LiLi a ViLi. K dispozici již 1. a 2. třída. Mezipředmětový učební komplet pro 1. stupeň základní školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LiLi a ViLi. K dispozici již 1. a 2. třída. Mezipředmětový učební komplet pro 1. stupeň základní školy"

Transkript

1 Genetická nebo anayticko-syntetická metoda v 1. třídě Jednotný koncept pro každý předmět Bohatá eektronická podpora K dispozici již 1. a 2. třída LiLi a ViLi Mezipředmětový učební kompet pro 1. stupeň zákadní škoy 1

2 Obsah: MEZIPŘEDMĚTOVÁ UČEBNÍ SADA LILI A VILI IDEÁLNÍ TROJICE PŘEHLED MATERIÁLU LILI A VILI TIŠTĚNÉ UČEBNICE A PRACOVNÍ SEŠITY Mezipředmětové pracovní sešity první a druhý ročník (genetická/anayticko-syntetická metoda) 8 9 Český jazyk Pracovní učebnice první ročník (genetická metoda) Pracovní učebnice první ročník (anayticko-syntetická metoda) Pracovní písanky první a druhý ročník Muvnice druhý ročník Pracovní čítanka druhý ročník Mezipředmětové čítanky první a druhý ročník Učebnice prvouky první a druhý ročník Učebnice matematiky první a druhý ročník ELEKTRONICKÉ UČEBNICE INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÝ PORTÁL DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY ZažÁDEJTE si o prezentaci ZDARMA na VAŠÍ škoe!

3 Rádi Vám osobně představíme ceý projekt Lii a Vii přímo u Vás. Neváhejte nás kontaktovat a domuvit si osobní setkání v místě Vašeho působiště. ZDARMA PREZENTACE NA VAŠÍ ŠKOLE Více čtěte na str. 31 Vážení učiteé, rádi bychom Vám touto cestou představii náš učební kompet s názvem Lii a Vii, určený pro první stupeň zákadních ško. Jedná se o kompexní výukovou sadu, na které se autorsky podíei učiteé z praxe. Havní důraz při tvorbě učebnic by kaden na mezipředmětové propojení. V tomto roce Vám nově nabízíme učebnice pro druhý ročník a připravujeme sadu pro žáky třetího ročníku. A nyní už prosím přijměte naše pozvání do barevného světa Lii a Viiho. Doufáme, že se v něm bude íbit nejen Vám, ae také Vašim maým čtenářům. Garantka projektu Sada Lii a Vii je zcea výjimečná svou koncepcí. Jako jediné učebnice v naší zemi fungují na tzv. mezipředmětovém principu. Výuka je tedy kompexní a propojená, ae je samozřejmě možné tyto učebnice využívat během kasické výuky s rozvrhem. Vekou předností je i skutečnost, že žáci pracují primárně s jedním mezipředmětovým pracovním sešitem a pracovní učebnicí českého jazyka. Mgr. Radmia Vyskočiová odborná redaktorka učební sady Lii a Vii Garantka projektu Doc. Paedr. Dr. Radka Widová, CSc. Děkanka Pedagogické fakuty UK 3

4 Mezipředmětová učební sada Lii a Vii Výuková sada Lii a Vii je určena žákům prvního stupně. Učivo nabízí svěží a moderní mezipředmětový přístup, kvaitní metodické pojetí, atraktivní vzhed a bohatý eektronický materiá na internetu. PŘEDNOSTI UČEBNÍ SADY LILI A VILI: 1. jedinečná koncepce, jednoduchost a zábavné učení 2. materiáy napsané učitei pro učitee zefektivní výuku 3. mezipředmětový princip propojenost a kompexnost výuky 4. interaktivní výuka eektronické verze a webový portá motivují žáky 5. uspořádaný praktický obsah a jasný cí výuky 6. moderní iustrace a fotografie pro větší atraktivitu Vyberte si metodu šitou na míru! Český jazyk pro 1. ročník je rozděen na dvě metody genetickou a anayticko-syntetickou metodu. Učiteé mohou vybírat mezi dvěma způsoby výuky českého jazyka a zvoit si výhodnější materiá pro sebe i své žáky. DOLOŽKA MŠMT Ceý výukový set Lii a Vii 1 i Lii a Vii 2 obdržei řádnou doožku MŠMT. V etošním roce připravujeme ke schváení sadu pro 3. třídu. Už nyní se můžete těšit! KDO VYTVÁŘEL UČEBNÍ SADU LILI A VILI PRO 1. A 2. ROČNÍK? Na tvorbě ceého učebního kompetu pro 1. a 2. ročník zákadních ško se podíeo veké množství pedagogických odborníků, a to jak z vědeckého univerzitního prostředí, tak i z prostředí praktického učiteského. Hodnocení se zúčastnio více jak 150 učiteů, kteří obohatii materiáy svými nápady a řešeními. ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA Doc. PaedDr. Radka Widová, CSc., garant a ektor; Pedagogická fakuta UK, Praha Mgr. Jarosava Jiro Sedáčková, autorka; Zákadní škoa Jiráskova, Benešov u Prahy Mgr. Iva Bartošová, Ph.D., ektor; Pedagogická fakuta UHK, Hradec Kráové Mgr. Simona Špačková, konzutant; Zákadní škoa Doní Rožínka, Doní Rožínka Dita Nastoupiová, spouautorka; Zákadní škoa U Říčanského esa, Říčany Mgr. Marie Bubnová, konzutant; Zákadní škoa na třídě SNP, Hradec Kráové 4 PhDr. Ing. Zuzana Maňourová, spouautorka; Jihočeská univerzita, České Budějovice PhDr. Yveta Pecháčková, spouautorka; Pedagogická fakuta UHK, Hradec Kráové PhDr. Petra Bendová, Ph.D., spouautorka; Pedagogická fakuta UHK, Hradec Kráové PRVOUKA Doc. PaedDr. Ladisav Podroužek, Ph.D., ektor; Pedagogická fakuta ZČU, Pzeň Mgr. Pava Žižková, autorka; Zákadní škoa Sunny Canadian, Jesenice

5 Ideání trojice pode Lii a Viiho TIŠTĚNÉ UČEBNICE A PRACOVNÍ SEŠITY ELEKTRONICKÉ UČEBNICE INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÝ PORTÁL Kombinace těchto tří komponentů je nejepší způsob, jak předat informace žákům zábavnou a poutavou formou. Pracovní sešity a písanky jsou nezbytnou součástí při hodinách českého jazyka, eektronické učebnice urychují čas v hodinách a interaktivní portá nabízí více jak 1400 mutimediáních objektů na procvičování učiva. ZDARMA PRO UČITELE! Při zakoupení ceého tištěného setu, získává učite přihášení do eektronických učebnic ZDARMA. Výukový portá si žáci hradí sami a mají k němu přístup z jakéhokoi počítače i mimo prostory škoy. Přesvědčte se sami, proč mají učiteé rádi Lii a Viiho! Jsem s Lii a Vii vemi spokojená. Práce s výukovým materiáem baví nejen mne, ae havně děti! Se všemi komponenty sady Lii a Vii se nám pracuje vemi dobře. Je zde pno nápadů a pestrý výběr cvičení, úkoů a projektů. Líbí se nám moc! Ceou sadou Lii a Vii jsem nadšená, její mezipředmětová propracovanost, přehednost, výtvarná stránka super! Děti jsou také spokojené! Marcea Procházková, ZŠ a MŠ Uhřice Pava Matějíčková, ZŠ Fantova, Kapice Jarmia Jeníková, ZŠ a MŠ Býchory 5

6 Přehed komponentů Lii a Vii Tištěné učebnice a pracovní sešity 1. třída I genetická metoda genetická metoda Mezipředmětové pracovní sešity (4 díy) Učebnice českého jazyka (1. a 2. dí) Pracovní písanky (5 díů) PRO ŽÁKY 1. třída I anayticko-syntetická metoda anayticko- -syntetická metoda Mezipředmětové pracovní sešity (4 díy) Sabikář a Živá abeceda Pracovní písanky (4 díy) 2. třída Mezipředmětové pracovní sešity (4 díy) Učebnice českého jazyka Pracovní čítanka (1. a 2. dí) Pracovní písanka PRO UČITELE 6 Náměty pro učitee metodická příručka pro učitee 1. a 2. ročníku Genetická metoda čtení a psaní metodická příručka pro učitee 1. ročníku Matematické hry 1. a 2. ročník

7 Eektronické učebnice Interaktivní výukový portá Více čtěte na str. 26. Více čtěte na str Mezipředmětová čítanka Učebnice prvouky Učebnice matematiky Mezipředmětová čítanka Učebnice prvouky Učebnice matematiky Dárky pro učitee! Více čtěte na str. 30 7

8 Mezipředmětové pracovní sešity genetická metoda anaytickosyntetická metoda VÝHODY MEZIPŘEDMĚTOVÝCH PRACOVNÍCH SEŠITŮ: jeden pracovní sešit na čtvrtetí výuka jednotivých předmětů je kompexní dané téma zastřešuje učivo všech předmětů snadná orientace pro žáky i učitee barevné odišení témat i předmětů bezpatné příohy OBSAH VŠECH DÍLŮ: Mezipředmětové sešity souží dětem při práci v hodině i doma. Koncepce mezipředmětovosti je zaožena na vzájemném prostupování témat a átky z jednotivých tradičních škoních předmětů. PRACOVNÍ SEŠITY OBSAHUJÍ: cekem čtyři díy na procvičení prvouky, českého jazyka a matematiky cekem 10 tematických ceků zakončených sebehodnotící stranou odkazy na výukový portá Ve škoe Bezpečně na sinici Podzim Moje rodina Zima Kdysi dávno Žiji zdravě Jaro Hospodařím s penězi Léto SEŠITY PRO 1. ROČNÍK ROZDĚLUJEME PODLE: genetické metody anayticko-syntetické metody 1. ROČNÍK 1. ROČNÍK 8

9 Daší MULTIMEDIÁLNÍ AKTIVITY Včeí havičky ikony odkazují na daší dopňkové aktivity k tématu na webovém portáe Více čtěte na str. 28. Eektronické knihy a daší mutimediání aktivity! Mezipředmětové pracovní sešity jsou k dispozici i v eektronické podobě na Více čtěte na str ROČNÍK 2. ROČNÍK 9

10 Český jazyk Pracovní učebnice genetická metoda ČTENÍ A PSANÍ PODLE GENETICKÉ METODY: Bohatě iustrovaná pracovní učebnice českého jazyka Lii a Vii ve světě vekých a maých písmen je rozděena na dva díy. První část seznamuje děti s vekými tiskacími písmeny. Druhá část přechází z vekých tiskacích písmen k četbě a zápisu písmen maých. Žáci se postupně naučí všechny podoby písma. CO NAJDU V UČEBNICÍCH: žáci jsou seznámeni s muvenou a psanou řečí současně při učení pracují s písmeny, ceými sovy i smysupnými texty učí se všechny podoby písma rozvíjí čtenářské dovednosti rozšiřují sovní zásobu a komunikační dovednosti dvojstrany věnované každé hásce či dvojhásce kombinace posechu s četbou na grafomotorická cvičení metodické pokyny a náměty na daší aktivity prostor pro dětské nápady k dané tematice symboy označující náročnost rámečky pro sebehodnocení 1. ROČNÍK 1. ROČNÍK 10

11 Daší MULTIMEDIÁLNÍ AKTIVITY Včeí havičky ikony odkazují na daší dopňkové aktivity k tématu na webovém portáe Více čtěte na str. 28. Eektronické knihy a Daší mutimediání aktivity! Pracovní učebnice českého jazyka jsou k dispozici i v eektronické podobě na + Zvukové nahrávky (pro učitee) všechny texty namuveny a umístěny ke stažení na Více čtěte na str ROČNÍK K učebnicím patří pracovní písanky. Více čtěte na str

12 Český jazyk Pracovní učebnice anayticko- -syntetická metoda Vychází na jaře 2014! Lii a Vii ve světě Živé abecedy seznamuje děti s prvními devíti písmeny abecedy a jednoduchými sabikami. Souží k rozvoji vyjadřovacích schopností, fantazie a paměti. Lii a Vii ve světě sabik navazuje na práci s Živou abecedou a pokračuje s nácvikem čtení daších písmen abecedy ve všech jejich podobách. Každému písmenu jsou věnovány 4 strany, kde si žáci zafixují jeho zvukovou i grafickou podobu. Živá abeceda rozvíjí: vyjadřovací schopnosti (řeč a myšení) suchové vnímání zrakové vnímání paměť, pozornost představivost, fantazie Sabikář rozvíjí: Živá abeceda je rozděena do KAPITOL: nácvik čtení písmen a sabik ÚVOD Kdo jsem? čtenářskou gramotnost 1. MOJE CESTA práci s textem 2. MOJE RUCE sovní zásobu 3. MOJE SNY komunikační schopnosti 4. MOJE TAJEMSTVÍ fantazii ZÁVĚR Kdo budu? SLABIKÁŘ ŽIVÁ ABECEDA 12

13 Daší MULTIMEDIÁLNÍ AKTIVITY Včeí havičky ikony odkazují na daší dopňkové aktivity k tématu na webovém portáe Více čtěte na str. 28. Eektronické knihy a daší mutimediání aktivity! Živá abeceda i Sabikář jsou k dispozici i v eektronické podobě na + Zvukové nahrávky (pro učitee) všechny texty namuveny a umístěny ke stažení na Více čtěte na str ŽIVÁ ABECEDA K učebnicím patří pracovní písanky. Více čtěte na str

14 Český jazyk Písanky Písanky pro žáky prvního ročníku jsou graficky propojeny s učebnicemi českého jazyka. Každý dí je obohacen o iustrace vystihující probírané písmeno z abecedy. Žáci si jej mohou za odměnu vybarvovat. Název Tvořivá písanka pro 2. ročník napovídá, že škoáci budou kromě psaní také tvořit a kresit. Žáci druhého ročníku využijí písanku k opakovaní všech podob písma a vyepšení dovednosti v psaní. Sebehodnocení: U procvičování psacího písma žák ohodnotí svoje znaosti pomocí smajíka. Sebehodnocení souží jako motivace pro zdokonaení se v psaní. Obsah písanek pro 1. třídu: První dí procvičovací kresebné cviky dopněné krátkým veršem s motivačním charakterem dí procvičování všech typů písma VYŠLO SI VEJCE NA VAND UŽ MĚLO PO KRK NUDY. A ŽE PRÝ PŮJDE DO SVĚTA JENOMŽE, JAK A KUDY? 5. dí Písanka od A do Z je průřezová písanka na ceý škoní rok. Sešit pro zápis vekými tiskacími písmeny s pomocnou inkou na zápis diakritických znamének ROČNÍK 1. ROČNÍK Obtáhni 3x 2 Obtáhni 3x e e e e e e e e Mm Mm 11 M M é m ů Obtáhni 3x ma a Mó i Mé o me Mů mu e Má mi 12 e 14

15 Kresebné procvičovací cviky KAMPAK PLU JE MALÁ LO ĎKA, KDO JI PUSTI L NA ŘEKU? ZAMÍŘILA DO PEŘEJÍ, CÍL MÁ NĚKD E V DALEKU. DR, A Eektronické knihy a mutimediání aktivity! Písanky jsou k dispozici i v eektronické podobě na Více čtěte na str ROČNÍK 2. ROČNÍK 9. Opiš báseň. Nad knihou pohádek Jiří Žáček 5. Opiš báseň. 7. Vymýšej a napiš daší jmén a dětí. Barevně označ jména svých K P E O A 6. Opiš jména 4 spoužáků. předěá vka _ info rma ce info rma ční uze Dopň jmén a do vět. Martin, Žaneta, Dita Napiš vzkaz do žáků. 9. Opiš písme na. Z, B, _ H, _ K, _ S G, 36 5 Svět inform ací Kudy vede cesta do pohádky. Srdcem, které věří na zázraky. Dědo, čti! A vydá me se zpátky mezi oupežník y, princezny a draky. Haó, děti, vezm ěte mě taky! světa pohádek, INFORMAČNÍ Uu Zz Ee L předěávka UZEL informace informační uze příběhů, bájí a fantazie. cesta kraj ina škoa avi ce _ věd om ost dov edn ost čas cesta zpět návrat zdraví radost cesta krajina 1. Označ sova, o kterých se poč ítač škoa avice kniha vědomost dovednost čas cesta zpět návrat zdraví radost domníváš, že teefonní bud ka knihovna rekama jsou zdrojem inform fon internet rádio ací. mobiní tee pusa noviny teevize časopis čověk 37 15

16 Český jazyk Učebnice Havní témata: Pro žáky druhého ročníku jsme připravii učebnici Lii a Vii ve světě českého jazyka, která navazuje na první třídu. Obsahuje mnoho zajímavých témat propojených s ostatními učebnicemi a výukovým portáem, vtipné iustrace od Petry Řezníčkové i náměty pro učitee a diktáty. ÚVOD Kdo jsem? Ve škoe Zdravíme podzim Moje rodina Zima Kdysi dávno Moje zdraví Jaro Hospodaříme s penězi Pane éto, račte dá + Vzpomínky na prázdniny a Těšíme se na prázdniny Havní okruhy učebnice: význam sov sovní druhy spojky druhy vět i/y po tvrdých a měkkých souháskách veká písmena na začátku věty 2. ROČNÍK 2. ROČNÍK 16

17 Piktogramy jsou shodné se symboy v čítance a označují práci ve dvojici či ve skupinkách. V muvnici se často vyskytuje symbo chytroína, který vysvětuje probíranou átku. Eektronické knihy a daší mutimediání aktivity! Učebnice českého jazyka jsou k dispozici i v eektronické podobě na Více čtěte na str ROČNÍK 2. ROČNÍK 17

18 Český jazyk Pracovní čítanka V čítance se objevují piktogramy určující práci ve dvojici či ve skupinách obdobně jako v muvnici. Pracovní čítanka nabízí: Pracovní čítanka Lii a Vii ve světě čtení a psaní kade důraz především na rozvíjení čtenářských dovedností, podstatných pro ceoživotní vzděávání. Autorky si pro žáky připraviy opět Svět pný poutavých příběhů, básniček a úkoů, který rozděiy do dvou díů. mezipředmětové propojení s ostatními předměty reáné fotografie s vtipnou iustrací náměty pro práci v hodině básníkův koutek myšenkovou mapu očekávané výstupy a kíčové kompetence záznam o čtení předchůdce čtenářského deníku HLAVní témata: Svět informací Putování krajinou Ze škoních avic Cesta časem Svět zdraví a nemoci Těšíme se na prázdniny 2. ROČNÍK 2. ROČNÍK 18

19 Daší MULTIMEDIÁLNÍ AKTIVITY Včeí havičky ikony odkazují na daší dopňkové aktivity k tématu na webovém portáe Více čtěte na str. 28. Eektronické knihy a daší mutimediání aktivity! Pracovní čítanky jsou k dispozici i v eektronické podobě na + Zvukové nahrávky (pro učitee) všechny texty namuveny a umístěny ke stažení na Více čtěte na str ROČNÍK 2. ROČNÍK 19

20 Český jazyk Čítanka Čítanka pro 1. ročník se děí do třech oddíů: Hrajeme si se sovy aneb Říkada a básničky pro kuky i hočičky Kouzený svět pohádek My a svět okoo nás Čítanka Lii a Vii ve světě Pohádek, říkade a příběhů je netradičním sborníkem iterárních textů, soužící jako dopněk k výuce českého jazyka. Přispívá k rozvoji jazykových kompetencí dětí v 1. a 2. ročníku ZŠ. Čítanka pro 2. ročník se děí do ČTYŘ oddíů: Na podzim V zimě Na jaře V étě Výhody čítanky: možnost kombinace posechu s četbou během vyučovacích hodin náměty pro práci s textem provázanost s mezipředmětovými sešity a učebnicí českého jazyka místo pro vastní text či tvorbu vtipné iustrace 1. ROČNÍK 1. ROČNÍK 20

21 Daší MULTIMEDIÁLNÍ AKTIVITY Včeí havičky ikony odkazují na daší dopňkové aktivity k tématu na webovém portáe Více čtěte na str. 28. Eektronické knihy a daší mutimediání aktivity! Čítanky jsou k dispozici i v eektronické podobě na + Zvukové nahrávky (pro učitee) všechny texty namuveny a umístěny ke stažení na Více čtěte na str ROČNÍK 2. ROČNÍK 21

22 Prvouka Učebnice 10. havních kapito: Lii a Vii ve světě prvouky je sožená z 10 tematických ceků, které jsou propojeny s mezipředmětovými sešity i ostatními učebnicemi. Každá kapitoa je moderně graficky zpracována a dopněna o reáné fotografie. Probíraná átka je navíc dopněna o náměty pro učitee. Na konci učebnice čeká na žáky Těšíme se na prázdniny, na učitee pak očekávané výstupy a kíčové kompetence. Ve škoe Bezpečně na sinici Podzim Moje rodina Zima Kdysi dávno Žiji zdravě Jaro Hospodařím s penězi Léto Náš maý projekt a Už umíme Jde o praktické procvičení teoretických znaostí tak, aby v dětech vzbudiy zájem. Projekt je zařazen na konci každé kapitoy. Žáci pní úkoy sami nebo ve skupinách. Učí se samostatnosti i spoupráci. Rozvíjejí svou manuání zručnost, představivost i kreativitu. 1. ROČNÍK 1. ROČNÍK 22

23 Eektronické knihy a daší mutimediání aktivity! Učebnice prvouky jsou k dispozici i v eektronické podobě na Více čtěte na str ROČNÍK 2. ROČNÍK 23

24 pro, v, k, do, má, a, b, vy, pa, s, ď, o 2. Pomocí sabik sestav sova. Navštívíme dneska spou kde žáci s poškoáky v čee zkoušejí pana učitee. Když domů pětku přinese si, syn vykráká ho za pačesy (jestiže ovšem nemá peš) Všecko je pravda žádná ež. Sova děíme na sabiky. Matematika Učebnice Havní okruhy učebnice PRO 1. ROČNÍK: Lii a Vii ve světě matematiky je sožená ze stejných 10 tematických ceků jako ostatní učebnice a pracovní sešity. Postupně se zvyšuje náročnost témat i rozsah učiva. Na konci učebnice čeká na žáky Prázdninové počítání, na učitee pak očekávané výstupy a kíčové kompetence. Vyřeším? Vyřeším? je zařazeno v každé kapitoe. Jde o praktické procvičení átky, kterou žáci probírají. přirozená čísa v oboru 1 20, číso 0 sčítání a odčítání do 20 zpaměti bez přechodu desítky sovní úohy ze života dětí s užitím osvojených početních operací geometrie jednotky Havní okruhy učebnice PRO 2. ROČNÍK: sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky přirozená čísa do 100, písemné sčítání a odčítání do 100 násobení do 50 apikační úohy a probémy jednotky závisosti, vztahy a práce s daty geometrie v rovině a v prostoru 1. ROČNÍK 1. ROČNÍK SLABIKA 1. Vyhedej sabiky. koč ma tek šá ka ko e sta o te ta íř čí dě á da so sa má a ho e se do ni mo 3. Vyhedej mezi sovy názvy věcí, které nepatří do škoy. Zdůvodni, proč do škoy nepatří. Přepiš je do sešitu a svisou čarou rozdě na sabiky. svačina, nůžky, pasteky, autíčko, teefon, modeína, kooběžka, pes, žvýkačka, cvičební úbor, přezůvky, kapesník, panenka, míč, desky na sešity, škoní aktovka 4. Přečti si básničku. Vymysi jméno panu učitei v apríové škoe. Zapiš, jak to v takové apríové škoe může vypadat. Sdíej ve dvojici. Apríová škoa Jiří Žáček apríovou škou, DIKTÁT P P písmen: N, H, B, T, j, k, s, r, f, m sov: žák, škoa, pená, pero, kaňka, Ája 24 13

25 Žoutne istí, den se krátí, nikdo ani nevěří, že už krásné éto končí, podzim vchází do dveří. Ze stromů se hrušky smějí, jabíčka jsou červená, podzim, ten z nás pro každého na zahradě něco má. Hejna ptáků odétají, naposed jim máváme, etí, etí pod obaky, do té dáky neznámé. Poe už jsou bez obií, vítr na nich skotačí, každé ráno více studí, každý den je jinačí. A kdo zatem barvi stráně, víme to či nevíme? Je to podzim, krásný podzim, zdravíme tě, podzime! Eektronické knihy a daší mutimediání aktivity! Učebnice matematiky jsou k dispozici i v eektronické podobě na Více čtěte na str ROČNÍK 2. ROČNÍK ZDRAVÍME PODZIM 1. Přečti si básničku. Napiš do sešitu pět sov, která tě napadnou ke sovu PODZIM. Zdravíme tě, podzime Jan Kratochví 2. Sdíej ve dvojici. Vyberte z každého záznamu sov tři sova, na kterých se spoečně dohodnete. Vymysete spoečně s použitím daných sov krátký podzimní příběh

26 Eektronické učebnice a pracovní sešity Všechny učebnice, mezipředmětové pracovní sešity i čítanku najdete v eektronické podobě na Tato forma je zcea shodná s tištěnými verzemi a nabízí jednoduché ovádání pomocí nástrojové išty. zobrazí nebo skryje řešení uoží rozpracovanou práci umožňuje istovat v učebnici text ze psát kamkoi na dvojstranu poznámka ze vožit kamkoi na dvojstranu zvětšuje a zmenšuje stranu ukazuje náhedy stran a obsah umožňuje zvětšení na ceou obrazovku kresí tenké čáry a křivky zvýrazní vybranou část smaže veškerý přidaný obsah změní barvu apikace kresí siné a tvarované čáry nastaví veikost písma vymaže část přidaného textu e-prvouka e-písanka 26

27 Daší MULTIMEDIÁLNÍ AKTIVITY V mezipředmětových sešitech jsou aktivní ikony, které umožňují jednoduchý přechod na interaktivní portá Pokud zvoíte eektronické pracovní sešity, jedním kiknutím na ikonu včeí havičky se přesměrujete na portá s cvičením probírané átky. Výhody eektronických učebnic: zábavné učení propojenost s výukovým portáem e-učebnice jsou identické s tištěnými učebnicemi snadná orientace pro děti i učitee úspora času e-matematika e-čítanka 27

28 Interaktivní výukový portá Webový portá je určen pro každého žáka na práci v hodině i doma. Souží k osvojení učiva zábavnou formou. Nyní obsahuje přes 1400 animací a pravideně ho rozšiřujeme o daší zábavné didaktické hry a pracovní isty. Co najdu na WEBOVÉM portáe Lii a Vii si pro děti připravii interaktivní úkoy, didaktické hry, písničky, animace, videa a daší mutimediání obsah, který je koncipován především pro havní škoní předměty, ae naeznete zde i materiá k výuce angického jazyka a hry pro předškoáky. Kde mohu používat INTERAKTIVNÍ obsah? Interaktivní obsah můžete využívat v hodinách pode potřeby na dataprojektoru či interaktivní tabui. Lze jej používat při výkadu, procvičování či jako motivační prvek. Naeznete zde i aktivity vhodné k dopňkové výuce. Děti jej mohou využívat i mimo škoní budovu, všude tam, kde je k dispozici počítač s připojením na internet. 28

29 Cirkus Sekce Cirkus je určena pro děti od 4 et. Už v takto raném předškoním věku si mohou osvojovat dovednosti a čerpat nové informace před vstupem do prvního ročníku. Škoní uice Sekce Škoní uice je určena pro děti prvního až třetího ročníku ZŠ. Žáci zde procvičují učivo z havních předmětů. Mimo jiné si mohou osvojit i angický jazyk. Městský park Posední sekce Městský park se nachází ve fázi příprav a bude určen pro žáky 4. a 5. ročníku. V současné době usiovně pracujeme na dopňování procvičovacích úoh a her. 29

30 Náměty pro učitee a daší dopňkové materiáy Náměty pro učitee 1. a 2. ročníku shrnuté výukové cíe jednotivých předmětů náměty na aktivity ve třídě inspirace pro tvorbu integrované tematické výuky a tvorbu projektů třífázový mode učení E-U-R evokace, uvědomění, refexe Kíčové kompetence a OČEKÁVANÉ výstupy naeznete na konci učebnice prvouky, matematiky a českého jazyka Vychází v étě 2014! Hračky, pakáty a ROZVRH hodin Lii a Vii matematické hry pomůcky k výuce matematiky v 1. a 2. ročníku ZŠ Genetická metoda čtení a psaní příručka pro učitee prvních ročníků 30

31 Zažádejte si o prezentaci ZDARMA na Vaší škoe! Každý učite prvního stupně ZŠ má vastní přání a potřeby. Proto jsme pro Vás připravii 60 minutovou prezentaci o učebních materiáech Lii a Vii, které budou perfektně sedět Vašim potřebám. Účastníci semináře se mohou těšit, že: Tři kroky pro objednání prezentace: se dozví o moderních učebních metodách budou seznámeni s eektronickým výukovým materiáem na se dozví vše o eektronických učebnicích na obdrží maý dárek a vzorky učebnic zdarma 1) Voejte na číso , pište na e-mai: navštivte naše facebookové stránky nebo 2) Navrhněte datum a čas na Vaší zákadní škoe a my Vás rádi navštívíme. 3) Náš konzutant Vás navštíví a podrobně vysvětí jaké možnosti máte s učebním setem Lii a Vii. MÁTE DOTAZY? ZEPTEJTE SE NÁS Mgr. Karoina Myšková Bc. Lukáš Tyka Mgr. Radmia Vyskočiová vedoucí redakce obchodní ředite odborná redaktorka Te.: Te.: Te.: E-mai: E-mai: E-mai: 31

32 Kett nakadateství s. r. o. Průmysová 1472/ Praha 10 Te.: Fax: E-mai:

KATALOG. učebnice pro 1. stupeň ZŠ

KATALOG. učebnice pro 1. stupeň ZŠ KATALOG P R O Š K O L Y učebnice pro 1. stupeň ZŠ Vážení přátelé, právě držíte v rukou katalog učebnic nakladatelství Didaktis pro základní školy. Dovolte nám tedy na úvod několik vět o nás a našich titulech.

Více

UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. 5. ročník základních škol 6. 9. ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií Bližší informace o titulech najdete na www.spn.cz. UČEBNICE ČTENÍ A POMŮCKY PRO

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ

KLÍČOVÉ KOMPETENCE A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ KLÍČOVÉ KOMPETENCE A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ zkoordinované s RVP ZV pro vzdělávací obory: Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Člověk a jeho svět Všechny učebnice

Více

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI.

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI. Výukový software Terasoft Tituly se značkou Terasoft již mnoho let patří mezi nejoblíbenější a nejrozšířenější výukové tituly na českých školách. Jejich uživatelé oceňují nejen rozsáhlou a kvalitní obsahovou

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ

Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů a center aktivit Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ Projekt je zaměřen na netradiční způsob výuky, která je realizována formou projektových

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY U PROSTĚJOVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV SE ZMĚNAMI PLATNÝMI OD 1.9.2013 Projednán na pedagogické radě dne 26.8.2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy ŠVP platný od 1. 9. 2013 podle platných úprav podle RVP vydaných MŠMT V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., je pro realizaci základního vzdělávání vydán Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1

SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání SPOLU ZA POZNÁNÍM září 2010 verze 1.1 1. Identifikační údaje: PŘÍLOHA I Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Červený Kostelec, Lhota OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola a zdraví Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 skolakretin.detskelecebny.cz Verze 3.0 Obsah 1. Identifikační údaje... 8 2. Charakteristika školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Hluk, nám. Komenského 950, HLUK Identifikační údaje: Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní školy Hluk Název

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín. Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8.

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín. Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8. TVOŘIVÁ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8.2013: Mgr. Monika Tringelová

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 297 330 297 231 231 Učební texty: 1 1. období

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI Jaroslav Hejný Manuál byl vytvořen pro potřeby projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Operačního

Více

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Troubsko, okres Brno venkov,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 1 1. Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. ČESKÝ JAZYK 1. období

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. ČESKÝ JAZYK 1. období 7. 1.Vzdělávací oblast JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má rozhodující postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným

Více

Od hraní k vědění. Základní škola Hradec Králové, M. Horákové 258. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV )

Od hraní k vědění. Základní škola Hradec Králové, M. Horákové 258. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV ) Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV ) Základní škola Hradec Králové, M. Horákové 258 Od hraní k vědění Nikdo se moudrým nerodí, ale stává se jím. Seneca Obsah: 1. Identifikační údaje

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 2. Charakteristika školy 2. Úplnost a velikost

Více

Investice do rozvoje vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání Investice do rozvoje vzdělávání Autoři: Dagmar Bulanová Pavla Havlová Šárka Holečková Barbora Charvátová Věra Komárková Stanislava Trappová Jaromír Vadinský Marcela Vaníčková Obsah I. část Podpora výuky

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Modrá škola. Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Modrá škola. Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Modrá škola Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 OBSAH 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JENEČ ŠKOLNÍÍ VZDĚLÁVACÍÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍÍ VZDĚLÁVÁNÍÍ SVOBODNÁ ŠKOLA Neučíme se pro školu, ale pro život. Seneca Lucius Annaeus 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 3-2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...-

Více

Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky

Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Karolína Fojtová Vendula Karasová Alžběta Stropnická Člověk v tísni, o.p.s. 2011 Projekt

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1 Platnost dokumentu od: 1. 9. 2012 Druhé vydání č.j.: 5/2013 s dodatkem Obsah Obsah ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34. Autoevaluační zpráva. pro školní rok 2007/2008

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34. Autoevaluační zpráva. pro školní rok 2007/2008 Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Autoevaluační zpráva pro školní rok 2007/2008 1 Úvod Autoevaluační zpráva ZŠ, Praha 2, Londýnská 34 za školní rok 2007 / 2008 vychází ze zákona 561 / 2004 Sb. (Školský

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více