P r ů v o d c e z d r a v ý m ž i v o t n í m s t y l e m p o d z i m magazín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P r ů v o d c e z d r a v ý m ž i v o t n í m s t y l e m p o d z i m 2 0 0 5 magazín"

Transkript

1 P r ů v o d c e z d r a v ý m ž i v o t n í m s t y l e m p o d z i m magazín

2 Milí přátelé, dostává se Vám do rukou další číslo našeho MediSpo magazínu. Léto uběhlo a začínáme se připravovat na vánoční shon. S vědomím, že nás zase čekají vánoční energetické příjmy, jsme do tohoto čísla zařadili opět naše oblíbené jídelníčky. Nově jsme přidali i vegetariánský jídelníček, u kterého je spočítána kalorická hodnota. Naši členové, ale i mnozí další absolvovali v tomto roce rekondiční pobyty. Jejich dojmy a informace o těchto pobytech najdete na našich stránkách Opět jsme se mírně rozšířili, zvýšili jsme kapacitu našich aktivit na Gymnáziu Na Vítězné pláni v Praze 4, které se tak stalo naším odpoledním centrem. Nyní už má možnost s námi cvičit přibližně 180 lidí denně. Snažíme se proniknout i mimo Prahu. Jako první místo pro naše aktivity byla vybrána Plzeň se zázemím zdravotnických i fakultních pracovišť. V příštím čísle tak najdete zcela jistě i zprávy z Plzně. I na tomto místě bych chtěl poděkovat našim partnerům Štěpánek Auto, Roche, Novo Nordisk, ale i dalším, bez jejichž pomoci bychom nebyli schopni nabídnout např. konzultace v našich centrech v takové míře. Připravujeme pro Vás i nový motivační program, který bude zahájen v lednu Rozšíření našich programů se nyní bude týkat především starších mužů. Program Healthy Aging Male podporovaný společností Pfizer nám umožňuje maximálně informovat, edukovat ale i intervenovat v praxi u ohrožených lidí. A chystáme velmi podobný program pro ženy zaměřený na osteoporózu. Na závěr si dovolím ještě jednou připomenout to, čím jsem začal. Vánoce nejsou jen jídlo a televize. Vánoce jsou i dárky a není hezčího dárku než lepší fyzická kondice a zjištění, že se cítíte lépe nebo minimálně stejně jako v loňském roce. Za úspěch nepovažujeme jen samotný hmotnostní úbytek, který je často první motivací, ale právě zlepšení vnímání vlastního těla, což právě velmi dobře charakterizuje fyzická zdatnost. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. průvodce zdravým životním stylem, PODZIM/2005, distribuce ZDARMA VYDÁVÁ: MediSpo, s. r. o., Sokolská 39, Praha 2, tel.: , fax: , GRAFICKÁ ÚPRAVA A REDAKCE: Comunica, a. s., Mezi Vodami 1952/9, Praha 4-Modřany Design: Jana Švástová, šéfredaktorka: Mgr. Eva Anna Štědrá REDAKČNÍ RADA: předseda: MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., členové: Mgr. Iva Fábinová, Mgr. Petr Fábin,Alena Bretšnajdrová Přetisk a jakékoli šíření povoleno pouze se souhlasem vydavatele. Registrováno Ministerstvem kultury pod číslem MK ČR E

3 Healthy Aging Male Projekt Zdravé stárnutí mužů V České republice umírají muži v průměru o sedm let dříve než ženy. Svůj podíl na této situaci má vztah mužů k dodržování zásad zdravého způsobu života a vztah k prevenci. Ve věku kolem padesáti let dosahuje muž obvykle finálního pracovního postavení, finančního ohodnocení, má stabilizované rodinné zázemí. Zároveň však padesátka u mužů znamená počátek fyzických, psychických, sexuálních i biochemických změn, které mají negativní dopad na kvalitu života. Často si nositel jejich přítomnost neuvědomuje nebo je podceňuje. Impulzem k preventivní intervenci bývá často až fatální zdravotní problém nejčastěji ve formě srdečních a cévních příhod a také nádorových onemocnění. Soubor příznaků, které se po padesátce téměř pravidelně vyskytují, byl označen jako syndrom částečného deficitu mužských pohlavních hormonů, mužský přechod andropauza. A protože prakticky není muž nad padesát let, který by některé příznaky neměl, jsou diagnostika, léčba, ale především prevence předmětem soustředěného úsilí mnoha lékařských oborů. Vznikl globální projekt Zdravé stárnutí mužů, který zahrnuje specifikaci doporučených diagnostických, preventivních i léčebných postupů řady lékařských disciplín, organizaci vzájemné součinnosti, formy realizace na úrovni praktických lékařů a specialistů (bližší informace na Stárnutí je přirozeným jevem. Má však různé podoby a různou kvalitu. Jednou z hlavních změn ve stárnoucím organismu muže je snížení hladiny mužského pohlavního hormonu testosteronu. Rekondiční centrum VŠTJ MEDICINA PRAHA bylo organizátory projektu vybráno jako jedno z pracovišť, které zajišťuje praktickou část projektu Zdravé stárnutí mužů. V rámci projektu se muži nad 50 let mohou přihlásit k účasti na programu. Bližší informace získáte v Rekondičním centru VŠTJ MEDICINA PRAHA nebo na Andropauza Jednou z hlavních změn ve stárnoucím organismu muže je snížení hladiny mužského pohlavního hormonu testosteronu, což negativně ovlivňuje kvalitu života, nemocnost i úmrtnost mužů. Andropauza neodpovídá ženské menopauze, protože nedochází k zástavě určitých biologických pochodů jako u žen a období není tak přesně ohraničené. Změny jsou velmi individuální, geneticky podmíněné. Je to období, kdy je muž nejvíce ohrožen projevy chorob cév a srdce, nádorovými onemocněními, chronickými onemocněními dýchacích cest, opotřebením kloubů a páteře, poruchami vidění a sluchu, psychologickými problémy i změnami v hormonální rovnováze. Jaké projevy stárnutí na sobě muž může pozorovat? Mezi přirozené projevy stárnutí muže patří např. úbytek svalové hmoty, zvýšení podílu tuku v organismu, snížení funkční zdatnosti, potřeba korekce zraku. Projevy hormonálních změn po padesátce mohou být bušení srdce, návaly pocení, snížená chuť k jídlu, pokles nálady, snížená schopnost koncentrace a produktivity práce, poruchy spánku, stavy úzkosti. Pokles hladin pohlavních hormonů pak může vést ke snížení touhy po sexuálním prožitku. Specifickým projevem stárnutí u muže bývá zbytnění prostaty, které se projevuje poruchami močení. 1

4 Představujeme vám Denně je v Rekondičním centru můžete potkávat. Často s nimi konzultujete své zdravotní, pohybové nebo stravovací problémy. Připravují pro vás programy na rekondičních akcích a my bychom vám je rádi představili v následujících řádcích, věnovaných zaměstnancům a spolupracovníkům Rekondičního centra. Prosím, seznamte se Mgr. Zuzana Borkovcová 27 let Od dětství se závodně věnovala moderní gymnastice, později působila rovněž jako trenérka. Ještě v dospělém věku závodila ve společných skladbách a účastnila se evropských soutěží. Magisterský titul získala na katedře rekreologie na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. V Olomouci trénovala děvčata v oddílu dětského aerobiku, vytvářela choreografii pro pódiová představení a soutěže. Po přestěhování do Prahy, kde žije se svým manželem, pracovala jako instruktorka plavání kojenců. Ve volném čase často cestuje v souvislosti s potápěním, kterému se společně s manželem věnuje. V současné době pracuje v Rekondičním centru Salmovská jako odborný pracovník zaměření na projekt Metabolický syndrom X a je vedoucí Rekondičního centra na Gymnáziu Na Vítězné pláni, které je zaměřeno především na skupinová cvičení. Do konce září jste se s ní mohli setkávat na hodinách aerobiku pro pokročilé, nyní se připravuje na roli maminky. Mgr. Petr Fábin 28 let Petr studoval na Fakultě tělesné kultury na Univerzitě Palackého v Olomouci na katedře rekreologie. Všestranný sportovec, preferující sporty individuálního charakteru (jakými jsou jízda na kajaku, běžecké a skialpinistické lyžování, plavání), dlouhodobě výkonnostně sportoval za TJ Lokomotivu Nymburk v disciplíně rychlostní kajak. Po studiích tělovýchovy v Plzni, rekreologie v Olomouci a zdravotních problémech výkonnostního sportovce přehodnotil svůj postoj k pohybové aktivitě a propaguje názor sportem ke zdraví. Po letech studií v Plzni, v Olomouci a pobytu v zahraničí se vrátil do rodného Nymburka, kde bydlí s manželkou a synem Františkem. Jako student rekreologie pracoval mimo jiné v Lázních Lipová, kde měl na starosti pohybový a volnočasový program dětských i dospělých obézních pacientů, nebo jako vodácký a horský průvodce cestovní kanceláře. Petr se v současné době v rámci svého postgraduálního studia na Ústavu tělovýchovného lékařství 1. LF UK a VFN zabývá výzkumem preskripce pohybové aktivity obézních pacientů a sledováním vybraných parametrů. Zároveň je odpovědným vedoucím Rekondičního centra Salmovská, kde se s ním také můžete setkat. 2

5 Osteoporóza a cvičení Osteoporóza je onemocnění skeletu, které je charakterizováno úbytkem množství kostního minerálu, poklesem kostní hustoty a změnou mikrostruktury kostí. Důsledkem těchto změn je snížená kvalita kostí a zvýšené riziko jejich zlomenin. Nezbytnou a nenahraditelnou složkou léčby osteoporózy je pravidelné zatěžování kostí cvičením. Kost se tak stává odolnější proti zlomeninám. Tento efekt má částečně i pohyb v běžném životě, ale při rozvinuté osteoporóze je tato aktivita nedostatečná. Vždy je nutno cvičit! Příznivý vliv zatěžování kostí se vysvětluje zvýšeným drážděním kostních buněk, které jsou odpovědny za tvorbu kostní hmoty, a to elektrickými proudy, vznikajícími namáháním kostních krystalů. Tyto krystalky jsou ohýbány a natahovány tlakem a tahem svalstva při cvičení. Dalším příznivým jevem při cvičení je přestavba kostních trámečků do směru největšího zatížení. Kosti se tak stávají pevnějšími a snesou větší zátěž. Účelem cvičení je současné působení na několik oblastí: 1. Zatěžovat kosti pohybem tak, aby vzniklé proudy z namáhaných kostních krystalků podráždily kostní buňky k větší tvorbě základní kostní hmoty zesílila zevní vrstva rourovitých kostí i kostních trámečků a aby se jejich přestavbou ve směru největších tlaků a tahů kosti zpevnily. 2. Posílit celkově svalstvo, aby kosti byly zatěžovány větší silou a aby tedy účinek cvičení byl pokud možno co největší se kolem páteře vytvořil pás mohutnějšího svalstva, který by pomohl odpružit na sebe doléhající obratle s meziobratlovými destičkami, čímž se výrazně sníží bolestivost páteře hlavně ve stoji a při pohybu. 3. Určitými polohami a cviky se snažit uvolnit svalová stažení, která vznikají v okolí bolestivých kostí, a tak zbavit nemocného největších bolestí. Vhodná a nevhodná cvičení MUDr. Dana Michalská Je třeba se vyvarovat všech švihových cvičení. Cvičení nesmí bolet, tzn. nesmí při něm vznikat nová bolest, bolest nesmí být ani bodavá, ani nikam vystřelovat. Pocit napětí nebo tahu ve svalech naprosto nevadí a zejména na počátku cvičení je známkou jeho správného provádění. 3

6 Všechny pohyby při cvičení musí být prováděny pomalu a tahem. Zakázány jsou všechny prudké pohyby stlačující páteř v podélném směru (od hlavy k sedací části), tj. skoky z výše (ze schodů, z autobusu, ze stoličky), prudká zdvihání těžkých předmětů. Je důležité se vyvarovat nadměrného přetěžování páteře a pádů. Nevhodné jsou všechny zimní sporty (sjezdové lyžování, bruslení, hokej, sáňkování). Naopak vhodným doplňkem cvičení je nepříliš namáhavá turistika a jízda na kole, ovšem jen po dobrých silnicích, ne v terénu. Doporučuje se chodit alespoň 4 hodiny denně. Výborným doplňkem cvičení je plavání, a to všemi způsoby. Při plavání totiž páteř musí zaujmout správné postavení, pohyby ve vodě jsou vláčné, ale prováděné proti mírnému odporu vody, takže se posilují svaly. Voda nesmí být příliš chladná (od 20 C), neboť chlad podporuje svalová stažení. Vhodná jsou odporová cvičení, popř. za použití lehkých činek (asi 1 2 kg), odporových gum či posilovacích strojů. Cviky vhodné pro nemocné s odvápněním kostí jsou celkově rozděleny do několika skupin, odstupňovaných podle tíže onemocnění. Lékař určí stupeň cvičení pro každého pacienta individuálně. Častou chybou pacientů s nově diagnostikovanou osteoporózou bývá, že z obavy ze zlomeniny přestanou pohybovou aktivitu provozovat úplně. Povinností lékaře je těmto pacientům vysvětlit, že naopak pravidelným cvičením se kost stává pevnější a odolnější proti zlomeninám. MUDr. Dana Michalská Osteocentrum III. interní klinika 1. LF UK a VFN 4

7 Pohyb se stal součástí mého života Když jsem vážil 135 kg, cítil jsem se, jako bych nosil balík cementu. Bolela mě záda, byl jsem unavený a hladina cukru v krvi byla stále vysoká. Tak popisuje svou situaci pan Josef Jančuš, kterému se podařilo v období roku a čtyř měsíců snížit hmotnost ze 135 kg na stávajících 109 kg. Pan Josef je od roku 1977 diabetik II. typu, trápí ho obezita, žlučníkový kámen a zvýšený krevní tlak. Přesto nebo právě proto před rokem navštívil Rekondiční centrum a setrval. Pane Josefe, podělte se s našimi čtenáři o svůj příběh. Jaká byla vaše cesta do Rekondičního centra? Zacvičit si do fitka jsem zkoušel již dříve, ale když se někde ukážete a ti vyhublí se na vás dívají jako na exota, máte rázem po chuti. Do Rekondičního centra jsem se dostal díky MUDr. Housové, u které se léčím na diabetes. Požadoval jsem inzulin, ale paní doktorka navrhla léčbu pomocí redukce váhy. A především poradila, kam zajít. Důvodů k setrvání je více kromě již zmiňované redukce hmotnosti je to vstřícné jednání od vedení centra, asistence při cvičení, personál sekretariátu. PŘED Předpokládám, že jste zdatný jedlík. Co najdeme ve vaší lednici? Jsem dobrý jedlík. Lidově řečeno nejsem línej se najíst. Já si pochutnám na všem. Ne všechno však můžu, příčinou je žlučníkový kámen. V lednici toho mám dost. No, mám tam i foto MUDr. Matoulka A řeknu vám, že i to mi snad pomohlo upravit stravovací režim. Pokud ledničku otevřu, snažím se vysvětlit si, proč budu něco konzumovat a v jakém množství. Když chci sám sobě zalhat, červenám se Jak jste strávil letošní léto? Zúčastnil jste se některé z akcí nabízených Rekondičním centrem? Léto bylo celkem fajn letos již podruhé jsem využil akce v Roudnici nad Labem. Nejprve zkušebně květnový víkend a potom následoval celý týden v červenci. Výsledkem byl úbytek hmotnosti 1,5 kg v květnu a dalších 3,5 kg v červenci. A k tomu dobrý kolektiv pod vedením Zuzky Borkovcové. Chci jí tímto poděkovat. Pak jsem ještě nějaké volno strávil spíše pracovně na chatě u známých a nakonec mě zlobily zuby paradentóza z diabetu. Další důvod k redukci hmotnosti. Závěrem se zeptáme na vaši radu čtenářům. Poradíte? Je zapotřebí si uvědomit, že cítit se dobře v kolektivu, kde děláme něco pro sebe, pro své 5

8 zdraví, je velice uspokojující. Doporučuji všem, kdo chtějí svému zdraví prospět, ať přijdou mezi nás. Děkujeme za rozhovor a s celým kolektivem pracovníků Rekondičního centra přejeme hodně elánu před nastávající zimní sezonou. Mgr. Iva Fábinová KOMENTÁŘ PO Slova jako obezita, diabetes mellitus, arteriální hypertenze, hypercholesterolémie a jejich komplikace (infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda) se v současné době stále častěji objevují nejen ve slovníku lékařů, ale i laiků. Dnes již není výjimkou infarkt myokardu u třicátníků a diabetes mellitus u dvacetiletých pacientů. Příčin se nabízí hned několik. Na prvním místě je jistě životní styl mnoho stresu a málo pohybu. Navíc většina z nás při práci sedí, nebo se jen velmi málo pohybuje, a ze zaměstnání ihned každý běží domů, kde usedá před obrazovku televize nebo počítače, nejlépe s chipsy či jinými dobrotami jako odměnou za útrapy předešlého dne. Podobný životní styl měl před příchodem do naší ambulance na Fakultní poliklinice na Karlově náměstí rovněž pan Jančuš. Velmi dobře si pamatuji jeho výrok, že jeho největší přítelkyně je lednice. Zpočátku bylo velmi těžké získat si jeho důvěru (stejně jako u mnoha jiných), neboť obézní jsou velmi často vystavováni posměchu nejen ze strany svého okolí, ale bohužel často také od lékařů. Téměř neřešitelným problémem se občas stává přesvědčit pacienta s diabetem, že pohyb by se měl stát pravidelností a nezbytnou složkou v léčbě diabetu mellitu. U pana Jančuše se ale toto vše povedlo. Začal pravidelně 2 3 týdně docházet do Rekondičního centra a pohyb se stal neodmyslitelnou součástí jeho života. Dokonce začal jezdit s ostatními na rekondiční pobyty našeho centra v Roudnici. Při cvičení si navíc našel spoustu nových přátel. Myslím si, že poznal, že jídlo představuje pouze část života, nikoli jeho smysl. Během roku a půl, kdy je u nás sledován, se navíc výrazně zlepšila kompenzace cukrovky, glykémie se nyní pohybují mezi 5 9 oproti původním mmol/l (norma u zdravých je do 6 mmol/l). Váha za tuto dobu klesla o stěží uvěřitelných 27 kg. Uvedený rozhovor by však měl každého upozornit, že nic není zadarmo. Za zhubnutím pana Jančuše je rok a půl tvrdé dřiny. Pokud někdo věří reklamám, že nebude nic dělat a nějaká zázračná pilulka nebo stroj za něj shodí přebytečná kila, je na velkém omylu a nikdy dlouhodobě nezhubne. As. MUDr. Jitka Housová, Ph.D. III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha 6

9 Aerobik známý neznámý Slovo aerobik v současné době slyšíme a čteme často. Často také na aerobik chodíme, zvláště ženy. Ale umíme si vybrat tu správnou lekci aerobiku, která nám pomůže zlepšit fyzickou kondici bez vedlejších, nepříjemných zdravotních komplikací? Z učebnic vyčteme, že aerobik je specifická forma gymnastiky, forma vytrvalostního cvičení na moderní hudbu, zaměřená na zlepšování úrovně aerobní zdatnosti cvičenců. Při aerobiku zapojujeme do činnosti především velké svalové skupiny, čímž pozitivně ovlivňujeme zejména oběhový srdečně-cévní systém. Cvičením aerobiku rozvíjíme pohybové dovednosti, mezi které patří koordinace pohybů, pohybová paměť, prostorová orientace. Aerobik rovněž příznivě působí na rozvoj pohybových schopností, jakými jsou síla, obratnost a vytrvalost. Různé tváře aerobiku V současné době máme na výběr pestrou škálu různých forem aerobiku. V některých hodinách si zatančíte, jiné se podobají bojovým sportům, často se používá speciální náčiní, kterým jsou různé druhy balonů, posilovacích gum nebo bedýnek. Budete-li se rozhodovat, na které hodiny aerobiku začít chodit, zjistěte si s ohledem na svůj věk, zdravotní stav a pokročilost ve cvičení o jakou formu aerobiku se jedná a komu je určená. Jedině tak budete spokojeni a natěšeni na další hodinu bez zbytečných bolestí a smíšených pocitů ze své nešikovnosti. Aerobik rozdělujeme na dvě základní skupiny podle intenzity zatížení a způsobu provedení cviků. Před návštěvou hodiny aerobiku se zeptejte, zda se jedná o tzv.: Low impact (čti lou impekt) neboli beznárazový aerobik, kdy jedna noha zůstává při pohybu vždy v kontaktu s podložkou (chůze, úkroky atd.). Nejsou zde žádné poskoky! Vhodné cvičení pro cvičence s nadváhou, obézní, začátečníky, starší ročníky. High impact (čti haj impekt) neboli nárazový aerobik, při kterém se v určitých fázích žádná část těla při pohybu nedotýká země (skoky, poskoky a výskoky). Vhodné pro pokročilé, zdravé cvičence bez nadváhy a zdravotních problémů. Dále se často setkáte s anglickými výrazy a zkratkami, které prozrazují bližší specifikaci podle intenzity zatížení, a to např.: Keep fit mírná hodina bez poskoků (dospělí, začátečníci, jednotlivci s problémy se zády a koleny, různá poranění). Pre, post hodina, která obsahuje všechny složky aerobiku, ale ne poskoky (zdravé ženy před porodem a po porodu). Re-fit mírná hodina s důrazem na správné držení těla a koordinaci (jednotlivci s problémy s koleny a se zády, pravidelní cvičenci, kteří se chtějí pouze protáhnout, těhotné ženy zvyklé cvičit). 7

10 Stretch-workout jednoduchý aerobik s následným protažením a relaxací (jako výše pro re-fit). Fat-burner aerobik střední zátěže, kde se tuk využívá jako zdroj energie (jako výše). Workout hodina zaměřená na zlepšení srdeční zátěže s posilováním a protažením (jedinci zvyklí na náročné cvičení). Power aerobic rázné cvičení kombinované se skákavými prvky, činkami a silovými cviky (pravidelně sportující cvičenci, cvičenci aerobiku, kteří chtějí být zdatnější). Abychom si vybrali nejen podle svého zdravotního stavu, ale také podle toho, co je pro nás nové, atraktivní, zajímavé a zábavné, vyvinuly se časem různé formy aerobiku. Následující výčet je pouze výběrem z jejich bohatého rejstříku: Aerobní zdatnost můžeme definovat jako schopnost přijímat, transportovat a využívat kyslík. Aerobic mix hodina se zastoupením low i high impact aerobiku (nejrozšířenější). Step aerobic velmi intenzivní forma cvičení s využitím stupínků. Jedná se o ojedinělý vertikální trénink, kdy cvičenci vystupováním na step bedýnku (stupínek) a následným sestupováním z něj překonávají výškový rozdíl. Cross step choreografie na stepech jsou sestaveny tak, aby cvičenci nevyužívali pouze svého stepu, ale i okolních. P-class dynamické posilování problematických částí, především dolních partií těla (břicho, hýždě, stehna). Salza, latino, funky, hip hop, country aerobic taneční aerobik, je zde zastoupena široká škála tanečních prvků, musí být i odpovídající hudba. Bodystyling cvičení zaměřené pouze na tvarování postavy, kdy po rozcvičce následuje už jen cílené posilování. Tubes cvičení s využitím pružných gum. Kick box, karate aerobic aerobik s prvky bojových umění, velmi dynamické cvičení s nutností velké koncentrace a důsledným dodržováním techniky. Slide hodina s využitím podložky ke skluzu, zvýšené nároky na sílu dolních končetin. Aqua aerobic aerobik ve vodě, velmi náročné vzhledem k odporu vody. Ropics cvičení s použitím švihadel. Callanetica formovací cvičení s mnohonásobným opakováním ve vlastním tempu. Kangoorobic cvičení ve speciálních botách Kangoo Jumps. Boty chrání kloubní aparát díky absorpci nárazu v momentě došlapu. Spinning energeticky účinné skupinové cvičení na stacionárních kolech, které spojuje hudbu, motivaci a představivost do jednoho celku s přesně dávkovaným tréninkem. Závěrem nezbývá než popřát všem, kteří aerobik cvičí nebo se chystají přes zimní sezonu s aerobikem začít, aby se dobře bavili. Protože aerobik by měl být mimo jiné i prostředkem pro získání dobré nálady, úsměvu na tváři. Cvičení aerobiku by mělo přinášet radost spojenou se zdravotním prospěchem! Takže vzhůru do tělocvičny, vážené dámy a pánové! 8

11 Odpovědi na nejčastěji kladené otázky Tentokrát se zaměříme na nejčastější otázky, které se vyskytují v diabetologické a obezitologické ambulanci a týkají se jídelníčku při redukční dietě. Ráda a často jím ovoce. Obvykle se uvádí, že je to vhodná součást zdravého i redukčního jídelníčku. Nedávno jsem však slyšela opačný názor, že ovoce bych v případě snahy o redukci váhy měla nahradit zeleninou. Co je pravda? Ovoce představuje vhodnou součást redukční diety. Je však třeba vybírat méně sladké druhy a dodržovat doporučené množství. Mám rád ořechy, zvláště solené pražené arašídy. Mohu je jako obézní diabetik jíst? Slané ořechy nejsou vůbec vhodné. Nesolené ořechy lze v omezeném množství naopak doporučit. Protože jádra obsahují velké množství tuku, a tudíž mají i vysokou energetickou hodnotu, musí se započítat do energetického příjmu. K mazání na pečivo používám pouze rostlinný tuk. Je to správné? 100 g jablka obsahuje 206kJ/49 kcal, 0,3 g bílkovin, 0,3 g tuků, 11,7 g sacharidů a 2,1 g vlákniny. 100 g hroznového vína obsahuje 256 kj/61 kcal, 0,6g bílkovin, 0,4g tuků, 16 g sacharidů a 1,5 g vlákniny. Vlašské ořechy obsahují ve 100 gramech 2604 kj/620 kcal, 18 g bílkovin, 59,1 g tuků, 14,6 g sacharidů, 6,1 g vlákniny. Arašídy obsahují 1840 kj/438 kcal, 19 g bílkovin, 32,3 g tuků, 17,2 g sacharidů, 10,9 g vlákniny. Z hlediska zdravé výživy ano, pokud však usilujeme o redukci váhy, měli bychom si uvědomit, že i rostlinné tuky obsahují hodně energie, a proto je v dietě omezujeme na minimum. Mohu jíst jako zeleninu mrkev, i když je sladká? Mrkev je vhodná zelenina. Na společenských událostech, kterých se účastním maximálně dvakrát týdně, jsem zvyklý pít pivo. Vadí to? Pivo, stejně jako ostatní alkoholické nápoje, obsahuje velké množství energie. Je lepší nahradit ho neenergetickými nápoji. Nemůžete-li bez něj být, musíte je zakalkulovat do svého energetického příjmu a maximálně omezit jeho množství, například pít třetinková balení a dávat přednost světlému před tmavým. 100 g mrkve obsahuje 143 kj/34 kcal, 1,1 g bílkovin, 0,2 g tuků, 7,4 g sacharidů a 3,4 g vlákniny. 100 ml desetistupňového, světlého piva obsahuje 130 kj/31 kcal a stejné množství desetistupňového tmavého piva až 210 kj/50 kcal. Snažím se kupovat libové uzeniny. Je to dobře? Uzeniny, ačkoli zdánlivě vypadají libové, obecně nepatří mezi příliš vhodné potraviny. V redukční dietě bychom je neměli konzumovat vůbec. Raději je zkusme nahradit libovým masem. 9

12 Nejsem zvyklá snídat. Vstávám brzy ráno a na jídlo nemám chuť. Je to problém? Ano. Strava by měla být rozdělena a konzumována pravidelně v průběhu celého dne. Měla byste se naučit snídat, alespoň minimálně, nebo svačit co nejdříve, jak je to možné. Zkuste si vzít doma připravenou snídani s sebou a sníst ji třeba ve vlaku při cestě do práce nebo hned po příchodu do zaměstnání. Jak je to s pitím? Platí u redukčních diet 2 l tekutin denně? Nebo jsou jiná doporučení? Vhodný příjem tekutin je 2 až 2,5 l denně, ml pijeme v nápojích a ml je obsaženo v tuhé stravě. Dostatečné množství tekutin udržuje vodní rovnováhu organismu. Vhodné jsou nízkoenergetické či zcela neenergetické nápoje. Alkohol obsahuje velké množství energie, a proto nápoje tohoto druhu jsou v redukčních dietách nevhodné. Pacienti s vysokým krevním tlakem by neměli pít minerální vody, protože obsahují velké množství sodíku. Nejvhodnější jsou pramenitá voda, ovocné, neslazené čaje. Můžu do redukčního jídelníčku zařadit vejce? A jak často? Vejce se jako samostatný pokrm nedoporučuje jíst příliš často pro velký obsah cholesterolu. 1 žloutek obsahuje téměř 300 mg cholesterolu, což je maximální doporučené množství na 1 den. Bílky cholesterol neobsahují. Za nevhodné považujeme majonézy, smažená vejce, ale i více než 2 vejce za týden. Jak moc můžu jídlo v redukční dietě kořenit? Existují nějaká omezení? Můžou se používat všechny druhy koření podle snášenlivosti a chutě. Je vhodnější kořenit méně a využívat i zelené druhy koření, protože příliš ostrá jídla vyvolávají další chuť k jídlu. 10

13 Existuje optimální minerálka? Pitný režim člověka by měl být pestrý a vyvážený. Rozhodně by v něm neměly chybět vedle čajů, ovocných šťáv a kojeneckých vod také minerální vody, protože minerály jsou pro lidské tělo nepostradatelné. Pravidelným pitím minerální vody si tak jednoduše můžeme potřebné minerály doplnit. Která minerální voda je nejvhodnější? Většina minerálních vod obsahuje nedostatek nebo přemíru některého z minerálů. Nejsou proto vhodné ke každodennímu pití a musí se střídat nebo pít pouze v rámci speciálních léčebných kúr. Minerální vodu Korunní však můžeme pít každý den, protože minerály, které potřebujeme pro svoje tělo, obsahuje s mírou. OPTIMINERAL vyvážený poměr minerálů v Korunní je tvořen minerálními látkami v množství, které je doporučované odborníky. A nejenom to. Korunní obsahuje minerály také v poměru, který je důležitý pro jejich optimální vstřebávání; například pro nejdůležitější minerály vápník a hořčík činí poměr, který zaručuje dobré vstřebávání vápníku, přibližně 2 3:1. Korunní je díky svému složení vhodná ke každodennímu doplňování minerálů bez nutnosti střídání s jinými minerálními vodami. Korunní lze doporučit jako optimální nápoj pro redukční diety a pro diabetiky. Porovnání minerálních vod z hlediska vhodnosti ke každodennímu pití Vápník v mg/l Hořčík v mg/l Poměr vápník:hořčík Sodík v mg/l Mineralizace v mg/l Doporučené hodnoty* :1 do Korunní ,8: Magnesia :7, Hanácká kyselka ,2: Poděbradka Pro Linie ,5: * Čerpáno z publikací Státního zdravotního ústavu a konzultací s nezávislými odborníky na výživu. Červená čísla překračují doporučené hodnoty o více než 50 %. 11

14 Rekondiční centrum MediSpo Zásobník cviků k zlepšení vzpřímeného držení těla (2. část) V první části našeho seriálu cvičení jsme se zaměřili na posilování svalů zad v oblasti hrudní páteře, především svalů tzv. mezilopatkových (svalů rombických a dolní části svalu trapézového), které mají tendenci ochabovat. Současně s tímto ochabnutím se naopak často vyskytují zkrácené svaly na přední straně hrudníku tzv. prsní svaly. V druhé části seriálu cviků si odůvodníme, proč je důležité pravidelně posilovat mezilopatkové svaly a naopak protahovat svaly prsní. Názorně nám to popisuje následující řetězec: Kombinace ochablého svalstva zad v oblasti hrudní páteře a zkráceného svalstva na přední straně hrudníku (především zkrácená horní vlákna velkého prsního svalu táhnou ramena vpřed) vede ke tzv. kulatým zádům zvětšené hrudní kyfóze. V souvislosti s kulatými zády pak dochází k trvalému mírnému záklonu hlavy. Tento mírný záklon hlavy vede ke zkrácení svalů na zadní straně krku a k současnému ochabnutí hlubokých ohybačů krční páteře, které předklánějí hlavu. Důsledkem tohoto řetězení je předsunuté držení hlavy. Všechny tyto části řetězce bývají příčinou bolesti zad. Protažení prsních svalů by mělo být samozřejmostí před a po každém cvičení. Nejen před a po posilování, kruhovém tréninku, ale i před a po jízdě na rotopedu nebo chůzi na běhacím pásu. Protažení a tonizace svalů v oblasti hrudníku a trupu CVIK A

15 CVIK B PROVEDENÍ: VÝDRŽ: CHYBY: V základní poloze je předloktí pravé horní končetiny opřeno o stěnu, loket opřené končetiny je nad úrovní ramenního kloubu (obr. 1.). Vykročíme levou dolní končetinou vpřed a trup pootočíme vlevo. Pravé předloktí je stále opřeno (obr. 2.) sekund. Cvik provádíme na obě strany. Prohýbání bederní páteře Nezapomeňte na protažení prsních svalů před a po každém cvičení! PROVEDENÍ: 1. Základní postoj (ZP), stoj spatný, připažit, propletením prstů spojit ruce, dlaně dolů. 2. S nádechem vzpažit, dlaně vzhůru. 3. S výdechem ruce v týl, lokty tlačit vzad. 4. S nádechem vzpažit. 5. S výdechem zpět do ZP. OPAKOVÁNÍ: CHYBY: 6, v individuálním tempu, pomalejší tempo v rytmu prohloubeného dechu. Prohýbání se v bedrech, vytahování se z ramen. Děkujeme slečně Blance Keclíkové za instruktážní předvedení cviků pro účely fotografování

16 Žaludeční bandáž Pro nemocné trpící těžkým stupněm obezity, kteří nejsou úspěšní při redukci nadváhy uplatněním konzervativních metod (diety, behaviorální podpora, léky), je zde ještě možnost zhubnout pomocí chirurgické operace bandáže žaludku. Princip Principem laparoskopické operace adjustabilní (doplňovatelné) žaludeční bandáže je rozdělení žaludku na dvě části do přibližného tvaru přesýpacích hodin (obr. 1.). Naložením bandáže kolem žaludku dojde k vytvoření malého horního žaludečního váčku či kapsy o obsahu ml, která komunikuje s další částí žaludku ústím o průměru mm. Nic se tedy neřeže, nic se ze zažívacího traktu neodstraňuje. Indikace Doc. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc. I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK v Praze U Nemocnice Praha 2 Ambulance chirurgické léčby obezity: pondělí hod. K chirurgické léčbě morbidní obezity gastrickou bandáží jsou indikováni především nemocní s těžkým stupněm nadváhy (BMI > 40 kg/m 2 ), u nichž selhala konzervativní léčba, eventuálně nemocní s nadváhou těžšího stupně (BMI > 35 kg/m 2 ), která je spojena se závažnými komplikacemi oběhovými, metabolickými či pohybovými. Indikaci ke gastrické bandáži provádí na základě podrobného klinického a laboratorního vyšetření společně internista- -obezitolog, psycholog a chirurg specializující se na bariatrickou chirurgii (chirurgickou léčbu obezity). Kontraindikace Mezi hlavní kontraindikace žaludeční bandáže je považována porucha dietního chování, dále pak jiná závažná přidružená onemocnění, která nemocného přímo ohrožují nezávisle na obezitě: kardiální, hepatální či renální selhávání nereagující na léčbu; neovlivnitelná hypertenze; těžká refluxní nemoc jícnu; systémové choroby; poruchy imunity; malignity; psychózy; mentální retardace; drogová závislost. Charakteristika adjustabilní gastrické bandáže (AGB) mm široká silikonová manžeta či kroužek s pevně daným průměrem, který má na vnitřní straně (ke stěně žaludku) balonek. Těsnost GB (vnitřní průměr) se postupně nastavuje plněním jejího balonku tekutinou. Tato tekutina, nejčastěji se jedná o fyziologický roztok, se do bandáže plní pomocí hadičky jdoucí z balonku do malé titanové komůrky, která je uložena v podkoží (obr. 2.). Nespornou výhodou AGB je možnost jejího vypuštění v případě potíží při dietní chybě nemocného. 14

17 Vlastní operace GB Výkon se provádí v celkové anestezii v operační poloze nemocného v polosedě s roztaženými končetinami, obdobně jako u ostatních laparoskopických výkonů v oblasti bránice. Po založení kapnoperitonea (naplnění dutiny břišní CO 2 pomocí speciální Veressovy jehly při plnicím tlaku mm sloupce rtuti) a zavedení videooptiky a nástrojů přes pět trokarů je cílem operace v horní části žaludku, těsně pod kardií směrem k vrcholu fundu žaludku, protáhnout retrogastricky žaludeční bandáž a stáhnout ji kolem žaludku. Aby byla gastrická bandáž správně umístěna na žaludek, je třeba na začátku operace zavést ústy do žaludku silnou kalibrační sondu (F 36 38), kolem které se nakonec bandáž utáhne. Pooperační období V průběhu prvních tří týdnů po operaci smí nemocný pouze stravu tekutou, kašovitou a později může stravu normální, ovšem za předpokladu přísného dodržování jak doporučeného složení, tak i omezení množství potravy. Nemocní po GB nikdy nesmějí jíst až do pocitu na zvracení nebo nadměrným množstvím potravy zvracení vyvolat. Množství stravy, které je možné sníst najednou, je mnohonásobně menší, než bylo před operací. (Odpovídá objemu malé horní části žaludku nad bandáží pouche.) Z logicky pochopitelných důvodů je nutné zcela vyloučit příjem kaloricky bohaté stravy a tekutin, alkohol nevyjímaje. S doplňováním tekutiny do AGB je nejlépe začít 2 měsíce po založení bandáže a adjustaci rozdělit na 2 3 fáze vždy po 3 4 týdnech. Plnění bandáže je vhodné občas zkontrolovat rentgenologicky. Obr. 1. Schéma žaludeční bandáže princip GB pomáhá dodržovat dietu Idea gastrické bandáže je založena na faktu, že GB nehubne za nemocné, ale že morbidně obézním pacientům pomáhá dodržovat přísnou redukční dietu bez mučivého pocitu hladu. Horní část žaludku nad bandáží se po přijetí potravy velmi brzy naplní a rozpínáním žaludeční stěny ve fundu dochází k dráždění nervových zakončení (receptorů) ve stěně a následně hypotalamických center v mozku regulujících příjem potravy. Bandáž je tedy jakousi berličkou, kterou nemocní využívají při (pro ně leckdy obtížném a přísném) redukčním dietním režimu. Při požívání kalorické stravy či nápojů a alkoholu se efekt GB projeví nedostatečně. Je nasnadě, že dietní omezení je velmi vhodné doplnit dostatečným energetickým výdejem. Doc. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc. Obr. 2. Adjustabilní gastrická bandáž 15

18 Novinka pro sezonu 2006 Bodový program REKONDÍK Od ledna 2006 jsme pro vás přichystali novinku motivační bodový program s názvem REKONDÍK. Jeho cílem je vytvořit jednoduchý systém, díky němuž budete moci využívat všech služeb v rámci aktivit VŠTJ MEDICINA PRAHA a MediSpo, s. r. o., a zároveň získávat atraktivní odměny. Splňte si svůj tajný cíl buďte fit a přitom získejte atraktivní dárky! Více informací o bodovém programu REKONDÍK získáte na internetových stránkách Účastníkem programu REKONDÍK se automaticky stává každý člen VŠTJ MEDICINA PRA- HA oddílu rekondiční tělesné výchovy (RTV), který již navštěvuje nebo navštíví jakékoliv pohybové aktivity a bude využívat bodové permanentky. Ty se vztahují na všechny programy oddílu RTV VŠTJ MEDICINA PRAHA. Jak na to? Za každých procvičených 10 bodů získáte samolepku 1 rekondíka, kterou si nalepíte do své bonus karty. Po nasbírání potřebného počtu bonusových rekondíků si je můžete vyměnit za atraktivní zboží nebo opět můžete využít volných vstupů v rámci aktivit RTV VŠTJ MEDICINA PRAHA. Seznam odměn naleznete již od ledna 2006 na internetových stránkách O jaké zboží a služby se bude jednat, si zatím necháme jako překvapení, ale věřte, že se máte na co těšit! Mezi hlavní partnery programu REKONDÍK patří společnost Štěpánek Auto, Korunní a Diet plus, s. r. o. Přejeme vám hodně spokojenosti v rekondičním centru VŠTJ MEDICINA PRAHA a spoustu radosti z atraktivních odměn. Víkendové a týdenní pohybové kurzy v přírodě Roudnice nad Labem Slunce, pohyb, cvičení to je naše řešení! Jak jsme v létě nelenošili Letní prázdniny patřily Roudnici. O prázdninách se tedy nelenošilo, ale naopak ti z vás, kteří se rozhodli prožít pár dnů své dovolené aktivně, si určitě přišli na své. Letošní Roudnice probíhaly nepřetržitě v období od 16. července do 6. srpna, a to vždy po týdenních turnusech. Pobytu se účastnilo průměrně 28 osob a za týden se propotilo 16

19 přibližně 30 kg. Účastníkům bylo 18, ale také 72 let. Ovšem bez ohledu na věk se všichni účastnili bohatého programu, který mimo jiné obsahoval aqua aerobik, kruhové tréninky, relaxační cvičení, taneční průpravu, spoustu her a výlety na Říp, na zámek Libochovice, hrad Hazemburk. Děkujeme všem účastníkům za jejich účast, protože především díky jim samotným se pobyty vydařily a máme společně na co vzpomínat. Pro veliký zájem o námi pořádané rekondiční pobyty můžeme přislíbit, že jejich nabídku budeme i nadále rozšiřovat, a to nejen o termíny, ale také o místa pobytů v souvislosti se zkvalitňováním našich služeb. O termínech a místech rekondičních pobytů pořádaných Rekondičním centrem VŠTJ MEDICINA PRAHA budete včas informováni. Na závěr už jenom přání, aby vás sluneční paprsky, které jste během léta pochytali, hřály co nejdéle a za rok zase AHOJ! S přístroji WM utečete nadváze! tel.:

20 CENTRUM Gymnázium Na Vítězné pláni (GVP) CENTRUM GVP nabízí především skupinová cvičení aerobního i zdravotního charakteru (cvičení na velkých míčích, s overbally, posilovacími gumovými pásy, jógová cvičení, hodiny salzy), dále zde probíhají skupinové psychoterapie s navazujícím relaxačním cvičením a cvičební programy pro pacienty s osteoporózou. V nabídce jsou i konzultace s odborníky přes obezitu, pohybovou aktivitu a psychologii. Popis jednotlivých hodin: AEROBIK* low impact aerobik (nízký aerobik bez poskoků a běhání), aerobní cvičení na hudbu pomalejšího tempa, základní kroky a jednoduché sestavy, posilování s overbally či therabandy, strečink Cvičení probíhá v tělocvičnách a kobercových třídách Gymnázia Na Vítězné pláni, Praha 4-Vyšehrad (najdete nás 300 m od stanice metra C Vyšehrad za hotelem Corinthia Towers). V přízemí budovy se nachází kancelář GVP, kde si můžete od září zakoupit permanentky na jednotlivá cvičení; součástí kanceláře je malá společenská místnost (možnost posezení a zakoupení nápojů). Cvičení v GVP se může zúčastnit kdokoliv, členové RTV (Rekondiční tělesné výchovy při VŠTJ MEDICINA PRAHA) mají samozřejmě výhodnější ceny. OTEVÍRACÍ DOBA KANCELÁŘE GVP: Po Čt AEROBIK** low impact aerobik (nízký aerobik bez poskoků a běhání), aerobní cvičení na hudbu rychlejšího tempa, základní kroky jsou spojovány do jednotlivých bloků a sestav, posilování s overbally či therabandy, strečink AEROBIK*** high impact aerobik (vysoký aerobik s poskoky a běháním), aerobní cvičení na hudbu rychlého tempa, náročnější sestavy, dynamické posilování, strečink pokračování na druhé straně

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Zpracoval: Předmět: Název

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Dieta porodnická dia ve FNKV Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Obecná výživová doporučení pro těhotné ženy Příjem energie: Navýšení energetického příjmu od 10. týdne těhotenství u žen s převažující

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU Obor: Kuchař - Číšník Ročník: třetí Zpracovala: Anna Kachtíková TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt.

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt. VSTUPNÍ DOTAZNÍK Jméno a příjmení Telefonní kontakt E-mail Povolání, popř. směnnost Základní informace o klientovi Doplňující informace o klientovi Věk Výška Váha BMI Vyplňte prosím dotazník co nejpečlivěji

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

Diabetes - cukrovka. Ing. Miroslava Teichmanová

Diabetes - cukrovka. Ing. Miroslava Teichmanová Diabetes - cukrovka Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY Seznam diet platných v Domově Březiny 0 tekutá 1 kašovitá 2 šetřící 3 racionální 3 M racionální mleté maso 9 diabetická 9 M diabetická mleté maso 9/2 diabetická šetřící BON

Více

JÍDELNÍČEK, SLOŽENÍ TĚLA A JEHO VLIV NA VÝKON SPORTOVCE, FOTBALISTY. Pavel Suchánek

JÍDELNÍČEK, SLOŽENÍ TĚLA A JEHO VLIV NA VÝKON SPORTOVCE, FOTBALISTY. Pavel Suchánek JÍDELNÍČEK, SLOŽENÍ TĚLA A JEHO VLIV NA VÝKON SPORTOVCE, FOTBALISTY Pavel Suchánek JAKÉ JSOU POŽADAVKY NA SPORTOVCE? TRÉNINK A JEHO PRAVIDELNOST - TRENÉŘI REGENERACE - KONDIČNÍ TRENÉŘI A FYZIOTERAPEUTI

Více

Průvodce dietami. Chcete zhubnout? Udržet si postavu? Přitom si nezničit zdraví a vyhnout se častému jo-jo efektu?

Průvodce dietami. Chcete zhubnout? Udržet si postavu? Přitom si nezničit zdraví a vyhnout se častému jo-jo efektu? 2 Průvodce dietami Chcete zhubnout? Udržet si postavu? Přitom si nezničit zdraví a vyhnout se častému jo-jo efektu? Nové a zaručené diety se objevují s železnou pravidelností. Při podrobnějším pohledu

Více

-není dostatek živin, jelikož S není využít a jsou odbourávané B a T z těla

-není dostatek živin, jelikož S není využít a jsou odbourávané B a T z těla Otázka: Léčebná výživa klienta s onemocněním Diabetes mellitus Předmět: Biologie Přidal(a): Enelia Výživa a léčebná výživa LÉČEBNÁ VÝŽIVA KLIENTA S ONEMOCNĚNÍM DIABETES MELLITUS 1. TYPU. VÝMĚNNÉ JEDNOTKY.

Více

Výživový dotazník. Přílohy. Příloha A vzor dotazníku

Výživový dotazník. Přílohy. Příloha A vzor dotazníku Přílohy Příloha A vzor dotazníku Výživový dotazník Vážený pane, Vážená paní, prosím Vás o vyplnění tohoto výživového dotazníku, který použiji pro zhodnocení Vašich stravovacích návyků a životního stylu.

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

5 ŘEŠITELKOU NAVRHOVANÁ DIETÁRNÍ OPATŘENÍ PŘI LÉČBĚ DM. 5.1 Dietární opatření při prevenci vzniku DM

5 ŘEŠITELKOU NAVRHOVANÁ DIETÁRNÍ OPATŘENÍ PŘI LÉČBĚ DM. 5.1 Dietární opatření při prevenci vzniku DM 5 ŘEŠITELKOU NAVRHOVANÁ DIETÁRNÍ OPATŘENÍ PŘI LÉČBĚ DM 5.1 Dietární opatření při prevenci vzniku DM Dieta při diabetu je nejvýznamnější faktor při prevenci vzniku diabetu. Existují poznatky, že nesprávně

Více

Výživa dospělých. Ing. Miroslava Teichmanová

Výživa dospělých. Ing. Miroslava Teichmanová Výživa dospělých Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. Výživa

Více

Nutriční poradna v Nemocnici Český Těšín a.s.

Nutriční poradna v Nemocnici Český Těšín a.s. Nemocnice Český Těšín a.s. Ostravská 783 Český Těšín, 737 01 www.nemocniceceskytesin.agel.cz tel.: 558 769 248 fax.: 558 736 599 Nutriční poradna v Nemocnici Český Těšín a.s. Sestavila: Jolana Kajzarová,

Více

Diabetes mellitus a stravování

Diabetes mellitus a stravování Diabetes mellitus a stravování Složení stravy Výživová hodnota (nutriční jakost) Energetická hodnota (výtěžnost) 1. Vitaminy 2. Minerální látky 3. Voda 1. Sacharidy 2. Bílkoviny 3. Tuky Rozdíly v diabetické

Více

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Výživa. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Výživa. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz Hubněte zdravě......a natrvalo Výživa pilíř zdraví www.stob.cz www.stobklub.cz Špatný životní styl a civilizační onemocnění I přesto, že jsou tato témata stále omílaná ve stovkách publikací, na internetových

Více

NABÍDKA STRAVOVÁNÍ. Vážení hosté, vítáme Vás!

NABÍDKA STRAVOVÁNÍ. Vážení hosté, vítáme Vás! NABÍDKA STRAVOVÁNÍ Vážení hosté, vítáme Vás! Jsme rádi, že jste si pro svůj pobyt zvolili naše zařízení a chtěli bychom Vám nabídnout výběr z pestré nabídky jídel v našem stravovacím provozu. Nabízíme:

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Psychologie výživy a energie wellness jídla

Psychologie výživy a energie wellness jídla Psychologie výživy a energie wellness jídla Wellness jídlo Co je Wellness jídlo??? Jídlo, které vám dá víc energie než kolik má kalorií!!! Stupně stravovací úrovně Stupně stravovací úrovně jsou kvalitativně

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

PŘÍLOHY. Příloha č. 1 Dotazník. 1. Jaké je Vaše pohlaví? a) Muž b) Žena

PŘÍLOHY. Příloha č. 1 Dotazník. 1. Jaké je Vaše pohlaví? a) Muž b) Žena PŘÍLOHY Příloha č. 1 Dotazník 1. Jaké je Vaše pohlaví? a) Muž b) Žena 2. Kolik je Vám let? a) do 30 let b) 31 35 c) 36 40 d) 41 45 e) 46 50 f) 51 55 g) 56 60 h) 61 65 i) Nad 65 let 3. Kde a od koho jste

Více

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH MOŽNOSTI ÚPRAVY DIETNÍHO REŽIMU HEMODIALYZOVANÝCH PACIENTŮ PŘI HOSPITALIZACI Mengerová O. 1, Duchková M. 1, Hanzlíková P. 1, Teplan V. 2 ÚOP 1, KN TC 2 ; IKEM Praha DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH Musí

Více

Výsledky projektu Zdraví do firem

Výsledky projektu Zdraví do firem Výsledky projektu Zdraví do firem Naměřené hodnoty Posluchačky měly možnost se během přednášky změřit na bioimpedančním přístroji In Body, který měří tělesné hodnoty. Vybrali jsme 4 z nejdůležitějších

Více

Centrum zdravého životního stylu

Centrum zdravého životního stylu Jídelníček na hubnutí na 7 dní Stránka 1 z 6 Centrum zdravého životního stylu Jídelníček na hubnutí na míru Rozpis jídel na 7 dní včetně přesného množství gramů potravin, množství bílkovin, sacharidů,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou.

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou. VÝŽIVA V PREVENCI DM 1. DM I. absolutní nedostatek inzulinu dochází kvůli destrukci β- buněk L. ostrůvků autoimunně podmíněným zánětem. Všechny věkové kategorie nejvíce děti. Prim prevence výživou nemá

Více

magazín Nejíst? Béhat? Jít si zaplavat? Posilovat? Jezdit na kole?

magazín Nejíst? Béhat? Jít si zaplavat? Posilovat? Jezdit na kole? P r ů v o d c e z d r a v ý m ž i v o t n í m s t y l e m z i m a 2 0 0 4 magazín Posilovat? Jít si zaplavat? Jezdit na kole? Béhat? Nejíst? Milí čtenáři, dostává se Vám do rukou první číslo čtvrtletníku

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

DOTAZNÍK ZNALOSTÍ A POSTOJŮ ADOLESCENTŮ KE ZDRAVÉ VÝŽIVĚ

DOTAZNÍK ZNALOSTÍ A POSTOJŮ ADOLESCENTŮ KE ZDRAVÉ VÝŽIVĚ DOTAZNÍK ZNALOSTÍ A POSTOJŮ ADOLESCENTŮ KE ZDRAVÉ VÝŽIVĚ Ahoj, jsem studentkou navazujícího magisterského oboru nutriční specialista na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a ráda bych tě poprosila

Více

JÍDELNÍČEK D 3, 9 PŘEJEME VŠEM DOBROU CHUŤ

JÍDELNÍČEK D 3, 9 PŘEJEME VŠEM DOBROU CHUŤ JÍDELNÍČEK 25. 2016 D 3, 9 PŘEJEME VŠEM DOBROU CHUŤ Snídaně Svačina Oběd Svačina Večeře II. Večeře Sladké, kakao, Brokolicový krém Obložený toustový Pažitkový krém, Smažené rybí filé, brambory,, rajčatový

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

MUDr. Milan Flekač, Ph.D.

MUDr. Milan Flekač, Ph.D. MUDr. Milan Flekač, Ph.D. Dieta Pojem dieta z řečtiny = denní režim Vhodný způsob stravování, který ovlivňuje onemocnění. U DM patří mezi pilíře terapie. Levný a velice účinný prostředek léčby. Výrazná

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_LUK_PS_1_01

Více

Polévka hovězí rychlá (3, 7, 9), Kuře pečené (1, 6, 7, 9, 10, 11, 1a), Brambory, Kompot dia, Čaj

Polévka hovězí rychlá (3, 7, 9), Kuře pečené (1, 6, 7, 9, 10, 11, 1a), Brambory, Kompot dia, Čaj JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 5. 2. 26 DO. 2. 26 Po 5.2. 3 Káva (b, d),, Chléb ks (, Polévka hovězí rychlá (3, 7, ), Kuře pečené 7), Rohlík, (, 6, 7,,,, a), Brambory, Kompot, Punč, Vánoční Guláš báb (, 6,

Více

Kolik denně sníte syrové stravy( ovoce, zelenina, semena, ořechy..)? Nic Méně než 1/3 1/3

Kolik denně sníte syrové stravy( ovoce, zelenina, semena, ořechy..)? Nic Méně než 1/3 1/3 PŘÍLOHA 1 Anketa pro užší výběr probandek Myslíte si, že se stravujete racionálně? Jíte každý den ovoce a zeleninu? Kolik denně sníte syrové stravy( ovoce, zelenina, semena, ořechy..)? Nic Méně než 1/3

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

Diabetická dieta. Bc. Vladimíra Havlová, prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc., Centrum diabetologie IKEM, Praha

Diabetická dieta. Bc. Vladimíra Havlová, prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc., Centrum diabetologie IKEM, Praha Diabetická dieta Diabetická dieta je základem léčby diabetu. Stravou lze významně ovlivnit celkový zdravotní stav, zejména glykémii, hmotnost a krevní tuky. Bc. Vladimíra Havlová, prof. MUDr. Alexandra

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU Příjem - Potraviny jednotlivě 10.4.2011-16.4.2011 Datum Název Množství Energetický Sacharidy Jednoduché Vláknina (g) Bílkoviny Živočišné Rostlinné Tuky Živočišné Rostlinné

Více

Seznam příloh. Příloha 1 Žádost o dotazníkovou akci Příloha 2 Dotazník Příloha 3 5 pravidel pro zdraví

Seznam příloh. Příloha 1 Žádost o dotazníkovou akci Příloha 2 Dotazník Příloha 3 5 pravidel pro zdraví Seznam příloh Příloha 1 Žádost o dotazníkovou akci Příloha 2 Dotazník Příloha 3 5 pravidel pro zdraví Příloha 1 Příloha 2 Dotazník Vážená paní/ vážený pane, jmenuji se Veronika Kuncířová a jsem studentkou

Více

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT?

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT? Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb co je OUT? Kombinace masová polévka + sladký pokrm + Gulášová polévka Honzovy buchty + Ruský boršč Šišky s mákem Proč out? Tuto klasiku jsme milovali.

Více

DĚLENÁ STRAVA. Bc. Jana Fuchsová

DĚLENÁ STRAVA. Bc. Jana Fuchsová DĚLENÁ STRAVA Bc. Jana Fuchsová Dělená strava životní styl základní kocepce - 30. léta americký lékař a spisovatel William Howard Hay (1866 1940) několik způsobů rozdělení potravin základ - oddělení bílkovin

Více

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011 www.ceskosehybe.cz Co je Česko se hýbe? Nová nezávislá iniciativa motivující český lid k pravidelnému pohybu a zdravějšímu stravování. Čím více se lidé budou hýbat, tím méně budou nemocní a budou mít lepší

Více

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Kunešová M., Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity Endokrinologický ústav, Praha 8.11. 2007 Eurocentrum Praha Výskyt nadváhy a obezity v jednotlivých

Více

Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti

Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Název: Žijeme zdravě Pracovní list číslo: 23 Vypracovala: Mgr. Andrea Havlová Datum vytvoření : 2.6.2012 Určeno pro: 2. ročník Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové!

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové! Iva 1. 12. 2016 - čtvrtek ALERGENY polévka mrkvová s těstovinou 1,7,9 rybí filé na másle, bramborová kaše, kompot hot drink s jablko-skořice, voda 1,4,7 Blanka 2. 12. 2016 - pátek ALERGENY Vivien polévka

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Tisková konference,. prosince 21, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 1 2 Praha 1 www.czso.cz Spotřeba potravin v ČR v dlouhodobém srovnání 2 Celková spotřeba

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Název společného projektu: Mám energii na to, abych

Název společného projektu: Mám energii na to, abych Pracovní list Název projektového úkolu: Práce, výkon, energie Třída: 8. Název společného projektu: Mám energii na to, abych Název pracovního týmu: Členové pracovního týmu: Prohlédněte si obrázek anatomie

Více

Zdeněk Kobes. Tisková konference, 5. prosince 2013, Praha

Zdeněk Kobes. Tisková konference, 5. prosince 2013, Praha SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Zdeněk Kobes Tisková konference,. prosince 201, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 0 2 Praha www.czso.cz 120 SPOTŘEBA OBILOVIN V HODNOTĚ MOUKY STRUKTURA SPOTŘEBY

Více

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje Atlas p rcí Právě se vám do rukou dostává brožurka nazvaná Atlas porcí. Jde o soubor fotografií jídel normálních porcí, které konzumuje průměrný zdravý člověk. K vytvoření této brožurky nás vedlo zjištění,

Více

Diabetická dieta. Diabetická dieta. je základem léčby. diabetu. Stravou lze významně. ovlivnit hladinu glykémie. a hmotnost.

Diabetická dieta. Diabetická dieta. je základem léčby. diabetu. Stravou lze významně. ovlivnit hladinu glykémie. a hmotnost. Diabetická dieta Diabetická dieta je základem léčby diabetu. Stravou lze významně ovlivnit hladinu glykémie a hmotnost. Vladimíra Havlová, Doc. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc., Centrum diabetologie IKEM,

Více

Funkce vody v lidské těle (45-75 %):

Funkce vody v lidské těle (45-75 %): Voda němá živina Často se voda mezi živiny neřadí, přestože je opomíjená, je nepostradatelná. Po vzduchu je voda druhou nejdůležitější podmínkou života, bez vzduchu mohou lidé žít pouze několik minut,

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

magazín SUPPLEMENTUM ZACÍNÁME HUBNOUT - DIETA

magazín SUPPLEMENTUM ZACÍNÁME HUBNOUT - DIETA P r ů v o d c e z d r a v ý m ž i v o t n í m s t y l e m 2 0 0 7 magazín SUPPLEMENTUM ZACÍNÁME HUBNOUT - DIETA Slovníček pojmů Sacharidy (cukry) jsou vynikajícím zdrojem energie. Jednoduché sacharidy

Více

JÍDELNÍČEK D 3, 9 PŘEJEME VŠEM DOBROU CHUŤ

JÍDELNÍČEK D 3, 9 PŘEJEME VŠEM DOBROU CHUŤ JÍDELNÍČEK 21. 2016 D 3, 9 PŘEJEME VŠEM DOBROU CHUŤ Snídaně Svačina Oběd Svačina Večeře II. Večeře Sladké, kakao, Zeleninová polévka Chléb,, Vepřové po italsku, Salám, máslo, Hukvaldský závitek, rýže,

Více

Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy

Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy 1. Urči, které potraviny jsou rostlinného a které živočišného původu. Potraviny vybarvi, vystřihni a nalep. Potraviny rostlinného původu dej do koše, živočišného původu

Více

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové!

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové! 1. 9. 2016 - čtvrtek ALERGENY přesnídávka kváskový chléb, pomazánka z olejovek mléko 1,4,7 polévka špenátová s opečenou houskou 1,3,7,9 zapečené těstoviny s vepřovým masem, rajčatový salát voda se sirupem,

Více

SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU

SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU číslo alergenu 1 Obiloviny obsahující lepek 2 Korýši a výrobky z nich 3 Vejce a výrobky z nich 4 Ryby a výrobky z nich 5 Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky

Více

Škola- srpen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

Škola- srpen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 1.8.2016 Úterý 2.8.2016 Středa 3.8.2016 Čtvrtek 4.8.2016 Pátek 5.8.2016 kaše jáhlová, meruňky - ovoce příloha, čaj gulášová polévka květák na mozeček, brambory m.m., anglická dušená zelenina -

Více

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak.

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Řada Tesco Healthy Living nabízí širokou škálu výrobků pro podporu zdravého životního stylu. V nabídce najdete různé

Více

Obědy - ZŠ a MŠ Dětenice

Obědy - ZŠ a MŠ Dětenice Pondělí 4.1.2016 Přesnídáv. houska ks, pomazánka vitamínová, paprika - zelenina příloha, čaj Polévka polévka bramborová s krupkami Oběd 1 těstoviny zapékané se sýrem a vejcem obsahuje alergeny: 03,07 Svačina

Více

Ročně dnes v důsledku diabetu a jeho komplikací umírá v celém světě jeden člověk každých 10 sekund (v pořadí čtvrtá příčina úmrtí vůbec) Vzhledem ke

Ročně dnes v důsledku diabetu a jeho komplikací umírá v celém světě jeden člověk každých 10 sekund (v pořadí čtvrtá příčina úmrtí vůbec) Vzhledem ke Ročně dnes v důsledku diabetu a jeho komplikací umírá v celém světě jeden člověk každých 10 sekund (v pořadí čtvrtá příčina úmrtí vůbec) Vzhledem ke stoupající incidenci by již v roce 2025 pokud se nepříznivý

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové!

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové! Iva 1. 12. 2016 - čtvrtek ALERGENY přesnídávka kváskový chléb, pomazánka drožďová kakao polévka mrkvová s těstovinou,9 rybí filé na másle, bramborová kaše, kompot hot drink s jablko-skořice, voda svačina

Více

Hodnocení polévek. Hodnocení hlavních jídel

Hodnocení polévek. Hodnocení hlavních jídel Hodnocení jídelníčku dle Nutričního doporučení Škola Mateřská škola Komenského, Komenského 1011, Kuřim Jídelníček za měsíc březen 2015 21 stravovacích dní Hodnotitel MVDr. Anna Niklová Hodnocení polévek

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více

Výživa dětí. Ing. Miroslava Teichmanová

Výživa dětí. Ing. Miroslava Teichmanová Výživa dětí Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. Výživa

Více

Jídelníček na 5. týden

Jídelníček na 5. týden Jídelníček na 5. týden ŽENA S NADVÁHOU (energetický příjem 1600 až 1700 kcal) Tyto recepty jsou určeny pro ženu s nadváhou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry: střední věk 170 cm

Více

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM Autor: MUDr. Marie Skalská, Pro Fit Institut STRAVA PŘED CVIČENÍM A PO CVIČENÍ VÝZNAMNĚ OVLIVŇUJE VÝKON, RYCHLOST REGENERACE, PÁLENÍ TUKŮ, ZOTAVENÍ PO VÝKONU, NÁRŮST SVALOVÉ HMOTY, A TAKÉ TŘEBA TO, JESTLI

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE Pavel Suchánek Jaké jsou výkonnostní požadavky na sportovce? Rychlost, ryclost na větš Akcelerace, výbušnost Síla, vytrvalost Dlouhodobá vysoká

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

8-týdenní program. Do formy a do plavek! Naučíme vás běhat nebudete věřit, jak snadné to je! Žádné diety a jo jo efekty, půjdeme na to zdravě

8-týdenní program. Do formy a do plavek! Naučíme vás běhat nebudete věřit, jak snadné to je! Žádné diety a jo jo efekty, půjdeme na to zdravě 16/2/2015 5. vydání týdeníku pro všechny registrovné uživatele slevového serveru Vykupto.cz Neprodejné Všechna práva vyhrazena 2015 Vykupto.cz s.r.o. 6 Slevy triky návody Do formy a do plavek! V y k u

Více

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1. Polévka krkonošská cibulačka (1, 3, 9),

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1. Polévka krkonošská cibulačka (1, 3, 9), JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD. 2. 26 DO 25. 2. 26 Po.2. 3 Káva (b, d),, Chléb ks (, Polévka krkonošská cibulačka (, 3, ), 7), Rohlík, Sýr Hovězí na houbách (a), Těstoviny (, 3), Štola (, 3, 5, 7,, žervé

Více

PŘÍLOHY. Příloha A Vzor dotazníku

PŘÍLOHY. Příloha A Vzor dotazníku PŘÍLOHY Příloha A Vzor dotazníku DOTAZNÍKOVÁ STUDIE Autor: Jana Šťovíčková Vážená paní/pane, jsem studentkou 3. ročníku bakalářského oboru nutriční terapeut na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a

Více

škola- květen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

škola- květen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 2.5.2016 Úterý 3.5.2016 Středa 4.5.2016 Čtvrtek 5.5.2016 Pátek 6.5.2016 chléb, pomazánka vaječná, paprika - zelenina příloha, mléko, čaj polévka zeleninová s celozrnným kuskusem,09 lečo s vejci,

Více

Proč nám chutná Nezdravé?

Proč nám chutná Nezdravé? Proč nám chutná Nezdravé? Česká společnost pro Výživu a vegetariánství stavíme mosty k vegetariánství Každý kdo chce udělat jeden nebo deset kroků směrem ke zdravé výživě Musí jít tou cestou, kterou již

Více

SPRÁVNÁ ŽIVOTOSPRÁVA ŠKOLÁKA

SPRÁVNÁ ŽIVOTOSPRÁVA ŠKOLÁKA SPRÁVNÁ ŽIVOTOSPRÁVA ŠKOLÁKA CO JE SPRÁVNÁ ŽIVOTOSPRÁVA Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Škola- září do Čtvrtek Pátek

Škola- září do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.9.2016 Přesnídáv. toustový chléb- celozrnný, pomazánka z tuňáka a zeleniny, mrkev, čaj,04,07,09 Polévka polévka čočková s kroupami a zeleninou Oběd 1 kuře pečené, dušená rýže, paprika - zelenina

Více

Průvodce dietami. Chcete zhubnout? Udržet si postavu? Přitom si nezničit zdraví a vyhnout se častému jo-jo efektu?

Průvodce dietami. Chcete zhubnout? Udržet si postavu? Přitom si nezničit zdraví a vyhnout se častému jo-jo efektu? 2 Průvodce dietami Chcete zhubnout? Udržet si postavu? Přitom si nezničit zdraví a vyhnout se častému jo-jo efektu? Nové a zaručené diety se objevují s železnou pravidelností. Při podrobnějším pohledu

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

Jídelníček. od do Jedličkův úst.liberec. Den Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Út 1

Jídelníček. od do Jedličkův úst.liberec. Den Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Út 1 1 2 3 4 5 6 Chléb chlupatý Ovoce 1-l. rajská Rohlík Brambor. šišky s mákem Káva bílá Džusy 1-Květák smažený Smetánek Kakao granko 1-Tatarská omáčka 1-Okurkový salát Chleby obložené se šunkou Jogurt ovocný

Více

Historie jednotného dietního systému sahá do padesátých let minulého století byl publikován v Praze: Nový dietní systém pro nemocnice a v 1958

Historie jednotného dietního systému sahá do padesátých let minulého století byl publikován v Praze: Nový dietní systém pro nemocnice a v 1958 Dietní Normování Dietní systém Historie jednotného dietního systému sahá do padesátých let minulého století. 1955 byl publikován v Praze: Nový dietní systém pro nemocnice a v 1958 v Bratislavě: Diétne

Více

Přesnídáv. slunečnicový chléb, pomazánka mrkvová, paprika - zelenina příloha, čaj / bílá káva obsahuje alergeny: 01,07

Přesnídáv. slunečnicový chléb, pomazánka mrkvová, paprika - zelenina příloha, čaj / bílá káva obsahuje alergeny: 01,07 Čtvrtek 1.12.2016 Přesnídáv. slunečnicový chléb, pomazánka mrkvová, paprika - zelenina příloha, čaj / bílá káva Polévka polévka hrstková,09 Oběd 1 špagety se zeleninovou omáčkou, jablka - příloha,06,09

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více