Priority tohoto školního roku:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Priority tohoto školního roku:"

Transkript

1 Skolske_listy_11_2012.indd :52:12

2 2 Vážení rodiče, prarodiče a přátelé školy, připravili jsme pro Vás Školské listy. Chceme jejich prostřednictvím zlepšit Vaši informovanost o dění ve škole. Děkuji redaktorkám p. učitelce Mgr. Martině Stojanové a p. učitelce Mgr. Pavlíně Velecké za pomoc při zpracování příspěvků. Ve školních třídách i jinde se toho neustále děje velmi mnoho. Není možné zachytit vše. V listech Vám vybereme vždy jen část zajímavých nabídek, pozvánek nebo ohlédnutí za tím, co se konalo. I Vy můžete zajímavým příspěvkem, zaslaným na adresu: tyto stránky obohatit. Chceme Vám, milí rodiče a přátelé školy, při této příležitosti vyjádřit velké a upřímné poděkování za všechny Vaše štědré drobné, větší i velké příspěvky, kterými jste škole pomohli a pomáháte při přípravách na oslavy jejího 50. výročí vzniku. S radostí konstatujeme, že přes počáteční nepříznivé přijetí této naší prosby u části rodičů nyní průběžně nadále chodí příspěvky na školní účet, za což Vám velmi děkujeme. Vaší i sebemenší pomoci si velmi vážíme! Termín oslav byl stanoven na týden od 19. května do 24. května Obracíme se na Vás s prosbou o zapůjčení (k okopírování) zajímavých dokumentů, fotografií, vysvědčení apod., které obohatí výstavu ve škole. Z podnětu Sdružení rodičů jsme Vám formou minijarmarku nabídli výtvory Vašich tvořivých dětí. Při třídních schůzkách se konala jeho 1. část, na účtu oslav přibyla částka Kč. Druhá část prodeje dětských výtvarných děl bude ve čtvrtek 6. prosince od hod. jako součást Ježíškovy dílny. Děkujeme i za tuto formu příspěvku. Zároveň věříme, že pěkná dílka našich dětí v rodinách udělala radost. V závěru roku 2012 krásné Vánoce a dobrý rok 2013 Vám ve všech rodinách přeje za všechny pracovníky malenovické 11. základní školy PaedDr. Zdeňka Jančíková, ředitelka školy Priority tohoto školního roku: Rok dobrých skutků pečujeme o pěkné vztahy mezi všemi lidmi ve škole. Příprava a uskutečnění důstojných oslav 50 let školy. Realizujeme dva evropské projekty: Škola pro 21. století a Vzdělávání nadaných dětí. Skolske_listy_11_2012.indd :52:13

3 3 Děti jsou nad zlato dražší! Mluvte s dětmi o krásných věcech. Jemně a pečlivě, abyste nerozbili křehkou nádobu dětského života. Vaše dítě stále a všude ať vidí, že mezi vašimi slovy a skutky není rozdílu. Jedině tak z nich vyrostou lidé čestní, lidé jasné mysli. NABÍDKA PRO ZIMNÍ VEČERY: Vážení rodiče, mnohé z Vás zajímají témata, související s výchovou, vzděláváním dětí. Nabízíme Vám k bezplatnému zapůjčení zajímavé publikace ze školní knihovny obor psychologie a pedagogika. Seznam nabízených titulů najdete na našich www stránkách: V případě zájmu se obraťte na p. zástupkyni Mgr. Švehlíkovou. Skolske_listy_11_2012.indd :52:13

4 4 KALENDÁŘ AKCÍ prosinec 2012 únor prosince 6. prosince od hodin prosinec Benefiční sbírka dětského oblečení pro Ukrajinu Ježíškova dílna a II. část minijarmarku dětských prací. Školní jídelna od hodin CARMINA BONA na Mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby v Bratislavě prosince Sběr papíru 12. prosince hodin 13. prosince 14. prosince Vánoční koncert Modlitebna CASD v Malenovicích Den otevřených dveří 4. a 5. vyučovací hodina (10.55 hod.) + odpoledne do hod. Vystoupení na Vánočních trzích ve Zlíně Dětský pěvecký sbor Čamlíci 22. prosince Soutěž ve skoku do výšky Vánoční laťka ledna Sběr papíru 10. ledna Škola nanečisto začátek v hodin 18. ledna ZÁPIS dětí do 1. třídy hodin února Sběr papíru 27. ledna až 2. února Lyžařský kurz 31. ledna Pololetní prázdniny od 25. února Jarní prázdniny Skolske_listy_11_2012.indd :52:13

5 5 Milí rodiče, prarodiče, sourozenci a žáci 11. ZŠ Jménem Sdružení rodičů naší školy Vás všechny srdečně zveme na tvořivé odpoledne, které jsme již tradičně nazvali Ježíškova dílna. Tato akce je určena pro všechny věkové kategorie a proběhne ve čtvrtek 6. prosince 2012 od hod. ve školní jídelně. Těšíme se na vás i na vaši případnou pomoc při organizaci. Sdružení rodičů při 11. ZŠ Skolske_listy_11_2012.indd :52:13

6 6 Srdečně vás všechny zveme na tradiční Vánoční koncert Sborů Carmina Bona, Čamlíci a Přípravky 1. třídy s RVHV středa 12. prosince 2012 v hodin v Modlitebně CASD, Malenovice, Tyršova ul. SBOR CARMINA BONA Dětský pěvecký sbor Carmina bona je složen ze žáků tříd s rozšířenou výukou hudební výchovy a čítá víc než 60 členů. Po dlouholeté spolupráci s dvorní klavíristkou naší bývalou žákyní Lucií Ševčíkovou se stala novou korepetitorkou učitelka ze ZUŠ Malenovice pí Bronislava Zatloukalová. Od loňského školního roku mají všichni ze sboru velký sen, a to zúčastnit se nějakého festivalu v zahraničí. Naskytla se nám příležitost zúčastnit se Mezinárodního festivalu adventní a vánoční hudby v Bratislavě prosince Po splnění všech nelehkých podmínek, jež byly zadány organizátory, byl náš sbor přijat mezi účinkující. Takže od září pilně nacvičujeme adventní program do Je- Skolske_listy_11_2012.indd :52:13

7 7 zuitského kostela v Bratislavě a vánoční skladby pro vystoupení na Hviezdoslavově náměstí. Moc se těšíme na všechna vystoupení vybraných sborů z Evropy, Asie i z JAR. Budou to pro nás velmi cenné zkušenosti nejen z hlediska pěveckého, ale také možnost poznat zcela odlišnou kulturu. Po tomto náročném víkendu nás čeká vánoční koncert s mladším sborem Čamlíci a s nejmladšími zpěváčky naší školy v malenovické Modlitebně CASD dne 12. prosince v hodin. Jistě si všichni vzpomeneme na píseň z minulého školního roku Internetové děti (autorů E. Hradeckého a M. Steina), která měla velký úspěch nejen u publika, ale také u samotných zpěváčků už při nácviku. Právě textař M. Stein minulý měsíc oslovil sbormistryni Danu Kozárkovou. Byl nadšen z živé nahrávky, která byla pořízena na našem koncertě dne v Malenovicích a požádal o CD s tímto songem. Byl také velmi potěšen precizní intonací, ovšem nejvíce ho ohromilo pohybové ztvárnění skladby. Projevil zájem o návštěvu naší školy a přímo o hodinu sborového zpěvu Carminy bony. Že by to byl počátek naší spolupráce? Nechejme se překvapit Mgr. Dana Kozárková VÝBĚR MALÝCH ZPĚVÁČKŮ do tříd s rozšířenou hudební výchovou Od roku 1990 v naší základní škole otevíráme vždy jednu třídu s rozšířenou výukou hudební výchovy (RVHV). Dítě je zařazeno do tohoto vzdělávacího programu od 1. třídy na základě talentové zkoušky v mateřské škole, popř. na žádost rodičů i při zápisu do 1. třídy. Základním kritériem pro doporučení dítěte do RVHV je smysl pro rytmus, dobrá koordinace motoriky a čistá intonace. Děti vybírají naše zkušené sbormistryně a paní učitelky hudební výchovy. Komplexní hudební průpravu vhodně doplňují naši kolegové v ZUŠ Malenovice, která sídlí ve stejné budově děti nemusí nikam docházet. V rámci naší RVHV žáci získávají od 2. třídy elementární základy hry na zobcovou flétnu, stávají se členy postupně tří školních pěveckých sborů a reprezentují školu i město Zlín, náš kraj a ČR na hudebních soutěžích, přehlídkách, festivalech. Děti se zájmem o hudbu a zpívání jsou u nás srdečně vítány. A o přípravce a o Čamlících zase příště Mgr. Klára Bartoníková Skolske_listy_11_2012.indd :52:13

8 8 Informace k přijímacímu řízení na střední školy Pro 1. kolo přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky. Termín doručení přihlášek na střední školu je pro školy s talentovou zkouškou 30. listopad 2012, pro ostatní školy 15. březen První kolo přijímacích zkoušek ve Zlínském kraji bude 22. a 23. dubna 2013 a proběhne formou SCIO testů z českého jazyka, matematiky a obecně studijních předpokladů. Naši žáci 9. ročníku si měli možnost 10. listopadu vyzkoušet SCIO test Stonožka. Zájemcům o studium na gymnáziu doporučujeme navštěvovat přípravné kurzy, které obě zlínská gymnázia každoročně pořádají. V březnu vybrané střední školy pořádají zdarma přijímací zkoušky nanečisto. Dále je vhodné navštívit Dny otevřených dveří na středních školách. Jejich rozpis najdete na: Našim nejstarším žákům nabízíme kariérové poradenství: tématům volby profese se věnujeme v předmětech pracovní činnosti a občanská výchova. Školní psycholožka po domluvě provede testování studijních předpokladů, zájmů, schopností žáků. Bezplatně je možné využít také poradenství pro žáky ZŠ v Krajské pedagogicko-psychologické poradně Zlín nebo na Úřadě práce ve Zlíně. Na leden 2013 připravujeme pro všechny rodiče vycházejících žáků společné setkání. Zde upřesníme informace, připravíme vzor vyplněné přihlášky na SŠ a odpovíme případné dotazy. V případě potřeby můžete výchovnou poradkyni kdykoliv kontaktovat telefonicky nebo em Přejeme našim deváťákům šťastnou ruku při jejich životní volbě! Mgr. Gabriela Pippalová, výchovná poradkyně Skolske_listy_11_2012.indd :52:13

9 9 MKC neboli Metodicko-konzultační centrum Je k dispozici všem zájemcům o radu v oblasti výchovy a vzdělání našich dětí, zejména těch se specifickými vzdělávacími potřebami každé pondělí a čtvrtek, kdy je pro děti otevřen ŠKOLNÍ KLUB v infocentru na I. stupni nebo po předchozí domluvě. Psycholog ve škole Milí rodiče, ráda bych Vám ve stručnosti postupně ve Školských listech představila náplň své práce činnost školní psycholožky. V průběhu celého školního roku chodím do tříd na pozorování, ale také na práci s třídními kolektivy. Programy, které zde realizuji, mají povahu jak preventivních, tak také intervenčních aktivit. Je naším velkým společným zájmem, aby ve třídách byla příznivá atmosféra a pozitivní vztahy mezi dětmi. Těším se i na spolupráci s Vámi. Mgr. Adéla Sedláčková NÁSTĚNKA ŠKOLY Den otevřených dveří 13. prosince 2012 od 4. vyučovací hodiny (10.55 h.) do h. U prodejny Tesco-Expres na Tř. Svobody se můžete přenést díky fotografiím a ukázkám práce vašich dětí do dění a prostředí naší ZŠ, na zájezdy a akce školáků za poznáním. Na prezentační nástěnce se také dozvíte o plánovaných akcích. Poděkování patří paní PaedDr. Karle Hovadíkové, která nám prezentační panel bezplatně zapůjčila. DĚKUJEME! Skolske_listy_11_2012.indd :52:13

10 10 VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ NA NAŠÍ ŠKOLE Od letošního září probíhá výuka náboženství od 4. do 9. třídy také na naší škole. Až dosud se u nás vyučovala pouze v 1. a 2. třída. Třetí třída se připravuje k 1. sv. přijímání na malenovické faře. V tomto nepovinném předmětu (úterý hod.) se děti kromě témat katolické víry seznamují také s morálními a etickými principy života a chování. Nezůstává však pouze u toho, podnikáme akce i mimo školu. Děti již absolvovaly slavnostní svatováclavskou pouť do Olomouce, sídla naší arcidiecéze, s následnou prohlídkou Arcibiskupského paláce a města. Dále byly na růžencové pouti v Uherském Brodě, kde společně poobědvaly s naším arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem. Ještě na začátku ledna nás čeká víkendovka O hodnotách u Salesiánů ve Fryštáku. V náboženství je každý vítán! Mgr. Petr Věrný ŠACH MAT, ANEB ŠACHOVÝ KROUŽEK Není kroužek jako kroužek. Pokud by si někdo myslel, že si u nás děti v kroužcích jenom kreslí, tancují či sportují, spletl by se. Velice úspěšným kroužkem, kterého si skutečně mimořádně považujeme, jsou ŠACHY. Proto jsme požádali o příspěvek pana trenéra. Šach je vysoce ceněn především pro své vynikající výchovné hodnoty: profiluje klíčové dovednosti úspěšných lidí. Učí děti strategicky myslet, jednat pod časovým stresem, dobře se orientovat v taktických zápletkách, logicky uvažovat, hodně si pamatovat. Při hře se děti učí také samy rozhodovat a nést odpovědnost za své rozhodnutí. A to je velká věc. Když teď investujeme do šachů, investujeme do budoucnosti. Pro uvedené vlastnosti se šachy doporučují učit na školách již v předškolním věku a mají být zavedeny do škol v r Šachový kroužek byl na naší škole založen v květnu 2009 šachovým trenérem Josefem Tomkem, za výrazné podpory vedení 11. ZŠ a Domu dětí a mládeže ASTRA Zlín. Pravidelné tréninky se konají každé pondělí a středu v době od do hodin v učebnách školy za účasti asi 18 žáků. Našim cílem je zúčastnit se soutěží jednotlivců a družstev mládeže škol v rámci Krajského šachového svazu ve Zlíně s možnosti postupu do celostátních přeborů. Úspěchy: v roce 2010 jsme absolvovali 12 různých turnajů a v roce 2012 již 19 turnajů. Jmenovat můžeme: GP ZK starších a mladších žáků každoročně od roku 2010, 2011, Pohár Hradní věže v Brumově Bylnici od roku 2010, 2011, Zlínské okresní kolo škol 4členných družstev s probojování přes Krajské kolo do Přeboru ČR. Skolske_listy_11_2012.indd :52:14

11 11 Krajská soutěž 5 členných družstev mladších a starších žáků, 2. místo za r. 2010/2011. Krajský přebor 5 členných družstev starších žáků 2011/2012, 2012/2013. Šachy, hra královská: jsme součásti projektu 6 turnajů Okresní žákovské ligy okresů Kroměříž a Zlín. První turnaj jsme pořádali právě na naší 11. ZŠ v Malenovicích za účasti téměř 50 žáků. Cílem projektu je seznámit mladé lidi a děti se šachovou hrou a přivést ke hraní děti školního věku se zaměřením na 1. stupeň základních škol. V současné době i Evropská unie podporuje projekt Šachy do škol, který má za cíl zavést šachy jako povinný vyučovací předmět na ZŠ v celé Evropské unii. Náš společný projekt je tedy součástí daleko širší myšlenky jak zapojit školní mládež do šachové hry. Náš žák Jakub Feiferlík je na Krajské listině zařazen jako talent Krajského šachového svazu. Vedoucí šachového kroužku a trenér: Josef Tomek!!!! KECÁLEK!!!! To není přezdívka žádného z učitelů či žáků, ale kroužku, který je dětem nabízen Mgr. Adélou Sedláčkovou (školní psycholožkou) k nácviku sociálních dovedností, nezvyklých situací. Pro děti s poruchou autistického spektra, nebo také pro děti, které se potřebují jen vykecat :o) Skolske_listy_11_2012.indd :52:14

12 12 NAŠE PRVNÍ MĚSÍCE V NOVÉ ŠKOLE Bylo nás pět, tedy lépe řečeno 3. září se nás nových, po chodbách naší školy bloudících objevilo všeho všudy pět. Na 1. stupni tři paní učitelky, v družině paní vychovatelka a jeden mužský zástupce pan učitel 2. stupně. A co myslíte? Jak se nám v práci dařilo? Paní vychovatelka: Tohle je ale krásná škola říkala jsem si v duchu, když jsem přicházela krásného, letního dne na výběrové řízení. Ve dveřích se na mě usmál nějaký pán a pustil mě dovnitř. Asi školník pomyslela jsem si. Procházela jsem chodbou a prohlížela si hezké dětské výtvory, které byly všude na stěnách. Den mi připadal ještě krásnější. Prosím vás, kde je tady kancelář zástupkyně ředitelky? zeptala jsem se kluků, kteří hráli na chodbě před třídami ping-pong. Tak sedmá až osmá třída, typovala jsem v duchu kluky. Já Vás tam zavedu, řekl jeden a odložil pálku. V duchu jsem mu byla velmi vděčná, protože v tomto labyrintu bych bloudila ještě dlouho. Tady budou asi moc hodné děti :-) Paní učitelka 2. třídy: Mé první měsíce na 11. základní škole v Malenovicích byly rozporuplné. Nová škola, noví kolegové a především nové děti. První den byl krušný. Nedůvěřivě si mne děti prohlížely. Kdo to je? Zařezaně seděly a ani nedutaly. Nevěděly, co ode mne mohou čekat. Stejně tak jako já, se asi i ony samy sebe ptaly, zda to spolu zvládneme. Když na to vzpomínám, musím se pousmát. Dnes jsme docela sehraná parta. Moji druháčci si jsou dobře vědomi, co se ve škole dělá a co už ve svém jednání přehnali. I když musím přiznat, že bývají vynalézaví. Dušička takového druháčka je křehká. Není to už bázlivý prvňáček, ale ještě to není ani úplně samostatný školák. Paní učitelka 1. třídy: Školní rok se nám pěkně rozběhl a my v první třídě začali zdolávat číslo za číslem a písmenko za písmenkem. Každý se s nadšením vrhl do poznávání nových věcí. První přečtené slovo: Jú, to je máma, já jsem přečetl máma Slavili jsme úspěchy, těšili se z radosti, že se povedlo něco dalšího zvládnout. Protože jsme každý osobností už od dětství, tak si i svoji cestu šlapeme jinými kroky. Někdo jde rychle, jiný pomaleji. Každý potřebuje rozdílné množství péče, a tak jsme s rodiči na třídních schůzkách přemýšleli nad našimi dětmi, aby se jim dařilo ve zdolávání učiva co nejlépe. Očekávala jsem všechno možné ale tohle Cože, paní učitelko? Že by tu měla moje holčička být déle než má? No, to je báječné. Víte, jak bude šťastná? Ona se do vaší školy tak moc těší. Na třídu, učitelky i spolužáky. Klidně si ji tu nechte kdykoli. Pan učitel 2. stupně: Také každý učitel má své individuální potřeby. Díky mým specifickým požadavkům týkajících se stravy jsem si byl jistý, že školní jídelnu uvidím pouze při pohovorech s rodiči. Kolegové mi říkali, že máme hodné a šikovné paní kuchařky. A opravdu se mi to velmi brzy i potvrdilo. Stačilo se zeptat a ony mi ochotně ihned začaly vařit bezlepkové pokrmy. Jen tak pro informaci, bezlepkově vaří jen pro mě a jednoho žáčka. Paní učitelka 2. třídy: Ták, a teď mi řeknete, jaký to byl druh věty?. Paní učitelko, paní učitelko! Ano, jaká to byla věta? Včera jsem se naučil jezdit na kole. Můžete se nepousmát? Zrovna si na to vzpomněl a prostě se musel pochlubit. Stále mne vyvádí Skolske_listy_11_2012.indd :52:14

13 13 z míry tzv. šmoulí oči, roztomilá kukadla, či malinkaté neviňátko. Kdo by odolal. Považovala jsem se za kliďase, ale takový andílek s ďáblíkem v těle, dokáže pěkně zvednout mandle. A závěrem ještě pár slov paní učitelky 3. třídy: Teprve nedávno bylo 3. září, začínal první sváteční den ve škole Ale protože čas plyne jako voda, tak bych za nás všechny chtěla dětem popřát mnoho krásných zážitků doma i ve škole. Rodičům přeji hodně trpělivosti, laskavosti a důslednosti. Pedagogům hodně zdraví, pevné nervy a spoustu příjemných zážitků s dětmi. CO SE DĚJE NA I. STUPNI? Ta naše školička je jako holčička. Pěkná, čistá, usměvavá, voňavá jak růžička. Chodíme do ní rádi, vždyť jsou tu samí kamarádi. Aby tomu tak bylo, musí pedagogové I. stupně vyvinout co největší úsilí při tvoření a realizaci nových, zajímavých forem práce, doplňujících třídních akcí, celoškolních projektů a soutěží. V nich musíme rozšířit vědomosti, otevřít dětskou mysl a podnítit ji k poznávání, ale i naučit je slušnému chování a toleranci k ostatním spolužákům. Velkým úkolem je postupné a pokud možno nenápadné, nenásilné vytváření dobrých, užitečných pracovních návyků a dovedností jak se učit. I letos se žáci I. stupně zapojili do rozhlasových relací k významným dnům, do školní soutěže o nejlepší báseň o naší škole, která navazuje na projekt Rok dobrých skutků. Také Talentinum bude ukázkou samostatné přípravy žáků a vystoupení ukázkou sebevědomí jednotlivců i skupin. V předstihu oslav padesátin abrahamovin školy proběhla ve 4.B beseda s pí učitelkou Věrou Kenšovou, která zajímavě vyprávěla o prvních dnech vyučování na nové 11. ZŠ a fotografiemi dokládala dávnější školní akce. Žáci její vyprávění zpracovali do krátkých slohových prací a pochlubí se s nimi na výstavě při oslavách. Nové a dobře fungující třídní kolektivy se nerodí samy. Abychom je pomohli stmelit, uspořádali jsme za pomoci školní psycholožky Adaptační pobyt třídy. Konal se v nedaleké obci Spytihněvi a nocovali jsme v tamní škole. Druhý stmelovací program se nazýval Spaní ve škole. Výuka přímo u Baťova kanálu, večer opakování učiva u interaktivní tabule s cizí paní učitelkou, hry pod vedením psycholožky a pak noc bez maminky nebyly to pro mnoho žáků lehké chvíle. Zde děti prožily a poznaly, jak je dobré mít svého ochránce nebo kamaráda. V lednu před námi stojí velký úkol zápis dětí do 1. třídy. Chceme přesvědčivě dokladovat rodičům, že právě ta naše škola je pro jejich dítě ta pravá a že na každém dítěti nám opravdu záleží. Skolske_listy_11_2012.indd :52:14

14 14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MALENOVICE, TŘ. SVOBODY 868 zve všechny naše budoucí prvňáčky i jejich rodiče ŠKOLA NANEČISTO Vážení rodiče a milé děti, brzy z vás budou prvňáčci a začnete chodit do školy. Přijďte si vyzkoušet jednu vyučovací hodinu na naší škole. Formou her se zapojíte do různých úkolů a cvičení. S sebou si vezměte jen přezůvky a pastelky. V lekci jsou ve zhuštěné podobě obsažena cvičení na rozvoj sluchového a zrakového vnímání, na rozvíjení hrubé a jemné motoriky, procvičování pravolevé orientace a orientace v prostoru, úkoly grafomotoriky, cvičení matematických představ, paměti a pozornosti. Lekce probíhají za přítomnosti a přímé účasti rodičů, kteří se tak zároveň přesvědčí o tom, které oblasti jejich dítě zvládá a ve kterých jsou jeho schopnosti oslabené. Lekce proběhnou v termínech: 29. listopadu 2012 a 10. ledna 2013 Začátek v hod. v učebnách 1. stupně 11. ZŠ Těšíme se na Vaši návštěvu Adventní putování Blíží se doba adventní. Po dobré zkušenosti z loňského roku i letos škola dětem na I. stupni nabízí Adventní putování. Děti budou pomoci drobných malých radostí a skutků projevovat svým nejbližším vděčnost za každodenní lásku a starostlivost. Naučí se také si něco odříct. Cílem je umožnit dětem prožít radost z darování, z nezištné pomoci nebo překonání sebe sama. Škola tímto chce přispět ke vzniku dobrých návyků, pěknému chování a kultivovanosti. I letos se mohou zapojit také babičky, dědečkové, rodiče, aby si společné chvilky s dětmi užili. Skolske_listy_11_2012.indd :52:14

15 15 Zápis do 1. třídy 2013 Pro školní rok 2013/2014 proběhne zápis budoucích prváčků v pátek 18. ledna 2013 od 13:00 18:00 hod. V každém ročníku je jedna třída s rozšířenou hudební výchovou. Již šestým rokem realizujeme speciální vzdělávací program pro intelektově nadané děti. Anglický jazyk vyučujeme od 1. třídy, od 7. třídy je v nabídce německý nebo ruský jazyk. Žáci využívají počítačové učebny, hřiště, tělocvičnu, hudebny. Moderní interiér přispívá ke kultivování dětí. Nabízíme mnoho kroužků, kurzů a aktivit. (Keramika, aerobik, stolní tenis, basketbal, floorbal, stolní tenis, sálová kopaná, počítačový kroužek, street dance, šachy). Nepovinný předmět náboženství. Jídelna: elektronický systém na čipy, výběr ze dvou jídel 3x týdně. Školní svačinky. 5 oddělení družiny od 6.00 do hod. V samostatných hernách. Školní psycholog odborně podporuje vzdělávání a výchovu. Každoroční ozdravné pobyty u nás i k moři, jazykové poznávací zájezdy, lyžařské výcvikové kurzy, pro nové kolektivy adaptační pobyty. Skolske_listy_11_2012.indd :52:14

16 16 ROK DOBRÝCH SKUTKŮ Třída: III. A ERIN Datum: Ve třídě III.A ERIN žáci v tomto období své malé tajemství, koho si vylosovali, neprozradili, za to jim patří velká pochvala. Vyzdvihla bych také tzv. maskování. Aby mě nikdo nepoznal, budu pomáhat všem, to se ujalo, ale výsledek byl ten, že nikdo svého ochránce nepoznal. Lepší než nepomáhat nikomu Naopak někteří si ani nevšimli, že jim někdo pomáhal. Při rozhovoru mluvili žáci vesměs o dobrých pocitech, o pěkném tajemství, o těšení se, kdo je má Mezi nejčastější skutky patřilo zvedání a sundávání židlí, podávání židlí, milý a přívětivý tón při jednání, nabídka pomoci při čemkoliv. Pro některé bylo obtížné skutky plnit, jelikož si vylosovali někoho, ke komu nemají vřelý vztah. Naopak pro ty, co se kamarádí, to bylo vše při starém, jelikož si pomáhají i normálně. Pro dobrý skutek musím obětovat něco ze sebe, což je opravdu někdy obtížné. Mgr. Pavlína Velecká Skolske_listy_11_2012.indd :52:14

17 17 ERIN V letošním roce nastoupilo do 1.B ERIN třídy 9 šikovných žáčků, kterých se ujala paní učitelka Mgr. Ivana Štěpánová. V podzimních měsících některé z tříd I. stupně navštívily: knihovnu v Malenovicích, knihovnu Fr. Bartoše ve Zlíně, Zoo Lešná, Městskou policii ve Zlíně, Dopravní hřiště, Do skupin ERIN dochází na konzultace a pozorování výuky psycholožky z PPP Kroměříž a také studenti UTB. Probíhá zde jejich praxe. Nejprve měli náslechy a poté si také vyzkoušeli projektovou výuku u našich žáků. 1. listopadu žáci skupin ERIN podnikli exkurzi do Moravského krasu. 6. listopadu 2012 měli příležitost všichni vyučující skupin ERIN nahlédnout do výuky Školy pro nadané děti v Bratislavě. V závěru listopadu nás čeká v rámci evropského projektu ještě návštěva unikátní internátní školy Open Gate v Babicích u Prahy. 9. listopadu 2012 se v Prostějově konala Konference MENSy k problematice vzdělávání nadaných žáků. Zúčastnili jsme se a dozvěděli mnoho zajímavých inspirativních informací. 4. prosince skupiny ERIN čeká exkurze do brněnského planetária a pavilonu Anthropos. Realizací projektu podpořeného z evropských fondů získáváme pedagogické poznatky, zkušenosti ze zajímavých škol, které jsou uplatňovány v práci se všemi dětmi. Také jsou pořizovány pomůcky, které využíváme ve všech třídách naší školy. Skolske_listy_11_2012.indd :52:14

18 18 Něco málo z naší školní družinky Až 150 dětí nachází příjemné zázemí pro odpočinek a relaxaci v naší družině. Rozšiřují si svá poznání, učí se soužití se svými vrstevníky, navazují nová kamarádství, upevňují si zdvořilostní a kulturní návyky ale také si hodně hrají a baví se. Většina dětí ráda recituje, zpívá, výtvarně se projevuje. Často také využíváme audiovizuální pomůcky a počítače. Za pěkného počasí denně pobýváme na hřišti nebo v atriu. Při nepřízni počasí využíváme tělocvičnu s novou horolezeckou stěnou pro bouldering a hrací plochy na kobercích v jednotlivých částech školy. Během školního roku připravujeme ve spolupráci se sdružením rodičů každý měsíc nejméně dvě akce, např. tvořivé dílničky a jiné. Letos jsme zatím prožili setkání s předškoláky z mateřské školy, výstavu odrůd jablek s ukázkou pletení košíků, společné prezentování našich zážitků ve fotografiích i videoprojekcích, dlabání dekoračních dýní k Halloweenu, drakiádu a jiné. O našich aktivitách se můžete dočíst na internetových stránkách naší školy. Za kolektiv vychovatelů ŠD, Ilona Jirků, vedoucí vychovatelka Okolo našich dětí je plno smetí Naše milé paní uklizečky mají opravdu plné ruce práce: udržet pořádek, lesklé podlahy i čisté lavice. Bez nich by naše školní zázemí nemohlo vůbec být. Jejich nenápadnou práci bereme přitom mnohdy jako samozřejmost. Dali jsme jim dnes slovo: Mohly bychom říci, že i kdyby naše žáčky doma nikdy nenapadlo házet papíry na zem, anebo plivat žvýkačky po chodbách, některé to tady s naprostým klidem dělají. V zápalu her a šarvátek o přestávkách často zapomínají na dobré vychování. Raději budeme ale vzpomínat na pomoc při úklidu kolem školy, na hezké ranní pozdravení, očištění obuvi u vchodu do školy a někdy i uklizené třídy. Jsme rády, že se dětem na škole líbí i díky naší práci. Kolektiv uklízeček naší školy Exkurze kino Květen a film k Mikuláši Třídy I. stupně shlédnou na Mikuláše, dne 6. prosince dětské představení v malenovickém kině. Část dětí ze školní družiny bude mít také exkurzi do zákulisí tohoto kina. Skolske_listy_11_2012.indd :52:14

19 19 BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA Již několik roků naše škola organizuje okresní kolo biologické olympiády, kategorii žáků 6. a 7. tříd. Po organizační stránce se soutěž vždy vydařila. Naši žáci se každoročně na tuto olympiádu pečlivě připravují v dobrovolném kroužku, který probíhá v pátečních odpoledních hodinách v pracovně přírodopisu. Je úspěchem, že jsme letos získali i šesťáky, kteří pravidelně chodí ve svém volném čase mikroskopovat a získávají nové poznatky. Letošní téma je Rybníky. Společně studujeme teorii stavby rybníků a jejich historii, prakticky sledujeme vážky, jepice, znakoplavky a také už víme, jak vypadá olše, leknín, stulík či kotvice a spousta rostlin a živočichů, které je nutné znát na poznávací část soutěže. Své znalosti si poprvé vyzkoušíme koncem ledna ve školním kole. Pravidelná celoroční příprava na olympiády se nám již osvědčila a každoročně získáváme několik předních umístění: V okresním kole získaly cenu: Bára Hradilová (1. a 4. místo), Tereza Hornáčková (2. a 5. místo), Kateřina Haluzová (5. místo), Alena Jašíčková (3. místo). Úspěšní jsme také v jiných biologických soutěžích a často postupujeme do krajských kol (Poznej a chraň, Ekologická olympiáda) RNDr. Věra Krajčová Sbírka vypraného, čistého, funkčního oblečení všeho druhu. Vše zabaleno do igelitových pytlů nebo sáčků, případně krabic. Na léto i na zimu, darujme kus LÁS(t)KY pro UKRAJINU. Úterý a středa: Ve vestibulech naší školy ráno před vyučováním. Nabídka pronájmu prostor školy 33 Součástí prostor školy je větší tělocvična, která je v odpoledních hodinách využívána sportovními kroužky, kluby i širokou veřejností. Pokud budete i vy chtít využít naši tělocvičnu, neváhejte kontaktovat naši kancelář, pí Mgr. V. Vydrovou. Tel.: Skolske_listy_11_2012.indd :52:14

20 Poděkování Vážený pane architekte A. Otépko, po celý kalendářní rok 2012 nám při všech úpravách a rekonstrukcích poskytujete opravdu cenné odborné rady a především zpracováváte návrhy, aby naše škola byla ještě krásnější, modernější a nedělala Malenovicím ostudu. Chceme Vám za tyto četné návštěvy u nás, nákresy, konzultace nejen s námi, ale i s řemeslníky, fírmami, za průběžný dohled na práce, moc poděkovat. Velmi si této Vaší nezištné pomoci vážíme. Díky! Přejeme Vám hodně úspěchů. Skolske_listy_11_2012.indd :52:14

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace ŠVP 4 2. 9. 2013 Pedagogická rada projednala a schválila dne: 27.08.2013 Školská rada projednala a schválila

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Vážení rodiče, 1. Několik informací o škole

Vážení rodiče, 1. Několik informací o škole Vážení rodiče, jsme rádi, že Vaše dítě navštěvuje naši školu. Máme zájem o dobrou spolupráci rodiny a školy, a proto Vám chceme poskytnout informace, které byste měli znát ještě před zahájením školního

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Podpora čtenářství ve škole Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 460 01, Liberec 1

Podpora čtenářství ve škole Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 460 01, Liberec 1 Podpora čtenářství ve škole Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 460 01, Liberec 1 Inspirací k sepsání tohoto článku o příkladu dobré praxe mi byl článek ze dne 4. října 2011 uveřejněný v celostátním

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její přestavba, kdy přibylo celé jedno patro. Také byla přistavěna

Více

Obsah: 1/ Informace o škole. str. 2 2/ Seznam potřeb pro žáka 1. třídy.. str. 6 3/ Schůzka rodičů budoucích prvňáčků... str. 7

Obsah: 1/ Informace o škole. str. 2 2/ Seznam potřeb pro žáka 1. třídy.. str. 6 3/ Schůzka rodičů budoucích prvňáčků... str. 7 Obsah: 1/ Informace o škole. str. 2 2/ Seznam potřeb pro žáka 1. třídy.. str. 6 3/ Schůzka rodičů budoucích prvňáčků... str. 7 Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Vážení rodiče, potěší nás, že se rozhodnete

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014

Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014 Mateřská škola Zlín, Slovenská 3660, příspěvková organizace IČ 71007652, tel. 577438872, Zlín 760 01 Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014 Program: Uvítání rodičů, představení zaměstnanců MŠ Seznámení

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 Pokud se do kroužku nepřihlásí dostatečný počet žáků, nebude otevřen. Forma úhrady poplatků za kroužky: v hotovosti při 1. hodině kroužku nebo na účet školy:

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Hodnotící pedagogická rada ze dne 9. 4. 2014

Hodnotící pedagogická rada ze dne 9. 4. 2014 Hodnotící pedagogická rada ze dne 9. 4. 2014 I. HODNOTÍCÍ PEDAGOGICKÁ RADA ZA 3. ČTVRTLETÍ ŠK. ROKU 2013/14 viz přílohy Dodatky k jednotlivým třídám: 1. třída - vytírání podlah, kde se pohybují žáci a

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice na školní rok 2015/2016 I. Život školy motto: Technika kolem nás Hlavní úkoly školního roku 2015/2016 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Morkovice se představuje

Morkovice se představuje Základní škola Morkovice se představuje Milé děti, vážení rodiče, chtěli bychom vám představit naši školu, která se nachází v krásném klidném prostředí ve městě Morkovice-Slížany. Naše škola má k dispozici

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Program v kmenových tř. v době od 9. do 12.00hod: Odborné pracovny v době od 9. do 12.00hod: 2. A Psi pohádka, písnička, povídání o psech Dějepis Historické přírodní

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SRPEN KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická rada

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více