Páteční dopoledne bylo vyhrazeno zvaní na hody a to stylově pomocí kočáru taženého koňmi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Páteční dopoledne bylo vyhrazeno zvaní na hody a to stylově pomocí kočáru taženého koňmi."

Transkript

1 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 5/2013 říjen Vážení spoluobčané, Program byl zahájen již ve čtvrtek 5. září, kdy se v prostorách hostince Slunečnice stavěla máje. Páteční večer patřil taneční předhodové zábavě s kapelou Šumichrástmálbohár Poté už parket patřil černovické chase i dalším hostům. Tancovalo se až do pozdních nočních hodin. Páteční dopoledne bylo vyhrazeno zvaní na hody a to stylově pomocí kočáru taženého koňmi. V sobotu odpoledne vyšel pestrý hodový průvod od radnice k hostinci Slunečnice. Hody byly zakončeny mší svatou, kterou celebroval komárovský farář Stanislav Drobný. v minulém čísle Černovin jsem na úvod psal o houpačkovém počasí letošního roku, kdy v červnu občané v Čechách zažívali povodně a záplavy, v červenci a srpnu nás sužovala tropická vedra blížící se na některých místech 40 C. Počasí má pravděpodobně vliv i na naši politickou scénu, protože výsledkem je, že nás čekají předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Touto korelací se zatím žádný ústav seriózně nezabýval, ale mně to připadá, že někteří politici trpí přehřátím organismu a občan pouze musí přihlížet, kolik peněz ze státního rozpočtu letošního roku se neplánovaně vynaloží. A je velkým otazníkem, co pozitivního tyto volby občanům ČR přinesou. Často slýchám, že dobře už bylo. Jak daleko je to od pravdy, nechám na posouzení každého čtenáře. Ve čtvrtek 12. září jsme slavnostně otevřeli fitness-hřiště v parku na Řehořové ulici. Na základě veřejného výběrového řízení předložila nejvýhodnější nabídku firma Flora Servis v ceně 263 tis. Kč vč. DPH. Zařízení pro cvičení je v antivandalském provedení, aby odolalo i nešetrnému zacházení některých návštěvníků parku. Součástí slavnostního otevření bylo vystoupení cvičenců (komunita SebeRevolta a BarStyle Brno CZ), kteří předvedli přihlížejícím, jak se jednotlivá zařízení dají využít k posilování určitých částí těla. Potěšila mě početná účast mladých občanů, kteří si mohli sami po vystoupení cvičenců různé cviky vyzkoušet. Věřím, že park bude navštěvován jak mladými, tak i staršími občany, pro které už několik roků slouží vedlejší zařízení pro cvičení seniorů. dokončení na straně 2 Video z otevírání hřiště Video z černovických hodů 1

2 SLOVO STAROSTY A MÍSTOSTAROSTŮ pokračování ze strany 1 Půdní vestavba včetně venkovního schodiště ve dvorním traktu MŠ Štolcova 21 byla ve stanoveném termínu zkolaudována a slavnostně otevřena 30. září a od 1. října slouží pro černovické děti jako tzv. školička. Celá akce vč. víceprací (úprava původních skladovacích prostor) stála 2,648 tis. Kč vč. DPH. O prázdninách probíhala také investiční akce zajištění statiky objektu ZŠ Kneslova 28. V průběhu stavebních prací se objevily některé nepředvídatelné a tím i neprojektované práce (likvidace zahrnutých kusů panelů ve vytěžené zemině, odstranění vlhkosti zdiva z prasklé kanalizace), které dodatečně naceněné odsouhlasil projektant a stavební dozor investora. Tím došlo i k prodloužení stanoveného termínu dokončení. Vícepráce však nenarušily provoz základní školy. Celá akce byla dokončena v hodnotě 3,794 tis. Kč vč. DPH. Probíhá výběrové řízení na dodávku mobilní ledové plochy, která bude umístěna v Areálu zdraví na Kneslově ulici. Kluziště bude sloužit pro bruslení ZŠ a MŠ, tak i pro veřejnost případně pro zájemce hokeje. Protože mobilní ledová plocha je náročná na spotřebu el. energie zejména v době namrazení počáteční potřebné tloušťky ledu, je potřeba i v rozpočtu na rok 2014 s nárůstem finančních výdajů počítat. Víme, že tato investice nebude rentabilní z hlediska výše vynaložených investic, ale má sloužit pro děti, mládež i dospělé k lepšímu sportovnímu vyžití a k posílení zdraví. Zkušenosti z této zimní sezony vyhodnotíme a využijeme ke zlepšení v dalších zimních obdobích. Komise bezpečnosti a veřejného pořádku, která zasedá každý měsíc, se pravidelně zabývá vyhodnocováním trestné činnosti na území MČ. Z meziročního porovnání od roku 2011 lze konstatovat klesající tendenci v případech vloupání do objektu, do motorových vozidel a v krádežích vozidel i v drobných krádežích (kapsáři). Horší situace je v krádežích kovových předmětů (kanálové poklopy), šrot apod. Také zvyšujeme dohled v hernách, výkupnách kovů a zahrádkářských oblastech se zaměřením na majetkové delikty. Upozorňujeme i na tzv. podomní prodejce. Komise úzce spolupracuje s MP a PČR. V červnu se konala beseda se seniory na téma prevence bezpečnosti. Na závěr několik slov k letošním černovickým hodům. Oslavovali jsme 20. výročí nově obnovených hodů. Dovolím si touto cestou veřejně poděkovat všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu letošních hodů. Kdo se přišel pobavit, tak určitě nelitoval. Tak velkolepý průvod, zejména krojovaných, Černovice ještě nezažily. Sobotní odpolední vystoupení všech účinkujících na nádvoří kulturního domu Faměrovo nám. bylo odměněno potleskem přítomných občanů. Letní počasí po celé 3 hodové dny jenom zpříjemnilo kulturní zážitek. Váš starosta Jiří Hladík Vážení spoluobčané, prázdniny i letos utekly jako voda. Máme tu podzim a s ním spojený i začátek nového školního roku. V obou našich základních školách jsme přivítali prvňáčky (po dvou prvních třídách v každé škole), kteří usedli do svých lavic a odstartovali tak novou životní etapu. Pokud jde o velkou změnu, nastala nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče a já vám, kterých se to týká, držím palce, ať jste svým dětem těmi nejlepšími průvodci. V průběhu celých prázdnin se intenzivně pracovalo v ZŠ Kneslova na odstranění statických problémů. Také v Mateřské škole Štolcova probíhaly v průběhu prázdnin stavební úpravy, které umožnily zprovoznit dopolední školičku pro černovické děti. O obou akcích píše více pan starosta ve svém článku. Pokud byste však měli k těmto tématům jakékoliv dotazy nebo připomínky, můžete se obracet i na mě. Začátek září byl pro nás černovické občany spojen také s oslavou 20. výročí černovických hodů. Ty se, nejenom podle mého názoru, ale i podle hodnocení všech ostatních, velmi podařily. Ve stočlenném průvodu jste mohli shlédnout 21 krojovaných párů černovické chasy, krojované černovické děti, kapelu Vlkošáci, děti z Řečkovické 13 a dětský soubor Májíček, včetně dospělých ze souboru Májek. Byla to opravdu radost pohledět! Děkuji všem, kteří se na organizaci hodů podíleli. Zejména však děkuji všem černovickým stárkům, kteří dvakrát týdně, po dobu celých letních prázdnin nacvičovali besedy a ty pak s maximálním úspěchem předvedli při pátečním a sobotním vystoupení. Záznam můžete shlédnout na našich webových stránkách nebo na také na youtube. Půlnočním překvapením pro všechny bylo vystoupení některých párů z černovické chasy, které se převlékly z krojů do kožených bund a trendy oblečení a zatančili na nejznámější písničky z filmu Pomáda. Představení rozproudilo zábavu a pohladilo srdce nejen fanoušků Johna Travolty. Vy, kteří jste představení nestihli, se můžete těšit na Ples zastupitelstva 2014, kam jsem tanečníky s radostí pozvala. Jsem ráda, že se vytvořila dobrá parta, která bude v tradici hodů v Černovicích pokračovat. S radostí uvádím jména všech, kteří se letos zúčastnili, a věřím, že příští rok jich budu moci uvést ještě víc. Někteří stárci se přidali a převlékli se do krojů i po několikaleté pauze, proto jako zajímavost uvádím u některých jmen v závorce informaci o tom, kdy byli v kroji poprvé. Letošní černovická chasa: hlavní pár: Jitka Dvořáková a Michal Nejezchleb (oba 2012) ostatní páry: Lucie Brůžová (2011) a David Kukla Veronika Doubková a Jan Kadlec (2003) Jitka Kameníková a Jan Sládek (2006) Nikola Čermáková a Michal Habán (oba 2010, 2011) Lucie Francová a Marian Rapant Eliška Tébichová (2006) a Matěj Franko Lucie Zouharová a Milan Kubičík Veronika Čížková a Tomáš Habán (2009) Anna Hrazdírová (2010) a Michael Schmidt Kateřina Tomášková a Jaroslav Nejezchleb (2006) Monika Staňková a Jiří Nekuda Šárka Váňová a Tomáš Hrazdíra (2006, 2007, 2008) Jana Zápařková a Matěj Borovec Radana Novotná a David Věčorek 2

3 SLOVO MÍSTOSTAROSTŮ ostatní páry: Petra Quittová (1993,1995) a Ludvík Kadlec Renata Žižková a Richard Žižka (1994) Anna Čapková a Kamil Štěpánek (oba 2005) Veronika Neufeldová a Jan Pekárek (oba 2005) Iva Makovičková a Jiří Ondroušek (1998) V areálu Kneslova byla zprovozněna studna, která slouží k provozu tenisových kurtů a zejména v letních měsících snad zvýší komfort nejen tenistům. Věřím, že zpříjemnění zimních měsíců přinese instalace mobilní ledové plochy. Pokud to počasí jen trošku dovolí, první bruslaře a bruslařky přivítáme již v polovině prosince. V oblasti bytové politiky připravujeme dvě větší stavební akce. Začátkem listopadu zahájíme opravu bytového domu na ul. Bolzanova, č. 2. Stojí hned naproti radnici a nedělá naší městské části zrovna dobrou reklamu. Dům je zcela vyklizen a připraven na generální rekonstrukci jak vnitřních rozvodů, tak i venkovní části. Dům dostane novou fasádu, bude mít opravené balkony a přibude mu jedna bytová jednotka. Investice do celé rekonstrukce a stavby bude 7,2 mil. Kč bez DPH. Akce by měla být ukončena do půl roku od zahájení prací. Druhou významnou investicí je modernizace bytových jader v bytovém domě na ulici Húskova, č. 6, 8, 10. Celá akce bude stát MČ Brno-Černovice cca 9,1 mil. Kč bez DPH. Termín zahájení stavebních prací je také listopad letošního roku. Všichni nájemníci budou pozváni na společné jednání se zástupci stavební firmy, stavebního dozoru, bezpečnostního koordinátora, bytového odboru a zástupcem radnice. Věřím, že obě velké akce proběhnou bez zbytečných komplikací, přinesou zlepšení komfortu bydlení v Černovicích a budou ku prospěchu nás všech. Pokud se vás zmíněné investiční akce týkají, sledujte prosím informační nástěnky ve vašich domech. Budeme vás o všem pravidelně informovat. Přeji vám hezké podzimní dny a v případě dotazů nebo připomínek se na mě prosím kdykoliv obraťte. Telefonní číslo nebo Využít můžete i Petra Quittová, místostarostka Vážení čtenáři Černovin, v předposledním čísle Černovin jsem avizoval záměr věnovat se více pamětníkům černovické historie. Podařilo se nám udělat první kroky a kromě postupného zveřejňování starších čísel Černovin na webových stránkách, jsme udělali první rozhovory s lidmi, kteří si pamatují zajímavosti z minulosti naší městské části. V příštím čísle tak najdete první vzpomínky a můžete se také těšit na zveřejnění rozhovorů na webových stránkách naší městské části. Konec roku 2013 je také ve znamení předčasných parlamentních voleb a mnoha zásadních změn v našem právním řádu. Jednou ze změn je nový občanský zákoník, který zásadně ovlivní mnohé oblasti naší každodenní činnosti. Kromě jiného nový občanský zákoník nově upravuje právo občanských sdružení. Podle nové právní úpravy se bude jednat o spolky a s touto změnou je spojena nutnost změny stanov a také přesnější úprava pravomocí a odpovědností jednotlivých funkcionářů těchto spolků. Vzhledem ke skutečnosti, že občanskými sdruženími je mnoho organizací z oblasti sportu i kultury, nabízím touto cestou možnost konzultací, jak postupovat při transformaci na spolky podle nového zákona. Zájemci mě mohou kontaktovat na u Vláda také zaslala do senátu návrh zákonného opatření, které formou technické novely upravuje současný zákon o zadávání veřejných zakázek. Jednou ze zásadních navrhovaných změn je zachování současných limitů pro určování kategorií veřejných zakázek. Znamená to, že zákony se i nadále bude vztahovat na stavební zakázky na 3 miliony Kč (původní znění předpokládalo snížení na 1 milion Kč). Myslím, že tento návrh je krokem správným směrem. Chci ujistit občany Černovic, že v případě všech zakázek i u těch, které nedosahují v případě stavebních prací 3 milionů Kč, postupuje naše radnice transparentně podle interních pravidel a všechna výběrová řízení jsou otevřena všem zájemcům a informace jsou dostupné na webových stránkách. Změny zákona tedy neovlivní transparentnost zakázek v Brně-Černovicích, ale sníží často byrokratickou zátěž, které s sebou nutnost respektování všech formálních ustanovení zákona přináší. Závěrem bych chtěl zmínit nově otevření hřiště v parku na Řehořově ulici. Jsem rád, že hřiště je aktivně využíváno mladými zájemci o sport a i slavnostní otevření, které jsme uspořádali ve spolupráci s brněnskou skupinou Bar Style, ukázalo, že aktivní pohyb a snaha se sebou něco dělat, je tím nejúčinnějším prostředkem v boji proti drogám a dalším negativním jevům naší společnosti. Přeji vám příjemné prožití podzimu Ladislav Kotík, místostarosta Vážení přátelé, MO KDU ČSL Černovice pořádá v sobotu tradiční KATEŘINSKOU ZÁBAVU v restauraci Slunečnice, Faměrovo nám. 17 Začátek: hod. Konec: 2.00 hod. K tanci a poslechu hraje kapela HROŠI Z BRNA Vstupné 100 Kč, občerstvení zajištěno, kolo štěstí Srdečně zvou a na setkání s vámi se těší pořadatelé. Předprodej vstupenek: Charbulova 101 nebo na tel.:

4 Z RADNICE Pořádek v MČ Líbilo by se mi článek nazvat Nepořádek v MČ, ale začnu tím, co chceme. Chceme pořádek jako pořádní občané našeho státu. Chceme jít na procházku, jít si kam hrát s dětmi, jít si kam zacvičit, mít kam si sednout a dívat se kolem sebe na pořádek. K udržování pořádku má náš odbor asi nejblíž a tak se každodenně zabýváme pořádkem. Pořád. Uklízíme místní komunikace, parky, hřiště, veřejná prostranství, zeleň, vysypáváme koše pořád. Řada z nás se také snaží drobný nepořádek kolem svého bydliště, na hřišti nebo ve své blízkosti sama uklidit nebo na něj upozornit prostřednictvím aplikace ZmapujTo (podrobněji v minulých číslech Černovin) nebo nahlášením na zdejší úřad. Zaznamenáváme případy dobrovolných akcí některých našich spoluobčanů či politických stran, zametání chodníků, sběr odpadků, provedení nátěrů, úklid kolem sběrných nádob, apod, za což jim patří naše poděkování. A pořád je nepořádek a s ním děsivá přímá úměra, že čím více investujeme do uklízení nepořádku, tím více se ho tvoří. A tím méně potom máme prostředků na nové projekty. To, že je nutné šetřit a zbytečně nevyhazovat peníze, si dnes uvědomuje zřejmě každý. Bohužel je tato filozofie někdy v rozporu s realitou. Předsevzetí šetřit výdaje je sice krásné, ale když narazí na lidskou hloupost, stává se zbytečným. Stačí se podívat, jak vypadá každé veřejné prostranství (nejen) v naší čtvrti. Jak vypadají autobusové zastávky rozbité a plné nedopalků, počmárané zdi a stěny domů, jak vypadá městská zeleň. Ulámané větve, na kterých si někdo zkoušel svou sílu, pořezané kmeny, rozbité lavičky, hrací prvky, podpálené nebo ulámavé či vyvrácené odpadkové koše, neumělé čmáranice na kdejaké volné ploše, bohužel většinou bez minimální umělecké hodnoty. V zásadě se dá říci, že cokoliv se u nás postaví, má jen slabou Čím více investujeme do uklízení nepořádku, tím více se tvoří. A tím méně potom máme prostředků na nové projekty. šanci přežít bez šrámu jeden jediný rok. A jako bonus navíc neuvěřitelný nepořádek nejen okolo kontejnerů a košů, ale na jakémkoliv trochu odlehlém místě, kdy je některým zřejmě zatěžko odvézt příslušný odpad do sběrného dvora a zde ho zdarma odevzdat. Duševní pohnutky vandalů jsou těžko k pochopení. Podle mého názoru jsou nejdůležitějšími příčinami takového chování nuda, agresivita, určitá parta lidí anebo sebevyjádření jakým jsou tagy a graffiti po městě. Velký sociologický slovník (1996) vandalismus popisuje jako sociálně-patologický jev ničení, pro které neexistuje důvod, které je pácháno nejčastěji pouze pro radost nebo jako možnost překonání vlastního stereotypního bytí. Novou kampaň s názvem NO TAG! proti vandalismu spustil letos Dopravní podnik města Brna. Tag (znamená česky štítek, jmenovka nebo cedulka) je jednoduchý, ale stylizovaný pseudonymní podpis autora vytvořený sprejem, popisovačem či štětcem. Kampaň je zaměřená proti vandalům, kteří sprejováním, škrábáním nebo leptáním ničí okna dopravních prostředků, zvláště tramvají. DPMB chce působit na cestující, aby byli uvědomělejší a pomohli dopadnout pachatele. V naší malé městské části bychom mohli začít pro začátek bez kampaně třeba tím, že se budeme více věnovat našim dětem a dospívajícím, zajímat se o to, co dělají ve svém volném čase. Dobrou výchovou se zajisté nedá vyřešit úplně všechno, je ale dobrým základem pro to, abychom podobné chování výrazně omezili. Nebojme se ani upozornit na vandalismus policii. Ohlášení podobného činu a zavolání na bezplatné linky 156 nebo 158 není nic, z čeho bychom měli mít obavy. Za Odbor dopravy, majetku a životního prostředí Marcela Juráková, DiS. 4

5 Z RADNICE Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se budou konat v pátek 25. října 2013 od do hodin a v sobotu 26. října 2013 od 8.00 do hodin. V městské části Brno-Černovice proběhnou v těchto 7 volebních okrscích: volební okrsek č. 178 ZŠ Kneslova 28 ulice: Húskova sudá, Kneslova, Krausova volební okrsek č. 179 ZŠ Kneslova 28 ulice: Cornovova, Olomoucká a, Turgeněvova volební okrsek č. 180 SD Charbulova 86 ulice: Bolzanova, Kotkova, Slámova, Spáčilova volební okrsek č. 181 SD Charbulova 86 ulice: Charbulova lichá, Charbulova sudá, Hladíkova, Jiránkova, Klíčova, Olomoucká sudá, Olomoucká lichá, Tržní, Zvěřinova, Životského 2 volební okrsek č. 182 ZŠ Řehořova 3 ulice: Churého, Ferrerova, Húskova lichá, Řehořova, Štolcova, Vítězslavy Kaprálové volební okrsek č. 183 ZŠ Řehořova 3 ulice: Blatouchová, Elišky Krásnohorské, Kovácká, Přední, Spojka, Stinná volební okrsek č. 184 KD Faměrovo nám. 17 ulice: Charbulova 131 do konce lichá, Charbulova 148 do konce sudá, Faměrovo nám., Hájecká, Havraní, Mírová, Pahrbek, Průmyslová, Skřivánčí, Smutná, Šestákova, Švédské valy, Těžební, U Svitavy, Vinohradská, Wainerovo nám. Hlasovací lístky budou voličům doručeny nejpozději ve čtvrtek 24. října K dispozici budou také na ÚMČ Brno- Černovice, Bolzanova 1, nebo přímo ve volebních místnostech. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Každý občan si může po předložení občanského průkazu nebo cestovního pasu ČR zkontrolovat, zda je zapsán ve voličském seznamu, a to 1. září do 23. října 2013 do hodin u p. Těšíkové (II. patro, dveře č. 15) nebo u p. Růžičkové (přízemí, dveře č. 3) na ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1. Voličské průkazy Žádost o vydání voličského průkazu je možné podávat ode dne vyhlášení voleb v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky osobně. Prvním dnem, kdy může nejdříve úřad předat voličský průkaz je 10. říjen Konec lhůty pro doručení písemné žádosti o voličský průkaz je 18. říjen Konec lhůty pro osobní žádost o voličský průkaz je 23. říjen 2013 do hodin. Průběh voleb volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Po učinění záznamu do výpisu ze stálého seznamu obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem ÚMČ Brno- Černovice a odebere se do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků, kde si hlasovací lístek upraví, do úřední obálky vloží jeden hlasovací lístek toho politického subjektu, pro který se rozhodl hlasovat. Volič může na hlasovacím lístku zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému kandidátu dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Úřední obálku vhodí před volební komisí do volební schránky. Pokyny pro způsob hlasování jsou součástí hlasovacích lístků. Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní. Každý volič hlasuje osobně. Výjimkou je tělesně postižený občan, který si může do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků vzít jiného voliče, nikoliv však člena volební komise. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů úřad městské části a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v rámci volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči své dva členy s přenosnou volební schránkou, úředními obálkami a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Možnost volit v nemocnici nebo obdobném zařízení při pobytu v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo obdobném ústavu a zařízení může oprávněný volič rovněž uplatnit své aktivní volební právo. Možnost, jak postupovat, je odvislá do určité míry od charakteru jeho hospitalizace. V případě dlouhodobé hospitalizace správa tohoto zařízení by měla voliče informovat o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů, na základě kterého by potom mohl uplatnit své volební právo. Volič v takovém případě hlasuje do přenosné volební schránky, se kterou se za voličem dostaví členové OVK v územním obvodu příslušného zařízení. Hlasovací lístky i úřední obálku mu vydá okrsková volební komise před hlasováním. Při krátkodobé hospitalizaci nebo v případě, že volič neví, kde přesně se ve dny voleb bude nacházet, se jeví jako nejvhodnější vyřízení voličského průkazu, na který volič může volit v jakékoliv volební místnosti na území ČR. V tomto případě požádá prostřednictvím správy příslušného zařízení o přenosnou volební schránku úřad nebo ve dny voleb OVK v územním obvodu příslušného zařízení. Hlasovací lístky i úřední obálku mu vydá okrsková volební komise před hlasováním. Případné dotazy a informace k volbám vám poskytneme: telefonicky: Pavla Těšíková Iveta Růžičková písemně: osobně: ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1 přízemí dv. č. 3 nebo 2. patro dv. č. 15, a to v pondělí a středu od 8 do 17 hod., v úterý a čtvrtek od 8 do 15 hod. a v pátek od 8 do hod. Další podrobnější informace najdete na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR v odkazu VOLBY. Pavla Těšíková, vedoucí odboru finančního a vnitřních věcí ÚMČ Brno-Černovice 5

6 INFORMACE Z RADNICE Sběr nepotřebného textilu Blíží se opět období, kdy pro vás společnost E+B textil pod záštitou Magistrátu města Brna a Českého kříže, ve spolupráci s naší radnicí odborem dopravy, majetku a životního prostředí, pořádá již v pořadí pátý domovní sběr nepotřebného textilu, tzv. DOOR.Veškeré odevzdané textilní materiály budou převezeny do specializované třídírny, kde budou dále ekologicky zpracovány. Část poslouží ke svému původnímu účelu především v rozvojových zemích, část bude rozřezána na čisticí hadry, izolaci nebo bude rozedrána na vlákna a vrácena prvovýrobcům oděvů. Nepotřebný textil můžete vložit do igelitové tašky nebo pytle a dne (úterý) do 9 hodin v níže uvedených ulicích umístit před vaše domovní dveře, kde bude vyzvednut pracovníky společnosti E+B textil. Sběr probíhá po celý den za každého počasí. Sbírku prosím neuklízejte, svoz bude probíhat nově průběžně celý den do 19 hodin. Seznam ulic, na kterých sběr textilu proběhne: Mírová, Havraní, Skřivánčí, Pahrbek vč. sídliště Dvouřádky, Charbulova-celá, El. Krásnohorské, Stinná, Přední, Blatou- chová, Churého, Ferrerova, Jiránkova, Štolcova, Kotkova, Slámova, Spáčilova, Bolzanova, Cornovova, Kneslova, Húskova. Pokud nebydlíte na výše uvedené ulici a máte o sběr textilu přesto zájem, můžete se obrátit na referát životního prostředí, kde vám bude sděleno náhradní místo odložení textilu. V případě potřeby se můžete obrátit na bezplatnou linku Pro odložení použitých textilních materiálů máte také možnost využívat celoročně speciální kontejnery na textil umístěné ve Sběrných střediscích odpadu a na vybraných stanovištích: na ulicích Húskova, Mírová a za prodejnou Albert. Co můžete nosit (nechávat přede dveřmi)? Oděvy, oděvní doplňky, bytový textil (povlečení, záclony, závěsy, ubrusy, deky..), a nově také párovou obuv, kabelky, hračky. Vše by mělo být čisté a zabalené nejlépe do igelitových tašek a pytlů. Děkujeme, že spolu s námi třídíte odpad. Na jaře bylo díky vám nashromážděno226 kg textilu! Za Odbor dopravy, majetku a životního prostředí Marcela Juráková, DiS. Rekonstrukce parovodu na dolním sídlišti Jak jste si jistě všimli, začala v průběhu prázdnin celková rekonstrukce parovodu na ulici E. Krásnohorské, která zasahuje do ulic Stinná a Spojka. Rekonstrukce bude ukončena v měsíci říjnu a bude na ni navazovat rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Termín ukončení se předpokládá na srpen Rekonstrukce uve- dených inženýrských sítí bude zakončena celkovou opravou chodníků a komunikace s termínem ukončení listopad Víme, že uvedené stavby způsobí v oblasti problémy s dopravou a hlavně s parkováním, proto vás prosíme o trpělivost a pevné nervy. Bc. Jan Jirků, vedoucí ODMŽP Strážníci se zdokonalovali v krizové komunikaci Brněnští strážníci se při své službě dostávají i do emočně značně vypjatých situací. V mnoha případech dorazí na kritické místo jako první. I v takových chvílích musíjí strážníci obstát. Ať už jde o agresora hrozícího svému okolí zbraní či sebevraha vystavujícího se maximálnímu riziku, musí se snaha o navázání kontaktu s takovou osobou ubírat odpovídajícím směrem. Také proto, že v takových případech rozhodně není možné spoléhat na náhodu, strážníci opakovaně procházejí kurzy krizové komunikace, v nichž jsou vystavováni extrémním scénářům. Jedním takovým kurzem prošli na konci září ve svém středisku profesní přípravy. Dvanáct zkušených strážníků, z nichž polovina vzešla z Jednotky operativního zásahu, jejíž členové musejí vypjatým momentům čelit nejčastěji, zkušený policejní lektor upozornil na zásady komunikace od přípravy při příjezdu na místo přes navázání a udržení komunikace až po ukončení zásahu. Studovaná látka zahrnovala nejrůznější scénáře a možnosti postupů, část výkladu se týkala psychologie včetně rozdílných přístupů pro komunikaci s mužem a se ženou. Strážníkům lektor zdůraznil i zakázaná slova, která vyjednávání ve většině případů zkomplikují nebo zcela znemožní. Nedílnou součástí kurzu krizové komunikace byl pro strážníky i praktický nácvik konkrétních modelových situací. V praktické části kurzu proběhl nácvik komunikace se sebevrahem stojícím na římse sedmipatrového domu) 6

7 Farmářské a bleší trhy Z ČERNOVIC V sobotu 5. října 2013 uspořádalo Černovické sdružení ve spolupráci s dalšími subjekty již tradiční farmářské trhy, které byly tentokrát doplněny o první černovické bleší trhy. Návštěvníci měli možnost zakoupit uzeniny z farmy Němcová, pečivo z nové prodejny na Charbulově ulici, rukodělné výrobky, zeleninu firmy Badeko i z nedaleké farmy Ráječek, burčák, med a další výrobky. Součástí programu byly i hrátky s jabky, kdy bylo možné ochutnat pokrmy z jablek, čerstvě vylisovaný mošt nebo vyzkoušet dekorace z jablek. Program doplnila prezentace jazykové školy Light Point a skákací hrad. Za spolupráci děkujeme TOP 09, jazykové škole Light Point a rodinnému centru Rolnička a těšíme se již na adventní trhy, které proběhnou v sobotu 7. prosince. Ladislav Kotík, předseda Černovického sdružení Černovické sdružení vás zve , 10.00, KD Charbulova Divadlo Kluk z plakátu, hraje divadelní soubor Dialog , 18.00, Sociální dům cestovatelská beseda na téma Zambie , 9.00 Adventní trhy Více informací a pozvánky na akce najdete na TJ Sokol Brno IV ve spolupráci s MČ Brno-Černovice pořádá REJ SVĚTLUŠEK (lampioňák) Kdy: 31. října 2013 (čtvrtek ) v hodin Kde: sraz v parku Řehořova Trasa: park Řehořova ul. El. Krásnohorské ul. Ferrerova ul. Štolcova ul. Bolzanova konec v parku Slámova Na začátku je pro děti připravena svítící tyčinka a sladkost. Překvapení na konec malý ohňostrojek. Příspěvek pro děti 5 Kč/dítě. Těšíme se na vás. Nezapomeňte lampiony!!! Petra Quittová starostka TJ Sokola Brno IV Co nového v Rolničce Od podzimu se zase naplno rozběhly aktivity v Rolničce. Rádi bychom vás upozornili především na pravidelné besedy s Hankou Uřídilovou, odbornicí na mezilidské vztahy. Beseda se koná jednou měsíčně od 18 do 20 hodin, vstupné 100 Kč. Naposled jsme se například dozvěděli, jak vychovat zdravě sebevědomé děti. Namísto tradiční podzimní a jarní burzy jsme v letošním roce začali pořádat bleší dopoledne. Oproti burze, která se konala jen dvakrát ročně, se budou bleší dopoledne konat pravidelně každý měsíc v sobotu, v říjnu to bude od 9 do hodin, v listopadu pak Každý si své věci může prodávat sám, nebo mu je bude prodávat Rolnička za určitý poplatek. Výhodou je, že se může do prodeje zapojit více osob, a pokud vám jeden termín uteče, můžete se zapojit v měsíci následujícím. V pondělí večer se pravidelně od do 20 h koná Tancování pro dospělé, které vede v ZUŠ paní Dagmar Nejedlá. Nejedná se o výuku tance, spíše o protažení a uvolnění ztuhlého těla formou tanečních prvků a improvizací. Není nutná žádná předchozí zkušenost s tancem, každý dělá pouze to, co sám zvládne. Příspěvek na jedno setkání 100 Kč, je možné chodit i nepravidelně. Úterní večer pak můžete pro změnu strávit v kurzu Angličtina pro dospělé, momentálně ve středně pokročilé úrovni. Kurz probíhá v Sociálním domě od do hodin. Lekce na sebe nijak nenavazují, je možné se opět účastnit i nepravidelně. Po předchozí domluvě možnost hlídání dětí. Připravujeme také kurz Angličtiny pro maminky s hlídáním dětí ve středu dopoledne. Více informací a novinek najdete na plakátcích a také na našich webových stránkách Lucie Váňová 7

8 ZŠ KNESLOVA Tak jako každý rok i letos se o prázdninách naše škola opravovala a modernizovala. Řada změn je patrná už při příchodu ke škole. Vnitřní změny mohli zjistit žáci během výuky. V letošním školním roce 2013/2014 plánuje naše škola zaměřit prevenci rizikového chování žáků, stejně jako každoročně, na osvojování dovedností zdravého životního stylu žáků, jejich odmítání sebedestruktivního chování a dalšího zlepšování sociálního klimatu ve škole. Zkrátka, aby bylo u nás radost pobýt. Co se týká primárního, tedy cíleně zaměřeného preventivního snažení na tento školní rok, posvítíme si více na prevenci kouření mladistvých. Předpokladem úspěchu tohoto programu je aktivní přístup samotných žáků. Takže budou nejen získávat informace, ale i plnit úkoly (provádět a hodnotit ankety, vytvářet výtvarné výrobky, plakáty apod.) a vyvrcholením bude projektový den, kterým budou své mladší spolužáky provádět žáci 9. ročníků. Dále chystáme několikahodinové workshopy s tématy extremismus, demokracie, média, manipulace, besedy o alkoholu, spolupráci s městskou i českou policií a řadu dalších akcí týkajících se např. odmítání experimentů s drogou, zodpovědnost v sexuálním chování apod. Třešinkou na dortu je zakoupení stolní deskové hry Cesta labyrintem města, která je určena pro žáky od 4. tříd a slouží jako zábavná pomůcka při prevenci nežádoucího chování dětí, málo která škola ji má ve svém inventáři. Úkolů je tedy více než dost, ale věříme, že je zvládneme nejen realizovat, ale že se u nich i poučíme a pobavíme. ŠD v novém školním roce Prázdniny utekly jako voda, začal školní rok a s ním povinnosti, ale také čas odpočinku po vyučování ve školní družině. Letos je projekt ŠD zaměřen na ekologickou a dopravní výchovu. Projekt KNESLOEKOLOGIE pokračuje v různých akcích ŠD zaměřených na třídění odpadu a využití ve výtvarných aktivitách. Těšíme se na spolupráci a zážitkové programy s policií ČR a HZS Brno. Dále pro děti připravujeme tradiční akce Černovické strašení spojené s lampionovým průvodem, Nejdobřejší dobrotu, Superstar, Tajemnou noc duchů a další oblíbené činnosti. Moc se těšíme na spolupráci se ŠD Řehořova při pořádání fotbalových turnajů s ostatními školami Brno-jih při pořádání sportovních akcí. Touto cestou děkujeme všem rodičům za spolupráci a za všechny sponzorské dary. Volný čas žáků Naše škola pořádá v rámci volnočasových aktivit pro žáky celou řadu kroužků, jejich termín konání naleznete na webových stránkách naší školy. Uvedeme alespoň jejich názvy: Kopaná, Chemický kroužek, Matematika pro 8. r., Vaření, Mladí zdravotníci, Angličtina hrou 1, Florbal, Doprovodná kytara, Angličtina hrou 2, Věda nás baví, Úvod do poč. grafiky, Fotbalový kroužek, Zajímavá čeština, Čeština na PC, Fotbalový kroužek, Keramický kroužek, Kopaná a Pohybové hry. Hravý architekt. Děti míří na Pražský hrad V minulém školním roce se naši třeťáci (teď již čtvrťáci) a čtvrťáci (páťáci) zapojili do nového celorepublikového výtvarného projektu pro děti, nazvaného Hravý architekt. V rámci tohoto projektu měly děti za úkol namalovat nebo nakreslit některé zajímavé architektonické památky našeho města. Nejkrásnější dětské práce, které si vybraly samy děti, budou k vidění od do v rámci mezinárodního festivalu Architecture Week Praha 2013 v expozici Jiřského kláštera na Pražském hradě. Odměnou pro děti je den strávený na Pražském hradě s bohatým doprovodným programem. Děti se mohou těšit na prohlídku výstavy Příběh Pražského hradu s výkladem pana architekta Zdeňka Lukeše, návštěvu katakomb Chrámu sv. Víta i na setkání s paní Ivanou Zemanovou, která projektu Hravý architekt poskytla podporu svou záštitou. Akce Hravý architekt se zúčastnilo více než 500 dětí z dvaceti škol České republiky, které jsou do projektu zapojeny a ZŠ Kneslova je jedinou brněnskou školou, která se akce účastní. Naše děti budou reprezentovat Brno na Pražském hradě v úterý Více informací o projektu a výstavě Hravý architekt naleznete na nebo Sběr papíru ve školním roce 2013/2014 I v letošním školním roce proběhne na naší škole několikrát sběr starého papíru. První sběr proběhne již koncem měsíce října. Přesné datum pro donesení a ukládání papíru bude včas zveřejněno. Doufáme, že budeme alespoň tak úspěšní jako v minulém školním roce, kdy se nám podařilo nasbírat téměř 15 tun starého papíru. To nám stačilo na krásné 3. místo mezi brněnskými školami ve sběru papíru. Za finanční prostředky, které jsme za odevzdaný papír obdrželi, jsme dětem pořídili nové sportovní vybavení (soft míče, míče na vybíjenou, fotbalové míče, florbalové hole). Naše škola je rovněž zapojena do dlouhodobého ekologického projektu s názvem Recyklohraní. Děti se učí hospodařit s již použitým spotřebním materiálem a správně ho ukládat do sběrných nádob, odkud je pak odvezen k recyklaci. Ve vstupním prostoru naší školy je umístěna červená sběrná nádoba na drobné elektrospotřebiče a použité baterie, kam žáci i rodiče mohou použité elektrospotřebiče ukládat. Děti také v rámci projektu plní během školního roku různé úkoly se zaměřením na určitou oblast ekologie nebo recyklaci odpadů. Úkoly jsou zpracovány zábavnou formou v podobě vybarvovacích obrázků, osmisměrek, dotazníků nebo křížovek. Děti si tak nenásilnou formou vštěpují základní informace, proč je důležité třídit odpad a tím přispívat k ochraně životního prostředí. Podrobnější informace na webových stránkách Vedení školy, pedagogičtí pracovníci a žáci. 8

9 ZŠ ŘEHOŘOVA Projekt HOBIT Naše škola se zapojila do projektu HOBIT - HOdina BIologie pro život: Implementace problematiky cerebrovaskulárních a kardiovaskulárních onemocnění do školního vzdělávacího plánu (reg. č. CZ.1.07/1.1.16/ ), financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Mgr. Veronika Foralová Vítězství s časopisem Bridge V červnu školního roku 2012/2013 se třída 8.A zúčastnila soutěže s časopisem Bridge. Týkala se znalostí nepravidelných sloves. Jejich úkolem bylo najít cestu z bludiště s použitím správných tvarů nepravidelných sloves. Během prázdnin nám přišlo oznámení, že naše 8.A tuto soutěž vyhrála. Blahopřejeme! Mgr. Helena Marholdová Dračí lodě V pátek 27. září jsme se zúčastnili III. ročníku závodu dračích lodí českých a rakouských škol. Výběr našich žáků ze sedmých a devátých tříd změřil své síly s ostatními školami v závodu na 500 m. Konkurence byla opravdu vysoká, dokládá to i účast základní školy až z jižních Čech. Samotný závod nedopadl zcela podle našich představ, přesto jsme si tuto super akci užili. Krásné počasí a prostředí Nových Mlýnů jen podtrhlo už tak vydařený sportovní den. Mgr. Vilém Nejezchleb Adaptační kurz Jako každý rok naše škola pořádala třídenní adaptační kurz na Březové. V letošním roce se ho zúčastnili pouze šesťáci. Vydali jsme se z Brna vlakem do Třebíče, kde na nás čekal autobus, který nás dovezl do nedaleké Rokytnice nad Rokytnou. Po seznámení s areálem jsme snědli rychlý oběd a s radostí jsme se vydali plnit první úkoly na adrenalinových atrakcích. Nejdříve jsme překonali strach z vysokých lan a horolezecké stěny. Večer jsme shlédli film podle výběru dětí a příjemně unaveni jsme ulehli do postýlek. Další den jsme stříleli ze vzduchovky a z luku. Největším hitem pro děti byla atrakce skok do prázdna! Večer jsme se zavlnili na diskotéce. Před pátečním odjezdem jsme si ověřili sílu v nohách na bungee trampolíně, kde někteří předváděli artistické výkony. I když bylo počasí střídavé, všem se výlet líbil. Mgr. Monika Janoušková, Mgr. Helena Marholdová Základní škola Brno, Řehořova 3 Škola s úsměvem škola pro všechny připravila pro všechny předškolní děti a jejich rodiče DEN PŘEDŠKOLÁKŮ ve čtvrtek od hodin informativní schůzka pro rodiče soutěže a hry v tělocvičně zábavné a zajímavé úkoly v prostorách školy Srdečně zvou žáci a pedagogové naší školy. Vítězství ve výtvarné soutěži Na konci minulého školního roku pořádala společnost Glopolis výtvarnou soutěž Umění v jídle, jídlo v umění, do které jsme se zapojili se třídou 7. A. Smyslem soutěže bylo pochopit význam naší odpovědné spotřeby úspora vody, energie a potravin, předcházení znečištění životního prostředí, uvažování o lidech a práci stojících za produkty, které kupujeme. Plnili jsme úkoly, hráli hry a v poslední fázi naší práce jsme se rozdělili na skupinky a vytvářeli umělecká díla. K naší veliké radosti byla jedna z našich prací vybrána odbornou porotou mezi vítězné. Třída 8.A byla dne pozvána do Olomouce na vyhlášení soutěže a doprovodný program. Celý den jsme si báječně užili a vraceli se domů plní zážitků. Autorky vítězné práce: Veronika Morisáková, Veronika Moravcová, Lucie Poláková, Karolína Charvátová, Aneta Drewniaková. Mgr. Tereza Friedl 9

10 INFORMACE ŠKOLIČKA při Mateřské škole Štolcova 21 zahájila provoz Druhého července letošního roku začala rok plánovaná rekonstrukce zbývajících půdních prostor budovy Mateřské školy Štolcova 21. Během letních prázdnin zde vznikla další třída pro celodenní využití. Ne jako běžná třída, ale jako třída Školičky s dopoledním provozem. Deset dětí zaměstnaných maminek z Černovic, které se nedostaly do mateřské školy v přijímacím řízení začátkem roku, zde v dopoledních hodinách našlo prostor pro vzdělávání i hru. Děti jsme přivítali prvního října, kdy Školička zahájila provoz. Odpoledne slouží třída pro mimoškolní aktivity dětí naší mateřské školy. Jsem moc ráda, že jsme společně s ÚMČ Brno-Černovice a s finančním přispěním MMB OŠ mohli zrealizovat náš plán. Dokončit celkovou rekonstrukci naší již tak krásné mateřské školy, a tím nabídnout místo alespoň na dopoledne dalším dětem. Poděkování patří především panu starostovi Jiřímu Hladíkovi, paní místostarostce Petře Quittové a stavbyvedoucímu panu Výletovi. Hana Palátová Šípková, ředitelka MŠ. Nebylo vaše dítě přijato do MŠ? Nevadí! MŠ Štolcova 21 vám nabízí možnost pobytu vašeho dítěte ve Školičce v době dočasného odhlášení zapsaného dítěte. Jak na to? Na stránkách: najděte odkaz Kapičky /přihlašování dětí a dál postupujte podle pokynů. Musíte se zaregistrovat. Do kdy přihlásit dítě? Pokud zjistíte, že jsou ten den volná místa označena zeleně, přihlaste své dítě nejpozději do 7.45 hodin. Jak uhradíte pobyt ve Školičce? Hotovostní platbou paní učitelce 50 Kč/1 hod. Výhoda registrace? Registrací získáte okamžitou informaci em při uvolnění místa ve Školičce na určitý den/dny. Hana Palátová Šípková, ředitelka MŠ. SOKOL BRNO IV. ČERNOVICE ROZPIS CVIČEBNÍCH HODIN od 2. září do 30. června 2014 Přijďte si zacvičit, určitě si z naší nabídky vyberete. Pondělí Cvičení rodičů s dětmi Hříbová, Petrová od Cvičení rodičů s dětmi(2 5 let) Štěpánová Předškolní žactvo (5 8 let) Pilgrová Ženy pomalá forma cvičení Slavíčková, Řehůřková Úterý Florbal Ivánek (od ) Jóga Jonášová, Šírová Cvičení na velkém míči Preslová Středa Zdravotní cvičení Alexandrová Power jóga Hošková Čtvrtek Fotbálek Andráši, Horák Pilates balantes Hladíková Step aerobic Svobodová Pátek Bodybalance + pilates Kučerová Sobota Step aerobic Svobodová Neděle ,30 Aerobic bodystyling Kučerová (hodina bude probíhat každou první a poslední neděli v měsíci) Taneční skupina Dvořáková, Doubková Nečlenové Sokola hradí 50 Kč za jednu cvičební hodinu. 10

11 Vzpomínka na Ludvíka Kadlece Z HISTORIE Dne 15. listopadu 2013 uplyne 100 let od narození prvního čestného občana Brna-Černovic, pana Ludvíka Kadlece. Titul čestný občan Brna-Černovic obdržel v r z rukou tehdejšího starosty městské části. Kdo jste ho znali, vzpomeňte prosím s úctou s námi na jeho osobnost. Dovolujeme si připomenout jeho životní příběh Životopis Ludvíka Kadlece, nar Ludvík Kadlec se narodil 15. listopadu 1913 v Rojetíně v Královstí Českém (tehdy za Rakouska-Uherska okresy neexistovaly, ale Rojetín leží v okrese Brno-venkov, blízko Dolních Louček) jako nejstarší z 5 sourozenců v rodině sedláka. Jeho otec Ludvík byl dlouholetým starostou v Rojetíně ataké posledním rojetínským starostou do února Rodina Kadlecova byla známá svými křesťanskými zásadami a to společně s každodenní snahou o pomoc svým bližním vytvářelo samozřejmý vliv na všechny členy rodiny. Po únorovém převratu v roce 1948 byla rodina Kadlecova tvrdě postižena uvězněním nejmladšího ze sourozenců Františka, který strávil nejkrásnější roky svého mládí (od 20 let do 32 let) v tvrdé vyšetřovací vazbě, po odsouzení v roce 1949 pak 11 let v kriminálech Bor utachova, Jáchymov a Dvůr Králové nad Labem. Ludvík Kadlec jako nejstarší syn po dohodě se svými sourozenci opustil rodný grunt v Rojetíně a v roce 1945 v bouřlivých dobách konce druhé světové války se přestěhoval do Brna-Černovic. Dne 10. listopadu 1945 se oženil se svou vyvolenou ženou Bohumírou, narozenou v Lomnici u Tišnova, v roce 1947 se jim narodila dcera Mařenka, která však v roce 1951 zemřela na kombinaci tehdy smrtelných nemocí spalniček, záškrtu a černého kašle. V roce 1952 se manželům Kadlecovým narodila dcera Ludmila, v roce 1954 syn Ludvík. Od roku 1946 do odchodu do důchodu v roce 1975 pracoval v Psychiatrické léčebně Brno-Černovice, nejdříve na hospodářství, po absolvování příslušných vzdělávacích škol jako ošetřovatel a zdravotní bratr. I zde ho provázela pověst pomocníka svým bližním, nemohoucím a nespravedlivě pronásledovaným. Byl znám svým smyslem pro humor, družností a veselou myslí, kterou rozdával při organizování různých akcí, včetně ochotnického divadla, zájezdů, poutí a mnoha dalších společenských událostí. Celá rodina mu byla oporou. Po roce 1989 se vložil se vší vehemencí do prosazování společenských změn a vytváření obecního života, přestože mu bylo již tehdy 76 let, i v Černovicích pomáhal při zrodu samosprávy městské části, byl takovým malým starostou Starých Černovic. V roce 1996 mu byl jako prvnímu udělen z rukou tehdejšího starosty pana Jiřího Houdka titul Čestný občan Černovic. Byl duší obnovení tradice černovických hodů a pouti sv. Floriána, které se v nové podobě slaví každoročně za nebývalého zájmu občanů i bývalých starousedlíků z Černovic. Rovněž více než 30 let byl hlasatelem místního rozhlasu ve Starých Černovicích. Protože byl celý život činorodým a aktivním člověkem, jeho smrt přišla náhle, dne 8. května 2002 zemřel ve věku 88 let. Ludmila Žižková, dcera, Ludvík Kadlec, syn Velký úspěch černovických ovocných pálenek V rámci prestižního Jelínkova vizovického koštu, jehož 11. ročník se uskutečnil ve dnech ve Vizovicích, dosáhly vynikajících výsledků černovické ovocné pálenky. Z celkového počtu 1057 vzorků ovocných destilátů (slivovice, hruškovice, jablkovice, meruňkovice, třešňovice a ostatní ovoce) dosáhl výjimečného výsledku se svou jablkovicí 2012 Gustav Harnach, který se v kategorii jablkovice s počtem 18,68 bodu umístil těsně pod bednou na 4. místě, získal tak bramborovou medaili. V první stovce nejlépe hodnocených a výjimečných vzorků se dále umístil se slivovicí 2011s počtem 17,80 bodu Vilém Zálešák na 45. místě. Z ostatních černovických vzorků byly ohodnoceny jako vynikající vzorek slivovice JUDr. Lubomíra Zálešáka, jako výborný vzorek meruňkovice Ing. Jiřího Hladíka, slivovice Jaroslava Nejezchleba st., slivovice Lubomíra Zálešáka ml., meruňkovice Jaroslava Nejezchlebaml., slivoviceing. Alice Zálešákové, jako dobrý vzorek meruňkovice Aleny Piskovské. Svatá země v minulosti a dnes MO KDU-ČSL Černovice pořádá v pondělí přednášku Mgr. Jiřího Miholy, Ph.D. na téma Svatá země v minulosti a dnes. Historicko-geograficky koncipovaná přednáška přiblíží ve srozumitelném přehledu a souvislostech památná místa křesťanství, judaismu a islámu. Obrazový doprovod představuje v podstatě itinerář klasického poutního zájezdu do Svaté země. Místo přednášky restaurace Slunečnice, Faměrovo náměstí 17, Brno-Černovice. Začátek přednášky je v hodin. Předpokládaný konec v cca hodin.vstupné dobrovolné. Hodnocení prováděli degustátoři, kteří byli rozděleni do 40 šestičlenných komisí, ve kterých byly Černovice zastoupeny 4 degustátory. Hodnocena byla čistota, vůně, chuť, jemnost a perzistence (časová délka trvání chuťového vjemu) jednotlivých vzorků. Závěrem vyslovím přání, ať i letos v Černovicích nateče hodně velice dobré slivovice, meruňkovice, jablkovice aostatních ovocných pálenek, kteréžto nechť jsou pak přihlášeny v hojném počtu do 4. Černovického koštu, který se uskuteční v květnu 2014 a taktéž do 12. Jelínkova vizovického koštu, který bude v srpnu 2014 ve Vizovicích. Proč bychom měli ovoce jíst, když ho můžeme pít? Je jenom na nás samotných, co a zda-li vůbec budeme pít. Sami se musíme rozhodnout, sami na sebe spolehnout a za sebe být odpovědní. Nepijeme pro to, abychom padali, ale abychom se povznesli. JUDr. Lubomír Zálešák předseda Klubu přátel dobré slivovice Černovice Představení přednášejícího: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity). Historik specializující se na dějiny novověku, církevní dějiny a dějiny církevních řádů. Za 10 let dosavadního působení na PdF MU přednesl mimo fakultu více než 250 odborných a populárně naučných přednášek, kromě toho připravil a realizoval asi 65 vzdělávacích rozhlasových pořadů, mezi nimi 37dílný cyklus Církevní dějiny v zrcadle staletí (Radio Proglas). 11

12 Z MĚSTA BRNA Co prozradil výzkum spokojenosti obyvatel s Brnem? V roce 2013 město Brna připravilo druhou vlnu sociologického šetření s názvem Charakter města Brna v postojích jeho obyvatel (první výzkum byl proveden v roce 2009). Cílem bylo podat celistvý obraz názorů obyvatel na město Brno. Pro sběr dat bylo využito standardizovaného dotazníku, realizaci výzkumu zajistila společnost AUGUR Consulting. Ve vzorku 1012 respondentů byli zastoupeni lidé podle věkových kategorií, pohlaví a městských částí stejně, jako jsou zastoupeni v populaci celého Brna. Dotazovány byly osoby, které jsou ve městě přihlášeny k trvalému pobytu, ale také ti, kteří mají trvalý pobyt jinde, ale v jihomoravské metropoli žijí. Výzkumy, jako je ten o názorech Brňanů na jejich město, nám pomáhají udělat si o Brně přesnější obrázek. Ukážou poměrně jasně, kde jsou silné stránky i slabiny města, které kvůli profesní deformaci už možná nevidíme. A na rozdíl od spíše negativního postoje, který konstruují média, zjišťujeme, že Brňané mají své město rádi a většina by se odtud určitě stěhovat nechtěla. Poukázání na slabiny města nám zase pomáhá přesněji cílit tok investic, řekl primátor statutárního města Brna Bc. Roman Onderka MBA. 1. část: Jaký je obraz města v očích jeho obyvatel Respondenti nejvíce souhlasí s tím, že Brno je městem univerzit (96 % odpovídajících rozhodně nebo spíše souhlasí), že je dobře dostupné vlakem (93,7 %) a že se ve městě dokážou dobře orientovat (93,3 %). Na druhou stranu nejméně souhlasí s tím, že se Brno dokáže dobře propagovat, a to jak v nadnárodním měřítku (pouze 25,8 % respondentů rozhodně nebo spíše souhlasí), tak v rámci České republiky (45,9 %) nebo v médiích (35,9 %). Největší pozitivní změna v souhlasu mezi lety 2013 a 2009 byla zaznamenána u výroků V Brně se dá dobře jezdit autem, Brno má dobrou nabídku bydlení (pro všechny skupiny obyvatel) a Brno je městem hokeje. Naproti tomu ve srovnání s rokem 2009 nejvíce poklesla míra souhlasu s výroky Brno je městem fotbalu a Brno je centrem cestovního ruchu, změna k horšímu však není velká. 2. část: Jaké jsou asociace, které se s městem pojí Velké části respondentů (84,4 %) se velmi silně vybaví památky (Petrov, Špilberk, Stará radnice), více než tři čtvrtiny si město asociují s Brněnskou přehradou a 7 z 10 odpovídajících si Brno spojuje s výstavištěm a veletrhy. Skutečnost, že město pod Špilberkem je v pozitivním směru nejčastěji spojováno skulturním či přírodním prostředím, byla potvrzena odpověďmi respondentů na volnou otázku, která se zajímala o přednosti města. Dotazovaní mohli odpovídat spontánně. Největšími přednostmi jsou obecně architektura, historické skvosty, historické jádro města a památky, za klad obyvatelé považují i bohatou kulturu a také přehradu a její okolí. Naopak nejzávažnějšími nedostatky jsou doprava (špatná průjezdnost městem, provoz velkého městského okruhu, dobudování komunikací apod.), nepořádek (v centru, v parcích, nedostatečný úklid), parkování, sociálně nepřizpůsobiví občané (žebráci, bezdomovci, opilci) a MHD (drahá, nekvalitní, přeplněná apod.). 3. část: Jaká je spokojenost obyvatel města s podmínkami života v něm Pokud se ptáme na obecnou míru spokojenosti se životem v Brně, tedy bez ohledu na to, o jakou oblast života se jedná, nedopadlo hodnocení města vůbec špatně. 12 Jak vyplývá z analýzy výsledků, více než 9 z 10 dotázaných uvedlo, že je velmi (39,4 %) nebo spíše (52,5 %) spokojeno s Brnem jako místem, kde žije. Nespokojenost projevila méně než desetina dotázaných (velmi nespokojen/a 0,9 % a spíše nespokojen/a 7,2 %). Z odpovědí na podrobněji položené otázky, které zjišťovaly spokojenost s různými aspekty života ve městě vyplývá, že respondenti jsou nejvíce spokojeni s dostupností restaurací, kaváren, cukráren apod. (95,6 % je spíše nebo velmi spokojeno), s dostupností obchodů s potravinami (93,5 %), s nabídkou divadel (92 %) a s dostupností ostatních obchodů (91,3 %). Na druhou stranu se jim nejméně líbí například stav komunikací a silnic (68,1 % je spíše a velmi nespokojeno) a hlavně mají problém s nedostatkem parkovacích míst (80,4 %). 4. část: Jaký je vztah obyvatel k městu Co se týče vztahu dotázaných k Brnu, oproti roku 2009 ubylo osob, pro které je Brno nejhezčí místo k životu v roce 2009 takových respondentů byla celá polovina, dnes je patriotů o něco méně necelých 45 %. Oproti roku 2009 ale naopak přibylo těch, kteří považují Brno za příjemné město letos jich bylo 46,5 % (39,4 % v roce 2009). V čase o něco málo poklesl i podíl těch, kteří považují Brno za průměrné město, k němuž je nic nepoutá. Podíl respondentů, kterým se město nelíbí, zůstává v čase stejný a jedná se pouze o půl procenta dotázaných. Výzkum sledoval i plány odstěhovat se z Brna. Největší podíl osob se neplánuje odstěhovat nikdy (64 %), případné stěhování připouští necelých 13 % dotázaných a 23 % respondentů neví. Srovnání těchto výsledků z obou výzkumů ukázalo, že v čase zůstává rozložení odpovědí poměrně stabilní. Závěr Z výsledků obou vln výzkumu vyplývá, že obyvatelé vidí Brno jako město bohaté na historické památky a nabízející rozmanité možnosti trávení volného času. Vnímají je jako město vzdělané a dobré vzdělání umožňující, sídlo s dobrou zdravotní a sociální infrastrukturou, místo, kde se daří kulturnímu životu a kde se dá i dobře nakupovat. Na druhou stranu však kriticky vnímají jeho nedostatky, jako jsou potíže s čistotou a údržbou města či s dopravní zátěží a parkováním. Co je však klíčové: město není většině obyvatel lhostejné mají je rádi a chtějí v něm žít.

13 INZERCE 13

14 INZERCE Hledám ke koupi byt v Černovicích. Prosím, nabídněte. Tel.: Malby 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken. Platba hotově = SLEVA 250 Kč. Tel.: , mob.: , Úklidová firma OLMAN SERVICE s. r. o. hledá pracovníky osoby se zdravotním postižením na pozici uklízeč/ka na HPP v Brně. Volejte: Prodám cihlovou garáž v Brně-Černovicích, rozloha 28 m 2.Cena podle dohody. Tel.: Vyměním byt na ulici Krausova 7, 1+kk za větší. Milan Baruš, tel.: Prodám piáno pro začátečníka. Tel.: Za blahopřání děkují paní Věra Čechmanová, Milada Kudláčková, Danuše Hrabcová, Zdenka Krečmerová, Růžena Mazlová, Anna Přijalová, pan Vlastimil Peša Sokolská župa dr. Jindry Vaníčka, Gajdošova 18, Brno PRODEJ: pořádá ke 100. výročí založení SLAVNOSTNÍ AKADEMII v sobotu 9. listopadu 2013 v Dělnickém domě, Brno-Židenice, Jamborova 65, zahájení ve 14 hodin Vystoupí cvičenci všech věkových kategorií z tělocvičných jednot župy Součástí akademie bude výstava historie i současnosti Sokola a našich tělocvičných jednot Již 11 let jsme tu pro vás ZLATNICTVÍ Aleš Tůma OPRAVY: zlatých a stříbrných šperků ZLATA, STŘÍBRA (i do 2 dnů) HODIN A HODINEK hodin, hodinek Swarovski šperků výměna baterií (na počkání) ocelových šperků ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Adresa: Otevírací doba: Charbulova 37 (roh s Jiránkovou) Po, St, Pá 9 12, Brno-Černovice, tel.: Út, Čt 9 12,

15 INZERCE Brněnská továrna Daikin, zabývající se výrobou kompresorů do vysoce kvalitních klimatizačních jednotek, sídlí na Černovických terasách již od roku I přes téměř osm let provozu si Daikin stále udržuje svou výrobní politiku, která spočívá v zachování maximální kvality produktů. I když je tento ukazatel jedním z nejdůležitějších pro výrobní společnost, na prvním místě je a vždy bude bezpečnost zaměstnanců té se přizpůsobuje veškeré prostředí ve společnosti. Důsledné analyzování snižující se úrazovosti jasně ukazuje, že je tento postup správný a žádoucí. Také v oblasti ochrany životního prostředí Daikin nezůstává pozadu. Snaží se být společností se zodpovědným přístupem k této problematice a tak nutnost šetrného přístupu k přírodě považuje za jeden z faktorů, které přispívají k trvale udržitelnému rozvoji lidstva. Společnost provádí celou řadu aktivit, které snižují negativní dopady na životní prostředí a to především v oblasti spotřeby elektrické energie, plynu a odpadového hospodářství. Jak již bylo v úvodu zmíněno, brněnský Daikin vyrábí kompresory do klimatizačních jednotek. Současné portfolio nabízí pístové kompresory Swing a kompresory Scroll. Mezi další produkty našeho sortimentu řadíme tzv. Hydrobox neboli tepelné výměníky a Tanky, což jsou zásobníky teplé vody pro domácnosti. I přesto, že se na pozemku ve Slatině nacházejí již dvě výrobní haly, které jsou plně využívány, Daikin stále disponuje volnými prostory a tak se naskýtá možnost do budoucna expandovat a postavit další výrobní halu a tím tak vytvořit nová pracovní místa a přinést do Brna nové výrobní projekty. Každým rokem Daikin odměňuje své zaměstnance za celoroční poctivou práci. Je tomu už tradicí, že je na Vánoce uspořádán bohatý vánoční večírek, kde hraje živá hudba a formou švédských stolů jsou podávány pokrmy a nápoje. Každý červen je také pořádán tzv. Daikin Day, kde je hlavním účelem poskytnout zábavné odpoledne a zajímavou prohlídku výrobní haly pro rodiny a blízké zaměstnanců. V rámci akce je také možno ochutnat originální japonské i české jídlo, využít zábavných atrakcí pro děti i dospělé a pobavit se s přáteli a kolegy. Jestliže máte v rodině někoho, kdo je zaměstnancem Daikinu, určitě jeho pozvání na akci přijměte a budete mile překvapeni. Daikin Device Czech Republic s.r.o. Švédské valy 2, Brno http: 15

16 ČERNOVICKÉ STŘÍPKY Kolem 20. hodiny se setmělo a přišla silná bouřka, během níž uhodilo do domu Húskova 27. Déšť smyl erozní zeminu z východního okraje ulice Vinohradské do vozovky V Deníku vyšel článek o malíři a spisovateli Oldřichu Rejnušovi pod názvem Čas malovat mám až v důchodu V pozdních odpoledních hodinách teplotní rekord 37,8 C. Zřejmě nejvyšší teplota za dobu sledování a také v roce Šlo o teplotní vrchol léta. V parku na Řehořově ulici začaly probíhat práce na demontáži parkového mobiliáře Deník přinesl informaci o výstavbě nové stanice zdravotnické záchranné služby v blízkosti stávajícího objektu na ulici Těžební V parku na Řehořově ulici bylo instalováno nové sportovní vybavení. Byly zahájeny rozsáhlé zemní práce v ulici Elišky Krásnohorské Deník přinesl informaci o tom, že v Areálu zdraví na Kneslově ulici bude vybudováno nákladem 5 milionů korun umělé kluziště Na Olomoucké ulici byly instalovány první předvolební billboardy SPOZ Opilý 26letý řidič havaroval v podvečer na Spáčilově ulici a narazil do domu. Předtím ještě poškodil několik zaparkovaných aut. Zkouška na alkohol prokázala, že měl 2,5 promile alkoholu v krvi. Vyšlo 4. číslo Černovin V 11 hod. v parku na Faměrově náměstí bylo sloužena hodová mše Loupež a přepadení na Ferrerově ulici. Dva zloději vnikli do domu, svázali přítomnou ženu a požadovali po ní informace o obrazech a sejfu. Když se od ženy nic nedověděli, začali prohledávat dům, přičemž ji stále vyhrožovali nožem a možnosti pálení žehličkou. Po dvou hodinách se vrátil její muž od lékaře a když viděl, že žena je svázaná a v domě se nachází zloději, vzal baseballovou pálku a tou zasáhl jednoho zloděje, který upadl do bezvědomí. Poté se začal potýkat se druhým zlodějem vyzbrojeným nožem, který jej zranil v obličeji a na ruce. Mezitím se ženě podařilo zbavit roubíku a vyběhla z domu a volala o pomoc. Poté zloději uprchli Všechny televizní stanice ve večerních zprávách přinesly informaci o přepadu Mylně však uváděli, že k události došlo v Komárově, což bylo zřejmě způsobeno lokalizací policejní stanice případ vyšetřující. Jeden ze zlodějů byl dopaden , byl jim 18 krát soudně trestaný recidivista, který strávil ve vězení 31 let Podzimní rovnodennost ve hod Deník přinesl článek o MUDr. Květoslavě Vrbové, psychiatričce pracující v místní léčebně již 40 let Dva z billboardů na Hladíkově ulici byly popsány neznámými pachateli Jako první byl distribuován volební leták uskupení Hlavu vzhůru s podpisem Václava Klause Byla dokončena stavba 4podlažního bytového domu na Řehořově ulici Objevil se první podzimní ranní mrazík TOP 09 ve spolupráci s dalšími subjekty uspořádala v parku na Řehořově ulici tradiční Farmářské trhy spojené s programem pro děti a bleším trhem V dopoledních hodinách došlo na ulici Tržní k srážce 2 aut Zvaní na hody a večer předhodová zábava na nádvoří Kulturního domu na Faměrově náměstí. K tanci a poslechu hrála skupina Šumichrast Po poledni proběhlo předávání hodového práva před radnicí. Následoval průvod do Starých Černovic a opět taneční zábava na nádvoří restaurace Slunečnice. Hrála dechová hudba Vlkošáci. Redakční rada si vyhrazuje právo vybrané příspěvky podle potřeby zkrátit a stylisticky upravit, za věcnou správnost odpovídá autor. Vydavatel není zodpovědný za obsah, kvalitu a pravdivost inzerátů a reklam a za případné jimi způsobené škody. Nevyžádané příspěvky se nevracejí a nejsou archivovány. Zpravodaj MČ Brno-Černovice Náklad výtisků Určeno k bezplatné distribuci Komise pro tisk a informatiku: předseda Bc. Ladislav Kotík, členové Mgr. Pavel Blažík, Jiří Vítek, Ing. Marie Navrátilová, Mgr. Miroslav Kubík, zapisovatelka Tamara Šikulová, Příjem příspěvků a inzerce na sekretariátu u paní Šikulové osobně v úřední dny (pondělí, středa na ÚMČ, Bolzanova 1, Brno, tel.: ) Uzávěrky dalších čísel: Autoři fotografií v tomto čísle: Mgr. Miroslav Kubík, Bc. Ladislav Kotík, Veronika Ivakina, Jitka Chmelíková, Jan Kadlec, Matěj Šujan, archiv autorů. Sazba a tisk: SAMAB BRNO GROUP, a. s., Cyrilská 14, Brno, tel./fax: , MK ČR E

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY Č.j.:2591 /2009-10.8.2009, Vážení krajané, rád bych Vás upozornil na stanovení konkrétního termínu voleb do

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* )

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Rada MČ Brno-Černovice

Rada MČ Brno-Černovice 1 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO USNESENÍ 58. schůze Rady městské části Brno-Černovice konané dne 16. 11. 2016 od 15.00 hod. na ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1, Brno (kancelář starosty) Rada

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

1 Dotazníkové šetření

1 Dotazníkové šetření 1 Dotazníkové šetření Úkolem dotazníkového šetření bylo zjistit, jaké jsou potřeby obyvatel města v konkrétních oblastech a jak jsou s těmito oblastmi spokojeni. Otázky byly zaměřeny zejména oblasti kultury,

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Usnesení 11. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova

Usnesení 11. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova 1 Usnesení 11. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 21. 4. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodrţení přiměřenosti

Více

Rada MČ Brno-Černovice

Rada MČ Brno-Černovice 1 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO USNESENÍ 53. schůze Rady městské části Brno-Černovice konané dne 21. 9. 2016 od 15.00 hod. na ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1, Brno (kancelář starosty) Rada

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov. 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo)

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov. 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

OBEC HYNČICE HYNČICE

OBEC HYNČICE HYNČICE OBEC HYNČICE 549 83 HYNČICE Volby do zastupitelstva obce 01. Základní informace Volby probíhají po 4 letech, v termínu dle vyhlášení prezidentem republiky. Konají se ve 2 dnech, v pátek od 14.00 do 22.00

Více

Datum Úkol Gestor. Nejpozději přede dnem volby

Datum Úkol Gestor. Nejpozději přede dnem volby Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013; případné II. kolo ve dnech 25. ledna 2013 a 26. ledna 2013 vyplývajících ze zákona č. 275/2012

Více

Program na březen 2014

Program na březen 2014 Číslo stránky 1 Program na březen 2014 ZÁJMOVÉ AKTIVITY Název aktivity Termíny aktivity Doba konání Lektor (asistent) Cena aktivity Poznámky / Přihlášky Aspergea: setkání sebeobhájců 6. 3. 2014 čtvrtek

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny Kamenice nad Lipou Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC 2016 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437 kancelář sociálních pracovnic 777 92 92 15 soc. pracovnice Ing. Klára Henčlová 777 92 92 16 soc. pracovnice Bc.

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017 Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017 vyplývajících ze zákona o volbách do Parlamentu a vyhlášky Ministerstva vnitra

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ Ve čtvrtek dne 7. dubna 2016 zemřel ve věku 30 let JAKUB ŘIHÁK Se zesnulým se rozloučíme v pátek dne 15. dubna 2016 v 15.15 hodin v chrámu Páně

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření občané obce Seloutky Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018; případné II. kolo ve dnech 26. a 27.

Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018; případné II. kolo ve dnech 26. a 27. Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018; případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018 vyplývajících ze zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta

Více

Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014)

Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014) Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014) Základní informace o projektu Charakteristika: mezinárodní výtvarně-architektonický

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava 1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava Sleva 10% pro držitele VSTUPENKY v prodeji na webu www.vanocedetem.cz Dovolte nám, abychom se Vám představili. Jsme průvodci 1. veletrhu

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Zpravodajství ObcERatíškovice

Zpravodajství ObcERatíškovice Zpravodajství ObcERatíškovice Vzhledem k vývoji epidemiologické situace a na základě dnešního doporučení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně je s účinností od 7. ledna t. r.

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

13. února od 9 do 14 hodin (1 osoba za hodinu) v DC Dráček. Individuální rodinná poradna PhDr. Ilony Špaňhelové

13. února od 9 do 14 hodin (1 osoba za hodinu) v DC Dráček. Individuální rodinná poradna PhDr. Ilony Špaňhelové 1. února od 14 hodin na radnici Vítání občánků Opět slavnostně přivítáme čerstvě narozená Nehvizďátka. Chybět nebude krásné vystoupení žáků mateřské školy, paní fotografka Martina Venená, ani malý dárek

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpráva je postavena především na grafické

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky SOVIČKA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8 1. POLOLETÍ 2013/14 Školní časopis Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky ZÁŘÍ začínáme Po prázdninách jsme se 2. září potkali opět ve škole. V tomto

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM INFORMACE / PROGRAM Termín konání: 14. 7. 16. 7. 2017 Místo: fotbalové hřiště Červené Janovice Cíl akce: - sportovní setkání družstev z obcí regionu a tělocvičných jednot Župy Tyršovy - oslavy 50 let fotbalového

Více

Spokojenost s nabídkou služeb

Spokojenost s nabídkou služeb Výsledky dotazníkového šetření: Před tím, než si přečtete výsledky dotazníkového šetření, bych Vám chtěla velmi poděkovat za ochotu při vyplňování dotazníku a cenné nápady a připomínky. S pozdravem Jana

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS. Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky.

NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS. Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky. NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky. MINITENISOVÁ ŠKOLIČKA V našem tenisovém oddíle již šestým rokem funguje

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Informace o výsledcích dotazníkového šetření z června 2013 připravila Darina Kocsisová, neuvolněná starostka obce,

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 30 sídlo: Kladno 18. a 19. března 2011 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 23. a 24. května Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 23. a 24. května Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 23. a 24. května 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Martin Oklamčák Magistrát města Jablonec nad Nisou

Martin Oklamčák Magistrát města Jablonec nad Nisou Martin Oklamčák Magistrát města Jablonec nad Nisou Žiju tu rád Akce pro veřejnost Žiju tu rád aneb Téma 2013 pro Jablonec nad Nisou proběhla v rámci spolupráce statutárního města Jablonec nad Nisou a neziskové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015 Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace ROČNÍK II. ČÍSLO 12. PROSINEC 2015 Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více