ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost programu: Od Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Zpracovala: s kolektivem zaměstnanců ředitelka CMŠ Mgr. Petra Koblicová. Program byl projednán na pedagogické poradě dne a dle potřeby je aktualizován 1

2 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE 1.2 Vznik, poslání a obecná charakteristika zařízení 2.2 Vize a filozofie školy 2. PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2.1. Analýza 2.2. Podmínky předškolního vzdělávání Budova školy a materiální podmínky Psychohygiena, životospráva a psychosociální podmínky Personální podmínky Spoluúčast rodičů a spolupráce s dalšími partnery Organizace vzdělávání Řízení mateřské školy 2.3. Charakteristika vzdělávacího programu Cíle předškolního vzdělávání Formy předškolního vzdělávání Obsah a časový plán předškolního vzdělávání 2.4. Pedagogická evaluace PŘÍLOHY: Třídní vzdělávací program CMŠ Pacov Měsíční plán TVP CMŠ Pacov Projekty CMŠ Pacov: Učíme se pomáhat Program pro poskytování včasné péče dětem ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí v CMŠ a SVČ Pacov 2

3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE Zřizovatel Zástupce zřizovatele Biskupství českobudějovické, Biskupská 4, České Budějovice, reprezentované biskupem Mons. Jiřím Paďourem, OFMCap a pomocným biskupem Mons.Pavlem Posádem Mons. Adolf Pintíř generální vikář Právní forma ŠPO (od ) převod školské činnosti zájmového vzdělávání na SVČ Pacov a přejmenování školy z CMŠ a SVČ Pacov na Církevní mateřskou školu Pacov Ředitelka školy Statutární zástupce Schválená kapacita CMŠ Počet tříd CMŠ Věkové složení Mgr. Petra Koblicová tel: , privat: Mgr. Petra Koblicová tel: , privat: dětí 1 třída s celodenní péčí a s integrací dětí se speciálními potřebami 2,5-7 let 3

4 Změny a aktualizace: Číslo Datum Účinnost od Provedl Poznámky Koblicová změna str.13 CMŠ interní zaměstnanci změna str. 16. režim dne 4

5 1.1. Vznik a obecná charakteristika zařízení Společenská situace po roce 1989 otevřela možnosti široké výměny názorů, formulování nových programů i požadavků jednotlivých skupin. Začala vznikat různá experimentální zařízení včetně školských zařízení. Tak vznikla v Pacově od křesťanská třída při tehdejší státní mateřské škole Za Branou 870. (V jednom z jejích pavilonů, kde byla původně jeslová třída.) Z této třídy Českobudějovické biskupství zřídilo Církevní mateřskou školu (CMŠ) jako alternativní model výchovné péče, zaměřený na sociální učení ve věkově smíšené skupině s integrací postižených dětí. Škola byla zařazena k 1. lednu 1992 do sítě škol a o rok později získala právní subjektivitu. V našem kraji to byla první mateřská škola tohoto druhu a stále zůstává. Rodičům je tak poskytnuta širší možnost výběru při volbě typu školy a je vytvořena alternativní nabídka k obecním a soukromým školám. V roce 2006 se CMŠ a SVČ Pacov stala školskou právnickou osobou. Vzhledem k rozšíření činnosti střediska volného času došlo od k převodu školské činnosti zájmového vzdělávání na novou školskou právnickou osobu Středisko volného času Pacov a stávající školské zařízení bylo přejmenováno z CMŠ a SVČ Pacov na Církevní mateřskou školu Pacov, která vykonává již pouze činnost předškolního zařízení Vize a filosofie naší školy Základním posláním Církevní mateřské školy Pacov je vytvořit prostředí radosti, pohody a klidu, kam by děti rády chodily, kam by se těšily, kde by měly co nejlepší podmínky pro svůj všestranný osobnostní rozvoj i rozvoj duchovní. Prioritou jsou otevřené dveře, společné akce, vzájemná komunikace. Poznat sílu přátelství a zažít, že jsme přijímáni a milováni takoví, jací jsme. Že je stále s námi Někdo s velkým N, který nás nikdy neopustí, komu na nás nesmírně záleží a má nás všechny bezpodmínečně rád. S ním nikdy nejsme sami. 5

6 2. PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2.1. Analýza Uspokojování potřeb dětí: Klady Snažíme se plně uspokojovat fyziologické potřeby dětí, respektujeme individuální potřeby spánku, máme zavedený pitný režim, snažíme se, aby děti prožívaly v mateřské škole pocit bezpečí a jistoty snažíme se zajistit dětem prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů. Zápory Velikost školní zahrady neodpovídá našim potřebám. Budova kde CMŠ sídlí je určena k demolici Tělesná pohoda Klady Režim MŠ umožňuje střídat aktivitu dětí a jejich odpočinek, děti mají dostatečně zajištěn pobyt v přírodě, několikrát do roka pořádáme s dětmi delší turistické vycházky, výlety (např. ZOO Jihlava), ale i víkendové pobyty a ozdravné prázdninové tábory. Zápory Více se zaměřit na správné držení těla (chůze i sezení u stolečku). Duševní pohoda Klady: Před nástupem do MŠ umožňujeme seznámení se s novým prostředím, zavádíme adaptační program, kdy postupně prodlužujeme pobyt dítěte v MŠ s maminkou, vytváříme dostatek prostoru a času pro spontánní hru, 6

7 klademe na děti přiměřené požadavky, povzbuzujeme je, podporujeme sebedůvěru dětí, umožňujeme jim svobodu výběru hraček i při pozdním příchodu do CMŠ, sourozenci jsou ve třídě společně, starší jsou podporou a jistotou pro mladší, rodiče mohou kdykoliv přijít do třídy a zapojit se do činností s dítětem. Zápory: Někdy se nám nedaří věnovat plnou pozornost všem dětem bez rozdílu (zejména při větším počtu malých dětí). Osvojení si hodnot Klady Navštěvujeme divadelní představení a další kulturní akce, zařazujeme vyprávění a dramatizaci, příběhů s křesťanským zaměřením, slavíme církevní svátky a svátky maminek a dětí, navštěvuje nás v naší škole pan farář zařazujeme hry pro rozvoj vytrvalosti a sebeovládání, začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Zápory Některé děti mají špatný příklad u svých rodičů. Věcné prostředí Klady: Hlavní budova je umístěna na kraji města, s možností vycházek do přírody, třídy jsou světlé, prosluněné, umožňují dětem prostor pro jejich hry, třídy jsou vybaveny Montessori pomůckami a hračkami z přírodního materiálu, na zahradě mají pískoviště i domeček pro hry venku. Zápory Při některých činnostech jsou třídy méně prostorné, zvláště pro pohybové aktivity při nepříznivém počasí. MŠ chybí vlastní tělocvična a větší zahrada. 7

8 Spolupráce CMŠ a rodiny Klady: Vzájemná snaha se poznat v neformálních rozhovorech, poznat potřeby a požadavky rodičů, rodiče mohou vstupovat do třídy a sledovat naši práci s dětmi, organizujeme společné akce pro rodiče s dětmi. Zápory Pociťujeme ze strany některých rodičů ostych zapojit se do činnosti školy, někdy i nezájem. 8

9 2.2. Podmínky předškolního vzdělávání Budova školy a materiální podmínky Škola je umístěna v okrajové části města, v sousedství parku básníka Antonína Sovy, rybníků, zahrad a polí. V parku a na přilehlé zahradě MŠ mají děti bezpečné místo pro hry a zábavu na čerstvém vzduchu. Budova CMŠ je jednopodlažní, nepodsklepená, jsou v ní umístěny dvě třídy, ložnice, (která slouží zároveň jako tělocvična), kuchyňka, sociální zařízení pro předškolní a školní děti a zaměstnance, kabinet na hračky a pomůcky, šatna dětí, šatna zaměstnanců. V roce 2005 byla z části ložnice upravena kancelářská místnost. Předělením zbývající části prostoru vznikl sklad pro lehátka a tělocvičné nářadí. Budova má velká okna s žaluziemi, která umožňují dobré světelné podmínky, zvláště v hernách, kde přebývají děti. Prostory jsou světlé, dostačující k nejrůznějším skupinovým a individuálním činnostem K vytápění školy slouží 7 akumulačních kamen, aby byla zajištěna optimální tepelná pohoda. Mateřská škola má postačující, světlé prostory, které vyhovují nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem. Pro hygienu slouží umývárna se 4mi umyvadly a 3-mi záchodky, 1 nočníkem. Velikostí i výškou jsou přizpůsobena antropologickým požadavkům dětí, předškolních i školních. Pro ohřev vody slouží boiler, kde se mísí voda na přijatelnou teplotu. Hygienické zařízení se dle našich finančních možností postupně rekonstruuje. Dětský nábytek, tělocvičná nářadí a zdravotně hygienická zařízení jsou přizpůsobena potřebám a počtu dětí, jsou zdravotně nezávadná, bezpečná. Vybavení hračkami, pomůckami a materiály je dobré, dle našich finančních možností. Děti mají k dispozici velký počet knih, včetně knih s dětskými pokusy, dále lupy i PC, které využívají příležitostně při práci s výukovými programy. Mohou si hrát a tvořit s různými druhy materiálů. Ve vybavení tříd převládá přírodní materiál. Hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, aby si je mohly samy půjčit a ukládat je. Některé didaktické pomůcky a hračky, sloužící jako učební pomůcky, jsou ukládány mimo dosah dětí. Děti si je však na požádání mohou zapůjčit. Děti se podílejí samy se svými výrobky na úpravě a výzdobě prostředí v MŠ. Rodiče oceňují výzdobu v MŠ a mohou 9

10 shlédnout při příchodu do MŠ své děti při různých činnostech, mohou se s nimi i do činnosti zapojit. K odpolednímu odpočinku slouží ložnice, která je využívána i jako tělocvična nebo herna. Lehátka, která odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadná a bezpečná, se denně rozkládají a skládají do skladu. Ve školní zahradě se rozkládá velké pískoviště, které je zakryto ochrannou sítí proti znečištění, houpačka, pevně zabudované houpadlo, kladina a další pomůckou na houpání a cvičení rovnováhy. Dále domeček s nábytkem a hračkami na písek a se sportovním náčiním. Vzhledem k rovinatému terénu zahrady jsou dobře využitelné chodníky, po kterých mohou děti jezdit na kolech, koloběžkách, tříkolkách nebo jen tak volně běhat bez nebezpečí úrazu. Pobyt na zahradě využíváme i v programu otužování dětí. V letních měsících využíváme dva přenosné bazénky. Velmi oblíbenou činností našich dětí je probíhání pod vodní mlhou, kterou vyrábíme pomocí nástavce na hadici. Prostory školní zahrady jsou vybavené tak, aby umožňovaly dětem pohybové a další aktivity. Všechny vnitřní a venkovní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. Z důvodu již značného opotřebení jsou nutné terénní úpravy zahrady betonové prostory, chodníky před školou, natření dřevěného obrubníku u pískoviště, natření domečku na zahradě, doplnění pískoviště, odplevelení chodníků na zahradě, doplnění přírodního materiálu do ekologického chodníčku, prořezání a ošetření stromů a keřů, úprava záhonů pro méně náročnou úpravu Psychohygiena, životospráva a psychosociální podmínky Psychohygiena: Je zajištěn pravidelný denní řád, který je ale natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činnosti dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Rodiče mají možnost přivádět své dítě do MŠ kdykoliv podle svých potřeb. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku (dvě hodiny v dopoledních hodinách), vždy s ohledem na okamžitý stav ovzduší či jiných přírodních překážek (mráz pod 10 stupňů, náledí, silný vítr, déšť, inverze apod.) 10

11 Děti mají dostatek volného pohybu nejen v zahradě, ale v rámci možností i v mateřské škole. Spací aktivity dětí jsou upraveny dle individuálních potřeb dětí (děti odpočívají asi dvě hodiny) dětem s nižší potřebou spánku jsou nabízeny klidné činnosti ve třídě. Všichni zaměstnanci respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají jim v jejich uspokojování. Pedagogové zatěžují děti vždy přiměřeně, v rámci jejich možností, děti mohou kdykoliv relaxovat v klidných koutcích třídy. Nově příchozím dětem nabízíme adaptační režim, pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí máme podpůrný program pro podporu jejich rozvoje a upevnění kolektivu. Životospráva: Stravování je zajištěno smluvně s MŠ se speciální třídou pro děti s vadami řeči dovozem stravy z jejich jídelny. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvářená strava dle příslušných předpisů, je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů, mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti nikdy nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování. Psychosociální podmínky: Prvořadým úkolem každé učitelky je respektování potřeb dětí, přívětivý, podporující, aktivující a hodně motivující způsob vedení. Všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně. 11

12 Všechny děti mají v naší škole stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován. Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu chování a norem, které jsou ve škole stanoveny. Počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech. Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která mu je příjemná, kterou navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Postupně vyřazujeme nezdravé soutěžení dětí. Převažují pozitivní hodnocení, pochvaly, podporujeme dítě nebát se pracovat samostatně, důvěřovat si. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci., ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi. Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem (prevence šikany), volnost a svobodu vhodně vyvažují s nezbytnou mírou omezení, vyplývajícího z nutnosti dodržet potřebný řád Personální podmínky Zajištění provozu: Provoz CMŠ zajišťuje kolektiv zaměstnanců ve složení: pedagogičtí pracovníci: ředitelka a 2 učitelky (celkem 2 plné úvazky) Kvalifikace pracovníků Ředitelka má magisterské vzdělání speciální pedagogiky oboru Management a rehabilitační činnost ve speciálních zařízení a kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení. 12

13 CMŠ interní zaměstnanci: Učitelky: Bakalářské vzdělání v oboru speciální pedagogika, učitelství. Magisterské vzdělání v oboru učitelství pro 1. stupeň Magisterské vzdělání v oboru zdravotně- sociální práce Spoluúčast rodičů a spolupráce s dalšími partnery Mateřská škola klade velký důraz na spolupráci s rodiči, pedagogové usilují o partnerské vztahy s rodiči, o probíhajícím předškolním vzdělávání je informují na nástěnkách, třídních schůzkách nebo při přivádění a odvádění dětí z MŠ, učitelky informují rodiče o prospívání jejich dítěte, o jeho pokrocích a celkovém rozvoji, domlouvají se o společných postupech při jeho výchově a vzdělávání, rodiče také mají možnost porovnávat výsledky prací svého dítěte s ostatními dětmi (výstavky výtvarných prací, pracovních výrobků), pedagogové chrání soukromí rodiny patřičnou mlčenlivostí o jejich vnitřních záležitostech, jednají s rodiči ohleduplně, taktně a diskrétně, fotografie a videa pořízené při činnosti CMŠ jsou zveřejňovány pouze s písemným souhlasem rodičů, varují se přílišné horlivosti s poskytováním nevyžadovaných rad, rodiče mohou kdykoliv přijití do CMŠ a podílet se na činnosti s dětmi, mohou se zúčastnit akcí školy, např. výroby dušičkových věnečků, malování velikonočních kraslic, různých výletů apod. Kněží z farnosti Vedení dětských mší svatých každý měsíc, poradci v duchovní oblasti, dochází 1x za měsíc, umožnění účasti na slavnostech CMŠ podle zájmu. 13

14 Dětští lékaři v Pacově konzultace v oblasti péče o zdraví dětí podle aktuální potřeby Základní škola kontakt s učitelkami prvních tříd podle možností návštěva ZŠ s předškoláky podle možností SPC Jihlava Odborné konzultace ohledně integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. PPP Pelhřimov konzultace při péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami řešení odkladů školní docházky KPPP Praha konzultace výchovných problémů možnosti vyšetření dětí v poradně KHS spolupráce při zajištění hygienické nezávadnosti prostředí MŠ a režimu dětí (opatření při výskytu přenosných nemocí, ) MŠ v Pacově Návštěva divadelních a jiných kulturních představení pro děti v prostorách ostatních MŠ, spolupráce při zajišťování náhradního umístění dětí z CMŠ v době letních prázdnin. KMŠ Praha (CMŠ Voršilská ul., KMŠ Sv. Klimenta, CMŠ Studánka, CMŠ Srdíčko) KMŠ Kolín, CMŠ České Budějovice, CMŠ Kladno Výměna zkušeností z oblasti předškolního vzdělávání a ekonomiky církevních MŠ, získávání metodických materiálů pro duchovní výchovu, výměna zkušeností s legislativou pro církevní školství. Vyšší pedagogická škola Sv. Jan pod Skalou Vedení odborných praxí studentek školy - podle zájmu, 14

15 katecheze v CMŠ realizované studentkami - podle dohody. UJAK Praha Vedení odborných praxí studentek školy - podle zájmu. Asociace ředitelů církevních škol Zajištění aktuálních informací z oblasti organizace, řízení a provozu církevních škol účastí ředitelky CMŠ na akcích AŘCŠ. Zřizovatel Dále spolupracujeme se svým zřizovatelem, který poskytuje ředitelce školy konzultační servis v oblastech legislativy a hospodaření Organizace vzdělávání Mateřská škola je jednotřídní, věkově smíšená, s celodenním provozem a s integrací dětí se speciálními potřebami. Už svým křesťanským zaměřením je otevřená všem dětem bez rozdílu, z jakého prostředí pocházejí. Pomáhá k začlenění i dětem se speciálními potřebami do kolektivu. Při přijímání dětí do mateřské školy je přihlíženo k následujícím hlediskům: Kritéria přijímacího řízení: 1. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, 2. děti podle věku k celodenní docházce děti budou přijímány od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity, 3. děti podle kapacity k polodenní docházce, 4. děti podle věku s omezenou docházkou. Ředitelka má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům zvláštního zřetele (zvlášť závažné sociální důvody). 15

16 Organizace dne v mateřské škole je přizpůsoben věku dětí a jejich specifickým potřebám. Rodiče mohou děti po dohodě s učitelkami přivádět do MŠ podle svých potřeb a možností (doporučeno je do 8:00), vyzvednout si je mohou rovněž podle svých možností nebo podle okamžité potřeby. Denní činnosti dětí vycházejí z třídního vzdělávacího programu a mohou pružně zareagovat na nečekaný podnět nebo situaci. Průběh den je podřízen pravidelnému rytmu - opakují se některé rituály, které přispívají k pocitu bezpečí a klidu našich dětí. Jsou to např. rituál pozdravu, komunikační kruh, společné stolování, pravidelný odpočinek po obědě, apod. V denním režimu je zohledněna rovnováha mezi volnou hrou dětí pro rozvoj jejich vlastní iniciativy a mezi společnou činností skupiny vedené učitelkou. Režim dne: 6:45 9:00 9:30 11:30 11:30 12:15 12:15 14:30 scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí, ranní cvičení, jazykové chvilky, smyslové hry, didakticky zacílená činnost (rozvoj klíčových kompetencí, rozvoj předčtenářské, předmatematické, sociální, přírodovědné, informační, finanční gramotnosti, záměrné i spontánní učení ve skupinách a individuálně), hygiena, svačina spontánní a řízené aktivity dle tematického celku, pobyt venku hygiena, oběd, hygiena odpolední odpočinek, náhradní klidové aktivity, činnosti pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, hygiena, svačina, odpolední činnost zaměřena na rozvíjení předčtenářské, předmatematické, sociální, přírodovědné, informační a finanční gramotnosti. 16

17 Řízení mateřské školy Organizační členění pracovníků je určeno v organizační struktuře, která je součástí Pracovního řádu CMŠ Pacov. Všeobecné povinnosti pracovníků a jejich odpovědnost jsou zakotveny v pracovním řádu. Dílčí povinnosti a obsah pracovní doby jsou určeny v jednotlivých pracovních náplních, které jsou součástí osobních spisů zaměstnanců. Je vytvořen funkční informační systém a to jak uvnitř MŠ, tak i navenek. Pracovníci jsou pravidelně informovány jak na nástěnce školy, tak i na pravidelných poradách, které se konají dle zpracovaného plánu porad. Ředitelka hodnotí práci všech zaměstnanců, motivuje je a podporuje. Kontrolní a evaluační činnost ředitelky školy je zpracována v plánu kontrolní a hospitační činnosti, zahrnuje všechny stránky chodu mateřské školy a je vytvořena tak, aby byla smysluplná a užitečná. Při vedení zaměstnanců řízení školy vytváří přátelskou atmosféru, ovzduší spolupráce a podporuje dobré vztahy na pracovišti. Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy vychází ze zpracované analýzy na období tří let v koncepci rozvoje školy. Na základě těchto skutečností je zpracováván TVP, který vychází z tohoto programu a reaguje na aktuální situaci, věkové složení dětí a zaměření třídy. Zhotovení třídních vzdělávacích programů je v kompetenci tř. učitelek, které předkládají ke konzultaci na pedagogické poradě před zahájení nového školního roku. Řízení školy spolupracuje se zřizovatelem, s ostatními MŠ a ZŠ v Pacově, organizacemi a s odborníky při řešení individuální výchovné a vzdělávacích problémů. 17

18 2.3. Charakteristika vzdělávacího programu Naše koncepce: Veškeré činnosti v CMŠ vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, naše koncepce je stavěna na osobnostně orientované prožitkové předškolní výchově, která plně respektuje nezastupitelnost rodinné výchovy a kde je dítě chápáno jako dar, snažíme se vytvářet rodinné prostředí, naplněné vzájemnou důvěrou a otevřenosti mezi pedagogy, dětmi i rodiči (v tomto případě považujeme za pedagogy všechny zaměstnance školy). Společně s dětmi jsme si vytvořili vlastní pravidla soužití v MŠ Jsme kamarádi, pomáháme si. Vzájemně si nasloucháme. Učíme se rozpoznávat problémy a řešit je. Každá věc má své místo, uklízíme hračky hned po hře a pěkně s nimi zacházíme. Mluvíme potichu, používáme vhodná slova. Ve třídě chodíme pomalu. Kouzelná slovíčka, otvírají srdíčka. Naše vzdělávací priority Bezpečí a jistota Důvěra a tolerance Kamarádské klima a komunikace Tvořivost a fantazie Vztah k přírodě, ke křesťanským hodnotám a tradicím, k místu, kde žijeme Hra Pohyb Četba práce s knihou 18

19 Cíle předškolního vzdělávání Vzdělávací cíle se promítají do pěti vzdělávacích oblastí (biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní, environmentální), kde získávají podobu dílčích cílů. Jejich průběžné naplňování vede k dosahování dílčích kompetencí, které jsou základem pro budování klíčových kompetencí: kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní kompetence sociální a personální kompetence činnostní a občanské Mezi hlavní cíle patří zejména podpora osobnosti dítěte, tzn. vytváření podmínek pro jeho zdravý citový, rozumový, duchovní a tělesný rozvoj, umožnit každému dítěti vzdělávání podle jeho možností a schopností. Začlenit děti s různými speciálními potřebami do kolektivu zdravých dětí. Osvojit si základní pravidla chování, základy životních a duchovních hodnot a mezilidských vztahů. Vytvořit základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání v základní škole a zároveň pomoci vyrovnat případné nerovnoměrnosti vývoje některých dětí před vstupem do základního vzdělávání Formy předškolního vzdělávání Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného a spontánního učení. Zaměřujeme se na rozvoj předčtenářské, předmatematické, sociální, přírodovědné, informační a finanční gramotnosti. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, a to ve skupinách, individuálně i frontálně. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Je uplatňováno situační učení, založené na vytváření a využívá situací, a spontánní sociální učení, založené na principu 19

20 přirozené nápodoby. Pro integrované děti a pro děti s odkladem školní docházky zpracováváme individuální vzdělávací programy. Ve vzdělávání mimořádně nadaných a talentovaných dětí nabízíme další aktivity formou zájmových kroužků, které probíhají v rámci SVČ Pacov, se kterým CMŠ Pacov spolupracuje. Mezi oblíbené formy naplňující záměry vzdělávání patří množství nadstandardních aktivit (např. víkendové pobyty, prázdninové tábory, společné oslavy významných dnů, zejména církevních svátků, narozenin a jmenin dětí, společná účast na slavnostech, výlety a vycházky o sobotách a nedělích, společné akce rodičů a dětí Obsah a časový plán předškolního vzdělávání: Obsah předškolního vzdělávání je součástí TVP Zvídavá ovečka objevuje strom poznání, který jsme na základě dosavadních zkušeností aktualizovali a doplnili. Je to otevřený dokument, který se může v průběhu roku doplňovat a upravovat a který odpovídá požadavkům pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Je sestaven tak, aby respektoval hlavní cíle předškolního vzdělávání. Tvoří ho soubor šesti integrovaných bloků s jejich stručnou charakteristikou, která je pro učitelky závazná: I. Když jsem zdravý, tak mě život baví Charakteristika a záměry bloku V tomto bloku se děti seznámí s pojmem zdravá výživa. Dozví se, že i zdravé věci mohou být dobré a chutné, zaměříme se na význam zeleniny a ovoce pro zdraví lidí. Seznámí se s částmi lidského těla, naučí se je poznávat a pojmenovat. Dozví se, že pan doktor nám nechce ublížit, i když jsou některá vyšetření nepříjemná, ale že se nám vždy snaží pomoci. Také, že pokud dodržujeme pravidla a přepisy, přispívá to k našemu bezpečí a dobré náladě. Prostřednictvím běžných situací a plánovaných činností se budeme učit vážit si života a zdraví, pečovat o ně, upevňovat hygienické návyky a prostřednictvím pohybových aktivit dosáhnout duševní pohody a fyzického zdraví. 20

21 Cíle: Seznámí se s nutností osobní hygieny, správných postupů, návyků a s předměty osobní hygieny. Osvojování si poznatků o lidském těle, jeho částech, smyslech a funkcích. Poznávání zdravého životního stylu, nutnosti ochrany zdraví svého i ostatních. Seznámení se s prevencí úrazů, chování u lékaře, se správným užíváním léků. Získání empatie k nemocným, starým či postiženým lidem. Poučení o nebezpečí hrozící od neznámých lidí. II. Jsem na světě jediný originál Charakteristika a záměry bloku Pomáháme dětem poznávat sami sebe, své tělo i pocity. Učíme se mít rádi, takoví, jací jsme. Učíme se vzájemné komunikaci, umět vyjadřovat své myšlenky, názory a pocity, vzájemně si naslouchat a respektovat se. Podporujeme vztahy ke svým blízkým, ke své rodině a svému domovu. Církevní MŠ je třída věkově smíšených dětí, mladší děti prožívají se staršími dětmi důležité okamžiky, jako např. narození sourozence, stěhování, pořízení zvířecího kamaráda nebo také přípravu na školu a na zápis do první třídy. Cíle: Posilování vztahu k sobě samému, k rodině, kamarádům. Rozvíjení schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a plně prožívat. Rozvíjení komunikativních dovedností. Posilování prosociálních vztahů v rodině i v MŠ. Rozvíjení schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, náležet k tomuto společenství. Poznávání lidského těla a jeho funkcí. Procvičování paměti a pozornosti. Ujasnění si pojmů: číslice, písmena. Rozvoj schopnosti samostatně vyjadřovat své zážitky. Posilovat smysl pro povinnost. Posilování vztahu k místu, kde dítě žije, posilování národní hrdosti, vztahu k rodné zemi. 21

22 III. Nejsem na světě sám Charakteristika a záměry bloku Seznámíme děti s novým prostředím, zvláště ty, kteří přišli do MŠ poprvé. Snažíme se dítěti co nejvíce usnadnit adaptaci na nové prostředí. Příjemným a přijatelným způsobem pro dítě si společně vytvoříme pravidla vztahů a komunikace mezi kamarády a pedagogy. Seznámíme děti s pravidly při vycházkách i s pravidly bezpečného chování ve třídě. Vzájemně se budeme snažit vytvářet příjemné prostředí ve školce, budeme se snažit respektovat jeden druhého a pěstovat kamarádské vztahy. Také společně budeme poznávat život ve společnosti a budeme se učit v ní orientovat. Cíle: Vytváření si vztahu k MŠ, seznámení dětí mezi sebou a personálem školy, vytváření pravidel společného soužití a nácvik jejich dodržování. Naučit se oslovovat děti i zaměstnance jménem, reagovat na sebe přátelsky, aktivně se účastnit rozhovoru a vzájemně si naslouchat. Rozvoj pohybových schopností dítěte, vedení dítěte k vytvoření návyku pravidelného pohybu Rozvoj základních komunikačních dovedností, mluvit srozumitelně, dokázat o sobě něco říci a naslouchat druhým. Položení základu vztahů k druhým dětem a jejich spolupráci, rozvoj prosociálního chování, rozvoj poznatků o hodnotách a přátelství, o chování kamarádů k sobě navzájem, posilování sebeovládání, podpora spolupráce ve skupině. Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, radost z objevování apod.) Rozvoj jemné a hrubé motoriky. Posilování smyslového vnímání. Rozvoj hudebního cítění. 22

23 IV. Svět je plný objevitelských možností Charakteristika a záměry bloku Protože školka leží v okrajové části města, je v její blízkosti několik parků s malými rybníčky a spousta volně přístupných luk, mají děti velkou možnost pozorovat změny a dění v přírodě během jednotlivých ročních období. Úkolem tohoto bloku je v dětech upevňovat základní poznatky o přírodě jako o celku, vést děti k ochraně přírody. Témata z tohoto bloku je možno využívat během roku, v každém ročním období. Cíle: Seznamování se s různými druhy zvířat a s jejich charakteristickými vlastnostmi. Poznávání známých druhů ovoce a zeleniny. Naučit se řadit podle druhu a velikosti. Osvojení si znalosti barev. Rozvíjení estetické vnímání a všímání si změn v ročních obdobích. Poznávání všemi smysly a jejich rozvíjení. Zdokonalování pohybových schopností (hry se sněhem, dovádění na louce, apod). Rozvíjení a upevňování vztahu k přírodě, vést k úctě k životu. Poznání, že je krásné být na světě. V. Letem světem Charakteristika a záměry bloku V tomto bloku se děti seznamují s dopravními prostředky, s bezpečným chováním v silničním provozu, v přírodě, při cestování, ale i na sportovních hřištích. Protože jsme malé město, děti se podle obrázků seznamují s dopravními prostředky ve velkých městech, jako je tramvaj, metro apod. Učí se názvy jednotlivých měsíců, názvy dnů v týdnu, roční období. Dále se seznamují s nejrůznějšími povoláními, sporty, knihou apod. 23

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami.

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Věcné (materiální) podmínky Mateřská škola má dostatečné prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV.

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV. 9 EVALUAČNÍ (HODNOTÍCÍ) SYSTÉM MATEŘSKÉ ŠKOLY 9.1 DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP PV TVP, SOULAD ŠVP PV RVP PV Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÍTĚZSLAVA HÁLKA Školní 200, 250 70 Odolena Voda Tel. 283 971 282, 736 752 156 Email: reditelna@zsodolenavoda.cz, www.zsodolenavoda.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu č.j. 223/2016

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ:

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Mateřská škola Varnsdorf Nezvalova 2024 příspěvková organizace PSČ 407 47 Telefon: 412 371 113 E- mail: 14msvdf@tiscali.cz www.msctyrlistek-vdf.cz Č.j.: 3/2012 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Věcné vybavení mateřské

Více

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM : JEN SI, DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Ráj domova - Jan Čarek Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě! Jen se děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete! Kolik je tu

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Základní údaje o škole Název: Mateřská škola Sluníčko,Tišnov, Na Rybníčku 1700 Sídlo: Na Rybníčku 1700, 666 01 Tišnov E-mail: slunicko.ms @ volny.cz, slunicko.ms.sj.@seznam.cz

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Horní Bojanovice, příspěvková organizace. Horní Bojanovice 170, Hustopeče u Brna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Horní Bojanovice, příspěvková organizace. Horní Bojanovice 170, Hustopeče u Brna Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Horní Bojanovice, příspěvková organizace Horní Bojanovice 170, 693 01 Hustopeče u Brna Identifikátor školy: 600 111 504 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Provoz ŠD : 6.15 16.30 hod. Počet oddělení: 5 Věk žáků ŠD: 6 9 let Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Obsah: 1.Úvod 2.Informace

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ostrava - Michálkovice, Sládečkova 28. Adresa: Sládečkova 80, Ostrava-Michálkovice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ostrava - Michálkovice, Sládečkova 28. Adresa: Sládečkova 80, Ostrava-Michálkovice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Ostrava - Michálkovice, Sládečkova 28 Adresa: Sládečkova 80, 715 00 Ostrava-Michálkovice Identifikátor školy: 600 143 732

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: Nabývá platnosti dne: Jiřina Dvořáková ředitelka školy PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Podmínky provozu

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-77/11-L Název právnické osoby Mateřská škola Ohrazenice, okres Semily vykonávající činnost školy: Sídlo: Ohrazenice 92, 511 01 Turnov

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA PAPÍRENSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICE Mateřská škola Papírenská ul.23.37007 České Budějovice a odloučené pracoviště Mateřská škola Šafaříkova ul. 14. 37007 České Budějovice.

Více

Školní řád aktualizovaný k / podle zákona č. 561/ 2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. /

Školní řád aktualizovaný k / podle zákona č. 561/ 2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. / Mateřská škola Tismice Školní řád aktualizovaný k 1.9.2010 / podle zákona č. 561/ 2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. / Předškolní výchova: Podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace Dlouhá Ves 170, 342 01 Sušice Identifikátor školy: 650 032 951 Termín konání

Více

3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ V naší mateřské škole jsou vytvořené všechny podmínky pro to, aby u nás byly děti i jejich rodiče spokojeni a aby v naší mateřské škole probíhalo kvalitní předškolní vzdělávání.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II S úpravami k 1. 9. 2016 V Příbrami

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Číslo jednací: 51/2016 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Vypracovala: Marie Kočová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli

Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání (verze září 2015) Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli Školní vzdělávací program Školní družiny při Mezinárodní Montessori Mateřské a Základní

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-145/11-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-145/11-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-145/11-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: IČ: 86 797 034 Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká

Více