ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost programu: Od Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Zpracovala: s kolektivem zaměstnanců ředitelka CMŠ Mgr. Petra Koblicová. Program byl projednán na pedagogické poradě dne a dle potřeby je aktualizován 1

2 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE 1.2 Vznik, poslání a obecná charakteristika zařízení 2.2 Vize a filozofie školy 2. PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2.1. Analýza 2.2. Podmínky předškolního vzdělávání Budova školy a materiální podmínky Psychohygiena, životospráva a psychosociální podmínky Personální podmínky Spoluúčast rodičů a spolupráce s dalšími partnery Organizace vzdělávání Řízení mateřské školy 2.3. Charakteristika vzdělávacího programu Cíle předškolního vzdělávání Formy předškolního vzdělávání Obsah a časový plán předškolního vzdělávání 2.4. Pedagogická evaluace PŘÍLOHY: Třídní vzdělávací program CMŠ Pacov Měsíční plán TVP CMŠ Pacov Projekty CMŠ Pacov: Učíme se pomáhat Program pro poskytování včasné péče dětem ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí v CMŠ a SVČ Pacov 2

3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE Zřizovatel Zástupce zřizovatele Biskupství českobudějovické, Biskupská 4, České Budějovice, reprezentované biskupem Mons. Jiřím Paďourem, OFMCap a pomocným biskupem Mons.Pavlem Posádem Mons. Adolf Pintíř generální vikář Právní forma ŠPO (od ) převod školské činnosti zájmového vzdělávání na SVČ Pacov a přejmenování školy z CMŠ a SVČ Pacov na Církevní mateřskou školu Pacov Ředitelka školy Statutární zástupce Schválená kapacita CMŠ Počet tříd CMŠ Věkové složení Mgr. Petra Koblicová tel: , privat: Mgr. Petra Koblicová tel: , privat: dětí 1 třída s celodenní péčí a s integrací dětí se speciálními potřebami 2,5-7 let 3

4 Změny a aktualizace: Číslo Datum Účinnost od Provedl Poznámky Koblicová změna str.13 CMŠ interní zaměstnanci změna str. 16. režim dne 4

5 1.1. Vznik a obecná charakteristika zařízení Společenská situace po roce 1989 otevřela možnosti široké výměny názorů, formulování nových programů i požadavků jednotlivých skupin. Začala vznikat různá experimentální zařízení včetně školských zařízení. Tak vznikla v Pacově od křesťanská třída při tehdejší státní mateřské škole Za Branou 870. (V jednom z jejích pavilonů, kde byla původně jeslová třída.) Z této třídy Českobudějovické biskupství zřídilo Církevní mateřskou školu (CMŠ) jako alternativní model výchovné péče, zaměřený na sociální učení ve věkově smíšené skupině s integrací postižených dětí. Škola byla zařazena k 1. lednu 1992 do sítě škol a o rok později získala právní subjektivitu. V našem kraji to byla první mateřská škola tohoto druhu a stále zůstává. Rodičům je tak poskytnuta širší možnost výběru při volbě typu školy a je vytvořena alternativní nabídka k obecním a soukromým školám. V roce 2006 se CMŠ a SVČ Pacov stala školskou právnickou osobou. Vzhledem k rozšíření činnosti střediska volného času došlo od k převodu školské činnosti zájmového vzdělávání na novou školskou právnickou osobu Středisko volného času Pacov a stávající školské zařízení bylo přejmenováno z CMŠ a SVČ Pacov na Církevní mateřskou školu Pacov, která vykonává již pouze činnost předškolního zařízení Vize a filosofie naší školy Základním posláním Církevní mateřské školy Pacov je vytvořit prostředí radosti, pohody a klidu, kam by děti rády chodily, kam by se těšily, kde by měly co nejlepší podmínky pro svůj všestranný osobnostní rozvoj i rozvoj duchovní. Prioritou jsou otevřené dveře, společné akce, vzájemná komunikace. Poznat sílu přátelství a zažít, že jsme přijímáni a milováni takoví, jací jsme. Že je stále s námi Někdo s velkým N, který nás nikdy neopustí, komu na nás nesmírně záleží a má nás všechny bezpodmínečně rád. S ním nikdy nejsme sami. 5

6 2. PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2.1. Analýza Uspokojování potřeb dětí: Klady Snažíme se plně uspokojovat fyziologické potřeby dětí, respektujeme individuální potřeby spánku, máme zavedený pitný režim, snažíme se, aby děti prožívaly v mateřské škole pocit bezpečí a jistoty snažíme se zajistit dětem prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů. Zápory Velikost školní zahrady neodpovídá našim potřebám. Budova kde CMŠ sídlí je určena k demolici Tělesná pohoda Klady Režim MŠ umožňuje střídat aktivitu dětí a jejich odpočinek, děti mají dostatečně zajištěn pobyt v přírodě, několikrát do roka pořádáme s dětmi delší turistické vycházky, výlety (např. ZOO Jihlava), ale i víkendové pobyty a ozdravné prázdninové tábory. Zápory Více se zaměřit na správné držení těla (chůze i sezení u stolečku). Duševní pohoda Klady: Před nástupem do MŠ umožňujeme seznámení se s novým prostředím, zavádíme adaptační program, kdy postupně prodlužujeme pobyt dítěte v MŠ s maminkou, vytváříme dostatek prostoru a času pro spontánní hru, 6

7 klademe na děti přiměřené požadavky, povzbuzujeme je, podporujeme sebedůvěru dětí, umožňujeme jim svobodu výběru hraček i při pozdním příchodu do CMŠ, sourozenci jsou ve třídě společně, starší jsou podporou a jistotou pro mladší, rodiče mohou kdykoliv přijít do třídy a zapojit se do činností s dítětem. Zápory: Někdy se nám nedaří věnovat plnou pozornost všem dětem bez rozdílu (zejména při větším počtu malých dětí). Osvojení si hodnot Klady Navštěvujeme divadelní představení a další kulturní akce, zařazujeme vyprávění a dramatizaci, příběhů s křesťanským zaměřením, slavíme církevní svátky a svátky maminek a dětí, navštěvuje nás v naší škole pan farář zařazujeme hry pro rozvoj vytrvalosti a sebeovládání, začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Zápory Některé děti mají špatný příklad u svých rodičů. Věcné prostředí Klady: Hlavní budova je umístěna na kraji města, s možností vycházek do přírody, třídy jsou světlé, prosluněné, umožňují dětem prostor pro jejich hry, třídy jsou vybaveny Montessori pomůckami a hračkami z přírodního materiálu, na zahradě mají pískoviště i domeček pro hry venku. Zápory Při některých činnostech jsou třídy méně prostorné, zvláště pro pohybové aktivity při nepříznivém počasí. MŠ chybí vlastní tělocvična a větší zahrada. 7

8 Spolupráce CMŠ a rodiny Klady: Vzájemná snaha se poznat v neformálních rozhovorech, poznat potřeby a požadavky rodičů, rodiče mohou vstupovat do třídy a sledovat naši práci s dětmi, organizujeme společné akce pro rodiče s dětmi. Zápory Pociťujeme ze strany některých rodičů ostych zapojit se do činnosti školy, někdy i nezájem. 8

9 2.2. Podmínky předškolního vzdělávání Budova školy a materiální podmínky Škola je umístěna v okrajové části města, v sousedství parku básníka Antonína Sovy, rybníků, zahrad a polí. V parku a na přilehlé zahradě MŠ mají děti bezpečné místo pro hry a zábavu na čerstvém vzduchu. Budova CMŠ je jednopodlažní, nepodsklepená, jsou v ní umístěny dvě třídy, ložnice, (která slouží zároveň jako tělocvična), kuchyňka, sociální zařízení pro předškolní a školní děti a zaměstnance, kabinet na hračky a pomůcky, šatna dětí, šatna zaměstnanců. V roce 2005 byla z části ložnice upravena kancelářská místnost. Předělením zbývající části prostoru vznikl sklad pro lehátka a tělocvičné nářadí. Budova má velká okna s žaluziemi, která umožňují dobré světelné podmínky, zvláště v hernách, kde přebývají děti. Prostory jsou světlé, dostačující k nejrůznějším skupinovým a individuálním činnostem K vytápění školy slouží 7 akumulačních kamen, aby byla zajištěna optimální tepelná pohoda. Mateřská škola má postačující, světlé prostory, které vyhovují nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem. Pro hygienu slouží umývárna se 4mi umyvadly a 3-mi záchodky, 1 nočníkem. Velikostí i výškou jsou přizpůsobena antropologickým požadavkům dětí, předškolních i školních. Pro ohřev vody slouží boiler, kde se mísí voda na přijatelnou teplotu. Hygienické zařízení se dle našich finančních možností postupně rekonstruuje. Dětský nábytek, tělocvičná nářadí a zdravotně hygienická zařízení jsou přizpůsobena potřebám a počtu dětí, jsou zdravotně nezávadná, bezpečná. Vybavení hračkami, pomůckami a materiály je dobré, dle našich finančních možností. Děti mají k dispozici velký počet knih, včetně knih s dětskými pokusy, dále lupy i PC, které využívají příležitostně při práci s výukovými programy. Mohou si hrát a tvořit s různými druhy materiálů. Ve vybavení tříd převládá přírodní materiál. Hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, aby si je mohly samy půjčit a ukládat je. Některé didaktické pomůcky a hračky, sloužící jako učební pomůcky, jsou ukládány mimo dosah dětí. Děti si je však na požádání mohou zapůjčit. Děti se podílejí samy se svými výrobky na úpravě a výzdobě prostředí v MŠ. Rodiče oceňují výzdobu v MŠ a mohou 9

10 shlédnout při příchodu do MŠ své děti při různých činnostech, mohou se s nimi i do činnosti zapojit. K odpolednímu odpočinku slouží ložnice, která je využívána i jako tělocvična nebo herna. Lehátka, která odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadná a bezpečná, se denně rozkládají a skládají do skladu. Ve školní zahradě se rozkládá velké pískoviště, které je zakryto ochrannou sítí proti znečištění, houpačka, pevně zabudované houpadlo, kladina a další pomůckou na houpání a cvičení rovnováhy. Dále domeček s nábytkem a hračkami na písek a se sportovním náčiním. Vzhledem k rovinatému terénu zahrady jsou dobře využitelné chodníky, po kterých mohou děti jezdit na kolech, koloběžkách, tříkolkách nebo jen tak volně běhat bez nebezpečí úrazu. Pobyt na zahradě využíváme i v programu otužování dětí. V letních měsících využíváme dva přenosné bazénky. Velmi oblíbenou činností našich dětí je probíhání pod vodní mlhou, kterou vyrábíme pomocí nástavce na hadici. Prostory školní zahrady jsou vybavené tak, aby umožňovaly dětem pohybové a další aktivity. Všechny vnitřní a venkovní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. Z důvodu již značného opotřebení jsou nutné terénní úpravy zahrady betonové prostory, chodníky před školou, natření dřevěného obrubníku u pískoviště, natření domečku na zahradě, doplnění pískoviště, odplevelení chodníků na zahradě, doplnění přírodního materiálu do ekologického chodníčku, prořezání a ošetření stromů a keřů, úprava záhonů pro méně náročnou úpravu Psychohygiena, životospráva a psychosociální podmínky Psychohygiena: Je zajištěn pravidelný denní řád, který je ale natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činnosti dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Rodiče mají možnost přivádět své dítě do MŠ kdykoliv podle svých potřeb. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku (dvě hodiny v dopoledních hodinách), vždy s ohledem na okamžitý stav ovzduší či jiných přírodních překážek (mráz pod 10 stupňů, náledí, silný vítr, déšť, inverze apod.) 10

11 Děti mají dostatek volného pohybu nejen v zahradě, ale v rámci možností i v mateřské škole. Spací aktivity dětí jsou upraveny dle individuálních potřeb dětí (děti odpočívají asi dvě hodiny) dětem s nižší potřebou spánku jsou nabízeny klidné činnosti ve třídě. Všichni zaměstnanci respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají jim v jejich uspokojování. Pedagogové zatěžují děti vždy přiměřeně, v rámci jejich možností, děti mohou kdykoliv relaxovat v klidných koutcích třídy. Nově příchozím dětem nabízíme adaptační režim, pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí máme podpůrný program pro podporu jejich rozvoje a upevnění kolektivu. Životospráva: Stravování je zajištěno smluvně s MŠ se speciální třídou pro děti s vadami řeči dovozem stravy z jejich jídelny. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvářená strava dle příslušných předpisů, je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů, mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti nikdy nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování. Psychosociální podmínky: Prvořadým úkolem každé učitelky je respektování potřeb dětí, přívětivý, podporující, aktivující a hodně motivující způsob vedení. Všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně. 11

12 Všechny děti mají v naší škole stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován. Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu chování a norem, které jsou ve škole stanoveny. Počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech. Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která mu je příjemná, kterou navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Postupně vyřazujeme nezdravé soutěžení dětí. Převažují pozitivní hodnocení, pochvaly, podporujeme dítě nebát se pracovat samostatně, důvěřovat si. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci., ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi. Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem (prevence šikany), volnost a svobodu vhodně vyvažují s nezbytnou mírou omezení, vyplývajícího z nutnosti dodržet potřebný řád Personální podmínky Zajištění provozu: Provoz CMŠ zajišťuje kolektiv zaměstnanců ve složení: pedagogičtí pracovníci: ředitelka a 2 učitelky (celkem 2 plné úvazky) Kvalifikace pracovníků Ředitelka má magisterské vzdělání speciální pedagogiky oboru Management a rehabilitační činnost ve speciálních zařízení a kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení. 12

13 CMŠ interní zaměstnanci: Učitelky: Bakalářské vzdělání v oboru speciální pedagogika, učitelství. Magisterské vzdělání v oboru učitelství pro 1. stupeň Magisterské vzdělání v oboru zdravotně- sociální práce Spoluúčast rodičů a spolupráce s dalšími partnery Mateřská škola klade velký důraz na spolupráci s rodiči, pedagogové usilují o partnerské vztahy s rodiči, o probíhajícím předškolním vzdělávání je informují na nástěnkách, třídních schůzkách nebo při přivádění a odvádění dětí z MŠ, učitelky informují rodiče o prospívání jejich dítěte, o jeho pokrocích a celkovém rozvoji, domlouvají se o společných postupech při jeho výchově a vzdělávání, rodiče také mají možnost porovnávat výsledky prací svého dítěte s ostatními dětmi (výstavky výtvarných prací, pracovních výrobků), pedagogové chrání soukromí rodiny patřičnou mlčenlivostí o jejich vnitřních záležitostech, jednají s rodiči ohleduplně, taktně a diskrétně, fotografie a videa pořízené při činnosti CMŠ jsou zveřejňovány pouze s písemným souhlasem rodičů, varují se přílišné horlivosti s poskytováním nevyžadovaných rad, rodiče mohou kdykoliv přijití do CMŠ a podílet se na činnosti s dětmi, mohou se zúčastnit akcí školy, např. výroby dušičkových věnečků, malování velikonočních kraslic, různých výletů apod. Kněží z farnosti Vedení dětských mší svatých každý měsíc, poradci v duchovní oblasti, dochází 1x za měsíc, umožnění účasti na slavnostech CMŠ podle zájmu. 13

14 Dětští lékaři v Pacově konzultace v oblasti péče o zdraví dětí podle aktuální potřeby Základní škola kontakt s učitelkami prvních tříd podle možností návštěva ZŠ s předškoláky podle možností SPC Jihlava Odborné konzultace ohledně integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. PPP Pelhřimov konzultace při péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami řešení odkladů školní docházky KPPP Praha konzultace výchovných problémů možnosti vyšetření dětí v poradně KHS spolupráce při zajištění hygienické nezávadnosti prostředí MŠ a režimu dětí (opatření při výskytu přenosných nemocí, ) MŠ v Pacově Návštěva divadelních a jiných kulturních představení pro děti v prostorách ostatních MŠ, spolupráce při zajišťování náhradního umístění dětí z CMŠ v době letních prázdnin. KMŠ Praha (CMŠ Voršilská ul., KMŠ Sv. Klimenta, CMŠ Studánka, CMŠ Srdíčko) KMŠ Kolín, CMŠ České Budějovice, CMŠ Kladno Výměna zkušeností z oblasti předškolního vzdělávání a ekonomiky církevních MŠ, získávání metodických materiálů pro duchovní výchovu, výměna zkušeností s legislativou pro církevní školství. Vyšší pedagogická škola Sv. Jan pod Skalou Vedení odborných praxí studentek školy - podle zájmu, 14

15 katecheze v CMŠ realizované studentkami - podle dohody. UJAK Praha Vedení odborných praxí studentek školy - podle zájmu. Asociace ředitelů církevních škol Zajištění aktuálních informací z oblasti organizace, řízení a provozu církevních škol účastí ředitelky CMŠ na akcích AŘCŠ. Zřizovatel Dále spolupracujeme se svým zřizovatelem, který poskytuje ředitelce školy konzultační servis v oblastech legislativy a hospodaření Organizace vzdělávání Mateřská škola je jednotřídní, věkově smíšená, s celodenním provozem a s integrací dětí se speciálními potřebami. Už svým křesťanským zaměřením je otevřená všem dětem bez rozdílu, z jakého prostředí pocházejí. Pomáhá k začlenění i dětem se speciálními potřebami do kolektivu. Při přijímání dětí do mateřské školy je přihlíženo k následujícím hlediskům: Kritéria přijímacího řízení: 1. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, 2. děti podle věku k celodenní docházce děti budou přijímány od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity, 3. děti podle kapacity k polodenní docházce, 4. děti podle věku s omezenou docházkou. Ředitelka má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům zvláštního zřetele (zvlášť závažné sociální důvody). 15

16 Organizace dne v mateřské škole je přizpůsoben věku dětí a jejich specifickým potřebám. Rodiče mohou děti po dohodě s učitelkami přivádět do MŠ podle svých potřeb a možností (doporučeno je do 8:00), vyzvednout si je mohou rovněž podle svých možností nebo podle okamžité potřeby. Denní činnosti dětí vycházejí z třídního vzdělávacího programu a mohou pružně zareagovat na nečekaný podnět nebo situaci. Průběh den je podřízen pravidelnému rytmu - opakují se některé rituály, které přispívají k pocitu bezpečí a klidu našich dětí. Jsou to např. rituál pozdravu, komunikační kruh, společné stolování, pravidelný odpočinek po obědě, apod. V denním režimu je zohledněna rovnováha mezi volnou hrou dětí pro rozvoj jejich vlastní iniciativy a mezi společnou činností skupiny vedené učitelkou. Režim dne: 6:45 9:00 9:30 11:30 11:30 12:15 12:15 14:30 scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí, ranní cvičení, jazykové chvilky, smyslové hry, didakticky zacílená činnost (rozvoj klíčových kompetencí, rozvoj předčtenářské, předmatematické, sociální, přírodovědné, informační, finanční gramotnosti, záměrné i spontánní učení ve skupinách a individuálně), hygiena, svačina spontánní a řízené aktivity dle tematického celku, pobyt venku hygiena, oběd, hygiena odpolední odpočinek, náhradní klidové aktivity, činnosti pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, hygiena, svačina, odpolední činnost zaměřena na rozvíjení předčtenářské, předmatematické, sociální, přírodovědné, informační a finanční gramotnosti. 16

17 Řízení mateřské školy Organizační členění pracovníků je určeno v organizační struktuře, která je součástí Pracovního řádu CMŠ Pacov. Všeobecné povinnosti pracovníků a jejich odpovědnost jsou zakotveny v pracovním řádu. Dílčí povinnosti a obsah pracovní doby jsou určeny v jednotlivých pracovních náplních, které jsou součástí osobních spisů zaměstnanců. Je vytvořen funkční informační systém a to jak uvnitř MŠ, tak i navenek. Pracovníci jsou pravidelně informovány jak na nástěnce školy, tak i na pravidelných poradách, které se konají dle zpracovaného plánu porad. Ředitelka hodnotí práci všech zaměstnanců, motivuje je a podporuje. Kontrolní a evaluační činnost ředitelky školy je zpracována v plánu kontrolní a hospitační činnosti, zahrnuje všechny stránky chodu mateřské školy a je vytvořena tak, aby byla smysluplná a užitečná. Při vedení zaměstnanců řízení školy vytváří přátelskou atmosféru, ovzduší spolupráce a podporuje dobré vztahy na pracovišti. Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy vychází ze zpracované analýzy na období tří let v koncepci rozvoje školy. Na základě těchto skutečností je zpracováván TVP, který vychází z tohoto programu a reaguje na aktuální situaci, věkové složení dětí a zaměření třídy. Zhotovení třídních vzdělávacích programů je v kompetenci tř. učitelek, které předkládají ke konzultaci na pedagogické poradě před zahájení nového školního roku. Řízení školy spolupracuje se zřizovatelem, s ostatními MŠ a ZŠ v Pacově, organizacemi a s odborníky při řešení individuální výchovné a vzdělávacích problémů. 17

18 2.3. Charakteristika vzdělávacího programu Naše koncepce: Veškeré činnosti v CMŠ vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, naše koncepce je stavěna na osobnostně orientované prožitkové předškolní výchově, která plně respektuje nezastupitelnost rodinné výchovy a kde je dítě chápáno jako dar, snažíme se vytvářet rodinné prostředí, naplněné vzájemnou důvěrou a otevřenosti mezi pedagogy, dětmi i rodiči (v tomto případě považujeme za pedagogy všechny zaměstnance školy). Společně s dětmi jsme si vytvořili vlastní pravidla soužití v MŠ Jsme kamarádi, pomáháme si. Vzájemně si nasloucháme. Učíme se rozpoznávat problémy a řešit je. Každá věc má své místo, uklízíme hračky hned po hře a pěkně s nimi zacházíme. Mluvíme potichu, používáme vhodná slova. Ve třídě chodíme pomalu. Kouzelná slovíčka, otvírají srdíčka. Naše vzdělávací priority Bezpečí a jistota Důvěra a tolerance Kamarádské klima a komunikace Tvořivost a fantazie Vztah k přírodě, ke křesťanským hodnotám a tradicím, k místu, kde žijeme Hra Pohyb Četba práce s knihou 18

19 Cíle předškolního vzdělávání Vzdělávací cíle se promítají do pěti vzdělávacích oblastí (biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní, environmentální), kde získávají podobu dílčích cílů. Jejich průběžné naplňování vede k dosahování dílčích kompetencí, které jsou základem pro budování klíčových kompetencí: kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní kompetence sociální a personální kompetence činnostní a občanské Mezi hlavní cíle patří zejména podpora osobnosti dítěte, tzn. vytváření podmínek pro jeho zdravý citový, rozumový, duchovní a tělesný rozvoj, umožnit každému dítěti vzdělávání podle jeho možností a schopností. Začlenit děti s různými speciálními potřebami do kolektivu zdravých dětí. Osvojit si základní pravidla chování, základy životních a duchovních hodnot a mezilidských vztahů. Vytvořit základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání v základní škole a zároveň pomoci vyrovnat případné nerovnoměrnosti vývoje některých dětí před vstupem do základního vzdělávání Formy předškolního vzdělávání Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného a spontánního učení. Zaměřujeme se na rozvoj předčtenářské, předmatematické, sociální, přírodovědné, informační a finanční gramotnosti. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, a to ve skupinách, individuálně i frontálně. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Je uplatňováno situační učení, založené na vytváření a využívá situací, a spontánní sociální učení, založené na principu 19

20 přirozené nápodoby. Pro integrované děti a pro děti s odkladem školní docházky zpracováváme individuální vzdělávací programy. Ve vzdělávání mimořádně nadaných a talentovaných dětí nabízíme další aktivity formou zájmových kroužků, které probíhají v rámci SVČ Pacov, se kterým CMŠ Pacov spolupracuje. Mezi oblíbené formy naplňující záměry vzdělávání patří množství nadstandardních aktivit (např. víkendové pobyty, prázdninové tábory, společné oslavy významných dnů, zejména církevních svátků, narozenin a jmenin dětí, společná účast na slavnostech, výlety a vycházky o sobotách a nedělích, společné akce rodičů a dětí Obsah a časový plán předškolního vzdělávání: Obsah předškolního vzdělávání je součástí TVP Zvídavá ovečka objevuje strom poznání, který jsme na základě dosavadních zkušeností aktualizovali a doplnili. Je to otevřený dokument, který se může v průběhu roku doplňovat a upravovat a který odpovídá požadavkům pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Je sestaven tak, aby respektoval hlavní cíle předškolního vzdělávání. Tvoří ho soubor šesti integrovaných bloků s jejich stručnou charakteristikou, která je pro učitelky závazná: I. Když jsem zdravý, tak mě život baví Charakteristika a záměry bloku V tomto bloku se děti seznámí s pojmem zdravá výživa. Dozví se, že i zdravé věci mohou být dobré a chutné, zaměříme se na význam zeleniny a ovoce pro zdraví lidí. Seznámí se s částmi lidského těla, naučí se je poznávat a pojmenovat. Dozví se, že pan doktor nám nechce ublížit, i když jsou některá vyšetření nepříjemná, ale že se nám vždy snaží pomoci. Také, že pokud dodržujeme pravidla a přepisy, přispívá to k našemu bezpečí a dobré náladě. Prostřednictvím běžných situací a plánovaných činností se budeme učit vážit si života a zdraví, pečovat o ně, upevňovat hygienické návyky a prostřednictvím pohybových aktivit dosáhnout duševní pohody a fyzického zdraví. 20

21 Cíle: Seznámí se s nutností osobní hygieny, správných postupů, návyků a s předměty osobní hygieny. Osvojování si poznatků o lidském těle, jeho částech, smyslech a funkcích. Poznávání zdravého životního stylu, nutnosti ochrany zdraví svého i ostatních. Seznámení se s prevencí úrazů, chování u lékaře, se správným užíváním léků. Získání empatie k nemocným, starým či postiženým lidem. Poučení o nebezpečí hrozící od neznámých lidí. II. Jsem na světě jediný originál Charakteristika a záměry bloku Pomáháme dětem poznávat sami sebe, své tělo i pocity. Učíme se mít rádi, takoví, jací jsme. Učíme se vzájemné komunikaci, umět vyjadřovat své myšlenky, názory a pocity, vzájemně si naslouchat a respektovat se. Podporujeme vztahy ke svým blízkým, ke své rodině a svému domovu. Církevní MŠ je třída věkově smíšených dětí, mladší děti prožívají se staršími dětmi důležité okamžiky, jako např. narození sourozence, stěhování, pořízení zvířecího kamaráda nebo také přípravu na školu a na zápis do první třídy. Cíle: Posilování vztahu k sobě samému, k rodině, kamarádům. Rozvíjení schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a plně prožívat. Rozvíjení komunikativních dovedností. Posilování prosociálních vztahů v rodině i v MŠ. Rozvíjení schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, náležet k tomuto společenství. Poznávání lidského těla a jeho funkcí. Procvičování paměti a pozornosti. Ujasnění si pojmů: číslice, písmena. Rozvoj schopnosti samostatně vyjadřovat své zážitky. Posilovat smysl pro povinnost. Posilování vztahu k místu, kde dítě žije, posilování národní hrdosti, vztahu k rodné zemi. 21

22 III. Nejsem na světě sám Charakteristika a záměry bloku Seznámíme děti s novým prostředím, zvláště ty, kteří přišli do MŠ poprvé. Snažíme se dítěti co nejvíce usnadnit adaptaci na nové prostředí. Příjemným a přijatelným způsobem pro dítě si společně vytvoříme pravidla vztahů a komunikace mezi kamarády a pedagogy. Seznámíme děti s pravidly při vycházkách i s pravidly bezpečného chování ve třídě. Vzájemně se budeme snažit vytvářet příjemné prostředí ve školce, budeme se snažit respektovat jeden druhého a pěstovat kamarádské vztahy. Také společně budeme poznávat život ve společnosti a budeme se učit v ní orientovat. Cíle: Vytváření si vztahu k MŠ, seznámení dětí mezi sebou a personálem školy, vytváření pravidel společného soužití a nácvik jejich dodržování. Naučit se oslovovat děti i zaměstnance jménem, reagovat na sebe přátelsky, aktivně se účastnit rozhovoru a vzájemně si naslouchat. Rozvoj pohybových schopností dítěte, vedení dítěte k vytvoření návyku pravidelného pohybu Rozvoj základních komunikačních dovedností, mluvit srozumitelně, dokázat o sobě něco říci a naslouchat druhým. Položení základu vztahů k druhým dětem a jejich spolupráci, rozvoj prosociálního chování, rozvoj poznatků o hodnotách a přátelství, o chování kamarádů k sobě navzájem, posilování sebeovládání, podpora spolupráce ve skupině. Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, radost z objevování apod.) Rozvoj jemné a hrubé motoriky. Posilování smyslového vnímání. Rozvoj hudebního cítění. 22

23 IV. Svět je plný objevitelských možností Charakteristika a záměry bloku Protože školka leží v okrajové části města, je v její blízkosti několik parků s malými rybníčky a spousta volně přístupných luk, mají děti velkou možnost pozorovat změny a dění v přírodě během jednotlivých ročních období. Úkolem tohoto bloku je v dětech upevňovat základní poznatky o přírodě jako o celku, vést děti k ochraně přírody. Témata z tohoto bloku je možno využívat během roku, v každém ročním období. Cíle: Seznamování se s různými druhy zvířat a s jejich charakteristickými vlastnostmi. Poznávání známých druhů ovoce a zeleniny. Naučit se řadit podle druhu a velikosti. Osvojení si znalosti barev. Rozvíjení estetické vnímání a všímání si změn v ročních obdobích. Poznávání všemi smysly a jejich rozvíjení. Zdokonalování pohybových schopností (hry se sněhem, dovádění na louce, apod). Rozvíjení a upevňování vztahu k přírodě, vést k úctě k životu. Poznání, že je krásné být na světě. V. Letem světem Charakteristika a záměry bloku V tomto bloku se děti seznamují s dopravními prostředky, s bezpečným chováním v silničním provozu, v přírodě, při cestování, ale i na sportovních hřištích. Protože jsme malé město, děti se podle obrázků seznamují s dopravními prostředky ve velkých městech, jako je tramvaj, metro apod. Učí se názvy jednotlivých měsíců, názvy dnů v týdnu, roční období. Dále se seznamují s nejrůznějšími povoláními, sporty, knihou apod. 23

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště Identifikační údaj Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace Adresa školy: Hluboké Mašůvky 157, 671 52 www.zsmasuvky.ic.cz Zřizovatel školy: Ředitel školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Název: Objevujeme svět kolem nás

Název: Objevujeme svět kolem nás Název školy: Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, Č. j. D4/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název: Objevujeme svět kolem nás Motto: Nemůžeme dělat velké věci, ale jen malé věci

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Obsah:

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Obsah: ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: A Identifikační údaje B Charakteristika školní družiny C Konkrétní cíle vzdělávání D Délka, formy a metody, obsah a časový plán vzdělávání E Podmínky přijímání uchazečů, průběhu a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-375/13-J. Mateřská škola Sedlec, okres Třebíč. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-375/13-J. Mateřská škola Sedlec, okres Třebíč. příspěvková organizace Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-375/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Sedlec, okres Třebíč Sedlec 74, 675 71 Náměšť

Více

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD šř - 1/15 Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 IČD 75033241 Tel.311572152 E-mail ms.olesnaseznarn.cz Kapacita 20 dětí Provozní doba 6:30-15:30 1) Mateřská škola

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání Platnost dokumentu 1.9.2007 ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní družina realizuje výchovnou, vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) upravuje

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Název a adresa ŠD Školní družina při I. základní škole, Masarykovo nám. 71, 251 01 Říčany IČO 63834448 Ředitel školy Zástupkyně ředitelky pro I. stupeň Vedoucí

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2010-2012 JAK SE KRESLÍ SVĚT

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2010-2012 JAK SE KRESLÍ SVĚT Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2010-2012 JAK SE KRESLÍ SVĚT CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Zařiďme věci tak, aby je dítě udělalo dobře, a my je za to mohli pochválit a nedopusťme,

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A.1.5. Účinnost od : 12. 1. 2015 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku:

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Spektrum, s.r.o. Kytlická 757, 190 00 Praha 9- Prosek Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Obsah: Identifikační údaje Charakteristika

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-821/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-821/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-821/10-A Název školy: Mateřská škola, Praha 8, Krynická 2 Adresa: Krynická 2/490, 181 00 Praha 8 Identifikátor: 691 001 391 IČ: 72 049

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice č. Č.j.: 12/12 / Vypracoval: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-14/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-14/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-14/13-P Název právnické osoby Mateřská škola Montessori Plzeň vykonávající činnost školy: Sídlo: Kopeckého sady 12, 301 00 Plzeň IČO:

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Projednán na pedagogické

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Svobodné základní škole, o. p. s SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou 1 SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD

Více

Barevné putování se Sluníčko

Barevné putování se Sluníčko Modrá třída Třídní vzdělávací program Barevné putování se Sluníčko Motto: Sluníčko rádo čaruje,barvičkami svět maluje modrá třída 2012/2013 Třídní učitelky: Marta Römanová, Romana Zapachová Analýza skupiny:

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Náš záměr : - obnovovat třídy takovým nábytkem, který umožní dětem prostor, samostatnou volbu hračky. Tento záměr se nám daří realizovat.

Náš záměr : - obnovovat třídy takovým nábytkem, který umožní dětem prostor, samostatnou volbu hračky. Tento záměr se nám daří realizovat. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Materiální podmínky Prostory mateřské školy jsou vyhovující, třídy mají dostatečně velké prostory, které se rozdělují na herní koutky, třídu, hernu, která slouží též pro odpočinek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB. Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB. Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o škole: Název školy: Základní škola Valašské Meziříčí,

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více