Priority tohoto školního roku:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Priority tohoto školního roku:"

Transkript

1 Skolske_listy_11_2012.indd :52:12

2 2 Vážení rodiče, prarodiče a přátelé školy, připravili jsme pro Vás Školské listy. Chceme jejich prostřednictvím zlepšit Vaši informovanost o dění ve škole. Děkuji redaktorkám p. učitelce Mgr. Martině Stojanové a p. učitelce Mgr. Pavlíně Velecké za pomoc při zpracování příspěvků. Ve školních třídách i jinde se toho neustále děje velmi mnoho. Není možné zachytit vše. V listech Vám vybereme vždy jen část zajímavých nabídek, pozvánek nebo ohlédnutí za tím, co se konalo. I Vy můžete zajímavým příspěvkem, zaslaným na adresu: tyto stránky obohatit. Chceme Vám, milí rodiče a přátelé školy, při této příležitosti vyjádřit velké a upřímné poděkování za všechny Vaše štědré drobné, větší i velké příspěvky, kterými jste škole pomohli a pomáháte při přípravách na oslavy jejího 50. výročí vzniku. S radostí konstatujeme, že přes počáteční nepříznivé přijetí této naší prosby u části rodičů nyní průběžně nadále chodí příspěvky na školní účet, za což Vám velmi děkujeme. Vaší i sebemenší pomoci si velmi vážíme! Termín oslav byl stanoven na týden od 19. května do 24. května Obracíme se na Vás s prosbou o zapůjčení (k okopírování) zajímavých dokumentů, fotografií, vysvědčení apod., které obohatí výstavu ve škole. Z podnětu Sdružení rodičů jsme Vám formou minijarmarku nabídli výtvory Vašich tvořivých dětí. Při třídních schůzkách se konala jeho 1. část, na účtu oslav přibyla částka Kč. Druhá část prodeje dětských výtvarných děl bude ve čtvrtek 6. prosince od hod. jako součást Ježíškovy dílny. Děkujeme i za tuto formu příspěvku. Zároveň věříme, že pěkná dílka našich dětí v rodinách udělala radost. V závěru roku 2012 krásné Vánoce a dobrý rok 2013 Vám ve všech rodinách přeje za všechny pracovníky malenovické 11. základní školy PaedDr. Zdeňka Jančíková, ředitelka školy Priority tohoto školního roku: Rok dobrých skutků pečujeme o pěkné vztahy mezi všemi lidmi ve škole. Příprava a uskutečnění důstojných oslav 50 let školy. Realizujeme dva evropské projekty: Škola pro 21. století a Vzdělávání nadaných dětí. Skolske_listy_11_2012.indd :52:13

3 3 Děti jsou nad zlato dražší! Mluvte s dětmi o krásných věcech. Jemně a pečlivě, abyste nerozbili křehkou nádobu dětského života. Vaše dítě stále a všude ať vidí, že mezi vašimi slovy a skutky není rozdílu. Jedině tak z nich vyrostou lidé čestní, lidé jasné mysli. NABÍDKA PRO ZIMNÍ VEČERY: Vážení rodiče, mnohé z Vás zajímají témata, související s výchovou, vzděláváním dětí. Nabízíme Vám k bezplatnému zapůjčení zajímavé publikace ze školní knihovny obor psychologie a pedagogika. Seznam nabízených titulů najdete na našich www stránkách: V případě zájmu se obraťte na p. zástupkyni Mgr. Švehlíkovou. Skolske_listy_11_2012.indd :52:13

4 4 KALENDÁŘ AKCÍ prosinec 2012 únor prosince 6. prosince od hodin prosinec Benefiční sbírka dětského oblečení pro Ukrajinu Ježíškova dílna a II. část minijarmarku dětských prací. Školní jídelna od hodin CARMINA BONA na Mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby v Bratislavě prosince Sběr papíru 12. prosince hodin 13. prosince 14. prosince Vánoční koncert Modlitebna CASD v Malenovicích Den otevřených dveří 4. a 5. vyučovací hodina (10.55 hod.) + odpoledne do hod. Vystoupení na Vánočních trzích ve Zlíně Dětský pěvecký sbor Čamlíci 22. prosince Soutěž ve skoku do výšky Vánoční laťka ledna Sběr papíru 10. ledna Škola nanečisto začátek v hodin 18. ledna ZÁPIS dětí do 1. třídy hodin února Sběr papíru 27. ledna až 2. února Lyžařský kurz 31. ledna Pololetní prázdniny od 25. února Jarní prázdniny Skolske_listy_11_2012.indd :52:13

5 5 Milí rodiče, prarodiče, sourozenci a žáci 11. ZŠ Jménem Sdružení rodičů naší školy Vás všechny srdečně zveme na tvořivé odpoledne, které jsme již tradičně nazvali Ježíškova dílna. Tato akce je určena pro všechny věkové kategorie a proběhne ve čtvrtek 6. prosince 2012 od hod. ve školní jídelně. Těšíme se na vás i na vaši případnou pomoc při organizaci. Sdružení rodičů při 11. ZŠ Skolske_listy_11_2012.indd :52:13

6 6 Srdečně vás všechny zveme na tradiční Vánoční koncert Sborů Carmina Bona, Čamlíci a Přípravky 1. třídy s RVHV středa 12. prosince 2012 v hodin v Modlitebně CASD, Malenovice, Tyršova ul. SBOR CARMINA BONA Dětský pěvecký sbor Carmina bona je složen ze žáků tříd s rozšířenou výukou hudební výchovy a čítá víc než 60 členů. Po dlouholeté spolupráci s dvorní klavíristkou naší bývalou žákyní Lucií Ševčíkovou se stala novou korepetitorkou učitelka ze ZUŠ Malenovice pí Bronislava Zatloukalová. Od loňského školního roku mají všichni ze sboru velký sen, a to zúčastnit se nějakého festivalu v zahraničí. Naskytla se nám příležitost zúčastnit se Mezinárodního festivalu adventní a vánoční hudby v Bratislavě prosince Po splnění všech nelehkých podmínek, jež byly zadány organizátory, byl náš sbor přijat mezi účinkující. Takže od září pilně nacvičujeme adventní program do Je- Skolske_listy_11_2012.indd :52:13

7 7 zuitského kostela v Bratislavě a vánoční skladby pro vystoupení na Hviezdoslavově náměstí. Moc se těšíme na všechna vystoupení vybraných sborů z Evropy, Asie i z JAR. Budou to pro nás velmi cenné zkušenosti nejen z hlediska pěveckého, ale také možnost poznat zcela odlišnou kulturu. Po tomto náročném víkendu nás čeká vánoční koncert s mladším sborem Čamlíci a s nejmladšími zpěváčky naší školy v malenovické Modlitebně CASD dne 12. prosince v hodin. Jistě si všichni vzpomeneme na píseň z minulého školního roku Internetové děti (autorů E. Hradeckého a M. Steina), která měla velký úspěch nejen u publika, ale také u samotných zpěváčků už při nácviku. Právě textař M. Stein minulý měsíc oslovil sbormistryni Danu Kozárkovou. Byl nadšen z živé nahrávky, která byla pořízena na našem koncertě dne v Malenovicích a požádal o CD s tímto songem. Byl také velmi potěšen precizní intonací, ovšem nejvíce ho ohromilo pohybové ztvárnění skladby. Projevil zájem o návštěvu naší školy a přímo o hodinu sborového zpěvu Carminy bony. Že by to byl počátek naší spolupráce? Nechejme se překvapit Mgr. Dana Kozárková VÝBĚR MALÝCH ZPĚVÁČKŮ do tříd s rozšířenou hudební výchovou Od roku 1990 v naší základní škole otevíráme vždy jednu třídu s rozšířenou výukou hudební výchovy (RVHV). Dítě je zařazeno do tohoto vzdělávacího programu od 1. třídy na základě talentové zkoušky v mateřské škole, popř. na žádost rodičů i při zápisu do 1. třídy. Základním kritériem pro doporučení dítěte do RVHV je smysl pro rytmus, dobrá koordinace motoriky a čistá intonace. Děti vybírají naše zkušené sbormistryně a paní učitelky hudební výchovy. Komplexní hudební průpravu vhodně doplňují naši kolegové v ZUŠ Malenovice, která sídlí ve stejné budově děti nemusí nikam docházet. V rámci naší RVHV žáci získávají od 2. třídy elementární základy hry na zobcovou flétnu, stávají se členy postupně tří školních pěveckých sborů a reprezentují školu i město Zlín, náš kraj a ČR na hudebních soutěžích, přehlídkách, festivalech. Děti se zájmem o hudbu a zpívání jsou u nás srdečně vítány. A o přípravce a o Čamlících zase příště Mgr. Klára Bartoníková Skolske_listy_11_2012.indd :52:13

8 8 Informace k přijímacímu řízení na střední školy Pro 1. kolo přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky. Termín doručení přihlášek na střední školu je pro školy s talentovou zkouškou 30. listopad 2012, pro ostatní školy 15. březen První kolo přijímacích zkoušek ve Zlínském kraji bude 22. a 23. dubna 2013 a proběhne formou SCIO testů z českého jazyka, matematiky a obecně studijních předpokladů. Naši žáci 9. ročníku si měli možnost 10. listopadu vyzkoušet SCIO test Stonožka. Zájemcům o studium na gymnáziu doporučujeme navštěvovat přípravné kurzy, které obě zlínská gymnázia každoročně pořádají. V březnu vybrané střední školy pořádají zdarma přijímací zkoušky nanečisto. Dále je vhodné navštívit Dny otevřených dveří na středních školách. Jejich rozpis najdete na: Našim nejstarším žákům nabízíme kariérové poradenství: tématům volby profese se věnujeme v předmětech pracovní činnosti a občanská výchova. Školní psycholožka po domluvě provede testování studijních předpokladů, zájmů, schopností žáků. Bezplatně je možné využít také poradenství pro žáky ZŠ v Krajské pedagogicko-psychologické poradně Zlín nebo na Úřadě práce ve Zlíně. Na leden 2013 připravujeme pro všechny rodiče vycházejících žáků společné setkání. Zde upřesníme informace, připravíme vzor vyplněné přihlášky na SŠ a odpovíme případné dotazy. V případě potřeby můžete výchovnou poradkyni kdykoliv kontaktovat telefonicky nebo em Přejeme našim deváťákům šťastnou ruku při jejich životní volbě! Mgr. Gabriela Pippalová, výchovná poradkyně Skolske_listy_11_2012.indd :52:13

9 9 MKC neboli Metodicko-konzultační centrum Je k dispozici všem zájemcům o radu v oblasti výchovy a vzdělání našich dětí, zejména těch se specifickými vzdělávacími potřebami každé pondělí a čtvrtek, kdy je pro děti otevřen ŠKOLNÍ KLUB v infocentru na I. stupni nebo po předchozí domluvě. Psycholog ve škole Milí rodiče, ráda bych Vám ve stručnosti postupně ve Školských listech představila náplň své práce činnost školní psycholožky. V průběhu celého školního roku chodím do tříd na pozorování, ale také na práci s třídními kolektivy. Programy, které zde realizuji, mají povahu jak preventivních, tak také intervenčních aktivit. Je naším velkým společným zájmem, aby ve třídách byla příznivá atmosféra a pozitivní vztahy mezi dětmi. Těším se i na spolupráci s Vámi. Mgr. Adéla Sedláčková NÁSTĚNKA ŠKOLY Den otevřených dveří 13. prosince 2012 od 4. vyučovací hodiny (10.55 h.) do h. U prodejny Tesco-Expres na Tř. Svobody se můžete přenést díky fotografiím a ukázkám práce vašich dětí do dění a prostředí naší ZŠ, na zájezdy a akce školáků za poznáním. Na prezentační nástěnce se také dozvíte o plánovaných akcích. Poděkování patří paní PaedDr. Karle Hovadíkové, která nám prezentační panel bezplatně zapůjčila. DĚKUJEME! Skolske_listy_11_2012.indd :52:13

10 10 VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ NA NAŠÍ ŠKOLE Od letošního září probíhá výuka náboženství od 4. do 9. třídy také na naší škole. Až dosud se u nás vyučovala pouze v 1. a 2. třída. Třetí třída se připravuje k 1. sv. přijímání na malenovické faře. V tomto nepovinném předmětu (úterý hod.) se děti kromě témat katolické víry seznamují také s morálními a etickými principy života a chování. Nezůstává však pouze u toho, podnikáme akce i mimo školu. Děti již absolvovaly slavnostní svatováclavskou pouť do Olomouce, sídla naší arcidiecéze, s následnou prohlídkou Arcibiskupského paláce a města. Dále byly na růžencové pouti v Uherském Brodě, kde společně poobědvaly s naším arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem. Ještě na začátku ledna nás čeká víkendovka O hodnotách u Salesiánů ve Fryštáku. V náboženství je každý vítán! Mgr. Petr Věrný ŠACH MAT, ANEB ŠACHOVÝ KROUŽEK Není kroužek jako kroužek. Pokud by si někdo myslel, že si u nás děti v kroužcích jenom kreslí, tancují či sportují, spletl by se. Velice úspěšným kroužkem, kterého si skutečně mimořádně považujeme, jsou ŠACHY. Proto jsme požádali o příspěvek pana trenéra. Šach je vysoce ceněn především pro své vynikající výchovné hodnoty: profiluje klíčové dovednosti úspěšných lidí. Učí děti strategicky myslet, jednat pod časovým stresem, dobře se orientovat v taktických zápletkách, logicky uvažovat, hodně si pamatovat. Při hře se děti učí také samy rozhodovat a nést odpovědnost za své rozhodnutí. A to je velká věc. Když teď investujeme do šachů, investujeme do budoucnosti. Pro uvedené vlastnosti se šachy doporučují učit na školách již v předškolním věku a mají být zavedeny do škol v r Šachový kroužek byl na naší škole založen v květnu 2009 šachovým trenérem Josefem Tomkem, za výrazné podpory vedení 11. ZŠ a Domu dětí a mládeže ASTRA Zlín. Pravidelné tréninky se konají každé pondělí a středu v době od do hodin v učebnách školy za účasti asi 18 žáků. Našim cílem je zúčastnit se soutěží jednotlivců a družstev mládeže škol v rámci Krajského šachového svazu ve Zlíně s možnosti postupu do celostátních přeborů. Úspěchy: v roce 2010 jsme absolvovali 12 různých turnajů a v roce 2012 již 19 turnajů. Jmenovat můžeme: GP ZK starších a mladších žáků každoročně od roku 2010, 2011, Pohár Hradní věže v Brumově Bylnici od roku 2010, 2011, Zlínské okresní kolo škol 4členných družstev s probojování přes Krajské kolo do Přeboru ČR. Skolske_listy_11_2012.indd :52:14

11 11 Krajská soutěž 5 členných družstev mladších a starších žáků, 2. místo za r. 2010/2011. Krajský přebor 5 členných družstev starších žáků 2011/2012, 2012/2013. Šachy, hra královská: jsme součásti projektu 6 turnajů Okresní žákovské ligy okresů Kroměříž a Zlín. První turnaj jsme pořádali právě na naší 11. ZŠ v Malenovicích za účasti téměř 50 žáků. Cílem projektu je seznámit mladé lidi a děti se šachovou hrou a přivést ke hraní děti školního věku se zaměřením na 1. stupeň základních škol. V současné době i Evropská unie podporuje projekt Šachy do škol, který má za cíl zavést šachy jako povinný vyučovací předmět na ZŠ v celé Evropské unii. Náš společný projekt je tedy součástí daleko širší myšlenky jak zapojit školní mládež do šachové hry. Náš žák Jakub Feiferlík je na Krajské listině zařazen jako talent Krajského šachového svazu. Vedoucí šachového kroužku a trenér: Josef Tomek!!!! KECÁLEK!!!! To není přezdívka žádného z učitelů či žáků, ale kroužku, který je dětem nabízen Mgr. Adélou Sedláčkovou (školní psycholožkou) k nácviku sociálních dovedností, nezvyklých situací. Pro děti s poruchou autistického spektra, nebo také pro děti, které se potřebují jen vykecat :o) Skolske_listy_11_2012.indd :52:14

12 12 NAŠE PRVNÍ MĚSÍCE V NOVÉ ŠKOLE Bylo nás pět, tedy lépe řečeno 3. září se nás nových, po chodbách naší školy bloudících objevilo všeho všudy pět. Na 1. stupni tři paní učitelky, v družině paní vychovatelka a jeden mužský zástupce pan učitel 2. stupně. A co myslíte? Jak se nám v práci dařilo? Paní vychovatelka: Tohle je ale krásná škola říkala jsem si v duchu, když jsem přicházela krásného, letního dne na výběrové řízení. Ve dveřích se na mě usmál nějaký pán a pustil mě dovnitř. Asi školník pomyslela jsem si. Procházela jsem chodbou a prohlížela si hezké dětské výtvory, které byly všude na stěnách. Den mi připadal ještě krásnější. Prosím vás, kde je tady kancelář zástupkyně ředitelky? zeptala jsem se kluků, kteří hráli na chodbě před třídami ping-pong. Tak sedmá až osmá třída, typovala jsem v duchu kluky. Já Vás tam zavedu, řekl jeden a odložil pálku. V duchu jsem mu byla velmi vděčná, protože v tomto labyrintu bych bloudila ještě dlouho. Tady budou asi moc hodné děti :-) Paní učitelka 2. třídy: Mé první měsíce na 11. základní škole v Malenovicích byly rozporuplné. Nová škola, noví kolegové a především nové děti. První den byl krušný. Nedůvěřivě si mne děti prohlížely. Kdo to je? Zařezaně seděly a ani nedutaly. Nevěděly, co ode mne mohou čekat. Stejně tak jako já, se asi i ony samy sebe ptaly, zda to spolu zvládneme. Když na to vzpomínám, musím se pousmát. Dnes jsme docela sehraná parta. Moji druháčci si jsou dobře vědomi, co se ve škole dělá a co už ve svém jednání přehnali. I když musím přiznat, že bývají vynalézaví. Dušička takového druháčka je křehká. Není to už bázlivý prvňáček, ale ještě to není ani úplně samostatný školák. Paní učitelka 1. třídy: Školní rok se nám pěkně rozběhl a my v první třídě začali zdolávat číslo za číslem a písmenko za písmenkem. Každý se s nadšením vrhl do poznávání nových věcí. První přečtené slovo: Jú, to je máma, já jsem přečetl máma Slavili jsme úspěchy, těšili se z radosti, že se povedlo něco dalšího zvládnout. Protože jsme každý osobností už od dětství, tak si i svoji cestu šlapeme jinými kroky. Někdo jde rychle, jiný pomaleji. Každý potřebuje rozdílné množství péče, a tak jsme s rodiči na třídních schůzkách přemýšleli nad našimi dětmi, aby se jim dařilo ve zdolávání učiva co nejlépe. Očekávala jsem všechno možné ale tohle Cože, paní učitelko? Že by tu měla moje holčička být déle než má? No, to je báječné. Víte, jak bude šťastná? Ona se do vaší školy tak moc těší. Na třídu, učitelky i spolužáky. Klidně si ji tu nechte kdykoli. Pan učitel 2. stupně: Také každý učitel má své individuální potřeby. Díky mým specifickým požadavkům týkajících se stravy jsem si byl jistý, že školní jídelnu uvidím pouze při pohovorech s rodiči. Kolegové mi říkali, že máme hodné a šikovné paní kuchařky. A opravdu se mi to velmi brzy i potvrdilo. Stačilo se zeptat a ony mi ochotně ihned začaly vařit bezlepkové pokrmy. Jen tak pro informaci, bezlepkově vaří jen pro mě a jednoho žáčka. Paní učitelka 2. třídy: Ták, a teď mi řeknete, jaký to byl druh věty?. Paní učitelko, paní učitelko! Ano, jaká to byla věta? Včera jsem se naučil jezdit na kole. Můžete se nepousmát? Zrovna si na to vzpomněl a prostě se musel pochlubit. Stále mne vyvádí Skolske_listy_11_2012.indd :52:14

13 13 z míry tzv. šmoulí oči, roztomilá kukadla, či malinkaté neviňátko. Kdo by odolal. Považovala jsem se za kliďase, ale takový andílek s ďáblíkem v těle, dokáže pěkně zvednout mandle. A závěrem ještě pár slov paní učitelky 3. třídy: Teprve nedávno bylo 3. září, začínal první sváteční den ve škole Ale protože čas plyne jako voda, tak bych za nás všechny chtěla dětem popřát mnoho krásných zážitků doma i ve škole. Rodičům přeji hodně trpělivosti, laskavosti a důslednosti. Pedagogům hodně zdraví, pevné nervy a spoustu příjemných zážitků s dětmi. CO SE DĚJE NA I. STUPNI? Ta naše školička je jako holčička. Pěkná, čistá, usměvavá, voňavá jak růžička. Chodíme do ní rádi, vždyť jsou tu samí kamarádi. Aby tomu tak bylo, musí pedagogové I. stupně vyvinout co největší úsilí při tvoření a realizaci nových, zajímavých forem práce, doplňujících třídních akcí, celoškolních projektů a soutěží. V nich musíme rozšířit vědomosti, otevřít dětskou mysl a podnítit ji k poznávání, ale i naučit je slušnému chování a toleranci k ostatním spolužákům. Velkým úkolem je postupné a pokud možno nenápadné, nenásilné vytváření dobrých, užitečných pracovních návyků a dovedností jak se učit. I letos se žáci I. stupně zapojili do rozhlasových relací k významným dnům, do školní soutěže o nejlepší báseň o naší škole, která navazuje na projekt Rok dobrých skutků. Také Talentinum bude ukázkou samostatné přípravy žáků a vystoupení ukázkou sebevědomí jednotlivců i skupin. V předstihu oslav padesátin abrahamovin školy proběhla ve 4.B beseda s pí učitelkou Věrou Kenšovou, která zajímavě vyprávěla o prvních dnech vyučování na nové 11. ZŠ a fotografiemi dokládala dávnější školní akce. Žáci její vyprávění zpracovali do krátkých slohových prací a pochlubí se s nimi na výstavě při oslavách. Nové a dobře fungující třídní kolektivy se nerodí samy. Abychom je pomohli stmelit, uspořádali jsme za pomoci školní psycholožky Adaptační pobyt třídy. Konal se v nedaleké obci Spytihněvi a nocovali jsme v tamní škole. Druhý stmelovací program se nazýval Spaní ve škole. Výuka přímo u Baťova kanálu, večer opakování učiva u interaktivní tabule s cizí paní učitelkou, hry pod vedením psycholožky a pak noc bez maminky nebyly to pro mnoho žáků lehké chvíle. Zde děti prožily a poznaly, jak je dobré mít svého ochránce nebo kamaráda. V lednu před námi stojí velký úkol zápis dětí do 1. třídy. Chceme přesvědčivě dokladovat rodičům, že právě ta naše škola je pro jejich dítě ta pravá a že na každém dítěti nám opravdu záleží. Skolske_listy_11_2012.indd :52:14

14 14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MALENOVICE, TŘ. SVOBODY 868 zve všechny naše budoucí prvňáčky i jejich rodiče ŠKOLA NANEČISTO Vážení rodiče a milé děti, brzy z vás budou prvňáčci a začnete chodit do školy. Přijďte si vyzkoušet jednu vyučovací hodinu na naší škole. Formou her se zapojíte do různých úkolů a cvičení. S sebou si vezměte jen přezůvky a pastelky. V lekci jsou ve zhuštěné podobě obsažena cvičení na rozvoj sluchového a zrakového vnímání, na rozvíjení hrubé a jemné motoriky, procvičování pravolevé orientace a orientace v prostoru, úkoly grafomotoriky, cvičení matematických představ, paměti a pozornosti. Lekce probíhají za přítomnosti a přímé účasti rodičů, kteří se tak zároveň přesvědčí o tom, které oblasti jejich dítě zvládá a ve kterých jsou jeho schopnosti oslabené. Lekce proběhnou v termínech: 29. listopadu 2012 a 10. ledna 2013 Začátek v hod. v učebnách 1. stupně 11. ZŠ Těšíme se na Vaši návštěvu Adventní putování Blíží se doba adventní. Po dobré zkušenosti z loňského roku i letos škola dětem na I. stupni nabízí Adventní putování. Děti budou pomoci drobných malých radostí a skutků projevovat svým nejbližším vděčnost za každodenní lásku a starostlivost. Naučí se také si něco odříct. Cílem je umožnit dětem prožít radost z darování, z nezištné pomoci nebo překonání sebe sama. Škola tímto chce přispět ke vzniku dobrých návyků, pěknému chování a kultivovanosti. I letos se mohou zapojit také babičky, dědečkové, rodiče, aby si společné chvilky s dětmi užili. Skolske_listy_11_2012.indd :52:14

15 15 Zápis do 1. třídy 2013 Pro školní rok 2013/2014 proběhne zápis budoucích prváčků v pátek 18. ledna 2013 od 13:00 18:00 hod. V každém ročníku je jedna třída s rozšířenou hudební výchovou. Již šestým rokem realizujeme speciální vzdělávací program pro intelektově nadané děti. Anglický jazyk vyučujeme od 1. třídy, od 7. třídy je v nabídce německý nebo ruský jazyk. Žáci využívají počítačové učebny, hřiště, tělocvičnu, hudebny. Moderní interiér přispívá ke kultivování dětí. Nabízíme mnoho kroužků, kurzů a aktivit. (Keramika, aerobik, stolní tenis, basketbal, floorbal, stolní tenis, sálová kopaná, počítačový kroužek, street dance, šachy). Nepovinný předmět náboženství. Jídelna: elektronický systém na čipy, výběr ze dvou jídel 3x týdně. Školní svačinky. 5 oddělení družiny od 6.00 do hod. V samostatných hernách. Školní psycholog odborně podporuje vzdělávání a výchovu. Každoroční ozdravné pobyty u nás i k moři, jazykové poznávací zájezdy, lyžařské výcvikové kurzy, pro nové kolektivy adaptační pobyty. Skolske_listy_11_2012.indd :52:14

16 16 ROK DOBRÝCH SKUTKŮ Třída: III. A ERIN Datum: Ve třídě III.A ERIN žáci v tomto období své malé tajemství, koho si vylosovali, neprozradili, za to jim patří velká pochvala. Vyzdvihla bych také tzv. maskování. Aby mě nikdo nepoznal, budu pomáhat všem, to se ujalo, ale výsledek byl ten, že nikdo svého ochránce nepoznal. Lepší než nepomáhat nikomu Naopak někteří si ani nevšimli, že jim někdo pomáhal. Při rozhovoru mluvili žáci vesměs o dobrých pocitech, o pěkném tajemství, o těšení se, kdo je má Mezi nejčastější skutky patřilo zvedání a sundávání židlí, podávání židlí, milý a přívětivý tón při jednání, nabídka pomoci při čemkoliv. Pro některé bylo obtížné skutky plnit, jelikož si vylosovali někoho, ke komu nemají vřelý vztah. Naopak pro ty, co se kamarádí, to bylo vše při starém, jelikož si pomáhají i normálně. Pro dobrý skutek musím obětovat něco ze sebe, což je opravdu někdy obtížné. Mgr. Pavlína Velecká Skolske_listy_11_2012.indd :52:14

17 17 ERIN V letošním roce nastoupilo do 1.B ERIN třídy 9 šikovných žáčků, kterých se ujala paní učitelka Mgr. Ivana Štěpánová. V podzimních měsících některé z tříd I. stupně navštívily: knihovnu v Malenovicích, knihovnu Fr. Bartoše ve Zlíně, Zoo Lešná, Městskou policii ve Zlíně, Dopravní hřiště, Do skupin ERIN dochází na konzultace a pozorování výuky psycholožky z PPP Kroměříž a také studenti UTB. Probíhá zde jejich praxe. Nejprve měli náslechy a poté si také vyzkoušeli projektovou výuku u našich žáků. 1. listopadu žáci skupin ERIN podnikli exkurzi do Moravského krasu. 6. listopadu 2012 měli příležitost všichni vyučující skupin ERIN nahlédnout do výuky Školy pro nadané děti v Bratislavě. V závěru listopadu nás čeká v rámci evropského projektu ještě návštěva unikátní internátní školy Open Gate v Babicích u Prahy. 9. listopadu 2012 se v Prostějově konala Konference MENSy k problematice vzdělávání nadaných žáků. Zúčastnili jsme se a dozvěděli mnoho zajímavých inspirativních informací. 4. prosince skupiny ERIN čeká exkurze do brněnského planetária a pavilonu Anthropos. Realizací projektu podpořeného z evropských fondů získáváme pedagogické poznatky, zkušenosti ze zajímavých škol, které jsou uplatňovány v práci se všemi dětmi. Také jsou pořizovány pomůcky, které využíváme ve všech třídách naší školy. Skolske_listy_11_2012.indd :52:14

18 18 Něco málo z naší školní družinky Až 150 dětí nachází příjemné zázemí pro odpočinek a relaxaci v naší družině. Rozšiřují si svá poznání, učí se soužití se svými vrstevníky, navazují nová kamarádství, upevňují si zdvořilostní a kulturní návyky ale také si hodně hrají a baví se. Většina dětí ráda recituje, zpívá, výtvarně se projevuje. Často také využíváme audiovizuální pomůcky a počítače. Za pěkného počasí denně pobýváme na hřišti nebo v atriu. Při nepřízni počasí využíváme tělocvičnu s novou horolezeckou stěnou pro bouldering a hrací plochy na kobercích v jednotlivých částech školy. Během školního roku připravujeme ve spolupráci se sdružením rodičů každý měsíc nejméně dvě akce, např. tvořivé dílničky a jiné. Letos jsme zatím prožili setkání s předškoláky z mateřské školy, výstavu odrůd jablek s ukázkou pletení košíků, společné prezentování našich zážitků ve fotografiích i videoprojekcích, dlabání dekoračních dýní k Halloweenu, drakiádu a jiné. O našich aktivitách se můžete dočíst na internetových stránkách naší školy. Za kolektiv vychovatelů ŠD, Ilona Jirků, vedoucí vychovatelka Okolo našich dětí je plno smetí Naše milé paní uklizečky mají opravdu plné ruce práce: udržet pořádek, lesklé podlahy i čisté lavice. Bez nich by naše školní zázemí nemohlo vůbec být. Jejich nenápadnou práci bereme přitom mnohdy jako samozřejmost. Dali jsme jim dnes slovo: Mohly bychom říci, že i kdyby naše žáčky doma nikdy nenapadlo házet papíry na zem, anebo plivat žvýkačky po chodbách, některé to tady s naprostým klidem dělají. V zápalu her a šarvátek o přestávkách často zapomínají na dobré vychování. Raději budeme ale vzpomínat na pomoc při úklidu kolem školy, na hezké ranní pozdravení, očištění obuvi u vchodu do školy a někdy i uklizené třídy. Jsme rády, že se dětem na škole líbí i díky naší práci. Kolektiv uklízeček naší školy Exkurze kino Květen a film k Mikuláši Třídy I. stupně shlédnou na Mikuláše, dne 6. prosince dětské představení v malenovickém kině. Část dětí ze školní družiny bude mít také exkurzi do zákulisí tohoto kina. Skolske_listy_11_2012.indd :52:14

19 19 BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA Již několik roků naše škola organizuje okresní kolo biologické olympiády, kategorii žáků 6. a 7. tříd. Po organizační stránce se soutěž vždy vydařila. Naši žáci se každoročně na tuto olympiádu pečlivě připravují v dobrovolném kroužku, který probíhá v pátečních odpoledních hodinách v pracovně přírodopisu. Je úspěchem, že jsme letos získali i šesťáky, kteří pravidelně chodí ve svém volném čase mikroskopovat a získávají nové poznatky. Letošní téma je Rybníky. Společně studujeme teorii stavby rybníků a jejich historii, prakticky sledujeme vážky, jepice, znakoplavky a také už víme, jak vypadá olše, leknín, stulík či kotvice a spousta rostlin a živočichů, které je nutné znát na poznávací část soutěže. Své znalosti si poprvé vyzkoušíme koncem ledna ve školním kole. Pravidelná celoroční příprava na olympiády se nám již osvědčila a každoročně získáváme několik předních umístění: V okresním kole získaly cenu: Bára Hradilová (1. a 4. místo), Tereza Hornáčková (2. a 5. místo), Kateřina Haluzová (5. místo), Alena Jašíčková (3. místo). Úspěšní jsme také v jiných biologických soutěžích a často postupujeme do krajských kol (Poznej a chraň, Ekologická olympiáda) RNDr. Věra Krajčová Sbírka vypraného, čistého, funkčního oblečení všeho druhu. Vše zabaleno do igelitových pytlů nebo sáčků, případně krabic. Na léto i na zimu, darujme kus LÁS(t)KY pro UKRAJINU. Úterý a středa: Ve vestibulech naší školy ráno před vyučováním. Nabídka pronájmu prostor školy 33 Součástí prostor školy je větší tělocvična, která je v odpoledních hodinách využívána sportovními kroužky, kluby i širokou veřejností. Pokud budete i vy chtít využít naši tělocvičnu, neváhejte kontaktovat naši kancelář, pí Mgr. V. Vydrovou. Tel.: Skolske_listy_11_2012.indd :52:14

20 Poděkování Vážený pane architekte A. Otépko, po celý kalendářní rok 2012 nám při všech úpravách a rekonstrukcích poskytujete opravdu cenné odborné rady a především zpracováváte návrhy, aby naše škola byla ještě krásnější, modernější a nedělala Malenovicím ostudu. Chceme Vám za tyto četné návštěvy u nás, nákresy, konzultace nejen s námi, ale i s řemeslníky, fírmami, za průběžný dohled na práce, moc poděkovat. Velmi si této Vaší nezištné pomoci vážíme. Díky! Přejeme Vám hodně úspěchů. Skolske_listy_11_2012.indd :52:14

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin ZVEME VÁS NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin Více informací na www.1zsrako.cz a v brožuře Informace

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ZÁJMOVÉ KROUŽKY ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2017-2018 Vážení rodiče, v letošním školním roce je pro Vaše děti připravena tato nabídka zájmových kroužků. Přihlašování je možné od 5. do 15. září nebo do naplnění kapacity. Kroužky,

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Přijďte se podívat do ZŠ Slušovice

Přijďte se podívat do ZŠ Slušovice Přijďte se podívat do ZŠ Slušovice Den otevřených dveří ve školním roce 2015-2016 (máte možnost se podívat vy i vaše děti do výuky, uvidíte ukázkové hodiny) Návštěva předškoláků v lednu 2016 www.zsslusovice.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 1.Úvod DDM Slavkov u Brna je školské zařízení, které má právní subjektivitu od roku 2000. Zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, rekreační,osvětové

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Škola byla postavena v letech 1930 1931 podle projektu ing. arch. Oldřicha Lisky z Hradce Králové. Na základě přípisu tehdejšího pana prezidenta

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Podpora čtenářství ve škole Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 460 01, Liberec 1

Podpora čtenářství ve škole Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 460 01, Liberec 1 Podpora čtenářství ve škole Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 460 01, Liberec 1 Inspirací k sepsání tohoto článku o příkladu dobré praxe mi byl článek ze dne 4. října 2011 uveřejněný v celostátním

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Newsletter Gymnázia Thomase Manna

Newsletter Gymnázia Thomase Manna Newsletter Gymnázia Thomase Manna 2/2016 www.gtmskola.cz www.facebook.com/gtmskola Vážení rodiče, v dnešním newsletteru najdete výběr z našich aktivit z ledna 2016, důležité informace týkající se nejbližších

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II S úpravami k 1. 9. 2016 V Příbrami

Více

Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole

Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole XIII. ročník konference primární prevence rizikového chování 31. 10. 2016 Mgr. Tereza Mašková školní metodik prevence ZŠ a MŠ Líšnice, Praha

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny)

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Čt 22. září 2016 16:00 17:00 Seznámení zákonných zástupců s řády a důležitými směrnicemi školy, plán práce na školní rok 2016/2017. Út 15. listopad 2016 16:00

Více

Základní škola Dukelská 1112, Mladá Boleslav CYKLUS SETKÁNÍ PRO BUDOUCÍ ŠKOLÁKY ŠKOLA NANEČISTO

Základní škola Dukelská 1112, Mladá Boleslav CYKLUS SETKÁNÍ PRO BUDOUCÍ ŠKOLÁKY ŠKOLA NANEČISTO CYKLUS SETKÁNÍ PRO BUDOUCÍ ŠKOLÁKY ŠKOLA NANEČISTO září 2011 Informace o projektu Cíl: - nabídnout budoucím školákům (prvňáčkům) možnost: zbavit se obav ze vstupu do školy poznat prostředí školy seznámit

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Mateřská škola Kaplická 841 tel., fax: 241 731 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz. Výroční zpráva předškolní vzdělávání - za školní rok 2007/2008

Mateřská škola Kaplická 841 tel., fax: 241 731 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz. Výroční zpráva předškolní vzdělávání - za školní rok 2007/2008 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb 40 00 Praha 4, K Sídlišti 840 Mateřská škola Kaplická 84 tel., fax: 24 73 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz Výroční zpráva

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (paní učitelky Lucie Špačková a Magdaléna Pecháčková) a 2. stupně (paní učitelky

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Výroční zpráva 2012/2013 Mateřská škola Kamarád Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace, 460 06 Liberec 6, tel.: 481 5132 029, 485 132 182 email : ms23.lbc@volny.cz www.mskamarad.cz V Liberci 31.

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Trstěnice, okres Znojmo příspěvková organizace Trstěnice 200, 671 71 Hostěradice, tel. - 515/339179, 607 811 321, IČO - 70997969 e-mail zs.trstenice@zn.orgman.cz Školní

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více