NABÍDKA PUBLIKACÍ FAKULTNÍ PRODEJNY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NABÍDKA PUBLIKACÍ FAKULTNÍ PRODEJNY"

Transkript

1 NABÍDKA PUBLIKACÍ FAKULTNÍ PRODEJNY Pedagogická fakulta MU v Brně Poříčí 9, Brno Objednávky a informace: tel.: , fax: mobil: , Pedagogika Prvouka Psychologie Český jazyk Ruský jazyk Historie Matematika Fyzika Chemie Geografie Hudební výchova Tělesná výchova Biologie Výtvarná výchova Literatura Společenské vědy Anglický jazyk Informační technologie Technická výchova Německý jazyk Francouzský jazyk Speciální pedagogika Rodinná výchova Aktuální nabídka Slovníky, encyklopedie, přehledy Těšíme se na Vaši návštěvu a při větším odběru nabízíme hodnotné dárky.

2 Pedagogika Bartl A., Nitsch C. Hry pro tříleté a mladší děti 179, Bartůněk D. Hry v přírodě s malými dětmi 177, Claycombová P. Školka plná zábavy 195, Čáp J. Psychologie pro učitele 597, Daňhelová Š. Vybrané kapitoly z ekonomiky 90, Gavora P. Úvod do pedagogického výzkumu 180, Gröll Ch., Sehrbrock D. Jak vyzrát na školu 99, Hájek B., Pávková J. Školní družina 225, Havlík R. Sociologie výchovy a školy 269, Hejný M. Dítě, škola a matematika 227, Holeyšovská A. Rok ve školní družině 225, Horká H. Výchova pro 21. století 105, Jůva V. Základy pedagogiky 90, Jůva V.. Stručné dějiny pedagogiky 69, Kalhous Z. Školní didaktika 497, Kárová V. Brzy budu počtářem 137, Kolektiv autorů z PdF MU Budoucí učitelé na souvislé praxi 38, Kolektiv autorů z PdF MU Praktikum didaktických dovedností 47, Kolektiv autorů z PdF MU Tvořivá škola 112, Kolektiv autorů z PdF MU Tvořivost v práci učitele a žáka 102, Kolektiv autorů z PdF MU Tvořivostí učitele k tvořivosti žáků 102, Kolektiv autorů z PdF MU Vybrané kapitoly z obecné didaktiky 49, Kraus B., Poláčková V. Člověk, prostředí, výchova 165, Krejčová V. Vzdělávací program Začít spolu 249, Lazarová B., Hloušková L. Vzdělávat učitele 92, Lokšová I., Lokša J. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole 199, Lokšová I., Lokša J. Tvořivé vyučování 239, Maňák J. a kol. Alternativní metody a postupy 53, Maňák J. Nárys didaktiky 65, Maňák J. Rozvoj aktivity, samostatnosti a tvořivosti žáků 115, Matoušek O. Metody a řízení sociální práce 469, Matoušek O. Základy sociální práce 429, Müllerová E. Příběhy z měsíční houpačky 117, Němec J. Kapitoly ze sociální pedagogiky a pedagogiky volného času 120, Pávková J. Pedagogika volného času 299, Pease A. Řeč těla 189, Petty G. Moderní vyučování 597, Průcha J. Moderní pedagogika 465, Průcha J. Pedagogický slovník 365, Průcha J. Přehled pedagogiky 287, Průcha J. Učitel 229, Průcha J. Vzdělávání a školství ve světě 379, Přadka M. Kapitoly z dějin pedagogiky volného času 50, Přadka M., Knotová D., Faltýsková J. Kapitoly ze sociální pedagogiky 37, Seebauer R., Maňák J. Německo-anglicko-český pedagogický slovník 216, Slavík J. Hodnocení v současné škole 175,

3 Smith Ch. A. Třída plná pohody 197, Spirit M. Zákoník práce s komentářem pro školy 375, Spousta V. a kol. Metody a formy výchovy ve volném čase 75, Spousta V. et al. Vádemécum autora odborné a vědecké práce 85, Střelec S. Kapitoly z teorie a metodiky výchovy I 150, Šrámek R., Němec I. a kol. Cesty k tvořivé škole, sborník č , Švec V. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku 110, Vágnerová M. Kooperativní učení a vyučování 150, Valenta J. Kapitoly z teorie výchovné dramatiky 73, Weaverová M. 300 her a cvičení pro úspěšný vstup do školy 197,

4 Prvouka Fabiánková B., Havel J. Výuka čtení a psaní na 1. stupni základní školy 120, Fabiánková B. Prvouka v ročníku základní školy 57,

5 Psychologie Atkinson R. L. Psychologie 2 200, Azzopardi G. Kniha psychotestů I 169, Azzopardi G. Kniha psychotestů II 169, Baštecká B. Základy klinické psychologie 579, Čačka O. Nástin psychologie I 75, Čačka O. Nástin psychologie II 90, Doubravová J. Sémiotika v teorii a praxi 239, Drapela V. J. Přehled teorií osobností 215, Evans D., Zarate O. Evoluční psychologie 199, Ferjenčík J. Úvod do metodologie psychologického výzkumu 339, Hartl P., Hartlová H. Psychologický slovník 635, Hoppeovi S. a H. Sociálně psychologické hry pro dospívající 225, Hoskovec J. Malé dějiny české a středoevropské psychologie 187, Hoskovec J., Hoskovcová S. Psychologie hypnózy a sugesce 69, Hoskovec P., Nakonečný M. Psychologie XX. století 199, Hrabal V. Diagnostika pedagogicko- psychologická diagnostika žáka 150, Hunt M. Dějiny psychologie 455, Jirák J., Köpplová B. Media a společnost 239, Kincherová J. Nové psychologické testy pro kluky a děvčata 185, Kincherová J. Psychologické testy pro kluky a děvčata 165, Komárková R. Aplikovaná sociální psychologie III 299, Křivohlavý J. Psychologie nemoci 260, Langmeier J., Krejčířová D. Vývojová psychologie 398, Maciesová N. Základy sociální psychologie 177, Mc Quail D. Úvod do teorie masové komunikace 399, Michel F: Psycho-biologie 497, Nolz H. Přehled psychologie 259, Pavlovský P. Soudní psychiatrie a psychologie 295, Piaget J. Psychologie dítěte 149, Plante T. G. Současná klinická psychologie 770, Portmannová R. Hry pro posílení psychické odolnosti 129, Ruisel I. Základy psychologie inteligence 175, Říčan P. Dětská klinická psychologie 475, Říčan P. Psychologie náboženství 397, Slaměník I. Aplikovaná sociální psychologie II 290, Sternberk R. J. Kognitivní psychologie 997, Vágnerová M Kognitivní a sociální psychologie 240, Vágnerová M. Psychologie problémového dítěte školního 96, Vágnerová M. Psychologie školního dítěte 100, Vágnerová M. Úvod do psychologie 105, Vágnerová M. Vývojová psychologie 475, Vybíral Z. Psychologie lidské komunikace 257, Výrost J., Slaměník I. Aplikovaná sociální psychologie I 199,

6 Český jazyk Breníková M. Hrátky z abecedou aneb moje první čtení 135, Čechová M. a kol. Současná česká stylistika 295, Čechová M. Čeština, řeč a jazyk 385, Čechová M. Komunikační a slohová výchova 225, Černý J. Úvod do studia jazyka 129, Hauser P. Základy skladby češtiny 62, Hauser P. Cvičení ze současného českého jazyka. Skladba 59, Hauser P. Jazykové rozbory 35, Hauser P. Základní pojmy z nauky o slovní zásobě a tvoření slov 48, Houser P. Hry se slovy a jazykem 179, Hubáček J. a kol. Čeština pro učitele 229, Janáčková Z., Šichová V. Zvládáš českou mluvnici? 22, Kalandra F., Ondrášková K., Straková H. Cvičení z českého jazyka. Pravopis 53, Klimeš L. Slovník cizích slov 289, Klímová K., Kneselová H. Texty ke korekturám pro studenty učitelství českého jazyka 75, Kneselová H., Uher F. Nauka o tvoření slov. Tematické okruhy a cvičení 68, Kolářová I. Cvičení ze skladby pro studující učitele 1. stupně základní školy 48, Kolektiv autorů FF MU Příruční mluvnice češtiny 294, Kolektiv autorů Vlastní jména v mluvnicích češtiny. 73, Kolektiv AV ČR Akademický slovník cizích slov (sleva 10 %) 395, Kolektiv AV ČR Na co se nás často ptáte (jazyková poradna) 86, Kolektiv AV ČR Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (Academia) 395, Uher F. Nauka o slovní zásobě. Tematické okruhy a cvičení 43,

7 Ruský jazyk Doleželová E. Lekcii po morfologii russkovo jazyka 150, Koryčánková S., Klein P. Manifesty ruského symbolismu I poezie 152, Krystýnková J. Ruská textová cvičebnice 155, Sováková J., Filipov V. Přehled ruské literatury 120,

8 Historie Čapka F. Dějiny českých zemí , Čapka F. Dokumenty a materiály k národním dějinám , Čapka F. Dokumenty a materiály ke studiu národ. dějin v letech , Čapka F. Sborník dokumentů ke studiu nejnovějších českých dějin 77, Čapka F. Významná mezinárodní jednání a smlouvy v českých dějinách 25, Čapka F., Klíma B. Nástin českých dějin 80, Čapka F., Zwettler O. Portréty osobností Moravy I 42, Dokulil M. Vybrané kapitoly z nejnovějších československých dějin 114, Julínek S. Úvod do teorie a praxe výuky dějepisu 105, Kolektiv autorů Řada společenských věd. č , Marečková M. Materiály k českým národním a státním dějinám do poloviny 19. století 200, Marečková M. Materiály k vývoji české historiografie 96, Štěpánek K. Obecné dějiny novověku I (16. století) 45, Štěpánek K., Vaculík J. Obecné dějiny novověku II III (17. a 18. století) 45, Vaculík J. Češi v cizině. Emigrace a návrat do vlasti 20, Vaculík J. Dějiny Volyňských Čechů III 110, Vaculík J. Obecné dějiny novověku V/2 ( ) 46, Vaculík J. Poválečná reemigrace a usídlování zahraničních krajanů 35, Vaculík J. Přehled světových dějin v letech , Vaculík J. Texty k soudobým světovým dějinám ( ) 87, Vaculík J., Čapka F. Nástin českých dějin 20. století 29, Vaculík J., Čapka F. Úvod do studia dějepisu a historický proseminář 65, Vaculík J., Obecné dějiny novověku IV ( ) 120, Zwettler O. Obecné dějiny středověku I 110,

9 Matematika Beránek J. a kol. Matematika a didaktika matematiky 79, Blažková R., Matoušková K., Vaňurová M. Kapitoly z didaktiky matematiky 75, Blažková R., Matoušková K., Vaňurová M. Texty k didaktice matematiky II 55, Francová H., Matoušková K., Vaňurová M. Sbírka úloh z elementární geometrie 46, Hájek J. Cvičení z matematické analýzy. Diferenciální počet v R 109, Hájek J. Cvičení z matematické analýzy. Integrální počet v R 109, Hájek J. Diferenciální počet funkcí více proměnných 90, Hájek J., Dula Obyčejné diferenciální rovnice, cvičení z matematické analýzy Říha O. Konstrukční geometrie I 90, Říha O. Konstrukční geometrie II 96,

10 Fyzika Janás J. Kapitoly z didaktiky fyziky 87, Janás J. Kapitoly z matematiky pro fyziky 74, Janás J., Trna J. Konkrétní didaktika fyziky I 75, Peňázová H. Laboratorní cvičení z fyziky a fyzikální chemie 85, Sborník Fyzika a didaktika fyziky II 139,

11 Chemie Budiš J. a kol. Historie chemie slovem a obrazem 60, Cídlová H. a kol. Řešené příklady z fyzikální chemie 77, Černá B. Školní laboratoř 85, Jančář J., Lukáš I. Chemická informatika. Internet a chemie 139, Jančář L., Jančářová I. Analytická chemie 93, Musilová E., Soldán M. Návody pro cvičení z anorganické a organické chemie 43, Musilová M., Peňázová H. Chemické názvosloví anorganických sloučenin 122,

12 Geografie Bednář J. Meteorologie 249, Hutchingová M. Nápady pro vlastivědu 49, Chalupa P. Geografie ČR cvičení 52, Chalupa P. Minulost a přítomnost Mexika a Peru 158, Chalupa P. Rajonizace 20, Mečiar J. Spirocykličnost mocenských systémů a souvztažnost jejich územní integrace a dezintegrace 275, Primack R. B. Biologické principy ochrany přírody 439, Storch D. Úvod do současné ekologie 197, Šafránek J. S dětmi na kolech Prahou a okolím 199, Šupka J. Didaktika geografie II 45, Vaňková K. S dětmi Prahou bez nudy 157,

13 Hudební výchova Buček M. Sborový zpěv I 109, Buček M. Sborový zpěv II. 132, Crha B., Fučík L., Marek Z. Výběr písní pro řízenou improvizaci klavírního doprovodu 58, Crha B., Hala P. Technika klavírního doprovodu lidových písní 75, Kulhánková E. Písničky a říkadla s tancem 147, Kutnohorská A. Výběr lidových písní k řízené improvizaci klavírního doprovodu 60, Petržela Z. Veselé písničky 189, Šimanovský Z. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie 239, Šimanovský Z., Tichá A. Lidové písničky a hry s nimi 179,

14 Tělesná výchova Alter M. Strečink 149, Bartůněk D. Kniha her a činností v klubovně i venku 195, Bílý M. Kanoistika 119, Binter L. Snowboarding 119, Blahutková M. Psychomotorika 79, Blahutková M., Koubová J. Psychomotorika 79, Blahutkova M., Růžičková M. Sportovní gymnastika díl. II. Ženy 55, Borová B. Míče, míčky a hry s nimi 177, Brtník J., Neuman J. Zimní hry na sněhu i bez něj 265, Clarková N. Sportovní výživa 175, Čechová I., Milerová M. Aquafitness 119, Čechovská I. Plavání dětí s rodiči 119, Čechovská I. Plavání 99, Červinka J. Výpravy do přírody 187, Dvořáková H. Cvičíme a hrajeme si 62, Fojtík I. Čchi-kung 217, Hrkal J., Hanuš R. Zlatý fond her I 197, Hrkal J., Hanuš R. Zlatý fond her II 187, Hurychová A. Vilímová V. Didaktika tělesné výchovy 56, Hýbner J. Stolní tenis 99, Chour J. Receptář her 165, Jankovský J. Tenis 99, John J. Bowling a kuželky 99, Kaplan O. Plážový volejbal 99, Kaplan O. Volejbal 99, Klárová R. Moderní gymnastika I 41, Kolektiv autorů Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu 80, Kolektiv autorů Zdravotně orientovaná tělesná výchova na základní škole 63, Luža J. a kol. Technika atletických disciplín 39, Macáková M. Aerobik 99, Máček M., Máčková J. Fyziologie tělesných cvičení 90, Marková Z. Hry a nápady pro školáčky jaro 129, Marková Z. Hry a nápady pro školáčky léto 129, Marková Z. Hry a nápady pro školáčky podzim 129, Marková Z. Hry a nápady pro školáčky zima 129, Matoušek J. Házená. Teorie a didaktika házené 56, Mendrek T. Badminton 99, Moster M. Sportovní traumatologie 65, Motyčka J. Teorie plaveckých sportů 165, Musil J., Pavlík J., Sobotka V. Systematický přehled a stručný nástin historie sportovních odvětví 68, Neuman J. Cvičení a testy obratnosti, vytrvalosti a síly 179, Neuman J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě 229, Neuman J. Dobrodružné hry v tělocvičně 245, Neuman J. Turistika a sporty v přírodě 189, Nováček V., Mužík V., Kopřivová J. Vybrané kapitoly z teorie a didaktiky tělesné výchovy 50, Odstrčil P. Taneční sport 119, Pavlík J. a kol. Sportovní gymnastika I. díl. Muži 87,

15 Perič T. Lední hokej 119, Pohyb nad zlato 81, Praktická cvičení z tělovýchovného lékařství 46, Příbramský M. Lyžování 119, Resch J., Kunter E. Jak se neutopit - učíme se plavat hrou a vesele 142, Sborník TV ve výchovně vzdělávacím procesu 17, Sekot A. Sport a společnost 180, Sobotka V. Odbíjená. Teorie a didaktika odbíjené 56, Soumar L. Běh na lyžích 119, Süss V. Squash 119, Šafránek J. Kolo pro děti i jejich rodiče 139, Tůma M. Házená 99, Tvrzník A. Běhání 99, Tvrzník A. Tréninkový deník mladého sportovce 59, Tvrzník A., Krus Tréninkový deník 129, Večeřa K., Nováček V. Sportovní hry III. Kopaná 60, Velenský M. Basketbal 99, Vilímová V. a kol. Didaktika atletických disciplín 71, Vilímová V. Didaktika tělesné výchovy 120, Vilímová V. Didaktika tělesné výchovy 120, Vilímová V., Kotyza P., Luža J. Atletika pro školní praxi 55, Vomačko S. Lezení na umělých stěnách 119, Votík J. Fotbal 119, Výškovský J. a kol. Turistka a sporty v přírodě 60, Zapletal M. Vycházky a výlety s dětmi 199, Zimmerová R. Netradiční sportovní činnosti 275,

16 Biologie Bennett J. Nápady pro přírodovědu 49, Holubová R. Praktikum z fyziologie rostlin I 84, Holubová R. Praktikum z fyziologie rostlin II 63, Jankovský L. Viry, prokaryonta, řasy, houby a lišejníky 70, Matyášek J. Mineralogický systém 54, Matyášek J., Suk M. Základy petrologie 175,

17 Výtvarná výchova Babyrádová H. Rituál, umění a výchova 120, Dvořáková H. Výtvarná výchova na 1. stupni ZŠ pro ročník 83, Dvořáková H. Výtvarná výchova na prvním stupni II. Pro 4. a 5. ročník 110, Kohlová M. A. 200 výtvarných činností 249, Kohlová M. A. Dalších 199 výtvarných činností 245, Stadlerová H. Výtvarná výchova v pojetí integrované výchovy 72, Svobodová M. Výtvarná výchova v předškolním věku 203, Špačková R. 111 námětů pro tvořivou hru dětí 125, Tomeš P. Vyrábíme z kůže a jiných materiálů 177, Uhlíř J. Tvoříme ve stylu známých malířů 209, Vondrová P. Výtvarné techniky pro děti 185, Výtvarná výchova nápady do školních lavic 85, Zhoř I. Výtvarná výchova v projektech I. Pracovní sešit pro 6. a 7. ročník 83, Zhoř I. Výtvarná výchova v projektech II. Pracovní sešit pro 8. a 9. ročník 83,

18 Literatura Blecha J. Nástin historie českého loutkového divadla 21, Blecha J. Problematika teorie a estetiky loutkového divadla 21, Blecha J. Tradiční česká loutkařská dramatická tvorba LZ 53 21, Dacík T. P. T. D. Chardin 21, Filipová H. Dějiny literatury Lužických Srbů 25, Havel L. Český film , Havel L. Český film do roku 1945 LZ 21, Hofmann B. České drama a divadlo ve druhé polovině 20. století 57, Kopecký M. Česká středověká literatura 21, Kopecký M. Český literární humanismus 21, Kroča D. Dětský přednes a současná poezie 25, Kuželová M., Pavlovská M. Tvořivá dramatika ve výuce slohu 24, Machala L. Literární bludiště 192, Pavlovská M. Dramatická výchova 21, Pavlovská M., Kroča D. Dramatická výchova a divadlo LZ 51 25, Poláček J. Literární kritika Ukázky LZ 57 21, Poláček J. Tvorba a recepce 185, Poláček J. Vladislav Vančura 21, Pospíšil I. Fuks Ladislav 21, Pospíšil I. Solženicyn Alexandr 21, Pospíšil I. Zábrana J. 21, Reissner M. Německá a židovská literatura v českých zemích 21, Šubrtová M. Kapitoly ze světové literatury pro mládež II. 26, Vařejková V. Literárně výchovná interpretace uměleckého textu na 1. stupni ZŠ 35, Way B. Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací 116,

19 Společenské vědy Copans J. Základy antropologie a etnologie 185, Cryan D., Shatr S. Logika 225, Čírtková L. Policejní psychologie 479, Dahl R. O demokracii 269, Drulák P. Teorie mezinárodních vztahů 269, GIllespie A. Přehled ekonomie 165, Goňcová M. Evropanství a národní identita 165, Havlík R. Úvod do sociologie 95, Holý I. Úvod do sociologie 37, Jandourek J. Sociologický slovník 335, Jemelka P. Racionalita a ekologická krize 50, Ježek T. Peníze a trh 195, Kolektiv Etika a dnešek. Řada společenských věd , Mezřický V. Globalizace 219, Možný I. Česká společnost 249, Pelán J. a kol. Na cestě k humanitě I 68, Pelán J. a kol. Na cestě k humanitě II 104, Rybář R., Valach M. Totalitarismus ve 20. století. Československé zkušenosti 128, Říchová B. Přehled moderních politologických teorií 335, Říchová B. Úvod do současné politologie 239, Sedlák J. Vybrané problémy ze sociální etiky 36, Sekot A. Sociologie v kostce 150, Sekot A., Charvát M. Základy marketingu 60, Soukup V. Přehled antropologických teorií kultury 297, Strach J. Logika 49, Tomeš I. Sociální správa 397, Vodička K. Politický systém české republiky 479, Vonková E. a kol. Jan Patočka, Češi a Evropa 178, Weston A. Argumenty, rukověť pravidel 38,

20 Anglický jazyk Dotcheva-Navratilová O. Grammatical Struktures in English: Meanimg in Context 83, Knittlová D. K teorii a praxi překladů 92, May Peter First Coice for Proficiency 300, Povolná R. Grammar I. Suplementary grammar for students 75, Sherman J. FEEDBACK Essential writing skills for intemediate 375, Urbanová L. A Handbook of English Phonetics and Phonology 36, Vacek J., Nicholls M. English Text With Tests II 100,

21 Informační technologie Černochová M. Využití počítače při vyučování 89, Hrbáček J. Základy práce s PC 159, Novák J. Využití výpočetní techniky pro zdravotně postižené 50, Rybka M. Jak komunikovat elektronicky 98, Slavík J. Počítač pro pomocné učitele 49,

22 Technická výchova Čadílek M. Didaktika odborného výcviku technických oborů 80, Friedmann Z. Didaktika technické výchovy 69, Stibor K., Dvořáček J., Dosedla Z. Praktikum materiálů a technologie kovů 105,

23 Německý jazyk Janíková V, Bartoňová M. Výuka německého jazyka u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 165, Janíková V. Konkrétní poezie a výuka německého jazyka 52, Janíková V., Michels Mc Govern M. Metodik und Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache im Überblick 96, Muzikant M. Die Geschehenssubstantive des Deutschen 122, Peloušková H. Übungen und Ergänzungsmaterialien zur Syntax des einfachen satzes 40, Rothenhagen R. Phonetischer Grundkurs der deutschen Sprache audio 32, Rothenhagen R. Phonetischer Grundkurs der deutschen Sprache für Tschechischspecher 32,

24 Francouzský jazyk Schejbalová Z. Francouzská a česká lingvistická terminologie 70,

25 Speciální pedagogika Allen K. E. Přehled vývoje dítěte 279, Angiolino A. Hry s čtverečkovaným papírem a tužkou 175, Archerová C. Dítě v náhradní rodině 199, Autismus a možnosti výchovné praxe dyslalie metoda reedukace 50, Benettovi S.a R. 365 zábavných činností bez televize 275, Bennot S. Nechuť k jídlu 119, Beranová Z. Učíme se správně mluvit 119, Biddulph S. Proč jsou šťastné děti šťastné 149, Biddulph S. Tajemství výchovy šťastných dětí 157, Bilingvální vzdělávání neslyšících 50, Birkenbihl V. F. Nebojte se myslet hlavou 269, Blažková R. Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy 120, Borová B. Šimonovy pracovní listy č. 4 rozvoj myšlení a řeči 69, Bradegruber B. Příběhy pomáhají s problémy 125, Bragdon A. D. Nedovolte mozku stárnout 149, Brdička R. Lidský genom na rozhraní tisíciletí 250, Brierley J. 7 prvních let života rozhoduje 119, Brozek L. Záhady pro detektivy začátečníky 159, Buchtová B. Nezaměstnanost 239, Bydžovský J. První pomoc 75, Campbell J. R. Jak rozvíjet nadání vašich dětí 215, Campbellová J. Techniky arteterapie 195, Cohen R. M. Nejčastější psychické poruchy v klinické praxi 269, Cook P. Neposedné dítě 79, Černíková V., Makariusová V., Sedláček V. Sociální ochrana 100, Čich a chuť u zrakově postižených 50, Dallol P. Lhaní 119, Dalloz D. Žárlivost a rivalita 119, Davido R. Kresba jako nástroj poznání dítěte 229, Delaroche P. Rodiče, nebojte se říkat ne 189, Dessaintová M. P. Nezačínejte stárnout 199, Devito J. A. Základy mezilidské komunikace 495, Didaktické a technické pomůcky pro sluchově postižené žáky v mateřské a základní škole 70, Dispezio M. A. Hlavolamy pro rozvoj kritického myšlení 129, Dispezio M. A. Hlavolamy pro rozvoj představivosti a myšlení 129, Doležalová E. Hry na každý měsíc pro děti od 5 do 11 let 135, Doležalová H. Nápady pro maminky na mateřské dovolené 147, Dörner K. Bláznit je lidské 98, Doyon L. Hry pro všestranný rozvoj dítěte 198, Dupuy E. Úspěšný dialog 199, Dvořák J. Logopedický slovník 185, Dvořák J. Nácvik R a Ř 160, Dvořák J. Slovní patlavost 160, Dvořáková M. Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte 179, Eis E. Malá životní klopýtnutí 95, Elliot J. Dítě v nesnázích 360,

26 Elliottová M. Jak ochránit své dítě 175, Emmerlingová S. Když dětem nejde čtení 1 119, Emmerlingová S. Když dětem nejde čtení 2 119, Eugni Ch. Jak zvládat stres 245, Eyrovi L.a R. Jak naučit dítě hodnotám 195, Fanning K. Cesta Vikingů 155, Fifková M., Procházka I. Transexualita 198, Friedl J. 261 her pro děti od tří let 180, Garjinová N. Krátké hry pro dlouhé chvíle 139, Gaudat R. H. U. Bioenergetická cvičení 159, Giordano E. Proč zrovna já! 165 Gramon O., Bragdon A. Mozek a jak ho cvičit 295, Gravillon I. Spánek malých dětí 129, Gregora M. Péče o dítě od kojeneckého do školního věku 149, Gregora M. Výživa kojenců 79, Gurrentz S. Maminkou spokojeně a beze stresu 267, Hajný M. O rodičích dětech a drogách 115, Hanšpachová J. Hry pro maminky s dětmi 189, Hanšpachová J. Veselé hry s malými dětmi 149, Hašplová J. Masáže dětí a kojenců 129, Healey J. M. Leváci a jejich výchova 159, Hlávková M. Astropsychologie vašeho dítěte 145, Hmat u zrakově postižených 50, Hort V., Hrdlička M. Dětská a adolescentní psychiatrie 585, Chao-Hsiuchen Usměvavá lest 159, Charvátová V. Šimonovy pracovní listy č. 6 logopedická cvičení I 69, Charvátová V. Šimonovy pracovní listy č. 7 logopedická cvičení II 69, Chauvelová D. Šimon, Toník a jejich kamarádi ve školce 99, Chicaud M. B. Sebedůvěra 119, Chmelík J. Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita 395, Integrované vzdělávání dětí se zrakovým postižením 75, Irvin D., Ylaom Chvála psychoterapie 275, Jankovský J. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením 169, Jesenský J. Andragogika a gerontagogika handikapovaných 230, Jones S. Genetika 225, Joyeux M. City, sexualita, AIDS 79, Kahn N. B. Jak efektivně studovat a pracovat s informací 187, Kalábová N. Pohádkové hry 149, Kapitoly o integraci sluchově postižených dětí 40, Kárová V. Šimonovy pracovní listy č. 8 rozvoj logického myšlení 69, Kinaver P. F. Už nechcete žít sami? 197, Kirbyová A. Nešikovné dítě 225, Kirschner J. Trénink pro partnerský život 159, Kittel A. Myofunkční terapie 295, Klenková J. Kapitoly z logopedie I 85, Klenková J. Kapitoly z logopedie II 90, Klenková J. Možnosti stimulace preverbálních a verbálních schopností vývojově postižených dětí 135, Koktavost metodika reedukace 55, Koktavost!? 50, Koláriková Z. Předškolní a primární pedagogika 465, Kolář M. Bolest šikanování 219,

27 Kolektiv Komplexní systém výchovně-vzdělávací péče o děti a mládež 95, Kolektiv Od prvního hlasu k prvním slovům 85, Kolektiv Realizace rehabilitační péče v jednotlivých etapách života 62, Kompenzační a didaktické pomůcky pro děti a žáky s tělesným postižením v mateřské a základní škole 50, Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené žáky základní školy 35, Komplexní systém výchovně vzdělávací péče o děti a mladistvé s tělesným postižením 45, Komplexní systém vzdělávání dětí, mládeže a dospělých s těžším mentálním postižením 95, Kopřiva K. Lidský vztah jako součást profese 149, Kotulán J. Zdravotní nauky pro pedagogy 190, Koukolík F. Lidský mozek 597, Koutek J., Kocourková J. Sebevražedné chování 229, Kratochvíl J. Manželská terapie 249, Kratochvíl S. Jak žít s neurózou 209, Kratochvíl S. Jak žít s psychózou 279, Kratochvíl S. Léčení sexuálních dysfunkci 349, Kratochvíl S. Sexuální starosti a radosti 229, Kratochvíl S. Základy psychoterapie 445, Krejčířová D., Vágnerová M. Psychodiagnostika dětí a dospívajících 897, Krch F. D. Mentální anorexie 257, Krch F. P., Málková I. SOS nadváha 195, Krch F., D. Bulimie jak bojovat s přejídáním 149, Krumphanzlová P. Zábavná cvičení, hlavolamy a bludiště 99, Krumphanzlová Knížka pro chytré děti 165, Křivohlavý J. Jak zvládat depresi 126, Křivohlavý J. Konflikty mezi lidmi 249, Křivohlavý J. Psychologie zdraví 349, Kubová L. Piktogramy učebnice + metodická příručka 80, Kudelová I. Malé dítě s těžkým poškozením zraku 55, Kudelová I., Květoňová L. Malé dítě s těžkým poškozením zraku. 55, Kulišták P. Neuropsychologie 449, Kutálková D. Logopedická prevence 175, Květonová-Švecová L. Oftalmopedie 75, Lairová S. Trénink paměti 169, Langmaier J. Dětská psychoterapie 449, Laniado N. Dítě a peníze 147, Leman E. Sourozenecké konstelace 195, Lhotová D. Ani den bez pohádky 235, Logopedie v praxi obrázkový PS 110, Logopedie v praxi 90, Looseová A. C. Grafomotorika pro děti předškolního věku 185, Looseová A. C. Pracovní listy grafomotorika 119, Lüllmann H., Mohr K. Barevný atlas farmakologie 495, Lynch Ch., Kidd J. Cvičení pro rozvoj řeči 179, Mabisreuntigerová J. M. Hry na každý den 215, Mac Gregor C. Zábavné činnosti pro celou rodinu 165, Macek P. Adolescence 219, Magee T. Šťastné dítě 115, Malá E., Pavlovský P. Psychiatrie 199, Matějček Z. Krizová situace v rodině očima dítěte 150,

28 Matějček Z. Osvojení a pěstounská péče 199, Matějček Z. Po dobrém nebo po zlém? 109, Matějček Z.. Co, kdy a jak ve výchově dětí 149, Matějíček Z. Dyslexie 119, Matoušek O. Mládež a delikvence 297, Meglinkovi D. a H. Kreslení jako cesta k sebevyjádření 265, Melicharková., Švecová L. Hračičky z krabičky 68, Mlčochová M. Šimonovy pracovní listy č. 10 Rozvoj obratnosti mluvidel a n. dýchání 79, Mlčochová M. Šimonovy pracovní listy č. 2 geometrické tvary 59, Moir Á. A. Proč muži nežehlí 269, Mokrošová I. Německo-český, česko-německý lékařský slovník 990, Monatová L. Použití speciální pedagogiky z vývojového hlediska 80, Monatová L. Speciálně pedagogická diagnostika z hlediska vývoje dětí 90, Mönks F. J. Nadané dítě 119, Muhlpachr P. Geragogika pro speciální pedagogy 90, Muhlpachr P. Sociální patologie 80, Müller O. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole 135, Mullerová M. F. Jak získat sebedůvěru a překonat nesmělost 197, Mumentmiller M. Neurologie 970, Munden A. Poruchy pozornosti a hyperaktivita 177, Nadeau M. Relaxační hry s dětmi 189, Náprava dyslektických a dysortografických obtíži u žáků zvl. škol 30, Náprava poruch binokulárního vidění 60, Narrewa A. Nenechte si ubližovat 268, Naumann F. Umění konverzace 199, Navrátil P. Romové v české společnosti 289, Nazare-Aga A. Láska a manipulace 209, Nazare-Aga A. Nenechte sebou manipulovat 197, Nešpor K. Návykové chování a závislost 179, Nešpor K. Vaše děti a návykové látky 179, Netter F. M. Anatomický atlas člověka 2 460, Niven D. 100 tajemství lidského úspěchu 195, Novák J. Využití výpočetní techniky pro zdravotně postižené 50, Novák T. Asertivní žena 129, Novák T. Sám sobě psychologem 179, Oakleyová A. Pohlaví, gender a společnost 139, Odezírání u sluchově postižených 55, Opožděný vývoj řeči dysfazie metodika reedukace 98, Orenstein J. 365 užitečných nápadů pro první rok 215, Orwin G. H. Dospívání kniha pro rodiče 149, Parlette S. Tipy, triky a techniky pro trénink mozku 249, Payneová H. Kreativní pohyb a tanec 179, Pelz H., Siegrit M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení 349, Pernerova R. A. Tabu v rodinné komunikaci 125, Peseschkian V. Příběhy jako klíč k dětské duši 139, Pike G., Selby D. Cvičení a hry pro globální výchovu 1 229, Pike G., Selby D. Cvičení a hry pro globální výchovu 2 209, Pilařová M. Šimonovy pracovní listy č. 5 grafomotorická cvičení 69, Pipeková J. Kapitoly ze speciální pedagogiky 165, Pipeková J., Vítková M. Terapie ve speciálně pedagogické péči 155, Plevová M. Dítě v nemocnici 22,

29 Pokorná V. Cvičení pro děti se specific. poruchami učení 159, Pokorná V. Rozvoj vnímání a poznávání 2 79, Pokorná V. Šimonovy pracovní listy č. 9 grafomotorika a kreslení 63, Pokorná V. Teorie a náprava vývojových poruch uč. a chování 445, Poul J. Nástin vývoje vyučování neslyšících 27, Pouthas V. Psychologie novorozence 459, Praško J. Asertivně proti stresu 149, Praško J. Jak se zbavit nadějí, stresu a úzkosti 159, Prekop J. Jak být dobrým rodičem 89, Prekopová J. Malý tyran 149, Procvičování prostorové orientace u sluchově postižených dětí (tabulky) 40, Prstová abeceda pexeso 45, Prstová abeceda samolepky 55, Průcha J. Teorie a analýza edukačního média 173, Prymula R. Biologický a chemický terorismus 159, Přinosilová D. Vybrané okruhy spec. pedag. diagnostiky a využití v praxi 75, Psychomotorický vývoj sluchově postižených dětí v předškolním věku 30, Pulda M. Včasná sluchově-řečová výchova malých sluchově postižených dětí 49, Pulda M. Integrovaný žák se sluchovým postižením v základní škole 43, Pulda M. Sluchová výchova u sluchově postižených dětí 76, Raser J. Jak vychovávat děti, se kterými se dá žít 155, Reedukace sluchu sluchově postižených dětí v předškolním věku 30, Riedlerová I. Hádanky a hlavolamy pro rozvoj myšlení dětí 159, Riefová J. F. Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole 279, Rigon E. Nepořádek 119, Rogge J. V. Děti potřebují hranice 147, Ronenová T. Psychologická pomoc dětem v nesnázích 169, Roseová A. Rozvíjíme sebedůvěru dětí 179, Rotgers F. Léčba drogových závislostí 195, Rougier R. Rozvíjíme logické myšlení 145, Rozvíjení sociálních dovedností sluchově postižených 1. díl zvládání důležitých životních situací 55, Rozvíjení sociálních dovedností sluchově postižených 2. díl výcvik sociálních interakcí 55, Rozvíjení zrakového vnímání a odezírání sluchově postižených dětí v předškolním věku 45, Rulíková K. Dvojčata 179, Růžičková M. Než půjdeme do školy 470, Růžičková M. Učíme se českou znakovou řeč 450, Růžičková M. Znakování pro každý den 230, Ryan S. Nejlepší hlavolamy a bludiště 168, Saladin C. Rodičovská autorita 119, Samuel D. Paměť 149, Sedláková M. Vybrané kapitoly z kongnitivní psychologie 295, Selikowitz M. Dyslexie a jiné poruchy učení 155, Serfontein G. Potíže dětí s učením a chováním 159, Severe S. Co dělat, aby se vaše děti správně chovaly 215, Sheehyová C. Průvodce dospělostí 339, Schneiderová S. Co by měli dívky vědět o lásce 177, Schneiderová S. Co by měli kluci vědět o lásce 169,

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

Mimořádná sleva pro ZŠ, zájmová vzdělávací zařízení a pro školská zařízení pro ústavní výchovu!

Mimořádná sleva pro ZŠ, zájmová vzdělávací zařízení a pro školská zařízení pro ústavní výchovu! Mimořádná sleva pro ZŠ, zájmová vzdělávací zařízení a pro školská zařízení pro ústavní výchovu! Jednorázová sleva 20 % na veškerou knižní produkci Portálu od 14. 9. do 25. 9. 2009! Podmínky pro uplatnění

Více

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy 0 Obsah Obsah 1 9999 Certifikátové programy 1 1.1 Prohloubené studium anglického jazyka................................ 1 1.2 Prohloubené studium dramatické výchovy............................... 2 1.3

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk. Maturitní okruhy - Sociální politika a služby

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk. Maturitní okruhy - Sociální politika a služby Maturitní okruhy - Sociální politika a služby Sociální politika Chudoba a sociální vyloučení Zdravotní politika Vzdělávací politika Sociální služby Sociální pracovník Sociální práce u seniorů Senior v

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie Klinický psycholog 1. Duševní poruchy v dětství a adolescenci. 2. Neurotické poruchy v dětství. 3. Poruchy spánku u

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Název studijního oboru Speciální pedagogika Kód studijního oboru 7506T002 Typ studia navazující magisterský Forma studia kombinovaná Specializace Speciální pedagogika

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření Seminární práce studentů Vyberte si jedno z nabízených 63 témat. Pokud si někdo vybere knihu

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika 1. Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání předškolních dětí a mladších žáků / Kateřina Jančaříková -- 1. vydání V Praze : Univerzita Karlova, Pedagogická

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Povinné předměty Inkluzivní (speciální) pedagogika Umět vyložit pojmy v oboru speciální pedagogika se zaměřením na inkluzi, inkluzivní vzdělávání

Více

SPP717 ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO SPSP

SPP717 ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO SPSP SPP717 ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO SPSP Vyučující: Mgr.Jana Mosesová Obor: Sociální politika a sociální práce Typ studia: bakalářské, kombinované Ukončení: zápočet (4EK) Požadavky k zápočtu: zpracování seminární

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

PS / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ MEZIFAKULTNÍ STUDIUM PREZENČNÍ (učitelství TV-PS)

PS / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ MEZIFAKULTNÍ STUDIUM PREZENČNÍ (učitelství TV-PS) PSYCHOLOGIE PS / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ MEZIFAKULTNÍ STUDIUM PREZENČNÍ (učitelství TV-PS) PS I. cyklus (6 semestrů) realizace 001. Filozofie (spol. základ) 2/- 2/- Zk 201. Základy pedagogiky Vališová

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Podmínky pololetní klasifikace v předmětech obor Informační technologie Ročník Předmět Typ známky a počet

Podmínky pololetní klasifikace v předmětech obor Informační technologie Ročník Předmět Typ známky a počet Minimální klasifikační portfolio žáka pro pololetní hodnocení Podmínky pololetní klasifikace v předmětech obor Informační technologie Ročník Předmět Typ známky a počet IT1 Český jazyk a literatura Ústní

Více

Praktická psychologie

Praktická psychologie školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Mgr. Lenka Felcmanová 1. Speciálněpedagogická intervence u jedinců se specifickou poruchou učení 2. Speciálněpedagogická intervence

Více

Interakční psychologický seminář

Interakční psychologický seminář školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Tým Katedry psychologie

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Tým Katedry psychologie DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Tým Katedry psychologie DEN NÁZEV OTEVŘENÝCH KONFERENCE DVEŘÍ 2015 KRÁTCE / MÍSTO KONFERENCE CO VÁS DNES ČEKÁ I. Trocha historie II. Kdo jsme III. Typy studia a jak se k nám dostat

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

Seznam literatury v PPP Louny

Seznam literatury v PPP Louny Seznam literatury v PPP Louny Smékal, Zapletalová Lazarová,Pol V.Hájková Jitka Suchá Hrabal, Pavelková Faber, Mazlish V.Mertin Říčan, Janošová Mertin, Gillernová Lisá a kol Čapek, Čapková Hájková, Strnadová

Více

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU VSTUPNÍ OTÁZKY: Co je vzdělávací kurikulum Co ovlivňuje podobu kurikula (edukační teorie a jejich vliv na výběr

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

Vyučovací předmět Český jazyk Na prvním stupni je posílen o 1 hodinu v 1., 2., 4., 5. třídě a o 2 hodiny ve 3. třídě.

Vyučovací předmět Český jazyk Na prvním stupni je posílen o 1 hodinu v 1., 2., 4., 5. třídě a o 2 hodiny ve 3. třídě. III. Učební plán 1. Učební plán 1. stupeň Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň Vyučovací předmět Český jazyk Na prvním stupni je posílen o 1 hodinu v 1., 2., 4., 5. třídě a o 2 hodiny ve 3. třídě. Vyučovací

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

Seznamy učebnic pro školní rok 2016/2017. Vydavatelství/autor, rok

Seznamy učebnic pro školní rok 2016/2017. Vydavatelství/autor, rok Ekonomika 4.OA učebnice budou objednány v září Ekonomie 4.OA bez učebnic Právo 4.OA Daně v praxi 4.OA bez učebnic Právo v praxi 4.OA bez učebnic Účetnictví 4.OA Učebnice Účetnictví 2015 3. díl P. Štohl,

Více

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Na RUK byly předloženy v roce 2016 žádosti o re/akreditaci pro 4 obory habilitačního řízení a 3 obory řízení ke jmenování profesorem, jež

Více

OBJEDNÁVKOVÝ LIST UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. 5. ROČNÍK

OBJEDNÁVKOVÝ LIST UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. 5. ROČNÍK UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. 5. ROČNÍK Čas. ozn. Obch. číslo A* 52041 Titul, autor Cena Kč UČEBNICE ČTENÍ A POMŮCKY PRO PRVŇÁČKY UČÍME SE ČÍST UČEBNICE ČTENÍ pro 1. r. ZŠ J. Wagnerová A 52061 METODICKÁ

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII VÝVOJ ŘEČI 14 Základní podmínky anatomicko-fyziologické 15 Dýchání 15 Tvorba hlasu 16 Artikulace 16 Smyslové vnímání 16 Centrální nervový systém

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přehled akreditací vzdělávacích programů pro součásti UP

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přehled akreditací vzdělávacích programů pro součásti UP Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přehled akreditací vzdělávacích programů pro součásti UP Pro bližší informace o uvedených programech kontaktujte zástupce

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Tým Katedry psychologie

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Tým Katedry psychologie DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Tým Katedry psychologie CO VÁS DNES ČEKÁ I. Trocha historie II. Kdo jsme III. Typy studia a jak se k nám dostat IV. Naše laboratoř I. TROCHA HISTORIE Na Univerzitě Palackého vznikl

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

6. Vyučovací jednotka jako základní vyučovací forma (struktura, cíl, organizace, úloha učitele a žáka, technické a materiální podmínky). Vyučovací met

6. Vyučovací jednotka jako základní vyučovací forma (struktura, cíl, organizace, úloha učitele a žáka, technické a materiální podmínky). Vyučovací met Okruhy požadavků k státní magisterské zkoušce z didaktiky technické a informační výchovy. 1. Vzdělávání v předmětech technického a informačně technologického charakteru na základních školách v České republice

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1. Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 3 44 Anglický

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

1 M7503 Učitelství pro základní školy 2 1.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční)... 2

1 M7503 Učitelství pro základní školy 2 1.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční)... 2 1 Obsah 1 M7503 Učitelství pro základní školy 2 1.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční).......................... 2 2 M7503 Učitelství pro základní školy 8 2.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z Ateliér: Divadlo a výchova bakalářské studium Ročník: 1. Vedoucí ročníku: Mgr. Veronika Rodriguezová DRAMATICKÁ VÝCHOVA předmět zimní semestr letní semestr pedagog Úvod do dramatické 0 6 2 z 3 Rodriguezová

Více

Učebnice do primy 2014/15

Učebnice do primy 2014/15 Učebnice do primy Hudební výchova učebnice v elektronické podobě (FRAUS) pracovní sešit - Český jazyk 6 pro ZŠ a VG (nová generace) PS (FRAUS) /papírová podoba/ Český jazyk přehled učiva ZŠ (J. Melichar,

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

KATALOG pro základní a střední školy

KATALOG pro základní a střední školy KATALOG pro základní a střední školy 2016 Vážení přátelé, právě držíte v rukou katalog učebních materiálů z produkce nakladatelství Didaktis na rok 2016. Dovolte nám tedy na úvod několik vět o nás a našich

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Objednávka. Adresa dodania: Prešov

Objednávka.   Adresa dodania: Prešov Prešovská univerzita v Prešove Ul. 17. novembra 15 Objednávka Naša značka: Adresa fakturácie: Prešovská univerzita v Prešove Rektorát Ul. 17.novembra 15 Číslo objednávky: R00/4500032910 Dátum: 07.11.2013

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP 1. Osobnost dítěte předškolního a školního věku 2. Rodina a její vliv na vývoj dítěte 3. Osobnost pedagoga předškolního a zájmového vzdělávání 4. Institucionální

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika 1. Andragogika / Milan Beneš -- 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, 2014 -- 176 s. -- cze ISBN 978-80-247-4824-5 Sign.: II 112791V1 Edice:Pedagogika (Grada)

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy 1 Obsah 1 9999 Certifikátové programy 2 1.1 Prohloubené studium dramatické výchovy - 0............................. 2 1.2 Prohloubené studium německého jazyka - 0.............................. 3 1.3 Prohloubené

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Pedagogická fakulta. Compiled :17:55 by Document Globe 1

Pedagogická fakulta. Compiled :17:55 by Document Globe 1 Pedagogická fakulta Na této stránce najdete kompletní nabídku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Pokud máte zájem o kompletní nabídku, navštivte hlavní stránku. Přehled vědeckých týmů Cambridgeské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1 4. Učební plán Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Vyučovací

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

DVPP - šablony pro MŠ

DVPP - šablony pro MŠ srpen 2017 Přehled programů DVPP vhodných pro projekty zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ Vzdělávací institut Středočeského kraje již od září 2016 připravuje v pololetních programových

Více

1. předmět: Speciální pedagogika

1. předmět: Speciální pedagogika OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy Studijní obor N7504T277: Učitelství pro ZŠ a SŠ Speciální pedagogika 1. předmět: Speciální

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016

Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016 Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016 Základní škola a mateřská škola Rybitví vypracovala ve školním roce 2015/2016 v rámci Rozvojového programu MŠMT Podpora

Více

Knihovna UJEP v Ústí nad Labem

Knihovna UJEP v Ústí nad Labem Knihovna UJEP v Ústí nad Labem Předběžný vyřazovací seznam 28.8.2012 14:38: 50 Filtr: securityno,user:chej,ujepuscath vyr = %%Odpis_knih_neaktualnost_2 Seznam úbytků knižního fondu č. Návrh odpisu z odboru:

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1 Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 5 44 Anglický

Více

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ METODY KONSPEKTU

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ METODY KONSPEKTU GABRIELA FILIPOVÁ PRAKTICKÉ VYUŽITÍ METODY KONSPEKTU na příkladu Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě Metoda Konspekt KONSPEKT Standard pro popis, hodnocení a porovnávání knihovních fondů 26 předmětových

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA O b s a h DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 1 2 DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2 4 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 6 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE

Více

Studijní plán oboru ADIKTOLOGIE

Studijní plán oboru ADIKTOLOGIE 1 Studijní plán oboru ADIKTOLOGIE Verze plánu: 11.8. 10. září 2007 Aktualizace 5. září 2008 Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha 2 I. ročník ZS LS před. cvi č. 1217 Anatomie *)

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

file:///c /Documents%20and%20Settings/zdenek/Plocha/novy_descartes/kalendar.htm

file:///c /Documents%20and%20Settings/zdenek/Plocha/novy_descartes/kalendar.htm ID školení Název školení Datum konání ČJ 42 Olomouc Co nás čeká - aneb nová maturita z českého jazyka 26.10.2009 26.10.2009 Z 13 ČB Klimatické změny: propojení předmětů 3.12.2009 3.12.2009 PP 47 HK Sebepoznání

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. nabízí v roce 2013 v rámci udržitelnosti projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více