Priority tohoto školního roku:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Priority tohoto školního roku:"

Transkript

1 Skolske_listy_11_2012.indd :52:12

2 2 Vážení rodiče, prarodiče a přátelé školy, připravili jsme pro Vás Školské listy. Chceme jejich prostřednictvím zlepšit Vaši informovanost o dění ve škole. Děkuji redaktorkám p. učitelce Mgr. Martině Stojanové a p. učitelce Mgr. Pavlíně Velecké za pomoc při zpracování příspěvků. Ve školních třídách i jinde se toho neustále děje velmi mnoho. Není možné zachytit vše. V listech Vám vybereme vždy jen část zajímavých nabídek, pozvánek nebo ohlédnutí za tím, co se konalo. I Vy můžete zajímavým příspěvkem, zaslaným na adresu: tyto stránky obohatit. Chceme Vám, milí rodiče a přátelé školy, při této příležitosti vyjádřit velké a upřímné poděkování za všechny Vaše štědré drobné, větší i velké příspěvky, kterými jste škole pomohli a pomáháte při přípravách na oslavy jejího 50. výročí vzniku. S radostí konstatujeme, že přes počáteční nepříznivé přijetí této naší prosby u části rodičů nyní průběžně nadále chodí příspěvky na školní účet, za což Vám velmi děkujeme. Vaší i sebemenší pomoci si velmi vážíme! Termín oslav byl stanoven na týden od 19. května do 24. května Obracíme se na Vás s prosbou o zapůjčení (k okopírování) zajímavých dokumentů, fotografií, vysvědčení apod., které obohatí výstavu ve škole. Z podnětu Sdružení rodičů jsme Vám formou minijarmarku nabídli výtvory Vašich tvořivých dětí. Při třídních schůzkách se konala jeho 1. část, na účtu oslav přibyla částka Kč. Druhá část prodeje dětských výtvarných děl bude ve čtvrtek 6. prosince od hod. jako součást Ježíškovy dílny. Děkujeme i za tuto formu příspěvku. Zároveň věříme, že pěkná dílka našich dětí v rodinách udělala radost. V závěru roku 2012 krásné Vánoce a dobrý rok 2013 Vám ve všech rodinách přeje za všechny pracovníky malenovické 11. základní školy PaedDr. Zdeňka Jančíková, ředitelka školy Priority tohoto školního roku: Rok dobrých skutků pečujeme o pěkné vztahy mezi všemi lidmi ve škole. Příprava a uskutečnění důstojných oslav 50 let školy. Realizujeme dva evropské projekty: Škola pro 21. století a Vzdělávání nadaných dětí. Skolske_listy_11_2012.indd :52:13

3 3 Děti jsou nad zlato dražší! Mluvte s dětmi o krásných věcech. Jemně a pečlivě, abyste nerozbili křehkou nádobu dětského života. Vaše dítě stále a všude ať vidí, že mezi vašimi slovy a skutky není rozdílu. Jedině tak z nich vyrostou lidé čestní, lidé jasné mysli. NABÍDKA PRO ZIMNÍ VEČERY: Vážení rodiče, mnohé z Vás zajímají témata, související s výchovou, vzděláváním dětí. Nabízíme Vám k bezplatnému zapůjčení zajímavé publikace ze školní knihovny obor psychologie a pedagogika. Seznam nabízených titulů najdete na našich www stránkách: V případě zájmu se obraťte na p. zástupkyni Mgr. Švehlíkovou. Skolske_listy_11_2012.indd :52:13

4 4 KALENDÁŘ AKCÍ prosinec 2012 únor prosince 6. prosince od hodin prosinec Benefiční sbírka dětského oblečení pro Ukrajinu Ježíškova dílna a II. část minijarmarku dětských prací. Školní jídelna od hodin CARMINA BONA na Mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby v Bratislavě prosince Sběr papíru 12. prosince hodin 13. prosince 14. prosince Vánoční koncert Modlitebna CASD v Malenovicích Den otevřených dveří 4. a 5. vyučovací hodina (10.55 hod.) + odpoledne do hod. Vystoupení na Vánočních trzích ve Zlíně Dětský pěvecký sbor Čamlíci 22. prosince Soutěž ve skoku do výšky Vánoční laťka ledna Sběr papíru 10. ledna Škola nanečisto začátek v hodin 18. ledna ZÁPIS dětí do 1. třídy hodin února Sběr papíru 27. ledna až 2. února Lyžařský kurz 31. ledna Pololetní prázdniny od 25. února Jarní prázdniny Skolske_listy_11_2012.indd :52:13

5 5 Milí rodiče, prarodiče, sourozenci a žáci 11. ZŠ Jménem Sdružení rodičů naší školy Vás všechny srdečně zveme na tvořivé odpoledne, které jsme již tradičně nazvali Ježíškova dílna. Tato akce je určena pro všechny věkové kategorie a proběhne ve čtvrtek 6. prosince 2012 od hod. ve školní jídelně. Těšíme se na vás i na vaši případnou pomoc při organizaci. Sdružení rodičů při 11. ZŠ Skolske_listy_11_2012.indd :52:13

6 6 Srdečně vás všechny zveme na tradiční Vánoční koncert Sborů Carmina Bona, Čamlíci a Přípravky 1. třídy s RVHV středa 12. prosince 2012 v hodin v Modlitebně CASD, Malenovice, Tyršova ul. SBOR CARMINA BONA Dětský pěvecký sbor Carmina bona je složen ze žáků tříd s rozšířenou výukou hudební výchovy a čítá víc než 60 členů. Po dlouholeté spolupráci s dvorní klavíristkou naší bývalou žákyní Lucií Ševčíkovou se stala novou korepetitorkou učitelka ze ZUŠ Malenovice pí Bronislava Zatloukalová. Od loňského školního roku mají všichni ze sboru velký sen, a to zúčastnit se nějakého festivalu v zahraničí. Naskytla se nám příležitost zúčastnit se Mezinárodního festivalu adventní a vánoční hudby v Bratislavě prosince Po splnění všech nelehkých podmínek, jež byly zadány organizátory, byl náš sbor přijat mezi účinkující. Takže od září pilně nacvičujeme adventní program do Je- Skolske_listy_11_2012.indd :52:13

7 7 zuitského kostela v Bratislavě a vánoční skladby pro vystoupení na Hviezdoslavově náměstí. Moc se těšíme na všechna vystoupení vybraných sborů z Evropy, Asie i z JAR. Budou to pro nás velmi cenné zkušenosti nejen z hlediska pěveckého, ale také možnost poznat zcela odlišnou kulturu. Po tomto náročném víkendu nás čeká vánoční koncert s mladším sborem Čamlíci a s nejmladšími zpěváčky naší školy v malenovické Modlitebně CASD dne 12. prosince v hodin. Jistě si všichni vzpomeneme na píseň z minulého školního roku Internetové děti (autorů E. Hradeckého a M. Steina), která měla velký úspěch nejen u publika, ale také u samotných zpěváčků už při nácviku. Právě textař M. Stein minulý měsíc oslovil sbormistryni Danu Kozárkovou. Byl nadšen z živé nahrávky, která byla pořízena na našem koncertě dne v Malenovicích a požádal o CD s tímto songem. Byl také velmi potěšen precizní intonací, ovšem nejvíce ho ohromilo pohybové ztvárnění skladby. Projevil zájem o návštěvu naší školy a přímo o hodinu sborového zpěvu Carminy bony. Že by to byl počátek naší spolupráce? Nechejme se překvapit Mgr. Dana Kozárková VÝBĚR MALÝCH ZPĚVÁČKŮ do tříd s rozšířenou hudební výchovou Od roku 1990 v naší základní škole otevíráme vždy jednu třídu s rozšířenou výukou hudební výchovy (RVHV). Dítě je zařazeno do tohoto vzdělávacího programu od 1. třídy na základě talentové zkoušky v mateřské škole, popř. na žádost rodičů i při zápisu do 1. třídy. Základním kritériem pro doporučení dítěte do RVHV je smysl pro rytmus, dobrá koordinace motoriky a čistá intonace. Děti vybírají naše zkušené sbormistryně a paní učitelky hudební výchovy. Komplexní hudební průpravu vhodně doplňují naši kolegové v ZUŠ Malenovice, která sídlí ve stejné budově děti nemusí nikam docházet. V rámci naší RVHV žáci získávají od 2. třídy elementární základy hry na zobcovou flétnu, stávají se členy postupně tří školních pěveckých sborů a reprezentují školu i město Zlín, náš kraj a ČR na hudebních soutěžích, přehlídkách, festivalech. Děti se zájmem o hudbu a zpívání jsou u nás srdečně vítány. A o přípravce a o Čamlících zase příště Mgr. Klára Bartoníková Skolske_listy_11_2012.indd :52:13

8 8 Informace k přijímacímu řízení na střední školy Pro 1. kolo přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky. Termín doručení přihlášek na střední školu je pro školy s talentovou zkouškou 30. listopad 2012, pro ostatní školy 15. březen První kolo přijímacích zkoušek ve Zlínském kraji bude 22. a 23. dubna 2013 a proběhne formou SCIO testů z českého jazyka, matematiky a obecně studijních předpokladů. Naši žáci 9. ročníku si měli možnost 10. listopadu vyzkoušet SCIO test Stonožka. Zájemcům o studium na gymnáziu doporučujeme navštěvovat přípravné kurzy, které obě zlínská gymnázia každoročně pořádají. V březnu vybrané střední školy pořádají zdarma přijímací zkoušky nanečisto. Dále je vhodné navštívit Dny otevřených dveří na středních školách. Jejich rozpis najdete na: Našim nejstarším žákům nabízíme kariérové poradenství: tématům volby profese se věnujeme v předmětech pracovní činnosti a občanská výchova. Školní psycholožka po domluvě provede testování studijních předpokladů, zájmů, schopností žáků. Bezplatně je možné využít také poradenství pro žáky ZŠ v Krajské pedagogicko-psychologické poradně Zlín nebo na Úřadě práce ve Zlíně. Na leden 2013 připravujeme pro všechny rodiče vycházejících žáků společné setkání. Zde upřesníme informace, připravíme vzor vyplněné přihlášky na SŠ a odpovíme případné dotazy. V případě potřeby můžete výchovnou poradkyni kdykoliv kontaktovat telefonicky nebo em Přejeme našim deváťákům šťastnou ruku při jejich životní volbě! Mgr. Gabriela Pippalová, výchovná poradkyně Skolske_listy_11_2012.indd :52:13

9 9 MKC neboli Metodicko-konzultační centrum Je k dispozici všem zájemcům o radu v oblasti výchovy a vzdělání našich dětí, zejména těch se specifickými vzdělávacími potřebami každé pondělí a čtvrtek, kdy je pro děti otevřen ŠKOLNÍ KLUB v infocentru na I. stupni nebo po předchozí domluvě. Psycholog ve škole Milí rodiče, ráda bych Vám ve stručnosti postupně ve Školských listech představila náplň své práce činnost školní psycholožky. V průběhu celého školního roku chodím do tříd na pozorování, ale také na práci s třídními kolektivy. Programy, které zde realizuji, mají povahu jak preventivních, tak také intervenčních aktivit. Je naším velkým společným zájmem, aby ve třídách byla příznivá atmosféra a pozitivní vztahy mezi dětmi. Těším se i na spolupráci s Vámi. Mgr. Adéla Sedláčková NÁSTĚNKA ŠKOLY Den otevřených dveří 13. prosince 2012 od 4. vyučovací hodiny (10.55 h.) do h. U prodejny Tesco-Expres na Tř. Svobody se můžete přenést díky fotografiím a ukázkám práce vašich dětí do dění a prostředí naší ZŠ, na zájezdy a akce školáků za poznáním. Na prezentační nástěnce se také dozvíte o plánovaných akcích. Poděkování patří paní PaedDr. Karle Hovadíkové, která nám prezentační panel bezplatně zapůjčila. DĚKUJEME! Skolske_listy_11_2012.indd :52:13

10 10 VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ NA NAŠÍ ŠKOLE Od letošního září probíhá výuka náboženství od 4. do 9. třídy také na naší škole. Až dosud se u nás vyučovala pouze v 1. a 2. třída. Třetí třída se připravuje k 1. sv. přijímání na malenovické faře. V tomto nepovinném předmětu (úterý hod.) se děti kromě témat katolické víry seznamují také s morálními a etickými principy života a chování. Nezůstává však pouze u toho, podnikáme akce i mimo školu. Děti již absolvovaly slavnostní svatováclavskou pouť do Olomouce, sídla naší arcidiecéze, s následnou prohlídkou Arcibiskupského paláce a města. Dále byly na růžencové pouti v Uherském Brodě, kde společně poobědvaly s naším arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem. Ještě na začátku ledna nás čeká víkendovka O hodnotách u Salesiánů ve Fryštáku. V náboženství je každý vítán! Mgr. Petr Věrný ŠACH MAT, ANEB ŠACHOVÝ KROUŽEK Není kroužek jako kroužek. Pokud by si někdo myslel, že si u nás děti v kroužcích jenom kreslí, tancují či sportují, spletl by se. Velice úspěšným kroužkem, kterého si skutečně mimořádně považujeme, jsou ŠACHY. Proto jsme požádali o příspěvek pana trenéra. Šach je vysoce ceněn především pro své vynikající výchovné hodnoty: profiluje klíčové dovednosti úspěšných lidí. Učí děti strategicky myslet, jednat pod časovým stresem, dobře se orientovat v taktických zápletkách, logicky uvažovat, hodně si pamatovat. Při hře se děti učí také samy rozhodovat a nést odpovědnost za své rozhodnutí. A to je velká věc. Když teď investujeme do šachů, investujeme do budoucnosti. Pro uvedené vlastnosti se šachy doporučují učit na školách již v předškolním věku a mají být zavedeny do škol v r Šachový kroužek byl na naší škole založen v květnu 2009 šachovým trenérem Josefem Tomkem, za výrazné podpory vedení 11. ZŠ a Domu dětí a mládeže ASTRA Zlín. Pravidelné tréninky se konají každé pondělí a středu v době od do hodin v učebnách školy za účasti asi 18 žáků. Našim cílem je zúčastnit se soutěží jednotlivců a družstev mládeže škol v rámci Krajského šachového svazu ve Zlíně s možnosti postupu do celostátních přeborů. Úspěchy: v roce 2010 jsme absolvovali 12 různých turnajů a v roce 2012 již 19 turnajů. Jmenovat můžeme: GP ZK starších a mladších žáků každoročně od roku 2010, 2011, Pohár Hradní věže v Brumově Bylnici od roku 2010, 2011, Zlínské okresní kolo škol 4členných družstev s probojování přes Krajské kolo do Přeboru ČR. Skolske_listy_11_2012.indd :52:14

11 11 Krajská soutěž 5 členných družstev mladších a starších žáků, 2. místo za r. 2010/2011. Krajský přebor 5 členných družstev starších žáků 2011/2012, 2012/2013. Šachy, hra královská: jsme součásti projektu 6 turnajů Okresní žákovské ligy okresů Kroměříž a Zlín. První turnaj jsme pořádali právě na naší 11. ZŠ v Malenovicích za účasti téměř 50 žáků. Cílem projektu je seznámit mladé lidi a děti se šachovou hrou a přivést ke hraní děti školního věku se zaměřením na 1. stupeň základních škol. V současné době i Evropská unie podporuje projekt Šachy do škol, který má za cíl zavést šachy jako povinný vyučovací předmět na ZŠ v celé Evropské unii. Náš společný projekt je tedy součástí daleko širší myšlenky jak zapojit školní mládež do šachové hry. Náš žák Jakub Feiferlík je na Krajské listině zařazen jako talent Krajského šachového svazu. Vedoucí šachového kroužku a trenér: Josef Tomek!!!! KECÁLEK!!!! To není přezdívka žádného z učitelů či žáků, ale kroužku, který je dětem nabízen Mgr. Adélou Sedláčkovou (školní psycholožkou) k nácviku sociálních dovedností, nezvyklých situací. Pro děti s poruchou autistického spektra, nebo také pro děti, které se potřebují jen vykecat :o) Skolske_listy_11_2012.indd :52:14

12 12 NAŠE PRVNÍ MĚSÍCE V NOVÉ ŠKOLE Bylo nás pět, tedy lépe řečeno 3. září se nás nových, po chodbách naší školy bloudících objevilo všeho všudy pět. Na 1. stupni tři paní učitelky, v družině paní vychovatelka a jeden mužský zástupce pan učitel 2. stupně. A co myslíte? Jak se nám v práci dařilo? Paní vychovatelka: Tohle je ale krásná škola říkala jsem si v duchu, když jsem přicházela krásného, letního dne na výběrové řízení. Ve dveřích se na mě usmál nějaký pán a pustil mě dovnitř. Asi školník pomyslela jsem si. Procházela jsem chodbou a prohlížela si hezké dětské výtvory, které byly všude na stěnách. Den mi připadal ještě krásnější. Prosím vás, kde je tady kancelář zástupkyně ředitelky? zeptala jsem se kluků, kteří hráli na chodbě před třídami ping-pong. Tak sedmá až osmá třída, typovala jsem v duchu kluky. Já Vás tam zavedu, řekl jeden a odložil pálku. V duchu jsem mu byla velmi vděčná, protože v tomto labyrintu bych bloudila ještě dlouho. Tady budou asi moc hodné děti :-) Paní učitelka 2. třídy: Mé první měsíce na 11. základní škole v Malenovicích byly rozporuplné. Nová škola, noví kolegové a především nové děti. První den byl krušný. Nedůvěřivě si mne děti prohlížely. Kdo to je? Zařezaně seděly a ani nedutaly. Nevěděly, co ode mne mohou čekat. Stejně tak jako já, se asi i ony samy sebe ptaly, zda to spolu zvládneme. Když na to vzpomínám, musím se pousmát. Dnes jsme docela sehraná parta. Moji druháčci si jsou dobře vědomi, co se ve škole dělá a co už ve svém jednání přehnali. I když musím přiznat, že bývají vynalézaví. Dušička takového druháčka je křehká. Není to už bázlivý prvňáček, ale ještě to není ani úplně samostatný školák. Paní učitelka 1. třídy: Školní rok se nám pěkně rozběhl a my v první třídě začali zdolávat číslo za číslem a písmenko za písmenkem. Každý se s nadšením vrhl do poznávání nových věcí. První přečtené slovo: Jú, to je máma, já jsem přečetl máma Slavili jsme úspěchy, těšili se z radosti, že se povedlo něco dalšího zvládnout. Protože jsme každý osobností už od dětství, tak si i svoji cestu šlapeme jinými kroky. Někdo jde rychle, jiný pomaleji. Každý potřebuje rozdílné množství péče, a tak jsme s rodiči na třídních schůzkách přemýšleli nad našimi dětmi, aby se jim dařilo ve zdolávání učiva co nejlépe. Očekávala jsem všechno možné ale tohle Cože, paní učitelko? Že by tu měla moje holčička být déle než má? No, to je báječné. Víte, jak bude šťastná? Ona se do vaší školy tak moc těší. Na třídu, učitelky i spolužáky. Klidně si ji tu nechte kdykoli. Pan učitel 2. stupně: Také každý učitel má své individuální potřeby. Díky mým specifickým požadavkům týkajících se stravy jsem si byl jistý, že školní jídelnu uvidím pouze při pohovorech s rodiči. Kolegové mi říkali, že máme hodné a šikovné paní kuchařky. A opravdu se mi to velmi brzy i potvrdilo. Stačilo se zeptat a ony mi ochotně ihned začaly vařit bezlepkové pokrmy. Jen tak pro informaci, bezlepkově vaří jen pro mě a jednoho žáčka. Paní učitelka 2. třídy: Ták, a teď mi řeknete, jaký to byl druh věty?. Paní učitelko, paní učitelko! Ano, jaká to byla věta? Včera jsem se naučil jezdit na kole. Můžete se nepousmát? Zrovna si na to vzpomněl a prostě se musel pochlubit. Stále mne vyvádí Skolske_listy_11_2012.indd :52:14

13 13 z míry tzv. šmoulí oči, roztomilá kukadla, či malinkaté neviňátko. Kdo by odolal. Považovala jsem se za kliďase, ale takový andílek s ďáblíkem v těle, dokáže pěkně zvednout mandle. A závěrem ještě pár slov paní učitelky 3. třídy: Teprve nedávno bylo 3. září, začínal první sváteční den ve škole Ale protože čas plyne jako voda, tak bych za nás všechny chtěla dětem popřát mnoho krásných zážitků doma i ve škole. Rodičům přeji hodně trpělivosti, laskavosti a důslednosti. Pedagogům hodně zdraví, pevné nervy a spoustu příjemných zážitků s dětmi. CO SE DĚJE NA I. STUPNI? Ta naše školička je jako holčička. Pěkná, čistá, usměvavá, voňavá jak růžička. Chodíme do ní rádi, vždyť jsou tu samí kamarádi. Aby tomu tak bylo, musí pedagogové I. stupně vyvinout co největší úsilí při tvoření a realizaci nových, zajímavých forem práce, doplňujících třídních akcí, celoškolních projektů a soutěží. V nich musíme rozšířit vědomosti, otevřít dětskou mysl a podnítit ji k poznávání, ale i naučit je slušnému chování a toleranci k ostatním spolužákům. Velkým úkolem je postupné a pokud možno nenápadné, nenásilné vytváření dobrých, užitečných pracovních návyků a dovedností jak se učit. I letos se žáci I. stupně zapojili do rozhlasových relací k významným dnům, do školní soutěže o nejlepší báseň o naší škole, která navazuje na projekt Rok dobrých skutků. Také Talentinum bude ukázkou samostatné přípravy žáků a vystoupení ukázkou sebevědomí jednotlivců i skupin. V předstihu oslav padesátin abrahamovin školy proběhla ve 4.B beseda s pí učitelkou Věrou Kenšovou, která zajímavě vyprávěla o prvních dnech vyučování na nové 11. ZŠ a fotografiemi dokládala dávnější školní akce. Žáci její vyprávění zpracovali do krátkých slohových prací a pochlubí se s nimi na výstavě při oslavách. Nové a dobře fungující třídní kolektivy se nerodí samy. Abychom je pomohli stmelit, uspořádali jsme za pomoci školní psycholožky Adaptační pobyt třídy. Konal se v nedaleké obci Spytihněvi a nocovali jsme v tamní škole. Druhý stmelovací program se nazýval Spaní ve škole. Výuka přímo u Baťova kanálu, večer opakování učiva u interaktivní tabule s cizí paní učitelkou, hry pod vedením psycholožky a pak noc bez maminky nebyly to pro mnoho žáků lehké chvíle. Zde děti prožily a poznaly, jak je dobré mít svého ochránce nebo kamaráda. V lednu před námi stojí velký úkol zápis dětí do 1. třídy. Chceme přesvědčivě dokladovat rodičům, že právě ta naše škola je pro jejich dítě ta pravá a že na každém dítěti nám opravdu záleží. Skolske_listy_11_2012.indd :52:14

14 14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MALENOVICE, TŘ. SVOBODY 868 zve všechny naše budoucí prvňáčky i jejich rodiče ŠKOLA NANEČISTO Vážení rodiče a milé děti, brzy z vás budou prvňáčci a začnete chodit do školy. Přijďte si vyzkoušet jednu vyučovací hodinu na naší škole. Formou her se zapojíte do různých úkolů a cvičení. S sebou si vezměte jen přezůvky a pastelky. V lekci jsou ve zhuštěné podobě obsažena cvičení na rozvoj sluchového a zrakového vnímání, na rozvíjení hrubé a jemné motoriky, procvičování pravolevé orientace a orientace v prostoru, úkoly grafomotoriky, cvičení matematických představ, paměti a pozornosti. Lekce probíhají za přítomnosti a přímé účasti rodičů, kteří se tak zároveň přesvědčí o tom, které oblasti jejich dítě zvládá a ve kterých jsou jeho schopnosti oslabené. Lekce proběhnou v termínech: 29. listopadu 2012 a 10. ledna 2013 Začátek v hod. v učebnách 1. stupně 11. ZŠ Těšíme se na Vaši návštěvu Adventní putování Blíží se doba adventní. Po dobré zkušenosti z loňského roku i letos škola dětem na I. stupni nabízí Adventní putování. Děti budou pomoci drobných malých radostí a skutků projevovat svým nejbližším vděčnost za každodenní lásku a starostlivost. Naučí se také si něco odříct. Cílem je umožnit dětem prožít radost z darování, z nezištné pomoci nebo překonání sebe sama. Škola tímto chce přispět ke vzniku dobrých návyků, pěknému chování a kultivovanosti. I letos se mohou zapojit také babičky, dědečkové, rodiče, aby si společné chvilky s dětmi užili. Skolske_listy_11_2012.indd :52:14

15 15 Zápis do 1. třídy 2013 Pro školní rok 2013/2014 proběhne zápis budoucích prváčků v pátek 18. ledna 2013 od 13:00 18:00 hod. V každém ročníku je jedna třída s rozšířenou hudební výchovou. Již šestým rokem realizujeme speciální vzdělávací program pro intelektově nadané děti. Anglický jazyk vyučujeme od 1. třídy, od 7. třídy je v nabídce německý nebo ruský jazyk. Žáci využívají počítačové učebny, hřiště, tělocvičnu, hudebny. Moderní interiér přispívá ke kultivování dětí. Nabízíme mnoho kroužků, kurzů a aktivit. (Keramika, aerobik, stolní tenis, basketbal, floorbal, stolní tenis, sálová kopaná, počítačový kroužek, street dance, šachy). Nepovinný předmět náboženství. Jídelna: elektronický systém na čipy, výběr ze dvou jídel 3x týdně. Školní svačinky. 5 oddělení družiny od 6.00 do hod. V samostatných hernách. Školní psycholog odborně podporuje vzdělávání a výchovu. Každoroční ozdravné pobyty u nás i k moři, jazykové poznávací zájezdy, lyžařské výcvikové kurzy, pro nové kolektivy adaptační pobyty. Skolske_listy_11_2012.indd :52:14

16 16 ROK DOBRÝCH SKUTKŮ Třída: III. A ERIN Datum: Ve třídě III.A ERIN žáci v tomto období své malé tajemství, koho si vylosovali, neprozradili, za to jim patří velká pochvala. Vyzdvihla bych také tzv. maskování. Aby mě nikdo nepoznal, budu pomáhat všem, to se ujalo, ale výsledek byl ten, že nikdo svého ochránce nepoznal. Lepší než nepomáhat nikomu Naopak někteří si ani nevšimli, že jim někdo pomáhal. Při rozhovoru mluvili žáci vesměs o dobrých pocitech, o pěkném tajemství, o těšení se, kdo je má Mezi nejčastější skutky patřilo zvedání a sundávání židlí, podávání židlí, milý a přívětivý tón při jednání, nabídka pomoci při čemkoliv. Pro některé bylo obtížné skutky plnit, jelikož si vylosovali někoho, ke komu nemají vřelý vztah. Naopak pro ty, co se kamarádí, to bylo vše při starém, jelikož si pomáhají i normálně. Pro dobrý skutek musím obětovat něco ze sebe, což je opravdu někdy obtížné. Mgr. Pavlína Velecká Skolske_listy_11_2012.indd :52:14

17 17 ERIN V letošním roce nastoupilo do 1.B ERIN třídy 9 šikovných žáčků, kterých se ujala paní učitelka Mgr. Ivana Štěpánová. V podzimních měsících některé z tříd I. stupně navštívily: knihovnu v Malenovicích, knihovnu Fr. Bartoše ve Zlíně, Zoo Lešná, Městskou policii ve Zlíně, Dopravní hřiště, Do skupin ERIN dochází na konzultace a pozorování výuky psycholožky z PPP Kroměříž a také studenti UTB. Probíhá zde jejich praxe. Nejprve měli náslechy a poté si také vyzkoušeli projektovou výuku u našich žáků. 1. listopadu žáci skupin ERIN podnikli exkurzi do Moravského krasu. 6. listopadu 2012 měli příležitost všichni vyučující skupin ERIN nahlédnout do výuky Školy pro nadané děti v Bratislavě. V závěru listopadu nás čeká v rámci evropského projektu ještě návštěva unikátní internátní školy Open Gate v Babicích u Prahy. 9. listopadu 2012 se v Prostějově konala Konference MENSy k problematice vzdělávání nadaných žáků. Zúčastnili jsme se a dozvěděli mnoho zajímavých inspirativních informací. 4. prosince skupiny ERIN čeká exkurze do brněnského planetária a pavilonu Anthropos. Realizací projektu podpořeného z evropských fondů získáváme pedagogické poznatky, zkušenosti ze zajímavých škol, které jsou uplatňovány v práci se všemi dětmi. Také jsou pořizovány pomůcky, které využíváme ve všech třídách naší školy. Skolske_listy_11_2012.indd :52:14

18 18 Něco málo z naší školní družinky Až 150 dětí nachází příjemné zázemí pro odpočinek a relaxaci v naší družině. Rozšiřují si svá poznání, učí se soužití se svými vrstevníky, navazují nová kamarádství, upevňují si zdvořilostní a kulturní návyky ale také si hodně hrají a baví se. Většina dětí ráda recituje, zpívá, výtvarně se projevuje. Často také využíváme audiovizuální pomůcky a počítače. Za pěkného počasí denně pobýváme na hřišti nebo v atriu. Při nepřízni počasí využíváme tělocvičnu s novou horolezeckou stěnou pro bouldering a hrací plochy na kobercích v jednotlivých částech školy. Během školního roku připravujeme ve spolupráci se sdružením rodičů každý měsíc nejméně dvě akce, např. tvořivé dílničky a jiné. Letos jsme zatím prožili setkání s předškoláky z mateřské školy, výstavu odrůd jablek s ukázkou pletení košíků, společné prezentování našich zážitků ve fotografiích i videoprojekcích, dlabání dekoračních dýní k Halloweenu, drakiádu a jiné. O našich aktivitách se můžete dočíst na internetových stránkách naší školy. Za kolektiv vychovatelů ŠD, Ilona Jirků, vedoucí vychovatelka Okolo našich dětí je plno smetí Naše milé paní uklizečky mají opravdu plné ruce práce: udržet pořádek, lesklé podlahy i čisté lavice. Bez nich by naše školní zázemí nemohlo vůbec být. Jejich nenápadnou práci bereme přitom mnohdy jako samozřejmost. Dali jsme jim dnes slovo: Mohly bychom říci, že i kdyby naše žáčky doma nikdy nenapadlo házet papíry na zem, anebo plivat žvýkačky po chodbách, některé to tady s naprostým klidem dělají. V zápalu her a šarvátek o přestávkách často zapomínají na dobré vychování. Raději budeme ale vzpomínat na pomoc při úklidu kolem školy, na hezké ranní pozdravení, očištění obuvi u vchodu do školy a někdy i uklizené třídy. Jsme rády, že se dětem na škole líbí i díky naší práci. Kolektiv uklízeček naší školy Exkurze kino Květen a film k Mikuláši Třídy I. stupně shlédnou na Mikuláše, dne 6. prosince dětské představení v malenovickém kině. Část dětí ze školní družiny bude mít také exkurzi do zákulisí tohoto kina. Skolske_listy_11_2012.indd :52:14

19 19 BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA Již několik roků naše škola organizuje okresní kolo biologické olympiády, kategorii žáků 6. a 7. tříd. Po organizační stránce se soutěž vždy vydařila. Naši žáci se každoročně na tuto olympiádu pečlivě připravují v dobrovolném kroužku, který probíhá v pátečních odpoledních hodinách v pracovně přírodopisu. Je úspěchem, že jsme letos získali i šesťáky, kteří pravidelně chodí ve svém volném čase mikroskopovat a získávají nové poznatky. Letošní téma je Rybníky. Společně studujeme teorii stavby rybníků a jejich historii, prakticky sledujeme vážky, jepice, znakoplavky a také už víme, jak vypadá olše, leknín, stulík či kotvice a spousta rostlin a živočichů, které je nutné znát na poznávací část soutěže. Své znalosti si poprvé vyzkoušíme koncem ledna ve školním kole. Pravidelná celoroční příprava na olympiády se nám již osvědčila a každoročně získáváme několik předních umístění: V okresním kole získaly cenu: Bára Hradilová (1. a 4. místo), Tereza Hornáčková (2. a 5. místo), Kateřina Haluzová (5. místo), Alena Jašíčková (3. místo). Úspěšní jsme také v jiných biologických soutěžích a často postupujeme do krajských kol (Poznej a chraň, Ekologická olympiáda) RNDr. Věra Krajčová Sbírka vypraného, čistého, funkčního oblečení všeho druhu. Vše zabaleno do igelitových pytlů nebo sáčků, případně krabic. Na léto i na zimu, darujme kus LÁS(t)KY pro UKRAJINU. Úterý a středa: Ve vestibulech naší školy ráno před vyučováním. Nabídka pronájmu prostor školy 33 Součástí prostor školy je větší tělocvična, která je v odpoledních hodinách využívána sportovními kroužky, kluby i širokou veřejností. Pokud budete i vy chtít využít naši tělocvičnu, neváhejte kontaktovat naši kancelář, pí Mgr. V. Vydrovou. Tel.: Skolske_listy_11_2012.indd :52:14

20 Poděkování Vážený pane architekte A. Otépko, po celý kalendářní rok 2012 nám při všech úpravách a rekonstrukcích poskytujete opravdu cenné odborné rady a především zpracováváte návrhy, aby naše škola byla ještě krásnější, modernější a nedělala Malenovicím ostudu. Chceme Vám za tyto četné návštěvy u nás, nákresy, konzultace nejen s námi, ale i s řemeslníky, fírmami, za průběžný dohled na práce, moc poděkovat. Velmi si této Vaší nezištné pomoci vážíme. Díky! Přejeme Vám hodně úspěchů. Skolske_listy_11_2012.indd :52:14

Základní škola Zlín-Malenovice, Tř. Svobody

Základní škola Zlín-Malenovice, Tř. Svobody 1 Základní škola Zlín-Malenovice, Tř. Svobody 2 3 Základní škola Zlín-Malenovice, Tř. Svobody 4 Pozvánka tradiční IV. gastronomická slavnost úterý 15. dubna 2014 v 16.00 hodin jídelna ZŠ Malenovice, tř.

Více

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha Školní rok 2009/2010 Školní rok 2009-2010 na Základní škole Kojetín Svatopluka Čecha Jaký byl? Ročenka 2009/2010 Za velké pozitivum tohoto

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Hlavní úkoly školy 2007-2008

Hlavní úkoly školy 2007-2008 LEDEN 2008 Cílem a smyslem vzdělávání v dnešním pojetí je vybavit žáky tzv. souborem klíčových kompetencí, jež představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot. V etapě základního

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272 63 Obsah: 1) Základní

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Nový školní rok v mateřské škole

Nový školní rok v mateřské škole LEDEN 2010 Úvodník Vážení rodiče, milí čtenáři! První polovina školního roku 2009/2010 končí, žáci dostávají pololetní hodnocení a těší se na přicházející prázdniny. Většina žáků přistoupila ke školní

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1682/2014/ZŠ a MŠ Kladno: 1.9. 2014 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17. listopadu 2840 K

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová S paní zástupkyní ZŠ Fantova Kaplice 1 Mgr. Janou Drdákovou jsem se poprvé setkala na kurzu RWCT v Českém Krumlově. Už tady jsem poznala, že se ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY www.zsvysluni.cz Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 SESTAVILA: PAEDDR. DAGMAR BISTRÁ OBSAH Část I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora školní rok 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole. 2 2. Charakteristika školy. 3 3. Škola a školská zařízení členění 5 4. Obor vzdělávání a údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace 466 01 Jablonec nad Nisou Tel./fax: 484 846 334, 731 449 104, e-mail:sekretariat@zspasirskajbc.cz, IČ: 72 74 29 50 Výroční

Více

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů KVĚTEN/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů Není žádným tajemstvím, že město Slavičín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2012 2013 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2013 Školská rada schválila dne xx. xx. 2013 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk Základní škola T. G. Masaryka Vimperk Obsah: I. Údaje o škole 1) Budovy školy a investiční akce str. 4,5,6 2) Školská rada str. 6 3) Charakteristika školy a) Historie školy str. 7,8 b) Velikost školy str.

Více

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Brno, Masarova 11 příspěvková organizace Brno Líšeň Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Obsah : I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více