NABÍDKA PUBLIKACÍ FAKULTNÍ PRODEJNY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NABÍDKA PUBLIKACÍ FAKULTNÍ PRODEJNY"

Transkript

1 NABÍDKA PUBLIKACÍ FAKULTNÍ PRODEJNY Pedagogická fakulta MU v Brně Poříčí 9, Brno Objednávky a informace: tel.: , fax: mobil: , Pedagogika Prvouka Psychologie Český jazyk Ruský jazyk Historie Matematika Fyzika Chemie Geografie Hudební výchova Tělesná výchova Biologie Výtvarná výchova Literatura Společenské vědy Anglický jazyk Informační technologie Technická výchova Německý jazyk Francouzský jazyk Speciální pedagogika Rodinná výchova Aktuální nabídka Slovníky, encyklopedie, přehledy Těšíme se na Vaši návštěvu a při větším odběru nabízíme hodnotné dárky.

2 Pedagogika Bartl A., Nitsch C. Hry pro tříleté a mladší děti 179, Bartůněk D. Hry v přírodě s malými dětmi 177, Claycombová P. Školka plná zábavy 195, Čáp J. Psychologie pro učitele 597, Daňhelová Š. Vybrané kapitoly z ekonomiky 90, Gavora P. Úvod do pedagogického výzkumu 180, Gröll Ch., Sehrbrock D. Jak vyzrát na školu 99, Hájek B., Pávková J. Školní družina 225, Havlík R. Sociologie výchovy a školy 269, Hejný M. Dítě, škola a matematika 227, Holeyšovská A. Rok ve školní družině 225, Horká H. Výchova pro 21. století 105, Jůva V. Základy pedagogiky 90, Jůva V.. Stručné dějiny pedagogiky 69, Kalhous Z. Školní didaktika 497, Kárová V. Brzy budu počtářem 137, Kolektiv autorů z PdF MU Budoucí učitelé na souvislé praxi 38, Kolektiv autorů z PdF MU Praktikum didaktických dovedností 47, Kolektiv autorů z PdF MU Tvořivá škola 112, Kolektiv autorů z PdF MU Tvořivost v práci učitele a žáka 102, Kolektiv autorů z PdF MU Tvořivostí učitele k tvořivosti žáků 102, Kolektiv autorů z PdF MU Vybrané kapitoly z obecné didaktiky 49, Kraus B., Poláčková V. Člověk, prostředí, výchova 165, Krejčová V. Vzdělávací program Začít spolu 249, Lazarová B., Hloušková L. Vzdělávat učitele 92, Lokšová I., Lokša J. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole 199, Lokšová I., Lokša J. Tvořivé vyučování 239, Maňák J. a kol. Alternativní metody a postupy 53, Maňák J. Nárys didaktiky 65, Maňák J. Rozvoj aktivity, samostatnosti a tvořivosti žáků 115, Matoušek O. Metody a řízení sociální práce 469, Matoušek O. Základy sociální práce 429, Müllerová E. Příběhy z měsíční houpačky 117, Němec J. Kapitoly ze sociální pedagogiky a pedagogiky volného času 120, Pávková J. Pedagogika volného času 299, Pease A. Řeč těla 189, Petty G. Moderní vyučování 597, Průcha J. Moderní pedagogika 465, Průcha J. Pedagogický slovník 365, Průcha J. Přehled pedagogiky 287, Průcha J. Učitel 229, Průcha J. Vzdělávání a školství ve světě 379, Přadka M. Kapitoly z dějin pedagogiky volného času 50, Přadka M., Knotová D., Faltýsková J. Kapitoly ze sociální pedagogiky 37, Seebauer R., Maňák J. Německo-anglicko-český pedagogický slovník 216, Slavík J. Hodnocení v současné škole 175,

3 Smith Ch. A. Třída plná pohody 197, Spirit M. Zákoník práce s komentářem pro školy 375, Spousta V. a kol. Metody a formy výchovy ve volném čase 75, Spousta V. et al. Vádemécum autora odborné a vědecké práce 85, Střelec S. Kapitoly z teorie a metodiky výchovy I 150, Šrámek R., Němec I. a kol. Cesty k tvořivé škole, sborník č , Švec V. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku 110, Vágnerová M. Kooperativní učení a vyučování 150, Valenta J. Kapitoly z teorie výchovné dramatiky 73, Weaverová M. 300 her a cvičení pro úspěšný vstup do školy 197,

4 Prvouka Fabiánková B., Havel J. Výuka čtení a psaní na 1. stupni základní školy 120, Fabiánková B. Prvouka v ročníku základní školy 57,

5 Psychologie Atkinson R. L. Psychologie 2 200, Azzopardi G. Kniha psychotestů I 169, Azzopardi G. Kniha psychotestů II 169, Baštecká B. Základy klinické psychologie 579, Čačka O. Nástin psychologie I 75, Čačka O. Nástin psychologie II 90, Doubravová J. Sémiotika v teorii a praxi 239, Drapela V. J. Přehled teorií osobností 215, Evans D., Zarate O. Evoluční psychologie 199, Ferjenčík J. Úvod do metodologie psychologického výzkumu 339, Hartl P., Hartlová H. Psychologický slovník 635, Hoppeovi S. a H. Sociálně psychologické hry pro dospívající 225, Hoskovec J. Malé dějiny české a středoevropské psychologie 187, Hoskovec J., Hoskovcová S. Psychologie hypnózy a sugesce 69, Hoskovec P., Nakonečný M. Psychologie XX. století 199, Hrabal V. Diagnostika pedagogicko- psychologická diagnostika žáka 150, Hunt M. Dějiny psychologie 455, Jirák J., Köpplová B. Media a společnost 239, Kincherová J. Nové psychologické testy pro kluky a děvčata 185, Kincherová J. Psychologické testy pro kluky a děvčata 165, Komárková R. Aplikovaná sociální psychologie III 299, Křivohlavý J. Psychologie nemoci 260, Langmeier J., Krejčířová D. Vývojová psychologie 398, Maciesová N. Základy sociální psychologie 177, Mc Quail D. Úvod do teorie masové komunikace 399, Michel F: Psycho-biologie 497, Nolz H. Přehled psychologie 259, Pavlovský P. Soudní psychiatrie a psychologie 295, Piaget J. Psychologie dítěte 149, Plante T. G. Současná klinická psychologie 770, Portmannová R. Hry pro posílení psychické odolnosti 129, Ruisel I. Základy psychologie inteligence 175, Říčan P. Dětská klinická psychologie 475, Říčan P. Psychologie náboženství 397, Slaměník I. Aplikovaná sociální psychologie II 290, Sternberk R. J. Kognitivní psychologie 997, Vágnerová M Kognitivní a sociální psychologie 240, Vágnerová M. Psychologie problémového dítěte školního 96, Vágnerová M. Psychologie školního dítěte 100, Vágnerová M. Úvod do psychologie 105, Vágnerová M. Vývojová psychologie 475, Vybíral Z. Psychologie lidské komunikace 257, Výrost J., Slaměník I. Aplikovaná sociální psychologie I 199,

6 Český jazyk Breníková M. Hrátky z abecedou aneb moje první čtení 135, Čechová M. a kol. Současná česká stylistika 295, Čechová M. Čeština, řeč a jazyk 385, Čechová M. Komunikační a slohová výchova 225, Černý J. Úvod do studia jazyka 129, Hauser P. Základy skladby češtiny 62, Hauser P. Cvičení ze současného českého jazyka. Skladba 59, Hauser P. Jazykové rozbory 35, Hauser P. Základní pojmy z nauky o slovní zásobě a tvoření slov 48, Houser P. Hry se slovy a jazykem 179, Hubáček J. a kol. Čeština pro učitele 229, Janáčková Z., Šichová V. Zvládáš českou mluvnici? 22, Kalandra F., Ondrášková K., Straková H. Cvičení z českého jazyka. Pravopis 53, Klimeš L. Slovník cizích slov 289, Klímová K., Kneselová H. Texty ke korekturám pro studenty učitelství českého jazyka 75, Kneselová H., Uher F. Nauka o tvoření slov. Tematické okruhy a cvičení 68, Kolářová I. Cvičení ze skladby pro studující učitele 1. stupně základní školy 48, Kolektiv autorů FF MU Příruční mluvnice češtiny 294, Kolektiv autorů Vlastní jména v mluvnicích češtiny. 73, Kolektiv AV ČR Akademický slovník cizích slov (sleva 10 %) 395, Kolektiv AV ČR Na co se nás často ptáte (jazyková poradna) 86, Kolektiv AV ČR Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (Academia) 395, Uher F. Nauka o slovní zásobě. Tematické okruhy a cvičení 43,

7 Ruský jazyk Doleželová E. Lekcii po morfologii russkovo jazyka 150, Koryčánková S., Klein P. Manifesty ruského symbolismu I poezie 152, Krystýnková J. Ruská textová cvičebnice 155, Sováková J., Filipov V. Přehled ruské literatury 120,

8 Historie Čapka F. Dějiny českých zemí , Čapka F. Dokumenty a materiály k národním dějinám , Čapka F. Dokumenty a materiály ke studiu národ. dějin v letech , Čapka F. Sborník dokumentů ke studiu nejnovějších českých dějin 77, Čapka F. Významná mezinárodní jednání a smlouvy v českých dějinách 25, Čapka F., Klíma B. Nástin českých dějin 80, Čapka F., Zwettler O. Portréty osobností Moravy I 42, Dokulil M. Vybrané kapitoly z nejnovějších československých dějin 114, Julínek S. Úvod do teorie a praxe výuky dějepisu 105, Kolektiv autorů Řada společenských věd. č , Marečková M. Materiály k českým národním a státním dějinám do poloviny 19. století 200, Marečková M. Materiály k vývoji české historiografie 96, Štěpánek K. Obecné dějiny novověku I (16. století) 45, Štěpánek K., Vaculík J. Obecné dějiny novověku II III (17. a 18. století) 45, Vaculík J. Češi v cizině. Emigrace a návrat do vlasti 20, Vaculík J. Dějiny Volyňských Čechů III 110, Vaculík J. Obecné dějiny novověku V/2 ( ) 46, Vaculík J. Poválečná reemigrace a usídlování zahraničních krajanů 35, Vaculík J. Přehled světových dějin v letech , Vaculík J. Texty k soudobým světovým dějinám ( ) 87, Vaculík J., Čapka F. Nástin českých dějin 20. století 29, Vaculík J., Čapka F. Úvod do studia dějepisu a historický proseminář 65, Vaculík J., Obecné dějiny novověku IV ( ) 120, Zwettler O. Obecné dějiny středověku I 110,

9 Matematika Beránek J. a kol. Matematika a didaktika matematiky 79, Blažková R., Matoušková K., Vaňurová M. Kapitoly z didaktiky matematiky 75, Blažková R., Matoušková K., Vaňurová M. Texty k didaktice matematiky II 55, Francová H., Matoušková K., Vaňurová M. Sbírka úloh z elementární geometrie 46, Hájek J. Cvičení z matematické analýzy. Diferenciální počet v R 109, Hájek J. Cvičení z matematické analýzy. Integrální počet v R 109, Hájek J. Diferenciální počet funkcí více proměnných 90, Hájek J., Dula Obyčejné diferenciální rovnice, cvičení z matematické analýzy Říha O. Konstrukční geometrie I 90, Říha O. Konstrukční geometrie II 96,

10 Fyzika Janás J. Kapitoly z didaktiky fyziky 87, Janás J. Kapitoly z matematiky pro fyziky 74, Janás J., Trna J. Konkrétní didaktika fyziky I 75, Peňázová H. Laboratorní cvičení z fyziky a fyzikální chemie 85, Sborník Fyzika a didaktika fyziky II 139,

11 Chemie Budiš J. a kol. Historie chemie slovem a obrazem 60, Cídlová H. a kol. Řešené příklady z fyzikální chemie 77, Černá B. Školní laboratoř 85, Jančář J., Lukáš I. Chemická informatika. Internet a chemie 139, Jančář L., Jančářová I. Analytická chemie 93, Musilová E., Soldán M. Návody pro cvičení z anorganické a organické chemie 43, Musilová M., Peňázová H. Chemické názvosloví anorganických sloučenin 122,

12 Geografie Bednář J. Meteorologie 249, Hutchingová M. Nápady pro vlastivědu 49, Chalupa P. Geografie ČR cvičení 52, Chalupa P. Minulost a přítomnost Mexika a Peru 158, Chalupa P. Rajonizace 20, Mečiar J. Spirocykličnost mocenských systémů a souvztažnost jejich územní integrace a dezintegrace 275, Primack R. B. Biologické principy ochrany přírody 439, Storch D. Úvod do současné ekologie 197, Šafránek J. S dětmi na kolech Prahou a okolím 199, Šupka J. Didaktika geografie II 45, Vaňková K. S dětmi Prahou bez nudy 157,

13 Hudební výchova Buček M. Sborový zpěv I 109, Buček M. Sborový zpěv II. 132, Crha B., Fučík L., Marek Z. Výběr písní pro řízenou improvizaci klavírního doprovodu 58, Crha B., Hala P. Technika klavírního doprovodu lidových písní 75, Kulhánková E. Písničky a říkadla s tancem 147, Kutnohorská A. Výběr lidových písní k řízené improvizaci klavírního doprovodu 60, Petržela Z. Veselé písničky 189, Šimanovský Z. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie 239, Šimanovský Z., Tichá A. Lidové písničky a hry s nimi 179,

14 Tělesná výchova Alter M. Strečink 149, Bartůněk D. Kniha her a činností v klubovně i venku 195, Bílý M. Kanoistika 119, Binter L. Snowboarding 119, Blahutková M. Psychomotorika 79, Blahutková M., Koubová J. Psychomotorika 79, Blahutkova M., Růžičková M. Sportovní gymnastika díl. II. Ženy 55, Borová B. Míče, míčky a hry s nimi 177, Brtník J., Neuman J. Zimní hry na sněhu i bez něj 265, Clarková N. Sportovní výživa 175, Čechová I., Milerová M. Aquafitness 119, Čechovská I. Plavání dětí s rodiči 119, Čechovská I. Plavání 99, Červinka J. Výpravy do přírody 187, Dvořáková H. Cvičíme a hrajeme si 62, Fojtík I. Čchi-kung 217, Hrkal J., Hanuš R. Zlatý fond her I 197, Hrkal J., Hanuš R. Zlatý fond her II 187, Hurychová A. Vilímová V. Didaktika tělesné výchovy 56, Hýbner J. Stolní tenis 99, Chour J. Receptář her 165, Jankovský J. Tenis 99, John J. Bowling a kuželky 99, Kaplan O. Plážový volejbal 99, Kaplan O. Volejbal 99, Klárová R. Moderní gymnastika I 41, Kolektiv autorů Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu 80, Kolektiv autorů Zdravotně orientovaná tělesná výchova na základní škole 63, Luža J. a kol. Technika atletických disciplín 39, Macáková M. Aerobik 99, Máček M., Máčková J. Fyziologie tělesných cvičení 90, Marková Z. Hry a nápady pro školáčky jaro 129, Marková Z. Hry a nápady pro školáčky léto 129, Marková Z. Hry a nápady pro školáčky podzim 129, Marková Z. Hry a nápady pro školáčky zima 129, Matoušek J. Házená. Teorie a didaktika házené 56, Mendrek T. Badminton 99, Moster M. Sportovní traumatologie 65, Motyčka J. Teorie plaveckých sportů 165, Musil J., Pavlík J., Sobotka V. Systematický přehled a stručný nástin historie sportovních odvětví 68, Neuman J. Cvičení a testy obratnosti, vytrvalosti a síly 179, Neuman J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě 229, Neuman J. Dobrodružné hry v tělocvičně 245, Neuman J. Turistika a sporty v přírodě 189, Nováček V., Mužík V., Kopřivová J. Vybrané kapitoly z teorie a didaktiky tělesné výchovy 50, Odstrčil P. Taneční sport 119, Pavlík J. a kol. Sportovní gymnastika I. díl. Muži 87,

15 Perič T. Lední hokej 119, Pohyb nad zlato 81, Praktická cvičení z tělovýchovného lékařství 46, Příbramský M. Lyžování 119, Resch J., Kunter E. Jak se neutopit - učíme se plavat hrou a vesele 142, Sborník TV ve výchovně vzdělávacím procesu 17, Sekot A. Sport a společnost 180, Sobotka V. Odbíjená. Teorie a didaktika odbíjené 56, Soumar L. Běh na lyžích 119, Süss V. Squash 119, Šafránek J. Kolo pro děti i jejich rodiče 139, Tůma M. Házená 99, Tvrzník A. Běhání 99, Tvrzník A. Tréninkový deník mladého sportovce 59, Tvrzník A., Krus Tréninkový deník 129, Večeřa K., Nováček V. Sportovní hry III. Kopaná 60, Velenský M. Basketbal 99, Vilímová V. a kol. Didaktika atletických disciplín 71, Vilímová V. Didaktika tělesné výchovy 120, Vilímová V. Didaktika tělesné výchovy 120, Vilímová V., Kotyza P., Luža J. Atletika pro školní praxi 55, Vomačko S. Lezení na umělých stěnách 119, Votík J. Fotbal 119, Výškovský J. a kol. Turistka a sporty v přírodě 60, Zapletal M. Vycházky a výlety s dětmi 199, Zimmerová R. Netradiční sportovní činnosti 275,

16 Biologie Bennett J. Nápady pro přírodovědu 49, Holubová R. Praktikum z fyziologie rostlin I 84, Holubová R. Praktikum z fyziologie rostlin II 63, Jankovský L. Viry, prokaryonta, řasy, houby a lišejníky 70, Matyášek J. Mineralogický systém 54, Matyášek J., Suk M. Základy petrologie 175,

17 Výtvarná výchova Babyrádová H. Rituál, umění a výchova 120, Dvořáková H. Výtvarná výchova na 1. stupni ZŠ pro ročník 83, Dvořáková H. Výtvarná výchova na prvním stupni II. Pro 4. a 5. ročník 110, Kohlová M. A. 200 výtvarných činností 249, Kohlová M. A. Dalších 199 výtvarných činností 245, Stadlerová H. Výtvarná výchova v pojetí integrované výchovy 72, Svobodová M. Výtvarná výchova v předškolním věku 203, Špačková R. 111 námětů pro tvořivou hru dětí 125, Tomeš P. Vyrábíme z kůže a jiných materiálů 177, Uhlíř J. Tvoříme ve stylu známých malířů 209, Vondrová P. Výtvarné techniky pro děti 185, Výtvarná výchova nápady do školních lavic 85, Zhoř I. Výtvarná výchova v projektech I. Pracovní sešit pro 6. a 7. ročník 83, Zhoř I. Výtvarná výchova v projektech II. Pracovní sešit pro 8. a 9. ročník 83,

18 Literatura Blecha J. Nástin historie českého loutkového divadla 21, Blecha J. Problematika teorie a estetiky loutkového divadla 21, Blecha J. Tradiční česká loutkařská dramatická tvorba LZ 53 21, Dacík T. P. T. D. Chardin 21, Filipová H. Dějiny literatury Lužických Srbů 25, Havel L. Český film , Havel L. Český film do roku 1945 LZ 21, Hofmann B. České drama a divadlo ve druhé polovině 20. století 57, Kopecký M. Česká středověká literatura 21, Kopecký M. Český literární humanismus 21, Kroča D. Dětský přednes a současná poezie 25, Kuželová M., Pavlovská M. Tvořivá dramatika ve výuce slohu 24, Machala L. Literární bludiště 192, Pavlovská M. Dramatická výchova 21, Pavlovská M., Kroča D. Dramatická výchova a divadlo LZ 51 25, Poláček J. Literární kritika Ukázky LZ 57 21, Poláček J. Tvorba a recepce 185, Poláček J. Vladislav Vančura 21, Pospíšil I. Fuks Ladislav 21, Pospíšil I. Solženicyn Alexandr 21, Pospíšil I. Zábrana J. 21, Reissner M. Německá a židovská literatura v českých zemích 21, Šubrtová M. Kapitoly ze světové literatury pro mládež II. 26, Vařejková V. Literárně výchovná interpretace uměleckého textu na 1. stupni ZŠ 35, Way B. Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací 116,

19 Společenské vědy Copans J. Základy antropologie a etnologie 185, Cryan D., Shatr S. Logika 225, Čírtková L. Policejní psychologie 479, Dahl R. O demokracii 269, Drulák P. Teorie mezinárodních vztahů 269, GIllespie A. Přehled ekonomie 165, Goňcová M. Evropanství a národní identita 165, Havlík R. Úvod do sociologie 95, Holý I. Úvod do sociologie 37, Jandourek J. Sociologický slovník 335, Jemelka P. Racionalita a ekologická krize 50, Ježek T. Peníze a trh 195, Kolektiv Etika a dnešek. Řada společenských věd , Mezřický V. Globalizace 219, Možný I. Česká společnost 249, Pelán J. a kol. Na cestě k humanitě I 68, Pelán J. a kol. Na cestě k humanitě II 104, Rybář R., Valach M. Totalitarismus ve 20. století. Československé zkušenosti 128, Říchová B. Přehled moderních politologických teorií 335, Říchová B. Úvod do současné politologie 239, Sedlák J. Vybrané problémy ze sociální etiky 36, Sekot A. Sociologie v kostce 150, Sekot A., Charvát M. Základy marketingu 60, Soukup V. Přehled antropologických teorií kultury 297, Strach J. Logika 49, Tomeš I. Sociální správa 397, Vodička K. Politický systém české republiky 479, Vonková E. a kol. Jan Patočka, Češi a Evropa 178, Weston A. Argumenty, rukověť pravidel 38,

20 Anglický jazyk Dotcheva-Navratilová O. Grammatical Struktures in English: Meanimg in Context 83, Knittlová D. K teorii a praxi překladů 92, May Peter First Coice for Proficiency 300, Povolná R. Grammar I. Suplementary grammar for students 75, Sherman J. FEEDBACK Essential writing skills for intemediate 375, Urbanová L. A Handbook of English Phonetics and Phonology 36, Vacek J., Nicholls M. English Text With Tests II 100,

21 Informační technologie Černochová M. Využití počítače při vyučování 89, Hrbáček J. Základy práce s PC 159, Novák J. Využití výpočetní techniky pro zdravotně postižené 50, Rybka M. Jak komunikovat elektronicky 98, Slavík J. Počítač pro pomocné učitele 49,

22 Technická výchova Čadílek M. Didaktika odborného výcviku technických oborů 80, Friedmann Z. Didaktika technické výchovy 69, Stibor K., Dvořáček J., Dosedla Z. Praktikum materiálů a technologie kovů 105,

23 Německý jazyk Janíková V, Bartoňová M. Výuka německého jazyka u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 165, Janíková V. Konkrétní poezie a výuka německého jazyka 52, Janíková V., Michels Mc Govern M. Metodik und Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache im Überblick 96, Muzikant M. Die Geschehenssubstantive des Deutschen 122, Peloušková H. Übungen und Ergänzungsmaterialien zur Syntax des einfachen satzes 40, Rothenhagen R. Phonetischer Grundkurs der deutschen Sprache audio 32, Rothenhagen R. Phonetischer Grundkurs der deutschen Sprache für Tschechischspecher 32,

24 Francouzský jazyk Schejbalová Z. Francouzská a česká lingvistická terminologie 70,

25 Speciální pedagogika Allen K. E. Přehled vývoje dítěte 279, Angiolino A. Hry s čtverečkovaným papírem a tužkou 175, Archerová C. Dítě v náhradní rodině 199, Autismus a možnosti výchovné praxe dyslalie metoda reedukace 50, Benettovi S.a R. 365 zábavných činností bez televize 275, Bennot S. Nechuť k jídlu 119, Beranová Z. Učíme se správně mluvit 119, Biddulph S. Proč jsou šťastné děti šťastné 149, Biddulph S. Tajemství výchovy šťastných dětí 157, Bilingvální vzdělávání neslyšících 50, Birkenbihl V. F. Nebojte se myslet hlavou 269, Blažková R. Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy 120, Borová B. Šimonovy pracovní listy č. 4 rozvoj myšlení a řeči 69, Bradegruber B. Příběhy pomáhají s problémy 125, Bragdon A. D. Nedovolte mozku stárnout 149, Brdička R. Lidský genom na rozhraní tisíciletí 250, Brierley J. 7 prvních let života rozhoduje 119, Brozek L. Záhady pro detektivy začátečníky 159, Buchtová B. Nezaměstnanost 239, Bydžovský J. První pomoc 75, Campbell J. R. Jak rozvíjet nadání vašich dětí 215, Campbellová J. Techniky arteterapie 195, Cohen R. M. Nejčastější psychické poruchy v klinické praxi 269, Cook P. Neposedné dítě 79, Černíková V., Makariusová V., Sedláček V. Sociální ochrana 100, Čich a chuť u zrakově postižených 50, Dallol P. Lhaní 119, Dalloz D. Žárlivost a rivalita 119, Davido R. Kresba jako nástroj poznání dítěte 229, Delaroche P. Rodiče, nebojte se říkat ne 189, Dessaintová M. P. Nezačínejte stárnout 199, Devito J. A. Základy mezilidské komunikace 495, Didaktické a technické pomůcky pro sluchově postižené žáky v mateřské a základní škole 70, Dispezio M. A. Hlavolamy pro rozvoj kritického myšlení 129, Dispezio M. A. Hlavolamy pro rozvoj představivosti a myšlení 129, Doležalová E. Hry na každý měsíc pro děti od 5 do 11 let 135, Doležalová H. Nápady pro maminky na mateřské dovolené 147, Dörner K. Bláznit je lidské 98, Doyon L. Hry pro všestranný rozvoj dítěte 198, Dupuy E. Úspěšný dialog 199, Dvořák J. Logopedický slovník 185, Dvořák J. Nácvik R a Ř 160, Dvořák J. Slovní patlavost 160, Dvořáková M. Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte 179, Eis E. Malá životní klopýtnutí 95, Elliot J. Dítě v nesnázích 360,

26 Elliottová M. Jak ochránit své dítě 175, Emmerlingová S. Když dětem nejde čtení 1 119, Emmerlingová S. Když dětem nejde čtení 2 119, Eugni Ch. Jak zvládat stres 245, Eyrovi L.a R. Jak naučit dítě hodnotám 195, Fanning K. Cesta Vikingů 155, Fifková M., Procházka I. Transexualita 198, Friedl J. 261 her pro děti od tří let 180, Garjinová N. Krátké hry pro dlouhé chvíle 139, Gaudat R. H. U. Bioenergetická cvičení 159, Giordano E. Proč zrovna já! 165 Gramon O., Bragdon A. Mozek a jak ho cvičit 295, Gravillon I. Spánek malých dětí 129, Gregora M. Péče o dítě od kojeneckého do školního věku 149, Gregora M. Výživa kojenců 79, Gurrentz S. Maminkou spokojeně a beze stresu 267, Hajný M. O rodičích dětech a drogách 115, Hanšpachová J. Hry pro maminky s dětmi 189, Hanšpachová J. Veselé hry s malými dětmi 149, Hašplová J. Masáže dětí a kojenců 129, Healey J. M. Leváci a jejich výchova 159, Hlávková M. Astropsychologie vašeho dítěte 145, Hmat u zrakově postižených 50, Hort V., Hrdlička M. Dětská a adolescentní psychiatrie 585, Chao-Hsiuchen Usměvavá lest 159, Charvátová V. Šimonovy pracovní listy č. 6 logopedická cvičení I 69, Charvátová V. Šimonovy pracovní listy č. 7 logopedická cvičení II 69, Chauvelová D. Šimon, Toník a jejich kamarádi ve školce 99, Chicaud M. B. Sebedůvěra 119, Chmelík J. Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita 395, Integrované vzdělávání dětí se zrakovým postižením 75, Irvin D., Ylaom Chvála psychoterapie 275, Jankovský J. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením 169, Jesenský J. Andragogika a gerontagogika handikapovaných 230, Jones S. Genetika 225, Joyeux M. City, sexualita, AIDS 79, Kahn N. B. Jak efektivně studovat a pracovat s informací 187, Kalábová N. Pohádkové hry 149, Kapitoly o integraci sluchově postižených dětí 40, Kárová V. Šimonovy pracovní listy č. 8 rozvoj logického myšlení 69, Kinaver P. F. Už nechcete žít sami? 197, Kirbyová A. Nešikovné dítě 225, Kirschner J. Trénink pro partnerský život 159, Kittel A. Myofunkční terapie 295, Klenková J. Kapitoly z logopedie I 85, Klenková J. Kapitoly z logopedie II 90, Klenková J. Možnosti stimulace preverbálních a verbálních schopností vývojově postižených dětí 135, Koktavost metodika reedukace 55, Koktavost!? 50, Koláriková Z. Předškolní a primární pedagogika 465, Kolář M. Bolest šikanování 219,

27 Kolektiv Komplexní systém výchovně-vzdělávací péče o děti a mládež 95, Kolektiv Od prvního hlasu k prvním slovům 85, Kolektiv Realizace rehabilitační péče v jednotlivých etapách života 62, Kompenzační a didaktické pomůcky pro děti a žáky s tělesným postižením v mateřské a základní škole 50, Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené žáky základní školy 35, Komplexní systém výchovně vzdělávací péče o děti a mladistvé s tělesným postižením 45, Komplexní systém vzdělávání dětí, mládeže a dospělých s těžším mentálním postižením 95, Kopřiva K. Lidský vztah jako součást profese 149, Kotulán J. Zdravotní nauky pro pedagogy 190, Koukolík F. Lidský mozek 597, Koutek J., Kocourková J. Sebevražedné chování 229, Kratochvíl J. Manželská terapie 249, Kratochvíl S. Jak žít s neurózou 209, Kratochvíl S. Jak žít s psychózou 279, Kratochvíl S. Léčení sexuálních dysfunkci 349, Kratochvíl S. Sexuální starosti a radosti 229, Kratochvíl S. Základy psychoterapie 445, Krejčířová D., Vágnerová M. Psychodiagnostika dětí a dospívajících 897, Krch F. D. Mentální anorexie 257, Krch F. P., Málková I. SOS nadváha 195, Krch F., D. Bulimie jak bojovat s přejídáním 149, Krumphanzlová P. Zábavná cvičení, hlavolamy a bludiště 99, Krumphanzlová Knížka pro chytré děti 165, Křivohlavý J. Jak zvládat depresi 126, Křivohlavý J. Konflikty mezi lidmi 249, Křivohlavý J. Psychologie zdraví 349, Kubová L. Piktogramy učebnice + metodická příručka 80, Kudelová I. Malé dítě s těžkým poškozením zraku 55, Kudelová I., Květoňová L. Malé dítě s těžkým poškozením zraku. 55, Kulišták P. Neuropsychologie 449, Kutálková D. Logopedická prevence 175, Květonová-Švecová L. Oftalmopedie 75, Lairová S. Trénink paměti 169, Langmaier J. Dětská psychoterapie 449, Laniado N. Dítě a peníze 147, Leman E. Sourozenecké konstelace 195, Lhotová D. Ani den bez pohádky 235, Logopedie v praxi obrázkový PS 110, Logopedie v praxi 90, Looseová A. C. Grafomotorika pro děti předškolního věku 185, Looseová A. C. Pracovní listy grafomotorika 119, Lüllmann H., Mohr K. Barevný atlas farmakologie 495, Lynch Ch., Kidd J. Cvičení pro rozvoj řeči 179, Mabisreuntigerová J. M. Hry na každý den 215, Mac Gregor C. Zábavné činnosti pro celou rodinu 165, Macek P. Adolescence 219, Magee T. Šťastné dítě 115, Malá E., Pavlovský P. Psychiatrie 199, Matějček Z. Krizová situace v rodině očima dítěte 150,

28 Matějček Z. Osvojení a pěstounská péče 199, Matějček Z. Po dobrém nebo po zlém? 109, Matějček Z.. Co, kdy a jak ve výchově dětí 149, Matějíček Z. Dyslexie 119, Matoušek O. Mládež a delikvence 297, Meglinkovi D. a H. Kreslení jako cesta k sebevyjádření 265, Melicharková., Švecová L. Hračičky z krabičky 68, Mlčochová M. Šimonovy pracovní listy č. 10 Rozvoj obratnosti mluvidel a n. dýchání 79, Mlčochová M. Šimonovy pracovní listy č. 2 geometrické tvary 59, Moir Á. A. Proč muži nežehlí 269, Mokrošová I. Německo-český, česko-německý lékařský slovník 990, Monatová L. Použití speciální pedagogiky z vývojového hlediska 80, Monatová L. Speciálně pedagogická diagnostika z hlediska vývoje dětí 90, Mönks F. J. Nadané dítě 119, Muhlpachr P. Geragogika pro speciální pedagogy 90, Muhlpachr P. Sociální patologie 80, Müller O. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole 135, Mullerová M. F. Jak získat sebedůvěru a překonat nesmělost 197, Mumentmiller M. Neurologie 970, Munden A. Poruchy pozornosti a hyperaktivita 177, Nadeau M. Relaxační hry s dětmi 189, Náprava dyslektických a dysortografických obtíži u žáků zvl. škol 30, Náprava poruch binokulárního vidění 60, Narrewa A. Nenechte si ubližovat 268, Naumann F. Umění konverzace 199, Navrátil P. Romové v české společnosti 289, Nazare-Aga A. Láska a manipulace 209, Nazare-Aga A. Nenechte sebou manipulovat 197, Nešpor K. Návykové chování a závislost 179, Nešpor K. Vaše děti a návykové látky 179, Netter F. M. Anatomický atlas člověka 2 460, Niven D. 100 tajemství lidského úspěchu 195, Novák J. Využití výpočetní techniky pro zdravotně postižené 50, Novák T. Asertivní žena 129, Novák T. Sám sobě psychologem 179, Oakleyová A. Pohlaví, gender a společnost 139, Odezírání u sluchově postižených 55, Opožděný vývoj řeči dysfazie metodika reedukace 98, Orenstein J. 365 užitečných nápadů pro první rok 215, Orwin G. H. Dospívání kniha pro rodiče 149, Parlette S. Tipy, triky a techniky pro trénink mozku 249, Payneová H. Kreativní pohyb a tanec 179, Pelz H., Siegrit M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení 349, Pernerova R. A. Tabu v rodinné komunikaci 125, Peseschkian V. Příběhy jako klíč k dětské duši 139, Pike G., Selby D. Cvičení a hry pro globální výchovu 1 229, Pike G., Selby D. Cvičení a hry pro globální výchovu 2 209, Pilařová M. Šimonovy pracovní listy č. 5 grafomotorická cvičení 69, Pipeková J. Kapitoly ze speciální pedagogiky 165, Pipeková J., Vítková M. Terapie ve speciálně pedagogické péči 155, Plevová M. Dítě v nemocnici 22,

29 Pokorná V. Cvičení pro děti se specific. poruchami učení 159, Pokorná V. Rozvoj vnímání a poznávání 2 79, Pokorná V. Šimonovy pracovní listy č. 9 grafomotorika a kreslení 63, Pokorná V. Teorie a náprava vývojových poruch uč. a chování 445, Poul J. Nástin vývoje vyučování neslyšících 27, Pouthas V. Psychologie novorozence 459, Praško J. Asertivně proti stresu 149, Praško J. Jak se zbavit nadějí, stresu a úzkosti 159, Prekop J. Jak být dobrým rodičem 89, Prekopová J. Malý tyran 149, Procvičování prostorové orientace u sluchově postižených dětí (tabulky) 40, Prstová abeceda pexeso 45, Prstová abeceda samolepky 55, Průcha J. Teorie a analýza edukačního média 173, Prymula R. Biologický a chemický terorismus 159, Přinosilová D. Vybrané okruhy spec. pedag. diagnostiky a využití v praxi 75, Psychomotorický vývoj sluchově postižených dětí v předškolním věku 30, Pulda M. Včasná sluchově-řečová výchova malých sluchově postižených dětí 49, Pulda M. Integrovaný žák se sluchovým postižením v základní škole 43, Pulda M. Sluchová výchova u sluchově postižených dětí 76, Raser J. Jak vychovávat děti, se kterými se dá žít 155, Reedukace sluchu sluchově postižených dětí v předškolním věku 30, Riedlerová I. Hádanky a hlavolamy pro rozvoj myšlení dětí 159, Riefová J. F. Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole 279, Rigon E. Nepořádek 119, Rogge J. V. Děti potřebují hranice 147, Ronenová T. Psychologická pomoc dětem v nesnázích 169, Roseová A. Rozvíjíme sebedůvěru dětí 179, Rotgers F. Léčba drogových závislostí 195, Rougier R. Rozvíjíme logické myšlení 145, Rozvíjení sociálních dovedností sluchově postižených 1. díl zvládání důležitých životních situací 55, Rozvíjení sociálních dovedností sluchově postižených 2. díl výcvik sociálních interakcí 55, Rozvíjení zrakového vnímání a odezírání sluchově postižených dětí v předškolním věku 45, Rulíková K. Dvojčata 179, Růžičková M. Než půjdeme do školy 470, Růžičková M. Učíme se českou znakovou řeč 450, Růžičková M. Znakování pro každý den 230, Ryan S. Nejlepší hlavolamy a bludiště 168, Saladin C. Rodičovská autorita 119, Samuel D. Paměť 149, Sedláková M. Vybrané kapitoly z kongnitivní psychologie 295, Selikowitz M. Dyslexie a jiné poruchy učení 155, Serfontein G. Potíže dětí s učením a chováním 159, Severe S. Co dělat, aby se vaše děti správně chovaly 215, Sheehyová C. Průvodce dospělostí 339, Schneiderová S. Co by měli dívky vědět o lásce 177, Schneiderová S. Co by měli kluci vědět o lásce 169,

ABECEDNÍ REJSTŘÍK TITULŮ

ABECEDNÍ REJSTŘÍK TITULŮ ABECEDNÍ REJSTŘÍK TITULŮ Název Autor Strana EUR Název Autor Strana EUR 100 aktivit pro výuku angličtiny Hlavičková Z. 19 10,36 100 inspirací z Ekoateliéru Horová J. 60 10,24 12 klíčů k důsledné výchově

Více

ODBORNÁ LITERATURA AUTISMUS

ODBORNÁ LITERATURA AUTISMUS ODBORNÁ LITERATURA AUTISMUS Attwood T.: Aspergerův syndrom Bělohlávková, Gnanová E. Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem Beyer J., Gammeltoft L.: Autismus a hra Bondy A., Frost L.:

Více

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Program Celoživotní vzdělávání Akreditovaný kurz Doplňující pedagogické studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Akademický rok 2014/2015 Tematické okruhy

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R O Č N Í K LXIII V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 10 Vydáno: ŘÍJEN 2007 Cena: 264 Kč OBSAH Část normativní Sdělení MŠMT o pokračování ověřování prvků ŠVP (č.j.

Více

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika.

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika. Pedagogika pro střední školy Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová sociální pedagogika srovnávací pedagogika dějiny pedagogiky obecná pedagogika předškolní pedagogika pedagogika volného času speciální pedagogika

Více

9/09 PR 0415a Rodinné právo : Hrušáková, Milana, 80-210-3719-9 (brož.) 4., přeprac. a Brno dopl. :Masarykova vyd. univerzita,2005 201082009 122,50

9/09 PR 0415a Rodinné právo : Hrušáková, Milana, 80-210-3719-9 (brož.) 4., přeprac. a Brno dopl. :Masarykova vyd. univerzita,2005 201082009 122,50 1/09 Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2008 / 2/09 Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2009 / Pelech, Petr,

Více

Seznam vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů, které byly akreditovány MŠMT v systému DVPP

Seznam vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů, které byly akreditovány MŠMT v systému DVPP Seznam vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů, které byly akreditovány MŠMT v systému DVPP Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy v souladu s 26 odst. 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Informatika s didaktikou. Okruhy. Povinné předměty: A) Technické prostředky

Informatika s didaktikou. Okruhy. Povinné předměty: A) Technické prostředky Povinné předměty: Informatika s didaktikou Okruhy A) Technické prostředky a. kódování a jednotky informace, číselné soustavy, ukládání dat v počítači, formáty souborů b. architektura procesorů a architektura

Více

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky 1. Vědní obor pedagogika. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických disciplín. Vztah pedagogiky k ostatním vědám. Terminologie pedagogiky. Aktuální

Více

Název vzdělávacího programu: Samostatný vedoucí se zaměřením hudba, divadlo nebo tanec

Název vzdělávacího programu: Samostatný vedoucí se zaměřením hudba, divadlo nebo tanec Název vzdělávacího programu: Samostatný vedoucí se zaměřením hudba, divadlo nebo tanec Minimální kompetenční profil (MKP): Samostatný vedoucí dětí a mládeže - kulturní zaměření hudba nebo tanec nebo divadlo

Více

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dovolte mi Vás se začátkem nového školního roku pozdravit a představit Vám naši novou programovou nabídku. V uplynulém půlroce se znatelně projevilo, že je naše školství

Více

Návrh absolventských prací denní studium školní rok 2013/2014

Návrh absolventských prací denní studium školní rok 2013/2014 Návrh absolventských prací denní studium školní rok 2013/2014 Psychopedie 1. Práce asistenta ve speciálních zařízeních s dětmi s kombinovanými vadami 2. Poruchy příjmu potravy u osob žijících ve městech

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2014 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Aktualizace 1. 9. 2013 verze: 02092013-2 - verze: 02092013 Základní škola Jihlava,

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Vypracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Vypracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání JISTOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Platnost dokumentu:

Více

Přírůstkové číslo Signatura Název Autor ISBN Vydání Nakladatel.údaje Faktura Cena

Přírůstkové číslo Signatura Název Autor ISBN Vydání Nakladatel.údaje Faktura Cena 1/00 PR 0270a Teorie a praxe vězeňství II. : Hála, Jaroslav 80-7040-376-4 (brož.) 1. vyd. České Budějovice :Jihočeská univerzita, Fakulta 52,50 zdravotně sociální,1999 1/01 ZD 0036a Svět drog v Čechách

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 2 Název kurzu Specifické vzdělávání pracovníků v rezidenčních, terénních a asistenčních sociálních službách pro zdravotně postižené Cílová skupina Pracovníci

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2015 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 1 PROJEKTY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogické centrum realizovalo jako partner či jako dodavatel služby několik projektů

Více

UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. 5. ročník základních škol 6. 9. ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií Bližší informace o titulech najdete na www.spn.cz. UČEBNICE ČTENÍ A POMŮCKY PRO

Více

Školní vzdělávací program Základní škola, Zbraslav, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola, Zbraslav, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola, Zbraslav, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Škola pro život Verze I. z 23. 10. 0006 Platnost od 1. 9. 2007 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační

Více

Základní škola Kounice, okres Nymburk Školní vzdělávací program

Základní škola Kounice, okres Nymburk Školní vzdělávací program OBSAH 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy a charakteristika ŠVP... 4 2.1 Charakteristika školy... 4 2.1.1 Velikost a úplnost školy... 4 2.1.2 Vybavení školy... 5 2.1.3 Charakteristika pedagogického

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Informační technologie Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace PLACE HERE Informační technologie Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program. Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o.

Školní vzdělávací program. Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Školní vzdělávací program Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Verze 2.1.2007 z 01. 09. 2007 Platnost 30.06.2008 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika školy a ŠVP 6 2.1. Charakteristika školy 6

Více

Lidská práva a multikulturalita Pomoc obětem trestných činů Sociální vyloučení Ekologie a enviromentální výchova Legislativa

Lidská práva a multikulturalita Pomoc obětem trestných činů Sociální vyloučení Ekologie a enviromentální výchova Legislativa Ohrožení života a mimořádné události Linky důvěry Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Psychiatři a psychologové Další instituce: - Pedagogicko-psychologická poradna - Odbor sociálně-právní

Více