č listopadu PAMÁTKA ZESNULÝCH. ŽIVOT J.Kvičera

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2.11.2009 č.18. 2.listopadu PAMÁTKA ZESNULÝCH. ŽIVOT J.Kvičera"

Transkript

1 ŽAMBERSKÉ LISTY č.18 2.listopadu PAMÁTKA ZESNULÝCH ŽIVOT J.Kvičera Tak už to v životě chodí. Všechno má začátek a konec. Všechno se jednou rodí a na konci zazní pak zvonec Cesta ta někdy je dlouhá, však rychle se vzdaluje počátek Jindy zas chvilička pouhá a nic nelze vrátit už nazpátek. Tvé kroky dál Tě vedou tou cestou nálezů a ztrát Někdy je štes tí s Tebou a najdeš to, co máš rád. Jindy zas barvy se ztrácí jakoby v pozdním podzimu. Vzpomínky ve snách se vrací a častěji myslíš už na zimu... Jak velký mám života příděl? Kde stát bude jednou můj kříž? Naštes tí o tom, žes umřel, se Ty nikdy nedovíš foto: Pavel Morávek MIMOŘÁDNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VEŘEJNÉ LOSOVÁNÍ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY Z ROZPOČTU MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA BARIUM

2 2 ŽAMBERSKÉ LISTY Zprávy z radnice Město Žamberk oznamuje, že ve středu v 15:00 hodin se bude konat ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Žamberk (budova MěÚ, Nádražní 833) VEŘEJNÉ LOSOVÁNÍ uchazečů o byt pro příjmově vymezené osoby o přidělení bytu č. 19 určeného pro příjmově vymezené osoby v domě čp v Žamberku. O výsledku losování budou vylosovaní uchazeči o byt písemně vyrozuměni. Město Žamberk VYHLAŠUJE NÁJEM BYTU PRO PŘÍJMOVĚ VYMEZENÉ OSOBY dle Pravidel pro pronájem bytů pro příjmově vymezené osoby 1. Adresa bytu: Žamberk, ul. U Polikliniky 1054, číslo bytu: 19. velikost bytu: 1+1, nadzemní podlaží: 7, podlahová plocha vč. sklepa: 53,9 m 2, základní měsíční nájemné: cca 2.450,- Kč, vratná kauce na byt: 5.000,- Kč před převzetím bytu. Nájemní smlouva bude sepsána na dobu určitou dvou let. PROHLÍDKA BYTU JE MOŽNÁ v pondělí od 14:00 do 14:30 hod. Rozhodnutí o přidělení bytu bude oznámeno písemně do středy Poslední možnost podání žádosti: pondělí do 17:00 hod. na MěÚ v Žamberku (budova radnice) k rukám pí Kamily Borovičkové, sekretariát starosty (zde jsou také k vyzvednutí tiskopisy žádosti, které dále můžete získat na internetových stránkách ( městský úřad formuláře ) nebo v sekretariátu starosty. Podrobné informace: úřední deska města DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ V úředních dnech 4., 11. a 18. listopadu 2009 středy bude odbor sociálních věcí a zdravotnictví z důvodu školení UZAVŘEN. Mgr. Dagmar Ducháčková,vedoucí odboru SOCZ PORUCHY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VOLEJTE v pracovní době od 6:30 do 15:00 hod. na tel.č , mimo pracovní dobu na tel.č Ivan Vrkoč, jednatel TS, s.r.o. OZNÁMENÍ N Vážení čtenáři, oznamujeme Vám, že REDAKCE ŽAMBERSKÝCH LISTŮ bude ve dnech UZAVŘENA. Příspěvky přijímá paní Hana Borovičková, právní oddělení MěÚ Žamberk. OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA ŽAMBERKA Městský úřad Žamberk, oddělení územního plánování, oznamuje v souladu s ustanovením 47 odst. 2 a 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, projednání návrhu zadání o změně č. 3 územního plánu města Žamberka. Návrh zadání změny č. 3 územního plánu je vystaven k nahlédnutí na Městském úřadu v Žamberku, odboru regionálního rozvoje a územního plánování (budova radnice, Masarykovo náměstí čp. 166, I. patro, č. dv doporučujeme využít úřední dny: pondělí a středa 8:00 11:00 a 12:00-17:00 h a čtvrtek 8:00 11:00 h., příp. dohodu na č. tel ) od do Návrh zadání změny č. 3 územního plánu je vystaven na internetové adrese (odkaz Úřední deska, sekce Projednávání územních plánů a změn ). Do může každý uplatnit své připomínky. K připomínkám uplatněných po uvedené lhůtě se nepřihlíží. Martin Mimra, REÚP Zveme Vás na mimořádné jednání zastupitelstva města 3. listopadu 2009, které se koná od 16:00 hod. v jednacím sále zastupitelstva města III.poschodí, Nádražní ul.833 v Žamberku. Program jednání: Projednání výstavby víceúčelové sportovní haly Finance Majetek města Podrobnosti najdete na plakátech a na úřední desce. Městský úřad Žamberk OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Ing. Ivan Prchal, tajemník Městského úřadu s rozšířenou působností v Žamberku, vyhlašuje dle 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, výběrové řízení na pozici: administrativní pracovník/pracovnice spisovny pracovní poměr na dobu určitou (2-3 roky), platová třída 8 Požadujeme: střední vzdělání s maturitní zkouškou, dobré komunikační schopnosti, dovednost pracovat na PC (Office, Windows, Excel, Internet), samostatnost, časovou flexibilitu. Výhodou: praxe v oboru, znalost vedení spisové služby, spisovny a archivace dokumentů. Předpoklady: státní občanství ČR, u cizího státního občana trvalý pobyt v ČR, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost. Nabízíme: možnost trvalého vzdělávání a osobního růstu, 8. platovou třídu. Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče, kontaktní spojení. K přihlášce je nutno přiložit: motivační dopis, strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Předpokládaný termín nástupu: prosinec 2009, příp. dle dohody Místo výkonu práce: Městský úřad v Žamberku Vaše přihlášky v písemné podobě doručte nejpozději do včetně na adresu: Tajemník Městského úřadu Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk. Telefon: , Obálku označte: NEOTVÍRAT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ SPISOVNA Ing. Ivan Prchal, tajemník Městského úřadu Městský úřad Žamberk OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Ing. Ivan Prchal, tajemník Městského úřadu s rozšířenou působností v Žamberku, vyhlašuje dle 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, výběrové řízení na pozici: vedoucí odboru správního a dopravy pracovní poměr na dobu určitou (2-3 roky), platová třída 11 Požadujeme: minimálně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v oboru veřejná správa, správní právo, dobré komunikační a vyjednávací schopnosti, dovednost pracovat na PC (Office, Windows, Excel, Internet), samostatnost, časovou flexibilitu. Výhodou: praxe v oboru, zvláštní odborná způsobilost dle zákona č. 312/2002 Sb., aktivní znalost AJ nebo NJ. Předpoklady: státní občanství ČR, u cizího státního občana trvalý pobyt v ČR, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost. Nabízíme: průběžné vzdělávání, 11. platovou třídu. Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče, kontaktní spojení. K přihlášce je nutno přiložit: motivační dopis, strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Předpokládaný termín nástupu: leden 2010, příp. dle dohody Místo výkonu práce: Městský úřad v Žamberku Vaše přihlášky v písemné podobě doručte nejpozději do včetně na adresu: Tajemník Městského úřadu Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk. Telefon: , Obálku označte: NEOTVÍRAT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VEDOUCÍ SPDO Ing. Ivan Prchal, tajemník Městského úřadu

3 ŽAMBERSKÉ LISTY 3 Nečekaná sněhová nadílka ve čtvrtek 15.října 2009 způsobila polámání větví nebo i prasknutí kmenů listnatých stromů na Žambersku. Na fotografii vidíme poškozený okrasný javor u židovského hřbitova, který zcela znemožnil vstup brankou na hřbitov. Vlaďka Šulcová foto: V. Šulcová Finanční příspěvky Z ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA NA ROK 2010 Zájemci o finanční příspěvek z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na podporu spolkového života a volnočasových aktivit již mohou podávat žádosti na rok Podmínky jsou stejné jako v minulém roce: Žadateli o příspěvek mohou být nestátní neziskové organizace především občanská sdružení a výjimečně i jiné právnické a fyzické osoby působící v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví ve městě Žamberku nebo zabezpečující tyto aktivity pro občany Žamberka. Žádost se podává na předepsaném formuláři (stejném jako loňský rok). V žádosti musí být povinně uveden zejména účel, na který budou prostředky použity, požadovaná výše příspěvku, identifikace žadatele a musí být doloženy podklady potřebné pro posouzení žádosti, především projekt využití příspěvku včetně předpokládaného přínosu pro činnost žadatele. Žádosti lze stáhnout z webových stránek města www. zamberk.cz, sekce Městský úřad - Formuláře, odbor finanční ( Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Žamberka - sportovní činnost pro sportovní organizace nebo Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Žamberka - mimosportovní činnost pro ostatní organizace), příp. požádat o zaslání na Žadatel je povinen předložit doklad potvrzující jeho řádnou registraci (doklad o registraci občanského sdružení na ministerstvu vnitra, zřizovací listinu apod.) a musí prokázat řádné vedení účetní evidence. Žádost o příspěvek se podává písemně ve dvojím vyhotovení do 15. listopadu 2009 (v kategorii mládežnických projektů až do 31. ledna 2010). Vyplněnou žádost lze odevzdat na podatelně MěÚ nebo přímo na příslušném odboru MěÚ, případně může být zaslána poštou. Žádosti budou posuzovány v souladu s Pravidly pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu města Žamberka, která jsou zveřejněna na v sekci Pravidla. Je ve vlastním zájmu každého subjektu, aby žádost o příspěvek podal včas, protože žádosti zasílané během roku, tj. po schválení rozpočtu města na rok 2010, nebude již možné uspokojit. Vyúčtování příspěvku poskytnutého na rok 2009 se odevzdávají do 31. ledna 2010 odboru finančnímu MěÚ a oddělení kultury, vzdělávání a sportu MěÚ (mládežnické projekty). Robert Charfreitag, referent finančního odboru SEZNÁMENÍ S MOŽNÝM OHROŽENÍM V souladu se zákony o IZS a krizový zákon č. 239 a 240/2000 Sb. a na základě usnesení Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Žamberka vydal Městský úřad Žamberk dokument Seznámení právnických a fyzických osob s možným ohrožením, připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva platný pro správní obvod ORP. Dokument nahrazuje vydání z roku 2004 distribuované do domácností v rámci města Žamberka. Základním výchozím dokumentem je Analýza rizik pro správní obvod ORP Žamberk Dokument v úvodu specifikuje platnou legislativu v havarijní a krizové oblasti, výchozí dokumentaci a dostupné zdroje dalších informací; v informační části představuje správní obvod obce s rozšířenou působností, poskytuje přehled hrozeb na úrovni ČR, upřesňuje složení základních havarijních a krizových orgánů a poskytuje přehled důležitých telefonních čísel; ve své 3. části ochrana obyvatelstva specifikuje hlavní úkoly a předává návod na chování a sebeochranu osob po zaznění sirény, při evakuaci a nouzovém přežití, při ukrytí a úniku nebezpečných látek; ve 4. části pak specifikuje osmnáct možných rizik a jejich vznik pro správní obvod ORP Žamberk a činnost osob, složek a orgánů při jejich vzniku. Do konce roku bude vydán obdobný dokument pouze pro město Žamberk. A kde se můžete s uvedeným dokumentem seznámení osob s možným ohrožením seznámit? 1. Na webových stránkách města (www.zamberk.cz) v sekci Bezpečnost obyvatel. 2. Přímo na odboru obrany a kriz. řízení MěÚ Žamberk (Nádražní 833, III.NP) Ing.Vladimír Fikejs, ved. odboru obrany a kriz. řízení BIOODPADY Svoz bioodpadů ze speciálních hnědých nádob proběhne v letošním roce ještě v následujících termínech: 3. listopadu 2009, 17. listopadu 2009 a nově 15. prosince 2009 V roce 2010 budou svozy bioodpadů organizovány podobně jako letos, vždy v úterý, od dubna do listopadu 1 x za 14 dní. V ostatních měsících, tedy v lednu až březnu a v prosinci, předpokládáme, že bude organické hmoty méně, proto by byl svoz 1 x za měsíc. Tento návrh musí být ještě schválen. Do konce října 2009 zapůjčilo město Žamberk svým občanům celkem 500 ks sběrných nádob, z nichž bylo letos prozatím dopraveno do kompostárny v Dlouhoňovicích téměř 190 tun bioodpadů. Děkujeme všem, kteří důsledně třídí své odpady. Případné dotazy vám zodpovíme na odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ Žamberk, tel (A.Hovádková) nebo v TS ŽAMBERK s.r.o., tel. č , (J.Stejskalová, I.Vrkoč). Za odbor ŽPZE Bc.Alena Hovádková Městská policie informuje V období od do eviduje Městská policie Žamberk celkem 91 událostí, z toho bylo 46 přestupků. 4 přestupky byly postoupeny příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání. Zbylé přestupky vyřešila Městská policie uložením blokové pokuty na místě, u méně závažných přestupků postačila domluva. V polovině měsíce září řešili strážníci krádež v prodejně Penny market během polední pauzy si zde odskočil krást třináctiletý žák základní školy. Jmenovaný byl hlídkou MP předán zákonnému zástupci a věc byla oznámena příslušnému sociálnímu odboru MÚ. Jen o pár dní později řešili strážníci další způsobenou škodu - tentokrát v prodejně Billa, kde byl přistižen 22letý muž z Rychnovska. Mladík se ale zboží nepokusil pronést přes pokladnu, ten se tam hodlal rovnou zadarmo najíst. Věc byla vyřízena v blokovém řízení uložením pokuty. A poslední z krádeží, kterou strážníci v tomto období řešili, byla krádež drogistického zboží v prodejně Konzumu. 55letý muž z Orlickoústecka byl strážníky předán Policii ČR pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže, protože byl v posledních třech letech trestán za majetkový trestný čin. První říjnový den byli strážníci přivoláni do jedné z místních heren, kde podnapilý host fyzicky napadl jiného hosta a kopal do něho na zemi. Útočník nakonec skončil na protialkoholní záchytné stanici. Další událost ve které hrál roli alkohol řešili strážníci ve druhé polovině měsíce září, kdy byli přivoláni k jedné menší dopravní nehodě v Žamberku. U 30letého řidiče z Pardubic zjistili strážníci provedenou orientační dechovou zkouškou 1,73 promile alkoholu. Řidič se bude zpovídat z trestného činu řízení pod vlivem návykové látky. Kuriózní věc se stala jedné majitelce štěněte ze Žamberka, která ho půjčila svému známému aby jí ho pohlídal, ten nelenil a psa prodal jiné osobě. Pes je již zpět u svého majitele. Třináctka bude zřejmě smolným dnem pro 16letého mladíka z Líšnice, který jezdil do školy na motocyklu, který není registrovaný v evidenci motorových vozidel. Městská policie postoupila podezření ze spáchání přestupku k projednání příslušnému správnímu orgánu. V polovině října byla hlídka MP přivolána do jednoho bytového domu v Žamberku, odkud se z bytu ozývalo zoufalé volání o pomoc. Při příjezdu na místo strážníci zjistili, že do bytu se dobývají exekutoři a uživatelka bytu se jim v jejich výkonu snažila zabránit Mimo výše uvedené události řešili strážníci v období od do například 2x krádež finanční hotovosti, krádež kabelky s doklady a klíči od vozidla, krádež mobilního telefonu, poškozování cizí věci neoprávněným vylepováním plakátů u těchto přestupků nebyl zjištěn pachatel nebo je věc ještě v šetření. Dále strážníci řešili 3x stížnost na rušení nočního klidu, 5x byl hlídkou MP proveden odchyt toulavých psů, ve čtyřech případech usměrňovali strážníci provoz na pozemní komunikaci z důvodu dopravní nehody. Za MP: Kamil Luňáček POLICIE ČR žádá občany o spolupráci LOUPEŽNÉ PŘEPADENÍ BANKY - PACHATEL MĚL ZBRAŇ Ve středu 14. října 2009 o půl páté odpoledne došlo v Jablonném nad Orlicí k loupežnému přepadení banky. Neznámý pachatel s pistolí v ruce po ženě za přepážkou požadoval peníze. Po jejich vydání banku okamžitě opustil. Ke zranění osob nedošlo. Pachatel je vysoký okolo 180 cm, silnější postavy, z pod kapuce byly vidět blond nebo odbarvené vlasy. Na očích měl dioptrické brýle s obdélníkovými černými silnějšími obroučkami. Muž byl oblečen do dvou mikin. Spodní mikina, od které měl na hlavě po celou dobu kapuci, byla tmavomodré barvy. Vrchní mikina byla černá, také s kapucí a se zapínáním na zip a na levé části měla nápis C 72. Mluvil plynně česky. Žádáme občany, kteří by mohli jakoukoli informací přispět ke zjištění totožnosti pachatele tohoto závažného trestného činu, aby se obrátili na kteroukoli policejní služebnu nebo zavolali přímo na linku tísňového volání 158. por. Bc. Iveta Lehká

4 4 ŽAMBERSKÉ LISTY Náš rozhovor 10. října 2009 uplynul rok, kdy na funkci starosty města byl schválen pan Jiří Dytrt. Vzhledem k tomu, že nástup na pozici starosty města vzešel za poněkud nestandardních podmínek, po odvolání tehdejšího starosty, a to uprostřed volebního období, požádala jsem o krátký rozhovor. ŽL: Jaké jste si stanovil, po zvolení do funkce starosty města, úkoly? JD: Budu- li jmenovitě zmiňovat témata, která jsem si stanovil, tak to bylo v oblasti sportu zahájení výstavby víceúčelové sportovní haly, rekonstrukce atletické dráhy a tribuny fotbalového stadionu. Dále propojení města Žamberka s městem Letohradem cyklostezkou. V oblasti školství to byla především rekonstrukce obou budov základních škol a mateřské školky Sluníčko na Knopově náměstí. V oblasti bytové politiky jsem si stanovil dokončit výstavbu bytových domů v ulici Tylova a připravit infrastrukturu na výstavbu bytových domů. V oblasti bezpečnosti to bylo především zrealizovat všechny výkupy a kroky pro realizaci protipovodňových opatření. V oblasti dopravy, která je pro rozvoj města velmi důležitá, to bylo vytvoření podmínek pro přivedení přivaděče z rychlostní komunikace R35 a v této souvislosti připravovat území pro průmyslovou zónu pro investora a následného zaměstnavatele našich občanů. ŽL: Jak byste svou práci za uplynulý rok vyhodnotil, co se podařilo či nikoli? JD: Rok 2009 byl náročný minimálně ze dvou důvodů. Za prvé z důvodu sestavení rozpočtu, protože nikdo netušil jak se daňové příjmy budou vyvíjet, a za druhé z velkého nasazení práce zastupitelů, protože zastupitelstvo města zasedalo 10x, a to znamenalo mnoho příprav, aby podklady pro jednání zastupitelstva byly dobře připraveny. Uplynulý rok se podařily rekonstrukce obou budov základních škol. V oblasti bytové politiky se podařilo připravit lokalitu na výstavbu bytových domů pro dalšího investora, který zde v Žamberku chce natrvalo umístit své zaměstnance. V oblasti bezpečnosti se nám daří zrealizovat všechny výkupy a kroky pro realizaci protipovodňových opatření. V oblasti dopravy, jsme vytvořili podmínky pro přivedení přivaděče z rychlostní komunikace R35 a v této souvislosti připravujeme území pro průmyslovou zónu. ŽL: Máte před sebou ještě celý rok práce, co byste si přál, jaké jsou Vaše cíle? JD: Na příští rok je naplánováno zahájení výstavby víceúčelové sportovní haly, rekonstrukce atletické dráhy a tribuny fotbalového stadionu, propojení města Žamberka s městem Letohradem cyklostezkou. V oblasti školství je to především rekonstrukce mateřské školky Sluníčko na Knopově náměstí. V oblasti bytové politiky to je dokončení výstavby bytových domů v ulici Tylova. V oblasti bezpečnosti je to realizace kamerového systému z důvodu zvýšení bezpečnosti občanů města.v oblasti kultury je to rekonstrukce Divišova divadla včetně výměny sedaček a rekonstrukce divadelní kavárny. Dále nákup objektu sloužícího ke kulturním akcím města a občanů, tzn. objekt Panoramy a bývalých Vinařských závodů. V oblasti dopravy je to především dokončení úpravy zklidněné zóny od kostela za tržnici, neboli pěší zóna. ŽL: Co Vás v poslední době potěšilo a naopak rozzlobilo? JD: Těší mě, že Rada města a Zastupitelstvo města pracuje tak, aby na konci jednání byly vždy zájmy města a občanů nad osobními zájmy. Těší mě, že vize a předsevzetí, které jsem si po volbě stanovil, se z velké části společně s mými kolegy daří realizovat. Těší mě, že město Žamberk je vnímáno jako spolehlivý partner a že poskytovatel dotací a příspěvků má zájem do města tyto finance uvolňovat. Co mě netěší, je to, že se město dlouhodobě potýká s poklesem trvale žijících obyvatel a právě proto vytváříme pobídky pro investory. Zároveň se nedaří zajistit či jinak podpořit další zaměstnavatele, kteří by vytvořili nová pracovní místa pro naše občany. Děkuji za rozhovor. Pro ŽL se ptala Vlasta Pavlousková ASOCIACE STAROSTŮ Dne 8. října t.r. proběhlo v Litomyšli pracovní setkání starostek a starostů pověřených měst v Pardubickém kraji tzv. asociace starostů. Za město Žamberk se jednání zúčastnil starosta města Jiří Dytrt. Z jednání vzešel požadavek na hejtmana Pardubického kraje Mgr. R. Martínka, viz níže: Vážený pane hejtmane, dovolte, abych jménem Asociace starostů obcí s rozšířenou působností Pardubického kraje vyjádřila stanovisko k návrhu Koncepce zdravotnictví Pardubického kraje v letech Přestože jednotlivá města připomínkovala návrh prostřednictvím usnesení svých orgánů, předkládáme Vám tímto naše společné stanovisko: Asociace starostů obcí s rozšířenou působností požaduje dodržení zásady, že veškerá navrhovaná a následně přijímaná opatření v rámci Koncepce zdravotnictví Pk nesmí snížit kvalitu a rozsah zdravotní péče a omezit dostupnost poskytované zdravotní péče všem občanům Pardubického kraje bez rozdílu. Předsedkyní asociace je starostka města Hlinska PhDr. Magda Křivanová. jd- POVODŇOVÁ BESEDA Dne se konala v zasedacím sále města Žamberka povodňová beseda s občany. Hlavním cílem této besedy bylo seznámení s připravovanou stavbou protipovodňových opatření ve městě. Akce se zúčastnilo 30 stavbou převážně dotčených občanů a pozvaní hosté: Ing. Jirásek, ředitel pro správu povodí z Povodí Labe,s. p. Hradec Králové; p. Jindra, vedoucí střediska povodí Labe,s.p. a Ing. Jakoubek, projektant dokumentace pro územní řízení (Agroprojekce Litomyšl,s.r.o.). Besedu moderoval starosta města Jiří Dytrt. V první části seznámil přítomné Ing. Fikejs, ved. odboru obrany, na připravené prezentaci a grafickém zobrazení s podmínkami a požadavky pro účast v programu Podpora prevence před povodněmi II a s vlastním umístěním a parametry připravované stavby (v případě přidělení dotace zahájení stavby v r. 2011). Poukázal také na to, že dotace je přidělena jen na stavbu na pozemcích města nebo státu a na související problémy s odkupem malých částí pozemků výše sokolovny, nutných pro zachování stávající lipové aleje a prostorovou ochranu této části města. Ve druhé části následoval blok otázek a odpovědí. Přítomní se mj. ptali na: 1. Jak bude řešeno oplocení pozemků občanů, které bude stavbou dotčeno? Odpověď: nová betonová stěna bude zároveň i podezdívkou pod nový plot, který bude zabezpečen městem při dokončení stavby (starosta) 2. Co se starou, nezmapovanou kanalizací, která má rovněž vliv na povodně? Odpověď: Každý vývod bude zachován i v nové nábřežní zdi. Nutné zmapovat starou kanalizaci z dostupných materiálu s p. J. Venclem i ze znalostí občanů (Ing. Jirásek, starosta) 3. Jak bude zabezpečen pravý břeh v horní části ul. Lipová, kde není stavba plánována? Odpověď: Podle měření by obytné domy neměly být dotčeny. Přesto projektant přislíbil nové měření a porovnání s projektem (Ing. Jakoubek). 4. Proč je koryto zaneseno a neprobíhá pravidelně kosení trávy v břehové části? Odpověď: Sekání lze uskutečnit až na podzim po uhnízdění ptactva v travinách. Sedimenty v řece jsou minimální a čištění se provádí v cyklech 7-15 let (nebo po povodni) podle přidělených finančních prostředků státem a rovněž v závislosti na rozsahu území spravovaných Povodím Labe a disponibilních silách a prostředcích. (Ing. Jirásek, p. Jindra) 5. Proč nechráníme město na padesátiletou nebo stoletou vodu, ale jen na dvacetiletou? Odpověď: Ing. Fikejs poukázal na svou prezentaci proč byla vybrána ochrana na Q20. Ing. Jirásek doplnil: Žamberk leží pod vodním dílem Pastviny (VD), která má transformační účinek a značně sníží povodňové průtoky. ČHMÚ má oficiální data pro jednotlivé průtoky (Q5, Q20, ) spočítány bez vlivu VD a pokud vezmeme v úvahu i vliv přehrady bude Žamberk chráněn na Q50. Proti Q100 (popř. Q50) se chrání historická centra velkých měst. 6. Negativní vliv jezu Mosilana na průtoky a usazování sedimentů, které v řece hnijí a zapáchají, co s tím? Odpověď: Starosta poukázal na stávající majetkové vztahy k jezu (v současnosti 3 spoluvlastníci z Prahy) a MVE a na současný provoz díla. Ing. Jirásek pak vyzdvihl zákonné povinnosti vlastníka díla k péči o jez a část koryta v oblasti vzdutí. Nelze čerpat dotaci na soukromý majetek úpravu jezu. Jez má na povodňové průtoky jen minimální vliv. Město bude vyžadovat, v rámci správním řízení při schvalování manipulačního řádu, doplnit povinnosti v protipovodňové i hygienické (proplachování koryta) oblasti. (Ing. Fikejs) Ing. Jakoubek pak poukázal na nezbytné přehodnocení povodňového plánu města a záplavového území (včetně aktivní zóny) po dokončení stavby a na zákonnou povinnost majitelů nemovitostí v záplavovém území zpracovat Povodňový plán nemovitosti. Ing. Jirásek v závěru apeloval na občany a představitele města, aby v ruku v ruce dořešili majetkové vztahy pro stavbu, včetně kupních smluv a na konkretizaci zpracovaného projektu. V opačném případě nebude tato významná stavba realizována a město přijde i z příp. důvodu negativního postoje 1-2 občanů o možnost protipovodňové ochrany osob a majetku. Rovněž je nutné včas doplnit stanoviska všech dotčených vlastníků nemovitostí podél toku (tyto město oslovilo). Zároveň vyzývám ke spolupráci Vás občany při urychleném vznesení požadavků, připomínek, námětů i historických poznatků (přímo na odbor obrany), aby je projektant zahrnul do dokumentace stavby. Následné více náklady již nebude možné čerpat z dotace. Ing. Vladimír Fikejs, vedoucí odboru obrany a KŘ

5 ŽAMBERSKÉ LISTY 5 Z redakční pošty příspěvky zveřejněné v této rubrice nevyjadřují názory členů Redakční rady a nejsou redakčně upravovány. PODĚKOVÁNÍ V letošním roce se uskutečnily dvě významné vzpomínkové akce. Nejprve to byly oslavy 100. výročí narození genmjr. in memoriam Josefa Knopa a připomenutí 65.výročí příchodu paraskupiny BARIUM do Žamberka. Rozhodně se nedá říci, že by jejich příprava a provedení byly jednoduchou a rutinní záležitostí. Škoda také byla, že při vzpomínkové akci bylo velmi špatné počasí, které nám zdaleka neumožnilo předvést celý program, který jsme měli připravený. Ještěže 3. října se na nás počasí více než usmálo, a tak návštěvníci mohli nerušeně sledovat celý program. Bylo pro mne ctí, že jsem byl Radou města pověřen tyto akce vytvořit a uskutečnit. Proto jsem si k sobě vybral lidi, o kterých jsem věděl, že se na ně mohu plně spolehnout, že nebudou pouhými vykonavateli, ale aktivními a tvůrčími spolupracovníky. Záměrně je zde uvádím v abecedním pořadí: Ing. Vladimír Fabián, Martin Mimra, Vlaďka Šulcová a Zuzana Žváčková. Bez nich bych opravdu tyto akce nemohl uskutečnit. Mají můj obdiv a dík. Děkuji panu starostovi, Radě města a pracovníkům Městského úřadu za podporu a vstřícnost. V neposlední řadě děkuji panu vikáři Oldřichu Kučerovi za sloužení mší za Josefa Knopa, Josefa Šanderu a Josefa Žižku, městským složkám ANIMO a FIDIKO za spolupráci při vlastním průběhu slavností, Městskému muzeu v Žamberku za poskytnutí prostor a za pomoc při realizaci výstav, které byly součástí oslav. Děkuji také paní Janě Fialové za tlumočení při návštěvě plk. J. Athilla, žamberským skautkám a skautům, kteří se významně a zásadně podíleli na přípravě areálu, stavbě stanů a dalších pracích a jejich následnému úklidu a odnášení věcí, kdy zůstávali takřka poslední na místě, ZUŠ v Žamberku, jmenovitě panu Tyrnerovi a jeho orchestru, který svým vystoupením na pietních aktech velmi významně přispěl k jejich důstojnému průběhu, a také dalším učitelům a žákům ZUŠ, kteří vystupovali na vernisážích výstav v muzeu. Nemohu opomenout Technické služby Žamberk, které prostřednictvím pana Vrkoče velmi ochotně a rychle plnily naše požadavky, 1. FC Žamberk s jejich spoluprací a zapůjčením laviček, SDH Žamberk a provozovatele Autocampingu za vytvoření zázemí pro vystupující členy Klubů vojenské historie, Městské policii a Policii ČR za pomoc při jízdách historických vozidel a dalším, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na zdárném průběhu akcí. Vladislav Severin, vedoucí organizačního výboru PODĚKOVÁNÍ Děkuji panu Jaroslavu Tajbrovi, řediteli ZŠ 28.října v Žamberku, za uspořádání vzpomínkové akce k výročí popravy mého otce Čeňka Dolečka v Drážďanech. Vzpomínka se uskutečnila u hájenky na Luhu, kde byla celá rodina zatčena gestapem. Poděkování rovněž patří učitelkám a všem žákům, které neodradilo ani velmi nepříznivé počasí. Všichni ušli 8km a potom dokázali pozorně naslouchat a ptát se. Tuto důstojnou vzpomínku vnímám jako úctu ke všem, kteří položili životy za svobodu své vlasti. H.Faltusová Dolečková s rodinou PODĚKOVÁNÍ PĚVECKÉMU SBORU KORÁLKY V neděli se v kunvaldském kostele sv. Jiří konal již VIII. benefiční koncert na opravu omítky kostela. Děkujeme touto cestou pěveckému sboru KORÁLKY ze Žamberka za krásné hudební vystoupení. Dále děkujeme Domovu pod hradem Žampachem za taneční vystoupení, kterým obohatili náš benefiční program. Děkujeme za snahu a nadšení se kterým všichni účinkující vystupovali na tomto koncertě i v minulosti na mnoha dalších beneficích v Kunvaldě. Velmi tím pomohli k dokončení omítky kostela sv.jiří. Za farnost Kunvald Marta Gregušová UPOZORNĚNÍ OSTEOPOROSA (odvápnění kostí) Denzitometrické měření hustoty kostní tkáně na poliklinice v Žamberku. Dne a máte možnost si nechat přeměřit na periferním denzitometru hustotu kostní tkáně. Jedná se o spolehlivou metodu která osteoporosu vyloučí, případně potvrdí. Vyšetření je bezbolestné, celkově trvá asi 5 minut. Objednání k vyšetření v ordinaci ortopedie na poliklinice v Žamberku je nezbytné - tel nebo , nebo osobně v ordinaci. Vyšetření není hrazeno ze zdravotního pojištění se toto vyšetření uskuteční na ortopedii v Červené Vodě. Nečekaná sněhová nadílka v Žamberku foto: V. Kalous OSTEOPOROTICKÉ MINIMUM Osteoporóza - řídnutí kostí -- nemoc postihující kosti a způsobující jejich snadnou lámavost Základ pevných a zdravých kostí se vytvoří do roku věku Po 30. roce kostní hmoty již jen postupně ubývá Osteoporóza může postihnout ženy i muže, obvykle po roce věku Riziko pro ženy je výrazně vyšší Nejčastější obtíží, kterou vás Osteoporóza postihuje, jsou zlomeniny způsobené i relativně malým násilím a následné omezení vašich každodenních aktivit Nejčastější osteoporotickou zlomeninou je zlomenina krčku kosti stehenní, předloktí nebo kompresivní zlomeniny obratlů Největší pravidelné úbytky kostní hmoty postihují ženy, a to v a po menopauze Již probíhající úbytek kostní hmoty však můžete správnou životosprávou významně zpomalit (pravidelný přísun vápníku) Osteoporóze se tedy můžete účinně bránit prevencí a v případě postižení ji lze také úspěšně léčit Klíčovými faktory pro prevenci osteoporózy jsou zdravý životní styl, dostatečný přísun vápníku, vitaminu D a dalších minerálů a pravidelný pohyb MUDr. Miloš Jansa

6 6 ŽAMBERSKÉ LISTY Setkání v knihovně Raduj se, člověče, nad svým osudem neplač. Usměj se bez křeče a na pilu vždy netlač. Věř svým snům, člověče, tak jako malé dítě. Štes tí neuteče, když včas rozhodíš sítě. Na foto V. Šulcové zleva : M. Dušek, J. Lukášek, M. Bělohlávek, J. Havel a M. Vídenský Verše letohradského mladého autora Martina Vídenského zazněly ve středu 7. října odpoledne v čítárně Městské knihovny v Žamberku. Z úst tohoto básníka, který má prý teprve všechno před sebou, jsme si poslechli i další básně z jeho tří již vydaných sbírek. Je připravena čtvrtá knížka, která jistě zaujme čtenáře, i když je známo, že v současné době se poezie spíše moc nenosí, ale vybrané ukázky v podání autora byly velice zajímavé a rozhodně nás zaujaly. Josef Havel z Ústí nad Orlicí, autor knih literatury faktu, převážně zaměřených na události 2. světové války, se zmínil prostřednictvím ukázky přečtené Miloslavem Bělohlávkem, členem žamberského Divadelního spolku Diviš, o odboji v našem městě a okolí. Účastníci Setkání v knihovně mohli vyslechnout ukázku o hrdinství členů rodiny Dolečkových. Paní Hana Faltusová ze Žamberka, roz. Dolečková, pamětnice a přímá účastnice válečných událostí, byla též čtení ukázky přítomna jako vzácný host této zdařilé již tradiční podzimní akce. Další účastník besedy Josef Lukášek, autor krásných pohádek o Kačence princezně Orlických hor, přečetl z knihy Korunka princezny Kačenky pohádku, kterou si dospělí rádi poslechli. Mnozí ani neměli tušení, že postava Rampušáka se narodila právě v Žamberku. Celou besedou provázel jako obvykle spisovatel Milan Dušek (rozhovor s tímto autorem přinesly ŽL č.9/2008). Nezapomněl seznámit účastníky setkání s činností Východočeského střediska Obce spisovatelů v Pardubicích a představit členy skupiny Orlicko a vydávaný Bulletin. V závěru akce byl dán prostor na dotazy, které tentokrát směřovaly k literatuře faktu, i když pan spisovatel Josef Havel nebyl v Žamberku poprvé. Byl přítomen i přijetí starostou města p. Jiřím Dytrtem na žamberské radnici v sobotu 3. října u příležitosti oslav 65. výročí příchodu skupiny Barium do Žamberka Polska a účastnil se také oslav 100. výročí narození gen. Josefa Knopa v květnu letošního roku. Na besedě ochotně vyprávěl o své nelehké práci při sbírání faktografických údajů pro své knihy. Ale co mají dělat ostatní autoři, když jsou múzy na dovolené, tajemstvím zůstalo. V závěru besedy proběhlo losování účastníků, kteří si odnesli knihy přítomných autorů s věnováním, a na koho se tentokrát štes tí neusmálo, mohl si knížky vydané v nakladatelství OFTIS zakoupit. Protože ředitelka knihovny paní Hana Absolonová měla připraveno ještě velké překvapení v podobě dalšího losování, návštěvníci besedy se mohli radovat, usmívat a věřit, že jim štes tí tentokrát neuteklo. A pokud jste na letošní setkání s básníkem a prozaiky našeho regionu nestihli přijít, jejich knížky vám ochotně zapůjčí v městské knihovně. Vlaďka Šulcová Králický Sněžník o.p.s. hledá v souvislosti s přípravou nového projektu (polo)profesionální fotografy pro pořízení kolekce fotografií turistické oblasti Králický Sněžník. Kontakt: Ing. Danielová Ivana UNIKÁTNÍ SOUBOR NÁBYTKU V HISTORIZUJÍCÍM SLOHU OBOHATIL TYTO DNY SBÍRKY MUZEA V polovině října získalo žamberské muzeum do svých sbírkových fondů jedinečný soubor čalouněného nábytku, který pochází podle donátorky paní Zdenky Havlíčkové z dílny žamberského řezbáře a zhotovitele luxusních kusů nábytku Františka Rouse st. (27.8. Mezinárodní den diabetu bude probíhat MEZINÁRODNÍ DEN DIABETU, ke kterému se připojí Česká republika a v rámci ní i naše Územní organizace Svazu diabetiků. V současné době žije v naší republice více než 700 tis. diabetiků a ve světovém měřítku to je několik desítek milionů. Naneštes tí se tato čísla každým rokem zvyšují. Abychom na toto nebezpečí upozornili, vyhlašuje Svaz diabetiků České republiky celostátní akci pod názvem POCHOD PRO ZDRAVÍ, která se uskuteční 14.listopadu Start v Žamberku je ve 14:00 hod. před radnicí na Masarykově náměstí. Účelem této akce je upozornit na zhoršující se situaci nejen u starší populace. Svaz diabetiků a Český červený kříž v Žamberku pořádají 14. listopadu 2009 od 13:00-16:30 hod. DEN DIABETU Setkání se uskuteční na radnici, Masarykovo nám.v Žamberku. Měření glykémie a tlaku. Zveme všechny občany. Miroslav Vondřich, předseda Svazu diabetiků v Žamberku ). Nábytek si pořídil dědeček paní Zdenky stavitel František Havlíček v roce 1887, tedy právě v roce, kdy se narodil Zdeněk Havlíček ( ), tatínek paní Zdenky. Dobu vzni-

7 ŽAMBERSKÉ LISTY 7 ku této kolekce nábytku nacházíme vročenou v horní části čela pohovky. Sedací souprava sestává celkem z 8 kusů nábytku z masivního stolu s bohatě profilovanými nohami spojenými trnoží, čtyř polstrovaných židlí, dvou křesel a přízemní komfortní pohovky. Pro polstrování je užito plyše olivově zelené barvy. Sedací souprava vznikla v poslední čtvrtině 19. století, kdy se těšily oblibě historické slohy, František Rous st. sáhl v některých detailech k empíru a klasicismu, avšak kladl důraz především na pohodlí. Empír umocnil všechny základní rysy klasicismu, nejvyšším základem se stala symetrie, ornament byl omezen na minimum, inspiračním zdrojem byla též antika a egyptské umění. Motiv lví hlavy je dobře patrný na okraji římsy křesla, kde obzvlášť vyniká celkový reprezentativní charekter a vypovídá zároveň o vkusu i jisté dávce zámožnosti pořizovatele. Tato kolekce má pro žamberské muzeum zcela výjimečné postavení nejen proto, že pochází z dobře zavedené dílny řezbáře Františka Rouse st., ale především také proto, že je autentickým předmětem stavitelů Františka a Ing. Zdeňka Havlíčkových. Žádný ze stavitelských rodů nevtiskl Žamberku tak výrazné stopy a neproměnil architektonickou tvář města Žamberka tak, jako právě oni. Děkujeme paní Zdence Havlíčkové za obohacení sbírkových fondů a jsme rádi, že budeme moci připomínat návštěvníkům muzea invenci a um řezbáře Františka Rouse st., jeho práce byly po mnoho let středem zájmu naší sbírkotvorné koncepce. Skvostná sedací souprava je pro nás vzpomínkou na rodinu stavitelů Havlíčkových, jejichž jména se v době totality neprávem téměř vytratila z dějin města. PhDr.Marie Otavová Výstava fotografií Jaroslava Charfreitaga CESTA DO NOVÉHO SVĚTA Žamberské muzeum se ve výběru výstav specializuje především na regionální tematiku, tentokrát však návštěvníkům představí cyklus 80 fotografií, které dokumentují život tepajících amerických velkoměst na počátku 20. století, které pořídil žamberský rodák a pozdější úspěšný podnikatel a člen kuratoria žamberského muzea Jaroslav Charfreitag ( ). Výstava fotografií dostala zcela příznačný název Cesta do Nového světa , sám název výstavy odráží okouzlení tepajícími velkoměsty, jejich životem a architekturou, které autor fotografií prožíval jen o deset let později nežli Antonín Dvořák během svého pobytu v New Yorku, kdy byl pověřen řízením americké národní konzervatoře. Tehdy vznikla jeho symfonie Z Nového světa, která melodickou invencí uchvacovala odborníky i laiky a brala dech skladatelovým současníkům. Výstava vznikla z iniciativy Ing. Jaroslava Strnada, který chtěl zprostředkovat veřejnosti fotografické záběry svého dědečka Jaroslava Charfreitaga, pořízené kamerovým fotoaparátem, který mladého cestovatele a jeho přítele na jejich cestě provázel. Jaroslav Chatfreitag se narodil 28. října 1877 v Žamberku jako páté ze sedmi dětí Františka Charfreitaga ( ). Vyrůstal v Žamberku v rodině vyučeného pernikáře a později obchodníka. Stejně jako jeho otec holdoval sportu a byl plný touhy poznávat svět. Do USA se vydal spolu se svým přítelem Bedřichem Krčmářem v roce Vlakem odjeli do Brém a odtud dále cestovali lodí. Jejich požadavek na lodní lístek nebyl obvyklý, náklady do Londýna chtěli zaplatit, další plavbu do New Yorku si však chtěli odpracovat. Společnost Lloyd jejich přání vyhověla a zbývající část prostředků si oba odpracovali mytím nádobí a úklidem. Po celou cestu nespustil z pozornosti svoji brašnu s velkým fotoaparátem se skleněnými deskami o rozměrech 13 x 18 cm. Ve Spojených státech nejprve pracoval v hotelu a později si vydělával také výpomocí ve fotoateliéru. Sám však také neúnavně fotografoval a jeho zájem o kulturu byl tak velký, že se stal předplatitelem koncertů. Na fotografiích pořízených z negativů na skleněných deskách můžeme spatřit sochu Svobody, která vítala cestovatele před jejich vstupem na půdu Nového světa, můžeme obdivovat monumenty New Yorku a jeho čtvrti Brooklyn, Čínskou čtvrť v jižní části dolního Manhattanu i Broadway. Zdokumentován je též život Chicaga. Na zpáteční cestě přes Paříž byli mladíci nadšeni Eifelovou věží, Place de la Concorde i Champs Élysés. Krátce po návratu domů do Čech v roce 1903 si Jaroslav Charfreitag otevřel v Žamberku v Zámecké ulici prosperující Plzeňskou pivnici. Pobyt v Americe jako by mobilizoval veškeré jeho podnikatelské a tvůrčí síly. Stal se předplatitelem časopisu Vynálezy a pokroky a využil každou volnou chvíli, aby se seznámil s novinkami vědy a techniky - postupně sám zkonstruoval a nechal patentovat průtokový ohřívač, ponorný vařič, ventil na čištění trubek, speciální postřikovač a dokonce i lapač hrabošů. Protože velmi rád sportoval, často a rád využíval také skiboby s volantem, které je možné považovat také za výsledek jeho vlastních technicko - konstrukčních dovedností. Vylepšil rovněž stojaté secesní hodiny, které o půlnoci oznamovaly elektrickým zvonkem závěrečnou hodinu. Hůl špacírka, rovněž vlastní konstrukce, vyzbrojila majitele speciálně ukrytým nožem, lékovkou a tužkou. Jaroslav Charfreitag zemřel 5. června 1937, díky jeho zálibě ve fotografování však máme k dispozici vzácné dokumenty, které díky úsilí Ing. Jaroslava Strnada získaly nový život i rozměr. Žamberské muzeum se pyšní autentickým komorovým fotoaparátem a skvostným secesním paravanem s litografiemi Alfonse Muchy, který si nechal tatínek Jaroslava Charfreitaga zhotovit od žamberského řezbáře Josefa Rouse z litografií, zakoupených v Topičově salonu. Patronaci nad touto výstavou přijalo Americké velvyslanectví v Praze a Město Žamberk, za jejichž přímé podpory výstava vznikla. Unikátní fotografie již obdivovali návštěvníci v muzeu fotografie v Táboře a po jejich prezentaci v žamberském muzeu se představí v příštím roce v Ostravě, dále ve výstavních sálech Amerického velvyslanectví v Praze a prostřednictvím Českého domu v New Yorku se opět dostanou do míst svého vzniku. Předkládaná výstava má tedy nejen skvostnou patronaci, ale výjimečné postavení v nabídce výstav žamberského muzea. Prohlédnout si ji budete moci od 6. do 22. listopadu PhDr.Marie Otavová,ředitelka mm

8 8 ŽAMBERSKÉ LISTY FIDIKO městský kulturní podnik Nádražní 39, Žamberk rezervace a předprodej vstupenek na tel (kancelář) (pokladna, vždy hodinu před projekcí) Program kina - listopad listopadu neděle ve 20 hod. Návrh USA romantická komedie Vlivná knižní redaktorka Margaret (Sandra Bullock) se chce vyhnout deportaci do rodné země rychlým sňatkem se svým asistentem, kterému dosud dělala ze života peklo. Jeho souhlas je ale podmíněn cestou na Aljašku a imigrační úředník nikdy nespí širokoúhlý / titulky / 108 min. / přístupný / 70,- Kč 4. listopadu středa ve 20 hod. Wrestler USA drama, sportovní Příběh plný emocí odehrávající se v atraktivním prostředí profesionálního wrestlingu. Mickey Rourke v roli, kterou mu opravdu uvěříte. S filmovým hrdinou má mnoho společného, zažil slávu i pád. Jako stárnoucí zápasník wrestlingu živoří v karavanu a bere příležitostné podřadné práce. Ring je ale stále mocné lákadlo titulky / 109 min. / od 15 let / 65,- Kč 7. listopadu sobota ve 20 hod. 8. listopadu neděle ve 20 hod. Hodinu nevíš ČR, SR drama Česko-slovenské koprodukční drama inspirováné nemocničními vraždami, zejména pak konkrétním a notoricky známým případem tzv. heparinového vraha. Kdo byl ten člověk, který přišel lidem pomáhat a místo toho je poslal na druhý břeh? Kdo je ten, který si začal hrát na Boha? Takhle nějak se to mohlo ve skutečnosti stát. A je to velmi pravděpodobné. Kolik takových lidí žije vedle nás a s námi? česky / 94 min. / od 12 let / 70,- Kč Dětský filmový festival 2009 V týdnu od 9. do 13. listopadu připravujeme pro děti již osmý ročník Dětského filmového festivalu. Po celý týden na dětské filmové projekce v rámci festivalu nevybíráme vstupné, děti i jejich dospělý doprovod mají možnost zhlédnout naprogramované filmy zdarma, vždy před promítáním si mohou zakoupit výherní slosovatelné kupony. Denně po skončení projekce bude probíhat (za pomoci dětí) losování s možností vyhrát některou z věcných cen. Při jejich nákupu se vždy snažím o pečlivý výběr a o to, aby cena, ač třeba drobná, vždy udělala radost. Samozřejmě hodnoty slosovatelných cen se stupňují, poslední den festivalu, kdy se do osudí dostanou všechny losy zakoupené během celého týdne, hrajeme už o velmi hodnotné ceny MP3 přehrávače, hodinky, radiomagnetofon Festival připravuji s cílem zprostředkovat filmový zážitek co nejširšímu okruhu diváků. Letos jsem se trochu zaměřila na divácký potěr, na ty nejmenší, kteří půjdou do kina, samozřejmě v doprovodu dospělých, třeba úplně poprvé. Především pro ně jsem vybrala animované pásmo Krtkova pohádková dobrodružství v celkové délce 66 minut. Pásmo se skládá z pěti až desetiminutových veselých příběhů. Pokud se dítěti přestane pohádka líbit, nebo z nějakého jiného důvodu bude chtít odejít, může. Nikdo se nebude zlobit, personál je na tyto situace připraven. Takže milí rodiče, babičky a dědečkové, vezměte svoje nejmenší za ruku a přijďte s nimi do kina. Jste srdečně zváni. 9. listopadu pondělí v 16 hod. Krtkova pohádková dobrodružství Pásmo kreslených pohádek nejen pro nejmenší děti, které v doprovodu rodičů, babiček či dědečků půjdou třeba vůbec poprvé do kina, ale pro všechny, kteří mají rádi Krtečka 66 min. 10. listopadu úterý v 16 hod. Příběh o Zoufálkovi Animovaná komedie o malém myšákovi s velkýma ušima. česky 93 min. 11. listopadu středa v 16 hod. Madagaskar 2 Útěk do Afriky Animované dobrodružství partičky trošičku rozmazlených zvířat, která přistane uprostřed nejdivočejší africké divočiny. česky 90 min. 12. listopadu čtvrtek v 16 hod. Sobík Niko Vánoční animovaná pohádka i pro nejmenší diváky. O malém sobíkovi, který se chce naučit létat. česky 75min. 13. listopadu pátek v 16 hod. Peklo s princeznou Výpravná filmová pohádka o kurážné princezně Anetě. česky 90 min. Na filmy uvedené v rámci Dětského filmového festivalu je vstup zdarma. Vstupenky nelze v předstihu rezervovat. V uvedený den budou vstupenky na příslušný film k dispozici v pokladně Divišova divadla vždy od hod. Každý divák obdrží max. 2 vstupenky. Diváci budou mít možnost zakoupit si v předsálí Divišova divadla slosovatelné kupony (1 ks = 10,- Kč). Denně vždy po skončení projekce budou kupony slosovány, děti dostanou možnost vyhrát některou z připravených cen. Poslední den festivalu v pátek 13. listopadu kromě obvyklého losování proběhne i tzv. velké losování, kdy se do osudí dostanou VŠECHNY dosud zakoupené výherní kupony. Na Vaši návštěvu se těší Alena Urbánková společně se zaměstnanci Divišova divadla 11. listopadu středa ve 20 hod. Proroctví USA, VB mysteriózní psychologický thriller Jedna z možností, jak vzkázat něco těm, co přijdou po nás, jsou časové schránky. Dají se v nich najít postřehy, fotky, vzpomínky. Ale co když skrývají vzkaz o blížící se katastrofě? V hlavní roli Nicolas Cage. titulky / 121 min. / od 12 let / 65,- Kč 14. listopadu sobota ve 20 hod. 15. listopadu neděle ve 20 hod. Jánošík. Pravdivá historie. PL, SR, ČR historický Příběh nejslavnějšího zbojníka legendy, který bohatým bral a chudým dával a po zradě byl popraven pověšením na hák za žebro. Opravdového Juru Jánošíka, mladíka z Těrchové, přibližuje tento výpravný velkofilm, kde základ tvoří dochovaná fakta o jeho skutečném životě. česky / 140 min. / od 15 let / 70,- Kč Filmový klub 6. listopadu v 19:30 hod. DS Diviš Žamberk A.Ridley PŮLNOČNÍ VLAK USA, 20. léta minulého století. Nocí se žene půlnoční vlak a nese s sebou smrt. Jaká je spojitost mezi strašidelným vlakem a prohibicí se dozvíte v čekárně staničky Fallville ve státě Oregon. Režie L.K.Semrádová II.Repríza Vstupné 70,- Kč. 18. listopadu středa ve 20 hod. Písničkář, muzikant, hudební skladatel, spisovatel, básník, cestovatel a moderátor Jan Burian a jeho Pořad o tom, jak to tu vypadalo před listopadem 89. Neformální vzpomínání na nevysvětlitelné jevy jako Tuzex, dederonová košile nebo fronta na pomeranče. Vhodně doplněno dobovými písněmi a inteligentním humorem Jana Buriana. Vstupné: 75,- Kč POZOR! ZMĚNA TERMÍNU! 5. listopadu čtvrtek v 19:30 hod. Československo - loutkový Sen noci svatojánské První širokoúhlý loutkový film na světě, který si vyžádal několik let příprav a práce. Děj vychází ze stejnojmenné hry W.Shakespeara a rozvíjí fantaskní situace, které nelze realizovat na jevišti. Režie Jiří Trnka, rok vzniku česky / 75 min. / od 12 let / pro členy FK 35,- ostatní 50,- Kč 7.prosince - pondělí v 19:30 hod. Divadlo Palace, Studio DVA, Praha Dario Fo a Franca Rame Otevřené manželství Brilantní tragikomedie o jednom svérázném manželském páru je hereckou příležitostí pro dva vynikající herce Janu Krausovou a Karla Rodena. Věčný střet mužského a ženského principu a groteskní bojiště vztahu mezi dvěma lidmi, kteří se při komicky neohrabaném hledání lásky a souznění v partnerském životě ubíjí navzájem Vstupné: 280,- Kč

9 ŽAMBERSKÉ LISTY 9 Společenská rubrika BLAHOPŘEJEME Marie Šotolová 89 let Albertova Jaroslav Cimprik 87 let náměstí Gen. Knopa Libuše Egrtová 86 let Albertova Věra Chládková 86 let Pod Skalami Oldřich Resl 85 let 28. října Josef Dytrt 85 let Mánesova Helena Exlerová 81 let Lukavská Věra Šlamborová 80 let Lukavská Eva Bednářová 80 let U Divadla Věra Šponarová 80 let Husovo nábřeží 400 VZPOMÍNÁME Jan Motyčka 30 let Nádražní Jiří Barvínek 47 let náměstí Gen. Knopa Gabriel Žabka 95 let Revoluční Edita Böhmová 85 let 17.listopadu 1321 Čest vaší památce! Edita Pálková, evidence obyvatel ŽAMBERSKÝ VIKARIÁT Od 1.října 2009 byl zřízen žamberský vikariát. Vedením tohoto úřadu byl pověřen P.Oldřich Kučera, Mgr. Vzhledem k tomu, že se jedná o významnou událost, požádala jsem o krátký rozhovor. ŽL: Co musí předcházet tomu, aby se město stalo vikariátem? OK: Po mnoha letech jednání kněží vikariátu ústecko-orlického a scházení se pravidelně každý měsíc v jednotlivých farnostech, jsme se shodli na rozdělení. Je praktické i z důvodů vzdáleností i co se týká počtu. V menším kolektivu je lepší možnost komunikace mezi jednotlivými kněžími. Návrhy se týkaly území jednotlivých farností a byla pro severní variantu navržena města Letohrad, Jablonné nad Orlicí, Králíky a Žamberk. Rozhodnutí bylo na panu biskupovi Dominiku Dukovi. ŽL: Přibližte čtenářům, co je vikariát? OK: Vikariát je území, které má ve správě vikář. Ten se stará o jednotlivé kněze, věřící a farnosti na svém území a informuje biskupa a životě, radostech i starostech a o tom, co je potřeba. Použil bych příměru: Našemu národu vládne vláda a rozděluje řízení na kraje a okresy. V církvi je to papež a ten pro jednotlivé národy zřizuje Biskupská konference a jednotliví biskupové mají na starost území nazývaná diecéze. Diecéze je rozdělena na jednotlivé vikariáty a farnosti. ŽL: Kolik farností budete mít ve svém správním obvodu? OK: Jsou to ty, které jsou vyjmenovány ve jmenovacím dekretu. ŽL: Co tato činnost obnáší? OK: Rozšířit si obzor a naslouchat. Více zhodnotím s postupem času a zkušenostmi, které budu získávat. Zatím jsme měli první mši svatou a konferenci zde na faře a probírali jsme vnitřní život církve a organizaci. ŽL: Tato práce je velmi náročná - jak relaxujete? OK: Je to služba a především se jedná o organizování různých projektů. Na začátku nového období je na relaxování ještě čas, ale cestování, sport a dobří přátelé mi pomáhají získávat potřebný nadhled. ŽL: Jste duchovním žamberské farnosti, je za Vámi vidět hodně práce, přesto se na závěr zeptám, jaké jsou Vaše plány do budoucna? OK: Plánů je mnoho a práce také a jsem za to vděčný, neboť v tom spatřuji budoucnost. Podle možností kostel potřebuje mnoho oprav, restaurování a údržby. Církev je zde především pro člověka a pro to, aby člověk nacházel smysl života i ten Vyšší smysl a zde máme určitě co dohánět a učit se. V hezkém prostředí je to příjemnější a budoucnost je v živém společenství, které dokáže naslouchat i každému jednotlivci. Děkuji za rozhovor. Pro ŽL se ptala Vlasta Pavlousková Dámský klub RosaLie Vzpomínáme Ten, kdo žije v našich srdcích, nebude nikdy zapomenut. 8.listopadu 2009 vzpomeneme 1. výročí úmrtí paní Marie Šandové ze Žamberka. Tichou vzpomínkou v tento den uctíme její památku. Manžel Pepa, Marie a Markéta, dcery s rodinou 14. listopadu 2009 by se dožil 85 let pan Antonín Koranda ze Žamberka. Kdo jste ho znali, věnujte mu v tento den společně s námi tichou vzpomínku. Děkujeme. Syn Pavel s rodinou PODĚKOVÁNÍ se uskutečnila členská schůze SPCCH v sále restaurace na Kopečku v Žamberku. Na této schůzi vystoupila s velmi zajímavou přednáškou o prof.e.albertovi MUDr. Jiřina Jirešová a s kulturním programem žáci ZUŠ Žamberk. Děkujeme jsme se zúčastnili vycházky do Hasičského muzea v Žamberku. Provázel nás Jiří Šmok,st. Děkujeme za velmi zajímavou přednášku týkající se historie a vzniku dobrovolných hasičů v Žamberku. Miroslav Vondřich, předseda SPCCH V sobotu 17. října 2009 se v Divišově divadle uskutečnila vernisáž výstavy prací zájmové soutěže Ebeni jako muzikanti vyhlášená dámským klubem RosaLie v rámci Roku Petra Ebena v Žamberku. Celkem se soutěže zúčastnilo 52 účastníků ve čtyřech kategoriích. Předseda poroty Jiří Dytrt a paní Hana Chvátilová předali oceněným diplomy a věcné ceny. V průběhu vyhlašování výsledků byla divákům předvedena vystoupení z taneční a hudební kategorie. Celým programem zdatně provázela Monika Dušková. Pro návštěvníky bylo po úvodním programu v rámci vernisáže výtvarných prací připraveno malé občerstvení. Vítězové v jednotlivých kategoriích obdrželi vstupenky na koncert bratrů Ebenů, kde jim bude předána věcná cena z rukou Marka Ebena. Cílem soutěže bylo mladším dětem a žákům představit osobnost Petra Ebena, žamberského rodáka, ty starší inspirovat a dát možnost vyjádřit se na zajímavé a nevšední téma Ebeni. Výtvarné práce budou vystaveny v předsálí divadla do 12. listopadu POZVÁNKA NA LISTOPAD PŘEDNÁŠKA přírodní energie, meditace, přednáší Marek Zelenka z Hradce Králové, od 18 hodin v rodinném centru Pohoda v Žamberku, vstupné 50,-Kč DIVADLO zájezd do Pardubic na divadelní představení Drobečky z perníku, v hlavní roli Simona Stašová, cena 350,-Kč (již obsazeno) VERNISÁŽ VÝSTAVY prací Zuzany Krajčovičové, od 19 hodin v prodejně Kandela svítidla, bližší informace v příštích ŽL VÝTVARNÁ DÍLNA pro velký ohlas loňské výtvarné dílny pro Vás opakujeme tisk na látku pod vedením Zuzany Krajčovičové, od 9:30 hodin v dílně firmy Reklama v ulici Českých bratří 264, s sebou přineste dobrou náladu a textil - látku, tričko (možno zakoupit i na místě), ubrus, ubrousky, sukně, kalhoty apod., vstupné: 200,-Kč (oběd zajištěn), počet míst omezen, hlaste se do u Ing. Tobiškové (tel ). za Dámský klub RosaLie Zdenka Kroulíková

10 10 ŽAMBERSKÉ LISTY DDM informuje VOLNÁ MÍSTA V KROUŽCÍCH Barvínek (od 5 let do 2.třídy) práce s papírem, pastelkami, vodovkami, stříhání, grafomotorická cvičení, Jóga (pro dospělé, PO 17:00 19:00 začátečníci, 19:00 21:00 pokročilí) Junior aerobik MIČUDA (1. 4.třída, ÚT 14:45 15:45) základy aerobiku, aerobní vazby formou hry, zlepšování pohybových schopností dětí a zlepšování jejich kondice. Doplněk - pohybové hry, překážkové dráhy, míčové hry, cvičení na fitbalech. Vhodné pro zvýšení fyzické kondice nebo jako zdravotní cvičení. Letečtí modeláři (od 10 let, PÁ 13:00 14:30 začátečníci, 14:30 16:00 pokročilí) Klub fashion & modeling (pro dívky od 11 let, ST 17:30 19:30, 1 x za 2 až 3 týdny) tvorba vlastních modelů a oděvních doplňků - tuniky, šátky, tašky, čelenky, šperky, batika, korálky, dárky, Návštěva kosmetického a kadeřnického salónu - péče o pleť a vlasy. Sledování IN trendů. Návštěva módního veletrhu. Nácvik modelové chůze, v závěru přehlídka vlastních modelů pro veřejnost (EMA 2010). Malý keramik (2. 4.třída, ST 14:00 15:00) Mladí hasiči (od 2.třídy, PÁ 16:00 17:30) Meteors Baseball Team přípravka (6-8 let, PO 15:15 16:15) Fyzická příprava na baseball zábavnou formou. Orientální tance AMARILIS (od 1.třídy, ÚT 16:00 17:00) Paletka (3. 5.třída, PO ) Výtvarné tvoření všeho druhu - základy kresby a malby, práce s přírodninami, papírem, textilem a kůží. Krásná výzdoba vlastního domova či DDM ve všech ročních obdobích. Ping pong (od 3.třídy, ČT 16:30 17:30) Tai-či začátečníci (pro dospělé, ÚT 19:00 20:30) Veselá angličtina (1. 2.třída, PO 13:00 14:00) angličtina hrou písničky, říkanky, hry, pexesa, pohybové aktivity, poslech CD, Western riding (pro všechny věkové kategorie) Westernové ježdění a péče o koně. PODROBNÉ INFORMACE v DDM ANIMO Žamberk, 28.října 713, telefon nebo Dopravní soutěž pro MŠ Na začátku září proběhl na dětském dopravním hřišti 1. ročník dopravní soutěže pro děti z mateřských škol. Nejprve proběhla školní kola - děti byly zkoušeny ze znalosti dopravních značek a jízdy v dopravních situacích. Nejlepších 15 dětí se probojovalo do městského kola, které proběhlo za účasti Městské policie. Opět došlo na značky a jízdu, policisté dětem soutěž zpestřili ukázkou svého služebního vozidla. Po velkém boji bylo vybráno 5 nejlepších dětí, které získaly diplomy a krásné ceny. Pro ty, které nevyhrály, byla nachystána cena útěchy sladkosti a reflexní hračky. Děkujeme městu Žamberku za finanční podporu, BESIPu za reflexní hračky a Městské policii za pomoc při soutěži. Výsledky: 1.místo Martin Pazourek 2.místo Dominik Gottwald a Jakub Exler 3.místo Adéla Hovádková a Adam Diblík BREAK DANCE Finále BBOY KILLZ 2vs.2 Dne v sobotu v klubu Kongo v Letohradě se uskuteční soutěž v break dance, (předkola proběhnou v Novém Městě nad Metují, Brně, Karviné a v Teplicích). Otevření klubu ve 20:00, start ve 22:00 hod. Dj Rockstar (Praha) - top v ČR! Po soutěži pokračuje v RnB a HipHopu. Porota: Phase-T (Francie) v jednání, Bboy Kleju (Polsko) - nahlédněte na V sobotu odpoledne proběhne workshop v tělocvičně v ZŠ u Dvora v Letohradě Partneři: DDM ANIMO Žamberk, Pardubický kraj, Město Žamberk, Dance club KON- GO, Big Shock, TRIBAL gear, Deep Skillz Crew Za DDM ANIMO Žamberk Lucie Kluková RC Pohoda vás zve na středeční výtvarné večery: 4. listopadu od 17 hod. MALOVANÉ TAŠKY (70,-Kč) 11. listopadu od 17 hod. - ZVONEČKY Z PEDIGU (50,- Kč/vstup a 1 zvoneček + 20,-Kč každý další zvoneček). Počet míst je omezen, proto se hlaste osobně v RC, telefonicky na čísle nebo em na adrese V KLUBU BEZ KLÍČE otevřeno každý všední den od 12:00 do 17:45 hodin. za RC Pohoda Klára Brejtrová Z našich škol ADAPTAČNÍ POBYT ŠESTÝCH ROČNÍKŮ ZŠ 28. ŘÍJNA Ve dnech 21. až 25. září absolvovaly děti ze šestých tříd adaptační pobyt na rekreační chatě Lesanka v Pastvinách. Komentáře a postřehy dětí vypovídají o jejich dojmech. ADAPTAČNÍ POBYT V PASTVINÁCH Na adapťáku byla velká zábava, moc se nám tam líbilo a chtěli jsme tam být déle. Cesta byla sice dlouhá, ale my jsme si ji zpříjemnili povídáním. Jídlo nám všem chutnalo. Na cestu jsme vyšli v pondělí 21. září po vyučování. Pan ředitel nám odvezl do chaty batohy, takže jsme se s nimi nemuseli nosit. První zastávka byla u kukuřičného pole, kde se pásly také ovce. Tam jsme si zahráli legrační hru s paní učitelkou Dombajovou. Pobyt v Pastvinách byl velice zajímavý, hráli jsme tam různé hry, podívali se na přehradu, měli jsme dokonce i svoji diskotéku. Domů jsme se vraceli ve středu 23. září po obědě a ke škole došli znavení po třetí hodině. Přinesli jsme si ale spoustu zajímavých zážitků. Vojtěch Nejman a Jakub Žejdlík 6.B SUPER ADAPTAČNÍ POBYT..Druhý den byl velice náročný. Celý den jsme museli plnit úkoly jako trosečníci, kteří ztroskotali na pustém ostrově. Bylo to těžké, ale když jsme drželi při sobě, tak nám šlo všechno líp Karolína Kocourková a Kristýna Všetičková 6.B Nádražní 22, Žamberk, tel , ADAPTAČNÍ POBYT...Ve čtvrtek jsme vstávali v 7:30 hodin, umyli se, ustrojili a šli jsme dolů na snídani. Po snídani jsme si šli ustlat a uklidit pokoj a odpočinout si. Poté jsme šli opět do společenské místnosti. Tam jsme si zpívali písničky a vyplňovali různé kartičky. Pak jsme šli opět na hřiště, kde jsme se pořádně vyblbli na kolotoči. Po obědě jsme šli do lesa hrát hry a pak si kluci zahráli fotbal a holky si šly dělat něco jiného. Celý den jsme si pořádně užili Klára Gábrišová a Denča Stejskalová 6.A ADAPŤÁk 6.A V šestých třídách přichází noví žáci z okolních vesnic, tak nám škola umožnila jet na adaptační kurz do Pastvin, abychom se lépe seznámili. Ve středu jsme s paní učitelkou Vaňousovou a panem učitelem Žejdlíkem odcházeli po vyučování na adapťák. Cesta byla o hodně delší než plánovaná cesta, ale proběhla v poklidu. Přišli jsme na chatu, kde jsme se ubytovali, po ubytování následovala večeře. Po večeři probíhaly seznamovací hry, ale protože jsme byli všichni unaveni z cesty, šli jsme brzy spát. Mikuláš Cvik a Vojta Martinek 6.A ADAPTAČNÍ POBYT Ve středu jsme my 6. A šli na adaptační pobyt do Pastvin. Důvodem pobytu bylo seznámení s novými spolužáky Celé to bylo super a všichni si to krásně užili! Kateřina Hubálková 6.A ADAPŤÁK 6.A 3. den konec. Ráno nás vzbudili zase o půl osmé. Po snídani jsme si všichni sbalili věci. Pak třída vyrazila domů a pro mě s Katkou přijela mamka, protože jsme ještě nebyly úplně zdravé. Adapťák se šestou A se mi moc líbil, ráda bych tam zůstala i déle. Hodně jsem se tam skamarádila se všemi holkami a kluky z naší super třídy a především tam byla sranda. Šestou A bych za žádnou jinou třídu nevyměnila. Damiana Jansová 6.A AKADEMIE VZDĚLÁVÁNÍ v Ústí nad Orlicí Vás zve na semináře, zapište si do diáře: Ing. VLASTA ZACHOVÁ, DAŇOVÝ PORADCE A SOUDNÍ ZNALEC TRUTNOV Opakování důležitých právních a daňových zákonů pro rok 2009 (včetně novel k těmto zákonům) Ing. JAROSLAV TRÁVNÍČEK, MERKUR A.C.A. PRAHA Praktická aplikace změn v účetnictví v návaznosti na změny účetních předpisů pro rok KVĚTA BERANOVÁ, SPECIALISTKA A KONZULTANTKA MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ PARDUBICE Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení aktuálně a změny KATARÍNA DOBEŠOVÁ, MF ČR PRAHA Zdaňování mezd a platů aktuálně a změny pro rok Podrobné informace k seminářům Vám rádi zašleme! Tel ,

11 ŽAMBERSKÉ LISTY 11 Barevný podzim (projektový den) Skončilo nám krásné babí léto, které jsme si, my děti z mateřské školy Čtyřlístek, užívaly hlavně na naší krásné zahradě a v lesoparku, který obklopuje naši školu. Ještě, než začne opravdová zima, snažíme se posílit naše zdraví, a proto jsme začali chodit jeden den v týdnu do solné jeskyně. Také už víme, že: Čisté zuby nebolí! O tom, jak máme o své zuby pečovat, si s námi do naší MŠ přišla popovídat studentka stomatologické fakulty Pavla Krčmářová. Zoubky si pravidelně čistíme a máme je jako perličky. Za děti z MŠ Čtyřlístek Alena Jindrová, učitelka Okolo Pastvinské přehrady Ve dnech strávili žáci 1.ročníků Odborného učiliště a Praktické školy Žamberk 4 dny v penzionu Lesanka v Pastvinách. Jednalo se o adaptační pobyt žáků, kde měli možnost poznat, jak trávit účelně a zábavně volný čas a přitom se i poučit. Při pobytu byly podnikány výlety pěšky i na kolech do krásného okolí Pastvinské přehrady i Orlických hor. Žáci také navštívili muzeum v Králíkách a klášter na Hedeči. I když bylo poněkud chladněji, někdy i pršelo, účastníkům pobytu to dobrou náladu nevzalo, rozloučili se s přáním jet příště zas. Mgr. Ladislav Kovařík Střední zdravotnická škola, Ústí nad Orlicí, Smetanova 838 tel , mob.tel internet:www.szsuo.cz ve školním roce 2010/2011 otevře 2 třídy denního studia 4 letého oboru ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT M/007 1 třídu denního studia 4 letého oboru SOCIÁLNÍ ČINNOSTI M/01 DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: :00 12:00 hodin :00 17:00 hodin :00 17:00 hodin Mimo dny otevřených dveří je návštěva školy možná po telefonické domluvě kdykoliv. Musíme si přiznat,že po nezdařeném počasí v minulých dnech (kdy jsme například byli nuceni odložit připravenou dopravní soutěž), pro nás bylo datum 7. října opravdu šťastným číslem. Naplánován byl totiž den v přírodě. Ještě v noci řádně pršelo, nicméně ráno napovídalo, že téměř letní počasí nás bude provázet touto připravenou akcí. Po první úvodní a motivační hodině strávené ve škole jsme se vydali do DDM Animo, kde každá učitelka obdržela perfektní rozpis úkolů na jednotlivých stanovištích a časový harmonogram nástupu na přírodovědnou stezku. Po připravených turistických značkách jsme prošli všech osm stanovišť a děti si to skutečně užily. Nachystány byly soutěže vědomostní, na paměť, hmatové, prožitkové a další. Nejvíc asi zaujala Ariadnina nit, kdy bylo nutné překonat úsek mezi stromy a roštím se zavázanýma očima. Orientace byla možná pouze pomocí napnutého provázku, který děti vedl. Jak se zdálo vše jednoduché, ale ten šok a ta rovnováha, když byly oči zavázány!! Celé dopoledne bylo završeno přímo v Animu. Zde jsme vyhodnotili jednotlivé úkoly, převzali sladkou odměnu a na připraveném ohništi opekli donesené vuřty (ty nám voněly v batohu celou cestu a někteří z nich ukusovali již během dopoledne). Akce byla více než zdařilá. Tento malý záznam našich dojmů má být hlavně poděkováním Lucii Klukové a jejímu kolektivu za přípravu prima dne. Kolektiv učitelů 1.stupně ZŠ Žamberk 581 NEPŘEHLÉDNĚTE! Základní škola Žamberk, Nádražní 743 zve žáky 9. a 8. tříd, jejich rodiče a ostatní zájemce na PŘEHLÍDKU STŘEDNÍCH ŠKOL A UČILIŠŤ, která se uskuteční ve středu 18. listopadu 2009 od 14 do 17 hodin v budově školy. Přehlídky se zúčastní zástupci asi 40 škol z Pardubického a Královéhradeckého kraje a pracovníci Úřadu práce Ústí nad Orlicí. Ivan Belobrad, výchovný poradce Svačí Vaše dítě ve škole? A víte co? První desítky škol se v České republice přihlásily k účasti na projektu Svačiny do škol. Děti tak dostanou zdravou svačinu přímo do třídy, aniž musí mít u sebe peníze a rozhodně ji nezahodí do koše samy si ji totiž objednají na internetu, podle své chuti. Možná patříte k rodičům, kteří vybaví svou ratolest každé ráno domácí svačinkou. Možná jste rodičem, který dítěti místo svačiny dá na svačinu. Ať už patříme ke kterékoliv skupině rodičů, často zjistíme, že domácí svačina zůstala nedotčená v aktovce, nebo že z ranní dvacetikoruny zbyl v zadní kapse kalhot zmačkaný obal od čokoládových tyčinek. Přitom právě na snídani a svačině závisí energetické poměry v dětském organismu během školní výuky a od nich se odvíjí například míra pozornosti či základy budoucího zdraví. Dopřát školním dětem zdravou svačinu, dodat ji zaručeně čerstvou až do školy, aniž by děti musely mít při sobě peníze a udělat ze svačin zábavu je cílem projektu Svačiny do škol, který v České republice právě startuje. Rodiče mohou dětem svačiny předplatit převodem na bankovní účet, složenkou, nebo přes systém PaySec a děti si na internetu svačinu samy vyberou a objednají, klidně na den, týden nebo i měsíc dopředu. Zdravou svačinu dostanou až do třídy, přímo z výrobny, čerstvě připravenou. Celý objednávkový systém je přístupný z internetové adresy www. svaciny.eu. Děti si mohou vybírat ze sladkých i slaných svačin, salátů, jogurtů. Rodiče mohou mít jistotu, že jejich dítě svačí a že svačí zdravě. Alexandr Bílek, autor projektu Svačiny do škol Hraběnka Nostitzová představila kalendář Pes - přítel člověka Od do probíhá v prostorách Českého klubu Obecního domu výstava Pes přítel člověka. Akce je organizovaná občanským sdružením Mathilda, které se zaměřuje na podporu výcviku vodicích psů a pomoc nevidomým proběhla v Obecním domě v Praze slavnostní vernisáž výstavy a křest kalendáře Pes přítel člověka. Dalších 30 dní budou mít návštěvníci výstavy možnost spatřit unikátní fotografie od Antonína Malého, na kterých zachytil věrného pomocníka člověka společně se známými osobnostmi. Před objektiv fotografa Antonína Malého se postavili psi i známé osobnosti, mezi které patří kromě samotné hraběnky Nostitzové také Eva Holubová, Zdeněk Svěrák, Marta Kubišová, Jiří Bartoška, Karel Schwarzenberg, Marek Eben, Lukáš Pollert, Varhan Orchestrovič Bauer, Dagmar Havlová, Jan Tříska, Miloš Forman a Václav Havel. Akce má za cíl podpořit myšlenky občanského sdružení Mathilda, paní hraběnky Mathildy Nostitzové, která dlouhodobě pomáhá nevidomým a zrakově postiženým. Zakoupením kalendáře mají návštěvníci výstavy možnost také podpořit sdružení Mathilda a pomoci pomáhat. Jedním z cílů občanského sdružení Mathilda je poskytovat materiální podporu při výcviku vodicích psů pro nevidomé, což je proces nejen náročný a dlouhý, ale především také velmi finančně nákladný. Proto vznikl nápad na vydání unikátního kalendáře, který představuje nejen umělecké dílo, ale zakoupením jednoho kalendáře mají návštěvníci výstavy možnost zajistit týden výchovy štěňátka budoucího vodícího psa. Kalendář plný krásných fotografií stojí 500,- Kč a je nejen účinnou pomocí, ale může být i milým dárkem. Kalendář lze zakoupit v informačním centru Obecního domu nebo na dobírku na Luboš Krapka

12 12 ŽAMBERSKÉ LISTY POVÍDÁNÍ O HOUBÁCH A nejen o nich XI. Předposlední měsíc roku. Podle kalendáře je stále ještě podzim, ale frekvence výprav do lesů za houbami je minimální. A to ještě jen v případě, že neleží souvislá sněhová pokrývka a nemrzne. Inu studenými větry profoukávaná holá krajina a vše smáčející deště se sněhem moc nelákají. Téměř jisté ovšem je, že někoho druhého potkáte v lese jen výjimečně. A obležené nebudou asi ani vzdálenější procházkové trasy v Zámeckém parku a okolí. Ač se to navenek nezdá, v rostlinné říši právě v této době nastalo období nejhlubšího odpočinku (dormance). To v říši hub v některých případech úplně neplatí. V průběhu pozdního podzimu, v listopadu i prosinci, mohou totiž za vhodného počasí pokračovat pod modříny růst jedlé, citrónově až slámově žluté šťavnatky modřínové (Hygrophorus lucorum) a pod borovicí hnědé, žlutolupenné š. pomrazky (H. hypothejus). Šťavnatkovité, rozdělované do rodu šťavnatka (Hygrophorus) a voskovka (Hygrocybe) jsou spolu s holubinkami asi nejpestřejší skupinou hub s plodnicemi bílé, šedé, žluté, červené, zelené i černé barvy. Rostou na loukách, v trávnících, listnatých i jehličnatých lesích. V ČR se vyskytuje kolem 70 druhů, mnohé jsou vzácné. (Zmíněna již byla jedlá š. olivověbílá). V jehličnatých i listnatých lesích, dokonce i mimo ně, na humusem bohatých půdách, může i v listopadu růst fialová až fialově hnědá čirůvka fialová (Lepista nuda). Stejná stanoviště má v oblibě šedivá strmělka mlženka (Clitocybe nebularis), která se vyznačuje silnou, ne každému příjemnou vůní, a na otevřených travnatých místech, loukách a pastvinách roste v kruzích béžově hnědavá čirůvka dvoubarvá (Legista saeva) s výrazně fialově vláknitým třeněm. Všechny tři jsou jedlé, mívají čisté, úhledné plodnice a pokud se najdou, bývá jich větší počet. Doporučuji ale každému zájemci vyzkoušet si je v menším množství. Ne každá se ke všemu hodí a někdy je lépe dát přednost spíše speciální než klasické úpravě. Jak už jsem, myslím, dříve poznamenal, někdo zavrhuje, jiný chválí. Platí to i v tomto případě. Pokud v pozdním podzimu zabloudí někdo z nás do zdejších smrkových lesů, kupodivu celkem běžně může nacházet plodničky jedlé penízovky kuželovité (Rhodocollybia butyracea f. asema) s šedohnědým, olivově nadechlým kloboučkem a s kyjovitou, jakoby nafouklou, bází třeně. Občas se také najde prakticky shodná, jedlá penízovka máslová (R. butyracea f. butyracea), která má ale klobouk a třeň červenohnědý a je mohutnější. Obě obvykle rostou v čarodějných kroužcích. Mezi blízkými příbuznými mají tyto penízovky velmi zajímavé sestřeničky, vyrůstající na mumifikovaných zbytcích jiných hub, nejčastěji holubinek a ryzců, např. penízovka Cookeova a p. hlíznatá (Collybia cookei, C. tuberosa). Ve smrčinách je i teď možné narazit na pařezy ověnčené trsnatě rostoucí jedlou třepenitkou makovou (Hypholoma capnoides) s okrově žlutavými kloboučky, krémovými, fialově šedými až kouřově šedými lupeny a mírnou chutí dužniny. V tomto případě je ale třeba dobře rozlišit jedovatou t. svazčitou (H. fasciculare), která roste na jehličnanech i listnáčích, lupeny má sírově žluté, později zelenavé až hnědozelené a výrazně hořkou chuť. Na dřevě listnáčů roste poněkud podobná, ale mohutnější, nejedlá t. cihlová (H.sublateritium).Do rozvětveného příbuzenstva penízovek patří také skutečná zimní houba, kterou lze sbírat třeba i o Vánocích, medově až oranžově hnědě vybarvená výborná penízovka sametonohá (Flammulina velutipes) se sametovým, nažloutlým až tmavohnědým třeněm. Vyrůstá trsnatě na pařezech, kmenech či větvích listnáčů. A aby byl výčet pozdních jedlých hub úplný, nesmíme zapomenout na vynikající hlívu ústřičnou (Pleurotus ostreatus). Klobouky jsou vějířovité, mohutné, obvykle trsnatě nad sebou rostoucí, šedé až modravé či zelenavé barvy. Nejčastěji vyrůstá na dřevě listnáčů, vzácněji i jehličnanů a vytváří několik forem. Je to i uměle pěstovaný druh a podle doložených výzkumů má nezanedbatelné léčivé účinky. Tak. A nic dalšího se nám sem už nevejde. Na shledanou příště. Pro ŽL Jiří Mann PŘEHLED AKCÍ V LISTOPADU 2009 Termín / čas Akce Místo konání / 16:00 hod. Mimořádné zasedání zastupitelstva MÚ Nádražní / 18:00 hod. Přednáška přírodní energie RC POHODA / 19:00 hod. COUNTRY BÁL Sál Na Kopečku / 15:00 hod. Veřejné losování o byt MÚ Nádražní / h Den diabetu Radnice / 17:00 hod. Benefiční koncert skupiny VOCKAP Dům kultury Letohrad / 14:00 hod. Pochod pro zdraví Od radnice / 16:00 hod. Vernisáž výstavy Městské muzeum Výstava Cesta do nového světa Městské muzeum Dětský filmový festival FIDIKO - KINO / 20:00 hod. Pořad o tom, jak to tu vypadalo před listopadem 89 Jan Burian Divišovo divadlo / h. Přehlídka středních škol a učilišť ZŠ Nádražní / 19:00 hod. Vernisáž výstavy prací Z.Krajčovičové Prodejna Kandela / 09:30 hod. Výtvarná dílna Reklama, Českých bratří 264 ATLETIKA Vytrvalostní atletika to je i maraton, který se konal v Benešově u Semil. Trať podél řeky Jizery směrem k Jablonci n. Jiz. a zpět absolvovala za deštivého počasí osmdesátka běžců. Žamberk na tomto závodě reprezentoval Vladimír Fikejs, který obsadil časem 3 hod. 5 min. celkové 14. místo a ve své kategorii (45 54 let) se na bednu postavil jako třetí. VF ÚSPĚCHY ATLETICKÉHO DRUŽSTVA TJ SOKOL ŽAMBERK se konalo v Chocni poslední, 4. kolo Krajského přeboru družstev mladšího žactva Pardubického kraje v atletice. Tohoto závodu jsme se mohli zúčastnit letos prvně díky registraci našeho oddílu v Českém atletickém svazu. Po čtyřkolovém zápolení se naši atleti ve složení - Jan Divíšek, Pavel Sviták, Vojtěch Biedla, Jakub Biedla, Adam Toman, Láďa Dostálek, Vojtěch Procházka, Matouš Sychra, Martin Vanický a Jan Hiller- umístili na krásném 4. místě! Porazili tak i velkého soupeře z Jablonného! Každé kolo znamenalo pro všechny závodníky atletický čtyřboj- běh na 60 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem a běh na 600m. Chlapci za družstvo bojovali skvěle, takže gratulujeme k umístění! jsme absolvovali přespolní iscarexový běh v Klášterci nad Orlicí,Běh údolím Orlice, s těmito výsledky: v kat. předžactva - 400m: Matěj Čáp- 4. místo, Jakub Pachel- 8. m., Katka Vanická- 5. m. V kat. nejmladšího žactva- 800 m: Jan Divíšek- 3. m.!, Martin Vanický- 10. m. V kat. mladších žákyň- 1km- Barbora Čápová- 12.m. V kat. žen B. 5km- Blanka Vanická- 6.m se 16 členů našeho oddílu zúčastnilo letos posledního závodu na dráze- Sprinterského trojboje v Ústí nad Orlicí. Po celkovém vyhodnocení běhů na 40, 50 a 60m se z chlapců nejlépe umístil Jan Hiller- 11. místo a Pavel Sviták 12. m., z dívek Tereza Martincová obsadila 9. místo. Více informací na Blanka Vanická

13 ŽAMBERSKÉ LISTY 13 BĚH Běh údolím Orlice v Klášterci nad Orlicí V neděli se konal v nedalekém Klášterci nad Orlicí lyžařský přespolní běh. Umístění žamberských závodníků: žákyně 6-7 let 0,4 km 5. Vanická Kateřina 01:36 žáci 6-7 let 0,4 km 4. Čáp Matěj 01:45 8. Pachel Jakub 01:55 žáci 8-9 let 0,8 km 3. Divíšek Jan 03: Vanický Martin 03:51 muži A do 39 let 10 km 9. Fajfr František 34:52 muži B do 49 let 5 km 9. Strnad Tomáš 18: Novotný Luděk 18: Suchodol Josef 18:56 muži C do 59 let 5 km 7. Skalický Jiří 19:59 ženy B nad 35 let 5 km 6. Vanická Blanka 24:12 -vkal- STOLNÍ TENIS ZAČALA SEZONA STOLNÍCH TENISTŮ Dosavadní výsledky a umístění v tabulkách OP 1 HNÁTNICE-ŽAMBERK A 10:3, body: Vávra a Duben 1,5 CHOCEŇ C-ŽAMBERK A 10:6, body: Vávra 4,5, Duben 1,5 SEDLEC A-ŽAM- BERK A 10:2, body : Vávra 2 Pořadí v tabulce : 1.Sedlec, 2.Řetová, 3.Sudslava, 12.Žamberk A. OP 3 LUKAVICE-ŽAMBERK B 10:8, body: Duben 3, Havel a Kladivo 2, V.Hofman 1 MOSTEK B- ŽAMBERK B 3:10, body:havel 3,5, Duben a Kladivo 2,5, V.Hofman 1,5 PLCHOVICE B-ŽAM- BERK B 2:10, body:havel a Duben 3,5, Kladivo a V.Hofman 1,5 Pořadí v tabulce : 1.Lukavice, 2.Žamberk B, 3.Tatenice. OP 4 ŽAMBERK C-ORLICE D 8:10, body:žák 3,5, Richtr 2,Kladivová 1,5, Suchomel 1 ORLICE D-ŽAMBERK C 10:3, body: Žák 2, Kladivová 1 ŽAMBERK C-ZÁLŠÍ B 10:3 body: Žák 3,5, Suchomel a Richtr 2,5, Kladivová 1,5 ŽAMBERK C-SUDSLAVA D 6:10 body: Žák 3, Kladivová Richtr a Suchomel 1 Pořadí v tabulce : 1.Orlice D, 2.Lanškroun D, 3.Tatenice B, 9.Žamberk C. Ing.Břetislav Havel, oddíl stolního tenisu TJ Sokol Žamberk BASKETBAL Dorostenci U18 Vynikající vstup do sezony měli naši dorostenci. Nejdříve zvítězili na horké půdě Sokola Hradec Králové, kde přesvědčivě zvítězili 95:38 a 85:46. V dalších zápasech se již představili na domácí palubovce. Nebezpečné a ambiciózní mužstvo z Nové Paky porazili 85:65 a 88:55. Mimořádně v neděli (v sobotu v hale gymnázia hrály svoje zápasy ženy ve volejbalu ) přivítali naši kluci družstvo Chrudimi, které přímo deklasovali 112:45 a 109:50!!! Po odehraných 6 kolech tak zaujímají v tabulce oblastního přeboru 1.místo. Jsme si vědomi, že dorostenci odehráli zatím jen lehčí zápasy a soutěž je velmi dlouhá (celkem 36 utkání ), přesto pohled na tabulku je velice lichotivý. Ale již zajíždíme k dvojutkání k jednomu z favoritů celé soutěže, družstvu Vysokého Mýta, kde se v jejich malé sokolovně hostům moc nedaří. Necháme se překvapit, třeba naši kluci poruší tradici. Muži Naši muži byli nalosováni do velmi těžké skupiny SEVER oblastního přeboru. Zatím odehráli dva domácí zápasy s velice těžkými soupeři, na které ve velice pohledných zápasech nestačili. S Ústím n.orlicí prohráli 87:98 a s Chocní 67:92. Přesto za předvedenou hru zasluhují pochvalu. Kladem obou zápasů bylo i to, že v mužstvu mužů nastoupilo i několik dorostenců. Přejme si, aby naši muži předváděli pohledný basketbal a aby se hrou bavili, jelikož postup z této těžké skupiny je spíše teorií. ZÍSKEJTE I VY BONUS 5 % Z PŮJČENÉ ČÁSTKY. BK ŽAMBERK nábor!!! BASKETBALOVÝ KLUB PŘI GYMNÁZIU hledá chlapce rok nar pro nově tvořící se mužstvo žáků, které by v příští sezoně hrálo krajskou soutěž. PŘIJĎ MEZI NÁS!!! TRÉNINKY : ST 16:30-18:00 hod. (v tělocvičně Gymnázia) KONTAKT : , FOTBAL -pa- Výsledky mistrovských utkání Mladší žáci: 1.FC Žamberk - Králíky/Č.Voda 0:1 Starší žáci: 1.FC Žamberk - Králíky/Č.Voda 1:0 (Lom) Dorost: Jevíčko -1.FC Žamberk 0:3(Rous 2,Huška) Muži: Polička-1.FC Žamberk 2:1(Huška) Krajský fotbalový svaz Pardubického kraje zrušil z důvodu sněhové kalamity všechna utkání plánovaná na a nařídil nový termín na (kor) GE Money Bank adresa, telefon GE Money Bank adresa, telefon GE Money Bank adresa, telefon V GE Money Bank víme, že peníze navíc se mohou hodit. Proto vám nabízíme bonus 5 % z částky, kterou si u nás půjčíte. Například k půjčce Kč získáte dalších Kč, které nám nemusíte splácet. Nabídka platí pro půjčky od Kč do Kč s dobou splatnosti 72 měsíců. Bonus získáte po řádném splacení prvních 4 splátek. RPSN od 18,03 %. Nabídka platí do infolinka: Masarykovo náměstí 146, Žamberk, tel GE Money Bank adresa, telefon GE Money Bank adresa, telefon ZVEME VÁS NA PLAVÁNÍ Zveme Vás na plavání do krytého plaveckého bazénu v České Třebové, které se uskuteční od 8:30 do 9:45 hod , , Odjezd autobusu je v 7:30 hod. z Masarykova náměstí v Žamberku se zastávkou u Divišova divadla, U silnic (naproti Penny), u bývalé jídelny Elitexu, nádraží ČD. CENA ZÁJEZDU: členové 50,-, ostatní 100,-, děti do 7 let 30,-Kč. Všichni jste srdečně zváni. Za MO SPCCH Marek Rybár, místopředseda A5 vyska cb mass.indd :12:32

14 14 ŽAMBERSKÉ LISTY KOBERCE STEJSKAL (naproti Finančnímu úřadu) v Žamberku Otevřeno po-pá 8-18 hod., sobota 8-11 hod. CENTRUM PÉČE O NOHY Ošetření nohou bezbolestně, bezkrevně, bez rizika přenosu infekce, doporučované i pro diabetiky. Ošetření zahrnuje: - hygienickou očistu nohou - ostříhání, ošetření a očištění nehtů a nehtového valu - odstranění otlaků, mozolů, zrohovatělé kůže a kuřích ok - ošetření prasklin kůže a ztluštělých nehtů - ošetření a léčení zarostlých nehtů pomocí tamponáže nebo speciálních špon - masáž nohou, lakování nehtů PO - 09:00-18:00 hod., ÚT - PÁ 15:00-18:00 hod. SO - po dohodě nebo na tel Objednávky přímo v provozovně Žamberk, Hluboká 100, tel Nevíte, čím udělat radost svým nejbližším na Vánoce, k svátku či narozeninám? Kupte jim dárkový kupon na ošetření nohou. Prodej v provozovně Centra péče o nohy. UPOZORŇUJEME NA MIMOŘÁDNĚ VÝHODNOU KOUPI Osvědčený bytový belgický koberec DOLBY a CHEVY, šíře 4m, 70,- Kč m 2 zateplí a zkrášlí Váš byt. (například místnost o velikosti 4m x 5m = 20m x 70,-Kč/m 2 = 1.400,-Kč) Koberce pohodlně odvezete na zadním sedadle Vašeho vozu! Dále nabízíme koberce perské, moderní a dětské Informace na tel , malířská a natěračská firma PETR MALEČEK tel.: provádí veškeré malířské a natěračské práce Vinárna U Jakuba Vinárna U Jakuba v Žamberku Vás srdečně zve! 13. listopadu pořádáme ochutnávku NOVÝCH SVATOMARTINSKÝCH VÍN OD 6 VINAŘŮ A VŠE ZAJÍME SVATOMARTINSKOU HUSOU. Akce se koná od 18:00 hod. S ohledem na kapacitu místa je nutná rezervace. Volejte nejpozději do na tel.č , vstupné při rezervaci 270,-Kč. Na Vaši návštěvu se těší J. a M. Kubíčkovi ŘÁDKOVÁ INZERCE KOUPÍM poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky, tuzexové bony, losy, akcie, celé sbírky větší množství pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny. Kontakt: tel HLEDÁME pro překlady hovorové řeči v Polsku ženu, ŘP B, i brigádně. Kontakt: tel POTŘEBUJETE POMOC? DOUČÍM matematiku, angličtinu.v případě zájmu volejte. Kontakt: tel PRODÁM byt v Žamberku 3+1, ov., cihlový dům, 70 m 2, po rekonstrukci, nová kuch.linka, obklady, dlažba, vana, umyvadlo, WC, plovoucí podlahy, plastová okna. Kontakt: tel PRODÁM DB v Žamberku 1+1 U Žirafy. Kontakt: tel PRODÁM rodinný dům se zahradou v lokalitě U Kasáren v Žamberku. Cena dohodou. Kontakt: tel VÝUKA, DOUČOVÁNÍ němčiny, angličtiny. Začátečníci a pokročilí, žáci i dospělí. Kontakt: tel PRODÁM DB 3+1 v osobním vlastnictví na sídlišti U Žirafy v Žamberku, po celkové rekonstrukci. Cena: Kč při rychlém jednání sleva možná. Kontakt: tel

15 ŽAMBERSKÉ LISTY 15 PEČUJTE O NĚJ S LÁSKOU ZIMNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA VOZŮ ŠKODA OD DO ZA 99 KČ Pokud Vám na Vašem voze opravdu záleží, udělejte vše pro to, aby byl na zimu v dobré kondici. Objednejte jej na zimní servisní prohlídku, kde dostane tu nejlepší profesionální péči. V případě nalezení závady Vám nabídneme opravu za zajímavou cenu. ŠkodaService ŠkodaOriginální díly ŠkodaOriginální příslušenství Váš autorizovaný servisní partner Škoda: MATRIX a.s. Lipovka Lipovka Tel.: Tel.: SIMPLY CLEVER PŘIJMEME ZAMĚSTNANCE SOBOTNÍ SLEVY SLUNEČNÍCH BRÝLÍ 50% až do vyprodání zásob Sluneční brýle značek POLAROID, H.I.S., ENJOY Oční optik Jiří Mencák, Nádražní 43, Žamberk, otevřeno 8:30 11:30 hod. Informace na tel Dále nabízíme: Zakázková výroba bytového nábytku kuchyně obývací stěny ložnice dětské pokoje předsíňové stěny vestavěné skříně zařízení hotelů a restaurací kancelářský nábytek barové pulty VÝROBA A PRODEJ NÁBYTKU Líšnice 227, Líšnice tel

16 16 ŽAMBERSKÉ LISTY polepy aut Helvíkovice 113, Žamberk tel.: , POTŘEBUJETE PENÍZE? Zprostředkujeme Vám nebankovní půjčky do 48 hod. V případě Vašeho zájmu volejte na tel.číslo: Hotel Panský dům NABÍZÍ K PRONÁJMU KADEŘNICTVÍ (se zařízením) a PEDIKÚRU (se zařízením) informace na tel nebo v recepci hotelu Panský dům, Masarykovo náměstí 6 Žamberk Žamberk, Masarykovo nám. 171 tel.: VÁŠ PARTNER PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ SLUŽEB V CESTOVNÍM RUCHU SIMPLY CLEVER ŠkodaFabia Combi VÍCE PROSTORU JIŽ OD KČ S vozem Fabia Combi získáte bohatou základní výbavu jako například: klimatizace, centrální zamykání, ABS včetně MSR, airbagy a další. Při financování od ŠkoFINu navíc dostanete zimní kola zdarma. Kombinovaná spotřeba a emise CO 2 modelu Fabia Combi: 4,1 7,5 l/100 km, g/km Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda: MATRIX a.s. Lipovka Lipovka Tel.: PŘIJMEME ZAMĚSTNANCE Uzávěrka č. 19/ do 10:00 hod., vyjdou 16. listopadu 2009 ŽAMBERSKÉ LISTY - čtrnáctideník, řídí Redakční rada, odp. red. V. Pavlousková, povoleno MK ČR E Vydavatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO: Náklad ks, cena 10,- Kč. Redakce cz, tel Tiskárna Kerschbaum, tel

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4,793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 29.06.2016 v souladu se zákonem č.312/2002

Více

MĚSTO LIBOCHOVICE. Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, Libochovice. Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu

MĚSTO LIBOCHOVICE. Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, Libochovice. Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu MĚSTO LIBOCHOVICE Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, 411 17 Libochovice Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Libochovice Městský úřad

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 06.01.2017 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 18.01.2017 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Vedoucí / vedoucího Centra sociálních služeb Varnsdorf

Vedoucí / vedoucího Centra sociálních služeb Varnsdorf OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Město Varnsdorf, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Varnsdorf, vyhlašuje dne 16.11.2016 výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Vedoucí / vedoucího Centra

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 22.01.2014 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava č.j.: KHSMS/44078/2015 Datum: 22. října 2015 Ředitelka Krajská hygienická stanice

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín. Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I. tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911

Více

Kancelář starosty a tajemníka. nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun

Kancelář starosty a tajemníka. nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Ing. Petra Brejšová Telefon: 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA 13569/2016 Počet listů dokumentu:

Více

Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav se sídlem MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav se sídlem MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, Brandýs nad Labem Stará Boleslav Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav se sídlem MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Tajemník MěÚ Brandýs

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. ředitel/ka odboru centrálních nákupů a veřejných zakázek (kód SM ).

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. ředitel/ka odboru centrálních nákupů a veřejných zakázek (kód SM ). Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitel/ka odboru centrálních nákupů a veřejných zakázek (kód SM 340 000) Praha 18. dubna 2016 Č. j. MPSV-2016/69108-161/SZ/VŘ Státní tajemník Ministerstva

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. náměstek pro řízení sekce legislativy (kód SM ).

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. náměstek pro řízení sekce legislativy (kód SM ). Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstek pro řízení sekce legislativy (kód SM 500000) Praha 29. června 2016 Č. j. MPSV-2016/137742-111/SZ/VŘ Státní tajemník v Ministerstvu práce

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 25. 11. 2016 výběrové řízení na obsazení pracovního

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů Č. j.: SFZP 112403/2016 Datum: 20. 10. 2016 Vedoucí služebního úřadu Státního fondu

Více

Sjednaný druh práce: konzultant / konzultantka pro administraci projektů, s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 10 1

Sjednaný druh práce: konzultant / konzultantka pro administraci projektů, s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 10 1 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 7. 4. 2016 výběrové řízení na obsazení pracovního

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 6/2017

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 6/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 6/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 14.03.2017 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení hygieny práce Frýdek-Místek

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení hygieny práce Frýdek-Místek Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení hygieny práce Frýdek-Místek Č.j.: KHSMS/60022/2016 Datum: 16. listopadu 2016 Ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Státní veterinární správa Slezská 100/7, Praha 2, 120 56 T: +420 227 010 111, F: +420 227 010 191 Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Č. j.: SVS/2016/119573-G

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I Č.j.: MF-50763/2015/3002 Datum: 9. listopadu 2015 Státní tajemník v Ministerstvu

Více

Sjednaný druh práce: finanční manažer / finanční manažerka, s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 12 1

Sjednaný druh práce: finanční manažer / finanční manažerka, s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 12 1 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 2. 11. 2016 výběrové řízení na obsazení pracovního

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2016

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 14.12.2016 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Praha 26. srpna 2015 č. j.: 621/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Ředitel Státní plavební správy, jako služební

Více

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Moravské náměstí 1, Brno

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Moravské náměstí 1, Brno Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Moravské náměstí 1, 601 51 Brno Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada vedoucí oddělení obnovy katastrálního operátu č. 1 na Technické

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ODBORNÝ RADA VEDOUCÍ ODDĚLENÍ KOORDINACE INSPEKČNÍ ČINNOSTI

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ODBORNÝ RADA VEDOUCÍ ODDĚLENÍ KOORDINACE INSPEKČNÍ ČINNOSTI OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ODBORNÝ RADA VEDOUCÍ ODDĚLENÍ KOORDINACE INSPEKČNÍ ČINNOSTI Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent/vrchní referent oddělení hygieny práce Karviná

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent/vrchní referent oddělení hygieny práce Karviná Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent/vrchní referent oddělení hygieny práce Karviná č.j.: KHSMS/26850/2016 Datum: 1. června 2016 Ředitelka Krajské hygienické stanice

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Praha 26. srpna 2015 č. j.: 625/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Ředitel Státní plavební správy,

Více

Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví

Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Příloha usnesení vlády ze dne 7. prosince 2015 č. 1011 Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Vláda stanoví, podle 186

Více

KALENDÁŘ AKCÍ V ŽAMBERKU

KALENDÁŘ AKCÍ V ŽAMBERKU KALENDÁŘ AKCÍ V ŽAMBERKU Podrobnější informace o akcích v Žamberku poskytne referentka MěÚ Žamberk tel.: 465 670 281 e-mail: z.zvackova@muzbk.cz Zpracovatel kalendáře nenese zodpovědnost za změny, které

Více

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného - odborný rada vedoucí Ekonomického oddělení služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace Č.j.: API/02692/16 Datum: 15.12.2016

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. ředitel/ ředitelka Městské policie Jeseník

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. ředitel/ ředitelka Městské policie Jeseník Město Jeseník, Masarykovo nám. 167/1 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Starosta města Jeseníku vyhlašuje dne 2. července 2015 výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ ředitelka Městské

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Datum: 11. září 2015 Č.j.: MV-128346-3/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pro státní službu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení metodiky a strategie, Odboru řízení Národních programů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení metodiky a strategie, Odboru řízení Národních programů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí Oddělení metodiky a strategie, Odboru řízení Národních programů Č.j.: SFZP 060637/2016 Datum: 31. 5. 2016 Vedoucí služebního úřadu Státního

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. j. MV-38718-1/SST-2016 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Státní tajemník v Ministerstvu vnitra vyhlašuje dne 17. března 2016 výběrové řízení na obsazení služebního místa ředitele odboru legislativy

Více

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 15. platové třídy.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 15. platové třídy. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/ho oddělení kontroly výkonu spisové služby, fondů státní správy po roce 1992 a elektronických dokumentů, vrchní rada, ID 30345018 v Národním

Více

OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ NA VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO NA DOBU URČITOU

OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ NA VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO NA DOBU URČITOU OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ NA VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO NA DOBU URČITOU Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje dne 7. 4. 2017 v souladu s usnesením vlády č. 444/2014 výběrové řízení

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5, Jihlava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa ředitel odboru organizace a veřejných zakázek odborný rada 3. kolo Č.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. místo vrchní ministerský rada FM 471 v odboru 62 Hospodaření s majetkem státu,

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. místo vrchní ministerský rada FM 471 v odboru 62 Hospodaření s majetkem státu, Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 471, v odboru 62 Hospodaření s majetkem státu, odd. 6202 Metodický dohled při hospodaření s majetkem státu Datum: 16.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/-ky odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/-ky odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/-ky odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí Č.j.: MMR-41841/2015-94 Datum: 2. 12. 2015 Státní tajemnice Ministerstva pro místní

Více

Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku

Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku 04. Základní informace k životní situaci Uzavřít manželství na území

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ODBORNÝ RADA - ŘEDITEL/KA ODBORU INSPEKČNÍ ČINNOSTI

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ODBORNÝ RADA - ŘEDITEL/KA ODBORU INSPEKČNÍ ČINNOSTI OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ODBORNÝ RADA - ŘEDITEL/KA ODBORU INSPEKČNÍ ČINNOSTI Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle 10 odst.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. manažer Centra společných služeb (CSS)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. manažer Centra společných služeb (CSS) Svazek obcí Horní Labe Náměstí 69, 543 71 Hostinné IČO: 71169431 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Svazek obcí Horní Labe zastoupený předsedkyní svazku vyhlašuje dne 02.06.2016 výběrové řízení na

Více

Městská část Praha 6 vyhlašuje programovou dotaci

Městská část Praha 6 vyhlašuje programovou dotaci Městská část Praha 6 vyhlašuje programovou dotaci Dotační program na podporu obnovy památkově významného objektu či souboru na rok 2016 (dále jen Památková dotace) Cílem Památkové dotace Městské části

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 23. 12. 2016 výběrové řízení na obsazení pracovního

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. j. MV-74676-1/SST-2016 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Státní tajemník v Ministerstvu vnitra vyhlašuje dne 20. května 2016 výběrové řízení na obsazení služebního místa vedoucí oddělení správního

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO ŘEDITELE ODBORU HYGIENY PRÁCE VE SLUŽEBNÍM ÚŘADĚ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICI LIBERECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V LIBERCI V Praze dne 23. 3. 2016 č.j. MZDR

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 73

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 73 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 73 DNE: 25.09.2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1223/2017/STAR NÁZEV: Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace KULTURA ŽĎÁR ANOTACE: Rada města vyhlašuje

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ŘEDITEL/KA INSPEKTORÁTU. služební označení odborný rada vedoucí oddělení

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ŘEDITEL/KA INSPEKTORÁTU. služební označení odborný rada vedoucí oddělení OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ŘEDITEL/KA INSPEKTORÁTU služební označení odborný rada vedoucí oddělení Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 471, v odboru 62 Hospodaření s majetkem státu, odd. 6202 Metodický dohled při hospodaření s majetkem státu Datum: 29.

Více

Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1

Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1 Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1 Označení a adresa služebního orgánu, kterému je žádost adresována Státní tajemník v Ministerstvu spravedlnosti

Více

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F.

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F. Úsek tajemníka Městského úřadu Oslavany Informace o zpracování osobních údajů dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších P. č. Účel

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 331, v odboru 18 Nepřímé daně, odd Daň z přidané hodnoty.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 331, v odboru 18 Nepřímé daně, odd Daň z přidané hodnoty. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 331, v odboru 18 Nepřímé daně, odd. 1801 Daň z přidané hodnoty. Datum: 5. ledna 2017 PID: MFCR6XYCDH Č. j.: MF-45171/2016/3005-2

Více

(přesoutěžení představeného dle 188 odst. 6 zák. č. 234/2014 Sb.)

(přesoutěžení představeného dle 188 odst. 6 zák. č. 234/2014 Sb.) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného - vrchního rady zástupce vedoucího služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace (přesoutěžení představeného dle 188 odst. 6 zák.

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ODBORNÝ RADA - ŘEDITEL/KA ODBORU FINANČNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ODBORNÝ RADA - ŘEDITEL/KA ODBORU FINANČNÍHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ODBORNÝ RADA - ŘEDITEL/KA ODBORU FINANČNÍHO ŘÍZENÍ Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle 10 odst.

Více

Město Turnov. Program: Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

Město Turnov. Program: Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Město Turnov Program: Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Městský úřad Turnov, odbor školství kultury a sportu, jako správce programových dotací

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 9/2016

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 9/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 9/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 14.12.2016 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení bezpečnosti, krizového řízení a řízení rizik (kód SM )

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení bezpečnosti, krizového řízení a řízení rizik (kód SM ) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení bezpečnosti, krizového řízení a řízení rizik (kód SM 195 000) Praha 9. února 2016 Č. j. 2016/5317-161/SZ/VŘ Státní tajemník v Ministerstvu

Více

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada vedoucí oddělení v oddělení 3003 Organizace a právní podpora v odboru 30 - Personální Č.j.: MF-57909/2015/3002-1 Datum:

Více

+NBCTY1143XHY+ Siwiecova Praha 3 Žižkov. Č.j. ABS 4238/2016 R. V Praze dne 20. května Počet listů: 5 Přílohy: 7/12

+NBCTY1143XHY+ Siwiecova Praha 3 Žižkov. Č.j. ABS 4238/2016 R. V Praze dne 20. května Počet listů: 5 Přílohy: 7/12 +NBCTY1143XHY+ Siwiecova 2 130 00 Praha 3 Žižkov Č.j. ABS 4238/2016 R V Praze dne 20. května 2016 Počet listů: 5 Přílohy: 7/12 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo představeného vedoucí

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5, Jihlava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa ředitel odboru organizace a veřejných zakázek odborný rada Č. j.: 03481-1/2016-ERU

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŢEBNÍ MÍSTO

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŢEBNÍ MÍSTO OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŢEBNÍ MÍSTO VEDOUCÍ II. ODDĚLENÍ NA OBVODNÍM BÁŇSKÉM ÚŘADĚ PRO ÚZEMÍ KRAJE ÚSTECKÉHO SE SÍDLEM V MOSTĚ Praha 15. června 2016 Č.j.: SBS 19494/2016 Předseda Českého

Více

Aktuální tipy na práci v okolí:

Aktuální tipy na práci v okolí: Aktuální tipy na práci v okolí: Administrativní pracovnice / pracovník odboru Adresa a kontakty: Úřad vlády ČR - Odbor pro sociální začleňování práce v dané lokalitě Kontakt. tel. a osoba: zieglerova.alena@vlada.cz

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Tlumačov Z11/26/09/14

Více

Usnesení RM č. 98/2014-RADA ze dne 13.02.2014

Usnesení RM č. 98/2014-RADA ze dne 13.02.2014 98/2014-RADA/4653-98. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 98/2014-RADA/4654-98. Rada města předložený program jednání RM 98/2014-RADA/4655-98. Rada města - sdělení Stavebního

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného - odborný rada ředitel Odboru koordinace a regionálních kanceláří

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného - odborný rada ředitel Odboru koordinace a regionálních kanceláří Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného - odborný rada ředitel Odboru koordinace a regionálních kanceláří (přesoutěžení představeného dle 188 odst. 6 zák. č. 234/2014 Sb.)

Více

MĚSTO TURNOV. Program: Podpora sociální oblasti Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

MĚSTO TURNOV. Program: Podpora sociální oblasti Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci MĚSTO TURNOV Program: Podpora sociální oblasti Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Městský úřad Turnov, odbor sociálních věcí, jako správce programových dotací v sociální oblasti zveřejňuje

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 9093, v odboru 30 Personální, odd Finanční a platové.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 9093, v odboru 30 Personální, odd Finanční a platové. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 9093, v odboru 30 Personální, odd. 3004 Finanční a platové. Datum: 9. ledna 207 PID: MFCR6XYPQC Č. j.: MF-46332/206/3005-2

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Oznámení o vyhlášení společného výběrového řízení na služební místa vrchní ministerský rada FM 3455 a FM 3456, v odboru 65 Mezinárodní právní služby, odd. 6501 Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/ho oddělení ekonomicko-provozního, odborný rada, ID v Národním archivu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/ho oddělení ekonomicko-provozního, odborný rada, ID v Národním archivu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/ho oddělení ekonomicko-provozního, odborný rada, ID 17000482 v Národním archivu Č.j.: NA- 2165/2016 Datum: 26. května 2016 Ředitelka Národního

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŢEBNÍ MÍSTO ŘEDITEL ODBORU SPRÁVY ÚHRAD A EKONOMIE ČESKÉHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŢEBNÍ MÍSTO ŘEDITEL ODBORU SPRÁVY ÚHRAD A EKONOMIE ČESKÉHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŢEBNÍ MÍSTO ŘEDITEL ODBORU SPRÁVY ÚHRAD A EKONOMIE ČESKÉHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU Praha 4. května 2016 Č.j.: SBS 11515/2016 Předseda Českého báňského úřadu jako služební

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení správy ISKN

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení správy ISKN Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení správy ISKN Č. j.: ČÚZK-09949/2016-12 Datum: 13. června 2016 Předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního jako služební

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Vrchní ministerský rada odboru 35 Finanční trhy II Č.j.: MF-44131/2015/3002 Datum: 6. října 2015 Státní tajemník v Ministerstvu financí ČR jako

Více

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 3002 - Personální a platové v Odboru 30 - Personální Č.j.: MF-49260/2015/3002-2 Datum: 20. listopad 2015

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Praha 5. října 2015 Č.j.: MV-142314-2/OSK-2015 Náměstek ministra

Více

DOTAČNÍ PROGRAM Podpora sportu ve městě Kutná Hora 1. pilíř - registrovaná mládež pro rok 2017

DOTAČNÍ PROGRAM Podpora sportu ve městě Kutná Hora 1. pilíř - registrovaná mládež pro rok 2017 DOTAČNÍ PROGRAM Podpora sportu ve městě Kutná Hora 1. pilíř - registrovaná mládež pro rok 2017 Vyhlášený městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora (dále jen poskytovatel ) Schváleno

Více