ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost programu: Od Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Zpracovala: s kolektivem zaměstnanců ředitelka CMŠ Mgr. Petra Koblicová. Program byl projednán na pedagogické poradě dne a dle potřeby je aktualizován 1

2 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE 1.2 Vznik, poslání a obecná charakteristika zařízení 2.2 Vize a filozofie školy 2. PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2.1. Analýza 2.2. Podmínky předškolního vzdělávání Budova školy a materiální podmínky Psychohygiena, životospráva a psychosociální podmínky Personální podmínky Spoluúčast rodičů a spolupráce s dalšími partnery Organizace vzdělávání Řízení mateřské školy 2.3. Charakteristika vzdělávacího programu Cíle předškolního vzdělávání Formy předškolního vzdělávání Obsah a časový plán předškolního vzdělávání 2.4. Pedagogická evaluace PŘÍLOHY: Třídní vzdělávací program CMŠ Pacov Měsíční plán TVP CMŠ Pacov Projekty CMŠ Pacov: Učíme se pomáhat Program pro poskytování včasné péče dětem ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí v CMŠ a SVČ Pacov 2

3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE Zřizovatel Zástupce zřizovatele Biskupství českobudějovické, Biskupská 4, České Budějovice, reprezentované biskupem Mons. Jiřím Paďourem, OFMCap a pomocným biskupem Mons.Pavlem Posádem Mons. Adolf Pintíř generální vikář Právní forma ŠPO (od ) převod školské činnosti zájmového vzdělávání na SVČ Pacov a přejmenování školy z CMŠ a SVČ Pacov na Církevní mateřskou školu Pacov Ředitelka školy Statutární zástupce Schválená kapacita CMŠ Počet tříd CMŠ Věkové složení Mgr. Petra Koblicová tel: , privat: Mgr. Petra Koblicová tel: , privat: dětí 1 třída s celodenní péčí a s integrací dětí se speciálními potřebami 2,5-7 let 3

4 Změny a aktualizace: Číslo Datum Účinnost od Provedl Poznámky Koblicová změna str.13 CMŠ interní zaměstnanci změna str. 16. režim dne 4

5 1.1. Vznik a obecná charakteristika zařízení Společenská situace po roce 1989 otevřela možnosti široké výměny názorů, formulování nových programů i požadavků jednotlivých skupin. Začala vznikat různá experimentální zařízení včetně školských zařízení. Tak vznikla v Pacově od křesťanská třída při tehdejší státní mateřské škole Za Branou 870. (V jednom z jejích pavilonů, kde byla původně jeslová třída.) Z této třídy Českobudějovické biskupství zřídilo Církevní mateřskou školu (CMŠ) jako alternativní model výchovné péče, zaměřený na sociální učení ve věkově smíšené skupině s integrací postižených dětí. Škola byla zařazena k 1. lednu 1992 do sítě škol a o rok později získala právní subjektivitu. V našem kraji to byla první mateřská škola tohoto druhu a stále zůstává. Rodičům je tak poskytnuta širší možnost výběru při volbě typu školy a je vytvořena alternativní nabídka k obecním a soukromým školám. V roce 2006 se CMŠ a SVČ Pacov stala školskou právnickou osobou. Vzhledem k rozšíření činnosti střediska volného času došlo od k převodu školské činnosti zájmového vzdělávání na novou školskou právnickou osobu Středisko volného času Pacov a stávající školské zařízení bylo přejmenováno z CMŠ a SVČ Pacov na Církevní mateřskou školu Pacov, která vykonává již pouze činnost předškolního zařízení Vize a filosofie naší školy Základním posláním Církevní mateřské školy Pacov je vytvořit prostředí radosti, pohody a klidu, kam by děti rády chodily, kam by se těšily, kde by měly co nejlepší podmínky pro svůj všestranný osobnostní rozvoj i rozvoj duchovní. Prioritou jsou otevřené dveře, společné akce, vzájemná komunikace. Poznat sílu přátelství a zažít, že jsme přijímáni a milováni takoví, jací jsme. Že je stále s námi Někdo s velkým N, který nás nikdy neopustí, komu na nás nesmírně záleží a má nás všechny bezpodmínečně rád. S ním nikdy nejsme sami. 5

6 2. PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2.1. Analýza Uspokojování potřeb dětí: Klady Snažíme se plně uspokojovat fyziologické potřeby dětí, respektujeme individuální potřeby spánku, máme zavedený pitný režim, snažíme se, aby děti prožívaly v mateřské škole pocit bezpečí a jistoty snažíme se zajistit dětem prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů. Zápory Velikost školní zahrady neodpovídá našim potřebám. Budova kde CMŠ sídlí je určena k demolici Tělesná pohoda Klady Režim MŠ umožňuje střídat aktivitu dětí a jejich odpočinek, děti mají dostatečně zajištěn pobyt v přírodě, několikrát do roka pořádáme s dětmi delší turistické vycházky, výlety (např. ZOO Jihlava), ale i víkendové pobyty a ozdravné prázdninové tábory. Zápory Více se zaměřit na správné držení těla (chůze i sezení u stolečku). Duševní pohoda Klady: Před nástupem do MŠ umožňujeme seznámení se s novým prostředím, zavádíme adaptační program, kdy postupně prodlužujeme pobyt dítěte v MŠ s maminkou, vytváříme dostatek prostoru a času pro spontánní hru, 6

7 klademe na děti přiměřené požadavky, povzbuzujeme je, podporujeme sebedůvěru dětí, umožňujeme jim svobodu výběru hraček i při pozdním příchodu do CMŠ, sourozenci jsou ve třídě společně, starší jsou podporou a jistotou pro mladší, rodiče mohou kdykoliv přijít do třídy a zapojit se do činností s dítětem. Zápory: Někdy se nám nedaří věnovat plnou pozornost všem dětem bez rozdílu (zejména při větším počtu malých dětí). Osvojení si hodnot Klady Navštěvujeme divadelní představení a další kulturní akce, zařazujeme vyprávění a dramatizaci, příběhů s křesťanským zaměřením, slavíme církevní svátky a svátky maminek a dětí, navštěvuje nás v naší škole pan farář zařazujeme hry pro rozvoj vytrvalosti a sebeovládání, začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Zápory Některé děti mají špatný příklad u svých rodičů. Věcné prostředí Klady: Hlavní budova je umístěna na kraji města, s možností vycházek do přírody, třídy jsou světlé, prosluněné, umožňují dětem prostor pro jejich hry, třídy jsou vybaveny Montessori pomůckami a hračkami z přírodního materiálu, na zahradě mají pískoviště i domeček pro hry venku. Zápory Při některých činnostech jsou třídy méně prostorné, zvláště pro pohybové aktivity při nepříznivém počasí. MŠ chybí vlastní tělocvična a větší zahrada. 7

8 Spolupráce CMŠ a rodiny Klady: Vzájemná snaha se poznat v neformálních rozhovorech, poznat potřeby a požadavky rodičů, rodiče mohou vstupovat do třídy a sledovat naši práci s dětmi, organizujeme společné akce pro rodiče s dětmi. Zápory Pociťujeme ze strany některých rodičů ostych zapojit se do činnosti školy, někdy i nezájem. 8

9 2.2. Podmínky předškolního vzdělávání Budova školy a materiální podmínky Škola je umístěna v okrajové části města, v sousedství parku básníka Antonína Sovy, rybníků, zahrad a polí. V parku a na přilehlé zahradě MŠ mají děti bezpečné místo pro hry a zábavu na čerstvém vzduchu. Budova CMŠ je jednopodlažní, nepodsklepená, jsou v ní umístěny dvě třídy, ložnice, (která slouží zároveň jako tělocvična), kuchyňka, sociální zařízení pro předškolní a školní děti a zaměstnance, kabinet na hračky a pomůcky, šatna dětí, šatna zaměstnanců. V roce 2005 byla z části ložnice upravena kancelářská místnost. Předělením zbývající části prostoru vznikl sklad pro lehátka a tělocvičné nářadí. Budova má velká okna s žaluziemi, která umožňují dobré světelné podmínky, zvláště v hernách, kde přebývají děti. Prostory jsou světlé, dostačující k nejrůznějším skupinovým a individuálním činnostem K vytápění školy slouží 7 akumulačních kamen, aby byla zajištěna optimální tepelná pohoda. Mateřská škola má postačující, světlé prostory, které vyhovují nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem. Pro hygienu slouží umývárna se 4mi umyvadly a 3-mi záchodky, 1 nočníkem. Velikostí i výškou jsou přizpůsobena antropologickým požadavkům dětí, předškolních i školních. Pro ohřev vody slouží boiler, kde se mísí voda na přijatelnou teplotu. Hygienické zařízení se dle našich finančních možností postupně rekonstruuje. Dětský nábytek, tělocvičná nářadí a zdravotně hygienická zařízení jsou přizpůsobena potřebám a počtu dětí, jsou zdravotně nezávadná, bezpečná. Vybavení hračkami, pomůckami a materiály je dobré, dle našich finančních možností. Děti mají k dispozici velký počet knih, včetně knih s dětskými pokusy, dále lupy i PC, které využívají příležitostně při práci s výukovými programy. Mohou si hrát a tvořit s různými druhy materiálů. Ve vybavení tříd převládá přírodní materiál. Hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, aby si je mohly samy půjčit a ukládat je. Některé didaktické pomůcky a hračky, sloužící jako učební pomůcky, jsou ukládány mimo dosah dětí. Děti si je však na požádání mohou zapůjčit. Děti se podílejí samy se svými výrobky na úpravě a výzdobě prostředí v MŠ. Rodiče oceňují výzdobu v MŠ a mohou 9

10 shlédnout při příchodu do MŠ své děti při různých činnostech, mohou se s nimi i do činnosti zapojit. K odpolednímu odpočinku slouží ložnice, která je využívána i jako tělocvična nebo herna. Lehátka, která odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadná a bezpečná, se denně rozkládají a skládají do skladu. Ve školní zahradě se rozkládá velké pískoviště, které je zakryto ochrannou sítí proti znečištění, houpačka, pevně zabudované houpadlo, kladina a další pomůckou na houpání a cvičení rovnováhy. Dále domeček s nábytkem a hračkami na písek a se sportovním náčiním. Vzhledem k rovinatému terénu zahrady jsou dobře využitelné chodníky, po kterých mohou děti jezdit na kolech, koloběžkách, tříkolkách nebo jen tak volně běhat bez nebezpečí úrazu. Pobyt na zahradě využíváme i v programu otužování dětí. V letních měsících využíváme dva přenosné bazénky. Velmi oblíbenou činností našich dětí je probíhání pod vodní mlhou, kterou vyrábíme pomocí nástavce na hadici. Prostory školní zahrady jsou vybavené tak, aby umožňovaly dětem pohybové a další aktivity. Všechny vnitřní a venkovní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. Z důvodu již značného opotřebení jsou nutné terénní úpravy zahrady betonové prostory, chodníky před školou, natření dřevěného obrubníku u pískoviště, natření domečku na zahradě, doplnění pískoviště, odplevelení chodníků na zahradě, doplnění přírodního materiálu do ekologického chodníčku, prořezání a ošetření stromů a keřů, úprava záhonů pro méně náročnou úpravu Psychohygiena, životospráva a psychosociální podmínky Psychohygiena: Je zajištěn pravidelný denní řád, který je ale natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činnosti dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Rodiče mají možnost přivádět své dítě do MŠ kdykoliv podle svých potřeb. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku (dvě hodiny v dopoledních hodinách), vždy s ohledem na okamžitý stav ovzduší či jiných přírodních překážek (mráz pod 10 stupňů, náledí, silný vítr, déšť, inverze apod.) 10

11 Děti mají dostatek volného pohybu nejen v zahradě, ale v rámci možností i v mateřské škole. Spací aktivity dětí jsou upraveny dle individuálních potřeb dětí (děti odpočívají asi dvě hodiny) dětem s nižší potřebou spánku jsou nabízeny klidné činnosti ve třídě. Všichni zaměstnanci respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají jim v jejich uspokojování. Pedagogové zatěžují děti vždy přiměřeně, v rámci jejich možností, děti mohou kdykoliv relaxovat v klidných koutcích třídy. Nově příchozím dětem nabízíme adaptační režim, pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí máme podpůrný program pro podporu jejich rozvoje a upevnění kolektivu. Životospráva: Stravování je zajištěno smluvně s MŠ se speciální třídou pro děti s vadami řeči dovozem stravy z jejich jídelny. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvářená strava dle příslušných předpisů, je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů, mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti nikdy nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování. Psychosociální podmínky: Prvořadým úkolem každé učitelky je respektování potřeb dětí, přívětivý, podporující, aktivující a hodně motivující způsob vedení. Všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně. 11

12 Všechny děti mají v naší škole stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován. Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu chování a norem, které jsou ve škole stanoveny. Počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech. Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která mu je příjemná, kterou navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Postupně vyřazujeme nezdravé soutěžení dětí. Převažují pozitivní hodnocení, pochvaly, podporujeme dítě nebát se pracovat samostatně, důvěřovat si. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci., ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi. Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem (prevence šikany), volnost a svobodu vhodně vyvažují s nezbytnou mírou omezení, vyplývajícího z nutnosti dodržet potřebný řád Personální podmínky Zajištění provozu: Provoz CMŠ zajišťuje kolektiv zaměstnanců ve složení: pedagogičtí pracovníci: ředitelka a 2 učitelky (celkem 2 plné úvazky) Kvalifikace pracovníků Ředitelka má magisterské vzdělání speciální pedagogiky oboru Management a rehabilitační činnost ve speciálních zařízení a kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení. 12

13 CMŠ interní zaměstnanci: Učitelky: Bakalářské vzdělání v oboru speciální pedagogika, učitelství. Magisterské vzdělání v oboru učitelství pro 1. stupeň Magisterské vzdělání v oboru zdravotně- sociální práce Spoluúčast rodičů a spolupráce s dalšími partnery Mateřská škola klade velký důraz na spolupráci s rodiči, pedagogové usilují o partnerské vztahy s rodiči, o probíhajícím předškolním vzdělávání je informují na nástěnkách, třídních schůzkách nebo při přivádění a odvádění dětí z MŠ, učitelky informují rodiče o prospívání jejich dítěte, o jeho pokrocích a celkovém rozvoji, domlouvají se o společných postupech při jeho výchově a vzdělávání, rodiče také mají možnost porovnávat výsledky prací svého dítěte s ostatními dětmi (výstavky výtvarných prací, pracovních výrobků), pedagogové chrání soukromí rodiny patřičnou mlčenlivostí o jejich vnitřních záležitostech, jednají s rodiči ohleduplně, taktně a diskrétně, fotografie a videa pořízené při činnosti CMŠ jsou zveřejňovány pouze s písemným souhlasem rodičů, varují se přílišné horlivosti s poskytováním nevyžadovaných rad, rodiče mohou kdykoliv přijití do CMŠ a podílet se na činnosti s dětmi, mohou se zúčastnit akcí školy, např. výroby dušičkových věnečků, malování velikonočních kraslic, různých výletů apod. Kněží z farnosti Vedení dětských mší svatých každý měsíc, poradci v duchovní oblasti, dochází 1x za měsíc, umožnění účasti na slavnostech CMŠ podle zájmu. 13

14 Dětští lékaři v Pacově konzultace v oblasti péče o zdraví dětí podle aktuální potřeby Základní škola kontakt s učitelkami prvních tříd podle možností návštěva ZŠ s předškoláky podle možností SPC Jihlava Odborné konzultace ohledně integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. PPP Pelhřimov konzultace při péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami řešení odkladů školní docházky KPPP Praha konzultace výchovných problémů možnosti vyšetření dětí v poradně KHS spolupráce při zajištění hygienické nezávadnosti prostředí MŠ a režimu dětí (opatření při výskytu přenosných nemocí, ) MŠ v Pacově Návštěva divadelních a jiných kulturních představení pro děti v prostorách ostatních MŠ, spolupráce při zajišťování náhradního umístění dětí z CMŠ v době letních prázdnin. KMŠ Praha (CMŠ Voršilská ul., KMŠ Sv. Klimenta, CMŠ Studánka, CMŠ Srdíčko) KMŠ Kolín, CMŠ České Budějovice, CMŠ Kladno Výměna zkušeností z oblasti předškolního vzdělávání a ekonomiky církevních MŠ, získávání metodických materiálů pro duchovní výchovu, výměna zkušeností s legislativou pro církevní školství. Vyšší pedagogická škola Sv. Jan pod Skalou Vedení odborných praxí studentek školy - podle zájmu, 14

15 katecheze v CMŠ realizované studentkami - podle dohody. UJAK Praha Vedení odborných praxí studentek školy - podle zájmu. Asociace ředitelů církevních škol Zajištění aktuálních informací z oblasti organizace, řízení a provozu církevních škol účastí ředitelky CMŠ na akcích AŘCŠ. Zřizovatel Dále spolupracujeme se svým zřizovatelem, který poskytuje ředitelce školy konzultační servis v oblastech legislativy a hospodaření Organizace vzdělávání Mateřská škola je jednotřídní, věkově smíšená, s celodenním provozem a s integrací dětí se speciálními potřebami. Už svým křesťanským zaměřením je otevřená všem dětem bez rozdílu, z jakého prostředí pocházejí. Pomáhá k začlenění i dětem se speciálními potřebami do kolektivu. Při přijímání dětí do mateřské školy je přihlíženo k následujícím hlediskům: Kritéria přijímacího řízení: 1. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, 2. děti podle věku k celodenní docházce děti budou přijímány od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity, 3. děti podle kapacity k polodenní docházce, 4. děti podle věku s omezenou docházkou. Ředitelka má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům zvláštního zřetele (zvlášť závažné sociální důvody). 15

16 Organizace dne v mateřské škole je přizpůsoben věku dětí a jejich specifickým potřebám. Rodiče mohou děti po dohodě s učitelkami přivádět do MŠ podle svých potřeb a možností (doporučeno je do 8:00), vyzvednout si je mohou rovněž podle svých možností nebo podle okamžité potřeby. Denní činnosti dětí vycházejí z třídního vzdělávacího programu a mohou pružně zareagovat na nečekaný podnět nebo situaci. Průběh den je podřízen pravidelnému rytmu - opakují se některé rituály, které přispívají k pocitu bezpečí a klidu našich dětí. Jsou to např. rituál pozdravu, komunikační kruh, společné stolování, pravidelný odpočinek po obědě, apod. V denním režimu je zohledněna rovnováha mezi volnou hrou dětí pro rozvoj jejich vlastní iniciativy a mezi společnou činností skupiny vedené učitelkou. Režim dne: 6:45 9:00 9:30 11:30 11:30 12:15 12:15 14:30 scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí, ranní cvičení, jazykové chvilky, smyslové hry, didakticky zacílená činnost (rozvoj klíčových kompetencí, rozvoj předčtenářské, předmatematické, sociální, přírodovědné, informační, finanční gramotnosti, záměrné i spontánní učení ve skupinách a individuálně), hygiena, svačina spontánní a řízené aktivity dle tematického celku, pobyt venku hygiena, oběd, hygiena odpolední odpočinek, náhradní klidové aktivity, činnosti pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, hygiena, svačina, odpolední činnost zaměřena na rozvíjení předčtenářské, předmatematické, sociální, přírodovědné, informační a finanční gramotnosti. 16

17 Řízení mateřské školy Organizační členění pracovníků je určeno v organizační struktuře, která je součástí Pracovního řádu CMŠ Pacov. Všeobecné povinnosti pracovníků a jejich odpovědnost jsou zakotveny v pracovním řádu. Dílčí povinnosti a obsah pracovní doby jsou určeny v jednotlivých pracovních náplních, které jsou součástí osobních spisů zaměstnanců. Je vytvořen funkční informační systém a to jak uvnitř MŠ, tak i navenek. Pracovníci jsou pravidelně informovány jak na nástěnce školy, tak i na pravidelných poradách, které se konají dle zpracovaného plánu porad. Ředitelka hodnotí práci všech zaměstnanců, motivuje je a podporuje. Kontrolní a evaluační činnost ředitelky školy je zpracována v plánu kontrolní a hospitační činnosti, zahrnuje všechny stránky chodu mateřské školy a je vytvořena tak, aby byla smysluplná a užitečná. Při vedení zaměstnanců řízení školy vytváří přátelskou atmosféru, ovzduší spolupráce a podporuje dobré vztahy na pracovišti. Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy vychází ze zpracované analýzy na období tří let v koncepci rozvoje školy. Na základě těchto skutečností je zpracováván TVP, který vychází z tohoto programu a reaguje na aktuální situaci, věkové složení dětí a zaměření třídy. Zhotovení třídních vzdělávacích programů je v kompetenci tř. učitelek, které předkládají ke konzultaci na pedagogické poradě před zahájení nového školního roku. Řízení školy spolupracuje se zřizovatelem, s ostatními MŠ a ZŠ v Pacově, organizacemi a s odborníky při řešení individuální výchovné a vzdělávacích problémů. 17

18 2.3. Charakteristika vzdělávacího programu Naše koncepce: Veškeré činnosti v CMŠ vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, naše koncepce je stavěna na osobnostně orientované prožitkové předškolní výchově, která plně respektuje nezastupitelnost rodinné výchovy a kde je dítě chápáno jako dar, snažíme se vytvářet rodinné prostředí, naplněné vzájemnou důvěrou a otevřenosti mezi pedagogy, dětmi i rodiči (v tomto případě považujeme za pedagogy všechny zaměstnance školy). Společně s dětmi jsme si vytvořili vlastní pravidla soužití v MŠ Jsme kamarádi, pomáháme si. Vzájemně si nasloucháme. Učíme se rozpoznávat problémy a řešit je. Každá věc má své místo, uklízíme hračky hned po hře a pěkně s nimi zacházíme. Mluvíme potichu, používáme vhodná slova. Ve třídě chodíme pomalu. Kouzelná slovíčka, otvírají srdíčka. Naše vzdělávací priority Bezpečí a jistota Důvěra a tolerance Kamarádské klima a komunikace Tvořivost a fantazie Vztah k přírodě, ke křesťanským hodnotám a tradicím, k místu, kde žijeme Hra Pohyb Četba práce s knihou 18

19 Cíle předškolního vzdělávání Vzdělávací cíle se promítají do pěti vzdělávacích oblastí (biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní, environmentální), kde získávají podobu dílčích cílů. Jejich průběžné naplňování vede k dosahování dílčích kompetencí, které jsou základem pro budování klíčových kompetencí: kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní kompetence sociální a personální kompetence činnostní a občanské Mezi hlavní cíle patří zejména podpora osobnosti dítěte, tzn. vytváření podmínek pro jeho zdravý citový, rozumový, duchovní a tělesný rozvoj, umožnit každému dítěti vzdělávání podle jeho možností a schopností. Začlenit děti s různými speciálními potřebami do kolektivu zdravých dětí. Osvojit si základní pravidla chování, základy životních a duchovních hodnot a mezilidských vztahů. Vytvořit základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání v základní škole a zároveň pomoci vyrovnat případné nerovnoměrnosti vývoje některých dětí před vstupem do základního vzdělávání Formy předškolního vzdělávání Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného a spontánního učení. Zaměřujeme se na rozvoj předčtenářské, předmatematické, sociální, přírodovědné, informační a finanční gramotnosti. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, a to ve skupinách, individuálně i frontálně. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Je uplatňováno situační učení, založené na vytváření a využívá situací, a spontánní sociální učení, založené na principu 19

20 přirozené nápodoby. Pro integrované děti a pro děti s odkladem školní docházky zpracováváme individuální vzdělávací programy. Ve vzdělávání mimořádně nadaných a talentovaných dětí nabízíme další aktivity formou zájmových kroužků, které probíhají v rámci SVČ Pacov, se kterým CMŠ Pacov spolupracuje. Mezi oblíbené formy naplňující záměry vzdělávání patří množství nadstandardních aktivit (např. víkendové pobyty, prázdninové tábory, společné oslavy významných dnů, zejména církevních svátků, narozenin a jmenin dětí, společná účast na slavnostech, výlety a vycházky o sobotách a nedělích, společné akce rodičů a dětí Obsah a časový plán předškolního vzdělávání: Obsah předškolního vzdělávání je součástí TVP Zvídavá ovečka objevuje strom poznání, který jsme na základě dosavadních zkušeností aktualizovali a doplnili. Je to otevřený dokument, který se může v průběhu roku doplňovat a upravovat a který odpovídá požadavkům pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Je sestaven tak, aby respektoval hlavní cíle předškolního vzdělávání. Tvoří ho soubor šesti integrovaných bloků s jejich stručnou charakteristikou, která je pro učitelky závazná: I. Když jsem zdravý, tak mě život baví Charakteristika a záměry bloku V tomto bloku se děti seznámí s pojmem zdravá výživa. Dozví se, že i zdravé věci mohou být dobré a chutné, zaměříme se na význam zeleniny a ovoce pro zdraví lidí. Seznámí se s částmi lidského těla, naučí se je poznávat a pojmenovat. Dozví se, že pan doktor nám nechce ublížit, i když jsou některá vyšetření nepříjemná, ale že se nám vždy snaží pomoci. Také, že pokud dodržujeme pravidla a přepisy, přispívá to k našemu bezpečí a dobré náladě. Prostřednictvím běžných situací a plánovaných činností se budeme učit vážit si života a zdraví, pečovat o ně, upevňovat hygienické návyky a prostřednictvím pohybových aktivit dosáhnout duševní pohody a fyzického zdraví. 20

21 Cíle: Seznámí se s nutností osobní hygieny, správných postupů, návyků a s předměty osobní hygieny. Osvojování si poznatků o lidském těle, jeho částech, smyslech a funkcích. Poznávání zdravého životního stylu, nutnosti ochrany zdraví svého i ostatních. Seznámení se s prevencí úrazů, chování u lékaře, se správným užíváním léků. Získání empatie k nemocným, starým či postiženým lidem. Poučení o nebezpečí hrozící od neznámých lidí. II. Jsem na světě jediný originál Charakteristika a záměry bloku Pomáháme dětem poznávat sami sebe, své tělo i pocity. Učíme se mít rádi, takoví, jací jsme. Učíme se vzájemné komunikaci, umět vyjadřovat své myšlenky, názory a pocity, vzájemně si naslouchat a respektovat se. Podporujeme vztahy ke svým blízkým, ke své rodině a svému domovu. Církevní MŠ je třída věkově smíšených dětí, mladší děti prožívají se staršími dětmi důležité okamžiky, jako např. narození sourozence, stěhování, pořízení zvířecího kamaráda nebo také přípravu na školu a na zápis do první třídy. Cíle: Posilování vztahu k sobě samému, k rodině, kamarádům. Rozvíjení schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a plně prožívat. Rozvíjení komunikativních dovedností. Posilování prosociálních vztahů v rodině i v MŠ. Rozvíjení schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, náležet k tomuto společenství. Poznávání lidského těla a jeho funkcí. Procvičování paměti a pozornosti. Ujasnění si pojmů: číslice, písmena. Rozvoj schopnosti samostatně vyjadřovat své zážitky. Posilovat smysl pro povinnost. Posilování vztahu k místu, kde dítě žije, posilování národní hrdosti, vztahu k rodné zemi. 21

22 III. Nejsem na světě sám Charakteristika a záměry bloku Seznámíme děti s novým prostředím, zvláště ty, kteří přišli do MŠ poprvé. Snažíme se dítěti co nejvíce usnadnit adaptaci na nové prostředí. Příjemným a přijatelným způsobem pro dítě si společně vytvoříme pravidla vztahů a komunikace mezi kamarády a pedagogy. Seznámíme děti s pravidly při vycházkách i s pravidly bezpečného chování ve třídě. Vzájemně se budeme snažit vytvářet příjemné prostředí ve školce, budeme se snažit respektovat jeden druhého a pěstovat kamarádské vztahy. Také společně budeme poznávat život ve společnosti a budeme se učit v ní orientovat. Cíle: Vytváření si vztahu k MŠ, seznámení dětí mezi sebou a personálem školy, vytváření pravidel společného soužití a nácvik jejich dodržování. Naučit se oslovovat děti i zaměstnance jménem, reagovat na sebe přátelsky, aktivně se účastnit rozhovoru a vzájemně si naslouchat. Rozvoj pohybových schopností dítěte, vedení dítěte k vytvoření návyku pravidelného pohybu Rozvoj základních komunikačních dovedností, mluvit srozumitelně, dokázat o sobě něco říci a naslouchat druhým. Položení základu vztahů k druhým dětem a jejich spolupráci, rozvoj prosociálního chování, rozvoj poznatků o hodnotách a přátelství, o chování kamarádů k sobě navzájem, posilování sebeovládání, podpora spolupráce ve skupině. Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, radost z objevování apod.) Rozvoj jemné a hrubé motoriky. Posilování smyslového vnímání. Rozvoj hudebního cítění. 22

23 IV. Svět je plný objevitelských možností Charakteristika a záměry bloku Protože školka leží v okrajové části města, je v její blízkosti několik parků s malými rybníčky a spousta volně přístupných luk, mají děti velkou možnost pozorovat změny a dění v přírodě během jednotlivých ročních období. Úkolem tohoto bloku je v dětech upevňovat základní poznatky o přírodě jako o celku, vést děti k ochraně přírody. Témata z tohoto bloku je možno využívat během roku, v každém ročním období. Cíle: Seznamování se s různými druhy zvířat a s jejich charakteristickými vlastnostmi. Poznávání známých druhů ovoce a zeleniny. Naučit se řadit podle druhu a velikosti. Osvojení si znalosti barev. Rozvíjení estetické vnímání a všímání si změn v ročních obdobích. Poznávání všemi smysly a jejich rozvíjení. Zdokonalování pohybových schopností (hry se sněhem, dovádění na louce, apod). Rozvíjení a upevňování vztahu k přírodě, vést k úctě k životu. Poznání, že je krásné být na světě. V. Letem světem Charakteristika a záměry bloku V tomto bloku se děti seznamují s dopravními prostředky, s bezpečným chováním v silničním provozu, v přírodě, při cestování, ale i na sportovních hřištích. Protože jsme malé město, děti se podle obrázků seznamují s dopravními prostředky ve velkých městech, jako je tramvaj, metro apod. Učí se názvy jednotlivých měsíců, názvy dnů v týdnu, roční období. Dále se seznamují s nejrůznějšími povoláními, sporty, knihou apod. 23

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349 MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Platnost: od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2018 (na základě evaluace jsou možné

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Putování světem poznání

Putování světem poznání Č.j. 03/2012 Mateřská škola HALENKOV, okres Vsetín Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování světem poznání Mateřská škola Halenkov, okres Vsetín, Halenkov 603, 756 05 Halenkov Platnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZŠ a MŠ L.Kuby, České Budějovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Korálky poznání Zpracovala: Mgr.,Bc. Jitka Vávrová speciální pedagog vedoucí pedagogická pracovnice MŠ ŠVP PV Korálky

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Mateřská škola Rybka, o.p.s. Nuzice 24, 37501 Týn nad Vltavou IČ: 021 42317 IZO: 181053039 Ředitelka: Bc. Jana Baštářová Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Církevní mateřské školy Srdíčko

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Církevní mateřské školy Srdíčko ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Církevní mateřské školy Srdíčko Správně vidíme jen srdcem. (Antoine de Saint-Exupéry) Aktualizaci zpracovaly: Mgr. et Bc. Eva Kuchyňková a Bc. Monika Podkalská, DiS. (Projednáno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Barvínek

Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Barvínek Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Barvínek.. razítko, podpis ŘŠ č.j.010908 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ

ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVU Verze III. aktualizováno k 15. 1. 2009 ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ Chceme moderní fungující školku Spokojenost pro děti i učitele Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více