ÚVODNÍ SLOVO. Máte před sebou výroční zprávu Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové organizace za rok 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍ SLOVO. Máte před sebou výroční zprávu Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové organizace za rok 2013."

Transkript

1

2 ÚVODNÍ SLOVO Vážení uživatelé, široká laická veřejnosti. Máte před sebou výroční zprávu Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové organizace za rok Je krátkým a souhrnným ohlédnutím za předchozím rokem. Zároveň je pro nás příležitostí a možností uvidět věci příjemné, ty které se podařily a také věci nepříjemné, které se staly poučením a východiskem pro věci nové a lepší. Veškerá naše práce byla podřízena plnění našeho poslání a zejména cílů pro daný rok. Věříme, že následující stránky mnoho napoví. Výroční zpráva je zároveň poděkováním našim zaměstnancům, dobrovolníkům, rodinným příslušníkům, sponzorům a dodavatelům za jejich obětavou práci a pomoc, úsilí a osobní vklad jejich práce do našich služeb. Děkujeme Vám. Přejeme si, abychom se nebáli stárnout. Ing. Ivana Holinková ředitelka 2

3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOMOVĚ Provoz Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové organizace (dále Domov), byl zahájen v nových prostorách v březnu Domov je umístěn v blízkosti konečné stanice MHD, na okraji sídliště Dobětice, s krásným výhledem na Krásné Březno a České Středohoří. Poskytuje seniorům bezbariérové ubytování, stravování, ošetřovatelskou a sociální péči, praní prádla, úklid, sociální služby a poradenství, aktivizační a zájmové činnosti, kroužky. Dále nabízíme fakultativní placené služby dle potřeb a zájmu uživatelů. Kapacita Domova byla v roce lůžek (domov pro seniory 150 lůžek, domov se zvláštním režimem 18 lůžek), kromě ubytovacích prostor jsou zde společné prostory, klubovny, sál, tělocvična, dílny pro zájmové aktivity a zahrada. NÁZEV: DOMOV PRO SENIORY DOBĚTICE, příspěvková organizace SÍDLO: ÚSTÍ NAD LABEM, ŠRÁMKOVA 38A, PSČ PRÁVNÍ NORMA: PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČ: BANKOVNÍ SPOJENÍ: /0100 ZŘIZOVATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM SÍDLO ZŘIZOVATELE: ÚSTÍ NAD LABEM, VELKÁ HRADEBNÍ 8, PSČ IČ ZŘIZOVATELE:

4 Služba: domov pro seniory Dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., ve znění zák. č. 206/ 2009 Sb. O sociálních službách v platném znění ust. 49 se v Domově pro seniory Dobětice poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby Naší cílovou skupinu tvoří mladší senioři od let věku a starší senioři nad 80 let, kteří potřebují dopomoc v běžných denních činnostech. Jsou k nám umisťováni uživatelé, jejichž diagnóza a stav jim neumožňuje prožívat zbytek života doma či v jiném typu zařízení, včetně uživatelů imobilních. Služba: domov se zvláštním režimem Dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., 206/ 2009 Sb. O sociálních službách v platném znění ust. 50 se v Domově pro seniory Dobětice poskytují pobytové služby osobám s Alzheimerovou, stařeckou a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v tomto zařízení při poskytování sociální služby je přizpůsoben potřebám těchto osob. Naší cílovou skupinu tvoří mladší senioři od let věku a starší senioři nad 80 let. 4

5 Poslání POSLÁNÍ A CÍLE DOMOVA PRO SENIORY 1. Naším posláním je snaha o vytvoření bezpečného a příjemného prostředí. 2. Podporujeme uživatele ve využívání místních institucí, udržování přirozené vztahové sítě žít běžným způsobem života. 3. Snažíme se u našich uživatelů o zachování optimální míry samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti za své chování, jednání, rozhodování, přispíváme tak k prožití plnohodnotného života. 4. Usilujeme o to, aby zůstali součástí přirozeného místního společenství. 5. Respektujeme svobodnou vůli uživatelů ve výběru aktivit, snažíme se respektovat jejich rozhodnutí, aby měli co nejvíce zachován pocit přirozeného života. 6. Chceme poskytovat ošetřovatelskou a sociální péči tak, aby byla zaměřena na uspokojení individuálních potřeb uživatelů (potřeby sociální, psychické, biologické, duchovní). Našim cílem je: 1. Zajištění sociální a ošetřovatelské péče dle individuálních potřeb uživatelů. 2. Podporovat uživatele v prožívání samostatného života a udržování soběstačnosti, rozvíjet a respektovat citový život uživatelů a umožňovat jim navazovat přátelské mezilidské vztahy. 3. Snižovat následky nepříznivé situace uživatelů, pro kterou nás vyhledali. 4. Zvyšovat individualitu služeb: respektovat a uplatňovat právo uživatelů podílet se na plánování a průběhu sociální služby a vyjadřovat své potřeby, přání a stížnosti. 5. Vytvářet a zlepšovat podmínky pro aktivní prožívání volného času uživatelů formou jejich účasti na individuálních a skupinových činnostech rozvíjejících osobnost. 6. Spolupracovat s uživateli, jejich rodinami a blízkými osobami. 7. Zapojovat se do nových přístupů péče o uživatele služeb a být součástí projektů zvyšujících kvalitu Domova. 5

6 POSLÁNÍ A CÍLE DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Poslání 1. Poskytovat pobytové služby uživatelům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu stařecké, Alzheimerovy demence a jiných typů demencí, v bezpečném a příjemném prostředí. 2. Poskytovat ošetřovatelskou a sociální péči tak, aby byla zaměřena na uspokojení individuálních potřeb uživatelů (potřeby sociální, psychické, biologické, duchovní). 3. Poskytovat takovou míru podpory, která umožňuje co nejdéle zachovat dosavadní úroveň soběstačnosti uživatelů. 4. Naší snahou je udržení, a pokud lze, rozvoj sociálních kontaktů uživatelů. 5. Snažíme se motivovat uživatele k aktivizačním činnostem. 6. Podporujeme uživatele v uplatňování vlastních práv a zájmů. Našim cílem je: 1. Zajištění sociální a ošetřovatelské péče dle individuálních potřeb uživatelů. 2. Zachování, případně další rozvoj získaných sociálních a společenských návyků a dovedností. 3. Rozvoj spolupráce s uživateli, jejich rodinami, přáteli a blízkými osobami uživatelů. 4. Vytváření aktivizačních programů, které podporují paměť, pozornost, jazykové schopnosti a dále techniky podporující prostorovou orientaci a jemnou motoriku. 5. Udržení stávajícího dobrého standardu prostředí a vybavení v prostorách domova se zvláštním režimem. 6. Zapojování do nových přístupů péče o uživatele služeb a být součástí projektů zvyšujících kvalitu Domova. 6

7 SLUŽBY DOMOVA V ROCE 2013 UBYTOVÁNÍ Naši uživatelé mají k dispozici 1-2 lůžkové pokoje a 4 lůžkové pokoje. Každý pokoj má vlastní koupelnu s WC, některé pokoje mají balkon. Hostinské pokoje slouží k ubytování návštěv uživatelů. STRAVOVÁNÍ Našim uživatelům je zajišťována celodenní strava, 3x denně výběr ze dvou jídel u oběda. Snídaně, oběd a večeře. Dle potřeby uživatele lze připravovat pokrmy pro stravu diabetickou či v šetřící technologické úpravě. V roce 2010 začala probíhat realizace projektu Standardizace nutriční péče a certifikace Domova s cílem zajištění optimálního nutričního stavu stravování uživatelů. Projekt byl realizován ve spolupráci s Českou asociací sester, se společností pro klinickou výživu a intenzivní metabolickou péčí /SKWIMP/ a společností Nutricia. V roce 2011 získal náš Domov certifikát Standardizace nutriční péče a v roce 2013 tento certifikát obhájil. Naší snahou je nadále udržovat nastavenou hodnotu v nutriční péči, tak abychom v roce následujícím (tj. 2015) dosáhli dalšího obnovení tohoto certifikátu. Individuální přístup ve stravování u uživatelů je zajišťován nutriční terapeutkou, která zároveň sestavuje jídelní lístky s nutričními propočty odpovídajícími stanoveným hodnotám jednotlivých diet. V roce 2013 byl tento přístup uskutečněn u 73 uživatelů a u 4 byl stanoven individuální výběr při plánování stravy a sestavování jídelníčku, kdy je zohledněn zdravotní stav a potřeby uživatele. Uživatelům, kterým běžná strava nestačí pokrýt jejich nutriční potřebu, je předepisována doplňková enterální výživa na základě jejich nutričního stavu a nutričních potřeb. Strava je doplňována sippingem či modulárními dietetiky v průměru u 30 uživatelů měsíčně. Nutriční potřeby u uživatelů, kteří jsou v malnutrici či v jejím ohrožení vyhodnocuje nutriční terapeutka na základě individuálních nutričních propočtů zkonzumované stravy a pravidelného měsíčního vážení tělesné hmotnosti uživatelů, kteří jsou poté vyhodnoceni jako nutričně rizikoví. 7

8 Dále v roce 2013 byla prováděna nutriční terapeutkou edukace uživatelů i jejich rodinných příslušníků o dietách, o důsledcích z nedostatečného příjmu stravy, o dodržování správného pitného režimu a další. U 47 nově příchozích uživatelů byla provedena nutriční anamnéza. Výsledky nutriční péče v našem Domově jsou úzce spojeny spoluprací nutričního terapeuta se zdravotním personálem, pracovníky sociální péče a stravovacího úseku a gastroenterologem. Počet připravených a vydaných jídel v roce 2013 Počet připravených jídel na službě Domov se zvláštním režimem Počet vydaných jídel na službě Domov se zvláštním režimem Počet připravených jídel na službě Domov pro seniory Počet vydaných jídel na službě Domov pro seniory ZDRAVOTNÍ, OŠETŘOVATELSKÁ A SOCIÁLNÍ PÉČE V Domově je zajišťována uživatelům zdravotní a poskytována ošetřovatelská a sociální péče odpovídající jejich zdravotnímu stavu. Základní péče o zdraví je zajišťována v nepřetržitém provozu zdravotními sestrami a pracovníky přímé obslužné péče. Zdravotní péče je zajišťována lékaři, kteří do Domova pravidelně docházejí praktický lékař 1 x týdně a psychiatr 1x měsíčně. REHABILITACE V Domově je prováděna odborná i základní rehabilitace, která je zaměřena na zlepšení či udržení soběstačnosti uživatelů. Individuální fyzioterapie probíhala v roce 2013 u 96 uživatelů - nácvik lokomoce a mobility, vertikalizace z polohy vleže na zádech do sedu, nácvik stoje u pevné opory, nácvik chůze po rovině /s pomocí čtyřbodového, čtyřkolového či vysokého chodítka/, po schodech, užívání protetické pomůcky, nácvik přesunu na vozík a na lůžko. U 44 uživatelů byla prováděna kondiční léčebná tělesná výchova (LTV), a to pasivní a aktivní cvičení s dopomocí, procvičování hybnosti, cvičení na rozsah pohybu, svalovou sílu a dechová cvičení. Celkově u 60 lidí probíhala skupinová LTV, cvičení s diagnózami ortopedickými, traumatologickými, neurologickými, psychiatrickými apod. Cvičilo se s pomocí míče, kroužků a dalších pomůcek. Šlo o cviky vhodné k protažení páteře a kloubů a posilování všech svalových skupin. 8

9 U 12 lidí probíhala individuální LTV po úrazech, cévní mozkové příhodě (CMP) a infarktu myokardu (IM). Po dohodě u 14 lidí probíhala odborná rehabilitace elektroléčba, vodoléčba, masáže a měkké techniky. PRANÍ PRÁDLA Praní, žehlení osobního i ložního prádla včetně drobných oprav je zajišťováno personálem prádelny Domova. ÚKLID Úklid pokojů a dalších společných prostor Domova se řídí provozním řádem schváleným Orgánem ochrany veřejného zdraví a je realizován vlastními pracovníky. ERGOTERAPIE V Domově probíhá odborná ergoterapie. Je zaměřena jak na rozvoj jemné a hrubé motoriky, tak i na udržování soběstačnosti uživatelů při běžných denních činnostech. V rámci skupinové ergoterapie si uživatelé procvičují kognitivní (paměťové) funkce, ale i manuální činnosti, např. výtvarného charakteru. Individuální ergoterapie byla v roce 2013 realizována u 63 uživatelů služby domova pro seniory a u 16 uživatelů služby domova se zvláštním režimem. U těchto uživatelů byla ergoterapie zaměřena hlavně na udržení soběstačnosti v denních činnostech (oblékání, osobní hygiena, stravování, mobilita, nácvik přesunů na vozík a na lůžko, orientace v prostoru domova pro seniory a domova se zvláštním režimem). Dále na rozvoj a udržení motorických funkcí horních končetin (individuální cvičení na podporu rozsahu pohybu, svalové síly, jemné a hrubé motoriky, koordinace, čití). Dalším úkolem je procvičování kognitivních funkcí se zaměřením na krátkodobou paměť, orientaci v realitě, logické myšlení, pozornost a poznávání. U uživatelů s poruchou řeči se ergoterapie zabývá rozvojem komunikačních dovedností (zaměřeno na produkci řeči, na slovní zásobu využívanou v denním životě, grafomotorická cvičení, prvky alternativní a augmentativní komunikace). U imobilních klientů je využíváno prvků bazální stimulace (somatická, vizuální, auditivní) a jiných aktivizačních činností např. výtvarného charakteru. 9

10 SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ A SLUŽBY Přijetí a vyřízení žádostí o pobytovou službu Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové organizace, řeší sociální pracovnice. Vyřizují potřebné záležitosti uživatelů od jejich příchodu do Domova, až po ukončení pobytu. Zprostředkovávají kontakt s úřady a okolním prostředím uživatele. Pomáhají při uplatňování práv, oprávněných zájmů uživatelů a obstarávání osobních záležitostí. DALŠÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V ROCE 2013 Fakultativní - placené služby: kadeřnice, pedikérka, donáška nákupu, odborná rehabilitace, doprovod a odvoz autem, drobné údržbářské služby, drobné opravy oděvů. Dále je k dispozici telefonní automat, prodejní stánek s občerstvením a základními hygienickými potřebami, kadeřnictví. Pro seniory z okolí: odběr obědů přes ulici, členům SENIOR KLUBU DOBĚTICE - účast v zájmových kroužcích, kulturních akcích, klubová činnost a odborná rehabilitace. 10

11 SPOLEČNÉ PROSTORY Domova Vstupní hala Hlavní jídelna Jídelnička a kuchyňský koutek na každém poschodí Společenský sál Tělocvična Rehabilitace Zahrada Terasa Dílna ručních prací Keramická dílna Senior klub Kavárna Knihovna Burza oděvů Kuchyňka pro zájmové vaření 11

12 ZÁJMOVÉ AKTIVITY - AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI Širokou nabídku aktivit pro seniory zajišťuje sociálně aktivizační úsek. PRAVIDELNÉ AKTIVITY Dílna ručních prací Výtvarná tvořivost v keramické dílně Rehabilitační, kondiční skupinové cvičení s hudbou Kroužek květinářů, práce na zahrádce Kroužek vaření a pečení Zpívání pro radost Taneční terapie Společenské hry Předčítání Poslech klasiky Mezigenerační terapie s dětmi z mateřské školy Trénování paměti Skupinová a individuální terapie, ergoterapie Canisterapie s dobrovolníky Domácí kino video dění v domově atd. Bohoslužby a mše pro věřící Dále je v provozu kavárna, knihovna a burza oděvů KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Zábavné soutěže, sportovní hry, taneční zábavy - plesy, poznávací zájezdy, výlety do přírody, přátelské návštěvy jiných Domovů pro seniory. Odborné přednášky pro seniory. Sezónní akce - Velikonoční zábava, Pálení čarodějnic, Mikulášská zábava, zahradní párty, grilování na terase Koncerty, vystoupení umělců, hudebníků a dětí z MŠ, ZŠ. Vydávání vlastního časopisu Senior, na kterém se částečně podílejí uživatelé Domova. 12

13 PÁTEK ČTVRTEK STŘEDA ÚTERÝ PONDĚLÍ AKTIVITY Pravidelné týdenní aktivity Každý týden jsou realizovány s uživateli pravidelné aktivity, jejichž přehled Vám nabízíme v přehledné tabulce. Od - do Název aktivity 09:00-11:00 dílna 10:30-11:00 cvičení 14:00-15:00 skupinka žlutá 14:00-15:00 skupinka světle modrá 9:00-10:00 zpívání 10:00-11:00 burza odívání 9:00 10:00 společenské hry 13:30-15:30 výtvarná dílna 9:00-11:00 dílna 9:00-10:00 trénování paměti 10:30-11:00 cvičení 10:00-11:00 mezigenerace 1/měsíčně 13:30-14:30 skupinka zelená 13:30 15:30 kavárna 9:00-10:00 sportovky 9:00-10:00 skupinka červená 13:30-15:30 keramika 13:30-14:30 skupinka zelená 14:00 kvíz 1/měsíčně 9:00-11:00 dílna 9:15-11:00 promítání na sále 10:30-11:00 cvičení 13:30-15:30 tanečky pro radost 1/14 13

14 Přehled sportovních a společenských akcí na rok 2013 LEDEN 8.1. Povídání o Bohu a víře 9.1. Mezigenerační setkání s dětmi z MŠ Dobětický turnaj v bowlingu (kuželky) Mše svatá Vědomostní soutěž ÚNOR 1.2. Dobětický kvíz 6.2. Mezigenerační setkání s dětmi z MŠ Turnaj v šule Povídání o Bohu a víře Zahájení výstavy "Vzpomínkové kufry" Masopustní kvíz Mše svatá BŘEZEN 4.3. Turnaj v bowlingu Povídání o Bohu a víře Mezigenerační setkání s dětmi z MŠ Velikonoční prodejní a výstavní trhy Dobětický jarní ples Mše svatá Velikonoční kvíz DUBEN 3.4. Mezigenerační setkání s dětmi z MŠ 8.4. Turnaj v kuželkách 9.4. Povídání o Bohu a víře Vědomostní soutěž Kolotoč Odjezd na turnaj v šipkách Jarní dobětický ples Mše svatá Pálení čarodějnic 14

15 KVĚTEN 7.5. Mezigenerační setkání s dětmi z MŠ 7.5. Odjezd na Hrátky v Klidu Dobětický turnaj v šipkách Povídání o Bohu a víře Odjezd na Sportovní hry v Podbořanech Mše svatá Dobětický vědomostní kvíz ČERVEN 5.6. Dětský den pro děti z MŠ DOBĚTICE Živá paměť - beseda na téma "Thajsko" Povídání o Bohu a víře "Mladá dechovka" "Když byl swing ještě králem" Vědomostní soutěž o téma "Léto" Turnaj v bowlingu Odjezd na sportovní mezigenerační hry Mše svatá 9.7. Povídání o Bohu a víře Kinokavárna "Kuličkiáda" Turnaj v Petanque Mše svatá Kufr - zábavná soutěž ČERVENEC SRPEN 8.8. Olympijské letní hry Beseda na téma "Thajsko" Senioři komunikují Požární cvičení Letní filmový den Vědomostní kvíz na téma "Český film" "Chanson Ljuby Hermanové" Odjezd na Letní setkání v Mostě Mše svatá 15

16 ZÁŘÍ 4.9. Halali Povídání o Bohu a víře Odjezd na Farmářské hry Sportovní hry seniorů Mše svatá Vědomostní kvíz: téma "Historie ČR" Turnaj v šipkách ŘÍJEN Den seniorů - výstava v Muzeu na téma "Napoleonské války" a "Arabela" Mezigenerační setkání s dětmi z MŠ Schůze uživatelů a rodinných příslušníků s vedením Domova Den otevřených dveří Povídání o Bohu a víře Představení LA TRAVIATA od G. Verdiho Odjezd na Dubský koláč Vědomostní kvíz na téma "Gastronomie" Turnaj v bowlingu Mše svatá LISTOPAD Mezigenerační setkání s dětmi z MŠ Svatomartinský turnaj (sportovní) Povídání o Bohu a víře KOLOTOČ Kavárna s harmonikou Mše svatá Výroba adventních věnců 16

17 PROSINEC Zdobení vánočního stromečku v hale Domova Mezigenerační setkání s dětmi z MŠ Mikulášská zábava "Vánoce v Čechách" Povídání o Bohu a víře Skupinová canisterapie Vystoupení skautského oddílu Vánoční prodejní trhy Vánoční zábava Vánoční vystoupení studentů Gymnázia Jateční Vánoční kvíz 17

18 Projekty podané na rok 2013 Schválené a podpořené z vnějších zdrojů: - Halali - Standardizace nutriční péče recertifikace - Senioři komunikují Nadace manželů Livie a Václava Klausových - Stáže ve firmách vzdělávání praxí - Sportovní hry seniorů 18

19 DOBĚTICKÉ HALALI Dne proběhl již 6. ročník mezigeneračních sportovních her s loveckou tématikou nazvaných Dobětické HALALI. Tento rok se soutěžního klání zúčastnily tyto soutěžní týmy: DPS Dobětice, DD Bystřany, DD Dubí, DPS Orlická, DPS Krásné Březno, DPS Bukov, DPS Severní Terasa a DPS Chlumec. Vzhledem k tomu, že se jedná o mezigenerační soutěž, zúčastnily se také děti z místní mateřské školy MŠ Dobětice. Soutěžilo se celkem v deseti disciplínách, které byly určeny pro,,dospěláky, pro děti, nebo to byly disciplíny společné. Tím došlo k propojení a sblížení generací v rámci společných aktivit v jejich přirozeném prostředí. Akce Dobětické HALALI byla finančně podpořena Statutárním městem ÚL, osobně podpořena zástupci ÚMO Severní Terasa. DĚKUJEME ZA FINANČNÍ PODPORU TÉTO AKCE 19

20 Sportovní hry seniorů s podtitulem Letem světem Dne 19. září 2013 proběhla v Domově pro seniory Dobětice akce s názvem Sportovní hry seniorů s podtitulem Letem světem. Této akce se zúčastnilo celkem devět Domovů pro seniory. Soutěžilo se v tříčlenných družstvech v sedmi sportovních a jedné vědomostní disciplíně, které byly zaměřeny na cestování po různých zemích světa. Po skončení soutěžního klání, následovala odpolední zábava s poslechem živé hudby. Děkujeme za účast a podporu této akce. Tato akce byla pořádána pod záštitou prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR 20

21 Senioři komunikují 2013 Projekt Senioři komunikují byl zaměřen na seznámení seniorů s obsluhou osobního počítače, internetu a používání platební karty. Bylo nám velkou ctí, že Domov pro seniory Dobětice oslovila společnost LYRIX centrum, s.r.o. s možností zúčastnit se tohoto projektu, který je plně financován nadačním fondem manželů Livie a Václava Klausových. Ve dnech od srpna v odpoledních hodinách se v našem Domově uskutečnil kurz v práci na počítači s názvem " Senioři komunikují". Celkem se kurzu zúčastnilo 10 uživatelů, kdy každý měl k dispozici k výuce zapůjčený počítač a společně s lektorem se seznamovali se základním chodem a manipulací počítače. Podle ohlasů "studentů" se kurz moc líbil a někteří dokonce projevili zájem o další možnosti práce na počítači. 21

22 Projekty nepodpořené z vnějších zdrojů - realizované: - Ergoterapie jako prostředek rehabilitace u seniorů po cévní mozkové příhodě Spoluúčast v projektech: Jedeme dál Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání DOBROVOLNÍCI V DOMOVĚ Dlouhodobě spolupracujeme s Dobrovolnickým centrem v Ústí nad Labem. Naši dobrovolníci pomáhají při aktivizaci uživatelů na službě domova pro seniory i na službě domova se zvláštním režimem. Také vypomáhají při doprovodech uživatelů k lékaři, na nákupy, na procházky po okolí Domova a při pořádání zájmových a kulturních akcí v Domově. Spolupráce si velice vážíme a doufáme, že bude stále stejně užitečná a úspěšná. 22

23 KAPACITA DOMOVA KE DNI Kapacita celkem 168 uživatelů SLUŽBA DOMOV PRO SENIORY Počet pokojů Jednolůžkové pokoje Dvoulůžkové pokoje Čtyřlůžkové pokoje 118 pokojů 92 pokojů 23 pokojů 3 pokoje Počet uživatelů k předchozího roku Uživatelé služby DPS - k Přijatí za rok 2013 Zemřelí, propuštěni za uživatelů kapacita150 lůžek 43 uživatelů 39 uživatelů Přijatí za rok Propuštění, zemřelí za rok

24 Věkové složení uživatelů v roce 2013 Věk do 65 let 9 uživatelů Ve věku od let 20 uživatelů Ve věku od let 44 uživatelů Ve věku od let 72 uživatelů Věk nad 96 let 4 uživatelé Věk do 65 let Věk let Věk let Věk let Věk nad 96 let Stupeň závislosti I. Stupeň závislosti 20 uživatelů II. Stupeň závislosti 39 uživatelů III. Stupeň závislosti 28 uživatelů IV. Stupeň závislosti 21 uživatelů I. Stupeň závislosti II. Stupeň závislosti III. Stupeň závislosti IV. Stupeň závislosti 24

25 SLUŽBA DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Počet pokojů Jednolůžkové pokoje Dvoulůžkové pokoje Čtyřlůžkové pokoje Počet uživatelů k předchozího roku 15 pokojů 12 pokojů 3 pokoje 0 pokojů 18 uživatelů Uživatelé služby DZR v roce 2013 Přijatí za rok 2013 Propuštěni, zemřelí za rok 2013 kapacita 18 lůžek 6 uživatelů 6 uživatelů Přijatí za rok Propuštění, zemřelí za rok Věkové složení uživatelů v roce 2013 Ve věku od let 5 uživatelů Ve věku od let 4 uživatelé Ve věku od let 8 uživatelů Věk nad 95 let 1 uživatel Věk od let Věk od let Věk od let Věk od 95 let

26 Stupeň závislosti I. Stupeň závislosti 3 uživatelé II. Stupeň závislosti 6 uživatelů III. Stupeň závislosti 3 uživatelé IV. Stupeň závislosti 3 uživatelé I. Stupeň závislosti II. Stupeň závislosti III. Stupeň závislosti IV. Stupeň závislosti 26

27 STATISTIKA ŘEŠENÝCH STÍŽNOSTÍ V ROCE 2013 CELKEM STÍŽNOSTÍ 2013= 2 7 DRUH STÍŽNOSTI 2013 Stížnosti na službu 2 Mezilidské vztahy 0 Stížnosti personálu Stížnosti na službu Mezilidské vztahy Stížnosti personálu Pro srovnání uvádíme i hodnoty z let 2007, 2008,2009, 2010,2011, OPRÁVNĚNOST STÍŽNOSTI 2013: Oprávněné 0 Částečně oprávněné 1 Neoprávněné 1 27

28 EKONOMICKÉ UKAZATELE V ROCE 2013 VÝNOSY NEZISKOVÁ ČINNOST hlavní činnost VÝNOSY CELKEM v tis.kč ,84 Tržby za pobyty obyvatel, stravné zaměstnanců, zisk z HČ, PNP, ZP ,85 Státní MPSV a Úřad práce 8.274,37 Provozní dotace od MmÚ (účetní, Krajský úřad, Ústecký kraj) 711,62 Vyjádření v procentech % Tržby za pobyty obyvatel, stravné zaměstnanců, zisk z HČ, PNP, ZP 79 Státní dotace MPSV 19 Provozní dotace od MmÚ 2 NÁKLADY NEZISKOVÁ ČINNOST hlavní činnost - nezdaněná NÁKLADY CELKEM v tis.kč ,83 Osobní náklady (mzdy, odvody, FKSP) ,30 Spotřeba energií, potravin, PHM, DDHM, materiál ,35 Spotřeba služeb, oprav, cestovné, odpisy, daně, bankovní poplatky 6.259,18 Vyjádření v procentech % Osobní náklady (mzdy, odvody, FKSP) 58 Spotřeba energií, potravin, PHM, DDHM, materiál 27 Spotřeba služeb, oprav, cestovné, odpisy, daně, bankovní poplatky HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST vedlejší doplňková činnost VÝNOSY VÝNOSY CELKEM v tis.kč 937,63 Tržby za nájem nebytových prostor 257,38 Ostatní tržby (služby klientům) 36,44 Obědy do terénu 643,81

29 Vyjádření v procentech % Tržby za nájem nebytových prostor 27 Ostatní tržby (služby klientům) 4 Obědy do terénu 69 NÁKLADY ZISKOVÁ ČINNOST vedlejší doplňková činnost NÁKLADY CELKEM v tis.kč 577,63 Spotřeba energií za nájmy nebytových prostor 100,40 Spotřeba energií (služby klientům) 51,65 Náklady na materiál a energii na obědy do terénu 425,58 Vyjádření v procentech % Spotřeba energií za nájmy nebytových prostor 17 Spotřeba energií (služby klientům) 9 Náklady na materiál a energii na obědy do terénu 74 29

30 PERSONÁL DOMOVA MANAGEMENT: Ing. Holinková Ivana - ředitelka Svobodová Eva, Dis. - manažerka zdravotně ošetřovatelského úseku zástupce ředitele Nápravníková Jana - vedoucí stravovacího úseku Kovařík Václav - vedoucí provozně technického úseku Bc. Stanková Gabriela - vedoucí úseku sociálního poradenství Vondráčková Klára vedoucí oddělení domova pro seniory Nechutová Milada - vedoucí oddělení domova pro seniory Kozubková Gabriela vedoucí oddělení sanitárního úseku Bc. Škvárová Martina vedoucí administrativního úseku Matičková Drahomíra vedoucí domova se zvláštním režimem THP: Bartošová Ivana, Kabelová Pavla, Šimková Soňa, Lipčáková Milada, Bc. Lipčáková Michaela, Boháčová Zdeňka, Honzátková Jana, Litošová Jana Sociální pracovník: Bc. Gasserová Regina, Mgr. Hladíková Michaela, Tomsová Kateřina (rodičovská dovolená) Pracovník sociálně aktivizačního oddělení: Fridrichová Marcela, Grunznerová Dana, Halvová Zdeňka, Košková Petra, Pranšpergerová Zuzana, Rybínová Lucie, Staňková Marcela, Sýkora Radek, Škváro Petr, Zavřelová Lucie Zdravotní sestry: Grupačová Zuzana, Hacková Ivana, Hellerová Zdenka, Kopecká Eva, Smetanová Iveta, Smíšková Helena, Bc. Kolínská Markéta Fyzioterapie: Maršounová Jitka Ergoterapie: Mgr. Pavlíková Jana, Mgr. Pergrová Zdeňka Nutriční terapeut: Vernerová Monika Přímá obslužná péče: Antalová Lucie, Beranová Zdenka, Bíba Emil, Brablecová Michaela (rodičovská dovolená), Burdová Lucie, Brausová Milada, Celnerová Eva, Dlugošová Hana, Fleischmanová Andrea, Fránková Denisa, Hauptmanová Renata, Homolková Denisa, Horová Alice, Hospodářská Stanislava, Hubstová Zdena, Kalina Lukáš, Kolafová Petra, Košková Petra, Krejčíková 30

31 Kateřina, Kubátová Jana, Kučerová Marta, Kuchtová Květa, Langášová Vlasta, Lexová Hana, Lukačová Zuzana, Machačová Helena, Makula Ivan, Martanová Kateřina, Marušáková Jana, Masnerová Denisa, Meliková Gabriela, Nechutová Zdenka, Nováková Jitka, Očenášková Mirka (rodičovská dovolená), Ondrášková Kristýna, Prchalová Miluše, Prchlíková Barbora, Prieložná Alena, Procházková Jana, Radimská Lenka, Riazová Jana, Richter Ladislav, Rubášová Mirka, Semeňáková Marie, Sochorová Renata, Šantorová Marie st.,šantorová Marie ml., Šťastná Michaela, Švehla Miroslav, Tománková Renata, Tůmová Dana, Zedníčková Jana, Zelenková Jana (rodičovská dovolená), Zelinková Dana Sanitární úsek: Aksamitová Nikola, Bernášková Jaroslava, Heřmánková Dana, Hrstková Světlana, Kesnerová Jaroslava, Krejčíková Hana, Morávková Marie, Ptáčková Zdeňka, Robovská Lucie, Řebíčková Anna, Šikulová Marcela Stravovací úsek: Bohuňková Petra, Kubínová Jitka, Matoušková Eva, Němcová Jana, Oudes Václav, Podaná Eva, Rohlíček Václav, Seibtová Ludmila, Vávrová Blanka, Vejražka Zdeněk, Vondráček Luděk Údržba: Alferov Miloš, Balog Jozef, Bartsch Jakub, Korálek Arnošt, Leskota František, Slezák Jiří, Šindelář Pavel Recepce: Blahník Vladimír, Kittnerová Ivona, Štraubová Jana, Veselá Růžena, Vaňoučková Jitka 31

32 DALŠÍ STATISTIKY: Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k Věk Muži Ženy Celkem % 20 let let , let , let , let ,95 61 let ,90 Celkem % % 12,38 87,62 100, let let Muži Ženy 32

33 Členění zaměstnanců podle dosaženého vzdělání a pohlaví k Vzdělání Muži Ženy Celkem % Základní ,29 Vyučen ,62 Střední odborné ,00 Úplné střední ,95 Úplné střední ,57 odborné Vyšší odborné ,90 Vysokoškolské ,67 Celkem % základní vyučen střední odborné úplné střední Muži úplné střední odborné Ženy vyšší odborné VŠ Celkový údaj o průměrných platech k Průměrný hrubý měsíční plat zaměstnance činí celkem ,01,- Kč. Celkový údaj o vzniku a ukončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2013 Nástupy zaměstnanců Odchody zaměstnanců

34 Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců ke dni Doba trvání Počet zaměstnanců % do 5 let 62 59,05 do 10 let 23 21,90 do 15 let 13 12,38 do 20 let 7 6,67 nad 20 let 0 0,00 celkem ,00 Pozn: Domov byl otevřen v roce do 5 let do 10 let do 15 let do 20 let nad 20 let Počet zaměstnanců Průměrný evidenční přepočtený stav zaměstnanců CELKEM Z toho žen 89,03 Z toho mužů 12,50 Pracovní pozice Stavy zaměstnanců 2013 Osoba se zdravotním postižením (OZP) 4,65 Technicko hospodářský pracovník (THP) 6,07 Zdravotnický personál (SZP) 11 Fyzioterapeut (FYZIO) 1 Ergoterapeut (ERGO) 1,91 Sociální pracovník (SOC) 7 Pracovník přímé obslužné péče (POP) 40,67 Dělnické profese (DĚL)

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE DOMOVA

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE DOMOVA ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE DOMOVA Vážení uživatelé, široká laická a odborná veřejnosti. Uplynul další rok, rok 2012, poskytování služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem naším Domovem pro seniory

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE DOMOVA

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE DOMOVA ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE DOMOVA Vážení uživatelé, široká laická a odborná veřejnosti, uplynul další rok, rok 2011, poskytování služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem naším Domovem pro seniory

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení uživatelé, široká laická i odborná veřejnosti. Je za námi další, již čtvrtý rok od působnosti Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., 206/2009 Sb. v platném znění, v

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Směrnice č. 9/2016. Standardy kvality sociální služby Domov pro seniory. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 9/2016. Standardy kvality sociální služby Domov pro seniory. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz www. dd-dobetice.cz

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou I. Základní identifikační údaje Název zařízení: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Adresa zařízení: nám. 17. listopadu 703, 294 71 Benátky nad Jizerou

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Hodonín, únor 2008 2 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Obyvatelé areálu Domova Naším posláním je poskytování komplexních celodenních sociálních služeb

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení uživatelé, široká laická i odborná veřejnosti. Dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Domova pro seniory Dobětice za rok 2008. Tato zpráva odráží a shrnuje naší činnost

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Domovy pro seniory Šluknov Krásná Lípa,p.o. Křečanská 630 Služba Domovy pro osoby se zdravotním postižením Středisko Krásná Lípa Nemocniční 1056/19 Krásná

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Český Brod 19.2.2016 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY 1. ÚVOD 1.1 Domov důchodců byl uveden do provozu v

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, Humpolec

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, Humpolec Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory - Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně/měsíčně) a) jednolůžkový pokoj - 190,- Kč / b) dvoulůžkový pokoj - 175,-

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracovala: Ing. Alena Pokorná Zpracoval

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme!"

Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme! Chráněné bydlení Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme!" Poslání Posláním chráněného bydlení je podpora samostatnosti a nezávislosti uživatelů a zajištění podmínek pro bydlení v přirozeném prostředí.

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník )

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Domov důchodců Meziboří,příspěvková organizace Okružní 104, 435 13 Meziboří IČ:49872516,DIČ:CZ49872516 CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Aktualizováno 15.2.2011 Ceny sociálních služeb jsou

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11 České Budějovice 1 Obecné údaje Název organizace: Domov

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení uživatelé, široká laická i odborná veřejnosti. Právě se Vám dostává do rukou již třetí Výroční zpráva Domova pro seniory Dobětice, p.o.. Je něčí výjimečná ve srovnání s předchozími.

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název služby: DOMOVY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HÁJ U DUCHCOVA Druh služby: TÝDENNÍ STACIONÁŘ Název poskytovatele

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-092-011-16 ze dne 3.10.2016 Sazebníky úhrad služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny Výroční zpráva 2012 Domov pro seniory U Pramene Louny Rakovnická 2502 Louny 44001 IČO : 49123688 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE : Bc. Jana Černá Výroční zpráva 2012 Stránka 1 Osnova 1. Poslání domova, cíle, principy

Více

V PROMĚNÁCH ČASU

V PROMĚNÁCH ČASU V PROMĚNÁCH ČASU 1911-2015 Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. (dále jen CSS ) je největším poskytovatelem sociálních služeb na Děčínsku, jeho působnost je regionální

Více

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta Ceník Od 1. ledna 2007 nahradila dávku zvýšení důchodu pro bezmocnost nová dávka, příspěvek na péči ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. (dále jen PNP )

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Domácí řád Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí, Plzeň

Domácí řád Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí, Plzeň Domácí řád Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí, 323 00 Plzeň Zdroj: Petr Jehlík pro Plzeňský architektonický manuál Poskytované služby Ubytování Dvoulůžkový

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA. Sociální služba pro 21. století

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA. Sociální služba pro 21. století Sociální služba pro 21. století DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA Domov se zvláštním režimem, Jevišovka 169, 691 83 Drnholec (zkráceně DZR Jevišovka) poskytuje v Jihomoravském kraji zázemí a sociální

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby Stáří nemusí být překážkou hezkého života INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby 1. Pro koho a proč jsme tady 2. Nabídka služeb shrnutí 3. Úhrada za poskytované služby 4. Návštěvy v Domově V

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000 TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB Balíček služeb je soubor předem vymezených a sjednaných služeb, za který ubytovaný klient platí měsíční paušální platbu. Jedná se zejména o pomoc se zajišťováním chodu domácnosti včetně

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha

Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha 20. červen 2014 Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha Našim posláním je poskytovat pobytovou službu sociální péče mužům a ženám, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu postižení potřebují

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Sociální služba Domov se zvláštním režimem STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. je pobytové zařízení

Více

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY Jindřichohradecko Bývalý okres Jindřichův Hradec Nyní správní území obcí Jindřichův Hradec, Třeboň a Dačice Oblast s málo rozvinutým

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa Popis realizace poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Krásná Lípa (DZR Krásná Lípa) Místo poskytování: Krásná Lípa Druh poskytované sociální služby: pobytová sociální služba Cílová

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ Domov důchodců Ústí nad Orlicí poskytuje komplex sociálních služeb, které si kladou za cíl umožnit seniorům a osobám s demencí plnohodnotný život s přihlédnutím k individualitě

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

STANDARD č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STANDARD č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Sociální služba Domov pro seniory Skalice STANDARD č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. je pobytové zařízení

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice

Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice 253 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 Zelená Lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb Pelzova 1701, 253

Více

Popis činností Cena kód

Popis činností Cena kód Seznam poskytovaných činností Zvolené činnosti 1) Popis činností Cena kód poskytnutí ubytování Jednolůžkový pokoj 200 Kč / den 020201 Vícelůžkový pokoj 180 Kč / den 020202 poskytnutí stravy nebo pomoc

Více

Domov pro seniory Zahradní Město

Domov pro seniory Zahradní Město Smlouva o poskytnutí pobytové služby v domově pro seniory kterou uzavírají podle 49 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Sb. v platném znění, smluvní strany: 1) Domov pro seniory Zahradní Město

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6.

Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6. Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6.2014 Poslání: Posláním Domova na Dómském pahorku je poskytování pobytových,

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 Domov na hradě Rychmburk domov se zvláštním režimem 539 74 Předhradí 17 Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 IDENTIFIKACE ORGANIZACE: Název: Právní forma: Sídlo: Domov na hradě Rychmburk příspěvková

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet Výroční zpráva za rok 2015 Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb. Obsah Úvod...3 Základní

Více

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015 Domov důchodců Bystřany Výroční zpráva 2015 Úvodní slovo ředitelky Vážení klienti domova, zaměstnanci, široká veřejnosti, přátelé, příznivci a podporovatelé, předkládáme další Výroční zprávu, v níž nabízíme

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně) a) jednolůžkový pokoj - 175,- Kč b) dvoulůžkový pokoj - 160,- Kč c) třílůžkový

Více

Ceník Domovinky Třebíč (včetně hodnocení soběstačnosti uživatele)

Ceník Domovinky Třebíč (včetně hodnocení soběstačnosti uživatele) Domovinka Třebíč denní stacionář pro seniory a osoby se zdravotním postižením Gen. Sochora 705, Třebíč, tel: 568 851 146, 604 583 529 Příloha č. 1 ke smlouvě ze dne. Ceník Domovinky Třebíč (včetně hodnocení

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více