměňovat. Délku podtématu určuje učitelka podle potřeby a zájmu dětí. Rozpracovává v TVP dílčí výstupy s přihlédnutím k věku dětí s tím, že sleduje jejich dosahování při střídání řízených a spontánních činností dětí každý den. Integrovaný blok Podtéma Počet týdnů Krtek ve školce Já, moje rodina a školka 4 Můj den Chci být dobrý kamarád Krtek v lese U zajíce na zahrádce 8 Všechny barvy podzimu Draku leť Jak šla zvířátka spát Ten umí to a ten zas tohle Krtek na horách Krtek a čert 8 Bude zima bude mráz Když vánoce zavoní a zvoneček zazvoní Co už všechno vím - zápis Když je krtek nastydlý Masopust Když přichází jaro Knihy jsou můj kamarád 6 Krtek a skřivánek probouzí jaro Dvorek plný mláďátek Hody, hody doprovody Koho mám rád Od semínka ke kytičce 6 Moje tělo Moje maminka Tajemství přírody 4

5 Krtek na výletě Moje země 6 Po vodě i po souši Co jsem viděl na výletě Už se těším do školy 5

1. Organizace vzdělávání

1. Organizace vzdělávání 1. Organizace vzdělávání Vzdělávání dětí probíhá v jedné třídě. I. třída: věk 3 6 let učitelky: Jaroslava Zbořilová vedoucí učitelka Monika Jachová - učitelka Denní program: Výuka v MŠ probíhá podle školního

Více

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Platnost od 1. 9. 2007 Základní škola Trmice 1. POSLÁNÍ A CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Hlavním posláním přípravné třídy je příprava dětí

Více

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Zámecká Rosice okres Brno venkov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Se sluníčkem si hrajeme, zpíváme, kreslíme, cvičíme.. Projednán na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný na základě RVP PV č.j. 32 405 / 2004 22 Č. j. MŠOEB 165/2010 vydán: 10. 6. 2010

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Aktualizace ŠVP školní družiny Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Tento dokument upravuje některé body původního ŠVP školní družiny ze dne 3.září

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Měnín 664 57 Měnín 376 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SVĚT NA DOSAH RUKY OBSAH: I. Identifikační údaje II. Obecná charakteristika školy III. Charakteristika vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 1.1. Cíle školního vzdělávacího programu... 3 1.2. Klíčové kompetence... 3 1.2.1.Kompetence k

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

5. A Vzdělávací program přípravné třídy

5. A Vzdělávací program přípravné třídy 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika Přípravná třída je určena pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí k jejich bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Obsah 1. Identifikační údaje 3 1.1 Název vzdělávacího programu 3 1.2

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více