ÚVODNÍ SLOVO. Máte před sebou výroční zprávu Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové organizace za rok 2013.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍ SLOVO. Máte před sebou výroční zprávu Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové organizace za rok 2013."

Transkript

1

2 ÚVODNÍ SLOVO Vážení uživatelé, široká laická veřejnosti. Máte před sebou výroční zprávu Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové organizace za rok Je krátkým a souhrnným ohlédnutím za předchozím rokem. Zároveň je pro nás příležitostí a možností uvidět věci příjemné, ty které se podařily a také věci nepříjemné, které se staly poučením a východiskem pro věci nové a lepší. Veškerá naše práce byla podřízena plnění našeho poslání a zejména cílů pro daný rok. Věříme, že následující stránky mnoho napoví. Výroční zpráva je zároveň poděkováním našim zaměstnancům, dobrovolníkům, rodinným příslušníkům, sponzorům a dodavatelům za jejich obětavou práci a pomoc, úsilí a osobní vklad jejich práce do našich služeb. Děkujeme Vám. Přejeme si, abychom se nebáli stárnout. Ing. Ivana Holinková ředitelka 2

3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOMOVĚ Provoz Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové organizace (dále Domov), byl zahájen v nových prostorách v březnu Domov je umístěn v blízkosti konečné stanice MHD, na okraji sídliště Dobětice, s krásným výhledem na Krásné Březno a České Středohoří. Poskytuje seniorům bezbariérové ubytování, stravování, ošetřovatelskou a sociální péči, praní prádla, úklid, sociální služby a poradenství, aktivizační a zájmové činnosti, kroužky. Dále nabízíme fakultativní placené služby dle potřeb a zájmu uživatelů. Kapacita Domova byla v roce lůžek (domov pro seniory 150 lůžek, domov se zvláštním režimem 18 lůžek), kromě ubytovacích prostor jsou zde společné prostory, klubovny, sál, tělocvična, dílny pro zájmové aktivity a zahrada. NÁZEV: DOMOV PRO SENIORY DOBĚTICE, příspěvková organizace SÍDLO: ÚSTÍ NAD LABEM, ŠRÁMKOVA 38A, PSČ PRÁVNÍ NORMA: PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČ: BANKOVNÍ SPOJENÍ: /0100 ZŘIZOVATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM SÍDLO ZŘIZOVATELE: ÚSTÍ NAD LABEM, VELKÁ HRADEBNÍ 8, PSČ IČ ZŘIZOVATELE:

4 Služba: domov pro seniory Dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., ve znění zák. č. 206/ 2009 Sb. O sociálních službách v platném znění ust. 49 se v Domově pro seniory Dobětice poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby Naší cílovou skupinu tvoří mladší senioři od let věku a starší senioři nad 80 let, kteří potřebují dopomoc v běžných denních činnostech. Jsou k nám umisťováni uživatelé, jejichž diagnóza a stav jim neumožňuje prožívat zbytek života doma či v jiném typu zařízení, včetně uživatelů imobilních. Služba: domov se zvláštním režimem Dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., 206/ 2009 Sb. O sociálních službách v platném znění ust. 50 se v Domově pro seniory Dobětice poskytují pobytové služby osobám s Alzheimerovou, stařeckou a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v tomto zařízení při poskytování sociální služby je přizpůsoben potřebám těchto osob. Naší cílovou skupinu tvoří mladší senioři od let věku a starší senioři nad 80 let. 4

5 Poslání POSLÁNÍ A CÍLE DOMOVA PRO SENIORY 1. Naším posláním je snaha o vytvoření bezpečného a příjemného prostředí. 2. Podporujeme uživatele ve využívání místních institucí, udržování přirozené vztahové sítě žít běžným způsobem života. 3. Snažíme se u našich uživatelů o zachování optimální míry samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti za své chování, jednání, rozhodování, přispíváme tak k prožití plnohodnotného života. 4. Usilujeme o to, aby zůstali součástí přirozeného místního společenství. 5. Respektujeme svobodnou vůli uživatelů ve výběru aktivit, snažíme se respektovat jejich rozhodnutí, aby měli co nejvíce zachován pocit přirozeného života. 6. Chceme poskytovat ošetřovatelskou a sociální péči tak, aby byla zaměřena na uspokojení individuálních potřeb uživatelů (potřeby sociální, psychické, biologické, duchovní). Našim cílem je: 1. Zajištění sociální a ošetřovatelské péče dle individuálních potřeb uživatelů. 2. Podporovat uživatele v prožívání samostatného života a udržování soběstačnosti, rozvíjet a respektovat citový život uživatelů a umožňovat jim navazovat přátelské mezilidské vztahy. 3. Snižovat následky nepříznivé situace uživatelů, pro kterou nás vyhledali. 4. Zvyšovat individualitu služeb: respektovat a uplatňovat právo uživatelů podílet se na plánování a průběhu sociální služby a vyjadřovat své potřeby, přání a stížnosti. 5. Vytvářet a zlepšovat podmínky pro aktivní prožívání volného času uživatelů formou jejich účasti na individuálních a skupinových činnostech rozvíjejících osobnost. 6. Spolupracovat s uživateli, jejich rodinami a blízkými osobami. 7. Zapojovat se do nových přístupů péče o uživatele služeb a být součástí projektů zvyšujících kvalitu Domova. 5

6 POSLÁNÍ A CÍLE DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Poslání 1. Poskytovat pobytové služby uživatelům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu stařecké, Alzheimerovy demence a jiných typů demencí, v bezpečném a příjemném prostředí. 2. Poskytovat ošetřovatelskou a sociální péči tak, aby byla zaměřena na uspokojení individuálních potřeb uživatelů (potřeby sociální, psychické, biologické, duchovní). 3. Poskytovat takovou míru podpory, která umožňuje co nejdéle zachovat dosavadní úroveň soběstačnosti uživatelů. 4. Naší snahou je udržení, a pokud lze, rozvoj sociálních kontaktů uživatelů. 5. Snažíme se motivovat uživatele k aktivizačním činnostem. 6. Podporujeme uživatele v uplatňování vlastních práv a zájmů. Našim cílem je: 1. Zajištění sociální a ošetřovatelské péče dle individuálních potřeb uživatelů. 2. Zachování, případně další rozvoj získaných sociálních a společenských návyků a dovedností. 3. Rozvoj spolupráce s uživateli, jejich rodinami, přáteli a blízkými osobami uživatelů. 4. Vytváření aktivizačních programů, které podporují paměť, pozornost, jazykové schopnosti a dále techniky podporující prostorovou orientaci a jemnou motoriku. 5. Udržení stávajícího dobrého standardu prostředí a vybavení v prostorách domova se zvláštním režimem. 6. Zapojování do nových přístupů péče o uživatele služeb a být součástí projektů zvyšujících kvalitu Domova. 6

7 SLUŽBY DOMOVA V ROCE 2013 UBYTOVÁNÍ Naši uživatelé mají k dispozici 1-2 lůžkové pokoje a 4 lůžkové pokoje. Každý pokoj má vlastní koupelnu s WC, některé pokoje mají balkon. Hostinské pokoje slouží k ubytování návštěv uživatelů. STRAVOVÁNÍ Našim uživatelům je zajišťována celodenní strava, 3x denně výběr ze dvou jídel u oběda. Snídaně, oběd a večeře. Dle potřeby uživatele lze připravovat pokrmy pro stravu diabetickou či v šetřící technologické úpravě. V roce 2010 začala probíhat realizace projektu Standardizace nutriční péče a certifikace Domova s cílem zajištění optimálního nutričního stavu stravování uživatelů. Projekt byl realizován ve spolupráci s Českou asociací sester, se společností pro klinickou výživu a intenzivní metabolickou péčí /SKWIMP/ a společností Nutricia. V roce 2011 získal náš Domov certifikát Standardizace nutriční péče a v roce 2013 tento certifikát obhájil. Naší snahou je nadále udržovat nastavenou hodnotu v nutriční péči, tak abychom v roce následujícím (tj. 2015) dosáhli dalšího obnovení tohoto certifikátu. Individuální přístup ve stravování u uživatelů je zajišťován nutriční terapeutkou, která zároveň sestavuje jídelní lístky s nutričními propočty odpovídajícími stanoveným hodnotám jednotlivých diet. V roce 2013 byl tento přístup uskutečněn u 73 uživatelů a u 4 byl stanoven individuální výběr při plánování stravy a sestavování jídelníčku, kdy je zohledněn zdravotní stav a potřeby uživatele. Uživatelům, kterým běžná strava nestačí pokrýt jejich nutriční potřebu, je předepisována doplňková enterální výživa na základě jejich nutričního stavu a nutričních potřeb. Strava je doplňována sippingem či modulárními dietetiky v průměru u 30 uživatelů měsíčně. Nutriční potřeby u uživatelů, kteří jsou v malnutrici či v jejím ohrožení vyhodnocuje nutriční terapeutka na základě individuálních nutričních propočtů zkonzumované stravy a pravidelného měsíčního vážení tělesné hmotnosti uživatelů, kteří jsou poté vyhodnoceni jako nutričně rizikoví. 7

8 Dále v roce 2013 byla prováděna nutriční terapeutkou edukace uživatelů i jejich rodinných příslušníků o dietách, o důsledcích z nedostatečného příjmu stravy, o dodržování správného pitného režimu a další. U 47 nově příchozích uživatelů byla provedena nutriční anamnéza. Výsledky nutriční péče v našem Domově jsou úzce spojeny spoluprací nutričního terapeuta se zdravotním personálem, pracovníky sociální péče a stravovacího úseku a gastroenterologem. Počet připravených a vydaných jídel v roce 2013 Počet připravených jídel na službě Domov se zvláštním režimem Počet vydaných jídel na službě Domov se zvláštním režimem Počet připravených jídel na službě Domov pro seniory Počet vydaných jídel na službě Domov pro seniory ZDRAVOTNÍ, OŠETŘOVATELSKÁ A SOCIÁLNÍ PÉČE V Domově je zajišťována uživatelům zdravotní a poskytována ošetřovatelská a sociální péče odpovídající jejich zdravotnímu stavu. Základní péče o zdraví je zajišťována v nepřetržitém provozu zdravotními sestrami a pracovníky přímé obslužné péče. Zdravotní péče je zajišťována lékaři, kteří do Domova pravidelně docházejí praktický lékař 1 x týdně a psychiatr 1x měsíčně. REHABILITACE V Domově je prováděna odborná i základní rehabilitace, která je zaměřena na zlepšení či udržení soběstačnosti uživatelů. Individuální fyzioterapie probíhala v roce 2013 u 96 uživatelů - nácvik lokomoce a mobility, vertikalizace z polohy vleže na zádech do sedu, nácvik stoje u pevné opory, nácvik chůze po rovině /s pomocí čtyřbodového, čtyřkolového či vysokého chodítka/, po schodech, užívání protetické pomůcky, nácvik přesunu na vozík a na lůžko. U 44 uživatelů byla prováděna kondiční léčebná tělesná výchova (LTV), a to pasivní a aktivní cvičení s dopomocí, procvičování hybnosti, cvičení na rozsah pohybu, svalovou sílu a dechová cvičení. Celkově u 60 lidí probíhala skupinová LTV, cvičení s diagnózami ortopedickými, traumatologickými, neurologickými, psychiatrickými apod. Cvičilo se s pomocí míče, kroužků a dalších pomůcek. Šlo o cviky vhodné k protažení páteře a kloubů a posilování všech svalových skupin. 8

9 U 12 lidí probíhala individuální LTV po úrazech, cévní mozkové příhodě (CMP) a infarktu myokardu (IM). Po dohodě u 14 lidí probíhala odborná rehabilitace elektroléčba, vodoléčba, masáže a měkké techniky. PRANÍ PRÁDLA Praní, žehlení osobního i ložního prádla včetně drobných oprav je zajišťováno personálem prádelny Domova. ÚKLID Úklid pokojů a dalších společných prostor Domova se řídí provozním řádem schváleným Orgánem ochrany veřejného zdraví a je realizován vlastními pracovníky. ERGOTERAPIE V Domově probíhá odborná ergoterapie. Je zaměřena jak na rozvoj jemné a hrubé motoriky, tak i na udržování soběstačnosti uživatelů při běžných denních činnostech. V rámci skupinové ergoterapie si uživatelé procvičují kognitivní (paměťové) funkce, ale i manuální činnosti, např. výtvarného charakteru. Individuální ergoterapie byla v roce 2013 realizována u 63 uživatelů služby domova pro seniory a u 16 uživatelů služby domova se zvláštním režimem. U těchto uživatelů byla ergoterapie zaměřena hlavně na udržení soběstačnosti v denních činnostech (oblékání, osobní hygiena, stravování, mobilita, nácvik přesunů na vozík a na lůžko, orientace v prostoru domova pro seniory a domova se zvláštním režimem). Dále na rozvoj a udržení motorických funkcí horních končetin (individuální cvičení na podporu rozsahu pohybu, svalové síly, jemné a hrubé motoriky, koordinace, čití). Dalším úkolem je procvičování kognitivních funkcí se zaměřením na krátkodobou paměť, orientaci v realitě, logické myšlení, pozornost a poznávání. U uživatelů s poruchou řeči se ergoterapie zabývá rozvojem komunikačních dovedností (zaměřeno na produkci řeči, na slovní zásobu využívanou v denním životě, grafomotorická cvičení, prvky alternativní a augmentativní komunikace). U imobilních klientů je využíváno prvků bazální stimulace (somatická, vizuální, auditivní) a jiných aktivizačních činností např. výtvarného charakteru. 9

10 SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ A SLUŽBY Přijetí a vyřízení žádostí o pobytovou službu Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové organizace, řeší sociální pracovnice. Vyřizují potřebné záležitosti uživatelů od jejich příchodu do Domova, až po ukončení pobytu. Zprostředkovávají kontakt s úřady a okolním prostředím uživatele. Pomáhají při uplatňování práv, oprávněných zájmů uživatelů a obstarávání osobních záležitostí. DALŠÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V ROCE 2013 Fakultativní - placené služby: kadeřnice, pedikérka, donáška nákupu, odborná rehabilitace, doprovod a odvoz autem, drobné údržbářské služby, drobné opravy oděvů. Dále je k dispozici telefonní automat, prodejní stánek s občerstvením a základními hygienickými potřebami, kadeřnictví. Pro seniory z okolí: odběr obědů přes ulici, členům SENIOR KLUBU DOBĚTICE - účast v zájmových kroužcích, kulturních akcích, klubová činnost a odborná rehabilitace. 10

11 SPOLEČNÉ PROSTORY Domova Vstupní hala Hlavní jídelna Jídelnička a kuchyňský koutek na každém poschodí Společenský sál Tělocvična Rehabilitace Zahrada Terasa Dílna ručních prací Keramická dílna Senior klub Kavárna Knihovna Burza oděvů Kuchyňka pro zájmové vaření 11

12 ZÁJMOVÉ AKTIVITY - AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI Širokou nabídku aktivit pro seniory zajišťuje sociálně aktivizační úsek. PRAVIDELNÉ AKTIVITY Dílna ručních prací Výtvarná tvořivost v keramické dílně Rehabilitační, kondiční skupinové cvičení s hudbou Kroužek květinářů, práce na zahrádce Kroužek vaření a pečení Zpívání pro radost Taneční terapie Společenské hry Předčítání Poslech klasiky Mezigenerační terapie s dětmi z mateřské školy Trénování paměti Skupinová a individuální terapie, ergoterapie Canisterapie s dobrovolníky Domácí kino video dění v domově atd. Bohoslužby a mše pro věřící Dále je v provozu kavárna, knihovna a burza oděvů KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Zábavné soutěže, sportovní hry, taneční zábavy - plesy, poznávací zájezdy, výlety do přírody, přátelské návštěvy jiných Domovů pro seniory. Odborné přednášky pro seniory. Sezónní akce - Velikonoční zábava, Pálení čarodějnic, Mikulášská zábava, zahradní párty, grilování na terase Koncerty, vystoupení umělců, hudebníků a dětí z MŠ, ZŠ. Vydávání vlastního časopisu Senior, na kterém se částečně podílejí uživatelé Domova. 12

13 PÁTEK ČTVRTEK STŘEDA ÚTERÝ PONDĚLÍ AKTIVITY Pravidelné týdenní aktivity Každý týden jsou realizovány s uživateli pravidelné aktivity, jejichž přehled Vám nabízíme v přehledné tabulce. Od - do Název aktivity 09:00-11:00 dílna 10:30-11:00 cvičení 14:00-15:00 skupinka žlutá 14:00-15:00 skupinka světle modrá 9:00-10:00 zpívání 10:00-11:00 burza odívání 9:00 10:00 společenské hry 13:30-15:30 výtvarná dílna 9:00-11:00 dílna 9:00-10:00 trénování paměti 10:30-11:00 cvičení 10:00-11:00 mezigenerace 1/měsíčně 13:30-14:30 skupinka zelená 13:30 15:30 kavárna 9:00-10:00 sportovky 9:00-10:00 skupinka červená 13:30-15:30 keramika 13:30-14:30 skupinka zelená 14:00 kvíz 1/měsíčně 9:00-11:00 dílna 9:15-11:00 promítání na sále 10:30-11:00 cvičení 13:30-15:30 tanečky pro radost 1/14 13

14 Přehled sportovních a společenských akcí na rok 2013 LEDEN 8.1. Povídání o Bohu a víře 9.1. Mezigenerační setkání s dětmi z MŠ Dobětický turnaj v bowlingu (kuželky) Mše svatá Vědomostní soutěž ÚNOR 1.2. Dobětický kvíz 6.2. Mezigenerační setkání s dětmi z MŠ Turnaj v šule Povídání o Bohu a víře Zahájení výstavy "Vzpomínkové kufry" Masopustní kvíz Mše svatá BŘEZEN 4.3. Turnaj v bowlingu Povídání o Bohu a víře Mezigenerační setkání s dětmi z MŠ Velikonoční prodejní a výstavní trhy Dobětický jarní ples Mše svatá Velikonoční kvíz DUBEN 3.4. Mezigenerační setkání s dětmi z MŠ 8.4. Turnaj v kuželkách 9.4. Povídání o Bohu a víře Vědomostní soutěž Kolotoč Odjezd na turnaj v šipkách Jarní dobětický ples Mše svatá Pálení čarodějnic 14

15 KVĚTEN 7.5. Mezigenerační setkání s dětmi z MŠ 7.5. Odjezd na Hrátky v Klidu Dobětický turnaj v šipkách Povídání o Bohu a víře Odjezd na Sportovní hry v Podbořanech Mše svatá Dobětický vědomostní kvíz ČERVEN 5.6. Dětský den pro děti z MŠ DOBĚTICE Živá paměť - beseda na téma "Thajsko" Povídání o Bohu a víře "Mladá dechovka" "Když byl swing ještě králem" Vědomostní soutěž o téma "Léto" Turnaj v bowlingu Odjezd na sportovní mezigenerační hry Mše svatá 9.7. Povídání o Bohu a víře Kinokavárna "Kuličkiáda" Turnaj v Petanque Mše svatá Kufr - zábavná soutěž ČERVENEC SRPEN 8.8. Olympijské letní hry Beseda na téma "Thajsko" Senioři komunikují Požární cvičení Letní filmový den Vědomostní kvíz na téma "Český film" "Chanson Ljuby Hermanové" Odjezd na Letní setkání v Mostě Mše svatá 15

16 ZÁŘÍ 4.9. Halali Povídání o Bohu a víře Odjezd na Farmářské hry Sportovní hry seniorů Mše svatá Vědomostní kvíz: téma "Historie ČR" Turnaj v šipkách ŘÍJEN Den seniorů - výstava v Muzeu na téma "Napoleonské války" a "Arabela" Mezigenerační setkání s dětmi z MŠ Schůze uživatelů a rodinných příslušníků s vedením Domova Den otevřených dveří Povídání o Bohu a víře Představení LA TRAVIATA od G. Verdiho Odjezd na Dubský koláč Vědomostní kvíz na téma "Gastronomie" Turnaj v bowlingu Mše svatá LISTOPAD Mezigenerační setkání s dětmi z MŠ Svatomartinský turnaj (sportovní) Povídání o Bohu a víře KOLOTOČ Kavárna s harmonikou Mše svatá Výroba adventních věnců 16

17 PROSINEC Zdobení vánočního stromečku v hale Domova Mezigenerační setkání s dětmi z MŠ Mikulášská zábava "Vánoce v Čechách" Povídání o Bohu a víře Skupinová canisterapie Vystoupení skautského oddílu Vánoční prodejní trhy Vánoční zábava Vánoční vystoupení studentů Gymnázia Jateční Vánoční kvíz 17

18 Projekty podané na rok 2013 Schválené a podpořené z vnějších zdrojů: - Halali - Standardizace nutriční péče recertifikace - Senioři komunikují Nadace manželů Livie a Václava Klausových - Stáže ve firmách vzdělávání praxí - Sportovní hry seniorů 18

19 DOBĚTICKÉ HALALI Dne proběhl již 6. ročník mezigeneračních sportovních her s loveckou tématikou nazvaných Dobětické HALALI. Tento rok se soutěžního klání zúčastnily tyto soutěžní týmy: DPS Dobětice, DD Bystřany, DD Dubí, DPS Orlická, DPS Krásné Březno, DPS Bukov, DPS Severní Terasa a DPS Chlumec. Vzhledem k tomu, že se jedná o mezigenerační soutěž, zúčastnily se také děti z místní mateřské školy MŠ Dobětice. Soutěžilo se celkem v deseti disciplínách, které byly určeny pro,,dospěláky, pro děti, nebo to byly disciplíny společné. Tím došlo k propojení a sblížení generací v rámci společných aktivit v jejich přirozeném prostředí. Akce Dobětické HALALI byla finančně podpořena Statutárním městem ÚL, osobně podpořena zástupci ÚMO Severní Terasa. DĚKUJEME ZA FINANČNÍ PODPORU TÉTO AKCE 19

20 Sportovní hry seniorů s podtitulem Letem světem Dne 19. září 2013 proběhla v Domově pro seniory Dobětice akce s názvem Sportovní hry seniorů s podtitulem Letem světem. Této akce se zúčastnilo celkem devět Domovů pro seniory. Soutěžilo se v tříčlenných družstvech v sedmi sportovních a jedné vědomostní disciplíně, které byly zaměřeny na cestování po různých zemích světa. Po skončení soutěžního klání, následovala odpolední zábava s poslechem živé hudby. Děkujeme za účast a podporu této akce. Tato akce byla pořádána pod záštitou prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR 20

21 Senioři komunikují 2013 Projekt Senioři komunikují byl zaměřen na seznámení seniorů s obsluhou osobního počítače, internetu a používání platební karty. Bylo nám velkou ctí, že Domov pro seniory Dobětice oslovila společnost LYRIX centrum, s.r.o. s možností zúčastnit se tohoto projektu, který je plně financován nadačním fondem manželů Livie a Václava Klausových. Ve dnech od srpna v odpoledních hodinách se v našem Domově uskutečnil kurz v práci na počítači s názvem " Senioři komunikují". Celkem se kurzu zúčastnilo 10 uživatelů, kdy každý měl k dispozici k výuce zapůjčený počítač a společně s lektorem se seznamovali se základním chodem a manipulací počítače. Podle ohlasů "studentů" se kurz moc líbil a někteří dokonce projevili zájem o další možnosti práce na počítači. 21

22 Projekty nepodpořené z vnějších zdrojů - realizované: - Ergoterapie jako prostředek rehabilitace u seniorů po cévní mozkové příhodě Spoluúčast v projektech: Jedeme dál Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání DOBROVOLNÍCI V DOMOVĚ Dlouhodobě spolupracujeme s Dobrovolnickým centrem v Ústí nad Labem. Naši dobrovolníci pomáhají při aktivizaci uživatelů na službě domova pro seniory i na službě domova se zvláštním režimem. Také vypomáhají při doprovodech uživatelů k lékaři, na nákupy, na procházky po okolí Domova a při pořádání zájmových a kulturních akcí v Domově. Spolupráce si velice vážíme a doufáme, že bude stále stejně užitečná a úspěšná. 22

23 KAPACITA DOMOVA KE DNI Kapacita celkem 168 uživatelů SLUŽBA DOMOV PRO SENIORY Počet pokojů Jednolůžkové pokoje Dvoulůžkové pokoje Čtyřlůžkové pokoje 118 pokojů 92 pokojů 23 pokojů 3 pokoje Počet uživatelů k předchozího roku Uživatelé služby DPS - k Přijatí za rok 2013 Zemřelí, propuštěni za uživatelů kapacita150 lůžek 43 uživatelů 39 uživatelů Přijatí za rok Propuštění, zemřelí za rok

24 Věkové složení uživatelů v roce 2013 Věk do 65 let 9 uživatelů Ve věku od let 20 uživatelů Ve věku od let 44 uživatelů Ve věku od let 72 uživatelů Věk nad 96 let 4 uživatelé Věk do 65 let Věk let Věk let Věk let Věk nad 96 let Stupeň závislosti I. Stupeň závislosti 20 uživatelů II. Stupeň závislosti 39 uživatelů III. Stupeň závislosti 28 uživatelů IV. Stupeň závislosti 21 uživatelů I. Stupeň závislosti II. Stupeň závislosti III. Stupeň závislosti IV. Stupeň závislosti 24

25 SLUŽBA DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Počet pokojů Jednolůžkové pokoje Dvoulůžkové pokoje Čtyřlůžkové pokoje Počet uživatelů k předchozího roku 15 pokojů 12 pokojů 3 pokoje 0 pokojů 18 uživatelů Uživatelé služby DZR v roce 2013 Přijatí za rok 2013 Propuštěni, zemřelí za rok 2013 kapacita 18 lůžek 6 uživatelů 6 uživatelů Přijatí za rok Propuštění, zemřelí za rok Věkové složení uživatelů v roce 2013 Ve věku od let 5 uživatelů Ve věku od let 4 uživatelé Ve věku od let 8 uživatelů Věk nad 95 let 1 uživatel Věk od let Věk od let Věk od let Věk od 95 let

26 Stupeň závislosti I. Stupeň závislosti 3 uživatelé II. Stupeň závislosti 6 uživatelů III. Stupeň závislosti 3 uživatelé IV. Stupeň závislosti 3 uživatelé I. Stupeň závislosti II. Stupeň závislosti III. Stupeň závislosti IV. Stupeň závislosti 26

27 STATISTIKA ŘEŠENÝCH STÍŽNOSTÍ V ROCE 2013 CELKEM STÍŽNOSTÍ 2013= 2 7 DRUH STÍŽNOSTI 2013 Stížnosti na službu 2 Mezilidské vztahy 0 Stížnosti personálu Stížnosti na službu Mezilidské vztahy Stížnosti personálu Pro srovnání uvádíme i hodnoty z let 2007, 2008,2009, 2010,2011, OPRÁVNĚNOST STÍŽNOSTI 2013: Oprávněné 0 Částečně oprávněné 1 Neoprávněné 1 27

28 EKONOMICKÉ UKAZATELE V ROCE 2013 VÝNOSY NEZISKOVÁ ČINNOST hlavní činnost VÝNOSY CELKEM v tis.kč ,84 Tržby za pobyty obyvatel, stravné zaměstnanců, zisk z HČ, PNP, ZP ,85 Státní MPSV a Úřad práce 8.274,37 Provozní dotace od MmÚ (účetní, Krajský úřad, Ústecký kraj) 711,62 Vyjádření v procentech % Tržby za pobyty obyvatel, stravné zaměstnanců, zisk z HČ, PNP, ZP 79 Státní dotace MPSV 19 Provozní dotace od MmÚ 2 NÁKLADY NEZISKOVÁ ČINNOST hlavní činnost - nezdaněná NÁKLADY CELKEM v tis.kč ,83 Osobní náklady (mzdy, odvody, FKSP) ,30 Spotřeba energií, potravin, PHM, DDHM, materiál ,35 Spotřeba služeb, oprav, cestovné, odpisy, daně, bankovní poplatky 6.259,18 Vyjádření v procentech % Osobní náklady (mzdy, odvody, FKSP) 58 Spotřeba energií, potravin, PHM, DDHM, materiál 27 Spotřeba služeb, oprav, cestovné, odpisy, daně, bankovní poplatky HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST vedlejší doplňková činnost VÝNOSY VÝNOSY CELKEM v tis.kč 937,63 Tržby za nájem nebytových prostor 257,38 Ostatní tržby (služby klientům) 36,44 Obědy do terénu 643,81

29 Vyjádření v procentech % Tržby za nájem nebytových prostor 27 Ostatní tržby (služby klientům) 4 Obědy do terénu 69 NÁKLADY ZISKOVÁ ČINNOST vedlejší doplňková činnost NÁKLADY CELKEM v tis.kč 577,63 Spotřeba energií za nájmy nebytových prostor 100,40 Spotřeba energií (služby klientům) 51,65 Náklady na materiál a energii na obědy do terénu 425,58 Vyjádření v procentech % Spotřeba energií za nájmy nebytových prostor 17 Spotřeba energií (služby klientům) 9 Náklady na materiál a energii na obědy do terénu 74 29

30 PERSONÁL DOMOVA MANAGEMENT: Ing. Holinková Ivana - ředitelka Svobodová Eva, Dis. - manažerka zdravotně ošetřovatelského úseku zástupce ředitele Nápravníková Jana - vedoucí stravovacího úseku Kovařík Václav - vedoucí provozně technického úseku Bc. Stanková Gabriela - vedoucí úseku sociálního poradenství Vondráčková Klára vedoucí oddělení domova pro seniory Nechutová Milada - vedoucí oddělení domova pro seniory Kozubková Gabriela vedoucí oddělení sanitárního úseku Bc. Škvárová Martina vedoucí administrativního úseku Matičková Drahomíra vedoucí domova se zvláštním režimem THP: Bartošová Ivana, Kabelová Pavla, Šimková Soňa, Lipčáková Milada, Bc. Lipčáková Michaela, Boháčová Zdeňka, Honzátková Jana, Litošová Jana Sociální pracovník: Bc. Gasserová Regina, Mgr. Hladíková Michaela, Tomsová Kateřina (rodičovská dovolená) Pracovník sociálně aktivizačního oddělení: Fridrichová Marcela, Grunznerová Dana, Halvová Zdeňka, Košková Petra, Pranšpergerová Zuzana, Rybínová Lucie, Staňková Marcela, Sýkora Radek, Škváro Petr, Zavřelová Lucie Zdravotní sestry: Grupačová Zuzana, Hacková Ivana, Hellerová Zdenka, Kopecká Eva, Smetanová Iveta, Smíšková Helena, Bc. Kolínská Markéta Fyzioterapie: Maršounová Jitka Ergoterapie: Mgr. Pavlíková Jana, Mgr. Pergrová Zdeňka Nutriční terapeut: Vernerová Monika Přímá obslužná péče: Antalová Lucie, Beranová Zdenka, Bíba Emil, Brablecová Michaela (rodičovská dovolená), Burdová Lucie, Brausová Milada, Celnerová Eva, Dlugošová Hana, Fleischmanová Andrea, Fránková Denisa, Hauptmanová Renata, Homolková Denisa, Horová Alice, Hospodářská Stanislava, Hubstová Zdena, Kalina Lukáš, Kolafová Petra, Košková Petra, Krejčíková 30

31 Kateřina, Kubátová Jana, Kučerová Marta, Kuchtová Květa, Langášová Vlasta, Lexová Hana, Lukačová Zuzana, Machačová Helena, Makula Ivan, Martanová Kateřina, Marušáková Jana, Masnerová Denisa, Meliková Gabriela, Nechutová Zdenka, Nováková Jitka, Očenášková Mirka (rodičovská dovolená), Ondrášková Kristýna, Prchalová Miluše, Prchlíková Barbora, Prieložná Alena, Procházková Jana, Radimská Lenka, Riazová Jana, Richter Ladislav, Rubášová Mirka, Semeňáková Marie, Sochorová Renata, Šantorová Marie st.,šantorová Marie ml., Šťastná Michaela, Švehla Miroslav, Tománková Renata, Tůmová Dana, Zedníčková Jana, Zelenková Jana (rodičovská dovolená), Zelinková Dana Sanitární úsek: Aksamitová Nikola, Bernášková Jaroslava, Heřmánková Dana, Hrstková Světlana, Kesnerová Jaroslava, Krejčíková Hana, Morávková Marie, Ptáčková Zdeňka, Robovská Lucie, Řebíčková Anna, Šikulová Marcela Stravovací úsek: Bohuňková Petra, Kubínová Jitka, Matoušková Eva, Němcová Jana, Oudes Václav, Podaná Eva, Rohlíček Václav, Seibtová Ludmila, Vávrová Blanka, Vejražka Zdeněk, Vondráček Luděk Údržba: Alferov Miloš, Balog Jozef, Bartsch Jakub, Korálek Arnošt, Leskota František, Slezák Jiří, Šindelář Pavel Recepce: Blahník Vladimír, Kittnerová Ivona, Štraubová Jana, Veselá Růžena, Vaňoučková Jitka 31

32 DALŠÍ STATISTIKY: Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k Věk Muži Ženy Celkem % 20 let let , let , let , let ,95 61 let ,90 Celkem % % 12,38 87,62 100, let let Muži Ženy 32

33 Členění zaměstnanců podle dosaženého vzdělání a pohlaví k Vzdělání Muži Ženy Celkem % Základní ,29 Vyučen ,62 Střední odborné ,00 Úplné střední ,95 Úplné střední ,57 odborné Vyšší odborné ,90 Vysokoškolské ,67 Celkem % základní vyučen střední odborné úplné střední Muži úplné střední odborné Ženy vyšší odborné VŠ Celkový údaj o průměrných platech k Průměrný hrubý měsíční plat zaměstnance činí celkem ,01,- Kč. Celkový údaj o vzniku a ukončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2013 Nástupy zaměstnanců Odchody zaměstnanců

34 Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců ke dni Doba trvání Počet zaměstnanců % do 5 let 62 59,05 do 10 let 23 21,90 do 15 let 13 12,38 do 20 let 7 6,67 nad 20 let 0 0,00 celkem ,00 Pozn: Domov byl otevřen v roce do 5 let do 10 let do 15 let do 20 let nad 20 let Počet zaměstnanců Průměrný evidenční přepočtený stav zaměstnanců CELKEM Z toho žen 89,03 Z toho mužů 12,50 Pracovní pozice Stavy zaměstnanců 2013 Osoba se zdravotním postižením (OZP) 4,65 Technicko hospodářský pracovník (THP) 6,07 Zdravotnický personál (SZP) 11 Fyzioterapeut (FYZIO) 1 Ergoterapeut (ERGO) 1,91 Sociální pracovník (SOC) 7 Pracovník přímé obslužné péče (POP) 40,67 Dělnické profese (DĚL)

příspěvková organizace

příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace ul.koutkova ul.kubešova 1 Adresa: Koutkova 302 674 01 Třebíč Tel: 568 821 301-2 Fax: 568 821 303 e-mail: info@dpstrebic.cz

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

Zpráva o činnosti. Domova V Zahradách Zdice,

Zpráva o činnosti. Domova V Zahradách Zdice, Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Čs. armády 969, 267 51 ZDICE Zpráva o činnosti Domova V Zahradách Zdice, poskytovatele sociálních služeb za leden prosinec 2014 1 Předkládá:

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

2014 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace

2014 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace ul.koutkova ul.kubešova 1 Adresa: Koutkova 302 674 01 Třebíč Tel: 568 821 301-2 Fax: 568 821 303 e-mail: info@dpstrebic.cz

Více

Výroční zpráva. za r. 2011

Výroční zpráva. za r. 2011 Městská správa sociálních služeb Věžní 958, 432 01 Kadaň Výroční zpráva za r. 2011 Motto: Aktivní činností předejdeme smutku ze samoty a trablům stáří. Citlivým a vstřícným přístupem se snažíme, aby klient

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013 G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Slovo úvodem.. 3 Domov pro seniory zdravotní úsek... 4 Domov pro seniory sociální úsek.. 5 Domov pro seniory

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2012 základní údaje o registrovaných sociálních službách název a místo zařízení Dům Kněžny Emmy domov

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Český Brod 24.2.2014 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011 Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2011 V Šumperku dne 1. 3. 2012 Vypracoval: Kolektiv pracovníků

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice příspěvková organizace města Domažlice Základní informace: Název zařízení: Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany Obsah: Základní informace Cílová skupina, poslání a předmět činnosti

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové nad Labem IČ: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:reditel@domovdknl.cz www.domovdknl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŇOVÉ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŇOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŇOVÉ OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 05 Úvodní slovo paní ředitelky 16 Ceník služeb 07 O organizaci 17 Hospodaření 09 Organizační struktura 18 Zaměstnanci 10 Denní

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více